P. 1
JUS vo DIN celici

JUS vo DIN celici

|Views: 2,959|Likes:
Published by pecevel3749

More info:

Published by: pecevel3749 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA

1

TRANSPORT I LOGISTIKA 2006/2007

Predavanje br. 2

ČELIK - MATERIJAL ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE
Među brojnim materijalima za različite konstrukcije, čelične konstrukcije imaju baznu primenu u konstruktivnom mašinstvu. Naziv čelične konstrukcije potiče iz klasifikacije konstrukcija prema materijalima od kojih su izradjene. Metalne konstrukcije formiraju osnovni gabarit mašina, vozila, procesne opreme. Pri tome one prenose osnovne statičke i radne uticaje (težine, radne sile, spoljašnju pobudu). Zato se istovremeno ovakve konstrukcije svrstavaju u noseće konstrukcije. Obzirom na važnost i funkcionalnost nosećih struktura mašina i opreme, često se nazivaju i odgovorne konstrukcije. Čelik je legura gvožđa dobijen iz ruda magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), ili limonit. Početak industrijske proizvodnje se vezuje za pronalazak tehnologije topljenja rude pomoću koksa 1735. Osobina da su odlivci masivni, uticala je da se traže lakše konstrukcije. 1855. englez Bessemer je razvio tehnologiju masovne proizvodnje neumirenog čelika topljenjem. Tako dobijeni topljeni čelici u Americi su zbog ruda sa manje fosfora bili bolji od evropskih čelika pa su zato u Evropi razvijene tehnologije topljenja, poznate kao Simens-Martinov postupak 1865. i Tompsonov postupak 1880. Proizvodnja čelika u konvertorima odvija se produvavanjem vrelog vazduha kroz tečno sirovo gvoždje usled čega sagorevaju ugljenik i fosfor. Ova tehnologija zadržava fosfor (0.10 %) i azot (0.012 %) što povećava krtost čelika. Zato su razvijene savršenije konvertorske tehnologije uduvavanja obogaćenog vazduha kiseonikom ili čistog kiseonika u sirovo gvoždje (Linz-Donawitz - LD postupak). Dobija se kvalitet čelika sa manje od 0.010 % azota, fosfora ispod 0.06 % i sumpora ispod 0.05 %, što je blisko kvalitetu Simens-Martinovog čelika. Danas se čelik dobija iz sivog sirovog gvožđa koje je dobijeno topljenjem rude u visokim pećima na oko 1600 °C. Gvožđe se zbog velikog sadržaja ugljenika i drugih nečistoća odlikuje krtošću. Etapa prerade gvožđa u čelik obavlja se u konvertorima ili u plamenim pećima u kojima se oslobadja od ugljenika i drugih nečistoća a dodaju se potrebni legirajući hemijski elementi. Poslednjih pedesetak godina se primenjuje konvertorski LD postupak za proizvodnju kvalitetnih umirenih čelika pogodnih za zavarivanje. Proizvodnja visokokvalitetnih legiranih čelika se odvija u električnim pećima. Tehnološki dalje, čelik se izliva u manje livačke forme, mase 2÷10 t (ingoti) ili u velike forme, mase veće od 25 t (brame). Ingoti i brame su polazni materijal valjaonica limova i valjaonica profila gde se ponovnim zagrevanjem dovode u testasto stanje i valjaju u finalne polu-proizvode. Posebna grupa čelika dobijena valjanjem, namenjena nosećim strukturama su konstrukcioni čelici. Niskougljenični čelik JUS C.B0.500 iz 1970 i 1972. i najnoviji JUS C.B0.500, iz 1989. definiše više kategorija opštih konstrukcionih čelika:
Č0130, Č0361, Č0362, Č0363, Č0370, Č0371, Č0451, Č0452, Č0453, Č0561, Č0562, Č0563, Č0545, Č0645, Č0745.

Mehaničke i tehnološke karakteristike čelika definisane su navedenim JUS-om. Tako Č0361 (grupa I-opšte konstruktivne namene) ima zateznu čvrstoću Rm =34÷47 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), čvrstoću na granici plastičnosti ReH=23.5÷19.5 kN/cm2, najmanje izduženje posle prekida u procentima A≥ 22% (lo=5⋅do) i sadržaj ugljenika C ≤0.20 %. Čelici za posebne namene (grupa II), su veće čvrstoće. Čelik Č0561 ima maksimalnu zateznu čvrstoću Rm =49÷63 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), ReH=35.5÷30.5 kN/cm2, A≥ 20% (lo=5⋅do), ugljenik C ≤0.23 %. Postoje i jači konstrukcioni čelici koji pripadaju kategoriji finozrnih konstrukcionih čelika, JUS C.B0.502, 1979. To su čelici pogodni za zavarivanje koji se koriste za sudove pod pritiskom, elemente drumskih vozila, mostove, različite zavarene noseće čelične konstrukcije, posebne namene. Umirenog su sastava. Imaju poseban sistem označavanja. Mogu biti kvalitetni i plemeniti: Kvalitetni FINOZRNI čelici čine tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO250, Č RO280, Č RO310, Č RO350), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 250, Č RV280, Č RV310, Č RV350), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN250, Č RN280, Č RN310, Č RN350). Plemeniti FINOZRNI čelici svrstani su prema nameni u tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO380, Č RO420, Č RO460, Č RO500), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 380, Č RV420, Č RV460, Č RV500), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN380, Č RN420, Č RN480, Č RN500). Osnovne mehaničke karakteristike ovih čelika su: Č RO250 Č RO350 Č RO380 Č RO500 Rm=36÷48 kN/cm2, Re=24-25 kN/cm2, A=25 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=49÷63 kN/cm2, Re=34-35 kN/cm2, A=22 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=50÷65 kN/cm2, Re=36-38 kN/cm2, A=20 %, (kategorija plemenitih čelika), Rm=61÷77 kN/cm2, Re=47-50 kN/cm2, A=16 %, (kategorija plemenitih čelika),

Savremena proizvodnja čelika najviših mehaničkih osobina daje granicu razvlačenja σ02=75÷80 kN/cm2, maksimalno σ02=350 kN/cm2, [Debeljković,M., ČELIČNE KONSTRUKCIJE U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA, Gradjevinska knjiga Beograd, 1995.].

3 W 0. Oznaka na četvrtom mestu je dopunska oznaka čelika koja se definiše sa jednim. Simboli na trećem. Čelik se označava oznakom koja ima najviše 4 dela: Č ( ).. Mikrolegirani čelici se označavaju po istom načinu kao i ugljenični čelici.1 Mo 0. Oznaka na trećem mestu ima jedan. Grupa simbola na drugom mestu .002/1986. za Cr je 4. Tabela II-4 Simbol na prvom mestu Legirajući element 1 C 2 Si 3 Mn 4 Cr 5 Ni 6 W 7 Mo 8 V 9 ostali Simbol na drugom mestu označava kod ugljeničnih čelika desetostruku vrednost ugljenika zaokruženu na desetine. dva ili više brojčanih ili slovnih simbola. Ugljenik kod ugljeničnih čelika ima odlučujući uticaj na mehaničke osobine. dva ili više brojčanih simbola koji označavaju po potrebi namenu odnosno stanje čelika. Kod legiranih čelika simbol na drugom mestu se odredjuje prema prisustvu drugog uticajnog legirajućeg elementa.10 Prisustva hemijskih elemenata u čelicima preko ovih granica definišu legirane čelike.44 101 . dakle čelik. kojima se dobijaju bolje mehaničke osobine. četvrtom i petom mestu oznake. Za ugljenične čelike to je simbol 1. Recimo 0. ( . za Mo 14. titan (Ti).40 Al 0.799 80 . Osnovna klasifikacija čelika izvedena je prema hemijskom sadržaju elemenata. Prva grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama.Si.čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama imaju na prvom mestu simbol 0.79 451 . imaju značenje prema nameni. Takodje delimično ograničen sadržaj C..Si. Oznaka na drugom mestu je osnovna oznaka. Shodno tome postoje ugljenični (nelegirani) čelici. kojim su definisana pravila za označavanje stanja i osobina čelika. Mikrolegirani čelici sadrže neke dodatne hemijske elemente kao niobijum (Nb). To su po hemijskom sastavu ugljenični i legirani čelici.25% C u čeliku ima oznaku 3. Drugu grupu čelika po osobinama. za Co 20.01 Co 0. delimično ograničenim sadržajem C.08 V 0.3 Ni 0.10 Ti 0. .6 M n 0.99 801 .999 7 690 – 780 8 790 880 9 890 i više Podgrupa čelika Podgrupa ugljeničnih čelika bez utvrdjenog sadržaja P i S Slobodno Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S. za W je 7.).8 Cr 0.osnovna oznaka definiše dve osnovne grupe čelika.05 Cu 0. legirani čelici i mikrolegirani čelici. Simbol na drugom mestu simbolički definiše minimalnu zateznu čvrstoću utvrdjenu u toplo-oblikovanom (normalizovanom) stanju prema tabeli: Tabela II-2 Simbol 0 1 2 3 4 5 6 na drugom 490 590 390 360 330 Nazivna do zatezna 480 580 680 380 350 čvrstoća 320 N/mm2 Grupa simbola na trećem. Simbol na prvom mestu u osnovnoj oznaci definiše najuticajniji hemijski element. vanadijum (V). Sastoji se od 4 odnosno 5 brojčanih simbola i definiše vrstu čelika. četvrtom i petom mestu definisani su prema tabeli: Tabela II-3 Simbol 00 . Pojam uticajnosti ne podrazumeva najveće procentualno učešće u hemijskom sastavu već specifičnu uticajnost hemijskog elementa (za Si je 1. Kod jednostruko legiranih čelika simbol na drugom mestu je 1.( .Mn i dodatkom legirajućih el..Mn Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S. Druga grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama i hemijskim sastavom. Oznake čelika po ovom standardu koriste se u svim domaćim standardima koji se odnose na čelik i proizvode od čelika. Pri tome su prisustva ostalih hemijskih elemenata ograničena i kreću se do vrednosti datih narednom tabelom: Tabela II-1 Hemijski element Sadržaj u % maksimalno Si 0.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 2 OZNAČAVANJE I OSOBINE ČELIKA Označavanje čelika i čeličnog liva je izvedeno standardom JUS C..449 45 . čine čelici sa utvrdjenim hemijskim sastavom i utvrdjenim mehaničkim osobinama. Prva grupa čelika . za Ti je 30) pomnoženu procentualnim sadržajem u čeliku.B0. za legirane čelike to je simbol prema tabeli II-4.) Simbol na prvom mestu označava materijal.

B2. profila. Opšti konstrukcioni čelici nisu predvidjeni za termičku obradu osim za normalizaciju i žarenje sa ciljem otklanjanja unutrašnjih napona. Opšti konstrukcioni čelici su pogodni za zavarivanje. Standard utvrdjuje uslove za izradu. okruglih. Standard EN 10045 izrađen je prema ISO 83 i ISO 148 i odnosi se na ispitivanje čelika udarom po metodi Sharpy (epruvete sa U i V zarezom).Z) označava čelike namenjene za dalju preradu (K-vruće kovanje ili presovanje. H-hladno oblikovanje valjanjem. Standard je delimično uskladjen sa ISO 630 iz 1980. Konstrukcioni čelici se ispituju i na utrošenu energiju udara prema JUS EN 10045-11 iz 1993. Čelici Č 0545. Č 0745. Konstrukcioni čelici se primenjuju za izradu zavarenih konstrukcija. Č 0745 se posle zavarivanja termički obradjuju.B0. Č 0545.S.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 3 Opšte konstrukcione čelike definiše JUS C. Standard je usvojio CEN novembra 1989. Ispitivanje na savijanje vrši se prema JUS C. .250.B0.021 do JUS C.H. Za gasno i elektrolučno zavarivanje su nepogodni čelici Č 0130. pljosnatog. godine.B5. Č 0645. godine.500/1989 kome su predhodile verzije iz 1970.500: Tabela II-7 JUS C. kvadratnih i pravougaonih cevi. Čelici posebno pogodni za zavarivanje su označeni brojem 3 na zadnjem mestu u osnovnoj oznaci (Č 0363). S-hladno presavijanje. V-vučenje i Z izrada zavarenih cevi).005. otkovaka i drugih formi poluproizvoda od konstrukcionih čelika. limova. Osnovne mehaničke osobine konstrukcionih čelika date su tabelom II-8 prema JUS C. Uporedne oznake vrsta čelika sa medjunarodnim i nacionalnim standardima daje tabela II-7. i ISO 1052 iz 1982. Č 0645. Primarno svojstvo opšteg konstrukcionog čelika je zatezna čvrstoća i granica razvlačenja. Osim osnovne oznake (recimo Č 0361) uz oznaku može da ide i dopunska oznaka: 0 ili 1.A4. šipkastog.500 Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 ISO 630 Fe 310-0 Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Oznaka vrste čelika ISO 1052 EURONORM 25 Fe 310-0 Fe 360-BFU Fe 360-BFN Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Fe 490 Fe 490-2 Fe 590 Fe 590-2 Fe 690 Fe 690-2 DIN 17100 St 33 St 33-2 USt 37-2 Rst 37-2 St 37-3 U St 37-3 N St 44-2 St 44-3 U St 44-3 N St 52-3 U St 52-3 N St 50-2 St 60-2 St 70-2 Tabela II-8 VRSTA ČELIKA Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 Rm (N/mm ) Debljine 3 ÷100 mm 290 ÷ 510 < 16 185 135 340 ÷ 470 2 Za debljine materijala (mm) 16 ÷ 40 40 ÷ 63 63 ÷ 80 175 205 225 215 215 235 245 315 325 265 305 335 ReH (N/mm ) 80 ÷ 100 195 215 225 235 305 315 255 295 325 2 235 275 275 410 ÷ 540 490 ÷ 630 470 ÷ 610 570 ÷ 710 670 ÷ 830 265 255 355 295 335 365 345 285 325 355 335 275 315 345 1 Predlog ovog evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ECISS/TC po ovlašćenju sekretarijata francuske Asocijacije za standardizaciju AFNOR. Mehaničko ispitivanje zatezanjem se vrši na proporcionalnim epruvetama prema JUS EN 10002-1 iz 1996.V. Oblik i mere proizvoda od ovog čelika definisane su standardima: JUS C.B0. Nula označava čelike bez odredjene termičke obrade a 1 definiše normalizovano stanje. širokopljosnatog čelika. isporuku žice. Slovna oznaka na kraju (K. 1972. konstrukcija za spajanje zakivcima i zavrtnjima. i on je zamenio evropske standarde EU 7-55 i EU 45-63.

030 Č xxxx – (b x d x lT ) mm . Primera radi. Ovako dobijeni čelici odlikuju se homogenim rasporedom uključaka i elemenata pa se nazivaju umirenim čelicima. Debljine je od 5 ÷ 40 mm i širine 150 ÷ 640 (1100) mm. Opravdano se primenjuju za konstrukcije koje su izuzetno opterećenje pri čemu je važno smanjenje ukupne težine.B3. Poprečni presek je kvadratnog oblika sa zaobljenim ivicama. Posebnu grupu čine mikrolegirani (finolegirani) čelici koje karakteriše finija mikrostruktura čija je posledica kompaktniji materijal i veća čvrstoća. Isporuka može biti i u koturovima za prečnike manje od 16 mm. silicijum.B3.JUS C. Dezoksidacija je proces u proizvodnji čelika kojim se sirovom gvoždju dodaju hemijski elementi afini prema kiseoniku.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 4 Osim ugljeničnih čelika koriste se u konstrukcijama i nisko-legirani čelici. Ovi čelici se isporučuju sa dimenzijama d= 8÷125 mm.026 Č xxxx ( s x lT ) mm .101 Č xxxx L (b × b × lT ) mm .025. T i Z profili kao i mali I i U profili visine do 80 mm.030 Č xxxx Okrugli čelici valjaju se u opsegu d = 6 ÷ 120 (300) mm.JUS C.JUS C. sklona ubrzanom starenju i koncentraciji fosfora u pojedinim zonama profilisanih poluproizvoda.JUS C.B3.B3.B3. okrugli. To je titan. Posle izlivanja čelika.B3. dužinama l = 3÷15 m. i tolerancijom T= ± 5÷100 mm. Oznaka pri zahtevu za isporuku navodi se: Kvadratni čelik ( b x b x lT ) mm . sklona izdvajanju ugljenika (segregacija). Označavaju se: Ravnokraki ugaonik (b × b × lT ) mm . ugaonici. OBLICI ČELIČNIH POLUFABRIKATA Noseće konstrukcije izradjuju se od valjanih elemenata kao što su štapovi.021 Č xxxx ø (d x lT ) mm .JUS C. Označava se za nabavku: Široki pljosnati čelik (b x d x lT ) mm . profilisani nosači i limovi. Dimenzije za izradu su S=10÷80 mm. Šipke su dužina 3 ÷ 15 m sa tolerancijom izrade T= ± 5÷100 mm. aluminijum.026. na zahtev do 8 m. Ovi čelici se isporučuju u dužinama l = 3 ÷ 4 m. dužina 3 ÷ 15 m. kalcijum.025 Č xxxx –(b x d x lT) mm JUS C. Geometriju ovog profila definiše JUS C.JUS C. Oznaka pri zahtevu za isporuku je: Šestougaoni čelik ( s x lT ) mm .024. To su čelici kvaliteta ReH > 36 kN/cm2 sa Rm > 52 kN/cm2 .101 u granicama 20×20 ÷ 200×200 mm.B3.JUS C.JUS C.20 %. Oni sprečavaju pojavu gasnih mehurića vezivanjem kiseonika.026 Č xxxx Kvadratni čelici su izradjeni po JUS C.B3. Osnovna dimenzija preseka je S-otvor ključa odnosno prečnik upisanog kruga u šestougaonik.JUS C. Profili do dimenzija od 80 mm se nazivaju štapovi a preko 80 mm “profili”.030. Štapove čine pljošti čelik.024 Č xxxx Ravnokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjeni su po JUS C.B3. Takav čelik naziva se neumiren čelik.B3.B3.101 Č ×××× . Valjane štapove karakterišu male dimenzije preseka u odnosu na dužinu valjanja. Karakteriše ga izduženi poprečni presek.B3.JUS C. i širine 8÷150 mm.B3. koncentracija fosfora se može i tri puta uvećati na mestu segregacije i dostići koncentraciju od 0. Označava se za nabavku: Pljosnati čelik (b x d x lT ) mm .B3. univerzalni (široki pljošti) čelik. Ravnokraki ugaonici se isporučuju u dužinama 3÷15 m sa tolerancijom T==±5÷100 mm. dobija se šupljikava struktura sa gasnim mehurima. Ravnokraki ugaonici su debljina 3÷18 mm pri čemu se valjaju za središnu kategoriju u familiji. Rast dimenzija profila ide od 20÷80 mm sa priraštajem od po 5 mm a preko 80 mm priraštaj je po 10 mm.025 Č xxxx Univerzalni (široki) pljosnati čelik definisan je JUS C.B3.101 Č xxxx ( d x lT ) mm .B3. Označava se za nabavku: Okrugli čelik ø (d x lT ) mm .B3. ŠTAPOVI Pljosnati čelici izradjuje se valjanjem u debljinama 3÷100 mm. kvadratni i šestougaoni čelik. Tolerancija izrade je T= ± 5÷100 mm.JUS C.021 Č xxxx a b b d d s b b Slika I1-2 Oblici šipkastih polufabrikata Šestougaoni čelici su izradjeni po JUS C.

U nosač je geometrije koja je zadata u opsegu: h x b = (65 x 42) mm ¸(300 x 100) mm.14. Dimenzije nosača su u granicama: h x b = 80 x 42 mm ÷ 400 x 155 mm. I nosač je u čestoj upotrebi za konstrukcije.B3. vozila itd.111 Č xxxx Z . t = R = 7.0 mm. T = ± (5 ¸100) mm Slika 1I-5 Geometrija valjanog U profila . Izradjuje se dimenzija: b×h=60×30 ÷ 200×100 mm i debljinom d=t=5.9 .131 Č xxxx Potreba za nosačima većih nosivosti dovela je do pojave I profila sa širokom paralelnom nožicom pod nazivom Peiner-ov profil.111 Č xxxx L ( h x b x d x lT ) mm . d = 3.6 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m. T = ± 5 ÷ 100 mm Slika 1I-4 Geometrija valjanog I profila I nosač se označava za narudžbinu navodom: I nosač (h cm x l T mm ) . d = 5.5 ÷ 16.6 mm R=d R1 = 2. godine.DIN 1027 Č xxxx T profil sa širokim nožicama definisan je standardom DIN 1024 i karakterišu ga 2 puta šire nožice od visine h profila.5÷ 10.B3. U tehničkoj dokumentaciji i za porudžbinu navode se: Raznokraki ugaonik ( h x b x d x lT ) mm .AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 5 Slika 1I-3 Oblici profilisanih polufabrikata Raznokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjuju se prema JUS C.21. Konstrukciju valjanog I profila uveo je francuski inženjer Zores 1845. Njegova najveća dimenzija H x B = 1000 x 300 mm. i debljina t = 4. mm R1 = 4 ÷ 8 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m.JUS C. Raznokraki ugaonici se takodje isporučuju u dužinama 3 ÷ 15 m sa tolerancijama T= ± 5 ÷100 mm.111. Dimenzije ugaonika se kreću u granicama: h x b = 30 x 20 ÷ 200 x 100 i debljine ivica: d = 3 ÷ 14 mm.5÷16.4 mm.9 . dužina je 3÷10 m.B3.JUS C. Isporučuje se u dužinama l=3÷12 m.B3. d = 4 ÷ 10 mm. bageri.DIN 1024 Č ×××× PROFILISANI NOSAČI Nosači (visina većih od geometrija štapova) predstavljaju osnovni konstruktivni element velikih mašina kao što su dizalice. Dimenzije profila su: hxb = 30×38 ÷ 200×80 mm. t = 5.ugaonici izradjuju se prema DIN 1027. U tehničkoj dokumentaciji se označava: T ( h × b ) cm × lT mm . mm. Nabavlja se oznakom: Z ( h x lT ) mm .6 ± 13 mm.3 .JUS C.8.

5 mm. Konstrukcije: gazišta. 9.B4.75 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 5000 ÷7000 mm. mm. i većom hrapavošću usled otpale kovarine. Površine talasastih limova su u obliku parabole sa talasom koraka b>2h (h visina). l × b = 3000 x 1200 mm U tehničkoj dokumentaciji tanki limovi se navode: Tanki lim (d × b × l ) mm . rebraste i talasaste. Limovi debljine d = 5.75 mm. Ostala geometrija rebrastih limova određena je sledećim podacima: Rebrasti limovi su debljina (osnove) od 2. (i više) mm. Na zahtev se mogu isporučiti i u drugim geometrijama: l × b = 1500 × 550 mm.Površina lima bez kovarine sa neznatnom hrapavošću Srednji čelični limovi izradjuju se u dimenzijama: b x l = 1000 x 2000. b = 60 ÷150. ∆b=50 mm. Talasasti limovi se uglavnom koriste kao materijal za krovne i zidne površine čeličnih konstrukcija.112 Č xxxx Gde Px označava vrstu površine lima: P1 . mm. 4.2) ÷ 2. Za b>700 mm. prolazi. 10 mm.5 ÷ 4.Površina sa čvrsto prionulom kovarinom (ljuskom). pokazuje rebraste limove sa površinskim rebrima u obliku romba i suze.0. sa priračtajem ∆b = 20 mm. 6.0 ÷ 4. Dužine ovih limova su l = 2000.0.JUS C. 8.0 mm se isporučuju u širini b = 800 ÷1250 (1350) mm. Slika 1I-6 Forma valjanih površina rebrastih limova .75 mm.0.0.0 mm se isporučuju u širini b = 1000 ÷1400 mm. Slika 1-3. P4 .0. U tehničkoj dokumentaciji srednji limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm . 7. P2 .B4.JUS C.B4.0 ÷ 30. U tehničkoj dokumentaciji debeli limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm .4 (0. Limovi debljine d = 2. P3 . odnosno: Na zahtev naručioca za debljine d = 4.114 iz 1974. III/3 Debeli čelični limovi debljina 5.0 ÷10. 4.B4.Površina lima bez kovarine.110 Č xxxx Px Limovi se prema obliku obrade površina dele na: glatke.JUS C. U konstrukcijama su u najširoj upotrebi glatki limovi. Rebro može biti u obliku romba i suze.5 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 4000 ÷ 6000 mm.141 Č xxxx LIMOVI Treću grupu finalnih valjaoničkih proizvoda predstavljaju tri vrste limova: III/1 Tanki čelični limovi debljina 0. mm Na zahtev naručioca za debljine d = 3 ÷ 3.111 Č xxxx Px Px Debeli čelični limovi su debljina od 5 ÷ 30 (60) mm.B3.112. godine) se koriste za sklopove kod kojih se zahteva otpor trenja bilo u sklopu sa nekim drugim elementima ili posebnu funkciju.5 i 4. Tanki čelični limovi izradjeni su po JUS C.0.Površina sa labavo prionulom kovarinom (ljuskom). platforme stepeništa. Rebrasti limovi (JUS C.JUS C.0. Dimenzije limova u isporuci su: b= 400 ÷ 700 mm. 5. Visine rebara iznad površine su 1 ÷ 2.5.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 6 U nosač se označava za narudžbinu navodom: U nosač (h cm × l T mm ) . III/2 Srednji čelični limovi debljina 3. Dužine toplovaljanih rebrastih limova su l = 2000 do 10000 mm sa korakom 500 mm. Limovi obuhvaćeni ovim standardom imaju u isporuci pravougaoni oblik obrezanih stranica i geometrije l x b = 2000 x 1000 mm. 3.B4.

Ovo znači da je standardna V epruveta utrošila 120 J za prelom Sharpy-jevim klatnom nazivne energije udara klatna 300 J. Na crtežima su to dimenzije 55 i 75 mm. Epruvete mogu biti sa “U” zarezom dubine 5 mm i “V” zarezom dubine 2 mm. procentualno izduženje A. JUS C. fotometrijsko određivanje mangana. potenciometrijsko određivanje hroma i vanadijuma.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 7 ISPITIVANJE MATERIJALA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Standardom JUS C. Slika II-8 Geometrija proporcionalno-okrugle epruvete za ispitivanja čelika kidanjem Slika II-9 Geometrija proporcionalno-prizmatične epruvete za ispitivanje kidanjem Slika II-10 Geometrija epruveea za ispitivanje udarom po metodi Sharpy . Standard JUS EN 10002-1 (1996. To su proporcionalna okrugla i prizmatična epruveta. na primer KV 120. volumetrijsko određivanje mangana po Volhardt-u. Tretman uzoraka može biti vrlo složen. maksimalnu silu Fm. bakra. Ispitivanje tvrdoće po Rokvel-u definisano je standardom JUS ISO 6508 (1994). gravimetrijsko određivanje silicijuma.040. po Vikers-u standardom JUS ISO 6507-3 (1995). Proporcionalnost se odnosi na odnos površine poprečnog preseka epruvete i početne merne dužine epruvete. To je rastojanje na glatkom delu epruvete. godine. Ispitivanje tvrdoće vrši se različitim metodama (Brinel. Pojedinačne metode za ispitivanja su: gasno volumetrijsko određivanje grafitnog ugljenika.A4. definisane su metode za ispitivanje hemijskog sastava gvožđa i čelika. II-9 pokazuju geometriju proporcionalnih epruveta (k=5. fotometrijsko određivanje nikla i hroma. Naredne slike pokazuje procese ispitivanja: Slika 1I-7 Skice osnovnih mehaničkih ispitivanja čelika Slike II-8. Ispitivanje tvrdoće po Knoop-u definisano je standardom JUS ISO 10250 iz 1996. Knoop). JUS ISO 8491-8496 definiše ispitivanje cevi. Rastojanje između zaobljenja leve i desne strane tela epruvete predstavlja ispitnu dužinu epruvete. Ova dužina je na narednim slikama označena dimenzijama 50 i 62 mm.) definiše mehaničko ispitivanje zatezanjem. Iza ove oznake stoji brojčana oznaka jačine materijala na utrošenu energiju u džulima (J). Rezultat ovih ispitivanja definiše utrošenu energiju udara za prelom epruvete. obeleženo i predviđeno da se njime prati deformacija pri kidanju. Nazivni prečnik i početna merna dužina su tolerisane mere epruvete. JUS EN 10045-1 (1993). Ovaj standard definiše postupke merenja zatezne čvrstoće Rm. Proporcionalnost se iskazuje relacijom L 0 = k ⋅ S 0 . Ispitivanje definiše standard JUS EN 10045-1(1993). L0 je početna merna dužina. procentualno suženje poprečnog preseka Z. gornji i donji napon tečenja ReH i ReL. Ispitni presek S0 je površina nazivnog prečnika epruvete. fosfora. definiše ispitivanje metala udarom po Sharpy-ju. Oznaka jačine na udar definiše se simbolom KU ili KV zavisno od primenjene kategorije zareza.005 definiše ispitivanje metala savijanjem. Izgled epruveta za ispitivanje na utrošenu energiju udara prema metodi Sharpy-ja date su na slici II-10. Rokvel.A1.65) izrađenih prema JUS EN 10002-1 za ispitivanje zatezanjem.

111 (1991. Konverzioni postupak. Zaštitni sloj je od olovnog ili cinkovog belila. Nanošenje prevlaka se vrši premazivanjem. Površine izložene atmosferskim uticajima premazuju se na 10 godina. NNN je debljina prevlake u mikronima. zatim oznaka broja slojeva prevlake (n) i na kraju (AA) dopunski simbol prevlake za dodatnu obradu.T. Priprema površina ostvaruje se čišćenjem koje se izvodi mehaničkim postupcima čišćenja.7. Treći simbol po redu (A) je simbol tehnološkog postupka nanošenja prevlake. on sadrži. nestaje godišnje.T7. temperaturom.326 -1979). Osnovni premaz od olovnog minijuma nanosi se u dva sloja. označava galvansku dvoslojnu prevlaku hroma na gvožđu ili čeliku čija je debljina prvog sloja (ML-mlečnog hroma) 20 µm. osnovnom materijalu nosećih struktura mašina.T.7. olovni minijum najmanje 33 %. Zaštita prskanjem se izvodi kada se štite velike površine i nepristupačni prostori. vezivnog sredstva (lanenog ulja). Bojenje se izvodi pri dovoljnim klimatskim uslovima. Ovi propisi daju obilje podataka: Definicije. Zaštitni premazi imaju trajanje. dodaci za zgrušavanje i dodaci za ubrzanje sušenja. Suve površine u zagrejanim prostorijama traju 30 godina. U primeni alkidnog minijuma (I-premaz JUS C. Osnovni premaz štiti od korozije.100 prevlake se označavaju prema sledećoj šemi: Aa / A (Aa NNN AA) n AA Simbol na prvom mestu (Aa) je hemijska oznaka metala na koji se nanosi prevlaka.7. grafita i aluminijuma. Pokrivene površine u spoljašnjoj atmosferi štite se na 20 godina.7. Izbor sredstva i njegovo trajanje zavisi i od radnog ambijenta. Posebno su razdvojeni prvi I i drugi premaz II.) definisan prema ISO 2081 iz 1985. često korišćenog za zaštitu čeličnih konstrukcija. Kosa crta (/) je znak razdvajanja. Premazi su ograničenog trajanja.) koji omogućava klasifikaciju u 10 (Re0-Re9) stepena.327-1979) on sadrži 18÷23 % alkidne smole. zauljenost i druge osobine.T. prskanjem i umakanjem. i čija je debljina drugog (T-tvrdog) sloja od hroma 50 µm.Calvert-ova teorija postavljena je 1871. peskarenjem ili gasnim plamenom. koristi se 13÷18 % alkidna smola. vibracijama. koji se obrazuju prema postupcima navedenim u tabeli II-10: Tabela II-10 Postupak obrazovanja prevlake: Anodna oksidacija. Sve površine se ne premazuju zaštitnim sredstvima. način ispitivanja. Korozija je po njoj posledica hemijskih ili elektrohemijskih reakcija izazvanih reakcijom sa okolinom. stepene razvoja korozije na metalnim konstrukcijama. Četvrti simbol po redu (Aa) je hemijski simbol metala prevlake.T. Ostatak su dodaci i rastvarači. premazna sredstva sa bitumenom (JUS C. firnis lanenog ulja 11÷16 % a ostatak su dodaci i rastvarači. prisustvo hemijskih sastojaka značajnih za otpornost na oksidaciju. Prevlake se dele na nemetalne i prevlake sa metalima. a on može biti oksidacioni.7. Kao premaz za čelične konstrukcije koristi se i alkidna lak boja. Metalizacioni postupak. Zaštita od korozije regulisana je propisima JUS C.T. Iza toga sledi oznaka sjajnosti prevlake.7.328 -1979). olovni minijum 65 % a ostatak su dodaci i rastvarači. Primera radi Fe/G Cr20MLCr50T.100 .T. Najefikasnije nanošenje je premazivanjem.375. Kada se koristi uljani minijum (JUS C. Poslednja i opšte prihvaćena teorija je elektro-hemijska teorija. punioce maksimalno 10 %. Premazi se izvode u više slojeva. Kod tretmana površina metanih struktura. Dodirne površine nosećih spojeva se premazuju frikcionim materijalima.T. od alkidnog minijuma (JUS C. Posebno su koroziji izloženie konstrukcije pod dejstvom atmosferskih uticaja. Difuzni postupak. sa visokom vlažnošću. Hemijski postupak. Standardi definišu debljine prevlaka (masu po jedinici površine). brzinu suženja. Prva teorija o koroziji . Sredstva . dodatni štite osnovni premaz od mehaničkog oštećenja. Galvanotehnički postupak. oksid gvožđa maksimalno 12 %. Čelici se štite od korozije prekrivanjem premazima.premazi se sastoje od suvog pigmenta (siva boja). Kada se nanosi drugi premaz. koristi se za ocenu stepena razvoja korozije JUS C. JUS C.302 (1977. definiše metalne prevlake cinka na gvožđu i čeliku.7.361 -1968).AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 8 ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE Čelična konstrukcija je podložna oksidaciji i smatra se da značajan procenat mase objekata i mašina u svetu. Toplotni postupak Oznaka-Simbol A D G H K M T Shodno JUS C. klasifikuju i propisuju vrste prevlaka na elementima za spajanje. . olovni minijum najmanje 78 %.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->