P. 1
Magistarski rad

Magistarski rad

|Views: 2,383|Likes:
Published by damir_stokovac

More info:

Published by: damir_stokovac on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Damir Štokovac Matični broj 86 Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management

INFORMACIJE I INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO PODRŠKA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (seminarski rad iz predmeta Poslovno odlučivanje)

Mentor: prof.dr.sc. Dražen Barković

Poreč, studeni 2006.

Sažetak U današnjim ekonomijama, punim brzih promjena i sa potrebom da se odluke na tržištima donesu u što kraćem vremenu, informacije i informacijski sustavi ulaze u ključne elemente za uspjeh poduzeća. Informacije su jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje, odnosno donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Menadžeri su suočeni sa sve više internih i eksternih informacija pomoću kojih moraju donositi odluke, tako da pristup potpunijim, selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost. Informacijski sustavi prikupljaju, pohranjuju, čuvaju, obrađuju i isporučuju informacije važne za organizaciju i društvo, kako bi bile dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti, uključujući poslovodstvo, klijente, osoblje i ostale uključene u poslovni proces. Ovi su sustavi za velik dio poduzeća postali neophodni za donošenje odluka na svim razinama menadžmenta. Ključne riječi Informacija, informacijski sustav, odlučivanje.

2

Sadržaj 1. Uvod…………………………………………………………………........ 2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju............................................... 3. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu...................... 3.1. Izvođenje poslovnog procesa............................................................... 3.2. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje................................... 4. Informacijski sustavi.................................................................................... 4.1. Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja.................................... 4.2. Transakcijski sustav............................................................................. 4.3. Sustavi menadžerske podrške.............................................................. 5. Zaključak..................................................................................................... 6. Literatura...................................................................................................... 4 5 6 7 8 9 13 14 16 18 19

1. Uvod

3

Bez informacija, koje predstavljaju jedan od osnovnih resursa poslovanja, nije moguće donositi kvalitetne i pravodobne poslovne odluke. Kako bi se donosilo kvalitetne poslovne odluke moraju biti poznate informacije o okruženju kako i informacije o poslovanju samoga poduzeća. Informacije moraju biti točne, potpune, kvalitetne i dostupne u pravo vrijeme kako bi imale poslovnog učinka. Bitna je razlika između podatka i informavije, jer informacija predstavlja podatak u korisnoj formi. Pomoću nje menadžeri mogu donositi odluke i poduzimati razne aktivnosti, ona im govori nešto što ne znaju ostvarujući tako dodatnu vrijednost. Menadžeri današnjice pronalaze u primjeni informacijskih sustava, informacijske tehnologije i ekspertnih znanja rješenja u donošenju poslovnih odluka. Informacijski sustavi poduzeća predstavljaju «krvotok» suvremenog poduzeća kojim kruže brojne informacije potrebne za svakodnevno donošenje poslovnih odluka.

2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju
4

• Sintaktičkog – poruka sadržana u informaciji je istinita (realna i objektivna) i potpuna. Dobivenim informacijama se povećava znanje o činjenicama.B.H.Informacija je jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje te donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Procesima obrade i/ili analize podaci se pretvaraju u informacije koje kasnije budu prezentirane u obliku koji je najpogodniji korisniku. Tako da pristup potpunijim. trendove i odstupanja. Olson. G. Interne informacije za potrebe managementa moraju biti sažete. 1985. 5 . 200.: Management Information Systems: Conceptual Foundations. te također moraju poslovanje prikazati sintetički (za cijelo poduzeće) i analitički (npr. New York. 1 Davis.. Structure and Development. SAD.str. selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost. obilježjima ili događajima. te informacije poprimaju stratešku važnost. Informacijski sustav se mora prilagoditi stvarnim potrebama managementa za informacijama i usmjeren ka donošenju ciljanih poslovnih odluka. Prema jednoj od mnogih definicija informacija je podatak obrađen u obliku koji je smislen njezinu primatelju i koji ima stvarnu ili percipiranu vrijednost za njegove sadašnje i buduće odluke i akcije1. izrada izvještaja po organizacijskim jedinicama). te uz to moraju i iskazivati status. Dok eksterne informacije moraju iskazivati ekonomske trendove kao i ostale makroekonomske pokazatelje te učinke konkurencije. Tri su aspekta sa kojih je moguće razmatrati informaciju: • Semantičkog – sadržaj informacije mora biti jasan i razumljiv za korisnike. Danas se menadžeri moraju suočavati sa sve većim brojem internih i eksternih informacija pomoću kojih oni mogu donositi brže i bolje odluke. • Pragmatičkog – informacija mora zadovoljiti potrebe korisnika te reducirati neizvjesnost prilikom donošenja poslovne odluke. M. McGrow-Hill.

tako da 2 Wilson. konzistentna i kompletna. Slika 1. likvidnost. Velika vrijednost informacija u poslovnom odlučivanju se očituje u tome što one mogu značajno smanjiti rizik donošenja raznih poslovnih odluka čiji ishod inače može biti poprilično neizvjestan. G. je prikazana klasična podjela informacija potrebnih za upravljanje2. 1987. zadovoljstvo potrošača) Kvantitativne informacije Financijske Informacije (npr.: Financial Analisys: A Managerial Introduction.Informacije koje se koriste za taktičku razinu upravljanja često bivaju dalje obraživane kako bi se dobile informacije korisne za strategijsku razinu upravljanja.M. Podjela informacija potrebnih za odlučivanje Informacija Nekvantitativne informacije (npr. kapacitet. podjela tržišta) 3. McHugh. profitabilnost) Nefinancijske Informacije (npr. 6 . Na slici 1. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu Da bi poslovna informacija bila upotrebljiva mora osigurati menadžmentu pouzdanu i korisnu sliku stvarnosti odnosno okruženja u kojem poslovni sustav djeluje.. Cassel Educational Limited. te mora biti relevantna za domenu poslovnog odlučivanja. ona mora biti raspoloživa u pravo vrijeme.S. U poduzećima ne postoji jedana jedinstvena vrsta informacijskog sustava koji može pokrivati razne aspekte kompjuterske obrade podataka. R.

Izvođenje poslovnog procesa Pod poslovnim procesom se misli na osnovnu djelatnost određenog poslovnog sustav. Razni su izvori iz kojih poslovni sustav dobiva informacije. Poslovni informacijski sustavi i sami donositi samostalne odluke kada se situacije ponavljaju i gdje se ne mijenja proces odlučivanja. a sve to kako bi imale konkurentnu prednost pred ostalim bankama. kao i fleksibilnog odnosa sa klijentima. a to se posebice odnosi na banke i osiguravajuća društva. već samo njegove ulazne vrijednosti. Svi oni zajedno čine poslovni informacijski sustav. a informacijski sustav te informacije obrađuje pretvarajući ih tako u korisne informacije. odnosno na one poslove koji se u njemu obavljaju. Menadžerima u procesu donošenja odluka pomažu poslovni informacijski sustavi koji ih opskrbljuju odgovarajućim informacijama te im daju optimalna rječenja. U bankarstvu najvažniji su podaci o odnosu sa klijentimai kreditne analize. nadzora. Upotrebom informacijske tehnologije sve je veća i automatizacija poslovnih procesa. vanjskih ili unutarnjih. čineći ih tako učinkovitijim te smanjujući potrebu za 7 . Banke uvode inteligentne bankovne kreditne analize.1.postoje više različitih informacijskih sustava koji pokrivaju različita organizacijska i funkcionalna područja. 3. Poslovnom su sustavu informacije potrebne za: • Izvođenje poslovnog procesa. • Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje. Koliko su važne informacijske tehnologije naročito se vidi kod poduzeća usmjerenih na informacije. rizika. pa je i logično da su uslijed toga banke uvijek bile veliki korisnik informacijske tehnologije. Korištenje najsuvremenije informacijske tehnologijen utjeće na strategiju poduzeća stvarajući nove poslovne mogućnosti te podižući efikasnost poslovnih procesa.

Informacija. Varga..manualnim radom. Svako poduzeće nastoji izgraditi takav informacijski. 3 Čerić. odnosno poslovni sustav koji će mu osigurati podlogu za brzo i kvalitetno odlučivanje odnosno za pretvaranje informacije u odluku.34. kupovanje preko Interneta). predstavlja podlogu za donošenje poslovnih odluka. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje Informacijski sustav ima i zadatak da osigura informacije za djelotvorno upravljanje poslovnim sustavom. V. Može također doći i do promjene poslovnog procesa (npr. M. Odluka se pak donosi radi ostvarivanja svrhe i cilja poslovnog sustava odnosno poduzeća. 1998. iz bilo kojeg izvora da je prikupljena. Potreban oblik informacija koje se koriste u odlučivanju ovise o menadžerskoj razini gdje se odluka donosi te o problemu o kojem se mora odlučiti. 3. koja može poslužiti u procesu odlučivanja u budućnosti. Slika 2. Znak. odnosno reinženjeringa koji znači prijelaz na potpuno drukčiji način obavljanja poslovnog procesa. Zagreb.: Poslovno računarstvo. Birolla. Katkada dolazi i do potpunog izbacivanja manualnog rada koji se svodi samo na nadzor poslovnog procesa. one pružaju prijeko potrebnu osnovu da bi se uopće moglo poslovati u konkurencijskom okruženju. str. H. Od podatka preko informacije do odluke3 Informacijska tehnologija te njena primjena u poslovnim sustavima Danas je donošenje kvalitetnih poslovnih odluka gotovo nezamislivo bez korištenja suvremenih informacijskih tehnologija. 8 . Pomoću odluka se svijesno upravlja poslovnim sustavom.2..

obradu te poduzimanje konkretnih aktivnosti na osnovu njih. • Mlada tehnologija (oko pedeset godina). proizvodi i usluge se stapaju. Okruženje u kojem djeluje poslovn sustav utječe na način primjene informacijske tehnologije. pametne kartice. najvažnije takove vrijednosti jesu znanje i pokretljivost (ostvaruju se putem brzine i povezanosti). U novom načinu poslovanja nestaju tradicionalne granice. U zadnjem desetljeću alati i povezanost putem interneta i intraneta omogućuju pribavljanje informacija. njihovo slanje. Derivati mikroprocesorske revolucije kao što su palmtopi. te ostalim komunikacijskim medijima. Connectivity) – smanjuje prostor zahvaljujući internetu. • Uska specijalizacija osoblja u centrima za automatsku obradu podataka. Speed) – skraćuje vrijeme brzim i pristupačnim sredstvima kompjuterizacije i komunikacije.Slijedeće su karakteristike informacijske tehnologije. • Istovremeni razvojrazličitih tipova aplikacija. obradu i prenošenje. s druge strane pak informacijska tehnologija mijenja 9 . • Neopipljive vrijednosti (engl. izmjenjuju se uloge kupca i prodavatelja. Internetom se stvara novi prostor za suradnju. Nova tehnologija omogućuje pretvaranje velikih količina brojeva. • Brzina (engl. teksta i zvuka u digitalan oblik te njihovu pohranu. Intangibles) – vrijednosti koje su neopipljive (nemaju masu). mailovima. • Brzi rast te brzo zastarijevanje novih znanja. razmjenu podataka i trgovinu između podzeća i kupaca te poduzeća i poduzeća. pa i najnoviji mobiteli već su uvelike dio naše svakodnevice. Kuće postaju uredi. Njihovom je širenju uvelike pomogla internetska tehnologija koja povezuje cijeli svijet. U tako povezanom svijetu tri su ključa čimbenika: • Povezanost (engl.

• Stvaranje nehijerarhijskih organizacija – pojedinci. Slijedeća su glavna načela outsorcinga: . a manjim poduzećima da postanu i izgleaju mnogo veća nego što su u stvarnosti. .procese rada i poslovanja u organizaciji. Internetstke tehnologije omogućuju da velika poduzeća izgledaju manja i fleksibilnija. pitanje je samo koliko će biti potrebno da nove tehnologije uđu u svakodnevicu poslovanja diljem cijeloga svijeta. jer je tijek informacija kao i dinamika rada na projektu jednako kvalitetna. 10 tehnologija dovodi do promjena načina rada i . a često i jeftinije nego što bi to moglo poduzeće koje tek ulazi u neku granu. Tijek informacija mijenja način rada kod pojedinaca i organizacija. Danas je uobičajeno i davanje poslova poduzećima koja su jako udaljena.uspostavljanje poslovnog odnosa sa više ponuditelja usluga da bi se dobio uvid u stanje na tržištu. Informacijska poslovanjakao što su: • Rad u skupini – formiraju se timovi stručnjaka radi izvršenja određenog zadatka. • Mogućnost rada izvan ureda – proširenost računalnih mreža kao i bežičnih komunikacija omogućava kao velikog broja poslova rad izvan ureda. • Davanje dijela poslovanja vanjskim suradnicima – poduzeća koja su usko specijalizirana u nekom području mogu obaviti određene poslove bolje. odnosno projekta.skupiti sve informacije o uslugama koje se nude. Kod takvog načina rada potrebna je brza i jednostavna komunikacija. timovi kao i radne skupine u velikoj su mjeri neovisne u realizaciji zataka tako da su lako prilagodljivi brzim promjenama u okruženju. Već je danas lako organizirati telesastanke ljudi koji su međusobno udaljeni tisuće kilometara. kao i načina trgovanja u kojem poduzeće djeluje. kao i korištenje aplikacija koje omogućavaju rad u skupini kao i rad na daljinu.usporedba proizvoda koji se nude od strane IT menadžera. .

Osim toga informacijska tehnologija automatizira postojeće procese. prije nego se proizvod ili usluga pripremi za tržište. U njega ubrajamo i sve što omogućuje postojanje Interneta kao što je proizvodnja hardvera. Slijedeće su prednosti primjene elektroničkog poslovanja: • bolji rezultati poslovanja (pogotovo financijski). komunikaciju s vladinim i nevladinim udrugama. brža dostupnost informacija od strane klijenata poduzeća. Ovo poslovanje obuhvaća i postojanje posrednika (brokera) koji posreduju između ponude i potražnje stvarajući uvjete za trgovinu putem Interneta i razvoj tzv.. Elektroničko poslovanje ( odnosno Internet ili Web ekonomija) obuhvaća poslove koji se obavljaju unutar poduzeća. ubrzava njihov razvoj. elektroničkih tržišta u kojima informacije informacije zamijenjuju fizičke proizvode i stvarna mjesta trgovine. povezuje kupce i dobavljaće poduzeća. izgrađuje informacijsku infrastrukturu. te otvara nova područja rada. 11 . preglednika za pretraživanje. omogućava potporu odlučivanju. promjenu načina rada i poslovanja. itd. a posebno internetske tehnologije. softvera. Tu spada komuniciranje i razmjena informacija unutar poduzeća kao i suradnju s drugim poduzećima. brzo obrađivanje velikih količina informacija. Uz ostalo je i najsuvremeniji oblik digitalnog poslovanja kojem teže sva poduzeća kako bi postigla što bolju tržišnu poziciju.analiza usporedbe svojih poslovnih potreba i ponude dobavljača. Informacijska tehnologija povećava kvalitetu proizvoda i usluga. Elektroničko poslovanje To je način poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičke. osigurava alate koji proširuju znanje i mogućnosti dizajnera. globalizira poslovanje te individualizira proizvode i usluge. itd.

• bolja radna okolina zaposlenih.com koji putem on-line aukcija kojeomogućuju prodaju i kupnju svakakve robe.com i Amazon. kako doprinosi poslovanju poduzeća. On mora shvatiti svoju ulogu i radno mjesto inaće neće moći efikasno obavljati svoje poslove. Menadžer postaje djelatnik znanja. Nova uloga menadžera u informacijskom dobu Informacije polako postaju osnovi resurs menadžmeta. b) B2C ili poslovanje između poduzeća i potrošača. Vlade raznih zemalja sve više koriste ovaj oblik poslovanja kako bi povećale svoju učinkovitost. tijekovi informacija i primjena suvremenih tehnologija daju organizaciji obrise «informacijske organizacije». S obzirom na sudionike koji sudjeluju u elektroničkom poslovanju imamo slijedeću podjelu: a) B2B ili Internet poslovanje između poduzeća te unutar samog poduzeća. sve je intenzivnije zahvaljujući poduzećima kao što je eBay.• bolja iskorištenost poslovnih resursa kompanije (naročito informacija). Važno je spomenuti elektroničko izdavaštvo. elektroničke sustave plaćanja u kojima se koristi digitalni novac. Informacijski procesi. Znaje o računalima i telekomunikacijama služi kako bi se efikasno moglo upravljati 12 . c) C2C ili poslovanje između potrošača. Bitno je da menadžer stvarno dokuči značenje IT-a. • bolja pozicija na tržišzu. Danas menadžeri moraju kako informacijska tehnologija utječe na organizaciju. d) G2B (engl. itd. Još uvijek je veći od B2C poslovanja. elektroničko bankarstvo. elektronički čekovi te plačanje kreditnim karticama putem Interneta. government to business) ili poslovanje između vlade i poduzeća.te kako se ona koristi kako bi mogli uvjeriti ostale djelatnike da ju koristi.

Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Smisao informacijskih poslovnih sustava je u tomeda se stvori podrška menadžmentu u rješavanju strateških. Postoji šest glavnih trendova informacijskih tehnologija: a) povećanje svijesti menadžera o mogućnostima i značaju IT-a u poduzeću. b) potražnja za informacijskom tehnologijom raste i nadilazi znanje. e) troškovi kao i večličina informacijske tehnologije se konstantno smanjuju. taktičkih i operativnih pitanja koje danas postavlja konkurencija. Menadžeri uz ostalo imaju zadatak razvijati nove načine poslovanje koristeći dostupne tehnologije i informacije. smanjenje vremena razvoja proizvoda. odnosno informatičkog sektora poduzeća. Organizacija bazirana na informacijamaima manje upravljačkih razina (plitka organizacijska struktura) u odnosu na klasične hijerarhijske strukture s 13 . Dolaskom novih tehnologija dolazi do velikih promjena u poduzeću. f) nabava se informatičke opreme sve više obavlja mimo postojeće formalne organizacije. itd. c) ključne aktivnosti o kojima ovisi uspješnost poduzeća sve više ovise o informacijskoj tehnologiji. poboljšanje proizvodnje. mogućnosti i kapacitete timova koji su zaduženi za informatizaciju poduzeća. d) razvoj kontrolnih sustava i mreža kao i automatizacija proizvodnje čine načine primjene informacijske tehnologije sve složenijima. dok istovremeno dolazi do povećanja u složenosti i obujmu investicija poduzeća u IT. Menadžeri moraju razumjeti kako IT može doprinjeti postizanju ključnih poslovnih ciljeva poduzeća kao npr.informacijskim tehnologijama u poduzeću te da se procijene mogućnosti i utjecaj informacija na poslovanje poduzeća. kvalitete.

ekspertni sustavi. podaci o prodaji i ili marketinške informacije se danas nalaze brzo i bez poteškoća koje su se nalazile nekoć. . . Upotrebom IT-a smanjuju se velike količine papira koje se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju. Npr. glasovna pošta i telekonferiranje.tehnologije obrade poslovnih informacija (pohranjivanje i pretraživanje baze podataka. simulacija. elektroničke arhive). Office Information System) je zasebni dio informacijskog sustava koji uključuje različite primjene informacijske tehnologije u uredskom poslovanju.mnogo razina. Tako da se danas zaposleni danas mogu usredotočiti na teže i zahtjevnije zadatke umjesto da pretražuju gomile papira. modeliranje.komunikacijske tehnologije (elektronička pošta. arhiviranje i stolno izdavaštvo.: Inventivni menedžer. CROMAN I MEP Consult. Uredi su obično mjesta gdje se obavljaju razni oblici administrativih poslova. V. sustavi za Srića.. str. 4 menadžmenta (sustavi za podršku odlučivanju. slike.tehnologije znanstvenog potporu rada u skupini). 1994. itd. 14 . Papirnati se obrasci zamjenjuju digitalnima. gdje se zbog velike količine teško pronalaze potrebni podaci. 220. Tehnologija uredske automatizacije se može podijeliti prema slijedećim kategorijama4: .tehnologije obrade teksta. Razvoj uredskog poslovanja primjenoh IT-a Sustav uredskog poslovanja (engl. kopiranje. . Uz to smanjuju se znatno i troškovi poslovanja i povećava se efikasnost poslovanja. Primjena informacijske tehnologije u poslovnom sustavu dovodi do bolje koordinacije i kvalitetnije informiranosti u poduzeću. Zagreb.).

izrada dokumentacije. U primljenim informacijama prepoznaje se dodana vrijednost. Razvijaju se novi alati i grafička sučelja za razne analize podataka. Informacijska tehnologijja kao podrška poslovnim sustavima Tri su glavne faze u primjeni informacijske tehnologije kao podrške poslovnim sustavima: a) obrada podataka b) obrada informacija c) obrada znanja.). što olakšava integraciju podataka različitih vrsta. Bez upotrebe informacijskih tehnologija u uredskom poslovanju nezamislivo je efikasno djelovanje poduzeća u današnjem tržišnom poslovanju. personalne bilješke. Obrada podatak omogućava njihovo pretvaranje u korisne informacije koje kasnije koriste djelatnici znanja.tehnologije organizacije osobnog rada (planiranje sastanaka. koji su bili jedan od razloga 15 . kontrolu i vođenje projekata. itd. na osnovu koje menadžeri donose važne poslovne odluke. planeri. simulacije oglasnih ploča. Umrežena računala i internet omogućuju povezivanje računala po cijelom svijetu..tehnologija upravljanja projektima (programi za planiranje. odnosno tzv. što ukazuje na važnost informatizacije ureda. palm računala). prezantacijski programi. kalkulatori. notesi. . Informacijske tehnologije omogućuju postojanje globalnog elektroničkog tržišta na koje kupci mogu pretraživati proizvode kompanija u cijelom svijetu. rokovnici. Utjecaj IT-a na organizaciju Danas je tijek informavija u organizacijskoj strukturi poduzeća oslobođen mnogih ograničenja vezanih za vrijeme i prostor.

Strukturne promjene organizacija su postale nužne. odnosno utječu jedna na drugu. Sustavno mišljenje. Menatadžment kontrolom informacija određuje da li je ostvarena ta strateška vrijednost (cjelina vrijednija od sume njezinih dijelova).. rad na daljinu. broj razina menadžmenta se smanjuje tako da organizacije postaju «pliće». smatra se glavnim pokretačem poduzeća budućnosti. telekonferencije. 1999. Na organizaciju djeluju razne promjene. vrijednosti. Tako da se organizacije sada ne mijenjaju s vremena na vrijeme već cijelo vrijeme. Zbog brzih promjena u okruženju i naglim razvojem informacijske tehnologije. str. M. itd. kao posljedica rasta i razvoja poduzeća. 3. 2. Novak. To je holistički pristup. međutim možemo ih svrstati u tri skupine5: 1.: Poslovna organizacija. Stvara se međufunkcionalna timska organizacija. ljudi ili proizvoda. novi se načini poslovanja zasnovaju na tijeku informacija. prema kojem cjelina sustava predstavlja više od njegovih zajedničkih dijelova. novih tehnologija. Nestaju tradicionalne hijerarhijske strukture. Zagreb. Informator. koje polazi od toga da se svaka poslovna aktivnost gleda kao cjelokupni sustav informacija. P. promjene u strukturi zaposlenika odnosno promjene koje utječu na zaposlenike. promjene u tehnologiji odnosno načinu poslovanja. 558.što su organizacijske strukture u prošlost bile rigidne i hijerarhijskog tipa. poduzeća su primorana na radikalne promjene svojih organizacija. koje su zamijenjene kombinacijom različitih vrsta organizacijskih struktura kao što su «virtualna organizacija» i «mrežna organizacija». 16 . one podrazumijevaju promjene organizacijske strukture poduzeća kao cjeline ili promjena organizacije pojedinih dijelova organizacije. promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća. Te vrste promjena međusobno su povezane. 5 Sikavica. aktivnosti i spoznaja. Sam proces odlučivanja se decentralizira.

od dobavljača do kupaca. Najveći je doprinos tih promjena u stvaranju podloge za brzo odlučivanje na svim menadžerskim razinama. pristup tržištu. oblikovanja svojih resursa. te promjenu cjelokupnog poslovnog sustava. Poduzeća stvaraju novi strateški koncept koji omogućuje menadžmentu razumijevanje i predviđanje gdje se nalazi vrijednost njihovog poslovanja. povećanje značaja na svjetskoj razini i menadžerske komunikacije. Slijedeće su konkurentske prednosti koje se mogu ostvariti uporabom informatičkog menadžmenta: kvaliteta. od narudžbe do isporuke moguće je obaviti elektroničkim putem. Danas se veliki napori ulažu u poboljšanja kvalitete. Informacijska tehnologija omogućava uspostavljanje globalnog elektroničkog tržišta gdje će kupci biti u mogućnosti slobodno pretraživati najpovoljnije ponude za kupnju traženih proizvoda i usluga. Tako se stvara mrežna organizacija u kojoj sudjeluju svi uključeni u proces.) otvaraju mogućnosti za organizacijski redizajn. stvaranja vrijednosti bazirane na stratečkom razumijevanju najvažnijih sklonosti i prioriteta kupaca. Utjecaj IT na konkurentsku prednost Kako bi poduzeća uspjela na konkurentskom tržištu moraju za sebe stvoriti poslovni model koji se sastoji od: načina segmentiranja i izbora kupaca. kao i nastupanja na tržištu. 17 . Novi virtualni dijelovi organizacije (dobavljači. Potrebno je razumjeti potrebe kupaca i stvoriti inovativni poslovni model koji će moći zadovoljiti njihove potrebe. a pogotovo u smanjenju broju proizvoda s greškom. poboljšanje usluge kupcima. u tome uvelike pomažu novi strievi koji pogreške smanjuju na minimum.Uvođenje i primjena informacijske tehnologije i razvoj informacijskog sustava poduzeća izazivaju promjenu načina poslovanja. nove načine poslovanja. itd. diferenciranja svojih ponuda. kupcij. Cijeli proces. Kvaliteta – poboljšanje u tom području ovisi o znanju koje poduzeće posjeduje o tome kako kreirati i izraditi proizvod ili uslugu.

prepoznavši potrebe kupaca. Pristup tržištu – kako bi ostalekonkurentne sva poduzeća pokušavaju smanjiti vrijeme potrebno da njihov novi proizvod ili usluga stigne na tržište. Just-intime proizvodnja uvelike je pomakla granice u svim segmentima proizvodnje. proizvođačke i prodajne odjele kao i dobavljače. Dovoljno brzo ispunjavanje zahtjeva kupaca kao i pružanje kvalitetnog proizvoda ili usluge postaju jedan od nužnih uvjeta za uspjeh na tržištu. 18 . Poduzeća se šire na nova tržišta koja prije nisu bila dostupa. banaka.Poboljšanje usluge kupcima – stvaranje neopipljive vrijednosti proizvoda ili usluge omogućava stjecanje prednost pred konkurentima. Poduzeća. Takvo kolanje informacija pomaže u bržem i boljem donošenju odluka. itd. te stvaraju oblike komunikacije koje će biti svugdje prepoznati. Poboljšanje komunikacije menadžmenta – informacijski sustavi omogućuju simultanu komunikaciju i donošenje poslovnih odluka u svakom poslovnom procesu. Amerikanci su odgovorili sličnim modelom koji povezuje elektroničkim putem dizajnerske. navikama. Informacije stvaraju dodatnu. Poboljšanje značaja na svjetskoj razini – pojavom interneta komunikacija na svetskoj razini postala je puno lakša. Internetska tehnologija je najviše utjecala na razvoj tehnologija pa to posebno odrazilo na poslovanje aviokompanija. Banke su pogotovo u zadnjem desetljeću iskoristile kako bi klijentima ponudile razne usluge kao što su osobno bankarstvo te velik broj usluga koje odgovaraju potrebama pojedinih klijenata. potrebama. njihovim sklonostima. osiguravajućih kuća. izgrađuju konkurentske informacijske sustave. imali su duplo kraće vrijeme plasiranja proizvoda na tržište. itd. nevidljivu prednost kojima poduzeća mogu kupcima ponuditi nešto novo. Takvim su načinom poslovanja Japanci stekliveliku prednost u odnosu na ostali svijet. odnosno on-line sustave koji omogućuju stvaranje baza podataka o kupcima.

Standardni Internet 19 . dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. Razvoj IT Informacijska tehnologija mijenja konkurentsku sposobnost poduzeća na tržištu u svim granama industrije. dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. proizvodnje i usluga. i to kad je riječ o razvoju i komercijalnoj primjeni novih tehnologija. Papir polako odlazi u prošlost.Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Tehnologije budućnosti Napredak na području informacijske tehnologije ovisi o tri ključne tehnologije. kreativnost i praćenje mogućih trendova budućnosti. jaču povezanost. suradnju i nove načine poslovanja. Ona zahtijeva od menadžera stalno napredovanje. u čemu je i njegova velika prednost. Internet je omogućio dijeljenje podataka diljem cijeloga svijeta. dok je softver «usko grlo». Tehnološku prednost ostvaruju pojedine zemlje. Mikroelektronika i fotonika rastu eksponencijalno. raste i razvija. odnosno poduzeća pred ostalima. Za uvođenje informacijske tehnologije u poslovni sustav ključna je proizvodnja. fotonika i softver. istraživanja i razvoja kako bi se postiglo tehnološko vodstvo. Internet omogućuje za razliku od ostalih medija interaktivnost odnosno dvosmjernu i višesmjernu komunikaciju. Onaj koji uhvati prednost u softveru imati će popriličnu prednost pred konkurencijom. a prihodi su od nove proizvodnje glavni izvor financiranja. a to su mikroelektronika. a isto tako u tom procesu i sama mijenja. Papir polako odlazi u prošlost. Tehnološko vodstvo najčešće ostvaruju zemlje sa snažnom tehnološkom infrastrukturom te jakim obrazovnim i znanstvenim institucijama.

narudžba i kupnja putem Interneta.6 Radi se o slijedećim utjecajima informacijske tehnologije: 1. U djelatnostima gdje informacijska tehnologija nema strateško značenje ona utječe na promjenu organizacijske strukture. informacijske tehnologije su danas. načina poslovanja. 6 Izvor podataka: Srića. gdje je pouzdanost funkcioniranja informacijske tehnologije ključ kako bi poslovni sustav funkcionirao. Kako informacijska tehnologija u tim poduzećima mora funkcionirati pouzdano. Važno je da menadžment prepozna stratešku važnost informacijske tehnologije te svojim primjerom pokaže put svim zaposlenima u poduzeću. elektronička pošta. rad u korisničkim diskusijskim grupama. Internet telefonija. dostavne liste. str. 20 . .201. V. korištenje i skidanje raznih programa.servisi koji se danas nude jesu: World Wide Web. 1994. a još će više biti u budućnosti sastavni dio proizvoda i usluga.: Inventivni menedžer. 200. Primjeri gdje informacijska tehnologija strateški djeluje jesu banke i zrakoplovne kompanije. čavrljanje. njen sektor zauzima visoko mjesto u organizacijskoj strukturi poduzeća. pregled. Zato je potrebno stalno imati na umu značaj informacijske tehnologije u poslovanju koja će s vremenom sve više rasti. CROMAN I MEP Consult. smanjenje postojećih troškova poslovanja i povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja. Zagreb. Prema analizama gospodarstava najrazvijenijih zemalja svijeta postoji šest glavnih utjecaja informacijske tehnologije na poslovne sustave i politiku poslovanja. Glavni je strateški izazov menadžmentu da korisno upotrijebi informacije u poslovanju. nepogrešivo i kontinuirano. daljinsko preuzimanje datoteka. Utjecaj informacijske tehnologije na poslovnu strategiju Informacijska tehnologija utječe na uspješnost poslovanja cjelokupnog poduzeća.

Informacijski sustavi U bilo kojem području ljudske djelatnosti efikasno obavljanje poslova popraćeno je podacima ili informacijama. elektronička pošta. budući da dolazi do bitnih promjena u poslovanju koji zahtijevaju redefiniranje dijela ili djelatnosti u cjelini. smanjuje broj zaposlenih u administraciji. informacijska tehnologija utječe na smanjenje postojećih troškova poslovanja. 4. nego se na temelju njih stvaraju i razvijaju potpuno novi oblici proizvoda i usluga. za 4. stvaranje novih proizvoda i usluga baziranih na primjeni novih tehnologija. skrivene uštede. informacijska tehnologija ne transformira samo postojeće proizvode i usluge. itd. 6. omogućuje racionalno korištenje energije i razne druge vidljive uštede. sve to utječe na jačanje konkurentske prednosti poduzeća.2. prepoznavanja značaja informacije koja postaje vodeći resurs rukovođenje odnosno poslovanje poduzeća. bilježi i obrađuje nužan za funkcioniranje poduzeća. rad na daljinu. povećana brzina reakcije na tržištu. 21 . osim vidljivih ušteda važne su i tzv. kao npr. 5. Može se dakle zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova te da je informacijski sustav koji ih prokuplja.). informacijske tehnologije iz temelja mijenjaju postojeće načine poslovanja i odnosa. donošenje boljih odluka. veća efikasnost poslovnog sustava i znanja zaposlenika. 3. pojavljuju se novi oblici informacijskih usluga i telekomunikacijske tehnologije (elektroničko poslovanje i trgovina. trendove razvoja koji su posljedica informacijske tehnologije treba sagledavati dalekovidno.

poslovni upravljački informacijski sustavi.32. Informacijski sustav-podsustav poslovnog sustava 7 8 Čerić. V. Informacijski sustav je aktivni društveni sustav koji se može ali se ne mora koristiti informacijskom tehnologijom. klijente. Slika 3. obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo. Čerić. Za poslovanje organizacija sustavi koji su bitni su tzv.7 U osnovne zadatke informacijskog sustava spadaju pronalaženje. Slika 3. prikupljanje..: Informacijska tehnologija i poslovanje. 22 . obrada kao i korištenje podataka. prikazuje djelovanje informacijskog sustava unutar poslovnog sustava8.Slijedi jedna od definicija informacijskog sustava: «Informacijski sustav je sustav koji prikuplja. Varga.. Znak. 1998. Informacijski sustavi djeluju unutar nekog poslovnog sustava. Zagreb. Birolla. 5. čuva. uključujući poslovodstvo. budući da procesom transformacije unutar sustava izlazne informacijekvalitetom i količinom nadmašuju ulazne informacije.. Poslovno računarstvo. tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti. Ovakovi sustavi ostvaruju svojevrstan informacijski sinergijski efekt. Znak. str. 1998. str. odnosno informacija. M. H. V. osoblje i ostale. priprema. omogućujući mu da komunicira unutar sebe i sa svojim okruženjem.: Poslovno računarstvo. Zagreb. pohranjuje.

odlučivanja ili kontrole. Suvremenim se poslovnim informacijskim sustavom danas naziva onaj sustav koji se sastoji od slijedećih elemenata: 23 . pripremaju i unose podaci.Četiri su temeljne funkcije koje obavlja informacijski sustav: 1. 3. dostavljanje podataka i informacija korisnicima – prikupljeni i obrađeni podaci se dostavljaju korisnicima radi potrebe analize. upravljanja. prikupljanje podataka – iz različitih se izvora prikupljaju. obrada podataka – vrši se obrada prikupljenih podataka u skladu sa zahtjevima korisnika. 4. 2. pohranjivanje podataka i informacija – podaci se pohranjuju radi daljnjeg korištenja.

D. Tipurić. Zagreb. • orgware – sve organizacijske metode. bilo da su profesionalni informatičari ili krajnji korisnici. P. Menadžer i informacija9 9 Sikavica.. 289.. informacija.). 24 . mrežna oprema. Bebek. • dataware – koncepcija i organizacija baza podataka odnosno sve izvore podataka tj. itd. • lifeware – svi ljudi koji koriste informacijske tehnologije. aplikacije. • software – nematerijalni element. modemi. informacijski sustav upravlja tijekovima podataka i informacija od njihova izvora pa do menadžera koji će ih koristiti u donošenju odluka. postupke i načinekojima se usklađuju i povezuju sva tri prethodna elementa u funkcionalnu cjelinu. Informator. Slika 4. Općenito.• hardware – materijalno-tehnički element (računala. str. tu spadaju razni programi tj. Skoko. B. Čine ga sredstva i veze za prijenospodataka (informacija) na daljinu koja povezuju sve navedene elemente u jedinstvenu cjelinu. rutine ili metode na kojima se temelji primjena hardwarea.. H. • netware – prijenosni element sustava.: Poslovno odlučivanje.. Glavni su zadaci informacijskog sustava u poduzeću da putem računalne mreže «prate» poslovne transakcije i osiguravaju potrebne informacije menadžerima u upotrebljivom obliku i odgovarajućem vremenu. 1999.

25 . 2. proširenje mreže i prelazak na client/server obrađivanje podataka). Informatizacija praćenja temeljnih operacija: proizvodnje i marketinga (razvoj mrežnih komponenti . 3. Informatizacija administrativnih i računovodstvenih poslova (ažuriranje i obrada podataka su se obično odvijala na manjim mrežama tipa mainframe računalo – terminali).U poduzećima je razvoj informacijskih sustava direktno ovisan o stupnju razvoja komunikacijske tehnologije kao i pripadnih informacijskih tehnologija. Razvoj podrške strateškom odlučivanju i planiranju (razvoj skladišta podataka i razvoj globalne poslovne mreže – umreženja između poduzeća). Obično se u poslovnim sustavima razvoj informacijskih sustava odvijao u tri faze: 1.

26 . operativnih sustava sa prijateljskim sučeljem. 4. str. Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja daje podršku za sve uredske poslove. Znak. Slika 5. 41. 1998.Kompleksni informacijski sustav koji služi kao podrška poslovnom procesu sadržava slijedeće dijelove: sustav za automatizaciju uredskog poslovanja (office Automation System – OAS). Zagreb. Valja spomenuti i povezanost ovog i transakcijskog sustava .1. M. jer se 10 Varga. komunikacije. sustav za obradu transakcija (Transaction Processing System – TPS) i sustave menadžerske podrške (Menagement Support Systems – MSS). Poslovno računarstvo. Sustav uredskog poslovanja sadrži niz različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u slijedeće skupine: obrada dokumenata. telekonferiranje i pomoćni poslovi (Slika 5. te razvojem tekst editora i tabličnih kalkulatora. razvojem lokalnih mreža na principu client/server ovaj je sustav doživio naglu implementaciju u poslovne sustave.). Sustav uredskog poslovanja sastoji se od niza različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u četiri skupine10 obrada dokumenata • kopiranje • obrada slika • obrada teksta • stolno izdavaštvo • arhiviranje Sustav uredskog poslovanja komunikacije telefoniranje • • • • elektronička pošta glasovna pošta telefoniranje telefaks • • • • audiokonferiranj e videokonferiranj e kućna televizija rad kod kuće pomoćni sustav • • • • • potpora radu u skupini organizatori rada prezentacije oglasne ploče oblikovanje podržano računalom Pojavom PC računala.: Informacijski sustav u poslovanju.

podaci se iz transakcijskog sustava arhiviraju (godišnja inventura skladišta. modula financijskog knjigovodstva. tj. modula nabave.2.). modula financijske operative. razlog je tomu što ako se velika količina neaktivnih podataka pomiješa sa aktivnim podacima može doći do znatnog slabljenja performansi sustava. modula tehnologije i razvoja. 4.pretraživački I kalkulativni alati mogu koristiti za obradu podataka koji su transferirani iz transakcijske baze podataka. U bilo kojem poduzeću transakcijski su informacijski sustavi kralježnica koja podržava svakodnevne transakcije koje se odvijaju u poslovnom procesu. Transakcijskim informacijskim sustavima glavna karakteristika da i procesiranje sadržavaju strogo određene procedure i forme za evidenciju transakcijskih podataka prema malom broju dobro definiranih poslovnih transakcija. On sadrži osnovne analitičke podatke smještene u bazi podataka i ne moža pružiti dovoljno kvalitetne informacije za potporu odlučivanju. niži i srednji menadžment. modula operativnog planiranja. modula skladišno-materijalnog poslovanja. a karakteristično je i smanjenje troškova komunikacije i upravljanja informacijama. obračun. prijenos i zatvaranje financijskih dokumenata na kraju financijske godine i dr. Nakon što postanu neaktivni. Određene funkcije poduzeća kao 27 . modula praćenja proizvodnje i modula ispitivanja i kontrole) koji su međusobno povezani te pokrivaju pojedine segmente poslovanja i potpuno zaokružuju materijalni i financijski tok u poduzeću. te osigurava jednostavan i lak pristup informacijama. Danas je sve značajniji I intranet koji omogućava jednostavnu komunikaciju i suradnju među zaposlenicima. Transakcijski informacijski sustav Ovaj je sustav usmjeren na operativnu razinu upravljanja. Ovi se sustavi obično sastoje od više podmodula (integrirani transakcijski sustavv je sastavljen od: modula marketinga i prodaje.

odlučivanje na strateškoj i taktičkoj razini Namjena Sredstvo Težište Način Obrada Informacije i znanje u skladištu podataka Efikasnost poslovnog procesa Efikasnost procesa odlučivanja Automatizacija manualnih Automatizacija intelektualnih procesa procesa Pohranjivanje i pronalaženje Analitička obrada podataka.što su: marketinško planiranje.: Skladišta podataka. 1998. inženjersko planiranje i financijske analize zahtijevaju jaču podršku od strane informacijskih sustava koji moraju omogućiti brži i lakši pristup povijesnih podataka i adekvatnu analitičku obradu tih istih podataka. podataka kopanje ili rudarenje podataka. Upravljačko računarstvo. otkrivanje znanja 11 Varga. Tablica 1. Znak. Razlike između transakcijskog i sustava menadžerske podrške11 Transakcijski sustav Upravljanje poslovnim procesom na operativnoj razini Podaci u bazi podataka Sustav menadžerske podrške Izvještavanje o stanju poslovnog procesa. M. 28 .

Slika 7. upozoravajuća. Ovaj sustav podržava transakcijske funkcije poduzeća. ad hoc i on-line terminalski upiti ( bili to upiti o prodaji. namijenjen je podršci strukturiranog i polustrukturiranog odlučivanja koje je usmjereno na donošenje ponavljajućih odluka na razini nižeg i srednjeg manadžmenta. itd. On može izvesti sumarne izvještaje o transakcijama i financijskim pokazateljima u formatima koji su unaprijed zadani. parametrima uspješnosti poslovanja poduzeća. Građa sustava podrške odlučivanju Jedan od načina grupiranja sustava menadžerske podrške je slijedeći: • Upravljački informacijski sustav (eng. Sustavi menadžerske podrške Široko je i raznoliko područje koje obuhvaćaju sustavi za podršku upravljanju i to kako funkcionalno tako i tehnološki. 29 .).4.3. Management Information System – MIS). Tipična izvješća MIS-a su periodična. no obično mu nedostaju interni povijesni podaci i eksterne informacije o kretanju tržišta i konkurenciji. nabavi zaliha. gotovinskim sredstvima. proizvodnji.

Uvođenje MIS-a predstavvlja veliki kvalitativni napredak u za poduzeće jer je orjentiran na povećanje efikasnosti menadžmenta. Izvjršća mogu biti rađena prema nekom rasporedu. Informacije postaju svima dostupne te se koriste u svrhu optimalnog poslovanja cijeloga poduzeća. U ove sustave spadaju i informacijski sustavi za podršku najvišem menadžmentu poduzeća (eng.. Pošto DSS mora zadovoljiti neočekivane potrebe menadžera za novim informacijama DSS mora: a) biti fleksibilan da može prihvatiti i odgovoriti na promjene postuka odlučivanja.. rutinska i unaprijed formirana izvješća te unaprijed izrađuje predviđene analize.ESS). infrakstrukturom sustava skladišta podataka te alatima za analitičku obradu podataka. da se izrada izvješće veže za pojedini dan u tjednu. Executive Information Systems – EIS i Executive Support Systems . obično obavljaju složene kalkulacije. planiranje.Ovi sustavi stvaraju svakodnevna. Sustav osigurava menadžerima izravan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju poduzeća potrebnim za aefikasnije i brže donošenje poslovnih odluka. imaju mogućnost grafičkih prikaza. 30 . rutinsko izvještavanje. primjenjuju znanstveno statističke metode te su namijenjeni srednjem i višem nivou menadžmenta. Decision Support Systems – DSS). Pomažu kod donošenja kompleksnih odluka prirode tipa «Što ako . operativni problemi) i kod ad hoc odlučivanja. također omogućavaju lagan i brz pristup internim i eksternim informacijama važnim za kritične faktore uspjeha.?» (kontrola procesa. pregledi ekonomskih kretanja i analiza konkurencije. Ovi sustavi mogu biti također prošireni funkcijama uredske automatizacije. • Sustavi za podršku odlučivanju (eng. priprema i pregled budžeta. npr. Oni podržavaju niz menadžerskih aktivnosti kao što su: kontrola i praćenje većih projekata. Karakterizira ih prijateljsko sućelje.

a nakon toga rezultati izvođenja mogu se pohranjivati u baze podataka ili dokumenata. Stoga DSS predstavlja nadogradnju informacijske podrške prema gore u hijerarhiji organizacije. Kako bi se korisnik što lakše snalazio kod analize podataka koriste se softverski agenti i rudarenje podataka (eng. Skladište podataka posjeduje programske alate za složene obrade podataka odnosno za otkrivanje znanja i analitičku obradu podataka. a nazivaju se tržnicama podataka. Postoje i podskupovi podataka u skladištima podataka usmjereni na pojedine dijelove poslovanja. Velika je prednost računalne obrade informacija mogućnost manipulacije podacima te stvaranje raznih izvješća uz malo napora kako bi se izdvojile pojedine informacije. Data Mining). dok se podacima. za razliku od MIS-a koji prati poslovne procese i aktivnosti u poduzeću. modeli i korisničko sučelje.b) podržavati nestrukturirano ili slabo strukturirano odlučivanje ( tip odlučivanje koje nije rutinsko. svakodnevno i poznato. Sustavu se pristupa preko jedinstvenog sučelja. DSS koristi velik broj ažuriranih informacija koje omogućuju smanjenje vremena potrebanog za donošenje odluka i povećanje kvalitetu samog odlučivanja. tj. c) biti jednostavan za korištenje. Modeli sami dolaze do potrebnih podataka iz baza podataka ili dokumenata. Ovaj je sustav problemski orijentiran. Ovi sustavi sami mogu upozoriti na podatke koji su od posebnog značaja u donošenju pojedine odluke. pa je stoga jedini način da se oni iskoriste u 31 . Osnovni elementi DSS-a jesu podaci. nego je poznat samo jedan dio). modelima dokumentima pristupa pomoću odgovarajućih upravljačkih sustava. Podaci se svakodnevno gomilaju . koji su obrađeni na način da budu jasni i razumljivi te da se jednostavno mogu koristiti za različite vrste analiza. Osim baza podataka koriste se i skladišta podataka koji su važni za odlučivanje. od operativne prema taktičkoj razini menadžmenta.

Njihov je razvoj počeo pojavom multimedijskih alata te se danas koriste na svim razinama menadžmenta. -pokrivaju uska. Group Decision Management Systems – GDSS). Omogućuju grupni rad međusobno dislociranih sudionika te omogućavaju jednostavnu prezentaciju podataka.potpunosti uporaba računalnih alata za selekcioniranje korisnih informacija. Expert Systems – ES). Razumijevanje potreba i navika potencijalnih kupaca ključ je ka postizanju uspjeha proizvoda na tržištu. Ovi sustavi uključuju posebno napravljene kompjuterske programe koji koriste podatke i određena pravila koko bi mogli simulirati proces odlučivanja ljudskog eksperta. Najveća je korist rudarenja podataka u tome što pomažu u donošenju odluka koje vode ka stvranju pravih proizvoda i određivanje njihove najbolje tržišne cijene. specijalizirana područja. Primjenjuju se uglavnom u srednjem menadžmentu.». U ove sustave spadaju programi temeljeni na znanju iz nekog užeg (specijalističkog) područja. baza činjenica.. odnosno alata za rudarenje informacija. • Ekspertni sustavi (eng. Osnovni elementi ekspertnih sustava su: baza znanja. -objašnjavaju postupak kako su došli do riješenja problema. • Sustavi za podršku grupnom odlučivanju (eng. mehanizmi zaključavanja i korisničko sučelje. Kod riješavanja problema koji su previše složeni formiraju se skupine koje se sastoje od više sudionika koji rade na njihovom riješavnju. Slijedeće su karakteristike ekspertnih sustava: -zamijenjuju eksperte u poduzeću budući da ovi sustavi koriste njihovo znanje iz određenog područja. odnosno podataka.. rješavanje odluke tipa «Ako – onda. Opće je mišljenje da skupina bolje donosi odluku od pojedinca jer skupina 32 . Među osnovne značajke ovih sustava spada njihova sposobnost da objašnjavaju postupak kojim su došli do rješenja nekog problema.

kontroli. u pravo vrijeme i uz što manje troškove kako bi se povećala efikasnost i točnost obavljanja operativnih poslova. 5. recepcijsko i mjenjačko poslovanje. Rad u skupini ima i nekih edostatakakao što su: utrošeno vrijeme na komunikaciju. upravljanje i odlučivanju (MIS i DSS). te da je vrijeme za donošenje odluke dosta kraće. to su dvorane za sastanke u kojima se nalaze umrežena računala. pritisak u donošenju odluke zbog prisustva autoritetakoji može nametati svoje mišljenje. U ovakvom se radu pokazalo da se može prezentirati znatno više prijedloga. pružanja usluga i upravljanja turističkim poduzećima.posjeduje veće i raznolikije znanje. može sagledati odluke sa više aspekata. godine kako bi se zadovoljile potrebe turističke privrede Istre. itd. tj. te omogućila podrška menadžmentu u planiranju. financijsko i materijalno praćenje 33 . Skupine kod donošenja odluka koriste elektroničke dvorane ili «sobe za odlučivanje». Iz prethodno navedenih razloga odlučivanje u skupini dovodi do kvalitetnijih odluka. Skupina je sposobna upiti više informacija. Slijedeće su osnovne karakteristike MISH-a: • Sveobuhvatnost – program obuhvaća sve poslovne procese i službe u turističkim poduzećima (marketing i prodaja turističkih kapaciteta. oni su vrlo često prisutni kao tehnička podrška prilikom odlučivanja. sudionici se međusobno inspiriraju i potiču te je uz sve to i manja mogućnost pogreške. Išlo se sa ciljem da se prava informacija dostavi na pravo mjesto. razvija se zdrava konkurencija i natjecateljski duh. Pošto ovakve sustave razvijaju informatički eksperti. MISH MISH (marketing informacijski sustav hotelijerstva) je program informatizacije i aktivnosti u funkcijama marketinga. proizvodnje. Program je pokrenut 1986.

Uniform System of Accounting for Hotels i sl. knjigovodstvo. • Otvorenost – Sustav je otvoren po pitanju izbora komunikacijske. potrebama i mogućnostima pojedinih poduzeća. organizacijske i zakonske promjene koje na njega imaju utjecaja. obrada. preko vlastitih poslovnica ili poslovnih partnera. Jedinstveni informacijski sustav poduzeća stvara se slažući module u skladu sa željama. • Kvaliteta i pouzdanost – ove su karakteristike dovele ovaj program u preko 120 smještajnih objekata u dvadesetak turističkih poduzeća diljem Hrvatske. 34 . Svaki modul (čine ga programska rješenja. • Podrška – Korisnicima se pruža kompletna i kvalitetna podrška zahvaljujući neprekidnom prisustvu na terenu ostvarenom direktno. strojne i programske opreme tako da omogućava izbor opreme raznih proizvođača. čime se timskom i interdisciplinarnom radu ostvaruju zavidni rezultati. osim vlastitih. strojna i komunikacijska oprema te odgovarajući organizacijski i kadrovski zahtjevi) pokriva određeni segment poslovanja poduzeća i može funkcionirati neovisno od ostalih modula.).nabave. • Modularnost – sustav je izveden modularno. kontrola i uprava). ovisno o željenoj kvaliteti i cijeni. sudjeluju i vanjski stručnjaci kao i sami korisnici. načinima poslovanja u njima (u smislu • Razvoj programa – program se stalno usavršava i nadopunjuje te prati sve tehnološke. • Prilagodljivost – program se može prilagoditi raznim veličinama i tipovima poduzeća i organizacijskih rješenja. kod razvoja programa. kadrovska evidencija. Aplikacijska rješenja mogu egzistirati paralelno i razmjenjivati podatke sa rješenjima drugih proizvođača. • Standardi – MISH je usklađen sa brojnim standardima i zahtjevima sa područja turizma (ISO. skladištenje i prodaja hrane i pića u restoranima i barovima.

INFORMACIJSKI SUSTAV PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE U HOTELIMA. Sa stanovišta organizacijskih rješenja sustav omogućuje prilagođavanje različitim načinima organizacije poslovanja bilo da se radi o malom i samostalnom smještajnom objektu sa nekoliko desetaka smještajnih jedinica kojeg vodi svega nekoliko ljudi ili o velikom objektu sa nekoliko stotina smještajnih jedinica i brojnim zaposlenicima koji dodatno može biti i dio nekog većeg sustava (npr. direktor smještaja.. financijskih i drugih izvještaja kako na operativnim tako i na manadžerskim nivoima). Svaki objekt (hotel. praćenje dolaska (check in).. . Kako bi se dostavila prava informacija na pravo mjesto. pokriveni su svi poslovni procesi direktno ili indirektno vezani za smještaj gostiju odnosno poslovanje recepcije (planiranje i prodaja smještajnih kapaciteta. prodaja. direktor marketinga.. kućni majstori. razne operativne strukture za potrebe povećanja efikasnosti i točnosti obavljanja operativnih poslova (prijavničari.).. odlučivanja i kontrole (šef kuhinje.) te menadžerske strukture za potrebe planiranja. Sustav djeluje samostalno I neovisno od ostalih MISH podsustava. direktor objekta. recepcioneri. sobarice. žurnalisti.. blagajnici. iako je omogućena I integracija u željeni MISH sustav.. KAMPOVIMA I TURISTIČKIM NASELJIMA Informacijski sustav "Prodaja i recepcijsko poslovanje hotela. prodaja. lanca hotela). telefonisti. u pravo vrijeme i uz minimalne troškove. upravljanja. kamp. knjigovođe.. naplata pruženih usluga.) ima vlastitu bazu podataka kojoj istovremeno može pristupati veći broj lokalnih (LAN) ili udaljenih (WAN) korisnika (višekorisnički rad). kampova turističkih naselja" jedan je od podsustava MISH-a. šef prodaje. šef recepcije. vođenje bookinga i rezervacija.. smještaja i odlaska (check out) gostiju. te izrada raznih statističkih. Objekti se mogu 35 . Na sustavu rade ili od njega imaju direktne koristi.

Osnovne funkcije sustava12: Parametarizacija sustava Standardi: tipovi smještajnih jedinica. mjestima troška i vrstama sredstava naplate. Ugovori i cjenici Vođenje alotmanskih i grupnih ugovora. te u slučaju kampova . stavkama žurnala. agencijama. pregled. Evidencija stalnih gostiju.povezati na javne i privatne mreže za prijenos podataka (WAN) i tako omogućiti razmjenu i pregled odabranih podataka između elemenata u mreži. valute. statusi gosta. pregled i štampanje podataka o: prodanim kapacitetima. Izrada cjenika. Definiranje prava i lozinki za rad. kategorije smještajnih objekata. rekapitulaciji. smještajnim jedinicama. Sustavom lozinki na nivou operativnog sustava kao i na nivou same aplikacije ostvaruje se zaštita podataka od neovlaštenog pristupa u mrežnom i višekorisničkom radu. pregled i izmjene planiranog i stvarnog bookinga i rezervacija. kanali prodaje. te dolascima gostiju. izmjene i štampanje podataka o: objektu. bookiranim i fiksiranim kapacitetima. osnovne usluge. države. adresama. zatim stanju. granični prijelazi. Unos.ugovora o paušalu i zimovanju. Booking i rezervacije (prodaja) Unos. opcijama i potvrdama rezervacija. osnovnim i dodatnim uslugama. 12 Web strana? 36 . stalnim gostima. putne isprave. tipovi agencija.

prikaz. selidba gosta. izrada i štampanje alotmanskih računa (faktura). unos stavaka računa i elemenata prijave gosta. liste slobodnih i zauzetih smještajnih jedinica. Statistički prikaz prometa po zemljama i tipovima transakcija za period. odjava gosta i izrada liste odjavljenih i neodjavljenih gostiju. Mjenjačko poslovanje (opcija) Unos. Praćenje boravka Pregled i izmjene stavaka računa. izmjene i štampanje transakcija i konverzija valuta. Prikaz stanja blagajne po smjenama i po operaterima. TZ) i knjige domaćih i stranih gostiju. Odjava (check out) gosta i naplata računa Izrada liste odlazaka. naplata i štampanje individualnih i grupnih računa. Financijski izvještaji 37 . Izračun i štampanje dnevne i periodične rekapitulacije. liste stanja smještajnih jedinica (za sobarice i domaćice). lista prijavljenih kvarova (za kućne majstore).Prihvat (check in) gosta Otvaranje računa. spiskovi gostiju po raznim kanalima prodaje. popis važećih i nevažećih otkupnih potvrda. Izračun statistike i pregled dnevnog prometa. štampanje prijavnica (MUP. dnevne i tjedne pansionske liste (za kuhinju). liste rođendana.

tečajna lista. naplata kreditnim karticama. Prodajna služba može podatke o 38 . "porezne" liste (za knjigovodstvo) te razni drugi prateći izvještaji. POVEZIVANJE SA OSTALIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA Komunikacijskim linijama. Statistički Statistika usluga. spiskovi računa i faktura. inteligentne blagajničke kase (automatski se knjiži konzumacija hrane i pića na račun sobe). automatsko buđenje. u sustav je moguće uključiti telefonske centrale (automatsko knjiženje telefonskog razgovora na račun sobe. liste uplaćenih i iskorištenih akontacija. kao i druge slične sustave.Blagajnički izvještaji. liste fakturiranih i nefakturiranih usluga. liste odbitaka. automatsko uključivanje/isključivanje telefona). liste naplaćenih i nenaplaćenih računa. žurnal objekta. Ostalo Prijepis podataka na diskete ili magnetne trake u svrhu rezervne (backup) ili trajne pohrane. kanalima prodaje i po mjesecima sa usporedbom tekuća/prošla godina. Razni programi vezani za popravak i održavanje baze podataka. noćenja i dani popunjenja po tržištima. Odgovarajućom mrežom za prijenos podataka operater iz svakog pojedinog objekta može pregledati i ažurirati stanje rezervacija u bilo kojem drugom objektu koji je uključen u mreži. noćenja za mjesec po agencijama i usporedba realizirano (noćenja) / ugovoreno (ležaja). turisti i noćenja na dan i mjesec po zemljama i agencijama sa usporedbom tekuća/prošla godina. realizacije mjesta troška.

disketnom jedinicom te opcionalno jedinicom trake. WINDOWS (3. ažurirati ili ih upotrijebiti u daljnoj obradi. licence softvera "Prodaja i recepcijsko poslovanje u hotelima kampovima i turističkim naseljima".. UNISYS. banke. DEC. WINDOWS ili DOS radnih stanica odnosno UNIX terminala. 95.bookingu i rezervacijama objekata pregledati. Mogu se koristiti računala raznih tzv. Uz ostalo moguće je i povezivanje sa ostalim informacijskim sustavima u okruženju (poslovni partneri. jedne ili više CTOS. jednog ili više štampača. servera sa 4 ili više MB radne memorije. NT) ili DOS.x.) i "no name" proizvođača a konfiguracija strojne i programske opreme se uglavnom se sastoji od13: • odgovarajućeg UNIX. • • • 13 Web stranica 39 .) SOFTWARE I HARDWARE SUSTAVA Ovaj je sustav moguće realizirati na različitim tipovima strojne opreme koja radi pod različitim operacijskim sustavima. Oliveti. 300 ili više MB hard diska. globalni rezervacijski sustavi. "name" (IBM. itd. NOVELL. CTOS. neprekidnog napajača i odgovarajuće komunikacijske opreme..

moraju poboljšati proces odlučivanja. Informacijskom sustavu kao podsustavu poslovnog sustava glavni je zadatak da opskrbljuje poslovni sustav potrebnim.6. Da bi informacijski sustav bio efikasan mora zadovoljavati potrebe poslovnog sustava. Kako bi menadžeri konstantne i brze promjene koje se događaju u okruženju pretvorili u strateške mogućnosti i konkurentnu prednost za svoja poduzeća. stoga danas poslovno odlučivanje danas nije moguće bez primjene suvremenih informacijskih sustavaza podršku odlučivanju. Iskustva i primjeri brojnih kompanija u svijetu su pokazali u zadnjim desetljećima da se primjenom informacijske tehnologije i sustava mogu ostvariti značajna unapređenja u poslovanju. Znanje korištenja modernih sustava za podršku odlučivanju je prijeko potrebno ako se ne želi zaostati za konkurencijom. 40 . Menadžment mora brzo i adekvatno reagirati ako želi da poslovni sustav zadrži svoju tržišnu poziciju ili napreduje. Zaključak Značenje informacija u poslovnim organizacijama s vremenom postaje sve veće. što i potvrđuje da su informacijski sustavi jedan od glavnih pokretača napretka i razvoja u poslovnom odlučivanju. U informacijskom okruženju u kojem živimo i radimo dešavaju se česte i brze promjene. što se može ostvariti samo učinkovitim upravljanjem raspoloživim informacijama. te njegov cilj mora biti usklađen sa ciljem poduzeća. jer ona omogućuju donošenje racionalnih i složenih odluka koje se temelje na znanju i sustavnom pristupu u rješavanju problema. točnim i ažurnim informacijama da bi menadžeri mogli donositi uspješne poslovne odluke.

Zagreb. G. Skoko.M.S.H. Birolla. Knjige a) Čerić.: Financial Analisys: A Managerial Introduction. e) Wilson.6. Cassel Educational Limited. M. R. Tipurić. G. Informator. M.: Informacijski sustav u poslovanju. 1998. h) Varga..: Management Information Systems: Conceptual Foundations. M. P.: Poslovno odlučivanje.. Literatura 1. Zagreb. McGrow-Hill. Structure and Development. Poslovno računarstvo. H. b) Anthony. Zagreb. McHugh. Bebek.. R Dearden. D. M.: Poslovno računarstvo. 1987. Upravljačko računarstvo.. d) Sikavica. Web stranice 41 . V. 2. 1998. Poslovno računarstvo. B. Znak. c) Čerić. H. 1998. SAD..B. New York. Govidarajan: Management Control Systems. Znak.. 1992. Varga. Zagreb. 1998 g) Davis. 1999. f) Varga. V. Znak. 1985. Znak..: Skladišta podataka.: Informacijska tehnologija I poslovanje. Olson. J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->