P. 1
Magistarski rad

Magistarski rad

|Views: 2,360|Likes:
Published by damir_stokovac

More info:

Published by: damir_stokovac on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Damir Štokovac Matični broj 86 Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management

INFORMACIJE I INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO PODRŠKA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (seminarski rad iz predmeta Poslovno odlučivanje)

Mentor: prof.dr.sc. Dražen Barković

Poreč, studeni 2006.

Sažetak U današnjim ekonomijama, punim brzih promjena i sa potrebom da se odluke na tržištima donesu u što kraćem vremenu, informacije i informacijski sustavi ulaze u ključne elemente za uspjeh poduzeća. Informacije su jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje, odnosno donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Menadžeri su suočeni sa sve više internih i eksternih informacija pomoću kojih moraju donositi odluke, tako da pristup potpunijim, selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost. Informacijski sustavi prikupljaju, pohranjuju, čuvaju, obrađuju i isporučuju informacije važne za organizaciju i društvo, kako bi bile dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti, uključujući poslovodstvo, klijente, osoblje i ostale uključene u poslovni proces. Ovi su sustavi za velik dio poduzeća postali neophodni za donošenje odluka na svim razinama menadžmenta. Ključne riječi Informacija, informacijski sustav, odlučivanje.

2

Sadržaj 1. Uvod…………………………………………………………………........ 2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju............................................... 3. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu...................... 3.1. Izvođenje poslovnog procesa............................................................... 3.2. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje................................... 4. Informacijski sustavi.................................................................................... 4.1. Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja.................................... 4.2. Transakcijski sustav............................................................................. 4.3. Sustavi menadžerske podrške.............................................................. 5. Zaključak..................................................................................................... 6. Literatura...................................................................................................... 4 5 6 7 8 9 13 14 16 18 19

1. Uvod

3

Bez informacija, koje predstavljaju jedan od osnovnih resursa poslovanja, nije moguće donositi kvalitetne i pravodobne poslovne odluke. Kako bi se donosilo kvalitetne poslovne odluke moraju biti poznate informacije o okruženju kako i informacije o poslovanju samoga poduzeća. Informacije moraju biti točne, potpune, kvalitetne i dostupne u pravo vrijeme kako bi imale poslovnog učinka. Bitna je razlika između podatka i informavije, jer informacija predstavlja podatak u korisnoj formi. Pomoću nje menadžeri mogu donositi odluke i poduzimati razne aktivnosti, ona im govori nešto što ne znaju ostvarujući tako dodatnu vrijednost. Menadžeri današnjice pronalaze u primjeni informacijskih sustava, informacijske tehnologije i ekspertnih znanja rješenja u donošenju poslovnih odluka. Informacijski sustavi poduzeća predstavljaju «krvotok» suvremenog poduzeća kojim kruže brojne informacije potrebne za svakodnevno donošenje poslovnih odluka.

2. Uloga informacije u poslovnom odlučivanju
4

200. selektivnijim i ažurnijim informacijama postaje nužnost.H. te uz to moraju i iskazivati status. Informacijski sustav se mora prilagoditi stvarnim potrebama managementa za informacijama i usmjeren ka donošenju ciljanih poslovnih odluka. 5 . M. Procesima obrade i/ili analize podaci se pretvaraju u informacije koje kasnije budu prezentirane u obliku koji je najpogodniji korisniku. Dobivenim informacijama se povećava znanje o činjenicama. 1 Davis.. G. te informacije poprimaju stratešku važnost. McGrow-Hill. • Pragmatičkog – informacija mora zadovoljiti potrebe korisnika te reducirati neizvjesnost prilikom donošenja poslovne odluke. Olson. trendove i odstupanja. te također moraju poslovanje prikazati sintetički (za cijelo poduzeće) i analitički (npr. • Sintaktičkog – poruka sadržana u informaciji je istinita (realna i objektivna) i potpuna. SAD. Structure and Development. Danas se menadžeri moraju suočavati sa sve većim brojem internih i eksternih informacija pomoću kojih oni mogu donositi brže i bolje odluke. Tri su aspekta sa kojih je moguće razmatrati informaciju: • Semantičkog – sadržaj informacije mora biti jasan i razumljiv za korisnike. Prema jednoj od mnogih definicija informacija je podatak obrađen u obliku koji je smislen njezinu primatelju i koji ima stvarnu ili percipiranu vrijednost za njegove sadašnje i buduće odluke i akcije1.str. 1985. Interne informacije za potrebe managementa moraju biti sažete. Tako da pristup potpunijim. obilježjima ili događajima.B. izrada izvještaja po organizacijskim jedinicama).: Management Information Systems: Conceptual Foundations. New York. Dok eksterne informacije moraju iskazivati ekonomske trendove kao i ostale makroekonomske pokazatelje te učinke konkurencije.Informacija je jedan od ključnih resursa za uspješno poslovanje te donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

McHugh. je prikazana klasična podjela informacija potrebnih za upravljanje2. kapacitet. 1987. Poslovna informacija u poslovnom informacijskom sustavu Da bi poslovna informacija bila upotrebljiva mora osigurati menadžmentu pouzdanu i korisnu sliku stvarnosti odnosno okruženja u kojem poslovni sustav djeluje. R. te mora biti relevantna za domenu poslovnog odlučivanja. zadovoljstvo potrošača) Kvantitativne informacije Financijske Informacije (npr. 6 .M. Na slici 1.: Financial Analisys: A Managerial Introduction. tako da 2 Wilson. Podjela informacija potrebnih za odlučivanje Informacija Nekvantitativne informacije (npr.Informacije koje se koriste za taktičku razinu upravljanja često bivaju dalje obraživane kako bi se dobile informacije korisne za strategijsku razinu upravljanja. podjela tržišta) 3. G. U poduzećima ne postoji jedana jedinstvena vrsta informacijskog sustava koji može pokrivati razne aspekte kompjuterske obrade podataka. konzistentna i kompletna.S. Cassel Educational Limited. Slika 1. Velika vrijednost informacija u poslovnom odlučivanju se očituje u tome što one mogu značajno smanjiti rizik donošenja raznih poslovnih odluka čiji ishod inače može biti poprilično neizvjestan. likvidnost.. profitabilnost) Nefinancijske Informacije (npr. ona mora biti raspoloživa u pravo vrijeme.

a informacijski sustav te informacije obrađuje pretvarajući ih tako u korisne informacije. Koliko su važne informacijske tehnologije naročito se vidi kod poduzeća usmjerenih na informacije. Upotrebom informacijske tehnologije sve je veća i automatizacija poslovnih procesa. a to se posebice odnosi na banke i osiguravajuća društva. čineći ih tako učinkovitijim te smanjujući potrebu za 7 . Korištenje najsuvremenije informacijske tehnologijen utjeće na strategiju poduzeća stvarajući nove poslovne mogućnosti te podižući efikasnost poslovnih procesa. rizika. Razni su izvori iz kojih poslovni sustav dobiva informacije. Menadžerima u procesu donošenja odluka pomažu poslovni informacijski sustavi koji ih opskrbljuju odgovarajućim informacijama te im daju optimalna rječenja.1. Svi oni zajedno čine poslovni informacijski sustav. već samo njegove ulazne vrijednosti. U bankarstvu najvažniji su podaci o odnosu sa klijentimai kreditne analize. kao i fleksibilnog odnosa sa klijentima. nadzora. Banke uvode inteligentne bankovne kreditne analize. pa je i logično da su uslijed toga banke uvijek bile veliki korisnik informacijske tehnologije. Izvođenje poslovnog procesa Pod poslovnim procesom se misli na osnovnu djelatnost određenog poslovnog sustav. vanjskih ili unutarnjih. 3.postoje više različitih informacijskih sustava koji pokrivaju različita organizacijska i funkcionalna područja. • Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje. Poslovnom su sustavu informacije potrebne za: • Izvođenje poslovnog procesa. odnosno na one poslove koji se u njemu obavljaju. a sve to kako bi imale konkurentnu prednost pred ostalim bankama. Poslovni informacijski sustavi i sami donositi samostalne odluke kada se situacije ponavljaju i gdje se ne mijenja proces odlučivanja.

Informacija. str. koja može poslužiti u procesu odlučivanja u budućnosti. Može također doći i do promjene poslovnog procesa (npr. Upravljanje poslovnim sustavom i odlučivanje Informacijski sustav ima i zadatak da osigura informacije za djelotvorno upravljanje poslovnim sustavom. Katkada dolazi i do potpunog izbacivanja manualnog rada koji se svodi samo na nadzor poslovnog procesa. one pružaju prijeko potrebnu osnovu da bi se uopće moglo poslovati u konkurencijskom okruženju. 3.. Svako poduzeće nastoji izgraditi takav informacijski. Potreban oblik informacija koje se koriste u odlučivanju ovise o menadžerskoj razini gdje se odluka donosi te o problemu o kojem se mora odlučiti. Birolla.2.manualnim radom. Varga. H. kupovanje preko Interneta). iz bilo kojeg izvora da je prikupljena. 8 .34.. 1998. Pomoću odluka se svijesno upravlja poslovnim sustavom. 3 Čerić. odnosno poslovni sustav koji će mu osigurati podlogu za brzo i kvalitetno odlučivanje odnosno za pretvaranje informacije u odluku. odnosno reinženjeringa koji znači prijelaz na potpuno drukčiji način obavljanja poslovnog procesa. Zagreb. Od podatka preko informacije do odluke3 Informacijska tehnologija te njena primjena u poslovnim sustavima Danas je donošenje kvalitetnih poslovnih odluka gotovo nezamislivo bez korištenja suvremenih informacijskih tehnologija. Odluka se pak donosi radi ostvarivanja svrhe i cilja poslovnog sustava odnosno poduzeća. M. Slika 2. V.: Poslovno računarstvo. predstavlja podlogu za donošenje poslovnih odluka. Znak.

• Brzi rast te brzo zastarijevanje novih znanja. izmjenjuju se uloge kupca i prodavatelja. Connectivity) – smanjuje prostor zahvaljujući internetu. pa i najnoviji mobiteli već su uvelike dio naše svakodnevice. • Uska specijalizacija osoblja u centrima za automatsku obradu podataka. Nova tehnologija omogućuje pretvaranje velikih količina brojeva. • Istovremeni razvojrazličitih tipova aplikacija.Slijedeće su karakteristike informacijske tehnologije. U zadnjem desetljeću alati i povezanost putem interneta i intraneta omogućuju pribavljanje informacija. njihovo slanje. • Neopipljive vrijednosti (engl. obradu te poduzimanje konkretnih aktivnosti na osnovu njih. obradu i prenošenje. mailovima. U tako povezanom svijetu tri su ključa čimbenika: • Povezanost (engl. Okruženje u kojem djeluje poslovn sustav utječe na način primjene informacijske tehnologije. U novom načinu poslovanja nestaju tradicionalne granice. s druge strane pak informacijska tehnologija mijenja 9 . razmjenu podataka i trgovinu između podzeća i kupaca te poduzeća i poduzeća. Kuće postaju uredi. pametne kartice. Internetom se stvara novi prostor za suradnju. teksta i zvuka u digitalan oblik te njihovu pohranu. te ostalim komunikacijskim medijima. Speed) – skraćuje vrijeme brzim i pristupačnim sredstvima kompjuterizacije i komunikacije. Njihovom je širenju uvelike pomogla internetska tehnologija koja povezuje cijeli svijet. • Brzina (engl. Derivati mikroprocesorske revolucije kao što su palmtopi. Intangibles) – vrijednosti koje su neopipljive (nemaju masu). proizvodi i usluge se stapaju. najvažnije takove vrijednosti jesu znanje i pokretljivost (ostvaruju se putem brzine i povezanosti). • Mlada tehnologija (oko pedeset godina).

usporedba proizvoda koji se nude od strane IT menadžera. jer je tijek informacija kao i dinamika rada na projektu jednako kvalitetna. Informacijska poslovanjakao što su: • Rad u skupini – formiraju se timovi stručnjaka radi izvršenja određenog zadatka. a često i jeftinije nego što bi to moglo poduzeće koje tek ulazi u neku granu.procese rada i poslovanja u organizaciji. odnosno projekta. pitanje je samo koliko će biti potrebno da nove tehnologije uđu u svakodnevicu poslovanja diljem cijeloga svijeta.uspostavljanje poslovnog odnosa sa više ponuditelja usluga da bi se dobio uvid u stanje na tržištu. . • Mogućnost rada izvan ureda – proširenost računalnih mreža kao i bežičnih komunikacija omogućava kao velikog broja poslova rad izvan ureda. a manjim poduzećima da postanu i izgleaju mnogo veća nego što su u stvarnosti. Slijedeća su glavna načela outsorcinga: . kao i korištenje aplikacija koje omogućavaju rad u skupini kao i rad na daljinu. kao i načina trgovanja u kojem poduzeće djeluje. 10 tehnologija dovodi do promjena načina rada i . timovi kao i radne skupine u velikoj su mjeri neovisne u realizaciji zataka tako da su lako prilagodljivi brzim promjenama u okruženju. Internetstke tehnologije omogućuju da velika poduzeća izgledaju manja i fleksibilnija. • Stvaranje nehijerarhijskih organizacija – pojedinci. Već je danas lako organizirati telesastanke ljudi koji su međusobno udaljeni tisuće kilometara. . Danas je uobičajeno i davanje poslova poduzećima koja su jako udaljena. Kod takvog načina rada potrebna je brza i jednostavna komunikacija.skupiti sve informacije o uslugama koje se nude. • Davanje dijela poslovanja vanjskim suradnicima – poduzeća koja su usko specijalizirana u nekom području mogu obaviti određene poslove bolje. Tijek informacija mijenja način rada kod pojedinaca i organizacija.

. te otvara nova područja rada. omogućava potporu odlučivanju. brzo obrađivanje velikih količina informacija. a posebno internetske tehnologije. U njega ubrajamo i sve što omogućuje postojanje Interneta kao što je proizvodnja hardvera.analiza usporedbe svojih poslovnih potreba i ponude dobavljača. Tu spada komuniciranje i razmjena informacija unutar poduzeća kao i suradnju s drugim poduzećima. povezuje kupce i dobavljaće poduzeća. ubrzava njihov razvoj. izgrađuje informacijsku infrastrukturu. preglednika za pretraživanje. osigurava alate koji proširuju znanje i mogućnosti dizajnera. komunikaciju s vladinim i nevladinim udrugama. softvera. brža dostupnost informacija od strane klijenata poduzeća. Informacijska tehnologija povećava kvalitetu proizvoda i usluga. 11 . Uz ostalo je i najsuvremeniji oblik digitalnog poslovanja kojem teže sva poduzeća kako bi postigla što bolju tržišnu poziciju. Slijedeće su prednosti primjene elektroničkog poslovanja: • bolji rezultati poslovanja (pogotovo financijski). Elektroničko poslovanje ( odnosno Internet ili Web ekonomija) obuhvaća poslove koji se obavljaju unutar poduzeća. Osim toga informacijska tehnologija automatizira postojeće procese. promjenu načina rada i poslovanja. Elektroničko poslovanje To je način poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičke. elektroničkih tržišta u kojima informacije informacije zamijenjuju fizičke proizvode i stvarna mjesta trgovine. itd. prije nego se proizvod ili usluga pripremi za tržište. Ovo poslovanje obuhvaća i postojanje posrednika (brokera) koji posreduju između ponude i potražnje stvarajući uvjete za trgovinu putem Interneta i razvoj tzv. globalizira poslovanje te individualizira proizvode i usluge. itd.

Nova uloga menadžera u informacijskom dobu Informacije polako postaju osnovi resurs menadžmeta. elektronički čekovi te plačanje kreditnim karticama putem Interneta. government to business) ili poslovanje između vlade i poduzeća.com i Amazon. • bolja radna okolina zaposlenih. tijekovi informacija i primjena suvremenih tehnologija daju organizaciji obrise «informacijske organizacije». elektroničke sustave plaćanja u kojima se koristi digitalni novac. Važno je spomenuti elektroničko izdavaštvo. kako doprinosi poslovanju poduzeća. On mora shvatiti svoju ulogu i radno mjesto inaće neće moći efikasno obavljati svoje poslove. Menadžer postaje djelatnik znanja. • bolja pozicija na tržišzu. S obzirom na sudionike koji sudjeluju u elektroničkom poslovanju imamo slijedeću podjelu: a) B2B ili Internet poslovanje između poduzeća te unutar samog poduzeća. Bitno je da menadžer stvarno dokuči značenje IT-a. Još uvijek je veći od B2C poslovanja. Vlade raznih zemalja sve više koriste ovaj oblik poslovanja kako bi povećale svoju učinkovitost. b) B2C ili poslovanje između poduzeća i potrošača.• bolja iskorištenost poslovnih resursa kompanije (naročito informacija).te kako se ona koristi kako bi mogli uvjeriti ostale djelatnike da ju koristi. d) G2B (engl. Znaje o računalima i telekomunikacijama služi kako bi se efikasno moglo upravljati 12 . Informacijski procesi.com koji putem on-line aukcija kojeomogućuju prodaju i kupnju svakakve robe. elektroničko bankarstvo. c) C2C ili poslovanje između potrošača. itd. Danas menadžeri moraju kako informacijska tehnologija utječe na organizaciju. sve je intenzivnije zahvaljujući poduzećima kao što je eBay.

Dolaskom novih tehnologija dolazi do velikih promjena u poduzeću. d) razvoj kontrolnih sustava i mreža kao i automatizacija proizvodnje čine načine primjene informacijske tehnologije sve složenijima. dok istovremeno dolazi do povećanja u složenosti i obujmu investicija poduzeća u IT. kvalitete. Postoji šest glavnih trendova informacijskih tehnologija: a) povećanje svijesti menadžera o mogućnostima i značaju IT-a u poduzeću. Menadžeri moraju razumjeti kako IT može doprinjeti postizanju ključnih poslovnih ciljeva poduzeća kao npr. f) nabava se informatičke opreme sve više obavlja mimo postojeće formalne organizacije. b) potražnja za informacijskom tehnologijom raste i nadilazi znanje. odnosno informatičkog sektora poduzeća. poboljšanje proizvodnje. Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Smisao informacijskih poslovnih sustava je u tomeda se stvori podrška menadžmentu u rješavanju strateških.informacijskim tehnologijama u poduzeću te da se procijene mogućnosti i utjecaj informacija na poslovanje poduzeća. itd. Menadžeri uz ostalo imaju zadatak razvijati nove načine poslovanje koristeći dostupne tehnologije i informacije. smanjenje vremena razvoja proizvoda. Organizacija bazirana na informacijamaima manje upravljačkih razina (plitka organizacijska struktura) u odnosu na klasične hijerarhijske strukture s 13 . taktičkih i operativnih pitanja koje danas postavlja konkurencija. mogućnosti i kapacitete timova koji su zaduženi za informatizaciju poduzeća. c) ključne aktivnosti o kojima ovisi uspješnost poduzeća sve više ovise o informacijskoj tehnologiji. e) troškovi kao i večličina informacijske tehnologije se konstantno smanjuju.

Npr. V. sustavi za Srića. 1994. Tehnologija uredske automatizacije se može podijeliti prema slijedećim kategorijama4: . str.: Inventivni menedžer. Razvoj uredskog poslovanja primjenoh IT-a Sustav uredskog poslovanja (engl.. itd.tehnologije znanstvenog potporu rada u skupini). Zagreb.tehnologije obrade teksta. CROMAN I MEP Consult. . . . 4 menadžmenta (sustavi za podršku odlučivanju. Tako da se danas zaposleni danas mogu usredotočiti na teže i zahtjevnije zadatke umjesto da pretražuju gomile papira. 220. simulacija. Uz to smanjuju se znatno i troškovi poslovanja i povećava se efikasnost poslovanja. 14 .). Uredi su obično mjesta gdje se obavljaju razni oblici administrativih poslova.komunikacijske tehnologije (elektronička pošta. Papirnati se obrasci zamjenjuju digitalnima.mnogo razina. ekspertni sustavi. Upotrebom IT-a smanjuju se velike količine papira koje se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju. elektroničke arhive). Primjena informacijske tehnologije u poslovnom sustavu dovodi do bolje koordinacije i kvalitetnije informiranosti u poduzeću. glasovna pošta i telekonferiranje. gdje se zbog velike količine teško pronalaze potrebni podaci. kopiranje. arhiviranje i stolno izdavaštvo.tehnologije obrade poslovnih informacija (pohranjivanje i pretraživanje baze podataka. slike. Office Information System) je zasebni dio informacijskog sustava koji uključuje različite primjene informacijske tehnologije u uredskom poslovanju. modeliranje. podaci o prodaji i ili marketinške informacije se danas nalaze brzo i bez poteškoća koje su se nalazile nekoć.

personalne bilješke. odnosno tzv. palm računala). Utjecaj IT-a na organizaciju Danas je tijek informavija u organizacijskoj strukturi poduzeća oslobođen mnogih ograničenja vezanih za vrijeme i prostor. itd.tehnologija upravljanja projektima (programi za planiranje. što ukazuje na važnost informatizacije ureda.tehnologije organizacije osobnog rada (planiranje sastanaka. planeri. Umrežena računala i internet omogućuju povezivanje računala po cijelom svijetu. Informacijske tehnologije omogućuju postojanje globalnog elektroničkog tržišta na koje kupci mogu pretraživati proizvode kompanija u cijelom svijetu. na osnovu koje menadžeri donose važne poslovne odluke. koji su bili jedan od razloga 15 . . Razvijaju se novi alati i grafička sučelja za razne analize podataka.). Bez upotrebe informacijskih tehnologija u uredskom poslovanju nezamislivo je efikasno djelovanje poduzeća u današnjem tržišnom poslovanju. notesi. Obrada podatak omogućava njihovo pretvaranje u korisne informacije koje kasnije koriste djelatnici znanja. rokovnici. što olakšava integraciju podataka različitih vrsta. kalkulatori. izrada dokumentacije. U primljenim informacijama prepoznaje se dodana vrijednost. Informacijska tehnologijja kao podrška poslovnim sustavima Tri su glavne faze u primjeni informacijske tehnologije kao podrške poslovnim sustavima: a) obrada podataka b) obrada informacija c) obrada znanja. kontrolu i vođenje projekata.. simulacije oglasnih ploča. prezantacijski programi.

rad na daljinu. Sam proces odlučivanja se decentralizira. međutim možemo ih svrstati u tri skupine5: 1. 3. koje polazi od toga da se svaka poslovna aktivnost gleda kao cjelokupni sustav informacija. 558. P. novih tehnologija. itd. novi se načini poslovanja zasnovaju na tijeku informacija. Tako da se organizacije sada ne mijenjaju s vremena na vrijeme već cijelo vrijeme. smatra se glavnim pokretačem poduzeća budućnosti. promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća. odnosno utječu jedna na drugu. telekonferencije. Nestaju tradicionalne hijerarhijske strukture. kao posljedica rasta i razvoja poduzeća. To je holistički pristup. vrijednosti. Stvara se međufunkcionalna timska organizacija. aktivnosti i spoznaja. broj razina menadžmenta se smanjuje tako da organizacije postaju «pliće».. Sustavno mišljenje. 5 Sikavica. Te vrste promjena međusobno su povezane. promjene u strukturi zaposlenika odnosno promjene koje utječu na zaposlenike. Na organizaciju djeluju razne promjene. one podrazumijevaju promjene organizacijske strukture poduzeća kao cjeline ili promjena organizacije pojedinih dijelova organizacije. koje su zamijenjene kombinacijom različitih vrsta organizacijskih struktura kao što su «virtualna organizacija» i «mrežna organizacija». 2. Strukturne promjene organizacija su postale nužne.što su organizacijske strukture u prošlost bile rigidne i hijerarhijskog tipa. 16 . poduzeća su primorana na radikalne promjene svojih organizacija. promjene u tehnologiji odnosno načinu poslovanja.: Poslovna organizacija. Novak. Zagreb. Menatadžment kontrolom informacija određuje da li je ostvarena ta strateška vrijednost (cjelina vrijednija od sume njezinih dijelova). str. 1999. prema kojem cjelina sustava predstavlja više od njegovih zajedničkih dijelova. Zbog brzih promjena u okruženju i naglim razvojem informacijske tehnologije. Informator. M. ljudi ili proizvoda.

te promjenu cjelokupnog poslovnog sustava. Potrebno je razumjeti potrebe kupaca i stvoriti inovativni poslovni model koji će moći zadovoljiti njihove potrebe. nove načine poslovanja. od dobavljača do kupaca. oblikovanja svojih resursa. a pogotovo u smanjenju broju proizvoda s greškom. od narudžbe do isporuke moguće je obaviti elektroničkim putem. Utjecaj IT na konkurentsku prednost Kako bi poduzeća uspjela na konkurentskom tržištu moraju za sebe stvoriti poslovni model koji se sastoji od: načina segmentiranja i izbora kupaca. Novi virtualni dijelovi organizacije (dobavljači. kupcij. Cijeli proces. Slijedeće su konkurentske prednosti koje se mogu ostvariti uporabom informatičkog menadžmenta: kvaliteta. Informacijska tehnologija omogućava uspostavljanje globalnog elektroničkog tržišta gdje će kupci biti u mogućnosti slobodno pretraživati najpovoljnije ponude za kupnju traženih proizvoda i usluga. Tako se stvara mrežna organizacija u kojoj sudjeluju svi uključeni u proces. 17 . u tome uvelike pomažu novi strievi koji pogreške smanjuju na minimum. itd. Kvaliteta – poboljšanje u tom području ovisi o znanju koje poduzeće posjeduje o tome kako kreirati i izraditi proizvod ili uslugu. stvaranja vrijednosti bazirane na stratečkom razumijevanju najvažnijih sklonosti i prioriteta kupaca. pristup tržištu. Poduzeća stvaraju novi strateški koncept koji omogućuje menadžmentu razumijevanje i predviđanje gdje se nalazi vrijednost njihovog poslovanja. Najveći je doprinos tih promjena u stvaranju podloge za brzo odlučivanje na svim menadžerskim razinama. kao i nastupanja na tržištu. diferenciranja svojih ponuda.) otvaraju mogućnosti za organizacijski redizajn. povećanje značaja na svjetskoj razini i menadžerske komunikacije. Danas se veliki napori ulažu u poboljšanja kvalitete. poboljšanje usluge kupcima.Uvođenje i primjena informacijske tehnologije i razvoj informacijskog sustava poduzeća izazivaju promjenu načina poslovanja.

osiguravajućih kuća. Poboljšanje značaja na svjetskoj razini – pojavom interneta komunikacija na svetskoj razini postala je puno lakša. Takvim su načinom poslovanja Japanci stekliveliku prednost u odnosu na ostali svijet. Banke su pogotovo u zadnjem desetljeću iskoristile kako bi klijentima ponudile razne usluge kao što su osobno bankarstvo te velik broj usluga koje odgovaraju potrebama pojedinih klijenata. banaka. izgrađuju konkurentske informacijske sustave. Just-intime proizvodnja uvelike je pomakla granice u svim segmentima proizvodnje. Internetska tehnologija je najviše utjecala na razvoj tehnologija pa to posebno odrazilo na poslovanje aviokompanija. Poduzeća se šire na nova tržišta koja prije nisu bila dostupa. njihovim sklonostima. nevidljivu prednost kojima poduzeća mogu kupcima ponuditi nešto novo. Takvo kolanje informacija pomaže u bržem i boljem donošenju odluka. Pristup tržištu – kako bi ostalekonkurentne sva poduzeća pokušavaju smanjiti vrijeme potrebno da njihov novi proizvod ili usluga stigne na tržište. odnosno on-line sustave koji omogućuju stvaranje baza podataka o kupcima. navikama. itd. 18 . prepoznavši potrebe kupaca. imali su duplo kraće vrijeme plasiranja proizvoda na tržište. Informacije stvaraju dodatnu. itd. Poduzeća.Poboljšanje usluge kupcima – stvaranje neopipljive vrijednosti proizvoda ili usluge omogućava stjecanje prednost pred konkurentima. proizvođačke i prodajne odjele kao i dobavljače. potrebama. te stvaraju oblike komunikacije koje će biti svugdje prepoznati. Dovoljno brzo ispunjavanje zahtjeva kupaca kao i pružanje kvalitetnog proizvoda ili usluge postaju jedan od nužnih uvjeta za uspjeh na tržištu. Poboljšanje komunikacije menadžmenta – informacijski sustavi omogućuju simultanu komunikaciju i donošenje poslovnih odluka u svakom poslovnom procesu. Amerikanci su odgovorili sličnim modelom koji povezuje elektroničkim putem dizajnerske.

Tehnološko vodstvo najčešće ostvaruju zemlje sa snažnom tehnološkom infrastrukturom te jakim obrazovnim i znanstvenim institucijama. suradnju i nove načine poslovanja. i to kad je riječ o razvoju i komercijalnoj primjeni novih tehnologija. jaču povezanost. dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. Ona zahtijeva od menadžera stalno napredovanje. Internet je omogućio dijeljenje podataka diljem cijeloga svijeta. Papir polako odlazi u prošlost. proizvodnje i usluga. Tehnološku prednost ostvaruju pojedine zemlje. Internet omogućuje za razliku od ostalih medija interaktivnost odnosno dvosmjernu i višesmjernu komunikaciju. kreativnost i praćenje mogućih trendova budućnosti. odnosno poduzeća pred ostalima. a to su mikroelektronika. fotonika i softver. Onaj koji uhvati prednost u softveru imati će popriličnu prednost pred konkurencijom. Razvoj IT Informacijska tehnologija mijenja konkurentsku sposobnost poduzeća na tržištu u svim granama industrije. u čemu je i njegova velika prednost. Mikroelektronika i fotonika rastu eksponencijalno. Papir polako odlazi u prošlost. Za uvođenje informacijske tehnologije u poslovni sustav ključna je proizvodnja. a prihodi su od nove proizvodnje glavni izvor financiranja. dok novi digitalni oblici zapisa postaju uzanca u poslovnom svijetu. istraživanja i razvoja kako bi se postiglo tehnološko vodstvo. raste i razvija. a isto tako u tom procesu i sama mijenja. Standardni Internet 19 .Razvoj i trendovi informacijske tehnologije Tehnologije budućnosti Napredak na području informacijske tehnologije ovisi o tri ključne tehnologije. dok je softver «usko grlo».

Primjeri gdje informacijska tehnologija strateški djeluje jesu banke i zrakoplovne kompanije. Prema analizama gospodarstava najrazvijenijih zemalja svijeta postoji šest glavnih utjecaja informacijske tehnologije na poslovne sustave i politiku poslovanja. Internet telefonija. pregled. Kako informacijska tehnologija u tim poduzećima mora funkcionirati pouzdano. 200. narudžba i kupnja putem Interneta. gdje je pouzdanost funkcioniranja informacijske tehnologije ključ kako bi poslovni sustav funkcionirao. U djelatnostima gdje informacijska tehnologija nema strateško značenje ona utječe na promjenu organizacijske strukture. CROMAN I MEP Consult. nepogrešivo i kontinuirano. Glavni je strateški izazov menadžmentu da korisno upotrijebi informacije u poslovanju. Zagreb. a još će više biti u budućnosti sastavni dio proizvoda i usluga.servisi koji se danas nude jesu: World Wide Web.201. 1994. V. korištenje i skidanje raznih programa. Važno je da menadžment prepozna stratešku važnost informacijske tehnologije te svojim primjerom pokaže put svim zaposlenima u poduzeću. 20 . informacijske tehnologije su danas. Utjecaj informacijske tehnologije na poslovnu strategiju Informacijska tehnologija utječe na uspješnost poslovanja cjelokupnog poduzeća. rad u korisničkim diskusijskim grupama. smanjenje postojećih troškova poslovanja i povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja. načina poslovanja. 6 Izvor podataka: Srića. dostavne liste.6 Radi se o slijedećim utjecajima informacijske tehnologije: 1. čavrljanje. elektronička pošta. Zato je potrebno stalno imati na umu značaj informacijske tehnologije u poslovanju koja će s vremenom sve više rasti. daljinsko preuzimanje datoteka. . njen sektor zauzima visoko mjesto u organizacijskoj strukturi poduzeća. str.: Inventivni menedžer.

kao npr. veća efikasnost poslovnog sustava i znanja zaposlenika.). 21 . Može se dakle zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova te da je informacijski sustav koji ih prokuplja. itd. osim vidljivih ušteda važne su i tzv. za 4. informacijska tehnologija utječe na smanjenje postojećih troškova poslovanja. pojavljuju se novi oblici informacijskih usluga i telekomunikacijske tehnologije (elektroničko poslovanje i trgovina. rad na daljinu. donošenje boljih odluka. omogućuje racionalno korištenje energije i razne druge vidljive uštede. nego se na temelju njih stvaraju i razvijaju potpuno novi oblici proizvoda i usluga. informacijska tehnologija ne transformira samo postojeće proizvode i usluge. 3. bilježi i obrađuje nužan za funkcioniranje poduzeća. prepoznavanja značaja informacije koja postaje vodeći resurs rukovođenje odnosno poslovanje poduzeća. informacijske tehnologije iz temelja mijenjaju postojeće načine poslovanja i odnosa. budući da dolazi do bitnih promjena u poslovanju koji zahtijevaju redefiniranje dijela ili djelatnosti u cjelini. Informacijski sustavi U bilo kojem području ljudske djelatnosti efikasno obavljanje poslova popraćeno je podacima ili informacijama. 4. povećana brzina reakcije na tržištu. elektronička pošta. trendove razvoja koji su posljedica informacijske tehnologije treba sagledavati dalekovidno. sve to utječe na jačanje konkurentske prednosti poduzeća. 5. smanjuje broj zaposlenih u administraciji. 6. skrivene uštede. stvaranje novih proizvoda i usluga baziranih na primjeni novih tehnologija.2.

... Za poslovanje organizacija sustavi koji su bitni su tzv. Slika 3. uključujući poslovodstvo. Varga. odnosno informacija. Znak. 22 . priprema. Zagreb. Informacijski sustav je aktivni društveni sustav koji se može ali se ne mora koristiti informacijskom tehnologijom. Poslovno računarstvo. pohranjuje. 1998.7 U osnovne zadatke informacijskog sustava spadaju pronalaženje.Slijedi jedna od definicija informacijskog sustava: «Informacijski sustav je sustav koji prikuplja. osoblje i ostale. tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog tko se želi njima koristiti. V. str. Čerić. Informacijski sustav-podsustav poslovnog sustava 7 8 Čerić. str.32. klijente. V. budući da procesom transformacije unutar sustava izlazne informacijekvalitetom i količinom nadmašuju ulazne informacije. obrada kao i korištenje podataka. čuva. prikazuje djelovanje informacijskog sustava unutar poslovnog sustava8. poslovni upravljački informacijski sustavi. 5. H. Informacijski sustavi djeluju unutar nekog poslovnog sustava. Slika 3. Ovakovi sustavi ostvaruju svojevrstan informacijski sinergijski efekt. obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo.: Poslovno računarstvo. Znak. 1998. Zagreb. Birolla. M. prikupljanje. omogućujući mu da komunicira unutar sebe i sa svojim okruženjem.: Informacijska tehnologija i poslovanje.

Suvremenim se poslovnim informacijskim sustavom danas naziva onaj sustav koji se sastoji od slijedećih elemenata: 23 . 4. obrada podataka – vrši se obrada prikupljenih podataka u skladu sa zahtjevima korisnika. odlučivanja ili kontrole. 3. 2. prikupljanje podataka – iz različitih se izvora prikupljaju. pohranjivanje podataka i informacija – podaci se pohranjuju radi daljnjeg korištenja. dostavljanje podataka i informacija korisnicima – prikupljeni i obrađeni podaci se dostavljaju korisnicima radi potrebe analize. upravljanja. pripremaju i unose podaci.Četiri su temeljne funkcije koje obavlja informacijski sustav: 1.

. • netware – prijenosni element sustava. modemi. B. Menadžer i informacija9 9 Sikavica. H.. • dataware – koncepcija i organizacija baza podataka odnosno sve izvore podataka tj. • orgware – sve organizacijske metode. Tipurić. aplikacije. Zagreb. tu spadaju razni programi tj. itd. Glavni su zadaci informacijskog sustava u poduzeću da putem računalne mreže «prate» poslovne transakcije i osiguravaju potrebne informacije menadžerima u upotrebljivom obliku i odgovarajućem vremenu. 24 . 289. 1999.. informacijski sustav upravlja tijekovima podataka i informacija od njihova izvora pa do menadžera koji će ih koristiti u donošenju odluka. Informator. Općenito. postupke i načinekojima se usklađuju i povezuju sva tri prethodna elementa u funkcionalnu cjelinu. mrežna oprema.).. Bebek. str. • lifeware – svi ljudi koji koriste informacijske tehnologije. P. rutine ili metode na kojima se temelji primjena hardwarea. Slika 4. D. Čine ga sredstva i veze za prijenospodataka (informacija) na daljinu koja povezuju sve navedene elemente u jedinstvenu cjelinu. Skoko. bilo da su profesionalni informatičari ili krajnji korisnici. informacija.• hardware – materijalno-tehnički element (računala.: Poslovno odlučivanje. • software – nematerijalni element.

proširenje mreže i prelazak na client/server obrađivanje podataka). Informatizacija administrativnih i računovodstvenih poslova (ažuriranje i obrada podataka su se obično odvijala na manjim mrežama tipa mainframe računalo – terminali). Obično se u poslovnim sustavima razvoj informacijskih sustava odvijao u tri faze: 1.U poduzećima je razvoj informacijskih sustava direktno ovisan o stupnju razvoja komunikacijske tehnologije kao i pripadnih informacijskih tehnologija. Razvoj podrške strateškom odlučivanju i planiranju (razvoj skladišta podataka i razvoj globalne poslovne mreže – umreženja između poduzeća). 25 . 3. Informatizacija praćenja temeljnih operacija: proizvodnje i marketinga (razvoj mrežnih komponenti . 2.

telekonferiranje i pomoćni poslovi (Slika 5. Sustav uredskog poslovanja sadrži niz različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u slijedeće skupine: obrada dokumenata. str. M. jer se 10 Varga. sustav za obradu transakcija (Transaction Processing System – TPS) i sustave menadžerske podrške (Menagement Support Systems – MSS). Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja Sustav za automatizaciju uredskog poslovanja daje podršku za sve uredske poslove. te razvojem tekst editora i tabličnih kalkulatora. Znak. razvojem lokalnih mreža na principu client/server ovaj je sustav doživio naglu implementaciju u poslovne sustave. 41.Kompleksni informacijski sustav koji služi kao podrška poslovnom procesu sadržava slijedeće dijelove: sustav za automatizaciju uredskog poslovanja (office Automation System – OAS).1. Poslovno računarstvo.). Slika 5. Zagreb. 26 . 1998.: Informacijski sustav u poslovanju. komunikacije. operativnih sustava sa prijateljskim sučeljem. Sustav uredskog poslovanja sastoji se od niza različitih tehnologija koje se mogu podijeliti u četiri skupine10 obrada dokumenata • kopiranje • obrada slika • obrada teksta • stolno izdavaštvo • arhiviranje Sustav uredskog poslovanja komunikacije telefoniranje • • • • elektronička pošta glasovna pošta telefoniranje telefaks • • • • audiokonferiranj e videokonferiranj e kućna televizija rad kod kuće pomoćni sustav • • • • • potpora radu u skupini organizatori rada prezentacije oglasne ploče oblikovanje podržano računalom Pojavom PC računala. 4. Valja spomenuti i povezanost ovog i transakcijskog sustava .

modula financijskog knjigovodstva. te osigurava jednostavan i lak pristup informacijama. a karakteristično je i smanjenje troškova komunikacije i upravljanja informacijama. Transakcijskim informacijskim sustavima glavna karakteristika da i procesiranje sadržavaju strogo određene procedure i forme za evidenciju transakcijskih podataka prema malom broju dobro definiranih poslovnih transakcija.). modula financijske operative. Određene funkcije poduzeća kao 27 . modula praćenja proizvodnje i modula ispitivanja i kontrole) koji su međusobno povezani te pokrivaju pojedine segmente poslovanja i potpuno zaokružuju materijalni i financijski tok u poduzeću. modula nabave. Danas je sve značajniji I intranet koji omogućava jednostavnu komunikaciju i suradnju među zaposlenicima. Nakon što postanu neaktivni. modula tehnologije i razvoja. razlog je tomu što ako se velika količina neaktivnih podataka pomiješa sa aktivnim podacima može doći do znatnog slabljenja performansi sustava. On sadrži osnovne analitičke podatke smještene u bazi podataka i ne moža pružiti dovoljno kvalitetne informacije za potporu odlučivanju.2. Ovi se sustavi obično sastoje od više podmodula (integrirani transakcijski sustavv je sastavljen od: modula marketinga i prodaje. modula skladišno-materijalnog poslovanja. obračun. 4. podaci se iz transakcijskog sustava arhiviraju (godišnja inventura skladišta. niži i srednji menadžment. modula operativnog planiranja. Transakcijski informacijski sustav Ovaj je sustav usmjeren na operativnu razinu upravljanja. tj. U bilo kojem poduzeću transakcijski su informacijski sustavi kralježnica koja podržava svakodnevne transakcije koje se odvijaju u poslovnom procesu.pretraživački I kalkulativni alati mogu koristiti za obradu podataka koji su transferirani iz transakcijske baze podataka. prijenos i zatvaranje financijskih dokumenata na kraju financijske godine i dr.

odlučivanje na strateškoj i taktičkoj razini Namjena Sredstvo Težište Način Obrada Informacije i znanje u skladištu podataka Efikasnost poslovnog procesa Efikasnost procesa odlučivanja Automatizacija manualnih Automatizacija intelektualnih procesa procesa Pohranjivanje i pronalaženje Analitička obrada podataka. Znak. Razlike između transakcijskog i sustava menadžerske podrške11 Transakcijski sustav Upravljanje poslovnim procesom na operativnoj razini Podaci u bazi podataka Sustav menadžerske podrške Izvještavanje o stanju poslovnog procesa. Tablica 1. 28 . podataka kopanje ili rudarenje podataka. Upravljačko računarstvo. 1998. M. inženjersko planiranje i financijske analize zahtijevaju jaču podršku od strane informacijskih sustava koji moraju omogućiti brži i lakši pristup povijesnih podataka i adekvatnu analitičku obradu tih istih podataka.: Skladišta podataka. otkrivanje znanja 11 Varga.što su: marketinško planiranje.

3. On može izvesti sumarne izvještaje o transakcijama i financijskim pokazateljima u formatima koji su unaprijed zadani. no obično mu nedostaju interni povijesni podaci i eksterne informacije o kretanju tržišta i konkurenciji. itd. nabavi zaliha. proizvodnji. Građa sustava podrške odlučivanju Jedan od načina grupiranja sustava menadžerske podrške je slijedeći: • Upravljački informacijski sustav (eng. 29 . Tipična izvješća MIS-a su periodična. Management Information System – MIS).).4. Ovaj sustav podržava transakcijske funkcije poduzeća. Slika 7. upozoravajuća. gotovinskim sredstvima. ad hoc i on-line terminalski upiti ( bili to upiti o prodaji. parametrima uspješnosti poslovanja poduzeća. Sustavi menadžerske podrške Široko je i raznoliko područje koje obuhvaćaju sustavi za podršku upravljanju i to kako funkcionalno tako i tehnološki. namijenjen je podršci strukturiranog i polustrukturiranog odlučivanja koje je usmjereno na donošenje ponavljajućih odluka na razini nižeg i srednjeg manadžmenta.

obično obavljaju složene kalkulacije. Sustav osigurava menadžerima izravan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju poduzeća potrebnim za aefikasnije i brže donošenje poslovnih odluka. Karakterizira ih prijateljsko sućelje. npr. da se izrada izvješće veže za pojedini dan u tjednu. imaju mogućnost grafičkih prikaza.Ovi sustavi stvaraju svakodnevna. 30 .ESS). Uvođenje MIS-a predstavvlja veliki kvalitativni napredak u za poduzeće jer je orjentiran na povećanje efikasnosti menadžmenta. primjenjuju znanstveno statističke metode te su namijenjeni srednjem i višem nivou menadžmenta. operativni problemi) i kod ad hoc odlučivanja.. infrakstrukturom sustava skladišta podataka te alatima za analitičku obradu podataka. • Sustavi za podršku odlučivanju (eng. pregledi ekonomskih kretanja i analiza konkurencije. rutinsko izvještavanje.. priprema i pregled budžeta. planiranje. rutinska i unaprijed formirana izvješća te unaprijed izrađuje predviđene analize. Pomažu kod donošenja kompleksnih odluka prirode tipa «Što ako . Oni podržavaju niz menadžerskih aktivnosti kao što su: kontrola i praćenje većih projekata. Decision Support Systems – DSS). Izvjršća mogu biti rađena prema nekom rasporedu. U ove sustave spadaju i informacijski sustavi za podršku najvišem menadžmentu poduzeća (eng. također omogućavaju lagan i brz pristup internim i eksternim informacijama važnim za kritične faktore uspjeha. Pošto DSS mora zadovoljiti neočekivane potrebe menadžera za novim informacijama DSS mora: a) biti fleksibilan da može prihvatiti i odgovoriti na promjene postuka odlučivanja. Executive Information Systems – EIS i Executive Support Systems . Informacije postaju svima dostupne te se koriste u svrhu optimalnog poslovanja cijeloga poduzeća. Ovi sustavi mogu biti također prošireni funkcijama uredske automatizacije.?» (kontrola procesa.

DSS koristi velik broj ažuriranih informacija koje omogućuju smanjenje vremena potrebanog za donošenje odluka i povećanje kvalitetu samog odlučivanja. Postoje i podskupovi podataka u skladištima podataka usmjereni na pojedine dijelove poslovanja. modelima dokumentima pristupa pomoću odgovarajućih upravljačkih sustava. pa je stoga jedini način da se oni iskoriste u 31 .b) podržavati nestrukturirano ili slabo strukturirano odlučivanje ( tip odlučivanje koje nije rutinsko. tj. Ovi sustavi sami mogu upozoriti na podatke koji su od posebnog značaja u donošenju pojedine odluke. Modeli sami dolaze do potrebnih podataka iz baza podataka ili dokumenata. koji su obrađeni na način da budu jasni i razumljivi te da se jednostavno mogu koristiti za različite vrste analiza. a nakon toga rezultati izvođenja mogu se pohranjivati u baze podataka ili dokumenata. c) biti jednostavan za korištenje. od operativne prema taktičkoj razini menadžmenta. a nazivaju se tržnicama podataka. Podaci se svakodnevno gomilaju . Sustavu se pristupa preko jedinstvenog sučelja. dok se podacima. nego je poznat samo jedan dio). za razliku od MIS-a koji prati poslovne procese i aktivnosti u poduzeću. Velika je prednost računalne obrade informacija mogućnost manipulacije podacima te stvaranje raznih izvješća uz malo napora kako bi se izdvojile pojedine informacije. Data Mining). Stoga DSS predstavlja nadogradnju informacijske podrške prema gore u hijerarhiji organizacije. Kako bi se korisnik što lakše snalazio kod analize podataka koriste se softverski agenti i rudarenje podataka (eng. svakodnevno i poznato. Skladište podataka posjeduje programske alate za složene obrade podataka odnosno za otkrivanje znanja i analitičku obradu podataka. Osnovni elementi DSS-a jesu podaci. modeli i korisničko sučelje. Osim baza podataka koriste se i skladišta podataka koji su važni za odlučivanje. Ovaj je sustav problemski orijentiran.

potpunosti uporaba računalnih alata za selekcioniranje korisnih informacija. • Sustavi za podršku grupnom odlučivanju (eng. Razumijevanje potreba i navika potencijalnih kupaca ključ je ka postizanju uspjeha proizvoda na tržištu.. • Ekspertni sustavi (eng. Expert Systems – ES). Omogućuju grupni rad međusobno dislociranih sudionika te omogućavaju jednostavnu prezentaciju podataka. Ovi sustavi uključuju posebno napravljene kompjuterske programe koji koriste podatke i određena pravila koko bi mogli simulirati proces odlučivanja ljudskog eksperta. -objašnjavaju postupak kako su došli do riješenja problema. Group Decision Management Systems – GDSS). odnosno alata za rudarenje informacija. baza činjenica. -pokrivaju uska.». mehanizmi zaključavanja i korisničko sučelje. Primjenjuju se uglavnom u srednjem menadžmentu.. Njihov je razvoj počeo pojavom multimedijskih alata te se danas koriste na svim razinama menadžmenta. Opće je mišljenje da skupina bolje donosi odluku od pojedinca jer skupina 32 . Kod riješavanja problema koji su previše složeni formiraju se skupine koje se sastoje od više sudionika koji rade na njihovom riješavnju. Među osnovne značajke ovih sustava spada njihova sposobnost da objašnjavaju postupak kojim su došli do rješenja nekog problema. Osnovni elementi ekspertnih sustava su: baza znanja. Najveća je korist rudarenja podataka u tome što pomažu u donošenju odluka koje vode ka stvranju pravih proizvoda i određivanje njihove najbolje tržišne cijene. Slijedeće su karakteristike ekspertnih sustava: -zamijenjuju eksperte u poduzeću budući da ovi sustavi koriste njihovo znanje iz određenog područja. odnosno podataka. rješavanje odluke tipa «Ako – onda. U ove sustave spadaju programi temeljeni na znanju iz nekog užeg (specijalističkog) područja. specijalizirana područja.

Slijedeće su osnovne karakteristike MISH-a: • Sveobuhvatnost – program obuhvaća sve poslovne procese i službe u turističkim poduzećima (marketing i prodaja turističkih kapaciteta. financijsko i materijalno praćenje 33 . razvija se zdrava konkurencija i natjecateljski duh. Skupine kod donošenja odluka koriste elektroničke dvorane ili «sobe za odlučivanje». pritisak u donošenju odluke zbog prisustva autoritetakoji može nametati svoje mišljenje. te da je vrijeme za donošenje odluke dosta kraće. sudionici se međusobno inspiriraju i potiču te je uz sve to i manja mogućnost pogreške. Iz prethodno navedenih razloga odlučivanje u skupini dovodi do kvalitetnijih odluka. te omogućila podrška menadžmentu u planiranju. godine kako bi se zadovoljile potrebe turističke privrede Istre. oni su vrlo često prisutni kao tehnička podrška prilikom odlučivanja. tj. to su dvorane za sastanke u kojima se nalaze umrežena računala. Išlo se sa ciljem da se prava informacija dostavi na pravo mjesto. upravljanje i odlučivanju (MIS i DSS). Rad u skupini ima i nekih edostatakakao što su: utrošeno vrijeme na komunikaciju. kontroli. proizvodnje. 5. može sagledati odluke sa više aspekata. Program je pokrenut 1986. pružanja usluga i upravljanja turističkim poduzećima. Pošto ovakve sustave razvijaju informatički eksperti. U ovakvom se radu pokazalo da se može prezentirati znatno više prijedloga. u pravo vrijeme i uz što manje troškove kako bi se povećala efikasnost i točnost obavljanja operativnih poslova. itd. MISH MISH (marketing informacijski sustav hotelijerstva) je program informatizacije i aktivnosti u funkcijama marketinga.posjeduje veće i raznolikije znanje. Skupina je sposobna upiti više informacija. recepcijsko i mjenjačko poslovanje.

preko vlastitih poslovnica ili poslovnih partnera. Svaki modul (čine ga programska rješenja. • Modularnost – sustav je izveden modularno. strojne i programske opreme tako da omogućava izbor opreme raznih proizvođača. knjigovodstvo. 34 . kod razvoja programa.nabave. načinima poslovanja u njima (u smislu • Razvoj programa – program se stalno usavršava i nadopunjuje te prati sve tehnološke. kadrovska evidencija. strojna i komunikacijska oprema te odgovarajući organizacijski i kadrovski zahtjevi) pokriva određeni segment poslovanja poduzeća i može funkcionirati neovisno od ostalih modula. ovisno o željenoj kvaliteti i cijeni. Aplikacijska rješenja mogu egzistirati paralelno i razmjenjivati podatke sa rješenjima drugih proizvođača. obrada. organizacijske i zakonske promjene koje na njega imaju utjecaja. potrebama i mogućnostima pojedinih poduzeća. Uniform System of Accounting for Hotels i sl. • Standardi – MISH je usklađen sa brojnim standardima i zahtjevima sa područja turizma (ISO. osim vlastitih. Jedinstveni informacijski sustav poduzeća stvara se slažući module u skladu sa željama.). čime se timskom i interdisciplinarnom radu ostvaruju zavidni rezultati. • Podrška – Korisnicima se pruža kompletna i kvalitetna podrška zahvaljujući neprekidnom prisustvu na terenu ostvarenom direktno. • Kvaliteta i pouzdanost – ove su karakteristike dovele ovaj program u preko 120 smještajnih objekata u dvadesetak turističkih poduzeća diljem Hrvatske. • Otvorenost – Sustav je otvoren po pitanju izbora komunikacijske. • Prilagodljivost – program se može prilagoditi raznim veličinama i tipovima poduzeća i organizacijskih rješenja. sudjeluju i vanjski stručnjaci kao i sami korisnici. kontrola i uprava). skladištenje i prodaja hrane i pića u restoranima i barovima.

kućni majstori. iako je omogućena I integracija u željeni MISH sustav. Kako bi se dostavila prava informacija na pravo mjesto. prodaja. vođenje bookinga i rezervacija. . kampova turističkih naselja" jedan je od podsustava MISH-a..INFORMACIJSKI SUSTAV PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE U HOTELIMA. praćenje dolaska (check in). sobarice. lanca hotela). knjigovođe. telefonisti. Na sustavu rade ili od njega imaju direktne koristi.. naplata pruženih usluga. šef prodaje. u pravo vrijeme i uz minimalne troškove. šef recepcije.. Sustav djeluje samostalno I neovisno od ostalih MISH podsustava. pokriveni su svi poslovni procesi direktno ili indirektno vezani za smještaj gostiju odnosno poslovanje recepcije (planiranje i prodaja smještajnih kapaciteta. te izrada raznih statističkih.. upravljanja. razne operativne strukture za potrebe povećanja efikasnosti i točnosti obavljanja operativnih poslova (prijavničari. direktor smještaja.). recepcioneri. Sa stanovišta organizacijskih rješenja sustav omogućuje prilagođavanje različitim načinima organizacije poslovanja bilo da se radi o malom i samostalnom smještajnom objektu sa nekoliko desetaka smještajnih jedinica kojeg vodi svega nekoliko ljudi ili o velikom objektu sa nekoliko stotina smještajnih jedinica i brojnim zaposlenicima koji dodatno može biti i dio nekog većeg sustava (npr. financijskih i drugih izvještaja kako na operativnim tako i na manadžerskim nivoima). direktor marketinga. smještaja i odlaska (check out) gostiju.) te menadžerske strukture za potrebe planiranja. Objekti se mogu 35 .. žurnalisti.) ima vlastitu bazu podataka kojoj istovremeno može pristupati veći broj lokalnih (LAN) ili udaljenih (WAN) korisnika (višekorisnički rad). kamp.. prodaja.. odlučivanja i kontrole (šef kuhinje. KAMPOVIMA I TURISTIČKIM NASELJIMA Informacijski sustav "Prodaja i recepcijsko poslovanje hotela. Svaki objekt (hotel.. direktor objekta. blagajnici.

rekapitulaciji. granični prijelazi. smještajnim jedinicama. putne isprave. Osnovne funkcije sustava12: Parametarizacija sustava Standardi: tipovi smještajnih jedinica. Booking i rezervacije (prodaja) Unos. Sustavom lozinki na nivou operativnog sustava kao i na nivou same aplikacije ostvaruje se zaštita podataka od neovlaštenog pristupa u mrežnom i višekorisničkom radu. te dolascima gostiju. kanali prodaje. opcijama i potvrdama rezervacija. Izrada cjenika. stavkama žurnala. stalnim gostima.povezati na javne i privatne mreže za prijenos podataka (WAN) i tako omogućiti razmjenu i pregled odabranih podataka između elemenata u mreži. pregled. valute. bookiranim i fiksiranim kapacitetima. zatim stanju. države. izmjene i štampanje podataka o: objektu. Unos. pregled i štampanje podataka o: prodanim kapacitetima. osnovnim i dodatnim uslugama. mjestima troška i vrstama sredstava naplate. agencijama. adresama. tipovi agencija. pregled i izmjene planiranog i stvarnog bookinga i rezervacija.ugovora o paušalu i zimovanju. statusi gosta. 12 Web strana? 36 . osnovne usluge. te u slučaju kampova . kategorije smještajnih objekata. Ugovori i cjenici Vođenje alotmanskih i grupnih ugovora. Definiranje prava i lozinki za rad. Evidencija stalnih gostiju.

popis važećih i nevažećih otkupnih potvrda. Prikaz stanja blagajne po smjenama i po operaterima. Odjava (check out) gosta i naplata računa Izrada liste odlazaka. Mjenjačko poslovanje (opcija) Unos. prikaz. lista prijavljenih kvarova (za kućne majstore).Prihvat (check in) gosta Otvaranje računa. štampanje prijavnica (MUP. selidba gosta. Izračun i štampanje dnevne i periodične rekapitulacije. Statistički prikaz prometa po zemljama i tipovima transakcija za period. liste slobodnih i zauzetih smještajnih jedinica. TZ) i knjige domaćih i stranih gostiju. spiskovi gostiju po raznim kanalima prodaje. Izračun statistike i pregled dnevnog prometa. liste rođendana. liste stanja smještajnih jedinica (za sobarice i domaćice). unos stavaka računa i elemenata prijave gosta. naplata i štampanje individualnih i grupnih računa. dnevne i tjedne pansionske liste (za kuhinju). Praćenje boravka Pregled i izmjene stavaka računa. izrada i štampanje alotmanskih računa (faktura). odjava gosta i izrada liste odjavljenih i neodjavljenih gostiju. Financijski izvještaji 37 . izmjene i štampanje transakcija i konverzija valuta.

liste uplaćenih i iskorištenih akontacija. liste naplaćenih i nenaplaćenih računa. kao i druge slične sustave. POVEZIVANJE SA OSTALIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA Komunikacijskim linijama. spiskovi računa i faktura.Blagajnički izvještaji. "porezne" liste (za knjigovodstvo) te razni drugi prateći izvještaji. automatsko uključivanje/isključivanje telefona). turisti i noćenja na dan i mjesec po zemljama i agencijama sa usporedbom tekuća/prošla godina. naplata kreditnim karticama. liste fakturiranih i nefakturiranih usluga. Statistički Statistika usluga. inteligentne blagajničke kase (automatski se knjiži konzumacija hrane i pića na račun sobe). Razni programi vezani za popravak i održavanje baze podataka. noćenja i dani popunjenja po tržištima. tečajna lista. kanalima prodaje i po mjesecima sa usporedbom tekuća/prošla godina. Odgovarajućom mrežom za prijenos podataka operater iz svakog pojedinog objekta može pregledati i ažurirati stanje rezervacija u bilo kojem drugom objektu koji je uključen u mreži. Prodajna služba može podatke o 38 . liste odbitaka. realizacije mjesta troška. u sustav je moguće uključiti telefonske centrale (automatsko knjiženje telefonskog razgovora na račun sobe. Ostalo Prijepis podataka na diskete ili magnetne trake u svrhu rezervne (backup) ili trajne pohrane. žurnal objekta. automatsko buđenje. noćenja za mjesec po agencijama i usporedba realizirano (noćenja) / ugovoreno (ležaja).

neprekidnog napajača i odgovarajuće komunikacijske opreme. jedne ili više CTOS. UNISYS.bookingu i rezervacijama objekata pregledati. disketnom jedinicom te opcionalno jedinicom trake.x. itd.) i "no name" proizvođača a konfiguracija strojne i programske opreme se uglavnom se sastoji od13: • odgovarajućeg UNIX.) SOFTWARE I HARDWARE SUSTAVA Ovaj je sustav moguće realizirati na različitim tipovima strojne opreme koja radi pod različitim operacijskim sustavima. jednog ili više štampača. CTOS. ažurirati ili ih upotrijebiti u daljnoj obradi. Oliveti. 95. Uz ostalo moguće je i povezivanje sa ostalim informacijskim sustavima u okruženju (poslovni partneri. servera sa 4 ili više MB radne memorije. NT) ili DOS. licence softvera "Prodaja i recepcijsko poslovanje u hotelima kampovima i turističkim naseljima". 300 ili više MB hard diska. DEC. "name" (IBM. WINDOWS (3. WINDOWS ili DOS radnih stanica odnosno UNIX terminala. globalni rezervacijski sustavi. Mogu se koristiti računala raznih tzv... • • • 13 Web stranica 39 . NOVELL. banke.

Informacijskom sustavu kao podsustavu poslovnog sustava glavni je zadatak da opskrbljuje poslovni sustav potrebnim. što se može ostvariti samo učinkovitim upravljanjem raspoloživim informacijama. jer ona omogućuju donošenje racionalnih i složenih odluka koje se temelje na znanju i sustavnom pristupu u rješavanju problema. stoga danas poslovno odlučivanje danas nije moguće bez primjene suvremenih informacijskih sustavaza podršku odlučivanju. te njegov cilj mora biti usklađen sa ciljem poduzeća. 40 . Menadžment mora brzo i adekvatno reagirati ako želi da poslovni sustav zadrži svoju tržišnu poziciju ili napreduje. što i potvrđuje da su informacijski sustavi jedan od glavnih pokretača napretka i razvoja u poslovnom odlučivanju.6. U informacijskom okruženju u kojem živimo i radimo dešavaju se česte i brze promjene. točnim i ažurnim informacijama da bi menadžeri mogli donositi uspješne poslovne odluke. Zaključak Značenje informacija u poslovnim organizacijama s vremenom postaje sve veće. Znanje korištenja modernih sustava za podršku odlučivanju je prijeko potrebno ako se ne želi zaostati za konkurencijom. moraju poboljšati proces odlučivanja. Iskustva i primjeri brojnih kompanija u svijetu su pokazali u zadnjim desetljećima da se primjenom informacijske tehnologije i sustava mogu ostvariti značajna unapređenja u poslovanju. Kako bi menadžeri konstantne i brze promjene koje se događaju u okruženju pretvorili u strateške mogućnosti i konkurentnu prednost za svoja poduzeća. Da bi informacijski sustav bio efikasan mora zadovoljavati potrebe poslovnog sustava.

: Poslovno računarstvo.M.: Informacijski sustav u poslovanju. b) Anthony. 1998 g) Davis. M. 1998. P.: Management Information Systems: Conceptual Foundations. H.: Financial Analisys: A Managerial Introduction. Govidarajan: Management Control Systems. M. SAD. Zagreb. J. Structure and Development. Poslovno računarstvo. H. c) Čerić. R. Bebek. 1999. Poslovno računarstvo.. Cassel Educational Limited. Literatura 1.. McHugh. R Dearden. Tipurić. 1992. Varga. New York.: Skladišta podataka.H.: Poslovno odlučivanje. Znak.. Znak. h) Varga. Informator.S. 1998. f) Varga. Zagreb. Olson. Upravljačko računarstvo. 1987. M.: Informacijska tehnologija I poslovanje. 2. Skoko.. B. Birolla. D. e) Wilson. M..B. McGrow-Hill. V. Zagreb.. Znak. Web stranice 41 . Zagreb. V. 1985.6. 1998. G. d) Sikavica. Znak.. Knjige a) Čerić. G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->