P. 1
berze i finansijska trzista skkripta

berze i finansijska trzista skkripta

|Views: 670|Likes:
Published by mirjanadimic

More info:

Published by: mirjanadimic on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

Berze i finansijska tržišta

Oblasti za ispit: 1. Pojam berze 2. Mesto i predmet trgovanja 3. Pravila trgovanja 4. Učesnici u trgovanju 5. Promptna i terminska trgovina 6. Nastanak i razvoj berzi 7. Način rada berze (krug pre centra, status i funkcija, centar zajedničkog poslovanja...) 8. Kontrola trgovanja 9. Poslovi na reč 10.Berza na pločniku i koncentrični krugovi 11.Spontanost nastanka berze 12.Usklađenost sa okruženjem 13.Poverenje među igračima 14.Sigurnost poslovanja 15.Država i berza 16.Vrste berze 17.Četri ključne funkcije berze 18.Listing 19.Trgovanje 20.Zloupotreba na tržištu 21.Kliring i sladiranje 22.Centralni registar - pojam 23.Klirinška kuća 24.Margine 25.Kontrola i nadzor 26.Komisija za hartije od vrednosti - osnovni pojmovi 27.Informisanje - pojam i tumačenje

Prof.dr Vladislav Zekić

Novi Sad, 2009

elementi su: mesto.plaćanje i isporuka kupljenog berzanskog materijala se odvija posle izvesnog vremena nakon zaključenja ugovora na berzi. 5.Definicija berze sadrži nekoliko osnovnih elemenata: mesto trgovanja.berzanski posrednici.1. u prošlosti su organizovani vašari gde su se okupljali trgovci koji su kupovali i prodavali robu.poznata mreža koju su stvorile dve čikaške.do njegove standardizacije dolazi zbog potrebe za jednostavnim procesom trgovine.promtni poslovi. Berzanski posrednici zaključuju poslove za berzanskim pultom po utvrđenim uslovima i pravilima berze. Do 70. hart od vredn. radila je do 2 sv rata posle čega je ukinuta. Predmet trgovanja.uvek na istom mestu i u isto vreme. trgovalo se valutama. br trgovaca raste i količina robe se uvećava. Prema načinu trgovanja postoje brokeri (trguju u tuđe ime i za tuđi račun uz naplaćivanje provizije) i dileri (u svoje ime i za svoj račun.osnovane u drugoj polovini 15 veka. beogradska berza je osnovana 1894 i bila je mešovitog tipa. Trgovinu obavljaju posrednici kupci i posrednici prodavci. 6.u početku su to bili skupovi nekoliko principa koji su regulisali odnose između trgovaca.ih god.plaćanje i isporuka kupljenog berzanskog materijala vrši se odmah posle zaključenog posla. trgovina dobija veći značaj. Terminski poslovi se zaključuju zbog zaštite interesa učesnika u trgovini i zbog špekulativnig razloga. zlatom. razvoj kompjuterske tehnologije dovodi do novog pravila. Kod nas berza je definisana kao.stalno i svuda i uz pomoć kompjuterskih veza moguće je da se trguje na bilo kojoj berzi u mreži. devizama. U donošenju uzansi berze su dobrim delom samostalne. a danas su ogranak trgovačkog prava. predmet. predmet trgovanja. GLOBEX. 2. a zaradu ostvaruju na osnovu razlike u ceni).Pojam berze. Mesto trgovanja se razvijalo od tržnice do globalne elektronske mreže. Kod nas je to u roku dužem od 5 dana. rad je obnovljen 1989 god. Terminski. na berzi se trguje na reč koja je bila obezbeđena poverenjem I ugledom.važilo je pravilo koje je pratilo berzansku trgovinu .Mesto i predmet trgovanja. U poslednje vreme obuhvata se i način trgovanja preko kompjuterskih mreža. naziv berze vezuje se za porodicu Van den Beurse iz Briža koja je prvo u dvorištu posle u prostorijama održavala sastanke trgovaca. uz ove uzanse propisuju se standardi za predmet trgovanja. . pravila trgovanja i učesnici u berzanskoj trgovini. Pravila trgovanja . isto kao i u kontroli primene i sankcionisanju odstupanja od njih. kasnije ni uzorci nisu bitni jer su osobine robe poznate svim trgovcima čime su stvoreni uslovi za pojavu berzi. sa razvojem industrijske proizvodnje i jačanjem gradova.pravno lice koje ima dozvolu za rad komisije za hartije od verdnosti i koje obavlja poslove organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima. 4.Učesnici u trgovanju u berzanskoj trgovini mogu učestvovati samo ovlašćena lica .uzansama koje svako mora unapred da prihvati ako želi da trguje na berzi. pravila – berzanske uzanse obuhvataju propise koje se odnose na samo trgovanje i odnose između učesnika u trgovanju. prvo su nastale robne berze a kasnije efektne. za berzu je bila sinonim zgrada u kojoj je smeštena . 1 pariska i 1 londonska berza. Kod nas je promtna trgovina odmah a najkasnije u roku od 5 dana. razvitkom trgovine ovo poverenje se institucionalizuje i biva zamenjeno mrežom pravila za trgovanje . način trgovanja I učesnici u trgovanju.mesto na kome ovlašćena lica trguju standardizovanom robom po utvrđenim pravilima. Zbog toga pri njima rade i posebni berzanski sudoviarbitraže. 3. zakazuju se sastanci na kojima prisustvuju samo oni koji ispunjavaju određene uslove.Promptna i terminska trgovina.Nastanak i razvoj berzi . naziva se i globalna berza. kao idr poslove u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. umesto vašara organizuju se sajmovi sa uzorcima.

korist koju preduzeće ima od berze je ulazak u prvi krug trgovanja što ako se zanemari dolazi do sukoba između vlasnika berzi i posrednika. vlasnik uvek misli da su dividende niske. uzanse propisuju kakve osobine mora da ima predmet trgovanja. članu berze je korist organizacija trgovanja iz koje on vuče dobit za sebe. 10. dnevni uvid u stanja na računu služio je kao garancija za obaveze na parketu a danas je to kliring koji vode klirinške kuće. 9. Način rada berze obuhvata i: D)kontrola trgovanja .E)poslovi na reč . Manipulacija predmetom trgovanja obuhvata način smeštaja robe. Kontrola trgovanja.prvi krug se formirao kad su se posrednici okupljali na raskrsnici u Njujorku I mogli su se videti na ulici kako trguju. Ova pravila čine berzansko pravo. vlasnika zanima samo dividenda.posao na berzanskom parketu mogao se obavljati samo na reč. danas centar svake berze mora da obezbedi sve što je neophodno da bi trgovci na parketu mogli da se pogađaju oko cene. od samog isticanja ponude I tražnje I zaključivanja poslova do etičkog kodeksa posrednika. kod mnogih berzi država je suvlasnik. starije berze su imale sopstvene službe za proveru kvaliteta i količine robe.Organizacija berze je slična koncentričnim krugovima. od centra šire se akteri koji su u najbližem krugu najmalobrojniji i imaju najveća prava. a sigurnost zahteva da se u svakom trenutku tačno zna čime se trguje i kakvog je to kvaliteta. Kontrola obuhvata one koji trguju i ono čime se trguje. Berza na pločniku. u centru je berza sa svojim službama. Odluke isključenja i kazne za prestupe donose berzanski sudovi tj. B)status i f-ja.u centru poslovanja su službe koje služe za što jednostavniju i efikasniju trgovinu.F)berza na pločniku i G)koncetrični krugovi 8.Američka berza. mora da ostvari dobit i pre godišnje podele dividendi. od početka je bio zatvoren a pristup ograničen pa su se pojavila mesta na berzi koja se godišnje prodaju. kontolu predmeta trgovanja. C)centar zajedničkog poslovanja. Brzina i efikasnost vode tome da se odredi koja roba. a članove arbitraže obično biraju osnivači berze. a članovi da je interes potisnut.7. pravila ponašanja su striktna i obuhvataju svaku pojedinost.činili su ga trgovci koji su se sastajali uvek na istom mestu i u isto vreme određujući pravila za trgovanje.sistem garancija i mehanizam kontrole su razvijeni preko klirinške kuće.Sali za trgovanje u kojoj se ističu ponuda i tražnja i zaključuju poslovi. Ovo je uberzansku igru uvela ovlašćena skladišta koja sa robom postupaju u skaldu sa berzanskim standardima a skladišta se nalaze u velikim lučkim centrima. formiranje u količine i način preuzimanja i otpreme. mehanizam prikupljanja… a na robnim berzama i skladištenje robe. reinvestiranje je do min granice samo da se berza održava u životu. gde se smeštaju prvi činovnici na berzi koji primaju naloge i prenose posrednicima na ulici. Poslovi na reč. ovo je nemoguće rešiti osim ako se f-ja i status ne spoje u jedno. . zakupljuju i propisan je tačan br mesta ovlašćenih igrača koji imaju pravo pristupa berzanskom parketu. svaki akter je pod stalnom kontrolom organa berze. u tim kancelarijama činovnici su preuzeli I vođenje računa posrednika I dnevno saldiranje posrednika. Dvadesetih godina nastaju elementi berzanskog centra kad su posrednici iznajmili prostorije u zgradama iznad sastajališta. on može da ugrozi berzu i dovede do prestanka. arbitraže čije odluke važe za igrače na berzi. A)krug pre centra. stepen ovlaščenja opada u svakom narednom krugu. berze razvijaju obračunsku i garancijsku funkciju. najširi krug je samo tržište. kog kvaliteta i u kojim količinama jedino može da bude predmet trgovanja što je dovelo do standardizacije koja je unela red i izvesnost.Način rada berze. pretovar….f-ja trgovca tj posrednika je iznad statusa osnovača tj vlasnika.

Berze ne poznaje međustanja ili pokušaje drugačijeg organizovanja. Na razvijenim tržištima npr u SAD-u uz same čikaške berze su njihovi članovi tj. .Spontanost nastanka berze. igrači na berzi uvlače državne i dr institucije ekonomskog sistema u mini-sistem berze.na berzama se trguje Predmetima trgovanja koji su u njihovom neposrednom okruženju. trgovci terminskim ugovorima koji imaju pravo zaključivanja poslova. berze su razvile kreiranje izvedenih hartija od vrednosti prema razvoju i potrebama okruženja.svaki naredni krug igrača dalji od centra ima manje prava u procesu trgovine. a nastala je na poverenju i težnji ka sigurnosti.Berza je nastal iz samog tržišta. u SAD-u je to počelo osnivanjem komisije za HOV. Na taj način prikupljaju se slobodna sredstva na tržištu I preko sistema berzanskog poslovanja kanališu se u odrđenim pravcima. slomovi podstakle su državu da se umeša u neke oblasti koje su do tad bile domen autonomnog berzanskog prava. podižu proizvodnju na nivo viših standarda.ona mora da postoji sa svim pripadajućim osobinama ili se o njoj ne može govoriti. zatim savetnici za investiranje u terminske ugovore a četvrete su firme koje upravljaju otvorenim računima za investiranje na tržištu. Razvijanje okruženja počinje relativno rano sa nastankom prvih institucija berze koje su zaslužne za standardizaciju i unapređenje prometa.takva kakva je nastala jedino može da funkcioniše. Institucionalizacija poverenja je proces koji se odigrava između učesnika u trgovanju. Na manje razvijenim tržištima iza prvog krga je otvoreno tržište gde posrednici nalaze klijente. jačanje tržišta u novom veku razvilo je berze i širenje po gradovima zapada. iz njegovih potreba. Proces standardizacije je dvosmeran.Usklađenost sa okruženjem. 14. Nju tehničari nazivaju savršenim proizvodom. berza ne trpi diktate van ekonomske sfere i sve što se na njoj radi mora biti zasnovano na potrebama tržišta. Posle Velike ekon krize država se direktno meša u ono što je do tad bilo autonomno berzansko pravo. Učesnici u drugom krugu služe kao veza šireg tržišta sa ovlašćenim igračima na berzanskom parketu. čijem efikasnom povezivanju doprinosi berza.Sigurnost poslovanja. Povezuju se ili samostalno izgrađuju prateće delatnosti. zato se ona može smatrati savršenim proizvodom jer funkcioniše samo ovakva kakva je. Na ivici je najšire tržište sa krajnjim potrošačima.Koncetrični krugovi. 12.posrednika da osiguraju svoju delatnost i netržišne rizike svedu na minimum. Berze su iskoristile svoje autonomno pravo da institucionalizuju poverenje i sigurnost.velike krize. 11. fungibilne robe postale su prvi predmet poslovanja davno pre pojave prve institucije berzi I žitarice su i danas primat. unapređuje ekonomiju. Unapređenjem u ostale segmente i sa formiranjem prvog kruga ovlašćenih igrača nastaje berza kao institucija. iza njih su posredničke firme.berze utiču na razvoj okruženja. Berza I nastaje između trgovaca I tržišta I njihova efikasna saradnja doprinosi smanjinju rizika poslovanja. pronever. ovaj proces se štiti berzanskim pravom i autonomnim berzanskim sudstvom. 13. Oduzimanje jednog od ova dva elementa dovodi do urušavanja berze. Poverenje među igračima.sastanci prvih trgovaca organizovani su sa ciljem povećanja sigurnosti poslovanja. 2) aktivnost države prema berzi. Posredne i neposredne institucionalizacije vremenom se stapaju u neposrednu poprimajući oblik zbirki pravila. Prvi u drugom krugu trgovanja oko berzanskog centra nalaze se berzansi posrednici ali bez prava učešća na zvaničnim sastancima I zaključivanje poslova na njima. Ove hartije od vrednosti su učinile jednu berzu privlačniju od druge za igrače. kada neberzanski i neekonomski faktori počnu da menjaju procese na berzi ona se guši. u procesu institucionalizacije sigurnosti razlikuju se 2 procesa: 1)napor onih koji su se udružili u berzu. Veliki je značaj berze za razvoj okruženja. spontano u početku a kasnije postaje složenije i biva preuzet od strane posebnih organa berzi. spontanost berzu vezuje za zbivanja u okruženju i ona mora ostati vrhunski proizvod u okruženju kao i u momentu nastanka.

Od dokumenata na berzi su u trgovanju neophodni: nalog ponude I tražnje odnosno nalog za kupovinu I prodaju. ali nije mogla da se razvija bez nje. pošto berza ne sme sama da trguje :organizacija trgovanja za članice . Četiri kljucne funkcije berze su:1 listing 2 trgovanje 3 kliring I saldiranje 4 informisanje. Starije berze su razvile sopstvene službe preko kojih su čak uspele da berzanski standard robe postane reperni standard na određenom tržištu koje berza svojom aktivnošću pokriva. Ovlašćena lica koja vrse kontrolu odgovorna su su za nadzor svih aktivnosti koje se odnose na trgovanje hartijama od vrednosti.Vrste berzi-u literaturi se najcesce nalaze sledeci kriterijumi kao osnov za klasifikaciju berzi: A)predmet trgovine(postoje robne – trguje se standardizovanim proizvodima I finansijske – na njima se trguje derivatima) B)način nastanka(spontane –spostansot ključna karakteristika berzi I zasnovane na zakonu) C)cilj poslovanja(profitne – dele među svojim članovima profit I neprofitne – ne dele profit koji je nastao iz poslovanja) D)priroda položaja (javne – osniva država a posrednici su državni činovnici.najpoznatiji primer velikog kraha njujorške berze 1929. Zato berze organizuju stalne kontrole I sprečavaju nedozvoljene aktivnosti koje ugrožavaju regularnost I efikasnost trgovanja. država je drugi takav sistem složeniji i poseban. U ovom segmentu delatnosti mora se obezbediti prikupljanje naloga ponude I tražnje. Berza je organizam. I ovaj deo berzanskih aktivnosti mora da bude strogo formalizovan I standardizovan.problemi manipulisanja tržištem I korišćenja povlašćenih informacija u trgovanju u većem ili manje obimu potresaju sva svetska finansijska tržišta. monopolizacijom članstva postiže se privilegija trgovanja na berzi. 17. Kontolorna i regulatorska uloga države pogađa sve segmente berzi od organizacije preko igrača do fiksiranja cenovnih i kursnih kretanja.Listing-idući tehnološkim redom prva od funkcija je listing. U okviru berze država se pojavljuje dvojako. uslova rada) E)broj članova-postoje berze kod kojih je strogo određen broj članova I ne može se povećavati. 18. Rast obima trgovanja čini da se država umeša sa stanovišta sve prisutnog kontrolora. Osnovni cilj nadzora tržišta je obezbeđivanje jednakih uslova za sve učesnike. 20.moguće je da postoje paralelno ali ne i da jedan sistem bude hijerarhiski nadređen drugom jer to ugrožava njihove osnovne funkcije.druga funkcija berze. Na robnim berzama ova funkcija se iscrpljuje u obezbeđivanju određenog kvaliteta I količine robe kojom se na berzi trguje.Zloupotreba na tržištu . Regularnost berzasnskog trgovanja u . F)raznovrsnost predmeta (specijalizovane I mesovite berze). Zbog toga se njihov značajan deo svodi na kreiranje specificnih berzanskih dokumenata . direktno učestvuje u trgovini onim predmetima i u onim trenucima koje određuje kao ključne za privredu. Tako se uz robne berze u ovom delu procesa berzanskog poslovanja vezuju službe za proveru kvaliteta I kvantiteta robe.svojevrsnih obrazaca dok se drugi deo sastoji u propisivanju postupanja sa tim dokumentima.15.uparivanje ponude I tražnje I zakjučivanje poslova. zaokružen sistem. Njegov zadatak je da obezbedi da se na berzi nađu što kvalitetniji predmeti trgovanja. 19. Da bi se obezbedilo nesmetano odvijanje berzanskog trgovanja neophodno je sprečiti bilo kakve zloupotrebe koje se mogu pojaviti na berzi. Razvoj domaćeg tržišta takođe sve viče skreće pažnju na moguće probleme ovog tipa.Trgovanje . 16.ovlačćene posrednike.Država i berza. berzanska tabla ponude I tražnje I konačno neophodna je zakjučnica kao specifični berzanski kupoprodajni ugovor. privatne – osnivaju ih akcionari I nazivaju se samostalne I mešovite – osniva država a članovi obezbeđuju imovinu I način poslovanja. Kao pozitivne tako i negativne pojave kad se jednom steknu šire se u koncentričnim talasima. srce njene delatnosti jeste trgovanje.Berza je nastala bez pomoći države.

trgovanje se prekida i vrši se saldiranje margina. poslovne . Valja istaći da se u kliringu I saldiranju vode računi svih učesnika u trgovanju.statut. Iznos margine se utvrđuje tako da pokriva bar jedan dnevni limit promene cene berzanskog materijala. Kada učesnik u trgovanju otvara fjučers poziciju. Kliring vodi računa o tome da u određenim skladištima bude dovoljno robe kojom se na berzi trguje.našim uslovima regulisana je zakonima. pravni okvir. zaustavlja i odobrava nastavak trgovanja. nepokrivena ponuda i tražnja. šalje poruke svim učesnicima pojedinačno. praćenje i nagledanje finansijskog dela trgovanja. To je bona fidae depozit kojim učesnik dokazuje spremnost da odgovori svim obavezama koje ugovori u transakcijma uključujući i dodatne margine poznate kao dodatna margina. a svaki može da povuče višak sredstava iznad utvrđenog minimuma. 23. Razvijeni oblik KK podrazumeva sledeći put na berzi: klijent daje nalog brokerskoj firmi. KK odgovara za solidnost svake transakcije i njeno efektuiranje. KK preuzima dokumentaciju o zaključenim transakcijama. Za kontrolu i nadzor na BG berzi su zaduženi berzanski kontrolor. brokerska firma otvara nalog i predaje ga na berzu. 22. Obaveštenje je obavezno za 2 parametra: obim trgovanja.Na kraju svakog poslovnog dana svaka transakcija u trgovini saldira se u berzanskoj klirinškoj kući. Sama skladišta moraju da zadovolje određene kriterijume u svom poslovanju kako bi mogla da uđu u mrežu ovlašćenih berzanskih skladišta.Klirinška kuća. a transportni troškovi bi bili niži. Depozit treba da pokriva giubitke koji mogu da se pojave tokom uobičajene dnevne trgovine. prikupljanje i održavanje margina. Takodje vode se I računi pojedinih predmeta trgovanja. Uloge: vođenje računa svih igrača na berzi. Pretpostavke za uspešnu kontrolu: ljudski resursi. 25.Kliring I saldiranje . suspenduje trgovanje. Komisije može da pregleda akte.Centralni registar. Računi se saldiraju dnevno.Sluzi kao specijalizovana institucija koja se bavi registracijom izdatih hartija od vrednosti. podzakonskim aktima kao I aktima koje usvaja sama berza. Ima obavezu da dnevno objavljuje zbirne podatke o trgovanju.Kontrola i nadzor –Kontrolom se obezbeđuje sigurnost stabilnost i zakonitost berzanskog poslovanja. To znaci da su njihove funkcije obavljanje registracije emisije I vlasnistva nad hartijama od vrednosti kao I kliring I saldiranje transakcija obavljenih po osnovu trgovanja sa hartijama od vrednosti. uplaćuje depozit kod KK-početna margina. organizovanje i obezbeđivanje fizičke isporuke predmeta trgovanja. infrastrukturni resursi. izveštavanje o trgovanju. pravila poslovanja. direktor i nadzorni odbor. Cilj je da sve zemlje koje imaju vise registara hartija od vrednosti izvrse nacionalnu konsolidaciju formiranjem jedinstvenog centralnog registra hartija od vrednosti uz obuhvatanje svih njegovih osnovnih funkcija. Berzansku kontrolu sprovode sama berza i država. pravilnik o listingu I kotaciji itd.danas predstavljaju pored depozitarnih institucija I klirinske kuce. Poželjno je da ovakva skladišta budu po celoj teritoriji tržišta kako bi preuzimanje robe bilo što jednostavnije I lakše. Kada se dostigne utvrđena granica. Tako se uspostavlja dvojno računovodstvo. kao što su .Posao koji se zaključi zahvaljujući drugoj funkciji –organizaciji trgovanja mora da bude saldiran. poništava naloge pojedinih članova Berze. nalog se uparuje i transakcija zaključuje. Tendenciju koja predhodi siroj integraciji predstavlja nacionalna konsolidacija registara hartija od vrednosti. 24. Tu počinje delokrug treće funkcije berze: kliring I saldiranje.Margine –novčani iznos koji prodavci i kupci ostavljaju kao depozit na računu KK. Kontrolor: vrši nadzor i kontrolu toka trgovine. 21.

licencira učesnike na njemu. kontroliše i kažnjava učesnike na tržištu. Održavanje integriteta fin tržišta. Tako berze pozicionira na tržištu.početnoj srednjoj zaključnoj ceni . automatsko izvršenje trgovine i elektronsko širenje informacija. Informisanje obezbeđuje dvostarnu komunikaciju berze i tržišta.banke. Nadležnosti se odnose na: oblast korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima. investicione kompanije i investicioni savetnici. 27. zaštitu privatne svojine u obliku korporativnih i dužničkih HOV. 2. Suština berze nije protok informacija nego sistem uređenog i bezbednog trgovanja.Komisija za HOV-Uloga komisije je: regulisanje tokova na tržištu kapitala vodi se preko nosilaca i institucija u kojima se oni stiču. tržište je da: uređuje tržište.berza ima obavezu da organizuje informacioni sistem radi obaveštavanja javnosti o: obimu ponude i tražnje. Karak nadzora trgovanja: on line. Trojaka nezavisnost komisije: institucionalna nezavisnost-obezbeđuje se činjenicom da je komisija osnovana ustanova sa tačno utrđenim nadležnostima. Zaštita trgovaca. Duh ova dva zakona sažimao se u 2 principa: kompanije koje emituju HOV i oni koji trguju i organizuju trgovanje HOV. El. Kompjuterski sistemi i mreže omogućili su trgovanje koje je prostorno izmešteno.personalna nez. Osnovni zadatak AMFa (Uprava finansijskog tržišta) :1. Tri pravca kojima informacije idu od berze zaokružuju proces ostvarivanja f-je informisanja (tržište. Svaki činilac nekog sistema postoji samo ukoliko i u onoj meri u kojoj poštuje ovaj princip. Trgovina podrazumeva slobodu kretanja i sigurnost imovine. zaštita investicija u finansijske instrumente. Tu se stiču 2 od 3 osnovna noseća stuba svakog demokratskog društva :pravo na slobodu. nadgleda ga. 26. materijalu kojim se trguje. Finansijska nez. uređenje tržišta kapitala. 3 celine elektronskog sistema su: trgovanje. sudovi.a tržište pruža sve prednosti uređenog trgovanja. kreiranje i usvajanje Memoranduma o razumevanju čija je svrha da omogući razmenu informacija nacionalnih komisija.knjige i zahteva informacije o pojedinim pitanjima značajnim na rad Berze. berza) . poštovanje ugovora može se pratiti od najranijih pisanih pravnih spomenikaHamurabijev zakon.-komisije ne smeju biti vezane za državni budžet. Ako bi mu trebalo odrediti početak onda on počinje od samog tržišta. pasivni-oni koji u svojoj delatnosti rezultate f-je informisanja moraju da koriste kada se za to odluče. Međunarodna organizacija komisija za HOV je dala 2 ključna doprinosa: usvajanje ciljeva i principa regulisanje tržišta HOV. trgovanje podrazumeva mogućnost pružanja usluga kao što su: rutiranje naloga. off line. Informisanje. Informisanje je f-ja berze koja prožima njenu delatnost od početka do kraja. usvojen Zakon o HOV.Nosioci prometa su brokerske i dilerske kuće. . 1933. Tokivi informacija je proces u okviru koga se ostvaruje f-ja informisanja. To je instrument osnovne berzanske delatnosti odnosno trgovanja u kojoj treba znati da bi se predvidelo i predvideti da bi se moglo trgovati na najbolji način.trgovanje. Elektronsko trgovanje obuhvata široku lepezu sistema od jednostavnih usluga transmisije naloga do potpunog izvršenja naloga i dostavljanja informacija. Prva komisija za HOV je komisija za vrednosnice i berze SAD.informisanje.-određuje se odnos komisije sa drugim institucijama. pravo na privatnu svojinu. prati opisanu strukturu i učesnike-delove te strukture.a kasnije Zakon o komisiji za vrednosnice i berze.kliring. izveštavanje. Odvajanje f-je informisanja podrazumeva korišćenje određenih sredstava za prenos informacija. zaključenih poslova . nadzor. U nadležnosti Uprave za fin. Sistem berzanskog poslovanja obuhvata listing. Učesnici: aktivni-oni koji neposredno koriste proizvodne f-je informisanja u svojoj delatnosti.kotacijama na berzi. brokerska kuća. trž.vlada. Pored ova d2 zakona osnovu za uređenje tržišta kapitala činili su zakoni kojima su regulisane dužničke hartije od vrednosti i njihovo prometanje. da svim investitorima budu dostupne informacije o finansijskim instrumentima i tržištu i 3.Samo regulisanje u najvećem broju zemalja sprovodi nezavisna državna ustanova-komisija za HOV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->