FASPER 2010/11

-INKLUZIJA-INTEGRACIJA(SEMINARSKI RADOVI)

1

MODELI INKLUZIJE Uvod
Inkluzija je pristup u kojem se naglašava da je različitost u snazi, sposobnostima i potrebama prirodna i poželjna. Ona zahteva razvoj osetljivosti i stvaranje uslova za artikulaciju i zadovoljavanje različitih individualnih potreba, a ne samo potreba osoba sa oštećenjem. No, bez obzira na individualne različitosti svi želimo biti voljeni, osećati pripadnost, želimo raditi i biti poštovani. Zadovoljstvo vlastitim životom i prihvaćenost od ljudi kojima smo okruženi neosporno čine ključne elemente kvalitete života. Model inkluzije pruža svakoj zajednici priliku da reaguje na način kojim će podsticati razvoj cele zajednice, time što će svaki njen član imati važnu ulogu i biti poštovan. Sama primena inkluzije u praksi mozda se najbolje vidi na primeru socijalnog modela pristupa hendikepu. U okviru socijalnog modela na osobe sa hendikepom se ne gleda kroz hendikep, ne akcentuje se
sta neko ne moze, vec se na osobe koje su na neki nacin razlicite gleda kroz mogucnosti potencijale, intrese i prava. Socijalni model polazi od prtpostavke da su polozaji osobe i diskriminacije prema razlicitim ipak drustveno uslovljeni. Odnosno prepreke i predrasude koje drustvo stvara su te koje ne pruzaju jednake mogucnosti i koje i dovode osobe sa hendikepom u polozaj hendikepa. Socijalni model podrzava inkluzivno obrazovanje i suprotstavlja se medicinskom modelu koji posmatara dete sa posebnim posebnim potrebama kao proizvod personalne deficijencije. Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju zadnjih se tridesetak godina polako menjaju.

U okviru socijalnog modela javlja se model inkluzije. Inkluzija sama po sebi ne podrazumeva izjednačavanje svih ljudi, nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca. U tome i jeste njena vrednost, jer nam kroz razvoj opste tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti. Osnovni cilj inkluzije je sveobuhvatno ukljucivanje osoba sa razlicitim oblicima hendikepa ili bilo kakvim drugim razlikama u siru socijalnu sredinu i sve redvne drustvene tokove i izjednacavanje prava tih osoba sa pravima svih ostalih clanova neke drustvene zajednice.

Predlaze se sledeci model obrazovanja ucenika sa posebnim potrebama :

2

Vise i visoko obrazovanje -+Specijalno obrazovanje Obrazovanje odraslih Delimicno inkluzivno Srednje obrazovanje Inkluzivno obrazovanje Osnovno obrazovanje

Predskolsko obrazovanje
--------------

Tri osnovna praralelna sistema (inkluzivni,mesoviti, specijalni)treba da budu tako kompatibilni, koordinirani , elasticni i fleksibilni da omogucavaju lak prelazak ili klizanje iz jednog u drugi u oba smera. To znaci da u nekom trenutku svog obrazovanja ucenik sa posebnim potrebama koji je dobro pripremljen u programu specijalne skole moze lako preci u redovnu skolu i obrnuto. Ako se pokaze da ucenik sa ometenoscu ne uspeva u redovnom sistemu obrazovanja moze preci u specijalni. Ovaj model ima svoju vertikalnu ( linearnu) dimenziju i horizontalnu ( razgranatu) dimenziju. Vertikalna prohodnos sistema organizovana je u skladu sa uzrastom, sazrevanjem i razvojem deteta i podrazumeva da je sistem razradjen tako da vertikalno , kontinuirano, povezuje nivoe od predskolskog obrazovanja na koje se nadovezuje osnovno skolsko, zatim srednjoskolsko,vise , visoko i na vrhu obrazovanja odraslih osoba sa posebnim potrebama. Horizontalna prohodnost je zasnovana na principu razgranavanja i deversifikacije kako bi se sto vise uvazile posebne potrebe , razlicitosti i specificnosti pojedinih ucenika kojima bi se pronaslo adekvatno mesto u horizontalnim opcijama. Horizontalna prohodnost omogucava tri generalne opcije i unutar njih mnoge modalite i varijatete.Opcije su: inkluzivno obrazovanje ,delimicno inkluzivno obrazovanje i specijalno obrazovanje
3

Delimicno inkluzivno obrazovanje ima dve osnovne varijante : 1)posebno odeljenje pri redovnim skolama koja ne bi bila svedena samo na fizicko prisustvo ucenika uz redovna odeljenja vec bi se obezbedilo zajednicko ucestvovanje u nastavi sa ostalim ucenicima iz pojednih predmeta(fizicko , likovno i muzicko vaspitanje). Takodje bi se obezbedilo zajednicko ucestvovanje u vannastavnim skoliskim aktivnostima ( sekcije , radionice ). Pojedinim ucenicima iz ovih odeljenja koji su uspesniji na odredjenim predmetima a mogu se uklopiti u redovnu nastavu iz tih predmeta treba organizaciono obezbediti tu mogucnost. 2)Posebana odeljena pri specijalnim skolama ( centrima za obrazovanje, habilitaciju i rehabilitaciju) kojima ce iz nekih predmeta biti organizovana zajednicka nastava sa vrsnjacima iz susedne redovne skole, kao i mogucnost da pojedini ucenici pohadjaju neke casove u redovnoj skoli.Zajednicki se organizuju i neke vanastavne aktivnosti . Specijano obrazovanje u specijalnim skolama ( centrima za obrazovanje ,habilitaciju i rehabilitaciju) zadrzalo bi se za one ucenike sa ometenoscu koji imaju teske i multiple ometenosti koje namecu tako visoke obrazovne barijere da im je potrebno izuzetno velika podrska i tesna povezanost obrazovanja sa habiitacijom i rehabilitacijom. Danas se evropske zemlje mogu grupisati u tri kategorije u pogledu prakse inkluzivnog obrazovanja: I grupa-inkluzivno obrazovanje 1979god-Italija je ukinula specijalne skole,u cilju ukljucuvanja ili inkluzije gotovo svih ucenika u redovno obrazovanje. U ovu grupu spadaju i Grcka,Kipar,Spanija,Portugalija,Svedska,Norveska i Irska. II grupa-mesovito obrazovanje Predstavljaju zemlje koje imaju inkluzivne skole,a zadrzale su manji broj specijalnih skola,gde se razvijaju mnogobrojne sluzbe izmedju sistema specijalnog i redovnog skolstva(Finska,Danska,Britanija,Francuska,Poljska,Ceska,Litvanija….) III-paralelno obazovanje Tu spadaju zemlje sa 2 paralelna i odvojena sistema specijalnog i redovnog skolstva koji su medjusobno povezani(Belgija,Svajcarska,Nemacka,Srbija i Crna Gora)-(Radoman,2004) -Nazalost,dosada se projekat inkluzije realizuje u 2 skole gde su se deca sa p.p. upisuju bez problema,a to su osnovne skole “Ivan Goran Kovacic” u Beogradu i “Sonja Marinkovic” u Subotici,gde su ostvareni pozitivni i izvaredni rezultati.Roditeli prezadovoljni,deca su se odlicno uklopila,a najvaznije je to sto se svi ucenici trude da pomognu svojim vrsnjacima koji imaju teskoce u razvoju.
4

a problemi u ponašanju mogu biti minimalni.Modeli inkluzije: Model konsultacije – U školi koja ima mali broj učenika sa posebnim potrebama. Defektolog pruža informacije o učenicima. Defektolog je na raspolaganju kako bi podučio neku tešku veštinu ili da bi pomogao učeniku(cima) u uvežbavanju tek stečene veštine. Model saradnje i paralelnog podučavanja – Korištenjem ovog modela. Timski model se prezentuje kako učitelji/nastavnici ne bi radili sami na postizanju uspeha sa svojim učenicima. kao i ograničene mogućnosti za rad defektologa u redovnom odeljenju. podršku. Nedostaci ovog modela bi mogli biti: moguć otpor u implementaciji modifikacija. Model saradnje i paralelnog poducavanja može biti organizovan na više načina: Jedan nastavnik. Oboje su odgovorni za planiranje i pružanje instrukcija. kao i manji broj učenika prema nastavnicima. kao i sveukupan mali broj učenika. Ovo je nenapadni pristup koji učenicima sa posebnim potrebama stavlja na raspolaganje bar dva učitelja/nastavnika koji im mogu pomoći oko problema sa gradivom. Učenici dobivaju gradivo koje odgovara uzrastu. Učenici će imati dva nastavnika kojima mogu postavljati pitanja i dobiti pomoć. i disciplinu. kao i moguće prilagođene instrukcije. Tim se sastaje redovno. Paralelno podučavanje – Nastavnik podeli razred u grupe i podučava ih simultano. jedna podrška – Ovakva organizacija dobro funkcioniše tamo gde je jedan nastavnik veći stručnjak od drugog. prisutna je podrška nastavniku. kašnjenje u pružanju podrške učenicima koji imaju poteškoće. 5 . bez obzira da li su iz redovnog ili specijalnog obrazovanja. Timski model – Defektolog je određen za tim jednog od devet razreda sa vremenom za dogovore i planiranja za tim jedan put sedmično. moguće instruktivne strategije. nastavno osoblje i defektolozi rade zajedno kako bi podučavali učenike sa/i bez posebnih potreba u zajedničkom odjeljenju. uspostavljajući usaglašenu komunikaciju između članova tima. ideje za prilagođavanje testova i kontrolnih. ovaj model bi bio veoma odgovarajući. kao i strategije za određena ponašanja. više vremena se posvećuje učenju naspram učenika koji čekaju da im se pomogne. neposredne su mogućnosti za ponavljanje. kontinuiranu i učestalu komunikaciju između nastavnika i defektologa. uspeh učenika. Broj učenika prema nastavniku je nizak. veliki broj učenika naspram nastavnika. Ovaj model stvara najmanje problema u organizovanju vremena. komunikacija je neprekidna. ocenjivanje. Preporučeni su redovni sastanci prije nego komunikacija po potrebi. Svi članovi tima rade zajedno i proširuju svoje znanje u različitim oblastima.

asistenata u nastavu koji na casu paralelno uz nastavnika pomazu ucenicima sa posebnim potrebama • povremenim izdvajanjem ucenika sa posebnim potrebama u male grupe sa kojima radi specijalno obucen nastavnik • povremenim individualnim radom sa ucenikom koji je osmislio strucni tim skole u koji je ukljucen i defektolog • obrazovanjem u odeljenju sa drugom decom a rehabilitacionim i habilitacionim tretmanom u specijalizovanoj ustanovi drugim oblicima pomoci i dodatne podrske Opsti principi i razgraničenja inkluzije i integracije INTEGRACIJA I INKLUZIJA Ova dva termina često koristimo kao sinonime. Mogućnosti za ponavljanje su neposredne.Stacionirano podučavanje – Ovaj model deli sadržaj i učenike tako da se učenici ili nastavnik rotiraju na kraju materije. dok drugi nastavnik ponovo podučava malu grupu učenika koji imaju problema sa sadržajem. Timsko podučavanje – Nastavnik i defektolog rade zajedno kako bi celi razred podučili istom gradivu. godine: 6 . Integracija dece sa smetnjama u razvoju u redovne škole je definisana na sledeći način u Varnok-izveštaju još 1978. Inkluzija se ne bi mogla sprovoditi bez odredjene podrske u razlicitim vidovima : 1)posebnom podrskom nastavnika ili vaspitaca dok radi sa citavim odeljenjem • uvodjenjem saradnika . broj učenika prema nastavnicima je mali nastavnici postaju stručnjaci u predmetu. Ovakav dizajn je prikladan za matematiku i fiziku gde se puno puta ponavlja usvojeno. Nastavnici kruže razredom pružajući trenutnu pomoć. Na ovaj način postajemo neprecizni te bi bilo korisno bliže definisati njihova značenja. Alternativno podučavanje – Jedan nastavnik vodi alternativnu aktivnost ili obogaćuje materiju. tako da je broj učenika i nastavnika mali. a međusobna komunikacija je stalna. Ovo je idealno za predmete koji se predaju po materijama ili gde redosled nije važan.

koje ostaju uglavnom neizmenjene. da usmeri buduću organizaciju i menadžment škole ka maksimalnoj participaciji učenika sa smetnjama u razvoju. 7 . potrebno je njihovo restruktuiranje. podržava i koristi resurse koji proizilaze iz različitosti. INTEGRACIJA JE STANJE INKLUZIJA JE PROCES Mnoge škole su usvojile 4 osnovna principa koji su postali smernice na njihovom putu ka inkluziji: 1. Učenici sa teškoćama u razvoju pripadaju redovnim odeljenjima i imaju pravo na podršku koja im je potrebna. te se deca mogu upoznati/družiti.Prostorna integracija : Učionice za tipičnu populaciju učenika i učionice za decu sa smetnjama u razvoju se nalaze u istom objektu. Mnogim potrebama takvog deteta se na ovaj način izlazi u susret kontinuirano i planski. ideji uključivanja sve dece iz lokalne zajednice. Inkluzija je samo deo procesa unapređenja škole i razvijanja kvaliteta nastave/učenja za sve. Inkluzija se vezuje za detetovo pravo da bude deo lokalne zajednice koja gravitira lokalnoj školi. direktora). ali potreba deteta da bude deo svoje zajednice i lokalne škole je izignorisana. za vreme užine i priredbi. škole moraju da prepoznaju činjenicu da je najveći deo njihove dosadašnje prakse bio zasnovan na ‘medicinskom modelu hendikepa’. da uvede nove strategije nastave i učenja. koji je kao ‘problem’ doživljavao nesposobnost deteta i fokusirao se na ‘popravljanje deteta’ da bi ono postalo što tipičnije. Preduslov je posvećenost svih zaposlenih u školi(nastavnika.To je kontinuirani proces promene etosa škole. Dobra praksa je i formiranje grupe/tima unutar škole. da bude respektovano u celini (onakvo kakvo ono jeste) i da mu bude pružena upravo ona vrsta podrške koja je detetu potrebna da bi pohađalo lokalnu školu. godine vide integraciju kao efikasno korišćenje postojećih resursa. Ujedno je to i proces izgradnje školske zajednice koja prihvata. šire diskusije ili školska savetovanja. Ciljevi moraju biti uključeni u školski razvojni plan za period od 5 godina. Da bi postale inkluzivne zajednice. Organizacija ‘Roditelji za inkluziju’ pomaže često i roditeljima koji nisu ostvarili kvalitetan odnos sa svojom decom koja imajusmetnje u razvoju. Škola koja pretenduje da postane inkluzivna mora usvojiti ‘socijalni model hendikepa’. Sve državne i nevladine institucije moraju pomoći školi da ostvari ovaj cilj. Najbolji način za otpočinjanje promena u školi je trening nastavnog osoblja od strane specijalizovanih trenera koji podučavaju strategije rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju. što zahteva pažljivo planiranje nastave/učenja i izradu individualnih nastavnih programa. a njihovo ostvarivanje se mora pratiti. Zakoni iz 1981. uspešno obrazovanje učenika sa teškoćama u razvoju bez narušavanja vaspitnoobrazovnog procesa kada su tipični učenici u pitanju. Funkcionalna integracija: Postoji zajednička participacija u vaspitno-obrazovnom procesu. Inkluzija nije statična kao integracija. Ako neki od ovih kriterijuma nisu ispunjeni. Sve forme integracije podrazumevaju neki vid asimilacije učenika sa teškoćama u razvoju u redovnim školama.Učenici moraju biti uključeni u procese promene u školi kroz časove odeljenske zajednice. i 1993. mora da identifikuje barijere u školskoj sredini. roditelja i učenika. zakonski definisanim merama se učenik smešta u specijalnu školu. Procesi restruktuiranja škole trebaju biti viđeni kao nastavak školske politike pružanja jednakih šansi svim učenicima. Budući da lokalne škole nisu organizovane na ovaj način. koji prati i evaluira rad sa pomenutim učenicima i redovno o rezultatima izveštava kolektiv. Socijalna integracija: Učenici koji pohađaju ‘specijalna odeljenja’ se socijalizuju sa tipičnom populacijom učenika na igralištu.

situacija postaje komplikovanija.Istovremeno. Što je viši nivo obrazovanja. Društvo nije spremno da ih tretira kao ravnopravne kandidate. Podržavanje pozitivnog pristupa svakoj vrsti različitosti vodi dobiti i za tipične učenike (prosečnu populaciju).Ukoliko inkluzija startuje od najnižih nivoa obrazovanja. Škola je odraz društva. lakše je inkluziju uvesti u male škole i male zajednice. 4. osobe sa hendikepom teško se mogu zaposliti. te obrazovna inkluzija predstavlja temelje opšte društvene inkluzije.Opšta društvena inkluzija je mnogo komplikovanija. Inkluzija Fundamentalni principi inkluzije su daleko sveobuhvatniji. 8 . Povećanje participacije učenika sa smetnjama u razvoju u realizaciji nastave kao i u aktivnostima zajednice koja gravitira lokalnoj školi 2. Dakle. Prihvatanje činjenice da je obrazovna inkluzija samo jedan aspekt opšte društvene inkluzije Ovu diskusiju je pratio rad unutar malih grupa. Osiguranje kvaliteta obrazovanja za sve učenike kroz adekvatan kurikulum. 2. I lica sa hendikepom se prilagođavaju svojoj neposrednoj okolini u kojoj funkcionišu. 4. Uglavnom zbog toga što je inkluzija pitanje osećanja i stavova. a zatim i znanja. Svi učenici sa ili bez teškoća u razvoju imaju koristi od inkluzije jer je ona neophodna komponenta kvalitetnog obrazovanja. 3. 5. 3. Prihvatanje različitosti kao normalne pojave / ogromnog resursa za sve učenike 4. empatija i pomoć onima kojima je potrebna. 6. Trebalo bi je introducirati u predškolskim odeljenjima uz pomoć timova za ranu intervenciju. Dr. Sva deca imaju pravo na obrazovanje koje će ih pripremiti za život u zajednici. Razgraničenje integracije i inkluzije Radionica je započela analizom definicija samih koncepata (integracije i inkluzije). Prihvatanje i podržavanje različitih stilova/tempa učenja 6. Birmingem.u odeljenju je i dete sa smetnjama u razvoju. Individualni program je neophodan. Evo zaključaka/rezultata rada ovih grupa: Grupa 1 1. plan i program se odnose i na celo odeljenje. Izlaženje u susret potrebama svih učenika 5. biće je lakše ostvariti u društvu. Potrebno je prilagoditi nastavu specifičnom stilu i tempu učenja deteta. prakse i principa vaspitno-obrazovnog rada tako da se može odgovoriti na različite potrebe učenika 3.Heder Mejson. Nastava i učenje koji su koncipirani prema inkluzivnim ciljevima. Najveću odgovornost ima odeljenski starešina-on/ona mora da definiše potrebe učenika sa smetnjama u razvoju i da o njima informiše ostale predmetne nastavnike. efikasni su za svu decu. strategije podrške i podučavanja 7. Inkluzija u obrazovanju uključuje sledeće procese: 1. Iako stiču adekvatno obrazovanje. jer se promovišu tolerancija. obrazovna inkluzija je izvesna-u nekim sredinama je već počela. Neophodno je okolinu prilagoditi velikom spektru različitih ljudskih potreba. Nastavni plan/program mora da ispoštuje potrebe učenika sa smetnjama u razvoju. Ovaj stav motiviše i nastavnike u redovnim školama koji se suočavaju sa novom situacijom . broj učenika sa smetnjama u razvoju koji se obrazuju u redovnim školamaje u porastu. Generalno.2. Naravno. prezentovala je sledeće definicije: Integracija Tradicionalno se odnosi na obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama. ali on mora biti integrisan u opšti plan i program (izveden iz opšteg planai programa). Restruktuiranje kulture. 7. Velika Britanija. I ovde je odeljenski starešina nezamenljiv.

Svi oni koji je zagovaraju ipak moraju biti optimisti jer kao i svakom društvenom procesu i inkluziji treba vremena. može biti put ka inkluziji.Stručno usavršavanje nastavnika bitno doprinosi kvalitetu inkluzije. prilagođavajući ga učeniku sa smetnjama u razvoju. Svaki korak napred. bez obzira na dominantnu nacinalnost stanovnika. te da se u nekim državama ‘inkluzija’ i ne koristi jer je značenje nejasno. Ako se jave problemi sa tipičnim učenicima ili njihovim roditeljima.Nastavnik mora da prilagodi podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju obrazovno-vaspitnom procesu u odeljenju. te da postoji potreba za jasnijim definisanjem. nešto je pošlo pogrešnim tokom kada je integracija u tom odeljenju u pitanju. pa i onaj najmanji. Predlog da se koristi donekle sinoniman pojam ‘acceptance’(prihvatanje) umesto‘inkluzije’u centralnoj i istočnoj Evropi. Ukoliko usporite tempo rada a samim tim i napredovanja u odeljenu. Čini se da ne postoji adekvatan prevod engleske reči ‘inkluzija’ u centralno i istočno-evropskim jezicima. Veoma je dug put ka opštoj društvenoj inkluziji. Segregacija podrazumeva preduzimanje konkretnih fizičkih koraka za udaljavanje deteta iz sredine. Integracija se doživljava kao fizičko situiranje deteta u redovnu školu. je odbačen kao neadekvatan. Grupa 4 Članovi grupe se slažu da nejasna distinkcija između dva pojma (integracija i inkluzija) predstavlja u mnogim državama otvoreno pitanje. a integraciju kao korak prema inkluziji u oblasti obrazovanja. ‘Inkluzija’ je širi pojam i podrazumeva prihvatanje deteta u sredinu kao punopravnog dela društva ali i ponašanje sredine u skladu sa tim INTEGRACIJA (naglašava) Potrebe osoba sa hendikepom INKLUZIJA (naglašava) Prava osoba sa hendikepom 9 . Smeštanje deteta u redovnu školu ne podrazumeva neophodnu podršku od strane sistema ili od strane roditelja tipične dece.Prizor učenika okupljenih oko deteta sa oštećenim vidom koje koristi kompjuter u učionici je inkluzivni kadar. dok se za inkluziju kaže da predstavlja socijalnu integraciju te da zahteva restruktuiranje učenikove okoline. ali inkluzija-ekskluzija. ali ne učestvuje u socijalnoj razmeni.dok je ekskluzija ‘mentalni stav’ koji podrazumeva da dete može ostati u istoj sredini sa tipičnom decom.U svakom društvu. Rana intervencija je naglašena kao preduslov za uspešnu integraciju a zatim i inkluziju. ne govorimo o integraciji. Svaki nastavnik bi trebao dobiti opštu obuku o inkluziji kao temelj njegove/njene specijalizacije. Sistem koji se oslanja na asistenta u nastavi ili na sveobuhvatni angažman odeljenskog starešine. dok inkluzija predstavlja prilagođavanje okruženja detetu. Grupa 2 Integracija započinje ranom intervencijom. Grupa 3 Jedan od učesnika je predložio sledeću diferencijaciju pojmova: Integracija predstavlja prilagođavanje deteta okruženju. Zaključak: Grupa inkluziju doživljava kao krajnji društveni cilj. ohrabruje. Grupa je pokušala semantičku analizu pojmova kroz antonime (reči suprotnog značenja): integracija-segregacija. Obrazovno-vaspitni rad u odeljenju ne treba biti podređen potrebama učenika sa smetnjama u razvoju. Razliku između integracije i inkluzije predstavlja prisustvo/odsustvo podrške. Grupa se složila da adekvatna podrška od strane roditelja tipičnih učenika može rezultirati uspešnom integracijom bez obzira na nedostatak sistemskih/pravnih rešenja. postoji prihvatanje tipičnog a ne različitog.

1994) 10 . са својим надама и очекивањима.svako dobija podršku koja mu je potrebna da bi maksimalno razvijao svoje potencijale Svi imaju svoje vrednosti/sposobnosti Dobiti za sve kroz angažman svih Politička borba. prijateljstvo i podrška Moć životnog iskustva Asertivnost Transformacija snage međuljudskih odnosa (saradnja. то је школски систем једне земље који мора бити прилагођен да задовољи потребе све деце ". Дакле. Lindqvist.Menjanje (lečenje) osoba sa hendikepom Isti tretman za sve Hendikep je problem koji se da rešiti Dobiti za osobe sa hendikepom koje pruža sredina u koju su integrisani Profesionalci/eksperti Tehnike Shvatanje osećaja bespomoćnosti Učešće u tipičnim takmičenjima u svojstvu tehničke pomoći Naglasak na procesu Realizacija opšteg kurikuluma Integracija se može ostvariti Restruktuiranje škola/koledža ili organizacija Jednakost. podrška) Naglasak na rezultatima. (B. imajmo san Sadržaj kurikuluma Za inkluziju se mora boriti САЛАМАНКА ДОКУМЕНТ „Сва деца и млади у свету. имају право на образовање. са својим индивидуалним предности и слабости. То није наш образовни системи који имају право на одређене врсте деце. UN-Rapporteur.

Шездесетих и седамдесетих. почетна пружања су се састојала од специјалног образовања у оквиру сегрегација у образовању одредбе. како са становишта људских права тако и са становишта ефикасности. Историјски гледано. Несрећна последица такве диференцијације. подразумева усвајање широке визије образовања за све. Кључ за откључавање овај потенцијала се ради тако што ће се осигурати да образовање за све постаје реалност. Дакле. институција и стручњака васпитача. Деца са инвалидитетом пре Саламанке: Развој специјалне едукације Деца са инвалидитетом су увек били међу последњима у приступу образовања без обзира на то у којој земљи се гледа. Ове особе су често ограничена на физичке и друштвене препреке. У последњих неколико година. који су посебно угрожени за маргинализације и искључивања. што их искључује из друштва и спречава их да активно учествују у развоју својих нација. као последица психичког. У прошлости. прикладности одвојеног система образовања је био изазов. често је додатно искључење. напори су се састојали од специјализованих програма. Тренутна стратегија и програм нису били довољни да задовоље потребе деце и младих са сметњама у развоју. социјална или емоционална) не може бити дискриминисана. особа са инвалидитетом било које врсте (физичка. стварајући спектар потребе свих ученика. физичког или сензорног оштећења. иако је добро замишљено. Око 80 одсто инвалида светске популације живи у земљама у развоју. дакле.Увод: Више од пола милијарде људи са инвалидитетом су. Инклузија. Инклузија као што знамо данас има своје корене у специјалном образовању ученика. деца са инвалидитетом су третирани као "важећи" или инфериоре и особе којима је потребна веома посебна заштита и на тај начин не треба 11 .

Помак ка бољем разумевању довело до евентуалног веровању да сва деца припадају истој школи. открива изненађујуће промене у учењу. а више од 80 милиона ове деце живе у Африци. Један од главних проблема са противницима ка интеграцији у вези са начином на који ученици долазе треба да буде означен као да имају посебне потребе. Друга фаза овог развоја је преузела облик Образовање са специјалним потребама. које има своје корене у специјалном образовању. још увек постоји око 130 милиона деце које не похађа школу. Ова концептуализација је довела до искључења и изградње институција за смештај ове деце. почео је да буде познат као специјално образовање. дете је криво што не може да се користи образовање. која је почела на Западу. Паралелни систем образовања на традиционални начин која се развила. заједничка карактеристика ове одредбе образовања је у томе што је био понуђен у посебна одељења. првобитно је наведено у сусрет потребама ученика. Упркос охрабрујућем развоју. У овом приказу. је систем образовања за децу са инвалидитетом у оквиру редовних школа. Овај облик образовања представља напор да се обезбеди образовање у више "нормално" окружење. Међу 12 . а не у сарадњи са децом. касних седамдесетих и раних осамдесетих година био је подстакнут прогресивном образовном идеологијом. Деведесет одсто њих живи у ниским или ниже средње развијеним земљама. систему и не требају се раздвојити. То је довело до преко потребне сарадње између два система. Образовање са специјалним потребама.да буде у могућности да имаја користи од образовања. који су били традиционално искључени из школе. или су на други начин маргинализовани у учионици. Интеграција. Низ смена од фокусирања на инвалидно дете као проблем да се фокусира на промене у управљању учионице. Оно што је алармантно је безброј друге деце у оквиру школског система биће искључени од квалитетног образовања. Међутим. Такав модел је најчешће посматран у већини земаља. Рођење инклузивног образовања Инклузивно образовање. Незадовољство и напредак ка интеграцији изазвали су захтеви за радикалне промене у многим земљама.

која реагује на широк спектар потреба ученика остварио. Ипак се признаје да су у неким случајевима одређена деца са сметњама у развоју захтевају додатну подршку изван учионице. позвао Шпанију да подели своја искуства са земљама у развоју на високом нивоу у састанку одржаном у октобру 1991 у Генералној конференцији. укључујући наставнике и родитеље да раде на "Школи за све" и поставе темељ за нове образовне законе.5). особа са инвалидитетом. велики број одустајања пре него што заврше основно образовање. и почела да мобилише и обучи образовне заједнице. У Саламанци се помињу разне искљученије и маргинализование групе. као саставни део образовног система"(чл. 13 . UNESCO. Може се рећи да је Изјава из Саламанке (1994) ставила на дневни ред подршку перспективе људских права у томе што је изјавила да су укључивање и учешће од суштинске важности за људско достојанство и уживање и остваривање људских права. Ово је поставиоло темеље за Саламанка конференције и створила се повољна клима за укључивање. 3. Асфалтирање пута за укључивање почела током 1990.онима који се уписују у основну школу. Кораци који треба да буду предузети јесу да се обезбеди једнак приступ образовању за све категорије време. Циљ инклузије је да превазиђу низ препрека које делотворно утиче на децу. За то Након овог састанка. Инклузија сужи да обезбеди учешће све деце у највећој могућој мери у образовном систему. признајући могућност да се прилагоде ове добре праксе. чији су примарни циљеви 'инклузија' деце са посебним потребама. неколико семинара и консултација су организовани доносилаци одлука за посебне потребе образовања. како би се дијалог о стварању инклузивног школе. Шпанија је кренула на велики пројекат "Интеграција у школама". UNESCO (Изјава из Саламанке (1994) позвао је међународну заједницу да подржи приступ о инклузивним школама и да почне да спроводи практичане и стратешке промене.Укупно 92 владе и 25 међународних организација су се сложили око новог успеха да инклузивно образовање буде норма и усвоја се оквир за акцију која је у обичним школама требало да обухвати сву децу. Светски лидери су искључења из образовања прокоментарисали тако сто су рекли да је "учење потреба инвалида захтева посебну пажњу.г Јомтиен Светска конференција о образовању за све.

Међу њима су били резултати развоја број публикација и пратеће материјале за менаџере и администраторе као и индекс за инклузију индикатора који обезбеђује да се помогне школама у креирању инклузивне културе. расним и верским групацијама.Изјава из Саламанке је проглашена: "Редовне школе са инклузивном оријентацијом су најефикасније средство у борби против дискриминације. структуре и стратегије. изречено у Универзалној декларацији о људским правима у 1948 који наводи да. Ова изјава је вероватно најзначајнији међународни документ који је икада појавио у специјалном образовању. "Свако има право на школовање .Универзална декларација о људским правима). као и да даље активности Уједињених нација за одржавање мира "(чл. Основно образовање је обавезно. у 1994. Образовање треба да буде усмерено пуном развоју људске личности и јачању поштовања људских права и основних слобода.. већ као могућности за обогаћивање учење. користи техничке и финансијске подршке за тестирање нове оријентације у настајању.. члан 2). Дефинисање Инклузије UNESCO ставове укључивање као "динамички приступ одговорити позитивно на ученика разноликости и видим индивидуалних разлика не као проблем." Инклузија се види као процес решавања и реаговање на разноликост потреба свих ученика кроз повећање учешћа у учењу.26 . Оно треба да унапређује разумевање. У основи инклузивно образовање је људско право на образовање. Школовање треба да буде бесплатно бар у основним и основне фазе. наставити да пружа вредану референтну тачку за све оне који учествују у лобирању за инклузивно образовање. трпељивост и пријатељство међу свим народима.. То подразумева измене и модификације у садржају. документ произведен као резултат УНЕСЦО-конференције одржане у Саламанки. културама и заједницама. као и смањење искључености у и од образовања." (Изјава из Саламанке.. уз заједничку визију која обухвата сва деца на одговарајући узраст и уверење да је одговорност редован систем да образују сву децу Иако Дакар оквир за акцију (УНЕСКО 2000). приступима. пружају највише. Било је значајних резултатата из Саламанке у којој тридесетак земаља. као и стварање заједница за изградњу инклузивног друштва и остваривања образовања за све. Она тврди да редовне школе са инклузивном оријентацијом јесу: 14 .

опсервације и евалуације. морају да обухвате област образовања деце са посебним потребама у поквиру редовног образовног система 15 . као и начине учествовања локалне заједнице и родитеља у доношењу одлука везаних за инклузивне пројекте (6) Стратегије везане за рану првовремену дијагностику и радно оспособљавање деце са сметњама у развоју заслужују већу пажњу у оквиру инклузивног образовања.. најефикасније средство у борби против дискриминаторних ставова." Дакле Саламанка документ је од посебног значаја за изједначавање особа са посебним потребама. основни и током рада. (5) Потребно је развити организме планирања.. пруже ефикасно образовање за већину деце и побољшати ефикасност и на крају исплативости целокупног система образовања. " Осим тога. он предлаже. И овај споразум обавезује све учеснике у васпитно образовном систему да воде рачуна о томе да: 1)Образованје за децу са посебним образовним потребама треба обезбедити у оквиру редовног образовног система 2)Многа деца имају озбиљње тешкоће у савладавању образовних програм стога имају посебне образовне потребе. укњучујући и децу која имају озбиљне развојне потешкоће 3)Образовање стратегије треба базирати на принципима инклузивног образовања. (7) У контексту промене образовног система сви зтренинг програми за образовање васпитача и учитеља. изградњу инклузивног друштва и остваривања образовања за све. (4) Изразито се подржава размена искуства са земљама које имају инкузивно образовање. да би се стекла почетна искуства... Сугерисан је развојни пилот пројекта у овој области. које треба да пронађу у начинима за образовање све деце. да школе могу да: "..

Austrija Nemačka U Nemačkoj nastavnici se eduku na fakultetima koji traju četiri i po godine. Инклузија у образовању углавном говори о поштовању различитости у друштву. Faskultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. фокусирајући се на децу са инвалидитетом у целини. i srednješkolskom novou. Ово се пре свега објашњава прелазаком. На овај начин. Drugi način je stvaranje stručnjaka na zasebnim fakultetima koji se bave problematikom obrazovanja dece sa posebnim potrebama npr. seminarima usavršavaju za rad sa decom sa posebnim potrebama. usavršavaju se zavisno od stepena školskog obrazovanja. u nekim Evropskim zemljama. -EDUKACIJA NASTAVNIKA U PROCESU INKLUZIJEUvod Obrazovanje nastavnika za rad decom sa posebnim potrebama može se odvijati na 2 načina. osnovnoškolskom. Usavršavanje obuhvata obuku iz 2 predmeta : intelektualna ometenost. Svaka zemlja kreira svoj plan edukacije stručnjaka koji će se baviti obrazovanjem ove dece. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. и припадању заједнице. problemi u ponašanju. Na taj način uvode se u probleme obrazovanja dece sa posebnim potrebama. такође се ставља питање различитости у сржи образовне. Dok neke zemlje poput Holandije nemaju obučavanje stručnjaka na ovaj način. vida. ученици који су тренутно категорисани као деца са посебним потребама долазе да виде подстицај за развоја богатијих окружења за учење. Tako se mogu naću defektolozi koji rade sa decom sa oštećenjem sluha. U ovoj zemlji da bi nastavnik radio sa decom sa posebnim potrebama mora imati dvogodišnje profesionalno iskustvo. Nastavnici koji se bave problematikom obrazovanja ove dece. telesnim oštećenjem. Stručnjaci se osposobljavaju za rad sa jednom vrstom oštećenja npr. Jedan od njih je da se nastavnici edukuju putem kurseva i u okviru specijalističkih i postdiplomskih studija na fakultetu. već se školovani učitelji putem usavršavanja na Master studijama. oštećenje sluha i dr. plus dve godine praktične obuke u školi. Тај нови правац у размишљању је заснован на уверењу да се промене у методологији и организацији ученика са потешкоћама може вршити под одређеним условима. u Srbiji se školuju stručnjaci koji se bave različitom problematikom. Поред изазовних етикетирања школе. културне и друштвене дебате. 16 . за добробит све деце.Саламанка нас охрабрује да погледамо образовне тешкоће у нове начине. Tako je moguće obrazovati se za rad sa decom na predškolskom. oštećenje vida. U daljem radu predstavićemo načim edukacije kadra u susretu inkluziji. Nastavnik osim iskustva mora se i dodatno edukovati u trajanju od 2 godine. intelektulano ometenim i dr. odsek za defektologiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju.

edukacija nastavnika za radu na osnovnom obrazovanju. sa mogućnošću usavršavanja na specijalističkimili master studijama. Ova nagla promena u sistemu školstva. Osnovne studije traju 4 godine. nov pristup. Holandija U Holandiji edukacija nastavnika traje 4 godina. Italija U Italiji je pre 20 godina došlo do promena sistema obrazovanja. Praktična obuka se sastoji iz rada u lokalnim školama. istoriju. učenicima iz redovnih škola. geografiju i glumu kao specijani prdmet. već se bave i detetovim razvojem i na adaptaciju za rad sa detetom sa posebnim potrebama. intelektualna ometenost i dr. Obuka za rad u ovoj oblasti nije obavezna tokom studiranja. Holandski. Međutim ne postoji konflikt stručne osposobljenosti između stručnjaka koji su obučeni za klasičan rad i novih specijalizovanih stručnjaka za rad u inkluziji. kada je potrebna. Ovde postoji dobra saradnja između redovnih i specijalnih škola. imaju mogućnost dodatnog usavršavanja na još jednom izbornom semestru. koji je prekinuo rad specijalnih škola i decu sa posebnim potrebama slao u redovne škole. Nastavnici koji se obučavaju za rad sa gluvom i slepom decom. U redovnim školama postoje pomoćni nastavnici koji su članovi tima škole i to su uglavnom specijalisti za probleme jezika ili ponašanja. psihologija. jer je to zahtevalo nove oblike rada. metode i dr. Nakon završenog fakulteta dobijaju zvanje Beachler. umitenost i jezici. U zadnjih nekoliko godina u Italiji nastavnici pohađaju jendogodišnji kurs koji obuhvata. Malta nije razvila tako brzo sistem obrazovanje nastavnika koji bi bio uključen u proces inkluzije. 17 . dovela je nastavnike u položaj da se susreću sa problemima za koje nisu obučeni. Nastavnici su obučeni da predaju sve predmete kao npr. Njihovi stručnjaci su pre toga se školovali u Velikoj Britaniji. Tako da u postoji i predmet koji upućuje nastavnike u edukaciju dece sa posebnim potrebama. problemi u ponašanju. Polja za specijalizaciju iz ove oblasti su oštećenje vida.U Nemačkoj nastavnici iz specijalnih škola pružaju pomoć. sociologija). matematiku. Postoje 4 odseka. srednjem obrazovanju. Nastavnici koji žele da rade u holandskim specijalnim školama moraju da u okviru master studija ili specijalizacije prodju dvogodišnju praksu. i specijalne nauke ( filozofija. To znači da oni tokom studija moraju se koncentrisati i na teoriju i na praksu. Nastavni predmeti nisu koncentrisani samo na predmete koje oni predaju. kao druge zemlje. Njihova edukacija je koncentrisana i na obuku za rad sa decom sa posebnim potrebama. To je dovelo do nemogućnosti adekvatnog prilagođavanja programa prema dečjim obrazovnim mogućnostima. ali se u ovoj zemlji može primetiti da se broj nastavnika koji žele da rade sa deceom sa posebnim potrebama uveće Finska Norveška Malta Na Malti postoji jedna institucija koja se bavi obrazovanjem nastavnika a to je Faculty of Education na Maltskom univerzitetu. Rad nastavnika nije bio dovoljno efikasni da zadovolji obrazovne potrebe dece. 25% studiranja je praksa. konkretna teorijska znanja i praktičnu obuku.

. do 2015. poslovni tajnik i telefonski operater za ucenike s invaliditetom. godine (NN. U sklopu provedbe strategije za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom osmišljeni su posebni kurikulumi kao npr. dok se za one s vecim teškocama i invaliditetom organizira nastava u posebnim školama. Obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama U Nacionalnoj strategiji izjednacavanja mogucnosti za osobe s invaliditetom od 2007.. Od ukupnog broja djece obuhvacene redovitim programima. ucenici s teškocama poceli su se ukljucivati u redovne škole. 1. 3. što je od tog vremena sastavni dio školskog sustava.67% djece je s teškocama u razvoju. Postoje dva nacina na koji se organizira obrazovanje za tu ranjivu skupinu. Neki od projekata. kao što su modeli pracenja osoba s invaliditetom. Do znacajne reforme došlo je 1974. 63/07) posebno poglavlje posveceno je obrazovanju osoba s invaliditetom. Djeca i mladi s manjim teškocama u razvoju i invaliditetom integriraju se u redovnu nastavu.Aktom zakonskih propisa iz 1980. izrada zakonskih propisa ili prilagodba kurikuluma pojedinih predmeta tad su bili tek u fazi pripreme. nakon koje je «posebno obrazovanje» postalo dijelom cjelokupnog školskog sustava.62% djece pripadnika nacionalnih manjina. g. Godine 1980.-INKLUZIJA U ZEMLJAMA REGIONA- HRVATSKA U ovom izvješcu cilj nam je pokazati kako se u Hrvatskoj koncipira i provodi politika inkluzivnog obrazovanja. Obrazovanje djece s teškocama u razvoju u Hrvatskoj nije regulirano nikakvim 18 . zapoceo je proces integriranja djece s teškocama u razvoju u redovne škole u Republici Hrvatskoj. Od tada je obrazovanje ucenika s teškocama u razvoju sastavni dio školskog sustava Republike Hrvatske.18% darovite djece te 1.

itd. kao u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja koje zadovoljavaju uvjete regulirane zakonom. Parcijalna integracija u redovitu srednju školu predstavlja posebne «pridružene» razrede ili tretman u grupama sa 6-15 ucenika u skladu sa prilagodenim ili specijalnim planom i programom.Cjelovita integracija se postiže tako da se ucenici s razvojnim teškocama smještaju u razrede unutar srednje škole.Direktan upis školske djece s teškocama u razvoju u za njih primjereneprograme obrazovanja i obuke. ali ponekad takoder i u drugim institucijama. uz dodatnu pomoc defektologa ili strucnog suradnika i/ili organizirani produženi strucni tretman. razred koji pohadajedno dijete s teškocama u razvoju može brojiti max. ili u posebnim obrazovnim institucijama.posebnim aktom. . uz dodatnu pomoc defektologa i/ili organizirani produženi strucni tretman. prema redovitom ili prilagodenom kurikulumu s individualiziranim pristupom. još uvijek neodgovarajuce prate u školskoj praksi (veliki razredi s previše ucenika. (Do 3 ucenika s razvojnim oštecenjima mogu biti ukljucena u redoviti razred. što onda rezultira cinjenicom da su rezultati integracije lošiji od ocekivanih. «Resource centri»: U posebnim institucijama za odgoj i obrazovanje djece s teškocama u razvoju razvijene su mobilne službe. nažalost. Programi za postizanje polukvalifikacije (niža kvalifikacija). ili u okviru tzv. a razred ne smije brojati više od 30 ucenika. kao i programi za izobrazbu i obuku se takoder vecim dijelom realiziraju u srednjim strukovnim školama. prema Pravilniku o broju ucenika u razredu.djeca s posebnim potrebama u predškolskom obrazovanju obuhvacena su prilagodenim nastavnim planovima i programima u redovnim školama.). uz ukljucivanje djece s blažim teškocama u redovne razrede. Obrazovanje ucenika s teškocama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u redovitim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama. Cjelovita i parcijalna integracija su takoder vrlo znacajne jer omogucuju djeci i mladeži s posebnim potrebama da ostanu u obiteljskom okruženju kad je god to moguce. unutar posebnih obrazovnih grupa u redovnim školama. «djelomicne integracije».). 28 ucenika. Plan mreže srednjoškolskog obrazovanja odreduje u kojim školama se provodi cjelovita ili parcijalna integracija. razred sa dvoje takve djece može imati26 ucenika.Zakonske odredbe kojima se jamci pravo školovanja u redovnim razredima se. dok razred sa troje djece s posebnim potrebama može imati najviše 24 ucenika. provodi se ispitivanje da bi se utvrdilo stvarno psihofizicko stanje i odgovarajuce obrazovanje I obuka u skladu s odredbama iz mirovinsko-invalidskog osiguranja i socijalne skrbi. Obrazovanje djece s teškocama u razvoju vrši se u redovnim srednjim školama prema cjelovitoj ili djelomicnoj integraciji. Propisima se utvrduje odgovarajuca razina školovanja prema stupnju teškoce u razvoju. Djeca sa jako izraženim teškocama prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teškocama u razvoju mogu pohadati posebne odgojnoobrazovne ustanove. 19 . ili pak u pridruženim razredima u slucaju umjereno izraženih teškoca. Pomoc pružaju ucitelji i strucni suradnici. nedostatak strucne edukacijskorehabilitacijske podrške. U Hrvatskoj je trenutno postignuta samo integracija. Ukoliko tijekom srednjoškolskog obrazovanja dode do promjene psihofizickog stanja ucenika koja onemogucava usvajanje kurikuluma po kojem radi. neodgovarajuca strucnost ucitelja. Ucenici s vecim teškocama u razvoju obrazuju se u posebnim ustanovama. drugi ucenici i njihovi roditelji. ciji je glavni zadatak osigurati pomoc školskoj djeci.

uciteljima. pokazalo je pozitivan stav ovih ucenika prema prihvatu slijepih i slabovidnih ucenika. 20 . Stavovi roditelja: Fulgosi-Masnjak (1989. Stavovi djece: Istraživanje autorice Pinoza-Kukurin (1995. te iskazuju pozitivna stajališta o parcijalnim oblicima integracije. limar. podrucje tekstila i odjece (krojac ili pletac). te je otkrila da su njihovi stavovi bili skoro neutralni. Stavovi ucitelja su relativno pozitivni. ucitelji su svjesni prednosti integracije za djecu s teškocama u ucenju i vjeruju da je moguce zadovoljiti brojne objektivne pretpostavke za integraciju u škole. Istovremeno ova djeca sebe vrlo rijetko smatraju «glupima». niskogradnja (polagac podnih obloga). oni drže da se ne tuku previše i cešce misle da ih drugadjeca ne vole. instalater radijatora i klima uredaja. roditeljima i ostalima u procesu integracije. tj. da vršnjaci koji s njima pohadaju isti razred cesto nerado s njima uce i sjede. proizvodnja hrane (mlinar ili pekar). po mišljenju roditelja.) su takoder istraživali procjene koje su iznijela djeca s teškocama u ucenju o njihovu odnosu s vršnjacima. obrada kože (obucar. Žic i Igric (1998. Izmedu ove dvije studije pokazalo se znacajno statisticko odstupanje. medu uciteljima još uvijek postoje neki negativni stavovi. ili vodoinstalater). došavši do zakljucka da su roditelji u cjelini prihvatili integraciju i da su smatrali da je to pozitivan nacin obrazovanja za djecu s vidnim oštecenjima. provedeno na uzorku 371 školskog djeteta bez teškoca u razvoju. poljoprivreda (vrtlar ili cvjecar). Kobešcak (1997. usamljenost i izloženost verbalnom izrugivanju.. kožni galanterist). djeca s teškocama u ucenju žalila su se na izolaciju. te mogucnosti pogoršanja razrednih rezultata (Ljubic.drvo-galanterist. prvenstveno u pogledu mogucih negativnih efekata integracije za same ucitelje. strojarska energetika i mehanika (bravar. 1999. ili bacvar).mijenjajuci na taj nacin cilj posebnih odgojno-obrazovnih ustanova od obrazovanja djece s posebnim potrebama prema pružanju podrške djeci. Testiranje njihovih vršnjaka u istim razredima primjenom sociometrijskih ispitivanja jasno je pokazalo da djeca s teškocama u ucenju nisu prihvacena u razredu. Kiš-Glavaš. a vezano za integraciju djece sa vidnim oštecenjima. Medutim.) ispitivala je gledišta roditelja cija su djeca bez teškoca u razvoju pohadala nastavu u razredima u koje su bili integrirana djeca s blagom mentalnom retardacijom. takoder se pokazalo da bi. oni su takoder relativno upoznati sa nekim osnovnim obilježjima djece s teškocama u ucenju.) je istraživala gledišta roditelja djece sa i bez poteškoca. Ucenici se osposobljavaju za pomocna zanimanja: strojarstvo.). 2002. prerada drva (stolar. proizvodac ortopedske obuce. djeca s vidnimoštecenjima mogla negativno utjecati na okruženje i školski uspjeh drugih ucenika. parketar. Ovo istraživanje je ukazalo na potrebu sustavnijih nastojanja u informiranju i edukaciji roditelja. Stavovi ucitelja: Neki rezultati nedavnog opsežnog istraživanja o odlucujucim faktorima i mogucnostima promjene stavova redovnih ucitelja u odnosu na djecu s teškocama u ucenju i njihove integracije u redovne osnovne i srednje škole su vrlo optimisticni. poput dodatnog opterecenja i obveza. grafika (knjigoveža ili kartonažer). Ucitelji ukazuju na vrlo snažnu potrebu za podrškom edukacijskorehabilitacijskih strucnjaka i dodatnim obrazovanjem.). Medutim.

autolakirer). BOSNA U BiH je zbog nekonsolidirane baze podataka teško procijeniti ukupan broj osoba s invaliditetom. Strategija reforme obrazovanja sadrži specifične smjernice vezane za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. godini ukupan je broj osoba s invaliditetom (RVI. Obećanje 2 dodatno zahtijeva izradu i implementaciju programa obuke i za buduće nastavnike koji već rade sa djecom sa posebnim potrebama na svim nivoima obrazovanja.ugostiteljstvo i turizam (kuhar i slasticar ili konobar).000. trenutni sistem klasifikacije za djecu sa posebnim potrebama mora biti revidiran. civilnih žrtava rata i civilnih invalida) oko 250. Temelji inkluzivnog obrazovanja u BiH 21 . Obećanje 1 Strategije nalaže da je nužno utvrditi broj djece sa posebnim potrebama i poteškoće s kojima se suočavaju kako bi se odredile prepreke koje onemogućavaju njihovo uključenje u redovnu nastavu. i ostale usluge (tapetar. Prema procjenama u 2008. Obećanje 1 također iznosi potrebu za izradom plana obrazovanja za širu društvenu zajednicu. licilac i soboslikar.Grupa trenutno radi na izradi planova implementacije (izrađen je Plan aktivnosti) koji će osigurati potpunu implementaciju ciljeva određenih Obećanjem 1 i 2 Strategije reforme obrazovanja. Pristup obrazovanju je prepoznat kao jedan od osnovnih elemenata za prevladavanje isključenosti i izlazak iz siromaštva. ekonomija i trgovina (administrativni službenik). po pitanju uključenja djece sa posebnim potrebama na svim nivoima sistema obrazovanja. kako bi se osigurala provedba suvremenih principa inkluzivnog obrazovanja.U isto vrijeme. Uspostavljena je Radna grupa za inkluzivno obrazovanje kojom zajednički predsjedavaju stručnjaci iz oba entiteta i koja se sastoji od stručnjaka iz ove oblasti sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Plan aktivnosti još uvijek čeka na usvajanje od strane ministara zaduženih za obrazovanje.

• Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju (OZ OSO) i zakon o obrazovanju u Republici Srpskoj. • U skladu sa Zakonom i Pravilnikom o školovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u 54 škole širom RS-a upućeni su defektolozi i/ili logopedi koji pružaju potporu inkluzivnom obrazovanju pet sati tjedno. Osam škola u RS-u ima stalno zaposlene defektologe i/ili logopede kao stručne suradnike.451 učenik. seminari.) • Konvencija UN-a o pravima djece • Od kolovoza 2008. Djeca s posebnim potrebama.Iz ovih podataka je vidljivo da se djeca sa smetnjama u fizičkom i/ili psihičkom razvoju upisuju u redovan odgojno-obrazovni proces.U Zakonu o srednjem školstvu Kantona 10 ni u jednom članku se eksplicitno ne tretira inkluzija djece s teškoćama u psihofizičkom razvoju. • U tom cilju kontinuirano se radi na unapređivanju nastave. trpe posljedice nemogućnosti pohađanja redovne nastave uslijed smanjene sposobnosti nastavnika da ispune posebne zahtjeve obrazovanja takve djece. pod b) kao opći cilj navodi i “osiguravanje optimalnog razvitka za svaku osobu uključujući i one s posebnim potrebama. Prema internim evidencijama škola bez potpune dokumentacije (službeno nisu razvrstani . mogućnostima i duševnim i tjelesnim sposobnostima” U 188 redovnih osnovnih škola (bez osnovnih glazbenih i specijalnih škola) u školskoj 2007. Od ovog je broja 836 ili 0. Dosadašnja iskustva s inkluzivnim obrazovanjem ukazala su na činjenicu da usprkos ostvarenom napretku stvaranje inkluzivnog. NVO-ima i pojedincima . udruženjima. • U redovnim se školama sve više zapošljavaju defektolozi i logopedi.72% razvrstanih (kategoriziranih) učenika s različitim smetnjama u razvoju. iz Standardiziranog pravilnika o ujednačavanju mogućnosti za ljude • Strategije reforme obrazovanja (2002. također. U tim školama oni pomažu nastavnicima. godini upisan je 116. kantonima Federacije BiH i Distriktu Brčko • Pravila 6. • Za djecu s posebnim obrazovnim potrebama urađeni su posebni NPP-ovi za osnovne i srednje stručne škole. sukladno njihovom uzrastu. gdje se definiraju opći ciljevi obrazovanja. u stavku 2. 22 .kategorizirani) upisano ih je još 1.radi se na pedagoško-instruktivnom i savjetodavnom radu nastavnika... okrugli stolovi . roditelja.50%. roditeljima i rade s učenicima. za dvanaest struka i petnaest zanimanja.731 ili 1. nediskriminatorskog obrazovnog sustava još uvijek predstavlja izazov za reformu obrazovanja koja je u tijeku. Prema ovim NPP-ovima djeca sa smetnjama u razvoju u redovnim srednjim stručnim školama nastavu mogu pratiti u skladu sa svojim mogućnostima. ali se u članku 4. godine na snazi je novi Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji u potpunosti podržava školovanje djece sa smetnjama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama./08. organiziraju se savjetovanja. • Unapređuje se suradnja s institucijama od značaja za edukaciju i rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju. lokalnom zajednicom.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa posebnim potrebama organizovano je na sljedeći način: a) zajedno sa ostalom decom u predškolskoj grupi. nezaposlenosti. pa tako i dio koji se odnosi na inkluziju u obrazovanju. kao deo ukupnog obrazovnog sistema na Kosovu je regulisano Zakonom o sistemu pred-univerzitetskog obrazovanja i vaspitanja koji je zasnovan na principima dostupnosti obrazovanja. prakse i kulture. ovaj zakon ne definiše jasne instrumente i mere za podršku inkluzivne politike.Značajan problem je i problem otežanog pristupa djece s fizičkim onesposobljenjem školskim zgradama u kojima nisu uklonjene fizičke barijere. c) u posebnim predškolskim grupama pri školama za učenike sa posebnim potrebama. prema Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju izmijenjena je struktura od 5-4-3 godine na 9 umesto 8 godina obaveznog obrazovanja. KOSOVO Reforma sistema obrazovanja na Kosovu donijela je različite promjene na svim nivoima obrazovanja. Ono formulira pravo učenika da uči uz pomoć znakovnoga jezika i Brajeve azbuke. Sadašnja situacija je takva da noviji sustav redovnog inkluzivnog obrazovanja i sustav koji podržava ustanove s djecom s onesposobljenjem nastavljaju postojati paralelno. Na Kosovu je u toku izrada nove zakonske regulative pred-univerzitetskom obrazovanju. 23 . kvalitetnoga obrazovanja za sve i na zabrani diskriminacije. Međutim. Obrazovanje djece i učenika iz osjetljivih grupa. utvrđuje definiciju posebnih potreba i pravo dece sa posebnim potrebama na specijalne metode. Potrebno je naglasiti da se obrazovni zakoni. b) u grupama pri redovnim predškolskim ustanovama. Novi zakon sadrži niz odredbi koji podržavaju inkluzivno obrazovanje. Jedna od tih promjena u sistemu obrazovanja na Kosovu je i inkluzija koja se počela sprovoditi odmah nakon reformiranja strukture sistema obrazovanja. U poglavlju VII govori o specijalnom obrazovanju I posebnim obrazovanim potrebama. ne implementiraju na državnom nivou nego na entitetskom i kantonalnom. posebnu pažnju treba posvetiti romskoj zajednici koja trpe nasljeđe diskriminacije koja je doprinijela sveopćem siromaštvu. Kada razmatramo položaj nacionalnih manjina u ovoj oblasti. procedure za podučavanje dece sa posebnim potrebama i utvrđuje procedure za ocjenjivanje i savjetovanje te dece. Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog sistema Vaspitno-obrazovni sistem na Kosovu. beskućništvu i nedostatku pristupa obrazovanju.

U okviru individualnog programa predviđeno je i 17 procjenjivanje kako djete napreduje u školi i vrtiću (nivo znanja). Ostala deca sa posebnim potrebama ili nekom drugom vrstom posebnih potreba nalaze se u razredima redovnih škola zajedno sa ostalom decom. ali bez odgovarajuće podrške.000 dece ne pohađa školu. Novi pristup u procesu obrazovanja i vaspitanja dece i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama primjenjuje se od 2002. vaspitača. Programom za obuku nastavnika TESFA (U pravcu efektivne škole za sve) od 2002-2009 je obuhvaćeno više od 4500 učitelja. (UNICEF. godine završilo je 140 nastavnika. oko 7000 spada u grupu dece sa posebnim obrazovnim potrebama.Osnovno i obrazovanje dece sa posebnim potrebama organizovano je u tri osnovna oblika: • Specijalne škole za učenike sa smetnjama u razvoju. Program sadrži 60 ECTS. Procjene NVO je da 10. Redovni planovi i programi se preko IOP-a modifikuju i prilagođavaju za svako djete sa posebnim obrazovnim potrebama. kada će započeti. u kojima se deca sa posebnim potrebama školuju zajedno sa ostalom decom. za sada nisu obuhvaćeni u sistemu podrške dece sa posebnim obrazovnim potrebama. ovaj se program nastavlja sa još 35 učesnika u 2009/2010 godini. Programi za ublažavanje situacije postoje ali se previše sporo primjenjuju. koncipiran za njegove jedinstvene potrebe. U ovim ustanovama obrazovanje se zadržava prevashodno za one učenike koji imaju teške i višestruke smetnje i teškoće u razvoju zbog kojih im je potrebna izuzetno velika podrška i 24 . godine kada je uveden individualni obrazovni plan (IOP). IOP sadrži podatke o djetetu i obrazovno-vaspitnom programu. mesto pružanja. U prva dva oblika sistem je organizovan tako da se deca sa istom vrstom smetnji izdvajaju u posebne škole ili posebna odjeljenja. direktora. Profesionalni razvoj za inkluzivno obrazovanje do 2008. Na Kosovu je počeo proces transformiranja pet specijalnih škola u resursne centre još od 2004. MONT je u saradnji sa FSDEK-om. roditelja i dr. organizovao obuku nastavnog kadra na podizanju kvaliteta i kompetencije nastavnog kadra u redovnim i specijalnim i školama i predškolskim ustanovama. u skladu sa njegovim sposobnostima i potrebama. ali njihove potrebe nisu utvrđene i po pravilu nisu zadovoljenje. godini urađena je forma za Individualni program koji sadrži uputstvo o načinu popunjavanja i vrednovanja učenika. Program sadrži i informacije o vrsti dodatne pomoći. Glavni razlog je nizak nivo ekonomskog razvoja. To je uticalo da učitelji i nastavnici u redovnim školama steknu funkcionalno znanje o deci i učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i sa posebnim obrazovnim potrebama. vaspitača.U 2010.) Inkluzivno obrazovanje je sada zvanična politika kosovske vlade. i drugim relevantnim partnerima. Godine. dok. nastavnika. 2008. • Posebna odjeljenja pri redovnim školama za istu decu. ovaj pristup je regulisan Okvirnim kurikulumom Kosova iz 2001.000 dece sa teškoćama u učenju pohađaju redovne škole. • Odjeljenja redovnih škola. koliko često će je pohađati i vremenski okvir trajanja.godine. službenika. Smatra se da oko 40.

samoj deci. ali broj učenika koji su integrisani povećava se iz godine u godinu.srednje i visokoškolsko obrazovanje osoba sa posebnim potrebama). oni dobijaju predlog relevantnog ekspertnog komiteta. učiteljima i nastavnicima razredne i predmetne nastave u redovnoj školi. ostalim stručnjacima koji treba da dobiju odgovarajuća znanja o vrsti i stepenu oštećenja i načinima za pružanje podrške. Oni obraćaju posebnu pažnju na finansiranje specijalne edukacije. govorni poremećaj. Obrazovanje osoba sa posebnim potrebama je podržana od strane vlade. Putujući nastavnici su zaposleni u svim specijalnim školama koje su počele proces transformiranja u resursne centre. mogu da pokrenu parnični postupak. Kategorije prate: • Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama (prema poslednjem amadmanu o zakonu obrazovanja iz 2003) su: učenici sa fizičkim invaliditetom. laka i umerena mentalna retardacija. servisnom uslugom obuhvatili bi se korisnici u kućnim uslovima. i preduzećima. hiperakcija…). zakonodavne regulative i mogućnosti institucija (i redovne i specijalne). Mađarski ministar obrazovanja je razvio sveobuhvatni integracijski projekat. Amadman o zakonu obrazovanja iz 1993 je namenjen za snage anti-diskriminacijskih napora u procesu edukacije i obučavanja u aktivnostima za sve ustanove koje su uključene u ovaj proces. autizam. Roditelji su naravno zamoljeni da učestvuju aktivno u obrazovanju svoje dece. radnim centrima (zaštićeni uslovi). sa senzornim oštećenjima. Kategorije Specijalne škole i specijalni razredi i dalje su dominantni. stalna i ozbiljne teškoće u učenju zbog razvojnih poremećaja (disleksija. Škole. Oni mogu da apeluju za promenu te odluke opština i ako i dalje nisu zadovoljni novom odlukom. odnosno centri treba da ponude odgovarajuće usluge roditeljima dece sa posebnim potrebama. da ova populacija bude u mogućnosti da pohađa osnovnoškolsko obrazovanje. višestruka oštećenja. odraslim osobama sa invaliditetom. u zdravstvenim ustanovama (deca na bolničkom lečenju). • Učenici sa nedostacima. Roditelji dece iz prve kategorija nisu u mogućnosti da biraju školu. Pored korisnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama (predškolsko. MAĐARSKA Danas u Mađarskoj politika obrazovanja prepoznaje integraciju kao politički. disgrafija.tijesna povezanost obrazovanja sa rehabilitacijom koja se danas najčešće nalaze van sistema obrazovanja. Regulatorni okviri favorizuju integraciju učenika s posebnim obrazovnim potrebama. • Učenici sa poremećajem u ponašanju. osnovno.Kada se 25 . socijalni i pedagoški cilj. Saglasnost između politike obrazovanja.

koje podržavaju inkluzivno obrazovanje.Sa širenjem inkluzije. postji drugaciji pristup rada nastavnika. Zaključili smo da bi trebalo da počne novi period integracije i inkluzije za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama u Mađarskoj. . Nastavnici tumače svoje uloge u različitim pravcima i njihova kompetencija postaje još raznovrsnija. roditelja i škola. primena terapije. učenika. savetovanje). obrazovanje stručnog kadra tj. Danas je pitanje kako mogu da pohađaju škole svi zajedno. Podizanje integracijskih kapaciteta redovnih škola rađa mnoge mogućnosti u društvenom procesu učenja. sve je potrebnija i potrebnija u redovnim školama. al samo uz profesionalnu podršku. U poslednje dve godine specijalne škole su počele sa stvaranjem sopstvenih “metodoloških i servisnih centara”. to sve jako može pomoći deci u uključivanju u inkluzivne obrazovne programe. Razvoj integracije • Fokus na specijalne škole • Fokus na integraciju i partnerske odnose • Fokus na informisanju nastavnika. Danas to više nije pitanje. 26 . Proces pronalaženja puta integracije. Sa njihovim znanjem posebnih obrazovnih potreba ove dece (kreiranju razvojnih programa. za poboljšanje sadržaja i kvaliteta komunikacije sa roditeljima i za pružanje profesionalne nege za učenike sa posebnim potrebama.razmatraju teme u vezi sa invalidnošću osnovni pristup je inkluzija osoba koje žive sa invaliditetom. da li učenici sa posebnim obrazovnim potrebama mogu da pohađaju redovne školu ili mogu da se obrazuju odvojeno u specijalnim školama. specijalnih edukatora. institucionalne inovacije donose značajne inovacije u kvalitetu rada redovnih škola. Istraživanja sprovedena od strane Nacionalnog Instituta za javno obrazovanje iz 2001 i 2002 otkriva da škole pružaju inkluzivno obrazovanje.

Rumunija i Bugarska planiraju obuku za sve nastavnike (za rad sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama). da olakšaju ovakav tip integracije. što nije dovoljno za rad sa ovom populacijom. redovne škole dobijaju podršku servisnih centara za internatske učitelje i u školi. Obrazovanje osoba sa posebnim potrebama je regulisano zakonodavstvom. kojem se Rumunija pridružila potpisivanjem međunarodnog dokumenta. Mada je obučavanje nastavnika i učitelja za obrazovanje dece sa posebnim potrebama ograničen u svim zemljama. u cilju realizacije zamisli inkluzije. dok su učenici sa fizičkim i senzornim smetnjama raspoređeni u redovne škole. 27 . Rumunija uzima u obzir zakonodavstvo kreirano od strane međunarodnih institucija. redovne škole nemaju centre koji pomažu obrazovanju dece s posebnim potrebama. samo na terapiji govora. U Rumuniji.RUMUNIJA U mnogim zemljama . uprkos mnoštvu ograničenja. U zaključku možemo reći da deca sa razvojnim teškoćama u Rumuniji imaju pristup javnim školama i beneficije podršnih centara. U Rumuniji obrazovna odredba za učenike je takva.Ovaj članak je namenjen za pregled trenutnog stanja inkluzije u Rumnuniji. neke zemlje planiraju da reformišu svoje sisteme obučavanja nastavnog kadra. Obučavanje nastavnika za rad sa decom sa različitim tipovima oštećenja je gotovo nemoguće bez pomoći defektologa. da učenici sa kongnitivnim i višestrukim smetnjama idu u specijalne školame. dok je broj dece iz redovnih škola povećan. Ipak. Česta je pojava u Rumuniji da se nastavnici obučavaju ali samo teorijski.Podaci iz Rumunije pokazuju da u poslednjih nekoliko godina broj dece koja pohađaju specijalne škole sve manji i manji. Učionice su tada obično s manjim brojem učesnika.

to znaèi da æe sva deca sa tog podruèja biti u školi. korak po korak. gostoprimljiva. S tim u vezi je važna nova funkcija i uloga specijalnih škola. Prva tacka u tom strategijskom planu je statistika sve dece u oblasti koju pokriva odreðena škola. tolerantna. Mi u Bugarskoj imamo Nacionalni plan integrisanog i inkluzivnog obrazovanja. Za neko dete je najbolje da bude u redovnoj školi. 28 . nije èista zamena termina za integrisano. To je buduænost obrazovanja. Na Sofijskom univerzitetu je moguæe uraditi magistarske studije na podruèju rada resursnog nastavnika. za drugo bi bolja bila specijalna.malo u redovnoj. Od iduce školske godine ce se 29 škola proglasiti za inkluzivne škole. Inkluzivno obrazovanje. nastavnici ne vole inkluzivno obrazovanje. Bilo bi katastrofalno pogrešno zatvoriti sve specijalne škole. malo u specijalnoj školi. godine. Dete ima pravo da zajedno sa roditeljima odabere koji æe vid škole pohaðati.Nova redovna škola treba da bude demokratska. otvorena prema svoj deci.BUGARSKA Mi smo u Bugarskoj zapoèeli sa integrisanim obrazovanjem 1984. Isto tako bi bilo katastrofalno zadržati stari sistem specijalnih škola. Alternativno obrazovanje je buduænost. broj onih koji æe pohaðati tu školu. Podaci sadrže broj dece nastanjene u toj oblasti. Glavno pitanje je sada kako promeniti redovnu školu. Dakle. gde su oni nastanjeni . u Bugarskoj nema ozbiljnih razmišljanja o toj temi. balkanskim ritmom. a treæem æe najviše odgovarati mešovita varijanta . ali je odgovornost za uspeh deteta potpuno na redovnojskoli.vizuelnom treningu i ostalim specifiènim veštinama. menjamo specijalne škole. Nažalost. decu smo uporedo obuèavali samostanom kretanju i orijentaciji. inkluzivno obrazovanje je integrisano. Brajevom pismu.Inkluzivno obrazovanje podrazumeva da svaka škola sacini plan inkluzivnog rada. Pre svega. Uz redovnu akademsku nastavu. U Bugarskoj smo krenuli da polako. jer se plaše da æe izgubiti posao. broj dece sa specifiènim potrebama. dakle.

tehnike. koja je poslužila kao osnova za kreiranje dugoročne vizije budućeg obrazovnog sistema Ministarstvo prosvjete i nauke od 1998.obrazovnom sistemu i 6) afirmaciju pozitivnih stavova u odnosu na filozofiju inkluzivnog obrazovanja. Specijalne škole bi trebalo da prihvate rad sa višestruko ometenom decom. Tako je. godine. Reforma obrazovnog sistema u Crnoj Gori počela je uspostavljanjem osnovnih principa. između ostalog. definisanih dokumentom »Knjiga promjena« (2001. Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe u članovima 5. utvrđen ovim Pravilnikom.To traži dodatna finansijska sredstva za specijalne škole. Broj učenika u posebnim ustanovama regulisan je obrazovnim programom za posebne ustanove. Sledeæa uloga specijalne škole je da služi kao rehabilitacioni centar u koji æe ðaci dolaziti za vreme raspusta ili vikendom. CILJ STRATEGIJE:je: 1) usklađivanje normativnih akata s domaćim i međunarodnim dokumentima. 5) obezbjeđivanje kvaliteta i praćenja rada u vaspitno .Specijalne škole æe biti baza integrisanog obrazovanja.Za njihovo školovanje je najbolja sredina specijalna škola. godine u predškolskim ustanovama. CRNA GORA VODEĆE NAČELO STRATEGIJE: je kvalitetno i dostupno obrazovanje za sve. Reformisana škola potpuno otvara prostor za inkluziju djece s posebnim potrebama u redovnu nastavu.). djece i omladine s posebnim obrazovnim potrebama u skladu s njihovim interesovanjima. sredstva. godine u osnovnim školama. 3) ostvarivanje horizontalne i vertikalne prohodnosti između obrazovno-vaspitnih ustanova kroz povezivanje redovnih i posebnih nastavnih planova i programa. 7 i 8 koji se odnose na ustanove vaspitanja i obrazovanja definisano: da ukoliko su u grupu ili odjeljenje uključena djeca sa posebnim potrebama. a 2000. obezbeðeni su smeštaj i ishrana. 6. Imamo nastavnike. Resursni nastavnici dolaze iz specijalnih škola. Veæina te dece ne može da pohaða nastavu u redovnoj školi. 2) sistemska podrška za profesionalni razvoj kadra. 29 . donesen 2004. podržava takve smjernice. 4) organizovanje mreže stručne podrške. može se smanjiti za 10 % u odnosu na najmanji broj učenika u odjeljenju odnosno grupi. pa tokom raspusta možemo da pripremamo novooslepelu decu. projektno je započelo razvijanje inkluzivnog pristupa u procesu obrazovanja i vaspitanja. Zakon o vaspitanju i obrazovanju dece s posebnim potrebama. 24 odsto su višestruko ometena deca. broj djece ili učenika u grupi ili odjeljenju. U specijalnim školama je mnoštvo nastavnih sredstava i uèila. U Bugarskoj nemamo ta iskustva. Od ukupnog broja dece sa ošteæenim vidom u Bugarskoj. mogućnostima i potrebama.

organizovano je i 21 specijalno odjeljenje koja rade po prilagođenim programima i koja mogu pohađati djeca s lakšim smetnjama u intelektualnom funkcionisanju. s obezbijeđenom stručnom podrškom. Posebne ustanove . Dnevne centre bi trebalo sagledati kao mjesta koja će pružati funkcionalnu adaptaciju i vaspitnoobrazovne programe. U ovim odjeljenjima rade defektolozi i specijalni pedagozi. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama organizovano je na sljedeći način: a) redovne predškolske grupe. Nikšiću. Za djecu sa smetnjama u razvoju. Za djecu sa umjerenim. a Zavod za školstvo je dao preporuku i model prilagođavanja aktuelnih programskih ciljeva i standarda. U prva dva oblika sistem je organizovan tako da se djeca s istom vrstom ometenosti izdvajaju u posebne škole ili posebna odjeljenja. niti dovoljno zbrinjavanje u vidu dnevnih centara. Ostala djeca sa smetnjama ili nekom drugom vrstom posebnih potreba nalaze se u odjeljenjima redovnih škola zajedno sa ostalom djecom. pored zajedničkog programa. Srednjoškolski nivo . U zavisnosti od vrste smetnje. Ukupan broj djece sa posebnim potrebama u redovnim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori je 185 (73 djevojčice i 112 dječaka). U gotovo svim većim gradovima Crne Gore pri redovnim školama (10). prave se i realizuju i individualni programi. Za sada postoji samo Dnevni centar u Bijelom Polju. Posebna odjeljenja pri redovnim školama. Pljevljima i Igalu. b) razvojne grupe pri redovnim predškolskim ustanovama. u koji nije uključen i vaspitno-obrazovni rad sa štićenicima. Ovo je predviđeno zakonom. To je osnovni razlog za smještanje djece i učenika iz manjih gradova i sela u domove koji su organizovani uz takve škole. c) posebne predškolske grupe pri posebnim ustanovama. težim i teškim smetnjama ne postoji zadovoljavajući vid školovanja. a primjeri dobre prakse su aktivnosti Igračkoteka pri Udruženjima roditelja na lokalnom nivou. koja se mogu uključiti u redovne grupe ili odjeljenja. lociranih uglavnom u Podgorici. U planu je otvaranje dnevnih centara u Beranama.Ukupan broj djece sa posebnim potrebama je 196 (109 djevojčice i 87 dječaka). Kadar nije adekvatno pripremljen za rad sa učenicima sa posebnim potrebama. 30 . Odjeljenja redovnih škola.U Crnoj Gori postoji pet posebnih ustanova specijalizovanih za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. shodno mogućnostima i očuvanim kapacitetima vrši se prilagođavanje i pravljenje individualnog obrazovnog plana.Postojeći sistem obrazovanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ili posebnim potrebama organizovan je u tri osnovna oblika: Ustanove za učenike sa smetnjama u razvoju. Neformalno obrazovanje i vaspitanje realizuje se kroz aktivnosti nevladinog sektora. Mreža škola za učenike sa smetnjama u razvoju i posebnih odjeljenja nije ravnomjerno raspoređena po Crnoj Gori.

korelacije i didaktička uputstva. sadržaji. zbog nekompatibilnih programa.Na kraju razrađenog programa projektovani su standardi na minimalnom i opštem nivou. oblike rada i omogući uključivanje u dodatnu nastavu i druge oblike individualne i grupne pomoći. v Nedovoljna sistemska i sistematična promocija inkluzivnog obrazovanja kroz različite vidove informisanja profesionalne i šire javnosti. v Neefikasan postupak usmjeravanja djece s posebnim potrebama. Ponuđeni su i programi za slušne vježbe. Nastavu mogu izvoditi nastavnici sa završenim defektološkim fakultetom . preventivno-korektivne i logopedske vježbe. v Nije uspostavljena horizontalna i vetikalna prohodnost između redovnih i posebnih ustanova kao i u okviru samih redovnih ustanova. 31 .Specijalna odjeljenja pri redovnim školama rade po prilagođenim programima. NEDOSTACI dosadašnje primjene inkluzivnog modela: v Nerazvijena baza podataka i nedovoljan obuhvat djece s posebnim potrebama. v Većina fakulteta koja priprema nastavni i stručni kadar nema predmet "Metodika inkluzivnog obrazovanja" v Nije uspostavljen sistem instruktivnosti i savjetodavne podrške za učesnike u procesu vaspitanja i obrazovanja. aktivnosti.surdološki smjer. v U Crnoj Gori ne postoji bazična obuka kadra za ranu i kontinuiranu rehabilitaciju. v Arhitektonske barijere najčešće nijesu prevaziđene. fonetsku ritmiku.operativni ciljevi. v Nedovoljno pripremljen kadar (vaspitači. nastavnici. stručne službe) u odnosu na njihovo bazično obrazovanje (u redovnim školama kadar dovoljno ne poznaje i ne prepoznaje potrebe djece s posebnim potrebama. Programi za djecu s oštećenjem sluha i govora Dati su programi za već poznata predmetna područja i razrađeni u skladu s novom metodologijom .Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama izvodi se tako što škola treba da prilagodi metode. a u posebnim ustanovama neadekvatna pripremljenost kadra za izvođenje sadržaja iz predmeta koje predaju) uz neadekvatan transfer znanja iz primjera dobre prakse. a prostorni i didaktički uslovi ne odgovaraju potrebama i ne koristi se povoljnost „skraćenja” odjeljenja. v Nepostojanje asistencije u učionici.

U zemljama evropske unije i Amerike pod “ decom sa posebnim potrebama” se podrazumevaju nadarena deca. ekonomskim i finansijskim sposobnostima. Kao primer loše prakse 2001-2003 navodimo insistiranje na korišćenju termina “deca sa posebnim potrebama”. dokumentima. Tri godine se ovaj termin koristio na konferencijama. U opticaju je bio pristup selektivne distribucije informacije što je nespojivo sa praksom i naukom. Na osnovu izvedene analize definisanih parametara praćenja.Inkluzija u evropskim zemljama Potreba sagledavanja evropskih modela obrazovanja učenika sa ometenošću proizilazi iz nastojanja da se širem auditorijumu pruže informacije o modelima što je moguće većeg broja evropskih zemalja. U osnovi ove analize je dokument Evropska Agencija i Eurydice Network. Iako je u poslednjih nekoliko godina obrazovanje učenika sa ometenošću bilo u fokusu pažnje slušne javnosti i ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. godine – deca sa smetnjama u razvoju ili ometenošću. Informacije moraju biti potpune ma koliko se one dopadale ili ne aktuelnoj političkoj vlasti. planovima itd. inkluzivna obrazovna politika i praksa. A onda je taj termin zamenjen onim koji je bio u opticaju do 2001. 2. način finansiranja. Ove oblasti koreliraju sa pet ključnih problema u edukaciji dece : 1. 3. U protivnom – struka i nauka će se pretvoriti u dnevnu politiku a to će dodatno komplikovati društvenu situaciju. Ovde su navedeni modeli obrazovanja 10 evropskih zemalja kroz analizu oblika školovanja. deca stranaca i deca sa ometenošću. finansiranje obrazovanja učenika sa ometenošću. nismo imali prilike da se upoznamo sa evropskim modelima obrazovanja. nastavnici i obrazovanje učenika sa ometenošću. trajanja i edukaciju kadrova koji rade sa ometenim učenicima. možemo zaključiti da nema jedinstvenog evropskog modela obrazovanja učenika sa ometenošću ali da postoje trendovi koje sve pomenute zemlje nastoje da prate u skladu sa svojim kulturnim. Aktuelna obrazovna politika evropskih zemalja Aktuelni koncepti obrazovanja učenika sa ometenošću podrazumevaju pet prioritetnih oblasti o kojima svaka zemlja vodi računa. 32 . Smatramo da je kontinuirano upoznavanje sa evropskim modelima obrazovanja učenika sa ometenošću preduslov za komparativnu analizu i donošenja plana reformskih zahvata.

Analiza modela obrazovanja učenika sa ometenošću u Evropi Austrija U Austriji se rana intervencija smatra prvim korakom ka inkluziji. Holandija. ne služi samo za zajedničko igranje i učenje već obuhvata brigu i podršku za potrebe svakog pojedinca. Ovakav koncept su prehvatile: Španija. Najnovija istraživanja pokazuju da Nemačka i Holandija. Prvi pilot projekat za inkluziju na predškolskom nivou pokrenut je u Insbruku 1978. rana intervencija. godine. Dodatna obuka za nastavnike tokom rada je obavezna. ali za svoj rad mora da koristi dodatni prostor i opremu. Austrija. dok je legalna osnova za proces inkluzije na širem planu ustanovljena znatno kasnije. Finska. Estonija. pa je i u materijalnom pogledu skuplje: vlada uverenje da kada postanu potpuno inkluzivne predškolske ustanove ne troše više sredstava na integrisanje dece sa smetnjama u razvoju. zemlje koje imaju dva paralelna sistema su: Belgija. One nude razne službe između dva sistema ( specijalnog i redovnog školstva ). Uobičajena je i praksa integracije tj. zasnovana na inkluzivnim pedagoškim pretpostavkama. Letonija. stvaranja heterogenih grupa. 5. jer su učenici sa ometenošću obično smešteni u specijalne škole ili odeljenja. Poljska. Ovi sistemi obrazovanja su pod različitim zakonodavstvom. odnosno rani tretman. Litvanija. Velika Britanija. Zemlje koje prpadaju drugoj kategoriji imaju višestruk pristup inkluziji. Grčka. Osnovna barijera za efikasnu ranu intervenciju je u materijalnim sredstvima. Švajcarska. Island. Francuska. tako da se često pristupa alternativnim rešenjima (rad u malim grupama). Italija. Zbog toga su vrtići zaostajali godinama u razvoju inkluzije. Politika obrazovnih sistema evropskih zemalja može se grupisati u tri kategorije. Preventivni i rehabilitativni efekti rane intervencije ogledaju se u poboljšanju razvojnog statusa dece sa smetnjama u razvoju i edukovanju roditelja za saradnju sa institucijama i ustanovama sistema obrazovanja. Hrvatska i Slovenija. Ovaj sistem obrazovanja podrazumeva pomoć velikog broja službi koje su usmerene ka redovnoj školi. Luksenburg. Inkluzivno obrazovanje. Zemlje evropske unije i zemlje koje su kandidati za ulazak u uniju razvijaju obrazovnu politiku u pravcu uključivanja ( inkluzije ) učenika sa ometenošću u redovne škole. Švecka. ali je 1993 godine propisan za osnovne škole. Norveška i Kipar. informaciona komunikaciona tehnologija u obrazovanju učenika sa ometenošću.4. U prvu kategoriju se ubrajaju zemlje koje razvijaju praksu uključivanja gotovo svih učenika u redovno obrazovanje. Ovakav sistem obrazovanja imaju: Danska. zbog nedavne izmene politike napuštaju ovaj obrazovni sistem I kreću se prema drugoj karakteristici (višesmerni pristupi inkluziji). 33 . Irska. Srbija i Crna Gora. Ovo rešenje smatra se prelaznim. i odbija razvrstavanje dece prema njihovim mogućnostima. Treća kategorija tretira dva odvojena školska sistema koji međusobno nisu povezani. Za to vreme deca sa posebnim potrebama mogu steći iskustvo zajedno sa redovnom populacijom dece u skoro svakoj Austrijskoj provinciji. Nemačka. To podrazumeva obezbeđivanje specijalnog nastavnika koji ima promenljiv stepen angažovanja. Portugalija. Zakon o inkluziji nije prvo donet za vrtiće. Češka. Inkluzivna edukacija se bazira na radu sa različitom decom.

Dodatno obrazovanje uključuje specifične kvalifikacije za rad sa učenicima oštećenog vida. U vreme kada su deca sa posebnim potrebama morala da idu u specijalne škole. Dodatno obrazovanje nije sasvim obavezno ali se nastavnicima sa dodatnim kvalifikacijama daje prednost pri zapošljavanju. a od 1997. Indikator za finansiranje je broj učenika sa ometenošću. obrazovnim iskustvom i sposobnošću za učenje. usklađen sa sa njihovim razvojnim odlikama. Profesionalci iz patronažnih službi učenicima nude direktnu pomoć za specifična oštećenja. učenje kroz kritičko osvešćivanje. Posvećeni roditelji su bili u kooperaciji sa nastavnicima i edukatorima mnogo godina. Podršku obrazovanju učenika sa ometenošću obezbeđuju specijalni nastavnici iz specijalnih škola ili iz patronažnih službi. Od 1993. Potpuna permanentna inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole uz podršku specijalnih škola je besplatan prevoz od škole do kuće  obezbeđen 34 . godine zakonom je dopušteno deci sa smetnjama u razvoju da pohađaju osnovne. godine da pohađaju srednje škole. Tradicionalni metodi nastave postepeno se zamenjuju otvorenijim formama učenja (učenje kroz igru. Tokom '80-ih godina pokrenuto je više pilot projekata za inkluziju na školskom nivou. partnersko učenje…). sluha. Odluku o dodeli sredstava donose regioni ili specijalne komisije u školama. Zastupljen je i individualni rad sa svom decom. Broj predavanja varira od nekoliko nedeljno do posebnih projekata i dodatne obuke koja pokriva celokupno područje inkluzivne pedagogije. U ovoj zemlji vlada formira specijalne škole prema njihovim potrebama. Razredni i specijalni nastavnik rade kao tim. opstine su im pružale povremenu podršku za decu sa poremećajima u ponašanju i sa govornim poremećajima. godine kojim se organizuje specijalno obrazovanje dopušta se i promoviše mogućnost da se deca sa smetnjama u razvoju uključe u redovni sistem formalnog obrazovanja kroz tri forme: a) potpunu permanentnu inkluziju b) parcijalnu permanentnu inkluziju c) privremenu inkluziju. Godine je doneo značajnu promenu: od tada pa nadalje roditelji imaju izbor da li žele da njihovo dete pohađa redovnu ili specijalnu školu. Tokom 80’ih godina pokret roditelja u Austriju je imao za cilj inkluziju dece sa posebnim potrebama i teškim problemima u učenju u redovne osnovne škole. fizičkim ili govornim oštećenjima i u ozbiljnim problemima u ponašanju kao i sa učenicima u bolnicama. što je dovelo da deca i adolescenti sa posebnim obrazovnim potrebama budu uključeni u osnovne skole i niže srednje škole.Takav rad zahteva znatne pedagoške i terapijske napore i uvođenje novog kurikularnog koncepta koji zadovoljava individualne potrebe sve obuhvaćene dece. planiraj i orgaizuju obrazovni rad. Obučavanje nastavnika za rad sa učenicima sa ometenošću zavisi od autonomnog nastavnog plana raznih pedagoških akademija u devet federalnih provincija. Belgija Državnim dekretom iz 2004. Školski dokument iz 1993. Nekoliko modela obrazovanja za decu i adolescente sa i bez poteškoća su testirane u pilot projektima.

Dodatno obrazovanje je izborno i traje 1-2 godine ili 240 časova opšteg obrazovanja i 420 časova praktičnog rada u školi.  protokol sadrži više dokumenata sačinjenih u pisanoj formi:o plan inkluzijeo dosije učenikao ciljeve inkluzijeo podatke o neophodnoj specifičnoj opremio podatke o specifičnostima transportao delove koje je neophodno isključiti iz uobičajenog programao metode komunikacije između redovne i specijalne školeo definisane smernice saradnje tima za podršku iz specijalne škole i nastavnika u redovnoj školio definisane smernice organizacije inkluzije u redovnoj školio dogovor o pristanku službe za vođenjeo dogovor o pristanku roditeljao mišljenje transportne komisije  Jasno su propisani uslovi prekida i li promene forme inkluzije Parcijalna permanentna inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju određena predavanja u redovnim školama. Specijalni nastavnici manje pružaju pomoć učenicima sa kratkotrajnim teškoćama. Sistem formalnog obrazovanja je toliko fleksibilan da dopušta punu vertikalnu mobilnost u skladu sa potrebama učenika. U procesu učenja se primenjuju različite metode i načini organizacije. ostvaruje se na osnovu mišljenja koje daje Opšti savet za usklađivanje specijalnog obrazovanja. Ovo obrazovanje se odnosi na opšte znanje o nastavnim metodama i adaptacijama nastavnih planova. Praktična obuka se sprovodi na poslednjoj godini studija. a sve više pružaju direktnu pomoć rzrednim nastavnicima i školi. ČEŠKA REPUBLIKA Na svim nivoima obrazovanja danas se u praksi primenjuju dve alternative: 35 . kao što je na primer znakovni jezik. Posebna pažnja se posvećuje radu sa roditeljima i kontinuiranom profesionalnom obrazovanju stručnjaka. Model finansiranja je zasnovan na potrebama i broju učenika i njega finansira vlada preko regiona. Stečena znanja čine nastavnike kompetentnim za rad u specijalnim školama ili sa učenicima sa teškoćama u učenju koji pohađaju redovne škole. a ostatak programa u specijalnim školama  obezbeđen je besplatan prevoz od škole do kućeCelokupan sistem obrazovanja smatra se inkluzivnim. a ostatak programa u specijalnim školama tokom cele školske godine  obezbeđen je besplatan prevoz od škole do kuće. Privremena inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju sva ili samo određena predavanja u redovnim školama tokom dela školske godine. roditelji i tim nastavnika. što se proteže na više godina. a odluku o potpisivanju Protokola za inkluziju zajednički donose savet razreda. Oni obezbeđuju informacije. servis za vođenje. Obrazovanje nastavnika uključuje sticanje osnovnih znanja o obrazovanju učenika sa ometenošću. savete i pomoć razrednom nastavniku. Učenicima pomoć pružaju uglavnom specijalni nastavnici iz specijalnih škola i iz Centara za vođenje učenika. Akcenat se i kod stručnjaka u obrazovanju i kod dece stavlja na timski rad. Ovi nastavnici koordiniraju obezbeđivanje pomoći razrađuju metode rada i obezbeđuju obrazovne programe. sluha i intelekta ali i upoznavanje sa specifičnim tehnikama.Ono podrazumeva i sticanje specifičnih znanja o učenicima sa oštećenjem vida.

mlade i sport daje novčanu podršku radi prevazilaženja barijera za inkluziju. DANSKA Osnova za donošenje zakonske regulative u vezi inkluzije bio je trogodišnji KVIS program (’quality in special needs education’) realizovan na regionalnom i na nacionalnom planu. Na regionalnom planu obavljan je monitoring. teškoće u učenju. Finansiranje može biti indirektno od centralne vlade kroz druge delatnosti. Obim sredstava zavisi od mišljenja stručnaka o potrebama učenika. Ministarstvo za obrazovanje. Za nastavnike redovne osnovne škole.  razvoju regionalnih i lokalnih programaInkluzija se shvata kao proces. arhitektonske barijere u školskim zgradama). Obučavanje uključuje opšte informacije o ometenosti. specijalistički kursevi uključuju opšte i specifične predmete i specifičnu obuku o jednom tipu oštećenja prema nastavikovom izboru.a) Deca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole. Pomoć se pruža preko specijalno obrazovnih centara ili preko savetovališta. Na ovaj način se finansiraju škole i učenici koji imaju lakšu ometenost. Lokalne vlasti odlučuju o finansiranju pojedinačno uključenih učenika. i jednake šanse za uklanjanje prepreka za ostvarivanje maksimalnog nivoa obrazovanja glavni cilj je socijalna inkluzija i socijalna integracija osoba sa ometenošću. nudi se inicijalno obrazovanje o učenicima sa ometenošću. davana je podrška i doprinos:  obrazovnim institucijama i servisima za savetovanje zdravstvenog i obrazovnog sektora  saradnji socijalnog. pa je na osnovu preporuka pedagoških i psiholoških savetovališta Ministarstvo obrazovanja organizovalo programe u oblastima: 36 . Ovi specijalizovani centri su zaduženi za pružanje pomoći koja se ogleda u kreiranju individualnih obrazovnih planova koji se prave u saradnji sa nastavnikom i učenikom. razredima ili školama Osnovna barijera za inkluzivno obrazovanje je u materijalnim sredstvima (novčane nadoknade za dodatne stručnjake. Glavni cilj edukacije dece sa posebnim potrebama je da im se pruži jednaka mogućnost za uspečno i efektivno obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Obazovanje za nastavnike u specijalnim školama se odvija tokom desetosemestralnih specijalističkih studija koje pružaju profesionalne kompetencije za obarovanje učenika sa ometenošću. Glavni cilj je obrazovanja osoba sa ometenošću je pružanje kvalitetnog obrazovanj. Obrazovanje se stiče na Defektološkom fakultetu. Učenici u inkluzivnom obrazovanju dobijaju manje sredstava nego učenici koji su u specijalnim školama. Dodatno obrazovanje je obavezno i varira od 2 do 3 godine. ali ima otpora i kod nastavnika i roditelja. npr. Ono obično podrazumeva 2-3 časa predavanja nedeljno tokom 1-2 semestra. provincijama. oblastima i grupama škola. a po potrebi se za njih organizuje i specijalno obrazovanje u malim nastavnim grupama b) Kada primena prve alternative nije moguća nastava se realizuje u specijalnim grupama. U ovoj zemlji važi princip " direktnog ulaganja sredstava". što znači da finansiranje nije dodeljeno opštinama već regionima. poštujući njegovu ometenost i stepen aktivnosti. Glavni naglasak je na učenikovim snagama i individualnim mogućnostima razvoja. govorni poremećaji itd. Pomoć učenicima sa ometenošću pružaju specijalni nastavnici koji imaju zadatak da savetuju i pomažu nastavnicima i roditeljima.

Finansiranje učenika sa ometenošću se vrši na dva načina: a) opštine odlučuju kako će fondovi za obrazovanje učenika biti upotrebljeni. Razvoju inkluzije i individualnih planova obrazovanja s obzirom na lokalnu zajednicu. menadžmenta znanjem Učenicima sa ometenošću pomoć uglavnom pružaju specijalni nastavnici koji su stalno zaposleni u redovnoj školi. 2. 6. 2. Ako to nije moguće. regionalnom i lokalnom nivou i njihovoj statističkoj obradi 37 . Za rad sa učenicima sa ometenošću u ovoj zemlji je neophodno profesionalno iskustvo od dve godine. za vreme časa. Ove državne specijalne škole se po potrebi bave i rehabilitacijom dece predškolskog uzrasta i preraslih osnovaca sa smetnjama u razvoju. Razvoju individualnih planova obrazovanja za svu decu. 7. FINSKA Reforma obrazovanja ’90-ih godina dovela je do decentralizacije sistema obrazovanja. Druga mogućnost pomoći je " grupno poučavanje" koje je van učionice i u slučajevima kada je učenicima potrebna pomoć za nekoliko predmeta. Što se više sredstava izdvaja za specijalne škole i razrede to manje sredstava za inkluzivne službe. Oni po potrebi saradjuju sa nastavnikom u učionici.1. Osam škola specijalizovano je za opšte obrazovanje dece sa specifičnim smetnjama u razvoju. Kurikulumom je predviđena služba za dobrobit dece koju moraju da obezbede lokalne i školske vlasti 3. 8. Proces inkluzije doprineo je: 1. 4. odeljenjima ili školama. b) sredstva se ne dodeljuju opštinama već regionima. kao i rad u specijalnim grupama. Cilj ovog kursa je da se obezbede posebna znanja koja se odnose na učenike sa teškoćama u učenju kao i pompć u prevazilaženju teškoća koje proizilaze iz ovakvih potreba. provincijama i grupama škola. 3. Prikupljanju komparabilnih podataka obradi o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju na državnom. što je omogućilo osnivanje specijalnih odeljenja u redovnim školama i povećanje broja specijalnih škola. Lokalna pedagoška služba je zadužena za predlaganje i praćenje pomoći koju učenik treba da dobije u saradinji sa redovnom školom. 5. kao alternative se nude rad u malim grupama. školu i učenike i njihovoj primeni u saradnji sa različitim interesnim grupama 4. Individualnog planiranja obrazovanja i poučavanja Saradnje škole i roditelja Restrukturisanja škole i nastavnih sredstava Profesionalnog usavršavanja menadžmenta i nastavnika Tranzicije od obaveznog ka daljem obrazovanju i zapošljavanju Koordinacije obrazovanja i dokolice Predškolskog obrazovanja Raspodele odgovornosti i zadataka.Obaveza lokalnih vlasti i redovnih škola je uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u formalni sistem obrazovanja. Inicijalno obrazovanje se stiče u toku četrdesetočasovnog kursa.

fizičke i intelektualne poremećaje. zavisno od fakulteta. osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. NEMAČKA Od ‘60-ih godina u Fedaralnoj Republici Nemačkoj ustanovljeno je zasebno telo za brigu o deci sa smetnjama u razvoju . uglavnom kroz predavanja. pomoć može pružiti prosvetni savetnik. Pokretanju više projekata za osnivanje virtuelnih škola za decu sa smetnjama u razvoju u kojima učestvuju privatna lica. Razvijene su različite forme saradnje redovnih i specijalnih škola. godine. svih nastavnika i svih stručnjaka koji su uključeni u pripremanje individualnog obrazovnog programa koga treba implementirati u redovne škole.KMK. njegovih roditelja. U zavisnosti od lokalne obrazovne vlasti. koji su stalno zaposleni u školi. Vaspitači i razredni nastavnici imaju 1-2 studije nedeljno. Uključuju se svi nastavnici od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja. srednje stručne ili opšteobrazovne školeKMK skreće pažnju na:  iskustvo stručnjaka u redovnim i specijalnim školama svesti o značaju obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju  podizanje  značaj  razvoj rane intervencije koncepta inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama i redovnim školama zasnovanog na korišćenju savremene tehnologijhe i tehničkih pomagala  adaptaciju i poboljšanje lečenja i dijagnostifikovanja 38 .Ministarstvo daje individualnu podršku deci sa smetnjama u razvoju za pohađanje bilo koje redovne. školi ili učeniku.Konferencija Ministarstva obrazovanja i Ministarstva Kulture . školski socijalni radnik ili školska medicinska sestra. Studije uključuju predavanja. odnosno 35 studijskih nedelja. zavisno od fakulteta može uključiti dodatna predavanja za predškolsko. Vlada dodeljuje sredstva opštinama a opštine imaju glavnu odgovornost za raspodelu sredstava.5. Tim za " dobrobit učenika " podrazumeva saradnju učenika. Dodatno obrazovanje je obavezno i traje 12-18 meseci. Veći broj specijalnih škola i razreda istovremeno znači manje sredstava za inkluzivne službe. Specijalni nastavnici. Takođe postoje i grupe " za pomoć učenicima " kako bi se osigurali dobri obrazovni uslovi i kontrolisao napredak svakog učenika pojedinačno. Ovde važi decentralizovano finansiranje učenika sa ometenošću. Ove grupe čine svi profesionaci i direktori škole. univerzitetski i istraživački centri 6. Opštine odlučuju kako će fodovi biti upotrebljeni. uglavnom pružaju pomoć učenicima sa ometenošću. nastavniku. Ovakvo obrazovanje uključuje specifičnu obuku za specijalne razredne nastavnike koji rade saučenicima oštećenog vida. lokalne vlasti.Od ‘80-ih godina u okviru pilot projekata deca sa smetnjama u razvoju se integrišu u redovne škole. poučavanja i davanja podrške radi prevencije isključivanja dece sa smetnjama u razvoju. Za niže i srednje obrazovanje nastavnici izrađuju jednu studiju nedeljno. što je kao opšti standard prihvaćeno od 1990. sluha. praktični rad i posećivanje škola. Ukoliko se odabere obrazovanje za rad sa učenicima sa ometenošću onda se stiče naziv specijalnog nastavnika. Ponuđena je i izborna obuka koja. Pokretanju više projekata za razvoj produktivnih modela učenja. državne institucije.

Favorizuju se: a) otvorenije  učenje forme poučavanja i učenja: u grupama dece različitog uzrasta zadataka  diferenciranje  nedeljne  izmene  učenje promene rasporeda časova individualnih i grupnih aktivnosti svim čulima… b) Kurikulum umesto rigidnih zadataka garantuje dosta slobode u diferencijaciji planova obrazovanja s obzirom na individualne obrazovne potrebe kroz:  prilagođavanje  razvoj učenja i poučavanja interesovanjima učenika škole kao prostora za život lokalne zajednice kao prostora za učenje… institucija za obrazovanje: patronažne službe nastavnika da pokreću reformu sistema obrazovanja  razvoja c) Razvoj  stvaranje  edukovanje  zajedničko planiranje u lokalnoj zajednici… Specijalni nastavnici iz specijalnih škola ili iz socijalnih službi zaduženi su za pomoć učenicima i to na nivou preventivnih mera.  saradnju KMK podstiče razvoj različitih aspekata obrazovanja u inkluzivnom okruženju sa heterogenim grupama. spojenih obrazovnih aktivnosti u redovnim školama kao i za obrazovnu saradnju između 39 . brigu  brigu o okruženju škole u kojoj se sprovodi inkluzivno obrazovanje o prostoru za učenje i formama specijalnog obrazovanjaCilj KMK-a je stvaranje jednakih mogućnosti za decu sa smetnjama u razvoju kroz razvoj standarda za podršku specijalnim i redovnim školama:  podizanjem kvaliteta i širenjem mreže za inkluzivno obrazovanje. podrške unutar formalnog sistema obrazovanja.  fleksibilizaciju  davanje  davanje jednakih mogućnosti deci sa smetnjama u razvoju koja nisu obuhvaćena redovnim obrazovanjem individualne podrške svoj deci u inkluzivnom okruženju svih osoba i institucija uključenih u ovaj proces.

Nastavnici koji rade sa slepim i gluvim učenicima dobijaju jedan dodatni semestar. Za rad sa decom sa ometenošću neophodno je dvogodišnje iskustvo. Sa učenicima rade u okviru časa u učionici ili van učionice u zavisnosti od učenikovih potreba. Dodatno obrazovanje je obavezno. Teorijska znanja se stiču na fakultetu. sluha ili motorike. Italija Specijalni nastavnik je član tima škole i pruža pomoć učenicima sa ometenošću u redovnim školama. Ono uključuje specifičnu obuku iz dva predmeta. kao i za saradnju između škole i porodice. Izrada i implementacija individualnog obrazovnog plana je glavni zadatak specijalnog nastavnika. a praktična obuka podrazumeva pohadjanje lokalnih škola. Budući nastavnici svoje znanje mogu sticati tokom inicijalnog obrazovanja u trajanju od četiri ipo godine na fakultetu. oštećenje vida i problemi u ponašanju. Proces odlučivanja je organizovan na nivou regionalnih ili školskih komisija. Redovne škole su u obavezi da ne vrše bilo kakvu diskriminaciju dece sa smetnjama u razvoju kroz kurikulum (domaći zadaci. provinicijama. Finansiranje obrazovanja učenika sa ometenošću je od centralne vlade kroz institucije koje imaju glavnu odgovornost za obezbeđivanje specijanih ustanova. Oni indirektno pomažu i asistiraju nastavnicima sa raznim nastavnim sredstvima. intelektualna ometenost. traje dve godine i usmereno je na razredne nastavnike. VELIKA BRITANIJA Vlada Velike Britanije posebo promoviše inkluziju sve potencijalno osetljive i marginalizovane dece a ne samo dece sa smetnjama u razvoju. Takođe postoje i pomoćni nastavnici koji su članivi tima škole i to su uglavnom specijalisti za probleme jezika ili ponašanja. školske ekskurzije) bez obzira da li su ona uključena u školu i li ne. npr: teškoće u učenju. Obrazovanje nastavnika za rad se decom sa ometenošću realizuje se preko kurseva i posećivanje m specijalnih škola. 40 . Specijalni nastavnici pohadjaju jednogodišnji kurs koji pokriva specifična znanja i praktičnu obuku. plus dve godine praktične obuke u školi.redovnih i specijalnih škola. Sredstva za finansiranje učenika sa ometenošću se ne dodeljuju opštinama već regionima.Dodatna obuka se odnosi na sticanje znanja o teškoćama u učenju a specifična obuka o oštećenjima vida. Nema posebnih propisa o programima nastavniče obuke za rad sa decom sa ometenošću.Poseban akcenat stavlja se na ekspertizu i specijalizaciju stručnjaka za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Škole su u obavezi i da obezbede pristupačnost deci sa smetnjama u razvoju bez obzira da li su ona uključena u školu ili ne. Dodatno obrazovanje je obavezno i traje dve godine. Finansiraju se inkluzivni programi preko ustanova koje su za to zadužene. Za rad sa ovom decom neophodno je profesionalno iskustvo u trajanju od pet godina. GRČKA Ometenim učenicima pomoć pružaju specijalni nastavnici iz specijalih škola. Vlada finansira specijalne škole prema njihovim potrebama a pokazatelj je broj učenika sa ometenošću. informisanje ostalih učenika. Oni pomažu učenicima u toku časa u učionici. Zaduženi su i za diferencijaciju nastavnih programa.

Svi ovi programi obezbeđuju osnovna znanja za dalje više školovanje. 41 . užina. Ako opštine dodele više sredstava specijalnim školama i specijalnim razredima. specijalne škole za učenike oštećenog vida. oštećenjem vida i ometene dece su u redovnoj školi. Obavezno školovanje se sastoji od osnovne i “niže” sednje škole. Većina dece sa oštećenjem sluha. Opštine su u obavezi da deci obezbede mesto u predškolskoj grupi od jeseni. Zaključak Na osnovu izvedene analize modela obrazovanja dece sa ometnošću u 10 evropskih zemalja možemo doneti određene zeključke. “Sami” škole. Viša srednja škola je podeljena u sedamnaest trogodišnjih nacionalnih programa. U ovoj zemlji opštine odlučuju kako će fondovi za obrazovanje učenika sa ometenošću biti upotrebljeni. onda će inklizivne službe dobiti znatno manje sredstava. Nepostoji jedinstven evropski model obrazovanja učenika sa ometenošću. Specijalne škole imaju deset razreda i nastoje da obrazovanje bude što približnije redovnom obrazovanju. u toj grupi dete ostaje dok ne napuni 6 godina i ne krene u osnovnu školu. Specijalni nastavnici u školama zaduženi su za pomoć učenicima sa ometenošću. Predškolsko je forma škole koja je bazirana na volonterskom radu ali je u okviru državnog školskog sistema. Stručno usavršavanje se organizuje na nivou opštine u saradnji sa Nacionalnim institutom za obrazovanje učenika sa ometenošću. Način finansiranja takođe određuju opštine. Deca sa ometenošću su obuhvaćena obaveznim obrazovnim procesom na nivou predškolskog. Obučavanje tokom rada je obavezno za sve nastavnike. Uporedo sa nacionalnim programima postoje i specijalno dizajnirani. Dodatna obuka uključuje praktična znanja za predavanje učenicima sa ometenošću kao i strategije pomoći nastavnicima. Postoje i specijalne škole koje pohađaju gluva deca sa teškoćama u mentalnom razvoju. i za posebne potrebe učenika sa poteškoćama u učenju. individualni programi. regiona ili škola.Švedska Švedski sistem brige o deci uključuje predškolske aktivnosti za decu od 1 do 6 godina starosti. Specijalne škole su dostupne i za decu koja imaju samo teškoće u mentalnom razvoju. dnevni boravak i „otvoreni“ vrtić. Školovanje dece sa ometenošću finansira država direktno ili preko opština. Briga o deci školskog uzrasta sastoji se od dnevnog boravka i brizi o detetu kad god je potrebna „out-of-school centres”. Opštine su odgovorne za obezbeđivanje i finansiranje pomoći školama. osnovoškolskog i srednješkolskog obrazovanja. Postoje i specijalne škole koje pohađaju tesko ometena deca koja ne mogu pohađati klasične specijalne škole. zdravstvenog osiguranja i prevoza. Mada gluva deca i deca sa teškim oštećenjem sluha pohađaju specijalne škole. te škole imaju devet razreda. sluha ili govora. Školovanje je besplatno i roditelji ne snose troškove školskog pribora i materijala. Trajanje i sadržaj ovih kurseva varira između različitih visokoškolskih ustanova. Predškolski sistem sastoji se od vrtića. Obrazovanje nastavnika za rad sa decom sa ometenošću je u okviru opšteg obrazovanja ili kao dodatno kroz specijalne kurseve. i školski uzrast za učenike od 6 do 12 godina.

....CG).......Češka.11 4)EDUKACIJA NASTAVNIKA U PROCESU INKLUZIJE............... -LISTA SEMINARSKIH RADOVA- 1) MODELI INKLUZIJE..17 6) INKLUZIJA U EVROPSKIM ZEMLJAMA (Austrija.Specijalni nastavnici rade sa učenicima u redovnoj ili specialnoj školi...........................................Bugarska...........................................................Britanija.......Italija................Švedska)......Madjarska...................................................Danska...............Nemačka.Grčka..........31 42 ..................Belgija.....Finska...............Bosna..............V.15 5) INKLUZIJA U ZEMLJAMA REGIONA (Hrvatska...........................................2 2)OPŠTI PRINCIPI I RAZGRANIČENJA................................7 3)SALAMANKA DOKUMENT................Kosovo.......... Način obrazovanja specijalnih nastavnika je različit i kreće se od posebnih fakulteta preko specijalističkih ili poslediplomskih studija ili kurseva..........................................................Rumunija.....