FASPER 2010/11

-INKLUZIJA-INTEGRACIJA(SEMINARSKI RADOVI)

1

MODELI INKLUZIJE Uvod
Inkluzija je pristup u kojem se naglašava da je različitost u snazi, sposobnostima i potrebama prirodna i poželjna. Ona zahteva razvoj osetljivosti i stvaranje uslova za artikulaciju i zadovoljavanje različitih individualnih potreba, a ne samo potreba osoba sa oštećenjem. No, bez obzira na individualne različitosti svi želimo biti voljeni, osećati pripadnost, želimo raditi i biti poštovani. Zadovoljstvo vlastitim životom i prihvaćenost od ljudi kojima smo okruženi neosporno čine ključne elemente kvalitete života. Model inkluzije pruža svakoj zajednici priliku da reaguje na način kojim će podsticati razvoj cele zajednice, time što će svaki njen član imati važnu ulogu i biti poštovan. Sama primena inkluzije u praksi mozda se najbolje vidi na primeru socijalnog modela pristupa hendikepu. U okviru socijalnog modela na osobe sa hendikepom se ne gleda kroz hendikep, ne akcentuje se
sta neko ne moze, vec se na osobe koje su na neki nacin razlicite gleda kroz mogucnosti potencijale, intrese i prava. Socijalni model polazi od prtpostavke da su polozaji osobe i diskriminacije prema razlicitim ipak drustveno uslovljeni. Odnosno prepreke i predrasude koje drustvo stvara su te koje ne pruzaju jednake mogucnosti i koje i dovode osobe sa hendikepom u polozaj hendikepa. Socijalni model podrzava inkluzivno obrazovanje i suprotstavlja se medicinskom modelu koji posmatara dete sa posebnim posebnim potrebama kao proizvod personalne deficijencije. Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju zadnjih se tridesetak godina polako menjaju.

U okviru socijalnog modela javlja se model inkluzije. Inkluzija sama po sebi ne podrazumeva izjednačavanje svih ljudi, nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca. U tome i jeste njena vrednost, jer nam kroz razvoj opste tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti. Osnovni cilj inkluzije je sveobuhvatno ukljucivanje osoba sa razlicitim oblicima hendikepa ili bilo kakvim drugim razlikama u siru socijalnu sredinu i sve redvne drustvene tokove i izjednacavanje prava tih osoba sa pravima svih ostalih clanova neke drustvene zajednice.

Predlaze se sledeci model obrazovanja ucenika sa posebnim potrebama :

2

Vise i visoko obrazovanje -+Specijalno obrazovanje Obrazovanje odraslih Delimicno inkluzivno Srednje obrazovanje Inkluzivno obrazovanje Osnovno obrazovanje

Predskolsko obrazovanje
--------------

Tri osnovna praralelna sistema (inkluzivni,mesoviti, specijalni)treba da budu tako kompatibilni, koordinirani , elasticni i fleksibilni da omogucavaju lak prelazak ili klizanje iz jednog u drugi u oba smera. To znaci da u nekom trenutku svog obrazovanja ucenik sa posebnim potrebama koji je dobro pripremljen u programu specijalne skole moze lako preci u redovnu skolu i obrnuto. Ako se pokaze da ucenik sa ometenoscu ne uspeva u redovnom sistemu obrazovanja moze preci u specijalni. Ovaj model ima svoju vertikalnu ( linearnu) dimenziju i horizontalnu ( razgranatu) dimenziju. Vertikalna prohodnos sistema organizovana je u skladu sa uzrastom, sazrevanjem i razvojem deteta i podrazumeva da je sistem razradjen tako da vertikalno , kontinuirano, povezuje nivoe od predskolskog obrazovanja na koje se nadovezuje osnovno skolsko, zatim srednjoskolsko,vise , visoko i na vrhu obrazovanja odraslih osoba sa posebnim potrebama. Horizontalna prohodnost je zasnovana na principu razgranavanja i deversifikacije kako bi se sto vise uvazile posebne potrebe , razlicitosti i specificnosti pojedinih ucenika kojima bi se pronaslo adekvatno mesto u horizontalnim opcijama. Horizontalna prohodnost omogucava tri generalne opcije i unutar njih mnoge modalite i varijatete.Opcije su: inkluzivno obrazovanje ,delimicno inkluzivno obrazovanje i specijalno obrazovanje
3

Delimicno inkluzivno obrazovanje ima dve osnovne varijante : 1)posebno odeljenje pri redovnim skolama koja ne bi bila svedena samo na fizicko prisustvo ucenika uz redovna odeljenja vec bi se obezbedilo zajednicko ucestvovanje u nastavi sa ostalim ucenicima iz pojednih predmeta(fizicko , likovno i muzicko vaspitanje). Takodje bi se obezbedilo zajednicko ucestvovanje u vannastavnim skoliskim aktivnostima ( sekcije , radionice ). Pojedinim ucenicima iz ovih odeljenja koji su uspesniji na odredjenim predmetima a mogu se uklopiti u redovnu nastavu iz tih predmeta treba organizaciono obezbediti tu mogucnost. 2)Posebana odeljena pri specijalnim skolama ( centrima za obrazovanje, habilitaciju i rehabilitaciju) kojima ce iz nekih predmeta biti organizovana zajednicka nastava sa vrsnjacima iz susedne redovne skole, kao i mogucnost da pojedini ucenici pohadjaju neke casove u redovnoj skoli.Zajednicki se organizuju i neke vanastavne aktivnosti . Specijano obrazovanje u specijalnim skolama ( centrima za obrazovanje ,habilitaciju i rehabilitaciju) zadrzalo bi se za one ucenike sa ometenoscu koji imaju teske i multiple ometenosti koje namecu tako visoke obrazovne barijere da im je potrebno izuzetno velika podrska i tesna povezanost obrazovanja sa habiitacijom i rehabilitacijom. Danas se evropske zemlje mogu grupisati u tri kategorije u pogledu prakse inkluzivnog obrazovanja: I grupa-inkluzivno obrazovanje 1979god-Italija je ukinula specijalne skole,u cilju ukljucuvanja ili inkluzije gotovo svih ucenika u redovno obrazovanje. U ovu grupu spadaju i Grcka,Kipar,Spanija,Portugalija,Svedska,Norveska i Irska. II grupa-mesovito obrazovanje Predstavljaju zemlje koje imaju inkluzivne skole,a zadrzale su manji broj specijalnih skola,gde se razvijaju mnogobrojne sluzbe izmedju sistema specijalnog i redovnog skolstva(Finska,Danska,Britanija,Francuska,Poljska,Ceska,Litvanija….) III-paralelno obazovanje Tu spadaju zemlje sa 2 paralelna i odvojena sistema specijalnog i redovnog skolstva koji su medjusobno povezani(Belgija,Svajcarska,Nemacka,Srbija i Crna Gora)-(Radoman,2004) -Nazalost,dosada se projekat inkluzije realizuje u 2 skole gde su se deca sa p.p. upisuju bez problema,a to su osnovne skole “Ivan Goran Kovacic” u Beogradu i “Sonja Marinkovic” u Subotici,gde su ostvareni pozitivni i izvaredni rezultati.Roditeli prezadovoljni,deca su se odlicno uklopila,a najvaznije je to sto se svi ucenici trude da pomognu svojim vrsnjacima koji imaju teskoce u razvoju.
4

više vremena se posvećuje učenju naspram učenika koji čekaju da im se pomogne. kao i sveukupan mali broj učenika. 5 . Tim se sastaje redovno. podršku. kašnjenje u pružanju podrške učenicima koji imaju poteškoće. veliki broj učenika naspram nastavnika. kao i moguće prilagođene instrukcije. Timski model se prezentuje kako učitelji/nastavnici ne bi radili sami na postizanju uspeha sa svojim učenicima. Paralelno podučavanje – Nastavnik podeli razred u grupe i podučava ih simultano. Timski model – Defektolog je određen za tim jednog od devet razreda sa vremenom za dogovore i planiranja za tim jedan put sedmično. Svi članovi tima rade zajedno i proširuju svoje znanje u različitim oblastima. Nedostaci ovog modela bi mogli biti: moguć otpor u implementaciji modifikacija. ocenjivanje. nastavno osoblje i defektolozi rade zajedno kako bi podučavali učenike sa/i bez posebnih potreba u zajedničkom odjeljenju. ideje za prilagođavanje testova i kontrolnih. kao i strategije za određena ponašanja. kao i manji broj učenika prema nastavnicima. Ovaj model stvara najmanje problema u organizovanju vremena. Učenici dobivaju gradivo koje odgovara uzrastu. neposredne su mogućnosti za ponavljanje. kao i ograničene mogućnosti za rad defektologa u redovnom odeljenju. uspeh učenika. Defektolog je na raspolaganju kako bi podučio neku tešku veštinu ili da bi pomogao učeniku(cima) u uvežbavanju tek stečene veštine. a problemi u ponašanju mogu biti minimalni.Modeli inkluzije: Model konsultacije – U školi koja ima mali broj učenika sa posebnim potrebama. uspostavljajući usaglašenu komunikaciju između članova tima. Učenici će imati dva nastavnika kojima mogu postavljati pitanja i dobiti pomoć. jedna podrška – Ovakva organizacija dobro funkcioniše tamo gde je jedan nastavnik veći stručnjak od drugog. Oboje su odgovorni za planiranje i pružanje instrukcija. moguće instruktivne strategije. prisutna je podrška nastavniku. Ovo je nenapadni pristup koji učenicima sa posebnim potrebama stavlja na raspolaganje bar dva učitelja/nastavnika koji im mogu pomoći oko problema sa gradivom. Model saradnje i paralelnog podučavanja – Korištenjem ovog modela. Defektolog pruža informacije o učenicima. kontinuiranu i učestalu komunikaciju između nastavnika i defektologa. komunikacija je neprekidna. bez obzira da li su iz redovnog ili specijalnog obrazovanja. Preporučeni su redovni sastanci prije nego komunikacija po potrebi. Broj učenika prema nastavniku je nizak. i disciplinu. ovaj model bi bio veoma odgovarajući. Model saradnje i paralelnog poducavanja može biti organizovan na više načina: Jedan nastavnik.

Na ovaj način postajemo neprecizni te bi bilo korisno bliže definisati njihova značenja. Integracija dece sa smetnjama u razvoju u redovne škole je definisana na sledeći način u Varnok-izveštaju još 1978. Nastavnici kruže razredom pružajući trenutnu pomoć. Mogućnosti za ponavljanje su neposredne.asistenata u nastavu koji na casu paralelno uz nastavnika pomazu ucenicima sa posebnim potrebama • povremenim izdvajanjem ucenika sa posebnim potrebama u male grupe sa kojima radi specijalno obucen nastavnik • povremenim individualnim radom sa ucenikom koji je osmislio strucni tim skole u koji je ukljucen i defektolog • obrazovanjem u odeljenju sa drugom decom a rehabilitacionim i habilitacionim tretmanom u specijalizovanoj ustanovi drugim oblicima pomoci i dodatne podrske Opsti principi i razgraničenja inkluzije i integracije INTEGRACIJA I INKLUZIJA Ova dva termina često koristimo kao sinonime. a međusobna komunikacija je stalna. Inkluzija se ne bi mogla sprovoditi bez odredjene podrske u razlicitim vidovima : 1)posebnom podrskom nastavnika ili vaspitaca dok radi sa citavim odeljenjem • uvodjenjem saradnika . broj učenika prema nastavnicima je mali nastavnici postaju stručnjaci u predmetu. godine: 6 . Ovakav dizajn je prikladan za matematiku i fiziku gde se puno puta ponavlja usvojeno. dok drugi nastavnik ponovo podučava malu grupu učenika koji imaju problema sa sadržajem.Stacionirano podučavanje – Ovaj model deli sadržaj i učenike tako da se učenici ili nastavnik rotiraju na kraju materije. Timsko podučavanje – Nastavnik i defektolog rade zajedno kako bi celi razred podučili istom gradivu. Alternativno podučavanje – Jedan nastavnik vodi alternativnu aktivnost ili obogaćuje materiju. Ovo je idealno za predmete koji se predaju po materijama ili gde redosled nije važan. tako da je broj učenika i nastavnika mali.

Škola koja pretenduje da postane inkluzivna mora usvojiti ‘socijalni model hendikepa’. da bude respektovano u celini (onakvo kakvo ono jeste) i da mu bude pružena upravo ona vrsta podrške koja je detetu potrebna da bi pohađalo lokalnu školu. INTEGRACIJA JE STANJE INKLUZIJA JE PROCES Mnoge škole su usvojile 4 osnovna principa koji su postali smernice na njihovom putu ka inkluziji: 1. koji prati i evaluira rad sa pomenutim učenicima i redovno o rezultatima izveštava kolektiv. Budući da lokalne škole nisu organizovane na ovaj način.Prostorna integracija : Učionice za tipičnu populaciju učenika i učionice za decu sa smetnjama u razvoju se nalaze u istom objektu. roditelja i učenika. Inkluzija se vezuje za detetovo pravo da bude deo lokalne zajednice koja gravitira lokalnoj školi. Ako neki od ovih kriterijuma nisu ispunjeni. godine vide integraciju kao efikasno korišćenje postojećih resursa. uspešno obrazovanje učenika sa teškoćama u razvoju bez narušavanja vaspitnoobrazovnog procesa kada su tipični učenici u pitanju. Sve forme integracije podrazumevaju neki vid asimilacije učenika sa teškoćama u razvoju u redovnim školama.To je kontinuirani proces promene etosa škole. šire diskusije ili školska savetovanja. Funkcionalna integracija: Postoji zajednička participacija u vaspitno-obrazovnom procesu. Učenici sa teškoćama u razvoju pripadaju redovnim odeljenjima i imaju pravo na podršku koja im je potrebna. direktora). koji je kao ‘problem’ doživljavao nesposobnost deteta i fokusirao se na ‘popravljanje deteta’ da bi ono postalo što tipičnije. mora da identifikuje barijere u školskoj sredini. koje ostaju uglavnom neizmenjene. Inkluzija nije statična kao integracija. Zakoni iz 1981. Sve državne i nevladine institucije moraju pomoći školi da ostvari ovaj cilj. što zahteva pažljivo planiranje nastave/učenja i izradu individualnih nastavnih programa. Preduslov je posvećenost svih zaposlenih u školi(nastavnika. Procesi restruktuiranja škole trebaju biti viđeni kao nastavak školske politike pružanja jednakih šansi svim učenicima. podržava i koristi resurse koji proizilaze iz različitosti. potrebno je njihovo restruktuiranje.Učenici moraju biti uključeni u procese promene u školi kroz časove odeljenske zajednice. škole moraju da prepoznaju činjenicu da je najveći deo njihove dosadašnje prakse bio zasnovan na ‘medicinskom modelu hendikepa’. Ciljevi moraju biti uključeni u školski razvojni plan za period od 5 godina. ideji uključivanja sve dece iz lokalne zajednice. 7 . Da bi postale inkluzivne zajednice. Socijalna integracija: Učenici koji pohađaju ‘specijalna odeljenja’ se socijalizuju sa tipičnom populacijom učenika na igralištu. Mnogim potrebama takvog deteta se na ovaj način izlazi u susret kontinuirano i planski. Najbolji način za otpočinjanje promena u školi je trening nastavnog osoblja od strane specijalizovanih trenera koji podučavaju strategije rada sa učenicima sa smetnjama u razvoju. zakonski definisanim merama se učenik smešta u specijalnu školu. i 1993. a njihovo ostvarivanje se mora pratiti. te se deca mogu upoznati/družiti. Inkluzija je samo deo procesa unapređenja škole i razvijanja kvaliteta nastave/učenja za sve. da usmeri buduću organizaciju i menadžment škole ka maksimalnoj participaciji učenika sa smetnjama u razvoju. Organizacija ‘Roditelji za inkluziju’ pomaže često i roditeljima koji nisu ostvarili kvalitetan odnos sa svojom decom koja imajusmetnje u razvoju. Dobra praksa je i formiranje grupe/tima unutar škole. za vreme užine i priredbi. Ujedno je to i proces izgradnje školske zajednice koja prihvata. ali potreba deteta da bude deo svoje zajednice i lokalne škole je izignorisana. da uvede nove strategije nastave i učenja.

Izlaženje u susret potrebama svih učenika 5. Generalno. ali on mora biti integrisan u opšti plan i program (izveden iz opšteg planai programa). Restruktuiranje kulture. 3. Naravno. Prihvatanje i podržavanje različitih stilova/tempa učenja 6. Nastava i učenje koji su koncipirani prema inkluzivnim ciljevima. Povećanje participacije učenika sa smetnjama u razvoju u realizaciji nastave kao i u aktivnostima zajednice koja gravitira lokalnoj školi 2. Svi učenici sa ili bez teškoća u razvoju imaju koristi od inkluzije jer je ona neophodna komponenta kvalitetnog obrazovanja. Inkluzija u obrazovanju uključuje sledeće procese: 1. efikasni su za svu decu. Birmingem. te obrazovna inkluzija predstavlja temelje opšte društvene inkluzije. lakše je inkluziju uvesti u male škole i male zajednice. Dakle.Opšta društvena inkluzija je mnogo komplikovanija. Podržavanje pozitivnog pristupa svakoj vrsti različitosti vodi dobiti i za tipične učenike (prosečnu populaciju). obrazovna inkluzija je izvesna-u nekim sredinama je već počela. Razgraničenje integracije i inkluzije Radionica je započela analizom definicija samih koncepata (integracije i inkluzije).Heder Mejson. Osiguranje kvaliteta obrazovanja za sve učenike kroz adekvatan kurikulum. prezentovala je sledeće definicije: Integracija Tradicionalno se odnosi na obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama.2. Inkluzija Fundamentalni principi inkluzije su daleko sveobuhvatniji. Potrebno je prilagoditi nastavu specifičnom stilu i tempu učenja deteta. 6. Prihvatanje činjenice da je obrazovna inkluzija samo jedan aspekt opšte društvene inkluzije Ovu diskusiju je pratio rad unutar malih grupa. Nastavni plan/program mora da ispoštuje potrebe učenika sa smetnjama u razvoju. Uglavnom zbog toga što je inkluzija pitanje osećanja i stavova. 4. 3.Istovremeno. situacija postaje komplikovanija. Trebalo bi je introducirati u predškolskim odeljenjima uz pomoć timova za ranu intervenciju. 4. osobe sa hendikepom teško se mogu zaposliti. strategije podrške i podučavanja 7. prakse i principa vaspitno-obrazovnog rada tako da se može odgovoriti na različite potrebe učenika 3. Društvo nije spremno da ih tretira kao ravnopravne kandidate. jer se promovišu tolerancija.Ukoliko inkluzija startuje od najnižih nivoa obrazovanja. 7. 5. biće je lakše ostvariti u društvu. Velika Britanija. 2. 8 . Individualni program je neophodan. Neophodno je okolinu prilagoditi velikom spektru različitih ljudskih potreba.u odeljenju je i dete sa smetnjama u razvoju. a zatim i znanja. I lica sa hendikepom se prilagođavaju svojoj neposrednoj okolini u kojoj funkcionišu. plan i program se odnose i na celo odeljenje. Što je viši nivo obrazovanja. empatija i pomoć onima kojima je potrebna. I ovde je odeljenski starešina nezamenljiv. Sva deca imaju pravo na obrazovanje koje će ih pripremiti za život u zajednici. Najveću odgovornost ima odeljenski starešina-on/ona mora da definiše potrebe učenika sa smetnjama u razvoju i da o njima informiše ostale predmetne nastavnike. Škola je odraz društva. Prihvatanje različitosti kao normalne pojave / ogromnog resursa za sve učenike 4. Dr. Iako stiču adekvatno obrazovanje. broj učenika sa smetnjama u razvoju koji se obrazuju u redovnim školamaje u porastu. Evo zaključaka/rezultata rada ovih grupa: Grupa 1 1. Ovaj stav motiviše i nastavnike u redovnim školama koji se suočavaju sa novom situacijom .

dok inkluzija predstavlja prilagođavanje okruženja detetu. te da postoji potreba za jasnijim definisanjem. Svaki korak napred. Ukoliko usporite tempo rada a samim tim i napredovanja u odeljenu. bez obzira na dominantnu nacinalnost stanovnika. Svi oni koji je zagovaraju ipak moraju biti optimisti jer kao i svakom društvenom procesu i inkluziji treba vremena. Razliku između integracije i inkluzije predstavlja prisustvo/odsustvo podrške.U svakom društvu.Nastavnik mora da prilagodi podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju obrazovno-vaspitnom procesu u odeljenju. Čini se da ne postoji adekvatan prevod engleske reči ‘inkluzija’ u centralno i istočno-evropskim jezicima. Grupa je pokušala semantičku analizu pojmova kroz antonime (reči suprotnog značenja): integracija-segregacija. ali inkluzija-ekskluzija. može biti put ka inkluziji. postoji prihvatanje tipičnog a ne različitog. nešto je pošlo pogrešnim tokom kada je integracija u tom odeljenju u pitanju.Prizor učenika okupljenih oko deteta sa oštećenim vidom koje koristi kompjuter u učionici je inkluzivni kadar. ne govorimo o integraciji. ‘Inkluzija’ je širi pojam i podrazumeva prihvatanje deteta u sredinu kao punopravnog dela društva ali i ponašanje sredine u skladu sa tim INTEGRACIJA (naglašava) Potrebe osoba sa hendikepom INKLUZIJA (naglašava) Prava osoba sa hendikepom 9 . Veoma je dug put ka opštoj društvenoj inkluziji. Integracija se doživljava kao fizičko situiranje deteta u redovnu školu. te da se u nekim državama ‘inkluzija’ i ne koristi jer je značenje nejasno. Grupa 3 Jedan od učesnika je predložio sledeću diferencijaciju pojmova: Integracija predstavlja prilagođavanje deteta okruženju.Stručno usavršavanje nastavnika bitno doprinosi kvalitetu inkluzije.dok je ekskluzija ‘mentalni stav’ koji podrazumeva da dete može ostati u istoj sredini sa tipičnom decom. Grupa se složila da adekvatna podrška od strane roditelja tipičnih učenika može rezultirati uspešnom integracijom bez obzira na nedostatak sistemskih/pravnih rešenja. a integraciju kao korak prema inkluziji u oblasti obrazovanja. Predlog da se koristi donekle sinoniman pojam ‘acceptance’(prihvatanje) umesto‘inkluzije’u centralnoj i istočnoj Evropi. dok se za inkluziju kaže da predstavlja socijalnu integraciju te da zahteva restruktuiranje učenikove okoline. Svaki nastavnik bi trebao dobiti opštu obuku o inkluziji kao temelj njegove/njene specijalizacije. Obrazovno-vaspitni rad u odeljenju ne treba biti podređen potrebama učenika sa smetnjama u razvoju. Grupa 4 Članovi grupe se slažu da nejasna distinkcija između dva pojma (integracija i inkluzija) predstavlja u mnogim državama otvoreno pitanje. ali ne učestvuje u socijalnoj razmeni. Ako se jave problemi sa tipičnim učenicima ili njihovim roditeljima. Zaključak: Grupa inkluziju doživljava kao krajnji društveni cilj. Grupa 2 Integracija započinje ranom intervencijom. Rana intervencija je naglašena kao preduslov za uspešnu integraciju a zatim i inkluziju. je odbačen kao neadekvatan. pa i onaj najmanji. Sistem koji se oslanja na asistenta u nastavi ili na sveobuhvatni angažman odeljenskog starešine. prilagođavajući ga učeniku sa smetnjama u razvoju. Segregacija podrazumeva preduzimanje konkretnih fizičkih koraka za udaljavanje deteta iz sredine. Smeštanje deteta u redovnu školu ne podrazumeva neophodnu podršku od strane sistema ili od strane roditelja tipične dece. ohrabruje.

svako dobija podršku koja mu je potrebna da bi maksimalno razvijao svoje potencijale Svi imaju svoje vrednosti/sposobnosti Dobiti za sve kroz angažman svih Politička borba. Lindqvist. 1994) 10 . UN-Rapporteur. Дакле. имају право на образовање. то је школски систем једне земље који мора бити прилагођен да задовољи потребе све деце ". (B. prijateljstvo i podrška Moć životnog iskustva Asertivnost Transformacija snage međuljudskih odnosa (saradnja.Menjanje (lečenje) osoba sa hendikepom Isti tretman za sve Hendikep je problem koji se da rešiti Dobiti za osobe sa hendikepom koje pruža sredina u koju su integrisani Profesionalci/eksperti Tehnike Shvatanje osećaja bespomoćnosti Učešće u tipičnim takmičenjima u svojstvu tehničke pomoći Naglasak na procesu Realizacija opšteg kurikuluma Integracija se može ostvariti Restruktuiranje škola/koledža ili organizacija Jednakost. podrška) Naglasak na rezultatima. То није наш образовни системи који имају право на одређене врсте деце. imajmo san Sadržaj kurikuluma Za inkluziju se mora boriti САЛАМАНКА ДОКУМЕНТ „Сва деца и млади у свету. са својим надама и очекивањима. са својим индивидуалним предности и слабости.

Око 80 одсто инвалида светске популације живи у земљама у развоју. који су посебно угрожени за маргинализације и искључивања. Шездесетих и седамдесетих. подразумева усвајање широке визије образовања за све. Тренутна стратегија и програм нису били довољни да задовоље потребе деце и младих са сметњама у развоју. У прошлости. Инклузија као што знамо данас има своје корене у специјалном образовању ученика. У последњих неколико година. напори су се састојали од специјализованих програма. Инклузија. што их искључује из друштва и спречава их да активно учествују у развоју својих нација. особа са инвалидитетом било које врсте (физичка. социјална или емоционална) не може бити дискриминисана. иако је добро замишљено. прикладности одвојеног система образовања је био изазов. почетна пружања су се састојала од специјалног образовања у оквиру сегрегација у образовању одредбе. физичког или сензорног оштећења. како са становишта људских права тако и са становишта ефикасности. као последица психичког. Дакле. стварајући спектар потребе свих ученика. Кључ за откључавање овај потенцијала се ради тако што ће се осигурати да образовање за све постаје реалност. Историјски гледано. Несрећна последица такве диференцијације. често је додатно искључење. Ове особе су често ограничена на физичке и друштвене препреке. институција и стручњака васпитача. дакле. Деца са инвалидитетом пре Саламанке: Развој специјалне едукације Деца са инвалидитетом су увек били међу последњима у приступу образовања без обзира на то у којој земљи се гледа.Увод: Више од пола милијарде људи са инвалидитетом су. деца са инвалидитетом су третирани као "важећи" или инфериоре и особе којима је потребна веома посебна заштита и на тај начин не треба 11 .

Друга фаза овог развоја је преузела облик Образовање са специјалним потребама. Међутим.да буде у могућности да имаја користи од образовања. или су на други начин маргинализовани у учионици. које има своје корене у специјалном образовању. је систем образовања за децу са инвалидитетом у оквиру редовних школа. систему и не требају се раздвојити. који су били традиционално искључени из школе. открива изненађујуће промене у учењу. Незадовољство и напредак ка интеграцији изазвали су захтеви за радикалне промене у многим земљама. Рођење инклузивног образовања Инклузивно образовање. Низ смена од фокусирања на инвалидно дете као проблем да се фокусира на промене у управљању учионице. Оно што је алармантно је безброј друге деце у оквиру школског система биће искључени од квалитетног образовања. У овом приказу. а више од 80 милиона ове деце живе у Африци. Један од главних проблема са противницима ка интеграцији у вези са начином на који ученици долазе треба да буде означен као да имају посебне потребе. Упркос охрабрујућем развоју. Помак ка бољем разумевању довело до евентуалног веровању да сва деца припадају истој школи. Ова концептуализација је довела до искључења и изградње институција за смештај ове деце. а не у сарадњи са децом. Међу 12 . још увек постоји око 130 милиона деце које не похађа школу. касних седамдесетих и раних осамдесетих година био је подстакнут прогресивном образовном идеологијом. То је довело до преко потребне сарадње између два система. Интеграција. Овај облик образовања представља напор да се обезбеди образовање у више "нормално" окружење. Такав модел је најчешће посматран у већини земаља. која је почела на Западу. заједничка карактеристика ове одредбе образовања је у томе што је био понуђен у посебна одељења. дете је криво што не може да се користи образовање. првобитно је наведено у сусрет потребама ученика. Паралелни систем образовања на традиционални начин која се развила. Деведесет одсто њих живи у ниским или ниже средње развијеним земљама. почео је да буде познат као специјално образовање. Образовање са специјалним потребама.

велики број одустајања пре него што заврше основно образовање. Кораци који треба да буду предузети јесу да се обезбеди једнак приступ образовању за све категорије време. неколико семинара и консултација су организовани доносилаци одлука за посебне потребе образовања. особа са инвалидитетом. која реагује на широк спектар потреба ученика остварио. Инклузија сужи да обезбеди учешће све деце у највећој могућој мери у образовном систему. 3. 13 .5). признајући могућност да се прилагоде ове добре праксе. Може се рећи да је Изјава из Саламанке (1994) ставила на дневни ред подршку перспективе људских права у томе што је изјавила да су укључивање и учешће од суштинске важности за људско достојанство и уживање и остваривање људских права. као саставни део образовног система"(чл. Асфалтирање пута за укључивање почела током 1990. чији су примарни циљеви 'инклузија' деце са посебним потребама. Ово је поставиоло темеље за Саламанка конференције и створила се повољна клима за укључивање. Циљ инклузије је да превазиђу низ препрека које делотворно утиче на децу.г Јомтиен Светска конференција о образовању за све. позвао Шпанију да подели своја искуства са земљама у развоју на високом нивоу у састанку одржаном у октобру 1991 у Генералној конференцији.Укупно 92 владе и 25 међународних организација су се сложили око новог успеха да инклузивно образовање буде норма и усвоја се оквир за акцију која је у обичним школама требало да обухвати сву децу.онима који се уписују у основну школу. За то Након овог састанка. UNESCO (Изјава из Саламанке (1994) позвао је међународну заједницу да подржи приступ о инклузивним школама и да почне да спроводи практичане и стратешке промене. UNESCO. укључујући наставнике и родитеље да раде на "Школи за све" и поставе темељ за нове образовне законе. Светски лидери су искључења из образовања прокоментарисали тако сто су рекли да је "учење потреба инвалида захтева посебну пажњу. и почела да мобилише и обучи образовне заједнице. Ипак се признаје да су у неким случајевима одређена деца са сметњама у развоју захтевају додатну подршку изван учионице. Шпанија је кренула на велики пројекат "Интеграција у школама". како би се дијалог о стварању инклузивног школе. У Саламанци се помињу разне искљученије и маргинализование групе.

Школовање треба да буде бесплатно бар у основним и основне фазе. Било је значајних резултатата из Саламанке у којој тридесетак земаља. Образовање треба да буде усмерено пуном развоју људске личности и јачању поштовања људских права и основних слобода. као и да даље активности Уједињених нација за одржавање мира "(чл.. документ произведен као резултат УНЕСЦО-конференције одржане у Саламанки.26 . Међу њима су били резултати развоја број публикација и пратеће материјале за менаџере и администраторе као и индекс за инклузију индикатора који обезбеђује да се помогне школама у креирању инклузивне културе..Универзална декларација о људским правима). пружају највише. члан 2).. У основи инклузивно образовање је људско право на образовање. структуре и стратегије. расним и верским групацијама. као и стварање заједница за изградњу инклузивног друштва и остваривања образовања за све. приступима. као и смањење искључености у и од образовања.." Инклузија се види као процес решавања и реаговање на разноликост потреба свих ученика кроз повећање учешћа у учењу. већ као могућности за обогаћивање учење. користи техничке и финансијске подршке за тестирање нове оријентације у настајању. Она тврди да редовне школе са инклузивном оријентацијом јесу: 14 . То подразумева измене и модификације у садржају. Оно треба да унапређује разумевање. уз заједничку визију која обухвата сва деца на одговарајући узраст и уверење да је одговорност редован систем да образују сву децу Иако Дакар оквир за акцију (УНЕСКО 2000). изречено у Универзалној декларацији о људским правима у 1948 који наводи да. Ова изјава је вероватно најзначајнији међународни документ који је икада појавио у специјалном образовању. културама и заједницама. Основно образовање је обавезно. Дефинисање Инклузије UNESCO ставове укључивање као "динамички приступ одговорити позитивно на ученика разноликости и видим индивидуалних разлика не као проблем. трпељивост и пријатељство међу свим народима. "Свако има право на школовање . у 1994. наставити да пружа вредану референтну тачку за све оне који учествују у лобирању за инклузивно образовање.Изјава из Саламанке је проглашена: "Редовне школе са инклузивном оријентацијом су најефикасније средство у борби против дискриминације." (Изјава из Саламанке.

(7) У контексту промене образовног система сви зтренинг програми за образовање васпитача и учитеља. " Осим тога. И овај споразум обавезује све учеснике у васпитно образовном систему да воде рачуна о томе да: 1)Образованје за децу са посебним образовним потребама треба обезбедити у оквиру редовног образовног система 2)Многа деца имају озбиљње тешкоће у савладавању образовних програм стога имају посебне образовне потребе. изградњу инклузивног друштва и остваривања образовања за све. Сугерисан је развојни пилот пројекта у овој области. основни и током рада." Дакле Саламанка документ је од посебног значаја за изједначавање особа са посебним потребама.. (4) Изразито се подржава размена искуства са земљама које имају инкузивно образовање. као и начине учествовања локалне заједнице и родитеља у доношењу одлука везаних за инклузивне пројекте (6) Стратегије везане за рану првовремену дијагностику и радно оспособљавање деце са сметњама у развоју заслужују већу пажњу у оквиру инклузивног образовања. морају да обухвате област образовања деце са посебним потребама у поквиру редовног образовног система 15 . он предлаже. да школе могу да: ". које треба да пронађу у начинима за образовање све деце.. (5) Потребно је развити организме планирања. укњучујући и децу која имају озбиљне развојне потешкоће 3)Образовање стратегије треба базирати на принципима инклузивног образовања. опсервације и евалуације... најефикасније средство у борби против дискриминаторних ставова. да би се стекла почетна искуства.. пруже ефикасно образовање за већину деце и побољшати ефикасност и на крају исплативости целокупног система образовања.

Nastavnici koji se bave problematikom obrazovanja ove dece. културне и друштвене дебате. Stručnjaci se osposobljavaju za rad sa jednom vrstom oštećenja npr. U daljem radu predstavićemo načim edukacije kadra u susretu inkluziji. Faskultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. usavršavaju se zavisno od stepena školskog obrazovanja. Jedan od njih je da se nastavnici edukuju putem kurseva i u okviru specijalističkih i postdiplomskih studija na fakultetu. Тај нови правац у размишљању је заснован на уверењу да се промене у методологији и организацији ученика са потешкоћама може вршити под одређеним условима. već se školovani učitelji putem usavršavanja na Master studijama. На овај начин. i srednješkolskom novou. telesnim oštećenjem. фокусирајући се на децу са инвалидитетом у целини. Na taj način uvode se u probleme obrazovanja dece sa posebnim potrebama. Ово се пре свега објашњава прелазаком. такође се ставља питање различитости у сржи образовне. за добробит све деце. seminarima usavršavaju za rad sa decom sa posebnim potrebama. Nastavnik osim iskustva mora se i dodatno edukovati u trajanju od 2 godine. Svaka zemlja kreira svoj plan edukacije stručnjaka koji će se baviti obrazovanjem ove dece. plus dve godine praktične obuke u školi. Drugi način je stvaranje stručnjaka na zasebnim fakultetima koji se bave problematikom obrazovanja dece sa posebnim potrebama npr. Usavršavanje obuhvata obuku iz 2 predmeta : intelektualna ometenost. ученици који су тренутно категорисани као деца са посебним потребама долазе да виде подстицај за развоја богатијих окружења за учење. u Srbiji se školuju stručnjaci koji se bave različitom problematikom. U ovoj zemlji da bi nastavnik radio sa decom sa posebnim potrebama mora imati dvogodišnje profesionalno iskustvo. Tako je moguće obrazovati se za rad sa decom na predškolskom. vida. и припадању заједнице. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.Саламанка нас охрабрује да погледамо образовне тешкоће у нове начине. Austrija Nemačka U Nemačkoj nastavnici se eduku na fakultetima koji traju četiri i po godine. odsek za defektologiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Dok neke zemlje poput Holandije nemaju obučavanje stručnjaka na ovaj način. u nekim Evropskim zemljama. oštećenje vida. Инклузија у образовању углавном говори о поштовању различитости у друштву. intelektulano ometenim i dr. Tako se mogu naću defektolozi koji rade sa decom sa oštećenjem sluha. -EDUKACIJA NASTAVNIKA U PROCESU INKLUZIJEUvod Obrazovanje nastavnika za rad decom sa posebnim potrebama može se odvijati na 2 načina. osnovnoškolskom. oštećenje sluha i dr. 16 . problemi u ponašanju. Поред изазовних етикетирања школе.

ali se u ovoj zemlji može primetiti da se broj nastavnika koji žele da rade sa deceom sa posebnim potrebama uveće Finska Norveška Malta Na Malti postoji jedna institucija koja se bavi obrazovanjem nastavnika a to je Faculty of Education na Maltskom univerzitetu. Polja za specijalizaciju iz ove oblasti su oštećenje vida. Ovde postoji dobra saradnja između redovnih i specijalnih škola. Nastavnici su obučeni da predaju sve predmete kao npr. dovela je nastavnike u položaj da se susreću sa problemima za koje nisu obučeni. konkretna teorijska znanja i praktičnu obuku. Njihovi stručnjaci su pre toga se školovali u Velikoj Britaniji. Obuka za rad u ovoj oblasti nije obavezna tokom studiranja. Osnovne studije traju 4 godine. umitenost i jezici. psihologija. sociologija). Holandski. Njihova edukacija je koncentrisana i na obuku za rad sa decom sa posebnim potrebama. geografiju i glumu kao specijani prdmet. Italija U Italiji je pre 20 godina došlo do promena sistema obrazovanja. učenicima iz redovnih škola. matematiku. metode i dr. Nakon završenog fakulteta dobijaju zvanje Beachler. Nastavnici koji se obučavaju za rad sa gluvom i slepom decom. U zadnjih nekoliko godina u Italiji nastavnici pohađaju jendogodišnji kurs koji obuhvata. problemi u ponašanju. sa mogućnošću usavršavanja na specijalističkimili master studijama.U Nemačkoj nastavnici iz specijalnih škola pružaju pomoć. Nastavni predmeti nisu koncentrisani samo na predmete koje oni predaju. Holandija U Holandiji edukacija nastavnika traje 4 godina. intelektualna ometenost i dr. imaju mogućnost dodatnog usavršavanja na još jednom izbornom semestru. 25% studiranja je praksa. Postoje 4 odseka. i specijalne nauke ( filozofija. Ova nagla promena u sistemu školstva. 17 . To je dovelo do nemogućnosti adekvatnog prilagođavanja programa prema dečjim obrazovnim mogućnostima. koji je prekinuo rad specijalnih škola i decu sa posebnim potrebama slao u redovne škole. Međutim ne postoji konflikt stručne osposobljenosti između stručnjaka koji su obučeni za klasičan rad i novih specijalizovanih stručnjaka za rad u inkluziji. Tako da u postoji i predmet koji upućuje nastavnike u edukaciju dece sa posebnim potrebama. U redovnim školama postoje pomoćni nastavnici koji su članovi tima škole i to su uglavnom specijalisti za probleme jezika ili ponašanja. kao druge zemlje. edukacija nastavnika za radu na osnovnom obrazovanju. kada je potrebna. srednjem obrazovanju. već se bave i detetovim razvojem i na adaptaciju za rad sa detetom sa posebnim potrebama. Nastavnici koji žele da rade u holandskim specijalnim školama moraju da u okviru master studija ili specijalizacije prodju dvogodišnju praksu. Malta nije razvila tako brzo sistem obrazovanje nastavnika koji bi bio uključen u proces inkluzije. istoriju. To znači da oni tokom studija moraju se koncentrisati i na teoriju i na praksu. Praktična obuka se sastoji iz rada u lokalnim školama. nov pristup. Rad nastavnika nije bio dovoljno efikasni da zadovolji obrazovne potrebe dece. jer je to zahtevalo nove oblike rada.

godine (NN. do 2015. g. Do znacajne reforme došlo je 1974. Od tada je obrazovanje ucenika s teškocama u razvoju sastavni dio školskog sustava Republike Hrvatske. 1.-INKLUZIJA U ZEMLJAMA REGIONA- HRVATSKA U ovom izvješcu cilj nam je pokazati kako se u Hrvatskoj koncipira i provodi politika inkluzivnog obrazovanja.. Djeca i mladi s manjim teškocama u razvoju i invaliditetom integriraju se u redovnu nastavu. Godine 1980. ucenici s teškocama poceli su se ukljucivati u redovne škole.67% djece je s teškocama u razvoju. izrada zakonskih propisa ili prilagodba kurikuluma pojedinih predmeta tad su bili tek u fazi pripreme. Postoje dva nacina na koji se organizira obrazovanje za tu ranjivu skupinu. U sklopu provedbe strategije za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom osmišljeni su posebni kurikulumi kao npr. nakon koje je «posebno obrazovanje» postalo dijelom cjelokupnog školskog sustava.. Neki od projekata.Aktom zakonskih propisa iz 1980. što je od tog vremena sastavni dio školskog sustava. Obrazovanje djece s teškocama u razvoju u Hrvatskoj nije regulirano nikakvim 18 . dok se za one s vecim teškocama i invaliditetom organizira nastava u posebnim školama. kao što su modeli pracenja osoba s invaliditetom. zapoceo je proces integriranja djece s teškocama u razvoju u redovne škole u Republici Hrvatskoj. poslovni tajnik i telefonski operater za ucenike s invaliditetom. Obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama U Nacionalnoj strategiji izjednacavanja mogucnosti za osobe s invaliditetom od 2007. 3. 63/07) posebno poglavlje posveceno je obrazovanju osoba s invaliditetom.18% darovite djece te 1. Od ukupnog broja djece obuhvacene redovitim programima.62% djece pripadnika nacionalnih manjina.

Cjelovita i parcijalna integracija su takoder vrlo znacajne jer omogucuju djeci i mladeži s posebnim potrebama da ostanu u obiteljskom okruženju kad je god to moguce. U Hrvatskoj je trenutno postignuta samo integracija. itd. ili pak u pridruženim razredima u slucaju umjereno izraženih teškoca. kao u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja koje zadovoljavaju uvjete regulirane zakonom. «Resource centri»: U posebnim institucijama za odgoj i obrazovanje djece s teškocama u razvoju razvijene su mobilne službe. (Do 3 ucenika s razvojnim oštecenjima mogu biti ukljucena u redoviti razred. razred sa dvoje takve djece može imati26 ucenika. Parcijalna integracija u redovitu srednju školu predstavlja posebne «pridružene» razrede ili tretman u grupama sa 6-15 ucenika u skladu sa prilagodenim ili specijalnim planom i programom. . Plan mreže srednjoškolskog obrazovanja odreduje u kojim školama se provodi cjelovita ili parcijalna integracija.Direktan upis školske djece s teškocama u razvoju u za njih primjereneprograme obrazovanja i obuke. ili u posebnim obrazovnim institucijama. 19 . kao i programi za izobrazbu i obuku se takoder vecim dijelom realiziraju u srednjim strukovnim školama. neodgovarajuca strucnost ucitelja. nažalost. uz dodatnu pomoc defektologa ili strucnog suradnika i/ili organizirani produženi strucni tretman.). drugi ucenici i njihovi roditelji. uz dodatnu pomoc defektologa i/ili organizirani produženi strucni tretman. unutar posebnih obrazovnih grupa u redovnim školama. prema Pravilniku o broju ucenika u razredu. prema redovitom ili prilagodenom kurikulumu s individualiziranim pristupom. «djelomicne integracije». Djeca sa jako izraženim teškocama prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teškocama u razvoju mogu pohadati posebne odgojnoobrazovne ustanove.Cjelovita integracija se postiže tako da se ucenici s razvojnim teškocama smještaju u razrede unutar srednje škole. Propisima se utvrduje odgovarajuca razina školovanja prema stupnju teškoce u razvoju. Pomoc pružaju ucitelji i strucni suradnici. ciji je glavni zadatak osigurati pomoc školskoj djeci. ili u okviru tzv. 28 ucenika. Obrazovanje ucenika s teškocama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u redovitim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama.). još uvijek neodgovarajuce prate u školskoj praksi (veliki razredi s previše ucenika.djeca s posebnim potrebama u predškolskom obrazovanju obuhvacena su prilagodenim nastavnim planovima i programima u redovnim školama. uz ukljucivanje djece s blažim teškocama u redovne razrede. provodi se ispitivanje da bi se utvrdilo stvarno psihofizicko stanje i odgovarajuce obrazovanje I obuka u skladu s odredbama iz mirovinsko-invalidskog osiguranja i socijalne skrbi. ali ponekad takoder i u drugim institucijama. Obrazovanje djece s teškocama u razvoju vrši se u redovnim srednjim školama prema cjelovitoj ili djelomicnoj integraciji. Ucenici s vecim teškocama u razvoju obrazuju se u posebnim ustanovama.Zakonske odredbe kojima se jamci pravo školovanja u redovnim razredima se. a razred ne smije brojati više od 30 ucenika. Ukoliko tijekom srednjoškolskog obrazovanja dode do promjene psihofizickog stanja ucenika koja onemogucava usvajanje kurikuluma po kojem radi. razred koji pohadajedno dijete s teškocama u razvoju može brojiti max. što onda rezultira cinjenicom da su rezultati integracije lošiji od ocekivanih.posebnim aktom. Programi za postizanje polukvalifikacije (niža kvalifikacija). dok razred sa troje djece s posebnim potrebama može imati najviše 24 ucenika. nedostatak strucne edukacijskorehabilitacijske podrške.

Ovo istraživanje je ukazalo na potrebu sustavnijih nastojanja u informiranju i edukaciji roditelja.).) su takoder istraživali procjene koje su iznijela djeca s teškocama u ucenju o njihovu odnosu s vršnjacima. Žic i Igric (1998. proizvodnja hrane (mlinar ili pekar). obrada kože (obucar. ili bacvar). poput dodatnog opterecenja i obveza. Stavovi roditelja: Fulgosi-Masnjak (1989. roditeljima i ostalima u procesu integracije. kožni galanterist). prerada drva (stolar. podrucje tekstila i odjece (krojac ili pletac). 1999. djeca s teškocama u ucenju žalila su se na izolaciju. limar. došavši do zakljucka da su roditelji u cjelini prihvatili integraciju i da su smatrali da je to pozitivan nacin obrazovanja za djecu s vidnim oštecenjima. da vršnjaci koji s njima pohadaju isti razred cesto nerado s njima uce i sjede. tj. te iskazuju pozitivna stajališta o parcijalnim oblicima integracije. Testiranje njihovih vršnjaka u istim razredima primjenom sociometrijskih ispitivanja jasno je pokazalo da djeca s teškocama u ucenju nisu prihvacena u razredu. ucitelji su svjesni prednosti integracije za djecu s teškocama u ucenju i vjeruju da je moguce zadovoljiti brojne objektivne pretpostavke za integraciju u škole. Izmedu ove dvije studije pokazalo se znacajno statisticko odstupanje. a vezano za integraciju djece sa vidnim oštecenjima. prvenstveno u pogledu mogucih negativnih efekata integracije za same ucitelje.mijenjajuci na taj nacin cilj posebnih odgojno-obrazovnih ustanova od obrazovanja djece s posebnim potrebama prema pružanju podrške djeci. te je otkrila da su njihovi stavovi bili skoro neutralni. Medutim.). Ucitelji ukazuju na vrlo snažnu potrebu za podrškom edukacijskorehabilitacijskih strucnjaka i dodatnim obrazovanjem. Kobešcak (1997. poljoprivreda (vrtlar ili cvjecar). Stavovi ucitelja: Neki rezultati nedavnog opsežnog istraživanja o odlucujucim faktorima i mogucnostima promjene stavova redovnih ucitelja u odnosu na djecu s teškocama u ucenju i njihove integracije u redovne osnovne i srednje škole su vrlo optimisticni. Ucenici se osposobljavaju za pomocna zanimanja: strojarstvo. 20 . te mogucnosti pogoršanja razrednih rezultata (Ljubic.) ispitivala je gledišta roditelja cija su djeca bez teškoca u razvoju pohadala nastavu u razredima u koje su bili integrirana djeca s blagom mentalnom retardacijom. oni su takoder relativno upoznati sa nekim osnovnim obilježjima djece s teškocama u ucenju. instalater radijatora i klima uredaja. niskogradnja (polagac podnih obloga). Stavovi ucitelja su relativno pozitivni. ili vodoinstalater).drvo-galanterist. uciteljima. pokazalo je pozitivan stav ovih ucenika prema prihvatu slijepih i slabovidnih ucenika. Stavovi djece: Istraživanje autorice Pinoza-Kukurin (1995. usamljenost i izloženost verbalnom izrugivanju. Medutim. Istovremeno ova djeca sebe vrlo rijetko smatraju «glupima».. po mišljenju roditelja. djeca s vidnimoštecenjima mogla negativno utjecati na okruženje i školski uspjeh drugih ucenika. takoder se pokazalo da bi. strojarska energetika i mehanika (bravar. proizvodac ortopedske obuce. parketar.) je istraživala gledišta roditelja djece sa i bez poteškoca. 2002. Kiš-Glavaš. grafika (knjigoveža ili kartonažer). provedeno na uzorku 371 školskog djeteta bez teškoca u razvoju. oni drže da se ne tuku previše i cešce misle da ih drugadjeca ne vole. medu uciteljima još uvijek postoje neki negativni stavovi.

Pristup obrazovanju je prepoznat kao jedan od osnovnih elemenata za prevladavanje isključenosti i izlazak iz siromaštva. ekonomija i trgovina (administrativni službenik). Obećanje 1 Strategije nalaže da je nužno utvrditi broj djece sa posebnim potrebama i poteškoće s kojima se suočavaju kako bi se odredile prepreke koje onemogućavaju njihovo uključenje u redovnu nastavu. Plan aktivnosti još uvijek čeka na usvajanje od strane ministara zaduženih za obrazovanje. Obećanje 1 također iznosi potrebu za izradom plana obrazovanja za širu društvenu zajednicu. licilac i soboslikar. BOSNA U BiH je zbog nekonsolidirane baze podataka teško procijeniti ukupan broj osoba s invaliditetom. kako bi se osigurala provedba suvremenih principa inkluzivnog obrazovanja. Prema procjenama u 2008. autolakirer).U isto vrijeme. i ostale usluge (tapetar. Temelji inkluzivnog obrazovanja u BiH 21 . Uspostavljena je Radna grupa za inkluzivno obrazovanje kojom zajednički predsjedavaju stručnjaci iz oba entiteta i koja se sastoji od stručnjaka iz ove oblasti sa područja cijele Bosne i Hercegovine. godini ukupan je broj osoba s invaliditetom (RVI.ugostiteljstvo i turizam (kuhar i slasticar ili konobar). po pitanju uključenja djece sa posebnim potrebama na svim nivoima sistema obrazovanja.Grupa trenutno radi na izradi planova implementacije (izrađen je Plan aktivnosti) koji će osigurati potpunu implementaciju ciljeva određenih Obećanjem 1 i 2 Strategije reforme obrazovanja. trenutni sistem klasifikacije za djecu sa posebnim potrebama mora biti revidiran. Obećanje 2 dodatno zahtijeva izradu i implementaciju programa obuke i za buduće nastavnike koji već rade sa djecom sa posebnim potrebama na svim nivoima obrazovanja. Strategija reforme obrazovanja sadrži specifične smjernice vezane za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. civilnih žrtava rata i civilnih invalida) oko 250.000.

• U redovnim se školama sve više zapošljavaju defektolozi i logopedi. Prema ovim NPP-ovima djeca sa smetnjama u razvoju u redovnim srednjim stručnim školama nastavu mogu pratiti u skladu sa svojim mogućnostima. 22 . roditeljima i rade s učenicima. godini upisan je 116. seminari./08. roditelja.50%. Prema internim evidencijama škola bez potpune dokumentacije (službeno nisu razvrstani .kategorizirani) upisano ih je još 1.451 učenik. nediskriminatorskog obrazovnog sustava još uvijek predstavlja izazov za reformu obrazovanja koja je u tijeku. • U tom cilju kontinuirano se radi na unapređivanju nastave. okrugli stolovi . sukladno njihovom uzrastu. organiziraju se savjetovanja. Djeca s posebnim potrebama. NVO-ima i pojedincima .731 ili 1. • U skladu sa Zakonom i Pravilnikom o školovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u 54 škole širom RS-a upućeni su defektolozi i/ili logopedi koji pružaju potporu inkluzivnom obrazovanju pet sati tjedno.72% razvrstanih (kategoriziranih) učenika s različitim smetnjama u razvoju. za dvanaest struka i petnaest zanimanja. ali se u članku 4.) • Konvencija UN-a o pravima djece • Od kolovoza 2008. Dosadašnja iskustva s inkluzivnim obrazovanjem ukazala su na činjenicu da usprkos ostvarenom napretku stvaranje inkluzivnog. Od ovog je broja 836 ili 0. pod b) kao opći cilj navodi i “osiguravanje optimalnog razvitka za svaku osobu uključujući i one s posebnim potrebama. iz Standardiziranog pravilnika o ujednačavanju mogućnosti za ljude • Strategije reforme obrazovanja (2002. također. kantonima Federacije BiH i Distriktu Brčko • Pravila 6. U tim školama oni pomažu nastavnicima. Osam škola u RS-u ima stalno zaposlene defektologe i/ili logopede kao stručne suradnike.. • Za djecu s posebnim obrazovnim potrebama urađeni su posebni NPP-ovi za osnovne i srednje stručne škole. lokalnom zajednicom. trpe posljedice nemogućnosti pohađanja redovne nastave uslijed smanjene sposobnosti nastavnika da ispune posebne zahtjeve obrazovanja takve djece. • Unapređuje se suradnja s institucijama od značaja za edukaciju i rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju. udruženjima..Iz ovih podataka je vidljivo da se djeca sa smetnjama u fizičkom i/ili psihičkom razvoju upisuju u redovan odgojno-obrazovni proces. u stavku 2.• Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju (OZ OSO) i zakon o obrazovanju u Republici Srpskoj. gdje se definiraju opći ciljevi obrazovanja. godine na snazi je novi Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji u potpunosti podržava školovanje djece sa smetnjama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama.radi se na pedagoško-instruktivnom i savjetodavnom radu nastavnika. mogućnostima i duševnim i tjelesnim sposobnostima” U 188 redovnih osnovnih škola (bez osnovnih glazbenih i specijalnih škola) u školskoj 2007.U Zakonu o srednjem školstvu Kantona 10 ni u jednom članku se eksplicitno ne tretira inkluzija djece s teškoćama u psihofizičkom razvoju.

Značajan problem je i problem otežanog pristupa djece s fizičkim onesposobljenjem školskim zgradama u kojima nisu uklonjene fizičke barijere. procedure za podučavanje dece sa posebnim potrebama i utvrđuje procedure za ocjenjivanje i savjetovanje te dece. Međutim. prakse i kulture. 23 . kvalitetnoga obrazovanja za sve i na zabrani diskriminacije. ne implementiraju na državnom nivou nego na entitetskom i kantonalnom. Na Kosovu je u toku izrada nove zakonske regulative pred-univerzitetskom obrazovanju. b) u grupama pri redovnim predškolskim ustanovama. utvrđuje definiciju posebnih potreba i pravo dece sa posebnim potrebama na specijalne metode. Novi zakon sadrži niz odredbi koji podržavaju inkluzivno obrazovanje. KOSOVO Reforma sistema obrazovanja na Kosovu donijela je različite promjene na svim nivoima obrazovanja. kao deo ukupnog obrazovnog sistema na Kosovu je regulisano Zakonom o sistemu pred-univerzitetskog obrazovanja i vaspitanja koji je zasnovan na principima dostupnosti obrazovanja. Jedna od tih promjena u sistemu obrazovanja na Kosovu je i inkluzija koja se počela sprovoditi odmah nakon reformiranja strukture sistema obrazovanja. posebnu pažnju treba posvetiti romskoj zajednici koja trpe nasljeđe diskriminacije koja je doprinijela sveopćem siromaštvu. Obrazovanje djece i učenika iz osjetljivih grupa. pa tako i dio koji se odnosi na inkluziju u obrazovanju. nezaposlenosti. c) u posebnim predškolskim grupama pri školama za učenike sa posebnim potrebama. prema Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju izmijenjena je struktura od 5-4-3 godine na 9 umesto 8 godina obaveznog obrazovanja. ovaj zakon ne definiše jasne instrumente i mere za podršku inkluzivne politike. Kada razmatramo položaj nacionalnih manjina u ovoj oblasti. Sadašnja situacija je takva da noviji sustav redovnog inkluzivnog obrazovanja i sustav koji podržava ustanove s djecom s onesposobljenjem nastavljaju postojati paralelno. Potrebno je naglasiti da se obrazovni zakoni. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa posebnim potrebama organizovano je na sljedeći način: a) zajedno sa ostalom decom u predškolskoj grupi. U poglavlju VII govori o specijalnom obrazovanju I posebnim obrazovanim potrebama. Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog sistema Vaspitno-obrazovni sistem na Kosovu. beskućništvu i nedostatku pristupa obrazovanju. Ono formulira pravo učenika da uči uz pomoć znakovnoga jezika i Brajeve azbuke.

vaspitača. Godine.godine.U 2010.Osnovno i obrazovanje dece sa posebnim potrebama organizovano je u tri osnovna oblika: • Specijalne škole za učenike sa smetnjama u razvoju. i drugim relevantnim partnerima. godine završilo je 140 nastavnika. • Odjeljenja redovnih škola. IOP sadrži podatke o djetetu i obrazovno-vaspitnom programu. • Posebna odjeljenja pri redovnim školama za istu decu. Procjene NVO je da 10. u kojima se deca sa posebnim potrebama školuju zajedno sa ostalom decom. dok. ovaj pristup je regulisan Okvirnim kurikulumom Kosova iz 2001. direktora. mesto pružanja. U ovim ustanovama obrazovanje se zadržava prevashodno za one učenike koji imaju teške i višestruke smetnje i teškoće u razvoju zbog kojih im je potrebna izuzetno velika podrška i 24 . Profesionalni razvoj za inkluzivno obrazovanje do 2008. Glavni razlog je nizak nivo ekonomskog razvoja. koliko često će je pohađati i vremenski okvir trajanja. 2008. U okviru individualnog programa predviđeno je i 17 procjenjivanje kako djete napreduje u školi i vrtiću (nivo znanja). organizovao obuku nastavnog kadra na podizanju kvaliteta i kompetencije nastavnog kadra u redovnim i specijalnim i školama i predškolskim ustanovama. Novi pristup u procesu obrazovanja i vaspitanja dece i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama primjenjuje se od 2002.000 dece sa teškoćama u učenju pohađaju redovne škole. kada će započeti. u skladu sa njegovim sposobnostima i potrebama. vaspitača. oko 7000 spada u grupu dece sa posebnim obrazovnim potrebama. Smatra se da oko 40.) Inkluzivno obrazovanje je sada zvanična politika kosovske vlade. Na Kosovu je počeo proces transformiranja pet specijalnih škola u resursne centre još od 2004. Program sadrži i informacije o vrsti dodatne pomoći. ali bez odgovarajuće podrške. ali njihove potrebe nisu utvrđene i po pravilu nisu zadovoljenje. U prva dva oblika sistem je organizovan tako da se deca sa istom vrstom smetnji izdvajaju u posebne škole ili posebna odjeljenja. ovaj se program nastavlja sa još 35 učesnika u 2009/2010 godini.000 dece ne pohađa školu. Programom za obuku nastavnika TESFA (U pravcu efektivne škole za sve) od 2002-2009 je obuhvaćeno više od 4500 učitelja. godine kada je uveden individualni obrazovni plan (IOP). koncipiran za njegove jedinstvene potrebe. Redovni planovi i programi se preko IOP-a modifikuju i prilagođavaju za svako djete sa posebnim obrazovnim potrebama. službenika. godini urađena je forma za Individualni program koji sadrži uputstvo o načinu popunjavanja i vrednovanja učenika. To je uticalo da učitelji i nastavnici u redovnim školama steknu funkcionalno znanje o deci i učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i sa posebnim obrazovnim potrebama. (UNICEF. MONT je u saradnji sa FSDEK-om. Ostala deca sa posebnim potrebama ili nekom drugom vrstom posebnih potreba nalaze se u razredima redovnih škola zajedno sa ostalom decom. za sada nisu obuhvaćeni u sistemu podrške dece sa posebnim obrazovnim potrebama. roditelja i dr. Program sadrži 60 ECTS. nastavnika. Programi za ublažavanje situacije postoje ali se previše sporo primjenjuju.

Pored korisnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama (predškolsko. autizam. disgrafija. socijalni i pedagoški cilj. MAĐARSKA Danas u Mađarskoj politika obrazovanja prepoznaje integraciju kao politički. odnosno centri treba da ponude odgovarajuće usluge roditeljima dece sa posebnim potrebama.Kada se 25 . sa senzornim oštećenjima.tijesna povezanost obrazovanja sa rehabilitacijom koja se danas najčešće nalaze van sistema obrazovanja. Oni obraćaju posebnu pažnju na finansiranje specijalne edukacije. osnovno. Mađarski ministar obrazovanja je razvio sveobuhvatni integracijski projekat. da ova populacija bude u mogućnosti da pohađa osnovnoškolsko obrazovanje. mogu da pokrenu parnični postupak. Obrazovanje osoba sa posebnim potrebama je podržana od strane vlade. i preduzećima.srednje i visokoškolsko obrazovanje osoba sa posebnim potrebama). servisnom uslugom obuhvatili bi se korisnici u kućnim uslovima. Oni mogu da apeluju za promenu te odluke opština i ako i dalje nisu zadovoljni novom odlukom. učiteljima i nastavnicima razredne i predmetne nastave u redovnoj školi. • Učenici sa poremećajem u ponašanju. Roditelji su naravno zamoljeni da učestvuju aktivno u obrazovanju svoje dece. Amadman o zakonu obrazovanja iz 1993 je namenjen za snage anti-diskriminacijskih napora u procesu edukacije i obučavanja u aktivnostima za sve ustanove koje su uključene u ovaj proces. Kategorije prate: • Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama (prema poslednjem amadmanu o zakonu obrazovanja iz 2003) su: učenici sa fizičkim invaliditetom. zakonodavne regulative i mogućnosti institucija (i redovne i specijalne). Saglasnost između politike obrazovanja. Regulatorni okviri favorizuju integraciju učenika s posebnim obrazovnim potrebama. u zdravstvenim ustanovama (deca na bolničkom lečenju). Kategorije Specijalne škole i specijalni razredi i dalje su dominantni. odraslim osobama sa invaliditetom. radnim centrima (zaštićeni uslovi). hiperakcija…). • Učenici sa nedostacima. Roditelji dece iz prve kategorija nisu u mogućnosti da biraju školu. govorni poremećaj. oni dobijaju predlog relevantnog ekspertnog komiteta. Škole. ostalim stručnjacima koji treba da dobiju odgovarajuća znanja o vrsti i stepenu oštećenja i načinima za pružanje podrške. laka i umerena mentalna retardacija. ali broj učenika koji su integrisani povećava se iz godine u godinu. Putujući nastavnici su zaposleni u svim specijalnim školama koje su počele proces transformiranja u resursne centre. stalna i ozbiljne teškoće u učenju zbog razvojnih poremećaja (disleksija. višestruka oštećenja. samoj deci.

26 . primena terapije. Sa njihovim znanjem posebnih obrazovnih potreba ove dece (kreiranju razvojnih programa. sve je potrebnija i potrebnija u redovnim školama. al samo uz profesionalnu podršku. da li učenici sa posebnim obrazovnim potrebama mogu da pohađaju redovne školu ili mogu da se obrazuju odvojeno u specijalnim školama. Danas to više nije pitanje. postji drugaciji pristup rada nastavnika. Danas je pitanje kako mogu da pohađaju škole svi zajedno. institucionalne inovacije donose značajne inovacije u kvalitetu rada redovnih škola. obrazovanje stručnog kadra tj. za poboljšanje sadržaja i kvaliteta komunikacije sa roditeljima i za pružanje profesionalne nege za učenike sa posebnim potrebama. Proces pronalaženja puta integracije. Nastavnici tumače svoje uloge u različitim pravcima i njihova kompetencija postaje još raznovrsnija. koje podržavaju inkluzivno obrazovanje. Podizanje integracijskih kapaciteta redovnih škola rađa mnoge mogućnosti u društvenom procesu učenja. to sve jako može pomoći deci u uključivanju u inkluzivne obrazovne programe. roditelja i škola. Razvoj integracije • Fokus na specijalne škole • Fokus na integraciju i partnerske odnose • Fokus na informisanju nastavnika. . U poslednje dve godine specijalne škole su počele sa stvaranjem sopstvenih “metodoloških i servisnih centara”. Zaključili smo da bi trebalo da počne novi period integracije i inkluzije za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama u Mađarskoj. Istraživanja sprovedena od strane Nacionalnog Instituta za javno obrazovanje iz 2001 i 2002 otkriva da škole pružaju inkluzivno obrazovanje.razmatraju teme u vezi sa invalidnošću osnovni pristup je inkluzija osoba koje žive sa invaliditetom. savetovanje).Sa širenjem inkluzije. učenika. specijalnih edukatora.

27 . dok je broj dece iz redovnih škola povećan. uprkos mnoštvu ograničenja. što nije dovoljno za rad sa ovom populacijom. Mada je obučavanje nastavnika i učitelja za obrazovanje dece sa posebnim potrebama ograničen u svim zemljama. Rumunija i Bugarska planiraju obuku za sve nastavnike (za rad sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama). kojem se Rumunija pridružila potpisivanjem međunarodnog dokumenta. U Rumuniji. Obučavanje nastavnika za rad sa decom sa različitim tipovima oštećenja je gotovo nemoguće bez pomoći defektologa. da učenici sa kongnitivnim i višestrukim smetnjama idu u specijalne školame. redovne škole dobijaju podršku servisnih centara za internatske učitelje i u školi. neke zemlje planiraju da reformišu svoje sisteme obučavanja nastavnog kadra. Ipak. U Rumuniji obrazovna odredba za učenike je takva.Ovaj članak je namenjen za pregled trenutnog stanja inkluzije u Rumnuniji. Obrazovanje osoba sa posebnim potrebama je regulisano zakonodavstvom. U zaključku možemo reći da deca sa razvojnim teškoćama u Rumuniji imaju pristup javnim školama i beneficije podršnih centara. da olakšaju ovakav tip integracije. dok su učenici sa fizičkim i senzornim smetnjama raspoređeni u redovne škole. u cilju realizacije zamisli inkluzije. samo na terapiji govora. Učionice su tada obično s manjim brojem učesnika. redovne škole nemaju centre koji pomažu obrazovanju dece s posebnim potrebama. Česta je pojava u Rumuniji da se nastavnici obučavaju ali samo teorijski. Rumunija uzima u obzir zakonodavstvo kreirano od strane međunarodnih institucija.Podaci iz Rumunije pokazuju da u poslednjih nekoliko godina broj dece koja pohađaju specijalne škole sve manji i manji.RUMUNIJA U mnogim zemljama .

broj dece sa specifiènim potrebama. Isto tako bi bilo katastrofalno zadržati stari sistem specijalnih škola.BUGARSKA Mi smo u Bugarskoj zapoèeli sa integrisanim obrazovanjem 1984. gostoprimljiva. Od iduce školske godine ce se 29 škola proglasiti za inkluzivne škole. u Bugarskoj nema ozbiljnih razmišljanja o toj temi. decu smo uporedo obuèavali samostanom kretanju i orijentaciji. gde su oni nastanjeni . Brajevom pismu.vizuelnom treningu i ostalim specifiènim veštinama. Dete ima pravo da zajedno sa roditeljima odabere koji æe vid škole pohaðati. Za neko dete je najbolje da bude u redovnoj školi. a treæem æe najviše odgovarati mešovita varijanta .Nova redovna škola treba da bude demokratska. korak po korak. Dakle. godine. Podaci sadrže broj dece nastanjene u toj oblasti. balkanskim ritmom. Nažalost. dakle. broj onih koji æe pohaðati tu školu. Pre svega. To je buduænost obrazovanja. Alternativno obrazovanje je buduænost. Inkluzivno obrazovanje. Bilo bi katastrofalno pogrešno zatvoriti sve specijalne škole. malo u specijalnoj školi. inkluzivno obrazovanje je integrisano. ali je odgovornost za uspeh deteta potpuno na redovnojskoli. nije èista zamena termina za integrisano. jer se plaše da æe izgubiti posao. Prva tacka u tom strategijskom planu je statistika sve dece u oblasti koju pokriva odreðena škola.Inkluzivno obrazovanje podrazumeva da svaka škola sacini plan inkluzivnog rada.to znaèi da æe sva deca sa tog podruèja biti u školi. menjamo specijalne škole. tolerantna. nastavnici ne vole inkluzivno obrazovanje. otvorena prema svoj deci. Glavno pitanje je sada kako promeniti redovnu školu. za drugo bi bolja bila specijalna.malo u redovnoj. Na Sofijskom univerzitetu je moguæe uraditi magistarske studije na podruèju rada resursnog nastavnika. 28 . U Bugarskoj smo krenuli da polako. Mi u Bugarskoj imamo Nacionalni plan integrisanog i inkluzivnog obrazovanja. S tim u vezi je važna nova funkcija i uloga specijalnih škola. Uz redovnu akademsku nastavu.

donesen 2004. djece i omladine s posebnim obrazovnim potrebama u skladu s njihovim interesovanjima. CRNA GORA VODEĆE NAČELO STRATEGIJE: je kvalitetno i dostupno obrazovanje za sve. a 2000.Za njihovo školovanje je najbolja sredina specijalna škola. 5) obezbjeđivanje kvaliteta i praćenja rada u vaspitno . 6. U Bugarskoj nemamo ta iskustva. Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe u članovima 5. Veæina te dece ne može da pohaða nastavu u redovnoj školi. Reforma obrazovnog sistema u Crnoj Gori počela je uspostavljanjem osnovnih principa. Imamo nastavnike. 3) ostvarivanje horizontalne i vertikalne prohodnosti između obrazovno-vaspitnih ustanova kroz povezivanje redovnih i posebnih nastavnih planova i programa. projektno je započelo razvijanje inkluzivnog pristupa u procesu obrazovanja i vaspitanja. 24 odsto su višestruko ometena deca. obezbeðeni su smeštaj i ishrana. Zakon o vaspitanju i obrazovanju dece s posebnim potrebama. 29 . broj djece ili učenika u grupi ili odjeljenju. mogućnostima i potrebama.obrazovnom sistemu i 6) afirmaciju pozitivnih stavova u odnosu na filozofiju inkluzivnog obrazovanja. podržava takve smjernice. godine. U specijalnim školama je mnoštvo nastavnih sredstava i uèila. CILJ STRATEGIJE:je: 1) usklađivanje normativnih akata s domaćim i međunarodnim dokumentima. Od ukupnog broja dece sa ošteæenim vidom u Bugarskoj. Sledeæa uloga specijalne škole je da služi kao rehabilitacioni centar u koji æe ðaci dolaziti za vreme raspusta ili vikendom. između ostalog.). Resursni nastavnici dolaze iz specijalnih škola. Specijalne škole bi trebalo da prihvate rad sa višestruko ometenom decom. Tako je.To traži dodatna finansijska sredstva za specijalne škole. Broj učenika u posebnim ustanovama regulisan je obrazovnim programom za posebne ustanove. godine u predškolskim ustanovama. Reformisana škola potpuno otvara prostor za inkluziju djece s posebnim potrebama u redovnu nastavu. sredstva. 4) organizovanje mreže stručne podrške. 7 i 8 koji se odnose na ustanove vaspitanja i obrazovanja definisano: da ukoliko su u grupu ili odjeljenje uključena djeca sa posebnim potrebama. 2) sistemska podrška za profesionalni razvoj kadra.Specijalne škole æe biti baza integrisanog obrazovanja. tehnike. može se smanjiti za 10 % u odnosu na najmanji broj učenika u odjeljenju odnosno grupi. definisanih dokumentom »Knjiga promjena« (2001. koja je poslužila kao osnova za kreiranje dugoročne vizije budućeg obrazovnog sistema Ministarstvo prosvjete i nauke od 1998. godine u osnovnim školama. pa tokom raspusta možemo da pripremamo novooslepelu decu. utvrđen ovim Pravilnikom.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama organizovano je na sljedeći način: a) redovne predškolske grupe. u koji nije uključen i vaspitno-obrazovni rad sa štićenicima. U zavisnosti od vrste smetnje. niti dovoljno zbrinjavanje u vidu dnevnih centara. a Zavod za školstvo je dao preporuku i model prilagođavanja aktuelnih programskih ciljeva i standarda. U planu je otvaranje dnevnih centara u Beranama. b) razvojne grupe pri redovnim predškolskim ustanovama. Kadar nije adekvatno pripremljen za rad sa učenicima sa posebnim potrebama. Za djecu sa umjerenim. Za djecu sa smetnjama u razvoju.Ukupan broj djece sa posebnim potrebama je 196 (109 djevojčice i 87 dječaka). U gotovo svim većim gradovima Crne Gore pri redovnim školama (10). U prva dva oblika sistem je organizovan tako da se djeca s istom vrstom ometenosti izdvajaju u posebne škole ili posebna odjeljenja. c) posebne predškolske grupe pri posebnim ustanovama. koja se mogu uključiti u redovne grupe ili odjeljenja. Posebne ustanove . Neformalno obrazovanje i vaspitanje realizuje se kroz aktivnosti nevladinog sektora. shodno mogućnostima i očuvanim kapacitetima vrši se prilagođavanje i pravljenje individualnog obrazovnog plana. s obezbijeđenom stručnom podrškom. Ostala djeca sa smetnjama ili nekom drugom vrstom posebnih potreba nalaze se u odjeljenjima redovnih škola zajedno sa ostalom djecom. Mreža škola za učenike sa smetnjama u razvoju i posebnih odjeljenja nije ravnomjerno raspoređena po Crnoj Gori. U ovim odjeljenjima rade defektolozi i specijalni pedagozi. a primjeri dobre prakse su aktivnosti Igračkoteka pri Udruženjima roditelja na lokalnom nivou. Nikšiću. težim i teškim smetnjama ne postoji zadovoljavajući vid školovanja.Postojeći sistem obrazovanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ili posebnim potrebama organizovan je u tri osnovna oblika: Ustanove za učenike sa smetnjama u razvoju. organizovano je i 21 specijalno odjeljenje koja rade po prilagođenim programima i koja mogu pohađati djeca s lakšim smetnjama u intelektualnom funkcionisanju. 30 . Odjeljenja redovnih škola. Posebna odjeljenja pri redovnim školama. Dnevne centre bi trebalo sagledati kao mjesta koja će pružati funkcionalnu adaptaciju i vaspitnoobrazovne programe. Pljevljima i Igalu. Ukupan broj djece sa posebnim potrebama u redovnim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori je 185 (73 djevojčice i 112 dječaka). prave se i realizuju i individualni programi. Ovo je predviđeno zakonom. lociranih uglavnom u Podgorici. Za sada postoji samo Dnevni centar u Bijelom Polju.U Crnoj Gori postoji pet posebnih ustanova specijalizovanih za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. pored zajedničkog programa. Srednjoškolski nivo . To je osnovni razlog za smještanje djece i učenika iz manjih gradova i sela u domove koji su organizovani uz takve škole.

Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama izvodi se tako što škola treba da prilagodi metode.surdološki smjer. v Nije uspostavljena horizontalna i vetikalna prohodnost između redovnih i posebnih ustanova kao i u okviru samih redovnih ustanova. NEDOSTACI dosadašnje primjene inkluzivnog modela: v Nerazvijena baza podataka i nedovoljan obuhvat djece s posebnim potrebama.Na kraju razrađenog programa projektovani su standardi na minimalnom i opštem nivou.operativni ciljevi. a prostorni i didaktički uslovi ne odgovaraju potrebama i ne koristi se povoljnost „skraćenja” odjeljenja. fonetsku ritmiku. v U Crnoj Gori ne postoji bazična obuka kadra za ranu i kontinuiranu rehabilitaciju. sadržaji. a u posebnim ustanovama neadekvatna pripremljenost kadra za izvođenje sadržaja iz predmeta koje predaju) uz neadekvatan transfer znanja iz primjera dobre prakse. nastavnici. oblike rada i omogući uključivanje u dodatnu nastavu i druge oblike individualne i grupne pomoći. preventivno-korektivne i logopedske vježbe. v Nedovoljno pripremljen kadar (vaspitači.Specijalna odjeljenja pri redovnim školama rade po prilagođenim programima. v Neefikasan postupak usmjeravanja djece s posebnim potrebama. Ponuđeni su i programi za slušne vježbe. v Arhitektonske barijere najčešće nijesu prevaziđene. v Nedovoljna sistemska i sistematična promocija inkluzivnog obrazovanja kroz različite vidove informisanja profesionalne i šire javnosti. 31 . v Nepostojanje asistencije u učionici. zbog nekompatibilnih programa. Nastavu mogu izvoditi nastavnici sa završenim defektološkim fakultetom . Programi za djecu s oštećenjem sluha i govora Dati su programi za već poznata predmetna područja i razrađeni u skladu s novom metodologijom . korelacije i didaktička uputstva. stručne službe) u odnosu na njihovo bazično obrazovanje (u redovnim školama kadar dovoljno ne poznaje i ne prepoznaje potrebe djece s posebnim potrebama. v Većina fakulteta koja priprema nastavni i stručni kadar nema predmet "Metodika inkluzivnog obrazovanja" v Nije uspostavljen sistem instruktivnosti i savjetodavne podrške za učesnike u procesu vaspitanja i obrazovanja. aktivnosti.

finansiranje obrazovanja učenika sa ometenošću. dokumentima. Informacije moraju biti potpune ma koliko se one dopadale ili ne aktuelnoj političkoj vlasti. Kao primer loše prakse 2001-2003 navodimo insistiranje na korišćenju termina “deca sa posebnim potrebama”. Ovde su navedeni modeli obrazovanja 10 evropskih zemalja kroz analizu oblika školovanja. godine – deca sa smetnjama u razvoju ili ometenošću. U protivnom – struka i nauka će se pretvoriti u dnevnu politiku a to će dodatno komplikovati društvenu situaciju. U opticaju je bio pristup selektivne distribucije informacije što je nespojivo sa praksom i naukom.Inkluzija u evropskim zemljama Potreba sagledavanja evropskih modela obrazovanja učenika sa ometenošću proizilazi iz nastojanja da se širem auditorijumu pruže informacije o modelima što je moguće većeg broja evropskih zemalja. nastavnici i obrazovanje učenika sa ometenošću. A onda je taj termin zamenjen onim koji je bio u opticaju do 2001. ekonomskim i finansijskim sposobnostima. Smatramo da je kontinuirano upoznavanje sa evropskim modelima obrazovanja učenika sa ometenošću preduslov za komparativnu analizu i donošenja plana reformskih zahvata. Na osnovu izvedene analize definisanih parametara praćenja. trajanja i edukaciju kadrova koji rade sa ometenim učenicima. 32 . inkluzivna obrazovna politika i praksa. U osnovi ove analize je dokument Evropska Agencija i Eurydice Network. Ove oblasti koreliraju sa pet ključnih problema u edukaciji dece : 1. Tri godine se ovaj termin koristio na konferencijama. Aktuelna obrazovna politika evropskih zemalja Aktuelni koncepti obrazovanja učenika sa ometenošću podrazumevaju pet prioritetnih oblasti o kojima svaka zemlja vodi računa. deca stranaca i deca sa ometenošću. U zemljama evropske unije i Amerike pod “ decom sa posebnim potrebama” se podrazumevaju nadarena deca. 3. 2. možemo zaključiti da nema jedinstvenog evropskog modela obrazovanja učenika sa ometenošću ali da postoje trendovi koje sve pomenute zemlje nastoje da prate u skladu sa svojim kulturnim. nismo imali prilike da se upoznamo sa evropskim modelima obrazovanja. planovima itd. način finansiranja. Iako je u poslednjih nekoliko godina obrazovanje učenika sa ometenošću bilo u fokusu pažnje slušne javnosti i ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Uobičajena je i praksa integracije tj. Nemačka. Hrvatska i Slovenija.4. pa je i u materijalnom pogledu skuplje: vlada uverenje da kada postanu potpuno inkluzivne predškolske ustanove ne troše više sredstava na integrisanje dece sa smetnjama u razvoju. Grčka. jer su učenici sa ometenošću obično smešteni u specijalne škole ili odeljenja. Zbog toga su vrtići zaostajali godinama u razvoju inkluzije. Ovaj sistem obrazovanja podrazumeva pomoć velikog broja službi koje su usmerene ka redovnoj školi. Švecka. zasnovana na inkluzivnim pedagoškim pretpostavkama. Ovakav sistem obrazovanja imaju: Danska. Litvanija. U prvu kategoriju se ubrajaju zemlje koje razvijaju praksu uključivanja gotovo svih učenika u redovno obrazovanje. Za to vreme deca sa posebnim potrebama mogu steći iskustvo zajedno sa redovnom populacijom dece u skoro svakoj Austrijskoj provinciji. rana intervencija. Inkluzivna edukacija se bazira na radu sa različitom decom. Najnovija istraživanja pokazuju da Nemačka i Holandija. Francuska. tako da se često pristupa alternativnim rešenjima (rad u malim grupama). Treća kategorija tretira dva odvojena školska sistema koji međusobno nisu povezani. Češka. Portugalija. Estonija. odnosno rani tretman. zbog nedavne izmene politike napuštaju ovaj obrazovni sistem I kreću se prema drugoj karakteristici (višesmerni pristupi inkluziji). Ovi sistemi obrazovanja su pod različitim zakonodavstvom. Srbija i Crna Gora. Ovakav koncept su prehvatile: Španija. stvaranja heterogenih grupa. zemlje koje imaju dva paralelna sistema su: Belgija. Holandija. i odbija razvrstavanje dece prema njihovim mogućnostima. Zemlje evropske unije i zemlje koje su kandidati za ulazak u uniju razvijaju obrazovnu politiku u pravcu uključivanja ( inkluzije ) učenika sa ometenošću u redovne škole. Luksenburg. Dodatna obuka za nastavnike tokom rada je obavezna. Preventivni i rehabilitativni efekti rane intervencije ogledaju se u poboljšanju razvojnog statusa dece sa smetnjama u razvoju i edukovanju roditelja za saradnju sa institucijama i ustanovama sistema obrazovanja. Island. Analiza modela obrazovanja učenika sa ometenošću u Evropi Austrija U Austriji se rana intervencija smatra prvim korakom ka inkluziji. Ovo rešenje smatra se prelaznim. ne služi samo za zajedničko igranje i učenje već obuhvata brigu i podršku za potrebe svakog pojedinca. Švajcarska. Osnovna barijera za efikasnu ranu intervenciju je u materijalnim sredstvima. One nude razne službe između dva sistema ( specijalnog i redovnog školstva ). Irska. ali je 1993 godine propisan za osnovne škole. Poljska. Italija. Prvi pilot projekat za inkluziju na predškolskom nivou pokrenut je u Insbruku 1978. To podrazumeva obezbeđivanje specijalnog nastavnika koji ima promenljiv stepen angažovanja. Politika obrazovnih sistema evropskih zemalja može se grupisati u tri kategorije. ali za svoj rad mora da koristi dodatni prostor i opremu. 5. 33 . Austrija. godine. Velika Britanija. Finska. Letonija. dok je legalna osnova za proces inkluzije na širem planu ustanovljena znatno kasnije. Zakon o inkluziji nije prvo donet za vrtiće. informaciona komunikaciona tehnologija u obrazovanju učenika sa ometenošću. Inkluzivno obrazovanje. Norveška i Kipar. Zemlje koje prpadaju drugoj kategoriji imaju višestruk pristup inkluziji.

Odluku o dodeli sredstava donose regioni ili specijalne komisije u školama. učenje kroz kritičko osvešćivanje. opstine su im pružale povremenu podršku za decu sa poremećajima u ponašanju i sa govornim poremećajima. planiraj i orgaizuju obrazovni rad. Dodatno obrazovanje nije sasvim obavezno ali se nastavnicima sa dodatnim kvalifikacijama daje prednost pri zapošljavanju. usklađen sa sa njihovim razvojnim odlikama. Nekoliko modela obrazovanja za decu i adolescente sa i bez poteškoća su testirane u pilot projektima. Godine je doneo značajnu promenu: od tada pa nadalje roditelji imaju izbor da li žele da njihovo dete pohađa redovnu ili specijalnu školu. Tokom 80’ih godina pokret roditelja u Austriju je imao za cilj inkluziju dece sa posebnim potrebama i teškim problemima u učenju u redovne osnovne škole. Zastupljen je i individualni rad sa svom decom. Belgija Državnim dekretom iz 2004. fizičkim ili govornim oštećenjima i u ozbiljnim problemima u ponašanju kao i sa učenicima u bolnicama. Obučavanje nastavnika za rad sa učenicima sa ometenošću zavisi od autonomnog nastavnog plana raznih pedagoških akademija u devet federalnih provincija. Potpuna permanentna inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole uz podršku specijalnih škola je besplatan prevoz od škole do kuće  obezbeđen 34 . partnersko učenje…). Podršku obrazovanju učenika sa ometenošću obezbeđuju specijalni nastavnici iz specijalnih škola ili iz patronažnih službi. obrazovnim iskustvom i sposobnošću za učenje.Takav rad zahteva znatne pedagoške i terapijske napore i uvođenje novog kurikularnog koncepta koji zadovoljava individualne potrebe sve obuhvaćene dece. a od 1997. U vreme kada su deca sa posebnim potrebama morala da idu u specijalne škole. Indikator za finansiranje je broj učenika sa ometenošću. godine zakonom je dopušteno deci sa smetnjama u razvoju da pohađaju osnovne. Profesionalci iz patronažnih službi učenicima nude direktnu pomoć za specifična oštećenja. U ovoj zemlji vlada formira specijalne škole prema njihovim potrebama. Broj predavanja varira od nekoliko nedeljno do posebnih projekata i dodatne obuke koja pokriva celokupno područje inkluzivne pedagogije. Od 1993. sluha. Razredni i specijalni nastavnik rade kao tim. Posvećeni roditelji su bili u kooperaciji sa nastavnicima i edukatorima mnogo godina. godine kojim se organizuje specijalno obrazovanje dopušta se i promoviše mogućnost da se deca sa smetnjama u razvoju uključe u redovni sistem formalnog obrazovanja kroz tri forme: a) potpunu permanentnu inkluziju b) parcijalnu permanentnu inkluziju c) privremenu inkluziju. što je dovelo da deca i adolescenti sa posebnim obrazovnim potrebama budu uključeni u osnovne skole i niže srednje škole. Tradicionalni metodi nastave postepeno se zamenjuju otvorenijim formama učenja (učenje kroz igru. Školski dokument iz 1993. godine da pohađaju srednje škole. Dodatno obrazovanje uključuje specifične kvalifikacije za rad sa učenicima oštećenog vida. Tokom '80-ih godina pokrenuto je više pilot projekata za inkluziju na školskom nivou.

 ostvaruje se na osnovu mišljenja koje daje Opšti savet za usklađivanje specijalnog obrazovanja. sluha i intelekta ali i upoznavanje sa specifičnim tehnikama. U procesu učenja se primenjuju različite metode i načini organizacije. Ovi nastavnici koordiniraju obezbeđivanje pomoći razrađuju metode rada i obezbeđuju obrazovne programe. a ostatak programa u specijalnim školama tokom cele školske godine  obezbeđen je besplatan prevoz od škole do kuće. a sve više pružaju direktnu pomoć rzrednim nastavnicima i školi. Akcenat se i kod stručnjaka u obrazovanju i kod dece stavlja na timski rad. ČEŠKA REPUBLIKA Na svim nivoima obrazovanja danas se u praksi primenjuju dve alternative: 35 . Praktična obuka se sprovodi na poslednjoj godini studija.  protokol sadrži više dokumenata sačinjenih u pisanoj formi:o plan inkluzijeo dosije učenikao ciljeve inkluzijeo podatke o neophodnoj specifičnoj opremio podatke o specifičnostima transportao delove koje je neophodno isključiti iz uobičajenog programao metode komunikacije između redovne i specijalne školeo definisane smernice saradnje tima za podršku iz specijalne škole i nastavnika u redovnoj školio definisane smernice organizacije inkluzije u redovnoj školio dogovor o pristanku službe za vođenjeo dogovor o pristanku roditeljao mišljenje transportne komisije  Jasno su propisani uslovi prekida i li promene forme inkluzije Parcijalna permanentna inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju određena predavanja u redovnim školama. roditelji i tim nastavnika. Dodatno obrazovanje je izborno i traje 1-2 godine ili 240 časova opšteg obrazovanja i 420 časova praktičnog rada u školi. Sistem formalnog obrazovanja je toliko fleksibilan da dopušta punu vertikalnu mobilnost u skladu sa potrebama učenika. Učenicima pomoć pružaju uglavnom specijalni nastavnici iz specijalnih škola i iz Centara za vođenje učenika. kao što je na primer znakovni jezik. Oni obezbeđuju informacije. Model finansiranja je zasnovan na potrebama i broju učenika i njega finansira vlada preko regiona. Privremena inkluzija  deca sa smetnjama u razvoju pohađaju sva ili samo određena predavanja u redovnim školama tokom dela školske godine. Specijalni nastavnici manje pružaju pomoć učenicima sa kratkotrajnim teškoćama. savete i pomoć razrednom nastavniku. Ovo obrazovanje se odnosi na opšte znanje o nastavnim metodama i adaptacijama nastavnih planova. Obrazovanje nastavnika uključuje sticanje osnovnih znanja o obrazovanju učenika sa ometenošću. servis za vođenje.Ono podrazumeva i sticanje specifičnih znanja o učenicima sa oštećenjem vida. a ostatak programa u specijalnim školama  obezbeđen je besplatan prevoz od škole do kućeCelokupan sistem obrazovanja smatra se inkluzivnim. a odluku o potpisivanju Protokola za inkluziju zajednički donose savet razreda. Stečena znanja čine nastavnike kompetentnim za rad u specijalnim školama ili sa učenicima sa teškoćama u učenju koji pohađaju redovne škole. što se proteže na više godina. Posebna pažnja se posvećuje radu sa roditeljima i kontinuiranom profesionalnom obrazovanju stručnjaka.

Pomoć učenicima sa ometenošću pružaju specijalni nastavnici koji imaju zadatak da savetuju i pomažu nastavnicima i roditeljima. Ono obično podrazumeva 2-3 časa predavanja nedeljno tokom 1-2 semestra. nudi se inicijalno obrazovanje o učenicima sa ometenošću. teškoće u učenju. Glavni cilj je obrazovanja osoba sa ometenošću je pružanje kvalitetnog obrazovanj. Obazovanje za nastavnike u specijalnim školama se odvija tokom desetosemestralnih specijalističkih studija koje pružaju profesionalne kompetencije za obarovanje učenika sa ometenošću. govorni poremećaji itd. Obrazovanje se stiče na Defektološkom fakultetu. specijalistički kursevi uključuju opšte i specifične predmete i specifičnu obuku o jednom tipu oštećenja prema nastavikovom izboru. Lokalne vlasti odlučuju o finansiranju pojedinačno uključenih učenika. arhitektonske barijere u školskim zgradama). ali ima otpora i kod nastavnika i roditelja. Ovi specijalizovani centri su zaduženi za pružanje pomoći koja se ogleda u kreiranju individualnih obrazovnih planova koji se prave u saradnji sa nastavnikom i učenikom. Za nastavnike redovne osnovne škole. Učenici u inkluzivnom obrazovanju dobijaju manje sredstava nego učenici koji su u specijalnim školama. U ovoj zemlji važi princip " direktnog ulaganja sredstava". i jednake šanse za uklanjanje prepreka za ostvarivanje maksimalnog nivoa obrazovanja glavni cilj je socijalna inkluzija i socijalna integracija osoba sa ometenošću. razredima ili školama Osnovna barijera za inkluzivno obrazovanje je u materijalnim sredstvima (novčane nadoknade za dodatne stručnjake. Ministarstvo za obrazovanje. Obučavanje uključuje opšte informacije o ometenosti. Pomoć se pruža preko specijalno obrazovnih centara ili preko savetovališta.a) Deca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole. mlade i sport daje novčanu podršku radi prevazilaženja barijera za inkluziju. npr. a po potrebi se za njih organizuje i specijalno obrazovanje u malim nastavnim grupama b) Kada primena prve alternative nije moguća nastava se realizuje u specijalnim grupama. Na ovaj način se finansiraju škole i učenici koji imaju lakšu ometenost. Glavni cilj edukacije dece sa posebnim potrebama je da im se pruži jednaka mogućnost za uspečno i efektivno obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Dodatno obrazovanje je obavezno i varira od 2 do 3 godine. davana je podrška i doprinos:  obrazovnim institucijama i servisima za savetovanje zdravstvenog i obrazovnog sektora  saradnji socijalnog. DANSKA Osnova za donošenje zakonske regulative u vezi inkluzije bio je trogodišnji KVIS program (’quality in special needs education’) realizovan na regionalnom i na nacionalnom planu. što znači da finansiranje nije dodeljeno opštinama već regionima. oblastima i grupama škola. pa je na osnovu preporuka pedagoških i psiholoških savetovališta Ministarstvo obrazovanja organizovalo programe u oblastima: 36 . Glavni naglasak je na učenikovim snagama i individualnim mogućnostima razvoja. Na regionalnom planu obavljan je monitoring. poštujući njegovu ometenost i stepen aktivnosti. Finansiranje može biti indirektno od centralne vlade kroz druge delatnosti. Obim sredstava zavisi od mišljenja stručnaka o potrebama učenika.  razvoju regionalnih i lokalnih programaInkluzija se shvata kao proces. provincijama.

Oni po potrebi saradjuju sa nastavnikom u učionici. 3. provincijama i grupama škola. Individualnog planiranja obrazovanja i poučavanja Saradnje škole i roditelja Restrukturisanja škole i nastavnih sredstava Profesionalnog usavršavanja menadžmenta i nastavnika Tranzicije od obaveznog ka daljem obrazovanju i zapošljavanju Koordinacije obrazovanja i dokolice Predškolskog obrazovanja Raspodele odgovornosti i zadataka. 2. 2. Ove državne specijalne škole se po potrebi bave i rehabilitacijom dece predškolskog uzrasta i preraslih osnovaca sa smetnjama u razvoju. regionalnom i lokalnom nivou i njihovoj statističkoj obradi 37 . FINSKA Reforma obrazovanja ’90-ih godina dovela je do decentralizacije sistema obrazovanja. Kurikulumom je predviđena služba za dobrobit dece koju moraju da obezbede lokalne i školske vlasti 3. Lokalna pedagoška služba je zadužena za predlaganje i praćenje pomoći koju učenik treba da dobije u saradinji sa redovnom školom. Inicijalno obrazovanje se stiče u toku četrdesetočasovnog kursa. kao alternative se nude rad u malim grupama. kao i rad u specijalnim grupama. školu i učenike i njihovoj primeni u saradnji sa različitim interesnim grupama 4. Druga mogućnost pomoći je " grupno poučavanje" koje je van učionice i u slučajevima kada je učenicima potrebna pomoć za nekoliko predmeta. Finansiranje učenika sa ometenošću se vrši na dva načina: a) opštine odlučuju kako će fondovi za obrazovanje učenika biti upotrebljeni. 6. 8. Osam škola specijalizovano je za opšte obrazovanje dece sa specifičnim smetnjama u razvoju. menadžmenta znanjem Učenicima sa ometenošću pomoć uglavnom pružaju specijalni nastavnici koji su stalno zaposleni u redovnoj školi. 7. što je omogućilo osnivanje specijalnih odeljenja u redovnim školama i povećanje broja specijalnih škola. za vreme časa. Što se više sredstava izdvaja za specijalne škole i razrede to manje sredstava za inkluzivne službe. 5.1. Za rad sa učenicima sa ometenošću u ovoj zemlji je neophodno profesionalno iskustvo od dve godine.Obaveza lokalnih vlasti i redovnih škola je uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u formalni sistem obrazovanja. b) sredstva se ne dodeljuju opštinama već regionima. Razvoju inkluzije i individualnih planova obrazovanja s obzirom na lokalnu zajednicu. odeljenjima ili školama. Proces inkluzije doprineo je: 1. Razvoju individualnih planova obrazovanja za svu decu. Ako to nije moguće. 4. Prikupljanju komparabilnih podataka obradi o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju na državnom. Cilj ovog kursa je da se obezbede posebna znanja koja se odnose na učenike sa teškoćama u učenju kao i pompć u prevazilaženju teškoća koje proizilaze iz ovakvih potreba.

U zavisnosti od lokalne obrazovne vlasti.5. koji su stalno zaposleni u školi. Specijalni nastavnici. Razvijene su različite forme saradnje redovnih i specijalnih škola. uglavnom kroz predavanja. osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.KMK. uglavnom pružaju pomoć učenicima sa ometenošću. Za niže i srednje obrazovanje nastavnici izrađuju jednu studiju nedeljno. NEMAČKA Od ‘60-ih godina u Fedaralnoj Republici Nemačkoj ustanovljeno je zasebno telo za brigu o deci sa smetnjama u razvoju . školski socijalni radnik ili školska medicinska sestra. Pokretanju više projekata za osnivanje virtuelnih škola za decu sa smetnjama u razvoju u kojima učestvuju privatna lica. Pokretanju više projekata za razvoj produktivnih modela učenja. lokalne vlasti. Studije uključuju predavanja. njegovih roditelja. Uključuju se svi nastavnici od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.Od ‘80-ih godina u okviru pilot projekata deca sa smetnjama u razvoju se integrišu u redovne škole. što je kao opšti standard prihvaćeno od 1990. Ove grupe čine svi profesionaci i direktori škole. Takođe postoje i grupe " za pomoć učenicima " kako bi se osigurali dobri obrazovni uslovi i kontrolisao napredak svakog učenika pojedinačno.Konferencija Ministarstva obrazovanja i Ministarstva Kulture . poučavanja i davanja podrške radi prevencije isključivanja dece sa smetnjama u razvoju. srednje stručne ili opšteobrazovne školeKMK skreće pažnju na:  iskustvo stručnjaka u redovnim i specijalnim školama svesti o značaju obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju  podizanje  značaj  razvoj rane intervencije koncepta inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama i redovnim školama zasnovanog na korišćenju savremene tehnologijhe i tehničkih pomagala  adaptaciju i poboljšanje lečenja i dijagnostifikovanja 38 . univerzitetski i istraživački centri 6. sluha. Ovakvo obrazovanje uključuje specifičnu obuku za specijalne razredne nastavnike koji rade saučenicima oštećenog vida. fizičke i intelektualne poremećaje. godine. svih nastavnika i svih stručnjaka koji su uključeni u pripremanje individualnog obrazovnog programa koga treba implementirati u redovne škole. Dodatno obrazovanje je obavezno i traje 12-18 meseci. Ponuđena je i izborna obuka koja. nastavniku. praktični rad i posećivanje škola. školi ili učeniku. odnosno 35 studijskih nedelja. Ovde važi decentralizovano finansiranje učenika sa ometenošću. pomoć može pružiti prosvetni savetnik. Vaspitači i razredni nastavnici imaju 1-2 studije nedeljno. državne institucije. Veći broj specijalnih škola i razreda istovremeno znači manje sredstava za inkluzivne službe. Ukoliko se odabere obrazovanje za rad sa učenicima sa ometenošću onda se stiče naziv specijalnog nastavnika. zavisno od fakulteta. Tim za " dobrobit učenika " podrazumeva saradnju učenika. Opštine odlučuju kako će fodovi biti upotrebljeni. Vlada dodeljuje sredstva opštinama a opštine imaju glavnu odgovornost za raspodelu sredstava.Ministarstvo daje individualnu podršku deci sa smetnjama u razvoju za pohađanje bilo koje redovne. zavisno od fakulteta može uključiti dodatna predavanja za predškolsko.

podrške unutar formalnog sistema obrazovanja. spojenih obrazovnih aktivnosti u redovnim školama kao i za obrazovnu saradnju između 39 .  fleksibilizaciju  davanje  davanje jednakih mogućnosti deci sa smetnjama u razvoju koja nisu obuhvaćena redovnim obrazovanjem individualne podrške svoj deci u inkluzivnom okruženju svih osoba i institucija uključenih u ovaj proces. Favorizuju se: a) otvorenije  učenje forme poučavanja i učenja: u grupama dece različitog uzrasta zadataka  diferenciranje  nedeljne  izmene  učenje promene rasporeda časova individualnih i grupnih aktivnosti svim čulima… b) Kurikulum umesto rigidnih zadataka garantuje dosta slobode u diferencijaciji planova obrazovanja s obzirom na individualne obrazovne potrebe kroz:  prilagođavanje  razvoj učenja i poučavanja interesovanjima učenika škole kao prostora za život lokalne zajednice kao prostora za učenje… institucija za obrazovanje: patronažne službe nastavnika da pokreću reformu sistema obrazovanja  razvoja c) Razvoj  stvaranje  edukovanje  zajedničko planiranje u lokalnoj zajednici… Specijalni nastavnici iz specijalnih škola ili iz socijalnih službi zaduženi su za pomoć učenicima i to na nivou preventivnih mera. brigu  brigu o okruženju škole u kojoj se sprovodi inkluzivno obrazovanje o prostoru za učenje i formama specijalnog obrazovanjaCilj KMK-a je stvaranje jednakih mogućnosti za decu sa smetnjama u razvoju kroz razvoj standarda za podršku specijalnim i redovnim školama:  podizanjem kvaliteta i širenjem mreže za inkluzivno obrazovanje.  saradnju KMK podstiče razvoj različitih aspekata obrazovanja u inkluzivnom okruženju sa heterogenim grupama.

sluha ili motorike. Dodatno obrazovanje je obavezno i traje dve godine. Proces odlučivanja je organizovan na nivou regionalnih ili školskih komisija. Italija Specijalni nastavnik je član tima škole i pruža pomoć učenicima sa ometenošću u redovnim školama. 40 . školske ekskurzije) bez obzira da li su ona uključena u školu i li ne. Oni pomažu učenicima u toku časa u učionici. Vlada finansira specijalne škole prema njihovim potrebama a pokazatelj je broj učenika sa ometenošću. Takođe postoje i pomoćni nastavnici koji su članivi tima škole i to su uglavnom specijalisti za probleme jezika ili ponašanja. Za rad sa ovom decom neophodno je profesionalno iskustvo u trajanju od pet godina. Nema posebnih propisa o programima nastavniče obuke za rad sa decom sa ometenošću. Obrazovanje nastavnika za rad se decom sa ometenošću realizuje se preko kurseva i posećivanje m specijalnih škola. Nastavnici koji rade sa slepim i gluvim učenicima dobijaju jedan dodatni semestar. provinicijama. VELIKA BRITANIJA Vlada Velike Britanije posebo promoviše inkluziju sve potencijalno osetljive i marginalizovane dece a ne samo dece sa smetnjama u razvoju. oštećenje vida i problemi u ponašanju. GRČKA Ometenim učenicima pomoć pružaju specijalni nastavnici iz specijalih škola. traje dve godine i usmereno je na razredne nastavnike. Specijalni nastavnici pohadjaju jednogodišnji kurs koji pokriva specifična znanja i praktičnu obuku. Oni indirektno pomažu i asistiraju nastavnicima sa raznim nastavnim sredstvima. npr: teškoće u učenju. Zaduženi su i za diferencijaciju nastavnih programa. Ono uključuje specifičnu obuku iz dva predmeta.Poseban akcenat stavlja se na ekspertizu i specijalizaciju stručnjaka za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Škole su u obavezi i da obezbede pristupačnost deci sa smetnjama u razvoju bez obzira da li su ona uključena u školu ili ne. Teorijska znanja se stiču na fakultetu. Finansiraju se inkluzivni programi preko ustanova koje su za to zadužene. Sa učenicima rade u okviru časa u učionici ili van učionice u zavisnosti od učenikovih potreba.redovnih i specijalnih škola. Izrada i implementacija individualnog obrazovnog plana je glavni zadatak specijalnog nastavnika. Za rad sa decom sa ometenošću neophodno je dvogodišnje iskustvo. informisanje ostalih učenika. Sredstva za finansiranje učenika sa ometenošću se ne dodeljuju opštinama već regionima. intelektualna ometenost.Dodatna obuka se odnosi na sticanje znanja o teškoćama u učenju a specifična obuka o oštećenjima vida. a praktična obuka podrazumeva pohadjanje lokalnih škola. Finansiranje obrazovanja učenika sa ometenošću je od centralne vlade kroz institucije koje imaju glavnu odgovornost za obezbeđivanje specijanih ustanova. plus dve godine praktične obuke u školi. Dodatno obrazovanje je obavezno. Redovne škole su u obavezi da ne vrše bilo kakvu diskriminaciju dece sa smetnjama u razvoju kroz kurikulum (domaći zadaci. kao i za saradnju između škole i porodice. Budući nastavnici svoje znanje mogu sticati tokom inicijalnog obrazovanja u trajanju od četiri ipo godine na fakultetu.

regiona ili škola. Viša srednja škola je podeljena u sedamnaest trogodišnjih nacionalnih programa. specijalne škole za učenike oštećenog vida. Postoje i specijalne škole koje pohađaju gluva deca sa teškoćama u mentalnom razvoju. i za posebne potrebe učenika sa poteškoćama u učenju. Školovanje dece sa ometenošću finansira država direktno ili preko opština. U ovoj zemlji opštine odlučuju kako će fondovi za obrazovanje učenika sa ometenošću biti upotrebljeni. Specijalne škole su dostupne i za decu koja imaju samo teškoće u mentalnom razvoju. 41 . Opštine su u obavezi da deci obezbede mesto u predškolskoj grupi od jeseni. Predškolsko je forma škole koja je bazirana na volonterskom radu ali je u okviru državnog školskog sistema. Zaključak Na osnovu izvedene analize modela obrazovanja dece sa ometnošću u 10 evropskih zemalja možemo doneti određene zeključke. u toj grupi dete ostaje dok ne napuni 6 godina i ne krene u osnovnu školu. onda će inklizivne službe dobiti znatno manje sredstava. Obavezno školovanje se sastoji od osnovne i “niže” sednje škole. dnevni boravak i „otvoreni“ vrtić. Uporedo sa nacionalnim programima postoje i specijalno dizajnirani. individualni programi. sluha ili govora. Dodatna obuka uključuje praktična znanja za predavanje učenicima sa ometenošću kao i strategije pomoći nastavnicima. Obrazovanje nastavnika za rad sa decom sa ometenošću je u okviru opšteg obrazovanja ili kao dodatno kroz specijalne kurseve. osnovoškolskog i srednješkolskog obrazovanja. užina. Nepostoji jedinstven evropski model obrazovanja učenika sa ometenošću.Švedska Švedski sistem brige o deci uključuje predškolske aktivnosti za decu od 1 do 6 godina starosti. te škole imaju devet razreda. Stručno usavršavanje se organizuje na nivou opštine u saradnji sa Nacionalnim institutom za obrazovanje učenika sa ometenošću. Ako opštine dodele više sredstava specijalnim školama i specijalnim razredima. Većina dece sa oštećenjem sluha. Trajanje i sadržaj ovih kurseva varira između različitih visokoškolskih ustanova. Briga o deci školskog uzrasta sastoji se od dnevnog boravka i brizi o detetu kad god je potrebna „out-of-school centres”. Način finansiranja takođe određuju opštine. i školski uzrast za učenike od 6 do 12 godina. Specijalne škole imaju deset razreda i nastoje da obrazovanje bude što približnije redovnom obrazovanju. Deca sa ometenošću su obuhvaćena obaveznim obrazovnim procesom na nivou predškolskog. Školovanje je besplatno i roditelji ne snose troškove školskog pribora i materijala. oštećenjem vida i ometene dece su u redovnoj školi. “Sami” škole. Mada gluva deca i deca sa teškim oštećenjem sluha pohađaju specijalne škole. Specijalni nastavnici u školama zaduženi su za pomoć učenicima sa ometenošću. Obučavanje tokom rada je obavezno za sve nastavnike. Opštine su odgovorne za obezbeđivanje i finansiranje pomoći školama. Predškolski sistem sastoji se od vrtića. Svi ovi programi obezbeđuju osnovna znanja za dalje više školovanje. Postoje i specijalne škole koje pohađaju tesko ometena deca koja ne mogu pohađati klasične specijalne škole. zdravstvenog osiguranja i prevoza.

........................................................17 6) INKLUZIJA U EVROPSKIM ZEMLJAMA (Austrija.Kosovo....Grčka..........................Češka................................2 2)OPŠTI PRINCIPI I RAZGRANIČENJA...........................................Bugarska...................31 42 .......................CG)..........V...........Madjarska......................Švedska)..Finska........................................15 5) INKLUZIJA U ZEMLJAMA REGIONA (Hrvatska..........................Specijalni nastavnici rade sa učenicima u redovnoj ili specialnoj školi.........Nemačka..............11 4)EDUKACIJA NASTAVNIKA U PROCESU INKLUZIJE. Način obrazovanja specijalnih nastavnika je različit i kreće se od posebnih fakulteta preko specijalističkih ili poslediplomskih studija ili kurseva....Rumunija............Italija......................Danska.......Belgija.........Bosna.......................Britanija....7 3)SALAMANKA DOKUMENT................ -LISTA SEMINARSKIH RADOVA- 1) MODELI INKLUZIJE...................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful