P. 1
temeljna nastavna umijeca

temeljna nastavna umijeca

|Views: 4,239|Likes:
Published by Ivan Ignac

More info:

Published by: Ivan Ignac on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Temeljna nastavna umijeća

CHRIS KYRIACOU: TEMELJNA NASTAVNA UMIJEĆA
1. RAZVOJ NASTAVNIH UMIJEĆA (teaching skills)
OBILJEŽJA NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • uključuje svrhovito i na cilj usmjereno ponašanje razina stručnosti odražava se kroz njihovu preciznost, ležernost i osjetljivost na kontekst može ih se poboljšati školovanjem i praksom

- umijeće uspješnog poučavanja zahtijeva razvitak sposobnosti odlučivanja (ŠTO treba uraditi) i praktičnih umijeća (KAKO ću to učiniti) NASTAVNA UMIJEĆA= raščlanjene i smislene nastavničke aktivnosti koje potiču učenje 3 VAŽNA ELEMENTA NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • znanje- o predmetu, učenicima, kurikulumu, nastavnim metodama, utjecajima drugih čimbenika na učenje i poučavanje, o vlastitim nastavnim umijećima odlučivanje- prije, za vrijeme i poslije nastave s ciljem najlakšeg postizanja predviđenih ped. rezultata radnje- ponašanje nastavnika sa svrhom poticanja učenika na učenje

- najvažnije obilježje nastavnih umijeća: to su sračunate i ciljane aktivnosti kojima je svrha uglavnom riješiti određeni problem - problem u najširem smislu: kako najlakše postići željene obrazovne ciljeve - problem u užem smislu: kratkoročni i neposredni problemi (pr. Kako smiriti učenika bez prekidanja rada?) i dugoročni problemi (pr. Koji je najbolji udžbenik?) - umijeća variraju od širokih i općenitih (pr. priprema nastavnog sata) do specifičnih (pr. koliko čekati učenikov odgovor)- popisi su teško konačno odredivi i variraju od autora do autora

1

Temeljna nastavna umijeća

POPIS TEMELJNIH NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • • • • • planiranje i priprema izvedba nastavnog sata vođenje i tijek nastavnog sata razredni ugođaj disciplina ocjenjivanje učeničkog napretka osvrt i prosudba vlastitog rada

- između tih 7 kategorija postoji interakcija tako da iz jednog područja pridonose drugom Perrot- RAZVOJNE FAZE STJECANJA I POBOLJŠAVANJA NASTAVNIH UMIJEĆA: 1. kognitivna- shvaćanje, promatranje i proučavanje nastavnih umijeća 2. praksa 3. povratne informacije- promatrač, audio-vizualne snimke i td. - treća se faza spaja opet s prvom kao dio trajnog usavršavanja što je osobna obaveza, ali i obaveza institucija u kojima radimo

2. PLANIRANJE I PRIPREMA
ELEMENTI PLANIRANJA I PRIPREME: • • • • odluka o ped. ciljevima koje se želi postići izbor aktivnosti i pismena priprema za nastavni sat- redoslijed, predviđeno vrijeme, predviđeno gradivo i materijal priprema nastavnih sredstava i pomagala odluka o tome kako pratiti i ocjenjivati učenički napredak

- potrebno je zadovoljiti potrebe učenika- kako će razni učenici doživjeti sat i kako bi to moglo potaći njihovo učenje

2

njihovu sposobnost. interese i motivaciju.smanjuje vrijeme na satu utrošeno na donošenje odluka i usmjeravanje tijeka sata .važno je gradivo dobro podijeliti na sastavne elemente te kojim će se redoslijedom ti dijelovi obrađivati.sloboda nastavnika .uzeti u obzir vrijeme održavanja sata i mogućnost potrebe ponavljanja gradiva koje nije dobro sjelo 3 .pripremanje materijala.važnost prilagodljivosti.pismene bilješke će pomoći kod budućeg planiranja (dobro je na kraju predbilježiti nove spoznaje za slijedeći sat) .prosudba vremena aktivnosti .određuju se prema sadržaju učenja.usmjeravanje nastavnog sata stanju na terenu. ali odluka o tome koliko važnosti pridati pojedinim temama ovisi o nastavnikovom mišljenju o njihovoj važnosti i težini .Temeljna nastavna umijeća SVRHE I FUNKCIJE PLANIRANJA: . s iskustvom je učitelju lakše prijeći na neplaniranu.potrebe učenika.promišljanje o vrsti učenja na satu i povezivanje ped.opisuju aspekte učenja učenika • • oni koji pridonose intelektualnom razvoju oni koji doprinose socijalnom razvoju .promišljanje o ustroju i sadržaju nastavnog sata. postavke koje treba ponoviti i sl) . izvora i pomagala na vrijeme (zadatak za učenike koji prije završe aktivnost.mora biti povezan s općim kurikulumom. a da pri tome čine intelektualno smislenu cjelinu i olakšavaju učenje ODABIR NASTAVNIH AKTIVNOSTI: . a ne prema aktivnosti .uzeti u obzir kontekst nastavnog sata. ciljeva s nastavnim satom i onim što znamo o učenicima . ali stanjem u razredu primjereniju aktivnost PEDAGOŠKI CILJEVI: . reakciju na aktivnost .ciljeve treba povezati s prošlim i budućim radom učenika IZBOR SADRŽAJA: .

promatranjem…) 3. primjereni i standardizirani (svaki se učenik ocjenjuje na jednak način) .treba reagirati na povratne informacije.formalno i redovito praćenje učeničkog napretka i rezultata je obavezno .brzo propitivanje pri izmjeni aktivnosti.didaktički materijalni mogu već postojati.promatrati lica .treba učenicima pružiti mogućnost da uče na različite načine (ne nužno unutar jednog sata) .prvenstveno se odnosi na pripremu svih resursa i materijala (razmještaj klupa.Temeljna nastavna umijeća . pismeno.utjecaj drugih aktivnosti .) .odluka o tome koliko će se učenika ocijeniti određenog sata i kako .način rada jednako je važan kao i sadržaj rada 4 .materijali za praćenje i ocjenjivanje moraju biti valjani (ocjenjuju ono što tvrde da ocjenjuju). domaće zadaće PRIPREMANJE NASTAVE . IZVEDBA NASTAVNOG SATA NASTAVNIKOVO PONAŠANJE .pričekati da učenici kažu što ne razumiju i aktivno (pitanjima) provjeravati njihov napredak . fotokopiranje radnih listića i sl. zanimanje i motivaciju učenika .jedna vrsta aktivnosti zahtijeva dovoljno vremena da se učenici osposobe unutar nje organizirati i održavati koncentraciju i rad PRAĆENJE I OCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKA: . testovi.aktivnosti moraju pobuditi i održavati pozornost.važnost raznovrsnosti i primjerenosti nastavnom satu .potrebno je koristiti različite materijale i vrste odgovora (usmeno.priprema nastavnih materijala. ponavljanje.proba i provjera tehničkih pomagala . a možemo ih izraditi i sami MATERIJALI ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE .

otvorena (više odgovora)≠zatvorena pitanja (jedan odgovor) .tumačenje je često usporedno s postavljanjem pitanja .izmjena učenikovih i nastavnikovih tumačenja.važna je jasnoća .po potrebi potpitanja .ne prozivati učenika prije nego li se kaže pitanje jer se tako zadržava pažnja 3.govor treba biti tečan i pri tome treba gledati sve učenike redom i to u oči PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI KOJIMA SE NASTAVNIK MOŽE POSLUŽITI: • nastavnikove usmene aktivnosti uglavnom ovise o nastavniku 1.dobro je koristiti glas i govor tijela za odražavanje pažnje učenika .nastavnik odlučuje o rasporedu klupa i o tome koliko će voditi i usmjeravati raspravu 5 .Temeljna nastavna umijeća .dobra priprema omogućava bolji osjećaj an satu . raščlamba i prosudba) ≠ pitanja „nižeg“ tipa (prisjećanje i nabrajanje) .obuhvatiti što više učenika .treba pratiti i provjeravati razumijevanje slušača 2.ne može trajati cijeli sat jer se učenici teško mogu koncentrirati tako dugo.rječnik mora biti prilagođen učenicima . opušten. postavljanje pitanja .potrebno je biti siguran.korištenje primjera. samouvjeren i svrhovit kako bi se potaklo zanimanje za nastavu .pitanja „višeg“ (logično razmišljanje. usmeno izlaganje .povećati spoznajne zahtjeve kroz nizanje pitanja . objašnjavanje svrhe nastavne jedinice. stajališta i pitanja . vođenje razredne nastave . dobro je da su vezani uz život učenika .iskoristiti učeničke odgovore.čak i netočne . povezivanje s prethodnim nastavnim jedinicama) .najčešće se javlja na početku sata (privlačenje pozornosti. treba biti što kraće .bitan je optimizam .pitanja moraju imati svrhu i biti prilagođena učenicima .

prati rad i pomaže učenicima 4.treba pripremiti materijale i dati precizne upute za rad .mogu se provesti uz malo ili nimalo nastavnikovog sudjelovanja .Temeljna nastavna umijeća .proizlaze iz sklonosti nastavnika određenim aktivnostima učenja u poučavanju • • formalni (tradicionalni).suradničke aktivnosti omogućuju razmjenu ideja.u jednom razredu nije moguće radom odgovoriti na omiljeni stil svakog učenika . 8. rasprave u skupinama .loše oblikovane i netočne izjave se moraju izlučiti kroz razgovor.individualne aktivnosti omogućuju učenicima da rade svojom brzinom . 9. 7.učenici moraju raspolagati određenim sposobnostima za ovaj oblik rada . 6.aktivno učenje je poticajnije STILOVI POUČAVANJA: . manja kontrola nastavnika . drugačija organizacija prostora.teško je podijeliti nastavnike u ove dvije kategorije jer najčešće kombiniraju STILOVI UČENJA: . vođene aktivnosti… neformalni.nije lako odrediti.dobro je da učenik razvije djelotvorno učenje i stilovima kojima je manje sklon PRILAGODBA AKTIVNOSTI UČENICIMA: 6 . praktične vježbe projekti rješavanje problema radni listići kompjuterske igre dramatizacije 10.usmeno izlaganje. a ne prekidati i nemilosrdno pobijati • obrazovne zadaće .proizlaze iz sklonosti učenika određenim aktivnostima učenja i zadacima . komunikaciju i smisao za rad u grupi (najbolje od 2 do 6 članova) . 5. a i variraju ovisno o pojedincu .grupni rad.nastavnik kruži po razredu.

molim. poticajni i primjereno zahtjevni .aktivnosti en smiju biti niti prelagane niti preteške.da se od slabijih ne prestane više očekivati) . da nastavni sat počne prilično brzo nakon vremena službeno predviđenog za njegov početak .dobro pripremljena i pregledna školska ploča.provjeriti kvalitetu i primjerenost temi . nove riječi. ploča i grafoskop.natuknice.metoda skela = stručno mentorstvo grupi učenika u nekoj aktivnosti .ne govoriti dok pišeš po ploči! .pokazatelj standarda kvalitete rada koja se očekuje i od učenika .na raspolaganju je širok raspon izvora i materijala .nakon početnog komešanja treba dati nedvosmislen i jasan znak za početak sata („Pažnja. moraju ostvarivati optimalni napredak . upute za zadatak. VOĐENJE I TIJEK NASTAVNOG SATA POČECI. PRIJELAZI I SVRŠETCI .dobro je i grupiranje učenika u skladu sa sklonostima i(li) sposobnostima (oprezno.uvijek od učenika očekivati malo više.stariji vršnjaci mogu pomagati mlađima UPOTREBA IZVORA I MATERIJALA: .uzeti u obzir interese i potrebe učenika .“) 7 . popis učeničkih ideja koje će se poslije analizirati . ali i prisniji kontakt između učenika i učitelja .treba organizirati izvore i materijale tako da učenici ne moraju dugo čekati da dođu do njih . tj.darovitijim i slabijim učenicima dobro je zadavati zadatke koji će njima biti zanimljivi.grupe heterogenih sposobnosti omogućuje lepezu sposobnosti .nastava se prilagođava učenicima i individualnim radom (= vođenjem) kojim se omogućava stručna pomoć.važnost točnosti.Temeljna nastavna umijeća . podsjetnik.poticajno .šk.istaknuti učenicima da su izvori zajednički i da s njima treba biti pažljiv 4.

nastavnik odlučuje kada će i kako načiniti prijelaz. „skokoviti“ su potrebni samo iz opravdanih pedagoških razloga .tako se stvara uspješan uvod u nastavni sat koji će olakšati učenje tijekom nastave .).na kraju dati nekoliko pohvalnih riječi u vezi s naučenim gradivom.ne dati im da se počnu pakirati prije znaka .najava teme ili kratka aktivnost koja se mora obaviti . poticaj motivaciji i zalaganju 8 .dobre upute smanjuju skokovitost .mentalni se okvir izgrađuje i provjerom jesu li svi spremni .pripremanje učenika na završetak sata.praktična korist.sat treba završiti na vrijeme .konstruktivne i korisne povratne informacije učenicima valja dati kao podršku i poticaj za daljnji napredak. nastavni je sat predug ili prespor… .osmišljene aktivnosti moraju iti pedagoški djelotvorne i u kojima će učenici imati što raditi . prikupljanje opreme… .ako se svi nisu umirili to treba i pokazati jer ako se počne sa satom dok svi en paze to će biti znak drugima da niti oni ne moraju paziti .aktivno i pasivno praćenje omogućuju nastavniku da spozna kako najbolje potaći suradnju .ne dati da izgube disciplinu ODRŽANJE UČENIČKOG SUDJELOVANJA .zadavanje zadaće.ako treba aktivnosti se mogu produljiti .nakon toga treba uspostaviti pozitivni mentalni okvir povezivanjem sata s prethodnim aktivnostima („Sjećate li se da smo prošlog tjedna…“ ili „Može li mi netko reći što je…“ i sl.Temeljna nastavna umijeća .prijelazi među aktivnostima trebaju biti „glatki“. nekoliko zaključaka ili sažetaka o postignutom .dodatne upute pojedinim učenicima i opomene mogu se izreći individualno da se ne prekida ili odgađa aktivnost drugih .mnogo je razloga za pad učeničke pozornosti.što manje prekidati tijek sata .zanimanje za nastavu može se održati ako se učenicima točno kaže koliko će vremena i truda morati uložiti u pojedini zadatak ili aktivnost.tako da na vrijeme završe i sat se dalje nastavi .preduga aktivnost. ali i signal učenicima da se njihov rad prati.

na koji način i s kojim ciljem? .kad poraste galama preporuča se reći nešto o radnom ugođaju koji očekujemo (pr.Temeljna nastavna umijeća POTPORA NASTAVE -„društveni element“.promatrač se ne treba dulje zadržavati u skupinama jer time može kočiti rad skupine .učenicima treba naznačiti vremensko ograničenje .zahtijeva organiazciju. a ne se žaliti općenito (pr.kompjuterski programi.smjene u nedostatku kompjutera KRETANJE UČENIAK I GALAMA .kretanje i galama su poželjni kada imaju svrhu („organizirani kaos“). izvještavanje o rezultatima .ako se oprema dijeli dobro je napraviti raspored . „Manje galame!“) .rad u grupama.učenici moraju biti na svojim mjestima .organizacija razgovora prilikom aktivnosti . o čemu.nepostojanje standarda.“).u razrednoj raspravi treba govoriti jedan po jedan učenik. svi moraju dobro čuti što se govori .ako se rezultati trebaju čekati dobro ju je spojiti s nekom drugom aktivnosti .pravila kada tko smije ustati i šetati .tko može s kime razgovarati. a ne kad su samo metež 9 . zadatak mora biti jasan.praktične aktivnosti. „Neka govori samo jedan član grupe.potrebno je održavati primjereni nadzor nad kretanjem učenika u učionici i zadržati galamu na podnošljivoj razini .kod svakog je profesora drugačije . kada. gdje.ne smije se dopustiti žamor ili nekakva popratna buka .

smireno rješavanje učeničkog neposluha . ali izazovna Treba iskoristiti: .„brižna nježnost“ u odnosu s učenicima . mogućnost izbora.snažno utječe na učenikovu motivaciju i odnos prema učenju USPOSTAVA POZITIVNOG RAZREDNOG UGOĐAJA . srdačan.učenikova znatiželja.red.teme vezane sa životnim iskustvima učenika. poticajan i sređen ugođaj .važno je da nastavnik ima visoka očekivanja od učenika.3 najvažnija utjecaja na učenikovu motivaciju u razredu: • • • unutarnja motivacija.realna. uči za sebe vanjska motivacija.umješna upotreba nastavnikove pohvale čini je snažnim motivatorom 10 .važan čimbenik potreban za stvaranje pozitivnog razrednog ugođaja . RAZREDNI UGOĐAJ . radni.Temeljna nastavna umijeća 5.povezivanje truda i uspjeha učenika s opipljivim nagradama i povlasticama .a to je da su učenici i njihovo učenje silno važni .što manje gubitaka vremena . opušten. pokazivanje kako su im se kompetencije povećale .vanjsku motivaciju.uzajamno poštivanje i razumijevanje MOTIVIRANJE UČENIKA .aktivnosti kao sredstvo postizanja nekog cilja izvan same aktivnosti učenikovo očekivanje (ne)uspjeha .nagrade ne smiju biti pretjerano natjecateljske (npr.to je svrhovit. knjiga) jer može loše djelovati na slabije učenike .pozitivan se razredni ugođaj uglavnom temelji na implicitnim vrijednostima koje prožimaju nastavu.unutarnju motivaciju.djelotvorna organizacija i ustroj nastavnog sata .

moraju osjećati da uz uložen napor mogu uspjeti. odgovarajuća oprema.pružanje dobrog primjera za ono što se od njih očekuje . dobra vidljivost nastavnika i ploče .ukazivanje na važnost neke teme ili aktivnosti. da uspjeh ovisi o njima ODNOS S UČENICIMA . plakati .razmještaj klupa. ohrabrujući.nije dio samog sata.Temeljna nastavna umijeća . učeničkog svjetonazora te koncepcije osobnog djelovanja i mogućnosti izbora .osobno zanimanje za napredak pojedinih učenika.kod učeničkih pogrešaka treba dati uputu kao pomoć. pohvalni i opuštajući potiču učeničku samosvijest . dobrim rezultatom na testovima… . ugodna svjetla i prozračna učionica kod učenika razvija pozitivna očekivanja od nastave . zadržavanje autoriteta pri tome POVEĆAVANJE UČENIČKE SAMOSVIJESTI I SAMOPOUZDANJA .učenici najbolje uče kada se taj odnos temelji na uzajamnom poštovanu i razumijevanju .praćenjem na satu i brzom i poticajnom pomoći treba što više smanjiti frustracije koje bi loše pripremljena aktivnost mogla stvoriti kod učenika .pokazivanje učenicima da ih se razumije (primjećivanje stvari koje ih se tiču) .povezivanje komentara s njihovim potrebama i minulim radom IZGLED I SASTAV RAZREDA .stručnost u radu odaje brigu za učenika i njegovo poštivanje .snažan utjecaj formalnog.razborita upotreba humora.povezivanje s željenim kvalifikacijama.očekivanje uspjeha. osobnog razvoja.izloženi učenički radovi.pozitivni komentari. a ne prijekor .ne smije se isticati neuspjeh učenika uspoređujući ih s odlikašima . ali snažno utječe na razredni ugođaj .izgled nastavnika također govori o njemu .govor tijela odašilje neverbalne poruke . poticajni.ne se ponašati netrpeljivo i s visine prema učeniku koji ima problem . ali i skrivenog kurikuluma na učenike .treba isticati važnost cijele osobe.treba biti funkcionalan.neuredne klupe treba posložiti prije početka sata 11 .čista i uredna prostorija.

dugotrajan umni napor. DISCIPLINA = red potreban da bi učenici djelotvorno učili . bezrazložno odlaženje s mjesta. ometanje drugih učenika.miješani razredi poručuju da su svi jednako važni . nego i o očekivanjima učenika i o običajima škole .rjeđi su ozbiljni tipovi neposluha: verbalna agresija.najvažniji uzroci neposluha: dosada. školski uspjeh) utječe na očekivanja učenika.razred sastavljen po nekom kriteriju (pr.utjerivanje straha u kosti kao strategija gušenja neposluha je nepoželjno jer usporava uspostavu pozitivnog razrednog ugođaja PRIRODA UČENIČKOG NEPOSLUHA . odsutnost duhom. nedostatk negativnih posljedica USPOSTAVA AUTORITETA .disciplina ne ovisi samo o ponašanju i očekivanju nastavnika. emocionalni problemi.Temeljna nastavna umijeća .ovisi o 4 najvažnija obilježja nastavnikove zadaće: • iskazivanje statusa 12 . nemogućnost da se izvrši aktivnost.najčešće su vrste učeničkog neposluha: brbljanje. ali i nastavnika. neizvršavanje zadaće. negativan odnos prema školi i učenju.bitno je da se ne obeshrabre skupine koje se smatra prosječnima ili ispodprosječnima 6. tjelesna nasrtljivost .važno je imati na umu da su za postizanje potrebnog reda važnija umijeća djelotvornog poučavanja nego odnos nastavnika prema učeničkom neposluhu .potrebna da se organizira učenje.is sastav razreda je važna poruka . galama. kašnjenje na nastavu . niska školska samosvijest (učenici se teško upuštaju u aktivnost iz straha od neuspjeha). druželjubivost. upadice. neprihvaćanje autoriteta. a ne kao izvor moći .

uspostava jasnih pravila ponašanja i očekivanja u vezi s učeničkim ponašanjem te nametanje svog stajališta u situaciji izbijanja sukoba • uspješno rješavanje učeničkog neposluha .potiče u učenika osjećaj ponosa i samopoštovanja te vrijednosti • organizacijski nadzor u učionici .reagirati na manji neposluh kako ne bi došlo do većeg KAKO PREDUHRITTI UČENIČKI NEPOSLUH .pomno praćenje učeničkog ponašanja i rada za vrijeme nastave (podsjećati se dok ne prijeđe u naviku) • • • • • • • • • • pogledom preletjeti po razredu kružiti po prostoriji gledati učenike u oči pravilno rasporediti pitanja.pokazati da puno znamo o nekoj temi ili predmetu.slobodno hodanje prostorijom.nekoliko pitanja jednom učeniku bit će znak da se uključi u raspravu iskoristiti blizinu.iznenađen i strog pogled da pokažemo ako nismo zadovoljni.dati učeniku o znanja da je primijećen neposluh uočiti neuljudnost.to isto učenici ne smiju raditi za vrijeme sata • kompetentno poučavanje . držanjem.približiti se pričalicama umjesto prekidanja tijeka sata zbog njih pružiti pomoć mijenjati aktivnosti ili brzinu rada ako je prebrzo ili presporo uočiti neposluh.uzeti u obzir kontekst . da nas zanima i da možemo stručno organizirati nastavne aktivnosti .Temeljna nastavna umijeća .opuštenim. sigurnim ponašanjem i samopouzdanjem koje se iskazuje glasom. a ako to nije dovoljno treba progovoriti premještanje učenika ako je potrebno nakon što ih se na vrijeme upozori na to UZROCI NEPOSLUHA I SAVJETI 13 . započinjanje razgovora i usmjeravanjem aktivnosti. izrazom lica i gledanjem u oči .dio odnosa učenika prema nastavniku dolazi iz njegova doma i stava roditelja .

ne preklinjati izraziti zabrinutost (za interese drugih kojima neposluh smeta) izbjegavati ljutnju istaknuti što je potrebno činiti.jasnoća i strogost u tonu i sadržaju.tihi šapat. a ne učenika (ličnost) prekoriti učenika osobno.u slučaju većeg problema treba se posavjetovati s kolegama.njima se valja služiti rijetko i uz umješno poučavanje . gledanjem učenika u oči i kratkom pauzom prije nastavka aktivnosti pojačava se dojam izbjegavati sukobe. a ne pred cijelim razredom. javni prijekor bez spominjanja imena prijestupnika (manje ometa i nastavu) sprečavanje da ne dođe do neposluha djelotvornije je nego eventualne strategije kad do njega već dođe može se reći koje je pravilo prekršeno i zašto izbjegavati neugodne prijekore (ponižavajuće) izbjegavati nepravedne usporedbe biti dosljedan.obilježja umješnog i djelotvornog služenja prijekorima: • • • • • • • prekoriti stvarnog krivca čvrstoća. a ne se općenito žaliti pojačati psihološki učinak.Temeljna nastavna umijeća .važno je da učenik razmisli o svom ponašanju i posljedicama .povezanost prijekora s dosljednim očekivanjem izbjegavati prazne prijetnje koje nemamo namjere ostvariti 14 . eventualno pozvati roditelje i(li) neke druge ustanove u suradnju PRIJEKORI = verbalna upozorenja ili komentar nastavnika koji odražavaju njegovo nezadovoljstvo neposluhom učenika .neverbalno.prilikom davanja savjeta učeniku važno je dopustiti da on govori kako bi shvatio da neposluh nije u njegovu interesu i da bi obećao da će se ubuduće ponašati pristojno .ne se dati uvući u svađu (ako je učenik prenapet bolje je odgoditi prijekor i potražiti uzrok i dati savjet) .na emocionalnu reakciju učenika na prijekor bolje je pozvati ga na razgovor nakon sata nego raspravljati na satu • • • • • • • • kritizirati ponašanje.

prekoriti učenika i naznačiti da se to neće tolerirati niti kod drugih KAZNE .Temeljna nastavna umijeća • • izbjegavati prekoravati cijeli razred.možda nisu svi krivi egzemplarni prijekor.ako učenički neposluh potraje .u školi se koristi u sve tri svrhe.3 najvažnije svrhe: • • • odmazda.objasniti mu . sastavci .formalni čin (≠prijekora) koji učeniku treba biti neugodan.pomoći učeniku shvatiti moralni prijestup .važno je da učenik shvati da je ona u njegovu interesu. ali bi rehabilitacija trebala biti najvažnija jer uključuje odgojni element Nedostaci: • • • • • • • neprimjeren model ljudskih odnosa potiču zabrinutost i zlovolju kratkotrajan učinak „početnog šoka“ potiču na osmišljavanje načina kojima bi se izbjegle ne potiču dobro ponašanje. a koji mu treba pomoći da se ubuduće pristojno ponaša .da učenici izbjegavaju neželjeno ponašanje zbog straha od posljedica rehabilitacija.ne smije se zahtijevati da za kaznu doma čine nešto što su trebali u školi jer se nastavno gradivo en smije smatrati kaznom • ostanak „u kazni“.moralno zaslužena kazna nakon prijestupa zastrašivanje. nego služe za gušenje neposluha ne rješavaju uzrok neposluha usmjeravaju pozornost na neposluh Vrste kazni: • pismene zadaće.prepisivanje.zadržavanje učenika za vrijeme odmora ili poslije škole da nešto radi ili en radi ništa 15 .

lako se može doživjeti osvetoljubivim i nepravednim (npr.ako dođe do sukoba treba: • • • • • • zadržati mir i objektivno sagledati situaciju smirivati situaciju biti svjestan eksplozivnosti situacije poslužiti se svojim društvenim umijećima kako bi situacija ispala manje neugodna pokušati spasiti i svoj i učenikov obraz zatražiti pomoć ako je potrebno DRUGI POSTUPCI: 16 .mora se povezati s politikom škole prema disciplini .moraju biti pravodobne.Temeljna nastavna umijeća • • • • • • gubitak povlastica.neposredno nakon neposluha. i primjerene prekršaju .sustav negativnih bodova koji se zbrajaju u kaznu zabrana dolaska na nastavu. zabrana izleta) isključenje s nastave verbalno zastrašivanje.nedostatak je da može izazvati sukob obavještavanje ravnatelja i(li) roditelja.najčešće „čistilište“ prije prelaska u novu školu .mora učenicima biti odbojna (npr.kazne su kontraproduktivne u situacijama koje se mogu riješiti razgovorom i pomoći kod učenja .nedostatka je da se učenik može osjećati označenim pa se tako i ponašati simboličko kažnjavanje.učenik može reagirati: • • • • jer je napet zbog problema s učenjem smatra disciplinsku mjeru nepravednom zbog tjelesnog ili verbalnog zastrašivanja jer izbjegava neku aktivnost zbog straha od neugode . nije dobro ako oni priželjkuju da ih se isključi s nastave) SUKOBI .

usporedba s očekivanim standardom motivirati učenike osigurati evidenciju napretka poslužiti kao izraz sadašnjih postignuća ocijeniti učeničku spremnost za buduće učenje.obećati učeniku unaprijed određenu nagradu bude li se dobro ponašao (npr.razgovor s roditeljima .među nastavnicima dogovoreno promatranje učenika i pisanje izvještaja na temelju kojih se donosi sud o učenikovu ponašanju .uvjetovani dogovor.standard postignuća na svršetku određenog obrazovnog razdoblja 17 . OCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKA = aktivnosti kojima se prati učenikov uspjeh SVRHE OCJENJIVANJA: • • • • • • • osigurati nastavnicima povratne informacije o učeničkom napretku osigurati učenicima povratne informacije.kao znak jesu li učenici spremni za određeni tip učenja dokaz o djelotvornosti nastavnika i škola Opasnosti: • • • učenikovo razočaranje koje ga može odvući u začarani krug sve slabijeg uspjeha oduzimanje previše vremena nastavnicima i učenicima usmjeravanje na uspjeh dobrih učenika nauštrb kvalitete obrazovanja u razredu VRSTE OCJENJIVANJA: • • formativno.da se smire i razmisle .Temeljna nastavna umijeća .prostorije za neposlušne učenike. neka aktivnost) . pruža savjete i podatke za budući rad sumativno.bihevioralni pristup nagradama i kaznama 7.usmjereno na pronalaženje grešaka i manjkavosti u učeničkom radu.

praćenje mora biti ispitivačko i aktivno . završna ocjena jednokratno. ali precizno određuje poteškoće u učenju ili probleme interno.ocjenjivačke aktivnosti koje su osmislili ispitivači izvan škole neformalno.ocjenjivanje aktivnosti u hodu temeljeno na neposrednom promatranju rada učenika ocjenjivanje na temelju završnog proizvoda.završna ocjena temeljena na standardu postignuća postignutom isključivo na svršetku tečaja ili programa objektivno. najboljih 10% učenika.ocjenjuje se učenik na temelju toga je li zadovoljen određeni opis postignuća bez obzira na druge učenike dijagnostičko.odličan.dio sata određenog nastavnika koji ga je osmislio eksterno.predavanje rada sa svrhom da ga se ocjeni Kontrastivni parovi tipova ocjenjivanja: • • • • • • formativni – sumativni utemeljeni na normama – utemeljeni na mjerilima unutarnji – vanjski neslužbeni – službeni trajni – jednokratni ocjenjivanje postupaka – ocjenjivanje završnog proizvoda OCJENJIVANJE AKTIVNOSTI U RAZREDU .ocjenjivanje se unaprijed najavi i omogućuje se priprema trajno.utemeljeno na praćenju rada u razredu formalno.treba se služiti raznovrsnim ocjenjivačkim aktivnostima 18 .na temelju standarda postignuća u raznim oblicima ocjenjivanja. …) ocjenjivanje na temelju mjerila.učenikov uspjeh mjeri u usporedbi s uspjehom drugih učenika (pr.poklapa se s formativnim.Temeljna nastavna umijeća • • • • • • • • • • • • normativno.visok stupanj podudarnosti ocjena različitih ocjenjivača ocjenjivanje postupaka.

korist od evidencije učeničkog napretka ovisi o tome koliko se ti podaci upotrjebljujusuviše podrobna ili neupotrebljiva evidencija je traćenje vremena .refleksivno poučavanje= kritičko promišljanje o vlastitom radu u nastavi i potrebno ga je poticati kao dio svakodnevnog rada nastavnika . a ne pokušava se osvrnuti na svoj rad u cjelini 19 . treba biti brižno osmišljena.treba imati na umu niz važnih momenata: pravednost.dva najvažnija aspekta: • • ustanoviti KOJA je obilježja vlastite nastave potrebno usavršiti (sam ili uz pomoć) KAKO najbolje poboljšati soj rad na određenom području.domaće zadaće – povratna informacija kako učenik radi bez tuđe pomoći. primjena naučenog .formalnog programa istraživanja OCJENA VLASTITOG RADA U RAZREDU . a ne samo kritizirati 8. a ne buditi strah . treba varirati različite vrste i oblike ocjenjivanja.većina nastavnika kreće u promišljanje zbog nekog problema koji ih muči. OSVRT I PROSUDBA VLASTITOG RADA .standardizirani i normirani testovi omogućuju nastavniku da usporedi rezultat s očekivanim rezultatima za učenike određene dobi OCJENJIVAČKA AKTIVNOST U PRAKSI . mora se održavati u primjerenim okolnostima.istaći što treba uraditi.Temeljna nastavna umijeća . učenje novog. učenike valja obavijestiti.izvješća roditeljima trebaju biti pravedna i informativna.važno je učenicima objasniti što se od njih očekuje i pripremiti ih za ocjenjivanje za koje se odlučimo .kratki testovi trebaju biti poticajni. povezanost s pedagoškim rezultatima koje si je odredila škola.program usavršavanja .samostalno ili unutar nekog akcijskog istraživanja tj. ocjenjivanje treba biti valjano… . korisne za razvitak učeničkih organizacijskih sposobnosti i radnih navika.

komentari o satu.od nastavnika se traži da razmisli o svome radu i području kojeg bi voljeli poboljšati. upitnikom. treba shvatiti način nastavnikova razmišljanja . molbom da vode dnevnik OCJENJIVANJE NASTAVNIKA 4 najvažnije faze: • • • • predocjenjivačka faza.podizanje pitanja i problem ana višu razinu. variraju formatom i sadržajem .osim upitnika mogu se u ocjenjivanju rada kolega koristiti i ocjenske ljestvice.razrađenije.oni koji se nastoje osvrnuti na svoj ard u cjelini najčešće se služe nekom formalnom shemom.treba naznačiti da promjena ne mora značiti da je dosadašnja nastava bila manjkava ili da je nastavnik loš .pr.razgovorom.pažljivo priopćavanje povratnih informacija.dogovoreno ocjenjivanje RASPOREĐIVANJE VREMENA .Temeljna nastavna umijeća .ocjenjivač i nastavnik trebaju imati suradnički odnos temeljen an povjerenju i poštovanjuravnopravnost . u promišlajnje treba uključiti i druge aspekte njegova arda promatranje u razredu razgovor faza promjene.pripreme.audio ili videovrpcom prikupljanje povratnih informacija od kolega koji su nazočni na našim satovimadobro je i promatrati druge prikupljanje povratnih informacija od učenika. povratne informacije mentora PRIKUPLJANJE PODATAKA O VALSTITOM SADAŠNJEM ARDU Metode: • • • • vođenje dnevnika.nekoliko važnih elemenata: 20 .poslije sata ili radnog dana snimanje nastave. podrška i pomoć nastavniku da provede dogovoreni razvojni program .mapa rada profesora. popis pitanja vezanih uz praksu .

stavljanje događaja u perspektivu.kratkotrajno/srednjoročno/dugoročno uskladiti vrijeme sa zadaćama (koristiti vrijeme kada smo najdjelotvorniji) brzo rješavanje manje važnih zadaća ne odugovlačiti biti realan znati reći „ne“.odrediti što izaziva stres i zašto te odlučiti što poduzeti kako bi se protiv njega uspješno borili „palijativne“ tehnike. emocionalni odmak.različiti izvori .razmisliti nismo li za neke i sami odgovorni .tehnike ublažavanja stresa kada on ne nestaje (pr.dogovaranje s kolegama. sagledavanje s drugih strana. podjela zadaćnica i slično) .nešto prebaciti na nekog kolegu koji je bolji u tome za što nama treba sto godina ili na učenika (pr.uglavnom nastaje kad nastavnici smatraju ugroženim svoje dostojanstvo ili zdravlje u neugodnoj situaciji .Temeljna nastavna umijeća • • • • • • • • • svijest o vremenu odrediti prioritete planiranje vremena.ne natrpavati se nepotrebnim delegirati posao.ne stvarati dodatne pritiske učenicima u neko ispito vrijeme ako se to može izbjeći STRES . prepričavanje problema) .probleme treba rješavati što prije .održati ravnotežu između poslovnog i osobnog života 21 .umanjuje kvalitetu poučavanja jer smanjuje zadovoljstvo poslom pa čak i kvalitetu komunikacije s učenicima Načini borbe protiv stresa: • • tehnike „neposredne akcije“.

Temeljna nastavna umijeća 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->