Temeljna nastavna umijeća

CHRIS KYRIACOU: TEMELJNA NASTAVNA UMIJEĆA
1. RAZVOJ NASTAVNIH UMIJEĆA (teaching skills)
OBILJEŽJA NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • uključuje svrhovito i na cilj usmjereno ponašanje razina stručnosti odražava se kroz njihovu preciznost, ležernost i osjetljivost na kontekst može ih se poboljšati školovanjem i praksom

- umijeće uspješnog poučavanja zahtijeva razvitak sposobnosti odlučivanja (ŠTO treba uraditi) i praktičnih umijeća (KAKO ću to učiniti) NASTAVNA UMIJEĆA= raščlanjene i smislene nastavničke aktivnosti koje potiču učenje 3 VAŽNA ELEMENTA NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • znanje- o predmetu, učenicima, kurikulumu, nastavnim metodama, utjecajima drugih čimbenika na učenje i poučavanje, o vlastitim nastavnim umijećima odlučivanje- prije, za vrijeme i poslije nastave s ciljem najlakšeg postizanja predviđenih ped. rezultata radnje- ponašanje nastavnika sa svrhom poticanja učenika na učenje

- najvažnije obilježje nastavnih umijeća: to su sračunate i ciljane aktivnosti kojima je svrha uglavnom riješiti određeni problem - problem u najširem smislu: kako najlakše postići željene obrazovne ciljeve - problem u užem smislu: kratkoročni i neposredni problemi (pr. Kako smiriti učenika bez prekidanja rada?) i dugoročni problemi (pr. Koji je najbolji udžbenik?) - umijeća variraju od širokih i općenitih (pr. priprema nastavnog sata) do specifičnih (pr. koliko čekati učenikov odgovor)- popisi su teško konačno odredivi i variraju od autora do autora

1

Temeljna nastavna umijeća

POPIS TEMELJNIH NASTAVNIH UMIJEĆA: • • • • • • • planiranje i priprema izvedba nastavnog sata vođenje i tijek nastavnog sata razredni ugođaj disciplina ocjenjivanje učeničkog napretka osvrt i prosudba vlastitog rada

- između tih 7 kategorija postoji interakcija tako da iz jednog područja pridonose drugom Perrot- RAZVOJNE FAZE STJECANJA I POBOLJŠAVANJA NASTAVNIH UMIJEĆA: 1. kognitivna- shvaćanje, promatranje i proučavanje nastavnih umijeća 2. praksa 3. povratne informacije- promatrač, audio-vizualne snimke i td. - treća se faza spaja opet s prvom kao dio trajnog usavršavanja što je osobna obaveza, ali i obaveza institucija u kojima radimo

2. PLANIRANJE I PRIPREMA
ELEMENTI PLANIRANJA I PRIPREME: • • • • odluka o ped. ciljevima koje se želi postići izbor aktivnosti i pismena priprema za nastavni sat- redoslijed, predviđeno vrijeme, predviđeno gradivo i materijal priprema nastavnih sredstava i pomagala odluka o tome kako pratiti i ocjenjivati učenički napredak

- potrebno je zadovoljiti potrebe učenika- kako će razni učenici doživjeti sat i kako bi to moglo potaći njihovo učenje

2

važnost prilagodljivosti.potrebe učenika. s iskustvom je učitelju lakše prijeći na neplaniranu. a da pri tome čine intelektualno smislenu cjelinu i olakšavaju učenje ODABIR NASTAVNIH AKTIVNOSTI: .određuju se prema sadržaju učenja.promišljanje o ustroju i sadržaju nastavnog sata.ciljeve treba povezati s prošlim i budućim radom učenika IZBOR SADRŽAJA: .usmjeravanje nastavnog sata stanju na terenu. njihovu sposobnost.uzeti u obzir vrijeme održavanja sata i mogućnost potrebe ponavljanja gradiva koje nije dobro sjelo 3 .prosudba vremena aktivnosti .opisuju aspekte učenja učenika • • oni koji pridonose intelektualnom razvoju oni koji doprinose socijalnom razvoju . ciljeva s nastavnim satom i onim što znamo o učenicima . ali stanjem u razredu primjereniju aktivnost PEDAGOŠKI CILJEVI: .Temeljna nastavna umijeća SVRHE I FUNKCIJE PLANIRANJA: . ali odluka o tome koliko važnosti pridati pojedinim temama ovisi o nastavnikovom mišljenju o njihovoj važnosti i težini . postavke koje treba ponoviti i sl) . reakciju na aktivnost . interese i motivaciju.pripremanje materijala.promišljanje o vrsti učenja na satu i povezivanje ped.smanjuje vrijeme na satu utrošeno na donošenje odluka i usmjeravanje tijeka sata . izvora i pomagala na vrijeme (zadatak za učenike koji prije završe aktivnost. a ne prema aktivnosti .mora biti povezan s općim kurikulumom.sloboda nastavnika .pismene bilješke će pomoći kod budućeg planiranja (dobro je na kraju predbilježiti nove spoznaje za slijedeći sat) .važno je gradivo dobro podijeliti na sastavne elemente te kojim će se redoslijedom ti dijelovi obrađivati.uzeti u obzir kontekst nastavnog sata.

treba učenicima pružiti mogućnost da uče na različite načine (ne nužno unutar jednog sata) .materijali za praćenje i ocjenjivanje moraju biti valjani (ocjenjuju ono što tvrde da ocjenjuju).) .didaktički materijalni mogu već postojati.treba reagirati na povratne informacije.proba i provjera tehničkih pomagala .brzo propitivanje pri izmjeni aktivnosti.aktivnosti moraju pobuditi i održavati pozornost. primjereni i standardizirani (svaki se učenik ocjenjuje na jednak način) . domaće zadaće PRIPREMANJE NASTAVE .formalno i redovito praćenje učeničkog napretka i rezultata je obavezno .važnost raznovrsnosti i primjerenosti nastavnom satu .jedna vrsta aktivnosti zahtijeva dovoljno vremena da se učenici osposobe unutar nje organizirati i održavati koncentraciju i rad PRAĆENJE I OCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKA: .priprema nastavnih materijala. IZVEDBA NASTAVNOG SATA NASTAVNIKOVO PONAŠANJE .prvenstveno se odnosi na pripremu svih resursa i materijala (razmještaj klupa. pismeno.potrebno je koristiti različite materijale i vrste odgovora (usmeno.odluka o tome koliko će se učenika ocijeniti određenog sata i kako .način rada jednako je važan kao i sadržaj rada 4 . testovi. promatranjem…) 3.promatrati lica .utjecaj drugih aktivnosti . fotokopiranje radnih listića i sl. a možemo ih izraditi i sami MATERIJALI ZA PRAĆENJE I OCJENJIVANJE . zanimanje i motivaciju učenika . ponavljanje.Temeljna nastavna umijeća .pričekati da učenici kažu što ne razumiju i aktivno (pitanjima) provjeravati njihov napredak .

izmjena učenikovih i nastavnikovih tumačenja.bitan je optimizam . treba biti što kraće .nastavnik odlučuje o rasporedu klupa i o tome koliko će voditi i usmjeravati raspravu 5 .potrebno je biti siguran.dobro je koristiti glas i govor tijela za odražavanje pažnje učenika . dobro je da su vezani uz život učenika .treba pratiti i provjeravati razumijevanje slušača 2.govor treba biti tečan i pri tome treba gledati sve učenike redom i to u oči PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI KOJIMA SE NASTAVNIK MOŽE POSLUŽITI: • nastavnikove usmene aktivnosti uglavnom ovise o nastavniku 1.najčešće se javlja na početku sata (privlačenje pozornosti.Temeljna nastavna umijeća .po potrebi potpitanja .važna je jasnoća . vođenje razredne nastave .čak i netočne .rječnik mora biti prilagođen učenicima .iskoristiti učeničke odgovore. raščlamba i prosudba) ≠ pitanja „nižeg“ tipa (prisjećanje i nabrajanje) . stajališta i pitanja . usmeno izlaganje .dobra priprema omogućava bolji osjećaj an satu .tumačenje je često usporedno s postavljanjem pitanja .korištenje primjera.otvorena (više odgovora)≠zatvorena pitanja (jedan odgovor) . postavljanje pitanja .povećati spoznajne zahtjeve kroz nizanje pitanja .ne prozivati učenika prije nego li se kaže pitanje jer se tako zadržava pažnja 3.pitanja „višeg“ (logično razmišljanje. objašnjavanje svrhe nastavne jedinice. samouvjeren i svrhovit kako bi se potaklo zanimanje za nastavu . povezivanje s prethodnim nastavnim jedinicama) .obuhvatiti što više učenika .ne može trajati cijeli sat jer se učenici teško mogu koncentrirati tako dugo. opušten.pitanja moraju imati svrhu i biti prilagođena učenicima .

6. a ne prekidati i nemilosrdno pobijati • obrazovne zadaće . rasprave u skupinama .dobro je da učenik razvije djelotvorno učenje i stilovima kojima je manje sklon PRILAGODBA AKTIVNOSTI UČENICIMA: 6 . 8.Temeljna nastavna umijeća .treba pripremiti materijale i dati precizne upute za rad . praktične vježbe projekti rješavanje problema radni listići kompjuterske igre dramatizacije 10.u jednom razredu nije moguće radom odgovoriti na omiljeni stil svakog učenika .teško je podijeliti nastavnike u ove dvije kategorije jer najčešće kombiniraju STILOVI UČENJA: .proizlaze iz sklonosti nastavnika određenim aktivnostima učenja u poučavanju • • formalni (tradicionalni).mogu se provesti uz malo ili nimalo nastavnikovog sudjelovanja . 9.individualne aktivnosti omogućuju učenicima da rade svojom brzinom . 7. a i variraju ovisno o pojedincu .aktivno učenje je poticajnije STILOVI POUČAVANJA: .usmeno izlaganje. prati rad i pomaže učenicima 4.grupni rad.učenici moraju raspolagati određenim sposobnostima za ovaj oblik rada . 5. komunikaciju i smisao za rad u grupi (najbolje od 2 do 6 članova) . vođene aktivnosti… neformalni.loše oblikovane i netočne izjave se moraju izlučiti kroz razgovor. drugačija organizacija prostora.nije lako odrediti.nastavnik kruži po razredu. manja kontrola nastavnika .suradničke aktivnosti omogućuju razmjenu ideja.proizlaze iz sklonosti učenika određenim aktivnostima učenja i zadacima .

VOĐENJE I TIJEK NASTAVNOG SATA POČECI.uvijek od učenika očekivati malo više.Temeljna nastavna umijeća .pokazatelj standarda kvalitete rada koja se očekuje i od učenika .treba organizirati izvore i materijale tako da učenici ne moraju dugo čekati da dođu do njih . molim. da nastavni sat počne prilično brzo nakon vremena službeno predviđenog za njegov početak .grupe heterogenih sposobnosti omogućuje lepezu sposobnosti . poticajni i primjereno zahtjevni . ali i prisniji kontakt između učenika i učitelja .na raspolaganju je širok raspon izvora i materijala .poticajno .aktivnosti en smiju biti niti prelagane niti preteške.dobro pripremljena i pregledna školska ploča.važnost točnosti.nastava se prilagođava učenicima i individualnim radom (= vođenjem) kojim se omogućava stručna pomoć. tj.stariji vršnjaci mogu pomagati mlađima UPOTREBA IZVORA I MATERIJALA: . moraju ostvarivati optimalni napredak .darovitijim i slabijim učenicima dobro je zadavati zadatke koji će njima biti zanimljivi.šk. upute za zadatak.metoda skela = stručno mentorstvo grupi učenika u nekoj aktivnosti .istaknuti učenicima da su izvori zajednički i da s njima treba biti pažljiv 4.natuknice.ne govoriti dok pišeš po ploči! . podsjetnik. nove riječi.uzeti u obzir interese i potrebe učenika .provjeriti kvalitetu i primjerenost temi .nakon početnog komešanja treba dati nedvosmislen i jasan znak za početak sata („Pažnja.da se od slabijih ne prestane više očekivati) .“) 7 . PRIJELAZI I SVRŠETCI . ploča i grafoskop.dobro je i grupiranje učenika u skladu sa sklonostima i(li) sposobnostima (oprezno. popis učeničkih ideja koje će se poslije analizirati .

nekoliko zaključaka ili sažetaka o postignutom .što manje prekidati tijek sata . nastavni je sat predug ili prespor… .osmišljene aktivnosti moraju iti pedagoški djelotvorne i u kojima će učenici imati što raditi .aktivno i pasivno praćenje omogućuju nastavniku da spozna kako najbolje potaći suradnju . ali i signal učenicima da se njihov rad prati. „skokoviti“ su potrebni samo iz opravdanih pedagoških razloga .nakon toga treba uspostaviti pozitivni mentalni okvir povezivanjem sata s prethodnim aktivnostima („Sjećate li se da smo prošlog tjedna…“ ili „Može li mi netko reći što je…“ i sl.mnogo je razloga za pad učeničke pozornosti.na kraju dati nekoliko pohvalnih riječi u vezi s naučenim gradivom.tako da na vrijeme završe i sat se dalje nastavi .tako se stvara uspješan uvod u nastavni sat koji će olakšati učenje tijekom nastave . poticaj motivaciji i zalaganju 8 .pripremanje učenika na završetak sata.nastavnik odlučuje kada će i kako načiniti prijelaz.ne dati da izgube disciplinu ODRŽANJE UČENIČKOG SUDJELOVANJA .ako treba aktivnosti se mogu produljiti .najava teme ili kratka aktivnost koja se mora obaviti .mentalni se okvir izgrađuje i provjerom jesu li svi spremni .ne dati im da se počnu pakirati prije znaka .prijelazi među aktivnostima trebaju biti „glatki“.). prikupljanje opreme… .dobre upute smanjuju skokovitost .sat treba završiti na vrijeme .dodatne upute pojedinim učenicima i opomene mogu se izreći individualno da se ne prekida ili odgađa aktivnost drugih .preduga aktivnost.konstruktivne i korisne povratne informacije učenicima valja dati kao podršku i poticaj za daljnji napredak.praktična korist.zanimanje za nastavu može se održati ako se učenicima točno kaže koliko će vremena i truda morati uložiti u pojedini zadatak ili aktivnost.zadavanje zadaće.Temeljna nastavna umijeća .ako se svi nisu umirili to treba i pokazati jer ako se počne sa satom dok svi en paze to će biti znak drugima da niti oni ne moraju paziti .

organizacija razgovora prilikom aktivnosti .ne smije se dopustiti žamor ili nekakva popratna buka .praktične aktivnosti.rad u grupama.promatrač se ne treba dulje zadržavati u skupinama jer time može kočiti rad skupine .nepostojanje standarda.kad poraste galama preporuča se reći nešto o radnom ugođaju koji očekujemo (pr.kod svakog je profesora drugačije .smjene u nedostatku kompjutera KRETANJE UČENIAK I GALAMA . a ne kad su samo metež 9 .učenicima treba naznačiti vremensko ograničenje .u razrednoj raspravi treba govoriti jedan po jedan učenik.pravila kada tko smije ustati i šetati . o čemu. a ne se žaliti općenito (pr. izvještavanje o rezultatima .ako se rezultati trebaju čekati dobro ju je spojiti s nekom drugom aktivnosti .zahtijeva organiazciju. „Manje galame!“) . gdje.potrebno je održavati primjereni nadzor nad kretanjem učenika u učionici i zadržati galamu na podnošljivoj razini .Temeljna nastavna umijeća POTPORA NASTAVE -„društveni element“. kada.kompjuterski programi. na koji način i s kojim ciljem? .učenici moraju biti na svojim mjestima .tko može s kime razgovarati.kretanje i galama su poželjni kada imaju svrhu („organizirani kaos“).“).ako se oprema dijeli dobro je napraviti raspored . „Neka govori samo jedan član grupe. zadatak mora biti jasan. svi moraju dobro čuti što se govori .

ali izazovna Treba iskoristiti: .uzajamno poštivanje i razumijevanje MOTIVIRANJE UČENIKA .povezivanje truda i uspjeha učenika s opipljivim nagradama i povlasticama . opušten. pokazivanje kako su im se kompetencije povećale .a to je da su učenici i njihovo učenje silno važni .učenikova znatiželja. radni.umješna upotreba nastavnikove pohvale čini je snažnim motivatorom 10 . knjiga) jer može loše djelovati na slabije učenike .pozitivan se razredni ugođaj uglavnom temelji na implicitnim vrijednostima koje prožimaju nastavu. poticajan i sređen ugođaj .smireno rješavanje učeničkog neposluha .teme vezane sa životnim iskustvima učenika. uči za sebe vanjska motivacija.vanjsku motivaciju.djelotvorna organizacija i ustroj nastavnog sata . RAZREDNI UGOĐAJ .što manje gubitaka vremena .važno je da nastavnik ima visoka očekivanja od učenika. mogućnost izbora.aktivnosti kao sredstvo postizanja nekog cilja izvan same aktivnosti učenikovo očekivanje (ne)uspjeha .važan čimbenik potreban za stvaranje pozitivnog razrednog ugođaja . srdačan.nagrade ne smiju biti pretjerano natjecateljske (npr.to je svrhovit.snažno utječe na učenikovu motivaciju i odnos prema učenju USPOSTAVA POZITIVNOG RAZREDNOG UGOĐAJA .Temeljna nastavna umijeća 5.realna.„brižna nježnost“ u odnosu s učenicima .3 najvažnija utjecaja na učenikovu motivaciju u razredu: • • • unutarnja motivacija.unutarnju motivaciju.red.

praćenjem na satu i brzom i poticajnom pomoći treba što više smanjiti frustracije koje bi loše pripremljena aktivnost mogla stvoriti kod učenika .nije dio samog sata.ne se ponašati netrpeljivo i s visine prema učeniku koji ima problem .ukazivanje na važnost neke teme ili aktivnosti.ne smije se isticati neuspjeh učenika uspoređujući ih s odlikašima . zadržavanje autoriteta pri tome POVEĆAVANJE UČENIČKE SAMOSVIJESTI I SAMOPOUZDANJA .pokazivanje učenicima da ih se razumije (primjećivanje stvari koje ih se tiču) .treba isticati važnost cijele osobe.čista i uredna prostorija.govor tijela odašilje neverbalne poruke .pozitivni komentari. ali i skrivenog kurikuluma na učenike . pohvalni i opuštajući potiču učeničku samosvijest .očekivanje uspjeha. plakati . osobnog razvoja. ali snažno utječe na razredni ugođaj . dobrim rezultatom na testovima… . učeničkog svjetonazora te koncepcije osobnog djelovanja i mogućnosti izbora .snažan utjecaj formalnog. a ne prijekor . da uspjeh ovisi o njima ODNOS S UČENICIMA .povezivanje s željenim kvalifikacijama.učenici najbolje uče kada se taj odnos temelji na uzajamnom poštovanu i razumijevanju . ugodna svjetla i prozračna učionica kod učenika razvija pozitivna očekivanja od nastave .osobno zanimanje za napredak pojedinih učenika.treba biti funkcionalan. poticajni. ohrabrujući.razmještaj klupa.kod učeničkih pogrešaka treba dati uputu kao pomoć.moraju osjećati da uz uložen napor mogu uspjeti.stručnost u radu odaje brigu za učenika i njegovo poštivanje .razborita upotreba humora.izgled nastavnika također govori o njemu .pružanje dobrog primjera za ono što se od njih očekuje .izloženi učenički radovi. dobra vidljivost nastavnika i ploče .Temeljna nastavna umijeća .povezivanje komentara s njihovim potrebama i minulim radom IZGLED I SASTAV RAZREDA .neuredne klupe treba posložiti prije početka sata 11 . odgovarajuća oprema.

upadice. kašnjenje na nastavu . tjelesna nasrtljivost .najvažniji uzroci neposluha: dosada. a ne kao izvor moći .rjeđi su ozbiljni tipovi neposluha: verbalna agresija.ovisi o 4 najvažnija obilježja nastavnikove zadaće: • iskazivanje statusa 12 .disciplina ne ovisi samo o ponašanju i očekivanju nastavnika.potrebna da se organizira učenje.utjerivanje straha u kosti kao strategija gušenja neposluha je nepoželjno jer usporava uspostavu pozitivnog razrednog ugođaja PRIRODA UČENIČKOG NEPOSLUHA . DISCIPLINA = red potreban da bi učenici djelotvorno učili . negativan odnos prema školi i učenju. nego i o očekivanjima učenika i o običajima škole .is sastav razreda je važna poruka . neprihvaćanje autoriteta. školski uspjeh) utječe na očekivanja učenika. nedostatk negativnih posljedica USPOSTAVA AUTORITETA . niska školska samosvijest (učenici se teško upuštaju u aktivnost iz straha od neuspjeha).važno je imati na umu da su za postizanje potrebnog reda važnija umijeća djelotvornog poučavanja nego odnos nastavnika prema učeničkom neposluhu .najčešće su vrste učeničkog neposluha: brbljanje. nemogućnost da se izvrši aktivnost.razred sastavljen po nekom kriteriju (pr. bezrazložno odlaženje s mjesta. ometanje drugih učenika. dugotrajan umni napor.miješani razredi poručuju da su svi jednako važni .Temeljna nastavna umijeća . druželjubivost. ali i nastavnika. emocionalni problemi. odsutnost duhom. galama.bitno je da se ne obeshrabre skupine koje se smatra prosječnima ili ispodprosječnima 6. neizvršavanje zadaće.

pokazati da puno znamo o nekoj temi ili predmetu.reagirati na manji neposluh kako ne bi došlo do većeg KAKO PREDUHRITTI UČENIČKI NEPOSLUH . držanjem.približiti se pričalicama umjesto prekidanja tijeka sata zbog njih pružiti pomoć mijenjati aktivnosti ili brzinu rada ako je prebrzo ili presporo uočiti neposluh.iznenađen i strog pogled da pokažemo ako nismo zadovoljni.uspostava jasnih pravila ponašanja i očekivanja u vezi s učeničkim ponašanjem te nametanje svog stajališta u situaciji izbijanja sukoba • uspješno rješavanje učeničkog neposluha .potiče u učenika osjećaj ponosa i samopoštovanja te vrijednosti • organizacijski nadzor u učionici .pomno praćenje učeničkog ponašanja i rada za vrijeme nastave (podsjećati se dok ne prijeđe u naviku) • • • • • • • • • • pogledom preletjeti po razredu kružiti po prostoriji gledati učenike u oči pravilno rasporediti pitanja.to isto učenici ne smiju raditi za vrijeme sata • kompetentno poučavanje . izrazom lica i gledanjem u oči .dati učeniku o znanja da je primijećen neposluh uočiti neuljudnost.nekoliko pitanja jednom učeniku bit će znak da se uključi u raspravu iskoristiti blizinu.slobodno hodanje prostorijom.dio odnosa učenika prema nastavniku dolazi iz njegova doma i stava roditelja .uzeti u obzir kontekst . sigurnim ponašanjem i samopouzdanjem koje se iskazuje glasom. započinjanje razgovora i usmjeravanjem aktivnosti. a ako to nije dovoljno treba progovoriti premještanje učenika ako je potrebno nakon što ih se na vrijeme upozori na to UZROCI NEPOSLUHA I SAVJETI 13 .opuštenim. da nas zanima i da možemo stručno organizirati nastavne aktivnosti .Temeljna nastavna umijeća .

gledanjem učenika u oči i kratkom pauzom prije nastavka aktivnosti pojačava se dojam izbjegavati sukobe.povezanost prijekora s dosljednim očekivanjem izbjegavati prazne prijetnje koje nemamo namjere ostvariti 14 . a ne pred cijelim razredom.prilikom davanja savjeta učeniku važno je dopustiti da on govori kako bi shvatio da neposluh nije u njegovu interesu i da bi obećao da će se ubuduće ponašati pristojno .u slučaju većeg problema treba se posavjetovati s kolegama.jasnoća i strogost u tonu i sadržaju.Temeljna nastavna umijeća .ne se dati uvući u svađu (ako je učenik prenapet bolje je odgoditi prijekor i potražiti uzrok i dati savjet) . a ne se općenito žaliti pojačati psihološki učinak.obilježja umješnog i djelotvornog služenja prijekorima: • • • • • • • prekoriti stvarnog krivca čvrstoća.tihi šapat. a ne učenika (ličnost) prekoriti učenika osobno.na emocionalnu reakciju učenika na prijekor bolje je pozvati ga na razgovor nakon sata nego raspravljati na satu • • • • • • • • kritizirati ponašanje.neverbalno.važno je da učenik razmisli o svom ponašanju i posljedicama . ne preklinjati izraziti zabrinutost (za interese drugih kojima neposluh smeta) izbjegavati ljutnju istaknuti što je potrebno činiti. javni prijekor bez spominjanja imena prijestupnika (manje ometa i nastavu) sprečavanje da ne dođe do neposluha djelotvornije je nego eventualne strategije kad do njega već dođe može se reći koje je pravilo prekršeno i zašto izbjegavati neugodne prijekore (ponižavajuće) izbjegavati nepravedne usporedbe biti dosljedan. eventualno pozvati roditelje i(li) neke druge ustanove u suradnju PRIJEKORI = verbalna upozorenja ili komentar nastavnika koji odražavaju njegovo nezadovoljstvo neposluhom učenika .njima se valja služiti rijetko i uz umješno poučavanje .

ne smije se zahtijevati da za kaznu doma čine nešto što su trebali u školi jer se nastavno gradivo en smije smatrati kaznom • ostanak „u kazni“. sastavci .ako učenički neposluh potraje . a koji mu treba pomoći da se ubuduće pristojno ponaša .zadržavanje učenika za vrijeme odmora ili poslije škole da nešto radi ili en radi ništa 15 .Temeljna nastavna umijeća • • izbjegavati prekoravati cijeli razred.3 najvažnije svrhe: • • • odmazda. nego služe za gušenje neposluha ne rješavaju uzrok neposluha usmjeravaju pozornost na neposluh Vrste kazni: • pismene zadaće.važno je da učenik shvati da je ona u njegovu interesu.formalni čin (≠prijekora) koji učeniku treba biti neugodan.da učenici izbjegavaju neželjeno ponašanje zbog straha od posljedica rehabilitacija.možda nisu svi krivi egzemplarni prijekor.moralno zaslužena kazna nakon prijestupa zastrašivanje.pomoći učeniku shvatiti moralni prijestup .objasniti mu .u školi se koristi u sve tri svrhe.prekoriti učenika i naznačiti da se to neće tolerirati niti kod drugih KAZNE . ali bi rehabilitacija trebala biti najvažnija jer uključuje odgojni element Nedostaci: • • • • • • • neprimjeren model ljudskih odnosa potiču zabrinutost i zlovolju kratkotrajan učinak „početnog šoka“ potiču na osmišljavanje načina kojima bi se izbjegle ne potiču dobro ponašanje.prepisivanje.

nedostatka je da se učenik može osjećati označenim pa se tako i ponašati simboličko kažnjavanje.kazne su kontraproduktivne u situacijama koje se mogu riješiti razgovorom i pomoći kod učenja . i primjerene prekršaju .nedostatak je da može izazvati sukob obavještavanje ravnatelja i(li) roditelja.sustav negativnih bodova koji se zbrajaju u kaznu zabrana dolaska na nastavu.učenik može reagirati: • • • • jer je napet zbog problema s učenjem smatra disciplinsku mjeru nepravednom zbog tjelesnog ili verbalnog zastrašivanja jer izbjegava neku aktivnost zbog straha od neugode .mora se povezati s politikom škole prema disciplini .Temeljna nastavna umijeća • • • • • • gubitak povlastica.neposredno nakon neposluha.lako se može doživjeti osvetoljubivim i nepravednim (npr. zabrana izleta) isključenje s nastave verbalno zastrašivanje. nije dobro ako oni priželjkuju da ih se isključi s nastave) SUKOBI .mora učenicima biti odbojna (npr.najčešće „čistilište“ prije prelaska u novu školu .moraju biti pravodobne.ako dođe do sukoba treba: • • • • • • zadržati mir i objektivno sagledati situaciju smirivati situaciju biti svjestan eksplozivnosti situacije poslužiti se svojim društvenim umijećima kako bi situacija ispala manje neugodna pokušati spasiti i svoj i učenikov obraz zatražiti pomoć ako je potrebno DRUGI POSTUPCI: 16 .

među nastavnicima dogovoreno promatranje učenika i pisanje izvještaja na temelju kojih se donosi sud o učenikovu ponašanju .standard postignuća na svršetku određenog obrazovnog razdoblja 17 .kao znak jesu li učenici spremni za određeni tip učenja dokaz o djelotvornosti nastavnika i škola Opasnosti: • • • učenikovo razočaranje koje ga može odvući u začarani krug sve slabijeg uspjeha oduzimanje previše vremena nastavnicima i učenicima usmjeravanje na uspjeh dobrih učenika nauštrb kvalitete obrazovanja u razredu VRSTE OCJENJIVANJA: • • formativno.da se smire i razmisle . OCJENJIVANJE UČENIČKOG NAPRETKA = aktivnosti kojima se prati učenikov uspjeh SVRHE OCJENJIVANJA: • • • • • • • osigurati nastavnicima povratne informacije o učeničkom napretku osigurati učenicima povratne informacije.prostorije za neposlušne učenike.uvjetovani dogovor.Temeljna nastavna umijeća .usmjereno na pronalaženje grešaka i manjkavosti u učeničkom radu.usporedba s očekivanim standardom motivirati učenike osigurati evidenciju napretka poslužiti kao izraz sadašnjih postignuća ocijeniti učeničku spremnost za buduće učenje.bihevioralni pristup nagradama i kaznama 7.razgovor s roditeljima .obećati učeniku unaprijed određenu nagradu bude li se dobro ponašao (npr. pruža savjete i podatke za budući rad sumativno. neka aktivnost) .

na temelju standarda postignuća u raznim oblicima ocjenjivanja.dio sata određenog nastavnika koji ga je osmislio eksterno.ocjenjivanje aktivnosti u hodu temeljeno na neposrednom promatranju rada učenika ocjenjivanje na temelju završnog proizvoda.predavanje rada sa svrhom da ga se ocjeni Kontrastivni parovi tipova ocjenjivanja: • • • • • • formativni – sumativni utemeljeni na normama – utemeljeni na mjerilima unutarnji – vanjski neslužbeni – službeni trajni – jednokratni ocjenjivanje postupaka – ocjenjivanje završnog proizvoda OCJENJIVANJE AKTIVNOSTI U RAZREDU . najboljih 10% učenika.utemeljeno na praćenju rada u razredu formalno.poklapa se s formativnim.učenikov uspjeh mjeri u usporedbi s uspjehom drugih učenika (pr.odličan.ocjenjivačke aktivnosti koje su osmislili ispitivači izvan škole neformalno. završna ocjena jednokratno.ocjenjuje se učenik na temelju toga je li zadovoljen određeni opis postignuća bez obzira na druge učenike dijagnostičko. …) ocjenjivanje na temelju mjerila. ali precizno određuje poteškoće u učenju ili probleme interno.visok stupanj podudarnosti ocjena različitih ocjenjivača ocjenjivanje postupaka.ocjenjivanje se unaprijed najavi i omogućuje se priprema trajno.treba se služiti raznovrsnim ocjenjivačkim aktivnostima 18 .završna ocjena temeljena na standardu postignuća postignutom isključivo na svršetku tečaja ili programa objektivno.Temeljna nastavna umijeća • • • • • • • • • • • • normativno.praćenje mora biti ispitivačko i aktivno .

dva najvažnija aspekta: • • ustanoviti KOJA je obilježja vlastite nastave potrebno usavršiti (sam ili uz pomoć) KAKO najbolje poboljšati soj rad na određenom području.program usavršavanja .većina nastavnika kreće u promišljanje zbog nekog problema koji ih muči. a ne samo kritizirati 8. treba biti brižno osmišljena.refleksivno poučavanje= kritičko promišljanje o vlastitom radu u nastavi i potrebno ga je poticati kao dio svakodnevnog rada nastavnika . a ne buditi strah .važno je učenicima objasniti što se od njih očekuje i pripremiti ih za ocjenjivanje za koje se odlučimo . korisne za razvitak učeničkih organizacijskih sposobnosti i radnih navika. učenike valja obavijestiti.istaći što treba uraditi. a ne pokušava se osvrnuti na svoj rad u cjelini 19 . OSVRT I PROSUDBA VLASTITOG RADA . ocjenjivanje treba biti valjano… .korist od evidencije učeničkog napretka ovisi o tome koliko se ti podaci upotrjebljujusuviše podrobna ili neupotrebljiva evidencija je traćenje vremena . učenje novog.treba imati na umu niz važnih momenata: pravednost.kratki testovi trebaju biti poticajni.formalnog programa istraživanja OCJENA VLASTITOG RADA U RAZREDU . povezanost s pedagoškim rezultatima koje si je odredila škola.standardizirani i normirani testovi omogućuju nastavniku da usporedi rezultat s očekivanim rezultatima za učenike određene dobi OCJENJIVAČKA AKTIVNOST U PRAKSI . mora se održavati u primjerenim okolnostima.samostalno ili unutar nekog akcijskog istraživanja tj.domaće zadaće – povratna informacija kako učenik radi bez tuđe pomoći.izvješća roditeljima trebaju biti pravedna i informativna.Temeljna nastavna umijeća . treba varirati različite vrste i oblike ocjenjivanja. primjena naučenog .

u promišlajnje treba uključiti i druge aspekte njegova arda promatranje u razredu razgovor faza promjene.podizanje pitanja i problem ana višu razinu. variraju formatom i sadržajem . povratne informacije mentora PRIKUPLJANJE PODATAKA O VALSTITOM SADAŠNJEM ARDU Metode: • • • • vođenje dnevnika.razgovorom.od nastavnika se traži da razmisli o svome radu i području kojeg bi voljeli poboljšati. upitnikom. komentari o satu.audio ili videovrpcom prikupljanje povratnih informacija od kolega koji su nazočni na našim satovimadobro je i promatrati druge prikupljanje povratnih informacija od učenika.pr.ocjenjivač i nastavnik trebaju imati suradnički odnos temeljen an povjerenju i poštovanjuravnopravnost .dogovoreno ocjenjivanje RASPOREĐIVANJE VREMENA .nekoliko važnih elemenata: 20 .oni koji se nastoje osvrnuti na svoj ard u cjelini najčešće se služe nekom formalnom shemom.poslije sata ili radnog dana snimanje nastave.mapa rada profesora. popis pitanja vezanih uz praksu .osim upitnika mogu se u ocjenjivanju rada kolega koristiti i ocjenske ljestvice.pripreme.treba naznačiti da promjena ne mora značiti da je dosadašnja nastava bila manjkava ili da je nastavnik loš . podrška i pomoć nastavniku da provede dogovoreni razvojni program .razrađenije.pažljivo priopćavanje povratnih informacija.Temeljna nastavna umijeća . molbom da vode dnevnik OCJENJIVANJE NASTAVNIKA 4 najvažnije faze: • • • • predocjenjivačka faza. treba shvatiti način nastavnikova razmišljanja .

ne stvarati dodatne pritiske učenicima u neko ispito vrijeme ako se to može izbjeći STRES .uglavnom nastaje kad nastavnici smatraju ugroženim svoje dostojanstvo ili zdravlje u neugodnoj situaciji .različiti izvori .probleme treba rješavati što prije .održati ravnotežu između poslovnog i osobnog života 21 . prepričavanje problema) .Temeljna nastavna umijeća • • • • • • • • • svijest o vremenu odrediti prioritete planiranje vremena. stavljanje događaja u perspektivu.umanjuje kvalitetu poučavanja jer smanjuje zadovoljstvo poslom pa čak i kvalitetu komunikacije s učenicima Načini borbe protiv stresa: • • tehnike „neposredne akcije“. sagledavanje s drugih strana.tehnike ublažavanja stresa kada on ne nestaje (pr. podjela zadaćnica i slično) .razmisliti nismo li za neke i sami odgovorni .nešto prebaciti na nekog kolegu koji je bolji u tome za što nama treba sto godina ili na učenika (pr.odrediti što izaziva stres i zašto te odlučiti što poduzeti kako bi se protiv njega uspješno borili „palijativne“ tehnike. emocionalni odmak.kratkotrajno/srednjoročno/dugoročno uskladiti vrijeme sa zadaćama (koristiti vrijeme kada smo najdjelotvorniji) brzo rješavanje manje važnih zadaća ne odugovlačiti biti realan znati reći „ne“.ne natrpavati se nepotrebnim delegirati posao.dogovaranje s kolegama.

Temeljna nastavna umijeća 22 .