P. 1
MENADŽMENT_I_MARKETING_SPORTSKIH_DOGAĐAJA_-_SEMINARSKI_-OK

MENADŽMENT_I_MARKETING_SPORTSKIH_DOGAĐAJA_-_SEMINARSKI_-OK

|Views: 1,505|Likes:
Published by sasaboskovic

More info:

Published by: sasaboskovic on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Fakultet za menadžment Valjevo

SEMINARSKI RAD
Predmet: MENADŽMENT U SPORTU

Tema: Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

Profesor: Tomislav Obradović Studenti: Kata Milašinović F 367/09 Goran Pilja 149/09 Goran Jovišić 231/09 Jelena Jelača F 233/09 Biljana Jelača F 236/09 Marija Borisenko F 237/09 Dragoljub Ratarac F 238/09 Saša Bošković F 343/09 Dejan Ilić F 247/09 Milan Zorić 251/09 Zorica Vučinić F4080/10

MENADžMENT U SPORTU - Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

Decembar 2010.

SADRŽAJ :
1. UVOD ............................................................................................................... 3 .................................................................... 5

2. PREDMET, CILJ I METOD RADA

3. MENADŽMENT SPORTSKIH DOGAĐAJA ......................................................... 7 3.1 pojam sportskog događaja ............................................................................... 8 3.2 nastanak i razvoj ........................................................................................ 11 4. SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA SPORTSKIH DOGAĐAJA ....................... 18 4.1. bitni elementi neophodni za održavanje publici atraktivnog sportsk. događaja . 18 4.2. osnovne funkcije menadžmenta sportskih događaja: ...................................19 4.3. funkcije koje obavljaju sportski menadžeri ili specijalizovane agencije ..............21 5. MARKETING SPORTSKOG DOGAĐAJA ...................................................... 21 5.1.uloga sportskih dogadjaja u razvoju turizma .............................................22 5.2. aspekti sportskog marketinga ...................................................................23 5.3. područja delovanja marketing menadžera ........................................................24 6. STRUKTURA SPORTSKE PONUDE ........................................................25 6.1. nivoi sportske ponude – struktura sportske ponude ..................................25 7. KVALITET PROGRAMA .............................................................................28 7.1. kvalitet programa sportskog događaja .......................................................28 7.2. SPORTSERV model ....................................................................................... 29 8. PLANIRANJE SPORTSKOG DOGAĐAJA .......................................................30 8. 1. planiranje sportskog događaja ..................................................................32 8.2. faze procesa planiranja sportskog događaja .............................................34 8.2.1. Istraživanje sportskog tržišta ..................................................................34 8.2.2. Određivanje misije sportskog događaja .......................................................35 8.2.3. Analiza sportske ponude i za sport vezanih usluga ..................................35 8.2.4. Analiza konkurencije .............................................................................36 8.2.5. Definisanje ciljeva sportskog događaja ........................................................37 8.2.6. Plan akcija ...................................................................................................38 8.2.7. Ocena plana sportskog događaja ...................................................................38 9. ORGANIZOVANJE SPORTSKOG DOGAĐAJA .............................................39 9.1 sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ............ 40 9.1.1. Mere koje preduzimaju nadležni državni organi ............................................. 42 2

MENADžMENT U SPORTU - Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

9.1.2. Kaznene odredbe

........................................................................................ 43

9.2. mrežna organizacija velikog sportskog događaja ............................................. 43 10. OBEZBEĐENJE SPORTSKOG DOGAĐAJA ............................................. 44 10.1 Pravilnik o bezbednosti i sigurnost na fudbalsim utakmicama ....................... 45 10.2. plan imere obezbeđenja sportskog događaja ............................................. 53 10.3 bezbednosne procene ............................................................................. 54 10.4 mere fizičkog obezbeđenja ............................................................................. 54 10.5 mere dubinskog obezbeđenja .................................................................. 55 10.6 upotreba jedinica policije u slučaju kriznih situacija .................................. 55 10.7 snage za intervenciju ...................................................................................... 55 10.8 dokumentovanje, operativno i protivdiverziono obezbeđenje ..................... . 55 10.9 saobraćajno obezbeđenje ..............................................................................56 10.10 rukovođenje i komandovanje .................................................................. 56 10.11 plan veze ...................................................................................................57 11. PRIMERI .................................................................................................. 57 11.1 Uspeh Engleske .........................................................................................57 11.2. Primer sprovodjenja odredbi pravilnika o bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama ,koji se tiču ne sportskog ponašanja navijača na sportskim manifestacijama ...................................................................................................57 11.3 Iskustva FK „Crvena Zvezda“ ...................................................................59 12. ZAKLJUČAK ................................................................................................... 61

13. LITERATURA ................................................................................................... 65

3

izradom dijagrama toka aktivnosti. uspostavljanje organizacione strukture i razvijanje radnih odnosa i metoda kojima se dostižu ciljevi. Detaljno planiranje ostvaruje se uz pomoć mrežnog planiranja.. On zahteva odgovarajući personal. daje šansu menadžerima sklonim inovacijama i pruzimanju rizika . Sportski događaj predstavlja jedan od najosnovnijih stubova sportskih ali i marketing resursa bilo kog sportskog društva . izložbe. može da obuhvati sport. Neposrednom zbivanju događaja (utakmice. UVOD Sportski događaj može da bude bilo koji događaj. Oni su sredstvo promocije organizacije i stvaranja povoljnog imidža sportske organizacije .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 1.. otvaraju perspektivu produbljavanja i podizanja kvaliteta programa sportskog objekta . Sportski događaji okupljaju vrhunske takmičare i izvođače.. To znači da menadžer sportskog objekta u kojem se događaj organizuje mora da usmerava organizatore događaja prema osnovnim principima planiranja i organizovanja.. Pa tako u vezi toga se pojavljuje veći broj stilova i metoda menadžmenta. Struktura mora da obuhvati najširu lepezu poslova i zadataka u vezi sa događajem. Za menadzment je bitno naglasiti da važan sportski događaj podstiče uspavane potencijale. Organizaciona struktura obuhvata lance komandovanja. festivala. umetnost. zadovoljavanju socijalnih ciljeva ili jednostavno namenjen dobroj zabavi. raspone kontrole i zasebne jedinice. preciznost. Sportski događaji nameću menadžerima težnju da unaprede programe i sopstvene izvođačke karakteristike.MENADžMENT U SPORTU . Oni zahtevaju koordinatora. organizatora takmičenja ili bilo kog sportiste i trenera .Takav događaj može da bude međunarodnog. kluba . pokreće poslovne inicijative . kalendara. Organizovanje događaja obuhvata planiranje. može da bude takmičarski. projekat ili atrakcija privlačno zbivanje izvan svakodnevnog toka aktivnosti u sportskom objektu. timove ili radne grupe koje se bave različitim područjima rada. pozorište. festival.) mora da prethodi detaljno planiranje. Suština sportskog događaja i njegovog organizovanja 4 . meta i datum. Svaki važan sportski događaj mora da prati finansijski plan s tim što taj plan zavisi od vrste događaja i od postavljenih ciljeva. Svi sportski događaji zahtevaju dobro planiranje i organizovanje. rokove i brzo odlučivanje. regionalnog ili lokalnog karaktera. namenjen prikupljanju finansijskih fondova. nacionalnog.

Posmatrana iz ugla teorije sporta sportski događaj predstavlja mesto i aktivnost na kome se u odnosu na protivnika određuje mera sopstvene vrednosti. 5 . ne može se zaobići snažan uticaj iz spoljašnjeg okruženja industrije sporta: iz sfere biznisa i sredstava masovnog informisanja. na osnovu akcentiranja jedne od pomenute tri karakteristike .u kojoj organizatori događaja traže mogućnosti i načine organizacije sportskog dogadaja sa finansijskim efektima. već i drugih funkcija sportske organizacije i sporta uopšte. neposrednih gledalaca i širokog sportskog auditorijuma. do sportista . trenera . Na odluku o koncepciji sportskog događaja. sredstva masovnog informisanja . menadžera . uključujući efikasnost menadžmenta i njegove uloge u ostvarivanju ciljeva sportske organizacije. Neizvesnost sportskog ishoda i merenje sopstvenih vrednosti u odnosu na protivnika daje sportskom takmičenju neophodnu draž i smisao ostvarenja sportske misije i duha u njemu.u kojoj se ostvaruje cilj vezan za sportski rezultat.u kojoj sportisti i klubovi neposredno i posredno utiču na sportsko i etičko obrazovanje (edukaciju) sportskog auditorijuma . koji će u isto vreme dati odgovor kojim putevima može i treba da ide komercijalizacija dogadaja radi pokrivanja bilansnih rashoda i ostvarivanja profita Edukativna karakteristika . Takođe . - - Karakteristike sportskog događaja mogu se posmatrati i kao elementi utvrđivanja koncepcije određenog takmičenja i njegovih ciljeva. Takmičenje određuje pobednika i pobeđenoga.MENADžMENT U SPORTU . Razmotrićemo osnovne karakteristike sportskog događaja : Sportsko-takmičarska karakteristika . sponzora . bespogovorno utiču unutrašnje strukture sporta: organizatori takmičenja i njegovi učesnici. Ekonomsko-marketinška karakteristika . koje su prisutne u praksi organizovanja događaja. On predstavlja ogledalo efikasnosti ne samo sportskog treninga i priprema sportista. Sportski događaj takođe možemo posmatrati i kao zbir karakteristika.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja predstavlja vrlo složen kompleks različitih dejstava. u zavisnosti od različitog akcentovanja jedne od karakteristika događaja. u kome učestvuju svi koji su bliski na bilo koji način sportu : od kompletne organizacione strukture subjekta događaja .

dakle.MENADžMENT U SPORTU . etika. visoki standardi. oni su ti koji nalaze granicu između potreba. neophodno je znati da je marketing ekonomski proces . jeste prihvatanje da prosperitet u sportskoj industriji zavisi od produktivnosti. kao što su: liderstvo. tehnologiju i slično. pa sportska delatnost u našem društvu nema. mesto koje joj pripada. U prvi plan. naklonosti ovoj ili onoj sportskoj grani ili nečeg trećeg. kao jednog od menadžersko-radnih funkcija ekonomije i finansija sportske organizacije . postignu najbolji mogući plasman. On se ogleda u veličini sportske industrije i naporima pojedinih zemalja da. znanju. inovativnost.cenralizovane i neefikasne organizacione strukture .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Radi boljeg razumevanja složenijih pojmova i širih značenja marketinga u sportu. Predmet rada je liderstvo u funkciji unapređenja sporta. u okvirima međunarodne konkurencije. vođenja i ocenjivanja delatnosti u okviru organizacije čiji je osnovni 6 . i to : . Sportski menadžment kod nas nije naročito razvijen. Aktuelno stanje ukazuje na niz ograničavajućiih faktora u razvoju sporta i sportskih organizacija. fleksibilnosti. U prvom redu . potrebno je posmatrati marketing kao ekonomsko-radnu funkciju .neodgovarajući ljudski resursi (po obimu. transformišu sport u celini. a posebno neefikasan sportski menadžment. kvalitetu. još uvek. neophodne za identifikaciju. anticipaciju i zadovoljenje potreba na tržištu. Verovanje koje podržava uspešan ekonomski rast u sportu. Menadžment u sportu je pojam interdisciplinarnog karaktera. Ono što je doprinelo brzom razvoju proizvoda sportske industrije je porast kompetencija sportskog menadžmenta unutar pojedinih sportskih disciplina i sportske industrije. zadovoljenja interesa sportskih organizacija i njihovih konzumenata. za mnoge slabosti sporta u celini odgovoran je ukupan sistemski ambijent. jer lideri bi trebali da. organizovanja. na najbolji način.anahronizam zakonskih rešenja . a podrazumeva procese planiranja. koja obuhvata sve procese . ulaganja u stručna usavršavanja. PREDMET METOD I CILJ RADA Sportska industrija u savremenim uslovima privređivanja zauzela je veoma veliki značaj. a ne od kontrole resursa. kompetentnosti i drugo). dolaze vrednosti i aktivnosti. koji povezuje proizvodnju i potrošnju . 2.

a neke do katastrofe. proizvoda usluga. Iz njih proizilaze pitanja: „Zašto je jedan rukovodilac uspešan. a kompanija je morala da pristupi stečajnom postupku. U menadžmentu se ciljevi ostvaruju kroz rešavanje problema i kontrolu. ali ipak solventna. koja je bila u krizi. Lija Ajakoku. tako i u velikim kompanijama. Cilj rada je da se. Nakon tri godine upravni odbor je otpustio Eša. nekadašnji čudotvorac u kompaniji Ford motor company i Litton industries. tamo gde drugi propada? Zašto toliko mnogo kvalifikovanih pojedinaca ne postižu zadovoljavajuće rezultate u novim poslovnim situacijama?“ Stručnjaci smatraju da se odgovori nalaze.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja cilj omogućavanje realizovanja sportskih ili rekreativnih aktivnosti. U liderstvu se ostvarivanjem vizije postiže preko motivisanja i inspirisanja podređenih. finansijskih krugova i radnika kompanije. već puki administrator. Roj Eš. ranijeg predsednika kompanije Ford motor Company Ford je otpustio a kompanija Chrysler Corporation ga je angažovala da je spasi od propasti koja je pretila. koliko u sposobnosti upravljanja koju on poseduje. uloga i značaj liderstva u sportskom sistemu. Menadžer bez vizije nije lider. Lidersvo je složena menadžerska aktivnost uticaja na druge da naporno rade na ostvarivanju organizacionih ciljeva i zadataka. na temelju savremenih trendova u sportskom okruženju. Zahvaljujući ličnoj energiji i ubedljivosti Ajakoka je zadobio podršku distributera. ne toliko u intelektualnim i stručnim sposobnostima pojedinca.MENADžMENT U SPORTU . naročito poslednjih godina. neke dovode do uspeha. Menadžer je širi pojam od pojma lider. Zbog svog izuzetnog značaja liderstvo je postalo predmet intenzivnog proučavanja. Nekoliko primera iz SAD ilustruje tu nepredvidivost. U toku jedne decenije dolazi do iznenađujuće velikog broja promena u upravama velikih firmi. odabran je da udahne novu snagu kompaniji Adresograf – Multigraf. Posledice su nepredvidive. kako bi se dokazalo da samo 7 . ili Kako objasniti pojam liderstva? Postoji jaz između teorija upravljanja u udžbenicima i praksi u savremenim uslovima poslovanja. Lista ovakvih primera je beskrajna kako u malim. Chrysler je ubrzo postao jedini američki proizvođač automobila koji se mogao pohvaliti povećanom prodajom. utvrdi mesto. Istinsku vrednost za menadžera imaju samo informacije koje predstavljaju kombinaciju između iskustva stvarnih životnih situacija i rezultata istraživanja.

transformišu sport u celini. organizovanje.sportskog objekta. ostvarivanje ciljeva.sportske publike. regulisanje.upravljanje angažovanim posrednicima. Složena struktura funkcija menadžmenta događaja zahteva od menadžera događaja dobro poznavnje svake pojedinačno. Funkcija menadžmenta događaja u širem smislu obuhvataju: odlučivanje. zadovoljenja interesa sportskih organizacija i njihovih konzumenata.organizovanje. Osnovne funkcije u menadžmentu sportskih događaja su: finansiranje sportskog događaja. na najbolji način. koji proširuju ponudu i prihode određenog sportskog događaja. odnosno uređenog mesta na kojem se održava sportsko taklmičenje. upravljanje rizikomodržavanja sportskog događaja i osiguranje.upravljanje i kontrola. motivisanje i sprovođenje upravljanja ljudskimresursima i informaciona podrška menadžmentu događaja. . . jer lideri bi trebali da.sportske opreme. motivacija.prateći proizvodi i usluge. organizovanje sportskog takmičenja. rukovođenje.kontrola) i ( informacije. -sportista. Predmet rada je liderstvo u funkciji unapređenja sporta. kako bi postavljanje i realizacija događaja odgovarali definisanim ciljevima i očekivanim rezultatima događaja. komunikacije. Funkcije i proces menadžmenta događaja: (planiranje. posebnim sposobnostima mogu uspešno da vode jednu sportsku organizaciju i rade na unapređenju sporta u celini. . MENADŽMENT SPORTSKIH DOGAĐAJA Funkcije menadžmenta događaja proizilaze iz kontinuiranih aktivnosti koje izvršavaju menadžeri događaja. marketing sportskog događaja. organizovanje. A u užem smislu funkcija savremenog menadžmenta obuhvata četiri funkcije: planiranje.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja harizmatični ljudi sa određenim. Specifičnosti menadžmenta sportskog dogadjaja Održavanje atraktivnog sportskog događaja zahteva sledeće bitne elemente: . vladanje. oni su ti koji nalaze granicu između potreba. registacija učesnika. vidljivim.vreme predviđenog za održavanje programa određenog sportskog događaja. planiranje. odnosno aktivnih učesnikasportskog događaja koji se takmiče za ostvarnje sportskog rezultata. . 3. upravljanje. koordinacija).MENADžMENT U SPORTU . 8 . kontrolisanje.

razonoda.1 POJAM SPORTSKOG DOGAĐAJA U srpskom jeziku pod sportom se podrazumeva igra. Suština sportskog događaja i njegovog organizovanja predstavlja vrlo složen kompleks različitih dejstava. a većina ukazuje da se pod sportskim događajem podrazumevaju različite aktivnosti organizatora.MENADžMENT U SPORTU . do sportista. 9 .praktikuje sportske organizacije u cilju procene uspešnosti pojedinih sportskih događaja. 4. 3. medija. Učesnici u sportu su motivisani a ponašanje podređuju ostvarivanju cilja. 2. odnosnoigre izvršilaca sportskog događaja određenoj sportskoj publici. pa do ustupanja licence. zastupanje klijenta koje se odnosi na– zastupanje njihovih interesa prilikom sklapanja ugovora vezanih za različite oblike sportske imovine. Publika sportskih događaja je slojevita po pitanju izvršilaca sportskih događaja ( sportista. reprezentacije) Sportski događaj predstavlja jedan od najosnovnijih stubova sportskih ali i marketing resursa bilo kog sportskog društva. finansijsko planiranje sportskog događaja – postaje sve značajnija funkcija sportskih menadžera i specijalizovanih agencija. sponzora. razvijanje grassroots programa-učesnicima osnovnih nivoa sportskog takmičenja. sredstva masovnog informisanja. Predstavlja široki društveni fenomen savremene civilizacije. koje su usmerene na ponudu programa. Sportske aktivnosti su usmerene na stalno i svesno predviđanje mogućih posledica 3.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja U menadžmentu sportskih događaja realizuju se i specifičnefunkcije: 1. Struktuiranost i organizovanost sportskih aktivnosti koje se realizuju prema preciznim i opšte prihvaćenim pravilima 2. kluba. istraživanje sportskog tržišta. odnosno društvene potrebe posetilaca. trenera. 3. zabava. menadžera. sportskog događaja. sa ciljem ostvarivanja sportskog rezultata. U literaturi postoje različita pojmovna određenja sportskog događaja. u kome učestvuju svi koji su bliski na bilo koji način sportu: od kompletne organizacione strukture subjekta događaja. Za menadžment sportskih događaja značajno je da postoje sledeće karakteristike: 1. klubova. neposrednih gledalaca i širokog sportskog auditorijuma. Sportski događaji se organizuju kako bi se zadovoljile socijalne. organizatora takmičenja ili bilo kog sportiste i trenera. naročito u planiranju i organizovanju događaja u profesionalnom sportu. od franšize.

Sportski događaji predstavljaju široki društveni fenomen savremene civilizacije. bespogovorno utiču unutrašnje strukture sporta: organizatori takmičenja i njegovi učesnici. Na odluku o koncepciji sportskog događaja. Takmičenje određuje pobednika i pobeđenoga.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Posmatrana iz ugla teorije sporta sportski događaj predstavlja mesto i aktivnost na kome se u odnosu na protivnika određuje mera sopstvene vrednosti. već i drugih funkcija sportske organizacije i sporta uopšte. zabava. Sportski događaji se mogu posmatrati i u širem kontekstu. u zavisnosti od različitog akcentovanja jedne od karakteristika događaja.MENADžMENT U SPORTU . razonoda. • Edukativna karakteristika . Razmotrićemo osnovne karakteristike sportskog događaja: • Sportsko-takmičarska karakteristika . koje su prisutne u praksi organizovanja događaja. Sportski događaj predstavlja ogledalo efikasnosti ne samo sportskog treninga i priprema sportista. odnosno igre izvršilaca sportskog događaja određenoj sportskoj publici. Reč sport vuče poreklo od latinske reči „di sportare“ koja je potom preuzeta u druge evropske jezike. sportski događaji obuhvataju i rekreaciju. Karakteristike sportskog događaja mogu se posmatrati i kao elementi utvrđivanja koncepcije određenog takmičenja i njegovih ciljeva.u kojoj se ostvaruje cilj veezan za sportski rezultat. relaksaciju. ne može se zaobići snažan uticaj iz spoljašnjeg okruženja industrije sporta: iz sfere biznisa i sredstava masovnog informisanja.u kojoj sportisti i klubovi neposredno i posredno utiču na sportsko i etičko obrazovanje (edukaciju) sportskog auditorijuma. sa ciljem ostvarivanja sportskog rezultata. U našem jeziku pod sportom se podrazumeva igra. Sportski događaj takođe možemo posmatrati i kao zbir karakteristika. Pod sportskim događajem podrazumevaju se različite aktivnosti organizatora. zabavu sa drugačijim pristupom organizovanja.u kojoj organizatori događaja traže mogućnosti i načine organizacije sportskog dogadaja sa finansijskim efektima. 10 . gde se izražava njihov netakmičarski karakter. na osnovu akcentiranja jedne od pomenute četiri karakteristike. koji će u isto vreme dati odgovor kojim putevima može i treba da ide komercijalizacija dogadaja radi pokrivanja bilansnih rashoda i ostvarivanja profita. U ovom slučaju. koje su usmerene na ponudu programa. Takođe. uključujući efikasnost menadžmenta i njegove uloge u ostvarivanju ciljeva sportske organizacije. • Ekonomsko-marketinška karakteristika . Neizvesnost sportskog ishoda i merenje sopstvenih vrednosti u odnosu na protivnika daje sportskom takmičenju neophodnu draž i smisao ostvarenja sportske misije i duha u njemu.

Svi događaji zahtevaju dobro planiranje i organizovanje. rokove i brzo odlučivanje. Podstiče uspavane potencijale. festival. Sportski događaji se organizuju kako bi se zadovoljile socijalne. pozorište. nacionalnog. Organizovanje događaja obuhvata planiranje.Takav događaj može da bude međunarodnog. Događaji nameću menadžerima da unaprede programe i sopstvene izvođačke karakteristike.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Za menadžment sportskih događaja značajno je da postoje sledeće karakteristike sporta: • struktuiranost i organizovanost aktivnosti. projekat ili atrakcija privlačno zbivanje izvan svakodnevnog toka aktivnosti u sportskom objektu. koje se organizuju prema preciznim i opšte prihvaćenim pravilima • sportske aktivnosti su usmerene na stalno i svesno predviđanje mogućih posledica. Publika sportskih događaja je slojevita po pitanju afirmacije njihovog programa. jer oni mogu da budu u većoj ili manjoj meri vezani za program sportskog događaja. zadovoljavanju socijalnih ciljeva ili jednostavno namenjen dobroj zabavi. To znači da menadžer sportskog objekta u kojem se događaj organizuje mora da usmerava organizatore događaja prema osnovnim principima planiranja i organizovanja. Događaji zahtevaju određene stilove i metode menadžmenta. klubove ili reprezentacije. regionalnog ili lokalnog karaktera. namenjen prikupljanju finansijskih fondova. uspostavljanje organizacione 11 . odnosno identifikacije sa izvršiocima ili dominacije u odnosu na drugu grupu. Oni su sredstvo promocije organizacije i stvaranja povoljnog imidža sportske organizacije.. Posetiovi sportskih događaja ne predstavljaju homogenu grupu ljudi. može da bude takmičarski. Svaki događaj ima karakteristike koje ga razlikuju od svih drugih. preciznost . Oni zahtevaju koordinatora. • učesnici u sportu su motivisani a ponašanje podređuju ostvarivanju cilja. Za menadžment sportskog objekta važan događaj ima prelomni značaj. može da obuhvati sport.MENADžMENT U SPORTU . otvaraju perspektivu produbljavanja i podizanja kvaliteta programa sportskog objekta. odnosno sportiste. pokreće poslovne inicijative. Događaji okupljaju vrhunske takmičare i izvođače. odnosno društvene potrebe posetilaca.. umetnost. daje šansu menadžerima sklonim inovacijama i pruzimanju rizika. ali i za izvršioce. Sportski događaj može da bude bilo koji događaj.

e. Struktura mora da obuhvati najširu lepezu poslova i zadataka u vezi sa događajem. nacionalnom i međunarodnom nivou. timove ili radne grupe koje se bave različitim područjima rada.. Neposrednom zbivanju događaja (utakmice. godine p. 12 . razlikovale su se od današnjeg oblika Olimpijada. u antičkoj Grčkoj. sporski duh antičke Grčke zamenjen je borbama u arenama. Prve Olimpijske igre održane su davne 776. Slava je vila najveća nagrada i glavni motiv učestvovanja. Početak organizovanja sportskih događaja datira iz antičkog perioda. u formi nacionalnih i međunarodnih takmicenja. kalendara. Svaki događaj zahteva odgovarajući personal.MENADžMENT U SPORTU . sportski događaji postaju sve ucestaliji. na kojem je doneta odluka o formiranju Međunarodnog Olimpijskog Komiteta. Sve je izraženiji nacionalni i državni rivalitetna savremenim sportskim događajima. Svaki važan događaj mora da prati finansijski plan s tim što taj plan zavisi od vrste događaja i od postavljenih ciljeva. odnosno domacini popularnih sportskih takmicenja. Prvi predsednik Međunarodnog olimpijskog kvaliteta bio je gospodin Dimetrio Vikelis. Detaljno planiranje ostvaruje se uz pomoć mrežnog planiranja.2 NASTANAK I RAZVOJ Sportski događaji poznati su još od početaka ljudske civilizacije. godine u Atini. dakle u zemlji porekla. Organizaciona struktura obuhvata lance komandovanja. odnosno za odrzavanje Međunarodnog kongresa u Sorboni u Parizu. primećuje se razvoj sportskih događaja u današnjem smislu reči.. a prve savremene Olimpijske igre odrzane su 1896.n. godinu.) mora da prethodi detaljno planiranje. Obnavljanjem Olimpijskih igara. Razvoj savremenog sporta se vezuje za 1884. jer se radilo o petoboju. Sa napretkom u organizovanju društvenog života. izradom dijagrama toka aktivnosti. namerama i pravilima odrzavanja. izložbe. na lokalnom. meta i datuma. koji dovodi do sve veće spremnosti država na velika ulaganja u poboljšanje i razvoj sportske infrastructure. a cesto i kao suorganizatori. U vreme Rimskog carstva. Sportski događaji su ubrzo postali integralni deo drustvenog zivota velikog broja naroda i drzava.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja strukture i razvijanje radnih odnosa i metoda kojima se dostižu ciljevi. Rimsko društvo nije razvijalo sportski duh. sa veoma razuđenim programom. Dinamičan razvoj sportskih događaja ne bi bio moguć bez velikih ulaganja u sportsku infrastrukturu. Naravno. tako da se u danasnje vreme drzave pojavljuju kao pokrovitelji. festivala. odnosno Grckoj. 3. u kojima su se umesto sportista gladijatori borili na život i smrt. raspone kontrole i zasebne jedinice.

u periodu od 2009-2013 "_Službeni list RS".revitalizacija objekata .12.MENADžMENT U SPORTU .Osnivanje Saveta za sport  Strategija sporta u Srbiji i sport u urbanim sredinama S te ija tra g so p rta u S - U Strategiji sporta u Srbiji i sport u urbanim sredinama promoviše slogan: 13 .Strateški cilj .sport za sve .sportski objekti u lošem stanju .2008.ulaganje u vrhunski sport . 110/2008 _ 2.prenaseljeni gradovi i mladi fizički neaktivni .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja STRATEGIJA razvoja sporta u Republici Srbiji. Urbani prostori u Strategiji : .

Obično se izdvajaju pojedinci izrazito motivisani za bavljenje nekim sportom. i pored mnoštva drugih mogućnosti. 14 . Motivacija u sportu ima odlučujuću ulogu u : .MENADžMENT U SPORTU . dok drugi izaberu.efikasnosti .opredeljenju pojedinca da učestvuje u nekom sportu. U takvim situacijama pobeđuju oni čije su psihološke osobenosti. .uspešnosti. zašto su jedni sportisti uspešniji od drugih kad je postignuta izjednačenost u njihovoj tehničko-taktičkoj i fizičkoj pripremljenosti. da im neki sport bude sadrzaj slobodnog vremena. Neki pojedinci nikad ne bivaju aktivno uključeni u sport. Motivacija u sportu Uloga motivacije u odnosu na bavljenje sportom određeno je osnovnim obeležjima procesa motivacije.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja POS U Strategiji se zalaže za rekonstrukciju postojećih objekata i otvorenih sportskih terena u skladu sa prethodno pripremljenim planovima i programima rekonstrukcije i izgradnja objekata sa medjunarodnim standardima. U sportskoj aktivnosti ispoljavaju se voljno moralne komponente koje su izražene u osobinama stalnosti. . a naročito motivacijske priklednije za postizanje vrhunskih rezultata. istrajnostii odgovornosti. pa i obaveza.istrajnosti u nekom od sportskih aktivnosti. doslednosti.

Kad se desi nešto što remeti planirani tok akcije. tako da ponovo učestvuju u ostvarivanju zajedničkog cilja. izdavanja naredbi. nego fizički problem. već će instiktivno očekivati da im taj čovek bude vođa.] Zato ne mogu biti lideri oni koji ne znaju sa ljudima. ali njihova motivacija nije takva da ih vodi do najviših uspeha[Singer 1972. vođa će brzo dati svima nova zaduženja. otuda menadžeri moraju efikasno da komuniciraju. komuniciranja. To je izuzetno bitno u kolektivnim sportovima. visok nivo sportskih veština. Oni sagledavaju odnose među ljudima i mere koje će biti efikasne i u stanju su da nametanjem ili ubeđivanjem uspostavljaju i održavaju odnose koji im odgovaraju. Banistera koji opisuje svoje doživljavanje atletske trke:trka je za mene uvek bila više mentalni. kontinuiranog treninga. Tada vođa postaje oličenje zajedničkog cilja. Uspešne vođe nisu samo ciljno orjentisane. iako imaju program za ostvarivanje svojih ciljeva.Mnogi sportisti poseduju izvanredne fizičke sposobnosti. Vođa koji je zavistan od autoriteta radnog mesta ili statusa. Liderstvo se zasniva na sposobnosti ubeđivanja. rešavanja konflikata. slušanja. sebičnost i surovost. integritet i saosećajnost. Vođe imaju dar za unošenje reda u haotične situacije. Ukoliko zaposleni veruju da šef zna šta je najbolje za ekipu i njih. kao što su: hrabrost.MENADžMENT U SPORTU . Vođa mora da sagleda vezu između: -želja radnika -smera aktivnosti za koju oseća da je najpodesnija za pojedinca i za ekipu Oni moraju biti u stanju da svojim potčinjenima ubedljivo prikažu odnos između onoga što je u najvećem interesu za potčinjenog da uradi i toga kakav krajnji rezultat ili nagrada može proisteći ako se naređenje ili uputstvo izvrši na pravi način. više vrši prisilu nego što upravlja. Da bi se to postiglo moraju imati znanja i veštine u motivisanju. 15 . odbijajući da prihvatepostojanje negativnih osobina kao što su: pohlepa. Oni su u stanju da osete kooji su ciljevi značajni onima koji su im potčinjeni i da im ukazu na koji način če efikasno ostvariti svoje ciljeve.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Značaj motivacije za sportsku aktivnost i postizanje uspeha najbolj se vidi na primeru R. okrenuće se njemu da im daje uputstva i da ih vodi. Da bi to mogli moraju da razumeju ljudske interese i motive. kontrole i slično.Oni nalaze načina da razliku među pojedincima svedu na minimum i da njihovu energiju usmere na ostvarenje zajedničkih ciljeva. Većina ljudi pripisuje vođama poželjne osobine. Ne samo da će prihvatiti autoritet koji ide uz rukovodeći položaj. Sposobne vođe znaju da sagledaju uzajamni odnos ljudi i njihovog okruženja. mogućnosti upravljanja timovima.

zavisi od većeg broja faktora kao što su: dobar život. Razvijenost ovog motiva i njegovo zadovoljenje kroz sport. te da je siguran da taj posao mogu uspešno obaviti ako se potrude. Sredina će uticati na bavljenje 16 . Istrajnost je odlika koja je u direktnoj vezi sa energetskim kapacitetom svakog pojedinca. a time i zajednički svim ljudima. govorio je svojim veslačima da pobeđuju oni članovi posade koji su u stanju da održe ritam samo za jedan zaveslaj više od protivnika. intenzitet vežbanja. konstruktivno kritikuje i interesuje se za socijalni položaj zaposlenih. To isto važi i za mnoge poslovne situacije koje traze upornost i istrajnost.ono što zahteva od potčinjenih da urade mora na pozitivan način biti u vezi sa nekom vrstom nagrade za uspešno izvršen zadatak. daje jasna uputstva i prilagođava ih onima kojima su namenjeni. Moć stiče menadžer koji shvata šta potčinjeni i saradnici od njega očekuju i tako se ponaša. Potčinjeni žele unapred da znaju šta mogu očekivati ako izvrše određeni zadatak. Osnovne dve karakteristike uspešnog vođe su: 1. način doživljavanja uspeha-neuspeha.sposobnost da sagleda šta je potrebno uraditi. Potčinjeni žele da znaju da li će biti u stanju da uspešno izvrše zadatak. 2. Nigde kao u sportu ne dolazi više do izražaja pokretačka želja za za ostvarenjem onoga što većina ljudi nije u stanju da uradi. 2. Tu moć pojedinac stiče tako što radi prave stvari.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Da bi oni koji su mu potčinjeni počeli da prihvataju naredbe i uputstva potrebno je da budu ispunjena tri uslova 1. 3. ono teži stvaranju sopstvene moći. Liderstvo bukvalno znači ići ispred drugih.sposobnost da utiče na druge da to uspešno urade. To je ono što jednog sportistu uvek tera napred. Kao opšti motivi. kao i znanje i sposobnosti potčinjenih. Vođa im stavlja do znanja da je dobro procenio šta traži da se uradi.nagrada koja odgovara uloženom trudu da se zadatak uspešno izvrši. organizuje rad na pravi način.MENADžMENT U SPORTU . Veslački trener Ten Ajk sa Pensilvanija Univerziteta. S obzirom na odlike pojedinih oblika fizičke kulture u njoj najvažniju ulogu imaju socijalni i personalni motivi.uverenje da će uloženi trud zaista dovesti do uspešnog izvršenja zadatka. iako je urođen. Liderstvo retko proističe jedino iz moći. najčešće se navode motiv za fizičkom aktivnošću ili kretanjem. da se ni iz čega stvori nešto. I zato u velikoj meri zavisi od inicijative vođe i njegove sposobnosti da se oslobodi zavisnosti od grupe i njene kreativnosti i sposobnosti da jasno sagleda nove pravce. Fizička kultura je najbolji dokaz o postojanju potrebe za fizičkom aktivnošću. sredina u kojoj osoba živi. za samoaktualizacijom i afilijativni motiv.vođa stavlja do znanja potčinjenima da je nagrada pravilno odmerena prema obavljenom poslu.

Sportista ima motiv za razvoj i učenje sportskih veština kao i potrebe da u nečemu proveri svoje potencijale.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja sportom a od jačine ovog motiva zavisi izbor tipa aktivnosti i način izvođenja neke aktivnosti. a služi za postizanje ciljeva. odlučnost. Mnogi psiholozi motiv samoaktualizacije smatraju jedinim višim motivom kod čoveka. mogu značajno da doprinesu sportskom napredovanju i uspehu. Sa motivom postignuća i takmičenja je povezan i motiv agresivnosti. Treba koristiti sva sredstva kojima se povećava 17 . u cilju pobeđivanja prepreke koja stoji na putu do cilja. pa se pretpostavlja da je urođen. hrabrost. Ovaj motiv treba razlikovati od agresivnog ponašanja koje se manifestuje u vidu destruktivnog rušilačkog ponašanja. da se druže i steknu prijatelje.MENADžMENT U SPORTU . značajan pokretač može da bude agresivna tendencija. Fizička kultura svojom raznovrsnošću. značajno vrednuje i prihvata. Ovaj motiv je vrlo snažan i javlja se kod svih ljudi. Osobine potrebne za postizanje vrhunskih sportskih rezultata borbenost. da se doživi nadmoć i ima kontrola nad drugima. Ona se u nekim društvima razvija i postaje trajna dispoziciona karakteristika pojedinca. Razvijanje unutrašnje motivacije je važan pedagoško-psihološki zadatak svih koji rade sa sportistima. Vrednost ovog motiva u sportu je u činjenici da sport uspeva da omogući zadovoljenje ove potrebe kroz stalno javljanje novih. Istraživanja su pokazala da sportisti od malih nogu preferiraju sportsku aktivnost. pa čak i direktnih protivnika. Motiv za samopotvrđivanjem se manifestuje u težnji pojedinca da ga sredina priznaje. Tad govorimo o motivu dominacije. Afilijativni motiv ili težnja za druženjem dolazi do posebnog izražaja u sportu. Do zadovoljenja afilijativnih tendencija moze doći kroz druženje sa članovima drugih ekipa. Unutrašnja motivacija je dominantan pokretač za kontinuirano bavljenje fizičkom vežbanjem. Jedna komponenta ovog motiva može se kod sportista pojaviti u vidu potrebe da se kroz pobedu ovlada nad protivnikom. viših motiva. On ne iskazuje deficit. Spoljašnji izvori motivacije kao što su nagrade. naziva se instrumentalna agresivnost. dominacija i preduzimljivost postaju poželjne i za društvo. Afilijativni motiv može biti zadovoljen u sportu kroz prijateljstva i druženja i prisne odnose u timu u kojem je združenost pretpostavka postizanja grupnih i individualnih ciljeva. ako se koriste prikladno. Položaj u društvu je važna komponenta samopotvrđivanja. Ponašanje u sportu znači da. Agresivno ponašanje koje je u okvirima prihvaćenih društvenih normi. Često se pominje motiv za samopotvrđivanjem i ličnom afirmacijom. kao društvena aktivnost pruža mogućnosti da se na različite načine zadovolji motiv za druženjem. kad sportista želi da bude prvi među najboljima i samim tim obezbeđuje status i tada postoji motiv za prestižom. jer kroz nju zadovoljavaju afilijativni motiv. već stalnu težnju za ekspanzijom i obogaćivanjem života novim indikatorima uspešnosti.

Osoba koja praktično pomaže i doprinosi uspešnijem 18 . bilo da je ona formalna ili neformalna. Ako su sposobnosti veće od zahteva javlja se dosada. pa čak da neko od njih vodi izvođenje nekih vežbi. menjanjem pozicija u timu dolazi do interesovanja. Verbalna priznanja o doprinosu pojedinaca u uspehu tima. Npr. a ako su manje javlja se anksioznost. zabava. Nemaju svi sportisti sposobnost da budu vrhunski u izvođenju sportskih veština. To omogućava veće razumevanje taktičkih varijanti trenera. Npr. povećanja zadovoljstva treningom. koje značajno determiniše personalne odnose u grupi. većeg ulaganja napora i stvaranja svesti o zahtevima koji se postavljaju pred druge članove ekipe. njegov lični doprinos uspehu ekipe. taj uticaj je usmeren na ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Unutrašnja potreba čoveka za radoznalošću i kognitivnim situacijama zahteva se da treninzi budu raznovrsni i da njihov sadržaj često varira. izbor vođe u sportu predstavlja najvažniji korak ka uspehu. Zbog svoje kompleksnosti i specifičnih zahteva koji se pred njega postavljaju. ne samo korišćenje veština.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja zadovoljstvo. Najčešće se preporučuju sledeće strategije za podsticanje unutrašnje motivacije: Vajnberg ističe da takmičarska situacija treba da bude postavljena tako da sportista doživljava uspeh[ ne mora pobedu] koji će povećati njegovo osećanje kompetencije. Ovo omogućava povećanje težnje za ispoljavanjem i usavršavanjem lične efikasnosti. dovode do samovrednovanja i isticanja uloge svakog člana tima. Treba menjati. Ove promene stimulišu unutrašnju motivaciju i sprečavaju da dođe do dosade.MENADžMENT U SPORTU . Omogućiti sportistima da sami daju sugestije u odvijanju vežbanja. Vođa pojedinac koji ima poseban položaj i ulogu što mu daje mogućnost da ima veći uticaj u grupi od ostalih članova. To doprinosi osećaju samouverenosti. verbalne ili neverbalne. Na taj način će se povećati odgovornost za posledice vežbanja i takmičenja. Uvek kad postoji određena grupa govorimo o vođstvu. Određivanje realnih ciljeva prema sposobnostima i uslovima takmičenja. podstiče unutrašnju motivaciju. uživanje i kompetencija koji proizilaze iz fizičke kulture i takmičenja kao njegovog bitnog obeležja. nego i njihovo prikazivanje i izvođenje. zato je potrebno uspostaviti takav odnos sposobnosti i zahteva da zahtev uvek bude izazov. Ovo je posebno značajno za mlade koji su u drugom planu. Na prikladan način isticati ulogu svakog sportiste. Korišćenje nagrade. Sportistima treba dozvoliti preuzimanje više odgovornosti u pogledu donošenja odluka i poštovanja pravila. pre meča na sastanku tražiti da sportisti sami odrede način i postupke za postizanje uspeha.

i to kao svog. U Anglosaksonskom smislu sport je specifična industrija. Da bi neko bio uspešan vođa. kao i otvaranju novih radnih mesta. kao sve značajnijeg segmenta ekonomskih i poslovnih aktivnosti. BITNI ELEMENTI NEOPHODNI ZA ODRŽAVANJE PUBLICI ATRAKTIVNOG SPORTSKOG DOGAĐAJA -SPORTSKOG OBJEKTA. a ne kao nametnutog člana. Globalni rast i razvoj sportske industrije doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju. SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA SPORTSKIH DOGAĐAJA Sportski događaji postali su značajna karakteristika savremenih društava. Sportski radnici treba da budu obrazovani i osposobljeni u primeni veština i funkcija menadžmenta na sportske događaje.. 4. dovelo je i do potreba razvijanja menadžment pristupa održavanju sportskih događaja. Ciljevi i želje vođe moraju biti identični sa ciljevima grupe. „Beogradska arena" 19 .Svaka sportska ekipa ne samo da ima potrebu da ima vođu. Potrebno je posedovanje i drugih kriterijuma iz sfere opštih ljudskih kvaliteta i osobina ličnosti od kojih zavisi kako će se vođa ponašati.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja funkcionisanju grupe doživljava se kao vođa . Razvoj teorije sportskog menadžmenta doprinosi profilisanju sportskih menadžera u kvalifikovane stručnjake. organizuju.MENADžMENT U SPORTU . već je to nužno u procesu razvoja grupe. koji mogu da planiraju. odnosno uređenog mesta na kojem se održava sportsko takmičenje. Ima sve uslove za organizaciju velikog događaja. ekipa mora da ga prihvati onakvog kakav jeste. jer ostvaruje visoke godišnje stope rasta Sportski događaji beleže znatno povećanje posećenosti i medijske pokrivenosti.1. upravljaju i kontrolišu sportske događaje. Izdvajanje sportske industrije. 4.. Osnovna uloga vođe je da doprinese i poboljša uslove da grupa dođe do cilja. što omogućuje dalji dinamičan razvoj sportske industrije.

OSNOVNE FUNKCIJE MENADŽMENTA SPORTSKIH DOGAĐAJA: Funkcije menadžmenta događaja proizilaze iz kontinuiranih aktivnosti koje izvršavaju menadžeri događaja.komunikacije. -PRATEĆI PROIZVODI i USLUGE. ostvarivanje ciljeva.upravljanje i kontrola. jer se nezna tačan broj posetilaca. koordinacija). organizovanje. budući da se oni u najvećoj meri oslanjaju na izvorne prihode. vladanje. 4. rukovođenje.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja -VREMENA PREDVIĐENOG ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA određenog sportskog događaja. upravljanje rizikom održavanja sportskog događaja i osiguranje. organizovanje. motivacija.kontrola) i ( informacije. Osnovne Funkcije Menadžmenta Sportskih Događaja: finansiranje sportskog događaja. upravljanje. koja predstavlja tražnju za sportskim proizvodom u profesionalnom sportu. registracija učesnika. kako bi postavljanje i realizacija događaja odgovarali definisanim ciljevima i očekivanim rezultatima događaja. marketing sportskog događaja. njihova 20 . Problem zatvaranja finansijske konstrukcije sportsog događaja otežava činjenica da je teško potpuno precizno predvideti ukupne prihode. organizovanje sportskog takmičenja. motivisanje i sprovođenje upravljanja ljudskim resursima i informaciona podrška menadžmentu događaja. koja je neophodna za aktivno učestvovanje sportista u toku održavanja sportskog događaja. Funkcija menadžmenta događaja u širem smislu obuhvataju: odlučivanje.organizovanje. -SPORTISTA. Funkcije i proces menadžmenta događaja: (planiranje. planiranje. odnosno aktivnih učesnika sportskog događaja koji se takmiče za ostvarivanje sportskog rezultata. Složena struktura funkcija menadžmenta događaja zahteva od menadžera događaja dobro poznavnje svake pojedinačno. A u užem smislu funkcija savremenog menadžmenta obuhvata četiri funkcije: planiranje. -SPORTSKE OPREME. koji proširuju ponudu i prihode određenog sportskog događaja. Finansiranje je od izuzetnog značaja u organizovanju sportskih događaja. upravljanje angažovanim posrednicima. regulisanje.2. -SPORTSKE PUBLIKE. kontrolisanje.MENADžMENT U SPORTU .

jer se one odnose na prostorno planiranje i obezbeđenje sportskog događaja. sa ciljem smanjenja potrebnog vremena i napora sportistima u zadovoljavanju formalnih uslova učestvovanja. Upravljanje angažovanim posrednicima značajno je za postavljanje i izvršenje sportskog događaja. uključuje i angažovanje većeg broja posrednika. Realizacija ove funkcije odnosi se na sagledavanje potreba. Organizovanjem se obuhvataju aktivnosti koje predhode sportskom događaju. Najsloženije aktivnosti organizacije su one koje predhode . planiranje i obezbeđivanje neophodnih resursa i sportske opreme. interesovanje potencijalnih sponzora i medija. Uspešni organizatori sportskih događaja praktikuju upotrebu programa aktivnosti. odnosi više meseci ili godina. jer su organizatori često primorani da angažuju različite posrednike za obavljanje aktivnosti u kojima nisu kvalifikovani. delegiranje odgovornosti i dr. realizaciju promocije. Upravljanje rizicima održavanja sportskog događaja ogleda se u primeni adekvatnih metoda procene različitih opasnosti koje opterećuju održavanje sportskog događaja. Organizatori koriste različite metode u registraciji učesnika. programiranje aktivnosti održavanja sportskog događaja.MENADžMENT U SPORTU . kojima se detaljno opisuje redosled. jer se njenom implementacijom ostvarije kontakt između osoblja zaduženog za organizovanje sportskog događaja i i učesnika. komunikaciju sa zainteresovanim medijima i sponzorima. zatim aktivnosti u toku održavanja. Ono što je u finansiranju sportskog događaja poznato. sportskih radnika i publike svela na minimum. Veličina događaja u pravilu određuje i potrebu za angažovanjem posrednika. Registracija učesnika predstavlja značajnu fukciju menadžmenta sportskog događaja. Događaji čije postavljanje i organizovanje traje duži period. odnosi se na planiranje svih pratećih troškova održavanja ovakvog događaja. Afirmisani i uspešni organizatori sportskig događaja preuzimaju sve neophodne radnje kako bi se mogućnost povređivanja sportista. izvršioci i odgovornosti u realizaciji postavljanja i izvršenja sportskog događaja. Upravljanje rizikom održavanja sportskog događaja i osiguranje predstavljaju drugu funkciju menađmenta sportskog događaja. Funkcijom organizovanja sportskog takmičenja angažuje se osoblje u korišćenju neophodnih resursa za postavljanje određenog sportskog događaja. U današnje vreme ova funkcija je posebno fokusirana na fizičko obezbeđenje učesnika. Specifičnost ovog marketinga određena je osobenošću potreba koje se 21 .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja potošnja na sportskom događaju. Efikasna registracija ostavlja snažan prvi utisak na učesnike i značajno određuje profesionalni karakter sportskog događaja. kao i potrebno informisanje i osposobljavanje. njihovo upoznavanje sa programom. broja i strukture neophodnih posrednika. Pod marketingom sportskog događaja podrazumevaju se sve aktivnosti oblikovane za zadovoljavanje potreba i želja sportskih potrošača u procesu sportske razmene. odnosno takmičara. kao i aktivnosti nakon održavanja.

Zatim. Pod sportskim marketingom podrazumevaju se sve aktivnosti oblikovane za zadovoljene potreba i želja sportskih potrošača u procesu sportske razmene. FUNKCIJE KOJE OBAVLJAJU SPORTSKI MENADŽERI ILI SPECIJALIZOVANE AGENCIJE 1. Rezultati istraživanja sportskog tržišta se koriste i u realizaciji korporativnog sponzorstva u sportu. od franšize. 2. 5. 4. Povećanje medijske praćenosti sportskih događaja dovelo je do pojave korporativnog sponzorstva u sportu. Istraživanje sportskog tržišta. medija. za početak primene sportskog marketinga može se uzeti 22 . Početsci sportskog marketinga vezuju se za Staru Grčku i Rim.3. 3. MARKETING SPORTSKOG DOGAĐAJA Marketing sportskog događaja ili marketing u sportu pretstavlja koncepcijsko zaokruživanje primene teorije i prakse marketinga na specifično područje sportskih događaja. koje praktikuju spotrske organizacije u cilju procene uspešnosti pojedinih spotrskih događaja. U savremenom smislu. sportskog događaja. s obzirom da lokalni sportski događaji imaju ograničene mogućnosti kratkoročnog ostvarenja prihoda. u kojima su poznati slučajevi sponzorisanja sportskih takmičenja.MENADžMENT U SPORTU . Razvoj novih sportskih događaja posebno je dobio na značaju sa povećanjem medijskog interesovanja i pojavom sportskih TV kanala. koje se odnosi na zastupanje njihovih interesa prilikom sklapanja ugovora vezanih za različite oblike sportske imovine. Zastupanje klijenata. postaje sve značajnija funkcija sportskih menadžera i specijalizovanih agencija. Sportski događaji i TV prenosi su ostvarili naizmeničan uticaj na međusoban razvoj. Marketing funcija je ne neizostavna funkcija menađmenta sportskog događaja. 4. odnosno praćenjem događaja. Ovi programi stimulišu dugoročno povećanje sportskih proizvoda. Pronalaženje i privlačenje korporativnih sponzora postalo je značajna aktivnost specijalizovanih agencija. odnosno gladijatorskih borbi. razvoj i upravljanje sportskim događajima. pa do ustupanja licence. Finansijsko planiranje sportskog događaja.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja zadovoljavaju učešćem. Razvijanje grassroots programa. namenjenih učesnicima osnovnih nivoa sportskog takmičenja.

strana 191-194) Sportski događaj. sportski klubovi i organizacije. kroz čiju strukturu dolazi do povezivanja interesnih grupa. kada su kompanije Spiers i Pond finansijski potpomogle aktivnosti .elburn kriket kluba. ULOGA SPORTSKIH DOGAĐAJA U RAZVOJU TURIZMA Marketing sportskih dogadjaja Organizacija velikih sportskih događaja i turizam Bezbednost sportskih događaja i objekata (Izvod iz knjige Subotić. sportisti.) da svoje značajne prihode ostvaruju u komplementarnoj aktivnosti sa sportskim aktivnostima. Dakle sport. U tom kontekstu. Aktivnosti sportskog marketinga praktikuju menađeri sportskih događaja. godien.. agencijskog poslovanja i dr. specijalizovane agencije. proizvode televizijske programe i usluge korporativnog sponzorstva. zastupaju klijente. Centar za istraživanje. Sportski menadžment i marketing agencije danas upravljaju mnogim sportskim događajima. Dinamičan razvoj marketinga nastao je pojavom radija i televizije. događaj. U upravljanju sportskim događajima neophodno je primenjivati sve funkcije modernog menadžmenta da bi se uspešno upravljalo projektom. marketingom i finansijama. kompanija. ugostiteljstvo. tim ili mesto. razvijaju marketing aktivnosti. Ključne funkcije menadžmenta događaja se ogledaju u finansiranju i budžetiranju. velike su mogućnosti turističke privrede (hotelijerstvo. registraciji. 2005.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja sponzorisanje "Turn Australije" iz 18 61. Karakteristika sportskih događaja je da obuhvata veliki broj potrošača. saobraćaj. upravljanju volonterima i marketingu događaja. Masovni mediji omogućili su nastanak masovnog tržišta sportskih događaja. Sprtski menadžment i marketing agencije se mogu podeliti na „ful-service“ agencije. tj. Ove agencije su biznisi koji funkcionišu na koristima sprotskog vlasništva. koja je otvorila put njegovom daljem razvoju i koncepcijskom uobličavanju. beleži sve veći rast i ostvaruje ogromne prihode. kao i profesionalizaciju sporta. D. organizovanju takmičenja.1. vrše razna usluživanja klijentima. Promocija je prva aktivnost sportskog marketinga.MENADžMENT U SPORTU . obuku i razvoj ljudskih resursa. kao zabava. sportsku publiku. planiraju finansije i dr. Principi menadžmenta u sportu i rekreaciji. Servisirajući sportske kolektive. sportskim događajima. „in-haus“ agencije. navijače. upravljanje rizikom i osiguranju. 5. po svojoj definiciji predstavlja vremenski i prostorno ograničena dešavanja. oficijalna lica u sportu i dr. Beograd. Uglavnom sve agencije izvršavaju niz aktivnosti. 23 . a ono može biti osoba. Satisfakcija potrošača je model uspeha za sportske marketare.

prevozničkih usluga i druge sadržaje koji mogu da upotpune slobodne aktivnosti turista u destinacijama gde se organizuju sportski događaji (poseta istirijskim i kulturnim znamenjima i dr.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja u domaćim i stranim događajima. političke. psihološke. Naprotiv. ASPEKTI SPORTSKOG MARKETINGA dva Specifičnost sportskog tržišta nalaže posmatranje sportskog marketinga sa aspekta: marketing sportskih organizacija marketing poroizvoda i usluga vezanih za sport 24 . Činjenica je da je veoma široka uloga sporta u turizmu i ova se saradnja čini logičnim. evropska. Školska knjiga. politiku i ekologiju. svetska takmičenja. svetski teniski turniri i druga međunarodna prvenstva.) daju veoma dobre mogućnosti za realizaciju turističkih aranžmana (paket aranžmana) uz uključenje hotelskih. svetska fudbalska prvenstva. ekološke. univerzijade i dr. Čavlek. 5. turističke i ekonomske uticaje. državu kao i na same sportiste i • S aspekta uticaja određene priredbe na kulturne. S toga moguće je posmatrati ove aktivnosti i sa osnova raznih uticaja neke sportske priredbe i to u dva pravca: • Uticaj subjekata na organizaciju igara. liga šampiona. društvo. M. do smeštaja i sl. mnogi ljudi putuju da bi bili učesnici tog spektakla. to je proces koji podrazumeva koordinaciju niza aktera različitih delatnosti (od trgovine. upravljanjem nekom sportskom manifestacijom podrazumeva veliki broj međusobno povezanih događaja koji utiču na ekonomiju. N.) (Izvod iz knjige Bartoluci. strana 119-132) Sport delujući sam za sebe ne može postići značajne efekte kao što se to može učiniti u saradnji sa turizmom ili obrnuto. na grad domaćin. preko sadržajne informacije. Iz prethodno iznetog može se uočiti da organizacija sportskog događaja nije jednostavan proces. i saradnici. Turistička ponuda mora tražiti saradnju sa ostalim sektorima kako bi ojačala svoju poslovnu aktivnost. Zagreb.2. Mega sportski događaji su privlačni za turiste koji troše znatna sredstva u relativno kratkom vremenu iako se ti sportski događaji prenose putem televizije u celom svetu. tehnološke. 2007. ugostiteljskih. većih ili manjih razmera (nacionalna prvenstva. olimpijske igre.MENADžMENT U SPORTU . Kao što ej već naglašeno veza između sporta i turizma se najviše ističe u organizaciji velikih sportskih događaja kao što su olimpijske igre. na stanovništvo.). Turizam i sport – razvojni aspekti.

Specifičnosti marketinga sportskog događaja ogledaju se u originalnim karakteristikama sportske ponude i neizvesnosti sportskog rezultata. zaštitni znak ili maskota. Realizaciju ODNOSA SA JAVNOŠĆU. spotrske suvenire i rekvizite. 7. Marketing proizvoda i usluga vezanih za sport Marketing sportskih događaja je deo sportskog marketinga. obuću. Navedeni proizvodi odnose se na sportsku opremu. što onemogućava potpunu kontrolu menadžera spotrskih događaja u oblikovanju sportske ponude. Prodaju LICENCIRANIH PROIZVODA.MENADžMENT U SPORTU . 2.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Marketing sportskih organizacija se u suštini odnosi na marketing sportskih događaja. 4. usluge obezbeđenja. odeću. jer se time povećava kredibilitet organizatora i privlače se novi sponzori. Obezbeđivanje TELEVIZIJSKOG PRENOSA PROGRAMA sportskih događaja. posluženja. zdravstvene ugostiteljske. koji obuhvata i marketing za sport vezanih proizvoda i usluga. usluge stručne pomoći.. koja je posebno značajna ukoliko organizatori sport. Marketing sportskih događaja se odnosi na ponudu koja nije potpuno predvidiva. nemaju dovoljno sredstava za realizaciju ekonomske propagande.3.efikasna PRODAJA ULAZNICA posetiocima sportskih događaja. Usluge vezane za sport uključuju usluge održavanja sportskih objekata. marketing usluge. EKONOMSKU PROPAGANDU sportskog događaja. sportskog 25 . PODRUČJA DELOVANJA MARKETING MENADŽERA Uspešno organizovanje sportskih događaja zahteva detaljno planiranje njihovih marketing programa. 5. logo organizatora. Marketing menadžeri sportskih događeja svoje aktivnosti usmeravaju na osam osnovnih područja: 1. za posetioce sportskih događaja. koje predstavlja značajne izvore finansiranja mnogih sportskih događaja. Pružanje UGOSTITELJSKIH USLUGA 5. Obezbeđenje KORPORATIVNOG SPONZORSTVA sportskog događaja. 6. na kojima je istaknut naziv događaja. dog . edukativne usluge. 3.

odnosno profesionalne potrebe. Koje potrebe sportske publike zadovoljavaju sportisti pojedinci.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 8. koji označava sve što može biti ponuđeno na tržištu. klubovi ili sportske organizacije? 3. Ponuda se naziva i sportskim proizvodom. sportski doživljaj. Široka sportska publika dolazi na sportske terene i objekte u cilju zadovoljenja potrebe za razonodom. STRUKTURA SPORTSKE PONUDE Sportski događaj je deo sportske ponude. odnosno sportski proizvod može se. kao prvi nivo sportske ponude. a razlikuje se od sponzorstva. dekomponovati na pet osnovnih nivoa: 1. imidž sportskih klubova ili sportista. prema hijerarhiji vrednosti za posetioce. 4. Šta mogu sportske organizacije. drugi nivo. sportski događaj. četvrti nivo. jer ne omogućava donatoru ostvarivanje promotivnih efekata. Najaktraktivnije sportske dozivljaje priređuju vrhunski profesionalci. odnosno potrošačima sportskih događaja? 2. treći nivo. 6. Kojim metodama trebaju da se koriste menadžeri sportskih događaja u zadovoljavanju identifikovanih potreba sportske publike? Postoji razlika u zadovoljavanju potreba ljudi koji prate održavanje sportskih događaja.MENADžMENT U SPORTU . 3. kojeg karakterisu brzina. Sportski 26 . kako bi se zadovoljile određene želje ili potrebe potrošača. 2. menadžeri sportskih događaja trebaju da poznaju odgovore na tri osnovna pitanja: 1. koji predstavljaju navijači i članovi sportskih događaja zadovoljavaju potrebe za pripadnošću. klubovi ili sportisti pojedinci da ponude sportskoj publici. odnosno sportskog proizvoda. vestina. peti nivo. NIVOI PONUDE SPORTSKE PONUDE – STRUKTURA SPORTSKE Sportska ponuda. 6. koje publici pruzaju nezaboravne utiske sportske igre.sportski brend. 5. FANDRAJZING. sportski rezultat. harmonija i sl. odnosno sportske zvezde. U razmatranju strukture sportske ponude.1. koji dolazi do izražaja prilikom organizovanja neprofitnih sportskih događaja. Deo sportske publike. Predstavnici medija koji prate održavanje sportskih događaja zadovoljavaju egzistencijalne. To je i osnovni razlog zbog kojeg sportske organizacije nastoje da imaju ovakve pojedince u svojim timovima. Sportski dozivljaj oznacava privlacan stil sportskog nadmetanja. spretnost. fizicka snaga.

Sportski rezultat predstavlja.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja dozivljaj je osnovni nivo sportske ponude. U uzem smislu. publika koja prisustvuje sportskom događaju u prilici je da kupuje i proizvode. Kao sto je vec istaknuto. Sportski rezultat. cime se pojacava intenzitet direktnog uzivanja u sportskom dozivljaju. Sportski rezultat je treci nivo sportske ponude. koji kreiraju neposredni izvrsioci sportskog programa. mesta. dozivljavanjem pobede ili poraza. ali je isto tako zainteresovana za ostvarivanje sto boljeg sportskog rezultata svojih sportskih miljenika. odnosno identifikaciju sa klubovima ili sportistima pojedincima. Osim neposrednog pracenja sportske igre. sportski dozivljaj odgovara srzi ili bitnoj koristi sportske ponude. a odnosi se na osnovnu ponudu u hijerarhiji vrednosti za potrosace sportskog događaja. prosirenje sportske ponude u odnosu na zabavu. omogucuje zadovoljenje potreba publike za sportskim dozivljajem. predstavlja prosirivanje osnovnog sportskog dozivljaja. odnosno usluge vezane za sport. Posmatrano iz ugla sportskog marketinga. Sportska publika pracenjem sportskog događaja zadovoljava potrebu za sportskim dozivljajem. Moze se reci. dakle. Drugacije receno. bilo u fizickom ili informacionom okruzenju. publike i vremena odrzavanja sportskog događaja. bilo da se radi o klubovima ili sportskim pojedincima. da sportski rezultat predstavlja kljucni nivo sportske ponude. sa elementima uspeha. sportski rezultat predstavlja nivo sportske ponude. za cije je odrzavanje neophodno istovremeno postojanje izvrsioca. koji se takmice na tom sportskom događaju. odnosno neuspeha. 27 . atraktivnost ili zanimljivost. Sportski događaj je drugi nivo sportske ponude.MENADžMENT U SPORTU . sportski događaj oznacava svako takmicenje koje se odvija prema nekom sportskom programu. kojim se zainteresovanost publike prevodi u pripadnost. odnosno sportisti i treneri. Imidz sportskih klubova ili sportista pojedinaca jeste cetvrti nivo sportske ponude. Pracenje sportskog događaja. koji ukljucuje jedan ili vise aspekata zabave. imidz predstavlja pozitivnu sliku u svesti posetilaca sportskog događaja o klubovima ili sportistima pojedincima. Emotivnost i uzbuđenost sportske publike u velikoj meri se vezuje za ostvarivanje ocekivanog ili prizeljkivanog sportskog rezultata. jer je najveci deo publike sportskih događaja zainteresovan upravo za određeni ishod sportskog rezultata. jer se na taj nacin zadovoljava ostvarivanje potreba za uspehom i samopotvrđivanjem.

ili kao kombinaciju navedenog. znak. Marketing komuniciranje orijentisano na izgrađivanje imidza podrazumeva prenosenje promotivnih poruka u neposrednoj i posrednoj komunikaciji. imidz obuhvata i sliku posetilaca sportskih događaja o sportskoj ponudi. emocijama koje sportski brend izaziva. U svakom slucaju. simbola i maskote određenog sportskog događaja. Kada se radi o sportskom brendu. Americko udruzenje za marketing definise brend kao ime. dakle. izgrađivanje i odrzavanje obostrano korisnih odnosa sa medijima. Uloga sportskog brenda je da u sportskoj javnosti istice kreatora određene sportske ponude. Izgrađen pozitivan imidz u sportskoj javnosti omogucuje organizatorima sportskih događaja privlacenje veceg broja posetilaca. simbol ili dizajn. odnosno poziciji sportskih klubova ili sportista pojedinaca na određenom segmentu sportskog trzista. i ujedno poslednji nivo sportske ponude. Razlike između brenda i ostalih konkurentskih proizvoda i usluga kojima se zadovoljavaju iste potrebe mogu da budu funkcionalne. i sl. racionalne ili opipljive. Ispoljavanje vrednosti sportskog brenda moze da bude u razmisljanju publike o sportskom brendu. zatim isticanjem u javnosti sportskog imena. sto dovodi do zadovoljenja posetilaca i ponavljanja posecivanja i pracenja brendiranih sportskih događaja. emotivne ili neopipljive razlike. predstavlja proizvod ili uslugu sa dodatnim dimenzijama. ponasanju publike prema sportskom brendu. na osnovu cega se identifikuju proizvodi ili usluge jednog prodavca ili grupe prodavaca i diferenciranju u odnosu na konkurente. dolazi i do izrazaja ponasanje sportista na sportskim terenima i borilistima.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja U sirem smislu. tada se navedene razlike vise odnose na simbolicke. Lojalnost publike sportskom brendu omogucuje organizatorima sportskih događaja predvidvljivost. a sportskoj publici da organizatorima sportskih događaja Sportski brend ukazuje i na određeni kvalitet sportske igre. pojam.MENADžMENT U SPORTU . U izgrađivanju imidza sportskih klubova ili sportskih pojedinaca. kompanijama promoterima. sponzorima.Brend. zastitnog znaka. Imidz spada u psiholoske karakteristike dozivljavanja sportskog događaja. ali i van njih u vidu ostvarivanja vizuelnog indetiteta. ali i prihvatanje sportskih organizacija kao "dobrih građana" u okruzenju određenog sportskog događaja.Imidz se izgrađuje marketing komuniciranjem sportskih organizacija sa postojecom i potencijalnom sportskom publikom. vrednost 28 . logoa. odnosno izvesnost sportske traznje. Vrednost sportskog brenda predstavlja dodatnu vrednost koja se integrise u koncept sportske ponude. kluba ili sportista pojedinaca od strane sirokog sportskog auditorijuma. na osnovu kojih se izdvajaju od ostalih proizvoda ili usluga dizajniranih za zadovoljenje iste potrebe. Sportski brend je peti.

udobnost za publiku. U menadžmentu sportskih događaja uočavaju se tipični razlozi neodgovarajućeg kvaliteta sportskog događaja. prenosivost. a zanemaruju i tržišnu usmerenst održavanja sportskog događaja. Zadovoljstvo publike ostvaruje se pruženom zabavom. takođe. raspoloživu prostornu infrastrukturu. dovede do slabe percepcije kvaliteta. Osim toga. KVALITET PROGRAMA Opipljive dimenzije imaju značajan uticaj na kvalitet programa sportskog događaja.a koja im obezbeđuje ostvarivanje psiholoske i materijalne koristi. prilagodljivost i zastita. dok preostala tri kriterijuma predstavljaju odbrambene elemente vezane za razlicite mogucnosti i ogranicenja.MENADžMENT U SPORTU . igrom. Prva tri kriterijuma se direktno odrazavaju na izgrađivanje sportskog brenda. znacenje. što znači da organizatori trebaju da imaju precizne specifikacije vezane za njihove programe. što se dalje manifestuje u ostvarivanju odgovarajućeg učešća na tržištu sportskih događaja. Lojalnost podiže predviđenost i izvesnost tražnje za sportskim događajima. U pitanju su pamtljivost. Organizatori trebaju da imaju jasan odnos prema strukturi vrednosti sportskog programa. uzbuđenjima i nezaboravnim sportskim doživljajima. Visok kvalitet sportskog događaja omogućuje ostvarivanje satisfakcije posetilaca. U najširem smislu. Veoma često. korišćenje neodgovarajućih materijalnih resursa postavljanja i izvršenja sportskog događaja. U literaturi se više govori o kvaliteetu usluga koje se pružaju sportskim potrošačima. jer uključuju adekvatnost sportskog objektaodređenom programu. KVALITET PROGRAMA SPORTSKOG DOGAĐAJA Koncept sportske ponude dugoročno je održiv ukoliko se bazira na kvalitetu sportskog programa. koja dovodi do lojalnosti publike prema organizatoru. slabije afirmisani organizatori kvalitet podređuju kvantitetu. kao i nepripremljenost izvršioca. 29 . ali same po sebi ne dovode do satisfakcije publike. kvalitet podrazumeva podudaranje sa specifikacijama. koji organizatori nude sportskoj publici. i dr. Kvalitet sportskog programa direktno je povezan sa satisfakcijom publike. Visok kvalitet programa postiže se optimalnim kombinovanjem svih pet osnovnih dimenzija. 7. Kvalitet programa nije lako definisati. Postoji sest kriterijuma na osnovu kojih se vrsi izbor elemenata sportskog brenda. dopadljivost. 7.1.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja sportskog brenda jeste neopipljiva vrednost sa kojom raspolazu organizatori sportskih događaja.

kao i nepripremljenost izvršioca. može se koristiti SPORTSERV model. 3. korišćenje neodgovarajućih materijalnih resursa postavljanja i izvršenja sportskog događaja. slabije afirmisani organizatori kvalitet podređuju kvantitetu. Ocenu kvaliteta programa donose posetioci. koja dovodi do lojalnosti publike prema organizatoru. tj. i dr. Ovaj model ima pet osnovnih dimenzija: 1. Oni imaju pozitivnu percepciju kvaliteta njihovog programa. igrom. U menadžmentu sportskih događaja uočavaju se tipični razlozi neodgovarajućeg kvaliteta sportskog događaja. takmičenjem i sportskim doživljajima. 7.2. Osim toga. Opipljivost materijalnih resursa sportskog događaja. 4. Opipljive dimenzije imaju značajan uticaj na kvalitet programa sportskog događaja. kada doživljeni kvalitet odgovara očekivanom kvalitetu programa. udobnost za publiku. jer uključuju adekvatnost sportskog objektaodređenom programu. Pouzdanost u izvršenju sportskog događaja.MENADžMENT U SPORTU . raspoloživu prostornu infrastrukturu. takođe. Visok kvalitet sportskog događaja omogućuje ostvarivanje satisfakcije posetilaca.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Kvalitet se definiše i kao sposobnost određenog proizvoda za upotrebu. SPORTSERV model U ocenjivanju percepcije posetilaca programa određenog sportskog događaja. Lojalnost podiže predviđenost i izvesnost tražnje za sportskim događajima. 5. sportska publika. 30 . što se dalje manifestuje u ostvarivanju odgovarajućeg učešća na tržištu sportskih događaja. Program treba da zadovolji realne potrebe publike za zabavom. od strane sportske publike. Sigurnost takmičara i publike na sportskom događaj. Zadovoljstvo publike ostvaruje se pruženom zabavom. Veoma često. što znači da proizvod treba da zadovolji identifikovane potrebe potrošača. a zanemaruju i tržišnu usmerenst održavanja sportskog događaja. dovede do slabe percepcije kvaliteta. Satisfakcija posetilaca programom se ostvaruje. ali same po sebi ne dovode do satisfakcije publike. Primenom ovog modela postižu se dobri rezultati u merenju percepcije kvaliteta usluge u profesionalnom sportu. Osetljivost u pružanju neophodnih usluga u toku održavanja sportskog događaja. 2.Pristup mestu održavanja sportskog događaja. ukoliko se percipirani kvalitet podudari sa očekivanim. uzbuđenjima i nezaboravnim sportskim doživljajima. Visok kvalitet programa postiže se optimalnim kombinovanjem svih pet osnovnih dimenzija.

4.predstavlja proces definisanja ciljeva organizacije koja se bavi osmišljavanjem ciljeva ponude događaja . 5. . upravljanju i kontroli događaja. projekt i budžet. procedure i pravila. postupci. 3. 6. strategijsko planiranje i operativno planiranje. i to sa dovoljnom tačnošću i preciznošću. implementacija odluka 3. 2. koji kod 31 .predstavlja donošenje konkretnih odluka . 4. 2. koje će omogućiti da se da se aktivnosti menadžmenta događaja usmere u optimalnom pravcu.predviđanjem se dolazi do planskih pretpostavki na bazi procena alternativa.operativno planiranje (Planovi za jednokratnu upotrebu>jesu program. 1.predviđanje -predviđanjem se nastoji predvideti buduća dešavanja i pojave u postavljanju i realizaciji događaja. prepoznavanje uzorka i činjenica.predstavlja rad na pripremi odluka. identifikovanje problema u postavljanju i izvršenju događaja. odličivanja. koji je kod strategijskog bitno duži. .) Osnovne razlike između strategijskog i operativnog planiranja se odnose na: vremenski rok planiranja. prepoznavanje alternativnih rešenja problema postavljanja i izvršenja događaja. Permanentni planovi>najpoznatiji oblici su polike. Postoje dve vrste planiranih pretpostavki: . ograničavanje izbora planskih aktivnosti. donošenje odluka. odnosno suština upravljanja događajima. neophodno ga je planirati. odlučivanje.predviđanje.MENADžMENT U SPORTU . Planiranje se ispoljava kroz:.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 8.ostvareni uticaj.strategijsko planiranje. Pre nego što se pristupi organizaciji. kako bi se definisala svrha odnosno misija događaja. PLANIRANJE SPORTSKOG DOGAĐAJA Planiranje je osnovna funkcija menadžmenta događaja.praćenje ekonomskih i socijalnih trendova povezanih sa postavljanjem i izvršenjem događaja.anticipiranje dešavanja vezanih za postavljanje i izvršenje događaja. kao i izbora specifičnih sredstava kojima će se definisani ciljevi ostvariti.koje obuhvata: 1.

je opravdana kada dolazi do značajnih nepovoljnih promena u faktorima okruženja događaja. Rezultat procesa planiranja sportskog događaja jeste detaljan plan aktivnosti.Kreiranje strategije menadžmenta sportskog događaja 32 .je pogodna situacija kada se nastoji ostvariti povećanje u odnosu na sopstvene prethodno postavljene i izvršene događaje. Planiranje se odnosi na identifikovanje aktivnosti koje će se preduzeti. kao i mogućnosti i opasnosti datog okruženja događaja. Generalno posmatrano.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja strategijskog ne mora uvek da bude primetan.donošenje odluka . vremenski raspored izvršenja pojedinih aktivnosti. koji je u strategijskom planiranju uži. Strategijski izbor se odnosi na: . .MENADžMENT U SPORTU . dok SWOT analiza podrazumeva identifikovanje snaga i slabosti organizacije koja se bave osmišljavanjem i ponudom događaja.obimaktivnosti planiranja. planovi su povezani sa izborom adekvatne strategije menadžmenta.Definisane ciljeve sportskog događaja .strategiju rasta. Planom se predviđa i delegiranje odgovornosti menadžera na saradnike i izvršioce. . Planiranjem sportskog događaja određuju se aktivnosti koje je neophodno preduzeti u postavljanju i izvršenju ovakvog događaja.je preporučljiva u situacijam kada postoji stabilna punuda događaja. Najčešće se susreću četiri alternativne strategije između kojih se opredeljuju menadžeri događaja.strategiju konsolidacije ili stabilnosti. što se odražava na modifikovanje postavljanja i izvršenjadogađaja.Analizu situacije (SWOT analizu) . sociološke i tehnološke faktore okruženja.Pregled neophodnih aktivnosti postavljanja i izvršenja sportskog događaja . ambijantalne.kombinovanu strategiju događaja. Planiranjem sportskog događaja obuhvataju se i neophodni resursi za njegovo postavljanje. -strategiju smanjenja. Planovi treba da sadrže sledeće elemente: . kao i izvršioci. PEST i SWOT analiza koja se nalazi u okviru Strategiskog planiranja PEST analiza se odnosi na politiške. a tražnja za njima raste.kojom se inkorporiraju pozitivni elementi i prednosti navedenihgeneričkih strategija događaja na originalan način. načine njihove realizacije. kao i ciljeve koji se trebaju ostvariti.

kada će biti održan?. gde će se zbivati?. Studija izvodljivosti i donošenje odluke 3. Pristup organizovanju događaja zavisi od posebnih okolnosti ali je postupanje prema sledećih deset etapa planiranja u životnom ciklusu važnog događaja značajno za uspešan menadžment takvih događaja. Formulacija politike 2. zahteva i očekivanja publike. Studija izvodljivosti obuhvata pitanja i razmatranja: šta čine neophodna sredstva?. zatvaranje i pospremanje 10.Budžetiranje sportskog događaja . ostvarili i ekonomski ciljevi profesionalno upravljanog sportskog događaja. koliki su troškovi?. povratne informacije i modifikovanje za buduće događaj Formulacija politike zahteva diskutovanje ideje i davanje odgovora na osnovna pitanja: zašto se događaj predlaže?. sopstvenih mogućnosti. karakteristika sportskog tržišta . da se ne mogu svi kreirani planovi sportskih događaja ujedno i realizovati 8. Planiranje treba da bude tržišno orjentisano. Praksa menadžmenta pokazuje. Štabski personal 8. Prezentovanje događaja. Imenovanje organizacionog komiteta i koordinacije načelnika jedinica 5.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja . Struktura organizacije 7. Ako događaj nije ostvariv. koje ovu strategiju diferencijaju o odnosu na konkurentske. ko će biti odgovoran za njegovo planiranje i izvođenje?. uključujući pripremanje. potreba. Stratefija mora da sadrži načine ostvarivanja postavljenih ciljeva. Menadžeri sportskog događaja zajedno sa angažovanim planerima učestvuju u kreiranju adekvatne strategije menadžmenta sportskog događaja. 1. kako bi se osim sportskih. mogu li problemi da se reše?. PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE SPORTSKOG DOGAĐAJA Svi događaji zahtevaju dobro planiranje i organizovanje. Budžetiranje/ finansijski plan 6. Utvrđivanje ciljeva 4. To znači da menadžer sportskog objekta u kojem se događaj organizuje mora da usmerava organizatore događaja prema osnovnim principima planiranja i organizovanja.Merenje efekata sportskog događaja U planiranju sportskog događaja organizatori polaze od sopstvenog iskustva. planeri 33 . prakse afirmisanih konkurenata.1. Detaljno planiranje 9. kao i izvorne konkurentske prednosti.MENADžMENT U SPORTU . kako će događaj biti izveden?. Vrednovanje.

Često oprema mora da se zakupljuje.PTT. važno je da se donese prva odluka koja daje dovoljno vremena za orijentaciono planiranje i za detaljno planiranje. kao i opšte administrativne usluge . Indirektni metodi uključuju reklamiranje. Svaki važan događaj mora da obezbedi fmansijsku ravnotežu svojih prihoda i rashoda ili skup finansijskih stopa ugrađenih u ciljeve događaja. posebne rokove i kritične datume u vezi sa etapama planiranja. troškovi izvođača (sportista.troškovi programa. tombolu i pribavljanje fondova različitih vrsta. Pri organizaciji sportskog događaja treba jasno i nedvosmisleno postaviti ciljeve kao merljive mete. barova i ugostiteljstva. donacije. Mnogi događaji ostvaruju neki dohodak čak i oni koji su nezavisni od potrošača. Treba utvrditi datume. Sportski objekt u svakom slučaju ima troškove . Dohodak može da se ostvari direktnim i indirektnim metodima. prilozi lokalnih vlasti. imenovanje koordinatora kao ključne figure u planiranju i kontroli događaja. štampanje. vodu. postere.MENADžMENT U SPORTU . parkinga. kancelarijski materijal i radni časovi. da li su objekti besplatni ili je osoblje unapred isplaćeno (od strane sponzora i td. transportuje. finansijske troškove i pripreme. garderobc i od drugih usluga.troši novac: za elektricitet. Administrativni troškovi uključuju promociju. 34 . Dopunsko osoblje mora da se angažuje (stručnjaci. jasno formulisati prirodu događaja i njegovu namenu. Svaki važan događaj mora da prati finansijski plan s tim što taj plan zavisi od vrste događaja i od postavljenih ciljeva.supervizor organizacije važnog događaja uvek procenjuje stvarne troškove događaja.). ulaznice. Postoje takođe troškovi događaja kao takvog . sponzorstvo. Direktni metodi obuhvataju naplaćivanja ulaznica. Ako je događaj izvodljiv i ako postoji saglasnost oko projekta. za tehničke potrebe i održavanje. Bez obzira na to da li je događaj besplatan. gostoljubivosti. dobrovoljni pomagači i personal u vezi sa događajem). umetnika i sl. vremena trajanja aktivnosti. prodavanje. Nezaobilazni su troškovi transporta. kupuje. menadžer sportskog objekta . dopunski troškovi osiguranja i pravnih usluga.). na primer. kelneri. U formulaciju ciljeva treba uključiti sva glavna područja i jedinice programa.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja treba da jasno formulišu takvu negativnu ocenu. imenovanje glavnog odbora (radnog odbora) sportskog događaja. prihode od programa. Zajedno sa odlukom o održavanju sportskog događaja neophodno je preuzeti sledeće korake: oglašavanje odluke o održavanju događaja.

3. koje organizuju različita udruženja ili grupe. Sportski događaji nacionalnog karaktera. a najčešće nemaju stalan kalendar održavanja. koji privlače interes nešto većeg ciljnog auditorijuma. 3. 6.2.2.MENADžMENT U SPORTU . Sportski događaji se međusobno razlikuju po fizičkoj veličini i obimu. 5. ali ga je nemoguće potpuno isključiti. sa ograničenim finansijskim mogućnostima. 4. Sportski događaji regionalnog karaktera. od kojih se po značaju izdvajaju: 1. Plan akcije. Sportski događaji lokalnog karaktera. Istraživanje sportskog tržišta Istraživanje sportskog tržišta predstavlja prvu fazu procesa planiranja sportskog događaja. koji se održavaju u velikim gradovima. Istraživanje sportskog tržišta. a služe za obeležavanje značajnih gradskih datuma. aktivnosti procesa planiranja sportskog događaja obuhvaćene su pojedinim fazama. Sportski događaji državnog nivoa.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 8. Definisanje ciljeva sportskog događaja. FAZE PROCESA PLANIRANJA SPORTSKOG DOGAĐAJA U zavisnosti od od fizičke veličine i obima sportskog događaja. 4. 7. čiji organizatori dolaze iz nekoliko 6. U ovoj fazi prikupljaju se podaci i informacije o tome da li postoji interes sportske publike i sportskih organizacija za održavanje određenog sportskog događaja. proces planiranja može da obuhvati veći ili manji broj aktivnosti. 8. Analiza sportske ponude i za sport vezanih usluga. koji predstavljaju državna prvenstva različitih vrsta sportova. Menadžeri treba da budu svesni ciljnog auditorijuma određenog događaja. Istraživanjem se rizik smanjuje na prihvatljivu meru. kod kojih se ističu nacionalni sportski turniri. 2. Analiza konkurencije. zahteva i očekivanja određenog segmenta sportskog tržišta. 35 . Primena adekvatnog metoda istraživanja sportskog tržišta u velikoj meri olakšava sagledavanje potreba. U suštini.1. Sportski događaji u susedstvu. 2. Sportski događaji šireg značaja. Po tome se i razlikuju potrebe za istraživanjem tržišta. Određivanje misije sportskog događaja. 5. Ocenu plana sportskog događaja. Razlikujemo osam kategorija sportskih događaja: 1.

Adekvatno definisanje misije sportskog događaja stimulativno deluje na na obledinjavanje napora neophodnih u procesu odlučivanja na svim nivoima menađmentasportskog događaja. Dimenzije kvaliteta usluga odnose se na pristupačnost.2. Ona u suštini oredstavlja opis razloga održavanja određenog sportskog događaja.3. Pored brojnih sportskih doživljaja.MENADžMENT U SPORTU . ponuda sportskog događaja uključuje i pružanje različitih usluga vezanih za sport – usluge zabave.2. Ona se određuje prema programu. 8. obezbeđenja. Analiza sportske ponude i za sport vezanih usluga Analiza sportske ponude i za sport vezanih usluga označava treću fazu procesa planiranja sportskog događaja. Misija sportskog događaja može da bude takmičarskog. koji se povezuju sa osnovnim dimenzijama. itd. koji po fizičkoj veličini I obimu odgovaraju mega sportskim događajima. Osnovno pitanje organizovanja nekog događaja jeste određivanje njegove misije. Određivanje misije sportskog događaja Određivanje misije sportskog događaja jeste druga faza u procesu planiranja sportskog događaja. posluženja. sa ciljem promovisanja određenih proizvoda ili usluga. čiji programi sadrže sportske. udobnog smeštaja. koji se više odnosi na ostvarivanje određenih društvenih uticaja u okruženju sportskog događaja. a naročito mega sportskih događaja. odnosno svrhe. 36 . kako bise organizovao određeni događaj. ciljni segment sportskog događaja. Sportski događaji međunarodnog karaktera. ali i netakmičarskog karaktera. Pod misijom sportskog događaja podrazumeva se i njegova fundamentalna vrednost. kulturne i zabavne karakteristike. Bez određivanja misije ne mogu se precizno definisati ciljeve velikih. Određivanjem misije definišu se i aktivnosti koje je neophodno preduzeti. odnosno zbog čega se održava.2. 8. Posetioci očekuju određeni kvalitet za sport vezanih usluga.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 7. Misija sportskog događaja ogleda se u stvaranju posetilaca. namerama i karakteristikama okruženja. koji su njegovi ciljevi i koje segmente sportskog tržišta nastoji da zadovolji. Sportska ponuda se suštinski odnosi na pružanje atraktivnih i publici nezaboravnih sportskih doživljaja. Tako se stvara identitet sportskog događaja. 8. Sportski događaji promotivnog karaktera. Misijom se obuhvataju neophodni resursi njegovog postavljanja i izvršenja.

kao što su kontinentalna i svetska prvenstva popularnih sportova i Olimpijskih igara.Ugovorh o zakupu/koncesiji 8. pa čak i višegodišnja priprema. budući da se sa njima zajedno takmiče za privlačenje interesa i pažnje isto ciljnog auditorijuma sportske publike. Menadžeri sportskih događaja treba da planiraju. osetljivost. Uvažavanjem hijerarhije potreba posetilaca. organizatori sa posrednicima sklapaju ugovore u sledećim formama: . zakoje strategije menadžmenta su se opredelili. Analiza konkurencije Analiza konkurencije predstavlja četvrtu fazu procesa planiranja sportskog događaja. ali suštinski nisu značajni ta ostvarivanje cilja sportskog događaja 3. na koji načinkomuniciraju sa sportskom publikom.4.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja pouzdanost.Ugovor o koncesiji .2. organizuju. Budući da je za organizovanje ovakvih događaja neophodna duža. Za menadžere sportskih događaja je značajno da poznaju koje aktivnosti preduzimaju konkurenti u odabranom okruženju sportskog događaja. sa ciljem potpunog zadovoljena potreba. kako bi mogli da im efikasno i efektivno pariraju u postravljanju i izvršenju sportskog događaja. Sportski doživljaj. Periferne usluge. koje su u funkciji upotpunjavanja sportskog doživljaja. opipljivost i sigurnost. U organizovanju mega sportsih događaja. zahteva i očekivanja posetilaca. ponuda se može dekomponovati na tri nivoa: 1. kakve su im snage i slabosti. neophodno je koristiti stručne i specijalizovane usluge različitih posrednika. osnovni razlog posete 2. Menadžeri sportskog događaja treba da poznaju i aktivnosti konkurenata. Naglašene su sledeće aktivnosti vezane za analizu konkurencije: 37 .MENADžMENT U SPORTU . i sl. Proizvodi i usluge vezani za sport. obezbeđenje parkinga. Analiza konkurencije predstavlja analizu atraktivnosti programa sportskih događaja koje organizuju konkurentske sportske organizacije. kakva je struktura njihove sportske ponude. obuhvataju se brojne aktivnosti. koje govore o tržišnoj usmerenosti organizatora konkurentskih sportskih događaja. upravljaju i kontrolišu navedene nivoe ponude. prodaja suvenira.Ugovor o zakupu . Kvalitet navedenih usluga podiže konkurentnost sportske ponude. rekvizita. Analizom konkurencije. kojima se zadovoljavaju potrebeod manjeg značaja – posluženje.

Generalno posmatrano. budući da se broj aktivnosti konkurenata vremenom mogu povećavati. U praksi menadžmenta sportskih događaja retke su situacije da organizatori uspevaju zafovoljiti potrebe. odnosno sportski ciljevi vezani su za ostvarenje pozitivnog sportskog rezultata. Ukoliko definisani ciljevi sportskog događaja udovoljavaju zahtevima SMART pristupa. ciljevi koji se ostvaruju na ciljnom tržišnom segmentu mogu se razdvojiti u dve osnovne grupe: . zahteva i očekivanja posetilaca po redosledu važnosti.2.5.Analiza potencijala posetilaca sportskih događaja Ocena konkurentnosti u organizovanju sportskih događaja određenog programa jedste dinamičan proces. zahteve i očekivanja svih posetilaca sportskog događaja. kao i pružanje perifernih usluga posetiocima određenog sportskog događaja. realistican i vremenski ogranicen pristup definisanju ciljeva sportskog događaja. zahteva i očekivanja precizno određenog segmenta sportskog tržišta. odnosno sportski ciljeni Profitni ciljevi sportskog događaja odnose se na prodaju ulaznica posetiocima.Analiza profila.Indentifikacija postojećih i potencijalnih organizatora sportskih događaja sa istovrsnim programom u odabranom okruženju . povecava se verovatnoca njihovog efikasnog i efektivnog ostvarivanja.Profitni ciljevi sportskog događaja.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja . prodaju proizvoda i usluga vezanih za sport. merljiv. atraktivnost i originalnost programa. Pod SMART pristupom podrazumeva se određen. Neprofitni. ciljevi sportskog događaja trebaju da budu precizno definisani. da se jasno ukazuje sta se zeli postici odrzavanjem sportskog događaja 38 . sklapanje ugovora sa donatorima.MENADžMENT U SPORTU . SMART pristup. . zaključivanje ugovora sa sponzorima. Ograničenost u raspolaganju materijalnim u ljudskim resursima postavljanja i izvršenja sportskog događaja nalaže skaliranje potreva.Neprofitni. U svakom slucaju. dostizan. i konačno. bogatstvo sportskih doživljaja pruženih posetiocima. odnosno smanjivati. podudaranje očekivanog i ostvarenog kvaliteta programa. Definisanje ciljeva sportskog događaja Definisanje ciljeva sportskog događaja jeste peta faza procesa planiranja sportskog događaja. tj. 8. prodaju prava medijskog prenosa programa sportskog događaja. Organizatori ostvaruju ciljeve sportskog događaja u zadovoljavanju potreba. odnosno satisvakciju posetilaca određenog sportskog događaja. snaga konkurentske ponude .

kao i metod usmenog odnosno pismenog ispitivanja mišljenja sportskih eksperata.2. često se koristi analiza video snimaka. tj. na kojem ciljnom segmentu sportskih trzista i u kojem vremenskom periodu.Operativni ili ciljevi postavljanja sportskog događaja . ocenu plana treba sprovoditi i tokom gore navedenih šest faza procesa planiranja određenog sportskog događaja. Plan akcije obuhvata i određivanje izvršilaca pojedinih aktivnosti. a naročito metod ispitivanja. sedmu fazu procesa planiranja sportskog događaja. kako vi se ostvarili planirani ciljevi? . Ocena plana sportskog događaja Ocena plana sportskog događaja označava poslednju. Plan akcija Plan akcija odnosi se na šestu fazu procesa planiranja sportskog događaja.6.Gde će se planirane aktivnosti realizovati? . koje ukazuju na propuste u pripremi i održavanju određenog sportskog događaja.Koje aktivnosti treba preduzeti.Ciljevi izvršenja sportskog događaja. kako bi se ostvarili planirani ciljevi određenog sportskog događaja. 8.7. koji učestvuju i snose odgovornost u realizaciji planiranih ciljeva. U ovoj fazi procesa planiranja sportskog događaja planiraju se konkretne akcije koje je neophodno preduzeti. Ocenom plana proverava se racionalnost i realnost ispoljena u toku procesa planiranja. Akcionim planom menadžeri obuhvataju aktivnosti čijim se izvršenjem dolazi sledećih odgovora: . U praksi. motivaciona istraživanja.MENADžMENT U SPORTU .Ko snosi odgovornost za realizaciju navedenih aktivnosti? do 8. Primena metoda marketinga istraživanja može značajno doprineti efikasnosti i efektivnosti ocene plana sportskog događaja. Završna faza procesa planiranja određenog sportskog događaja odnosi se na ocenu ostvarenja planiranih ciljeva.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja određenog programa. U menadžmentu sportskih događaja razlikuju se i dva osnovna tipa ciljeva održavanja određenog sportskog događaja: . metod posmatraja. Menadžeri sportskih događaja ocenjuju njihove planove. najčešće nakon održavanja sportskog događaja.2. Ocena plana sportskog događaja omogućuje menadžerima i organizacionim odborima uočavanje faktora i otklanjanje posledica koje bi rezultirale 39 . iako u metodološkom smislu.

odnosno svetska prvenstva popularnih sportova. Pripreme za održavanje ovakvih događaja mogu da traju i po nekoliko godina. U organizovanju ovakvih događaja.resursi. Sportski događaj koji uključuje grupe učesnika iz neke lokalne zajednice. 9. oprema. dužnosti. odnosno komiteti.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja nezadovoljenjem potreba. publicitet. zahteva i očekivanja posetilaca određenog sportskog događaja. timove ili radne grupe koje se bave različitim područjima rada. pripreme. zajedničko ulaganje i upravljanje resursima neophodnih u postavljanju i izvršenju velikih. kao ni formalnu organizacionu strukturu.ugovori. u njihovom organizovanju učestvuje veliki broj izvršilaca i angažovanih posrednika. kao i definisanje zajedničkih ciljeva u čijem ostvarivanju učestvuje veći broj poslovnih subjekata. koji angažuju neophodan broj saradnika i izvršilaca.upoznavanje. Ovakav pristup organizovanju ističe kooperativnost učesnika koji teže ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Organizovanje događaja obuhvata planiranje. Struktura mora da obuhvati najširu lepezu poslova i zadataka u vezi sa događajem. kao što su Olimpijske igre i kontinentalna. može da se organizuje uz oslonac na sledeću strukturu . odnosno vlade zemalja domaćina.aktivnosti. pravna pitanja. raspone kontrole i zasebne jedinice. 40 .MENADžMENT U SPORTU . a fao pokrovitelji mogu da se pojave društvene i državne institucije.ORGANIZOVANJE SPORTSKOG DOGAĐAJA Organizovanje lokalnih i regionalnih sportskih događaja ustaljenog ili povremenog kalendara održavanja ne predstavlja poseban probleme.radne grupe zadužene za: 1) Program i sadržaj . sve se više koriste partnerstvaposlovne mreže i alijanse. karakterističnu po različitim nivoima odgovornosti i definisanim tokovima informacija. odnosno mega sportskih događaja.programi. prihodi i rashodi u svim oblastima budućeg događaja. koji predstavljaju najviši nivo odlučivanja. uspostavljanje organizacione strukture i razvijanje radnih odnosa i metoda kojima se dostižu ciljevi. 3) Marketing . 4) Personal i kadrovi . 5) Administracija . 2) Budžet . Sportski događaji manje fizičke veličine i obima ne zahtevaju dugo vreme pripreme. mediji. 6) Tehnička pitanja . Organizovanje postaje složena funkcija u menadžmentu velikih. Organizaciona struktura obuhvata lance komandovanja. Umesto klasičnih formalnih organizacionih struktura. odnosno mega sportskih događaja. organizacije. štampanje. blagajna. osim menadžera događaja pojavljuju se i organizacioni odbori.računovodstvo. tako da se njime u suštini bave menadžeri sportskog događaja.

U cilju preventivnog delovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca. Svako ko je uključen u oganizaciju događaja mora da zna kome odgovara. Područje odgovornosti i zadaci koji treba da se izvrše treba da se svrstaju i kontrolišu u zasebnim jedinicama. povezanim koordinisanom mrežom upravljanja. Zakonom su utvrđene mere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Za svako područje treba da se formira posebna radna grupa i rukovodilac sektora koji preuzima odgovornost i veze sa glavnim koordinatorom. 2) ostvaruju odgovarajuće informisanje svojih navijača (sastanci sa navijačima. sportsko društvo. sportski savezi.1 SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA Po ugledu na moderne Evropske zemlje koje se bave organizovanjem sportskih događaja visokog rizika. sportska organizacija . mformacije. jesu sportska takmičenja i sportske manifestacije.rutinsko i specijalno zabavljanje itd.klub. Nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministarstvo. odgovornosti. ko sa kim radi i šta je čija funkcija u organizaciji. 9.parking. izdavanje biltena i dr. a shodno situaciji vezanoj za probčlem sa navijačima. Na organizovanje sportskih priredbi shodno se primenjuju i propisi o okupljanju građana. kao i obaveze organizatora i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju tih mera. Organizator sportske priredbe. Organizator sportske priredbe. sportska društva. 41 . dužan je da osigura bezbedno održavanje sportske priredbe i da preduzme mere kojima se predupređuje i onemogućava izbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca. u smislu ovog zakona. odnosno koje je preuzelo organizovanje određene sportske priredbe.). ko je za šta odgovoran. u smislu ovog zakona. 8) Ugostiteljstvo i druženje . zadaci i datumi. u saradnji sa Ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove. ili vršenje određenih poslova u organizovanju sportske priredbe. Važno je da se utanače određene j jasne uloge. garderoba. drugo pravno ili fizičko lice koje se stalno ili povremeno bavi organizacijom sportskih priredbi. sportske organizacije klubovi dužni su da: 1) podstiču organizovanje i dobro ponašanje svojih navijača i njihovih klubova. Sportske priredbe. jeste sportski savez.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 7) Usluge . prva pomoć. u R Srbiji donet je novi z a k o n o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.MENADžMENT U SPORTU .

Organizator sportske priredbe je dužan da obrazuje odgovarajuću redarsku službu. 4) urede sportskim pravilima iz svoje nadležnosti koje se sportske priredbe smatraju visoko rizičnim i koje mere su organizatori sportskih priredbi i drugi učesnici dužni da preduzmu. radi sprovođenja mera i naloga koji se odnose na održavanje javnog reda i mira. 42 . 5) preduzmu druge mere i aktivnosti. na sportskim priredbama visokog rizika. kao i da ostvari saradnju.). 3) odgovarajuće ograde za razdvajanje protivničkih grupa navijača. Organizator je dužan da za vreme sportske priredbe obezbedi prisustvo odgovarajuće službe medicinske pomoći. u skladu sa zakonom i drugim propisima. propisima donetim na osnovu zakona i sportskim pravilima. već samo na posebnim prodajnim mestima. ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi. Organizator je dužan da ostvari saradnju sa Ministarstvom. inspekcijske i komunalne službe i dr.klubovi i njihovi navijači gostujući.MENADžMENT U SPORTU . u skladu sa zakonom. a po potrebi preduzme mere da obezbedi i prisustvo drugih nadležnih organa i organizacija. 2) odgovarajuće ograde za sprečavanje ulaska gledalaca na sportski teren.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 3) koordiniraju aktivnosti sa klubovima svojih navijača prilikom organizovanog odlaska na sportske priredbe na kojima su te sportske organizacije . Na dan održavanja sportske priredbe povećanog rizika ulaznice se po pravilu ne mogu prodavati u sportskom objektu na kome se sportska priredba održava ili u njegovoj neposrednoj blizini. javnih službi i javnih preduzeća (vatrogasne jedinice. Organizator je dužan da obezbedi da se sportska priredba povećanog rizika održi u sportskom objektu koji ima: 1) odgovarajuće ograde ispred sportskog objekta za usmeravanje i razdvajanje protivničkih grupa navijača.

Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 4) odgovarajući broj jasno i vidljivo obeleženih ulaza i izlaza prema svim delovima gledališta. 43 . u neposrednoj blizini i u sportskom objektu tri časa pre i po završetku sportske priredbe povećanog rizika.MENADžMENT U SPORTU .1. Mere koje preduzimaju nadležni državni organi Ministarstvo prilikom održavanja sportskih priredaba povećanog rizika može da naloži preduzimanje svih potrebnih mera za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca. 5) odgovarajuća sedišta koja se ne mogu odvaliti samo korišćenjem fizičke snage. 3) zabrani ulazak na sportsku priredbu. odnosno odlaska iz sportskog objekta. 10) prostor za bezbedan smeštaj prevoznih sredstava gostujućih ekipa. 6) odgovarajući prostor za ovlašćeno lice Ministarstva. 9. 9) odgovarajući broj muških i ženskih mokrih čvorova u svim delovima gledališta. a naročito da: 1) naloži grupama gostujućih navijača kretanje određenim pravcem prilikom dolaska. Zabranjena je prodaja alkoholnih pića na prilazima.1. 2) naloži organizatoru sportske priredbe otklanjanje uočenih nedostataka sportskog objekta ili propusta u organizaciji. odnosno udalji sa sportskog objekta lice iz čijeg se ponašanja može zaključiti da je sklono nasilničkom i nedoličnom ponašanju. kao i za vreme njenog održavanja. Ministarstvo pred sportsku priredbu povećanog rizika najmanje 24 časa pre njenog početka vrši pregled sportskog objekta na kome će se sportska priredba održati i ostvaruje uvid u organizacione pripreme. kao i obezbeđeno neprekidno napajanje električnom energijom. 11) sistem javnog razglasa. 12) odgovarajuće osvetljenje ukoliko se sportska priredba održava u večernjim časovima. 8) prostoriju za pružanje hitne medicinske pomoći. 7) tehničku opremu za praćenje i snimanje ponašanja gledalaca na sportskom objektu. nadležno za održavanje javnog reda i mira na sportskoj priredbi sa kojeg ima jasan pregled sportskog terena i gledališta.

kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine. organizacija u oblasti sporta ili klub ili drugo pravno. fizički napadne na učesnike sportske priredbe. Ko u grupi izvrši krivično delo.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana. na osnovu ugovorom utvrđenih odnosa. pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne. sportsko društvo. 44 . Pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti. MREŽNA DOGAĐAJA ORGANIZACIJA VELIKOG SPORTSKOG Praksa menadžmenta velikih spotskih događaja pokazuje prednost mrežne organizacije. Kaznene odredbe Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi : Ko u nameri da izazove nasilje uđe na sportski teren ili ulaskom u sportski teren izazove nasilje.000 dinara kojima će se kazniti. sportski savez.000 do 20. Preduzetniku kome je izrečena kazna za prekršaj može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti. za prekršaj. Za prekršaj fizičko lice koje je organizator sportske priredbe kazniće se novčanom kaznom od 10. Odgovornom licu kome je izrečena kazna za prekršaj može se izreći i zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove. Za prekršaj iz preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 100.000 do 200. kao i savremenog i fleksibilnog organizacionoh rešenja. sa ciljem realizacije različitih poslovnih funkcija.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 9. kazniće se zatvorom od tri meseca do jedne godine.1. Kolovođa grupe koja izvrši krivično delo. Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana. 9.2. zapaljive ili škodljive supstance koji mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe ili učestvuje u fizičkom obračunu na sportskoj priredbi.MENADžMENT U SPORTU .000 do 400.000 do 20. kazniće se zatvorom od jedne godine do pet godina.000 dinara. Za prekršaje predviđene su novčane kazne od od 200. kojim se povezuju delovi i celine pojedinih kompanija.2. unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili među gledaoce predmete.

MENADžMENT U SPORTU . Najbolji primer obezbeđenja sportskog događaja može se propratiti kroz primer obezbeđenja na fudbalskim utakmicama. One uključuju veliki broj unutrašnjih i međusobnih kontakata i odnosa umreženih organizacija. kao i resursi uspostavljenih i izgrađenih odnosa. Ovakvi odnosi omogućavaju razmenu znanja i iskustva neophodnih u efikasnom i efektivnom reagovanju na promene u okruženju. odnosno obezbeđenje stadiona i dvorana. OBEZBEĐENJE SPORTSKOG DOGAĐAJA ( R Srbija) Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova moraju se stalno osposobljavati za efikasno izvršavanje i složenijih bezbednosnih poslova i zadataka u koje spada i obezbeđenje sportskih priredbi. 10. a to su pojedinačne i zajedničke kompetencije. 45 .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Prednost mrežne organizacije proizilazi iz prilagodljivosti brzim promenama u okruženju sportskih događaja. Najvredniji resursi su nevidljivog karaktera. Mrežne organizacije su karakteristične po efikasnom protoku informacija neophodnih u organizovanju velikih sporstkih događaja.

razdor i netrpeljivost gledalaca . za vreme i posle utakmice. Bezbednost u fudbalskoj organizaciji ostvaruje se kroz: • Jedinstveno postupanje u primeni bezbedonosnih mera i aktivnosti na području FSS. Pravilnik navodi organizacione mere koje imaju za cilj da osiguraju bezbednost i sigurnost na stadionu i oko njega. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS “Fudbal”.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 10. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI FUDBALSKIM UTAKMICAMA I SIGURNOSTI NA Na osnovu člana 49.2007. godine doneo je pravilniko bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama. broj 2/2007) Odbor za hitna pitanja FS Srbije. 46 . rasna.MENADžMENT U SPORTU . verska ili bilo koja druga osećanjam odnosno kojima sene izaziva mržnja. Na fudbalske stadione gledaoci mogu unositi samo obeležja kojima se ne vređaju nacionalna. pre. Na stadionu i u neposrednoj blizini stadiona zabranjene su sve političke manifestacije.1. pre. u svim stepenima takmičenja i u skladu sa odgovarajućim propisima • Saradnju fudbalske organizacije sa svim subjektima sistema bezbednost. Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj i oblici bezbednosti svih subjekata koji učestvuju u organizovanju i sprovođenju fudbalskih takmičenja od opštinskih fudbalskih saveza do fudbalskog saveza Srbije na način kojim se garantuje potpuna bezbednost i sigurnost svih učesnika na fudbalskim utakmicama. bilo kakvih političkih poruka i sve druge političke aktivnosti na stadionu ili u neposrednoj blizini stadiona.06. Strogo se zabranjuje promocija ili oglašavanje.publike. na bilo koji način. a naročito sa nadležnim organom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu MUP) inspekcijama i drugim organima i organizacijama koji su zaduženi za ostvarivanje bezbedonosnih zadataka • organizovano preduzimanje preventivnih mera i aktivnosti kojima se efikasno sprečava ugrožavanje života ljudi i imovine. tokom i posle svake utakmice u određenom takmičenju. na sednici održanoj 06.

a naročito propisa fudbalske organizacije kojima se konkretnije utvrđuju obaveze i način organizovanja takmičenja i fudbalskih utakmica. radi pružanja pomoći organizatorima sportskih priredbi u održavanju reda. uređaja i instalacija na sportskom objektu na kome se organizuje fudbalska utakmica. • 47 . 4 • izazivanje mržnje ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkih sukoba učesnika. 8 • neovlašćeni ulazak u službene prostorije i službene prolaze stadiona na kome se igra fudbalska utakmica.). 9 • unošenje u stadion i upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava. 6 • izazivanje nereda prilikom dolaska.MENADžMENT U SPORTU . smatra se naročito: 1 • fizički napad na učesnike fudbalske utakmice. 2 • fizički obračun između učesnika na fudbalskoj utakmici.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja doslednu primenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju bezbedonosna pitanja. U cilju preventivnog delovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca. izdavanje biltena i dr. • preduzmu druge mere i aktivnosti u skladu sa zakonom. odnosno korišćenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika fudbalske utakmice ili ometa njen tok. 3 • bacanje na teren ili u gledalište predmeta koji mogu da ugroze život. remećenje toka fudbalske utakmice ili ugrožavanje bezbednosti učesnika utakmice ili trećih lica. opreme. • ostvaruju saradnju sa klubovima svojih navijača i iniciraju određivanje redara iz njihovih redova. klubovi su dužni da: • podstiču organizovanje i sportsko ponašanje klubova svojih navijača. Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama. koji garantuju bezbednost svim učesnicima takmičenja i gledaocima koji prisustvuju utakmicama. odnosno odlaska sa stadiona ili na stadionu. u smislu ovog Pravilnika. 10 • unošenje u stadion. • ostvaruju odgovarajuće informisanje svojih navijača (sastanci sa navijačima. 7 • neovlašćeni ulazak na fudbalski teren. propisima donetim na osnovu zakona i propisima FS Srbije. fizički integritet ili imovinu. • koordiniraju aktivnosti sa klubovima svojih navijača prilikom odlaska na sportske priredbe na kojima su ti klubovi i njihovi navijači gostujući. 5 • oštećenje stadiona.

Super i Prve lige. odnosno ukoliko njihovih navijača postoje antagonizmi i netrpeljivost. Garanciju za bezbedno odigravanje (potvrdu o bezbednosti) međunarodnih utakmica visokog rizika potpisuju odgovorna lica gradskog.opštinskog organa MUP i inokosni organ kluba. 6 • sve utakmice koje privlače pažnju velikog broja stranih državljana. klubovi i drugi subjekti u ostvarivanju bezbednosti. opštinskog organa MUP i generalni sekretar FSS. utakmice Kupa. kao i sve utakmice kvalifikacionog i finalnog dela Evropskog i Svetskog prvenstva. odnosno zbog nekih drugih sličnih razloga. UEFA. 8 • sve utakmice koje ukazuju na objektivnu opasnost od nacionalnističkih ekscesa i negativnih ponašanja većih grupa gledalaca (stanje pogoršanih međunacionalnih odnosa i slično). utakmice "baraža" potvrdu o bezbednosti potpisuju odgovorna lica . 3 • sve utakmice kao takve proglašenje od strane UEFA i FSS na bazi procene ranijih incidenata izazvanih od strane jedne od ekipa ili obe ekipe. 7 • sve utakmice između klubova čiji je rivalitet poznat od ranije.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 11 • neovlašćeni ulazak u deo gledališta stadiona koji je namenjen protivničkim navijačima. smatraju se utakmica normalnog rizika. a za utakmice Super i Prve lige. i • utakmice normalnog rizika Utakmice visokog rizika smatraju se sledeće utakmice: 1 2 • sve utakmice međuklubskih takmičenja UEFA. ako postoje indicije da bi mogli izazvati nerede i ugroziti bezbednost na utakmici. tj. kao i sve utakmice svih stepena takmičenja razvrstavaju se na: 1 • utakmice visokog rizika. i 9 • sve utakmice "baraža" za ulazak u viši stepen takmičenja. Fudbalski savezi. Sve utakmice koje se ne smatraju utakmicama visokog rizika prema kriterijumima iz ovog člana. preduzimaju posebne mere fizičko-tehničkog obezbeđenja radi čuvanja i 48 .MENADžMENT U SPORTU . 5 • sve utakmice za koje se ocenjuje da će broj navijača gostujuće ekipe biti veći od 5% kapaciteta stadiona. 12 Sve utakmice u takmičenjima FIFA. 4 • sve finalne utakmice Kupa Srbije.

primi veći broj povređenih. dužan je da predvidi i sprovede sve bezbedonosne mere i aktivnosti za bezbedno odigravanje utakmice i jedini je prema organizatoru takmičenja odgovoran za bezbedno odigravanje utakmice. koja će se sastati na adekvatnom mestu na stadionu u slučaju ozbiljnog hitnog 49 . moraju preduzeti sve što je neophodno da bi obezbedili red i bezbednost unutar i oko stadiona. 7 • komunalne i druge službe. kada oceni da je to neophodno ili to zahteva komesar za bezbednost kluba.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja obezbeđenja objekata i druge imovine. kao i vatrogasaca za intervenciju.domaćin dužan je da u organizaciju utakmice uključi sve subjekte bezbednosti. Za sprovođenje mera iz mogu se koristiti usluge posebnih organizacija koje su registrovane za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite. pre. i preduzemu druge mere i aktivnosti kojima se obezbeđuje vršenje poslova koji su predmet ovog Pravilnika. 4 • vatrogasnu službu sa dovoljnim brojem vatrogasnih kola i drugih sredstava. klubovima ili nekim drugim organizacijama. ili kada se radi o utakmici visokog rizika. Organizatori utakmice.domaćin kao organizator utakmice. Klub – domaćin kao organizator utakmice mora da osnuje grupu za vezu. 5 • informativnu službu i službu veze sa razglasnim uređajima koji obezbeđuju dobru čujnost u i oko stadiona. 6 • službu elektrodistribucije. bez obzira da li je reč o savezima. 8 • marketing službu. ili kada to zahteva specijalni kontrolor za bezbednost utakmice. 9 • vođe ili predstavnike navijača domaćeg kluba Klub .domaćin kao organizator utakmice uključiće u organizaciju sistema bezbednosti i predstavnike gostujućeg kluba i njegovih navijača. kao i bolnicu koja će biti spremna da eventualno. Svaka javna utakmica mora biti prijavljena nadležnom organu unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom koji reguliše ovu materiju. za vreme i posle utakmice. sanitetskog osoblja. uređaja i sredstava za pružanje prve pomoći. kao i druge subjekte.MENADžMENT U SPORTU . Klub . a naročito: 1 • organe MUP-a 2 • redarsku službu 3 • sanitetsku službu sa dovoljnim brojem sanitetskih vozila. Klub . sprečavanja i otkrivanja svih pojava i ponašanja koja mogu ugroziti bezbednost ljudi i imovine.

MENADžMENT U SPORTU - Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

slučaja, a posle ugovorenog kratkog kodiranog znaka koji će biti emitovan preko razglasa na stadionu Grupu za vezu čine: šef policijskih snaga na stadionu, specijalni kontrolor za bezbednost, komesari za bezbednost domaćeg i gostujućeg tima, direktor stadiona i delegat utakmice. Komesar za bezbednost kluba - domaćina dužan je da u saradnji sa ostalim subjektima bezbednosti iz člana 11. ovog Pravilnika, koji neposredno učestvuju u organizaciji utakmice, izrade detaljan plan preventivnog delovanja kluba - domaćina, s tim, da drugi učesnici izrade svoje posebne planove preventivnog delovanja u skladu sa svojim zadacima na dotičnoj utakmici. Komesar za bezbednost kluba obavezan je da sastavi, u saradnji sa policijskim organima, dosije svih problematičnih osoba-navijača, koju dostavlja drugim policijskim vlastima, kao i organizatoru utakmice. U slučaju narušavanja javnog reda i mira ili drugih ekscesa na utakmici, koji se ne mogu sprečiti ili otkloniti predviđenim merama i aktivnostima, delegat utakmice dužan je da samoinicijativno ili na predlog specijalnog kontrolora za bezbednost ili komesara za bezbednost kluba ili sudije zahtevati da se gledaoci upozore putem razglasa da ne vrše bilo kakve radnje i postupke koji ugrožavaju bezbednost, odnosno normalan tok odigravanja utakmice. Ukoliko i pored upozorenja gledaoci i dalje nastave da ugrožavaju bezbednost, odnosno normalan tok odigravanja utakmice, sudija će od delegata zahteva da se ponovo upozore gledaoci ili će u težim slučajevima privremeno prekinuti utakmicu, a od delegata i komesara za bezbednost domaćeg kluba zatražiti pražnjenje dela gledališta ili celog stadiona, tako da se utakmica nastavi bez prisustva publike. Službena lica u slučaju narušavanja javnog reda i mira nastojaće da se utakmica odigra, ukoliko je to moguće do kraja, a organi bezbednosti i organizator utakmice dužni su da im pruže svu neophodnu pomoć. U smislu ovog Pravilnika težim slučajevima ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, smatraju se: 1 • prodor gledalaca u teren i fizički napad na igrače ili službena lica, 2 • masovna tuča igrača dva tima, 50

MENADžMENT U SPORTU - Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

3

• masovna tuča između navijača klubova koji igraju utakmicu, • neredi koje karakteriše bezobzirno bacanje u teren za igru i atletsku stazu pirotehničkih i drugih sredstava čije je unošenje na stadion zabranjeno, a posebno bacanje sredstava kojima se mogu ugroziti životi gledalaca i imovina (eksplozivna i druga sredstva podobna za povrede gledalaca), 1 • masovno i kontinuirano izazivanje nacionalne, rasne, verske ili međustranačke mržnje 2 koja može dovesti do fizičkih sukoba na utakmici. Komisija za bezbednost i stadione FSS je kolektivni organ Izvršnog odbora FSS i obavlja sledeće poslove i zadatke: • utvrđuje jedinstven način primene i doslednog sprovođenja propisa FIFA, UEFA i FSS, kao i odgovarajućih zakona povodom stvaranja uslova za mirno i bezbedno odvijanje fudbalskih takmičenja na području FSS, bez obzira o kom stepenu takmičenja se radi, • utvrđuje preventivne mere kojima se sprečava pojava nasilja i nedoličnog ponašanja na fudbalskim utakmicama od strane gledalaca, kao i mere protiv službenih lica, ukoliko nisu preduzeli sve neophodne radnje da do incidenata ne dođe, • daje smernice i pruža svu stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i sigurnosti svim fudbalskim savezima, odnosno komisijama za bezbednost pokrajinskih i nižih teritorijalnih saveza, u sprovođenju utvrđenih mera kojima se stvaraju uslovi za mirno i bezbedno odvijanje fudbalskih takmičenja na području FSS, • kroz stalnu saradnju sa fudbalskim klubovima svih stepena takmičenja, savezima, asocijacijama klubova, nadležnim državnim organima, radi na organizaciji i unapređenju sistema bezbednosti na fudbalskim takmičenjima unutar same fudbalske organizacije, • vrši pregled stadiona jedanput godišnje, po potrebi i više puta radi utvrđivanja stanja stadiona i igrališta nakon čega daje svoje mišljenje Komesaru za bezbednost FSS na osnovu kojeg Komesar za bezbednost FSS izdaje sertifikat u skladu sa odredbama Pravilnika o licenciranju fudbalskih klubova bilo za učešće u međunarodnim takmičenjima ili za domaće prvenstvo, • organizuje savetovanje za komesare za bezbednost svih klubova na celoj teritoriji FSS po utvrđenom programu, a obavezno pre početka takmičarske godine, 51

1

2

3

4

5

6 7

MENADžMENT U SPORTU - Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja

8

9

• na kraju svake takmičarske godine, a po potrebi i češće podnosi izveštaj o bezbedonosnom stanju na fudbalskim utakmicama na celoj teritoriji FSS sa predlogom mera, • koordinira rad Komesara za bezbednost Zajednice fudbalskih klubova Super lige, Udruženja fudbalskih klubova Prve lige i Komesara za bezbednost.

Za realizaciju zadataka i poslova bezbednosti i sigurnosti imenuje se Komesar za bezbednost FSS koji se u saradnji sa Komisijom za bezbednost i stadione stara o realizaciji zadataka i poslova bezbednosti i sigurnosti navedenih u ovom Pravilniku, Pravilniku o licenciranju klubova FSS, odgovarajućih zakona i drugih propisa FSS. U pokrajinskim, regionalnim i nižim savezima, imenuju se komesari za bezbednost, čiji su zadaci i poslovi utvrđeni odgovarajućim propisima nadležnog saveza u skladu sa propisima viših saveza i FSS. U klubovima na nivou svih stepena takmičenja imenuju se komesari za bezbednost koji su dužni da organizuju i sprovode bezbedonosne mere i aktivnosti u cilju kompletne zaštite svih učesnika utakmice, klubova i njihovih objekata, a posebno bezbedno odigravanje fudbalskih utakmica. Za utakmice visokog rizika određuju se specijalni kontrolori za bezbednost FSS koje određuje Komesar za bezbednost FSS. Specijalni kontrolori za bezbednost dužni da u roku od 48 sati, po odigranoj utakmici dostave detaljan izveštaj Komesaru za bezbednost FSS. Specijalni kontrolor za bezbednost ima dužnost da vrši koordinaciju između organizatora utakmice, policije, delegata i da daje instrukcije u slučaju narušavanja bezbednosti učesnika utakmice. Na predlog Komisije za bezbednost Komesar za bezbednost FSS utvrđuje listu specijalnih kontrolora za bezbednost FSS iz redova komesara za bezbednost fudbalskih klubova Super i Prve lige, članova Komisije za bezbednost FSS, komesara za bezbednost udruženih saveza i drugih stručnih lica koji su članovi fudbalske organizacije. Bezbednost i sigurnost od ključnog značaja za fudbal - preporuke UEFE

52

Učesnici razmenjuju opšte i specifične informacije o međunarodnoj saradnji policije i saradnji između klubova. policije i vlasti. o ključnim ulogama zvaničnika UEFA na utakmicama i o UEFA propisima i zahtevima ključnim za bezbednost i sigurnost. Svaka evropska utakmica je važna. oficiri za bezbednost UEFA i nacionalnih fudbalskih saveza. Generalni sekretar UEFA je naglasio da bez bezbednosti nema fudbala.MENADžMENT U SPORTU . "Moramo da osiguramo da naša igra bude sigurna i bezbedna za navijače. uključujući i borbu protiv rasizma. možemo biti sigurni da fudbal može da se igra u prijateljskoj atmosferi u kojoj je igra i ivek u centru pažnje“.orijentisan na bezbednost okruženja za ljubitelje fudbala širom Evrope ". Ključ je efikasno partnerstvo između stadiona. Nacionalne fudbalske informativne punktove. UEFA je uvela radikalne mere u interesu fudbala uoči nove sezone. 53 . za igrače. između ostalog.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja UEFA je istakao da je sigurnost i bezbednost svima na evropskom fudbalskim utakmicama od ključnog značaja za budućnost igre. Pozivamo sve ključne evropske vladine i policijske agencije da postanete naš saveznik u kolektivnom naporu da ponudi siguran. Amsterdam sastanak . i za svakoga koji su uključeni. i Nacionalni fudbalski informacioni punktovi. bezbedani servis . Smernice pri rasističkom ponašanju gledalaca suobustavljanje utakmice ili napuštanje od strane sudije. Godišnjem sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropske policije i vladinih agencija. "Samo na taj način. organizatora meča. na sastanku u Amsterdamu sa evropskim stručnjacima za bezbednost.policajce. klubove i nacionalne saveze". Kolektivni napor "Ja pozivam sve vas . službenici bezbednosti iz klubova koji učestvuju ove sezone u UEFA Ligi šampiona i grupnoj fazi UEFA Lige Evrope. zaključio je gospodin Tejlor.poruka je stavljena na sigurnost i bezbednost. Oni su takođe informisani.

PLAN I MERE OBEZBEĐENJA SPORTSKOG DOGAĐAJA Pri organizaciji svake sportske manifestacije potrebno je da nadležne institucije izrade plan obezbeđenja koji u potpunosti mora biti sa važećim zakonom. Ukoliko je održavanje sportske manifestacije odobreno od strane MUP R Srbije odgovorno lice sačinjava plan obezbeđenja iste. 54 . Kao što smo već naveli organizator sportske manifestacije je dužan da sačini plan obezbeđenja i isti dostavi MUP-u R Srbije.2. Taj plan mora da sadrži sve adekvatne podatke koji su neophodni za nesmetano i bezbedno održavanje navedenog događaja.MENADžMENT U SPORTU .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Nekada se dogodi da bez obzira na sve preduzete mere sigurnosti i bezbednosti na fudbalskim utakmicama . MUP R Srbije je nadležan i u obavezi da odobri ili zabrani održavanje sportske manifestacije. na teren udju i nepozvane osobe – kao sto se moze videti na fotografiji iz Italije: 10.

kao i podrška vladivini prava. 55 . pružanje pomoći u slučaju opasnosti i pružanje druge bezbednosne pomoći onima kojim je nepohodna.MENADžMENT U SPORTU . otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela. sloboda. • Regulisanje. prava. vozila. • Održavanje javnog reda. pružanje pomoći i nadzor u saobraćaju na putevima. • Izvršenje drugih zadataka utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima • Održavanje stabilnog javnog reda pre početka. • Neometano odvijanje svih planiranih aktivnosti povodom odigravanja fudbalske utakmice. kontrola. i ličnog integriteta lica.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Cilj i zadaci obezbeđenja sportske manifestacije su sledeći: • Bezbednosna zaštita života.4. • Sprečavanje. • Uspostavljanje narušenog javnog reda. MERE FIZIČKOG OBEZBEĐENJA Plan mora da sadrži broj materijalnih i tehničkih sredstava koja će biti na raspolaganju.3. tj. • Otkrivanje i hvatanje izvršilaca krivičnih dela i prekršaja i drugih lica za kojim se traga i njihovo privođenje nadležnom organu. Zatim se analizira položaj objekta u odnosu na okruženje. To podrazumeva broj policijskih službenika.To podrazumeva podatke o broju domaćih i gostujućih navijača. MUP R Srbije je zadužen i za bezbednosnu proveru svih lica koja vrše obezbeđenje događaja jer se iz prakse pokazalo da su upravo ta lica učestvovala u raznim neredima i da su ona odgovorna za unošenje pirotehničkih sredstava u objekte. Da li oni mogu biti od značaja za bezbednost manifestacije. sredstava veze kao upotrebu službenih pasa. 10. što podrazumeva da se uzmu u obzir svi okolni objekti koji mogu da predstavljaju metu napada navedenih navijača. ukoliko je to po planu predviđeno. za vreme održavanja i neposredno po zvršenoj fudbalskoj utakmici. 10. BEZBEDNOSNE PROCENE Bezbednosna procena sportske manifestacije podrazumeva korišćenje svih zvaničnih i operativnih podataka kojima MUP raspolaže. njihovom ponašanju kao i očekivanom broju navijača na sportskom događaju. prekršaja i drugih delikata kao i drugi vidovi borbe protiv kriminala. • Bezbednosna zaštita imovine. Takođe se analizira i nacionalnost stanovništva koje živi u neposrednoj blizini objekta.

da vrše snimanje kamerama. OPERATIVNO PROTIVDIVERZIONO OBEZBEĐENJE I Operativno obezbeđenje sprovode policijski službenici čiji je zadatak da: 1. SNAGE ZA INTERVENCIJU Jedinica policije u slučaju kriznih situacija tj.8. 56 . kao i eventualnu intervenciju policijskih službenika.7. Snage za intervenciju angažuju se u slučaju narušenog javnog reda. gde sastav jedinica koji se nalazi na stadionu nije u mogućnosti da uspostavi narušen javni red.MENADžMENT U SPORTU . Interventna jedinica 10. 10.6.5. MERE DUBINSKOG OBEZBEĐENJA Dubinsko obezbeđenje podrazumeva raspored policijskih službenika na teritoriji koju pokrivaju kao i konkretne zadatke za svakog ponaosob od njih. UPOTREBA JEDINICA POLICIJE U SLUČAJU KRIZNIH SITUACIJA Plan mora da sadrži i broj policijskih službenika koji je predviđen u slučaju kriznih situacija.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 10. kako navijača na dolaznim pravcima i pravcima razilaska tako i na samom objektu. DOKUMENTOVANJE. 10. To podrazumeva da pored predviđenog broja rukovodilac obezbeđenja u svakom trenutku mora znati koliko ljudi ima na raspolaganju u slučaju kriznih situacija.

57 . RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE Svaki plan obezbeđenja mora imati rukovodioca obezbeđenja tj.MENADžMENT U SPORTU . zaustavljaju. u dogovoru i uz pomoć interventnih snaga policije vrše dovođenje i dr.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 2. Saobraćajna policija 10. 3. legitimišu i privode sva lica koja su narušila javni red.9. Takođe. službenici saobraćajne policije koji obezbeđuju sve putne pravce koji će biti korišćeni za vreme održavanja manifestacije. preduzimaju i druge potrebne mere obezbeđenja i o svim bitnim događajima od interesa za bezbedno odigravanje utakmice izveštavaju rukovodioca operativnog obezbeđenja. 10. uočavaju i prate lica koja su interesantana i narušavaju javni red. tj. ko koga izveštava.10. da prate kretanje i ponašanje navijača. mora postojati jasna hijerarhija u komandovanju. lice koje koje je nadležno za dosledno sproveođenja plana. SAOBRAĆAJNO OBEZBEĐENJE Saobraćajno obezbeđenje sprovode pol. ili kod sebe poseduju predmete pogodne za narušavanje javnog reda i izazivanje nereda.

koji mogu mirno da posmatraju utakmicu) ukazuje na potrebu doslednog sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.1 USPEH ENGLESKE Uspeh Engleske. Reakcija komesara za takmičenje Super lige Branislava Delića.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 10. tj. KOJI SE TIČU NESPORTSKOG PONAŠANJA NAVIJAČA NA SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA Saopštenje Zajednice klubova Jelen Super lige Reagujući na tekst "Ko Tadića vređa neka čuva leđa!". PRIMER SPROVOĐENJA ODREDBI PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI I SIGURNOSTI NA FUDBALSKIM UTAKMICAMA. te zbog toga nadležni u Zajednici klubova Super lige žele da javnost upoznaju sa istinom. PLAN VEZE Broj sredstava veze (motorole. 3. Zajednica fudbalskih klubova Super lige Srbije izdaje sledeće SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U pomenutom tekstu objavljen je niz netačnih i nepotpunih činjenica. PRIMERI 11. oktobra 2010. 11. tetra stanice) zavisi od potrebe. koji su godinama bili noćna mora policije širom sveta.11.2. dan po odigravanju utakmice devetog kola između Spartak Zlatibor vode i Rada u Subotici. a stadioni i sportske hale prepustile istinskim navijačima i pravim ljubiteljima sporta. koja je uspela da svoje navijače. a na kojoj je zabeleženo nesportsko navijanje od strane gostujućih navijača. godine. je u skladu sa 58 . objavljen u dnevnom listu "Alo!" u broju 968 od srede. novembra 2010. niko od članova Zajednice nije pretio na bilo koji način čelnicima FK Rad ili pripadnicima navijačke grupe ovog Kluba. ispoljena dostavljanjem Upozorenja sa obaveštenjem na adresu FK Rad 25. 11.MENADžMENT U SPORTU . kako bi se i naše grupe huligana dovele u red. upotrebiće se onoliki broj koliki je potreban za nesmetano i bezbedno održavanje sportske manifestacije. «pripitomi» praktično preko noći – Zakonom koji se svaki navijački iskorak na terenu kažnjava sa tri godine zatvora (tako da je na engleskiom utakmicama sve veći broj žena i dece. Najpre.

MENADžMENT U SPORTU . uporište za ovakav stav pronađen je i u Disciplinskom kodeksu FIFA. upozorio rukovodstvo FK Rad na iskazano ponašanje navijača i apelovao da preduzmu potrebne mere da se takve scene ne ponove. Naši rukovodioci su iskusni i kvalifikovani stručnjaci. između ostalog. službenih lica i svih ostalih učesnika derbija. a Stav 4 kaže da neprimereno ponašanje. "večitog derbija" Fudbalski klub Crvena zvezda.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Pravilnikom o takmičenju i predstavlja uobičajen i u svemu očekivan potez. Delić je. uz saradnju MUP-a i FK Partizan na adekvatan način organizuju utakmicu uz potpunu bezbednost i u skladu sa propisima. Delić je reagovao po dobijanju zvaničnog izveštaja s pomenute utakmice od strane delegata Nikole Kudusa. adekvatnom propisu najviše svetske fudbalske instance. koji odlično poznaju sve propise. Učinićemo sve da preventivnim delovanjem i primenom potrebnih mera sačuvamo samo fudbalsko takmičenje. 59 . Takođe. za vreme i posle utakmice. član 74 pomenutog pravnog akta ukazuje i na odgovornost za ponašanje gledalaca. U Članu 13 Disciplinskog kodeksa propisana je mera upozorenja u slučaju neke greške i povezano je s pretnjom kazne u slučaju novog prekršaja. Na kraju. razlog za takav potez komesar Delić je pronašao i u činjenicama definisanim Članom 2 Pravilnika o bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama. U njemu je strogo zabranjena promocija ili oglašavanje na bilo koji način bilo kakvih političkih poruka i sve druge političke aktivnosti na stadionu ili u neposrednoj blizini stadiona. Zajednica Jelen Super lige i Fudbalski Savez Srbije upućuju APEL JAVNOSTI Svesni smo povećanog rizika koji ovaj duel večitih rivala nosi sa sobom u odnosu na sve dosadašnje utakmice Upravo zbog skorašnjih dešavanja dobili smo uverenja od državnih organa da su spremni da učine sve u okviru svojih mogućnosti i ovlašćenja da preduprede nerede i kršenje zakona. kao što je to bilo i u prošlosti. pre svega. Povodom predstojećeg 139. pre. a koji definiše kazne za nesportsko ponašanje. predstavlja i "izgovaranje uvredljivih reči". Komesar za takmičenje se u pomenutom dopisu pozvao na član 68 Disciplinskog pravilnika. Zatim. Zajednica klubova Super lige od 1974. Sa posebnom pažnjom pristupiće se neposrednoj zaštiti aktera derbija. Zajednica Super lige kao organizator takmičenja i FK Crvena zvezda kao organizator utakmice spremni su da. godine rukovodi najjačim fudbalskim takmičenjem u našoj zemlji. Fudbalski klub Partizan.

Apeluje se na navijače oba kluba da sportskim i korektnim navijanjem. Prema zakonskim obavezama. bez bilo kakvih incidenata i upotrebe zabranjenih navijačkih sredstava. Zakon o okupljanju građana.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Interes srpskog fudbala i društva u celini je da se meč odigra u sportskoj atmosferi. bez incidenata i da se otkloni ružna slika stvorena poslednjih dana u javnosti. da u zvaničnim izjavama budu umereni i korektni. kao i svim sportskimradnicima. apel upućujemo sadašnjim i nekadašnjim akterima derbija. mogu da proteknu u uzornoj atmosferi i da predstavlja istinski sportski spektakl. a sve u cilju bezbednog odigravanja utakmice. 21. oktobar 2010 11. angažovali smo kompaniju koja se bavi pružanjem usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja.MENADžMENT U SPORTU . Takođe. uz poštovanje rivala.FK CRVENA ZVEZDA Fudbalski klub Crvena zvezda je učinila sve što nalažu Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.3 ISKUSTVA . dokažu da nisu huligani i da najznačajnija utakmica srpskog fudbala. koja ima veliko iskustvo u 60 . dešavanja pre i posle nje. kao i Pravilnik o bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama Fudbalskog saveza Srbije. Beograd.

i tom prilikom je konstatovano da je sve u redu. sa specijalno obučenim službenim psima za otkrivanje eksploziva i oružja. 24 sata pre održavanja utakmice obezbeđivala zaključan stadion kako bi se sprečio neovlašćeni ulazak lica ili unošenje nedozvoljenih predmeta na tribine. navodi FSS i izražava zahvalnost zaposlenim u Urgentnom centru u Beogradu na brzoj reakciji i ukazanoj medicinskoj pomoći. "Fudbalska organizacija poslednjih godina vodi odlučnu i beskompromisnu borbu protiv svake vrste nasilja. izvršila je pregled tribina stadiona dva puta . kao i da odmah budu prevezeni do nadležne medicinske ustanove.dan pre utakmice. FK Crvena zvezda je ostvarila potpunu saradnju sa MUP-om Srbije. kao i do sada. predstavnici Zvezde i OFK-a Beograda. što je više od uobičajene prakse koja predviđa da broj angažovanih redara iznosi jedan posto od predviđenje posete (na jučerašnjoj utakmici je bilo 10 774 posetilaca). 61 . Ekipa za protivdiverzionu zaštitu Policijske uprave za grad Beograd. Elektrodistribucije i komunalnih službi. Redarska služba je po nalogu Kluba. nedoličnog ponašanja i ispada na sportskim objektima. Angažovali smo sanitetsko obezbeđenje sa dovoljnim brojem ekipa. FK Crvena zvezda ima pisane dokaze i kompletnu dokumentaciju Fudbalski savez Srbije najoštrije je osudio incident na utakmici polufinala Lav kupa Srbije na kojoj je hicem iz vatrenog oružja teško ranjen 21-godišnji Igor Vrelić. kada se nesreća već desila. oformljen je Štab bezbednosti koji su činili šef policijskih snaga na stadionu. poput vatrogasne službe. O svemu navedenom. Na obezbeđenju jučerašnje utakmice (sa Partizanom) angažovan je 251 redar. Na organizaciji utakmice. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. kao i neposredno pred sam početak utakmice. a u organizaciju utakmice bili su uključeni sve relevantni subjekti. Ovakav pristup organizaciji utakmice omogućio je da se. među kojima i prošlogodišnje Univerzijade. i predstavnici MUP-a nisu imali primedbi na sve što je učinjeno. Na kraju. Na tim sastancima su predstavljene sve mere koje je Crvena zvezda preduzela kako bi se osiguralo bezbedno održavanje sportske priredbe i onemogućilo izbijanje nasilja. Sa predstavnicima MUP-a održali smo dva sastanka na kojima smo dokazali da smo preduzeli sve preventivne mere iz člana 7. delegat utakmice.MENADžMENT U SPORTU .Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja vršenju ovih poslova jer je radila obezbeđenje najvećih sportskih skupova u našoj zemlji. povređenima pruži brza i adekvatna medicinska pomoć na licu mesta. kao i predstavnik medicinske službe i rukovodioci redarske i vatrogasne službe. Sinoćni incident je jedan od najtežih ispada ikada viđenih na našim stadionima i kao takav ne sme proći nekažnjeno".

kao i policija učinili sve na šta su ih zakoni obavezali – dogodila se tragedija. Prema postojećim propisima. i pored toga što su i Crvena zvezda. 62 . da svi građani mogu da dođu na utakmicu bez straha za svoju bezbednost. energične i efikasne mere na suzbijanju i onemogućavanju izgreda i drugih oblika narušavanja javnog reda i mira. ZAKLJUČAK Jedan od ciljeva donošenja Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Razlog za to je što zakonski propisi koji regulišu pregled gledalaca koji ulaze na stadion nisu dovoljno jasni. već samo njihov pregled“. Zakonom je između ostalog jasno određeno ko može biti organizator. Jasno su precizirane i kaznene mere – od novčlanih do zatvorskih kazni. sportski savezi. Kako se ovakvi slučajevi ne bi ubuduće događali. postojeći propisi zabranjuju redarima da „prilikom pregleda preuzimaju bilo kakve ingerencije i ovlašćenja izvršne vlasti odnosno MUP-a“. 12. neophodno je promeniti zakonske propise kojima bi se – ili omogućilo da redari imaju veća ovlašćenja i odgovornost prilikom pretresa gledalaca. precizirano je vreme i način obezbeđivanja događaja. da roditelji kada puste svoju decu na utakmice ne strahuju za njihove živote i da se sport afirmiše u pravom smislu njegovog značenja. i kompanija koja se bavi obezbeđenjem. što podrazumeva donošenje novog Zakona o fizičko–tehničkom obezbeđenju i obuku redara od strane policije ili da pregled i pretres vrše službena lica. I pored oštrijih kaznenih odredbi datih u Zakonu.MENADžMENT U SPORTU . Na suzbijanju huliganstva potrebna je punamobiulnost i angažovanje svih društvenih i sportskih subjekata. koji u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i pravosuđem. Uloga policije je da nadzire sprovođenje Zakona. Crvena zvezda smatra da je neophodno da nadležno ministarstvo. „redari nemaju pravo da vrše pretres gledalaca koji ulaze na stadion. Štaviše. klubovi. treba da preduzmu odlučne. sa posebnim akcentom na utakmice «visokog rizika». kao i mogućnost edukacije navijača kroz razgovore sa predstavnicima klubova. kao i MUP Srbije zajednički pokrenu inicijativu za izmenu zakonskih propisa kako bi se omogućila potpuna bezbednost posetilaca sportskih priredbi. da spreči narušavanje javnog reda i mira i vršenje krivičnih dela i da identifikuje i privodi lica koja se nedolično i nasilnički ponašaju na sportskim susretima. Ustanovljena je i nadležnost pratećih redarskih službi.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Nažalost. svako u okviru svoje nadležnosti. bio je da se navijački duh vrati na sportske terene. što rezultate njihovog rada dovodi u pitanje. ponašanje određene grupe navijača se nije bitno promenilo.

opservirane su od strane rukovodećih radnika i starešina policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzimaju se organizovane mere i aktivnosti čiji je cilj da se vrati mir na našim stadionima. Besprekornom organiztacijom. je nadmudrili. dobrom organizacijom i efikasnim i koordiniranim postupanjem. septembra 2005. Evropskog prvenstva u košarci. do 25. Sa tog aspekta. ovo prvenstvo je proteklo najboljem mogućem redu. kako bi se adekvatnom taktikom postupanja i kvalitetnim procenama blagovremeno predvidelo ponašanje huligana i efikasno reagovalo. Sa stanovišta bezbednosti. dobro obučeni i opremljeni potrebnim zaštitnim sredstvima za postupanje prilikom narušavanja javnog reda i mira. koji su na taj način unapred znali kako će policija postupiti i jednom rečju. sportskih organizacija i klubova. huliganstvo na stadionima i ulicama Beograda i širom Srbije biće suzbijeno ili svedeno na podnošljive okvire. Kvalitetnim bezbednosnim procenama stepena rizika od nastajanja incidenata. mogu da pruže efikasne intervencije pripadnika Žandarmerije i interventnih jedinica policije. u čiji su sastav ušli policijski službenici. Problem neadekvatnog postupanja policije na utakmicama visokog rizika veoma je dobro apsolviran u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i pronađen je adekvatan odgovor rušilačkim i nasilničkim akcijama huligana. od izuzetne važnosti je koordinacija aktivnosti policije i saradnja sa pravosudnim organima u sprovođenju Zakona. Vraćanje vere u sport i pružanje nade da će se i u našoj zemlji stati na put huliganstvu na sportskim priredbama. Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru svog delokruga rada formiralo je i osposobilo interventne jedinice policije. sportskim halama i ulicama i stane na put grupama huligana. sve navedene i druge slabosti. uz učešće i saradnju ostalih nadležnih državnih orana. koje je održano u našoj zemlji. To praktično ukazuje da nije u potpunosti izgrađena strategija borbe protiv huligana na sportskim utakmicama i da se za svaku utakmicu ne sačinjava kvalitetna bezbednosna procena i na njojzasnovan plan postupanja. vaspitno – obrazovnih ustanova i medija. bez ijednog ekcesa. Zato je potrebno edukovati policiju. u periodu od 15. U tom cilju.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja Ozbiljnim i dobro organizovanim pripremama za svaku utakmicu visokog rizika. zanemarujući ili potcenjujući sposobnost organizovanih ekstremnih grupa navijača da planiraju i izazoivu incidente. godine.MENADžMENT U SPORTU . dobro je obučiti. praćenjem i predupređivanjem namera ekstremnih navijača. Uprvo. Analizirajući pojedinačne postupanja. izolacijom i efikasnom intervencijom bitno bi se suzbilo huliganstvo na našim stadionima i ulicama. uočeno je da policija veliku grešku kada obezbeđivanju pojedinih utakmica prilazi rutinski. Za policiju Srbije veoma su značajna iskustva u obezbeđivanju 34. blagovremenim planiranjem i koordiniranim sprovođenjem 63 .

Na taj način.MENADžMENT U SPORTU . pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su na visokoprofesionalnan i kvalitetan način izvršili sve postavljene zadatke i pružili punu bezbednost učesnicima ove velike sportske manifestacije i brojnim posetiocima iz zemlje i inostranstva.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja adekvatnih bezbednosnih mera i aktivnosti. 64 . Policija Srbije je na nenametljiv način i besprekornim funkcionisanjen podigla na viši nivo ionako visoke i zahtevne bezbednosne kriterijume i uspostavila adekvatan model obezbeđenja – preporučljiv za sve buduće velike sportske i druge manifestacije koje će se održati u našoj zemlji. uz ispunajvanje najstrožijih bezbednosnih kriterijuma koji se u takvim prilikama postavljaju pred zemlju organizatora. naša zemlja je u potpunosti opravdala ukazano poverenje međunaodne košarkaške organizacije i dokazala da može besprekorno organizovati i najveća sportska takmičenja.

www.rs 12. 2.rs 11.superliga. 8. 4. 7.fss.uefa. 9. Ljubokević i A.Menadžment i marketing obezbeđenja sportskih događaja 13. Menadžment sportskog događaja M. Menadžment događaja Pravilnik o bezbednosti i sigurnosti na sportskim utakmicama Disciplinski pravilnik FSS Zakon o okupljanju građana Zakon o sportu Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 10. Sportski marketing D. 5. Sociologija sporta Č. Andrejević.com 65 .MENADžMENT U SPORTU . 6. Gašović. Koković. 3. www. www. profesor dr Aleksandra Andrejević. LITERATURA 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->