P. 1
Obracun amortizacije u racunovodstvene i poreske svrhe

Obracun amortizacije u racunovodstvene i poreske svrhe

|Views: 1,657|Likes:

More info:

Published by: Saby Tuzovic Metdjonaj on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

OBRAČUN AMORTIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE I PORESKE SVRHE - esej

-

Ime i prezime: Sabina Tuzović Br.indeksa: M06/67

Podgorica, 16.05.2006.godine

1

Treba razlikovati način obračuna amortizacije u računovodstvene svrhe od načina obračuna amortizacije u poreske svrhe.6/2002). br.list RCG». br. dok se obračun amortizacije u poreske svrhe vrši saglasno članu 13. odnosno Medjunarodnim računovodstvenim standardima (MRS16).list RCG». Ta razlika se ogleda u metodama obračuna amortizacije i različitim amortizacionim stopama. Amortizacija se utvrđuje primjenom propisanih stopa na osnovicu koja je propisana računovodstvenim odnosno poreskim stopama.65/2001) i Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metoda za utvrđivanje amortizacije («Sl.I UVOD Amortizacija kao ekonomska kategorija predstavlja trošak osnovnih sredstava koji se raspoređuje tokom njegovog vijeka trajanja. br. Amortizacija u računovodstvene svrhe vrši se saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji («Sl.28/2001). Zakona o porezu na dobit prvanih lica («Sl. 2 .list RCG».

................ 1..00.............. 1000 x 5.00 eura.............. 2..... Ako se mijenja prvobitno procijenjeni vijek upotrebe sredstva... 400...... onda je ukupni procijenjeni vijek upotrebe 13 godina............ 10 godina Stopa amortizacije .... 10% Godišnji iznos amortizacije .............................000.... Amortizacija će se vršiti nakon stavljanja sredstva u upotrebu.... 7 godina....... 600...00 U slučaju da preduzeće preispita korisni vijek upotrebe sredstva i procijeni da sredstvo može da se koristi još u narednih npr..................... Prvobitno procijenjeni korisni vijek upotrebe je 10 godina. U skladu sa zahtjevom MRS 16 sa obračunom amortizacije se ne prestaje kada se sredstvo ne koristi aktivno i kada se drži radi otuđenja............. Stopa amortizacije za narednih 7 godina biće: (400/1000) / 7 = 0... pa ako su nastale značajne promjene treba za tekući i budući period prilagoditi stope............714% Dakle.... Amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži. čak i ako se u tom periodu ne koristi....... stopa amortizacije za tekući i budući period izračunava se na sljedeći način: (sadasnja vrijednost / nabavna vrijdnost) / preostali vijek upotrebe Primjer : Preduzeće «XYZ» na dan 1.......... Promjene stopa i metoda amortizacije Sredstvo treba amortizovati na sistematskoj osnovi tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe......... Korisni vijek upotrebe i metod amortizacije treba povremeno preispitati.... a sredstvo je u upotrebi već 6 godina...........2. tj......................05714 x 100 = 5..............000....januar 2005............714 = 57.godine posjeduje sredstvo čija je nabavna vrijednost 1.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nabavna vrijednost ......... MRS 16 sadrži zahtjev da amortizacija sredstva započinje kada je ono raspoloživo za korištenje.......714%......II OBRACUN AMORTIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE SVRHE 2. 100.............. odnosno metod amortizacije..... Iznos koji se amortizuje i amortizacioni period Amortizacija osnovnih sredstava je obrađena Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS 16).... osim ako nije u potupnosti amortizovano.....................1...... Iznos koji se amortizuje na sistematskoj osnovi tokom procjenjivanja korisnog vijeka upotrebe utvrdjuje se kao razlika između nabavne vrijednosti (ili cijene koštanja) i rezidualne vrijednosti (preostale vrijednosti).. u narednih 7 godina sredstvo će biti otpisivano po stopi od 5...00 Prvobitno procijenjeni korisni vijek upotrebe ... 3 ..00 Ispravka vrijednosti ( 4 x 6 godina) ... Od preduzeća se zahtijeva da sredstvo amortizuje sve do njegovog isknjižavanja... a ne 10 godina kako je prvobitno bilo procijenjeno...............00 Knjigovodstvena (sadašnja) vrijednost (1– 5) ......................14 x 7 = 400........

Međutim. Poreski tretman amortizacije Predmet obračuna amortizacije u smislu člana 13. proizilazi da se za tekuću godinu obračun amortiazcije svih sredstava razvrstanih u I – V grupu vrši jednako. tj. Podgorica 2002. Pod stalnim osnovnim sredstvima podrazumijevaju se materijalna i nematerijalna sredstva čiji je vijek trajanja duži od jedne godine i čija vrijednost prelazi 200 eura. 3. i amortizuju se primjenom proporcionalne metode po stopi od 5% godišnje po principu sredstvo po sredstvo.III grupa 20% . Poreska pravila mogu da povećaju ili smanje dobit iskazan u bilansu uspjeha po osnovu amortizacije u zavisnosti od slučaja kako je amortizacija iskazana kao trošak u računovodstvene svrhe. istim procentom bez obzira na vrijeme nabavke sredstva.IV grupa 25% .III OBRAČUN AMORTIZACIJE U PORESKE SVRHE 3.1. Zakona o porezu na dobit prvanih lica čine stalna osnovna sredstva koja se nalaze kod poreskog obveznika.65/2001. 3. Tako npr. sa ciljem da bi se preduzeća ohrabrila da brže modernizuju opremu. Razvrstavanje osnovnih sredstava Osnovna sredstva u smislu člana 13.I grupa 5% .II grupa 15% .2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Nabavna vrijednost sredstava nabavljenih u tekućoj godini u bilo kom mjesecu iz grupe II – V ulazi u neotpisanu vrijednost koja podliježe istoj stopi amortizacije. Poreski način obračuna amortizacije u principu dozvoljava veće troškove.3. 3. za sredstvo iz I grupe nabavljeno u bilo kom mejsecu tekuće godine biće ista amortizacija kao i za sredstvo nabavljeno u prethodnoj godini pod uslovom da im je nabavna vrijednost ista. iz navedenih propisa i posebno propisanog obrasca «OA». Osnovica za obračun amortizacije Za prvu grupu sredstava koja se amortizuju primjenom proporcionalne metode osnovica za obračun amortizacije predstavlja nabavna cijena pojedinog osnovnog sredstva uvećana za vrijednost ulaganja koja prelaze 5% od nabavne vrijednosti tog osnovnog sredstva.4. 4 . Primjer : 1 “Službeni list RCG” br. Zakona o porezu na dobit pravnih lica razvrstavaju se u pet grupa sa sljedečim amortizacionim stopama1: . Početak obračunavanja amortizacije Početak obračunavanja amortizacije za poreske svrhe za nabavljena sredstva u tekućoj godini nije neposredno propisan. a ostala osnovna sredstva razvrstana su od II do V grupe i amortizuju se primjenom degresivne metode na grupnoj osnovi po stopi od 15% do 30%.V grupa 30% U I grupi su razvrstane zgrade i objekti.

....... Vrijednost osnovnih sredstava u grupi umanjuje se za vrijednost prodatih osnovnih sredstava iz grupe........... 8............. 50.godini ........640 eura.....godine ......................................................... 1....................000 2) Kupljena sredstva u toku 2005.godini biće 49...... 700........ s tim što se za pojedine grupe primjenjuju posebne stope amortizacije.............................310................000 Ukupna ispravka vrijednosti (3 + 7) ......................................600........600 = 6.000 3) Vrijednost prodatih sredstava u toku godine ............ Isti postupak obračuna amortizacije primjenjuje se i na preostale grupe....................................... 58.....................................000 Ulaganja iznad 5% nabavne vrijednosti u 2004.... 7...................... kao i za vrijednost kupljenih osnovnih sredstava u okviru grupe.................... 60........................ 1.............250 Osnovica za obračun amortizacije po degresivnoj metodi ( II – V grupe) predstavlja neotpisana vrijednost grupe osnovnih sredstava (saldo grupe) utvrđena na kraju prethodne godine.. U datom primjeru to je: 52.. 5.................... IV ZAKLJUČAK 5 ... 125.......................400................ početni saldo II grupe u 2006....000 Ukupna NV (osnovica za amortizaciju) (1+2+4) .godine ...................000 – 2.....000 6) Povećanje salda grupe po osnovu ulaganja .......................... 5% Amortizacija za tekuću godinu (5 x 6) . Po navedenom primjeru.750 Neotpisana vrijednost na kraju godine ............... 45............ 6..400 7) Osnovica za obračun amortizacije (5+6) .. 9...... 565......250 Sredstvo nabavljeno u toku 2005...........godine .................................... 65..................000 x 5% = 2................000 4) Izdaci za opravku sredstava u toku 2005........................... uvećane za vrijednost ulaganja koje prelaze 5% salda pojedine grupe...1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Nabavna vrijednost sredstva nabavljenih u toku 2004..................................... Primjer : 1) Saldo grupe II na kraju 2004.... 9..godine .......00 Stopa amortizacije za tekuću godinu .........................................................400 8) Stopa ..... 52............godine . Kada saldo grupe (neotpisana vrijednost na kraju godine) za osnovna sredstva koja se amortizuju po degresivnoj metodi dođe ispod 100 eura cjelokupni iznos se iskazuje kao rashod i saldo grupe iznosi nula......000 5) Neotpisana vrijednost (1+2+3) ..........640 Povećanje salda grupe po osnovu ulaganja izračunava se kao razlika troškova popravki u tekućoj godini i iznosa dobijenog kao 5% od iznosa salda grupe na kraju godine........... 15 % 9) Amortizacija (7 x 8) .........000 Ispravka vrijednosti u prethodnim godinama .......................... 49....760 10)Neotpisana vrijednost na kraju godine (7 – 9) ...184...........

Umjesto toga. onda iznos koji je potrošen mora u neko vrijeme biti terećen sa prihoda. onda bi bilo neadekvatno teretiti bilo koji period pojedinačno (odnosno period u kojem je sredstvo nabavljeno) za cijeli trošak. Potreba za amortizacijom nastaje iz obračunske pretpostavke. Sredstva koja se amortizuju su sredstva:  za koja se očekuje da će biti korištena više od jednog obračunskog perioda  imaju ograničen životni vijek  pravno lice ih drži radi njihovog korištenja u proizvodnji ili snadbijevanju robama i uslugama. Ako je novac potrošen za kupovinu sredstva. mora biti pronađen neki metod za raspored troškova sredstava u toku njegovog životnog vijeka. V LITERATURA 6 . zbog iznajmljivanja drugima ili u administrativne svrhe.Amortizacija osnovnih sredstava je obrađena Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS 16). Ako sredstvo doprinosi prihodima pravnog lica u toku više obračunskih perioda.

Podgorica 2002. Štampa «Makarije» Podgorica. Podgorica 2002..list RCG» br. Institut računovođa i revizora CG. revizija i finansije» br.. Sarajevo 2002. revizija i finansije» br.11. «Računovodstvo. Štampa «Makarije» Podgorica. jan-feb 2006.«ACC –Finansijsko/Financijsko izvještavanje. Zakon o porezu na dobit pravnih lica.2. «Sl. «Računovodstvo.65/2001. novembar 2005. 7 .6/2002.1. «BEMUST» Sarajevo. Udruženje računovođa i revizora FbiH. «Sl. Zakon o računovodstvu i reviziji.Međunarodni standardi».list RCG» br. Institut računovođa i revizora CG. Podgorica 2005. Podgorica 2006.

8 .

2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->