AKTUELL

Broj 2 • Januar 2009. • Muharrem 1430.

NEWSLETTER

novi

FRIEDEN
IGBD - ZENTRALRAT e.v.

GLASNIK MEŠIHATA - MUFTIJSTVA ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA U NJEMAČKOJ

Bajramska hutba muftije Mustafe ef. Klance

ČUVAJMO NAŠE LJUDSKO LICE
Draga braćo, Nakon što smo, izvršavajući jednu od svojih pet temeljnih islamskih dužnosti, ispostili mjesec Ramazan, i nakon što smo u Ramazanu i ove godine kao i mnogih predhodnih osjetili ljubav porodičnog života, blagodati iftara, snagu i milost džemata, ljepotu Kur’ana u ramazanskim mukabelama, nakon što smo se okupljali svaku večer na teravijama, nakon što smo osvjetljavali naše duše, domove i živote svjetlošću Kur’ana, nakon što smo naš post krunisali darovanjem sadakatulfitra i izvršavanjem još jedne od pet temeljnih dužnosti, dužnosti davanja zekata i nakon što smo se u ramazanu klonuli mnogih grijeha i slabosti – mi muslimani u danima ramazanaksog bajrama i danima koji su pred nama imamo razloga da se radujemo i da se nadamo. Da se radujemo, jer uspjeli smo! Postigli smo veliki uspjeh: postigli smo veliku ramazansku pobjedu, uzdigli smo se na viši nivo života, opskrbili smo se najvećom snagom, vjerom i vjerskom smirenošću i opuštenošću. Da se nadamo, jer Allah nam je obećao svoj oprost i svoju milost: a Allahov oprost i Allahova milost u našim životima do smrti i poslije smrti su nam najpotrebniji. Draga braćo, u mjesecu Ramazanu mi smo zapravo svoj islamski identitet osnaživali kroz produbljivanje osjećanja odgovornosti i povjerenja koje nam je Bog ukazao i čiji smo nosioci. Želim to naglasiti: odgovornost i povjerenje. Jer, naša je odgovornost u povjerenju koje nam je ukazano. Svako ko je za nešto odgovoran, odgovoran je stoga što mu je nešto povjereno, što mu je nešto dano u amanet. Nema odgovornosti bez povjerenja i nema povjerenja bez odgovornosti. Naša islamska odgovornost koju smo posebno u Ramazanu kroz mnogobrojne sadržaje produbljivali dolazi do izraza u više vidova i područja našeg života. U ovoj prilici ukratko podsjećam na neke od tih vidova i neka od tih područja naše odgovornosti. Prije svega, mi smo nosioci odgovornosti i povjerenja kao ljudska bića. To je naša temeljna odgovornost. Ona se u Kur’anu opisuje kao veličanstveni čin čovjekovog slobodnog postajanja i postojanja, čin koji nadmašuje nebesa i zemlju, čin grandioznog povjerenja. Evo kur’anskih riječi u kojima se govori o toj odgovornosti čiji smo nosioci i povjerenju koje nam je ukazano: „Mi smo doista polog (emanet) ponudili nebesima i Zemlji i planinama, pa su odbili da ga ponesu i od njega se sustegli bijahu, a čovjek Polog ponese, doista je čovjek nepravedan naspram sebe i neznanlica velika.“ ( el-Ahzab 72) U najkraćem, naša temeljna odgovornost povezana je s našom ljudskom naravi, s time što nas je Bog stvorio kao ljude, s ljudskim licem, što nam je podario razum i slobodu. Naša se temeljna i prva odgovornost, odgovornost koja je temelj za sve druge odgovornosti sastoji u tome da opravdamo ljudsko lice koje nam je darovano. O tom je riječ u kur›anskim ajetima iz sure Tin koju mnogi od nas znaju: „Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i ovoga grada sigurnoga – Mi čovjeka stvaramo u najljepšem skladu, a zatim ćemo ga vratiti na

MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠTVO

BALCOK
BESTATTUNGEN GMBH

NAŠE USLUGE
• UMRLOG PREVOZIMO OD MJESTA PRESELENJA NA AHIRET DO ODREDIŠTA- MEZARJA • OBAVLJAMO SVE FORMALITETE KOJI SU POTREBNI ZA PRIJEVOZ UMRLIH U BIH KAO I ZA POKOP. • PRIJEVOZ OBAVLJAMO U NAJKRAĆEM ROKU U NJEMAČKOJ A I ZA BIH. • SVE POTREBNE USLUGE KAO GASULENJE OPREMANJE OBAVIT ĆE IMAMI - BOŠNJACI. • PREVOZ VRSIMO AUTOM ILI AVIONOM - PO VAŠOJ ŽELJI. • PO ŽELJI PORODICE UMRLOG DŽENAZA SE MOŽE OBAVITI U NJEMAČKOJ PO ISLAMSKIM PROPISIMA I BOŠNJAČKOM TRADICIJOM. • NUDIMO NIŠANE PO VAŠOJ ŽELJI.

USLUGE PRUŽAMO 24 SATA DNEVNO TEL: 0049(0)177-8984978
CENTAR ESSEN ALTENESSENER STR. 323 45326 ESSEN / NJEMAČKA TEL:0201/33 32 92 FAX:0201/33 32 94 24 SATA DOSTUPAN NA BOSANSKOM JEZIKU ABDULAH PILAVDZIC TEL:0049(0)177-8984978

NUDIMO USLUGE ZA PUTOVANJE NA GODIŠNJI ODMOR
2
>>SELAM

ODGOVORNOST I POVJERENJE
(Nastavak s 1. stranice)
najnižu razinu, ne i one koji vjeruju i dobra djela čine, njima pripada nagrada neprekidna. Pa, šta te navodi da poričeš Svijet onaj, zar nije Allah najpravedniji sudija.“ (Et-Tin: 1-8.) Druga naša odgovornost sastoji se u tome da nas je Bog učinio pripadnicima Ummeta Muhammedovog, alejhisselam, sljedbenicima posljednje Allahove objave Kur›ana. Riječ je o odgovornosti koju nosimo kao muslimani. To je velika, komleksna i zahtjevna odgovornost. Ona se sastoji u tome da nam je ukazano povjerenje da pred čovječanstvom, pred cijelim svijetom svjedočimo istinu, živimo islam i pokazujemo njegove vrijednosti i ljepote. O toj odgovornosti riječ je u sljedećem kur’anskom ajetu: „I mi smo tako vas učinili zajednicom središnjom, da biste svjedoci protiv svijeta bili, i da poslanik bude protiv vas svjedok“... ( El-Beqare, 143.) Posebo danas kada neprijatelji islama i muslimana medijski šire lošu sliku o islamu i muslimanima, naša odgovornost, odgovornost nas koji živimo u zapadnim zemljama i gradovima dobiva na enormonom značaju. Mi smo dužni da u svjetskoj sudbini islama i muslimana učestvujemo tako što ćemo svjedočiti pravo lice islama, što ćemo obesnaživati onu sliku islama u kojoj se on prikazuje kao opasnost. Naša je dakle odgovornost u tome da u svojim životnim sredinama, na poslu, u prodavnici, u školi, na ulici, parku, svugdje tamo gdje se susrećemo s drugim ljudima svojim osmjehom, ljubaznošću, milošću, dobrotom, radom, čistoćom, znanjem pokažemo, posvjedočimo ono pravo lice islama. Treća naša odgovornost sastoji se u našoj društvenoj, džematskoj i generacijskoj pripadnosti. U toj odgovornosti dolazi do izraza ono geslo da treba misliti globalno a djelovati lokalno. Drugim riječima, mi pripadamo čovječanstvu, islamskom ummetu, bošnjačkom, albanskom ili nekom drugom narodu i treba da njegujemo sva ta univerzalna osjećanja pripadanja, ali mi živimo ovdje i sada, u ovoj zemlji i u ovom gradu, u ovom džematu, a to dalje znači da kao muslimani snosimo odgovornost prije svega za našu generaciju i našu djecu, za naš džemat i njegovu budućnost u ovom gradu i u ovom društvu. To je odgovornst u kojoj do izraza treba da dolazi duboki osjećaj za mjesto i vrijeme. O tome se govori u sljedećem kur’anskom ajetu: „Taj je narod (zajednica/generacija) bio i nestao! Njemu njegova stečevina, a vama vaša stečevina. Vi nećete biti pitani za ono što su oni radili.“ (El-Beqare 134. kao i 141.) Taj osjećaj za mjesto i vrijeme od presudne je važnosti za rad i djelovanje naših džemata i naše zajednice ovdje u Njemačkoj. U tom pogledu, uvijek moramo uzimati u obzir i poštivati sljedeće činjenice: kao muslimani dužni smo biti lojalni ovom društvenom, pravnom i političkom poretku sve dokle u tom poretku uživamo naša ljudska, građanska, vjerska i sva druga prava i slobode. Kao muslimani dužni smo aktivno, kreativno i pozitivno sudjelovati u društvenim tokovima zajednice u kojoj živimo i radimo. Naša prioritetna briga u ovoj zemlji, u našim džematima i u našim porodicama treba da budu naša djeca, koja su ovdje rođena, koja ovdje idu u škole i na fakultete, koja ovdje rade i grade, koja će ovdje rađati svoju djecu. U tom pogledu još uvijek nam nedostaje dovoljno onog osjećaja za mjesto i vrijeme koji se naglašava u već navedenom kur›anskom ajetu. Kao muslimani, u svojim porodicama, u svojim džematima i u našoj Islamskoj zajednici u Njemačkoj morat ćemo učiniti mnogo više da koncept i strategiju našeg djelovanja i rada s djecom i mladima pilagodimo izazovima i zahtjevima pred kojima se oni nalaze. I naša četvrta odgovornost koju u ovoj prilici želim naglasiti tiče se našeg porodičnog života. Brak i porodica su najveće islamske vrijednosti. To je bogatstvo koje je u modernom svijetu i suludoj trci za imetkom ugroženo. Brak i porodica predstavljaju gnijezda ljubavi, milosti, topline. Ima nešto zajedničko, nešto istovrsno u roditeljskom odnosu prema djetetu i Stvoriteljevom odnosu prema svojim stvorenjima: u prvom redu to je ljubav koja nema temelja, jer ona je svemu temelj. Pa ipak, čovjek za svoj život, stoga što je Božije stvorenje, ne duguje zahvalnost roditeljima. Njima duguje veliku zahvalnost za svoje podizanje i odgoj. Kur›ansko ukazivanje na čovjekovu zahvalnost koju duguje roditeljima je veličanstveno: „Gospodar tvoj da samo Njemu robujete naređuje i da roditeljima dobročinstvo činite! Ako li i jedno od njih kod tebe starost doživi, ili pak oboje njih, ti im ni ‹uh› ne reci i na njih ne podvikni, i plemenitom rječju im zbori! I krilo poniznosti i samilosti im rasprostri i reci: ‹Gospodaru moj, Ti im se smiluj baš kao što su i oni mene njegovali kad sam bio mali.“ (Sura Isra: ajeti 23.-24.) Brak i obitelj predstavljaju duševnu i tjelesnu, duhovnu i socijalnu epifaniju Boga u više njegovih lijepih božanskih imena. Stvoritelj (Haliq), Stvoritelj (Fatir), Uzdržavatelj (Rabb), Milostivi (Rahamn), Samilosni (Rahim), Onaj koji voli (Wedud) očituje se u bračnom odnosu i vezi muškarca i žene. Brak kao najuzvišeniji izraz kosmičkog principa božanskog stvaranja, prema kojem, kako se u Kur›anu kaže, Bog sve u parovima stvara, predstavlja ajet, znak koji ukazuje na Boga. Evo za to kur›anskih potvrda: „I od Njegovih Znakova i to je da On za vas, od samih vas žene stvara, da se uz njih smirite i među vas ljubav i samilost dao je. U tome, zbilja, ima Znakova za ljude koji razmišljaju.“ (Sura Rum: 21. ajet) „Mi čovjeka od suštine zemlje stvaramo, potom ga kao sjemenu kaplju na mjesto sigurno stavljamo, sjemena kaplju zametkom potom učinimo, pa zametak grudom mesa učinimo, grudu mesa kostima potom učinimo, pa kosti mesom zaodjenemo, a potom ga kao stvorenje drugo oživimo, pa nek je slavljen Allah, stvoritelj najljepši.“ (Sura El-Mu›minun, ajeti: 12.-14.) Islamski koncept bračnog i obiteljskog života u antroploškom i etičkom pogledu određen je, u prvom redu, stavom o dostojanstvu, svetosti, ljepoti i vrijednosti života. Bog na više mjesta u Kur›anu govori o tome kako u čovjeka udahnjuje svoj duh – (sura Hidžr, 29. ajet); Bog u Kur›anu kaže da čovjeka stvara u najljepšem skladu (4 - sura Et-Tin, 4 ajet). Kur›an s drugim objavljenim knjigama dijeli princip vrijednosti i svetosti života u znamenitom izričaju koji glasi: „Ko ubije nekog ko ubio nije kao da je ljude poubijao sve. A ko bude uzrokom da se sačuva život nečiji, kao da je sačuvao živote svih ljudi.“ (Sura El-Maida, 32. ajet). Na drugom mjestu u Kur›anu Bog kaže: „I ne ubijajte svoju djecu bojeći se neimaštine. Pa mi opskrbljujemo i njih i vas. Doista je ubijanje djece grijeh golemi.“ (Sura Isra, 31. ajet). Iz tog osnovnog stava dalje proizlazi da je ljudski život neraspoloživ, svet i nepovrediv od početka do kraja, a to znači od embrionalnog stadija do smrti. Brak predstavlja jedinu moralnu i socijalno legitimnu vezu i zajednicu u kojoj se začinje, nosi i rađa ljudski život. Braćo i sestre, čestitam vam ramazanski bajram: Bajram šerif mubarek olsun! Čuvajmo naše ljudsko lice, našu vjeru, naše džemate i porodice da bismo se mogli radovati u životu i nadati Božijoj milosti na ovom i onom svijetu.

SELAM<<

3

Izdavač: Mešihat/Muftiluk Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj Adresa: IGBD e.V. - “Novi SELAM” - Haarbeckstr. 6 - 47475 Kamp-Lintfort - Deutschland - Telefon: 02842-559728 - Fax: 02842-55514 - e-mail: vigb@gmx.net - web: www.vigb.de Za izdavača: Mustafa Klanco - Glavni i odgovorni urednik: Ishak Alešević - Sekretar redakcije: hfz. Esnaf Begić - Design i prijelom: Safer Muminović

Osmi put zaredom Fond Gazi Husrev – beg IZ iz Njemačke stipendira studente i učenike u BiH Do sada je dodijeljeno 976 stipendija u ukupnom iznosu od 970.000KM Fondu se pridružio i Fond Selamet iz Nizozemske

Stipendisti

Učenjem se odužiti stipenditorima

Za govornicom hfz. Ismet Spahić i ispred predstavnici Fonda
I ove godine je Fond » Gazi Husrevbeg« Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj dodijelio stipendije učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini. Dodjela stipendija upriličena je, 13.novembra 2008. godine u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese.

Ovoga puta, predstavnici Fonda na čelu sa Omerom ef. Sarajlićem, predsjednikom Upravnog odbora Fonda, ukupili su i dodijelili 148 stipendija, i 17 stipendija za vjersko-obrazovne institucije Islamske zajednice u BiH. Delegaciju Fonda predstavljali su pored Omer- ef. Sarajlića- Ishak ef.

Alešević, Pašo ef. Fetić, Redžo ef. Šekić, Hilmo Aletić i Džanko Sabahudin. Njima se pridružila i Fondacija Selamet, koju je ustanovila IZ Bošnjaka Nizozemske, sa Nerminom ef. Čanićem, glavnim imamom IZ Bošnjaka Nizozemske.

Nermin ef. Čanić dodjeljuje stipendije Fonda Selamet

4

>>SELAM

Potvrda dobra na zemlji
Prije obraćanja i dodjele stipendija, prisutni u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese mogli su pogledati dokumentar-

ni film od ideje do osnivanja samog Fonda, te aktivnostima na prikupljanju novčanih sredstava za pomoć muhadžirima, jetimima i šehidskim porodicama. Poslije selama i riječi dobrodošlice, prvi se obratio domaćin Zijad ef. Ljevaković, direktor Gazi Husrev-begove medrese, koji je izražavajući radost zbog toga što se ponovo susreću, pohvalio rad Fonda riječima: »Ovo što oni rade i ovo što mi svi ovdje doživljavamo jeste potvrda nas muslimana, potvrda dobra na zemlji«. Voditelj Fonda i čovjek od akcije Omer ef. Sarajlić, zahvaljujući posebno na prisustvu hafizu Ismetu ef. Spahiću, prenoseći selame Mustafe ef. Klance i imama iz Njemačke, je podnoseći izvještaj o ramazanskoj akciji- stipendije 2008. za učenike i studente iznio i svoje iskustvo na tom planu. »Jako je rizično i nezahvalno baviti se humanitarnim aktivnostima zato što vas vrlo brzo mogu staviti na tapet da ste lopina«, rekao je on i informirao da se na ovogodišnji konkurs prijavilo 311 studenata i 220 učenika. U svom izvještaju Omer ef. Sarajlić je, potom, naglasio da su učešće

u akciji uzela 33 džema'ata i nekoliko pojedinaca izvan džema'ata. Ukupljeno je tako 148 stipendija od kojih je 61 stipenditor dao po 500,00 eura, kao što je npr. Ibrahim Babić iz džema'ata Braunnschwiug uplativši 3.000 eura odnosno 6 stipendija. Među njima bili su i Fikreta i Bersim Rekić, iz džema'ata Castrop-Rauxel davši 2.300 eura odnosno 4,5 stipendije. Tim podacima treba dodati da je ove godine džema'at Offenbach sakupio najviše stipendija- njih 20. Ukupno će time biti podijeljeno u BiH 157 stipendija u iznosu od 78.500 eura. Ovom iznosu treba dodati i ranije lično uručene tako da je taj iznos 84.750 eura. Sa ovogodišnjim iznosom stipendija, u proteklih osam godina otkako je Fond Gazi Husrev-beg formiran kroz njega je podijeljeno 976 stipendija što otprilike odgovara sumi od 970.000 KM.

Oni grade kuću dobra
Po ugledu na ovaj Fond i rezultate koji su postignuti, i Bošnjaci Islamske uzajednice u Nizozemskoj su osnovali sličan fond- Fond Selamet. Jedan od inicijatora bio je Nermin ef. Čanić, glavni imam IZ Bošnjaka u Holandiji, koji je ovom prilikom u amfiteatru Gazi Husreb-begove medrese rekao: »

»Mi nismo objavili konkurs, nego smo posudili spiskove Fonda gazi Husrev-beg i pridružili se dodijelivši 12 stipendija (6 učeničkih po 250 eura i 6 studentskih po 500 eura). Bošnjaci hoće pomoći jedni drugima, ali Bošnjaci su osjetljivi kada se priča o zlu i lošem. Zato bih vas molio da pričate o dobru i da širite dobro«. U ime stipendista zahvalila se Sanita Delić koja je istakla da » trebamo biti zahvalni onima koji u tuđini misle na nas i koji se žrtvuju radeći od jutra do mraka na kraju izdvojivši ta sredstva za naše školovanje«. Izražavajući riječi podrške Omer- ef. Sarajliću i Mustafi ef. Klanci, pokretačima Fonda, Mirsad ef. Mahmutović, šef Ureda za dijasporu, je ukazujući na poteškoće koje ne trebaju obeshrabriti nago štaviše ojačati , posebno izrazio zadovoljstvo što se Fondu Gazi Husrev-beg pridružio i Fond Selamet, te poželio da se njima i drugi pridruže. Na kraju prisutnima se obratio i hafiz Ismet ef. Spahić, zamjenik reusu-l-uleme, koji je čestitajući imamima iz Njemačke na ovom velikom hajiru, naglasio da oni ne grade trošnu, nego trajnu kuću, te zamolio studente i učenike da ne zaborave one koji su im omogućili školovanje, kao i da im se učenjem oduže.

Oni su dobili stipendije

S.SELHANOVIĆ
SELAM<<

5

Akcija zekata i sadekatul-fitra 2008. g./ 1429. h.g.
Zahvaljujući izgrađenoj svijesti Bošnjaka u Njemačkoj i ustaljenoj praksi, akcije koje su vođene u džematima Mešihata/Muftiluka IZBNJ u toku ramazana i do Kurban-bajrama možemo označiti uspješnim. Imami, predsjednici džematskih odbora, sabornici su svojim angažmanom doprinijeli da akcija Zekata i Sadekatul-fitra u 2008 godini bude uspješna i ove godine pored opstrukcija pojedinaca. Ukupno su džemati uplatili na račun mešihata 140.581,75 EUR.

Uočljivo je da neki džemati na čijoj teritoriji se nalazi do 500 Bošnjaka (npr. džemat Braunschweig) su više prikupili zekata i sadekatul-fitra nego džemati kojima gravitira do 5000 Bošnjaka (npr. džemat Koln): Godina 2006: 2007: 2008: Džemat Braunschvveig 1.705,- EUR 2.540,- EUR 2380,- EUR Džemat Koln 1.120,- EUR 1.170,- EUR 700,- EUR

Svakako da akciju zekata i sadekatul-fitra treba prilagođavati uslovima nešeg djelovanja u Njemačkoj kao i vremenske prilagodbe nadolazećim ramazanima u ljetni period, vrijeme godišnjih odmora. Bonn Bochum Ingolstadt Ravensburg Frankfurt (Lahn) Gaggenau Wuppertal Würzburg Balingen Schwäbisch-Gmünd Weissenthurm Ahlen Velbert Heilbronn Bremen Penzberg Saarbrücken Köln Löhne Philippsburg Uhingen Reutlingen Kassel Osnabrück Paderborn Calw Berlin Castrop-Rauxel Duisburg Stuttgart IZ Witten UKUPNO: 1.750,00 1.715,00 1.555,00 1.491,00 1.440,00 1.333,50 1.330,00 1.315,00 1.225,00 1.180,00 1.100,00 1.071,00 960,00 820,00 700,00 700,00 700,00 700,00 580,00 550,00 525,00 490,00 481,00 479,50 266,00 196,00 0 0 0 0 0 140.581,75

Pregled uplata sredstava zekata i sadekatul-fitra 2008.g.
Džemat Hamburg Düsseldorf Kamp-Lintfort Mannheim Hannover Ulm Augsburg Hanau Oberhausen Nürnberg Dortmund Frankfurt (BKC) Mainz Hamm Essen Aachen Kirchheim-Teck Wiesbaden München (Tevhid) Karlsruhe Offenbach Sindelfingen Braunschweig Rosenheim Hagen Stuttgart IKC Darmstadt München (Sabur) Mülheim a.d. Ruhr Tuttlingen Uplata 9.940,00 7.426,25 7.052,50 6.020,00 5.330,00 5.145,00 4.991,00 4.928,00 4.712,50 4.557,00 4.109,00 3.920,00 3.552,00 3.500,00 3.497,00 3.260,00 3.220,00 3.050,00 3.038,00 2.793,00 2.625,00 2.593,50 2.380,00 2.275,00 2.132,00 2.072,00 2.000,00 1.960,00 1.925,00 1.925,00

6

>>SELAM

Akcija Kurban 2008.g./ 1429.h.g.
Akcija Kurban 2008.g./ 1429.h.g. je, bez velike reklame, zahvaljujući darovateljima uspješna. Ove godine je uplaćeno 901 kurban. Kurbani su realizirani u BiH i Sandžaku putem institucija IZ-e a zbog nemogućnosti realizacije u BiH, jedan dio kurbana je realiziran treći dan bajrama putem Islamic Reliefa. Ono što je karakteristično za ovu akciju je kašnjenje sa prijavom uplaćenih kurbana ili uplata pred sami bajram ili u dane bajrama što otežava realizaciju ove akcije na terenu u BiH. Kurbani se ne mogu nabavljati uoči bajrama ili u dane bajrama. Stoga pozivamo Bošnjake da uplate vrše prije bajrama bar na deset dana. Medrese u Cazinu i Visokom nisu mogle prihvatiti kurbane po cijeni koja je bila u dijaspori. Svima koji su učestvovali u ovim akcijama najtoplije se zahvaljujemo i molimo Allaha dž.š. da nam svima primi kao dobro djelo.Slijedi pregled učešća džemata i pojedinaca u akciji:

Korisnik

Broj kurbana 570 0 120 28 14 0 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ukupno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Medresa Sandžak Medžlis Foča IPF Bihać Islamic Relief Gruppe C Islamic Relief Gruppe D Ukupno

40 14 14 50 50 900

Rijaset IZ-e Medresa Cazin Medresa Tuzla Medresa Travnik Medresa Mostar Medresa Visoko 6 5 3 2 2 1 1 1 1 845

Jedan kurban nije realiziran zbog zakašnjele dojave Durakovic Nezir i Jasmina 1 Armin Murecehajic Mujic Adis Elvis Basic Emina i Meris Kaltak Sabit Jusic Ibrahimovic Nesib Emir Seferovoc Mesic Mustafa Ljajic Nijaz i Aida Hoechberg Colovic Ismir Kadric Rizafeta Ermina Kaltak Selveta Kovac Cemo Kemal Cemo Ekrem Vujici Arslan Alic Mensad i Sanela Omeragic Samira Muharem Zukic Sejad i Sanela Suta Fatima i Mirnes Basic Alic Mirnesa Medid Amir i Fikreta Basic Isic Alija i Asija Alen Kobiljar Asim Koco Spahic Sulejman Begic Ibro i Semsa Begic Nedzad Elvir Maksuti Mirza Imamovic E. Jakupovic 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56

PREGLED DOJAVA I UPLATA KURBANA 2008.g.
r.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. DŽEMAT Hamburg Frankfurt BKC Dortmund Kamp-Lintfort Sindelfingen Mannheim Düsseldorf Hannover Karlsruhe Nürnberg Ulm Reutlingen Tuttlingen Gaggenau Aachen Hanau Ingolstadt Offenbach Braunschweig Hamm Weissenthurm Bochum Wiesbaden Frankfurt IKC Mülheim a.d. Ruhr Balingen Kirchheim-Teck Stuttgart IKC Mainz Essen Würzburg München - Sabur Schwäbisch Gmünd Ukupno 82 61 46 42 39 37 33 31 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 19 17 16 15 14 13 12 11 10 8 8 7 7

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Kassel Ahlen Löhne Velbert Wuppertal Darmstadt IGM Uhingen IKC Remscheid Prijenos 2007-II

UKUPNO

PREGLED POJEDINAČNIH UPLATA KURBANA
r.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Prezime i ime Basic Adnan Sehic Admir Ljajic Fatih i Aida Hochberg Hamzagic Edin Saipi Rasim Hrbatovic Cazim Deljkic Amir Senad i Hajra Kondzic Omerovic Enver Amir Spahic Enver Hotic Belmir i Aida Memic Suada Mahmutovic Sead i Saima Kovacevic Maieti Mure Hafa Osmanbasic Enes Osmabasic Mizic Hamid Curic Began i Sefika Sadmir i Badema Seferovic Razija Delkic

UKUPNO POJEDINAČNIH UPLATA:

UKUPNO:

901

Gdje su ostali džemati realizirali uplaćene kurbane nije nam poznato osim za džemate: Duisburg i Keln koji su direktno uplatili Rijasetu.
SELAM<<

7

Izuzetno uspješna akcija uplate kurbana u Rijasetu

UPLAćEN 3031 KURbAN
Na preko četrdeset destinacija podijeljeno preko 87 tona kvalitetnog goveđeg i bravećeg mesa. Svi kurbani nabavljeni na domaćem tržištu. Islamska zajednica u Americi ove godine uplatila dvostruko veći broj kurbana u odnosu na prošlu godinu. Donosimo izvještaj Rijaseta IZ-e u BiH o ovogodišnjoj akciji.
vogodišnja akcija uplate i klanja kurbana u Rijasetu IZ-e u BiH ocijenjena je izuzetno uspješnom, a evidentan je značajan porast uplata u odnosu na prošlu godinu. Prema izvještaju o organizovanoj akciji klanja kurbana u Rijasetu IZ u BiH u 2008. godini, po uplatama izvršenim u bošnjačkoj dijaspori, koji je pripremio Muhamed Salkić generalni sekretar Rijaseta, ukupno je uplaćeno 3031 kurban, i podijeljeno je 87.033 kg kurbanskog mesa. Kao što je ranije objavljeno, shodno zaključku Rijaseta od 21. oktobra 2008. godine, generalni sekretar Rijaseta bio je zadužen da imenuje Komisiju za nabavku i klanje kurbana, koje Rijasetu uplaćuju Bošnjaci iz bošnjačke dijaspore. Visina uplate kurbana određena je u iznosu od 160 EUR- a. Rijaset je do početka Kurban-bajrama iz bošnjačke dijaspore zaprimio uplatu o 3.031 kurbanu, i to kako sljedi:

O

18. DŽEMAT GHB KANADA 18 KURBANA 19. UPLATE NA BLAGAJNI RIJASETA 31 KURBANA
Pod nadzorom komisije za nabavku kurbana pri Rijasetu nabavljeno je i zaklano ukupno 3.033 kurbana, iz preventivnih razloga dva kurbana više nego što je uplaćeno, i to: 231 krava i 1.416 ovaca. Sva goveda i ovce nabavljene su na domaćem tržištu. Svi nabavljeni kurbani su bili pod veterinarskim nadzorom, ispunjavali su šerijatske uvjete za kurbane i svi su zaklani uz nadzor stručnih lica blagovremeno, u skladu sa šerijatskim propisima. Kompletan tok akcije intenzivno je nadzirao i ocjenjivao generalni sekretar Rijaseta. Plan za raspodjelu kurbanskog mesa utvrdio je Rijaset prema pristiglim zahtjevima i prema objektivnim mogućnostima i potrebama, svojom Odlukom, broj: 01-SM-3950-18/08. od 04. decembra 2008. godine i meso je razdijeljeno:

1. NJEMAČKA 620 KURBANA 2. AUSTRIJA UNIJA 212 KURBANA 3. ŠVICARSKA 426 KURBANA 4. HOLANDIJA 143 KURBANA 5. NORVEŠKA 243 KURBANA 6. ŠVEDSKA 235 KURBANA 7. DANSKA 44 KURBANA 8. SAD 661 KURBANA 9. SLOVENIJA 20 KURBANA 10. LUKSEMBURG 25 KURBANA 11. FINSKA 5 KURBANA 12. AUSTRIJA Dachverband 200 KURBANA 13. AUSTRIJA DŽEMAT GHB BEČ 83 KURBANA 14. FRANCUSKA 13 KURBANA 15. VELIKA BRITANIJA 35 KURBANA 16. BELGIJA 3 KURBANA 17. IHH - TURSKA 14 KURBANA

1. Studentski centar Sarajevo kg. 9.091, 2. Goraždansko muftijstvo, za izbjegla i raseljena lica - Goražde kg. 5.816,3. Zavod za S.0. i odgoj djece sa posebnim potrebama Mjedenica kg. 1.099, 4. Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo kg. 489,5 . Tuzlansko muftijstvo za povratnike i Medresu u Tuzli kg. 6.949,6. Kantonalna bolnica Zenica, kg. 2.027,7. Mostarsko muftijstvo za Egipatsko dječije selo, Javnu

kuhinju, Pučku kuhinju, Dom za stare i Bolnicu u Mostaru kg. 4.248,8. Udruženje građana paraplegičara oboljelih od dječije paralize grada Sarajeva, kg. 600,9. Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica - Fojnica, kg. 2.089,10. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, kg. 2.044,11. Dom za stara invalidna lica - Jezero, kg. 1.545, 12. Zavod za vasp. muške djece i omladine Sarajevo, kg. 1.449,13. Banjalučko muftijstvo za povratnike, kg. 6.329,14. Medresa u Travniku, kg. 3.648,15. Javna kuhinja u Brezi, Breza kg. 1.217,16. Udruženje građana za pomoć osobama sa retardacijom “Oaza” Sarajevo kg. 717,17. JU dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic kg. 711,18. JU za predškolsko obrazovanje “Umihana Čuvidina” Breza, Breza kg. 924,19. Narodna kuhinja Sarajevo, Kod tetke, kg. 3.131,20. Dom staraca Travnik “Naš dom”, kg. 2.266,21. Povratnici u Višegrad, kg. 1.000,22. Udruženje Roma “Naša budućnost” Sarajevo kg. 2.397,23. Kuhinja Crvenog križa Sarajevo, kg. 1.080,24. Al-Valadeyn - Jetimsko naselje Sarajevo kg. 1.648,-

8

>>SELAM

25. Obdanište Jablanica, kg. 674,26. Udruž. civilnih žrtava rata kg. 624,27. Medresa Osman ef. Redžović kg 3.450,28. Crveni križ Breza, Breza kg. 730,29. Povratnici u Srebrenicu, H. Džakovac kg. 1.250,30. Povratnici Žepa - Han Pijesak, kg 1.620,31. Klinički centar Sarajevo, kg. 1.492,32. Škola Ishak-beg Ishaković, Sarajevo kg. 459,33. Udruženje demobilisanih boraca Sari Grad, Sarajevo kg. 1.080,34. Crveni polumjesec Zenica Javna kuhinja u Zenici kg. 2.192,35. “Merhamet” MaglajJavna kuhinja kg. 2.052,36. Medresa u

Cazinu kg. 1.015,37. IPF u Bihaću kg. 1.028,38. Povratnici u Kozluk Zvornik, kg. 2.750,39. Povratnici na području MIZ Rudo, kg. 840,40. Zavod za ment. in. djecu - Pazarić, kg. 1.657,41. Merhamet Bugojno, kg. 506,42. Podijeljeno po osnovu uplata naznačenim osobama u Sarajevu ¼; kg. 750,43. Radnici na klaonici Breza i Bugojno, kg. 350,Kao što se može vidjeti iz prezentiranih podataka ovo je najobimnija akcija klanja kurbana u humanitarne svrhe od uplata Bošnjaka iz bošnjačke dijaspore do sada organizirana u Rijasetu i po mnogim parametrima najuspješnija akcija. Ona je u svakom pogledu veoma uspješno organizirana i provedena, bez ikakvih nedostataka, primjedbi i prigovora. Koristi od akcije su višestruke. Svi kurbani nabavljeni su na domaćem tržištu i sva sredstva ostala su kod naših ljudi.

Podijeljeno je preko 84 tone kvalitetnog goveđeg i bravećeg mesa na preko 40 destinacija, zašto je Rijaset primio brojne zahvalnice i priznanja. Rijaset Islamske zajednice uputio je pisma zahvale džematima i imamima u bošnjačkoj dijaspori koji su svesrdno učestvovali u ovoj akciji, a posebne pohvale date su Islamskoj zajednici Bošnjaka u Americi, koja je u odnosu na prošlu godinu, u ovoj akciji, imala dvostruko veći broj uplaćenih kurbana. Veoma agilne bile su i Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, Holandiji, Norveškoj, Švicarskoj i Austriji. Podsjećamo da je u 2007. godini iz bošnjačke dijaspore uplaćeno ukupno 2.496 kurbana od kojih je meso u količini od 77.335 kg. podijeljeno u humanitarne svrhe: povratnicima na svoja ognjišta, izbjeglim i raseljenim licima, licima u kolektivnim smještajima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i drugim pojedincima i ustanovama u Bosni i Hercegovini potrebnim pomoći.

Rijaset

SELAM<<

9

r.b. 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Prezime i ime Abudolska Sadetka Abudolski Džemail Ademovic Bahta Ademovic Rustem Ademović Fehrat Ademović Zulfija Agić Murisa Atlagić Hajrija Atlagić Muhamed Babić Asim ef. Bajrektarević Aziz Bujaku Faik Bulic Munir Bulic Ramiza Camić Fatima Camić Muhamed Čelić Fatima Dragić Suljo Dr. Ibrahim ef. Džafić (glavni vodič) Džano Hasib Fehrić Đulba Fehrić Husein Herić Šahbaz Imamović Nail Imamović Sevda Košuta Arif Kučević Selman Ljubijankić Šemsudin Lukavačkić Bajro Mušević Azira Musić Šefik Nadarević Alija Neimarlija Adila Neimarlija Sabrija Nuhić Rasim Nuhić Sabila Numanović Naja Ribić Mustafa-ef. Ribić Zulka Sabljić Osman Seferović Ismet Seferović Šefka Selman Aziz Selman Besima Tirić Hasib

Država MK MK YU YU YU YU D BIH BIH BIH BIH D YU YU BIH BIH YU BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH YU YU D BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH YU BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH

U 2008. g. hadž obavio

71 HADŽIJA

10

>>SELAM

r.b. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Prezime i ime Velagić Emsija Velagić Hajrudin Zakomac Mustafa Zuberović Vejsil Džafić Zilka-muallima (pomoćnik vodiča) Kaltak Zaim Kaltak Fatime Osmančević Ramo Osmančević Senad Srebrić Aljo Hadžić Omer Džanović Rifat Ljatifi Memet Kerić Hasan Smajić Adem Smajić Mina Trakić Refik Bilali Fahredin Hadžihasanović Durmo Fejzić Meta Saračević Kabila Kreho Almasa Dibrani Muhamed Dibrani Hirije Sokoli Bajram Sokoli Ramiza

Država BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH BIH YU BIH BIH BIH BIH MK BIH YU BIH D D D D D

SELAM<<

11

12

>>SELAM