P. 1
ORGANIZACIJA PREDUZECA

ORGANIZACIJA PREDUZECA

|Views: 321|Likes:
Published by Adnan Hamzabegovic

More info:

Published by: Adnan Hamzabegovic on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

Ekonomski fakultet TRAVNIK

SEMINARSKI RAD
TEMA: Prilagođavanje organizacione strukture

Mentor:

Student:

Prof.Dr.Nešet Muminagić

1

PRILAGOĐAVANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE Virtuelna organizacija Otvorena (barrier-free) organizacija 4. KONCEPT UPRAVLJANJA ZNANJEM 3. ZAKLJUČAK 6.UVOD 2. LITERATURA 3 4 5 12 14 16 18 19 2 .Sadržaj: 1. IZBOR REFERENTNOG MODELA STRUKTURE 5.

Upravljanje znanjem je praksa mobilisanja i eksploatisanja intelektualnog kapitala da bi se ostvarila konkurentska prednost i privrženost potrošača kroz efikasnost i brže i efektivnije donošenje odluka. Cilj je kreiranje nove vrijednosti putem poboljšanja efektivnosti i efikasnosti individualnog i znanja kreiranog kroz saradnju. a potiču iz izvora van organizacije. jer ubrzo putem difuzije te tehnologije dolazi do njenog omasovljavanja i degradacije u smislu konkurentnosti. prikupljanje. Upravljenje znanjem je novi. Svijetska Banka je u cilju širenja sopstvene ekspertize potencijalnim korisnicima kredita distribuirala sistem za upravljanje znanjem i oformila sopstveni komitet koji se bavi ovom problematikom. samo na kratko obezbeđuju monopolsku poziciju. su uvidele da jedino tehnologija kreirana u sopstvenom istraživanju i razvoju omogućava dugoročnu konkurentnost. osvajanje. Najprije su organizacije shvatile da tehnologije koje se koriste.1. deljenje.Upravljanje znanjem se odnosi na strategiju i strukturu za maksimiranje prinosa na intelektualne i informacione resurse. KONCEPT UPRAVLJANJA ZNANJEM Sve veći kvantum znanja iz različitih oblasti kao i neophodnst da se to znanje iskoristi u procesu aktivnosti preduzeća uslovio je razvoj discipline upravljanja znanjem kao ključne oblasti menadžmenta u ovom i budućem periodu. kombinovanje i upotrebu znanja. Upravljanje znanjem se jednostavno može definisati kao disciplina koja promoviše kreiranje. uključujući kreiranje. prenijo na znanje kao osnovu konkurentnosti savremenih preduzeća. Interni razvoj tehnologije zahtevao je angažovanje svih intelektualnih kapaciteta unutar organizacija i to je bio inicijalni korak u razvoju discipline upravljanja znanjem. a samim tim i konkurentsku prednost. U skladu sa tim jasna je težnja organizacije da se što bolje pripremi za program upravljanja znanjem. istovremeno poboljšavajući inovativnost i brzinu donošenja odluka. 2. validaciju i transfer znanja . Ulaskom u eru znanja mnogo stvari se promjenilo. UVOD Potreba da se znanjem upravlja na osmišljen način je tekovina savremenog društva i okruženja u kome jedino znanje donosi opstanak za pojedince i organizacije. kao strateškog resursa. iskustvo i ekspertiza) i vidljivoj formi (dokumenta i podaci). Stručnjaci Svetske Banke upravljanje znanjem tretiraju kao proces sistematskog povezivanja ljudi (people to people) i ljudi sa znanjem i informacijama (people to knowledge and information) da bi se efektivno djelovalo i kreiralo novo znanje. U godinama koje su iza nas tehnologija je bila faktor konkurentnosti i u skladu sa tim cilj preduzeća je bio obezbeđivanje tehnologije koja će obezbediti konkurentsku prednost. upravljanje znanjem zavisi od kulturnih i tehnoloških procesa koji se odnose na kreiranje. deljenje i korišćenje organizacionog znanja . Organizacije. S obzirom da intelektualni kapital postoji u nevidljivoj (edukacija ljudi. Cilj pokretanja inicijative upravljanja znanjem je poboljšanje performansi organizacije i pojedinaca kroz identifikaciju. interdisciplinarni poslovni model koji upravlja svim aspektima znanja u kontekstu firme. Upravljanje znanjem dobija mandat da integriše napore preduzeća na polju stvaranja novog i raspolaganja postojećim znanjem u okviru organizacije. kodifikaciju i deljenje znanja i uticajem ovih 3 . a prije svega preduzeća proizvodnog tipa. Akcenat se sa informacije.

Tehnologija je na visokom stepenu razvoja i kao takva ne nudi šansu onima koji ne prate tehnološke trendove. 3• Korištenje raspoloživog znanja za donošenje odluka. koordiniran i kontrolisan proces koji se ostvaruje u okviru čvrsto strukturiranog. Rudy Ruggles. 5• Prikazivanje znanja u dokumentima. Strategijski horizont predviđanja je sve kraći. Najpre treba reći da je okruženje jako nestabilno i pod uticajem je brojnih faktora čije je dejstvo interferentno. 3. U praksi. 2• Raspolaganje korisnim znanjem iz spoljnih izvora. 3. Nakon toga. 2.1 Bazični modeli Funkcionalni model strukture odgovara stabilnim uslovima. Produktivnost rada u upravljanju znanjem je veoma teško izmjeriti jer su poslovi zaposlenih 4 . organizovanje i komuniciranje znanja zaposlenih tako da ga drugi zaposleni mogu koristiti da bi poboljšali efektivnost i produktivnost svog rada . Konceptualnom okviru savremenih preduzeća koja se opredeljuju za koncept upravljanja znanjem nisu imanentni ovakvi uslovi okruženja. jedan od vodećih mislilaca i praktičara iz ove oblasti je identifikovao slijedeće elemente kao integralne komponente koncepta upravljana znanjem: 1• Generisanje novog znanja. treba poći od uslova za koje je ta struktura primjerena.aktivnosti na promovisanje učenja i inovacija. upravljanje znanjem povezuje tehnološke alate i organizacione pretpostavke u jedinstvenu celinu. proizvode i/ili usluge. koji se odlikuju sljedećim karakteristikama: 1. Rizik u poslovanju je povećan i graniči se sa neizvesnošću. odlučivanje je programiran. okruženje je relativno stabilno i izvjesno. bazama podataka i softveru. sa aspekta mogućnosti primjene koncepta upravljanja znanjem. predložiti eventualne promjene u okviru strukture i dati određene sugestije u vezi sa mogućnostima i načinima implementacije koncepta upravljanja znanjem za svaku pojedinačnu strukturu. 8• Mjerenje vrijednosti znanja i/ili uticaja upravljanja znanjem . hijerarhijskog sistema . PRILAGOĐAVANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE U pojedinačnom testiranju modela organizacione strukture. 7• Transferisanje postojećeg znanja u druge dijelove organizacije. 3. Prethodne definicije upućuju na to da je upravljanje znanjem sistematski i organizaciono specificiran proces za prikupljanje. Strategijski ciljevi preduzeća često bivaju redefinisani pod uticajem okruženja i konkurenata. ciljevi su dobro definisani i trajni. intenzivnost i produktivnost rada su ustaljene i objektivno uslovljene veličine. 4. 6• Olakšavanje širenja znanja kroz organizacionu kulturu i inicijativu. tehnologija je relativno jednoobrazna i stabilna. svaku strukturu treba precizno preispitati. 4• Ugrađivanje znanja u procese. 5.

koordinacijom i kontrolom otklanjaju se propusti i slabosti. Odluke koje se donose su neprogramirane. ali se postavlja pitanje celishodnosti koncepta upravljanja znanjem u profitnim centrima. ostaju problemi koji se odnose na funkcionalno grupisanje jedinica i linijski ili linijsko – štabni sistem autoriteta i odgovornosti koji su u osnovi modela i koji su u potpunosti inkopatibilni sa konceptom upravljanja znanjem. 3. stvaranje novog znanja i primenu usvojenog znanja. Prethodno navedeno navodi na zaključak da funkcionalni model strukture nije dobra podloga za primenu programa upravljanja znanjem i da kao takav mora da bude zamenjen nekim propulzivnijim. ali je to prije svega uslovljeno stepenom samostalnosti diviziona u donošenju odluka. Na kraju treba konstatovati da iskorištavanje “prirodnih” predispozicija divizionog modela za sporovođenje upravljanja znanjem zavisi od spremnosti i sposobnosti menadžera diviziona da prihvati inicijativu. Realno pitanje koje se postavlje je slijedeće: da li divizion ima realnu potrebu za konceptom upravljanja znanjem ili ne? Manja dilema postoji ako je divizion organizovan kao investicioni centar ili centar troškova. 5 . Čak i da se zanemare karakteristike ambijenta u kome model ima najveću primenu. manje je pod uticajem teorije. Polazne pretpostavke modela su apsolutno konzistentne sa konceptom upravljanja znanjem i uslovima u kojima se on primenjuje. a više je fleksibilan. veliki je broj neustaljenih aktivnosti u kojima su kreativnost i inovacija značajni. pa i kupci. redukuje moguće greške i smanjuje organizacione otpore. ciljevi su različiti i promenljivi. posebno je osetljivo zbog troškova koji ga prate i neizvesnosti ishoda.sekvencijalni pristup omogućava korištenje “najbolje prakse” upravljanja znanjem u okviru jednog diviziona za uvođenje programa upravljanja znanjem u drugi divizion. neophodna je primjena heurističkog metoda u odlučivanju. Zbog toga odgovor na prethodnu dilemu inputira da svi centri treba da budu uključeni u program upravljanja znanjem bez obzira na njihovu aktivnost. 2. Vjerovatno da će se najbolji rezultati u sprovođenju i primjeni programa upravljanja znanjem u okviru odabranog diviziona dobiti integracijom funkcija menadžera diviziona i menadžera znanja u jednoj ličnosti. Odluka o tome da li implementirati program u svim divizionima i ostvariti sinergijski efekat ili koristiti parcijalni pristup. okruženje je relativno neizvesno i nemirno. a više pod uticajem finansijskog aspekta koji samerava doprinose i ulaganja. ali istovremeno zanemaruje sinergijske i efekte u budućnosti koji su rezultat smišljenog upravljanja znanjem. To konkretno znači da “zeleno svjetlo” za programe upravljanja znanjem u pojedinim divizionima daje najviše rukovodstvo. nerepetitivne i traže uključivanje većeg broja eksperata iz različitih oblasti. treba naglasiti da diviziona struktura predstavlja idealan model za fazni pristup procesu implementacije programa upravljanja znanjem u okviru organizacije. Fazno . što skraćuje neophodno vrijeme za pripremu.orjentisani na kreativnost. Pitanje majoriteta u donošenju odluke na nivou diviziona. 4. Ukoliko se zanemare prethodne dileme o broju diviziona u kojima će biti sprovedeni programi upravljanja znanjem (više njih ili svi). Teorija upravljanja znanjem bazirana je na stavu da svi steikholderi. a dodatni problem predstavlja favorizovanje timskog rada i nagrađivanje timova umjesto pojedinaca. 5. za program upravljanja znanjem. sistem je manje hijerarhijski. Na najvišem nivou divizionalnog modela strukture donose se strateške odluke u vezi sa upravljanjem znanjem. Odluka o upravljanju znanjem na nivou diviziona može biti prepuštena i rukovodstvu diviziona. tehnologija je kompleksna i dinamična. mogu da budu izvor znanja i da mogu da podstaknu upravljanje znanjen unutar organizacije. Divizionalni model odgovara nestabilnim uslovima čija su osnovna obeležja sledeća: 1. smanjuje troškove. U osnovi modela je tržišno grupisanje jedinica koje može da ostvari pozitivan doprinos u upravljanju znanjem.

Njegov autoritet bi bio nešto većeg obima nego ostalih rukovodilaca projekta. Projekat upravljanja znanjem bi za sebe vezao ljude koji bi strikno bili zaduženi za sprovođenje i nadgledanje cjelokupnog programa. Teorijski posmatrano postoje dijve alternative. Prva koja podrazumjeva stihijski i manje planski pristup u upravljanju znanjem. ali svaki zaposleni ukoliko želi da zadrži svoje radno mjesto primoran je da stiče nova znanja. Efikasnost upravljanja znanjem se ne mjeri od zaposlenog do zaposlenog. Suštinska razlika vezuje se za stepen autonomije poslovnih jedinica u odnosu na divizije. Dileme koje su iznete u vezi sa mogućnostima sprovođenja upravljanja znanjem u divizionoj strukturi transponovane su i u inovativnu strukturu. Mjera efikasnosti je sposobnost organizacije da samostalno “odradi” projekte koji su ključni za opstanak organizacije. Ideja je da se pored projekata koji se regularno odvijaju unutar organizacije. U tom domenu. Generisanje i širenje znanja nije stipulisano pravilnicima i procedurama. već se mjeri na organizacionom nivou.3. a u suštini podrazumevaju određene modifikacije bazičnih struktura. odnosi se način primjene odnosno sprovođenja koncepta upravljanja znanjem. Interesantna dilema. koje se po prirodi stvari vezuju za generisanje znanja. Primena koncepta upravljnja znanjem u operativnom djelu je stvar arbitrarnosti i odluke. pokrene i projekat upravljanja znanjem. tako da se dobrovoljno priključuje cjelokupnom programu upravljanja znanjem. ali bi i odgovornost za sprovođenje programa upravljanja znanjem bila veća s obzirom da je personalizovana u jednoj ličnosti. ali je ovde polazna pretpostavka sasvim drugačija. mnogo više autonomije za donošenje odluka imaju direktori poslovnih jedinica tako da u domenu koncepta upravljanja znanjem mogu da samostalno donesu odluku. što je i osnovna razlika u odnosu na prvi pristup u kome svi učestvuju u programu. ali niko nema formalnu odgovornost za njega. Svaki projekat ima svoj vremenski početak i kraj. tako da je ona siguran kandidat za primenu upravljanja znanjem za slučaj takvog opredeljenje najvišeg menadžmenta. Menadžer znanja bi istovremeno bio i rukovodilac projekta upravljnja znanjem.2 Modifikacije bazičnih modela Zahtjevi za povećanjem fleksibilnosti i efikasnosti uzrokovali su razvoj modela strukture koji na kompromisan način pokušavaju da zadovolje oba navedena zahtjeva. Drugi pristup podrazumjeva kandidovanje programa upravljanja znanjem kao projekta sa neograničenim vjekom trajanja. Svaki od djelova bi u tom slučaju morao da institucionalizuje sopstvenog menadžera znanja koji bi bio odgovoran za svoju organizacionu cjelinu. pod uslovom da strategija upravljanja znanjem bude komplementarna sa poslovnom strategijom i korporativnom strategijom. Podrška top menadžementa se kao i u prvom pristupu podrazumjeva. tako da u teorijskom smislu projekti sa neograničenim vjekom trajanja nisu mogući jer sebe diskvalifikuju iz kategorije projekta. Svi iznijeti stavovi koji se odnose na divizionu strukturu važe i za strukturu komponovanu od strategijsko poslovnih jedinica. Ukoliko se primenjuje fazni pristup u sprovođenju programa upravljanja znanjem i ako se sprovodi u celoj organizaciji. Njihova saradnja bi bila neophodna i bila bi pod pokroviteljstvom top menadžmenta. logičan sled događaja bi podrazumjevao implementaciju programa najpre u inovativnom djelu. Druga bitna razlika između divizione i 6 . koja se javlja prilikom pokusaja da se koncept upravljanja znanjem primjeni u matričnoj strukturi. Mjera efikasnosti upravljanja znanjem je mogućnost participacije svakog pojedinačnog člana organizacije u različitim projektima. a zatim i u operativnom djelu. Ovaj pristup zahteva formalno deklarisanje rukovodstva za sprovođenje programa. usvajanje programa i njegovo sprovođenje putem “prirodne” saradnje između zaposlenih po osnovu participacije u raznim projektima. Situacija je dosta relaksirana time što je posebna organizaciona celina u inovativnoj strukturi zadužena za inovacije.

Ovo je izuzetno važno i za koncept upravljanja znanjem u svakoj poslovnoj jedinici. uz ostvarivanje istog nivoa prinosa. a formalne granice između organizacionih cjelina postale su poroznije. pokazatelj uspješnosti. upravljanje ljudskim resursima i infrastrukturu organizacije. Time je koncept organizacije bez granica u potpunosti zadovoljen. Drugi problem se odnosi na pravdanje efekata upravljanja znanjem koje je teško numerički kvantifikovati. Smisao lanca vrednosti za mrežnu organizaciju je u outsourcing-u pojedinih aktivnosti od strane centralne organizacije ostalim članicama mreže. Mreža je postala paradigma organizacionog dizajna za preduzeća koja svoj prestiž zasnivaju na kompetentnosti. jer jedan od efekata uvođenja upravljanja znanjem treba da bude povećanje prinosa na ulaganje (ROI – return on investment indikator). To su ustvari “inteligentne organizacije”. inovacijama i učenju.3 Mrežna organizacija Formalne granice unutar preduzeća koje su odvajale organizacione cjeline postale su previše rigidne za obavljanje svakodnevnih procesa unutar organizacija. On je sve aktivnosti koje doprinose stvaranju nove vrjednosti u preduzeću podjelio na primarne i podržavajuće. marketing i prodaju. Centralna organizacija vrši koordinaciju ostalih članica. razvoj tehnologije. virtuelna i otvorena organizacija. a aktivnosti koje ne obavlja dovoljno efikasno prepušta drugim organizacijama koje su za te aktivnosti specijalizovane. a jeste. a ostvarenje ciljeva vezuju za saradnju sa drugim preduzećima. Primarne aktivnosti obuhvataju ulaznu logistiku. Mrežu čine centralna organizacija koja je jezgro mreže i ostale organizacije koje obavljaju specijalizovane funkcije. Transfer aktivnosti van primarnih granica centralne organizacije obezbeđuje niže troškove i efektivije upravljanje znanjem i resursima. Tražen je model organizacije koji je trebalo da prevaziđe ovaj problem i da obezbedi dodatnu fleksibilnost u odnosu na okruženje. rukovodstvo poslovne jedinice u odnosu na najviše rukovodstvo treba da bude spremno da objasni dva moguća scenarija. Prvi se odnosi na pad ROI indikatora. Rješenje je nađeno u konceptu organizacije bez granica (boundaryless organization). 3. Aktivnosti za podršku pružaju pomoć primarnim aktivnostima u stvaranju nove vrednosti i obuhvataju nabavku. većina poslovnih jedinica organizovana je kao profitni centar. a koji su realni i koji mogu biti presudni za poslovanje u dugom roku. jer se njihov doprinos zadovoljenju korporativnih ciljeva mjeri nivoom profita koji ostvaruju. profita ili kao investicioni centri. Vodeća organizacija čuva sopstvenu kompetentnost i znanje. One poslovne jedinice koje imaju slabu rentabilnost ili posluju sa gubitkom bivaju likvidirane ili prodate. proizvodnju.strukture po poslovnim jedinicama ogleda se u organizaciji poslovne aktivnosti. Povećanje ROI indikatora po osnovu ulaganja u program upravljanja znanjem treba očekivati u srednjem ili dugom roku. 7 . Sve mrežne organizacije su bazirane na konceptu lanca vrjednosti koje je za potrebe analize konkurentske prednosti razvio Porter. Ako je ROI. izlaznu logistiku. U zavisnosti od načina ostvarenja saradnje između članica mreže. Savremena preduzeća konkurentsku prednost stiču na osnovu suštinske kompetentnosti. Za razliku od diviziona koji mogu biti organizovani kao centri troškova. Organizacija je počela postepeno da se “tanji” u smislu eliminisanja srednje linije menadžera. a dominantnu ulogu preuzima mrežna organizacija. a posljedica je povećanja ukupnih ulaganja zbog ulaganja u program upravljanja znanjem. postoje različiti tipovi mreža – modularna. kao i servis i direkno su uključene u proces stvaranja nove vrednosti. One sprovode svoju strategiju tako što se oslanjaju na znanje i resurse drugih organizacija. Na konceptu organizacije bez granica stvaraju se novi organizacioni oblici.

a svojim distributerima mora da otkrije svoju strategiju promocije i tržišnog nastupa. Međutim. Zbog svega nabrojanog pouzdanost parnera i međusobno poverenje igraju značajnu ulogu u modularnoj organizaciji. Kompletna proizvodnja i prodaja su prepuštene partnerskim firmama.Modularna organizacija Modularna organizacija predstavlja mrežu organizacija okupljenih oko zajedničke misije. pa i modularne. Menadžment glavne organizacije odlučuje koje aktivnosti će dislocirati van granica sopstvene organizacije i prepustiti drugima. Uzajamni transfer znanja se čini kao kompromisno rešenje. Koncept modularne organizacije omogućava glavnoj organizaciji da uz minimum angažovanog kapitala ostvari visok nivo nove vrednosti. Koncept upravljanja znanjem je u osnovi svih mrežnih organizacija. to bi značilo da Benetton mora svoje crteže i modele da pošalje svojim partnerima proizvođačima. Dodatni problem u modularnoj organizaciji je taj što se vrši dislociranje kodifikovanog odnosno eksplicitnog znanja koje je mnogo lakše “ukrasti” nego implicitno znanje. Na navedenom primeru. ali istovremeno može da bude veoma koban za centralnu organizaciju ukoliko nije dosledno sproveden. Sve aktivnosti koje se obavljaju van centralne kompanije su upravljane i kontrolisane putem informacionog sistema. ali za razliku od drugih zahteva mnogo manje napora. Centralna organizacija povezuje parnere zahvaljujući posedovanju specifičnog znanja koje je moguće valorizovati na tržištu. Glavni kriterijum za prepuštanje određenih aktivnosti drugim organizacijama je efikasnost obavljanja delegiranih aktivnosti i očuvanje sopstvene suštinske kompetentnosti. Jedna organizacija ima dominantnu poziciju i koordinira rad ostalih organizacija u mreži. To znanje koje je sadržano u suštinskoj kompetentnosti mora da bude na neki način kodifikovano i delimično distribuirano ostalim partnerskim organizacijama da bi modul uopšte funkcionisao. Dobar primer modularne organizacije je italijanska kompanija Benetton koja ima prepoznatljiv imidž i dizajn proizvoda. Sama mogućnost da se sopstveno znanje koje obezbeđuje konkurentsku prednost da drugima u eksplicitnom obliku nosi sa sobom izuzetno veliki rizik. ali ga treba unapred predočiti partnerima i stipulisati 8 . Koncept upravljanja znanjem u okviru modularne organizacije može jako dobro da se afirmiše. Upravo je u tome i umetnost upravljanja znanjem u modularnoj organizaciji – distribuirati drugima taman toliko znanja koliko je potrebno da mreža uspešno funkcioniše. pre svega zahvaljujući posedovanju specifičnih znanja i vještina koje se mogu opredmetiti u tržišno prihvatljive proizvode ili usluge. može se desiti da taj nivo nove vrednosti nije dovoljno veliki da kompenzuje efekte prepuštanja znanja. Rizik prepuštanja sopstvenog znanja drugima je kompenzovan relativno niskim ulaganjima i relativno visokim nivoom nove vrednosti za centralnu organizaciju. a istovremeno sačuvati toliko znanja koliko je potrebno da se sačuva konkurentnost. Znanje koje mora da bude dislocirano van granica centralne organizacije podleže riziku "krađe" od strane parnera ili erodiranju što može dovesti do slabljenja suštinske kompetentnosti. U tom slučaju centralna organizacija može da zahteva od ostalih partnera da i sami otkriju deo svog znanja (na primer. I to je kritična tačka uspeha. proizvođači bi mogli da otkriju neke specifične proizvodne postupke).

.

Svaka organizacija članica preuzima jednu aktivnost u kojoj ima dokazanu suštinsku kompetentnost. nema pisanih dokumenata kojim bi se prenosilo eksplicitno znanje. virtuelna organizacija prestaje da postoji. pravi se plan aktivnosti. može se dogoditi da sve članice u okviru virtuelne organizacije obavljaju aktivnosti koje su vezane za upravljanja ljudskim resursima).Virtuelna organizacija Za razliku od modularne organizacije koja insistira na mnogo jačim vezama unatar mreže. tako da je razmena implicitnog znanja dominantna strategija upravljanjan znanjem. Sve aktivnosti lanca vrednosti moraju biti pokrivene u okviru virtuelne organizacije. virtuelna organizacija je interesna zajednica organizacija koje su se okupile oko zajedničkog cilja. Svako radi ono što najbolje zna. Iskustvo stečeno u radu na jednom projektu može da uštedi vreme i resurse na drugom projektu. Međusobna saradnja se uglavnom vezuje za specijalizaciju znanja. Inicijativa za stvaranje virtuelne organizacije može poteći od jedne ili više budućih članica. Obično u takvim situacijama organizacije nisu spremne da sa partnerima dele širi spektar znanja. Upravljanje znanjem u okviru virtuelne organizacije je otežano činjenicom da je vreme trajanja zajedničkog rada oročeno. Kada se završi projekat oko koga su se okupile članice. s tim što pojedine aktivnosti mogu da se preklapaju u smislu da svaka od organizacija članica može da u okviru sopstvenih granica zadrži neku funkciju (na primer. Za svaku članicu bi bilo korisno da povremeno vrši kodifikaciju akumuliranog implicitnog znanja. Nakon formulisanja cilja i strategije. Nema dominantne organizacije i životni ciklus mreže je mnogo kraći i uglavnom je baziran na projektnom principu. Za upravljanje znanjem u virtuelnoj organizaciji jako je bitno stvoriti osećaj pripadnosti celini kod zaposlenih jer se na taj način prevazilaze barijere vezane za komunikaciju i saradnju koja je osnov za prenošenje implicitnog znanja. U stvaranju osećaja zajedništva ključnu ulogu ima menadžment organizacija .

.

Otvorena (barrier-free) organizacija Otvorena organizacija je najdinamičniji tip mrežne organizacije. Mogućnosti sticanja i preuzimanja znanja su mnogo veće od mogućnosti da se drugima otkrije sopstveno znanje. Vremenski horizont postojanja otvorene organizacije je relativno dug jer je bazirana na going concern principu. Ovakav tip organizacije je odlična podloga za implementaciju koncepta upravljanja znanjem. Ona nema rigidnu strukturu i stalne partnere. Sve strategije upravljanja znanjem dolaze do izražaja jer ne postoje stalni partneri i dugoročni odnosi. Postoji dominantna organizacija koja je bazirana na timskom radu i koja u zavisnosti od potreba menja partnere za pojedine aktivnosti. Da bi neko bio angažovan kao partner mora da poseduje određeno znanje ili ekspertizu koju mora da bude spreman da dobrim delom stavi na raspolaganje u okviru otvorene .

Implementacija koncepta upravljanja znanjem zahteva od menadžmenta izbor odgovarajućeg modela strukture primerenog uslovima okruženja i internim faktorima same organizacije. odgovor bi glasio da ne postoji najbolji model. IZBOR REFERENTNOG MODELA STRUKTURE Ključno pitanje koje se postavlja prilikom izbora referentnog modela strukture je da li on uopšte postoji? Generalno. Dinamičnost okruženja zahteva od menadžmenta neprestano prilagođavanje organizacione strukture. 4. . kao ključni koncept za ostvarivanje i održavanje konkurentske prednosti. Ambivalentnost datog odgovora opravdava se situacionim faktorima i uslovima okruženja. ali i da su svi modeli najbolji. Timski rad i međutimska saradnja takođe predstavljaju odskočnu dasku za transfer znanja u okviru organizacije. Program upravljanja znanjem.organizacije. zahteva konstantnu promenu unutrašnje strukture organizacije. Poroznost granica organizacije i neposredan kontakt sa okruženjem stvaruju kod zaposlenih osećaj neophodnosti promena i atmosferu konstantne posvećenosti učenju i sticanju novih veština.

portala znanja i radnih stanica. magacina znanja. . Bergeron sugeriše da outsourcing može da bude pretnja upravljanju znanjem. Mrežna organizacija je kao struktura bazirana na outsourcing-u i zbog toga može da ispolji određene probleme u prilikom primene samog koncepta upravljanja znanjem. pa samim tim ni potrebe da se nešto mjenja . Ekstraneta (interorganizaciona mreža). intravertan sistem upravljanja znanjem može da reši prethodni problem. a sastoji se od Intraneta (intraorganizaciona mreža). Pri tome treba voditi računa da upravljenje znanjem u mrežnoj organizaciji zahteva mrežnu tehnologiju koja će podržati ceo koncept. Razlog je jednostavan i odnosi se na činjenicu da korisnik outsourcing sistema previše rizikuje time što svoje znanje na direktan ili indirektan način stavlja na raspolaganje nekoj eksternoj organizaciji ili servisu. ali u tom slučaju ostaju problemi koji se odnose na pokretanje svake nove inicijative u okviru koncepta upravljanja znanjem jer nema bližeg kontakta sa okruženjem.U datoj tabeli jasno se uočava da mrežna organizacija ima najbolje predispozicije za primenu koncepta upravljanja znanjem. Takođe.

stručna javnost. U nedostatku organizacija koje se na našim prostorima na smišljen način bave programom upravljanja znanjem. fleksibilnosti i profitabilnosti su granica prihvatljivosti projekta upravljanja znajem u okviru date strukture. Kriterijumi efektivnosti.5. svaka konkretna organizacija treba da preispita svoju strukturu. liderstvo. Sugerisana rešenja nikako se ne mogu shvatiti kao zakonomernosti. . Interni uslovi (zaposleni. već pre kao sistem razmišljanja prilikom odabira adekvatnog rešenja. ostaje uskraćena za empirijsku potvrdu iznetih stavova. bar za neko vreme. treba da utvrdi svoje potrebe za upravljanjem znanjem. ZAKLJUČAK Navedene pretpostavke u vezi sa organizacionom strukturom navode na zaključak da izbor modela organizacione strukture mora da zadovolji više kriterijuma i uslova. organizaciona klima. sistem nagrađivanja. da prouči teorijske modele i da na kraju donese rešenje koje je primereno konkretnom slučaju. Moglo bi se reći da teorijske postavke koje su iznete u radu treba da budu smernice za odlučivanje o problemima strukture za programe upravljanja znanjem. S tim u vezi. rukovodstvo. Na kraju još treba reći da iznete pretpostavke u vezi sa pojedinim modelima treba da budu potkrepljenje primerima iz prakse koji bi ih potvrdili ili osporili. efikasnosti. kažnjavanja i slično) i eksterni faktori treba da budu uvaženi i razmatrani prilikom finog kalibriranja parametara strukture za potrebe upravljanja znanjem.

I. New Jersey. and Benefits". 1999. 45 [9] Stefanović. S. 2003. URL: http://www. u radu Hahn. str 52 [5] Crager. str. 2005 [7] Gotcha. 2000.berkeley. April 27. and Technologies. Challenges. str. "D. M. Oxford. Prentice Hall. deseto izmenjeno izdanje. Organizacija preduzeća – teorije. "Knowledge Management Systems: Issues. June 19.E. LITERATURA [1] Alavi. K. str. Prentice Hall. Knowledge Management. Brisbane. "What is Knowledge Management (KM)?".6. Knowledge Management in Theory and Practice. Gonzales. ponašanje. 2000. Kostić. Petković. "Defining Knowledge Management". New Jersey. C. Ekonomski fakultet Beograd. 2004. B. John Wiley and Sons. 2002. Strategic Thinking – An Executive Perspective. Essentials of Knowledge Management. Knowledge Management – Challenges. J. 2 [3] Barth. razvoj. Lemons. Solutions. URL: http://www. strukture. J. Ž. M. 2003. M. Ž.sims.A. D. A Framework of Knowledge Management Systems: Issues and Challenges for Theory and Practice. 140 . Subramani.. and Leidner. University of Minnesota.. [6] Dalkir.edu:8000/courses/is213/s99/Projects/P9/web_site/about_km. [2] Bacera-Fernandez. Carlson School of Management. American Productivity and Quality Center.com/articles/default.asp?ArticleID=949[4] Bergeron. Measuring the Impact of Knowledge Management". December 2000. Paper accepted for presentation at the 21st International Conference on Information Systems. 1999.Communications of the AIS (1:Article 7).html [8] Kluyver.destinationkm. A.. Australia. New Jersey. Elsevier.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->