Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

rabili su ga i oni. Branko Mihaljević. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. U fondovima nadređenih zapovjedništava. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Građa vukovarske 124. Sendi Radić. a što je normalno. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. Branko Turić. Županja. Županja. brigade HV. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. brigade ZNG-a iz 1991. ah i HV. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. brigade HV. uglavnom vojnih. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. ustupio mi je Vladimir Brnardić. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. kao vojska u nastajanju. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Štoviše. Obični puk nazovimo ga tako. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. godine. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. držim. Svima njima veliko hvala. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. brigade prvog sastava ne postoji. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. Mislim da se ne može primjeniti. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Fond 3. 0 razlozima možemo raspravljati. Prvo je. To su arhivski fondovi različite potpunosti. brigade HV tek je nešto bolje. jesu li oni. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. Vinkovci. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. koji je imala JNA. Vinkovci. Šimun Penava. Orsat Miljenić. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. što mi je. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. i ovdje je dobio doličan prostor. Page 5 . Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. godine. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar.. Ante Damjanović. Stanje s arhivskim fondovima 3. brigade ZNG-a i 109. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. General Špegelj. jer radilo se o njegovim predrasudama. Dio tiska na temu Vukovara. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. operativne i taktičke. i to ne samo 1991. već je izratit primjer intelektualne izdaje.

izgrađuju svoju vojnu strukturu. i danas osjetljivom problematikom. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. više od desetljeća nakon bitke.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. pontonirskog bataljuna. godine 158. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. dok minobacača uopće nije imala. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. mehanizirana brigada).4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. a ne 72. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . Alenke Mirković-Nađ. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. mješovita artiljerijska brigada). Davora Runtića. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. Mješovita artiljerijska brigada je npr. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. prikupio sam iz privatnog posjeda. odnosno njihovih preslika. imala 54 topa. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. mehanizirana brigada ista je postrojba. pretežito memoarskih knjiga. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. Do rujna 1991. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. gardijska mehanizirana brigada i 1. I danas. čega sam se ovlaš dotaknuo. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije.Vukovar od 11. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Manju količinu dokumenata. gardijska mehanizirana brigada i 2. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. godine. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. kao i 2. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. listopada 1991. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. autora Mile Dedakovića. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. što više nije ni postojao (2. motorizirana brigada). puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći.

siječnja 2000. Vinkovci. Vukovar su branih borci iz Vukovara. rujna 1991. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. Naklada Zoro. ISTI. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. 4 Davor RUNTIĆ. Scrinia Slavonica. 56-60. ih. 1991. 2 Davor MARIJAN. Koprivnica. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. 162-163. kako je to napisala jedna novinarka. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 1999. U nekoliko mjeseci 1991. godine". najvećim dijelom bez broja postrojbe. Vinkovačke jeseni. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. 2002. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. Nastala 25. progon i sud.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. 414-435.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). kao i Glavnog stožera HV. brigada HV. brigada HV nije postojala. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome.. bila je to isključivo 124. Vukovar . temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. Neobična naklada. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. rujna 1996. 10 Dedakovića. br. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. godine. vukovarskom Jastrebu. rujna 1991. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. 1995. 204. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. Vukovarska 204. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. 1994.". Feletar". Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. otpadnik. Zagreb. Za ratnu Hrvatsku 1991. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. "Bitka za Vukovar 1991.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Nakladna kuća "Dr. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. Branko Borković. Knjigom je Dedaković. Zagreb. 18-19. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. kakav je bio dok nije 26. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. zanijekavši osobnu patnju. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. Tako smo branili Vukovar. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. a ako je korištena numeracija. Slavonski Brod. Drugi Jastreb. 2002. "Ponovno sam zapovjednik 204. dezerter. godine 204. tako i sada desetak godina nakon nje. kad je nastala njegova knjižica.Vinkovci. Smrt oklopne brigade. 3 Josip JURČEVIĆ. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. ostao je dosljedniji ratnom.. brigada stvarno je potaknuta tek 12.. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske.175-177.. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. Vukovar . 367-402. 2. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. Od 18. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Vinkovci. veljače 1992. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. kako bi narod rekao.. uhićenik i lopov. Nakon 3. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. autori su dali sterilan prikaz bitke. vukovarskoj brigadi.

mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. brigadu iz 1991. 7. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". I na kraju. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. vrhunskim profesionalcem. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. 1999. 2001. KL 8/92-01/17. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. i još više ih ostavio da Page 8 . Globus. 81. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. 1992. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. Potpuno je utemeljena. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". dobio sam čin i odličja. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. 19. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. kao i o njemu. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". 12 reći za JNA kao "čovjek.. Zagreb. Vinkovci. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Prvo izdanje objavljeno je 1997. 11. 1991. Dokument Političke uprave. 1997. Od čizama do petka. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. sazidao sam farmu za 1000 svinja. Zagreb.. održanog u rujnu 1998. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". 20 002. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. 2002. 5120-13-92-39 od 16. kojem dužnost načelnika stožera 124. 6. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. 3.. Neobična naklada. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. 8 Vlado VURUŠIĆ. 15-17. brigade HV očito nije bila dovoljna.. godine. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. Davor RUNTIĆ. Nacional. 44. 79-86.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. 4. Nacional. Personalna uprava. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. 12 Rada MILČANOVIĆ. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. vukovarske novinarke Alenke Mirković. 7 Grozdana CVTIAN.. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. za koji snosi ne mali dio odgovornosti.6 MHz: glasom protiv topova. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. 48. Bitka za Vukovar.. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. važno mjesto dobio je i Vukovar.. one koja je napadala Vukovar. doduše neosnovano. dao uhititi". zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. 2001. 52-53. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. Beograd. br. drug i starješina". Naklada Jesenski i Turk.. S druge strane. ne može dozvoliti. Ur.. odgovorio na neka pitanja. samo je jedan u nizu o njoj. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. 1996.. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi.13 teško da se može što dodati. general Anton Tus. Stajer Graf.9 A 204. 10.

s čije je druge strane Bačka Palanka. Zagreb. 1940. 1987. Zagreb. Županjom i Osijekom. 15 SFRJ. 2001. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. Zagreb. Republički zavod za statistiku.415 stanovnika. bili su Srbi . jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990.253 stanovnika. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu.15 Od 84. relativnu većinu s 36. 14 općina..170 stanovnika.. Regionalna vojna geografija. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni".18 Županja je imala 49. Osijeka i Đakova. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. 1992. u kojoj su Hrvati s 110. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. Najniži dio općine.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. 13 Petar LUKOVIĆ. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina.910 stanovnika imah su Hrvati. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo". s nalazištem u području sela Page 9 . godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske.026 stanovnika. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". Feletar" Koprivnica.26. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. u općini Vukovar. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. 10. ah i obrnuto. kopnena granica općine. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. prikaz CH. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. 1994. Vinkovci. Vinkovcima. 206-209. Save na jugu. sa 165.445.146. Vukovar . Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. 318.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati. u Iloku postoji most. 1994. 326-327. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. a Srba je bilo 31.17 Susjedna općina.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač.bilo ih je 33. 316. "Zločinački Harry Potter". prikaz XC. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. Županji i Vrbanji. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42.065 Hrvata i 14. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. kao što to tvrdi I. U gradu je živjelo 21. Karaman. Igor KARAMAN. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. 306-307. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. " Nakon 1945. 214-215. 6.813 stanovnika. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu.1940. imala je 98. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. kao i u ostalim spominjanim općinama. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju.960 stanovnika. ali i Hrvatske. 1992. 63-64. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. a drugi po broju.19 Općina Osijek.. a i jugoistočna. Privremeni materijal. prikaz XCVni. 13 Bojno polje. Vojna tajna. 36. Po popisu stanovništva iz 1931.. Poverljivo. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. a drugi po broju bili su Srbi s 13. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. usp. Vukovarsko je područje ravnica. 59. koja se sastoji od zapadnog Srijema. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Nakladna kuća "Dr. kolovoza . 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.934 žitelja bili najbrojniji. 19 Isto. Feral Tribune.14 S općinama koje ga okružuju. napose na području Vinkovaca. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. Zagreb. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija.425 Srba. 196-197. Zagreb. Osim drva. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav.

U 1. Somboru. 1980. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Vojna tajna.. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. i 9. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. Interno. fond Komande V armije JNA DT br. Neobična naklada.26 Slavonija. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. knjiga 1. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. vojne oblasti: SSNO. a 670. 146-147.23 Preustrojem JNA iz 1988. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. GŠ JNA. 1989. do tada intendantske službe.24 20 Isto. 1999. 12. što prenosi Davor RUNTIĆ. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. Korpusu je pored 11. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. 1991. 5-3 od 9. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji.. Page 10 . 21 SVA MORH. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. vojnu oblast. motorizirana brigada. napose prema varijanti "Sutjeska-2".Beograd. armija. 12. vojne oblasti iz Beograda. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta.Bitka za Vukovar Deletovci. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. Zagreb. 11-12. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada.. i 38. Beograd. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. mješoviti artiljerijski puk i 17. GŠ OS SFRJ. 3.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. i 7. granični bataljun u Belom Manastiru. Poiemos. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. 854-25 od 29. motorizirane divizije smješten je 12.21 U vinkovačku vojarnu. 2003. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. godine. bio u području nadležnosti 7. odnosno vojišta. spojena je 1. br. 3. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. 23 Koncepcija.1989. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. koje se počelo iskorištavati 1984. fond Komande 5. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. uprava SP. br. 15. koji su zamijenili dotadašnje divizije.Vinkovci. kao i ostale istočnohrvatske općine. U Brčkom je bila 395.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. 2. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. g.. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. 338-339. 532-1 od 14. motorizirana brigada.Beograd. Zagreb .. Najbrojnija postrojba u korpusu. Vinkovci. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. do kraja 1988.posljednji ustroj JNA'. Vukovar .. VINC. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. prikaz LXH. 24 SVA MORH.) korpusa. I.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. "JEDINSTVO' . proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. I uprava D. Južno od Save u Derventi bile su 327..: SSNO. što znači dobro poznat teritorij. motorizirana i 454. kao dio nove 12. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. a u korpusnom središtu Tuzli 92.T. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. a u 5. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. armija. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. Na najvažniju željezničku prometnicu. 1980. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu.

29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. vod i desetina. prvenstveno brigadu i bataljun. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. DT Br. nedugo nakon svršenog rata. 2. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. 11. Policijska uprava Virovitičko-podravska.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. DT br. četa. U Vojvodini.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". Br. I.. 1487-42 od 13.. K-da 5. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). 1988. U građanstvu. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. SVA MORH. uprava. Ostale snage 25 SVA MORH. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. granični bataljun. 2-2 od 23. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. U odnosu na brigadu. Komanda 5. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. 1989. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. GŠ OS SFRJ. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. armije. 374-184/87 od 10. GŠ OS SFRJ. a od 1990. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. DT br. baterija. 27 SVA MORH. inženjerijski i slično.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. K-đa 5.: SSNO. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. 1991. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. Odjel kriminalističke policije. jedinica za podršku. Krajem 1980-ih. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. Dopuna Naređenja SSNO. odnosno divizijun. 3. 532-1 od 14. vezu. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. I uprava. JNA a od 1968.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 .36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. 20 Vlada Republike Hrvatske.. 4. 10. 12. godine. i pozadinsko obezbeđenje". 1988. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. br. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. SP. Koncem 1989. riječ je o pojmu. No. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. GŠ OS SFRJ. piše Anić. VO: SSNO. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. Službena zabilješka. B klasifikaciju imala je 158.1989. 17-3 od 15. VO: SSNO.. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. DT Br. 1989. bataljona ili diviziona". 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. u Sremskoj Mitrovici. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. a ne samo s pješaštvom i topništvom. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). komandovanje. deset vojnika. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. 16 bile su R klasifikacije. a vod se sastoji obično od tri desetine. pješački. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. koji je koliko poznat i jasan. 11. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. u Subotici i 453.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova.

motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. 24 minobacača 82 mm. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. 50. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. I uprava. GŠ OS SFRJ. Rječnik stranih reči. 34 V ANIĆ. 10. Motorizovana brigada "B". 33 strojnice. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. godine. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. 1987.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. 31 Bratoljub KLAIĆ. čak i ako je bila u sastavu divizije. šest minobacača 82 mm. 146-148. tri puškostrojnice. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". 24 minobacača 120 mm. oko 580 raznih pištolja. Rječnik stranih reči. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. 29 puškostrojnica. 11-1 od 17. haubičkog artiljerijskog divizijuna. Formacija broj 311. 48 netrzajnih topova 82 mm. Pregled sastava KoV-a "A'. Komanda 5. D. Ukupno je to bilo 220 ljudi. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. Sastojao se od: komande bataljuna.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. Zagreb. Zagreb. 12 netrzajnih topova 82 mm.101. 152. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu.. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". 1487-42 od 13. 38. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. čete vojne policije. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane.K-da 5. 4. 18 haubica. 18 haubica 105 mm. SVA MORH . zapovjednog voda. inženjerijskog bataljuna.. 123 snajperske puške. desetine veze. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. 30 ISTI. čete veze. protuoklopne čete. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". VO: SSNO. 152. 33 B. Rječnik hrvatskog jezika 79. Beograd. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. desetine "Strijela-2M". Rječnik hrvatskog jezika. 195. 32 Vladimir ANIĆ.260. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. netrzajnim i protuavionskim topovima). Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. DT Br. DT br. što znači približna brojna stanja. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. kao prevladavajuća formacija. 161 puškostrojnicu. bila je rezultat dugog razvoja. 1985. 35 ručnih bacača. 24 "Ose". tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). KLAIĆ. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta.1990. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. rujna 1987. Riječ je o 140. GŠ OS SFRJ. 35 B.. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". "B" i "R" klasifikacije na ratištu. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. minobacačke baterije 120 mm. 350 automatskih pušaka. komande stana. MARIJAN. šest minobacača 120 mm. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . 500 "Zolja". ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. zapovjedno-izvidničke baterije. Postignuta razina. Smrt oklopne brigade. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. izvidničke čete. VO: SSNO. minobacačkog voda 82 mm. Prilog 2. Nakladni zavod Matice hrvatske. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. Rječnik stranih reči 313. 153 strojnice. GŠ OS SFPJ. 811. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm.1 nekoliko puta dopunjavana. 1991. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima.. iako ne i željena. 1967. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. KLAIĆ. 1989. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. 96 ručnih bacača "Osa". Novi Liber..

Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom.260.. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske.ratna brigada. GŠ OS SFPJ. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. ih više susjednih općina. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985.. dvije puškostrojnice.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. Beograd. 351. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. 1990. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". kao prve operativne postrojbe tog ranga. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. 1987. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. VSA MORH: SSNO. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. 19 im rastom mehaniziranog postroja.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. (od 1988. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje.. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". a ne motorizirane brigade. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. koja je imala svoje ime. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade.. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. O njoj se u javnosti malo zna. tri strojnice. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. određenu tradiciju i.42 Page 13 . mtbr IRJ 4527). \TNC. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina.. S obzirom na njezin opseg zadaća. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. što je u ratu važno. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje.. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. ovisno o rodu. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. GŠ OS SFRJ. 18 pušaka. Motorizovana brigada "R". koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe).40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. a koja je bila sastavni dio 1. Formacija broj 311. godine u Osijeku. s naglaskom na pješačkoj komponenti.462. naoružanje i opremu za tu skupinu. 352-353. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. Vojna tajna Interno. Formacija broj 311. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. knjiga 3/H. Motorizovana brigada "B". šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". znači pričuvna . proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1987. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. 38 Kao primjer može se navesti 73. 11 ručnih bacača. od sigurnosnih i protokolarnih. Novosadski korpus).41 U 1990.

K-da 5. septembar-decembar 1994. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. 12 minobacača 120 mm. U ljeto 1990. "Za savremenije organizovanje OMJ". budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. Osim njih. Kada je 1987.213. odnosno borbenih oklopnih vozila. većina ih je preustrojena u korpuse. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. VO: SSNO. I uprava. GŠ OS SFRJ.. 4. Br. GŠ OS SFRJ od 17. DT Br. 1487-171/89 od 15. Tijekom 1987. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. 12 SVA MORH-K-da 5. MARIJAN. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. četa veze. Formacija broj 314. sve sa 13 tenkova. 1987. 142-143. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. Novi glasnik godina II. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. kapetan I klase. pozadinski bataljun. VO: SSNO. Za razliku od strukture. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. 9. Smrt oklopne brigade. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. Naređenje. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". I uprava. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. prevedena je iz B u A klasifikaciju. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. inženjerijski bataljun. I uprava. devet snajperskih pušaka. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. DT Br. šest motoriziranih i dvije mehanizirane.45 Od sredine 1990.. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. 70 poluautomatskih pušaka. a od pet preostalih. a.. bio u mehaniziranom bataljunu. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". 21 strojnicu. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. 12 samohodnih topova 90 mm. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". 45 ručnih bacača. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). tri izvidnička oklopna vozila. ah u korist borbenih vozila pješaštva.1990. 149-151. Dragan VUKDVIĆ. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. laki samohodni raketni divizijun PZO. oko 900 raznih pištolja. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. 41.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990..44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. 43 "Smatralo se da će. 41 D. VO: SSNO. 1990. 11-1 od 17. Mehanizovana brigada A SVA MORH. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. četa vojne policije i vod ABKO. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. br. 5-6. 5. D. bio je to kraj divizijske strukture.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. S njom ne treba Page 14 . GŠ OS SFRJ. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva.. 209 strojopuški.43 Do 1990. četiri tenka nosača mostova. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. Ostala je samo 1. 1990. GŠ OS SFRJ. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. 45 VSA MORH: SSNO. o. postrojbe A klasifikacije. 11-1 od 17. četiri su ugašene 1990. od čega 11 pješačkih. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. M. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. pet tenkova za izvlačenje. Isti je omjer. većinom oklopne i mehanizirane. Prilog 2. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. Pregled sastava KoV-a "A". 44 SVAMORH-Komanda 5. godine.4. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije.

mlađih oficira i vojnika. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Brojni pregledi .Bitka za Vukovar miješati lake. tri izvidnička oklopna vozila. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. voda ABKO. siječnja 1991.47 U veljači 1991. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO.Severozapadno vojište. 20 automatskih pištolja. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. 1393 Page 15 . a sličan im je bio i ustroj. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. inženjerijskog bataljuna. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. Brojni pregledi 398. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. U Valjevu je bila 2. Komande stana. T-72 ili M-84). Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . izvidničkog voda. januar 1991. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. šest minobacača 120 mm. 24. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. šest zapovjednih topničkih vozila. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". imala 1453 pripadnika po mirnodopskom.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1.49 Brojčano. Zbor narodne garde. HI uprava. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. mješovitog artiljerijskog puka. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". sedam oklopnih zapovjednih vozila. U Kragujevcu je bio 1. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". 36 haubica 122 mm. odnosno 3838 po ratnom ustroju. tri izvidnička tenka PT-76. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. tri oklopna bataljuna. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. Januar 1991. odnosno borbeno vozilo pješaštva. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. tri bataljuna. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. VSA MORH: SSNO. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. JU uprava. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. GŠ OSFRJ. pozadinskog bataljuna. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. voda veze. mješovitog artiljerijskog drazijuna. ureda zapovjedništva. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. oklopna brigada iz Kraljeva.. mehaniziranog bataljuna. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. 26. 1. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. pet tenkova za izvlačenje. a 399 neborbenih vozila. VSA MORH: SSNO. izvidničke čete. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. inženjerijskog voda. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. 12 samohodnih haubica 122 mm. 552 pištolja. 1. a u Požarevcu 3. voda veze i voda vojne policije. vojna oblast. 36 protuzračnih topova raznog tipa. kao i u slučaju 3. 21 20 i 30 mm. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi.. 1. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. četiri tenka nosača mostova. Brigada se sastojala od Komande. proleterska gardijska mehanizirana brigada. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm.000 oficira.397. GS OSFRJ. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. protuzračnogvoda. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. Pored divizije pridodana je i 252. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter.5. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj".

Str. šest minobacača 120 mm. 579 poluautomatskih pušaka. 15 ručnih bacača "Osa". bilješka od 16. 100. 12/34-650 od 17. bila samo zamisao. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 22 topa 20 mm. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. 320 raznih Page 16 . Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 45 ručnih bacača. što se ne smije zaboraviti. bilješka od 17.. 515 automatskih pušaka. 54 poluautomatske puške. voda vojne policije.. 18 minobacača 82 mm. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). "Moćni i odlučni". 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M".1991. 50 SVA MORH-K-da 5. VSA MORH: Komanda 10. "Nema mira u Mirkovcima". 372 automatske puške. 137 ručnih bacača. 84 snajperske puške. mješovite protuoklopne baterije. slabo i nerazmjerno.. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. bilješka od 17. bile su lakopješačke postrojbe. 48 SVA MORH-K-da 5. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. a ne tri bataljuna. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. tri bataljuna TO. korpusa. pov. izvidničkog voda. 100 puškostrojnica. četiri automatska pištolja. Za razliku od njih.Severozapadno vojište. 17. 12 lakih raketa bacača 128 mm. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 2. Brojni pregledi 398. Brojčano: oko 420 ljudi. SSNO. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi.200.. 1991. 2. 60 raznih pištolja. 32 puškostrojnice. D. Smrt oklopne brigade. 2. 12 minobacača 60-82 mm. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. SVA MORH-K-da 5. MARIJAN. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete.534. 52 D.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. i 1. 254 automatske puške. 18 netrzajnih topova 82 mm. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. 49 ručna bacača "Osa". VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". naoružanih sa 154 pištolja. 8. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. LAZAREVIĆ.Bitka za Vukovar automatske puške. protuoklopnog voda. GŠ OSFPU. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. br. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 50 poluautomatskih pušaka. GŠ OS SFRJ. 11. Partizanska brigada "R". 81 snajpersku pušku. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". 51 D. voda veze. devet strojnica. 84 snajperske puške. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 28-30. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. 1991. 10. januar 1991. :" Isto. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. Narodna armija. 96 puškostrojnica. 240 raznih pištolja. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". voda minobacača 82 mm i logističkog voda. 162 poluautomatske puške. 18 minobacača 60 mm. 340 poluautomatskih pušaka. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. 27 strojnica. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". tri partizanske čete. 1991. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. 917 automatskih pušaka. GLIŠIĆ. IH uprava. Narodna armija. 17. 36 protuoklopnih ručnih bombi. četiri minobacača 60 ih 82 mm. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. voda veze. 1991. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. a ne realno stanje. 108 protuoklopnih ručnih bombi. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. tri strojnice. Formacija broj 311.. 1991. 1991. 7. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. 27 snajperskih pušaka. 186-187. izvidničkog voda. Izvešće. šest minobacača 60 mm. 19. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. 27 snajperskih pušaka. koje je.

planinska. 82 ručna bacača "Zolja". tri ćete TO.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. 7. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. Narodna armija. 21. 12. Veternlk. zbile su se nove promjene. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama.koreni poraza. Narodna armija. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". 20. motorizovana. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 2001. 12. 1988.. uglavnom u vodove i čete. desetine veze. 29. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. JOVANOVIĆ. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". "Premošćene sve reke". oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. LDIJ. mehanizirana brigada iz Pančeva. 3. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada.. SRH. GŠ JNA Uprava pešadije. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. Ti divni ljudi.. Do masakra u Borovu Selu. mladi ratnici (2)". Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. mješoviti artiljerijski i 17. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. motoriziranom brigadom. 13. Narodna armija. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. (pešadijska. 16. bataljune. POPOVIĆ. 43 ručna bacača "Osa". SSNO. 1991. "Jug" i Page 17 . mehanizirane brigade iz Subotice. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. 22. mješovitim artiljerijskim pukom. pontonirskog bataljuna iz Šapca. 00 Petar BOŠKOVIĆ. Vojna tajna Interno.. oklopnom brigadom. ei Mladen MAPJANOVIĆ. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. "Užičani osvetlall obraz".371. partizanskom divizijom bez jedne brigade.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. 11. odnosno baterije. laki artiljerijski protuzračni. sastavom. PANTELIĆ. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. 248-249. 130. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. 1984. R. Poraz . Republički štab Teritorijalne obrane. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama).000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36.. 59 M. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. U Vinkovcima su bila dva topnička puka.. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. 125 automatskih pušaka. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 15. 13 ručnih bacača "Osa". 25. 12. 57 Pravilo: Brigada. proleterske gardijske mehanizirane brigade. "Ratnici iz senke". U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. Nasuprot Erduta dovedena je 51. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava.1992. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. mornaričke pešadije i laka). Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. Narodna armija 5. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. mehaniziranom brigadom. Ratna formacija broj T-411. odnosno divizijune. 18 minobacača 60 mm. koje se također usitnjava. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. 1991. Sredinom rujna 1991. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. 1991. veći dio 1. 148 poluautomatskih pušaka. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. 252. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). brdska. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. 453. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm.

Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 21. "Srušen mit o Mitnici". "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Narodna armija. A S. 9.1991. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. prema svemu sudeći. 1991. 12.. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 23. 11. motorizirane brigade iz Šabca. 72 M. Sombora. 16. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. Iz Niskog Page 18 . Milisav SEKULIĆ.66 Iz Beograda.. 23.koreni poraza. 1991. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. 67 Milorad GONČIN. 27. 1991. ali 54. 11. jul 1987. Narodna armija 9.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima.10. 14. Borovo Naselje. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred".1992. što vjerojatno nije točno. Milidar BAKARIĆ. "Sačuvali srpsku zemlju".. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. 6. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. "Svanuće jutro slobode". 16. 13. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. Narodna armija. "Udahnuti život gradu"..Bitka za Vukovar "Sjever". Poraz . koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Narodna armija. mehanizirana brigada. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". Narodna armija. Rume. 1991. U okolici Vukovara. m D. 65 N. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. 121.. R. 1. 11. 70 M. Narodna armija 7.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta.. Srpska vojska. 64 M. 1993. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". motoriziranom brigadom iz Kragujevca. partizanske divizije. 1991. OSTOJIĆ.. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. PETROVIĆ. 10. 1991. 22. 12. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. 71 S. 1. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. 25 Sada. Narodna armija. 261. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. 7. Smedereva.. 12. SEKULIĆ. 1997. u sastavu 1. Bad Vilbel. 28.67 U 2. "Predanost obuci". dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. 234-235. mehanizirana brigada iz Subotice. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. 1992. PETROVIĆ. 261. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe.. Novog Sada. 11. 14. 58. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. Narodna armija. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. 3. jurišnog odreda.1991. Narodna armija 19. i djelatnu obranu prema Osijeku.. Petar ŠTULOVIĆ.. 15.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. Sremske Mitrovice i Kragujevca. 18. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 18. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51.. 12. 11. 63 M. 1993. "Svanuće jutro slobode". Narodna armija. 2. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. 23. dobrovoljačkoj četi.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. 21.. 11. partizanskoj diviziji. Vojska. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama".65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. Narodna armija. 12. 27.. GLIŠIĆ. 26. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". NIDDA Verlag GmbH. POPOVIĆ.. 250. 7. JOVANOVIĆ. R.. Bilten Generalštaba JNA br. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. PANTELIĆ.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. 68 Milorad GONČIN. 17. 1991. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. "Promašaja nije bilo". 20. RISTIĆ.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. manji dijelovi 544.

525-130/7 od 9. bili i "Mađari. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. VRH-USMSP: MUP RH. 3. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. Narodna armija. 9. 78 VSA MORH: MORH. 15. s avionima "Orao". 9-10. 74 D. 11. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 28.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. 511-15-03/1-3729-91 od 15.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. mehanizirana brigada 12. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. "Osluškivanje pretnji otadžbini". vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. 2. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 16. 6-7. 83 N. Obavještajno izvješće. s avionima "Supergaleb" i 242. "Za život dostojan čoveka". 1. Intervju. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. korem poraza 250. 761. S. oklopna brigada Page 19 . 1991. vojne oblasti angažirana je 152. 53. Narodna armija.80 Od topništva 1.Markušica -Tordinci. M. 45/3-9 od 11. koja je od ljeta 1991. 24. Narodna armija 30. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Službena bilješka o informativnom razgovoru.85 Izravnu 73 VRH-USMSP.Gaboš Ostrovo . SEKULIĆ. Intervju. "Tinja izvesna nada". 257-259. 82 POA Republika Srpska Krajina.. Str. 85 S. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". VRH-USMSP: MUP RH. br. 6. A S.76 U odredu su pored Srba. M. 84 MUP. 9. Momčilo PETROVIĆ. SEKULIĆ. 1992. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 2000. 9. Odjel Sinj. 24. OSTOJIĆ. Policijska stanica Grubišno Polje. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. žive na prostorima gde se sada ratuje". motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . 7. Narodna armija. 1991. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. "Pobedili i nebo i blato". Glavni štab Srpske vojske. čak i Itahjani i Grci. inženjerijskog puka.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. oklopna brigada iz Niša. 511-02-41. 1991. "Devalvirano primirje./ M. Intervju. 1991. revalvirana smrt". M.84 Pored njega bio je angažiran i 204. 1992. NEDELJKOVIĆ. 1. 1080-183/1-1994 od 10. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". 1992. "Lovci na jelene". 1. JOVANOVIĆ. 9. "Između dva miga". PU Bjelovar. Depeša br. 9. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić).78 Djelovanje četničkog 1. 1993. zabilježeno je još u svibnju 1991. 77 Zapovjednik 1. NEDELJKOVIĆ. Službena zabilješka. 11. 263. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. 235. 18. 1991. u Borovo Selu. proleterska mehanizirana brigada 211. 12. 25. ljudi koji. Narodna armija. Službena zabilješka./92. 11. 239.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke".74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. Vojska. Narodna armija 30. 1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Br. Narodna armija.75 U priopćenju od 6. 80 Momčilo PETROVIĆ. inače. 1993. 11. Slovaci. 1992. MARKOVIĆ.1992. 1992.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. V. Risto KOSTOV. Simo ŽIVKOVIĆ. 1991. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". Poraz. tvrđeno je. 20. 22. Z. pov. 24. GLIŠIĆ. PU Slsačko-moslavaćka od 20. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. 2. Pov. 1991. 12. majora. Br. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. "Borovo Naselje pred konačnim padom". 1. Ispostava Slavonski Brod od 15. A od 20. 1994. 11. SIS. 26. 5.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. 6-8. PANTELIĆ. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. Rusini. br. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. bila na području Slavonije. 9.

kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. oklopne brigade. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. brigada ZNG-a imala je 29. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju.. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. NIKOLIĆ. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. bila je potpuno lakopješačka postrojba. partizanska divizija 130. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. "Odjekuje neka druga pesma". a za protuoklopnu 86 L. Osim Osijeka. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila.86 Pričuva JNA. 8. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. lipnja 1991. mješoviti artiljerijski puk 12. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. 20 ručnih bacača.000 vojnika stalnog sastava.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza.89 Skupina 1. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. koja se otpuštala nakon 45 dana. 7. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. 980 oruđa zemaljskog topništva.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. kao što su minobacači i topovi. motorizirana brigada 16. 20 poluautomatskih pušaka. Na području Osijeka 106.Bitka za Vukovar 18. bataljun vojne policije ->51. partizanska brigada «divizijun haubica 1. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. na području kojega je bila 106.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. srednji samohodni raketni puk PZO 1. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. Narodna armija.92 Bez oruđa za potporu. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. 1991. motorizirana brigada 453. vojne oblasti JNA. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. laki artiljerijski puk PZO 12. brigada ZNG. proleterska motorizirana brigada 505. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. mješovita artiljerijska brigada 310. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. Page 20 . proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. Vukovara i Županje. brigada ZNG-a. 11. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. oklopna brigada «1. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. prol. od kojih 10 višekratne namjene. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. Prihvatljiva je brojka od 30. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109.

lipnja 1991. Str.. Tako smo branili Vukovar. 28. 1999. 6. brigada HV 124.pobjeda Hrvatske". 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. 6. br. bataljuna 3. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. lipnja 1991. 175.. Velebit. 2185-04-01-91-21 od 29.. brigada HV «101. br... pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. brigada ZNG. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. pov. brigade ZNG-a. 14. Velebit 18. Tiskara Impress. Izvještaj. brigada HV 108. 6. JOVANOVTĆ.pobjeda Hrvatske".. brigada HV 107. SVA MORH-GS HV: Zap. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". 5. brigade ZNG-a. Zagreb. 107. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107.. 92 SVA MORH-109. 29. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. Narodna armija. Str.93 Na području Đakova. 1999. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. od čega 400 nenaoružanih. 1991. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. Izvješće. Drugo izdanje. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". Davor RUNTIĆ. 1991. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. brigada HV 3. 1991. brigade ZNG. KL 814-05/91-01/01. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. Rat Srba i Hrvata 1991. Vinkovačke jeseni. KL 814-05/91-01/01. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 6.. Izvješće. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. br HV: Zapovjedništvo 109. kolovoza narastao do 7894 pripadnika.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. 107.96 U srpnju je počeo ustroj 4. lipnja 1991. 2000. aktivnostima 1 popunjenosti 109. Izvještaj o popunjenosti 107. U drugoj knjizi. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. 6. brigade sa MTS.91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. pov. 87 A S.. Izvješće o stanju. A S. br ZNG. Našica. Ostajemo u Iloku.. 04-8/1-91 od 29. brigada HV Operativna grug a Vukovar. Narodna armija. . 29. 1991. 2185-04-01-91-22 od 29. br. 90 Marko MALOVIĆ. br NG. 1991.koreni poraza. brigada HV 132. Jedini dokument koji sam uspio naći. JOVANOVIĆ. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. brigade ZNG. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. "Poraz Vukovara . brigada HV 105. 11. 89 S.. 11. 18.. 106.. lipnja 484 pripadnika. od kojih je oko 70 bilo naoružano. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. 76. brigada HV 123. 1992. 11. 1-41/91 od 29. 5. Ur. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. br. br„ Stanje u jedinici. Vinkovci. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. 1995.. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. bez minobacača 60 i 82 mm". "Zadaci se sustižu".6. Page 21 . Stjepan SUČIĆ. Ur. 178. 452. brigada HV 109. SUČIĆ. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. 1991. "Poraz Vukovara . brigada HV 130. Poraz . Vinkovci i 2 Aipanja 121. brigade ZNG. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. brigada HV 122. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. brigada HV 131. Bataljun u Đakovu imao je 29. 6.

99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. rujna dodjelilo za ustroj 124. iako nema naznaka da je doista postojao. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). 8. HOS-ovaca. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 1991. 29 principu. godine imati 14. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. RUNTIĆ. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar.. 97 M. 9. Županja na oko 5000 ljudi. A MIRKOVIĆ-NAD. brigade ZNG. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. Vinkovci. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. 6. Stoga je 131. brigade. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. SEKULIĆ. Županja. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br. 1991. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. brigade HV uopće ne postoji. bataljun 109. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. bataljun 109. spomenuti 4. koja je uz to branila teritorij dviju općina. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. 258.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109.000 domobrana. brigade HV u šire područje sela Nijemci. brigadi HV..99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. 1991. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. potpukovnika Mile Dedakovića . Vinkovci. br. Bitka za Vukovar. Ur. Izvješće. bataljun 109. Može U se brigadom držati skupina ljudi. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. Vinkovaca i Županje. po potrebi. 01/91 od 29. operativne zone. 98 ISTI 175.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. D. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. i 3." M. 512-06-02-91-34 od 26.98 Postupnim dopremanjem oružja.Jastreba. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar. 293-300. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane.. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. Slavonska regija na dan 20. bataljuna 109. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. a osobito na stožernim zemljovidima. samostalni zagrebački bataljun HV. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. Od njih je kasnije ustrojen 83. bataljun 109. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. DT 801-02/91-01/01. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. ustrojem 131. Županja. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. naoružana ispod ustrojbene razine. Dobila je broj 131. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. Zapovijed. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. korpus. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). Vinkovci. Dobar je primjer 4. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO.

kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. brigada HV. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. Ur. 77. brigada ZNG-a. 512-06-02-91-192 od 19.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. br.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. DT br. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. Izvješće. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar u Županju. 10. br. a ne u sukobima s JNA Uostalom. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar.. naoružanje. Tb su uostalom i radile.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. br. 60-63. Njihovo se stajalište prihvaća. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Str. 801-02/91-01/01. br. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Ur. 1991. 1991. iako je potpuno neodrživo. Naklada Jesenski i Turk: Dani. proleterske Page 23 . postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. a potom 123. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. Operativna grupa Vukovar. brigade HV iz Bjelovara. Kl. pov. 525-124/88 od 20. 5120-34-91-1 od 18. potvrda je prevladavajućeg stanja. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. 10. 10. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. Vinkovci.. Martin ŠPEGELJ.. KL DTbr.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. Ur. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. Ne treba zaboraviti da je 123. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. m A TUS. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. SVA MORH-GSHV: MORH. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. 1991. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. pov. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. Zagreb-Sarajevo. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. 11... 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. 11.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. pov. br. SVA MORH-GSHV: MORH. 1991. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. KL 210-02791-01/1. 525-123-32/91 od 9. 512-06-02-91-213 od 27. 10. brigada HV najveće uspjehe u 1991. br. Vinkovci. Županja i Vukovara 17. 525-123-178/91 od 18. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. 1999. Ur. 1991. listopada 109.. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 2212-01-01-91-1 od 14. a to je bilo brojno stanje. br.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. Zahtjev za formiranje novih jedinica..1991. Zapovijed..104 Stanje 105. Zapovijed. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. godine. 1991. 1991. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 10. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Str. 801-02/91-01/01. 10.

51. odnosno ojačani oklopni bataljun. i 1988).14 borbenih vozila pješaštva M-80. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). i 109. to je i dalje ogromna brojka. mehanizirana (1977. a u 108. jedan laki tenk PT-76. Miroslav HADŽIĆ. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. Vojna tajna. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. minobacačima 120 mm. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. Sudbina partijske vojske. 6.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna).. Nuštra (Vinkovci). 2001. i 1987. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. i 51. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. 74. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. Milan MIHAJLOVIĆ. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. 23. "Koje 'pucao' u tenkiste". šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". Krajem studenoga 1991. listopada imala je 27 tenkova T-55.14 tenkova M-84. 211. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. 1992. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. Bogdanovaca i s. i 252. brigadi HV bile su tenkovske čete. 9. proleterska gardijska mehanizirana divizija. dovukle u grad velike količine municije. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. 26. Interno. Page 24 . 180. Narodna armija. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. malim raketnim lanserima 128 mm. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. četiri haubice 105 mm. 1992. šest netrzajnih topova 82 mm. brigade ZNG. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. oko 30 posto po ustroju. Za razliku od morala. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga".13 oklopnih transportera M-60. oklopna brigada (1976. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. PETROVIĆ. 108 M. kao npr. 36. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Do tada ga je bilo malo. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda".) i 211. 4. 27 minobacača. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. 36. Vojska. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. 1983."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. četiri protuoklopna topa 100 mm. brigadi ZNG. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). M. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. tri protuoklopna topa 76 mm. Samizdat B92. Najviše oklopa bilo je u 3. ĐUKIĆ. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. Beograd. 1W Strategija oružane borbe. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. proleterske.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. 1.

br. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. šest samohodnih topova 90 mm. brigade HV.. na upit Zap. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. 525-123-117 od 31. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. Vinkovci. brigadi. 1991. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. jedno u 136. ZNG Vinkovci od 24. pet u 106. jedan u 136.10. 1991. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. brigade ZNG. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Izvješće. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. 1. dva u 108.. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". jedan protuzračni top 40 mm. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa.. top 130 mm s dotrajalom cijevi. brigadi. Br.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. 9. dva u 123. Br. br. SVA MORH-122.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. jedan trocijevni top 20 mm. 10.1991. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). Ostalo je bio kalibar 76 mm. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". pov. 109. rujna u 1 sat. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće. šest u 109.. Vinkovačka je brigada 21. 2121-06-91-02 od 27. Izvješće. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). koja se tada prikupljala oko Vinkovaca.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. br HV: Zap. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". br. 5120-02-91-1 od 23. 2-5 od 29. brigadi. 19 lakih raketnih lansera 128 mm.. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3.116 Iz sastava Operativne Page 25 .1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. ZNG RH br. brigadi HV u Osijeku. 04-241/1-91 od 3. šest netrzajnih topova 82 mm. zatim pet gorskih topova 76 mm. Glavni stožer HV 4. brigadi. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 22 protuoklopna topa 100 mm. 10. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). 76 minobacača 82 mm. Str. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. Operativna zona Osijek je 11. Županja. brigadi. brigadi. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. tri protuoklopna topa 76 mm. brigadi. 36 minobacača 60 mm. 9. brigadi. br ZNG. br ZNG. osam u 109. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 9. SVAMORH-ZOZO: Zap. a dostavljen je telefaksom 25. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. brigadi. Znatan dio oruđa (95 topova. 1991. jedan u 107. rujna 1991. Br. što je ukupno 18 oruđa. četiri haubice 105 mm. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. Br. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. SVA MORH-109. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm..115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. 11 ručnih bacača. 1991. 04-264/1-91 od 7. 3. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. Zapovjedništvu ZNG RH. i dva u 109. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. 109. dva u 123. brigadi HV. 1991. brigadi ZNG-a.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. dva laka lansera raketa 128 mm. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". jedan u 136.

118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. 1991.. 1991. pet samohodnih haubica 122 mm. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". 5120-25-91 od 2.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. 1991. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". Str. 512-08-91-2 Page 26 . pov. izvješće. 8/91-01/201. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. pet gorskih topova 76 mm. pov. Kl. sredstava izvješće. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. baterije samohodnih topova 90 mm. 5120-25-91 od 4. 525-123-41 od U. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Br. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". 118 SVA MORH-109. pet minobacača 120 mm.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. Str. pov. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. Str. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. od kojih je svaka imala 54 takva topa. Načelnik artiljerije od 23. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. oruđa i municije. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. u 20. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. U posjedu 124. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. Kl. 109. br. br. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV. brigada HV iz Šibenika. br HV. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. br HV: Zap.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. 525-123-41 od 11. br. 10.1991. Ur. Zapovijed. 1991. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. 213-01/91-01/78. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt.. Str. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. 1991. koja je relativno rano došla do njega. Raspored art. što znači Izvan korpusa. brigade ZNG. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. pov. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Stanje art. Telefaksirano u Zagreb 21. šest gorskih topova 76 mm. pov. pet protuoklopnih topova 100 mm. 1991. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 10.. u 20. jedna haubica 155 mm. Po podacima od 26. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). 15 minobacača 120 mm. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. br. Ni jedan nije bio kompletan.35.. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. Str.. 109. 1991. Izvješće. a iz 122. 525/145-9 od 5. 10. jedinica u obrani Vukovara 12. 109-375-02/91 od 26. 11. Usp. 1991. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. 11. 10. tri protuoklopna topa 76 mm. jedan Ispravan gorski top 76 mm.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. devet minobacača 120 mm. br.1991. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću".. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. Ur. 10. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. 525-145-3 od 3. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. pov. sredstava.. Bile su četiri a ne dvije. 2-5 od 29. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti.10.35. 1991. br. baterije protuoklopnih topova 100 mm. SVA MORH-109.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. br HV: Zap. Ur. 11. 04-358-01/91 od 23.124 Na koncu 1991.11. Stanje art. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm.. 8/91-01/207. br. 10. br. Stanje art. 1991. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. Prema jednom pregledu od 3.

35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29.. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. kao ni za četiri haubice 122 mm. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. Pov. 1991. Županja. KL Str. kao i 80 metaka 155 mm. pov. a posebno u napadu. listopada bilo u boljem položaju. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129.. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. br. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom.1991. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. Str. RUNTIĆ. 189. 10. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70.. D. Bitka za Vukovar. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. br. 1991. 5120-25/22-91-1 od 28. br. 512-01-01-91-13 od 27.131 U odnosu na stanje od 19.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. 1991. KL 803-05/91-03/186. 109. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. 803-05/91-01/01. 525-123-41 od 11. Ur. pov. 105 metaka za dva topa 130 mm. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. 525-122-223/91 od 15. Informacija 123 SVA MORH. br HV Str.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan.. 1991. Page 27 . Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. br. listopada. sredstava izvješće.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. topništvo je 23.Bitka za Vukovar od 10. OZ Split. U. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 11. Str. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. a posade poslane na odmor". 132 SVA MORH-109. Str. Načelno je stajalište. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. 1991. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm.. br. Sisak i Vinkovce. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm.132 Kada je 8. 10. br HV: Zap. Baterija haubica 122 mm 109. 250 mina za pet minobacača 82 mm. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. 1991. Referiranje o stanju art.... Vinkovci. pov. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. od čega samo pet s jakim punjenjem. 10. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. 150 metaka 100 mm bez upaljača.. Izvješće. br. br. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki.10. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. brigade imala je 118 metaka. Stanje art. br. pov. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. 04-358-01/91 od 23. 12. Raspored art. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. Ur. 1991. 1991. 5120-25/22-91-1 od 3. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. 10.11. Ur. br. 1991. 10. Str. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. KL 803-05/91-03/147. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Dnevno izvješće. 5120-02/22-91-1 od 3.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. pov.. 1991.. oruđa 130 mm M-46. pov. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm.. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. 1991.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. Ur. 11. a tohko su imala i minobacačka oruđa. br. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. 525-122-162/91 od 8. OGVVŽ. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. 11.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . 525-123-77 od 19. 525-123-99 od 28. DEDAKOVIĆ-JASTREB.

a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. dva netrzajna topa 62 mm. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. Vojna tajna strogo poverljivo. Tek 26. 17. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. Županja. Vojna tajna Poverljivo. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. godine 2146 vojnika. do hrane i streljiva. Mjesečni planovi potreba hrane. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. godine. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. 1989. br. 1. SSNO. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". Do kraja kolovoza 1991. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1.. divizijun haubica 122 mm M-38. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". do 1 za haubice 152 mm D-30.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. HV. br. 131. GŠ OS SEFU. jednu haubicu 105 mm. I uprava. 11. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. listopada 1991. pet 120 mm.5 za minobacački divizijun 120 mm. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . pet 82 mm. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. Vinkovci. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. ponajprije u opskrbljivanju streljivom.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. sedam topova 76 mm. Interno. 71-80. 0.. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. februar 1988. Pregled stanja Jedinice.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. Vinkovci. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. se mijenjao. dva 82 mm. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. naoružanjem i drugom vojnom opremom. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23. a na vrhu s 0.1 imao je top 130 mm M-46. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. br.. jedan 20/1 mm. Za razliku od Armije. 19 minobacača. što se provodilo putem logističkih baza. 9-16/91 od 23. 1990. 93-95.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. od čega 12 kalibra 60 mm. Teorija i ratna praksa. tri protuavionska topa 20/3 mm. 86. od pričuvnih dijelova.1. 1991. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. pa 0.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. Pješački. 0. godine 109.5. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. Na kraju. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. Pov. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. također u obliku informacije. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. studenoga 1991. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". Hrvatskim snagama to je bio stalni problem.

koja su također posebno opskrbljivana. brigade ZNG.. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. br. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. Srbija i Slovenija.142 138 SVAMORH-109. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. 38 Politička podloga 1990. 12. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. br. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. 13. 10-141/1.. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. 10.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". 1991. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. 1991. Izvješće. tako i na Vinkovcima. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. br. od 27. pov. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. Izvješće o stanju jedinica 109. 1991... a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. 1991. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. 525-123-59 od 15. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. 8/91-03/139. brigade ZNG. mjesne zajednice skladišta.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja.1991. Ur. od nedostatka zimske opreme. 140 Ines SABALIĆ. 10. 1991. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 .144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". 8. pribora za jelo. kako u Vukovaru. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ.. 10. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. Str. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. 1991. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. posuda za vodu. u kojoj su 1989. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. "Kako sam ratovao i platio". Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0.10. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala.. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni.25 bojnog kompleta. "Bog čuva Srbe". Osim pisanih parola. Srpska akademija nauka i umjetnosti. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. unitarnu ili konfederalnu. umro predsjednik SFRJ. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. Str. godine Nakon što je u svibnju 1980.. najprije kao grafiti na zidovima. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. Bobota. 5120-37-91 od 17. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. počele nicati prve nekomunističke stranke. Br. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. br HV: Zapovjedništvo 109. 04-111/1-91 od 27. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. pov. Nedjeljna Dalmacija 26.-1991. Pozadinsko izvješće za 15. Zapovijed za logističku podršku. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva.

. 60-88. 39 Kosovu. Beograd. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. Zagreb. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. "Jugoslavija kao zabluda". Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu.. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. bar za sada. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. 2001. 1. 1990. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. Večernji list. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". 1996. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. FLEGO. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. Na glasovanju sa 23 glasa za..149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 3. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989.. 2. Borba. Poslije potopa. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". Zagreb.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. nema ozbiljnijih poremećaja". 2. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. Srpska strana rata. 17 protiv i 7 uzdržanih. Borba. R SUBOTIĆ. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara. 1999.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. a da je "osobito (. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. njen napredak i još uspješniji razvoj. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. 1995. D. 749-764 i 0. "Stravične parole". 1990. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 10.148 No. "Jugoslavija kao zabluda".. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. na tezi o asimilaciji i ugroženosti". (T). 62-65. Samlzdat B92. Golden marketing. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. U Hrvatskoj je 1989.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. 10. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. 13.153 147 R STEVIĆ. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". USTIĆ. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. postupno je stvoren supstrat zajednice.. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga".. 39. 17. Beograd. "Odobrenja (zasada) nema". 143 M. veljače. 150 Dušan PAVLOVIĆ. 149 Josip ŽUPANOV. Page 30 . Preko kosovskog problema. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. 2.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. 1990. a njih je 23. MTLOSAVLJFA'IĆ. "Za miting u svakom slučaju". ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret.. 1990.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. i 1990. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. Hrvatska modema povijest. Večernji list. Nakladni zavod Globus. 130. Republika. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

u selima Bobota. Velika Srbija. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". godine. MUP. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. 4.190 U travnju 1991. maj 1994. 3.. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. 418.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. 18. 194 Jelena LOVRIĆ. travnja 1991. 'Veći sam nego ikada".. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. Borovo Selo i drugima. 46-47. ožujka 1991.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. 1991.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. 190 Isto. travnja 1991. ožujka 1991. Izvješće. 4. "Uprkos imunitetu. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. odnosno jedinica".198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. 1991. Hrvatski helsinški odbor . Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. neizvjesnost i strah. 192 Mark THOMPSON.. Osim kod Vukovara. barikade nisu uklonjene. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. "Hronika Srpske krajine". U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. STANIfflVIĆ. Usprkos srpskim obećanjima. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. Politika 25. 37. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". 5. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru. travnja 1991. 188 Mitinzi su.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. Za napomenuti je. 1995. osim navedenih.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. Poslije noćašnjeg Page 35 . Trpinja. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. Istočna 187 VRH-USMSP: RH. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe. 189 Č. 1991. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. Odjel za operativne poslove JS od 5. 12. Novine Srpske radikalne stranke. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". 1991.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. 9. MUP-u RH. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. 37. PU Vinkovci..Bitka za Vukovar Berka i Bobote. da se u ovo vrijeme. 191 "Veći sam nego ikada". maj 1994. a u kuće se uvlači strepnja. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. Kovanje rata. Zagreb. a i prije. OCIĆ. 195 Kronologija rata.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. 70.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. 193 M. u svako kritično vrijeme. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. "Ići ćemo i na Knin". dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. Danas. pa i u samom gradu. Mirkovci. priveden sudija Slavoljub Sremac". Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. Velika Srbija. ožujka 1991.

bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske.4. Page 36 .204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. Gradski muzej Vukovar. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". 12. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. ovdje je narod spreman ginuti. travnja 1991. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka.1991. Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. Domaćin. "Dokmanović priziva JNA'. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". kako je rekao. Vjesnik 11.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. D. "Nisam ni aktivista SDS-a. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. 202 Krunoslava BANIĆ. 1998. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. Odžaci i Sombor. 20-22. travnja. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. Vjesnik 11. 1991. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. Dolazak Josipa Boljkovca. Vukašin Šoškoćanin. VUUK. Danas. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima."202 Podjela je produbljena 12. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. Milan Paroški. 9. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. Ovo nisu Phtvice. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. Bogdanovci. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. svaka ograda biti barikada". kao što je to radila policija. 1991. između predstavnika političkih stranaka. 4. 111. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. 4.. "Rafali po Perinoj kući". izjavio je vlasnik kuće. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. 201 Ista. 1991. ali jasno mi je ko puca". Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. na 14. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". naglasio je Merčep. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. 200 Isto. 4. niti sam se kome zamjerio. travnja 1991. nakon čega je sjednica prekinuta. 19S Krunoslava BANICI. Zagreb. a ne obrnuto.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. ministra. što je krajnje opasno. travnja 1991. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. "Dokmanović priziva JNA'. "Osim toga".. Oslobođenje. banditima i slično". "Bećarac s pucanjem". Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava.

13. Obavijest. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. 15. V. završen je ubojstvom jednoga od njih. noć je pojačala napetost. 1. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. i tvrdnja Page 37 .. 4. "Pucnji na Srbe ne prestaju". 4. Pucanje na policijsku patrolu.2" a noću 20. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. B. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar .. 1991. "Korak k miru".. 2.. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. 19. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. Borba. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. 1991. međusobne netrpeljivosti.1991 2°'J D. Raširena je. 4. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. 206 D. 1991.Osijek i sela Vera . Večernji list.Bobota. 4. 4.1991. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju.212 2118 D. BERTOK. po nacionalnosti Srbina. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. 1991. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. 1991. svibnja 1991.2 VRH-USMSP: PS Vukovar. VESELČIĆ. B. DRAGIČEVIĆ. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. Večernji list 13. "Postupno smirivanje". svibnja 1991. 4. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. VKH-USMSP: PU Osijek. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". Politika. a ostala sela ne.. ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. 16. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . 4.. 1991.. "Samo dva sporna pitanja".213 Umjesto da smanji. VESELČIĆ]. "Smirivanje napetosti". Noću 9.. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. 1991. 206 [D. "Uskoro novi izbori".. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar.214 u prvim satima 2. 204 Isto. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. 1991. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. 4. 4. 4. Borba. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. na 10. 4. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . Srbina i Hrvata. 207 B. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". 4. VESELČIĆ. dao je oficiru sigurnosti 350. "Pregovorima do smirivanja". Večernji list. 210 D.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. Večernji list 16. "Mogući i novi izbori?".208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. travnja 1991. hitno ili ćemo ih poubijati". 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. Vjesnik 13. U Savulji. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. 17. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. 4. 1991. iako nedokazana.

na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. 2000.. od 1. Boris DEŽULOVIĆ. Oko podne na njih je "otvorena . Depeša br. Ispostava Vinkovci od 1. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 1991. bataljuna veze 5. 511-15-12/4-2560/91. Slavonska krv. 511-15-10/1-2572/91 od 3.. 6. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 17-18.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. Zagreb. svibnja (kratka kronologija). OTŽ: PS Vukovar. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. korpusa RV i PVO. Organ bezbednosti SP. 6-369 od 14. K I. koja je ubrzo stigla..224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . Slobodnom procenom Mitrovića.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. korpusa RV i PVO.. ŠPIŠIĆ. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. svibnja (kratka kronologija). D. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. 3. Depeša br. 97... Maske za masakr.1991. i Vice Vukojevića. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. ubojstvo. Slavonska krv.. Paolo RUMLZ. 5. 1991. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. 1991. 5. 1991. izradila hrvatska policija. 5.221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. Đurđica KLANCnt. 2.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. ŠPIŠIĆ. 5.1991.. Depeša br. 214 VSA MORH: Komanda 5. svibnja 1991. 5. 5. 511-07-01-995/91 od 3. 217 Usp. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. Zagreb. 3. svibnja (kratka kronologija). zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3.. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske.. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. Br. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. 1991. svibnja 1991. D.. 216 VSA MORH: Komanda 5. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca... protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 36-37. Organ bezbednosti. "Deset godina poslije". 5. 511-15-10/1-2572/91 od 3. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. 5. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. D. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 3. SR Br. 6-369 od 14. 51 u Borovo Selo je ušla JNA.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. 5. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 5. 18. 511-07-01-995/91 od 3.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. 1991. TOPIĆ. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 17-18. svibnja 1991. 1991. Durieux. nakon koje su se napadači razbježah. Depeša br. g.. 5. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. 5... Zagreb. Zagreb. Globus. 1991. otišla je u Borovo Selo. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce.1991. 2001. Lnić Stevan. Depeša br. 5. Playboy. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". 104. 1991. D. svibnja 1991. svibanj 2000. TOPIĆ. 511-07-01-995/91 od 3. 5. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 1991. 5. MUP RH. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. Operativnom štabu MUP-a RH. 1991. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. 1991. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 5.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar.

drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . 5. ne ponovilo se". br. Organ bezbednosti. Slobodni tjednik. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". svibnja 1991. 6-16 od 3. 1991. 6. STEVANOVIĆ. 9.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. 1991. 1991. 1991. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. razdvojivši. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir". 25/295-36 od 4. Dalja i Osijeka. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. 5. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. VESELČIĆ. "Policija upala u izrežiranu klopku!". maj 1994. što Page 39 . hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. br. korpusa RV 1 PVO. 5. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 228 VSA MORH: Komanda 5. 5. 10. "Veći sam nego ikada". 112. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu.. Pov. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. Oklopništvo 12.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. Velika Srbija. Već 2. 1991. Navodno. Prema njegovim tvrdnjama. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". u cijeloj Hrvatskoj. 227 D.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe.Vukovar. 1991. "sukobljene" strane. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". 230 1. Narodna armija 9. Narodna armija. 12-13. 9. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. "Bilo. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. 5. korpusa RV i PVO. 37-38. 9. N.Lužac . što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. 31. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. mještani tog sela. 226 VSA MORH: Komanda 5. 6. vojne oblasti. 6.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. mještani su ogradili barikadama". 1991. "Barikade u selima". 5. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. vojne oblasti. 5. 20-524 od 24. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". 1991. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas.Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". svibnja 1991.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. SR Br. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 10. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 1991. Narodna armija.. 5. sva sela "hrvatska i srpska. svibnja 1991. Večernji list.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. Organ bezbednosti.. SR Br. 1991. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". 20-524 od 24.

Večernji list. svibnja 1991.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. U pojedinim srpskim selima. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid.1991.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.243 U Mirkovcima je 5. a dio Srba iselio se u Srbiju. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. 5. 1991. 6. eksplozijama i uznemirujućim. svibnja 1991. Operativnom štabu MUP RH. svibnja 1991. kao u Mirkovcima. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. no prethodno je i opljačkan. U središtu Mirkovaea 4. 5. godine do 18. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. odnosno Vojvodinu.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom. Depeša br. Br.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. Štab TO Orolik Br. svibnja 1991. Bobota)". zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. 1991. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 01-2/2-1992 od 27. 1991. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. godine".233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. 08-478/1-91 od 2. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. 5. Vozač i suvozač teže su ranjeni. biti nazvana Republika Srpska Krajina.. svibnja 1991. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani.1992. osnovani su ratni štabovi. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. CO. 5. Kl.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. 5.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". iskapčanja struje 1 vode. Obavijest. 5. VESELČIĆ. KL 08-501/1-91 od 2. Poziv. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. Bršadin. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. okupljaju u selima. naoružani su. svibnja (kratka kronologija). od 4. KL 08-495/1-91 od 2.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. "Barikade u selima".246 Prometna Page 40 . Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. 3. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. potpunu nesigurnost. 125/6.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 1991.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. 7. i 3/4. maja 1991. 1991.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra".. Područje je ulazilo u ratno življenje. koja je 4. Bespravno uzapćenje broda.38.. Izvješće o stanju općine Vinkovci. Zagreb.. opis je stanja od predsjednika općine. svibnja 1991.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. 511-15-08/2-3549-91 od 4. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. maja 1992. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. 5. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. svibnja nije bilo mira. Markušlca. Na području Vinkovaca u noći 273. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima. COb RH. a po sadržaju da je nastao 5. ah uglavnom neprovjerenim dojavama.11. 1991. CO. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. 23.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. čuo se poneki pucanj. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. 1991. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. 240 D.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. normaliziran. svibnja 1991.. RCo. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. u 18. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje.

RCO Zagreb. 5. 1991. Depeša br. svibnja 1991. 251 M. 1991. Depeša br.. svibnja 1991. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". nego su inzistirali da to učini Armija.T.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. Dopuna obavijesti. vreća s pijeskom i balvana.266 Armija s dovedenim rezervistima. 5.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. Odjele za operativne poslove JS. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. u 12. STANKOVIĆ. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. 5. 1991. STANKOVlC.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . Jurišić Dragan. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6. "U srpskim selima i dalje barikade". dogodilo u Mohovu. po ko zna koji put. u 8. 5. egzodus žena. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. Obavijest o eksploziji. 5. 511-15-12/2588/91 od 4. br. 511-15-10/2587/91 od 4. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. 5. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. 1991. Odjel za operativne poslove JS. svibnja 1991. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. 511-15-03/1-3554-91 od 4. 24il M. 5. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. 8. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Oružam sukob. svibnja 1991.250 "Predstavnici Borova Sela. Nacionalnost ranjenika nije navedena. laka tjelesna povreda. 5. Depeša br. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. RCO Zagreb. VRH-USMSP: PS Vukovar. poput susreta u mjesnim gostionicama. Obavijest. Br.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". Obavijest. 8. od 5. kao što se 6. Ranjavanje vatrenim oružjem. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. Sigurnosna saznanja. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. pa i u samom gradu". Postavljanje barikada. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. svibnja 1991. 1991. kako kažu. 511-15-10/2586/91 od 4. H..247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. Bršadina. što je vodilo otvorenom sukobu. Politika. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. svibnja 1991. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. Pokušaj ubojstva Obavijest. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. niti je ko isti ometao". 5. Depeša br. 1991. 511-15-09/2-3555-91/91. gotovo izbio sukob. Dopuna obavijesti. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. Preko nje su 7. izvijestio je novinar Politike.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. Obavjest. Oružam sukob. 127/4. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. a obavljen je čamcima i motornom skelom. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. 129/6 od 7. i što je bilo dovoljno za incident.34. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika.. 5.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. Politika.28. 1991. Telefaksirano 4. 1991. 5. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. Obavijest.1991. "U srpskim selima i dalje barikade". 1991.. Depeša br.

Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok.. MUP-u RH. JOVANOVIĆ. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. 5. godine. 19. 5. Aleksandar S. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. Vojnoizdavaćki zavod. svibnja 1991. u 21.. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. 20.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. 5. Politika. Br. 1991. Vinkovaca i Baranje". 1993. Sigurnosna saznanja. 1991.. Br. 511-15-10/2600/91 od 6.. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. 9. 511-15-10/1-2615/91 od 8.12 A TUS. uveden je na područje Vukovara 1. 9. D. 2. "Jedinica bez izdajica". OTŽ: PU Osijek. korpusa Str. Evakuacija žena i djece. svibnja 1991. 1991. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". 1991. 7.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. 255 M. 56 milicije. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 204 B. br. Depeša br. 1991.30. Depeša br. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Otpust vojnika partije maj 1990. 1991. 68-69. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. 4.. 1991. 129/6 od 7. MUP RH. svibnja ih 9. Pov. 1991. 5. Rat Srba i Hrvata 1991. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 253 Mirko STANKOVIĆ. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. prekinut je 7. 1992. TOPIĆ. 511-07-01-1457/90 od 11. 7. Mirko STANICOVIĆ. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. svibnja 1991. ŠPIŠIĆ. 23. mehanizirane brigade 6. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. 12. Narodna armija. Nikola OSTOJIĆ.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. RCO Zagreb. Page 42 . "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Politika. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. 5. 5. 25-45 od 9. 260 POA Komanda 32. 16. Narodna armija. 1991. 1990. "Noć protekla bez pucanja".265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. 1994. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. 37. "zaštitu granica Jugoslavije.. Depeša br. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe".263 a 2. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. 5. STANKOVIĆ. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 274-276. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. Depeša br. "U srpskim selima i dalje barikade". 4. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. 5. "Opstajavaju vojnički mostovi". 5. 2002. 5. 1991. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja".. 129/5 od 7. Beograd. Politika. Vojska. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. mehanizirani bataljun 453..1991. mehanizirani bataljun 36. Beograd. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 7. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. D. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. 5. 5. Obavijest. a posebno u Republici Hrvatskoj. 8. koje je 8. 22. D. Obavijest. RCO Zagreb. Narodna armija 20.264 Manja borbena skupina iz 36. Politika.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. 1991. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990..

a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. 372. MALOVIĆ. Zagreb. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić.Bitka za Vukovar Slavonska krv. 82-83. Mladen PAVKOVIĆ. predsjednika Srbije. Uz Slobodana Miloševića. "Tenkovi u Prijedorskom polju". Sarajevo. 271 B. 7. 2001. 15. Za dom. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". Poslednji dani SFRJ.. 58 te <4i Zemljovid br. 269 D. 191. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. 34. Sjećanje vojnika Znanje. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. 317. 154-156. 1990. Zagreb 2002. mehanizirane brigade iz Pančeva. 272 ISTI. N.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji.271 Bilo je to logičan potez Armije. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. 18. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika.. vojne i Vojnopomorske oblasti. Moje viđenje raspada. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. 8/9. odnosno tijelima legalne javne uprave.269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. br. oklopne brigade. Politika.. institut za strategijska istraživanja. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito".272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. Imati dvije vrste formacija. 127. 4. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. 27. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. 23-24. Razmještajem snaga 5. 277. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". Beograd.. lipanj-srpanj 1994. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. 1993. Smrt oklopne brigade. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. 270 Davor MARIJAN. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. tako da mogu brzo intervenisati. a u Prijedor oklopni bataljun 51. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. Bosanski pogledi. ĆURAK. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. travnja 1991. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. MARIJAN. br. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. Beograd. Ostajemo u Iloku. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . 2lili M. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". ČSP. JOVIĆ. bila vrlo uspješna. i 5.. 2. i 1989."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Zagreb. 1991. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Martin ŠPEGELJ.

godine. 12.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(. Vojna tajna. motorizovane). mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2. mehanizirane brigade. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. Taktikom razdvajanja 2. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". i 3. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. uz postojeće snage 12. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". od 95 do 105 posto. vojne oblasti od 13. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. 27« poručnik za rad komandi.. vojnoj oblasti. 95-96. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti".j prfmčnjk za rad komandi.može biti i do brigade (oklopne. oklopna brigada. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. mehanizirane brigade. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. 1988. mehaniziranog bataljuna 36. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". svibnja 1991. GŠ OS SFRJ.Bitka za Vukovar L~i7 17.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. mehanizovane. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. S druge strane. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom.. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". Kompletan pričuvni sastav 1.283 Page 44 . SSNO.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1.. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. mehanizirana brigada.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu".2™ a u Nišu 211. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. mehanizirani bataljun 453. mehanizirani bataljun 36. mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirani bataljun 453. svibnja. Strogo poverljivo.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka. Našicama i Vukovaru. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu".

1992. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci".38. [Tanjug]. Narodna armija. 22.12. 1991. "Jedinica bez izdajica". juli-avgust 1993. "Ko je 'pucao' u tenkiste". V. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. MRKIĆ. u 16. 278 B.292 No najveću pažnju.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. 15. 4. 10. [Tanjug]. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. 5. Jutarnji list.285 Manolićevo stajalište. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". Vlada Republike Hrvatske 14. 4. osim kod Negoslavaca i Trpinje. 131/3. 36. Naređenje. "Pregršt lepih iskustava".22.1991. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. svibnja 1991. 4. u 12. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. Novi glasnik Beograd. Politika. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović./3. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. 1991. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 71. POPOVIĆ. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. "Spriječiti dalje krvoproliće". svibnja 1991. svibnja 1991. Politika.1991. Br. KL 021-03/91-06/08. MARIJAN. Vlada Republike Hrvatske. 10. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. DT. 2003. 11/1-93 od 14. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". svibnja 1991. 1992. Narodna armija. Prijepis kod D.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. svibnja 1991. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. Đ. 10. mladi ratnici".290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. "Iskustvo i praksa". što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. Oslobođenje. br. 10. 4.1991. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. svibnja 1991. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. 5. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". "Ti divni ljudi. Br. 5. 20. POPOVIĆ.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". 131/6. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. 16. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. 10. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". ali i negodovanje srpskog pučanstva. 1991. Narodna armija. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . Vojska.. 283 B. 279 B. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu.18. 1991. 5. koji nakon 2. 6.43. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". br.287 Barikade su uklonjene.289 Iz Srbije su se pak 13. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. U gradu je 9.7. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. 264-266. Narodna armija... 19. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. 5030113-91-1 od 14. korpusa. 7. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. 5. 282 HIC: Komanda 17. Ur. svibnja 1991. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. Smrt oklopne brigade.

1992. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. 1991..304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. Politika.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. Odluka -. Politika.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. postupanje. 1991. 1991. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 5. 11.06. u 1. 11. 1991. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar. 8.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . Đakova. 29J M. 6. 5.29. 11. za području Našica. 5. 1991.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. 12.Ministar unutarnjih poslova od 6.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. brigade Narodne grade na području Vukovara. "Izbeglice se polako vraćaju". odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. (od 23.. 1991. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. STANIfflVIĆ. brigada s bataljunima u Vinkovcima. 288 B. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. osnovan je Zbor narodne garde. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. 5. kao i s naoružavanjem ljudi. brigade HV Vinkovci. 1991. Valpovo i Donji Miholjac. "Čelnik HDZ sekretar odbrane".303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. a 26.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. 23.). Nuštru. 289 M. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. 5. Stanje u jedinici. Ratni album 109. 10. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima".-12. "Čistke uz blagoslov HDZ". Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 4. STANKDVIĆ. 290 M.301 Pet dana kasnije. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. Politika. 1991. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. Politika. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. 1991. 6. STANKOVIĆ. srpnja. 4. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. 5. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. Borba.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. 5.. 14. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". Vinkovcima. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. 5. Skupina je zadržana do 13. 15. 15. Politika.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". 6. koja je smještena na Opatovcu. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". 5. Županji. ili 2. 1991. "Smirivanje s podozrenjem". V. VESELČIĆ. U Principovac iznad Boka 10. M. Depeša br. 2* Ratni album 109. Večernji Ost 15. 11. 1991. Napadači su do jutra uhićeni. lipnja postao središte policijske uprave. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. 5. Vinkovci. 6. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. Page 46 . 1991. "Čistke uz blagoslov HDZ". brigade ZNG. svibnja 1991. Privlačica. brigade HV Vinkovci. 12. STANKOVIĆ. Orahovice i Podravske Slatine. br. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. a s bataljunima u Osijeku. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. 15. "Ponovo mrtvi i ranjeni". M. Imala je oružje za 600 ljudi.1991. Narodne novine. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. Vukovar je 19. "Noć donosi neizvjesnost". Erdutu i Podvinju. Oslobođenje. 1991. 6. 291 D. bataljuna 10. Bogdanovcima i Otoku. U privitku je proglas koji je 2. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. MRKIĆ. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.294 293 M. 6. svibnja čitan na Radio Vukovaru. svibnja 1991. BERTOK. traži se. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. 1991. svibnja 1991. i 9.300 U hpnju 1991. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. za područja općina Osijek Beli Manastir. Nova Gradiška i Slavonska Požega.

1991. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Naglašeno je da 31.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. Operativna informacija. 511-15-10/1-2640/91 od 10. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. Pov. Vojni ultimatum. 5.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. bilo od policije ili građana.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. lipnja 1991. 511-15-13-2642/91 od 10. Srbi i ostati. Ostajemo u Iloku. RUNTIĆ. Bitka za Vukovar.11. Armija je 10. 1991.310 U odnosu na ostale aktere. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. 'Poraz Vukovara . Velebit 18. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. zabranu promatranja vojnih objekata. 5. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. br. ur. 1999. 200-01/91-02/05. Policijska uprava Vinkovci 14. Obavijest. sprječavanje djelovanja protiv Armije. svibnja postavila nekoliko zahtjeva. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. (CD-ROM izdanje 1999. Sućića 3. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. 1995. Velebit. 1991.25. Kl. 302 S.pobjeda Hrvatske".. između Iloka i Bačke Palanke. lipnja Stjepan SUČIĆ. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica. Vlnkovaćke jeseni. 18. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. MALOVIĆ. 1991. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. Davor RUNTIĆ.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'.1999. Vinkovci. 21. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. 29. Telefaksirano 24. D. Depeša br. niti Bačkoj Palanci. 27 od 10. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. Narodne novine. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. 5. Tako smo branili Vukovar. zapovjednika 12. Upit. Do sada smo imali dobre odnose. u 21. 6. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. uklanjanje barikada. dnevna i noćna puškaranja. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. 5.. Depeša br. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja 1991. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. SUČIĆ. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. A MffiKOVIĆ-NAĐ. Slovaci. Bilo je mirno dok nije došla Armija. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. Br. 11. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. lakog artiljerijskog puka PZO.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. 6. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". 298-299. 6. "Poraz Vukovara . poduzela na granici Hrvatske i Srbije. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. 1991. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. Centru za obavještavanje Zagreb. razbojstva. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku.4 M.. bataljun 1. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . 5030115-91-2 od 19. 301 Vlada Republike Hrvatske. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. prekidi prometa. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone".Bitka za Vukovar M. 76.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje.pobjeda Hrvatske".

12. Traži se objašnjenje. 136/2 od 14. malobrojna.315 Zadnje dane svibnja. svibnja 1991. 5. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". Br.311 U ljeto 1991. Depeša br. Postajala je i nekakva nacionalna sredina.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. RCO Zagreb. "Uprkos imunitetu. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje.. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. 5. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. i 31. Uhićen je 24. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. Načelniku GSHV.. postali su obiteljsko prokletstvo. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Predsjednik Skupštine općine. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. Ur. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti.317 I prvi dani hpnja 1991. Br. protekli su u sličnom tonu. 2196-01-91-1 od 24. 08-644/1-91 od 12. 5. u Page 48 . kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. Obavijest. M. 145-1991 od 24. 3. Informacija. Izvješće. KL 021-05/91-01/30. svibnja do 26. Povratka natrag više nije bilo. 1991. podijeljene prema naciji i vjeri. ISTI. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. Br. svibnja podignute su barikade. 5. morala izjasniti za jednog od roditelja. RCO Zagreb. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 511-15-12-2920/91 od 26. 05. Depeša br... 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. studenog 1991. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 5. Taj je proces. 511-15-11/1-2876/91 od 24. Obavijest. 1991. 1991. a promet je nadziran. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. Depeša br. Ur. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. 5. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. Zagreb. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. 5. postali su međusobni neprijatelji. 5. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. br.. 30. djelatnika Policijske stanice Vukovar. Telefaksirano 25. CO. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. 1991. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. Politika. 1991. 5. godine. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. 5. i koja se. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14.. 5. Nakladni zavod Globus. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 1991. Obavijest. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. pod optužbom daje 2.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. 1991. U Borovu Selu 25. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. obilježili su brojni incidenti. Eksplozija u kiosku "Drave". koja je nastala miješanjem jednih i drugih. 146/5. 1991. Br..319 U noći 3. Miješani brakovi. SNO. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. 25.313 Srpska reakcija bila je brza. Srpsko nacionalno vijeće 10. 511-15-10/1-2678/91 od 13. 1991. Operativna informacija. U Čakovcima je 1.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin).Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. Politika. 1991. priveden sudija Slavoljub Sremac". Dvije skupine ljudi. prema svemu sudeći.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. br. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. Sremac Slavoljub. Lišenje slobode. lipnja 1991. CO Vukovar. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16.. svibnja 1991. STANKOVIĆ.. 1991. 5. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. 1995. 27.

Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest.28. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Stefanović Jovan. 1991. CO. 6. 21. 153/3 od 1. 1991. 6. 511-15-11/1-3044/91 od 31. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. 21. MALOVIĆ. "Hronika Srpske krajine. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. februar 1989-19.328 Noću 23724. Obavjest. Zaprimljene obavijesti. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Dnevni operativni bilten. Pucanje u privatne kuće. Operativnom štabu MUP RH. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. 6. RCO Zagreb. 1991. 1991. M. OCIĆ. 6. 155/1 od 3. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.325 Dva dana kasnije. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Depeša br. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. Depeša br. 1991. Ur. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 171/2 od 19. 12. decembar 1991. 5. 5. 6. zapovjednik 109. Depeša br. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. 1991. 3. poduzete mjere. Obavijest.1991. Narodne novine.330 Do 25. Operativno dežurstvo od 22. 19. 1991. 511-15-12-3355/91 od 19. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. 1991. 511-15-10/1-3087/91 od 1. hpnja 1991. Pucanje u privatne kuće. 511-15-12-3107/91 od 3. Br. 1991. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". RCO Zagreb. 511-15-12-3341/91 od 18. 5.". MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Baranja i Zapadni Srem. Operativno dežurstvo od 24. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. 6. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije".br. 170/3 od 18.332 Dva dana kasnije.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. 1991. 1991. Dnevni operativni bilten. 6. obavijest. 2. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 200-01/91-02/05. 6. 511-15-13-3393/91 od 21. 1991.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. lipnja 1991. 5. Napadi vojnih zrakoplova. 1991. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". hpnja. 1991.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. Page 49 . 321 Č. 6. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. RCO Zagreb. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije.. 5030115-91-2 od 19. Vlada Republike Hrvatske. obavjest. Obavijest. 419. Pucanje iz vatrenog oružja. Barošević Dubravko i dr. 5. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. 6. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. RCO Zagreb. zapovjednik 3. 6. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". Br.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. 1991. Depeša br. Depeša br. 1991. PS Ilok Depeša br. 1991. 1991.323 Noć kasnije. hpnja 1991.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. 6. Obavijest. Br. Ostajemo u Iloku. Operativno dežurstvo od 24. 66 PIivan petrinović. Kl.Bitka za Vukovar 12. 6. razbojništvo. Obavijest. CO. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. RCO Zagreb. Br. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. Br. 0. lipnja 1991. Skupina gardista 26. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. nadopuna. 151/2 od 30. 27-28. 28. 2 7.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a.

1991. 181/1 od 28. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. i 108. odnosu snaga i sudionclma.1991. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama.. ZNG od 28. br NG. 71. ZNG od 28. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. 68 Page 50 .339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. 335 Priopćenje sa 11. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. Izvješće o stanju. Str. Zapovijed.. 6.. pov. 511-15-12/7-3438/91 od 26. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. br. Orolik. Zapovijed.1991. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne.336 U pojasu nadležnosti 109. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Zapovijed.. kao prvi zapovjednik brigade. 511-02-07/9. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". 04-8/1-91 od 29. 6. hpnja 1991. 1991. došli su u završnu fazu. ZNG od 28. Oružana pobuna u Bršadinu. ZNG od 28. Slakovci i Tordinci. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. Zapovijed.. 107. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. Kronologija rata. fortifikacijskih prepreka. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. 338 Ivan Petrinović./91.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. 1991. br. SVA MORH-GSHV: Zap. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. brigade HV Vinkovci. Izvještaj. 6. br ZNG od 28. RM od 13. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". 6. 109. br HV: K-da 109.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. 1991. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. Zapovijed. lipnja 1991. 1991. Br. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27. sjednice Vrhovnog državnog vijeća.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske.333 Inače je 27. br HV: Zap.. Depeša br. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim.Bitka za Vukovar 6. Antin. rušenje. 6. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. Ratni album 109.. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. Str. 6. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji.1991. br NG. na 28. 1991. 333 SVA MORH-109. Zbog nacionalno miješanog područja. ZNG od 28. Incident je prevladan oko ponoći. u s naseljima Korođ. 2. 7. SVA MORH-GSHV: Zap. pov.1991. SVA MORH-GSHV: Zap. 337 SVA MORH-109. Depeša br. br HV: Zapovjedništvo 109. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. 6. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom... 1991. brigade ZNG. Samo je 1. bila je brojnija i bolje naoružana. Centar za obavješćivanje.. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". SVA MORH-GSHV: Zap. 5. miniranje.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. neke su od mjera pri zaprečivanju. Pripremno naređenje br. 6. 04-14/1-91 od 30. 6. aktivnostima i popunjenosti 109. plavljenje i si. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. SVA MORH-109. 6.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. 1991. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. i Hrvatska se našla na pragu rata.

348 U noći. 350 SVA MORH-109.13.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. a jedan je cMl ranjen. 6. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. 1991.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. brigade ZNG-a. pov. Izvješće. Oružana pobuna.. 343 SVA MORH-109. SNO Vukovar. Naređenje.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. Mještani Lipovca potvrdili su 29. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . 6. Zapovijed. ZNG RH od 29... 1991. 08-1268/1-91 od 1. pov. pojačano promatranje teritorija. br HV: Zap. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. naseljeno uglavnom Mađarima. između ostalih. br. 109.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. Depeša br.1991. 1991. br HV: Zap.. brigade ZNG. br NG. Str. lipnja na 1. 6.. Općina Vinkovci. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. Izvještaj.. 6. 349 M. 04-11/1-91 od 29. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Najvažniji događaj 2. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce.Vukovar i Bač . od kojih jedan teže. 3..Borovo Selo. hpnja dogodio se u Sotinu. 7. "Granate iznad grada". Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. Str. 511-15-12-3541/91 od 2. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. Prvi srpnja bio je mirniji. 7.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. brigade NG. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. Str. Obavijest. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. br. SVA MORH-109. srpnja. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. SNO.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo.1991. 109. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. lipnja na 1. 109.. prikupljanje obavještajnih podataka. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. 1991. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. obojica pripadnici ZNG . lipnja 1991. lipnja 1991. 04-14/1-91 od 30. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. postao je povod Page 51 . a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi.1991. Str. br NG. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. Kl. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. 04-18/1-91 od 1. 1991.00. bili aktivni na širem području Vukovara". 7. Izvještaj. 6. Izvještaj. 109. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. br HV: K-da 109. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji.1991. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. u 15. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. 347 SVA MORH-109. brigada ZNG 2. br HV: Zap. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. u kojem je 3. pa je već 1. 30. S1ANKOVIĆ. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. CO. pov. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. Politika. srpnja 1991. brigade ZNG od 29. kamo su išli na pregovore.obavjest. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. 511-15-12-3495/91 od 30. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. Težište zaprečivanja stavljeno je.350 U Vukovaru je 2.. Depeša br. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30.115. 346 SVA MORH-109. 1991. 7. pov. 04-18/1-91 od 1. ih 29. 7. br. Puškaralo se do prvih sati 3. br HV: Zap. lipnja Zapovjedništvo 109. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. kao noću 30. br.1991. 69 smrtno stradala.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. 6. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. Izvještaj.

korpusu iz Kragujevca. 109. Dnevno Izvješće. 1991. 1991.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 10. 7. 7. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. 40-47. 3.. 3. 797 od 2. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". 7. D. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. TOPIĆ. Br.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. Sir. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. "Razoran učinak suverenosti". 1991. ŠPIŠIĆ. pov. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3.7.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. pa su :i:. lipnja 1991. Borba. 357 SVA MORH-109.. pov. Predsjednik općine zahtjev je odbio. koji je ojačan dijelom 12. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. 01-25/1-91 od 3. 1991. 1991. B. Sofija ZECEVIĆ. 1991. "Vatru s krova bobiice". 7. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". 04-20/1-91 od 2.. mehanizirana brigada iz Pančeva.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. 7. 7.. 1991. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. 7. u prostorijama PU Bjelovar. Sla\vnska krv. Njihov dio kasno poslijepodne 2. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. D. br. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice.. SNO. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. 3. RVA MORH-GSHV: Zap.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. 7. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. 7. Br. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". 1991. br NG. 1991... mehanizirane brigade iz Subotice. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. I_^\ZTJKIĆ. 04-20/1-91 od 2. br HV: Zap. prouzroćivši na taj način veliku štetu. 13. m SVA MORH-109.. mehanizirane brigade. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. br. SNO. srpnja/559 U jutro 3. br.. Str. Str. 109. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. pov. Izvješće. Obavijest. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. ™ SVA MORH-109. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima.. godine. 808 od 2. Zapovjednik 109.1991. 1991. 3. ZNG od 4. 1991.3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. br NG. br. CO. 7. ZNG. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. CO. 109. Dio pričuve JNA 1. održani su pregovori u Mirkovcima. 292-293. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. 1991. br. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. Str. 1991. br HV: Zap.305 Page 52 . 106.. 04-20/1-91 od 2. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. br ZNG. SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće. Izvješće. br HV: Zap. 6. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. 7. Borba. 3. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. pov. Dnevno izvješće. Izvješće. Jedna od takvih dojava. 7.. 7. 1991. Borba. br. koja ih je 10. srpnja 1991.. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju.1991. Izvješće. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. br od 3. zabilježena je 2. 7. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. srpnja i ranim jutarnjim satima 3.

. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. o. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 22. mehanizirane brigade u Baranju. dio Riječne ratne flotile je. 308 Milorad PANTEUĆ. 1992. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51.. djelatna brigada ZNG iz Zagreba.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . 1991. Ti divni ljudi. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. PETROV1Ć. 16. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. Narodna armija. oružane su snage SFRJ. Službena zabilješka od 10. D. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe".4. 7.. 7. "Opstajavaju vojnički mostovi". u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. 29. 13. 17. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. 8. srpnja 1991. "Jedinica bez izdajica". 1991. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada"..370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. 31.. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. Narodna armija. 15. Narodna armija... "Prvo ratno iskustvo".3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. lovaćko-bombarderske eskadrile. i koje je glavnina očekivana u toku 3. mladi ratnici". 1991. 7.1991.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara. 7. R POPOVIĆ. 20. Narodna armija. 11. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". 20. "Zadaci se sustižu". pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. 12-13. m M. 7. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. Vojna pošta 2875 Panćevo. M.. M. 1991. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. "koja je u toku 2/3. 7. 1992. kako je pisala Narodna armija. godine 172. 1998. 28. 19. sa 22 aviona tipa "Orao". 13. 363 R POPOVIĆ. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. MUP RH-OTŽ. Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 1991. 1991.. 7.. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". m Milan ĐTJTGĆ. 1991. 367 L. lovačko-bombarderske eskadrile. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. 20-21. "Trijumf sa malo gorčine". 18.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. NIKOLIĆ.. 7.1991.. 12-13. "Odjekuje neka druga pesma".Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. "Čuvari vojničke etike". 7. osim tri aviona tipa "Orao". Puk se sastojao od 239. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. Narodna armija.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. 13. Doveden je kompletan. 11. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. 31. kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. PETROVIĆ. Panćevo. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama.. M„ "Odbijen treći napad". sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". Nikola OSTOJIĆ. Narutlna armija. 7. Vojska. Narodna armija. Narodna armija. 23. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. Narodna armija. B. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. U. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka".. Od svibnja 1991. Petar BOŠKOVIC. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. 16. Narodna armija. 12. koji su ostali neispravni u Titogradu. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova.

1992. Eskadrlla "Orlova" od 11. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. fi. 12. ZNG. Page 54 . 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. M. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata. Narodna armija 13. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. 376 Petar BOŠKOVIĆ. Da jest. 7. kolovoza bila je u Titogradu. Narodnu armija. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. do 22. 20.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". ŠPEGELJ. 7. 20. 5120-30-91-1 od 29. Zapovjedništvo 106. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. 13. usprkos dogovoru sa Slovenijom. No. 8. m Petar BOŠKOVIĆ. Ispostava Slavonski Brod od 15.1991. MUP. 191. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. "Izdaja nam otvorila oći". a Hrvatska. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. "Izdaja nam otvorila oči". i zapovjednik 1.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. 1991. brigade ZNG Franjo Cebić. nije intervenirala. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. srpnja 1991. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. Služba za zaštitu ustavnog poretka.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. Predsjedniku Republike Hrvatske.. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. mladi ratnici". Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. ostale su u srpnju 1991. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. 20.1991. srpnja 1991. "Brigada je 3... godine. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja.. rujna. 833-05/91-03/03. Narodna armija. 22. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. KL Str. brigade od 3. Obavještajna informacija broj 3. Narodna armija. za i protiv Jugoslavije. Ur. listopada 1991. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. Sjećanje vojnika. 1991. 7. iako smo raspolagali moćnim oružjem". koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. br.. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). do 29. Zajedno s 12. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. :. pm'. Baranji. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. 7... Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. 1991. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. brigade ZNG-a od 3. 1991. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. Armija je tada kraju privodila dvojbu. 1991. srpnja 1991. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. 7. br. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman.

™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. Izvješće.Vukovar . br NG. Godinama iza rata. ZNG. 08-1237/1-91 od 3. 08-1236/1-91 od 3..385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. 217-223. br. br HV: Zap. brigade ZNG. 109.. Glavnina. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D. Branjevine i Gibarac.. CO. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. prema svemu sudečl. M. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. 210. br ZNG. Page 55 . Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. u 16 sati.. 35. br ZNG. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. slabo popunjen oružjem i municijom". 7. Samo je 3.. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo.1991. Dnevno izvješće. Smrt oklojme brigade. pov. 7.. 207-243. to jest danas Špegelj nema dvojbe.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. kao što je učinio zapovjednik 109. Str.. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". Ur.1 SVA MORH-109. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. br. rješavana sudbina Hrvatske. Sjećanje ivjnika 227-239. od travnja 1991. vojne oblasti. 1991. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. Ur. 74 pripadnika brigade. br. ŠPEGELJ.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. koji je 3. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. br. 04-21/1-91 od 3. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". 7 1991. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. 1991. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. bila je šumi pored sela Adaševci. 1991. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima".381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. 04-22/1-91 od 3.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. Slučaj Jugoslavija. 7. Ur. 2000.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. Zap.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. pov. pov. bataljuna 3.Šid..Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. 7. Str..380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . 109. m SVA MORH-109. br HV: Zap. CID. 1991. tako da protivnik bude razbijen i uništen". kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. Podgorica. 109. iako to nije bilo. zaposjedala Armija. srpnja 1991. srpanj 1991. srpnja 1991. Izvješće. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. MARIJAN. bojeći se sukoba.sft U drugom izvješću od 3. Ispravka.38. br. 7. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. 04-25/1-91 od 3. 215.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . br. Kukujevci. brigade. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. 08-1275/1-91 od 3. Branko MAIVIULA. Str. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. br HV: Zap. CO.. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO.

prostorna struktura. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. U okolici Osijeka. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. 1994. Zapovjednik 106. Pov. Ur. CO. bih su u nezavidnom položaju. 7. 7. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. bataljun 109. korpusa. srpnja 1991. D. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. 2002. 3S0 Kronologiju rata. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. 54-56. M] 1. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. a ne samo pobunjeni Srbi. a. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. br.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. Naređenje. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. 1085-18 od 5. Page 56 . 71. Zagreb. U istom izvješću. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. mehaniziranog bataljuna 26. 4 1 108. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. 385 HIC: Komanda 17.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. Mladost. Zagreb. 91. brigade ZNG R 2. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. brigode ZNG R ^X>* četa 106. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. 3 X ^!51 51. brigade dana 3. što je malo. bataljun 3..Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. 7 1991. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. srpnja 1991. 1991. brigade ZNG 4. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". brigada i dio 3. Udruga Sv. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2.. u Baranji. Srijem krvavu krilo Hrvatske. 2. Srijemu i Baranji. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. Jurja. 3. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. br. Hrvatska 1 veliko ratište. 08-1279/1-91 od 3. brigade ZNG A 109. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. 76 Zemljovid br.31*0 U toku 3. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. brigada ZNG R 3[^]io9 3. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. kod Milan BK'ANIC.

Ur. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. brigade ZNG-a. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". a koje 109. 7. Dijelovi 109. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I.. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. Podrum VUPIK.br ZNG. 1-11/91 od 4.7. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. br.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. Priopćenje.. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. br. 7. 7. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". srpnja 1991.. Cerić i Privlaka. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. brigade ZNG-a iz Iloka. i X.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. Za provedbu akcije. što je u zapovijedi posebno naglašeno. MALOVIĆ. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. municije i opreme.56. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. i VHI.1991. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. srpnja. 106. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. 1991. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. Poginuo je jedan civil.1991. brigade. 511-15-12/3576/91 od 5. brigade ZNG. ZNG od 5. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. Prva H. M. pov. ViTJ. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. 08-1401/1-91 od 4. 29. obavijest. 3. 7. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. 1991. Ostajemo u Iloku. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana.1991. 1991. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. 1991."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. bataljuna 3. 3. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. 1991.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4..393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. Str. Pronalazak oružja.. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4.. SVA MORH-GS HV: Zap. opisao je u izvješću zapovjednik 3. četa 2. brigade određen je i dio 3.]. br. 7. bataljun. 7. M SVA MORH-GS HV: Zap. U. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. od kojih osam gardista. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. u kojem je sudjelovala i 1. a deset je osoba ranjeno. brigade ZNG-a. Napad je počeo pred ponoć 4/5. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana.. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. postrojbe ZNG u zoru 5. 77 100 četnika". Izvješće.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . mjesne zajednice Vinkovci. Rukovodi« [od 6.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca. pored 109.. Dnevno izvješće. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. 7. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. na koje se nije smjela otvarati vatra.

da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . br HV: Zap. pov. a oko 300 je osiguravalo napad. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu.. 7. 1991. ZNG. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 7. 106. Izvješće. 3. Izvješće o Izvršenoj akciji. pov. br ZNG. Depeša br. 7. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. 3. Str. 1-14/91 od 7. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. lb se vidi iz Izvješća 109. Zapovjedniku 3. br HV: Zap. 7. 7. 106. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. srpnja. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. pov. pov. 1991. brigade ZNG-a ujutro 7. napisana je stvarno dan ranije 4. br ZNG na dan 04. br ZNG..10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. Izvješće. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". 7. 1991. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci.: SVA MORH-GS HV: Zap.. 1991. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. br. m SVA MORH-GSHV: Zap. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo.. bataljuna 106. Usprkos teškom stanju i okruženju. Borbena zapovijest br. bataljun 108. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. Str.. 7. 3. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. srpnja. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. br ZNG od 4. 78 zapovjednik brigade susretao. 04-24/1-91. br. m SVA MORH-109.1991. i 107. 1991. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. SVA MORH-109. 07. br. TVrdi da u "petak nanoć 28. Izvješće o stanju općine Vinkovci. ZNG od 8. br. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. 1991. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. brigade ZNG. 7. 91. 1991. brigade za 4... ZNG od 5. 1991. 91. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika.. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. br. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". juna. 1991. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. br. Zapovjest.. 1991. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. br ZNG na dan 04.. 3a8 SVA MORH-109. Str. 1/91. 109. 106. Izvješće o izvršenoj akciji. u najvećoj tajnosti.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. srpnja 1991. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. 511-15-08/1-4804/91 od 6. brigade ZNG od 5.. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. srpnja 1991. Interesantno. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. br. 7. 1-18/91 od 10. br HV: Zapovjedništvo 109. 7. 7. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. 07. Izvješće o stanju. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. gurnuo je Ćelije u drugi plan. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. 04-24/1-91. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8.. brigade ZNG-a. ZNG od 6.. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. br ZNG. 7. 7. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. ZNG. 109. srpnja 1991. 7. br. brigade ZNG. 1991."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. ZNG od 5. Zap. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. SVA MORH-GSHV: Zap. 1991.. Str. 1991.

. 106. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni.. 107. 1991. srpnja u 04. u 18. 43. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. 1991.. 7. 7.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. 1-14/91 od 7.. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. Zapovjedniku ZNG RH. Ur. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. Str. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. 1991.. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. 7. Dnevno izvješće. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. 7. 1991. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. brigadi ZNG. br ZNG. 1991. CO. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. Izvješće. 7. 106. CO. Izvješće. Ur. 1991. 1991. 1991. Ur. 7.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 7. pov. SVA MORH-GSHV: Zap.. pov. br ZNG od 7. br ZNG. 106. 1991. ZNG od 8.. br ZNG od 7. Izvješće. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. Str. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.1991. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. branitelji sela tijekom noći 7.. br. pov. br. Izvješće. 7. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. Izvješće broj 9. Izvješće. 7.. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". kretali I žrvlli na uobičajen naćin". SVA MORH-GS HV: Komanda 108. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap.08. ZNG od 7. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane./8. 7. Br. 7. 1991. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. br. 1-14/91 od 7. ZNG. bataljona]. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće. Str. 7. Selo je branilo 120 gardista 106. pa tako i sam čin povlačenja. Zap. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7.. br.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. A S.. br. 7. 106. Kl 81/91-01. 1991. br ZNG. br. 7. 1991. 3. a posebno u istočnoj Slavoniji.. 1991. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8.. SNO.1991. 1991.. br ZNG od 7. brig.45. 1-14/91 od 7 7.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa. 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. w SVA MORH-GSHV: Zap. 7. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.1991. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 11. 1-18/91 od 10.45. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". 106. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 7.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi.1991. bat/108. br. KL 814-05/91-01/01.. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. Page 59 .. 894 od 9. brigade ZNG [Komandant 1. 1991. a dijelom i proturjećni. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. 7.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. Str. m SVA MORH-GS HV: Zap.. br ZNG. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7..7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. 7. 7. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 2185-04-01-91-82 od 7. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. SVA MORH-GS HV: Zap. ZNG RH. 7. Poraz koreni poraza.. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. u 18. 1991. 5120-01-91 od 7. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. Vanredno Izvješće. br. 08-1378/1-91 od 8.411 Agonija Ćelija završena je 9. JOVANOVIĆ. 1991. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. br ZNG. Hrvate niko nije ugrožavao. 106. 106. pov. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. ZNG od 8.

a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju.. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. 7. Ur. br NG. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ostajemo u Iloku. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. Kl. Ur. Priopćenje za javnost. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. Isti se upućuju u rezervni sastav". tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. 7. 4. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. 31. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. ZNG na dan 11. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno.. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. 1991. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. brigade ZNG od 11.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. 91.br. brigade ZNG-a u Erđutu.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi.. br. 1993.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Daljnje širenje sukoba. 7..4. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. SVA MORH-GS HV: Zap. 7. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. od 9. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. 7. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage.V. do 20. brigade ZNG-a. 7. M MALOVIĆ. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. srpnja. S vojvođanske strane bila je 51."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. ZNG. KL 81/91-01. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. 7. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. "Kupola Je odletjela". srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. Ur. 1991. KL 8-01/91-01/01. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. 15. 109. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. Priopćenje je 9. 3. brigade ZNG-a od istog dana. br. kao 1 dnevnog izvješća 3. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. 512-03-91-2 od 11.1991. 11.00. 511-15-12/7-3598/91.. 5120-01-91 od 7. 1991.421 SVA MORH-GSHV: Zap. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1. PETROVIĆ. Depeša br. 7. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. 7 1991.br. 1991. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. br. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. 512-03-91-1 od 7. bataljuna 3. 1991. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . Baranju i Zapadni Srijem. 1991. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. SVA MORH-109. 4. pov. koja je. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". a od Vukovara Borovo Selo. Dnevno izvješće. ZNG od 11.. Slobodna Dalmacija 8. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". 512-03-91-1 od 8.. proleterske gardijske mehanizirane brigade. brigade ZNG. g. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. 1991. Zapovijed. br HV: Zap. 7. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). br. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. Str. srpnja ubijen gardist. R POPO\1Ć. Marko MARKOVIĆ.. Ur. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. 1991. Narodna armija 13.I. 8-01/91-01/01. Zapovijed. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1.. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. 03-31-1-91 od 11. 07.

"da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju".. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. ni materijalno ni moralno. 424 Isto. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. dobrim dijelom utemeljeno. 106. kojih već ima naoružanih između 200-300. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. br. brigade ZNG. Str. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. Br. Vukovar i Vinkovce. koje su 11. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. 7. CO. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". a Dunavom se također ne može doći. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. srpnja Osijeku. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . 191/1 od 9. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. i 109. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". 1-18/91 od 10. Izvješće. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. br ZNG. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". "Nakon istupa dr. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. 1991. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere".J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. srpnja uputila tri časnika iz 3. 7. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. 1991. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. pov. što će vrijeme brzo pokazati. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima.'-0 Pismo upozorenja. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. brigade ZNG o sudbini čete 3. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom.

Page 62 . srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. Zapovijed. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. Ministarstvo obrane. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine.. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. 1991. Ur. rujna 1991. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. br. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. 7.1991. Područje od Borova Sela. br. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. . što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. br ZNG. Mirko SAJLER. Ministarstvo obrane. brigade od 3. 7. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. Krunoslava BANlO. rujna 1991. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. 1991. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. Ur. Za zapovjednika 3. Zapovjedništvo 10G. Zapovjedništvo ZNG. 7. Zapovijed je napisana 16. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. "Tuđman u obilasku ratišta". a 18. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. za što je 17.. 1. Kl.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. Str. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. 1-17/91 od 9. Klasa: 8-01/91-01/03. 1991. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. 7. br. 83 vrsti angažiranog ljudstva. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. 22. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš .4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. 512-01-91-1 od 18. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. Zapovjedništvo ZNG. operativne zone.7 1991. srpnja zapovijed je izmijenjena. Ur. srpnja. 512-01-91-1 od 18. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. Izvješće. 7. srpnja 1991. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. Martinu Spegelju. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. kao i zapovjedništvo 3.. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi.Nuštar. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. 11..Tenje. Od 30. i 18.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21.. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. br. pov. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba.:" SVA MORH-GSHV: Zap. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. 1991. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". 106. 512-01-91-1 od 18. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju.. Klasa 8-01/91-01/03.132 On je do 30. 7 1991. Vjesnik. Borovo . Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. 112-01/91-01/02.

poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. m SVA MORH-GS HV: GS HV. Str.Erdut. od kojih je 180 bilo nenaoružano.. Sjećanje vojnika. 1991. Našicama i Slavonskom Brodu. Ur. 3. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. navodno. RUNTIĆ. Snage ZNG-a. Ustroj bataljuna nije jasan. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna. KL 8-01/91-01/03. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. 10. KL 1119-01/91-01/10. Tekst zapovijedi.Vukovar. br. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. Izvješće o stanju i aktivnostima. br. 5120-33-91-2 od 2. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. a poduzimala je mjere za ustroj 4. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. brigada. Belom Manastiru. kako pričuvne. a koju je Tuđman. Borovu. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova. Imala je samo 955 ljudi. 04-41-1-91 od 18.Bitka za Vukovar Zapovijed. ZNG. Tiiko smo branili Vukovar. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. osobno zabranio. 4 od 21.Markušica .J H1C: Komanda 17. 7.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus. Str. m SVA MORH-109. 165. jačini. pov. 7. Vinkovcima. SVA MORH-GSHV: Zap. Vukovaru. Str.. srpnja 3.. Ur.. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. 1991. br. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu.. br ZNG. 191. Ini br. bio u njezinim rukama. ZNG.Silaš. br. O njihovu radu 15. S druge strane.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. D. ZNG od 19. br. Dana 16.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . 1991. Osijek . Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. 1991. Osijek . 11-1/91 od 16. 109. 512-01-91-2 od 17.Gaboš. Zapovijed.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. sastavu. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. Ministarstvo obrane. 7. 7.Mirkovci . br. Zapovjedništvo ZNG. Vinkovci . 7. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile.Dalj. korpusa. ŠPEGELJ. Sjećanja vojnika 243. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. 1991. br. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski".. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". Ur. 512-01-91-3 od 25. a. pov. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar. ŠPEGELJ. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". m SVA MORH-GS HV: Zap.Tenja .438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.. njegov je zapovjednik 23. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. 1991.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19.Trpinja .Borovo .. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. nadzor mostova na Dunavu. Osijek . srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela.Stari Jankovci. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane.Borovo Selo . pov.1991. Zrakoplovi su 12. Izvješće. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. Borovo . a time i vojne strategije. 7. Klasa: 8-01/91-01/03. 18/101-148 od 12. Page 63 . p. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. 7. 7. br HV: Zap. M.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću.Laslovo . tako i djelatna 3. bile su preslabe za postavljenu zadaću.1991. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. Praćeno je i stanje u Osijeku. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj.. 1991.

447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. 7. br HV: Zap. Informacija o žetvi. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". koji je narušen 13. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. pov. Oficir iz Beograda (. Komandi 158. srpnja 1991. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). 982/2-91 od 18. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. 109. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a..413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. 1991.. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. br. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. 7. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. mpoabr..4r. 7. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba.1991. Izvješće."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. Str. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita.. kao i na osiguranju žetve. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 109. ako je uopće iste bilo.05. brigade ZNG. CO. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika... srpnja 1991. koji tih dana nisu bili rijetki. 7. pov. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. SVA MORH-109. 7. 1085-48 od 23..442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu.. Silos Bršadin. Str.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje.". CO. što su pripadnici 1.. ZNG od 11. 18. 3. republičkom centru MO.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti. 7.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. 1991. 1991.. korpusa Str. br. 7. Vrhovništvu Republike Hrvatske. 7. 7.1991. Ona je 13. 1991.14a Na zaštiti od požara. 7.. SNO. 04-39-1-91 od 16.. m SVA MORH-GS HV: Zap. 141 HIC: Komanda 17. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. br ZNG. 1991.. br.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. pov. br HV: Zap. br. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. 04-33-1-91 od 13. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". noćna prebacivanja četnika između srpskih sela .. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Page 64 . 1991. 1991. Br. KL 08-1464/1-91 od 12. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. Dnevno izvješće. 1991. 444 SVA MORH-109. br ZNG. Sav promet kroz selo je inače obustavljen".u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13.

1992. 04-40-1-91 od 17. bataljun 3. br. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. br ZNG. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. SNO.. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. Izvješće. "(drugi je na opravci)". srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. 7. Str. Str. 3. br ZNG. 07. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". CO. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. brigada a 109. Ranjeno je sedam gardista. četu 2.. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. 7. Borbena zapuvjest br. ZNG od 22. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. što su bila sva raspoloživa sredstva. 511-15-SLUZBENO-91. pov. srpnja. 109. Zapovjedniku ZNG RH. SVA MORH-109. D. Izvješće. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. Narodna armija. br HV: Zap. SVAMORH-GS HV: Zap. Zapovjedniku ZNG RH. 1991. 16. Osim njih.1991. brHVZap. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci.45. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. 7. 109. od 26. 1991. Poginulo je 14 gardista 3. pov. brHVZap. 04-63/1-91 od 2. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 19. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". 7.. 1991. 7. 1991. 7. br ZNG. 7. brigade. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci.00.ZNGod 19. br. Otok. 4. E ^ i VLTi. br ZNG.7. Vanredno Izvješće. bataljuna 3. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. brigade. brZNG. KL 08-1805/1-91 od 5.. br. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". 988/2-91 od 18/19.. Izvješće o aktivnostima 109. br. SVA MORH-109. Nuštar. SVA MORH-GS HV: Zap. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba.. Br. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. 04-50/1-91 od 26. 91. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 1991. 111 SVA MORH-109. Izvješće. 27. od čega 350 gardista 3. Str. SNO. brigade ZNG za napad. 87 Napad na Mirkovce 22. 7. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. 109. 3-91. br.454 U napadu je angažiran 2.. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 1991. a 109. 04-45/1-91 od 21. br.. "Jedinica bez izdajica". te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. B. Br. 1991. do 20. 3. br HV: Zap. Dnevno izvješće. SVA MORH-109. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1... 7. 8. brigade. zauzme zapadni dio sela. Cerić. pov. 88 dana kasnije. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. CO. srpnja 1991. br ZNG na dan 19. 109. a iz 109. Zapovjedniku ZNG RH. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. 8. Sir. br HV: Zap. 04-42/1-91.1991.457 Par 452 SVA MORH-109.Bitka za Vukovar Izvješće. br. 1991. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. i 109. 453 Izvješće 3. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. 1991. brigade ZNG-a. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. bataljun 3. 109. 1991. Početak napada bio je u zoru 22. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . Str. Novi Jankovci i L..453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. 330 iz 109..Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. pov. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1.. bataljuna 36. pov. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2.

Pov. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. M. nadnevak. 1991.Dobro. ali i kasnije. Obavijest. Vukovaru.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. ŠPEGELJ.1991. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. 7. 511-15-10/3-3738/91 od 22. ostalo Je teško dokazivo. ministru obrane i Page 66 . 42-1 od 26. od kojih četvorica teže. Sjećanje vojnika. br. Svejedno.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. 21. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje".1991. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. 511-15-SLUŽBENO-9I. br. 18-19. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". srpnja. . na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. 31. s većinskim srpskim stanovništvom. srpnja. srpnja.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu.. Đakovu. Slobodni tjednik. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. zapravo predgrađe. a u koje je provaljeno 22. Duž ulica iskopah su rovove.. 245-246. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. Osijeku i Sidu. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. 7. 08-1599/1-91 od 22. selo na ulazu u grad. srpanj 1991. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli.459 Konačna bilanca 22.. Depeša br. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. Obavestenje. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. 1991.467 Desetak gardista iz 3. osam ih je ranjeno. od 26.. dobro prekini taj napad! . On je napad datirao u 26.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. 10. srpnja 1991. 7. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda.4"1 i.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. 7. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. 1991. srpnja. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. CO. Komandi Garnizona Vinkovci. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. Obavijest m JOŠKO DADIC. srpnja 1991.462 Prvenstveno. 511-15-10/3-3753/91 od 23. Depeša br. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. 7.465 Razdvajanje snaga od 22. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. Ur.. Franjo Tuđman je 22. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. Zapovjedništvo ZNG. 1991.

zapovjednika ZNG-a. Kronologija rata. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. 511-15-09/3-5036/1991. 1. iznad njih". 79. 7. Zapovijed. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". Vjesnik. 1991. 22. 7. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. srpnja 1991. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. 7. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. na što se četa 3. "Tuđman u obilasku ratišta". MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. pismo je bilo odraz lokalizma. 227-239. zbog čega je iza ponoći 22723.. Za generala Špegelja. 1991. od 23. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. 1991. s nejasnim potpisima. 1991. 40-1 od 23. prosvjed je bio tužan i provokatorski..471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Provale u stanove vojnih starješina. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. KL 8-01/91-01/01. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije... Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. 129-131. 7. s orijentiranim zadacima ZNG. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. ŠPEGELJ. br. 1991. SNO Vinkovci. Telefaksirano u Zagreb 23. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. 1991. 7. 1992. Zahtev.. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. 464 M. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. 1991. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3..Tbvarnik . Prosvjed protiv površnosti. Krunoslava BANIĆ. 7. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. 1991. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška".468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. U Šidskim Banovcima 22. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. Globus.Šid. ZNG. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 .. 7. brigade ZNG povukla u Laslovo. brigade ZNG-a. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Kako smo srušili Jugoslaviju. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". voluntarizma i diletantizma. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. Dnevno izvješće. Prema dijelu sela. 463 Stipe MESIĆ. ZNO RH od 23.. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. Obavijest. Usprkos takva stajališta. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi".472 Beogradski tisak 28. br. 7. Ur. m Isto. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. Zagreb. prebacivanja odgovornosti na druge. 512-03-91-2 od 11. 402 Mirko SAJLER. Za pukovnika Tomislava Mesića.br. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. Sjećanje vojnika. 1991.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. pa opet u Osijek.. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. 7.

Depeša br. Telefaksirano u Zagreb 23. 7.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. 1991. 473 S. 7. SVA MORH-GS Page 68 . Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". 7. a 18. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca.. COb-RH. 7. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23... br.480 Napad se nije dogodio. 1991. 511-15-09/2-5094/91 od 25... 1991.. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . 7. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. a slutnje bliskih okršaja u kojima. srpnja zabilježeno je puškaranje. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. Od dolaska pripadnika 51.. 144.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. "Noć pucnjave i eksplozija". Izvješće o stanju i aktivnostima.. pripadnici ZNG i RZNG." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. 08-1599/1-91 od 22. 1991. "Predstoji odlućna bitka". Večernje novosti. 1991. a šest je gardista ranjeno. 1991. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. jedan je ranjen.. bataljuna 3. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. ovih su dana pojačani. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. 28. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. probleme i različita gledišta u gradu. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. SNO Vinkovci. 1991. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. Izvanredno izvješće. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. Borba. U sukobu su poginule tri osobe. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. 25. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. CO. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. 7.473 Od 22.479 Sve je to 25. 7. Kovanje rata. B.. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. od kojih jedan gardist. srpnja. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. Ž. Već 14. Obavjest. THOMPSON. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. Izvješće o stanju 1 aktivnostima.482 U prvim satima 25. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. Ur. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. maja. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1. 5. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. 1991. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo..Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan". 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela. 7. Hasel Ibmislav i dr. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. srpnja. M. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano.

7.. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Izviješće.. 7. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 481 SVA MORH-GS HV. Sotinu i Principovcu kod Iloka. Zbornik dokumenata iz Page 69 . 487 S. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. Kako smo srušili Jugoslaviju. 7.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. 7. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. 1991. KOVAČEVIĆ. 988/2-91 od 18. 26. ZNG od 25.. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". 7. i to isključivo po vojnim ciljevima. Cob-RH. br. 1991.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu.. Izvješće. Vanredno izvješće. Vanredno izvješće. 7. 08-1609/1-91 od 23. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. 7. Narodna armija 31. a bez dogovorene najave.. Obavjest. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. CO. Zagreb 1998. održane 24.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. otvorila je vatru po Doku. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. 7. SNO. 1991. Navečer 26.. Izvješće o stanju i aktivnostima. Br..1991. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. MUP RH-OTŽ. Općina Osijek. 8. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. "Armija nikada ne puca prva". 50301-91-1 od 25. "Kraj žetve početak rata". 1991. 22.-1992. Narodna armija. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. KL 08-1643/1-91 od 26.486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. na 24. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. 7.. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. maj". srpnja 1991. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. Izvješće.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. 1991. jer terorizam. SVA MORH-GS HV: Zapov. SNO. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. 511-15-10/3-3780/91 od 25. 990/91 od 19. 1991. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. 1991. G. Republičkom centru MO. 7. Br. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. br. 982/2-91 od 18. D. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. da otvara vatru u samoobrani. Vanredno Izvješće. 1991. 1991. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". 3. ZNG od 25. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. Br. 1991. Osim incidenta u Iloku. br.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. 7.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. CO. "Žestoko uzvratila vatru". 135-136. CO. Operativni štab Ministarstva od 25. usprkos postignutom primirju. Vladi Republike Srbije.. Izvješće. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. 8. 7. 7. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. 1991. GLIŠIĆ. Ž. 7. 1991. 21..485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 800-01/91-04/02. 480 Zapisnik sa 96. MESIĆ. a u potpisu je RCO. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. 1991. Informacija je pisana rukom. 1991. CO. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem./19. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. 1991.. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". SNO. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. Narodna armija 3. 7... srpnja 1991. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. PU Vukovar. 1991. Kl. m R... brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. 1991.. POPOVIĆ. Izviješće. ZNG od 25. Ur.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". Ur.... Franjo GREGURIĆ. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. Naklada Zadro. JOVANOVIĆ. Depeša br. CO. 7.

MALOVIĆ. 78. "Gdje su preživjeli". Telefaksirano u Zagreb 5. 1991. 3. 1991.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja.. 33-34. Aljmaša i Dalja. 3. Telefaksirano u Zagreb 1. 41. kolovoza u 8. Izvješće. Vanredno izvješće. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. br. 1991. Obavijest. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. 1992. "Na napad je prema naređenju. 7. RUNTTĆ. 30. ZNG od 1. 8. D. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. Saslušanje okrivljenog I. Telefaksirano u Zagreb 2. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. Zoran DASKALOVIĆ. Izvješće. Priopćenje za javnost. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. 8.. 8. "Skrivaju se iza mržnje".05. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. 1991. Izvješće. 3.10 do 22. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Izvješće. 4. 1991. oklopnog transportera. 7. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje..Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a".00. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je.. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". Borba.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. 1991. ZNG od 3. 7. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. 7. m Slobodan LANG.. Općinski sno (pečat) od 29.. 7. 1991. Izvješće. 1991. Tako smo branili Vi±ovar. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine.15. 1991. Ujutro je napad ponovljen. Borbena skupina 51.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. Izvješće. 29. Ostajemo u Iloku. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta..58. brigade ZNG u Erdutu.. 7. 7. 404 B. godine. Izvješće. KLR-36 '92 od 6. Vatra je trajala od 20. 511-15-13-3828/91 od 27. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. M. 8. Danas. PU Vukovar od 30. Općinski SNO (pečat) od 27.. međutim. Tek navečer 4. 1991. 336-337. 7. Izvješće.. 13. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ.30. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. što je najvažnije. kolovoza u 14.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 511-15-13-3829/91 od 27. Izvješće. 1991. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. br. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. br. 94 Dva dana kasnije. B. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. SVA MORH-GS HV: MUP. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. 1991.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. ZNG od 10. 3. Baranju i Zapadni Srijem. u 18. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. srpnja na cesti Negoslavci . 8. kolovoza u 10.. 1991.. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. Policijska uprava Vukovar od 27. SVA MORH-ZOZO: Zap. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Priopćenje za javnost.. "Marija Mandić M-l". Telefaksirano u Zagreb 1. verovatno. SVA MORH-ZOZO: Zap.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. "Žestoki noćni vatrometi". Danas. Izvješće. 12-13. kolovoza 1991. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. 10-11. 13. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. kolike su bile žrtve. 8. 1991. 7. u 9:06.

16-18. s. 8. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". 19.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. 8. 810-03/91-01/01. 1991.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. 8.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. 1991. 8. medijski je napadnut.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. a i znatno šire. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. 1991. 502 Nikola OSTOJIĆ. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. Igor ČUMANDRA. Narodna armija. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. 3. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. mehanizirani bataljun. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". 10. 1991. 1991. Bršadina i Pačetinske šume". "Rat-surova škola taktike". Općina Vukovar. s. Srđan ŠPANOVIG.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. 4. Kl. s. 2196-01-91-01 od 1.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Izvješće. 8.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51.00 započela (. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12.508 Djeca. 1991. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". br. 1991. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice.. 0 takvom.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. 1991. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. Ur. "Od danas 10.000-15. Danas. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. "Narod nije genocidan". 8.. Izvješće.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. 8. Dalj. bio u korist obrane grada. općinskog sekretara za narodnu obranu. što je vrijeme brzo pokazalo.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. kolovoza. 96 je njegov postupak. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. u bočice za čuvanje. Priopćenje. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. 1992. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. Narodna armija 3. 1991. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. Bijelo Brdo. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. Erdut). 13. Ovo je mjesto za pitanje. 10. 22. Predlagao je evakuiranje 10. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. 8. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Danas. PANTELIĆ.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. Narodna armija 19.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. Jelena LOVRIĆ.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 24. kolovoza". "Razoružanje Hi rat". slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. a što je srpsko. 8. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". 501 M. "Vukovarski Napoleon". trebalo je po grupama. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu.

Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. 8. Nije bilo ozkjeđenih.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni.pobjeda Hrvatske". br. 1993. Str. Operativno dežurstvo od 3. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. Alenka MffiKOVIĆ. ZNG od 3. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". pov. 4. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. 1999. 10. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. 18.. 7. Sigurnosno-informativna služba. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. Algoritam. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. 8. do 18. 1991. 1991. pov.. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda.. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 511 D. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja.. 8. kolovoza 1991. Depeša br. 3. 8. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 11/1566-2 od 4. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. 8.. Naređenje. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. Zagreb. kolovoza.. ZNG od 4. Izvješće. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza.. Izvješće. Slobodna Dalmacija.521 Novi val napada krenuo je navečer 5..5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". br. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. vojne oblasti.. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. na području Principovca zamjećena 3. VSA MORH: Ministarstvo obrane. 109-118. 1991. 11. Izveštaj. Str. 1991.]. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap.523 Usprkos napadima.. Velebit. Mijo DMŠIĆ. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. bataljuna 3. Priopćenje. kolovoza 1991. 1991.525 Početkom kolovoza. 8. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. br. Dnevni operativni bilten. 8. 10. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. 1991. 1991.. 8.519 Noću 3. 11. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". 91. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 60-287-1 od 4. RUNTIĆ.. SVA MORH-ZOZO: Zap. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 1994.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2. 1991. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. Armija je. 519 Stjepan SUČIĆ. Page 72 .515 MS Viktor IVANČIĆ..6 MHz: glasom protiv topova. 9.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Glas Slavonije. korpusa. 511 HIC: Komanda 17. 3.. bat ZNG od 2. 1991. Odjel Sinj. 1997. 8. VSA MORH: Komanda 1.. 1991. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. Rat Vinkovci-Vukovar. 19. "S agresorom nema dogovaranja!". Izvješće. 8. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. Vojska 22. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. Izvješće. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. 3. 6. "Poraz Vukovara . 20.. Br. 8. što je vjerojatno vrijeme nastanka.1991. br. 513 Nikola OSTOJIĆ. Izvješće. 77. 1080-183/1-1994 od 10. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. 8.. "Izbjeglice na stupu srama". po podacima Policijske uprave Vukovar. Izvješće.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu.

Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Aktuelne informacije. Skupštini opstane Osijek. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 1991. Bijelo Brdo. 39.. U većim gradovima. 8. Na sjednici održanoj 7. 8. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. 511-15-10/3-3898/91 od 4. 8. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. Vera. 8. Korištenje aerodroma također je Page 73 . Borovo Selo. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Zapovjedništvu ZNG. 31. 8. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Silaš. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. ah pripremljen za brzo zaprečivanje.. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 1991. zaseoka i važnijih komunikacija". Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Obavijest. 8. 1991. Ada i Šodolovci.. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. Br. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu.Našice Orahovica i Osijek . m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6.Beograd trebao je ostati nezapriječen. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. 1991..528 Direktor LPK Osijek potom se 12. Robna kuća Dalj.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. "Posle oslobađanja Dalja". hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Depeša br. Tenje. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. Aljmaš i Erdut. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Telefaksirano u Osijek u 13:58. 8.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. 8. i to uz Borovo Selo. Narodna armija. Veru. Palača ćelije. koje je 6. 4/39 od 15. 8. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. GREGURIĆ. Obavijest. Autoput Zagreb . Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. 1991. 8. "Hleb sa ukusom baruta". Narodna armija 22. Palaču.. 525 F. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. Zbog veoma složene situacije. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. 1991..528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . 1991. 1991.. "Hleb sa ukusom baruta". 1991. 1991. Armija je most kod Bogojeva. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. sela. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. četiri stočarske farme. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6.Valpovo -Donji Miholjac.Čepin .-1992. Zapovjedništvu ZNG..600 ha obradive zemlje. 1991. 39. 8. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. 22. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje. Tenju. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. te više trgovina itd. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. Silaš. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. kao najkraći mogući put.

Mostove na Savi. jer je Teritorijalna obrana. totalnom blokadom rada pohcije. No. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. Izvješće. koja je ponovno blokirala rad. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. 00. 1991. 100 Tb nije bio lak proces. 8. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira".538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. 04-87/1-91 od 18. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. Zadržano je pet putnika.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. 1991. 8.533 1 pruga Osijek . ali kao takva i jedina moguća. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. ZNG. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". 08-2008/1-91 od 15.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. 15. 7. Izvješće. kao u Vukovaru. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. br.. 1991.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem.Vinkovci postala je nesigurna. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima.. SI. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". brigade ZNG. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. Br. Izvješće. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. Osobito je u 2.Brčko. tada se. 109. 3. organa uprave i stvorilo konfuziju".537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. 1991.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu.. osobito ako su. bataljunu bilo pojava nediscipline. 1991. razgraničene su nadležnosti između politike. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. vojske i pohcije. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. uz činjenicu da je bila razoružana. kolovoza 1991. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. i 8. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. Nosilac kontrole MUF'. br. 8. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. Zaključak.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. Znatan problem bila je i podjela Page 74 .]. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti.543 Osim u Vukovaru.539 Do 12. ZNG od 17. 8. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka.

550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. 12-13.1991. 3. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. brigade ZNG iz Zagreba. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". ubijene su stotine. 10. a 3.. 10. 1991. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. "Merčep ide u Haag. Narodne novine. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. 541 Igor ČUMANDRA.17.. br. 1. "Što je skrivio Merčep". 53a U siječnju 2002. Ur. Nacional. te da se "događaji. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. molimo da nas izvjestite". Danas. 1991. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom. a odvedene tisuće Hrvata". Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. Depeša br. 2002. 101 uspješan rad. 1991. Srđan ŠPANOVIĆ. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. 542 Jelena LOVRIĆ. 147-148. bataljuna 3. 23. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. Obavijest. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. 1991. 8. kako tvrde. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. 1991. 24. 16. 1991. B. 8. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. 10. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. Dio izvješća je objavljen 1991. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio.547 Osnovni problem u regiji. Većeslav KOCIJAN. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 2003. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". bio je nedostatak oružja i opreme.. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. Gregurić pred haškim istražiteljima". 1. KL 814-01/91-01/01. 1991. 7. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". Ni stanje u 109.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. 1991. 1993. "Kako se brani Vukovar". Boris PAVELIĆ. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić.545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. 7. 8. Mladen PLEŠE. Izvješće. Danas. JVovj list 22.18-19.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. 16-17.. 3. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. 11. Danas.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. 5. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. Novi list.". "Narod nije genocidan". Pa. "Vukovarski Napoleon". 8. pa i kasnije. 7. 2002. W "Megilot". 511-15-10/3-3987/91 od 12. 9. 1991. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". NIP "Polet-pres". kao i prije. 2196-01-95-5 od 18. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". Srpska novinska agencija "SRNA". čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. Danas. 7. u suvremenom tisku. 53S Općina Vukovar. 7. Narodne novine. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. Novi Sad. 24. brigade ZNG-a. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. 8. dogodio sredinom 1991. NLP "Prva srpska riječ".

. 04-74/1-91 od 10. br. 8. SI. a koja se nosila na desnoj ruci. 8. 1991. Br. 8. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. bataljuna 3. 1991.. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 1991.. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. ZNG. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. br. Zapovijed. 8. 8.1991. brigade ZNG-a iz sredine srpnja. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. brigade ZNG. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 .zapovjednik desetine). 549 SVA MORH-GSHV: ZNG.1991. 147-148. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. SVA MORH-GSHV: 3. Zapovjedništvo I brigade od 12. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. Imenovanje..559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". četa 2 bataljuna ZNG od 13. Izvješće. 1991. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. pov.. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . 8. Izvješće. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. 8. MUP Hrvatske.. 1991. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. Kl. ZNG. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. Borova Naselja. 11-1/91 od 16. SVA MORH-ZOZO: Zap.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. 8. br. točnije od 13. Zapovijed. 8. Ur. 1991. Tbvarnika. br. Zločin je zločin prećutati. br. 1991. 8. SVA MORH-ZOZO: Zap.561 Armija je 1988. 109. 8. 119-01/91-01/05. koja je prisluškivala veze MUP-a. Izvješće. 04-78/1-91 od 12. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Str.. 814-01/91-01/01. Kl. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991.. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina.Sarvaš. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova.Bitka za Vukovar 3. 3. 1991. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja.. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 8. SI.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. Ur. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. Zapovjednik 4.. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. Zapovjedništvo od 21. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. Kriznom štabu. 1991..556 Sredinom kolovoza. Vinkovaca i Đakova. br. Br.1991. 1991.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. 109. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. Općina Vukovar. 5120-33-91/1 od 16. 2196-01-95-5 od 18. Zapovijed. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 8. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. 7.

Požega. br.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. 8. m uprava. pov. Izvješće. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Vanredno izvješće.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. 1991. osim iz Stare Tenje. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . br. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. br. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Br. Izvješće. pov.. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 1220/91 od 12. 8. SL 04-77/1-91 od 12. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. 103 umirovljenih oficira. SNO. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. 563 POA. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. 8. vojne oblasti. Pov. 1991. Obavijest. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. 8. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 1991. Str. 3. brigade ZNG-a. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. Izmena plana uputa u septembru. 109. korpusa. 8. pov. 8. Republičkom centru za obavještavanje. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. 298-300. br. 1991. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. br. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. 8. 8. 12/73-85 od 15. 1991.. 1991. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. CO. Noću 6..564 Osim Armije. godine. 204-1 od 23. Trpinje. 08-1932/1-91 od 12. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Str. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. 356 POA: 32. koje je tučeno iz minobacača. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. Mere mob. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. 8. 1991. a stradali su uglavnom stambeni objekti.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. kolovoza. 1991. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. 9. Izvješće. A MIRKOVIĆ-NAD. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 8. preusmeravanje. SSNO. pov. 8.Bitka za Vukovar kod M. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. Bitka za Vukovar. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. Ranjena su petorica gardista i tri civila.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. 1991. 8. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. 1991. 1991. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. RIv.. D. 1991. gotovosti Naređenje. 2-7/91 od 9. 1991. CO Osijek. 2353-260/90 od 15. br.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. 1991. Depeša br. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. Str. ZNG. GŠ OS SFPJ. R. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. 511-15-10/3-3946/91 od 7. SNO. br. 1991. RUOTIĆ. 1263-3 od 26. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. Krizni štab od 13. CO. ZNG od 7.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. Br. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. 8. na 7. 7.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 1991. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. 5GJ HIC: Komanda 17. 8. što je neutemeljeno objašnjenje.

MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. 1991. 1991. što je hrvatska strana marljivo bilježila.. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.1991. CO. 8. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. 8. 8. Br. SI. 8. Str. 8. 109. 1991. br HV: Zap. pov. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. 91. 1991. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. 8. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1991. CO. br. ZNG. 8. Dnevni operativni bilten. kao u slučaju 109. ZNG. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22.. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. br. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 1991.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. 8. br.. Depeša br. 8. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. Izvješće.. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. 8. br ZNG. 109. Zap. 04-80/1-91 od 14. ZNG. 511-15-10/3-3890/91 od 13. Depeša br. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. br.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. 577 SVA MORH-109. br HV: Zap. brigade ZNG-a.. br. pov. Page 78 . 9. 08-1846/1-91 od 8. Naselje. 104 neupotrebljiva. 1991. ZNG od 14. 8. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. korpusa. mostova". Selo. Iz rejona B. 04-101/1-91 od 23.1991. br. Str. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 08-1962/1-91 od 14. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. Operativno dežurstvo od 7. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. 1085-1/9 od 2. 1991.. putnih prelaza.. 511-15-10/3-3991/91 od 14. Izvješće od noći 07/08. Komanda 17.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. Obavijest. ZNG od 14. 08. SI. Obavijest. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". br HV: Zap. br. 1991. br. 8. Izvješće. Izvješće na dan 13/14. 3. 1991. 04-98/1-91 od 23. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. obavijest. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. 8. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. 8. br. Izvješće.. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 571 SVA MORH-109. 8. sa područja općine Vukovar. 8. brigade predane 3. 1991. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. SVA MORH-109. izvješće 3. Br.Bitka za Vukovar Vukovar od 7.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. 570 HIC. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B.. 109. 8. Izvješće. prvo nije dozvolio predsjednik Općine.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. 04-76/1-91 od 11. Ur. 3. 1991.575 Izmjenu vatre 13.. 109. Izvješće. 8. proleterske mehanizirane brigade. 1991.. 1991. SNO. 1991. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. SI. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B.1991. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. CO. Ur. 08. Izvješće. Optužila je snage MUP-a. Depeša br. 1991. 8. 1991. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. ZNG. 08-1913/1-91 od 11. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. Br.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. 1991.

što je vjerojatno vrijeme nastanka. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. br. Ur. 1991. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. Isključivanje električne energije Borovu Selu. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. 1991. 8. 1991. Br. 8. gdje im je organiziran prihvat. odnosno intervenciju prema Baranji. privoditi kraju zauzimanje Baranje. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. 1991. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. 04-88/1-91 od 19. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. 1991. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. Vanredno izvješće. 8. Telefaksirano 18. 2196-01-91-3 od 15. za 20 dana. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . Izvješće. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. 8. Izvješće. do 18.. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . u 01:08. a drugi je teško ranjen. 1991. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. ZNG. ZNG od 22/23. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 1991.583 Armija i pobunjeni Srbi 20. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. kolovoza od Komande 1. br.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. 1991. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. Izvješće. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. kolovoza 1991. KL 810-03/91-01/01. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. u naselju Petrova Gora navečer 17.. Izvješće. kolovoza 1991. Izvješće. SI. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. Izvješće. Vukovaru i Nuštru. stavljena pod kontrolu". 8. 1991. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. 8. 1991.. kolovoza većina gradova u regiji. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22.581 s U Vukovaru. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. Izvješće. 8. 8.. 109. 8. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. Izvješće.. 8. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar.Bitka za Vukovar '. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". Komanda korpusa 31. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. Izvješće. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. 8. 1991..588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. što im je u iduća dva dana i uspjelo.

mehaniziranog bataljuna 36. 1991. 1991. koja je 23. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. 1085-115 od 31. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. pov. zahvatio travnata bankinu.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima.593 5. brigadi. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. od kojih je jedan pao kod Bršadina. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu.. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. brigada. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. br. Str. Izbijanjem 51. 18/101-179 od 26.584 Na tom području već je bila glavnina 51. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. brigadi. pov. br. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. te nagazio na protutenkovsku minu". mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. Upozorenje. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. 1991. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. 1742 u 107. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. Str. brigadi i najviše.595 Ujutro 24. 8. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. Slavonska regija na dan 20. korpusa. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. 1991. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. grad je gotovo okružen. a pilot je spašen. kolovoza stigla u Bršadin. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. na drugom mjestu bio je 63. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. a drugi negdje iznad Vojvodine. korpusa. 8.599 Noć je prošla mirno. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. Naređenje. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. Str. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. bataljun 1. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). Noćni pokreti JNA zabranjeni su. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. kolovoza. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. korpusa. brigade imao je samo 131 gardistu. 1840 gardista u 109. Pričuva je brojala 6206 gardista. od čega: 1145 u 106. 8.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. 8. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. br. ZNG se 20. imajući sveukupno 7894 pripadnika. brigadi ZNG. kolovoza. pov.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. što je provedeno 27. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. 8.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. za razliku od prijepodneva 25. 8. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. 1711-2 od 28. pov. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. gdje su zauzeli ključne pozicije.8 HIC: Komanda 17. Str. 1479 u 108. 1085-104 od 24. br. 1991. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. 1991. :m HIC: Komanda 17. korpusa. 591 VSA MORU: Komanda 17.

Izvještaj. 20. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvještaj. 8. 19917. m Page 81 . 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. ranjeno je 30 civila. 1991.. Narodna armija. 604 VRH-USMSP: MORH. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". "Napadi u oblandi laži".604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. 511-15-10/3-4177/91 od 25. kolovoza 1991. 1.602 Sukob je trajao čitavo prije podne. 8. 8. 8. Pripadnici HV. 1991. 1991. 20. 8. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 1991. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. 24. Narodna armija. 12. Depeša br. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 8. 1991. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". Ur. po hrvatskim tvrdnjama. Izvješće. u 12:15. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 1991. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". Upravi SIS.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a JNA je. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. kolovoza. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. Izvještaj. 28. oklopni bataljun 1. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja.606 U borbama 25.. 1991.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a. obavijest. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila.601 594 Ti divni ljudi. br. Narodna armija. 22.. sve do 13. II odjel. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 8. "Napadi u oblandi laži". 8. Depeša br. 12.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. obavijest. kada je nastupilo primirje. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 8. Narodna armija 28. u 21:22. 1991.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. "Ti divni ljudi. 22. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. GRUJIČIĆ.. 38. 8. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25.30 sati. SIS. 511-15-10/3-4177/91 od 25. po jedan policajac i jedan civil. sudjelovanje u agresiji na RH. Depeša br. Izvješće o događajima u Vukovaru.. 11. Izvješće. Srpska reč. 8. 1991. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 6.. Depeša br. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. MARKOVIĆ. 511-15-10/3-4175/91 od 24.. 5991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. 1991. 595 Žtvan J. u 10:15. 511-15-10/3-4179/91 od 25. "Kako smo shvatili". Oko 17. mladi ratnici". kolovoza 1991. 1991. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. mladi ratnici". 605 L MARKOVIĆ... 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 6. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 1991. 8. Obavijest. obavijest. Izvješće je netoćno datirano. 11.

6.00 do 17. a zatim prešli u protivnapad. MUP RH-OTŽ: MUP. 1991. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". 8. ispalivši nekoliko stotina mina. Izvješće. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". 1991. 109. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. 1991. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. 1991. Operativni štab od 26. Narodna armija. 04-108/1-91 od 26.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. Br. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje.615 Stajalište da je Page 82 . Izvješće. godine u vremenu od 07. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. U napadu je poginulo pet osoba. a branitelj bez tri sanitetska vozila. SVA MORH-GSHV: MUP. 8.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25..00 sati. Bobote i Trpinje. 8. 8. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. 8. 8. Prema izvješću zapovjedništva brigade. a ranjeno je oko trideset osoba. na 26. 1991. 1991. Pored zrakoplova 172. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. Br. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 1991. kada su potpuno odbijeni. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok.2 Radovan POPOVIĆ. ZNG. 1991. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. 4. br. oštetili veliki broj kuća i automobila. 609 SVA MORH-109. 25. u 9:00. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. SI. MUP. SVA MORH-109. u 12:47. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. Operativni štab Ministarstva od 25. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom.610 Prema procjeni branitelja. kolovoza 1991. 31. Po unapred određenim elementima. godine u vremenu od 07. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". 8. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. Izvješće.00 do 17. 61. Izvješće.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. ZNG. Dnevnik događaja. 8.608 Noć 25. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. br HV: Zap. 04-108/1-91 od 26. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. 109 Osim u Vukovaru. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. 1991. 8. Izvješće. 1991. Snage 109. Operativni štab Ministarstva od 26. 8.Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču".. napadači su. "Širi se miris baruta". a koja je sudjelovala u napadu. u 21:00.. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. br HV: Zap. 10. Borba 27.00 sati. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. 1991. 1991. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. 8.. 1991. 109. Služba za zaštitu ustavnog poretka. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. izvor svega zla. Operativni štab od 26.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. Ispostava Slavonski Brod od 15. 6. 8. 613 Isto. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". Izvješće. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. 1992. kolovoza 1991. br. 8.011 Viđenje 26.

1991.625 Preko 109.. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. "Gardisti blokirani u Vukovaru". Zapovjedništvo 3. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. "JNA sprečava krvoproliće". 8.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. Izvješće. branitelj je odgovarao. 1991.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. br. br HV: Zap. 1328/91 od 27. 8. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. predaja ustaša u Vukovaru". dopuna depeše.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. Br.. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. 1991. kolovoza. 20. Politika.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. Nedelja 1. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. br. Kirurgija. Politika 1.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. brigadi ZNG-a. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 1991. Selo je napao 1. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. kolovoza. SVAMORH-109. m VRH-USMSP: MORH. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . 111 Antunovca. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. mladi ratnici". 1991. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. 8. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27.619 Noću 27.600 metaka 7. SIS. SNO. 9. 20. Koliko je mogao. i 30.. 8. Narodna armija. "Ti divni ljudi.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. CO. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. 04-112/1-91 od 28. kolovoza bio je i Goran Hadžić. 22. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. pa je zatražena pomoć i popuna. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. 30. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. mladi ratnici". S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. brigade ZNG-a u toku 29. Izvanredno izvješće. oklopni bataljun 1. 1. 1991. 109. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. Prema riječima zapovjednika 1. 1991. m "Očekujemo predaju ustaša". gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. 380 automatskih pušaka i 45. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31.62 mm. što je podijeljeno 3. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 1997. 8. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. 1991.. 1991.1991. 618 "Ti divni ljudi. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. ZNG. od 27. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. Narodna armija 22. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. 12. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 4. 8. naselje. 8. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. br.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. 12. 9. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. Ur. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. ustvrđeno je da je Armija do 27. Jedna je osoba ranjena.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. H* odjel. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. i 109.

030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. 8. br HV: Zap. 112 vinkovci. 1991. mehanizirane brigade kojoj je 28. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). 9. 8. 31.. 8. 1991. 04-140/1-91 od 4. gdje je ostao do kraja listopada. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". u 10:00. 8. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. mehaniziranim bataljunom 1.. br. 8. a prenosili mediji. 1991. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . 08-2382 od 28. pozivajući se na statističke pokazatelje. Izvješće. 028 SVA MORH-109. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. Branitelji su imali osam poginulih. 8. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Narodna armija. CO. 11. br. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. Izvješće. od čega pet u borbama. 1991. jeste podizanje morala tzv. Pov. br.. 8. očigledno. PEŠIĆ. u 09. 25. 1991. 1991. Narodna armijo. "I dezerteri se vračaju". mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. pojačan je 27. oklopnog bataljuna 1.. u 23:40.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. 1991. 525-19/1-91 od 2. 9. 1991.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R.. 20. Izvješće. N. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade.631 Bio je to napad dijelova 453.. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. 04-112/1-91 od 28. .. kolovoza s 2.632 Novosadski korpus. 19. 1991.. 1991. 12.]. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. 1991. u tekstu slične sadržine. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. 525-07-1/91 od 30. Pov. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. mladi ratnici". Narodna armija 22. 8. 8. Primljeno telefaksom 28.a. 8. 9. 6. br.. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. u 09:03. Cilj dogradnje besprimemih laži... mladi ratnici". Izvješće. 8.30 sati. 1991. 801-01/91-01/09.633 Ujutro 28. KOSTOV. 8. 1991. 109.635 Napad je odbijen. mehaniziranog bataljuna 453. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. 20. "U prošlom broju našeg lista. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. Raspored sredstava za PZB. Izvješće. 1991. 12 oklopnih transportera. 12. 525/03-1-91 od 30. br HV: Zap. br. Kl. 1991. Br. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. SVA MORH-109.. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 15. 8.. sedam samohodnih protuzračnih topova. Ur. 1991. Izvješće. 5120-03-91-1 od 30. Tim povodom. nakon čega se smatra da je uništen. "U vrtlogu ratnog plamena". Armija je negirala na utemeljen način. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. SNO.Borislav ĐURĐEVIĆ. "Industrija opakih neistina". Ur. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. 1991. 1991. Narodna armija. 8. br. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'.. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. Narodna armija 22. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. br. ZNG. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. ZNG. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. hrvatskih oružanih snaga. 635 Mladen MARJANOVIĆ. u 8:45. 109. 31. 8.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. Izvješće. 8. "Ti divni ljudi. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Ur. "" "Ti divni ljudi.Bitka za Vukovar tenk. "Hrvatska blokira istinu". koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 1991. Narodna armija 13. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. vojne oblasti 28. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen".Mitnica i Sajmište. Br. A iskustva govore da je potrebno 1.

Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. Str. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. 8. 5120-03-91-1 od 30. 525-17/1-91 od 1. 22. Izvješće o vanrednim aMvnostima. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. pov. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. Uz potporu topničke baterije. ZNG. Pothvat je s ojačanjima dobila 453.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. u 01:00 sati. br. SNO. 1991. 525-13/1-91 od 1. oklopni bataljun 1.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. pov.. ZNG.1991.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja.. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. 1991. Str. Sarvašu. 20.. 8. Str. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. protuoklopnim sredstvima. 4. 1991. 525-11/1-91 od 31. Pov. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. 644 Nikola OSTOJIĆ. KL 08-2329/1-91 od 30. Ur. 8.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". Izvješće. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. br. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. policajac i civil. Vojska. Na strani naših jedinica nema gubitaka.. 1991. Izvješće... jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. 1991. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . ZNG RH i terorista i JA U okršaju". kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. a predvečer po predgrađima Osijeka. 525-08/1-91 od 31. municiji. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. br. Belišću. Izvješće. također iz Negoslavaca. pri čemu je poginula jedna osoba. 9. Nuštru. 8. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. br. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka.638 Nakon trodnevnih borbi 29.641 U noći 30. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. 1991. KL 801-01/91-01/07. 8. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. br. Izvješće. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Nemetinu. 8. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. 04-119/1-91 od 29. Zap. 8. Armija je izgubila oklopni transporter. a 4 su oštećena". SVA MORH-109.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. 114 gradsko] vojarni određen je 1. 109. grad je bez struje jer je uništena trafostanica./31. br HV: Zap.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 1993. 1991. 1991. 9. pov. 8. CO. 1991. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Izvješće. br. Br. Izvješće. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109.. prema hrvatskoj procjeni. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. 1991. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici.. Veze sa Vukovarom su u prekidu. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Grad je dobio struju. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice.

. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 8.. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. D. 8. 9. Izvješće.. 2196-01-91-1 od 5. Preslika ovlaštenja u: M. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. DEDAKOVIĆ-JASTREB. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 1991. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć.. H odJeL Ur. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Izvješće. 1991. Pov.. 8. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. 9. br. kolovoza. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". Kl..649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. Bitka za Vukovar.. A MIRKOVIĆ-NAD. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. br. 9. br. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su.1. KL 810-03-91-01/01. 8.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . Pov. 801-01/91-01/03. VKH-USMSP: MORH. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 1991. 525-18/1-91 od 2. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. Narodna armiju. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar".Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". br. Zapovjed. 115 mile dedaković . Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike. postrojbe "bukvalno. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 1991. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". SIS.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. Izvješće. 525-17/1-91 od 1. Zapovjed.. br. 20-21. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. brigada ZNG-a. 12. 1991.1991. 22. 19917. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". ' počelo je raditi 31. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. rujna. Ustrojen je -^!infBprJHk. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. Ovlašćenje. 5120-03-91-1 od 31. C4T Od 25. mladi ratnici". potpukovnika Dedakovića .651 Treća 645 "TI divni ljudi.jastreb. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. 1991. sudjelovanje u agresiji na RH. 56. Ur. Pripadnici HV. ZNG.. Ur. 1991. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. 2000. RUNTIĆ.

a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika.664 or. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. koje se spašavalo bijegom. 1991. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). da se jedinice JNA povuku u kasarne. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. br. U drugom izvješću koje je 1. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. pov.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. 1991. Pov. 1-2 od 1. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 116 napadu koji je potom izveden. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. pov. 109. 8. 1991. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. 8. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. Rokovce i Andrijaševce. Vinkovaca i Zagreba. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". 1991. 109.656 Primirje od 30. Str. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. pov. topništvom za potporu. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. brigade ZNG-a. Kl. br ZNG. Redovno dnevno Izvješće. 1991.662 U selu je uveden policijski sat. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. CO. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. uz "četničke snage". 1991. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". rujna ubijene četiri osobe. 9. Armija je navodno ostala bez tri tenka. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. 08-2384/1-91 od 3. Zapovjed. Str. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića.660 U Berku su 2. 9. 8. SNO. 9. Redovno dnevno izvješće. rujna poslao u Zagreb. Vatra nije uzvraćena. 04-129/1-91 od 28. br HV: Zap. pov. br NG..663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. 1-1 od 31. 9. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. a devet ih je ranjeno. COb Osijek Page 87 . Izvješće. Zapovijed. Izvješće. 655 SVA MORH-109. br. rujna 1991. Str. SVA MORH-109. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". koji su se zavađeni ganjah.Orolik radi njezinog osiguranja. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109.. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. 04-133/1-91 od 3. br. br. Zapovijed. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. 1991. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. Str. br HV: Zap. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . kolovoza narušeno je 2. br. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. 1991. 525-14/1-91 od 1. 8.

br HV: Zap. 7. SVA MORH-109. Br. Bilju. Str. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". izvedeno je 3. Redovno dnevno izvješće.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". Izvješće. 9.. 9. Br. u čemu ih je podržala i Armija. Pov. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu. br. Po Osijeku.1991. 1991. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Naređenje. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 525-23/1-91 od 2. pov. 9. 9. Ur. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 04-2/1-1992 od 10. 511-15-10/3-4226/91 od 13.. 109. kaže Kojić. "Muk pred gromoglasje". pov. 9. 1991. 8-1. ZNG. Redovno dnevno izvješće. Nemetinu. Str. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. "Šeksovi jastrebovi nisko lete".665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. obavijest. br. KL 8/91-01/17. Tordincima. Borba. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. SVA MORH-109. br. m Milorad GONČIN.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. 04-133/1-91 od 3. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.1991. 9. Jedan je mještanin poginuo. 9. 7. Napad na Berak. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. Berak . SVA MORH-GSHV: Zap. 14. 1993. 666 R POPOVIĆ. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina.. Opštlna Mirkovci. pod geslom deblokade gradske vojarne. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . Narodna armija. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". To su.. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. 9. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24.Vukovar. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. 04-131/1-91 od 2. koje su prema tom viđenju.666 Povremeno granatiranje. Br. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". Izvješće.. br. br. Depeša br. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". ZNG. 9. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. 9. a dva su ranjena. 31. "Kasarne neće pasti". 9. Izvješće. 1991. Pov. br. Izvješće. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. 109. 3. 1999. Str. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar..1991. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. 1992. 1991. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. 23. 1991. 1991. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. Baranje i zapadnog Srema. 1991. Izvješće. komandant odbrane istočne Slavonije.. a pritisak s juga postao je stalan. br HV: Zap. 109. br HV: Zap. 1991. u Ićićima. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. SVA MORH-109. 04-133/1-91 od 3. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. 1-3 od 2. br. kad je počela intenzivna izmjena vatre. br. 1991. napale Bršadin i Negoslavce. 9. rujna. br HV: Zap. 525-25/1-91 od 3. Narodna armija.16. 1991. 1991. 1-4 od 3. SVA MORH-109. 1991. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. Za razliku od područja Osijeka. Mjesna zajednica Orolik Br. Više o Berku u Marko LANDEKA. Jozo NIKOLIĆ. 1-4 od 3. br. Izvješće. ali bez pokreta snaga. Page 88 . usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. 7. 9.. ZNG. ZNG. 04-133/1-91 od 3. pov. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. ZNG.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. 9. 5120-03-92-1 od 3. 109. br. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. Br. Redovno dnevno izvješće. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja.667 Po Vukovaru je 3.. 9.istinom protiv zločina.

11. 525-26/1-91 od 3.. VRH-USMSP: MUP RH. 8. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. Pov. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. Vojska. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. 12. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. 269. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. "U vrtlogu ratnog plamena". oklopnim bataljunom 1. 13. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Novska i Page 89 . br. br.-1992. 9. 9. 96. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 1983. Izvješće. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . Pov. Odjel kriminalističke policije. Narodna armija. pov. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. 1995. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. Izvješće. rujna. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. 8. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. 525-31/1-91 od 4. 22. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. Š. osvajanje teritorija. 1993. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. br. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata".675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. Bio je to školski primjer napada na grad. Vojna tajna. 1991. SSNO. 118 Gore.. 19. a ranjeno je 14 osoba. Narodna armija. Redovno dnevno izvješće. Lušca i Vukovara. Mješovitom četom 1. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. rujna. razmještenom na području između Bogdanovaca. koji je 1990. 20-21. Mladen MARJANOVIĆ. 9. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. 1991. 1991. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. 1991. proleterske mehanizirane. Pov. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. KL 814-01/91-01/01. Interno. S obzirom da je glavnina 12. 22. mehanizirane brigade. Službena zabilješka 675 N. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. 1991. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti.. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. kao i kamionima. mehaniziranog bataljuna 453. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. 9. br. 525-33/1-91 od 4. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. GREGURIĆ. Potvrđuje je izjava D. mehanizirani bataljun 1. 25. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. 4.676 Poginula su dva civila. mehanizirane brigade. 9. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama.-1991. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. Pov. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". Izvješće. Nikola OSTOJIĆ. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. 1991. F. do njega vjerojatno glavnina 51. mehanizirana brigada ojačana s 1. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. br. Napad je počeo 5. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 9. PEŠIĆ. 9. 1. 2196-01/91-6 od 5. 1-5 od 4. Ur. br. 511-16-04/1-7 od 26. 1991. 1991. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Str. Narodna armija. PU Virovitičko-podravska. "I dezerteri se vraćaju". Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. Povjerenik Vlade RH. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. mehanizirane i dijelovi 12. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 525-35/1-91 od 5. br. 20. Izvješće (vanredno). 1991. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe.

mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu.Novska . s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo .Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. 679 Isto. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . 9.. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". mehanizirane brigade iz Pančeva. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. 107. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. 158.Semeljci". bataljun 3.Đakovo.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. stvarno 36. čime bi Slavonija bila presječena.Vukovar. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Đakovo -Donji Miholjac.. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka.Đakovo. sastava: 1. bataljun 106. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . 108.Vinkovci . 1. s težištem obrane na prometnicama Šid . osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. djelatna 3.Vukovar". usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . proleterska mehanizirana brigada u Osijeku.Podravska Slatina i Valpovo .Nova Gradiška. odnosno velikosrpske vlasti". glavnina 109.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. Neimenovane snage korpusa. Razmještaj i identifikacija 1.Vukovar i Negoslavci . 1.Vinkovci i Županja Vinkovci.680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška.Vinkovci i drugo u širem području Osijeka. respektivne snage". mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. kao regionalnom centru Slavonije.Vinkovci. Zapovjest Op. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. Našicama i Vukovara. brigade. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave. 12. br. 120 Zadaća Zbora narodne garde. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . brigade. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. br. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . Gradiška . a pravac Šid . mehanizirana brigada.Virovitica. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". točno su procijenjene.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj".centar grada i Tenja centar grada. i 109. uz masovno zaprečavanje. naseljenih mjesta i gradova". na pravcu Batina . koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. Namjere 51. Page 90 . 1991.Vinkovci i Šid .. na kojem je bila 453. jedno na području općina Vukovar ..Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto. spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. brigade. bataljun 106. Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . br. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. a 109.

Narodna armija. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. "Hrvatska blokira Istinu". kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. 9.. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Zapovijed. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. br. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. 1991.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. od Teritorijalne obrane. u Podravskoj Slatini).Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna.1991. nije pao iz samo jednog razloga . Ur. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. GREGURIĆ. 9. 237-238. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. 14. 1991. 6. 1991. i tešku obranu činile još težom.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. 404-408. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem.. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. KL DT-801-03/91-01/01. 682 Borislav DURDEVIĆ. 084 S. poglavito Vukovar i Osijek. 512-06-02-91-1 od 12. što je bila velika potreba. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". Kako smo srušili Jugoslaviju. Pov.jer nije napadnut. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. gotovo pa uzaludnoj zadaći. 106. u svojevrsnu pat-poziciju. štoviše. rujna. čija su sela oko Osijeka. 525-50-1/91 od 7.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. 9. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. i drugog. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". u tome je najbolje stajala 108.. Izvješće. 8. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. 100 posto. 1991. 9. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. imala je 109. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. koja je pojedina područja Hrvatske. 683 F.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga.-1992. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. lokalne Interese". u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. 15. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. br. održavanjem javnog reda. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. Narodna armija 31. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.. MESIĆ. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. kao uostalom i Osijek. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom.

Marince i nešto sjevernije Tordince. Grubu skicu operacije iznio je 1993. Bihać .. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. 1991. 1-10 od 7.. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. 1991. SVA MORH-109. Mostar . RCo Zagreb. Pov. 1991. m. brigade.. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. Dnevno izvješće. Br. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. Knin . br. br. 9. mješoviti artiljerijski puk B 2. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. br NG. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". Redovno dnevno izvješće. general Veljko Kadljević. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske.691 Vukovar i Vinkovci... SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. 109. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . Izvješće. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola.. 60 gardista bila je 10. rujna 109. br HV: Zap. 9.. 687 D. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. bataljun 3.. br. 4 ]i6 16. Nuštar. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica".689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". 9. li8S V. Str. Naredba. ŠPIŠIĆ.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. br. brigade ZNG A. pov. Napad je odbijen. 9.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. SVA MORH-ZOZO: Zap.Zadar. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. Bitka za Vukovar. 9. M. pov. 04-156/1-91 od 10. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. oklopni bataljun 1. 9. 1991. brigade ZNG A.688 Zatišje nakon 5. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. br NG. RTJNTIĆ. 1991.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. 04-147/1-91 od 6. Nova zamjena ljudstva 109. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. pov. 1991. pov. 9. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. 4. Str. rujna. 109. br. Str.Virovitica. 109. Redovno dnevno izvješće. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. rujna. 9. 1-12 od 9. br ZNG. br HV: Zap. Slavonska krv. 73-74. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1.Split. Str. 1401/91 od 8. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. određena je za istočnu Slavoniju.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br.. mehanizirani bataljun 1. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. CO. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . 089 SVA MORH-109. pov. 04-152/1-91 od 10. 1991. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. 9. Zapovijed.Karlovac Zagreb. Pravo na obranu. 511-01-54-41/1-91 od 9. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". Izvješće. 145-146. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br. 525-52-1/91 od 9. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. 525-42-1/91 od 7. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. Str. bataljun 3. DEDAKOVTĆ JASTREB. Pov.Bitka za Vukovar Zemljovid br. 1991. D. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. Moje viđenje raspada 135-137. Zapovijed. D. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. TOPIC. KADLJEVIĆ.

. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. 1991.. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. ZNG. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 9. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. br.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. 9.. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. bez Page 93 . 109. 04-172/1-91 od 14. 9. brigade ZNG-a. br HV: Zap. 2188-01-91-1 od 10.695 Susjedni Vinkovci 11. Redovno dnevno Izvješće. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz..700 1 angažman 2. ZNG. 5120-03-91-1 od 10. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju.. Članovima Zapovjedništva 3. br HV: Zap. 1-14 od 12. Str. 1991. ZNG. SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna i 109. brigada ZNG-a. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. Izvješće. 1991. Izvješće. 1991.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. 700 SVA MORH-109. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. 1991. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. Br. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. 1991. br. dopuna naše depeše. 3. U protivnom. 9. 1-12 od 9. bataljuna. 511-15-10/3-4217/91 od 12.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. SVAMORH-109. pov. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. Izvješće.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. 9. 04-161/91 od U. pov. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. 1991. 9. Ur. 109. ZNG. i 2. br HV: Zap. od 12.. dopuna naše depeše. 9. KL 804-01/91-01/01. Izvješće. 511-15-10/3-4220/91 od 12.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10..697 U toku 12. general Janković. br.1991. 1991. prijetio je zapovjednik korpusa. br ZNG u Vukovaru. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. 04-164/91 od 12. rujna.. 9. Dnevno Izvješće. br. SVA MORH-109. 696 SVAMORH-109. br. Izvještaj. vojska će "po prvi put. br. deblokadu putova oko vojarni. br. Izvješće. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. Str. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Str. Dio Zapovjedništva 3. Depeša br. Ur. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. Br. 9. 9. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. 9. br HV: Zap. ZNG. Pov. KL 8/91-01/26. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. Depeša br. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". a njihova mjesta popuniti novim ljudima. br. Angažiranje snaga 109. br.. br.1991. 1991. gdje je ranjena jedna osoba. 04-163/1-91 od 12. U Vukovar je stigao 51 gardist. 525-55/1-91 od 10. Pov. br.. Br. 109. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. br. ZNG. Dnevno Izvješće. 1991. 109. svibanj". Redovno dnevno izvješće.9. čete 2. 1991. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. br. koji su završavali na katastarskim granicama općine. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. Zap. ZNG.. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 9. 124 dva pripadnika 3. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. 3. 109. pov..699 Čak i ta mala pomoć. 525-52-1/91 od 9. brigade ZNG-a. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 04-167/1-91 od 13. 1991. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. 9.. bataljuna 3.

MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. ZNG od 14. mogao . Vanredno izvješće. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1993. 9. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. Sajmište. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. rujna.. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju..710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. 9. Redovno dnevno izvješće. 22. 4.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. Slavonska.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". 9. s manjim prekidima. poligonu "C" i Tenju. Redovno dnevno izvješće. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". i od nje je u Borovu stradalo osam civila. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. od čega šest žena i jedno dijete. Nju je 13.. 9.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara.. što je prouzročilo nekohko požara.713 Page 94 . zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. 1991. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". 14.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. i da to neće učiniti jer " . Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . pov. 20. Poslano telefaksom 13. Izvanredno izvješće. s druge strane. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. Vanredno izvješće. rujna 1991. SVA. 706 Nikola OSTOJIĆ. 9. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". 525-64-1/91 od 14.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara.. 1991. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. "vojničkom logikom cijenjeno. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka".. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. Trpinjska cesta. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. Redovno dnevno izvješće. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila... 1991. 1991. Izvanredno izvješće. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. brzo osvojiti.712 Tvrdnja nije bila točna. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. naoružanih 'hadezeovaca'. br.. 'zengeovaca'. Vojska. br.. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca.Bilje. rujna 1991. Poslano telefaksom 13. dobro osmišljenim i žešćim udarom. Ranjeno je oko 30 osoba.. čak i Borovo i Borovo Naselje". a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. 9. 1-15 od 13. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. Str. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. br. proleterske mehanizirane brigade. SVA MORH-ZOZO: 3. Str. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu.. 1991. nastavljen i tijekom 14. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. Izvanredno izvješće. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 1991. koji je. pov. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti.

9. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . 1991.Srpkinje u Baču. Pripadnici HV. 109. pilot JRV. 32. Depeša br. br HV: Zap.719 Ujutro 15.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. 18. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". u. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. Narodna armija. 6. 6. Izvješće izvanredno. 9. 9. 9. dopuna naše zadnje depeše.. MUP. Depeša br. 16. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. SIS. br. Robert ČOBAN. "Pogrešno ubistvo". 22. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. Narodna armija 7.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. Narodna armija. ZNG. br. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.1991. 525-65-1/91 od 14. Ur. dopuna naše zadnje depeše. 23. "Svanuće jutro slobode". mehanizirane brigade. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. 711 SVA MORH-109.. 9. Ispostava Slavonski Brod od 15. 4. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. pov. 1.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. 12. 1991. sudjelovanje u agresiji na RH. 11. 9. 9.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 9. 715 VRH-USMSP: MORH. 04-172/1-91 od 14. Prema izvješću 3. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. NEDELIKOVIĆ. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. 719 Ivan MARKOVIĆ. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. zamjenik zapovjednika 5. dvadesetak kilometara dalje. dopuna naše depeše. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 26. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". 1991. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Milorad GONČTN. Br. Narodna armija 18. 14. H odjel. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. 1991. 20. 14. Narodna armija 9. 1991.. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. oklopni bataljun 1. 1991. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. 511-15-10/3-4228/91 od 15. Str. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 11. RUNTIG. Vreme. Mlhdar BAKARIĆ. "Kobna greška pilota". 9. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće.. Tako smo branili Vukovar. Borova Naselja ili Iloka?". Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". 1991. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . Da 11 bi taj isti pilot. 1992. Narodna armija 9. 20. Redovno Izvješće. 1991. 1991. 1997. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. 709 D. Tako smo branili Vukovar. 9. Kabinet predsjednika od 14. 1991. 9. RUNTTĆ. na tlu Srbije. 1991. 6. Vojska 22. br. 18. "Kasarna neće pasti". 511-15-10/3-4227/91 od 14. na ulicama Vukovara. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. 718 D. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". Depeša br. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. 714 Nikola OSTOJIĆ. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. 12. rujna u 13. "Svanuće jutro slobode". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 708 Ivan MARKOVIĆ. Milorad GONČTN. 1993.716 707 Milorad GONČTN. "Kada je saznao šta je uradio. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Narodna armija 14. 1991. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. 511-15-10/3-4227/91 od 14.1991..

725 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar . 1991. ne navodeći alibi okružene vojarne. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 9.trigonometrijska točka 93 . a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . br. Izvješće. Narodna armija. 724 M. 129 Trokut Osijek . 1991. koji je 16. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. br. Tijekom 16. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. 1991.Tenja. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. D. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko".726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. od čega 16 gardista. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. 9. 1991. 20 terenskih vozila. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". brzo su položile oružje. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. za koji se bije odsudna bitka". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. vraćeni su. 115. 9. 1 dalje pod kišom granata". 3. brigade ZNG-a poginula su tri civila. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". br. 1991.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . F. 1991. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. 511-15-10/3-4228/91 od 15. SNO. 72.Ciglana kod Nemetina . 11. Izvanredno dnevno izvješće. U garnizonu Osijek dio 12. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. 1991. Izvanredno dnevno izvješće. 21.721 Prema izvješću 3. šest policajaca i 15 civila. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . CO. "Mještani Borova Sela smatraju da će. Pov. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. ZNG od 16. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. a snage 3. ZNG od 16. proleterske gardijske mehanizirane brigade. br. 1991. 3. 128 zrakoplovstvo. 1991. brigade ZNG-a. rujna Armija se Page 96 . Izvješće. GREGURIĆ. 9. ZNG od 16. Manja uporišta Armije. Redovno dnevno izvješće. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce.Brezova Međa . rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. 15. Izvješće.gubicima nemamo". Depeša br. Br. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. mehanizirani bataljun. kolovoza u Trpinju doveden 2. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. od kojih su tri vukla topove. 9.Dalj.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". Za razliku od izvješća ZNG-a. ah tako nije bilo s vojarnama. GLIŠIĆ. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . 12. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije.Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 15 kamiona. Br. 3.-1992. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. Ranjeno je 37 osoba. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. 08-2602/1-91 od 16. MARJANOVIĆ. gdje je trebao pojačati 2. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. zapisano je u dnevnom izvješću 3. dopuna naše depeše. 22. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. Narodna armija 18. 19 oklopnih borbenih vozila. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. 9. 1-17 od 16.. oklopnog bataljuna 1. 525-65/1-91 od 15. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. 9.

bataljuna 3. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. pov.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci .Osijek Donji grad. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. Izvješće.. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića. 1991.735 Tijekom 17. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. Da bi se to spriječilo. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". 1991. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . a primopredaja je izvršena 25. U postojećim brigadama ZNG-a. počelo je dovođenje dijela 2. br.Vinkovci .Orolik . 525-68/1-91 od 16. 1991. br. Izvješće. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. 512-03-91-1 od 11. rujan 1991. pov. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. Slavonska Požega. Đakovo. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. SVA MORH-GSHV.. 9. nego i Vinkovaca. rujna. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. 9.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. ZOSISB od 25. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17.Mikanovci. 525-71-1/91 od 17. Str. 1991. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju. 9. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci .Komletinci . 9.Jankovci. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Đakovo. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći.Nemetin . pukovnika Karla Gorinšeka.73. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. rujna 1991. 108. rujna.. brigade ZNG-a. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. do 19. Sarvaš . odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja.Nuštar. rujna zapovijedilo je 109. 1991. ostale brigade dobile su općinska obilježja. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. 130 i stupnju ugroze. Prema ustrojbenom planu. Podravska Slatina.Otok i Jankovci Vinkovci . nedostatak naoružanja. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika.. ZNG RH od 15/16.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest .Bistrinci. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina.Nemetin i Sarvaš . kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. Ur..Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid .Marinci . i 109. Narodne zaštite i MUP-a. br.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. a od 16.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti".. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Str. 9.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. Na širem području Sida 17.Ciglana . Odluka.

1991. Pov. 1080-183/1-1994 od 10. 3. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. poginula su tri. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. 1991. 1991. Br. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". 9. Pov. Br. Str. 1991. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 21.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. listopada 1991. Pov. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Borbena zapovjed br. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci . brigade nije se znala sudbina. 525-88-1/91 od 20. 741 I. 1991. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 5.. 9. rujna predala Page 98 . 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci.. Nikola OSTOJIĆ. 737 VSA MORH: MORH.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. mehanizirane brigade JNA četa 3. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. 9-10.. Zapovijed. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. prenapregnutost i iznurenost ljudstva. 1994. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. 525-88-1/91 od 20. 9. 1991. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. 08-2618/1-91 od 17. 1. 1991. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. 1991. Narodna armija 9. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo... SNO. br. Dnevno izvješće. Bogdanovci. 525-73-1/91 od 17. 9. "Pomoć je došla s poligona C". koje je.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima.. kada je napadnut... 9. 1. Službena bilješka o informativnom razgovoru. "Bogdanovci u domovinskom ratu". U Đakovu se 18..Vinkovci". 9. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. Odjel Sinj..Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 4. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. 525-68/1-91 od 16. "Artiljerijski dvoboj". napad odbijen. 525-91-1/91 od 21. br. 730 M. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. br. rujna. SINANOVIĆ. Pov. Dnevno izvješće. a za 19 gardista 3. Dnevno izvješće. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. naoružanju i municiji. proleterske mehanizirane brigade. br. oklopnog i 2. prepuna uništenih tenkova. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. mehaniziranog bataljuna 51.. Borbena zapovjed br.736 Pred napadom 2. 3. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. Borbe i dalje traju.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. Izvješće. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. ZNG od 17. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. Pov. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće o stanju.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. 1991. U dnevnom izvješću od 21. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci.. pov. CO.. 1991. 9. 19. 13 je ranjeno. 118.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika.. SIS. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada. 9. 525-73-1/91 od 17. br.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. br. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. br. 9. 2. br. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. Narodna armija. Pov. 525-94-1/91 od 21. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. mrtvih četnika i pučista. Izvješće. Vojarna je držana u okruženju. 9. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani... 9. 10.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca." 131 "1. MATKOVIĆ-LASTA. 1991.

Ur.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. osigurati uvođenje 2. SVA MORH-Zap. br. Pov. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. brigade ZNG-a o tome piše: "14. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. Izvješće. 1-18 od 17.. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. Br. 9. rujna kao posljednja u Slavoniji. Pov. i to ljudstva koje je već prije pozivano. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 9.. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije".746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. koji je 16. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . 512-06-91od 17.Bitka za Vukovar 158. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 .754 Sredinom kolovoza 1. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. 525-94-1/91 od 21. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska.. 1991. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. što nije naišlo na njegovo oduševljenje. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. I taj dio počela je otpuštati 12. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. Predsjednik. br ZNG od 22. 9. U svezi s tim zapovjednik p.. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. Dnevno Izvješće. 1002/91 od 18. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. gradu koji je 18. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". 1991.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. br. 1991.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. oklopnom brigadom iz Kraljeva. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. 9.752 Divizija je u veljači 1991. Br. 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 132 početku poštivao. 743 U dnevnom izvješću 3. KL 801-03/91-01/01. Pov. jedan oklopni i jedan mehanizirani. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru.. 1991. 9. Naredba o prekidu vatre. Izvješće. 9. 109. Odlukom o uvođenju glavnine 1.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. 9.. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. Zapovjed. 9. oklopni bataljun.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18.. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca. Redovno dnevno izvješće. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. brigada ZNG-a. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2. 1991. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. 3. Dnevno Izvješće.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Stoga je provedena treća mobilizacija. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. 1991. 1991.Našice. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. 744 SVAMORH: ZZNGISB. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. Dnevno izvješće. ZNG od 18. 109. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. br. 525-89-1/91 od 20. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna.744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. 525-75-2/91 od 18. Npr. ZZNG RH.. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. i 453.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". br HV: Zap. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. br. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991. 1991.

12. 9.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. a za protuzračne strojnice 12. rujna deblokirati prometnicu Nuštar . Dnevno izvješće. Bojna priprava. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. "TI divni ljudi. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. 760 SVA MORH-108. 752 M. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. 1993. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . mladi ratnici". da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". i 18. Dnevno izvješće. 525-73-1/91 od 17. 100 topova. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice.. 1991.. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo .7 mm 360 metaka za cijeli vod.. 19. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". Nikola OSTOJIĆ. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. brigadi ZNG-a. 1.. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota .62 mm. proleterske gardijske mehanizirane divizije."Vrapčana". koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. br HV: ZNG 108. brigade HV: Zapovjedništvo 108.Marinci . 9. bilješka od 17. rujna pokrenuta prema Sidu. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. 20-21. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Većeslav KOCIJAN. br. 12. brigade ZNG na pravcu Petrovci . "Što je to primirje". brigadu ZNG-a..1991.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 4. 9.) grupacija sastava 70 tenkova. 1991. 22.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. rujna. "I dezerteri se vraćaju". Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. 11.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci .. Vojska. 1991. brigade ZNG. 1003 od 19. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7.1991. Danas..Ivankovo . 1991. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. 75J Mladen MARJANOVIĆ. 208. brigade od 19. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Izvješće. 1991. oklopna brigada iz Kraljeva. 1991.761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107.. Narodna armija 22.Vukovar. 759 SVA MORH-fond 108.Našice. brigade ZNG-a. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Narodna armija 13. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći. 10.Bogdanovci . 21. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. 9. Glavnina 109. 9. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. 9.2. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19.763 Informacija je bila točna.702 Pokušaj prodora u toku 19. 1991. br od 18..Vukovar Orolik".. 9. SVA MORH-K-da 5. Prema Sidu se kretala glavnina 1. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. Zapovjednik 108. a na njezinu čelu je bila 2. 2. rujna. bataljuna 3. Narodna armija 22. bilješka od 16. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika.. rujna nije uspio. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. Pov. odakle je 19. Posade tenkova činili su dragovoljci. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP".764 Brigada je mobilizirana 16. 11.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'.Ostrovo. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva.Bršadin.1991. brigade ZNG. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. 1991. SEKULIĆ. 1991. rujna dan nalog da 2.1991. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici".

9.. 9. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Narodna aimija. 1992. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu. 9. 525-89-1/91. 9. 77. Narodna armija 22. 4. 20.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. 1991. 1991. rujna zauzeo Jankovce. Dnevno izvješće. 9.776 U 767 TI divni ljudi. 1991.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . a koju je predvodio doktor Josip Husar. 1. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. CO.Jankovci. bat. 31.. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. Snimak razgovora s dr. Pov. ZNG od 20. "Beskrajna vera u komandanta Antonića".769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. 1991. veljače 1999.. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. oklopni je bataljun 20. Snimak razgovora s dr. Borbena zapovijed. siječnja 1999.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. M. a iz 3. 796 R POPOVIĆ. 134 Uvođenje u borbu 2. 01-2677/1-91 od 20.15 sati. koji je bio u Negoslavcima. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. siječnja 1999. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. D. 1991. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 1991. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. i 20. Dnevno izvješće.. 203. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. 20-21. 771 M. Pov. proleterske gardijske mehanizirane brigade. rujna probio kroz Slakovce. 9. Nidda Verlag. Zapovijed. 11. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. 1991.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. što. 763 Milisav SEKULIĆ. Zapovijed je poslana 19. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. 24. Taj jedinstveni pothvat. Izvješće. 525-80-1/91 od 19. brigade. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. oklopni bataljun 1. Narodna armija 16. mladi ratnici". "Između zatišja i opreza". u 03. Izvješće. 12.Bogdanovci . 9. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. 1991. kao i napad zrakoplovstva. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . br. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. POPOVIĆ. 1991. Bitka za \\ikovar.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. Op. 17. 525-87-1/91 od 19. Br. 25. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića. a iz grada je izvučena skupina ranjenika.. ~. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. vojne opreme i hrane.. Bad Vilbel/Beograd. RUNTIĆ.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. dakako nije bilo točno. u 03:00. Br. br ZNG od 21. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Jozom Meterom od 18. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce.. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. Dnevno izvješće. Izvješće o stanju. Izvješće o aktivnostima. ZNG od 20. br. 794 "Ti divni ljudi. 1. rujna 1991. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. Treća je 18. 12. 2002.Bitka za Vukovar Zap.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. Bataljun se nakon borbi 19.Slakovci . Pov. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB... Tragedije namenjene zaboravu. mladi ratnici (2)". 109. Bataljun je pravcem Negoslavci . 525-89-1/91 od 20.Vukovar. koje je dva puta napalo Nuštar. Narodna armija. 21.. Snimak razgovora sa Page 101 . 52 5-78-1/91. M Mladen MARJANOVIĆ. 1991. nije prošao bez gubitaka. br. Jozom Meterom od 18. R. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. DEDAKDVIĆ-JASTREB..SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Br. 9. 12. rujna stradalo je oko 13 osoba. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991. 1991. PETROVIĆ. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana".767 U dnevnom izvješću 109. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. 9. A MIRKOVIĆ-NAD. "Najteži je bio prvi okršaj". Narodna armija 16. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta.Marinci . što nije istina. 12. 3. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". br. među kojima i pripadnik 108.

RUNTIĆ.Vera. rujna 1991. 9. prvenstveno MUP. Redovno dnevno Izvješće. Pov. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. br. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Zahtjev. Str. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. 14. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. (nečitko) od 20. proleterske mehanizirane brigade. 114-04/91-01712. br. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. Dnevno izvješće. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. 1-22 od 20. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . 1991. Bitka za Vukovar. obrane općine Vukovar. 9.777 Borković spominje pothvat. A MffiKOVrĆ-NAĐ.1991. brigade ZNG-a. koje je do tada nosilo teret sukoba. 1991. Rušitelj ustavnog poretka. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. Ur. br. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. štoviše da".Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. Dva voda 1. 9. br ZNG. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". koje su polagale pravo na oružje i opremu.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. 109. 525-94-1/91 od 21. odnosno Borovo Selo . 04-197/1-91 od 20. obrane općine Vukovar. Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi.1991. D.Nemetin. 1995. 5120-01-91-1 od 26. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. 1991.. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2.Vukovar. samo produžava agoniju branioca Vukovara. 205. a ne samo u Vukovaru. ™ Branko BORKOVIĆ . Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . bataljuna 3. Zagreb..Sarvaš .778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci .780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.Nemetin i Sarvaš . pov.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. veljače 1999. 9. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". bataljuna 109. 9.Čepin. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. br ZNG. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. br. Kl. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. Meditor. Klisa . Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije.. Str. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih.Vukovar i Trpinja. 1991. 9. Br. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20. Glavnina 12. pov. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske". 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama.783 777 M.Mladi Jastreb.

Vinkovci.Svinjarevci.N. br ZNG. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. nastavljene su 21.Ernestinovo . rujna nastaviti napada na Vinkovce. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. 1991. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. kako je glasilo službeno priopćenje. Predviđano je da će Armija 21. rujna.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. 23. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. Dnevno izvješće. jer bi onda Srbija bila agresor. 1992. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske".788 Borbe za Tovarnik. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. POPOVE. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1.Bitka za Vukovar Erduta. 80.Cerić . "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. napuštanje jedinica.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. odnosno između Tbvarnika i Ilače. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. br. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. br ZNG. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. 525-89-1/91 od 20. počelo je uvođenje 1. bila je važna. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. 1. Pov.. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav.Mirkovci -Ostrovo . proleterske gardijske mehanizirane brigade. ah je to srpski narod. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. stavlja u vrijeme od 20.. 9. bombardiran je dio 2. 1991. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci .Čepin". 137 Brigada se već 19. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. a 3. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". brigade ZNG. Str.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. major Josip Matić.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. iz Page 103 .Nuštar. Narodna armija. do 22. odnosno sudbonosna.Srijemske Laze .Markušica . čije se zauzimanje prema podacima JNA. 109. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. br. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid .789 koja se potom raspala. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. rujna. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". "Artiljerija miruje". kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. 28.784 Za obranu Vukovara. brigade ZNG-a. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Glavnina 109. 04-197/1-91 od 20. obrana 109. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . 9. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. pov.. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. R.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. Jer. je da se drugi ohrabre. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk .

10. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". 9.6-7.801 Vojarna u Vinkovcima 23. Str. Marica i Tomo Spasojević. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". 25. No. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. što je donekle iskorišteno za obranu. 243. To je laž!. rujna priključena je na telefonsku mrežu.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 28. 13-15. 9. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. SZUP. general-pukovnik Blagoje Adžić. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane.. "Primer odanosti i hrabrosti". Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. dobile su nekoliko dana. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". pov. 11. 1991. SEKULIĆ. 156/255 od 9.1991. iz Smederevske Palanke. rujna 252. RUNTTĆ. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 17. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. Borba. 788 M.9.fond Južnog vojišta: MUP. Ispostava Dubrovnik Br. 1991. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". Iz Vukovara je 21. 1991. 11. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. Narodna armija.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. Srpska vojska .Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. br. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. oklopna brigada iz Kraljeva. 9.799 U toku 22. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu.1991. 3. Redovno dnevno Izvješće. tadašnji načelnik štaba 1. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. Narodna armija. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 9. Narodna armija. 1992. prema izvješću Kriznog štaba. D. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. 26. Centar Spht. 1992. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". 2. 793 Dragan TODOROVIĆ. 790 R. "Da se general izvini". Bitka za \vkovar. hranom. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom.797 Odraz rasula dijelova 1.1991.802 Primirje je Armija odmah prekršila. SVA MORH. pošto je Page 104 . Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem".iz kabineta ministra vojnog. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. Narodna armija. 13. CO. 9. Narodna armija. "Između zatišja i opreza". rujna. 01-2677/1-91 od 20. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. 795 D. 16. 3 794 M. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. POPOVIĆ. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. SPASOJEVIĆ. 10. KOSTOV P. 1. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21.795 Oko saniranja stanja. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. obrane općine Vukovar. 2. Dragan TODOROVIĆ. "Svi začini valjevske kaše". Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. 1-22 od 20. "Da se general izvini". Borba. oko naselja Petrova Gora. 6. vojne oblasti. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. 1991.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. 132-134. R. 26. A MIRKOVIĆ-NAD. Izvješće. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. 1991. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. Čačak 1992. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". Br. BOŠKOVIĆ. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. 259.

1991. 1991. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. 4-5. 01-2677/1-91 od 20. Narodna armija. rujna. br. 1991. 1991.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. 1991. 9. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. Naredba. 109. major. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 50302-91-2 od 22. GLIŠIĆ. Br. 1991. 9. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . Poraz. Uz pomoć dijelova 2. Redovno dnevno izvješće. Poraz. koreni poraza. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. 804 SVA MORH-109. Dnevno izvješće. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. 21. Krizni štab od 23. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1-24 od 23. 83-87. "Najteži je bio prvi okršaj". 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Major Đorđevtć u rujnu 1991. CO. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka. U analizi obrane priznao je da Page 105 . 26. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. Pored toga. Redovno dnevno izvješće. 10.. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. m SVA MORH-GSHV: ZOOV.. 218.. 1991. Njih je od 20.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. koje je 24. 9. Dnevno Izvješće. 16. 1991. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 1-23 od 21. Načelniku GS HV. br. Napad je odbijen. Br..Vinkovci. 1991.807 Tvrdnja nije bila točna. Redovno dnevno izvješće.. "Nema mira u Mirkovcima". Izvješće. koreni poraza. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. Odluka. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. 9. 11.. 9. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . 1991. 9. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". septembar-decembar 1993. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. br ZNG. 808 Mladen MARJANOVIĆ. Vanredno Izvješće..Vukovar. 525-97-1/91 od 22.. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . 9. 807 A S. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". JOVANOVIĆ. 1991. Borba. 9. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. 04-204/1-91 od 23. JOVANOVIĆ. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. bez obzira na postignuto primirje.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. 1-26 od 24. 1992.. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. Pov. Pov. mehanizirane brigade.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. Narodna armija. 8. 17.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. Br.. 3. 19. "Da se general Izvini".. 9. Br.. uz vojarnu JNA u Vinkovcima.809 Koridor Vinkovci .. br HV: Zap. 253.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima".. D. 1991.Jankovci. Krizni štab. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. 9. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. 9.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. 1991. mješovitog artiljerijskog puka.. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. Ur. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije.810 Pregovori su počeli 25. KL 800-01/91-01/19. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. br. Novi glasnik. 9. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". 525-110-1/91 od 24.

817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio.818 Pored bataljuna 3. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. brigade ZNG-a. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109.. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. rujna ipak stiglo 100 ljudi. brigade ZNG-a. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109.820 U Vukovar je 28. bataljuna. Zapovjedništvo 109. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. pridodati i bataljun 122. 525-123-1 od 26. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "R" Str. 1991. koreni poraza. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. br ZNG. 525-122-1 od 26. Zapovjest za angažiranje snaga. Pov. 9. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. rujna 3. Trebala ga je ojačati topništvom. Pov. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. br. Br.. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. brigada ZNG za obranu prometnice.. 202. br. 3. 525-122-2 od 27. JOVANOVIĆ. 109. 109. pov. 1991. bataljun određen je da od 14 sati 25. br. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap.815 Bataljun je 26. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. br. 1991. Pačetin. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. brigadi ZNG-a Njezin 2. Br. 1991. 01-2797/1-91 od 27. Izvješće. br. vojne oblasti. Izvješće. br. 9. Ono je 28. 525-107-1 od 24. Izvješće. 1991.. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. tri protuzrakoplovna topa 20 mm.. brigade ZNG-a.811 U toku 26. bivšim 2.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. 9. Izvješće. br HV (2/107).Vukovar. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 9. 9.. 1991. ostala na dvije čete iz svog 1. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti".812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. 9. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. bataljuna 3. pov. Br. brigade". koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. Pripremna borbena zapovijed. bataljunom 107. Br. 1991. po dubini Nuštar. 9. Poraz. 04-208/1-91 od 26. i 27. br ZNG.818 pa je 109. 208-219. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 9. Borbena zapovjed Op.. 30 kamiona-tegljača. 3. 1991. 9.Tordinci. brigade HV iz Đakova.. od kojih je pola bilo bez oružja. rujna pridodan 109. brigade i 2. Str. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO. pored dijela 3.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin.. Dnevno izvješće. 04-213/1-91 od 27. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. brigadi ZNG-a. Pov. 43/96-322 od 26.1991. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. prirodne objekte i rijeku Vuku. 04-207/1-91 od 25.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". Zap. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. ZNG od 24. br ZNG..819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. br. 9. br. 1991. 9. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". 109.

Ovlašćenje. Josip Husar koji je 29.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252.828 Page 107 .821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. Slavonski Brod. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. brigade HV R x_ ]X]124 124. br. Dr. 9. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". operativnu zonu. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. rujna u 10:23. bataljuna 3. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. 5120-01-91-1 od 29.Vukovar. PU Vinkovci. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . 1991. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. Vinkovci. 1991. Valpovo. počeo je ustroj novih brigada HV. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. Podravska Slatina. oklopna brigada A • i . 1991. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. 9..823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Zapovijed. Ur. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade. Br. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. 1-29 od 28. Mate Granić. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". Primljeno telefaksom u GS HV 25.1991. 9. odnosno Hrvatsku vojsku. Ur. Br. 511-01-35-31151/1-91 od 28. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Vukovar.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone.. Prema prvoj varijanti. Mari Granicu. SVA MORH-GSHV: GSHV. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. 5 15^3 3. Tovarniku. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. brigada bi se sastojala od 4. Konkretan prijedlog upućen je 2. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. KL 8/91-01/62.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". oklopni bataljun 1. 5120-02-91-42 od 29. bataljuna 109. Slavonska Požega i Orahovica. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. 823 Konvoj je doveo dr. Predložene su dvije varijante brigade.1991. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. br. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. na najugroženijem graničnom pojasu.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. Izvješće. Josip Husar. brigade i 4. 142 Zemljovid br. prema Srbiji". 9.822 U Vukovar je 25. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . Đakovo. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. On je 25. Našice. 9.. Dnevno Izvješće. kao prema prvoj varijanti. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". KL 080-09/91-01/21. Donji Miholjac. Županja.

i 4. br. br. 1119-01/91-01/10. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. 525-123-8 od 1. 204. i 5. 512-06-02-91-34 od 26. 1991. 9. brigadu Đakovo. br.. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. brigade. brigadu Vukovar. Zapovijed. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. Zahtjev za formiranje.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. pov. br. bataljun 109. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. Narodne novine. br. Pov. brigade. za grad i njezine branitelje i 124. 26. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. 1991. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Slavonska Požega i 124. brigade ZNG-a i 63. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. brigade na području općine Slavonska Požega. 10. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br. 4. Vinkovci. što je tada u HV prije bilo pravilo. listopada 1991. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Page 108 . br. Zapovijed. Klasa: Str. DT 801-02/91-01/01. Ur. 4. pov. 525-122-2 od 27. bataljun 108. 9. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. 10. 5120-33-91-2 od 2. te 3. pov. 513-03-1/91 od 2. bataljuna 108. Str.. bataljuna 107. Organizacijsko-formacijska zapovijed. 9. Ostale postrojbe od broja 201. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. 10. Četvrti bataljun 108. Ur. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203.. koja je dan-dva vođena kao 202.. pov. 1991. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201.. 525-119-l/9l' od 25. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske.1991.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. navodi se da je u toku ustroj 124. brigadu Nova Gradiška. 9. brigade ZNG-a. DT 801-02/91-01/01. 113-1 od 25. brigade iz Đakova. 123. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. generala Antona Tusa.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Ur. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. 9. 512-06-02-91-35 od 26. Zapovijed. "R" brigade HV u Vukovaru. br. br. 1991. brigade. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. do 123. Skupštini općine Vukovar. 801-01/91-01/07. 122. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. bataljuna 106. br. 512-06-05-91-26 od 26. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. 9. Str. također su dobile brojeve od 121. 1991. 1991.. 9. brigade i MUP-a. s izuzetkom postrojbi 3. brigada HV.1991. a za njezinu je osnovu određen 3. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. bataljuna 107. 1991. pov.833 Istovremeno je 109. od koji je jedan trebao biti 4. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. Ur. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. 8. br.. 801-01/91-01/07. 202. no rijedak slučaj. brigade. Zapovijed. bataljuna.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. brigade ZNG-a. Ur. Pov. do 203. rujna 1991. Klasa: Str. 9. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. br HV (2/107). brigadu.. 512-06-05-91-26 od 26. s početnom jezgrom od 2. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune.831 Zapovijed je dan kasnije.. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. lokalne krizne štabove. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. Str.829 Osim u buduća zapovjedništva. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. službeno potpisana od ministra obrane. brigadu Hrvatske vojske. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani".1991. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade. Ur. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. Dnevno Izvješće. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. 1991. 1991. br. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Zap. Pripremna borbena zapovijed.. 5120-34-91-2 od 25.

svaka sa šest oruđa.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. br. od kojih je jedan također bio neispravan. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. u 20. br. MJ.. Dopuna borbene zapovijedi. rujna četiri haubice 122 mm.10..1991. 1. Dnevno izvješće.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije.885 Do 27. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. 525-104/91 od 17. 1991.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjed. 1991.. 1991. 9. 11. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina.™ Dragi bataljun 3.. Brojno stanje njezinog 4. pov. 8JI SVAMORH-fond 122. 23/6.. br. pov. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". pov. o. Ur.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . 10. brigade dao je 29. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. Str. Zapovjed.. 11. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. br. 1991. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. jedan protuzračm' top 40 mm. 10. 145 30 mm "Praga".891 Brojno stanje 109. 1991.838 Tražene čete postrojene su 28. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". Zapovijed. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. Podjela naoružanja i municije. 525-123/6 od 29. Borbena zapovjed. Pov.. jedan trocijevni top 20 mm. 525-123-38 od 11. 10. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. pov. 144 Osim pješaštva. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. 9. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. Zimska oprema dobivena je 26. 41 dočasnika i 341 vojnika. br. 1991. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. SVA MORH-GSHV: MORH. br. Str. i 108.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pet gorskih topova 76 mm. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83.. 1991. pov. 2121-06-91-02 od 27. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. dva laka lansera raketa 128 mm. br.. 525-127/14 od 14. 525-124-227 od 23. br. Str. br. Op. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVAMORH-ZOZO: Zap. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. Zapovijed. 9. 512-06-02-91-59 od 29. Izvješće. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. 8J" SVAMORH. Kao i u prethodnom razdoblju. rujna i raspoređena dijelu gardista. također sa šest oruđa. tri protuoklopna topa 76 mm. Br.. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. D.SVAMORH-GSHV: MORH.35. 23. Ur..887 Taj raznovrsni. četiri haubice 105 mm. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi.. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. Op. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. DT 801-02/91-01/01. pov. 1991. 1991. imala je stopostotnu popunu. Izvješće.890 Treća brigada ZNG u svom 2. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. OZ. Str. br. svaka sa šest oruđa. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. od čega devet kalibra 120 mm. 525-124/202 od 16. 525-123-84 od 22. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. OZ Osijek Pov. SVA MORH-ZOGV: Zap.840 Na području Đakova do 27. od čega 26 časnika. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. 512-06-02-91-60 od 29. 1991. DT 801-02/91-01/01. 9. pov. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. a. 1991. 1991. br. br. 525-122-28/91 od 5. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. 10. Str. 525-125-1 od 27. 9. 11. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. četiri ručna bacača tipa RPG. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. 886 SVAMORH-122. RUNTIĆ. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. na upit Zap..9. SVA MORH-109. D. br HV: Zap. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. 525-50-1/91 od 7. 9. bataljun 3. br.. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . br. Izvješće.1991. Page 110 . Zapovjedništvu obrane Vukovara. ZNG.. rujna u 1 sat. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 04-264/1-91 od 7. a snage JNA odbaciti prema istoku.Marinci . 109.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. 14. Bitka za Vukovar. 2-5 od 29. Zap. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. probili su našu obranu u rejonu s. 10. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.Vukovar. Nuštar i Marince. Izvješće. Žankovac . 166. Izvješće. Br. Zapovjedništvu ZNG RH. br ZNG. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . 1991. ZNG. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . br. 1991. br. 1991. ZNG od 30. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Dnevno izvješće. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . Rušitelj ustavnog poretka. 9. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . Pov. Br..898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. 04-208/1-91 od 26. 154 "Neprijateljske OMJ .Vukovar. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci..Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 1991. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Tučena su sela Đeletovci.. 1991. ZNG Vinkovci od 24.Marinci Bogdanovci . 10. 891 SVA MORH. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. Valpova i Našica. Tus i Stipetić. Br. 9. Svoju 2. Marinci. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. 1991. 1991. Pov. 9. Snage 109.Nuštar. 1991. 1991. 9. 9. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. br ZNG. ZNG RH br..Vukovar. Odsijecanje grada moralo se spriječiti.Nuštar . Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru.. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Dostava podataka o osobnoj popuni. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. 9. Cerić. 10. 3. 109.894 odnosno 2. 109.Osijek a 2. 890 B. rujna nastavljen je i 1.1991. listopada.. rujna. Br. 5120-02-91-1 od 23. posebno Bogdanovce. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. Haubice je s jednim od konvoja dr. A MIRKOVIĆ-NAĐ. br ZNG. Izvješće. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj.Cerić. 2121-06-91-02 od 27. Br. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. 109. Otok Tordinci. Krizni štab od 30. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. M. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. 1991.3. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 3.. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. četu 1.Bogdanovci. SVA MORH-109.. BORKOVIĆ. brigada HV 30. rujna 1991. Izvješće. 04-241/1-91 od 3. br. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. 3. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. br. 525-123-1 od 26. 04-264/1-91 od 7. br. 109. 9. br. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. a dostavljen je telefaksom 25. Br. br HV: Zap. ZNG: Zap.

Narodna armija 23. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 04-227/1-91 od 30. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. 9. oklopne brigade. pov. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. Slična. Izvješće. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. Kl. 1992. Pov. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. Mladen MARJANOVIĆ. br HV: Zapovjedništvo 109. Str.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". br. Glavnu zadaću brigade dobio je 2. Ujevokrilni susjed 252.Vukovar. oklopni bataljun.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. oklopni bataljun.. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. SVA MORH-ZOZO: Zap. 895 M. oklopna brigada.5.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . pod razvijenom ratnom zastavom". pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. 1991. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. 1991. Str. 1991.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. 901VSA MORH: Komanda 252. 9. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. 899 SVA MORH-109. 1991. br ZNG... a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . Zapovijed. okbr od 29. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. 13. Narodna armija 28.Negoslavci . pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105. 9. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo.1991. U zapovijedi se ne spominje 1. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. Orolik i Berak 252. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". 9. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. Zapovest za napad.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca.sjeverni dio sela Petrovci . PETROVIĆ. Iza oklopnog bataljuna. Tu činjenicu. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV.Bitka za Vukovar Slakovci. 4. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . oklopni bataljun. 9. 525-123-7/91 od 30. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna.. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. Ur. rujna.900 Iza 3.Negar.1991. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci .Ermenta određen je 3. Za pomoćni pravac Orolik . Operativnoj zoni Osijek. 11.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca.. listopada. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. "Ime koje se pamti po slobodi".Marinci. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. br. Komandi inžb. 11. 1. kao i puta Vukovar . listopada. "Kao nekad. br. shodno situaciji". oklopni bataljun. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . 04-223/1-91 od 30. Narodna armija 2. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. 1991. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. lijevokrilne 3. 9. pov. br ZNG. 109. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. 8/91-01. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. 3. 5120-51-91-1 od 30.Vukovar. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". Usp. 26. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar .Vinkovci. Dnevno izvješće. 5. br. 1991..

nije imala 'tri čiste' da to učini. 10. brigade HV od 1. 166-167. te ušli u selo. 902 "Ti divni ljudi. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . 25... Pored stanovnika. 156 Napad 252. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. pad Petrovaca je. Marinci i s. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. prošh čitavu dubinu od 2. istina. Pov. pgmd. Narodna armija 9. bataljuna 3. MARIJAN. Izvješće. Usp. mladi ratnici". Tordinci.907 Selo je ostalo u okruženju. MARIJAN. ah se njegova obrana uspijela održati. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. 6. deblokira pravac Nuštar . • SVA MORH-3. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. 109. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda... zapovjednik Operativne zone Osijek 1.Vukovar. 511-02-41. samo deo jedinice.Marinci . Narodna armija 22.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci .. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere.906 Jak napad 211. 10. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". pov. Vojska. oklopnog bataljuna 252. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. ali pridata pešadija. 04-229/1-91 od 1. napred na selo Bogdanovce. Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. 1991. " SVA MORH-ZOZO: Zap.30 sati 02. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela. bataljunom.903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. Str./92. 1991.Vukovar 1. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. brigade ZNG-a. To je razvidno iz zapovijedi 1. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". ". postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac .5 km. 199-200. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. prošao gotovo nezamijećen. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. Prijepis kod D. listopada. 851-18 od 4.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. Neprijatelj je uništen iz pokreta".908 Prikaz napada 211. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). 275-277. U članku o ratnom putu 3. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. listopada potpuno je uspio.Marinci .Vidaševac i Lipovača . 1991. hstopada. 1991. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. oklopno-mehaniziranom četom.10. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. brigade ZNG-a: 2. godine". oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. <mrt oklopne brigade. bataljuna 3. 'Vera u ljude i tehniku". Br. Marinci.Bogdanovci . Cerić i s. 12.. Str. 1991. 11. u selu su ostala i dva voda 2. br./ MA od 20. Br. 21. V. Smrt oklopne brigade. 4. Izvješće. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". VRH-USMSP: MUP RH. t'edomir POPOVIĆ. Naređenje. br ZNG. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje.Z. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. 1991. 9. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. 1991.Pačetin. sudeći prema hrvatskim izvješćima.1991. zapis je iz dnevnog izvješća 109. gdje im se suprostavljaju naše snage".. PU Bjelovar. Tek podatak. Zapovjedio je 109.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. 10.Bršadin. br ZNG. 10. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. Angažovan je. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. Policijska stanica Grubišno Polje. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. D. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. br. 525-123-11/91 od 1. Službena zabilješka. Dnevno operativno izvješće. 1992. 04-229/1-91 od 1. iz pravca sela Petrovci. 1992.. 109. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci.901 Loš dan za 109. 37. ojačan četom 3. 11.

525-124/19-91 [od 1. Op. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. Kl. 1991. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš.914 Pored napadnih zadaća. 7. hstopada na Nuštar. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.918 U toku 3. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama.]. Prihvat borbene tehnike.. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. Zahtjev za popunu sredstvima. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. 1991. SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10. br. pov. Str. Str. no prodor u selo nije joj uspio. 525-122-7/91 od i.919 U reportaži o 3. 525-122-4/91 od 1.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. šumama i područjima razmještaja Armije. 10. 81/91-02/02. 10. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 10. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. SVA MORH-ZOZO: GSHV.10. 6. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. Str. Ur.. 81/91-02/2. 1991. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. 158 nuštar.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. pov. 10. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 525-6-122 od 1. u 00:22. 525-123-9 od 1. br. br ZNG. 1991. Dnevno izvješće. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovce i Cerić napala je 3. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. 10. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. Str. Str. 109. 5120-26-91-2 od 2. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". 10.. 04-233/1-91 od 2. oklopna brigada JNA 2. Izvješće. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. Str. Borbena zapovijed br. Obavijest. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. 1991. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. Upućivanje borbene tehnike. 10. 525-6-122 od 1. br.920 Jak napad izvela je i 252. 1991. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. brigada HV. pov. 525-123-7/91 od 30. br. 7. 8. brigade HV i organizirala njegovu obranu. pov. br.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". a potom ovladaju selima Tordinci. br. na uskim prolazima.1991. 1991. Ur..918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. hstopada. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. osobito na području oko naseljenih mjesta. Borbena zapovijed. Kl. Mlaka Antinska i Antin. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. koji su u jutro 2. Pov. Upućivanje borbene tehnike. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109... Str. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar .. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. 5120-26-91-02 od 1. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. oklopnim bataljunom 1. pov. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. pov.10... kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. Op. Br. proleterske gardijske mehanizirane brigade. br. 1991. Borbena zapovijed br. pov. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. 525-123-13 od 2. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. Nakon povlačenja dijelova 109.. br. 10. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. pov. Ono je 30. Borbena zapovijed.915 Izvršavajući zapovijed 109. Str. Prihvat oklopništva organizirala je 109. br. br. Dnevno Page 113 . 1991.

Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. Dnevno Izvješće.10. pov. podstožernim i logističkim dijelovima. br HV: Zapovjedništvo 109. 525-124-25/91 od 2. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 109. br. 3. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. 10. 1991. 10. br. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. pov. pov. brigade HV. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-124-27 od 2. Izvješće. 1991. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. brigade HV. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. 10. koje su bile na osobito važnim pravcima. D. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci .Vukovar". 920 D.. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. 1991.10. 10. tvrđeno i za selo Korođ. hstopada.Vukovar. 10. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. bataljuna 3. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. Str. također netočno. 10. Isto je. br ZNG. 525-123-13 od 2. 1991. Izvješće. Snage 109. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. brigadi ZNG-a. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. Dnevno operativno izvješće. kao što je to bila 109. brigada ZNG). kao što je to bio slučaj sa 108. Str. 525-123-16 od 3. Zapovjedništvo 109. 1991. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. br. 10. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. 1991. pov. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. 1991. 1991. Izvješće. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. Dnevno operativno izvješće.. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. 109. SVAMORH-ZOZO: Zap. 8. 04-233/1-91 od 2. Br. iako s zakašnjenjem. 525-123-16 od 3. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. br ZNG. GLIŠIĆ. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. Bitka za Vukovar. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. Glavnina 63. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . Str. bat ZNG od 6. 142-143. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. 04-246/1-91 od 4. 1991. brigade ZNG-a. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". Izvješće. 160 Četa 3. pov.Bogdanovci . br ZNG. 21. Izvješće.. Str. Str. koje je. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. Page 114 . kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. S četom je stigao samo jedan časnik. Armija je potpuno ovladala Cerićem. 10. br. Narodna armija 19. Ti drvni ljudi. 1991. brigade ZNG iz Karadžićeva.. pov. Br. br ZNG. 525-123-16/91 od 3. stizalo. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu. 04-240/1-91 od 3. 1991. Pored obrane. br. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Br. pov. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. Zaduženo je za prihvat.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. SVAMORH-109. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 04-240/1-91 od 3. M. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". 1991. 12. 1991.. Četa 3.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.10. br. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. "Nema mira u Mirkovcima". Izvješće. Str.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. 109. br. A MIRKOVIĆ-NAD. mladi ratnici". Dnevno operativno Izvješće.1991.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara.. u rajonu Osijek i Baranja. RUNTIĆ. Br. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. 109. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Zapovijed. 04-233/1-91 od 2.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. Str. br. pov. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. 525-123-13 od 2. Str. br ZNG.. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. brigada. 10. Narodna armija. Prihvat oklopnih sredstava i posada. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto.Bitka za Vukovar izvješće. 22.1991.

Str. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ".934 Na izmaku 3. br. 04-246/1-91 od 4. br HV: Zapovjedništvo 109.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. 04/338 od 3. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti.. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. No. br ZNG. Izvješće. Str. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. 161 da se četa 109.Henrikovci. 525-123-16 od 3. 10. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Negoslavaca i Mirkovaca.. pov. a u Jarmim su poginule tri osobe. 10. Dnevno operativno izvješće. Armija se nije ograničila samo na obranu. Ona je u jutro 4. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. 1991. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika.937 Tijekom dana. 10. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. 10.938 Oklopno-mehanizirana četa 109. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. 525-123-16 od 3. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. 525-124-34 od 6. 525-123-16 od 3. br. Str. pov./4.. br. od čega četvorica pohcajaca. br. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte.933 S kakvim se na izgled banalnim.. brigade HV je 4. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30.929 Zapovjednik čete. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. br. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. hstopada bili su još u gorem stanju. 10. 1991. Str. 1991. 4. Poduzete su mjere da se postrojba sredi.. pov. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 1991. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. 10.. bataljuna 3. Page 115 . pov. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". nego je i napadala... Svi su bili bez topovskih zatvarača. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca. Presjek situacije. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. Vukovar i Županju. listopada izbila u područje Vidovac . Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. Str. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. pov. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. brigade ZNG-a u Nuštru. listopada. br. Podatke o artiljeriji traži.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije.936 U noći 3. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. bataljuna 3. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića.931 Zapovjedništvo 109. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. 1991. 1991.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. Dnevno operativno izvješće. brigade HV i 2. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. koje bi taj problem napokon riješilo. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 932 SVAMORH-109. Pov.

oklopnu brigadu. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-18 od 4. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. Str. br. 10.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. Vukovar i Županju. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. br. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. a 1. Br. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. dobio je u zadaću odred "Lepenica". uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. Str. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. Baranju i Zapadni Srem. 1991. 1991.. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. 04-252/1-91 od 4. Str. Izvanredni izvještaj. Str. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. i pomoćnu. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. br. 10. Obranu Mirkovaca. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. Izvanredni izvještaj. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 252. pov.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. Str.. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. 1991. br ZNG.. Presljek situacije. pov. 04-252/1-91 od 4. Nadzor drugoga dijela prometnice. pov. za potporu i protuoklopnu borbu. 109. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . proboj koridora.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. 1991. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. Dnevno operativno izvješće. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. 525-123-17 od 4. 525-123-18 od 4. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. 10. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". Br.. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. 10. 109. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci .Orolik. 1991. pov. no nisu se uklapala u napore Armije. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. Dnevno operativno izvješće. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. S desnim susjedom. 10. 525-123-17 od 4. 1991. Izvješće. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. odnosno apsolutno podcjenjivanje. br. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. 10. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . Izvješće. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. u kojem je imala oklopni bataljun.. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 162 Divizijsko topništvo. 04/338 od 3. 1991. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. pov. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. ah je u toku dana i izbačena iz njega. osigurati bok na pravcu Vinkovci . br. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'.940 U toku dana zapovjednik 1. 10. br ZNG. Njezina Velika Narodna Skupština 9. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. bilo oko 11 posto. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. MORH-ZOZO: ZOSISB.

U dnevnom izvješću 109. brigade ZNG-a. 10. Page 117 . Henrikovci . bataljuna iz Županje. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1991.. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . 525-123-20 od 5. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem.Vukovar. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova.. iako to nije izričito rečeno. upozoravajući da su u blokadi.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Prijavila je uništenje pet tenkova. Br. br. 2. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 1991. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima.1991. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". 109. 109. 12. 10. Gaboš i Ostrovo. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . koja ih je u jednom trenutku. 10. Br. 20-21. osvajanja s. br ZNG. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. pov.. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. 10.. 1991. OZ HV za borbu br. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. 525-123-21 od 5. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. uspjela je odbiti napad. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. Naređenje. 5. 19. pored znanja i hrabrosti. bez vode. Str. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 1 OT. čime su "oslabili obranu snaga 109. Str. listopada. glavninom treće i tri puka potpore. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". 1991. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. vodova Cerić i Marinci. ojačanog voda Nuštar. Nuštar". 525-122-11 od 5. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. br. Pov. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3.. 109. 10. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". Naređenje artiljeriji 1.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Marinci i spajanja s našim snagama u s. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar . s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109.Vukovar . 10.. pov.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. Str. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. 1991. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.s. 10. Br. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. treba imati i ratne sreće. Za daljnje borbe. pov. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. samostalnog bataljuna. brigadi važan problem nastao je 5. Izvješće. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. 851-18 od 4. napustila". br. pov. br ZNG. Snage po dubini pravca Vinkovci . u rejonu Vinkovci . koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. nije bilo.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. 10.Šid.1991. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . ojačan tenkovskom četom i pješadijom.947 Neuspjeh 252. Nuštar.. 1991. Bogdanovci". brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. Dnevno izvješće. listopada. listopada počeo napad "agresora na s. brigade HV.. . uništile 5 tenkova./5. Str. bataljuna 3. br. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9.. brigade HV. brigade HV.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. Dnevno izvješće. struje.950 Zahtjev Zapovjedništva 109.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". 04-255/1-91 od 5. 109. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. izvješće. 109.s. naglašeno je u izvješću. bataljuna 3. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 1991. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. Zapovjedništvu ZNG. 'Tako je to u ratu. br. Cerić s. 04-253/1-91 od 5. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". oklopne brigade JNA na Nuštar. Nuštra".. 525-123-21 od 5. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. pri napadu na Nuštar. kao ni u toku dana. Str.. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. pgmd. br ZNG. br. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. 1991. samostalnog bataljuna i 3. 04-260/1-91 od 6.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. 10.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. 10.

815-01-91-01/58. 10. br. 525-122-11 od 5. 184. 525-123-21 od 5. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-124-33 od 5.. pov. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109... 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB... Naređenje artiljeriji 1. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. bataljuna 3. 2.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. br. Vinkovci/Osijek 1992. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a njihovo je stajalište Page 118 . ZOSISB.. 1991. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Str. 109. 16. br. bat ZNG od 6. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". Str. 1991. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. br ZNG. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni.. pov. Bataljun je 3. posebno u borbi. 1991... 17. na putu". Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. brigadi. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. pov. Str. POPOVIĆ. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. Ur. OZ HV za borbu br. Kl.. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. 10.956 Skupina je podređena 109. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". listopada u 11:15. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. 525-123-23 od 6.Vukovar status kvo". Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. 10. Mladen KEVO. Izvješće. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude.Bitka za Vukovar 948 R. 10. Dnevno izvješće. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere .954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. 1991. Dario HEĆIMOVIĆ. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao.958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. 1991. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. 1991..957 U toku noći 576. 1991. pov. Izvješće. 63. s.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3.952 Zapovjednik 3. Str. 10.Vukovar". 10.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. bataljon. pov. Izvješće je primljeno telefaksom 6. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka".. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. Str. 3. Izvješće. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG.. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". 10. "Između zatišja i opreza". 1.. Krizni štab. 525-123-25 od 6. 525-123-23 od 6. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. 10. 1991. Str. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Zapovjedniku 63. 1991. Narodna armija. 165 na različite načine. br. br. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 525-123-22 od 6. 1991. pov. 1992. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. br. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama.. Str. Br. br. 949 U središtu Nuštra. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. pov. ZOSISB.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . br. 2212-01-01-91-1 od 4. 04-255/1-91 od 5. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci .

963 Sa svoje strane. prema hrvatskoj procjeni. pov. 1991. 525-123-23 od 6. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Ur. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. 5120-01/22-91-1 od 7. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. br. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. 1991. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". Izvješće. br. partizanska brigada R divizijun 1. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. 109. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. pov. Str. 10.. br. Str. 525-123-25 od 6. 1991. Str. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. 10. 10. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. br. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine.. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. Vanredno izvješće.. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 10. pov. br. 525-123-26 od 7. 1991. Prijepis telefaksa primljenog 7. br. Pogođena je i pekara.. Izvješće.. 3.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. brZNG. SVA MORH-ZOZO: Zap.. 525-124-14/91 od 7. 525-123-27 od 7. 10. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 1991. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. ranivši pri tome osam osoba. 1991. Kl. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. 6 18 18. 14. Str. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. Bricina Bunara i Kudeljare. HV od 7. Br. pov. listopada u 10:05. bilo osam tenkova M-84. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. br. dvije jurišne skupine. mi SVA MORH-ZOZO: Zap.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. Borbena zapovjed Op. pošta i DIK Spačva. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. 1. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. 10. bataljuna 3. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. 04-260/1-91 od 6. 114-04/91-02/01. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. 1991. pov. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. Izvješće. brigade ZNG-a. oklopna brigada. Str. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. laki artiljerijski puk PVO _J. br. na koje se čvrsto ukopala 252. 10. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. 1991. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. pov. Izvješće.

Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. Str..SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-122-16 od 8. Jedan od njih. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca.. bataljun 109. osiguranje probijenog puta.Marinci . nisam mogao da ih uvjerim". Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. Nakon izvršene zadaće 3. 1991. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. a potom u jutro 8. hstopada. Str. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo... protekla je kao potpuni fijasko. Zapovjedništvu OZ Osijek. spremno da krene. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. 04/338 od 3. br. bataljuna 3. brigade HV R ^X]iQ9 1. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . 16. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". brigade HV i 2. 10. bataljun dobivao je novu obvezu.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. 1991. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. 1991. brigade I da krenu. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 16. Vukovar i Županju. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. listopada. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio".se7 Navečer 7. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". pov. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . br.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. to je trebalo značiti da put Marinci . U odnosu na zadatak i broj ljudi. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke. pov. 109. Izvješće. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljun. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. 10. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-28/91 od 8. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. 10. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. Bršadin i šume Dergaj.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. HV od 8. listopada nije napravljen. pov.zahvat Page 120 . listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima".Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. To je bila zadaća 4. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . Stoga je u "toku noći . listopada napasti pravcem Nuštar . Izvješće.35 sati. 2/3. 10. brigade HV. br. o čemu nije vođeno računa.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. 167 Pomak koji je očekivan 8.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. doduše netočno. br. Njih se trebalo i sudski goniti. bataljuna (bez čete) 107. bataljuna. 525-122-16 od 8. brigade HV. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . br.970 Noć 7/8. br. 1991. Očekivano pojačanje 3. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. brigade. Str. kojeg se u jutro 9. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3. Borbena zapovijed Op. "".973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. morao sam odustati od akcije". listopada u 00:57. 1991. HV.. br.Bogdanovci . 3. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. Izvješće je primljeno 8. br. zapovjednik 109.Bogdanovci . dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". od koje se mnogo očekivalo. br. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. Borbena zapovijed Op. koji je bio spreman da krene. 10. Presjek situacije. Str.

nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. Zbog toga je bataljun 107. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. Izvješće. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. rujna 1991. 9. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. pov.982 Page 121 . 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. kao i generala Kadijevića. sati ujutro 9. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 432-434. 1991. Str. 970 B. Bilo je više razloga za to. 10. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 1991. 1991. 1991. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. br. hstopada. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4.981 Sastanak od 8. 394. odnosno veliku mobilizaciju. brigade HV ojačan s dva tenka. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. hstopada 1991. 17. 525-122-17/91 od 8. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. 1991.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. Punomoć. Kretanje oficira. 446-448. Borbena zapovijed Op. Str. 391-392. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. strujom i plinom. 2002. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". Beograd. 525-123-29/91 od 8. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. brigade HV. Tuđmana i Miloševića. a glavni kočničar bila je Armija.1991.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. br. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. trebalo je biti potpuno slobodno. o embargu na oružje SFRJ. listopada dogovorili prekid vatre... civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima.Vukovar. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati.. 10.. 977 ISTI. Vojnoizdavaćki zavod. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. JOVIĆ. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. pov. i izvan vojnih objekata. Bataljun je do 5. Lici i području Dubrovnika. Poslednji dani SFRJ. hstopada 1991. 168 10. br. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8.. 451-452. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku.10. 10. a za veće pothvate.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

pov. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. Ur. brigade HV. 109. popune i osposobljenosti".987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1.željeznička postaja . listopada.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. 1991.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine.. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja. 1991. 9. brigade. Vukovar nije deblokiran ni 9. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. listopada 1991. uključujući i prostor" oko Iloka. 7. Zapovijed. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. 1991.. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. "Zakon o obrani". Zapovijed je dostavljena i 124. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". 468.. 10. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. Ur.. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena./9. br. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". Njezin 2. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. br.989 Ni stanje u dijelovima 3. 5120-01/20-91-1 od 9. 1991. 20.00. pov. Str. bataljuna 3. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. jer je pravac Nuštar .30 sati". pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. 525-123-31 od 9. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar. 10. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. Str. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek.00 do 7.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. 1991. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. brigada HV. 10. to jest za razdoblje od 19. 1991. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . odnosno 67 gardista što ga. Dotadašnji zapovjednik 109. brigade.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage".988 Pospremanje Zapovjedništva 109. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. br. br. brigade ZNG-a. Sabor Republike Hrvatske. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . Kl. 800-01/91-04/22 od 8. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. Noć 8.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. Uz pristiglu skupinu 3. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. Borbena zapovijed Op. listopada. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. 512-03-91-1 od 8. 525-122-18 od 9. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. listopada. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 112 je bilo na bolovanju. 18. 10. Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. Izvješće. Narodne no\ine. 8. 1991. osim u dijelu zapadne Slavonije. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . bataljuna 107. Za podršku 109. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. brigade ZNG-a nije bilo bolje. kako su nazivane snage pobunjenih Srba..985 Usprkos velikim očekivanjima. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. 10. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar".Vukovar.Bršadin . da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena".

pa je za Đakovo u 21. od 9. Zapovjednik brigade 9. hstopada stigla je iz Zagreba. "Branićemo samo Varaždin. od 9. uz sva ojačanja ne raspolažu". 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-32/91 od 9. ZNG od 9. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 3. listopada u organizaciji 1. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. 3.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. 1991. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. 1991. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. Zap. 10. 10.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. 3. obrazloženje je odbijanja. 525-126/8 zapovjednika 1. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. 10. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. br. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. pov. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. s kojom. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo.. 1994./10. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. listopada stigla u Nuštar. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. gdje su sinovi faiikcionera". Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. Izvješće. OZ Osijek od 10. 3.). 525-123-32/91 od 9. 10. 10. 1991.992 Ostalo ljudstvo. listopada kad je povučena u \ araždin. brigade ZNG-a bih su javni. br. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. Str. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. br. 10. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. 1991.990 Objašnjenje zapovjednika 3. Str. D. SVA MORH-ZOZO: Zap. Nakon dolaska druge čete. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. o. 1991.. mehanizirane brigade. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. Varaždin. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigada Hrvatske vojske.Bitka za Vukovar koriste bespravno". Zapovjedništvo 104. 21 vojnik. brigade HV koja je 6. većina. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. OZ Osijek od 9. stanje se poboljšalo.. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. U Nuštru je bila do 16. a dolazak se očekivao u noći 9. oklopne brigade. 23-24. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. "R" brigade Hrvatske vojske. 1991. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. 104. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. Prema njegovoj ocjeni. Zidine i Henrikovci. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". kao ni odlazak. Izvješće o stanju. bat. Dnevno izvješće. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. odbila je krenuti za Đakovo. Izvješće. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. M. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. a. HV od 9. br. 525-126/9 zapovjednika 1. Izvješće. 1991. 10. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. brig. Dva uzvišenja pred selom. SVA MORH-ZOZO: ZNG. pov. 10. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. U tome je prednjačila četa iz Županje. Od 30 vojnika i jednog časnika. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. brigada ZNG. br. 3. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. mehanizirane brigade Varaždin. jer se jedna pokvarila. mehanizirane brigade.

1991.10. 1991. Izvješće. Izvješće. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. Zapovjedništvo. savladati otporne točke JA i četnika".998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. god. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. 1991. listopada. 01-52/8-1991 od 9. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. 1991. Zapovjed. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. br.. 10. municije i drugih borbenih materijala. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima.Bogdanovci .1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. na ostalom području slavonske bojišnice 10.]. 10.1991. OZ od 9. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. 10./11. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci .. i Belišća. br. 1991. Iz njega je Operativnoj zoni 10. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. 8/91-01/94.10. pomoćnik ministra rada. 1991. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV.. br. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. što je bila zadaća prvog reda. Str. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. mbr. KL 804-01/91-03/30...Marinci . Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. 1991. br. SVA MORH-GSHV: 1. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". Str. 10. 5120-01-91-1 od 10. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. Ur. koje je Hrvatska vojska poštivala. brigade HV. 5120-01-91 [od 10. Ur. "prvenstveno Vukovaru". U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. 1991. pov. 525-123-32/91 od 9. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. 1991. Zapovjed.1003 Zapovjedništvo 109. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. Pov. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". 10. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA. 1. SVA MORH-ZOZO: Zap. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. brigada očekivala u toku dana. Preraspodjele borbene tehnike.. Izvješće.. br. 5120-02-91-1 od 9. Izvješće. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". br. Ur. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. Obveza 109. 172 11.. Zapovijed.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". SVA MORH-ZOZO: GS HV. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. mbr. Ur. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. 525-123-32/91 od 9. br. 1991. br. Pov. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru. 10. 01-52/9-1991 od 10.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. socijalne skrbi i obitelji. 10. listopada.Vukovar. KL 804-01/91-03/23. 10. pov. Kl. 5120-01-91-1 od 10. 10. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. No nju je tek trebalo postrojiti.1000 Konvoj je prijepodne 10.

bataljun 3. 10. Izvješće. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 10. Str. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. br. brigadi. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. 1991. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. Str. 173 Napad 109.. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . listopada Zapovjednik 109. bataljuna 3.Bogdanovcl. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. brigada ZNG-a. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. Izvješće. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. 1991. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. 04-284/1-91 od 10. brigade ZNG-a. brigade od 40 ljudi. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. 525-124-50 od 10. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm.Nuštar . Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.Vidovac jedna tenkovska četa. Str. 10. brigade ZNG-a da krene u napad. pov. Izvješće. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. listopada. Str. Izvješće. 525-123-36 od 10. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. brigadi HV. 1991.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Do 4 sata 11. br. br ZNG.. Str. 10. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. 525-123-36 od 10. pov. m SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjednik 109. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće./11.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. pov.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. Str. 1991. pov. Zapovjedništvo 109. 1991. 10. 1991. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. 1991.Zidine . 525-123-36 od 10. 10. 525-123-36 od 10. Zapovjednik 109. br. Pov./11. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3.1012 Osim nje. brigade HV trebala je osigurati 3. Oko ponoći 10. 10.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. pov. bataljuna 3. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. bataljuna 3.. brHV. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . Načelniku Policijske uprave Vinkovci.rijeka Vuka . Str. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . bataljun 3. br. 10.. listopada odredilo je ojačanu četu 122. brigade HV planiralo je dopodne 11. 1991. 525-123-36 od 10. pov.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". br./11.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2.1009 Zapovjedništvo 109. 525-122-19/91 od 10. br. Pačetin i Bršadin.Lug. Page 125 . brigade HV. br.Marinci .. Izvješće.1013 U noći 10711.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. M. br.. 1991.10. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. 10. 525-123-34/91 od 10. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva.. Kao i u 109. Zapovjedniku 109.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. samostalnu četu 109. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. četiri haubice 122 mm. Četa se ujutro 11. i četi 3. o. m. a crtu Ekonomija Henrikovci .). 109. D. što je ujedno bila i posljednja pričuva.. po dubini Marinci. brigade ZNG-a. 19. Nepotpuni 3. četu svog 3. 10. Br. Borbena zapovijed Op. a..

gdje mu je bilo pripremno područje. Borbena zapovijed Op. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti... 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području".1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. listopada 1991. i 11. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. 1991. 1991. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". pov. Br. "što je narušilo borbeni poredak. 04-281/1-91 od 10. Zap. listopada.. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat.1014 Zapovjednik 3.10..Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. br ZNG od 11. 525-123-38 od 11. pov. br. 525-122-20 od 10. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. pov.Đakovo . 175 "Angažirati sve raspoložive snage .1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. 1991. br ZNG od 11. Marinci. Zbog toga je i 108. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". br.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. a težišno na području Vukovara./11. Izvješće. 10. 1991. Nakon odbijanja Page 126 . pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10.. Izvješće. Str. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.Novska . pov. 20. 04-284/1-91 od 10. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara.. Zapovjed. 174 nadomjestiti dijelovima 3. Izvješće. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. 10. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. 1991.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. OZ Osijek. Str. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. 10. Zapovjednik 109.Sisak . Izvješće. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. br ZNG.. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. brigade HV. 525-123-38 od 11. br. bataljuna iste brigade. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. 10..1018 Istog dana u Zagrebu su. Br. br. 1991. listopada poslati u Vinkovce. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu..1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske. br HV: Zap. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109.1017 Glavni stožer HV 10. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . ustrojene. 10. Str. 109. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1013 SVA MORH-109. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. 525-123-36 od 10. 109. zato neopozivo podnosim ostavku.1022 Vukovar je topnički granatiran.Jasenovac .. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. br.. br ZNG. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 10. 10. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. 1991.

Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . br. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. koji se pri okretanju zaglavio u blato. br. 1991. 1991. 21.1038 Page 127 . napisao da se "unatoč potpunoj blokadi.. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. br. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar.. Ur.10. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. 10.55. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. Borbeno djelovanje. 10. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. listopada Dedaković . 810-03-91-01/01. Ur.. 1991.. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. 1991. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. Str. pov. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. Izvješće.. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 2121-06-91-80 od 11. Ur. 04-281/1-91 od 10.. 525-123/40-91 od 11. 10. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. 10.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. 1991. 1991. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava.. 1991. 10. br. Zapovjedništvo 109. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". Zapovjed. Ur. Zapovjedništvo predao Borkoviću. 11. br. br HV: Zap. br ZNG. Br. Zapovjed. Izvješće.. brigade HV. Iza njega je ostao jedan šleper. 5120-52-91-1.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. KL 833-05/91-03. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje.1991. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. 109. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. "Mnogi su. Ur.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. neupućeni ili nedobronamjerni... 1025 SVA MORH-fond 122. Br.. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106.. 1991. br. listopada dočekao u Vinkovcima. Borbena zapovijed Op.1025 Četa 3. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". Ur. 1991. Str.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. brigade HV: Zap. 1991.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju.. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. Zabllješka o Javljanju dr. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. 5120-30-91-27 od 10. no nisu znali ni kada ni kako". br. Kl. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". poput duha pojavljuje u Vinkovcima".1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. pov.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. br. bataljuna 109. 5120-01-91-2 od 11. 176 nuštarskiTANKISTA . 10. br. 11. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . 1020 SVA MORH-109. 10.. listopada 1991.14 Glavni stožer. Obavještajna informacija. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. br. Str. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. 10. Izvještaj Evropske promatračke misije. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. 1991. RCO. listopada. 10.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . listopad 1991. 8/91-01/102. 1991. br. Dnevno izvješće. 5120-01-91-1 od 10. 109. br HV od U.. listopada u 13. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. brigade ZNG-a. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. pov. 525-122-21 od 11.. 10. 5120-01-91-1 od 10. 122. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". 525-123-38 od 11.. KL 8/91-01/101. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. 10. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. 10. 2196-01-91-1 od 10. a u 18.

10. 81. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17.33 M. A MlTđCOVTĆ-NAĐ.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. Zapovijed. 16. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. br.1042 Na prijelazu 12. od 08. 1991. godine". listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. i 124. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. Vjesnik 6. CO. 08-2935/1-91. 186. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". od 08. 11. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. 185. 1031 A TUS.15 sati/". 10. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. koji ni 12. Vinkovci. 109. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. 222./12. 200 dragovoljaca iz Zagreba. listopada nije prošao do Vukovara.1991. Ur. Bitka za Vukovar. CO.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". 1997. 1991. 52. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. brigadi HV. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". koliko i nerazumljiva.Vinkovci. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. brigade ZNG-a. D. Br. 1991. Slobodni tjednik 31. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. 1030 M. 10. A MIRKOVIĆ-NAD. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. prijetnja: "Sijena' više nema. 10.1037 Plan proboja. 188. brigadi ZNG. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". Izvješće za dan 11./13. listopada protekla je u Vinkovcima mirno. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. kao i MUP-u RH.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. Zapovijed je dostavljena i 1. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. Nacional 5. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". D. RUNTIĆ. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste".30 Page 128 . Konstatirajući da se tijekom 10. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. RUNTIĆ. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. listopada. 8. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. do 18 sati. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. Do 16. 1035 Dražen RAJKCMĆ. DEDAKOVIĆ-JASTREB. i ništa manje dramatična. 08-2935/1-91. 11. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. do 18 sati. 12-13.Vukovar. 5120-01-91-1 od 11.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba.1040 Noć 11. 1991. i 11. Bitka za Vukovar. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. 12.40 Iz grada. Br. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. Izvješće za dan 11. za razliku od prethodnih dana.

pov. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod.. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. u 19. br. 5120-01-91-1 od 12. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. bataljuna sa sredstvima potpore.. br. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. SVA MORH-ZOZO: Zap. Ur. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. bataljun 3. PO. 10..41. Izvješće. 525-123-101/91 od 13. 10. bataljuna 3. smještaj i davanje zadaća 109. Zapovjedništvu OZ Osijek. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. razgovor od 12.. br. 10. 1991. Ojačana četa 3. 10. 1991. Snage Iz dva bataljuna 3. OZ. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. bataljun 3. br. i 3. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar. 179 Kod Vinkovaca je 12. br. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. 10. Str..1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. 10.. br HV.. Str. Str.21. Izvješće. br. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. 1991. brigade HV u Vinkovcima. brigade ZNG-a. 10. 1. pov. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. Page 129 .. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. Od Zapovjedništva 3.1052 Dolaskom još jedne čete 3. SVA MORH-ZOZO: Zap.59. 525-123-101/91 od 13. 1. OZ. pov.1991. bataljuna 3. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. HV.. 1991. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. 10.1051 Osim za 3. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. Zapov. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. Izvješće. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. Str. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. brigade HV. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 3. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 10. 10. 804-01/91-03/39. 04-297/1-91 od 12. 2. 1991. 122. 1991. br. 525-123-42 od 12. postrojba PU Slavonski Brod 70. po jedna četa 106. Ur. br.1991. Br. 525-123-46 od 12.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. Dnevno borbeno izvješće.10. Dnevno borbeno izvješće. Pregled situacije. 1991. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 525-123-42 od 12.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. Primljeno kao telefaks 10. Zap. 109. Osijeka. Str.00 sati. pov. 10 tenkova. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. 1991. Klasa 8/91-01/101. 1991. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. 1991. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 525-123-42 od 12. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada u 22. brigade ZNG-a. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. Izvješće. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba.Mirkovci u područje Kamenica.27. br. pov. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. Đakova i Zagreba. br. Str.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. Izvješće. br.. 10. hstopada. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. 525-13/91 od 12. listopada u 22.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. Str. Str. i 124. oklopno-mehanizirana četa 109. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. 5120-03-91 od 12. pov. Primljeno u Osijeku u 10. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991.. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 10. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. 1991. Dopisano ispod izvješća od 19. 525-123-45 od 12. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. brigade HV..30. 525-123-45 od 12. pov. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. one to nisu bile. 10.

525-1/91 od 13. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. 1. br. pov. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . pov. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. 1991. OZ. Str.. 525-123-54 od 14. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1. 10. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. 108. 23/1. Naši tenkovi došli su do Nuštra. Izvješće. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-101/91 od 13. 1. hstopada. Str.. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap.Ivanovački atar . pov. zbog čega su se teže palila. br. 1. Dnevno borbeno izvješće. Br. 1991. Marince. 10. U idućoj etapi zadaće. br.Zlatara -Grabovo. Str. Str. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . 58-10/91 od 12. pov. 1991. 10.. br.. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-300/1-91 od 12. br. 10. br. OZ..Ermenta . 23/2.1991. 525-123-218 od 29. pov. . Ocjena stanja na području Vinkovci. br. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. 109. 1991.1053 Bataljun. Dopuna borbene zapovjedi Op. Županja i Vukovar. 525-107/91 od 15. Dopuna borbene zapovjedi Op. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. Str. 10. br. Str. 10. Dnevno borbeno izvješće. 10. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. br HV Br. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. 1. br. Podaci o oklopnim m/v. bataljunom 1. SVA MORH-fond 108. SVA MORH-ZOZO: Zap. bez jedne čete.. br HV: Zap. br. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. 10. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 1991. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. 1.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV .1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. te su posade dva tenka pobjegle. 10... 525-123-101/91 od 13. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. godine. pov. Dnevno borbeno izvješće. OZ. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s. odužio. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. pov.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. 1991. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. Antiteroristička jedinica od 13. 1991. Dnevno borbeno izvješće. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. 1991. 1991.30 sati 13. brigade ZNG-a. br.. 525-123-102/91 od 14. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.11. 1991. br. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. 1991. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. OZ. 10. br. 10. 23/1.. 525-123-101/91 od 13. OZ. Marinci i Cerić. Str. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. OZ. pov. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. 1991. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca.. listopada. 10. OZ. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". Str. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'. br. Ostatak je došao 14. 180 zapovijedi. 1991. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. a dva su se tenka povukla dublje u selo.. Str.. 10. 525-16/91 od 13. OZ. 525-14/91 od 12. Izvješće.Balintovac . pov. Napad je počeo u 5.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. Pravac djelovanja bio je Cerić . 1991. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca.. 525-14/91 od 12. pov.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. U Izvješću 109. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. hstopada. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. 1.. 1. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću.. pov..Rastovački atar .

17. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. br. 106. dragovoljci iz Zagreba. Pojačanja. nisu imale naputke gdje. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno.10. poginula su joj tri pripadnika.. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. HV. 1. 1. MUP je dao sve od sebe.1991. 10. postrojbe su napuštale postav.. res sva MORH-GSHV: MUP. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. poslao je ATJ Lučko. 10. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. Dnevno borbeno izvješće. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. Str. najbolje što je imao. br ZNG. i 109. pov. Narodna armija. br. Antiteroristićka jedinica od 13. bez spomena ikakvih problema. 10. 1991. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. pov. lm Isto. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. Narodna armija.. kako i kada da djeluju. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. 1991. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima.. Izvješće. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. 525-123-101/91 od 13.1991. 1992. pov. 1991. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. br. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ.. 04-302/1-91 od 13. br. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. odnosno HV-a.1063 Za razliku od ZNG-a. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. Do siječnja 1992. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. I gubici tehnike bili su vrlo veliki.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. OZ. br. a ne u zajednički napad". relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. 182 klin. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. brigade HV. 16. 11. koje su se kretale u prvom postroju. i 70 pripadnika Page 131 . a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. SPASOJEVIĆ. 1. Izvješće. 10. bataljunom 1. OZ. 1991. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. Benkt Kullgard. Br. 13. "Primer odanosti i hrabrosti". godine. U potpisu Michel Legrain. 1991. od čega su dva potpuno uništena. 1061 D.1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". Opis proboja krajnje je herojski.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). Str. Str. brigade. Isti je slučaj i sa 5. 525-123-101/91 od 13. 525-123/52-91 od 13.1060 U borbi za Marince 252. brigade HV {Žuti mravi). Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. 1991. 109. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. 122. 2. Dnevno borbeno izvješće. "Između zatišja i opreza". br. 10. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. iz Osijeka.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. 10. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. iz stroja je izbačeno pet tenkova.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki.

1991. Vjesnik 17. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. hstopada u tom selu. U prosincu 1991. A MLRKOVIĆ-NAĐ. 5. 22. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. oklopne brigade JNA u Marince. Andrea LATINOVIĆ. red partije". iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. 183 o napad zaustavljen. gdje se vodi boj.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. 1991. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska".1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. 1997. "Ponos i stid zbog Vukovara". prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. "Red vojske. 1996. 80-81. listopada piše da Page 132 . 3. Jutarnji list.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. 11. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. za prekid optužuje predsjednika Republike.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. 11. Nedjeljni Vjesnik 1. mi Anton TUS. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. 27.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. 30. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. br. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. 5. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". [HINA].1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. 9. i«* a_ rpus. 17. Bitka za Vukovar. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 11. kao i Ministarstvu obrane. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. JVovJ TJsf. Str. Naređenje. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. Kad napad napokon počne. 1071 Toni GABRIĆ. RUNTIĆ. 12. DEDAKOVIĆ-JASTREB. listopada 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. 31. 1998. 5. 28. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?".Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". 16. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". Feral Tribune. 2003. 1072 Nela VALERJEV. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom".1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. 1997. 10. U uvodnom dijelu to i priznaje. 3. D. m Hido BIŠČEVIĆ. 1070 Igor ALBORGHETTI. 19. pgrnd. iako zna da je brigada od 1. 12. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. 851-18 od 4. 221-231. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". Vjesnik 19. 1996. Globus. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. Nacional 19. 10. pov.15 M.. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. 2003.

zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. nego i događanja 14.. brigade HV R "Stanje. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva.1079 Iako stara deset dana.. Od 15. Izvješće.Vukovar. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka.00 . Temeljem "provjerenih podataka".11. bataljuna 3. 525-123-101/91 od 13. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. listopada u širem području Nuštra. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera.1991. Izvješće. no i ona nije odgovarala stvarnosti. Dnevno borbeno izvješće. No.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. br. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. hstopada 1991.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . br. 1. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . hstopada prepadi. br. pov. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. br. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. 500 "četnika". Marinci. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. Str. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. a dijelom orijentirana prema njoj.. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika./15.. brigade HV. U izvješću od 29. bataljun 3. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje.. uz helikoptere. brigade ZNGA u 31X13 3. pov.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. SVA MORH-ZOZO: Zap. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. brigade HV R i XI122 četa 122. 525-113-45 od 12. 525-123-218 od 29. s kojima su otišle i četiri Page 133 . bila je aktualna.Bogdanovci". OZ. nasuprot znatno jačem protivniku. bataljun 1. pov. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. Str. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. 1991. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. u 12. Grabik i Ermenta.Vukovar Armija je bila znatno jača. Bogdanovci.. pov. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. 10. Str. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Henrikovci. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta.Marinci.1991. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". 1991. 17 topničkih oruđa raznih kahbara. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. borbena djelovanja". proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.10.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). 525-123-45 od 12.

Izvješće. 1991. listopada 1991. 122. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. Dnevno izvješće. 2121-06-91-92 od 13. Str. Str.. br. 5120-01/22-91-1 od 16. nad kojim navodno nemaju kontrolu". 1991. 525-123-54 od 14. pov. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. Dnevno borbeno izvješće. Zap.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta. br. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. 525-123-101/91 od 13. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. 1991. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. a u dogovoru sa puk. OZ. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića.. 1991. pgmd. Dnevno borbeno Izvješće. 525-123-102/91 od 14. br. Iz 5. br. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. br. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. Naredba je 14. u 09:20. 1991.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. br.. OZ Osijek. pa je predstavnik Posmatračke misije. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. 10. Str. 1. Naređenje. bataljuna 1. 1.. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. pov.. OZ.. što je i obavljeno. Str. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika".. 1.. bataljuna 1. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. 1991.. OZ. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. 185 RH".1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. Br. br. 1. SVA MORH-GSHV: ZOSISB.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. pov. br. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. 851-18 od 4. listopada zapovjednik 109.. 10. KL 8/91-01/130. 1991. 525-123/53 od 14. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 1991. 1991.. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".. OZ.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. pov. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta.. br. br. pov. Str. Ur. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. 10. brigade ZNG-a.SVA MORH-ZOGV: Zap. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5.1080 U izvješću koje je 17. Page 134 . 10. Dnevno izvješće. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. Str. pov. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. 10. 10. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. pov. listopada 3. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. 10. 10. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". 1991. SVA MORH-122. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. Centar za obavještavanje od 16. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap.10.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. br HV nije u našem sastavu". 525-18/91 od 13. HV: Zap. Str. 10. 525-123-103/91 od 14.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane .

Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 1991. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. br. Izvješće.. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. prema tvrdnjama Armije. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. GS HV.. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. listopada 1991. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Idućeg dana. Vukovar i Županja je krajnje kritično. 10. 2 MB-120.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. Ur. Str. Str. i 10. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . 186 više mogućnosti. brigadu HV Vukovar". br. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. br. Bosut (1. 10.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. Izvješće. 525-123-59 od 15. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. ah i funkciomranje komunalnih službi. 10. Pozadinsko izvješće.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. Podjela naoružanja i municije. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. 1991. 525-127/14 od 14. To je bilo viđenje Armije. Naprotiv. br.. 91g". listopada. uključujući i konvoj". brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. od 17. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. i 14. od čega 29 pripadnika HV. OZ Osijek Pov.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. a veći dio podijeljen je 109. 525-123-54 od 14.. hranom i odjećom". "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 1991. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. br. pov. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. te na kraju odustao zbog miniranog puta. gubitkom kontrole nad situacijom. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. 1991. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. 14.. 10. 1991. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. 1991. Prema podacima vukovarske bolnice. rad političkih stranaka na Page 135 .. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira.1090 U toku 13. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 3. KL 8/91-01/117 Str. a Vukovara 75% svih kategorija).. pov. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. 3-5 tenkova. i na kraju brodom preko Dunava. samo u toku 9. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. Kabinet predsjednika. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. 10. 1991. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". 10.. listopada. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. uz nečitak paraf. Obavijest. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila".1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. 10. pov. 5120-02-91 od 15. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem.

Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike.Vukovar. veća količina topničkog streljiva. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. prepoznata je samo mehanizirana divizija.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. a na "prostoru Vinkovci . 1-2 protuoklopna divizijuna. inžinjerijski bataljun. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. 1991. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. hstopada 252. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci .1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. Str.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. Ocjena stanja na području Vinkovci. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. borbene tehnike bez posada. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara.Vukovar . Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". mjesne zajednice ih kućnog praga. mehanizirana). jačine mješovite topničke brigade. br. oklopnog bataljuna 1. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". mehanizirana brigada iz Pančeva.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. proleterske gardijske mehanizirane brigade. obvezom Kriznih štabova na logističku. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim.". zbog nefunkcioniranja postojećeg. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . te na kraju. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. proleterske gardijske mehanizirane divizije.Jankovci .1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-107/91 od 15. (stvarna 51. 0 vrlo jakom pojačanju. bez operativne pričuve za manevar. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. Zapovjedništvo Page 136 . koja je navečer 17. 1094 Isto. u prvom redu 211.rijeka Dunav.nema ni formaciju) samo otežava posao. proleterska gardijska mehanizirana brigada. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. Oko 20. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. pov. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4.Srijemske Laze uvedena je 453.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. 1.. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . popunjene i sa borbenim iskustvom". mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. 10. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. odnosno Borovu Naselju.1096 Razlika je bila u lociranju 2. 1-2 protuzračna divizijuna. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. osim na simboličnoj razini. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. br HV)". a što je bilo posebno zabrinjavajuće. mehanizirana brigada. Županja i Vukovar. oklopnu brigadu smijenila je 2. OZ. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". državnoj upravu i si.

KL 810-03/91-01/01. 20.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. 13. 1993. 1991. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Str.hitno se traži. 521-0313-91-1654 od 27. \bjska. 1991. 10. OZ. Ur. Narodna armija 22. 10. ugasio je tu nadu. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1095 Nikola OSTOJIĆ. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. gdje sada vlada primirje. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". 525-122-29/1 od 17.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. Narodna armija. hstopada. 1.. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. "Između zatišja i opreza". 1992. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. 9. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Ur. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka.. Narodna armija. 525-107/91 od 15. "I dezerteri se vraćaju". GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . 1991. U protivnom. Usluge Evropske promatračke misije . konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. 1991. u kojem je stradalo 25 civila. Ostajemo u Boku. 17. Provodeći divizijsku zapovijed od 4. glavnina 1. OZ.000. 1991. generalom Aranđelovićem. 9.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. 2196-01-91-1 od 28.. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. Naređenje.Vinkovci.1991. Page 137 . KL 810-03/91-01/01. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. 11. pov. 9. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 10. 20. Str.11. 1103 Republika Hrvatska. 12. "I dezerteri se vraćaju". 52-56. 1991. 1. Ocjena stanja na području Vinkovci.. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. MALOVIC. br. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap.. Dr. ur.Vukovar uveden je 20. građani i intelektualci grada Iloka od 6.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. 1991. br. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. br.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. 1. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. 1099 Na pravac Petrovci . 1108 M. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. 1. Mladen MAPuIANOVIĆ. 851-18 od 4. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. "Postali su zatočenici bez hrane. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". Opatovca.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. Mate Granić. rujna. 1991. Tbvarnika. "nl R POPOVIĆ. 1991. pov. Bapska. listopada zauzela je Lovaš.. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. listopada njezin oklopni bataljun.10 Mladen MARJANOVIĆ. u Sidu. U toku 10.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. 16. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. listopada. napisao je 13. 1991. 13. Županja i Vukovar.1102 <m Isto. Narodna armija. Šarengrada. Meštani sela Bapske. mladi ratnici". Zaključci. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. 22. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". 2196-01-91-1 od 13. 10. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. Str. 4.. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. "™ "Ti divni ljudi. m. 21. br. br. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 2. pov. br.. pgmd.SVA MORH-ZOGV: Zap.1107 Ultimatum od 7. 10. Masakr u Lovašu 10.

13. 800-01/91-01/08. Vlada Republike Hrvatske. 10. POPOVIĆ. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. "Kao nekad. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti".. "Iločku operaciju".11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1112 Mladen MARJANOVIĆ.05. kao novo ojačanje 1. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. 12. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. 21. Krizni štab...1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. dvije protuzračne strojnice. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. mladi ratnici". 10. 1991. 1991. a manje u Đakovu. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. Ur. Mladen MARJANOVIĆ. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. 11. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. 11. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije. OSTOJIĆ. Ti divni ljudi mladi ratnici". Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. 1991. 10-11. 13.1993. pet puškostrojnica. 9. Narodna armija od 2. Narodna armija. 1116 Nikola OSTOJIĆ. listopada 1991. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". Kl..1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. 22. 190 današnjeg prepodneva. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2.1991. Njene mogućnosti su bile verbalne. mehanizirana brigada. pitanje je koje novinari Narodne armije. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. Narodna armija. POPOVIĆ. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. provela je 1. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. listopada 1991. pisah su Armijini novinari. "Egzodus 'proteranih". 20. pod razvijenom ratnom zastavom". Narodna armija 22. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. 10 ručnih bacača. 19. Vojska.1115 Provedbu je osiguravala 453. "Zanimljivo je napomenuti". 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. Dr.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. Mate Granlć. 22.... "Kao nekad. 1991. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". 4.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. jedan minobacač 82 mm. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. 5030101-91-43 od 17. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. Narodna armija. 4. 1991.10. 1991. 12. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. nisu željeh postaviti. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1.Bitka za Vukovar 19. br. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". "I dezerteri se vraćaju". 4.. "" Vlada Republike Hrvatske. u 15.. Narodna armija. 19. listopada. 10. "Ubijaju ljude dobre volje".. pod razvijenom ratnom zastavom". R. Narodna armija 2.. 10. javio je Tanjug 14. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 10.ljudima dobre volje". 21. "Ti divni ljudi. 1991. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava".

posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". 1121 N. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. Vinkovci i Županja. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. te o posjetu okupiranom Iloku.Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. Narodna armija. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. gdje je od zapovjednika Iloka. Dražen Budiša. vode itd". U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. U direktivi od 15. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". 10. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". 10. listopada stigla u Ilok. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. R POPOVIĆ. "Egzodus 'proteranih". Promatračkoj misiji Europske zajednice. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. 10. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. MUP-a. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. 1991. 19. Tomislav Pavao Duka. vojne oblasti i Hrvatske vojske. 1991. 1991.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. a Šibenik je obranjen. Vinkovci. 13.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. 1991. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. Vladimir Jonke od 21.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. Potpukovnik Mile Page 139 . listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. Lipikom i Novom Gradiškom. Pakracem. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. OSTOJIĆ. Ostao je samo Vukovar. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. Županja i Đakovo". među kojima i Vukovar. Otočca i Gospića. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. 1120 Isto-. Gradove na prvoj crti. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. ostalo je samo nesankcionirano priznanje.10. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka.

Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. 1991. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". 39. listopada 1991. Faksimil kod B. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". 5120-01 22-91-1 od 16.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. GSHV. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. Smrt oklopne brigade. 1991. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. 1991. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. Ur. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. godine. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. 20-23. Ur. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. No. GS HV (načelniku artiljerije). br. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm.. pov. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. 1991. 10. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. 10.. 1991. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. Osim inženjerijskih mjera. MARIJAN. br. Zapovijed. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe.Našice . Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . KL 8/91-01/128. br. 8/91-01/129. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. 5120-01-91. Zapovijed. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zapovijed. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. 1991.. 1991. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. 10. kao i direktiva prethodnog dana. 61-62. 10-313/91 od 17. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. 1991. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora".1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. br. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. Upotreba art. KL 8/91-01/128. 8/91-01/118. Rušitel] ustavnog poretka. U dnevnom izvješću od 17. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. 10. Ur.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. Zapovijed.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. Br. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". br. OZ Osijek od 17. 10. 1.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. BORKOVIĆ. 1991. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Kl. hstopada 1991. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja .Podravska Slatina i Vinkovci . Br. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana.1126 1122 D.. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. Zapovijed nema nadnevka. 10. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. 5120-01/22-91-1 od 16. 5120-33-91-2 od 16. Ur. Oruđa su imala vrlo malo streljiva.Slavonski Brod. 5120-01/22-91-1 od 16. 10. 10. 10-289/91 od 16. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. Zapovijed. 5120-25-91-2 od 16. Ur. br. Ur. 10. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati.Zagreb. 10. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. Izvješće za dan 16/17.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Načelnik topništva 109. bilo neispravno i bez streljiva. Gradišta. 10.155 i 203 mm. Traženo je i oružje od puške do topa. 10. brigade HV. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. 1170 SVA MORH-109. br. 1991. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne.Mrzović . bataljunu 109. A MIRKOVIĆ-NAD. stanje od 19."71 Nekoliko dana kasnije. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. bile su u borbama u području Novske. šest gorskih topova 76 mm.Nuštar . 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). Virovitica.Vinkovci . pov. br. brigadi HV. D. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Vukovar i Borovo naselje brani 124. bilo u boljem položaju. M. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 200 neobičan. HV Str. Str. Str. Bjelovar. 1991. odnosno mine. SVA MORH-ZOGV: GS HV. top-haubicu 152 mm. br.. 525-123-84 od 22. brigu.Otok . Kutina1175. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati".Privlaka . Konkretno. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. koliko ih je bilo na Borongaju. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br HV: Zap. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. odakle Ih se nije moglo izvući. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih.. 82 mm i jedna haubica 105 mm. Samohodne haubice koje su tražene. br HV. Slavonska Požega"7'. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. 15 minobacača 120 mm. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. 1991. 525-122-22/91 od 21. br. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. te rakete 128 mm. brigade HV i dijelova 2. Mah Lošinj. pov. brigade iz Županje predat je 131.1167 Treći bataljun 109. Naređenje po artiljeriji. pov. ako je suditi prema izvješću 109. Bujama Page 145 . Daruvar. br. 10. koja se ubrzano ustrojavala. Pov.Jarmlna . koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. 803-05/91-01/135. pov. listopada. listopada.Ivankovo . Izvješće. Iz izvješća 109. od 300. Str. pov. 10..Nijemci Lipovac. Podravska Slatina.Komletinci . Ivanić Grad. topništvo je 23. 10. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. br. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. Donji Miholjac."68 U odnosu r. 1991. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. Valpovo"74.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. haubice kalibra 122. 10. 5120-25-91-1 od 25. 5120-25-91 od 27. "Bogdanovce. 10. Dnevno Izvješće. 1991. br. 1991. Dnevno izvješće.. 10 minobacač. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. Ur. listopada.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. Bošnjaka. kojima je vlasnik bio "nepoznat". Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. Vinkovci. 525-122-34/91 od 23. Štitara. Branjena je od 109. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 04-358-01/91 od 23. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. bataljuna brigade ZNG-a. br. Ur. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. RUNTIĆ. Vrbanje i Drenovaca. Buzetu. KL 8/91-01/167. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. 27. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. 1991. 189. br. 109. Str. HV. što je bilo znatno ojačanje 2. 525-122-36/91 od 24. 1991. br. 131. Vinkovci i Županja. br.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna .1170 Pored postojećeg topništva. Bitka za Vukovar. 9-1/91 od 23. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Našice. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. koliko ih je ukupno imao. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm.. Kl.

brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. Križevcima.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. 2128-02-91-2 str. Zapovjedniku obrane Vukovara. br ZNG. 10. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. br. br. Br. Lošinju. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. Medvešćaku.. 1991. 50 granata za haubicu 122 mm. Đurđevcu"77 i Orahovici. 1991. mina za netrzajni top 82 mm. Vinkovcima. 107.. studenog u sličnom broju. KL 8/91-1/06. Zap. 1991. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. 50 mina 60 mm. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. pov.. OGVVŽ. 525-122-50/91 od 28. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. 56. 1991. Pov. Labinu. 120 granata 76 mm.. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. Zaprešiću. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. Sesvetama Krapini. 1991. Senju. bataljuna ZNG Kutina Br. Napad je očekivan u noći 22723. Osijeku. Novom Zagrebu. listopada 1991. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. 1991. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. sve iz sastava 1. 10. ZOGVVŽ. 10. O. Trešnjevci. 1991. 321-2/91 od 27. Krizni štab. 117. br. 11. 104/91 od 27. pov od 29. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. 20 raketa za VBR 128 mm. MTS je stigao 5. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. Splitu. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva.. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. ZOGVVŽ.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. bolesnike. br. OGVVŽ. pov. Zapovjedništvu OO Vukovar. 60 mina 120 mm. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. 10. mehaniziranu brigadu i 4. 190 mina za minobacač 82 mm. Poreču. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. brigade HV u Županji. 10. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima".. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. Rovinju.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. samost.. 525-122-45/91 od 27. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. KL 815-01/09-01/54. KL S. br. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. Klanjcu. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). kao i jedan protuoklopni top 76 mm. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. Črnomercu. Općini Centar u Zagrebu. Vinkovci i Županja. Đakovu. rez. Potvrda o prijemu robe. br HV. Ur. rj. SVA MORH-ZOGV: Zap. Ponuda-MTS. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. konačnoj pobjedi nad okupatorom. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. Str..1183 U odnosu na stvarno stanje. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . Page 146 . 10. Trnju. Maksimiru. Zapovjedništvu OG Vukovar. Str. Zap. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. 24/91-2 od 30.. 10. Zagrebu. 10. br. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara. Ur. Šibeniku. 8/91-01/07. oklopne brigade. 126. Puli. brigadi HV u Slavonskom Brodu.. Krizni štab. 1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 2106-02-03-91-2 od 29. Susedgradu. Il7:' Zapovjedništvo 56.Marinci .Bitka za Vukovar Koprivnici. 1991. Ur.1180 Dio općina. Izvršno vijeće. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Str. 109. 512-04-91-1 od 29. n"'J Zapovjedništvo 126. 60 mina 82 mm. SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. Vrbovskom. 1991. Pazinu. Dubravi. 10. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu".1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Petrovci . Pešćenici. Zadarskog sektora. 525-122-112/91 od 5. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. Zap. OGVVŽ. Kriznim štabovima.Orolik . pov. 1991. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55.. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55.

snage 109. 525-123-84 od 22. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. Dnevno Izvješće. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. brigade HV. 10. brigade HV. Vinkovci. Ostale jedinice su oko 21. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. Zapovjedništvo 109. 525-122-34/91 od 23..00 sati došle do zadane linije. Zapovjedništvu 109. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. pov. Zapovjed.Bitka za Vukovar listopada.00 sati. 1991.. 525-123-86 od 23.Liješće . brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". 10. br. br.. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 10. listopada. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Str. a ranjeno 11 vojnika. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. Vinkovci. Županja. brigade HV. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. Nuštru i Vinkovcima. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . Str. 1991. 10. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti".1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć".10. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava.. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. brigade HV ujutro 23. Zapovjedništvo 109. Dnevno Page 147 .1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). čete i 40 iz 2. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva.Rajići. 10. 525-124-96 od 22. Izvješće. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. Str. Osim topništvom. pov. listopada iz okolnih sela Velike Make. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. Izvješće."92 U napadu je poginulo sedam. 1991. pov. pov. vod VI. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. 1991.1184 Budući da napad nije izveden.1991.. Dnevno izvješće. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. 10. 1. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. Str. 525-123-87 od 24. Str. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. i 131. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan. 525-122-38/91 od 25."89 "U 18. pov. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. pov.10. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . 525-123-84 od 22. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre".. Str. čete 1. pov. Str. br. Angažirano je 100 ljudi iz 1. a napad je nastavljen i tijekom 24. te time privukao na sebe neprijat. pov. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. Str. 525-122-28/91 od 23. Izvješće. mjesne zajednice."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. Izvješće. bataljuna.. br."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. br. 1991. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 525-122-25/91 od 22. 1991. 10. pov. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. U pričuvi je bio vod V. br. 1991. listopada. Skupina iz samostalne čete 109.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV'. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. br. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću.. br. 10. 23. 525-122-37/91 od 24. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. 1991. ali i one su se povukle oko 04. br. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. Str. Str.30 sati".

Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. Br. . 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. Šabana". Pokratanje krivične odgovornosti. brigada. Str. namjene PU. posebno na području Nuštra. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. 109. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-53/91 od 28. 10. pov. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti.. brigade ZNG-a. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". Izvješće. 1991. 525-122-39/91 od 26. 7.Bitka za Vukovar Izvješće.20° SVA MORH-106.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . Str. Br. 109. brigade HV. Br.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. Izvješće. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV. U protivnom prijetilo se uporabom sile. 1991. 04-337/91-05 od 25. kao i području općine Brčko. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'. 10. Str. Vanredno izvješće. 1991. odnosno Vojvodine. 10. br HV. br HV. 1991. 525-122-39/91 od 26 10.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. 04-337/91-06 od 26. 10. br. 1991.. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.. bataljuna 3. 525-122-39/91 od 26 10. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-122-41/91 od 26. 525-122-39/91 od 26 10. pov. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". Str. brigade HV i zapovjednika 3. 109... pov. 04-337/91-06 od 26. Str. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca.. br HV: 106. Dnevno izvješće.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". 10. 11.. pov. pov. 10.. Izvješće.. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. Vanredno izvješće. 1196 Joško DADIĆ. 1991. Str.. 10. br. br HV. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". HL bataljun od 24. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. 1991..Vinkovci. br. tek kada u njih uđu Vinkovčani". br. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. 10. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. 10. 1991. 1991. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . br. Vanredno Izvješće. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 22-23. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . Slobodni tjednik.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. br. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije.. 04-337/91-06 od 26. Vinkovci. Br. Izvješće.. 525-122-43/91 od 26. 1991. br.. Str. brigade HV u Županji. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.1991. pov. pov. SVA MORH-ZOGV: Zap. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. Vanredno Izvješće. O aktivnostima jedinice spec.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini.

1991. Vinkovci i Županja.Otok. brigade..1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. 10. pov. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. 1991. 1991. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. brigade iz sela Strošinci. listopada. br. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". 10. Izvješće. br. pov.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. Napad na Lipovac.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. br. br..Vrbanja . Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. 16-3/91 od 26.. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . s vanjskom crtom obrane Podgajci . 1991. iako kratkotrajan. hstopada u selu Jamena. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . Županja je dobila status objekta prvog stupnja. 10. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa..1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. 8/91-01/165.. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. HV. Kl.. HV. 205 sankcionirati..Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. Vladi Republike Hrvatske. čete 2. br. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . 15/1-91 od 25. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. dan kasnije postala je stvarnost. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. ZOGVVŽ. U jutro 27. pov. listopada zapovijedilo je 131. inače iz Jamene. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. Dijelovi 131. Napad nije izveden zbog slabe organizacije. br. Vinkovci i Županja. Dnevno Izvješće. Str.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. Zapovijed. 525-123-89/91 od 25. 131. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. br. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. Lipovac". 131. Ur.. U protivnom je prijetio tenkovima. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji.. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. pa je Glavni stožer HV 26. SVA MORH-ZOZO: Zap. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. Krizni štab od 26. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. 10. 525-122-38/91 od 25. pov.1211 Pored čisto obrambenih mjera. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. brigade HV iz Nijemaca. Str. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. odnosno Operativne grupe Vukovar. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima.1214 Ta je zapovijed Page 149 . Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. .1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131. 1991. Vinkovci. 5120-01-91-72 od 26. brigade HV. Str. Str.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje".Vrbanja .1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". bataljuna 109. Županja 30.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. 10.

Str. br. 10. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Izvještaj 1 odobrenje. Br.. 10. pov. HV. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. 12. br. br. 10.Š. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. SVAMORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 131. Dnevno izvješće. pov. br. brigade HV planiralo dignuti razinu vode.. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. Telefaksirano 27.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-94 od 27. HV Str. 46-2/91 od 30. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljuna 131. Str. 10. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. Pov. Str. posebno u graničnim područjima. HV Str. 1991.. u 8. OGVVŽ. 10. br. br. br. 131. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba.. Izvješće. 10. 1991. Str. 122. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 10. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. brigadi. br. Dunava. 10. pov. 109. SVA MORH-ZOGV: [N.1219 Mjere su bile preventivne. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. br. bataljuna 131. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. pov. br. SVAMORH-122. 525-123-93 od 26. pov. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 1991. pov.. Page 150 . pov. pov.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. br.1991.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi.1218 Zapovjedniku 131. 1991. studenog prijedlog odbio. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. br. Str. navedeni akt mi nije poznat". 1991. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Save. DodjelaNVO 131. što je stalno očekivano. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. listopada. 1991. Kupe. pov.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. br. Str.41. brigadi HV. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. 32-2/91 od 29. 525-122-47/91 od 27. 1991. 525-122-47/91 od 27. Rušenje mosta na Savi. 10. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće.10. 525-123/102 od 28. SVA MORH-ZOGV: Zap. Izvješće. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. ZOGVVŽ] od 29. 1991. br HV. a oružje preda 131.. 35-1/91 od 29. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. studenog piše da jedna četa 2. br. Prvo je zapovjednik 131.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. Kronologija. 32-1/91 od 28. bataljuna 109. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. br. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 1991.1216 Glavni je stožer 1.. 525-122-61/91 od 30.. Izvješće. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". Izvješće.. 10. 1991.1991. br.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. brigade HV na području Nijemaca. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov.. 10.. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". 525-123-115 od 31. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. 131. 525-124-112 od 27. 04-337/91-07 od 27. 1991. pov.1991.10.. Str. Korane. "Gospodo. br„ Zap. Dnevno izvješće. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. Str. odnosno predsjedniku Republike". 525-124/116 od 27.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. 10. 10. Str. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 131. HV. SVA MORH-ZOZO: Zap.. Str. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. Zapovijed. Br.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. 12. s težištem upravo kod sela Jamena.Apševci i 2. 10. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. listopada 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. HV: Zap. br. 262/91 od 29. Izvješće. Dnevno izvješće. br. 1991. 525-122-103/91 od 1. 1991. Str.10. pov. br. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. 11. 131.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. brigade HV na području Lipovac .. 525-123-109 od 28.

Županja 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku".1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. U. 1991. Uništeno je skladište municije u blizini s. br. 1991. 1991. pov. 525-122-78/91 od 1. Jarmim. 1991. 10. KL 8/91-01/193. noć 28729. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. 525-122-47/91 od 27. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. 1991.Nuštar. 525-127-127/49 od 2. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. br. br. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. Vinkovci. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. Dnevno Izvješće. Privlaki i Vinkovcima. brigade HV isporuku granata. 1991.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. 1991. Str. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. U Vinkovcima je pogođena vojarna. 131. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. osiguranje. 10. 10. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. OZ Osijek. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. a nije imala oruđa za njih. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. br. 79-2/91 od 7. U.Bitka za Vukovar i:. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. Borbena zapovjed br 26.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-127/46 od 29. 10. br. Str. 1991. Str.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. br. pov. 525-122-32 od 7. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima".. Županja težišno su bili na području Vukovara. Ur. 11. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. Str. Str. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-164 od 8. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. pov. Str. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Vinkovci. pov. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Bršadin i 1 tenk u s. Urgentni zahtjev za projektile. 1991.. 803-05/91-03/168. Vinkovci. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. pretežno na prometnicu Vinkovci . Izvješće. Str. Pov. Str. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. koja se zapahla. 152 i 155 mm. Zapovijed za inž.1991. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-25-91 od 30.. 1991. 1991. iz Mirkovaca.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava... 525-122-33 od 7. koje je brigada navodno imala. 1991. 1991. Izvješće. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. br. br. pov. pov./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". pov. pov. br. Page 151 . 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. 11. što znači da ih brigada do tada nije predala. br. 11.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1991. 10.. pov. pov. 525-122-51/91 od 28.. Ur. Zbog straha od protuzračne obrane. 10. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. Vinkovci. pov. Henrikovci".. Str. br. 525-122-137/91 od 7. 128. Izdavanje municije. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. 525-130/5 od 7.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Izvješće. HV Br. Str. br. 525-123-110 od 29. Dnevno izvješće. Urgentni zahtjev za projektile. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. studenog tražio je od 108. 525-127/46 od 28. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. br. Str. pov. 11.. 525-123-109 od 28. 1991. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. 11. hstopada protekla je relativno mirno. br. Na ostalom dijelu bojišnice. 5120-03-91-1 od 1.10. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Str. 11. 10. br. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". pored Lipovca u županjskoj općini. 525-122-147/91 od 7.. pov. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. bez pokreta snaga. 1991. ali da ih ne želi dati. Od Zapovjedništva 108. Negoslavci.

Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora.. 525-122-64/91 od 30. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. U rajonu kote 107.1231 U borbenom rasporedu 109. Županja 30. br. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. Borbena zapovjed Op. Dnevno Izvješće. brigade HV iz Osijeka. pov. 109. Pov. Dnevno izvješće... 1991. 525-122-62/91 od 30. br HV Br. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. 1. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vinkovci . 10. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. br. Str. 34/2-1991 od 8. u s.. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". studenog 1991. zaključeno je u zapovijedi. Izvješće. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa.Jarmina..1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Str. traženo je poštivanje reda. 10. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Apševci i Morović . 1991. JJinci . Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. opis je 30. 1991. br. br HV. pov. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . Za napad. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.Nijemci. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-337/91-09 od 30. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1.1237 i nije izveden. Izvješće. 525-122-65/91 od 30. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. Str. 04-337/91-08 od 29. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. 10. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. br. i 122. Izvješće... Prijavljen je i prekid prometnice Šid . pov. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. pov. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. br. bataljuna 130. Br. br. pov. a i tada samo uz potvrdu. 1991.Lipovac. 525-123-111 od 29. 10.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. 130. br. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". Str.. Petrovaca i Vukovara. br.. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika.Vinkovci.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. 525-123-113/91 od 30. 10. 10.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. 1991. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. iako ne izričito. 11. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. Vinkovci. 109. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci .Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 525-122-55/91 od 29. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. Topničkim djelovanjem iz s. Zapovjed. Dnevno Izvješće. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . Str. Snage 109. Osim od Glavnog stožera HV. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. 1991. Str. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. Izvješće. br HV. 10.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. 1991.

osim 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Babina Greda. 10. te da je "obmanjivao . Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. Kl.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. mehanizirane brigade HV. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. bataljuna 3. br. 10. Jamena. Ur.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. Str. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. 3. Ur. pov. 1991. brigade HV 1 minobacački vod 2. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. 112-01/91-01/144. artiljerija i danas tuče naše položaje u s.. 1991. Za napad je angažirana 1.Nuštar". 1991. 10. OZ Osijek. dotadašnji zapovjednik 1. br. HV. 10. br. "Nep.Lipovac . "ah nije vršio dobru korekturu vatre". iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. a da je zapovjednik 2. Vukovar i Page 153 . 04-337/91-10 od 31. Prijedlog za imenovanje. Orašje . U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. cjelokupnim prostorom južno od r. čete za specijalno djelovanje. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka..Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. brigade ZNG-a.. o čemu se prije kontaktiralo. br. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. i Vinkovcima. zagrebačka dobrovoljačka četa. 1991. Vod 1. GS HV. Ur. Str. 10. U sustav obrane pored novopostrojenog 3. 5120-01-91-1 od 31. te imenovanje. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. koje je trajao do 15. pov. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. br. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109.. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . 1991. Jarmina. Nuštar. s. Bošnjaci. bataljuna uključena je i 2. Pos. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe.. 1991. 525-122-69/91 od 31. Samac .Županja i Bos..Našice". no svakako je stigla prije 6. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . 1242 SVA MORH-GSHV.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. 5120-33-91-2 od 26.Babina Greda.1240 koji je to odobrio. Pripremno naređenje Op. 10. 8/91-01/185.. 1991.Morovič . Podgajci. čete 2. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. Vrbanja Brčko. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. Izvješće... Str. 11. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. ovlada . čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. MTJP-u RH. 109... brigade HV u dnevnom izvješću.Laslovo. 5120-01-91-1 od 26. pov.1246 Ujutro 2.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. Obrazloženje prijedloga zapovijedi.. te komunikaciju Vinkovci . br. Bosut i da blokira Vinkovce s juga". KL 119-01/91-02/03. pov. bilješka je zapovjednika 109. Br. 525-122-68/91 od 31. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. studenog 1991. br. 525-122-112/91 od 4.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zap. Drenovci. Prijavile su uništenje pet tenkova.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. Vinkovci i Županja. bataljuna 3. KL Str. SVA MORH-GSHV GS HV. potpukovnik Ivan Basarac. brigade ZNG-a.

mah su. Vinkovci. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. 1991. studenog u 4. Generalu Tušu.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. 11.. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. 1991. 525-122-98/91 od 3. Izvješće. Borbena zapovjed Op. brjj|120-51/22-91-l od 7. Str. Usprkos nadnevku od 3. te piloti su uplašen: te ovo. Mate RAŠIĆ. 04-337/91-11 od 1. 833-05/91-03/11. Županja u prvim je satima 3. 12... 1991. to jednostavno nije izvedivo. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. Str. br. Br. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. 11. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.. 525-122-90/91 od 2. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. 8. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. 13. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. pov. 525-122-94/91 od 3. Str. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram. 2. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3.11. studenoga naglasio je da u ". ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. srednjeg samohodnog Page 154 . koji je također zatražen. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk..:' Slobodni tjednik 30.. Str. Županja u dnevnom izvješću za 2. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara".. 11. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. br. Str. br.. Ur. Vinkovci. 803-05/91-03/221. 11. br. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . pov. pov. kaže Dedaković i nastavlja. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 5120-01-91-1 od 7. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. Kl. 11. HV. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih..m SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. br. 5120-51-91-1 od 5. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. studenog nedvojbeno je riječ o 1. 11. Ur. MUP-u RH. Vjesnik 6. studenog poletio. 'Te. 1991. 1991. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. 109. Ur. Str. 1991.. Izvješće o udesu helikoptera HT-40. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima.1248 .. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. br. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . OGVVŽ. pov. zapovjednik Operativne grupe Vukovar.1991.. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice.1991. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. Ste pov. 12. Zaključci analize o provedenoj akciji. te nose samo 300 do 400 kilograma. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. studenoga.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. Vinkovci. br. Dnevno izvješće. 11. te ono. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. Kl. studenom 1991.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. 525-123-123 od 1. Izvješće. 1991. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. br. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter".. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. 11. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Županja. pov. 525-122-90/91 od 2.nije dozvolio". Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. Dnevno izvješće. 1991.1252 Zahtjevu nije udovoljeno..1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. Alenka MIRKOVIĆ.40.

. te šest radio-uređaja. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3.. 11. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. studenog. OZ Osijek od 8. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. 11. Str. 525-123-129 od 3. 1991. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. 525-123-128 od 3. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. Str.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. Dnevno Izvješće. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. pov. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. Prijepodne 3.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. OSTOJIĆ. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. 1991. Str. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. 16-17. br.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. bataljunu 3. Narodna armija 9. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . brigadi HV u Osijeku. studenog počele su pripreme za novi pothvat. studenog.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. studenoga. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. Vinkovci. koja se munjevito proširila. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev.. Navečer 3. Izvješće. . S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. Izvješće. Županja od 2. Vinkovci. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. studenog poslano u Glavni stožer HV. Županja. Vinkovci. Vinkovci. pov. Županja situacija je izuzetno teška.. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. studenoga prebaci u Ivankovo. Županja. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. pov. Vinkovci..1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. "Pobedili i net:» blato". Vinkovci. Pregled borbenih dejstava samostalr. br. br. Županja. Koncentracija snaga u smjeru Šid . Poslana su četiri tenka T-55. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. Da se to ne Page 155 .Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. 11. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. Dnevno izvješće. N.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac.. 1991.Županja očekujemo novu frontu. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. 213 "Stalno govore da šalju.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. Na pravcu Lipovac . koje je u jutro 3.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. br. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. 525-122-90/91 od 2. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. 11. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. pov. 1991.1991. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. Str. 525-122-90/91 od 2.11.

"Bez Vukovara nema Hrvatske"..1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 1991. Glas Slaivnije..11. Stalno govore da šalju. Globus. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci.000 civila. a Vukovar je Hrvatska.. 11. Vinkovci. Rat Vinkovci-Vukovar. 11. neka opreme korpuse oružjem i municijom. KL Str. 215 naredio bih istragu o tome. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. 8. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. da spasimo 2. 16-17. br. 5. a mi ih pitamo gdje je to. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. br. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. 11. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. i koji su dah "mig za isto . Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. trebaju nove snage i nova sredstva. Ur. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Druge nema". pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. 525-122-29 od 3.. Str. a zatim u boj za konačnu slobodu. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. 5120-25-91 od 2. da sam ministar policije. 1991. Glas Slavonije.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. br. 24. 1991.. ah da toga nema.. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". Ako Vukovar padne. 1991. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. granata i topova. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe.. Vlnkovaćke jeseni. 11. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. pov. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. 1265 Isto. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. 1991.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". . U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 1995. 11. 1268 Roman MAJETIĆ. 4. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. 525/145-9 od 5. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. Str. 1991. Sve dosadašnje borbe. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. pov.. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već ..000 djece u Vukovaru. 1991. 1991. Borbena zapovijed Op. 5.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. br. ah to nitko nije vidio". Vinkovci. 803-05/91-03/188. 11. Zapovijed.m Mladen KEVO. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". 6. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. br.. a posebno Vukovarom. u 15:30 iz Đakova u Osijek. Ako spasimo Vukovar. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". 5120-02/22-91-1 od 3. Poslije deblokade. pov. 1267 Mladen KEVO. 11. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. "Ja sam stvorio obranu Vukovara".Bitka za Vukovar bi dogodilo. 184. Bila je to očito javna poruka onima. Ur. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. 12011 Davor RUNTIĆ. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

Novinari pod šljemom. 5120-01-91 od 5. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa.. 6. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. i2» "Vukovar nije zaboravljen". Službena zabilješka. 11. 1991. 1991. 25. Prihvat 104. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen".Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske. pov. 11. 1289 Marinko BOŽIĆ.1271 Koncentracija tih snaga. 106. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. Globus. 357/1-91 od 4. br. Valpovu i Našicama. 11. Str. 1991. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. Zapovijed. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. brigada HV iz Đakova. 1991. Služba sigurnosti Zap. studenog 3. pov. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. 525-123-130 od 4. 1991.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. Večernji iist. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. br. Str.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. OZ od 4. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. 11. br.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. oko Valpova. 525-122-31 od 7. br. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. 11. Večernji list 6. Do 19 sati 6. 55. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. Prkovci i Šiškovci. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. Planirao je u noći 576. 1991. Str.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Depeša br. br. 1991.. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . kao i o stacioniranju 63. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. 11. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske.. a u noći 677..Tenjski Antunovac .. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida.. Op.. koja je pridodana 130. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. 8/91-01/212.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. pov. 525-122-30/91 od 4. 5. Zagreb. 1992. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. Borbena zapovjed. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. 1. Page 157 . 1991. Retkovci.. 11. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. Za obranu su zadužene osječke brigade. brigadi HV. Str.Josipin Dvor. brigadi HV iz Valpova. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. studenoga biti na novom području prikupljanja. pov. kao i 122. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. Navedeno prema Darko IiUDELIST. 1991. 11. 7. 1274 SVA MORH-ZOZO. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. Slobodni tjednik. Ono je 4. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. i 130. 5. 11.

Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. brigade ZNG. 2. 1991. Nijemci. br. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe.. pov. Vinkovci i Županja (Jarmina. Lipovac. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 1991. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-112/91 od 4.isključno Podgrađe. Komletinci. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. Pripremno naređenje Op. 525-122-108/91 od 4. 23. studenog. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. 11. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . br. br. Str. 1991. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo .isključno Otok .Durgutovica . bataljun 3. 11. 5120-21/22-91-1 od 6. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe.Županja borbena zapovijed dana je 5. Str. studenog.. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. Ur. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-01/22-91-1 od 1.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. 1. Vinkovci. Nuštar. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi.. Str. Str.Komletinci . 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. Županja)". 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108.Andrijaševci . 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek..Privlaka . br.Mikanovci: zadaća 124..uključno Otok . pov. Pripremno naređenje Op. pov.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. U. Vinkovci.1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Borbena zapovjed. 1991.isključno Šiškovci . 218 H... Str. Dnevno Izvješće. br. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. Str. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci .Šiškovci . 11. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. Str.kanal Jošava . 1991. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. 525-122-28/91 od 5. brigadi za područje Podgrađe .. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. br. br. 109.Županja". brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". ur. Vinkovci.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. 11. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. 525-122-109/91 od 4. 12. s. 1991. Županja intervenirati sa 108. brigadom HV iz Slavonskog Broda. pov. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. brigade HV1283 Pored 3.. 525-122-109/91 od 4.kanal Jošava tt 83 . 11.Vinkovci. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. br.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. a minobacačka potpora obveza 109. 525-122-112/91 od 4. Kl 8/91-01/215. pov. bataljuna 3. br. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99.1281 U toku 4. 1991. 1991. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji. 8/91-01/336.Retkovci i Nuštar Jarmina . br.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. br. 11. pov. Page 158 . Op. pov. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci.. 3. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. Spačva. Vinkovci .1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani .. Zapovijed. br. studeni do 18 sati. Zadaća 109. Njezinim dolaskom glavnina 108. Pripremno naređenje Op.

Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. pov. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. Narodna armija. br. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. "DevaMrano primirje. 11. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. a njegov je predsjednik 6.. i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". iskustvo nas je naučilo. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. Str. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Izvješće. pa je 7. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. i topničkog napada na Dubrovnik. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. 1991. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. usprkos još jednom potpisanom primirju. 1991. 1290 1. 525-123-137/91 od 5. 155 mm. Dnevno Izvješće. pov. 525-122-119/91 od 5. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin. ah zapisano je i da su "naše snage (.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. 11. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. 11. stambenih i drugih objekata. br.1297 Noću 5/6. Vinkovci. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. 525-122-118/91 od 6. pov.1290 Topnički napad na Šid. Vinkovci. Županja poletjelo je i prema Sidu. ne koristi Hrvatskoj". hrvatske snage nisu odgovarale. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca..6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. odnosno jednom topu 130 mm. Streljivo za njega bilo je na izmaku. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". br. Dnevno izvješće."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. MARKOVIĆ. Županja. 130. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. Page 159 . Županja "izvršila genocidni napad na Šid". Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. Str.1291 Granatiranje Sida. jer to. Str. jer će ih u protivnom on sam učiniti. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. revaMrana smrt". 1991. studenog. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". br. osim u borbama za Vukovar. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini".1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. Str.. pov.1289 Nekoliko 12. 1991. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. grada-heroja".. 11.. Vinkovci.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. 525-122-119/91 od 5. 152.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara".

Redovno dnevno Izvješće. Narodna armija. 525-122-130/91 od 6. 11. 11. bio je kratkog dometa. 1991. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1991. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". 9. Dnevno izvješće. pov. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. 1291 "Stradalo 125 objekata". 1293 D. Brojno stanje i imena ljudi 4. "DevaMrano primirje. Dnevno izvješće.Vinkovci. Borba. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika.11. pov. br. 1292 1. 525-123-141 od 6. 11. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. MARKOVIĆ.. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. Str. Str. 525-122-130/91 od 6.. 11. zaposjedne i utvrdi za obranu. 525-123-138 od 6. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. Str. dijelu VIII. br. revalvirana smrt". 9. studenog zauzmu Henrikovce. Str. 1991. U području "Mala Bosna". RUNTIĆ. studenog. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. RuSitelj ustavnog poretka. Page 160 . potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. 9.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. pov. br. 1991.. 6. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. "Nećemo vas poslušati". 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Narodna armija.6. 400/249-16/91 od 6. Str. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. 21. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. 11. 1991. 9-10. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. Kako saznajemo. br. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. Izvješće. Velika slova u izvornom dokumentu. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. pov. Izvješće. br. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 5. 11. 1991. 11.. Str. 11. 1991. br. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 1991. U. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar 9. 11. 187. Str. 1991. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". Županja zapovjedio je 6.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. Str.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima.1301 Dio pošiljke. Gospodinu Predsjedniku.1308 U toku 6. 525-122-147/91 od 7. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. studenoga 109. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. 525-123-142 od 6. 11. 11. pov. pov. Ur. Županja. koji je stigao. 1991. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. pov. 1991. Vinkovci. u kojima je bila velika količina streljiva. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu.1305 Treći bataljun 3. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. pov. Novi zapovjednik. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. 1991.1991. 525-122-126/91 od 6. br. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. 525-122-132/91 od 6. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. brigadi HV da do 9. Vinkovci. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. br. 11. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. br. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. Vukovar . Informacija iz GS HV o MES-u. te da se pri tom ne štede sredstva. 525-122-161/91 od 8. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. pov. br. oko 200 metaka 130 mm. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato.. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama.. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Str. 1991. BORKOVIĆ.

a ostala je jedna. Cerne i Spačve. br. br. br. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 11. 1991. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. SVA MORH-ZOZO: Zap. Dnevno izvješće. ZOSISB. br .. 525-122-125/91 od 6. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. br HV Pov. 109. br. pov. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 11. bataljuna 3. 1991. pov. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. Izvješće. 1312 SVAMORH-122. br.1991. br. br. br. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. pov. HV Br.1991. Jarmina. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. 1991. Mikanovaca. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. brigade govore o dvije čete 122.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. Županja a osobito u području Nuštra. određuje. 3. 525-122-151/91 od 8. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. brigade ZNG-a.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. pov. HV. 122. U dnevnim izvješćima 122.. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. 11. 109-472-1/91 od 9. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. 1991. 13. Banov dol. Str. 1991.11. studenoga. Operativna grupa Vukovar. 04-337/91-17 od 8. 11. Br.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. 221 potpuna nepozanica. br. Izvješće. br. br. 1308 SVA MORH-109. Dnevno izvješće. 11.Đakovo. Str. Izvješće. br. pov. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. br. 525-122. HV. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. Str. Lipovac. Dva su člana posade poginula. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 525-122-162/91 od 8. HV: Zap. Izvješće. 324/91 od 5. te za topove 76 mm. 34/2-1991 od 8. 01-93/91 od 6. Jarmina. br. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. Zapovjed. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. Istovremeno borbeni dokumenti 109.HV. Dnevno izvješće. Vinkovaca. 11..1310 Iz područja Vinkovaca. 335/91 od 6. 11. Str. brigade. a 11 je gardista ranjeno. ZNG: Zap. brigade HV. 13. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. 4. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima.1991.. 11. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. pov. Borbena zapovjed Op. Str. te dva tenka u području Marinaca. 1991. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. a posade poslane na odmor".3 SVA MORH-ZOZO: Zap. U toku dana 3. 130. 1991. br HV: Zap. bataljuna 122. 525-122-130/91 od 6.. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11.. HV. Br.. Br. od 6. određuje. Str. Komletince. 525-124-160 od 7. br. prostor između s. Vinkovci.1317 1309 SVA MORIM. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. 109. Cerić i Vinkovaca). Nijemce i Jarminu. 1991.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. 11. br." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva.11. 04-337/91-15 od 6. 525-122-147/91 od 7. Zapovjednika obrane s. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. Dnevno izvješće. Br. HV. 1991. 11./91 od 6. 1991. Vinkovci. Dnevno izvješće. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . 109. br. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. SVA MORH-ZOGV: Zap.11. 122. SVA MORH-ZOZO. 11. pov. 3. 525-122-147/91 od 7. Pridodana je 109.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. br. pov. Str. 1991. br. Pov. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. Zapovjed. SVAMORH-ZOGV: Zap. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. 1991. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". Page 161 . brigade HV u Đakovo. Ivankova. Str. 11. brigade vidi se da su dvije čete povučene. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991.

Dnevno Izvješće. 11. D. brigade ZNG-a. pov. 525-122-165/91 od 8. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. 11.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. Izvješće. 11. brigade HV nema ni spomena. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. brigade ZNG-a. A MIRKOVIĆ-NAD. br. Županja 8. 525-122-162/91 od 8. 20 ranjenih. Županja od 10. br. 6. I. studenoga.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. usprkos svih poteškoća. MARKOVIĆ. 1991.. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". 5. pov. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. za to su bile potrebne jače snaga. pov. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. 525-122-1046/91 od 10. br. 11. bataljuna 3. osim u dnevnom izvješću. Četa 106. Vinkovci. Osim nje.. brigade ZNG-a. Dnevno izvješće. Pov. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. . 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. Županja od 9. i 10. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. 525-122-173 od 9. Postrojba je imala šest mrtvih. 1991. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. 525-122-165/91 od 8.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. bataljona. 1991. Narodna armija 16. Str. 1991. 3. br. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. U. studenog 1991. 1. 1991. pov. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. br. Str. studenoga. 11. 11.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. br. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. Dnevno izvješće. Borbena zapovjed Op. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. RUNTIĆ. Bitka za Vukovar. brigade HV. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. a 106. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-173 od 9. Str. pov. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. i 08.. 11. Str.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. 1991..1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. Borbena zapovjed Op. brigade HV nigdje se ne spominje. U. U Vukovaru se stanje 9. 525-122-173 od 9. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. Str. Str. pov. razaranja i povremenih gubitaka . 1991. 1991. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. "Je li 13 srećan broj". br. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. 1991. U pričuvi je bila četa 5.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljuna 109. bataljuna 3.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. Izvješće. 1991. 525-122-173 od 9. Dnevno izvješće. 1991. Vinkovci. Vinkovci. i 7. 11. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. 525-122-1046/91 od 10. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Dnevno izvješće. Str. 11.. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. Str. bataljuna 106.1319 Napad je počeo 9. Izvješće po pripremnom naređenju Op. U Narodno] armiji od 16. 11.. 11. pov. br. M. 238. br. 5. 1991. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. Dnevno Izvješće. 11. 525-122 /91 od 10. Županja od 9. studenog pogoršalo. brigada HV ne spominje se.Bitka za Vukovar Vinkovci. a četi 106.1991. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1328 U jutro 10. Str.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. 1991. br. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11..povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga.. pov. br. brigade HV iz Ivankova. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106.

Izvješće.. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. 11. pov. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. D. Županja. Do sada je stiglo 490 boraca. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". Str. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". 1991. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja.otŽ: PU Vukovar. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 11. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. hrabro i pošteno raditi. 11. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. Dnevno izvješće.. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. 1991. Str. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. 525-122-1046/91 od 10. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 511-15-10/3-4329/91 od 10. 11. Str. 1991. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela.. pov. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". vjerujem i Istrajatl. 1326 jvrrjp rjj. Vlade i Sabora Republike Hrvatske.Vinkovci.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. pov. te jedna četa iz 106. br. 525-123-154/91 od 10. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. Dnevno izvješće. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. studenoga. 11. 525-122-1046/91 od 10. Bitka za Vukovar.. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 525-123-153 od 10.. 11. 511-15-10/3-4327/91 od 9. Str. Vinkovci. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. 1991. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. br. Izvješće. 525-123-154/91 od 10.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). Vinkovci. a to su konkretno krizni štabovi. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Navečer 10. dopuna naše depeše. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". Budite makar toliko Page 163 . U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. 1991. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. br. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. To je za mene apsolutno marginalno. s njim i RH. dopuna naše depeše. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. Na tome ćemo uporno.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. pov. br. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete.. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. 1991. RUNTIĆ. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. ministrima obrane i unutarnjih poslova. br. A MIRKOVIĆ-NAĐ. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. br. 11. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca.. 240. 1991. Izvješće. Depeša br. bez obzira na ljudske žrtve. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. Str. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. Depeša br.

dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". 11.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Vukovar . bataljun 122. 2946 . 12. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. 81 ručni bacač raketa "Zolja". Vjesnik. što se vidi iz zaglavlja.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. Samo 7. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. Telefaks s nadnevkom 10. od 9. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. brigadu ZNG-a. studenoga. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". kaže se u izvješću. bataljun 132.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. Vjesnik 6. tajnica u štabu Dedakovića. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. godine. 1991. 10.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". Vinkovci.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. Znatna kolićina stigla je i 9. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Najviša politička tijela Republike. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. kao i nadnevak kada je pisano. u 18.". U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". nego da.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. a ne zamisliti. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. 1991.1991.1991. vod haubica 155 mm.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". brigade HV. Tri točke u originalu su izvješća. 226 "U večernjim satima 12. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. 1. 11. 8. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. 1991. Slobodni tjednik 4. A tada. 1991. "da osigura stvoreni koridor. Page 164 . Optužnica.. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . 105. 6. Prijepis telefaksa primljenog 10. poslana 9. a drugo govore. brigadu HV. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". Saboru RH. studenoga. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa".45. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. studenog. 12.. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate..Marinci .Vukovar.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. 11. brigade HV.48. 225 mina za minobacače 60-120 mm. prema njezinim pouzdanim izvorima. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. ona je. "Ljiljana Toth. 1991. u 19.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. 133S Jamin KRPAN. Izvješće. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar .Bogdanovci . Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva.1 8. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. Sabor. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci.1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No.11. 11. 30. 1991. studenoga u 13. 8. i 1. 11.05. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt.1991. 12. "Jastreb pretučen do krvi". Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11.

a na nekim mjestima i u međuprostorima. studenoga.Bogdanovci . 12. Županja. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. Vinkovci. studenog 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. i nova je procjena bila manjkava. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. U.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. Br. brigade ZNG-a. Str.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. br od 9. u što je moguće kraćem vremenu. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. KL 803-05/91-03/244.Vukovar.1991. KL Str... Na pravcu s. Borbena zapovjed. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika. četa 3. Prednji kraj ima na r. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. brigade HV. Str. ur. i 3. Ur. br.1343 Kao i prethodne procjene. bataljun 122. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. Đakovo. 1991. U drugom postroju bio je 5. što je bila zadaća 3.11. 8/91-01/336. 11. 5120-01/22-91-1 od 1. pov. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. Vinkovci i Varaždin. 525-130/8 od 9. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. Za prvi postroj određen je dio 3. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. Page 165 . samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. te u šumama. bataljun.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. pov. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. Mikanovci.Marinci . njezin 1. 28. bataljuna 3.Ostrovo . 5120-25-91-6 od 9. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu.Cerić . 1991.Pačetin . snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. SVA MORH-ZOZO: GSHV. tako ni 9.Marinci . pov. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. studenoga. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. 1. br. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". Predpočlnjavanje dijela jedinica. 4..1349 S obzirom na predviđenu zadaću. Izvješće za 9. bataljun i mehanizirana četa 3.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. br.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci.Gaboš . brigade ZNG-a. 108. br. 1991. brigade HV iz Nuštra.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Nuštar .. velike Srbije. 2. 1991. 11. SVA MORH-GSHV: GSHV. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci .Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. brigade ZNG-a. bataljuna te tenkovska četa 109. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Op. 227 Intenzivirao je izviđačko . Bosut Mirkovci . kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. 1991.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. U bojni raspored na tom pravcu. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. četa 3. Operativne grupe Vukovar. 525-122-36 od 11. brigade HV. osim 105. brigade HV iz Bjelovara.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. 11.

brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. bataljun 132.. šuma Lug. nije bila na bojišnici. HV. 11. Bogdanovci". HV od 10. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. s.Vukovar i Nuštar . 1992. 525-122-188 od 11.. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. u s.1352 Page 166 . 1991. POPOVIĆ.. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. pov. studenog trebale ovladati područjem Zidina. bataljun 132. Vinkovci. 16. Negoslavci. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. 1991. 27. Bršadina i Pačetina. 1. šumom Lug. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". 525-130/7 od 9. 12. Marinci.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. 45/3-9 od 11. ekonomijom Henrikovci. Mirkovci. Petrovci. Narodna armija. Cerić. bataljuna 3. 6. Inženjerijska četa 37. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. 2. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. 1347 R. 17.Marinci . obećana. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Str. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . "Između zatišja i opreza". Narodna armija. Mirkovci. Str. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". br. koja je također bila obećana. 29. bataljuna i mehanizirane čete 3. 1992.Bogdanovci. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. studenoga. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. GSHV. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. Cerić. brigada HV Inženjerijska četa 37. studenog. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Narodna armija.. 1991. područje Vidovca Marinaca i Lipica. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. Orijentiram početak napada bio je 5. Petrovci. br. 1. brigade. br. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. Za obranu. Pačetin. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Marinci i s. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . br. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. no iskustvo sa 104. na glavnom pravcu. "Četiri meseca bez gubitaka". a u toku noći 12. 28-29. Pačetin i Bršadin. i 3. Petrovačka dubrava. Henrikovci. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. Marinci i Bogdanovci.. 11. Po ovlađivanju pojedinim objektima.Vukovar.Henrikovci . brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. 122. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. Županja bilo poznato da se 105. na 13. pov. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo.1993. 11. službovao kao poručnik u toj brigadi. Obavještajno Izvješće. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. Vidoševac. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. brigade HV. br.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. brigadom HV. Drugi postroj sastavljen od 5. Pričuva. br.Bogdanovci . U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. Cerića. Pov.Marinci. Napadu snaga I ešalona. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. 1991. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. studenogtrebale su biti spremne za napad. Bršadin. koji je 1991. "Ratnici Iz senke". 22. doduše. bio načelnik štaba 152.30 sati 13.Bogdanovci .9. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. Borbena zapovjed Op. Petrovaca. brigade HV. Bila je.

525-122-199 od 12. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Sličan podbačaj napravila i 3. 11.Marinci Henrikovci . 525-122-199 od 12. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. 1991.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. studenog. 11. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. Marinci.10. Županja. pov. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. br. 230 znatno sporije. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. Vinkovce i Vođince.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva.. 11. 1351 Isto. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". Jarmini i Borincima. r. br. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. 11. Borbena zapovjed Op. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . pov. 11. br. Str.10. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju.12.Henrikovci . godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". pov.. br.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru.. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". Op. 906-1 od 6.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić.. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . 1991. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13.Marinci . Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. Str. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . Snage 1. 1991.1356 "U večernjim satima 12.1991. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". 11. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. 1991. Mate BAŠIĆ. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". Njezin 5. 25 od 31. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". br. 6. Napadnuto je 11. Vinkovci. brigada ZNG-a. br. br.1991. studenoga.11.. 525-123-157/91 od 11. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. prvo topništvom.Petrovci . 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. koji je odbijen. pov.Marinci. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. Slobodni tjednik. Dnevno izvješće. Str. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . Str. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. Samostalna četa 109.r. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. 30. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. brigade HV Op. što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. 525-122-188 od 11. Dnevno izvješće. Vuka . koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. 1991. ali su oko 06. Proces priprema i prikupljanja 1. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. niti se domaći prvih kuća s. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. a potom i pješačkim napadom.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. dok na osnovnom pravcu. 1991.1991. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci.

Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. No. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. gdje su neophodno potrebni". OG i brigada Hrvatske Page 168 . a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu".1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. dr. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. opis drugog pokušaja proboja korektniji.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. Jedna njegova bojna . Dnevno Izvješće. najkasnije do 21 sata. 84-85. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. Izvukla se zbog gubitaka. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". 152 mm i minobacački 120 mm.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. ipak ni on nije održiv.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.11. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. studenoga. Franje Tuđmana.Vinkovaca i Županje". najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. Vinkovci. kao i zapovjednika OZ. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. pov. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. pokolebanu. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. General Tus prešućuje da 105. 525-122-201/91 od 13. a ljudski gubici su. 135!l A TUS. brigada HV se nije pojavila.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara.1365 Dva dana kasnije. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici.. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja".1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. 1358 isto. No to nije kraj njegovih domišljanja. vrhovnog zapovjednika. misho je zapovjednik Operativne grupe. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. da je bila na samoj granici uporabe. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. 15. Str. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. br. 1991. odnosno kao paralelna vojska".1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske.

1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. Stari Perkovci. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. HSP Zagreb. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. Ljesk-'ov Zemljovid br. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122.Šid. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. 6.Marinci . 1991. počinivši veliku materijalnu štetu.. Br. 11. osim navedenih. 232 ti i--Markušicš. Str. 1991. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. bataljun 132. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. 8 505 505.. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. Str. pov. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. Vinkovci i x_ ]X]9 3. 11. 1991. 525-122-208/91 od 14.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. pov. 12. pa je njihov broj narastao na šest. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. 525-122-222/91 od 15. studenoga. brigada ZNG A '32 1. morale su se odbiti. Zahtjev je poslan navečer u 22. Čajkovci. 1991. 1991. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar.1367 Na pravcu Vinkovci . br. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. Vinkovci. Krizni štab od 12.1991.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. Zapovjednik brigade.11. 525-122-195/91 od 14. Vjesnik. 11.Bitka za Vukovar vojske". Javni poziv na mobilizaciju. odmah poshje pristizanja". studenoga. Budrovci i Piškorevci.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. Naredba. Županja.. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . br.1371 Dugo očekivana 105. br. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. odnosno prometnica prema Pačetinu.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. 11. 8/91-01/256. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane.Bogdanovci . 8. Page 169 . 11. ili njegov zamjenik. 11. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca. br. Ur. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca.Vukovar. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. 525-122-200/91 od 13. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3.Županja. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci .15. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. brigadu HV. 5120-01-91-1 od 14. što je najavljivalo nove napade Armije. i_ X1130 četa 130. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. Naredba. Str. Vrpolje. brigade ZNG. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV.1991. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . 1991. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. pov. U potpisu Je zapovjednik 1. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. 1364 Isto. Dnevno izvješće. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. 11. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. Granatiralo je Vinkovce i Županju.

Izvješće. 1991. POPOVTC. Str. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. 12. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. Str. pov. Izvješće. "Između zatišja i opreza". 11. upad u županjsku općinu dobila je 252. Narodna armija. br. 11.. br.Šodolovci". 525-123-178/91 od 18. 22. pov. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1992. 1992.1991. 11. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 525-123-167 od 15. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. pov. pov. Zbog toga je dana bojna priprava 106. 16. brigadi napad na Nijemce. pov. Izvješće.. br. i 122. br. 109. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone.. HV Br.1378 Ujutro 15. 12. 1991. Str. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. 525-122-244/91 od 16. 1379 R POPOVIĆ. 21. 04-337/91-23 od 14. Str.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str. br. Južno od njih. 5 2 5-123-170 od 16. Izvješće. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 525-123-200 od 25. 17. R.1380 Tek je poslijepodne 16. 11. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek.11.. biti predana 109. br. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. 1991. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-167 od 15. Razmještaj brigade.. prema procjeni oko 30 posto naselja.1376 Za razliku od noći. Str. Izvješće. 525-201/91 od 14. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. U. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. 1991. brigade HV o napadu 252. Vinkovci.Ćelije . 1991..1991. 1. POPOVIĆ. br. 525-123-165 od 14. br. 525-123-165 od 14. a 1. 24. 16. Županja govorile su. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata.. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan.Klisa . SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. studenoga 252.. Dnevno izvješće. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. Narodna armija.1991. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. br. doduše netočno. 1991. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. HV.Vrbik -Petrova Slatina . 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Apševce i Podgrađe.Osijek i pravcu Bobota . Narodna armija. 17. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. Str. pov.. pov. 1991. mladi ratnici". 11. 525-122-208/91 od 14. br. ih 16. 525-123-166 od 15.. brigade. Narodna armija.. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. br. Zapovjed.1379 Prve dojave 131. i na ostalom području Operativne grupe. pov. 11. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". 11. 11. Str. "Između zatišja i opreza". 130. 4. 525-124-192/91 od 15. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. oklopna brigada. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. Dnevno izvješće. 1.. b78 M PETROVIĆ. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. U Apševce je uspjela ući. 1991. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. pov. 11. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". Izvješće. br. R. 1991. u toku 15. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . koje je brzo razminirala njezina inženjerija. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. bataljuna 131. br ZNG trebala u toku 15. Page 170 . Županja i Vukovara 17.1381 Rasulo 1. 11.11.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. 1991. "Ti divni ljudi. 1991. pov. br. br. 1991. pov.

Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . studenoga uputi jedan bataljun 105. 100-3/91 od 16. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. 1991. 1991.Jasinje . brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. pov. br. br. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. br. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. 04-337/91-24 od 15. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. zahtijevajući da u toku noći 15.1384 Dio 105. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne.1390 Bataljun. brigade HV. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. 11. 11. pov. Selo je 16. Očito je čekala ishod napada 3. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine. Vinkovci. bataljuna 105. pov. oklopne brigade dijelovi 3. br. Zapovjednik 109. brigade HV tek se poslijepodne 16. po dubini motel Spačva . a "dio ljudi se utopio u r. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. 11.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta.Podgrađe". Županja. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Panjik (kota 80). Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. Apševca.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigade HV. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. Br. SVA MORH-ZOGV: Zap."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar.. 04-337/91-25 od 16. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. pov. 525-123-170 od 16. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. U toku toga dana 252. pov. HV.. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. Izvješće. Topnička potpora napada bila je obveza 109. 1991. 11. Županja 1 Vukovara 17. Izvješće. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi".. brigade HV u Nijemcima. 11.. Str. 1991. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap.Jaz.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. br. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. HV. Vinkovci. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. 11. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. Bataljun 105. oklopna brigada JNA zaustavila se. Str. 1991. HV. 47/18-91 od 16. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. 109. 109. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci .Plandište. ojačan tenkovskom četom. bataljuna. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . 525-123-173/91 od 16. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. 1991. 131./16.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. a njezin je zapovjednik 2. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. br. br.. br. br. 1991. . 131. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. bataljuna 109. Prekid napada 131. pov. 1991. 525-123-178/91 od 18.Apševci . Komletinaca i Privlake. pov. 11. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. br.. Br. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. brigade HV. Nakon napada 252. 525-124-198 od 16. br. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. 11. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. 1991. Izvješće. . 525-123-171 od 16. bataljuna 109.1389 Ugrožavanjem Nijemaca. Izvješće. 1991.Slakovci. SVA MORH-ZOGV: Zap. HV Str. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. 11. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. 11. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2.

11. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika.1397 Bataljun 105. Izvješće. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. bataljunom. i 16. bataljuna u novi 2. Vinkovci. Županja. 11. i 2. pov. 1991. Izvješće. 11. 04-337/91-25 od 16.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. Gradiški). 11. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. HV. Str. pov. studenoga bilo Je vrlo teško. br. do 24 sata 17.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. pov. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova. Otok Privlaku. pov. br. 525-122-243/91 od 16. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. 11. 11. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. 11. 5 25-123-178/91 od 18. Komletince. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba. 109. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1394 SVA MORH-108. Str. 2. Vukovar. Ne znajući još da je 105. br. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. br.. brigade koji nije uopće stigao. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. Str. pov. do 13. br. 525-124-198 od 16. 1991. Dogovorio je spajanje 2. Br. br. brigade od 23. 3. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. br.. 1991. br. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. brigadu HV iz Slavonskog Broda. na pravcu Lipovac . 6. 1991.. 1991.. br. 525-124-191 od 15. br HV: Zapovjedništvo 108. Naseljena mjesta: Nijemce. Predviđajući dugotrajne borbe. gardista iz 3. 11. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci..1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 11. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. S pripadnicima Page 172 . brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. studenoga. Dnevno izvješće.. 525-122-233/91 od 16. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. Str. Pripremno naređenje Op. pa i borbe u okruženju. 1991. 237 Plan s "Merčepom i tzv. 1991. 1991. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Županja i Vukovara 17. br. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. i 5. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 525-122-244 od 16. 11. pov. pov. Zapovjed. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. 1991. br. 11. brigade HV. planirao je 108.1391 U 105. 525-124-198 od 16. i 105.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. br. Borbena zapovijed Op.. 525-124-192/91 od 15.1393 Zapovjednik 108. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi.. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. 11. br. Pripremno naređenje Op. bataljuna i s nepotpunim 1. 1991. 11. Str. 1991. br..Apševci. pov. Vinkovci.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. Županja. pov. prema Vinkovcima ih Županji. brigade i predloži mjere za rješavanje". Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu.. Županja. 1991. bataljuna. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11.Bitka za Vukovar sustav obrane. pov. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. 525-122-231/91 od 16. 525-123-169 od 15. Str. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar.

1991. i 105. U. 1991. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. Za okruženi grad više nije bilo nade. 11. Glavni inspektor Hrvatske vojske. 1991. od 06. 238 dužnosti". 11. g. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Za njega je Operativna grupa 15. 384-386. 122. br.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. Zapovjed. te "poduzeti potrebne mjere".1403 U toku 16.. 11. Str. 11.00 do 12. 1991. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. 11. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. 1991. HV". istočnog dijela i iz smjera Bršadina".1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. odnosno oko 100 metaka. Dnevno izvješće. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . br. Vinkovci. 1991. br. studenog.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu.. ŠPEGELJ. studenog. 1991. studenog. br. 525-124-201 od 16. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. Str. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. pov. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca.1991. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-124-200 od 16. Rok za ustroj bio je 20. pov. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. studeni. 11. 525-124/187 od 15. br. 525-123-177 od 17. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. Dedakovića i g. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. br. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. 11. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. pov. Vinkovci. 11...1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. 11. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. bitke oko centra grada. Ur. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. Str.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. 525-122-238 od 16. br. 1991. Vinkovci. studenoga "vođene .. 1991.. 1991. Vinkovci.. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". 525-143-172 od 16. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 5120-33-91-2 od 15.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. Str. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. M. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. i 132. pov. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". 5120-34/22-91-1 od 16. 525-122-223/91 od 15. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. sjećanje vojnika. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". pov. Str.. 11.1991. pov.11.1401 Pridodane snage iz 107. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. 11. 1991. Dnevni operativni bilten za dan 15. pov. koju nisam pronašao.00. br. 525-122-244 od 16.. 11. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. 525-126/36 od 15. pov.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. te da su "nesuglasice između zap. što se očito odnosilo na 109. br.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. 1991. Županja. Ur. brigadu HV. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv.. Operativno dežurstvo od 15. br. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". studenoga. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.

. pov. "Vukovar je ostao u meni". 12. 1418 Milorad GONČIN. Napad na grad bilježen je na svim prilazima.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". 11. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. 525-124-198 od 16. Ur. a "agresor vraćen na početne položaje".. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.. pov. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. br. Str. 1991. dopuna naše depeše. 1991.. PANTELIĆ. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1.00 sati Vukovar. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. Pomoć.00. 10. 'Vukovar oslobađaju hrabri". kukavice i veleizdajnici.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. 22. odražava na naše borce". 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. Za teško stanje u Vukovaru. pričuve minimalne a što se "negativno . Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara".1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". 11. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. 1991. 10. 1991. Kl. Narodna armija. M. 10. br. 8/91-01/265. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. Na području Mjesne zajednice "1. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava.1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. 11. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. 11. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". 240 Gardijske motorizirane brigade. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe.. g. Depeša br. br. 511-15-10/3-4262/91 od 1. 1991. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. Obavjest. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. 1991.1419 Armija je i 3. 1991.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . Operativno dežurstvo od 15. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. ah bez pomaka na bojnoj crti.. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci .Bršadin.00 do 18.Bitka za Vukovar Vinkovci.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta.Marinci . 14. 1991. Narodna armija 9. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. 525-124/202 od 16. Narodna armija 19... Dnevni operativni bilten za dan 15. 11. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . "Svanuće jutro slobode". br. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. da je hrana i streljivo na izmaku..1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. 27.. 7. 1991. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". 10. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. KL 810-03/91-01/01. od 12... listopada.. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci. Zapovjed. 11. 2/96-01-91-1 od 2. 10. 1991. 5120-01-91-1 od 16. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Ur. 1991. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".

Napad Armije nije gubio na jačini. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. da nam telefonske linije ne rade. struje. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice.1423 Noć 374. a ranjeno je najmanje 16 osoba. Depeša br. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10..10. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". što su branitelji s uspjehom odbili. koji su 1. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. život se odvija (. Depeša br. pov. 525-123-17 od 4. Depeša br. . uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . 525-123-18 od 4. Str.1991. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. Br.1991. struje.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. 525-123-16 od 3.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. Vukovar je postao sablasni grad. 511-15-10/3-4267/91 od 3. Dnevno operativno izvješće. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. Kao i prethodnih dana. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. "U potpuno razrušenom gradu. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Str. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. koji je bio u potpunom okruženju. prijete zarazne bolesti. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. 1991.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. 1991.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara".1991. dopuna naše depeše. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. Depeša br. pov. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. dopuna naše depeše. Str. 511-15-10/3-4265/91 od 2. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 2-6 od 3.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. 10. 1991.. Dnevno operativno izvješće. nemamo prijevoznih sredstava.. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. 10. dopuna naše depeše. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br.10. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. br. 10. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 1991. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". 1991. hstopada poginuli u Bogdanovcima.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. bez vode. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. pučanstvo je u šoku. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. da nemamo vode. 511-15-10/3-4267/91 od 3. pov.. dopuna naše depeše.. 10. Izvješće.

1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci.m MUP rh-otž: PU Vukovar. 109. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja.10. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. od čega šest pripadnika HV. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. 1435 Nikola OSTOJIĆ.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. Izvješće..1431 Pet dana kasnije. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. 1991. "Zbog lažnih obećanja. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Borovo naselje. Dnevni operativni bilten. Depeša br.1991. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. Operativno dežurstvo od 6. 10. Predsjedniku Republike Hrvatske. 10. Depeša br. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. Operativno dežurstvo od 6. Trpinje.10. dopuna naše depeše. Vojska.00 do 06. 10. dopuna naše depeše.. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. s crte Vučedol Petrova Gora . 242 tehnika koju ste nam obećah?". 4. 22. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". 10. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Dovezena su tijela šest osoba.1991. listopada. 1991. I da će Vukovar izginuti. 511-15-10/3-4271/91 od 5. Br. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. Ni Bejrut. i u mene. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje".. 20. Zap. 4-5. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. uži. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. u broju od 10. 10. jasno mi je da smo rat izgubili. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. Slobodni tjednik 10. dopuna naše depeše. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. ZNG. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. usporedbom s porukom 4. 10. 1991. . Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. 10. ZNG. što će reći pohvala. dopuni-.Beogradska kosa.00 sati. hstopada u 9:13. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. nesposobnosti. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. Prijepis telefaksa primljenog 5. Ali ni tada neće pasti". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuna naše depeše. br. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. 10. 511-15-10/3-4272/91 od 6. 1991. što je obrana uspjela odbiti.1437 Tog je dana iz borbi za grad. Bršadina i Borova Sela. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti.1991. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 10. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. Izvješće. 1993. 10. Depeša br. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. neznanja.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. Page 176 .1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim.1435 0 stanju u Vukovaru 7.1433 a ni 6. Depeša br. 04-267/1-91 od 7.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. Ovo više nije ni Berlin. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1991. 1991. 511-15-10/3-4270/91 od 4. naše depeše.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 1991. 1991. 10. listopada počeo mirno. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vukovar će izginuti!". 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. MUp rh-otž: PU Vukovar. Dnevni operativni bilten za 05/06. 10. Depeša br. od 18. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar.1991.

Depeša br. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. Izvješće.. 1991. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. još uvijek. s ciljem da se Vukovar obrani. 10.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 511-15-10/3-4274/91 od 8. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. Str. CO. uspiješno brani svim snagama. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. br. U 19 sati 11. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. do 18 sati. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. R. od 08. hstopada.10. Nema više sijena (municije). 525-123/40-91 od 11. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji.1441 Relativno zatišje od 8. dosta nam je Page 177 .Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. 10. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 525-123-38 od 11. pov. Depeša br.. 10.. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. Zaključci iVarođne novine. Depeša br. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9.Bitka za Vukovar 1439 N. 511-15-10/3-4275/91 od 9. pov. dopuna naše depeše. 021-03/91-05/07 od 8.. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. 1991. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 1991. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje.. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. 1991. 08-2935/1-91. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". HV.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. Izvješće. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". OSTOJIĆ. Br. 10. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". što je odmah demonstrirao.1442 Armija je oko Vukovara 10. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. Izvješće za dan 11. 10. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. Približavaju se tenkovi.1447 U 19. koji je potrajao cijeli dan. br. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. 19. 10. dopuna naše depeše. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. hstopada "kao nikad dosad".. . Njegov nastup prema Zagrebu. Narodna armija.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuna naše depeše. 1991. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. zabilježeno je da se "124. 1991.. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". 1991. 10. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . Bogdanovcl . 1991. 1991.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. Kl.12. br. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. 10. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm.

Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. br. B. u 23.1459 Nositelj napada.40 sati. 1991.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. razgovor od 12. Pregled situacije.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. 1451 SVA MORH-122. Rušitel] ustavnog poretka 19-29. branitelj je zaustavio prodor. Evropskoj misiji. br. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. 10. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". namjeravajući s tenkovima ući u grad. br. br. 5120-03-91 od 13. HV: Zapovjedništvo 122. br. 10. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. dopuna naše depeše. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. 511-15-10/3-4284/91 od 15. U toku 16. 10. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. Depeša br.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. Nakon što ga je 13. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. 51.21.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". BORKOVTĆ. !U" Isto. južnom dijelu naselja Lužac. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. koje mu to trenutno onemogućuju". hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. 10. brigade.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. U toku 15. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21.1461 Ujutro 19. mehanizirane brigade.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. 2121-06-91-90 od 13.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. trudnica i novorođenčadi. i 17..1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. Vukovar je odgovorio potvrdno. HV: Zapovjedništvo 122. 1991. mehaniziranog bataljuna 51. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. 1991. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. a ranjene su 43 osobe.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. 10.59./14. Ur. brigade HV iz Đakova.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. Dnevni gubici 16. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu.00 sati. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . Dopisano ispod izvješća od 19.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". brigade. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. '» SVA MORH-122. u 19. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. 2121-06-91-90 od 13. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. nM Glavni stožer HV. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. KL 804-01/91-03/48. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 10.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima. Dan kasnije poginula su dva. kao i da se može dati i u "novine". 245 bila i glavnina 2. Sajmištu i Trplnjskoj cesti.1455 Bih su to do tada najžešći napadi.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. 1991. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. među kojima je mile mrkšić. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". hstopada 1991. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. 1991. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje..

Napadi su odbijeni. 1994. 42-47. Lijekovi. svibanj".1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. D. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". 1460 M. I. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba.08. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. br. hstopada je za branitelje Vukovara. 3. 10.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. 7. Narodna armija. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. usprkos potpisanom primirju. K. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. Saslušanje okrivljenog I. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. "Vukovar oslobađaju hrabri". SIS. pov. Ništa lažno. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. Ministarstvo zdravstva od 22. od 17. Str. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. 3-8 od 16.1991. D. pov. mmzione otopine. zauzeli 10 kuća. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. hstopada. 10. KIR-36/92 od 6. 511-15-10/3-4286/91.. od 16. 204. Br. Page 179 .1468 Do 30. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. Grad Vukovar je pun ljudi. Br.1471 Idući dan.1991. svibanj". dopuna naše depeše. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. Odjel Sinj.1470 Od 26. a crta se obrane nije pomaknula.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. I. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. Depeša br. 19. VSA MORH: MORU.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. bio težak dan. a za 11. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. na što su hrvatske snage odgovorile. 23. hstopada.45. Izvješće. MATIĆ ERED. Uspjeh su ući u selo..10. 1991. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. 525-123-68 od 17. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ.. 511-15-10/3-4288/91. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. brigade. 1991. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. 1992. 27. 1991. Ocijenjeno je da je upravo ono 24.. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. 1991.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone".1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. 20-22. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. 1991. Imenovanje. ĐUKIĆ. 1991. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. 525-123-78 od 20. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. br. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. a sedam ih je ranjeno. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". Izvješće. Str. 10. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove". Obavijest. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. 78-79. 10. 1462 RH. 10. godine): Zap. 10. 9. Depeša br.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21.10. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". 1080-183/1-1994 od 10.

10. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba].Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Depeša br. Str. 511-15-10/3-4311/91 od 30. 511-15-10/3-4308/91 od 28. 12. 10. Znatna pomoć. "Hladnokrvnost pre svega". 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Narodna armija. 10. 1991. 525-123-109 od 28. 1991. Granatirano je i područje Vučedola. 1991. 10. 525-122-55/91 od 29. dopuna naše depeše. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. Vinkovci i Županja. Dnevno izvješće. 1991. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. 1991. pov. Pov.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. pov.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. 511-15-10/3-4306/91 od 27. Dnevno izvješće. Str. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. 525-122-90/91 od 2. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. koje su uočile "velike snage . studenoga. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. listopada. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. 24. a ranjeno je 12 osoba. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pružena je 3. S. Narodna armija.. kao i prethodnih dana. Str. Str. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Str. j>ov. 1991. 10. U. 10. u 18. Izvješće. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. pov. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kao i Sajmišta. 7. 525-122-1071/91 od 31. dopuna naše depeše. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". 511-15-10/3-4304/91 od 26.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar.10. pov. 2. 1991. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 1991. 10. Str.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. dopuna naše dejseše. Dnevno Page 180 . 11. Dnevno izvješće. 1991. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. dopuna naše depeše. pov. 1991. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 525-122-37/91 od 24. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. Poginule su dvije osobe. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Dnevno izvješće. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. 6. br. 525-123-86 od 23. pov. 1991.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". br. težišno na područje Mitnice.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. Str. "Usljed žestine napada. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. dojmna naše depeše. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama.Trpinjska cesta i Erovac. mehaniziranog bataljuna 51. 5. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. Depeša br. Dnevno izvješće. 1991. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. br. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Str. Izvješće. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. 10. Vinkovci. 10. 525-123-82 od 21. pov. 1991. br. 10. 1991. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. DOKIĆ.46). br. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10. 525-122-34/91 od 23. 10. Depeša br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. 1991. 1991. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. proleterske gardijske mehanizirane divizije. br.

"85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Županja upućena prijepodne 6. 11. a ranjeno je 25 osoba. OZ Osijek od 8. pov. 525-123-129 od 3.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.1486 Vukovar je u 5.1991. Narodna armija. i 5. Vinkovci. 1991. što je bila bilanca zadnja dva dana.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. 7. Službena bilješka o informativnom razgovoru. to kuca srce hrabrih ljudi.11. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 155 mm. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. studenog na strani branitelja grada. sve lovce stigne zaslužena kazna". 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. usprkos još jednom potpisanom primirju. 152 mm "NORA". svibanj". nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. toga dana ona je bila povremena. ISU 20. Narodna armija 9. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. 1080-183/1-1994 od 10. Mladen Bratić". Rušitel] ustavnog poretka. Izvješće. I4!W I.. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda.1991. te čvrsto. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale... 1482 S. mehanizirane brigade JNA na Lužac. Do 18 sati 3.11. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana.. MUP-u. i 3. . 1994. "DevaMrano primirje. 248 major Mladen Bratić. 9. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. pov. dopuna naše depeše. Br. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . tvrdi Borković.11.. 1991. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. MARKOVIĆ. Mjesna zajednica "1. 11. 11.1488 Noću 5/6. JOVANOVIĆ. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. Depeša br. 511-15-10/3-4323/91 od 5. u pjesmi. 1991. SIS. Narodna armija. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. br.. Str. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. "Korak do slobode". Depeša br.1489 Komanda Novosadskog korpusa. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. Obavijest.Bitka za Vukovar izvješće. 1991. 11. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". U. revalvirana smrt". studenog. 2. ako u vjetru neki zvuk Vas budi.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. "Kako je poginuo general Bratić". 525-122-109/91 od 4. br. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. 11. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. dopuna naše depeše. 9. studenoga. Dnevni operativni bilten. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Tekst izvješća kod B. Narodna armija 9. Dnevno izvješće. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 11. 1991.1991. 22. S obzirom 1484 "In memorlam. Odjel Sinj. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". us« VSA MORH: MORH. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. 5. u 16 sati. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". Str. 511-15-10/3-4325/91 od 6. Operativno dežurstvo od 3. 6. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1.. na koje se sručila kiša topničkih projektila. 11. 122 "GVOZDIK". a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. 11. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. BORJSMĆ. 1991. 8. Vladimira Kočiša Zeca. 1991.. pridaje". Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. 8.

. Narodna armija. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm".1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar.. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. 1991.. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta.' '¦ *"'* •'¦*•. Str.. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. 1991. G.. 1492 S. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti.-¦. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. 511-15-10/3-4327/91 od 9. prečnika blizu 300 metara". 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 1991. . izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. A rf*.. Poginuo je jedan branitelj. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika.. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. 525-122-162/91 od 8. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste.1492 O stanju u Vukovaru 8. svibanj". Buhe..) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ.000 života pasti u ruke neprijatelju. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. u 10. Depeša br. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. OZ Osijek od 8. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. ali ne znači da neće. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. dopuna naše depeše. te će 13-15. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru". zauzela je Bogdanovce. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije. br. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje". 8. 511-15-10/3-4326/91 od 8. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. pov. 525-122-126/91 od 6. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". JOVANOVIĆ. Depeša br. svibanj'. 1991. 11. pov. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. Str." j Buha". Dnevno izvješće.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. OŠ MUP RH.1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh.11. 9. ¦ ''P'BJJJ'VH*. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. dopuna naše depeše.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu. ' . naime. Kovačića".1991. Drvena pijaca i ulicom I. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. "Korak do slobode". Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. br. 11. Nastojale su Page 182 . Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1500 TANJUG je 10.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. 11. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima ..Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa.. 1991.14 . Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". 11. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. a 28 je osoba ranjeno.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije.1495 U Vukovaru je JNA 9. 11. Mitnicu.

1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. Našica i Valpova... 1991. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. novembra. tukući ga vatrom svih vrsta. 11.. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (.Vukovar 13. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". 511-15-10/3-4330/91 od 11. Osobno je dao tri prijedloga. 1991. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. Str. Generalu zbora Antunu Tusu. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. 11. Depeša br. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. POPOVIĆ. Generalu zbora Antunu Tusu. 525-122-1046/91 od 10.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. 11. br. 525-123-154/91 od 10.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . 11. mehaniziranim bataljunom 36. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a napose vatrom iz zraka. 1991. Str.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. dopuna naše depeše. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 525-123-153 od 10. PANTELIĆ. 11. 1991.1512 Kasno navečer 14.. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. dopuna naše depeše. 11. Depeša br. Izvješće. 1991. Str. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji. Vinkovaca Đakova. br. 11. mehanizirane brigade. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada.. Slavonskog Broda.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Str.. Iako to nije jasno rečeno. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 1502 M. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka. pov. 11. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara".. 11. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. Izvješće... Narodna armija 16.. u idućih 10 sati.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. br. pov. "Obruć sveden na prsten". napisano je u izvješću. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar.. 1991. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 1991. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. pov. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. studenoga završio je debaklom. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. br. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. pov.. Dnevno izvješće. 525-122-173 od 9. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 14. koji je 13. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti".Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. 1991. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. R. Dnevno izvješće..

tromblona i protivoklopnih sredstava. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. J (Mladi Jastreb). na osnovi čega je zaključeno da 16.. 1991. Bez bombi. Operativni štab ministarstva od 14.. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. 1991. br. 11. Tekst brzojavke u F.. Ml. Način izlaska ljudi iz Vukovara. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ. 25. po gosp. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. Dnevno izvješće. hitno se traži. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV.".1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. gdje se nalazi bolnica. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. kao i predstavnike Evropske misije".m Risto KOSTEV. br. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.30. J. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". 1991.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 525-122-208/91 od 14. "I na silosu jugoslovenska zastava". 4.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. GREGUPJĆ. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. 11..1517 U zoru 17. "Ko je 'pucao' u tenkiste". 11. . 272. 1512 Milidar BAKARIĆ. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra..000 života pogne glavu i pristane da na za danas. 37. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (.. 1991. u 00. "Jedinica bez izdajica". Narodna armija. Vojska.pokolj. 26. a to je" da "vlada RH. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. 1991. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml.. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. studenoga. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. Vukovar od 17. pov. 4. pov.-1992. D. 11. 12. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. 259-260. Gospodinu Vrbancu.. Narodna armija. Ona se prijepodne sastala na sjednici. 1991. KL 814-01/91-01/01.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati.-1992. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. br. Ako nas napadnu više ne možemo izdržati.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. Str. Operativno dežurstvo od 15. 11. težišno na Vukovaru. 1991. 2196-01-091-1 od 12.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. Granata za MB i topove nemamo već dugo. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". bez panike. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. studenoga prestala s vatrom. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. S prvim minutama 17. GREGURIĆ. Vinkovci. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 11. u prvim satima 17.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. Page 184 . na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. 1991. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 1992. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. Teks dopisa kod F. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. Ur. Bez odlaganja i svim snagama. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. 6. Dnevnik događaja.11. 7. Str.) snaga na tom dijelu. 16. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. 1510 B. u ime 15. 1992. 19. u kojem je obrana bila na kraju snaga. 16. jer rade na jedini mogući način. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 525-122-245 od 17. Narodna armija. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. Dnevni operativni bilten.

280. nego kao dio njega. U tom cilju predlažemo da se povređeni. Tekst brzojavke u F. održane 17. 272. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. 50302-91-2 od 17. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske.. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. general-potpukovnika Andrije Rašete. 105.-1992.. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. kao i u drugim mjestima. studenog 1991. pov. Str.11. što se pokušavalo zaustaviti. 1519 Zapisnik sa 53. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. br. pov. 1991. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . 272-280. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". br. GREGURIĆ. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija.. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. oboleli i ostali dio stanovništva. Vukovar . 11. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. Tekst pisma kod F.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. 11. 1991.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. odgovor je opunomoćenika Armije. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Str. 1991. 1991. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". kojeg se nije moglo naći. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.Osijek. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva".-1992. 1520 F.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen.. 282. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života.. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. Ur. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca.1523 1521 ISTI. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. 255 'Vukovar nije osvojen grad. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. Tekst pisma kod F. GREGURIĆ. GREGURIĆ.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. On je odmah nakon Page 185 .1991. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Poruka je bila dovoljno jasna. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Vukovar Šid. Izvješće. 11. KL 800-01/91-04/27. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta.-1992. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske".Vinkovci. 11.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. 525-122-245 od 17. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava. Vukovar .. brigada HV. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. Vladi Republike Hrvatske. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. br. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. GREGURIĆ.-1992. 280-281. 525-123-177 od 17..

Ur... 525-123-177 od 17. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. 11. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. Kl. KL 8/91-01/91-268. nije poštivala. Županja od 14. 525-122-254/91 od 18. studenoga. 8/91-01/269. studenoga. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 11. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. studenog 1991. Pov. 1991. 1991. 1991. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. 5120-25/22-91-1 od 17. pov. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. a za što nisam pronašao potvrdu. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Vinkovci. Vinkovci. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11.46.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". br. KL 8/91-01/272. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. pov.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. Zapovijed. 525-122-247/91 od 17. 11. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. brigade HV iz Zagreba u toku dana. Ur. nije koristilo jer je bilo za top. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. KL 803-05/91-03/290. s minimalno 150 projektila. Vinkovci. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Ur. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. br. br. 1991. Str. br. a do 16 sati 19. 525-122-246/91 od 17. br. 5120-26-91-1. Predaja nije dolazila u obzir. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991. pov. 11. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. pov.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. Ur. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV.. Ona je 17.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. br.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. 11.. 1991. 5120-21-91-1 od 18.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV.. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. Str. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. 803-05/91-03/283. u 14.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. 1991. br. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. iako se nije znalo tko ih vodi. 11. Kl.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 .1534 Operativna je grupa 17. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. a još manje "tzv. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. br. 11. 5120-25-91-1 od 15. 5120-01/22-91-1 od 17.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. Ur. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. 11. Dnevno Izvješće. Izvješće o stanju municije. br. donekle su opravdavale takve pokušaje. 1991.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. ni JNA. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. br. KL 803-05/91-03/303 Str. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. radi remonta". kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. Ur. gdje ga je namjeravala prihvatiti. Vinkovci. 1991. koje je stiglo 19. 5120-01/22-91-1 od 17. Str.

studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. 5120-25/22-91-1 od 17.Bitka za Vukovar 17.) na izvojevanoj pobedi".. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". Kl.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". No i 19. kapetan Borković. br. zapovjednika 1. 525-123-184 od 19... Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. lovački avijacijski puk 1. 1991. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. 1991. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. 11. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. Str. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu.. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. Županja podržao. ispoljavajući hrabrost"1549. Str. pov. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. 525-123-178/91 od 18. br.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. vojnika i dobrovoljaca. studenoga. od kojih je oko 400 bilo naoružanih.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. studenog. 1991. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Izvješće. 525-123-177 od 17. KL 804-01/91-03/151. 5120-03-91-121 od 17. SVAMORH-GSHV: GSHV. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. Ur. a ranjena četiri pripadnika. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. 525-122-249/91 od 17. 1991. Ur. br. Iz 51. osvajali su kuću po kuću. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. 11. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. 11. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. 1991. 1991. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. te da 'Vukovar nije osvojen grad. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. 1991. Vinkovci. 525-122-257/91 od 19. Županja i Vukovara 17. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. br. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". studenoga u Beogradu general Kadijević. U dijelu Borova Naselja. 11. kao i tijekom dana. potvrđujući humanost. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. Pov.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. 1991. studenoga poginula su dva pripadnika. Predaja 2000 ljudi. pov. 1991. 11.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. br.1547 Tjedan dana kasnije.. dogovorena je u Dalju 19. Izvješće. 5120-25/22-91-1 od 17.. 11. 525-123-177 od 17. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Pov.. a 20. br. vojne oblasti.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. Vinkovci. Županja. pov. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. br./18. koji im je osobno "čestitao (. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. upornost. br. 11. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". 803-05/91-03/302. br.1540 U toku noći 17/18. pov. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. br. 11. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. i 20. Ur. 11. 1991.

1991. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran.. 1991. 30. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. 525-122-259/91 od 19. 2.. 24-25. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". PANTELIĆ. Narodna armija. 1553 Milorad GONČLN. 1547 M. Izbora nije bilo". U. 1991. 23. Narodna armija. 1991.. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara.11. a koji se sada ispituju". Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. Narodna armija 23.1991. "Nekima. 11.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. Narodna armija. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. 23-24. 259 Page 188 . 525-122-295/91 od 23. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-03-91-1 od 18. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". br. 1991. br. 11. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". pov.1991. 1991. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Naredba br. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Županja. 11. 1991.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. 11. Kl. GREGURIĆ. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. 12. 11. Izvješće. 1991.1991.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 1991. Narodna armija. 6. Narodna armija. 1515 M. pov. RISTIĆ.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. 804-01/91-03/159. 20. 11. 1991. "Ko to ne zna ratne ciljeve". motorizirana brigada iz Kragujevca. 11.Marinci . 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. 4. 22. O stanju u Vukovaru. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 20. 1551 Ivan MATOVIĆ. 3. "Udahnuti život gradu". br. a očekuje ih se još oko 5000. 1991. 7. 1552 S. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. 1991. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. Ur. 12. br. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . Str. O situaciji u Borovom naselju. 525-122-259/91 od 19. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV.1558 Napokon je 22.1557 Očekivani konvoj nije prošao. Str. 1549 "Oslobođen Vukovar". a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage.. 27.1552 Zauzimanjem Vukovara. Dnevno izvješće... 1555 R. 525-122-254/91 od 18. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim.. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. br. 68-69. 11. Kabinet Saveznog sekretara Br. 8. Pov. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-256/91 od 19. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 258 neofašizma i ustaške ideologije. 6. "Pokloni za prijetelje". 21. 20.-1992. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. 15. 5. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. 1553 D.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". DUiaĆ. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". "Vukovar je ostao u meni". 28. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . 525-122-186/91 od 20. Narodna armija. 5. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". Dnevno izvješće. MARJANOVIĆ. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Narodna armija. 12. BW F. M. Od 8 sati 20. 11. br. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". 11. 1991.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. SPASOJEVTC. 11. studenoga.. Dnevno Izvješće. Pov. 1991. 1549 VSA MORH: SSNO. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem.Vukovar. Narodna armija. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 11. pov. 1991. ni danas. 1023-2 od 21.. kada je Vukovar oslobođen. br. Vinkovci.. 292. pov. 55-56. 28. Narodna armija. 1991. Str. 11.

brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. br. upitno legitimne. 525-123-175 od 17. i 109. brigada prema Jameni i Strošincima. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. 11. Prvoj.. br. 1991.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. 11. Zapovjed. u području Vrbanje.1561 U toku 17. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. 109. 1991. Izvješće. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. Narodna armija. pov.12. 109. 1991. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. a 131. brigade HV. bataljuna 109. 1991. Podgrađe i Nijemci. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. 11. br. Pojas obrane 2. 11. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. 11. 1991. 525-122-37/91 od 17. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. a napose na pravcu Podravske magistrale. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. 1991. Izvješće. Ur. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. br. HV. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. 5120-01-91-1 od 17.. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. navodno na Merčepovo inzistiranje. Br. br.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV.1991.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. Po dubini iza njih. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. Vinkovci. bataljun 105. 24. 109. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. pov. 23. br HV: Zap.1570 Page 189 . Izvješće. studenog 3. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. POPOVIĆ. 525-122-250/91 od 18. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. 556-1 od 17. Str. br HV. bataljuna 109. 16. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. 04-337/91-26 od 17. 109. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar.. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. U. a 131. brigade HV. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. "Na izazove je uzvraćeno".Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". R.1567 Od pokušaja se odustalo. KL 8/91-01/267. pov. M. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 525-123-175 od 17. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". 11. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. a 2. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. 1991. 11.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske.. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. Zapovjed. Postrojba je do 24. pov. bataljuna 105. 1564 SVA MORH-109. Narodna armija 4. 1991. Zbog toga je ujutro 17. PETROVIĆ. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. Za dovođenje u red sustava date su. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. Pov. Vinkovci Županja pojačana je 17. Apševci. u području Otoka..

1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. Dopuna izvješća broj 3. 1991. 261 tenka 105. 1991. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. 11.. br. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. 1 to za pravac Vinkovci . 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.1991.Vukovar. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . br.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18." SVA MORH-GS HV. 525-122-38/91 od 18. jer cijela još nije stigla . Vinkovci.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. trpljenje 1 strpljenje. Podgrađa. brigade HV. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. 11. a ne Vinkovci . zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". U. studeni 1991.. pov. Županja. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11.Privlaka. Dnevno Izvješće. ŠPEGELJ. Sjećanje vojnika 387. brigade HV.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok.Županja. 91-3440 od 19. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Borbena zapovjeđ Op. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. pov. pov. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. 319. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. Str. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . 1991. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. br. pov. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. 1991. brigade ZNG-a. Dnevni operativni bilten. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. 11. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. br. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. 525-122-254/91 od 18. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. 11. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. ali sa slabom motivacijom.1991. 1991. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim.11. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. 525-123-178/91 od 18. ŠPEGELJ. br. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. njihova odlučnost. 1991. Odjel za operativne poslove od 18. br. 525-122-38/91 od 18. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Ur. 11. pov.. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. spremnost za žrtvovanje. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. Donjeg Novog Sela.: ZOZ Osijek Str. pov. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. 11. 525-123-178/91 od 18. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. Vinkovci. 1991. 29. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Sjećanje vojnika. 11. 1991. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. Borbena zapovjeđ Op. oslabljenu 105. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. Izvješće Glavnog inspektora HV. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. Zapovjedništvo Page 190 . studenoga. 29. Tekst izvješća kod M. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". br. a potom spajanje sa snagama 12. Županja i Vukovara 17. Od obećanog bataljuna 105. br. bataljun 109. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. 525-123-180/91 od 18. 11. M.

br. 525-122-258/91 od 19. Dio tenkovske čete 105. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. studenog.. Dnevno izvješće. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". br. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. Pov. br. Br.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. 109. Obavještajni izvještaj. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. Str. 1991.. tako da su se pripadnici HV.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. pov. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . br. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. 525-122-254/91 od 18.. Izvješće. 11. br. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . 1991. 1991. Pov. 1991. uz oslonac na naseljena mjesta. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci Županja.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. 6. za potrebe branilaca Vukovara". Rok provedbe zapovijedi bio je 20. 1991. Veći dio vojaka . Str.1578 Bio je to samo jedan. 1991.. 109-568-004-1/91 od 18. 525-123-178/91 od 18. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. br./19. br. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. Nijemce i Podgrađe. br.Otok Privlaka. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. 525-122-250/91 od 18. Str. kanale. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. br. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. pov. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. 525-123-183 od 19. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). 1991. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. br HV. 11. 11. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. bataljun 109. HV iz Bjelovara. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. Tomici. brigade i 2. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. Dopuna Borbene zapovijedi Op. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. koji je Imao 80 boraca. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. pov. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. SVA MORH-GSHV: Procjena.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . br HV: Zap. 525-122-250/91 od 18. studenoga do 3 sata. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci.. 11. 11. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. U. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. šume i usjeke. 11. navodno. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. Županja 1 Vukovara 17. 11.Mirkovci. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima.

što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. Page 192 . br. Zidine (kota 101). Str. Otoku. pov... Jarmina i Rokovci branila je 109.Strošinci. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. brigada HV.Stari Jankovci. 525-122-265/91 od 20. SVA MORH-109. ožujka 1991. br. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. brigada ZNG-a bez 3. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. pov. HV: Zap. 1991. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada HV ojačana 2. 1991. bataljuna i mehanizirane čete. PrivlaM i Komletincima. pov. Pojas Brčko . pov. brigade HV. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . pov. brigade HV. br. Pov. 525-122-276/91 od 21. 1991. br. 1991. 525-122-295/91 od 23. 196-197. Borbeno naređenje Op. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 11. 1991. pov. To se željelo postići povratkom Lipovca. brigada HV bez 2. 109. brigade ZNG-a. brigade HV u šumi Dobrnja. pa je Zapovjedništvu 109.1587 Noć 20. br.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 11.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. Kl.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. HV Br. 525-122-260/91 od 20. ojačana s 3. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. 5120-01/22-91-1 od 22. branila je 131. 1991. pov. pov. U drugom postroju bila je 3. 11. 11. Str. Br. 1587 SVA MORH-109. Str.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . br HV. bataljunom i mehaniziranom četom 3. brigade ZNG-a. br. 525-122-264/91 od 20. Str.. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 1991. pov. Napad je odbijen bez gubitaka.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . br. 525-122-270/91 od 20. 525-124-218/91 od 20. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. 109. br.1590 Operativna grupa Vukovar. 525-122-273/91 od 21. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. 8/91-01/291. 109. 11. 11.. O situaciji u Borovom naselju. br. br HV: Zap. 11.. 1991.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške".. 1. Jarmini.000 stanovnika.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. Izvješće. 525-123-191/91 od 22. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. Str. br. 525-122-270/91 od 20. 1991. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84).. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. 1991. Vinkovci. Vinkovci. 11. Izvješće. Nuštru. Obavještajni Izvještaj.Otok . Str. 109-568-029-1/91 od 22. 11. 11.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. bataljuna.Jamena./21. 1991. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga. Ivankovu. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. u Vinkovcima je živjelo 35. br. Županja iz 23. 11. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. bez sela Gradište i Apševci. Str. br.Đakovo kao pomoćnom pravcu. 11. 11. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid . Str. sjeveroistočno od sela Strošinci. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. Ur. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.Nuštar . bataljunom 109. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. Str. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10.347 osoba svih nacionalnosti. 1991. br..1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. 109-568-013-1/91 od 20. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO.

S-. Str. br. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101.. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVAMORH-ZOGV: Zap. Zapovjed. Str. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . 1991. 7. studenog nisu se ispmiile. 250 ljudi.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. i 3. br.. brigade HV. r 525-124-227 od 23.1991. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. brigadi HV. br HV. 11. 525-122-288/91 od 22. br. 11. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. brigada HV. pov. Laslovu. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. 122.. 525-122-767/91 od 21. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca.1596 Postrojba HOS-a. studenoga. . br.. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. 109. i 106.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. br. pov. kroz noć. brigade HV.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U ime njezina Zapovjedništva. br.Ostrovo. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije.Lastovo.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. i 108.. 1991.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. 11. 1991.1593 U noći 21. Izvješće. Ernestinovu. Županja. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Jarrmne i Borinaca.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. 109. pov. 11. br.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22. bataljuna 105. pov. Str. 11. 525-122-286/91 od 22. pov. Privlaka . studenog kao Page 193 . 525-124-227 od 23. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. 5 25-122-767/91 od 21.11. 11. br. pov. Str.1991. brigada ZNG-a i dijelovi 105.1595 Snage 105./22. 1991. Pov. 11. bataljuna 109. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. Zap. 105. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. 11. br. Razbila je glavninu 130. studenoga.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . Zapovjed. Ujutro 21. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. 1991. 525-122-289/91 od 22. 1991.Bitka za Vukovar 151. studenog sve snage na području Vinkovci . Pov.11. a privremeno 3. brigade i protuoklopnom skupinom 101. 1991. 139. i 131. 11. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Borbena zapovjed Op.11. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. U sastav Sektora određene su 131. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. br. 525-122-287/91 od 22. 525-122-283/91 od 22. 1991. 525-123-189 od 22. Čepinu. pov. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". i 124. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. Pov.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21..1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. 7. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije". 1991./21. 525-122-282/91 od 22. br. U sastav skupine ušle su: 109. Vinkovci. Str. 1991. br. br. pov. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. brigada HV. OG "Spačva". Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. 525-122-43 od 21.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4.

1991. Izvješće. a jutro 23. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade ZNG-a. 11. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin .Korođ Grad .Bricin Bunar . koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice.1607 Pomak nije učinjen.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. bilo je okruženo Laslovo. 11. 11. 11. studen. 1991. Izvješće. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Grabik .Novi Seleš . . Izvješće. Armija je poboljšala operativni postav.. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. 1991. Izvješće.. 1991.Ernestinovo . i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . 11. 1991. 525-122-44 od 21. Bih su to 2. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 19c: Borbena zapovijed Op. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo.. Izvješće. br. Izvješće. Na pravac Briješće . 525-123-185 od 20. pov. 525-123-187 od 21. Str. brigade HV iz Đaku-. Hrvatske snage natjerane su na obranu. 525-123-188/81 od 21.Briješće . Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. 525-123-186/91 od 20. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu.Rudine . bataljun 130. brigadu HV 23. Borbeni moral 130. br. brigade HV iz Orahovice. br. 11.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. i: 1991. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. Str.. djelatna četa 132.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. 33. pov. 1991. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Jurjevac Punitovački. 32. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen".. br. 525-123-187 od 21. Borbena zapovijed Op.Nova Tenja. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. Str. brigade ZNG-a prema Ernestinovu. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. brigade da pojača obranu Laslova. 525-123-189 od 22. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . koje je nesmiljeoc granatirano topništvom.. 11. brigdiir HV..Vladislavci. Borbena zapovijed Op.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša.Bobotski kanal (tt 86. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela.. 11. 34. pov.1603 Hrvatske snage 21. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. 11. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja.. Izvješće. samostalni bataljun 106. 11.. 1991. 525-122-45/91 od 21. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . pov. br. br. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 1991. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih.1610 Noć 23/24. Page 194 . pov. br. Stari Orlovnjak Stari Seleš. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja .-122-41 od 21. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 1991. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. pov.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. Blokiranje Ada. br. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. težišno s bataljunom 3. brigade HV. Ernestinovo. pov. 525-123-191/91 od 22. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . Ivanovcu i Hrastinu. Izvješće. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. 525-123-192 od 23..1609 No.Široko Polje Tenjsta Antunovac . 11. pov. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . br. brigade HV. Predviđeni plan ispunila je samo 101. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. pov. 525-124-224 od 21. br. 5. 1991.

. kad prestanu kanonade. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. Obveza 122. pov. 1018 A MIRKOVIĆ. Sva srpska sela postavila su barikade.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. kako ja pamtim". hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. od konzerve do spavanja. 1991. Ur. u mraku. grobnoj tišini čujete samo cvrčka . 09/75-1111 od 18. lb je danima funkcioniralo". Str. 525-123-193/91 od 23.11.1622 U jesen 1991. Str. 268 dana nisu Imali kruha. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. br. Zamislite: u industrijskom gradu. pov. 46. 91. 11. br. pucnji odjednom začujete cvrčka. 267 Okruženi grad Za sliku grada. male su bebe toliko bile bez mlijeka. u stalnom iščekivanju". 1991.1621 Zbog toga. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. 7-8.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.6 MHz: glasom protiv topova. br. Str. bez struje.1613 U drugoj polovici 1990. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. ali ne i izaći ih <* pak obratno. Ništa osim njega. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru".. br. SSNO. 91. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . 1991. 525-123-195 od 24. br. Istodobno. 67. br. nedostaju pisani izvori.6 MHz: glasom protiv topova. Br. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. 1619 ISTA 142. Borbena zapovijed Op. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine.to naprosto ubija.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. Bilo je tragikomično. 11. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja.. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. 1615 Predrag MATIĆ Fred.1991. u tišini. 1991. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. Zagreb. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. Naređenje. "Doista. Izvješće. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". pov. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. i prvim mjesecima 1991. 1616 A MIRKOVIĆ. od jednih radiovijesti do drugih. Vlastita naklada. pisala je Alenka Mirković.1619 Petar Bošnjaković. Ništa lažno. 278. 11."1618 Na.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 5120-49-91-1 od 3. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. 91. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 1021-1 od 18. VO. 1612 VSA MORH: Komanda 5. 35. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 11. Kabinet SSNO. 2001.6 MHz: glasom protiv topova.. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. 23-24. Vukovar je Page 195 .6 MHz: glasom protiv topova. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". U. 91. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. 1991. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. sada u neprirodnoj.možeš ući. Izvješće. 525-122-46 od 23.. Ne može da ne ubija". pov.

Danas.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. 14-15.. 8. 7. A MIRKOVIĆ-NAĐ. najjednostavniji način organiziranja obrane. br. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo..1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. 18. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. ZNG RH. "Glasnogovornik medijske gerile". dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. Uz taj. po mjesnim zajednicama. RUNTIĆ. 1623 Davor ŠPIŠIĆ. "Narod nije genocidan". List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. 8/9. a odbih su ih posuditi". 10. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. Glas Slavonije. Redovno dnevno izvješće.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. Za razliku od Dedakovića. 1(122 M. 1-1 od 31. U jednom intervjuu iz studenog 1991. Bitka za Vukovar. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. 19. studenog 1991. 10.. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. niti su tada prestali. pov. 1621 Isto. 1991. Str.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 8. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. Danas. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. 4. Zap. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. koju su zabilježili novinari Danasa. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. 1991.. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. 1991. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Za dom. D.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. 10. bilo je nesporazuma. a ne možemo ih dobiti ni na revers. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. prilično neorganizovan čovjek. ah ovdje su ljudi stekli dojam. DEDAICVIĆ^ASTREB. ili 19.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. te da se to pokazalo dobrim. 11. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk.. tako nije bilo s Borkovićem. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar.. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. 29. Borković je opisan kao "kapetan. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. Danas. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . "Nekoliko centimetara od smrti". Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". llpanj-srpanj 1994. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. sumnjičav preko svake mjere. 8. 39. daleko od bojišta. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. naoružani narod koji brani svoj dom. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. 16. 25. 1991.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce.. "Vukovarskl Napoleon". 1991. aktivni kapetan JNA jedan ovako. Zagreb. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju.

10.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. 4. ŠPIŠIĆ.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. "Stjepan Radić" i Bogdanovci.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. Bitka za Vukovar. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 1632 D. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. Slavonska krv.24. 8. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". Ništa lažno. Jelena LOVRIĆ. 6. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". opis je.10. Vjesnik. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. "Što je to primirje".. Milena RADOVIĆ. 113.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi.. 7. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. "Vukovar Stari" i "Sajmište". 12.. već je zapovijedao uz zemljopisne karte. Novosti. posebno je isticao tjednik Danas. svibanj". ah uglavnom dođoši. 204. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. 262-265. 270 i HV-a. 13."11 Od rujna takve poruke. Većeslav KOCLIAN. A MIRKOVIĆ-NAD. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. 1991. 1. brigade HV. DEDAKOVIĆ-JASTREB. U bataljun je uključen i 4. P. 1930 A MIRKOVIĆ. brigade ZNG-a. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. Tako smo branili Vukovar. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. 1639 Isto. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju.6 MHz: glasom protiv topova. Sačuvan u prijepisu. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. 1. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". 9. Br. "i3J D. 11. Većeslav KOCIJAN.. bataljun 3. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. MATIĆ FRED. Danas. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. 4. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao.. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". 3. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 1991. 16. ne zamjeram im. Od rujna se Vinkovcima. No.iJ0 Isto. u 21. 15. nije obilazio teren. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. 1991. RUNTIĆ. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 45. Veliki dio starosjedilaca je otišao. U gradu se Page 197 .. 1991. 1993. D. Faksimil imenovanja kod M. 150-151. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. 1991. Ništa lažno. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. 1993. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". "Kako se brani Vukovar". uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 10. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. ali neflesklbilnog neprijatelja".. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. 1992.1640 'C37 Zap. 12. RUNTIĆ. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. 71. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. D.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". TOPIĆ. 3-1 od 4.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. Većeslav KOCIJAN. 10. "Što je to primirje". Vjesnik 15. Imenovanje. Danas. 1. 1. a kasnije i Zagrebu. 85. Danas. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". Danas. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. a i Mile Dedakovića. kolovoza. 91. 11-12. "Lužac". br. MATIĆ FRED. "Narod nije genocidan". Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. 10. 1991.

a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . predsjedniku Republike Hrvatske od 24. no ni to nije urodilo vidnim pomakom.19.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. 1991. 8. RCOb Zagreb. tvrdnji da je Vukovar prodan. 1991. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. vinkovački tenkovski bataljun. 10.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. ukazuje na to da svi politički. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. Srpska vojska napada sela Tovamik. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". papir je jeftin". ako niste u stanju udovoljiti istima. 1944 Dražen RAJKOVIĆ. u 1. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. pa da to "nisu Vinkovci.. nesuradnju nesposobnost i kriminal. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". 31. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana. Imenovanje. 1991.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. 10. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru.šaljite sve što imate".. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. ah i šire. 10. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. Osijeku.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". Jednom je to bio Blago Zadro. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Pokušaj povezivanja napravljen je 29. 1991. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. 1991.. hstopada 1991. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. Redovno dnevno Izvješće. Primljeno telefaksom 10. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. Ilaču i Svmjarevce. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć.1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. listopada u rasponu je od prijetnji. u 01. Vukovara i Županje. listopada 1991. streljivo za topove i minobacače.20 šifrirana poruka. aroganciju. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. koji je 11. crkvenih i vojnih mstitucija.Vinkovci iznimno porasla. 'Vukovar . toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. listopada u 19. 1-24 od 23.. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena".1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. 9.1991. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana.1651 Koliko službenim putovima. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi..07. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. Josip Husar) od 10. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. Pov. poruke su postajale oštrije. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. Slobodni tjednik. 9. br. Glavnog stožera Hrvatske vojske. u stanju ste bar odgovoriti na iste.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. silno topništvo. da se razumjemo". listopada 1991. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju.. 525-126-1 od 29. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. kapetana Borkovića.

sa 100 % oštećenim cijevima. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. "Vukovar se pobijediti ne da". Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. Svi su iseljeni ili poklani. Glas Slavonije. 1991. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. 10. lm Isto. s obzirom na značaj vukovarske fronte. predan bez borbe. dobar dio u Osijeku. pali su Martnci. 1991."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. 8-9. saborski zastupnik gospodin Fres. mogu 1651 N. Vinkovci i Županja.. 10. Dražen Budiša. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. 1991. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. Page 199 . zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. mi nismo skloni takovim osobinama". 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. hstopada. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. dapače odbijao je daljnju suradnju. Dedaković Mile. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". dio na putu. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. VUKADLNOVIĆ. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. 23. na čelu sa dop. 9. te su bile neupotrebljive". 10. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. bez oružja i opreme. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. gospodine Predsjedniče. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). U Borkovićevu pismu. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. 1991. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. a još bolji dio u Vinkovcima". 1655 Isto. ministar u Vladi od 12. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek.

2-6 od 3. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske.1657 Za razliku od Dedakovića. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. 15. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. BORKOVIĆ. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 1991. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. 26. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. 4. ŠPIŠIĆ. TOPIĆ. 122. brigade Đakovo". Siavonska krv. žednih.1661 Doista je samo četa 36.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. Zapovjedništvo 122. prečesto neosnovano. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". BORKOVIĆ. 11. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. ili 19. Narodna armija.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. 10. Odgovor nisam pronašao. 26. 1992. br. prljavih. Br. 262-265. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. 19. IVrjLOVANOVIĆ.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske.24. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. 3. 1662 B. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. 1663 B. 26. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. br.1992. 19. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. ali važnu selekciju. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. a naročito inferiornost u PZO i POB". Rušitelj ustavnog poretka.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. 11. 1991. 1666 SVAMORH-122.1667 Oni su si vrlo rano. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. ocjena iz izvješća koje je 11. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". 1660 B. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. bila su opravdana. listopada. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. Rušitelj ustavnog poretka. listopada. Dopis. u 21. 16. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. "Jedinica bez izdajica".1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SINANOVIĆ. 1661 M. D. pozivajući se na zemljopisni položaj grada.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. Str. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. već preko 122. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. Cijela Hrvatska u 1991. D. 10.. ali nikad kao Borković. "Preživjeli pakao". ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. br. zaklanih i poniženih". ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". D. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. 1991. 229/91 od 26. pov. HV: Zap. Borković i ne spominje u pismu". a pogotovo iz Vinkovaca.1991. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. Narodna armija. susjede i nadređene. studenog 1991. 525-123-121 od 1. D.

Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. 1. 277 vojsci.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. Globus. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. hstopada u Glavnom stožeru HV.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. 1. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. Bar na način okružnice. tko je krivac za postojeće stanje. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. 8. koji je u srcu Hrvatske. 1992. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili.108 Isto. Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. u usporedbi s Vukovarom.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 1. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. "Ljudi ima". Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. 1991.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. 2196-01-91-1 od 22. 810-03-91-01/01.1672 U relaciji Vukovar . Dubrovnik i Slunj. Slobodni tjednik. 10. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. kojim se često razmetao. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". 1991. Kl. što nam on toliko znači".1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. br. a ne samo Vukovar. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!".11. 8. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. osobito u listopadu i studenome. 4. a 40 posto. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. 1991. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. 11. bila je već uvelike raširena. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. 11-13. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu".1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. odnosno 25 posto negativno. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. studenoga Sabor Republike Hrvatske. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . Komisija povjerenja. 11179 Roman MAJETIĆ. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar.Zagreb. trebala je utvrditi "pripremljenost. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. a na nj. Ur. što je redovno činila Armija. Slobodni tjednik. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad".

dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. 5120-02-91-1 od 25. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. 17. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. U Zagrebu je tvrđeno da.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. a u Vukovaru i Vinkovcima ne..dnevna potreba 4580.. konkretno za minobacač 120 mm. bit će građanskog rata!". odnosno mine. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55).dnevna potreba 405. 2000. 11. Vojska je nastajala iz ničega. Vinkovci. "Ako padne Vukovar. 1673 Vlado ŠAKIĆ.. 1C7li Većeslav KOCIJAN. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. 10. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo. čini se. koji se brani nevjerojatnim. odnosno 2000 (za top T-12). Zagreb.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. VUKOVAR '91: značenje. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu.dnevna potreba 180. "Što je načelo Vukovar". listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . haubicu 122 mm D-30.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. Zbog toga je 27. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. Ur.155 i 203 mm.dnevna potreba 180. prečesto bez ikakvih pisanih tragova. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. vrednote. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba".dnevna potreba 600. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. Danas. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Njegov pad . listopada. odnosno 700 za top 100 mm. što je u iznosilo samo 14 posto. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. a ostvarivalo je oko 1800 komada. Slobodni tjednik. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. KL 021-03/91-05/07. bila je ključna dilema. 119-01/91-01/13. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa.koji je u trenutku dok ovo pišemo. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. Koliko su to bile male količine.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana./19. samo pitanje sati . 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima.1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. 1991. identitet. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. Za haubicu 122 mm M-38. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. 'Vukovar kao simbol". Ur.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. a u skladištima ih je bilo 400. br. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. gotovo nerazumljivim. top-haubicu 152 mm. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. a ostvarivalo Page 202 . 6701-91-20 od 9. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. br.. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva. Informacija o razgovoru sa građanima. 7.000 komada streljiva. 1991. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva.dnevna potreba 6500. 11. 22. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". 1991. 19.značio bi. 4500 mina 120 mm . 3000 metaka 90 mm za samohodni top . 1991. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. 11. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . S tim se herojskim gradom. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 13. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. 1500 metaka 105 mm . Metaka 7. haubice kahbra 122.

Ur. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.2 tone eksploziva. 500 metaka kalibra 0.. 1816 mina 120 mm. 803-05/91-04/155. 50 metaka 105 mm. 348 mina 60 mm. 10 puškostrojmca 7. raketa i ručnih bombi. Ur. 570 metaka 155 mm.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm. br. kao i 240 metaka 155 mm. 1020 tromblonskih trenutnih mina. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv. sedam netrzajnih topova. tri strojnice 12. Pregled odobrenih i preuzeti:. šest minobacača 60 mm.775 metaka 7. 45 ručna bacača. 820 metaka 130 mm. 1991. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. br.7 mm. 1620 automatskih pušaka. do 9. 600 metaka kalibra 0. 1420 metaka 76 mm. Ur. Kl. Upućivanje topa 130 mir. Vinkovci.43 mm. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 1248 metaka 90 mm.62 mm za pištolj. 360 metaka 11.243. Županja. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. 50 metaka 90 mm. 5120-25/22-91-7 od 9.6 mm. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar.223. 10.660 metaka 5..1991.9 mm. 204 protugradne rakete. 280 mm. 1991.9 mm. signalni pištolj. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7. br.000 metaka kalibra 5. 3060 protupješačkih mina. Ur. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 91 raketa "Zolja". 7200 metaka 4.56 mm. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. Vinkovci.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. 308 raketa 128 mm. 579 raketa "Osa"." metaka 38 spec.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. a postizalo se 2100. 5120-25/22-91-1 od 8. 212. Županja. studenoga. Municija za top 130 mm. 7713 ručnih bombi. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. pet lansera za raketu "Osa". Ur. Ur. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 1991. 8/91-01/167. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 5120-01-91-1 od 29. 24 rakete "Strijela 2M". 782 mine 82 mm.62 mm.. 9900 komada sačme. Vinkovci. 10. 5120-03-91-1 od 6.120 metaka 7. br.120. 2400 metaka kahbra 45. 8/91-01/228. 150 metaka 26 mm.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. 11. 392 metka 122 mm.7 mm. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". 24.890 metaka 7.65 mm. 1991. Prva postrojba koja je u toku 6. 4610 mina 82 mm. 2672 protutenkovske mine. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. 427. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani.45 mm.380 metaka 7. 5120-25-91 od 27.10. srpnja do 28. 6664 metaka 12. 650 metaka 6. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm.Bitka za Vukovar se 20 posto. U. br. 11. hstopada 1991. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 5120-37-91-1 od 31. 3. 576 tromblonskih kumulativnih mina. šest minobacača 82 mm.. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. i 7. Naređenje po artiljeriji. 5120-37-91 od 19. 803-05/91-03/108. količina municije. jedan Page 203 . 3296 mina 60 mm.. 71: metaka 152 mm.1685 Nekoliko dana kasnije. 97 strojopuški 9. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 1991.62 mm s teškim zrnom.. 1991. Kl. Ur.11. što je bilo 36 posto. 803-05/91-03/211. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. 11. brigada HV iz Vinkovaca od 18. Vinkovci. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 132. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. 300 metaka 30-06. 102 metka 100 mm. 300 metaka 8x57..5 mm.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. 17. 1991.62 mm. 81 ručni bacač raketa "Zolja". 17. U. minobacač 120 mm. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. 803-05/91-03/163. 73. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm.502 metka 20 mm. 1991. 30 poluautomatskih pušaka. 10. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. KL 803-05/91-03/245. Kl. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. tri protuoklopna topa 100 mm. 25. 2039 metaka 105 mm. 972 metka 23 mm. ali s tendencijom opadanja. Osiguranje municije za nastavak b/d.900 metaka 7. br. 2350 metaka 9 mm. 2530 metaka 10i ¦ mm. br.

1560 metaka 130 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. šest minobacača 60 mm.43 mm. prema procijeni. 438.Vukovar . koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima.br. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . Županja prikupljeni do 17. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar.Vinkovci -Županja". u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11.350 metaka 9 mm. 360 metaka 11. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone.920 metaka 7. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . 214. 7200 metaka 4. tri protuoklopna topa 100 mm. 1700 automatskih pušaka. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. 5320 metaka 30 mm.7 mm. 34.62 mm s teškim zrnom. tri strojnice 12.000 metaka kalibra 5. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . 10 kurvimetara. 10.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. 320 metaka 125 mm. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. 3243 metka 105 mm.56 mm. 826 tromblonskih kumulativnih mina.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. pet haubica 155 mm.45 mm. 13.660 metaka 5.223. sedam netrzajnih topova. 972 metka 23 mm.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar. 405 metaka 57 mm. 3220 mina 120 mm. 2400 metaka kalibra 45. 9900 komada sačme.Županja. 1129 mina za ručni bacač. Vinkovci. U sadašnjoj situaciji. 10 busola. 300 metaka 30-06.62 mm. 10 puškostrojmca 7. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 1074 metka 152 mm.Vukovar . minobacač 120 mm. 73. 30 poluautomatskih pušaka. municije ni za pola dana rata. projektila svih kalibara). studenoga. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro.9 mm.6 mm. 97 strojopuški 9.580 metaka 7. Ur. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 43 ručna bacača. 1179 raketa "Osa". 12. jedan gorski top 76 mm. 5050 mina 82 mm. 823 metaka 155 mm. 281 novcem. 500 zaštitnih maski.62 mm. osam motornih vozila. 500 metaka kalibra 0.5 mm.62 mm za pištolj. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. pet lansera za raketu "Osa".2 tone eksploziva. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 480 metaka 40 (mm. čime je znatno umanjena sposobnost art. 9122 protutenkovskih mina. studenoga. i drugog streljiva (oko 10.65 mm. signalni pištolj. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. 3796 mina 60 mm. šest minobacača 82 mm.243. osam motornih vozila. 803-05/91-03/236. 150 metaka 26 mm. 24. 10 kurvimetara. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. 10 busola. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4.288 metaka 12.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. 300 metaka 8x57. 132. 8681 ručne bombe. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate".7 mm.502 metka 20 mm.9 mm. 175 metaka 38 spec.704. 650 metaka 6. pa i na policijsku upravu. 600 metaka kalibra 0.. pet haubica 155 mm.1991. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). 901 raketa "Zolja". a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. 1484 metka 122 mm. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl.890 metaka 7. 1408 metaka 90 mm. 500 zaštitnih maski.11. 25. 7160 protupješačkih mina.5 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. bile bi izvedene u 15 sati.Županja. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". 10 "Maljtka". 3.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm.900 metaka 7. 5120-37/22-1 od 11.000 art. 1190 tromblonskih trenutnih mina.800 metaka 14.775 metaka 7. 24 rakete "Strijela 2M". kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sate kada je na prijedlog Vrhovnog državnog vijeća, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Repubhke Hrvatske dr. Franjo Tuđman ustanovio 18. studenoga 1991. godine Komisiju za utvrđivanje činjenica o okolnostima u kojima je pripremana i vođena obrana Vukovara od agres