Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

Stanje s arhivskim fondovima 3. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. i to ne samo 1991. Sendi Radić. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. 0 razlozima možemo raspravljati. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. ustupio mi je Vladimir Brnardić. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. uglavnom vojnih. Građa vukovarske 124. ah i HV. operativne i taktičke. koji je imala JNA. što mi je. Obični puk nazovimo ga tako. Svima njima veliko hvala. Vinkovci. kao vojska u nastajanju. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. držim. Branko Turić. brigade ZNG-a i 109. Štoviše. brigade ZNG-a iz 1991. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. rabili su ga i oni.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. brigade prvog sastava ne postoji. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. Page 5 . pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Županja. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. Branko Mihaljević. brigade HV. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. brigade HV. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. godine. Vinkovci. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. i ovdje je dobio doličan prostor. Dio tiska na temu Vukovara.. a što je normalno. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. Županja. U fondovima nadređenih zapovjedništava. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. godine. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. General Špegelj. Fond 3. Prvo je. Ante Damjanović. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. jesu li oni. To su arhivski fondovi različite potpunosti. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. brigade HV tek je nešto bolje. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. Mislim da se ne može primjeniti. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. jer radilo se o njegovim predrasudama. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Šimun Penava. već je izratit primjer intelektualne izdaje. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Orsat Miljenić.

godine. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. pretežito memoarskih knjiga. Alenke Mirković-Nađ. gardijska mehanizirana brigada i 1. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. i danas osjetljivom problematikom. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. motorizirana brigada). što više nije ni postojao (2. Do rujna 1991. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. mješovita artiljerijska brigada). odnosno njihovih preslika. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. I danas. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. dok minobacača uopće nije imala. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. Mješovita artiljerijska brigada je npr. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. više od desetljeća nakon bitke. mehanizirana brigada ista je postrojba. čega sam se ovlaš dotaknuo. autora Mile Dedakovića. pontonirskog bataljuna. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. mehanizirana brigada). Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. gardijska mehanizirana brigada i 2. a ne 72. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. godine 158. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. prikupio sam iz privatnog posjeda. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke.Vukovar od 11. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. Davora Runtića. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Manju količinu dokumenata.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. kao i 2. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. listopada 1991. izgrađuju svoju vojnu strukturu. imala 54 topa. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske.

u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. Nastala 25. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. godine. brigada HV.. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. Za ratnu Hrvatsku 1991.175-177. Scrinia Slavonica. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. Feletar". što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. Vukovar . 414-435. 1991. tako i sada desetak godina nakon nje.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997.. Zagreb. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno.Vinkovci. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". 1995. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. Vinkovačke jeseni. Slavonski Brod. najvećim dijelom bez broja postrojbe. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. uhićenik i lopov. 4 Davor RUNTIĆ. Branko Borković. 56-60. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996. brigada HV nije postojala. Vinkovci. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. kako bi narod rekao.. Knjigom je Dedaković. Vukovarska 204. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara.. "Bitka za Vukovar 1991. 10 Dedakovića. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. 2002. 1994. bila je to isključivo 124. otpadnik. ih. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. br. Nakladna kuća "Dr. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. 162-163. veljače 1992. Naklada Zoro. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. autori su dali sterilan prikaz bitke. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. dezerter.". Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. Smrt oklopne brigade. Neobična naklada. Zagreb. 2 Davor MARIJAN. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. Nakon 3. Vukovar . vukovarskoj brigadi. ostao je dosljedniji ratnom. vukovarskom Jastrebu. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. Koprivnica. rujna 1991. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. ISTI.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Tako smo branili Vukovar. 1999. godine 204. U nekoliko mjeseci 1991. "Ponovno sam zapovjednik 204.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. kako je to napisala jedna novinarka. 3 Josip JURČEVIĆ. 204. Vinkovci. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. 2. zanijekavši osobnu patnju."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. rujna 1996. Drugi Jastreb. 18-19. 2002. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. Od 18. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. siječnja 2000. rujna 1991. godine". kao i Glavnog stožera HV. Vukovar su branih borci iz Vukovara.. kad je nastala njegova knjižica. 367-402. a ako je korištena numeracija. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. kakav je bio dok nije 26.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). brigada stvarno je potaknuta tek 12. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. progon i sud.

prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. 19. 48. Davor RUNTIĆ. Beograd. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. 7. samo je jedan u nizu o njoj. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda.. Stajer Graf. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. brigade HV očito nije bila dovoljna. 20 002. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. Naklada Jesenski i Turk.. 7 Grozdana CVTIAN. brigadu iz 1991. 15-17. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. vukovarske novinarke Alenke Mirković.. 1992. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti.. 81. Neobična naklada.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. Zagreb. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. I na kraju. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. br. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". vrhunskim profesionalcem... 11. 52-53. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. 79-86. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. 2001. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. drug i starješina". Globus..12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. 5120-13-92-39 od 16. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. i još više ih ostavio da Page 8 . 1999. Vinkovci. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. godine. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. kao i o njemu. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. Prvo izdanje objavljeno je 1997. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. Nacional. 1991. 8 Vlado VURUŠIĆ. KL 8/92-01/17.. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati.. odgovorio na neka pitanja. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me.6 MHz: glasom protiv topova. Od čizama do petka. 6. kojem dužnost načelnika stožera 124. sazidao sam farmu za 1000 svinja. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. 4. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. Ur. dao uhititi". general Anton Tus. Dokument Političke uprave. održanog u rujnu 1998. dobio sam čin i odličja. 1996. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. važno mjesto dobio je i Vukovar. 12 Rada MILČANOVIĆ.13 teško da se može što dodati. 2002. 1997. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. Nacional. S druge strane. doduše neosnovano.9 A 204. 10. 44. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. 3. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB.. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. Bitka za Vukovar. Personalna uprava. ne može dozvoliti. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. Potpuno je utemeljena. za koji snosi ne mali dio odgovornosti.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. one koja je napadala Vukovar. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. 12 reći za JNA kao "čovjek. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". Zagreb. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. 2001. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima".

osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Po popisu stanovništva iz 1931. "Zločinački Harry Potter". kao što to tvrdi I. U gradu je živjelo 21. koja se sastoji od zapadnog Srijema. Zagreb. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. prikaz CH. " Nakon 1945.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač.26. 1987. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima.. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. 19 Isto.425 Srba. 316. 214-215. 326-327. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. a drugi po broju.026 stanovnika. Privremeni materijal. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. Vinkovcima. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo".170 stanovnika. Nakladna kuća "Dr. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva.. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. 2001..415 stanovnika.bilo ih je 33. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . Vojna tajna. ali i Hrvatske. 1992. Zagreb.813 stanovnika. 1994. 59.065 Hrvata i 14. 13 Bojno polje.15 Od 84. Regionalna vojna geografija. 196-197.960 stanovnika. Vukovar . Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca.19 Općina Osijek.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Županji i Vrbanji. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina.18 Županja je imala 49. 10. u Iloku postoji most. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. a drugi po broju bili su Srbi s 13. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine. sa 165. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. s čije je druge strane Bačka Palanka. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. 206-209. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. Županjom i Osijekom. 1994. prikaz XCVni.14 S općinama koje ga okružuju. ah i obrnuto. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. 318. a Srba je bilo 31.910 stanovnika imah su Hrvati. napose na području Vinkovaca. s nalazištem u području sela Page 9 .17 Susjedna općina. imala je 98. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78.445. 14 općina. 306-307. Najniži dio općine. Feral Tribune. Save na jugu. 1940. 1992. 6. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara. u općini Vukovar. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. prikaz XC. relativnu većinu s 36. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. 15 SFRJ. Zagreb. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni".1940. Zagreb. 36. Poverljivo. u kojoj su Hrvati s 110. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. Feletar" Koprivnica. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. Igor KARAMAN. kopnena granica općine. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. bili su Srbi .146. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. Vinkovci.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. kolovoza . Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. Zagreb. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. 63-64. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 13 Petar LUKOVIĆ. Karaman. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. a i jugoistočna. Vukovarsko je područje ravnica.253 stanovnika. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. kao i u ostalim spominjanim općinama. Osim drva. usp. Osijeka i Đakova.934 žitelja bili najbrojniji.. Republički zavod za statistiku.

Vinkovci. 3. i 38. 12. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. Neobična naklada.. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj... do tada intendantske službe. prikaz LXH. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. fond Komande 5. motorizirana brigada. GŠ OS SFRJ. 15.: SSNO. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. spojena je 1.21 U vinkovačku vojarnu. br.1989.Beograd. Vinkovci. 5-3 od 9. Vukovar . armija.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. 2. motorizirana brigada. granični bataljun u Belom Manastiru. 1980. Najbrojnija postrojba u korpusu. kao dio nove 12. Zagreb. što znači dobro poznat teritorij.. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. Na najvažniju željezničku prometnicu. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. br. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. 2003. bio u području nadležnosti 7. koje se počelo iskorištavati 1984. motorizirane divizije smješten je 12. fond Komande V armije JNA DT br.Bitka za Vukovar Deletovci. napose prema varijanti "Sutjeska-2". Poiemos. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. 532-1 od 14. 854-25 od 29. 146-147. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. Beograd. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. uprava SP. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. "JEDINSTVO' . g. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. a u korpusnom središtu Tuzli 92. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. armija. Vojna tajna. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. Zagreb .) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. I uprava D. U Brčkom je bila 395.26 Slavonija. 21 SVA MORH. 23 Koncepcija. 3.Beograd. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. U 1. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. 24 SVA MORH. i 9. a 670. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. 1991. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. koji su zamijenili dotadašnje divizije. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. mješoviti artiljerijski puk i 17. Korpusu je pored 11. godine. motorizirana i 454. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. odnosno vojišta. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. što prenosi Davor RUNTIĆ. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b.posljednji ustroj JNA'. Somboru.23 Preustrojem JNA iz 1988. 1980. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. vojnu oblast. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. knjiga 1. I. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. 11-12. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. Interno.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. Page 10 . a u 5.T.. do kraja 1988. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. GŠ JNA. 338-339.) korpusa. 1999. kao i ostale istočnohrvatske općine.. vojne oblasti iz Beograda.24 20 Isto. VINC. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. vojne oblasti: SSNO.. i 7. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . 12. Južno od Save u Derventi bile su 327. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. 1989. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj.

VO: SSNO. pješački. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja.. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. 2. U građanstvu. a od 1990. koji je koliko poznat i jasan. jedinica za podršku.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. DT br. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. VO: SSNO.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". I uprava. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. armije. DT Br. Koncem 1989. riječ je o pojmu. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. 4. 1988. 532-1 od 14. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. 12. JNA a od 1968. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. baterija. DT Br. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi.1989. a ne samo s pješaštvom i topništvom. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova.. 10. a vod se sastoji obično od tri desetine. četa. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). I. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. U odnosu na brigadu. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. U Vojvodini.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. nedugo nakon svršenog rata. DT br. prvenstveno brigadu i bataljun. 11. K-da 5. GŠ OS SFRJ. i pozadinsko obezbeđenje". Policijska uprava Virovitičko-podravska.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. No. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. u Subotici i 453. SVA MORH. Br. 1991. 1989. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. komandovanje.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". deset vojnika. Odjel kriminalističke policije. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). 11. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Dopuna Naređenja SSNO. Službena zabilješka. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. odnosno divizijun. 374-184/87 od 10. GŠ OS SFRJ. 1487-42 od 13. B klasifikaciju imala je 158. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. Krajem 1980-ih.. bataljona ili diviziona". uprava.: SSNO.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". inženjerijski i slično. 1989.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. 17-3 od 15. godine. 3. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. vod i desetina. Komanda 5. 20 Vlada Republike Hrvatske. granični bataljun. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. br. 16 bile su R klasifikacije. 1988. 2-2 od 23. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. GŠ OS SFRJ. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku..30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. u Sremskoj Mitrovici. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. SP. Ostale snage 25 SVA MORH. piše Anić. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. K-đa 5. 27 SVA MORH. vezu.

Smrt oklopne brigade. GŠ OS SFRJ. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 10. GŠ OS SFRJ. Rječnik hrvatskog jezika 79. komande stana. 30 ISTI. 4. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka.1990. 1487-42 od 13. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). 18 haubica. 29 puškostrojnica. 12 netrzajnih topova 82 mm. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. 32 Vladimir ANIĆ. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". 31 Bratoljub KLAIĆ. Motorizovana brigada "B".. izvidničke čete. 18 haubica 105 mm. minobacačke baterije 120 mm. Formacija broj 311..37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. Rječnik stranih reči 313. zapovjednog voda. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande.260. bila je rezultat dugog razvoja. čak i ako je bila u sastavu divizije. čete vojne policije. MARIJAN. 50. desetine "Strijela-2M". 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. Prilog 2. 1989. Riječ je o 140. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. netrzajnim i protuavionskim topovima). Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. Rječnik stranih reči. VO: SSNO. VO: SSNO. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. 500 "Zolja". 24 minobacača 120 mm. KLAIĆ. 350 automatskih pušaka. 1987. DT br. 811. rujna 1987. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. KLAIĆ. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. Postignuta razina. 1967.K-da 5. 24 "Ose". oko 2000 ručnih bacača "Zolja".. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. desetine veze. iako ne i željena. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. 11-1 od 17. 38. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. 96 ručnih bacača "Osa". Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Rječnik stranih reči. Pregled sastava KoV-a "A'. SVA MORH . motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. 153 strojnice. I uprava. čete veze. 48 netrzajnih topova 82 mm. 35 ručnih bacača. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. GŠ OS SFPJ. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. Beograd. 146-148. 33 B. protuoklopne čete.. D. 35 B. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. zapovjedno-izvidničke baterije. DT Br. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. Sastojao se od: komande bataljuna. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm.1 nekoliko puta dopunjavana.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. 34 V ANIĆ. Novi Liber.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. 1985. 33 strojnice. 1991. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. šest minobacača 120 mm. tri puškostrojnice. kao prevladavajuća formacija. inženjerijskog bataljuna. Komanda 5. 195. što znači približna brojna stanja. 161 puškostrojnicu. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. minobacačkog voda 82 mm..101. 152. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". haubičkog artiljerijskog divizijuna. godine. 123 snajperske puške. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. Zagreb. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). oko 580 raznih pištolja. Nakladni zavod Matice hrvatske. Rječnik hrvatskog jezika. 152. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". šest minobacača 82 mm. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. Ukupno je to bilo 220 ljudi. Zagreb. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. 24 minobacača 82 mm. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj.

Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. 11 ručnih bacača. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. dvije puškostrojnice. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. godine u Osijeku.. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. GŠ OS SFPJ. kao prve operativne postrojbe tog ranga. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. 352-353. a koja je bila sastavni dio 1. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. 351. 18 pušaka. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. tri strojnice. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. 1987. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". mtbr IRJ 4527). znači pričuvna . od sigurnosnih i protokolarnih. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. ovisno o rodu. Motorizovana brigada "R". Formacija broj 311.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. 19 im rastom mehaniziranog postroja..40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA.. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". \TNC. s naglaskom na pješačkoj komponenti. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. Novosadski korpus).42 Page 13 . VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. a ne motorizirane brigade. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije.ratna brigada. što je u ratu važno.41 U 1990. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. ih više susjednih općina.260. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. određenu tradiciju i. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. 1987. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu..462. Formacija broj 311. O njoj se u javnosti malo zna. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. 1990.. Beograd. GŠ OS SFRJ. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. VSA MORH: SSNO. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. 38 Kao primjer može se navesti 73. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. knjiga 3/H.. Motorizovana brigada "B". koja je imala svoje ime. S obzirom na njezin opseg zadaća. Vojna tajna Interno. (od 1988. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. naoružanje i opremu za tu skupinu. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male.

Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. bio u mehaniziranom bataljunu. 45 VSA MORH: SSNO. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. 149-151. I uprava. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. 1990. 41. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. Formacija broj 314. 142-143. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". D. Isti je omjer. Novi glasnik godina II.45 Od sredine 1990. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. četiri su ugašene 1990. 1990. 9. Kada je 1987. pet tenkova za izvlačenje.K-da 5.4. godine. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. 4.213. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. Mehanizovana brigada A SVA MORH. o. GŠ OS SFRJ. GŠ OS SFRJ od 17. 1487-171/89 od 15. GŠ OS SFRJ. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna.. bio je to kraj divizijske strukture. Osim njih. 11-1 od 17. Smrt oklopne brigade. inženjerijski bataljun. Za razliku od strukture. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. devet snajperskih pušaka. 12 SVA MORH-K-da 5. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. ah u korist borbenih vozila pješaštva.43 Do 1990. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. a. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. I uprava. četa vojne policije i vod ABKO. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka.. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. 11-1 od 17. pozadinski bataljun. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. 45 ručnih bacača. MARIJAN. S njom ne treba Page 14 . Br. 12 samohodnih topova 90 mm. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. većinom oklopne i mehanizirane. prevedena je iz B u A klasifikaciju. I uprava. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990.1990. Naređenje.. postrojbe A klasifikacije. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). 70 poluautomatskih pušaka. većina ih je preustrojena u korpuse. Prilog 2. VO: SSNO. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l".. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. 21 strojnicu. U ljeto 1990. DT Br. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. 5-6. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. M. oko 900 raznih pištolja. br. Ostala je samo 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. 44 SVAMORH-Komanda 5. tri izvidnička oklopna vozila. VO: SSNO. sve sa 13 tenkova. laki samohodni raketni divizijun PZO. a od pet preostalih. 5. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. 41 D. 209 strojopuški. GŠ OS SFRJ. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 43 "Smatralo se da će. odnosno borbenih oklopnih vozila. septembar-decembar 1994. 12 minobacača 120 mm.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. "Za savremenije organizovanje OMJ". šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M".Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. četiri tenka nosača mostova. VO: SSNO. kapetan I klase. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. Tijekom 1987.. Dragan VUKDVIĆ. četa veze. 1987. Pregled sastava KoV-a "A". a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. DT Br. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. od čega 11 pješačkih. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen".

njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". 20 automatskih pištolja. 36 protuzračnih topova raznog tipa. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. četiri tenka nosača mostova. voda ABKO. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". siječnja 1991. tri izvidnička tenka PT-76. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. 36 haubica 122 mm. U Kragujevcu je bio 1. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . a sličan im je bio i ustroj. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. Januar 1991. a 399 neborbenih vozila. šest zapovjednih topničkih vozila.49 Brojčano. U Valjevu je bila 2.5. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. inženjerijskog bataljuna. Brojni pregledi 398. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. 1. Zbor narodne garde. T-72 ili M-84). mehaniziranog bataljuna. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. protuzračnogvoda. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". 21 20 i 30 mm.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". mješovitog artiljerijskog drazijuna. kao i u slučaju 3. voda veze i voda vojne policije. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. 1. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm.. ureda zapovjedništva. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. januar 1991. izvidničke čete. HI uprava. Brojni pregledi . oklopna brigada iz Kraljeva.Bitka za Vukovar miješati lake.47 U veljači 1991. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. mješovitog artiljerijskog puka.397. GS OSFRJ.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. voda veze. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama.. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. 1393 Page 15 . tri oklopna bataljuna. izvidničkog voda. šest minobacača 120 mm. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1.000 oficira. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. GŠ OSFRJ. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. JU uprava. sedam oklopnih zapovjednih vozila. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. mlađih oficira i vojnika.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. Pored divizije pridodana je i 252. 552 pištolja. 24. odnosno borbeno vozilo pješaštva. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. VSA MORH: SSNO. tri izvidnička oklopna vozila. 26. odnosno 3838 po ratnom ustroju. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. VSA MORH: SSNO. Brigada se sastojala od Komande.Severozapadno vojište. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. 1. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . 12 samohodnih haubica 122 mm. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. inženjerijskog voda. tri bataljuna. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. pozadinskog bataljuna. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. proleterska gardijska mehanizirana brigada. vojna oblast. Komande stana. pet tenkova za izvlačenje. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. a u Požarevcu 3.

. 100 puškostrojnica. bilješka od 16. 15 ručnih bacača "Osa".1991. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. četiri automatska pištolja. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. 52 D. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. bilješka od 17. 51 D. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. 18 netrzajnih topova 82 mm. :" Isto.. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. 27 strojnica. korpusa. januar 1991. šest minobacača 60 mm.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. Izvešće.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. Str. 2. bilješka od 17. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 7. voda vojne policije. 1991. Brojni pregledi 398.. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. 186-187. i 1. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. pov. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. tri strojnice. VSA MORH: Komanda 10. protuoklopnog voda. Narodna armija. 2. GLIŠIĆ. 60 raznih pištolja. a ne realno stanje. 254 automatske puške. koje je. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. Smrt oklopne brigade. 48 SVA MORH-K-da 5.. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 22 topa 20 mm. a ne tri bataljuna. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. slabo i nerazmjerno. 27 snajperskih pušaka. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. voda veze. "Moćni i odlučni". pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 162 poluautomatske puške. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). izvidničkog voda.200. 32 puškostrojnice. što se ne smije zaboraviti. bile su lakopješačke postrojbe. 84 snajperske puške. 1991. Za razliku od njih. 27 snajperskih pušaka. izvidničkog voda. D. 1991. 372 automatske puške. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. devet strojnica. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 28-30. 19. 12/34-650 od 17. 917 automatskih pušaka. GŠ OS SFRJ. Partizanska brigada "R". voda veze. 108 protuoklopnih ručnih bombi. 96 puškostrojnica. bila samo zamisao. mješovite protuoklopne baterije. 320 raznih Page 16 . tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. 10. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. "Nema mira u Mirkovcima". MARIJAN. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. tri bataljuna TO. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. 100. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. 54 poluautomatske puške. GŠ OSFPU. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. šest minobacača 120 mm. IH uprava. 12 lakih raketa bacača 128 mm. 50 poluautomatskih pušaka. 17. 8. SVA MORH-K-da 5. 11. tri partizanske čete. 18 minobacača 82 mm. 36 protuoklopnih ručnih bombi. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 18 minobacača 60 mm. 49 ručna bacača "Osa". LAZAREVIĆ. 1991.Severozapadno vojište. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". SSNO. 50 SVA MORH-K-da 5. br. 579 poluautomatskih pušaka.. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". Narodna armija. 81 snajpersku pušku.Bitka za Vukovar automatske puške. 240 raznih pištolja. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". Formacija broj 311. 2.534. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. 340 poluautomatskih pušaka. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. 45 ručnih bacača. Brojčano: oko 420 ljudi. 137 ručnih bacača. 1991.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 515 automatskih pušaka. 1991. 12 minobacača 60-82 mm. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. 17. naoružanih sa 154 pištolja. 84 snajperske puške. četiri minobacača 60 ih 82 mm.

3. uglavnom u vodove i čete. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. sastavom. 20. 1991. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. 453. pontonirskog bataljuna iz Šapca.. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. 1984. veći dio 1. Poraz . "Premošćene sve reke". Republički štab Teritorijalne obrane. ei Mladen MAPJANOVIĆ. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. Veternlk. tri ćete TO. 22.371. mješovitim artiljerijskim pukom. (pešadijska. odnosno baterije. Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. motoriziranom brigadom. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. Narodna armija. Sredinom rujna 1991. PANTELIĆ. 1991.000 ljudi i oko 450 borbenih vozila.. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 57 Pravilo: Brigada. zbile su se nove promjene. 248-249.1992. 11. "Užičani osvetlall obraz".Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. 29. 13 ručnih bacača "Osa". Vojna tajna Interno. Narodna armija 5. 18 minobacača 60 mm. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. R. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. 00 Petar BOŠKOVIĆ. 2001. 7. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. 130. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". Narodna armija. 1991. 59 M. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. POPOVIĆ. proleterske gardijske mehanizirane divizije.. oklopnom brigadom. SSNO. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 12. 252. GŠ JNA Uprava pešadije. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. mehanizirana brigada iz Pančeva. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. LDIJ. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. odnosno divizijune. laki artiljerijski protuzračni. 82 ručna bacača "Zolja".. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". "Ratnici iz senke". oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. koje se također usitnjava. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. Ti divni ljudi. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. partizanskom divizijom bez jedne brigade. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. planinska. 25. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika).60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. 16. 148 poluautomatskih pušaka. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. 1988. mladi ratnici (2)". Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm. mehanizirane brigade iz Subotice. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. 15.koreni poraza. Nasuprot Erduta dovedena je 51. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). 13. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. Ratna formacija broj T-411. Narodna armija. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 43 ručna bacača "Osa". Do masakra u Borovu Selu.. mješoviti artiljerijski i 17. motorizovana.. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. 12. brdska. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46. "Jug" i Page 17 . SRH. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. desetine veze. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. 125 automatskih pušaka. mornaričke pešadije i laka). mehaniziranom brigadom. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. 12. bataljune. 21. JOVANOVIĆ.

proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. Petar ŠTULOVIĆ. 71 S. 1992. 64 M. 2. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. partizanske divizije.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1.. 11. 1991. R. "Promašaja nije bilo". Narodna armija.10. Narodna armija.. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 7. Narodna armija. Milisav SEKULIĆ. 1991.. OSTOJIĆ. 11. 68 Milorad GONČIN. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. SEKULIĆ.. 1. Sremske Mitrovice i Kragujevca.. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. u sastavu 1. 1993. 3. 12. jurišnog odreda. Novog Sada. 1991. 65 N. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 28. partizanskoj diviziji. 1997. Narodna armija. dobrovoljačkoj četi. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 1993. 1991. GLIŠIĆ.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 261. Narodna armija. Narodna armija. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture.. 10. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. 63 M.koreni poraza. mehanizirana brigada iz Subotice. ali 54. Narodna armija 7. Milidar BAKARIĆ. 23. 11. "Svanuće jutro slobode". motorizirane brigade iz Šabca. Narodna armija 19. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". m D. 1991. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 12. 1991. Rume. Borovo Naselje. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. 1991. 11. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. Narodna armija 9. 9. 15. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. prema svemu sudeći. POPOVIĆ. 27. 21.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. NIDDA Verlag GmbH. JOVANOVIĆ. i djelatnu obranu prema Osijeku. 7. mehanizirana brigada.. 58.67 U 2. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 26.66 Iz Beograda. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. 20. 16. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. 72 M. "Srušen mit o Mitnici". "Ženevsko primirje pod okriljem UN". na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. Srpska vojska. Bilten Generalštaba JNA br..68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. PANTELIĆ. 12. 21. jul 1987. 18. 13. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. Iz Niskog Page 18 .. "Udahnuti život gradu".1992. 1. što vjerojatno nije točno.. Narodna armija.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. 14. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. Narodna armija. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama".70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. 23. 11. 23. Poraz . Vojska. 121. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. 70 M. 12.. Bad Vilbel. 27. 17. "Svanuće jutro slobode". U okolici Vukovara. 67 Milorad GONČIN. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. PETROVIĆ.. 14. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane.. 12. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred". Sombora. 6. 261. 234-235. manji dijelovi 544. Smedereva. 16. R.. 11. "Sačuvali srpsku zemlju".63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. 18. 25 Sada. "Predanost obuci".. PETROVIĆ. A S.Bitka za Vukovar "Sjever". 250.. 22.1991. RISTIĆ. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada.1991. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20.

2. br. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". 24. JOVANOVIĆ. Narodna armija.1992. žive na prostorima gde se sada ratuje". Intervju. NEDELJKOVIĆ. "Devalvirano primirje. "Tinja izvesna nada".82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. M. 15. V. "Osluškivanje pretnji otadžbini". 11.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. 1993. Službena zabilješka. 1. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". 18. 239. 3. 1. inače. "Pobedili i nebo i blato". srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". Simo ŽIVKOVIĆ. tvrđeno je. "Između dva miga". korem poraza 250. s avionima "Orao".75 U priopćenju od 6. 263. 80 Momčilo PETROVIĆ. pov. 1991. 1991. Str. 1080-183/1-1994 od 10. M. 11. 9. 9. Vojska. 9. ljudi koji. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. NEDELJKOVIĆ. VRH-USMSP: MUP RH. Narodna armija 30. GLIŠIĆ. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. bila na području Slavonije. SIS. A od 20. 11. 1993. 7.. 1992. 11. Narodna armija.Markušica -Tordinci. MARKOVIĆ. Br. revalvirana smrt". vojne oblasti angažirana je 152. 24. PANTELIĆ. Poraz. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. 12. Ispostava Slavonski Brod od 15. 257-259. Depeša br. s avionima "Supergaleb" i 242. "Borovo Naselje pred konačnim padom". M. 24. 83 N. Obavještajno izvješće.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. 5. proleterska mehanizirana brigada 211. mehanizirana brigada 12. čak i Itahjani i Grci. 20. Narodna armija. 26.84 Pored njega bio je angažiran i 204. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 6-8. majora. oklopna brigada Page 19 . 25. Momčilo PETROVIĆ. Službena zabilješka. oklopna brigada iz Niša. 2. Rusini. 74 D.80 Od topništva 1. 1991. 1991. Narodna armija 30. "Za život dostojan čoveka". Odjel Sinj. 82 POA Republika Srpska Krajina. 6. Intervju. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". 9-10. br. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. 511-15-03/1-3729-91 od 15. 78 VSA MORH: MORH. OSTOJIĆ. 1991. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. 16. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. Intervju. 1992. 9. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . 1991. SEKULIĆ. 6-7. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). PU Slsačko-moslavaćka od 20. 53. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. 1. 9.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. PU Bjelovar. 1991. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke".Gaboš Ostrovo . vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. A S./92. 22. "Lovci na jelene". Službena bilješka o informativnom razgovoru. zabilježeno je još u svibnju 1991. Z. 2000. 85 S. 11. 12.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. bili i "Mađari. inženjerijskog puka. 525-130/7 od 9. 761. 9. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 45/3-9 od 11. Glavni štab Srpske vojske. Policijska stanica Grubišno Polje. 1992. u Borovo Selu. 84 MUP.76 U odredu su pored Srba. 1994. 1992. VRH-USMSP: MUP RH. 511-02-41. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Narodna armija.78 Djelovanje četničkog 1. 1992.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. Slovaci. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. 235. SEKULIĆ. Pov. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1. Narodna armija. 28. 77 Zapovjednik 1. koja je od ljeta 1991.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. S. Risto KOSTOV./ M. Br. 1991.

kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. 11. od kojih 10 višekratne namjene.. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. mješovita artiljerijska brigada 310. 1991. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. 8.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. brigada ZNG-a imala je 29. koja se otpuštala nakon 45 dana. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. 980 oruđa zemaljskog topništva. Narodna armija. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. partizanska divizija 130. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3.Bitka za Vukovar 18. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. bila je potpuno lakopješačka postrojba. Na području Osijeka 106.86 Pričuva JNA. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza.89 Skupina 1.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. partizanska brigada «divizijun haubica 1. motorizirana brigada 16. oklopna brigada «1. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. Prihvatljiva je brojka od 30. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. "Odjekuje neka druga pesma". lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. laki artiljerijski puk PZO 12. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. Page 20 . na području kojega je bila 106. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske.92 Bez oruđa za potporu. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. brigada ZNG-a. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. oklopne brigade. kao što su minobacači i topovi. motorizirana brigada 453.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. bataljun vojne policije ->51. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. proleterska motorizirana brigada 505. NIKOLIĆ. lipnja 1991. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. a za protuoklopnu 86 L. mješoviti artiljerijski puk 12. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. Osim Osijeka. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. prol. 7. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20.000 vojnika stalnog sastava. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. 20 ručnih bacača. vojne oblasti JNA. 20 poluautomatskih pušaka. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. Vukovara i Županje. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. srednji samohodni raketni puk PZO 1. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. brigada ZNG. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453.

br ZNG.. brigada ZNG. 1991. 04-8/1-91 od 29. 1-41/91 od 29. br. 1992. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. br NG. lipnja 1991. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. br. Rat Srba i Hrvata 1991. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3.. 18. brigada HV 105. 1991. 1995.. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi.pobjeda Hrvatske".91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. brigade ZNG-a. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. 1991. Narodna armija.pobjeda Hrvatske". Zagreb. "Poraz Vukovara . 2185-04-01-91-21 od 29. 6. br. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi.. brigada HV 132. kolovoza narastao do 7894 pripadnika. br„ Stanje u jedinici. 14. bataljuna 3. 106. 178. 1991. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. "Poraz Vukovara . Drugo izdanje.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. 452. Ostajemo u Iloku. KL 814-05/91-01/01. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova.. Velebit. JOVANOVIĆ. Poraz . brigade ZNG.. 107. brigada HV 107. bez minobacača 60 i 82 mm". brigade sa MTS. brigada HV 130. brigada HV 131. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. Velebit 18. 107. 76. 92 SVA MORH-109. 89 S. pov.. brigada HV «101. 1999. br.. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu".. Izvješće. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. 94 SVA MORH-GSHV: Zap.. 87 A S. Vinkovci i 2 Aipanja 121. 2185-04-01-91-22 od 29. Ur. Str. 28.. 2000. Str.. br HV: Zapovjedništvo 109. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. Davor RUNTIĆ. 5. Vinkovačke jeseni.. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. od čega 400 nenaoružanih. Vinkovci. Ur. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje.. Bataljun u Đakovu imao je 29. lipnja 1991. Izvještaj. Page 21 . A S.93 Na području Đakova. brigada HV 123. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. 1999. . brigada HV 122. Izvješće. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. JOVANOVTĆ. brigada HV 124.96 U srpnju je počeo ustroj 4. 6. aktivnostima 1 popunjenosti 109. brigada HV Operativna grug a Vukovar.koreni poraza. Stjepan SUČIĆ. SUČIĆ. Izvješće o stanju. lipnja 484 pripadnika. od kojih je oko 70 bilo naoružano. pov. 29. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. brigade ZNG. KL 814-05/91-01/01. Tako smo branili Vukovar. 6. 6. SVA MORH-GS HV: Zap. brigada HV 108. brigada HV 109. 1991. Jedini dokument koji sam uspio naći. 11. brigade ZNG-a. 175. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. Narodna armija. 5. "Zadaci se sustižu". Tiskara Impress. brigada HV 3. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. 90 Marko MALOVIĆ. Našica. brigade ZNG. 29. 11. lipnja 1991. Izvještaj o popunjenosti 107. U drugoj knjizi. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. 6. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. 1991. 11. 6.6.

SEKULIĆ. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Vinkovci. Vinkovaca i Županje. 9. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. koja je uz to branila teritorij dviju općina. po potrebi. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Zapovijed. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. korpus. DEDAKDVIĆ-JASTREB. potpukovnika Mile Dedakovića . bataljun 109. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. Dobar je primjer 4. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. bataljuna 109. brigade ZNG. 293-300. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje.Jastreba. 1991. godine imati 14. Županja. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. bataljun 109. Može U se brigadom držati skupina ljudi. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. brigade HV uopće ne postoji. ustrojem 131. HOS-ovaca. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. bataljun 109. i 3. brigade. brigadi HV. 97 M.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. Stoga je 131. 29 principu. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. spomenuti 4.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG.98 Postupnim dopremanjem oružja. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. 512-06-02-91-34 od 26. Od njih je kasnije ustrojen 83. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. br. a osobito na stožernim zemljovidima. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. bataljun 109. br. Izvješće.. 1991. Vinkovci. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. rujna dodjelilo za ustroj 124. RUNTIĆ. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. 8. 01/91 od 29. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Ur. samostalni zagrebački bataljun HV. 98 ISTI 175. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar. D. Županja. DT 801-02/91-01/01. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. 6. Vinkovci. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. A MIRKOVIĆ-NAD. Dobila je broj 131.. Županja na oko 5000 ljudi. operativne zone. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga..000 domobrana. Bitka za Vukovar. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. 258. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. 1991. brigade HV u šire područje sela Nijemci. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. naoružana ispod ustrojbene razine. Slavonska regija na dan 20. iako nema naznaka da je doista postojao. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade." M.

koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. Zagreb-Sarajevo. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 11. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. brigada HV. Ur. SVA MORH-GSHV: MORH. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. 512-06-02-91-192 od 19. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. Naklada Jesenski i Turk: Dani. 525-123-178/91 od 18. DT br. br. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. br. KL 210-02791-01/1. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. proleterske Page 23 . 1991. 1991. br.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. brigade HV iz Bjelovara. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. 801-02/91-01/01... Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. Ur. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. Str. 2212-01-01-91-1 od 14. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. Ne treba zaboraviti da je 123. listopada 109.. 10. iako je potpuno neodrživo. 10. 1991. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. 1991. Vinkovci. Kl. 1999. brigada HV najveće uspjehe u 1991. 1991.. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". SVA MORH-GSHV: MORH. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. potvrda je prevladavajućeg stanja. pov. Ur. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. 10. Operativna grupa Vukovar. 11. 525-123-32/91 od 9. 1991. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". a ne u sukobima s JNA Uostalom. Izvješće. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. 10.Bitka za Vukovar u Županju. m A TUS. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti.. 512-06-02-91-213 od 27. naoružanje. Zahtjev za formiranje novih jedinica.104 Stanje 105. br. Zapovijed. Tb su uostalom i radile. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. a potom 123. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. brigada ZNG-a. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. pov.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. 10. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. Str. 801-02/91-01/01. br.. 5120-34-91-1 od 18. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. a to je bilo brojno stanje. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. pov. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. godine. Županja i Vukovara 17. Zapovijed. 525-124/88 od 20. KL DTbr. Ur. Vinkovci. br. 77. 10. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije..102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. Njihovo se stajalište prihvaća.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. 60-63. 1991.. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. br.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Martin ŠPEGELJ.

O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. četiri protuoklopna topa 100 mm. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. 51. brigadi ZNG. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. ĐUKIĆ. Milan MIHAJLOVIĆ. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". 4. odnosno ojačani oklopni bataljun.13 oklopnih transportera M-60. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković".. Narodna armija. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. oklopna brigada (1976."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. 108 M. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. Sudbina partijske vojske. i 1987. 9. i 252. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. 74. 36. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. 6. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. 1983. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. Do tada ga je bilo malo. i 109. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. Za razliku od morala.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. Najviše oklopa bilo je u 3. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. 23. Nuštra (Vinkovci). oko 30 posto po ustroju. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. Interno. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". 180. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Vojska. 2001. malim raketnim lanserima 128 mm.14 tenkova M-84. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. Beograd. koji ne možemo matematički ih statički predočiti.14 borbenih vozila pješaštva M-80. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. mehanizirana (1977. 36. 1W Strategija oružane borbe. jedan laki tenk PT-76. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. Bogdanovaca i s. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. PETROVIĆ. i 1988). a u 108. Page 24 . 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Samizdat B92. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. šest netrzajnih topova 82 mm. proleterska gardijska mehanizirana divizija. listopada imala je 27 tenkova T-55. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). Miroslav HADŽIĆ. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. Krajem studenoga 1991. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. proleterske. M. tri protuoklopna topa 76 mm.) i 211. "Koje 'pucao' u tenkiste". četiri haubice 105 mm. brigadi HV bile su tenkovske čete. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. Vojna tajna. 27 minobacača. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. 26. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna).110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. 211. 1992. kao npr. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. dovukle u grad velike količine municije. 1992. brigade ZNG. i 51. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). 1.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. to je i dalje ogromna brojka. minobacačima 120 mm.

a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-122. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. br. brigadi. 525-123-117 od 31. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. tri protuoklopna topa 76 mm. jedan trocijevni top 20 mm. šest u 109. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. brigadi. 04-241/1-91 od 3. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. na upit Zap. četiri haubice 105 mm. 5120-02-91-1 od 23. 10. osam u 109. jedno u 136. 11 ručnih bacača. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. a dostavljen je telefaksom 25. brigadi. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). Znatan dio oruđa (95 topova. jedan u 107. šest samohodnih topova 90 mm. brigadi. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135.116 Iz sastava Operativne Page 25 . Br. dva u 108.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. ZNG RH br. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih).115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. SVA MORH-109. brigadi HV.. rujna u 1 sat. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. Br. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. br ZNG. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne).111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. top 130 mm s dotrajalom cijevi. jedan u 136.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. Vinkovci.. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. Županja. brigadi ZNG-a.1991. 1991. 04-264/1-91 od 7. SVAMORH-ZOZO: Zap.10.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. br ZNG. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. dva u 123. br HV: Zap. jedan protuzračni top 40 mm. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). Izvješće. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. Glavni stožer HV 4. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. jedan u 136. 22 protuoklopna topa 100 mm. Vinkovačka je brigada 21. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). br. brigadi.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. Zapovjedništvu ZNG RH. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. zatim pet gorskih topova 76 mm. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. brigadi HV u Osijeku. pet u 106. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. dva laka lansera raketa 128 mm. 9. 10. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. 2121-06-91-02 od 27. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. brigadi. 1991. rujna 1991... studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. ZNG Vinkovci od 24. 1991. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo.. 1991. Str. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. 109. Operativna zona Osijek je 11. 76 minobacača 82 mm. 2-5 od 29. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". 9. br.. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. Izvješće. brigade ZNG. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. brigadi. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. 9. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. pov. Br. Izvješće. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108. 36 minobacača 60 mm. dva u 123. 1991. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. brigadi. 1. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. šest netrzajnih topova 82 mm. i dva u 109. Br. Ostalo je bio kalibar 76 mm. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". brigadi. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. što je ukupno 18 oruđa. brigade HV. 109. 3.

Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. 109. 10. 5120-25-91 od 2. Ur. tri protuoklopna topa 76 mm. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci..125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. pov. 1991. Usp. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. 2-5 od 29. br. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. Zapovijed. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. br HV.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. 8/91-01/207. pov. devet minobacača 120 mm. Kl.. 109-375-02/91 od 26. Po podacima od 26. Str. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. Stanje art. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. Kl. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. pov. baterije protuoklopnih topova 100 mm. br HV: Zap. Str.. br.. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. u 20.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. jedan Ispravan gorski top 76 mm. br HV. 1991. 10. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. Izvješće. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". Ur. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". sredstava. 11. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. Stanje art. Telefaksirano u Zagreb 21. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 1991. Ur. 213-01/91-01/78. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. br HV: Zap. baterije samohodnih topova 90 mm. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". 121 SVA MORH-GSHV: GSHV.1991. br. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. sredstava izvješće. 5120-25-91 od 4.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. 10. 525/145-9 od 5. 8/91-01/201. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. od kojih je svaka imala 54 takva topa. Ni jedan nije bio kompletan. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. brigade ZNG. Bile su četiri a ne dvije. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. Str. 109. br.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pet samohodnih haubica 122 mm. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. SVA MORH-109.10. br. pov. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. pov. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. pet gorskih topova 76 mm. 512-08-91-2 Page 26 . brigada HV iz Šibenika.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. 10. Načelnik artiljerije od 23. br. 1991. Prema jednom pregledu od 3.. šest gorskih topova 76 mm. što znači Izvan korpusa. 525-123-41 od 11. Raspored art.. 1991. 10. 525-145-3 od 3. 1991. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. 1991. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. br. U posjedu 124. 04-358-01/91 od 23.35. u 20. pet minobacača 120 mm.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. Stanje art.. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. 1991. a iz 122. 118 SVA MORH-109.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. oruđa i municije. izvješće. pov. pet protuoklopnih topova 100 mm. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti.124 Na koncu 1991. 1991. 11. jedinica u obrani Vukovara 12..11. 9. 10. 11. br. 525-123-41 od U.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. Str. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka.35. 15 minobacača 120 mm.1991. Str. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). 1991. Br. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Str. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. jedna haubica 155 mm. koja je relativno rano došla do njega.

280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. 109. 1991. 1991. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. 10. 10. br. Str. 132 SVA MORH-109. 525-123-99 od 28. KL Str. 11. pov. 1991. 1991. 525-123-41 od 11. Ur. Bitka za Vukovar. br HV: Zap. br. Sisak i Vinkovce. Informacija 123 SVA MORH.. pov. br HV Str. U. Stanje art. br. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm.. 10. 11. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. Ur.10. Baterija haubica 122 mm 109. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Dnevno izvješće. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. a posebno u napadu. Vinkovci. 11.. Ur. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. 10. Izvješće. 1991. 250 mina za pet minobacača 82 mm. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. sredstava izvješće. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. 1991. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. KL 803-05/91-03/147. Pov. Page 27 . 04-358-01/91 od 23. listopada bilo u boljem položaju. 525-122-223/91 od 15. br. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. a posade poslane na odmor"...126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28.Bitka za Vukovar od 10. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. pov. topništvo je 23. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. DEDAKOVIĆ-JASTREB.11. pov. 189. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.132 Kada je 8. 1991. pov. Str.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. 150 metaka 100 mm bez upaljača. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29.. 1991. br. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. 1991. Str. D. RUNTIĆ. KL 803-05/91-03/186. 525-123-77 od 19. kao i 80 metaka 155 mm. 12. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. brigade imala je 118 metaka. br...131 U odnosu na stanje od 19. Str. kao ni za četiri haubice 122 mm. Načelno je stajalište. listopada. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. 10. od čega samo pet s jakim punjenjem. 11.1991. 1991. pov. 5120-02/22-91-1 od 3. 525-122-162/91 od 8. br. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. oruđa 130 mm M-46. 1991.. 1991. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.. 5120-25/22-91-1 od 28. A MIRKOVIĆ-NAD. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. 512-01-01-91-13 od 27. 803-05/91-01/01. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. 5120-25/22-91-1 od 3. br.. br. br. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. Ur. OZ Split. a tohko su imala i minobacačka oruđa. OGVVŽ.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . Raspored art. Županja. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. 105 metaka za dva topa 130 mm.. Referiranje o stanju art.

pa 0. godine. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. 17. do hrane i streljiva. Mjesečni planovi potreba hrane. naoružanjem i drugom vojnom opremom.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. listopada 1991. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . 86. od čega 12 kalibra 60 mm.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. Pov. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. od pričuvnih dijelova. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. GŠ OS SEFU.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. br. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. Do kraja kolovoza 1991. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu.. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. pet 82 mm.1. jedan 20/1 mm.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. Pregled stanja Jedinice. 19 minobacača. sedam topova 76 mm. Na kraju. Interno. jednu haubicu 105 mm. do 1 za haubice 152 mm D-30. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. SSNO. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". 0. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). Vinkovci. Pješački.5 za minobacački divizijun 120 mm. se mijenjao. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23.5. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)".8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". 1990. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. I uprava. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. Tek 26. 0. godine 109..5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. godine 2146 vojnika. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. studenoga 1991. a na vrhu s 0. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. dva 82 mm. 131. dva netrzajna topa 62 mm. Vinkovci. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. 71-80. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. divizijun haubica 122 mm M-38. što se provodilo putem logističkih baza.. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. Za razliku od Armije.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. februar 1988. br. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti.1 imao je top 130 mm M-46.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. Vojna tajna Poverljivo. Teorija i ratna praksa. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. HV. 11. također u obliku informacije. 9-16/91 od 23. 93-95. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. 1989. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. Vojna tajna strogo poverljivo. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. 1991. br. tri protuavionska topa 20/3 mm. Županja. pet 120 mm. 1.

10. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. 8/91-03/139. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U...139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. u kojoj su 1989. brigade ZNG. Pozadinsko izvješće za 15. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. Izvješće. "Bog čuva Srbe".-1991. mjesne zajednice skladišta. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". 04-111/1-91 od 27. "Kako sam ratovao i platio". koja su također posebno opskrbljivana. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . 5120-37-91 od 17. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. 12. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. br. 1991.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. 1991. Str. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. najprije kao grafiti na zidovima. br. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. pov.. posuda za vodu. 8. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. Izvješće o stanju jedinica 109. 13. brigade ZNG. Srpska akademija nauka i umjetnosti. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. Zapovijed za logističku podršku.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. Nedjeljna Dalmacija 26. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. od nedostatka zimske opreme. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize.10.. unitarnu ili konfederalnu. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". Srbija i Slovenija. pov. 1991. 10. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija.25 bojnog kompleta. 1991. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". 38 Politička podloga 1990. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. godine Nakon što je u svibnju 1980.. Str.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja. umro predsjednik SFRJ. 525-123-59 od 15.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. Br. Osim pisanih parola. 10. 1991. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice.. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. počele nicati prve nekomunističke stranke. br HV: Zapovjedništvo 109. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci. 140 Ines SABALIĆ. od 27. kako u Vukovaru. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. Ur.142 138 SVAMORH-109. br. Bobota. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. 1991. pribora za jelo. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce.1991. 10-141/1. tako i na Vinkovcima..

D. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. Golden marketing. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid.. veljače. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. Samlzdat B92.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. 3.. 1990.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma".. Borba.. Borba. njen napredak i još uspješniji razvoj. 1. 2. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. i 1990.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". bar za sada. "Stravične parole". stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. Poslije potopa. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim.. Večernji list. 17.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Page 30 . Hrvatska modema povijest. 749-764 i 0.153 147 R STEVIĆ. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. 10. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. "Odobrenja (zasada) nema". Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj..148 No. na tezi o asimilaciji i ugroženosti". 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. Zagreb. 10.. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. nema ozbiljnijih poremećaja". pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. USTIĆ. a da je "osobito (. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". 143 M. MTLOSAVLJFA'IĆ. Beograd. 60-88. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. 1990. (T). Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj..152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. 1999. 1990. 13. 2. Večernji list. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. "Jugoslavija kao zabluda". Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". 39. 17 protiv i 7 uzdržanih. R SUBOTIĆ. 62-65. Na glasovanju sa 23 glasa za. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. "Jugoslavija kao zabluda". a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. 1995. U Hrvatskoj je 1989. Beograd. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". a njih je 23. "Za miting u svakom slučaju". FLEGO. postupno je stvoren supstrat zajednice. 1996. 1990. 2001. Srpska strana rata. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. Preko kosovskog problema. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". Nakladni zavod Globus. 149 Josip ŽUPANOV. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. Republika. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. 39 Kosovu.149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 130. 2. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. Zagreb. 150 Dušan PAVLOVIĆ.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

Osim kod Vukovara. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe.. Kovanje rata. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. STANIfflVIĆ. u selima Bobota. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. 3. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. Borovo Selo i drugima.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. Danas. Usprkos srpskim obećanjima. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. ožujka 1991. u svako kritično vrijeme. "Hronika Srpske krajine". Mirkovci. 4. travnja 1991. 9.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. Velika Srbija. 46-47. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. a i prije. 5.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. 4.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. maj 1994. 37. travnja 1991. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu".190 U travnju 1991. OCIĆ. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". PU Vinkovci. osim navedenih. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. 190 Isto. 191 "Veći sam nego ikada". 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. 12. MUP-u RH.Bitka za Vukovar Berka i Bobote. godine. Odjel za operativne poslove JS od 5.. MUP. 189 Č..198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. ožujka 1991. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. 1995. 1991. Velika Srbija. a u kuće se uvlači strepnja. Zagreb. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. 70. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". barikade nisu uklonjene. priveden sudija Slavoljub Sremac". donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. 193 M. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. Hrvatski helsinški odbor . "Ići ćemo i na Knin". Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. 37. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje".192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. Za napomenuti je.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. maj 1994.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija.. da se u ovo vrijeme. Politika 25. Novine Srpske radikalne stranke.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. 195 Kronologija rata.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. 188 Mitinzi su. Istočna 187 VRH-USMSP: RH. 418. 194 Jelena LOVRIĆ. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. pa i u samom gradu. "Uprkos imunitetu. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. 18. neizvjesnost i strah. 192 Mark THOMPSON. 1991. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". Poslije noćašnjeg Page 35 . i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. 1991. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. ožujka 1991. odnosno jedinica". 1991. Izvješće. travnja 1991. Trpinja. 'Veći sam nego ikada". iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru.

Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Vjesnik 11. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13.4. 20-22.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. 1991. svaka ograda biti barikada". naglasio je Merčep. 201 Ista. Oslobođenje. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. između predstavnika političkih stranaka. Dolazak Josipa Boljkovca. Gradski muzej Vukovar. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje".203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah.. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. Domaćin. 111. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. kako je rekao. 1991. travnja 1991. 200 Isto. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. Zagreb. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. ovdje je narod spreman ginuti. banditima i slično". "Dokmanović priziva JNA'. "Nisam ni aktivista SDS-a. 12. nakon čega je sjednica prekinuta. niti sam se kome zamjerio. 4. 1998. a ne obrnuto. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. Vjesnik 11. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. VUUK. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". ali jasno mi je ko puca". Danas. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. Bogdanovci. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. kao što je to radila policija. Page 36 . Ako vojska ne postavi tampon-zonu. na 14. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. 4. Odžaci i Sombor. 9.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. 202 Krunoslava BANIĆ. 19S Krunoslava BANICI. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. Vukašin Šoškoćanin."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci.1991. travnja 1991. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". ministra. što je krajnje opasno. D. Ovo nisu Phtvice. "Bećarac s pucanjem". Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. travnja 1991."202 Podjela je produbljena 12. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. travnja. Milan Paroški. 4. 1991. "Rafali po Perinoj kući". a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. "Dokmanović priziva JNA'.. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. "Osim toga". Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. izjavio je vlasnik kuće. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara.

Borba. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme".214 u prvim satima 2. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. i tvrdnja Page 37 . pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. Politika. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. svibnja 1991. 4. 207 B. 4. U Savulji. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. Raširena je. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade.. 4. V. BERTOK. Večernji list.. DRAGIČEVIĆ. 4. 15. iako nedokazana. 4.1991. dao je oficiru sigurnosti 350. "Korak k miru". 1991. B. 17. Borba. 4.. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. 1991. 1991. međusobne netrpeljivosti.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. Srbina i Hrvata. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao .. 1991. 204 Isto.213 Umjesto da smanji. 19. 4. 4.Osijek i sela Vera .208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. "Pucnji na Srbe ne prestaju".212 2118 D. VKH-USMSP: PU Osijek. završen je ubojstvom jednoga od njih. 1. noć je pojačala napetost. 1991.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991..2" a noću 20. svibnja 1991. na 10. po nacionalnosti Srbina. "Smirivanje napetosti". 1991. 4. Obavijest. Vjesnik 13. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. VESELČIĆ..1991 2°'J D. Noću 9. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca.. 1991. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. 4. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". 1991. "Samo dva sporna pitanja". Večernji list 16.. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. a ostala sela ne. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru.Bobota. travnja 1991. Pucanje na policijsku patrolu. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. 206 [D. 2. 210 D. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. Večernji list. Večernji list 13. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. "Mogući i novi izbori?". "Pregovorima do smirivanja". ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. hitno ili ćemo ih poubijati". Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. 206 D. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. 4. VESELČIĆ. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva.. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. 1991. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. "Uskoro novi izbori". i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. 4. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. 4. 13. "Postupno smirivanje". 16. B. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. VESELČIĆ].2 VRH-USMSP: PS Vukovar. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21.

Slavonska krv.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. 1991.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. otišla je u Borovo Selo. korpusa RV i PVO. 511-15-10/1-2572/91 od 3. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. svibnja 1991. Maske za masakr. 5. 1991.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. od 1... Depeša br. svibnja (kratka kronologija). Slavonska krv. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". SR Br. Đurđica KLANCnt. svibanj 2000.. 217 Usp. Oko podne na njih je "otvorena . Br. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske.. 5. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. svibnja (kratka kronologija). D. 5. 36-37. Depeša br. 104. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 5. Organ bezbednosti SP. TOPIĆ.. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. 5. 1991. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . 1991. Globus. Durieux. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. svibnja (kratka kronologija). na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. 5. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. Zagreb. D. 5. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. OTŽ: PS Vukovar. 511-07-01-995/91 od 3. svibnja 1991. Playboy. Paolo RUMLZ. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289.. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. bataljuna veze 5. Operativnom štabu MUP-a RH. nakon koje su se napadači razbježah. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. 1991. 5. 6. Depeša br. 5. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. 511-07-01-995/91 od 3.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. svibnja 1991. D. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. MUP RH. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 97.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške...221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 18.. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". Zagreb. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. 6-369 od 14. D. Lnić Stevan.. K I. 6-369 od 14. 511-15-12/4-2560/91. koja je ubrzo stigla. 17-18. svibnja 1991. 5. Slobodnom procenom Mitrovića. 5. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. 17-18. Ispostava Vinkovci od 1.. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. Zagreb. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. korpusa RV i PVO. Depeša br. ŠPIŠIĆ. g. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. 3. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. 2. 216 VSA MORH: Komanda 5. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. TOPIĆ. 511-07-01-995/91 od 3. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. Depeša br. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. 5. 1991. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. 1991. 5. 1991.. 511-15-10/1-2572/91 od 3. "Deset godina poslije".1991. 2000. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2..1991. 214 VSA MORH: Komanda 5. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. izradila hrvatska policija. Organ bezbednosti.1991. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 511-15-10/1-2570/91 od 2. ubojstvo. 1991. 5. 3. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. Boris DEŽULOVIĆ.. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. 1991. i Vice Vukojevića. ŠPIŠIĆ. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 5.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 1991. 5. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. Zagreb. 3. 2001. 1991...

5. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. br. Dalja i Osijeka. 1991. Organ bezbednosti. 9. "Veći sam nego ikada". 5. korpusa RV i PVO. 5. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. mještani su ogradili barikadama". sva sela "hrvatska i srpska. Organ bezbednosti.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. 1991. STEVANOVIĆ.. Narodna armija 9. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. 1991. što Page 39 . pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". Navodno. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. 228 VSA MORH: Komanda 5. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 6. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". 10. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir".. 227 D. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. 1991. "Policija upala u izrežiranu klopku!". vojne oblasti. Oklopništvo 12. razdvojivši.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". 6. Pov. 20-524 od 24.Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. 1991.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe.. 1991. SR Br. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. 31. 5. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. 10. korpusa RV 1 PVO. VESELČIĆ. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. mještani tog sela. Narodna armija. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. "Barikade u selima".232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. 12-13.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. N. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". vojne oblasti. 1991. 20-524 od 24.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. Slobodni tjednik. Već 2. 9. br. 1991.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom. 25/295-36 od 4. 6. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. 5. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. 6-16 od 3. 1991. "sukobljene" strane. 5. Prema njegovim tvrdnjama. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. Velika Srbija. SR Br. ne ponovilo se". 112. "Bilo. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . Narodna armija. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 9. 5. 1991. u cijeloj Hrvatskoj. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. 230 1.Vukovar. maj 1994. 37-38. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. svibnja 1991. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". svibnja 1991. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. 5. svibnja 1991. Večernji list. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. 226 VSA MORH: Komanda 5. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača.Lužac .

U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. 1991. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. 1991. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj. Br. KL 08-501/1-91 od 2. Poziv. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5.38. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. svibnja 1991. godine". 01-2/2-1992 od 27. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. svibnja 1991. godine do 18. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. Kl. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. 5.1992. Večernji list. svibnja 1991. 5.. CO. Bobota)". Izvješće o stanju općine Vinkovci. svibnja 1991. eksplozijama i uznemirujućim. maja 1992. a dio Srba iselio se u Srbiju. kao u Mirkovcima. U pojedinim srpskim selima. Obavijest. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. Zagreb.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. COb RH. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. svibnja (kratka kronologija). iskapčanja struje 1 vode. okupljaju u selima. svibnja 1991. koja je 4. 5. 1991. 23. "Barikade u selima". Depeša br.. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra".233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. Markušlca. VESELČIĆ. 08-478/1-91 od 2. normaliziran.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. Štab TO Orolik Br. biti nazvana Republika Srpska Krajina. Bršadin. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. Bespravno uzapćenje broda. maja 1991. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. odnosno Vojvodinu. 1991. svibnja 1991. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. čuo se poneki pucanj.. osnovani su ratni štabovi. Vozač i suvozač teže su ranjeni. CO. a po sadržaju da je nastao 5.1991. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. 7. 1991. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. 3. 125/6. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. no prethodno je i opljačkan. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. Operativnom štabu MUP RH. 1991. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav.246 Prometna Page 40 . U središtu Mirkovaea 4. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4.. 6. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. Na području Vinkovaca u noći 273.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. potpunu nesigurnost.243 U Mirkovcima je 5. 5. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". KL 08-495/1-91 od 2.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. naoružani su. 1991. 511-15-08/2-3549-91 od 4. 5. od 4.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA.. 240 D. RCo. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran. i 3/4. svibnja 1991. svibnja nije bilo mira. u 18. 5. opis je stanja od predsjednika općine. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar].11. 5. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. Područje je ulazilo u ratno življenje. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.

Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. svibnja 1991. svibnja 1991. Dopuna obavijesti. izvijestio je novinar Politike. 8. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. 511-15-03/1-3554-91 od 4. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. 1991.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6. u 12. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine.266 Armija s dovedenim rezervistima. Depeša br. nego su inzistirali da to učini Armija. pa i u samom gradu". 5. 1991.T. "U srpskim selima i dalje barikade". Depeša br.. Sigurnosna saznanja. 251 M.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. što je vodilo otvorenom sukobu.. 511-15-10/2586/91 od 4. vreća s pijeskom i balvana.28. "U srpskim selima i dalje barikade". od 5. kako kažu. Telefaksirano 4. 1991. Postavljanje barikada. 5. Jurišić Dragan. RCO Zagreb. 5. Ranjavanje vatrenim oružjem.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. Bršadina. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. 24il M.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. Nacionalnost ranjenika nije navedena. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. Odjel za operativne poslove JS. 5.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. svibnja 1991. H. egzodus žena. Depeša br. Depeša br.1991. Depeša br. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. RCO Zagreb. gotovo izbio sukob. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. laka tjelesna povreda. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. Obavijest o eksploziji. 1991. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 5. 1991.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. VRH-USMSP: PS Vukovar. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. dogodilo u Mohovu.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda.34. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. svibnja 1991.. 5. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. 5. kao što se 6. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. 511-15-09/2-3555-91/91. niti je ko isti ometao". 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. 1991. 5. svibnja 1991. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. a obavljen je čamcima i motornom skelom. 1991. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine".250 "Predstavnici Borova Sela. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". Obavjest. Oružam sukob. poput susreta u mjesnim gostionicama. 511-15-10/2587/91 od 4. 1991. 1991. br. Obavijest. 5. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. Politika. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. 5. po ko zna koji put. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 511-15-12/2588/91 od 4. STANKOVIĆ. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. u 8. Pokušaj ubojstva Obavijest. 5. Dopuna obavijesti. i što je bilo dovoljno za incident. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Br. Obavijest. Oružam sukob. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". Politika. Odjele za operativne poslove JS. 129/6 od 7. 8. 127/4. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. Obavijest. Preko nje su 7. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. STANKOVlC. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.. svibnja 1991.

svibnja 1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Br. Evakuacija žena i djece. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. mehanizirani bataljun 36. MUP-u RH. 1991. 253 Mirko STANKOVIĆ. STANKOVIĆ. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. Vojnoizdavaćki zavod. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. 37. u 21. 2. 1990. 5. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. 1991. 1991.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. 4. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 23. Aleksandar S. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. 1991. 68-69. Narodna armija. 5. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. Sigurnosna saznanja. 1991. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. Politika.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. Beograd. 5. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 9. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. Beograd. 2002. TOPIĆ.263 a 2. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar..30. D. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 7.12 A TUS. Obavijest.. Obavijest. mehanizirane brigade 6. Mirko STANICOVIĆ. "Noć protekla bez pucanja". svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. 1991.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. ŠPIŠIĆ. 1994.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa.264 Manja borbena skupina iz 36. 20. 260 POA Komanda 32. "Jedinica bez izdajica". 19. koje je 8. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 56 milicije.. 5. MUP RH. 511-15-10/1-2615/91 od 8. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. svibnja ih 9. Politika. 5.. Depeša br. 5. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 5. 25-45 od 9. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-07-01-1457/90 od 11. Nikola OSTOJIĆ. a posebno u Republici Hrvatskoj. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. 129/5 od 7. 1993. 1991. 8. Narodna armija. 204 B. 5. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. "zaštitu granica Jugoslavije.. Vinkovaca i Baranje". br. D. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji. 511-15-10/2600/91 od 6.1991.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. Rat Srba i Hrvata 1991. D. korpusa Str. Vojska.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. 1991. 7. uveden je na područje Vukovara 1. 1991. godine.. 1991. RCO Zagreb. OTŽ: PU Osijek. 274-276. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". 1991. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. svibnja 1991. 12. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. mehanizirani bataljun 453. 16. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 7. Politika. Politika.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. svibnja 1991. 5.. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". 1992. Depeša br. JOVANOVIĆ. "Opstajavaju vojnički mostovi".. Narodna armija 20. 5. 129/6 od 7. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. 5. Depeša br. 22.. Page 42 . koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. Br. prekinut je 7. 9. 255 M. Depeša br. RCO Zagreb. "U srpskim selima i dalje barikade". poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. Otpust vojnika partije maj 1990. 4. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. 5. Pov.

Zagreb 2002. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. Zagreb. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. 58 te <4i Zemljovid br. ĆURAK. ČSP. 23-24. tako da mogu brzo intervenisati. vojne i Vojnopomorske oblasti. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. 127. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. i 1989. Uz Slobodana Miloševića. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. mehanizirane brigade iz Pančeva. 4. 27. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. MALOVIĆ. br. 34. 2. odnosno tijelima legalne javne uprave.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. 271 B. 154-156. 270 Davor MARIJAN. Beograd.. Politika. "Tenkovi u Prijedorskom polju". 7. 2001.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. bila vrlo uspješna. travnja 1991. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Za dom. 2lili M. 18. JOVIĆ. Imati dvije vrste formacija. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". N. Poslednji dani SFRJ..270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji. 1993. institut za strategijska istraživanja. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. br. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. oklopne brigade. Zagreb. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. i 5. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. Smrt oklopne brigade. 317. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. 272 ISTI. 8/9. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. Sjećanje vojnika Znanje... "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". Martin ŠPEGELJ. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. 15. MARIJAN.. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". 372. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. 1991.Bitka za Vukovar Slavonska krv. Bosanski pogledi. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. 82-83. 1990. Mladen PAVKOVIĆ. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije".269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991.271 Bilo je to logičan potez Armije. Moje viđenje raspada. Sarajevo. lipanj-srpanj 1994. Beograd. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . a u Prijedor oklopni bataljun 51. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. predsjednika Srbije. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. 277. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. 191. Razmještajem snaga 5. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. 269 D. Ostajemo u Iloku.

S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". mehanizirane brigade. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku.Bitka za Vukovar L~i7 17. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. svibnja 1991. godine. mehaniziranog bataljuna 36.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). od 95 do 105 posto. svibnja. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. vojnoj oblasti.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. 12.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. mehanizovane. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke.. motorizovane).. Taktikom razdvajanja 2. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. 27« poručnik za rad komandi. 95-96. uz postojeće snage 12. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". Vojna tajna. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. GŠ OS SFRJ. i 3.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. SSNO. Strogo poverljivo. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". mehanizirana brigada. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. mehanizirani bataljun 36. mehanizirane brigade. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva".j prfmčnjk za rad komandi. mehanizirani bataljun 453. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja..2™ a u Nišu 211. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. 1988.283 Page 44 . proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. mehanizirani bataljun 453. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti.može biti i do brigade (oklopne. mehaniziranog bataljuna 36. oklopna brigada. vojne oblasti od 13.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. Našicama i Vukovaru. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Kompletan pričuvni sastav 1. S druge strane. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun.

36.289 Iz Srbije su se pak 13.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. 19.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". ali i negodovanje srpskog pučanstva.. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. osim kod Negoslavaca i Trpinje. svibnja 1991.292 No najveću pažnju. svibnja 1991. mladi ratnici".38. [Tanjug].18. 1991.1991. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković.285 Manolićevo stajalište. svibnja 1991. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". "Iskustvo i praksa". 4. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. MRKIĆ. 131/3. Politika. V. 5. u 12. 15. U gradu je 9.1991. Prijepis kod D. 71. [Tanjug]. "Ko je 'pucao' u tenkiste". "Pregršt lepih iskustava". Naređenje. Vlada Republike Hrvatske. 5.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. Oslobođenje. 22.12. 1991.43. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. 2003. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. 4.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. DT. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. Narodna armija. Narodna armija. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". 10. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. 279 B. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. 1991. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci". u 16. Jutarnji list. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. Narodna armija. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". 10. Narodna armija. 4. "Jedinica bez izdajica". 6. 264-266. 5.22. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. Novi glasnik Beograd. svibnja 1991.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. 131/6. "Ti divni ljudi. 7. Vojska. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". 1991. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. 1992. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović.1991.7. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. 11/1-93 od 14.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. juli-avgust 1993. Smrt oklopne brigade. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. korpusa. Br. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. KL 021-03/91-06/08. br. 1991. POPOVIĆ. koji nakon 2. 10. 282 HIC: Komanda 17. "Spriječiti dalje krvoproliće". 278 B. 283 B. 16.. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu.287 Barikade su uklonjene. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. 4. svibnja 1991. Đ. Vlada Republike Hrvatske 14. POPOVIĆ. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . 20. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. 5030113-91-1 od 14. Br. svibnja 1991./3. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". 10. Politika. Ur. svibnja 1991. 5. 10. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". MARIJAN.. 5. 1992. br.

pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. 1991. "Izbeglice se polako vraćaju".-12. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. 5. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. 6.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar.303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. 15. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. svibnja 1991. 1991. Ratni album 109. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane ... kao i s naoružavanjem ljudi. 8. lipnja postao središte policijske uprave. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. Page 46 . 5.29. brigade ZNG. "Čistke uz blagoslov HDZ". 2* Ratni album 109. M. 288 B. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar.294 293 M. Borba. 29J M. traži se. (od 23. Nuštru.Ministar unutarnjih poslova od 6. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. 11.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. bataljuna 10. 4. "Smirivanje s podozrenjem". za područja općina Osijek Beli Manastir.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. 291 D. 5. 15. MRKIĆ. 1991. 1991. brigade HV Vinkovci. 1991. Županji. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 1991. 23.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga.301 Pet dana kasnije. u 1. STANKOVIĆ. Privlačica. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". Politika. 1991. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. Nova Gradiška i Slavonska Požega. 15. 1991. 5. 1991. 1992. Večernji Ost 15. svibnja čitan na Radio Vukovaru. 11. Vinkovcima. 10. 6. 5. Depeša br. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". brigada s bataljunima u Vinkovcima. 5. Đakova.06. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". 1991. 11. Napadači su do jutra uhićeni. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. br. a 26. a s bataljunima u Osijeku. Politika. svibnja 1991. 1991. brigade HV Vinkovci. BERTOK. 1991. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. koja je smještena na Opatovcu. 14. STANKOVIĆ. 6. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. U Principovac iznad Boka 10.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. za području Našica. 5. 290 M. 12. 5. Politika.1991. Imala je oružje za 600 ljudi. Skupina je zadržana do 13. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde.. 6. M.300 U hpnju 1991. 289 M. Odluka -. Erdutu i Podvinju. 4. 5. V. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. 1991. "Ponovo mrtvi i ranjeni". 5. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". Orahovice i Podravske Slatine. "Noć donosi neizvjesnost". srpnja. 11. Vinkovci. Vukovar je 19. osnovan je Zbor narodne garde.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. Bogdanovcima i Otoku. 6. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. 6. Oslobođenje. 12. Stanje u jedinici. ili 2.). 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. U privitku je proglas koji je 2. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. STANKDVIĆ. "Čistke uz blagoslov HDZ". 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. Politika. brigade Narodne grade na području Vukovara. 1991.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. i 9. Narodne novine. Valpovo i Donji Miholjac. Politika. STANIfflVIĆ. VESELČIĆ.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". svibnja 1991. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. postupanje. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo.

306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 5. Bilo je mirno dok nije došla Armija. A MffiKOVIĆ-NAĐ. sprječavanje djelovanja protiv Armije. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. 511-15-10/1-2640/91 od 10. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. Depeša br.4 M. Ostajemo u Iloku. dnevna i noćna puškaranja. lakog artiljerijskog puka PZO. 6. Narodne novine. Srbi i ostati. lipnja 1991. Slovaci. Tako smo branili Vukovar. 1991. bataljun 1. 1991. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. Vlnkovaćke jeseni.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. Vinkovci. 1991. D. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. Operativna informacija. Obavijest. 302 S. 27 od 10. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Armija je 10. Policijska uprava Vinkovci 14. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. svibnja postavila nekoliko zahtjeva.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca.. 18. Upit. 1999.. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. 21. 1991. ur. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. razbojstva. niti Bačkoj Palanci. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Sućića 3. Davor RUNTIĆ. zabranu promatranja vojnih objekata. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. 5. 1995. SUČIĆ. 5030115-91-2 od 19. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. 301 Vlada Republike Hrvatske. Naglašeno je da 31. Br. 'Poraz Vukovara . Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". Velebit 18. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. Velebit. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . prekidi prometa. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. Telefaksirano 24. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. "Poraz Vukovara . svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila.11. 1991. bilo od policije ili građana. 298-299. 511-15-13-2642/91 od 10. 5. između Iloka i Bačke Palanke. Do sada smo imali dobre odnose. 11.Bitka za Vukovar M.1999. u 21. zapovjednika 12. 5. svibnja 1991.25.. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. br. Bitka za Vukovar. 29. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. MALOVIĆ. 200-01/91-02/05.310 U odnosu na ostale aktere. 6. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. (CD-ROM izdanje 1999.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. Pov. RUNTIĆ.pobjeda Hrvatske". Depeša br. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. uklanjanje barikada. 76. Kl. 6.pobjeda Hrvatske". Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". DEDAKDVIĆ-JASTREB. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. lipnja Stjepan SUČIĆ. Vojni ultimatum.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. Centru za obavještavanje Zagreb.

. Ur. svibnja podignute su barikade. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. 1991. 30. 146/5. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. protekli su u sličnom tonu. Uhićen je 24. djelatnika Policijske stanice Vukovar. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje.. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. godine. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. Depeša br. Zagreb. podijeljene prema naciji i vjeri. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. postali su međusobni neprijatelji. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. CO Vukovar. Obavijest. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. M. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". 1991. Br.311 U ljeto 1991. 511-15-10/1-2678/91 od 13. SNO. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. 5. 1991. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. 1991. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. pod optužbom daje 2.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). "Sudiji Sremcu produžen pritvor". 5. 5. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. 1991. RCO Zagreb. 5. priveden sudija Slavoljub Sremac". svibnja do 26. Ur. 136/2 od 14. Nakladni zavod Globus. Eksplozija u kiosku "Drave". studenog 1991. svibnja 1991. 1991. 5.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. Obavijest. Br. KL 021-05/91-01/30. prema svemu sudeći. 12. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. STANKOVIĆ. ISTI. Postajala je i nekakva nacionalna sredina.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 511-15-12-2920/91 od 26. lipnja 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. i koja se. 5. Br. Načelniku GSHV. 145-1991 od 24. Depeša br. koja je nastala miješanjem jednih i drugih. 5. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. obilježili su brojni incidenti. 1991. 2196-01-91-1 od 24. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. i 31.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. 1991. 5.. 1991. Operativna informacija. Dvije skupine ljudi. Srpsko nacionalno vijeće 10. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. RCO Zagreb. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije. 1991. 08-644/1-91 od 12.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. malobrojna. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. br.. Miješani brakovi. 27. 5. 511-15-11/1-2876/91 od 24.. Politika. Taj je proces. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi.. 1991. 1991. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 5. br. Depeša br. 5. Telefaksirano 25. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. Lišenje slobode. Traži se objašnjenje. Sremac Slavoljub.313 Srpska reakcija bila je brza. 3. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. Povratka natrag više nije bilo. Informacija. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. Politika.319 U noći 3. svibnja 1991.. "Uprkos imunitetu.. 5. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. Izvješće. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. U Čakovcima je 1. U Borovu Selu 25. Predsjednik Skupštine općine. 1995. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. CO. morala izjasniti za jednog od roditelja. Br. Obavijest. postali su obiteljsko prokletstvo. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti.317 I prvi dani hpnja 1991. u Page 48 . a promet je nadziran.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima.. 25.315 Zadnje dane svibnja. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 1991. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 05. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti.

brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 5. 200-01/91-02/05. 155/1 od 3. 6. Stefanović Jovan. 6. 12. 170/3 od 18. lipnja 1991. Br. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. 1991. 419. 1991. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. Ur. Br. poduzete mjere.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. Br. 511-15-12-3107/91 od 3. 6.Bitka za Vukovar 12. RCO Zagreb. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. 1991. zapovjednik 3. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Zaprimljene obavijesti. hpnja 1991. 1991. Depeša br. Depeša br. 171/2 od 19.325 Dva dana kasnije. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. 511-15-10/1-3087/91 od 1. 1991. 511-15-12-3341/91 od 18. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.br. 6. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. RCO Zagreb. Page 49 . 151/2 od 30. 511-15-11/1-3044/91 od 31. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. Operativno dežurstvo od 24. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". CO. 1991. 21. 1991. 6. RCO Zagreb. Skupina gardista 26. 1991. 1991. 0. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Operativno dežurstvo od 22. Narodne novine. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. februar 1989-19. OCIĆ. 511-15-13-3393/91 od 21.332 Dva dana kasnije. Pucanje iz vatrenog oružja. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. M. Napadi vojnih zrakoplova. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. Dnevni operativni bilten.323 Noć kasnije. 27-28. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici".328 Noću 23724. Br. MALOVIĆ. Baranja i Zapadni Srem. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. 1991. 511-15-12-3355/91 od 19. 2 7. Obavjest. 1991. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. obavijest. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. 153/3 od 1. nadopuna. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. Operativnom štabu MUP RH. 1991. Depeša br. zapovjednik 109. Br. Depeša br. 3. 1991. Obavijest.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. Depeša br. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. Vlada Republike Hrvatske. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.330 Do 25. 2.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. 5. 28. lipnja 1991. 5. 5. RCO Zagreb. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Operativno dežurstvo od 24. PS Ilok Depeša br. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". 1991.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 6. 7. Pucanje u privatne kuće. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju.28. 6. hpnja 1991. 6. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar.. 6. RCO Zagreb. Ostajemo u Iloku. 1991. "Hronika Srpske krajine. Dnevni operativni bilten. 6. 6. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1991. Obavijest. 321 Č. hpnja. Obavijest. 5. obavjest.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. 19. 6. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 1991. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. 6. 21. decembar 1991. Barošević Dubravko i dr. 5030115-91-2 od 19. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 66 PIivan petrinović. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Pucanje u privatne kuće. Obavijest. 1991. CO. Kl. 1991. 1991.". razbojništvo.

uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. 6. Zapovijed. br HV: Zap. Zapovijed. br HV: K-da 109. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. br.Bitka za Vukovar 6. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. 511-15-12/7-3438/91 od 26. br ZNG od 28.. i Hrvatska se našla na pragu rata. Orolik. br NG. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. RM od 13. Pripremno naređenje br. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. ZNG od 28. 181/1 od 28.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. miniranje. br NG. 6. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu".338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka.1991. 337 SVA MORH-109. Str. 511-02-07/9. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. 71. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu./91. 1991. Antin. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar.. 5. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. Str. Izvještaj. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". Zapovijed. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. 04-8/1-91 od 29. 1991. 6.. ZNG od 28. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". Zbog nacionalno miješanog područja. 6. Br. 338 Ivan Petrinović. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. neke su od mjera pri zaprečivanju. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir.336 U pojasu nadležnosti 109.. 109.1991. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. Samo je 1. 7. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. na 28. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. 6. došli su u završnu fazu. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27.1991. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. Kronologija rata.. br..333 Inače je 27. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". rušenje. hpnja 1991. br HV: Zapovjedništvo 109. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno..334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. Ratni album 109. Incident je prevladan oko ponoći. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. ZNG od 28.. pov. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. Oružana pobuna u Bršadinu. 1991. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. 333 SVA MORH-109. plavljenje i si. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. SVA MORH-GSHV: Zap. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. SVA MORH-109. pov. 1991. 6.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. 2. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap.. SVA MORH-GSHV: Zap. fortifikacijskih prepreka. 6. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. 6. 335 Priopćenje sa 11. i 108. Depeša br.. odnosu snaga i sudionclma. Depeša br. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. brigade ZNG. lipnja 1991. 107. u s naseljima Korođ. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. brigade HV Vinkovci. Zapovijed. ZNG od 28. 6. Centar za obavješćivanje. 1991. 1991. ZNG od 28. bila je brojnija i bolje naoružana. Zapovijed. aktivnostima i popunjenosti 109.1991.. 1991. Slakovci i Tordinci. Izvješće o stanju. 68 Page 50 . 04-14/1-91 od 30. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. SVA MORH-GSHV: Zap. kao prvi zapovjednik brigade. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda.

. 1991. 6. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. u kojem je 3. Kl. Puškaralo se do prvih sati 3. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". 3. lipnja na 1. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. pov. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. srpnja 1991. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji. kao noću 30. Depeša br. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. "Granate iznad grada".13. 30.obavjest. Str.115. 1991. 08-1268/1-91 od 1. br HV: K-da 109. 7. br NG.1991. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. Depeša br.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. Zapovijed. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. hpnja dogodio se u Sotinu. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. Izvještaj. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima. 109. Str. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. ih 29. br.1991. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28.00. br. lipnja na 1. 343 SVA MORH-109.. 6. pov. 7. 347 SVA MORH-109. Mještani Lipovca potvrdili su 29. Izvješće. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. postao je povod Page 51 . Izvještaj. 109.. SNO Vukovar.1991. 7. Str. 109.. lipnja 1991. kamo su išli na pregovore. naseljeno uglavnom Mađarima. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. pov. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. a jedan je cMl ranjen. CO. Težište zaprečivanja stavljeno je. dijelom u tradiciji četničke ikonografije.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. 6. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. 1991.Borovo Selo. br HV: Zap. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. br HV: Zap. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. 04-18/1-91 od 1. bili aktivni na širem području Vukovara". brigade ZNG.. obojica pripadnici ZNG . lipnja Zapovjedništvo 109. 1991. brigada ZNG 2. lipnja 1991. 6. 7. prikupljanje obavještajnih podataka. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. 511-15-12-3541/91 od 2. Oružana pobuna. brigade ZNG-a. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane.1991.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. br HV: Zap. Prvi srpnja bio je mirniji. Str. br NG.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. 04-18/1-91 od 1. pa je već 1. srpnja. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne..1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigade NG. 109. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. Politika. ZNG RH od 29.. 511-15-12-3495/91 od 30. 1991. od kojih jedan teže. SVA MORH-109. 7.. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. Izvještaj. S1ANKOVIĆ. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. u 15. 04-11/1-91 od 29. SNO. 1991. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. 346 SVA MORH-109. 69 smrtno stradala. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . br HV: Zap.1991. Naređenje. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. 04-14/1-91 od 30.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. pojačano promatranje teritorija. između ostalih.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. br. 350 SVA MORH-109.Najvažniji događaj 2. br. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. 6.Vukovar i Bač . Obavijest.350 U Vukovaru je 2. pov. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. 349 M. Izvještaj.. brigade ZNG od 29.348 U noći. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. Općina Vinkovci. 6.

3. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. 7.3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. SNO. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. korpusu iz Kragujevca.1991. 1991. Zapovjednik 109. 7. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30. 40-47. 7.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. 7. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. 7. 3. pa su :i:. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. br NG. 7. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3.. br HV: Zap. Predsjednik općine zahtjev je odbio. 6. 1991. 1991. 3. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. zabilježena je 2. 7. 1991. u prostorijama PU Bjelovar... br. Obavijest. 04-20/1-91 od 2. koji je ojačan dijelom 12. Br. 1991. br. 7. Izvješće.7. 7. 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. br HV: Zap.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. 13. 1991. B. Borba. "Vatru s krova bobiice". kojoj je glavnina razmještena u području Apatina.. CO. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. SVA MORH-GSHV: Zap. održani su pregovori u Mirkovcima. 1991. lipnja 1991. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. SVA MORH-GS HV: Zap. Borba. 292-293.. br. 109.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. 7.1991. br HV: Zap. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. 1991. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. Sofija ZECEVIĆ. 7. 01-25/1-91 od 3.. 7. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. 04-20/1-91 od 2. 3. br.. 808 od 2. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. ™ SVA MORH-109. SNO.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. 1991. srpnja 1991. 10. RVA MORH-GSHV: Zap. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. pov. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. "Razoran učinak suverenosti". a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. TOPIĆ. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. prouzroćivši na taj način veliku štetu.. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. br. Dnevno izvješće. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. m SVA MORH-109. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. 1991. ZNG. br od 3. Sir. Izvješće. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. koja ih je 10. Jedna od takvih dojava. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. srpnja/559 U jutro 3. Br. br. ŠPIŠIĆ. pov.. 7. 7. D. mehanizirane brigade.. D. 1991. 04-20/1-91 od 2. mehanizirana brigada iz Pančeva. I_^\ZTJKIĆ. ZNG od 4. 106. Str. Izvješće. Izvješće. br NG. Str. br ZNG.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453... mehanizirane brigade iz Subotice. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". Dnevno Izvješće. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". 109. Sla\vnska krv. Izvješće. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. Str. 797 od 2. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. 109. 357 SVA MORH-109. godine. pov.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. 1991. CO.305 Page 52 . 1991. Borba. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. 1991. Njihov dio kasno poslijepodne 2.. pov. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. Dio pričuve JNA 1. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. 7. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima.

72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. srpnja 1991. Od svibnja 1991. kako je pisala Narodna armija. Vojska. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". R POPOVIĆ. 13. Narodna armija.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. 13. godine 172.. "koja je u toku 2/3. Narodna armija. oružane su snage SFRJ.. dio Riječne ratne flotile je. 29. 12-13.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". Vojna pošta 2875 Panćevo.1991.. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. 8. 1991. PETROVIĆ. 28.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja.. 15.. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. 7. 17. 7.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991.1991. lovačko-bombarderske eskadrile. 1992. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". 1991. M„ "Odbijen treći napad". NIKOLIĆ. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". Narodna armija. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. MUP RH-OTŽ. 31. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. i koje je glavnina očekivana u toku 3. 18. 20-21. 20. 7. Službena zabilješka od 10.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava.4. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. osim tri aviona tipa "Orao".370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. sa 22 aviona tipa "Orao". Narodna armija. koji su ostali neispravni u Titogradu. 1991. 11. D. 16. 308 Milorad PANTEUĆ. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. 7. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". 12-13. 7. 7. 23. U. "Čuvari vojničke etike". 363 R POPOVIĆ.. Narodna armija. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. 11. lovaćko-bombarderske eskadrile. m Milan ĐTJTGĆ. B. 1991. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb.. mehanizirane brigade u Baranju. 7. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. 1991. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. PETROV1Ć. 16.. o. Mladen MARJANOVIĆ. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". 19. 1991. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. "Jedinica bez izdajica". Petar BOŠKOVIC. Ti divni ljudi. "Prvo ratno iskustvo". koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji".. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". 12. Panćevo. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". Nikola OSTOJIĆ. Doveden je kompletan. 7. M.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. 1992. Narodna armija. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. mladi ratnici"... 22. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. Narodna armija.. 1991. 13. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. 31. Narodna armija. 367 L. 1991. Puk se sastojao od 239. 1998. "Trijumf sa malo gorčine". 20. djelatna brigada ZNG iz Zagreba. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. Narutlna armija. M. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. 7. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242.. "Odjekuje neka druga pesma". "Opstajavaju vojnički mostovi". 7. m M. "Zadaci se sustižu".. Narodna armija. više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica.

brigade od 3. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. pm'. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 5120-30-91-1 od 29. do 29. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . Armija je tada kraju privodila dvojbu. 1991. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju.. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. i zapovjednik 1. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. brigade ZNG Franjo Cebić. Narodna armija. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. br.. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. KL Str.. za i protiv Jugoslavije. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. Narodna armija 13. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. br. 1992. 1991.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". MUP. 20. iako smo raspolagali moćnim oružjem". Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. 7. ostale su u srpnju 1991. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman. srpnja 1991. 833-05/91-03/03. 1991. Sjećanje vojnika.1991. 20. Ispostava Slavonski Brod od 15. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. Da jest. 8. 13. 7. 191. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. Eskadrlla "Orlova" od 11. usprkos dogovoru sa Slovenijom. 7. Zajedno s 12. M. fi. "Brigada je 3. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa..Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. 376 Petar BOŠKOVIĆ. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. Obavještajna informacija broj 3. brigade ZNG-a od 3. "Izdaja nam otvorila oći". Baranji. rujna. Predsjedniku Republike Hrvatske. srpnja 1991. 1991. :. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. 1991. nije intervenirala. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). 7. kolovoza bila je u Titogradu.. srpnja 1991. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. listopada 1991. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. Page 54 . 22.1991. ŠPEGELJ. ZNG. do 22.. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. m Petar BOŠKOVIĆ. Ur. No. 12. "Izdaja nam otvorila oči".Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. Narodna armija. mladi ratnici". 20. a Hrvatska. Narodnu armija. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. godine.. Zapovjedništvo 106. 7.

Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. bataljuna 3. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. bojeći se sukoba. Slučaj Jugoslavija. u 16 sati. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. 7. m SVA MORH-109.. CID.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. br. Ispravka. 1991. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. br. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. ŠPEGELJ. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . br HV: Zap. Dnevno izvješće. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. Sjećanje ivjnika 227-239. 1991. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. 109. 7 1991.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. zaposjedala Armija. 7. Ur. pov. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". ZNG. 3. 109. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. prema svemu sudečl. srpnja 1991. 04-22/1-91 od 3. br. vojne oblasti.381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . 74 pripadnika brigade.Šid.. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke.. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. iako to nije bilo.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. br. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. Str. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109.. Str. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. 04-25/1-91 od 3. 210. Page 55 . MARIJAN. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. br HV: Zap. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. 08-1237/1-91 od 3. pov.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. kao što je učinio zapovjednik 109. koji je 3. tako da protivnik bude razbijen i uništen".. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. 04-21/1-91 od 3. 7. Smrt oklojme brigade.38. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. CO. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. 109.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. br ZNG. 1991. to jest danas Špegelj nema dvojbe. srpanj 1991.. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. 08-1236/1-91 od 3. Zap.. od travnja 1991. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. brigade. br. Izvješće. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. rješavana sudbina Hrvatske. br ZNG. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima.. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". Samo je 3. 2000. srpnja 1991. slabo popunjen oružjem i municijom".sft U drugom izvješću od 3. M. 1991. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. Kukujevci. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Branko MAIVIULA. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". CO. 207-243. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". br. 08-1275/1-91 od 3. bila je šumi pored sela Adaševci. Str. br HV: Zap.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. Ur. brigade ZNG. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.1 SVA MORH-109. Branjevine i Gibarac. Glavnina. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D.Vukovar . Podgorica. br NG. 215.1991. 7. 7. Ur. 35. Izvješće. pov... Godinama iza rata. 217-223.

3S0 Kronologiju rata. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. 71. 08-1279/1-91 od 3. CO. bataljun 109. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. 1991. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. U istom izvješću. 7. br. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. 2002. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. mehaniziranog bataljuna 26. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . M] 1. 3 X ^!51 51. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991.. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. Jurja. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. 7.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. D. Udruga Sv. bataljun 3. brigode ZNG R ^X>* četa 106. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". što je malo.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. srpnja 1991. Zapovjednik 106. korpusa. 91. brigade ZNG 4. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. brigade ZNG A 109.. U okolici Osijeka. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. 1994. Page 56 . Pov. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. srpnja 1991. brigada ZNG R 3[^]io9 3. Ur. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. 385 HIC: Komanda 17. Zagreb. 3. kod Milan BK'ANIC.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. 54-56. br. Srijemu i Baranji. 2. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. Zagreb. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. u Baranji. Mladost. bih su u nezavidnom položaju. 4 1 108. a. a ne samo pobunjeni Srbi. brigada i dio 3. Hrvatska 1 veliko ratište.prostorna struktura. 1085-18 od 5. brigade dana 3. 76 Zemljovid br. Naređenje. brigade ZNG R 2. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106.31*0 U toku 3. 7 1991. Srijem krvavu krilo Hrvatske.

Depeša br. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. brigade ZNG-a. SVA MORH-GS HV: Zap. 3. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. Pronalazak oružja. postrojbe ZNG u zoru 5. Dijelovi 109."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3.. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. Ur. što je u zapovijedi posebno naglašeno.56. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. 511-15-12/3576/91 od 5. M. 7.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. Napad je počeo pred ponoć 4/5.].m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. od kojih osam gardista. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . 7. br. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". U.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. pored 109. i X.. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. brigade ZNG-a... ViTJ. 3. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. 1991. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. brigade određen je i dio 3.. četa 2. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. 1-11/91 od 4. mjesne zajednice Vinkovci. srpnja. 7. 106. Rukovodi« [od 6. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. 1991. br. Cerić i Privlaka.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca..1991. opisao je u izvješću zapovjednik 3. a deset je osoba ranjeno. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. 08-1401/1-91 od 4. obavijest. Izvješće.. na koje se nije smjela otvarati vatra. 7. pov. brigade. brigade ZNG-a iz Iloka.7. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. 1991. M SVA MORH-GS HV: Zap. 29. Prva H. 7. Za provedbu akcije. srpnja 1991. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. Priopćenje.1991. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4.br ZNG. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. Dnevno izvješće. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. municije i opreme.. a koje 109. MALOVIĆ. br.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. 7. 1991. Str. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. 1991. brigade ZNG. bataljun. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. Poginuo je jedan civil.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. bataljuna 3. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. 7.1991. i VHI. Ostajemo u Iloku. 77 100 četnika". Podrum VUPIK. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. u kojem je sudjelovala i 1. ZNG od 5.

u najvećoj tajnosti. 1991. brigade za 4. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. Borbena zapovijest br. Izvješće o Izvršenoj akciji. SVA MORH-GS HV: Zap. a oko 300 je osiguravalo napad. pov. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 7. br. i 107. Zap. 7. br ZNG od 4. 1991. Izvješće. 1991.. Depeša br. br. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. srpnja. ZNG. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 106. ZNG od 6. srpnja. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. brigade ZNG-a ujutro 7. br ZNG. 1991... Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. 106. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. Zapovjedniku 3. m SVA MORH-109. TVrdi da u "petak nanoć 28. br. 04-24/1-91. br ZNG. srpnja 1991. 07. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. 1991. 1991. 7. 7. br HV: Zap. Usprkos teškom stanju i okruženju. br ZNG. srpnja 1991.. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. bataljuna 106. Izvješće o stanju općine Vinkovci. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. 1-14/91 od 7. Izvješće o stanju općine Vinkovci. srpnja 1991. br. br. m SVA MORH-GSHV: Zap. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. 7. ZNG od 5. Str. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. Izvješće o stanju. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 91.. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 1991. 1991. Izvješće o izvršenoj akciji.. 1991. 109. napisana je stvarno dan ranije 4. brigade ZNG od 5. 1/91. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. ZNG.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. 1991. 7. 1-18/91 od 10. 109.. br... 3. br. 7. br HV: Zap. 91. 1991.: SVA MORH-GS HV: Zap. 7. juna. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. pov. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. ZNG od 5. Str. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C.. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. 3. lb se vidi iz Izvješća 109. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. 78 zapovjednik brigade susretao. br ZNG na dan 04. Interesantno. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. pov. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. 7. 04-24/1-91. Str. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . 3. Zapovjest.1991. 106. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. pov. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. SVA MORH-GSHV: Zap. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. 1991. 7. 3a8 SVA MORH-109. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. 511-15-08/1-4804/91 od 6. br ZNG na dan 04. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. 7..10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. brigade ZNG-a. brigade ZNG. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. SVA MORH-109. bataljun 108. 07.. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. 1991.. brigade ZNG. 7.. br. Str. ZNG od 8. gurnuo je Ćelije u drugi plan. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. 7. br HV: Zapovjedništvo 109. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. 7.

a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. 106. 1991.1991. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. 2185-04-01-91-82 od 7. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. pov. br ZNG. Izvješće. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". 405 SVA MORH-GSHV: Zap. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. SVA MORH-GSHV: Zap. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. ZNG od 7. w SVA MORH-GSHV: Zap. 7. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. 7. br. a dijelom i proturjećni. Kl 81/91-01. 1991.. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. 1991. br ZNG. 106. Izvješće broj 9. 7. 1991. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. KL 814-05/91-01/01. br. 106. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. 7. Izvješće.. srpnja u 04. Zapovjedniku ZNG RH. SVA MORH-GS HV: Zap.. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. Ur. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. br. pov.. Izvješće. Str. pa tako i sam čin povlačenja. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca.. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. SVA MORH-GS HV: Zap. 1-14/91 od 7. Br. 1-14/91 od 7 7. Izvješće. 7.. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8.. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. br ZNG. 1991. a posebno u istočnoj Slavoniji.. br. 1991. 1991. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. br. u 18. br.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi. Izvješće.. 106. br. Str. ZNG RH. ZNG od 8.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. 7.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. 1991.."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. 1991. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane./8. Poraz koreni poraza. 7. 7.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede.45. m SVA MORH-GS HV: Zap..1991. 7. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. 7. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. JOVANOVIĆ. br ZNG od 7. 1991. ZNG od 8. 1991. 7.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga. brigadi ZNG. 1991. Zap. 7. Dnevno izvješće. 3. brig.... a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu.1991. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. 7. br ZNG od 7.. CO. 7. Ur. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. 7. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. 43. 1991. 107. 1-14/91 od 7.. pov. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. ZNG. 7. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 106. SNO. Str.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa.411 Agonija Ćelija završena je 9. Hrvate niko nije ugrožavao. 7. br ZNG. 1991. 08-1378/1-91 od 8. A S. Page 59 . Selo je branilo 120 gardista 106.. Izvješće. u 18. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. 106. br ZNG.08. 7. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. br ZNG od 7. 1-18/91 od 10. br. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.45. Izvješće. 7. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 5120-01-91 od 7. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. 11. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. Vanredno Izvješće. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. 894 od 9. 1991. bataljona]. 106.1991. 7. 1991. Str. bat/108. pov. Ur. branitelji sela tijekom noći 7. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". CO. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. 7. 1991. brigade ZNG [Komandant 1. 411 SVA MORH-GSHV: Zap..

Izvješće o stanju i aktivnostima 109. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. 91. brigade ZNG. 512-03-91-2 od 11."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika.. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. M MALOVIĆ. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. srpnja ubijen gardist. 1991. br. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. pov.. 7. SVA MORH-109. 11.V. 7. 15. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. Zapovijed. Daljnje širenje sukoba. 1991. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. br. 3. 03-31-1-91 od 11. 1991. "Kupola Je odletjela". kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane.. R POPO\1Ć. Isti se upućuju u rezervni sastav". koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. a od Vukovara Borovo Selo. KL 8-01/91-01/01. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. S vojvođanske strane bila je 51. br HV: Zap. 1991. Ur. 1991. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu.. 31. Ostajemo u Iloku. Ur. 07.br. 7 1991. Priopćenje za javnost. brigade ZNG od 11. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. do 20. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . SVA MORH-GS HV: Zap.. Baranju i Zapadni Srijem. 5120-01-91 od 7. bataljuna 3. 7. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. 109. br NG. 1993. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane.. Dnevno izvješće. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. 7.421 SVA MORH-GSHV: Zap. kao 1 dnevnog izvješća 3. 7. 4. 1991.I. ZNG na dan 11. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. Str. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. Ur. br.1991. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. brigade ZNG-a. od 9. 7. Zapovijed.. 4. 512-03-91-1 od 8. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. KL 81/91-01. koja je. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. Slobodna Dalmacija 8. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ZNG. srpnja. 511-15-12/7-3598/91. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. g. 7. Ur. Priopćenje je 9. 7. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. PETROVIĆ. Depeša br.. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. Narodna armija 13. ZNG od 11. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu.. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". 7. 512-03-91-1 od 7. 8-01/91-01/01. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). brigade ZNG-a od istog dana.br.4.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi.00. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". Marko MARKOVIĆ. brigade ZNG-a u Erđutu. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. 1991. Kl. br.

gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. 106. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. a Dunavom se također ne može doći. Izvješće.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. CO. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. 1-18/91 od 10. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju".'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". Str. 1991.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. brigade ZNG o sudbini čete 3. 424 Isto. kojih već ima naoružanih između 200-300. br. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. Br. Vukovar i Vinkovce. i 109. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. br ZNG. 7. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. dobrim dijelom utemeljeno. 1991. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. što će vrijeme brzo pokazati.'-0 Pismo upozorenja. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. srpnja Osijeku. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. 7. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. brigade ZNG. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. 191/1 od 9. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu.. Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. pov. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. srpnja uputila tri časnika iz 3. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. ni materijalno ni moralno. koje su 11. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. "Nakon istupa dr.

Izvješće. Kl. 1991. pov. 106..Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. br. Ur. 7.132 On je do 30. Str. srpnja. 7 1991.. . Zapovijed. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. Borovo . Klasa: 8-01/91-01/03. br ZNG. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. i 18. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. Ur. Za zapovjednika 3.1991. srpnja zapovijed je izmijenjena. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. rujna 1991. Od 30. "Tuđman u obilasku ratišta". pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. Zapovjedništvo ZNG. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. Zapovijed je napisana 16.. kao i zapovjedništvo 3. brigade od 3. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku.. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. 7..43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. Ur. 7. operativne zone. Područje od Borova Sela. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. br. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. Page 62 . Zapovjedništvo ZNG. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. Ministarstvo obrane. 7. 11. 112-01/91-01/02. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. rujna 1991. Ministarstvo obrane. Mirko SAJLER. Krunoslava BANlO. 1991.:" SVA MORH-GSHV: Zap. Vjesnik. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. Zapovjedništvo 10G. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. 512-01-91-1 od 18. Klasa 8-01/91-01/03. br. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba.7 1991. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. 1991. 1991. 22. 512-01-91-1 od 18. 83 vrsti angažiranog ljudstva. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš .430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti.Nuštar. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. 512-01-91-1 od 18. br. 1. za što je 17. 1-17/91 od 9. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske".. 7. a 18. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo.Tenje. srpnja 1991. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. Martinu Spegelju.

br.Dalj. njegov je zapovjednik 23. 1991. Belom Manastiru. 1991. bio u njezinim rukama. Ustroj bataljuna nije jasan. br. br HV: Zap. Zrakoplovi su 12. osobno zabranio. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj... 1991.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.Markušica .440 Slično je radio i Tuzlanski korpus. Sjećanje vojnika. br. Ur. a time i vojne strategije. Borovo . u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". Sjećanja vojnika 243. Našicama i Slavonskom Brodu. ZNG. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". ŠPEGELJ. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". tako i djelatna 3. Ministarstvo obrane. KL 8-01/91-01/03. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. 10. Str.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću.. SVA MORH-GSHV: Zap. nadzor mostova na Dunavu. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. 11-1/91 od 16.Borovo . a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. m SVA MORH-GS HV: GS HV. 7. Imala je samo 955 ljudi.Vukovar. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. 5120-33-91-2 od 2. 512-01-91-3 od 25. 512-01-91-2 od 17. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. jačini. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . sastavu. od kojih je 180 bilo nenaoružano. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. M. Vinkovcima. 7. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. pov. ZNG od 19. pov. Zapovjedništvo ZNG. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 3.Erdut. korpusa. D. Str.Borovo Selo . KL 1119-01/91-01/10. br. Dana 16. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap.. 1991. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. 191.. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. Osijek . 7. S druge strane. Tiiko smo branili Vukovar. 4 od 21.Bitka za Vukovar Zapovijed. 7. Vukovaru. Izvješće o stanju i aktivnostima. Osijek . brigada. Ini br. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. Praćeno je i stanje u Osijeku. 7.Silaš. Tekst zapovijedi. br.Gaboš. 1991. Osijek . m SVA MORH-GS HV: Zap. br. srpnja 3. kako pričuvne. Vinkovci .437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. pov. RUNTIĆ. Page 63 . 04-41-1-91 od 18. 7. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar. 165.Laslovo . 1991. ZNG. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova.J H1C: Komanda 17. 7.Mirkovci . O njihovu radu 15. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku.1991. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. ŠPEGELJ. 18/101-148 od 12. Ur. navodno. m SVA MORH-109. Klasa: 8-01/91-01/03. Str. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. p. br ZNG. Snage ZNG-a. 7. Borovu.. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna. Ur.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj.. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. bile su preslabe za postavljenu zadaću.Trpinja .. Zapovijed.Tenja .1991.Stari Jankovci. a poduzimala je mjere za ustroj 4. a. 1991. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. Izvješće. a koju je Tuđman. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. 109. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke.. br. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga.

Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo.14a Na zaštiti od požara. 7.. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. 7. Vrhovništvu Republike Hrvatske.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. koji tih dana nisu bili rijetki.. srpnja 1991.. CO. Silos Bršadin. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. Br. br.1991. ako je uopće iste bilo. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". 18. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. 1991. Dnevno izvješće.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda.. br HV: Zap. Str. SVA MORH-109. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". korpusa Str. 1991.. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. m SVA MORH-GS HV: Zap. 04-33-1-91 od 13.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. pov.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. 1085-48 od 23. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima).. br ZNG. 1991.. 982/2-91 od 18. 1991. SNO. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 444 SVA MORH-109. br ZNG.u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. 7. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu.. 1991. 109. 7. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. pov."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". što su pripadnici 1.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". 3. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. br. Informacija o žetvi. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti.. KL 08-1464/1-91 od 12. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Ona je 13. 1991.05. kao i na osiguranju žetve. 1991. republičkom centru MO.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje.4r.. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. koji je narušen 13. Oficir iz Beograda (. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela .". 7. CO. 141 HIC: Komanda 17.. br HV: Zap. 1991. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. 7. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. 7. br. Izvješće. 7. 7. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. pov. ZNG od 11. mpoabr.. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve. br. Komandi 158. Page 64 . srpnja 1991. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje.1991. 04-39-1-91 od 16. brigade ZNG.. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". 109. Str. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. 7. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku..

.7. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. 1991. 19. br ZNG. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". Ranjeno je sedam gardista. CO. 109. brigade ZNG za napad. brigade. Str.1991. zauzme zapadni dio sela. Str.45. Str. B. br HV: Zap.457 Par 452 SVA MORH-109. brHVZap. 109. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. SNO. a iz 109. br ZNG. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. 07. 04-63/1-91 od 2..ZNGod 19. brigade. E ^ i VLTi. "(drugi je na opravci)". 1991.. 1991. brZNG. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci. br ZNG. SVAMORH-GS HV: Zap.. Izvješće. 1991. od čega 350 gardista 3. 7. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 330 iz 109. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. 27. Sir. Poginulo je 14 gardista 3.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. brigada a 109. 3. brigade. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. Zapovjedniku ZNG RH. SNO.. br HV: Zap. 7. Zapovjedniku ZNG RH. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. 7. Izvješće. srpnja 1991. od 26. br. br. SVA MORH-109. Br. 3. 16. "Jedinica bez izdajica". što su bila sva raspoloživa sredstva. pov. srpnja. Borbena zapuvjest br. KL 08-1805/1-91 od 5. 8. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Početak napada bio je u zoru 22. Izvješće o aktivnostima 109. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . 109. Vanredno Izvješće.. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. 7. 1991. Str. Novi Jankovci i L. 87 Napad na Mirkovce 22. 1991. br HV: Zap. 511-15-SLUZBENO-91. 1992. Nuštar. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. bataljuna 36. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. br. 3-91... Br.454 U napadu je angažiran 2. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. 7. SVA MORH-109. 453 Izvješće 3. pov. 8. 04-50/1-91 od 26. bataljun 3. SVA MORH-109. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". a 109. D. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. 1991. do 20.1991. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. pov. 04-42/1-91. 04-40-1-91 od 17. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.. ZNG od 22. Cerić. 7. 109. bataljun 3. četu 2. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19.. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. 7. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. 1991. 1991. Otok. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun..00.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. 111 SVA MORH-109. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. br ZNG.. Dnevno izvješće. br. brHVZap. Narodna armija. br. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. Zapovjedniku ZNG RH.. 88 dana kasnije. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1. 7. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. pov. brigade ZNG-a. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. pov.Bitka za Vukovar Izvješće. 1991. 04-45/1-91 od 21. 4. Osim njih. br. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". bataljuna 3. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. 109. 91. CO. br ZNG na dan 19. i 109. 988/2-91 od 18/19. br.

srpnja 1991. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". Obavijest m JOŠKO DADIC. ŠPEGELJ. Đakovu. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!".463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. selo na ulazu u grad. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. 08-1599/1-91 od 22. osam ih je ranjeno. Vukovaru. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. Franjo Tuđman je 22. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. Obavestenje. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. dobro prekini taj napad! . Depeša br. s većinskim srpskim stanovništvom. Pov. 7.. srpnja. ministru obrane i Page 66 .1991. 7. Duž ulica iskopah su rovove. ostalo Je teško dokazivo..462 Prvenstveno. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". 7. Obavijest. 7. a u koje je provaljeno 22. srpanj 1991. srpnja 1991. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon.. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka.Dobro. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli.. 511-15-10/3-3738/91 od 22. Ur. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. . nadnevak. zapravo predgrađe. Komandi Garnizona Vinkovci.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. CO. 21.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. 1991. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. M. Svejedno. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju.1991. Slobodni tjednik. srpnja. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. 18-19.. Br.. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. Osijeku i Sidu. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. 1991. 511-15-10/3-3753/91 od 23. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji.465 Razdvajanje snaga od 22. ali i kasnije. Sjećanje vojnika. 10. srpnja.459 Konačna bilanca 22. Depeša br.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. 1991. 245-246. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. 511-15-SLUŽBENO-9I. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. 7.4"1 i.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. od kojih četvorica teže. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. srpnja. br. Zapovjedništvo ZNG. 31. br. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11.467 Desetak gardista iz 3. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. 42-1 od 26. 1991. On je napad datirao u 26. od 26. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane.

koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. s nejasnim potpisima.. 1991. 7. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu.. U Šidskim Banovcima 22. prebacivanja odgovornosti na druge. SNO Vinkovci. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. 7. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. ŠPEGELJ. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. zbog čega je iza ponoći 22723. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. Sjećanje vojnika. 7.. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. prosvjed je bio tužan i provokatorski. m Isto. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. pa opet u Osijek. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. KL 8-01/91-01/01. 1. ZNO RH od 23. Globus. s orijentiranim zadacima ZNG. brigade ZNG-a. 1992. Usprkos takva stajališta. Za pukovnika Tomislava Mesića. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. Dnevno izvješće. iznad njih". 463 Stipe MESIĆ. 1991.. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 .Tbvarnik . srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi".br. brigade ZNG povukla u Laslovo.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. Prema dijelu sela. Za generala Špegelja. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21... predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška".468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. br. Zagreb. voluntarizma i diletantizma. Kronologija rata. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3.Šid. 402 Mirko SAJLER. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . 22. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. 511-15-09/3-5036/1991. 129-131. Kako smo srušili Jugoslaviju. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. Obavijest. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. 7. 7. 512-03-91-2 od 11. zapovjednika ZNG-a. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. pismo je bilo odraz lokalizma. Prosvjed protiv površnosti.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. 1991.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. 464 M. 40-1 od 23. Zapovijed. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. Vjesnik. Zahtev. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. 1991.472 Beogradski tisak 28. 7. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. što je bio znak nepovjerenja "prema svim.. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. Ur. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. 1991. 1991. "Tuđman u obilasku ratišta". od 23. na što se četa 3. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. br. 7.. 79. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. Telefaksirano u Zagreb 23. Krunoslava BANIĆ. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. 1991. ZNG. 7. vukovarskoj i vinkovačkoj općini.. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. 227-239. Provale u stanove vojnih starješina. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. srpnja 1991. 7. 1991. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. 1991.

1991. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. 7. Ur. br. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 28.473 Od 22. a slutnje bliskih okršaja u kojima. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. Depeša br.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. CO.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. THOMPSON. Ž. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. 7. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. 25. 08-1599/1-91 od 22. Večernje novosti.. Kovanje rata. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno.. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija..Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde. 7. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. 144. 5. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji.480 Napad se nije dogodio. 7. 511-15-09/2-5094/91 od 25. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. 1991. a 18. Već 14.. od kojih jedan gardist.. 473 S. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. 7. 1991. 1991. Hasel Ibmislav i dr. 1991. 1991. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. "Noć pucnjave i eksplozija". U sukobu su poginule tri osobe.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1.. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. pripadnici ZNG i RZNG. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. Borba. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25.. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. 7. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. Izvanredno izvješće. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. Obavjest. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. ovih su dana pojačani. srpnja zabilježeno je puškaranje. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. M.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. Telefaksirano u Zagreb 23. 7. B. COb-RH.. a šest je gardista ranjeno.. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. bataljuna 3.. jedan je ranjen. probleme i različita gledišta u gradu.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan". 7. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu.479 Sve je to 25. "Predstoji odlućna bitka". brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. Od dolaska pripadnika 51. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. SVA MORH-GS Page 68 . Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. Izvješće o stanju i aktivnostima. SNO Vinkovci. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela..482 U prvim satima 25. 1991.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. srpnja. maja. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. srpnja. 1991.

) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. ZNG od 25. CO. 7. 800-01/91-04/02. SVA MORH-GS HV: Zapov. Kako smo srušili Jugoslaviju. da otvara vatru u samoobrani. "Armija nikada ne puca prva". 1991. Br. maj". 511-15-10/3-3780/91 od 25. Br. srpnja postrojba JNA kod mosta "25.. CO.. SNO. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.. otvorila je vatru po Doku.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. 1991. i to isključivo po vojnim ciljevima. Franjo GREGURIĆ. CO. ZNG od 25. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Republičkom centru MO./19. D. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. Izvješće. 1991. br.. Vanredno Izvješće. 1991. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. Osim incidenta u Iloku.. m R..1991. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km"... Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. 7. MESIĆ. 1991. 982/2-91 od 18. PU Vukovar. 3. Narodna armija. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. Ur. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Naklada Zadro. 1991. 7. 1991.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. KOVAČEVIĆ. 7.486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. Izvješće. 1991. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom".491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. 7. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. Izviješće. Izviješće. 1991. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". CO.. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. 7. 1991.. 7. 7. CO. Cob-RH. Kl. 1991.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. "Žestoko uzvratila vatru". Narodna armija 31. MUP RH-OTŽ. 7. GLIŠIĆ. srpnja 1991. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. 1991. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. na 24. Zagreb 1998. 1991. 988/2-91 od 18. Vladi Republike Srbije. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. br. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. 21. 8. 7. 1991. Ur.. br. Vanredno izvješće. 22. održane 24. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. jer terorizam. Vanredno izvješće. usprkos postignutom primirju. 1991. Ž. Izvješće o stanju i aktivnostima. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. SNO. 7. 481 SVA MORH-GS HV. Narodna armija 3.-1992. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. "Kraj žetve početak rata". Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. Sotinu i Principovcu kod Iloka. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. Navečer 26..... 7. 7.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. G. 7. POPOVIĆ. Obavjest. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 50301-91-1 od 25. KL 08-1643/1-91 od 26.. 480 Zapisnik sa 96.. 8.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka.. Izvješće. 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 487 S. 990/91 od 19. a bez dogovorene najave. Depeša br. 1991.. Operativni štab Ministarstva od 25. 08-1609/1-91 od 23. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. 7. srpnja 1991.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. 7. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. 26. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. Općina Osijek. Br. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. JOVANOVIĆ. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. a u potpisu je RCO. Zbornik dokumenata iz Page 69 . SNO. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. Informacija je pisana rukom. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. ZNG od 25.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". 135-136.

Telefaksirano u Zagreb 1. 41. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. oklopnog transportera. Vanredno izvješće.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Ujutro je napad ponovljen. ZNG od 1. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. 511-15-13-3829/91 od 27. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. RUNTTĆ. 10-11. 1991. srpnja na cesti Negoslavci . "Gdje su preživjeli". a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela.15. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. 3. 13. kolike su bile žrtve. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. "Skrivaju se iza mržnje". Baranju i Zapadni Srijem. Telefaksirano u Zagreb 2. 1991. Vatra je trajala od 20.. 1991. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje.05. 1991. br. 78. Priopćenje za javnost. 7.. godine. 1991. 1991. 1991.. 8. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. 511-15-13-3828/91 od 27. 404 B. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br.. 29. kolovoza u 10. međutim.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. Obavijest.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 33-34. KLR-36 '92 od 6. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. Telefaksirano u Zagreb 1. Policijska uprava Vukovar od 27. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. 1991. kolovoza 1991. Izvješće. B. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. u 9:06. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". Izvješće. 7. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. 1991. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. 8. ZNG od 3. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. 7.. 1991. brigade ZNG u Erdutu. 3. 8. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. Danas. Općinski sno (pečat) od 29. Izvješće. kolovoza u 8. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. kolovoza u 14. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. D. MALOVIĆ.30.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 1991. Tako smo branili Vi±ovar. Borba. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 3.. Danas. 3.00. 7.. 8. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. Izvješće. ZNG od 10. 1991. Izvješće.10 do 22.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. "Na napad je prema naređenju. SVA MORH-ZOZO: Zap. Tek navečer 4. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. Općinski SNO (pečat) od 27. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. 1991. Zoran DASKALOVIĆ. 30. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. što je najvažnije. verovatno.. 12-13. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. 13. 94 Dva dana kasnije. 1991. 8.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". 7. 336-337. 7. "Žestoki noćni vatrometi". SVA MORH-ZOZO: Zap.. br. Telefaksirano u Zagreb 5. 7. M. Izvješće. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš.. br. PU Vukovar od 30. Izvješće. m Slobodan LANG. "Marija Mandić M-l". 1992. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. Izvješće. SVA MORH-GS HV: MUP. Ostajemo u Iloku.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Izvješće. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. Saslušanje okrivljenog I.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. Aljmaša i Dalja. Priopćenje za javnost. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1.58. 4... Izvješće. u 18.. 8. Borbena skupina 51.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. 1991. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". 7. 7.

br. 24. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. 8. Priopćenje. 1991. 10.508 Djeca.. a i znatno šire. 8. s.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. 1991. Kl.00 započela (. 1991. a što je srpsko. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". kolovoza. 2196-01-91-01 od 1. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . Bršadina i Pačetinske šume". a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". 8. što je vrijeme brzo pokazalo. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. 96 je njegov postupak. Narodna armija 3. Igor ČUMANDRA.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. Narodna armija 19. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. 1991. 8. 502 Nikola OSTOJIĆ. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. "Razoružanje Hi rat". Danas. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. 22. 501 M. 1991.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. u bočice za čuvanje. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. Dalj. Bijelo Brdo. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. 16-18. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". 13.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. 8. Srđan ŠPANOVIG. Predlagao je evakuiranje 10. općinskog sekretara za narodnu obranu. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. 10. Općina Vukovar. 4. 8. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. 8. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. kolovoza". 1991. "Narod nije genocidan". Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2.000-15. Ur. s. Izvješće. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. 1991. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. Danas. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. Izvješće. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. 0 takvom. 8. 810-03/91-01/01. 8. "Od danas 10.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. PANTELIĆ.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem..510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. 1991. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . medijski je napadnut. trebalo je po grupama. Jelena LOVRIĆ. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. Ovo je mjesto za pitanje. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. 19.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". Erdut). s. "Rat-surova škola taktike". mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice. 1991. mehanizirani bataljun. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. 3. bio u korist obrane grada.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. "Vukovarski Napoleon". 1992. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Narodna armija.

3. 1991. Izvješće.]. Izvješće. 10. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. bat ZNG od 2. Vojska 22. kolovoza... 3. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 19. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju..5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". 1991. 60-287-1 od 4. 8. kolovoza. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar.6 MHz: glasom protiv topova. 511 HIC: Komanda 17. Alenka MffiKOVIĆ. 3. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a.. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. 77. 8. "Izbjeglice na stupu srama". brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda. Izveštaj. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1991. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. Dnevni operativni bilten. kolovoza 1991. RUNTIĆ. ZNG od 4.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni.1991... po podacima Policijske uprave Vukovar. vojne oblasti. Rat Vinkovci-Vukovar. 4. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". ZNG od 3. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. Sigurnosno-informativna služba. bataljuna 3. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1080-183/1-1994 od 10. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. 109-118. 18. 20. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". pov. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". br. 1991. 1997. 8... Velebit. 91.519 Noću 3. 8. pov. 11. Nije bilo ozkjeđenih. 513 Nikola OSTOJIĆ. Odjel Sinj. 1991. 1993. "Poraz Vukovara . 8.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. 1991. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave.515 MS Viktor IVANČIĆ.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2. do 18.pobjeda Hrvatske". 511 D. kolovoza 1991. Page 72 .. 6. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata.. 1999.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. Operativno dežurstvo od 3. Br.. 8. 11. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. 8. br. korpusa. 1991. Glas Slavonije.523 Usprkos napadima. 1991. Algoritam.. Izvješće. 10.. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. 1991. VSA MORH: Komanda 1.. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. 8. Depeša br. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. 8. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. 8. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. br. Izvješće. Armija je.. VSA MORH: Ministarstvo obrane. 1994. 11/1566-2 od 4. "S agresorom nema dogovaranja!".516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. Str. 511-15-10/3-3892/91 od 3. br. Mijo DMŠIĆ. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. 519 Stjepan SUČIĆ. 7. na području Principovca zamjećena 3. 8. 1991. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. Izvješće. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. 1991. Izvješće. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Str.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. Naređenje. Priopćenje. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". 9. što je vjerojatno vrijeme nastanka. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. 8.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.525 Početkom kolovoza. Zagreb. Slobodna Dalmacija.. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac.

600 ha obradive zemlje. Na sjednici održanoj 7. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. 1991. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. 8. sela. 8. Aktuelne informacije. 1991. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. 8. i to uz Borovo Selo. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. Borovo Selo. Palaču.. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. koje je 6. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. Br.. Narodna armija 22. 22. Obavijest. Robna kuća Dalj. Tenje. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Posle oslobađanja Dalja". te više trgovina itd.-1992.. 8.Čepin . Narodna armija.Valpovo -Donji Miholjac. Veru. Skupštini opstane Osijek.Beograd trebao je ostati nezapriječen.. kao najkraći mogući put. 1991. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6.528 Direktor LPK Osijek potom se 12. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. 511-15-10/3-3898/91 od 4.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". 39.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. "Hleb sa ukusom baruta". 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. Korištenje aerodroma također je Page 73 . 8. Vera.. 1991. 1991. 1991. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. 8. Zbog veoma složene situacije. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. 1991. 8. Bijelo Brdo. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. 39.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. 525 F. 8. 1991. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. 31. Obavijest.Našice Orahovica i Osijek .. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 1991. 4/39 od 15. Autoput Zagreb . 8. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. "Hleb sa ukusom baruta". Telefaksirano u Osijek u 13:58. Armija je most kod Bogojeva. GREGURIĆ. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 8. 8. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Depeša br. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. zaseoka i važnijih komunikacija". Palača ćelije. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske. Ada i Šodolovci. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24.. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. Silaš. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Aljmaš i Erdut. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. Zapovjedništvu ZNG. četiri stočarske farme. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine.. U većim gradovima. Tenju.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. Silaš. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. Zapovjedništvu ZNG. 1991. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine.

tada se. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. 00. 3. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. jer je Teritorijalna obrana. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". 8.. totalnom blokadom rada pohcije. vojske i pohcije. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. koja je ponovno blokirala rad. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu.]. Br.. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima.Vinkovci postala je nesigurna. br. 1991.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". 1991. br. Nosilac kontrole MUF'. i 8.543 Osim u Vukovaru. ZNG. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. razgraničene su nadležnosti između politike. ali kao takva i jedina moguća. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. 8. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. SI. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. Br. 8. brigade ZNG. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3. Mostove na Savi. 7.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. 08-2008/1-91 od 15. Osobito je u 2. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. 04-87/1-91 od 18.. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. Zadržano je pet putnika. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". bataljunu bilo pojava nediscipline. 100 Tb nije bio lak proces. 1991. No. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. Izvješće. 15.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. 1991.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao u Vukovaru.539 Do 12.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. 109. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu.533 1 pruga Osijek . kolovoza 1991. Zaključak. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. osobito ako su.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. 8. ZNG od 17.Brčko. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. Izvješće. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. 1991. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. uz činjenicu da je bila razoružana.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. organa uprave i stvorilo konfuziju". Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. Izvješće. ZNG. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima".

Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. dogodio sredinom 1991. kao i prije. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. 2002. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". 1991. 1991. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. Dio izvješća je objavljen 1991. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. "Narod nije genocidan". 8. Danas. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. kako tvrde. bataljuna 3. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad".. "Merčep ide u Haag. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. 10. "Kako se brani Vukovar".550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". 11. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. 7. Boris PAVELIĆ. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. 24. 3.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. 10. B.17. "Što je skrivio Merčep". u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". 1991.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. 1. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. 1. 53S Općina Vukovar. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. ubijene su stotine. NIP "Polet-pres". U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. 2002. Danas. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 1991.545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. brigade ZNG iz Zagreba. bio je nedostatak oružja i opreme. molimo da nas izvjestite". Narodne novine. Novi list.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. 2003. 12-13. 7. 3.. 8. 542 Jelena LOVRIĆ. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić.1991. 5. 24. Danas. 8. 8. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Narodne novine. Pa. 23. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. a 3. JVovj list 22. W "Megilot". 16-17. Obavijest. 9. Nacional.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. a odvedene tisuće Hrvata". 1991.. Izvješće. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. u suvremenom tisku. brigade ZNG-a. Srđan ŠPANOVIĆ. NLP "Prva srpska riječ". 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. pa i kasnije. 8.. Većeslav KOCIJAN. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. 511-15-10/3-3987/91 od 12. Srpska novinska agencija "SRNA". Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23.547 Osnovni problem u regiji. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 1991. 1991. Gregurić pred haškim istražiteljima". ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. 53a U siječnju 2002. Danas. Ni stanje u 109. 16. 147-148.18-19. 7. KL 814-01/91-01/01. 10. Depeša br. Novi Sad. 541 Igor ČUMANDRA. 7. te da se "događaji. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. 1993. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. "Vukovarski Napoleon". 1991. 543 Srđan ŠPANOVIĆ.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. 2196-01-95-5 od 18. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . 1991. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". br. 7. Ur. Mladen PLEŠE.". 101 uspješan rad. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom.

Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. 8. 814-01/91-01/01. Kriznom štabu.561 Armija je 1988. bataljuna 3. Vinkovaca i Đakova. Zapovijed. 04-78/1-91 od 12. 5120-33-91/1 od 16. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. 119-01/91-01/05. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3.. Izvješće. 1991. 1991. SI. 1991. Borova Naselja. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. 147-148. točnije od 13. Općina Vukovar. 109. 8.. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. 8.. Ur.. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH.. MUP Hrvatske. Zapovijed. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. br. SVA MORH-GSHV: 3. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Br. 1991. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci".552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava.Bitka za Vukovar 3. Zapovijed.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu..559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. 7. Izvješće. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. 8. 1991.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. Zločin je zločin prećutati. Kl. Tbvarnika. Izvješće. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . br. 8.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. četa 2 bataljuna ZNG od 13.Sarvaš. br.556 Sredinom kolovoza.. Kl.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. 1991. 1991. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. 1991. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 8. Imenovanje.. Ur. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 11-1/91 od 16. SI. Zapovjedništvo od 21. ZNG. 8. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa.1991.. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. 2196-01-95-5 od 18. SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-GS HV: Zap. Str. Zapovjednik 4. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26.. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. 3. brigade ZNG. Zahtjev za izdavanje zapovijedi.1991. 8. pov. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. brigade ZNG-a iz sredine srpnja. ZNG. a koja se nosila na desnoj ruci. 1991. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. 04-74/1-91 od 10.. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. Br.zapovjednik desetine). 8. br. br. Zapovjedništvo I brigade od 12. 8. 8. koja je prisluškivala veze MUP-a.1991. 8. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . 1991. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. br. 109. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin.

Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. Obavijest. vojne oblasti. m uprava. Trpinje. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. godine. 1991. Vanredno izvješće.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. 1991. 7. 298-300. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. RUOTIĆ. 8. pov. R. CO. D. 12/73-85 od 15. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Str. 511-15-10/3-3946/91 od 7. SSNO. 1991. br. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. SNO. br. 1220/91 od 12. 1991.. br. ZNG. 1991. 3. RIv. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. Bitka za Vukovar. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. Republičkom centru za obavještavanje. 1991. 563 POA. Ranjena su petorica gardista i tri civila. 1991. br. CO Osijek. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. 1991. 8. CO. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. Požega.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. Izvješće.. 8. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina.564 Osim Armije. a stradali su uglavnom stambeni objekti. kolovoza. 1991. 1991. Str. Depeša br. SL 04-77/1-91 od 12. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 8. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. Izvješće. Br. br. koje je tučeno iz minobacača.. 8. korpusa. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. ZNG od 7. što je neutemeljeno objašnjenje. Str. br. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . Krizni štab od 13. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. 1263-3 od 26. gotovosti Naređenje. na 7. Mere mob. Izmena plana uputa u septembru. 109. br. 356 POA: 32.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. preusmeravanje.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. 8. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. pov. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 2-7/91 od 9. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. 1991. osim iz Stare Tenje. 1991. 08-1932/1-91 od 12.Bitka za Vukovar kod M. Br. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. br. brigade ZNG-a. 5GJ HIC: Komanda 17. 9. 1991. Pov.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 103 umirovljenih oficira. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. 8. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. SNO. GŠ OS SFPJ. 8. A MIRKOVIĆ-NAD. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. 1991. 1991.. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. Noću 6. pov. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. 1991. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. 204-1 od 23. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 2353-260/90 od 15. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. 1991. 8. 8. pov. 8.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. 8. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 8.

. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek".. 04-76/1-91 od 11. Str. SVA MORH-109. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. br. putnih prelaza. 8. 1991. ZNG. 109. 3. brigade ZNG-a.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. Zap. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ZNG od 14. 109. Depeša br. Ur. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12.1991. Obavijest. 511-15-10/3-3991/91 od 14. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 8. Selo. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. 1991. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. br... SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. 04-101/1-91 od 23. 08. br HV: Zap. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. 1991. 1991. pov. 1085-1/9 od 2. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. 577 SVA MORH-109. proleterske mehanizirane brigade. Komanda 17. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće. sa područja općine Vukovar. korpusa. 9. 1991. 8.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. SI. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 109. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. 109. 1991.. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. Br. 1991.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 3. br.1991. 8. obavijest. Izvješće. 91. 1991. Page 78 . 08-1846/1-91 od 8. 8. CO. mostova". Dnevni operativni bilten. Optužila je snage MUP-a. ZNG. Izvješće. Naselje. 8. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. Izvješće. 04-98/1-91 od 23. 571 SVA MORH-109. 8. Izvješće. 8. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. ZNG. br. 8. Operativno dežurstvo od 7. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 08-1913/1-91 od 11. 1991. 8. SNO. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 1991. 8. 1991. što je hrvatska strana marljivo bilježila. Br.. 104 neupotrebljiva. Obavijest. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. 1991. 8. Izvješće. izvješće 3.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. Izvješće od noći 07/08. 570 HIC. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. 8. 1991. Iz rejona B.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. Br. br. CO. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. SI. Str. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. ZNG od 14. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. 1991.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. SI.1991.. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. brigade predane 3. 8. kao u slučaju 109. 1991. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. 511-15-10/3-3890/91 od 13.. br. br ZNG. 8. br. 8.575 Izmjenu vatre 13. ZNG. 1991. 1991. CO. 08. br HV: Zap. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. 8. br HV: Zap. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 04-80/1-91 od 14. 8. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.1991. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Depeša br.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. Ur. br. pov. Depeša br. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 08-1962/1-91 od 14. 8. Izvješće na dan 13/14... Br.

Izvješće.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . 2196-01-91-3 od 15. SI. 8. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. 8. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. br. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. ZNG od 22/23. ZNG. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". 8.581 s U Vukovaru. Izvješće. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. a drugi je teško ranjen. 1991. 04-88/1-91 od 19. stavljena pod kontrolu". u 01:08. Izvješće.. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20.. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba.. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21.. u naselju Petrova Gora navečer 17. što je vjerojatno vrijeme nastanka. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. Isključivanje električne energije Borovu Selu. 109.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. kolovoza većina gradova u regiji. 8. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. kolovoza 1991. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. 1991.. Vukovaru i Nuštru. što im je u iduća dva dana i uspjelo. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. br. do 18. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. 1991. 8. 1991. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. 8. Izvješće. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar.583 Armija i pobunjeni Srbi 20. KL 810-03/91-01/01. 8. 1991. Br. 8. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. kolovoza 1991. 1991. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. Izvješće. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". 1991. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 1991. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. Izvješće. Izvješće. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.Bitka za Vukovar '. Vanredno izvješće. Telefaksirano 18. 1991. Komanda korpusa 31. odnosno intervenciju prema Baranji. Izvješće.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. Izvješće. gdje im je organiziran prihvat. kolovoza od Komande 1. privoditi kraju zauzimanje Baranje. za 20 dana.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje.. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. 8. Ur. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. 8.

što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. brigadi ZNG. a pilot je spašen.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. grad je gotovo okružen. 18/101-179 od 26. Pričuva je brojala 6206 gardista. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. koja je 23. :m HIC: Komanda 17. što je provedeno 27. gdje su zauzeli ključne pozicije. 8. pov. ZNG se 20. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. br.599 Noć je prošla mirno. od čega: 1145 u 106. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. Izbijanjem 51. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. korpusa. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. mehaniziranog bataljuna 36. za razliku od prijepodneva 25. mehanizirani bataljun u Borovo Selo.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. brigadi i najviše. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani.584 Na tom području već je bila glavnina 51. od kojih je jedan pao kod Bršadina. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. br. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. brigadi. 8. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. kolovoza. 8. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. Naređenje. korpusa.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. a drugi negdje iznad Vojvodine. 1479 u 108.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. korpusa. pov. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. br. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. pov. kolovoza stigla u Bršadin. te nagazio na protutenkovsku minu". 8. Slavonska regija na dan 20. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. 1085-104 od 24. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. 1742 u 107. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. brigada. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . brigadi. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. Str. zahvatio travnata bankinu. korpusa.593 5. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca.595 Ujutro 24. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. 1991. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. pov. 1711-2 od 28. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. 591 VSA MORU: Komanda 17. brigade imao je samo 131 gardistu. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. 1840 gardista u 109. imajući sveukupno 7894 pripadnika. Str. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. 1991. Str. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. 1085-115 od 31. Str. Upozorenje. bataljun 1. 8. Noćni pokreti JNA zabranjeni su.8 HIC: Komanda 17. br. 1991. kolovoza. 8. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova.. 1991. 1991. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. na drugom mjestu bio je 63.

8.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. Izvješće. 1991. 8. Narodna armija.601 594 Ti divni ljudi. Depeša br. 1991.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 5991. 605 L MARKOVIĆ. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. u 10:15. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. 1991. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. Pripadnici HV.606 U borbama 25. Izvještaj.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. "Kako smo shvatili".30 sati. kada je nastupilo primirje. br. 6. 8. m Page 81 . Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. 8. 24. 28. 11. 1991. II odjel. Izvješće. 38. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. 1991. Upravi SIS. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 8. po jedan policajac i jedan civil. 1991.. 20.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara"..Bitka za Vukovar Bogdanovcima. 1991. 8. 1991. mladi ratnici". obavijest. Narodna armija. 8. kolovoza. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. oklopni bataljun 1. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25.. Izvještaj. Izvješće o događajima u Vukovaru. "Napadi u oblandi laži". 1991. 1991. 20. 8. Ur. 604 VRH-USMSP: MORH. 8. Oko 17. 1991. 1991. 8. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". Izvješće. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. 1991. obavijest. u 12:15. Obavijest. 511-15-10/3-4177/91 od 25. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4175/91 od 24. kolovoza 1991. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu..602 Sukob je trajao čitavo prije podne. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. 12. mladi ratnici". 1. 595 Žtvan J. Depeša br. 6.. Depeša br. u 21:22. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 22. 1991. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". obavijest. Izvještaj. 511-15-10/3-4177/91 od 25. Izvješće je netoćno datirano.. Srpska reč.. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. 1991. 19917. MARKOVIĆ. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kolovoza 1991. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. 8. "Ti divni ljudi. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. GRUJIČIĆ. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 22. Depeša br. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja".. 8. po hrvatskim tvrdnjama. a JNA je. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. ranjeno je 30 civila. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 511-15-10/3-4179/91 od 25.. sudjelovanje u agresiji na RH. Narodna armija 28. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. "Napadi u oblandi laži". Narodna armija.. 12. 8. SIS.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. sve do 13. 11. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

SI. Izvješće. u 12:47.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov".. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". a koja je sudjelovala u napadu. Borba 27. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. 04-108/1-91 od 26. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. Narodna armija. 25. izvor svega zla. Br. MUP RH-OTŽ: MUP. Izvješće..Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". "Širi se miris baruta". 61. kolovoza 1991. Operativni štab Ministarstva od 26. Operativni štab od 26. a zatim prešli u protivnapad.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. oštetili veliki broj kuća i automobila. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. Operativni štab od 26. 6. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion.610 Prema procjeni branitelja. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. Izvješće.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. 1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 8. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. ZNG. ZNG. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". 109. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. 8. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. Po unapred određenim elementima. 1992. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26.00 do 17. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. 1991. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. Prema izvješću zapovjedništva brigade. 613 Isto.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. br. Izvješće. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP.. 1991.00 do 17. 109. a ranjeno je oko trideset osoba. 609 SVA MORH-109. Br.608 Noć 25. napadači su. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. Izvješće. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. godine u vremenu od 07. 109 Osim u Vukovaru. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad".00 sati. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. Pored zrakoplova 172. 1991. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. 8. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. 1991. 8. 1991. br HV: Zap. 8. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje".00 sati. 1991. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima.. 1991. Izvješće. 1991.011 Viđenje 26. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". 8. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. 04-108/1-91 od 26. 1991. U napadu je poginulo pet osoba. 31. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". u 21:00. Operativni štab Ministarstva od 25. SVA MORH-GSHV: MUP. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 8. godine u vremenu od 07. 1991. kolovoza 1991. br. 8.2 Radovan POPOVIĆ. 8. 4. 1991. br HV: Zap. 10. 8. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 8. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. u 9:00. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Snage 109.615 Stajalište da je Page 82 . SVA MORH-109. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. kada su potpuno odbijeni. Ispostava Slavonski Brod od 15. 6. Bobote i Trpinje. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. 8. 1991. ispalivši nekoliko stotina mina. 8. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. Dnevnik događaja. MUP.. na 26.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26.

m "Očekujemo predaju ustaša". "JNA sprečava krvoproliće". predaja ustaša u Vukovaru".. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 4. SNO.600 metaka 7.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. 12. 20. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. brigadi ZNG-a. br. oklopni bataljun 1. brigade ZNG-a u toku 29. 1991. Ur. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. dopuna depeše. Nedelja 1. Jedna je osoba ranjena. 1991.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. 8.. 1991. Prema riječima zapovjednika 1. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 1991. 1991. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. 1991.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. i 30.. 8. naselje. br.625 Preko 109. Izvanredno izvješće. 8. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. kolovoza bio je i Goran Hadžić. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. i 109. pa je zatražena pomoć i popuna. Kirurgija. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. 1.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. 9. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. 380 automatskih pušaka i 45. od 27. ustvrđeno je da je Armija do 27. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 1991. 1991. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor.1991. Zapovjedništvo 3. 8. mladi ratnici". Narodna armija 22. Koliko je mogao. kolovoza. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. ZNG. Politika.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. Narodna armija. branitelj je odgovarao. 8. H* odjel. Selo je napao 1. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. br HV: Zap. mladi ratnici". Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. Politika 1. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. 22. 8. 30. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. 20. Izvješće. 1991.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109.619 Noću 27. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. m VRH-USMSP: MORH. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. 109. 1328/91 od 27. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". 1991. 12. SIS. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba..628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. SVAMORH-109.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. 618 "Ti divni ljudi. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 .622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka.62 mm. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. kolovoza. "Gardisti blokirani u Vukovaru". MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. 1997. 9. br. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje .618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. 111 Antunovca. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. Br. što je podijeljeno 3. CO. 04-112/1-91 od 28. "Ti divni ljudi.

11. "Ti divni ljudi.. br. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. 1991. ZNG. 525-19/1-91 od 2. br.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. od čega pet u borbama. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. nakon čega se smatra da je uništen. 12. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 1991. N. 112 vinkovci. 8. Izvješće. 1991.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. 04-112/1-91 od 28. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja.. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. Izvješće. u 09:03. SVA MORH-109. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. a prenosili mediji.631 Bio je to napad dijelova 453. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. SNO. "Industrija opakih neistina". SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. 9. vojne oblasti 28.. Izvješće. u 8:45. 8. 028 SVA MORH-109. 1991. u tekstu slične sadržine. "I dezerteri se vračaju".Borislav ĐURĐEVIĆ. 20. 109. 525-07-1/91 od 30. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. 801-01/91-01/09. 8. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . Armija je negirala na utemeljen način. Br. 1991. 1991. 8. 31. Narodna armijo. Raspored sredstava za PZB. 6. 20. PEŠIĆ. mehaniziranim bataljunom 1..633 Ujutro 28. hrvatskih oružanih snaga. 1991. 8. 1991. 25. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". "U vrtlogu ratnog plamena". 1991. 8. br HV: Zap. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. 525/03-1-91 od 30. 8. 5120-03-91-1 od 30. CO.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. Izvješće. mladi ratnici". 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Narodna armija 13. 8. 12 oklopnih transportera. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 12. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa".. 109. 1991. u 23:40. 1991.. 8. 9. ZNG. pojačan je 27. kolovoza s 2.. jeste podizanje morala tzv. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . gdje je ostao do kraja listopada. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka.Bitka za Vukovar tenk. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. 8. br.635 Napad je odbijen. 8. 15.. pozivajući se na statističke pokazatelje. Primljeno telefaksom 28. Cilj dogradnje besprimemih laži. 1991. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. br. Ur. Izvješće.632 Novosadski korpus. mladi ratnici".. 8. Ur.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R.30 sati. 04-140/1-91 od 4. Pov. 1991. Br. Tim povodom. KOSTOV.. A iskustva govore da je potrebno 1. 31. sedam samohodnih protuzračnih topova. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 8.Mitnica i Sajmište.]. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. 635 Mladen MARJANOVIĆ. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 1991. Ur.a.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'.. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. u 09. Narodna armija. br. Pov. očigledno. Izvješće. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. Narodna armija 22. 9. Izvješće. 1991. 1991. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. "U prošlom broju našeg lista. . mehaniziranog bataljuna 453. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27.. 1991. Kl. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. 8. mehanizirane brigade kojoj je 28. "" "Ti divni ljudi. 1991. Narodna armija 22. "Hrvatska blokira istinu". oklopnog bataljuna 1. br.. 19. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Branitelji su imali osam poginulih. u 10:00.. 08-2382 od 28. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. Narodna armija. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. 8. br HV: Zap. 1991. 1991. 1991. br.

644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. br. Nemetinu. 1991. Izvješće o vanrednim aMvnostima. KL 801-01/91-01/07. Pov. 9. oklopni bataljun 1. Izvješće. prema hrvatskoj procjeni. SNO. Izvješće. 1991. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. Str. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. pri čemu je poginula jedna osoba. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. Izvješće. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. 9. 8. Br. 525-08/1-91 od 31. municiji. Str. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. policajac i civil. 1991. 1991. br. br HV: Zap.638 Nakon trodnevnih borbi 29.641 U noći 30. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. br. Izvješće. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . Nuštru. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. 1991. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 114 gradsko] vojarni određen je 1. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. pov. 4. 5120-03-91-1 od 30. 8. pov. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. br. ZNG. 8. Str. ZNG.. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Sarvašu. br. 8. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. 644 Nikola OSTOJIĆ. Zap. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. br. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. Ur. 1991. CO.. 8. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. 525-17/1-91 od 1. Vojska. 525-11/1-91 od 31. 1991. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava./31. Veze sa Vukovarom su u prekidu. 20. a 4 su oštećena". U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Uz potporu topničke baterije. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 1991. Izvješće. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. pov. 525-13/1-91 od 1. SVA MORH-109. 04-119/1-91 od 29. 8. 8. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. također iz Negoslavaca. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. Izvješće. KL 08-2329/1-91 od 30. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 8. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja.1991.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara".. u 01:00 sati. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. protuoklopnim sredstvima. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. 109.. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe.. Armija je izgubila oklopni transporter.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Izvješće. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. 22. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 1993. Belišću. a predvečer po predgrađima Osijeka. Grad je dobio struju. 1991. 1991. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova..

5120-03-91-1 od 31. 9. Izvješće. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. Izvješće. sudjelovanje u agresiji na RH. VKH-USMSP: MORH. 1991.. Bitka za Vukovar. br. 2000. 20-21. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Ustrojen je -^!infBprJHk. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. 1991.Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Preslika ovlaštenja u: M. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . Narodna armiju. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. 12. A MIRKOVIĆ-NAD. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. ' počelo je raditi 31. C4T Od 25. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. postrojbe "bukvalno.. RUNTIĆ. 9. br. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar.1. brigada ZNG-a.. 8. 1991. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno".654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. Pov. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". 8. D. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade".. Pov.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. SIS. 115 mile dedaković .. 1991. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. br. 525-18/1-91 od 2. 525-17/1-91 od 1. kolovoza. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Izvješće. 56. mladi ratnici". Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. KL 810-03-91-01/01. 19917. Zapovjed. Ovlašćenje. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. 9.. Kl. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. br.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. 801-01/91-01/03. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. H odJeL Ur. potpukovnika Dedakovića . 2196-01-91-1 od 5. ZNG. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. Ur. 1991. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. 22.. Pripadnici HV. 1991. Ur. br.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru..651 Treća 645 "TI divni ljudi. rujna. 8. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 1991. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti.jastreb. 8. Zapovjed. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice..

rujna 1991. 1991. Vinkovaca i Zagreba. 1991. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. 04-133/1-91 od 3. br. 655 SVA MORH-109. Zapovijed. kolovoza narušeno je 2. 1-2 od 1. 8. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. br ZNG. Redovno dnevno izvješće. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. 08-2384/1-91 od 3. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Kl. 116 napadu koji je potom izveden. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. br HV: Zap. Izvješće. br NG. uz "četničke snage". Zapovijed. topništvom za potporu. COb Osijek Page 87 . br. pov. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. Zapovjed. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. Str. 1991. brigade ZNG-a. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. br. 8. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. 9. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. 9. 9. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. 1991. Pov. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. pov. 1991. 109. 1-1 od 31.662 U selu je uveden policijski sat. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. rujna ubijene četiri osobe. a devet ih je ranjeno.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). 8. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. 9. Izvješće. Redovno dnevno Izvješće. 1991. 525-14/1-91 od 1. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. Str. da se jedinice JNA povuku u kasarne. SVA MORH-109. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Str. rujna poslao u Zagreb. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . br. koje se spašavalo bijegom.Orolik radi njezinog osiguranja. br. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. 1991. Str.. 8. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. 109.. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. Armija je navodno ostala bez tri tenka. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. Vatra nije uzvraćena. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". br HV: Zap. pov. Rokovce i Andrijaševce. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje.664 or.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. 1991. SNO. U drugom izvješću koje je 1.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. pov. 04-129/1-91 od 28. CO.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce.656 Primirje od 30.660 U Berku su 2. koji su se zavađeni ganjah. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad.

br HV: Zap. 9. kaže Kojić. 1991. SVA MORH-109.. 1991. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Naređenje. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. KL 8/91-01/17. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo.. 14. 1993. ZNG. Pov. Depeša br. br. Br. 9. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. 9. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. 04-133/1-91 od 3. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. Page 88 .Vukovar. 8-1. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". Mjesna zajednica Orolik Br. 1991. Str. 1991.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". Ur. br. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. Baranje i zapadnog Srema. a pritisak s juga postao je stalan. br. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. Izvješće. Br.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. 04-2/1-1992 od 10. izvedeno je 3.667 Po Vukovaru je 3. br. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "Muk pred gromoglasje". "Kasarne neće pasti". 23. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. rujna. Str. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu. 1991. pod geslom deblokade gradske vojarne. 9. Više o Berku u Marko LANDEKA. br. Redovno dnevno izvješće. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke.. Napad na Berak.1991. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Za razliku od područja Osijeka.. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . 1991. Nemetinu. Narodna armija.666 Povremeno granatiranje. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. u Ićićima. br HV: Zap. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". ZNG. Jozo NIKOLIĆ. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". Borba. 525-23/1-91 od 2. pov. br. m Milorad GONČIN. 1991. Tordincima. 525-25/1-91 od 3. 109. u čemu ih je podržala i Armija. Jedan je mještanin poginuo. 666 R POPOVIĆ. 9.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. ZNG. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Bilju. Izvješće. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. Br.. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. 1991. br HV: Zap. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. SVA MORH-109. Po Osijeku. Berak . 1-3 od 2. 511-15-10/3-4226/91 od 13. napale Bršadin i Negoslavce. pov. Str. SVA MORH-109. 9. pov. koje su prema tom viđenju. 9. br. SVA MORH-GSHV: Zap. Br. 109. 7.1991. a dva su ranjena. 1-4 od 3. 7. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. kad je počela intenzivna izmjena vatre. 9. 7. 109. ZNG. 04-133/1-91 od 3. To su. 3. 1991.16. 9. br.. 04-133/1-91 od 3. komandant odbrane istočne Slavonije.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. Izvješće. obavijest.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Redovno dnevno izvješće.. 9. 04-131/1-91 od 2. Narodna armija.1991. 1991. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". Izvješće. 9. 9. 1992.istinom protiv zločina.. 9.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. 5120-03-92-1 od 3. br. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". Izvješće. 109. 9. 1991. SVA MORH-109. Izvješće. 1-4 od 3. Pov. ali bez pokreta snaga. 1999. ZNG. 31. br HV: Zap. 9. 1991. Opštlna Mirkovci. br. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. Redovno dnevno izvješće..

525-35/1-91 od 5. Odjel kriminalističke policije. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. 8. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. razmještenom na području između Bogdanovaca. GREGURIĆ. 1991. 1991. 12.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade.. VRH-USMSP: MUP RH. 13. Str. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". Izvješće. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". mehaniziranog bataljuna 453. 1. rujna. mehanizirani bataljun 1. 118 Gore. 525-26/1-91 od 3. Redovno dnevno izvješće. br.Novska i Page 89 . oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . Mješovitom četom 1. 1991. proleterske mehanizirane. 19. 4. KL 814-01/91-01/01. PEŠIĆ. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SSNO.. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 20. Napad je počeo 5.-1992. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". br. 22. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima.-1991.676 Poginula su dva civila. 9. 96. a ranjeno je 14 osoba. 1991.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. S obzirom da je glavnina 12. mehanizirane brigade. 1991. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. br. Vojska. 1991. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. Pov. 22. "U vrtlogu ratnog plamena". Narodna armija. 1991. Izvješće. osvajanje teritorija. Š. 1991. pov. br.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. mehanizirane i dijelovi 12. br. Nikola OSTOJIĆ. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. Izvješće. 9. Narodna armija. kao i kamionima. 1993. 20-21. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. 9. 11. 9. 1991. Povjerenik Vlade RH. 1995. Pov. rujna. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. Lušca i Vukovara. Mladen MARJANOVIĆ. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Ur. mehanizirana brigada ojačana s 1. koji je 1990. br. 25. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. Pov. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. 9. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 9. mehanizirane brigade. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Izvješće (vanredno). 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 511-16-04/1-7 od 26. 2196-01/91-6 od 5. Narodna armija. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 525-31/1-91 od 4. PU Virovitičko-podravska. Vojna tajna. 9. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. 1-5 od 4. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. Bio je to školski primjer napada na grad. br.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. Službena zabilješka 675 N. 525-33/1-91 od 4. 269. "I dezerteri se vraćaju". postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. F. do njega vjerojatno glavnina 51. oklopnim bataljunom 1. 8. 1983. Potvrđuje je izjava D. Interno. Pov.

.Vinkovci . protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave. a 109. brigade. glavnina 109.Đakovo -Donji Miholjac. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". naseljenih mjesta i gradova". bataljun 3. br. bataljun 106. br.Vukovar i Negoslavci . čime bi Slavonija bila presječena.Vinkovci. glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar.centar grada i Tenja centar grada. brigade. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca. 1. na kojem je bila 453. 1991.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. proleterska mehanizirana brigada u Osijeku. a pravac Šid . sastava: 1.Vukovar".Đakovo. s težištem obrane na prometnicama Šid . Zapovjest Op. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. djelatna 3. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. 107. 9. i 109. Page 90 . 1. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos.Nova Gradiška. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. 108. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. Razmještaj i identifikacija 1.Novska . na pravcu Batina . Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. jedno na području općina Vukovar ..Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne.Vukovar. Neimenovane snage korpusa. policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. brigade. odnosno velikosrpske vlasti". bataljun 106.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6.Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . točno su procijenjene.Podravska Slatina i Valpovo . U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. Namjere 51. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka .Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". mehanizirane brigade iz Pančeva. stvarno 36.. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci .. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja .Vinkovci i Županja Vinkovci. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. mehanizirana brigada. 12.Đakovo. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom.Semeljci". a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. kao regionalnom centru Slavonije.. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo .Vinkovci i drugo u širem području Osijeka. spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . Našicama i Vukovara.680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Gradiška . 679 Isto.Vinkovci i Šid . respektivne snage". brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . uz masovno zaprečavanje. 158. Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja.Virovitica. 120 Zadaća Zbora narodne garde. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka.

106. i drugog. Kako smo srušili Jugoslaviju. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje.-1992. Ur. Narodna armija 31. Narodna armija. 084 S.1991. 8. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. 682 Borislav DURDEVIĆ. 6. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. 1991. br. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. GREGURIĆ. kao uostalom i Osijek. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. 1991. u tome je najbolje stajala 108. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji.. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. 9. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. KL DT-801-03/91-01/01. 122 [^7 ~NJ ¦ Si.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. 15. održavanjem javnog reda.. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. nije pao iz samo jednog razloga . 14. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990.. Zapovijed. 1991. od Teritorijalne obrane. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 404-408. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. gotovo pa uzaludnoj zadaći. i tešku obranu činile još težom. 237-238.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. štoviše. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. što je bila velika potreba. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 .jer nije napadnut. imala je 109.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. br. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. 525-50-1/91 od 7. u Podravskoj Slatini). One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. Pov. MESIĆ. čija su sela oko Osijeka. Izvješće. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. 9. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. lokalne Interese". 683 F. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. 512-06-02-91-1 od 12. koja je pojedina područja Hrvatske. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. u svojevrsnu pat-poziciju. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. 9. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. 9. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". poglavito Vukovar i Osijek.. 1991. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. "Hrvatska blokira Istinu". 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. rujna. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. 100 posto.

. 1991. Grubu skicu operacije iznio je 1993. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. Pov. Nuštar. Knin . br. A MIRKOVIĆ-NAD. 109. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. Str. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". 1991. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. CO. pov. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". Str. Str..Virovitica. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2.691 Vukovar i Vinkovci. Bihać . pov. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". 1991. Bitka za Vukovar.. Napad je odbijen. 1991. pov. 109. bataljun 3. Moje viđenje raspada 135-137. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. pov. Br. 9. 9. Zapovijed. Pov. br. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. 1-10 od 7. m. 109. 9. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-156/1-91 od 10. 1991. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. TOPIC. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. KADLJEVIĆ. D. 511-01-54-41/1-91 od 9. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. 1-12 od 9. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. Str. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. 1991. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. Nova zamjena ljudstva 109. rujna 109.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". 687 D. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. rujna.Bitka za Vukovar Zemljovid br. br ZNG. M. mehanizirani bataljun 1. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". 9. 04-152/1-91 od 10. brigade ZNG A. 525-42-1/91 od 7. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. Dnevno izvješće. Mostar . Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. 525-52-1/91 od 9. br NG. Zapovijed. DEDAKOVTĆ JASTREB.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br.. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. 089 SVA MORH-109. br. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. br. 60 gardista bila je 10.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske... br. Pravo na obranu. 9. 9. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. SVA MORH-109. 145-146. 9. određena je za istočnu Slavoniju. Marince i nešto sjevernije Tordince. RCo Zagreb. mješoviti artiljerijski puk B 2. brigade ZNG A.. Redovno dnevno izvješće. 1401/91 od 8.688 Zatišje nakon 5. 9. 1991. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. Izvješće. br NG. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . Str..693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. general Veljko Kadljević. 4.Split. D. br. 1991. li8S V. Naredba. RTJNTIĆ. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. oklopni bataljun 1. ŠPIŠIĆ. rujna. 73-74. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. br HV: Zap. brigade. 04-147/1-91 od 6. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. Slavonska krv. br HV: Zap. 4 ]i6 16. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. Redovno dnevno izvješće.Zadar.. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. pov. bataljun 3. 9. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 .Karlovac Zagreb. Izvješće. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.

697 U toku 12. pov. 9.. rujna i 109. br. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. od 12. 1991. Ur. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. 3. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. br.. 04-161/91 od U. br. 1991. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. U protivnom. SVAMORH-109. Pov. 511-15-10/3-4217/91 od 12.. 04-172/1-91 od 14. Br. 525-52-1/91 od 9. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. prijetio je zapovjednik korpusa. br HV: Zap. 04-163/1-91 od 12. bataljuna. 1991. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. koji su završavali na katastarskim granicama općine.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac.. 1991. br ZNG u Vukovaru. Ur. 9. 1-14 od 12. ZNG. ZNG. 9.. 1991. 9. 1991. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. deblokadu putova oko vojarni. 1991. 700 SVA MORH-109. 1991. br HV: Zap. Dnevno Izvješće. br. ZNG. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. Dio Zapovjedništva 3. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". 3. 124 dva pripadnika 3.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. 2188-01-91-1 od 10.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. br. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. dopuna naše depeše. 9. 1991. 04-164/91 od 12. Str. i 2. 5120-03-91-1 od 10.700 1 angažman 2. br. Dnevno Izvješće. 109. 511-15-10/3-4220/91 od 12. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar.. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Angažiranje snaga 109. U Vukovar je stigao 51 gardist. Br. svibanj". rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. brigade ZNG-a. 109. 1991. 9. 9. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. 109.1991. ZNG. general Janković. SVA MORH-109. čete 2. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. Redovno dnevno Izvješće. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. vojska će "po prvi put. KL 8/91-01/26.9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. br.. Izvješće. brigada ZNG-a. 109. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. SVA MORH-ZOZO: Zap.1991. rujna. br HV: Zap. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. 9. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. dopuna naše depeše.. bez Page 93 . mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. br. Pov. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci.. br. br. Izvješće.. br. br. br. Str.. Redovno dnevno izvješće.699 Čak i ta mala pomoć.. br HV: Zap. 04-167/1-91 od 13. 1-12 od 9. ZNG. 109. pov..695 Susjedni Vinkovci 11. Zap. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. 696 SVAMORH-109. KL 804-01/91-01/01. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. Izvještaj. 9. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. Članovima Zapovjedništva 3. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. Str. Izvješće. ZNG.. 9. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. brigade ZNG-a. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". 9. Depeša br. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. 525-55/1-91 od 10. Depeša br. gdje je ranjena jedna osoba. ZNG. Izvješće. 9. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. bataljuna 3. br. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. pov. 9.

. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. 9. Poslano telefaksom 13. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. s druge strane. 1991. s manjim prekidima.Bilje. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu.. 22. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". Nju je 13. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". što je prouzročilo nekohko požara. 1991. ZNG od 14. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. SVA MORH-ZOZO: 3. 706 Nikola OSTOJIĆ. 9. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. Str. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. koji je. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek .. 525-64-1/91 od 14. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. od čega šest žena i jedno dijete. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila.. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. poligonu "C" i Tenju. Slavonska.. Izvanredno izvješće. 1991. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. 20. čak i Borovo i Borovo Naselje".713 Page 94 .711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. i da to neće učiniti jer " . Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. 1993. Ranjeno je oko 30 osoba. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. "vojničkom logikom cijenjeno. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. dobro osmišljenim i žešćim udarom.. Trpinjska cesta.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. brzo osvojiti. Sajmište. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". nastavljen i tijekom 14. Redovno dnevno izvješće. Poslano telefaksom 13. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13.. 'zengeovaca'.. 1991. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". 1-15 od 13.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. 9. Vanredno izvješće. 9. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. br. 9.. Vojska. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. mogao . njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara... proleterske mehanizirane brigade. 4.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. SVA. br.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". 14. Redovno dnevno izvješće. Izvanredno izvješće. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. Izvanredno izvješće. br. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. pov. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. naoružanih 'hadezeovaca'. Vanredno izvješće. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje.712 Tvrdnja nije bila točna. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. 1991. rujna 1991. 1991.. Str. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. Redovno dnevno izvješće. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. rujna 1991. pov.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. 9. rujna.

dvadesetak kilometara dalje. rujna u 13. Narodna armija 18. 9. 16. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. Redovno Izvješće. 709 D. mehanizirane brigade. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. zamjenik zapovjednika 5.1991. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. 715 VRH-USMSP: MORH. 23. "Svanuće jutro slobode". proleterske gardijske mehanizirane brigade. H odjel. 6. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. Tako smo branili Vukovar. MUP. 1991. 18. 11. Milorad GONČTN. Služba za zaštitu ustavnog poretka. br. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. Narodna armija 9. 9. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. SIS. Izvješće izvanredno. dopuna naše depeše.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 12. 718 D. Da 11 bi taj isti pilot. sudjelovanje u agresiji na RH. 1991.. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 719 Ivan MARKOVIĆ.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. RUNTIG. Depeša br. 11. RUNTTĆ. Borova Naselja ili Iloka?". dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. 708 Ivan MARKOVIĆ. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. "Kada je saznao šta je uradio. 9. 511-15-10/3-4227/91 od 14. na ulicama Vukovara. Ur. Narodna armija 14. 6. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. Vreme. Depeša br. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". br HV: Zap. 1991.719 Ujutro 15. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. 22. Narodna armija. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. na tlu Srbije. 32. "Kobna greška pilota".714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. NEDELIKOVIĆ. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 9.1991. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ispostava Slavonski Brod od 15. 1991. Narodna armija. Narodna armija 7. Narodna armija 9. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 511-15-10/3-4228/91 od 15. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. 20. ZNG. 109. 1991. u. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". 1991. Kabinet predsjednika od 14. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. 04-172/1-91 od 14.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. pilot JRV. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". 14. 26. 18. 1991. "Kasarna neće pasti". Tako smo branili Vukovar. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. 9. 1991. dopuna naše zadnje depeše. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. pov. 9. Str. 1992. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 20. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 .Srpkinje u Baču. 9. 525-65-1/91 od 14.. 9. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". Vojska 22. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 1991. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. 711 SVA MORH-109. 511-15-10/3-4227/91 od 14. 1991. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju.716 707 Milorad GONČTN. 14. Robert ČOBAN. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1993. Br. Izvješće. 9. Depeša br. Prema izvješću 3. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. dopuna naše zadnje depeše. "Svanuće jutro slobode".717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.. Pripadnici HV. 1991. 1. Mlhdar BAKARIĆ. 1991. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu.. 6. "Pogrešno ubistvo". 9. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. 9. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". 12. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . 4.. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1997. oklopni bataljun 1. 1991. 714 Nikola OSTOJIĆ. Milorad GONČTN.

15.. za koji se bije odsudna bitka". 1 dalje pod kišom granata". to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. Tijekom 16. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. 21. 9. 1991. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1-17 od 16.-1992.gubicima nemamo". 9. Ranjeno je 37 osoba. "Mještani Borova Sela smatraju da će. br. šest policajaca i 15 civila. 1991. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . na čemu su angažirane sve raspoložive snage. 128 zrakoplovstvo. F. brigade ZNG-a. 9. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško.Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. vraćeni su. Redovno dnevno izvješće. 1991. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. 1991. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. mehanizirani bataljun. 9. Izvješće. 20 terenskih vozila. br. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. oklopnog bataljuna 1.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". 19 oklopnih borbenih vozila. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 525-65/1-91 od 15. ZNG od 16. 115. Izvješće. 9. Depeša br. zapisano je u dnevnom izvješću 3. 3. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. Pov. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. 1991. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. brzo su položile oružje. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. 15 kamiona.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. Izvanredno dnevno izvješće. 72. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. br.Dalj. dopuna naše depeše. Za razliku od izvješća ZNG-a. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. ZNG od 16.721 Prema izvješću 3. koji je 16. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". 1991.Brezova Međa . od kojih su tri vukla topove. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. gdje je trebao pojačati 2. brigade ZNG-a poginula su tri civila. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. Izvješće. GLIŠIĆ. kolovoza u Trpinju doveden 2. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. a snage 3. ah tako nije bilo s vojarnama.Vukovar . Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Narodna armija 18. 1991. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. 22. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. Izvanredno dnevno izvješće. napadajući kasetnim bombama cijeli grad.trigonometrijska točka 93 . Br. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. 9. 08-2602/1-91 od 16. CO. 1991. 9. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. 129 Trokut Osijek . Manja uporišta Armije.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16.Ciglana kod Nemetina . od čega 16 gardista. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. ZNG od 16. 3. br. U garnizonu Osijek dio 12. 12. MARJANOVIĆ. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. GREGURIĆ. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Br. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". 1991. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. ne navodeći alibi okružene vojarne. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. SNO. 11. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. 724 M.Tenja.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. rujna Armija se Page 96 .728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. Narodna armija. 3. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. D.

729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. 108. rujan 1991. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". napose u jasnom definiranju bojišnog prostora. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde.Ciglana . rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. 1991. rujna 1991. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. ZNG RH od 15/16. pov. Ur. 9. br.73. nego i Vinkovaca. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Prema ustrojbenom planu. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . i 109.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove.Komletinci . Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci .Osijek Donji grad. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića.Mikanovci. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. ostale brigade dobile su općinska obilježja. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju.. Na širem području Sida 17. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. brigade ZNG-a.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". 9. 525-71-1/91 od 17. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti". Slavonska Požega.735 Tijekom 17. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi.Nemetin . Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid .. nedostatak naoružanja.Bistrinci. Odluka.Jankovci. Izvješće. Podravska Slatina. Predsjednik KL 112-01/91-01/91.Otok i Jankovci Vinkovci . 9. Narodne zaštite i MUP-a. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. 1991. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11.. 1991. U postojećim brigadama ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara.Đakovo.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. 130 i stupnju ugroze. 525-68/1-91 od 16. br. rujna. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. rujna zapovijedilo je 109. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . kao i zapovjednik obrane grada Osijeka. rujna. Izvješće. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada.Orolik .. ZOSISB od 25. počelo je dovođenje dijela 2. a od 16. Đakovo.Nuštar.Marinci . kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. pukovnika Karla Gorinšeka. bataljuna 3.. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa .. Str. Str. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. br. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest .Nemetin i Sarvaš . Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. 9.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. do 19. Sarvaš . jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". 9. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje. 1991. Da bi se to spriječilo. 1991. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. pov. SVA MORH-GSHV. a primopredaja je izvršena 25. Izvješće.Vinkovci . BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. 512-03-91-1 od 11. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika.

br. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. SIS. 1991. 9. 525-73-1/91 od 17.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. mehanizirane brigade JNA četa 3. 1991. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. 737 VSA MORH: MORH. 525-91-1/91 od 21. Str. "Artiljerijski dvoboj"." 131 "1. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. Pov. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. 525-94-1/91 od 21. 21. "Bogdanovci u domovinskom ratu". 1991. Narodna armija 9. 525-88-1/91 od 20. ZNG od 17..741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. CO. 2. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". naoružanju i municiji. U Đakovu se 18. br. 525-68/1-91 od 16.736 Pred napadom 2. Pov.. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 9. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada. MATKOVIĆ-LASTA. 9. br.. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. Dnevno izvješće. 9.Vinkovci". 1994. 741 I. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. Borbe i dalje traju. Br. 1991. 525-73-1/91 od 17. Dnevno izvješće. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. 1. 1991. 9-10. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. prepuna uništenih tenkova. 9.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci . mrtvih četnika i pučista. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. Pov. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. prenapregnutost i iznurenost ljudstva.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. br. a za 19 gardista 3. Vojarna je držana u okruženju. SNO. rujna. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. Borbena zapovjed br. poginula su tri. 1. 118. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. 9.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. mehaniziranog bataljuna 51. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Nikola OSTOJIĆ... 1080-183/1-1994 od 10. Pov. Br.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. rujna predala Page 98 . 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. 19.. br. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 1991.. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. 1991. SINANOVIĆ. br.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. Dnevno izvješće.. koje je.. Izvješće o stanju. Zapovijed. Pov.. Izvješće. Odjel Sinj. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade nije se znala sudbina. napad odbijen.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. 1991. 4. br. U dnevnom izvješću od 21. 9.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. 9. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. 08-2618/1-91 od 17. 525-88-1/91 od 20. listopada 1991. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca..Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. 730 M. 9. 3. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje.. pov. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom... Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. Borbena zapovjed br. Izvješće. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. 3. 10. "Pomoć je došla s poligona C". 1991. 13 je ranjeno. Narodna armija.. 5. proleterske mehanizirane brigade. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki. Pov. kada je napadnut. 9. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. Bogdanovci. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. 1991.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude..Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. oklopnog i 2. br. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. 9.

9. Br. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". što nije naišlo na njegovo oduševljenje. Pov. 744 SVAMORH: ZZNGISB.Bitka za Vukovar 158. Izvješće.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. 1-18 od 17. br. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. 1991. U svezi s tim zapovjednik p. i to ljudstva koje je već prije pozivano. 9. 512-06-91od 17. Pov. proleterske gardijske mehanizirane divizije. br. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. Dnevno Izvješće. jedan oklopni i jedan mehanizirani. 1991.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. I taj dio počela je otpuštati 12. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5.. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. 525-75-2/91 od 18.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca. 525-89-1/91 od 20. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. brigada ZNG-a.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. Stoga je provedena treća mobilizacija. i 453. 1991. 1991. 109. Predsjednik. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". koji je 16. br. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. br HV: Zap. oklopni bataljun. 132 početku poštivao.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre.Našice. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. osigurati uvođenje 2. 525-94-1/91 od 21. Naredba o prekidu vatre. 1991. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. 9.752 Divizija je u veljači 1991..744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12.. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah.. 743 U dnevnom izvješću 3. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. 9. br ZNG od 22. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. 9. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. rujna kao posljednja u Slavoniji. 1991. brigade ZNG-a o tome piše: "14. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. br. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna.754 Sredinom kolovoza 1. Dnevno Izvješće. Odlukom o uvođenju glavnine 1. Redovno dnevno izvješće. 1991. SVA MORH-Zap.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. Pov. Ur. br.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. gradu koji je 18. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. 9. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. 9. Izvješće. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. Zapovjed.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. oklopnom brigadom iz Kraljeva.. 1002/91 od 18. 3. Br.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio".. 9. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . Npr.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. ZZNG RH.. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". 1991. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. SVA MORH-ZOZO: Zap. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2.. 1991. ZNG od 18. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. 109. KL 801-03/91-01/01. Dnevno izvješće.

) grupacija sastava 70 tenkova.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. 752 M. Narodna armija 22. 21. 4.Vukovar. Danas. rujna. 10. 760 SVA MORH-108. Bojna priprava. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći.1991.. 1991. 75J Mladen MARJANOVIĆ. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". 12.7 mm 360 metaka za cijeli vod. Posade tenkova činili su dragovoljci.Vukovar Orolik". rujna deblokirati prometnicu Nuštar . 11. brigade ZNG-a. rujna. 11.62 mm. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. a za protuzračne strojnice 12. 1991. 1991. 9.. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. brigadu ZNG-a. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br.1991. 9. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'. brigade ZNG.Ivankovo . "Prva prepreka ustaškoj agresiji".2.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci .. 9. 9.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. br HV: ZNG 108. 759 SVA MORH-fond 108. rujna nije uspio. 100 topova. 1991. 1993. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i.761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. 208. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . 19. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo . a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. br od 18. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1. 1991. Narodna armija 13. oklopna brigada iz Kraljeva. Dnevno izvješće. 1991. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. Zapovjednik 108. bilješka od 16. Vojska.Bršadin. 2.. 1991.Ostrovo. Dnevno izvješće. brigadi ZNG-a. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica".. Narodna armija 22. Većeslav KOCIJAN. brigade od 19. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a.764 Brigada je mobilizirana 16.702 Pokušaj prodora u toku 19. SEKULIĆ.. brigade ZNG. bilješka od 17. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252."Vrapčana". 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". rujna dan nalog da 2. bataljuna 3. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati".. SVA MORH-K-da 5. 9. Pov. Glavnina 109. proleterske gardijske mehanizirane divizije. rujna pokrenuta prema Sidu. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. Nikola OSTOJIĆ. 1003 od 19.Marinci .. "Što je to primirje". "I dezerteri se vraćaju". brigade ZNG na pravcu Petrovci . Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". br. Prema Sidu se kretala glavnina 1.1991. 9.. 1991. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . 12. 1991. brigade HV: Zapovjedništvo 108. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. 20-21. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. i 18.Našice. mladi ratnici". 22. Izvješće.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109.763 Informacija je bila točna.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. 9. 525-73-1/91 od 17. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. a na njezinu čelu je bila 2.1991. "TI divni ljudi. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota . potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. odakle je 19. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21..Bogdanovci ..

. Pov. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad. u 03:00. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. CO. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. što nije istina. Br. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. 1991. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 134 Uvođenje u borbu 2. Izvješće o stanju. među kojima i pripadnik 108. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21.. POPOVIĆ. 1991. M.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. 9. 1. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića. Izvješće. Taj jedinstveni pothvat. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. 1991. 77. što.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. rujna probio kroz Slakovce. Jozom Meterom od 18. 52 5-78-1/91. Dnevno izvješće. Narodna armija. Borbena zapovijed. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. 9. Narodna armija 22. 9. 794 "Ti divni ljudi. koje je dva puta napalo Nuštar. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. 763 Milisav SEKULIĆ. vojne opreme i hrane. siječnja 1999. rujna zauzeo Jankovce. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. oklopni bataljun 1.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 12. 1991. i 20.15 sati. 1991..767 U dnevnom izvješću 109. Treća je 18. 12. dakako nije bilo točno. 9.Jankovci. Bad Vilbel/Beograd. rujna 1991. 525-80-1/91 od 19. 9. 17. 525-89-1/91. u 03. 203.. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 525-87-1/91 od 19.Marinci . 1991. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. Izvješće. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Pov.Slakovci . D. koji je bio u Negoslavcima. mladi ratnici". PETROVIĆ. 1991. 1991. ZNG od 20. 4. 1991. 9. DEDAKDVIĆ-JASTREB.. Snimak razgovora s dr. Narodna aimija. 9..Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. Zapovijed. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. RUNTIĆ. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. a iz 3. 20-21. siječnja 1999. M Mladen MARJANOVIĆ. Jozom Meterom od 18. nije prošao bez gubitaka. kao i napad zrakoplovstva. Br. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu.Bitka za Vukovar Zap. Bitka za \\ikovar. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". Nidda Verlag. 2002. 1991. 771 M.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar .769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu. a koju je predvodio doktor Josip Husar. br ZNG od 21. 3. brigade. 1992. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. bat. br.. Br.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. Op..776 U 767 TI divni ljudi. Zapovijed je poslana 19. br. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". ~. br. 1991.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . veljače 1999. Pov. "Najteži je bio prvi okršaj". 9. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. Dnevno izvješće.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. 11. 1. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . 796 R POPOVIĆ. ZNG od 20. Bataljun je pravcem Negoslavci . U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". 12.. "Između zatišja i opreza". br. 1991. 25. 20. A MIRKOVIĆ-NAD. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. br. Izvješće o aktivnostima. Dnevno izvješće.Bogdanovci . 9. 24. 1991. 525-89-1/91 od 20. mladi ratnici (2)". 01-2677/1-91 od 20.Vukovar. 109.. Narodna armija 16. R.. Bataljun se nakon borbi 19. Snimak razgovora sa Page 101 . 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. 31. 21. oklopni je bataljun 20. Narodna armija 16. Tragedije namenjene zaboravu. 12. rujna stradalo je oko 13 osoba. Snimak razgovora s dr.

Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu.1991. odnosno Borovo Selo . br ZNG. Str. pov. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21..Vera. Ur. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. Str. ™ Branko BORKOVIĆ . prvenstveno MUP. Br.. 1995. 1991. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. 9. 5120-01-91-1 od 26. br. štoviše da".Vukovar i Trpinja. samo produžava agoniju branioca Vukovara.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih.Nemetin. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. A MffiKOVrĆ-NAĐ.Čepin.. zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26.783 777 M. bataljuna 3. koje su polagale pravo na oružje i opremu. 205. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. 9. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 9. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. 1-22 od 20. 525-94-1/91 od 21. 1991. Glavnina 12. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 14.Mladi Jastreb. bataljuna 109. 9. (nečitko) od 20. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . 114-04/91-01712. br. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". 1991. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske". 04-197/1-91 od 20. rujna 1991. koje je do tada nosilo teret sukoba. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi. pov. br ZNG.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Meditor.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci . Pov. Redovno dnevno Izvješće. Klisa . veljače 1999.777 Borković spominje pothvat. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. br. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. a ne samo u Vukovaru.1991. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. br.Vukovar. obrane općine Vukovar. proleterske mehanizirane brigade. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51.Sarvaš . Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. Zagreb.Nemetin i Sarvaš . Bitka za Vukovar. Zahtjev. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. 1991. obrane općine Vukovar. Dnevno izvješće. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . Dobivena pomoć držana je nedostatnom. RUNTIĆ. Kl. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. D. 9. Dva voda 1. brigade ZNG-a. Rušitelj ustavnog poretka. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. 9.

Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. brigade ZNG-a. odnosno između Tbvarnika i Ilače.784 Za obranu Vukovara. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji.. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. br ZNG.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. 80. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. ah je to srpski narod. br.Vinkovci.788 Borbe za Tovarnik. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . br. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . 23. Jer.. pov. 1991. Narodna armija. Glavnina 109. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". Str.Bitka za Vukovar Erduta. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav.Ernestinovo .N.789 koja se potom raspala. bila je važna. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. je da se drugi ohrabre. 9. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete.Markušica . protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . napuštanje jedinica.Svinjarevci. 1992. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . br ZNG. do 22. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. 9. 28. 1991. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". iz Page 103 . rujna. "Artiljerija miruje". tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. obrana 109.Nuštar. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. bombardiran je dio 2.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. R. kako je glasilo službeno priopćenje. 525-89-1/91 od 20. stavlja u vrijeme od 20. POPOVE. 137 Brigada se već 19.. Predviđano je da će Armija 21. počelo je uvođenje 1. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo. nastavljene su 21. odnosno sudbonosna. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . rujna nastaviti napada na Vinkovce. jer bi onda Srbija bila agresor.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. 04-197/1-91 od 20. čije se zauzimanje prema podacima JNA. rujna. major Josip Matić. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno.Čepin". brigade ZNG. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. 1. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka.Srijemske Laze . Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. Pov. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. a 3. 109. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Dnevno izvješće. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109.Cerić .Mirkovci -Ostrovo . "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova.

1. Izvješće. iz Smederevske Palanke. "Da se general izvini". 3 794 M. "Primer odanosti i hrabrosti". To je laž!. Narodna armija. prema izvješću Kriznog štaba. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. SVA MORH. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". 2. SPASOJEVIĆ.801 Vojarna u Vinkovcima 23. Marica i Tomo Spasojević. Narodna armija. Narodna armija.1991. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. "Između zatišja i opreza". koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo.799 U toku 22. br. 795 D. POPOVIĆ. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. 9.6-7. Čačak 1992. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom.fond Južnog vojišta: MUP. oklopna brigada iz Kraljeva. SZUP. 13. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. Redovno dnevno Izvješće. Centar Spht.1991. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". 788 M. 11. Dragan TODOROVIĆ. 6. BOŠKOVIĆ. DEDAKOVIĆ-JASTREB. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. 25.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. 28. No. 1991. 01-2677/1-91 od 20. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 9. 1992. 10. Narodna armija. rujna priključena je na telefonsku mrežu.1991. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. R. tadašnji načelnik štaba 1. CO. general-pukovnik Blagoje Adžić. A MIRKOVIĆ-NAD. rujna 252. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. 17. 1991. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. obrane općine Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1992. 790 R. "Da se general izvini".iz kabineta ministra vojnog.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. 243. Ispostava Dubrovnik Br. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. Narodna armija. 1-22 od 20. Bitka za \vkovar. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik".796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. 9. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. pov. 26. 10.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. 1991. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. 9. RUNTTĆ. pošto je Page 104 . u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". 259. 2. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. vojne oblasti. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. 11. 16. "Svi začini valjevske kaše". 13-15. Br. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca.9.. 156/255 od 9. 1991. oko naselja Petrova Gora. Srpska vojska . hranom. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". rujna. SEKULIĆ.797 Odraz rasula dijelova 1. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. što je donekle iskorišteno za obranu. KOSTOV P. dobile su nekoliko dana. Borba. Borba. 26.802 Primirje je Armija odmah prekršila. 3. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. 1991. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. 132-134. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 793 Dragan TODOROVIĆ. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". D. Iz Vukovara je 21.795 Oko saniranja stanja. Str.

16. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. 253. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. JOVANOVIĆ. koreni poraza. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . Poraz. Borba.Vinkovci.Vukovar. 9. Br. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. 525-110-1/91 od 24. "Da se general Izvini".. 807 A S. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Pored toga. Br. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". 1991. Dnevno Izvješće. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". Odluka. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. br. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. Novi glasnik. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. 1-24 od 23. 50302-91-2 od 22.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. 218.. 109. D.Jankovci. 808 Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 9. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . 9. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi".. br.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. 17. "Nema mira u Mirkovcima". 1991. major..Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". br. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. 9. CO.. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. GLIŠIĆ. 525-97-1/91 od 22. 1991. Redovno dnevno izvješće. 9. Izvješće. br ZNG. 10. 9. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. 1991. Krizni štab. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. bez obzira na postignuto primirje. br HV: Zap. Uz pomoć dijelova 2. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. 3. 9. Narodna armija. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih.. mješovitog artiljerijskog puka.. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka.. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. 1-23 od 21. 1991. Dnevno izvješće. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24.. Pov. 1991. 9. Vanredno Izvješće.807 Tvrdnja nije bila točna. U analizi obrane priznao je da Page 105 . 9. KL 800-01/91-01/19..808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. Br.. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. Narodna armija.809 Koridor Vinkovci . septembar-decembar 1993.. 8. 9.. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. 1991. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. koreni poraza. Naredba. Njih je od 20. 804 SVA MORH-109. Redovno dnevno izvješće. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. 1992. rujna. 1991. 1991. Redovno dnevno izvješće. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. 21. m SVA MORH-GSHV: ZOOV. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 04-204/1-91 od 23.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23.810 Pregovori su počeli 25. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. 01-2677/1-91 od 20. Poraz. 9. Napad je odbijen. 1991. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. uz vojarnu JNA u Vinkovcima. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. Krizni štab od 23. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". 26. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. 1-26 od 24.. 1991. Ur. 83-87. mehanizirane brigade. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. 4-5. JOVANOVIĆ. "Najteži je bio prvi okršaj". Br. Pov. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. proleterske gardijske mehanizirane brigade. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. koje je 24. 9. 19. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. 11. 1991. Major Đorđevtć u rujnu 1991. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Načelniku GS HV..

Pačetin. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. br. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . Izvješće.. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". 1991. rujna pridodan 109.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. 9. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. pov. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. Borbena zapovjed Op.. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. br ZNG. koreni poraza. 9. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. Ono je 28. br ZNG. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. 1991. Trebala ga je ojačati topništvom. od kojih je pola bilo bez oružja. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. Br. Izvješće. br. br. vojne oblasti. 109. 04-208/1-91 od 26. 3. Izvješće. brigade ZNG-a. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . bataljunom 107. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka.. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . 1991. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. brigade i 2. Str. 202. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV (2/107). ZNG od 24. 525-107-1 od 24.811 U toku 26. ostala na dvije čete iz svog 1. bataljun određen je da od 14 sati 25. br ZNG. Br..818 pa je 109. pov. 525-123-1 od 26. Dnevno izvješće. br. Pov. Zapovjest za angažiranje snaga. bataljuna 3. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. rujna ipak stiglo 100 ljudi. Pov. brigade HV iz Đakova. bivšim 2. i 27. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj.. br. 9. Zapovjedništvo 109. 9. 9.. Izvješće. brigade ZNG-a. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Pov. prirodne objekte i rijeku Vuku. 9.815 Bataljun je 26. 109. 9. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap.Tordinci. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. 1991. JOVANOVIĆ. rujna 3.. Br. 1991. 208-219.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. Br. 04-213/1-91 od 27. pridodati i bataljun 122. 525-122-1 od 26. 01-2797/1-91 od 27. 43/96-322 od 26. brigade". br. Zap. tri protuzrakoplovna topa 20 mm.1991. 525-122-2 od 27. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara".818 Pored bataljuna 3. 109. br. 9.. "R" Str. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". brigade ZNG-a. brigadi ZNG-a Njezin 2. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. br. po dubini Nuštar. 1991.Vukovar. 30 kamiona-tegljača. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO.. 1991. 1991. 04-207/1-91 od 25. 1991. Pripremna borbena zapovijed. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. 109. pored dijela 3.820 U Vukovar je 28. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. brigada ZNG za obranu prometnice. brigadi ZNG-a. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1.. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. 1991.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. 9. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. Poraz. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". bataljuna. 9.

brigade HV R x_ ]X]124 124.. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". brigade i 4. Ur. Slavonski Brod. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2..Vukovar. Ovlašćenje. Ur.828 Page 107 . oklopni bataljun 1. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. 511-01-35-31151/1-91 od 28. Predložene su dvije varijante brigade. Br. 5120-01-91-1 od 29. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. počeo je ustroj novih brigada HV. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. On je 25. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. bataljuna 109. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. 9. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Josip Husar. Đakovo. 142 Zemljovid br.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. Mate Granić. odnosno Hrvatsku vojsku.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. 9.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. kao prema prvoj varijanti. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. rujna u 10:23. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. Br. Slavonska Požega i Orahovica. Zapovijed. Dnevno Izvješće. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji.1991. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. 1991. Valpovo. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". brigada bi se sastojala od 4. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. 823 Konvoj je doveo dr. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . 5120-02-91-42 od 29. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. 5 15^3 3.. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. 1991. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Vinkovci.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. 1-29 od 28. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Mari Granicu. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. SVA MORH-GSHV: GSHV. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. KL 8/91-01/62.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. br. Našice. operativnu zonu. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. Vukovar. Primljeno telefaksom u GS HV 25. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. Dr. 9. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade.822 U Vukovar je 25. PU Vinkovci. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. Podravska Slatina. Josip Husar koji je 29. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. na najugroženijem graničnom pojasu. Konkretan prijedlog upućen je 2. prema Srbiji". koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. 9. Donji Miholjac. Prema prvoj varijanti. Tovarniku. 1991. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. br. Županja. KL 080-09/91-01/21. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS".Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Izvješće. oklopna brigada A • i . 9. bataljuna 3.1991. 824 SVA MORH-GSHV: Dr.

pov. generala Antona Tusa. br. 9. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124.. "R" brigade HV u Vukovaru. 525-119-l/9l' od 25. brigade ZNG-a. 9.1991. 10.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. pov. br. Organizacijsko-formacijska zapovijed.. Dnevno Izvješće. 1991. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. bataljuna 106. 525-122-2 od 27. 8. 1991.. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. br. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. i 5. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. 26. Pov. brigade. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. 801-01/91-01/07. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. Str. Ur.. brigade ZNG-a.1991. 513-03-1/91 od 2. no rijedak slučaj. br. s početnom jezgrom od 2. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. br HV (2/107). 801-01/91-01/07. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. Page 108 . bataljuna 107. Zapovijed. br.1991. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. službeno potpisana od ministra obrane. rujna 1991. DT 801-02/91-01/01. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. br. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. br. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. Ur. brigade i MUP-a. 512-06-05-91-26 od 26. brigadu. Str. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. brigadu Vukovar. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani".829 Osim u buduća zapovjedništva. bataljuna 107. pov. Četvrti bataljun 108.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. 123. te 3. 1991. brigadu Hrvatske vojske. brigada HV. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. Pripremna borbena zapovijed. od koji je jedan trebao biti 4. Ur. 113-1 od 25. 9. s izuzetkom postrojbi 3. brigadu Đakovo. Slavonska Požega i 124. 4. 9. Ur. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 1991. bataljuna 108. br. do 123. Zapovijed. 122. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. br. 1119-01/91-01/10. 9.833 Istovremeno je 109. lokalne krizne štabove. Ur. brigade na području općine Slavonska Požega. bataljun 109. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. Skupštini općine Vukovar. 1991. brigade iz Đakova.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.831 Zapovijed je dan kasnije. navodi se da je u toku ustroj 124.. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. 5120-34-91-2 od 25. br.. Zapovijed. pov. brigade. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. također su dobile brojeve od 121. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. 9. Vinkovci. i 4. 1991. brigade. Narodne novine. brigadu Nova Gradiška. Ur. bataljuna. brigade ZNG-a i 63. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. koja je dan-dva vođena kao 202. Ostale postrojbe od broja 201. Str. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 4.. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. 5120-33-91-2 od 2. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. Pov. 512-06-05-91-26 od 26. 512-06-02-91-34 od 26. listopada 1991. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. Klasa: Str. što je tada u HV prije bilo pravilo. za grad i njezine branitelje i 124. bataljun 108. Klasa: Str. Zapovijed. do 203. 10. brigade.. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna.. 1991. DT 801-02/91-01/01. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. 525-123-8 od 1. 9.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade.. Zap. 1991. pov. 204. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. 202. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. 10. 512-06-02-91-35 od 26. br. 1991. brigade. br. Zahtjev za formiranje. a za njezinu je osnovu određen 3.

Ur. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. svaka sa šest oruđa. br. imala je stopostotnu popunu. tri protuoklopna topa 76 mm. 1. pov. 525-123-38 od 11. DT 801-02/91-01/01. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. 41 dočasnika i 341 vojnika. Ur.885 Do 27. pov. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm.891 Brojno stanje 109. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. 8J" SVAMORH. Izvješće.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. Dopuna borbene zapovijedi.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . pov. 525-123-84 od 22. Izvješće. 1991. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. 1991. jedan trocijevni top 20 mm. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj.1991. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. br. 9. četiri ručna bacača tipa RPG. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. 9. dva laka lansera raketa 128 mm. 512-06-02-91-60 od 29. Borbena zapovjed. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. pov. Zapovjed. 1991. 525-127/14 od 14.™ Dragi bataljun 3.840 Na području Đakova do 27. 10.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. br. Zapovijed. pov.. 525-104/91 od 17.890 Treća brigada ZNG u svom 2. 10. 10. SVA MORH-ZOGV: Zap... 1991. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. 10.. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. 9. 11. Kao i u prethodnom razdoblju. Dnevno izvješće. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa".. i 108. također sa šest oruđa.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. 23.. 144 Osim pješaštva. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. br. a. brigade dao je 29. pov. četiri haubice 105 mm. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. Podjela naoružanja i municije. OZ Osijek Pov.. od čega devet kalibra 120 mm.. 1991. br. od čega 26 časnika. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. svaka sa šest oruđa. 8JI SVAMORH-fond 122. 145 30 mm "Praga". Izvješće. Zapovijed. 1991. 525-123/6 od 29. MJ.838 Tražene čete postrojene su 28. SVA MORH-GSHV: MORH. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu.887 Taj raznovrsni. rujna i raspoređena dijelu gardista. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. 512-06-02-91-59 od 29. 525-124-227 od 23. br. Brojno stanje njezinog 4. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 1991. 525-124/202 od 16. Op. SVAMORH-ZOZO: Zap. DT 801-02/91-01/01. Str. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. 1991.. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. 2121-06-91-02 od 27. 9. Zapovjed. jedan protuzračm' top 40 mm. Str. Pov.. br. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. Str. rujna četiri haubice 122 mm.. OZ. o. 1991. 1991. br. br. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm.SVAMORH-GSHV: MORH. u 20. od kojih je jedan također bio neispravan. br. 1991. Str. 11. 23/6.35. D.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. Op. pet gorskih topova 76 mm. 525-122-28/91 od 5.. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. pov. 11.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije. br.10. 525-125-1 od 27.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Br. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. br. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. Zimska oprema dobivena je 26. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

Vukovar.Vukovar.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". SVA MORH-GSHV: GSHV od 30...Osijek a 2. 1991. 891 SVA MORH. Br.1991.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja.. probili su našu obranu u rejonu s. 109. M. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-264/1-91 od 7. 1991. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. 9. br HV: Zap. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. 5120-02-91-1 od 23. Odsijecanje grada moralo se spriječiti.Cerić. listopada. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . 109. Dostava podataka o osobnoj popuni. br.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. 1991. bataljun 3. 10. 9. br ZNG.1991. SVA MORH-109. Pov. Tus i Stipetić. Izvješće.9.Bogdanovci.Nuštar . Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 166. 885 SVA MORH-GSHV: Zap.. 10.. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Pov. ZNG. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. 1991. Page 110 . br. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. Br. 109. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. Zap. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. Br. 890 B. BORKOVIĆ. Svoju 2. Nuštar i Marince. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. 04-208/1-91 od 26. Zapovjedništvu ZNG RH. Valpova i Našica. D. na upit Zap. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . 1991.Nuštar.. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . Bitka za Vukovar. 9. 2-5 od 29. Marinci. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Žankovac . rujna u 1 sat.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera. 109. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br ZNG. 2121-06-91-02 od 27. 9. 1991. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. Snage 109. 9. Cerić. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 3. 04-241/1-91 od 3. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . rujna 1991. SVA MORH-109. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. 154 "Neprijateljske OMJ ..Vukovar. ZNG. br.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. četu 1. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. br ZNG. br. Rušitelj ustavnog poretka. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze.. 1991. br. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. 525-50-1/91 od 7. 9.. ZNG: Zap.. "Tučena su sela Đeletovci. ZNG RH br. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. Br. Br. RUNTIĆ. 1991. Haubice je s jednim od konvoja dr. rujna. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 14. a dostavljen je telefaksom 25. 3. 10. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. a snage JNA odbaciti prema istoku. br. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . 9. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo.Marinci . ZNG Vinkovci od 24. br. Izvješće. Br. 1991. Izvješće. Krizni štab od 30. rujna nastavljen je i 1. brigada HV 30.Marinci Bogdanovci . 04-264/1-91 od 7.3. 3. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. 109. 525-123-1 od 26.894 odnosno 2. Dnevno izvješće. br HV: Zap. A MIRKOVIĆ-NAĐ. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . 886 SVAMORH-122. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Otok Tordinci. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1.. ZNG od 30. br. Zapovjedništvu obrane Vukovara. 9. Izvješće. posebno Bogdanovce.

oklopne brigade. 9. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. oklopni bataljun. Narodna armija 28. 901VSA MORH: Komanda 252. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. oklopna brigada. Ur. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. br.sjeverni dio sela Petrovci . oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci .. shodno situaciji".902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. 11. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. Narodna armija 23. Narodna armija 2.Bitka za Vukovar Slakovci.Ermenta određen je 3. Str.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. 04-227/1-91 od 30.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . pov. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Zapovest za napad. 9. 4. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. br ZNG. Usp. pov. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . 11. Komandi inžb. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci .. Tu činjenicu. Orolik i Berak 252. SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar . 1991.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi.. 5. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. 26. 1991. oklopni bataljun. pod razvijenom ratnom zastavom". a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. Str. 525-123-7/91 od 30. 13. Izvješće. rujna. br.Marinci. br HV: Zapovjedništvo 109. Operativnoj zoni Osijek. 1992. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. br ZNG. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. U zapovijedi se ne spominje 1. Iza oklopnog bataljuna. 1991. Kl. listopada. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. lijevokrilne 3. br. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom".Vukovar. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 1991. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". 9. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. Zapovijed. PETROVIĆ.. okbr od 29. br.Negar. oklopni bataljun. oklopni bataljun. "Ime koje se pamti po slobodi". Glavnu zadaću brigade dobio je 2. 1991. a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . 1.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. 8/91-01.1991.. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. 5120-51-91-1 od 30. Mladen MARJANOVIĆ. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. "Kao nekad. 1991.900 Iza 3.Vinkovci.Negoslavci . pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Slična. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. Pov. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. 04-223/1-91 od 30. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore.1991. kao i puta Vukovar . 9. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. Dnevno izvješće.Vukovar.5. Za pomoćni pravac Orolik . 9. 3.. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . 109. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . Ujevokrilni susjed 252.. 9. 895 M. 899 SVA MORH-109.

VRH-USMSP: MUP RH. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . 'Vera u ljude i tehniku". V. Tordinci. Tek podatak. Prijepis kod D. 04-229/1-91 od 1. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. ojačan četom 3.906 Jak napad 211. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. 199-200. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Vojska. 511-02-41. 10. zapis je iz dnevnog izvješća 109. Br. 166-167.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. 9. 21. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. deblokira pravac Nuštar .Z.1991. Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). pad Petrovaca je. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu.Vukovar 1. Marinci i s. ali pridata pešadija. br ZNG. sudeći prema hrvatskim izvješćima. 1991.. MARIJAN.30 sati 02. <mrt oklopne brigade. Str. 1991.903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane.Pačetin. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. " SVA MORH-ZOZO: Zap. D. pgmd. hstopada. MARIJAN. 109. mladi ratnici". Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem".Bogdanovci . Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. Cerić i s. Neprijatelj je uništen iz pokreta". Br. Angažovan je. gdje im se suprostavljaju naše snage". Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. listopada. 1991. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . oklopno-mehaniziranom četom. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. 109. brigade HV od 1. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. 1991. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . iz pravca sela Petrovci. t'edomir POPOVIĆ. Izvješće. godine". 12. 275-277. Str. napred na selo Bogdanovce. br ZNG. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. bataljunom. nije imala 'tri čiste' da to učini... oklopnog bataljuna 252. 525-123-11/91 od 1. istina. Marinci. 851-18 od 4. Smrt oklopne brigade. Naređenje. 1992.. 25. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. Narodna armija 9. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela.10. U članku o ratnom putu 3. brigade ZNG-a: 2. prošao gotovo nezamijećen. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. PU Bjelovar. 6.Marinci . oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. 156 Napad 252. te ušli u selo. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.Vukovar. Pored stanovnika. 1991. ".Bršadin. 4. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. Policijska stanica Grubišno Polje. Službena zabilješka. • SVA MORH-3. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . To je razvidno iz zapovijedi 1..5 km. prošh čitavu dubinu od 2. bataljuna 3. 37. 11.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. Narodna armija 22. 902 "Ti divni ljudi. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm.Vidaševac i Lipovača . 11. bataljuna 3..Marinci .908 Prikaz napada 211. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. 1992.. Zapovjedio je 109. Izvješće. 10. 04-229/1-91 od 1. brigade ZNG-a. Usp. ah se njegova obrana uspijela održati.901 Loš dan za 109. Br. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. Pov. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće. br. samo deo jedinice.. listopada potpuno je uspio. 10.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3. 10. 1991. pov. br. u selu su ostala i dva voda 2. 1991.907 Selo je ostalo u okruženju. zapovjednik Operativne zone Osijek 1./ MA od 20./92.

1991. Borbena zapovijed br. 6. 525-123-13 od 2. 525-124/19-91 [od 1. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". Zahtjev za popunu sredstvima. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji.]. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. Str. pov. 525-123-7/91 od 30.915 Izvršavajući zapovijed 109. br. oklopnim bataljunom 1. Str. 1991.. br. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. Str. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Op. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. Str. Mlaka Antinska i Antin.. koji su u jutro 2. Izvješće. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar . br. 10.920 Jak napad izvela je i 252.918 U toku 3. Str.10. Vinkovce i Cerić napala je 3. 109. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. 1991. 525-6-122 od 1. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. 81/91-02/2. Dnevno Page 113 . 10. Ur. pov.. br. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. br. 1991. 7.. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće.. 10. 1991. 10. Obavijest. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kl.1991. 525-6-122 od 1. 5120-26-91-2 od 2.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-7/91 od i. 5120-26-91-02 od 1. Borbena zapovijed br. Nakon povlačenja dijelova 109. 10. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. pov.919 U reportaži o 3.. 1991. br ZNG. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. Str. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. Str.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. Str. Ono je 30. br. Upućivanje borbene tehnike. br.10.. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. br. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. br. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. brigade HV i organizirala njegovu obranu.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš. 158 nuštar. 1991. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. oklopna brigada JNA 2. pov.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. a potom ovladaju selima Tordinci. Borbena zapovijed. Prihvat oklopništva organizirala je 109. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. Br. Kl. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 8. 1991. hstopada. 10. pov. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-9 od 1. Dnevno izvješće.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. br.. 10. pov. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. Op. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. na uskim prolazima. 525-122-4/91 od 1. Pov. pov.. 04-233/1-91 od 2. 10. 81/91-02/02. br. 1991. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. pov. Upućivanje borbene tehnike. šumama i područjima razmještaja Armije. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". brigada HV. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. 9. 1991. Ur. u 00:22. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOZO: GS HV. hstopada na Nuštar. SVA MORH-ZOZO: GSHV.914 Pored napadnih zadaća. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. Prihvat borbene tehnike.. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. br. Borbena zapovijed. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 7. osobito na području oko naseljenih mjesta. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. no prodor u selo nije joj uspio. 10.

a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". 04-240/1-91 od 3. u rajonu Osijek i Baranja. 22. pov. Zapovjedništvo 109. Isto je. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-13 od 2. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. Str. brigade ZNG iz Karadžićeva. 160 Četa 3.Bogdanovci . 1991. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. br. Izvješće. Dnevno operativno izvješće. Br. brigade ZNG-a. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. 10. pov. "Nema mira u Mirkovcima". Str. brigada. 525-123-16 od 3. 109..10. 1991. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. br. Armija je potpuno ovladala Cerićem. br ZNG. 1991. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". A MIRKOVIĆ-NAD. iako s zakašnjenjem. Snage 109. DEDAKOVIĆ-JASTREB. pov. br. br. 1991.Bitka za Vukovar izvješće. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . 525-123-16 od 3. 10. 1991. SVAMORH-109. Page 114 . Str. br. Narodna armija.1991. Bitka za Vukovar. bataljuna 3. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. br ZNG. 04-233/1-91 od 2. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. 142-143. br ZNG. Zaduženo je za prihvat. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Br. Str. Str.. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. br. 525-124-27 od 2. 04-233/1-91 od 2. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. pov. Dnevno operativno izvješće. 10. Izvješće. koje je. stizalo.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. 21. Str. 10. 04-246/1-91 od 4. Narodna armija 19. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. Dnevno Izvješće... 525-123-13 od 2. hstopada. podstožernim i logističkim dijelovima. Pored obrane.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. 04-240/1-91 od 3. 1991. 109. 525-124-25/91 od 2. 8. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. pov. 10. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. GLIŠIĆ. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. tvrđeno i za selo Korođ. SVAMORH-ZOZO: Zap. kao što je to bila 109. 109. br. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. Glavnina 63. 10. 525-123-16/91 od 3. 1991. Str. brigadi ZNG-a. M. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. br. koje su bile na osobito važnim pravcima. pov. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. brigada ZNG). Zapovijed. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. 1991. također netočno. Br.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. listopada. 1991. pov. bat ZNG od 6. 920 D. Ti drvni ljudi. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. brigade HV. mladi ratnici". Dnevno operativno Izvješće.10.10. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. 1991. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . RUNTIĆ. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. Izvješće. Br. 10. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. S četom je stigao samo jedan časnik. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. 1991. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. br HV: Zapovjedništvo 109. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar. 10. D.1991. Izvješće. br ZNG. brigade HV.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 10. Izvješće. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. br ZNG. 10. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. kao što je to bio slučaj sa 108. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. 10.. 109. Prihvat oklopnih sredstava i posada.. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. 12. 3. pov. Četa 3. 1991.Vukovar". Str. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. 1991.

brigade HV je 4. 525-123-16 od 3.933 S kakvim se na izgled banalnim. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. pov. Presjek situacije. Pov. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. br. Negoslavaca i Mirkovaca. 525-123-16 od 3. pov. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. 1991. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. Dnevno operativno izvješće. Izvješće. br. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. 10.. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd".929 Zapovjednik čete. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. 04/338 od 3.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. Str.934 Na izmaku 3. Poduzete su mjere da se postrojba sredi.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti.937 Tijekom dana. brigade ZNG-a u Nuštru. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. Armija se nije ograničila samo na obranu. od čega četvorica pohcajaca.. pov. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. listopada izbila u područje Vidovac . Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. bataljuna 3. hstopada bili su još u gorem stanju.. 10. 10. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. 525-123-16 od 3. 10. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. Dnevno operativno izvješće. 932 SVAMORH-109. Ona je u jutro 4. br. Str. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. listopada. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. brigade HV i 2. 10. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. pov.938 Oklopno-mehanizirana četa 109. 04-246/1-91 od 4.936 U noći 3. br ZNG. Podatke o artiljeriji traži. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. 161 da se četa 109. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. nego je i napadala. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. Svi su bili bez topovskih zatvarača. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata..931 Zapovjedništvo 109. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. a u Jarmim su poginule tri osobe. 525-124-34 od 6.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. Str. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. Dnevno operativno izvješće. br. 1991./4. 1991.. 4. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca. br.. Vukovar i Županju. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca. 1991. Str. 10.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. koje bi taj problem napokon riješilo. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. 1991. pov. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". br. No. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. Page 115 . 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Henrikovci. br HV: Zapovjedništvo 109. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". Str. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. 1991. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB..

haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. 1991. bilo oko 11 posto. Baranju i Zapadni Srem. 04/338 od 3. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. dobio je u zadaću odred "Lepenica". 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 1991. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. oklopnu brigadu. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. 1991. 109.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109.Vukovar. 10. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. a 1.. br. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. Izvanredni izvještaj. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . Vukovar i Županju. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. no nisu se uklapala u napore Armije. osigurati bok na pravcu Vinkovci . dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom.Orolik. 525-123-17 od 4. 1991. br. 1991. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće. 10. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. 162 Divizijsko topništvo. 109. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. u kojem je imala oklopni bataljun. pov. odnosno apsolutno podcjenjivanje. Str. pov. Str. 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar.. Str. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. MORH-ZOZO: ZOSISB. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. Str. za potporu i protuoklopnu borbu. 525-123-18 od 4. 10. 1991. Str. Presljek situacije. br.. Izvješće. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. br. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. br ZNG. i pomoćnu.. Izvanredni izvještaj. Obranu Mirkovaca. Izvješće. ah je u toku dana i izbačena iz njega. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. 252. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. Njezina Velika Narodna Skupština 9. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . Br. 10. Br. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. Nadzor drugoga dijela prometnice. 04-252/1-91 od 4. S desnim susjedom. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. proboj koridora. 10. pov.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. pov. 1991. 525-123-17 od 4.940 U toku dana zapovjednik 1. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. pov.. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . Dnevno operativno izvješće. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 04-252/1-91 od 4. br. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. br ZNG. 525-123-18 od 4. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci.

s. izvješće. Prijavila je uništenje pet tenkova. Str.. 10.. OZ HV za borbu br. Nuštra". koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. ojačanog voda Nuštar.. listopada. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". 525-123-21 od 5. br. Str. brigade HV.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.s. Br.. . 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. 1991. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. upozoravajući da su u blokadi. 10. Za daljnje borbe.. 109. 10.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. Izvješće. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. Br. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . 1991. Br. napustila". s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. Str. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u rejonu Vinkovci . s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". 1 OT. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. U dnevnom izvješću 109. nije bilo. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. koja ih je u jednom trenutku. Cerić s. pored znanja i hrabrosti. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. 1991... 1991. br. Dnevno izvješće..Vukovar . bataljuna 3. samostalnog bataljuna.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. 2. br. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. br ZNG. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. 1991. bataljuna 3. 1991.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Šid. Zapovjedništvu ZNG. 109. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. listopada.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade".. pov.. pov. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". glavninom treće i tri puka potpore. pgmd. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. pov. br ZNG. Bogdanovci".Vukovar. pri napadu na Nuštar. Dnevno izvješće. uspjela je odbiti napad. 10. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Snage po dubini pravca Vinkovci . 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Henrikovci . SVA MORH-ZOZO: Zap. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. Naređenje. Str. samostalnog bataljuna i 3. Nuštar. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. Izvješće. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . 10. ojačan tenkovskom četom i pješadijom.947 Neuspjeh 252. naglašeno je u izvješću. brigade HV. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. 525-123-21 od 5. listopada počeo napad "agresora na s.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. 12. br ZNG. osvajanja s. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 04-253/1-91 od 5. 525-123-20 od 5. br.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. 10.. 04-255/1-91 od 5. 10. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar .1991. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap./5. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. Gaboš i Ostrovo. 5. brigadi važan problem nastao je 5. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. Naređenje artiljeriji 1. 'Tako je to u ratu. 20-21. pov. uništile 5 tenkova. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. 525-122-11 od 5. oklopne brigade JNA na Nuštar. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. čime su "oslabili obranu snaga 109. 109. Pov. bataljuna iz Županje. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. treba imati i ratne sreće. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109. Str. Nuštar". 1991. Page 117 . kao ni u toku dana. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". 19. 10. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. iako to nije izričito rečeno. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. br. bez vode. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". 109. Marinci i spajanja s našim snagama u s.1991. brigade HV. 10. 1991. br.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5.. vodova Cerić i Marinci. 04-260/1-91 od 6. 851-18 od 4. brigade ZNG-a.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. struje. 10. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9.

3. Str. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. 17. br. bataljuna 3.. 1. 525-123-22 od 6. 525-123-23 od 6. Dario HEĆIMOVIĆ. br.. "Između zatišja i opreza". 1991. Str. Zapovjedniku 63. a njihovo je stajalište Page 118 . 16. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. 2. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika.. bat ZNG od 6. Str. 165 na različite načine. listopada u 11:15.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos.. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. brigadi. Narodna armija. 10. Str. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 10. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". br. pov.. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada.956 Skupina je podređena 109. ZOSISB. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. 10. br. 1991.957 U toku noći 576. Str.Bitka za Vukovar 948 R. 10. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. Br. Mladen KEVO. POPOVIĆ.. 10. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni.. 10. pov. Izvješće. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. pov. br.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". 1991. 10. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . Kl. na putu".954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2.Vukovar status kvo".958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj. 525-123-21 od 5. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. Izvješće. 2212-01-01-91-1 od 4. pov.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. Str.. 1992. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. OZ HV za borbu br.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . 525-123-23 od 6. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. 10. br. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa..SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pov. 815-01-91-01/58. 1991. 184. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. Vinkovci/Osijek 1992. Ur. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom.. 525-124-33 od 5. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. Dnevno izvješće. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka".. 525-123-25 od 6.. 1991. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru".Vukovar". br. 10.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. pov. Izvješće je primljeno telefaksom 6. 525-122-11 od 5. posebno u borbi. br ZNG. 1991. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. 949 U središtu Nuštra. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao.952 Zapovjednik 3. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude.. bataljuna 3. br. Bataljun je 3. Izvješće. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 1991. bataljon. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . Krizni štab. ZOSISB. 04-255/1-91 od 5. 63. 1991.. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. s. Naređenje artiljeriji 1. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu.

963 Sa svoje strane. pošta i DIK Spačva. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. pov. 525-123-23 od 6.. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima.. pov. 525-123-26 od 7. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. prema hrvatskoj procjeni. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. 525-124-14/91 od 7. ranivši pri tome osam osoba. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. Vanredno izvješće. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. br. pov. 5120-01/22-91-1 od 7. 1991. brZNG. laki artiljerijski puk PVO _J. oklopna brigada. Izvješće. br. na koje se čvrsto ukopala 252. 109. Bricina Bunara i Kudeljare. Br. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. Prijepis telefaksa primljenog 7. 1991. Kl. dvije jurišne skupine..964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. 1991. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. 14.. 10. br. pov. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. 10. 10. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". brigade ZNG-a. 10. listopada. pov. 3. br. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. 525-123-27 od 7. 1. Ur. bataljuna 3. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. br. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. 10. Izvješće. 10. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. Str. 6 18 18. Str. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. 10. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. 10. Str. listopada u 10:05. 1991. 1991. 1991. br. Pogođena je i pekara. 1991. 525-123-25 od 6. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. Str. 1991.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. br. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. bilo osam tenkova M-84. 1991. 10.. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. HV od 7.. Izvješće. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. 04-260/1-91 od 6. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 114-04/91-02/01. Str. partizanska brigada R divizijun 1. Str.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". Borbena zapovjed Op. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . br.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan.

Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. to je trebalo značiti da put Marinci . br. Vukovar i Županju. Borbena zapovijed Op. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. 10. brigade HV. Zapovjedništvu OZ Osijek. zapovjednik 109. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. Presjek situacije. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke. nisam mogao da ih uvjerim". bataljun dobivao je novu obvezu. 1991. o čemu nije vođeno računa.se7 Navečer 7. HV od 8. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade I da krenu. br. brigade HV i 2.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. 167 Pomak koji je očekivan 8.970 Noć 7/8. doduše netočno. Izvješće je primljeno 8.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . Str.. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. osiguranje probijenog puta. listopada nije napravljen. morao sam odustati od akcije". To je bila zadaća 4. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". 10. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". kojeg se u jutro 9. 525-122-16 od 8.. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bogdanovci . listopada u 00:57. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. 16. Nakon izvršene zadaće 3. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8.35 sati. Str.Marinci . Bršadin i šume Dergaj. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8.. br. 109. 1991. br. pov. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". 2/3. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 525-123-28/91 od 8. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". Jedan od njih. 10. 04/338 od 3.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. koji je bio spreman da krene. "". Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. bataljun 109. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. hstopada. Izvješće. br. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . Str. bataljun. od koje se mnogo očekivalo. br. Borbena zapovijed Op. Njih se trebalo i sudski goniti.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. 525-122-16 od 8. 1991. br. listopada. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. pov. Izvješće.. pov. Str. pov. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. spremno da krene. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put.Bogdanovci . 3. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. br. bataljuna 3. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 16. a potom u jutro 8.SVA MORH-ZOZO: Zap. Očekivano pojačanje 3. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . U odnosu na zadatak i broj ljudi. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. listopada napasti pravcem Nuštar . Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. 10. bataljuna. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124.. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. HV.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. 1991. bataljuna (bez čete) 107. protekla je kao potpuni fijasko. brigade HV. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. brigade HV R ^X]iQ9 1. Stoga je u "toku noći . 10. brigade. 1991.zahvat Page 120 .

10. 525-122-17/91 od 8.. o embargu na oružje SFRJ. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. Tuđmana i Miloševića. Borbena zapovijed Op.. Beograd.Vukovar. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". kao i stavljanje u funkciju PTT veza. hstopada. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. listopada dogovorili prekid vatre. 1991. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. Punomoć. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. kao i generala Kadijevića. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. 391-392. Bilo je više razloga za to. brigade HV. hstopada 1991. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima.981 Sastanak od 8. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. 10. 525-123-29/91 od 8.. JOVIĆ. 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Kretanje oficira. 432-434. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 451-452. pov. 970 B. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. Zbog toga je bataljun 107. Str. 9.1991. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. 1991. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. trebalo je biti potpuno slobodno. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. brigade HV ojačan s dva tenka. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. 10. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. 168 10.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. strujom i plinom. 17. br. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. odnosno veliku mobilizaciju. pov. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . a za veće pothvate.. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. i izvan vojnih objekata. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. 394. Vojnoizdavaćki zavod. 446-448. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada 1991. sati ujutro 9. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. 977 ISTI. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. 1991. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice.982 Page 121 . 1991. br. Lici i području Dubrovnika. Poslednji dani SFRJ. rujna 1991. Str.. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. 2002.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. Bataljun je do 5. a glavni kočničar bila je Armija. Izvješće. br. 10.

listopada. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek.Bršadin . SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Njezin 2. 10. kako su nazivane snage pobunjenih Srba. brigada HV. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. 468. 5120-01/20-91-1 od 9. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja. 8. 984 Izvješće se odnosi za noć 879.. pov. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. br. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. 9.985 Usprkos velikim očekivanjima.00 do 7. 525-123-31 od 9. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. Narodne no\ine. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. Ur. 1991. 1991. 1991. 1991. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. bataljuna 3..986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. listopada. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. br. Borbena zapovijed Op. Noć 8. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. Zapovijed. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. listopada 1991. Dotadašnji zapovjednik 109. Kl. 525-122-18 od 9.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. pov. Str. brigade ZNG-a nije bilo bolje. 7.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. 1991. 512-03-91-1 od 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. br. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. br. 20. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. Ur. uključujući i prostor" oko Iloka.Vukovar. 800-01/91-04/22 od 8. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. 1991. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. 112 je bilo na bolovanju. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. 10. 10. 109. listopada. Zapovijed je dostavljena i 124. 18.989 Ni stanje u dijelovima 3. 10. popune i osposobljenosti". bataljuna 107. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage".988 Pospremanje Zapovjedništva 109. brigade.00. Izvješće.. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske. to jest za razdoblje od 19.Vukovar. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. "Zakon o obrani". 1991.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . Uz pristiglu skupinu 3. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". br./9. Vukovar nije deblokiran ni 9. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. odnosno 67 gardista što ga.30 sati". Str. brigade. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika"... Za podršku 109. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . jer je pravac Nuštar . zadužena za proboj prometnice Vinkovci . osim u dijelu zapadne Slavonije.željeznička postaja .987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. brigade HV. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . 10..

Izvješće. gdje su sinovi faiikcionera". 1994. 525-126/9 zapovjednika 1. Zidine i Henrikovci.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. M. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". 1991. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. stanje se poboljšalo. 1991. br. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZNG. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. većina. s kojom. 525-123-32/91 od 9. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . uz sva ojačanja ne raspolažu". U tome je prednjačila četa iz Županje. listopada stigla u Nuštar. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. Od 30 vojnika i jednog časnika.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. Varaždin. 10. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Nakon dolaska druge čete. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br.. Prema njegovoj ocjeni. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. OZ Osijek od 10. pa je za Đakovo u 21. 525-126/8 zapovjednika 1. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. HV od 9. 3. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. 10. pov. 3. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. Dnevno izvješće. 1991. 10./10. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. od 9. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. mehanizirane brigade Varaždin. ZNG od 9. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. Izvješće. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 10. 1991. 525-123-32/91 od 9. br. 10. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. brigade ZNG-a bih su javni. 10. 3.990 Objašnjenje zapovjednika 3. 3. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. o. 3. 1991. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. oklopne brigade. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. "R" brigade Hrvatske vojske. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. 1991. bat. hstopada stigla je iz Zagreba. "Branićemo samo Varaždin.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. br. D. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. 10. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: Zap. odbila je krenuti za Đakovo. Izvješće o stanju. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. U Nuštru je bila do 16. brig. Str. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. mehanizirane brigade. mehanizirane brigade. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. 10. 21 vojnik. pov. kao ni odlazak. jer se jedna pokvarila.992 Ostalo ljudstvo. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. brigada ZNG. od 9. br. Dva uzvišenja pred selom. 104.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. Zap.). prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. Zapovjedništvo 104. Str. brigada Hrvatske vojske.. listopada kad je povučena u \ araždin. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. a dolazak se očekivao u noći 9. Zapovjednik brigade 9. OZ Osijek od 9. listopada u organizaciji 1.Bitka za Vukovar koriste bespravno". obrazloženje je odbijanja. 23-24. br. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. Izvješće. brigade HV koja je 6. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. a.

Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. 10. Ur. pomoćnik ministra rada. listopada. Izvješće. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. pov. 1991. brigada očekivala u toku dana. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. 8/91-01/94. 10. god. Izvješće. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". Izvješće. 10. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. br. br. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. socijalne skrbi i obitelji. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. KL 804-01/91-03/23.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. 5120-01-91 [od 10. SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zapovjed.Bogdanovci . No nju je tek trebalo postrojiti. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. Str.]. Ur..1000 Konvoj je prijepodne 10. na ostalom području slavonske bojišnice 10. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . 1991. 10. brigade HV.. 525-123-32/91 od 9. 1. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. 10. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. 1991. Ur. Pov. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. "prvenstveno Vukovaru". br. 10. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember.. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. municije i drugih borbenih materijala. mbr. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. Str.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. 10. mbr. br. br. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. KL 804-01/91-03/30.. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. Izvješće. Kl. i Belišća.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". što je bila zadaća prvog reda. 10. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. 10. Obveza 109. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce.1003 Zapovjedništvo 109.1991. 1991.. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. Zapovjedništvo. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". listopada. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 5120-01-91-1 od 10. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". 5120-01-91-1 od 10.. koje je Hrvatska vojska poštivala./11. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo.Marinci . br. 1991. 01-52/8-1991 od 9. pov. Iz njega je Operativnoj zoni 10... OZ od 9. 1991. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru.10. Ur.10.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. br. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. savladati otporne točke JA i četnika". 5120-02-91-1 od 9. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. Zapovjed.Vukovar. 172 11. 1991. 01-52/9-1991 od 10. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. SVA MORH-GSHV: 1. Pov. Preraspodjele borbene tehnike. 1991. 525-123-32/91 od 9. Zapovijed. 1991. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109.

Zapovjednik 109. pov. Str. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10.1012 Osim nje. 10. Izvješće. Zapovjednik 109.. Nepotpuni 3. Zapovjedništvo 109. br. br. 10. Izvješće. 109. brigade HV planiralo je dopodne 11. bataljuna 3.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. Borbena zapovijed Op. 525-123-36 od 10. Do 4 sata 11. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. brigade HV trebala je osigurati 3. 1991. 10. 10. 10. brigade od 40 ljudi. Četa se ujutro 11.Marinci . a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . 10. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju./11. pov. Str. Zapovjedniku 109. Izvješće. Str. 19. brigade ZNG-a da krene u napad. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. Pačetin i Bršadin. brigadi HV. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. pov. Oko ponoći 10.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. br.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. M. četiri haubice 122 mm. 10. m SVA MORH-ZOZO: Zap. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. brigade ZNG-a.Nuštar . crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. br. Br. što je ujedno bila i posljednja pričuva. brigade ZNG-a. 525-122-19/91 od 10. 525-123-36 od 10. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. Pov. 1991. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. br. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. pov. brigade HV. 10. bataljun 3. 1991. a crtu Ekonomija Henrikovci .Zidine . Str. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. br. četu svog 3. pov.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2..1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. o. 1991. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. br. brigadi..10. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. 1991. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-124-50 od 10. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. 525-123-36 od 10. po dubini Marinci. Izvješće. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine .). 173 Napad 109. listopada odredilo je ojačanu četu 122. 1991. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-36 od 10. Str.Lug. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. pov. bataljuna 3.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. br..1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS".. Izvješće. Izvješće. i četi 3. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. 525-123-36 od 10. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm.. brigada ZNG-a. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. m. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva.1013 U noći 10711. 1991. bataljun 3. Kao i u 109. bataljuna 3.1009 Zapovjedništvo 109. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. Str./11.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. pov./11. br ZNG. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. listopada Zapovjednik 109.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. samostalnu četu 109.Bogdanovcl. brHV. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. Str. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi.rijeka Vuka . 1991. 10. Page 125 . 10.. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. 04-284/1-91 od 10. D. 525-123-34/91 od 10. 1991. a..Vidovac jedna tenkovska četa. br. 1991. bataljuna 3. listopada. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh.. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

br. 525-122-20 od 10. Zbog toga je i 108. bataljuna iste brigade.. pov. br ZNG. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske.. Marinci. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. br ZNG od 11.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje.1017 Glavni stožer HV 10.. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". 1991. br. a težišno na području Vukovara. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca.. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". brigade HV. Nakon odbijanja Page 126 . pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar.1022 Vukovar je topnički granatiran.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. Izvješće. Borbena zapovijed Op. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. ustrojene. 10. 1991. 10.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. br ZNG. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. 10. Str.10. 1991. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . 04-281/1-91 od 10. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine. "što je narušilo borbeni poredak. Str. Izvješće. 109. Zap. 10. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. Izvješće.Novska .Đakovo . kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap.1014 Zapovjednik 3. 10. 525-123-38 od 11. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti".1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku.Sisak . OZ Osijek. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . br ZNG od 11. 1991. 525-123-36 od 10. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Br. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV: Zap. listopada poslati u Vinkovce. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. Zapovjed. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. 1991. 20. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. listopada.Jasenovac . 1991. 10.. zato neopozivo podnosim ostavku. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat.. 1991. 109. pov.. Str. gdje mu je bilo pripremno područje. listopada 1991. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10. Zapovjednik 109.. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. br. 04-284/1-91 od 10. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. Izvješće... 1991. 525-123-38 od 11. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11. br. i 11.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske. br. Br. 1013 SVA MORH-109.1018 Istog dana u Zagrebu su. 10. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa.. pov. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. 174 nadomjestiti dijelovima 3./11. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. pov. Str..

. Ur.1038 Page 127 . br.1991. br. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". 1991.. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. 11. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". koji se pri okretanju zaglavio u blato. br.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. KL 833-05/91-03. 1991. listopada 1991.14 Glavni stožer.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. br.55. Br. 1991. br HV: Zap. pov. pov. 1991. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. bataljuna 109. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce.. 10. 10.. 10. a u 18. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. 10. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. listopada dočekao u Vinkovcima. brigade HV: Zap. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. no nisu znali ni kada ni kako"..10. listopad 1991. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101.. 11. Str. brigade HV. br. Ur. 10. Borbeno djelovanje.. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. br HV od U.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja.. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. Borbena zapovijed Op. Zapovjed. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. Zapovjed. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo... Obavještajna informacija. 21. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. neupućeni ili nedobronamjerni. 1991. RCO. 5120-01-91-1 od 10. 1991.. poput duha pojavljuje u Vinkovcima".. brigade ZNG-a.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. 10. Iza njega je ostao jedan šleper.. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Ur. KL 8/91-01/101. 1991. Kl. 1991. 5120-01-91-1 od 10. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. br.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. br. 10. 5120-30-91-27 od 10.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. 04-281/1-91 od 10. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . Izvješće. 176 nuštarskiTANKISTA . 2121-06-91-80 od 11. 8/91-01/102. 1991. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava.. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Str. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . 1991. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. br. 525-123/40-91 od 11.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.. 810-03-91-01/01. 5120-52-91-1. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". Br. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. 525-122-21 od 11. br. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. 109. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. Zabllješka o Javljanju dr. Str.. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. listopada u 13. 2196-01-91-1 od 10. 5120-01-91-2 od 11. 1991. br. br.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. listopada Dedaković . Ur. 10. 1025 SVA MORH-fond 122.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. 10.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. 1991. Zapovjedništvo 109. "Mnogi su. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. listopada. 525-123-38 od 11. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. 10.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. Dnevno izvješće. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. Izvještaj Evropske promatračke misije.. Ur. Zapovjedništvo predao Borkoviću. pov. Ur. 109. 1020 SVA MORH-109.1025 Četa 3.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Izvješće. br ZNG. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106. 122.

a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. 10. za razliku od prethodnih dana. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni".Vinkovci. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. D. 1991. Izvješće za dan 11. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev.33 M. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". 12-13. 5120-01-91-1 od 11. 81. DEDAKOVIĆ-JASTREB. brigade ZNG-a. 1991. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem".Vukovar. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. 10. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. i 11./12. 1997. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. D. i ništa manje dramatična./13. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. RUNTIĆ. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. Do 16. 12. CO. i 124.40 Iz grada. CO.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19.15 sati/".Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 222.1040 Noć 11. 10. 08-2935/1-91. Vinkovci. A MIRKOVIĆ-NAD. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 1991. 11. RUNTIĆ. 109. Zapovijed. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj.30 Page 128 . Vjesnik 6. Ur. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1.1037 Plan proboja. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . godine". do 18 sati. Zapovijed je dostavljena i 1. 08-2935/1-91. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. Br. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. listopada. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". prijetnja: "Sijena' više nema. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. listopada nije prošao do Vukovara. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. Br. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. koliko i nerazumljiva. koji ni 12. 16. Izvješće za dan 11. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. brigadi HV. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom".1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". do 18 sati. 186. 185. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. listopada protekla je u Vinkovcima mirno. Bitka za Vukovar. 1031 A TUS. 1030 M. 10. br. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13.1991. kao i MUP-u RH. 1035 Dražen RAJKCMĆ. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. od 08. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 1991. 52. Konstatirajući da se tijekom 10. brigadi ZNG. od 08. Bitka za Vukovar. Nacional 5. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Slobodni tjednik 31. 188. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. 8. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 11.1042 Na prijelazu 12.

hstopada. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi.1991. 1991. 525-123-42 od 12. 1991. 10. pov. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. Str.59.. 525-13/91 od 12. br.. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba.. 1991. Zap. 525-123-46 od 12. OZ. i 3. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra.. Klasa 8/91-01/101. br. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Dnevno borbeno izvješće. Osijeka. 804-01/91-03/39. Izvješće. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. 10. Str. 10. 525-123-42 od 12.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. Str.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. br. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3..1051 Osim za 3. brigade ZNG-a. 10. 525-123-101/91 od 13.Mirkovci u područje Kamenica. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20.27. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. 1991. br. 10 tenkova.. 109. br. Zapov. i 124.1991. 1. one to nisu bile.. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. 525-123-45 od 12. 04-297/1-91 od 12. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. Primljeno kao telefaks 10. smještaj i davanje zadaća 109. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar. pov. 179 Kod Vinkovaca je 12. brigade HV. Pregled situacije. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. Ur. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. bataljuna sa sredstvima potpore. 10. Izvješće. br. 10. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. brigade HV. Dnevno borbeno izvješće. 3. 1991. Primljeno u Osijeku u 10. br.10. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. 10. Izvješće. 1991. 525-123-101/91 od 13. OZ. 1991. Od Zapovjedništva 3. br. Zapovjedništvu OZ Osijek. Izvješće. Str. Page 129 . brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. 2. pov. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. 10. PO. Br. brigade HV u Vinkovcima. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba. HV. 1991. Izvješće. razgovor od 12. bataljun 3. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 525-123-45 od 12. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . 1991. Str. Izvješće. 10. Đakova i Zagreba.21. 122. 5120-01-91-1 od 12.1052 Dolaskom još jedne čete 3. br. brigade ZNG-a. Dopisano ispod izvješća od 19. br. 5120-03-91 od 12. br. Ur. 525-123-42 od 12. oklopno-mehanizirana četa 109.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV.30. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u 19. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 1991.. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. pov. 1.41. br HV. Ojačana četa 3. listopada u 22.. postrojba PU Slavonski Brod 70. 10.. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 1991. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. pov. br. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. listopada u 22. pov. po jedna četa 106.. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov.00 sati. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". pov. Snage Iz dva bataljuna 3. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. Str. bataljuna 3. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. 10. bataljun 3. pov. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje.

OZ. 23/2. 1991. Dnevno borbeno izvješće. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza.. 180 zapovijedi. 10. 10.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. OZ.. Dopuna borbene zapovjedi Op. br. U idućoj etapi zadaće. 10. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.1053 Bataljun. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-14/91 od 12. 1. Naši tenkovi došli su do Nuštra. 525-16/91 od 13. Str. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. 525-123-101/91 od 13. 1991. Dnevno borbeno izvješće. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. Podaci o oklopnim m/v. Dopuna borbene zapovjedi Op. br. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. pov. 1991. 1. br. 10. 1. 10. godine. Ocjena stanja na području Vinkovci. 525-123-54 od 14. odužio. 10. Br. 1991. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. br. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'.Balintovac . Str. br.1991. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-102/91 od 14. te su posade dva tenka pobjegle.Rastovački atar ..1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. pov.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . 58-10/91 od 12.30 sati 13.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. bataljunom 1. 10.. 1. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. pov. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. Izvješće. 10. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije.. br. listopada. 1991.. OZ. br. br HV: Zap.. br HV Br. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore.. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. Marinci i Cerić.. 525-1/91 od 13. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. . pov. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. SVA MORH-fond 108. 525-107/91 od 15. 10. 1991. br. br. 1991. Marince.. 1991. 1991. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. 10. zbog čega su se teže palila.. 109. Županja i Vukovar. pov. 1. Str. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji.. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. 1. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. 525-123-101/91 od 13. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. Pravac djelovanja bio je Cerić . OZ.Ivanovački atar . da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. Str. hstopada. pov. 23/1. 04-300/1-91 od 12. 1. 108. OZ. a dva su se tenka povukla dublje u selo. 525-123-101/91 od 13. 10. bez jedne čete. OZ. br.. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. pov. Izvješće... Dopuna borbene zapovjedi Op.. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-218 od 29. br. Dnevno borbeno izvješće. Str. Ostatak je došao 14. 1991.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. br. 1991. pov. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . Str. br.Ermenta . Dnevno borbeno izvješće. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. brigade ZNG-a. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. 1991. 10.. 525-14/91 od 12. Antiteroristička jedinica od 13. 23/1. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra. hstopada. 1991. Napad je počeo u 5. Str. pov. pov. SVA MORH-ZOZO: Zap. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. 1. br.Zlatara -Grabovo. 1991. OZ.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". Str. U Izvješću 109.11. pov. OZ. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara.

a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. 1991. 1. nisu imale naputke gdje. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". HV. 10. lm Isto.1060 U borbi za Marince 252. 2. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. bez spomena ikakvih problema. 10. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. pov. "Između zatišja i opreza". "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". 182 klin. Narodna armija. postrojbe su napuštale postav. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. 10. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. SPASOJEVIĆ. br. 17. br. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda.10. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. dragovoljci iz Zagreba. "Primer odanosti i hrabrosti". 1991..1063 Za razliku od ZNG-a. kako i kada da djeluju. godine.. Izvješće. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. iz Osijeka. 122. br ZNG. a ne u zajednički napad". OZ. 04-302/1-91 od 13. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. U potpisu Michel Legrain. Narodna armija. 525-123-101/91 od 13. 1991. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. 10.1991. 1991. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. br. najbolje što je imao. 1991. Dnevno borbeno izvješće. 1991. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. brigade. MUP je dao sve od sebe. res sva MORH-GSHV: MUP. Pojačanja.. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. br.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja.. Antiteroristićka jedinica od 13. brigade HV {Žuti mravi). Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. Benkt Kullgard. 525-123-101/91 od 13. Isti je slučaj i sa 5.1991. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1061 D. i 109. 16. pov. 1. br. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. Opis proboja krajnje je herojski. 106. Str. poginula su joj tri pripadnika. 10. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. Dnevno borbeno izvješće. 11. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. Str. bataljunom 1. 10. 525-123/52-91 od 13. 1992. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV).1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". koje su se kretale u prvom postroju. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. iz stroja je izbačeno pet tenkova. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. OZ. Do siječnja 1992.. i 70 pripadnika Page 131 . Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. br. brigade HV. Izvješće. od čega su dva potpuno uništena. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. odnosno HV-a.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. pov. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. poslao je ATJ Lučko. 109. 13. Br. Str. 1. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu.

Jutarnji list. 11. i«* a_ rpus. Bitka za Vukovar.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. Kad napad napokon počne. 5. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje.. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. oklopne brigade JNA u Marince. Feral Tribune. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". 5. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. 1072 Nela VALERJEV. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. 3. U uvodnom dijelu to i priznaje. 31. 12. "Ponos i stid zbog Vukovara". "Red vojske. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. 27. 16. 1997. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. 1071 Toni GABRIĆ. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. 11. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". 1998. 1991. 11. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". gdje se vodi boj. A MLRKOVIĆ-NAĐ. 1996. Vjesnik 17.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. 22.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. Naređenje. 28. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. pov.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. 183 o napad zaustavljen. Nedjeljni Vjesnik 1. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". iako zna da je brigada od 1. 1991. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. 17. Vjesnik 19. 10. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. listopada piše da Page 132 . 80-81.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. 1997. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. kao i Ministarstvu obrane. Nacional 19. Globus. 221-231. 2003. 5. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. 12. 851-18 od 4. 1070 Igor ALBORGHETTI. red partije". 2003. DEDAKOVIĆ-JASTREB. hstopada u tom selu. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. Andrea LATINOVIĆ. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. 30. 10. 1996. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. za prekid optužuje predsjednika Republike. mi Anton TUS. 3. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. listopada 1991. 19. pgrnd. 9.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. RUNTIĆ. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. D. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". [HINA]. U prosincu 1991. br. m Hido BIŠČEVIĆ. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj.15 M. JVovJ TJsf. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. Str.

Izvješće. brigade ZNGA u 31X13 3. bataljuna 3.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. No. listopada u širem području Nuštra..1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore.1079 Iako stara deset dana. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar .. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. U izvješću od 29..11. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga".Bogdanovci". OZ. Od 15. nasuprot znatno jačem protivniku. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. pov.1991.1991.. brigade HV R i XI122 četa 122. 1. Dnevno borbeno izvješće. Marinci. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Temeljem "provjerenih podataka". brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bila je aktualna. Str. 525-123-218 od 29. Bogdanovci. a dijelom orijentirana prema njoj. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. bataljun 3. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. nego i događanja 14. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje. 10.00 . SVA MORH-ZOZO: Zap. br. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . Izvješće. 1991. hstopada 1991. borbena djelovanja". dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran.. 17 topničkih oruđa raznih kahbara. pov.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. brigade HV. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. u 12. Str. s kojima su otišle i četiri Page 133 . Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. pov. bataljun 1. Str. no i ona nije odgovarala stvarnosti. 525-113-45 od 12. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. 525-123-45 od 12./15. hstopada prepadi. brigade HV R "Stanje. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. 525-123-101/91 od 13. 10. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252.Vukovar Armija je bila znatno jača. Grabik i Ermenta. br.Marinci. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. br. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. 500 "četnika".Vukovar. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera.. 1991. br. Henrikovci.10. pov. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . uz helikoptere.

Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja.. pov. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 185 RH". br. br. 1. Str. 10. 1991. što je i obavljeno. br HV nije u našem sastavu". Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". br. br. pov. 525-123/53 od 14. bataljuna 1.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. 851-18 od 4. listopada 3. 1991. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. br. 1991. Zap. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. 10. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu.. 122. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. 1991. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. Dnevno izvješće. pov. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". bataljuna 1. KL 8/91-01/130. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. OZ. nad kojim navodno nemaju kontrolu". 1.. HV: Zap. Str. 10. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. u 09:20. br. listopada 1991.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . Dnevno borbeno izvješće.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. Ur. SVA MORH-122. OZ.. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima.. br. a u dogovoru sa puk. 10. 525-123-102/91 od 14. Br. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5.. 1. 2121-06-91-92 od 13. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima". 1. Izvješće.. pov. pa je predstavnik Posmatračke misije. pov. 5120-01/22-91-1 od 16. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. br. OZ. Dnevno borbeno Izvješće. 525-123-101/91 od 13.SVA MORH-ZOGV: Zap. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". Str.. Iz 5. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta.1080 U izvješću koje je 17. OZ. Str. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. Str. 10. 525-18/91 od 13. Dnevno izvješće. br.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. 1991. brigade ZNG-a. Str. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. pov. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". Page 134 .1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca... gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. 525-123-54 od 14. 1991. 525-123-103/91 od 14. pov. 10. pgmd.. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. OZ Osijek. Naredba je 14. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača. 1991.10. Centar za obavještavanje od 16. Str. 1991. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.. 1991. listopada zapovjednik 109. 10. 10.. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. Naređenje. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. br.

zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. 1991. 525-123-59 od 15. brigadu HV Vukovar". Kabinet predsjednika. i 14. rad političkih stranaka na Page 135 .. 1991. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 91g".. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. Vukovar i Županja je krajnje kritično. i 10. 2 MB-120. Str.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. 1991.. 186 više mogućnosti. ah i funkciomranje komunalnih službi. Obavijest. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". 1991. OZ Osijek Pov. br. uz nečitak paraf. br. Izvješće. te na kraju odustao zbog miniranog puta.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. Podjela naoružanja i municije. od 17. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. 525-127/14 od 14. 14. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. i na kraju brodom preko Dunava.. 10. hranom i odjećom". Pozadinsko izvješće. 1991. KL 8/91-01/117 Str. 10. 1991. pov. pov. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. Prema podacima vukovarske bolnice. Bosut (1. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . To je bilo viđenje Armije. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV.. SVA MORH-ZOZO: Zap. uključujući i konvoj".000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. 10. listopada 1991. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. 5120-02-91 od 15. 10. 525-123-54 od 14. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj.1090 U toku 13.. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru.. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. Naprotiv. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. a Vukovara 75% svih kategorija). Str. 3-5 tenkova. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. a veći dio podijeljen je 109. Izvješće. prema tvrdnjama Armije. listopada. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. 10. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. br. 1991. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. listopada. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". gubitkom kontrole nad situacijom. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. od čega 29 pripadnika HV. 3. 10. 10. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. samo u toku 9. br. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. GS HV. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. pov.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.. br. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. 10. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. Idućeg dana. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. 10. Ur. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti.

mehanizirana brigada. u prvom redu 211. te na kraju. mehanizirana). Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. Zapovjedništvo Page 136 . borbene tehnike bez posada.". Oko 20. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. 1-2 protuoklopna divizijuna. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. oklopnu brigadu smijenila je 2. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". inžinjerijski bataljun.Jankovci .1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". koja je navečer 17. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. a na "prostoru Vinkovci .nema ni formaciju) samo otežava posao. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.Vukovar .Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". obvezom Kriznih štabova na logističku. 1094 Isto. br. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . a što je bilo posebno zabrinjavajuće.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. Str. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. Ocjena stanja na području Vinkovci. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. zbog nefunkcioniranja postojećeg. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. popunjene i sa borbenim iskustvom". proleterske gardijske mehanizirane divizije. Županja i Vukovar.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. proleterska gardijska mehanizirana brigada. pov. br HV)". 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. OZ. jačine mješovite topničke brigade. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje.1096 Razlika je bila u lociranju 2. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". bez operativne pričuve za manevar. 1991. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. osim na simboličnoj razini. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". (stvarna 51.Vukovar. 525-107/91 od 15. proleterske gardijske mehanizirane brigade. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. državnoj upravu i si. 1. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad .rijeka Dunav.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . hstopada 252.Srijemske Laze uvedena je 453.. mehanizirana brigada iz Pančeva. oklopnog bataljuna 1. 0 vrlo jakom pojačanju. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. 10. 1-2 protuzračna divizijuna. veća količina topničkog streljiva. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. mjesne zajednice ih kućnog praga. odnosno Borovu Naselju.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". prepoznata je samo mehanizirana divizija.

1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Ur. 1992. 16. u kojem je stradalo 25 civila.. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. 1991. Šarengrada. 1991. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. "™ "Ti divni ljudi. 9. "I dezerteri se vraćaju". 1991. 20. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. mladi ratnici". 1991. 1991. glavnina 1. MALOVIC. 1991. 1103 Republika Hrvatska. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela.. U toku 10. 1108 M. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. Bapska. Provodeći divizijsku zapovijed od 4. br. Str. 1993. 9. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. pov.SVA MORH-ZOGV: Zap.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. pov. 11. Tbvarnika. 1. 1. KL 810-03/91-01/01. 1991. pgmd. br. 1991. \bjska. Mate Granić. Ocjena stanja na području Vinkovci. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. 12.1107 Ultimatum od 7. listopada. Narodna armija. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Str.Vinkovci. "I dezerteri se vraćaju". Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. 1099 Na pravac Petrovci . 13. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. Page 137 . listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. Dr. 521-0313-91-1654 od 27. rujna. 10. ur. "Između zatišja i opreza". Zaključci. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. 2. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. Ur. KL 810-03/91-01/01. pov. 1. br. Narodna armija. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.hitno se traži. generalom Aranđelovićem. 1. br. br.10 Mladen MARJANOVIĆ.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar.Vukovar uveden je 20. Naređenje. OZ. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313.11. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. 525-107/91 od 15.. 9. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. 851-18 od 4. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. 2196-01-91-1 od 28. napisao je 13. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Usluge Evropske promatračke misije . u Sidu. Opatovca. 4. m. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. hstopada. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. U protivnom. građani i intelektualci grada Iloka od 6. Masakr u Lovašu 10. 1095 Nikola OSTOJIĆ.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". Narodna armija. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. OZ.1102 <m Isto.. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda".. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28.. Mladen MAPuIANOVIĆ. 1991. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". Str. gdje sada vlada primirje. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. ugasio je tu nadu. Meštani sela Bapske. 10. 17. 10. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". "Postali su zatočenici bez hrane. listopada njezin oklopni bataljun. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . 22. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. 20..000. 10. "nl R POPOVIĆ.1991. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. listopada zauzela je Lovaš. br.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. Narodna armija 22. 10. 13.. 52-56. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 2196-01-91-1 od 13. Ostajemo u Boku.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. 21. 525-122-29/1 od 17. Županja i Vukovar.

nisu željeh postaviti. "I dezerteri se vraćaju". br. "Egzodus 'proteranih". u 15.. "Ti divni ljudi.. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. 1991. 12. 19. Njene mogućnosti su bile verbalne. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana..1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. Krizni štab.1991. Narodna armija. Ti divni ljudi mladi ratnici". 19. Kl.1115 Provedbu je osiguravala 453. Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. 1991. listopada 1991. 20. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. 11.Bitka za Vukovar 19. 13. javio je Tanjug 14. 21. 1991. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. 10. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. 1991. Mladen MARJANOVIĆ. Narodna armija 2. 10. listopada 1991. 10-11. 1991. pitanje je koje novinari Narodne armije. Narodna armija. "Kao nekad.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. mehanizirana brigada. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". kao novo ojačanje 1. jedan minobacač 82 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14..1993. a manje u Đakovu. 1991.. R. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. 22. "Kao nekad. 12.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. Mate Granlć. dvije protuzračne strojnice. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". pod razvijenom ratnom zastavom". 1115 Mladen MARJANOVIĆ. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14.. proleterske gardijske mehanizirane divizije. pisah su Armijini novinari. pod razvijenom ratnom zastavom".. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. 4. POPOVIĆ. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . proleterske gardijske mehanizirane divizije.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". 21. Narodna armija. 4.. Dr.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. "" Vlada Republike Hrvatske. "Iločku operaciju".10. 10.ljudima dobre volje".. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. Narodna armija. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. 10. 1116 Nikola OSTOJIĆ. 11. OSTOJIĆ. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. Vojska. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. Ur. 1991. Narodna armija od 2. 13.. 10.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". 190 današnjeg prepodneva. 10 ručnih bacača. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . Narodna armija 22. "Ubijaju ljude dobre volje". mladi ratnici". 800-01/91-01/08. 4. POPOVIĆ. 1991. pet puškostrojnica. 5030101-91-43 od 17.05. 22. listopada. 9. 1991. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući.. provela je 1. Vlada Republike Hrvatske. "Zanimljivo je napomenuti".

pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. 10. vojne oblasti i Hrvatske vojske. Promatračkoj misiji Europske zajednice.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. Vinkovci i Županja. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". U direktivi od 15. 1991. a Šibenik je obranjen. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah".10. R POPOVIĆ. Pakracem. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". Lipikom i Novom Gradiškom. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Otočca i Gospića. Narodna armija. 19. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". MUP-a. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. 1991. Dražen Budiša. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. među kojima i Vukovar. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. te o posjetu okupiranom Iloku. Županja i Đakovo". stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. gdje je od zapovjednika Iloka. Vladimir Jonke od 21. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. Ostao je samo Vukovar.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. OSTOJIĆ. Gradove na prvoj crti. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. 13. 1120 Isto-. 1991. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. 10. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. 1991. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. 10. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. "Egzodus 'proteranih".Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. 1121 N. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. Potpukovnik Mile Page 139 . Tomislav Pavao Duka. Vinkovci. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. listopada stigla u Ilok. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". vode itd". 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta.

1128 Zapovijed nije provedena u djelo. br. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. hstopada 1991. 1991. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. 10.Slavonski Brod. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja . Br.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. 5120-25-91-2 od 16.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. listopada 1991. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 10-313/91 od 17. 10. 5120-01 22-91-1 od 16. Izvješće za dan 16/17. U dnevnom izvješću od 17. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. 10. KL 8/91-01/128. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. 39. Zapovijed. 8/91-01/129. 5120-33-91-2 od 16. Br. 10. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. 5120-01-91. Ur. Ur. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. KL 8/91-01/128. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora". No. Ur. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. Zapovijed. 1991.1126 1122 D.Podravska Slatina i Vinkovci . Ur. godine.. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. GSHV. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. br. Zapovijed. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Upotreba art. 1991. 10. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. 5120-01/22-91-1 od 16. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. 1991. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". MARIJAN. pov. Osim inženjerijskih mjera. 5120-01/22-91-1 od 16. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. Kl. Rušitel] ustavnog poretka. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Ur. br. Ur. 10-289/91 od 16. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. 10. 8/91-01/118. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu.. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. 1991. br. Zapovijed nema nadnevka. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. 1.. br. 10. br. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. 10.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. GS HV (načelniku artiljerije).. Faksimil kod B. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. OZ Osijek od 17. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . 1991. 1991. 1991. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja".1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. kao i direktiva prethodnog dana. 1991. Zapovijed. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". 20-23. 1991. Zapovijed. Smrt oklopne brigade. BORKOVIĆ. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. 10.Zagreb.Našice . Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati. 61-62. 10.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm.Ivankovo ."71 Nekoliko dana kasnije. 27. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. koja se ubrzano ustrojavala. Dnevno izvješće. DEDAKOVIĆ-JASTREB. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe.. pov. koliko ih je bilo na Borongaju. Ur. RUNTIĆ. Ur. br. Iz izvješća 109. 1991. Dnevno Izvješće. br HV: Zap. br. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. br. Donji Miholjac. listopada.Mrzović . brigade HV i dijelova 2. Str. 1991. Slavonska Požega"7'. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. SVA MORH-ZOGV: GS HV. Bitka za Vukovar. br. koliko ih je ukupno imao. 1991. 803-05/91-01/135. br. 189. 10. 109. pov. Samohodne haubice koje su tražene. br. brigade HV. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda.Jarmlna . pov.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. bilo u boljem položaju. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. ako je suditi prema izvješću 109. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru."68 U odnosu r. 1991.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. 525-122-34/91 od 23. Buzetu.. 10. 525-123-84 od 22. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. HV. Str. stanje od 19. odakle Ih se nije moglo izvući. bile su u borbama u području Novske.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. listopada. KL 8/91-01/167. brigu.. 200 neobičan. Bjelovar. pov. brigade iz Županje predat je 131. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". Bujama Page 145 . Vrbanje i Drenovaca. Pov. br. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. što je bilo znatno ojačanje 2.1167 Treći bataljun 109. 1991. Traženo je i oružje od puške do topa. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. br. 5120-25-91 od 27. 10 minobacač. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. kojima je vlasnik bio "nepoznat". listopada. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 10.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih.Vinkovci . Načelnik topništva 109. Mah Lošinj.. 1170 SVA MORH-109. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. Str.1170 Pored postojećeg topništva. Virovitica. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. odnosno mine. 9-1/91 od 23. bataljuna brigade ZNG-a. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 82 mm i jedna haubica 105 mm. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. haubice kalibra 122. 10. Štitara. te rakete 128 mm. top-haubicu 152 mm. HV Str. Konkretno. br HV. 10. Branjena je od 109. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. Bošnjaka.Nijemci Lipovac.Otok . 15 minobacača 120 mm. 04-358-01/91 od 23.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. od 300. Str. Gradišta. 1991. Kl. 1991.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. 131.. 10. šest gorskih topova 76 mm. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. br.Komletinci .Privlaka . topništvo je 23. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. br. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. M. "Bogdanovce. Naređenje po artiljeriji. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. Našice. Vukovar i Borovo naselje brani 124. 525-122-36/91 od 24. Kutina1175. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati".Nuštar . Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. pov. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. Daruvar. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Podravska Slatina. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. pov.. 10. bataljunu 109. Valpovo"74. brigadi HV. Vinkovci i Županja. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. bilo neispravno i bez streljiva. Ivanić Grad. 10. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. D.155 i 203 mm. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. 525-122-22/91 od 21. 5120-25-91-1 od 25.

Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja.. 126. Rovinju. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. 50 granata za haubicu 122 mm. 10. Ur. Str. 56. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. 10.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. 1991. Črnomercu. mehaniziranu brigadu i 4.. 2128-02-91-2 str. 1991. KL 8/91-1/06. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. 190 mina za minobacač 82 mm.. OGVVŽ. br HV. brigade HV u Županji. n"'J Zapovjedništvo 126. Ponuda-MTS. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". 10.Marinci . Zagrebu.. 10. 525-122-50/91 od 28. Page 146 . 60 mina 120 mm. OGVVŽ. Dubravi. listopada 1991.1183 U odnosu na stvarno stanje. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara.Orolik . 10. 10. 1991.. 10. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. Općini Centar u Zagrebu. Šibeniku. Zap. 1991. 1991. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. Il7:' Zapovjedništvo 56. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. Lošinju. ZOGVVŽ. 1991. Trnju. Izvršno vijeće. oklopne brigade. studenog u sličnom broju. Zadarskog sektora. SVA MORH-ZOGV: Zap. MTS je stigao 5. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108.1180 Dio općina. 60 mina 82 mm. mina za netrzajni top 82 mm. br. 11. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. br.. 50 mina 60 mm. pov. 10. br. Labinu. samost. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. 1991. 117. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. Medvešćaku. bataljuna ZNG Kutina Br. Đurđevcu"77 i Orahovici. Zap.. Kriznim štabovima. Str. pov od 29. Križevcima. Potvrda o prijemu robe. Zapovjedniku obrane Vukovara. br. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). OGVVŽ. 1991. Zapovjedništvu OO Vukovar.. Maksimiru. 10. 8/91-01/07. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Napad je očekivan u noći 22723. rj. Poreču. 20 raketa za VBR 128 mm.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. rez. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. Sesvetama Krapini. Puli. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. Zaprešiću. 525-122-112/91 od 5. Vinkovcima. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. Vinkovci i Županja. Zap. Vrbovskom. pov. Krizni štab. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. 24/91-2 od 30. 525-122-45/91 od 27. 120 granata 76 mm. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". SVA MORH-ZOGV: Zap. 512-04-91-1 od 29. Osijeku.. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. 104/91 od 27. Ur. Splitu. 10. br. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. Krizni štab.. Pešćenici. brigadi HV u Slavonskom Brodu. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. SVA MORH-ZOGV: Zap. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252.Bitka za Vukovar Koprivnici.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. KL 815-01/09-01/54. Pazinu.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. 1991. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. 2106-02-03-91-2 od 29. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. 109. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio.Petrovci . Trešnjevci. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. O. SVA MORH-ZOGV: Zap. Đakovu. 321-2/91 od 27. br ZNG. br. br. 107. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. Ur. bolesnike. 1991. 1991. Klanjcu. Br. ZOGVVŽ. Zapovjedništvu OG Vukovar. Susedgradu. konačnoj pobjedi nad okupatorom. Pov. Str. KL S. sve iz sastava 1. Novom Zagrebu. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . pov.. Senju.

1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . Županja. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 10.00 sati došle do zadane linije. Zapovjedništvu 109. listopada iz okolnih sela Velike Make."89 "U 18. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. Str. Izvješće. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. 1991. Vinkovci. Zapovjedništvo 109. Nuštru i Vinkovcima. snage 109.1991. pov. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). br."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. 525-122-38/91 od 25. br HV'.30 sati". 10."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. pov. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". a ranjeno 11 vojnika. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom.. listopada. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Izvješće. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. Izvješće. a napad je nastavljen i tijekom 24. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. 525-122-37/91 od 24. 10. čete 1. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo.. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. 525-123-86 od 23. vod VI. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. pov. Str. 1991.. ali i one su se povukle oko 04. br. 1991. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. brigade HV. mjesne zajednice. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . 525-122-28/91 od 23. br. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Skupina iz samostalne čete 109. pov. br. 10. 1991.. Str.00 sati."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. 1. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. Osim topništvom. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. Angažirano je 100 ljudi iz 1. čete i 40 iz 2. Vinkovci. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. br. br. 525-123-84 od 22. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre".86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. Ostale jedinice su oko 21. Str. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. 23. 1991. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. pov. Dnevno Izvješće. br. 10.10. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. brigade HV ujutro 23. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Str. brigade HV.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. Zapovjed. 10.. pov. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". 525-122-25/91 od 22. Str. 10. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". 525-124-96 od 22. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. listopada.1184 Budući da napad nije izveden. pov..Bitka za Vukovar listopada.1991. pov. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. 525-123-84 od 22.. Vinkovci. 10. Zapovjedništvo 109. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Rajići. br. i 131. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. 525-122-34/91 od 23. Str. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U pričuvi je bio vod V. brigade HV. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan.10.. pov. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Str. pov."92 U napadu je poginulo sedam. 525-123-87 od 24. Dnevno Page 147 . Dnevno izvješće. br. bataljuna.Liješće . te time privukao na sebe neprijat. Izvješće.

1991..1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". 109.Vinkovci. 04-337/91-05 od 25. Str. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. pov. br HV: 106. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . br HV. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru...1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. namjene PU.1991. br. 109. 10. brigada. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'.. 10. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. U protivnom prijetilo se uporabom sile. br. 525-122-39/91 od 26 10. Br. br. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". 10. 10. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. pov. Šabana". Izvješće. Br. 1991. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. . 10. 109. 22-23. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . pov.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine.Bitka za Vukovar Izvješće. br. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. Str. 10. 1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-06 od 26. 1991. br HV. Dnevno izvješće. odnosno Vojvodine. O aktivnostima jedinice spec. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. HL bataljun od 24. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. 10.. pov. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. 525-122-41/91 od 26.. 1991. Vanredno Izvješće. 1991. br. 10. brigade HV. 109.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. Izvješće. tek kada u njih uđu Vinkovčani". 525-122-53/91 od 28. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Izvješće. 1991. Str. Str. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 7. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. 1991. br. Str... br HV. 1991. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-06 od 26. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. 525-122-43/91 od 26. 1196 Joško DADIĆ. 1991. 525-122-39/91 od 26 10.. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. Br. Slobodni tjednik. brigade ZNG-a..1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. bataljuna 3. Br. Vanredno Izvješće. Pokratanje krivične odgovornosti.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. Str. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. pov. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.20° SVA MORH-106. 525-122-39/91 od 26. 525-122-39/91 od 26 10. brigade HV i zapovjednika 3. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". posebno na području Nuštra. kao i području općine Brčko. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. Vanredno izvješće. 1991. brigade HV u Županji. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br HV. pov. Vanredno izvješće. 11. Vinkovci.. 10. Str.. 04-337/91-06 od 26.

1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26... 1991. s vanjskom crtom obrane Podgajci . Str. . Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. čete 2. 131. Dnevno Izvješće. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. 10.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje".Otok. br. Županja 30.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Napad na Lipovac. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. U jutro 27. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. pov. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. odnosno Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Zap.Vrbanja . kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske.1214 Ta je zapovijed Page 149 . listopada. HV. br. Str. pov. bataljuna 109. Ur.1211 Pored čisto obrambenih mjera.. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. hstopada u selu Jamena. Str.. Vinkovci i Županja.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet. br. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. pov. Zapovijed. iako kratkotrajan. Lipovac". U protivnom je prijetio tenkovima.. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. inače iz Jamene. 5120-01-91-72 od 26.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini".. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". Kl. 10. Izvješće. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. 1991. Vinkovci. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. pa je Glavni stožer HV 26. 10. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. 10. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. SVA MORH-ZOZO: Zap. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske.Vrbanja .Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. 525-123-89/91 od 25. 16-3/91 od 26. 1991. 205 sankcionirati. dan kasnije postala je stvarnost. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova..1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. brigade HV. br. Napad nije izveden zbog slabe organizacije. 525-122-38/91 od 25. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . 131. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. br. ZOGVVŽ.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. br. 10. HV. listopada zapovijedilo je 131. 1991. Vladi Republike Hrvatske. brigade iz sela Strošinci. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. 1991. Krizni štab od 26. br.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. brigade HV iz Nijemaca. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. 10. brigade. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. 8/91-01/165. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131.. Str. pov. 1991. 15/1-91 od 25. Dijelovi 131. Vinkovci i Županja. Na daljnje pregovon stavio je zabranu.

br.. 109.10. Save. 12. što je stalno očekivano.1218 Zapovjedniku 131. pov. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve.. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. Kupe. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. Izvještaj 1 odobrenje. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. br. Str. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". HV. 10. pov. 131. 262/91 od 29. br. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. Str. br. 35-1/91 od 29. brigadi HV. br. 525-122-103/91 od 1. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. "Gospodo. pov. br. 12. br HV. pov. pov. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. HV. 525-123-93 od 26. 10. 525-123-94 od 27.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. Dnevno izvješće. Str. bataljuna 109. pov.. pov. Kronologija. 525-122-47/91 od 27. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. Str.1216 Glavni je stožer 1. Prvo je zapovjednik 131. 1991.1991. 1991. 525-122-47/91 od 27. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. 1991. Korane. 11. 32-2/91 od 29. 10.. br. SVAMORH-ZOZO: Zap. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. br. 32-1/91 od 28. 1991.. listopada. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. pov. Izvješće. studenog prijedlog odbio. brigade HV na području Lipovac . Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. SVAMORH-122. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. bataljuna 131. Dunava.10. br. 10. 1991. Str. u 8. Str.. 1991. Izvješće. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-124-112 od 27. OGVVŽ. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. 10. 10. Br. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". pov. br. 1991. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 131. 525-124/116 od 27. 10. Str.. 1991.41. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. Str. 1991. Dnevno izvješće.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. HV Str.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. navedeni akt mi nije poznat". Page 150 . Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. 525-123/102 od 28. 10. Str.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. pov. br.Š.. 1991. 1991. Izvješće. Izvješće. 525-123-109 od 28. Dnevno izvješće. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. Rušenje mosta na Savi. 525-123-115 od 31. pov.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. 122. SVA MORH-ZOGV: [N.1991. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. Str. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. 04-337/91-07 od 27. ZOGVVŽ] od 29. a oružje preda 131. pov. br. Izvješće.. 10. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br„ Zap. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ... 525-122-61/91 od 30. Telefaksirano 27. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pov. odnosno predsjedniku Republike".1219 Mjere su bile preventivne. bataljuna 131. Str.Apševci i 2. Br. br.10. s težištem upravo kod sela Jamena. 10.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. brigadi. br. 10. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. Str. pov. brigade HV planiralo dignuti razinu vode. 131. 1991. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek.1991. HV: Zap. Pov.. 1991. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica".1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. posebno u graničnim područjima. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. listopada 1991. 131. 10. HV Str. 10. koje je bilo prirodni mostobran na tom području.. 10. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV na području Nijemaca. Zapovijed. studenog piše da jedna četa 2. 131. br.. 46-2/91 od 30. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. DodjelaNVO 131.

525-122-33 od 7./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". 525-122-137/91 od 7. Dnevno Izvješće. pov. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. br. 1991. 525-122-32 od 7. Borbena zapovjed br 26. br. koje je brigada navodno imala. 11. 525-127/46 od 28. br. br.. Jarmim. pov. Vinkovci. Županja preda 200 metaka za top 130 mm.. 525-127/46 od 29. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-164 od 8.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. br. U. Str. 525-122-147/91 od 7. Urgentni zahtjev za projektile. 1991. 1991. Vinkovci. Zapovijed za inž. 1991. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Na ostalom dijelu bojišnice. KL 8/91-01/193. Ur. hstopada protekla je relativno mirno. U Vinkovcima je pogođena vojarna. Henrikovci". pov. br. 525-122-51/91 od 28.10.. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. 11. Str. 10.. 1991. Izvješće. br. Bršadin i 1 tenk u s. studenog tražio je od 108. Županja 1. koja se zapahla. Privlaki i Vinkovcima. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. OZ Osijek. 525-127-127/49 od 2. 1991. iz Mirkovaca. 10. Zbog straha od protuzračne obrane. što znači da ih brigada do tada nije predala. 525-130/5 od 7.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Str. 11. Str. Str.. Str. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. 1991. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. br. Izdavanje municije. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 5120-25-91 od 30. 1991.. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 10. 1991. br. 5120-03-91-1 od 1. Od Zapovjedništva 108. Str. pov. br. 10.1991. 128. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". 525-123-109 od 28. Izvješće. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. pov. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate.. 79-2/91 od 7. Pov. br. bez pokreta snaga. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. Negoslavci. 131. 1991. 1991. Urgentni zahtjev za projektile. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. Vinkovci. 10. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. pov. 152 i 155 mm. 803-05/91-03/168. U.. pov. pov. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. br. 1991. Vinkovci.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći. pov. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar.Bitka za Vukovar i:. pov. 1991. 525-122-78/91 od 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ali da ih ne želi dati.. br. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". 11. pov. 525-122-47/91 od 27. 1991. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. 10. pov. HV Br. br. Izvješće.. br. pretežno na prometnicu Vinkovci . 525-123-110 od 29. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. 11. 1991. Izvješće. Str. Str. Uništeno je skladište municije u blizini s. a nije imala oruđa za njih. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Page 151 .1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. Ur.Nuštar. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". brigade HV isporuku granata. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. 11. Str. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pored Lipovca u županjskoj općini. Str. 10. 11.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. noć 28729. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1991. osiguranje. Str. Županja težišno su bili na području Vukovara.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. Str. 1991.

1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-122-62/91 od 30. zaključeno je u zapovijedi. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. pov.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. Str.. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Izvješće. Str. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Br. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV iz Osijeka. pov. br HV. Pov.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja.. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. Petrovaca i Vukovara. Vinkovci. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. bataljuna 130. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. 34/2-1991 od 8. Topničkim djelovanjem iz s. Str. br. 04-337/91-09 od 30. br. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. Izvješće. u s. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. br.. Zapovjed. 10. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. JJinci . 10. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. a i tada samo uz potvrdu. Snage 109. 1. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. i 122. 109.. 130. 1991. Dnevno Izvješće.Lipovac. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača .1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu..1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . 04-337/91-08 od 29. Dnevno izvješće. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. opis je 30. 1991. U rajonu kote 107.. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. 525-122-65/91 od 30.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3.. 11.. 525-122-64/91 od 30. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. 10. Str.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. br. Izvješće. 1991.Vinkovci. 1991. 1991. 10. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . 10. pov. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . 10. 10.Vinkovci . br HV.Jarmina. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1237 i nije izveden. Izvješće. br. br. br. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. pov. br. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-113/91 od 30. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". 525-122-55/91 od 29.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. pov. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Apševci i Morović . 525-123-111 od 29. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima.1231 U borbenom rasporedu 109. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. Dnevno Izvješće. 109.Nijemci. Str. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). iako ne izričito. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. br HV Br. 1991. 1991. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. Za napad. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. 1991. Borbena zapovjed Op. 1991. 10. traženo je poštivanje reda. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. Županja 30. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Osim od Glavnog stožera HV.. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". studenog 1991. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. pov.

.. 3. Br. te imenovanje. br.. Str. brigade ZNG-a. mehanizirane brigade HV. 109. pov. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. 10. te da je "obmanjivao . Drenovci.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. Str. cjelokupnim prostorom južno od r. 5120-01-91-1 od 26. Samac . GS HV.. br. s.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pripremno naređenje Op. 525-122-68/91 od 31.Nuštar". Ur.Lipovac .. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. i Vinkovcima. "Nep. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. Bosut i da blokira Vinkovce s juga".. ovlada . studenog 1991. SVA MORH-GSHV GS HV. Prijedlog za imenovanje.. 525-122-112/91 od 4. bataljuna 3. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. te komunikaciju Vinkovci . br. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. Nuštar. Ur. bataljuna uključena je i 2. Pos. Prijavile su uništenje pet tenkova. 10.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha. 1991. 1242 SVA MORH-GSHV. čete 2.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . 1991.1246 Ujutro 2.. 11. 5120-33-91-2 od 26. 112-01/91-01/144. dotadašnji zapovjednik 1. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera... Zap. 1991. br. Bošnjaci. 10.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. 1991.. Podgajci. Vukovar i Page 153 .Našice". 1991. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. 5120-01-91-1 od 31.1240 koji je to odobrio. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. Jarmina. bataljuna 3. 04-337/91-10 od 31. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. MTJP-u RH. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109. čete za specijalno djelovanje. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. Vod 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vrbanja Brčko. a da je zapovjednik 2. Jamena. 1991. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. HV. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. Izvješće.Županja i Bos. artiljerija i danas tuče naše položaje u s. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. 10. 1991.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. br.. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar.Babina Greda. U sustav obrane pored novopostrojenog 3. KL Str.Morovič . pov. osim 1. KL 119-01/91-02/03. potpukovnik Ivan Basarac. br. Str. OZ Osijek. zagrebačka dobrovoljačka četa.Laslovo. 525-122-69/91 od 31. Za napad je angažirana 1. br. Ur. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. brigade HV 1 minobacački vod 2. bilješka je zapovjednika 109. "ah nije vršio dobru korekturu vatre".Babina Greda.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. Kl. pov. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. Vinkovci i Županja. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe. Orašje . br. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . brigade HV u dnevnom izvješću. koje je trajao do 15. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". 10. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . o čemu se prije kontaktiralo. 8/91-01/185. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. no svakako je stigla prije 6. brigade ZNG-a. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. 10.

11. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. 04-337/91-11 od 1.. 11. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima.:' Slobodni tjednik 30. te piloti su uplašen: te ovo. Generalu Tušu.. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. studenog u 4. br.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram. studenog nedvojbeno je riječ o 1. pov. Str. Str. 8. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. 1991. 2. br. Županja u prvim je satima 3. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap.1991. Kl. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Izvješće. Vinkovci. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara.. Kl. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. pov.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar.1991. Zaključci analize o provedenoj akciji. pov. 1991. br. Br. kaže Dedaković i nastavlja. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV.. Alenka MIRKOVIĆ.. 525-122-90/91 od 2. 5120-51-91-1 od 5. br. 11. br. Str. Str. Vinkovci.. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1991.nije dozvolio". Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice.m SVA MORH-ZOGV: Zap. Vjesnik 6.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. 1991. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. Izvješće. Županja u dnevnom izvješću za 2. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. 11. pov. 1991. 525-122-98/91 od 3. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. Str... brjj|120-51/22-91-l od 7. mah su. Dnevno izvješće. Ur. 525-123-123 od 1. Ste pov. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. Str. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". Županja. Dnevno izvješće. studenog poletio. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. 12. 1991. 803-05/91-03/221. br. studenoga naglasio je da u ". 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . pov.. pov. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".. koji je također zatražen. Na koncu Je Annija dovođenjem 310.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. 11. 525-122-94/91 od 3. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. srednjeg samohodnog Page 154 . 1991. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . Vinkovci. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. br.1248 . Ur.40. te ono. HV. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ..Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. 11...1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. br. 1991. to jednostavno nije izvedivo. MUP-u RH. 109. 525-122-90/91 od 2. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu.. studenom 1991. 13. 11. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. 'Te. Mate RAŠIĆ. Usprkos nadnevku od 3. OGVVŽ. 833-05/91-03/11. 11. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. Borbena zapovjed Op. 5120-01-91-1 od 7. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 12. te nose samo 300 do 400 kilograma. studenoga. 1991. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Izvješće o udesu helikoptera HT-40.

Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bataljunu 3. Narodna armija 9. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. 11. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. N. Dnevno Izvješće. Vinkovci.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3.1991. 525-123-128 od 3. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. Županja od 2. Str. Prijepodne 3. 525-123-129 od 3. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. Vinkovci. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. Županja. Str. br. studenog. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. 11. pov. 16-17..11. OSTOJIĆ. Poslana su četiri tenka T-55. Izvješće. 1991. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar.Županja očekujemo novu frontu. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. Županja. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. Županja. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. Vinkovci. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Na pravcu Lipovac .1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb.. Pregled borbenih dejstava samostalr. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. 11. Izvješće.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". Str. 1991. Vinkovci. 1991.. br..Brčko iznimno je velika posljednjih dana. Vinkovci. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273.. koje je u jutro 3. brigadi HV u Osijeku. koja se munjevito proširila. pov.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. 11. 11.. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. studenoga. te šest radio-uređaja. br. 213 "Stalno govore da šalju. pov. Vinkovci. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. pov. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. 525-122-90/91 od 2. Dnevno izvješće. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. br. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. . Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. studenog počele su pripreme za novi pothvat. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. "Pobedili i net:» blato". S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. studenoga prebaci u Ivankovo.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. 1991. Str. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. 525-122-90/91 od 2. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. OZ Osijek od 8.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. studenog poslano u Glavni stožer HV. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. Navečer 3.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. Koncentracija snaga u smjeru Šid . Da se to ne Page 155 . studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. Županja situacija je izuzetno teška. 1991. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. studenog.

Zapovijed. Bila je to očito javna poruka onima. . ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. 525/145-9 od 5. pov. pov. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 11. br. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. da spasimo 2. Ako spasimo Vukovar. Druge nema". 24. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. Ako Vukovar padne.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. pov. 803-05/91-03/188. 184. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11.m Mladen KEVO. 1267 Mladen KEVO. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. KL Str. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac... 1991. 5120-02/22-91-1 od 3. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. granata i topova. "Bez Vukovara nema Hrvatske". 12011 Davor RUNTIĆ. da sam ministar policije. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. Sve dosadašnje borbe. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. a posebno Vukovarom. 11. a mi ih pitamo gdje je to. 11. u 15:30 iz Đakova u Osijek. 525-122-29 od 3. br. 5120-25-91 od 2. Glas Slaivnije. Str. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. Ur. Vlnkovaćke jeseni. 6. 1995. "Tko trguje istočnom Slavonijom?".000 djece u Vukovaru. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. ah to nitko nije vidio". 1991. Stalno govore da šalju. Vinkovci. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. Globus. 1991.11. 11.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. a zatim u boj za konačnu slobodu. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. 1265 Isto.. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. 11. Glas Slavonije. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". 5.. Rat Vinkovci-Vukovar. 5. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 215 naredio bih istragu o tome. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. 16-17. br. 1268 Roman MAJETIĆ... Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. 4.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . 1991. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. Ur. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. 8. 11.Bitka za Vukovar bi dogodilo. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji.. 1991.. 1991. trebaju nove snage i nova sredstva.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. neka opreme korpuse oružjem i municijom. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. 1991. 11. a Vukovar je Hrvatska. Str.. Borbena zapovijed Op. br. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". Poslije deblokade. ah da toga nema. 1991. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. br..000 civila. i koji su dah "mig za isto . "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba.

11. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". br. brigadi HV iz Valpova.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek.. brigadi HV. a u noći 677. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. 1992. Borbena zapovjed. Zagreb. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. 1991. "S dva korpusa krenimo na Vukovar".Josipin Dvor. studenog 3. 1991. Do 19 sati 6. 11. br. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . oko Valpova. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. 8/91-01/212. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. 11. 525-123-130 od 4. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. 5. 11. 1991. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. 11. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". koja je pridodana 130. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu.. OZ od 4. 55. Retkovci. Valpovu i Našicama.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. br. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1289 Marinko BOŽIĆ. kao i o stacioniranju 63. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. 5. pov. 1991. 1.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. studenoga biti na novom području prikupljanja. Zapovijed.. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. 5120-01-91 od 5. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. Planirao je u noći 576. 1991. Page 157 . Novinari pod šljemom. 11. 1274 SVA MORH-ZOZO. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade.. Večernji list 6. Str. 357/1-91 od 4. 1991. pov. Prihvat 104. Op. br. 525-122-31 od 7. 7. pov. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane.Tenjski Antunovac . Službena zabilješka. brigada HV iz Đakova. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. pov. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. i2» "Vukovar nije zaboravljen". za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. Služba sigurnosti Zap. kao i 122. 11.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB.. 25. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. Depeša br. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio. Večernji iist. 11. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje.. 1991. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1271 Koncentracija tih snaga. 1991. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. Navedeno prema Darko IiUDELIST. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. Prkovci i Šiškovci.. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. Za obranu su zadužene osječke brigade. Ono je 4. br.. Str. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. 6. Slobodni tjednik.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. Str.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske. i 130. Str. Globus. 11. 106. 1991. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. Ur. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". 525-122-30/91 od 4. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad.

a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani . Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. s. Kl 8/91-01/215.1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš..Županja".Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina.1281 U toku 4. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". Županja intervenirati sa 108. Dnevno Izvješće. 1991. 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. br. bataljun 3. Nuštar. Ur. studeni do 18 sati. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.kanal Jošava . pov. Dnevno izvješće.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. 1991.. pov. pov.kanal Jošava tt 83 . 5120-01/22-91-1 od 1. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Str. Op.isključno Šiškovci ... 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Njezinim dolaskom glavnina 108. Pripremno naređenje Op. studenog. Vinkovci. 1991. Pripremno naređenje Op. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . br.Šiškovci . 1991. br. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. Borbena zapovjed. 8/91-01/336. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 12. Komletinci. br. 11. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. Page 158 . pov. Str. brigadom HV iz Slavonskog Broda. Pripremno naređenje Op. 525-122-108/91 od 4. 11. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6.. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. bataljuna 3. br. 3. 11.1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Zadaća 109.Retkovci i Nuštar Jarmina .. ur. 109. 5120-21/22-91-1 od 6.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. Županja)". Str. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo . brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. Vinkovci . Lipovac.isključno Podgrađe. brigadi za područje Podgrađe . Str. 1.isključno Otok .Mikanovci: zadaća 124. pov. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . 11. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci.. Vinkovci. 525-122-109/91 od 4. 1991. 23. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. Zapovijed. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11.Komletinci . studenog.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. 525-122-28/91 od 5.. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. br.. 218 H.. Vinkovci.Durgutovica . studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. br. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6.uključno Otok . 525-122-112/91 od 4. 11. pov. pov. 1991. Str. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. a minobacačka potpora obveza 109. br. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. U. Nijemci. 525-122-112/91 od 4. Vinkovci i Županja (Jarmina. brigade HV1283 Pored 3. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . br. Spačva. Str. Str. 525-122-109/91 od 4.Vinkovci. br. 1991.Andrijaševci .Županja borbena zapovijed dana je 5. 2.Privlaka . brigade ZNG. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. br.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3.

studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. hrvatske snage nisu odgovarale. jer će ih u protivnom on sam učiniti. "DevaMrano primirje. 11. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. 11. 155 mm. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". stambenih i drugih objekata. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. Vinkovci. Županja. i topničkog napada na Dubrovnik. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. 1991. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. MARKOVIĆ.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. jer to. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. Županja poletjelo je i prema Sidu. pov.1290 Topnički napad na Šid. Str. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122.. pov. pa je 7. Streljivo za njega bilo je na izmaku.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". Hrvatsku vojsku i neprijatelja". i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. 1991. br. 525-122-119/91 od 5. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. a njegov je predsjednik 6."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. 130. Str. Dnevno izvješće. Page 159 . Vinkovci.. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. br. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. ah zapisano je i da su "naše snage (. iskustvo nas je naučilo. studenog. ne koristi Hrvatskoj". prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. odnosno jednom topu 130 mm.1297 Noću 5/6.. usprkos još jednom potpisanom primirju. Dnevno Izvješće.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. 525-123-137/91 od 5.. Vinkovci. 11.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. 525-122-118/91 od 6.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". Narodna armija. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". br. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". br. osim u borbama za Vukovar. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. grada-heroja". pov. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". 1991.. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin.1291 Granatiranje Sida. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. Vinkovci. Str. pov. Izvješće. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. 152. 1290 1. Str. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. revaMrana smrt".1289 Nekoliko 12. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. 525-122-119/91 od 5. 1991.

'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. pov. Page 160 . 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato.. revalvirana smrt". 525-122-130/91 od 6. RUNTIĆ. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Str. 9. Brojno stanje i imena ljudi 4. 525-122-147/91 od 7. 1991.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. 11.1301 Dio pošiljke. 11. Velika slova u izvornom dokumentu. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. Str. 11. 187. 1991. pov. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. br. 1991. bio je kratkog dometa. 11. Str. 11. Str. 1991. 11. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". br. Vinkovci. br. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca.. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. 1991. dijelu VIII. pov. 1291 "Stradalo 125 objekata". brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. BORKOVIĆ. Novi zapovjednik. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. Izvješće. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija. RuSitelj ustavnog poretka. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. Redovno dnevno Izvješće. 11. 1293 D. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. Dnevno izvješće. Informacija iz GS HV o MES-u. Dnevno izvješće. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Kako saznajemo. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-161/91 od 8.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. 525-122-130/91 od 6. Županja zapovjedio je 6.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. 1991.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. 400/249-16/91 od 6. U. br. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela"..1308 U toku 6. pov. br. 21. 1991. 1991. U području "Mala Bosna". Str. studenoga 109. Str. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. Str. Gospodinu Predsjedniku. br. Vinkovci. MARKOVIĆ. br. "Nećemo vas poslušati". 1991. studenog zauzmu Henrikovce. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. zaposjedne i utvrdi za obranu. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. 11. "DevaMrano primirje. 1991. 525-123-138 od 6. 525-122-126/91 od 6. Izvješće. 11. studenog. pov. 9-10. br.. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. brigadi HV da do 9. Str. 9. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 1991. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. 5. 11. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini.. 1991. 6. 1991. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1292 1. Vukovar . 9. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. Str. koji je stigao. Borba. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". 525-123-142 od 6.Bitka za Vukovar 9. 525-122-132/91 od 6. br. oko 200 metaka 130 mm. 11. pov. 11. te da se pri tom ne štede sredstva. 1991. 1991. pov. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. Županja. pov. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga.6. br. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7.Vinkovci. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. 11. 525-123-141 od 6. u kojima je bila velika količina streljiva. pov.11. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka.1305 Treći bataljun 3. Narodna armija. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. 1991. 11. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada.

Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 130. br. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. Vinkovci. U toku dana 3.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. brigade HV u Đakovo. Str. 109. pov. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 1991. 11.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. Jarmina. 1312 SVAMORH-122. br. br.. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. 04-337/91-17 od 8. Br. 11. 1991. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima.1310 Iz područja Vinkovaca. 122." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. Banov dol. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada.. 221 potpuna nepozanica.. pov. 109. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 4. 01-93/91 od 6. 1991. Br. 11.. HV: Zap.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. Dnevno izvješće. 525-122-125/91 od 6. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. pov. ZOSISB. 525-122. Cerne i Spačve. br. 34/2-1991 od 8. brigade HV. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjed. studenoga. Nijemce i Jarminu. SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. Str. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. određuje. 04-337/91-15 od 6. br. 122. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljuna 122. Str.Đakovo. Vinkovci. brigade vidi se da su dvije čete povučene. 11. 11.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. Operativna grupa Vukovar. Dnevno izvješće. HV. SVA MORH-ZOZO. Izvješće. Županja a osobito u području Nuštra. Zapovjednika obrane s. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. 525-122-162/91 od 8. 324/91 od 5. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. pov. pov. Jarmina. 335/91 od 6.HV. 1991.1317 1309 SVA MORIM. 525-122-130/91 od 6. br . SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. 109. Izvješće. 11.. br.1991. 1991. Page 161 . 13.11. brigade govore o dvije čete 122.11. 1991.1991. br. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. te za topove 76 mm. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. 11. od 6. br. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. U dnevnim izvješćima 122. br. HV. 1991. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOGV: Zap. SVAMORH-ZOGV: Zap. 1991. Pridodana je 109. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. 11. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 1991. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". br. Str. Mikanovaca.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. pov. određuje. Izvješće.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. 109-472-1/91 od 9. Lipovac. br./91 od 6.1991. 525-122-151/91 od 8. HV. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. Dnevno izvješće. br. br. Komletince. 11. 1991. Br. 1991. HV. 11. br HV: Zap. 1308 SVA MORH-109.1991. a ostala je jedna. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . Str. Dnevno izvješće. 3. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. Zapovjed. prostor između s. 11. br. Borbena zapovjed Op. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. a posade poslane na odmor". Ivankova.. 525-124-160 od 7. Istovremeno borbeni dokumenti 109. Br. br. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. 525-122-147/91 od 7. 13. te dva tenka u području Marinaca. Cerić i Vinkovaca).11. Vinkovaca.. 11. Str. Str. br. brigade. Izvješće. brigade ZNG-a. br. pov. br HV Pov. br.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. 11. HV Br. bataljuna 3. Dva su člana posade poginula. ZNG: Zap. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. br. Pov. 525-122-147/91 od 7. a 11 je gardista ranjeno. 1991. pov.. Str..

Izvješće. 525-122-165/91 od 8. Dnevno izvješće. 1991. bataljuna 3. "Je li 13 srećan broj". Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. U Vukovaru se stanje 9.. Str. brigade ZNG-a.. 1991. br. Str. 525-122-173 od 9. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. br. 1991. 11. br. Str. bataljuna 3. RUNTIĆ. br. U pričuvi je bila četa 5. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. 1991. 1991. . U Narodno] armiji od 16. Str. Dnevno Izvješće. Dnevno izvješće. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. 525-122-173 od 9. br. 525-122-173 od 9. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. 1991.. a 106. 11. br. brigade HV. Str. U. Vinkovci. U. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. br. pov. 11. Dnevno izvješće. i 10. studenoga. 1991. studenog pogoršalo. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 11. 11. Pov.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. br. 5. 525-122-165/91 od 8. Str. brigade ZNG-a. razaranja i povremenih gubitaka . br. pov.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. a četi 106.1328 U jutro 10. M. 525-122-173 od 9. Četa 106. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. 11. Dnevno izvješće. br. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo.1991. pov.. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. i 08. bataljuna 109. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. i 7. 20 ranjenih. Županja od 9. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. br. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. brigade HV nigdje se ne spominje. Izvješće po pripremnom naređenju Op.1323 U izvješću Operativne grupe od 10.1319 Napad je počeo 9. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. Dnevno izvješće. osim u dnevnom izvješću. 11. 1991. 3. studenog 1991. Borbena zapovjed Op. 1991. br. 1991. 525-122-1046/91 od 10. 5. za to su bile potrebne jače snaga.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljona. Postrojba je imala šest mrtvih. 11. Županja 8. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 238. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. Str... 1.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio.. 6. 11. A MIRKOVIĆ-NAD. 525-122 /91 od 10. Bitka za Vukovar. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str.Bitka za Vukovar Vinkovci. brigada HV ne spominje se. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. 11. 525-122-162/91 od 8. Osim nje. pov. MARKOVIĆ. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. 525-122-1046/91 od 10. 11. Str. Dnevno Izvješće. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. I. br. Županja od 9. brigade ZNG-a. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. pov. Vinkovci. 1991. Borbena zapovjed Op. pov.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Izvješće. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. brigade HV iz Ivankova. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. Županja od 10. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. 1991. brigade HV nema ni spomena.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . DEDAKOVIĆ-JASTREB. usprkos svih poteškoća. pov. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.. bataljuna 106. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. studenoga. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. D. Vinkovci. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija 16. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar.

Budite makar toliko Page 163 . a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. 1991. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. pov. 11. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. Do sada je stiglo 490 boraca. 1991. 525-123-153 od 10.. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno.Vinkovci. D. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. 1326 jvrrjp rjj. 525-122-1046/91 od 10. To je za mene apsolutno marginalno. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. hrabro i pošteno raditi. 11. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Bitka za Vukovar. RUNTIĆ. Na tome ćemo uporno.. 525-122-1046/91 od 10.. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. pov. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. 525-123-154/91 od 10. br. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Izvješće. Str. Dnevno izvješće. a to su konkretno krizni štabovi. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. dopuna naše depeše. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. pov. te jedna četa iz 106. br.. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Izvješće. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. Depeša br.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. Navečer 10. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). s njim i RH. Str. br. 240. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . Depeša br. pov. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. 511-15-10/3-4329/91 od 10. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". Dnevno izvješće. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. 511-15-10/3-4327/91 od 9. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. ministrima obrane i unutarnjih poslova. 525-123-154/91 od 10. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. br. bez obzira na ljudske žrtve. Izvješće.. Str. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Vinkovci. Vinkovci. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. vjerujem i Istrajatl. Županja. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. studenoga. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. 11. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni.otŽ: PU Vukovar. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. dopuna naše depeše. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. br.. pov. 1991. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. 11. 11. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". 11. A MIRKOVIĆ-NAĐ. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". 1991.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". 11. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 1991. Str. 1991. Str. 1991.

Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. studenoga u 13. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. 11. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. Telefaks s nadnevkom 10. od 9. Vjesnik. studenoga.48. Izvješće. 11. brigadu ZNG-a. u 18. 8. Prijepis telefaksa primljenog 10.Vukovar . U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci. Znatna kolićina stigla je i 9.1991..1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. Sabor. vod haubica 155 mm. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". Vjesnik 6. 6.05. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. Saboru RH. A tada. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara.Marinci . 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. Vinkovci. tajnica u štabu Dedakovića.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. 2946 . 1991. 1. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj".1991.1991. kao i nadnevak kada je pisano. 8. 11. bataljun 132.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva. 105. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. ona je. 12. studenog. 225 mina za minobacače 60-120 mm. Samo 7.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV. Najviša politička tijela Republike. 11. godine.. "Jastreb pretučen do krvi". studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. 12. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". 10.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. 81 ručni bacač raketa "Zolja". dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar .Vukovar..11. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. Optužnica. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". studenoga. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. Tri točke u originalu su izvješća.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo.45. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . "da osigura stvoreni koridor. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. a ne zamisliti. 1991. 1991. brigade HV. zapovjedniku je servirala 'informaciju'.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. poslana 9. 1991.Bogdanovci . i 1. u 19. prema njezinim pouzdanim izvorima. nego da. što se vidi iz zaglavlja. 1991. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. Page 164 .Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". "Ljiljana Toth. 11. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. 133S Jamin KRPAN.". Slobodni tjednik 4.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara.1 8. brigadu HV. 30. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. 1991. a drugo govore. 12. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. bataljun 122. 226 "U večernjim satima 12. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. kaže se u izvješću.

U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. Ur. 5120-25-91-6 od 9. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. 5120-01/22-91-1 od 1. 525-122-36 od 11. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane.Gaboš . Vinkovci i Varaždin. brigade ZNG-a.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika. Prednji kraj ima na r. br. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. brigade HV. njezin 1. Vinkovci.11. 8/91-01/336.Pačetin . a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. četa 3. i 3. br. Nuštar . 2. U drugom postroju bio je 5. Izvješće za 9. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. 11.. bataljun i mehanizirana četa 3. tako ni 9. 12. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom.. ur. 28. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. 1991. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap.1343 Kao i prethodne procjene.Bogdanovci .Marinci .1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. SVA MORH-GSHV: GSHV. U.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. Str. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". brigade ZNG-a. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. 108. studenog 1991. a na nekim mjestima i u međuprostorima. osim 105. studenoga. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. br.. studenoga. pov. Za prvi postroj određen je dio 3. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Na pravcu s. 1. KL Str.Cerić .Vukovar. 1991. 11. Op. 1991. brigade HV iz Bjelovara.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. bataljun.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. te u šumama. U bojni raspored na tom pravcu. Mikanovci.Marinci . Borbena zapovjed. što je bila zadaća 3. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. brigade HV iz Nuštra. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . KL 803-05/91-03/244. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV.1349 S obzirom na predviđenu zadaću.. Operativne grupe Vukovar. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. 4. brigade HV. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. 1991. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. velike Srbije. pov. bataljuna te tenkovska četa 109. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Page 165 .1991.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. Đakovo. i nova je procjena bila manjkava. Str. Br. brigade ZNG-a. bataljuna 3. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. četa 3.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. pov. Predpočlnjavanje dijela jedinica. Županja. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. Bosut Mirkovci . studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. br od 9.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. br. 1991. 11.Ostrovo . bataljun 122. 525-130/8 od 9. u što je moguće kraćem vremenu. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. 227 Intenzivirao je izviđačko .

28-29. br. Pričuva. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. 45/3-9 od 11. 1347 R. koja je također bila obećana.Henrikovci . br. 122.Vukovar. br. "Ratnici Iz senke". 22. Petrovci. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. no iskustvo sa 104. šuma Lug.. pov. Narodna armija. studenoga. 6. Po ovlađivanju pojedinim objektima. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. Narodna armija. obećana. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. Vidoševac. br. "Između zatišja i opreza". pov.Marinci . brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ekonomijom Henrikovci. Bršadina i Pačetina. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. Str. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Bila je. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija.9. brigade HV. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. Borbena zapovjed Op. Cerić. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. 1991. HV. Drugi postroj sastavljen od 5. 1992. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. šumom Lug. 11. Marinci i s.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. Za obranu. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Henrikovci. 525-122-188 od 11. 525-130/7 od 9. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. Cerić. Cerića. studenog. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. br. 2. u s. POPOVIĆ. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. 1992.. GSHV. 11. Obavještajno Izvješće. brigada HV Inženjerijska četa 37. bataljuna 3. Inženjerijska četa 37.Marinci. 27. Narodna armija. bio načelnik štaba 152. 17. na 13. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar .30 sati 13.. koji je 1991.Bogdanovci .Bogdanovci.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. nije bila na bojišnici. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. 1. Marinci i Bogdanovci. bataljun 132. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. 16.1993. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. "Četiri meseca bez gubitaka". a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . 1.. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. Napadu snaga I ešalona. Orijentiram početak napada bio je 5. 1991. brigade. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. Pačetin. Petrovaca. Negoslavci. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109.1352 Page 166 . studenogtrebale su biti spremne za napad. na glavnom pravcu. područje Vidovca Marinaca i Lipica. studenog trebale ovladati područjem Zidina. Petrovci. s. Bršadin. Pačetin i Bršadin. Str. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. 1991. HV od 10. 11.Bogdanovci . Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. Bogdanovci". službovao kao poručnik u toj brigadi. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. 29. brigade HV. 12. Pov. bataljuna i mehanizirane čete 3. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". br. Županja bilo poznato da se 105. i 3.Vukovar i Nuštar . Vinkovci. Marinci. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". Mirkovci.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. doduše. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. bataljun 132. brigadom HV. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. Petrovačka dubrava.. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. a u toku noći 12. Mirkovci. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. 1991. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana.

br. koji je odbijen. 1991. 1991. Vinkovci. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku".1991. 11.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ..Petrovci .10.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovce i Vođince. pov. Borbena zapovjed Op. Dnevno izvješće.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. studenog. 1991. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas".11. studenoga. Snage 1. niti se domaći prvih kuća s. 525-122-199 od 12.. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. 525-122-199 od 12. 525-122-188 od 11.. Dnevno izvješće. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. Vuka . što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. Samostalna četa 109.12. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. dok na osnovnom pravcu. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. br.1356 "U večernjim satima 12. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru. br. 906-1 od 6.Marinci . Str. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. br. pov. pov. Izvješće. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju"."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić.1991. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Str. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". 1991. 1351 Isto. Napadnuto je 11.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. pov. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. r. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. brigada ZNG-a. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra.Marinci Henrikovci . 11. ali su oko 06. 1991.1991. Str. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe.. br. Jarmini i Borincima. 11. 11. Njezin 5. prvo topništvom.r. Sličan podbačaj napravila i 3. 25 od 31. 1991. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. brigade HV Op. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . Mate BAŠIĆ. 11. Str. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. br. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . a potom i pješačkim napadom.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. 6. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. 525-123-157/91 od 11. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. 230 znatno sporije.Henrikovci .1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 ... proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić .10. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. Slobodni tjednik. 11. Županja. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. br. 30. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama".Marinci. Proces priprema i prikupljanja 1. Marinci. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. Op. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci.

a ljudski gubici su. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. pov. što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. 1358 isto. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a.Vinkovaca i Županje".1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. 84-85. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. Izvukla se zbog gubitaka. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. misho je zapovjednik Operativne grupe. kao i zapovjednika OZ. Dnevno Izvješće. 135!l A TUS. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. dr. Jedna njegova bojna .boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. gdje su neophodno potrebni". Franje Tuđmana. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. Vinkovci. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. opis drugog pokušaja proboja korektniji. Str. 525-122-201/91 od 13. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. ipak ni on nije održiv. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine".1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV.11. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. No. 1991. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. 152 mm i minobacački 120 mm. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". No to nije kraj njegovih domišljanja. pokolebanu. 15. odnosno kao paralelna vojska". br. vrhovnog zapovjednika. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. brigada HV se nije pojavila.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca..Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . najkasnije do 21 sata.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. General Tus prešućuje da 105. studenoga. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. da je bila na samoj granici uporabe. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. OG i brigada Hrvatske Page 168 .1365 Dva dana kasnije.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza.

ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. bataljun 132.1371 Dugo očekivana 105. 1991. ili njegov zamjenik. 11. 525-122-222/91 od 15. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ.15.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. br. i_ X1130 četa 130. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca.. Čajkovci. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. Str. Page 169 . studenoga. 525-122-200/91 od 13. br. Str. 11. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. Zahtjev je poslan navečer u 22. Ljesk-'ov Zemljovid br. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . morale su se odbiti.1991. br. odmah poshje pristizanja".1991. Županja.Šid. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. 1991.11. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. 1991. Ur. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca.Marinci .1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . Br. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. 11. Granatiralo je Vinkovce i Županju. 11. Naredba. počinivši veliku materijalnu štetu. 1991.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14.. 12. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. pov.Vukovar. Vinkovci. 8. 8/91-01/256. pov. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. brigade ZNG. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14.Bogdanovci . 1991. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-208/91 od 14. Str. 6.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. brigada ZNG A '32 1..1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". U potpisu Je zapovjednik 1. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. 1991. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Vjesnik. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . pov. 1364 Isto. HSP Zagreb. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. 232 ti i--Markušicš. Zapovjednik brigade. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. studenoga. Vinkovci i x_ ]X]9 3. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. Naredba. 11.1367 Na pravcu Vinkovci . Vrpolje. 11.Županja. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. Budrovci i Piškorevci. odnosno prometnica prema Pačetinu. 11. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. osim navedenih. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109. brigadu HV. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca. Krizni štab od 12. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. Stari Perkovci. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. 525-122-195/91 od 14. što je najavljivalo nove napade Armije. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. 1991. 5120-01-91-1 od 14.Bitka za Vukovar vojske". Javni poziv na mobilizaciju. br. pa je njihov broj narastao na šest.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. 8 505 505. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122.

17. U. 17. 22.1991. a 1.Klisa .. 525-201/91 od 14. br. oklopna brigada.. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. U Apševce je uspjela ući. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. Razmještaj brigade. 11. 11. br. 1379 R POPOVIĆ. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.Šodolovci".Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigade. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. Županja govorile su.. Zbog toga je dana bojna priprava 106.. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. 1991. 1991. Izvješće. br. 1991. pov. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. 525-123-165 od 14. pov. Str. ih 16. pov. 1991. 1991. studenoga 252. br.11. Izvješće. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. upad u županjsku općinu dobila je 252. br. bataljuna 131. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. 1991. pov. R. Narodna armija. "Ti divni ljudi. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". "Između zatišja i opreza". 5 2 5-123-170 od 16. 12. brigadi napad na Nijemce. 1991. Izvješće. pov.1991. Narodna armija. 1. br. Zapovjed. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. Str.Osijek i pravcu Bobota .. Str. 1. 21. 04-337/91-23 od 14.. Dnevno izvješće. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". Izvješće. R. POPOVIĆ. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. u toku 15. 1992. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. br ZNG trebala u toku 15. 1991. HV Br. pov. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. 11. pov. 11. Apševce i Podgrađe. mladi ratnici". 525-122-208/91 od 14. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". br. pov. pov. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. i 122. HV. Izvješće. 109. 525-123-166 od 15. Str. Izvješće. 525-124-192/91 od 15. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. Narodna armija. 1991. br. 1992.1379 Prve dojave 131. b78 M PETROVIĆ. POPOVTC. 130. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. Page 170 . 525-123-167 od 15. 11. Dnevno izvješće. 11.1378 Ujutro 15. pov. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada.1380 Tek je poslijepodne 16. 16. 525-123-200 od 25.. pov. Izvješće. Narodna armija. 16. 1991. 1991. br. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap.. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. Str. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. biti predana 109. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone.Ćelije . 4. br.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. br. doduše netočno. Južno od njih. 11. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. 525-122-244/91 od 16.1991. 1991. Str. 11. i na ostalom području Operativne grupe. 12. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.11.Vrbik -Petrova Slatina . bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. Str. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. br. 525-123-167 od 15. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača.. 24. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim.. br. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-178/91 od 18. Vinkovci. 11.1381 Rasulo 1. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. Županja i Vukovara 17. pov... 11. Str. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-165 od 14. 11. 1991. brigade HV o napadu 252. "Između zatišja i opreza". Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja .1376 Za razliku od noći. prema procjeni oko 30 posto naselja.

brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela.. bataljuna 105. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. Izvješće. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". ojačan tenkovskom četom. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. zahtijevajući da u toku noći 15. bataljuna. Izvješće. Bataljun 105.Apševci . pov. 1991. bataljuna određen za zapovjednika pothvata.Jaz. 109. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. Prekid napada 131. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. 525-123-178/91 od 18. .Plandište. 1991. 11. a "dio ljudi se utopio u r. br. bataljuna 109.. Izvješće. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. Br.. pov. pov. br. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. 11. 1991. Izvješće. oklopna brigada JNA zaustavila se. pov. po dubini motel Spačva . Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. 11./16. HV Str. brigade HV. 11. 109. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. SVA MORH-ZOGV: Zap. Apševca. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. brigade HV tek se poslijepodne 16.Panjik (kota 80). 525-123-170 od 16. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. 1991. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. U toku toga dana 252. HV. 11. Očito je čekala ishod napada 3.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. br. brigade HV. br. a njezin je zapovjednik 2.. br. 1991. 1991. Zapovjednik 109.. 47/18-91 od 16. br. 100-3/91 od 16. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bataljuna 109. 525-124-198 od 16. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. pov.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. Županja. 11. Br. 525-123-173/91 od 16. 1991.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . br. oklopne brigade dijelovi 3.Slakovci. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. 1991. Komletinaca i Privlake. 525-123-171 od 16. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. Str. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. 04-337/91-25 od 16. 11. pov. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 11. 131.1384 Dio 105. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje.1389 Ugrožavanjem Nijemaca.1390 Bataljun. 11. 131. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. HV. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. studenoga uputi jedan bataljun 105.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta.. 04-337/91-24 od 15. brigade HV.Podgrađe". 11. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. Nakon napada 252. Županja 1 Vukovara 17. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca".. brigade HV u Nijemcima. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . pov.Jasinje . Topnička potpora napada bila je obveza 109. br. 1991. Vinkovci. HV. br. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. Vinkovci. Selo je 16. SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . Str. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. .

11. pov. 11. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. Županja i Vukovara 17. brigade HV. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ne znajući još da je 105.Bitka za Vukovar sustav obrane. Izvješće.1397 Bataljun 105. 109. Vinkovci. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi.. Borbena zapovijed Op... 11. Županja. 04-337/91-25 od 16. pov. do 24 sata 17. brigade i predloži mjere za rješavanje". 11. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. 1991. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1991. 1394 SVA MORH-108. Naseljena mjesta: Nijemce. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. Str. 1991. prema Vinkovcima ih Županji. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. pa i borbe u okruženju. Gradiški). studenoga. Str.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. 11. bataljunom. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. HV.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. 6. 525-122-233/91 od 16. 11. br. bataljuna. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991.Apševci. br. 525-124-198 od 16. 1991. pov. 525-123-169 od 15. i 2. br. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. 1991. brigade koji nije uopće stigao. 525-122-244 od 16. Županja... 1991. Pripremno naređenje Op. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". Str. br. 525-124-192/91 od 15. 1991. 1991. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. 1991. Zapovjed. 5 25-123-178/91 od 18. Izvješće. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. pov. 11. Str. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. 525-122-243/91 od 16. Str. br. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. Vinkovci.1393 Zapovjednik 108. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. br. 237 Plan s "Merčepom i tzv. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. i 16. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. i 5. Pripremno naređenje Op. 2. pov. Komletince. na pravcu Lipovac . 1991. i 105. 11. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. 525-124-198 od 16.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. Str.1391 U 105. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. 525-124-191 od 15. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. pov. 525-122-231/91 od 16. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. gardista iz 3.. 3. do 13.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. brigadu HV iz Slavonskog Broda. pov. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. pov. Vukovar. planirao je 108. br. 11. bataljuna i s nepotpunim 1. br. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. Br. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. Dogovorio je spajanje 2. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba.. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. pov. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. bataljuna u novi 2. 11. Županja. br. brigade od 23. 11. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. Dnevno izvješće. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova.. br HV: Zapovjedništvo 108.. br. Str. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. Otok Privlaku. S pripadnicima Page 172 . 1991. studenoga bilo Je vrlo teško. 11. br. Predviđajući dugotrajne borbe. 11. br. 1991.

11. 1991. 5120-33-91-2 od 15. Vinkovci. odnosno oko 100 metaka. br. te da su "nesuglasice između zap. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. 525-122-223/91 od 15. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. pov. studenoga. 122. 1991. pov.11.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu. 1991. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1991. 11. 1991. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. g.. što se očito odnosilo na 109. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. Za njega je Operativna grupa 15.00 do 12. M. 11..1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. sjećanje vojnika. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. br. ŠPEGELJ. Glavni inspektor Hrvatske vojske. Županja. 525-124-200 od 16. Ur. 1991. 11. 1991. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. 11. Ur. br. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. 384-386. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124.1991. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Str.1401 Pridodane snage iz 107. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. 525-124-201 od 16.. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. pov. Dnevno izvješće.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. te "poduzeti potrebne mjere". "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. br. 11. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. studenog. 525-123-177 od 17. 525-143-172 od 16. bitke oko centra grada. br. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. U. br.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. Dnevni operativni bilten za dan 15. Str. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. studenog. 238 dužnosti". 1991. Rok za ustroj bio je 20. pov. br. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjed.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. i 105. pov. 11. br.. koju nisam pronašao. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. brigadu HV. 525-122-238 od 16. studenoga "vođene . HV". Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. Str. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. Operativno dežurstvo od 15. studenog.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". 11. 11.. studeni. od 06. Za okruženi grad više nije bilo nade. Str. Vinkovci.1403 U toku 16. Dedakovića i g.. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 5120-34/22-91-1 od 16. 1991.. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". br. 1991. 525-126/36 od 15.. 1991. Str. pov. 525-122-244 od 16. 11. Vinkovci. 1991.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16.. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru. pov. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. 11. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran.00.1991. i 132. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-124/187 od 15. pov. br. br. Vinkovci.

10. Na području Mjesne zajednice "1. ah bez pomaka na bojnoj crti. od 12. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. 27. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. da je hrana i streljivo na izmaku. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV.00 do 18. kukavice i veleizdajnici. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. 8/91-01/265. pov. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". br.. "Svanuće jutro slobode". br. Ur. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara. Depeša br. 525-124-198 od 16. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. 12. Narodna armija 19.Marinci . PANTELIĆ.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 11. br.00 sati Vukovar. 10.00. 511-15-10/3-4262/91 od 1. 1991. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. 11.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara".1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". Narodna armija 9. Zapovjed.1419 Armija je i 3. 10. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce.. listopada nastavila napade sličnog intenziteta.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . listopada. M. Str. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 525-124/202 od 16. a "agresor vraćen na početne položaje". 1991. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. 1991. g. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava.. 1418 Milorad GONČIN. 1991. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka.. Kl.. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1.. 1991. 22. 11. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. Narodna armija. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. 10. 14. 240 Gardijske motorizirane brigade. 1991. 1991. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek..Bršadin. 5120-01-91-1 od 16... Ur. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.Bitka za Vukovar Vinkovci. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 .. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. Operativno dežurstvo od 15.. "Vukovar je ostao u meni". u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske".1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Obavjest. Str. 10. 2/96-01-91-1 od 2. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. dopuna naše depeše. 1991. 11. 1991.. 'Vukovar oslobađaju hrabri".mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. Pomoć. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. 1991. 11. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . 11. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. 1991. odražava na naše borce". 1991. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 7.. br. KL 810-03/91-01/01. Dnevni operativni bilten za dan 15. pov. pričuve minimalne a što se "negativno . Napad na grad bilježen je na svim prilazima. Za teško stanje u Vukovaru.

. 525-123-16 od 3. prijete zarazne bolesti. Br. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar..10. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. koji su 1.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. a ranjeno je najmanje 16 osoba.1991. dopuna naše depeše. hstopada poginuli u Bogdanovcima.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine.1423 Noć 374. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. 2-6 od 3. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. nemamo prijevoznih sredstava. 1991. što su branitelji s uspjehom odbili. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". 10.10. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". Kao i prethodnih dana. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. da nemamo vode.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. bez vode. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. pov. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. struje. 10.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. Depeša br. 1991. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". br.. 1991. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Dnevno operativno izvješće. 511-15-10/3-4265/91 od 2. 10. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 525-123-17 od 4. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. pučanstvo je u šoku. Dnevno operativno izvješće. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. . Depeša br.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Str. Vukovar je postao sablasni grad. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. 10. 1991. pov. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara.1991. dopuna naše depeše. dopuna naše depeše. 525-123-18 od 4. 511-15-10/3-4267/91 od 3. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. br. pov. Izvješće. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. "U potpuno razrušenom gradu. 10. struje. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. Depeša br. 511-15-10/3-4267/91 od 3. koji je bio u potpunom okruženju. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. Str. Str. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". Depeša br. 511-15-10/3-4269/91 od 4.. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje.. život se odvija (. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Napad Armije nije gubio na jačini. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. da nam telefonske linije ne rade.1991.

10.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 511-15-10/3-4271/91 od 5. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. usporedbom s porukom 4. 1991. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. . Bršadina i Borova Sela. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara.1991. neznanja. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". I da će Vukovar izginuti. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. listopada. 10. 10. 10..1433 a ni 6. 1991. dopuna naše depeše. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 4.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. Operativno dežurstvo od 6. uži. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. Prijepis telefaksa primljenog 5.10. br. Page 176 . Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. MUp rh-otž: PU Vukovar. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. Trpinje. 242 tehnika koju ste nam obećah?". 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. 511-15-10/3-4270/91 od 4.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. s crte Vučedol Petrova Gora . listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. Izvješće. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. Ovo više nije ni Berlin. "Zbog lažnih obećanja.m MUP rh-otž: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.Beogradska kosa.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7.00 sati. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Ni Bejrut. 10. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. Dnevni operativni bilten. što je obrana uspjela odbiti. 1991.00 do 06. nesposobnosti. 10. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. 1991. jasno mi je da smo rat izgubili. 1993. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. i u mene. naše depeše.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. 10. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. Izvješće.1991. Depeša br. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 10. Dnevni operativni bilten za 05/06.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6.. 10. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. od 18. 10.1435 0 stanju u Vukovaru 7. listopada počeo mirno. Ali ni tada neće pasti". Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. ZNG. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. Borovo naselje. 10. 20. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. 4-5.1991. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 .1437 Tog je dana iz borbi za grad. 1991.1431 Pet dana kasnije. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. 511-15-10/3-4272/91 od 6. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 109. hstopada u 9:13. Zap. Vojska. Vukovar će izginuti!". dopuna naše depeše. 04-267/1-91 od 7. dopuni-. od čega šest pripadnika HV. Depeša br. 10. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". Depeša br. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. 1991. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. 10. Depeša br. dopuna naše depeše. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Operativno dežurstvo od 6. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje". 1991. Slobodni tjednik 10. u broju od 10.1991. 22. dopuna naše depeše.. 1991.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. Dovezena su tijela šest osoba. što će reći pohvala. 1435 Nikola OSTOJIĆ. Predsjedniku Republike Hrvatske. Depeša br.

iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". Nema više sijena (municije). 525-123/40-91 od 11. koji je potrajao cijeli dan. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. 1991. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 10. 021-03/91-05/07 od 8.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. od 08. 10. još uvijek. Bogdanovcl . dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti".1447 U 19. 1991.1441 Relativno zatišje od 8. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.10. Depeša br. zabilježeno je da se "124. Str.12.. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. pov. dopuna naše depeše. 08-2935/1-91. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje. 525-123-38 od 11. hstopada.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. s ciljem da se Vukovar obrani. CO. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. dopuna naše depeše. Depeša br. 8. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković.. 10. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . HV. do 18 sati. br. 1991. 1991. Str. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". uspiješno brani svim snagama. 1991.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. 511-15-10/3-4274/91 od 8. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. 511-15-10/3-4275/91 od 9. Depeša br. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema.. Br. br. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima.Bitka za Vukovar 1439 N. hstopada "kao nikad dosad". "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. OSTOJIĆ. Narodna armija. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. Približavaju se tenkovi. U 19 sati 11.. 19. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Izvješće. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9.1442 Armija je oko Vukovara 10. 10.. dosta nam je Page 177 . 1991.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. što je odmah demonstrirao. Njegov nastup prema Zagrebu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 10. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. Izvješće. 10. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. Kl. dopuna naše depeše. . R. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. Zaključci iVarođne novine. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. Izvješće za dan 11. br. 1991..

51. Pregled situacije. 245 bila i glavnina 2.40 sati. namjeravajući s tenkovima ući u grad. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. 10. dopuna naše depeše. koje mu to trenutno onemogućuju".1459 Nositelj napada. 10. Rušitel] ustavnog poretka 19-29.59. a ranjene su 43 osobe.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. 10. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. Dopisano ispod izvješća od 19. 1991.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana./14.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. br. 1991. Depeša br. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. Dan kasnije poginula su dva. mehanizirane brigade.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". 1991. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. HV: Zapovjedništvo 122. u 23. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. B. trudnica i novorođenčadi. Evropskoj misiji. brigade. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. 1451 SVA MORH-122.1461 Ujutro 19. 1991.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. među kojima je mile mrkšić. nM Glavni stožer HV. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20.. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. BORKOVTĆ. južnom dijelu naselja Lužac. br.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". U toku 15. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. brigade. !U" Isto. HV: Zapovjedništvo 122. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. 2121-06-91-90 od 13. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. br.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. mehaniziranog bataljuna 51. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. 511-15-10/3-4284/91 od 15. br. 1991.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. razgovor od 12. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. Vukovar je odgovorio potvrdno.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. i 17. KL 804-01/91-03/48. '» SVA MORH-122. 10.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. branitelj je zaustavio prodor. kao i da se može dati i u "novine".1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. Ur. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. brigade HV iz Đakova. Dnevni gubici 16. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu..21.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. hstopada 1991. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. 10. 5120-03-91 od 13. Nakon što ga je 13. 2121-06-91-90 od 13. U toku 16. br. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". u 19.00 sati.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 10. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske.

listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. Page 179 . hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. 10. 1460 M. 1992. 1991. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. 1991. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. I. Br. 525-123-78 od 20. hstopada. 27. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. svibanj". Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1994. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. br. Ništa lažno. Odjel Sinj. Saslušanje okrivljenog I. D. zauzeli 10 kuća. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. 10. pov. Uspjeh su ući u selo.10. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. D. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Narodna armija. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. 10.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara.10. Str. 10. 511-15-10/3-4288/91. a za 11. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. K. hstopada je za branitelje Vukovara. Izvješće. 19.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga.. 78-79.1471 Idući dan. 3-8 od 16.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove".1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. dopuna naše depeše. 20-22. 204. Imenovanje. 7. 525-123-68 od 17.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. SIS. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. "Vukovar oslobađaju hrabri".1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1.. Str. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20.1468 Do 30.08. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. 10.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. bio težak dan.. I. usprkos potpisanom primirju.45.1991. br. 23. Grad Vukovar je pun ljudi. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . 3. 1462 RH. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. svibanj". Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. od 17. mmzione otopine. 10. hstopada. KIR-36/92 od 6. 42-47. Obavijest. 1991. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. 1991. 1080-183/1-1994 od 10.1991. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a crta se obrane nije pomaknula. od 16. 511-15-10/3-4286/91. brigade. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. Depeša br.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Napadi su odbijeni.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. Lijekovi. VSA MORH: MORU. ĐUKIĆ. godine): Zap. 1991. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. a sedam ih je ranjeno. pov. 1991. Izvješće.. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani".1470 Od 26. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. na što su hrvatske snage odgovorile. MATIĆ ERED. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. Depeša br. Br. Ministarstvo zdravstva od 22.

1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10. 525-122-55/91 od 29. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.10. br. 1991. 525-123-86 od 23. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Str. 7. Depeša br. 10. br. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. Depeša br. pov. 525-122-90/91 od 2. Dnevno izvješće. Str. 1991. pov. Izvješće. Dnevno izvješće. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. br. 1991. Depeša br. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje".1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. u 18. br. kao i prethodnih dana. težišno na područje Mitnice. 1991. Str. dojmna naše depeše. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". 24. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. 511-15-10/3-4306/91 od 27. Izvješće. Str.Trpinjska cesta i Erovac. "Hladnokrvnost pre svega". 12.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Znatna pomoć. 511-15-10/3-4311/91 od 30. 525-122-22/91 od 21. DOKIĆ. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. pov. Dnevno Page 180 . br. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Str.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. 525-123-109 od 28. U. 1991. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 525-122-37/91 od 24. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10. Str. Izvješće. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1.46). Pov. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. dopuna naše depeše. listopada. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. 1991. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. Dnevno izvješće. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". "Usljed žestine napada. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. 1991. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 6. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. 511-15-10/3-4308/91 od 28. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. a ranjeno je 12 osoba. 10. 1991. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". pov. Narodna armija.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". 1991. Depeša br. S.. 2. 525-123-82 od 21. 10. Poginule su dvije osobe. Depeša br. Dnevno izvješće. Granatirano je i područje Vučedola. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 1991. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. j>ov. Vinkovci. pov. dopuna naše dejseše. mehaniziranog bataljuna 51. 1991. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4304/91 od 26. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. 11. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. dopuna naše depeše. br. 10. pov.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. br. pov. 1991. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. dopuna naše depeše. 1991. 10. 10. studenoga. 1991. 525-122-1071/91 od 31. Vinkovci i Županja. br. kao i Sajmišta. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. 10. Narodna armija. koje su uočile "velike snage . 511-15-10/3-4303/91 od 25. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. Str. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. 1991. 525-122-34/91 od 23. 1991. 10. 5. Str. pružena je 3. br. 10.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. Dnevno izvješće.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava.

studenog na strani branitelja grada. us« VSA MORH: MORH. Br. Do 18 sati 3.1991. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. to kuca srce hrabrih ljudi. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. na koje se sručila kiša topničkih projektila. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. I4!W I. Županja upućena prijepodne 6.. 1482 S. pov. 525-122-109/91 od 4. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. 8. OZ Osijek od 8. 155 mm. 8.Bitka za Vukovar izvješće. revalvirana smrt". 22. 9. u pjesmi. Rušitel] ustavnog poretka. Narodna armija. što je bila bilanca zadnja dva dana.1489 Komanda Novosadskog korpusa. 1080-183/1-1994 od 10. S obzirom 1484 "In memorlam.. 1991. SIS. "Korak do slobode". Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". 11. 1991.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 248 major Mladen Bratić. MARKOVIĆ.. dopuna naše depeše. pov. svibanj". Narodna armija 9. Str.. Str.1488 Noću 5/6. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. Izvješće. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. a ranjeno je 25 osoba. MUP-u. studenog. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". JOVANOVIĆ. Tekst izvješća kod B. Dnevno izvješće. studenoga. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. br. dopuna naše depeše. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru.11. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.11. Mjesna zajednica "1. 11. br. 11. 6. 152 mm "NORA". 1991. Dnevni operativni bilten. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. 1991. 511-15-10/3-4323/91 od 5. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vladimira Kočiša Zeca. 2. u 16 sati. 1991.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 5. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. 11. 122 "GVOZDIK". ISU 20. Službena bilješka o informativnom razgovoru. te čvrsto. mehanizirane brigade JNA na Lužac. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar.. Mladen Bratić". "DevaMrano primirje. Depeša br.11. 11. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. Vinkovci. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. 9. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. sve lovce stigne zaslužena kazna". 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . pridaje". 511-15-10/3-4325/91 od 6. Odjel Sinj. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. ako u vjetru neki zvuk Vas budi. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. "Kako je poginuo general Bratić". 1991. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. usprkos još jednom potpisanom primirju. Operativno dežurstvo od 3. tvrdi Borković. . 525-123-129 od 3. 7. toga dana ona je bila povremena. BORJSMĆ. Depeša br.. 11. 11. i 3.1991. 1991.. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. 1994. 1991. Obavijest.1991. 1991. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. 11. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. Narodna armija 9. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. Narodna armija. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale.1486 Vukovar je u 5. U. i 5.

Mitnicu. 1991. pov. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. a 28 je osoba ranjeno. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. OŠ MUP RH. prečnika blizu 300 metara". j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. Nastojale su Page 182 ..-¦.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje".1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar." j Buha". Dnevno izvješće.. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. Str. G.1492 O stanju u Vukovaru 8. 1991. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. Depeša br.11. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm".. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. 525-122-126/91 od 6. Buhe. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1.1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. 511-15-10/3-4327/91 od 9. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije.14 . Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. te će 13-15. 525-122-162/91 od 8.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. Depeša br. ' . 1991. br.Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. naime. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara.1500 TANJUG je 10. 8. Narodna armija.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.000 života pasti u ruke neprijatelju.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1991. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. Drvena pijaca i ulicom I. svibanj'. 11. svibanj".. JOVANOVIĆ. ¦ ''P'BJJJ'VH*.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. 1492 S. 11. u 10. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. 11.. Kovačića". . 9. dopuna naše depeše. pov. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje... A rf*. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1. "Korak do slobode".. 1991.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(.1495 U Vukovaru je JNA 9.' '¦ *"'* •'¦*•. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika. 11. dopuna naše depeše. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih. 11. 511-15-10/3-4326/91 od 8. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". Poginuo je jedan branitelj.. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru". mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. ali ne znači da neće. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. Str. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. zauzela je Bogdanovce. 1991. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. OZ Osijek od 8.

. koji je 13. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju.. 11. tukući ga vatrom svih vrsta. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar. 11. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". Osobno je dao tri prijedloga. mehanizirane brigade. Dnevno izvješće. 511-15-10/3-4329/91 od 10. POPOVIĆ. 1991. pov. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. dopuna naše depeše.. pov. br.. 1991.. br. 525-123-154/91 od 10. a napose vatrom iz zraka.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. Narodna armija 16. 1991. 511-15-10/3-4330/91 od 11. dopuna naše depeše. br.. 11. 1991. 1502 M. Str. 1991.. 525-123-153 od 10. Dnevno izvješće. u idućih 10 sati. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 1991. pov. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". Iako to nije jasno rečeno.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . Str. 1991. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11.. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. R. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. 11.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. 14. mehaniziranim bataljunom 36.. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. Generalu zbora Antunu Tusu. Depeša br.Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. 11. "Obruć sveden na prsten". nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. napisano je u izvješću. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . novembra. 1991.. 525-122-1046/91 od 10. 11. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Generalu zbora Antunu Tusu. PANTELIĆ. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. Vinkovaca Đakova. Depeša br. Str. 11. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji. 525-122-173 od 9. br. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. 11. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Slavonskog Broda. Našica i Valpova. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. Str. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba.. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1512 Kasno navečer 14.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka. 11. studenoga završio je debaklom.Vukovar 13. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti.. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara".. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. 1991.

gdje se nalazi bolnica. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (.-1992. 25. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 12.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. D. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". Teks dopisa kod F. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. S prvim minutama 17. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.11. 259-260. 11. 1510 B. 16. 525-122-245 od 17. 1991. 272. Gospodinu Vrbancu. u kojem je obrana bila na kraju snaga. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar.. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. 11.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16.m Risto KOSTEV. 4. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. 1992. Operativni štab ministarstva od 14. 1512 Milidar BAKARIĆ.. 1991. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. 1991. br. na osnovi čega je zaključeno da 16. Narodna armija. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. pov. studenoga. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. Dnevno izvješće. br. 37. 4. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. 2196-01-091-1 od 12. 11. po gosp.. Način izlaska ljudi iz Vukovara. studenoga prestala s vatrom. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice.". 16.pokolj. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . u 00. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. Str.. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. Narodna armija. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml. KL 814-01/91-01/01. 26. 1992. a to je" da "vlada RH. Operativno dežurstvo od 15.1517 U zoru 17.. "Jedinica bez izdajica". Ml. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. Bez odlaganja i svim snagama. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. J. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage".. Ona se prijepodne sastala na sjednici. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Vojska. GREGURIĆ. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ. GREGUPJĆ. Vinkovci. 6. jer rade na jedini mogući način. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. tromblona i protivoklopnih sredstava.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. bez panike. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. Bez bombi. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. Granata za MB i topove nemamo već dugo. u ime 15. Dnevni operativni bilten.-1992.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. "Ko je 'pucao' u tenkiste". na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. Page 184 . "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra. Narodna armija. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima.) snaga na tom dijelu. br. 1991.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. pov. Ur. 1991. 7. "I na silosu jugoslovenska zastava". hitno se traži. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP.. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. 11. 1991.. u prvim satima 17. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. 525-122-208/91 od 14. težišno na Vukovaru. Tekst brzojavke u F. J (Mladi Jastreb). .30. 11. 11. 1991.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Str.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. Dnevnik događaja. Vukovar od 17. kao i predstavnike Evropske misije". 19.

br. general-potpukovnika Andrije Rašete. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". 1991. GREGURIĆ. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. 11.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. 105. GREGURIĆ. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen. studenog 1991. Vukovar . Tekst pisma kod F. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. GREGURIĆ. br. pov. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. 280-281. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. 1519 Zapisnik sa 53. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava. nego kao dio njega. 1991. U tom cilju predlažemo da se povređeni. 11. odgovor je opunomoćenika Armije. 50302-91-2 od 17. Tekst pisma kod F.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. 1991. On je odmah nakon Page 185 . Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991.. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. oboleli i ostali dio stanovništva. 525-122-245 od 17. KL 800-01/91-04/27. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. Poruka je bila dovoljno jasna. 282.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. Str. 272-280. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". 525-123-177 od 17. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. 1520 F. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991.1991. Vukovar . SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. kao i u drugim mjestima. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu.. Vladi Republike Hrvatske. 11. GREGURIĆ. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad.-1992.-1992. Izvješće.11. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. br. Ur. 280. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života.-1992. Vukovar Šid. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. 1991. što se pokušavalo zaustaviti.1523 1521 ISTI. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta. održane 17.Osijek.Vinkovci. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . 11. 272. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". pov. kojeg se nije moglo naći. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.-1992. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske.... član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". 255 'Vukovar nije osvojen grad. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida".. Str..1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Tekst brzojavke u F. brigada HV.

pov. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti.. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. u 14. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. 5120-01/22-91-1 od 17. 11. 5120-21-91-1 od 18.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. Kl. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. Ur. 1991. br. br. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. pov. a još manje "tzv. br. studenoga. KL 803-05/91-03/290. Ona je 17. 1991. Dnevno Izvješće. 5120-26-91-1. 11. 1991. 525-122-247/91 od 17. Vinkovci. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. 11. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. Ur. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. br. 1991. 1991. 11. br. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar.1534 Operativna je grupa 17. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. 11. pov. 11. Str. pov. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. KL 8/91-01/272. 525-123-177 od 17.. 8/91-01/269. br. Kl. koje je stiglo 19. Županja od 14..46. Str. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta. radi remonta". 525-122-254/91 od 18. KL 8/91-01/91-268. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. Izvješće o stanju municije.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. a za što nisam pronašao potvrdu. Ur. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. 5120-25-91-1 od 15. iako se nije znalo tko ih vodi. Predaja nije dolazila u obzir. a do 16 sati 19.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. 5120-25/22-91-1 od 17. Ur.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. 11. studenoga. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. 5120-01/22-91-1 od 17. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. nije poštivala. Str.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . Vinkovci. Ur. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. 1991. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991.. 11. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. studenog 1991. Vinkovci. Ur. donekle su opravdavale takve pokušaje. br. br. brigade HV iz Zagreba u toku dana.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. br. KL 803-05/91-03/303 Str. ni JNA.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. 525-122-246/91 od 17. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. nije koristilo jer je bilo za top. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno... br. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. gdje ga je namjeravala prihvatiti. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. 11. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. 803-05/91-03/283. Pov. 1991. Vinkovci. Zapovijed. s minimalno 150 projektila.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe.

1547 Tjedan dana kasnije. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. a 20.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. kapetan Borković. Izvješće. Ur. Kl. pov. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb.1540 U toku noći 17/18. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 11. zapovjednika 1. pov. pov. br./18. 11. ispoljavajući hrabrost"1549.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. U dijelu Borova Naselja. Iz 51. Ur. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. br. br. 5120-25/22-91-1 od 17. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. upornost. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. studenoga u Beogradu general Kadijević. pov.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. 1991. Izvješće. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. Županja. vojne oblasti. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. i 20. 525-123-184 od 19. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. potvrđujući humanost. 1991. Str. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. koji im je osobno "čestitao (. studenoga. 1991. Županja i Vukovara 17. Vinkovci. Vinkovci. dogovorena je u Dalju 19. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. 1991. 11. Vinkovci. 525-122-257/91 od 19. 11. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. br. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. 11. osvajali su kuću po kuću. br. br. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV.. 5120-25/22-91-1 od 17. br. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Predaja 2000 ljudi. br. 11..1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva".. SVAMORH-GSHV: GSHV. 1991. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara".. 1991. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale.. 525-122-249/91 od 17. 803-05/91-03/302. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. 11.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991... 5120-03-91-121 od 17. vojnika i dobrovoljaca. 1991.Bitka za Vukovar 17. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. Ur. 1991. Pov. br. KL 804-01/91-03/151. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. 11. 1991. Pov. te da 'Vukovar nije osvojen grad. Županja podržao. No i 19. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. 525-123-178/91 od 18. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. od kojih je oko 400 bilo naoružanih. a ranjena četiri pripadnika. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". 11. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . studenoga poginula su dva pripadnika.) na izvojevanoj pobedi". Str. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenog.. 525-123-177 od 17.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. kao i tijekom dana. br. 525-123-177 od 17. 11. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. lovački avijacijski puk 1. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima.

11.1991. Dnevno izvješće. 1991. GREGURIĆ. U.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. br. 24-25. PANTELIĆ.1991.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. 1553 D. Pov. Narodna armija. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 20. br.. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. pov.. Vinkovci. 292. Str. 1991. "Udahnuti život gradu". 15. pov.-1992. pov. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Narodna armija. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5. 1991. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. 525-122-254/91 od 18. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". 22.11. Izvješće.1991. 525-122-186/91 od 20. MARJANOVIĆ. 23. Narodna armija. 1991. Narodna armija. 4. 1991. "Vukovar je ostao u meni". 23-24. 1552 S. 8. Naredba br. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. 12. Narodna armija. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1551 Ivan MATOVIĆ.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma".. 12. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 1991. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. Ur. 1991. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. br. 11.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. "Nekima. br.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. 11. motorizirana brigada iz Kragujevca. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. 259 Page 188 . 20. pov. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. 1549 "Oslobođen Vukovar". 1553 Milorad GONČLN.. O situaciji u Borovom naselju. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. 1991. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 3. 28.Marinci . M. 11. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije".. 11.. 258 neofašizma i ustaške ideologije. 11. 525-122-259/91 od 19. 1991. 20.. ni danas. studenoga. "Ko to ne zna ratne ciljeve". Narodna armija. a očekuje ih se još oko 5000. Županja. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. 1991. 5. 525-122-259/91 od 19. Dnevno izvješće. 1549 VSA MORH: SSNO. 1547 M. "Pokloni za prijetelje". 11.. Pov. 1991. Kabinet Saveznog sekretara Br. 1023-2 od 21. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Dnevno Izvješće. 30. 525-122-295/91 od 23. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. 11. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. RISTIĆ. a koji se sada ispituju". DUiaĆ.. 1991. 525-122-256/91 od 19. 5120-03-91-1 od 18. 1991.1991. 11. 1991. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. 11. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom.Vukovar. 11. kada je Vukovar oslobođen. BW F. 6. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. 28. 1555 R.1557 Očekivani konvoj nije prošao. 1991.. Str. 21. 804-01/91-03/159. Str. 1515 M. 11.1552 Zauzimanjem Vukovara. 55-56. Narodna armija. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . Narodna armija 23. 2. 7. Narodna armija... SPASOJEVTC.. 27. O stanju u Vukovaru. Od 8 sati 20. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. Izbora nije bilo". Kl. 6. 11.1558 Napokon je 22. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". br. Narodna armija. br. 68-69.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 12.

525-123-175 od 17. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 1991. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. br. u području Otoka. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. Br. Pov. bataljuna 109. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. HV. 11. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. Narodna armija. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. br.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. 24. bataljuna 105. "Na izazove je uzvraćeno". brigada prema Jameni i Strošincima. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 109. Prvoj. 525-123-175 od 17. brigade HV. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 109. pov. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. 1991.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. br. bataljun 105.1567 Od pokušaja se odustalo. bataljuna 109. Zbog toga je ujutro 17. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. Postrojba je do 24. Zapovjed. 11.. br. br HV: Zap. Narodna armija 4. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. navodno na Merčepovo inzistiranje. br. U. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice.. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". pov. pov. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. Ur. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. 11. br HV. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. 5120-01-91-1 od 17. POPOVIĆ. 11.1561 U toku 17.. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. PETROVIĆ. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog 3. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. M. 109. Str. 1991. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac.. Vinkovci Županja pojačana je 17. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. KL 8/91-01/267. Podgrađe i Nijemci. a 131. 11. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. 1991. Vinkovci.. a 131. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. R. upitno legitimne. br.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 23.. Apševci. u području Vrbanje. brigade HV.1991. 04-337/91-26 od 17. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". 11. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. Zapovjed. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje.12. 556-1 od 17. 11.. br. i 109.1570 Page 189 . Izvješće. Izvješće. pov. 525-122-37/91 od 17. a napose na pravcu Podravske magistrale. 1991. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. 1991. Po dubini iza njih. Pojas obrane 2. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. Za dovođenje u red sustava date su. Izvješće. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. Str. 525-122-250/91 od 18. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". 16. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. 1564 SVA MORH-109. a 2. 109.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. 1991. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18.

1991. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. 525-123-178/91 od 18. br.11. studeni 1991. Borbena zapovjeđ Op. 11. 11. brigade ZNG-a. 1991. 525-122-38/91 od 18. Str. Donjeg Novog Sela.1991. spremnost za žrtvovanje.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. br. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. 29. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.: ZOZ Osijek Str.Privlaka. pov. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. Odjel za operativne poslove od 18. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. Županja i Vukovara 17. br. Izvješće Glavnog inspektora HV. 1991. njihova odlučnost. 91-3440 od 19. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja.. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. 1991. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. M. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. Vinkovci. Tekst izvješća kod M.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 525-123-180/91 od 18. trpljenje 1 strpljenje.1991. pov. studenoga.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. a ne Vinkovci . bataljun 109. 1991. Str. br. 319. Dopuna izvješća broj 3. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. 261 tenka 105. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a potom spajanje sa snagama 12. br. 11.Vukovar. 1991. 11. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Županja. Od obećanog bataljuna 105. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. 11. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen." SVA MORH-GS HV. 1991. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. Zapovjedništvo Page 190 . Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. pov. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. br. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105.Županja. brigade HV. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". brigade HV. 11. Borbena zapovjeđ Op. pov. pov. U. Dnevno Izvješće. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. pov. jer cijela još nije stigla . br. 11. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. 525-122-254/91 od 18. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18.. Podgrađa. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . 29. Dnevni operativni bilten. 525-123-178/91 od 18. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. oslabljenu 105. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. Sjećanje vojnika 387. 525-122-38/91 od 18. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. ŠPEGELJ. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. ŠPEGELJ. 11. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". 1 to za pravac Vinkovci . ali sa slabom motivacijom. Sjećanje vojnika. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. Ur. Vinkovci.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. 1991. br.. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11.

Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. studenoga do 3 sata. kanale. Obavještajni izvještaj. br. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. Nijemce i Podgrađe. 1991. pov./19. za potrebe branilaca Vukovara". 109. 11. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. U. HV iz Bjelovara. Dnevno izvješće. br. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. Veći dio vojaka . br HV. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". br.. bataljun 109. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. Pov. 525-122-254/91 od 18.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. 11. 11.. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. navodno. uz oslonac na naseljena mjesta. Str. br. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. 525-123-183 od 19. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci.. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. br. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. šume i usjeke. Br. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago.Mirkovci. 1991. koji je Imao 80 boraca. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. studenog. Str.. pov. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. Str. Vinkovci Županja. Tomici. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. br. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS).1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . pov. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. 525-123-178/91 od 18.1578 Bio je to samo jedan. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1991. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 11. 1991. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. brigade i 2. 109-568-004-1/91 od 18. br HV: Zap. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. 11. 1991..1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. SVA MORH-GSHV: Procjena. Županja 1 Vukovara 17. tako da su se pripadnici HV. br. 525-122-250/91 od 18. Dopuna Borbene zapovijedi Op.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima.. Izvješće.Otok Privlaka. 525-122-250/91 od 18. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. Pov. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. br. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . 6. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. 1991. pov. 11. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. 1991. 1991. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. br. 525-122-258/91 od 19.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. Dio tenkovske čete 105. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar.

1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. Dnevno izvješće. 109-568-029-1/91 od 22. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 11. 1991.. 525-122-265/91 od 20.. 1991. O situaciji u Borovom naselju. 11. 1991. Otoku... 1. Županja iz 23. brigada HV ojačana 2. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. br. Nuštru. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. Vinkovci. SVA MORH-109. 11. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. 8/91-01/291. Ur. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid . bataljuna. brigade HV u šumi Dobrnja. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. Jarmini. pov. br HV: Zap. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. pov. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . Jarmina i Rokovci branila je 109. 11. bez sela Gradište i Apševci. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. ožujka 1991. 1991. 525-122-276/91 od 21. bataljunom i mehaniziranom četom 3. Izvješće. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. pov. Kl. To se željelo postići povratkom Lipovca. 5120-01/22-91-1 od 22.. pov. br. Izvješće. Br. brigada HV. pov. pov. br.Strošinci. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109-568-013-1/91 od 20. 11. brigade ZNG-a. Borbeno naređenje Op. 11./21. 1991. brigade HV. br.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . br. branila je 131. ojačana s 3. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105.Nuštar . 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Zidine (kota 101). pov.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. br. 525-123-191/91 od 22. Napad je odbijen bez gubitaka. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. bataljuna i mehanizirane čete.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar.. pa je Zapovjedništvu 109. PrivlaM i Komletincima. 1991.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci .1590 Operativna grupa Vukovar. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Dnevno izvješće. br.Jamena.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. bataljunom 109. br. brigada HV bez 2. 525-122-270/91 od 20. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. Ivankovu. 11.. Str. 1991. Obavještajni Izvještaj. Pojas Brčko . brigade HV. br HV. 525-122-260/91 od 20.Stari Jankovci. brigade ZNG-a. br. br. Vinkovci. 1991.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 1991. HV Br. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. u Vinkovcima je živjelo 35. br. brigada ZNG-a bez 3. 525-122-273/91 od 21. br. 11. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. Page 192 . 1991. 11.000 stanovnika. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. 196-197.1587 Noć 20.Đakovo kao pomoćnom pravcu. 11. pov.1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. 525-122-264/91 od 20. 1587 SVA MORH-109. 1991. 1991. 11. HV: Zap. Str. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga.Otok . Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. pov. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . 109. 1991. U drugom postroju bila je 3. 525-122-270/91 od 20. Pov.347 osoba svih nacionalnosti. sjeveroistočno od sela Strošinci. 11. Str. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. 525-124-218/91 od 20. Str. 525-122-295/91 od 23.. 109. Str. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 109. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci .

pov. 525-122-288/91 od 22. r 525-124-227 od 23. i 124. Čepinu. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. br. Pov. studenog nisu se ispmiile. 1991. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 7. 7. 1991. br. 1991. brigade i protuoklopnom skupinom 101.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. br.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. pov. br. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. 525-122-289/91 od 22. SVAMORH-ZOGV: Zap. 1991.Lastovo. Pov. 11. brigade HV. brigade HV. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. Str.. U sastav Sektora određene su 131. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. Izvješće. Pov. Privlaka . 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. 525-122-287/91 od 22.11.. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. bataljuna 109.. studenoga. studenoga.11. br. br. studenog kao Page 193 . Zap. U ime njezina Zapovjedništva. i 3.. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. studenog sve snage na području Vinkovci . Ujutro 21. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. br.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. 11.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. 105. 1991. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. pov. 525-124-227 od 23. br. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac .1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. Županja. S-.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. Str. br. 5 25-122-767/91 od 21. 250 ljudi. br HV. i 106.1991. brigada HV. 1991. 122. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način.. 11. 139.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22..1596 Postrojba HOS-a. 525-123-189 od 22. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". 11. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-283/91 od 22. Borbena zapovjed Op. brigada ZNG-a i dijelovi 105.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . br. kroz noć. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 131. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>.11. Zapovjed. 525-122-286/91 od 22. 109. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. 525-122-43 od 21. 525-122-767/91 od 21. Vinkovci.1593 U noći 21. brigadi HV. U sastav skupine ušle su: 109. 11. pov./22. Jarrmne i Borinaca.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2.1991. pov. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. Zapovjed. pov./21. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. Razbila je glavninu 130. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. Str. bataljuna 105. br. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 108.Ostrovo. . a privremeno 3.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije". Laslovu. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. pov. 1991. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. Str. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom.Bitka za Vukovar 151. br. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu.1595 Snage 105. 11. br. 11. 525-122-282/91 od 22. brigada HV. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 109. Str. 11. OG "Spačva". Ernestinovu.

Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. br. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Na pravac Briješće . 1991. brigade HV. 1991. 32. 11. 11. Borbena zapovijed Op. 1991. Borbena zapovijed Op. br.. br. 1991. bilo je okruženo Laslovo. brigdiir HV. i: 1991.Vladislavci. Ernestinovo. br. pov. pov. težišno s bataljunom 3.. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe.. Stari Orlovnjak Stari Seleš. pov.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . Borbeni moral 130. 11. br. brigadu HV 23. brigade HV iz Đaku-. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 11. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. br. Izvješće. 525-123-192 od 23.Jurjevac Punitovački.-122-41 od 21. pov. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. brigade da pojača obranu Laslova.1610 Noć 23/24..1603 Hrvatske snage 21.Briješće . 1991. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. 1991. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Hrvatske snage natjerane su na obranu. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . brigade ZNG-a prema Ernestinovu. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . Armija je poboljšala operativni postav.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik.Ernestinovo . 1991.1609 No. a jutro 23. Izvješće. 11. Str. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne.. Ivanovcu i Hrastinu. 525-122-45/91 od 21. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. 11. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana.. pov. 525-123-191/91 od 22.Nova Tenja. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak .. pov.Bobotski kanal (tt 86. Page 194 . brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. 19c: Borbena zapovijed Op. pov. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. br. brigade ZNG-a. Izvješće. 34. Str.. 11. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. bataljun 130. samostalni bataljun 106. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 1991.. Blokiranje Ada.Rudine . 11. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. Izvješće. 525-123-186/91 od 20. djelatna četa 132. 525-123-189 od 22. studen. 525-123-187 od 21. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. . 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Bricin Bunar .4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101.Široko Polje Tenjsta Antunovac . 33.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. 525-123-188/81 od 21. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. pov.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. 1991. 525-123-185 od 20. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. Predviđeni plan ispunila je samo 101. br. 11. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen"..1607 Pomak nije učinjen. 11. Izvješće.Novi Seleš . pov. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Bih su to 2. Izvješće. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. brigade HV iz Orahovice. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. br. 525-124-224 od 21. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.Korođ Grad .1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. Izvješće. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. 525-122-44 od 21. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela.Grabik . 11.. 525-123-187 od 21. Izvješće. 5. brigade HV. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . 1991. 266 dočekano je bez djelatne čete 132.

Izvješće. SSNO. 1616 A MIRKOVIĆ. 1991. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. i prvim mjesecima 1991. U. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". br. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'.1622 U jesen 1991.. pov. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 5120-49-91-1 od 3.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. sada u neprirodnoj. Vukovar je Page 195 . Vlastita naklada. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. Ništa osim njega. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.6 MHz: glasom protiv topova. Naređenje. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. 91. 11. Obveza 122. Str. 525-123-193/91 od 23. Zamislite: u industrijskom gradu. ali ne i izaći ih <* pak obratno. Kabinet SSNO. Ur. 11. br. Borbena zapovijed Op. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. 1991. Ništa lažno.1991. kako ja pamtim". pov. Zagreb.6 MHz: glasom protiv topova. male su bebe toliko bile bez mlijeka. pucnji odjednom začujete cvrčka. od jednih radiovijesti do drugih. od konzerve do spavanja. 46. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. 1021-1 od 18. 67. lb je danima funkcioniralo". grobnoj tišini čujete samo cvrčka . 91. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. 1612 VSA MORH: Komanda 5. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja.to naprosto ubija. 1018 A MIRKOVIĆ. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. nedostaju pisani izvori. Bilo je tragikomično.. 268 dana nisu Imali kruha. Ne može da ne ubija". Istodobno. 1615 Predrag MATIĆ Fred. 11."1618 Na. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. Str. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 1991. 2001.1619 Petar Bošnjaković.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. 7-8. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. 1619 ISTA 142. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. u stalnom iščekivanju". 23-24. u tišini.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. u mraku.1613 U drugoj polovici 1990. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. 525-122-46 od 23. br. Sva srpska sela postavila su barikade. 267 Okruženi grad Za sliku grada. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. br. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ.1621 Zbog toga. pisala je Alenka Mirković. pov.11.. 11. pov. Str. 35. kad prestanu kanonade. 91. Br. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine.možeš ući.6 MHz: glasom protiv topova. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. 278.6 MHz: glasom protiv topova. 09/75-1111 od 18. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. Izvješće. 91. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. 1991. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. br.. bez struje. "Doista. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. 525-123-195 od 24. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja. 1991.. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". VO.

llpanj-srpanj 1994. Danas. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. naoružani narod koji brani svoj dom.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. a odbih su ih posuditi". 1991. 25. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. Uz taj. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". 1991. 16. 4. 1991. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". U jednom intervjuu iz studenog 1991. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. niti su tada prestali. a ne možemo ih dobiti ni na revers. sumnjičav preko svake mjere. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. 18. D. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. te da se to pokazalo dobrim. 1(122 M. "Nekoliko centimetara od smrti". Redovno dnevno izvješće. aktivni kapetan JNA jedan ovako. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo.. Za dom.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. najjednostavniji način organiziranja obrane. ili 19. DEDAICVIĆ^ASTREB. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 8. br. Zagreb. prilično neorganizovan čovjek.. 8. Danas. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. po mjesnim zajednicama.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. 11. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. 1623 Davor ŠPIŠIĆ. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. 1621 Isto. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada.1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. ZNG RH. tako nije bilo s Borkovićem. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. RUNTIĆ. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. 8. 14-15.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. ah ovdje su ljudi stekli dojam. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. 8/9. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. Danas. 1991. 10... Za razliku od Dedakovića. Borković je opisan kao "kapetan.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. daleko od bojišta. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. Str. 19. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. bilo je nesporazuma. studenog 1991. 7. "Narod nije genocidan".. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". "Vukovarskl Napoleon".. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. 29. Bitka za Vukovar. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. Zap. koju su zabilježili novinari Danasa. "Glasnogovornik medijske gerile". koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. 1991..1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. 10. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. Glas Slavonije. 39. 10. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. pov. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 1-1 od 31.

4. TOPIĆ. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. 16. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. 85. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. posebno je isticao tjednik Danas. Vjesnik 15. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. već je zapovijedao uz zemljopisne karte. 1632 D. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. "Što je to primirje". U gradu se Page 197 . U bataljun je uključen i 4. Većeslav KOCIJAN. Sačuvan u prijepisu.. Veliki dio starosjedilaca je otišao. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. ŠPIŠIĆ. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. 1639 Isto. 1. ne zamjeram im. DEDAKOVIĆ-JASTREB. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. MATIĆ FRED. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. No. Većeslav KOCLIAN... 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 10. Danas. 6. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. 1993. P. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". 1991. 1991. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". A MIRKOVIĆ-NAD. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". 7. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". Vjesnik. 1991. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". 1993.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. ali neflesklbilnog neprijatelja". 15. 1. Br. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. RUNTIĆ. Danas. 91. 71. 45.24. Danas. 1992. Slavonska krv. Danas. 270 i HV-a. br. 13. 204. MATIĆ FRED. D. 3."11 Od rujna takve poruke. 11. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P.6 MHz: glasom protiv topova.. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici".1638 'Vukovar brane Vukovarčani. 150-151. 10. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. Milena RADOVIĆ. 11-12. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. Ništa lažno. Novosti. 10. 9. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. 10. svibanj". 262-265. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. "Narod nije genocidan". "i3J D. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. kolovoza.10. 12. Od rujna se Vinkovcima. u 21. opis je. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. 4. Ništa lažno. a i Mile Dedakovića. 1991. "Vukovar Stari" i "Sajmište". brigade HV. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. 1. nije obilazio teren.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti.1640 'C37 Zap..1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. 1991. D.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. 3-1 od 4. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". Jelena LOVRIĆ. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. "Što je to primirje". Većeslav KOCIJAN.. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". 1930 A MIRKOVIĆ. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac".Bitka za Vukovar dolaska pomoći". 12.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. Tako smo branili Vukovar. bataljun 3. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. a kasnije i Zagrebu. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. ah uglavnom dođoši. Bitka za Vukovar.iJ0 Isto. 113. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". 1. "Lužac". brigade ZNG-a. 8. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. Imenovanje. "Kako se brani Vukovar". Faksimil imenovanja kod M.. 1991. RUNTIĆ.

odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". 8. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo.. 31. tvrdnji da je Vukovar prodan.. listopada u 19. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28.07. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. aroganciju. 1991.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. ako niste u stanju udovoljiti istima. 1-24 od 23. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima.1651 Koliko službenim putovima. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. predsjedniku Republike Hrvatske od 24. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. 10. 10. Ilaču i Svmjarevce. Jednom je to bio Blago Zadro.1991. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Osijeku. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. 9. u 01. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. papir je jeftin". listopada 1991. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". 1991.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. u 1.. ukazuje na to da svi politički. nesuradnju nesposobnost i kriminal. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana.. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. Primljeno telefaksom 10. 10. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar.Vinkovci iznimno porasla.šaljite sve što imate". u stanju ste bar odgovoriti na iste.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. kapetana Borkovića. listopada u rasponu je od prijetnji. 1991. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. 9. a pred kraj opsade potpuno neumjesne.. pa da to "nisu Vinkovci. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. br. listopada 1991. 525-126-1 od 29. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". no ni to nije urodilo vidnim pomakom. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . Slobodni tjednik. Imenovanje. vinkovački tenkovski bataljun. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". hstopada 1991. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. koji je 11. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. Pov. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. ah i šire. Josip Husar) od 10. Srpska vojska napada sela Tovamik.1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. crkvenih i vojnih mstitucija. poruke su postajale oštrije.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . 1944 Dražen RAJKOVIĆ.. da se razumjemo". Vukovara i Županje.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10.20 šifrirana poruka. RCOb Zagreb. 1991. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. Glavnog stožera Hrvatske vojske. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana.19. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. 'Vukovar . 1991. streljivo za topove i minobacače. silno topništvo. Redovno dnevno Izvješće.

23. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. a još bolji dio u Vinkovcima". Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . 1991. 9. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. mogu 1651 N. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. 1991. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. Svi su iseljeni ili poklani. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. 8-9. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. hstopada. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. gospodine Predsjedniče. 10. bez oružja i opreme. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. saborski zastupnik gospodin Fres. dio na putu. lm Isto. 1655 Isto. Vinkovci i Županja. predan bez borbe. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". Dedaković Mile. 1991. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. U Borkovićevu pismu. VUKADLNOVIĆ. sa 100 % oštećenim cijevima. pali su Martnci. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. 10. dapače odbijao je daljnju suradnju. ministar u Vladi od 12. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. Glas Slavonije. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. 1991. 10. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. te su bile neupotrebljive". jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. Dražen Budiša. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. "Vukovar se pobijediti ne da". Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. na čelu sa dop.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. mi nismo skloni takovim osobinama". "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. s obzirom na značaj vukovarske fronte. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. Page 199 . dobar dio u Osijeku."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata.. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar.

. "Jedinica bez izdajica". na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. 1666 SVAMORH-122. 4. 11. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. listopada. 1991. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. 1991. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. Siavonska krv. 2-6 od 3. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. Narodna armija.24. 1991. "Preživjeli pakao".1667 Oni su si vrlo rano. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Odgovor nisam pronašao. Zapovjedništvo 122. D. D. ili 19. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. br. 26.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. ŠPIŠIĆ. Cijela Hrvatska u 1991. ali važnu selekciju.1657 Za razliku od Dedakovića. HV: Zap. 525-123-121 od 1. 16. studenog 1991.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. D. susjede i nadređene. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18.1992. ali nikad kao Borković. u 21. 26. 1660 B. Narodna armija. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. a naročito inferiornost u PZO i POB". 11.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . 229/91 od 26. TOPIĆ.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. 1662 B. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. 122. Rušitelj ustavnog poretka. a pogotovo iz Vinkovaca. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. listopada. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. Dopis. prečesto neosnovano. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. 15. 262-265. BORKOVIĆ. prljavih. ocjena iz izvješća koje je 11. 3. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. BORKOVIĆ. D.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. 10. Br.1991. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". 1992.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. već preko 122. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici".1661 Doista je samo četa 36. 26. br. 1661 M. 1663 B. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar".1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. 19. Borković i ne spominje u pismu".1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. br. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. IVrjLOVANOVIĆ. žednih. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. bila su opravdana. 19. brigade Đakovo". 10. SINANOVIĆ. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. Str. Rušitelj ustavnog poretka. zaklanih i poniženih".

studenoga Sabor Republike Hrvatske.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". trebala je utvrditi "pripremljenost. 4. odnosno 25 posto negativno. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. 11179 Roman MAJETIĆ. br. koji je u srcu Hrvatske. 1. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju.Zagreb.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. 1992. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. 1. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. Dubrovnik i Slunj. 277 vojsci. Bar na način okružnice. Komisija povjerenja. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . 8. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. a 40 posto. što nam on toliko znači". Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. 8. 2196-01-91-1 od 22. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. 1991. osobito u listopadu i studenome. 11. a na nj. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. 10. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. tko je krivac za postojeće stanje. Ur. Slobodni tjednik.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. kojim se često razmetao. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. Slobodni tjednik. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. 1991.108 Isto. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. u usporedbi s Vukovarom. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. 11-13. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. 810-03-91-01/01.1672 U relaciji Vukovar . Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. Globus. a što je dio poruka iz Vukovara i bio.11. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. Kl. a ne samo Vukovar. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. 1. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. "Ljudi ima".1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. što je redovno činila Armija. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. hstopada u Glavnom stožeru HV. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". bila je već uvelike raširena. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". 1991.

. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva. gotovo nerazumljivim. 11. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski.1676 1672 Mirko KUVAČIĆ.000 komada streljiva. Za haubicu 122 mm M-38. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm .koji je u trenutku dok ovo pišemo.. Slobodni tjednik.dnevna potreba 6500.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo./19. 1673 Vlado ŠAKIĆ. haubicu 122 mm D-30. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. "Što je načelo Vukovar". samo pitanje sati . bit će građanskog rata!". 5120-02-91-1 od 25. 11. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. Danas. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. 119-01/91-01/13.značio bi. 1991. 17. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. 7. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. a ostvarivalo Page 202 .dnevna potreba 405.dnevna potreba 180. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. 11. Zbog toga je 27. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa. Informacija o razgovoru sa građanima. vrednote. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". prečesto bez ikakvih pisanih tragova. VUKOVAR '91: značenje. čini se.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. Vojska je nastajala iz ničega. Zagreb. odnosno 2000 (za top T-12).dnevna potreba 180. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm.dnevna potreba 600. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . što je u iznosilo samo 14 posto. 6701-91-20 od 9. br. bila je ključna dilema. Metaka 7. Ur. 10. odnosno mine.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. Koliko su to bile male količine. U Zagrebu je tvrđeno da. 1991. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. 13. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. Njegov pad .1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. 1500 metaka 105 mm . a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad.. haubice kahbra 122. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. identitet. top-haubicu 152 mm. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. a u skladištima ih je bilo 400.155 i 203 mm. 1C7li Većeslav KOCIJAN. konkretno za minobacač 120 mm.. KL 021-03/91-05/07. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. 'Vukovar kao simbol". Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. br. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. koji se brani nevjerojatnim. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. Ur. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. 1991. a ostvarivalo je oko 1800 komada. S tim se herojskim gradom. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. 2000. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima. 1991. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 19. "Ako padne Vukovar. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba". Shčno je bilo i s mecima 130 mm. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . 22. odnosno 700 za top 100 mm. Vinkovci. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19.dnevna potreba 4580. 4500 mina 120 mm . listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. listopada.

570 metaka 155 mm. sedam netrzajnih topova. 5120-25/22-91-7 od 9. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm.. srpnja do 28.900 metaka 7. U.2 tone eksploziva. br. 8/91-01/167. 1991.11. 300 metaka 30-06. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". tri protuoklopna topa 100 mm. Kl. 803-05/91-03/108. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 2672 protutenkovske mine. Ur. 5120-37-91-1 od 31. 5120-01-91-1 od 29. 24.43 mm. 91 raketa "Zolja". 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.380 metaka 7. 1991.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. Ur. Ur. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. 5120-25/22-91-1 od 8.45 mm. 10. što je bilo 36 posto.62 mm. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. Upućivanje topa 130 mir. 97 strojopuški 9.62 mm. 10. 11. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. 4610 mina 82 mm. 1991. 11. 1991. pet lansera za raketu "Osa". raketa i ručnih bombi. Municija za top 130 mm. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. br. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7.1991. 11.56 mm. 73. tri strojnice 12. 1248 metaka 90 mm. Ur.62 mm s teškim zrnom.7 mm. a postizalo se 2100. Županja. 204 protugradne rakete. 2039 metaka 105 mm. Prva postrojba koja je u toku 6.243. 1020 tromblonskih trenutnih mina. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 650 metaka 6. 2400 metaka kahbra 45. 150 metaka 26 mm. br. 360 metaka 11. Vinkovci. 30 poluautomatskih pušaka. 1620 automatskih pušaka. 5120-37-91 od 19.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6.890 metaka 7.7 mm. 576 tromblonskih kumulativnih mina. 1816 mina 120 mm. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. i 7. 50 metaka 90 mm.000 metaka kalibra 5. 7713 ručnih bombi. 2530 metaka 10i ¦ mm.. ali s tendencijom opadanja. 280 mm. 427. količina municije. 803-05/91-03/163.120 metaka 7. 25. 803-05/91-03/211. 600 metaka kalibra 0. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. 132. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv.6 mm. 348 mina 60 mm.1685 Nekoliko dana kasnije.502 metka 20 mm.. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. 102 metka 100 mm.. Ur." metaka 38 spec.65 mm. KL 803-05/91-03/245. 803-05/91-04/155.62 mm za pištolj. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. 71: metaka 152 mm. Vinkovci.9 mm. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. kao i 240 metaka 155 mm.. studenoga. 1991. Kl. br. 17. 3060 protupješačkih mina.223. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. 212. Vinkovci. 308 raketa 128 mm. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. 81 ručni bacač raketa "Zolja". 5120-03-91-1 od 6. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. brigada HV iz Vinkovaca od 18. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. 1991.9 mm. br.120. 392 metka 122 mm. 10. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 2350 metaka 9 mm. Vinkovci. 3. 24 rakete "Strijela 2M".775 metaka 7. 5120-25-91 od 27. jedan Page 203 .660 metaka 5.Bitka za Vukovar se 20 posto. Ur. 6664 metaka 12. br. minobacač 120 mm. U. Pregled odobrenih i preuzeti:. 300 metaka 8x57. 17.. signalni pištolj. 972 metka 23 mm. do 9. 9900 komada sačme. 45 ručna bacača. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl.. hstopada 1991. 1991. šest minobacača 60 mm. 50 metaka 105 mm.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 10 puškostrojmca 7. Osiguranje municije za nastavak b/d. 1420 metaka 76 mm. 820 metaka 130 mm. Naređenje po artiljeriji. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. šest minobacača 82 mm. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. 7200 metaka 4. 782 mine 82 mm. 8/91-01/228. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. 3296 mina 60 mm. br. Kl. 1991. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31.10.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. Ur. 579 raketa "Osa". Županja.5 mm. 500 metaka kalibra 0.

pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 500 zaštitnih maski.7 mm.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo.11.Vukovar . 360 metaka 11.62 mm.Županja. 9122 protutenkovskih mina.Vinkovci -Županja".Županja.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art.580 metaka 7. municije ni za pola dana rata.45 mm. 1179 raketa "Osa". tri protuoklopna topa 100 mm. 7160 protupješačkih mina. 8681 ručne bombe.65 mm. Vinkovci. 34. pa i na policijsku upravu. 132. čime je znatno umanjena sposobnost art. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. 500 zaštitnih maski. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. Županja prikupljeni do 17. prema procijeni. 13.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar. 405 metaka 57 mm. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. 10 puškostrojmca 7. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4.660 metaka 5. 320 metaka 125 mm. 3.. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova. 300 metaka 30-06. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.288 metaka 12.56 mm. 438. tri strojnice 12. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl.62 mm za pištolj. 25. 214. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". 803-05/91-03/236. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci .890 metaka 7.43 mm.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm.000 metaka kalibra 5. 1560 metaka 130 mm.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone.9 mm. jedan gorski top 76 mm.900 metaka 7. 175 metaka 38 spec.502 metka 20 mm. 30 poluautomatskih pušaka. 5050 mina 82 mm. 9900 komada sačme. studenoga. 281 novcem. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". osam motornih vozila.704. 600 metaka kalibra 0. 3243 metka 105 mm. 1190 tromblonskih trenutnih mina. šest minobacača 82 mm.Vukovar .243. 650 metaka 6. 823 metaka 155 mm.000 art. pet haubica 155 mm.1991. 826 tromblonskih kumulativnih mina. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . 24 rakete "Strijela 2M".800 metaka 14.350 metaka 9 mm. sedam netrzajnih topova. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. pet haubica 155 mm.2 tone eksploziva. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. 1129 mina za ručni bacač. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. bile bi izvedene u 15 sati. minobacač 120 mm. 500 metaka kalibra 0. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. 5120-37/22-1 od 11. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro.62 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . šest minobacača 60 mm. 7200 metaka 4.5 mm. 10 kurvimetara. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 901 raketa "Zolja". Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 43 ručna bacača.6 mm. studenoga. U sadašnjoj situaciji. i drugog streljiva (oko 10. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. 10 kurvimetara. 1074 metka 152 mm. 73. 10. 3796 mina 60 mm. 10 busola. 24. 97 strojopuški 9.775 metaka 7. signalni pištolj. 972 metka 23 mm. osam motornih vozila. 480 metaka 40 (mm. 1408 metaka 90 mm. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42).5 mm. 300 metaka 8x57.920 metaka 7. 1700 automatskih pušaka.62 mm s teškim zrnom. 2400 metaka kalibra 45. 10 busola. pet lansera za raketu "Osa". 12. 3220 mina 120 mm. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate".br.7 mm.223.9 mm. 10 "Maljtka". projektila svih kalibara). 150 metaka 26 mm. 1484 metka 122 mm. 5320 metaka 30 mm. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. Ur.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sate kada je na prijedlog Vrhovnog državnog vijeća, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Repubhke Hrvatske dr. Franjo Tuđman ustanovio 18. studenoga 1991. godine Komisiju za utvrđivanje činjenica o okolnostim