Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Vinkovci. Svima njima veliko hvala. General Špegelj. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. uglavnom vojnih. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. Građa vukovarske 124. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. brigade HV. godine. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. brigade HV tek je nešto bolje. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. koji je imala JNA. i to ne samo 1991. što mi je. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. Dio tiska na temu Vukovara. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. operativne i taktičke. Šimun Penava. Štoviše. Stanje s arhivskim fondovima 3. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. već je izratit primjer intelektualne izdaje. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. brigade HV. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Županja. brigade prvog sastava ne postoji. a što je normalno. Ante Damjanović. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Orsat Miljenić. Branko Mihaljević. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. ustupio mi je Vladimir Brnardić. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. jer radilo se o njegovim predrasudama. brigade ZNG-a iz 1991. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. Fond 3. držim. Mislim da se ne može primjeniti. 0 razlozima možemo raspravljati. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. U fondovima nadređenih zapovjedništava. Županja. i ovdje je dobio doličan prostor. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. Prvo je. brigade ZNG-a i 109.. To su arhivski fondovi različite potpunosti. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Sendi Radić. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Branko Turić. ah i HV. rabili su ga i oni. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. godine. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. Page 5 . kao vojska u nastajanju. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. jesu li oni. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Vinkovci. Obični puk nazovimo ga tako.

Manju količinu dokumenata.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. izgrađuju svoju vojnu strukturu. Davora Runtića. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. mješovita artiljerijska brigada). a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. što više nije ni postojao (2. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. prikupio sam iz privatnog posjeda. dok minobacača uopće nije imala. godine. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. motorizirana brigada). Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. gardijska mehanizirana brigada i 1. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". imala 54 topa. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. kao i 2. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. odnosno njihovih preslika. a ne 72. Do rujna 1991. i danas osjetljivom problematikom. mehanizirana brigada ista je postrojba. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. mehanizirana brigada). Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. pretežito memoarskih knjiga. I danas. čega sam se ovlaš dotaknuo. gardijska mehanizirana brigada i 2. godine 158.Vukovar od 11. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. listopada 1991.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. više od desetljeća nakon bitke. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. autora Mile Dedakovića. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. pontonirskog bataljuna. Mješovita artiljerijska brigada je npr. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. Alenke Mirković-Nađ.

a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. Drugi Jastreb. ostao je dosljedniji ratnom. kad je nastala njegova knjižica.Vinkovci. Vinkovci. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. bila je to isključivo 124.. 1995. 1994. Koprivnica. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. a ako je korištena numeracija. Smrt oklopne brigade. Vukovar . uhićenik i lopov. Vukovar su branih borci iz Vukovara. Scrinia Slavonica. ISTI. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. brigada HV. godine". kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. Feletar". rujna 1996. Nastala 25.". kako bi narod rekao. Naklada Zoro. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. Od 18. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. otpadnik. godine 204. 414-435. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. Tako smo branili Vukovar. vukovarskom Jastrebu. godine. zanijekavši osobnu patnju. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. 18-19. 1991. U nekoliko mjeseci 1991. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. 2002. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996. kao i Glavnog stožera HV. 10 Dedakovića. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Zagreb. 3 Josip JURČEVIĆ. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. Vinkovci. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. 2002. vukovarskoj brigadi. dezerter. Zagreb.175-177. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. tako i sada desetak godina nakon nje. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". brigada HV nije postojala. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. Vukovarska 204. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. brigada stvarno je potaknuta tek 12. Za ratnu Hrvatsku 1991. Vukovar . 367-402. 4 Davor RUNTIĆ.. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. 162-163.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. rujna 1991. 56-60. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). 1999. 204. progon i sud. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. br. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. najvećim dijelom bez broja postrojbe. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. autori su dali sterilan prikaz bitke. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. Branko Borković. "Ponovno sam zapovjednik 204.. kakav je bio dok nije 26. Neobična naklada. Slavonski Brod. veljače 1992. Nakon 3. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. "Bitka za Vukovar 1991. Vinkovačke jeseni. 2 Davor MARIJAN. rujna 1991.. siječnja 2000.. Knjigom je Dedaković. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. kako je to napisala jedna novinarka.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. ih. 2. Nakladna kuća "Dr.

Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. 1996. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG.9 A 204. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. Naklada Jesenski i Turk. 2002. Bitka za Vukovar. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. Nacional. Potpuno je utemeljena. S druge strane. 79-86. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. kojem dužnost načelnika stožera 124. 7 Grozdana CVTIAN. vrhunskim profesionalcem.. 19. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. Beograd. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. Personalna uprava. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. br. 1999. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru.. za koji snosi ne mali dio odgovornosti. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. Stajer Graf. general Anton Tus.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. vukovarske novinarke Alenke Mirković. odgovorio na neka pitanja. održanog u rujnu 1998. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. brigadu iz 1991. Od čizama do petka. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. 11. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. 52-53. brigade HV očito nije bila dovoljna. 1997. 7. Neobična naklada. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. dobio sam čin i odličja. 2001.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. godine.. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. 2001. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. 8 Vlado VURUŠIĆ. 10. kao i o njemu. KL 8/92-01/17.. one koja je napadala Vukovar. 3. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova.. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. 44. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. 20 002. Zagreb. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". drug i starješina". i još više ih ostavio da Page 8 . 12 Rada MILČANOVIĆ. Prvo izdanje objavljeno je 1997.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara.. 4. dao uhititi". Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. sazidao sam farmu za 1000 svinja.6 MHz: glasom protiv topova. samo je jedan u nizu o njoj. 6. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti.. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu.. ne može dozvoliti. 15-17. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. doduše neosnovano. Vinkovci. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. Davor RUNTIĆ. Globus. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. 1992. I na kraju.. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. 81. Ur. važno mjesto dobio je i Vukovar.13 teško da se može što dodati. 48. Nacional. 5120-13-92-39 od 16. 12 reći za JNA kao "čovjek. Zagreb. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. Dokument Političke uprave. 1991.. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama.

u kojoj su Hrvati s 110. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . 1992. a Srba je bilo 31. U gradu je živjelo 21. 206-209. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni.445.253 stanovnika. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 1994.910 stanovnika imah su Hrvati. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. Karaman. kolovoza . 13 Petar LUKOVIĆ. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. 1940. Igor KARAMAN. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. sa 165. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. Vinkovci. s čije je druge strane Bačka Palanka. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. Županji i Vrbanji.026 stanovnika. Osijeka i Đakova. s nalazištem u području sela Page 9 .146. 14 općina. Vojna tajna. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav.425 Srba. kopnena granica općine. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina.bilo ih je 33. ah i obrnuto.. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. 318. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo".065 Hrvata i 14. imala je 98. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. 13 Bojno polje. prikaz XCVni. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. Republički zavod za statistiku. Vukovarsko je područje ravnica. prikaz XC. Osim drva.14 S općinama koje ga okružuju. 326-327. 2001. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Feral Tribune. Nakladna kuća "Dr. prikaz CH. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. Regionalna vojna geografija. Županjom i Osijekom. Zagreb.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati. kao i u ostalim spominjanim općinama. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. 196-197. u općini Vukovar. 19 Isto. 214-215..1940. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. 59. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi.934 žitelja bili najbrojniji. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. Privremeni materijal. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. " Nakon 1945. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. napose na području Vinkovaca. 1994. 316. Zagreb. Zagreb. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. 1987. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. 63-64. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu.960 stanovnika. Feletar" Koprivnica.415 stanovnika. Poverljivo. Save na jugu. u Iloku postoji most. 15 SFRJ. Zagreb. Vinkovcima. Zagreb.19 Općina Osijek. 306-307. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova".. Po popisu stanovništva iz 1931. bili su Srbi . "Zločinački Harry Potter". U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. Najniži dio općine. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. 1992. relativnu većinu s 36.26.17 Susjedna općina. 36. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 6. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42.15 Od 84.18 Županja je imala 49. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima.170 stanovnika. 10. usp. a drugi po broju bili su Srbi s 13. koja se sastoji od zapadnog Srijema..vjekovni hrvatski grad na Dunavu. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. a drugi po broju. kao što to tvrdi I.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991.813 stanovnika. a i jugoistočna. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. ali i Hrvatske. Vukovar .

U 1. 11-12. Neobična naklada. 2003. I. GŠ OS SFRJ. što prenosi Davor RUNTIĆ. I uprava D. spojena je 1. Najbrojnija postrojba u korpusu. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. VINC.Beograd. Beograd. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. što znači dobro poznat teritorij. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. 24 SVA MORH. vojne oblasti: SSNO.T. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. bio u području nadležnosti 7.. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca.Beograd. kao i ostale istočnohrvatske općine. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. 146-147. 338-339. Interno. Na najvažniju željezničku prometnicu. GŠ JNA. 1980. 21 SVA MORH.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. 2. g. mješoviti artiljerijski puk i 17. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima.. 12. Poiemos. Somboru.26 Slavonija. 15. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. Zagreb . Vukovar . 1999. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. Vinkovci. 1980. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju.posljednji ustroj JNA'. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. 1991. odnosno vojišta. kao dio nove 12. do kraja 1988. br. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. vojnu oblast. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb .Bitka za Vukovar Deletovci. 3.) korpusa. "JEDINSTVO' . 532-1 od 14.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. prikaz LXH. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. Južno od Save u Derventi bile su 327. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji.. a 670. armija.. knjiga 1. 5-3 od 9. 12. napose prema varijanti "Sutjeska-2".: SSNO. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike.1989. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. 3. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu.24 20 Isto.. i 9.Vinkovci. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. godine.21 U vinkovačku vojarnu. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. 1989. motorizirana brigada. motorizirana brigada. 23 Koncepcija. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. Page 10 . fond Komande V armije JNA DT br. U Brčkom je bila 395. uprava SP. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine.23 Preustrojem JNA iz 1988. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. 854-25 od 29. Vojna tajna. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. do tada intendantske službe. Korpusu je pored 11.. a u korpusnom središtu Tuzli 92. granični bataljun u Belom Manastiru. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. armija..27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. koje se počelo iskorištavati 1984. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. vojne oblasti iz Beograda. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. i 7. fond Komande 5. koji su zamijenili dotadašnje divizije. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. motorizirane divizije smješten je 12. motorizirana i 454. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. Zagreb. i 38. br. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. a u 5.

DT br. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. 3. 1988. i pozadinsko obezbeđenje". 27 SVA MORH. 1991. SP.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". deset vojnika. a od 1990. 17-3 od 15. baterija. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. uprava. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. I uprava. U odnosu na brigadu. četa.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. prvenstveno brigadu i bataljun. K-da 5.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije.. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. nedugo nakon svršenog rata. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. Ostale snage 25 SVA MORH. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . Komanda 5. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. GŠ OS SFRJ. 11. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. riječ je o pojmu. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. No. br. 532-1 od 14. Policijska uprava Virovitičko-podravska. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. Krajem 1980-ih. VO: SSNO. vezu. 2-2 od 23. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". jedinica za podršku. GŠ OS SFRJ. godine. VO: SSNO. pješački. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. piše Anić. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. DT Br. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. Dopuna Naređenja SSNO. 20 Vlada Republike Hrvatske.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. JNA a od 1968. DT br. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. 1989. GŠ OS SFRJ.. 11. u Subotici i 453. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. B klasifikaciju imala je 158. inženjerijski i slično. U građanstvu. U Vojvodini. Odjel kriminalističke policije. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. K-đa 5. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. u Sremskoj Mitrovici.. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. Br. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. granični bataljun. 16 bile su R klasifikacije. 1989. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. 1487-42 od 13. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. 10. komandovanje. Koncem 1989. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. koji je koliko poznat i jasan. a vod se sastoji obično od tri desetine. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. a ne samo s pješaštvom i topništvom. 2. Službena zabilješka. I.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun.. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. odnosno divizijun. SVA MORH. 1988. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. DT Br.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. 12. 4. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. bataljona ili diviziona". armije. 374-184/87 od 10. vod i desetina. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju.: SSNO.1989.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji".

Rječnik hrvatskog jezika 79. Beograd. 11-1 od 17. 35 ručnih bacača. 18 haubica. šest minobacača 82 mm. GŠ OS SFRJ. 96 ručnih bacača "Osa". 350 automatskih pušaka. Zagreb. I uprava. 32 Vladimir ANIĆ.. 153 strojnice. haubičkog artiljerijskog divizijuna. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. inženjerijskog bataljuna. Pregled sastava KoV-a "A'. 500 "Zolja". lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". KLAIĆ. SVA MORH . Novi Liber. 29 puškostrojnica.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. MARIJAN. Zagreb. 34 V ANIĆ. 33 strojnice. izvidničke čete.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. 50. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. 1987.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva.. 4. 24 minobacača 82 mm. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. 146-148. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu.. zapovjednog voda. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. čete vojne policije. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. Ukupno je to bilo 220 ljudi. 123 snajperske puške. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. 30 ISTI. Komanda 5. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. Sastojao se od: komande bataljuna. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. Rječnik hrvatskog jezika. VO: SSNO. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. Formacija broj 311. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. što znači približna brojna stanja. 1967.1 nekoliko puta dopunjavana. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. desetine "Strijela-2M". šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. Rječnik stranih reči.. 811.. 1487-42 od 13. Smrt oklopne brigade. bila je rezultat dugog razvoja. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka".101. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. DT br.K-da 5. DT Br. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. desetine veze. minobacačkog voda 82 mm. 195. kao prevladavajuća formacija. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". iako ne i željena. 33 B. čete veze. Motorizovana brigada "B". Prilog 2. Rječnik stranih reči 313. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. VO: SSNO. 1985. šest minobacača 120 mm. GŠ OS SFRJ. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. protuoklopne čete. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. Nakladni zavod Matice hrvatske. Rječnik stranih reči. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". netrzajnim i protuavionskim topovima). 152. tri puškostrojnice. zapovjedno-izvidničke baterije. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. 12 netrzajnih topova 82 mm. GŠ OS SFPJ. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . 31 Bratoljub KLAIĆ. 1991. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. D. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. 18 haubica 105 mm. oko 580 raznih pištolja. 38. minobacačke baterije 120 mm. čak i ako je bila u sastavu divizije. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande.1990. 152. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). 24 minobacača 120 mm. KLAIĆ. Riječ je o 140. godine. 48 netrzajnih topova 82 mm. komande stana.260. Postignuta razina. 161 puškostrojnicu. 1989. 24 "Ose". jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. 10. 35 B. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. rujna 1987.

Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. GŠ OS SFRJ. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo.. određenu tradiciju i. Motorizovana brigada "R". tri strojnice. VSA MORH: SSNO.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. Formacija broj 311. 1990. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. s naglaskom na pješačkoj komponenti. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. od sigurnosnih i protokolarnih.42 Page 13 . motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. 1987. O njoj se u javnosti malo zna. ih više susjednih općina. naoružanje i opremu za tu skupinu. S obzirom na njezin opseg zadaća.260. Vojna tajna Interno. Formacija broj 311. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. koja je imala svoje ime. \TNC. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. GŠ OS SFPJ.. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. što je u ratu važno. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. Motorizovana brigada "B". u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. a ne motorizirane brigade. 38 Kao primjer može se navesti 73. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221... Beograd. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". kao prve operativne postrojbe tog ranga. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske.462. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije.. godine u Osijeku. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. 352-353. ovisno o rodu. Novosadski korpus). dvije puškostrojnice. (od 1988. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. mtbr IRJ 4527).41 U 1990.ratna brigada. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . 19 im rastom mehaniziranog postroja. 18 pušaka. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. knjiga 3/H. a koja je bila sastavni dio 1. 11 ručnih bacača.. 351.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. 1987. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. znači pričuvna . Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada.

12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. bio u mehaniziranom bataljunu. Smrt oklopne brigade. Ostala je samo 1. 45 ručnih bacača. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. 70 poluautomatskih pušaka. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ.K-da 5. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". GŠ OS SFRJ od 17. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. I uprava. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". VO: SSNO. od čega 11 pješačkih.. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". 4. Dragan VUKDVIĆ. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. 1990. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. 11-1 od 17. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 45 VSA MORH: SSNO. godine. Za razliku od strukture. 1990. sve sa 13 tenkova. oko 900 raznih pištolja. DT Br. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. DT Br. 12 minobacača 120 mm. Br. devet snajperskih pušaka. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom.. prevedena je iz B u A klasifikaciju. M. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". Naređenje. laki samohodni raketni divizijun PZO. GŠ OS SFRJ. 9. Novi glasnik godina II. pet tenkova za izvlačenje.1990. "Za savremenije organizovanje OMJ". 12 SVA MORH-K-da 5. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. Osim njih. Formacija broj 314. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta.45 Od sredine 1990. br. bio je to kraj divizijske strukture. ah u korist borbenih vozila pješaštva. 44 SVAMORH-Komanda 5. Prilog 2. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. odnosno borbenih oklopnih vozila. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. U ljeto 1990. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. I uprava. VO: SSNO. septembar-decembar 1994. 12 samohodnih topova 90 mm. 142-143. četiri tenka nosača mostova. 41. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. VO: SSNO. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. pozadinski bataljun. postrojbe A klasifikacije. Mehanizovana brigada A SVA MORH. 5. četa veze. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). 149-151. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. 11-1 od 17.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. o.213. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije.. D. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. I uprava.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". četiri su ugašene 1990. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. S njom ne treba Page 14 . odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. a od pet preostalih. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. četa vojne policije i vod ABKO. 5-6. 1987. 43 "Smatralo se da će. Pregled sastava KoV-a "A". inženjerijski bataljun. 41 D.. MARIJAN. GŠ OS SFRJ. 21 strojnicu. Tijekom 1987. kapetan I klase.43 Do 1990.. Kada je 1987. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Isti je omjer. tri izvidnička oklopna vozila. većinom oklopne i mehanizirane. većina ih je preustrojena u korpuse. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. GŠ OS SFRJ. a. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka.4. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. 209 strojopuški. 1487-171/89 od 15.

proleterska gardijska mehanizirana brigada.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. Sastojala se od tri mehanizirane brigade.000 oficira. izvidničkog voda. 26. voda ABKO. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". mješovitog artiljerijskog puka. U Valjevu je bila 2. U Kragujevcu je bio 1. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. T-72 ili M-84). tri bataljuna. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. januar 1991. 20 automatskih pištolja. VSA MORH: SSNO. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi. pozadinskog bataljuna. HI uprava.. siječnja 1991. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. a 399 neborbenih vozila. četiri tenka nosača mostova. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". GŠ OSFRJ. VSA MORH: SSNO. odnosno borbeno vozilo pješaštva. Zbor narodne garde.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. 36 haubica 122 mm. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. Januar 1991. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila.Severozapadno vojište. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". JU uprava. voda veze. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. tri oklopna bataljuna. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. Brojni pregledi . šest zapovjednih topničkih vozila. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. Brojni pregledi 398. inženjerijskog voda. a sličan im je bio i ustroj. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. pet tenkova za izvlačenje. šest minobacača 120 mm. kao i u slučaju 3. inženjerijskog bataljuna. 1. Komande stana. izvidničke čete. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta.Bitka za Vukovar miješati lake. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". oklopna brigada iz Kraljeva. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. vojna oblast. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. ureda zapovjedništva. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. GS OSFRJ. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. 36 protuzračnih topova raznog tipa. 1. 24. tri izvidnička tenka PT-76.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. proleterska gardijska mehanizirana brigada.5. voda veze i voda vojne policije. 12 samohodnih haubica 122 mm.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. 21 20 i 30 mm. 552 pištolja.. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. mješovitog artiljerijskog drazijuna. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55.397. protuzračnogvoda. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. Pored divizije pridodana je i 252. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. odnosno 3838 po ratnom ustroju. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. tri izvidnička oklopna vozila. Brigada se sastojala od Komande. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. 1. mlađih oficira i vojnika.49 Brojčano. a u Požarevcu 3. 1393 Page 15 .47 U veljači 1991. mehaniziranog bataljuna. sedam oklopnih zapovjednih vozila. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11.

254 automatske puške. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. SVA MORH-K-da 5. 1991. GŠ OS SFRJ. 50 poluautomatskih pušaka. 2. 27 snajperskih pušaka. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. naoružanih sa 154 pištolja. bilješka od 17. Izvešće. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 27 strojnica.. pov. voda veze. 2. 15 ručnih bacača "Osa". 917 automatskih pušaka. 19. 162 poluautomatske puške. šest minobacača 120 mm.. izvidničkog voda. 1991.. što se ne smije zaboraviti. 108 protuoklopnih ručnih bombi. korpusa. tri partizanske čete. br. bilješka od 17. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 1991. 54 poluautomatske puške. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. protuoklopnog voda. Smrt oklopne brigade. 60 raznih pištolja. devet strojnica.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. 28-30. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". :" Isto. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana.200. 11. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. koje je. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. Str. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. 22 topa 20 mm. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). 7.. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". tri bataljuna TO. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. D. 12 minobacača 60-82 mm. GLIŠIĆ. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M".. voda veze. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. bilješka od 16. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara.1991. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. 515 automatskih pušaka. 50 SVA MORH-K-da 5. 84 snajperske puške. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. 18 minobacača 60 mm. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". 1991. a ne realno stanje. 100. četiri automatska pištolja. "Nema mira u Mirkovcima". 1991. i 1. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". bile su lakopješačke postrojbe. Brojni pregledi 398. 48 SVA MORH-K-da 5. 2. 12 lakih raketa bacača 128 mm. 18 netrzajnih topova 82 mm. 49 ručna bacača "Osa".Bitka za Vukovar automatske puške. izvidničkog voda. Brojčano: oko 420 ljudi. GŠ OSFPU. "Moćni i odlučni". 84 snajperske puške. 10.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri.Severozapadno vojište. 27 snajperskih pušaka. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. 18 minobacača 82 mm. šest minobacača 60 mm. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". 45 ručnih bacača. Partizanska brigada "R". 36 protuoklopnih ručnih bombi. slabo i nerazmjerno. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". Formacija broj 311. januar 1991. SSNO. 17.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. 320 raznih Page 16 . Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 32 puškostrojnice. 372 automatske puške. Narodna armija. 96 puškostrojnica. 579 poluautomatskih pušaka. 137 ručnih bacača. 52 D. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. Za razliku od njih. 12/34-650 od 17. 186-187. VSA MORH: Komanda 10. 240 raznih pištolja. bila samo zamisao. mješovite protuoklopne baterije. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. a ne tri bataljuna. 51 D. 1991. MARIJAN. četiri minobacača 60 ih 82 mm. 81 snajpersku pušku. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. LAZAREVIĆ. 8. Narodna armija. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. 100 puškostrojnica. 340 poluautomatskih pušaka. IH uprava. voda vojne policije. 17. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4.534. tri strojnice.

Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. 2001. 1991. Narodna armija. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. desetine veze. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". oklopnom brigadom. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46.. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. Republički štab Teritorijalne obrane. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. "Jug" i Page 17 . 252.koreni poraza. "Premošćene sve reke". 1984. veći dio 1. mehanizirane brigade iz Subotice. uglavnom u vodove i čete. bataljune. Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. Narodna armija. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. Ratna formacija broj T-411. Narodna armija 5. 7. sastavom. zbile su se nove promjene.. 12. ei Mladen MAPJANOVIĆ.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. 00 Petar BOŠKOVIĆ. mehaniziranom brigadom. 22. 453. PANTELIĆ. planinska. Vojna tajna Interno. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. Ti divni ljudi. 16. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika).000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. 130. SSNO. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. 1991. odnosno divizijune. 21. Nasuprot Erduta dovedena je 51. partizanskom divizijom bez jedne brigade.. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. motorizovana. mornaričke pešadije i laka). odnosno baterije.. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. JOVANOVIĆ. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije.. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. SRH. 1988. mehanizirana brigada iz Pančeva. 82 ručna bacača "Zolja". pontonirskog bataljuna iz Šapca. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". brdska. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. POPOVIĆ. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 13. "Užičani osvetlall obraz". mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. 15. 43 ručna bacača "Osa". Poraz . minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. 148 poluautomatskih pušaka.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. 12. 13 ručnih bacača "Osa". 11. "Ratnici iz senke". lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. laki artiljerijski protuzračni. 1991. LDIJ.1992. 25. proleterske gardijske mehanizirane divizije. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. R. mješoviti artiljerijski i 17. 3. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. motoriziranom brigadom. (pešadijska. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. mješovitim artiljerijskim pukom. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. 248-249. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi.. Sredinom rujna 1991. Veternlk. mladi ratnici (2)". Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. 125 automatskih pušaka. 18 minobacača 60 mm. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. 59 M. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". tri ćete TO. Narodna armija. 12. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. 20. koje se također usitnjava.371. Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. GŠ JNA Uprava pešadije. Do masakra u Borovu Selu. 57 Pravilo: Brigada. 29.

27.Bitka za Vukovar "Sjever". ali 54. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. 25 Sada. 27. Bilten Generalštaba JNA br. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51.. Smedereva. 11. manji dijelovi 544. dobrovoljačkoj četi. 21. Srpska vojska. Narodna armija. 13. mehanizirana brigada. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. "Srušen mit o Mitnici". dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. mehanizirana brigada iz Subotice. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. 11. JOVANOVIĆ.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. 26. 9. Narodna armija. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 23. 16. A S. 16. Borovo Naselje. 1991. 10. 70 M. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. 12. 250.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. u sastavu 1. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". motorizirane brigade iz Šabca. što vjerojatno nije točno.. POPOVIĆ. 71 S. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. NIDDA Verlag GmbH. U okolici Vukovara. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. R. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. 67 Milorad GONČIN. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". 7. 12. 17.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453.66 Iz Beograda. Narodna armija. Petar ŠTULOVIĆ.. 1991.67 U 2. PETROVIĆ. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". 15. OSTOJIĆ. Vojska.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1.. 68 Milorad GONČIN.. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. GLIŠIĆ. 11. 1991. 18.. 58. 1997. "Svanuće jutro slobode".. 28. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.. Narodna armija. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". Novog Sada. Milidar BAKARIĆ. i djelatnu obranu prema Osijeku. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 12. PETROVIĆ. PANTELIĆ. m D. "Svanuće jutro slobode". "Sačuvali srpsku zemlju". 14.1991. 12.1991. 1991. Narodna armija 9. Narodna armija.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. Poraz . Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. "Predanost obuci".. Rume. Sremske Mitrovice i Kragujevca. 1993. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". Milisav SEKULIĆ. 1991. 6. Narodna armija 7. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Sombora. 2. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka.. 63 M. 261. 1993. 12. 72 M. 22. 21. 121. 234-235. RISTIĆ. 14. jurišnog odreda. 1. 23. 1992. 1991.10. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. prema svemu sudeći. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN.. "Promašaja nije bilo". već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. 64 M. Bad Vilbel.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. 3. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama". 20. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda".1992. partizanskoj diviziji. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. Narodna armija. jul 1987. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada.. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. 261.koreni poraza. 11. 65 N.. 11. Narodna armija.. Narodna armija. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred". 18.. Narodna armija 19.. 23. 7. 1991.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. partizanske divizije. Iz Niskog Page 18 . R. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. "Udahnuti život gradu". 1. 11. SEKULIĆ.

11.84 Pored njega bio je angažiran i 204. s avionima "Orao". Str. koja je od ljeta 1991. 7. 1. Službena zabilješka. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. mehanizirana brigada 12. 18. Obavještajno izvješće.78 Djelovanje četničkog 1. 511-15-03/1-3729-91 od 15. NEDELJKOVIĆ. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. 9. 12. Depeša br.75 U priopćenju od 6. 53. 26. OSTOJIĆ. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Ispostava Slavonski Brod od 15. 45/3-9 od 11. 1. revalvirana smrt". 24. 1991. Br. 11. 5. 761. 2. 22. V. ljudi koji. "Lovci na jelene". 1991. 2. pov. 25. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". 3. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 9. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. 1991. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. Pov. 235. tvrđeno je. JOVANOVIĆ. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Simo ŽIVKOVIĆ. Vojska. 74 D. 1992. SEKULIĆ. 9. 1991. 80 Momčilo PETROVIĆ. Odjel Sinj. 1991. u Borovo Selu. 6-7. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. S. 9. Slovaci.76 U odredu su pored Srba. M. "Borovo Naselje pred konačnim padom". 525-130/7 od 9. M. Intervju. 85 S. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. 24. PU Slsačko-moslavaćka od 20. "Pobedili i nebo i blato". br.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde.1992. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36.Markušica -Tordinci. 9. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 6. SEKULIĆ. Intervju. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Narodna armija 30. 1993. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". "Tinja izvesna nada". PANTELIĆ.Gaboš Ostrovo . korem poraza 250.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo .Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. 6-8. 83 N. "Između dva miga". 11. Narodna armija. s avionima "Supergaleb" i 242. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. vojne oblasti angažirana je 152. 1991. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". inače. žive na prostorima gde se sada ratuje". 84 MUP. 1. A S. 82 POA Republika Srpska Krajina. VRH-USMSP: MUP RH. M./ M. Glavni štab Srpske vojske. MARKOVIĆ. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. 1991. 28. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". 1992. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". "Devalvirano primirje. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. SIS. oklopna brigada iz Niša. 20. 16. 1994. Policijska stanica Grubišno Polje. "Za život dostojan čoveka". Risto KOSTOV.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. Rusini. NEDELJKOVIĆ. Narodna armija. Momčilo PETROVIĆ. 2000. Narodna armija. 11. oklopna brigada Page 19 . 15. 78 VSA MORH: MORH. Narodna armija. 9.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. 77 Zapovjednik 1.. Intervju.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. PU Bjelovar. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1992. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). bili i "Mađari. 257-259. Br. čak i Itahjani i Grci. Službena zabilješka. VRH-USMSP: MUP RH. proleterska mehanizirana brigada 211. 239. 263.80 Od topništva 1. bila na području Slavonije. 1. 1992. zabilježeno je još u svibnju 1991. 1993. br. 12. A od 20. GLIŠIĆ. Z. 1991. "Osluškivanje pretnji otadžbini". inženjerijskog puka. Narodna armija. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. Poraz. 11. 511-02-41./92.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. 1992. 9-10. 1080-183/1-1994 od 10. majora. Narodna armija 30. 24.

proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. mješovita artiljerijska brigada 310. 20 ručnih bacača. oklopna brigada «1. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. bila je potpuno lakopješačka postrojba.89 Skupina 1. 11. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. bataljun vojne policije ->51. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. motorizirana brigada 453.92 Bez oruđa za potporu. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. 8. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. koja se otpuštala nakon 45 dana. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. na području kojega je bila 106. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. brigada ZNG-a imala je 29. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. Page 20 . a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. a za protuoklopnu 86 L. 7. brigada ZNG. partizanska brigada «divizijun haubica 1. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. vojne oblasti JNA. lipnja 1991. brigada ZNG-a. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. od kojih 10 višekratne namjene. prol. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. 1991.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. Narodna armija. Osim Osijeka. oklopne brigade. 980 oruđa zemaljskog topništva. NIKOLIĆ. proleterska motorizirana brigada 505.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima.000 vojnika stalnog sastava. srednji samohodni raketni puk PZO 1. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske.. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. partizanska divizija 130. Prihvatljiva je brojka od 30. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". Na području Osijeka 106. laki artiljerijski puk PZO 12. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. Vukovara i Županje. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. "Odjekuje neka druga pesma". mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.Bitka za Vukovar 18. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. kao što su minobacači i topovi. motorizirana brigada 16. mješoviti artiljerijski puk 12. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. 20 poluautomatskih pušaka. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211.86 Pričuva JNA. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2.

28. pov. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3.96 U srpnju je počeo ustroj 4. 2000. Rat Srba i Hrvata 1991. 1999. 1991. 89 S. KL 814-05/91-01/01. 2185-04-01-91-21 od 29. A S. 6. Ur. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. br NG. brigada HV 130.. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26.koreni poraza. Narodna armija. 1-41/91 od 29. 1991. haubica i vlšecijevnih lansera raketa.. Vinkovačke jeseni. bez minobacača 60 i 82 mm".. 29. Tako smo branili Vukovar. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". 1999. 18. lipnja 1991. lipnja 484 pripadnika. 175. brigade ZNG. 90 Marko MALOVIĆ. Str. 1991. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. U drugoj knjizi. Vinkovci i 2 Aipanja 121. SVA MORH-GS HV: Zap. "Zadaci se sustižu". a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja... brigada HV 132.. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. Izvještaj. brigade ZNG-a. 107. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. od kojih je oko 70 bilo naoružano. 178. JOVANOVTĆ. 29. 6. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. Izvješće.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. 04-8/1-91 od 29. br. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. brigada HV 131. 11. Bataljun u Đakovu imao je 29. 5. brigada HV 3. aktivnostima 1 popunjenosti 109. Str. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. brigade sa MTS. br. 6.. brigada HV 107. 452. "Poraz Vukovara . brigada HV Operativna grug a Vukovar. Velebit 18. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29.pobjeda Hrvatske". brigada HV 105. lipnja 1991. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. brigade ZNG. 107. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. 5. od čega 400 nenaoružanih. Tiskara Impress. lipnja 1991. 87 A S.. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. br. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. "Poraz Vukovara . br„ Stanje u jedinici. Ur. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. 1991.6. brigade ZNG-a. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109.91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. Izvješće o stanju. Vinkovci. 1991. Velebit. Narodna armija. kao i u ostahm dijelovima Slavonije.pobjeda Hrvatske".. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". . 1995. brigada HV 124. Davor RUNTIĆ. Drugo izdanje. 6. 11. 1992. 1991. brigade ZNG. SUČIĆ. 6. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. Izvješće. JOVANOVIĆ. 11. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. brigada HV «101. Poraz . brigada HV 109. Page 21 . 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106.93 Na području Đakova. Našica. Izvještaj o popunjenosti 107. 92 SVA MORH-109. 6. pov. brigada HV 108. brigada HV 123. br ZNG.. br. brigada ZNG. br HV: Zapovjedništvo 109. Ostajemo u Iloku. kolovoza narastao do 7894 pripadnika. Zagreb. KL 814-05/91-01/01. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. bataljuna 3. 76. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu.. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20... 14. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. 2185-04-01-91-22 od 29. brigada HV 122. 106. Stjepan SUČIĆ. Jedini dokument koji sam uspio naći..

"Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. Slavonska regija na dan 20. Može U se brigadom držati skupina ljudi. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). bataljuna 109. 258. Vinkovci. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. Vinkovci. samostalni zagrebački bataljun HV. korpus. 293-300.. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. DT 801-02/91-01/01. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. 8. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. 6.000 domobrana. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. brigade HV uopće ne postoji. 9. Županja. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. Ur. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. 1991. Bitka za Vukovar. spomenuti 4. RUNTIĆ. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. Stoga je 131. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar.. brigade ZNG. operativne zone. 97 M." M. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. bataljun 109. Županja. 29 principu. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. brigade. ustrojem 131. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. potpukovnika Mile Dedakovića . uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). Dobila je broj 131. br. Vinkovaca i Županje. a osobito na stožernim zemljovidima.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. Izvješće. HOS-ovaca. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. bataljun 109. rujna dodjelilo za ustroj 124. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. D. brigadi HV.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. Vinkovci. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. 1991.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. SEKULIĆ. po potrebi.Jastreba. Županja na oko 5000 ljudi. br. bataljun 109. iako nema naznaka da je doista postojao. Od njih je kasnije ustrojen 83. i 3. A MIRKOVIĆ-NAD. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. bataljun 109. DEDAKDVIĆ-JASTREB.. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. Dobar je primjer 4. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. Zapovijed. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. 512-06-02-91-34 od 26. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . 98 ISTI 175. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je.98 Postupnim dopremanjem oružja. naoružana ispod ustrojbene razine. 1991. godine imati 14. 01/91 od 29. koja je uz to branila teritorij dviju općina. brigade HV u šire područje sela Nijemci. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO.

10. Zapovijed. 1991. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. KL 210-02791-01/1. Izvješće. Kl. 525-123-32/91 od 9. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. Zapovijed. Vinkovci. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici.. brigade HV iz Bjelovara. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. 525-123-178/91 od 18. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. Zagreb-Sarajevo.. Ur. a potom 123. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. KL DTbr. Njihovo se stajalište prihvaća. 1991. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. brigada HV.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Operativna grupa Vukovar. Str. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. br. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Županja i Vukovara 17. 77. brigada ZNG-a. listopada 109. Ur. Martin ŠPEGELJ. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. m A TUS. 1991. 1999. 1991. naoružanje. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14.. SVA MORH-GSHV: MORH. Ne treba zaboraviti da je 123. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. 512-06-02-91-192 od 19. brigada HV najveće uspjehe u 1991. proleterske Page 23 . Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 60-63.Bitka za Vukovar u Županju.104 Stanje 105. Naklada Jesenski i Turk: Dani. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a ne u sukobima s JNA Uostalom.. iako je potpuno neodrživo. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 10. a to je bilo brojno stanje. 2212-01-01-91-1 od 14. Ur. Str.. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. SVA MORH-GSHV: MORH. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. 525-124/88 od 20. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. Tb su uostalom i radile. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. DT br. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. 1991. 512-06-02-91-213 od 27. br. Zahtjev za formiranje novih jedinica. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). 10. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. 11. pov. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". br. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. br. 11. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995.1991.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja.. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. br. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. 1991. Ur. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. pov. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". potvrda je prevladavajućeg stanja. 10.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata..101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. pov. 1991. 801-02/91-01/01. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. br. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. 801-02/91-01/01. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 10. godine. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991.. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu.

proleterske. minobacačima 120 mm. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s.14 tenkova M-84. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. Krajem studenoga 1991.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete.14 borbenih vozila pješaštva M-80."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. 36. proleterska gardijska mehanizirana divizija. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. malim raketnim lanserima 128 mm. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. Za razliku od morala.. Page 24 . Do tada ga je bilo malo. i 252. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). Sudbina partijske vojske. tri protuoklopna topa 76 mm. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. jedan laki tenk PT-76. četiri haubice 105 mm. 1992. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. 108 M. 1992. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). brigadi HV bile su tenkovske čete. Vojna tajna. Miroslav HADŽIĆ. "Koje 'pucao' u tenkiste". Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. 1983. 1. i 1988). Beograd. 74. četiri protuoklopna topa 100 mm. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. kao npr.) i 211. i 109. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. 211. brigade ZNG. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". odnosno ojačani oklopni bataljun. 6. šest netrzajnih topova 82 mm. 27 minobacača. i 51. Narodna armija. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). 9. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. 36. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. ĐUKIĆ. mehanizirana (1977. 23. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". 26. dovukle u grad velike količine municije. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". koji ne možemo matematički ih statički predočiti. 180.13 oklopnih transportera M-60. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. Bogdanovaca i s. to je i dalje ogromna brojka. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. oklopna brigada (1976. brigadi ZNG. 1W Strategija oružane borbe. Samizdat B92. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. oko 30 posto po ustroju. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). 51. Interno. i 1987. M.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. Nuštra (Vinkovci). 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. 2001. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. listopada imala je 27 tenkova T-55. 4. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Najviše oklopa bilo je u 3.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. Vojska. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). Milan MIHAJLOVIĆ. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. PETROVIĆ. a u 108. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti.

listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). brigadi. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. SVA MORH-122. Ostalo je bio kalibar 76 mm. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. Izvješće. SVAMORH-ZOZO: Zap. tri protuoklopna topa 76 mm. Br.116 Iz sastava Operativne Page 25 . a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. 10. ZNG RH br. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. 5120-02-91-1 od 23. jedan protuzračni top 40 mm. brigadi HV u Osijeku. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. brigadi. Županja. 22 protuoklopna topa 100 mm. što je ukupno 18 oruđa. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). brigadi.1991. 36 minobacača 60 mm. 2-5 od 29. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. 1991. br. na upit Zap. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara.. četiri haubice 105 mm. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". osam u 109. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Br. Vinkovci. 3.10.. Br. 10.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. 1991. br ZNG. br. Izvješće. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. jedan u 136. SVA MORH-109. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. brigadi. Br. Izvješće. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Glavni stožer HV 4. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. ZNG Vinkovci od 24. brigadi. 2121-06-91-02 od 27. Str. dva u 123. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). rujna u 1 sat.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). a dostavljen je telefaksom 25. jedno u 136... dva u 123.. 1. 109. brigadi. jedan trocijevni top 20 mm. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. 1991. br ZNG. Zapovjedništvu ZNG RH.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. Operativna zona Osijek je 11. jedan u 107. šest samohodnih topova 90 mm. 9. jedan u 136. br HV: Zap. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. brigade HV. brigadi ZNG-a. brigade ZNG. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. Znatan dio oruđa (95 topova. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). brigadi. pov. pet u 106. 1991. rujna 1991. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. 1991. zatim pet gorskih topova 76 mm. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. 525-123-117 od 31. šest netrzajnih topova 82 mm. top 130 mm s dotrajalom cijevi. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. br. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. i dva u 109. dva u 108. brigadi HV. 04-241/1-91 od 3. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. 76 minobacača 82 mm.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. Vinkovačka je brigada 21. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. brigadi.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. 9. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. 109. brigadi. šest u 109.. 04-264/1-91 od 7. 11 ručnih bacača. dva laka lansera raketa 128 mm. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. 9.

Izvješće.1991. 1991. 10. 525/145-9 od 5. jedan Ispravan gorski top 76 mm. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. koja je relativno rano došla do njega. 109-375-02/91 od 26.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. br. 525-145-3 od 3. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm.. 1991. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. 525-123-41 od U.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". br. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. 1991. 5120-25-91 od 2. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21.. br HV: Zap. Ni jedan nije bio kompletan. br HV. 213-01/91-01/78. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. br. izvješće. br. 8/91-01/201. sredstava. pov. 11. 118 SVA MORH-109. pet samohodnih haubica 122 mm. Telefaksirano u Zagreb 21. 11. Stanje art. br. a iz 122. br. 5120-25-91 od 4. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. pov. pet protuoklopnih topova 100 mm. 10. Ur. 10. br HV. jedna haubica 155 mm. SVA MORH-109. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. 512-08-91-2 Page 26 . Kl.11. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.. 109. u 20. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". br. Načelnik artiljerije od 23. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. u 20. 8/91-01/207. 2-5 od 29. pet gorskih topova 76 mm. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV.. 10. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. sredstava izvješće. Po podacima od 26. Str. oruđa i municije.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt.1991.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka. pet minobacača 120 mm. od kojih je svaka imala 54 takva topa. 9. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. Str.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti.35. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna".10. Prema jednom pregledu od 3. 1991. 1991. 11. pov. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. što znači Izvan korpusa. U posjedu 124. 1991. tri protuoklopna topa 76 mm.. Str..122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. br. Zapovijed. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. 10. Str.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1991. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti.. 1991. 10.35. 1991.. devet minobacača 120 mm. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. baterije protuoklopnih topova 100 mm. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. šest gorskih topova 76 mm. 04-358-01/91 od 23. Bile su četiri a ne dvije. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. pov. Str. Raspored art. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. 15 minobacača 120 mm. br HV: Zap. pov. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. jedinica u obrani Vukovara 12. Kl. pov. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. Br. brigada HV iz Šibenika. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. Stanje art. Ur. baterije samohodnih topova 90 mm. br. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen".1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top.124 Na koncu 1991. Ur. Usp. Stanje art. 1991. 525-123-41 od 11. brigade ZNG.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. 109. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije.

OZ Split. U.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. 525-122-162/91 od 8. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu).11. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. 5120-25/22-91-1 od 28. br. Raspored art. br. 1991.10. a posade poslane na odmor". Stanje art. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. OGVVŽ.. pov. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. br. 10. 1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB.. 525-123-77 od 19.. 525-123-41 od 11. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.. 5120-02/22-91-1 od 3.. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. 1991. 109. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. 1991. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm.. 1991.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. Sisak i Vinkovce. KL Str. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. Ur. 1991. 105 metaka za dva topa 130 mm.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. brigade imala je 118 metaka. a posebno u napadu..133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama..Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. Str. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. pov. br. 1991. Vinkovci. 10. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva.132 Kada je 8. br. listopada bilo u boljem položaju. Referiranje o stanju art. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. br. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. 04-358-01/91 od 23. kao i 80 metaka 155 mm. 10. sredstava izvješće. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. 10. od čega samo pet s jakim punjenjem. 1991.131 U odnosu na stanje od 19. 250 mina za pet minobacača 82 mm. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 132 SVA MORH-109. 11. oruđa 130 mm M-46. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci .. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu).. Ur. Načelno je stajalište. pov. pov. 11. KL 803-05/91-03/147. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. KL 803-05/91-03/186. 1991. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 525-122-223/91 od 15.Bitka za Vukovar od 10. 1991. 1991. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. Pov. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. 11. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Bitka za Vukovar. 525-123-99 od 28. br HV Str. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. br. kao ni za četiri haubice 122 mm. Informacija 123 SVA MORH. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. br. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. Str. 512-01-01-91-13 od 27. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. Str. pov. 150 metaka 100 mm bez upaljača.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap.. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm.1991. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. Županja. Ur. Baterija haubica 122 mm 109. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. br HV: Zap. 5120-25/22-91-1 od 3. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. Izvješće. Str. br. 189. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. topništvo je 23. br. 803-05/91-01/01. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. A MIRKOVIĆ-NAD. listopada.. Ur. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. Dnevno izvješće. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. a tohko su imala i minobacačka oruđa. Page 27 . 12. RUNTIĆ. 11. D. 10.

. divizijun haubica 122 mm M-38. februar 1988.. a na vrhu s 0. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. studenoga 1991. od pričuvnih dijelova.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. br. 1. Vojna tajna Poverljivo. I uprava. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. Za razliku od Armije. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca.5. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. 1989. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". 0. 19 minobacača. dva netrzajna topa 62 mm. naoružanjem i drugom vojnom opremom. Interno.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. Vojna tajna strogo poverljivo. 71-80. tri protuavionska topa 20/3 mm. br. 9-16/91 od 23. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. SSNO. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. 1991. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. HV. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. 0. Na kraju. Pješački.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. do 1 za haubice 152 mm D-30.1 imao je top 130 mm M-46. godine 109. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. od čega 12 kalibra 60 mm. Vinkovci. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. Teorija i ratna praksa. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. pa 0. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". 1990. sedam topova 76 mm. pet 120 mm. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine..130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. godine 2146 vojnika. Županja. 11. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23. 17. jednu haubicu 105 mm.5 za minobacački divizijun 120 mm. do hrane i streljiva. dva 82 mm. br. Mjesečni planovi potreba hrane.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar.1. GŠ OS SEFU. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. jedan 20/1 mm. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . ponajprije u opskrbljivanju streljivom. što se provodilo putem logističkih baza. 86. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). listopada 1991. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. također u obliku informacije. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. se mijenjao. Do kraja kolovoza 1991.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. Vinkovci. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. 93-95. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. Pregled stanja Jedinice. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. godine. pet 82 mm. 131. Tek 26. Pov. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj".

. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja. 10. 525-123-59 od 15. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. Osim pisanih parola. tako i na Vinkovcima. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. 10. unitarnu ili konfederalnu.25 bojnog kompleta. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske".. br. pov.. 04-111/1-91 od 27. 10. Srbija i Slovenija. 1991. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. počele nicati prve nekomunističke stranke. pribora za jelo. Str.-1991. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". Pozadinsko izvješće za 15. Ur. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. godine Nakon što je u svibnju 1980. 13. "Bog čuva Srbe". Zapovijed za logističku podršku. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. koja su također posebno opskrbljivana. 8. 38 Politička podloga 1990. 1991. Br. brigade ZNG. Izvješće o stanju jedinica 109. najprije kao grafiti na zidovima. umro predsjednik SFRJ. u kojoj su 1989. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. brigade ZNG. br. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. 1991. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama... a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji.142 138 SVAMORH-109. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. 5120-37-91 od 17. 10-141/1. Bobota. 12. 8/91-03/139. Izvješće. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. br HV: Zapovjedništvo 109. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 1991.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. pov. mjesne zajednice skladišta.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. Nedjeljna Dalmacija 26.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. posuda za vodu. "Kako sam ratovao i platio". <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. kako u Vukovaru. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta.1991.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan.. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. Srpska akademija nauka i umjetnosti.10.. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. 140 Ines SABALIĆ. 1991. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. od nedostatka zimske opreme. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. od 27. br. 1991.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. Str.

39. 2. 60-88. "Jugoslavija kao zabluda". Preko kosovskog problema." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. 3. 10. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. 1995. 1990. MTLOSAVLJFA'IĆ. 1990.148 No. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. "Stravične parole". a da je "osobito (.. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. Srpska strana rata. Zagreb. 1990. Page 30 . stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. 17 protiv i 7 uzdržanih.153 147 R STEVIĆ. Poslije potopa. 10. nema ozbiljnijih poremećaja". "Jugoslavija kao zabluda". veljače. Borba.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. R SUBOTIĆ. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. U Hrvatskoj je 1989. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. D. 1. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". Nakladni zavod Globus. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 149 Josip ŽUPANOV. Večernji list.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". 1990. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". Republika. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. 17.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja.. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara.. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji.149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije.. FLEGO. bar za sada. 2001. 62-65. 1999. 150 Dušan PAVLOVIĆ. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". 130. 39 Kosovu. Beograd.. 2. Zagreb. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. 1996. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. Večernji list. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. a njih je 23. "Za miting u svakom slučaju". a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. "Odobrenja (zasada) nema". na tezi o asimilaciji i ugroženosti". 143 M. Hrvatska modema povijest.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". 749-764 i 0. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid.. Na glasovanju sa 23 glasa za. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". Golden marketing. USTIĆ. Samlzdat B92. Beograd. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. 13.. postupno je stvoren supstrat zajednice. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. i 1990.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. 2. (T). njen napredak i još uspješniji razvoj. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike.. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. Borba.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

1991. Mirkovci. MUP. "Uprkos imunitetu. 37.. Kovanje rata. Danas. 1991.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. maj 1994. Osim kod Vukovara. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. Za napomenuti je. ožujka 1991. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. 192 Mark THOMPSON. 188 Mitinzi su.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. "Ići ćemo i na Knin". za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. osim navedenih. Trpinja. Usprkos srpskim obećanjima. 9. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. 46-47. a u kuće se uvlači strepnja. u selima Bobota. 418. 5. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)".190 U travnju 1991. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. 191 "Veći sam nego ikada". 1991. STANIfflVIĆ. u svako kritično vrijeme. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. "Hronika Srpske krajine". 1991. a i prije. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. OCIĆ. 3.. ožujka 1991. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". 18. travnja 1991. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. Politika 25. Velika Srbija.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. Borovo Selo i drugima. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. maj 1994.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. pa i u samom gradu. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. 194 Jelena LOVRIĆ. da se u ovo vrijeme. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. Zagreb.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. 1995. Hrvatski helsinški odbor . "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. 195 Kronologija rata. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". MUP-u RH. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. 'Veći sam nego ikada". odnosno jedinica". Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. Novine Srpske radikalne stranke. Izvješće. 37.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. neizvjesnost i strah. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". 193 M. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama.Bitka za Vukovar Berka i Bobote.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. barikade nisu uklonjene. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. Poslije noćašnjeg Page 35 .. priveden sudija Slavoljub Sremac". Istočna 187 VRH-USMSP: RH. 189 Č. 4. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru..189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. 190 Isto. 4. 12. 70. ožujka 1991. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. PU Vinkovci. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. godine. Velika Srbija. Odjel za operativne poslove JS od 5. travnja 1991. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. travnja 1991. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje".

travnja 1991. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. 19S Krunoslava BANICI. Vjesnik 11. Milan Paroški. Vjesnik 11. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. Ovo nisu Phtvice. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. kako je rekao. Bogdanovci.4. ovdje je narod spreman ginuti. Dolazak Josipa Boljkovca. VUUK. 1998. a ne obrnuto.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. 4."202 Podjela je produbljena 12. izjavio je vlasnik kuće. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. 200 Isto. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka".204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. Odžaci i Sombor.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. 9. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. Domaćin. 202 Krunoslava BANIĆ. travnja. "Nisam ni aktivista SDS-a. 1991."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. Vukašin Šoškoćanin. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. 12. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. travnja 1991. 4. na 14. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. "Bećarac s pucanjem". D. Oslobođenje. između predstavnika političkih stranaka. banditima i slično". što je krajnje opasno. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje".1991. svaka ograda biti barikada". "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. Zagreb. Page 36 .207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. kao što je to radila policija. Danas. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. ministra. niti sam se kome zamjerio. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ.. Gradski muzej Vukovar. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". ali jasno mi je ko puca". 1991. "Dokmanović priziva JNA'. travnja 1991. "Dokmanović priziva JNA'. naglasio je Merčep. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine.. "Osim toga". 20-22. "Rafali po Perinoj kući". Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. nakon čega je sjednica prekinuta.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. 1991. 111. 4. 201 Ista. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka.

206 D. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi.. 4. Borba. Večernji list. 2.214 u prvim satima 2. 4. 4.2 VRH-USMSP: PS Vukovar. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. U Savulji. dao je oficiru sigurnosti 350. V.. "Pucnji na Srbe ne prestaju"..Bobota. B. po nacionalnosti Srbina. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . DRAGIČEVIĆ. 4. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". Raširena je. svibnja 1991. B. "Mogući i novi izbori?".212 2118 D. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. VESELČIĆ.. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. Večernji list 13. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade.. VESELČIĆ. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. 206 [D. međusobne netrpeljivosti.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. 1991.. Vjesnik 13. 4. 1991. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. travnja 1991. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . "Smirivanje napetosti". Noću 9. noć je pojačala napetost. 1991. na 10.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15.. 4. Obavijest. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. "Samo dva sporna pitanja".Osijek i sela Vera .. 19. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 15.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. VESELČIĆ]. 4. 4. i tvrdnja Page 37 . 1991. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. 1991.1991. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru. iako nedokazana. 4.1991 2°'J D. 1. Politika. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. "Korak k miru". u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. 207 B. VKH-USMSP: PU Osijek.. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. 1991. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. "Postupno smirivanje". "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. Srbina i Hrvata.213 Umjesto da smanji. BERTOK. 1991. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". 1991. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. 13. 1991. 204 Isto. hitno ili ćemo ih poubijati". 4. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. Večernji list 16. 17. Borba.2" a noću 20. "Pregovorima do smirivanja". Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. 210 D. a ostala sela ne. završen je ubojstvom jednoga od njih. svibnja 1991. Pucanje na policijsku patrolu. 4. 4. Večernji list. 4. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . "Uskoro novi izbori". 16. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati.

1991.1991. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 .219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. Zagreb. 17-18. 5. D. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. Boris DEŽULOVIĆ. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. 5. ŠPIŠIĆ. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. Globus. Ispostava Vinkovci od 1. Depeša br. nakon koje su se napadači razbježah.. i Vice Vukojevića.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. svibnja 1991. Depeša br. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. Zagreb. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. D. 5. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. 511-07-01-995/91 od 3. Lnić Stevan. Zagreb. 5. SR Br. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. 2001. izradila hrvatska policija. 5. svibnja (kratka kronologija). 1991. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a.. 1991.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br.. D. 2. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. bataljuna veze 5. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka.. 5. 5. 5. 1991.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. 5. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. 511-15-10/1-2572/91 od 3.. otišla je u Borovo Selo. 5.. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. Depeša br. Slobodnom procenom Mitrovića. OTŽ: PS Vukovar... zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. 1991.221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 214 VSA MORH: Komanda 5... korpusa RV i PVO. TOPIĆ. TOPIĆ.. svibnja (kratka kronologija). Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. 5. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 5. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. Br. 1991. 511-15-12/4-2560/91.. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". Organ bezbednosti. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 1991. 5. svibnja (kratka kronologija). 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. 6-369 od 14. Operativnom štabu MUP-a RH. 5.1991. 17-18.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć.. g. ubojstvo. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. 6-369 od 14. 5.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. 3. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 1991. Đurđica KLANCnt. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibanj 2000. Paolo RUMLZ. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. svibnja 1991.. svibnja 1991. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Depeša br. ŠPIŠIĆ. svibnja 1991. Organ bezbednosti SP. 3. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". 1991. od 1. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. koja je ubrzo stigla. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. 1991. 1991. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. 97. 1991. Oko podne na njih je "otvorena . 36-37. Depeša br. Playboy. 217 Usp. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Maske za masakr. 511-07-01-995/91 od 3. korpusa RV i PVO. 1991. K I.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. 216 VSA MORH: Komanda 5. 104. 18. D. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. 6. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. 3. 5.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. "Deset godina poslije". Zagreb. 511-07-01-995/91 od 3. Slavonska krv.. Durieux. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. MUP RH. 2000. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. Slavonska krv.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. 1991.

nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. mještani su ogradili barikadama". br. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. br. 1991. 9.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. 10.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. Navodno. 6. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. 1991. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". 227 D. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom. 37-38. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir". 5. "Barikade u selima". što Page 39 . 20-524 od 24. svibnja 1991. 228 VSA MORH: Komanda 5. 5. "Bilo. Narodna armija 9. 20-524 od 24. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. "sukobljene" strane. 1991. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. 25/295-36 od 4. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. 9. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. 1991. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. svibnja 1991. vojne oblasti. korpusa RV i PVO. 1991. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. Velika Srbija. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba.. 10. SR Br. 5. vojne oblasti. STEVANOVIĆ.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. 5. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . 6. N.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. Već 2. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". 9. Večernji list. Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". 6-16 od 3. ne ponovilo se". brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". 1991. Narodna armija. 1991.. 230 1. Oklopništvo 12. Narodna armija. 12-13. "Veći sam nego ikada". korpusa RV 1 PVO. 5. svibnja 1991. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. mještani tog sela. 226 VSA MORH: Komanda 5.Lužac . sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". VESELČIĆ. Pov. Dalja i Osijeka.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. SR Br.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". 1991. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. u cijeloj Hrvatskoj. 5. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 1991.. 112. Prema njegovim tvrdnjama. "Policija upala u izrežiranu klopku!". 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1.Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. 1991. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre".Vukovar.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. 31. 6. 5. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. sva sela "hrvatska i srpska.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. 5. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. Organ bezbednosti. razdvojivši. Slobodni tjednik. Organ bezbednosti. maj 1994.

233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. svibnja nije bilo mira. opis je stanja od predsjednika općine. godine". eksplozijama i uznemirujućim. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. RCo.11. Depeša br. maja 1991. 1991. svibnja 1991. Poziv. 1991.246 Prometna Page 40 . U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. 1991.. godine do 18. okupljaju u selima. Večernji list. U središtu Mirkovaea 4. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. U pojedinim srpskim selima. CO. čuo se poneki pucanj.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra". KL 08-501/1-91 od 2.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu.. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. Bespravno uzapćenje broda. normaliziran. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. 23.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. osnovani su ratni štabovi. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. 5. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom. svibnja 1991. kao u Mirkovcima. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.38. svibnja 1991. 1991. iskapčanja struje 1 vode. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima.243 U Mirkovcima je 5.. 125/6. Zagreb. 511-15-08/2-3549-91 od 4. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. Obavijest. Bobota)". 240 D. 5. a po sadržaju da je nastao 5. Vozač i suvozač teže su ranjeni. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje.. 01-2/2-1992 od 27. KL 08-495/1-91 od 2. Operativnom štabu MUP RH. svibnja (kratka kronologija). Štab TO Orolik Br. naoružani su.1992. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. svibnja 1991. 1991. Kl. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. od 4. 5.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. no prethodno je i opljačkan. potpunu nesigurnost. svibnja 1991. a dio Srba iselio se u Srbiju. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. svibnja 1991. odnosno Vojvodinu. Br. biti nazvana Republika Srpska Krajina.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. CO.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. maja 1992. Bršadin. 1991.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. VESELČIĆ.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. COb RH. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. 7. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. 1991. 08-478/1-91 od 2. 6. 5.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti.. "Barikade u selima". a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. 3. svibnja 1991.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 5. Na području Vinkovaca u noći 273. u 18. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. i 3/4. koja je 4. Markušlca. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane.1991. Područje je ulazilo u ratno življenje. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. 5. 5.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid.

"kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. 5. Obavijest.. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. Politika. 5.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar..28. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". Dopuna obavijesti. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. 5. 5. 1991. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. Jurišić Dragan. Politika. Pokušaj ubojstva Obavijest. a obavljen je čamcima i motornom skelom. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca.266 Armija s dovedenim rezervistima. Dopuna obavijesti. svibnja 1991. Odjele za operativne poslove JS.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6.. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. 5. 1991. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. kako kažu.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. Telefaksirano 4. 1991.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 5. svibnja 1991. 8. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. Obavijest o eksploziji.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. 129/6 od 7. Depeša br. 1991. br. u 8. "U srpskim selima i dalje barikade". poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. izvijestio je novinar Politike.T. Oružam sukob. poput susreta u mjesnim gostionicama. 1991. niti je ko isti ometao". 1991. Obavjest. 24il M. kao što se 6. Oružam sukob. 511-15-10/2586/91 od 4. H. 1991. 511-15-09/2-3555-91/91. Sigurnosna saznanja. STANKOVlC. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. 511-15-12/2588/91 od 4. Ranjavanje vatrenim oružjem. svibnja 1991.34. 127/4. Depeša br. egzodus žena. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6. nego su inzistirali da to učini Armija. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Obavijest. Nacionalnost ranjenika nije navedena. RCO Zagreb. 8. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. Depeša br.. po ko zna koji put. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. 5. u 12. 251 M. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. i što je bilo dovoljno za incident. svibnja 1991. 1991.1991. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. RCO Zagreb. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. "U srpskim selima i dalje barikade".250 "Predstavnici Borova Sela. od 5. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. Depeša br. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. 1991. vreća s pijeskom i balvana. 5. STANKOVIĆ. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. Depeša br. gotovo izbio sukob. 5. Preko nje su 7. Postavljanje barikada.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. 5. Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. Obavijest. Br. 511-15-10/2587/91 od 4. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. 511-15-03/1-3554-91 od 4.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . dogodilo u Mohovu. pa i u samom gradu". laka tjelesna povreda. 1991. 5. VRH-USMSP: PS Vukovar. što je vodilo otvorenom sukobu. svibnja 1991. Bršadina. Odjel za operativne poslove JS. svibnja 1991. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio.

JOVANOVIĆ. D.. OTŽ: PU Osijek. 1993. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. svibnja 1991. a posebno u Republici Hrvatskoj. Page 42 . Narodna armija. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. 1991. "Noć protekla bez pucanja". mehanizirani bataljun 453. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. koje je 8. 1991. mehanizirani bataljun 36. Depeša br. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. ŠPIŠIĆ.12 A TUS. Vinkovaca i Baranje". 5. 274-276. 1991. Depeša br. Beograd.. Narodna armija. 511-15-10/1-2615/91 od 8. 68-69. 20. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. D. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 5. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar..263 a 2. 5. Sigurnosna saznanja. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. Vojnoizdavaćki zavod. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. STANKOVIĆ. 255 M. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji.264 Manja borbena skupina iz 36. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". mehanizirane brigade 6.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. Obavijest. 1991.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. 7. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije".. Mirko STANICOVIĆ. uveden je na područje Vukovara 1. 22. 19. 1991. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. Br. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. 129/6 od 7. svibnja 1991. 129/5 od 7. 4. 511-15-10/2600/91 od 6. 204 B. Vojska. D... 37. RCO Zagreb. 1991. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. 5. 7.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. "Odjekuju eksplozije pale se objekti".265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 511-07-01-1457/90 od 11. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. Nikola OSTOJIĆ.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. Obavijest.. "zaštitu granica Jugoslavije. 4. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 2002. 1991. Evakuacija žena i djece. 260 POA Komanda 32. "Jedinica bez izdajica". 5. Politika. 5. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. 5. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. 1991. svibnja ih 9. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. 5..1991.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. Depeša br. Otpust vojnika partije maj 1990.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. Narodna armija 20. 5.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.30. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce.. 9. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 56 milicije. korpusa Str. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. RCO Zagreb. Br. 1990. Politika. Depeša br. 1991. u 21.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. 1994. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. 7. "Opstajavaju vojnički mostovi". Iz sastava Novosadskog korpusa 4. 5. br. TOPIĆ. Politika. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 2. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. Beograd. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 8. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. MUP RH. 12. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. 5. 5. 25-45 od 9. 1992. prekinut je 7. 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 1991. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. Politika. 23. 16. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". MUP-u RH. 253 Mirko STANKOVIĆ. godine. "U srpskim selima i dalje barikade". Pov. 9. Aleksandar S. Rat Srba i Hrvata 1991. svibnja 1991. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok..

tako da se mogu angažovati za veće intervencije. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. Beograd. 191. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . 4. 1993.. ĆURAK. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. 372. N. 82-83. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. oklopne brigade. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. odnosno tijelima legalne javne uprave. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. 7. 23-24. Sarajevo. 270 Davor MARIJAN. institut za strategijska istraživanja. Poslednji dani SFRJ. Politika. 34. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. predsjednika Srbije. Bosanski pogledi. bila vrlo uspješna.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu.Bitka za Vukovar Slavonska krv. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske.271 Bilo je to logičan potez Armije. 2001. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B.. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Zagreb 2002. Zagreb. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". 272 ISTI. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. 127. mehanizirane brigade iz Pančeva. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. Imati dvije vrste formacija. 2lili M. JOVIĆ. Beograd. a u Prijedor oklopni bataljun 51.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. 18. 8/9. i 1989. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. 1991.. 15. Martin ŠPEGELJ. 2.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila.. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. Za dom. ČSP.269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. Ostajemo u Iloku. Razmještajem snaga 5. 1990. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. vojne i Vojnopomorske oblasti. MARIJAN. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". 154-156. br. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. 271 B. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. Moje viđenje raspada.. MALOVIĆ. 269 D."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Uz Slobodana Miloševića. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. Zagreb. 277. 27. lipanj-srpanj 1994. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. i 5. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. 58 te <4i Zemljovid br. Mladen PAVKOVIĆ. Smrt oklopne brigade. Sjećanje vojnika Znanje. travnja 1991. tako da mogu brzo intervenisati. "Tenkovi u Prijedorskom polju". "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. br. 317.

proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. vojnoj oblasti. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. mehanizirani bataljun 453. motorizovane). koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". mehanizirani bataljun 36. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. od 95 do 105 posto. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. Taktikom razdvajanja 2. SSNO. Našicama i Vukovaru. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka.može biti i do brigade (oklopne. mehanizirane brigade. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji.281 Provodeći u život naredbu Komande 1.. S druge strane. 27« poručnik za rad komandi. 12.2™ a u Nišu 211. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. oklopna brigada. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. Kompletan pričuvni sastav 1. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". 95-96. GŠ OS SFRJ. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira.283 Page 44 .. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. i 3. uz postojeće snage 12.. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. svibnja 1991. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju.Bitka za Vukovar L~i7 17. Vojna tajna. mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirani bataljun 453. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). mehanizirana brigada. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. mehaniziranog bataljuna 36. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. vojne oblasti od 13. Strogo poverljivo. mehanizovane. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva".276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. mehanizirane brigade. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku.j prfmčnjk za rad komandi. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. Novouvedeni mehanizirani bataljuni.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. godine. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. svibnja. 1988.

i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". svibnja 1991. 5. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar.38. 10. svibnja 1991. Br.43. [Tanjug]. 1991.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. svibnja 1991. 10. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet.. "Iskustvo i praksa". održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. 10. 16. juli-avgust 1993. Prijepis kod D. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . "Prekaljeni tenkisti i artiljerci".. Politika. 283 B. POPOVIĆ. 10. svibnja 1991. Smrt oklopne brigade. "Ko je 'pucao' u tenkiste". svibnja 1991. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane".12. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. 1991.285 Manolićevo stajalište. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. DT. "Spriječiti dalje krvoproliće". 1991. "Pregršt lepih iskustava". 280 Milan M1HAJLOVIĆ. Đ. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 131/6. Politika. 5. Novi glasnik Beograd. KL 021-03/91-06/08. MARIJAN. u 16. svibnja 1991.287 Barikade su uklonjene. svibnja 1991. Vojska./3. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". 4. 6. 19. "Jedinica bez izdajica". 264-266. MRKIĆ. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". osim kod Negoslavaca i Trpinje. mladi ratnici".291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. 1991. V. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. Oslobođenje. Vlada Republike Hrvatske. 4.292 No najveću pažnju.1991.289 Iz Srbije su se pak 13.18. 71. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. 7. Jutarnji list. 279 B. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost.22. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. "Ti divni ljudi. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. Narodna armija. Br. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. Ur. Narodna armija. 15.7. Naređenje. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. ali i negodovanje srpskog pučanstva. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. Narodna armija. 131/3. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". Narodna armija. 5. 5030113-91-1 od 14. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. 5..1991. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. br. U gradu je 9.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. u 12. 5. 4. korpusa. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. 1991. Vlada Republike Hrvatske 14. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. 2003. 1992. 278 B. 20. 4. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. koji nakon 2. 10. br. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". 1992. 36.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. 22. POPOVIĆ. 282 HIC: Komanda 17. [Tanjug]. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. 11/1-93 od 14.1991.

"Čistke uz blagoslov HDZ". "Izbeglice se polako vraćaju".303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. i 9. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 289 M. STANKDVIĆ. Đakova. Page 46 . 5. Privlačica. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. srpnja. Orahovice i Podravske Slatine.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. 12.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. 6. u 1. Erdutu i Podvinju. Politika.. 288 B. 29J M. brigada s bataljunima u Vinkovcima. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. osnovan je Zbor narodne garde. 1991. U privitku je proglas koji je 2. brigade Narodne grade na području Vukovara. br.294 293 M.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. 2* Ratni album 109. MRKIĆ.301 Pet dana kasnije. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. 4. brigade ZNG. 11.).1991. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. traži se. 5. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. "Noć donosi neizvjesnost". brigade HV Vinkovci. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". postupanje.300 U hpnju 1991. 5. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. Skupina je zadržana do 13. STANKOVIĆ. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". 4. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". Depeša br. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. 5. koja je smještena na Opatovcu. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. BERTOK. 5. ili 2. 290 M. svibnja 1991. 1991. 23. a 26.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. 11. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26.29.06. za području Našica. za područja općina Osijek Beli Manastir. M. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. STANIfflVIĆ. Vinkovci. kao i s naoružavanjem ljudi. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. 5. 11. M. Nuštru. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. Županji. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. 1991. "Čistke uz blagoslov HDZ". 1991. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. 6.. "Ponovo mrtvi i ranjeni". m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . 10. Nova Gradiška i Slavonska Požega. 1991. brigade HV Vinkovci. Borba.Ministar unutarnjih poslova od 6. V.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". 14. Ratni album 109. svibnja čitan na Radio Vukovaru. Vinkovcima. Valpovo i Donji Miholjac. Večernji Ost 15. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. (od 23.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. 291 D..298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. Politika. Bogdanovcima i Otoku. 1991. 6. 8. 6. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. Odluka -. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. 1991. 1991. VESELČIĆ. Vukovar je 19. a s bataljunima u Osijeku. 5. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. Stanje u jedinici. Politika. 5. 1991. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. 5. 1992. lipnja postao središte policijske uprave. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar. Politika. 1991. bataljuna 10. 15. 1991. 12. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. svibnja 1991. 15. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 11. 5. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. Narodne novine. Politika. U Principovac iznad Boka 10. Napadači su do jutra uhićeni. STANKOVIĆ.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. 6. 1991. Oslobođenje. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. svibnja 1991. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. 1991.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. Imala je oružje za 600 ljudi. 1991. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991.-12. "Smirivanje s podozrenjem". 15. 6.

lipnja 1991. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Br. 1991.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. svibnja 1991. 5. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. zabranu promatranja vojnih objekata. Centru za obavještavanje Zagreb. 18. u 21. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. 1991. između Iloka i Bačke Palanke. Policijska uprava Vinkovci 14. uklanjanje barikada.. bataljun 1. 5. 27 od 10. razbojstva. lakog artiljerijskog puka PZO. dnevna i noćna puškaranja.. 6. Slovaci.25. 298-299. Naglašeno je da 31. (CD-ROM izdanje 1999. Vlnkovaćke jeseni. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". Vojni ultimatum. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. Depeša br. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. 1991. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. Obavijest. Do sada smo imali dobre odnose. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. 5030115-91-2 od 19. Velebit 18.pobjeda Hrvatske". svibnja postavila nekoliko zahtjeva. Depeša br. 1995. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije.11. bilo od policije ili građana. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. Tako smo branili Vukovar.1999. Telefaksirano 24. br. RUNTIĆ. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. Sućića 3. Bitka za Vukovar. Armija je 10. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu.4 M. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. Operativna informacija.. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. 301 Vlada Republike Hrvatske. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. 5.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 11. 'Poraz Vukovara . 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 76. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. Narodne novine. A MffiKOVIĆ-NAĐ.310 U odnosu na ostale aktere. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. 511-15-10/1-2640/91 od 10. 6.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. D. 21. 1999. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. 29. Ostajemo u Iloku. MALOVIĆ. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". prekidi prometa. Davor RUNTIĆ.Bitka za Vukovar M. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. 200-01/91-02/05. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica.pobjeda Hrvatske". Bilo je mirno dok nije došla Armija. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. 302 S. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. sprječavanje djelovanja protiv Armije. 1991. Velebit. Vinkovci. lipnja Stjepan SUČIĆ. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. 1991. ur. "Poraz Vukovara . Upit. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. Pov. SUČIĆ.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. Kl. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. 511-15-13-2642/91 od 10. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. 6. Srbi i ostati. zapovjednika 12. 5. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. niti Bačkoj Palanci.

Nakladni zavod Globus. Predsjednik Skupštine općine. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. Ur. 1991. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. Depeša br. 145-1991 od 24. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". svibnja 1991. obilježili su brojni incidenti. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. morala izjasniti za jednog od roditelja. 511-15-10/1-2678/91 od 13. Taj je proces. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. 136/2 od 14. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. SNO. 511-15-12-2920/91 od 26. KL 021-05/91-01/30. 08-644/1-91 od 12. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. 5. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. 3. 5. Lišenje slobode. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. svibnja 1991. 1991. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. 511-15-11/1-2876/91 od 24. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). koja je nastala miješanjem jednih i drugih. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. prema svemu sudeći. br. M.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. Traži se objašnjenje. 5. CO.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 5. svibnja podignute su barikade. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. protekli su u sličnom tonu. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. postali su obiteljsko prokletstvo. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. 5. godine. lipnja 1991. RCO Zagreb. STANKOVIĆ.315 Zadnje dane svibnja. Depeša br. 1991.. Eksplozija u kiosku "Drave".313 Srpska reakcija bila je brza. Miješani brakovi. Dvije skupine ljudi. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. 5. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar... Politika. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. studenog 1991. 1991. U Borovu Selu 25. Br. Politika. Uhićen je 24.. djelatnika Policijske stanice Vukovar. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. Operativna informacija.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. Br. 5. 1991. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. i koja se.319 U noći 3. Obavijest. 1991. Ur. Br. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. Sremac Slavoljub. U Čakovcima je 1. Načelniku GSHV. 5. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. malobrojna. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. RCO Zagreb. 27. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. u Page 48 . ISTI..311 U ljeto 1991. 12. "Uprkos imunitetu. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. 5. 5. 5.317 I prvi dani hpnja 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja".. 2196-01-91-1 od 24. 30. i 31. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. 5. Povratka natrag više nije bilo. 05. priveden sudija Slavoljub Sremac". Srpsko nacionalno vijeće 10. Obavijest. Izvješće. podijeljene prema naciji i vjeri. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. 1991.. Zagreb. postali su međusobni neprijatelji. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. 1991. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. 1991. 1995. a promet je nadziran. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 1991. svibnja do 26. Telefaksirano 25. 25. CO Vukovar. Br. Informacija.. 1991.. Obavijest. br. 146/5. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. Depeša br. pod optužbom daje 2. 1991. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni.

Obavijest.330 Do 25. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše".325 Dva dana kasnije. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. Depeša br. 1991. 2. 6. 1991. 21. decembar 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 66 PIivan petrinović. 1991. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Obavijest. Pucanje iz vatrenog oružja. 1991. Zaprimljene obavijesti. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Operativno dežurstvo od 24.Bitka za Vukovar 12. MALOVIĆ. Depeša br. 1991. 6. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 6. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara.28. 1991. 1991. RCO Zagreb. 2 7. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". 6.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. razbojništvo. 1991. 1991. Kl. Obavijest.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. Operativnom štabu MUP RH. nadopuna. PS Ilok Depeša br. 1991.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. RCO Zagreb. RCO Zagreb. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. 5. 19. RCO Zagreb. 6. 6. zapovjednik 3.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. OCIĆ. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. 1991. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Stefanović Jovan. Pucanje u privatne kuće. 27-28. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. 1991. 3. 21. Skupina gardista 26. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 6.323 Noć kasnije. CO. poduzete mjere. 419. Br.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. 7. 1991. Vlada Republike Hrvatske. 200-01/91-02/05. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 171/2 od 19. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 5. Br. obavjest. Depeša br. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 1991. 6. Obavijest.. 5. Page 49 . Napadi vojnih zrakoplova. 1991. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije.328 Noću 23724. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. Operativno dežurstvo od 24.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 1991.1991. lipnja 1991. 6. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 1991. Dnevni operativni bilten. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 6. lipnja 1991. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. hpnja 1991. Ur. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ostajemo u Iloku. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. Dnevni operativni bilten. 28. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. 1991. 6. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. M. 5. Baranja i Zapadni Srem. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. Br. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30.br. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. CO. 511-15-11/1-3044/91 od 31. 153/3 od 1. februar 1989-19. 6. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. hpnja 1991. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. 170/3 od 18. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. 1991. 1991. 5030115-91-2 od 19. 511-15-12-3341/91 od 18. 321 Č. Depeša br. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. "Hronika Srpske krajine. Operativno dežurstvo od 22. Obavjest. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. 511-15-12-3355/91 od 19. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. 6. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 0. hpnja. 511-15-12-3107/91 od 3. 511-15-13-3393/91 od 21. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. 12. 155/1 od 3. Narodne novine.332 Dva dana kasnije. RCO Zagreb. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. Depeša br. Barošević Dubravko i dr.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. zapovjednik 109. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/1-3087/91 od 1. Br. Br.". 5. Pucanje u privatne kuće. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". obavijest. 151/2 od 30. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

1991. br ZNG od 28.1991.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. 1991. 6.. SVA MORH-GSHV: Zap. 04-14/1-91 od 30. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Str. 1991. Ratni album 109. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". Zbog nacionalno miješanog područja. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. SVA MORH-GSHV: Zap. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. ZNG od 28.. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. 6. 68 Page 50 . 6. ZNG od 28. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. RM od 13. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. Zapovijed. 333 SVA MORH-109. i Hrvatska se našla na pragu rata. hpnja 1991. 337 SVA MORH-109. 6. 6. br NG. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. Antin. 181/1 od 28. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. br NG. 6. br HV: K-da 109. u s naseljima Korođ. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu".Bitka za Vukovar 6.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. Pripremno naređenje br. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. Orolik. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. Izvještaj. Zapovijed. ZNG od 28. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. 1991. Depeša br. SVA MORH-GSHV: Zap. došli su u završnu fazu. 1991. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. ZNG od 28. 71.. Str. 04-8/1-91 od 29. SVA MORH-GSHV: Zap. aktivnostima i popunjenosti 109. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. Depeša br. pov. brigade ZNG. 6. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. 6. 335 Priopćenje sa 11. 2.. fortifikacijskih prepreka. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar./91. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. br HV: Zap.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. 5. 511-02-07/9. br. sjednice Vrhovnog državnog vijeća.. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. bila je brojnija i bolje naoružana. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno.. lipnja 1991.333 Inače je 27. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu.336 U pojasu nadležnosti 109. br.1991. lipnja burno protekao u Hrvatskoj.1991.. Slakovci i Tordinci. 511-15-12/7-3438/91 od 26. Incident je prevladan oko ponoći.1991. 6.. odnosu snaga i sudionclma. ZNG od 28. Samo je 1. i 108. 1991. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. kao prvi zapovjednik brigade. neke su od mjera pri zaprečivanju. rušenje.. brigade HV Vinkovci. Kronologija rata.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. Br. 6. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. Izvješće o stanju. Zapovijed. na 28. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991. 7. Centar za obavješćivanje. miniranje. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. Zapovijed. SVA MORH-109. 1991. 107. pov. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka.. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu".. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". 109. Zapovijed. plavljenje i si. Oružana pobuna u Bršadinu. 338 Ivan Petrinović.

u 15. 6. Str. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". pov.obavjest. CO. postao je povod Page 51 . Izvješće.1991. Zapovijed. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. br HV: Zap. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti.Vukovar i Bač . pov. SNO. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. obojica pripadnici ZNG .1991. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. ZNG RH od 29. brigada ZNG 2.Borovo Selo. 7. 04-18/1-91 od 1. 343 SVA MORH-109. lipnja na 1. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima. naseljeno uglavnom Mađarima. kao noću 30. lipnja 1991. 08-1268/1-91 od 1. 1991.1991. 350 SVA MORH-109. 7. lipnja Zapovjedništvo 109. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. 109. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. 1991. 1991. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. Depeša br. 6. br. 511-15-12-3541/91 od 2. Str. Obavijest. 511-15-12-3495/91 od 30.. Kl. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. od kojih jedan teže. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. Str. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29.350 U Vukovaru je 2. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. Težište zaprečivanja stavljeno je. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. Prvi srpnja bio je mirniji.1991. "Granate iznad grada". srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. br. 7. Općina Vinkovci. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. SVA MORH-109. 349 M. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. 7. prikupljanje obavještajnih podataka. S1ANKOVIĆ. Izvještaj. Izvještaj. 6. Izvještaj. 1991. br HV: K-da 109.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima.. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. brigade ZNG. pov. 109. u kojem je 3. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. 109. 30.Najvažniji događaj 2. brigade ZNG-a. 6. kamo su išli na pregovore. 109. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid .. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. srpnja. Str. 7. brigade ZNG od 29.13.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. Izvještaj. Puškaralo se do prvih sati 3.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. Naređenje. br HV: Zap. 346 SVA MORH-109.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca..1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote.1991. Depeša br. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. pov. Politika. br.. 69 smrtno stradala. lipnja 1991. Oružana pobuna. pojačano promatranje teritorija. br HV: Zap. 04-14/1-91 od 30. Mještani Lipovca potvrdili su 29..Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala..00. pa je već 1. hpnja dogodio se u Sotinu. 6. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. 3.. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. 347 SVA MORH-109. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. brigade NG. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji.348 U noći. lipnja na 1. a jedan je cMl ranjen.115. ih 29.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. srpnja 1991. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. između ostalih. bili aktivni na širem području Vukovara". br NG. 04-11/1-91 od 29. SNO Vukovar. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. br NG. 1991. br. 04-18/1-91 od 1. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane.. 1991. br HV: Zap.

Br. br NG. 1991. 1991. I_^\ZTJKIĆ.. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". SNO. 1991. Br. ŠPIŠIĆ. 109. 01-25/1-91 od 3. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. 7. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. srpnja/559 U jutro 3. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. 357 SVA MORH-109. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36.. 7. 7. br. 1991. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. br ZNG. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. 1991. održani su pregovori u Mirkovcima. 7. Sla\vnska krv. ™ SVA MORH-109.. 7.. br. zabilježena je 2. srpnja 1991. 1991. mehanizirana brigada iz Pančeva.1991.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. SVA MORH-GS HV: Zap. br. prouzroćivši na taj način veliku štetu. 10. br. 1991.. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. 1991. 04-20/1-91 od 2. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". 1991.. 7. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. Sir. D. 04-20/1-91 od 2. 7. mehanizirane brigade. Izvješće. 7.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. 808 od 2. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 292-293. 6. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. mehanizirane brigade iz Subotice. Dnevno izvješće. pov. 106. 3. Borba. 7. br NG. Izvješće.. CO. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. br. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. koja ih je 10. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. 7. RVA MORH-GSHV: Zap. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. 797 od 2. 7.. "Razoran učinak suverenosti". Zapovjednik 109. lipnja 1991...3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. u prostorijama PU Bjelovar. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. 40-47. pov. Izvješće. CO. br HV: Zap. 7. 1991..7. Borba. pa su :i:. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. br HV: Zap. Obavijest. br od 3. br HV: Zap.. Dio pričuve JNA 1. 3. D. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. 13. 1991. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. m SVA MORH-109. Njihov dio kasno poslijepodne 2. godine. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 1991. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 04-20/1-91 od 2. Jedna od takvih dojava.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. 3. koji je ojačan dijelom 12. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. Dnevno Izvješće. ZNG. pov. 3. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. 7.305 Page 52 . 109. Borba. TOPIĆ.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. br. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. ZNG od 4. pov. Str. Str.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. korpusu iz Kragujevca. 7. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30. B. Str. 109. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. SNO. "Vatru s krova bobiice". Sofija ZECEVIĆ. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. Predsjednik općine zahtjev je odbio. Izvješće.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. 7.1991. 3. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. 1991. Izvješće.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća.

motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51.. 1992. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. oružane su snage SFRJ. osim tri aviona tipa "Orao".30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'.4. 7. Doveden je kompletan. 7. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". 7.. 1992. kako je pisala Narodna armija. 13. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva.. PETROVIĆ. Narodna armija. Narodna armija. Od svibnja 1991. NIKOLIĆ.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. 1991. 29.. "Trijumf sa malo gorčine". Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. Narodna armija. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. 1991. 20. Vojna pošta 2875 Panćevo. 20. 11. 7. m Milan ĐTJTGĆ. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. "Odjekuje neka druga pesma". kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. lovaćko-bombarderske eskadrile. Narodna armija.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. PETROV1Ć. djelatna brigada ZNG iz Zagreba.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. 31. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom.. 23. 22. 28. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242... 18. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". R POPOVIĆ. B.. 1991. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". Petar BOŠKOVIC. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". sa 22 aviona tipa "Orao". lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. 1991. lovačko-bombarderske eskadrile. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". 13. M„ "Odbijen treći napad". 17. m M.1991. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. o. 31. Narodna armija.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". 12. 12-13. 363 R POPOVIĆ. 1991. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. 367 L. Puk se sastojao od 239.370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. "koja je u toku 2/3. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji".371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . 7. 20-21. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. Narodna armija. 7. mehanizirane brigade u Baranju. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara... koji su ostali neispravni u Titogradu.. 7. "Prvo ratno iskustvo". "Jedinica bez izdajica". kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. Narutlna armija. 8. 1991. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. 19. 13. Vojska. i koje je glavnina očekivana u toku 3. "Opstajavaju vojnički mostovi". "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. MUP RH-OTŽ. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. U. 1998. 7. M. 7. godine 172. 308 Milorad PANTEUĆ. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Panćevo. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. 11. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. "Čuvari vojničke etike". M. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". 1991. 15. 16. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. Narodna armija. Narodna armija. 1991.. Ti divni ljudi. Mladen MARJANOVIĆ. dio Riječne ratne flotile je. "Zadaci se sustižu". mladi ratnici". Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. 16. 7. srpnja 1991. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. Nikola OSTOJIĆ.. D.. 12-13. Narodna armija.1991. Službena zabilješka od 10.

ostale su u srpnju 1991. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. za i protiv Jugoslavije. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. M. listopada 1991. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. srpnja 1991.. brigade od 3. Baranji.1991. No. 20. brigade ZNG-a od 3. :. 7. Narodna armija 13. fi. m Petar BOŠKOVIĆ. i zapovjednik 1. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. Eskadrlla "Orlova" od 11. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. Narodnu armija. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata... srpnja 1991. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. "Izdaja nam otvorila oči". odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. Page 54 . Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). 12. "Brigada je 3. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. do 22. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman. 20.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6.. 7. ŠPEGELJ. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. 1991. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. 20. Da jest. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja.. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. 1991. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. godine. Sjećanje vojnika. Ur. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. 7.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. 22. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. KL Str. 1991. rujna. Služba za zaštitu ustavnog poretka. "Izdaja nam otvorila oći". mladi ratnici". nije intervenirala. 5120-30-91-1 od 29. br. br. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. Armija je tada kraju privodila dvojbu. 1991. srpnja 1991. do 29. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. iako smo raspolagali moćnim oružjem". Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 1991. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. a Hrvatska. 1992. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. Ispostava Slavonski Brod od 15. Narodna armija.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". Obavještajna informacija broj 3. Zajedno s 12.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. Predsjedniku Republike Hrvatske. Zapovjedništvo 106. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. MUP.. kolovoza bila je u Titogradu. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. 7. 191. brigade ZNG Franjo Cebić. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. Narodna armija.. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. usprkos dogovoru sa Slovenijom. 376 Petar BOŠKOVIĆ. ZNG. 13. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd .1991. 833-05/91-03/03. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. 7. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. pm'.

bila je šumi pored sela Adaševci. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. 04-22/1-91 od 3. od travnja 1991. 04-21/1-91 od 3. iako to nije bilo. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. 1991. Str. 2000. 109. tako da protivnik bude razbijen i uništen". ZNG. 210. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. 35.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. koji je 3.. bojeći se sukoba. Branko MAIVIULA. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. MARIJAN. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.Vukovar . CID. Sjećanje ivjnika 227-239. 109. br ZNG. rješavana sudbina Hrvatske.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. 7 1991. u 16 sati. brigade ZNG... br HV: Zap. Page 55 . u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red.. Ispravka. pov. srpnja 1991. 74 pripadnika brigade.. 217-223. 08-1237/1-91 od 3. to jest danas Špegelj nema dvojbe.1 SVA MORH-109.. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. pov. Zap. 207-243. ŠPEGELJ. 1991. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. zaposjedala Armija. srpanj 1991. Str. 7. Ur. Izvješće.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci..381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste. CO.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. Smrt oklojme brigade.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. br ZNG. Samo je 3. 215. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. 7. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . 08-1236/1-91 od 3. kao što je učinio zapovjednik 109. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. Ur. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. br. br NG. slabo popunjen oružjem i municijom". Kukujevci.1991. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". Slučaj Jugoslavija.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. bataljuna 3. Ur. 1991. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. Godinama iza rata. 3. br. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". pov. 7. m SVA MORH-109. br. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". br HV: Zap. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. 04-25/1-91 od 3. 7. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. 109. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. Dnevno izvješće.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek .387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. srpnja 1991. 08-1275/1-91 od 3.Šid.sft U drugom izvješću od 3. Izvješće. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. br. CO. br HV: Zap. 7. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. Podgorica. vojne oblasti. br. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". Str.. Glavnina. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. 1991. br.. Branjevine i Gibarac. brigade. M..383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. prema svemu sudečl.38. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D.

Zagreb. 76 Zemljovid br.. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. srpnja 1991. Hrvatska 1 veliko ratište. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. srpnja 1991. brigada ZNG R 3[^]io9 3. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. Zagreb.. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. 7. 4 1 108.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. bataljun 109. D. mehaniziranog bataljuna 26. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. a ne samo pobunjeni Srbi. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. 1991. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. Mladost. 91. a. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini.31*0 U toku 3. CO. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . brigade dana 3.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Naređenje. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. Page 56 . u Baranji. bih su u nezavidnom položaju. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. br. 2002.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. 08-1279/1-91 od 3. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. 54-56. 7. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. 1994. Ur. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. bataljun 3. brigode ZNG R ^X>* četa 106. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. korpusa. 7 1991. Jurja. Udruga Sv. 3. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. 71. Srijemu i Baranji. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. kod Milan BK'ANIC. brigade ZNG 4. U okolici Osijeka. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. 385 HIC: Komanda 17. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. brigade ZNG R 2. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. brigade ZNG A 109. br. 1085-18 od 5. 3S0 Kronologiju rata. Srijem krvavu krilo Hrvatske. što je malo.prostorna struktura. brigada i dio 3. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. 2. M] 1. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. U istom izvješću. Zapovjednik 106. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. Pov. 3 X ^!51 51.

1991. br. brigade ZNG-a iz Iloka. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". municije i opreme. 511-15-12/3576/91 od 5. bataljuna 3. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga.. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. 1991. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu"... Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne.7. Pronalazak oružja. Napad je počeo pred ponoć 4/5. 7.. i VHI. MALOVIĆ. srpnja 1991. bataljun. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. 3. Dnevno izvješće. Str.1991. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. 7. brigade ZNG-a.1991. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika.br ZNG.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. 3. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. brigade određen je i dio 3. M. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. ZNG od 5. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. Ostajemo u Iloku. Izvješće. Cerić i Privlaka.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. br. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. opisao je u izvješću zapovjednik 3. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3.]. što je u zapovijedi posebno naglašeno. 7. a deset je osoba ranjeno. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. ViTJ. 106. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. pov. 77 100 četnika". a koje 109. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . 1991. br. Depeša br. 7. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce.56. Ur.. 29. Priopćenje. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce.. u kojem je sudjelovala i 1. SVA MORH-GS HV: Zap. 7. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. 1991. M SVA MORH-GS HV: Zap. U. Prva H. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4. četa 2. Za provedbu akcije. postrojbe ZNG u zoru 5. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. 08-1401/1-91 od 4. od kojih osam gardista. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. srpnja. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. 1991. 7. brigade ZNG-a. obavijest. Dijelovi 109. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. mjesne zajednice Vinkovci. 1-11/91 od 4. brigade ZNG.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". 7.. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. Podrum VUPIK. 1991. i X. na koje se nije smjela otvarati vatra. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. brigade. Poginuo je jedan civil. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. pored 109. Rukovodi« [od 6..392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama.

napisana je stvarno dan ranije 4. m SVA MORH-GSHV: Zap. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". pov. Borbena zapovijest br. 7. Izvješće o izvršenoj akciji. 04-24/1-91. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. br. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. srpnja. 7. 7. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. brigade ZNG-a. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. ZNG od 5. a oko 300 je osiguravalo napad. 7. 1991. ZNG od 5. 07. 3. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. 7. srpnja. 1991. 1991. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . 1991. 100 SVA MORH-GS HV: Zap.. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. 1991. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. pov. SVA MORH-GSHV: Zap. 106. br HV: Zapovjedništvo 109.. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. br.1991. ZNG od 6. 7. pov.. SVA MORH-109. br HV: Zap. br ZNG na dan 04. Str. Izvješće o stanju. lb se vidi iz Izvješća 109. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. 3. i 107.. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. br HV: Zap. TVrdi da u "petak nanoć 28. 1/91. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta... m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. m SVA MORH-109.: SVA MORH-GS HV: Zap. 3a8 SVA MORH-109. 7. 1991. juna. br ZNG od 4. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. br. brigade ZNG. 04-24/1-91. ZNG. 7. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. 1991. 7.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 1991. 07. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. Zapovjest. br ZNG.. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. 7. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. br. br ZNG. brigade ZNG-a ujutro 7. Izvješće.. Str. bataljuna 106. gurnuo je Ćelije u drugi plan. u najvećoj tajnosti. 7. Izvješće o stanju općine Vinkovci. br. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 7. brigade ZNG. 7.. 91. brigade ZNG od 5. ZNG od 8. br. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. 106. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. srpnja 1991. br.. 1991. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 106. 1991. br. srpnja 1991. 78 zapovjednik brigade susretao. Izvješće o Izvršenoj akciji. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. Str.. 109. 7. Interesantno.. 91. 1-14/91 od 7. brigade za 4. ZNG. pov.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4.. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. Zap. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. br ZNG. 109.. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". Usprkos teškom stanju i okruženju. Depeša br. 3. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. br ZNG na dan 04. SVA MORH-GS HV: Zap. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. 1991. 511-15-08/1-4804/91 od 6. bataljun 108. Zapovjedniku 3. Izvješće. Str. srpnja 1991. 1991. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. 1-18/91 od 10.

a posebno u istočnoj Slavoniji. CO. 1-14/91 od 7. u 18.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa... bataljona]. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. ZNG od 8. br ZNG. Br. br. Str. br. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7..1991. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. 1991. Page 59 . m SVA MORH-GS HV: Zap. 106. 1-14/91 od 7 7. br. A S. Zapovjedniku ZNG RH. br. pov.. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7.45. 7... JOVANOVIĆ. 7.. 3. br ZNG od 7. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 1-14/91 od 7. pov. 1991. 106. br ZNG. 106. 1991. 894 od 9. Selo je branilo 120 gardista 106. 1991. 1991. 11. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. pov. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7./8. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". br ZNG od 7. 7. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. bat/108. br ZNG. Izvješće. srpnja u 04. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. SVA MORH-GS HV: Zap. w SVA MORH-GSHV: Zap. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. ZNG. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap.. 7. ZNG od 7.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. 7. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. 7. 1991. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. Izvješće. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. Ur. 7. 1991. 7. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8.45.. 7. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 106. 43. 1991. 7. SNO. 2185-04-01-91-82 od 7.. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu...411 Agonija Ćelija završena je 9.1991. u 18. Izvješće. 7. 7. 106. Kl 81/91-01. br ZNG. br. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. 7. ZNG RH.. ZNG od 8. brigadi ZNG. 7. Ur. 1-18/91 od 10.. Hrvate niko nije ugrožavao. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. SVA MORH-GS HV: Zap. Zap. 7. 1991. 7. pa tako i sam čin povlačenja. br. Ur.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. branitelji sela tijekom noći 7..1991.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. CO. 7. br. Str. Dnevno izvješće. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. 1991.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. br ZNG. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave.. Izvješće. Vanredno Izvješće. 7. SVA MORH-GSHV: Zap. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. a dijelom i proturjećni. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. 107. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Poraz koreni poraza. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. 1991. KL 814-05/91-01/01. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek.1991. Str.08. 1991. 106.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca.. pov. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7. Str. 08-1378/1-91 od 8. brig. 7. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. br ZNG od 7. br. 1991.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj.. 1991..414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga. Izvješće. Izvješće broj 9. 106. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. 1991. 5120-01-91 od 7. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 1991. 7. brigade ZNG [Komandant 1. Izvješće. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". 1991. 7.

(Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). br. Dnevno izvješće.. 512-03-91-1 od 7. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. br. 7. Izvješće o stanju i aktivnostima 109.V. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1.. Ostajemo u Iloku. R POPO\1Ć. 7. Ur.. Slobodna Dalmacija 8. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. brigade ZNG-a u Erđutu. 4. 91. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. Priopćenje je 9. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 .br. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. 3.. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut.. 512-03-91-1 od 8. br. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut.. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Ur. ZNG na dan 11. 8-01/91-01/01. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. S vojvođanske strane bila je 51. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. Kl. 1991. M MALOVIĆ. Ur. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. 7. Baranju i Zapadni Srijem. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. srpnja. Zapovijed. proleterske gardijske mehanizirane brigade. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. Zapovijed. brigade ZNG-a od istog dana. 1991. 1991. 511-15-12/7-3598/91. 4. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1. 15. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. do 20. 1991. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. 7. srpnja ubijen gardist. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. br NG. ZNG od 11. pov. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. 11. SVA MORH-GS HV: Zap. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. 1993.421 SVA MORH-GSHV: Zap. brigade ZNG od 11. kao 1 dnevnog izvješća 3. 7. SVA MORH-109. PETROVIĆ. "Kupola Je odletjela". u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". 109. 1991.br. 1991. brigade ZNG-a. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. 1991. Marko MARKOVIĆ. bataljuna 3.I. 5120-01-91 od 7. koja je.. 7. 03-31-1-91 od 11. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1..Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. od 9. 7. 512-03-91-2 od 11. br. 07. Priopćenje za javnost. brigade ZNG. br HV: Zap. 1991. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman.00. Isti se upućuju u rezervni sastav". Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. 7.1991. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. Ur.. Str. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage.4. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. KL 8-01/91-01/01. a od Vukovara Borovo Selo. ZNG. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. 7 1991. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. Daljnje širenje sukoba. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. KL 81/91-01. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. Depeša br. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. Narodna armija 13. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. g. 31.

Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. 1-18/91 od 10. Izvješće. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. srpnja uputila tri časnika iz 3. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. brigade ZNG. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. i 109. "Nakon istupa dr. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek.. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. Vukovar i Vinkovce. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. 7. br. kojih već ima naoružanih između 200-300. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. pov. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. CO. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. 7. 106.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. ni materijalno ni moralno. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. dobrim dijelom utemeljeno. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. a Dunavom se također ne može doći. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". koje su 11. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". Str. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima.'-0 Pismo upozorenja. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". br ZNG. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije".Bitka za Vukovar zapovjednik 106. 424 Isto. srpnja Osijeku. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. brigade ZNG o sudbini čete 3. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. Br. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. što će vrijeme brzo pokazati. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. 191/1 od 9. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. 1991. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". 1991. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje".

Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. 7.. 1991. pov.. rujna 1991. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. 7. 7.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. Zapovijed je napisana 16. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. 512-01-91-1 od 18. 512-01-91-1 od 18. kao i zapovjedništvo 3. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. br. Zapovjedništvo ZNG..7 1991. . Ministarstvo obrane. Područje od Borova Sela. Od 30. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. 11. Izvješće. Ur. 1991. operativne zone. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. srpnja zapovijed je izmijenjena. 1991. Str. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. srpnja. za što je 17.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. br. 1-17/91 od 9.1991.. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. Borovo . Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš .132 On je do 30. i 18. 106. Vjesnik. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. Page 62 . čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. Zapovijed. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. Kl. 1991. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. 7. rujna 1991.. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. Klasa 8-01/91-01/03. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. 1. Klasa: 8-01/91-01/03. Ministarstvo obrane. brigade od 3. 7 1991. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 83 vrsti angažiranog ljudstva. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. br. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. "Tuđman u obilasku ratišta". Krunoslava BANlO. br ZNG.Nuštar.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. Mirko SAJLER. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. 512-01-91-1 od 18.. Za zapovjednika 3. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. a 18. Ur. br. 112-01/91-01/02.:" SVA MORH-GSHV: Zap. 22. Zapovjedništvo ZNG. 7. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. Martinu Spegelju. srpnja 1991. Ur.Tenje. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. Zapovjedništvo 10G.

Našicama i Slavonskom Brodu. Tekst zapovijedi. Dana 16. br. D. KL 1119-01/91-01/10. br. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar.Trpinja . 109. srpnja 3. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS.. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. Ustroj bataljuna nije jasan. kako pričuvne. Borovo . 04-41-1-91 od 18.. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. 7. ŠPEGELJ. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. 165. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. Snage ZNG-a.. 512-01-91-2 od 17. 1991. 7. 1991. pov. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". br. pov. bio u njezinim rukama.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 512-01-91-3 od 25. navodno..Borovo . Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. 1991.Silaš. Borovu. 1991.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću.Tenja . a time i vojne strategije. m SVA MORH-GS HV: GS HV. tako i djelatna 3.Stari Jankovci. SVA MORH-GSHV: Zap. ŠPEGELJ. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj. Imala je samo 955 ljudi. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . Ur. Ministarstvo obrane. Zapovijed. O njihovu radu 15.Bitka za Vukovar Zapovijed. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. 3. 1991. Ur. S druge strane. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. 7.Markušica . ZNG od 19. Sjećanja vojnika 243. Klasa: 8-01/91-01/03. RUNTIĆ. br HV: Zap. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. brigada. Izvješće o stanju i aktivnostima. 11-1/91 od 16. Ur.Vukovar. 18/101-148 od 12. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. sastavu. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. 7. 7. KL 8-01/91-01/03. od kojih je 180 bilo nenaoružano.. bile su preslabe za postavljenu zadaću.J H1C: Komanda 17. 5120-33-91-2 od 2. 1991.Laslovo . br. 7. Praćeno je i stanje u Osijeku. Str. 10. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. br. 1991.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. ZNG. Str. pov.Erdut. korpusa.1991. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. m SVA MORH-109. Osijek .Mirkovci . aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". osobno zabranio. a koju je Tuđman. Izvješće. nadzor mostova na Dunavu.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19.. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski".Dalj. 7.Gaboš. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske.Borovo Selo . Zrakoplovi su 12. Vinkovci .. br ZNG. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. a poduzimala je mjere za ustroj 4. p. 4 od 21. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova. njegov je zapovjednik 23. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. jačini. br. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. ZNG. Str.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus. 191. M.1991. Osijek . 7..SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Vinkovcima. a.. m SVA MORH-GS HV: Zap. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. br. Zapovjedništvo ZNG. Ini br. Sjećanje vojnika. Page 63 . Osijek . Belom Manastiru. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. Vukovaru. Tiiko smo branili Vukovar.

a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Ona je 13. pov.. srpnja 1991.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. 109. 1991. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. Page 64 .447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve. 1991. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. Komandi 158. republičkom centru MO. SNO. 18.4r. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13.. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo.. Oficir iz Beograda (. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela . korpusa Str.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru.14a Na zaštiti od požara.". m SVA MORH-GS HV: Zap. Informacija o žetvi. Str. CO. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". 1991.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. Br. Dnevno izvješće. 444 SVA MORH-109. ako je uopće iste bilo. 7..... SVA MORH-109.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". br HV: Zap. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. srpnja 1991. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. 3. 7. 982/2-91 od 18.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. br ZNG. br ZNG."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. 1991. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i.1991. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). 7. Izvješće. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.05. br. 1085-48 od 23. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. koji je narušen 13. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. 7.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. što su pripadnici 1..u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. 1991. 7. 7. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. koji tih dana nisu bili rijetki. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita. brigade ZNG. 1991. 1991. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. br. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. CO. 04-39-1-91 od 16. 7.. br. kao i na osiguranju žetve.. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. 04-33-1-91 od 13.. 1991. 7. br HV: Zap. pov.1991.. Str. 7. mpoabr. 109. pov. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 7. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti. br. 141 HIC: Komanda 17. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos".. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. KL 08-1464/1-91 od 12.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije.. Silos Bršadin. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. Vrhovništvu Republike Hrvatske. ZNG od 11.

U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1.457 Par 452 SVA MORH-109. SVA MORH-109. Zapovjedniku ZNG RH. a 109. bataljun 3. 1991.45. 109. br. brHVZap. do 20. 7. pov.. a iz 109. bataljun 3. 3. 7. 19. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. 3-91... 1992. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. Zapovjedniku ZNG RH. br. 4. 07.. E ^ i VLTi. SVA MORH-109. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". brigade ZNG-a. 109. 3. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba.7. od 26. bataljuna 36. 1991. Početak napada bio je u zoru 22. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . br ZNG. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci... što su bila sva raspoloživa sredstva.Bitka za Vukovar Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. srpnja. 04-50/1-91 od 26. bataljuna 3. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. 88 dana kasnije. br. SVA MORH-109. B. srpnja 1991. SNO. 8. br. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. pov. brHVZap. pov. Poginulo je 14 gardista 3.1991.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. 1991. Izvješće o aktivnostima 109. 04-42/1-91. Izvješće. 7. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. Narodna armija. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. 330 iz 109. br ZNG. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca.. brigade ZNG za napad. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. brigade. pov. br HV: Zap. 1991. Br. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. 111 SVA MORH-109. SVAMORH-GS HV: Zap. "Jedinica bez izdajica". 7. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. i 109.00. Ranjeno je sedam gardista. 1991. 1991. Izvješće. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. br. CO. 27. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. CO. 87 Napad na Mirkovce 22. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 453 Izvješće 3. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". Vanredno Izvješće. 04-45/1-91 od 21. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. Dnevno izvješće. Str. Sir.454 U napadu je angažiran 2. 7. Otok. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. pov. Str. 1991.. brigade. 1991. brigade. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22... od čega 350 gardista 3.. 511-15-SLUZBENO-91. 7. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. "(drugi je na opravci)". Nuštar. KL 08-1805/1-91 od 5. Novi Jankovci i L. Cerić. 04-40-1-91 od 17. 7. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. brZNG. 7. zauzme zapadni dio sela. 1991. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19.. br HV: Zap. Str. 7. Borbena zapuvjest br. br. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". br HV: Zap. 04-63/1-91 od 2. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. br ZNG. SVA MORH-GS HV: Zap. Osim njih. 109. 16. Izvješće. Zapovjedniku ZNG RH. 91. br ZNG na dan 19. br ZNG.1991. br. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. D. Br. SNO. četu 2. 8. Str. ZNG od 22. 109.. 988/2-91 od 18/19. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. 1991. brigada a 109. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. 109.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce.ZNGod 19.

srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. srpnja 1991. 42-1 od 26. srpnja. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane.. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom. Zapovjedništvo ZNG. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. 1991. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. 511-15-10/3-3738/91 od 22. 7. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. ŠPEGELJ. br.1991. ali i kasnije. Depeša br. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". s većinskim srpskim stanovništvom. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. 10.. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. osam ih je ranjeno. 1991. 1991..465 Razdvajanje snaga od 22. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000.1991. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. 7. On je napad datirao u 26. Svejedno. Obavestenje. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka. 31. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. Osijeku i Sidu.. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje".nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. srpnja. 511-15-SLUŽBENO-9I.467 Desetak gardista iz 3. 7. Vukovaru. br. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. 245-246. . Ur. M. Br. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.459 Konačna bilanca 22. selo na ulazu u grad. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. Slobodni tjednik. nadnevak. Duž ulica iskopah su rovove. Obavijest m JOŠKO DADIC. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. ministru obrane i Page 66 . Depeša br. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. 08-1599/1-91 od 22.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista.462 Prvenstveno. 21. 1991. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. ostalo Je teško dokazivo. srpanj 1991. Đakovu. Obavijest.Dobro. a u koje je provaljeno 22. od 26.. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne.4"1 i. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. 511-15-10/3-3753/91 od 23.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". CO.. Franjo Tuđman je 22. 18-19. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. Pov. 7. srpnja. zapravo predgrađe. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. od kojih četvorica teže. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. srpnja. Sjećanje vojnika. dobro prekini taj napad! . Komandi Garnizona Vinkovci.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. srpnja 1991. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991.

91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka.. ŠPEGELJ.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine.Šid. Sjećanje vojnika. 7. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. 402 Mirko SAJLER.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. voluntarizma i diletantizma. "Tuđman u obilasku ratišta". U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. ZNO RH od 23.br. 7. 1991. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce.. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. Za generala Špegelja. Zahtev. na što se četa 3. Ur. 7. 227-239. Kako smo srušili Jugoslaviju. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. ZNG. srpnja 1991. Vjesnik. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". 1991.. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. 7. 7. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . Izvješće o stanju 1 aktivnostima. Prosvjed protiv površnosti.. 511-15-09/3-5036/1991. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. prosvjed je bio tužan i provokatorski. zbog čega je iza ponoći 22723. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. pa opet u Osijek. Krunoslava BANIĆ. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo.468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. pismo je bilo odraz lokalizma. 7. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. 1991. 1991.472 Beogradski tisak 28. Globus. 7. 1. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. 1991. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. 1991. 1992. Telefaksirano u Zagreb 23. brigade ZNG povukla u Laslovo. Prema dijelu sela. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. 7. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. 1991. Obavijest. br. brigade ZNG-a.. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 . m Isto. prebacivanja odgovornosti na druge. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. Zapovijed. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. Za pukovnika Tomislava Mesića.. 129-131. 22. br. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. 7. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. Zagreb. 1991. Dnevno izvješće. 464 M.Tbvarnik . 1991. Usprkos takva stajališta. SNO Vinkovci. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". 40-1 od 23. U Šidskim Banovcima 22. s nejasnim potpisima. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. KL 8-01/91-01/01. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. od 23. Provale u stanove vojnih starješina. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. 79. 463 Stipe MESIĆ.. iznad njih". Kronologija rata.. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. s orijentiranim zadacima ZNG. zapovjednika ZNG-a. 512-03-91-2 od 11..

Od dolaska pripadnika 51. Hasel Ibmislav i dr. 7. 25.482 U prvim satima 25. Ž. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. 1991.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac.. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". "Predstoji odlućna bitka".481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. 144. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. a šest je gardista ranjeno. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. 7. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1..473 Od 22. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu.. 28. bataljuna 3. probleme i različita gledišta u gradu. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. jedan je ranjen. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. srpnja. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. Već 14.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. 1991.. pripadnici ZNG i RZNG. Depeša br. 7. 08-1599/1-91 od 22. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. 511-15-09/2-5094/91 od 25." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25.. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. a 18. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. br. U sukobu su poginule tri osobe.. 7. 1991. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 1991. CO. Telefaksirano u Zagreb 23. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a. a slutnje bliskih okršaja u kojima.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. 7. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. 1991.480 Napad se nije dogodio. SVA MORH-GS Page 68 .. od kojih jedan gardist. Kovanje rata. 7. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. Obavjest. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. 1991. 473 S. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. 1991. Izvješće o stanju i aktivnostima. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. srpnja zabilježeno je puškaranje. 1991. 7. B. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan".. M. maja.479 Sve je to 25. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. srpnja. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25.. COb-RH. 7. 5.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde. "Noć pucnjave i eksplozija". Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. THOMPSON. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. Večernje novosti. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. Borba. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. Izvanredno izvješće. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru.. ovih su dana pojačani.. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. SNO Vinkovci. Ur. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne.

Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". a u potpisu je RCO. Izviješće. 7. MUP RH-OTŽ. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. Cob-RH. srpnja 1991.. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. Republičkom centru MO. Narodna armija 3. Obavjest. 22. 1991. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. 1991. Izviješće. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 7.. 50301-91-1 od 25. održane 24.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. 988/2-91 od 18. CO. Depeša br. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. CO.-1992. Osim incidenta u Iloku. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. SVA MORH-GS HV: Zapov. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. Vladi Republike Srbije. Vanredno Izvješće. 1991. 487 S. Navečer 26. 1991. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. 481 SVA MORH-GS HV. Zagreb 1998. 1991.1991. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. 1991./19. 7.. SNO. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. Sotinu i Principovcu kod Iloka. br.. G. 7. MESIĆ. 1991. 7. CO. ZNG od 25. 1991. 08-1609/1-91 od 23. "Kraj žetve početak rata".. 1991. KL 08-1643/1-91 od 26. JOVANOVIĆ. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". Ur. Kako smo srušili Jugoslaviju. Vanredno izvješće. SNO. 1991.. m R. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. Ž. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991... da otvara vatru u samoobrani. 1991. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. D. 990/91 od 19. Izvješće. ZNG od 25. jer terorizam.. 7. Narodna armija. Kl. "Žestoko uzvratila vatru". Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". srpnja 1991. 1991. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. na 24..490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. i to isključivo po vojnim ciljevima. KOVAČEVIĆ. Br. Narodna armija 31. 1991. PU Vukovar. Br.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. Općina Osijek. Izvješće. 8.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". Br. 7.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac.. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. 7. 1991. CO. 511-15-10/3-3780/91 od 25. 7. 26. GLIŠIĆ.. 7. 480 Zapisnik sa 96.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. a bez dogovorene najave. ZNG od 25. 7. Vanredno izvješće. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu.. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije.. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Izvješće. 7.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. 7. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. Naklada Zadro. SNO. 21..484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. "Armija nikada ne puca prva".. Operativni štab Ministarstva od 25.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. CO. Izvješće o stanju i aktivnostima.. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. POPOVIĆ. maj". 800-01/91-04/02. Franjo GREGURIĆ.. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. 1991. Ur. 7. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. 1991.. 1991. 7. Informacija je pisana rukom. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. 3. 982/2-91 od 18. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. br. otvorila je vatru po Doku. 7. br. 8. usprkos postignutom primirju. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. Zbornik dokumenata iz Page 69 . 135-136. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost.

1991. Tako smo branili Vi±ovar. 8. Obavijest. Telefaksirano u Zagreb 1. verovatno. 3. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. Zoran DASKALOVIĆ. 7. Izvješće. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. godine..05. Borbena skupina 51. 8. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 1991.. Danas.58. B. 10-11. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo"... br. 1991. 1991. 33-34. Izvješće.. brigade ZNG u Erdutu. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". Izvješće. u 18. Baranju i Zapadni Srijem. Općinski sno (pečat) od 29. Danas. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. 12-13. 511-15-13-3829/91 od 27. 94 Dva dana kasnije. 336-337.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 404 B. Izvješće. kolovoza u 14.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. RUNTTĆ. kolovoza u 8. D. 8. br. 13. "Žestoki noćni vatrometi". Ostajemo u Iloku. SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG od 3. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Borba. MALOVIĆ. Izvješće. Ujutro je napad ponovljen. Saslušanje okrivljenog I. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. 7. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. Vanredno izvješće. 3. 1991. "Skrivaju se iza mržnje". 4. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. Telefaksirano u Zagreb 5. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas..10 do 22. kolovoza 1991. što je najvažnije.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. M. kolike su bile žrtve. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. 29... 1991. 7. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. kolovoza u 10. oklopnog transportera.15. 1991. 8. 8. 1991. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. Priopćenje za javnost. 1991. Tek navečer 4.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu... m Slobodan LANG. SVA MORH-ZOZO: Zap.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". KLR-36 '92 od 6. ZNG od 10. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije.. 78. 3. 7.. međutim. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. 13. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. SVA MORH-GS HV: MUP. 7. 1992. 30. "Marija Mandić M-l". Općinski SNO (pečat) od 27. 1991.00. 1991..30. 8. 1991. Izvješće. Aljmaša i Dalja. 1991. Telefaksirano u Zagreb 1. 3. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Izvješće. Izvješće. u 9:06. 1991. 511-15-13-3828/91 od 27. Policijska uprava Vukovar od 27. 1991. 41. Izvješće.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. Vatra je trajala od 20. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. Izvješće. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. 7. 7. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. Telefaksirano u Zagreb 2. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. ZNG od 1. "Gdje su preživjeli". "Na napad je prema naređenju. Priopćenje za javnost. 7. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. srpnja na cesti Negoslavci . PU Vukovar od 30. br. 7.

Narodna armija. "Vukovarski Napoleon". Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Ovo je mjesto za pitanje. bio u korist obrane grada. 8.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. Ur. Općina Vukovar. Kl.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. Igor ČUMANDRA. "Od danas 10.508 Djeca.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. s.. 1991. kolovoza". 2196-01-91-01 od 1. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. Izvješće. što je vrijeme brzo pokazalo. a što je srpsko.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. 1991. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. "Rat-surova škola taktike". Jelena LOVRIĆ. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. Priopćenje. Bršadina i Pačetinske šume". Izvješće. 96 je njegov postupak. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. mehanizirani bataljun. PANTELIĆ. Erdut).) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. 19. "Razoružanje Hi rat". Narodna armija 19. 8. 10. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. 1992. 8. 8. 1991. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. 1991. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. 502 Nikola OSTOJIĆ.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. 8. Dalj. 1991. Narodna armija 3. 24. 13. 0 takvom. 3.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. u bočice za čuvanje. br. 10. 1991. Srđan ŠPANOVIG. 16-18.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. "Narod nije genocidan". 8. s. 501 M. 22. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice. 1991.000-15. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. 1991.00 započela (. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Danas. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. trebalo je po grupama. 4. kolovoza. Bijelo Brdo. a i znatno šire. s. 1991.. Predlagao je evakuiranje 10.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. 8. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. Danas. 8. medijski je napadnut. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". 810-03/91-01/01. općinskog sekretara za narodnu obranu. 8.

brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda.515 MS Viktor IVANČIĆ. 10. 20. 1991. Dnevni operativni bilten. što je vjerojatno vrijeme nastanka. "Izbjeglice na stupu srama". 1991. "S agresorom nema dogovaranja!". 1991. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. Izvješće. 77. ZNG od 3. kolovoza. pov. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a. po podacima Policijske uprave Vukovar. "Poraz Vukovara . Priopćenje. VSA MORH: Komanda 1.]. 8.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. bataljuna 3. 8. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. 1991. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. RUNTIĆ. bat ZNG od 2. 11/1566-2 od 4. Izvješće. 511 HIC: Komanda 17. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap. 11. vojne oblasti. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar.. 7. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju.. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. Vojska 22. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. Mijo DMŠIĆ. ZNG od 4. 6. Str. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. 8... 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. 1991. 1080-183/1-1994 od 10. br. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. 519 Stjepan SUČIĆ. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac.525 Početkom kolovoza.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. Alenka MffiKOVIĆ. 1993.. pov. Operativno dežurstvo od 3... Naređenje. Izveštaj. 8. 91.. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. 1991. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 109-118. 10.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. Slobodna Dalmacija.. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. 1991. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". Br.. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. 4. Str. 18. Page 72 . 3. 8. Depeša br.. 60-287-1 od 4. 8.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. 8. 8.6 MHz: glasom protiv topova.519 Noću 3. 1999. 1991.. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. 513 Nikola OSTOJIĆ. kolovoza 1991. Izvješće. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. 3. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. 9. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata..526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2. na području Principovca zamjećena 3.. Nije bilo ozkjeđenih. 8. VSA MORH: Ministarstvo obrane. br. 8.pobjeda Hrvatske". korpusa.523 Usprkos napadima. Sigurnosno-informativna služba. kolovoza 1991. br. 8. 11. br. 19. 3. kolovoza. Odjel Sinj.. 1991. do 18. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Rat Vinkovci-Vukovar. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom.. 1997.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". Armija je.1991. 1994. 1991. 511 D. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje".. Glas Slavonije. Algoritam. Velebit. Zagreb. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Izvješće. Izvješće. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 1991.

ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. 4/39 od 15. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje. 8. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj.Našice Orahovica i Osijek . 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Aktuelne informacije. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije.600 ha obradive zemlje. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. GREGURIĆ. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3.. sela. Zbog veoma složene situacije. Ada i Šodolovci..527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. te više trgovina itd.. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. "Hleb sa ukusom baruta". 1991. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 1991. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 8. Tenju. Aljmaš i Erdut. "Hleb sa ukusom baruta". 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. Na sjednici održanoj 7. Skupštini opstane Osijek. "Posle oslobađanja Dalja". 1991. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. kao najkraći mogući put. 1991. Narodna armija 22. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. U većim gradovima. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8.. 8. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6.Beograd trebao je ostati nezapriječen. Br. 22. 8... i to uz Borovo Selo. 39. 31. Borovo Selo. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Obavijest. Bijelo Brdo. Autoput Zagreb . 8.. Veru. četiri stočarske farme. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. 8. Zapovjedništvu ZNG. Palaču. 8. 1991. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991..-1992. 1991. koje je 6. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. Telefaksirano u Osijek u 13:58. Silaš. Palača ćelije. Korištenje aerodroma također je Page 73 . Tenje. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. 1991. 39. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. Narodna armija. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Robna kuća Dalj.Čepin . 1991. 511-15-10/3-3898/91 od 4.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. 1991. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. 1991. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. Silaš. Vera. Obavijest. zaseoka i važnijih komunikacija".528 Direktor LPK Osijek potom se 12. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. 8. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. 1991. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. 8. 8.Valpovo -Donji Miholjac. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. Zapovjedništvu ZNG. 8. Depeša br. Armija je most kod Bogojeva. 525 F.

Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. Osobito je u 2..537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. 04-87/1-91 od 18. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. Br.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu.. SI. vojske i pohcije. 8. br. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. 8. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". 08-2008/1-91 od 15. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. Izvješće. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. 100 Tb nije bio lak proces. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti.533 1 pruga Osijek . No. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. jer je Teritorijalna obrana. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. 1991. 109. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . ZNG. brigade ZNG. ali kao takva i jedina moguća. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. razgraničene su nadležnosti između politike. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. tada se. ZNG od 17.]. 1991. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. uz činjenicu da je bila razoružana. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. Br. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". Mostove na Savi. kolovoza 1991. Izvješće. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. Izvješće. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. 1991. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. i 8. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. br. 15. 1991. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. Zaključak.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. 00.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. Nosilac kontrole MUF'. ZNG. 8. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. 7. koja je ponovno blokirala rad.539 Do 12. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu.Brčko. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika.543 Osim u Vukovaru.. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". totalnom blokadom rada pohcije. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. bataljunu bilo pojava nediscipline.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. organa uprave i stvorilo konfuziju". 1991. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23.Vinkovci postala je nesigurna.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . kao u Vukovaru. Zadržano je pet putnika. 8. osobito ako su. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen.

8. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. NLP "Prva srpska riječ". KL 814-01/91-01/01.18-19. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. W "Megilot". Pa. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Danas. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. 16. 1991. 16-17. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom. kao i prije. 1991.. Gregurić pred haškim istražiteljima". Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. 1991. molimo da nas izvjestite". 1991. Novi list. 2196-01-95-5 od 18. Danas. Srđan ŠPANOVIĆ. 541 Igor ČUMANDRA. Boris PAVELIĆ. ubijene su stotine. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano.547 Osnovni problem u regiji. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". Prijepis u Zločin je zločin prećutati.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. Srpska novinska agencija "SRNA". 147-148. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". Narodne novine. 101 uspješan rad. 7. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. Ur.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. Narodne novine. 1991. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. bio je nedostatak oružja i opreme. 2002. u suvremenom tisku. 5. 1. 1991. 1991. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 10. 3. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. 1. Većeslav KOCIJAN. Danas. 1993. 8. "Kako se brani Vukovar". 8. 23.1991. 10. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. 12-13. NIP "Polet-pres". Izvješće. "Vukovarski Napoleon".. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. 1991. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. Depeša br. Obavijest. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. bataljuna 3. 2002.17. 8. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. brigade ZNG iz Zagreba. 3. Mladen PLEŠE. 7. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. 10. 542 Jelena LOVRIĆ. pa i kasnije. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. 8. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. 511-15-10/3-3987/91 od 12. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". te da se "događaji. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. a 3.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. 24.". Ni stanje u 109. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. JVovj list 22. 1991. "Što je skrivio Merčep".545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. "Merčep ide u Haag. 24. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. 53S Općina Vukovar.. a odvedene tisuće Hrvata".548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. Danas. 7. 7. Nacional. brigade ZNG-a. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. dogodio sredinom 1991. B. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana.. 2003. 53a U siječnju 2002. Dio izvješća je objavljen 1991. 9. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. 7. br. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". kako tvrde. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". "Narod nije genocidan". Novi Sad. 11.

Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. a koja se nosila na desnoj ruci.Sarvaš. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. 1991.. 147-148. ZNG. Tbvarnika.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. SVA MORH-GSHV: 3. Kl. 8. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. 109. br. 1991.1991. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. Borova Naselja. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Br.1991. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. Zločin je zločin prećutati. četa 2 bataljuna ZNG od 13. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. 3. Zapovjedništvo I brigade od 12.. koja je prisluškivala veze MUP-a.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. 1991. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. Zapovijed. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP.561 Armija je 1988. 2196-01-95-5 od 18. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. Ur. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz sredine srpnja.. pov. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja.. Zapovjednik 4. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. 8. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova.556 Sredinom kolovoza. 8.1991. 8.. Izvješće. 814-01/91-01/01. SI. 119-01/91-01/05.. ZNG. 8. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 1991. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. Br.. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. 1991. Vinkovaca i Đakova. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. 8.zapovjednik desetine). te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. 1991. Imenovanje. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. 8. 7. 1991. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. br. br. brigade ZNG. 8.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. točnije od 13. 8. SI. Zapovijed. Kl. 1991. 1991. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. 04-74/1-91 od 10.. brigade ZNG-a zapovjedio je 21..Bitka za Vukovar 3. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . MUP Hrvatske.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. Ur. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 .. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. Zapovijed. Općina Vukovar. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. 109. Izvješće. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 5120-33-91/1 od 16. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. br.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Kriznom štabu. Zapovjedništvo od 21. 8. 11-1/91 od 16. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 04-78/1-91 od 12. 8. br. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". Str.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. br. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12.. 1991.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14.

103 umirovljenih oficira. Izvješće. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. SVA MORH-ZOZO: Zap. 356 POA: 32. godine. 1991. 8. 3. GŠ OS SFPJ. pov. vojne oblasti.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. 1991. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 7. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. Mere mob. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-3946/91 od 7. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. SNO. 1991. Izvješće. SSNO. 1220/91 od 12. Izvješće. što je neutemeljeno objašnjenje. 8. Požega. 1263-3 od 26. Depeša br. 8. pov. 8. osim iz Stare Tenje. Bitka za Vukovar. R. br. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. 1991. Pov. pov.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. 8. pov. koje je tučeno iz minobacača. 204-1 od 23. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . br. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. CO.. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina.. 1991. Izmena plana uputa u septembru. br. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. Trpinje. Str. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. Vanredno izvješće. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. 8.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica.. 1991. 8. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. brigade ZNG-a. ZNG. D. Krizni štab od 13. 563 POA. Noću 6. preusmeravanje. 1991. br. 1991. a stradali su uglavnom stambeni objekti. CO. 1991. 5GJ HIC: Komanda 17. 1991. RUOTIĆ. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. 08-1932/1-91 od 12. Str.Bitka za Vukovar kod M. Str. br.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. SL 04-77/1-91 od 12. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 8. 9. 8. 1991. korpusa. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 8. A MIRKOVIĆ-NAD. 8. 1991. Ranjena su petorica gardista i tri civila.. 1991. SNO. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. gotovosti Naređenje.564 Osim Armije. Br. CO Osijek. 1991.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. na 7. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. Br. ZNG od 7.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. br.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. 8. br. 8. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. 2353-260/90 od 15. br. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. 1991. Republičkom centru za obavještavanje. 2-7/91 od 9. 12/73-85 od 15. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 109. m uprava. kolovoza. 8. 1991. Obavijest.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. 1991. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. 298-300. RIv. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

8. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. br. pov. korpusa.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. 1991. 37S SVA MORH-GSHV: Zap.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 1991. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.1991. putnih prelaza. CO.. 109. Izvješće. obavijest. ZNG. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. 08. 3. br HV: Zap. 1991. 1991. kao u slučaju 109.1991. Str. 04-76/1-91 od 11. 571 SVA MORH-109. 9. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. Br. Izvješće na dan 13/14. 8. 109. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Izvješće. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. Izvješće. 1991. Izvješće od noći 07/08. 1991. Izvješće. ZNG. 1991. 8. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć... ZNG od 14. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu.1991. Str. 1991. SI. 8. 8. 1991. br HV: Zap. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. 1991. 08-1913/1-91 od 11. SNO. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. što je hrvatska strana marljivo bilježila. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. Optužila je snage MUP-a. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. br ZNG.1991. SI. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa.. br. Depeša br. 8. br. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce.. CO. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. mostova". Br.. 570 HIC. Br. br. 1991. Operativno dežurstvo od 7. br. br. 8. ZNG od 14. ZNG. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. 3. 1991.. Izvješće. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. 8.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. 109. SI. Ur. brigade predane 3. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-80/1-91 od 14. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre.. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". CO. 1991. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". pov. 8. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. 8. 08. 08-1846/1-91 od 8. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 104 neupotrebljiva. Tek tada su protuzračne rakete iz 109.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. Page 78 . 1991. Naselje. izvješće 3.. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. 08-1962/1-91 od 14. br. 8. 8. Obavijest. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. 04-98/1-91 od 23. 8. 04-101/1-91 od 23. 1991. 1991. 8. br. brigade ZNG-a. utrošak mina i granata za sada neutvrđen.. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. Izvješće. 8. Komanda 17. Izvješće. Depeša br. 8. 8.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. Selo. Obavijest. 109. sa područja općine Vukovar. br HV: Zap. Br. 8. Depeša br. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. Iz rejona B. 577 SVA MORH-109. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1085-1/9 od 2.575 Izmjenu vatre 13. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. 8. 91. Zap. Ur. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. proleterske mehanizirane brigade. Dnevni operativni bilten. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. br. 511-15-10/3-3890/91 od 13. ZNG.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila.. 511-15-10/3-3991/91 od 14. SVA MORH-109.

587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. 1991. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.. Telefaksirano 18. 8. 8. Izvješće. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. Izvješće. privoditi kraju zauzimanje Baranje. odnosno intervenciju prema Baranji. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap.. 1991. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. 8. kolovoza većina gradova u regiji. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 1991. stavljena pod kontrolu". br. KL 810-03/91-01/01. 1991. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. 1991. 8. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . Vanredno izvješće.581 s U Vukovaru. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. 1991. što je vjerojatno vrijeme nastanka.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. Izvješće. br.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". Izvješće. 8. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. u naselju Petrova Gora navečer 17. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. a drugi je teško ranjen. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. Ur. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. 04-88/1-91 od 19.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. Komanda korpusa 31.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. 8. Izvješće. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. ZNG. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je .583 Armija i pobunjeni Srbi 20. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. Vukovaru i Nuštru. Izvješće. 1991. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. 1991. 109. za 20 dana. SI. u 01:08. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. do 18.. 8. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. Isključivanje električne energije Borovu Selu. 1991. kolovoza 1991. Izvješće. 8. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. kolovoza 1991. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. ZNG od 22/23. 8. 2196-01-91-3 od 15.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar. Br. 1991. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću.Bitka za Vukovar '. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. 8.. gdje im je organiziran prihvat. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Izvješće. 8. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja.. kolovoza od Komande 1. Izvješće. što im je u iduća dva dana i uspjelo.

a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. a drugi negdje iznad Vojvodine. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu.599 Noć je prošla mirno. za razliku od prijepodneva 25. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. 1991. Str. pov. br. mehaniziranog bataljuna 36. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. kolovoza stigla u Bršadin. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. Str. 1991. što je provedeno 27. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. brigadi. zahvatio travnata bankinu. Str. 1991. :m HIC: Komanda 17. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. 1840 gardista u 109. Noćni pokreti JNA zabranjeni su.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. 1085-115 od 31. koja je 23. Naređenje. brigade imao je samo 131 gardistu.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. 8. pov. od čega: 1145 u 106. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav).584 Na tom području već je bila glavnina 51. 1991. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. korpusa. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. 18/101-179 od 26. korpusa. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan. brigada. 1742 u 107.8 HIC: Komanda 17. brigadi. 8. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. 1991. na drugom mjestu bio je 63. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. brigadi ZNG. br. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. br. pov.593 5. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. bataljun 1. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . Izbijanjem 51. Pričuva je brojala 6206 gardista. 1711-2 od 28. te nagazio na protutenkovsku minu". a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. kolovoza. a pilot je spašen. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina.595 Ujutro 24. 8. 8. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. pov. imajući sveukupno 7894 pripadnika. kolovoza. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. br. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. 1085-104 od 24. Str. korpusa. 8. Slavonska regija na dan 20.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. 1991. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. 591 VSA MORU: Komanda 17. od kojih je jedan pao kod Bršadina. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. brigadi i najviše.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. gdje su zauzeli ključne pozicije. korpusa.. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. ZNG se 20. Upozorenje. 1479 u 108.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. 8. grad je gotovo okružen.

obavijest. 8.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. "Ti divni ljudi. 12. 1991. 595 Žtvan J. 19917. Izvješće je netoćno datirano. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca... 8. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. Depeša br. 511-15-10/3-4177/91 od 25. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Upravi SIS. Izvješće.. po jedan policajac i jedan civil. kada je nastupilo primirje. 1991. 1991. 8. 1991. 1991. "Kako smo shvatili". 511-15-10/3-4179/91 od 25. Obavijest. kolovoza 1991.606 U borbama 25. 20. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. Narodna armija. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. Ur.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". mladi ratnici". 24. ranjeno je 30 civila. Izvješće. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. 8. oklopni bataljun 1. 38. kolovoza 1991. Izvješće o događajima u Vukovaru. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 1991. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. Oko 17. 8. GRUJIČIĆ. 605 L MARKOVIĆ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Izvještaj. sudjelovanje u agresiji na RH. 8. Srpska reč. 8.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. 11. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. 1991. 8. 1991. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. kolovoza. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. u 10:15.30 sati. 8. 20. 604 VRH-USMSP: MORH. "Napadi u oblandi laži". Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. m Page 81 . MARKOVIĆ. Depeša br. Izvještaj. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. SIS. 1991. 8.. 1.602 Sukob je trajao čitavo prije podne.. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 6. Narodna armija. u 12:15. 12. "Napadi u oblandi laži". Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. 6. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a JNA je.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". Izvještaj. 1991. sve do 13.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 5991. obavijest. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. Izvješće. 1991. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Narodna armija. 11. 22. 28. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar".. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991.601 594 Ti divni ljudi. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 1991. Depeša br. 8.. 511-15-10/3-4175/91 od 24.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. 8. II odjel. obavijest. mladi ratnici". 22. 1991.. 8. Pripadnici HV. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a. po hrvatskim tvrdnjama. 511-15-10/3-4177/91 od 25. br. u 21:22. Narodna armija 28.

8. Operativni štab od 26. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima.00 sati. Pored zrakoplova 172. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. Ispostava Slavonski Brod od 15. Izvješće. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. 1992. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. br. 10.608 Noć 25. 1991. 31. Bobote i Trpinje. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. 109. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 1991. Po unapred određenim elementima. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. "Širi se miris baruta". Izvješće. Br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. br HV: Zap. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. a branitelj bez tri sanitetska vozila. Izvješće. Operativni štab od 26. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. 109. oštetili veliki broj kuća i automobila. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. 1991. 6. 1991. 8. 1991. ZNG. 8. 1991. izvor svega zla. u 21:00. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. ispalivši nekoliko stotina mina.615 Stajalište da je Page 82 .610 Prema procjeni branitelja. 8. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela.. u 9:00. Izvješće. 1991.. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. kolovoza 1991. 8. a zatim prešli u protivnapad.00 do 17. 8. 8. MUP RH-OTŽ: MUP. a koja je sudjelovala u napadu. 1991. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira.. godine u vremenu od 07. 04-108/1-91 od 26.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite.011 Viđenje 26. U napadu je poginulo pet osoba. MUP. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. 25.Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". Prema izvješću zapovjedništva brigade.2 Radovan POPOVIĆ. 613 Isto. ZNG. Br. 109 Osim u Vukovaru. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". SI. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. 1991. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. 04-108/1-91 od 26. 8. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". 8. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. br HV: Zap.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". 1991. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. 8. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. 6. 8.. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". kada su potpuno odbijeni. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". 4. na 26. napadači su. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. Izvješće. 8. u 12:47. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". godine u vremenu od 07. SVA MORH-GSHV: MUP. 1991.00 do 17. Narodna armija. kolovoza 1991. Snage 109. 61. SVA MORH-109. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". 1991. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. br. a ranjeno je oko trideset osoba. Izvješće. Borba 27.00 sati. Dnevnik događaja. 1991. Operativni štab Ministarstva od 25. Operativni štab Ministarstva od 26.. 609 SVA MORH-109. 8.

predaja ustaša u Vukovaru". posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. brigadi ZNG-a. 8. mladi ratnici". 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 1991. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. "JNA sprečava krvoproliće". Br. naselje. 109. branitelj je odgovarao. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 .621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 380 automatskih pušaka i 45.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. 1991. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. br. oklopni bataljun 1. br. 1991. od 27. Politika. 1991. 12.. 8.600 metaka 7. 20.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. 20. 1991. SIS. brigade ZNG-a u toku 29. 8. br HV: Zap. 30. "Ti divni ljudi. 4.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. Koliko je mogao. 8. Kirurgija. kolovoza bio je i Goran Hadžić. H* odjel. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. CO.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. što je podijeljeno 3. Prema riječima zapovjednika 1. Izvješće. Zapovjedništvo 3. 1991. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. 1997.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. 1328/91 od 27. 9. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . br. kolovoza. kolovoza. Narodna armija 22. i 30.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. Ur. 1. 8. 04-112/1-91 od 28. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. "Gardisti blokirani u Vukovaru". m "Očekujemo predaju ustaša". Jedna je osoba ranjena. 1991. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. SNO. 22. mladi ratnici". a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. 8.62 mm. 12. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27.625 Preko 109. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba.1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453.. 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. 9. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". koje su rabljene za prijevoz preko Dunava.. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor.619 Noću 27. Narodna armija. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. i 109. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. pa je zatražena pomoć i popuna. ustvrđeno je da je Armija do 27. dopuna depeše. Selo je napao 1. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. 1991. Nedelja 1. 111 Antunovca. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. Izvanredno izvješće. SVAMORH-109. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. Politika 1. 618 "Ti divni ljudi. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. m VRH-USMSP: MORH. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih.. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. 1991. ZNG. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm.

SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 801-01/91-01/09. Br. 15. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). Ur.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. 8. 25. 8. 1991. "U vrtlogu ratnog plamena". 525/03-1-91 od 30. CO. 9.. očigledno. Cilj dogradnje besprimemih laži. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. Primljeno telefaksom 28. pojačan je 27. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. u tekstu slične sadržine. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". 1991. 20.. sedam samohodnih protuzračnih topova. 5120-03-91-1 od 30. Izvješće.631 Bio je to napad dijelova 453. 525-07-1/91 od 30. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci .. 8. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". 1991.. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. "I dezerteri se vračaju". 1991. 8. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk.Bitka za Vukovar tenk. Izvješće. br. 11. 1991. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. Izvješće. Ur. 8. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. 8. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. vojne oblasti 28. 8.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar.. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. 9. 1991. 1991. Br.. 028 SVA MORH-109. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta.Mitnica i Sajmište. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 12. "" "Ti divni ljudi. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. od čega pet u borbama. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. u 23:40. hrvatskih oružanih snaga. Narodna armijo. "U prošlom broju našeg lista. Pov. Izvješće. 08-2382 od 28. Pov. 8. 112 vinkovci. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. 8.635 Napad je odbijen. 1991. mladi ratnici".) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati.]. Ur. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. Branitelji su imali osam poginulih. 1991.. 525-19/1-91 od 2. br. "Ti divni ljudi.. 20. u 8:45. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. u 10:00. 04-140/1-91 od 4. kolovoza s 2.. ZNG. Kl. 8. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . mehaniziranog bataljuna 453. 1991.632 Novosadski korpus. 9. Narodna armija. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 12 oklopnih transportera. SNO. oklopnog bataljuna 1. "Industrija opakih neistina". Izvješće. Izvješće. 1991. Narodna armija 13. 8. Narodna armija 22. N. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. gdje je ostao do kraja listopada.30 sati.633 Ujutro 28. 1991. 109.... u 09:03. 1991. 1991. 8. . Narodna armija 22..631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. 12. Tim povodom. 1991. mehanizirane brigade kojoj je 28. Izvješće. Raspored sredstava za PZB. br HV: Zap. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. Narodna armija. "Hrvatska blokira istinu". SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju.. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. a prenosili mediji. jeste podizanje morala tzv. mladi ratnici".. A iskustva govore da je potrebno 1.a. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. 8. PEŠIĆ.Borislav ĐURĐEVIĆ. 1991. 31. 19. 8. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. mehaniziranim bataljunom 1. br HV: Zap. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 6. KOSTOV. 1991. 31. 8. br. 04-112/1-91 od 28. 1991. 109.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. 1991. 635 Mladen MARJANOVIĆ. Armija je negirala na utemeljen način. br. u 09. ZNG. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. br. br. SVA MORH-109. nakon čega se smatra da je uništen. pozivajući se na statističke pokazatelje. br. 1991. 1991. 8. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.

647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. Ur. br.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. 1991. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. Izvješće. SVA MORH-109. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. 8. prema hrvatskoj procjeni. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. Belišću. 1991. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109. ZNG. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. Vojska. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". protuoklopnim sredstvima.. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 644 Nikola OSTOJIĆ.1991. 1991. 1991. a 4 su oštećena". 8. Pov. Zap. Izvješće. Izvješće. 109. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 22. br. policajac i civil. SNO. br. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. ZNG. pri čemu je poginula jedna osoba. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 8. 525-17/1-91 od 1. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. 8. 1991. također iz Negoslavaca.. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. 114 gradsko] vojarni određen je 1. 8. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 9. br HV: Zap. Str. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. 8. 8./31. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Izvješće. 1991.. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. Nuštru. 4. 525-13/1-91 od 1... 1991. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. municiji. Str.. Sarvašu. br.641 U noći 30. Grad je dobio struju.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.638 Nakon trodnevnih borbi 29. Uz potporu topničke baterije.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. KL 801-01/91-01/07. 8.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". Izvješće o vanrednim aMvnostima. Nemetinu. 5120-03-91-1 od 30. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. 20. pov. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. 8. oklopni bataljun 1. pov. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. Izvješće.. CO. KL 08-2329/1-91 od 30. 525-11/1-91 od 31. Br. u 01:00 sati.. 1991. 1993. 04-119/1-91 od 29. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. Armija je izgubila oklopni transporter. a predvečer po predgrađima Osijeka. Izvješće. Izvješće. br. 1991. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. Veze sa Vukovarom su u prekidu. 525-08/1-91 od 31. 1991. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . Str. pov. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno.

Pov. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. 19917. 9. rujna. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. 1991... 115 mile dedaković .i4S SVA MORH-GSHV: Zap.. 8. 1991. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Preslika ovlaštenja u: M. 525-17/1-91 od 1. H odJeL Ur. 1991.1. Izvješće. br. Zapovjed. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. C4T Od 25. 2000. Zapovjed. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. br. Ur. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. 22. RUNTIĆ. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. SIS. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. 5120-03-91-1 od 31. 8. postrojbe "bukvalno.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru.. A MIRKOVIĆ-NAD. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. kolovoza. KL 810-03-91-01/01. Ustrojen je -^!infBprJHk. Ovlašćenje. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. 8.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. br. 801-01/91-01/03. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. 20-21. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije.. Kl. mladi ratnici". Izvješće."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i .651 Treća 645 "TI divni ljudi. 1991. br.1991. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 525-18/1-91 od 2. Izvješće. 1991. 9. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. 1991. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. ZNG.jastreb. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. potpukovnika Dedakovića . 56. Ur. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. Pov. 8. Pripadnici HV. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. 1991. 9. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar".648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan.. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. D. Bitka za Vukovar. brigada ZNG-a. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. 12. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. br. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. VKH-USMSP: MORH. 2196-01-91-1 od 5. Narodna armiju.. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". sudjelovanje u agresiji na RH.Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". ' počelo je raditi 31... Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D.

9. CO. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. 525-14/1-91 od 1.662 U selu je uveden policijski sat. a devet ih je ranjeno. Rokovce i Andrijaševce.660 U Berku su 2. Redovno dnevno Izvješće.. brigade ZNG-a. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. 8. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. 1991. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. uz "četničke snage". Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. Izvješće. br. 116 napadu koji je potom izveden. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. br ZNG. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). Redovno dnevno izvješće. 109. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. COb Osijek Page 87 . 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. 1991. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. 8.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. 1-2 od 1. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. 04-129/1-91 od 28. topništvom za potporu. br HV: Zap. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. br. 1991. 1991. U drugom izvješću koje je 1. 04-133/1-91 od 3. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Str. kolovoza narušeno je 2. br. Pov. 08-2384/1-91 od 3. SNO. Kl.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. 109. koje se spašavalo bijegom. 9. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". Zapovijed. 9. rujna ubijene četiri osobe. koji su se zavađeni ganjah.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. Str. da se jedinice JNA povuku u kasarne. 8. br. Zapovjed. 1-1 od 31. 1991. pov. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. pov. Str. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. 655 SVA MORH-109. br HV: Zap. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci .664 or. rujna 1991.. Vinkovaca i Zagreba. pov. 1991. 8. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su.656 Primirje od 30. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. SVA MORH-109. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. Armija je navodno ostala bez tri tenka. Vatra nije uzvraćena. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. br NG. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce.Orolik radi njezinog osiguranja. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. rujna poslao u Zagreb. Zapovijed. 9. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. 1991. pov. Izvješće. Str. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. 1991. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. br.

Br. 04-2/1-1992 od 10. Za razliku od područja Osijeka. 9. 109. Str. 04-133/1-91 od 3. pov. 7. 8-1. 9. Redovno dnevno izvješće. u Ićićima. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1991. br. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. br HV: Zap. Jozo NIKOLIĆ. br. 23.. 1-4 od 3. rujna.. 666 R POPOVIĆ. br.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". br.. napale Bršadin i Negoslavce. KL 8/91-01/17. SVA MORH-GSHV: Zap. br HV: Zap. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". 9. 04-133/1-91 od 3. 1991. 9. 9.. 1991. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. br. "Kasarne neće pasti". 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 31. 1991. ZNG.16. 109. SVA MORH-109. To su. 1992. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. Mjesna zajednica Orolik Br. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . 3. Narodna armija. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31.. 1999. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". komandant odbrane istočne Slavonije. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. 04-133/1-91 od 3. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. Izvješće. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". 1-3 od 2.667 Po Vukovaru je 3. Nemetinu. ZNG. pov.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. Izvješće. 1991. br. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. 1991. 9. Br.1991. Više o Berku u Marko LANDEKA. Br. kaže Kojić. Bilju. obavijest. u čemu ih je podržala i Armija. 9. 1991. a pritisak s juga postao je stalan. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke.. 1993. 109. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. br. SVA MORH-109.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Po Osijeku. br HV: Zap. SVA MORH-109. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. SVA MORH-109. Str. Baranje i zapadnog Srema. br. Izvješće. koje su prema tom viđenju. 525-23/1-91 od 2. m Milorad GONČIN. 9. 9. 04-131/1-91 od 2. 1-4 od 3. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. Tordincima. Depeša br.. ZNG. 9. Izvješće. Page 88 . Napad na Berak. 9. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". 1991.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. 1991. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. 9. Izvješće. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 5120-03-92-1 od 3. Opštlna Mirkovci.1991. Redovno dnevno izvješće.Vukovar. a dva su ranjena.istinom protiv zločina. br HV: Zap. 7. ZNG. 525-25/1-91 od 3. Jedan je mještanin poginuo. izvedeno je 3.666 Povremeno granatiranje.1991. 14. 9. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". ZNG. 1991. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka.. Ur. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. pov. Pov. 9. Izvješće. Berak . Naređenje. 1991. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. 7. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. Redovno dnevno izvješće. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. pod geslom deblokade gradske vojarne. 511-15-10/3-4226/91 od 13. Borba. Narodna armija. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. Br. "Muk pred gromoglasje". SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. Pov. br. Str.. 9. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. 1991. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 109. ali bez pokreta snaga. kad je počela intenzivna izmjena vatre.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN.

Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. 118 Gore. Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 96. koji je 1990.. mehaniziranog bataljuna 453. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. mehanizirana brigada ojačana s 1. 1983. 25. 1991. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. GREGURIĆ. 1. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. Pov. Ur. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 1993. 20. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. do njega vjerojatno glavnina 51. Mješovitom četom 1. mehanizirane brigade. 22. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. Lušca i Vukovara. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. 511-16-04/1-7 od 26. "I dezerteri se vraćaju".-1992. proleterske mehanizirane. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Potvrđuje je izjava D. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. a ranjeno je 14 osoba. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. 4. 1991. Narodna armija. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". Izvješće. Bio je to školski primjer napada na grad. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. rujna. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. Službena zabilješka 675 N. br. 9. rujna. 525-35/1-91 od 5. Str. 9. VRH-USMSP: MUP RH. Pov.676 Poginula su dva civila. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. 9. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . mehanizirane i dijelovi 12. br. br. Narodna armija. 1991. razmještenom na području između Bogdanovaca. Povjerenik Vlade RH. pov. 19. 20-21.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. 1991. 525-33/1-91 od 4. 12. 1991. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". 525-26/1-91 od 3. 525-31/1-91 od 4. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 8. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1995.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 13. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Narodna armija. PEŠIĆ. 1991. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. br. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1991. 9. 9. Interno. Nikola OSTOJIĆ. Napad je počeo 5. 1-5 od 4.-1991. br. Š. 2196-01/91-6 od 5. SSNO. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. KL 814-01/91-01/01. Vojna tajna. S obzirom da je glavnina 12. Odjel kriminalističke policije. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". "U vrtlogu ratnog plamena". F..Novska i Page 89 . Izvješće. oklopnim bataljunom 1. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. Redovno dnevno izvješće. osvajanje teritorija. Izvješće. Izvješće (vanredno). Pov. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". Vojska. 22. 9. mehanizirane brigade. 9. br. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. PU Virovitičko-podravska. mehanizirani bataljun 1. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. kao i kamionima. 8. 1991.. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. 269. 11. Pov. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja.

158.Vukovar. brigade.Đakovo. Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. djelatna 3. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2.Vinkovci.. Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne.Vukovar". brigade. 1991. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". br.. 120 Zadaća Zbora narodne garde. a 109. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. točno su procijenjene. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. čime bi Slavonija bila presječena. jedno na području općina Vukovar . na kojem je bila 453.Vinkovci i drugo u širem području Osijeka.Vinkovci i Županja Vinkovci. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. mehanizirane brigade iz Pančeva.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci .Podravska Slatina i Valpovo . U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". mehanizirana brigada. Razmještaj i identifikacija 1. bataljun 106. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca. glavnina 109. uz masovno zaprečavanje. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave.Vinkovci . bataljun 106. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. respektivne snage". mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. brigade. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. br. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. i 109. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. 1. 679 Isto. Zapovjest Op. Našicama i Vukovara. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom".680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. Page 90 .Đakovo -Donji Miholjac. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". br.Vukovar i Negoslavci .Virovitica. kao regionalnom centru Slavonije. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . odnosno velikosrpske vlasti". a pravac Šid . osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. 12.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. 107. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . bataljun 3. Neimenovane snage korpusa.. proleterska mehanizirana brigada u Osijeku. sastava: 1. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.Vinkovci i Šid . spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. 108. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . naseljenih mjesta i gradova".Đakovo. 1.. stvarno 36. 9.Semeljci".Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid ..centar grada i Tenja centar grada. na pravcu Batina . proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid .Novska . s težištem obrane na prometnicama Šid . glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci.Nova Gradiška. Gradiška . brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. Namjere 51.

i tešku obranu činile još težom. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". KL DT-801-03/91-01/01.. 1991. 512-06-02-91-1 od 12. u svojevrsnu pat-poziciju. 237-238. 6. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. 9. "Hrvatska blokira Istinu". 682 Borislav DURDEVIĆ. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. 404-408.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. lokalne Interese".683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. Izvješće. GREGURIĆ. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. rujna. imala je 109. Zapovijed. i drugog. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. MESIĆ. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. Ur. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. održavanjem javnog reda. 100 posto.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. štoviše. u Podravskoj Slatini). Narodna armija.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". Pov. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. Kako smo srušili Jugoslaviju. 106. 1991. br. 14.1991. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. br. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. 9.jer nije napadnut. 8. 525-50-1/91 od 7.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. Narodna armija 31. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. kao uostalom i Osijek. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. poglavito Vukovar i Osijek. od Teritorijalne obrane. 15. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto.. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. koja je pojedina područja Hrvatske. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. čija su sela oko Osijeka. 9. 084 S. 1991. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. 9. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. nije pao iz samo jednog razloga . 683 F.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG.-1992. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. gotovo pa uzaludnoj zadaći. 1991. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata.. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. što je bila velika potreba. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. u tome je najbolje stajala 108.

Moje viđenje raspada 135-137. Nova zamjena ljudstva 109.688 Zatišje nakon 5. oklopni bataljun 1. 109. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 4. Knin . D. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. Nuštar. m.. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. 1991.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. 1991. rujna 109. Bihać . br HV: Zap. Mostar . 73-74. određena je za istočnu Slavoniju. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. Redovno dnevno izvješće. Br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. Slavonska krv. brigade ZNG A. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". CO. pov. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba..Karlovac Zagreb. Pov. KADLJEVIĆ.Virovitica.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". br. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. M. 9. brigade ZNG A. pov. 1-12 od 9. 1991... Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. 04-156/1-91 od 10. 1401/91 od 8.Split. Pov. 9. br..691 Vukovar i Vinkovci. br.Zadar. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. 1-10 od 7.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. brigade.Bitka za Vukovar Zemljovid br. RTJNTIĆ. Str. 1991. br. 1991. ŠPIŠIĆ. 04-147/1-91 od 6. li8S V. 1991. DEDAKOVTĆ JASTREB.. RCo Zagreb. 525-42-1/91 od 7. Bitka za Vukovar. bataljun 3. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. general Veljko Kadljević. 9. Izvješće.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. 1991. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. br. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. Marince i nešto sjevernije Tordince. 109. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. Str. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. rujna. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . A MIRKOVIĆ-NAD. Pravo na obranu.. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. Str. br ZNG. br NG. Zapovijed. mehanizirani bataljun 1. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. 145-146. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. 9. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovijed. 687 D. 4 ]i6 16. 511-01-54-41/1-91 od 9. br NG. pov. Dnevno izvješće. 1991. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. rujna. 1991. br. Napad je odbijen. 9.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 089 SVA MORH-109. 9. 9. TOPIC. 109. bataljun 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. br HV: Zap. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. Grubu skicu operacije iznio je 1993. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. 9. pov. 04-152/1-91 od 10. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. D. mješoviti artiljerijski puk B 2. Izvješće. 9. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". SVA MORH-109. pov. Redovno dnevno izvješće. Str. 60 gardista bila je 10. Naredba. br. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2.. Str. 525-52-1/91 od 9. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije.

ZNG..700 1 angažman 2. 1-14 od 12. ZNG. br. br. Ur. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. 109. Str.. 1991.695 Susjedni Vinkovci 11.. Angažiranje snaga 109. 1991. Depeša br. br. Pov. 525-55/1-91 od 10. 1991.. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. Članovima Zapovjedništva 3. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. bataljuna.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. dopuna naše depeše.. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. Str. prijetio je zapovjednik korpusa. Depeša br. 9. SVAMORH-109. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. br HV: Zap. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. 9. Dnevno Izvješće. br.. br. 1991. general Janković. 3. br. brigade ZNG-a. br ZNG u Vukovaru. 511-15-10/3-4220/91 od 12. brigada ZNG-a.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". Izvješće..694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. ZNG. ZNG. 9. Ur. br. br. 124 dva pripadnika 3. U Vukovar je stigao 51 gardist. 04-163/1-91 od 12. Izvješće. br HV: Zap. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. vojska će "po prvi put. Br. 04-161/91 od U. 109. 9. ZNG. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. Str. 525-52-1/91 od 9. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br. Dio Zapovjedništva 3.. Izvješće. 9. pov. bataljuna 3. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. od 12. bez Page 93 . 696 SVAMORH-109. 109. 1991. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 9. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. br. 1991. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. KL 804-01/91-01/01. br. deblokadu putova oko vojarni. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. Redovno dnevno Izvješće. 700 SVA MORH-109. rujna. pov. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju.697 U toku 12. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991.. Dnevno Izvješće.. dopuna naše depeše.. 109.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. gdje je ranjena jedna osoba. ZNG. 1991. 9. 1991. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". 1991.1991. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. čete 2. Pov. rujna i 109. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. br HV: Zap. i 2. 1-12 od 9. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. koji su završavali na katastarskim granicama općine. Zap. 9. pov. 5120-03-91-1 od 10.9.1991. KL 8/91-01/26. SVA MORH-109. 9.. 04-172/1-91 od 14. 9. 3. 04-167/1-91 od 13. brigade ZNG-a.. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca.699 Čak i ta mala pomoć. br HV: Zap. Redovno dnevno izvješće. 511-15-10/3-4217/91 od 12. 04-164/91 od 12. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. svibanj". rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 9. ZNG. Br. 109. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. 2188-01-91-1 od 10. U protivnom. br. Izvještaj. Izvješće. Br. 9. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. 1991.. 9. br.

a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. nastavljen i tijekom 14..709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. ZNG od 14. Redovno dnevno izvješće.. s druge strane. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. 22. Izvanredno izvješće. rujna. od čega šest žena i jedno dijete.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. pov.. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. pov. 706 Nikola OSTOJIĆ. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. Slavonska. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". 1991. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. što je prouzročilo nekohko požara. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar.712 Tvrdnja nije bila točna. 9. dobro osmišljenim i žešćim udarom.713 Page 94 .. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. 9. poligonu "C" i Tenju. brzo osvojiti. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca.Bilje..710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. 9.. i da to neće učiniti jer " . Nju je 13. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. proleterske mehanizirane brigade. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. "vojničkom logikom cijenjeno. 1991. Ranjeno je oko 30 osoba. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . 'zengeovaca'. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. Redovno dnevno izvješće.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. Str. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje".Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". s manjim prekidima. br. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. br.. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. čak i Borovo i Borovo Naselje". Izvanredno izvješće. Vojska. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul. Vanredno izvješće. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. 1991. 1993. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa"... 4. 9. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. Izvanredno izvješće. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1-15 od 13. Sajmište. SVA. br. Vanredno izvješće. rujna 1991. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. SVA MORH-ZOZO: 3. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. 1991. 1991.. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. 9. naoružanih 'hadezeovaca'. Trpinjska cesta. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. Str. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". mogao . 14. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. Poslano telefaksom 13. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. koji je. Redovno dnevno izvješće. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. 9. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. Poslano telefaksom 13. rujna 1991.. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. 525-64-1/91 od 14. 20. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti.

715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. 20. ZNG. Narodna armija 18. "Svanuće jutro slobode". 1991. pov. Borova Naselja ili Iloka?". a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 11.. 9. 1991. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. "Svanuće jutro slobode". Narodna armija. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 9. pilot JRV. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. Narodna armija 14. Prema izvješću 3. 109. 14. 711 SVA MORH-109. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti..716 707 Milorad GONČTN. 12. dvadesetak kilometara dalje. br. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. 709 D. 9. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 22. "Pogrešno ubistvo". koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . "Kobna greška pilota".719 Ujutro 15. 719 Ivan MARKOVIĆ.1991. 26. Narodna armija 9. 1991. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Narodna armija 7. RUNTTĆ. 511-15-10/3-4227/91 od 14. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. oklopni bataljun 1. 14. br HV: Zap. Kabinet predsjednika od 14. 1. 18. 715 VRH-USMSP: MORH. Mlhdar BAKARIĆ. 1991. Robert ČOBAN. 1991. Da 11 bi taj isti pilot. 1991. dopuna naše zadnje depeše. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. 23.. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 9. Ur. 708 Ivan MARKOVIĆ. 1991. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. dopuna naše depeše. 04-172/1-91 od 14. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Depeša br. Vojska 22. Milorad GONČTN. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. rujna u 13. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 6. mehanizirane brigade. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. 1991. 1993. 718 D. 18. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. Narodna armija. 511-15-10/3-4228/91 od 15. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. 525-65-1/91 od 14. na tlu Srbije. 9. Depeša br. SIS. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. MUP. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. 9. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. na ulicama Vukovara.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. 6. sudjelovanje u agresiji na RH. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . 32... Redovno Izvješće. 714 Nikola OSTOJIĆ. 9. Pripadnici HV.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. "Kasarna neće pasti". Narodna armija 9. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". 511-15-10/3-4227/91 od 14. Str. u. 11.Srpkinje u Baču. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. 4. 1991. br. 16. Ispostava Slavonski Brod od 15. RUNTIG. NEDELIKOVIĆ. 20. Vreme. Tako smo branili Vukovar. Izvješće izvanredno. Milorad GONČTN. Izvješće. 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. Br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". Depeša br.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. H odjel. zamjenik zapovjednika 5. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. dopuna naše zadnje depeše. Tako smo branili Vukovar. 1991. 9.1991. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 1997. 9. br. "Kada je saznao šta je uradio. 12. 1992. 1991. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 6.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda".

koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. GREGURIĆ. 1991. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. 1991. od kojih su tri vukla topove. 12. MARJANOVIĆ.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". Br. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. 1 dalje pod kišom granata". ah tako nije bilo s vojarnama. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. 511-15-10/3-4228/91 od 15. Manja uporišta Armije. 11. Depeša br. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. 22.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. 1991. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. zapisano je u dnevnom izvješću 3. Redovno dnevno izvješće.Tenja. brigade ZNG-a. 1991. SNO. Za razliku od izvješća ZNG-a. oklopnog bataljuna 1. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. kolovoza u Trpinju doveden 2. Narodna armija. Pov. 9. 9.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. ZNG od 16. 1991. 08-2602/1-91 od 16. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. 3. vraćeni su. 15 kamiona. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 9.721 Prema izvješću 3. Izvješće. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 128 zrakoplovstvo. br. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. 21. GLIŠIĆ. 1991. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. šest policajaca i 15 civila. D. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. brzo su položile oružje. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 19 oklopnih borbenih vozila. br. CO. Izvanredno dnevno izvješće. 9.gubicima nemamo". 1991. br.. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1-17 od 16.-1992. U garnizonu Osijek dio 12. od čega 16 gardista.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. 9. ZNG od 16. 9. 525-65/1-91 od 15. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju.Brezova Međa . Izvješće. brigade ZNG-a poginula su tri civila. ne navodeći alibi okružene vojarne. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Br. a snage 3. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. 9. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. 1991. 9.Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. "Mještani Borova Sela smatraju da će. 3. 20 terenskih vozila. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova.Vukovar . rujna Armija se Page 96 . Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka .trigonometrijska točka 93 . 1991. br. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. Ranjeno je 37 osoba. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. dopuna naše depeše. Tijekom 16. F. mehanizirani bataljun. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno.Dalj. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 129 Trokut Osijek . Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16.Ciglana kod Nemetina . 72.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. gdje je trebao pojačati 2. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. 115. Izvanredno dnevno izvješće. koji je 16. ZNG od 16. 724 M. Narodna armija 18. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. 3. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Izvješće. za koji se bije odsudna bitka". 15. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo .

9. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje.Osijek Donji grad. bataljuna 3. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. nego i Vinkovaca.. rujna. U postojećim brigadama ZNG-a. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Nemetin i Sarvaš . Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik .Bistrinci. pukovnika Karla Gorinšeka. Slavonska Požega. Izvješće. Izvješće.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. 130 i stupnju ugroze. 525-71-1/91 od 17.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. br. i 109. 9.735 Tijekom 17.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove.Ciglana . 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. SVA MORH-GSHV. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . Str. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". Str.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici.Mikanovci.Đakovo. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. pov.Jankovci.Orolik . 9. ZOSISB od 25. Prema ustrojbenom planu. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika.73. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka. a od 16. rujna. nedostatak naoružanja. 9. 512-03-91-1 od 11. rujna 1991. Narodne zaštite i MUP-a. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". ostale brigade dobile su općinska obilježja.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a... br. Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci .Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . Đakovo. 108.Nuštar...Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti".. Podravska Slatina. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. rujna zapovijedilo je 109. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. 1991. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. Sarvaš . Predsjednik KL 112-01/91-01/91. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.Nemetin .Otok i Jankovci Vinkovci . Ur. 9. ZNG RH od 15/16. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". rujan 1991. Da bi se to spriječilo.Marinci . 1991. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. brigade ZNG-a. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. 525-68/1-91 od 16. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja. Odluka. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. počelo je dovođenje dijela 2.Komletinci . U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. br.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. Na širem području Sida 17. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Dvojnost zapovijedanja prestala je 20.Vinkovci . 1991. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. a primopredaja je izvršena 25. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi. 1991. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika. 1991. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. pov. Izvješće. do 19.

U dnevnom izvješću od 21." 131 "1. Pov. brigade nije se znala sudbina. 21. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. CO. Narodna armija. Br. 19. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991. kada je napadnut. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. "Bogdanovci u domovinskom ratu". listopada 1991. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati.. ZNG od 17. rujna predala Page 98 ... 1994. koje je. 525-73-1/91 od 17. 9. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada.. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci . mehanizirane brigade JNA četa 3. Pov. Pov. 9. "Pomoć je došla s poligona C". rujna. 737 VSA MORH: MORH. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. 1991. 1991.736 Pred napadom 2. 4. mehaniziranog bataljuna 51. 13 je ranjeno. 1991. 1991. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. 525-68/1-91 od 16. 9. 9. a za 19 gardista 3. 9. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. U Đakovu se 18.. 118. SNO. 1. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. 9.. prenapregnutost i iznurenost ljudstva.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. pov.. "Artiljerijski dvoboj". Zapovijed. Dnevno izvješće.. Dnevno izvješće. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 10. 730 M.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. 1991. br. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. SIS. Dnevno izvješće. 08-2618/1-91 od 17. 9. prepuna uništenih tenkova. 525-94-1/91 od 21. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. naoružanju i municiji. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki. Službena bilješka o informativnom razgovoru. br. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. br... brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. 1. Odjel Sinj. 9.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. Borbena zapovjed br.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. mrtvih četnika i pučista. MATKOVIĆ-LASTA. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. br. 3. 2. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". oklopnog i 2.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. Nikola OSTOJIĆ.. 5. 9-10. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. proleterske mehanizirane brigade. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. napad odbijen. 1991... poginula su tri.. Izvješće o stanju. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. Pov. Borbe i dalje traju. SINANOVIĆ.Vinkovci"..743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. Pov. br. 525-88-1/91 od 20. 525-91-1/91 od 21.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. 1991.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. 525-88-1/91 od 20. 9. Vojarna je držana u okruženju. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. Bogdanovci. Str. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 741 I. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. 9.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. 1080-183/1-1994 od 10. Borbena zapovjed br.. br. 1991. Izvješće. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. Br.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. 525-73-1/91 od 17. Pov. br.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. Izvješće. 3. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. Narodna armija 9. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. 9.

oklopnom brigadom iz Kraljeva. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". 1991. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. Odlukom o uvođenju glavnine 1. Zapovjed. 9. 9.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2. ZZNG RH. 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. Dnevno izvješće.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. 1002/91 od 18. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. Pov. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . brigada ZNG-a. što nije naišlo na njegovo oduševljenje. 1991. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. Pov. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije. KL 801-03/91-01/01.. Npr. U svezi s tim zapovjednik p. 9. Br. br HV: Zap.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. koji je 16. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. 525-75-2/91 od 18. jedan oklopni i jedan mehanizirani. 9. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. 512-06-91od 17.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. osigurati uvođenje 2. i to ljudstva koje je već prije pozivano. oklopni bataljun. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. Predsjednik. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. br. 9. 1991. 1991. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. Pov. I taj dio počela je otpuštati 12. Ur. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. 743 U dnevnom izvješću 3. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. 9. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. Dnevno Izvješće. 9. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca.752 Divizija je u veljači 1991. 1991. rujna kao posljednja u Slavoniji. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima.754 Sredinom kolovoza 1.Našice.. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. br. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . 1991.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a.Bitka za Vukovar 158.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. Dnevno Izvješće. 1991. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. i 453. 525-89-1/91 od 20. Redovno dnevno izvješće.. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Izvješće. brigade ZNG-a o tome piše: "14. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce.744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. br ZNG od 22. Naredba o prekidu vatre. Br.. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. 525-94-1/91 od 21. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". Krajem kolovoza dva njezina bataljuna. 109. ZNG od 18. 109. 744 SVAMORH: ZZNGISB. br..pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". 1-18 od 17. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. br. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. SVA MORH-Zap. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. gradu koji je 18. 132 početku poštivao. Stoga je provedena treća mobilizacija.. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. Izvješće. 9. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. 3...

br.7 mm 360 metaka za cijeli vod. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. 100 topova. 12.. Glavnina 109. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. 9.1991. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora".62 mm. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo .765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. Nikola OSTOJIĆ. brigade ZNG na pravcu Petrovci . Pov. Narodna armija 22. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. 9. 9. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.Bogdanovci . 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. a za protuzračne strojnice 12. brigade HV: Zapovjedništvo 108.) grupacija sastava 70 tenkova. 22. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. Zapovjednik 108. 1991. 1991. bilješka od 16. 9.. 1991.. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. brigade od 19. rujna. 208.. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. brigade ZNG-a. 75J Mladen MARJANOVIĆ. Izvješće. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. 752 M.Marinci . rujna.. brigade ZNG. brigadi ZNG-a. rujna deblokirati prometnicu Nuštar . bataljuna 3. SEKULIĆ. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota . a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.. br od 18. 11. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica".761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . oklopna brigada iz Kraljeva. 1991. Posade tenkova činili su dragovoljci. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. Danas. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". rujna dan nalog da 2. Vojska. Bojna priprava. Narodna armija 13. SVA MORH-K-da 5. 20-21. 9.Ivankovo . 1991. 1003 od 19. a na njezinu čelu je bila 2. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. 1991.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. 759 SVA MORH-fond 108. 1991. 9.. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području.1991. 12.1991. 4.702 Pokušaj prodora u toku 19... 21.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. 10.Ostrovo. 1991. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. 11. Dnevno izvješće.. 1993.764 Brigada je mobilizirana 16. 525-73-1/91 od 17.. Dnevno izvješće. mladi ratnici". a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. 2. Većeslav KOCIJAN. Narodna armija 22. rujna nije uspio. 19. brigade ZNG. 1.Bršadin. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. i 18. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 9."Vrapčana". 760 SVA MORH-108. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . odakle je 19.Vukovar Orolik". "TI divni ljudi. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći. "Što je to primirje".2.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3.Vukovar. brigadu ZNG-a. bilješka od 17. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. "I dezerteri se vraćaju". br HV: ZNG 108.Našice.1991. Prema Sidu se kretala glavnina 1. rujna pokrenuta prema Sidu.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci . 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici".763 Informacija je bila točna.

rujna stradalo je oko 13 osoba. 1991. Snimak razgovora sa Page 101 . Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Bad Vilbel/Beograd. 9. 1991. Snimak razgovora s dr. 525-87-1/91 od 19. 9. br ZNG od 21. Br. rujna zauzeo Jankovce. 01-2677/1-91 od 20. 1.. Br.776 U 767 TI divni ljudi. Narodna armija 16. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. Narodna armija. mladi ratnici". 1991. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. i 20. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". 9. vojne opreme i hrane. 9. 20. R. 31. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. Tragedije namenjene zaboravu. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". a koju je predvodio doktor Josip Husar. Pov.Vukovar. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". br. Narodna armija 16. 771 M. 12.. koji je bio u Negoslavcima. 3. D. 1991. 109. a iz 3. Bitka za \\ikovar. 12. Jozom Meterom od 18. 525-89-1/91 od 20.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . 1991. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. Dnevno izvješće. siječnja 1999. 77. oklopni je bataljun 20. Narodna aimija. 24.Marinci ... 12. Zapovijed je poslana 19. u 03. siječnja 1999. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. M. 134 Uvođenje u borbu 2. POPOVIĆ. 9. 1991. Pov.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. Pov. br.Bogdanovci . ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. 1991. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. 20-21.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. ~.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 525-89-1/91. Dnevno izvješće.Slakovci . 1991. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . "Najteži je bio prvi okršaj". RUNTIĆ. proleterske gardijske mehanizirane brigade.767 U dnevnom izvješću 109. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. među kojima i pripadnik 108. 9.Jankovci. mladi ratnici (2)".SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 21. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 17. ZNG od 20. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. u 03:00. što. bat. PETROVIĆ. 9. Op. Br. nije prošao bez gubitaka. rujna 1991. 9. Narodna armija 22. Treća je 18. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu.Bitka za Vukovar Zap. 203. 763 Milisav SEKULIĆ. Zapovijed. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. "Između zatišja i opreza". br. 4.. rujna probio kroz Slakovce.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. Bataljun je pravcem Negoslavci . dakako nije bilo točno. 2002. Borbena zapovijed. 1. 11. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava.. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad. kao i napad zrakoplovstva. Bataljun se nakon borbi 19. Izvješće o stanju.. Snimak razgovora s dr. br. br. Nidda Verlag. 796 R POPOVIĆ.. Jozom Meterom od 18. 52 5-78-1/91. CO.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. 9. A MIRKOVIĆ-NAD. 12. koje je dva puta napalo Nuštar. Dnevno izvješće. 25. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 1991. ZNG od 20. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. 1992. Izvješće.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. M Mladen MARJANOVIĆ.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. Taj jedinstveni pothvat.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. oklopni bataljun 1. 525-80-1/91 od 19. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. 1991. 1991. veljače 1999. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB.15 sati. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. Izvješće. 1991. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991.. što nije istina. Izvješće o aktivnostima. brigade... 794 "Ti divni ljudi.

Klisa . 1995. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. 14.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. proleterske mehanizirane brigade. obrane općine Vukovar. pov. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem.783 777 M. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova.. 9. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci .. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV.777 Borković spominje pothvat.Nemetin. ™ Branko BORKOVIĆ .Nemetin i Sarvaš . prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17.Čepin. 1991. br ZNG.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. Dva voda 1.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2.1991. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. Kl.Vera. odnosno Borovo Selo . Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. A MffiKOVrĆ-NAĐ. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. 9. 1-22 od 20. bataljuna 109. rujna 1991. 04-197/1-91 od 20. koje su polagale pravo na oružje i opremu. br. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51.Vukovar i Trpinja. brigade ZNG-a. zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. a ne samo u Vukovaru. 1991. Br.Vukovar. 9. RUNTIĆ. Zagreb. Zahtjev. 1991. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. Pov. Bitka za Vukovar. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture. koje je do tada nosilo teret sukoba. br. štoviše da". Glavnina 12. Str.1991. Meditor. 5120-01-91-1 od 26. pov. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. prvenstveno MUP.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. Dnevno izvješće. 205. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". obrane općine Vukovar. br. (nečitko) od 20. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. 109. veljače 1999.Mladi Jastreb. 9. bataljuna 3. Ur.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske".Sarvaš . 9. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga.. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. Redovno dnevno Izvješće. 9. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. 114-04/91-01712. 525-94-1/91 od 21. Rušitelj ustavnog poretka. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". br. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". br ZNG. Str. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. 1991. samo produžava agoniju branioca Vukovara. D.

1991.Čepin". kako je glasilo službeno priopćenje. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid .. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima.N. 04-197/1-91 od 20. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka. Dnevno izvješće. bombardiran je dio 2. POPOVE. odnosno sudbonosna.Mirkovci -Ostrovo . major Josip Matić.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. 1991. 28. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske".792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. Pov.788 Borbe za Tovarnik. je da se drugi ohrabre.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. rujna. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. 109. br ZNG.Cerić . proleterska gardijska mehanizirana brigada. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. 23. obrana 109. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. pov. rujna nastaviti napada na Vinkovce. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale.Nuštar.Srijemske Laze .786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. br ZNG. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. bila je važna. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. ah je to srpski narod. napuštanje jedinica.784 Za obranu Vukovara. čije se zauzimanje prema podacima JNA.Svinjarevci. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. 9. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. rujna. br. "Artiljerija miruje". 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . 137 Brigada se već 19. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno.Bitka za Vukovar Erduta. 525-89-1/91 od 20. Jer. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo. a 3.789 koja se potom raspala.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 9. Glavnina 109. brigade ZNG-a. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . počelo je uvođenje 1.. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. nastavljene su 21. R. 80. stavlja u vrijeme od 20. 1. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109.Ernestinovo . Str. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2.Vinkovci. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. jer bi onda Srbija bila agresor. brigade ZNG. br. Predviđano je da će Armija 21. 1992. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Narodna armija. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. iz Page 103 .Markušica . Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . do 22.. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. odnosno između Tbvarnika i Ilače.

zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. "Primer odanosti i hrabrosti". SVA MORH. Marica i Tomo Spasojević. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. "Da se general izvini". 132-134. general-pukovnik Blagoje Adžić. 17.797 Odraz rasula dijelova 1.799 U toku 22. CO. Narodna armija. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". 6. oko naselja Petrova Gora. 11. 01-2677/1-91 od 20. oklopna brigada iz Kraljeva. Centar Spht. Čačak 1992.802 Primirje je Armija odmah prekršila. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu. 795 D. D. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. SZUP. 9. 2. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Izvješće. RUNTTĆ. 259.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. što je donekle iskorišteno za obranu.1991. 788 M. "Svi začini valjevske kaše". Iz Vukovara je 21. Bitka za \vkovar. 16. 790 R. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo.9. Redovno dnevno Izvješće.801 Vojarna u Vinkovcima 23. No. a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. rujna priključena je na telefonsku mrežu. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. iz Smederevske Palanke. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. KOSTOV P. 9. 1991. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. pošto je Page 104 . 1991..1991. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. Narodna armija. 26. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. rujna 252. 243. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1991. SEKULIĆ. br.fond Južnog vojišta: MUP. vojne oblasti.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. 3 794 M.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. Borba. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. Str.1991. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom. "Između zatišja i opreza". 1991. Narodna armija. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". 156/255 od 9. 10. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom".794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. Narodna armija. rujna. prema izvješću Kriznog štaba. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 2. 26. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. Dragan TODOROVIĆ. 1991. 9. 25. 1. dobile su nekoliko dana. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. 10. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. BOŠKOVIĆ.795 Oko saniranja stanja. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. 13-15. hranom. To je laž!. 11. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik".6-7. A MIRKOVIĆ-NAD. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. Br. R. 3. 1992. Ispostava Dubrovnik Br. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. POPOVIĆ. obrane općine Vukovar. SPASOJEVIĆ. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. "Da se general izvini". 793 Dragan TODOROVIĆ. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 28. 1-22 od 20. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". pov. 1992. Narodna armija. 9. Srpska vojska . Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. tadašnji načelnik štaba 1. 9. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. Borba. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske".iz kabineta ministra vojnog. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. 13.

. 1-26 od 24. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. "Najteži je bio prvi okršaj". lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. koreni poraza.807 Tvrdnja nije bila točna. Br. 9.. 21. KL 800-01/91-01/19. Poraz.. 1991. 1991. Pov. rujna. 1991. Redovno dnevno izvješće. Redovno dnevno izvješće. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. 9. Uz pomoć dijelova 2. Pov. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 804 SVA MORH-109. 9. Izvješće. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. 9. koje je 24. br. 04-204/1-91 od 23. 1991. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. 1991. septembar-decembar 1993. br. 1991. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. 9. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. m SVA MORH-GSHV: ZOOV.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". Major Đorđevtć u rujnu 1991. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. 3. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. Dnevno izvješće. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1... D.809 Koridor Vinkovci . "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". JOVANOVIĆ. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. major. Br. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe .. Redovno dnevno izvješće. Narodna armija. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti.810 Pregovori su počeli 25. Poraz. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 808 Mladen MARJANOVIĆ.. Odluka. 525-110-1/91 od 24. 9. Dnevno Izvješće. Načelniku GS HV. 9. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. br HV: Zap. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 8. Novi glasnik.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. koreni poraza.. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". "Da se general Izvini". 83-87. Krizni štab. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi".. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 9. br. 218. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . 1991. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka.Vukovar. Narodna armija.. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. 1991.. 10. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike.. 1-23 od 21. 17. bez obzira na postignuto primirje... 19. "Nema mira u Mirkovcima". proleterske gardijske mehanizirane brigade. 26.Jankovci. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . 1991. 807 A S. 525-97-1/91 od 22. br ZNG. 1991. 1-24 od 23. Naredba. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. Pored toga. 9. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 9.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. 1991. 11. 01-2677/1-91 od 20. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. 1991. Njih je od 20. 50302-91-2 od 22. Krizni štab od 23. Borba. mješovitog artiljerijskog puka.. 9. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. uz vojarnu JNA u Vinkovcima. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar.Vinkovci. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. GLIŠIĆ. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. 109. Vanredno Izvješće. JOVANOVIĆ. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. Br. 16. Napad je odbijen. Ur. mehanizirane brigade. CO. Br. 9. 1991. 253. 1992. U analizi obrane priznao je da Page 105 . 4-5. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ.

525-107-1 od 24. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. br.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. prirodne objekte i rijeku Vuku. Dnevno izvješće. br. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. 9. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. Zapovjedništvo 109. Br. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek.820 U Vukovar je 28. rujna 3.Tordinci. 9. Pov. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. pov. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . Izvješće. br. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. Pripremna borbena zapovijed. Izvješće. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-2 od 27. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . Borbena zapovjed Op. Br. br. br HV (2/107). pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. br ZNG.1991. 208-219. 109. i 27. Pov. br ZNG. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. 30 kamiona-tegljača. Br. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". brigade ZNG-a. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. 109. brigadi ZNG-a.. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm.818 pa je 109.815 Bataljun je 26. 9. 1991.. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. 9. 525-123-1 od 26. 1991. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". br. 3. brigade ZNG-a. 04-207/1-91 od 25. 109. Izvješće. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. bataljun određen je da od 14 sati 25.. ZNG od 24.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. Br. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". 1991. brigade i 2. brigade ZNG-a. bataljuna 3. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar. vojne oblasti. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. pridodati i bataljun 122. Pov. brigade". 9. ostala na dvije čete iz svog 1. bivšim 2. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 01-2797/1-91 od 27. "R" Str.. Pačetin. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . br.. 525-122-1 od 26. 202. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. Str..811 U toku 26. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. brigada ZNG za obranu prometnice. 04-208/1-91 od 26. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. Zap. 9. 109. pored dijela 3. 1991. 9. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. po dubini Nuštar. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. JOVANOVIĆ... 1991. pov.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. Trebala ga je ojačati topništvom. od kojih je pola bilo bez oružja. br. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. brigade HV iz Đakova.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara.818 Pored bataljuna 3. brigadi ZNG-a Njezin 2. 9.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. 1991. br ZNG. bataljuna. br. 04-213/1-91 od 27. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna pridodan 109. Poraz. 43/96-322 od 26. 1991. 1991. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. rujna ipak stiglo 100 ljudi. Zapovjest za angažiranje snaga. 1991.. bataljunom 107. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ono je 28. 9. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 3. 9.. koreni poraza.

rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". Tovarniku.1991. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada.. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Ovlašćenje. 1991. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. počeo je ustroj novih brigada HV. Prema prvoj varijanti. 511-01-35-31151/1-91 od 28. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun.. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. 5 15^3 3. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade. bataljuna 3. Dr. Valpovo. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. br. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. brigade i 4. Đakovo. Predložene su dvije varijante brigade. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. oklopna brigada A • i . U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. 9. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Ur. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. Vukovar. Našice. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju.. KL 8/91-01/62. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. SVA MORH-GSHV: GSHV. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. Dnevno Izvješće. brigada bi se sastojala od 4. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". Ur. operativnu zonu. brigade HV R x_ ]X]124 124. 1-29 od 28. Josip Husar koji je 29.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29.1991. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 5120-01-91-1 od 29. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Zapovijed. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. odnosno Hrvatsku vojsku. Slavonski Brod. 1991. 9. kao prema prvoj varijanti. Županja. PU Vinkovci. Podravska Slatina. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . Br.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Primljeno telefaksom u GS HV 25.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. br.822 U Vukovar je 25. Izvješće.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci .828 Page 107 . bataljuna 109. 1991. Slavonska Požega i Orahovica. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". Konkretan prijedlog upućen je 2. 9. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Donji Miholjac. na najugroženijem graničnom pojasu. rujna u 10:23. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". prema Srbiji".823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. 9. Mate Granić. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. 142 Zemljovid br.Vukovar. 9. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. 5120-02-91-42 od 29. Br. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. Mari Granicu. KL 080-09/91-01/21. Josip Husar. oklopni bataljun 1. 823 Konvoj je doveo dr. On je 25.

826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani".. brigadu Vukovar. 122. brigada HV. 1991. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. Klasa: Str. bataljuna 107. br. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9.. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. Pripremna borbena zapovijed. Dnevno Izvješće. 4. 9. 1991. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124.. bataljun 108. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. br.. brigade. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. 9. 202. Ur. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. 525-119-l/9l' od 25. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. navodi se da je u toku ustroj 124. brigade ZNG-a. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 9. od koji je jedan trebao biti 4. službeno potpisana od ministra obrane. listopada 1991. generala Antona Tusa. br. 5120-34-91-2 od 25. br. 10. 1991. i 5. Ur. brigade.1991. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. bataljuna. br. 513-03-1/91 od 2. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. 525-123-8 od 1. 1991. br. 512-06-02-91-35 od 26. Narodne novine. DT 801-02/91-01/01. pov. 9. 9. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. brigade na području općine Slavonska Požega. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. DT 801-02/91-01/01. brigade i MUP-a.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. 1991. za grad i njezine branitelje i 124. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. br. 801-01/91-01/07. 123. brigade..829 Osim u buduća zapovjedništva. pov. brigade. 26. br. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. brigadu. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. s izuzetkom postrojbi 3.. s početnom jezgrom od 2.1991. te 3.1991. pov. 525-122-2 od 27. 8. 1119-01/91-01/10. 10. Str. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovijed. br HV (2/107). 512-06-05-91-26 od 26. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. i 4. brigade iz Đakova.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 5120-33-91-2 od 2. 512-06-05-91-26 od 26. Ostale postrojbe od broja 201.. 512-06-02-91-34 od 26. Skupštini općine Vukovar. bataljuna 108. Ur. brigade. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. koja je dan-dva vođena kao 202. a za njezinu je osnovu određen 3. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. pov.833 Istovremeno je 109. bataljuna 106. brigadu Đakovo. brigade ZNG-a. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. brigadu Nova Gradiška. Zahtjev za formiranje. 801-01/91-01/07. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. Pov. 204. 113-1 od 25. 1991. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. 1991. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. 1991. br. 9. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. 9.. Str. brigade ZNG-a i 63. br. Ur. također su dobile brojeve od 121. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. lokalne krizne štabove. do 203. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Slavonska Požega i 124. bataljun 109. brigadu Hrvatske vojske. 1991. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. Organizacijsko-formacijska zapovijed.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. Klasa: Str. Četvrti bataljun 108. Zapovijed. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. Ur. Zap. do 123. 9.. Ur. Zapovijed. što je tada u HV prije bilo pravilo. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. rujna 1991. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju.. br. no rijedak slučaj.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. bataljuna 107. Vinkovci. 4.831 Zapovijed je dan kasnije. br. pov. "R" brigade HV u Vukovaru. Pov. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. Page 108 . Str.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. Zapovijed. 10.

ah stvarno skromni arsenal povećan je 29.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. Zapovijed. 512-06-02-91-60 od 29. 10. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 41 dočasnika i 341 vojnika. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 10. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama..885 Do 27. rujna četiri haubice 122 mm. 23. pov. 145 30 mm "Praga". pet gorskih topova 76 mm. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji.. 1991.. 11. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. SVA MORH-GSHV: MORH.. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. 8JI SVAMORH-fond 122. 525-104/91 od 17. 9. četiri haubice 105 mm. DT 801-02/91-01/01.1991. imala je stopostotnu popunu. o. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. OZ Osijek Pov. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M".10.. dva laka lansera raketa 128 mm. OZ. 10. br. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. 23/6. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83.. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. Dopuna borbene zapovijedi. pov. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". Dnevno izvješće. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa.™ Dragi bataljun 3. Br. Str. 11. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. D. 525-123-38 od 11. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. 8J" SVAMORH. od kojih je jedan također bio neispravan. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. 1991. Op. Zapovijed. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. Brojno stanje njezinog 4. pov. jedan protuzračm' top 40 mm.887 Taj raznovrsni. 525-123/6 od 29. 525-125-1 od 27. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. pov. Izvješće. 1.. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. 1991.. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa".886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. od čega devet kalibra 120 mm. 1991. MJ. Zimska oprema dobivena je 26. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. pov. svaka sa šest oruđa. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo.. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. 2121-06-91-02 od 27. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. Str. br. 9. 1991. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. četiri ručna bacača tipa RPG.. br. a. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. 512-06-02-91-59 od 29. 1991.890 Treća brigada ZNG u svom 2. br. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. 525-124/202 od 16. 525-124-227 od 23. 1991. DT 801-02/91-01/01. Ur. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. pov. Podjela naoružanja i municije. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27.891 Brojno stanje 109. br. Str. jedan trocijevni top 20 mm. od čega 26 časnika. 525-127/14 od 14. Izvješće. 9. Str. 144 Osim pješaštva. br. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 525-122-28/91 od 5. u 20.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije. brigade dao je 29. Str.838 Tražene čete postrojene su 28.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. svaka sa šest oruđa. br. 10.840 Na području Đakova do 27. Op. 1991. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. Izvješće. SVAMORH-ZOZO: Zap. također sa šest oruđa. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. 11. 9.SVAMORH-GSHV: MORH.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . Borbena zapovjed. Pov. Zapovjed. 525-123-84 od 22. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. 9. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. i 108. 1991.. br. pov. tri protuoklopna topa 76 mm. br. 1991. 1991. Kao i u prethodnom razdoblju. br. rujna i raspoređena dijelu gardista. Zapovjed.35.

Haubice je s jednim od konvoja dr. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . M. 9. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. 109. Rušitelj ustavnog poretka. 3. BORKOVIĆ. 109. 9. Odsijecanje grada moralo se spriječiti.Nuštar . D. SVA MORH-109.. br HV: Zap. 1991. 891 SVA MORH. 885 SVA MORH-GSHV: Zap.Cerić. 886 SVAMORH-122. Br. listopada. Page 110 . a snage JNA odbaciti prema istoku. ZNG. Br. br. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. RUNTIĆ. rujna 1991. 1991. Izvješće. br ZNG. brigada HV 30. Zapovjedništvu ZNG RH. 109.. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . Izvješće. br HV: Zap. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30.. br. 04-208/1-91 od 26. 1991. posebno Bogdanovce.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. Snage 109.. 04-264/1-91 od 7. Nuštar i Marince. 10. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. Bitka za Vukovar. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. Br.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. 109. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. 525-123-1 od 26. 1991. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci .Marinci . ZNG od 30. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 04-264/1-91 od 7. br. 9. 10. rujna.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera. 14.Vukovar.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. br ZNG. DEDAKOVIĆ-JASTREB.3. 1991. 9.1991.. Dnevno izvješće. 2121-06-91-02 od 27.Vukovar. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. Zapovjedništvu obrane Vukovara. Izvješće. 2-5 od 29. br. ZNG Vinkovci od 24. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . 9. br. 1991. 9. 9. a dostavljen je telefaksom 25. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. Br.Marinci Bogdanovci . na upit Zap. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Krizni štab od 30. Tus i Stipetić. 5120-02-91-1 od 23. 3. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 04-241/1-91 od 3.. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 109.Osijek a 2. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. br. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. četu 1. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG RH br. SVA MORH-109. Cerić. 1991. Zap.. 3. Pov. Marinci. 1991. br ZNG. 890 B. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. 154 "Neprijateljske OMJ .. 1991. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj.Nuštar. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. Izvješće. 166. 10. Pov. Žankovac .. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. Otok Tordinci. "Tučena su sela Đeletovci. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru.. Svoju 2. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. ZNG. Valpova i Našica. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. ZNG: Zap..894 odnosno 2. rujna u 1 sat. Dostava podataka o osobnoj popuni. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. Br. br. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Izvješće. probili su našu obranu u rejonu s.Vukovar.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. 9.Bogdanovci.1991. bataljun 3. br. rujna nastavljen je i 1. 525-50-1/91 od 7. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . Br. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 1991.9.

900 Iza 3. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. 8/91-01. 04-223/1-91 od 30. br. 1992. Zapovest za napad. 109. br. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1.Vinkovci. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . shodno situaciji". 04-227/1-91 od 30. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109.Negar. listopada. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . Glavnu zadaću brigade dobio je 2. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". 13. 4. pov. 899 SVA MORH-109. listopada. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca.. Operativnoj zoni Osijek. a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. br ZNG. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. Kl. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. Narodna armija 23. Komandi inžb.1991. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda".sjeverni dio sela Petrovci . 9. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna.. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . "Ime koje se pamti po slobodi". 1991. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar . a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105. U zapovijedi se ne spominje 1. Usp. br. 9. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. Pov. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . Str. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. Za pomoćni pravac Orolik .4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. 1. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. Iza oklopnog bataljuna. 3. 26. Tu činjenicu.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. PETROVIĆ.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". 5120-51-91-1 od 30. 5.Negoslavci .901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. 9. 11. oklopni bataljun. Zapovijed. kao i puta Vukovar . oklopne brigade..5. "Kao nekad. 525-123-7/91 od 30. Orolik i Berak 252.Bitka za Vukovar Slakovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 11. br ZNG. 9. br. 895 M. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 155 Napad je određen za poslijepodne 1.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. Narodna armija 28.Ermenta određen je 3. oklopna brigada. okbr od 29. 1991. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10.. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. oklopni bataljun. 1991. lijevokrilne 3. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Ur. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. rujna. Narodna armija 2. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. Izvješće.. 9. oklopni bataljun. 1991. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . 901VSA MORH: Komanda 252.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca. Ujevokrilni susjed 252. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm.Marinci. oklopni bataljun. pov. pod razvijenom ratnom zastavom". 1991..Vukovar.1991. br HV: Zapovjedništvo 109. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. Slična. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. Str. 9.Vukovar.

To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela. br ZNG. MARIJAN.906 Jak napad 211. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . iz pravca sela Petrovci. brigade ZNG-a. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . nije imala 'tri čiste' da to učini. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. brigade ZNG-a: 2. VRH-USMSP: MUP RH. 1991.5 km.. 10. Angažovan je. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. Narodna armija 22. 156 Napad 252. 11. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . Neprijatelj je uništen iz pokreta". 902 "Ti divni ljudi.Bršadin. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. Vojska.1991. ah se njegova obrana uspijela održati. 4. Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. 04-229/1-91 od 1. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. 1991. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". oklopnog bataljuna 252. br ZNG. samo deo jedinice. deblokira pravac Nuštar .908 Prikaz napada 211. 1991. brigade HV od 1. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. 1992.. Policijska stanica Grubišno Polje. oklopno-mehaniziranom četom. 12. bataljuna 3. 1991. 511-02-41.907 Selo je ostalo u okruženju. te ušli u selo. Tordinci. mladi ratnici"..905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. 11.. Br.Pačetin. Smrt oklopne brigade. gdje im se suprostavljaju naše snage". 25. ali pridata pešadija. br. " SVA MORH-ZOZO: Zap. Narodna armija 9. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedio je 109. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici.10. ojačan četom 3.Marinci . Naređenje. prošao gotovo nezamijećen. sudeći prema hrvatskim izvješćima. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere..Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. V. ". Dnevno operativno izvješće. pgmd. godine". 851-18 od 4.903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista.Vukovar 1. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. Cerić i s.901 Loš dan za 109. Pov.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . Izvješće. 1991. D. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 37. 1992. hstopada. 21. 525-123-11/91 od 1. 199-200. <mrt oklopne brigade. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. Str. listopada potpuno je uspio. U članku o ratnom putu 3. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. 'Vera u ljude i tehniku". oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. Izvješće.30 sati 02. MARIJAN. Str. 10. 1991. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3. br.Vidaševac i Lipovača . listopada.Bogdanovci . To je razvidno iz zapovijedi 1. 9. Tek podatak. Usp./92. Pored stanovnika. u selu su ostala i dva voda 2. napred na selo Bogdanovce. 04-229/1-91 od 1. Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). Službena zabilješka. Prijepis kod D. 10. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". 109. prošh čitavu dubinu od 2. PU Bjelovar. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica.. pov.Marinci . " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. bataljunom. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. Marinci i s. zapis je iz dnevnog izvješća 109.Vukovar. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. Br. • SVA MORH-3. 109. t'edomir POPOVIĆ. Br. Marinci./ MA od 20. 6. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.. pad Petrovaca je. 166-167. 275-277.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom.Z. bataljuna 3. 1991.. istina.

10.. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna.10. pov. Str. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. Ur. 10. 525-122-4/91 od 1. Dnevno izvješće. br. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. brigada HV. na uskim prolazima. Str. 525-6-122 od 1. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB... Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. Zahtjev za popunu sredstvima. hstopada na Nuštar.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. br. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela.914 Pored napadnih zadaća. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a potom ovladaju selima Tordinci.. 7. Izvješće. br ZNG.919 U reportaži o 3. br. 1991.]. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. 1991. SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-123-9 od 1. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. br. Prihvat borbene tehnike.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš. koji su u jutro 2. brigade HV i organizirala njegovu obranu. Str. Str. 8.918 U toku 3. 10. 1991. 158 nuštar.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. SVA MORH-ZOZO: GS HV.10. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. osobito na području oko naseljenih mjesta. 10. Dnevno Page 113 . pov. Borbena zapovijed. 1991. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav.. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. oklopna brigada JNA 2.. pov. 81/91-02/2. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2.920 Jak napad izvela je i 252. u 00:22. br. 1991. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. 5120-26-91-2 od 2. no prodor u selo nije joj uspio. Kl. proleterske gardijske mehanizirane brigade. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". br. 1991. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. pov. 10. 109. 10. Borbena zapovijed br. Borbena zapovijed. Mlaka Antinska i Antin. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. 10. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. oklopnim bataljunom 1. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-7/91 od 30.. Str. pov. Br. Op. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar .1991. 9. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Obavijest. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kl. Prihvat oklopništva organizirala je 109. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu.. Nakon povlačenja dijelova 109. Str. 1991.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". br. Pov. 5120-26-91-02 od 1. Upućivanje borbene tehnike. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. Borbena zapovijed br. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 10. šumama i područjima razmještaja Armije. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. Vinkovce i Cerić napala je 3. br. 10. 525-124/19-91 [od 1. 81/91-02/02. br. Str. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. Ur. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ono je 30. 6.. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. pov. Str. pov. 525-6-122 od 1. br. Upućivanje borbene tehnike. hstopada. 04-233/1-91 od 2. Op..915 Izvršavajući zapovijed 109. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 7. 525-122-7/91 od i. br. 1991. 525-123-13 od 2. 1991. 1991.

br. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. 1991. Br. Izvješće. Zapovijed. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. br.Vukovar. 1991. br. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Izvješće. Str. bat ZNG od 6. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Zaduženo je za prihvat. Pored obrane. br. 109. pov. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. 525-123-16 od 3. 109. 04-240/1-91 od 3. 10. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. 22.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. br ZNG. Dnevno Izvješće. Ti drvni ljudi. 1991. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. hstopada. br ZNG. brigade ZNG-a. Page 114 . 04-246/1-91 od 4. Dnevno operativno Izvješće. Izvješće. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. br ZNG. iako s zakašnjenjem. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. Četa 3. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. brigada ZNG). brigade HV. br ZNG. Bitka za Vukovar. Dnevno operativno izvješće..10. 04-240/1-91 od 3. Narodna armija 19. Dnevno operativno izvješće. 21. Str. RUNTIĆ. 10.. tvrđeno i za selo Korođ.. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. 10. 1991. 525-123-16 od 3. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. M. kao što je to bio slučaj sa 108. br. Str.Bogdanovci . 8. Zapovjedništvo 109.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. br. listopada. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. 142-143.10. S četom je stigao samo jedan časnik. br. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. 525-123-13 od 2. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Izvješće. 920 D. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. pov. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". Str. kao što je to bila 109.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. Br. 1991. SVAMORH-109. br HV: Zapovjedništvo 109. brigade HV. 3. stizalo. Str. 1991. bataljuna 3. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. GLIŠIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. pov. 12. 525-123-13 od 2. pov. Armija je u protanapadu izbacila četu 3.Vukovar". u rajonu Osijek i Baranja.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. 1991. 1991. Snage 109. 10. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. 109. mladi ratnici". 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 109. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. brigadi ZNG-a. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . Isto je.10. 04-233/1-91 od 2. koje su bile na osobito važnim pravcima. Narodna armija. 1991. 10. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. 1991. Izvješće. br ZNG. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "Nema mira u Mirkovcima". br. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109.1991. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. pov. 525-124-25/91 od 2. koje je. 10.Bitka za Vukovar izvješće. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. podstožernim i logističkim dijelovima. 04-233/1-91 od 2. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. Br..1991. 1991. 10... 525-124-27 od 2. pov. Str. Glavnina 63. također netočno. Br. 160 Četa 3. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. SVAMORH-ZOZO: Zap. Str. 525-123-16/91 od 3.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. 1991. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. Prihvat oklopnih sredstava i posada. brigade ZNG iz Karadžićeva. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . 10. Armija je potpuno ovladala Cerićem. pov. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. 10. D. brigada. 10. Izvješće. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Str. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu.

930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Henrikovci. brigade HV je 4. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade.929 Zapovjednik čete. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. brigade ZNG-a u Nuštru. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. Dnevno operativno izvješće. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. Vukovar i Županju. 10.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. listopada izbila u područje Vidovac .937 Tijekom dana../4. br. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. pov. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. Str. br. Negoslavaca i Mirkovaca.. br. 1991. 10. brigade HV i 2. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. 932 SVAMORH-109.931 Zapovjedništvo 109. pov.. 04/338 od 3. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin.. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm.934 Na izmaku 3. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom.933 S kakvim se na izgled banalnim. 525-124-34 od 6. br. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. 1991. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. br HV: Zapovjedništvo 109. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Page 115 . Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. Dnevno operativno izvješće.. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. 161 da se četa 109. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. 04-246/1-91 od 4. a u Jarmim su poginule tri osobe. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova".. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. pov. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. listopada. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. br. br. 10. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. 4. Armija se nije ograničila samo na obranu..bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. Dnevno operativno izvješće. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. nego je i napadala. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Podatke o artiljeriji traži. 1991. 1991. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. Str. Izvješće. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Pov.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. 10. 525-123-16 od 3. 10. bataljuna 3. bataljuna 3.936 U noći 3. Svi su bili bez topovskih zatvarača. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30.938 Oklopno-mehanizirana četa 109. Ona je u jutro 4. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". 525-123-16 od 3. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. Str. Presjek situacije. No. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". Str. od čega četvorica pohcajaca.. hstopada bili su još u gorem stanju. koje bi taj problem napokon riješilo. 1991. br ZNG. pov. 1991. pov. 10. 525-123-16 od 3. Str. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje.

04-252/1-91 od 4. Nadzor drugoga dijela prometnice. br.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. br. br ZNG. Njezina Velika Narodna Skupština 9. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. Izvanredni izvještaj. 109. odnosno apsolutno podcjenjivanje. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar. Str. 10. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. 1991. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. Dnevno operativno izvješće. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. 525-123-18 od 4.. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. Baranju i Zapadni Srem. pov.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. Izvanredni izvještaj. Str.. br. 1991.Orolik. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. Str. Str. oklopnu brigadu. 10. Izvješće. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. 525-123-18 od 4. 10. br ZNG. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. 1991. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i pomoćnu. 1991. Dnevno operativno izvješće. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bilo oko 11 posto. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. Presljek situacije.. 162 Divizijsko topništvo. 1991. 1991. u kojem je imala oklopni bataljun. Br. 04/338 od 3... 10. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. 525-123-17 od 4. a 1. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 109. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. 252.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . pov. 1991.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . S desnim susjedom. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. no nisu se uklapala u napore Armije. Br. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". pov. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. br. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 10. za potporu i protuoklopnu borbu. proboj koridora. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. 04-252/1-91 od 4. pov. Vukovar i Županju. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. Izvješće. Str. osigurati bok na pravcu Vinkovci .940 U toku dana zapovjednik 1. 525-123-17 od 4. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. Obranu Mirkovaca. br. 10. dobio je u zadaću odred "Lepenica". uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. ah je u toku dana i izbačena iz njega. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci.

20-21. br ZNG..943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. Cerić s. uspjela je odbiti napad. Naređenje artiljeriji 1. 851-18 od 4. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. br.. osvajanja s. Nuštar. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. Dnevno izvješće.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. nije bilo. 109. bataljuna 3. br. 10. Str. listopada.. 1991. bataljuna 3. 1991. upozoravajući da su u blokadi... 10. 1991. listopada počeo napad "agresora na s. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. pov.s. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Br.. br. napustila". Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". 109. 'Tako je to u ratu. Nuštra". pgmd. Nuštar". 1991. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. glavninom treće i tri puka potpore. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. 5. 525-123-21 od 5. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. listopada. Marinci i spajanja s našim snagama u s. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-11 od 5. br ZNG. Izvješće.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV .. Naređenje. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. uništile 5 tenkova. 10. pov. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. pored znanja i hrabrosti. Str. brigadi važan problem nastao je 5. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći".947 Neuspjeh 252. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. pov. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 2.. bez vode. 04-253/1-91 od 5. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. Henrikovci . Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. pri napadu na Nuštar. 04-255/1-91 od 5. Snage po dubini pravca Vinkovci .. OZ HV za borbu br. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. Br.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. u rejonu Vinkovci . Page 117 .Vukovar . jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. Izvješće. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. 12. 04-260/1-91 od 6.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. 1991. Gaboš i Ostrovo. 10. Dnevno izvješće. br. br. vodova Cerić i Marinci. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. 109. 1991. Pov. ojačanog voda Nuštar.s.. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. treba imati i ratne sreće. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 1991. . samostalnog bataljuna. 10. 10. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". bataljuna iz Županje. čime su "oslabili obranu snaga 109. pov. brigade HV. izvješće. Zapovjedništvu ZNG. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. ojačan tenkovskom četom i pješadijom.. brigade ZNG-a. 10. 1991. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. koja ih je u jednom trenutku. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Prijavila je uništenje pet tenkova. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. kao ni u toku dana. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. Za daljnje borbe. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. 109./5.Vukovar.1991. Str. brigade HV. br. U dnevnom izvješću 109. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima.Šid. 1 OT. brigade HV.. Br. naglašeno je u izvješću. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 19. struje. 109. 525-123-21 od 5. samostalnog bataljuna i 3.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. oklopne brigade JNA na Nuštar. Str.1991. iako to nije izričito rečeno.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. br ZNG. 525-123-20 od 5. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar .. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . Str.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". 10. Bogdanovci".

Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. 949 U središtu Nuštra. 525-124-33 od 5. Dario HEĆIMOVIĆ. Zapovjedniku 63. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. brigadi. Dnevno izvješće. Kl. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. "Između zatišja i opreza".958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj. Krizni štab. 1991.. 525-123-23 od 6. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991.. 63. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. pov. Izvješće. 1991. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. br. 525-123-21 od 5.. 1992. 1991. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. br ZNG. 10.. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. 17. a njihovo je stajalište Page 118 . 2212-01-01-91-1 od 4.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. 10. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.956 Skupina je podređena 109.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci .. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Str. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. 10.952 Zapovjednik 3. Str. 1991. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 525-123-25 od 6. Br. br. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Narodna armija. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ZOSISB.Vukovar status kvo".Vukovar".961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH".. Ur. listopada u 11:15. br. pov. Str. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . pov.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao.Bitka za Vukovar 948 R. 1. 1991. pov. Mladen KEVO. 2.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 815-01-91-01/58.957 U toku noći 576. 109.. 1991. 165 na različite načine. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . Vinkovci/Osijek 1992.. Str.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. 10. br. br. Bataljun je 3. 04-255/1-91 od 5. posebno u borbi. 10. 1991. 525-123-22 od 6. pov. s. br. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. OZ HV za borbu br. 10. 1991. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. 184. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". pov. br. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. pov. na putu". spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". Izvješće. bat ZNG od 6. 525-123-23 od 6. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi.. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. bataljon. 1991. 3. br. 16. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. Str. POPOVIĆ. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. 10. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". Naređenje artiljeriji 1... 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće.954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. Str. 10. 525-122-11 od 5. bataljuna 3. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. 10. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka". ZOSISB.. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. bataljuna 3.. Izvješće je primljeno telefaksom 6.. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. Str. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap.

Vanredno izvješće. Prijepis telefaksa primljenog 7. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. prema hrvatskoj procjeni. bataljuna 3. 1991. 1991. 10. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. br.. pošta i DIK Spačva. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. br.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. pov. 109. 1991. 14. 1991. 525-124-14/91 od 7. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 525-123-25 od 6. Br. pov. ranivši pri tome osam osoba. 114-04/91-02/01. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. 10. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. 1991.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopna brigada. laki artiljerijski puk PVO _J. Izvješće. 10. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. br. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. partizanska brigada R divizijun 1. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. 525-123-27 od 7. 1991. Izvješće. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. Bricina Bunara i Kudeljare. Str. pov. br. 10. pov. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. pov. listopada u 10:05.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo.. 10. Izvješće.. 10. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". 1991. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. dvije jurišne skupine. 10. na koje se čvrsto ukopala 252. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. brZNG. 1991. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac.. Str. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-260/1-91 od 6.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. bilo osam tenkova M-84. 525-123-26 od 7. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. Str.963 Sa svoje strane.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti".. br. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. Borbena zapovjed Op. HV od 7. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. 10. listopada. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. 3. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. 525-123-23 od 6. Str. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. br. 6 18 18.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. pov. Kl. brigade ZNG-a. 1. 10. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. Pogođena je i pekara. 5120-01/22-91-1 od 7. 1991. br. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br.

bataljun. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine .970 Noć 7/8.Bogdanovci . bataljun 109. zapovjednik 109. listopada napasti pravcem Nuštar . listopada nije napravljen. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. 1991. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3. brigade I da krenu. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 167 Pomak koji je očekivan 8. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. bataljuna 3. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". Bršadin i šume Dergaj. Izvješće. 16. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. Str. br. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. Zapovjedništvu OZ Osijek. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. bataljuna. nisam mogao da ih uvjerim". 1991. Izvješće je primljeno 8. 10. kojeg se u jutro 9. HV. bataljuna (bez čete) 107. 16. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. br. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . br. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. br. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. Borbena zapovijed Op. protekla je kao potpuni fijasko. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. bataljun dobivao je novu obvezu. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. brigade HV R ^X]iQ9 1.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. 10.se7 Navečer 7. brigade. Str. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. pov.. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. Vukovar i Županju.35 sati. koji je bio spreman da krene. 1991.. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. Izvješće. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. doduše netočno. Str. brigade HV.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. 2/3. 525-122-16 od 8. br. 525-122-16 od 8. brigade HV i 2. br.Marinci ..968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. spremno da krene.. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. Presjek situacije.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. pov. Očekivano pojačanje 3. Nakon izvršene zadaće 3. Stoga je u "toku noći . to je trebalo značiti da put Marinci .. a potom u jutro 8. "". 10. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. Njih se trebalo i sudski goniti. To je bila zadaća 4. 3. osiguranje probijenog puta. morao sam odustati od akcije". br. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara".969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. HV od 8. 525-123-28/91 od 8.SVA MORH-ZOZO: Zap. 04/338 od 3. U odnosu na zadatak i broj ljudi. 10.Bogdanovci .973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin.zahvat Page 120 . Jedan od njih. brigade HV. od koje se mnogo očekivalo. pov. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke. o čemu nije vođeno računa.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. Borbena zapovijed Op. br. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. listopada.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . 10. listopada u 00:57. 1991. 109. br. pov. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada.

hstopada. 446-448. br. a za veće pothvate. a glavni kočničar bila je Armija. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 9. Zbog toga je bataljun 107. kao i generala Kadijevića. pov. Poslednji dani SFRJ. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. 2002. Bataljun je do 5. br. i izvan vojnih objekata. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 432-434.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8.1991.982 Page 121 . 525-123-29/91 od 8. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 394. 970 B. 10. 391-392. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu.. Izvješće. 10. hstopada 1991. 977 ISTI. 17. hstopada 1991.. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. Str.. Lici i području Dubrovnika.981 Sastanak od 8. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. br. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. listopada dogovorili prekid vatre. pov. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Bilo je više razloga za to. 451-452. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. 1991. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama.. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. Tuđmana i Miloševića. Punomoć. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. strujom i plinom. sati ujutro 9. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". brigade HV ojačan s dva tenka. Borbena zapovijed Op.. 1991. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. JOVIĆ. 1991. Beograd. odnosno veliku mobilizaciju. 1991. trebalo je biti potpuno slobodno. 168 10. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. 10. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. 1991. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. 525-122-17/91 od 8. Str. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. o embargu na oružje SFRJ. Vojnoizdavaćki zavod. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. brigade HV.Vukovar. Kretanje oficira.10. rujna 1991. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom.

odnosno 67 gardista što ga. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". 512-03-91-1 od 8. 1991. 10.00 do 7. brigade ZNG-a. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar".Vukovar. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. 468. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . 10. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. listopada. br. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. 8.. Str. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kl. bataljuna 107.. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. 20. 10..područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". brigade. pov. Izvješće. 1991. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. br. 112 je bilo na bolovanju. Njezin 2. brigada HV. 1991. listopada. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. 800-01/91-04/22 od 8.989 Ni stanje u dijelovima 3. jer je pravac Nuštar . brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. br. bataljuna 3. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. "Zakon o obrani".987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. 1991. br. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4.željeznička postaja . 1991. br.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite".Bršadin . brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. 10.. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. Narodne no\ine. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. Vukovar nije deblokiran ni 9. 109. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. 7. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. Ur.985 Usprkos velikim očekivanjima. 9. brigade HV. 525-122-18 od 9. brigade. kako su nazivane snage pobunjenih Srba. osim u dijelu zapadne Slavonije. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. 1991. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Borbena zapovijed Op. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. to jest za razdoblje od 19.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8.30 sati". 18. 5120-01/20-91-1 od 9. pov. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane.. 10. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. uključujući i prostor" oko Iloka. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". Str. brigade ZNG-a nije bilo bolje. 525-123-31 od 9. Za podršku 109. zadužena za proboj prometnice Vinkovci .. Ur. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek.Vukovar.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. Dotadašnji zapovjednik 109. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Zapovijed.988 Pospremanje Zapovjedništva 109. listopada./9. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. Sabor Republike Hrvatske. Zapovijed je dostavljena i 124. Uz pristiglu skupinu 3.00. 1991. listopada 1991. Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. Noć 8. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . popune i osposobljenosti". Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja.

Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. SVA MORH-ZOZO: ZNG. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". Varaždin. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. Izvješće. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. 525-123-32/91 od 9. Dnevno izvješće.Bitka za Vukovar koriste bespravno". 21 vojnik. brigada Hrvatske vojske. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. 10. Izvješće o stanju. 104. od 9. listopada u organizaciji 1. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. 525-123-32/91 od 9. Utjecaj tiska na naš moral i b/g.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. 1991. 3. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. 1991.990 Objašnjenje zapovjednika 3. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. Zidine i Henrikovci. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. Zap. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. oklopne brigade. mehanizirane brigade Varaždin. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. brigade HV koja je 6. ZNG od 9. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. a dolazak se očekivao u noći 9. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. obrazloženje je odbijanja. 1994. M. Nakon dolaska druge čete. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. HV od 9. 10. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. Str. pov. mehanizirane brigade. s kojom. uz sva ojačanja ne raspolažu". Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. OZ Osijek od 10. 10. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. br. Dva uzvišenja pred selom. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. 3. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. 525-126/9 zapovjednika 1. 525-126/8 zapovjednika 1. Str./10. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Zapovjedništvo 104. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. stanje se poboljšalo.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. "R" brigade Hrvatske vojske. 1991. br. a.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. odbila je krenuti za Đakovo. gdje su sinovi faiikcionera". brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. 10. Zapovjednik brigade 9. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. mehanizirane brigade. br. 3. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. pov. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. pa je za Đakovo u 21. 10.. U tome je prednjačila četa iz Županje. 1991. brig. bat. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. Od 30 vojnika i jednog časnika. 1991. većina. SVA MORH-ZOZO: Zap.. 23-24. Izvješće.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. kao ni odlazak. 10.). jer se jedna pokvarila. br. 10. 3. 3.. OZ Osijek od 9. listopada kad je povučena u \ araždin. D. 10. listopada stigla u Nuštar. brigada ZNG. Izvješće.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. Prema njegovoj ocjeni. "Branićemo samo Varaždin. hstopada stigla je iz Zagreba. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. brigade ZNG-a bih su javni. od 9. br. 1991.992 Ostalo ljudstvo. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". o. U Nuštru je bila do 16.

pomoćnik ministra rada. br. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada.. municije i drugih borbenih materijala. 5120-02-91-1 od 9. 1991.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. 1991./11.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. br. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. pov. br. Izvješće. i Belišća.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA. br.. KL 804-01/91-03/30. No nju je tek trebalo postrojiti. 10. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV.1000 Konvoj je prijepodne 10. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. mbr.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11.10. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru. Izvješće. socijalne skrbi i obitelji. 1991. 10. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. Zapovijed.. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. 1991.. Iz njega je Operativnoj zoni 10. 1991. br. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember.. 172 11. 10. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. 525-123-32/91 od 9. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. 5120-01-91 [od 10. Obveza 109. Kl. 5120-01-91-1 od 10. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. 1991. Ur. Pov. god. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. SVA MORH-GSHV: 1. Zapovjed. Preraspodjele borbene tehnike. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. Str. Ur. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. Pov. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. 8/91-01/94. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. "prvenstveno Vukovaru". Str. 01-52/9-1991 od 10. OZ od 9.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju.Marinci . br.. brigada očekivala u toku dana. koje je Hrvatska vojska poštivala. pov. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap.. Zapovjedništvo. 1991. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. KL 804-01/91-03/23. Izvješće. Zapovjed. savladati otporne točke JA i četnika". Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje.10. 1991. na ostalom području slavonske bojišnice 10. brigade HV. Izvješće. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. 10.Bogdanovci . 525-123-32/91 od 9. 5120-01-91-1 od 10. br. 10. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". 1. 01-52/8-1991 od 9.1003 Zapovjedništvo 109. SVA MORH-ZOZO: GS HV.1991. 10.]. 10.. 10. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". mbr. što je bila zadaća prvog reda. listopada. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. 1991. 1991. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. Ur. Ur. br.Vukovar.

brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. brigade HV trebala je osigurati 3. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. Izvješće. br. brigade HV planiralo je dopodne 11. Str. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. br. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a. što je ujedno bila i posljednja pričuva. Str. 1991. pov.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. četu svog 3.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". 525-123-36 od 10.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10.1013 U noći 10711.. Četa se ujutro 11. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm.. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. bataljuna 3. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 173 Napad 109. pov. br. listopada odredilo je ojačanu četu 122. 1991. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedniku 109. 10. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna.. 1991. Str. pov.10. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. četiri haubice 122 mm. 1991. bataljuna 3.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. Oko ponoći 10. 525-123-36 od 10.. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu.Bogdanovcl. Izvješće.1009 Zapovjedništvo 109. 1991.1012 Osim nje. br. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima".. 525-124-50 od 10. a crtu Ekonomija Henrikovci .. br. brigada ZNG-a. a. 10. bataljun 3. 10.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. pov. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2./11. Str. 525-123-36 od 10. Zapovjednik 109. brigade HV. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. brigadi HV. 525-123-36 od 10. bataljun 3. 10.Nuštar . m. brigade ZNG-a. bataljuna 3. br. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara./11. listopada. br. br. 10. Izvješće.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. 1991. brigade od 40 ljudi. 1991.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. 525-122-19/91 od 10./11. br. listopada Zapovjednik 109. Kao i u 109. Str. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. Nepotpuni 3. po dubini Marinci.Marinci . 10... D. 10. o. 525-123-34/91 od 10. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . pov. Pačetin i Bršadin. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. 19. 1991. 10. Do 4 sata 11. bataljuna 3. M.Zidine . Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. samostalnu četu 109. i četi 3. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci .Vidovac jedna tenkovska četa. br ZNG. 10.rijeka Vuka . 1991. pov. 1991. Str. Zapovjedništvo 109. Br. pov. Zapovjednik 109. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. 109. brigadi. Str. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. Page 125 . brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. brigade ZNG-a da krene u napad. Borbena zapovijed Op. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Pov. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete.). 04-284/1-91 od 10. m SVA MORH-ZOZO: Zap. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. brHV.Lug. Izvješće. 525-123-36 od 10. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh.

pov. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje.. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine. brigade HV.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap.Sisak . 04-281/1-91 od 10. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. Str. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". 10. 174 nadomjestiti dijelovima 3. 1991. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. 10. 10./11.. 525-123-36 od 10. listopada 1991. 109. Izvješće. gdje mu je bilo pripremno područje. Str. Zapovjed. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11.1017 Glavni stožer HV 10. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10.. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. br. Izvješće.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. 1991. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja.. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. 525-123-38 od 11.. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". Str.. br. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. Marinci. pov. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca.Novska .. 1013 SVA MORH-109. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat.1014 Zapovjednik 3. Borbena zapovijed Op.10. 1991.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. Zapovjednik 109.Đakovo . 04-284/1-91 od 10. br HV: Zap. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar.1018 Istog dana u Zagrebu su. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. OZ Osijek. 525-122-20 od 10. Zbog toga je i 108. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. 1991.. Zap. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109.. br. 10. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. 10. 1991. Str. zato neopozivo podnosim ostavku. br ZNG. 1991. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti.. 109.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. br ZNG.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. br.. 1991.1022 Vukovar je topnički granatiran. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Jasenovac . Br. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. Izvješće. 10. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Nakon odbijanja Page 126 . koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. 10. br ZNG od 11. pov. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. i 11. "što je narušilo borbeni poredak. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. ustrojene. 1991. 525-123-38 od 11. br.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. Izvješće. br ZNG od 11. 10.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske. listopada. pov. a težišno na području Vukovara.. bataljuna iste brigade. Br. listopada poslati u Vinkovce. 20.

10. 1991. Str.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. 5120-01-91-1 od 10. RCO.10311 Slobodni tjednik u broju od 31.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. listopad 1991. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. 10..1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. KL 8/91-01/101.. Ur.. listopada dočekao u Vinkovcima.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. brigade HV: Zap. Dnevno izvješće. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. listopada.. 11. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. Ur. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. a u 18. 176 nuštarskiTANKISTA .55. 5120-52-91-1. 1991. Borbeno djelovanje. pov. listopada Dedaković . 21. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. pov. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. 109. 10. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11.1025 Četa 3. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. Zapovjedništvo 109. 1991. Izvještaj Evropske promatračke misije. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.. 1991... brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. 10. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. 1991. 525-123/40-91 od 11. 122.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. no nisu znali ni kada ni kako". 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. neupućeni ili nedobronamjerni. 1991. 10. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106.. Str. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. Br. 10. Kl. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 109. br. 10. 10. br. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. Iza njega je ostao jedan šleper. Str. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . Zapovjed. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". Borbena zapovijed Op. br. listopada u 13.. 5120-30-91-27 od 10. br. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava. 525-122-21 od 11.. 10. 2196-01-91-1 od 10.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. Zapovjedništvo predao Borkoviću.1038 Page 127 .. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. KL 833-05/91-03. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. br. Zapovjed. Ur. br. 1991. 10. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. 5120-01-91-2 od 11. 1991.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". "Mnogi su.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. br. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 10. 525-123-38 od 11. 5120-01-91-1 od 10. Ur.10.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. Ur. 10. 11.. 1991. listopada 1991. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . br. 1020 SVA MORH-109. 1991. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . poput duha pojavljuje u Vinkovcima". koji se pri okretanju zaglavio u blato. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. Obavještajna informacija.. 1025 SVA MORH-fond 122. Br... 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. brigade ZNG-a. br. 2121-06-91-80 od 11. 810-03-91-01/01.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. 8/91-01/102. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. Izvješće.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. br.1991. br HV: Zap. br HV od U. Zabllješka o Javljanju dr.. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. brigade HV. Ur. 1991.14 Glavni stožer. bataljuna 109. br. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem.. Izvješće. 04-281/1-91 od 10. br ZNG. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. pov.

8. 1991. Br. 11. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". 10. 1031 A TUS. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. koliko i nerazumljiva. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . godine". listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone.40 Iz grada. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". 1991. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. br. do 18 sati. CO. 08-2935/1-91. Zapovijed. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci.30 Page 128 . stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. 1991. i ništa manje dramatična. brigadi ZNG. listopada. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1037 Plan proboja. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. Izvješće za dan 11. D. do 18 sati./13. 222. 52.33 M. prijetnja: "Sijena' više nema. i 11. CO.1042 Na prijelazu 12.15 sati/". Nacional 5. 1035 Dražen RAJKCMĆ. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. kao i MUP-u RH. 185. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . Vinkovci. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. 1030 M. Slobodni tjednik 31. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. i 124. Do 16. Ur.Vinkovci. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. 5120-01-91-1 od 11. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste".1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba.Vukovar. Izvješće za dan 11. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13.1040 Noć 11. 109. 10. 186. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. D. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. listopada nije prošao do Vukovara. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. Bitka za Vukovar. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". brigade ZNG-a.1991. od 08. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. brigadi HV. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. RUNTIĆ. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 16. 12. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". od 08. 81. Konstatirajući da se tijekom 10. 188. Zapovijed je dostavljena i 1. Vjesnik 6. koji ni 12. 10./12. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. A MIRKOVIĆ-NAD. RUNTIĆ. 10. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. Bitka za Vukovar. za razliku od prethodnih dana. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. 12-13. 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". listopada protekla je u Vinkovcima mirno. 1997. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. 1991. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. Br. 08-2935/1-91.

1991. brigade HV. 525-123-101/91 od 13. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. one to nisu bile. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. 1991. Ur. Str. hstopada. 5120-03-91 od 12. Dnevno borbeno izvješće. pov. 10. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 1991. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. Dopisano ispod izvješća od 19. brigade ZNG-a. Str. Izvješće. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. 1991. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. 1991. Snage Iz dva bataljuna 3. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. bataljuna sa sredstvima potpore. br HV.. br. br. 10 tenkova..1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. br.1051 Osim za 3. postrojba PU Slavonski Brod 70. 525-123-45 od 12. pov. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. 10. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. br. 04-297/1-91 od 12. 525-123-42 od 12. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . 1991. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Osijeka. Str. 804-01/91-03/39. Zapov. Br. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. br. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. 10. 525-123-46 od 12.. Pregled situacije.10. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. pov. 2. Izvješće. Str. br.1991. 122. Klasa 8/91-01/101. 525-123-42 od 12. 525-123-101/91 od 13. SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV u Vinkovcima. Str.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. br. 1991. br.59.. listopada u 22. pov..27. Str. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. i 124. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. Izvješće. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. br. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna.1991. pov. po jedna četa 106. pov. 179 Kod Vinkovaca je 12. 525-123-45 od 12. 10. 525-123-42 od 12. 5120-01-91-1 od 12.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. Str. 1. HV. Zapovjedništvu OZ Osijek. Izvješće. Đakova i Zagreba. brigade ZNG-a. Ojačana četa 3. pov. 1991. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. 525-13/91 od 12. listopada u 22.00 sati.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat.. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. Zap. Dnevno borbeno izvješće. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 10. bataljun 3. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. 10.21. 1991.. Ur.. OZ.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. u 19. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. SVA MORH-ZOZO: Zap.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. Primljeno kao telefaks 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1052 Dolaskom još jedne čete 3. PO. bataljuna 3. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Page 129 . Izvješće. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. Od Zapovjedništva 3. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21.. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 10. 10. i 3. br. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. 1. 10. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. 10. 1991. bataljun 3. OZ. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. 10. 1991.. Str. 10. 1991.41. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. oklopno-mehanizirana četa 109. br. Primljeno u Osijeku u 10.. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba. smještaj i davanje zadaća 109. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. brigade HV. Izvješće.Mirkovci u područje Kamenica. br. razgovor od 12. 109.30. pov. 3. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11.

11. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. 1991. listopada.. hstopada. br. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. OZ. br.. Str.. OZ. 1991. Naši tenkovi došli su do Nuštra. Dnevno borbeno izvješće. 525-14/91 od 12.Ermenta .1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. Marince. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . 10. br. 1991. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. brigade ZNG-a. 1991. 10. 10. br. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. Pravac djelovanja bio je Cerić . Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. 525-123-102/91 od 14. godine. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra.. pov. pov. Str. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom.Rastovački atar . Dnevno borbeno izvješće. 1991. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 1991. 1. br. pov. Br... 525-123-101/91 od 13. Dopuna borbene zapovjedi Op. Ocjena stanja na području Vinkovci.. Marinci i Cerić. 58-10/91 od 12. 525-107/91 od 15. 1. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. 10. OZ. br. Izvješće. Str. 04-300/1-91 od 12. 1. Izvješće. 1991. . OZ.. OZ. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. 525-123-218 od 29. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. SVA MORH-fond 108. Dnevno borbeno izvješće. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-1/91 od 13. Str. U Izvješću 109. odužio. Dnevno borbeno izvješće. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 525-14/91 od 12. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 1991. 10.. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca.. 525-123-101/91 od 13. pov.. Str. 10. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'.Zlatara -Grabovo. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1. Napad je počeo u 5. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s.30 sati 13. 23/2. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. SVA MORH-ZOZO: Zap.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . br. pov. OZ. SVA MORH-ZOZO: Zap. Antiteroristička jedinica od 13. 525-123-101/91 od 13. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 10.Balintovac .Ivanovački atar . Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. br.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. 10. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. 1991. Županja i Vukovar. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. te su posade dva tenka pobjegle. pov. br. br HV: Zap. 525-123-54 od 14. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo..1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. hstopada. 10. >m SVA MORH-ZOZO: Zap.. Str. OZ. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji.1053 Bataljun. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". 1991. pov. 1991. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. 1. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. 10. 1. Dopuna borbene zapovjedi Op. U idućoj etapi zadaće.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. 10. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. br.1991. Str. zbog čega su se teže palila. br. 180 zapovijedi. a dva su se tenka povukla dublje u selo. 23/1. pov.. 1. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. Podaci o oklopnim m/v. Str. br. 10. 108. 23/1. pov. Dopuna borbene zapovjedi Op. br HV Br. pov. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. 109. Str. 1991. br.. bataljunom 1. OZ. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. 1991.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP.. 1.. br. 525-16/91 od 13. Ostatak je došao 14. 10. bez jedne čete.

u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. i 70 pripadnika Page 131 . Opis proboja krajnje je herojski. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. Dnevno borbeno izvješće. 16. brigade.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja.1991. a ne u zajednički napad". pov.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. 1.. 106. dragovoljci iz Zagreba. kako i kada da djeluju. OZ. "Između zatišja i opreza". 10. 525-123/52-91 od 13. Pojačanja. br. Str. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV. 182 klin. i 109. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. br ZNG. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. pov. 122. 1991. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. Antiteroristićka jedinica od 13. 10. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. iz Osijeka. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. 13. lm Isto. od čega su dva potpuno uništena. SPASOJEVIĆ. Str. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. 04-302/1-91 od 13. Benkt Kullgard. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. Do siječnja 1992. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. 1. Izvješće. "Primer odanosti i hrabrosti".1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". godine.1060 U borbi za Marince 252. 1991. 17. Isti je slučaj i sa 5.10. br. 2. pov. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. br... br. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca".1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. odnosno HV-a. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. U potpisu Michel Legrain. 525-123-101/91 od 13. najbolje što je imao. Str.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. MUP je dao sve od sebe. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-101/91 od 13. 11. 10.1063 Za razliku od ZNG-a. bez spomena ikakvih problema. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. 1991. 1991. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. Narodna armija. br. bataljunom 1. Dnevno borbeno izvješće. poginula su joj tri pripadnika. 109. 1061 D. HV.. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. res sva MORH-GSHV: MUP. poslao je ATJ Lučko. br. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). OZ. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. 1. 1991. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). 10. Izvješće. iz stroja je izbačeno pet tenkova. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. nisu imale naputke gdje. postrojbe su napuštale postav. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. 10. brigade HV {Žuti mravi). SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 1992. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. 10. Br. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". Narodna armija. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. 1991. koje su se kretale u prvom postroju.1991.

5. 19.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. listopada 1991. Nedjeljni Vjesnik 1. Naređenje.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. Str. 12. mi Anton TUS.15 M. U uvodnom dijelu to i priznaje.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. U prosincu 1991. 221-231. 27. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 80-81.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. 3. 10. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. Globus. 1071 Toni GABRIĆ. 11. Jutarnji list. 5. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. 16. listopada piše da Page 132 . 11. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. m Hrvatski tisak u svibnju 2003.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. za prekid optužuje predsjednika Republike. red partije". pgrnd. RUNTIĆ. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". 10.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. "Ponos i stid zbog Vukovara". 2003.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. 3. 1997. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. 5. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". pov. iako zna da je brigada od 1.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. 1998. Nacional 19. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. i«* a_ rpus. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. Kad napad napokon počne.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'.. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. gdje se vodi boj. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". 1997. [HINA]. 9. DEDAKOVIĆ-JASTREB. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". Vjesnik 19. kao i Ministarstvu obrane. 1991. 31. 1072 Nela VALERJEV. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. 1991. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. 17. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 11. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. 1070 Igor ALBORGHETTI. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. oklopne brigade JNA u Marince. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. 28. Feral Tribune. br. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. hstopada u tom selu. JVovJ TJsf.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. D. 22. 30. "Red vojske. 183 o napad zaustavljen. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. m Hido BIŠČEVIĆ. 1996. 12. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. 2003. 1996. 851-18 od 4. Bitka za Vukovar. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". A MLRKOVIĆ-NAĐ. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. Vjesnik 17. Andrea LATINOVIĆ.

Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. uz helikoptere. br. Izvješće. Str. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. Dnevno borbeno izvješće. Str. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. brigade HV R "Stanje.1991. 1. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera. No. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. hstopada prepadi.1079 Iako stara deset dana.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . nasuprot znatno jačem protivniku.11. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada.Vukovar Armija je bila znatno jača. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5.Bogdanovci". 525-123-45 od 12. brigade HV R i XI122 četa 122. pov. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. hstopada 1991. br. br.. U izvješću od 29. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". no i ona nije odgovarala stvarnosti. SVA MORH-ZOZO: Zap. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. a dijelom orijentirana prema njoj. Bogdanovci. 1991. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar .1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. 500 "četnika".. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. borbena djelovanja"./15. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). brigade ZNGA u 31X13 3. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar .1991. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. Str. Temeljem "provjerenih podataka". pov. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. Marinci.. 525-113-45 od 12. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. 10. bataljun 1.Marinci. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252.00 . Grabik i Ermenta.. bataljun 3. 525-123-218 od 29. pov. 10. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. brigade HV..10. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. nego i događanja 14. pov. bila je aktualna. listopada u širem području Nuštra. OZ. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. Od 15. 1991. u 12. br. s kojima su otišle i četiri Page 133 . proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. Henrikovci. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. Izvješće. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje. 525-123-101/91 od 13. 17 topničkih oruđa raznih kahbara.Vukovar. bataljuna 3. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore.

. br..) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">.. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca.. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. HV: Zap.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. 525-123-103/91 od 14.. 185 RH". Str. 10.SVA MORH-ZOGV: Zap. Zap. 525-123-102/91 od 14. Naredba je 14. 1991. pov.10.. br. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. Str. Str. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. 1. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. Ur.1080 U izvješću koje je 17. 1. Str.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. 1991. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. br. br HV nije u našem sastavu". 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Naređenje. listopada 1991. Iz 5. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. KL 8/91-01/130. listopada zapovjednik 109. br. listopada 3. OZ. 1. 1991. pov.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. što je i obavljeno. brigade ZNG-a. 10. br. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. 1991. br. pov.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. 525-123-54 od 14. 10. Dnevno izvješće. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. 2121-06-91-92 od 13. br... 851-18 od 4. br. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača. pov. Izvješće. 525-123/53 od 14.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića.. 10. OZ. Str. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 525-123-101/91 od 13. OZ. Dnevno borbeno Izvješće.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". 1991. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. 525-18/91 od 13. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. 5120-01/22-91-1 od 16. br. nad kojim navodno nemaju kontrolu". pgmd. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Centar za obavještavanje od 16. 1991. OZ. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Str. 1991.. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. bataljuna 1. Dnevno izvješće. 10. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta. 10. Page 134 . konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara".45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . a u dogovoru sa puk. pov.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. 1991. pov. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. Br. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". 10.. 1991. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. bataljuna 1. Dnevno borbeno izvješće.. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. pa je predstavnik Posmatračke misije. 1. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. u 09:20. 10. OZ Osijek. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. br. 1991. 122. Str. SVA MORH-122. pov. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5.

i na kraju brodom preko Dunava. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. 10. uključujući i konvoj". Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna.. rad političkih stranaka na Page 135 . 3. prema tvrdnjama Armije. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. GS HV. Izvješće. br. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. od čega 29 pripadnika HV. 91g". Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. listopada 1991. 525-123-54 od 14.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. Bosut (1. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. i 14. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. 1991. 525-127/14 od 14. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj.. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. Naprotiv.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. Str. Pozadinsko izvješće. 10. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. br.. Idućeg dana. gubitkom kontrole nad situacijom. 1991. br. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . 186 više mogućnosti. 5120-02-91 od 15. 1991. te na kraju odustao zbog miniranog puta. pov. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. Vukovar i Županja je krajnje kritično. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". 10. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa... br. samo u toku 9. Str. ah i funkciomranje komunalnih službi. br. 14. 10. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. uz nečitak paraf. Ur. listopada. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. pov. 10. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. 3-5 tenkova.. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. 10. a veći dio podijeljen je 109. Kabinet predsjednika. brigadu HV Vukovar". 10. a Vukovara 75% svih kategorija). i 10. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. od 17. 2 MB-120. Izvješće.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. hranom i odjećom". Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. To je bilo viđenje Armije.. OZ Osijek Pov. 10. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. 10. 1991. Obavijest.1090 U toku 13. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. 1991. 1991.. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. pov. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Prema podacima vukovarske bolnice. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. listopada. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. KL 8/91-01/117 Str. Podjela naoružanja i municije. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. 525-123-59 od 15.

OZ. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. obvezom Kriznih štabova na logističku. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. borbene tehnike bez posada.nema ni formaciju) samo otežava posao. 1.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". mjesne zajednice ih kućnog praga. mehanizirana brigada iz Pančeva. 1-2 protuzračna divizijuna. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. prepoznata je samo mehanizirana divizija. mehanizirana brigada. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. koja je navečer 17.rijeka Dunav. državnoj upravu i si. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. pov. Str. jačine mješovite topničke brigade. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. 1991.Vukovar.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja".1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". 10. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. Zapovjedništvo Page 136 . oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1.Srijemske Laze uvedena je 453. a na "prostoru Vinkovci . što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine.. bez operativne pričuve za manevar. br HV)". 0 vrlo jakom pojačanju.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. oklopnog bataljuna 1. 1094 Isto. oklopnu brigadu smijenila je 2.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. br. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. hstopada 252. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. 1-2 protuoklopna divizijuna. mehanizirana). Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. osim na simboličnoj razini. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". proleterske gardijske mehanizirane brigade. (stvarna 51. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Ocjena stanja na području Vinkovci. te na kraju. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. veća količina topničkog streljiva. zbog nefunkcioniranja postojećeg. inžinjerijski bataljun. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim.1096 Razlika je bila u lociranju 2.".Vukovar .1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". popunjene i sa borbenim iskustvom". Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. u prvom redu 211. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. Oko 20. proleterska gardijska mehanizirana brigada.Jankovci . 525-107/91 od 15. Županja i Vukovar. odnosno Borovu Naselju.

13. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina.. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. pov. generalom Aranđelovićem. 1. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. u Sidu. KL 810-03/91-01/01. 12. Mladen MAPuIANOVIĆ. m. 1103 Republika Hrvatska. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. Masakr u Lovašu 10. Naređenje. 10. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6.SVA MORH-ZOGV: Zap. 1099 Na pravac Petrovci . 1991. Tbvarnika. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. OZ. Ocjena stanja na području Vinkovci. 20. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. ur. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar..000. 4. Ur. 10. 525-122-29/1 od 17. Dr. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". u kojem je stradalo 25 civila. ugasio je tu nadu. Usluge Evropske promatračke misije . Ministarstvo inozemnih poslova KL 313.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. 1991. 21. pov. Ur. 10. "Između zatišja i opreza". 10. 1095 Nikola OSTOJIĆ. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". 10. MALOVIC. OZ. 2196-01-91-1 od 13. 1991. 1991. pov. 1991..1991. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. rujna. KL 810-03/91-01/01. hstopada. 9. 521-0313-91-1654 od 27. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. Page 137 . rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . Narodna armija.Vinkovci. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. 20. Opatovca. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka.. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. "I dezerteri se vraćaju". 1. Županja i Vukovar. "nl R POPOVIĆ. 52-56. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1991. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći.. Bapska.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. 1991. "I dezerteri se vraćaju". Str. br. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. Meštani sela Bapske. "Postali su zatočenici bez hrane. 2196-01-91-1 od 28. listopada njezin oklopni bataljun.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. Ostajemo u Boku. Str. glavnina 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. br. Mate Granić. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu.1107 Ultimatum od 7. br. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 16. Narodna armija. Str. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. 1991. 2. 13. br. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". 1991.hitno se traži. br. građani i intelektualci grada Iloka od 6. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". 1108 M. mladi ratnici". konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. 525-107/91 od 15. 1991. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. 9. Šarengrada. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske.. Narodna armija 22.10 Mladen MARJANOVIĆ. 1. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 22. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. listopada zauzela je Lovaš. Provodeći divizijsku zapovijed od 4.Vukovar uveden je 20. 851-18 od 4. 1993. \bjska. 17. U toku 10.11. pgmd. 1. Zaključci. gdje sada vlada primirje. Narodna armija. 11. 9. napisao je 13..1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. U protivnom.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum.. listopada.1102 <m Isto. 1992. "™ "Ti divni ljudi.

ljudima dobre volje". OSTOJIĆ. 1991.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. 10.. 12. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske.. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. Ti divni ljudi mladi ratnici". pet puškostrojnica. pitanje je koje novinari Narodne armije. Mate Granlć. 1991. 10.. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14.. Dr. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. pod razvijenom ratnom zastavom". "I dezerteri se vraćaju". mladi ratnici". 4. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. Narodna armija. Vlada Republike Hrvatske. kao novo ojačanje 1. 800-01/91-01/08.. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . 19. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. 1991. "Kao nekad. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. 12. Narodna armija. 10-11. 5030101-91-43 od 17. Narodna armija 22. 4. "Ti divni ljudi. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1116 Nikola OSTOJIĆ. 1991. javio je Tanjug 14. 19.Bitka za Vukovar 19.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. 10. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad.05.. Mladen MARJANOVIĆ. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje".1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. Narodna armija. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". Narodna armija 2. dvije protuzračne strojnice. Kl. Njene mogućnosti su bile verbalne.1115 Provedbu je osiguravala 453. Narodna armija od 2. 1991. "" Vlada Republike Hrvatske. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. 11. 1991. POPOVIĆ.. R. 4. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije. 22. 10 ručnih bacača.1991. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1.1993. 21. "Egzodus 'proteranih". kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. proleterske gardijske mehanizirane divizije. "Ubijaju ljude dobre volje". te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". pisah su Armijini novinari. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. listopada 1991. Ur. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. "Kao nekad. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 9. jedan minobacač 82 mm. "Zanimljivo je napomenuti".. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. 10. 21. mehanizirana brigada. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. proleterske gardijske mehanizirane divizije. u 15. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2. Vojska.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. provela je 1. listopada.10. listopada 1991. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. 22. a manje u Đakovu. 10.. Krizni štab. 11. nisu željeh postaviti. 13. POPOVIĆ.. 13. 190 današnjeg prepodneva. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. 20. "Iločku operaciju".. pod razvijenom ratnom zastavom". Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. Narodna armija. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". 1991. br. 1991. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući..

Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. vode itd".1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Vinkovci. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. vojne oblasti i Hrvatske vojske. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. 1120 Isto-. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. listopada stigla u Ilok. OSTOJIĆ. 1991.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". U direktivi od 15. 1991. gdje je od zapovjednika Iloka. Vladimir Jonke od 21. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. Županja i Đakovo". a Šibenik je obranjen. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. 10. Ostao je samo Vukovar. 1991. "Egzodus 'proteranih". Potpukovnik Mile Page 139 . te o posjetu okupiranom Iloku. Narodna armija. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. Pakracem. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. 1121 N. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. Promatračkoj misiji Europske zajednice. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. 1991. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. 10. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. Otočca i Gospića.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. 13. Tomislav Pavao Duka. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. Vinkovci i Županja. među kojima i Vukovar. Dražen Budiša. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. 10. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. MUP-a.10. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Lipikom i Novom Gradiškom. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. Gradove na prvoj crti. 19. R POPOVIĆ.

br. 10-313/91 od 17. Zapovijed. 10. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114.Našice . 1991. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu. 1. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. Zapovijed. Zapovijed. 1991. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. MARIJAN. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV.. KL 8/91-01/128.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. Ur. 1991. 10. 5120-01/22-91-1 od 16. 61-62. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". Smrt oklopne brigade. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage.Podravska Slatina i Vinkovci . značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. Ur.. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. listopada 1991. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. 8/91-01/129. 1991. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja".1128 Zapovijed nije provedena u djelo.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. GS HV (načelniku artiljerije). U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora".Slavonski Brod. 5120-33-91-2 od 16. pov. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. Osim inženjerijskih mjera.1126 1122 D. 1991. 10. Br. 20-23. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. No. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. Izvješće za dan 16/17. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. 8/91-01/118. Faksimil kod B. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. 10. 1991. Kl.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". Upotreba art. 10. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. Zapovijed. 5120-01-91. U dnevnom izvješću od 17. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. Ur. 1991. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. 5120-25-91-2 od 16. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. OZ Osijek od 17. Ur. godine. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. kao i direktiva prethodnog dana. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja . br. Zapovijed nema nadnevka. hstopada 1991. Ur. 5120-01/22-91-1 od 16. br. Ur. br. 10. 1991.Zagreb. 10. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. BORKOVIĆ. 5120-01 22-91-1 od 16. 10.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar .. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. Br. br. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. GSHV. 1991. br. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. 10. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. Zapovijed. 1991. 39. 10-289/91 od 16. KL 8/91-01/128. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Rušitel] ustavnog poretka.. 10.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

br. te rakete 128 mm. bile su u borbama u području Novske. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. RUNTIĆ. M. Podravska Slatina. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. 5120-25-91-1 od 25.Nuštar . 525-122-36/91 od 24. pov. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. "ra O tome se nešto govori i u knjizi..Privlaka . 15 minobacača 120 mm. Donji Miholjac. br. Naređenje po artiljeriji. 525-123-84 od 22. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. pov.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ."71 Nekoliko dana kasnije. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. bilo u boljem položaju. 803-05/91-01/135. A MIRKOVIĆ-NAD. brigadi HV. Ur. br HV: Zap. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. Ivanić Grad. 82 mm i jedna haubica 105 mm. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. pov. Buzetu. br. Mah Lošinj. Kutina1175. Bjelovar. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Konkretno. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati". 1991. Samohodne haubice koje su tražene. 1991. 10. Str. 1991. 10. pov. Traženo je i oružje od puške do topa.. Vrbanje i Drenovaca. 04-358-01/91 od 23. D. 1991. 27. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar.Komletinci . koja se ubrzano ustrojavala.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. listopada. br. Branjena je od 109. HV Str. br."68 U odnosu r. 5120-25-91 od 27. Str. top-haubicu 152 mm. Izvješće. Vinkovci. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV i dijelova 2. Gradišta. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". Vinkovci i Županja. 189.. listopada.. odnosno mine. Kl. Str. brigu. koliko ih je bilo na Borongaju. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. brigade HV.Vinkovci . br. 10. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. Str. 10. Našice. haubice kalibra 122. 200 neobičan. ako je suditi prema izvješću 109. stanje od 19.155 i 203 mm. 10. HV. bataljuna brigade ZNG-a. brigade iz Županje predat je 131. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. br HV.. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.Nijemci Lipovac. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. Bujama Page 145 . Daruvar. Slavonska Požega"7'. 9-1/91 od 23. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. 1991. br. 525-122-34/91 od 23. Pov. listopada. Štitara. "Bogdanovce. 10 minobacač.Ivankovo . 1991. Bitka za Vukovar. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. Bošnjaka. Valpovo"74.Jarmlna .1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . bilo neispravno i bez streljiva.1167 Treći bataljun 109. Iz izvješća 109. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. br. br.1170 Pored postojećeg topništva.Mrzović . SVA MORH-ZOGV: GS HV. 109. kojima je vlasnik bio "nepoznat". protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. šest gorskih topova 76 mm. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. pov. pov. od 300. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih. 10.Otok .. Ur. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. Dnevno Izvješće. što je bilo znatno ojačanje 2. 131. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. KL 8/91-01/167. 525-122-22/91 od 21. Vukovar i Borovo naselje brani 124. topništvo je 23. Virovitica. Dnevno izvješće. 10. Načelnik topništva 109. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. br.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). odakle Ih se nije moglo izvući. 1991. koliko ih je ukupno imao. 1170 SVA MORH-109. bataljunu 109. 10.

10. br. 1991. brigadi HV u Slavonskom Brodu. Trešnjevci. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. SVA MORH-ZOGV: Zap. Labinu. Ponuda-MTS. Kriznim štabovima. OGVVŽ. KL S. 60 mina 82 mm. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. mina za netrzajni top 82 mm. bolesnike. Dubravi. 8/91-01/07.. 107. rj. MTS je stigao 5. Zap. Medvešćaku. Đurđevcu"77 i Orahovici. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. 525-122-112/91 od 5. 525-122-50/91 od 28. Maksimiru. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Križevcima. 10. 10. Splitu. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. Lošinju. 1991. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Pazinu. br. 2106-02-03-91-2 od 29. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. 512-04-91-1 od 29. ZOGVVŽ. 50 mina 60 mm. SVA MORH-ZOGV: Zap. OGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Zap. 1991. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. 2128-02-91-2 str. Zapovjedništvu OG Vukovar. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Klanjcu. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. bataljuna ZNG Kutina Br. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. 1991. Trnju. 109. 10. oklopne brigade. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet.. 24/91-2 od 30.Bitka za Vukovar Koprivnici. Šibeniku. br. Rovinju. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. Puli.. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik .. 1991.Marinci . Općini Centar u Zagrebu. Napad je očekivan u noći 22723. mehaniziranu brigadu i 4. Str. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. OGVVŽ. Krizni štab. 10.. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. Susedgradu. Poreču. 11. studenog u sličnom broju. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu".Petrovci . Pešćenici. Izvršno vijeće. 525-122-45/91 od 27. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. Senju. Vinkovci i Županja. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. sve iz sastava 1. Črnomercu. Br.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252.. 321-2/91 od 27. Il7:' Zapovjedništvo 56. 1991. ZOGVVŽ. br HV. 1991. 104/91 od 27. Osijeku. 120 granata 76 mm. pov. Pov. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. 117. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. 10. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. 1991. Krizni štab. br ZNG. Vinkovcima. br. Str. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. Zadarskog sektora. Zap. 56. Vrbovskom.Orolik .. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. 50 granata za haubicu 122 mm. 1991. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55.. pov od 29. KL 815-01/09-01/54. 10. Str. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. Ur. Zaprešiću. rez. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. O. listopada 1991. Novom Zagrebu.. Zapovjedniku obrane Vukovara. SVA MORH-ZOGV: Zap. samost.1183 U odnosu na stvarno stanje. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. 126. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. br. 190 mina za minobacač 82 mm.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra... Potvrda o prijemu robe. Ur. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12.1180 Dio općina. Zagrebu. Zapovjedništvu OO Vukovar. br. Ur. 1991. pov. pov. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. Sesvetama Krapini. 1991. brigade HV u Županji. 20 raketa za VBR 128 mm. KL 8/91-1/06. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. 10. Page 146 . Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. konačnoj pobjedi nad okupatorom. 60 mina 120 mm. 10. n"'J Zapovjedništvo 126.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara. 10. Đakovu.

mjesne zajednice. 23. a napad je nastavljen i tijekom 24. pov. listopada. listopada. Izvješće. 525-122-25/91 od 22. 525-122-37/91 od 24. Ostale jedinice su oko 21. Str. br. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. pov. Županja. br."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". 10. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro ."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. Str. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar."89 "U 18. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. Angažirano je 100 ljudi iz 1.Rajići. Str. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. listopada iz okolnih sela Velike Make. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 10. 1991. pov. te time privukao na sebe neprijat. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 10. Dnevno Izvješće.Bitka za Vukovar listopada. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. Str. brigade HV. 1. br. 1991. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Nuštru i Vinkovcima. 1991.. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. Zapovjedništvu 109. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. Vinkovci. Vinkovci. Str. 1991. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre". br. Dnevno Page 147 . 10. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. 525-123-84 od 22. Osim topništvom. Izvješće. 525-122-28/91 od 23. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča."92 U napadu je poginulo sedam. 1991. 525-123-84 od 22.. Dnevno izvješće. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. Izvješće. br. pov.. pov. br. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. br. Izvješće. pov. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. Zapovjedništvo 109. pov. pov.10. i 131. 1991. Vinkovci. 525-124-96 od 22. pov. brigade HV ujutro 23. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. vod VI.. Str. Str. br. 525-123-87 od 24.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince".. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. br. čete 1.00 sati došle do zadane linije.1991. 10.00 sati. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. Zapovjed. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. 10. 1991. a ranjeno 11 vojnika. Skupina iz samostalne čete 109.Liješće . Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". bataljuna. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću.30 sati". snage 109. U pričuvi je bio vod V. br.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . brigade HV. Str. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo.1184 Budući da napad nije izveden. pov. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. čete i 40 iz 2.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. 525-122-38/91 od 25. Zapovjedništvo 109. 525-123-86 od 23. br HV'. brigade HV. ali i one su se povukle oko 04. 525-122-34/91 od 23. 10. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava.. Str. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti".. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga.10.

. br HV: 106.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. 525-122-41/91 od 26. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. br.. br. brigade HV. Br.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra... pov. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 525-122-39/91 od 26 10. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. kao i području općine Brčko. pov. posebno na području Nuštra. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". Br. .. 1991. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. br. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp.. 10. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 04-337/91-05 od 25. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-122-39/91 od 26 10. brigade HV i zapovjednika 3. Izvješće. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. Br. Vanredno izvješće. Str.Bitka za Vukovar Izvješće. 10. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. HL bataljun od 24. 11. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-06 od 26. br. 1991..1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. pov. brigada. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . Izvješće.Vinkovci. 04-337/91-06 od 26. Šabana". Vanredno Izvješće. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'. 10. Izvješće. 525-122-43/91 od 26. Slobodni tjednik. 22-23. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". 1196 Joško DADIĆ. 1991. Str. br. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. 1991. bataljuna 3. 1991.. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vanredno Izvješće. 10. br. tek kada u njih uđu Vinkovčani". Br. Vanredno izvješće. O aktivnostima jedinice spec. 109. 525-122-39/91 od 26 10. Str. pov.. 109. 525-122-53/91 od 28. 1991. brigade ZNG-a.1991. 1991. U protivnom prijetilo se uporabom sile. 1991. Dnevno izvješće. odnosno Vojvodine.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. Vinkovci. pov. 1991. 04-337/91-06 od 26. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. 10. pov. 1991. Str. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar".Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . br HV. 525-122-39/91 od 26. 10. br HV. 1991. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. Izvješće. br. 10. 10. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 7. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. Str... Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. br HV.20° SVA MORH-106. namjene PU..1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. pov. br HV. Str. 1991. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. 109. Pokratanje krivične odgovornosti. brigade HV u Županji..1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. 10.

br. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Str. Str.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. 10.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. 525-122-38/91 od 25. Napad na Lipovac. 131.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. pov.1214 Ta je zapovijed Page 149 .. Dijelovi 131. 1991.. U protivnom je prijetio tenkovima. Str. odnosno Operativne grupe Vukovar. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Napad nije izveden zbog slabe organizacije. listopada zapovijedilo je 131. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. pa je Glavni stožer HV 26.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. HV.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". bataljuna 109. 16-3/91 od 26. U jutro 27. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. pov. 1991. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovijed. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. s vanjskom crtom obrane Podgajci . predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Izvješće. 1991. 8/91-01/165. 10. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. iako kratkotrajan. Lipovac".Vrbanja . 15/1-91 od 25. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. brigade. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. 10. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. HV. 205 sankcionirati.. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske. Krizni štab od 26.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. Str..Vrbanja . policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. dan kasnije postala je stvarnost. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. br.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. br.. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa.. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. 10. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci .1211 Pored čisto obrambenih mjera.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje". Vinkovci. 131. 525-123-89/91 od 25. Županja 30. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. hstopada u selu Jamena. inače iz Jamene. brigade HV iz Nijemaca. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. . br. 1991. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131.. 1991. Vinkovci i Županja.. 1991. br.. 10. Dnevno Izvješće.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Vinkovci i Županja. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. Vladi Republike Hrvatske. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. ZOGVVŽ. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. Ur. brigade HV. listopada. 5120-01-91-72 od 26. Kl. brigade iz sela Strošinci. čete 2. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. br.Otok.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović .Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. pov. pov. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. 10. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima.

262/91 od 29. bataljuna 109. u 8.41. 1991. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 10. SVA MORH-ZOGV: Zap.1219 Mjere su bile preventivne. 525-124/116 od 27. br. Str. br. Page 150 . 1991. 131. Br. br. br. Korane. Br. 1991. 1991. pov. 10. listopada 1991. br. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". Dnevno izvješće. br. br„ Zap.1991.Š. 1991. Str. HV Str. Izvješće. pov. 1991. Str. Dnevno izvješće.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. 10. Kronologija. Telefaksirano 27. 131. br. što je stalno očekivano. brigade HV planiralo dignuti razinu vode. 1991. 131. SVA MORH-ZOGV: [N. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 35-1/91 od 29. br. DodjelaNVO 131. br. 1991. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 10.1218 Zapovjedniku 131. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. bataljuna 131.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. 131. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi.. Save. HV: Zap. SVAMORH-122.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 32-2/91 od 29. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. Izvješće. Str. Rušenje mosta na Savi. SVA MORH-ZOZO: Zap... Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve.. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. navedeni akt mi nije poznat". Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. pov. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZOGVVŽ] od 29. Str. pov. br HV. studenog prijedlog odbio.. br. brigade HV na području Lipovac . SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. pov. 10. 525-122-47/91 od 27. pov. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. odnosno predsjedniku Republike". SVAMORH-ZOZO: Zap. 525-123-115 od 31. listopada. Str. 525-122-103/91 od 1. 1991. 122. 131. 12. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske.1991. 525-123-109 od 28. 525-122-61/91 od 30. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. Str. 1991. s težištem upravo kod sela Jamena. pov. 10. posebno u graničnim područjima. Izvješće. pov. Kupe. HV Str. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.10. Str.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode.. 10.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. pov. 32-1/91 od 28.. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. 11. br. 46-2/91 od 30. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica".Apševci i 2. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. br.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 04-337/91-07 od 27. a oružje preda 131.10. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima".. 10.. pov. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. pov. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. br. 10. bataljuna 131. Str. 1991. br. 109. 525-123-93 od 26. pov. 525-124-112 od 27.1991. 10.10. 525-123-94 od 27.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1991.1216 Glavni je stožer 1. brigadi HV. br.. br. Str. br. br. HV. Dnevno izvješće. 1991. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. Izvješće. 525-123/102 od 28. 10. 1991. br. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće.. 525-122-47/91 od 27. OGVVŽ. 10.. br. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa.. 12. "Gospodo. Str. brigade HV na području Nijemaca. Pov. pov. studenog piše da jedna četa 2. brigadi. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. Izvješće.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Izvještaj 1 odobrenje. pov. Zapovijed. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Prvo je zapovjednik 131. 10. br. Dunava. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. HV. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. 1991.

Jarmim. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. Privlaki i Vinkovcima. pov. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 128. 1991. noć 28729.Nuštar. 1991. Urgentni zahtjev za projektile. Izdavanje municije. Dnevno Izvješće. Od Zapovjedništva 108. 1991. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Str. 1991.T SVA MORH-ZOZO: GSHV..10. 1991. pov. koje je brigada navodno imala. ali da ih ne želi dati. Pov. 11. 131. Vinkovci. 525-123-164 od 8.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. br. pov. iz Mirkovaca. 5120-25-91 od 30. 1991. studenog tražio je od 108. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 11. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". br. 525-122-51/91 od 28. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 11. 525-130/5 od 7. KL 8/91-01/193. 525-123-110 od 29. 525-122-78/91 od 1. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11.. br. OZ Osijek. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. pov.1991. Županja težišno su bili na području Vukovara. Izvješće. 11. HV Br. Str. 525-122-147/91 od 7. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Henrikovci". br. br. Izvješće.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. Str. U.. 1991. 10. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. pov.. što znači da ih brigada do tada nije predala. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. Vinkovci. br. br. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.. 79-2/91 od 7. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. br. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. br. hstopada protekla je relativno mirno.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. Str. br. br. Str. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. Str. Str. br. Bršadin i 1 tenk u s. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. pored Lipovca u županjskoj općini. Vinkovci. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". Izvješće. 1991. pov. 525-127/46 od 29. U. Ur. Ur.. 525-122-137/91 od 7. bez pokreta snaga.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. br. pov. 5120-03-91-1 od 1. pretežno na prometnicu Vinkovci . a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. Zbog straha od protuzračne obrane. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29.Bitka za Vukovar i:. pov. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. Negoslavci. Vinkovci. 10. Izvješće. 1991. pov. 525-122-33 od 7.. br. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. a nije imala oruđa za njih. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". Str. Na ostalom dijelu bojišnice. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana.. pov. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. Str.. 10. 1991. br. 525-127-127/49 od 2. Županja 1.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. Str. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". Uništeno je skladište municije u blizini s. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". 1991. Zapovijed za inž. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koja se zapahla. 10. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. 1991. 525-123-109 od 28. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. Dnevno izvješće. 10. Urgentni zahtjev za projektile. brigade HV isporuku granata. 11. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 152 i 155 mm. Str. 525-122-32 od 7. pov. Str. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. 525-122-47/91 od 27. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. U Vinkovcima je pogođena vojarna. osiguranje. 1991. Borbena zapovjed br 26. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. 803-05/91-03/168. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Page 151 . br.. br. 10. 525-127/46 od 28. pov.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. 11.

Izvješće. br HV Br. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. 10. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. 525-122-55/91 od 29. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). opis je 30. 1. 1991. Str. pov. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca.. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. u s.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. br.Apševci i Morović . 1991.Vinkovci . Pov. br. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje.. zaključeno je u zapovijedi. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. 525-122-64/91 od 30. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-08 od 29. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. 04-337/91-09 od 30.. br. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. Str. br HV. 1991.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. JJinci . br HV. 109. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. 1991. bataljuna 130.Lipovac.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. 10. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 1991. 1991. br. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom.. Izvješće. Str. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača .1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. pov.. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. i 122. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. traženo je poštivanje reda. br.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. 130. Petrovaca i Vukovara. Zapovjed.Jarmina.1231 U borbenom rasporedu 109.. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Županja 30. pov. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu.. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo.Vinkovci.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. br. a i tada samo uz potvrdu. Dnevno Izvješće. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". studenog 1991. Borbena zapovjed Op.Nijemci. pov. 10. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. 10. Str. Snage 109. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. Dnevno izvješće. Dnevno Izvješće. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". 525-123-113/91 od 30. U rajonu kote 107. Vinkovci. 525-123-111 od 29. 109. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. 1991. 525-122-62/91 od 30. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. 1991.. Izvješće. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . pov. Br. brigade HV iz Osijeka. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1237 i nije izveden. Osim od Glavnog stožera HV. Izvješće. Za napad. 10. br. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. 34/2-1991 od 8.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. 525-122-65/91 od 30. 10. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . br.. Topničkim djelovanjem iz s. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. pov. iako ne izričito. 10. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. Str. 11. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa.

5120-33-91-2 od 26. 04-337/91-10 od 31.. br. br. 10. 109.Laslovo. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe.. ovlada .Babina Greda. 1991.Nuštar". koje je trajao do 15. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova.Babina Greda. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". Pripremno naređenje Op. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. Nuštar. Vod 1. bataljuna uključena je i 2. Ur. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. brigade HV 1 minobacački vod 2. 10. 1991. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. 10. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . Ur. 1991. pov. Pos.. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. s. 1242 SVA MORH-GSHV. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. osim 1. Prijedlog za imenovanje.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. GS HV. br.Županja i Bos. Vinkovci i Županja. Kl. čete 2. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . no svakako je stigla prije 6. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci ..1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. te imenovanje.Morovič . 525-122-69/91 od 31. Jamena. "Nep. "ah nije vršio dobru korekturu vatre". Vrbanja Brčko. bilješka je zapovjednika 109. KL Str. 1991. br. te komunikaciju Vinkovci . Izvješće. Ur. br. 5120-01-91-1 od 26. Str.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. a da je zapovjednik 2. KL 119-01/91-02/03.Lipovac . brigade HV u dnevnom izvješću.. brigade ZNG-a. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. bataljuna 3. te da je "obmanjivao . MTJP-u RH. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109.. 525-122-112/91 od 4. 10. o čemu se prije kontaktiralo. studenog 1991. 10. OZ Osijek. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. Str. br. Vukovar i Page 153 . artiljerija i danas tuče naše položaje u s. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1991. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe.Našice". U sustav obrane pored novopostrojenog 3. 1991. 8/91-01/185. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. 10. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. 1991.. Str. iako nije napadalo ciljeve na zemlji.. 525-122-68/91 od 31. HV.1246 Ujutro 2. brigade ZNG-a. Podgajci. mehanizirane brigade HV. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. Jarmina. Prijavile su uništenje pet tenkova. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. Orašje .. Za napad je angažirana 1.. potpukovnik Ivan Basarac. 3. Br. 11. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. SVA MORH-GSHV GS HV. zagrebačka dobrovoljačka četa. pov. 5120-01-91-1 od 31. 112-01/91-01/144. dotadašnji zapovjednik 1. Bošnjaci.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. Zap. bataljuna 3.1240 koji je to odobrio. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. Bosut i da blokira Vinkovce s juga".Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. br. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. čete za specijalno djelovanje. Drenovci. cjelokupnim prostorom južno od r.. pov. i Vinkovcima. pov.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. Samac . 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba.

1252 Zahtjevu nije udovoljeno. 8. 833-05/91-03/11. Vjesnik 6. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. Borbena zapovjed Op.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-01-91-1 od 7. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom.11. te ono. pov. OGVVŽ. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram.. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. br. 11. Alenka MIRKOVIĆ. pov. studenoga naglasio je da u ". Str. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8.:' Slobodni tjednik 30.. Izvješće. 13. Izvješće o udesu helikoptera HT-40. pov. Dnevno izvješće. br. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". MUP-u RH. to jednostavno nije izvedivo. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. Str. Kl.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. 1991. 1991. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.. studenog u 4.. Usprkos nadnevku od 3. Vinkovci. Mate RAŠIĆ. studenog nedvojbeno je riječ o 1.1991. 11. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. br. Str.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. pov.. br. Dnevno izvješće. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . te nose samo 300 do 400 kilograma.1991. Kl. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter".1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. Ste pov. Ur. 11. 11. studenom 1991. 525-122-90/91 od 2. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. 5120-51-91-1 od 5.. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. pov. Zaključci analize o provedenoj akciji. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara.. Generalu Tušu. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. 109.. 525-122-90/91 od 2. Str. br. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). 11. koji je također zatražen. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1991. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap.. br. 525-122-98/91 od 3. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB..40. studenog poletio. kaže Dedaković i nastavlja. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 'Te. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . 1991.. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. pov. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu.m SVA MORH-ZOGV: Zap. 12. Br. Županja u dnevnom izvješću za 2. Ur. 1991. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. 12. Izvješće. Županja u prvim je satima 3.. 04-337/91-11 od 1. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. br. HV. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. srednjeg samohodnog Page 154 . Vinkovci. br. te piloti su uplašen: te ovo.1248 . 525-123-123 od 1. Ur. 525-122-94/91 od 3. Str. 1991.. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. brjj|120-51/22-91-l od 7. 1991. 11. Županja. studenoga. 803-05/91-03/221. 11. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. 11.nije dozvolio".. 2. br. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. mah su. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. Str. zapovjednik Operativne grupe Vukovar.

"Pobedili i net:» blato". studenog. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. 1991. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. Dnevno Izvješće. pov. Izvješće. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. koje je u jutro 3. 11. 525-123-129 od 3. 1991.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. studenoga. .. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. Županja. pov. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara.. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. koja se munjevito proširila.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. brigadi HV u Osijeku. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. 525-123-128 od 3. Vinkovci.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. br. pov. Poslana su četiri tenka T-55. N. te šest radio-uređaja. Županja situacija je izuzetno teška. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. 11. Dnevno izvješće. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. Navečer 3. 213 "Stalno govore da šalju. Narodna armija 9.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. Izvješće.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. studenog. Vinkovci. 1991. Da se to ne Page 155 . Županja.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. studenog poslano u Glavni stožer HV. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. Koncentracija snaga u smjeru Šid . 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. Županja od 2. Str. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. 1991. br. OSTOJIĆ. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. Str. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. 11. pov. Prijepodne 3. Str. 1991. br.Županja očekujemo novu frontu. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. studenoga prebaci u Ivankovo. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. Županja.1991. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. Str. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. Vinkovci.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. OZ Osijek od 8. bataljunu 3. Vinkovci. 525-122-90/91 od 2.. 11. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. br. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. 525-122-90/91 od 2.11. Pregled borbenih dejstava samostalr.. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. 16-17. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". studenog počele su pripreme za novi pothvat... te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. Na pravcu Lipovac . četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. Vinkovci. 11. Vinkovci.

11. 525/145-9 od 5. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. Str. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. da sam ministar policije. .000 djece u Vukovaru. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa..1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. 11. "Bez Vukovara nema Hrvatske". Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. 1268 Roman MAJETIĆ. da spasimo 2. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. br. 11. 11. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. 1267 Mladen KEVO. 12011 Davor RUNTIĆ. 5120-25-91 od 2. Druge nema". a Vukovar je Hrvatska. Globus. 24.. Zapovijed.. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba..) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. 1991.000 civila. br.. Borbena zapovijed Op. 1265 Isto.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. 184.Bitka za Vukovar bi dogodilo. br. Ako Vukovar padne. trebaju nove snage i nova sredstva. 1991. Ur. a mi ih pitamo gdje je to. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. Vinkovci. Stalno govore da šalju. Ur.. Glas Slavonije. Bila je to očito javna poruka onima. u 15:30 iz Đakova u Osijek. 5. Sve dosadašnje borbe.11. 5. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. a posebno Vukovarom. 525-122-29 od 3. 5120-02/22-91-1 od 3. Str. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već .1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 .m Mladen KEVO. br.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga.. i koji su dah "mig za isto . U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika.. ah to nitko nije vidio". ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 1995. 1991. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". 803-05/91-03/188. pov. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. 1991.. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. 1991.. 16-17. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". Poslije deblokade. 6. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. pov. Vinkovci. ah da toga nema. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". granata i topova. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. 1991. 8. 11. 1991. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. neka opreme korpuse oružjem i municijom. 11. Ako spasimo Vukovar. 215 naredio bih istragu o tome. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. 1991. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". KL Str. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. br. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. Vlnkovaćke jeseni. 4. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. Rat Vinkovci-Vukovar. 11. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. a zatim u boj za konačnu slobodu. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". Glas Slaivnije. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV.

Depeša br. Str. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. 1991. Str. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. 1991. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. Za obranu su zadužene osječke brigade. 5120-01-91 od 5. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. brigadi HV iz Valpova. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. 5. Ur. Slobodni tjednik. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. pov. Navedeno prema Darko IiUDELIST. Retkovci. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. br. 1991. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . 11. 11.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. 1274 SVA MORH-ZOZO. Službena zabilješka. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. Prkovci i Šiškovci. 1992. studenoga biti na novom području prikupljanja. br. Služba sigurnosti Zap. 8/91-01/212. 11. i 130. i2» "Vukovar nije zaboravljen". 525-122-30/91 od 4. 1991. Page 157 . a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. oko Valpova. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. studenog 3. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. Brigade su preuzele i dio zadaća 3.. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. 25.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". brigada HV iz Đakova. Str. 525-123-130 od 4. br. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". 6. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. kao i o stacioniranju 63. br. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. Prihvat 104. Zapovijed. 1991. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. pov. Planirao je u noći 576. 11. 1991. brigadi HV. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. Zagreb. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. 7. 1991. Op.Josipin Dvor. Str.. Do 19 sati 6.. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. kao i 122. 5. Večernji list 6.. 11. Globus. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. 525-122-31 od 7. 11.. 1289 Marinko BOŽIĆ. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB..Tenjski Antunovac . brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. 357/1-91 od 4. Borbena zapovjed. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". 11. Ono je 4. 106. 55. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. pov. pov. koja je pridodana 130... OZ od 4. 1991. 11.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. 1.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. a u noći 677. 11. Novinari pod šljemom.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. Večernji iist.1271 Koncentracija tih snaga. br. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. Valpovu i Našicama.

studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. Pripremno naređenje Op. Page 158 . područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. Vinkovci. br.. 3. 23. 1991. br.Županja". brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani .Privlaka . brigade ZNG. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. 525-122-109/91 od 4. Nuštar.kanal Jošava . Str. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji.. br. bataljuna 3.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar.. 1991. 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. Str. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. pov. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. 11. bataljun 3.. Str. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. studenog. Lipovac.. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. Str. 525-122-28/91 od 5.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3.1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. 525-122-108/91 od 4.. 11. pov. Dnevno Izvješće. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci .kanal Jošava tt 83 .. brigade HV1283 Pored 3. br. 11. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. Komletinci. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci .1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo .Durgutovica . a minobacačka potpora obveza 109. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. br.. br. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima".1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. 1991. 11. pov. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . 12. 2. br. Str.Županja borbena zapovijed dana je 5. 525-122-112/91 od 4. 8/91-01/336. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe.uključno Otok . Vinkovci.Komletinci .isključno Šiškovci . načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. 11. 525-122-112/91 od 4. br. pov.. Pripremno naređenje Op. 1. studeni do 18 sati. br.Retkovci i Nuštar Jarmina . brigadi za područje Podgrađe . Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci. Dnevno izvješće. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice.Mikanovci: zadaća 124. 1991. pov.isključno Otok .državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. Spačva. pov. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca..Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H.. studenog. pov. Str. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Njezinim dolaskom glavnina 108. Str. Op. ur. br. Ur. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. U. Vinkovci . Zadaća 109. br.Andrijaševci . 5120-01/22-91-1 od 1. Nijemci.Vinkovci. Vinkovci i Županja (Jarmina. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja intervenirati sa 108. s. 1991. 11. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. 1991. brigadom HV iz Slavonskog Broda.1281 U toku 4. Pripremno naređenje Op. Kl 8/91-01/215. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. Borbena zapovjed. 525-122-109/91 od 4. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu.Šiškovci . Županja)".isključno Podgrađe. 5120-21/22-91-1 od 6. 1991. br. Zapovijed. 218 H.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. 1991.

jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". jer će ih u protivnom on sam učiniti. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. 525-123-137/91 od 5. Županja.1297 Noću 5/6. Dnevno izvješće. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". 11. pov. i topničkog napada na Dubrovnik. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. br. 1991. studenog. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. Str.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-119/91 od 5. br. 1290 1. Narodna armija.. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". 1991. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". MARKOVIĆ. 1991. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin.1291 Granatiranje Sida. Str. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. 11. i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. Vinkovci. 155 mm.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Streljivo za njega bilo je na izmaku.1289 Nekoliko 12.. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. stambenih i drugih objekata. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. Page 159 . studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. br. ah zapisano je i da su "naše snage (. 130. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. pov. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. 152.. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. Županja poletjelo je i prema Sidu. revaMrana smrt". '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. ne koristi Hrvatskoj". studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. br. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". a njegov je predsjednik 6. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. 525-122-119/91 od 5.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. "DevaMrano primirje. 11. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". pov. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. Vinkovci. Str. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pa je 7. hrvatske snage nisu odgovarale. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. 525-122-118/91 od 6. 1991. Vinkovci. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. Vinkovci. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". grada-heroja".1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima.1290 Topnički napad na Šid. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba.. Dnevno Izvješće. Izvješće. osim u borbama za Vukovar.. odnosno jednom topu 130 mm."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. iskustvo nas je naučilo. 11. jer to. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Str. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Vinkovci. pov. usprkos još jednom potpisanom primirju.

1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. Dnevno izvješće. 1991. pov. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 525-122-130/91 od 6. Gospodinu Predsjedniku. 11. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. RUNTIĆ. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. 9. Županja zapovjedio je 6. br. 1991. Redovno dnevno Izvješće. Vinkovci. 525-123-138 od 6.Vinkovci.Bitka za Vukovar 9. te da se pri tom ne štede sredstva. Informacija iz GS HV o MES-u. Vukovar . br. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. 525-123-142 od 6.1301 Dio pošiljke.. pov. Borba. Brojno stanje i imena ljudi 4. Vinkovci. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. 1291 "Stradalo 125 objekata". Novi zapovjednik. bio je kratkog dometa. 11. Str. 525-122-132/91 od 6. br. Narodna armija.. Str. Str. 21. pov. 525-122-161/91 od 8. 1991. br. Str. U.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "DevaMrano primirje. pov. br. Kako saznajemo. BORKOVIĆ. u kojima je bila velika količina streljiva. pov. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini.11.1991. oko 200 metaka 130 mm. 1991. 5. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. dijelu VIII. 11. Str. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. 1991. 9-10. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. 1991. 525-123-141 od 6. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. Str. 1991. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. 1991. Velika slova u izvornom dokumentu. 6.. 1293 D. Izvješće.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. 1991.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 11. 525-122-130/91 od 6. Ur. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. studenoga 109. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. 400/249-16/91 od 6. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. br. 525-122-126/91 od 6. MARKOVIĆ. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. Županja. Narodna armija. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. 187. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. pov.6. Dnevno izvješće. Page 160 . brigadi HV da do 9. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. 1292 1. Str. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. br. 1991. studenog. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. 1991. 11. koji je stigao. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. pov. 11. 1991. revalvirana smrt". pov. 11. Izvješće. 1991.1308 U toku 6. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". pov. 11. 1991. RuSitelj ustavnog poretka. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. 11. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela"... studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. br. 1991. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. U području "Mala Bosna".'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. 11. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. br. br. 525-122-147/91 od 7. 1991. Str. "Nećemo vas poslušati". 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. Str. studenog zauzmu Henrikovce. 11. 9.1305 Treći bataljun 3. zaposjedne i utvrdi za obranu.

Zapovjednika obrane s. Mikanovaca.11. br HV Pov. br. Str.1991. Zapovjed. 34/2-1991 od 8. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. od 6. Izvješće. br.. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. 01-93/91 od 6. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. 11. br. pov. Str. pov. br . 13.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. U dnevnim izvješćima 122. 11.. 11. 525-122-130/91 od 6. 1991. br. Izvješće.. Zapovjed. Str. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. SVAMORH-ZOGV: Zap. određuje. 3. Lipovac. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. bataljuna 3. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. pov. Jarmina. 1991. HV. Pridodana je 109.. Str. 1991. Cerić i Vinkovaca). 11. 11. br. 04-337/91-17 od 8. 11. Jarmina. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. pov. 122. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika.11. 122. prostor između s. 525-122-162/91 od 8.1991. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja.. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . 11. Vinkovci. br. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1310 Iz područja Vinkovaca. br. 04-337/91-15 od 6. br. HV.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. Pov. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. 1312 SVAMORH-122. 525-124-160 od 7. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. 11.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. studenoga." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. br. br. 525-122-147/91 od 7. 1991. br. SVA MORH-ZOGV: Zap.. a 11 je gardista ranjeno. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. 11. Dnevno izvješće. 11.1991. Vinkovci.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. Br. Komletince. 4. Page 161 . 221 potpuna nepozanica. 525-122-151/91 od 8.Đakovo. Br. 109. brigade HV. pov. 130. 109. te za topove 76 mm. ZNG: Zap. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. a posade poslane na odmor". br.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. Str. Dva su člana posade poginula. 525-122..1317 1309 SVA MORIM. br. brigade HV u Đakovo. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. 1991. 3. Ivankova. Str. br. a ostala je jedna.. 335/91 od 6. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". Izvješće. SVA MORH-ZOZO. ZOSISB. brigade.. pov. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. br. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. Br. Banov dol. 1991. Dnevno izvješće. Dnevno izvješće.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. brigade vidi se da su dvije čete povučene. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Cerne i Spačve. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. HV. br. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Borbena zapovjed Op. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. br. Str. br. brigade govore o dvije čete 122. Dnevno izvješće. HV: Zap.1991. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109-472-1/91 od 9./91 od 6. pov. 525-122-125/91 od 6. 11. Vinkovaca. Br. 525-122-147/91 od 7. HV Br. 11. br HV: Zap. U toku dana 3. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. 1991. 109. Izvješće. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 11. brigade ZNG-a. 1991. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. bataljuna 122. 1991. te dva tenka u području Marinaca. Županja a osobito u području Nuštra. određuje. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. HV. Nijemce i Jarminu. pov. Istovremeno borbeni dokumenti 109. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. 1308 SVA MORH-109. 324/91 od 5. Str.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 13.11. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. Operativna grupa Vukovar. Dnevno izvješće. 1991.HV.

Izvješće po pripremnom naređenju Op. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. Str. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. br. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. .1991. 525-122-173 od 9. 11. za to su bile potrebne jače snaga. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog 1991. 11. bataljuna 3. 1991. i 08. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. 1991. Str. brigade ZNG-a. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. 525-122-162/91 od 8. brigade ZNG-a. osim u dnevnom izvješću. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. studenoga. pov. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. studenog pogoršalo. Dnevno izvješće. Str. pov. Dnevno Izvješće. Dnevno izvješće. Dnevno izvješće. 525-122-1046/91 od 10. br.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 525-122-1046/91 od 10.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV nigdje se ne spominje. 20 ranjenih. Osim nje. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. 1991. Str. 11. Županja od 10. pov. 1991. usprkos svih poteškoća. br. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. br. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. U Vukovaru se stanje 9. br. pov. 1991. 6. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. brigade HV nema ni spomena. M. 11. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. U. 5. D. 11. pov. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. Str. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. DEDAKOVIĆ-JASTREB. i 7. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. Dnevno Izvješće. studenoga. 1991. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7.. RUNTIĆ. 11. 525-122-165/91 od 8. Izvješće. 1. 238.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. U.. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. br. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. brigade HV iz Ivankova. bataljuna 3. Str... Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. 11. br. Borbena zapovjed Op. 3. Str.. razaranja i povremenih gubitaka . brigada HV ne spominje se.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. bataljona. 1991.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1991. br. 11. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a četi 106. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3.. 525-122-173 od 9. Vinkovci.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . 11. Str.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. 1991. I. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. MARKOVIĆ. Pov.1328 U jutro 10. Vinkovci. br.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. 525-122 /91 od 10. brigade ZNG-a. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. 1991. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. Četa 106. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. Županja 8. pov. br. 525-122-173 od 9. Str. bataljuna 109. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga.1319 Napad je počeo 9. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. 5. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. i 10. pov. Borbena zapovjed Op. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Izvješće. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna.Bitka za Vukovar Vinkovci. Narodna armija 16.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. a 106. 525-122-165/91 od 8. Županja od 9. Postrojba je imala šest mrtvih. A MIRKOVIĆ-NAD. U pričuvi je bila četa 5. Županja od 9. 525-122-173 od 9. Bitka za Vukovar. bataljuna 106. Dnevno izvješće. 1991. br.. U Narodno] armiji od 16.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. br. brigade HV.. 11. pov. "Je li 13 srećan broj". Dnevno izvješće. 1991.. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. 1991. Vinkovci. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar.

Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. Na tome ćemo uporno. Str. br. br. pov. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. te jedna četa iz 106. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. br.. Str. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. 11. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". 1991. Navečer 10. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. 240. br. 511-15-10/3-4329/91 od 10.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 525-122-1046/91 od 10. 11. Str. br. Županja. 11. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). Do sada je stiglo 490 boraca. Izvješće. 511-15-10/3-4327/91 od 9.otŽ: PU Vukovar. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-154/91 od 10. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. 1991. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. 525-122-1046/91 od 10. 1991. Str.. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . 1326 jvrrjp rjj. Izvješće. br. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. 11. pov.. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. Depeša br. Depeša br. studenoga. 11. dopuna naše depeše. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe.. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. RUNTIĆ. Bitka za Vukovar. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". bez obzira na ljudske žrtve.. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. D.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 1991. pov. DEDAKOVIĆ-JASTREB.Vinkovci. To je za mene apsolutno marginalno. 1991. Budite makar toliko Page 163 . pov. Str. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Vinkovci. Dnevno izvješće. Dnevno izvješće. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. dopuna naše depeše.. 1991. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. vjerujem i Istrajatl. 11. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. ministrima obrane i unutarnjih poslova. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. 11. 525-123-153 od 10. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. hrabro i pošteno raditi. s njim i RH. a to su konkretno krizni štabovi. Izvješće.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. 1991. 525-123-154/91 od 10.

Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". brigadu HV. a drugo govore. brigade HV. kaže se u izvješću. 8. 1991. "Jastreb pretučen do krvi". 2946 .05. 11. 1991. 12. 1991. bataljun 132. "Ljiljana Toth. 11. vod haubica 155 mm. Optužnica.45. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10.1 8. 11.1991.1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. Telefaks s nadnevkom 10. Tri točke u originalu su izvješća. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. A tada. Sabor.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. Znatna kolićina stigla je i 9. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No.1991. Page 164 . studenoga u 13. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. 1. studenoga. kao i nadnevak kada je pisano. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara.Marinci . SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09.Vukovar. Saboru RH. brigadu ZNG-a. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". Samo 7. 30. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. 133S Jamin KRPAN. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. Vjesnik 6. tajnica u štabu Dedakovića. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju.".11. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. bataljun 122.Vukovar .. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". Prijepis telefaksa primljenog 10. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". što se vidi iz zaglavlja. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate.1991. 1991. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. 12. 1991. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. Najviša politička tijela Republike. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". prema njezinim pouzdanim izvorima. u 19. godine. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa".1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. 6. nego da. 11. 1991.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh.. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. Vinkovci.48. od 9. ona je. a ne zamisliti. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". studenoga.Bogdanovci . "da osigura stvoreni koridor. Slobodni tjednik 4. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". poslana 9. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar . Izvješće. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 105.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. studenog. u 18. brigade HV. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. Vjesnik.. 226 "U večernjim satima 12. 10. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". 11. 12. 8.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci. i 1. 81 ručni bacač raketa "Zolja". 225 mina za minobacače 60-120 mm.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth.

Str. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. Mikanovci. 8/91-01/336. 11.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. 1991. brigade HV iz Nuštra. bataljuna te tenkovska četa 109. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. br. studenoga. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. 1. njezin 1. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. osim 105.Cerić .Ostrovo . studenoga.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek..Vukovar.. Op. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. KL Str. 1991. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. U bojni raspored na tom pravcu. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Vinkovci i Varaždin. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. 4. brigade HV. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. Page 165 .1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. i 3. 5120-01/22-91-1 od 1.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. SVA MORH-GSHV: ZOSISB.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. Vinkovci. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. 11.. Đakovo. studenog 1991. bataljun i mehanizirana četa 3. 1991. tako ni 9. Prednji kraj ima na r. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV.11. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. pov. brigade ZNG-a.. u što je moguće kraćem vremenu. brigade ZNG-a. U. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . 1991. Str. 525-122-36 od 11. i nova je procjena bila manjkava. bataljuna 3. pov.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. br od 9.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale.1991. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Predpočlnjavanje dijela jedinica. velike Srbije. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Br. što je bila zadaća 3. bataljun. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile".Pačetin . U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. 11. Nuštar . Borbena zapovjed. 1991. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. U drugom postroju bio je 5. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. te u šumama. 5120-25-91-6 od 9.Marinci .Gaboš .1349 S obzirom na predviđenu zadaću. bataljun 122. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. Na pravcu s. pov. Ur. br. 525-130/8 od 9.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. br. SVA MORH-GSHV: GSHV. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. Županja. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. brigade ZNG-a. a na nekim mjestima i u međuprostorima.Bogdanovci . brigade HV iz Bjelovara. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika.Marinci .1343 Kao i prethodne procjene. 108. četa 3. četa 3. 28.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. Izvješće za 9. Za prvi postroj određen je dio 3. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. 12. Operativne grupe Vukovar. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. ur. Bosut Mirkovci . 2. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. 227 Intenzivirao je izviđačko . 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. brigade HV. KL 803-05/91-03/244. br.

Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. bataljun 132. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. 1991.. 45/3-9 od 11. studenog trebale ovladati područjem Zidina. 1341 Mladen MARJANOVIĆ.Marinci . Pačetin. 16. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Za obranu. bio načelnik štaba 152.. Bogdanovci". Narodna armija. HV. "Četiri meseca bez gubitaka". a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona.Marinci.Bogdanovci. 1. Županja bilo poznato da se 105. Marinci i s.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. "Ratnici Iz senke".. pov. 27. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. a u toku noći 12. br.30 sati 13. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". Vidoševac. Njima je priprava tekla od 19 sati 12.Bogdanovci .Vukovar i Nuštar . Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. bataljuna i mehanizirane čete 3. brigade HV. brigade HV. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Bršadina i Pačetina. bataljun 132. i 3. bataljuna 3. Petrovci. Pričuva. studenoga. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. u s. Pov. šumom Lug. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. s. 11. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . Bila je. 6. 1991. Cerića. Narodna armija.. Cerić. ekonomijom Henrikovci. brigade. 22. doduše. no iskustvo sa 104. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. nije bila na bojišnici. 122. Negoslavci. područje Vidovca Marinaca i Lipica. 1992. Vinkovci. brigada HV Inženjerijska četa 37. pov. Orijentiram početak napada bio je 5. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. Borbena zapovjed Op. br. 1. 12. Mirkovci. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. 525-122-188 od 11. Mirkovci. Petrovci. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. GSHV. br. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. Marinci. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. na 13. koji je 1991. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". šuma Lug. Inženjerijska četa 37.. 1347 R. 1991. Petrovaca. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. 1991. studenogtrebale su biti spremne za napad.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. brigadom HV. Po ovlađivanju pojedinim objektima. br. Petrovačka dubrava. na glavnom pravcu. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. 29. Henrikovci. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga.9.Vukovar. Drugi postroj sastavljen od 5. koja je također bila obećana. Str.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. Marinci i Bogdanovci.Bogdanovci . 28-29. Narodna armija. Obavještajno Izvješće. obećana. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. HV od 10. Bršadin. 11.1993. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. "Između zatišja i opreza". 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. 1992. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. br.1352 Page 166 . 17. Pačetin i Bršadin. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. Napadu snaga I ešalona. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. Cerić. Str. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. br. službovao kao poručnik u toj brigadi. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. studenog.Henrikovci . 11. 2. POPOVIĆ. 525-130/7 od 9. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole.

1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Marinci. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. Str. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru.10. 1351 Isto. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. Vinkovci. br. Op. Snage 1. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci. Samostalna četa 109. 1991.1991. Vinkovce i Vođince. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. Napadnuto je 11. ali su oko 06. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac).Petrovci . iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju".Marinci. r. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". 11. 525-122-188 od 11..Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. 1991. 906-1 od 6. br. Proces priprema i prikupljanja 1.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih.Marinci .. a potom i pješačkim napadom. 1991.Marinci Henrikovci . SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. pov.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. pov. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. 25 od 31."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . 6. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. dok na osnovnom pravcu. koji je odbijen. Dnevno izvješće. br. studenog. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. pov. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. 11. Izvješće.1991. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. brigade HV Op.Henrikovci . dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. br. Borbena zapovjed Op. studenoga. Županja. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. 11. br. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. 11. 525-123-157/91 od 11. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić .10.. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Jarmini i Borincima. Str. Njezin 5. br.r. 11. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. Str. 11.1356 "U večernjim satima 12. brigada ZNG-a. Mate BAŠIĆ. Slobodni tjednik.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . 525-122-199 od 12. 1991. Vuka . Str. prvo topništvom. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . 1991. br. pov. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". 230 znatno sporije. 525-122-199 od 12. Dnevno izvješće. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru..Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. niti se domaći prvih kuća s.1991. 30. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s..12. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju".. Sličan podbačaj napravila i 3.11.

Jedna njegova bojna . "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. 152 mm i minobacački 120 mm. kao i zapovjednika OZ. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. 84-85. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. vrhovnog zapovjednika.11. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu".boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. gdje su neophodno potrebni". General Tus prešućuje da 105. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. dr. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. br. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. Franje Tuđmana. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. OG i brigada Hrvatske Page 168 . Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. Izvukla se zbog gubitaka. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 15.1365 Dva dana kasnije. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. ipak ni on nije održiv.. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . No to nije kraj njegovih domišljanja. opis drugog pokušaja proboja korektniji.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve".1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. pov. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. 1358 isto.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. No. studenoga. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. Str.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1991.Vinkovaca i Županje".1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. Vinkovci. najkasnije do 21 sata. misho je zapovjednik Operativne grupe. odnosno kao paralelna vojska". 525-122-201/91 od 13. da je bila na samoj granici uporabe. Dnevno Izvješće. a ljudski gubici su. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. pokolebanu. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. brigada HV se nije pojavila.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. 135!l A TUS. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada".

11. Zahtjev je poslan navečer u 22.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". 8. 12. Čajkovci.1371 Dugo očekivana 105. i_ X1130 četa 130.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. Ljesk-'ov Zemljovid br. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. HSP Zagreb. br. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. studenoga. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84.Vukovar.15.1991.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . 1991. 1991.1991. 11.Županja. 1991. brigada ZNG A '32 1. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. 11. Br. 1991.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Naredba. 1364 Isto. 525-122-195/91 od 14. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13.Bitka za Vukovar vojske". Vjesnik. 11. odnosno prometnica prema Pačetinu. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. Dnevno izvješće. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. Vinkovci. što je najavljivalo nove napade Armije. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. 11. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. osim navedenih. 11. U potpisu Je zapovjednik 1. 525-122-200/91 od 13. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1367 Na pravcu Vinkovci . Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. Granatiralo je Vinkovce i Županju. Javni poziv na mobilizaciju.Bogdanovci . Vinkovci i x_ ]X]9 3. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin.Šid. brigadu HV. morale su se odbiti.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. br..Marinci . Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. Krizni štab od 12. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. 1991. 525-122-208/91 od 14. 5120-01-91-1 od 14. 11. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. pov. odmah poshje pristizanja". pov. počinivši veliku materijalnu štetu. pov. 525-122-222/91 od 15. brigade ZNG. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. Naredba.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. br. Str. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Str. 232 ti i--Markušicš. 8/91-01/256. 6. Str. Budrovci i Piškorevci. Ur. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . pa je njihov broj narastao na šest. Županja. studenoga. Zapovjednik brigade. Page 169 . 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. 11. ili njegov zamjenik. 1991. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca.. 8 505 505. Stari Perkovci. Vrpolje. 1991. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca..1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljun 132. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće.

br ZNG trebala u toku 15. Str. 11. pov. i na ostalom području Operativne grupe. Narodna armija. "Između zatišja i opreza". hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. U. 11.1991. Narodna armija. 11. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. pov. POPOVTC. pov.. 1991.Klisa .Šodolovci". br.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. Izvješće..1991. upad u županjsku općinu dobila je 252. 1. "Između zatišja i opreza". a 1. R. 04-337/91-23 od 14. 525-123-165 od 14. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. pov. br. br. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. 1991. br. oklopna brigada. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap.. Dnevno izvješće.1376 Za razliku od noći. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. 11. pov. 16. pov. Županja i Vukovara 17. 1991. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. brigade HV o napadu 252. br. br. pov.1381 Rasulo 1. br. br. 11.1991. prema procjeni oko 30 posto naselja. Str. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. 11.. br. 17. Str. 1. br. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. Izvješće. 1991. 11. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati..Ćelije . 525-201/91 od 14. Izvješće. 1991. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. pov.1379 Prve dojave 131. Str. Page 170 . Izvješće. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. 12. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. 22. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. br. Str. pov.Osijek i pravcu Bobota .. R. 109. Narodna armija. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. Zapovjed. 525-123-167 od 15. 525-123-178/91 od 18. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. 1992. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 525-123-165 od 14. pov. POPOVIĆ. bataljuna 131. 1991. 525-124-192/91 od 15. 1991. 1992.11. Zbog toga je dana bojna priprava 106. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac.Vrbik -Petrova Slatina . "Ti divni ljudi.. br. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. 1991. 12. u toku 15. HV Br. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". studenoga 252. 130. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. 5 2 5-123-170 od 16. 24. mladi ratnici". 4. ih 16. Narodna armija.. br. pov. 17. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigade..11.1380 Tek je poslijepodne 16. 11. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. Str. HV. 21. pov. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. i 122. 11. 525-122-244/91 od 16. Županja govorile su. U Apševce je uspjela ući. 1379 R POPOVIĆ. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. Razmještaj brigade. brigadi napad na Nijemce. 11. Str. 16. Južno od njih. Izvješće. Izvješće. Dnevno izvješće. 525-123-200 od 25. Apševce i Podgrađe. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Vinkovci. 1991. biti predana 109. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. b78 M PETROVIĆ. 525-122-208/91 od 14. 525-123-166 od 15. Str. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". doduše netočno.1378 Ujutro 15. 1991... br. 1991. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. 525-123-167 od 15.

1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. HV Str. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. U toku toga dana 252. 109. Selo je 16. pov. Izvješće. 11. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. pov. 1991. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. Br. 1991.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Prekid napada 131. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. 11. Nakon napada 252.. Županja 1 Vukovara 17. 525-123-178/91 od 18. 11. Izvješće. 1991. Str./16. brigade HV. pov. Izvješće. pov. Vinkovci. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. bataljuna. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. SVA MORH-ZOGV: Zap. pov. 1991. 100-3/91 od 16. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . 1991. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. Očito je čekala ishod napada 3. brigade HV tek se poslijepodne 16.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . 525-123-171 od 16.Slakovci. bataljuna određen za zapovjednika pothvata.."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. 1991. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. Izvješće. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". HV. Županja. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. br.. 525-123-170 od 16. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. 11. studenoga uputi jedan bataljun 105. 131. Apševca. Vinkovci. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu.Panjik (kota 80). 525-123-173/91 od 16. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. Bataljun 105. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. 109. 131.Jasinje .Plandište. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". . brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. Zapovjednik 109. Komletinaca i Privlake. 47/18-91 od 16. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . po dubini motel Spačva .Jaz. HV.1384 Dio 105. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . 1991. pov. brigade HV u Nijemcima. br. br. brigade HV. Topnička potpora napada bila je obveza 109. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 04-337/91-25 od 16. br. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade.. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. 1991. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. Br.. HV.1390 Bataljun. 1991. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. oklopna brigada JNA zaustavila se. bataljuna 109. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. br. br. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. br.1389 Ugrožavanjem Nijemaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta.. zahtijevajući da u toku noći 15. 11. 1991. oklopne brigade dijelovi 3.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. 11. 04-337/91-24 od 15. 11. bataljuna 109. a "dio ljudi se utopio u r. br.. brigade HV. SVA MORH-ZOGV: Zap. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. 11. 11.Podgrađe".1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. . da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. bataljuna 105. br. pov. 525-124-198 od 16. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. 11. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci.Apševci . S dezerterima je trebalo oštro postupiti. a njezin je zapovjednik 2. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. br. ojačan tenkovskom četom.

Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba.. Zapovjed. 1991. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci.1391 U 105. Naseljena mjesta: Nijemce. 11. 1991. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. Str. 11. 11. Borbena zapovijed Op. i 16. brigade i predloži mjere za rješavanje". 11. do 13. br. 237 Plan s "Merčepom i tzv. S pripadnicima Page 172 . 11. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. Gradiški). br. studenoga bilo Je vrlo teško. brigade od 23. pov. Pripremno naređenje Op. gardista iz 3. i 105.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. br. 109. Komletince. 2. Str. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. 04-337/91-25 od 16. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. Str. 1991. Ne znajući još da je 105. i 2. br. Str. Str.. Županja. 525-122-233/91 od 16. pov. 525-124-191 od 15. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. bataljunom. pov. Izvješće..1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. Vinkovci. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-244 od 16. pov. Str. 1991. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. 11. brigade koji nije uopće stigao. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar.. Županja. bataljuna u novi 2. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 1991. na pravcu Lipovac . 11. pov. Predviđajući dugotrajne borbe. 1394 SVA MORH-108. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. Str. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. br. 5 25-123-178/91 od 18. br. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. pov. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. br.. 11. i 5.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. do 24 sata 17. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.Apševci. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Vinkovci. br HV: Zapovjedništvo 108. br. 11.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Županja i Vukovara 17. bataljuna. 1991. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 1991.. 525-124-192/91 od 15. br. HV. Dnevno izvješće. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. br.1393 Zapovjednik 108. Otok Privlaku. Pripremno naređenje Op. Izvješće. br. 525-124-198 od 16. Br. pov.. pa i borbe u okruženju. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. 3. bataljuna i s nepotpunim 1.Bitka za Vukovar sustav obrane. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. Dogovorio je spajanje 2. 1991.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadu HV iz Slavonskog Broda. 11. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 11. 1991. br. 525-123-169 od 15. pov. brigade HV. 6. 1991. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N.. 11.1397 Bataljun 105. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. Vukovar. 525-122-231/91 od 16. pov. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. br. prema Vinkovcima ih Županji. 11. 525-122-243/91 od 16. 525-124-198 od 16. studenoga. pov. planirao je 108.

..00. 1991. studenog. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. g. br. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. Za okruženi grad više nije bilo nade. M. Dnevno izvješće. 1991. 1991. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. što se očito odnosilo na 109. Str. 11. br.. od 06. pov.11. studenoga. 11. koju nisam pronašao. 1991. U. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. br.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb.. 11. 11. HV".1401 Pridodane snage iz 107. studenog. 238 dužnosti". 525-124/187 od 15. bitke oko centra grada. pov. 11. 11. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. 525-124-200 od 16. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. 11. ŠPEGELJ. Dnevni operativni bilten za dan 15. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. br. Str. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. Str. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. Zapovjed. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". pov. i 105. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. studenoga "vođene .1991. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. 1991. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-143-172 od 16. Vinkovci. Str. 525-124-201 od 16. Ur. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15.00 do 12. 384-386. sjećanje vojnika. br. 11. brigadu HV. studeni. 525-122-244 od 16.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. Operativno dežurstvo od 15.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Rok za ustroj bio je 20. br. 11. 1991. br. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1403 U toku 16. br. pov. br. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. 5120-33-91-2 od 15. Ur. Vinkovci. Za njega je Operativna grupa 15.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. 5120-34/22-91-1 od 16. 1991. Str.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 525-122-223/91 od 15. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. odnosno oko 100 metaka. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar... 525-122-238 od 16.. 525-123-177 od 17.. 1991. Vinkovci.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. pov. Županja. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. 1991. pov. te "poduzeti potrebne mjere". 525-126/36 od 15. 1991. br. Vinkovci. 11. Glavni inspektor Hrvatske vojske. pov. 11. i 132. te da su "nesuglasice između zap. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". 11.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu. studenog. Dedakovića i g.. 122.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. 1991. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. pov.

mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. 10. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. 11.. Ur.1419 Armija je i 3. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. Za teško stanje u Vukovaru. dopuna naše depeše. a "agresor vraćen na početne položaje". Operativno dežurstvo od 15. Napad na grad bilježen je na svim prilazima.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. 'Vukovar oslobađaju hrabri". Zapovjed. 8/91-01/265. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. Str.00. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Narodna armija 9. 511-15-10/3-4262/91 od 1.. 240 Gardijske motorizirane brigade. 7. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Vukovar je ostao u meni". 11. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. Narodna armija 19.. od 12. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. Narodna armija. 1991.Bršadin. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci.00 do 18..1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru"..00 sati Vukovar. 1991.Marinci .Bitka za Vukovar Vinkovci. 1991.. 1991. pričuve minimalne a što se "negativno . 1418 Milorad GONČIN. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je.. 1991. 11.. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. odražava na naše borce". br. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Kl. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. listopada. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete".. Pomoć. 1991. br. 1991. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. 1991. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. da je hrana i streljivo na izmaku. "Svanuće jutro slobode".. listopada nastavila napade sličnog intenziteta.. 525-124/202 od 16.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. 5120-01-91-1 od 16. 1991.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 11. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru". Dnevni operativni bilten za dan 15.. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka.1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. 1991.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara". 10. 10. 27. M. Depeša br. Obavjest. 12.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . 11. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". br. PANTELIĆ. kukavice i veleizdajnici. Ur.. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. 10. 1991. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". Str. 2/96-01-91-1 od 2. ah bez pomaka na bojnoj crti. Na području Mjesne zajednice "1. 22. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. pov. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. 525-124-198 od 16. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. g. 1991. 14. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . br. KL 810-03/91-01/01. 11. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. 10.

241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. Izvješće.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . 525-123-16 od 3. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. Vukovar je postao sablasni grad. Depeša br. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. br. Kao i prethodnih dana. Dnevno operativno izvješće. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. struje.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. bez vode. prijete zarazne bolesti.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. Napad Armije nije gubio na jačini. da nemamo vode. koji je bio u potpunom okruženju.10. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. 1991. dopuna naše depeše. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. 10. 1991. hstopada poginuli u Bogdanovcima. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. pov. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje. 2-6 od 3. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice.1991. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. da nam telefonske linije ne rade. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10..1991. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice.1423 Noć 374. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. . 10.. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". Depeša br. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. dopuna naše depeše. 1991.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 511-15-10/3-4269/91 od 4. pov. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. Str. pučanstvo je u šoku. a ranjeno je najmanje 16 osoba. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše. Depeša br. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Str..1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". 511-15-10/3-4267/91 od 3. Br.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. 525-123-17 od 4. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. život se odvija (. koji su 1. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. br.. Dnevno operativno izvješće. 10. 10. dopuna naše depeše. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. struje. 525-123-18 od 4. 1991. 511-15-10/3-4265/91 od 2. nemamo prijevoznih sredstava.1991. pov. 511-15-10/3-4267/91 od 3. "U potpuno razrušenom gradu. 10. što su branitelji s uspjehom odbili. Depeša br.10.. Str.

1435 0 stanju u Vukovaru 7. Vojska. usporedbom s porukom 4. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. listopada. Ni Bejrut. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. . 10. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar. 20. uži. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću".. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6.. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Ovo više nije ni Berlin.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. 511-15-10/3-4270/91 od 4. 4. Slobodni tjednik 10. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Dnevni operativni bilten za 05/06. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. 10. 1991. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. Page 176 . 511-15-10/3-4272/91 od 6. Zap. od čega šest pripadnika HV. Dovezena su tijela šest osoba. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. Izvješće. što je obrana uspjela odbiti. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Trpinje. Depeša br. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti. 10.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. Dnevni operativni bilten. Izvješće. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru.1433 a ni 6. I da će Vukovar izginuti. Bršadina i Borova Sela. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453.1991. 242 tehnika koju ste nam obećah?".. dopuna naše depeše. 1991. naše depeše. Prijepis telefaksa primljenog 5. s crte Vučedol Petrova Gora . što će reći pohvala. dopuni-. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. dopuna naše depeše. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje".Beogradska kosa. 10. Br. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. 109. nesposobnosti.10. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama.00 do 06. Predsjedniku Republike Hrvatske. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. br. Depeša br. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe.00 sati. 10. 1991. 10. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. Operativno dežurstvo od 6.1991. 1435 Nikola OSTOJIĆ. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . Depeša br. ZNG. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. u broju od 10.m MUP rh-otž: PU Vukovar. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 04-267/1-91 od 7. 1993. Operativno dežurstvo od 6. dopuna naše depeše.1431 Pet dana kasnije. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. hstopada u 9:13. 1991. 10. dopuna naše depeše. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". 10. 22. 4-5. 1991. od 18. 10. "Zbog lažnih obećanja. MUp rh-otž: PU Vukovar. listopada počeo mirno. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. jer vi ste lice i obraz Hrvatske.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. Depeša br. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. i u mene. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. Borovo naselje. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. Ali ni tada neće pasti". 1991. Vukovar će izginuti!". jasno mi je da smo rat izgubili. ZNG.1991. 10. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 511-15-10/3-4269/91 od 4.1991. 10. 1991. 1991.1437 Tog je dana iz borbi za grad.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. 511-15-10/3-4271/91 od 5. Depeša br. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. 1991.10. neznanja.

. Depeša br. Str. U 19 sati 11. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu..Bitka za Vukovar 1439 N. zabilježeno je da se "124.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. 10.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. Br.. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. Narodna armija. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Približavaju se tenkovi. 10. Njegov nastup prema Zagrebu. 08-2935/1-91. 1991. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. dopuna naše depeše. 10. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje. br. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. Depeša br.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba.. od 08. 1991. još uvijek. R. dopuna naše depeše. 1991. 511-15-10/3-4275/91 od 9. uspiješno brani svim snagama. OSTOJIĆ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. . 1991.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. 1991. 10. 8.1447 U 19.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. 1991. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske.12. Kl. do 18 sati. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. br. dopuna naše depeše. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. 10. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. koji je potrajao cijeli dan. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. 10. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zaključci iVarođne novine. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". pov. hstopada.1441 Relativno zatišje od 8. Izvješće. s ciljem da se Vukovar obrani. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". dosta nam je Page 177 . 1991. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih.. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Bogdanovcl . 19. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. Izvješće. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 525-123/40-91 od 11. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja.10. Depeša br. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti".. HV. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". 021-03/91-05/07 od 8.1442 Armija je oko Vukovara 10. 1991. 1991. što je odmah demonstrirao. Str.. Izvješće za dan 11. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. 525-123-38 od 11. hstopada "kao nikad dosad". 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 511-15-10/3-4274/91 od 8.. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. 10. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. 10. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Nema više sijena (municije). 511-15-10/3-42 76/91 od 10. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". CO.

hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". razgovor od 12. 10. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. '» SVA MORH-122. 5120-03-91 od 13.1461 Ujutro 19. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1.Bitka za Vukovar takvog oca domovine".17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. br. 1991. B. 1991. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. br.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac.00 sati.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima. brigade HV iz Đakova. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. Pregled situacije. južnom dijelu naselja Lužac. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. br. Dan kasnije poginula su dva. mehanizirane brigade.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. 51. namjeravajući s tenkovima ući u grad. Ur. 1991. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. 2121-06-91-90 od 13. hstopada 1991. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. 10.. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. koje mu to trenutno onemogućuju". Nakon što ga je 13. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. Evropskoj misiji. HV: Zapovjedništvo 122. Dnevni gubici 16.. HV: Zapovjedništvo 122. u 23.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. 511-15-10/3-4284/91 od 15. a ranjene su 43 osobe.1459 Nositelj napada.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. 1451 SVA MORH-122.21. U toku 15. Dopisano ispod izvješća od 19. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. nM Glavni stožer HV. Depeša br. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. brigade. branitelj je zaustavio prodor. br.59. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. 10.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". Rušitel] ustavnog poretka 19-29. 245 bila i glavnina 2. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje. kao i da se može dati i u "novine". mehaniziranog bataljuna 51. brigade. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. u 19. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. 10. U toku 16./14. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske. dopuna naše depeše. KL 804-01/91-03/48.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. i 17. 2121-06-91-90 od 13. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. trudnica i novorođenčadi. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". Vukovar je odgovorio potvrdno. br.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. 1991. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . U širem području Borova Sela i Bršadina 15. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. BORKOVTĆ.40 sati. 10. 1991. !U" Isto. među kojima je mile mrkšić. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. 10.

1991. od 17. 204. 1080-183/1-1994 od 10. 1460 M. 20-22. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). Napadi su odbijeni. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". 1991. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola".1991. Ministarstvo zdravstva od 22. svibanj". 1991. hstopada.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. Str. 23. 1992. 511-15-10/3-4286/91.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. Obavijest.45. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. hstopada. Odjel Sinj. 78-79. zauzeli 10 kuća. 525-123-68 od 17. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. 9. Uspjeh su ući u selo. 1994. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. Izvješće. 19. Str. Izvješće. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. 1462 RH.1471 Idući dan. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. Depeša br. 10. 10. 10. 10. 27. 1991. 511-15-10/3-4288/91. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. dopuna naše depeše. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca.10. svibanj". SIS. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. Depeša br.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-78 od 20. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. a sedam ih je ranjeno. bio težak dan. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. a crta se obrane nije pomaknula. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. mmzione otopine. hstopada je za branitelje Vukovara.08.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". a za 11. br.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar .10. K.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV.. D. 1991. I. 3-8 od 16. Ništa lažno. Br. "Vukovar oslobađaju hrabri". hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. I. od 16. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. Grad Vukovar je pun ljudi. MATIĆ ERED. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. Saslušanje okrivljenog I. KIR-36/92 od 6.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. pov. Narodna armija. 10. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove"..1470 Od 26. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. 1991. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. brigade. br. 42-47. 3. 10. D. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 7. Lijekovi. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. usprkos potpisanom primirju. pov.. na što su hrvatske snage odgovorile. Page 179 .147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. godine): Zap. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom.1468 Do 30. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991.. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. VSA MORH: MORU. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. Imenovanje. ĐUKIĆ. Br. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11.

u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". Str. Str. 1991. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. br. pružena je 3. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. 10. 525-122-90/91 od 2. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". pov. 525-123-86 od 23. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. 525-122-55/91 od 29. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u 18. 525-123-82 od 21. 1991. Str. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 10. 525-123-109 od 28. br. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. Vinkovci. br. S. Granatirano je i područje Vučedola. 1991. 10. br. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. 511-15-10/3-4304/91 od 26. Str.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. Pov. 12. 1991. dopuna naše depeše. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. Depeša br. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. 1991. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. dopuna naše depeše. Str. 1991. težišno na područje Mitnice. Dnevno izvješće. 1991. Dnevno izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. proleterske gardijske mehanizirane divizije. "Usljed žestine napada. br. pov. Depeša br. 525-122-22/91 od 21. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. 7. Depeša br. Depeša br. "Hladnokrvnost pre svega". 10. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". Izvješće. br. Vinkovci i Županja. 1991. dopuna naše depeše. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. Str. Str. koje su uočile "velike snage . Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. 10. 10. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Narodna armija. 24. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. studenoga. 10. listopada. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 525-122-34/91 od 23. 2. Str. 511-15-10/3-4308/91 od 28. 10. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. 10. 10. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. pov. pov. Poginule su dvije osobe. 511-15-10/3-4311/91 od 30. U. 511-15-10/3-4303/91 od 25. br. 511-15-10/3-4306/91 od 27. pov. Dnevno Page 180 . 1991. 1991. Narodna armija. 10. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. DOKIĆ. 1991. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. kao i Sajmišta. a ranjeno je 12 osoba. j>ov. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. Izvješće. Dnevno izvješće. 1991. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 1991. dojmna naše depeše.10. 1991. Depeša br. pov. 10. kao i prethodnih dana. br. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen.. 10. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 525-122-1071/91 od 31. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora.Trpinjska cesta i Erovac. Dnevno izvješće.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. 6. 525-122-37/91 od 24.46).1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. 11.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. 1991. 1991. Znatna pomoć.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. mehaniziranog bataljuna 51. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. dopuna naše dejseše. 5.

2. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. MARKOVIĆ. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. BORJSMĆ. toga dana ona je bila povremena.. MUP-u.1488 Noću 5/6. te čvrsto. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. ISU 20. na koje se sručila kiša topničkih projektila.1486 Vukovar je u 5. i 3. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. I4!W I. br. us« VSA MORH: MORH. Narodna armija. pov. SIS. Operativno dežurstvo od 3. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. Vinkovci. 22. Depeša br.. 1991. studenog na strani branitelja grada. 11. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale.1489 Komanda Novosadskog korpusa.. 248 major Mladen Bratić. 152 mm "NORA". . studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. 11. Br.1991. 1991. u pjesmi.. Str. 11. Vladimira Kočiša Zeca. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. 1991. 1482 S. Narodna armija 9. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. Mladen Bratić". 525-123-129 od 3. Obavijest. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. Str. studenog. to kuca srce hrabrih ljudi. pridaje". Do 18 sati 3. studenoga.1991. u 16 sati. 1991. Odjel Sinj.11. Tekst izvješća kod B. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. 122 "GVOZDIK".1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.11. 8.. U.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. svibanj". ako u vjetru neki zvuk Vas budi. mehanizirane brigade JNA na Lužac. Depeša br. "DevaMrano primirje. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 1991. 525-122-109/91 od 4. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. br. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . 7. Dnevno izvješće. 6.Bitka za Vukovar izvješće. 1991. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". sve lovce stigne zaslužena kazna". 8. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. Mjesna zajednica "1.11. što je bila bilanca zadnja dva dana. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 5. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. i 5. Narodna armija 9. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51.. 1991. Narodna armija. 155 mm. 9. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. dopuna naše depeše. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda.. 511-15-10/3-4325/91 od 6. OZ Osijek od 8. 11. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". 11. 11. usprkos još jednom potpisanom primirju.1991. "Kako je poginuo general Bratić". Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1991. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. JOVANOVIĆ.. dopuna naše depeše. 11. 1991. Županja upućena prijepodne 6. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. 9. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. 1080-183/1-1994 od 10. a ranjeno je 25 osoba. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. 511-15-10/3-4323/91 od 5. S obzirom 1484 "In memorlam. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. "Korak do slobode". SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 1994. Rušitel] ustavnog poretka. tvrdi Borković. pov. Dnevni operativni bilten. Izvješće. revalvirana smrt".

Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije.1991. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje". Buhe. pov..1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. 11. 525-122-162/91 od 8. 525-122-126/91 od 6. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. svibanj'.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1.. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. 11.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ. Mitnicu. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih..1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. 11. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.000 života pasti u ruke neprijatelju.' '¦ *"'* •'¦*•. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti.. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. Nastojale su Page 182 . Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B.1492 O stanju u Vukovaru 8. Dnevno izvješće. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. Drvena pijaca i ulicom I. ¦ ''P'BJJJ'VH*.14 . Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada.Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa. 11.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . G. 1991. 1492 S.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. OŠ MUP RH." j Buha". pov.. 9. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. A rf*.1500 TANJUG je 10.-¦. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. Kovačića". uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm"...1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar. 11. br. u 10. dopuna naše depeše. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. . studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". Depeša br. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru". br. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. ' . Narodna armija.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. naime. 1991. 8. Poginuo je jedan branitelj. prečnika blizu 300 metara". ali ne znači da neće. JOVANOVIĆ. Str. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. dopuna naše depeše. "Korak do slobode". po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. svibanj".1495 U Vukovaru je JNA 9. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". 511-15-10/3-4327/91 od 9. Depeša br. 1991. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta.11. Str. te će 13-15.. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4326/91 od 8... 1991. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. 1991. OZ Osijek od 8. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. a 28 je osoba ranjeno. zauzela je Bogdanovce. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta.

1991.. studenoga završio je debaklom. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. napisano je u izvješću. 525-122-1046/91 od 10.. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". pov. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji.. Slavonskog Broda. pov. 11.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. Izvješće. u idućih 10 sati. mehanizirane brigade. Generalu zbora Antunu Tusu. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 11. 1991.Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. 525-122-173 od 9. 511-15-10/3-4330/91 od 11. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. novembra. br. tukući ga vatrom svih vrsta. 11. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. 1991. a napose vatrom iz zraka. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". Str. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS.. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 11.1512 Kasno navečer 14. Narodna armija 16. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. dopuna naše depeše. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. Depeša br.Vukovar 13. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". 511-15-10/3-4329/91 od 10. koji je 13. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 1991. pov. br. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava".. 1991. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. R. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba. Dnevno izvješće. Str.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. POPOVIĆ. Osobno je dao tri prijedloga. PANTELIĆ.. Str.. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 11. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". Generalu zbora Antunu Tusu. 525-123-153 od 10. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. br. pov. 11. Iako to nije jasno rečeno. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovaca Đakova. 1991. 11.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. 11. 1991. Dnevno izvješće. br. dopuna naše depeše. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju.. 1502 M. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. Depeša br. Izvješće.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51.. mehaniziranim bataljunom 36. 11. Str. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. Našica i Valpova. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke. 14. 525-123-154/91 od 10. 1991.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Obruć sveden na prsten".1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka... no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti".. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2.

studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. 1510 B. Način izlaska ljudi iz Vukovara. po gosp. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ. 11. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. Vukovar od 17.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. GREGUPJĆ. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. Tekst brzojavke u F. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". 4.30. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". 16. 6. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. 7. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. 12. Vinkovci. na osnovi čega je zaključeno da 16.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. . 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Dnevnik događaja. Ur. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.. GREGURIĆ. D. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. 1991. 1991.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. 272. pov. J (Mladi Jastreb). 11. gdje se nalazi bolnica. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. pov. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. 11. 1991.11. studenoga prestala s vatrom. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. 11. tromblona i protivoklopnih sredstava.000 života pogne glavu i pristane da na za danas.. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml.. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. 1991. Teks dopisa kod F. a to je" da "vlada RH. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". Narodna armija. J. Vojska. br.-1992. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti .. 525-122-245 od 17. br.pokolj. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima.m Risto KOSTEV. 1992. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. 1991.-1992.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. 26. 4. Bez bombi. 25.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16.. Dnevni operativni bilten. jer rade na jedini mogući način. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. 525-122-208/91 od 14. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Granata za MB i topove nemamo već dugo. 16.. Operativni štab ministarstva od 14. Gospodinu Vrbancu.. u kojem je obrana bila na kraju snaga. KL 814-01/91-01/01. težišno na Vukovaru. 2196-01-091-1 od 12. Narodna armija. Narodna armija. 19. u prvim satima 17. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". bez panike. kao i predstavnike Evropske misije". studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. hitno se traži. 37. 1991. "Ko je 'pucao' u tenkiste". Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. Str.". 1992. 11. 1512 Milidar BAKARIĆ. Ona se prijepodne sastala na sjednici.. 1991.1517 U zoru 17. u 00. Page 184 . studenoga. "I na silosu jugoslovenska zastava". br. Operativno dežurstvo od 15. Str. "Jedinica bez izdajica". On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra. Dnevno izvješće. 11. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. Bez odlaganja i svim snagama. u ime 15. Ml. S prvim minutama 17. 259-260. 1991.) snaga na tom dijelu.

Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen.-1992. 525-122-245 od 17. GREGURIĆ. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. kojeg se nije moglo naći. 105. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske".. pov. KL 800-01/91-04/27.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. On je odmah nakon Page 185 .. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991.. 11. 1520 F. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. 272. Vukovar . a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. br. Vladi Republike Hrvatske. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid".Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. 11. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života.-1992. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. Vukovar Šid. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. 525-123-177 od 17. 11. U tom cilju predlažemo da se povređeni. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava. odgovor je opunomoćenika Armije. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991.. Poruka je bila dovoljno jasna. oboleli i ostali dio stanovništva.. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju.11. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca.-1992. 50302-91-2 od 17. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. Str. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. 1991. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. studenog 1991. brigada HV. 1991. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar .1523 1521 ISTI. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. Izvješće. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta.. održane 17.. Str. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. što se pokušavalo zaustaviti. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. 280-281. Tekst pisma kod F. br. 280. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad. GREGURIĆ. pov. 1991. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. 282. 255 'Vukovar nije osvojen grad. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH.-1992. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". general-potpukovnika Andrije Rašete.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru.Osijek. 11. Tekst brzojavke u F. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. GREGURIĆ. nego kao dio njega. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. 1519 Zapisnik sa 53. Vukovar . 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". GREGURIĆ. Ur.Vinkovci. br. 1991. Tekst pisma kod F. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. kao i u drugim mjestima. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 272-280. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen.1991.

11. 11. 11.1534 Operativna je grupa 17. a do 16 sati 19. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. 1991. 5120-01/22-91-1 od 17. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. studenog 1991. KL 8/91-01/272. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. Str. 1991. Predaja nije dolazila u obzir.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. Ur. 11. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio.46. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. Kl. Županja od 14. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. donekle su opravdavale takve pokušaje. 11. nije poštivala. Ur. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. 525-122-254/91 od 18. 11. Ur. KL 8/91-01/91-268. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. 1991. 5120-26-91-1. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. 11. iako se nije znalo tko ih vodi. Ur. br. 5120-25/22-91-1 od 17. br.. 525-122-246/91 od 17. 5120-01/22-91-1 od 17.. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. 1991. 525-122-247/91 od 17..1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. s minimalno 150 projektila. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV iz Zagreba u toku dana.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. pov. ni JNA. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. br. nije koristilo jer je bilo za top. pov. Ur. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. 1991.. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. br. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. Vinkovci. radi remonta". Str.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta..Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". Ur. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji.. KL 803-05/91-03/303 Str. 1991. Zapovijed. studenoga. 8/91-01/269.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. gdje ga je namjeravala prihvatiti. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Kl. KL 803-05/91-03/290. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. pov. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. 1991. Str. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. 5120-21-91-1 od 18. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". 11. 803-05/91-03/283. Vinkovci. 11.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. a još manje "tzv. 525-123-177 od 17. br.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. Dnevno Izvješće. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. br. Vinkovci. u 14. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 5120-25-91-1 od 15. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. br. koje je stiglo 19. Izvješće o stanju municije. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. br.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. 1991. a za što nisam pronašao potvrdu. pov. studenoga. br. Pov. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. Ona je 17.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm.

11. Županja i Vukovara 17. Županja podržao. br. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br...1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. Kl. 525-122-249/91 od 17. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića.. pov. Vinkovci. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. 11.. a 20. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". dogovorena je u Dalju 19. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". osvajali su kuću po kuću. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". 11. br. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. br. 1991.1540 U toku noći 17/18. studenog. 1991. br. pov. vojne oblasti. 11. Str. 11. Ur. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. 1991. SVAMORH-GSHV: GSHV. kapetan Borković. 1991. Vinkovci. 11. ispoljavajući hrabrost"1549. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. Iz 51. 525-123-177 od 17.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. vojnika i dobrovoljaca. 5120-03-91-121 od 17. br. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. od kojih je oko 400 bilo naoružanih. pov. Županja. Predaja 2000 ljudi. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. No i 19. br. a ranjena četiri pripadnika. kao i tijekom dana. 525-123-178/91 od 18. 525-123-177 od 17. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. Vinkovci. 11. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". Izvješće.. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. 11. 1991. br. Pov.Bitka za Vukovar 17. studenoga poginula su dva pripadnika. U dijelu Borova Naselja. lovački avijacijski puk 1.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. 11. 1991. 1991. studenoga. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. 5120-25/22-91-1 od 17. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. KL 804-01/91-03/151. Str.1547 Tjedan dana kasnije. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. Pov. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 5120-25/22-91-1 od 17. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . 11. 1991. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba.. 1991. br. potvrđujući humanost. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana.. Ur. pov. zapovjednika 1.) na izvojevanoj pobedi". studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. studenoga u Beogradu general Kadijević. te da 'Vukovar nije osvojen grad. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1991. upornost. 525-122-257/91 od 19. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. i 20. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. br. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Ur. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. koji im je osobno "čestitao (./18. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ.. 525-123-184 od 19. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. Izvješće. 803-05/91-03/302.

11.. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. U. 525-122-256/91 od 19. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. 1991. DUiaĆ. 804-01/91-03/159.. 12. 20. Str. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. Narodna armija. BW F. studenoga. Narodna armija. 11. 1552 S. O stanju u Vukovaru. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 28. br. Dnevno izvješće.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. Dnevno izvješće. Pov. Izbora nije bilo". 1991. 525-122-259/91 od 19. 12.. Naredba br. M. 11.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Priznanja jedinicama prve borbene linije".. 258 neofašizma i ustaške ideologije. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. pov. 7. Dnevno Izvješće. 20. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . 12. pov. 1991.. 68-69. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. 1549 VSA MORH: SSNO. Izvješće. PANTELIĆ. 1991.. 4.Marinci . pov.1552 Zauzimanjem Vukovara. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6..1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije.. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". Od 8 sati 20. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. br. Pov. 11. 1991. "Nekima. Narodna armija.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". 28. 8. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". br. Str. 1553 Milorad GONČLN.. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. Vinkovci. 3. 292. Narodna armija. 1991. 1991. ni danas. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. 11. "Pokloni za prijetelje".1991. 259 Page 188 . toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava.1991. 11. 525-122-259/91 od 19. 525-122-186/91 od 20. 5.-1992.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. 1549 "Oslobođen Vukovar".Vukovar. 11. 24-25. 30. 20. 11. Županja. 1991. a koji se sada ispituju". Str. Narodna armija. pov. Narodna armija. 1991. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 5120-03-91-1 od 18. 11. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. 5. 15.1991. 23. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. a očekuje ih se još oko 5000. 1553 D. Narodna armija.1557 Očekivani konvoj nije prošao. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 11.1558 Napokon je 22. br. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. Narodna armija. 1555 R. 55-56. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". 1991. 525-122-254/91 od 18. 525-122-295/91 od 23. O situaciji u Borovom naselju. MARJANOVIĆ.11. br. 1547 M. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 1551 Ivan MATOVIĆ. 1991. 1023-2 od 21.1991. 1991. 27. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 1991.. 21. 2. 22. Ur. br. "Ko to ne zna ratne ciljeve". Od 440 ranjenika došlo ih je 68. 11. kada je Vukovar oslobođen. SPASOJEVTC. Kl. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 11. Kabinet Saveznog sekretara Br. Narodna armija. 1991.. br. 1991. "Vukovar je ostao u meni".. RISTIĆ. "Udahnuti život gradu". 23-24. 1515 M. prenebregavajući činjenicu da je taj grad.. GREGURIĆ. 11. motorizirana brigada iz Kragujevca. Narodna armija 23.

. br. navodno na Merčepovo inzistiranje. 109. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. 525-123-175 od 17. PETROVIĆ. a 131. br. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 11. Podgrađe i Nijemci. 1564 SVA MORH-109. Apševci.12. Prvoj. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-250/91 od 18. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. 109. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. M. brigade HV. br. 5120-01-91-1 od 17. HV. Str. 1991. Zapovjed.1991.. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. Vinkovci Županja pojačana je 17. Vinkovci. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Ur. R. Pov. br. Pojas obrane 2.1567 Od pokušaja se odustalo. 1991. Str. "Na izazove je uzvraćeno". 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. Po dubini iza njih.. POPOVIĆ. bataljuna 109. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". Narodna armija. Narodna armija 4. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. a 131.1570 Page 189 .1561 U toku 17. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. 1991. Za dovođenje u red sustava date su. Izvješće. 11. 04-337/91-26 od 17. 1991. br HV: Zap. 11. 11. a 2. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. 109. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. KL 8/91-01/267. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. studenog 3.. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. i 109. 11. Br. u području Otoka. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. br. bataljuna 105.. 1991. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. brigada prema Jameni i Strošincima. u području Vrbanje. Izvješće.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića".1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. Izvješće. 23. 16. pov. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. brigade HV. 1991. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. 556-1 od 17. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. bataljun 105. 525-122-37/91 od 17. U. 24. br. Zapovjed. br. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. a napose na pravcu Podravske magistrale. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. br HV. 1991.. pov. bataljuna 109. upitno legitimne. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. pov.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. 11. 11. 525-123-175 od 17. Zbog toga je ujutro 17. pov. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. Postrojba je do 24. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima.. 109.

zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". 525-123-178/91 od 18. Ur. Vinkovci. pov. Dopuna izvješća broj 3. br. ŠPEGELJ. 525-122-254/91 od 18. a potom spajanje sa snagama 12. Županja i Vukovara 17. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. br. 1991. br. spremnost za žrtvovanje. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. Dnevno Izvješće. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. 319. pov. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe... brigade ZNG-a. 11. 11. trpljenje 1 strpljenje. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. njihova odlučnost. br. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. pov.11. br. 11. 1991. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. a ne Vinkovci . 11. 29. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. studeni 1991. 11.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Str. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. Županja. 1991. br. 91-3440 od 19. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. 525-123-180/91 od 18. oslabljenu 105. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bataljun 109. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. jer cijela još nije stigla . brigade HV. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. 1991. 11. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. 525-123-178/91 od 18. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. 11.Privlaka. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. brigade HV. pov. Donjeg Novog Sela. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . Borbena zapovjeđ Op. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. br. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. 261 tenka 105. Od obećanog bataljuna 105. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. Zapovjedništvo Page 190 . brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. ŠPEGELJ. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1991. Sjećanje vojnika. 525-122-38/91 od 18. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. Izvješće Glavnog inspektora HV.1991. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. U. 11. M. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. studenoga. 525-122-38/91 od 18. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna.: ZOZ Osijek Str. 1991. Tekst izvješća kod M." SVA MORH-GS HV. Borbena zapovjeđ Op. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci.Županja. pov. Dnevni operativni bilten. Odjel za operativne poslove od 18. Podgrađa. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. 29.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. Sjećanje vojnika 387.Vukovar.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. pov.. ali sa slabom motivacijom. 1 to za pravac Vinkovci . 1991. br. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. Str. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. Vinkovci. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2.

što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. 525-122-250/91 od 18. Županja 1 Vukovara 17. br. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci .. bataljun 109. HV iz Bjelovara. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. Dnevno izvješće. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. 1991. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. Dio tenkovske čete 105. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. brigade i 2. 11.1578 Bio je to samo jedan. br. 525-122-258/91 od 19. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV: Zap. tako da su se pripadnici HV. 1991. br. br.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18.. pov. 6. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. studenoga do 3 sata. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. 525-123-183 od 19. pov. studenog. br. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 1991. Str. br.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. uz oslonac na naseljena mjesta. 11. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. koji je Imao 80 boraca. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. navodno. 1991.. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. 11. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. br. 11. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo.. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. 11. pov. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. 109-568-004-1/91 od 18. kanale. Dopuna Borbene zapovijedi Op. pov. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. 1991. 525-122-250/91 od 18. 11. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. Pov. za potrebe branilaca Vukovara". 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. 1991. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . šume i usjeke. Tomici.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105.. 1991. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). br./19.Otok Privlaka.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. Izvješće. 109.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. Obavještajni izvještaj. Vinkovci Županja. Pov. 525-123-178/91 od 18. U. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. br HV. 525-122-254/91 od 18. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". Str. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar.Mirkovci. Nijemce i Podgrađe. SVA MORH-GSHV: Procjena. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". Br. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. Veći dio vojaka . 1991.

pov. Obavještajni Izvještaj. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. 525-123-191/91 od 22. 11. 109. pov.. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. 525-122-295/91 od 23. Dnevno izvješće..1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1991. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). 196-197. Ivankovu. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. Ur. Str. 11. Str. 109-568-013-1/91 od 20. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 11. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . Str. brigade HV. 11. 11. Jarmina i Rokovci branila je 109. br. ojačana s 3. bataljuna i mehanizirane čete. br. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. br. pa je Zapovjedništvu 109. br. br.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1991. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. SVA MORH-109. u Vinkovcima je živjelo 35. 109-568-029-1/91 od 22. 525-122-260/91 od 20. brigada HV ojačana 2.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . 1991.Strošinci. 525-122-270/91 od 20. br HV. bez sela Gradište i Apševci. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. brigada ZNG-a bez 3.1587 Noć 20. Napad je odbijen bez gubitaka. pov. Vinkovci. bataljuna. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . 8/91-01/291. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. 525-122-264/91 od 20. pov.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. U drugom postroju bila je 3. Borbeno naređenje Op. br. br. 11. 11. 1991. 109. Izvješće..1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. 1991. Nuštru. 525-124-218/91 od 20. 11. Br. 1991. 11. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. 1991. HV: Zap.000 stanovnika. 525-122-270/91 od 20. 1587 SVA MORH-109. bataljunom 109.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. 1991.Otok .. O situaciji u Borovom naselju.. br HV: Zap. brigade HV. Str. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . Jarmini. 11. br. 525-122-273/91 od 21.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. br. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. pov.Jamena.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . Pov. pov. branila je 131. Županja iz 23. Page 192 .Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. Izvješće.. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. Kl. brigada HV. 1991. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima./21. 1.Đakovo kao pomoćnom pravcu. Pojas Brčko . 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.Nuštar . Str. brigade ZNG-a. 1991. Otoku. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.347 osoba svih nacionalnosti. br. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. To se željelo postići povratkom Lipovca. 11. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. HV Br. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga.1590 Operativna grupa Vukovar. brigada HV bez 2. 525-122-265/91 od 20. 5120-01/22-91-1 od 22. 1991. Str. bataljunom i mehaniziranom četom 3. Zidine (kota 101). sjeveroistočno od sela Strošinci. 1991. br. 11. Vinkovci. 525-122-276/91 od 21. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. br. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid .Stari Jankovci. brigade HV u šumi Dobrnja. Dnevno izvješće. brigade ZNG-a. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Str..1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. Str. pov. PrivlaM i Komletincima. ožujka 1991. 11. br. 109.

Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. br. Vinkovci. 122. 525-122-767/91 od 21. Zapovjed. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. Str. 11. Ernestinovu.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije".1991. br.. 525-124-227 od 23. 11. bataljuna 109.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.11. pov. 525-122-283/91 od 22. pov. Ujutro 21. br. studenog sve snage na području Vinkovci .1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. br. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. 11. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. studenoga. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". 105. Str. Pov. brigada HV. studenog nisu se ispmiile. 1991. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. 7.11. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Jarrmne i Borinaca.. 525-122-289/91 od 22.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22. br. br. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int.Lastovo. 1991.Ostrovo. 1991. 11. pov. . pov. kroz noć. Borbena zapovjed Op. brigade i protuoklopnom skupinom 101.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. br. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.1593 U noći 21. 11. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. 525-122-43 od 21.. 7. br. 5 25-122-767/91 od 21./22. Zapovjed. Str. U sastav Sektora određene su 131. i 131. 11. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. pov. Laslovu. i 124. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. br. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. a privremeno 3. SVAMORH-ZOGV: Zap. 109. i 108. Izvješće. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. i 106. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. pov.11. U ime njezina Zapovjedništva.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Pov. brigade HV. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. 525-122-287/91 od 22. br. 11. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. brigada HV.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. 250 ljudi. Privlaka . Zap. 1991. i 3. OG "Spačva". a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadi HV. studenog kao Page 193 . 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.1991.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . brigade HV. Pov. Razbila je glavninu 130.1596 Postrojba HOS-a. 109. Str. brigada ZNG-a i dijelovi 105. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. 525-122-288/91 od 22..Bitka za Vukovar 151. 11. 1991. 525-122-282/91 od 22. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23.. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac./21. U sastav skupine ušle su: 109. br HV. br. bataljuna 105.. r 525-124-227 od 23. pov. pov. 11.1595 Snage 105. S-. 525-123-189 od 22. Županja. Str. 1991. Čepinu. br. 525-122-286/91 od 22. 139.

Izvješće. Bih su to 2. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . 11. a jutro 23. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . 11. 525-123-188/81 od 21. Str. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. i: 1991. Borbena zapovijed Op. samostalni bataljun 106. 34.. brigade ZNG-a prema Ernestinovu.1610 Noć 23/24.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. 11. pov..1609 No. brigade HV. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122.Vladislavci.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22.Korođ Grad .Rudine . a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. 1991. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Široko Polje Tenjsta Antunovac . pov. br. br. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. 11. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. 1991. Izvješće. brigadu HV 23. pov.. 11. 525-124-224 od 21. Izvješće.. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin .. 11. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. 33. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. Ernestinovo.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. djelatna četa 132. br..Briješće . ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. Page 194 . br. Str. brigade da pojača obranu Laslova. 525-123-185 od 20... 1991. Izvješće. 525-123-191/91 od 22.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. 19c: Borbena zapovijed Op. 11.Ernestinovo . Blokiranje Ada. pov.-122-41 od 21. Izvješće. bataljun 130. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. 11. 525-122-44 od 21. 1991. br. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 525-123-189 od 22. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. Na pravac Briješće . 525-123-187 od 21. pov. pov.Bricin Bunar . Str. Stari Orlovnjak Stari Seleš.Jurjevac Punitovački.. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. pov.Novi Seleš . br. brigade ZNG-a. 1991. brigade HV iz Orahovice. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1.. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen". brigade HV iz Đaku-. težišno s bataljunom 3. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 11.1607 Pomak nije učinjen. Izvješće.Grabik . brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . br. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. 525-123-186/91 od 20. 11. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. brigade HV. Ivanovcu i Hrastinu. Izvješće. 1991.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. 525-123-192 od 23.1603 Hrvatske snage 21. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. br. 1991. 5. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. 32.. br. Predviđeni plan ispunila je samo 101.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. studen. 525-122-45/91 od 21. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Armija je poboljšala operativni postav. brigdiir HV. Hrvatske snage natjerane su na obranu. br. 1991.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. 11. pov. 1991. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3.Bobotski kanal (tt 86. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. br. Borbena zapovijed Op. Borbeni moral 130.Nova Tenja.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-187 od 21.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. . Izvješće. bilo je okruženo Laslovo. br.

1991. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami.1991. br.možeš ući. ali ne i izaći ih <* pak obratno. 525-122-46 od 23.. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. br. 525-123-195 od 24. Naređenje.6 MHz: glasom protiv topova. Vukovar je Page 195 . brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. u tišini. Istodobno. 11. Ništa osim njega. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. U. od konzerve do spavanja. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. 2001. 91. grobnoj tišini čujete samo cvrčka . Ne može da ne ubija".6 MHz: glasom protiv topova. sada u neprirodnoj.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. od jednih radiovijesti do drugih. i prvim mjesecima 1991. 46. 1615 Predrag MATIĆ Fred. br. 35.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. br.1621 Zbog toga.6 MHz: glasom protiv topova. 09/75-1111 od 18. pisala je Alenka Mirković. Str. 91. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. Zagreb. male su bebe toliko bile bez mlijeka. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 278.1613 U drugoj polovici 1990. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. 1991. Ur. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama.6 MHz: glasom protiv topova. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. 1021-1 od 18. Str. Zamislite: u industrijskom gradu.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. Vlastita naklada. 1991.. 11. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. nedostaju pisani izvori. Bilo je tragikomično. 67. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. 5120-49-91-1 od 3. Izvješće. br. 1991. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bez struje. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. Obveza 122. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra.. pucnji odjednom začujete cvrčka. 1619 ISTA 142. pov. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. lb je danima funkcioniralo". u mraku.1619 Petar Bošnjaković. 525-123-193/91 od 23. 1018 A MIRKOVIĆ. 1991. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. Br. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". pov. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. Kabinet SSNO. VO. 23-24. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. pov. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. 7-8. 91.to naprosto ubija. br. Borbena zapovijed Op.1622 U jesen 1991. pov. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. 91. SSNO. Ništa lažno. kad prestanu kanonade. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. Sva srpska sela postavila su barikade. u stalnom iščekivanju". 11. 267 Okruženi grad Za sliku grada. "Doista.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". Izvješće. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. kako ja pamtim"."1618 Na. 268 dana nisu Imali kruha. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba.11. 1616 A MIRKOVIĆ.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. 11. Str. 1612 VSA MORH: Komanda 5. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja..

ili 19. 10. "Vukovarskl Napoleon". 1(122 M. Za razliku od Dedakovića.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. sumnjičav preko svake mjere. Danas. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. koju su zabilježili novinari Danasa. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. D. Danas. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja.. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 11. Str. br. "Narod nije genocidan".. 25. 1991. 1991. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. Glas Slavonije. ah ovdje su ljudi stekli dojam. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom".1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. Redovno dnevno izvješće. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". niti su tada prestali. naoružani narod koji brani svoj dom. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. studenog 1991.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. 8/9. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. Uz taj. tako nije bilo s Borkovićem. a odbih su ih posuditi". 8. 14-15. U jednom intervjuu iz studenog 1991.. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. 10. Za dom. 1-1 od 31. 1991. 1623 Davor ŠPIŠIĆ.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. DEDAICVIĆ^ASTREB. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. pov. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. "Glasnogovornik medijske gerile".1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. 8. Zap. 1621 Isto. 8. te da se to pokazalo dobrim.. bilo je nesporazuma. 4. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. 18. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ.. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. prilično neorganizovan čovjek. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. llpanj-srpanj 1994.. 10. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 .Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". Borković je opisan kao "kapetan. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom.. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. najjednostavniji način organiziranja obrane. daleko od bojišta. po mjesnim zajednicama. 1991. 39. aktivni kapetan JNA jedan ovako. "Nekoliko centimetara od smrti". Danas. ZNG RH. a ne možemo ih dobiti ni na revers. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". 7. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. Zagreb. 19. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. 29. 16. RUNTIĆ. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. 1991. Bitka za Vukovar.

Jelena LOVRIĆ. 1993. ne zamjeram im. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 11. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. br. 1930 A MIRKOVIĆ. "i3J D. "Narod nije genocidan". ali neflesklbilnog neprijatelja". 4.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. ŠPIŠIĆ. Sačuvan u prijepisu. 1993.. 4. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. 113. 16. 10. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. "Što je to primirje". Br. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. Imenovanje. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". 71. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". brigade ZNG-a. Bitka za Vukovar. 1991. 1992. posebno je isticao tjednik Danas. svibanj". Vjesnik 15.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". "Što je to primirje". 1. Većeslav KOCIJAN. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre].6 MHz: glasom protiv topova. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. 3-1 od 4. Milena RADOVIĆ. kolovoza.. Većeslav KOCLIAN. Danas. Vjesnik. "Vukovar Stari" i "Sajmište".. Danas. bataljun 3. RUNTIĆ.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. MATIĆ FRED. U bataljun je uključen i 4. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. Slavonska krv. 1639 Isto. DEDAKOVIĆ-JASTREB. ah uglavnom dođoši. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi".24. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. 12. 12. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". 1991. 1. Novosti. 6. 8. 85. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. Ništa lažno. 1991.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. 270 i HV-a. 13. TOPIĆ. 91. nije obilazio teren. Danas. brigade HV."11 Od rujna takve poruke. MATIĆ FRED. 204. 1. 9. P. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. opis je.. D. 15. 1. RUNTIĆ. 1632 D. 262-265. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 10.1640 'C37 Zap. D. Većeslav KOCIJAN. 45. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. No. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. Tako smo branili Vukovar. 3. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. a kasnije i Zagrebu.10. Danas. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb".. 1991. 10.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. 7. Ništa lažno.. Veliki dio starosjedilaca je otišao. 150-151.iJ0 Isto. 1991. 11-12. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. Faksimil imenovanja kod M. Od rujna se Vinkovcima. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". u 21. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". "Lužac". a i Mile Dedakovića. U gradu se Page 197 . već je zapovijedao uz zemljopisne karte. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci.. 10. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. "Kako se brani Vukovar".

Imenovanje.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. Glavnog stožera Hrvatske vojske. 10. 9. br. crkvenih i vojnih mstitucija. Jednom je to bio Blago Zadro. 1991. u 1. 10. listopada 1991. 1-24 od 23. 10. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. 1991. u stanju ste bar odgovoriti na iste.1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. listopada 1991. predsjedniku Republike Hrvatske od 24.1651 Koliko službenim putovima. hstopada 1991. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9.. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. Slobodni tjednik.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. silno topništvo. ah i šire. 31.Vinkovci iznimno porasla. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Ilaču i Svmjarevce. 1991. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. ako niste u stanju udovoljiti istima.19. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". poruke su postajale oštrije. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. 8. Josip Husar) od 10. u 01. no ni to nije urodilo vidnim pomakom. RCOb Zagreb. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru.07. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. nesuradnju nesposobnost i kriminal. 'Vukovar . 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pa da to "nisu Vinkovci. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. listopada u 19. papir je jeftin". pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju".1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. 1991.1991. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana".. ukazuje na to da svi politički.šaljite sve što imate". Redovno dnevno Izvješće. Primljeno telefaksom 10. Vukovara i Županje. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. 1991. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. streljivo za topove i minobacače. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. Pov.. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. da se razumjemo". koji je 11. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. Srpska vojska napada sela Tovamik. Osijeku.. 525-126-1 od 29. listopada u rasponu je od prijetnji. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. kapetana Borkovića. aroganciju. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 .1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju... Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. tvrdnji da je Vukovar prodan. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. vinkovački tenkovski bataljun.20 šifrirana poruka. 1944 Dražen RAJKOVIĆ.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. 9.

studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. Page 199 . na čelu sa dop. ministar u Vladi od 12. 10. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. Dražen Budiša. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". bez oružja i opreme. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. dapače odbijao je daljnju suradnju. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. 8-9.. te su bile neupotrebljive". 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Svi su iseljeni ili poklani. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. Vinkovci i Županja. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. mogu 1651 N. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. predan bez borbe. mi nismo skloni takovim osobinama". lm Isto. U Borkovićevu pismu. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. hstopada. 1991. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. dio na putu. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. 1655 Isto. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. 1991. Glas Slavonije. VUKADLNOVIĆ. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. pali su Martnci. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. sa 100 % oštećenim cijevima. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. s obzirom na značaj vukovarske fronte. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. a još bolji dio u Vinkovcima". 1991. Dedaković Mile. "Vukovar se pobijediti ne da". 23. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. dobar dio u Osijeku. 9. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. 1991. 10. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. saborski zastupnik gospodin Fres. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. 10. gospodine Predsjedniče. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48.

1991.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. Borković i ne spominje u pismu". 1661 M. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. 26.1661 Doista je samo četa 36. D. a pogotovo iz Vinkovaca. 19. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. 11. BORKOVIĆ. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. Str. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 19. prečesto neosnovano. Narodna armija. Rušitelj ustavnog poretka. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. BORKOVIĆ. Br. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. ali nikad kao Borković. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. 2-6 od 3. br. ali važnu selekciju.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. 1663 B. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. Siavonska krv. 122. Cijela Hrvatska u 1991. HV: Zap. 229/91 od 26. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. D.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. D. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. u 21. TOPIĆ.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . pozivajući se na zemljopisni položaj grada. 1660 B. studenog 1991. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. a naročito inferiornost u PZO i POB".1667 Oni su si vrlo rano. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. bila su opravdana. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. 10. već preko 122. 15. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. listopada. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. 26. 1662 B. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. prljavih. 525-123-121 od 1. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći.. Dopis. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". ocjena iz izvješća koje je 11. žednih. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. Odgovor nisam pronašao. IVrjLOVANOVIĆ. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. 1992. susjede i nadređene. 10. Narodna armija. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. listopada.1657 Za razliku od Dedakovića. 16. Zapovjedništvo 122. "Jedinica bez izdajica". br. Rušitelj ustavnog poretka. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. zaklanih i poniženih". SINANOVIĆ. br. brigade Đakovo". odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. 3. 262-265. D. 1991. 1666 SVAMORH-122. ŠPIŠIĆ. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". 11. pov.24. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca.1992. 26. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. 1991.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. 4. "Preživjeli pakao". 1991. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. ili 19.

što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. odnosno 25 posto negativno. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. Ur. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. 1991. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. a ne samo Vukovar. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru.Zagreb. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. što nam on toliko znači". 1991. a na nj. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. br. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. bila je već uvelike raširena. 810-03-91-01/01. 1. Komisija povjerenja. 4. 8. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. Bar na način okružnice. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. tko je krivac za postojeće stanje. 11.11. a 40 posto. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8. 277 vojsci. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 .1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. Slobodni tjednik. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. Globus. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. hstopada u Glavnom stožeru HV. 11-13.108 Isto. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. 11179 Roman MAJETIĆ. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. Kl. što je redovno činila Armija. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. 1991. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". trebala je utvrditi "pripremljenost. 8. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". Slobodni tjednik. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. studenoga Sabor Republike Hrvatske. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. 1. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. "Ljudi ima". kojim se često razmetao.1672 U relaciji Vukovar .Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. u usporedbi s Vukovarom. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. 1992. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. Dubrovnik i Slunj. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". 10. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. koji je u srcu Hrvatske. 1. osobito u listopadu i studenome. 2196-01-91-1 od 22.

odnosno 700 za top 100 mm. 1991. 19. Slobodni tjednik. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. Njegov pad . U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18.. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. prečesto bez ikakvih pisanih tragova.koji je u trenutku dok ovo pišemo. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. br.dnevna potreba 180. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. 1500 metaka 105 mm .62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. U Zagrebu je tvrđeno da. Metaka 7. što je u iznosilo samo 14 posto. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva.1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. 4500 mina 120 mm .dnevna potreba 405. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. 6701-91-20 od 9. konkretno za minobacač 120 mm. 22./19. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. listopada.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. 11. S tim se herojskim gradom. 2000. top-haubicu 152 mm. 11. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. čini se. 5120-02-91-1 od 25. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. Vinkovci. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.dnevna potreba 180. br. VUKOVAR '91: značenje. Vojska je nastajala iz ničega. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo.dnevna potreba 4580.. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba". identitet. bila je ključna dilema. 1991.. Danas. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva. 1673 Vlado ŠAKIĆ. 1991. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. Zbog toga je 27. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. "Ako padne Vukovar. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. Ur. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). haubicu 122 mm D-30.značio bi. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. haubice kahbra 122. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima.dnevna potreba 600. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. 1C7li Većeslav KOCIJAN. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. 7. 13. odnosno 2000 (za top T-12). Za haubicu 122 mm M-38. Informacija o razgovoru sa građanima. a u skladištima ih je bilo 400. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. a ostvarivalo je oko 1800 komada.155 i 203 mm. 11. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. Koliko su to bile male količine.000 komada streljiva. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . koji se brani nevjerojatnim. 1991. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. odnosno mine. 10. a ostvarivalo Page 202 .1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. gotovo nerazumljivim.dnevna potreba 6500. "Što je načelo Vukovar". 17. samo pitanje sati .. Zagreb.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. 'Vukovar kao simbol". i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. Ur. KL 021-03/91-05/07. 119-01/91-01/13. vrednote. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. bit će građanskog rata!".1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29.

502 metka 20 mm. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl. količina municije. 972 metka 23 mm. brigada HV iz Vinkovaca od 18. i 7. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. tri strojnice 12.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec.660 metaka 5. 427. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 820 metaka 130 mm. do 9.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. Municija za top 130 mm. 24. 280 mm. 11.62 mm.62 mm s teškim zrnom. 45 ručna bacača. 6664 metaka 12.. 570 metaka 155 mm. 5120-37-91-1 od 31.1991. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. 348 mina 60 mm.43 mm. a postizalo se 2100.65 mm. 579 raketa "Osa".2 tone eksploziva. U.11. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 10. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. 803-05/91-03/108.. 1420 metaka 76 mm. 576 tromblonskih kumulativnih mina. 803-05/91-04/155. 7200 metaka 4. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. hstopada 1991. Prva postrojba koja je u toku 6. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. pet lansera za raketu "Osa".45 mm. 300 metaka 8x57. 50 metaka 90 mm. 150 metaka 26 mm. 9900 komada sačme. 5120-25/22-91-1 od 8. 204 protugradne rakete. KL 803-05/91-03/245.7 mm. br. br. 600 metaka kalibra 0. 5120-25-91 od 27. 392 metka 122 mm. 1248 metaka 90 mm. 24 rakete "Strijela 2M". 2400 metaka kahbra 45. 650 metaka 6. Ur. 10. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 5120-01-91-1 od 29. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. 1991. Ur. 3060 protupješačkih mina. raketa i ručnih bombi. 8/91-01/167. 10. 782 mine 82 mm. Upućivanje topa 130 mir. 1620 automatskih pušaka. 5120-37-91 od 19. 97 strojopuški 9.120. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. Ur. studenoga." metaka 38 spec. Ur. 11. Ur.. jedan Page 203 . šest minobacača 60 mm.9 mm. 2672 protutenkovske mine. 1991.775 metaka 7. ali s tendencijom opadanja. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar.. signalni pištolj. 500 metaka kalibra 0.223.. Pregled odobrenih i preuzeti:. 3. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. Osiguranje municije za nastavak b/d. 132. 1991. 91 raketa "Zolja".000 metaka kalibra 5. što je bilo 36 posto. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. sedam netrzajnih topova.1685 Nekoliko dana kasnije. 7713 ručnih bombi. Kl. br. 73.Bitka za Vukovar se 20 posto. kao i 240 metaka 155 mm. 1991.120 metaka 7. 2039 metaka 105 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 17. 360 metaka 11. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109.243. šest minobacača 82 mm. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe.6 mm. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. 10 puškostrojmca 7. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". Kl. 300 metaka 30-06.56 mm. minobacač 120 mm.5 mm. 81 ručni bacač raketa "Zolja". Vinkovci. Ur. 50 metaka 105 mm. srpnja do 28. Županja. 803-05/91-03/163.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. 102 metka 100 mm. 212. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. Županja. Vinkovci. 1991. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7. U. 1816 mina 120 mm. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 30 poluautomatskih pušaka. 1991. Kl.9 mm. 1991. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 71: metaka 152 mm. 11. 2350 metaka 9 mm. 4610 mina 82 mm. 17.62 mm. 8/91-01/228. 2530 metaka 10i ¦ mm.890 metaka 7..10.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. 1991. 308 raketa 128 mm. Ur.900 metaka 7. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. br.7 mm. 25. 5120-03-91-1 od 6..380 metaka 7.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. br. 3296 mina 60 mm. 1020 tromblonskih trenutnih mina. Vinkovci. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm.62 mm za pištolj. Vinkovci. br. Naređenje po artiljeriji. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 803-05/91-03/211. br. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. tri protuoklopna topa 100 mm. 5120-25/22-91-7 od 9.

43 mm. 1408 metaka 90 mm. 5050 mina 82 mm. 1560 metaka 130 mm.350 metaka 9 mm. 13. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 10 "Maljtka". 214.. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 1190 tromblonskih trenutnih mina. studenoga. osam motornih vozila. 9900 komada sačme.Vukovar .Bitka za Vukovar gorski top 76 mm.62 mm. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl. pet haubica 155 mm.920 metaka 7.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1700 automatskih pušaka.11.9 mm.7 mm. sedam netrzajnih topova. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. 24. municije ni za pola dana rata. pet haubica 155 mm. 650 metaka 6. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. osam motornih vozila.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.Vukovar . 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 132. šest minobacača 60 mm. 901 raketa "Zolja". tri strojnice 12.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. Ur. 7160 protupješačkih mina. 7200 metaka 4. 30 poluautomatskih pušaka. 34. 826 tromblonskih kumulativnih mina.2 tone eksploziva. 281 novcem. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. 600 metaka kalibra 0. 5120-37/22-1 od 11. 10 busola. 10 puškostrojmca 7. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. bile bi izvedene u 15 sati. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. signalni pištolj. 2400 metaka kalibra 45. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. 500 metaka kalibra 0. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar.5 mm. 43 ručna bacača.45 mm. 823 metaka 155 mm. i drugog streljiva (oko 10.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. čime je znatno umanjena sposobnost art. 1179 raketa "Osa".288 metaka 12. 3243 metka 105 mm. 300 metaka 8x57. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. 3220 mina 120 mm. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. 500 zaštitnih maski. šest minobacača 82 mm. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art.775 metaka 7. Vinkovci. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. 438. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja.7 mm.900 metaka 7. 25.000 metaka kalibra 5.65 mm. 300 metaka 30-06. 150 metaka 26 mm. 97 strojopuški 9. 10 busola. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . 480 metaka 40 (mm. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". 803-05/91-03/236.223. projektila svih kalibara). studenoga. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima. 175 metaka 38 spec.000 art. 10 kurvimetara. jedan gorski top 76 mm.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. 320 metaka 125 mm.Županja. 73. 1129 mina za ručni bacač. 972 metka 23 mm.6 mm. 1484 metka 122 mm.704.243. 9122 protutenkovskih mina. 500 zaštitnih maski. tri protuoklopna topa 100 mm. 10 kurvimetara. 3.502 metka 20 mm.890 metaka 7. prema procijeni. 10. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". 360 metaka 11.Vinkovci -Županja". 405 metaka 57 mm.580 metaka 7.62 mm. minobacač 120 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.1991.62 mm za pištolj. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. 3796 mina 60 mm.800 metaka 14. 1074 metka 152 mm.9 mm.br. Županja prikupljeni do 17.56 mm. U sadašnjoj situaciji. 8681 ručne bombe. 12.Županja. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 24 rakete "Strijela 2M". prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . pet lansera za raketu "Osa".62 mm s teškim zrnom.660 metaka 5. 5320 metaka 30 mm.5 mm. pa i na policijsku upravu.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sat