Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

Branko Mihaljević. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. Fond 3. ustupio mi je Vladimir Brnardić. Svima njima veliko hvala. Page 5 . Građa vukovarske 124. držim. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. Županja. Dio tiska na temu Vukovara. jer radilo se o njegovim predrasudama. godine. brigade ZNG-a i 109. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. General Špegelj. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. jesu li oni. koji je imala JNA. što mi je. U fondovima nadređenih zapovjedništava. rabili su ga i oni. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. Vinkovci. operativne i taktičke. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. uglavnom vojnih. Mislim da se ne može primjeniti. Šimun Penava. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Obični puk nazovimo ga tako.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Vinkovci. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. Prvo je. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. godine. a što je normalno. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. To su arhivski fondovi različite potpunosti. Ante Damjanović. brigade HV. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. i to ne samo 1991. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. brigade HV tek je nešto bolje. brigade HV. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Štoviše. ah i HV. 0 razlozima možemo raspravljati. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora.. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. Županja. Stanje s arhivskim fondovima 3. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Orsat Miljenić. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. Sendi Radić. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. i ovdje je dobio doličan prostor. brigade ZNG-a iz 1991. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. već je izratit primjer intelektualne izdaje. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. Branko Turić. brigade prvog sastava ne postoji. kao vojska u nastajanju.

nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. mehanizirana brigada). Mješovita artiljerijska brigada je npr. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. Manju količinu dokumenata. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. više od desetljeća nakon bitke. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. što više nije ni postojao (2. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske.Vukovar od 11. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. Do rujna 1991. Alenke Mirković-Nađ. čega sam se ovlaš dotaknuo. kao i 2. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. motorizirana brigada).2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. godine 158. godine. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. imala 54 topa. pretežito memoarskih knjiga. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. Davora Runtića. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. prikupio sam iz privatnog posjeda.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. I danas. gardijska mehanizirana brigada i 1. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. izgrađuju svoju vojnu strukturu. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . mješovita artiljerijska brigada). a ne 72. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. i danas osjetljivom problematikom. dok minobacača uopće nije imala. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. autora Mile Dedakovića. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. gardijska mehanizirana brigada i 2. listopada 1991. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. pontonirskog bataljuna. mehanizirana brigada ista je postrojba. odnosno njihovih preslika. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa.

ISTI. Za ratnu Hrvatsku 1991. Od 18. vukovarskom Jastrebu.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. 1991. 367-402. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. Vukovar su branih borci iz Vukovara. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. uhićenik i lopov. 4 Davor RUNTIĆ. Branko Borković.Vinkovci. Vinkovci. bila je to isključivo 124. 162-163. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. 3 Josip JURČEVIĆ. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. siječnja 2000. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. autori su dali sterilan prikaz bitke. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. Nastala 25. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". tako i sada desetak godina nakon nje. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN.. br. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. rujna 1991. godine". Slavonski Brod. Zagreb. 2002. najvećim dijelom bez broja postrojbe. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. Vukovar .. rujna 1991. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. 1994. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. kad je nastala njegova knjižica. otpadnik. progon i sud. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. Nakladna kuća "Dr.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). 2 Davor MARIJAN. Neobična naklada. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. 10 Dedakovića. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. kako je to napisala jedna novinarka. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. dezerter. 204..vjekovni hrvatski grad na Dunavu. vukovarske brigade odgovoran Page 7 .175-177.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. a ako je korištena numeracija. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. godine. Knjigom je Dedaković.. Tako smo branili Vukovar.. ostao je dosljedniji ratnom. kao i Glavnog stožera HV. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. Zagreb. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. "Bitka za Vukovar 1991. kako bi narod rekao. Vukovarska 204. vukovarskoj brigadi. brigada HV nije postojala. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. kakav je bio dok nije 26. Scrinia Slavonica. 18-19. 1999. Nakon 3. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Drugi Jastreb.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. veljače 1992. Smrt oklopne brigade. "Ponovno sam zapovjednik 204. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. ih. 1995. 414-435. 2. Vinkovačke jeseni. rujna 1996. zanijekavši osobnu patnju. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. U nekoliko mjeseci 1991. Koprivnica. brigada HV. brigada stvarno je potaknuta tek 12. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. 56-60. Vinkovci. 2002. Naklada Zoro."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. Vukovar . godine 204. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara.". Feletar". Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj.

15-17.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. Personalna uprava.. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. Potpuno je utemeljena. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. Neobična naklada. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. važno mjesto dobio je i Vukovar. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. 2002. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. 20 002.9 A 204.. 8 Vlado VURUŠIĆ.. 7.. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima.6 MHz: glasom protiv topova. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. 5120-13-92-39 od 16. kojem dužnost načelnika stožera 124. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". dao uhititi". 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. 1996. doduše neosnovano. samo je jedan u nizu o njoj. I na kraju. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. 52-53. 81. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. Nacional. 1992. 10.. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". 48.. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. Stajer Graf. vrhunskim profesionalcem. 1997. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. Vinkovci. Naklada Jesenski i Turk. za koji snosi ne mali dio odgovornosti. 19. 4. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. Od čizama do petka. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. odgovorio na neka pitanja.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. kao i o njemu. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. ne može dozvoliti. Globus. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. 1991. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. godine. vukovarske novinarke Alenke Mirković.13 teško da se može što dodati. 12 Rada MILČANOVIĆ. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. drug i starješina". Prvo izdanje objavljeno je 1997. brigade HV očito nije bila dovoljna. Zagreb. 6.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku.. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Dokument Političke uprave. br. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. održanog u rujnu 1998. Beograd. 79-86. brigadu iz 1991. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. 44. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". 11. S druge strane. Nacional. 2001. Zagreb.. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. i još više ih ostavio da Page 8 . Ur. dobio sam čin i odličja. KL 8/92-01/17.. Davor RUNTIĆ. 3. one koja je napadala Vukovar. 7 Grozdana CVTIAN. general Anton Tus. Bitka za Vukovar. 2001.. 1999. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. sazidao sam farmu za 1000 svinja. 12 reći za JNA kao "čovjek. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH.

Poverljivo. kolovoza .253 stanovnika. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. Po popisu stanovništva iz 1931. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. Zagreb. Zagreb..17 Susjedna općina.26. Privremeni materijal. 13 Bojno polje.146. 1994. 10. 1992. Osijeka i Đakova. Vojna tajna.bilo ih je 33. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. 196-197. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. kopnena granica općine. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. a drugi po broju bili su Srbi s 13. 2001. kao što to tvrdi I. 1940. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". koja se sastoji od zapadnog Srijema. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . "Zločinački Harry Potter". 1992. prikaz XC. Igor KARAMAN. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Zagreb. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. 214-215. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. imala je 98. ah i obrnuto. 63-64. 6. " Nakon 1945. relativnu većinu s 36. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova".813 stanovnika.960 stanovnika. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. u kojoj su Hrvati s 110. ali i Hrvatske. 13 Petar LUKOVIĆ. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. Najniži dio općine. Zagreb. prikaz XCVni. 326-327. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu.1940. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju.. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. Regionalna vojna geografija. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina.170 stanovnika.15 Od 84. Županji i Vrbanji. 318. bili su Srbi . 1994. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata.425 Srba. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara.415 stanovnika. Vinkovcima. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske.026 stanovnika. 1987.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. Republički zavod za statistiku. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. kao i u ostalim spominjanim općinama. Zagreb. 15 SFRJ.. u općini Vukovar.934 žitelja bili najbrojniji. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara.. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. 59. Feletar" Koprivnica. Nakladna kuća "Dr. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni.445.14 S općinama koje ga okružuju. prikaz CH.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. u Iloku postoji most. Vinkovci. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo". Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. Vukovarsko je područje ravnica. napose na području Vinkovaca. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.065 Hrvata i 14. Feral Tribune. s nalazištem u području sela Page 9 . Osim drva. 306-307. s čije je druge strane Bačka Palanka. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. Save na jugu. Karaman. 316. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. U gradu je živjelo 21. Vukovar . Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi.910 stanovnika imah su Hrvati. 36. 206-209. a Srba je bilo 31. usp. sa 165.19 Općina Osijek.18 Županja je imala 49. a i jugoistočna. 19 Isto. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. 14 općina. a drugi po broju. Županjom i Osijekom.

. U 1. motorizirana brigada. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. bio u području nadležnosti 7. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1.. 3. motorizirana i 454.Bitka za Vukovar Deletovci. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. koji su zamijenili dotadašnje divizije. 146-147.Vinkovci. motorizirane divizije smješten je 12. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. godine. Poiemos. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. vojnu oblast. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. vojne oblasti iz Beograda.: SSNO.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. napose prema varijanti "Sutjeska-2". 1999. što prenosi Davor RUNTIĆ. Page 10 .. 338-339.26 Slavonija. granični bataljun u Belom Manastiru. GŠ OS SFRJ. Južno od Save u Derventi bile su 327. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. spojena je 1. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. I. mješoviti artiljerijski puk i 17. do kraja 1988.posljednji ustroj JNA'. što znači dobro poznat teritorij.23 Preustrojem JNA iz 1988. Zagreb. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. g. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. "JEDINSTVO' . motorizirana brigada. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu.. 11-12. Neobična naklada. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. GŠ JNA. i 38. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b.24 20 Isto.T. 532-1 od 14. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. Na najvažniju željezničku prometnicu. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. i 7.21 U vinkovačku vojarnu. br. Somboru. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. armija. 1980. Vinkovci. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku.1989. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . 2. 1980. 24 SVA MORH. Beograd. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. a u korpusnom središtu Tuzli 92. i 9.. vojne oblasti: SSNO. VINC. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. fond Komande V armije JNA DT br. 3. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. 23 Koncepcija. fond Komande 5. uprava SP. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj.Beograd. Zagreb . 5-3 od 9. 15.Beograd. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. prikaz LXH. koje se počelo iskorištavati 1984. kao dio nove 12. 21 SVA MORH. Korpusu je pored 11. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985..) korpusa. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. 2003. Najbrojnija postrojba u korpusu. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. a 670. 1991. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta.. 1989. I uprava D. knjiga 1. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. br. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. 854-25 od 29. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. odnosno vojišta. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. armija. 12. kao i ostale istočnohrvatske općine. Vukovar . 12. Vojna tajna. a u 5. do tada intendantske službe. U Brčkom je bila 395. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. Interno. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj.

32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. U građanstvu.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. bataljona ili diviziona". armije. 1988.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". U odnosu na brigadu. a od 1990. 1989. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. 11. u Sremskoj Mitrovici. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. JNA a od 1968. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). Komanda 5. GŠ OS SFRJ. vezu.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . DT Br. koji je koliko poznat i jasan. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. komandovanje. DT br. VO: SSNO. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije.. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. I uprava. četa. i pozadinsko obezbeđenje". pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. 374-184/87 od 10. nedugo nakon svršenog rata. B klasifikaciju imala je 158. piše Anić.: SSNO. 16 bile su R klasifikacije. odnosno divizijun. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu.. a vod se sastoji obično od tri desetine. 20 Vlada Republike Hrvatske. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. riječ je o pojmu. 11. a ne samo s pješaštvom i topništvom. godine.. Odjel kriminalističke policije. K-đa 5. 27 SVA MORH. 2. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. 1989. Dopuna Naređenja SSNO. granični bataljun. No.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. 1991. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. VO: SSNO. inženjerijski i slično. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. GŠ OS SFRJ. U Vojvodini. GŠ OS SFRJ. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. deset vojnika. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. DT br. DT Br. baterija. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. 10. SP. SVA MORH. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. Službena zabilješka.. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. 1487-42 od 13. uprava.1989. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. I. Koncem 1989. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. u Subotici i 453. 17-3 od 15. 532-1 od 14. br. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). 1988. 2-2 od 23. K-da 5. pješački. jedinica za podršku. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. 3. 4. vod i desetina. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. 12. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. Ostale snage 25 SVA MORH. Policijska uprava Virovitičko-podravska. prvenstveno brigadu i bataljun. Krajem 1980-ih. Br.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona".

desetine veze. 123 snajperske puške. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". Motorizovana brigada "B". rujna 1987. SVA MORH . šest minobacača 82 mm. tri puškostrojnice. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. 152. 35 B. komande stana. šest minobacača 120 mm. što znači približna brojna stanja.K-da 5. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. 30 ISTI.1 nekoliko puta dopunjavana. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. 29 puškostrojnica. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. netrzajnim i protuavionskim topovima). Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. Formacija broj 311. KLAIĆ. 33 strojnice. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. GŠ OS SFPJ.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. čete veze. 1487-42 od 13. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka).Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima.. godine.. minobacačke baterije 120 mm. 50. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. 811. Prilog 2. 24 minobacača 82 mm. 11-1 od 17. 24 minobacača 120 mm. desetine "Strijela-2M". 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. 18 haubica 105 mm. 34 V ANIĆ. MARIJAN. Rječnik stranih reči. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". 152. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. iako ne i željena. 161 puškostrojnicu. bila je rezultat dugog razvoja. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. haubičkog artiljerijskog divizijuna. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 12 netrzajnih topova 82 mm.. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). izvidničke čete. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. DT Br. 31 Bratoljub KLAIĆ.101. motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. GŠ OS SFRJ. 146-148. 48 netrzajnih topova 82 mm. GŠ OS SFRJ. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 .260.. inženjerijskog bataljuna. VO: SSNO. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. Rječnik stranih reči 313. Ukupno je to bilo 220 ljudi. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". 1987.1990. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. 32 Vladimir ANIĆ. 1991. Komanda 5. Riječ je o 140. 24 "Ose". Nakladni zavod Matice hrvatske. Smrt oklopne brigade. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. D. 350 automatskih pušaka. Zagreb. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. čak i ako je bila u sastavu divizije. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. protuoklopne čete. 500 "Zolja". 10. 18 haubica. Zagreb. Pregled sastava KoV-a "A'. Rječnik stranih reči. 1967. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. Novi Liber. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. 195. 1989.. KLAIĆ. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". Rječnik hrvatskog jezika 79. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. 38. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. Postignuta razina. DT br. minobacačkog voda 82 mm. Rječnik hrvatskog jezika. 1985. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. I uprava. Sastojao se od: komande bataljuna. 4. 96 ručnih bacača "Osa". čete vojne policije. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. kao prevladavajuća formacija. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. zapovjednog voda. 33 B. oko 580 raznih pištolja. Beograd. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. 153 strojnice. 35 ručnih bacača. zapovjedno-izvidničke baterije. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. VO: SSNO.

19 im rastom mehaniziranog postroja. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. godine u Osijeku.. 38 Kao primjer može se navesti 73. Motorizovana brigada "R". Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. Novosadski korpus). Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku.ratna brigada. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. 18 pušaka. koja je imala svoje ime. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije.41 U 1990. 1987. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. naoružanje i opremu za tu skupinu. O njoj se u javnosti malo zna. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj.260.. VSA MORH: SSNO. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. s naglaskom na pješačkoj komponenti. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". znači pričuvna . pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. 1987. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. 1990. 352-353.. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1.. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice .39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva.. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. mtbr IRJ 4527). Motorizovana brigada "B". Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. 11 ručnih bacača. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. Formacija broj 311. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". 351. što je u ratu važno. GŠ OS SFRJ. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina.42 Page 13 . Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. Vojna tajna Interno. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. GŠ OS SFPJ. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom.. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato.462. a ne motorizirane brigade. ovisno o rodu. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male. a koja je bila sastavni dio 1. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. određenu tradiciju i. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. kao prve operativne postrojbe tog ranga. knjiga 3/H. (od 1988. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. \TNC. proleterske gardijske mehanizirane divizije. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". ih više susjednih općina. Beograd. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. dvije puškostrojnice. S obzirom na njezin opseg zadaća. Formacija broj 311. od sigurnosnih i protokolarnih. tri strojnice.

Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 9. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. 4... D. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. Dragan VUKDVIĆ. VO: SSNO. 45 VSA MORH: SSNO.. 12 SVA MORH-K-da 5. bio u mehaniziranom bataljunu. oko 900 raznih pištolja. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. Novi glasnik godina II. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. 1487-171/89 od 15. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. I uprava. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". 45 ručnih bacača. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. 1987. 70 poluautomatskih pušaka. laki samohodni raketni divizijun PZO. GŠ OS SFRJ. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. VO: SSNO. 209 strojopuški. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. Kada je 1987.43 Do 1990. 44 SVAMORH-Komanda 5.45 Od sredine 1990.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. 21 strojnicu. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. DT Br. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". 1990. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. Smrt oklopne brigade. 1990. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. Br.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. sve sa 13 tenkova. a. tri izvidnička oklopna vozila. 5. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. 43 "Smatralo se da će.1990. 149-151. postrojbe A klasifikacije. četa vojne policije i vod ABKO. pet tenkova za izvlačenje. godine. devet snajperskih pušaka. Mehanizovana brigada A SVA MORH. 41 D. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. Ostala je samo 1. većina ih je preustrojena u korpuse. GŠ OS SFRJ. Osim njih. pozadinski bataljun. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. 11-1 od 17. Formacija broj 314. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. ah u korist borbenih vozila pješaštva. M. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. Prilog 2. I uprava. većinom oklopne i mehanizirane. 11-1 od 17. Isti je omjer. 12 samohodnih topova 90 mm. Tijekom 1987. a od pet preostalih. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. od čega 11 pješačkih. br. o. 41.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". Za razliku od strukture. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. 142-143. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm.. inženjerijski bataljun. "Za savremenije organizovanje OMJ". ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. bio je to kraj divizijske strukture.4. četiri su ugašene 1990. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. Naređenje. U ljeto 1990. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". GŠ OS SFRJ od 17. MARIJAN. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. septembar-decembar 1994.K-da 5. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. prevedena je iz B u A klasifikaciju. 12 minobacača 120 mm. VO: SSNO.213. 5-6. odnosno borbenih oklopnih vozila. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. I uprava. S njom ne treba Page 14 . Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. DT Br. četiri tenka nosača mostova.. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. četa veze. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. GŠ OS SFRJ. Pregled sastava KoV-a "A". počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". kapetan I klase. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije.

24. HI uprava. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". inženjerijskog voda. voda veze i voda vojne policije. četiri tenka nosača mostova. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi.000 oficira.Bitka za Vukovar miješati lake.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima.. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. vojna oblast. voda veze. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. VSA MORH: SSNO. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. mehaniziranog bataljuna. 1393 Page 15 .Severozapadno vojište.397. 20 automatskih pištolja. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. JU uprava. 552 pištolja. inženjerijskog bataljuna. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. a 399 neborbenih vozila. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. šest minobacača 120 mm. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. kao i u slučaju 3. izvidničkog voda. GŠ OSFRJ. ureda zapovjedništva. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. tri izvidnička tenka PT-76. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. odnosno 3838 po ratnom ustroju. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 21 20 i 30 mm. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. 1. 36 haubica 122 mm. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. GS OSFRJ. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. mlađih oficira i vojnika. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". voda ABKO. 1. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. 1. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. proleterska gardijska mehanizirana brigada. a u Požarevcu 3. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. tri oklopna bataljuna. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. mješovitog artiljerijskog puka. pet tenkova za izvlačenje. Brojni pregledi . Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. Pored divizije pridodana je i 252. protuzračnogvoda. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada. mješovitog artiljerijskog drazijuna. izvidničke čete. odnosno borbeno vozilo pješaštva.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. U Kragujevcu je bio 1. U Valjevu je bila 2..50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen".49 Brojčano. tri izvidnička oklopna vozila. Zbor narodne garde. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. Komande stana. oklopna brigada iz Kraljeva. 36 protuzračnih topova raznog tipa.47 U veljači 1991. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". VSA MORH: SSNO. Brigada se sastojala od Komande. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. Brojni pregledi 398. sedam oklopnih zapovjednih vozila. a sličan im je bio i ustroj. šest zapovjednih topničkih vozila.5. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. T-72 ili M-84). januar 1991. siječnja 1991. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. 26. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. Januar 1991. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. 12 samohodnih haubica 122 mm. pozadinskog bataljuna. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. tri bataljuna.

137 ručnih bacača. bilješka od 17. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. bila samo zamisao. 340 poluautomatskih pušaka. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 32 puškostrojnice. što se ne smije zaboraviti. četiri automatska pištolja. 52 D. šest minobacača 60 mm. 51 D. 81 snajpersku pušku. IH uprava. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. a ne realno stanje. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. GLIŠIĆ. 50 SVA MORH-K-da 5. GŠ OSFPU. 1991. izvidničkog voda.. 7. 1991. pov. voda veze. Formacija broj 311. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . Str. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. 27 strojnica. Brojčano: oko 420 ljudi. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 515 automatskih pušaka.Bitka za Vukovar automatske puške. 1991. 27 snajperskih pušaka. 50 poluautomatskih pušaka. 36 protuoklopnih ručnih bombi. izvidničkog voda. koje je. 12 minobacača 60-82 mm.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. Brojni pregledi 398. 162 poluautomatske puške. 12 lakih raketa bacača 128 mm. 11. 10. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. SSNO. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". 54 poluautomatske puške. a ne tri bataljuna. mješovite protuoklopne baterije. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. SVA MORH-K-da 5. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. LAZAREVIĆ. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). 579 poluautomatskih pušaka. Za razliku od njih. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". 372 automatske puške. 240 raznih pištolja.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. GŠ OS SFRJ. 254 automatske puške. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan.1991.. Partizanska brigada "R". šest minobacača 120 mm. 108 protuoklopnih ručnih bombi. 96 puškostrojnica. protuoklopnog voda. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. 1991. naoružanih sa 154 pištolja.Severozapadno vojište. 45 ručnih bacača. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. 2. 84 snajperske puške. 1991. 17.. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera.200. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete.534. 917 automatskih pušaka. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera.. 100 puškostrojnica. Narodna armija. Narodna armija. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO.. 18 minobacača 60 mm. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 100. MARIJAN. 19. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. voda vojne policije. tri strojnice. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. devet strojnica. "Moćni i odlučni". D. januar 1991. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. 48 SVA MORH-K-da 5. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. 12/34-650 od 17. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. tri partizanske čete. VSA MORH: Komanda 10. Izvešće. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. i 1. korpusa. "Nema mira u Mirkovcima". 49 ručna bacača "Osa". bilješka od 17. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. :" Isto. br. četiri minobacača 60 ih 82 mm. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 2. 18 netrzajnih topova 82 mm. 186-187. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 8. 15 ručnih bacača "Osa". četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". voda veze. 84 snajperske puške. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. 60 raznih pištolja. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". 320 raznih Page 16 . 27 snajperskih pušaka. 22 topa 20 mm. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. tri bataljuna TO. 18 minobacača 82 mm. 17. bilješka od 16.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. bile su lakopješačke postrojbe. slabo i nerazmjerno. Smrt oklopne brigade. 28-30. 1991. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. 2. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica".

uglavnom u vodove i čete. Nasuprot Erduta dovedena je 51. veći dio 1. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. 82 ručna bacača "Zolja". "Ratnici iz senke". 29. 125 automatskih pušaka. LDIJ. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. motorizovana.. motoriziranom brigadom.. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. pontonirskog bataljuna iz Šapca. mehaniziranom brigadom. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". 43 ručna bacača "Osa". 453. Ti divni ljudi. SRH. (pešadijska. zbile su se nove promjene. proleterske gardijske mehanizirane divizije. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. Ratna formacija broj T-411. 12. R. mladi ratnici (2)". Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. 1991. mornaričke pešadije i laka). Narodna armija. tri ćete TO. odnosno divizijune. mehanizirana brigada iz Pančeva. 13 ručnih bacača "Osa". mehanizirane brigade iz Subotice. 57 Pravilo: Brigada. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. GŠ JNA Uprava pešadije. sastavom. oklopnom brigadom. 148 poluautomatskih pušaka. Veternlk. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. 16. partizanskom divizijom bez jedne brigade. 248-249. 252. Narodna armija.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. Do masakra u Borovu Selu. "Premošćene sve reke".. proleterske gardijske mehanizirane brigade. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm.koreni poraza. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. 22. 1988. odnosno baterije. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. Narodna armija 5. 1991. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. JOVANOVIĆ. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46.1992. Sredinom rujna 1991. Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. planinska. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 3.371.. 15. Vojna tajna Interno. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. desetine veze. 11. 18 minobacača 60 mm. PANTELIĆ. 1984. mješovitim artiljerijskim pukom. koje se također usitnjava. 7. 20. brdska. 25. 13. mješoviti artiljerijski i 17. 2001. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. Republički štab Teritorijalne obrane.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. "Jug" i Page 17 . Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. 12. ei Mladen MAPJANOVIĆ. 130. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. laki artiljerijski protuzračni.. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. "Užičani osvetlall obraz".. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. 59 M. SSNO. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). POPOVIĆ. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. 1991. bataljune. 21. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. 00 Petar BOŠKOVIĆ. 12. Poraz . Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1.000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. Narodna armija. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453.

što vjerojatno nije točno... 11.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. GLIŠIĆ. 27. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. 12. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. 1991.. 12. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. 261. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. 58. Narodna armija. jul 1987. 234-235. 9.. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. 26.. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole.koreni poraza. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 1993. 28. 25 Sada. 15.Bitka za Vukovar "Sjever". Poraz . motorizirane brigade iz Šabca. "Svanuće jutro slobode".. 1. 68 Milorad GONČIN. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 11.1992. mehanizirana brigada. PANTELIĆ. Rume. m D. 250. "Ženevsko primirje pod okriljem UN".. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. 1991. RISTIĆ... "Srušen mit o Mitnici". dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. Borovo Naselje. 16. Narodna armija. 11.10. Bad Vilbel.. 1997. 6. 23. 1991. 11. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". OSTOJIĆ. Narodna armija. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". Narodna armija. Petar ŠTULOVIĆ.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. 13.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. 27. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. Narodna armija 9.1991. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51.66 Iz Beograda. 1. Milidar BAKARIĆ. 72 M. Smedereva. 65 N. 1991.. jurišnog odreda. 23. "Sačuvali srpsku zemlju". A S. U okolici Vukovara. 7. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". 17. 70 M. 12. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. partizanskoj diviziji. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. R. 7. 2. Sremske Mitrovice i Kragujevca. 21. Narodna armija. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti".64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. 11. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Narodna armija 19.. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. 22.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1.. 1993. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. 1991. Novog Sada. dobrovoljačkoj četi. Vojska. JOVANOVIĆ. Bilten Generalštaba JNA br. R. prema svemu sudeći. 23. Narodna armija. 16. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. 63 M. 18. "Udahnuti život gradu". Iz Niskog Page 18 . "Promašaja nije bilo". manji dijelovi 544. POPOVIĆ.. Srpska vojska. 10. 14. 14. NIDDA Verlag GmbH. 21. Sombora. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. 67 Milorad GONČIN. 3. i djelatnu obranu prema Osijeku. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna".69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. Narodna armija. PETROVIĆ. partizanske divizije. Narodna armija 7. mehanizirana brigada iz Subotice. 121. 20. Milisav SEKULIĆ. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred".1991.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. ali 54.. SEKULIĆ. 261. Narodna armija. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. 12. 18. PETROVIĆ. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 12. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. 71 S. "Svanuće jutro slobode". 1991. 1991. "Predanost obuci".. 1992. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama".67 U 2. 11. u sastavu 1. 64 M.

PANTELIĆ. 1994. inženjerijskog puka. Narodna armija. 235.Markušica -Tordinci. 239. 1993. 9. Narodna armija 30. 1991. 82 POA Republika Srpska Krajina.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. 15. PU Bjelovar. Rusini. s avionima "Supergaleb" i 242. 84 MUP. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. M. SIS. 761. 525-130/7 od 9. Momčilo PETROVIĆ.78 Djelovanje četničkog 1.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. Br. 1991. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. žive na prostorima gde se sada ratuje". 1993. Narodna armija. VRH-USMSP: MUP RH. 1992.1992. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. čak i Itahjani i Grci. Odjel Sinj. 1080-183/1-1994 od 10. 11. 12. Risto KOSTOV. 83 N. 1. 2. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 77 Zapovjednik 1. 9. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. 1992. Depeša br. mehanizirana brigada 12. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. 1991. 11. 85 S. 3. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici.. pov. 6-7. u Borovo Selu. "Između dva miga". MARKOVIĆ. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. 511-15-03/1-3729-91 od 15. "Osluškivanje pretnji otadžbini". 1992. Z. oklopna brigada iz Niša. 263. proleterska mehanizirana brigada 211. tvrđeno je. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. Policijska stanica Grubišno Polje. 2. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". zabilježeno je još u svibnju 1991. NEDELJKOVIĆ. 1991. 26. 74 D. Intervju. NEDELJKOVIĆ. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. 11. "Borovo Naselje pred konačnim padom". Službena bilješka o informativnom razgovoru. 20. GLIŠIĆ. 6. 1992. Slovaci. Narodna armija. bili i "Mađari. 78 VSA MORH: MORH. oklopna brigada Page 19 . Ispostava Slavonski Brod od 15. Poraz. korem poraza 250. 1. 28. 80 Momčilo PETROVIĆ. 9. Glavni štab Srpske vojske. "Tinja izvesna nada". "Pobedili i nebo i blato". 9. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. Vojska.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. Intervju. OSTOJIĆ. 11. M. koja je od ljeta 1991. 11. 9. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 257-259. 25. SEKULIĆ. M./92. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca.84 Pored njega bio je angažiran i 204. inače.76 U odredu su pored Srba. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. "Devalvirano primirje. br.80 Od topništva 1. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". 1. 45/3-9 od 11./ M. 24. br. 53. 12. 9. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Narodna armija. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . 24. Službena zabilješka.75 U priopćenju od 6. "Lovci na jelene". V. Narodna armija 30. 1991. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". Intervju. bila na području Slavonije. JOVANOVIĆ. 7. 5. majora. Str. 1991. Br. 1. 22. 511-02-41. revalvirana smrt". vojne oblasti angažirana je 152. A od 20.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. Obavještajno izvješće. Simo ŽIVKOVIĆ. VRH-USMSP: MUP RH. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. S. 2000. SEKULIĆ. Narodna armija. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona".85 Izravnu 73 VRH-USMSP. 18. s avionima "Orao". 1992. A S. PU Slsačko-moslavaćka od 20. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 1991.Gaboš Ostrovo . Pov. Službena zabilješka. "Za život dostojan čoveka". 1991. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". ljudi koji. 24. 9-10. 16. 6-8.

koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. "Odjekuje neka druga pesma". Na području Osijeka 106. prol.Bitka za Vukovar 18. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". srednji samohodni raketni puk PZO 1. bataljun vojne policije ->51. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. 20 poluautomatskih pušaka. 980 oruđa zemaljskog topništva. Page 20 . Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. brigada ZNG-a imala je 29. lipnja 1991. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. brigada ZNG. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. 11. oklopna brigada «1. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. bila je potpuno lakopješačka postrojba. na području kojega je bila 106. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. 7. Prihvatljiva je brojka od 30. kao što su minobacači i topovi. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. NIKOLIĆ. mješovita artiljerijska brigada 310. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. proleterska motorizirana brigada 505. motorizirana brigada 453. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. partizanska divizija 130. 20 ručnih bacača.92 Bez oruđa za potporu. 8. brigada ZNG-a. motorizirana brigada 16. od kojih 10 višekratne namjene.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. Osim Osijeka. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. vojne oblasti JNA. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252.000 vojnika stalnog sastava. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. partizanska brigada «divizijun haubica 1.89 Skupina 1. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. oklopne brigade. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. koja se otpuštala nakon 45 dana. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. Vukovara i Županje. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju.86 Pričuva JNA. laki artiljerijski puk PZO 12. 1991. mješoviti artiljerijski puk 12. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. Narodna armija.. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. a za protuoklopnu 86 L.

brigade ZNG.. pov. bez minobacača 60 i 82 mm". br. br ZNG. br„ Stanje u jedinici. 11. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. brigada HV 123. 178. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. 5. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. KL 814-05/91-01/01.. 14. Narodna armija.. Izvještaj. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. brigade ZNG-a.6. Izvješće. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23..pobjeda Hrvatske". brigada HV 131. 11. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3.. JOVANOVTĆ. kolovoza narastao do 7894 pripadnika...pobjeda Hrvatske". 1999...91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. 5. Vinkovci i 2 Aipanja 121. Jedini dokument koji sam uspio naći. Ur. brigada ZNG. 1991. lipnja 484 pripadnika. SVA MORH-GS HV: Zap.. . pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. Str. brigada HV 105. 90 Marko MALOVIĆ. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. 11. 1995. 6. Rat Srba i Hrvata 1991. Davor RUNTIĆ. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. A S. Vinkovci. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. KL 814-05/91-01/01. Izvještaj o popunjenosti 107. brigada HV 130. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap.93 Na području Đakova. Poraz . 1991. Ur. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. 1991. brigada HV Operativna grug a Vukovar. brigada HV 107. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. Drugo izdanje.koreni poraza. brigade ZNG. Velebit. brigada HV 124. Vinkovačke jeseni. od kojih je oko 70 bilo naoružano. aktivnostima 1 popunjenosti 109. brigade sa MTS. 1992. 1991.96 U srpnju je počeo ustroj 4. 6. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. 2185-04-01-91-22 od 29. brigade ZNG. pov. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. 107. brigada HV 108. 92 SVA MORH-109. "Poraz Vukovara . od čega 400 nenaoružanih. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. br. br. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. Tako smo branili Vukovar.. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu.. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. 76. Tiskara Impress. 1999. 1991. 106. bataljuna 3. Narodna armija. lipnja 1991. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". brigada HV «101. 6. Ostajemo u Iloku. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. 175. 04-8/1-91 od 29. brigada HV 132. lipnja 1991. 28. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991. brigada HV 109. 18. 89 S. 452. lipnja 1991. 29. 87 A S. Page 21 . 2185-04-01-91-21 od 29. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu.. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. 6. "Zadaci se sustižu". br. Bataljun u Đakovu imao je 29. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. Izvješće o stanju. 6. "Poraz Vukovara . 29. U drugoj knjizi. Izvješće. 6. brigade ZNG-a. br NG. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". Našica. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. Stjepan SUČIĆ. 107. JOVANOVIĆ. 1-41/91 od 29.. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. brigada HV 122. Str. Velebit 18. 2000. Zagreb. brigada HV 3. SUČIĆ.

a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. brigade. spomenuti 4. samostalni zagrebački bataljun HV.. naoružana ispod ustrojbene razine. Bitka za Vukovar. iako nema naznaka da je doista postojao. brigade HV uopće ne postoji. bataljun 109.000 domobrana. Zapovijed. Vinkovaca i Županje. 97 M. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. Izvješće. a osobito na stožernim zemljovidima. 9. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Vinkovci. DT 801-02/91-01/01. i 3. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. Županja. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . D. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. 6. RUNTIĆ. Dobar je primjer 4. Od njih je kasnije ustrojen 83. br. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. brigade HV u šire područje sela Nijemci. 98 ISTI 175. brigade ZNG.98 Postupnim dopremanjem oružja. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. Može U se brigadom držati skupina ljudi. rujna dodjelilo za ustroj 124. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). 1991. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. po potrebi. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. bataljun 109. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. Stoga je 131.. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1991. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. 512-06-02-91-34 od 26. Vinkovci. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. br. Vinkovci. SEKULIĆ.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. korpus. 29 principu. brigadi HV. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. Ur. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar.Jastreba. 258. potpukovnika Mile Dedakovića . bataljun 109. 01/91 od 29.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. Županja. Dobila je broj 131. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. operativne zone. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. ustrojem 131.. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. A MIRKOVIĆ-NAD. Slavonska regija na dan 20. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. 8. bataljun 109." M. koja je uz to branila teritorij dviju općina. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. HOS-ovaca. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. godine imati 14. bataljuna 109. 293-300. 1991. Županja na oko 5000 ljudi. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina.

Njihovo se stajalište prihvaća. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. iako je potpuno neodrživo. 2212-01-01-91-1 od 14. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. Zapovijed. a to je bilo brojno stanje. brigada ZNG-a.1991.. 10. 1991. 11. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.. 5120-34-91-1 od 18. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. Vinkovci.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. Ur. 525-124/88 od 20. 10. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. 1999. KL DTbr. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. Str. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. br. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi.104 Stanje 105. Operativna grupa Vukovar.. 11.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. br.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. proleterske Page 23 . 1991. brigada HV najveće uspjehe u 1991. br. Naklada Jesenski i Turk: Dani. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. br. Str. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. 1991. 512-06-02-91-213 od 27. 1991. a potom 123. Kl. br. Županja i Vukovara 17. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. naoružanje. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Zapovijed. KL 210-02791-01/1. pov. Zagreb-Sarajevo. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. SVA MORH-GSHV: MORH. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. potvrda je prevladavajućeg stanja.. 1991. 10. 801-02/91-01/01. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. Izvješće.Bitka za Vukovar u Županju.. 1991. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. 801-02/91-01/01. br. 525-123-178/91 od 18. br. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. 10. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9.. m A TUS. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991.. a ne u sukobima s JNA Uostalom. SVA MORH-GSHV: MORH. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. 525-123-32/91 od 9. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Ur. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. 60-63. 10. pov.. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". godine. Vinkovci.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. DT br. Ne treba zaboraviti da je 123. Zahtjev za formiranje novih jedinica. Ur. Martin ŠPEGELJ. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. pov. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. listopada 109. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. 512-06-02-91-192 od 19. Tb su uostalom i radile. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. brigada HV. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. Ur. 77. 1991. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. brigade HV iz Bjelovara.

tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). PETROVIĆ. četiri haubice 105 mm. ĐUKIĆ. 6.14 borbenih vozila pješaštva M-80. oklopna brigada (1976. 27 minobacača. 23. to je i dalje ogromna brojka. brigade ZNG. oko 30 posto po ustroju. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. malim raketnim lanserima 128 mm.. i 51. Vojska."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. 26. dovukle u grad velike količine municije. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". a u 108. i 109. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". jedan laki tenk PT-76. i 1987. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. Interno. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). 74. Beograd. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". listopada imala je 27 tenkova T-55. četiri protuoklopna topa 100 mm. 1992.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. Miroslav HADŽIĆ. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. kao npr. 51.13 oklopnih transportera M-60. i 1988). 108 M. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga".) i 211. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). "Koje 'pucao' u tenkiste". Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. brigadi HV bile su tenkovske čete. 1. 2001. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. 1983. 180. Vojna tajna. 36.14 tenkova M-84. brigadi ZNG. šest netrzajnih topova 82 mm. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. Milan MIHAJLOVIĆ. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. minobacačima 120 mm. 211. 1992. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). Za razliku od morala. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). Krajem studenoga 1991. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. tri protuoklopna topa 76 mm. M. 1W Strategija oružane borbe. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. Bogdanovaca i s. Page 24 . 4. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. i 252. Samizdat B92. Sudbina partijske vojske. mehanizirana (1977. Narodna armija. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. 9. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. odnosno ojačani oklopni bataljun. 36. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. proleterske. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. Najviše oklopa bilo je u 3. Nuštra (Vinkovci). 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. proleterska gardijska mehanizirana divizija. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. Do tada ga je bilo malo. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1.

Zapovjedništvu ZNG RH. 1991. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. Operativna zona Osijek je 11. pov. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. dva u 108. Br. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. Vinkovačka je brigada 21. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. što je ukupno 18 oruđa. Glavni stožer HV 4. 10. brigadi. brigadi HV. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). pet u 106. 04-241/1-91 od 3. šest samohodnih topova 90 mm. br ZNG.10. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. 2-5 od 29. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. brigadi. brigadi. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). 9. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". 10. dva u 123.. 1991. 1991.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. br. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. 11 ručnih bacača. jedan u 107. 36 minobacača 60 mm. 525-123-117 od 31. Br. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. brigade HV. 109. SVA MORH-122. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. brigadi. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108.116 Iz sastava Operativne Page 25 . 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). jedan u 136. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3.. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. SVAMORH-ZOZO: Zap. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. 1. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. Br. četiri haubice 105 mm.. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. tri protuoklopna topa 76 mm. jedan protuzračni top 40 mm. 9.. šest netrzajnih topova 82 mm. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Znatan dio oruđa (95 topova. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. 2121-06-91-02 od 27. br HV: Zap. dva laka lansera raketa 128 mm. 3. top 130 mm s dotrajalom cijevi. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. brigadi. na upit Zap. brigadi. brigade ZNG. br.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. brigadi.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". 22 protuoklopna topa 100 mm. šest u 109. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. 1991. Županja.1991. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. brigadi. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. 04-264/1-91 od 7. ZNG Vinkovci od 24. zatim pet gorskih topova 76 mm. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". 9. brigadi. br. Izvješće. Izvješće. i dva u 109. brigadi ZNG-a. rujna 1991. jedno u 136. jedan u 136. Br. Vinkovci. Ostalo je bio kalibar 76 mm. 109. 1991. brigadi HV u Osijeku. Str. 5120-02-91-1 od 23. br ZNG.. ZNG RH br. SVA MORH-109. a dostavljen je telefaksom 25. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. osam u 109. jedan trocijevni top 20 mm. Izvješće. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). 76 minobacača 82 mm. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. rujna u 1 sat. dva u 123.

SVA MORH-109. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. 10. 213-01/91-01/78. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. Zapovijed. pov.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost..120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. što znači Izvan korpusa. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka. 525/145-9 od 5. 8/91-01/207. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. 525-145-3 od 3. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. koja je relativno rano došla do njega. Str. 10. sredstava. 10. Str. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. Kl. tri protuoklopna topa 76 mm. br HV. 1991. 11. oruđa i municije. Str. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. 10. pet minobacača 120 mm.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. br.124 Na koncu 1991.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. Prema jednom pregledu od 3. sredstava izvješće. 1991. 1991. Ur. jedna haubica 155 mm.... Ur. jedinica u obrani Vukovara 12. Po podacima od 26. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". pov. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. Usp. Kl. br. Bile su četiri a ne dvije. 10. br. baterije protuoklopnih topova 100 mm.. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. br HV: Zap. pet protuoklopnih topova 100 mm.1991. 9. 1991. 512-08-91-2 Page 26 . Stanje art. od kojih je svaka imala 54 takva topa. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 15 minobacača 120 mm. pov. pov. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". 109-375-02/91 od 26.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. Str. u 20. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. br HV. Stanje art. 525-123-41 od 11. br. 1991. u 20. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigada HV iz Šibenika. izvješće. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. pet gorskih topova 76 mm. 1991. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. jedan Ispravan gorski top 76 mm. 11. 5120-25-91 od 4.35. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. br HV: Zap.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. 2-5 od 29. Ur. Br. Ni jedan nije bio kompletan.. br. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 5120-25-91 od 2. Načelnik artiljerije od 23. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. br.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG. Str. U posjedu 124. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. 525-123-41 od U. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). 1991. 1991. 118 SVA MORH-109. 1991. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. baterije samohodnih topova 90 mm. Izvješće.35. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep.1991. a iz 122. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28.. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. devet minobacača 120 mm. Telefaksirano u Zagreb 21. br.11. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. br. 8/91-01/201. br. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje.. Stanje art. 109. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". 109. pet samohodnih haubica 122 mm. 10. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. Raspored art. 11.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. šest gorskih topova 76 mm. Str. 1991. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek.10. 04-358-01/91 od 23.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. pov.

525-123-41 od 11. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. 189. U. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. brigade imala je 118 metaka. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 10. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. 10. Pov. 525-122-162/91 od 8. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. KL 803-05/91-03/186.. 1991. br. 5120-25/22-91-1 od 28. pov. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada bilo u boljem položaju. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. pov. 803-05/91-01/01. topništvo je 23. a posade poslane na odmor". Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. br. pov. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. br. sredstava izvješće.. listopada. a tohko su imala i minobacačka oruđa. od čega samo pet s jakim punjenjem. 109. kao i 80 metaka 155 mm. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. Referiranje o stanju art. 525-123-99 od 28. 10..Bitka za Vukovar od 10. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača.11. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. Ur.10. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Ur.. 250 mina za pet minobacača 82 mm. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm.. br. br. Informacija 123 SVA MORH. Raspored art. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm.. Načelno je stajalište. RUNTIĆ. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. 150 metaka 100 mm bez upaljača.131 U odnosu na stanje od 19. Izvješće. Ur. Bitka za Vukovar. oruđa 130 mm M-46. pov. 5120-02/22-91-1 od 3. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). 1991. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. DEDAKOVIĆ-JASTREB. KL Str. 1991. br. 1991. 105 metaka za dva topa 130 mm.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. Str. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. D. 5120-25/22-91-1 od 3.1991. Str. KL 803-05/91-03/147. br. 525-122-223/91 od 15. br.132 Kada je 8. 12. br HV: Zap. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. Vinkovci. Baterija haubica 122 mm 109. OGVVŽ. Županja... 512-01-01-91-13 od 27. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. br HV Str. 10. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. Stanje art. 1991. 04-358-01/91 od 23. 11. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. Page 27 . 1991. 1991. br. 1991. 1991.. 11. pov. Str. Ur. 132 SVA MORH-109..Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. pov. 10..128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. Sisak i Vinkovce. Str. 1991.. 1991. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. br.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. 11. a posebno u napadu. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. 11. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. 525-123-77 od 19. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. kao ni za četiri haubice 122 mm. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. OZ Split.

Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Vinkovci. 131. 9-16/91 od 23. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. do hrane i streljiva. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. Na kraju. Pregled stanja Jedinice.1 imao je top 130 mm M-46. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. 1991. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). jednu haubicu 105 mm.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. jedan 20/1 mm.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. sedam topova 76 mm. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. 0..Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. godine 2146 vojnika. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. se mijenjao. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete.5 za minobacački divizijun 120 mm. Županja. br. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar.5. Vojna tajna Poverljivo. februar 1988. br. I uprava. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. Interno. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. do 1 za haubice 152 mm D-30. Pov. Teorija i ratna praksa. 1989. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. 1. HV.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. br. Vinkovci. SSNO. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. 93-95. GŠ OS SEFU. pet 82 mm. listopada 1991.. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. Tek 26. a na vrhu s 0. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. 0. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. godine. također u obliku informacije. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. naoružanjem i drugom vojnom opremom. od pričuvnih dijelova.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". 19 minobacača. tri protuavionska topa 20/3 mm. Mjesečni planovi potreba hrane. divizijun haubica 122 mm M-38. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. od čega 12 kalibra 60 mm. 1990. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . pa 0. što se provodilo putem logističkih baza.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju.1. pet 120 mm. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. 86. dva netrzajna topa 62 mm. 17. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. dva 82 mm. Za razliku od Armije. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. Pješački. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. Vojna tajna strogo poverljivo. studenoga 1991. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. 11. 71-80. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci.. godine 109. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". Do kraja kolovoza 1991.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca.

141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Zapovijed za logističku podršku. 5120-37-91 od 17. počele nicati prve nekomunističke stranke. od 27. kako u Vukovaru. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta.. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". 1991..Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. br. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". 1991. 140 Ines SABALIĆ.142 138 SVAMORH-109. u kojoj su 1989. Ur. br. "Bog čuva Srbe".146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. 12. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. pov. 10. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. 525-123-59 od 15. pov. 10-141/1. godine Nakon što je u svibnju 1980.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja.. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. Srbija i Slovenija. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice.. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta..143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. Str.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca.25 bojnog kompleta. 8/91-03/139. brigade ZNG.-1991. 1991. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. 38 Politička podloga 1990. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. "Kako sam ratovao i platio". umro predsjednik SFRJ. unitarnu ili konfederalnu. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. koja su također posebno opskrbljivana. Str. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. pribora za jelo. 10. 13. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. 1991. Pozadinsko izvješće za 15. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. Srpska akademija nauka i umjetnosti. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. 1991.. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. tako i na Vinkovcima. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. Bobota. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0.. br. 8. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci. Izvješće o stanju jedinica 109. 1991. brigade ZNG. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . Osim pisanih parola. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. od nedostatka zimske opreme. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja.10. najprije kao grafiti na zidovima. Br. br HV: Zapovjedništvo 109. 04-111/1-91 od 27. mjesne zajednice skladišta.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. 10. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. posuda za vodu. Nedjeljna Dalmacija 26. Izvješće.1991. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku.

i 1990." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. 1990.. 1995. 10. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. R SUBOTIĆ. USTIĆ. "Za miting u svakom slučaju".. veljače. Hrvatska modema povijest. MTLOSAVLJFA'IĆ. "Stravične parole". Poslije potopa. Večernji list. nema ozbiljnijih poremećaja". Borba. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine".149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske.. D. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. Zagreb.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. 130. Beograd. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. FLEGO. 1996. "Jugoslavija kao zabluda". 1990. a da je "osobito (. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj.. 1999. Page 30 . 143 M. 3. 62-65. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. Nakladni zavod Globus. na tezi o asimilaciji i ugroženosti". a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. 2. Samlzdat B92. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. (T). Srpska strana rata. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 60-88. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija.153 147 R STEVIĆ. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". Večernji list. Beograd. "Odobrenja (zasada) nema". "Jugoslavija kao zabluda". njen napredak i još uspješniji razvoj.. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. 1990. 1990. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji.. 13. U Hrvatskoj je 1989. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. 2. a njih je 23. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. 17 protiv i 7 uzdržanih. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". 10. Na glasovanju sa 23 glasa za. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. 150 Dušan PAVLOVIĆ. 1. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. Zagreb. 2001. postupno je stvoren supstrat zajednice.148 No. bar za sada. 2. 149 Josip ŽUPANOV. Republika.. 749-764 i 0. 39 Kosovu.. Preko kosovskog problema. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim. 17.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". 39. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". Borba. Golden marketing. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

Velika Srbija. 9. priveden sudija Slavoljub Sremac". Mirkovci.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar.. godine. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. PU Vinkovci. 70.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. 190 Isto. travnja 1991. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". Za napomenuti je. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. travnja 1991. da se u ovo vrijeme. 1991. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije.. 1991.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. 192 Mark THOMPSON. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. Izvješće. 1991. Kovanje rata. MUP-u RH. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine.. 3. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. "Uprkos imunitetu. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. Hrvatski helsinški odbor . vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. 193 M. a u kuće se uvlači strepnja. u selima Bobota. u svako kritično vrijeme. ožujka 1991. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe. Politika 25. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. Velika Srbija.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. 37. ožujka 1991. osim navedenih. Poslije noćašnjeg Page 35 . Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. a i prije. 188 Mitinzi su. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. 195 Kronologija rata.Bitka za Vukovar Berka i Bobote. pa i u samom gradu. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. "Ići ćemo i na Knin". travnja 1991. Danas. 189 Č. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". 1995. 46-47. Usprkos srpskim obećanjima. 191 "Veći sam nego ikada". bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. barikade nisu uklonjene. "Hronika Srpske krajine".192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. 'Veći sam nego ikada". maj 1994. 5. 18. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. Osim kod Vukovara. STANIfflVIĆ. maj 1994. 4. 12. Odjel za operativne poslove JS od 5. ožujka 1991. neizvjesnost i strah. 194 Jelena LOVRIĆ. 1991. MUP. odnosno jedinica". održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. 4. OCIĆ. 37. Borovo Selo i drugima. Trpinja. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". Novine Srpske radikalne stranke.. 418. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj.190 U travnju 1991. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru. Istočna 187 VRH-USMSP: RH.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. Zagreb. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz.

"Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. kao što je to radila policija. Oslobođenje. "Osim toga". banditima i slično". "Dokmanović priziva JNA'. 111. "Rafali po Perinoj kući". travnja. a ne obrnuto. 4. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. 1991. D.4. niti sam se kome zamjerio. što je krajnje opasno. "Bećarac s pucanjem". tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. Vjesnik 11. nakon čega je sjednica prekinuta. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. 1991. 12. naglasio je Merčep. 4. Domaćin. Danas. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. 201 Ista. kako je rekao... 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. Vukašin Šoškoćanin. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. između predstavnika političkih stranaka. ministra. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. ovdje je narod spreman ginuti. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. travnja 1991. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". 202 Krunoslava BANIĆ. izjavio je vlasnik kuće. VUUK. 1998. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. 9.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić."202 Podjela je produbljena 12. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. travnja 1991.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. na 14. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. Milan Paroški. Page 36 . svaka ograda biti barikada".204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. Ovo nisu Phtvice.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. "Dokmanović priziva JNA'. Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". 20-22. "Nisam ni aktivista SDS-a. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. Bogdanovci.1991. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. 4. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Vjesnik 11. Dolazak Josipa Boljkovca. Zagreb. Odžaci i Sombor. Gradski muzej Vukovar. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. 19S Krunoslava BANICI.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. 200 Isto. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. 1991. ali jasno mi je ko puca". travnja 1991.

Borba. B.. 204 Isto. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". 1991. a ostala sela ne. 4. Borba. Noću 9... 1991. 4. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". 4. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . 4. 1991. "Uskoro novi izbori".. 2. 4. U Savulji. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. po nacionalnosti Srbina. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju.214 u prvim satima 2. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru. 207 B. Srbina i Hrvata. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . Obavijest. hitno ili ćemo ih poubijati". 1. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. na 10. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. "Pucnji na Srbe ne prestaju".. 206 [D. 1991. 15.213 Umjesto da smanji. ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. travnja 1991. noć je pojačala napetost. 4. 4. Večernji list 13.212 2118 D. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. "Korak k miru".Bobota. "Mogući i novi izbori?". 4. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. Raširena je. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". 17.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. "Postupno smirivanje". završen je ubojstvom jednoga od njih. 1991. 19.1991. i tvrdnja Page 37 . "Pregovorima do smirivanja". Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. 206 D.2" a noću 20. Večernji list. 4. Vjesnik 13. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. 4. Večernji list 16. 16. 4. svibnja 1991. svibnja 1991. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. VKH-USMSP: PU Osijek. VESELČIĆ. 13. Pucanje na policijsku patrolu. Politika. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. BERTOK. Večernji list. međusobne netrpeljivosti. "Smirivanje napetosti". B. 4.. 1991. 210 D. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije.. dao je oficiru sigurnosti 350. 1991. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije.Osijek i sela Vera .2 VRH-USMSP: PS Vukovar. VESELČIĆ. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj.. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. 1991. DRAGIČEVIĆ. iako nedokazana. V.. 1991.1991 2°'J D. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . 4.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. VESELČIĆ]. "Samo dva sporna pitanja".

1991. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . Depeša br. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. i Vice Vukojevića. Slobodnom procenom Mitrovića. svibnja 1991. 5. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci.1991. 2001. 511-15-10/1-2570/91 od 2. od 1. svibanj 2000. 3. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. 5. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška".1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 6-369 od 14. D. Slavonska krv. Ispostava Vinkovci od 1. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. 5.. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac..00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. Lnić Stevan. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. Globus. svibnja 1991.. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. koja je ubrzo stigla. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 17-18.221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 5. 1991. bataljuna veze 5. Đurđica KLANCnt. korpusa RV i PVO. 217 Usp. 511-15-10/1-2572/91 od 3. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. D. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. Depeša br. 511-07-01-995/91 od 3.. 1991. svibnja 1991. Zagreb. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. Zagreb.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. 5. D. Depeša br. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. 5.1991. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. Organ bezbednosti SP.. 214 VSA MORH: Komanda 5. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Slavonska krv.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2... proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka.. 1991. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. 2. 5. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. 1991. Durieux. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. ŠPIŠIĆ.. svibnja (kratka kronologija)..224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. SR Br. Maske za masakr. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. 2000. nakon koje su se napadači razbježah.. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. ubojstvo. otišla je u Borovo Selo. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. 5. D. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 5. ŠPIŠIĆ.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. 511-15-12/4-2560/91. 1991.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. Operativnom štabu MUP-a RH.. 17-18. TOPIĆ. svibnja (kratka kronologija). Depeša br. Paolo RUMLZ. MUP RH. 97. Playboy. "Deset godina poslije". Boris DEŽULOVIĆ.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. korpusa RV i PVO. Br. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 1991. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. 3. 511-07-01-995/91 od 3. 5. 5. TOPIĆ. 1991. Zagreb. Depeša br. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 1991. K I. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. svibnja (kratka kronologija). 1991. 5. svibnja 1991. 1991. 6. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 3. 1991. 18. 5. 511-07-01-995/91 od 3. Oko podne na njih je "otvorena . Zagreb. g. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 6-369 od 14. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 104. 36-37. OTŽ: PS Vukovar. 5. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce.. 5. izradila hrvatska policija. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. Organ bezbednosti... 5. 216 VSA MORH: Komanda 5. 51 u Borovo Selo je ušla JNA.

maj 1994. 6. SR Br. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. 1991. u cijeloj Hrvatskoj. 6. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. Narodna armija 9. Oklopništvo 12. "Veći sam nego ikada". Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir".. 228 VSA MORH: Komanda 5.Vukovar. Pov. "Policija upala u izrežiranu klopku!".. "sukobljene" strane. "Barikade u selima". mještani tog sela. 5. 112. 1991. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. sva sela "hrvatska i srpska.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. ne ponovilo se".Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. "Bilo. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". mještani su ogradili barikadama". korpusa RV i PVO. 6-16 od 3. Večernji list.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 5. korpusa RV 1 PVO. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". 31. 10. 1991. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. Narodna armija. 5. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom. 1991. 230 1. 9.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. Slobodni tjednik. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. Velika Srbija. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". 1991. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. 1991. 1991. 9. 227 D. svibnja 1991. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. 20-524 od 24. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". STEVANOVIĆ. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 1991. 37-38. br. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". 10. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 5. Organ bezbednosti. Već 2. 5.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5.Lužac . Organ bezbednosti. 6. razdvojivši. svibnja 1991. 5. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. Prema njegovim tvrdnjama. vojne oblasti. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. VESELČIĆ. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. 1991. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". Navodno. SR Br.. Narodna armija. N.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. 9. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. 5. 20-524 od 24. 226 VSA MORH: Komanda 5. 1991. 5. br.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. 25/295-36 od 4. svibnja 1991. što Page 39 .231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". vojne oblasti. 12-13. Dalja i Osijeka.

Bršadin. 5. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. naoružani su. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. Operativnom štabu MUP RH.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". Štab TO Orolik Br. 5. COb RH. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. Bespravno uzapćenje broda.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. 511-15-08/2-3549-91 od 4.11. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. Večernji list. "Barikade u selima". Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. 1991. Depeša br. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. svibnja 1991. iskapčanja struje 1 vode. potpunu nesigurnost. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima. eksplozijama i uznemirujućim. svibnja 1991. 1991.. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. odnosno Vojvodinu.243 U Mirkovcima je 5. 240 D. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. 5. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. 1991. a po sadržaju da je nastao 5. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. 1991. kao u Mirkovcima. 7. opis je stanja od predsjednika općine. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. svibnja 1991. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. 5.. godine". Obavijest.. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. 1991. svibnja 1991. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. 01-2/2-1992 od 27.1991. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 1991. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. RCo. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. maja 1992. KL 08-495/1-91 od 2. no prethodno je i opljačkan. svibnja 1991. 125/6. CO. KL 08-501/1-91 od 2. 08-478/1-91 od 2. svibnja nije bilo mira. Kl. Područje je ulazilo u ratno življenje.38.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. U središtu Mirkovaea 4. Zagreb.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra".239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. svibnja (kratka kronologija). 6. koja je 4. U pojedinim srpskim selima. od 4.246 Prometna Page 40 . maja 1991. Br. Vozač i suvozač teže su ranjeni. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. a dio Srba iselio se u Srbiju. u 18. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj. okupljaju u selima. svibnja 1991. 5. Bobota)". VESELČIĆ. Markušlca. 5.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. Poziv. svibnja 1991. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. 1991. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. 5. i 3/4.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. 3.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. Na području Vinkovaca u noći 273. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom.. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 23.. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. čuo se poneki pucanj. godine do 18. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. normaliziran.1992. osnovani su ratni štabovi. biti nazvana Republika Srpska Krajina.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. CO.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran.

.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. 24il M. svibnja 1991. svibnja 1991. Br.250 "Predstavnici Borova Sela. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.28. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. 5. Dopuna obavijesti. "U srpskim selima i dalje barikade". selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. Preko nje su 7. 1991. 1991. u 8. 8. svibnja 1991. kao što se 6. Depeša br. Odjel za operativne poslove JS. pa i u samom gradu". Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. gotovo izbio sukob. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. 511-15-09/2-3555-91/91. Ranjavanje vatrenim oružjem.34. VRH-USMSP: PS Vukovar. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. 1991. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. "U srpskim selima i dalje barikade".248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. Obavijest. 1991. br. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. 5. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. 1991. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 1991. Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. vreća s pijeskom i balvana. 251 M. Obavjest.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. Depeša br. 5. Depeša br. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pokušaj ubojstva Obavijest. dogodilo u Mohovu. STANKOVIĆ. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. Politika. svibnja 1991. po ko zna koji put. 511-15-10/2586/91 od 4.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. Dopuna obavijesti. STANKOVlC. kako kažu. a obavljen je čamcima i motornom skelom. Depeša br. 127/4. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. niti je ko isti ometao". 5. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja".266 Armija s dovedenim rezervistima. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. svibnja 1991. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. Sigurnosna saznanja. u 12. Obavijest. Oružam sukob. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. 1991. 5. 1991. 8.. što je vodilo otvorenom sukobu. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". 511-15-12/2588/91 od 4. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6. laka tjelesna povreda. 511-15-10/2587/91 od 4. Politika.. 5. i što je bilo dovoljno za incident. 5. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. Postavljanje barikada. 5. nego su inzistirali da to učini Armija. 511-15-03/1-3554-91 od 4. svibnja 1991. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. 1991. 5. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . H. Telefaksirano 4. Oružam sukob. 1991.T. Nacionalnost ranjenika nije navedena. 5. Odjele za operativne poslove JS. Obavijest. Bršadina. RCO Zagreb. Jurišić Dragan. od 5. egzodus žena. 5. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. RCO Zagreb.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. poput susreta u mjesnim gostionicama. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. 129/6 od 7. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. Obavijest o eksploziji.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika..1991. izvijestio je novinar Politike. Depeša br.

1991.263 a 2. JOVANOVIĆ.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. 37. Br..264 Manja borbena skupina iz 36. svibnja ih 9.30. 1991. "Jedinica bez izdajica". 1991. OTŽ: PU Osijek. Vojnoizdavaćki zavod.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. 1991. br. 5. 129/6 od 7. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. RCO Zagreb. STANKOVIĆ. "U srpskim selima i dalje barikade".267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. TOPIĆ. 1991. Rat Srba i Hrvata 1991.. 1991. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. Politika. "Noć protekla bez pucanja". 1993. a posebno u Republici Hrvatskoj. mehanizirani bataljun 36. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. "Opstajavaju vojnički mostovi". Depeša br. 1991.. 23. RCO Zagreb. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. 5. 5. svibnja 1991. Otpust vojnika partije maj 1990. uveden je na područje Vukovara 1. mehanizirani bataljun 453. 7. Narodna armija 20. 56 milicije.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. Beograd. 4. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Obavijest. 255 M. Evakuacija žena i djece. 511-15-10/2600/91 od 6. prekinut je 7. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 25-45 od 9. 4. 16. svibnja 1991... svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. 129/5 od 7. 274-276. Vinkovaca i Baranje". "Prva prepreka ustaškoj agresiji".12 A TUS. MUP-u RH. 5. MUP RH. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 5. 1990. 511-07-01-1457/90 od 11. 5. 5. 2. 511-15-10/1-2615/91 od 8. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. D. 1994. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". u 21. Depeša br.. 5. Page 42 . 12. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. 260 POA Komanda 32. 22. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. 5. Politika. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. 68-69. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. 5.. ŠPIŠIĆ. 19. svibnja 1991. koje je 8. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. 8. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. 204 B. 1991. 9. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. Nikola OSTOJIĆ. Mirko STANICOVIĆ.1991. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". Vojska. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 253 Mirko STANKOVIĆ. D. 2002. 1992. "zaštitu granica Jugoslavije.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. korpusa Str.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. 1991. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. 7. D. Aleksandar S. Obavijest. Sigurnosna saznanja.. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. Br. Narodna armija. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. Narodna armija. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". Depeša br. Politika. 511-15-10/1-2614/91 od 8. mehanizirane brigade 6.. 7. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. 20.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. 1991. 5. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. godine. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji. 5. Depeša br. Pov. 9. 1991.. Politika. Beograd.

kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". Sarajevo. N. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito".272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. odnosno tijelima legalne javne uprave. Ostajemo u Iloku. Moje viđenje raspada. 154-156."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990.271 Bilo je to logičan potez Armije. 7.. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. Za dom. br. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. 27. 18. Sjećanje vojnika Znanje. Razmještajem snaga 5. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. i 5. Zagreb. Mladen PAVKOVIĆ. 34. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. Zagreb 2002. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. 1990.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji. Beograd.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. oklopne brigade.. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. 317. i 1989. JOVIĆ. 2lili M. Imati dvije vrste formacija. bila vrlo uspješna. "Tenkovi u Prijedorskom polju". Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. MARIJAN. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. 1993. mehanizirane brigade iz Pančeva. Uz Slobodana Miloševića.. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. 372. 4. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. Politika. 270 Davor MARIJAN. vojne i Vojnopomorske oblasti. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. 82-83. a u Prijedor oklopni bataljun 51. 271 B. 272 ISTI.. ĆURAK. Bosanski pogledi. Zagreb. Smrt oklopne brigade. 2.Bitka za Vukovar Slavonska krv. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. MALOVIĆ. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. Poslednji dani SFRJ. institut za strategijska istraživanja. 191. 15. br. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. Martin ŠPEGELJ. 1991. tako da mogu brzo intervenisati. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. 127. 58 te <4i Zemljovid br. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. 2001. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije".269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske.. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. travnja 1991. 8/9. 277. predsjednika Srbije. ČSP. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. 23-24. Beograd. 269 D. lipanj-srpanj 1994. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama.

proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. 95-96. mehanizirane brigade. S druge strane. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. Taktikom razdvajanja 2. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. oklopna brigada. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. mehaniziranog bataljuna 36. Našicama i Vukovaru. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. 12.. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. mehanizovane. motorizovane). Kompletan pričuvni sastav 1. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata".j prfmčnjk za rad komandi. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti.282 Minobacačka baterija 120 mm 2.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. godine. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka..Bitka za Vukovar L~i7 17. mehanizirani bataljun 453. svibnja 1991. vojnoj oblasti.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine".283 Page 44 . pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. i 3.može biti i do brigade (oklopne. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(.2™ a u Nišu 211. mehanizirane brigade.. Strogo poverljivo. 1988. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. mehanizirana brigada. mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirani bataljun 453. GŠ OS SFRJ. SSNO. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". vojne oblasti od 13. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. svibnja. Vojna tajna. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva".277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu".278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. mehanizirani bataljun 36. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke. uz postojeće snage 12.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. od 95 do 105 posto. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. 27« poručnik za rad komandi.

Ur.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina.18. Smrt oklopne brigade. 1991. Novi glasnik Beograd. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci". Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. U gradu je 9.22. ali i negodovanje srpskog pučanstva. "Ti divni ljudi.. 10. Br. 7. [Tanjug]. 10. Vojska. 279 B. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. u 16. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'.43. Politika. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. Prijepis kod D. 20.7. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. 278 B. 2003. svibnja 1991. svibnja 1991. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. svibnja 1991.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje.1991.12. 1992./3.1991. mladi ratnici". ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. svibnja 1991. 5. Jutarnji list.285 Manolićevo stajalište. 131/6. 71. Narodna armija.289 Iz Srbije su se pak 13. Politika. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. MARIJAN. MRKIĆ. 1991. 5. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. Narodna armija.. KL 021-03/91-06/08. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. svibnja 1991. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. 10. Oslobođenje.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. Vlada Republike Hrvatske. 19. DT. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. svibnja 1991. u 12. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. korpusa. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". "Iskustvo i praksa". Naređenje. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. POPOVIĆ. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". 282 HIC: Komanda 17. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . 264-266.292 No najveću pažnju. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane".291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 36. 22. 16. 10. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". 11/1-93 od 14. 5. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. juli-avgust 1993. 4. Br. 6.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti.1991. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. POPOVIĆ. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. br. [Tanjug]. 4. Đ. 4. Vlada Republike Hrvatske 14. "Jedinica bez izdajica". "Spriječiti dalje krvoproliće". "Ko je 'pucao' u tenkiste". 281 Zdravko VIĆENTIĆ. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". 1991. 131/3.. 1991. br.287 Barikade su uklonjene.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. 1992. 1991. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. 10. Narodna armija. koji nakon 2.38. Narodna armija. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". svibnja 1991. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. 5. V. 5. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". 4. "Pregršt lepih iskustava". 5030113-91-1 od 14. osim kod Negoslavaca i Trpinje. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. 15. 283 B.

1991. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". Večernji Ost 15. koja je smještena na Opatovcu. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. 6. 1992. 11. Narodne novine.Ministar unutarnjih poslova od 6..29. svibnja 1991. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. 289 M.303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. a 26. 5. Bogdanovcima i Otoku. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. Oslobođenje. 6. 5. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. 5. 1991. Borba.06. M. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. "Smirivanje s podozrenjem". 288 B. 5. Vinkovci. brigade Narodne grade na području Vukovara. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. i 9. M. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. 290 M. 12. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". 1991. Politika. bataljuna 10.301 Pet dana kasnije.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. 5. 1991. STANKOVIĆ. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. Page 46 .295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. 11. u 1. Vukovar je 19.1991. br. osnovan je Zbor narodne garde. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. Nova Gradiška i Slavonska Požega.300 U hpnju 1991.-12.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. Ratni album 109. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. postupanje.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. 1991. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. Imala je oružje za 600 ljudi. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 4. 6.294 293 M. 11. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. 15. 5. V. Đakova. 15. STANKOVIĆ. 23. srpnja. U Principovac iznad Boka 10. 5. Valpovo i Donji Miholjac. svibnja 1991. 10. Orahovice i Podravske Slatine. 1991.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. 12. a s bataljunima u Osijeku. BERTOK. 2* Ratni album 109. 8. 14. Nuštru. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. Erdutu i Podvinju. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. VESELČIĆ. MRKIĆ. ili 2. Privlačica. Politika. Politika. 6. Depeša br. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". 5. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. Skupina je zadržana do 13.). "Čistke uz blagoslov HDZ". Politika. 1991. 29J M. 291 D. 1991. 1991. za području Našica. 6. svibnja čitan na Radio Vukovaru. brigade HV Vinkovci. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 11. 5. 1991. 6. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. 1991. Odluka -. STANKDVIĆ. Politika.. 5. Vinkovcima. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. lipnja postao središte policijske uprave. brigade HV Vinkovci. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . Napadači su do jutra uhićeni. za područja općina Osijek Beli Manastir. 1991. "Ponovo mrtvi i ranjeni". "Noć donosi neizvjesnost". brigade ZNG. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. svibnja 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. brigada s bataljunima u Vinkovcima. Županji. U privitku je proglas koji je 2. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. 15.. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". (od 23. "Čistke uz blagoslov HDZ". 1991. Stanje u jedinici. STANIfflVIĆ. 1991. "Izbeglice se polako vraćaju". traži se. kao i s naoružavanjem ljudi.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. 4.

Davor RUNTIĆ. 302 S. svibnja postavila nekoliko zahtjeva. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. Bilo je mirno dok nije došla Armija. 1991. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. 29. zapovjednika 12. između Iloka i Bačke Palanke. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. 1995. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. Sućića 3. 6. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. Telefaksirano 24. Depeša br. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. Operativna informacija. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. Naglašeno je da 31. "Poraz Vukovara . 1999.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. 27 od 10. 1991. zabranu promatranja vojnih objekata. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. Centru za obavještavanje Zagreb.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. Narodne novine. Kl. razbojstva. 21. D. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica. 1991. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu.25. br.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. lipnja 1991. sprječavanje djelovanja protiv Armije. Depeša br. uklanjanje barikada. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". Pov. A MffiKOVIĆ-NAĐ. 200-01/91-02/05. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. Vlnkovaćke jeseni. niti Bačkoj Palanci. Armija je 10. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. Upit.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. Policijska uprava Vinkovci 14. MALOVIĆ. Velebit. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. (CD-ROM izdanje 1999. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Vinkovci..Bitka za Vukovar M. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. 5. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. lipnja Stjepan SUČIĆ. 18.pobjeda Hrvatske". Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. Ostajemo u Iloku. 1991. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. Do sada smo imali dobre odnose. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. 76. Obavijest. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. 5. 6.1999. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. ur. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". Slovaci.. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. Vojni ultimatum.4 M. svibnja 1991. 5. Velebit 18. prekidi prometa.310 U odnosu na ostale aktere. 298-299. 511-15-10/1-2640/91 od 10. SUČIĆ. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. 301 Vlada Republike Hrvatske. u 21. 1991. Br. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Srbi i ostati. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. lakog artiljerijskog puka PZO. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. 5. 5030115-91-2 od 19. 511-15-13-2642/91 od 10.pobjeda Hrvatske". svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. 6. RUNTIĆ. bilo od policije ili građana.. Tako smo branili Vukovar.11. dnevna i noćna puškaranja. 11.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. bataljun 1. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". Bitka za Vukovar. 'Poraz Vukovara .

u Page 48 .319 U noći 3. 1991. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. 12. 5. Dvije skupine ljudi..317 I prvi dani hpnja 1991. 2196-01-91-1 od 24. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. Br. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. 5. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. 5. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. svibnja 1991.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. Br. svibnja 1991. 5. Br. Politika. 1991. Depeša br. Informacija. a promet je nadziran. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Sremac Slavoljub. 1991. Izvješće.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. RCO Zagreb. 05. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. postali su obiteljsko prokletstvo. protekli su u sličnom tonu. Predsjednik Skupštine općine. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. pod optužbom daje 2. godine. studenog 1991.. Srpsko nacionalno vijeće 10.315 Zadnje dane svibnja. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. Telefaksirano 25. br. M. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. svibnja do 26. 1991. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu.311 U ljeto 1991. postali su međusobni neprijatelji. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. malobrojna. br. Depeša br. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. 5. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. STANKOVIĆ. 08-644/1-91 od 12. Operativna informacija. lipnja 1991. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. RCO Zagreb. CO. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. Nakladni zavod Globus. podijeljene prema naciji i vjeri. Ur. KL 021-05/91-01/30. 5. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. svibnja podignute su barikade. U Borovu Selu 25. 1991. 1991.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 511-15-10/1-2678/91 od 13. 5. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. 5. Obavijest. Traži se objašnjenje. Miješani brakovi.. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. Obavijest. 146/5.. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. Ur. koja je nastala miješanjem jednih i drugih.. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. 1991. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. ISTI. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. Lišenje slobode. 5. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. SNO. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. 3. 5. U Čakovcima je 1. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". 1991.. 136/2 od 14. Načelniku GSHV. 1991. 25. 1991. Br. djelatnika Policijske stanice Vukovar. i 31. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja".. obilježili su brojni incidenti. Zagreb.. 511-15-11/1-2876/91 od 24. Depeša br.313 Srpska reakcija bila je brza.. CO Vukovar. 5. i koja se. 5. Uhićen je 24. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Obavijest. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. priveden sudija Slavoljub Sremac".. 1991.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. morala izjasniti za jednog od roditelja. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. 1991. Taj je proces. Povratka natrag više nije bilo. 27. "Uprkos imunitetu. 145-1991 od 24. 511-15-12-2920/91 od 26. prema svemu sudeći. Eksplozija u kiosku "Drave". 30. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. Politika. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 1991. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 1995.

Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. CO. Barošević Dubravko i dr. Dnevni operativni bilten. 1991. 6. Br. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. lipnja 1991. Depeša br. Kl. Operativnom štabu MUP RH. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. Br.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. M. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. MALOVIĆ. 27-28. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. 5. Depeša br. 511-15-12-3107/91 od 3. 1991. 2 7. Br. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. 6.323 Noć kasnije.. 1991. Narodne novine. 511-15-11/1-3044/91 od 31. Operativno dežurstvo od 22. 1991. 1991. Br. 6. Vlada Republike Hrvatske. 1991. 5. 2. 19. obavjest. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 66 PIivan petrinović.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 28. 7. 1991.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. 6. 200-01/91-02/05. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. 1991. hpnja.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. 6. Obavijest. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. Skupina gardista 26. poduzete mjere. 153/3 od 1. Stefanović Jovan. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. CO. Operativno dežurstvo od 24. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. decembar 1991. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. PS Ilok Depeša br. 151/2 od 30. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 1991. 6. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. 6. zapovjednik 109. 171/2 od 19. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. RCO Zagreb.328 Noću 23724. 1991. Pucanje iz vatrenog oružja. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. Pucanje u privatne kuće. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Baranja i Zapadni Srem. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". Depeša br. 0.1991. nadopuna.Bitka za Vukovar 12. 1991. 6. 1991. 511-15-13-3393/91 od 21. Br. Ur. Ostajemo u Iloku.330 Do 25. Zaprimljene obavijesti.332 Dva dana kasnije. lipnja 1991. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. Dnevni operativni bilten. Depeša br. 6.28. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. razbojništvo. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. RCO Zagreb. 6. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-12-3341/91 od 18. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. obavijest. 1991. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 21.". lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. 1991. 170/3 od 18. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 419. zapovjednik 3. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 6. 5. 511-15-12-3355/91 od 19. RCO Zagreb. 1991. Obavijest. 21. Obavjest. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Page 49 . Obavijest.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 1991. RCO Zagreb. Pucanje u privatne kuće. 5030115-91-2 od 19. RCO Zagreb. 5.br.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. 6. 511-15-10/1-3087/91 od 1. 3. 155/1 od 3. hpnja 1991. Operativno dežurstvo od 24. 6. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26.325 Dva dana kasnije. 1991. Depeša br. OCIĆ. Napadi vojnih zrakoplova. 1991. februar 1989-19. 5. "Hronika Srpske krajine. Obavijest. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 12. hpnja 1991. 321 Č.

SVA MORH-109. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. Izvješće o stanju. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". 1991.. 107. 511-02-07/9. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Depeša br.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. Na Banovini je napadnuta policijska postaja.. RM od 13. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. br. Zapovijed.1991. došli su u završnu fazu. Oružana pobuna u Bršadinu. pov. 6. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu".337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. 334 VRH-USMSP: PU Osijek.Bitka za Vukovar 6. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. neke su od mjera pri zaprečivanju. brigade ZNG. na 28. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. SVA MORH-GSHV: Zap. 6. rušenje. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. br ZNG od 28.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991.1991. Zapovijed. Samo je 1. 109. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. Br. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. 1991. 335 Priopćenje sa 11. 511-15-12/7-3438/91 od 26. Pripremno naređenje br. Izvještaj. ZNG od 28. Str. lipnja burno protekao u Hrvatskoj... lipnja 1991. 2. SVA MORH-GSHV: Zap. Str.. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. 71. 1991. aktivnostima i popunjenosti 109. 6. 338 Ivan Petrinović. Zapovijed. u s naseljima Korođ. bila je brojnija i bolje naoružana. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. 68 Page 50 . Ratni album 109. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kao prvi zapovjednik brigade. hpnja 1991.. br HV: K-da 109. Kronologija rata. 5. 6. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne. br HV: Zapovjedništvo 109.1991. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu".. 6. 181/1 od 28. br NG. br NG.336 U pojasu nadležnosti 109. Centar za obavješćivanje. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. 333 SVA MORH-109. odnosu snaga i sudionclma.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. i Hrvatska se našla na pragu rata. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. Zapovijed. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. brigade HV Vinkovci. 6. Slakovci i Tordinci. 6. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. Antin.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti... 1991. ZNG od 28. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27. Orolik. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. 7. ZNG od 28. br HV: Zap. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. 6. i 108..1991. 6. ZNG od 28. SVA MORH-GSHV: Zap. 6. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. 04-8/1-91 od 29. 1991. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". 1991. miniranje. Zbog nacionalno miješanog područja. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. 337 SVA MORH-109. 04-14/1-91 od 30.333 Inače je 27.. Depeša br./91. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. 1991. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap. plavljenje i si. Zapovijed. ZNG od 28. fortifikacijskih prepreka. pov. Incident je prevladan oko ponoći. br.

00. Izvješće. Izvještaj. br HV: Zap.348 U noći. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar.. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala..1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. 6. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. Mještani Lipovca potvrdili su 29.350 U Vukovaru je 2. Puškaralo se do prvih sati 3. pov. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. lipnja Zapovjedništvo 109. između ostalih. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. 6. SNO. Težište zaprečivanja stavljeno je. postao je povod Page 51 . naseljeno uglavnom Mađarima. br HV: K-da 109. brigade ZNG. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. 346 SVA MORH-109. pov. ih 29.1991.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. 109. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.obavjest. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. 343 SVA MORH-109. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. Izvještaj. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. 6. 7. 1991. "Granate iznad grada". 349 M. 6. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne.. hpnja dogodio se u Sotinu. pov. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". ZNG RH od 29. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. Depeša br. 30.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. lipnja 1991. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. 3. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje.115. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. kao noću 30. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju.1991. lipnja na 1. 109. SNO Vukovar. br NG. obojica pripadnici ZNG . Depeša br. 7. 1991. Politika. 7.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. 1991.. 7. Zapovijed. br. Str. SVA MORH-109. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji. Kl. 511-15-12-3541/91 od 2..355 Željeznički vagon u Vinkovcima. 04-18/1-91 od 1.13. pojačano promatranje teritorija.1991. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. lipnja 1991. 6. 347 SVA MORH-109.Najvažniji događaj 2. brigade NG.1991. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. u 15. 69 smrtno stradala. Prvi srpnja bio je mirniji. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. S1ANKOVIĆ. prikupljanje obavještajnih podataka. 6.. 1991. br HV: Zap. 511-15-12-3495/91 od 30. Str. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. br. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. u kojem je 3. pa je već 1. kamo su išli na pregovore. Str. Izvještaj. od kojih jedan teže. 04-11/1-91 od 29. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima. 08-1268/1-91 od 1. srpnja 1991. Obavijest. lipnja na 1. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid .Vukovar i Bač . Oružana pobuna. brigade ZNG-a.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. srpnja. br NG.. 109. pov.1991. Str. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane..349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. 7. Izvještaj. 1991. br. br HV: Zap. a jedan je cMl ranjen. 04-18/1-91 od 1. CO. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. bili aktivni na širem području Vukovara".Borovo Selo. br HV: Zap. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. br. brigada ZNG 2.. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. brigade ZNG od 29. 350 SVA MORH-109. Općina Vinkovci. Naređenje.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. 109. 04-14/1-91 od 30. 1991.

3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. Izvješće.. 6. 1991. pov.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. 3. 1991. m SVA MORH-109. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. 7. 808 od 2. 1991. CO. 3. 292-293. 7. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. 04-20/1-91 od 2. 7. Sla\vnska krv. Dnevno Izvješće. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. 1991. Obavijest. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. Str. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. srpnja/559 U jutro 3. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. I_^\ZTJKIĆ... proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda.1991. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". mehanizirane brigade. br. Izvješće. prouzroćivši na taj način veliku štetu.. pa su :i:. "Vatru s krova bobiice". SNO. 797 od 2. 7. Sir.. D. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. 7. Zapovjednik 109. 7. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. u prostorijama PU Bjelovar.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. 01-25/1-91 od 3. ZNG.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. pov.. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. 1991. mehanizirane brigade iz Subotice. Borba. 109. ŠPIŠIĆ. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. CO. br. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. Borba. Str. ™ SVA MORH-109.. 7. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. 1991. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. srpnja 1991. 7. Sofija ZECEVIĆ. br HV: Zap. 7. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30.1991.305 Page 52 . Str. SNO. 7. Izvješće. 10. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". Dio pričuve JNA 1. Izvješće. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. ZNG od 4. br NG. 106. 7. 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. br od 3. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. 3.. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. 357 SVA MORH-109. 109. 13. "Razoran učinak suverenosti". Br. br HV: Zap. 40-47. TOPIĆ. održani su pregovori u Mirkovcima. 7. zabilježena je 2. 1991. koja ih je 10. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. br HV: Zap.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. Dnevno izvješće. pov.. Njihov dio kasno poslijepodne 2. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. koji je ojačan dijelom 12. br. br. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. br ZNG. 1991. 109.. pov.. 1991. korpusu iz Kragujevca. mehanizirana brigada iz Pančeva.. godine. 7. Borba.. Br. Izvješće. lipnja 1991. Jedna od takvih dojava. br NG. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. 1991. 3. RVA MORH-GSHV: Zap. br. 1991.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. br. 1991. D. 7. B. 1991. 7. 04-20/1-91 od 2.7. 3. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. SVA MORH-GSHV: Zap. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. 04-20/1-91 od 2.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. Predsjednik općine zahtjev je odbio.

srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. Petar BOŠKOVIC.4. NIKOLIĆ. mehanizirane brigade u Baranju. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu.1991. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. 7. 11. srpnja 1991. "koja je u toku 2/3.. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. Od svibnja 1991. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". djelatna brigada ZNG iz Zagreba. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte".. 367 L.. Vojna pošta 2875 Panćevo. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. Doveden je kompletan. 1991. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. 7. 1991. "Opstajavaju vojnički mostovi".. dio Riječne ratne flotile je. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. Mladen MARJANOVIĆ. "Zadaci se sustižu". 7. 7. "Trijumf sa malo gorčine". 1991.. 11. 13. Narodna armija. U..371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . m Milan ĐTJTGĆ. M„ "Odbijen treći napad". 1991. D. 16. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". 28. lovačko-bombarderske eskadrile. 7. Puk se sastojao od 239. 20-21. oružane su snage SFRJ. R POPOVIĆ. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". 29. Narodna armija.. 7. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". "Prvo ratno iskustvo". Narutlna armija. 1991. "Čuvari vojničke etike". Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 31. 12. Službena zabilješka od 10. 18. MUP RH-OTŽ. 1991. 12-13. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991.. Narodna armija. B. 308 Milorad PANTEUĆ. 7. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. 20. lovaćko-bombarderske eskadrile. kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. 363 R POPOVIĆ. 1998. 16. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. 17. 31. Panćevo. 15.370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. Narodna armija. 7. Narodna armija.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'.. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". Nikola OSTOJIĆ. 1992. 1991. sa 22 aviona tipa "Orao". i koje je glavnina očekivana u toku 3. 1991. PETROVIĆ. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". 13. 1992. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada.. Narodna armija.. mladi ratnici".. Narodna armija. Narodna armija. osim tri aviona tipa "Orao". M.. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. 13. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. godine 172. PETROV1Ć. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". 7. 8. 20.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. M. 19. "Jedinica bez izdajica".1991.. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. Vojska. koji su ostali neispravni u Titogradu. više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. m M. Ti divni ljudi.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. 12-13. o. kako je pisala Narodna armija. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. 7. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". Narodna armija. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. 22. 23. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. "Odjekuje neka druga pesma".

:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. ZNG. i zapovjednik 1. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. 1991. "Brigada je 3. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman. br.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 7.. 1991. fi. 376 Petar BOŠKOVIĆ. Ur. iako smo raspolagali moćnim oružjem". Eskadrlla "Orlova" od 11. 5120-30-91-1 od 29. listopada 1991. Narodnu armija. MUP. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . 20. za i protiv Jugoslavije. brigade ZNG Franjo Cebić. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. Narodna armija 13. a Hrvatska. Armija je tada kraju privodila dvojbu.. godine. 1991.. 191. 833-05/91-03/03. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima.1991.. Zapovjedništvo 106. Obavještajna informacija broj 3. Da jest. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. Zajedno s 12.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema.. ŠPEGELJ. 7. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. Predsjedniku Republike Hrvatske. brigade od 3. do 22.1991. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. 8. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. Narodna armija. 1992. M. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. 13. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. 7. br. 20. srpnja 1991. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. pm'. No. usprkos dogovoru sa Slovenijom. brigade ZNG-a od 3. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. "Izdaja nam otvorila oći". Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). ostale su u srpnju 1991. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. Page 54 . koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. Sjećanje vojnika. "Izdaja nam otvorila oči". Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. mladi ratnici". 1991. 1991. 20. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. 12. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. 22. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. nije intervenirala. 7. rujna..370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. Narodna armija. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. Ispostava Slavonski Brod od 15. do 29. srpnja 1991. kolovoza bila je u Titogradu. :. 7. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. m Petar BOŠKOVIĆ. srpnja 1991. KL Str.. Baranji.

Kukujevci. od travnja 1991. 217-223. bojeći se sukoba. srpnja 1991. br HV: Zap. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. vojne oblasti... Str.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. pov. Glavnina. 35.Vukovar . 08-1237/1-91 od 3. br ZNG.. br. br. Str.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način.sft U drugom izvješću od 3. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. Branko MAIVIULA. 207-243.. 2000. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. 7. slabo popunjen oružjem i municijom". 109. tako da protivnik bude razbijen i uništen". Str.. br. br.1 SVA MORH-109. MARIJAN. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. 1991. kao što je učinio zapovjednik 109. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. 04-22/1-91 od 3. Izvješće. 04-25/1-91 od 3. CO. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. Zap. brigade. 210. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. Izvješće. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. koji je 3. 7. ŠPEGELJ. 08-1275/1-91 od 3. to jest danas Špegelj nema dvojbe. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. 74 pripadnika brigade. srpnja 1991. 1991. bataljuna 3.1991. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. 7. ZNG. 7. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. br. Ur. br. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. br NG. Slučaj Jugoslavija.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. 08-1236/1-91 od 3. Sjećanje ivjnika 227-239. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. 109.. Samo je 3. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". pov. m SVA MORH-109. 1991. u 16 sati.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D. 7 1991. Page 55 .3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a.. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd .385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. br HV: Zap.. 04-21/1-91 od 3. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. 1991. 109. Smrt oklojme brigade.. Ur. Dnevno izvješće.38. Ur.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. Branjevine i Gibarac. Podgorica. prema svemu sudečl. 215. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. brigade ZNG. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. M. 7. br ZNG. zaposjedala Armija. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. pov. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. Ispravka.381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste.Šid.. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". CID. CO.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. srpanj 1991. 3. Godinama iza rata. rješavana sudbina Hrvatske. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. br HV: Zap. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. bila je šumi pored sela Adaševci. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. iako to nije bilo.

U istom izvješću. Jurja. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. Hrvatska 1 veliko ratište. D. bih su u nezavidnom položaju. Zagreb. mehaniziranog bataljuna 26. brigade ZNG A 109.. Srijem krvavu krilo Hrvatske. 91. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. 2002. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. srpnja 1991. 2. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. bataljun 3. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. Mladost. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. 71. Srijemu i Baranji.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. a ne samo pobunjeni Srbi. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. U okolici Osijeka.31*0 U toku 3. 3. brigade ZNG 4. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. 1991. CO. 54-56. bataljun 109. br. srpnja 1991. kod Milan BK'ANIC.. Zagreb. 7. Naređenje. brigode ZNG R ^X>* četa 106. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. 7. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. brigade dana 3. brigade ZNG R 2. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. 4 1 108. M] 1. 3S0 Kronologiju rata. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. brigada ZNG R 3[^]io9 3. br.prostorna struktura. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. što je malo. korpusa. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". a. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 385 HIC: Komanda 17. 1994. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. u Baranji. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. Pov. Ur. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. 08-1279/1-91 od 3. 7 1991. Udruga Sv. Page 56 . Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. brigada i dio 3. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. Zapovjednik 106. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. 76 Zemljovid br.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. 1085-18 od 5. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. 3 X ^!51 51.

"Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. br. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke".Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci .393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. srpnja 1991. 1991. 7.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. 7.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca. Napad je počeo pred ponoć 4/5. brigade.7. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama.. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . ZNG od 5. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje.br ZNG. pored 109. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. 1991. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. Ur. pov. Depeša br. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok.. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. U. bataljun. i VHI. Str. brigade ZNG-a.]. 1991. Priopćenje. 77 100 četnika".. brigade ZNG. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. što je u zapovijedi posebno naglašeno. 1991. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. municije i opreme. M SVA MORH-GS HV: Zap. 7. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. srpnja.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete.. od kojih osam gardista.1991. 7. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani.. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. ViTJ. Cerić i Privlaka. Pronalazak oružja. Podrum VUPIK. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. MALOVIĆ. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. 7. a deset je osoba ranjeno. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. na koje se nije smjela otvarati vatra. Izvješće. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. M. Dnevno izvješće.1991. 1991. Ostajemo u Iloku. 106. 3. Dijelovi 109. postrojbe ZNG u zoru 5. 08-1401/1-91 od 4. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. opisao je u izvješću zapovjednik 3. 29. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. brigade određen je i dio 3. i X. 7.. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. mjesne zajednice Vinkovci. Za provedbu akcije. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. u kojem je sudjelovala i 1. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. 7. Prva H. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. bataljuna 3. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo.. 511-15-12/3576/91 od 5. br. SVA MORH-GS HV: Zap. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga.56. brigade ZNG-a iz Iloka. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. Poginuo je jedan civil. obavijest. 1-11/91 od 4. brigade ZNG-a.1991. četa 2. Rukovodi« [od 6. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. a koje 109. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. 3..

od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. br. 3. 7. br ZNG na dan 04. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. gurnuo je Ćelije u drugi plan. 7. 106. ZNG. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. br HV: Zap. 1991. bataljun 108. Zap. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. br ZNG.. brigade ZNG-a. Str. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 1-14/91 od 7. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. Izvješće. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. brigade za 4. ZNG od 5. u najvećoj tajnosti. Zapovjest. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. 7."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". brigade ZNG. br HV: Zap. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. SVA MORH-109. 1991. Str. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1.. ZNG od 5. 7. 106. 1-18/91 od 10. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap. br ZNG. Izvješće o izvršenoj akciji. Izvješće. br. br. 78 zapovjednik brigade susretao. TVrdi da u "petak nanoć 28... Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. br. 1991. br ZNG na dan 04. 109. 1/91. Usprkos teškom stanju i okruženju.. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. br.. 91. Zapovjedniku 3. brigade ZNG. 511-15-08/1-4804/91 od 6. Str. 7. 109. 04-24/1-91. br ZNG. Iako zapovijed nosi nadnevak 5.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. br. m SVA MORH-109. 7.1991.. 91. Izvješće o stanju. bataljuna 106. srpnja 1991. 7. 1991. Izvješće o stanju općine Vinkovci. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. 04-24/1-91. 1991. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. ZNG od 6. srpnja. 1991.: SVA MORH-GS HV: Zap. 3. a oko 300 je osiguravalo napad. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. ZNG.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. 07. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. pov. pov. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. 7. 7.. 1991. pov. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. 1991. pov. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". 1991. srpnja. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. juna. srpnja 1991. 1991. napisana je stvarno dan ranije 4. 3. 7. lb se vidi iz Izvješća 109. Borbena zapovijest br. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. SVA MORH-GS HV: Zap. br HV: Zapovjedništvo 109. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. br.. 7.. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. 1991. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . Depeša br.. Interesantno. 7.. 7. 1991. 106. Izvješće o Izvršenoj akciji. br ZNG od 4. Str. brigade ZNG-a ujutro 7. 3a8 SVA MORH-109. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. ZNG od 8. brigade ZNG od 5. 07. m SVA MORH-GSHV: Zap.. srpnja 1991. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. 7. i 107. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3.. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. br.

1991.. SNO. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. pov. 1991. Str. Poraz koreni poraza.. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. 11. Vanredno Izvješće. JOVANOVIĆ. br ZNG. u 18. Page 59 . 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. 7... Ur. br. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. 7. br ZNG. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. 1-14/91 od 7.45. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. br. Ur. 7. Izvješće. ZNG od 7. br ZNG.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7./8.. ZNG od 8. CO. 106. 7. pa tako i sam čin povlačenja. Izvješće. brigadi ZNG.. 106. br. 1991. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. 5120-01-91 od 7. 7. Izvješće. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7.08. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". 1991. branitelji sela tijekom noći 7. 1991. 7. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. brigade ZNG [Komandant 1. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. SVA MORH-GSHV: Zap. 7. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. 7. 106. u 18. br. 1-14/91 od 7 7. bat/108. SVA MORH-GS HV: Zap. 7. 2185-04-01-91-82 od 7. 1-14/91 od 7. 894 od 9. 7. 7. 1991. 7. 7. pov. 106.. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. A S. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. 1991. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. Izvješće. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. br ZNG od 7. 1-18/91 od 10.. Str.411 Agonija Ćelija završena je 9. pov. brig. Dnevno izvješće. 7. br. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi. 106. 7.1991. Selo je branilo 120 gardista 106.. Kl 81/91-01. 1991. Hrvate niko nije ugrožavao. 7. Br. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. SVA MORH-GS HV: Zap. kretali I žrvlli na uobičajen naćin".. br ZNG od 7. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. 7. ZNG od 8. m SVA MORH-GS HV: Zap. Zapovjedniku ZNG RH. KL 814-05/91-01/01.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. Izvješće broj 9.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa. 1991. a posebno u istočnoj Slavoniji.. ZNG RH.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede..112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. bataljona]. CO. 106. ZNG. 08-1378/1-91 od 8. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. 1991. Str. 1991. a dijelom i proturjećni. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. 1991.. 1991. br ZNG. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 1991. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji.45.. 106. 7. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima.1991. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. 1991. Str. 107.. 7. 1991. 3. br. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. srpnja u 04. SVA MORH-GS HV: Zap.. br ZNG od 7. 1991. br ZNG..1991. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. pov.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. 7. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo.. 1991.. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Ur. w SVA MORH-GSHV: Zap. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. 1991. Zap.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. 7. 43. br.1991.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao.

Narodna armija 13. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave.. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. brigade ZNG-a od istog dana. R POPO\1Ć. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . Dnevno izvješće. KL 81/91-01. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. 1991. ZNG na dan 11. 7. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. "Kupola Je odletjela". 7. 03-31-1-91 od 11. Isti se upućuju u rezervni sastav". Ur. proleterske gardijske mehanizirane brigade. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. 1991. S vojvođanske strane bila je 51. Ur. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. srpnja. g. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). Marko MARKOVIĆ. 7. bataljuna 3. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. srpnja ubijen gardist. 1991. 109. 5120-01-91 od 7.br. brigade ZNG. br. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. Priopćenje je 9. do 20. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1. Ur. PETROVIĆ. br NG. brigade ZNG-a u Erđutu. 1991. 4. Priopćenje za javnost. 4. pov. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1. 7. Str. KL 8-01/91-01/01. 31. 8-01/91-01/01. 7.1991. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. ZNG od 11. 91.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. 7. Ur. 7. 1993. 1991. od 9. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. br. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. Kl. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. Daljnje širenje sukoba.br. 7. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. koja je. ZNG. kao 1 dnevnog izvješća 3. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". 7. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut.. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica".I.. 07. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. br HV: Zap. Slobodna Dalmacija 8. Baranju i Zapadni Srijem.4. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. brigade ZNG od 11. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1.. Zapovijed. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 11. br... Depeša br. br. 512-03-91-1 od 7. a od Vukovara Borovo Selo. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. Ostajemo u Iloku. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG.. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. brigade ZNG-a. 7 1991.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. 1991.. 512-03-91-2 od 11. SVA MORH-109. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9.. 1991. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. 15.00. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. 512-03-91-1 od 8.V. 3.421 SVA MORH-GSHV: Zap. M MALOVIĆ. 511-15-12/7-3598/91. Zapovijed.

Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. 7. Br.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. 7. br ZNG. 1991. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . 106. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. br. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. "Nakon istupa dr. Str. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. 1-18/91 od 10. pov. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". što će vrijeme brzo pokazati. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. srpnja Osijeku. kojih već ima naoružanih između 200-300. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. srpnja uputila tri časnika iz 3. i 109. brigade ZNG. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. Vukovar i Vinkovce. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. CO. koje su 11. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. brigade ZNG o sudbini čete 3. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara.'-0 Pismo upozorenja. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske".J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. ni materijalno ni moralno. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. 191/1 od 9. a Dunavom se također ne može doći.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". 1991. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. 424 Isto. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo.. dobrim dijelom utemeljeno. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. Izvješće. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici.

U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku.. srpnja 1991. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. rujna 1991. 112-01/91-01/02. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. za što je 17.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ.Nuštar. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš . br. 106. 1991. brigade od 3. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. 1-17/91 od 9. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji.. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti.7 1991. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. . srpnja zapovijed je izmijenjena. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. Klasa 8-01/91-01/03. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. a 18. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". Za zapovjednika 3. Kl.. Izvješće. br.. 7. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. kao i zapovjedništvo 3. 7. Krunoslava BANlO. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. Ur. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. Zapovjedništvo ZNG. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama.132 On je do 30. 1991. srpnja.1991. Ministarstvo obrane. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. 7 1991.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. i 18.Tenje. Zapovjedništvo 10G. 512-01-91-1 od 18. Zapovijed. 7. operativne zone. br. Ur. Vjesnik..Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. 1. Ur. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. Klasa: 8-01/91-01/03. 11. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. 22. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. Od 30. Zapovjedništvo ZNG. Mirko SAJLER. 7. Martinu Spegelju. Zapovijed je napisana 16. Page 62 . Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. 1991. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. Područje od Borova Sela.:" SVA MORH-GSHV: Zap. 512-01-91-1 od 18. Borovo . pov. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. "Tuđman u obilasku ratišta". br ZNG. rujna 1991. 512-01-91-1 od 18. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. 7. 83 vrsti angažiranog ljudstva.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. 1991. Ministarstvo obrane. br.. Str.

Ur. Str. 109. 512-01-91-2 od 17. ZNG. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj.Vukovar. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. ZNG od 19. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. M.. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. Zapovjedništvo ZNG. sastavu. bio u njezinim rukama. pov. 7.Gaboš. D. Sjećanje vojnika. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. ŠPEGELJ. KL 8-01/91-01/03.Erdut. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile.Tenja . 7. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. Snage ZNG-a. RUNTIĆ. br. Vinkovci . Str. brigada.Markušica . od kojih je 180 bilo nenaoružano. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača.. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. Borovu. ZNG. Tiiko smo branili Vukovar. 5120-33-91-2 od 2.J H1C: Komanda 17. 4 od 21.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus. br.Bitka za Vukovar Zapovijed. 04-41-1-91 od 18. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. br. 1991. ŠPEGELJ. nadzor mostova na Dunavu. bile su preslabe za postavljenu zadaću.. Str. a time i vojne strategije. Osijek . m SVA MORH-GS HV: GS HV.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. Ministarstvo obrane. Ur..SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. br. Ustroj bataljuna nije jasan. pov.. kako pričuvne. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. 1991. O njihovu radu 15. Borovo . pov. 3. korpusa. 1991. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. 7.Mirkovci ..Borovo . Dana 16. KL 1119-01/91-01/10. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela.Stari Jankovci.Trpinja . Sjećanja vojnika 243. Zapovijed. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske.1991. m SVA MORH-GS HV: Zap. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . navodno. 10.1991. Tekst zapovijedi. osobno zabranio. SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. 512-01-91-3 od 25. br. br.. Ur.Silaš. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. njegov je zapovjednik 23. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. Imala je samo 955 ljudi. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. Vinkovcima.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. 7. br. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. 1991. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 18/101-148 od 12. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. Ini br. jačini. S druge strane. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". Klasa: 8-01/91-01/03. 7.Dalj. Page 63 . p. a koju je Tuđman. br HV: Zap. 7. 165. Vukovaru. Praćeno je i stanje u Osijeku.. 1991. a poduzimala je mjere za ustroj 4. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna.Borovo Selo . 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". m SVA MORH-109. a. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar. srpnja 3. 11-1/91 od 16. Osijek . 7. tako i djelatna 3..13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19.Laslovo . Zrakoplovi su 12. br ZNG. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 7. Osijek . Belom Manastiru. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. Našicama i Slavonskom Brodu. Izvješće o stanju i aktivnostima. 191.

. koji tih dana nisu bili rijetki. br HV: Zap. 1991. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". 7. 1991. Vrhovništvu Republike Hrvatske. 7. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". Izvješće.. 1085-48 od 23. 1991. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti... srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. 1991. 7. Napadi vojnih zrakoplova obavijest... hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. kao i na osiguranju žetve.. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 1991. srpnja 1991.. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. što su pripadnici 1. Komandi 158.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. 7. 109. 04-39-1-91 od 16.. 1991. br. pov. korpusa Str. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita.1991..) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". br ZNG. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 1991.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. 109. br.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). SNO.. 7. CO. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. SVA MORH-109. Informacija o žetvi. Br. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. pov. republičkom centru MO. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. Silos Bršadin. 7. mpoabr. srpnja 1991. Str. 982/2-91 od 18. koji je narušen 13.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije.14a Na zaštiti od požara. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. 7. Oficir iz Beograda (.u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13.. ZNG od 11. 18.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. brigade ZNG. 04-33-1-91 od 13. 141 HIC: Komanda 17. br. Page 64 . Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7.4r. 7. Str. 1991. 3. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 444 SVA MORH-109. br. CO. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela ."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. br HV: Zap. Ona je 13.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. pov.. 7.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. KL 08-1464/1-91 od 12. m SVA MORH-GS HV: Zap. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima.". 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 7. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos".444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru.05. ako je uopće iste bilo. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. Dnevno izvješće.. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'.1991. br ZNG.

br. Str. 3. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. br HV: Zap. Izvješće.. br ZNG. B. 8. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. br ZNG. 511-15-SLUZBENO-91. Zapovjedniku ZNG RH.7. 7.. br ZNG. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. Str. što su bila sva raspoloživa sredstva. Str. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. 1991. "Jedinica bez izdajica". Novi Jankovci i L. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. od 26. Ranjeno je sedam gardista.00. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. 16. Izvješće. 453 Izvješće 3. od čega 350 gardista 3. 7. br HV: Zap. D. zauzme zapadni dio sela. bataljuna 3. 330 iz 109. Cerić. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. Poginulo je 14 gardista 3. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". br. 1991. pov. 04-63/1-91 od 2. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a.45. "(drugi je na opravci)". ZNG od 22. brigada a 109. 19. Osim njih. 3.. Br. Vanredno Izvješće.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. srpnja.457 Par 452 SVA MORH-109. 04-45/1-91 od 21. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 109. 4. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. 87 Napad na Mirkovce 22. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. Narodna armija. Str. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca.. četu 2. brigade. Nuštar. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. 7. 04-40-1-91 od 17. brigade.. 1991. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. br ZNG na dan 19. E ^ i VLTi. 109. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1. brigade ZNG-a.Bitka za Vukovar Izvješće.1991. 04-42/1-91. Borbena zapuvjest br.. Zapovjedniku ZNG RH.. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. bataljuna 36. 7. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". 91. 1992. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. Otok. brHVZap. Dnevno izvješće. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". SNO.ZNGod 19. 1991. SVA MORH-109. brHVZap. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. brZNG. 7. a iz 109. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. 1991.. Izvješće. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. 07.. a 109. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. 04-50/1-91 od 26. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. SVAMORH-GS HV: Zap.. CO. bataljun 3. 988/2-91 od 18/19. i 109. 1991. brigade ZNG za napad. SVA MORH-109. brigade. 27. pov. 109. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci. SVA MORH-GS HV: Zap. br. 7... KL 08-1805/1-91 od 5. br. 1991. 7. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. Br. Sir. br. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. Početak napada bio je u zoru 22. SNO. Zapovjedniku ZNG RH. srpnja 1991. bataljun 3. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. do 20. 7. br. 109. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 8.. 111 SVA MORH-109. 109. 7. pov. 1991.1991. 3-91. SVA MORH-109. br. 1991. CO.454 U napadu je angažiran 2. br HV: Zap. pov. br ZNG. pov. 1991. 88 dana kasnije. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Izvješće o aktivnostima 109.

1991. srpanj 1991. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". 42-1 od 26. 245-246. 31. ali i kasnije. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. srpnja. od kojih četvorica teže. 1991. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. 7.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. 10. CO. Osijeku i Sidu. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio.467 Desetak gardista iz 3.. Depeša br. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. srpnja. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. Đakovu. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. Zapovjedništvo ZNG. 08-1599/1-91 od 22. 1991. Ur. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. srpnja. od 26.. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. s većinskim srpskim stanovništvom. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane.4"1 i. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. On je napad datirao u 26. Svejedno. ostalo Je teško dokazivo. 7. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". ministru obrane i Page 66 . osam ih je ranjeno.462 Prvenstveno.. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG.. selo na ulazu u grad.. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. 21.459 Konačna bilanca 22. br. srpnja 1991. Obavijest m JOŠKO DADIC. 511-15-10/3-3738/91 od 22.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. Vukovaru. srpnja 1991.1991. Franjo Tuđman je 22. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 1991. Br. 7. . Duž ulica iskopah su rovove.465 Razdvajanje snaga od 22. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. dobro prekini taj napad! . nadnevak. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. 7. Depeša br. zapravo predgrađe. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". Slobodni tjednik. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. ŠPEGELJ. 18-19. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Dobro. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". Obavestenje.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. 511-15-10/3-3753/91 od 23. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. Sjećanje vojnika. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. Obavijest. M. 7. a u koje je provaljeno 22. 511-15-SLUŽBENO-9I. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. srpnja. br. 1991.. Pov. Komandi Garnizona Vinkovci.

. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . brigade ZNG-a. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. 7. 40-1 od 23.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. na što se četa 3. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". 227-239. Krunoslava BANIĆ. s nejasnim potpisima. 7. 511-15-09/3-5036/1991. 1991. br.. 1991.br. 1... 79. Telefaksirano u Zagreb 23. voluntarizma i diletantizma. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. Kako smo srušili Jugoslaviju. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. Kronologija rata. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. od 23. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. 22. Vjesnik. Zagreb. "Tuđman u obilasku ratišta".471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. ZNO RH od 23.. ZNG. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. 1991.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. 1991. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. 1991. U Šidskim Banovcima 22. 463 Stipe MESIĆ. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. 7. prosvjed je bio tužan i provokatorski.. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". 465 SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. Prema dijelu sela. 1992. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. brigade ZNG povukla u Laslovo. Usprkos takva stajališta. 464 M. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. SNO Vinkovci. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. br. zbog čega je iza ponoći 22723. 1991. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. s orijentiranim zadacima ZNG. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". 7. 7. 7..Tbvarnik . Prosvjed protiv površnosti. 129-131. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. 1991.472 Beogradski tisak 28. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. zapovjednika ZNG-a. 7. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 .. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". Zahtev. 7. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. Za pukovnika Tomislava Mesića. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. 1991. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. iznad njih". prebacivanja odgovornosti na druge. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. Ur. 7. Provale u stanove vojnih starješina. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika.Šid. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. ŠPEGELJ. KL 8-01/91-01/01. Globus. Obavijest.468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. Zapovijed. m Isto. 402 Mirko SAJLER.. Za generala Špegelja. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. 1991. Dnevno izvješće. 512-03-91-2 od 11. srpnja 1991. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". pa opet u Osijek. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. pismo je bilo odraz lokalizma. Sjećanje vojnika.

srpnja zabilježeno je puškaranje. probleme i različita gledišta u gradu.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. 08-1599/1-91 od 22. Depeša br. maja. 511-15-09/2-5094/91 od 25. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. ovih su dana pojačani. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 1991. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Telefaksirano u Zagreb 23. 1991. Obavjest. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. 1991. Borba. Ž. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. srpnja. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. 1991.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan". 7... a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. B. "Noć pucnjave i eksplozija". srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos.473 Od 22.479 Sve je to 25. 144.. 7. Večernje novosti. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. 473 S. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova.482 U prvim satima 25.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. U sukobu su poginule tri osobe. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. 1991. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. Hasel Ibmislav i dr. a slutnje bliskih okršaja u kojima. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. SNO Vinkovci.. COb-RH. Kovanje rata... M. SVA MORH-GS Page 68 . 25. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca.. "Predstoji odlućna bitka". Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. THOMPSON. Već 14. Od dolaska pripadnika 51. 5. a šest je gardista ranjeno.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. br. 7.480 Napad se nije dogodio. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. 7. jedan je ranjen. pripadnici ZNG i RZNG. 7.. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a. bataljuna 3. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. 7. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela. CO. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. Izvanredno izvješće. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji. Ur. 1991. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. Izvješće o stanju i aktivnostima. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca... 1991.. 7. 28. od kojih jedan gardist. 7. a 18. srpnja. 1991." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija.

Zagreb 1998. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan... Izviješće. 08-1609/1-91 od 23. 988/2-91 od 18. maj". Kl. Depeša br.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. 7. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. Izvješće. jer terorizam. Zbornik dokumenata iz Page 69 . 7. Osim incidenta u Iloku. 7. CO.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. Ur.. srpnja 1991. 7. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. Informacija je pisana rukom. 8.. Operativni štab Ministarstva od 25. PU Vukovar. 1991.. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima.. SNO. 487 S. Izvješće o stanju i aktivnostima. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile.-1992. 21. i to isključivo po vojnim ciljevima. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ./19. a u potpisu je RCO. Vladi Republike Srbije.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. Br. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. Br. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. "Kraj žetve početak rata". 7. Vanredno izvješće.. 1991. Franjo GREGURIĆ. 7. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. 135-136. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". 22... 1991. 480 Zapisnik sa 96. Navečer 26.. KOVAČEVIĆ.. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom"... 7. 8. POPOVIĆ. m R. Narodna armija 31. br. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. JOVANOVIĆ. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. 50301-91-1 od 25. CO. 990/91 od 19. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. 7. 1991. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. Ž. Obavjest. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva.. SVA MORH-GS HV: Zapov. GLIŠIĆ. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. Cob-RH.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. usprkos postignutom primirju. srpnja postrojba JNA kod mosta "25.. CO. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. SNO. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 982/2-91 od 18. 7. Narodna armija. SNO. ZNG od 25. otvorila je vatru po Doku. 1991. MESIĆ. 1991. Izvješće. 1991. Općina Osijek. 7. CO.. "Žestoko uzvratila vatru". 7. da otvara vatru u samoobrani. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. ZNG od 25. 7.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. a bez dogovorene najave. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. 3. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. 1991. ZNG od 25. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. 800-01/91-04/02.. 511-15-10/3-3780/91 od 25. 1991.. 7. Ur. D.. 26.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. 1991. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. br. Vanredno Izvješće. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. na 24. KL 08-1643/1-91 od 26. 1991. Br.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. Izviješće.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". Izvješće. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara".486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. 481 SVA MORH-GS HV. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. "Armija nikada ne puca prva". 7. 1991. Republičkom centru MO. 1991. Narodna armija 3.1991. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. 1991. br. G. Kako smo srušili Jugoslaviju. MUP RH-OTŽ. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 7. Naklada Zadro. 7. 1991.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. Vanredno izvješće. Sotinu i Principovcu kod Iloka. 1991. održane 24. 1991. CO. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". srpnja 1991.

Izvješće. Tek navečer 4. m Slobodan LANG. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas.. 1991. 1991. 7. PU Vukovar od 30. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. D. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. što je najvažnije. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. 7. 3. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. SVA MORH-ZOZO: Zap. Općinski sno (pečat) od 29. 1991. Priopćenje za javnost. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. M. Danas. Izvješće.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. Izvješće.. 94 Dva dana kasnije.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. Izvješće. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. "Žestoki noćni vatrometi". 8. 336-337. "Skrivaju se iza mržnje". mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. 1991. u 9:06.15. Ujutro je napad ponovljen. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Izvješće. 3. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. Obavijest.58. MALOVIĆ. 1991. Zoran DASKALOVIĆ. ZNG od 3. 1991. br.30. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. Izvješće.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. ZNG od 1. 7.. br. Borbena skupina 51. RUNTTĆ. kolovoza 1991. 8. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. Danas. Borba. 4. 7. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ.10 do 22. u 18.. kolovoza u 8.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Telefaksirano u Zagreb 1. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela"..Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". 511-15-13-3829/91 od 27. Tako smo branili Vi±ovar. 3. oklopnog transportera. Baranju i Zapadni Srijem. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova.. 13. Općinski SNO (pečat) od 27. br. 1991. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. "Gdje su preživjeli".. Policijska uprava Vukovar od 27. 404 B. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo".05. 3. 12-13. Izvješće. 7. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. Priopćenje za javnost. brigade ZNG u Erdutu. Telefaksirano u Zagreb 5. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. Izvješće.. 511-15-13-3828/91 od 27. "Na napad je prema naređenju. KLR-36 '92 od 6. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. 1991. kolovoza u 10.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. 8. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. 29. međutim.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . 490 SVA MORH-GS HV: MUP. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. B. 1991. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. 1992. Telefaksirano u Zagreb 2. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 7. 1991. kolovoza u 14. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-GS HV: MUP. 8. Aljmaša i Dalja.. Telefaksirano u Zagreb 1. 33-34. 8. 1991. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. 1991. srpnja na cesti Negoslavci . Ostajemo u Iloku..00. 7. 1991. Izvješće. 78. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. "Marija Mandić M-l". 30.. Saslušanje okrivljenog I. 41. 7. ZNG od 10. 1991. 10-11. Vatra je trajala od 20. verovatno. 7. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. Vanredno izvješće.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. 13. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. 8. 1991. godine. kolike su bile žrtve.. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG..500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti.

509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Općina Vukovar. Narodna armija 3. 8. Izvješće. 0 takvom. s. 16-18. Dalj. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. 501 M.00 započela (.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. PANTELIĆ.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. trebalo je po grupama. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice.000-15. "Vukovarski Napoleon". općinskog sekretara za narodnu obranu. 96 je njegov postupak.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada.. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". Erdut). kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. Narodna armija 19. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. Predlagao je evakuiranje 10. 8. 1991. Danas. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. Igor ČUMANDRA.508 Djeca.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . Ovo je mjesto za pitanje. medijski je napadnut. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. 1992. "Od danas 10. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. a i znatno šire.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. 502 Nikola OSTOJIĆ. a što je srpsko. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. 13. 1991. 19. 10. "Razoružanje Hi rat". jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. 8. 10. Srđan ŠPANOVIG. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. bio u korist obrane grada. Jelena LOVRIĆ.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. 1991. 24.. 8. 1991. 8. s. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. 1991. u bočice za čuvanje. mehanizirani bataljun.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. 1991. 1991. 810-03/91-01/01.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. kolovoza. 8. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. Ur.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. Narodna armija. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 2196-01-91-01 od 1. 8. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. Bijelo Brdo. 3.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. 22. "Narod nije genocidan". Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". kolovoza". korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. Izvješće.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". 8. "Rat-surova škola taktike". br. 1991. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. Bršadina i Pačetinske šume". punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. Danas. s. Kl. 1991. 4. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. Priopćenje. 8. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . što je vrijeme brzo pokazalo.

MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 11/1566-2 od 4. 1994. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. "Poraz Vukovara . 1991. 1991. 511 HIC: Komanda 17. Vojska 22.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 7. 1993. bat ZNG od 2.. 10. 9. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. 1991. Operativno dežurstvo od 3. vojne oblasti.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. što je vjerojatno vrijeme nastanka. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3..1991. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. Izvješće.pobjeda Hrvatske". br. do 18. 1991.. kolovoza. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. 11.. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. Depeša br. ZNG od 4. bataljuna 3. br. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. 1991. 11. 1991. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3.. 513 Nikola OSTOJIĆ.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. Priopćenje. 8.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2. Slobodna Dalmacija. Page 72 . SVA MORH-ZOZO: Zap. Glas Slavonije. korpusa. na području Principovca zamjećena 3. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. 77. 1997. Rat Vinkovci-Vukovar.515 MS Viktor IVANČIĆ.. 8. 1991. kolovoza 1991. 1080-183/1-1994 od 10. kolovoza. 3. Str... Mijo DMŠIĆ. Alenka MffiKOVIĆ. 4. 8. 1991. Sigurnosno-informativna služba. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a. 8. 1991. Str. br. "Izbjeglice na stupu srama". Odjel Sinj.. Izvješće.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. po podacima Policijske uprave Vukovar. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap.523 Usprkos napadima. 8. 19.519 Noću 3. 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. 8. Izveštaj. 91. 1991. VSA MORH: Komanda 1. Velebit. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". Izvješće. RUNTIĆ. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6.. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 3. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. 8. kolovoza 1991. 8. 1991. Izvješće. 511-15-10/3-3892/91 od 3... ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. pov. 109-118. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. 511 D. "S agresorom nema dogovaranja!". Zagreb.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". 1999. 10. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 3. Nije bilo ozkjeđenih. Izvješće. Izvješće. 6. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru.525 Početkom kolovoza. Dnevni operativni bilten.521 Novi val napada krenuo je navečer 5.. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. Armija je. 8. ZNG od 3. 8. 519 Stjepan SUČIĆ.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju.. VSA MORH: Ministarstvo obrane. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda. 8.]. pov. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. Naređenje. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale...6 MHz: glasom protiv topova. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. Br. 18. br.. 60-287-1 od 4. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. 1991. 8. Algoritam. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". 20.

528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. Na sjednici održanoj 7. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. ah pripremljen za brzo zaprečivanje.. Skupštini opstane Osijek. 8. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. Borovo Selo. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo.. Silaš.Valpovo -Donji Miholjac. 1991. Zapovjedništvu ZNG. 1991. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Vera. koje je 6. te više trgovina itd. Palača ćelije. Ada i Šodolovci. Telefaksirano u Osijek u 13:58.. Br. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje. 1991. 8. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje.-1992.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. 8. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu.. Zbog veoma složene situacije. Isti postupak planiran je za pravce Osijek .528 Direktor LPK Osijek potom se 12. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. 8. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2.600 ha obradive zemlje. 4/39 od 15. "Hleb sa ukusom baruta". otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". 22. Narodna armija.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. 1991. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. 8. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. Bijelo Brdo. Aktuelne informacije. Tenje. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. Robna kuća Dalj. 8. Korištenje aerodroma također je Page 73 .. 39. četiri stočarske farme. Aljmaš i Erdut..Beograd trebao je ostati nezapriječen. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. 511-15-10/3-3898/91 od 4. kao najkraći mogući put. sela.. Armija je most kod Bogojeva. 525 F. Autoput Zagreb . SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 8. "Posle oslobađanja Dalja". 1991. 1991. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu.Našice Orahovica i Osijek . zaseoka i važnijih komunikacija". U većim gradovima. 8.. 39. Narodna armija 22. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. 8. Obavijest. 1991. Palaču. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. Tenju.Čepin . 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. Depeša br. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 31. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. 1991. Silaš. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. "Hleb sa ukusom baruta". Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. Zapovjedništvu ZNG. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. 1991. GREGURIĆ. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 1991. Veru. Obavijest. 1991. i to uz Borovo Selo. 8. 8.

tada se.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. 1991. br. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. 1991. koja je ponovno blokirala rad. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane.533 1 pruga Osijek . osobito ako su. 7. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu.]. 1991. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. Izvješće. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. 8. 15. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. ali kao takva i jedina moguća.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. ZNG.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen.543 Osim u Vukovaru. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. bataljunu bilo pojava nediscipline.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. Izvješće. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. 8. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". Zaključak. Zadržano je pet putnika.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. 8. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. 8. 1991. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. totalnom blokadom rada pohcije. SI.. i 8. brigade ZNG. 100 Tb nije bio lak proces. Izvješće.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. Osobito je u 2. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3.Vinkovci postala je nesigurna. ZNG. kao u Vukovaru. ZNG od 17. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". 109. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". 08-2008/1-91 od 15. br. 04-87/1-91 od 18. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. No. 3.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu. 00. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. organa uprave i stvorilo konfuziju". Br. kolovoza 1991. jer je Teritorijalna obrana.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti.Brčko... Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . razgraničene su nadležnosti između politike. Br. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva.539 Do 12. uz činjenicu da je bila razoružana. Nosilac kontrole MUF'. Mostove na Savi.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. vojske i pohcije.

1991.545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. Depeša br. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". Srpska novinska agencija "SRNA". Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. te da se "događaji.. Srđan ŠPANOVIĆ. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Obavijest. "Vukovarski Napoleon". U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 1991. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. br. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. 16.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. Gregurić pred haškim istražiteljima".547 Osnovni problem u regiji. 147-148. brigade ZNG-a. kako tvrde.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. molimo da nas izvjestite". a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. 24.17. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. 3. Danas. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. 16-17. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". 23. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. ubijene su stotine. 1991. 53S Općina Vukovar. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. 2003. Većeslav KOCIJAN. "Što je skrivio Merčep". 3.. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. Nacional. 1. KL 814-01/91-01/01. 8. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. Ur. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. 1991. Danas. 1991. "Merčep ide u Haag. dogodio sredinom 1991. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". JVovj list 22. 511-15-10/3-3987/91 od 12. 1991. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. NLP "Prva srpska riječ". Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. 5. 53a U siječnju 2002.18-19. 11. Danas. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". 7.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. 9. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama.. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. Izvješće. 1991. 1991. 2196-01-95-5 od 18. u suvremenom tisku. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. a odvedene tisuće Hrvata". 1. 8. 1993. 10.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom.. 12-13. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 1991. pa i kasnije. 101 uspješan rad. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar.1991. 541 Igor ČUMANDRA. 7. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. 2002. Dio izvješća je objavljen 1991. NIP "Polet-pres". 2002. Prijepis u Zločin je zločin prećutati.". Ni stanje u 109. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. "Kako se brani Vukovar". B. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . Narodne novine. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. brigade ZNG iz Zagreba. W "Megilot". bataljuna 3. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. 8. "Narod nije genocidan".548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". Mladen PLEŠE. 7. Novi Sad. 8. kao i prije. 7.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. 8. 10. Boris PAVELIĆ. Danas. a 3. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". Pa. 10. bio je nedostatak oružja i opreme. Narodne novine. 7. 542 Jelena LOVRIĆ. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". 24. Novi list.

Zločin je zločin prećutati. Borova Naselja. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. Zapovijed. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao.. Zapovjedništvo od 21. brigade ZNG. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 8. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Izvješće. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". 8. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . 1991. 3. četa 2 bataljuna ZNG od 13.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira.Bitka za Vukovar 3. a koja se nosila na desnoj ruci. 1991.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. Kl. 1991. SVA MORH-GSHV: 3. SI.. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna..559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12.1991. 11-1/91 od 16. koja je prisluškivala veze MUP-a. 8. Br. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. pov. 8. br. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. SVA MORH-GS HV: Zap..555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA.. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11.1991. br. 7. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. 109. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. 8. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. Zapovjednik 4. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Kriznom štabu.556 Sredinom kolovoza.. 2196-01-95-5 od 18. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno.. SI. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. 109. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Tbvarnika. 8. MUP Hrvatske.Sarvaš. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. Ur. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 1991.. br. 1991. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu.. Br. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Zapovijed. 119-01/91-01/05. Izvješće. 8. 1991. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. Zapovijed. SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. brigade ZNG-a iz sredine srpnja.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali.zapovjednik desetine). bataljuna 3. 04-78/1-91 od 12. ZNG. br.561 Armija je 1988.1991. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. točnije od 13. 04-74/1-91 od 10. Vinkovaca i Đakova... Zapovjedništvo I brigade od 12. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. 814-01/91-01/01. 8. 147-148. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. Ur. 8. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. SVA MORH-ZOZO: Zap. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . 1991. 8. 1991. br. Str. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. ZNG.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. 5120-33-91/1 od 16. 1991. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. 8. 8. 1991. 1991. 8. Izvješće. br. Imenovanje. Općina Vukovar. Kl.

Br. 204-1 od 23. Mere mob. kolovoza. 8. Izvješće.564 Osim Armije. Izvješće.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. pov.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. br. Izmena plana uputa u septembru. 1991. koje je tučeno iz minobacača. 3.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. 2353-260/90 od 15. pov. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. Izvješće.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. Noću 6.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. Pov.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 12/73-85 od 15. 1991.. br. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. Bitka za Vukovar.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. 08-1932/1-91 od 12. SSNO. 8. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje.. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. 5GJ HIC: Komanda 17. 1991. na 7. CO. 1991. ZNG od 7. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . br. 1220/91 od 12. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. RUOTIĆ.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. 1263-3 od 26. 298-300.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 1991. Obavijest. 511-15-10/3-3946/91 od 7. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. 1991. gotovosti Naređenje. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. Br. SNO. SL 04-77/1-91 od 12. 1991. što je neutemeljeno objašnjenje. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. SNO. 8. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 2-7/91 od 9.. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. brigade ZNG-a. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. Str. Str. korpusa. 1991. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. 1991. Požega. 9. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. Depeša br. 1991. 8. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. Ranjena su petorica gardista i tri civila. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 563 POA. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. CO Osijek. R. 8. 103 umirovljenih oficira. 8.. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. godine. 1991. 8. 1991. GŠ OS SFPJ. preusmeravanje. RIv. Krizni štab od 13. osim iz Stare Tenje. br. m uprava. Trpinje. 109. pov. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. br. br. 1991. 8. 8. 1991. a stradali su uglavnom stambeni objekti. 1991. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. 8. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Republičkom centru za obavještavanje. 8. pov. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. A MIRKOVIĆ-NAD. D. Str. 356 POA: 32. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. CO. Vanredno izvješće. ZNG. 8. 8. 1991. br. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 7. vojne oblasti. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. 8.Bitka za Vukovar kod M.

Izvješće. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. 109. Br. Depeša br. brigade ZNG-a. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. Obavijest. 1991. Ur. 1991.. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 1991. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. 571 SVA MORH-109. br.1991. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. Selo. Ur. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. Obavijest. br. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. br HV: Zap.. Optužila je snage MUP-a. sa područja općine Vukovar. putnih prelaza. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. 1991. Br. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. 1991.. ZNG od 14. SI.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. 1991. 8. Operativno dežurstvo od 7. br. Dnevni operativni bilten. ZNG. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. 577 SVA MORH-109. Depeša br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar..1991. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". 104 neupotrebljiva. CO. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. izvješće 3. 1085-1/9 od 2. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. Izvješće od noći 07/08.. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. 8. 8. 8. CO.. br. obavijest.575 Izmjenu vatre 13. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. Izvješće. 1991.. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 8. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. 1991. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. 04-80/1-91 od 14. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. 08-1913/1-91 od 11. Zap. 8. 1991. br. 8. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. Iz rejona B. kao u slučaju 109. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. br ZNG. Br. SI. 04-98/1-91 od 23. CO. 109. brigade predane 3. 8. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109.. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. 109. Komanda 17. 570 HIC. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. 04-76/1-91 od 11. 3. 511-15-10/3-3991/91 od 14. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. Naselje. br HV: Zap. 8. SVA MORH-109. pov. ZNG. SNO. Izvješće na dan 13/14. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. mostova". SI. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. ZNG. 511-15-10/3-3991/91 od 14. br HV: Zap. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. Str. 8. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. 109.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. 8. 8. br. 08. Izvješće. br.. Page 78 . Br. pov. 1991.1991. Depeša br. 1991. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. proleterske mehanizirane brigade. 04-101/1-91 od 23. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. korpusa. 3. 8. Izvješće. 8. Izvješće. 08-1846/1-91 od 8. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ZNG. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. br. 1991. 8.1991. 8. Str. 8.. 1991. ZNG od 14. 08. 8. 1991. 9. 8. 1991.. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. 1991.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. 08-1962/1-91 od 14. što je hrvatska strana marljivo bilježila. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. br. 511-15-10/3-3890/91 od 13. 91. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. 1991.

Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. Vanredno izvješće. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. Izvješće. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. privoditi kraju zauzimanje Baranje. br. 8. kolovoza većina gradova u regiji.581 s U Vukovaru.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. 8. SI. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. ZNG od 22/23. Br. ZNG. 8. 8. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Telefaksirano 18.. Izvješće. 8. stavljena pod kontrolu"..se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. Izvješće.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. 1991. 1991. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . Izvješće. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . do 18. 1991. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 8. Izvješće. kolovoza 1991.. 1991.Bitka za Vukovar '.. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. 1991. u 01:08. Izvješće. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 1991. Vukovaru i Nuštru. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. što im je u iduća dva dana i uspjelo. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. KL 810-03/91-01/01. 8. 109. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 1991.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24.. Izvješće. u naselju Petrova Gora navečer 17. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima".583 Armija i pobunjeni Srbi 20. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. gdje im je organiziran prihvat. 1991. 8. 8. odnosno intervenciju prema Baranji. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. 1991. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. Izvješće. za 20 dana. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. kolovoza 1991. kolovoza od Komande 1. br.. 1991.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. Izvješće. Ur. 1991. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. 8. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. Komanda korpusa 31. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. 8. 04-88/1-91 od 19. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. što je vjerojatno vrijeme nastanka. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. a drugi je teško ranjen. 2196-01-91-3 od 15.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. Isključivanje električne energije Borovu Selu.

pov. brigadi ZNG. 1991. brigadi. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. br. Pričuva je brojala 6206 gardista. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). 1991.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. 8. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. Naređenje. 8. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. što je provedeno 27. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. ZNG se 20. 18/101-179 od 26. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. zahvatio travnata bankinu. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka.593 5. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. 8. koja je 23. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. 1991. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. korpusa. Upozorenje. 8. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. brigade imao je samo 131 gardistu.584 Na tom području već je bila glavnina 51. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. a drugi negdje iznad Vojvodine. a pilot je spašen. 1991. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. 8. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. pov. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. gdje su zauzeli ključne pozicije. 1479 u 108. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. 1991. pov. kolovoza. korpusa. za razliku od prijepodneva 25. 1991. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. 1742 u 107. imajući sveukupno 7894 pripadnika. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. br. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. Str. grad je gotovo okružen.. Str. Izbijanjem 51. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. Str.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. korpusa.599 Noć je prošla mirno. kolovoza. 8. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. 1085-104 od 24.595 Ujutro 24. na drugom mjestu bio je 63. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. od kojih je jedan pao kod Bršadina. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. kolovoza stigla u Bršadin. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. korpusa. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. Slavonska regija na dan 20. brigadi. mehaniziranog bataljuna 36. brigadi i najviše. 591 VSA MORU: Komanda 17. bataljun 1. te nagazio na protutenkovsku minu".8 HIC: Komanda 17. brigada. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1085-115 od 31. br. Str. od čega: 1145 u 106. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. br. :m HIC: Komanda 17. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. pov. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. 1840 gardista u 109. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. 1711-2 od 28.

SIS. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. m Page 81 . 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. Izvješće. Narodna armija. Izvještaj. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade. MARKOVIĆ. Srpska reč. 8. Izvješće je netoćno datirano. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. Pripadnici HV. 12. 8.. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 1991. Narodna armija 28. 1991. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. po hrvatskim tvrdnjama..Bitka za Vukovar Bogdanovcima. Izvješće. 20. 22. sudjelovanje u agresiji na RH. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". u 21:22. kada je nastupilo primirje. ranjeno je 30 civila. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. obavijest. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. 20. 28.606 U borbama 25.30 sati.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 8. 8. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". 1991.602 Sukob je trajao čitavo prije podne. 12. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. "Ti divni ljudi. Depeša br. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. 38.. 511-15-10/3-4177/91 od 25... 24. 6.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. Izvještaj.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. obavijest. 8. "Napadi u oblandi laži". Izvješće o događajima u Vukovaru. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a.601 594 Ti divni ljudi. u 12:15.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. 1991. Depeša br. 1991. kolovoza 1991. 1. obavijest. mladi ratnici".. Obavijest. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. u 10:15. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. 1991. Ur. 11. Depeša br. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. mladi ratnici". GRUJIČIĆ. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. 1991. 22. kolovoza. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. 8. Izvješće. 1991. 1991. 8. 605 L MARKOVIĆ. po jedan policajac i jedan civil. Narodna armija. 511-15-10/3-4177/91 od 25. 11. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. Upravi SIS. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. 5991. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. kolovoza 1991.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". 1991. II odjel. "Kako smo shvatili". 8. 1991. 8. 511-15-10/3-4179/91 od 25. a JNA je. sve do 13. 8. Oko 17. 1991. Izvještaj. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. br. 8. Narodna armija. 511-15-10/3-4175/91 od 24. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 595 Žtvan J. 1991.. 6. 1991. "Napadi u oblandi laži". 1991.. oklopni bataljun 1. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. 19917.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 604 VRH-USMSP: MORH. koja je već ranije bila napadnuta i razorena.

Borba 27. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. u 21:00. Operativni štab od 26. oštetili veliki broj kuća i automobila. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. br HV: Zap. ispalivši nekoliko stotina mina.00 sati. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 109 Osim u Vukovaru. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo".011 Viđenje 26. 1991. ZNG. a zatim prešli u protivnapad. Operativni štab Ministarstva od 25. 8. 613 Isto. Br. izvor svega zla. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". 8.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. 8. Izvješće.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. U napadu je poginulo pet osoba..00 do 17. Dnevnik događaja. Izvješće. napadači su. kada su potpuno odbijeni. 31. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. Služba za zaštitu ustavnog poretka. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. godine u vremenu od 07. 1992.608 Noć 25. Izvješće. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje".Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". 8.. 8. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. Narodna armija. 1991. Izvješće. Izvješće. Operativni štab od 26. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. 8. 1991. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. 1991. 8. 8. 8. br. 8. kolovoza 1991. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. 8. 25. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. a koja je sudjelovala u napadu. 109. 1991. MUP. Bobote i Trpinje. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe".00 do 17. Operativni štab Ministarstva od 26. Ispostava Slavonski Brod od 15. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike.615 Stajalište da je Page 82 . 61..6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". "Širi se miris baruta".610 Prema procjeni branitelja. 04-108/1-91 od 26.00 sati. Snage 109. 1991. 1991. br HV: Zap. 04-108/1-91 od 26. Pored zrakoplova 172. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. a ranjeno je oko trideset osoba. kolovoza 1991. MUP RH-OTŽ: MUP. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". 1991. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). SVA MORH-GSHV: MUP.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. u 12:47. 6. na 26. 8. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom.. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. ZNG. 1991. 109. br. 609 SVA MORH-109. u 9:00. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. 1991. 1991. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". SVA MORH-109. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. godine u vremenu od 07.. Br. 8. 4.2 Radovan POPOVIĆ. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. Prema izvješću zapovjedništva brigade. Po unapred određenim elementima. 6. 10. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. SI. Izvješće. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. 1991. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. 1991.

Ur. i 30. 8. 20. 12. 8. 1991.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. br. 9. ustvrđeno je da je Armija do 27. branitelj je odgovarao. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. CO. 1991.1991. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. 20.625 Preko 109. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. Br. 109. i 109. Jedna je osoba ranjena. ZNG. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. 8. 22. Narodna armija.. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . Kirurgija.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. brigade ZNG-a u toku 29. pa je zatražena pomoć i popuna. m VRH-USMSP: MORH.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27.619 Noću 27. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. 1991. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. 8.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. "Gardisti blokirani u Vukovaru".. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. "Ti divni ljudi. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. br. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. kolovoza. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. 4.. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. 8. Narodna armija 22. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Koliko je mogao.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. 1. br HV: Zap. predaja ustaša u Vukovaru".600 metaka 7. 380 automatskih pušaka i 45. Nedelja 1.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. od 27. naselje. 618 "Ti divni ljudi. 8. Izvješće. Izvanredno izvješće. 9. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. 1991. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. 1997. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. što je podijeljeno 3. Prema riječima zapovjednika 1. 1991. SNO.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. 1991. SIS. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . 1991.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. kolovoza.. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. SVAMORH-109. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. Politika. 1328/91 od 27. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. H* odjel. Zapovjedništvo 3. dopuna depeše. 30. 8. 1991. oklopni bataljun 1. "JNA sprečava krvoproliće". 111 Antunovca. m "Očekujemo predaju ustaša". brigadi ZNG-a. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. Selo je napao 1. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. br. Politika 1. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ.62 mm. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. 1991. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. 1991. 12. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. mladi ratnici". 04-112/1-91 od 28. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. kolovoza bio je i Goran Hadžić.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. mladi ratnici".

ZNG. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. mehaniziranim bataljunom 1.. 5120-03-91-1 od 30. 31. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk.. 04-112/1-91 od 28. ZNG. br.. 1991. Izvješće. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. Armija je negirala na utemeljen način. 19... 1991. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. 525-07-1/91 od 30. 1991.Borislav ĐURĐEVIĆ. a prenosili mediji. 8. Primljeno telefaksom 28. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . "Hrvatska blokira istinu". 1991. 8. od čega pet u borbama. 12. br. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. Narodna armija. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . 25. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". Narodna armija. 8. Izvješće. Narodna armija 13.. 801-01/91-01/09. 31. 15. KOSTOV. 6.. 112 vinkovci. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. mladi ratnici".Mitnica i Sajmište. br. A iskustva govore da je potrebno 1. 028 SVA MORH-109. N.631 Bio je to napad dijelova 453.632 Novosadski korpus. br HV: Zap.. "I dezerteri se vračaju". 1991. pojačan je 27. 109.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. očigledno.. sedam samohodnih protuzračnih topova. CO. Pov. "Industrija opakih neistina".636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R.]. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 8. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 08-2382 od 28. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. u 10:00. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. Izvješće. Narodna armija 22. u 09. 8. SVA MORH-109. 12 oklopnih transportera. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Br. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. kolovoza s 2. 20. Ur. "U vrtlogu ratnog plamena". 8. 8. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". jeste podizanje morala tzv. Narodna armija 22. 8. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1.. 8. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika.Bitka za Vukovar tenk. 1991. Izvješće. br. mehaniziranog bataljuna 453. 8. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. 525-19/1-91 od 2. 1991. Pov. br. 1991. Tim povodom. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. 1991. 109.. Br. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. 1991. 8.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. Ur. 1991. 1991. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 8. Raspored sredstava za PZB. Ur. oklopnog bataljuna 1. 1991. br. PEŠIĆ. u 23:40. mehanizirane brigade kojoj je 28. Izvješće. gdje je ostao do kraja listopada.. 1991. 9. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. SNO. "Ti divni ljudi. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. 11. nakon čega se smatra da je uništen.a. 8. vojne oblasti 28. mladi ratnici". 8. u 8:45. 1991.635 Napad je odbijen. . Narodna armijo.633 Ujutro 28. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. Cilj dogradnje besprimemih laži. 1991. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 20.30 sati. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). 1991. 1991. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. 635 Mladen MARJANOVIĆ.. 525/03-1-91 od 30. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja.. 12. u 09:03. 9. Izvješće. 04-140/1-91 od 4. 8. 1991. Branitelji su imali osam poginulih. 1991. 1991. u tekstu slične sadržine. Kl. Izvješće. hrvatskih oružanih snaga. 9. br HV: Zap. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. "" "Ti divni ljudi.. "U prošlom broju našeg lista. pozivajući se na statističke pokazatelje.

Str. 04-119/1-91 od 29. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. oklopni bataljun 1. 1991.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. Zap.. pov. 8.. 1991. Ur. a 4 su oštećena".642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. br. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109. 8. prema hrvatskoj procjeni. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 1991. 525-17/1-91 od 1. ZNG. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Izvješće. 22. Izvješće./31. Izvješće. pov. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju.. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. 1991. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. 1991. Izvješće. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. 114 gradsko] vojarni određen je 1. 525-08/1-91 od 31. Sarvašu. a predvečer po predgrađima Osijeka.641 U noći 30. SVA MORH-109.638 Nakon trodnevnih borbi 29. Grad je dobio struju. Pov. 8. 1991. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. SNO.. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 8. 9. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 .640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. 5120-03-91-1 od 30. br. 525-13/1-91 od 1. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. 1991. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. br. protuoklopnim sredstvima. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. Belišću. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. 20. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. policajac i civil. Vojska. Izvješće. KL 08-2329/1-91 od 30. 1993. Armija je izgubila oklopni transporter. 8. Uz potporu topničke baterije.. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. CO. 8. br. Nuštru. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. Izvješće. pri čemu je poginula jedna osoba..1991.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". 525-11/1-91 od 31. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30.. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. 644 Nikola OSTOJIĆ. 4. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. Str. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. 8. ZNG. 109. također iz Negoslavaca. pov. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 1991. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. Br. 1991. 8. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. br. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Veze sa Vukovarom su u prekidu. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. municiji.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. 1991. KL 801-01/91-01/07. Str. br HV: Zap. 9. Izvješće o vanrednim aMvnostima. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Nemetinu. Izvješće. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. u 01:00 sati.

654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti.1. DEDAKOVIĆ-JASTREB. rujna.. 1991. RUNTIĆ. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Zapovjed. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera".651 Treća 645 "TI divni ljudi.1991. sudjelovanje u agresiji na RH. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. br.. 8. 801-01/91-01/03. KL 810-03-91-01/01. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije.."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . mladi ratnici". 525-17/1-91 od 1. potpukovnika Dedakovića . Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. 2196-01-91-1 od 5. 9. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Ur. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. Ovlašćenje. 8. br. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. Pov. A MIRKOVIĆ-NAD.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. postrojbe "bukvalno.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. SIS. 1991. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109..Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". VKH-USMSP: MORH.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1.. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". 525-18/1-91 od 2. 2000. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. 8. Izvješće. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. 1991.. Pov. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. 20-21. 1991. C4T Od 25. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 9. Pripadnici HV. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike. Zapovjed. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 22. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. ' počelo je raditi 31. 1991. Kl. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. br.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". Ustrojen je -^!infBprJHk. 19917. brigada ZNG-a. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. Preslika ovlaštenja u: M. H odJeL Ur. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 115 mile dedaković . kolovoza. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Ur. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. 8. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan.jastreb. 12. 1991. 56.. 9. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. D. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar. Izvješće.. Izvješće.. 5120-03-91-1 od 31. 1991. Bitka za Vukovar. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. br. Narodna armiju. ZNG. br.

Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. 109. Str. pov. Pov. brigade ZNG-a. 04-133/1-91 od 3. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. rujna ubijene četiri osobe. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. da se jedinice JNA povuku u kasarne. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. br. 08-2384/1-91 od 3. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". 525-14/1-91 od 1. uz "četničke snage". Kl. koje se spašavalo bijegom.662 U selu je uveden policijski sat. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. br HV: Zap. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. 9.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . Vinkovaca i Zagreba. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. 1991. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. U drugom izvješću koje je 1. Redovno dnevno izvješće. COb Osijek Page 87 . 1991. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. 1991. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". rujna 1991. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. 1-2 od 1. 1991. 04-129/1-91 od 28. kolovoza narušeno je 2. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. br NG. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. Str. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. br. 9.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti.664 or. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Armija je navodno ostala bez tri tenka. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 8. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. br HV: Zap. 116 napadu koji je potom izveden. Izvješće. Zapovjed.656 Primirje od 30. 1991. 109. koji su se zavađeni ganjah. pov.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. CO. Zapovijed. Str. Str. 8. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. rujna poslao u Zagreb. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. 1991. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). br.660 U Berku su 2. br. br ZNG. 8.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. a devet ih je ranjeno. Rokovce i Andrijaševce. 655 SVA MORH-109.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice.. Redovno dnevno Izvješće. br. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna.. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. SVA MORH-109. 8.Orolik radi njezinog osiguranja. 1991. 1-1 od 31. topništvom za potporu. Vatra nije uzvraćena. 1991. 9. SNO. Zapovijed. pov. 9. Izvješće. pov. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.

SVA MORH-109. 9. 109. 1991. Izvješće. Baranje i zapadnog Srema. Redovno dnevno izvješće. 04-131/1-91 od 2. To su. 109. 23. pov. br. br HV: Zap. ali bez pokreta snaga. Br. 04-133/1-91 od 3. obavijest.. 1991. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". 3. koje su prema tom viđenju. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". 7. 1-3 od 2. 1-4 od 3. 04-2/1-1992 od 10. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. a dva su ranjena.. 109. 9. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". Po Osijeku. Str. Više o Berku u Marko LANDEKA. Narodna armija. br. 9. Str. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. napale Bršadin i Negoslavce. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. 1993. "Šeksovi jastrebovi nisko lete".. 1999. izvedeno je 3. br.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. SVA MORH-109. Pov. Depeša br. br HV: Zap. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. SVA MORH-GSHV: Zap. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. 14. 7. 511-15-10/3-4226/91 od 13. Izvješće.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4.Vukovar. Redovno dnevno izvješće. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. u čemu ih je podržala i Armija. 04-133/1-91 od 3. 31.1991.istinom protiv zločina. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ZNG. Bilju. ZNG. 1991. 8-1. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. 9. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. Za razliku od područja Osijeka. 9.666 Povremeno granatiranje.. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. pod geslom deblokade gradske vojarne. br. ZNG. 1992. Br. rujna. br. 9.667 Po Vukovaru je 3. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. 1991. Izvješće. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. br. Jedan je mještanin poginuo.1991. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. 04-133/1-91 od 3. 7. 9. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. u Ićićima. Redovno dnevno izvješće.. Naređenje. Izvješće. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. 1991. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". 1991. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. Br. br HV: Zap. br. 1991. Tordincima. m Milorad GONČIN. Ur. 1991. Opštlna Mirkovci.16. br HV: Zap. br. 9. Jozo NIKOLIĆ. Nemetinu.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 525-25/1-91 od 3. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. 9. 109.. 666 R POPOVIĆ. Borba. komandant odbrane istočne Slavonije. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 9. ZNG. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. kaže Kojić. Izvješće. Narodna armija. 9. 9. 9. ZNG. br. "Kasarne neće pasti". Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja..1991. pov. 1991. kad je počela intenzivna izmjena vatre. Berak . 1-4 od 3.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". "Muk pred gromoglasje". 525-23/1-91 od 2.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Pov. 1991. Mjesna zajednica Orolik Br. KL 8/91-01/17.. Page 88 . br.. Br. SVA MORH-109. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. 9. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. 1991. 1991. Izvješće. a pritisak s juga postao je stalan. Napad na Berak. pov. Str. SVA MORH-109. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. 5120-03-92-1 od 3. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina.

razmještenom na području između Bogdanovaca. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. mehaniziranog bataljuna 453. 22. 20-21. Povjerenik Vlade RH. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom.. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Izvješće (vanredno).-1992. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 25. 1991. mehanizirana brigada ojačana s 1. br.-1991. Narodna armija. KL 814-01/91-01/01. 9. 1991. Službena zabilješka 675 N. 525-35/1-91 od 5. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. Narodna armija. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. 12. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. 118 Gore. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. 11. 525-33/1-91 od 4. proleterske mehanizirane. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. Lušca i Vukovara. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Bio je to školski primjer napada na grad. 9. 9. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. rujna. 9. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. Pov. Redovno dnevno izvješće. 1991. PU Virovitičko-podravska. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije.. F.Novska i Page 89 . 1991. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. 1991. SSNO. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. 1. 8. Ur. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". GREGURIĆ. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. rujna. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. br. 1991. 525-31/1-91 od 4. Nikola OSTOJIĆ. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Odjel kriminalističke policije. PEŠIĆ. a ranjeno je 14 osoba. od kojih četiri gardista i jedan policajac. Vojna tajna. 1-5 od 4. 1983. oklopnim bataljunom 1. Pov. 511-16-04/1-7 od 26. Interno.676 Poginula su dva civila.. 1995. mehanizirani bataljun 1. VRH-USMSP: MUP RH. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. 20. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. 269. Napad je počeo 5. osvajanje teritorija. br. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . koji je 1990. 1991. Vojska. Str. br. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Izvješće. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". Izvješće. Narodna armija. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. "I dezerteri se vraćaju". kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. 4. br. pov. 1993. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. 1991. 22. do njega vjerojatno glavnina 51. Izvješće. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. 9. kao i kamionima. mehanizirane i dijelovi 12. br. 96. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. 13. 2196-01/91-6 od 5.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. 8. 1991. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 9. 525-26/1-91 od 3. Mješovitom četom 1. mehanizirane brigade. mehanizirane brigade. Mladen MARJANOVIĆ. 9. Potvrđuje je izjava D. br. Š. S obzirom da je glavnina 12. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "U vrtlogu ratnog plamena". 19. Pov. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". Pov.

branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.Podravska Slatina i Valpovo . s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". a 109. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. bataljun 106. 120 Zadaća Zbora narodne garde.Đakovo...Đakovo -Donji Miholjac. a pravac Šid . policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. s težištem obrane na prometnicama Šid . stvarno 36. Neimenovane snage korpusa. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . Zapovjedništvo obrane grada Osijeka. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. na pravcu Batina . proleterska mehanizirana brigada u Osijeku.Vinkovci i Šid . kao regionalnom centru Slavonije. 1991.Vukovar. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. mehanizirana brigada. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave.Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid .679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo .680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. bataljun 3.Novska . a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. odnosno velikosrpske vlasti". U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. 679 Isto. Page 90 . 12. djelatna 3.Vinkovci i Županja Vinkovci. 1.Semeljci". 1. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta.Vinkovci .Vinkovci i drugo u širem području Osijeka.Nova Gradiška. Namjere 51.Vukovar". naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Vukovar i Negoslavci . Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. bataljun 106. brigade.centar grada i Tenja centar grada. 108. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. mehanizirane brigade iz Pančeva. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata".Virovitica. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. br. na kojem je bila 453.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. glavnina 109. brigade. naseljenih mjesta i gradova". i 109. čime bi Slavonija bila presječena. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". Našicama i Vukovara. br.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške.Vinkovci.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo .. Gradiška .Đakovo. jedno na području općina Vukovar . spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. 9. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. sastava: 1. respektivne snage". 107.. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. Zapovjest Op. Razmještaj i identifikacija 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . uz masovno zaprečavanje.. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . brigade. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . 158. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. br. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. točno su procijenjene.

mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. od Teritorijalne obrane. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. GREGURIĆ.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. br. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. gotovo pa uzaludnoj zadaći. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. "Hrvatska blokira Istinu". štoviše. čija su sela oko Osijeka. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. u tome je najbolje stajala 108. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. lokalne Interese". u svojevrsnu pat-poziciju. 15. 9. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. 237-238. 8. Narodna armija 31. i tešku obranu činile još težom. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. 512-06-02-91-1 od 12. Pov.-1992. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. 404-408. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. 9.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. Kako smo srušili Jugoslaviju. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu.. i drugog. Ur. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije.. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. 106.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. 1991.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. KL DT-801-03/91-01/01. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. br. 9. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. 6. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. 1991. 683 F. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. 084 S. koja je pojedina područja Hrvatske.jer nije napadnut. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. nije pao iz samo jednog razloga . 122 [^7 ~NJ ¦ Si. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". 682 Borislav DURDEVIĆ. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. imala je 109. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. 1991.. održavanjem javnog reda. 14. kao uostalom i Osijek. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. poglavito Vukovar i Osijek. 100 posto. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. 525-50-1/91 od 7.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. Narodna armija. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima.. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. MESIĆ. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.1991. Zapovijed. u Podravskoj Slatini). 1991. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. Izvješće. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. rujna. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. što je bila velika potreba. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. 9. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12.

1991. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. 1401/91 od 8. D. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. RTJNTIĆ. 9. Napad je odbijen. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac.. 511-01-54-41/1-91 od 9. SVA MORH-109. br. br. rujna. Knin . Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". Pov. pov. Str. Izvješće. general Veljko Kadljević. 1991. 109. 4.. 9. 1991. 9. Str. A MIRKOVIĆ-NAD. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. CO.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. pov. KADLJEVIĆ. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola.. Br. 9. 1991. brigade. oklopni bataljun 1. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Redovno dnevno izvješće. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". 525-42-1/91 od 7. Str.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. rujna 109. 1991. 04-147/1-91 od 6. 109.. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . bataljun 3. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. TOPIC. D. pov.Zadar. Pravo na obranu. SVA MORH-ZOZO: Zap. Slavonska krv. određena je za istočnu Slavoniju.. mehanizirani bataljun 1.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. br NG. pov. 73-74. Izvješće. br. RCo Zagreb. DEDAKOVTĆ JASTREB. Bihać . 525-52-1/91 od 9. brigade ZNG A. 145-146. Pov. mješoviti artiljerijski puk B 2. Dnevno izvješće. 04-152/1-91 od 10. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". Str. Nuštar. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. Str. Bitka za Vukovar. br HV: Zap. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". Naredba. 687 D. 04-156/1-91 od 10. 9.Karlovac Zagreb.Bitka za Vukovar Zemljovid br. 9. brigade ZNG A. 9. 9. 1991. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. Zapovijed. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji.688 Zatišje nakon 5. 089 SVA MORH-109. 9. Mostar . proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. bataljun 3. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. li8S V. br. Moje viđenje raspada 135-137. Grubu skicu operacije iznio je 1993.. 60 gardista bila je 10. Nova zamjena ljudstva 109. Redovno dnevno izvješće. br ZNG.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. 4 ]i6 16... 1991. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. pov. m. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. br NG. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. 1991. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. rujna. 109. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije".Virovitica. 1-12 od 9.. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Zapovijed. 1-10 od 7. br HV: Zap. br. ŠPIŠIĆ.691 Vukovar i Vinkovci. M. br. br.Split. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Marince i nešto sjevernije Tordince. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba.

rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. čete 2. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. vojska će "po prvi put. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. pov. Redovno dnevno Izvješće. 1991.697 U toku 12. ZNG.. Dnevno Izvješće. br HV: Zap. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13.. SVA MORH-ZOZO: Zap.. Pov. Izvješće. 1991.. Br. 2188-01-91-1 od 10. 525-52-1/91 od 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 700 SVA MORH-109.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. SVAMORH-109. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. Članovima Zapovjedništva 3. Str.695 Susjedni Vinkovci 11. 525-55/1-91 od 10. brigade ZNG-a. 9. bataljuna. 124 dva pripadnika 3. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. 1991. koji su završavali na katastarskim granicama općine. 109.. br.9. od 12. Depeša br. 9. 04-163/1-91 od 12. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. ZNG. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. dopuna naše depeše. Dnevno Izvješće. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 109. 9. br. 696 SVAMORH-109. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. dopuna naše depeše. rujna i 109. 04-161/91 od U. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. 1-12 od 9.699 Čak i ta mala pomoć. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. Izvještaj. br.. Br... 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 5120-03-91-1 od 10. br. 04-167/1-91 od 13. Ur. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". br. ZNG. 1991. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. bataljuna 3. br. Izvješće. br. brigada ZNG-a. deblokadu putova oko vojarni.700 1 angažman 2. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. Izvješće. br. 109. br ZNG u Vukovaru. rujna. br HV: Zap. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. 511-15-10/3-4220/91 od 12. bez Page 93 ... 109. br. ZNG. prijetio je zapovjednik korpusa. br. ZNG. 04-164/91 od 12. i 2. 109.1991. br. 3. 1991. SVA MORH-109. U Vukovar je stigao 51 gardist. Redovno dnevno izvješće. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. Ur. 1991. pov. Izvješće. Str. br. ZNG. 9. Br. Dio Zapovjedništva 3.. 1991. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". Zap.. 04-172/1-91 od 14. gdje je ranjena jedna osoba. br. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. br HV: Zap. Angažiranje snaga 109. Str.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. Depeša br. 9. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. 511-15-10/3-4217/91 od 12. 1991. 1-14 od 12. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. general Janković. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 9. 1991. br HV: Zap. 1991. 1991. 9. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom.. U protivnom. 9. KL 8/91-01/26. 9. 3. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. br. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. 9. ZNG.. pov. svibanj". 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. Pov.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 9.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese.1991. brigade ZNG-a. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. 1991. KL 804-01/91-01/01.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju.

9. br. mogao .704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.. 22. 20.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. proleterske mehanizirane brigade. Izvanredno izvješće. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. koji je. 9. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. SVA MORH-ZOZO: 3.. "vojničkom logikom cijenjeno. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. Vojska. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. s manjim prekidima. Vanredno izvješće. Str. 1991. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. s druge strane. Izvanredno izvješće. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. Slavonska. 525-64-1/91 od 14.. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. Trpinjska cesta. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". 1991. pov. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice.713 Page 94 . 9. 14. dobro osmišljenim i žešćim udarom.. čak i Borovo i Borovo Naselje". Redovno dnevno izvješće. br.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. ZNG od 14. i da to neće učiniti jer " . 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul.Bilje.. 'zengeovaca'. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. naoružanih 'hadezeovaca'. 9. što je prouzročilo nekohko požara. br. 9. Sajmište. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. Vanredno izvješće.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. Redovno dnevno izvješće. 1993. Poslano telefaksom 13. poligonu "C" i Tenju. pov. rujna 1991. 9. od čega šest žena i jedno dijete. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13.. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo..709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. 1991. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. 706 Nikola OSTOJIĆ. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. rujna 1991. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti.. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje".. nastavljen i tijekom 14. Str. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. rujna. Nju je 13. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". Poslano telefaksom 13. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. Izvanredno izvješće. 1-15 od 13.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. 1991. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. 1991. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara.. 1991. Redovno dnevno izvješće.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.. Ranjeno je oko 30 osoba.712 Tvrdnja nije bila točna. brzo osvojiti. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . 4. SVA.

Milorad GONČTN. 715 VRH-USMSP: MORH. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". 6. 511-15-10/3-4228/91 od 15. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". 26. 9. 1997. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 9. 32. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). br. 1992. zamjenik zapovjednika 5. Tako smo branili Vukovar. 16. Narodna armija 7.. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. 525-65-1/91 od 14. 1. br HV: Zap.1991. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. Robert ČOBAN. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. pov. Tako smo branili Vukovar. 20. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. 6. Izvješće izvanredno. Vreme. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 109. oklopni bataljun 1.1991. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. 711 SVA MORH-109. 6.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. 12. Vojska 22.716 707 Milorad GONČTN.. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. Narodna armija 14. "Kasarna neće pasti". 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. 1991. na ulicama Vukovara. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 11. "Svanuće jutro slobode". Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". MUP. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. Depeša br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Pogrešno ubistvo".. 708 Ivan MARKOVIĆ. Narodna armija 18. Narodna armija. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo".718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. Borova Naselja ili Iloka?". RUNTIG. 9. dopuna naše zadnje depeše. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". 511-15-10/3-4227/91 od 14. 9. rujna u 13. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. Pripadnici HV. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. Narodna armija 9. Prema izvješću 3. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. 4. 18. 718 D. 1991. 14. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. br. Milorad GONČTN. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti.Srpkinje u Baču. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 .30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. na tlu Srbije. 1991. Depeša br. 18. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Mlhdar BAKARIĆ. "Kada je saznao šta je uradio. 9.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. RUNTTĆ. Br. 04-172/1-91 od 14. 719 Ivan MARKOVIĆ. 511-15-10/3-4227/91 od 14. pilot JRV. Depeša br. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. NEDELIKOVIĆ. 20. br. 1991. 1991. H odjel. 1991. 1991. 1991. 1991. Ur. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . 9. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade. "Kobna greška pilota". dopuna naše depeše. Narodna armija.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. 1993. 23. u. 9. Redovno Izvješće. sudjelovanje u agresiji na RH. 1991. Ispostava Slavonski Brod od 15. 1991. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 714 Nikola OSTOJIĆ. 1991.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru".. 9. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Da 11 bi taj isti pilot. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. 11. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Izvješće. Str. SIS. mehanizirane brigade. 1991. dopuna naše zadnje depeše. 22. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju.. Narodna armija 9. "Svanuće jutro slobode".719 Ujutro 15. 9. 709 D. 12. Kabinet predsjednika od 14. 9. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. 14. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. ZNG. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. dvadesetak kilometara dalje.

zapisano je u dnevnom izvješću 3. a snage 3. od kojih su tri vukla topove.Vukovar . a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. Tijekom 16. 19 oklopnih borbenih vozila. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". šest policajaca i 15 civila. Izvanredno dnevno izvješće. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. koji je 16. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 9. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". 20 terenskih vozila. vraćeni su.Ciglana kod Nemetina . 115. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. Br. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. oklopnog bataljuna 1. 1-17 od 16. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. U garnizonu Osijek dio 12. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. 1991.Dalj. 12. MARJANOVIĆ. rujna Armija se Page 96 . iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. D. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. br. 9. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. 724 M. kolovoza u Trpinju doveden 2. 1991. 1991. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. Za razliku od izvješća ZNG-a. Narodna armija. 9. br. brigade ZNG-a poginula su tri civila. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.-1992. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju.. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. 9. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap.721 Prema izvješću 3. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. proleterske gardijske mehanizirane brigade. za koji se bije odsudna bitka". 22. ZNG od 16. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim .Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. 3. brigade ZNG-a. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. 9. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 9.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". 129 Trokut Osijek . a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. CO. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . 21. Manja uporišta Armije. br. 3. GREGURIĆ. ZNG od 16. Redovno dnevno izvješće. 1991. Narodna armija 18. Izvješće. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. Izvanredno dnevno izvješće. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. F. Izvješće. Br.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. 15. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. brzo su položile oružje. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. Pov.gubicima nemamo". 3. 08-2602/1-91 od 16. "Mještani Borova Sela smatraju da će. 1 dalje pod kišom granata". rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. ne navodeći alibi okružene vojarne.Brezova Međa . 9. 1991. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". 11.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. 1991. ZNG od 16. Ranjeno je 37 osoba. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. Depeša br. gdje je trebao pojačati 2. 15 kamiona.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 128 zrakoplovstvo. 1991. od čega 16 gardista. ah tako nije bilo s vojarnama. 72. dopuna naše depeše.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. br. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. Izvješće. mehanizirani bataljun. SNO.trigonometrijska točka 93 . Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.Tenja. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . 1991. 525-65/1-91 od 15. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. 9. GLIŠIĆ.

734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. Izvješće. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde.. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.Jankovci. ZOSISB od 25. br. 9. ZNG RH od 15/16. Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . Str. Slavonska Požega.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije.Orolik . Predsjednik KL 112-01/91-01/91. 9. rujna 1991. brigade ZNG-a. 9.Vinkovci . trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi.Nemetin . 1991. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje.Bistrinci. 1991. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. Izvješće.. 1991. rujna zapovijedilo je 109. Str. rujna.. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Dvojnost zapovijedanja prestala je 20.735 Tijekom 17.. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. Da bi se to spriječilo. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. nedostatak naoružanja.. 1991. nego i Vinkovaca. U postojećim brigadama ZNG-a. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti".733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". Na širem području Sida 17. 1991. Sarvaš . a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu.Nuštar. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . br. Izvješće. Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci .73. Ur. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. Odluka. Prema ustrojbenom planu. 108. rujna. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. ostale brigade dobile su općinska obilježja. pov. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. rujan 1991.Đakovo. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. Đakovo. 9. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju.Komletinci . Podravska Slatina. do 19.. 512-03-91-1 od 11. 130 i stupnju ugroze. 525-68/1-91 od 16.Ciglana . Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. pov.Otok i Jankovci Vinkovci . 525-71-1/91 od 17. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. a primopredaja je izvršena 25. Narodne zaštite i MUP-a. br.Marinci . bataljuna 3.Osijek Donji grad. SVA MORH-GSHV. pukovnika Karla Gorinšeka.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. počelo je dovođenje dijela 2. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje .Nemetin i Sarvaš . i 109. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16.Mikanovci. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. a od 16.

9.. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. 5. Borbe i dalje traju. Pov. br. kada je napadnut. SIS. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. 1991. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 4. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. br. MATKOVIĆ-LASTA. Pov.. 1.. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. rujna. Nikola OSTOJIĆ. a za 19 gardista 3. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. 08-2618/1-91 od 17. br. U dnevnom izvješću od 21. CO. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. "Pomoć je došla s poligona C"." 131 "1. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS.. 9. 737 VSA MORH: MORH. 1991. 1991. Izvješće o stanju. SINANOVIĆ. 3. Odjel Sinj. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci . što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. 1080-183/1-1994 od 10.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 1991. Dnevno izvješće. 525-94-1/91 od 21. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. 525-73-1/91 od 17..Vinkovci".. 9. 525-73-1/91 od 17. Pov. Dnevno izvješće.. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca".Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. Br. 3. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. 730 M. Bogdanovci. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. br. 525-68/1-91 od 16. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada.736 Pred napadom 2.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. 525-88-1/91 od 20. br... listopada 1991. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Borbena zapovjed br. 9. 9-10. 525-88-1/91 od 20. 1.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. Pov. 9. 9. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. Br. 9. 1991. 1991. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. Narodna armija 9. "Bogdanovci u domovinskom ratu". koje je. proleterske mehanizirane brigade. Vojarna je držana u okruženju.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. SNO..738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. Narodna armija. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. Dnevno izvješće. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada.. prenapregnutost i iznurenost ljudstva. 9. 1991. ZNG od 17. napad odbijen. Borbena zapovjed br. Izvješće. br. prepuna uništenih tenkova. mehaniziranog bataljuna 51.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17..739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. "Artiljerijski dvoboj". 1991. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 10. Pov. mrtvih četnika i pučista. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. 1994.. 1991. 2. 21. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. naoružanju i municiji. Izvješće. oklopnog i 2. poginula su tri. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci.. 13 je ranjeno. 19. U Đakovu se 18. 9.. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. 9. pov. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovijed. 741 I. Str. 1991. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Pov. br. brigade nije se znala sudbina. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. mehanizirane brigade JNA četa 3. 9.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. 118. 525-91-1/91 od 21. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. rujna predala Page 98 . 1991. br..

750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. 9. SVA MORH-Zap.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre.752 Divizija je u veljači 1991. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. U svezi s tim zapovjednik p. 9. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. 743 U dnevnom izvješću 3. 109. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. Npr.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. oklopni bataljun. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Pov. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. gradu koji je 18. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453..45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. KL 801-03/91-01/01. Stoga je provedena treća mobilizacija. 9. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. 9. Izvješće. ZNG od 18. Redovno dnevno izvješće. 1991. Dnevno Izvješće.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. I taj dio počela je otpuštati 12. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. SVA MORH-ZOZO: Zap. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Naredba o prekidu vatre. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 1991. 3. osigurati uvođenje 2. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. 9. oklopnom brigadom iz Kraljeva.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. jedan oklopni i jedan mehanizirani. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". Dnevno izvješće. 1991.. Br. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce.744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. br ZNG od 22. Br. Dnevno Izvješće. 525-94-1/91 od 21. br. Predsjednik... 9. 1991. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. rujna kao posljednja u Slavoniji. br HV: Zap. što nije naišlo na njegovo oduševljenje. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost.. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. 9. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca. 1002/91 od 18... 132 početku poštivao. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. brigade ZNG-a o tome piše: "14.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio".. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 .746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. 1-18 od 17. br. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije".757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. br. 1991.754 Sredinom kolovoza 1. Pov. 525-75-2/91 od 18. ZZNG RH. br. 525-89-1/91 od 20. i 453. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. 9. 9. br. 1991. koji je 16. i to ljudstva koje je već prije pozivano. brigada ZNG-a. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo .748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. Pov.Našice. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna. 1991. Odlukom o uvođenju glavnine 1. 744 SVAMORH: ZZNGISB. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. Ur. proleterske gardijske mehanizirane divizije.Bitka za Vukovar 158. Zapovjed. 512-06-91od 17. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. 1991. 109. Izvješće.

9. Izvješće.. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota . koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Vukovar. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".Vukovar Orolik". Vojska. 21. 2. rujna deblokirati prometnicu Nuštar . Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'.Bogdanovci .. 1. brigade od 19. 11.. 752 M. br od 18. 1991. Narodna armija 13.763 Informacija je bila točna. Dnevno izvješće. Posade tenkova činili su dragovoljci. 760 SVA MORH-108. a za protuzračne strojnice 12.. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. 1991. Prema Sidu se kretala glavnina 1. 20-21.1991.764 Brigada je mobilizirana 16.. SEKULIĆ.. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. 10. brigadu ZNG-a.Ostrovo. 525-73-1/91 od 17. 19. Zapovjednik 108. br HV: ZNG 108..Našice. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 759 SVA MORH-fond 108. 1991. 1991.1991. Danas. 9. br.Bršadin. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. 22. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i. 12. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. rujna pokrenuta prema Sidu.. 75J Mladen MARJANOVIĆ. odakle je 19. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. oklopna brigada iz Kraljeva. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora".761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. i 18. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. Narodna armija 22.1991.) grupacija sastava 70 tenkova. rujna. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu."Vrapčana". MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. "TI divni ljudi. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo . 4. brigade ZNG. Dnevno izvješće.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. 9. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. mladi ratnici".62 mm.7 mm 360 metaka za cijeli vod. 208. "I dezerteri se vraćaju". Glavnina 109. Bojna priprava.Marinci . bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . "Što je to primirje". razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. 1991. 9. bilješka od 17. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. rujna.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. 1991. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. brigadi ZNG-a. 1991. Nikola OSTOJIĆ. 1991. Većeslav KOCIJAN. 1003 od 19. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. 1991. SVA MORH-K-da 5. bataljuna 3. brigade ZNG na pravcu Petrovci . Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". 11.702 Pokušaj prodora u toku 19..759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". rujna dan nalog da 2. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. brigade HV: Zapovjedništvo 108. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 1993.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci ..2. 12. a na njezinu čelu je bila 2. 100 topova. rujna nije uspio. Narodna armija 22. 9. 9. brigade ZNG.Ivankovo . brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći. Pov. 9.. bilješka od 16. brigade ZNG-a.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru.1991.

mladi ratnici (2)". Pov.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. 134 Uvođenje u borbu 2. PETROVIĆ. u 03:00. RUNTIĆ. a iz 3.. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Narodna armija 22. 21.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. br. rujna zauzeo Jankovce. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . "Beskrajna vera u komandanta Antonića". Snimak razgovora sa Page 101 . br. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad.. 9. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. 31. vojne opreme i hrane. 24. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 109.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . 1991. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Dnevno izvješće. Br. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. 794 "Ti divni ljudi.. 525-80-1/91 od 19.767 U dnevnom izvješću 109. rujna 1991. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. 1991. siječnja 1999. 20-21. 12.Marinci . Dnevno izvješće. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu. ZNG od 20. Narodna armija. 1991. Nidda Verlag. Narodna aimija. 763 Milisav SEKULIĆ. Jozom Meterom od 18. 1991. 9. 9. 1992. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". 1. Op.. 17. 52 5-78-1/91. 9. 12. 77. Dnevno izvješće. što.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . Izvješće. rujna stradalo je oko 13 osoba. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. "Između zatišja i opreza". Bataljun je pravcem Negoslavci . 12. mladi ratnici". u 03. 9.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. 1991. Snimak razgovora s dr. br. Pov. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. Bad Vilbel/Beograd. A MIRKOVIĆ-NAD. Taj jedinstveni pothvat. 4. 1991. rujna probio kroz Slakovce. što nije istina. koje je dva puta napalo Nuštar. oklopni je bataljun 20.. Pov. Tragedije namenjene zaboravu. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. među kojima i pripadnik 108. Izvješće o stanju. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. 525-89-1/91 od 20. i 20. 796 R POPOVIĆ. Snimak razgovora s dr. Br. oklopni bataljun 1.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. a koju je predvodio doktor Josip Husar. 2002. ~. 1.Slakovci . proleterske gardijske mehanizirane brigade. ZNG od 20. 9. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". 525-87-1/91 od 19. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. kao i napad zrakoplovstva. Izvješće o aktivnostima..771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. Borbena zapovijed. 9. 203.15 sati. bat. 3. 1991. 12. M Mladen MARJANOVIĆ.. 11. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. Treća je 18. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. 25. 1991. 1991. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama.776 U 767 TI divni ljudi. CO. 771 M. 01-2677/1-91 od 20. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. 9.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. 9. Zapovijed je poslana 19. Izvješće. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića.Bitka za Vukovar Zap. br ZNG od 21. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. proleterska gardijska iz Valjeva i 3.. 20. veljače 1999. Bitka za \\ikovar. 525-89-1/91.Vukovar. "Najteži je bio prvi okršaj". 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 1991.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. 1991. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. br..Bogdanovci . siječnja 1999. dakako nije bilo točno.Jankovci. br. Bataljun se nakon borbi 19. Narodna armija 16. brigade. nije prošao bez gubitaka.. R. 1991. Jozom Meterom od 18. M. POPOVIĆ. Narodna armija 16. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. Zapovijed.. 1991. koji je bio u Negoslavcima. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. D.

br ZNG. br. br. Ur. A MffiKOVrĆ-NAĐ. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. obrane općine Vukovar. obrane općine Vukovar. 9.. 1991. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji.783 777 M. RUNTIĆ. br. 5120-01-91-1 od 26.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1.Mladi Jastreb. 9. Dva voda 1. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. Kl. (nečitko) od 20. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. 1991. Str. Br.Nemetin i Sarvaš .1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 9. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. bataljuna 3. Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi.Nemetin.. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. Redovno dnevno Izvješće. 109. Zagreb. 9.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih.1991. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. samo produžava agoniju branioca Vukovara. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. Klisa . zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . 14. 1-22 od 20. prvenstveno MUP. br ZNG.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci . Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Rušitelj ustavnog poretka. veljače 1999. Glavnina 12. odnosno Borovo Selo . 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. a ne samo u Vukovaru. Pov. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. D.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. Dnevno izvješće. koje su polagale pravo na oružje i opremu.777 Borković spominje pothvat. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. pov. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . 1995. bataljuna 109. ™ Branko BORKOVIĆ . Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. br. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. koje je do tada nosilo teret sukoba. 1991. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu.. 9. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". štoviše da". 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-94-1/91 od 21.Vera. 9. pov.Vukovar i Trpinja. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. Str.Vukovar. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. 1991. brigade ZNG-a. rujna 1991. Bitka za Vukovar.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. 04-197/1-91 od 20.Čepin. Zahtjev.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. 114-04/91-01712.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. Meditor. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske".Sarvaš . 205. proleterske mehanizirane brigade. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109.

U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. Str.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. 1991.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. 9.Markušica . brigade ZNG. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . je da se drugi ohrabre. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Dnevno izvješće. 9. napuštanje jedinica. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. rujna nastaviti napada na Vinkovce.Svinjarevci..N. 23. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. POPOVE. 80. br. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. 1992. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. 109. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . odnosno sudbonosna. bombardiran je dio 2. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana.Nuštar. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. rujna.Mirkovci -Ostrovo . Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. br ZNG.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . čije se zauzimanje prema podacima JNA. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. Glavnina 109. stavlja u vrijeme od 20. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. rujna. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. odnosno između Tbvarnika i Ilače. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. obrana 109. R. a 3. "Artiljerija miruje". br. 1. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. proleterska gardijska mehanizirana brigada. 28. Narodna armija. kako je glasilo službeno priopćenje. počelo je uvođenje 1. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". jer bi onda Srbija bila agresor. ne kaže Srbi nisu ono što su bili.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. 525-89-1/91 od 20. nastavljene su 21. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. ah je to srpski narod. Predviđano je da će Armija 21. 04-197/1-91 od 20.Bitka za Vukovar Erduta.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. Pov.Srijemske Laze . major Josip Matić. br ZNG.784 Za obranu Vukovara. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. do 22. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija.. bila je važna.Cerić .Vinkovci. iz Page 103 . Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. Jer. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1.788 Borbe za Tovarnik. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka.Ernestinovo . brigade ZNG-a. pov.789 koja se potom raspala. 137 Brigada se već 19. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova.. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo.Čepin".

17. SZUP. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. 243. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 2. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. Dragan TODOROVIĆ. BOŠKOVIĆ. Marica i Tomo Spasojević. 9. Br. 9. 25. Centar Spht. Narodna armija.802 Primirje je Armija odmah prekršila. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri".797 Odraz rasula dijelova 1.801 Vojarna u Vinkovcima 23. 9. Borba. Narodna armija.795 Oko saniranja stanja. 132-134. 1991. 1.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. 259. Borba. vojne oblasti.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. "Između zatišja i opreza". D. 28. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". 1-22 od 20. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. 2. 26. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. 6. 13-15. "Svi začini valjevske kaše". 1991. tadašnji načelnik štaba 1. rujna 252. KOSTOV P. Bitka za \vkovar. rujna priključena je na telefonsku mrežu. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". 1991. rujna. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. 795 D. SEKULIĆ. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. 10.799 U toku 22. 11. 1991. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. 156/255 od 9. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. SVA MORH. 788 M. "Primer odanosti i hrabrosti". Ispostava Dubrovnik Br.1991. 1991. 793 Dragan TODOROVIĆ. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. 790 R. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". RUNTTĆ. iz Smederevske Palanke. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. Narodna armija. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija..iz kabineta ministra vojnog. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. Str. pov. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. "Da se general izvini".fond Južnog vojišta: MUP. To je laž!. obrane općine Vukovar.9. br. hranom. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". što je donekle iskorišteno za obranu. A MIRKOVIĆ-NAD. 9. "Da se general izvini". pošto je Page 104 . Iz Vukovara je 21. Čačak 1992. Srpska vojska . što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu. 9. Narodna armija. general-pukovnik Blagoje Adžić. 13. R. 11. oklopna brigada iz Kraljeva. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom. 26. No. dobile su nekoliko dana. 1992. POPOVIĆ. 1992.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. 3 794 M.6-7. prema izvješću Kriznog štaba. 3. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1991. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. CO. 01-2677/1-91 od 20. SPASOJEVIĆ.1991. Narodna armija. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". Redovno dnevno Izvješće. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. 16. 10. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". Izvješće.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. oko naselja Petrova Gora. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap.

Pored toga. Br. Narodna armija. 83-87. no tvrdi da je to partizanska divizija A S.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. Poraz. 525-97-1/91 od 22. 1991.. 1991. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. JOVANOVIĆ. 253. 10. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. 9. Pov. 9. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 9. 1992. Redovno dnevno izvješće. Redovno dnevno izvješće. Ur. 9. KL 800-01/91-01/19. U analizi obrane priznao je da Page 105 . 1991. 9. Krizni štab. 1991. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca.Vukovar. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br.. 1991. br HV: Zap. mješovitog artiljerijskog puka. "Da se general Izvini". rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.. 9. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. septembar-decembar 1993. 1-26 od 24. br. 808 Mladen MARJANOVIĆ. 4-5.809 Koridor Vinkovci . uz vojarnu JNA u Vinkovcima. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. koreni poraza.810 Pregovori su počeli 25. Pov. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . 04-204/1-91 od 23. br. "Nema mira u Mirkovcima". Narodna armija. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". 9. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade. GLIŠIĆ.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24.. 9. 1991.. Krizni štab od 23.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. 1991. Poraz. Dnevno izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade... 1991. 1991. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. Br.807 Tvrdnja nije bila točna.. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23.Vinkovci. 3. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. koreni poraza. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. Borba. "Najteži je bio prvi okršaj". Naredba. 50302-91-2 od 22. Uz pomoć dijelova 2. Njih je od 20. 1-24 od 23. Napad je odbijen.. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. m SVA MORH-GSHV: ZOOV.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". 01-2677/1-91 od 20. Izvješće. 109. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci .804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. 9. 11. 17.. major. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. rujna. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti.. 9. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. Br. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. Odluka. 218. 21. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. br.. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22.. koje je 24. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje.. 26. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". Vanredno Izvješće. 9. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 1991. D. Br. 1991. 804 SVA MORH-109. Major Đorđevtć u rujnu 1991. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar .803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. 807 A S. 8. Novi glasnik. 19. 1-23 od 21. 9. mehanizirane brigade.Jankovci. JOVANOVIĆ.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. 1991. bez obzira na postignuto primirje. 525-110-1/91 od 24. Načelniku GS HV. Redovno dnevno izvješće. CO. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka. Dnevno Izvješće. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. 1991. br ZNG. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". 16.

Zapovjedništvo 109.1991. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci .Tordinci. br. 9. Izvješće. bivšim 2. 9. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. br. 525-107-1 od 24. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Zapovjest za angažiranje snaga. br. vojne oblasti. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. ostala na dvije čete iz svog 1. brigade i 2. Izvješće. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". Pripremna borbena zapovijed. br HV (2/107). rujna ipak stiglo 100 ljudi. 9. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. prirodne objekte i rijeku Vuku. brigade ZNG-a.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. "R" Str. 9. 04-208/1-91 od 26. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. 208-219. 01-2797/1-91 od 27. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". Pov.815 Bataljun je 26.. bataljuna. Str.. 9. i 27. Izvješće.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne.818 pa je 109. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. 04-207/1-91 od 25.811 U toku 26. 43/96-322 od 26. 30 kamiona-tegljača. br.. 3. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. od kojih je pola bilo bez oružja. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. bataljunom 107. brigade HV iz Đakova. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. br. 9. br ZNG. Poraz. br. Br. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . 109.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. Zap. 109.820 U Vukovar je 28. 525-122-2 od 27. bataljun određen je da od 14 sati 25. Br. 1991. br ZNG. JOVANOVIĆ. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. br ZNG. Br.Vukovar. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. 9.818 Pored bataljuna 3.. 1991. bataljuna 3. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna pridodan 109. Izvješće. brigade ZNG-a. Trebala ga je ojačati topništvom. 109.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. 9. 1991. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. 1991. 1991. po dubini Nuštar. pov.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. Br. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. 1991. Pačetin. br. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. brigadi ZNG-a. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. brigadi ZNG-a Njezin 2.. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. 1991. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . Pov. brigade ZNG-a. Borbena zapovjed Op. Ono je 28. pored dijela 3. 1991. Pov. Dnevno izvješće. brigade". 525-122-1 od 26. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. pov. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara"... 9.. 109. rujna 3. 525-123-1 od 26. 1991. brigada ZNG za obranu prometnice. 202. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pridodati i bataljun 122. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. 9. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. koreni poraza.. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". br. ZNG od 24. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. 04-213/1-91 od 27.

9. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. Donji Miholjac.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Prema prvoj varijanti.1991.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. 5120-01-91-1 od 29.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". 511-01-35-31151/1-91 od 28. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. Primljeno telefaksom u GS HV 25. Vukovar. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo".822 U Vukovar je 25. 1991. Izvješće. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . na najugroženijem graničnom pojasu. rujna u 10:23. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. Dr. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. Slavonska Požega i Orahovica. prema Srbiji". odnosno Hrvatsku vojsku.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Ur. 5120-02-91-42 od 29. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. Mate Granić. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1.. počeo je ustroj novih brigada HV. KL 080-09/91-01/21. 9. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. bataljuna 3. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade.828 Page 107 .827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. Josip Husar. oklopni bataljun 1. bataljuna 109. Josip Husar koji je 29. Vinkovci.Vukovar.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". Ur. 9. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. 823 Konvoj je doveo dr. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. On je 25. Mari Granicu. Br. Ovlašćenje. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu.. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". brigada bi se sastojala od 4. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. Zapovijed. SVA MORH-GSHV: GSHV. KL 8/91-01/62. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. Predložene su dvije varijante brigade. Br. brigade HV R x_ ]X]124 124. Đakovo. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Tovarniku. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. Dnevno Izvješće. 1-29 od 28. 1991. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. kao prema prvoj varijanti. Konkretan prijedlog upućen je 2. brigade i 4. Valpovo. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. 1991. 9.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. PU Vinkovci. br. Podravska Slatina. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. operativnu zonu..826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. 5 15^3 3. Županja. 142 Zemljovid br. Slavonski Brod. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. oklopna brigada A • i . 9.1991. Našice.

Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 9. Pov. 10. DT 801-02/91-01/01. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. navodi se da je u toku ustroj 124. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3.829 Osim u buduća zapovjedništva. 1991.1991. 4. pov. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. 1119-01/91-01/10. Narodne novine. 9.833 Istovremeno je 109. bataljuna 108.. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. bataljuna 107. br. 9. 5120-33-91-2 od 2.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. 9. brigade na području općine Slavonska Požega. DT 801-02/91-01/01. br. brigadu Hrvatske vojske. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. 10. 123. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 513-03-1/91 od 2. Skupštini općine Vukovar.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. brigada HV. bataljuna 106. 9. 122. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar.. do 203. bataljun 108. Zapovijed..836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.831 Zapovijed je dan kasnije. Ur. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigadu Vukovar. 512-06-02-91-34 od 26. 1991. 10. br.. br. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25.. 9.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. 1991. brigade ZNG-a. 8. "R" brigade HV u Vukovaru. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. što je tada u HV prije bilo pravilo. br. Klasa: Str.. Ostale postrojbe od broja 201. Zahtjev za formiranje. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. Dnevno Izvješće.1991. od koji je jedan trebao biti 4. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. a za njezinu je osnovu određen 3. brigade i MUP-a. bataljuna. i 4. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 525-119-l/9l' od 25. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo.. 512-06-05-91-26 od 26. Page 108 . Četvrti bataljun 108. brigade. Ur. pov. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. no rijedak slučaj. pov. Slavonska Požega i 124.. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. brigade. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis.. Zap. 26. s početnom jezgrom od 2. 202. br. Vinkovci. 5120-34-91-2 od 25. rujna 1991. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". br. 4. 204. brigadu Đakovo. 1991. koja je dan-dva vođena kao 202.1991. te 3. također su dobile brojeve od 121. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. Zapovijed. br. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. Ur. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. s izuzetkom postrojbi 3. Organizacijsko-formacijska zapovijed. Ur. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. brigadu.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. 113-1 od 25. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. 512-06-05-91-26 od 26. Pov. 525-122-2 od 27. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. Zapovijed. brigade. Str. 1991. lokalne krizne štabove. 801-01/91-01/07. 512-06-02-91-35 od 26. pov. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. Pripremna borbena zapovijed. listopada 1991. službeno potpisana od ministra obrane. br. Zapovijed. brigade iz Đakova. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. brigade. brigadu Nova Gradiška. br. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. bataljuna 107. Klasa: Str. br. 525-123-8 od 1.. Ur. Ur. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. pov. br HV (2/107). brigade ZNG-a i 63. za grad i njezine branitelje i 124. 801-01/91-01/07. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Str. brigade. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. br. generala Antona Tusa. 1991. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. br. bataljun 109. 1991. Str. 9. i 5. do 123. 9. brigade ZNG-a.

Br. SVAMORH-ZOZO: Zap. pov. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. br. br. Dopuna borbene zapovijedi.. Kao i u prethodnom razdoblju. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. rujna i raspoređena dijelu gardista. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 9. Izvješće.885 Do 27. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. 9. 1991. Op. imala je stopostotnu popunu. Dnevno izvješće. o. SVA MORH-GSHV: MORH. br..™ Dragi bataljun 3. 1991. OZ Osijek Pov. u 20. i 108. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. pov. 11. OZ. a.. 1991. 512-06-02-91-59 od 29. Brojno stanje njezinog 4. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa".35. pet gorskih topova 76 mm. 11. jedan protuzračm' top 40 mm. 1.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije.. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. DT 801-02/91-01/01. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.. D. 525-123-38 od 11. Str. 525-125-1 od 27. od čega devet kalibra 120 mm. 1991. MJ. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. 512-06-02-91-60 od 29. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". Zimska oprema dobivena je 26.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. Ur. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike.891 Brojno stanje 109. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. rujna četiri haubice 122 mm. br. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. 41 dočasnika i 341 vojnika. pov. 1991. svaka sa šest oruđa.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. DT 801-02/91-01/01. četiri ručna bacača tipa RPG.1991.838 Tražene čete postrojene su 28. 10. jedan trocijevni top 20 mm. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji.. 2121-06-91-02 od 27. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi.. Zapovijed. Ur. 10. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. Borbena zapovjed. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. 1991.10. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu.. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. Pov. 1991.. 525-104/91 od 17.890 Treća brigada ZNG u svom 2. tri protuoklopna topa 76 mm. brigade dao je 29. 9. br. Str. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Op.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 144 Osim pješaštva. 10. Zapovjed. svaka sa šest oruđa. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. od kojih je jedan također bio neispravan. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. 10. 8JI SVAMORH-fond 122.840 Na području Đakova do 27.SVAMORH-GSHV: MORH. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. pov. 9. Izvješće. 525-122-28/91 od 5. pov. Str. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. br. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. Zapovjed. pov. od čega 26 časnika.. br. također sa šest oruđa. dva laka lansera raketa 128 mm. 525-124-227 od 23. Podjela naoružanja i municije. br.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. Str. 23. 525-127/14 od 14. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. 9. četiri haubice 105 mm.. br. 525-124/202 od 16.. pov. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. Zapovijed. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. 145 30 mm "Praga". 1991. Izvješće. 1991. 8J" SVAMORH. 525-123-84 od 22. 1991. 11. 23/6.887 Taj raznovrsni. br.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. 1991. 1991. 525-123/6 od 29.

886 SVAMORH-122. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Br. 154 "Neprijateljske OMJ . Izvješće. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. 2121-06-91-02 od 27. 109.Osijek a 2. ZNG RH br.Bogdanovci. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. SVA MORH-109. probili su našu obranu u rejonu s. 3. Izvješće. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30.Marinci Bogdanovci . HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Pov. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. 5120-02-91-1 od 23. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br ZNG. 04-264/1-91 od 7.. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . ZNG Vinkovci od 24. br HV: Zap. Br. Žankovac . Br. BORKOVIĆ.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . br. 166. Br. ZNG od 30.Nuštar. br. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. Krizni štab od 30. M. Rušitelj ustavnog poretka. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. 3. br ZNG. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. 04-208/1-91 od 26. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje".Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. br ZNG. DEDAKOVIĆ-JASTREB. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. 109.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. ZNG: Zap. Br. ZNG. 10. br.. Marinci. Nuštar i Marince.Vukovar.Marinci . 1991. Valpova i Našica. Otok Tordinci. 10. 9. 891 SVA MORH. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. br. 109. RUNTIĆ. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . 9. 1991. Izvješće.1991. 9. SVA MORH-109. 109.Vukovar. br. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. 3. 1991. 9... Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. Zap. 14. listopada. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 1991. "Tučena su sela Đeletovci.3. Pov. 525-50-1/91 od 7. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. 890 B. Bitka za Vukovar. na upit Zap. bataljun 3. 04-241/1-91 od 3. Dnevno izvješće. 1991. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 109. br. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze.. brigada HV 30. 04-264/1-91 od 7. četu 1. Cerić. Izvješće. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. D.Nuštar ... 525-123-1 od 26. 9. 1991. ZNG. br HV: Zap. Snage 109. br. br. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap.Cerić. a snage JNA odbaciti prema istoku. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. rujna 1991. 10. 9. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 2-5 od 29. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. 1991. rujna u 1 sat. Zapovjedništvu ZNG RH.Vukovar. Zapovjedništvu obrane Vukovara. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. A MIRKOVIĆ-NAĐ..898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera. Svoju 2. 9. 1991. a dostavljen je telefaksom 25. rujna nastavljen je i 1.894 odnosno 2.. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . Page 110 . Haubice je s jednim od konvoja dr. 1991. Tus i Stipetić. rujna. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. 9. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. posebno Bogdanovce. 1991..896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. Izvješće. Br. Odsijecanje grada moralo se spriječiti.1991.9. Dostava podataka o osobnoj popuni. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka.

155 Napad je određen za poslijepodne 1. oklopni bataljun. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. 9. 1992. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . 9. Str. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. 9. Tu činjenicu. listopada. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. oklopni bataljun. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. Orolik i Berak 252.5. Zapovest za napad. Ujevokrilni susjed 252. okbr od 29. 04-223/1-91 od 30. PETROVIĆ. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. Zapovijed. 04-227/1-91 od 30.Ermenta određen je 3.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". 9.. br. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. Str. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara.1991. 11. "Ime koje se pamti po slobodi". 9. U zapovijedi se ne spominje 1.Negar.900 Iza 3. 1991. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105.Vukovar. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". Operativnoj zoni Osijek.sjeverni dio sela Petrovci . koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. 1991. 895 M.. br. 9. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 .4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. oklopne brigade. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Narodna armija 2. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. rujna. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić..Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca. oklopni bataljun. 11. kao i puta Vukovar . Ur. Kl. shodno situaciji". "Kao nekad. Usp.Vukovar. br ZNG.. Slična. Iza oklopnog bataljuna. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . br HV: Zapovjedništvo 109. oklopni bataljun. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . br. 525-123-7/91 od 30. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. Narodna armija 28. pov.Vinkovci. 109. 901VSA MORH: Komanda 252. listopada.Bitka za Vukovar Slakovci. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda".Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar .Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.. 1. 1991. Komandi inžb. 1991. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. 5120-51-91-1 od 30. Pov.Marinci. Izvješće. 13. br ZNG. 4.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. pov. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. Narodna armija 23. oklopna brigada. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar . Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka .Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. 1991. 5.. Za pomoćni pravac Orolik . 8/91-01. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun..Negoslavci . Dnevno izvješće. lijevokrilne 3. pod razvijenom ratnom zastavom". Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. Glavnu zadaću brigade dobio je 2. Mladen MARJANOVIĆ. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. 1991. 899 SVA MORH-109. 3. 26.

Prijepis kod D. Dnevno operativno izvješće.10. Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. 37.Vukovar. 199-200.Vukovar 1. t'edomir POPOVIĆ. bataljuna 3. Angažovan je. " SVA MORH-ZOZO: Zap.Marinci .Bogdanovci . brigade ZNG-a. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. Usp.907 Selo je ostalo u okruženju.5 km. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. prošh čitavu dubinu od 2. 9. 12. bataljuna 3. 10. sudeći prema hrvatskim izvješćima. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. 275-277. oklopnog bataljuna 252. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. hstopada. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. zapis je iz dnevnog izvješća 109. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. ali pridata pešadija. 10. br ZNG. brigade HV od 1.. Cerić i s. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela.Pačetin. 511-02-41. ojačan četom 3. iz pravca sela Petrovci.908 Prikaz napada 211. samo deo jedinice. Br. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. 04-229/1-91 od 1. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. deblokira pravac Nuštar . pad Petrovaca je. Neprijatelj je uništen iz pokreta". Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. 11. U članku o ratnom putu 3. te ušli u selo. VRH-USMSP: MUP RH. Br. 21. 1991. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. 1991. brigade ZNG-a: 2. Narodna armija 9. Službena zabilješka. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. Zapovjedio je 109. Pored stanovnika. V.. Policijska stanica Grubišno Polje. 525-123-11/91 od 1.30 sati 02. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3. Narodna armija 22. Str.901 Loš dan za 109. Izvješće.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . • SVA MORH-3. Vojska. bataljunom. Smrt oklopne brigade. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . 902 "Ti divni ljudi. mladi ratnici". To je razvidno iz zapovijedi 1. 6. ah se njegova obrana uspijela održati.. 10. 04-229/1-91 od 1. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. Marinci. 1991. godine". brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. br. br ZNG. ". Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci.. 10. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. 4. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije.906 Jak napad 211.Z. 1991.. Br. oklopno-mehaniziranom četom. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . 109. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu.Bršadin. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. pgmd. 851-18 od 4. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". Pov./ MA od 20. Tek podatak. istina. Marinci i s. u selu su ostala i dva voda 2. Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. gdje im se suprostavljaju naše snage". napred na selo Bogdanovce. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 1992. MARIJAN. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 .1991. 1991. listopada potpuno je uspio.. 25. 109. 166-167. PU Bjelovar.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . <mrt oklopne brigade. br. 1991. D.Vidaševac i Lipovača ./92. MARIJAN. Tordinci. Naređenje. 'Vera u ljude i tehniku".903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. 11.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. 1991..905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. Izvješće. 1992. prošao gotovo nezamijećen. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste".Marinci . listopada. nije imala 'tri čiste' da to učini. 156 Napad 252. pov. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu.

brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. 1991. 525-123-13 od 2. Ono je 30. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. 5120-26-91-02 od 1. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. 10. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-6-122 od 1. 525-6-122 od 1. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. br. brigade HV i organizirala njegovu obranu. Borbena zapovijed. Borbena zapovijed br. 1991. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. pov.918 U toku 3. 1991. 1991. a potom ovladaju selima Tordinci. 7. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. oklopnim bataljunom 1.. 158 nuštar. br. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". Zahtjev za popunu sredstvima.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš.919 U reportaži o 3.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. br ZNG. 81/91-02/2. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2.. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. br. pov. br. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 1991. hstopada. na uskim prolazima. 10. 9. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. 1991. br. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje.].. 525-124/19-91 [od 1. 04-233/1-91 od 2. 10. šumama i područjima razmještaja Armije. Str.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. 5120-26-91-2 od 2. br. Vinkovce i Cerić napala je 3. Op. 10. Str.. pov. 81/91-02/02.. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. Kl. 525-123-9 od 1. Dnevno izvješće. 10. Str. SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 8. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. 525-122-7/91 od i. Prihvat oklopništva organizirala je 109. 525-122-4/91 od 1. pov. Br. 1991.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". br. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu.914 Pored napadnih zadaća.. Op. Ur.1991. u 00:22. 525-123-7/91 od 30. SVA MORH-ZOZO: GS HV. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. 1991.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 10. Upućivanje borbene tehnike. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu.10. brigada HV. Obavijest. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10.. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 6. Str. Mlaka Antinska i Antin.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. osobito na području oko naseljenih mjesta. 7. proleterske gardijske mehanizirane brigade. pov. br. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. 10. pov. Pov. Borbena zapovijed br. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo.. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. Ur. br. Izvješće. koji su u jutro 2. pov. Prihvat borbene tehnike. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Nakon povlačenja dijelova 109. Dnevno Page 113 .. oklopna brigada JNA 2. br. 10. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. pov. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. 1991. Upućivanje borbene tehnike. no prodor u selo nije joj uspio. hstopada na Nuštar. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. Str. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. Str. br. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar .920 Jak napad izvela je i 252. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. Str.915 Izvršavajući zapovijed 109.. 10. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. Kl. Str. Borbena zapovijed. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru.

1991. br. Zaduženo je za prihvat.Vukovar. Bitka za Vukovar. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kao što je to bio slučaj sa 108.. bat ZNG od 6. br ZNG. Dnevno Izvješće. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. br ZNG. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. Pored obrane. 160 Četa 3. 10. u rajonu Osijek i Baranja. 525-123-16 od 3. Page 114 . Armija je potpuno ovladala Cerićem. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. 04-240/1-91 od 3. 109. 109. 1991. SVAMORH-109. mladi ratnici". Četa 3. Str. 109. Izvješće. 10. br. Glavnina 63. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-124-25/91 od 2. pov. brigade ZNG-a. također netočno. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjedništvo 109. Str. 525-123-13 od 2.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. 10.Vukovar". SVAMORH-ZOZO: Zap. br ZNG. pov. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. S četom je stigao samo jedan časnik. Br. Narodna armija 19. Prihvat oklopnih sredstava i posada. A MIRKOVIĆ-NAD. brigada. pov. 3. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. Str. brigade ZNG iz Karadžićeva. 1991. 109. Izvješće. Izvješće. 10.. br. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-233/1-91 od 2. Izvješće.Bitka za Vukovar izvješće. Zapovijed. Dnevno operativno izvješće. 8. Br. Str. M. br.. Dnevno operativno izvješće. br. brigade HV. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. br. DEDAKOVIĆ-JASTREB. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. 525-123-13 od 2. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. 1991. 22. 525-123-16 od 3. Str. Narodna armija. pov. stizalo. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. Br. 10. 1991. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. 525-124-27 od 2. 142-143. iako s zakašnjenjem. 1991. pov. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. 1991. brigada ZNG). Br. "Nema mira u Mirkovcima". kao što je to bila 109. br ZNG. D. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. koje su bile na osobito važnim pravcima. bataljuna 3. pov.1991. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. RUNTIĆ. brigadi ZNG-a. 21.. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . podstožernim i logističkim dijelovima. brigade HV. Izvješće. Ti drvni ljudi. hstopada. Dnevno operativno Izvješće. pov. Str.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. 10. Str. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. Izvješće.. br. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . br. 10. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina.. Snage 109. 10.10. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu".Bogdanovci . GLIŠIĆ. listopada. 10. br ZNG.1991. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. 920 D. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu.10.. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br HV: Zapovjedništvo 109. Isto je. 1991. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine.10. 1991. 1991. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. 1991. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. 04-233/1-91 od 2. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. 1991. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. 10.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. pov. koje je. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. 04-246/1-91 od 4. 12. tvrđeno i za selo Korođ. 04-240/1-91 od 3. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-16/91 od 3. 1991.

a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. od čega četvorica pohcajaca. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. Dnevno operativno izvješće. hstopada bili su još u gorem stanju. Podatke o artiljeriji traži. br. pov. pov. 10. listopada.. 1991.Henrikovci. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo.934 Na izmaku 3. bataljuna 3.. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm.933 S kakvim se na izgled banalnim. 525-123-16 od 3. Dnevno operativno izvješće.. brigade HV i 2. 10. br HV: Zapovjedništvo 109. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. a u Jarmim su poginule tri osobe. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. 525-123-16 od 3. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića.. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. br ZNG. 1991. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. br. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. br. 04-246/1-91 od 4. 10.. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. 1991. Str. Negoslavaca i Mirkovaca. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. 161 da se četa 109. nego je i napadala. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. pov. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. pov. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. Armija se nije ograničila samo na obranu. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". brigade ZNG-a u Nuštru. 525-124-34 od 6.936 U noći 3. Str.929 Zapovjednik čete.938 Oklopno-mehanizirana četa 109.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Presjek situacije. 932 SVAMORH-109. Svi su bili bez topovskih zatvarača. Vukovar i Županju. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". listopada izbila u područje Vidovac . listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. 04/338 od 3. 1991. pov. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. 10.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109.. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. br. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. Str.. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. 525-123-16 od 3. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB./4. br.937 Tijekom dana. No. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca. 1991. 1991. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. brigade HV je 4. Str. 4. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Izvješće.. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". a postrojba ima haubice 122 mm M-38. Pov. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. Str. 10. Page 115 . 10.931 Zapovjedništvo 109. Ona je u jutro 4.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. Dnevno operativno izvješće. koje bi taj problem napokon riješilo. br. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2.

no nisu se uklapala u napore Armije. Str.. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. Izvješće. a 1. Presljek situacije. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. Str. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. za potporu i protuoklopnu borbu. 10. 1991. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. 1991. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. Str. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. br ZNG. 04/338 od 3. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap.Orolik. bilo oko 11 posto. Str. 10. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. 525-123-17 od 4. 10. 10. Str. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. dobio je u zadaću odred "Lepenica".Vukovar. 04-252/1-91 od 4.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. Obranu Mirkovaca.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. oklopnu brigadu. Nadzor drugoga dijela prometnice. br. 252. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. 109. 525-123-18 od 4. Dnevno operativno izvješće. 10. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. odnosno apsolutno podcjenjivanje. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. br. pov.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. S desnim susjedom. MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 1991. br ZNG. 1991. br. Dnevno operativno izvješće. 1991.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . Br. i pomoćnu. Izvanredni izvještaj. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-17 od 4.. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci .Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. Br. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. pov. u kojem je imala oklopni bataljun. 04-252/1-91 od 4.. 162 Divizijsko topništvo. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. pov. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. pov. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. 525-123-18 od 4. osigurati bok na pravcu Vinkovci . 10. Njezina Velika Narodna Skupština 9. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. Vukovar i Županju. br. ah je u toku dana i izbačena iz njega. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. Baranju i Zapadni Srem. 1991. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. br. 10. 1991. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109.. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. Izvanredni izvještaj.. Izvješće. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir.940 U toku dana zapovjednik 1. proboj koridora. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci .

Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. . Marinci i spajanja s našim snagama u s. koja ih je u jednom trenutku. listopada. pov. vodova Cerić i Marinci. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon".943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. bez vode. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . 04-253/1-91 od 5. Br. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. brigade HV.s. bataljuna 3. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. OZ HV za borbu br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar . 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". br ZNG. 525-123-20 od 5. napustila". Henrikovci . Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . 5. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. 851-18 od 4.. br. 109. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. 10. oklopne brigade JNA na Nuštar. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. br ZNG. 1991. 1991.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.1991. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. 1991. Cerić s.. Str. 525-123-21 od 5. 04-255/1-91 od 5. 1 OT. Izvješće. 10. 'Tako je to u ratu. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9. 04-260/1-91 od 6. Gaboš i Ostrovo.Vukovar. bataljuna 3. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. Snage po dubini pravca Vinkovci . 109. Br. br. 525-123-21 od 5. Naređenje artiljeriji 1. pov. pri napadu na Nuštar. Izvješće. ojačan tenkovskom četom i pješadijom. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. brigadi važan problem nastao je 5.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima.. br. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. Str. struje.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". brigade HV. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo.. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. samostalnog bataljuna i 3.Šid. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u rejonu Vinkovci . Dnevno izvješće. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije.. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica".948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće.. 10. ojačanog voda Nuštar.1991. Nuštar". brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. osvajanja s.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. Bogdanovci".. 1991. Br. 109. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB./5. 10.s.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. 10. Str. br ZNG. samostalnog bataljuna. Naređenje. 10. upozoravajući da su u blokadi. treba imati i ratne sreće. naglašeno je u izvješću. Nuštra". 109. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". pov. Str. bataljuna iz Županje.. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109.. Prijavila je uništenje pet tenkova. čime su "oslabili obranu snaga 109. br. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. Str.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. glavninom treće i tri puka potpore. Za daljnje borbe. 1991. pored znanja i hrabrosti. 10. br. brigade HV. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. 1991.. Page 117 . listopada počeo napad "agresora na s. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 10.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63.947 Neuspjeh 252. uspjela je odbiti napad. pgmd. 1991. pov.. 1991. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. iako to nije izričito rečeno. 20-21.Vukovar . te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. 12.. kao ni u toku dana.. 19. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. 109. nije bilo. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. U dnevnom izvješću 109. Pov. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. Zapovjedništvu ZNG. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". listopada. izvješće. Nuštar. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. 2. 525-122-11 od 5. brigade ZNG-a. uništile 5 tenkova. 10. Dnevno izvješće. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. br.

najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno".952 Zapovjednik 3. Izvješće. 16. 63.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . 949 U središtu Nuštra. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 3. 10. Izvješće.. Krizni štab. br. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. Str. OZ HV za borbu br.957 U toku noći 576.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. Str. 10. na putu". Str.. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. br ZNG. Str. 815-01-91-01/58.. Str. "Između zatišja i opreza".954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. pov. Vinkovci/Osijek 1992. 1991. 1991. 525-123-21 od 5.. br. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. pov. pov. pov. 184. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. POPOVIĆ. Kl. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 10. 1991. Dario HEĆIMOVIĆ. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao. pov. 10. Br. br. 1991. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. 109.958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj..Vukovar". Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. Zapovjedniku 63. Dnevno izvješće. br.956 Skupina je podređena 109.. posebno u borbi.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63.. bataljuna 3. 2212-01-01-91-1 od 4. Mladen KEVO.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 1992..Vukovar status kvo". Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. 1. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ZOSISB. 1991. bataljon. Ur. br. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . brigadi. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni..SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 10. br. bataljuna 3. 525-123-25 od 6. Naređenje artiljeriji 1. 525-123-23 od 6. 10. s. 1991. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. 525-124-33 od 5. 10. 10. ZOSISB.. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. Bataljun je 3. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. 10. 525-123-23 od 6. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. 525-122-11 od 5. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Narodna armija. 10. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. 1991. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 2.Bitka za Vukovar 948 R. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-22 od 6. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. a njihovo je stajalište Page 118 .. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". pov. 165 na različite načine. 04-255/1-91 od 5. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . Str. 1991. Str. bat ZNG od 6. 1991. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu.. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Izvješće je primljeno telefaksom 6. Izvješće. listopada u 11:15. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka".961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 17. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. pov. br.. br.

Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. br. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. brZNG.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. bilo osam tenkova M-84. 1991.963 Sa svoje strane. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. Str. Str. 114-04/91-02/01. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Borbena zapovjed Op. Br. 1991. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. 1991. 1991. pov. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. Str. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. br. Izvješće. br.. HV od 7. oklopna brigada.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Prijepis telefaksa primljenog 7. 10. brigade ZNG-a. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. pov. 525-123-27 od 7. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. pošta i DIK Spačva. 10. br. Izvješće. 10. Str. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 109.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan.. br. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 14.. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. 10. partizanska brigada R divizijun 1. 3. Str.. ranivši pri tome osam osoba. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. pov. 5120-01/22-91-1 od 7. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave.. laki artiljerijski puk PVO _J. pov. prema hrvatskoj procjeni. br. 525-123-25 od 6. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. 525-123-23 od 6. 04-260/1-91 od 6. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. 10. 6 18 18. listopada. bataljuna 3. Str. dvije jurišne skupine. 525-124-14/91 od 7. 1991. Izvješće. 525-123-26 od 7. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". 10. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. br. 1991. na koje se čvrsto ukopala 252.. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. Ur. Bricina Bunara i Kudeljare. 1991. 1. br. Vanredno izvješće. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . 10. 10. pov. 1991. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. listopada u 10:05. Izvješće. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. Kl. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. Pogođena je i pekara. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. 1991.

brigade I da krenu. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . listopada. 525-123-28/91 od 8..područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3.Bogdanovci . br. 525-122-16 od 8. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. Str.SVA MORH-ZOZO: Zap. bataljuna. Presjek situacije. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Str. HV od 8. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s.. Izvješće je primljeno 8. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca.. 1991. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Jedan od njih. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. Zapovjedništvu OZ Osijek. o čemu nije vođeno računa. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. Borbena zapovijed Op. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine .Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. brigade HV. U odnosu na zadatak i broj ljudi. bataljuna (bez čete) 107.. protekla je kao potpuni fijasko. pov. Stoga je u "toku noći . To je bila zadaća 4. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". a potom u jutro 8. 525-122-16 od 8. "". Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. 3. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. Izvješće. Očekivano pojačanje 3. br. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". osiguranje probijenog puta. Bršadin i šume Dergaj. listopada nije napravljen.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. pov. br.970 Noć 7/8. zapovjednik 109. 10. 109. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. brigade HV R ^X]iQ9 1.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . HV. pov. doduše netočno. listopada napasti pravcem Nuštar . izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. Vukovar i Županju. Str. 04/338 od 3. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. 10. Borbena zapovijed Op. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. brigade HV. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. br. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. pov. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 1991. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. Izvješće. br.. 16. bataljun 109. Str.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". bataljun dobivao je novu obvezu. 10.se7 Navečer 7. nisam mogao da ih uvjerim".Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. spremno da krene. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke. brigade. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara".35 sati.Marinci . 1991. 10. 10.Bogdanovci . brigade HV i 2. 1991. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. br. Njih se trebalo i sudski goniti. 1991. to je trebalo značiti da put Marinci . 16. koji je bio spreman da krene. kojeg se u jutro 9. 2/3. od koje se mnogo očekivalo. 167 Pomak koji je očekivan 8. morao sam odustati od akcije". bataljun. Nakon izvršene zadaće 3. hstopada. bataljuna 3.zahvat Page 120 . n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada u 00:57.

391-392. trebalo je biti potpuno slobodno. odnosno veliku mobilizaciju. 451-452. 1991. brigade HV. 432-434. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4.981 Sastanak od 8.. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. hstopada 1991. Lici i području Dubrovnika. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. 1991. listopada dogovorili prekid vatre. 2002. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. Poslednji dani SFRJ. 525-122-17/91 od 8. Bataljun je do 5. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. 970 B. 17.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. 1991. 10.982 Page 121 . Vojnoizdavaćki zavod. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. rujna 1991. o embargu na oružje SFRJ. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. hstopada 1991. Borbena zapovijed Op. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Zbog toga je bataljun 107. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. kao i generala Kadijevića. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. br. pov.10.Vukovar.. Kretanje oficira. br. 9.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom.1991. 1991. Izvješće. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . Punomoć. brigade HV ojačan s dva tenka. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom.. 10. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. 394. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. a za veće pothvate.. pov. JOVIĆ. 1991. 10. hstopada. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. strujom i plinom.. i izvan vojnih objekata. 168 10. 977 ISTI. br. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. a glavni kočničar bila je Armija. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. 446-448. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. Str. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. 525-123-29/91 od 8. Str. Tuđmana i Miloševića. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. Bilo je više razloga za to. sati ujutro 9. Beograd.

Sabor Republike Hrvatske. pov. uključujući i prostor" oko Iloka. br. bataljuna 107. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. Izvješće. brigade ZNG-a nije bilo bolje. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. 5120-01/20-91-1 od 9. 1991. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. 525-122-18 od 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. 10. br. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. popune i osposobljenosti". brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". Uz pristiglu skupinu 3. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. br.. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca.. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu..987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". Str.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja.Vukovar. 8. 1991. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. br. br. 1991.Bršadin . Str. Kl. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca.989 Ni stanje u dijelovima 3. 1991. 109. Ur. Zapovijed. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4.00. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. Dotadašnji zapovjednik 109. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. 1991. 10. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. brigade HV. 1991. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. 18. listopada. brigade.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo.Vukovar. Noć 8. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. Za podršku 109. Njezin 2. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . "Zakon o obrani". ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . Zapovijed je dostavljena i 124. pov. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. 1991.00 do 7. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. Vukovar nije deblokiran ni 9. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. osim u dijelu zapadne Slavonije. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. kako su nazivane snage pobunjenih Srba. Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca.. brigadi HV 986 Pretvaranje 109./9. Borbena zapovijed Op. jer je pravac Nuštar . 468. 9. to jest za razdoblje od 19. bataljuna 3. 525-123-31 od 9. 10. odnosno 67 gardista što ga. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije.985 Usprkos velikim očekivanjima.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. 800-01/91-04/22 od 8. brigada HV. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane.30 sati". 10.. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. 7. brigade ZNG-a. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB..željeznička postaja . proleterske gardijske mehanizirane divizije. Ur.988 Pospremanje Zapovjedništva 109. 10.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. listopada 1991. brigade. listopada. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. 112 je bilo na bolovanju. 20. listopada. Narodne no\ine. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. 512-03-91-1 od 8. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

Bitka za Vukovar koriste bespravno". Zapovjednik brigade 9. "R" brigade Hrvatske vojske. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata..994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. brigade ZNG-a bih su javni. mehanizirane brigade. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. 23-24. 1991. br.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. 1994. 3. Izvješće. kao ni odlazak.992 Ostalo ljudstvo. 3. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. uz sva ojačanja ne raspolažu". Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. brig. br. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. obrazloženje je odbijanja.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela".). 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. pov. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. Izvješće. Zap. brigada Hrvatske vojske. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi.. 1991. Zidine i Henrikovci./10. br. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3.990 Objašnjenje zapovjednika 3. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". SVA MORH-ZOZO: Zap. s kojom.. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. 10. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. 3. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . jer se jedna pokvarila. gdje su sinovi faiikcionera". 1991. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. Dnevno izvješće. br. pa je za Đakovo u 21. SVA MORH-ZOZO: ZNG. 10. od 9. 1991. 3. 525-123-32/91 od 9. od 9. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. odbila je krenuti za Đakovo. Str. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. pov. U tome je prednjačila četa iz Županje. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. o. hstopada stigla je iz Zagreba. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. "Branićemo samo Varaždin. Od 30 vojnika i jednog časnika. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. listopada u organizaciji 1. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. mehanizirane brigade Varaždin. Varaždin. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. 21 vojnik. D. Nakon dolaska druge čete. bat. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. Zapovjedništvo 104. stanje se poboljšalo. većina. 10. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 1991. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. Izvješće. 10. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. 10. 525-123-32/91 od 9. ZNG od 9. U Nuštru je bila do 16. 10. listopada kad je povučena u \ araždin. br. Str. a dolazak se očekivao u noći 9. OZ Osijek od 10. mehanizirane brigade. oklopne brigade. listopada stigla u Nuštar. 104. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. brigada ZNG.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. Prema njegovoj ocjeni. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. 10. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. 10. a. OZ Osijek od 9. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. 1991. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. brigade HV koja je 6. M. 3. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. HV od 9. 525-126/8 zapovjednika 1. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. Izvješće o stanju. 525-126/9 zapovjednika 1. Dva uzvišenja pred selom.

Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. listopada. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. KL 804-01/91-03/23. 10. na ostalom području slavonske bojišnice 10.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. 1. No nju je tek trebalo postrojiti. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". 1991.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima.1000 Konvoj je prijepodne 10.Vukovar. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. socijalne skrbi i obitelji.1991. 1991. 5120-01-91-1 od 10. Str. listopada. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. br. br. 5120-02-91-1 od 9.1003 Zapovjedništvo 109. i Belišća. 10.. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru. 1991. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. Izvješće. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV.]. SVA MORH-GSHV: 1. pomoćnik ministra rada. savladati otporne točke JA i četnika".997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. Izvješće. Zapovijed. 10. br.Marinci . što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. brigade HV. 10. br.. br. 1991. 1991.. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. KL 804-01/91-03/30. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. 525-123-32/91 od 9. Izvješće. Pov. Ur. 172 11.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA. Str. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. koje je Hrvatska vojska poštivala. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjed. 8/91-01/94.. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . Iz njega je Operativnoj zoni 10.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". br. 01-52/8-1991 od 9. municije i drugih borbenih materijala. Zapovjedništvo. 10. 1991. Ur. 5120-01-91-1 od 10. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . SVA MORH-ZOZO: GS HV. "prvenstveno Vukovaru". Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo./11. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. 01-52/9-1991 od 10. mbr. Ur. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjed. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. pov.. Preraspodjele borbene tehnike. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. Izvješće. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. OZ od 9. 10. 1991.10. br. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". 10. Pov. Obveza 109.Bogdanovci . god. što je bila zadaća prvog reda. brigada očekivala u toku dana. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. 10. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru.. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". 5120-01-91 [od 10. Ur. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce..10. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. Kl.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. pov. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10.. 1991. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. 525-123-32/91 od 9. mbr. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. 1991. br.

Zapovjednik 109. pov. br. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. bataljuna 3.Zidine . pov. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. br. 10. 1991. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. m. Str. bataljuna 3. br. a. Br. brigade ZNG-a. brHV. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi. Borbena zapovijed Op. 1991.. 10. 525-123-36 od 10. o. m SVA MORH-ZOZO: Zap. a crtu Ekonomija Henrikovci . lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjednik 109. 19. Str.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. četiri haubice 122 mm. br ZNG. br. Page 125 . Str. 525-123-34/91 od 10. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. pov. br. 1991. D. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh.Lug. Str. 1991.1012 Osim nje. Str.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i četi 3../11./11.. 173 Napad 109.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. Izvješće. što je ujedno bila i posljednja pričuva. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. bataljuna 3. Nepotpuni 3. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . Kao i u 109. br. bataljuna 3. Oko ponoći 10. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . M.Bogdanovcl. listopada Zapovjednik 109. 525-123-36 od 10. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. Pov.Marinci . Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. 04-284/1-91 od 10. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. Zapovjedniku 109. brigade HV planiralo je dopodne 11. Izvješće. 525-124-50 od 10.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. Str. 10. pov. 10. Izvješće. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . br. bataljun 3. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. samostalnu četu 109. Izvješće. 10. 525-122-19/91 od 10./11. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. br.Nuštar . s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. brigadi. listopada odredilo je ojačanu četu 122. 1991. 1991.. brigade od 40 ljudi.). 10. 10. pov. 525-123-36 od 10. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana.1009 Zapovjedništvo 109. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. četu svog 3.10. po dubini Marinci. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. 1991. brigade HV. brigade ZNG-a. Četa se ujutro 11. pov. 1991. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". pov. brigada ZNG-a. listopada. bataljun 3..1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. 109. Do 4 sata 11.. brigade HV trebala je osigurati 3. 10. 10. br..1013 U noći 10711. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. 525-123-36 od 10. Pačetin i Bršadin.. Izvješće.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. brigadi HV. 1991.rijeka Vuka . Str.. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva.Vidovac jedna tenkovska četa. 1991. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. brigade ZNG-a da krene u napad. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. 525-123-36 od 10. Zapovjedništvo 109. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja.

a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109.. 1991. 10.1017 Glavni stožer HV 10. OZ Osijek.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. 1991.1022 Vukovar je topnički granatiran. br. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. Br. Zbog toga je i 108.. 1991. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. 10. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. gdje mu je bilo pripremno područje. Zapovjednik 109. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11.Jasenovac . Str.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje. Str. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske.. br ZNG. pov. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. 1991. 525-123-36 od 10. 10. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". zato neopozivo podnosim ostavku. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". bataljuna iste brigade.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109.. Izvješće. 10. 109. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ustrojene. 1013 SVA MORH-109. 10.. listopada poslati u Vinkovce.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. Marinci. pov. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. 525-123-38 od 11. Zapovjed. 10. br ZNG od 11.1018 Istog dana u Zagrebu su. i 11. br. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. br ZNG. 1991. br HV: Zap. Str.Đakovo . Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. Str. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra.. br. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija.Sisak .Novska . 20. brigade HV. "što je narušilo borbeni poredak. 109. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac .. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti. br. Izvješće.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. 174 nadomjestiti dijelovima 3. 10. Izvješće. 1991. a težišno na području Vukovara. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.1014 Zapovjednik 3. pov.. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . 04-281/1-91 od 10. 525-123-38 od 11. br ZNG od 11. 525-122-20 od 10. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada.. Br. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. br.. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti".. Nakon odbijanja Page 126 .Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. 04-284/1-91 od 10. 10. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zap./11.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. listopada 1991.. Izvješće. Borbena zapovijed Op. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. 1991.10. 1991. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. pov. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

1991.. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce.14 Glavni stožer..¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. Izvješće.. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. 5120-01-91-1 od 10. br.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . 10. 5120-01-91-1 od 10. Ur. neupućeni ili nedobronamjerni.. br ZNG. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. Zapovjed.1025 Četa 3. 109.. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. 10.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. 122. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. 2121-06-91-80 od 11. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". 10.. 1991. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. br. 1991. Str.. 21. Str. Iza njega je ostao jedan šleper. "Mnogi su. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. 10. no nisu znali ni kada ni kako". 1991.. br. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. Ur.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar..1038 Page 127 .. br. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. Borbeno djelovanje. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi.1991. Zapovjedništvo predao Borkoviću. 11. 5120-30-91-27 od 10. koji se pri okretanju zaglavio u blato. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. 5120-52-91-1. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. br. Izvještaj Evropske promatračke misije. 11. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. brigade HV: Zap. poput duha pojavljuje u Vinkovcima". 525-123/40-91 od 11.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. br.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. 1991.. 8/91-01/102. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. Ur. 2196-01-91-1 od 10. pov. 10. Str. Zapovjedništvo 109. Zapovjed. Borbena zapovijed Op. listopada u 13. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. 1020 SVA MORH-109. br. pov. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". 04-281/1-91 od 10.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. 5120-01-91-2 od 11. br. 10. Zabllješka o Javljanju dr.. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" .1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. br. Br. 1991. Obavještajna informacija. 176 nuštarskiTANKISTA .1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. 525-123-38 od 11. a u 18.. listopada Dedaković . 10. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. brigade HV. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. 10. brigade ZNG-a. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. listopada dočekao u Vinkovcima. Kl. 1991. Izvješće. Ur. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". Ur.10. bataljuna 109. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. listopad 1991. 109.. 1991. br HV: Zap. 1991.55.. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . 1991. 10. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". 525-122-21 od 11. listopada 1991. br HV od U.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. br. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. 10. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. br. 810-03-91-01/01. 10. pov. KL 833-05/91-03. RCO. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja.. 1991. 1991.. 1025 SVA MORH-fond 122. Dnevno izvješće. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. KL 8/91-01/101. 10. Br.

D. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. DEDAKOVIĆ-JASTREB. D. do 18 sati. brigadi ZNG. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. listopada. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. 188. 12-13. Bitka za Vukovar. 1991. Vinkovci. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. Br. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. CO. 1031 A TUS. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". 5120-01-91-1 od 11. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo./13. listopada nije prošao do Vukovara. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom"./12. Do 16. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. Konstatirajući da se tijekom 10.1042 Na prijelazu 12. Izvješće za dan 11. listopada protekla je u Vinkovcima mirno. 1991. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". Izvješće za dan 11. 08-2935/1-91. A MIRKOVIĆ-NAD. koliko i nerazumljiva. 1991. od 08.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 12. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. do 18 sati. 10. 16. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. kao i MUP-u RH. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. godine". Bitka za Vukovar. Ur. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. Vjesnik 6. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". 186. i 11. 11.1037 Plan proboja. CO. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. RUNTIĆ.1991.33 M. za razliku od prethodnih dana. 10. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar .1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 10. 8. prijetnja: "Sijena' više nema. 1997. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju.30 Page 128 . Slobodni tjednik 31. br. koji ni 12. i 124. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Nacional 5.Vukovar. 11.Vinkovci. 81. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. Zapovijed. 1030 M. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. brigadi HV. od 08. 10. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. i ništa manje dramatična. 52. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. brigade ZNG-a.1040 Noć 11.15 sati/". 1035 Dražen RAJKCMĆ. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. RUNTIĆ. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. Zapovijed je dostavljena i 1. 109.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 08-2935/1-91. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. 1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 185. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ.40 Iz grada.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". 222. Br.

1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. i 3. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. Ur.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 10. brigade HV. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek.00 sati. pov. Izvješće. 525-123-45 od 12. Str. bataljuna 3. Zap. smještaj i davanje zadaća 109.59. Str. Dopisano ispod izvješća od 19. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 1991. bataljuna 3. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 3. 1991.. 1. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. OZ. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. i 124.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB..10. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. brigade ZNG-a.30. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Page 129 . Osijeka. br. Klasa 8/91-01/101.21. Str. 1991..Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti.. Pregled situacije. razgovor od 12. bataljun 3. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. 1991. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. br. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. pov.. 10. u 19. PO. pov.Mirkovci u područje Kamenica. 10. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. brigade ZNG-a. 1991. brigade HV u Vinkovcima. postrojba PU Slavonski Brod 70. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. pov. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. brigade HV. 1991.27. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. 10. 2. 10. Đakova i Zagreba. 1991. 122.. Izvješće. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. 525-123-45 od 12. Dnevno borbeno izvješće. br. Str. Primljeno kao telefaks 10. Izvješće. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. listopada u 22. Dnevno borbeno izvješće. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . Izvješće. 1991. pov. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108.1051 Osim za 3. OZ. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. Ur.. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. Izvješće. hstopada. 10.. pov. Zapov. br HV. br. 5120-01-91-1 od 12.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. 1.1052 Dolaskom još jedne čete 3.1991. 804-01/91-03/39. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.41. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. Snage Iz dva bataljuna 3.. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje.1991. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. 525-123-42 od 12. Ojačana četa 3. br. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. br. Od Zapovjedništva 3. 10 tenkova. Str. oklopno-mehanizirana četa 109. br. 10. 1991.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. 1991. 10. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar. br. Primljeno u Osijeku u 10. 525-123-42 od 12. Zapovjedništvu OZ Osijek. 04-297/1-91 od 12. pov. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. 10.. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. br. 109. pov. 5120-03-91 od 12. 10.. bataljun 3. Str. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. HV. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 179 Kod Vinkovaca je 12. Br. 525-123-101/91 od 13. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 525-13/91 od 12. 525-123-42 od 12.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. 525-123-101/91 od 13. 525-123-46 od 12. po jedna četa 106. listopada u 22. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. br. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba.. 10. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. bataljuna sa sredstvima potpore. 10. one to nisu bile. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. Izvješće.

tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. br. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. Str. 525-16/91 od 13. 525-123-102/91 od 14. bataljunom 1... što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane.1991. br. OZ. hstopada. 04-300/1-91 od 12. Str. br. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. Dnevno borbeno izvješće. 23/1. 525-107/91 od 15. OZ. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. 1. 1991.. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.30 sati 13. pov. 1991. 1. te su posade dva tenka pobjegle. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. Str. pov. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. 23/1. 108. Str. Antiteroristička jedinica od 13. 109. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice.Ivanovački atar . Izvješće. Podaci o oklopnim m/v.. Br. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. br HV Br. br. 10. 1. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. 1. pov.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". br. Dopuna borbene zapovjedi Op. br. 1. 1991. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću.11.. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. hstopada. br. pov. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. br. pov. 10. Marince. pov. 525-123-101/91 od 13.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . Dnevno borbeno izvješće. SVA MORH-fond 108. 10. Str.. 1991. br. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. OZ. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. br. 1. 10. pov. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji.. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. br HV: Zap.Balintovac .Rastovački atar . Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. OZ.. 1991. 1991. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra. OZ. 10. Marinci i Cerić.. Pravac djelovanja bio je Cerić . godine. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri.. odužio. 525-123-218 od 29.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. 23/2.Ermenta . bez jedne čete. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-101/91 od 13. listopada.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. br. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 10. br. OZ. pov. br.. pov. Str.. Str. >m SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1991. . 1. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1991. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s.. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. Dnevno borbeno izvješće. Str. 1991.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. 525-123-54 od 14. 1991. Napad je počeo u 5.1053 Bataljun. 1991. 180 zapovijedi. Izvješće. Ostatak je došao 14. Županja i Vukovar. pov. Str. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. br. 1991. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. OZ. Naši tenkovi došli su do Nuštra. 1991.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. Ocjena stanja na području Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . br. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap.. 58-10/91 od 12. 10. zbog čega su se teže palila. brigade ZNG-a. OZ. 10. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". 525-14/91 od 12.. 525-123-101/91 od 13. 10. 525-1/91 od 13. U Izvješću 109. U idućoj etapi zadaće.Zlatara -Grabovo. Dnevno borbeno izvješće. 525-14/91 od 12. 10. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. 10. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . a dva su se tenka povukla dublje u selo..

1061 D. 10. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. Pojačanja. Dnevno borbeno izvješće. brigade HV. res sva MORH-GSHV: MUP. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). lm Isto. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice.. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. 1991.. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen.10. postrojbe su napuštale postav. HV. Str. br ZNG. Benkt Kullgard. bez spomena ikakvih problema. br. OZ. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. poslao je ATJ Lučko. 10. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 10. SPASOJEVIĆ. 10. pov. 11. Isti je slučaj i sa 5. 1. Narodna armija. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. 182 klin.1060 U borbi za Marince 252. br. od čega su dva potpuno uništena. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. Izvješće. 525-123-101/91 od 13. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. 1992. br. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. iz Osijeka. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. 2. 17. godine. Do siječnja 1992. 04-302/1-91 od 13. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. Dnevno borbeno izvješće. 109. 16. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. i 109. dragovoljci iz Zagreba. U potpisu Michel Legrain. nisu imale naputke gdje. 1. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. i 70 pripadnika Page 131 .1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika.. 1991. odnosno HV-a.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. Antiteroristićka jedinica od 13. "Primer odanosti i hrabrosti". a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. iz stroja je izbačeno pet tenkova. 1991. 1. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. Narodna armija. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. Str. 122. brigade HV {Žuti mravi). 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima.1063 Za razliku od ZNG-a. br. 13. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. br. MUP je dao sve od sebe. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. 525-123-101/91 od 13. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Između zatišja i opreza". Str. Opis proboja krajnje je herojski. koje su se kretale u prvom postroju. 1991. br. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. 1991. kako i kada da djeluju. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. poginula su joj tri pripadnika. a ne u zajednički napad".Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ.1991. 106. bataljunom 1. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca".1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". 10. OZ. 525-123/52-91 od 13. pov. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući.1991.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. najbolje što je imao.. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). 1991. 10. brigade.

3. Str. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. 9. [HINA]. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. U uvodnom dijelu to i priznaje. Vjesnik 17. za prekid optužuje predsjednika Republike. 851-18 od 4. Feral Tribune. 1070 Igor ALBORGHETTI. 1996. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. U prosincu 1991. 11. Bitka za Vukovar. Kad napad napokon počne. iako zna da je brigada od 1. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. i«* a_ rpus. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". JVovJ TJsf. 5. 1071 Toni GABRIĆ.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane".. 183 o napad zaustavljen. pov. Vjesnik 19. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. RUNTIĆ.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. pgrnd. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. 1991. Nacional 19. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. D. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". 16.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište.15 M. 2003. 1997. 2003. red partije". Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". Jutarnji list. 10. 1072 Nela VALERJEV. 11. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. oklopne brigade JNA u Marince. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. Globus. 17. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. 80-81. 31.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. 12.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. hstopada u tom selu. mi Anton TUS. Nedjeljni Vjesnik 1. 221-231. "Red vojske. 5. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". br. listopada piše da Page 132 . 19.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. 1996. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. listopada 1991. m Hido BIŠČEVIĆ. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. 1991. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. 28. 11. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. 5. "Ponos i stid zbog Vukovara". 12. 27. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. A MLRKOVIĆ-NAĐ. gdje se vodi boj. Naređenje. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. 22.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. Andrea LATINOVIĆ. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. 1997. 1998. kao i Ministarstvu obrane. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". 3. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". 10. 30.

"koristeći se prijevarom" ušla na to područje.. OZ.Vukovar Armija je bila znatno jača. brigade HV R "Stanje. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Dnevno borbeno izvješće. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. Str.Vukovar.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. brigade ZNGA u 31X13 3. U izvješću od 29.11.Bogdanovci". 1991. hstopada 1991. 525-113-45 od 12. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. nasuprot znatno jačem protivniku.Marinci. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. uz helikoptere.1991.10. hstopada prepadi. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . Bogdanovci.. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3.1991. Izvješće. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. Henrikovci. 525-123-45 od 12. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. br. a dijelom orijentirana prema njoj. pov. no i ona nije odgovarala stvarnosti. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. brigade HV. br. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . br. Temeljem "provjerenih podataka". No. bila je aktualna. s kojima su otišle i četiri Page 133 . Izvješće. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada.00 .Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. 17 topničkih oruđa raznih kahbara. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. Marinci. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. bataljun 3. brigade HV R i XI122 četa 122... pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . listopada u širem području Nuštra. 500 "četnika". Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. 1. Str. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera.1079 Iako stara deset dana. 525-123-101/91 od 13. borbena djelovanja". 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. nego i događanja 14. bataljuna 3.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika.. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. 10. Grabik i Ermenta. bataljun 1. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi).. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. 1991. 525-123-218 od 29. Str. pov. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. br./15. pov. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. u 12. 10. Od 15.

kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". listopada 1991. Str. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. 525-123-102/91 od 14.. 1.. pgmd. 525-123-101/91 od 13. Ur. OZ. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima". listopada zapovjednik 109. OZ. 1991.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića. br. pa je predstavnik Posmatračke misije..1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. Zap. Naređenje. br. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. 2121-06-91-92 od 13. Br.SVA MORH-ZOGV: Zap. 10.. HV: Zap. Str. br... br. bataljuna 1. Iz 5. Izvješće. 1991.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. 1991. 1991. 1. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. Dnevno borbeno Izvješće. pov. 5120-01/22-91-1 od 16. pov. 10. 525-123-103/91 od 14. 1. br HV nije u našem sastavu". br.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. OZ Osijek.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. br. 1991. Dnevno izvješće.1080 U izvješću koje je 17. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta. a u dogovoru sa puk. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača... Dnevno borbeno izvješće. br. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 525-123-54 od 14. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. Str.. 10. 1991. br. 10. Str. pov. bataljuna 1. Page 134 . Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3.. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb.. Str. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 10. OZ. 525-123/53 od 14.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. 10. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. što je i obavljeno. KL 8/91-01/130. SVA MORH-122. br. pov. pov. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. nad kojim navodno nemaju kontrolu". jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". Str. Centar za obavještavanje od 16. brigade ZNG-a. br. 1991. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. Dnevno izvješće. 1. 10. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV.10. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. Str.. 185 RH". a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. pov. 1991.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. listopada 3. pov. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja.. Naredba je 14. 1991.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . 10. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. 1991. 122. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. u 09:20. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. OZ. 851-18 od 4. 10. 525-18/91 od 13.

doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". 91g". 10. pov. 525-127/14 od 14. 186 više mogućnosti. Str. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. 10. To je bilo viđenje Armije. 525-123-54 od 14. te na kraju odustao zbog miniranog puta. 1991. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. 10. Prema podacima vukovarske bolnice.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. prema tvrdnjama Armije. SVA MORH-ZOZO: Zap. 14. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. i 14. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. pov. Ur. 10. samo u toku 9. Naprotiv. listopada. 3. Podjela naoružanja i municije. 10. OZ Osijek Pov. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. 3-5 tenkova. a Vukovara 75% svih kategorija). masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. Vukovar i Županja je krajnje kritično. br. brigadu HV Vukovar". listopada 1991. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. 10. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. br. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila".. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a veći dio podijeljen je 109. Str. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. 10. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. 1991.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. i 10. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. listopada.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. 1991. Obavijest.. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. 1991. br. 5120-02-91 od 15. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. ah i funkciomranje komunalnih službi. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. br. Izvješće. uključujući i konvoj". Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. 10. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja.. pov. od 17.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. Bosut (1. Idućeg dana. Kabinet predsjednika. uz nečitak paraf. od čega 29 pripadnika HV. 525-123-59 od 15. 2 MB-120. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. hranom i odjećom". pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. 1991. 1991. Izvješće.. rad političkih stranaka na Page 135 ..Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. 10. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. 1991. gubitkom kontrole nad situacijom. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci.1090 U toku 13. br. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. i na kraju brodom preko Dunava... Pozadinsko izvješće. KL 8/91-01/117 Str. 1991. GS HV.

mehanizirana brigada iz Pančeva. oklopnog bataljuna 1. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu.Jankovci . Str. inžinjerijski bataljun. mehanizirana brigada. 1-2 protuoklopna divizijuna.Vukovar . provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . 525-107/91 od 15. jačine mješovite topničke brigade. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. popunjene i sa borbenim iskustvom". mehanizirana). s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru.". 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. OZ. br HV)". što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. Zapovjedništvo Page 136 . pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. pov.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. mjesne zajednice ih kućnog praga. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . Županja i Vukovar. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. borbene tehnike bez posada. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. proleterska gardijska mehanizirana brigada. koja je navečer 17. 1094 Isto. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom.Srijemske Laze uvedena je 453. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. Ocjena stanja na području Vinkovci. br. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. proleterske gardijske mehanizirane divizije. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. (stvarna 51. te na kraju. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". državnoj upravu i si. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. 0 vrlo jakom pojačanju.1096 Razlika je bila u lociranju 2. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. prepoznata je samo mehanizirana divizija. veća količina topničkog streljiva. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. odnosno Borovu Naselju.. osim na simboličnoj razini. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)".1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. Oko 20.Vukovar.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. oklopnu brigadu smijenila je 2. bez operativne pričuve za manevar. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. 1-2 protuzračna divizijuna. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". hstopada 252. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . zbog nefunkcioniranja postojećeg. 10.rijeka Dunav. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. a na "prostoru Vinkovci . Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". u prvom redu 211. obvezom Kriznih štabova na logističku. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. 1.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima.nema ni formaciju) samo otežava posao.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim".

Vinkovci. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. Ostajemo u Boku. 1.1102 <m Isto. Narodna armija. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 13. 1991. 10. MALOVIC. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 4.11.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. "Između zatišja i opreza". KL 810-03/91-01/01. 9. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. 16. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 52-56. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda".1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. 525-122-29/1 od 17. pov... tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. Mladen MAPuIANOVIĆ.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. 11. "nl R POPOVIĆ.1107 Ultimatum od 7. 1991. 1991. Bapska. 1095 Nikola OSTOJIĆ. 1992. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. 13. Str. hstopada. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. građani i intelektualci grada Iloka od 6. ugasio je tu nadu. 10. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". OZ. listopada. 9. 10. Str. 1993. 2196-01-91-1 od 13. br. 12. 10. 1991. mladi ratnici". Page 137 . u kojem je stradalo 25 civila. KL 810-03/91-01/01. br. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir... gdje sada vlada primirje. 2. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Dr. "I dezerteri se vraćaju". Narodna armija 22. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. br. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći.. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. 525-107/91 od 15. rujna.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. 1991. br. 17. Mate Granić. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. Opatovca. br.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. 1991. 1. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. OZ. 1991.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. "™ "Ti divni ljudi. "I dezerteri se vraćaju". generalom Aranđelovićem. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . Provodeći divizijsku zapovijed od 4. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. pov.. 1. Županja i Vukovar. 1103 Republika Hrvatska. 1108 M.SVA MORH-ZOGV: Zap. Narodna armija. 20. listopada njezin oklopni bataljun. 851-18 od 4. Ocjena stanja na području Vinkovci. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. m. U toku 10.. listopada zauzela je Lovaš.Vukovar uveden je 20. U protivnom. 9. 1991. 1991. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". Ur. 21. Tbvarnika. 1. 22.. Narodna armija. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Meštani sela Bapske. 10. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka.000. Usluge Evropske promatračke misije . pgmd. 1099 Na pravac Petrovci . 521-0313-91-1654 od 27. Zaključci. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje".1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. u Sidu. glavnina 1.10 Mladen MARJANOVIĆ.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri.hitno se traži. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. Masakr u Lovašu 10. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. Str. ur. Ur. 1991. 20. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. "Postali su zatočenici bez hrane. \bjska. 2196-01-91-1 od 28. pov. Šarengrada. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Naređenje. napisao je 13. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka.1991.

Narodna armija od 2. 5030101-91-43 od 17. 13. 12. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Mladen MARJANOVIĆ. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. dvije protuzračne strojnice.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". 22. mehanizirana brigada.1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". a manje u Đakovu. listopada 1991. Dr. 1991.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. 4. Narodna armija.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. "Kao nekad. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . OSTOJIĆ. "I dezerteri se vraćaju". 21. 10.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm.. listopada. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. 800-01/91-01/08.. Vojska. pod razvijenom ratnom zastavom".1115 Provedbu je osiguravala 453. Mate Granlć. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2. pitanje je koje novinari Narodne armije. Narodna armija 2. 1991. 9. 12. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. Vlada Republike Hrvatske. 4. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. Narodna armija. 11. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . "Ti divni ljudi. 20. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". nisu željeh postaviti. mladi ratnici". upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. POPOVIĆ. 190 današnjeg prepodneva. Ti divni ljudi mladi ratnici". 1991. POPOVIĆ. "Ubijaju ljude dobre volje". Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. "Egzodus 'proteranih". O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. 10. "Zanimljivo je napomenuti". 11. 1991. Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". 1991. Ur. Krizni štab. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad.05. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 10. Njene mogućnosti su bile verbalne.. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. javio je Tanjug 14. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana.10.. 19. pet puškostrojnica. pod razvijenom ratnom zastavom". pisah su Armijini novinari.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. Kl. 1991. 1991. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. "Kao nekad. 10. jedan minobacač 82 mm...1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. R. 1991. 10-11. provela je 1. Narodna armija.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. 13. Narodna armija. 22. u 15. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14. "Iločku operaciju". 10.1993. kao novo ojačanje 1.. br.ljudima dobre volje". 1116 Nikola OSTOJIĆ. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske..Bitka za Vukovar 19. 10 ručnih bacača. 1991.. 21. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. 19.. Narodna armija 22. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. "" Vlada Republike Hrvatske..1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. 4. listopada 1991..

Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". 1991. OSTOJIĆ. Otočca i Gospića. Županja i Đakovo". 19. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. Narodna armija. Tomislav Pavao Duka. Ostao je samo Vukovar. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. R POPOVIĆ. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. gdje je od zapovjednika Iloka. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. U direktivi od 15.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. 1991. listopada stigla u Ilok. 1991.10. vode itd". Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". 1121 N. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. 10. Dražen Budiša. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Potpukovnik Mile Page 139 . Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. "Egzodus 'proteranih".Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. među kojima i Vukovar. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem".1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. Vinkovci. 10. Gradove na prvoj crti. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. Vladimir Jonke od 21. MUP-a. a Šibenik je obranjen. te o posjetu okupiranom Iloku. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. 1991. 13. Vinkovci i Županja. Pakracem. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". Lipikom i Novom Gradiškom. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". 1120 Isto-. Promatračkoj misiji Europske zajednice. vojne oblasti i Hrvatske vojske. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. 10.

Ur. Ur. Br. 10. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. 5120-01/22-91-1 od 16. kao i direktiva prethodnog dana. No. godine. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 1991. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. 1991.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. U dnevnom izvješću od 17. listopada 1991. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju.Zagreb.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. Izvješće za dan 16/17. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. 5120-01/22-91-1 od 16. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. 10. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. Smrt oklopne brigade. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. br. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . 10. 10. Ur. Osim inženjerijskih mjera. 5120-33-91-2 od 16. Upotreba art. 5120-01 22-91-1 od 16. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. 1991. 8/91-01/118. 61-62. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". br. br. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". 39. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. Rušitel] ustavnog poretka. hstopada 1991. 10-313/91 od 17. br. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. Zapovijed. 1991. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. Zapovijed. 1991. 10. 10. Zapovijed.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca.1126 1122 D. 10. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 5120-25-91-2 od 16. Ur. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. br.Slavonski Brod. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16.. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. KL 8/91-01/128. GS HV (načelniku artiljerije). koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. 8/91-01/129. 10-289/91 od 16. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. BORKOVIĆ. 10. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora"... Br. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. 1991.Podravska Slatina i Vinkovci . Zapovijed nema nadnevka. Zapovijed..1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. 20-23. br. 1991. 10. Kl. 1. 1991. Zapovijed.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. 5120-01-91. MARIJAN. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. pov. OZ Osijek od 17.Našice . Ur. KL 8/91-01/128. Ur. GSHV. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu. Faksimil kod B. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja .

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

. brigu.Privlaka . Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. pov. Bitka za Vukovar. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. Buzetu. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. pov. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. Donji Miholjac. Vinkovci. D. pov.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih. 10. 10. Vrbanje i Drenovaca. 5120-25-91 od 27. Samohodne haubice koje su tražene. koliko ih je bilo na Borongaju. br.1167 Treći bataljun 109. Valpovo"74. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. 15 minobacača 120 mm. Str. Traženo je i oružje od puške do topa. 803-05/91-01/135.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. 189. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. br."68 U odnosu r. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. brigade HV i dijelova 2. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. brigade iz Županje predat je 131. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". ako je suditi prema izvješću 109. Pov. 1991.Jarmlna . 1991. "Bogdanovce. 10. Str.. Bjelovar. odakle Ih se nije moglo izvući. kojima je vlasnik bio "nepoznat". 04-358-01/91 od 23. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. br. 1991. top-haubicu 152 mm. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-84 od 22. RUNTIĆ. Podravska Slatina. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. 200 neobičan. brigade HV. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. haubice kalibra 122.. A MIRKOVIĆ-NAD. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. SVA MORH-ZOGV: GS HV. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. što je bilo znatno ojačanje 2. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. Ur."71 Nekoliko dana kasnije. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. Mah Lošinj. M. 10. stanje od 19. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. Branjena je od 109. Štitara. Kl. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. HV.. 10. br.Nijemci Lipovac. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. listopada. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap.155 i 203 mm. 5120-25-91-1 od 25. bataljunu 109. Str.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Daruvar. bilo u boljem položaju. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. 525-122-34/91 od 23. br. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Vinkovci i Županja. pov. 1170 SVA MORH-109. bilo neispravno i bez streljiva. Bujama Page 145 . 27.Vinkovci . brigadi HV. KL 8/91-01/167. br. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. od 300. DEDAKOVIĆ-JASTREB. listopada. 9-1/91 od 23. HV Str. Ur. Slavonska Požega"7'. Virovitica. 1991. Načelnik topništva 109. Str. listopada. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. Naređenje po artiljeriji. br. br HV. 10 minobacač. pov. Vukovar i Borovo naselje brani 124.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). topništvo je 23. odnosno mine. 10.. br HV: Zap. 525-122-36/91 od 24. Dnevno izvješće. br. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm.. Iz izvješća 109. br.Mrzović . 10. 10. Našice. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. 82 mm i jedna haubica 105 mm. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. koliko ih je ukupno imao. Bošnjaka.Komletinci . br. pov. bataljuna brigade ZNG-a. Dnevno Izvješće. 131. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. 1991. 1991.Otok . šest gorskih topova 76 mm. bile su u borbama u području Novske. Kutina1175. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati". a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. 109.Ivankovo . 1991. Gradišta. te rakete 128 mm.1170 Pored postojećeg topništva. br. Izvješće.Nuštar . Ivanić Grad. koja se ubrzano ustrojavala. Konkretno. 525-122-22/91 od 21.

KL 8/91-1/06. Zapovjedniku obrane Vukovara.. 1991. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. sve iz sastava 1. Il7:' Zapovjedništvo 56. 117. Puli. Trešnjevci.. 56.. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. MTS je stigao 5. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. Krizni štab.. 525-122-50/91 od 28. br. ZOGVVŽ. Senju. Pazinu. br. brigade HV u Županji. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. samost. 1991. Zap. 10. Ur. pov od 29. oklopne brigade. 120 granata 76 mm. 512-04-91-1 od 29. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm.Bitka za Vukovar Koprivnici. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. Općini Centar u Zagrebu. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. Zadarskog sektora. Vinkovcima. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. br. rez. Križevcima. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto.Marinci . 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. Zap. Str. pov. Pov. Izvršno vijeće. Medvešćaku. SVA MORH-ZOGV: Zap. 10.. 11. Šibeniku. Ponuda-MTS. Črnomercu. br ZNG.. br. KL 815-01/09-01/54. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. Potvrda o prijemu robe. 1991. br. br..1183 U odnosu na stvarno stanje. 1991. kao i jedan protuoklopni top 76 mm.Orolik . napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. Str. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. Zaprešiću. 1991..1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. 1991. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. 50 granata za haubicu 122 mm. Susedgradu. bataljuna ZNG Kutina Br. OGVVŽ. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. Osijeku.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. O. br HV. 1991. rj. 1181 "Iako cijenimo hrabrost.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. Vinkovci i Županja. 321-2/91 od 27. 10. Novom Zagrebu. Zapovjedništvu OG Vukovar. Klanjcu. 60 mina 82 mm. 10. 190 mina za minobacač 82 mm. mina za netrzajni top 82 mm. brigadi HV u Slavonskom Brodu. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara. 20 raketa za VBR 128 mm. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. SVA MORH-ZOGV: Zap. 2106-02-03-91-2 od 29. Pešćenici.1180 Dio općina. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dubravi. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Sesvetama Krapini. 1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. 60 mina 120 mm. KL S.. 2128-02-91-2 str. Ur. 525-122-45/91 od 27. Kriznim štabovima. 10. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27.Petrovci . Zagrebu. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. Rovinju. 50 mina 60 mm. 1991. ZOGVVŽ. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Đurđevcu"77 i Orahovici. Zap. Napad je očekivan u noći 22723. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. 107. Krizni štab. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. mehaniziranu brigadu i 4. Poreču. Page 146 . 10. listopada 1991.. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. 1991. Đakovu. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. Br. 525-122-112/91 od 5. Zapovjedništvu OO Vukovar. bolesnike. konačnoj pobjedi nad okupatorom. pov. pov. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. 10. 104/91 od 27. OGVVŽ.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. Ur. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. Splitu. Maksimiru. Labinu. studenog u sličnom broju. 24/91-2 od 30. 1991. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. OGVVŽ. 10. 8/91-01/07. 10. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". 10. Str. 109. n"'J Zapovjedništvo 126. Trnju. Vrbovskom. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. Lošinju. 126.

pov.00 sati. br.. mjesne zajednice. 1991.Rajići.. 525-122-37/91 od 24.. 525-123-84 od 22. 525-122-28/91 od 23. Str. Vinkovci. brigade HV. 525-122-38/91 od 25. br.Bitka za Vukovar listopada. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. 1991. brigade HV. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. 1991. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. 525-123-84 od 22. 10. 10. Ostale jedinice su oko 21. 1991."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. br. 525-123-87 od 24. Str. br. pov. listopada iz okolnih sela Velike Make. 525-122-25/91 od 22. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. Nuštru i Vinkovcima. čete 1. Dnevno Page 147 . vod VI. Vinkovci. ali i one su se povukle oko 04. 1."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii.1991. Zapovjedništvo 109. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre". Dnevno Izvješće. 1991. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. listopada. pov. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro ."89 "U 18. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV ujutro 23. br. Županja."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. pov. te time privukao na sebe neprijat. Str. i 131. Izvješće. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom.30 sati". pov. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. čete i 40 iz 2... Str.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. br. 1991. 10. pov. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br.1184 Budući da napad nije izveden. pov. 1991. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). U pričuvi je bio vod V. 525-122-34/91 od 23. listopada. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. Skupina iz samostalne čete 109. bataljuna. br. 10. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu.00 sati došle do zadane linije. 10.Liješće . nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". Str.10. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. pov. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. 525-124-96 od 22. 23. Zapovjedništvu 109. 1991."92 U napadu je poginulo sedam. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate".. a ranjeno 11 vojnika. Str. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . br. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. Str. pov. 10. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. Osim topništvom. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince".1991. Zapovjed. Izvješće. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109.. Izvješće. Str. snage 109. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. Str. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. 525-123-86 od 23. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Vinkovci.. Izvješće.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Zapovjedništvo 109.10. br. br HV'.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a napad je nastavljen i tijekom 24. Angažirano je 100 ljudi iz 1. brigade HV. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. Dnevno izvješće. 10. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

1991. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. pov. 109. HL bataljun od 24.. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. brigade HV..1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. brigade HV u Županji. Str. 1196 Joško DADIĆ. 525-122-39/91 od 26 10. SVA MORH-ZOGV: Zap. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'. brigade HV i zapovjednika 3. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. 525-122-53/91 od 28. 1991.. 525-122-43/91 od 26. 109. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". Str... . Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. pov. kao i području općine Brčko. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Šabana". Br. br. Dnevno izvješće. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . Str. 10. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. br HV..Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Vanredno izvješće. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. U protivnom prijetilo se uporabom sile. 1991. br. 1991. 10.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. 10. pov. O aktivnostima jedinice spec. 1991. brigada. pov. 10. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. Str.. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". 1991. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . Str. br HV. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. br. Vinkovci.Bitka za Vukovar Izvješće. Vanredno izvješće. 7. odnosno Vojvodine. pov. Pokratanje krivične odgovornosti. 525-122-41/91 od 26. 10. 1991. 109. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka.. br HV. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. 04-337/91-06 od 26. posebno na području Nuštra. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?".1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. br HV. 1991. 1991.. Izvješće. Vanredno Izvješće. 1991. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. 109. br HV: 106.. namjene PU. br. 04-337/91-05 od 25.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra.1991. 10. 525-122-39/91 od 26. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade ZNG-a. pov. 525-122-39/91 od 26 10. pov. br.20° SVA MORH-106. 04-337/91-06 od 26. bataljuna 3.. 04-337/91-06 od 26.. 10. Slobodni tjednik. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme.. 22-23. Vanredno Izvješće. Str. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 10.Vinkovci.. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Br. Br. br. 1991.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. Br. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. Izvješće. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. Izvješće.. 1991. 525-122-39/91 od 26 10. tek kada u njih uđu Vinkovčani". gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. br. Str. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. 11.

Županja 30. 1991.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima.Vrbanja . . pa je Glavni stožer HV 26. ZOGVVŽ. Str. 1991. HV. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-122-38/91 od 25. br. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. 10. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. HV. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. br. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. 1991.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Str. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. 8/91-01/165.. Vinkovci i Županja. brigade HV iz Nijemaca. iako kratkotrajan. 16-3/91 od 26.. pov.. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". hstopada u selu Jamena. Vladi Republike Hrvatske. listopada zapovijedilo je 131. br. pov.Otok. brigade. 5120-01-91-72 od 26.. brigade HV. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. pov. Ur. 131. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. br..1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . br. 525-123-89/91 od 25. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave.. 10. odnosno Operativne grupe Vukovar. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. s vanjskom crtom obrane Podgajci . brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci i Županja. U jutro 27.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet.. Napad na Lipovac. Dnevno Izvješće. 1991. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. 1991. 131. Zapovijed. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. pov. Napad nije izveden zbog slabe organizacije.1214 Ta je zapovijed Page 149 .Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. čete 2.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 15/1-91 od 25. bataljuna 109. Kl. 10. 205 sankcionirati. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. 1991. dan kasnije postala je stvarnost. U protivnom je prijetio tenkovima. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. 10. brigade iz sela Strošinci. inače iz Jamene. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. SVA MORH-ZOZO: Zap. Krizni štab od 26. Str. 10. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske. 10. listopada.Vrbanja . Lipovac".1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. br. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. Dijelovi 131. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Str. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske.1211 Pored čisto obrambenih mjera.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje".. Vinkovci. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131.

brigadi. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 10. Pov. Kupe.. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. studenog piše da jedna četa 2. 525-123-109 od 28.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. bataljuna 131. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. br.. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. Str. Str.. Izvješće. brigadi HV. pov. 1991. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". 35-1/91 od 29. 10.. 131. 109. 12. Izvješće. Str. pov. Rušenje mosta na Savi. 525-124-112 od 27. pov. br. Str. 525-123-94 od 27. 525-124/116 od 27. 122. 1991. 10. 1991. 525-122-47/91 od 27. Izvješće. Dunava. 525-122-61/91 od 30. 10. pov. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. Str. br. HV Str. br. Korane.. Dnevno izvješće.. 262/91 od 29. 1991. 1991.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV na području Nijemaca. 525-122-103/91 od 1.. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. br. 1991.. pov. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVAMORH-ZOZO: Zap. br. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. br HV. 131. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17.10. 10. pov. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 1991. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. Kronologija.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 10. DodjelaNVO 131. br. 525-123-93 od 26. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. 10.1216 Glavni je stožer 1. pov. brigade HV na području Lipovac . 131. 04-337/91-07 od 27.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. br. bataljuna 109. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". s težištem upravo kod sela Jamena. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 131. listopada 1991.Š. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. OGVVŽ. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. br. 1991.. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. Str. 131. br. pov. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 32-2/91 od 29. što je stalno očekivano. 10. SVAMORH-122. 1991. 12. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. br.Apševci i 2. Str. 1991. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. Str. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. 10.. a oružje preda 131. SVA MORH-ZOGV: Zap.10.41. br. u 8.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. Zapovijed. navedeni akt mi nije poznat". Prvo je zapovjednik 131. 11. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 10. Str. pov. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. Telefaksirano 27.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pov. br. pov.1218 Zapovjedniku 131. listopada. bataljuna 131. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. brigade HV planiralo dignuti razinu vode. 1991. 10. pov. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. Izvješće. 32-1/91 od 28. odnosno predsjedniku Republike". br. Br. HV. Dnevno izvješće. HV: Zap. studenog prijedlog odbio. ZOGVVŽ] od 29. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Gospodo. br. 1991. posebno u graničnim područjima.10.. br. Str.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. Save. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. 46-2/91 od 30.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. HV Str. 10. 10. br„ Zap. pov. HV. Br.1991.. Page 150 . koje je bilo prirodni mostobran na tom području. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica".1219 Mjere su bile preventivne. 10. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. 525-122-47/91 od 27. br. pov. 525-123/102 od 28. br. Dnevno izvješće. Izvještaj 1 odobrenje. 525-123-115 od 31. 1991.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. br.. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. SVA MORH-ZOGV: [N. br.

pov. 11. br. br. pretežno na prometnicu Vinkovci . Vinkovci. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. osiguranje. Ur.. Borbena zapovjed br 26. 1991. studenog tražio je od 108. 1991. Urgentni zahtjev za projektile. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zbog straha od protuzračne obrane. 11. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. Str. 10. Str. br. Str. 11. 1991. 10. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. 1991. Negoslavci. 525-122-32 od 7. 131. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. Dnevno Izvješće. U. koje je brigada navodno imala. hstopada protekla je relativno mirno. br. 525-122-147/91 od 7. 525-127/46 od 28. pov. 79-2/91 od 7. 10. Zapovijed za inž. pov.. 525-122-78/91 od 1. 525-122-137/91 od 7. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. 525-127-127/49 od 2./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". br. Vinkovci. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. br. ali da ih ne želi dati. 152 i 155 mm. 803-05/91-03/168. 525-122-33 od 7. Str.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Županja 1. 11. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 525-122-47/91 od 27. pov. br. a nije imala oruđa za njih. pov.. 1991. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. Str. Bršadin i 1 tenk u s. 1991. HV Br. 1991. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. Od Zapovjedništva 108. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-51/91 od 28. Str. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. Uništeno je skladište municije u blizini s. U. Izvješće. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. br.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. 1991. 1991. Ur. Vinkovci.. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. pov. Str. Dnevno izvješće. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. brigade HV isporuku granata. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122.. Izvješće.10.Nuštar. 5120-25-91 od 30. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". 525-123-164 od 8. Vinkovci. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. br. OZ Osijek.. 5120-03-91-1 od 1. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Pov. 525-127/46 od 29. Page 151 . 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. 1991. 1991. Izvješće. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. Henrikovci". Str. Privlaki i Vinkovcima.. 1991. pov. Županja težišno su bili na području Vukovara. pov. br. U Vinkovcima je pogođena vojarna. 11. br. što znači da ih brigada do tada nije predala. Izdavanje municije. iz Mirkovaca. bez pokreta snaga. 128. 11. pored Lipovca u županjskoj općini. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. 11. 1991. 1991. 525-123-109 od 28. 10. 525-123-110 od 29. 1991. koja se zapahla. 11. Urgentni zahtjev za projektile. pov.Bitka za Vukovar i:. 10. 525-130/5 od 7. pov. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći.. br. Jarmim. br. br. Na ostalom dijelu bojišnice...1991. pov.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". 10. Str. pov. Str. br. KL 8/91-01/193. 10. noć 28729. br. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Str.

pov. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. 1991. iako ne izričito. 525-122-64/91 od 30.. 10. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 11. Dnevno Izvješće. Topničkim djelovanjem iz s. Br. 1991. 10. br. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). Vinkovci. 525-122-62/91 od 30. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. brigade HV iz Osijeka. Za napad. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. br. pov. Zapovjed. br HV. Osim od Glavnog stožera HV. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . bataljuna 130. 10.. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". 130. br. i 122. 1991. Izvješće. 04-337/91-08 od 29. 525-123-111 od 29. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. U rajonu kote 107.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa.1237 i nije izveden.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Dnevno Izvješće. 1991. Izvješće. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. 525-123-113/91 od 30.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. Izvješće.. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". br. Str. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 10. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. traženo je poštivanje reda. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. 109.. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. br.. Županja 30.Lipovac. JJinci . 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu.Nijemci. br HV. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. Snage 109.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. 1. pov.Apševci i Morović . Prijavljen je i prekid prometnice Šid . a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. 1991. 10..1231 U borbenom rasporedu 109. 34/2-1991 od 8. studenog 1991. Str. Izvješće. a i tada samo uz potvrdu. Petrovaca i Vukovara. Str. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. 10. opis je 30. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. Borbena zapovjed Op. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". 525-122-55/91 od 29. pov. zaključeno je u zapovijedi. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . Str. Dnevno izvješće. 04-337/91-09 od 30. 1991.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. Pov.. br.Vinkovci . Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. 10. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. 1991. 525-122-65/91 od 30. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap.Jarmina. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . Str.Vinkovci. 1991.. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. u s. 1991. pov. 109. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar .1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. br. br. pov. br HV Br. 10.

109. čete 2. artiljerija i danas tuče naše položaje u s. br. Vrbanja Brčko.. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. 1991. Jamena. brigade ZNG-a.. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. osim 1. 1991.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. zagrebačka dobrovoljačka četa. Orašje . U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. studenog 1991. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe.. Bosut i da blokira Vinkovce s juga". Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. Izvješće. Prijedlog za imenovanje.Morovič . Str. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. Pos. "Nep. Vod 1.. GS HV.. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. te da je "obmanjivao . Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. Jarmina. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Bošnjaci. SVA MORH-GSHV GS HV.Laslovo. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. cjelokupnim prostorom južno od r. koje je trajao do 15. bataljuna 3. KL 119-01/91-02/03. 10. 112-01/91-01/144. 10.Našice". 1242 SVA MORH-GSHV.. dotadašnji zapovjednik 1. Obrazloženje prijedloga zapovijedi... 10. "ah nije vršio dobru korekturu vatre".. pov. Zap. 5120-33-91-2 od 26. o čemu se prije kontaktiralo. te imenovanje.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . 11. 1991. i Vinkovcima. Podgajci.. te komunikaciju Vinkovci . Ur. OZ Osijek. Drenovci. mehanizirane brigade HV. pov. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. br. Vinkovci i Županja. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. Kl.Nuštar". a da je zapovjednik 2. 10. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . 10. 5120-01-91-1 od 31. 3. bilješka je zapovjednika 109.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. Nuštar. bataljuna 3. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. KL Str. brigade ZNG-a. 10. ovlada .Babina Greda. br. br.1246 Ujutro 2. br. 1991. 8/91-01/185.Babina Greda. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. U sustav obrane pored novopostrojenog 3. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. 525-122-69/91 od 31. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . pov. Ur. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. Prijavile su uništenje pet tenkova. Pripremno naređenje Op. br. Str. br. HV. s. bataljuna uključena je i 2. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. potpukovnik Ivan Basarac.. MTJP-u RH. brigade HV u dnevnom izvješću. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. čete za specijalno djelovanje..1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. Br. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". 1991.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . 1991. Za napad je angažirana 1. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. 525-122-112/91 od 4.Županja i Bos. br.1240 koji je to odobrio. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. no svakako je stigla prije 6. 1991. 5120-01-91-1 od 26.Lipovac .1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Samac . 525-122-68/91 od 31. brigade HV 1 minobacački vod 2. Vukovar i Page 153 . Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109. 04-337/91-10 od 31. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. pov. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar.

Dnevno izvješće. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 'Te. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. br. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. Izvješće o udesu helikoptera HT-40.. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4... ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. Županja u prvim je satima 3.m SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. 525-122-90/91 od 2. Vinkovci. studenog u 4. Ur. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.nije dozvolio".. Zaključci analize o provedenoj akciji. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-51-91-1 od 5. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. 1991. br. 525-122-94/91 od 3. 109. Izvješće. pov.1248 . Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". 11. pov. Dnevno izvješće. 525-123-123 od 1. 11. Str. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima. br. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . 11. 2. 1991. pov. 12. br. Kl. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. 525-122-98/91 od 3. Borbena zapovjed Op. 1991. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . Izvješće. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. 1991. OGVVŽ. 11. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. br. 1991.11. br. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. te ono. 1991. Županja.. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma.. 8. br. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. mah su. Str. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". studenog nedvojbeno je riječ o 1.. te nose samo 300 do 400 kilograma. pov. pov. te piloti su uplašen: te ovo.. 803-05/91-03/221. Generalu Tušu. kaže Dedaković i nastavlja.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. Vjesnik 6. pov.. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. studenoga. 13. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Vinkovci. Str. 1991.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. HV. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. brjj|120-51/22-91-l od 7. Županja u dnevnom izvješću za 2.40. studenoga naglasio je da u ". 11. srednjeg samohodnog Page 154 . br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. 1991. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara.1991. Kl. 04-337/91-11 od 1.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. 833-05/91-03/11. br. MUP-u RH. 525-122-90/91 od 2. 12. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. to jednostavno nije izvedivo.1991. Mate RAŠIĆ. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. Vinkovci. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. studenom 1991. 5120-01-91-1 od 7.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. Br. 1991. Str.. Ste pov.. 11.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. 11. Usprkos nadnevku od 3... Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV.:' Slobodni tjednik 30. Alenka MIRKOVIĆ. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). Ur. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. koji je također zatražen. studenog poletio. Ur. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. 11. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram.

. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. Str. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. 213 "Stalno govore da šalju. 11.Županja očekujemo novu frontu. br. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. Prijepodne 3. Županja. OSTOJIĆ. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. Navečer 3. studenog.. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Županja. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. Vinkovci. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. Da se to ne Page 155 . koje je u jutro 3. Vinkovci. te šest radio-uređaja. pov.. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. Str. Dnevno Izvješće. br. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 16-17. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. 11..11.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. Vinkovci. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. Dnevno izvješće. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". Izvješće. Izvješće.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. 1991.. Županja situacija je izuzetno teška.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. 1991.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla .) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. brigadi HV u Osijeku. Vinkovci. 525-123-129 od 3.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. 525-123-128 od 3. br. Županja. 1991. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (.. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. studenog počele su pripreme za novi pothvat. studenog. Vinkovci. 11. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. 11. "Pobedili i net:» blato". 525-122-90/91 od 2. koja se munjevito proširila. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. br. studenog poslano u Glavni stožer HV. Str. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. N. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. 525-122-90/91 od 2. bataljunu 3.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. 1991.1991. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. Vinkovci. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar. Koncentracija snaga u smjeru Šid . pov. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. Pregled borbenih dejstava samostalr.. 1991. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. pov.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. Na pravcu Lipovac . Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. Narodna armija 9. studenoga prebaci u Ivankovo. pov. Poslana su četiri tenka T-55. Županja od 2.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. OZ Osijek od 8. Str.

525/145-9 od 5. neka opreme korpuse oružjem i municijom. 1265 Isto.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. Sve dosadašnje borbe. Ako Vukovar padne. da spasimo 2. 11. 5. 1991. Vlnkovaćke jeseni. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. 24. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. 11. Druge nema". koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. 1991. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. 525-122-29 od 3. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". 11. Borbena zapovijed Op. 1268 Roman MAJETIĆ. 215 naredio bih istragu o tome. 11. granata i topova.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku.Bitka za Vukovar bi dogodilo. Stalno govore da šalju. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe.. Rat Vinkovci-Vukovar. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.11.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. 11. 5120-25-91 od 2.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . Poslije deblokade. 5. pov. 1991.. 1991.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. 16-17.. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci.000 djece u Vukovaru. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. pov. br. . Glas Slavonije. 1267 Mladen KEVO. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. Bila je to očito javna poruka onima. 12011 Davor RUNTIĆ. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. a zatim u boj za konačnu slobodu. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane... 184. 5120-02/22-91-1 od 3. Str. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. pov. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". 1991. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. a Vukovar je Hrvatska. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". br. Ako spasimo Vukovar. 11. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. Str. a posebno Vukovarom. Vinkovci. Globus.. Ur. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. 8. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. 1991. i koji su dah "mig za isto . Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . trebaju nove snage i nova sredstva. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. a mi ih pitamo gdje je to. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". da sam ministar policije. 11. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. koji trguju i daju istočnu Slavoniju.. 1991. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. ah to nitko nije vidio". Zapovijed. 4. 1995. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. KL Str. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara.. Ur.. ah da toga nema. br. 1991. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. u 15:30 iz Đakova u Osijek. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj.m Mladen KEVO.000 civila. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. 803-05/91-03/188. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. br. br. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. "Bez Vukovara nema Hrvatske"..1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. Glas Slaivnije. 6.

357/1-91 od 4. brigada HV iz Đakova. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. Ur. Borbena zapovjed. 1991. i2» "Vukovar nije zaboravljen". za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio. Str. 1991. 106. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. Str. 7. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. Za obranu su zadužene osječke brigade. 1274 SVA MORH-ZOZO... Navedeno prema Darko IiUDELIST.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. 11.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske.Tenjski Antunovac . Služba sigurnosti Zap. 25. brigadi HV. Globus. OZ od 4. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. brigadi HV iz Valpova. Str.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. Valpovu i Našicama. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". pov. Str. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. 1991. 11. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. 5. kao i o stacioniranju 63. 11. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". Slobodni tjednik. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. 6.. koja je pridodana 130.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. Prihvat 104. i 130. pov. 11. Novinari pod šljemom. Večernji iist. br. Večernji list 6. pov. 1991. Službena zabilješka. Do 19 sati 6. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. br... 525-122-30/91 od 4. 1991. 11. Op. 1992. 5. Ono je 4. Depeša br. 8/91-01/212.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. Prkovci i Šiškovci. 11. 1991. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. 525-123-130 od 4. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". 55. 1. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. 1991. oko Valpova. studenoga biti na novom području prikupljanja. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. 11. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. br. 11. pov. br... Zapovijed. br. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. 1991. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. 5120-01-91 od 5. Retkovci.1271 Koncentracija tih snaga. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. Zagreb.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. Page 157 .Josipin Dvor. a u noći 677. 1289 Marinko BOŽIĆ. 11. 1991. studenog 3. kao i 122. Planirao je u noći 576. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. 525-122-31 od 7. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu..

1991. br. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. br. 11. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". pov. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. br. Str. pov. Spačva. studeni do 18 sati. 5120-01/22-91-1 od 1..Županja". 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. br. Page 158 . Zadaća 109. Op. ur..1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131..Mikanovci: zadaća 124. studenog. bataljun 3. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. 23. Dnevno Izvješće. br.. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice.Županja borbena zapovijed dana je 5. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109.. brigadi za područje Podgrađe . pov. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. pov. Županja)". 1991. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Pripremno naređenje Op.isključno Otok . Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. 109. 525-122-109/91 od 4. a minobacačka potpora obveza 109. pov. 11. Vinkovci. Str. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja intervenirati sa 108.Komletinci . brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci .Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. 1991. br. brigade ZNG. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani .kanal Jošava tt 83 . 525-122-28/91 od 5. 1991. br. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci.kanal Jošava . Str. 525-122-108/91 od 4. Vinkovci i Županja (Jarmina. 525-122-112/91 od 4. 2.Retkovci i Nuštar Jarmina . 12.isključno Podgrađe. 11. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108.Andrijaševci . Ur. Str. br.Šiškovci . 1991. Vinkovci.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. brigadom HV iz Slavonskog Broda. Zapovijed. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. Pripremno naređenje Op. Vinkovci . 525-122-109/91 od 4. br. Str. 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. Pripremno naređenje Op. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo .1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. br. bataljuna 3. brigade HV1283 Pored 3.. Lipovac. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.uključno Otok . 5120-21/22-91-1 od 6. Str. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi.1281 U toku 4. 3.Vinkovci. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. Kl 8/91-01/215. 525-122-112/91 od 4. br. Str. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. br. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.isključno Šiškovci .Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. 1. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . studenog. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ...Durgutovica . SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Komletinci.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. Dnevno izvješće. 8/91-01/336. 11. 11. Borbena zapovjed. Nuštar. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. 1991. Nijemci. 1991. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin.Privlaka . U. 11. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . Njezinim dolaskom glavnina 108.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99.. 218 H.1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. s. pov.. Vinkovci. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji.. pov. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe.

Vinkovci. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. jer će ih u protivnom on sam učiniti. Streljivo za njega bilo je na izmaku. Vinkovci. pov. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". Str. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. 152.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. Narodna armija. br. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. Vinkovci. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. br. Dnevno Izvješće. 11.1297 Noću 5/6.. 1290 1. stambenih i drugih objekata.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. 130. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. 11. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. i topničkog napada na Dubrovnik. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. Str. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore.1291 Granatiranje Sida. pov."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". Županja. odnosno jednom topu 130 mm. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Vinkovci.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. 1991. 11. osim u borbama za Vukovar. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. 525-122-119/91 od 5. usprkos još jednom potpisanom primirju. 525-123-137/91 od 5. ne koristi Hrvatskoj". br. Županja poletjelo je i prema Sidu. a njegov je predsjednik 6.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. "DevaMrano primirje.. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". 525-122-119/91 od 5. Izvješće. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. 11. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. pa je 7.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara.. MARKOVIĆ.1290 Topnički napad na Šid. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. 1991. 1991. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. Str. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". pov. ah zapisano je i da su "naše snage (. iskustvo nas je naučilo. Vinkovci. revaMrana smrt". studenog. Page 159 . jer to. pov. Str..1289 Nekoliko 12. br. 155 mm.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. grada-heroja". Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar..) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. hrvatske snage nisu odgovarale. 525-122-118/91 od 6. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin. 1991. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. Hrvatsku vojsku i neprijatelja".

11. Izvješće. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. Str. 1991. 11. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save.. Ljubodrag STOJADINOVIĆ.1991. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 11. Str. br. Str.. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. 525-122-161/91 od 8. 11. Narodna armija. 1292 1. oko 200 metaka 130 mm. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. 11. BORKOVIĆ. br. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. br. 9-10. Kako saznajemo. Vinkovci. RuSitelj ustavnog poretka. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 1991.Vinkovci. 1991. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. 11. Brojno stanje i imena ljudi 4. Page 160 . ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". 1991. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. te da se pri tom ne štede sredstva. Informacija iz GS HV o MES-u. pov. Ur.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. 1991. revalvirana smrt". pov. 1991. 1991. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-142 od 6. Borba. pov. zaposjedne i utvrdi za obranu.. 1991. 1991. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. br. Županja zapovjedio je 6. RUNTIĆ. Dnevno izvješće. bio je kratkog dometa. Redovno dnevno Izvješće. pov. Str. Novi zapovjednik. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. 1293 D. Gospodinu Predsjedniku. 1991.1305 Treći bataljun 3. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. 11. studenog. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. br.. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. 6. pov.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. 525-122-132/91 od 6. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 525-123-141 od 6.6. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. br. koji je stigao. 1991. Str. pov. Vinkovci. 1991. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.11.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. 9.. "DevaMrano primirje. 525-123-138 od 6. 5. studenoga 109. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. 11.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 525-122-130/91 od 6. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. 400/249-16/91 od 6. 11. studenog zauzmu Henrikovce. 21. U. pov. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. br. Str. 9. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. MARKOVIĆ. Velika slova u izvornom dokumentu. 187. br. U području "Mala Bosna". 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. Narodna armija. Dnevno izvješće. "Nećemo vas poslušati". Županja. 1291 "Stradalo 125 objekata".Bitka za Vukovar 9.. 11. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". Izvješće. Str. 1991. 525-122-147/91 od 7. 1991. Str.1308 U toku 6. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1301 Dio pošiljke. 1991. pov. 525-122-130/91 od 6.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. u kojima je bila velika količina streljiva. pov. 11. 9. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. brigadi HV da do 9. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. 11. 11. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vukovar . dijelu VIII. 525-122-126/91 od 6. br. Str. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. 11. br.

1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade ZNG-a. Izvješće. br. br. 1991. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. Str. 1308 SVA MORH-109. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. te za topove 76 mm..1317 1309 SVA MORIM. pov. Br. 130. 11. brigade govore o dvije čete 122. br HV Pov.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. 11. brigade HV u Đakovo. Str. 11. Br.1991. Borbena zapovjed Op.. 109-472-1/91 od 9. U dnevnim izvješćima 122. SVAMORH-ZOGV: Zap. 34/2-1991 od 8. br HV: Zap. 04-337/91-15 od 6. U toku dana 3.Đakovo. pov.HV. 109. HV: Zap. 122. SVA MORH-ZOZO. 11. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar./91 od 6. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. 525-122.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. 1991. br. ZOSISB. Zapovjed. 221 potpuna nepozanica. bataljuna 122.. Komletince. Str. SVA MORH-ZOZO: Zap. 11. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću.. 525-122-125/91 od 6. Operativna grupa Vukovar. Str.. 11. 11. Str. 324/91 od 5. 525-122-147/91 od 7. 1991.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. Dnevno izvješće. Zapovjed. a ostala je jedna. br.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. 3.. Dnevno izvješće. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. Jarmina. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. br. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. br. br. Banov dol. 11. br. 1991. br. a 11 je gardista ranjeno. 13. pov. Page 161 . 11. SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. 1991." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. br.. 1991.. Str. Pridodana je 109. od 6. 1312 SVAMORH-122.11. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. određuje.11. 525-122-162/91 od 8. Dnevno izvješće. Dva su člana posade poginula. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. br. 109. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". Mikanovaca. 1991. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja a osobito u području Nuštra. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. brigade.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1991. Nijemce i Jarminu. Jarmina. br. 525-122-147/91 od 7. ZNG: Zap. pov. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. br. 525-124-160 od 7. određuje. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 1991. 11. pov. br. studenoga. Br. prostor između s. HV Br. a posade poslane na odmor". Izvješće.1991. Zapovjednika obrane s. Dnevno izvješće.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. HV. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade vidi se da su dvije čete povučene. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. HV. br. Izvješće. bataljuna 3. Istovremeno borbeni dokumenti 109. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. 04-337/91-17 od 8. 3. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. Cerić i Vinkovaca). inženjerijsko-pontonirskog bataljuna.11. Lipovac. 11. 13. 1991. brigade HV. Cerne i Spačve. 335/91 od 6. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. 01-93/91 od 6. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . br. 525-122-130/91 od 6. 109. HV. Vinkovci. 1991. Dnevno izvješće. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. Vinkovaca. 4.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše.1991. br.1991. Ivankova. pov.1310 Iz područja Vinkovaca. te dva tenka u području Marinaca. HV. pov. 11. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. Pov. 11. 122. pov. Izvješće. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. br. br. br . 525-122-151/91 od 8. Str. Br.

223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. i 7. brigade HV nigdje se ne spominje.. br. M. Izvješće. brigade ZNG-a. osim u dnevnom izvješću.1991.. Str. Dnevno Izvješće.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 525-122-162/91 od 8. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. 11. bataljuna 106. bataljuna 3. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. U. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. usprkos svih poteškoća. Četa 106. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. 6. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106.1328 U jutro 10. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. Dnevno izvješće.1319 Napad je počeo 9. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. za to su bile potrebne jače snaga. 1991.. br. Županja od 10. Dnevno izvješće. 1991. br. bataljuna 109. 3. MARKOVIĆ.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Borbena zapovjed Op... 11. 11. Str. Izvješće. Dnevno izvješće. 20 ranjenih. Str. brigade ZNG-a.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 10. 525-122-165/91 od 8. studenog pogoršalo. Str. 1991. pov. U pričuvi je bila četa 5. Narodna armija 16. studenoga. Postrojba je imala šest mrtvih. 525-122 /91 od 10. 11. brigade HV iz Ivankova. br. a četi 106. pov. brigada HV ne spominje se. 11. studenog 1991. 1991. U. . br. bataljuna 3.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. 11. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. I. 1991. 525-122-173 od 9. pov. bataljona. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. 238. 1991. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. Pov. Vinkovci. 1991. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U Vukovaru se stanje 9. 11. br. 525-122-165/91 od 8. Bitka za Vukovar. 525-122-173 od 9. Str. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. brigade ZNG-a. a 106. br. A MIRKOVIĆ-NAD. U Narodno] armiji od 16. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. brigade HV nema ni spomena. 525-122-1046/91 od 10. Županja od 9. 1991. 11. 5. br. 1. Borbena zapovjed Op. brigade HV. Dnevno Izvješće. 1991. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. 1991. Str. Županja od 9. br.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. 1991. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad.Bitka za Vukovar Vinkovci. Vinkovci. 525-122-1046/91 od 10. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. 11. Str. pov. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7.. 1991. pov. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. D. pov.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. i 08. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. Osim nje. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. Str. br. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. razaranja i povremenih gubitaka . 11. Dnevno izvješće.. 525-122-173 od 9. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. "Je li 13 srećan broj". brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. Vinkovci. RUNTIĆ. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju..1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. br. 5. studenoga. 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. pov. br. 525-122-173 od 9. pov. Županja 8.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. Izvješće po pripremnom naređenju Op.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 11. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. Str. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika".

Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. 11. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 525-123-154/91 od 10. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. 11. 525-123-153 od 10. 1326 jvrrjp rjj. Izvješće. br. 525-122-1046/91 od 10. pov. 1991. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). Str. Vinkovci. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. Bitka za Vukovar. s njim i RH. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Na tome ćemo uporno. Županja. bez obzira na ljudske žrtve. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". RUNTIĆ. te jedna četa iz 106.. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . 525-123-154/91 od 10.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. br. 1991.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. 1991. 11. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. Str.otŽ: PU Vukovar. br. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja.. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". br. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. 240. To je za mene apsolutno marginalno. pov. br. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. Depeša br. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. 511-15-10/3-4327/91 od 9. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. ministrima obrane i unutarnjih poslova. Str. Navečer 10. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete.. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. A MIRKOVIĆ-NAĐ. Dnevno izvješće. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. 1991. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Do sada je stiglo 490 boraca. 11. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti.. a to su konkretno krizni štabovi. Vinkovci. dopuna naše depeše. Dnevno izvješće. Izvješće. 11. hrabro i pošteno raditi. pov. 1991. studenoga. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". D. 11. pov. 525-122-1046/91 od 10. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. vjerujem i Istrajatl. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M.Vinkovci.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 1991. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10.. Str.. br.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". Izvješće. Str. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Budite makar toliko Page 163 . Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci.. Depeša br. 1991. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela.

81 ručni bacač raketa "Zolja". mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. 6. što se vidi iz zaglavlja. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". u 18. studenoga u 13. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva.48. 1991. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". ona je. Najviša politička tijela Republike. 12. Page 164 . Sabor. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108.. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. brigade HV. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. tajnica u štabu Dedakovića.. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. 11.Vukovar. 1991.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". kao i nadnevak kada je pisano. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića".1 8. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. 11. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice.45. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 105. nego da. Saboru RH. od 9. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. 1991.11.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. Slobodni tjednik 4. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara.Bogdanovci .1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. 1991. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 11. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. 11. kaže se u izvješću. "da osigura stvoreni koridor.1991. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. 2946 .1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. brigadu HV. Telefaks s nadnevkom 10. 8. 11. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. A tada. Znatna kolićina stigla je i 9.". izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". 226 "U večernjim satima 12. poslana 9. i 1. 8. brigadu ZNG-a. 225 mina za minobacače 60-120 mm. brigade HV. 30.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. Optužnica. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Izvješće. Samo 7. studenoga. Vinkovci. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj".Marinci . Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. Prijepis telefaksa primljenog 10. 1991. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. studenoga.05.. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. Vjesnik. bataljun 122. 10. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci.Vukovar .Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar .1991.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. Vjesnik 6. 1991. a drugo govore. godine. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. studenog. u 19. 12.1991. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. bataljun 132. a ne zamisliti. 1. "Ljiljana Toth. 12.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. vod haubica 155 mm. 133S Jamin KRPAN. "Jastreb pretučen do krvi".1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci. prema njezinim pouzdanim izvorima. Tri točke u originalu su izvješća.

samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109.Ostrovo . četa 3. Nuštar .Pačetin . SVA MORH-ZOZO: GSHV. Prednji kraj ima na r. Mikanovci. bataljuna te tenkovska četa 109. Za prvi postroj određen je dio 3. 4. Vinkovci i Varaždin.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. 525-130/8 od 9. 12. te u šumama.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". ur.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. 1991. Županja. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu.1343 Kao i prethodne procjene.Bogdanovci . 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Na pravcu s. tako ni 9. studenoga. U drugom postroju bio je 5. br. bataljun.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. brigade HV. njezin 1.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. bataljun 122.Marinci . U.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom.Gaboš . a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. četa 3. Borbena zapovjed. 28. brigade ZNG-a. br od 9.. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca.Vukovar. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. Operativne grupe Vukovar. KL Str. br.. 8/91-01/336. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. studenog 1991.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. 5120-25-91-6 od 9. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. brigade ZNG-a. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . KL 803-05/91-03/244. Vinkovci.11.Cerić . pov. Izvješće za 9. pov. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. što je bila zadaća 3.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor..Marinci . a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. studenoga. 1991. Bosut Mirkovci . u što je moguće kraćem vremenu. br. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. Br. bataljun i mehanizirana četa 3. U bojni raspored na tom pravcu. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. 11. 1991. SVA MORH-GSHV: GSHV.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. 11.1349 S obzirom na predviđenu zadaću. Ur. 2. 1991. brigade ZNG-a. SVA MORH-GSHV: ZOSISB.1991. Op. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. 11. 1991. Page 165 . brigade HV iz Bjelovara. brigade HV. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. Predpočlnjavanje dijela jedinica. 108.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. brigade HV iz Nuštra. i 3. velike Srbije. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. i nova je procjena bila manjkava. osim 105. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. 5120-01/22-91-1 od 1.. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. 1. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. pov. Str. a na nekim mjestima i u međuprostorima. Đakovo. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. 227 Intenzivirao je izviđačko . 525-122-36 od 11. bataljuna 3. Str. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika.

1991. 29. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga.Vukovar. Narodna armija. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". Str. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. pov. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. GSHV. područje Vidovca Marinaca i Lipica.Bogdanovci . 1345 Petar BOŠKOVIĆ. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. Po ovlađivanju pojedinim objektima. Henrikovci. Petrovci. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. 2.. 525-122-188 od 11. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana.. koji je 1991. Petrovaca. studenogtrebale su biti spremne za napad. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. Vidoševac. bataljun 132. 11. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". brigade HV. bio načelnik štaba 152. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. brigada HV Inženjerijska četa 37.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. HV od 10. Mirkovci. 1. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 1991. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. 1992. Borbena zapovjed Op. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. Županja bilo poznato da se 105. br. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. bataljuna 3. "Četiri meseca bez gubitaka". i 3. 11. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . 11. Njima je priprava tekla od 19 sati 12.. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. br. Orijentiram početak napada bio je 5. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. brigadom HV. doduše. studenog. 1. Str. 22. br. Narodna armija. 6. "Ratnici Iz senke". 27.Vukovar i Nuštar .Bogdanovci. Petrovci. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. Bršadin. 16. Bogdanovci". grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . "Između zatišja i opreza".Henrikovci . obećana. Narodna armija. bataljun 132. Vinkovci. studenoga. brigade. bataljuna i mehanizirane čete 3.1993. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo".Bogdanovci . Cerić. Marinci i Bogdanovci. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. Bila je. Cerića. Pov. no iskustvo sa 104. Negoslavci. ekonomijom Henrikovci. službovao kao poručnik u toj brigadi. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. u s. nije bila na bojišnici. koja je također bila obećana. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. na glavnom pravcu. Marinci i s.1352 Page 166 .Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. Pačetin i Bršadin. pov. šumom Lug. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. 28-29. na 13. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. 1347 R. HV. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. šuma Lug. Inženjerijska četa 37.. 45/3-9 od 11. POPOVIĆ. 12. studenog trebale ovladati područjem Zidina. brigade HV. Cerić. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. 122. 1992. br. Bršadina i Pačetina. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Marinci. Napadu snaga I ešalona. br. Petrovačka dubrava. Za obranu. br. Obavještajno Izvješće. Pačetin.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna.30 sati 13.. 1991. Pričuva. Mirkovci. Marinci. Drugi postroj sastavljen od 5. a u toku noći 12. 525-130/7 od 9. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek.9. s. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija.Marinci . Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. 17. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. 1991.

"53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić.10. Jarmini i Borincima. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". 25 od 31. Vinkovci. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar..1991. Op. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. 11. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati.12.Marinci . Borbena zapovjed Op.Marinci Henrikovci .1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). dok na osnovnom pravcu. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. br. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar .1991. br. 11. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". Vinkovce i Vođince. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. 1351 Isto. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 .1991. 11. Dnevno izvješće. prvo topništvom. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. pov.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja. 230 znatno sporije. 11. 525-123-157/91 od 11. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Napadnuto je 11. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. 11. pov.. brigada ZNG-a. 30. Sličan podbačaj napravila i 3. studenog. 1991. br. Dnevno izvješće. Str. Snage 1.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. Str. br. 906-1 od 6. Samostalna četa 109. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. pov. br. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Njezin 5.. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar".Henrikovci . 525-122-199 od 12. niti se domaći prvih kuća s. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. 1991. Mate BAŠIĆ. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. koji je odbijen. 525-122-188 od 11. 6. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31.Petrovci . Marinci. 1991. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin .. Str. Slobodni tjednik.. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih.r.Marinci. studenoga. 525-122-199 od 12. Vuka .1356 "U večernjim satima 12. Str.. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. br. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". 1991. r. ali su oko 06. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. brigade HV Op. a potom i pješačkim napadom. 1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru.11. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. Proces priprema i prikupljanja 1. 11.10. Izvješće.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. br.

Dnevno Izvješće. studenoga.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama.. ipak ni on nije održiv. 135!l A TUS. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. misho je zapovjednik Operativne grupe. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . Franje Tuđmana.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. 15. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. da je bila na samoj granici uporabe.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. vrhovnog zapovjednika. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". kao i zapovjednika OZ. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. 152 mm i minobacački 120 mm. No. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. brigada HV se nije pojavila.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon".1365 Dva dana kasnije. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. br. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. No to nije kraj njegovih domišljanja. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". 525-122-201/91 od 13.11.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. Vinkovci. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. odnosno kao paralelna vojska". čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. General Tus prešućuje da 105. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. gdje su neophodno potrebni". 84-85. 1991. a ljudski gubici su. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. 1358 isto. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. dr. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. Izvukla se zbog gubitaka. opis drugog pokušaja proboja korektniji.Vinkovaca i Županje". pov. pokolebanu. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. OG i brigada Hrvatske Page 168 . što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. najkasnije do 21 sata. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. Jedna njegova bojna . brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. Str.

Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. studenoga. ili njegov zamjenik. 11. Ljesk-'ov Zemljovid br. Vjesnik. Str. br. brigade ZNG.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". 11. i_ X1130 četa 130. počinivši veliku materijalnu štetu.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. 11.1367 Na pravcu Vinkovci . 1364 Isto.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. studenoga. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. 11.1991.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. 525-122-200/91 od 13. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. Krizni štab od 12. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109.Marinci . s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. 8/91-01/256. Str.. 232 ti i--Markušicš. Vinkovci. pov. 1991.Bogdanovci . motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. 1991. Stari Perkovci. br. morale su se odbiti.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. 1991. Ur. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. Naredba. odnosno prometnica prema Pačetinu. U potpisu Je zapovjednik 1.1991. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . odmah poshje pristizanja". Vinkovci i x_ ]X]9 3.Vukovar.1371 Dugo očekivana 105. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. Zapovjednik brigade. Str. pa je njihov broj narastao na šest.. Page 169 . Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin.11. Čajkovci. Zahtjev je poslan navečer u 22. 1991. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . brigada ZNG A '32 1. Budrovci i Piškorevci. 11. 6. Naredba. Županja. 5120-01-91-1 od 14. 8. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca. pov. br. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. što je najavljivalo nove napade Armije. osim navedenih. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. 11. 1991. bataljun 132. 525-122-208/91 od 14.Šid. 1991.. Vrpolje.Županja. Granatiralo je Vinkovce i Županju.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. brigadu HV. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug.Bitka za Vukovar vojske". HSP Zagreb. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. pov. 12. 8 505 505.15. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122. 525-122-222/91 od 15. Br. 11. 525-122-195/91 od 14. Javni poziv na mobilizaciju. 1991.

pov. 1379 R POPOVIĆ. 1991.. br. br. 525-122-208/91 od 14. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV.. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 21. Razmještaj brigade. Narodna armija. mladi ratnici". 11. br. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek.1378 Ujutro 15. R. Izvješće. Županja govorile su. 1991. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. 1991.1380 Tek je poslijepodne 16.. R. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str.. 24. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 16. 11. Vinkovci. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Dnevno izvješće.1381 Rasulo 1.11. Južno od njih. b78 M PETROVIĆ. 525-124-192/91 od 15. 11. pov. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. pov.Klisa . 5 2 5-123-170 od 16. pov. pov. 11. Str. 525-123-178/91 od 18. 1991. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15.. br. 22. Dnevno izvješće. 1. br. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. a 1. br.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć..Osijek i pravcu Bobota . Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. 525-123-200 od 25. br. 1991. brigadi napad na Nijemce. Izvješće. 525-123-165 od 14. pov. brigade. biti predana 109. 1992. HV Br. Narodna armija. Page 170 .. 11. 11. POPOVIĆ. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci.1991.1376 Za razliku od noći. Narodna armija. 1991.. 1992. 1991. pov. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. studenoga 252. 525-123-167 od 15. 130. Str. pov. 525-123-167 od 15. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. bataljuna 131. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek.. U Apševce je uspjela ući. i 122. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". Str. 16. 525-123-166 od 15. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. ih 16. "Između zatišja i opreza". br ZNG trebala u toku 15. br. brigade HV o napadu 252. "Ti divni ljudi. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. oklopna brigada. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. 1991. Izvješće. doduše netočno. 4. 525-122-244/91 od 16. Izvješće. 1991. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. pov.. "Između zatišja i opreza". 525-201/91 od 14. Str. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. 12.Ćelije . Str.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-165 od 14. upad u županjsku općinu dobila je 252. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 04-337/91-23 od 14.Vrbik -Petrova Slatina . 1. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122.Šodolovci". U. 11. POPOVTC.1379 Prve dojave 131.1991. 1991. Str.11. i na ostalom području Operativne grupe. br. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. HV. Zapovjed. 11. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. Izvješće. 11. br. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. br. br.1991. Izvješće. br. 17. 17. Str. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja .. 11. 1991. Zbog toga je dana bojna priprava 106. pov. 109. pov. 12. Narodna armija. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. Županja i Vukovara 17. u toku 15. br. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. Apševce i Podgrađe. pov. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. prema procjeni oko 30 posto naselja. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. Izvješće. 11..

pov. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". 1991. Apševca. 1991. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. Prekid napada 131. bataljuna 109. Zapovjednik 109. 1991.. 525-123-170 od 16./16. 11. pov. a "dio ljudi se utopio u r. HV. 109. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. 11. Vinkovci. ."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Izvješće. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. Str. po dubini motel Spačva . Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. br. bataljuna 109. br. studenoga uputi jedan bataljun 105. 11. 1991. oklopna brigada JNA zaustavila se. 11.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . S dezerterima je trebalo oštro postupiti. br. 525-123-178/91 od 18.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva.. ojačan tenkovskom četom. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. brigade HV u Nijemcima. oklopne brigade dijelovi 3. pov. 1991. pov. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. Bataljun 105. HV. 131. 47/18-91 od 16. Izvješće. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. 11. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. 04-337/91-24 od 15. a njezin je zapovjednik 2. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2.Slakovci. 525-124-198 od 16. br. br. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Apševci . 1991. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. Županja 1 Vukovara 17. U toku toga dana 252. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . 525-123-171 od 16. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. br. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. Topnička potpora napada bila je obveza 109. 11. brigade HV. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci ..1389 Ugrožavanjem Nijemaca. 04-337/91-25 od 16. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. Izvješće. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. HV. br. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. 109. pov.. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. Br.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. pov. 1991. Komletinaca i Privlake. 1991. Izvješće.Jasinje . br. Očito je čekala ishod napada 3.Jaz. Selo je 16. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. Str. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine. 11.Podgrađe". 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja.. 11.. bataljuna... Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. brigade HV tek se poslijepodne 16. 525-123-173/91 od 16. zahtijevajući da u toku noći 15.1390 Bataljun. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Vinkovci. brigade HV. 11. bataljuna 105. Izvješće. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. pov.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. . brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. Nakon napada 252. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. 1991. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV.Panjik (kota 80). 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap.Plandište. HV Str. 1991. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. 131. 100-3/91 od 16. SVA MORH-ZOGV: Zap. Br.1384 Dio 105. br.

Vukovar. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi..1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. 11. Br. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. S pripadnicima Page 172 . Borbena zapovijed Op. 525-124-191 od 15. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. pa i borbe u okruženju. br. 525-122-243/91 od 16. 1991.1391 U 105. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. Županja.Apševci. Vinkovci. do 13. brigade HV. 237 Plan s "Merčepom i tzv. 1991. pov. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. pov. studenoga bilo Je vrlo teško. 1991. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. Str. HV. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba. Pripremno naređenje Op.1393 Zapovjednik 108. Otok Privlaku. br. bataljuna i s nepotpunim 1. br. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. 525-123-169 od 15. 1394 SVA MORH-108. br HV: Zapovjedništvo 108. Izvješće. Ne znajući još da je 105. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. do 24 sata 17. 11. 11. pov. br. Str. Str. 04-337/91-25 od 16. 6. 11. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. 525-124-192/91 od 15. 11. 525-122-233/91 od 16. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-124-198 od 16.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. 1991. Pripremno naređenje Op. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. 11. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. pov. prema Vinkovcima ih Županji. 11.. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 11. br. br. Komletince. 1991. Dnevno izvješće. br. 5 25-123-178/91 od 18. 1991. Županja... 1991. brigade od 23. 11. br. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. Izvješće. Zapovjed. Naseljena mjesta: Nijemce. gardista iz 3. brigade koji nije uopće stigao. na pravcu Lipovac .. brigadu HV iz Slavonskog Broda. i 5. studenoga.. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. Županja i Vukovara 17. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. 3. 2. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. 525-122-244 od 16. bataljuna u novi 2. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. pov. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. i 16. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. pov. br.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. br. Predviđajući dugotrajne borbe. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. 525-124-198 od 16. Dogovorio je spajanje 2.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.. brigade i predloži mjere za rješavanje". Gradiški). bataljuna.Bitka za Vukovar sustav obrane. 109. br. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. bataljunom. Str. br.. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. planirao je 108. 525-122-231/91 od 16. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. Str. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. Str. i 105. br. Vinkovci.1397 Bataljun 105. pov. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. 1991. 11. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. 1991. pov. br. 1991. Str. 1991.. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". i 2. 11. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. pov.

1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Za njega je Operativna grupa 15. i 132. 384-386. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu.. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. od 06. br. 122. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . pov.. pov. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. 11. pov. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. Str. 1991. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenog. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". odnosno oko 100 metaka. Ur. br. 525-143-172 od 16. br. Dedakovića i g. 525-124-200 od 16. 525-124/187 od 15. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 11. 11. 1991. studeni. pov. studenog. što se očito odnosilo na 109.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". studenoga "vođene . pov.00. 1991. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. 11. 11. HV".. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. br. i 105.00 do 12. 525-123-177 od 17. sjećanje vojnika. br. istočnog dijela i iz smjera Bršadina".. Vinkovci. br. br. 1991. Za okruženi grad više nije bilo nade. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru.1401 Pridodane snage iz 107. ŠPEGELJ. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. Str. Str. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. 1991. koju nisam pronašao. Operativno dežurstvo od 15. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. M. 1991. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. 11. 5120-34/22-91-1 od 16. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. U.. 11. Glavni inspektor Hrvatske vojske. Vinkovci. Dnevni operativni bilten za dan 15.1991.. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. br. 525-122-238 od 16. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. pov. 11. 525-122-223/91 od 15. Vinkovci.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci.11. 11. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. g. studenoga. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu...1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. 1991. Str. 1991. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Str. Županja.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha.1403 U toku 16. te "poduzeti potrebne mjere". studenog. 5120-33-91-2 od 15. 1991. te da su "nesuglasice između zap. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". pov. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. br. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. Ur. Vinkovci. br. 525-122-244 od 16.. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". Zapovjed. 1991. bitke oko centra grada.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. brigadu HV. 1991. 11. Dnevno izvješće. 1991.. pov. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-126/36 od 15. br. 525-124-201 od 16. 11.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. br. Rok za ustroj bio je 20. 238 dužnosti".1991. 11. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade.

Str.. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. 14. Narodna armija 9. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ.. 10.. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. a "agresor vraćen na početne položaje".Bitka za Vukovar Vinkovci. 11. 10.1419 Armija je i 3.. Narodna armija. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci .. KL 810-03/91-01/01. dopuna naše depeše. 10. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Pomoć. 'Vukovar oslobađaju hrabri".. Zapovjed. 7.00 sati Vukovar. M..00. 1991. pov. 1991. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. da je hrana i streljivo na izmaku. 10. 1991.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15.. 11. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar.. Str. 2/96-01-91-1 od 2. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 5120-01-91-1 od 16. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara. 11. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. br. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Na području Mjesne zajednice "1. Kl. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. PANTELIĆ. br. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . Operativno dežurstvo od 15. g. 1418 Milorad GONČIN. br. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. "Svanuće jutro slobode". Za teško stanje u Vukovaru. 11. 1991. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru". 511-15-10/3-4262/91 od 1. 10. Obavjest. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. 525-124-198 od 16. Dnevni operativni bilten za dan 15. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. ah bez pomaka na bojnoj crti. 240 Gardijske motorizirane brigade. 1991. pričuve minimalne a što se "negativno .1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje.. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. 8/91-01/265. "Vukovar je ostao u meni". listopada.00 do 18. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao.. 11.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara".1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". Ur. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. 11. kukavice i veleizdajnici..1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. 1991.. 1991.Marinci . koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 22. 1991. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. od 12. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. br.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . Narodna armija 19. 1991. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. odražava na naše borce". 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". 1991. 12.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. pov.Bršadin.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. Depeša br. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". 1991. Ur. 525-124/202 od 16. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. 27.

MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". 1991.10. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. Str. Depeša br. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Kao i prethodnih dana. 525-123-18 od 4. a ranjeno je najmanje 16 osoba. Dnevno operativno izvješće. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje.. struje.1991. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. dopuna naše depeše.1991.. Str. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. Depeša br..1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. Dnevno operativno izvješće. 1991. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. Str. 525-123-16 od 3. da nemamo vode. hstopada poginuli u Bogdanovcima. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. bez vode. Napad Armije nije gubio na jačini. br. nemamo prijevoznih sredstava. pučanstvo je u šoku. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. Depeša br. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. Depeša br. 10. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. 1991. prijete zarazne bolesti. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno.1991.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . dopuna naše depeše. 10. 1991. br.1423 Noć 374. Vukovar je postao sablasni grad. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4267/91 od 3. 2-6 od 3. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. struje. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera.. dopuna naše depeše. dopuna naše depeše. Izvješće. da nam telefonske linije ne rade. koji su 1. Br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. 10. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". 10. život se odvija (. pov. 511-15-10/3-4269/91 od 4.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. 525-123-17 od 4. 511-15-10/3-4265/91 od 2. pov. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. "U potpuno razrušenom gradu. pov.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. 511-15-10/3-4267/91 od 3. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. . i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". 10. koji je bio u potpunom okruženju. 10. što su branitelji s uspjehom odbili.10.

mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Izvješće. Bršadina i Borova Sela. Depeša br. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. Depeša br. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. 1991.. Dnevni operativni bilten za 05/06.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. 511-15-10/3-4269/91 od 4. uži. Ni Bejrut. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. 109. Operativno dežurstvo od 6. hstopada u 9:13. i u mene. 511-15-10/3-4270/91 od 4. 4-5. listopada počeo mirno. 10. "Zbog lažnih obećanja.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. dopuna naše depeše. usporedbom s porukom 4. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje".1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć.1435 0 stanju u Vukovaru 7. što će reći pohvala.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 10. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. Borovo naselje. Vojska. listopada. 10. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 242 tehnika koju ste nam obećah?". hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. dopuna naše depeše. 10. 1435 Nikola OSTOJIĆ. od čega šest pripadnika HV. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti.1991. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. Depeša br.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 04-267/1-91 od 7. MUp rh-otž: PU Vukovar. Ovo više nije ni Berlin. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. 1991.m MUP rh-otž: PU Vukovar. 511-15-10/3-4272/91 od 6. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću"..1437 Tog je dana iz borbi za grad. 1991. 1991. što je obrana uspjela odbiti. nesposobnosti.10. Prijepis telefaksa primljenog 5. Ali ni tada neće pasti". 1991. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. 1991. Depeša br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. 1991. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. Slobodni tjednik 10. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. Dnevni operativni bilten. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4269/91 od 4.1433 a ni 6. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama.1991.. 10. Br. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 10. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. dopuni-. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. od 18.1991. Zap. 1993. ZNG. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453.1431 Pet dana kasnije.00 do 06. 10. Izvješće. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. Page 176 . 10. Depeša br. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara".00 sati. naše depeše. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar. 511-15-10/3-4271/91 od 5. 4. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara".1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. 1991.10. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. Trpinje. 10. s crte Vučedol Petrova Gora . u broju od 10. 22. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ.Beogradska kosa. Vukovar će izginuti!". . 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. 1991. dopuna naše depeše. Operativno dežurstvo od 6.1991. neznanja. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuna naše depeše. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. 10. ZNG. Dovezena su tijela šest osoba. jasno mi je da smo rat izgubili. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . 10. 20. Predsjedniku Republike Hrvatske. I da će Vukovar izginuti. 1991. br.

10. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. s ciljem da se Vukovar obrani.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. Približavaju se tenkovi. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. 1991. br. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste".. CO. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. Narodna armija.. 021-03/91-05/07 od 8.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. 1991. do 18 sati. 10. hstopada. HV. 1991. br. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. . od 08. Nema više sijena (municije). što je odmah demonstrirao. dopuna naše depeše. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Depeša br.12.1441 Relativno zatišje od 8..1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. 1991.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Zaključci iVarođne novine. dopuna naše depeše. dosta nam je Page 177 . 511-15-10/3-4275/91 od 9. 10. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. 8. Bogdanovcl . Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. 10. zabilježeno je da se "124. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima.Bitka za Vukovar 1439 N. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. R. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. Njegov nastup prema Zagrebu.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. 10.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 19. 10. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć.10. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". dopuna naše depeše.1442 Armija je oko Vukovara 10. Str. još uvijek. Depeša br. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje.1447 U 19. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. 525-123-38 od 11. 525-123/40-91 od 11. Br. uspiješno brani svim snagama. Izvješće za dan 11. OSTOJIĆ. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. 08-2935/1-91. te da dobro znaju "trgovce Vukovara".44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. 1991. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Kl. 10. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. hstopada "kao nikad dosad". transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)".. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. koji je potrajao cijeli dan. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. Izvješće.. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. 1991. 1991. Depeša br. 511-15-10/3-4274/91 od 8. pov. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti".. pov. 10. U 19 sati 11. br. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Izvješće.. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske.

. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske. namjeravajući s tenkovima ući u grad. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. !U" Isto. 10. 51. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. Pregled situacije. br. nM Glavni stožer HV..1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. U toku 15. južnom dijelu naselja Lužac. razgovor od 12. kao i da se može dati i u "novine". Vukovar je odgovorio potvrdno. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. B. trudnica i novorođenčadi. 1451 SVA MORH-122. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. 10. Depeša br. Evropskoj misiji.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima. 10. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. Dan kasnije poginula su dva.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. među kojima je mile mrkšić. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". Dopisano ispod izvješća od 19. 2121-06-91-90 od 13. branitelj je zaustavio prodor. brigade HV iz Đakova.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. 1991. mehaniziranog bataljuna 51.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. Rušitel] ustavnog poretka 19-29.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. 10. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. br. a ranjene su 43 osobe. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. 1991.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. dopuna naše depeše. u 19. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. 511-15-10/3-4284/91 od 15. br. hstopada 1991./14. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. br. brigade.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. u 23.21. 1991. KL 804-01/91-03/48. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. 10. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima".1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. Dnevni gubici 16. 1991. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. koje mu to trenutno onemogućuju".59.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. 2121-06-91-90 od 13. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 .40 sati.1459 Nositelj napada. 5120-03-91 od 13.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. br. brigade. HV: Zapovjedništvo 122. U toku 16. 1991. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. mehanizirane brigade. 1991.00 sati. 10. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. 245 bila i glavnina 2. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. '» SVA MORH-122. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". Nakon što ga je 13. BORKOVTĆ. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. Ur. HV: Zapovjedništvo 122. i 17. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20.1461 Ujutro 19.

svibanj". 1080-183/1-1994 od 10. 204. MATIĆ ERED.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. 1991. a sedam ih je ranjeno. mmzione otopine.1991. 1994. 1991. 1462 RH. 10.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. godine): Zap. hstopada. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. 10. zauzeli 10 kuća. Ništa lažno. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. K. 525-123-78 od 20. D. 3-8 od 16. Narodna armija. 42-47. 1991. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca.1470 Od 26. D. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore".. 78-79. SIS. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. Imenovanje. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar.10. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. 20-22. Uspjeh su ući u selo. br. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola".45. VSA MORH: MORU. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove". Službena bilješka o informativnom razgovoru. Br. 511-15-10/3-4288/91. 1991. 19.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. Grad Vukovar je pun ljudi. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. Depeša br. Br. Depeša br. Napadi su odbijeni.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba.1468 Do 30. Odjel Sinj. hstopada. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.08. na što su hrvatske snage odgovorile. Saslušanje okrivljenog I. pov. 511-15-10/3-4286/91.1471 Idući dan. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. 9. a crta se obrane nije pomaknula. a za 11. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. br. 7. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. I. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca.. "Vukovar oslobađaju hrabri". 27. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. 10. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. dopuna naše depeše.1991. bio težak dan. od 16. 1991. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti.. Page 179 . Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. pov. 1991. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. 1460 M. ĐUKIĆ. usprkos potpisanom primirju. 10. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. brigade. 525-123-68 od 17. I. Lijekovi. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca.. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. KIR-36/92 od 6. Izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. 10. od 17. 3.10. Str. Str. 10. 1992. hstopada je za branitelje Vukovara. Izvješće.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 23. svibanj". 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. Ministarstvo zdravstva od 22.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. Obavijest. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje.

br. br. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. 525-122-1071/91 od 31. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. S. br. pov. Vinkovci. 1991. Izvješće.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. pov. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". Glavnom stožeru Hrvatske vojske. Granatirano je i područje Vučedola. Pov. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. 11. Depeša br. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 525-122-34/91 od 23. 10. 1991.. 1991. pov. dopuna naše dejseše. 10. 1991. 1991.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". kao i prethodnih dana. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. mehaniziranog bataljuna 51. 10. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. 7. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739.46). dopuna naše depeše. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Depeša br. 1991. 511-15-10/3-4304/91 od 26. 10. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. pov. Str. Depeša br. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. Str. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 511-15-10/3-4303/91 od 25. 1991. 10. Dnevno izvješće. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". kao i Sajmišta. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. Poginule su dvije osobe. listopada. 1991. 10. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. Str. 1991.10. 511-15-10/3-4311/91 od 30. br. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. Znatna pomoć.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. pov. studenoga. dopuna naše depeše. Narodna armija. 511-15-10/3-4308/91 od 28. DOKIĆ. proleterske gardijske mehanizirane divizije. u 18. 2. pružena je 3. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Dnevno Page 180 .. 5. pov. Str. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Str. Dnevno izvješće. Depeša br. 6. 525-122-22/91 od 21. 1991. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. br. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. Dnevno izvješće. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. br. 1991. koje su uočile "velike snage . Depeša br. 525-123-82 od 21. 1991.Trpinjska cesta i Erovac. pov. 511-15-10/3-4306/91 od 27. 10. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. dojmna naše depeše. br. Izvješće. 1991. U. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Str. 12. 525-123-109 od 28. Narodna armija. Str.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. 10. 525-123-86 od 23. 1991. br. 525-122-55/91 od 29. a ranjeno je 12 osoba. 1991. 525-122-37/91 od 24. 10. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-90/91 od 2. Dnevno izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Hladnokrvnost pre svega". br. 1991. težišno na područje Mitnice. 24. "Usljed žestine napada. j>ov. Dnevno izvješće. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. 10. Izvješće. 1991. Vinkovci i Županja.

11. MUP-u. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. što je bila bilanca zadnja dva dana. 511-15-10/3-4325/91 od 6. MARKOVIĆ. Službena bilješka o informativnom razgovoru. S obzirom 1484 "In memorlam. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. Narodna armija. 511-15-10/3-4323/91 od 5. Depeša br. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. I4!W I.. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". Str. te čvrsto. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. Narodna armija 9. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. 1991. "Kako je poginuo general Bratić".. Županja upućena prijepodne 6. Br.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. Tekst izvješća kod B. 11. i 3. toga dana ona je bila povremena. dopuna naše depeše. "DevaMrano primirje. ISU 20. pridaje". dopuna naše depeše. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 1991. Vladimira Kočiša Zeca. Vinkovci. 1991. 525-122-109/91 od 4. 22. Dnevno izvješće.11. 1482 S. 5. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. i 5.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. Rušitel] ustavnog poretka.. U. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. br. 1991.1488 Noću 5/6. Str. SIS. . 7. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. 152 mm "NORA". Izvješće. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. mehanizirane brigade JNA na Lužac. Mjesna zajednica "1.1489 Komanda Novosadskog korpusa. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". 11. BORJSMĆ. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale. Depeša br. Do 18 sati 3. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno".11. pov. pov. u 16 sati. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Mladen Bratić". 1991. Dnevni operativni bilten.1486 Vukovar je u 5. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. 155 mm. 122 "GVOZDIK". 9. 1991. to kuca srce hrabrih ljudi.. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. a ranjeno je 25 osoba. revalvirana smrt". 1991.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 11. Narodna armija 9. br. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. OZ Osijek od 8. 1991. Obavijest.. sve lovce stigne zaslužena kazna". usprkos još jednom potpisanom primirju.1991. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. Narodna armija. 525-123-129 od 3. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. studenog na strani branitelja grada.1991. u pjesmi.. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". 11. Operativno dežurstvo od 3. svibanj". 1994. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. na koje se sručila kiša topničkih projektila.. 8. 1080-183/1-1994 od 10. 11. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. 11.1991. tvrdi Borković.Bitka za Vukovar izvješće. Odjel Sinj. studenoga.11. ako u vjetru neki zvuk Vas budi. us« VSA MORH: MORH. 2. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. 8. studenog. 6. 9. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. 248 major Mladen Bratić. "Korak do slobode". JOVANOVIĆ. 11.

1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. Buhe. 9. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. pov. Narodna armija. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo".1495 U Vukovaru je JNA 9. 525-122-162/91 od 8. Drvena pijaca i ulicom I. br. ali ne znači da neće... Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. Nastojale su Page 182 . U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu.. 11. Mitnicu. A rf*.. a 28 je osoba ranjeno." j Buha". S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. Depeša br... ¦ ''P'BJJJ'VH*.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ.. u 10. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi.14 .Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa.1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika.. 1991. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. Str.. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. 511-15-10/3-4326/91 od 8. zauzela je Bogdanovce. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. Dnevno izvješće. 511-15-10/3-4327/91 od 9.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. OŠ MUP RH.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. 1492 S. svibanj".1991. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. Str.1500 TANJUG je 10. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". . prečnika blizu 300 metara". Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. Kovačića". Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. 11. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje".1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. "Korak do slobode". izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. 1991. 8. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 11. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. OZ Osijek od 8.1492 O stanju u Vukovaru 8. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru".1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. naime. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. te će 13-15.000 života pasti u ruke neprijatelju. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. dopuna naše depeše. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih. pov. 1991. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm".' '¦ *"'* •'¦*•. JOVANOVIĆ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. 1991. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. br. G. 11. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. 11. Poginuo je jedan branitelj. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.-¦. 1991. ' . jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. Depeša br. 525-122-126/91 od 6. svibanj'. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. dopuna naše depeše..1501 Milovo Brdo zauzeo je 1.11.

Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. 1991. dopuna naše depeše. studenoga završio je debaklom. 11. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. 1991. 1991. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara".1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. br.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. 11. pov. 1991. Str. pov. Depeša br. Dnevno izvješće.. 1991. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Str.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . 1991. a napose vatrom iz zraka. mehanizirane brigade.. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". pov. 11. 11. "Obruć sveden na prsten". Iako to nije jasno rečeno. tukući ga vatrom svih vrsta. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. R. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. 11.. novembra. br. Dnevno izvješće. br.. 511-15-10/3-4330/91 od 11. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Generalu zbora Antunu Tusu.1512 Kasno navečer 14.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. 1991. Generalu zbora Antunu Tusu. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke.. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove".Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. Našica i Valpova. Izvješće.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Osobno je dao tri prijedloga. pov. 11. Slavonskog Broda. Narodna armija 16. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka.Vukovar 13. PANTELIĆ. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . mehaniziranim bataljunom 36.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. 525-122-1046/91 od 10. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 11. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 11. 525-123-154/91 od 10. 1502 M. 525-123-153 od 10. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti.. 11. POPOVIĆ. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar.. Str. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 525-122-173 od 9. 14. Depeša br. Izvješće. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. napisano je u izvješću. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". koji je 13... Str. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". u idućih 10 sati. Vinkovaca Đakova. 1991.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada.. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. dopuna naše depeše. 1991. br..

na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru.pokolj. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ml. GREGUPJĆ. Operativni štab ministarstva od 14.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. jer rade na jedini mogući način. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". br. 19. 11. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. 25. 525-122-208/91 od 14. 1991.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 1991. Vukovar od 17. 1991. Gospodinu Vrbancu. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. 1992. kao i predstavnike Evropske misije". 4. 1991. na osnovi čega je zaključeno da 16. Vojska. Molim hitno odgovorite na ovu poruku.-1992. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. po gosp. 272. težišno na Vukovaru. 1510 B. pov.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.11. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. Narodna armija. D. 7. Vinkovci. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj.".Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. studenoga prestala s vatrom. 6. . 1992. 11. gdje se nalazi bolnica.1517 U zoru 17. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. 16. J (Mladi Jastreb). Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 37. br. Str. 11. KL 814-01/91-01/01. u 00. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. 11. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara..1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. GREGURIĆ. Dnevnik događaja. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra. Narodna armija. 12. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga.) snaga na tom dijelu.. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". Ona se prijepodne sastala na sjednici. a to je" da "vlada RH. Page 184 . Ur..-1992. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. Način izlaska ljudi iz Vukovara. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. 11. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16.. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. Bez odlaganja i svim snagama. u prvim satima 17. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". 1991. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. Tekst brzojavke u F. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara.. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP.. Bez bombi. 1991. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . Granata za MB i topove nemamo već dugo. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Dnevno izvješće. 16. bez panike. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. Str. 26. J. br. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml. 1512 Milidar BAKARIĆ. 259-260. "Jedinica bez izdajica". "I na silosu jugoslovenska zastava". te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba.. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. Teks dopisa kod F. S prvim minutama 17. 11. 1991. Narodna armija.. 525-122-245 od 17. 1991. u ime 15. pov. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. "Ko je 'pucao' u tenkiste". Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. Dnevni operativni bilten. u kojem je obrana bila na kraju snaga. 4. 2196-01-091-1 od 12.30.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. tromblona i protivoklopnih sredstava. Operativno dežurstvo od 15. hitno se traži. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ.m Risto KOSTEV.1515 Ubrzo nakon poslane poruke.

Osijek. Vukovar . Izvješće.. pov. 272-280. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. 1520 F.. Ur. general-potpukovnika Andrije Rašete.-1992. Tekst brzojavke u F. Poruka je bila dovoljno jasna. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. br. br. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. KL 800-01/91-04/27. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. kao i u drugim mjestima. kojeg se nije moglo naći. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja"..1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. oboleli i ostali dio stanovništva. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. pov. 272. nego kao dio njega. 11.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. održane 17. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. Tekst pisma kod F. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. što se pokušavalo zaustaviti. 255 'Vukovar nije osvojen grad. 11. Str. GREGURIĆ. On je odmah nakon Page 185 . GREGURIĆ. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 280. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. Vukovar Šid. 50302-91-2 od 17. 1991. 525-123-177 od 17. odgovor je opunomoćenika Armije. 11. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava.. Str. 282. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". 525-122-245 od 17. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. GREGURIĆ. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991. 1991. studenog 1991. Vladi Republike Hrvatske. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen. GREGURIĆ.1991. 1991.-1992. brigada HV. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici.. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. Vukovar . Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju.Vinkovci. 11. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". br. Tekst pisma kod F.. 280-281. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske.11.-1992. 1991. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". 105. U tom cilju predlažemo da se povređeni. 1519 Zapisnik sa 53. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta.. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom.1523 1521 ISTI.

.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi.. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". a za što nisam pronašao potvrdu. Izvješće o stanju municije. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. iako se nije znalo tko ih vodi. 11. a još manje "tzv. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 5120-21-91-1 od 18. Županja od 14. br. 1991. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. 11. 5120-25-91-1 od 15. 803-05/91-03/283. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. Str. 1991. Ur. 1991. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 5120-01/22-91-1 od 17. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenoga.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. 525-122-254/91 od 18. 11. 11. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. koje je stiglo 19. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. 11.. br. Ur. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 1991. br. 11. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. studenog 1991. u 14. Ona je 17. gdje ga je namjeravala prihvatiti. br. KL 803-05/91-03/290. brigade HV iz Zagreba u toku dana. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". 5120-26-91-1. KL 8/91-01/91-268. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar.. 5120-01/22-91-1 od 17. KL 8/91-01/272.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. br. Vinkovci. 1991. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-25/22-91-1 od 17. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. Vinkovci. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV.. Ur. br. nije koristilo jer je bilo za top. Ur. Kl.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. pov. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. radi remonta". 11. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. 1991. br. Ur. 8/91-01/269. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. Vinkovci. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji.. 525-122-246/91 od 17. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. 525-122-247/91 od 17. br. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. donekle su opravdavale takve pokušaje. pov. studenoga. Predaja nije dolazila u obzir. ni JNA. 1991. 525-123-177 od 17. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. 11. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane.1534 Operativna je grupa 17. nije poštivala. pov.46. s minimalno 150 projektila. 1991. br.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. pov. a do 16 sati 19. Str. Vinkovci. Str. Dnevno Izvješće. Pov. 11. Kl. a ne haubice koje je imala Operativna grupa.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . br. Ur. Zapovijed. KL 803-05/91-03/303 Str.

. Ur. br. osvajali su kuću po kuću.. vojne oblasti. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. te da 'Vukovar nije osvojen grad. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. 525-122-249/91 od 17. br. od kojih je oko 400 bilo naoružanih. 1991. 257 "ideju-zadatak formiranja 124... centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. br. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. U dijelu Borova Naselja. 1991. Županja i Vukovara 17. studenoga u Beogradu general Kadijević. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. 1991. br. SVAMORH-GSHV: GSHV. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. studenoga poginula su dva pripadnika. br. Str. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. 525-123-177 od 17. pov.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. 11. 5120-25/22-91-1 od 17. 11. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. Izvješće. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. pov. 11. Ur. kapetan Borković. 11. 525-123-178/91 od 18. 11. kao i tijekom dana. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne"./18. No i 19. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. br. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru".4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. 5120-25/22-91-1 od 17. ispoljavajući hrabrost"1549.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". Županja. 1991.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. studenoga. Predaja 2000 ljudi. 11. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. 11. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. 525-122-257/91 od 19.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". Pov. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ.1547 Tjedan dana kasnije. Pov. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. i 20. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenog.. 1991. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. 525-123-177 od 17. a 20. pov.. pov. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. 1991. Ur.Bitka za Vukovar 17. br. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . lovački avijacijski puk 1. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. 525-123-184 od 19. Vinkovci. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin..) na izvojevanoj pobedi". 1991.1540 U toku noći 17/18. 1991. koji im je osobno "čestitao (. vojnika i dobrovoljaca. a ranjena četiri pripadnika. Str. KL 804-01/91-03/151. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. zapovjednika 1. 5120-03-91-121 od 17. 11.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Kl. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. Iz 51. 11. 11. br. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. Izvješće. 1991. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. br. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. Županja podržao. 803-05/91-03/302. Vinkovci. 1991. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. potvrđujući humanost. upornost. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu.. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. dogovorena je u Dalju 19. br. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem.

Str. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-256/91 od 19. 28. 1991. 525-122-259/91 od 19. 11. 1553 Milorad GONČLN. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. "Ko to ne zna ratne ciljeve". stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara.. 6. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. Pov. br. 1991.-1992. 68-69. 525-122-254/91 od 18. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. M. br. pov. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . 11. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. ni danas. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. 525-122-186/91 od 20. U. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. 11.. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. prenebregavajući činjenicu da je taj grad.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. studenoga. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. pov. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 15. Dnevno Izvješće. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. "Nekima. "Pokloni za prijetelje". O stanju u Vukovaru. Narodna armija. 24-25. 1023-2 od 21. 28. 21.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. br. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". 1991.1552 Zauzimanjem Vukovara. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 11..1991. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 11. 8. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. BW F. Narodna armija. 55-56. 258 neofašizma i ustaške ideologije. 1991. SPASOJEVTC. 11. 2. Od 8 sati 20. 12.1991. 1991. 12. O situaciji u Borovom naselju. RISTIĆ. a očekuje ih se još oko 5000. pov. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Narodna armija. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 20. Narodna armija. 20. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. pov..Vukovar. 1553 D.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 1991. 11. 11. 1991. 1515 M. 1549 VSA MORH: SSNO. 1991. 11. Narodna armija. 1991. 30. Narodna armija. 259 Page 188 . Županja.Marinci . studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". Narodna armija 23.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. "Udahnuti život gradu". Narodna armija. Narodna armija. 1991. Kabinet Saveznog sekretara Br. 525-122-295/91 od 23.. Kl. 1547 M. DUiaĆ. Str. 3. GREGURIĆ. "Vukovar je ostao u meni".. Izbora nije bilo". 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. 7. 292. Dnevno izvješće. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". br. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar.. 525-122-259/91 od 19. 804-01/91-03/159. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 1549 "Oslobođen Vukovar". 11. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran.. 23-24.1558 Napokon je 22.. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. 12. Pov. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. Ur. Naredba br. br.. 1555 R. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". 6. br. Str. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". 1551 Ivan MATOVIĆ. 1991. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage.. 1991. 22. 23. Vinkovci.1557 Očekivani konvoj nije prošao. br. a koji se sada ispituju". 5. 1552 S. 5. 11.1991. MARJANOVIĆ. 4. Izvješće. 5120-03-91-1 od 18.. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. PANTELIĆ..1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". 1991. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. Dnevno izvješće. kada je Vukovar oslobođen.11. motorizirana brigada iz Kragujevca. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 11. 20.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. 1991.1991. 27. 1991.

i 109. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. 23. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. Vinkovci. bataljuna 105. 5120-01-91-1 od 17. Izvješće. Pov. 109. brigada prema Jameni i Strošincima.. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". Pojas obrane 2. br. Izvješće.1561 U toku 17.1991. Vinkovci Županja pojačana je 17. 1991. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. navodno na Merčepovo inzistiranje. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja.. Str. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. U. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. Str. Postrojba je do 24. Zbog toga je ujutro 17. 11. upitno legitimne. a 2. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. POPOVIĆ.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. 11. 11. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. a 131.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. br. Ur. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. Narodna armija 4. brigade HV. bataljuna 109. pov. HV. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". pov. u području Otoka. 11. 109. KL 8/91-01/267.. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. 109. 109. Za dovođenje u red sustava date su. Prvoj. studenog 3. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. 1991. 556-1 od 17. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. Zapovjed. Narodna armija. 525-123-175 od 17. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. br. R. "Na izazove je uzvraćeno". 11. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. br. Br. 11. bataljun 105. br... pov. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. bataljuna 109. br. 1564 SVA MORH-109. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. brigade HV.. Podgrađe i Nijemci. M. Zapovjed. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. br.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.12. Izvješće.. Apševci. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. br HV. 525-122-37/91 od 17. a napose na pravcu Podravske magistrale. 1991. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. pov. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. br HV: Zap. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. u području Vrbanje.1567 Od pokušaja se odustalo. 525-122-250/91 od 18. PETROVIĆ. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". 04-337/91-26 od 17. 1991. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. 24. 1991. 16. 525-123-175 od 17. 11. Po dubini iza njih. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone.1570 Page 189 . brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. a 131. 1991. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.

525-122-38/91 od 18.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. 11. 11. 11. brigade ZNG-a. pov. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.Županja. pov. 319. brigade HV. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane.. 525-123-180/91 od 18. br. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike.Vukovar. 11. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. br. br.1991. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. 525-123-178/91 od 18. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. Str. Zapovjedništvo Page 190 . U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. br. 261 tenka 105. Podgrađa.: ZOZ Osijek Str. Borbena zapovjeđ Op. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor.. 1991. 1991. Od obećanog bataljuna 105. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . Odjel za operativne poslove od 18. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. Županja. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". Županja i Vukovara 17. trpljenje 1 strpljenje. Ur. jer cijela još nije stigla . brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. 1991. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. Izvješće Glavnog inspektora HV. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. 525-123-178/91 od 18.11. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. pov. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. br. studenoga. M.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. Vinkovci." SVA MORH-GS HV. ŠPEGELJ. 525-122-254/91 od 18. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". pov. Dopuna izvješća broj 3. Borbena zapovjeđ Op. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu.Privlaka. 29. 1991. br. Dnevni operativni bilten. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. brigade HV. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. a ne Vinkovci . 1 to za pravac Vinkovci . Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. Str. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. oslabljenu 105. 1991. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. Dnevno Izvješće. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. br. Tekst izvješća kod M. studeni 1991.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 1991. 525-122-38/91 od 18. Sjećanje vojnika. spremnost za žrtvovanje. Sjećanje vojnika 387. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. Donjeg Novog Sela. 29. 11. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. pov. pov. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. a potom spajanje sa snagama 12. 91-3440 od 19.1991. bataljun 109.. ali sa slabom motivacijom. Vinkovci. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. njihova odlučnost. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. 11. 1991. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. br. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. ŠPEGELJ. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. U. 11. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. 1991. br.

Str. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. br. 6. Nijemce i Podgrađe. 1991. 525-122-258/91 od 19. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. 525-123-178/91 od 18. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. Obavještajni izvještaj. br HV: Zap. bataljun 109.1578 Bio je to samo jedan.Otok Privlaka. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. 525-122-250/91 od 18. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109./19. pov. šume i usjeke. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. 1991. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. 525-123-183 od 19.Mirkovci. HV iz Bjelovara. 11.. Dio tenkovske čete 105. U. Pov. Br.. 1991. 11. br HV. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. br. pov. kanale. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. Veći dio vojaka . 11. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. br. studenoga do 3 sata. navodno. Str. 11. 1991. br. 1991. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 525-122-254/91 od 18. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. brigade i 2. 109-568-004-1/91 od 18. Tomici. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. br.. studenog. 525-122-250/91 od 18. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu.. Dnevno izvješće. uz oslonac na naseljena mjesta. pov.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. 1991. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. 109. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. 11. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105.. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS).1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . pov. Str. Županja 1 Vukovara 17. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. br. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. 1991. Izvješće.. tako da su se pripadnici HV. Vinkovci Županja.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. koji je Imao 80 boraca.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . 1991. 11. br. Pov. Dopuna Borbene zapovijedi Op. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. za potrebe branilaca Vukovara". br. SVA MORH-GSHV: Procjena. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. 11. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?".

Jamena. Str. Ur..1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. brigade ZNG-a.Nuštar .1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. sjeveroistočno od sela Strošinci. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . pa je Zapovjedništvu 109. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. 1991.Otok . 525-122-270/91 od 20. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima.1590 Operativna grupa Vukovar. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. br HV. Dnevno izvješće. 109-568-013-1/91 od 20. 1991. pov. 525-122-260/91 od 20. 1991. br. Str. 1991. 525-123-191/91 od 22. 525-122-270/91 od 20. ojačana s 3. 11. 5120-01/22-91-1 od 22. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. 11. Str. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. HV Br. 1587 SVA MORH-109. Izvješće.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. br. PrivlaM i Komletincima. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci .1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. SVA MORH-109. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. 1991. pov... jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . 1991. 1991. 1991. Zidine (kota 101). pov. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Jarmina i Rokovci branila je 109. Vinkovci. pov. bataljuna i mehanizirane čete. To se željelo postići povratkom Lipovca. 1991. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). pov. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. Županja iz 23. Str. pov. U drugom postroju bila je 3. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . bataljuna. br. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. HV: Zap. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. br. brigada HV bez 2. O situaciji u Borovom naselju.Strošinci. Napad je odbijen bez gubitaka. pov. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1587 Noć 20.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". br. br.. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid . 11. brigade HV.. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-264/91 od 20.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. 11. 11. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1. br. ožujka 1991.Stari Jankovci. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. Br. Ivankovu. brigade ZNG-a. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 11. Page 192 . 11. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. Str.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. pov. br HV: Zap. Izvješće. br. br. Otoku./21.347 osoba svih nacionalnosti. 525-124-218/91 od 20. Obavještajni Izvještaj..Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . Kl. br. 1991. brigade HV u šumi Dobrnja. 525-122-276/91 od 21. Nuštru. br. 11. 109-568-029-1/91 od 22. 196-197. 525-122-295/91 od 23. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. 109. Str. bataljunom i mehaniziranom četom 3.Đakovo kao pomoćnom pravcu. brigade HV. Vinkovci. pov. 8/91-01/291. Str.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. brigada HV. br. 525-122-265/91 od 20. 109. brigada HV ojačana 2. 11. bez sela Gradište i Apševci. br. 1991. 11. bataljunom 109. Str. Pov. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. 1991. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO.. 1991. Jarmini. u Vinkovcima je živjelo 35.000 stanovnika. branila je 131. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. brigada ZNG-a bez 3. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 525-122-273/91 od 21. br. 11. Borbeno naređenje Op. 11. Pojas Brčko ..

br. br. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. U sastav skupine ušle su: 109. OG "Spačva". br. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. 5 25-122-767/91 od 21. Str. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. bataljuna 109.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23.. 1991. 1991. 1991. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca. 109./22.11. 7. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. br. 11. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način.1596 Postrojba HOS-a. br. brigade HV. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. i 131. 11. br. brigada ZNG-a i dijelovi 105. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Lastovo.1991. Razbila je glavninu 130. br.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . 122. Borbena zapovjed Op.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. Jarrmne i Borinaca.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . i 106.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. Pov. 1991. br. pov. 525-124-227 od 23. 525-122-287/91 od 22. i 3.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. 1991. 525-122-288/91 od 22.1593 U noći 21. br. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. studenoga. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". brigada HV. Izvješće. a privremeno 3. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. Privlaka . • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić.Bitka za Vukovar 151. Vinkovci. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. Pov. 525-122-289/91 od 22. br. 525-122-283/91 od 22. 250 ljudi. 525-122-286/91 od 22. 7. br. 11./21. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. r 525-124-227 od 23. 11. pov. Pov. studenoga.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Laslovu. S-. studenog kao Page 193 .Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije". SVAMORH-ZOGV: Zap. pov. Zapovjed.1595 Snage 105. 525-123-189 od 22. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Str.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. 525-122-43 od 21.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. Županja.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U sastav Sektora određene su 131.1991..11.. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. studenog nisu se ispmiile. pov. 11. studenog sve snage na području Vinkovci . 525-122-767/91 od 21. 109. 1991.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. brigade HV. br HV... pov. pov. kroz noć. 11. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem.Ostrovo.. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. i 124. 1991. U ime njezina Zapovjedništva. Str. br. 11. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. brigadi HV. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. 1991. pov. Str. br. br. 1991. 525-122-282/91 od 22. . 1991. 105. Ernestinovu. brigade i protuoklopnom skupinom 101. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 139. Str. Zapovjed. Ujutro 21. bataljuna 105. Zap. 11. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. Čepinu.11. 11. i 108. brigada HV. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake.

brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . pov. Izvješće.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. Predviđeni plan ispunila je samo 101. 525-122-44 od 21.Rudine . br.Ernestinovo . 5. Izvješće. Armija je poboljšala operativni postav. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. Izvješće. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. br.. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 525-123-187 od 21.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak.. Hrvatske snage natjerane su na obranu. br. 525-123-187 od 21. 525-123-189 od 22.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. Page 194 . Stari Orlovnjak Stari Seleš.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. brigade ZNG-a prema Ernestinovu.Vladislavci. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. 1991. pov.Bobotski kanal (tt 86... i: 1991. Borbena zapovijed Op. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu..1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. 34.Jurjevac Punitovački. Bih su to 2.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. 11. 525-122-45/91 od 21. pov. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. 1991. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122..1603 Hrvatske snage 21. 1991. samostalni bataljun 106. pov. 11.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. 11. 19c: Borbena zapovijed Op. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće.-122-41 od 21.Grabik . br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991.Korođ Grad .. Blokiranje Ada. brigade ZNG-a. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. 1991. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. brigade HV. Izvješće. 11. 33. br. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. br. Izvješće. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen". 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. težišno s bataljunom 3. pov. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV.. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. br. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . Ivanovcu i Hrastinu. 11. 525-124-224 od 21. 1991. Str. br. brigade HV iz Đaku-. br. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. pov. bilo je okruženo Laslovo. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. br. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . 525-123-191/91 od 22.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 32. studen. Borbena zapovijed Op. 1991.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< .Briješće . Str. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . 1991. 525-123-192 od 23. Str. Borbeni moral 130.. 11. .1607 Pomak nije učinjen. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. 525-123-185 od 20.1609 No. 11. 11. djelatna četa 132. 525-123-188/81 od 21. Ernestinovo. brigade da pojača obranu Laslova.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. brigadu HV 23. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . bataljun 130. brigade HV iz Orahovice.. Izvješće. pov. brigdiir HV.1610 Noć 23/24. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. 11. br.Bricin Bunar .Široko Polje Tenjsta Antunovac . koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. Na pravac Briješće . brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 1991.Nova Tenja. Izvješće. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . br. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. pov. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. 525-123-186/91 od 20. 1991. a jutro 23. 11.Novi Seleš .

1991. u stalnom iščekivanju".to naprosto ubija. Str. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom.6 MHz: glasom protiv topova. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. 1018 A MIRKOVIĆ. 1991. 525-123-193/91 od 23. Ne može da ne ubija". grobnoj tišini čujete samo cvrčka .1613 U drugoj polovici 1990.možeš ući. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni.6 MHz: glasom protiv topova. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. Istodobno. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. Zagreb. 7-8. br. br. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. Vlastita naklada. br. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 5120-49-91-1 od 3. Ur. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. SSNO. male su bebe toliko bile bez mlijeka. Bilo je tragikomično. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. i prvim mjesecima 1991. Ništa lažno."1618 Na. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.11. br. sada u neprirodnoj. VO. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo.1622 U jesen 1991. pisala je Alenka Mirković. u tišini. Borbena zapovijed Op. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. Sva srpska sela postavila su barikade. Str. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". 1991. 525-123-195 od 24. Izvješće. nedostaju pisani izvori. Naređenje. Ništa osim njega. pov. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. 278. 2001. 91. br.6 MHz: glasom protiv topova. pov. od jednih radiovijesti do drugih. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto.. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". Sva su sela djelovala kao poluvodiči . U. Str. 1021-1 od 18. kako ja pamtim". 268 dana nisu Imali kruha. u mraku.. Zamislite: u industrijskom gradu. br. 46. ali ne i izaći ih <* pak obratno.. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. Obveza 122. 11. 1616 A MIRKOVIĆ. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja. kad prestanu kanonade. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05.1991. Kabinet SSNO. 1991. Izvješće. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. Vukovar je Page 195 . Br.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. 1612 VSA MORH: Komanda 5.1619 Petar Bošnjaković. 11.1621 Zbog toga. 67. 267 Okruženi grad Za sliku grada. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. 1615 Predrag MATIĆ Fred. pov. lb je danima funkcioniralo". Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. "Doista. 91. pov. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. 35. 11.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.6 MHz: glasom protiv topova.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. pucnji odjednom začujete cvrčka. 09/75-1111 od 18. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. bez struje. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. 525-122-46 od 23.. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. 1619 ISTA 142.. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". 91. 11. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. 23-24. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 91. 1991. od konzerve do spavanja.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira.

1991. Redovno dnevno izvješće.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. Danas. ah ovdje su ljudi stekli dojam. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. 1623 Davor ŠPIŠIĆ. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. "Nekoliko centimetara od smrti". daleko od bojišta. te da se to pokazalo dobrim. Za razliku od Dedakovića. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. aktivni kapetan JNA jedan ovako. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. Uz taj. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. br.. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti.. 16. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. studenog 1991. 4. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. 1991. 8. prilično neorganizovan čovjek.1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. D. koju su zabilježili novinari Danasa. Bitka za Vukovar. 18. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. 1(122 M. naoružani narod koji brani svoj dom. 1991. najjednostavniji način organiziranja obrane. a ne možemo ih dobiti ni na revers.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. U jednom intervjuu iz studenog 1991. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. 14-15.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. 10. llpanj-srpanj 1994. 1991.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama.. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . 10. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. 7. RUNTIĆ. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 19. Danas. Borković je opisan kao "kapetan. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. 1991. Danas. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. "Narod nije genocidan". 8. bilo je nesporazuma.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. "Vukovarskl Napoleon". ili 19.. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. 8/9. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. 29. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. sumnjičav preko svake mjere. 1-1 od 31. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. "Glasnogovornik medijske gerile". niti su tada prestali. 11. 25.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. 10. Zagreb. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb.. tako nije bilo s Borkovićem. Zap.. 39. a odbih su ih posuditi". Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je.. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. po mjesnim zajednicama. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". 1621 Isto. pov. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. DEDAICVIĆ^ASTREB. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. Za dom. Glas Slavonije. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". ZNG RH. 8. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. Str.

271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. Danas. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. 15.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara.. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ.. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 150-151.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. 12. Novosti.. Većeslav KOCIJAN. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 1991. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". MATIĆ FRED. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. svibanj". 71. Ništa lažno. Veliki dio starosjedilaca je otišao. Sačuvan u prijepisu. 7. bataljun 3. Danas. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 91.. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. Vjesnik. "Narod nije genocidan". Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. Ništa lažno. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". 4. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". 8. Većeslav KOCIJAN. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. Danas. Faksimil imenovanja kod M. 10. 45. kolovoza. Br. "Vukovar Stari" i "Sajmište".1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. brigade HV. 13. 11-12.. već je zapovijedao uz zemljopisne karte.10. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. Vjesnik 15. u 21. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. nije obilazio teren. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. "Lužac". brigade ZNG-a. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. 1. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. Slavonska krv. U gradu se Page 197 . 1992. RUNTIĆ. 10. Jelena LOVRIĆ. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. 1993. 1991. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". 12. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 1639 Isto. br. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. TOPIĆ. 1991. 270 i HV-a. 1930 A MIRKOVIĆ. 3-1 od 4. 10.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". 16. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. 3. D."11 Od rujna takve poruke. 1. MATIĆ FRED. U bataljun je uključen i 4. 9. ŠPIŠIĆ.1640 'C37 Zap. Bitka za Vukovar. Danas. 113. 11. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". "Kako se brani Vukovar". opis je.. a kasnije i Zagrebu.24. 1. 1991. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. Milena RADOVIĆ.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. ne zamjeram im.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. A MIRKOVIĆ-NAD. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. "Što je to primirje".1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. a i Mile Dedakovića. "i3J D. 1991. 1993. 4. "Što je to primirje". 204. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". Od rujna se Vinkovcima. 262-265. ali neflesklbilnog neprijatelja". posebno je isticao tjednik Danas. D. Tako smo branili Vukovar.. No. ah uglavnom dođoši. 1. 6. 85. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. 1991. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. DEDAKOVIĆ-JASTREB. P. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". Imenovanje. RUNTIĆ. 10.6 MHz: glasom protiv topova. 1632 D. Većeslav KOCLIAN.iJ0 Isto.

Srpska vojska napada sela Tovamik. Jednom je to bio Blago Zadro. nesuradnju nesposobnost i kriminal.. hstopada 1991. 1991. Pov. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. ah i šire. poruke su postajale oštrije. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. 1944 Dražen RAJKOVIĆ.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca.1651 Koliko službenim putovima. vinkovački tenkovski bataljun. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. listopada 1991.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8.20 šifrirana poruka.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. Slobodni tjednik.07. papir je jeftin". predsjedniku Republike Hrvatske od 24. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. tvrdnji da je Vukovar prodan. 9. Redovno dnevno Izvješće. streljivo za topove i minobacače. 'Vukovar . u 01.. silno topništvo. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. 9. Imenovanje. 10. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. Primljeno telefaksom 10.. br. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. listopada u rasponu je od prijetnji. Glavnog stožera Hrvatske vojske. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. 1991. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. kapetana Borkovića. 8. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. 1-24 od 23. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena".19. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. 1991. listopada 1991. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. Vukovara i Županje. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". listopada u 19. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. pa da to "nisu Vinkovci. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. ukazuje na to da svi politički. ako niste u stanju udovoljiti istima.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar .1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih.Vinkovci iznimno porasla. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . no ni to nije urodilo vidnim pomakom. 1991. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. 525-126-1 od 29. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. 31. Osijeku. u stanju ste bar odgovoriti na iste. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. 1991.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. crkvenih i vojnih mstitucija.1991. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. da se razumjemo". 10..šaljite sve što imate". Josip Husar) od 10. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi... rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. u 1. 10. Ilaču i Svmjarevce. koji je 11. aroganciju. RCOb Zagreb. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28.

Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. a još bolji dio u Vinkovcima". Dedaković Mile. ministar u Vladi od 12. 1991. 10. 1991. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). bez oružja i opreme. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. VUKADLNOVIĆ. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. hstopada. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. gospodine Predsjedniče. mi nismo skloni takovim osobinama". 1991. lm Isto. s obzirom na značaj vukovarske fronte. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. Svi su iseljeni ili poklani. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. dio na putu. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. Vinkovci i Županja. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara.. 10. te su bile neupotrebljive". pali su Martnci. saborski zastupnik gospodin Fres. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. "Vukovar se pobijediti ne da". na čelu sa dop. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. 10. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. mogu 1651 N. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. sa 100 % oštećenim cijevima. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . a rijetki preživjeli im služe kao robovi. U Borkovićevu pismu. predan bez borbe. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". 1655 Isto. 8-9. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. Page 199 . Glas Slavonije. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. 23.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. 1991. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. dobar dio u Osijeku. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". dapače odbijao je daljnju suradnju. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. Dražen Budiša. 9. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni.

odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. 1991. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. 10. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. Odgovor nisam pronašao. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. Cijela Hrvatska u 1991. Dopis. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život".24. susjede i nadređene. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". a naročito inferiornost u PZO i POB". Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. 11. Narodna armija.1991. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. 1991. BORKOVIĆ. IVrjLOVANOVIĆ. "Jedinica bez izdajica". 19. br. SINANOVIĆ. u 21. ocjena iz izvješća koje je 11. 262-265. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. 19. 15. studenog 1991. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. Str. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi.1661 Doista je samo četa 36. Zapovjedništvo 122. 1992. D. žednih. "Preživjeli pakao". 26.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. Borković i ne spominje u pismu". Siavonska krv. D. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar".1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. 11. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. 4. bila su opravdana.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. BORKOVIĆ. prljavih. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. br.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. TOPIĆ. 16. prečesto neosnovano.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". 26. ali važnu selekciju. ili 19. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. D. 525-123-121 od 1. Rušitelj ustavnog poretka. 122. ali nikad kao Borković. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. Br. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. 3. pov. brigade Đakovo". 1661 M. listopada. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. Narodna armija. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. HV: Zap.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. 26. 1663 B. D. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. 229/91 od 26. već preko 122. 1660 B. 2-6 od 3. 1666 SVAMORH-122.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. a pogotovo iz Vinkovaca.1667 Oni su si vrlo rano. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. ŠPIŠIĆ. zaklanih i poniženih". 1662 B. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 10.1992. br. 1991.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3.1657 Za razliku od Dedakovića. Rušitelj ustavnog poretka. listopada.. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu.

dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. studenoga Sabor Republike Hrvatske. hstopada u Glavnom stožeru HV. kojim se često razmetao. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. koji je u srcu Hrvatske.1672 U relaciji Vukovar .1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada.11. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. u usporedbi s Vukovarom.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. a 40 posto. 277 vojsci. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. osobito u listopadu i studenome. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. br. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. Komisija povjerenja. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. 1991. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. 1.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. Kl. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. 1991. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . Dubrovnik i Slunj. 10. odnosno 25 posto negativno. "Ljudi ima". nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. 11179 Roman MAJETIĆ.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 1991. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. 1992. a ne samo Vukovar. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. a na nj.108 Isto.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. 11. 2196-01-91-1 od 22. što nam on toliko znači". 1. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". 11-13. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. Bar na način okružnice. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. 4. 8. Slobodni tjednik.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. bila je već uvelike raširena. 1. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. Globus. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8. što je redovno činila Armija.Zagreb. Ur. Slobodni tjednik. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. tko je krivac za postojeće stanje. 810-03-91-01/01.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. 8. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. trebala je utvrditi "pripremljenost.

22. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . "Što je načelo Vukovar". Vojska je nastajala iz ničega. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva. Metaka 7. Informacija o razgovoru sa građanima. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. S tim se herojskim gradom.000 komada streljiva. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. odnosno 2000 (za top T-12). Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm .155 i 203 mm. a ostvarivalo Page 202 .Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. 5120-02-91-1 od 25. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. br. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima. Za haubicu 122 mm M-38. Slobodni tjednik. 11. "Ako padne Vukovar. 1991. 2000. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. 13.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. 7. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo.. Njegov pad .dnevna potreba 405. koji se brani nevjerojatnim. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. Koliko su to bile male količine. konkretno za minobacač 120 mm. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski.. 1991. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. 11.dnevna potreba 180. 4500 mina 120 mm . U Zagrebu je tvrđeno da. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. Vinkovci. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. 6701-91-20 od 9. 1991. br. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva. 1C7li Većeslav KOCIJAN.dnevna potreba 600. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. 1500 metaka 105 mm . vrednote. a ostvarivalo je oko 1800 komada. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . Danas.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence.1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. haubicu 122 mm D-30. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. Zagreb. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba".dnevna potreba 4580. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada./19. 'Vukovar kao simbol". Ur. 10. gotovo nerazumljivim.. 11. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. prečesto bez ikakvih pisanih tragova. što je u iznosilo samo 14 posto. a u skladištima ih je bilo 400. samo pitanje sati . i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". Zbog toga je 27. odnosno mine. bit će građanskog rata!". 1673 Vlado ŠAKIĆ.dnevna potreba 180. čini se. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. VUKOVAR '91: značenje. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. top-haubicu 152 mm.značio bi.koji je u trenutku dok ovo pišemo. haubice kahbra 122. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom.dnevna potreba 6500. listopada.. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. 19. 119-01/91-01/13. identitet. odnosno 700 za top 100 mm. 17.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. bila je ključna dilema. Ur. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. KL 021-03/91-05/07. 1991.

Ur. a postizalo se 2100. tri protuoklopna topa 100 mm.. 803-05/91-03/108. 10 puškostrojmca 7.43 mm. 11. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG.9 mm. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. 25.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 5120-37-91-1 od 31. 5120-01-91-1 od 29. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". Županja.6 mm. U. Ur. 204 protugradne rakete. šest minobacača 82 mm. Ur. 73.. 1620 automatskih pušaka. 1991. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm.000 metaka kalibra 5. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. minobacač 120 mm. Prva postrojba koja je u toku 6. U.243. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. 300 metaka 8x57. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm.120. Ur. 427. Vinkovci. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv.62 mm. 132. 10. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar.9 mm.11. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. 782 mine 82 mm. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. 17. 81 ručni bacač raketa "Zolja".65 mm. 10. 308 raketa 128 mm. 576 tromblonskih kumulativnih mina. Kl. br. 102 metka 100 mm. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. kao i 240 metaka 155 mm. 4610 mina 82 mm. 1991. Kl.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec.775 metaka 7.223. Županja.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. pet lansera za raketu "Osa". io83 svA MORH-GSHV: GSHV. sedam netrzajnih topova. 1420 metaka 76 mm. Ur.900 metaka 7. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. Pregled odobrenih i preuzeti:." metaka 38 spec. 348 mina 60 mm.120 metaka 7. 500 metaka kalibra 0. 5120-37-91 od 19. 820 metaka 130 mm.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. 5120-25-91 od 27. 570 metaka 155 mm. 5120-25/22-91-1 od 8. do 9. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. br. 11.. 1020 tromblonskih trenutnih mina. Vinkovci. 2400 metaka kahbra 45. 2350 metaka 9 mm. 972 metka 23 mm. 2530 metaka 10i ¦ mm. 30 poluautomatskih pušaka. 1816 mina 120 mm. 150 metaka 26 mm. 2672 protutenkovske mine. 71: metaka 152 mm. i 7.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. 8/91-01/167. 5120-25/22-91-7 od 9. KL 803-05/91-03/245. Ur. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. 45 ručna bacača. studenoga. 803-05/91-03/211. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. 803-05/91-03/163. 7200 metaka 4. 212. 24.. Kl.7 mm. 11. Upućivanje topa 130 mir.380 metaka 7. br. 10. Vinkovci.. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. 280 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa".10. 1991. 579 raketa "Osa". br.62 mm s teškim zrnom.62 mm za pištolj. 1991.7 mm.62 mm.. br. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7. tri strojnice 12. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 8/91-01/228. 3060 protupješačkih mina. 1991. hstopada 1991. ali s tendencijom opadanja.502 metka 20 mm. 650 metaka 6.56 mm.1991.45 mm. 6664 metaka 12. br. Municija za top 130 mm.660 metaka 5. 600 metaka kalibra 0. 1991. 91 raketa "Zolja". br. 360 metaka 11.1685 Nekoliko dana kasnije. Naređenje po artiljeriji. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. 803-05/91-04/155.890 metaka 7. 3296 mina 60 mm. 1991. 1991. 97 strojopuški 9. Vinkovci. 2039 metaka 105 mm. 7713 ručnih bombi.2 tone eksploziva. srpnja do 28. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. Ur. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. 17. 50 metaka 105 mm. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 1248 metaka 90 mm. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. 5120-03-91-1 od 6. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 392 metka 122 mm. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. količina municije. šest minobacača 60 mm. 300 metaka 30-06. raketa i ručnih bombi. signalni pištolj.5 mm. brigada HV iz Vinkovaca od 18. Osiguranje municije za nastavak b/d. 50 metaka 90 mm.Bitka za Vukovar se 20 posto. jedan Page 203 . 24 rakete "Strijela 2M". 9900 komada sačme. što je bilo 36 posto. 3. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9.

600 metaka kalibra 0.62 mm. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 .5 mm.000 metaka kalibra 5. 823 metaka 155 mm. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4. 97 strojopuški 9. 34. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim. municije ni za pola dana rata.11. 10 busola. 3796 mina 60 mm.43 mm. 24. 320 metaka 125 mm. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 901 raketa "Zolja". 650 metaka 6.. 972 metka 23 mm. 1179 raketa "Osa".62 mm s teškim zrnom. 3.920 metaka 7.580 metaka 7.Vinkovci -Županja". 1408 metaka 90 mm. sedam netrzajnih topova.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. 12. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.9 mm. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. 7160 protupješačkih mina. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. bile bi izvedene u 15 sati. 10 kurvimetara. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. 300 metaka 30-06. 500 zaštitnih maski. 826 tromblonskih kumulativnih mina. pet lansera za raketu "Osa". u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . tri protuoklopna topa 100 mm. 438. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 1129 mina za ručni bacač. 405 metaka 57 mm. šest minobacača 82 mm. Ur. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta.2 tone eksploziva.9 mm.775 metaka 7.502 metka 20 mm. 3243 metka 105 mm.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.890 metaka 7. 281 novcem.Županja. 300 metaka 8x57.br. 500 zaštitnih maski. 8681 ručne bombe.Vukovar . 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). projektila svih kalibara). obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. 214. 10 kurvimetara. 73.5 mm.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. studenoga. 5050 mina 82 mm. 7200 metaka 4.7 mm.62 mm. Vinkovci. 480 metaka 40 (mm. 1700 automatskih pušaka.Vukovar . Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone.243. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. 1484 metka 122 mm. 150 metaka 26 mm.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. osam motornih vozila.45 mm. 803-05/91-03/236.56 mm. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. pa i na policijsku upravu.350 metaka 9 mm. minobacač 120 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.704. 5120-37/22-1 od 11. 43 ručna bacača.900 metaka 7. pet haubica 155 mm. 10 busola. 9122 protutenkovskih mina. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete.223. 1190 tromblonskih trenutnih mina. 500 metaka kalibra 0. 360 metaka 11.800 metaka 14. Županja prikupljeni do 17. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . prema procijeni. 1074 metka 152 mm. studenoga. 175 metaka 38 spec. šest minobacača 60 mm. osam motornih vozila. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . 9900 komada sačme. 10 "Maljtka".Bitka za Vukovar gorski top 76 mm.65 mm. 13. 3220 mina 120 mm. U sadašnjoj situaciji. 10. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca".6 mm. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 132.Županja.62 mm za pištolj.288 metaka 12. 30 poluautomatskih pušaka.7 mm. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena.660 metaka 5. pet haubica 155 mm. jedan gorski top 76 mm. 10 puškostrojmca 7. 2400 metaka kalibra 45. 1560 metaka 130 mm. 25. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. 24 rakete "Strijela 2M". čime je znatno umanjena sposobnost art. signalni pištolj. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova. 5320 metaka 30 mm.000 art. tri strojnice 12.1991. i drugog streljiva (oko 10.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sate kada je na prijedlog Vrhovnog državnog vijeća, predsjednik Republike