P. 1
Davor Marijan - Bitka za Vukovar

Davor Marijan - Bitka za Vukovar

|Views: 2,575|Likes:
Published by Kristina Kristina L

More info:

Published by: Kristina Kristina L on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

brigade HV tek je nešto bolje. Sendi Radić. Svima njima veliko hvala.. U fondovima nadređenih zapovjedništava. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. Mislim da se ne može primjeniti. Županja. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. i to ne samo 1991. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. To su arhivski fondovi različite potpunosti. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. Obični puk nazovimo ga tako. 0 razlozima možemo raspravljati. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. Orsat Miljenić. General Špegelj. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Branko Mihaljević. Šimun Penava. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. Page 5 . a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. držim. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. a što je normalno. brigade ZNG-a iz 1991. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. uglavnom vojnih. Vinkovci. Prvo je. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. godine. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. kao vojska u nastajanju. što mi je. Štoviše. Vinkovci. Ante Damjanović. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. već je izratit primjer intelektualne izdaje. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. i ovdje je dobio doličan prostor. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. rabili su ga i oni. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. ustupio mi je Vladimir Brnardić. brigade HV. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. godine. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. koji je imala JNA. brigade ZNG-a i 109. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. jer radilo se o njegovim predrasudama. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. Stanje s arhivskim fondovima 3. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. brigade HV. brigade prvog sastava ne postoji. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. Dio tiska na temu Vukovara. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. jesu li oni. Županja. Fond 3. Branko Turić. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. Građa vukovarske 124. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. operativne i taktičke. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. ah i HV. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora.

listopada 1991. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. autora Mile Dedakovića. mehanizirana brigada ista je postrojba. Do rujna 1991. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. čega sam se ovlaš dotaknuo. pretežito memoarskih knjiga. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. kao i 2.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. dok minobacača uopće nije imala.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. izgrađuju svoju vojnu strukturu. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. mješovita artiljerijska brigada). više od desetljeća nakon bitke. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. mehanizirana brigada). Alenke Mirković-Nađ. godine 158. Mješovita artiljerijska brigada je npr. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. što više nije ni postojao (2. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. gardijska mehanizirana brigada i 2. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. motorizirana brigada). To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. Davora Runtića. i danas osjetljivom problematikom. imala 54 topa. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. I danas.Vukovar od 11. pontonirskog bataljuna. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". Manju količinu dokumenata. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. a ne 72. prikupio sam iz privatnog posjeda. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. odnosno njihovih preslika. godine. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. gardijska mehanizirana brigada i 1. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije.

ostao je dosljedniji ratnom. 56-60. zanijekavši osobnu patnju. Od 18. kao i Glavnog stožera HV. autori su dali sterilan prikaz bitke. kako bi narod rekao. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. vukovarskoj brigadi. bila je to isključivo 124. 162-163.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini.. siječnja 2000. Vukovarska 204. 18-19. U nekoliko mjeseci 1991.. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. "Ponovno sam zapovjednik 204. kako je to napisala jedna novinarka. ISTI. tako i sada desetak godina nakon nje.. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. Zagreb. 2002. 414-435.. br. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. Za ratnu Hrvatsku 1991. 204. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. brigada stvarno je potaknuta tek 12. 3 Josip JURČEVIĆ. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Scrinia Slavonica. 1994. 367-402.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. progon i sud. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. otpadnik."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. 1991. "Bitka za Vukovar 1991. Slavonski Brod. Tako smo branili Vukovar. Drugi Jastreb. godine. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. Neobična naklada.". Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. Zagreb. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. Branko Borković. a ako je korištena numeracija. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. vukovarskom Jastrebu. brigada HV. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara.. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. veljače 1992. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Knjigom je Dedaković. Vukovar su branih borci iz Vukovara. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. najvećim dijelom bez broja postrojbe. rujna 1996. 2 Davor MARIJAN. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. 2002. Naklada Zoro. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. rujna 1991. Vinkovačke jeseni. Vukovar . kad je nastala njegova knjižica. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. godine 204. dezerter. Vinkovci. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Koprivnica. rujna 1991. Nastala 25. 1995.175-177. 10 Dedakovića.Vinkovci.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. Vukovar . temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. ih. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. brigada HV nije postojala. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. godine". Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996. kakav je bio dok nije 26. Vinkovci. 1999. Smrt oklopne brigade. 2. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. Nakladna kuća "Dr. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. uhićenik i lopov. 4 Davor RUNTIĆ. Nakon 3. Feletar".

7. dobio sam čin i odličja. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. 6. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. 10.. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. general Anton Tus. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. 5120-13-92-39 od 16. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. Potpuno je utemeljena. Naklada Jesenski i Turk. Vinkovci. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. za koji snosi ne mali dio odgovornosti..13 teško da se može što dodati.. KL 8/92-01/17. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". 20 002. 2001..12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". ne može dozvoliti. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. 1996. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. doduše neosnovano. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. Beograd. 12 reći za JNA kao "čovjek. 79-86. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. Bitka za Vukovar. godine. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova.9 A 204. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. 4. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. Zagreb.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. kojem dužnost načelnika stožera 124. dao uhititi".. Personalna uprava. one koja je napadala Vukovar. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". održanog u rujnu 1998. 7 Grozdana CVTIAN. 1999. Davor RUNTIĆ.. Stajer Graf... Od čizama do petka. Ur. Zagreb. br. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. 44. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. 2002. sazidao sam farmu za 1000 svinja. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me.. 52-53. I na kraju. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". 1992. 12 Rada MILČANOVIĆ. Prvo izdanje objavljeno je 1997. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. vrhunskim profesionalcem. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. kao i o njemu. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. Dokument Političke uprave. S druge strane.. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara.6 MHz: glasom protiv topova. Neobična naklada. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. vukovarske novinarke Alenke Mirković. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. samo je jedan u nizu o njoj. 8 Vlado VURUŠIĆ. drug i starješina". 48. 2001. i još više ih ostavio da Page 8 . Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. brigadu iz 1991. 11. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. 81. 1997. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. Nacional. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. 3. odgovorio na neka pitanja. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. Nacional. brigade HV očito nije bila dovoljna. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. 15-17. 19. važno mjesto dobio je i Vukovar. 1991. Globus.

318.18 Županja je imala 49. bili su Srbi . Zagreb. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. sa 165. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. 1994. u kojoj su Hrvati s 110.445. a Srba je bilo 31. a drugi po broju bili su Srbi s 13. 63-64. Najniži dio općine. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. U gradu je živjelo 21. 14 općina. Vojna tajna. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. 13 Bojno polje. 316. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni".15 Od 84. 1994.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Osim drva. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske.17 Susjedna općina. kolovoza . koja se sastoji od zapadnog Srijema.415 stanovnika. 36. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. Privremeni materijal. prikaz XC.1940. ali i Hrvatske. 1987. Feletar" Koprivnica.934 žitelja bili najbrojniji. u Iloku postoji most. a drugi po broju. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija.026 stanovnika. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku..19 Općina Osijek. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu. u općini Vukovar. 326-327. Vukovar .. napose na području Vinkovaca. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine.813 stanovnika. 206-209. 306-307. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara.425 Srba. 2001. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. 1940. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. prikaz XCVni. Igor KARAMAN. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. prikaz CH. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. " Nakon 1945. kao i u ostalim spominjanim općinama. s nalazištem u području sela Page 9 . bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. 59. 10. ah i obrnuto. Save na jugu. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. Poverljivo. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. Zagreb. 13 Petar LUKOVIĆ. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav.960 stanovnika. Osijeka i Đakova. Zagreb.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991.bilo ih je 33. 19 Isto. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo". Regionalna vojna geografija.170 stanovnika. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. kao što to tvrdi I. imala je 98. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. Vinkovci. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. Zagreb. 196-197. Zagreb.146.065 Hrvata i 14. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990.. 6. relativnu većinu s 36. "Zločinački Harry Potter". Feral Tribune. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. Vukovarsko je područje ravnica.26. s čije je druge strane Bačka Palanka. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. a i jugoistočna. 15 SFRJ. Po popisu stanovništva iz 1931. 1992. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. Županjom i Osijekom. Vinkovcima. Županji i Vrbanji. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati.253 stanovnika. 214-215. Republički zavod za statistiku. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Nakladna kuća "Dr. Karaman.14 S općinama koje ga okružuju. kopnena granica općine. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. usp.910 stanovnika imah su Hrvati. 1992.. a Srba je kao drugih bilo samo 1209.

27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. uprava SP.T. fond Komande V armije JNA DT br. a u korpusnom središtu Tuzli 92. Interno. GŠ JNA. vojne oblasti iz Beograda. vojne oblasti: SSNO. motorizirana brigada. a 670. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1.21 U vinkovačku vojarnu.23 Preustrojem JNA iz 1988.posljednji ustroj JNA'. granični bataljun u Belom Manastiru. U 1. U Brčkom je bila 395.26 Slavonija. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. 2. 1989. koje se počelo iskorištavati 1984.. Zagreb . U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12.Bitka za Vukovar Deletovci. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. do kraja 1988.: SSNO. vojnu oblast. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. a u 5. motorizirane divizije smješten je 12. spojena je 1. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama.. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. mješoviti artiljerijski puk i 17. i 38.24 20 Isto. kao i ostale istočnohrvatske općine. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti.. Poiemos. napose prema varijanti "Sutjeska-2". i 7. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. 5-3 od 9. 3. godine.1989. Na najvažniju željezničku prometnicu. Vinkovci. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. 854-25 od 29. VINC.. i 9. odnosno vojišta. što znači dobro poznat teritorij. Južno od Save u Derventi bile su 327. Najbrojnija postrojba u korpusu. 1999. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. knjiga 1. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. Beograd. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. I uprava D.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. 15. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. 12.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici.Beograd. Somboru.Vinkovci. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. do tada intendantske službe. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. bio u području nadležnosti 7. armija. GŠ OS SFRJ. motorizirana i 454. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. motorizirana brigada. 146-147. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. Zagreb. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. g. 1991. 1980. 11-12. 12. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. koji su zamijenili dotadašnje divizije. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. fond Komande 5. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. kao dio nove 12.. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA.. I. Neobična naklada. 24 SVA MORH. što prenosi Davor RUNTIĆ. "JEDINSTVO' . 23 Koncepcija. 338-339. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. 1980. Korpusu je pored 11. 21 SVA MORH. prikaz LXH. 2003. armija. Page 10 . Vukovar . 532-1 od 14. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. br. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. br. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. Vojna tajna. 3. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN.Beograd. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama.) korpusa. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je.. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu.

U građanstvu. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. No. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. 374-184/87 od 10. I. Ostale snage 25 SVA MORH. prvenstveno brigadu i bataljun. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. JNA a od 1968. a od 1990. 12. 27 SVA MORH. 20 Vlada Republike Hrvatske.. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. DT br. K-đa 5. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. DT Br. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun.1989. 1991. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. U odnosu na brigadu. riječ je o pojmu.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". baterija. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. u Subotici i 453. 532-1 od 14. uprava. 1989. 1988. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. 4. GŠ OS SFRJ. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. Koncem 1989. 1989. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . br. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. 1487-42 od 13. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. Dopuna Naređenja SSNO. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. nedugo nakon svršenog rata. SVA MORH. GŠ OS SFRJ. bataljona ili diviziona". Krajem 1980-ih.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. I uprava. Odjel kriminalističke policije.. a ne samo s pješaštvom i topništvom. komandovanje. granični bataljun. Komanda 5. 3. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". piše Anić. Br. 17-3 od 15. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. DT Br. VO: SSNO. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. četa. VO: SSNO. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. 10. koji je koliko poznat i jasan.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. U Vojvodini. i pozadinsko obezbeđenje". odnosno divizijun. 1988. 16 bile su R klasifikacije. pješački. GŠ OS SFRJ. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama.. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. armije.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. godine. K-da 5. 11.: SSNO. u Sremskoj Mitrovici. 11. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije.. B klasifikaciju imala je 158. inženjerijski i slično. deset vojnika. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). 2. vezu. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. 2-2 od 23. vod i desetina. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. jedinica za podršku. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda".29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. a vod se sastoji obično od tri desetine. SP. Službena zabilješka. Policijska uprava Virovitičko-podravska. DT br.

godine. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. 29 puškostrojnica. 11-1 od 17. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. VO: SSNO. komande stana. desetine "Strijela-2M". Beograd. šest minobacača 120 mm. minobacačkog voda 82 mm. 12 netrzajnih topova 82 mm. 35 ručnih bacača. Brigada je pak pretendirala na samostalnost.260.. 35 B. čete veze. 161 puškostrojnicu. I uprava. haubičkog artiljerijskog divizijuna. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. GŠ OS SFPJ. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. 4. KLAIĆ. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. D. 48 netrzajnih topova 82 mm. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. šest minobacača 82 mm. tri puškostrojnice. Novi Liber. 18 haubica. oko 580 raznih pištolja. 24 minobacača 120 mm. motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . 34 V ANIĆ. netrzajnim i protuavionskim topovima). SVA MORH .. 350 automatskih pušaka.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. DT Br. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). GŠ OS SFRJ. 31 Bratoljub KLAIĆ. rujna 1987. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. čak i ako je bila u sastavu divizije. 10. Zagreb. 1967. 1987. minobacačke baterije 120 mm. Formacija broj 311. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 33 B. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. 1991. protuoklopne čete. 146-148.101.. 152. Rječnik hrvatskog jezika. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. 18 haubica 105 mm. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. Postignuta razina. Rječnik stranih reči. 1985. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. Rječnik stranih reči 313. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. 24 minobacača 82 mm. Zagreb. Rječnik stranih reči. KLAIĆ. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". 152. 30 ISTI. zapovjednog voda. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. MARIJAN. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". Pregled sastava KoV-a "A'. 32 Vladimir ANIĆ. bila je rezultat dugog razvoja. Riječ je o 140. zapovjedno-izvidničke baterije.. Sastojao se od: komande bataljuna. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). 811. 1487-42 od 13. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. DT br. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Smrt oklopne brigade. Nakladni zavod Matice hrvatske. izvidničke čete. Motorizovana brigada "B".1990. Rječnik hrvatskog jezika 79. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. 50.K-da 5.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom.. 38. čete vojne policije. 123 snajperske puške. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna.1 nekoliko puta dopunjavana. 96 ručnih bacača "Osa". 33 strojnice. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. inženjerijskog bataljuna. Ukupno je to bilo 220 ljudi.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. VO: SSNO. 195. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". iako ne i željena. kao prevladavajuća formacija. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. što znači približna brojna stanja. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. Prilog 2. 500 "Zolja". GŠ OS SFRJ. Komanda 5. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. 1989. desetine veze. 153 strojnice. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". 24 "Ose". lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane.

260. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. tri strojnice. 1990. 11 ručnih bacača. Motorizovana brigada "B". Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. 1987. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. VSA MORH: SSNO. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. proleterske gardijske mehanizirane divizije. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina.. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ.. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. određenu tradiciju i. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. 351. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. GŠ OS SFRJ.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. naoružanje i opremu za tu skupinu. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna.. S obzirom na njezin opseg zadaća. što je u ratu važno. 19 im rastom mehaniziranog postroja. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. 18 pušaka. s naglaskom na pješačkoj komponenti. koja je imala svoje ime. GŠ OS SFPJ. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . Formacija broj 311. 352-353. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. knjiga 3/H. dvije puškostrojnice. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. 1987.462. 38 Kao primjer može se navesti 73. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. Beograd. a koja je bila sastavni dio 1. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221.41 U 1990. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. ih više susjednih općina. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske. Vojna tajna Interno. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. kao prve operativne postrojbe tog ranga. \TNC. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968... Formacija broj 311.42 Page 13 . Motorizovana brigada "R". O njoj se u javnosti malo zna. mtbr IRJ 4527). Novosadski korpus). ovisno o rodu. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. a ne motorizirane brigade. znači pričuvna . Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. od sigurnosnih i protokolarnih. (od 1988. godine u Osijeku. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm.ratna brigada. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku..

45 VSA MORH: SSNO. MARIJAN.. 11-1 od 17. sve sa 13 tenkova. postrojbe A klasifikacije. ah u korist borbenih vozila pješaštva. VO: SSNO.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. 45 ručnih bacača. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi.213. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. pet tenkova za izvlačenje. četiri tenka nosača mostova. I uprava. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. br. Za razliku od strukture. GŠ OS SFRJ. 41 D. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. većinom oklopne i mehanizirane. U ljeto 1990. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. 43 "Smatralo se da će. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. prevedena je iz B u A klasifikaciju. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. a od pet preostalih. 1990. inženjerijski bataljun. septembar-decembar 1994. godine. Prilog 2. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". I uprava. bio u mehaniziranom bataljunu. 41. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom.4. 44 SVAMORH-Komanda 5. tri izvidnička oklopna vozila.. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. Isti je omjer. 1990. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". Formacija broj 314. pozadinski bataljun. VO: SSNO. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". četiri su ugašene 1990.. I uprava. 12 minobacača 120 mm. 12 samohodnih topova 90 mm. 5-6. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. četa vojne policije i vod ABKO. 5. oko 900 raznih pištolja. 1487-171/89 od 15. odnosno borbenih oklopnih vozila. Kada je 1987.. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. Ostala je samo 1. a. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. Dragan VUKDVIĆ. Br. Osim njih. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. 21 strojnicu.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama.. bio je to kraj divizijske strukture. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. 149-151. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". S njom ne treba Page 14 . koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. M. VO: SSNO. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. od čega 11 pješačkih. o.K-da 5. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. 142-143. kapetan I klase. 1987. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. Novi glasnik godina II. 11-1 od 17. D.45 Od sredine 1990. DT Br. GŠ OS SFRJ. Tijekom 1987. "Za savremenije organizovanje OMJ". četa veze. laki samohodni raketni divizijun PZO. 9. DT Br. 12 SVA MORH-K-da 5.1990. 209 strojopuški. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. Mehanizovana brigada A SVA MORH. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Pregled sastava KoV-a "A". Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. 4. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. većina ih je preustrojena u korpuse. devet snajperskih pušaka. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm.43 Do 1990. Smrt oklopne brigade. Naređenje. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. GŠ OS SFRJ. GŠ OS SFRJ od 17. 70 poluautomatskih pušaka. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen".Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom.

Brojni pregledi 398. a u Požarevcu 3. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. oklopna brigada iz Kraljeva. siječnja 1991. ureda zapovjedništva. inženjerijskog bataljuna. U Kragujevcu je bio 1. 1. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. Brojni pregledi . mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. U Valjevu je bila 2. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. četiri tenka nosača mostova. proleterska gardijska mehanizirana brigada. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. Zbor narodne garde. 36 haubica 122 mm. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. sedam oklopnih zapovjednih vozila. izvidničkog voda. mlađih oficira i vojnika. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta.49 Brojčano. 12 samohodnih haubica 122 mm. mehaniziranog bataljuna. odnosno borbeno vozilo pješaštva.Bitka za Vukovar miješati lake. 1. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. izvidničke čete. VSA MORH: SSNO. Januar 1991. Komande stana. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. HI uprava. 24. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. Pored divizije pridodana je i 252. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm.000 oficira. voda veze. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. a sličan im je bio i ustroj. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. mješovitog artiljerijskog puka. JU uprava. tri izvidnička oklopna vozila. 552 pištolja.Severozapadno vojište. 1393 Page 15 . proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. voda veze i voda vojne policije. pozadinskog bataljuna.5. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. a 399 neborbenih vozila. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. odnosno 3838 po ratnom ustroju. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . 20 automatskih pištolja. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". mješovitog artiljerijskog drazijuna. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi. kao i u slučaju 3. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. januar 1991. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Brigada se sastojala od Komande. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. voda ABKO. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. šest zapovjednih topničkih vozila.. tri izvidnička tenka PT-76. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. 21 20 i 30 mm.47 U veljači 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada. šest minobacača 120 mm. inženjerijskog voda. tri bataljuna. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1.397. GS OSFRJ. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". vojna oblast. protuzračnogvoda.. T-72 ili M-84). tri oklopna bataljuna. VSA MORH: SSNO. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. pet tenkova za izvlačenje. 26. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". 36 protuzračnih topova raznog tipa. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. GŠ OSFRJ. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. 1.

Partizanska brigada "R". četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 96 puškostrojnica. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. 12 minobacača 60-82 mm. šest minobacača 120 mm. 186-187. 10. šest minobacača 60 mm. 254 automatske puške. VSA MORH: Komanda 10. tri partizanske čete. 100... 7. 15 ručnih bacača "Osa". 18 minobacača 60 mm. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja".1991. 54 poluautomatske puške. tri strojnice. Brojčano: oko 420 ljudi. 162 poluautomatske puške. bilješka od 16. Za razliku od njih. Narodna armija. 12 lakih raketa bacača 128 mm. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. 17. Str. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. br. GŠ OS SFRJ. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. 240 raznih pištolja.Bitka za Vukovar automatske puške. protuoklopnog voda. i 1.200. 1991. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka".51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. bilješka od 17. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. IH uprava. 1991.Severozapadno vojište. Brojni pregledi 398. D. 51 D. 50 SVA MORH-K-da 5. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. 27 snajperskih pušaka. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. 917 automatskih pušaka. 108 protuoklopnih ručnih bombi. :" Isto. 12/34-650 od 17. 1991. "Nema mira u Mirkovcima". naoružanih sa 154 pištolja. voda vojne policije. 372 automatske puške. 45 ručnih bacača. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus).53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. 8. 50 poluautomatskih pušaka. 18 netrzajnih topova 82 mm. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. voda veze. Smrt oklopne brigade. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. bila samo zamisao. 137 ručnih bacača. 579 poluautomatskih pušaka. 48 SVA MORH-K-da 5. mješovite protuoklopne baterije. 1991. Formacija broj 311. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. 81 snajpersku pušku. 11. 2. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. 100 puškostrojnica. izvidničkog voda. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 2.. Narodna armija. tri bataljuna TO. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. januar 1991. 1991. 49 ručna bacača "Osa". četiri minobacača 60 ih 82 mm. korpusa.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. 19. izvidničkog voda. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 84 snajperske puške. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. 17. 52 D. 515 automatskih pušaka.. 340 poluautomatskih pušaka. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". bilješka od 17. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. 320 raznih Page 16 . SSNO. 2. a ne realno stanje. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". "Moćni i odlučni". Izvešće. GLIŠIĆ. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 22 topa 20 mm. četiri automatska pištolja. 28-30. 60 raznih pištolja. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. što se ne smije zaboraviti.534. koje je. SVA MORH-K-da 5. slabo i nerazmjerno. bile su lakopješačke postrojbe. 27 snajperskih pušaka. devet strojnica. GŠ OSFPU. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. MARIJAN. voda veze. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. 84 snajperske puške. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. 32 puškostrojnice. pov.. 27 strojnica. 36 protuoklopnih ručnih bombi. 18 minobacača 82 mm. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 1991. a ne tri bataljuna. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. LAZAREVIĆ. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi.

60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. zbile su se nove promjene. mehanizirane brigade iz Subotice. 12. Ratna formacija broj T-411. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. Narodna armija 5. 13. 2001. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". Ti divni ljudi. "Užičani osvetlall obraz".. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. R. Poraz . planinska. laki artiljerijski protuzračni. 25. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. 1991. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. 12. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. 00 Petar BOŠKOVIĆ. 57 Pravilo: Brigada. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. 7. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". oklopnom brigadom. partizanskom divizijom bez jedne brigade. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". (pešadijska. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. brdska. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. koje se također usitnjava. 15. pontonirskog bataljuna iz Šapca. 1988. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. SRH. 18 minobacača 60 mm. 43 ručna bacača "Osa". veći dio 1. Veternlk. 16. mehanizirana brigada iz Pančeva. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Do masakra u Borovu Selu. PANTELIĆ. odnosno divizijune.371. POPOVIĆ. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. GŠ JNA Uprava pešadije.. 1991. mješovitim artiljerijskim pukom. 248-249. sastavom. motoriziranom brigadom. 252. 29. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. 13 ručnih bacača "Osa". "Ratnici iz senke". desetine veze. mehaniziranom brigadom. motorizovana.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. 12. Narodna armija. 20. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. LDIJ. 3. "Jug" i Page 17 . Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. uglavnom u vodove i čete. proleterske gardijske mehanizirane brigade. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. Vojna tajna Interno. 130. mladi ratnici (2)". Republički štab Teritorijalne obrane. Nasuprot Erduta dovedena je 51. mornaričke pešadije i laka). Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. JOVANOVIĆ. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. bataljune. 82 ručna bacača "Zolja". proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. Narodna armija. odnosno baterije. ei Mladen MAPJANOVIĆ. 21.000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. 148 poluautomatskih pušaka. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. 22. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. 125 automatskih pušaka. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. 1991. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. Narodna armija.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. 11.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 59 M. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske.koreni poraza. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi.1992. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). 453. Sredinom rujna 1991.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. mješoviti artiljerijski i 17.. 1984. "Premošćene sve reke".. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. tri ćete TO.. SSNO..

m D. 16. 27.. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". manji dijelovi 544. Narodna armija. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. Novog Sada. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. 7. 11. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. POPOVIĆ. "Svanuće jutro slobode".. 1991. Sremske Mitrovice i Kragujevca. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. "Svanuće jutro slobode". partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. PANTELIĆ. prema svemu sudeći. 23. 1993. 1991. 12. 21. 72 M. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. 25 Sada.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija.. 261. "Predanost obuci". Smedereva. Iz Niskog Page 18 . 1993. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 27. "Udahnuti život gradu". 1. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice.. 1991. 18. Srpska vojska. Narodna armija 19. partizanske divizije. 121. Milidar BAKARIĆ. jul 1987. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. 65 N. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. A S... 11. 11.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. Milisav SEKULIĆ. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". RISTIĆ. 21. motorizirane brigade iz Šabca. 1991.. GLIŠIĆ. PETROVIĆ. Narodna armija. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. 71 S. Narodna armija. 1991. Narodna armija. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Petar ŠTULOVIĆ. 28. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. NIDDA Verlag GmbH. Narodna armija. 20. "Ženevsko primirje pod okriljem UN".koreni poraza. 12. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 64 M. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. 12. 250. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. R. 23. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred".. Bad Vilbel. Narodna armija.. partizanskoj diviziji. 9. 6. Poraz . 26. 12. 10. R. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. 70 M. "Srušen mit o Mitnici". 14. dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. 234-235. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. 12. 11. 16. Borovo Naselje. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". PETROVIĆ. Narodna armija 9.10. 22. 63 M. "Promašaja nije bilo". 67 Milorad GONČIN. 3. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića.1991.1991. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Narodna armija 7.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453.. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama".66 Iz Beograda.. jurišnog odreda. 68 Milorad GONČIN.. ali 54. JOVANOVIĆ. OSTOJIĆ. "Sačuvali srpsku zemlju". 13.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. 1992. mehanizirana brigada iz Subotice. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. 58.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije.. 1. 1991. Vojska. dobrovoljačkoj četi. Sombora. i djelatnu obranu prema Osijeku. što vjerojatno nije točno. mehanizirana brigada. 17. Rume. 14.67 U 2. Narodna armija. Narodna armija. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 261.1992. U okolici Vukovara.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. 7. 11.Bitka za Vukovar "Sjever". 23. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. SEKULIĆ. Bilten Generalštaba JNA br.. 2. u sastavu 1.. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. 18.. 1997.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. 15. 1991. 11.

Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. 11.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. 525-130/7 od 9. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). M. 2. 1993. 80 Momčilo PETROVIĆ. 16. 1992. 761. PANTELIĆ.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. 11. u Borovo Selu.1992. Br. VRH-USMSP: MUP RH. Slovaci. "Borovo Naselje pred konačnim padom". 9. Narodna armija.75 U priopćenju od 6. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. 511-15-03/1-3729-91 od 15.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. Poraz. tvrđeno je. Simo ŽIVKOVIĆ./ M. 257-259. Policijska stanica Grubišno Polje. 74 D. 1991. 53./92. ljudi koji. 1991. 12. 6-7. 1993. br. 24..79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. 20.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. 24. OSTOJIĆ. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. 3. oklopna brigada Page 19 . 9. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. Narodna armija. 7. 83 N. SEKULIĆ. koja je od ljeta 1991. 11. Narodna armija 30. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. 11. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. 77 Zapovjednik 1. 1992. inače. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. Str. Narodna armija 30. 18. Intervju. pov. 1991. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. br. 82 POA Republika Srpska Krajina. 1. zabilježeno je još u svibnju 1991. 511-02-41. Vojska. inženjerijskog puka. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 12. 85 S. Depeša br. GLIŠIĆ. NEDELJKOVIĆ. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . Službena zabilješka. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. "Između dva miga". mehanizirana brigada 12. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". 1991. 28.78 Djelovanje četničkog 1. bili i "Mađari. "Pobedili i nebo i blato". 11. "Za život dostojan čoveka". proleterska mehanizirana brigada 211. bila na području Slavonije. Narodna armija. 5. s avionima "Supergaleb" i 242. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 1991. 9. Z. Intervju. 15. SIS. A od 20. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. SEKULIĆ. 2. Narodna armija. revalvirana smrt". 239. 45/3-9 od 11. JOVANOVIĆ. "Devalvirano primirje. 6-8. 1. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. Službena zabilješka. Narodna armija. 2000. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 1991. 78 VSA MORH: MORH. žive na prostorima gde se sada ratuje". 84 MUP. NEDELJKOVIĆ. Rusini. 9-10. PU Bjelovar.76 U odredu su pored Srba. 1992. 1.Gaboš Ostrovo . PU Slsačko-moslavaćka od 20.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. 6. Risto KOSTOV.84 Pored njega bio je angažiran i 204. 1994. 1992. "Tinja izvesna nada". 22. Br. korem poraza 250. 1080-183/1-1994 od 10. Momčilo PETROVIĆ. 1. Odjel Sinj. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. Pov. 9. VRH-USMSP: MUP RH. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. S. oklopna brigada iz Niša. vojne oblasti angažirana je 152. 263. Službena bilješka o informativnom razgovoru. "Lovci na jelene". Intervju. M. V. majora.80 Od topništva 1. 1992. 1991.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310.Markušica -Tordinci. čak i Itahjani i Grci. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. MARKOVIĆ. 26. Ispostava Slavonski Brod od 15. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. 25. s avionima "Orao". "Osluškivanje pretnji otadžbini". Obavještajno izvješće. 1991. 24. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". M. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". Glavni štab Srpske vojske. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. A S. 235. 9. 9.

"Odjekuje neka druga pesma". Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. 980 oruđa zemaljskog topništva. bila je potpuno lakopješačka postrojba. 20 ručnih bacača. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. 8. Osim Osijeka. 1991. proleterska motorizirana brigada 505.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. partizanska divizija 130. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. Narodna armija. oklopna brigada «1. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina.92 Bez oruđa za potporu. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. srednji samohodni raketni puk PZO 1. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. vojne oblasti JNA. NIKOLIĆ. partizanska brigada «divizijun haubica 1. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". Vukovara i Županje. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. Prihvatljiva je brojka od 30. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem.89 Skupina 1. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. 11. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. Na području Osijeka 106. a za protuoklopnu 86 L. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. kao što su minobacači i topovi.000 vojnika stalnog sastava. lipnja 1991. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. 20 poluautomatskih pušaka. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. motorizirana brigada 453. laki artiljerijski puk PZO 12. oklopne brigade. brigada ZNG.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152.86 Pričuva JNA. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. mješoviti artiljerijski puk 12.. od kojih 10 višekratne namjene. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. Page 20 . 7. brigada ZNG-a imala je 29. mješovita artiljerijska brigada 310. brigada ZNG-a. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. bataljun vojne policije ->51. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. prol. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. na području kojega je bila 106.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. motorizirana brigada 16.Bitka za Vukovar 18. koja se otpuštala nakon 45 dana. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca.

br. 11. 11. pov. brigada ZNG. od kojih je oko 70 bilo naoružano. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. 2185-04-01-91-21 od 29. Našica. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. Izvješće o stanju. 6. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. 1991. brigada HV 130. 04-8/1-91 od 29. Ostajemo u Iloku. br NG. 2185-04-01-91-22 od 29. 94 SVA MORH-GSHV: Zap.. KL 814-05/91-01/01. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. brigada HV 124. brigada HV 122. brigade ZNG-a. 6. Izvještaj.91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. 6. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. 5. Jedini dokument koji sam uspio naći. brigada HV Operativna grug a Vukovar. 107. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. br. Davor RUNTIĆ. 1991. lipnja 1991.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. brigada HV 3. brigada HV 132... 175. 1991. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. "Zadaci se sustižu". Vinkovci. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109.93 Na području Đakova. Poraz . 76.... br ZNG. Narodna armija. JOVANOVTĆ. Vinkovci i 2 Aipanja 121. Izvješće. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu... 1999. Stjepan SUČIĆ. pov. 106. "Poraz Vukovara . SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. 2000. Velebit. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. brigade ZNG-a. brigade sa MTS. 1991. brigade ZNG. Tako smo branili Vukovar.. brigada HV 131. 6.koreni poraza. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. 90 Marko MALOVIĆ. Drugo izdanje. brigada HV 123. Tiskara Impress. lipnja 1991. Page 21 . . 1992.. A S. "Poraz Vukovara . Vinkovačke jeseni. 6. Ur. brigada HV 105.pobjeda Hrvatske". Zagreb. lipnja 484 pripadnika. Rat Srba i Hrvata 1991. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. 28. Str. br. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. 18. 6. Bataljun u Đakovu imao je 29..6. 1991. 1991. KL 814-05/91-01/01. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. od čega 400 nenaoružanih. 29. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". 87 A S. 14. brigada HV 107. Velebit 18. JOVANOVIĆ. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. Ur. 1-41/91 od 29. 107. Str. br HV: Zapovjedništvo 109. 89 S. 5. aktivnostima 1 popunjenosti 109. brigade ZNG. br„ Stanje u jedinici.. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi.96 U srpnju je počeo ustroj 4. brigade ZNG. 1999. SUČIĆ. 1995. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. 452. U drugoj knjizi. bez minobacača 60 i 82 mm". 11. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". brigada HV 109.pobjeda Hrvatske". kolovoza narastao do 7894 pripadnika. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. brigada HV «101. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. lipnja 1991. 178. 29. bataljuna 3. Izvještaj o popunjenosti 107. Narodna armija. 92 SVA MORH-109.. br.. brigada HV 108.

br. 1991. Slavonska regija na dan 20. Stoga je 131. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. koja je uz to branila teritorij dviju općina. DEDAKDVIĆ-JASTREB.98 Postupnim dopremanjem oružja. brigadi HV.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. Dobila je broj 131. 1991.. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. Izvješće. Zapovijed. 1991.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. bataljun 109. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. Bitka za Vukovar. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar. Vinkovci. Vinkovci. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. A MIRKOVIĆ-NAD. 512-06-02-91-34 od 26. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. brigade HV uopće ne postoji. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. iako nema naznaka da je doista postojao. rujna dodjelilo za ustroj 124. Županja. Vinkovci. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Može U se brigadom držati skupina ljudi. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. D. Od njih je kasnije ustrojen 83.. DT 801-02/91-01/01.. bataljun 109. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. godine imati 14. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. korpus. 8. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a)." M. 6. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. 01/91 od 29. 97 M.Jastreba. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. naoružana ispod ustrojbene razine. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. brigade HV u šire područje sela Nijemci. potpukovnika Mile Dedakovića . SEKULIĆ. a osobito na stožernim zemljovidima. Županja. brigade. po potrebi. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. i 3. Dobar je primjer 4. brigade ZNG. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. HOS-ovaca. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . 29 principu. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. operativne zone. 98 ISTI 175. bataljun 109. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. bataljuna 109. ustrojem 131. bataljun 109.000 domobrana. br. RUNTIĆ. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. 9. 258. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. spomenuti 4. 293-300. samostalni zagrebački bataljun HV.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. Županja na oko 5000 ljudi. Ur. Vinkovaca i Županje.

Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. naoružanje. 1991. Zahtjev za formiranje novih jedinica. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici.Bitka za Vukovar u Županju. Ur.1991. 1991. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina.. 525-123-32/91 od 9. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Ne treba zaboraviti da je 123. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. 10. 1991. Zagreb-Sarajevo. 1991. m A TUS. Ur. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. Vinkovci. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. pov. pov. godine.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. br. 2212-01-01-91-1 od 14. Bila je predviđena za prodor u Vukovar.. Str. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. a potom 123. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. br. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. listopada 109. Ur. br. 10.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. brigada ZNG-a. 512-06-02-91-213 od 27. 801-02/91-01/01. potvrda je prevladavajućeg stanja.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. pov. brigada HV. 10. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1991. brigada HV najveće uspjehe u 1991. 525-124/88 od 20.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. DT br.. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. KL DTbr. Vinkovci. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava.. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. Naklada Jesenski i Turk: Dani. Tb su uostalom i radile. 1991. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". 525-123-178/91 od 18. br.104 Stanje 105. a to je bilo brojno stanje. 11. iako je potpuno neodrživo. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. 60-63. 801-02/91-01/01. Martin ŠPEGELJ. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi".. Ur. a ne u sukobima s JNA Uostalom. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. KL 210-02791-01/1. 77. br. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. 11. 512-06-02-91-192 od 19. 1999. Kl.. br. SVA MORH-GSHV: MORH. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. Izvješće. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. 10. 5120-34-91-1 od 18. 1991. SVA MORH-GSHV: MORH. Županja i Vukovara 17.. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. Njihovo se stajalište prihvaća. Zapovijed. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. proleterske Page 23 . Zapovijed. 10. Str. Operativna grupa Vukovar. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. brigade HV iz Bjelovara. br.

32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. Nuštra (Vinkovci). dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. PETROVIĆ. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. M. Vojska.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. četiri haubice 105 mm. oklopna brigada (1976. brigadi HV bile su tenkovske čete. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. 9. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. 1992. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 51. Sudbina partijske vojske. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". 26. mehanizirana (1977. jedan laki tenk PT-76. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. 2001. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). minobacačima 120 mm. 4. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. Beograd. proleterska gardijska mehanizirana divizija. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. dovukle u grad velike količine municije. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). Vojna tajna. 6. 36. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. 1."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. 74. 108 M.14 borbenih vozila pješaštva M-80.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. Krajem studenoga 1991. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). 180. malim raketnim lanserima 128 mm. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". šest netrzajnih topova 82 mm. Narodna armija. i 109. brigadi ZNG. i 1988). četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). 1983. 1W Strategija oružane borbe. i 252. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. "Koje 'pucao' u tenkiste". Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. 36. a u 108. 1992. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. brigade ZNG. Miroslav HADŽIĆ.13 oklopnih transportera M-60. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). Milan MIHAJLOVIĆ. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. i 51.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije.. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. tri protuoklopna topa 76 mm. 23. odnosno ojačani oklopni bataljun. Page 24 . Bogdanovaca i s. proleterske. i 1987. to je i dalje ogromna brojka.) i 211. ĐUKIĆ. oko 30 posto po ustroju. četiri protuoklopna topa 100 mm. Samizdat B92. Do tada ga je bilo malo. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. kao npr. Najviše oklopa bilo je u 3. listopada imala je 27 tenkova T-55. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". 27 minobacača.14 tenkova M-84. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. Za razliku od morala. Interno. 211.

brigadi. Izvješće. pov. 10. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. jedan u 136. rujna 1991. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. br ZNG. 109. jedan u 136. br ZNG. 1. šest u 109. SVA MORH-109.. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M".115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. 3. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. Glavni stožer HV 4. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. 10. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). brigadi. SVA MORH-122. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. 9.. a dostavljen je telefaksom 25. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. 36 minobacača 60 mm. 1991. ZNG RH br. dva u 108. brigadi ZNG-a. brigadi. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. Br. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. jedno u 136. 9. br. i dva u 109.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. brigadi. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata.. 9. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. dva u 123.. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. 1991. Br. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. jedan trocijevni top 20 mm. 1991. SVAMORH-ZOZO: Zap. jedan u 107. na upit Zap. br. 76 minobacača 82 mm. 04-241/1-91 od 3. 1991. 22 protuoklopna topa 100 mm. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. brigadi.116 Iz sastava Operativne Page 25 . Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. osam u 109. br HV: Zap. jedan protuzračni top 40 mm. Ostalo je bio kalibar 76 mm. šest samohodnih topova 90 mm. rujna u 1 sat. 2-5 od 29. ZNG Vinkovci od 24. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76.1991. brigadi HV u Osijeku. Br. brigadi. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. Operativna zona Osijek je 11. Izvješće. Zapovjedništvu ZNG RH. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. 11 ručnih bacača.10. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). pet u 106. brigade HV. brigade ZNG. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. tri protuoklopna topa 76 mm. brigadi. Str.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. 2121-06-91-02 od 27. šest netrzajnih topova 82 mm. Županja. top 130 mm s dotrajalom cijevi.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. dva u 123. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. brigadi HV. br. Vinkovačka je brigada 21. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka".1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). Izvješće. brigadi. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. brigadi. četiri haubice 105 mm. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. 525-123-117 od 31. što je ukupno 18 oruđa. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). 109. 1991. Br. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". dva laka lansera raketa 128 mm. 04-264/1-91 od 7. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). Znatan dio oruđa (95 topova. 5120-02-91-1 od 23. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. zatim pet gorskih topova 76 mm. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. Vinkovci. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108..

što znači Izvan korpusa. u 20. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. a iz 122. 10. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". oruđa i municije. 10. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Str. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. 10. 11. Str. Ur. 10. Br. 109.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. 5120-25-91 od 2. 525-123-41 od U. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. br HV.10. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. pov. pet minobacača 120 mm. 11. izvješće. pov. Str. brigada HV iz Šibenika. Str. 512-08-91-2 Page 26 . br.124 Na koncu 1991. br HV: Zap. sredstava izvješće. baterije samohodnih topova 90 mm. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. Prema jednom pregledu od 3. Str. pov. 1991.35. Zapovijed.. pet protuoklopnih topova 100 mm. jedna haubica 155 mm.35. 118 SVA MORH-109. br. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. Kl. Bile su četiri a ne dvije.1991. U posjedu 124. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. pov. Ni jedan nije bio kompletan. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. Izvješće. 10. br. SVA MORH-109. 1991. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. 5120-25-91 od 4.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991. Raspored art.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt.11. Načelnik artiljerije od 23.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. Usp.. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 1991. od kojih je svaka imala 54 takva topa. 1991. 9. Ur. 109. Ur. 11. br. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. 1991. jedan Ispravan gorski top 76 mm. Stanje art. 109-375-02/91 od 26. baterije protuoklopnih topova 100 mm. 2-5 od 29. Stanje art. 15 minobacača 120 mm.. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. pet gorskih topova 76 mm. 525-123-41 od 11. 8/91-01/207. 1991. Stanje art. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. 8/91-01/201. br HV: Zap. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). jedinica u obrani Vukovara 12. 525-145-3 od 3. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. 525/145-9 od 5. br. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. koja je relativno rano došla do njega. 10. br. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. Telefaksirano u Zagreb 21. Po podacima od 26. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". u 20. br. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. 213-01/91-01/78. tri protuoklopna topa 76 mm.. br. pet samohodnih haubica 122 mm. br. brigade ZNG. pov. br HV. devet minobacača 120 mm. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". 1991. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 04-358-01/91 od 23.. 1991. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. 1991.. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. Kl. 1991. sredstava. šest gorskih topova 76 mm.. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. Str..119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm.

10. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. Str. D. 525-123-41 od 11.. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. br. kao ni za četiri haubice 122 mm.. 12. 1991. oruđa 130 mm M-46. 5120-02/22-91-1 od 3. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-25/22-91-1 od 28... br HV: Zap. 1991. pov. br. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. br. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. 109. sredstava izvješće. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. 10.132 Kada je 8. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 04-358-01/91 od 23. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. od čega samo pet s jakim punjenjem. topništvo je 23. OZ Split. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Dnevno izvješće. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. 1991. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. 11. br HV Str. Stanje art. Županja. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). 525-122-162/91 od 8. 1991. br. 525-123-99 od 28.10. Informacija 123 SVA MORH. 10. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. 512-01-01-91-13 od 27. Str. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva.. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. 10. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. 1991.131 U odnosu na stanje od 19. Page 27 . Vinkovci. KL 803-05/91-03/147.11. 132 SVA MORH-109. 11.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. Ur. Ur. a posade poslane na odmor". Ur. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. 11.1991. 1991. 1991. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. brigade imala je 118 metaka.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. a tohko su imala i minobacačka oruđa. Str. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. listopada. pov. Načelno je stajalište. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. OGVVŽ. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. a posebno u napadu. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. pov. 105 metaka za dva topa 130 mm. 250 mina za pet minobacača 82 mm. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 525-123-77 od 19.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. A MIRKOVIĆ-NAD.. 1991. 1991.. 525-122-223/91 od 15.. br. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. Sisak i Vinkovce.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci .133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. 1991..Bitka za Vukovar od 10. 189. U. Referiranje o stanju art.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. KL Str. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. Raspored art. pov. 11.. Pov. 5120-25/22-91-1 od 3. br.. Izvješće. Baterija haubica 122 mm 109. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. listopada bilo u boljem položaju. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. 1991. br. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. 10. 150 metaka 100 mm bez upaljača. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. Ur. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. kao i 80 metaka 155 mm. KL 803-05/91-03/186. pov. pov. br. Str. br. RUNTIĆ.. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. Bitka za Vukovar. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. 803-05/91-01/01. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. 1991.

godine. godine 2146 vojnika. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. 93-95. Županja.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. također u obliku informacije. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . a na vrhu s 0. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. do hrane i streljiva. 11. Do kraja kolovoza 1991. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni.5. br. dva 82 mm. jednu haubicu 105 mm.1 imao je top 130 mm M-46. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. SSNO. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. 71-80. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. pa 0.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23.. pet 120 mm. Za razliku od Armije. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. GŠ OS SEFU. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. br.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. Vojna tajna strogo poverljivo. od pričuvnih dijelova. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. 86. Vinkovci. Pješački.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. Tek 26. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. naoružanjem i drugom vojnom opremom. 0. I uprava. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. dva netrzajna topa 62 mm.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27.. Na kraju. 17. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. tri protuavionska topa 20/3 mm. februar 1988. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. što se provodilo putem logističkih baza. Vojna tajna Poverljivo. Teorija i ratna praksa. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. 1991. HV. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). 1. 19 minobacača. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. divizijun haubica 122 mm M-38. 9-16/91 od 23. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. se mijenjao. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. do 1 za haubice 152 mm D-30. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. studenoga 1991. pet 82 mm. godine 109. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti.1. 0. sedam topova 76 mm. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. 1990.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. listopada 1991.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. od čega 12 kalibra 60 mm. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga.5 za minobacački divizijun 120 mm. 131. jedan 20/1 mm. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. 1989. Mjesečni planovi potreba hrane.7 za divizijun haubica 122 mm D-30..4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. Vinkovci. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. Interno. br. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. Pov. Pregled stanja Jedinice.

posuda za vodu. 1991. 10-141/1. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. "Bog čuva Srbe". 10.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. od 27. pov. kako u Vukovaru. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. 1991. 140 Ines SABALIĆ. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . Pozadinsko izvješće za 15. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. "Kako sam ratovao i platio". što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu.. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. 13. 1991. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. Srpska akademija nauka i umjetnosti. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. godine Nakon što je u svibnju 1980. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. pov. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". 10. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". Izvješće o stanju jedinica 109. 5120-37-91 od 17. koja su također posebno opskrbljivana. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. Nedjeljna Dalmacija 26. 1991. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi.. brigade ZNG. Osim pisanih parola. Br. 12. Ur. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. br. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. brigade ZNG. 525-123-59 od 15. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. 1991.142 138 SVAMORH-109. u kojoj su 1989. br.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. 1991. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. od nedostatka zimske opreme. Zapovijed za logističku podršku. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske".Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica".1991. Izvješće.. mjesne zajednice skladišta.10. Srbija i Slovenija. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci. umro predsjednik SFRJ. počele nicati prve nekomunističke stranke.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija.. tako i na Vinkovcima. najprije kao grafiti na zidovima. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. 8/91-03/139. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo.. br HV: Zapovjedništvo 109. unitarnu ili konfederalnu. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. Bobota. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. 8. 38 Politička podloga 1990. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. 10. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. pribora za jelo. br.25 bojnog kompleta.. 04-111/1-91 od 27.-1991.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. Str. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. Str..

bar za sada. 13. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. Page 30 . FLEGO. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. "Stravične parole". Republika. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. "Odobrenja (zasada) nema". objavio je dnevnik Borba u broju od 13.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. "Za miting u svakom slučaju". R SUBOTIĆ. 1995. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". njen napredak i još uspješniji razvoj. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. 130. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. Beograd. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. Poslije potopa. 1. 62-65. D. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine".. 149 Josip ŽUPANOV. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja.. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. 1990. postupno je stvoren supstrat zajednice. 143 M.. veljače. Nakladni zavod Globus. 2. (T). na tezi o asimilaciji i ugroženosti".148 No. a njih je 23.153 147 R STEVIĆ.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. Hrvatska modema povijest. 60-88. "Jugoslavija kao zabluda".149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 17. 2. 3. Na glasovanju sa 23 glasa za. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". Večernji list. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". kako to naznačuje sociolog Josip Županov. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. i 1990. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. 1990. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. "Jugoslavija kao zabluda". 39 Kosovu.. MTLOSAVLJFA'IĆ. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. Samlzdat B92. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989.. 1990. Srpska strana rata. nema ozbiljnijih poremećaja". ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim. 749-764 i 0. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. 1996. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. Beograd. USTIĆ. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. Zagreb. Preko kosovskog problema. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. 1999. Golden marketing. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk"." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. U Hrvatskoj je 1989. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj... "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Zagreb. 150 Dušan PAVLOVIĆ. 2001. Večernji list. 10. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". 2.. Borba. 17 protiv i 7 uzdržanih. 1990. Borba. 39. 10. a da je "osobito (.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

osim navedenih. PU Vinkovci. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. Za napomenuti je. Velika Srbija. 189 Č. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. "Hronika Srpske krajine". maj 1994. MUP. Izvješće. pa i u samom gradu.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. travnja 1991. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. 37. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". ožujka 1991. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe. MUP-u RH. priveden sudija Slavoljub Sremac". 4. 194 Jelena LOVRIĆ. da se u ovo vrijeme. 191 "Veći sam nego ikada". bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati.. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2.. 190 Isto. Politika 25. Kovanje rata. 188 Mitinzi su. Zagreb. travnja 1991. travnja 1991. 'Veći sam nego ikada". Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. u selima Bobota. godine. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. Usprkos srpskim obećanjima. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. 193 M.. Borovo Selo i drugima. "Ići ćemo i na Knin". 4. barikade nisu uklonjene. 37. 1991. 5. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. Mirkovci.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. 1991. ožujka 1991. 418. 1991. Hrvatski helsinški odbor .Bitka za Vukovar Berka i Bobote. STANIfflVIĆ. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. 46-47. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. neizvjesnost i strah. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". 1991. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru. maj 1994.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. ožujka 1991. 195 Kronologija rata. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj.. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". 70. a i prije. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. 18. Osim kod Vukovara.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. a u kuće se uvlači strepnja.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". 12.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. 3.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. Istočna 187 VRH-USMSP: RH.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. Novine Srpske radikalne stranke. 1995. Trpinja. OCIĆ. u svako kritično vrijeme. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31.190 U travnju 1991. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. Danas.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. "Uprkos imunitetu. Odjel za operativne poslove JS od 5. Velika Srbija.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". odnosno jedinica". Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. 9. 192 Mark THOMPSON. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. Poslije noćašnjeg Page 35 .

svaka ograda biti barikada". 202 Krunoslava BANIĆ. Milan Paroški. travnja 1991. Oslobođenje.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. 12.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. 4. 200 Isto. Zagreb. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. Ovo nisu Phtvice. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. "Bećarac s pucanjem".. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. niti sam se kome zamjerio. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. banditima i slično". "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Domaćin. 4. travnja 1991. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. 9."202 Podjela je produbljena 12. a ne obrnuto.1991. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. Page 36 . 111. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. 1991. "Dokmanović priziva JNA'. Bogdanovci. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. Vukašin Šoškoćanin. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". Odžaci i Sombor. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. Dolazak Josipa Boljkovca.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. 1998. kako je rekao. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. Gradski muzej Vukovar.. između predstavnika političkih stranaka. kao što je to radila policija. Vjesnik 11. travnja 1991. "Dokmanović priziva JNA'. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. ovdje je narod spreman ginuti. 1991. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. 1991. ministra. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara.4. 20-22. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. 201 Ista. travnja. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. na 14."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. izjavio je vlasnik kuće.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. ali jasno mi je ko puca". Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. Danas. "Nisam ni aktivista SDS-a. 4. VUUK.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. nakon čega je sjednica prekinuta. "Rafali po Perinoj kući". što je krajnje opasno. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. Vjesnik 11.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. 19S Krunoslava BANICI. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. "Osim toga". naglasio je Merčep. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. D.

4. Pucanje na policijsku patrolu. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. 2. 4.. 16. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. 1991.213 Umjesto da smanji. 206 [D. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. 206 D. dao je oficiru sigurnosti 350. VKH-USMSP: PU Osijek. Politika. 1991. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. VESELČIĆ. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". 4.. 1991. 4.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti..208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15.. 1991. Vjesnik 13. a ostala sela ne. 4. 1991.1991.2 VRH-USMSP: PS Vukovar. 19. na 10. 204 Isto. 4. VESELČIĆ. Raširena je.. Srbina i Hrvata. 1991. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. "Postupno smirivanje".Bobota. U Savulji.. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. 15. B. noć je pojačala napetost. "Smirivanje napetosti". iako nedokazana. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru.214 u prvim satima 2. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije.. 4. 1. 17. hitno ili ćemo ih poubijati". ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". 4.. Večernji list. V. "Pregovorima do smirivanja". Noću 9. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. 4. Borba. po nacionalnosti Srbina. Večernji list 13. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". svibnja 1991. 1991. 4.. "Pucnji na Srbe ne prestaju". pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. Večernji list.1991 2°'J D.Osijek i sela Vera . "Korak k miru". Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. 4. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. 4. svibnja 1991. Obavijest. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. 13. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . "Samo dva sporna pitanja". završen je ubojstvom jednoga od njih. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade.2" a noću 20. B. 210 D. 1991. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. 1991. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. DRAGIČEVIĆ. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . BERTOK.212 2118 D. "Mogući i novi izbori?". Borba. 4. i tvrdnja Page 37 . U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. travnja 1991. VESELČIĆ]. "Uskoro novi izbori". 207 B. međusobne netrpeljivosti. Večernji list 16.

Organ bezbednosti. 1991.. svibnja 1991. 104.. Slavonska krv. Zagreb.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. Depeša br. SR Br. 6-369 od 14. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. Depeša br. koja je ubrzo stigla. 2001. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. bataljuna veze 5. 511-07-01-995/91 od 3. 5. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . svibanj 2000. 17-18. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 1991. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. TOPIĆ. ŠPIŠIĆ. i Vice Vukojevića. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. TOPIĆ.221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. Paolo RUMLZ. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2.. 2.. 217 Usp. Ispostava Vinkovci od 1. Zagreb. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. 5. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. Depeša br.. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". 1991. 17-18. 3. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. 1991. 5. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. g. izradila hrvatska policija. Slavonska krv. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 5. 6. Zagreb. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. 1991. K I. od 1. 5. Lnić Stevan. svibnja (kratka kronologija). OTŽ: PS Vukovar. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. 18. 511-07-01-995/91 od 3. Durieux..00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. "Deset godina poslije". D. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. 5. D.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. svibnja (kratka kronologija). Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca.. svibnja (kratka kronologija).. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. ubojstvo.. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 6-369 od 14. 5. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 1991. 1991.1991. Organ bezbednosti SP. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena.. 3. Maske za masakr. Globus. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. 5. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 5. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. Playboy. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo.1991. Operativnom štabu MUP-a RH. 5. D. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 5.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest.1991. 511-15-12/4-2560/91. svibnja 1991. 5. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 216 VSA MORH: Komanda 5. 511-15-10/1-2572/91 od 3. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. korpusa RV i PVO. D. 5. otišla je u Borovo Selo. svibnja 1991.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. Br. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek.218 Ne znajući za njihovu sudbinu.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. 1991.. 2000.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. Oko podne na njih je "otvorena . 5. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. svibnja 1991. korpusa RV i PVO. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar.. 1991. Zagreb. 1991. 36-37. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. 511-07-01-995/91 od 3. Depeša br. nakon koje su se napadači razbježah. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. 1991. ŠPIŠIĆ. 5. 5.. 3. 214 VSA MORH: Komanda 5. MUP RH. 1991.. 97. Depeša br. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. Slobodnom procenom Mitrovića. Boris DEŽULOVIĆ. Đurđica KLANCnt.. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca.

227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. 12-13. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. Pov. svibnja 1991. maj 1994. 1991. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. Već 2.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. 31. Prema njegovim tvrdnjama. 5. mještani su ogradili barikadama". Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. 5. Narodna armija. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. vojne oblasti. 227 D. Dalja i Osijeka. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. 6. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. Večernji list. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. vojne oblasti. 6. "Bilo. Slobodni tjednik. 5. 5. 37-38.Vukovar. sva sela "hrvatska i srpska. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. 9.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . SR Br. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 1991. Organ bezbednosti. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom.Lužac . što Page 39 . 230 1. "Policija upala u izrežiranu klopku!". Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". "sukobljene" strane. Oklopništvo 12. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. 1991. 6. svibnja 1991. 10. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. br. mještani tog sela. 25/295-36 od 4.. N. ne ponovilo se". 6-16 od 3. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. "Barikade u selima". Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane".. SR Br. 1991. 1991. 1991. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. Organ bezbednosti. razdvojivši. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba. VESELČIĆ. Narodna armija.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. Navodno. 5. STEVANOVIĆ. u cijeloj Hrvatskoj. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu".226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. 9. 226 VSA MORH: Komanda 5. 5. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 5. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. 20-524 od 24. br. 20-524 od 24. korpusa RV 1 PVO. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". 10.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. 5. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". Velika Srbija. 112. Narodna armija 9. "Veći sam nego ikada". Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 1991. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir".Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. 1991..228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. 9. 1991.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. svibnja 1991. 228 VSA MORH: Komanda 5. korpusa RV i PVO. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". 1991.

Bršadin. maja 1991. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. svibnja 1991. CO. iskapčanja struje 1 vode. KL 08-495/1-91 od 2.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane.11. Br. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. a dio Srba iselio se u Srbiju. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. KL 08-501/1-91 od 2. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. 240 D. maja 1992. "Barikade u selima".1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Područje je ulazilo u ratno življenje. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. 5. COb RH. 511-15-08/2-3549-91 od 4. 1991. Vozač i suvozač teže su ranjeni. 5. Na području Vinkovaca u noći 273. svibnja 1991. koja je 4. osnovani su ratni štabovi. biti nazvana Republika Srpska Krajina.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra".1991. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". ah uglavnom neprovjerenim dojavama. 23. U pojedinim srpskim selima. u 18. svibnja 1991. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. Kl. a po sadržaju da je nastao 5. Obavijest. opis je stanja od predsjednika općine. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. i 3/4.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. godine". okupljaju u selima.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991.243 U Mirkovcima je 5. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. svibnja 1991. svibnja 1991. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 1991. 5.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. naoružani su.1992. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. Zagreb. Izvješće o stanju općine Vinkovci.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran. eksplozijama i uznemirujućim. 08-478/1-91 od 2. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. od 4. 1991. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo.. Večernji list. svibnja 1991. 5. Markušlca. Poziv. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. svibnja 1991. čuo se poneki pucanj.. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. RCo. svibnja nije bilo mira. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 1991. VESELČIĆ. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. CO.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. no prethodno je i opljačkan. 3. 125/6. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. Depeša br. svibnja (kratka kronologija). pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima.. potpunu nesigurnost. Bespravno uzapćenje broda. 5. 01-2/2-1992 od 27. kao u Mirkovcima. U središtu Mirkovaea 4. normaliziran.. 1991. 5.. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom.246 Prometna Page 40 . Bobota)". Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj. odnosno Vojvodinu. 7. 1991. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. Operativnom štabu MUP RH.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. 5. godine do 18. 1991.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti.38. 6. Štab TO Orolik Br.

Oružam sukob.34. nego su inzistirali da to učini Armija. 5. laka tjelesna povreda. Preko nje su 7. STANKOVIĆ. Politika. 5. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. 5. 511-15-10/2586/91 od 4. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. Odjele za operativne poslove JS. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". Obavijest. RCO Zagreb. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. svibnja 1991. kako kažu. niti je ko isti ometao". 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. a obavljen je čamcima i motornom skelom. STANKOVlC. gotovo izbio sukob. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. Depeša br. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. dogodilo u Mohovu. 5. Depeša br. u 8. 1991. svibnja 1991. po ko zna koji put. Nacionalnost ranjenika nije navedena. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. 5. 511-15-10/2587/91 od 4. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. što je vodilo otvorenom sukobu.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. i što je bilo dovoljno za incident. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. 129/6 od 7. 1991.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. Odjel za operativne poslove JS. svibnja 1991. egzodus žena. 511-15-12/2588/91 od 4. Obavijest o eksploziji. Obavjest. Sigurnosna saznanja. Depeša br.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. 8. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru.. Bršadina.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. 5. 1991. svibnja 1991. Ranjavanje vatrenim oružjem. u 12.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. 1991. poput susreta u mjesnim gostionicama. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. 8.266 Armija s dovedenim rezervistima. vreća s pijeskom i balvana. Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. RCO Zagreb. 127/4. Depeša br. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu.. kao što se 6. izvijestio je novinar Politike. Dopuna obavijesti. 1991. 24il M.1991. pa i u samom gradu". 5.. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. "U srpskim selima i dalje barikade". Obavijest. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.28. 251 M. 511-15-03/1-3554-91 od 4. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. Oružam sukob. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. od 5. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. Br. "U srpskim selima i dalje barikade". okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. Dopuna obavijesti. Pokušaj ubojstva Obavijest. Politika. Telefaksirano 4. 1991. Jurišić Dragan.. H. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. VRH-USMSP: PS Vukovar.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. 5. Obavijest. Postavljanje barikada. svibnja 1991.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6.250 "Predstavnici Borova Sela. 5. Depeša br.T. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 5. 1991.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . br. 5. 511-15-09/2-3555-91/91. 1991. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. svibnja 1991.

MUP RH.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. 5.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. Depeša br. 1991. 12.1991. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. 9. 23. 1990. Obavijest. 2. 5. D. ŠPIŠIĆ. OTŽ: PU Osijek. Beograd. svibnja ih 9. 16.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". D. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. Vojska.264 Manja borbena skupina iz 36. 7. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. "Jedinica bez izdajica".Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. Politika. 129/5 od 7. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. 255 M. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. Sigurnosna saznanja. Evakuacija žena i djece. 253 Mirko STANKOVIĆ. 1991. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda.263 a 2. 5. 1991. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. "Noć protekla bez pucanja". u 21.. 1991. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. Vojnoizdavaćki zavod. a posebno u Republici Hrvatskoj. mehanizirane brigade 6. 5. br. JOVANOVIĆ. 25-45 od 9. Depeša br.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. Depeša br. "Opstajavaju vojnički mostovi". svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. 5. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. RCO Zagreb. 5. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. Br. 68-69. 5. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. 8. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. 56 milicije. Politika... mehanizirani bataljun 36. Mirko STANICOVIĆ. 204 B. 19. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". 1991. 1994.. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca.. 1993. TOPIĆ.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. Obavijest. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 5. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 1991. 7. 5. Beograd. Narodna armija. svibnja 1991. STANKOVIĆ. 22. Nikola OSTOJIĆ. Br. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. uveden je na područje Vukovara 1. D. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Politika. Page 42 . 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 1991. Politika. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. 1991. Pov. 7. "zaštitu granica Jugoslavije. korpusa Str. svibnja 1991. RCO Zagreb. 511-15-10/1-2615/91 od 8. 1991. MUP-u RH. "U srpskim selima i dalje barikade". 4.. 511-07-01-1457/90 od 11. 511-15-10/1-2614/91 od 8. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. 260 POA Komanda 32.30. 4. 9. 1992. 5. 5. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji. Vinkovaca i Baranje". 274-276. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". Aleksandar S. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 511-15-10/2600/91 od 6. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. 20. Narodna armija. 5. svibnja 1991. 1991. 2002. Depeša br. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". 1991. Narodna armija 20. mehanizirani bataljun 453.. prekinut je 7.. Rat Srba i Hrvata 1991.12 A TUS. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. godine. 129/6 od 7.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 37.. Otpust vojnika partije maj 1990.. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. koje je 8.

MARIJAN. 1993. MALOVIĆ. ČSP. Beograd. 191. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. Razmještajem snaga 5. Moje viđenje raspada. oklopne brigade. 271 B. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". br. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. 82-83. 1990.. Ostajemo u Iloku. 34. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. N. 154-156. 2001. i 5. Imati dvije vrste formacija. Za dom.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. i 1989. 372.. Sjećanje vojnika Znanje. 269 D. 23-24. 317. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. JOVIĆ. 270 Davor MARIJAN. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". tako da mogu brzo intervenisati. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. mehanizirane brigade iz Pančeva. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. 127. institut za strategijska istraživanja. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. odnosno tijelima legalne javne uprave. predsjednika Srbije. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". 58 te <4i Zemljovid br. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. lipanj-srpanj 1994.. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata.Bitka za Vukovar Slavonska krv. 7. Sarajevo. br. 18. 8/9. 2. 27. Bosanski pogledi. 277. travnja 1991. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. Politika. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. 15. Martin ŠPEGELJ."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . 4. Zagreb. Smrt oklopne brigade. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". Uz Slobodana Miloševića. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. vojne i Vojnopomorske oblasti.269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. Zagreb. 1991.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. Poslednji dani SFRJ.. a u Prijedor oklopni bataljun 51. ĆURAK. "Tenkovi u Prijedorskom polju". 2lili M. bila vrlo uspješna. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. Zagreb 2002. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama.. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji.271 Bilo je to logičan potez Armije. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. Mladen PAVKOVIĆ. Beograd. 272 ISTI.

laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. Kompletan pričuvni sastav 1.283 Page 44 . 95-96. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.2™ a u Nišu 211. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. mehanizirana brigada.j prfmčnjk za rad komandi. oklopna brigada. GŠ OS SFRJ. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17.može biti i do brigade (oklopne.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. Našicama i Vukovaru. uz postojeće snage 12. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". mehanizovane. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". mehaniziranog bataljuna 36. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. vojnoj oblasti. godine. i 3. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Strogo poverljivo. od 95 do 105 posto. mehanizirani bataljun 36. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. 1988. Taktikom razdvajanja 2. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). mehanizirani bataljun 453. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. mehanizirane brigade.. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". svibnja. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. mehaniziranog bataljuna 36. 27« poručnik za rad komandi. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu.. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". lakog artiljerijskog puka PZO i 2. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti".280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. SSNO. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. mehanizirani bataljun 453.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. mehanizirane brigade. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. svibnja 1991. motorizovane). Vojna tajna.Bitka za Vukovar L~i7 17. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu".278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. S druge strane. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. vojne oblasti od 13. 12. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja.. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika.

svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . "Jedinica bez izdajica". Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. Prijepis kod D. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. 1992. Ur. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. svibnja 1991. 10. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. 4. Oslobođenje.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. Politika. POPOVIĆ. V.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. 20. Smrt oklopne brigade.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. MRKIĆ. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac.292 No najveću pažnju. Narodna armija. POPOVIĆ. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. 5. 278 B.. Đ. 283 B.285 Manolićevo stajalište. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". "Iskustvo i praksa". 1992. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata".287 Barikade su uklonjene. svibnja 1991. koji nakon 2. 1991. 10. u 12. Vojska. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9.18. "Ko je 'pucao' u tenkiste". 5.1991. ali i negodovanje srpskog pučanstva. svibnja 1991. 5. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. Novi glasnik Beograd. 22. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje".38. 19. Br. "Spriječiti dalje krvoproliće". što će se pokazati nekoliko dana kasnije. 10. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. DT. 5030113-91-1 od 14. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. juli-avgust 1993. MARIJAN. 4. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. br. KL 021-03/91-06/08. Jutarnji list. 11/1-93 od 14. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. 131/3. 6. osim kod Negoslavaca i Trpinje./3. 5. [Tanjug]. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet.. mladi ratnici". 36. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci". 10. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". 1991.. svibnja 1991. korpusa. Vlada Republike Hrvatske. Br. 4. Narodna armija. 282 HIC: Komanda 17. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.43. svibnja 1991. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. 131/6. 5. 279 B. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. 15. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". svibnja 1991. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. br. Politika. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. 7.1991. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". "Pregršt lepih iskustava".12. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. Vlada Republike Hrvatske 14. svibnja 1991. Naređenje. Narodna armija.1991. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. 4. Narodna armija. 2003. 71. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". 10. [Tanjug].7.22. 16. "Ti divni ljudi. U gradu je 9.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. u 16.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. 1991. 264-266. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13.289 Iz Srbije su se pak 13. 1991. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. 1991.

U privitku je proglas koji je 2. 29J M.1991. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane .303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". Vinkovci. V. 1991. Erdutu i Podvinju.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3.-12. Politika. 15.. Politika. brigade ZNG. 6.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. 1991.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". 6. Politika. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 6. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. Orahovice i Podravske Slatine. Đakova. Depeša br. 12. traži se. 291 D. STANIfflVIĆ.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4.294 293 M. "Smirivanje s podozrenjem". pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. brigade HV Vinkovci. 10. Ratni album 109. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. 11. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". 4. Politika. Bogdanovcima i Otoku. "Noć donosi neizvjesnost". 288 B.Ministar unutarnjih poslova od 6. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. Politika. 8. 4. 1992. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. 5. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". svibnja 1991.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga.. 1991. Imala je oružje za 600 ljudi. 1991. 290 M. 11. 5. Privlačica. 6. Odluka -. STANKDVIĆ. Napadači su do jutra uhićeni. 289 M. 14. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. 5. 2* Ratni album 109. M. Vukovar je 19. koja je smještena na Opatovcu. 5. 5. srpnja. "Čistke uz blagoslov HDZ". "Ponovo mrtvi i ranjeni". osnovan je Zbor narodne garde. Skupina je zadržana do 13. MRKIĆ. Borba. Županji. 5. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. M. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. Page 46 . 1991. 5. Vinkovcima. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. a s bataljunima u Osijeku.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. brigade Narodne grade na području Vukovara. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". "Čistke uz blagoslov HDZ". 1991. 1991. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. 11. Oslobođenje. a 26. Valpovo i Donji Miholjac. svibnja 1991. bataljuna 10. 6. 11. brigada s bataljunima u Vinkovcima. 15. 12. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. za području Našica. Večernji Ost 15. u 1. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. lipnja postao središte policijske uprave. 1991. Nuštru. 5. br. 6. BERTOK. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. 15.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj.301 Pet dana kasnije. 1991.). kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. 5. Narodne novine. 1991. "Izbeglice se polako vraćaju".. STANKOVIĆ. 1991. ili 2. (od 23. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. Nova Gradiška i Slavonska Požega.300 U hpnju 1991.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. STANKOVIĆ. VESELČIĆ. U Principovac iznad Boka 10. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 1991. svibnja 1991.06. i 9. svibnja čitan na Radio Vukovaru. 5.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. za područja općina Osijek Beli Manastir. Stanje u jedinici.29. brigade HV Vinkovci. 1991. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar. 23. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. postupanje. kao i s naoružavanjem ljudi. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 1991.

5. Naglašeno je da 31. Depeša br. Bilo je mirno dok nije došla Armija.pobjeda Hrvatske". Policijska uprava Vinkovci 14. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 6. između Iloka i Bačke Palanke. (CD-ROM izdanje 1999. 511-15-13-2642/91 od 10. svibnja 1991. Velebit 18. u 21. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. 301 Vlada Republike Hrvatske.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. 200-01/91-02/05. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. bilo od policije ili građana.310 U odnosu na ostale aktere. sprječavanje djelovanja protiv Armije. 6. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica.11. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . Srbi i ostati. br. lipnja Stjepan SUČIĆ. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama".pobjeda Hrvatske". Narodne novine. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. razbojstva. "Poraz Vukovara . Centru za obavještavanje Zagreb. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja.. zapovjednika 12. ur. Tako smo branili Vukovar. Operativna informacija. poduzela na granici Hrvatske i Srbije.Bitka za Vukovar M. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte.. 1995. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. D. uklanjanje barikada. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. 1991. prekidi prometa. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. 'Poraz Vukovara . Telefaksirano 24. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. svibnja postavila nekoliko zahtjeva. Vojni ultimatum. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka.1999. 76. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku.25. 1991. lakog artiljerijskog puka PZO. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone".308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. 298-299. 5. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. MALOVIĆ. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. 6. 1991. Velebit. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. bataljun 1. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. 1999. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. 1991. Pov.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. Depeša br.4 M. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. 302 S. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. Upit. Sućića 3. 18. 5030115-91-2 od 19. Kl. Obavijest. Vlnkovaćke jeseni. Davor RUNTIĆ. 5. Slovaci. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. 29. 27 od 10. Ostajemo u Iloku. Vinkovci. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. 511-15-10/1-2640/91 od 10. 5.. niti Bačkoj Palanci. 1991. Br. 21. SUČIĆ. Armija je 10. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. A MffiKOVIĆ-NAĐ. RUNTIĆ. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". 11. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. Do sada smo imali dobre odnose. Bitka za Vukovar. dnevna i noćna puškaranja. zabranu promatranja vojnih objekata. lipnja 1991. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci.

320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja podignute su barikade.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). Operativna informacija. 1991. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. studenog 1991. Izvješće.. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. Br. RCO Zagreb. priveden sudija Slavoljub Sremac"... 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni.. 146/5. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. Sremac Slavoljub. podijeljene prema naciji i vjeri. Uhićen je 24. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. u Page 48 . Telefaksirano 25. 12.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije.317 I prvi dani hpnja 1991. Obavijest.. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. M. 1991. 5. Povratka natrag više nije bilo. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. br. morala izjasniti za jednog od roditelja. postali su međusobni neprijatelji. Ur. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. "Uprkos imunitetu. Dvije skupine ljudi. Nakladni zavod Globus. Obavijest. godine. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. 1995. 1991. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. 5. 511-15-10/1-2678/91 od 13.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar.315 Zadnje dane svibnja. Politika. 5. 1991. Miješani brakovi. Br. U Borovu Selu 25.. Zagreb. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. 5.. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. 5. 30. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. RCO Zagreb. Taj je proces. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". lipnja 1991. protekli su u sličnom tonu. ISTI. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. Br. 145-1991 od 24. Br. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 27. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. 511-15-11/1-2876/91 od 24. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. 5. Depeša br. CO.313 Srpska reakcija bila je brza. 1991. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Eksplozija u kiosku "Drave". svibnja 1991. pod optužbom daje 2. 1991.. Ur. 05. 2196-01-91-1 od 24. Srpsko nacionalno vijeće 10. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 511-15-12-2920/91 od 26. Informacija. 1991. 25.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije. koja je nastala miješanjem jednih i drugih. 1991. prema svemu sudeći. 5. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. 08-644/1-91 od 12. Politika. 3. Obavijest. 5. 1991. svibnja 1991. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. a promet je nadziran. br. KL 021-05/91-01/30. 1991. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. 5. djelatnika Policijske stanice Vukovar. 5. Depeša br. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. i koja se. 5.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj.319 U noći 3. 5. U Čakovcima je 1. 136/2 od 14. postali su obiteljsko prokletstvo. CO Vukovar. svibnja do 26. SNO. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. Načelniku GSHV. STANKOVIĆ.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. Lišenje slobode. Traži se objašnjenje. obilježili su brojni incidenti.. Depeša br. Predsjednik Skupštine općine. malobrojna. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. i 31. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti.311 U ljeto 1991.

318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 419.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 27-28. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 6. Br.328 Noću 23724. lipnja 1991. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. obavjest. Operativnom štabu MUP RH. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. Operativno dežurstvo od 24. 321 Č.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. 0.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. Obavijest. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. 2. februar 1989-19. 1991. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. Depeša br.325 Dva dana kasnije.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". Barošević Dubravko i dr. Br. Vlada Republike Hrvatske. Depeša br. Skupina gardista 26.1991. Obavjest. razbojništvo. RCO Zagreb. Operativno dežurstvo od 24. Depeša br. 151/2 od 30. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 6. decembar 1991. Ostajemo u Iloku. 5. 1991. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 511-15-13-3393/91 od 21.332 Dva dana kasnije. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. Baranja i Zapadni Srem. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 5.. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30.Bitka za Vukovar 12. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 1991. 200-01/91-02/05. poduzete mjere. CO. RCO Zagreb. Depeša br. 6. hpnja. zapovjednik 109. 511-15-12-3107/91 od 3. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. Page 49 . 511-15-11/1-3044/91 od 31. 511-15-12-3341/91 od 18. 3. RCO Zagreb. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. 153/3 od 1. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. 1991. Operativno dežurstvo od 22. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. 5. 6.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. Kl. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar.323 Noć kasnije. 1991. 6. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. 511-15-10/1-3087/91 od 1. hpnja 1991. 6. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. zapovjednik 3. 19. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. 1991.".br. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. 28. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". 1991. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Narodne novine.330 Do 25. Stefanović Jovan. 6. 5030115-91-2 od 19. "Hronika Srpske krajine. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. Obavijest. 21. 1991. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. 1991. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. 66 PIivan petrinović. 6. Br. Br. Dnevni operativni bilten. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 170/3 od 18. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. 6. 1991. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". 1991. nadopuna. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. 2 7. 511-15-12-3355/91 od 19. 5. 1991. RCO Zagreb. 155/1 od 3. M. 1991. Depeša br. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Br. Zaprimljene obavijesti. CO. Pucanje u privatne kuće.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. lipnja 1991.28. Napadi vojnih zrakoplova. obavijest. 1991. 6. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. 6. 1991. Obavijest. 12. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pucanje iz vatrenog oružja. 1991. hpnja 1991. 5. Pucanje u privatne kuće. Dnevni operativni bilten. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. OCIĆ. 21. 7. 171/2 od 19. 1991. RCO Zagreb. PS Ilok Depeša br. Ur. 1991. MALOVIĆ.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 1991. Obavijest.

ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje... ZNG od 28. odnosu snaga i sudionclma. miniranje. Depeša br. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. Incident je prevladan oko ponoći.. brigade HV Vinkovci.. Samo je 1. Br. 04-14/1-91 od 30.. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. brigade ZNG. 511-02-07/9. 6./91. 1991. 333 SVA MORH-109. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. Zbog nacionalno miješanog područja. i Hrvatska se našla na pragu rata. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. SVA MORH-GSHV: Zap. rušenje. kao prvi zapovjednik brigade. 335 Priopćenje sa 11. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. RM od 13. Zapovijed.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. 338 Ivan Petrinović. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. 7. 1991. ZNG od 28. Str. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. na 28.. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. 6. Izvješće o stanju. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Centar za obavješćivanje. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. SVA MORH-GSHV: Zap. ZNG od 28. 6. Izvještaj.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. ZNG od 28.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. Oružana pobuna u Bršadinu.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. Zapovijed. 337 SVA MORH-109. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. plavljenje i si.1991. lipnja 1991. br NG. 71.. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. 1991.336 U pojasu nadležnosti 109. 68 Page 50 . br HV: Zap. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade"..Bitka za Vukovar 6. pov. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. Zapovijed. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. 6. Antin. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. aktivnostima i popunjenosti 109. 107. hpnja 1991. 5.. br HV: K-da 109. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". pov. 1991. 6. 1991. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. 6. br ZNG od 28. ZNG od 28. Orolik. fortifikacijskih prepreka. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar.333 Inače je 27. Pripremno naređenje br. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. br. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27.1991. SVA MORH-GSHV: Zap. 6. 1991. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. br NG. Slakovci i Tordinci. 6. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno.1991.. došli su u završnu fazu. 6. i 108. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. 04-8/1-91 od 29. Str. 511-15-12/7-3438/91 od 26. br.. SVA MORH-109. neke su od mjera pri zaprečivanju. Zapovijed. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne. Depeša br. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". SVA MORH-GSHV: Zap. bila je brojnija i bolje naoružana. 1991.1991. u s naseljima Korođ. 109.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. 2. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. Zapovijed. 181/1 od 28. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. 6. Kronologija rata. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Ratni album 109.

Najvažniji događaj 2. 04-11/1-91 od 29. br HV: Zap. Str.Vukovar i Bač . brigade NG. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . br. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br HV: K-da 109. srpnja.. 1991. pov. br. naseljeno uglavnom Mađarima. 1991. brigade ZNG. 1991. 347 SVA MORH-109. 109. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom".00. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. hpnja dogodio se u Sotinu. između ostalih. Str. lipnja 1991. "Granate iznad grada". Str. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. 04-18/1-91 od 1.Borovo Selo. Izvješće. 346 SVA MORH-109. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima.obavjest. pov. lipnja na 1. lipnja 1991. u kojem je 3. SNO Vukovar. 511-15-12-3495/91 od 30..346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. 109. Kl. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. 7.1991. Općina Vinkovci. 6. 04-14/1-91 od 30. br HV: Zap. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. Obavijest. brigada ZNG 2. Težište zaprečivanja stavljeno je. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. Izvještaj. 7.348 U noći. Naređenje. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. br. Mještani Lipovca potvrdili su 29. 69 smrtno stradala. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. lipnja na 1. 1991. u 15. S1ANKOVIĆ.. Puškaralo se do prvih sati 3.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29.115. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. 04-18/1-91 od 1. Prvi srpnja bio je mirniji.. srpnja 1991.1991. 6. 511-15-12-3541/91 od 2. kao noću 30. 08-1268/1-91 od 1. lipnja Zapovjedništvo 109.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima.13. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji.. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. 350 SVA MORH-109. 109. 6.1991. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. Zapovijed. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. br NG. 1991. pov. 7.. Oružana pobuna.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. Izvještaj. prikupljanje obavještajnih podataka.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. bili aktivni na širem području Vukovara". 3. Str. brigade ZNG od 29. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. 6. postao je povod Page 51 . zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom.1991. br NG. pa je već 1. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. 6. od kojih jedan teže. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. 109. Izvještaj. a jedan je cMl ranjen. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. 6.. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru.. 7. brigade ZNG-a. ZNG RH od 29. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. br HV: Zap. 7. Depeša br. Depeša br.. 1991. CO. SVA MORH-109. SNO. Politika. 349 M. pojačano promatranje teritorija. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. 343 SVA MORH-109.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. ih 29. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. kamo su išli na pregovore. 30. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. br HV: Zap. pov. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. br.350 U Vukovaru je 2. obojica pripadnici ZNG . Izvještaj. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala.1991.

a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci".. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". 1991. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2.1991.. 7. 13. 1991. br ZNG. Izvješće. 1991. Zapovjednik 109. Dnevno Izvješće. Sla\vnska krv. Sofija ZECEVIĆ. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. srpnja 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 7. pov. 6. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. 1991. mehanizirana brigada iz Pančeva. prouzroćivši na taj način veliku štetu. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. u prostorijama PU Bjelovar.. mehanizirane brigade iz Subotice.. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 7. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. Str. pov.305 Page 52 . 1991. Predsjednik općine zahtjev je odbio. SVA MORH-GSHV: Zap. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. Dnevno izvješće.. m SVA MORH-109. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. Sir. 1991. Borba. srpnja/559 U jutro 3. 7. ™ SVA MORH-109. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. br HV: Zap. Izvješće. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. 01-25/1-91 od 3. 7. 357 SVA MORH-109. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. 7. Izvješće. 3..350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. 40-47. 106. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. SVA MORH-GS HV: Zap. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. zabilježena je 2. SNO. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. 7. CO. lipnja 1991. ZNG. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". koji je ojačan dijelom 12. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. Br. 109. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. 7. RVA MORH-GSHV: Zap. br. 7.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. mehanizirane brigade. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. pov. 1991. 1991.. 1991...3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. 10. D. Izvješće. korpusu iz Kragujevca. 1991. 7. 109. 1991. 797 od 2. 808 od 2.. 7. pa su :i:. 04-20/1-91 od 2. br. 1991. br NG. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. 3. 7. ZNG od 4. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30. I_^\ZTJKIĆ. Dio pričuve JNA 1. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3.. 292-293. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. br. "Razoran učinak suverenosti".313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. 7. br NG. 04-20/1-91 od 2. br od 3. B.1991. br. 1991. 7. održani su pregovori u Mirkovcima. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. br. 3.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. 04-20/1-91 od 2. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. pov. Obavijest. Izvješće. 1991. br HV: Zap. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. Str.. Borba. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. godine. Br. br. 3. D. Borba. 109. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. koja ih je 10. ŠPIŠIĆ. SNO. Str. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1.7. CO. Njihov dio kasno poslijepodne 2. 3.. Jedna od takvih dojava. TOPIĆ. br HV: Zap. 7. "Vatru s krova bobiice".

15. 7. Nikola OSTOJIĆ. i koje je glavnina očekivana u toku 3. Doveden je kompletan. Ti divni ljudi. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada... srpnja 1991. Narodna armija. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. osim tri aviona tipa "Orao". Narodna armija. M.. 20. 11. 7. 1991.. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. 12.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . Narodna armija. m M. djelatna brigada ZNG iz Zagreba.. Petar BOŠKOVIC. 363 R POPOVIĆ. Narodna armija. "Jedinica bez izdajica". intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". MUP RH-OTŽ. 308 Milorad PANTEUĆ. PETROV1Ć. U. 28. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". godine 172. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. Mladen MARJANOVIĆ. Vojska. Narutlna armija.1991. Vojna pošta 2875 Panćevo. 7. kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. "Prvo ratno iskustvo". 13. Narodna armija. 1991. 7. 7. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". 23. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". 17. 8. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 367 L. B. Od svibnja 1991.. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. 12-13. NIKOLIĆ.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. "Trijumf sa malo gorčine".. PETROVIĆ. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. M. "koja je u toku 2/3. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". 1991. 7. 29. Narodna armija. 7.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. sa 22 aviona tipa "Orao". 22. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. 7. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. lovačko-bombarderske eskadrile. 16. mehanizirane brigade u Baranju. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. 7. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. Panćevo. 31.. Narodna armija.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. 16. "Čuvari vojničke etike". 1991. Narodna armija. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. 31. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. "Zadaci se sustižu". R POPOVIĆ. 1991.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara.. Narodna armija. oružane su snage SFRJ. 13. mladi ratnici". a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. M„ "Odbijen treći napad". Službena zabilješka od 10. 1991.. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. "Odjekuje neka druga pesma".. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. 7..370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. Puk se sastojao od 239. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. 13. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. lovaćko-bombarderske eskadrile.. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. 20-21.1991. m Milan ĐTJTGĆ.. 1991. 12-13. "Opstajavaju vojnički mostovi". D. 20. koji su ostali neispravni u Titogradu. 1992. 19.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991.4. 11. 18. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. kako je pisala Narodna armija. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". 1991. više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". dio Riječne ratne flotile je. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. 1998. o. 1992.

Zapovjedništvo 106. 1991. No. 1991. godine. 5120-30-91-1 od 29. 7.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. 8. usprkos dogovoru sa Slovenijom. 7. iako smo raspolagali moćnim oružjem". a Hrvatska.. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. ostale su u srpnju 1991. ŠPEGELJ. m Petar BOŠKOVIĆ. 376 Petar BOŠKOVIĆ. 20. Page 54 . Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. "Izdaja nam otvorila oći".375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". MUP. Sjećanje vojnika. nije intervenirala. 12.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. Narodnu armija.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće.. 22. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. srpnja 1991. brigade od 3. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. Eskadrlla "Orlova" od 11. Predsjedniku Republike Hrvatske. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. srpnja 1991. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. Narodna armija. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji.1991. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. M. 7. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). kolovoza bila je u Titogradu.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. rujna. Ur.. "Izdaja nam otvorila oči". Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema.. za i protiv Jugoslavije. brigade ZNG-a od 3. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. i zapovjednik 1. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman.. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. Armija je tada kraju privodila dvojbu. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. mladi ratnici".. 20. Ispostava Slavonski Brod od 15. Baranji. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. 7. 1991.. 191. :. fi. pm'. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . brigade ZNG Franjo Cebić. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. Narodna armija. Zajedno s 12. br. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. "Brigada je 3. 7. 1991. listopada 1991. 1992. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". 13. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. 1991. Obavještajna informacija broj 3. br. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. do 29. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG. Narodna armija 13. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. do 22. srpnja 1991. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. 20. 833-05/91-03/03. KL Str. Da jest.1991.

381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste. pov. Podgorica. 7. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. 74 pripadnika brigade. 04-22/1-91 od 3. Glavnina. br. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. 08-1275/1-91 od 3.. br. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini.Šid. prema svemu sudečl.. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". Ispravka. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu.1991. 3. 1991. br HV: Zap. rješavana sudbina Hrvatske. Ur. 109. Ur. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. pov. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. br NG. M. 7. br ZNG.. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd .384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. slabo popunjen oružjem i municijom". u 16 sati. zaposjedala Armija. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12.. Slučaj Jugoslavija. Str.. br. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. 35. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. Zap. CID. br. 08-1237/1-91 od 3. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. CO. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. m SVA MORH-109.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. Izvješće. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". Godinama iza rata.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. Branko MAIVIULA.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . srpnja 1991.. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta"..387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. 04-25/1-91 od 3. br HV: Zap. koji je 3. ŠPEGELJ. Samo je 3. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D.sft U drugom izvješću od 3.1 SVA MORH-109. 7. kao što je učinio zapovjednik 109. br. iako to nije bilo. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. 7. Branjevine i Gibarac. Page 55 . koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. CO. 215. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. Str.. Izvješće. ZNG.. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. bojeći se sukoba. 1991. Dnevno izvješće. br HV: Zap. br.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. bataljuna 3. 217-223. to jest danas Špegelj nema dvojbe. brigade.Vukovar . Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada.. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. 210. Str. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. Smrt oklojme brigade. od travnja 1991.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. MARIJAN. srpnja 1991. br ZNG. 7 1991. 08-1236/1-91 od 3. 1991. vojne oblasti. 207-243. pov.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. 2000. srpanj 1991. 1991. 109. Kukujevci. bila je šumi pored sela Adaševci. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. Ur. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. 109. Sjećanje ivjnika 227-239. 04-21/1-91 od 3. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja.38. 7. brigade ZNG. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. tako da protivnik bude razbijen i uništen".

Zagreb. brigade ZNG A 109. Udruga Sv. CO. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. br. 1994.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. bataljun 109. 7. 2002. M] 1. U istom izvješću. Zagreb. brigode ZNG R ^X>* četa 106. brigada ZNG R 3[^]io9 3. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje.31*0 U toku 3. Hrvatska 1 veliko ratište. srpnja 1991. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. Jurja. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. brigada i dio 3. bih su u nezavidnom položaju. a ne samo pobunjeni Srbi. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. 91. Srijem krvavu krilo Hrvatske. 54-56. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. 3 X ^!51 51. brigade ZNG 4. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. što je malo. br. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. brigade dana 3. 3S0 Kronologiju rata. Srijemu i Baranji. 1085-18 od 5. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. u Baranji. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. kod Milan BK'ANIC.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. brigade ZNG R 2. 2.. 71. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. 3. 7. Ur. 385 HIC: Komanda 17. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. 08-1279/1-91 od 3. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. Pov. Naređenje. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. srpnja 1991. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. 4 1 108. Zapovjednik 106. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. D. mehaniziranog bataljuna 26. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. 76 Zemljovid br.prostorna struktura. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3.. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. korpusa. Page 56 . U okolici Osijeka. bataljun 3. 1991. 7 1991. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. a. Mladost.

i X.. M SVA MORH-GS HV: Zap.1991. 7. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". ZNG od 5.7.. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. MALOVIĆ. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". 7. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. 1991. 7. br. 7. u kojem je sudjelovala i 1. Rukovodi« [od 6. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. Dnevno izvješće. Za provedbu akcije. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote.]. 3. 1991. četa 2. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 .m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. M. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. U.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci .393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. Prva H. srpnja 1991. 106.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. municije i opreme. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. 29."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo.br ZNG. Ur. bataljun. Napad je počeo pred ponoć 4/5. br. pov. 77 100 četnika". brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. bataljuna 3. Ostajemo u Iloku. brigade ZNG.. brigade određen je i dio 3. pored 109. od kojih osam gardista. 7.56. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. Dijelovi 109. brigade ZNG-a. brigade ZNG-a iz Iloka. a deset je osoba ranjeno. 3.. opisao je u izvješću zapovjednik 3. 08-1401/1-91 od 4. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. mjesne zajednice Vinkovci. br. srpnja.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. 7. 7. što je u zapovijedi posebno naglašeno. Poginuo je jedan civil. Depeša br. Izvješće. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. Str. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke".. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. 1991. Priopćenje. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce..1991. 1-11/91 od 4. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. obavijest. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. Pronalazak oružja.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca. 1991.1991.. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. a koje 109. Podrum VUPIK.. 511-15-12/3576/91 od 5. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. brigade. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. i VHI. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. postrojbe ZNG u zoru 5. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. SVA MORH-GS HV: Zap. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. Cerić i Privlaka. na koje se nije smjela otvarati vatra. ViTJ. 1991. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. brigade ZNG-a.

br. m SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. br ZNG. Usprkos teškom stanju i okruženju. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. pov. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje.. br ZNG na dan 04. 1991. br ZNG. brigade ZNG. 7. juna. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. 1991.. 7. a oko 300 je osiguravalo napad.. 04-24/1-91. ZNG od 5. 1991. srpnja 1991. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 3. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina.. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. Izvješće o stanju općine Vinkovci. srpnja. srpnja. gurnuo je Ćelije u drugi plan. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4.: SVA MORH-GS HV: Zap. 7. Zapovjedniku 3. ZNG od 5. br ZNG od 4. 91. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. 1991. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. 1991. 04-24/1-91. Str. 511-15-08/1-4804/91 od 6. ZNG od 8.. Borbena zapovijest br. m SVA MORH-109.. 1991. ZNG od 6. pov. 1991. ZNG. ZNG. 1-14/91 od 7. br.. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. Zapovjest. 7. 3a8 SVA MORH-109. SVA MORH-GS HV: Zap. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. 109. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. 07."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. brigade ZNG od 5. 109. 7. Iako zapovijed nosi nadnevak 5.. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . Str. napisana je stvarno dan ranije 4. 1991. Interesantno. pov. 106.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. 1/91. brigade ZNG. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. i 107. br ZNG na dan 04.. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. bataljun 108. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. Izvješće o izvršenoj akciji. 78 zapovjednik brigade susretao. 7.. br HV: Zap. br ZNG. Str. 106. 7. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. br. br. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. Izvješće o stanju. brigade ZNG-a ujutro 7. br. srpnja 1991. 1991. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. 7. br HV: Zap. 7. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". 3. Izvješće o stanju općine Vinkovci. bataljuna 106. 7. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. 3. br HV: Zapovjedništvo 109. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. TVrdi da u "petak nanoć 28. 1991. 91. 7. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. br. 1991. SVA MORH-109. 07. srpnja 1991. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. Izvješće. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5.1991. 106. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 7. lb se vidi iz Izvješća 109. Izvješće. Depeša br. Str. brigade ZNG-a. br.. u najvećoj tajnosti. brigade za 4. pov.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka.. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. Zap. 7.. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4.. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. Izvješće o Izvršenoj akciji. 7. 1-18/91 od 10. br. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap.

Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće. 106. 894 od 9. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. branitelji sela tijekom noći 7. Zapovjedniku ZNG RH. ZNG./8. 7. 106. 11. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. 7. bataljona]. 106. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. Str. 08-1378/1-91 od 8.. 106. br ZNG. CO. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. KL 814-05/91-01/01.... br. br ZNG od 7. pov. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo.. pov. Br. Poraz koreni poraza. 107.45. Izvješće.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. ZNG od 8. 1991. Izvješće. Zap. 1991. ZNG RH. 7.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede.1991. 1991. 1991. br. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. 7.. 1991.. Str. 5120-01-91 od 7. br ZNG. Izvješće broj 9. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. Hrvate niko nije ugrožavao. 1991. 1991.. pa tako i sam čin povlačenja. SNO. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. pov. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". srpnja u 04. u 18. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. br ZNG. Page 59 . 1-18/91 od 10. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. 1991. brig. 43. brigade ZNG [Komandant 1. w SVA MORH-GSHV: Zap. 106.. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga. CO. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. br. 7. ZNG od 7. m SVA MORH-GS HV: Zap. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 7. SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. 7. Izvješće. 1-14/91 od 7 7. 7. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7. Kl 81/91-01. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi.. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 7.. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Dnevno izvješće. 1991.45. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. br. brigadi ZNG. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. SVA MORH-GS HV: Zap. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. a dijelom i proturjećni.. pov. 7. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. br. 1991. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. 7. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. Str. u 18. br ZNG od 7. 1991. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. 7. 1991. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. Str.. 1991.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj.. JOVANOVIĆ..1991.411 Agonija Ćelija završena je 9. br. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Izvješće.. 7. ZNG od 8.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja.. 1991. 7. 7. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. 7. 1991. Ur. a posebno u istočnoj Slavoniji. Ur.1991. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". 7. SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. 1991. 106. 2185-04-01-91-82 od 7. 1-14/91 od 7. 1-14/91 od 7.1991. 7. 106. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. A S.. br ZNG od 7. br ZNG. bat/108. Ur. Selo je branilo 120 gardista 106. 1991. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. br. br. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. 7. 3. SVA MORH-GS HV: Zap. br ZNG. 7. Vanredno Izvješće.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa. Izvješće. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. 1991.. 7. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap.08. SVA MORH-GS HV: Zap.

R POPO\1Ć. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1.I. 1991. 1991. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. Ur. 7. brigade ZNG-a. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. 7.. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. 7. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 5120-01-91 od 7. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. brigade ZNG-a od istog dana. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. Zapovijed. 7. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. 1991.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. Priopćenje je 9. 1991. 4. do 20. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. Baranju i Zapadni Srijem. 7... Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. 8-01/91-01/01.1991. br NG. Ur. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. ZNG na dan 11. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1.00. brigade ZNG-a u Erđutu. 3. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. Ur. PETROVIĆ. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. "Kupola Je odletjela". U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. 07. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. 7.. S vojvođanske strane bila je 51. 7. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. 511-15-12/7-3598/91. 7 1991. 512-03-91-2 od 11."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. Zapovijed. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8.. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica".br. br. Slobodna Dalmacija 8. brigade ZNG od 11. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. 109. 7. M MALOVIĆ. pov. kao 1 dnevnog izvješća 3. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. br. 31. bataljuna 3. 4. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. Narodna armija 13. ZNG. br. 1991. 512-03-91-1 od 7. SVA MORH-GS HV: Zap. Priopćenje za javnost. 91. Kl. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. br. br HV: Zap. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10.V. Marko MARKOVIĆ... Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi.. 1991.421 SVA MORH-GSHV: Zap. srpnja ubijen gardist. 512-03-91-1 od 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Depeša br.. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. 1993.br. 15. Ur. Ostajemo u Iloku. 03-31-1-91 od 11. Daljnje širenje sukoba. KL 8-01/91-01/01. 1991. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. KL 81/91-01. Dnevno izvješće. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. brigade ZNG.4. Isti se upućuju u rezervni sastav". g. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. 1991. a od Vukovara Borovo Selo. od 9. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". 11. srpnja. ZNG od 11. SVA MORH-109. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. koja je. Str. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut.

Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. pov. kojih već ima naoružanih između 200-300.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. Vukovar i Vinkovce. 1991.'-0 Pismo upozorenja. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. 424 Isto. a Dunavom se također ne može doći. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". srpnja Osijeku. br. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". "Nakon istupa dr. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. srpnja uputila tri časnika iz 3. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. Br. Str. dobrim dijelom utemeljeno. brigade ZNG o sudbini čete 3. Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. Izvješće. koje su 11. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . 1-18/91 od 10. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. što će vrijeme brzo pokazati. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni".. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske".'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. brigade ZNG. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. 7. i 109. 106. 191/1 od 9. br ZNG. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. ni materijalno ni moralno. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. 1991. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. 7. CO.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21.

Vjesnik. 7. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. pov. Zapovijed je napisana 16. Page 62 . 112-01/91-01/02. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. Ministarstvo obrane.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. 7.132 On je do 30.Nuštar. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". 106. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. srpnja. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. 7. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. 512-01-91-1 od 18. Zapovjedništvo ZNG. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. 11. 7. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. 1991. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. 83 vrsti angažiranog ljudstva. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. rujna 1991.Tenje.:" SVA MORH-GSHV: Zap. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. Klasa 8-01/91-01/03. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. 1991. br.. kao i zapovjedništvo 3. srpnja zapovijed je izmijenjena. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 22. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom.7 1991. Str. rujna 1991. za što je 17. Od 30. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. srpnja 1991. br. Krunoslava BANlO. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. 1991. Zapovijed. Ur. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. a 18.. Izvješće. Ur. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. Ministarstvo obrane. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. Kl. "Tuđman u obilasku ratišta". 1. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. operativne zone.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. 7 1991.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. brigade od 3. Za zapovjednika 3. . 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. 512-01-91-1 od 18. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova.. Zapovjedništvo 10G.. Područje od Borova Sela. Borovo . 1991. 1-17/91 od 9. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš . br ZNG. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. Klasa: 8-01/91-01/03. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. 512-01-91-1 od 18.. Martinu Spegelju.1991. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. i 18. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. Mirko SAJLER. br. Ur. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. 7. Zapovjedništvo ZNG.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane.. br.

1991..J H1C: Komanda 17.Bitka za Vukovar Zapovijed. Ur. Vinkovci . a poduzimala je mjere za ustroj 4.Stari Jankovci. 4 od 21. Ur.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus. 18/101-148 od 12.Vukovar. 04-41-1-91 od 18. 7. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje".438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 165. Str. SVA MORH-GSHV: Zap. Str. 1991. osobno zabranio. ŠPEGELJ. 7. 512-01-91-2 od 17. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. navodno.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. 7. 512-01-91-3 od 25. ZNG od 19. br. 5120-33-91-2 od 2. tako i djelatna 3.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću. 7..SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. m SVA MORH-GS HV: GS HV. nadzor mostova na Dunavu. 10. Tekst zapovijedi.. Str. ŠPEGELJ. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske.Borovo Selo . Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. Borovo . Osijek . a koju je Tuđman. Zapovjedništvo ZNG. br ZNG. br. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. kako pričuvne. pov. Vinkovcima. sastavu. br.. Osijek . 1991. KL 8-01/91-01/03. O njihovu radu 15. 191. pov. Sjećanje vojnika. RUNTIĆ. 1991. korpusa. br. Tiiko smo branili Vukovar. 7. D.1991. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . pov. Ini br. a time i vojne strategije. br. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar.Erdut. srpnja 3. od kojih je 180 bilo nenaoružano. Belom Manastiru.Dalj. Imala je samo 955 ljudi. Borovu. m SVA MORH-GS HV: Zap. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. Dana 16. Izvješće o stanju i aktivnostima. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. 1991. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana.Mirkovci . 109. br HV: Zap. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj.Silaš. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova. br. Ur. M. Sjećanja vojnika 243. Klasa: 8-01/91-01/03. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna.Gaboš.. 1991. Izvješće. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap.1991. m SVA MORH-109. bile su preslabe za postavljenu zadaću.Borovo . S druge strane.. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. br. Snage ZNG-a. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". p. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. 3. njegov je zapovjednik 23. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". 7. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12..Trpinja . 7.Tenja . bio u njezinim rukama. ZNG. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. Osijek . Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. ZNG. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Našicama i Slavonskom Brodu. 7. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. a.. Page 63 . Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. brigada. jačini.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. 1991. Vukovaru. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. KL 1119-01/91-01/10. Praćeno je i stanje u Osijeku. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke.Laslovo . Ministarstvo obrane. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj..Markušica . srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. Zrakoplovi su 12. Ustroj bataljuna nije jasan. Zapovijed.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19. 11-1/91 od 16.

koji tih dana nisu bili rijetki. 7. 1991.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. srpnja 1991. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.1991. 7.. br.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. Ona je 13. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. pov.. br.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. 1991. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti. SNO.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". kao i na osiguranju žetve. 7. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo.. Izvješće. Str.. 04-39-1-91 od 16.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. CO. Page 64 . pov. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. Dnevno izvješće... osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. m SVA MORH-GS HV: Zap. ako je uopće iste bilo... nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). 141 HIC: Komanda 17. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 3...4r.. Informacija o žetvi. br.u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. br ZNG. 982/2-91 od 18.". 7.14a Na zaštiti od požara. što su pripadnici 1.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13.05. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. SVA MORH-109. mpoabr. 7. 1991. 109. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. 1991. 1991. ZNG od 11. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije. Vrhovništvu Republike Hrvatske. br. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. 7. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". br ZNG. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si.. pov. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela . br HV: Zap. 7. 04-33-1-91 od 13. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. 18. KL 08-1464/1-91 od 12. 1991. 444 SVA MORH-109. 1991.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. Oficir iz Beograda (. 1991. brigade ZNG. Br."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. koji je narušen 13.. 7. srpnja 1991. 1085-48 od 23. 109..447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. korpusa Str. Komandi 158. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. republičkom centru MO. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. br HV: Zap. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. Str.1991. CO. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 7. Silos Bršadin. 7.

Početak napada bio je u zoru 22. 04-42/1-91.7. bataljun 3.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati.457 Par 452 SVA MORH-109. 1991. Br. SVA MORH-109. br HV: Zap. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . Str. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. 07. br ZNG. 1991. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci.. Izvješće. do 20. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". Zapovjedniku ZNG RH. srpnja 1991. br HV: Zap. SNO. "(drugi je na opravci)". a 109. br. 511-15-SLUZBENO-91. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. br HV: Zap. "Jedinica bez izdajica". Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. 988/2-91 od 18/19. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. 109. bataljuna 36. Narodna armija..453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. Osim njih.... 111 SVA MORH-109. 7. Vanredno Izvješće. br. CO. 109. br ZNG. 109. D. od čega 350 gardista 3. 04-40-1-91 od 17.. pov. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. 3. Izvješće. brZNG. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. Br. 88 dana kasnije. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. brigade. B. 109. a iz 109. brigade ZNG-a. br. Cerić. br ZNG na dan 19. 453 Izvješće 3.1991. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. četu 2. bataljuna 3. Dnevno izvješće. 1991. 8. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. 109. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. i 109. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. pov.. 330 iz 109. 1991. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. Poginulo je 14 gardista 3. brigade. brigade. Novi Jankovci i L. 7. SVA MORH-109.00. 1991. brHVZap... 1991. br. 1992. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi.. 7. 7. 1991. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. br ZNG. pov. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 1991.. brigade ZNG za napad. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. 8.ZNGod 19. Zapovjedniku ZNG RH. što su bila sva raspoloživa sredstva. 7. CO. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. 04-63/1-91 od 2.Bitka za Vukovar Izvješće. Str. Sir. SVA MORH-109. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. Ranjeno je sedam gardista. Zapovjedniku ZNG RH. 7. Otok. 4.. KL 08-1805/1-91 od 5. Str. 87 Napad na Mirkovce 22. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26.454 U napadu je angažiran 2. 7. srpnja. Nuštar. Str. pov. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. brigada a 109. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1. br. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. Izvješće o aktivnostima 109.45. 16. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. br. bataljun 3. zauzme zapadni dio sela. Borbena zapuvjest br. brHVZap. 3-91. br.. 3. SVAMORH-GS HV: Zap. SNO. pov. 04-45/1-91 od 21. 27. 19.1991. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. od 26. SVA MORH-GS HV: Zap. 7. 1991. 91. 04-50/1-91 od 26. br ZNG. Izvješće. 1991. ZNG od 22. E ^ i VLTi. 7.

Pov. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. ostalo Je teško dokazivo. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka.. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. On je napad datirao u 26. 511-15-SLUŽBENO-9I. selo na ulazu u grad. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". ali i kasnije. Sjećanje vojnika. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. ministru obrane i Page 66 . Đakovu. 7. 511-15-10/3-3753/91 od 23. 10.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. Svejedno. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Franjo Tuđman je 22.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000.. ŠPEGELJ. 21. 245-246. srpnja. Ur. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. 1991. 511-15-10/3-3738/91 od 22. srpnja. Slobodni tjednik. Vukovaru. Komandi Garnizona Vinkovci. Depeša br.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. srpnja. Obavijest. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. srpanj 1991. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. srpnja. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 42-1 od 26. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima.465 Razdvajanje snaga od 22. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". 7.. Zapovjedništvo ZNG. br.459 Konačna bilanca 22. od 26. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista.467 Desetak gardista iz 3. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon.4"1 i. Br. s većinskim srpskim stanovništvom. 1991. Obavestenje. a u koje je provaljeno 22. br. M.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. 08-1599/1-91 od 22. CO. 1991.1991. . Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. 1991. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. 7. srpnja 1991.1991. Duž ulica iskopah su rovove. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. 18-19. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. 31. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. od kojih četvorica teže. Obavijest m JOŠKO DADIC. osam ih je ranjeno.. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.Dobro. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Osijeku i Sidu. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. nadnevak.462 Prvenstveno. 7. 7. srpnja 1991... srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. zapravo predgrađe. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje".nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. Depeša br. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". dobro prekini taj napad! . gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne.

m Isto. 1992. 1991. brigade ZNG povukla u Laslovo. zapovjednika ZNG-a. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. s orijentiranim zadacima ZNG. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. 1991. Zahtev.Tbvarnik .469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. Ur. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. prosvjed je bio tužan i provokatorski. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". 40-1 od 23.Šid. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". 7. s nejasnim potpisima.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. 1991. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . 7. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. ŠPEGELJ. 1991. 511-15-09/3-5036/1991. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. 7. 227-239. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. Obavijest. KL 8-01/91-01/01. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". 1991. zbog čega je iza ponoći 22723. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. SNO Vinkovci.. Za pukovnika Tomislava Mesića. na što se četa 3. 7. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. 79. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. pa opet u Osijek. od 23. 22.472 Beogradski tisak 28. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. Prema dijelu sela. 129-131. brigade ZNG-a. Kronologija rata. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. pismo je bilo odraz lokalizma. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 .. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH.. br. Vjesnik. 1991. Globus.. 402 Mirko SAJLER. 1. 7. 7. 463 Stipe MESIĆ. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. Krunoslava BANIĆ. U Šidskim Banovcima 22. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. 1991. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. 464 M. Kako smo srušili Jugoslaviju.. 7. Dnevno izvješće. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". Usprkos takva stajališta. ZNG. Provale u stanove vojnih starješina. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. prebacivanja odgovornosti na druge.468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. ZNO RH od 23. Prosvjed protiv površnosti.br.. 1991. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24... Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. voluntarizma i diletantizma. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. "Tuđman u obilasku ratišta". 7. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini".. srpnja 1991. 7. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. Za generala Špegelja. Sjećanje vojnika. Zagreb. Telefaksirano u Zagreb 23. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. br. 1991. Zapovijed. iznad njih". 512-03-91-2 od 11. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije.

a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. SVA MORH-GS Page 68 . Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. B. 7. Obavjest. 28. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. jedan je ranjen. 1991. 7. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. 25. U sukobu su poginule tri osobe. 1991. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. srpnja zabilježeno je puškaranje. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.479 Sve je to 25.. 1991. CO. SNO Vinkovci. COb-RH.473 Od 22. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. a slutnje bliskih okršaja u kojima.480 Napad se nije dogodio. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. srpnja. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. Depeša br.. 144. a 18. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. Ur.. "Noć pucnjave i eksplozija". THOMPSON. 7..483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. Ž. 7. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano.. br. 473 S. 5. Borba. "Predstoji odlućna bitka". 7.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. a šest je gardista ranjeno. ovih su dana pojačani.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan". ne stradaju samo oni koji su se latili oružja... 08-1599/1-91 od 22. 1991. 7. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. 1991.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. Izvješće o stanju 1 aktivnostima.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . Od dolaska pripadnika 51. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. Već 14. 1991. 511-15-09/2-5094/91 od 25. Kovanje rata. maja. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. Izvanredno izvješće. od kojih jedan gardist. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde.482 U prvim satima 25. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos.. pripadnici ZNG i RZNG. bataljuna 3. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu.. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. Večernje novosti. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. Hasel Ibmislav i dr. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 7. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. probleme i različita gledišta u gradu. 1991. srpnja. M. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. Telefaksirano u Zagreb 23.. 1991.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji. Izvješće o stanju i aktivnostima.. 7. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1.

. usprkos postignutom primirju. 7. Informacija je pisana rukom. 7. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Republičkom centru MO. G. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. Narodna armija. Br. na 24. a bez dogovorene najave. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika.. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. 1991.. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. m R. 7. 480 Zapisnik sa 96. Sotinu i Principovcu kod Iloka. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. POPOVIĆ.. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. 7. 7. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ.. i to isključivo po vojnim ciljevima. 7. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. Izvješće.. ZNG od 25. Narodna armija 31.. 1991. CO. 1991. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. JOVANOVIĆ. 1991. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. Izviješće. Narodna armija 3.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". 7. 1991. otvorila je vatru po Doku. 8. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. 7.. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. 1991. 1991. CO. 988/2-91 od 18. KL 08-1643/1-91 od 26. GLIŠIĆ. PU Vukovar. 1991.. "Kraj žetve početak rata". 08-1609/1-91 od 23. 135-136. Vladi Republike Srbije. 3.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. Franjo GREGURIĆ. 22. ZNG od 25.-1992. a u potpisu je RCO. 511-15-10/3-3780/91 od 25. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. 1991. Kako smo srušili Jugoslaviju. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. ZNG od 25. br. 7. Cob-RH. 1991. 7. MUP RH-OTŽ. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije... Operativni štab Ministarstva od 25. CO. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. Ž. 7. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. Vanredno izvješće. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. jer terorizam. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. D. SNO. 1991. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.1991. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. Br. Izvješće o stanju i aktivnostima. Obavjest.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23..486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". Izvješće. 21. Vanredno izvješće. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. CO. "Žestoko uzvratila vatru". Zagreb 1998.. 481 SVA MORH-GS HV. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. SNO..489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova.. Izviješće. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. 982/2-91 od 18. da otvara vatru u samoobrani.. Kl. MESIĆ./19. održane 24. 7. 50301-91-1 od 25.. Zbornik dokumenata iz Page 69 . 7. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. br. Vanredno Izvješće. Osim incidenta u Iloku. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br. Naklada Zadro. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". srpnja 1991. Općina Osijek. 26.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. SNO. Ur. Ur. 1991. "Armija nikada ne puca prva". 1991. 7. CO. 1991.. Depeša br. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". 990/91 od 19. 8. SVA MORH-GS HV: Zapov. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km".490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. maj". 800-01/91-04/02. Izvješće. 487 S. 1991.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 1991. 1991. Br. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. 7. 7. KOVAČEVIĆ.. srpnja 1991. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. Navečer 26.

Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Izvješće. "Marija Mandić M-l". Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća.. 1991. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. 1991. Općinski SNO (pečat) od 27.. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. Baranju i Zapadni Srijem. ZNG od 3. 1991. Priopćenje za javnost. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. Tek navečer 4. 404 B.. 1991. srpnja na cesti Negoslavci . 13. 13. 7. "Gdje su preživjeli". poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. 511-15-13-3828/91 od 27.10 do 22. "Žestoki noćni vatrometi".. 336-337. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. 12-13. 8. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". 7. 3. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. 7. 30. Ujutro je napad ponovljen.05. Telefaksirano u Zagreb 1.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. "Na napad je prema naređenju. u 18. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. 94 Dva dana kasnije. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje.. međutim. Vanredno izvješće. 1991. 1991. Izvješće. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. Telefaksirano u Zagreb 2. Telefaksirano u Zagreb 1. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. Izvješće. Izvješće. Izvješće.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 7. 1991. Izvješće. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. br. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. Priopćenje za javnost. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. Borbena skupina 51.. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. ZNG od 10. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. SVA MORH-ZOZO: Zap.58.30. 8. M. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. 7. PU Vukovar od 30. kolovoza u 8. RUNTTĆ. 78. Danas. 1991. Aljmaša i Dalja. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. 7.. Danas. 1991.. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 4. 1992. ZNG od 1.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". MALOVIĆ.. D. 511-15-13-3829/91 od 27. br. SVA MORH-GS HV: MUP. B.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela. brigade ZNG u Erdutu. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. 3.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. m Slobodan LANG. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . 10-11. kolovoza u 14.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. 41. kolovoza 1991. oklopnog transportera. 8. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. 3. verovatno. 29. 7.. Zoran DASKALOVIĆ. kolovoza u 10. Borba. 1991. što je najvažnije.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša.. godine. 3. Policijska uprava Vukovar od 27. Obavijest. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. Ostajemo u Iloku.. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. Izvješće. 8. 8. kolike su bile žrtve. 1991. Vatra je trajala od 20. 7. 33-34. KLR-36 '92 od 6. Izvješće. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar.15. u 9:06. 8.. Tako smo branili Vi±ovar. br. 1991. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. "Skrivaju se iza mržnje". Telefaksirano u Zagreb 5. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 1991.00. Izvješće. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. Izvješće. 7. 1991. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. Općinski sno (pečat) od 29. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. Saslušanje okrivljenog I.

"Razoružanje Hi rat". kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. 10. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. 1991. 8. Dalj. Izvješće.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. a i znatno šire. 13. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. općinskog sekretara za narodnu obranu. u bočice za čuvanje. 8. mehanizirani bataljun. 10. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. Općina Vukovar.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. Srđan ŠPANOVIG. medijski je napadnut. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. 8. "Narod nije genocidan". kolovoza. 8. Bijelo Brdo. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka".512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4.. Igor ČUMANDRA. "Vukovarski Napoleon". 8. Priopćenje.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. "Rat-surova škola taktike".508 Djeca. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. 1991. 2196-01-91-01 od 1. Kl. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. 16-18. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. 24. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. s. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . Jelena LOVRIĆ. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". Predlagao je evakuiranje 10. 1991. Izvješće. 810-03/91-01/01. 1992. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". "Od danas 10. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma.00 započela (. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice. a što je srpsko. 8. 22. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. 3. kolovoza".505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. 8. 501 M. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". 1991. s. Bršadina i Pačetinske šume". 1991.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. 19. Narodna armija 19. Danas. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". Narodna armija 3.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. 0 takvom. 8. Danas. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. 96 je njegov postupak. što je vrijeme brzo pokazalo. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem.. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. Ovo je mjesto za pitanje. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. Ur.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je. br. 1991. s. Erdut). a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. PANTELIĆ. bio u korist obrane grada. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. 502 Nikola OSTOJIĆ. 4. 1991.000-15. trebalo je po grupama. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. Narodna armija. 1991. 8. 1991. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1.

511 HIC: Komanda 17. 10. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. Izvješće. Rat Vinkovci-Vukovar. 1991.. 1991. kolovoza. 1999. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. 1991. 11. 1991. korpusa.. 1997. na području Principovca zamjećena 3. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac... kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. 3. 1991. Priopćenje. 11/1566-2 od 4.. 1080-183/1-1994 od 10. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 8. br. 10. Mijo DMŠIĆ. SVA MORH-ZOZO: Zap. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". 91. Br. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. bataljuna 3..516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. bat ZNG od 2. vojne oblasti. 4.523 Usprkos napadima. 1991. 60-287-1 od 4.. "S agresorom nema dogovaranja!". 1991. 3. pov. 8.. Izvješće. Odjel Sinj. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap.. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". Str. VSA MORH: Komanda 1. Glas Slavonije. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. Algoritam. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a. 77. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. Operativno dežurstvo od 3. "Poraz Vukovara . 8. 6. 8. Page 72 . 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. Slobodna Dalmacija. 7. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. br. 19.. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. Izvješće. 20.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. Depeša br. 109-118. br. Sigurnosno-informativna služba.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. 1991. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. po podacima Policijske uprave Vukovar. 1993..525 Početkom kolovoza.. Velebit.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. kolovoza 1991.. 8.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. 8.. 1991. Naređenje.].517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. Armija je. 8. ZNG od 3. Str. 513 Nikola OSTOJIĆ. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. VSA MORH: Ministarstvo obrane. što je vjerojatno vrijeme nastanka.519 Noću 3. Zagreb. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 11. kolovoza 1991. 1991. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje".524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Izbjeglice na stupu srama". 1994.. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. 8. pov. 511 D. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Vojska 22. Dnevni operativni bilten. 9. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba.6 MHz: glasom protiv topova. 3.. do 18.515 MS Viktor IVANČIĆ. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. 8. 519 Stjepan SUČIĆ. 8. Nije bilo ozkjeđenih. ZNG od 4.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2.. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova.pobjeda Hrvatske". Alenka MffiKOVIĆ. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". RUNTIĆ. br. Izvješće. Izveštaj. 8. 18. Izvješće. 1991. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. kolovoza. Izvješće. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina.1991.

"Hleb sa ukusom baruta".. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba.Valpovo -Donji Miholjac. 1991. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6.Čepin . SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Armija je most kod Bogojeva. 22.528 Direktor LPK Osijek potom se 12. 8. 8.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. Bijelo Brdo. Aktuelne informacije. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge.. Palača ćelije. Palaču. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6.Beograd trebao je ostati nezapriječen. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. 8.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije".. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. Robna kuća Dalj. 31. 1991. Tenju. 8. Ada i Šodolovci. 1991. 8. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. Obavijest. Obavijest. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. 511-15-10/3-3898/91 od 4. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. 8. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine.. Aljmaš i Erdut. Korištenje aerodroma također je Page 73 . selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. Tenje. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. Autoput Zagreb . m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. "Hleb sa ukusom baruta". koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. 1991. 525 F.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. i to uz Borovo Selo. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. U većim gradovima. GREGURIĆ. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. Br. 1991.. Narodna armija 22. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Zbog veoma složene situacije. Borovo Selo. kao najkraći mogući put. 39. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. "Posle oslobađanja Dalja". 8. Na sjednici održanoj 7. Telefaksirano u Osijek u 13:58.. 8. 8. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". 1991. Silaš. te više trgovina itd. 1991. 1991. Silaš. 8. Depeša br.-1992. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre.. 4/39 od 15. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. Skupštini opstane Osijek. Veru. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. četiri stočarske farme. Narodna armija. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. sela. 39. 8. Zapovjedništvu ZNG. 1991.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata.600 ha obradive zemlje. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. Zapovjedništvu ZNG.Našice Orahovica i Osijek . 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 1991. Vera.. koje je 6. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. zaseoka i važnijih komunikacija". 1991. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'.

534 SVA MORH-ZOZO: Zap.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. Izvješće. Izvješće.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. totalnom blokadom rada pohcije. Mostove na Savi. Br. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". bataljunu bilo pojava nediscipline. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje.. Zadržano je pet putnika. ZNG od 17. osobito ako su. brigade ZNG. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. ZNG. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. 1991.. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. Nosilac kontrole MUF'. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. 04-87/1-91 od 18.]. 1991. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. jer je Teritorijalna obrana. 100 Tb nije bio lak proces.543 Osim u Vukovaru. vojske i pohcije. 8. br. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. Br. 7. 08-2008/1-91 od 15.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. ZNG. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. uz činjenicu da je bila razoružana. No. i 8. 1991. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. 1991. 109. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika.539 Do 12. 3.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab.. br. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga.Vinkovci postala je nesigurna. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. ali kao takva i jedina moguća. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira".532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. organa uprave i stvorilo konfuziju". koja je ponovno blokirala rad. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. 8.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. 00.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. 1991.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . tada se.Brčko. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. SI. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. Izvješće. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. razgraničene su nadležnosti između politike.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. 8. 15. kolovoza 1991.533 1 pruga Osijek . kao u Vukovaru. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. Zaključak. Osobito je u 2. 8.

24.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. 1993. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. 541 Igor ČUMANDRA. 24. Narodne novine. Novi Sad. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". Dio izvješća je objavljen 1991. 12-13. u suvremenom tisku. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. Srđan ŠPANOVIĆ. "Kako se brani Vukovar". "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. Mladen PLEŠE. Danas. 542 Jelena LOVRIĆ. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. 16. W "Megilot". 10. Srpska novinska agencija "SRNA". Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. 2002. Obavijest. Izvješće. 1.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. 7. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. 1991. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. 9. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. 8. 3.. 53S Općina Vukovar. Većeslav KOCIJAN. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. br. Ni stanje u 109. kao i prije. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". Danas. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. a odvedene tisuće Hrvata". Novi list. 8.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. "Merčep ide u Haag. molimo da nas izvjestite".545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. bio je nedostatak oružja i opreme. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Gregurić pred haškim istražiteljima". 2002. 53a U siječnju 2002. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. 1991. 511-15-10/3-3987/91 od 12. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. "Narod nije genocidan". brigade ZNG-a. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . Danas. 1991. 1991. 7.1991.17. 147-148. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". JVovj list 22. 10. 7. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. te da se "događaji. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". 7.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. Depeša br. 16-17. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske.. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. pa i kasnije. 1991. brigade ZNG iz Zagreba. ubijene su stotine.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. bataljuna 3. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". dogodio sredinom 1991. "Vukovarski Napoleon". 2003.. Ur. 8. NIP "Polet-pres". Narodne novine.. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. 8. 1991. a 3. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". 1991. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. 23. 2196-01-95-5 od 18.". 7. Danas. 1991. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". 3. 101 uspješan rad. 10. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Nacional. Boris PAVELIĆ. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. 11.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.18-19. NLP "Prva srpska riječ". 5. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. 1. B. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. 8.547 Osnovni problem u regiji. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. Pa. "Što je skrivio Merčep". KL 814-01/91-01/01. kako tvrde. 1991. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom.

. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. Br. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. 1991.1991. 1991. Općina Vukovar. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. br.zapovjednik desetine). Kl. 3. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. 8. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. 1991.. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. Tbvarnika. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. četa 2 bataljuna ZNG od 13. Izvješće. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Ur.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. 04-74/1-91 od 10. brigade ZNG-a iz sredine srpnja.. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 1991. br. 8.. 8. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. brigade ZNG.. br. 04-78/1-91 od 12.Bitka za Vukovar 3. 8. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. Kriznom štabu. ZNG. 1991. točnije od 13. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . Zapovjedništvo I brigade od 12. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. 1991. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. 1991. 1991.Sarvaš. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci".553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza.1991. 8. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 1991. Zapovjednik 4. 109. Imenovanje. Zapovijed. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. 814-01/91-01/01. SVA MORH-GS HV: Zap. 8. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. br. pov. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 8.. Vinkovaca i Đakova. 5120-33-91/1 od 16.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. Br. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. a koja se nosila na desnoj ruci. 119-01/91-01/05.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. br. bataljuna 3. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. 11-1/91 od 16. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. Borova Naselja. Kl. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. 1991. 7. 2196-01-95-5 od 18. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu.. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . SVA MORH-ZOZO: Zap. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. br. Izvješće.556 Sredinom kolovoza. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991.561 Armija je 1988. SI. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. Izvješće.1991. 8. 8. MUP Hrvatske. Zapovijed.. 8.. ZNG. 8. SI. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. 109. 147-148. Zločin je zločin prećutati. Zapovjedništvo od 21. Ur. koja je prisluškivala veze MUP-a. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . Zapovijed. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. SVA MORH-GSHV: 3.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. Str. 8. 8.. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna.. SVA MORH-ZOZO: Zap.

1991. 8.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. Obavijest. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina.. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. 8.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. 8. 1991. 8. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste.Bitka za Vukovar kod M. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. 1991. pov. br. Izmena plana uputa u septembru. 103 umirovljenih oficira. Izvješće. 1991. Mere mob.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. RUOTIĆ.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a.564 Osim Armije. ZNG od 7. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. 8. gotovosti Naređenje. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. Izvješće. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. koje je tučeno iz minobacača. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. SL 04-77/1-91 od 12. brigade ZNG-a. 1991. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. br. CO. SNO. GŠ OS SFPJ. 2-7/91 od 9. 1991. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. na 7. Str. 8. 1991. Depeša br. br. 1991. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 08-1932/1-91 od 12. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. Izvješće. A MIRKOVIĆ-NAD. 563 POA. 8. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 8. što je neutemeljeno objašnjenje. 8. 1991. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. 1263-3 od 26. SNO. Trpinje. D.. 356 POA: 32. Ranjena su petorica gardista i tri civila. 109. 8.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. pov. pov. Krizni štab od 13. korpusa. 8. 9. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. Bitka za Vukovar. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. CO Osijek. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. 1991.. 1991. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. 8. SVA MORH-ZOZO: Zap.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. ZNG. Republičkom centru za obavještavanje.. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. Noću 6. br. 8. 1991. 1991. br. m uprava. Str. osim iz Stare Tenje. br. 12/73-85 od 15. SSNO. Pov. Požega. Vanredno izvješće. 1991. 511-15-10/3-3946/91 od 7. kolovoza. godine. 204-1 od 23. CO. br. br. Str. pov. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. 3. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. 8. 8. RIv. R. 298-300. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. vojne oblasti.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. Br. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . 2353-260/90 od 15. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. 1991. 5GJ HIC: Komanda 17. preusmeravanje. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 7. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. 1220/91 od 12. Br. 1991. a stradali su uglavnom stambeni objekti.

ZNG.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa.. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". 1991. Operativno dežurstvo od 7.. 91. SI. 8. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. sa područja općine Vukovar. SNO. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. ZNG od 14. br. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. br.1991. brigade predane 3. 04-98/1-91 od 23. 1991.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. Izvješće. 8. što je hrvatska strana marljivo bilježila. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. 08-1962/1-91 od 14. br. Str. 511-15-10/3-3991/91 od 14.. Izvješće. br. 9.1991. br. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje... 109. Depeša br. 8.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. Selo.. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. 08-1913/1-91 od 11. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". br. 3. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. 8. 109. Izvješće. 8. Br. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br HV: Zap. 8. utrošak mina i granata za sada neutvrđen.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. 8. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete.. 104 neupotrebljiva. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. Iz rejona B. pov. Izvješće na dan 13/14. SI. Br. 1991. Obavijest. 570 HIC. 511-15-10/3-3991/91 od 14. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. CO. 8. 08. 1991. obavijest. korpusa. Dnevni operativni bilten. ZNG. br. 1991. 1991. 8. 1085-1/9 od 2. 1991. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 08-1846/1-91 od 8. 511-15-10/3-3890/91 od 13. SI. mostova". Izvješće od noći 07/08. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. br HV: Zap. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. 04-76/1-91 od 11. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. Br.1991. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom.. 8. 1991. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. 1991. ZNG. Optužila je snage MUP-a. br. 109. ZNG od 14. 8. 04-80/1-91 od 14.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. 109. 8. 571 SVA MORH-109. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. SVA MORH-109. ZNG. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. Izvješće. Str. br ZNG. Depeša br. 1991. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 8. 8. 8. 8. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće.1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8. 1991. 1991. 1991. 1991. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap.575 Izmjenu vatre 13. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. pov. Page 78 . proleterske mehanizirane brigade. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. 1991. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 1991.. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. 04-101/1-91 od 23. 8. Obavijest. Depeša br. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. Izvješće. Komanda 17. putnih prelaza.. Ur. br. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. 08. Ur. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br HV: Zap. brigade ZNG-a. CO. Naselje. Zap.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina.. 3. kao u slučaju 109. 1991.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. izvješće 3. 577 SVA MORH-109. CO. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost.

8.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu.. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". Vanredno izvješće.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. Komanda korpusa 31. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. do 18. kolovoza 1991. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. ZNG. Izvješće. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. 8. što im je u iduća dva dana i uspjelo. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 8. 8. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990.581 s U Vukovaru.Bitka za Vukovar '. Izvješće. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. KL 810-03/91-01/01. 1991. 8. br. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. 1991. 8. privoditi kraju zauzimanje Baranje. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. SI. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. gdje im je organiziran prihvat. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. stavljena pod kontrolu".se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. 109. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog.. Isključivanje električne energije Borovu Selu. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. kolovoza većina gradova u regiji. Izvješće. Ur.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. Br. u naselju Petrova Gora navečer 17. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. Telefaksirano 18. 8. 1991. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. odnosno intervenciju prema Baranji. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 8. za 20 dana. Izvješće. kolovoza 1991. 1991. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. Izvješće.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. kolovoza od Komande 1. 04-88/1-91 od 19. Telefaksirano u Zagreb u 10:04.. Izvješće. 1991. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . 1991. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. Izvješće.. 1991. 1991. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. br. a drugi je teško ranjen. 1991. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". što je vjerojatno vrijeme nastanka.. Telefaksirano u Zagreb u 19:21.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. 8. ZNG od 22/23.583 Armija i pobunjeni Srbi 20. 1991. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. Izvješće.. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 8. u 01:08. Vukovaru i Nuštru. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 2196-01-91-3 od 15. Izvješće. 1991.

Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . korpusa. Izbijanjem 51.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. Naređenje.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. 1840 gardista u 109. 1991. što je provedeno 27. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3.584 Na tom području već je bila glavnina 51. 8. 1085-104 od 24. 1991. mehaniziranog bataljuna 36. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. br. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1.593 5. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. kolovoza stigla u Bršadin. te nagazio na protutenkovsku minu". Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. brigade imao je samo 131 gardistu. 1085-115 od 31. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. 1991. 8. kolovoza. 1991. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. brigadi. 1991. na drugom mjestu bio je 63. ZNG se 20. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. od kojih je jedan pao kod Bršadina. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. a pilot je spašen. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. 1479 u 108. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. brigadi i najviše. Str. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. 18/101-179 od 26. Slavonska regija na dan 20. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. pov. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. bataljun 1. imajući sveukupno 7894 pripadnika. gdje su zauzeli ključne pozicije. grad je gotovo okružen. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. korpusa. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. 1711-2 od 28. pov. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. pov. 1742 u 107. br. zahvatio travnata bankinu. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. br. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3.. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. korpusa. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. kolovoza. Str. 1991. koja je 23.595 Ujutro 24. 591 VSA MORU: Komanda 17. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka.599 Noć je prošla mirno. brigadi ZNG. korpusa. Str. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. Pričuva je brojala 6206 gardista. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav).8 HIC: Komanda 17. Str. br.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. brigadi. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. Upozorenje. 8. od čega: 1145 u 106. brigada. proleterske gardijske mehanizirane brigade. za razliku od prijepodneva 25. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. pov. 8. :m HIC: Komanda 17. 8. a drugi negdje iznad Vojvodine. 8.

Srpska reč. 8.. u 12:15. "Napadi u oblandi laži". Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. obavijest. "Ti divni ljudi.. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. MARKOVIĆ. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. 24. obavijest. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja.602 Sukob je trajao čitavo prije podne. 6... Izvještaj. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 1991.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.606 U borbama 25. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. 1991. 1991. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. II odjel. u 21:22. 8. 1991. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. 1991. 1. 1991. 1991. kada je nastupilo primirje. ranjeno je 30 civila. 12.. 511-15-10/3-4177/91 od 25. Izvješće. 20. 11. 8. 1991. 8. 8. 1991. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. Izvještaj. 1991. "Kako smo shvatili". 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Izvješće je netoćno datirano. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. Oko 17. kolovoza 1991. kolovoza 1991. 1991. 5991. 22. Izvješće. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 8. sve do 13. 6. po jedan policajac i jedan civil. 1991. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25.30 sati. 8.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 8. 1991. a JNA je.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. Narodna armija 28. 1991. m Page 81 .. po hrvatskim tvrdnjama. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a. 511-15-10/3-4175/91 od 24. Depeša br. Narodna armija.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu.601 594 Ti divni ljudi. mladi ratnici". 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. br. Narodna armija.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. GRUJIČIĆ. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". 20. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Izvješće o događajima u Vukovaru. 38. mladi ratnici". koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 1991.. Pripadnici HV. Depeša br. obavijest. 511-15-10/3-4179/91 od 25. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". kolovoza. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 8. Depeša br. Obavijest. 511-15-10/3-4177/91 od 25. sudjelovanje u agresiji na RH. 8. oklopni bataljun 1. 22.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. Depeša br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 19917. 8. 11. u 10:15. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. 28. Izvješće.. 604 VRH-USMSP: MORH. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. 12. Narodna armija.. 605 L MARKOVIĆ. Ur. 595 Žtvan J. Izvještaj. "Napadi u oblandi laži". SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 8. 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. SIS. Upravi SIS.

Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov".Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". Prema izvješću zapovjedništva brigade.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. MUP. 8. 8. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. SVA MORH-GSHV: MUP. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. Služba za zaštitu ustavnog poretka. ZNG. kolovoza 1991. 1991. U napadu je poginulo pet osoba. Snage 109.00 do 17. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. 04-108/1-91 od 26.00 do 17. 8. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. 8. ZNG. ispalivši nekoliko stotina mina.. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. Br. br HV: Zap. 4. 1991. na 26. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva.2 Radovan POPOVIĆ. br HV: Zap. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 109 Osim u Vukovaru. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. 04-108/1-91 od 26. 8. 6. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. kolovoza 1991. 10.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. Bobote i Trpinje. kada su potpuno odbijeni. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad.608 Noć 25. 1991. 1991. 31. u 12:47.. 25. Br.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. godine u vremenu od 07. Izvješće..00 sati. oštetili veliki broj kuća i automobila.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 109. 1991.011 Viđenje 26. 8. 1992. 1991. a branitelj bez tri sanitetska vozila. Po unapred određenim elementima. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo".615 Stajalište da je Page 82 . Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. Borba 27. Pored zrakoplova 172.610 Prema procjeni branitelja. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti".. MUP RH-OTŽ: MUP. 1991. Operativni štab Ministarstva od 26. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". Narodna armija. 61.00 sati. 613 Isto. 8. izvor svega zla. 609 SVA MORH-109. godine u vremenu od 07. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. Izvješće. 1991. u 21:00. 1991. 6. Izvješće. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". Operativni štab od 26. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. 8. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. napadači su. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. 8. SVA MORH-109. 8. a ranjeno je oko trideset osoba. 8. SI. Operativni štab od 26. 1991. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). Operativni štab Ministarstva od 25. a zatim prešli u protivnapad. 8. 1991. a koja je sudjelovala u napadu. 8. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. 1991. br. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. "Širi se miris baruta". u 9:00. br. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. Izvješće. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje.. Ispostava Slavonski Brod od 15. Dnevnik događaja. Izvješće. 1991. Izvješće. 109.

kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. oklopni bataljun 1.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109.. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. brigadi ZNG-a. 1991. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ.625 Preko 109. Prema riječima zapovjednika 1. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. SNO. "JNA sprečava krvoproliće". od 27. br. 1991. CO.. Selo je napao 1.. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . Jedna je osoba ranjena.. što je podijeljeno 3.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. pa je zatražena pomoć i popuna. 20. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm.619 Noću 27. naselje.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima.1991. Nedelja 1.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. SVAMORH-109. 380 automatskih pušaka i 45. mladi ratnici". 4. 9. 618 "Ti divni ljudi. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. 8.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. 109. br HV: Zap. Izvješće. 1991. i 30. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109.62 mm. 12. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. 1. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. 1991. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. kolovoza. Zapovjedništvo 3. dopuna depeše. 30. 8.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. 1991. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. 8. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. 8. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. H* odjel.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. Kirurgija.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". br. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. ZNG. 1991. Koliko je mogao.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. kolovoza bio je i Goran Hadžić. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. Narodna armija 22. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. Izvanredno izvješće.600 metaka 7. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. 1991. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. 20. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. 111 Antunovca. SIS. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. predaja ustaša u Vukovaru". kolovoza. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. Br. 04-112/1-91 od 28.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. ustvrđeno je da je Armija do 27. 8. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. Ur. m "Očekujemo predaju ustaša". 1328/91 od 27. m VRH-USMSP: MORH. 9. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. Politika. branitelj je odgovarao. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. 12. 8. 1991. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. 1991. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. "Gardisti blokirani u Vukovaru". br. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 22. mladi ratnici". "Ti divni ljudi. brigade ZNG-a u toku 29. 1997. Politika 1. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. Narodna armija.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. i 109.

SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 8. u 23:40. SVA MORH-109. vojne oblasti 28. 1991. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja.631 Bio je to napad dijelova 453. nakon čega se smatra da je uništen.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. "I dezerteri se vračaju". 525-19/1-91 od 2. KOSTOV..Borislav ĐURĐEVIĆ. 8.. 9. Pov. 19. mehaniziranim bataljunom 1.]. 1991. 5120-03-91-1 od 30. 525-07-1/91 od 30. pojačan je 27. 04-112/1-91 od 28. kolovoza s 2. 1991. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. Br. 1991. 8. 1991. 801-01/91-01/09...635 Napad je odbijen.30 sati. u 09:03. br HV: Zap.. 8. 04-140/1-91 od 4. mladi ratnici".. 8. "Ti divni ljudi. Pov.. gdje je ostao do kraja listopada. 1991. 635 Mladen MARJANOVIĆ. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 15. hrvatskih oružanih snaga. Cilj dogradnje besprimemih laži. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. 525/03-1-91 od 30.Mitnica i Sajmište. 08-2382 od 28. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. Narodna armija 13.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. Izvješće. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. jeste podizanje morala tzv. Izvješće. 1991.633 Ujutro 28. 1991. A iskustva govore da je potrebno 1. Izvješće. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. Narodna armija.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. 112 vinkovci. br. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 1991. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. 20. 1991. "Hrvatska blokira istinu". 1991.. br. 20. 11. u 8:45.. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. od čega pet u borbama. br. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". pozivajući se na statističke pokazatelje. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . sedam samohodnih protuzračnih topova. 109. Tim povodom. Izvješće.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. ZNG. Ur. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. 8. CO. 31. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. 1991. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". Izvješće. 8. Izvješće.. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. 9. 8. Izvješće. mladi ratnici". Kl. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. 1991. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "U vrtlogu ratnog plamena". kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. Ur. Narodna armija. 1991. očigledno. br. 8.. 8. 12. "" "Ti divni ljudi. Raspored sredstava za PZB. 1991. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. Narodna armija 22. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. Branitelji su imali osam poginulih. PEŠIĆ. mehanizirane brigade kojoj je 28. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. 109. 8. 1991. 8. ZNG. Armija je negirala na utemeljen način. br. "U prošlom broju našeg lista. 8. Narodna armija 22.. "Industrija opakih neistina". kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. Ti se tenkovi kasnije ne spominju.632 Novosadski korpus. 8. 8. 028 SVA MORH-109. 25. 1991.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. oklopnog bataljuna 1.. u 10:00. N. u 09. 6. SNO. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. 12... Primljeno telefaksom 28. a prenosili mediji. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. 31. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 1991. br HV: Zap. br. mehaniziranog bataljuna 453. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). .Bitka za Vukovar tenk. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . Narodna armijo. 8. Ur. br. 12 oklopnih transportera. Br. u tekstu slične sadržine. 1991.a. 9.

20. 8. 9. 1991. policajac i civil. br. pri čemu je poginula jedna osoba. Uz potporu topničke baterije. Izvješće. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća... Izvješće. a 4 su oštećena". nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. 8. Izvješće. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Br. 525-17/1-91 od 1. br. Ur. također iz Negoslavaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. 1991./31. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. 114 gradsko] vojarni određen je 1. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. Str.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. br.1991.. Sarvašu. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. Str.641 U noći 30. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. oklopni bataljun 1. 1991. 8. 525-11/1-91 od 31. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. 525-08/1-91 od 31. 04-119/1-91 od 29. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. CO. Izvješće.. 8. protuoklopnim sredstvima. ZNG. br. Veze sa Vukovarom su u prekidu. 644 Nikola OSTOJIĆ. br. Izvješće. 1991. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći..645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. 1991.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. 22. Pov. Belišću. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. br. KL 08-2329/1-91 od 30. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . pov. a predvečer po predgrađima Osijeka. grad je bez struje jer je uništena trafostanica.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. municiji. Na strani naših jedinica nema gubitaka.. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. Zap. 525-13/1-91 od 1. Izvješće. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen..638 Nakon trodnevnih borbi 29. 8. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. pov. 1991. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. 8. 1991. Nemetinu.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. Grad je dobio struju. 109. Vojska. u 01:00 sati. pov. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. 8. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. 8. 8. 5120-03-91-1 od 30. prema hrvatskoj procjeni. 1991. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. Armija je izgubila oklopni transporter. Str. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Nuštru. br HV: Zap. Izvješće o vanrednim aMvnostima. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. 1991. 1991. 1993. 4. ZNG. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. KL 801-01/91-01/07. SVA MORH-109. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. SNO. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. 9.

648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera".Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike.1991. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. Izvješće. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 8. 8. Narodna armiju. SIS. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 525-18/1-91 od 2. 1991. mladi ratnici". 2196-01-91-1 od 5. 19917. 1991.. sudjelovanje u agresiji na RH. 115 mile dedaković . 1991. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. 1991.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. ' počelo je raditi 31. H odJeL Ur. Izvješće. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. 525-17/1-91 od 1. ZNG. 9.. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". Ur. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. Pripadnici HV. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. Zapovjed. Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. 56. br.. Pov. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. Kl.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . br. Zapovjed. Ovlašćenje.. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. KL 810-03-91-01/01. C4T Od 25. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. 1991. 5120-03-91-1 od 31."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . postrojbe "bukvalno. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". 12.jastreb. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. br. 2000.. D.. br. 801-01/91-01/03. 22. Ur.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. A MIRKOVIĆ-NAD.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru. Pov. VKH-USMSP: MORH. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. 9. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". brigada ZNG-a.. Izvješće. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 1991. 20-21. 9. RUNTIĆ.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. kolovoza. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. Ustrojen je -^!infBprJHk.. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. rujna. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su.1. 1991. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". potpukovnika Dedakovića . Bitka za Vukovar. 8.651 Treća 645 "TI divni ljudi. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Preslika ovlaštenja u: M. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br. 8. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar.

662 U selu je uveden policijski sat. 1991. 1-2 od 1. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. topništvom za potporu.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. Izvješće. rujna ubijene četiri osobe. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. pov. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. br. da se jedinice JNA povuku u kasarne.660 U Berku su 2. br. pov. br. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. Str. Rokovce i Andrijaševce. Kl. 9. 116 napadu koji je potom izveden. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. 525-14/1-91 od 1. 9. 1-1 od 31. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. 9. 1991. Armija je navodno ostala bez tri tenka. CO. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. SVA MORH-109. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. br. br NG. br HV: Zap. 1991. pov. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. 8. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. 8. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". Str. 1991. 08-2384/1-91 od 3. Vatra nije uzvraćena. U drugom izvješću koje je 1. 04-129/1-91 od 28. 8. Str. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". koji su se zavađeni ganjah.Orolik radi njezinog osiguranja. Redovno dnevno izvješće. Vinkovaca i Zagreba. Redovno dnevno Izvješće.656 Primirje od 30. rujna 1991. SNO. Zapovijed. rujna poslao u Zagreb. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Pov. 1991. 8. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. pov. Zapovijed. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. koje se spašavalo bijegom. a devet ih je ranjeno. COb Osijek Page 87 . 109. brigade ZNG-a. kolovoza narušeno je 2. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. 109. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. Str.. uz "četničke snage". U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. 1991. 655 SVA MORH-109. 04-133/1-91 od 3.664 or. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. br. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. 1991. 1991. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. Zapovjed. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. br HV: Zap. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . Izvješće. 9. br ZNG. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb.

Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . 9. 1991.1991. Izvješće.. Opštlna Mirkovci. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. m Milorad GONČIN. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. Izvješće. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. br HV: Zap. 1991. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". Br. Napad na Berak.1991. 666 R POPOVIĆ. 1991. 1991. br. kaže Kojić. 1993. ZNG. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". 8-1. 9. 109. 7. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu. 9. Borba. SVA MORH-109. koje su prema tom viđenju.. Naređenje. Redovno dnevno izvješće.667 Po Vukovaru je 3. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. pov. 1991. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. SVA MORH-109. 04-133/1-91 od 3. 9. 9.istinom protiv zločina.. Mjesna zajednica Orolik Br. Po Osijeku.. Depeša br. br.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 1-4 od 3. SVA MORH-109. br HV: Zap. 5120-03-92-1 od 3. ZNG. rujna. Narodna armija. "Kasarne neće pasti". 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31.. napale Bršadin i Negoslavce.. 3. 1991. 23. 9. Baranje i zapadnog Srema. 109. br.666 Povremeno granatiranje. izvedeno je 3. Br. Pov. Izvješće. 04-133/1-91 od 3. 7. 1991. 9. Tordincima. Str. 9. ZNG. obavijest. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. Br. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 109. br. Nemetinu. Redovno dnevno izvješće. 109. ali bez pokreta snaga.. Ur. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane.16. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. 1999. Jozo NIKOLIĆ. br. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. Izvješće. "Šeksovi jastrebovi nisko lete".669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. a dva su ranjena. 511-15-10/3-4226/91 od 13. 1991. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. pod geslom deblokade gradske vojarne. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. 04-131/1-91 od 2.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Za razliku od područja Osijeka. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. 9. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. SVA MORH-109. u čemu ih je podržala i Armija. 1991.. 9. KL 8/91-01/17. Bilju. 525-25/1-91 od 3. kad je počela intenzivna izmjena vatre. br. komandant odbrane istočne Slavonije. Str. 14. 1991. 7. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. br. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". 31. 9. a pritisak s juga postao je stalan.1991. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije.Vukovar. Berak . Str. SVA MORH-GSHV: Zap. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. u Ićićima. 9. 1-3 od 2. 9. Br. 1-4 od 3. 1991. pov. Izvješće. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". Izvješće. br HV: Zap. 04-2/1-1992 od 10. Narodna armija. Page 88 . ZNG. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". Više o Berku u Marko LANDEKA. Pov. pov. "Muk pred gromoglasje".. br. Redovno dnevno izvješće. 04-133/1-91 od 3. To su. br. br. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. 525-23/1-91 od 2. Jedan je mještanin poginuo.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. 1992. ZNG. br HV: Zap. 9.

118 Gore. 12. Pov. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. "I dezerteri se vraćaju". 2196-01/91-6 od 5. Povjerenik Vlade RH. Izvješće. Narodna armija. proleterske mehanizirane. Odjel kriminalističke policije. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. VRH-USMSP: MUP RH. 9. mehanizirani bataljun 1. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. PEŠIĆ. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. mehanizirana brigada ojačana s 1. rujna. Izvješće. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Redovno dnevno izvješće. 11. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. 1991. Nikola OSTOJIĆ. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. mehanizirane brigade. Vojska. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". Interno. oklopnim bataljunom 1. 20-21. KL 814-01/91-01/01. 1991. Pov. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama.-1991. br. 9.. Narodna armija. Pov. Mješovitom četom 1. br. Službena zabilješka 675 N. 9. SSNO. a ranjeno je 14 osoba. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. 96. br. Š. 1993. br. 525-31/1-91 od 4. Potvrđuje je izjava D. GREGURIĆ. F.676 Poginula su dva civila. 19. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 9.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. 22. razmještenom na području između Bogdanovaca. 9. Napad je počeo 5. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". Lušca i Vukovara. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. osvajanje teritorija. 1983.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. kao i kamionima. 1991. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. 1991. br. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. 1991. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. koji je 1990. 4. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". uništiti privredne i druge potencijale ove regije. Izvješće (vanredno). mehanizirane brigade. Mladen MARJANOVIĆ. 525-35/1-91 od 5. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. 1991. mehanizirane i dijelovi 12. Str. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". br. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6.Novska i Page 89 . uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. 8. mehaniziranog bataljuna 453. 1-5 od 4. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 20. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. Narodna armija. PU Virovitičko-podravska. rujna. 1. 525-33/1-91 od 4. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. 525-26/1-91 od 3. Izvješće. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 511-16-04/1-7 od 26. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.. "U vrtlogu ratnog plamena". oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . 1995. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. br. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. 22. 9. 1991. 1991. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa.-1992.. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. 9. pov. S obzirom da je glavnina 12. 13. 8. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 269. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. do njega vjerojatno glavnina 51. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. 1991. Vojna tajna. Pov. Ur. 25. Bio je to školski primjer napada na grad.

brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. a pravac Šid . Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. br.Vukovar". Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. bataljun 106.680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. a 109.. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. stvarno 36.Virovitica. i 109. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom".Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . 107. policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. s težištem obrane na prometnicama Šid .Vukovar. br. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . proleterska mehanizirana brigada u Osijeku. Page 90 . uz masovno zaprečavanje.. čime bi Slavonija bila presječena. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". 1. sastava: 1. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. 9. mehanizirana brigada. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. 120 Zadaća Zbora narodne garde. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo .. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6.Vinkovci .Vinkovci i Šid . Zapovjedništvo obrane grada Osijeka. mehanizirane brigade iz Pančeva. na pravcu Batina . Razmještaj i identifikacija 1. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto.Nova Gradiška. br. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini.Semeljci". 1. glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. Namjere 51. bataljun 3..Đakovo -Donji Miholjac. respektivne snage".Đakovo. brigade. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. 12. djelatna 3. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. Gradiška . a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . točno su procijenjene. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . Našicama i Vukovara.Novska . proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . bataljun 106. brigade.Vukovar i Negoslavci . Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . glavnina 109. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato.Vinkovci i Županja Vinkovci. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. brigade. kao regionalnom centru Slavonije. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. na kojem je bila 453. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. 679 Isto. naseljenih mjesta i gradova". angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. odnosno velikosrpske vlasti". Zapovjest Op. 158.centar grada i Tenja centar grada.Đakovo.Podravska Slatina i Valpovo . jedno na području općina Vukovar . Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja.Vinkovci i drugo u širem području Osijeka. 108. 1991. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. Neimenovane snage korpusa.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao.Vinkovci.

S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto.. br. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. u tome je najbolje stajala 108. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64.. 1991.. "Hrvatska blokira Istinu". KL DT-801-03/91-01/01. koja je pojedina područja Hrvatske. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. 512-06-02-91-1 od 12. GREGURIĆ. br. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. 525-50-1/91 od 7. 1991. Pov. Kako smo srušili Jugoslaviju. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. 1991. kao uostalom i Osijek. 8. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. Ne mah problem bile su i civilne vlasti.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". MESIĆ. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. 9. 9. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama".686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe.1991. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan".-1992. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. i drugog. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. nije pao iz samo jednog razloga . Ur. štoviše. 15. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. Zapovijed. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. 084 S. 404-408. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. od Teritorijalne obrane. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. 14.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. lokalne Interese". Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. Narodna armija 31. i tešku obranu činile još težom. održavanjem javnog reda. Izvješće. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. 9.. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . 683 F.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. 237-238. imala je 109. 100 posto. gotovo pa uzaludnoj zadaći. 1991. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. u svojevrsnu pat-poziciju. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. 6. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. čija su sela oko Osijeka. 9. što je bila velika potreba. rujna. 106.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. Narodna armija. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom.jer nije napadnut. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. poglavito Vukovar i Osijek. u Podravskoj Slatini). Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. 682 Borislav DURDEVIĆ.

1-12 od 9. Izvješće. oklopni bataljun 1. 9. rujna. RCo Zagreb.. D. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. Naredba. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar.Bitka za Vukovar Zemljovid br. br ZNG. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. Zapovijed.692 Za Vukovar je primirje završeno 9.. 4 ]i6 16. 1991. rujna 109. Br.Karlovac Zagreb. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi".Split. RTJNTIĆ.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod..Virovitica. Nuštar. Bihać . 04-147/1-91 od 6. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . rujna. m. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". br HV: Zap. pov. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Zadar. DEDAKOVTĆ JASTREB. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. br NG. pov. 1991. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. SVA MORH-109. Knin . 109. Redovno dnevno izvješće. Moje viđenje raspada 135-137. TOPIC. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Napad je odbijen. 1991. 04-156/1-91 od 10. 60 gardista bila je 10. Mostar . ŠPIŠIĆ.. 1991. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. 145-146. 1991. 9. br. 511-01-54-41/1-91 od 9. 1991.. Zapovijed. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. KADLJEVIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. M.. Izvješće. Str. Nova zamjena ljudstva 109. 9. CO. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. 9. br. Marince i nešto sjevernije Tordince. 9. pov. mješoviti artiljerijski puk B 2. Prijavljeno je uništenje jednog tenka.. br.. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. 9. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". pov. 4. 687 D. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. Grubu skicu operacije iznio je 1993. general Veljko Kadljević. 1-10 od 7. 9. 1991. 9.691 Vukovar i Vinkovci. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. 1991. 089 SVA MORH-109. li8S V.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. Slavonska krv.. 109. Pov. 73-74. D. Pov. bataljun 3. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. 9. Redovno dnevno izvješće. br NG. Dnevno izvješće. br. Str. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. brigade ZNG A. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. brigade.688 Zatišje nakon 5.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. bataljun 3. br. br HV: Zap. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. 525-52-1/91 od 9. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. br. određena je za istočnu Slavoniju. br. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. 04-152/1-91 od 10. Bitka za Vukovar. Str. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. pov. 109.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. 525-42-1/91 od 7. Str. mehanizirani bataljun 1. 1401/91 od 8. brigade ZNG A. Pravo na obranu. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić.

br HV: Zap. br HV: Zap. br ZNG u Vukovaru.. Str. Izvješće. 1-12 od 9. Dnevno Izvješće. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. 1991. 04-161/91 od U. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. ZNG. od 12. 525-52-1/91 od 9. SVA MORH-109. Izvješće. 1-14 od 12. br. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. 5120-03-91-1 od 10. prijetio je zapovjednik korpusa. Izvješće. KL 8/91-01/26. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. br. vojska će "po prvi put. Pov.699 Čak i ta mala pomoć. SVAMORH-109. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva.. 04-167/1-91 od 13.697 U toku 12. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. dopuna naše depeše. bataljuna. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. 1991. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. 124 dva pripadnika 3. Izvješće. pov. ZNG. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. U Vukovar je stigao 51 gardist.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4220/91 od 12. Ur. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 696 SVAMORH-109.1991. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. bataljuna 3. 9. 1991. 1991. 1991.695 Susjedni Vinkovci 11. SVA MORH-ZOZO: Zap. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije.9. 109.. 04-163/1-91 od 12.700 1 angažman 2. 04-172/1-91 od 14. br. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. br. Str. 1991. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. 9. 9.. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. br. deblokadu putova oko vojarni. pov. Br. general Janković. 109. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. 3. 9. Angažiranje snaga 109. 1991.. brigade ZNG-a. Članovima Zapovjedništva 3. 9. ZNG. i 2. 04-164/91 od 12. 2188-01-91-1 od 10. 9.. rujna i 109. br. ZNG.. 3. br. svibanj". dopuna naše depeše. brigada ZNG-a.. Izvještaj. Dio Zapovjedništva 3. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 1991. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. Str. gdje je ranjena jedna osoba. br. 1991. Br. 9. ZNG. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. 1991. U protivnom. 9. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. ZNG. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. br. br HV: Zap.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. 1991. br.... 511-15-10/3-4217/91 od 12. Izvješće.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. br HV: Zap.. Redovno dnevno Izvješće. 9. 9. Depeša br. Pov. 525-55/1-91 od 10. Br. 9. bez Page 93 . KL 804-01/91-01/01. 109. 109. 700 SVA MORH-109. br. ZNG. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 109. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. rujna. Zap. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. pov.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". br. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1991.1991. Dnevno Izvješće. koji su završavali na katastarskim granicama općine. 9. Ur. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. brigade ZNG-a.. Redovno dnevno izvješće. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". Depeša br. br. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. čete 2.

1991. s druge strane. što je prouzročilo nekohko požara. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". čak i Borovo i Borovo Naselje".. Redovno dnevno izvješće. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. Izvanredno izvješće. 22. brzo osvojiti.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. nastavljen i tijekom 14.713 Page 94 . 9. Redovno dnevno izvješće. pov. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. 20. pov. 4. naoružanih 'hadezeovaca'.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru".707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. rujna 1991. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka"... Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. SVA MORH-ZOZO: 3. s manjim prekidima. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. od čega šest žena i jedno dijete. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara. Redovno dnevno izvješće. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. rujna 1991. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 9. Vanredno izvješće. Str. 9. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti.Bilje. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu.. 1991. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. 9. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. 1991. Vojska. rujna. ZNG od 14. Nju je 13. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. Poslano telefaksom 13.. 9. Vanredno izvješće. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'.. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. br. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek .Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. Izvanredno izvješće. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. Izvanredno izvješće. 14. Poslano telefaksom 13. poligonu "C" i Tenju. Str. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode".. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. 1993. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. 1991.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. Slavonska. "vojničkom logikom cijenjeno. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije.. br. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul. Ranjeno je oko 30 osoba. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu..712 Tvrdnja nije bila točna. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. 1991. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. 'zengeovaca'. i da to neće učiniti jer " .711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. Sajmište. 9. proleterske mehanizirane brigade. 1991. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. koji je. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. br.. mogao ... SVA. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. 706 Nikola OSTOJIĆ. 1-15 od 13. Trpinjska cesta. 525-64-1/91 od 14.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. dobro osmišljenim i žešćim udarom.

rujna u 13. Milorad GONČTN. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 512-18-07/02-96-1607-5 od 21.. 9. 708 Ivan MARKOVIĆ. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4228/91 od 15. Narodna armija 14. 9. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. Pripadnici HV. 1992. 715 VRH-USMSP: MORH. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. pov. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Svanuće jutro slobode". Milorad GONČTN.. Robert ČOBAN. SIS. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. 1991.. Kabinet predsjednika od 14. Mlhdar BAKARIĆ. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Tako smo branili Vukovar. Narodna armija 18. 1991. MUP. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. dopuna naše zadnje depeše. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". "Kasarna neće pasti". lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. RUNTTĆ. Str. mehanizirane brigade. Prema izvješću 3. 1991. 6. Vojska 22. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. 20. 9.719 Ujutro 15. zamjenik zapovjednika 5. 718 D. 18. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 32. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 20.1991.. 1991. 709 D. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . Narodna armija 9. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 16. 14. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio.716 707 Milorad GONČTN. 12. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. Redovno Izvješće. 11. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". br. 23. 9. Tako smo branili Vukovar. 04-172/1-91 od 14. 1991. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. Vreme. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. Izvješće izvanredno. 719 Ivan MARKOVIĆ. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Izvješće. RUNTIG. 9. "Svanuće jutro slobode". 22. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". dopuna naše zadnje depeše. 6. NEDELIKOVIĆ. dopuna naše depeše. 711 SVA MORH-109. oklopni bataljun 1. Depeša br.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 1991. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. 1991. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. Narodna armija. "Kada je saznao šta je uradio. 511-15-10/3-4227/91 od 14. 6. 1993. 1991. Depeša br. u. na ulicama Vukovara.Srpkinje u Baču. 1991. Depeša br. 1997.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. 9. 11. pilot JRV. br. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 1991. Narodna armija 9. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. 9. na tlu Srbije. Narodna armija. 1. 9. 9. 1991. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. br HV: Zap. Narodna armija 7. 14. 714 Nikola OSTOJIĆ. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. 1991. Br.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. ZNG.1991. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. Ur. "Kobna greška pilota". "Pogrešno ubistvo". 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 12. 525-65-1/91 od 14. dvadesetak kilometara dalje. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". Borova Naselja ili Iloka?". 9. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 18. 109. 511-15-10/3-4227/91 od 14. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. Ispostava Slavonski Brod od 15. 4. 26. H odjel.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. sudjelovanje u agresiji na RH. Da 11 bi taj isti pilot.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. 9.

9. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. mehanizirani bataljun. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. 128 zrakoplovstvo. Izvješće. 9.. 72. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . SNO. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ranjeno je 37 osoba. "Mještani Borova Sela smatraju da će. Za razliku od izvješća ZNG-a. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. koji je 16. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. Narodna armija. 22. ZNG od 16.721 Prema izvješću 3. CO. 08-2602/1-91 od 16.-1992. Izvješće. Izvanredno dnevno izvješće. Izvješće. br. 9. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . gdje je trebao pojačati 2. Pov. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. br. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. Depeša br. D. 9. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. GLIŠIĆ. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi.Vukovar . 9. 1991. Manja uporišta Armije. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. Br. 15 kamiona. od čega 16 gardista. 21. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. 1991. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. 20 terenskih vozila. kolovoza u Trpinju doveden 2. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. 3. od kojih su tri vukla topove. 525-65/1-91 od 15. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". 3. oklopnog bataljuna 1. ZNG od 16. 19 oklopnih borbenih vozila. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . zapisano je u dnevnom izvješću 3. 9.gubicima nemamo". GREGURIĆ. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". kao granične karaule u Donjem Miholjcu.Ciglana kod Nemetina .Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. 1991. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. 9. Narodna armija 18. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. 3. 1-17 od 16. 11. 15. U garnizonu Osijek dio 12.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. Redovno dnevno izvješće. brzo su položile oružje. 12. 9. MARJANOVIĆ. 1991. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. F. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. 1991. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. a snage 3. šest policajaca i 15 civila.Brezova Međa . U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap.Tenja. vraćeni su. br. brigade ZNG-a poginula su tri civila.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. ah tako nije bilo s vojarnama. brigade ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko".727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. za koji se bije odsudna bitka". 1991. Br. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap.trigonometrijska točka 93 . 115. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 1991. 129 Trokut Osijek . Tijekom 16. ne navodeći alibi okružene vojarne. 1991.Dalj. rujna Armija se Page 96 .725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". br. Izvanredno dnevno izvješće. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. dopuna naše depeše. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. ZNG od 16. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . 724 M. 1 dalje pod kišom granata".

. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje. 9. br. Prema ustrojbenom planu.Otok i Jankovci Vinkovci . U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. pov. 525-71-1/91 od 17. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata.. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. Str. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju..Orolik . Đakovo. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. 9. Izvješće. a primopredaja je izvršena 25. Sarvaš . Slavonska Požega. U postojećim brigadama ZNG-a. 1991. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. SVA MORH-GSHV.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. 1991. 525-68/1-91 od 16.. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. ostale brigade dobile su općinska obilježja.Osijek Donji grad. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. pov. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove. rujna. a od 16. Podravska Slatina. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. 1991. br. 108. do 19.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . bataljuna 3. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. 130 i stupnju ugroze. 9. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. ZNG RH od 15/16. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. Izvješće.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti". a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. br.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. Narodne zaštite i MUP-a. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska.Marinci . 1991. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. Odluka. Ur. rujna. nedostatak naoružanja. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci . kao i zapovjednik obrane grada Osijeka.. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada.Đakovo. 9. rujna 1991.Komletinci . što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. ZOSISB od 25.Vinkovci . počelo je dovođenje dijela 2. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Na širem području Sida 17.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s.Jankovci. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. i 109.Nuštar. 512-03-91-1 od 11. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . brigade ZNG-a.Ciglana .Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . nego i Vinkovaca. rujna zapovijedilo je 109.Bistrinci. pukovnika Karla Gorinšeka. Str.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja".Nemetin .735 Tijekom 17. Da bi se to spriječilo. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.. 1991. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. 9.73.Mikanovci. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. rujan 1991. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. Izvješće. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Nemetin i Sarvaš .

Pov. 9. proleterske mehanizirane brigade. br.. "Bogdanovci u domovinskom ratu". Pov.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. 9-10. Narodna armija 9..." 131 "1. 737 VSA MORH: MORH. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS.. Pov. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. br. Pov. a za 19 gardista 3. Br. Izvješće o stanju. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. 21.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. 3.. 9. mrtvih četnika i pučista. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. 1080-183/1-1994 od 10. 741 I. 525-73-1/91 od 17. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Artiljerijski dvoboj". 1991. prepuna uništenih tenkova.. 2.. MATKOVIĆ-LASTA. 13 je ranjeno. kada je napadnut. Nikola OSTOJIĆ. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991. U Đakovu se 18. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 525-88-1/91 od 20. 1991.. Pov. poginula su tri. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. 9. 9. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. 9. 5. 1991.. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki.Vinkovci". SNO. Br. napad odbijen. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. Izvješće. 08-2618/1-91 od 17. Narodna armija.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. Zapovijed. 19.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. 1. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. br. br. br. Bogdanovci. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. 525-73-1/91 od 17. 730 M. 1991.. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. oklopnog i 2.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. br. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. br. 9. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja..743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. Službena bilješka o informativnom razgovoru.. 118. 1. Dnevno izvješće. listopada 1991.. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. 3.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. "Pomoć je došla s poligona C". 1991. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada.736 Pred napadom 2. 525-68/1-91 od 16.. CO.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. 1994. rujna. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. 10. U dnevnom izvješću od 21. Dnevno izvješće. Pov. ZNG od 17. Vojarna je držana u okruženju. 525-94-1/91 od 21. rujna predala Page 98 . 9. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. 9. Borbena zapovjed br. Izvješće. 9. pov. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. SINANOVIĆ. Dnevno izvješće.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". 1991. br. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci .737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. 525-88-1/91 od 20. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci.. 9. Borbena zapovjed br. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. 1991. SIS. brigade nije se znala sudbina. Borbe i dalje traju. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. 4. 1991. 525-91-1/91 od 21. 9. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. prenapregnutost i iznurenost ljudstva. mehanizirane brigade JNA četa 3. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Str.. Odjel Sinj. 1991. naoružanju i municiji. koje je. 1991. mehaniziranog bataljuna 51.

525-94-1/91 od 21. 1-18 od 17. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. 1991. Br.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. 1991. 1002/91 od 18. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. br ZNG od 22. Pov.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. i 453. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. 3. Odlukom o uvođenju glavnine 1. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. br. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. br. Naredba o prekidu vatre. jedan oklopni i jedan mehanizirani. KL 801-03/91-01/01. brigada ZNG-a.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. U svezi s tim zapovjednik p. 525-75-2/91 od 18. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo.. 1991.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". Dnevno izvješće. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta.752 Divizija je u veljači 1991. Dnevno Izvješće. 1991.Našice. što nije naišlo na njegovo oduševljenje. 525-89-1/91 od 20.. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. oklopnom brigadom iz Kraljeva.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2. Redovno dnevno izvješće. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. 512-06-91od 17. SVA MORH-Zap. ZNG od 18. 9. br HV: Zap. i to ljudstva koje je već prije pozivano. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska.Bitka za Vukovar 158.754 Sredinom kolovoza 1. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. 1991. br. 9. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. 9. 109. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. Dnevno Izvješće..744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. Zapovjed. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. gradu koji je 18. 9.. 132 početku poštivao. Stoga je provedena treća mobilizacija. brigade ZNG-a o tome piše: "14.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. I taj dio počela je otpuštati 12. 743 U dnevnom izvješću 3. 9. 9. osigurati uvođenje 2. rujna kao posljednja u Slavoniji. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. ZZNG RH.. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. 9. koji je 16.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. oklopni bataljun. 9.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio".. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna. 744 SVAMORH: ZZNGISB. Br. br. Izvješće. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51.. Ur. 1991. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. 9. Izvješće. 1991.. Predsjednik. Npr. Pov.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. Pov. 109. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. 1991.

763 Informacija je bila točna. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". oklopna brigada iz Kraljeva. Nikola OSTOJIĆ. br. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. 21..7 mm 360 metaka za cijeli vod. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". 1003 od 19. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota .1991. Izvješće. 75J Mladen MARJANOVIĆ. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo ..764 Brigada je mobilizirana 16. Pov. bilješka od 17.. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo .2. Zapovjednik 108. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.1991. 11. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Narodna armija 22. Danas. 100 topova.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci . 1993. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . Vojska.. 208. 1991. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. 525-73-1/91 od 17. Dnevno izvješće. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. 1991.) grupacija sastava 70 tenkova. 9. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. "Što je to primirje". koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području.Ostrovo. 12. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br.1991. br HV: ZNG 108. 1991.. 9.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. 9.Bršadin. 9. 2. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. rujna dan nalog da 2. a za protuzračne strojnice 12.Našice. rujna. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći. a na njezinu čelu je bila 2.Marinci . 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije.. Glavnina 109. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 752 M. 20-21.. brigadi ZNG-a. br od 18. Narodna armija 13. Prema Sidu se kretala glavnina 1. 760 SVA MORH-108. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17.Bogdanovci . a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. brigade ZNG.. Posade tenkova činili su dragovoljci. rujna deblokirati prometnicu Nuštar . 9. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. mladi ratnici". rujna.702 Pokušaj prodora u toku 19. 4. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. "TI divni ljudi. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18.. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva.. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i.Vukovar.Ivankovo . odakle je 19. 22. 19. brigade od 19. brigade HV: Zapovjedništvo 108. "I dezerteri se vraćaju".Vukovar Orolik". MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. i 18.761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. 9. Dnevno izvješće. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. 1991.1991. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. SEKULIĆ. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". 10. 1991. rujna nije uspio. 1. brigadu ZNG-a. 759 SVA MORH-fond 108. brigade ZNG. Bojna priprava. 12.. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. rujna pokrenuta prema Sidu. SVA MORH-K-da 5.62 mm. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". brigade ZNG na pravcu Petrovci . Većeslav KOCIJAN. 1991. brigade ZNG-a. Narodna armija 22."Vrapčana". 1991. 11. 1991. bilješka od 16. bataljuna 3. 1991.

Narodna armija 22. RUNTIĆ. a koju je predvodio doktor Josip Husar. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. 9. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. 763 Milisav SEKULIĆ. 9. "Najteži je bio prvi okršaj". 525-89-1/91 od 20. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. Dnevno izvješće.. 2002. 12. 1991.767 U dnevnom izvješću 109.15 sati. Snimak razgovora s dr. 9. ~. 17. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. Snimak razgovora s dr. Pov. Op. Tragedije namenjene zaboravu. br. 1991. 9.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. 31. oklopni je bataljun 20. 77. D. Zapovijed je poslana 19. 20-21. Br. 1991. a iz 3. 01-2677/1-91 od 20. 9. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. 9. brigade. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. M. 525-89-1/91. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Dnevno izvješće. mladi ratnici". br. 3. Narodna aimija. Narodna armija. što nije istina. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Bataljun je pravcem Negoslavci . 1991. 25. 1992. Pov. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. Izvješće o stanju. Bad Vilbel/Beograd. 9. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. bat.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.Bitka za Vukovar Zap. Treća je 18. i 20. Jozom Meterom od 18. 525-87-1/91 od 19. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". br. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu. 109. 4. 134 Uvođenje u borbu 2. 20. 203. u 03.. ZNG od 20. Br. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. siječnja 1999. nije prošao bez gubitaka.Vukovar. koji je bio u Negoslavcima. M Mladen MARJANOVIĆ. 12. Izvješće.. mladi ratnici (2)". 12. 21. vojne opreme i hrane. rujna probio kroz Slakovce.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci.. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. Nidda Verlag.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid .Slakovci . Br. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. 24. br. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića. 771 M. 1. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . 794 "Ti divni ljudi.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. 1991. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. Snimak razgovora sa Page 101 .776 U 767 TI divni ljudi. Jozom Meterom od 18. Borbena zapovijed.. 1991.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu. A MIRKOVIĆ-NAD... Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991. Narodna armija 16.. 1991. 11. ZNG od 20. "Između zatišja i opreza". 1991. Izvješće o aktivnostima. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. Dnevno izvješće. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. 12.Bogdanovci . oklopni bataljun 1. 9. 1. DEDAKDVIĆ-JASTREB. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. Taj jedinstveni pothvat. 1991. 52 5-78-1/91. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. POPOVIĆ. siječnja 1999. PETROVIĆ. kao i napad zrakoplovstva.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. u 03:00. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja.Jankovci. 1991.. koje je dva puta napalo Nuštar.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. br. 525-80-1/91 od 19. Zapovijed. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. među kojima i pripadnik 108. Izvješće. 9.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. rujna zauzeo Jankovce. rujna 1991. veljače 1999. 1991. Pov..Marinci . Bataljun se nakon borbi 19. 1991. rujna stradalo je oko 13 osoba.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. što. dakako nije bilo točno. CO. br ZNG od 21. Narodna armija 16. R.. Bitka za \\ikovar. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 796 R POPOVIĆ.

109. 9. proleterske mehanizirane brigade. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. 525-94-1/91 od 21. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". 9. 14. bataljuna 109. obrane općine Vukovar. 9.. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. Meditor. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske". Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi.1991. Glavnina 12. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. pov. Str.1991.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. odnosno Borovo Selo . od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. br. 9. Str.Mladi Jastreb. brigade ZNG-a. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. Redovno dnevno Izvješće. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.Čepin.. Pov.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. Rušitelj ustavnog poretka. 1995. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . 1991.Vukovar i Trpinja. 1991. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. pov. 114-04/91-01712. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. 1991. Dva voda 1. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. br ZNG. 9.783 777 M.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. rujna 1991. 1-22 od 20. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". Zagreb.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci . Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. prvenstveno MUP. D.Nemetin i Sarvaš . To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu.777 Borković spominje pothvat. Kl. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. štoviše da". obrane općine Vukovar. koje su polagale pravo na oružje i opremu. veljače 1999. 9. ™ Branko BORKOVIĆ . Br. samo produžava agoniju branioca Vukovara. 205. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. 5120-01-91-1 od 26. a ne samo u Vukovaru. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. Zahtjev. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20.Vukovar.Nemetin. Bitka za Vukovar. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . bataljuna 3. Dnevno izvješće. Klisa . RUNTIĆ. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br ZNG. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. br. (nečitko) od 20. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Ur. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. br. 1991.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. koje je do tada nosilo teret sukoba. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut .Vera.Sarvaš . 04-197/1-91 od 20.. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. A MffiKOVrĆ-NAĐ. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 .

rujna nastaviti napada na Vinkovce. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. 1. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. stavlja u vrijeme od 20. 9. iz Page 103 . U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. odnosno sudbonosna. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. 1992. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. br ZNG. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina.788 Borbe za Tovarnik. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana.Mirkovci -Ostrovo .Nuštar. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. Dnevno izvješće. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. br ZNG. čije se zauzimanje prema podacima JNA.Markušica . O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". brigade ZNG-a.784 Za obranu Vukovara.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima.. 1991. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . 23. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka.789 koja se potom raspala. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . napuštanje jedinica.Vinkovci. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. ah je to srpski narod.. počelo je uvođenje 1. bila je važna. Narodna armija. 109. je da se drugi ohrabre. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . proleterske gardijske mehanizirane brigade. "Artiljerija miruje". br.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. pov. kako je glasilo službeno priopćenje. nastavljene su 21. "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. Glavnina 109. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk .N. brigade ZNG. R. Jer. obrana 109.Ernestinovo . 28. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa.Bitka za Vukovar Erduta. br. Predviđano je da će Armija 21. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. jer bi onda Srbija bila agresor. Pov.Cerić . proleterska gardijska mehanizirana brigada. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. 80. do 22.. 525-89-1/91 od 20.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu.Srijemske Laze . 04-197/1-91 od 20. rujna. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. rujna. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. 137 Brigada se već 19.Čepin". POPOVE. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. odnosno između Tbvarnika i Ilače.Svinjarevci. bombardiran je dio 2. a 3. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. Str. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. 9. 1991. major Josip Matić.

Ispostava Dubrovnik Br. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. Marica i Tomo Spasojević. D. 9. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. 156/255 od 9. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". Redovno dnevno Izvješće. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. To je laž!. Bitka za \vkovar. 2.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. 16. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. 788 M.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 132-134. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. Dragan TODOROVIĆ. 9. Str. 01-2677/1-91 od 20. SVA MORH. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". "Između zatišja i opreza". zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 3. Centar Spht.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". Iz Vukovara je 21. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". 243. 9. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. Borba. BOŠKOVIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. Narodna armija. 26.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu. SPASOJEVIĆ. Narodna armija.fond Južnog vojišta: MUP. 28. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". tadašnji načelnik štaba 1. 1992. obrane općine Vukovar. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. 11. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". 6. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. Izvješće. 3 794 M. hranom. 10. 26. 2. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. 1991. "Da se general izvini". "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija.797 Odraz rasula dijelova 1.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. 793 Dragan TODOROVIĆ. pov. KOSTOV P. SZUP. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan.1991.1991.9. Br. 259.799 U toku 22. 1991. rujna. POPOVIĆ.802 Primirje je Armija odmah prekršila. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. Narodna armija. general-pukovnik Blagoje Adžić. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 790 R. 10. 9. 13. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom. rujna 252. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. 11. vojne oblasti. što je donekle iskorišteno za obranu. 1991. 17. Čačak 1992. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. oklopna brigada iz Kraljeva.6-7. SEKULIĆ. RUNTTĆ. 795 D. Borba. Narodna armija. oko naselja Petrova Gora..795 Oko saniranja stanja. CO. 1. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. prema izvješću Kriznog štaba. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. rujna priključena je na telefonsku mrežu. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. "Da se general izvini". No. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. R. pošto je Page 104 . Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. 9. 1991. 1991.iz kabineta ministra vojnog. Srpska vojska .801 Vojarna u Vinkovcima 23. 1-22 od 20. Narodna armija. dobile su nekoliko dana. "Primer odanosti i hrabrosti". a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. iz Smederevske Palanke. 1992.1991. "Svi začini valjevske kaše". br. 25. 13-15.

9. 1991. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. mješovitog artiljerijskog puka. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. 9. Dnevno Izvješće.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". 1991. Br. KL 800-01/91-01/19. koreni poraza. 1991. 9. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. 17. 4-5.. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. Vanredno Izvješće. 19. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. 253. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24.807 Tvrdnja nije bila točna.. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. CO. 1991. JOVANOVIĆ. Narodna armija.. "Nema mira u Mirkovcima". U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. br ZNG. 9.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. Načelniku GS HV. 1991. 218. 9. Uz pomoć dijelova 2. 525-97-1/91 od 22. Poraz. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. 525-110-1/91 od 24. 808 Mladen MARJANOVIĆ. 1991. "Najteži je bio prvi okršaj". 50302-91-2 od 22. koreni poraza.. 1991. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. 9. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci .Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ.. Major Đorđevtć u rujnu 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka. 26. Poraz. Br. 04-204/1-91 od 23. Narodna armija.. 1-23 od 21. 9. Njih je od 20. GLIŠIĆ. uz vojarnu JNA u Vinkovcima.809 Koridor Vinkovci . 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. Naredba. 3..810 Pregovori su počeli 25. U analizi obrane priznao je da Page 105 . Br. Redovno dnevno izvješće. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar ..Vukovar. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. Novi glasnik. Dnevno izvješće. 9. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. br. 1991. 1-26 od 24. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca..803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. 1992. 804 SVA MORH-109.. 83-87.Jankovci. br. 109. 9.. 9.. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. koje je 24. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br HV: Zap. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. Redovno dnevno izvješće. septembar-decembar 1993. Pored toga. Pov. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. 16. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. 11. JOVANOVIĆ. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Krizni štab od 23. Ur. major. Redovno dnevno izvješće. 807 A S. "Da se general Izvini". Izvješće.. 1-24 od 23. 1991. 8. rujna. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. Napad je odbijen. 1991. 10.. Borba. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. Krizni štab. 1991. Br. D. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. br. mehanizirane brigade. 1991. Odluka. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 01-2677/1-91 od 20. Pov. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". 21.Vinkovci. m SVA MORH-GSHV: ZOOV. 1991.. 9. bez obzira na postignuto primirje.

813 SVA MORH-ZOZO: Zap.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. 1991. Ono je 28. rujna 3. 9.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. Pov..812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. br ZNG. koreni poraza. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci .815 Bataljun je 26. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. pov. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". 1991. pridodati i bataljun 122. Pov. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 109. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće.1991. 202.. JOVANOVIĆ. vojne oblasti. Br. "R" Str. i 27. 9. brigade ZNG-a. 1991.818 Pored bataljuna 3.. brigade ZNG-a... bataljuna 3. 9. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 30 kamiona-tegljača. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". Br. Br. rujna pridodan 109. po dubini Nuštar. 9. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . pov. 9. br. br. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. ZNG od 24. Pačetin. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. 9. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. brigade ZNG-a. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade". Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. 1991.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. Izvješće. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . 109. bataljun određen je da od 14 sati 25. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. br.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio.820 U Vukovar je 28.818 pa je 109. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO. 525-123-1 od 26. br ZNG. Izvješće. br.Vukovar. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš.Tordinci. Zapovjedništvo 109. bataljunom 107. 3. br. Zapovjest za angažiranje snaga. 9. rujna ipak stiglo 100 ljudi. 04-207/1-91 od 25. 1991. 43/96-322 od 26. brigadi ZNG-a. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara".. br. Zap. 525-122-2 od 27. brigade HV iz Đakova. 9. br HV (2/107). 9. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. pored dijela 3. 109. 525-107-1 od 24. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. od kojih je pola bilo bez oružja. 04-213/1-91 od 27. 9. Borbena zapovjed Op.. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. 04-208/1-91 od 26. prirodne objekte i rijeku Vuku. 3. ostala na dvije čete iz svog 1. Dnevno izvješće. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci.. br. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Izvješće. 109. brigade i 2. br ZNG. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. Br. brigadi ZNG-a Njezin 2. bataljuna. 1991. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati.. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 208-219. br. 1991. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. 1991. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". Poraz. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek..811 U toku 26. Pripremna borbena zapovijed. brigada ZNG za obranu prometnice. 525-122-1 od 26. 1991.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. 9. Trebala ga je ojačati topništvom. 01-2797/1-91 od 27. Str. Pov. bivšim 2.

rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. SVA MORH-GSHV: GSHV. 9. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109..1991. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. br. kao prema prvoj varijanti. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada.. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. Mate Granić. brigada bi se sastojala od 4. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. rujna u 10:23. odnosno Hrvatsku vojsku. operativnu zonu. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. bataljuna 3. oklopni bataljun 1. 1991.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. oklopna brigada A • i . proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. KL 8/91-01/62. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". Josip Husar. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade. Tovarniku. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. prema Srbiji". brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. Prema prvoj varijanti. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. Valpovo. Dnevno Izvješće. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. 1991.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Donji Miholjac.822 U Vukovar je 25. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. Podravska Slatina. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". Ur. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". 1991.. Mari Granicu. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. KL 080-09/91-01/21. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. 9. 5 15^3 3. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. 5120-01-91-1 od 29. Primljeno telefaksom u GS HV 25. na najugroženijem graničnom pojasu. 9. Zapovijed. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku.828 Page 107 . 1-29 od 28.Vukovar. 9. 9. 511-01-35-31151/1-91 od 28. 5120-02-91-42 od 29. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. brigade i 4. PU Vinkovci. Izvješće. On je 25. brigade HV R x_ ]X]124 124. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. 142 Zemljovid br. Dr. Našice. Br. Ur. Josip Husar koji je 29.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Ovlašćenje. počeo je ustroj novih brigada HV. Br.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji.1991. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Vukovar. Županja. Predložene su dvije varijante brigade. br. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Vinkovci.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. Konkretan prijedlog upućen je 2. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . bataljuna 109.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. 823 Konvoj je doveo dr. Đakovo. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. Slavonska Požega i Orahovica. Slavonski Brod.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a.

br.. od koji je jedan trebao biti 4. 525-119-l/9l' od 25. 525-123-8 od 1. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. bataljun 108. Str. br HV (2/107). Ur. 1991. a za njezinu je osnovu određen 3. Dnevno Izvješće. DT 801-02/91-01/01. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. Pov. brigade ZNG-a. Zapovijed. Klasa: Str. br. i 4.1991. 512-06-05-91-26 od 26. br. bataljuna 107. 512-06-02-91-34 od 26. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. Slavonska Požega i 124. Vinkovci.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. do 203. Četvrti bataljun 108. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. bataljuna 107... pov. br. 9. brigadu.. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. listopada 1991. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. bataljuna 108.. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. navodi se da je u toku ustroj 124. brigade ZNG-a. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. 113-1 od 25. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu.833 Istovremeno je 109. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Zap. Pripremna borbena zapovijed. 9. s početnom jezgrom od 2. br. brigade. 204. lokalne krizne štabove. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. 1991. 9. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 4. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. no rijedak slučaj. brigadu Nova Gradiška. Ur. bataljuna. brigade iz Đakova. 9. 10. br. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. 512-06-05-91-26 od 26. Page 108 . pov. 1991. službeno potpisana od ministra obrane. Pov. s izuzetkom postrojbi 3.. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. bataljuna 106.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. 9. br. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. br. brigade ZNG-a i 63. bataljun 109. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. brigade. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. brigada HV. 10. Ur. 1119-01/91-01/10. Zapovijed. 801-01/91-01/07. "R" brigade HV u Vukovaru. koja je dan-dva vođena kao 202.831 Zapovijed je dan kasnije. Zapovijed. 26. Str. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. Ur. te 3. br. Organizacijsko-formacijska zapovijed. brigade na području općine Slavonska Požega.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar.1991. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. 4. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl.. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. Zahtjev za formiranje. brigadu Vukovar. br. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. pov. do 123. 1991. što je tada u HV prije bilo pravilo. DT 801-02/91-01/01. 5120-33-91-2 od 2. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". 10. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. br. 5120-34-91-2 od 25. Str. Ostale postrojbe od broja 201. pov.. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204.. za grad i njezine branitelje i 124. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. 9.829 Osim u buduća zapovjedništva.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. brigadu Hrvatske vojske. br. brigade. također su dobile brojeve od 121. 1991. 9. 1991. Narodne novine. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. brigade. 512-06-02-91-35 od 26. Skupštini općine Vukovar. 9. 801-01/91-01/07. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna 1991. Klasa: Str. brigade. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. 525-122-2 od 27. generala Antona Tusa. br. Ur. 122. Ur. 9. 202. 123. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. 1991. brigadu Đakovo. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. Zapovijed. 513-03-1/91 od 2. brigade i MUP-a. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo.. pov. i 5. 8.

rujna četiri haubice 122 mm. 10.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. 144 Osim pješaštva. od čega devet kalibra 120 mm. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". Str. pov. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. 1991. 1991.. Ur. od čega 26 časnika. rujna i raspoređena dijelu gardista. 512-06-02-91-60 od 29. Zapovijed.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača.891 Brojno stanje 109. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. Str. 11. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. Izvješće. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". jedan trocijevni top 20 mm. četiri ručna bacača tipa RPG. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. a. 8JI SVAMORH-fond 122. pov. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. od kojih je jedan također bio neispravan.885 Do 27. 525-124-227 od 23.. 2121-06-91-02 od 27.SVAMORH-GSHV: MORH. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapovjed. 11. MJ. 9. 525-125-1 od 27. 1991..887 Taj raznovrsni.838 Tražene čete postrojene su 28. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. brigade dao je 29. Borbena zapovjed. dva laka lansera raketa 128 mm. br. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. četiri haubice 105 mm. br. 1991. 11. SVAMORH-ZOZO: Zap. imala je stopostotnu popunu. 1991. OZ Osijek Pov. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. DT 801-02/91-01/01. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. jedan protuzračm' top 40 mm. 525-124/202 od 16. pov. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. 9. 9. br. Brojno stanje njezinog 4.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Str. pov. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. pov. Str. 8J" SVAMORH. Izvješće. 23. 9. 525-127/14 od 14. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. br.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. Ur.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije.. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOGV: Zap. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. tri protuoklopna topa 76 mm.10. 41 dočasnika i 341 vojnika. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. br.. pov. 1991. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. 1. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 10. br.1991. D. 9. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. Pov. 525-123/6 od 29. Br. Dopuna borbene zapovijedi. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. također sa šest oruđa. Str. o. i 108. br. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm..™ Dragi bataljun 3. Op. Zapovijed. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. 1991. OZ.. Izvješće. u 20. 10. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. svaka sa šest oruđa. Zapovjed. 512-06-02-91-59 od 29. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. 1991. Kao i u prethodnom razdoblju. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. Op. br... pet gorskih topova 76 mm. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. Podjela naoružanja i municije. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M".35. DT 801-02/91-01/01. pov. 525-122-28/91 od 5.. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. br. 1991. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. Dnevno izvješće. 145 30 mm "Praga".841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-84 od 22.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 .. svaka sa šest oruđa. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24.. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. 23/6. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.890 Treća brigada ZNG u svom 2. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. 525-104/91 od 17. br. 525-123-38 od 11. 1991. br. Zimska oprema dobivena je 26.840 Na području Đakova do 27. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. SVA MORH-GSHV: MORH.

Br. 04-264/1-91 od 7. Nuštar i Marince. 3. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci .9. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan.. 1991. 9. a dostavljen je telefaksom 25. SVA MORH-109. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . Izvješće. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. 891 SVA MORH. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. listopada. Tus i Stipetić.Osijek a 2. rujna u 1 sat. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. 9.1991. ZNG.1991. 10. 04-241/1-91 od 3. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 3. 2121-06-91-02 od 27. Br. 1991.Cerić. 10. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. 1991.Marinci . rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. Josipa Husara dovezao pripadnik 1.. 109. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. rujna 1991. br ZNG. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". br ZNG. 1991. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. Marinci. rujna nastavljen je i 1. br. 109. ZNG: Zap. br. 525-50-1/91 od 7. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. 1991. Dnevno izvješće. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. br ZNG. 14. ZNG Vinkovci od 24. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. 166. Cerić. br.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. Krizni štab od 30. 1991. Izvješće. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. Rušitelj ustavnog poretka. na upit Zap. Otok Tordinci. DEDAKOVIĆ-JASTREB.. Br. 3. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . 886 SVAMORH-122. D.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera..Bogdanovci. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. Valpova i Našica. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. 525-123-1 od 26. ZNG od 30. Izvješće. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. a snage JNA odbaciti prema istoku. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. 1991. 1991. BORKOVIĆ. Dostava podataka o osobnoj popuni. ZNG RH br. Br. 154 "Neprijateljske OMJ .. br HV: Zap. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30.. SVA MORH-109. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar.Nuštar . 109. 890 B.Vukovar. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Zapovjedništvu obrane Vukovara.. 1991.Nuštar. ZNG.Marinci Bogdanovci . Br. Žankovac . Izvješće. Zap. Snage 109. br. A MIRKOVIĆ-NAĐ. Haubice je s jednim od konvoja dr. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . 109. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. Izvješće. Page 110 . 2-5 od 29.Vukovar.. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 9. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Br.. Svoju 2. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. 5120-02-91-1 od 23. 10. brigada HV 30. br. 04-208/1-91 od 26.. M. četu 1.Vukovar. posebno Bogdanovce. probili su našu obranu u rejonu s. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 9. 9. RUNTIĆ. Pov.894 odnosno 2. Bitka za Vukovar. rujna. 04-264/1-91 od 7. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "Tučena su sela Đeletovci. br. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. 109.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. Zapovjedništvu ZNG RH. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . 1991.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. bataljun 3. br. 9. 9. 9. br HV: Zap. Pov. Odsijecanje grada moralo se spriječiti. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar .3.. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. br.

proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić.. Glavnu zadaću brigade dobio je 2.Vukovar. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. SVA MORH-ZOZO: Zap. Kl. Str. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. br HV: Zapovjedništvo 109. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453.sjeverni dio sela Petrovci . pov.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". br. 901VSA MORH: Komanda 252. lijevokrilne 3. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. Narodna armija 23. shodno situaciji". 13. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 899 SVA MORH-109. Str. "Kao nekad. Izvješće. oklopna brigada. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211. 04-223/1-91 od 30. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar .Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Iza oklopnog bataljuna. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci .Vinkovci. Orolik i Berak 252. Narodna armija 2. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. 04-227/1-91 od 30. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. 1991. br. br ZNG. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. 1991.Vukovar.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". kao i puta Vukovar . a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . 1991. 5. 895 M. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka .. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin.Marinci.Negoslavci .. Tu činjenicu. pod razvijenom ratnom zastavom". Dnevno izvješće. Komandi inžb. 9. Mladen MARJANOVIĆ. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105.5. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". br ZNG.. 9. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. okbr od 29. oklopni bataljun. "Ime koje se pamti po slobodi". br. oklopni bataljun. Slična. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10.Bitka za Vukovar Slakovci.1991. 9. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. 26. 11.900 Iza 3.. Zapovest za napad. pov.Negar. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . Narodna armija 28. 109. 9.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. oklopne brigade. listopada. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. 1991. Ujevokrilni susjed 252. 11. 1991. oklopni bataljun. rujna. Operativnoj zoni Osijek. Ur. U zapovijedi se ne spominje 1. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna.1991. a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . Za pomoćni pravac Orolik . br. 1992.Ermenta određen je 3. 3.. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore..Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . oklopni bataljun. listopada. Usp. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . 9. 1991. 1. 4. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. PETROVIĆ. Zapovijed. 525-123-7/91 od 30. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. Pov. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. 5120-51-91-1 od 30.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. 8/91-01.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca.

1991. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. 109. 525-123-11/91 od 1. prošao gotovo nezamijećen.Bršadin. 11../ MA od 20. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. Tek podatak. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. 1992. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. napred na selo Bogdanovce. br. hstopada. V. brigade HV od 1. pov. zapis je iz dnevnog izvješća 109. prošh čitavu dubinu od 2.Marinci . listopada potpuno je uspio. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste".. " SVA MORH-ZOZO: Zap.907 Selo je ostalo u okruženju. godine". br ZNG. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. istina. 199-200. 37. 851-18 od 4. ". Br. Angažovan je. 10. Izvješće.Marinci . u selu su ostala i dva voda 2. Narodna armija 22. 1991.Z. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". gdje im se suprostavljaju naše snage". 6.5 km. 21.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. 'Vera u ljude i tehniku"..1991. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. 1991. oklopno-mehaniziranom četom. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3. bataljunom. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. 25. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. Naređenje.10. oklopnog bataljuna 252. • SVA MORH-3. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. 275-277. 10. 11. 1992. Policijska stanica Grubišno Polje. Zapovjedio je 109. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. Pov. Tordinci. br. <mrt oklopne brigade. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci ..Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. 1991. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. ah se njegova obrana uspijela održati. 10. br ZNG. iz pravca sela Petrovci. deblokira pravac Nuštar . Izvješće. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . U članku o ratnom putu 3. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. 4. brigade ZNG-a: 2. listopada.908 Prikaz napada 211. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . MARIJAN. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. bataljuna 3. mladi ratnici". 109. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. 156 Napad 252. pgmd. D.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. 10. 1991.. Smrt oklopne brigade. To je razvidno iz zapovijedi 1. VRH-USMSP: MUP RH. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu.901 Loš dan za 109./92. samo deo jedinice.. 04-229/1-91 od 1. Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. Dnevno operativno izvješće.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. Prijepis kod D. MARIJAN. 166-167. nije imala 'tri čiste' da to učini. Usp.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . 04-229/1-91 od 1. Str. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. ojačan četom 3.Pačetin. Marinci. Pored stanovnika. Str.. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. Službena zabilješka. Br. Marinci i s. 511-02-41. ali pridata pešadija. te ušli u selo. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1.. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . 1991. Narodna armija 9. sudeći prema hrvatskim izvješćima.Vukovar 1.30 sati 02. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela. Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). Vojska. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. bataljuna 3.Vidaševac i Lipovača . koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. Cerić i s. t'edomir POPOVIĆ.903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane.Vukovar. 1991. Neprijatelj je uništen iz pokreta". pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". 12. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. brigade ZNG-a.Bogdanovci . 902 "Ti divni ljudi. Br.906 Jak napad 211. PU Bjelovar. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. pad Petrovaca je.

Op. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. no prodor u selo nije joj uspio. u 00:22. Str. 10.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš.1991. hstopada. 5120-26-91-02 od 1. 1991. 04-233/1-91 od 2. Str. 9. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. Str. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Upućivanje borbene tehnike. brigade HV i organizirala njegovu obranu. Ono je 30. br.. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2.915 Izvršavajući zapovijed 109. br. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. na uskim prolazima. koji su u jutro 2. pov. šumama i područjima razmještaja Armije.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". Str. Dnevno Page 113 . br. 525-6-122 od 1. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. br. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. pov. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. br. pov. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. br. 81/91-02/02. 525-123-7/91 od 30. Pov.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. 525-122-4/91 od 1. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Ur. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Mlaka Antinska i Antin. 1991. 1991. br. 1991. Borbena zapovijed br. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima.10. SVA MORH-ZOZO: GS HV. 5120-26-91-2 od 2. Kl..920 Jak napad izvela je i 252.. 525-123-13 od 2. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 525-122-7/91 od i. br. 6. pov. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. 7. 109. 10. Str. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm.919 U reportaži o 3. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. br.]. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. osobito na području oko naseljenih mjesta. Prihvat borbene tehnike. Prihvat oklopništva organizirala je 109. Str. br. Borbena zapovijed. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109... Upućivanje borbene tehnike. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. Nakon povlačenja dijelova 109. Borbena zapovijed br. 81/91-02/2.918 U toku 3.. 1991. Br.914 Pored napadnih zadaća. 1991. Obavijest. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. 158 nuštar. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. Dnevno izvješće. 525-123-9 od 1. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. 10. br. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. 525-124/19-91 [od 1. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. hstopada na Nuštar.. 8.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. br... SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 7. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar . br. pov. 1991.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. 1991. Kl. a potom ovladaju selima Tordinci. brigada HV. oklopnim bataljunom 1. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. Str. Str.10. 10. Vinkovce i Cerić napala je 3. br ZNG. 1991. 10. Borbena zapovijed. Zahtjev za popunu sredstvima. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. 525-6-122 od 1. Ur. Op. 1991. pov. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. Izvješće. 10. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. pov. 10. oklopna brigada JNA 2. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću".

Izvješće. Zapovjedništvo 109. br ZNG.. GLIŠIĆ.. 04-233/1-91 od 2. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar. tvrđeno i za selo Korođ. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. brigadi ZNG-a.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . S četom je stigao samo jedan časnik. brigada. 8. 10. 160 Četa 3. podstožernim i logističkim dijelovima. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu".1991. Četa 3. 3. br ZNG.Bogdanovci . 21. 1991. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. pov. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG iz Karadžićeva. 525-123-16 od 3. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'.. koje su bile na osobito važnim pravcima. br. 1991. Izvješće. br. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. 10. 22. 04-240/1-91 od 3. "Nema mira u Mirkovcima". ili vrstom postrojbe (djelatna 3. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. 109. Pored obrane. pov. pov.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. pov. 1991.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Narodna armija 19. br HV: Zapovjedništvo 109. brigade HV. 10. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. u rajonu Osijek i Baranja. pov. Izvješće. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". brigade HV. 10. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. pov. SVAMORH-ZOZO: Zap. br ZNG. 1991. 04-233/1-91 od 2. 1991. br ZNG. Snage 109. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. 525-123-16/91 od 3. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. 10. Str. br. br. Str. bataljuna 3. Glavnina 63. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto.10. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1991. Isto je. 10. 109. M.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. također netočno. 525-124-25/91 od 2. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja.10. 1991. 04-246/1-91 od 4. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. 525-123-16 od 3. Izvješće. 12. 10. Br. mladi ratnici". Str. kao što je to bila 109. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. br ZNG. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula.10. Dnevno operativno Izvješće. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. RUNTIĆ. Armija je u protanapadu izbacila četu 3.Bitka za Vukovar izvješće. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. Ti drvni ljudi. Prihvat oklopnih sredstava i posada. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. 109.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. 10. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. 1991. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. 1991. Str.Vukovar". odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. bat ZNG od 6. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. 10. Dnevno operativno izvješće. kao što je to bio slučaj sa 108. hstopada. Bitka za Vukovar. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. 10. br. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno Izvješće. br. iako s zakašnjenjem. brigade ZNG-a. Br. D..922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. Br. 920 D. Narodna armija. Zapovijed. 142-143. Str. Str. Page 114 .. 1991. 1991. Izvješće. listopada. 1991. 525-123-13 od 2. Str. Str. Dnevno operativno izvješće. Zaduženo je za prihvat. 525-124-27 od 2. Br. SVAMORH-109. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. stizalo. brigada ZNG). 04-240/1-91 od 3. pov. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. pov. koje je. Armija je potpuno ovladala Cerićem. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. br. 109. 525-123-13 od 2. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

932 SVAMORH-109. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. Svi su bili bez topovskih zatvarača. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. koje bi taj problem napokon riješilo. 1991. 1991. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. 525-124-34 od 6. brigade HV je 4. 1991.. Str. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. listopada. a u Jarmim su poginule tri osobe. 525-123-16 od 3. br ZNG.. 04/338 od 3. 1991. br. 10. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje.937 Tijekom dana. Page 115 . pov. pov./4. 10. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. pov. 10. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. 10. Ona je u jutro 4. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. 1991. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. Pov. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. listopada izbila u područje Vidovac . Poduzete su mjere da se postrojba sredi. Vukovar i Županju. Str.. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće.. Str. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika.931 Zapovjedništvo 109.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. nego je i napadala.938 Oklopno-mehanizirana četa 109.929 Zapovjednik čete. od čega četvorica pohcajaca. br. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. brigade ZNG-a u Nuštru. Armija se nije ograničila samo na obranu. br. Podatke o artiljeriji traži. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". Dnevno operativno izvješće.934 Na izmaku 3. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. hstopada bili su još u gorem stanju. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. Negoslavaca i Mirkovaca. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi".. br HV: Zapovjedništvo 109.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. br. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. 4. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. Str. 1991. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV.933 S kakvim se na izgled banalnim.. 10. bataljuna 3. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. No. 04-246/1-91 od 4.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. br. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Str. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. 525-123-16 od 3. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju.936 U noći 3. pov. Presjek situacije. pov. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao.Henrikovci. bataljuna 3. brigade HV i 2. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2.. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. Izvješće. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. br.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. 525-123-16 od 3.. 10. 161 da se četa 109. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca.

. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. Nadzor drugoga dijela prometnice. ah je u toku dana i izbačena iz njega. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. Str. osigurati bok na pravcu Vinkovci . dobio je u zadaću odred "Lepenica". 1991. 10. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 525-123-18 od 4. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. 04/338 od 3.940 U toku dana zapovjednik 1..941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci .Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. Dnevno operativno izvješće. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. br. pov. br. Izvanredni izvještaj. 04-252/1-91 od 4. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. Vukovar i Županju. u kojem je imala oklopni bataljun. 1991. 525-123-17 od 4. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. 109.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. 10.Vukovar. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. bilo oko 11 posto.. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. Str.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . 162 Divizijsko topništvo. 10. br ZNG. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. 10. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. 1991. Str. pov. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. za potporu i protuoklopnu borbu. 10. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Br. Presljek situacije. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . Njezina Velika Narodna Skupština 9. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. Str. br. Izvješće.. Izvanredni izvještaj. no nisu se uklapala u napore Armije. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. odnosno apsolutno podcjenjivanje. Obranu Mirkovaca.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. Str. i pomoćnu. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. 525-123-17 od 4. oklopnu brigadu. br ZNG. 1991. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. br. 1991. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 04-252/1-91 od 4. Baranju i Zapadni Srem. pov. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Dnevno operativno izvješće. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. pov. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. a 1. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. 1991. 1991. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 10.Orolik. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. proboj koridora. Br. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. br. S desnim susjedom. MORH-ZOZO: ZOSISB. 252. 109. 525-123-18 od 4. pov. Izvješće. 10.

Str. 1991. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. 10. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu.1991. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar . 20-21. iako to nije izričito rečeno. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem.. 10. bez vode. Str. listopada. pov. 1991.947 Neuspjeh 252. ojačanog voda Nuštar.. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. listopada. 109. br. br ZNG. 1 OT. br. Str. koja ih je u jednom trenutku.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. uspjela je odbiti napad.. 525-123-21 od 5. treba imati i ratne sreće. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. pov.s. kao ni u toku dana. struje. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći".. 525-122-11 od 5. brigade ZNG-a. Naređenje. 'Tako je to u ratu. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. brigade HV.. upozoravajući da su u blokadi. 10. Bogdanovci"... 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. bataljuna 3. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. brigade HV. 109. Page 117 . Cerić s. 12. U dnevnom izvješću 109. . br. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". bataljuna iz Županje. br ZNG. 04-260/1-91 od 6. vodova Cerić i Marinci.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. 10. 10. nije bilo. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. 109. 1991. Nuštar". SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-255/1-91 od 5. Br..945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1./5. Br. Pov. Izvješće. 1991. 10. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. samostalnog bataljuna i 3. br. Henrikovci . Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 851-18 od 4.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. 1991. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. Br. 10..Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. 2. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". 1991. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. 1991. pov. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. Za daljnje borbe. brigadi važan problem nastao je 5. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. Naređenje artiljeriji 1. u rejonu Vinkovci . Zapovjedništvu ZNG.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. naglašeno je u izvješću. 525-123-20 od 5. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 04-253/1-91 od 5. br ZNG. Nuštra". ojačan tenkovskom četom i pješadijom.Vukovar.. Izvješće. Dnevno izvješće. samostalnog bataljuna. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci .Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. 10. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. Nuštar. pri napadu na Nuštar. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. 109. Gaboš i Ostrovo. brigade HV. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9. 1991. oklopne brigade JNA na Nuštar. Marinci i spajanja s našim snagama u s. 19. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.s. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh.1991. osvajanja s. pgmd. Dnevno izvješće. bataljuna 3. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. uništile 5 tenkova. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". pored znanja i hrabrosti. 10. Snage po dubini pravca Vinkovci . 1991. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. Prijavila je uništenje pet tenkova.Šid.. pov. br. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. OZ HV za borbu br. Str. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici.. br.Vukovar . glavninom treće i tri puka potpore. izvješće.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. 5.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. 109. napustila".ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. čime su "oslabili obranu snaga 109. listopada počeo napad "agresora na s. 525-123-21 od 5. Str. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109.

br.. Ur.Vukovar status kvo". na svom krvavom putu po Hrvatskoj.. br ZNG.. pov. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. 10. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. br. ZOSISB.957 U toku noći 576. pov. 949 U središtu Nuštra. 1991. bataljon. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. Str.. 10. "Između zatišja i opreza". na putu". 10. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. 10. 10.. 815-01-91-01/58.. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru".. Izvješće. 04-255/1-91 od 5.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci .. Vinkovci/Osijek 1992. 63. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Str. Zapovjedniku 63. 10.. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. Izvješće. pov. Str. posebno u borbi. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. 10. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Bataljun je 3. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-25 od 6. 3. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. 10. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. 1991. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". POPOVIĆ. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. bataljuna 3. br. ZOSISB. br.952 Zapovjednik 3. Dario HEĆIMOVIĆ.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. 525-124-33 od 5. 109. 1992. 184.. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". pov..958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". br.. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 525-122-11 od 5. br. 165 na različite načine. Kl. 1991. 10. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . s. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 525-123-21 od 5.. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Str. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. 1991. Str.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. br. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka". pov. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. bataljuna 3. 525-123-23 od 6. 2212-01-01-91-1 od 4.. 17. Mladen KEVO. a njihovo je stajalište Page 118 . Krizni štab. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Naređenje artiljeriji 1. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. Br. 1991. 525-123-22 od 6. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. Narodna armija.Vukovar". Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. 1991. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. brigadi. 525-123-23 od 6. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima.954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2.Bitka za Vukovar 948 R. Dnevno izvješće. bat ZNG od 6. 16. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. Izvješće je primljeno telefaksom 6. 1991.. Izvješće. 1991. 1991. Str. pov. listopada u 11:15. 1. OZ HV za borbu br.956 Skupina je podređena 109. 2.

962 SVA MORH-ZOZO: GSHV.. partizanska brigada R divizijun 1. bilo osam tenkova M-84. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. 525-124-14/91 od 7.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". 10. brZNG. 1991. br. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. 5120-01/22-91-1 od 7. pov. 109. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. Izvješće. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. Kl. pov. 1991.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. na koje se čvrsto ukopala 252. 6 18 18. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. brigade ZNG-a. 525-123-26 od 7. 10. Vanredno izvješće.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka.. 10. pov. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima... 04-260/1-91 od 6. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . 1991. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. prema hrvatskoj procjeni. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. 10.963 Sa svoje strane. pov. Pogođena je i pekara. 1991.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. HV od 7.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. br. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. br. 525-123-25 od 6. br. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. dvije jurišne skupine. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. 3. br. Prijepis telefaksa primljenog 7. Str. Izvješće. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". 1991. 14. 10. 10. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-27 od 7. Str. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 114-04/91-02/01. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. pov. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. 1991. Ur. Str. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. listopada u 10:05. Izvješće. Bricina Bunara i Kudeljare. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. laki artiljerijski puk PVO _J. Str. Izvješće. listopada. 1991. Str.. SVA MORH-ZOZO: Zap. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. br. pošta i DIK Spačva.. 1991. 525-123-23 od 6. br. ranivši pri tome osam osoba. bataljuna 3. 1. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. Str. 10. pov. 10. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. Br. br. Borbena zapovjed Op. oklopna brigada.

Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. protekla je kao potpuni fijasko. Str. Str. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. 1991. Bršadin i šume Dergaj. 109. Očekivano pojačanje 3. pov.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. bataljuna. bataljun dobivao je novu obvezu.970 Noć 7/8. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. HV. 525-123-28/91 od 8. Izvješće. 167 Pomak koji je očekivan 8.. Str. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. 2/3.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna.se7 Navečer 7.Marinci . br.35 sati. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. Vukovar i Županju. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . o čemu nije vođeno računa. doduše netočno. 04/338 od 3. br. U odnosu na zadatak i broj ljudi. Njih se trebalo i sudski goniti. HV od 8. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. brigade HV R ^X]iQ9 1. bataljun. 525-122-16 od 8. brigade HV. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. 1991.. 10. Izvješće je primljeno 8. Izvješće.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". a potom u jutro 8. listopada. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . nisam mogao da ih uvjerim". ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". koji je bio spreman da krene. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara".Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. Str.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. br. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. To je bila zadaća 4.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. pov. 10.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. br.SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . Jedan od njih. listopada napasti pravcem Nuštar .. listopada u 00:57. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. 1991. listopada nije napravljen. 3. Zapovjedništvu OZ Osijek. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . spremno da krene. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. pov. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. osiguranje probijenog puta. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete.Bogdanovci . 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. Nakon izvršene zadaće 3. "". br. bataljuna 3. 10. Presjek situacije. morao sam odustati od akcije". to je trebalo značiti da put Marinci .. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. br.. od koje se mnogo očekivalo. kojeg se u jutro 9. 10. 1991. zapovjednik 109. br. hstopada. brigade HV.Bogdanovci . brigade I da krenu. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. bataljuna (bez čete) 107. 10. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 16. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. Stoga je u "toku noći . 525-122-16 od 8. Borbena zapovijed Op. Borbena zapovijed Op. bataljun 109. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. br. pov. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 16.zahvat Page 120 . brigade HV i 2. brigade.

i izvan vojnih objekata.Vukovar. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. 1991. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. hstopada 1991. a glavni kočničar bila je Armija. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. 1991. Lici i području Dubrovnika. kao i generala Kadijevića. 432-434. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 17.10.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. 446-448. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. 970 B. Kretanje oficira. 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.982 Page 121 . 977 ISTI. 1991. hstopada 1991.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. strujom i plinom. sati ujutro 9. Zbog toga je bataljun 107. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. listopada dogovorili prekid vatre. 10. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. 168 10. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice.. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. JOVIĆ... brigade HV. 10. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. 525-123-29/91 od 8. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. 525-122-17/91 od 8. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. Str.. 1991. 2002. hstopada. pov. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. o embargu na oružje SFRJ. Borbena zapovijed Op. 391-392. Str.1991.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. odnosno veliku mobilizaciju. br. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. Bataljun je do 5. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. brigade HV ojačan s dva tenka. 9. 394. Punomoć. 10.. br. Bilo je više razloga za to. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. 451-452. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. a za veće pothvate. pov.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. Tuđmana i Miloševića. Vojnoizdavaćki zavod. Beograd. Izvješće. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. rujna 1991. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124.981 Sastanak od 8. trebalo je biti potpuno slobodno. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. br. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. Poslednji dani SFRJ.

"Zakon o obrani". 10. Zapovijed./9. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. Uz pristiglu skupinu 3. Vukovar nije deblokiran ni 9.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. Dotadašnji zapovjednik 109. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. 1991.. br. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. popune i osposobljenosti". brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". 10. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. 10. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. Narodne no\ine. 800-01/91-04/22 od 8. 9. listopada. proleterske gardijske mehanizirane divizije. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 525-122-18 od 9. pov. 10. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". Str. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. brigade HV. Izvješće. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. Za podršku 109. kako su nazivane snage pobunjenih Srba.989 Ni stanje u dijelovima 3. brigada HV. Kl. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". 525-123-31 od 9. 10.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . 109. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. Ur. listopada. 1991. 1991.30 sati".987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. bataljuna 107.00. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8.. 468. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. br. 8.. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. pov.. 1991. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9..Vukovar. bataljuna 3. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . Borbena zapovijed Op. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. br. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. 1991.Bršadin . Noć 8. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to.. uključujući i prostor" oko Iloka. Zapovijed je dostavljena i 124. 7. 512-03-91-1 od 8. 5120-01/20-91-1 od 9. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. listopada 1991. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. Str. 20. Njezin 2.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. to jest za razdoblje od 19. br. 1991. odnosno 67 gardista što ga. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca.00 do 7. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. brigade. 1991. Sabor Republike Hrvatske. Ur. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. brigade ZNG-a nije bilo bolje. 18.985 Usprkos velikim očekivanjima. 112 je bilo na bolovanju. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. brigade ZNG-a.željeznička postaja . osim u dijelu zapadne Slavonije. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 .Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8.988 Pospremanje Zapovjedništva 109. brigade.Vukovar. jer je pravac Nuštar . listopada. br. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. brigadi HV 986 Pretvaranje 109.

525-123-32/91 od 9. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. Zapovjednik brigade 9.. brigada ZNG. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. Zidine i Henrikovci. Dnevno izvješće. gdje su sinovi faiikcionera". koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. 1991. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. 525-126/8 zapovjednika 1.. HV od 9. 21 vojnik.). stanje se poboljšalo. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. 1991. a dolazak se očekivao u noći 9.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ./10. Str. 10. 10.. brigada Hrvatske vojske. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. uz sva ojačanja ne raspolažu". Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. odbila je krenuti za Đakovo. 104. bat. hstopada stigla je iz Zagreba.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. a. listopada kad je povučena u \ araždin. 1994. 10. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. od 9.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 3. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. s kojom. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. br. Nakon dolaska druge čete.990 Objašnjenje zapovjednika 3. mehanizirane brigade. pa je za Đakovo u 21. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". pov. o. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. 525-126/9 zapovjednika 1. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. D. 3. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. 1991. Str. "R" brigade Hrvatske vojske. Varaždin. 1991. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. 3. 10. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. OZ Osijek od 10. U Nuštru je bila do 16. brigade HV koja je 6. 10. 10. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. U tome je prednjačila četa iz Županje. 23-24. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. br. Zapovjedništvo 104. Izvješće. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. obrazloženje je odbijanja. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. Zap. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. mehanizirane brigade Varaždin. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. Dva uzvišenja pred selom. M. listopada stigla u Nuštar. Od 30 vojnika i jednog časnika. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. listopada u organizaciji 1. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". oklopne brigade. od 9. 1991. Izvješće.992 Ostalo ljudstvo. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. 1991.Bitka za Vukovar koriste bespravno". kao ni odlazak. 10. pov. 10. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. jer se jedna pokvarila. SVA MORH-ZOZO: ZNG. br. Izvješće. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. br.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. OZ Osijek od 9. Izvješće o stanju. brigade ZNG-a bih su javni. Prema njegovoj ocjeni. "Branićemo samo Varaždin. većina. 3. mehanizirane brigade. 3. 525-123-32/91 od 9. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. brig. ZNG od 9. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap.

koje je Hrvatska vojska poštivala. 172 11. 525-123-32/91 od 9. municije i drugih borbenih materijala. 10. 10. br. br. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. pov. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". br. Zapovjed. No nju je tek trebalo postrojiti. br.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". pomoćnik ministra rada.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. 10. 1991. brigade HV.. Str. Kl. 1991. Preraspodjele borbene tehnike. SVA MORH-ZOZO: Zap. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". 1991. listopada. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka.Bogdanovci . Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. 1991. mbr. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. Obveza 109. Zapovijed.. 8/91-01/94. 10.1000 Konvoj je prijepodne 10. br. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10.Vukovar. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". Ur.10. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . 1991. Zapovjedništvo. 1991. Pov. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. savladati otporne točke JA i četnika".997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. Pov.. br. 5120-01-91 [od 10. 10. na ostalom području slavonske bojišnice 10./11. Iz njega je Operativnoj zoni 10.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. KL 804-01/91-03/23. 10.].. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. brigada očekivala u toku dana.. pov.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember. 10. 1991. Izvješće. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. 525-123-32/91 od 9.. god. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja.1003 Zapovjedništvo 109. br. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. Ur.Marinci . 10. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100.. Str. i Belišća. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. Zapovjed. što je bila zadaća prvog reda. SVA MORH-GSHV: 1. Ur. 1991. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Izvješće. 10. Izvješće. 5120-01-91-1 od 10. 1991. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. 5120-02-91-1 od 9. 01-52/8-1991 od 9. OZ od 9. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". Ur. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru.1991. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. 01-52/9-1991 od 10. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. mbr. br. 1. 5120-01-91-1 od 10. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. socijalne skrbi i obitelji. "prvenstveno Vukovaru". listopada. KL 804-01/91-03/30. SVA MORH-ZOZO: GS HV.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA.10. 1991. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice..

Vidovac jedna tenkovska četa. 10..1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. 04-284/1-91 od 10. listopada Zapovjednik 109. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. Str.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. o. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. brigadi. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. pov. 10. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". Str. 10. Zapovjedniku 109. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. 525-124-50 od 10. br. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh. pov. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. 525-123-36 od 10. Str. br.. 525-123-34/91 od 10. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu..Zidine . brigadi HV. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10.Marinci . brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Pov. 10. Pačetin i Bršadin. 1991./11.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. m SVA MORH-ZOZO: Zap. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . 525-122-19/91 od 10. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Page 125 . 525-123-36 od 10.1013 U noći 10711. što je ujedno bila i posljednja pričuva..15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2.rijeka Vuka . hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. brigada ZNG-a.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. brigade HV. bataljun 3. Izvješće. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. četu svog 3. bataljuna 3. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. Str. brigade HV trebala je osigurati 3. 1991. 1991. Izvješće. Izvješće. brigade ZNG-a da krene u napad. br. Str. 10. brigade ZNG-a. listopada odredilo je ojačanu četu 122.. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi..Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". br. 525-123-36 od 10. 1991. Borbena zapovijed Op. br.Nuštar . bataljuna 3. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Br. brigade od 40 ljudi. pov. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjednik 109. br. Nepotpuni 3. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. pov. 173 Napad 109. 1991. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. 1991. br.Bogdanovcl. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. m./11. Zapovjedništvo 109. brigade HV planiralo je dopodne 11.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. 1991. Izvješće. Oko ponoći 10. 10. 109. brigade ZNG-a.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kao i u 109. Str. Četa se ujutro 11. pov.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm. 10. 1991.Lug. br. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. bataljun 3. D.. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju.1012 Osim nje. po dubini Marinci. 525-123-36 od 10. a. 19. M. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. listopada. 1991.10. Str. 10. samostalnu četu 109.. četiri haubice 122 mm. Izvješće. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. pov. 10. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. 525-123-36 od 10. Zapovjednik 109. bataljuna 3.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 10.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu..). brHV. bataljuna 3. pov. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. a crtu Ekonomija Henrikovci .1009 Zapovjedništvo 109. br ZNG. i četi 3. br. Izvješće. Do 4 sata 11./11.

ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. 10. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti. 525-123-36 od 10.. Izvješće. br.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. 1991. Zap. 174 nadomjestiti dijelovima 3. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri./11. br ZNG od 11. br ZNG. pov. 1991. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11. 20.Đakovo . 1991. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". Izvješće. Str.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja.. 525-122-20 od 10. bataljuna iste brigade. "što je narušilo borbeni poredak. Marinci. 10.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap.Jasenovac . pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. Str. a težišno na području Vukovara. 525-123-38 od 11.1018 Istog dana u Zagrebu su. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". 10.. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra. br. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. 109. 1991. Str.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske.1017 Glavni stožer HV 10. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109.. ustrojene. listopada poslati u Vinkovce. Zbog toga je i 108. 1013 SVA MORH-109.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara.. 1991. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. pov. Zapovjednik 109. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Br.Novska . br ZNG. 1991.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. brigade HV. 10. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati.. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku.. br. pov. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. zato neopozivo podnosim ostavku. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . Izvješće. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10. 10. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine. listopada. br. 109.1022 Vukovar je topnički granatiran. 04-284/1-91 od 10. br.. pov.1014 Zapovjednik 3.. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac .1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. i 11. 10. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. 1991. Nakon odbijanja Page 126 . Izvješće. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s.Sisak . Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". Zapovjed. 04-281/1-91 od 10.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. br HV: Zap. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. 525-123-38 od 11. gdje mu je bilo pripremno područje. Borbena zapovijed Op. listopada 1991. br ZNG od 11. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna.. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca .. Str.10. Br. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. OZ Osijek. 10. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije.

10311 Slobodni tjednik u broju od 31. 10. 10. 1991. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru.. 10. bataljuna 109. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106... listopada. Zapovjedništvo 109. Ur. listopada u 13. 1020 SVA MORH-109. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1991. Str. a u 18. br.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.. 1991. Zapovjed. brigade ZNG-a. Ur.. br. 11.1025 Četa 3.. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce.. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom.. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. 11.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. 1991..Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. Str. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka.. 1991. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". Izvješće. 1991.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 10.14 Glavni stožer. Str.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 525-123-38 od 11. 525-122-21 od 11. 10. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. pov. Borbeno djelovanje. 2121-06-91-80 od 11.. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". Borbena zapovijed Op.. br HV: Zap. brigade HV: Zap. 1991. Br. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . brigade HV. Zabllješka o Javljanju dr. pov.. listopada dočekao u Vinkovcima. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. 10.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. neupućeni ili nedobronamjerni. br. 5120-52-91-1. pov. 10. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. poput duha pojavljuje u Vinkovcima". no nisu znali ni kada ni kako". odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. Obavještajna informacija.10. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Iza njega je ostao jedan šleper. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". 10. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18.. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 109.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. br ZNG. 5120-01-91-1 od 10. 1025 SVA MORH-fond 122. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122... 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. 5120-01-91-2 od 11. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. 525-123/40-91 od 11. Ur. 1991. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. 10.1038 Page 127 . br. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava. br. br. br.1991.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. listopada 1991. 10. Br. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. br.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. Ur. 2196-01-91-1 od 10. 21. Izvještaj Evropske promatračke misije. br HV od U. Ur. 1991. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar. 1991. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. br. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. RCO. 5120-01-91-1 od 10. Ur. KL 833-05/91-03. 8/91-01/102. 1991. Izvješće. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. br. 04-281/1-91 od 10. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . 5120-30-91-27 od 10. koji se pri okretanju zaglavio u blato. 10. br.55. 1991. "Mnogi su. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. Dnevno izvješće. listopada Dedaković . 122. 810-03-91-01/01.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. Zapovjedništvo predao Borkoviću.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. KL 8/91-01/101. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. 176 nuštarskiTANKISTA . listopad 1991. 109. 10. Zapovjed. Kl.

Do 16.1991. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. CO. RUNTIĆ. Vjesnik 6. 1030 M. 11.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. 08-2935/1-91. 222. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. 12.30 Page 128 . 10.1037 Plan proboja. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. Br. Izvješće za dan 11. prijetnja: "Sijena' više nema. do 18 sati. Konstatirajući da se tijekom 10. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. brigade ZNG-a. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. DEDAKOVIĆ-JASTREB. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". brigadi HV. 1991. od 08. Bitka za Vukovar. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. i 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. koliko i nerazumljiva. Izvješće za dan 11. 1991.Vukovar. 109. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. listopada protekla je u Vinkovcima mirno. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. Zapovijed je dostavljena i 1. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. 81. 5120-01-91-1 od 11. Br. 1997. 10. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1031 A TUS. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . brigadi ZNG. te da dobro znaju "trgovce Vukovara".1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 12-13. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. koji ni 12. 188. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". listopada nije prošao do Vukovara. 10. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj.15 sati/". RUNTIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD.33 M. D. br.Vinkovci. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. 186.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 10. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 08-2935/1-91. godine". Slobodni tjednik 31. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. 185./13. Vinkovci. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. do 18 sati. 1991. 1035 Dražen RAJKCMĆ. 11. D. Ur. Bitka za Vukovar. kao i MUP-u RH. 16. Zapovijed. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. i 124. 52. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. i ništa manje dramatična. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci .1042 Na prijelazu 12. 1991. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika.1040 Noć 11. listopada. od 08.40 Iz grada./12. CO. Nacional 5. 8. za razliku od prethodnih dana.

Izvješće. Str. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. br. br. u 19. one to nisu bile. 10.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. PO. razgovor od 12. br. 10. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . 10.1991. 109. Br. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. 1991. 10. HV.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. br. bataljun 3. 10. pov. 3. SVA MORH-ZOZO: Zap. Đakova i Zagreba. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo.10. br. Izvješće. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Str. listopada u 22. pov. 2. br. br. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21.21.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 10.30. 1991. Str.. pov. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. bataljuna 3. bataljuna sa sredstvima potpore. Primljeno u Osijeku u 10. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. 5120-03-91 od 12. i 3. 10. 1.. brigade HV. 1991. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. Primljeno kao telefaks 10. 525-123-42 od 12.1052 Dolaskom još jedne čete 3.1991. Dnevno borbeno izvješće. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. 525-123-101/91 od 13. br. Dnevno borbeno izvješće. br. pov. Zap. 1991. 179 Kod Vinkovaca je 12. 5120-01-91-1 od 12. Izvješće. 1. Str. 122. postrojba PU Slavonski Brod 70.59.1051 Osim za 3. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. Page 129 . 10. 1991. 04-297/1-91 od 12.41... bataljun 3. smještaj i davanje zadaća 109. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje.00 sati. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba.. Od Zapovjedništva 3.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila.. Str. pov. bataljuna 3. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. i 124. 10.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV..Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. 804-01/91-03/39. pov. 525-123-45 od 12. Pregled situacije. 10. oklopno-mehanizirana četa 109. 10 tenkova. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. Str. pov. Klasa 8/91-01/101. Izvješće. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 525-123-46 od 12. Snage Iz dva bataljuna 3. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. listopada u 22.. br HV.. Str. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ojačana četa 3. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. brigade ZNG-a. Dopisano ispod izvješća od 19. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. SVA MORH-ZOZO: Zap.Mirkovci u područje Kamenica. brigade HV. 525-13/91 od 12. 1991. br. 525-123-45 od 12. brigade ZNG-a. 1991. hstopada. 10. OZ. Zapov. 1991. brigade HV u Vinkovcima. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. 1991.. pov. Zapovjedništvu OZ Osijek. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. 1991.27. 10. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. br. br. 525-123-101/91 od 13. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Ur. Osijeka. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. OZ. 10.. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. po jedna četa 106.. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. 525-123-42 od 12. 1991. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba. 525-123-42 od 12. Str. 1991. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar.

ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. 1991. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. hstopada. br. br. 58-10/91 od 12. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. U Izvješću 109. 1.. 23/1. 1991. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-101/91 od 13. pov. 23/2.. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . 23/1. 1991. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. br.. 10. 10. Pravac djelovanja bio je Cerić . Str. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. br. OZ. zbog čega su se teže palila. br. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. pov. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. OZ. te su posade dva tenka pobjegle. Br. pov. Marinci i Cerić.Balintovac . bez jedne čete. 1991..1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. 525-123-101/91 od 13. Županja i Vukovar. br. 1991.1053 Bataljun. pov. pov.. OZ. Str. 1.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. Antiteroristička jedinica od 13. 10. Str. 10. br. Str. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1991..1991. br. hstopada. 10. br. 1. brigade ZNG-a. 525-1/91 od 13. odužio. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. Izvješće.. br HV Br.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora... OZ. pov. OZ. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra.30 sati 13. Dnevno borbeno izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap.Zlatara -Grabovo. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. 1. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 10. pov. 1991. 1991. Ocjena stanja na području Vinkovci. 10. Podaci o oklopnim m/v. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1991. godine. 04-300/1-91 od 12. 10. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. Dopuna borbene zapovjedi Op. 109. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. a dva su se tenka povukla dublje u selo. 1. Dnevno borbeno izvješće. 1. 525-14/91 od 12.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . Dnevno borbeno izvješće. Str. pov.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". 525-123-102/91 od 14.Ivanovački atar . 1991. bataljunom 1. . Izvješće. br. Str. U idućoj etapi zadaće. 10. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. Ostatak je došao 14. 10. Str. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. 180 zapovijedi. 10.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. 10. Napad je počeo u 5. Marince. pov. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. Str. 1991.. 525-123-54 od 14.11. br.. 1991. OZ. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci .. br HV: Zap. OZ. 10. SVA MORH-fond 108. listopada. 525-14/91 od 12. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1.. OZ. 108. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". br. SVA MORH-ZOZO: Zap. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 1991.. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. Naši tenkovi došli su do Nuštra... Str. br. Dnevno borbeno izvješće. 10. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. pov. br. 525-107/91 od 15. 525-16/91 od 13. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci..1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje.Ermenta . U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. 1.Rastovački atar . 525-123-218 od 29. pov. 525-123-101/91 od 13.

a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. Izvješće. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. 1. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV).. 16. 10. OZ. poslao je ATJ Lučko. Narodna armija. 1991. 1991. Isti je slučaj i sa 5. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. od čega su dva potpuno uništena.1991. iz stroja je izbačeno pet tenkova. 10. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. poginula su joj tri pripadnika. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). br ZNG. Narodna armija. 2. br. OZ. res sva MORH-GSHV: MUP. koje su se kretale u prvom postroju. 525-123-101/91 od 13.1060 U borbi za Marince 252. 1. 1992.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. brigade. Str. iz Osijeka. 1991.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. iako je redovno obavještavan o problemima s njima.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1063 Za razliku od ZNG-a. Br. dragovoljci iz Zagreba. 10. Str. nisu imale naputke gdje. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. Dnevno borbeno izvješće. Do siječnja 1992. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. 17. br. postrojbe su napuštale postav. 1991. Benkt Kullgard. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. 04-302/1-91 od 13. pov. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. 525-123-101/91 od 13.1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". lm Isto..10..1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. brigade HV {Žuti mravi). 109. kako i kada da djeluju. i 109. a ne u zajednički napad". 10. Opis proboja krajnje je herojski. HV. br. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca.1991. 1. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. "Primer odanosti i hrabrosti". bez spomena ikakvih problema. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. Pojačanja. br. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. 106.. 13. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. 1991. "Između zatišja i opreza". koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". Dnevno borbeno izvješće.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. brigade HV. Izvješće. pov. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. 1991. br. najbolje što je imao. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. SPASOJEVIĆ. 11. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. 182 klin. U potpisu Michel Legrain. MUP je dao sve od sebe. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. pov. br. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. i 70 pripadnika Page 131 . 122. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. 525-123/52-91 od 13. 10. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen.. odnosno HV-a. Str. 10. Antiteroristićka jedinica od 13. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1061 D. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. bataljunom 1. godine.

1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. Jutarnji list. 3. 12. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. Nacional 19. listopada piše da Page 132 . "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". Str. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". JVovJ TJsf. D. 27. pov. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. mi Anton TUS. br. U uvodnom dijelu to i priznaje.15 M. 1996. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. Bitka za Vukovar. 2003. Vjesnik 17. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. 2003. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. 80-81. 19.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. 1998. za prekid optužuje predsjednika Republike. 16. 851-18 od 4. Kad napad napokon počne. "Red vojske. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. U prosincu 1991. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. 11. 1996. 1070 Igor ALBORGHETTI. 1991. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. 5. 22. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. 10. 30. RUNTIĆ. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. 9. A MLRKOVIĆ-NAĐ. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. pgrnd. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. "Ponos i stid zbog Vukovara". 10. iako zna da je brigada od 1. kao i Ministarstvu obrane. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". oklopne brigade JNA u Marince. 31. m Hido BIŠČEVIĆ. red partije".1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. listopada 1991.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. 1072 Nela VALERJEV.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. Vjesnik 19. 1991. Naređenje. gdje se vodi boj.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. 5.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. 11. [HINA]. hstopada u tom selu. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. Feral Tribune. 183 o napad zaustavljen. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara".. 28. 17. 1997.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. 12. 11. 1071 Toni GABRIĆ. 221-231. Globus. Andrea LATINOVIĆ.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. Nedjeljni Vjesnik 1. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 5. i«* a_ rpus. 1997. 3. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara.

studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . brigade HV. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. Dnevno borbeno izvješće.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. 1991.Vukovar Armija je bila znatno jača.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. Str. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje.1991. pov. Grabik i Ermenta.00 . No. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi).Marinci. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. Henrikovci. Od 15.11. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br.Vukovar. 10.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. br. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". Bogdanovci. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. pov. br. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . hstopada 1991. 1991. bataljuna 3. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. pov. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. brigade HV R i XI122 četa 122. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. bataljun 1.1079 Iako stara deset dana. Izvješće. uz helikoptere.. 500 "četnika". brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. s kojima su otišle i četiri Page 133 .1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova... dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Temeljem "provjerenih podataka". 525-123-101/91 od 13. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. Izvješće. pov. no i ona nije odgovarala stvarnosti. 525-113-45 od 12. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. a dijelom orijentirana prema njoj.Bogdanovci". bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . SVA MORH-ZOZO: Zap. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Marinci. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. hstopada prepadi. OZ. brigade HV R "Stanje. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. 10.. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 525-123-45 od 12. U izvješću od 29.. listopada u širem području Nuštra. 17 topničkih oruđa raznih kahbara.10.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. nasuprot znatno jačem protivniku. brigade ZNGA u 31X13 3. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. bataljun 3. 1. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. u 12.1991. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. bila je aktualna. 525-123-218 od 29. Str. borbena djelovanja". Str.. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. br. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. nego i događanja 14./15.

. HV: Zap. 1991.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. Zap. 1991. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". OZ.. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. brigade ZNG-a. bataljuna 1. br. pgmd. 1991. Str.. 10.10. br. Izvješće. 1. što je i obavljeno. 525-123-102/91 od 14. 525-123-103/91 od 14. listopada 1991. 1. Dnevno borbeno Izvješće. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. 525-123-54 od 14. 5120-01/22-91-1 od 16. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".. pa je predstavnik Posmatračke misije. pov. Str. OZ. 1991.. Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. OZ. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. 525-123/53 od 14. br. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka.. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. Iz 5. 122. listopada zapovjednik 109. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića.. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. 851-18 od 4. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. 1991.. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". listopada 3. br. br. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. 10. pov. Str. bataljuna 1. 1991. br. pov. a u dogovoru sa puk. Naređenje. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. Br. 185 RH". 10. br.. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. pov. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. Str. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. nad kojim navodno nemaju kontrolu". 525-123-101/91 od 13. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. 1.. 10. br. Page 134 .. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. 525-18/91 od 13. Centar za obavještavanje od 16. 2121-06-91-92 od 13. pov. pov. u 09:20. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. Str. 1991. Str. 10. 1991. Dnevno borbeno izvješće. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. SVA MORH-122.. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. br HV nije u našem sastavu". brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. 1.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. br. 1991. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. 10.SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. Str.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. pov. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. Naredba je 14. 1991. 10. KL 8/91-01/130. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima.1080 U izvješću koje je 17. Dnevno izvješće. Dnevno izvješće.. Ur. OZ. OZ Osijek.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane .

1991. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. listopada 1991. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. 3-5 tenkova. Str. Obavijest. 5120-02-91 od 15. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. 10. 91g". 10. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. 1991. 10. 14. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. uz nečitak paraf. od 17. Naprotiv. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap.. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. ah i funkciomranje komunalnih službi. listopada. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. Bosut (1. Idućeg dana. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. te na kraju odustao zbog miniranog puta. rad političkih stranaka na Page 135 . SVA MORH-ZOZO: Zap. i 10. To je bilo viđenje Armije. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. hranom i odjećom". koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17.. a Vukovara 75% svih kategorija).Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. 186 više mogućnosti.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. br. 525-123-59 od 15. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. br.. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. Vukovar i Županja je krajnje kritično. 10. prema tvrdnjama Armije. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. br. 10. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. Prema podacima vukovarske bolnice. Pozadinsko izvješće. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. pov. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja.. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. 1991. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. 10. 10. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Podjela naoružanja i municije. 10. uključujući i konvoj". a veći dio podijeljen je 109. GS HV. Ur. 525-123-54 od 14. pov. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. KL 8/91-01/117 Str. 1991.1090 U toku 13. 10... Str. pov. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. OZ Osijek Pov. listopada. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. br. 1991. Kabinet predsjednika.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. 1991.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. i na kraju brodom preko Dunava.. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. 525-127/14 od 14. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. i 14.. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. 3. Izvješće. brigadu HV Vukovar". Izvješće. od čega 29 pripadnika HV. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 2 MB-120. 1991. samo u toku 9. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. gubitkom kontrole nad situacijom. br.

2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. 1. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". Oko 20.rijeka Dunav.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . mehanizirana).Jankovci . hrvatske snage nisu uspijele identificirati. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. a na "prostoru Vinkovci . Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1. OZ. 0 vrlo jakom pojačanju. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. oklopnog bataljuna 1. obvezom Kriznih štabova na logističku. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . te na kraju.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". proleterske gardijske mehanizirane brigade.Vukovar. osim na simboličnoj razini. proleterska gardijska mehanizirana brigada. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. koja je navečer 17. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške.Vukovar . koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara.nema ni formaciju) samo otežava posao. inžinjerijski bataljun. (stvarna 51. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr".1096 Razlika je bila u lociranju 2. Županja i Vukovar. 1-2 protuoklopna divizijuna. mehanizirana brigada iz Pančeva. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. borbene tehnike bez posada. Zapovjedništvo Page 136 . 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. prepoznata je samo mehanizirana divizija. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. proleterske gardijske mehanizirane divizije. pov. 1991. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". 525-107/91 od 15.Srijemske Laze uvedena je 453. mjesne zajednice ih kućnog praga. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. Ocjena stanja na području Vinkovci.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. 1094 Isto. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. oklopnu brigadu smijenila je 2. popunjene i sa borbenim iskustvom".Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu.. hstopada 252.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja".1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. 10. mehanizirana brigada. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". zbog nefunkcioniranja postojećeg. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. veća količina topničkog streljiva.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja.". osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. br. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. bez operativne pričuve za manevar. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. jačine mješovite topničke brigade. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. Str. u prvom redu 211. odnosno Borovu Naselju. državnoj upravu i si. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. 1-2 protuzračna divizijuna. br HV)".

1991. Narodna armija. listopada. rujna. Mate Granić. Narodna armija 22.. Meštani sela Bapske. 1992. 9. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 52-56. m. 1. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 12. u kojem je stradalo 25 civila.. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice.hitno se traži. 2196-01-91-1 od 13. u Sidu. Opatovca. Str. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". pov. Šarengrada. 2. Usluge Evropske promatračke misije . Narodna armija. 4. MALOVIC. 1991.1102 <m Isto. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. 1103 Republika Hrvatska.1991. Ocjena stanja na području Vinkovci. napisao je 13. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. U protivnom. 20. mladi ratnici". 1991. 2196-01-91-1 od 28. 1. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". pov. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. 521-0313-91-1654 od 27. Page 137 . 16. Ur. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. OZ. 11.1107 Ultimatum od 7. OZ.Vinkovci. br. Str. hstopada. Provodeći divizijsku zapovijed od 4.SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-107/91 od 15. 1991. 21.000. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. 10. 13. Bapska. "I dezerteri se vraćaju". 22. Ostajemo u Boku.. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad.. "nl R POPOVIĆ. Narodna armija. 1991. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". 525-122-29/1 od 17. U toku 10. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1991. "I dezerteri se vraćaju". Mladen MAPuIANOVIĆ.. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. 10. 10. listopada njezin oklopni bataljun. "™ "Ti divni ljudi. Tbvarnika. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. listopada zauzela je Lovaš. 1. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. KL 810-03/91-01/01.Vukovar uveden je 20.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok.10 Mladen MARJANOVIĆ. pov. br.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. 1095 Nikola OSTOJIĆ. "Između zatišja i opreza". Str. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. 9. 1991. Zaključci. 13. 1108 M.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. ugasio je tu nadu. Masakr u Lovašu 10. 851-18 od 4. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. 9. 20. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. 1991. Ur. Županja i Vukovar. generalom Aranđelovićem. KL 810-03/91-01/01.11. 1099 Na pravac Petrovci . ur. 1991. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". "Postali su zatočenici bez hrane. 1991. 17. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313.. građani i intelektualci grada Iloka od 6. gdje sada vlada primirje. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar.1105 Shčan zahtjev uputio je 28.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. 10. \bjska. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. 1. br..1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. br. 10. Dr. br. pgmd.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. br. 1993. Naređenje. glavnina 1..

Narodna armija 2. Mladen MARJANOVIĆ. POPOVIĆ. 21.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. 4. 9. 10.1993. 1991. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". 1991. "I dezerteri se vraćaju". 1116 Nikola OSTOJIĆ. 13. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. Narodna armija. nisu željeh postaviti. Ti divni ljudi mladi ratnici".. 10-11. Dr. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". OSTOJIĆ.ljudima dobre volje".1115 Provedbu je osiguravala 453. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. "Egzodus 'proteranih". 12. pod razvijenom ratnom zastavom". 1991. Ur. Njene mogućnosti su bile verbalne.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. R. listopada.. 1991. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. 22. "Ubijaju ljude dobre volje". proleterske gardijske mehanizirane divizije. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. Mate Granlć. proleterske gardijske mehanizirane brigade. u 15. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad.. Narodna armija. 190 današnjeg prepodneva. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. Vlada Republike Hrvatske.1991. pet puškostrojnica. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije.05. pod razvijenom ratnom zastavom". 10. "Ti divni ljudi.. 11. 1991. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. mladi ratnici". 21. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . provela je 1. Narodna armija. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. pitanje je koje novinari Narodne armije. 4.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. 22.10. a manje u Đakovu. Krizni štab. 19. 800-01/91-01/08.. dvije protuzračne strojnice. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada.. kao novo ojačanje 1. 1991.. proleterske gardijske mehanizirane divizije.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. POPOVIĆ.. "" Vlada Republike Hrvatske. pisah su Armijini novinari. "Kao nekad. 1991. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. Narodna armija 22. 1991. javio je Tanjug 14.Bitka za Vukovar 19. 10. 13. jedan minobacač 82 mm. br..1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. listopada 1991. Narodna armija od 2. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. Vojska. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. Kl. "Zanimljivo je napomenuti". Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. 10 ručnih bacača. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". 4. 10.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu.. "Kao nekad.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. Narodna armija. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". 11... listopada 1991. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14. 20. mehanizirana brigada. 12. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. "Iločku operaciju". 1991. 10. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2. 5030101-91-43 od 17. 19. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". a ne raseljavanje lokalnog stanovništva.

član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. listopada stigla u Ilok. Vladimir Jonke od 21. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. vode itd". na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. Promatračkoj misiji Europske zajednice. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. 1991. 10. 13. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. R POPOVIĆ. Lipikom i Novom Gradiškom. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. Potpukovnik Mile Page 139 . Županja i Đakovo". koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. 1991.10. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. Gradove na prvoj crti. gdje je od zapovjednika Iloka. Dražen Budiša. Ostao je samo Vukovar. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. 19. Pakracem. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. 1991.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. 1120 Isto-. OSTOJIĆ. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". 10. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". 10. Tomislav Pavao Duka. "Egzodus 'proteranih". Otočca i Gospića. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. te o posjetu okupiranom Iloku. U direktivi od 15. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. među kojima i Vukovar. MUP-a. Vinkovci i Županja.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. 1121 N. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. 1991. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. Vinkovci. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. vojne oblasti i Hrvatske vojske.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". Narodna armija. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. a Šibenik je obranjen.Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17.

1128 Zapovijed nije provedena u djelo. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Izvješće za dan 16/17. 10. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora". 5120-01 22-91-1 od 16. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja .1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. KL 8/91-01/128. godine. pov. 10. Br. 10. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva.1126 1122 D. Zapovijed. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. BORKOVIĆ. Upotreba art. Ur. Ur. 8/91-01/118. 5120-01-91. 1991. Zapovijed. 8/91-01/129.. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. 1991. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. 10. Br. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. No.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. 1991. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 .Našice . Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. Kl. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. Smrt oklopne brigade. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. MARIJAN.Slavonski Brod. kao i direktiva prethodnog dana. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. br. br. br. 10. 1991. 39. KL 8/91-01/128. Ur. Osim inženjerijskih mjera.Podravska Slatina i Vinkovci . 10. br. br. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković.Zagreb. 10. Ur. Ur. 1991. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". OZ Osijek od 17. Zapovijed nema nadnevka. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. 5120-33-91-2 od 16. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 20-23. hstopada 1991. Ur. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Zapovijed. GS HV (načelniku artiljerije). 1991. 5120-01/22-91-1 od 16. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. GSHV. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. Zapovijed. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". 5120-01/22-91-1 od 16. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. 10. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . 1991..1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. U dnevnom izvješću od 17. br. 10. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. 5120-25-91-2 od 16. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu. listopada 1991. 1. Faksimil kod B. 1991. 1991.. 10-289/91 od 16. 61-62. 10-313/91 od 17. Rušitel] ustavnog poretka. 10..

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

525-122-22/91 od 21.Komletinci . HV. Branjena je od 109. Štitara. D. 9-1/91 od 23. M. ako je suditi prema izvješću 109. 10. Str. Bujama Page 145 . 15 minobacača 120 mm. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. 10. šest gorskih topova 76 mm. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. 525-122-36/91 od 24.. te rakete 128 mm.155 i 203 mm. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Bogdanovce. brigade HV. Našice. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. Bjelovar. koliko ih je ukupno imao. odakle Ih se nije moglo izvući. haubice kalibra 122. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. kojima je vlasnik bio "nepoznat". Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. Valpovo"74. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. Podravska Slatina. br. br.1170 Pored postojećeg topništva. 525-122-34/91 od 23. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. top-haubicu 152 mm. brigade iz Županje predat je 131. koliko ih je bilo na Borongaju. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati".1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. 1991.Nijemci Lipovac. Bošnjaka. 5120-25-91 od 27. 1991. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV: Zap.1167 Treći bataljun 109. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991. Pov. 10. Načelnik topništva 109. 10 minobacač. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. DEDAKOVIĆ-JASTREB.Nuštar . bilo neispravno i bez streljiva. pov. brigadi HV. br. Buzetu. listopada..1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. br. HV Str. topništvo je 23.Privlaka . Vukovar i Borovo naselje brani 124. što je bilo znatno ojačanje 2. 189. pov. od 300. 10. 525-123-84 od 22. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. 10. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. stanje od 19. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. 10. Donji Miholjac. Ur.. Str. pov. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate.Jarmlna . 04-358-01/91 od 23. SVA MORH-ZOGV: GS HV. Virovitica. 200 neobičan. 803-05/91-01/135."71 Nekoliko dana kasnije. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. Traženo je i oružje od puške do topa. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. Kutina1175. Ur. 5120-25-91-1 od 25. Str. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. bataljuna brigade ZNG-a. bilo u boljem položaju. Str. 1991. Konkretno. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. koja se ubrzano ustrojavala. listopada. Vinkovci. Dnevno izvješće.. A MIRKOVIĆ-NAD. Naređenje po artiljeriji. Bitka za Vukovar. Izvješće.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). Kl.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . bataljunu 109. 1991. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. brigu. listopada. pov. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 27.Vinkovci . br. odnosno mine. 1991. Str. RUNTIĆ. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. brigade HV i dijelova 2. br. 109. br. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Samohodne haubice koje su tražene.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. Mah Lošinj. 10. 1991. Slavonska Požega"7'. bile su u borbama u području Novske. br. Dnevno Izvješće.Mrzović . 131. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.Ivankovo . Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. 1991. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. 10. br. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. Iz izvješća 109. pov. Vrbanje i Drenovaca. Vinkovci i Županja.Otok ."68 U odnosu r. Ivanić Grad. KL 8/91-01/167.. br HV. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. 1170 SVA MORH-109. 82 mm i jedna haubica 105 mm. pov. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih. Daruvar.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Gradišta. br. br.

10. 1991. Đurđevcu"77 i Orahovici. Zadarskog sektora. 1991. KL 815-01/09-01/54. Poreču.. SVA MORH-ZOGV: Zap. 10. SVA MORH-ZOGV: Zap. Krizni štab.Marinci . Izvršno vijeće. Vinkovcima. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Lošinju. Zap. Klanjcu. 109. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". 1991. Ur. Osijeku. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. listopada 1991. 525-122-45/91 od 27. Str. Susedgradu. 1991. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara.1180 Dio općina. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107.. O. mina za netrzajni top 82 mm. br. KL 8/91-1/06. Puli. 10. rez. 525-122-50/91 od 28. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. n"'J Zapovjedništvo 126. brigadi HV u Slavonskom Brodu. Splitu. 60 mina 82 mm. 321-2/91 od 27.. Il7:' Zapovjedništvo 56. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. Zapovjedniku obrane Vukovara.. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. ZOGVVŽ. MTS je stigao 5. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. Zaprešiću. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. 24/91-2 od 30. oklopne brigade. Rovinju. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. 126. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. OGVVŽ. 10. 60 mina 120 mm. br ZNG. pov od 29. Napad je očekivan u noći 22723. 1991. 1991. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. bataljuna ZNG Kutina Br. Vinkovci i Županja. rj. 20 raketa za VBR 128 mm. br.. Đakovu. 1991. 50 mina 60 mm. br. 10. 1991. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. 190 mina za minobacač 82 mm.. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. 104/91 od 27. studenog u sličnom broju.. 10. Zapovjedništvu OO Vukovar. 2106-02-03-91-2 od 29.Bitka za Vukovar Koprivnici.1183 U odnosu na stvarno stanje. 10. 10. Maksimiru. Zap. Str. SVA MORH-ZOGV: Zap. br HV. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. Zapovjedništvu OG Vukovar. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. Str. ZOGVVŽ. Općini Centar u Zagrebu.. samost. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55. Ur. sve iz sastava 1. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. 56. Kriznim štabovima. 11. 8/91-01/07. 2128-02-91-2 str. konačnoj pobjedi nad okupatorom. 10. br. 512-04-91-1 od 29. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". KL S. Ur. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. br. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. Pov. 525-122-112/91 od 5. 1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 50 granata za haubicu 122 mm. 1991.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. brigade HV u Županji.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pešćenici.Orolik . pov. Sesvetama Krapini. Zagrebu. Zap. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. Labinu. Pazinu.. OGVVŽ. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. OGVVŽ. Križevcima. Črnomercu. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). Senju. 10. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. Trnju. bolesnike. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. Novom Zagrebu. Krizni štab.. Potvrda o prijemu robe. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu.. Medvešćaku. 107. 117. 1991. Šibeniku. Br. Ponuda-MTS. Page 146 . SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Vrbovskom. pov. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. pov.Petrovci . Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. 120 granata 76 mm. mehaniziranu brigadu i 4. Dubravi. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Trešnjevci.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252.

Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. pov. Str. br.. Str. 10. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. brigade HV.1184 Budući da napad nije izveden. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". listopada. pov.. Vinkovci. 10. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba..Liješće . čete 1.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. 525-123-84 od 22. čete i 40 iz 2. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. Str. 10. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. pov. 525-122-37/91 od 24. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. br.1991. Angažirano je 100 ljudi iz 1. 525-122-28/91 od 23. a napad je nastavljen i tijekom 24.10. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. 10. vod VI. Zapovjedništvo 109. ali i one su se povukle oko 04. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . Dnevno Page 147 . 525-123-87 od 24. Izvješće. U pričuvi je bio vod V."92 U napadu je poginulo sedam. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. 1991. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. Str. 1991. Str. br HV'. Str. 1. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". pov. pov. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. br. pov. te time privukao na sebe neprijat. brigade HV ujutro 23.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. pov. Izvješće..1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Izvješće. brigade HV. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Vinkovci. 1991. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. br. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. Str. snage 109. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre".00 sati. br. 525-122-38/91 od 25.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109.30 sati"."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. pov. Vinkovci. listopada. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Str. Nuštru i Vinkovcima. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. i 131. Dnevno izvješće. 1991.00 sati došle do zadane linije. Ostale jedinice su oko 21. br. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. Županja. Skupina iz samostalne čete 109. 525-124-96 od 22. br. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. 525-122-34/91 od 23. 1991. 10. Zapovjed. br. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. pov. Str. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno Izvješće. Zapovjedništvo 109. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. 10. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. br.. 10. pov. 23. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. 10."89 "U 18. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. listopada iz okolnih sela Velike Make. Osim topništvom. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. a ranjeno 11 vojnika. 525-123-84 od 22. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109.. Zapovjedništvu 109. 1991.Rajići. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema.. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. 1991. bataljuna. 525-123-86 od 23. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan. mjesne zajednice.. 525-122-25/91 od 22.10. br.. 1991.Bitka za Vukovar listopada.

1991. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br. Str.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. 1991. Str. Vanredno izvješće. Izvješće. 109. Dnevno izvješće. tek kada u njih uđu Vinkovčani". 10. 11.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. 04-337/91-06 od 26. bataljuna 3.. 04-337/91-05 od 25. posebno na području Nuštra.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1.. 1991.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. Br. 1991. Vanredno izvješće. Izvješće. . br. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". 7. pov.1991.. 10.. Str. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'.20° SVA MORH-106. SVA MORH-ZOGV: Zap. 109. Vanredno Izvješće. 525-122-41/91 od 26. odnosno Vojvodine. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". 10. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. br. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. br. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. Slobodni tjednik. 10.. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. Br. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . br. br HV. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja .Vinkovci. Str. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. pov... "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". pov. Str. Str. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. 1991. brigada. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. br HV.. brigade HV i zapovjednika 3. Pokratanje krivične odgovornosti. 1991. Vinkovci. 525-122-43/91 od 26. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. 525-122-39/91 od 26 10.. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. 525-122-39/91 od 26 10. Vanredno Izvješće. brigade HV u Županji. 04-337/91-06 od 26. 109. 10. namjene PU.. Izvješće. 1991. 525-122-39/91 od 26 10. 10. Br. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. br HV. U protivnom prijetilo se uporabom sile. 109. 22-23. 1991. br HV: 106. 10. Str. brigade HV. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.Bitka za Vukovar Izvješće. brigade ZNG-a. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.. O aktivnostima jedinice spec. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. pov. pov. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. br. 10. 1991. HL bataljun od 24. Šabana". br. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 1991. 1196 Joško DADIĆ. 1991. 525-122-53/91 od 28. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. Izvješće. 04-337/91-06 od 26. 10. kao i području općine Brčko. br HV. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ..1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726.. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". Br. pov.. 525-122-39/91 od 26.

1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović .. 1991. Izvješće.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. 10. Županja 30. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Zapovijed. br. 1991. s vanjskom crtom obrane Podgajci . 10. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. brigade iz sela Strošinci. 10. Napad nije izveden zbog slabe organizacije.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. 1991. HV. Vladi Republike Hrvatske. 5120-01-91-72 od 26. br. SVA MORH-ZOZO: Zap.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje". HV. 1991. Vinkovci. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. odnosno Operativne grupe Vukovar. 131. listopada.Vrbanja . iako kratkotrajan.1211 Pored čisto obrambenih mjera. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. ZOGVVŽ. Lipovac". Dijelovi 131.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. Vinkovci i Županja. brigade HV. br. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. 205 sankcionirati. 525-123-89/91 od 25. pov. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. brigade HV iz Nijemaca. 1991. 8/91-01/165. pov. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. .. 131.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. da bi poboljšalo operativni položaj Županje.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". Kl. Vinkovci i Županja. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. pa je Glavni stožer HV 26. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. 10.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. pov. br. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. inače iz Jamene. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova.. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". listopada zapovijedilo je 131. pov. U protivnom je prijetio tenkovima. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. Str.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. brigade. hstopada u selu Jamena.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. Županja je dobila status objekta prvog stupnja.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. 10. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske.. 10. Str. U jutro 27.. Ur.. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. 16-3/91 od 26. br. Napad na Lipovac. čete 2. br. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici..1214 Ta je zapovijed Page 149 . Na daljnje pregovon stavio je zabranu. dan kasnije postala je stvarnost.. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOZO: Zap.Vrbanja . te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima.Otok. Dnevno Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 15/1-91 od 25. 1991. Krizni štab od 26.. bataljuna 109. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. Str. 525-122-38/91 od 25. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja.

10. Prvo je zapovjednik 131. HV.1216 Glavni je stožer 1. DodjelaNVO 131.41. Dunava. 12. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. HV Str. Str. SVA MORH-ZOGV: Zap. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 525-124/116 od 27. 10. Page 150 . 525-122-47/91 od 27.. 35-1/91 od 29.. SVAMORH-122. pov. 1991. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. 525-122-47/91 od 27. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 10. Izvješće.10. pov. 131. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 525-123/102 od 28. brigadi. posebno u graničnim područjima. br. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. 32-1/91 od 28. 262/91 od 29.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. 10. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. br. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. pov. 1991. listopada. br„ Zap. 10. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Š. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. br. Dnevno izvješće.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOZO: Zap. 46-2/91 od 30. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. Rušenje mosta na Savi. br. pov. 1991. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap..10.1218 Zapovjedniku 131. SVA MORH-ZOGV: [N. 1991. 1991.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. br. 1991.Apševci i 2. br. Telefaksirano 27. Str. 32-2/91 od 29. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. brigade HV na području Lipovac . br. 10. 109. 525-122-61/91 od 30. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 525-123-93 od 26. br.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. br HV.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.. pov. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. br.1991. br. Str. studenog piše da jedna četa 2. pov. odnosno predsjedniku Republike". 10. OGVVŽ. "Gospodo. brigadi HV. Dnevno izvješće. 525-123-94 od 27. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. br. pov. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". Br. br.. Str. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. s težištem upravo kod sela Jamena. br. HV: Zap.. Izvještaj 1 odobrenje. SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. 12.. pov. ZOGVVŽ] od 29. Str. 525-122-103/91 od 1.. 131.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Izvješće. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. Pov. 10. Str. br. Korane. br. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 131. br. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. 10. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. 1991. 1991. 131. 10. bataljuna 109. 04-337/91-07 od 27. 1991. Zapovijed. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r.10. Str. Str.. pov. 10. 10. 525-124-112 od 27. Izvješće.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. bataljuna 131. Izvješće.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. 525-123-115 od 31. Str. br. Str.1991. što je stalno očekivano. Kronologija. pov. Dnevno izvješće. 131. Izvješće. pov. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. pov. br. 122. Save.. 11. 1991. br. a oružje preda 131.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 1991. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. brigade HV na području Nijemaca. HV. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. 1991. bataljuna 131. pov.. Br. 10. Str. br. 525-123-109 od 28. 1991. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". listopada 1991.1219 Mjere su bile preventivne. HV Str. u 8. 1991. pov. Kupe. studenog prijedlog odbio.. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. brigade HV planiralo dignuti razinu vode.. navedeni akt mi nije poznat".

Str. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku".T SVA MORH-ZOZO: GSHV.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. 1991. što znači da ih brigada do tada nije predala. Str. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. 10./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". 525-122-147/91 od 7. noć 28729. Vinkovci. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 1991. Izvješće. 11. Negoslavci. koje je brigada navodno imala. 525-122-137/91 od 7. 1991. 525-127/46 od 28. Str. Jarmim. 11. br. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122.. Županja 1. Urgentni zahtjev za projektile. br. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. pov. 525-127-127/49 od 2. brigade HV isporuku granata. studenog tražio je od 108. Zapovijed za inž. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. Privlaki i Vinkovcima. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. U. br. Ur. br. Županja težišno su bili na području Vukovara. 1991. 1991. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". br.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991. 5120-25-91 od 30. 1991. Str. iz Mirkovaca. 11. 11. pov. pov. Str.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Izvješće. Od Zapovjedništva 108.. pov. Str. Str. 11. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. U. Str. 525-122-33 od 7. Str. br. 152 i 155 mm.10.. 525-123-109 od 28. br. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. Izvješće. 131. Vinkovci. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar...1229 Usprkos mračnim predviđanjima. Str. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. 525-130/5 od 7. 1991. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 803-05/91-03/168. osiguranje. pored Lipovca u županjskoj općini. ali da ih ne želi dati. Ur. 525-122-47/91 od 27. Urgentni zahtjev za projektile. a nije imala oruđa za njih. pretežno na prometnicu Vinkovci .1991. 10. U Vinkovcima je pogođena vojarna. Borbena zapovjed br 26. Vinkovci. pov. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 10. 10. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. 525-123-110 od 29. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. Page 151 . pov. br. KL 8/91-01/193. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. pov. OZ Osijek. pov. Str. 11. 1991. 10. 10. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru.. 10. 525-123-164 od 8. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Na ostalom dijelu bojišnice. br. br. bez pokreta snaga. Dnevno Izvješće. br. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti.. 525-127/46 od 29. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. Uništeno je skladište municije u blizini s. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. br. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. br. HV Br. Henrikovci". 128. Izdavanje municije. 1991. 11. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. pov.Bitka za Vukovar i:. 5120-03-91-1 od 1. 525-122-78/91 od 1. Zbog straha od protuzračne obrane.. br. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Str.. pov. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. br. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. 525-122-51/91 od 28. Vinkovci. 1991. 1991. Bršadin i 1 tenk u s. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. 525-122-32 od 7. br. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. 1991. hstopada protekla je relativno mirno. 1991.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara.Nuštar. pov. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. koja se zapahla. Pov. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. 79-2/91 od 7. Str.

listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. bataljuna 130. 10. Br. 10. br. Dnevno Izvješće.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm.Apševci i Morović . koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". br HV Br. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. 1991. br HV. Izvješće. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. 109. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. iako ne izričito. studenog 1991.. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. br. 10. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. opis je 30. br. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . br HV. 04-337/91-08 od 29.. 1991. 10. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br.. traženo je poštivanje reda. br. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. 525-122-64/91 od 30. Borbena zapovjed Op.. 1991. JJinci . Str.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . Pov. u s. zaključeno je u zapovijedi. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 1991. pov. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. pov.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. 1991. brigade HV iz Osijeka.Jarmina. Županja 30. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. Str. Izvješće. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . br. 525-122-65/91 od 30. Zapovjed. Petrovaca i Vukovara. 525-123-111 od 29. Za napad. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Vinkovci. Str. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap.Lipovac. 10. pov. 34/2-1991 od 8. Osim od Glavnog stožera HV. Str.. 1991. Izvješće. 525-122-55/91 od 29. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. br. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". pov. 525-122-62/91 od 30. a i tada samo uz potvrdu.1237 i nije izveden. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. Izvješće. 11. i 122. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Dnevno Izvješće. Snage 109. 1991.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. Topničkim djelovanjem iz s. 1991. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi".. br. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. pov. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . 10. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći.Bitka za Vukovar 208 i Đakova.Vinkovci. Dnevno izvješće. 130. 04-337/91-09 od 30. 525-123-113/91 od 30.Vinkovci . 10. Str. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. 1.1231 U borbenom rasporedu 109. Str. pov. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV.Nijemci.. 10. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. U rajonu kote 107.

brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca.Našice". 8/91-01/185.Županja i Bos. brigade ZNG-a. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. koje je trajao do 15. Ur. Prijedlog za imenovanje. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. 04-337/91-10 od 31. 1991. te komunikaciju Vinkovci . iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. čete za specijalno djelovanje. 10. Bosut i da blokira Vinkovce s juga". Vod 1. zagrebačka dobrovoljačka četa. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena .Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. Nuštar. brigade HV 1 minobacački vod 2. o čemu se prije kontaktiralo. 525-122-68/91 od 31. brigade ZNG-a.Babina Greda. 1991. br. GS HV.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. 10.. cjelokupnim prostorom južno od r. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 10. Ur. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. Vukovar i Page 153 . "ah nije vršio dobru korekturu vatre". br. pov. KL Str. 1991. no svakako je stigla prije 6. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. te imenovanje.. studenog 1991. Str. Kl. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. 11. i Vinkovcima..1246 Ujutro 2. br. 10.1240 koji je to odobrio. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. Str. Ur.Babina Greda.. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova.. br. Jarmina.. "Nep. čete 2. Jamena.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. Pripremno naređenje Op. Za napad je angažirana 1. KL 119-01/91-02/03. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. br.. Izvješće. br. pov. Bošnjaci. brigade HV u dnevnom izvješću..1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice.Nuštar". Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". 1991. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. artiljerija i danas tuče naše položaje u s. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. 1991. bataljuna 3. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. 525-122-112/91 od 4. 5120-33-91-2 od 26. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . SVA MORH-GSHV GS HV. Zap. bataljuna uključena je i 2. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba.Lipovac . br. Vrbanja Brčko. 10. 3. 1242 SVA MORH-GSHV. 109. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . U sustav obrane pored novopostrojenog 3. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. 5120-01-91-1 od 31. 5120-01-91-1 od 26.. Prijavile su uništenje pet tenkova. Orašje . iako nije napadalo ciljeve na zemlji. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe. pov.. Podgajci. bataljuna 3. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. 112-01/91-01/144. Drenovci.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha. osim 1. bilješka je zapovjednika 109.. Br. Vinkovci i Županja.Morovič . GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. dotadašnji zapovjednik 1.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. pov. potpukovnik Ivan Basarac.. HV. MTJP-u RH. ovlada . s. 1991. 1991. mehanizirane brigade HV. br. 10. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. 525-122-69/91 od 31. Samac . Str.Laslovo. a da je zapovjednik 2. Pos. OZ Osijek. te da je "obmanjivao .

11.. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". Vjesnik 6. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. Županja. 11. pov. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. Vinkovci. te ono. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. 04-337/91-11 od 1. Str. Zaključci analize o provedenoj akciji. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . 11. Usprkos nadnevku od 3.1991. 525-122-98/91 od 3. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima.m SVA MORH-ZOGV: Zap.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. brjj|120-51/22-91-l od 7. pov. br. OGVVŽ. Dnevno izvješće. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. 1991. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. Str. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu.. 1991. Županja u dnevnom izvješću za 2. Vinkovci. 525-123-123 od 1. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. 'Te. 1991. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. koji je također zatražen.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ... Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. MUP-u RH. Ur. Ur. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram.. Borbena zapovjed Op. studenom 1991. te nose samo 300 do 400 kilograma. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. 109. 12. studenoga. 11.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. Izvješće. 1991. studenoga naglasio je da u "... Izvješće o udesu helikoptera HT-40. Županja u prvim je satima 3. to jednostavno nije izvedivo. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".11. HV. pov..1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. Kl.. pov. 525-122-94/91 od 3. 12. Dnevno izvješće. 11. Ste pov.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom.40.. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. br.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. 2. br. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). pov. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. 5120-01-91-1 od 7. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. 1991. 13. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . br. Br. 5120-51-91-1 od 5. 803-05/91-03/221. 525-122-90/91 od 2.:' Slobodni tjednik 30. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. studenog poletio. Vinkovci. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. br. studenog nedvojbeno je riječ o 1. pov. Str..1991. Str. 11. br. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. br. 11. kaže Dedaković i nastavlja. 11. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. 8. br. mah su. Mate RAŠIĆ. Kl. Alenka MIRKOVIĆ.. Izvješće.nije dozvolio". Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter".. Ur. srednjeg samohodnog Page 154 . Str.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar.1248 . te piloti su uplašen: te ovo. 525-122-90/91 od 2. Generalu Tušu. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. studenog u 4. br. 833-05/91-03/11. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. 1991. Str. 1991. 1991.

N.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar.. Dnevno Izvješće.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. studenog. Vinkovci.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla .1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. 11.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. OZ Osijek od 8. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. Dnevno izvješće. Vinkovci. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. Vinkovci. 525-122-90/91 od 2. 1991. 11. Županja. pov. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje.. Pregled borbenih dejstava samostalr.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. koja se munjevito proširila. Prijepodne 3. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Koncentracija snaga u smjeru Šid . Županja situacija je izuzetno teška. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika.. 11. Poslana su četiri tenka T-55. koje je u jutro 3. br. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. br. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. Izvješće.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. Da se to ne Page 155 . studenoga. studenoga prebaci u Ivankovo. te šest radio-uređaja. Str. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. Vinkovci. 1991. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. 16-17.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. Županja. 525-123-129 od 3. Str.1991. 525-122-90/91 od 2. Izvješće. br.. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države".1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. 11. . 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. Str. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. 1991. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. pov. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. pov. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 11. 213 "Stalno govore da šalju.. Str. Narodna armija 9. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. 525-123-128 od 3. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. Županja. studenog počele su pripreme za novi pothvat. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana.Županja očekujemo novu frontu. br. "Pobedili i net:» blato". studenog. brigadi HV u Osijeku. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. Na pravcu Lipovac . bataljunu 3. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 1991. Navečer 3.11. Županja od 2. Vinkovci.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. OSTOJIĆ. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. 1991. pov. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi..1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. studenog poslano u Glavni stožer HV.

11. ah da toga nema. 11. 215 naredio bih istragu o tome. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. 1991. 1991. br. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. 11. 24. Borbena zapovijed Op. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. 1991. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. Rat Vinkovci-Vukovar. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". 8. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. 16-17. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. br. 1991. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. 803-05/91-03/188.. Vinkovci. "Bez Vukovara nema Hrvatske". 1268 Roman MAJETIĆ. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 1995. 5120-02/22-91-1 od 3. Zapovijed. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. 4. ah to nitko nije vidio". Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. Stalno govore da šalju. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. 1267 Mladen KEVO.. .. 1991. a posebno Vukovarom. Vlnkovaćke jeseni. pov.m Mladen KEVO. trebaju nove snage i nova sredstva. Ur. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. 11. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Poslije deblokade. i koji su dah "mig za isto . 5. granata i topova. da sam ministar policije. 6. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. pov. br. Glas Slaivnije. 11. Sve dosadašnje borbe. br.Bitka za Vukovar bi dogodilo. KL Str. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. u 15:30 iz Đakova u Osijek. Druge nema". 1991. br. Globus. 1991. Ako spasimo Vukovar. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. 5120-25-91 od 2. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar.000 civila. 12011 Davor RUNTIĆ.. pov. 525-122-29 od 3.. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj.000 djece u Vukovaru. 11. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . a Vukovar je Hrvatska. Ako Vukovar padne. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1265 Isto. Str. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. a mi ih pitamo gdje je to. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. Glas Slavonije. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". Bila je to očito javna poruka onima. "Tko trguje istočnom Slavonijom?".. 1991... Vinkovci.11.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga.. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. Str.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. neka opreme korpuse oružjem i municijom.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . 11. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. a zatim u boj za konačnu slobodu. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. da spasimo 2. 5.. 184. 525/145-9 od 5.

Str. Ur. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. Prkovci i Šiškovci. 106. Zagreb.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. oko Valpova. 1991. Globus. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. 1991. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. Planirao je u noći 576. 1. studenog 3. Za obranu su zadužene osječke brigade. Str. 525-122-30/91 od 4. Navedeno prema Darko IiUDELIST. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. kao i 122. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". br. Valpovu i Našicama. 357/1-91 od 4. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. brigadi HV iz Valpova. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. 1274 SVA MORH-ZOZO.. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. 11.. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". 6. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". 525-122-31 od 7. 1991.Josipin Dvor. Str. koja je pridodana 130. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. Večernji iist. Zapovijed. Ono je 4. 1991.. br. studenoga biti na novom području prikupljanja. Prihvat 104. 8/91-01/212. br. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. Borbena zapovjed. Page 157 . 11. Op. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. i 130. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 11. pov. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. Službena zabilješka. 11. 11.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek.. 5120-01-91 od 5. brigadi HV.. OZ od 4. i2» "Vukovar nije zaboravljen". 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 5. 525-123-130 od 4.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. 5. 11. Večernji list 6. Depeša br. brigada HV iz Đakova. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. Novinari pod šljemom. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. 11. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. 11. Retkovci. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. 7. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade.. pov. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. 1991. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. a u noći 677. br. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . Str. 1289 Marinko BOŽIĆ. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa.. 1991. Do 19 sati 6. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. 11. kao i o stacioniranju 63. 1991. Slobodni tjednik.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. 55. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. Služba sigurnosti Zap. 25. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. 1991. br. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save.. pov. 1992. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje.Tenjski Antunovac . pov. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu.1271 Koncentracija tih snaga. 1991.

Pripremno naređenje Op.1281 U toku 4.kanal Jošava tt 83 . pov. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji. studenog. Lipovac. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . Vinkovci. 11. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi.. 5120-01/22-91-1 od 1. 525-122-112/91 od 4. Borbena zapovjed. br. Spačva. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo . br.Retkovci i Nuštar Jarmina . 1991. bataljuna 3... 12. Vinkovci .Privlaka . br. Zapovijed. Str. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. 11. br. Njezinim dolaskom glavnina 108.Durgutovica . 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. 11. 11. 2. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. brigade ZNG. pov. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani . brigade HV1283 Pored 3.Županja borbena zapovijed dana je 5. Županja)".isključno Šiškovci .1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar.Vinkovci. 525-122-108/91 od 4. a minobacačka potpora obveza 109. br. br.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. 1991. 525-122-28/91 od 5. Str. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje..kanal Jošava . 11. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". brigadi za područje Podgrađe . 525-122-109/91 od 4.Županja".isključno Podgrađe.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. Zadaća 109. 1991. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. Vinkovci. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Str. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci .Andrijaševci . Op. pov.Mikanovci: zadaća 124... 23. ur. 525-122-109/91 od 4. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. 3. 218 H. br.1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. 1991. br. Page 158 . 525-122-112/91 od 4. Nuštar. pov.Šiškovci . Županja intervenirati sa 108. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. pov. Str. pov. br.1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H.. brigadom HV iz Slavonskog Broda.isključno Otok . bataljun 3. 109.Komletinci . 1991. Pripremno naređenje Op. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.. 1. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. br. Ur..Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. Str. Str. Pripremno naređenje Op.. br. Kl 8/91-01/215. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . U. Nijemci. s. pov.. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. Dnevno izvješće. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. 1991. studeni do 18 sati.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. studenog. Vinkovci. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. 1991. 1991. 11.uključno Otok . 8/91-01/336. 5120-21/22-91-1 od 6. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. Vinkovci i Županja (Jarmina. Dnevno Izvješće. Komletinci. Str.

i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar.1297 Noću 5/6. Page 159 .1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. 1991. 11. 11. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-118/91 od 6. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. usprkos još jednom potpisanom primirju. jer će ih u protivnom on sam učiniti.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. br. 1991.. grada-heroja". br. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". odnosno jednom topu 130 mm. osim u borbama za Vukovar. 152.. 155 mm. ah zapisano je i da su "naše snage (. Narodna armija. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. pov. stambenih i drugih objekata. Vinkovci. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. Vinkovci.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. pa je 7. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu.1290 Topnički napad na Šid. Vinkovci. Županja poletjelo je i prema Sidu. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. iskustvo nas je naučilo. hrvatske snage nisu odgovarale. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". Vinkovci. 130. pov. a njegov je predsjednik 6. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. MARKOVIĆ. 525-122-119/91 od 5. revaMrana smrt". Ustvrdio je da to "ne odgovara istini".1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. i topničkog napada na Dubrovnik. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.. Str. 1290 1. studenog. "DevaMrano primirje. Dnevno Izvješće. 1991. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima.1291 Granatiranje Sida. Hrvatsku vojsku i neprijatelja"."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Dnevno izvješće. pov. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. Izvješće. Str. 11. Str. 11. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Vinkovci.. Županja. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. br. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. jer to. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. 525-122-119/91 od 5. pov. Streljivo za njega bilo je na izmaku.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". br. ne koristi Hrvatskoj". studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. 525-123-137/91 od 5..1289 Nekoliko 12. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". 1991. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad".

ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. 11. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Str. Velika slova u izvornom dokumentu. 1991. 1991. oko 200 metaka 130 mm. Vinkovci. Izvješće. br. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". 1292 1. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. br. Županja. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". Str. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. pov. 1991. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. te da se pri tom ne štede sredstva. Str. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. 11. BORKOVIĆ. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. 525-123-138 od 6. pov. Narodna armija. studenoga 109. brigadi HV da do 9.. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. 9. Vinkovci.Vinkovci.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. 1991. "DevaMrano primirje. Narodna armija.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. 11. 5.Bitka za Vukovar 9. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. 11. 1991. zaposjedne i utvrdi za obranu. 525-122-147/91 od 7. U. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. 525-123-141 od 6. 525-122-130/91 od 6. pov. Str. br.. 525-122-126/91 od 6. dijelu VIII. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. 1991.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. 11. br. Kako saznajemo. Redovno dnevno Izvješće. Str. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. bio je kratkog dometa. 11. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. U području "Mala Bosna". što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga.. 1991. Brojno stanje i imena ljudi 4. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koji je stigao. Županja zapovjedio je 6. br.1301 Dio pošiljke. 1991. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". RUNTIĆ. br. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika.1991. 1991. 11. 187. 9. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. 11. pov.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. 11. 1991. br. 1991. Novi zapovjednik. 1291 "Stradalo 125 objekata". MARKOVIĆ.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 11. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. pov. br. Borba. 11. pov. Dnevno izvješće. 21. studenog. pov.6. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Page 160 . 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. 400/249-16/91 od 6.1305 Treći bataljun 3. 525-122-130/91 od 6. "Nećemo vas poslušati". 525-123-142 od 6. 1991. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. RuSitelj ustavnog poretka. br. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-132/91 od 6. br. pov. 525-122-161/91 od 8. Dnevno izvješće. studenog zauzmu Henrikovce.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7.11. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6. revalvirana smrt". 1991. 9-10.1308 U toku 6. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. pov. u kojima je bila velika količina streljiva. 1293 D. 1991. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. Informacija iz GS HV o MES-u. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. 1991. 9. 11. Str. Gospodinu Predsjedniku. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5.. Str. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. Ur. Izvješće. 1991. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime.. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11.. Vukovar .

Zapovjednika obrane s. pov. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. br HV Pov. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. te za topove 76 mm. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. Banov dol. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjed. Jarmina. brigade HV u Đakovo. 525-122-130/91 od 6. 1991. Izvješće.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna..Đakovo. Str. 1991.. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci .. Jarmina. br. br HV: Zap. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. 525-122-147/91 od 7. 1991. bataljuna 122. Lipovac. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". pov. br. pov.. ZNG: Zap. br.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. br. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 109. 11. br. U toku dana 3. 1991. 11. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. 1991. 11. Županja a osobito u području Nuštra.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. Br. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. 221 potpuna nepozanica. 13. HV: Zap. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. Pov. pov.11. 01-93/91 od 6. 1991. br. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. 525-124-160 od 7.. 11. Dnevno izvješće. 525-122-162/91 od 8. 1991. 335/91 od 6. Vinkovci. bataljuna 3. br. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. Dnevno izvješće. 1991. br. 525-122-147/91 od 7. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. Str. 13. Vinkovci. Cerne i Spačve./91 od 6.HV. 1308 SVA MORH-109. ZOSISB. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. br. prostor između s. 122. pov. 11. Ivankova. 525-122. Page 161 . 11. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. Dnevno izvješće. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. br. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. Operativna grupa Vukovar. HV Br. pov. HV. Str. 11. 525-122-125/91 od 6. a ostala je jedna. 1991. Vinkovaca. HV.11.1991. Br. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. Mikanovaca.. Borbena zapovjed Op. Dnevno izvješće. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. U dnevnim izvješćima 122. 11. 1312 SVAMORH-122. Istovremeno borbeni dokumenti 109. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. 1991. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. brigade. br. br. HV. Br. 11. 1991. SVA MORH-ZOZO.1991. studenoga. 04-337/91-15 od 6. Nijemce i Jarminu. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. 3. 1991. pov. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Pridodana je 109. pov. SVA MORH-ZOGV: Zap. 11. određuje. Izvješće.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. Cerić i Vinkovaca). Br. br. 109.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. Dva su člana posade poginula. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. br. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. br. 122.1991. brigade govore o dvije čete 122. Dnevno izvješće.11. 11. Komletince. Str. a posade poslane na odmor". 11.. 4.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. brigade HV. Zapovjed. 109. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. 04-337/91-17 od 8. 525-122-151/91 od 8. 34/2-1991 od 8. brigade ZNG-a. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. br. brigade vidi se da su dvije čete povučene.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. 11. te dva tenka u području Marinaca. br. br. a 11 je gardista ranjeno. SVA MORH-ZOZO: Zap. br.1310 Iz područja Vinkovaca." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. od 6. Str..1317 1309 SVA MORIM. 3. Izvješće. br . 130. 109-472-1/91 od 9. SVAMORH-ZOGV: Zap. Izvješće.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. određuje. HV. Str. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. Str. 324/91 od 5.

11. razaranja i povremenih gubitaka .Bitka za Vukovar Vinkovci. 525-122-1046/91 od 10. RUNTIĆ. 5. pov. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. 11. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. . Str. pov. 1991. Županja od 10. D. brigade HV nema ni spomena. Izvješće po pripremnom naređenju Op. pov. 1991. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. U. 3. 525-122-162/91 od 8. brigade ZNG-a. br. br. br. Vinkovci... 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-173 od 9. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. 1991. 525-122 /91 od 10. M. 11. 238.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. br. A MIRKOVIĆ-NAD. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. Str.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. U. 525-122-173 od 9. Str.. pov. 11. Str. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. MARKOVIĆ. 525-122-165/91 od 8. 11. Narodna armija 16. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. pov.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. 1991. Postrojba je imala šest mrtvih. 1991. brigada HV ne spominje se. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. Županja od 9. br. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 6. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. br. 11. Osim nje. i 7. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. Str.1328 U jutro 10. "Je li 13 srećan broj". zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 11. bataljuna 3. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. Str. Pov. 11. Borbena zapovjed Op. br. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. Županja od 9. i 10. studenog pogoršalo. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". U pričuvi je bila četa 5. Dnevno izvješće. U Vukovaru se stanje 9. 1991. Dnevno Izvješće. 525-122-173 od 9. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 525-122-173 od 9. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. bataljona. Dnevno izvješće. i 08. za to su bile potrebne jače snaga. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. Vinkovci. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. 525-122-165/91 od 8. usprkos svih poteškoća.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV iz Ivankova. studenoga. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. 1991. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. studenog 1991. 525-122-1046/91 od 10. Dnevno izvješće. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. br. br.. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna.1991. brigade HV. pov. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. a 106. Dnevno izvješće. 5. Str. Dnevno Izvješće. Vinkovci. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Bitka za Vukovar. bataljuna 3. 11. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. brigade HV nigdje se ne spominje. I.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. Izvješće. Dnevno izvješće. pov... bataljuna 109. bataljuna 106. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. 1.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka.. 1991. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. br. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. pov. studenoga. 1991. U Narodno] armiji od 16. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. 1991.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . 20 ranjenih. Četa 106.1319 Napad je počeo 9. 1991. 1991. 1991. br. brigade ZNG-a. Borbena zapovjed Op. 11.. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. 11. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. 11.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. Županja 8. a četi 106. brigade ZNG-a. br. osim u dnevnom izvješću.

"Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". hrabro i pošteno raditi. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. 1326 jvrrjp rjj. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). 240. Dnevno izvješće. RUNTIĆ. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. 11. 11. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. Dnevno izvješće. Str. 1991. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. ministrima obrane i unutarnjih poslova.otŽ: PU Vukovar. br. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". pov. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 525-123-153 od 10. br. Str. s njim i RH. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10.. Izvješće. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-154/91 od 10. Str. bez obzira na ljudske žrtve. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG.. 525-122-1046/91 od 10. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. pov.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". te jedna četa iz 106. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. Izvješće.Vinkovci. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. br. Navečer 10.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. 1991. br. 1991. dopuna naše depeše. Na tome ćemo uporno. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. Vinkovci. Budite makar toliko Page 163 . 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. 1991. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Izvješće. 511-15-10/3-4329/91 od 10. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. Do sada je stiglo 490 boraca. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. 525-123-154/91 od 10. br. 1991. To je za mene apsolutno marginalno. Županja.. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci.. 11. D. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Str. 11. 11. pov. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. vjerujem i Istrajatl.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. Depeša br. pov. studenoga.. 11. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". br. 511-15-10/3-4327/91 od 9. a to su konkretno krizni štabovi.. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". 11. Str. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. 525-122-1046/91 od 10. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. Bitka za Vukovar. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. 1991. Depeša br. dopuna naše depeše.

u 19.05. "Ljiljana Toth. Vjesnik 6. Slobodni tjednik 4. brigade HV. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar..1991. ona je.Marinci .1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". 12.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. a drugo govore. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. Znatna kolićina stigla je i 9. nego da. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". Samo 7. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". 105. 11. 81 ručni bacač raketa "Zolja". Izvješće. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. 12. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade.Vukovar.48. "Jastreb pretučen do krvi". A tada. tajnica u štabu Dedakovića. Saboru RH.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". kaže se u izvješću. Sabor. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". 226 "U večernjim satima 12.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth.Vukovar . brigade HV. 30.1991. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara. 11. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo.Bogdanovci . ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar . Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. vod haubica 155 mm. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. Tri točke u originalu su izvješća. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Telefaks s nadnevkom 10. 11. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". 1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108.. a ne zamisliti. što se vidi iz zaglavlja. i 1. "da osigura stvoreni koridor. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. studenoga.1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci. poslana 9. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. 1991. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa".1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. 1991.1991. 8. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. 6. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". studenoga primila je 610 metaka 152 mm. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. studenog.1 8.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.". bataljun 132. 11. u 18. Prijepis telefaksa primljenog 10. kao i nadnevak kada je pisano. Page 164 . Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike".1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. 11.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. 1. Najviša politička tijela Republike. od 9. studenoga u 13.. 225 mina za minobacače 60-120 mm. Optužnica. 8. brigadu ZNG-a. 1991. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. godine. 2946 . 12. 1991.45.11.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva. 133S Jamin KRPAN. brigadu HV. 1991.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. Vjesnik. studenoga. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. 10. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. Vinkovci. prema njezinim pouzdanim izvorima. bataljun 122. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti.

5120-25-91-6 od 9. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. pov.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. i 3. Za prvi postroj određen je dio 3.1349 S obzirom na predviđenu zadaću. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. i nova je procjena bila manjkava. 11. pov. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor.Ostrovo .obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika. bataljuna 3. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. 28. 525-122-36 od 11. KL Str. pov. bataljun i mehanizirana četa 3. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. 5120-01/22-91-1 od 1. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. brigade HV iz Bjelovara. br. U.. Borbena zapovjed. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. brigade HV iz Nuštra. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. KL 803-05/91-03/244. Op. 1991. 227 Intenzivirao je izviđačko . četa 3. U bojni raspored na tom pravcu. Vinkovci i Varaždin. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. Ur.1343 Kao i prethodne procjene.Marinci . brigade ZNG-a. Županja. Mikanovci. 1991. četa 3.1991. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 11. u što je moguće kraćem vremenu. brigade HV. SVA MORH-GSHV: GSHV.Marinci .Vukovar. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu.Cerić . kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. studenog 1991.Bogdanovci . velike Srbije. 1991. U drugom postroju bio je 5. br. studenoga. Str.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. Nuštar . a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. studenoga. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. br. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. Br. osim 105. njezin 1. Bosut Mirkovci . Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. SVA MORH-ZOZO: GSHV. bataljuna te tenkovska četa 109. Na pravcu s. 12.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. 525-130/8 od 9.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. Prednji kraj ima na r. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. te u šumama. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. 4. brigade HV. br od 9. ur. Str.11. brigade ZNG-a.Pačetin . snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. što je bila zadaća 3. Predpočlnjavanje dijela jedinica. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. 2. Operativne grupe Vukovar. br.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. Page 165 . Đakovo. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. Vinkovci. 8/91-01/336. a na nekim mjestima i u međuprostorima. brigade ZNG-a. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. 1. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". tako ni 9.... 108. 1991. bataljun. bataljun 122. 11. Izvješće za 9.Gaboš .

koja je također bila obećana. 1. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. Pačetin i Bršadin. HV od 10. bataljun 132. bataljun 132. 11.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. šumom Lug. Str. Marinci i s. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. 1991. 2. "Četiri meseca bez gubitaka". pov. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. Drugi postroj sastavljen od 5.. POPOVIĆ. Za obranu. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. "Ratnici Iz senke". Marinci i Bogdanovci. Bršadin.Henrikovci .. Po ovlađivanju pojedinim objektima. Pačetin. Vinkovci. studenogtrebale su biti spremne za napad. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci .. a u toku noći 12. 16. Bršadina i Pačetina. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. HV. GSHV. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. 12. 11. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. 1. br. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. Orijentiram početak napada bio je 5. brigade HV.Vukovar i Nuštar . "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. Pričuva. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. Str. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. 122.Bogdanovci . koji je 1991. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". 1347 R. 45/3-9 od 11. 6. doduše. bataljuna 3. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. brigadom HV. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek..1352 Page 166 .. 525-122-188 od 11. 29. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. Narodna armija. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole.9. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Cerića. bio načelnik štaba 152. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. Pov. službovao kao poručnik u toj brigadi. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. 17. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. studenog trebale ovladati područjem Zidina. pov.1350 Prvi postroj sastavljen od 1.Bogdanovci.Vukovar. s. Borbena zapovjed Op. br. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993.30 sati 13. 27. br. šuma Lug. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. 525-130/7 od 9.Bogdanovci . no iskustvo sa 104. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. na 13. Vidoševac. "Između zatišja i opreza". Petrovci. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. Županja bilo poznato da se 105. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. brigada HV Inženjerijska četa 37. 1992. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. 28-29. Petrovačka dubrava. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke.Marinci. 1992. Cerić. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. br. br. brigade HV. Inženjerijska četa 37. Cerić. Negoslavci. Petrovaca. studenoga. br. Mirkovci. bataljuna i mehanizirane čete 3. i 3. brigade. ekonomijom Henrikovci. Petrovci. studenog. područje Vidovca Marinaca i Lipica. 1991. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora".1993. 1991. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Narodna armija. obećana. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. 1991. Marinci. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . Obavještajno Izvješće. Bila je. Napadu snaga I ešalona. 22. Narodna armija. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. Bogdanovci". Henrikovci. nije bila na bojišnici. 11. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . u s. na glavnom pravcu.Marinci . Mirkovci.

Odlučili su se "ponašati kao tenkisti.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. pov.10.1991.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . Vinkovci. 11.1356 "U večernjim satima 12. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. pov.Marinci. Str. prvo topništvom. 25 od 31. Samostalna četa 109. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva.. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka.. Županja.12. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA.Petrovci . proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. Dnevno izvješće. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Henrikovci . "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". Njezin 5. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. 11. 1991. 1991. r. br. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. 1991. Str. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. 11. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". Str. pov. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. Snage 1. Napadnuto je 11. 1991. br. 906-1 od 6..r. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. brigade HV Op.. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. br.. Str. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . 525-122-199 od 12. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". br. niti se domaći prvih kuća s. br. Vuka . 1991. 11. br. Proces priprema i prikupljanja 1. 230 znatno sporije. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar.1991. brigada ZNG-a."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. 11. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. ali su oko 06. Izvješće. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV.Marinci .1991. koji je odbijen. 11. pov. 1351 Isto. Op. što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. studenog. br.Marinci Henrikovci . Slobodni tjednik. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . Vinkovce i Vođince. dok na osnovnom pravcu. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. 6. 525-122-188 od 11. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. Sličan podbačaj napravila i 3. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. 1991. 525-123-157/91 od 11.10.11. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Marinci. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". 30. Borbena zapovjed Op. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru. Jarmini i Borincima. a potom i pješačkim napadom. 525-122-199 od 12.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. studenoga. Mate BAŠIĆ. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13.

Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. 135!l A TUS. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. 525-122-201/91 od 13.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. No to nije kraj njegovih domišljanja. General Tus prešućuje da 105. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. misho je zapovjednik Operativne grupe. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. pov. dr. Jedna njegova bojna . 1358 isto. br.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. OG i brigada Hrvatske Page 168 . najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca .koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. opis drugog pokušaja proboja korektniji. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. kao i zapovjednika OZ. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14.1365 Dva dana kasnije. odnosno kao paralelna vojska". što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. Izvukla se zbog gubitaka. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. gdje su neophodno potrebni". Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. pokolebanu. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. 84-85.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara .Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. da je bila na samoj granici uporabe. 1991. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. Franje Tuđmana. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. Vinkovci.11.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine".1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. 152 mm i minobacački 120 mm..1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. studenoga. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". vrhovnog zapovjednika.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. Dnevno Izvješće. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. a ljudski gubici su. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 15. najkasnije do 21 sata. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. No. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55.Vinkovaca i Županje". Str. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". brigada HV se nije pojavila. ipak ni on nije održiv.

studenoga. 11.Bogdanovci . Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. pa je njihov broj narastao na šest. Vinkovci i x_ ]X]9 3. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Page 169 . Zahtjev je poslan navečer u 22. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14.Marinci . Str. 1991. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. 1991.Šid. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade.1371 Dugo očekivana 105. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. pov. 1991.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. Stari Perkovci. Javni poziv na mobilizaciju. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. Ljesk-'ov Zemljovid br. i_ X1130 četa 130. Zapovjednik brigade. 525-122-200/91 od 13. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna".1991. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122.Županja. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. brigada ZNG A '32 1. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. počinivši veliku materijalnu štetu. Vinkovci. brigadu HV. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna.1991. 1364 Isto. pov. 11. 1991. odmah poshje pristizanja". Str. što je najavljivalo nove napade Armije. 8/91-01/256. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109. 525-122-208/91 od 14. Krizni štab od 12. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. 11. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. Ur.. 8. Dnevno izvješće. Str. 1991. odnosno prometnica prema Pačetinu. bataljun 132. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . Naredba. morale su se odbiti. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. Naredba. 11. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. 11. Čajkovci. 525-122-222/91 od 15. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. br. HSP Zagreb. Vrpolje.Bitka za Vukovar vojske".15. 11. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. 232 ti i--Markušicš. Budrovci i Piškorevci. 12. 11. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. br. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci .Vukovar. Granatiralo je Vinkovce i Županju. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3.. Br. ili njegov zamjenik. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". studenoga. Vjesnik. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-01-91-1 od 14. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca. pov. 1991.1367 Na pravcu Vinkovci . 525-122-195/91 od 14. brigade ZNG. 8 505 505. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. U potpisu Je zapovjednik 1. osim navedenih. Županja. 6.11. br. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata.. 1991.

u toku 15. pov.1379 Prve dojave 131. Narodna armija. R.. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. ih 16.1991. "Između zatišja i opreza". pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. oklopna brigada. 11.Klisa . Apševce i Podgrađe.Osijek i pravcu Bobota . 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . 16. 21. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-201/91 od 14. brigadi napad na Nijemce. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. 04-337/91-23 od 14. Izvješće. pov. pov. Str. R. 525-123-167 od 15. 17. br ZNG trebala u toku 15.. br. 1991. br. 130. POPOVTC. mladi ratnici". Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone.Vrbik -Petrova Slatina . pov. Zbog toga je dana bojna priprava 106. studenoga 252. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Zapovjed. 1991. br. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". br. 24. Dnevno izvješće. Vinkovci.. POPOVIĆ. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. Izvješće. Page 170 . br. 109.11. HV Br.Ćelije . Izvješće.. br. Županja govorile su. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. doduše netočno. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3.. brigade HV o napadu 252. U Apševce je uspjela ući. 525-123-178/91 od 18. HV..1991. Razmještaj brigade.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. 11. br. pov. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. 11. 525-123-166 od 15. Str. 525-123-165 od 14. 1991. Izvješće. 17. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 525-123-167 od 15. 1379 R POPOVIĆ. koje je brzo razminirala njezina inženjerija.. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. Izvješće. 11. 5 2 5-123-170 od 16.1991. 11. prema procjeni oko 30 posto naselja.1381 Rasulo 1. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. br. Str.1380 Tek je poslijepodne 16. 16. 1991. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. 11. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima.. Izvješće. 1991. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. U. Str. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. bataljuna 131. 525-122-208/91 od 14. 1991. Str. 11. Narodna armija. 11. pov. Južno od njih. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". 22. 525-123-200 od 25. pov. 1991. pov. Str. 1991. br. br. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan.1376 Za razliku od noći. biti predana 109. 1992.. "Između zatišja i opreza". 12. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. pov. "Ti divni ljudi. a 1. pov. 1991. Županja i Vukovara 17.11. i 122. Narodna armija. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. 1991. 4. 1. b78 M PETROVIĆ. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. br. br.Šodolovci". studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. brigade. 1991. Narodna armija. upad u županjsku općinu dobila je 252. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. br. 525-124-192/91 od 15. 525-122-244/91 od 16. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. 11. i na ostalom području Operativne grupe.. Str. Dnevno izvješće. 12. 1991. br. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 11. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Str. 11. 525-123-165 od 14.1378 Ujutro 15. 1. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. 1992..

525-124-198 od 16. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. 100-3/91 od 16. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca".Apševci . 525-123-171 od 16. br.Panjik (kota 80). 11. 1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 1991. ojačan tenkovskom četom. pov. HV Str. 525-123-170 od 16. br. 11. 11. bataljuna. Apševca.. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. a njezin je zapovjednik 2. 109.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. brigade HV. 525-123-173/91 od 16. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV tek se poslijepodne 16. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. 11. Očito je čekala ishod napada 3. br.1390 Bataljun. Str. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Izvješće. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. Županja 1 Vukovara 17. pov. br. br. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap.Plandište. brigade HV. brigade HV.. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. Bataljun 105. Vinkovci.Jaz. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . 11. 1991. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje.. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. 1991.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. a "dio ljudi se utopio u r. 11. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. Izvješće.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. Zapovjednik 109. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. pov./16. Selo je 16.Jasinje ..1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. br. 1991. 1991.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. 11. 131. 131.. Nakon napada 252. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. bataljuna 109. Županja. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . 11. HV. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi".1389 Ugrožavanjem Nijemaca. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. zahtijevajući da u toku noći 15. SVA MORH-ZOGV: Zap. pov. Br. Str. 47/18-91 od 16. . 1991. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. 04-337/91-25 od 16. pov. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. . pov. br. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci ..1384 Dio 105. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. 04-337/91-24 od 15. studenoga uputi jedan bataljun 105. br. po dubini motel Spačva . br. 1991. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine.Podgrađe". 525-123-178/91 od 18. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. oklopne brigade dijelovi 3.. Izvješće. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. HV. brigade HV u Nijemcima. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. 109. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. 11. Br. Izvješće. bataljuna 105. bataljuna 109. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. oklopna brigada JNA zaustavila se. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. br."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac .Slakovci. Topnička potpora napada bila je obveza 109. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. Prekid napada 131. 1991. 11. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. Komletinaca i Privlake. HV. U toku toga dana 252. Vinkovci..

525-122-231/91 od 16. i 16. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Ne znajući još da je 105. studenoga. br. pov. 11. 1394 SVA MORH-108. br. Str. 525-122-233/91 od 16. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. Str. 1991. 525-123-169 od 15. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. br. br. br. HV. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. 1991. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. 1991. 2. br. 1991. bataljunom. pov. Naseljena mjesta: Nijemce. pov.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. Str. 1991. Izvješće. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-243/91 od 16. 1991. Vinkovci. pov. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. Vinkovci. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. brigade i predloži mjere za rješavanje". studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba. 1991.Bitka za Vukovar sustav obrane. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. 525-124-198 od 16. 11. bataljuna i s nepotpunim 1. 525-124-191 od 15. 3. bataljuna.. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. 525-124-198 od 16.. Pripremno naređenje Op.. Komletince. prema Vinkovcima ih Županji. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi. brigade HV. Br. Izvješće. i 5.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. pov. Županja. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. pov... pov. br.1393 Zapovjednik 108. 11. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice.Apševci. 11.. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. do 24 sata 17. 11. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 525-122-244 od 16.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja. 1991. bataljuna u novi 2. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. brigade od 23. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. 237 Plan s "Merčepom i tzv. 11. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. gardista iz 3. br. Str. Str. brigadu HV iz Slavonskog Broda. 11. br. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova. planirao je 108. 11. 1991. 525-124-192/91 od 15. Županja. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. brigade koji nije uopće stigao. 11. br. pov. 1991. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. br HV: Zapovjedništvo 108.. studenoga bilo Je vrlo teško. i 2. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". pov. Borbena zapovijed Op.1397 Bataljun 105. Gradiški). S pripadnicima Page 172 . Zapovjed. 1991. 109. 1991.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1391 U 105.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. 5 25-123-178/91 od 18. 11. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. do 13. Županja i Vukovara 17. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. Str. pa i borbe u okruženju. pov. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. Vukovar. Dnevno izvješće.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. Dogovorio je spajanje 2. br. Predviđajući dugotrajne borbe. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. Otok Privlaku. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. br. na pravcu Lipovac .. i 105."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 1991. Str. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. 6. 04-337/91-25 od 16. 11. Pripremno naređenje Op.

starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć".1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. Vinkovci. te "poduzeti potrebne mjere". 11. Vinkovci. 11. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. br. i 132.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 11. 525-122-238 od 16. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1991. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. 1991. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. studeni. 11.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. Glavni inspektor Hrvatske vojske. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. ŠPEGELJ. 525-143-172 od 16. br. 5120-34/22-91-1 od 16. 525-126/36 od 15. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. pov. Dnevni operativni bilten za dan 15.. Str.. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. br. 525-124/187 od 15. 1991. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. Za njega je Operativna grupa 15.00. studenoga. Ur. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika".1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima.1991.00 do 12.. 11. istočnog dijela i iz smjera Bršadina".1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. Str. 11. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. pov. od 06. te da su "nesuglasice između zap. br. 525-124-200 od 16... 1991. što se očito odnosilo na 109.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. U. 1991. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. bitke oko centra grada. odnosno oko 100 metaka.. i 105. 238 dužnosti". sjećanje vojnika. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu. Zapovjed. Str. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Ur. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 11. Županja. 1991. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa.1403 U toku 16. studenog. studenog. Operativno dežurstvo od 15. pov. studenoga "vođene . br. 5120-33-91-2 od 15. 1991. pov. 1991. 384-386. br. br. br. 525-122-223/91 od 15.11. 122. M. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. pov. br. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17.. 11. br. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Dedakovića i g. 11. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. 1991. pov. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. 1991. 525-124-201 od 16.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. Za okruženi grad više nije bilo nade..'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. koju nisam pronašao. br. HV". a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja.1401 Pridodane snage iz 107. 1991. Vinkovci. Str. studenog. Rok za ustroj bio je 20.. br. 11. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. Vinkovci. 525-123-177 od 17. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". pov. g. 525-122-244 od 16. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. 1991. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". pov.. brigadu HV. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. 1991. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. Str.

ah bez pomaka na bojnoj crti. a "agresor vraćen na početne položaje". br.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete".00.00 sati Vukovar. 12. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1.. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. 1991.. 1991. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".. Pomoć. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. Str. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. 11.. 7. g. Narodna armija 9. 1991. 1991. PANTELIĆ. Kl. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. "Svanuće jutro slobode". 1991.. Depeša br.. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 1991.Marinci . 1991. 14. 1991. od 12.1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". 1991. 10. 511-15-10/3-4262/91 od 1. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. 10. Na području Mjesne zajednice "1. br. 1991.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. br.00 do 18. br. 27. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. 11. 10.Bršadin. pov. 11. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1.. Str.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 11. listopada. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. 525-124-198 od 16. 22. kukavice i veleizdajnici. 11. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara.. 240 Gardijske motorizirane brigade. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". Narodna armija. pov. 11. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. Ur. 1991. M. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci. Narodna armija 19. 5120-01-91-1 od 16. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Obavjest. Za teško stanje u Vukovaru. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar.. 2/96-01-91-1 od 2. Dnevni operativni bilten za dan 15. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. 10.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara".1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. dopuna naše depeše. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. KL 810-03/91-01/01. "Vukovar je ostao u meni".. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. odražava na naše borce". 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković .. pričuve minimalne a što se "negativno . Ur. 1418 Milorad GONČIN. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. 10. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. da je hrana i streljivo na izmaku. Zapovjed. 'Vukovar oslobađaju hrabri". 525-124/202 od 16. Operativno dežurstvo od 15. 8/91-01/265..1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15.1419 Armija je i 3. 1991.. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda.Bitka za Vukovar Vinkovci.

Str. 1991. Depeša br. struje.. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". pov. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara.10. Depeša br. hstopada poginuli u Bogdanovcima. dopuna naše depeše. dopuna naše depeše.1991. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera.10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Str. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. dopuna naše depeše. Str. 10. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. 525-123-16 od 3.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. 1991. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. pov.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara.1991. Napad Armije nije gubio na jačini. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. što su branitelji s uspjehom odbili. a ranjeno je najmanje 16 osoba. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. 511-15-10/3-4267/91 od 3. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10. 525-123-18 od 4. . 525-123-17 od 4. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. Kao i prethodnih dana. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 .1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. dopuna naše depeše. da nam telefonske linije ne rade.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. da nemamo vode. 10. Dnevno operativno izvješće. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. 2-6 od 3. pov. pučanstvo je u šoku. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". Depeša br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "U potpuno razrušenom gradu. život se odvija (. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Dnevno operativno izvješće. 511-15-10/3-4267/91 od 3. Izvješće. Br. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. koji je bio u potpunom okruženju.1991.. prijete zarazne bolesti. struje. 10. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. 10. Vukovar je postao sablasni grad. bez vode.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4265/91 od 2. br. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. 1991. 1991. 511-15-10/3-4269/91 od 4.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. br. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. koji su 1. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. Depeša br.1423 Noć 374. br. nemamo prijevoznih sredstava. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe.

511-15-10/3-4272/91 od 6. Depeša br.1433 a ni 6. dopuna naše depeše. listopada počeo mirno. Borovo naselje. dopuna naše depeše. Trpinje. Dnevni operativni bilten za 05/06. Depeša br. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. Bršadina i Borova Sela. Zap. 1991. nesposobnosti. . 109.00 sati. 4-5.1437 Tog je dana iz borbi za grad. 10. 1991. od čega šest pripadnika HV. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. s crte Vučedol Petrova Gora . nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". br. Dovezena su tijela šest osoba.00 do 06. MUp rh-otž: PU Vukovar.1991. 10.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. Depeša br. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. 242 tehnika koju ste nam obećah?". "Zbog lažnih obećanja. 1991. Slobodni tjednik 10. što će reći pohvala. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. od 18. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. dopuna naše depeše. Operativno dežurstvo od 6. Vojska.1435 0 stanju u Vukovaru 7. 4. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. 511-15-10/3-4270/91 od 4. Page 176 . hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". jasno mi je da smo rat izgubili. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1431 Pet dana kasnije. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. 10. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 10. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. Prijepis telefaksa primljenog 5. neznanja. Depeša br.1991. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. Izvješće.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. 22. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. 1991. listopada. ZNG.10. 10.m MUP rh-otž: PU Vukovar. 10. 10..10. 10. 1991. što je obrana uspjela odbiti. ZNG. 1991. Ali ni tada neće pasti".1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje".1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. Vukovar će izginuti!". poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. usporedbom s porukom 4. Izvješće. 1991. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 10. Operativno dežurstvo od 6.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. 1435 Nikola OSTOJIĆ. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Br. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas.Beogradska kosa. hstopada u 9:13. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. Depeša br.1991. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. Ovo više nije ni Berlin. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10. 10. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. Predsjedniku Republike Hrvatske. Dnevni operativni bilten. I da će Vukovar izginuti. 10. dopuna naše depeše. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 1991. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. u broju od 10.. 1991. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti.1991. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1993. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. dopuni-. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 511-15-10/3-4271/91 od 5.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. i u mene. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Ni Bejrut. 20. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. 04-267/1-91 od 7. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. uži. naše depeše. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar..

Depeša br. Str.1447 U 19. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. 525-123-38 od 11. 021-03/91-05/07 od 8. Bogdanovcl . 10. 10. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. Izvješće. hstopada..Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih.. uspiješno brani svim snagama. što je odmah demonstrirao. Izvješće. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. Zaključci iVarođne novine. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje. Narodna armija. s ciljem da se Vukovar obrani. 10. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. 511-15-10/3-4274/91 od 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. Njegov nastup prema Zagrebu. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. Br. do 18 sati. pov. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. OSTOJIĆ. od 08.1442 Armija je oko Vukovara 10. 08-2935/1-91. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Nema više sijena (municije). 10. Depeša br. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. hstopada "kao nikad dosad".. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. 1991. 1991. dosta nam je Page 177 . dopuna naše depeše.Bitka za Vukovar 1439 N. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". 1991. pov. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. dopuna naše depeše.. 10. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre".. HV. 10. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. R.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. . br. Kl. br. CO. 8. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. 10.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. Približavaju se tenkovi. 1991. dopuna naše depeše. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke..1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 19. 525-123/40-91 od 11. 1991. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U 19 sati 11. te da dobro znaju "trgovce Vukovara".12. još uvijek.. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. Izvješće za dan 11. 511-15-10/3-4275/91 od 9. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. Depeša br.10.1441 Relativno zatišje od 8. zabilježeno je da se "124. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. Str. koji je potrajao cijeli dan. br. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. 1991.

1455 Bih su to do tada najžešći napadi. Nakon što ga je 13. trudnica i novorođenčadi. 10. Pregled situacije. 1991. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. br.21. 1451 SVA MORH-122.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa".1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. mehaniziranog bataljuna 51. 10. a ranjene su 43 osobe. HV: Zapovjedništvo 122.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. !U" Isto. KL 804-01/91-03/48. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. u 23. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. branitelj je zaustavio prodor. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. 5120-03-91 od 13. hstopada 1991. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. brigade HV iz Đakova. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. 1991.1459 Nositelj napada. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske.1461 Ujutro 19.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. Dopisano ispod izvješća od 19.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. i 17.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro.. mehanizirane brigade. 10. 511-15-10/3-4284/91 od 15.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. Dnevni gubici 16. brigade. 10. U toku 15. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. u 19.00 sati. 2121-06-91-90 od 13. BORKOVTĆ. 245 bila i glavnina 2. HV: Zapovjedništvo 122.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". br. Evropskoj misiji. 1991. 1991. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. '» SVA MORH-122. 1991. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. br. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 .17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. 2121-06-91-90 od 13.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. brigade. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. kao i da se može dati i u "novine".. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". Ur. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. Vukovar je odgovorio potvrdno. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.40 sati.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. Dan kasnije poginula su dva. razgovor od 12. Depeša br. namjeravajući s tenkovima ući u grad. južnom dijelu naselja Lužac. nM Glavni stožer HV.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. br. 10./14. 1991. 51. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. koje mu to trenutno onemogućuju". B.59. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. među kojima je mile mrkšić.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima. U toku 16. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. 10. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. dopuna naše depeše. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". Rušitel] ustavnog poretka 19-29. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. br.

Ocijenjeno je da je upravo ono 24. 511-15-10/3-4286/91.. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. 10. 1992. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P.. KIR-36/92 od 6. 1460 M. Izvješće. Br. 19.1468 Do 30. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. Narodna armija. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. VSA MORH: MORU. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. 525-123-78 od 20. 1080-183/1-1994 od 10.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". 10. hstopada je za branitelje Vukovara.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29.10. 204.1991. Saslušanje okrivljenog I. na što su hrvatske snage odgovorile. Imenovanje. od 16. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. 78-79. I. 1991. 3-8 od 16.1470 Od 26. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. svibanj". a crta se obrane nije pomaknula. 23. 27. Službena bilješka o informativnom razgovoru. usprkos potpisanom primirju. 10. K. Odjel Sinj. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. 3. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. zauzeli 10 kuća. Br. 1991. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. 1991. dopuna naše depeše. 10. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. 10. hstopada. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. Page 179 . 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. D. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje.1471 Idući dan. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. a sedam ih je ranjeno. 1991. "Vukovar oslobađaju hrabri". hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. Str. MATIĆ ERED.45. 511-15-10/3-4288/91. svibanj". u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. pov. 1991. Uspjeh su ući u selo. 7. SIS. br. godine): Zap. Depeša br. Depeša br. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". hstopada. mmzione otopine. brigade. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. Ministarstvo zdravstva od 22. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. I. 1994. D. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove". ĐUKIĆ.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. 42-47. Izvješće. od 17.08. Ništa lažno.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Obavijest. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). Napadi su odbijeni. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10.1991. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. 20-22. Str. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar.10. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. 9. Grad Vukovar je pun ljudi. Lijekovi. a za 11. bio težak dan.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. 1462 RH. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa.. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. pov. 10. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 525-123-68 od 17. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. 1991..Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar .

Depeša br. br. kao i Sajmišta. Str. 2. S. 525-122-90/91 od 2. 10. br. 1991. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. pružena je 3. br. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. 1991. 10. 525-123-86 od 23. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . U. 1991.. 10. 525-122-34/91 od 23. br. Narodna armija. Vinkovci. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. 10. 12. br. težišno na područje Mitnice. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-82 od 21. pov. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. 10. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. 1991. Dnevno izvješće. 11. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. 10. 24. 10. "Hladnokrvnost pre svega". pov. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. studenoga. br. "Usljed žestine napada. Vinkovci i Županja.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. Poginule su dvije osobe. 511-15-10/3-4304/91 od 26. 525-122-37/91 od 24. 525-122-1071/91 od 31. 7. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Dnevno izvješće. 1991. 1991. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. Dnevno izvješće. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Depeša br. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Znatna pomoć. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. j>ov. Izvješće. 10.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. 1991. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar".1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. 525-123-109 od 28. pov. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. 511-15-10/3-4306/91 od 27. 525-122-55/91 od 29. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. Dnevno izvješće.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Narodna armija. 10. Str.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić.10. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. Dnevno Page 180 .1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. 1991. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kao i prethodnih dana. Pov. br. Izvješće. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. Str. Str. listopada. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora.. 1991. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. 1991. Depeša br. DOKIĆ. br. 10. 5.Trpinjska cesta i Erovac. 511-15-10/3-4308/91 od 28. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. dopuna naše dejseše. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi".46). 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. dopuna naše depeše. u 18. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. pov. 1991. a ranjeno je 12 osoba. Granatirano je i područje Vučedola. dopuna naše depeše. Depeša br. 1991. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. mehaniziranog bataljuna 51. pov. dojmna naše depeše. 1991. Str. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. 6. Izvješće. koje su uočile "velike snage . 10. Str. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". 10. 525-122-22/91 od 21. Str. 511-15-10/3-4311/91 od 30. br. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 1991. pov. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". 10. pov.

Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1991. Narodna armija. 9. 1991. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm.1991. BORJSMĆ. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. . Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije.1486 Vukovar je u 5. 8. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. 11. 11. "Korak do slobode". studenoga. 1991..1488 Noću 5/6. 1991. mehanizirane brigade JNA na Lužac. revalvirana smrt".1489 Komanda Novosadskog korpusa. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. Izvješće. MARKOVIĆ. 525-123-129 od 3. 511-15-10/3-4325/91 od 6. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. dopuna naše depeše.. te čvrsto. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. sve lovce stigne zaslužena kazna".11. U. SIS.11.. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. Br. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. MUP-u. ISU 20. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. Narodna armija 9. Depeša br.1991. a ranjeno je 25 osoba. us« VSA MORH: MORH. S obzirom 1484 "In memorlam. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. tvrdi Borković. 1991.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6. 2. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. dopuna naše depeše. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 11. Tekst izvješća kod B. 8.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. pridaje". Mjesna zajednica "1. 9. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. i 3. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. 1482 S.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Dnevni operativni bilten. 11. Mladen Bratić".1991. svibanj". u 16 sati. 11. 248 major Mladen Bratić. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. Str. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". 11. br.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. i 5. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju..11. pov. to kuca srce hrabrih ljudi. 5. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. Odjel Sinj. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. 511-15-10/3-4323/91 od 5. 525-122-109/91 od 4. Narodna armija 9. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale. Do 18 sati 3. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. 1991.Bitka za Vukovar izvješće. 152 mm "NORA". JOVANOVIĆ. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . br. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. Dnevno izvješće. Obavijest. 1991. Vinkovci. 1991. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Županja upućena prijepodne 6. 1080-183/1-1994 od 10. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1994. Vladimira Kočiša Zeca.. na koje se sručila kiša topničkih projektila. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". Operativno dežurstvo od 3. studenog na strani branitelja grada. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. 11.. 11. 7.. što je bila bilanca zadnja dva dana. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. 122 "GVOZDIK". OZ Osijek od 8. pov. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4.. u pjesmi. Str. Rušitel] ustavnog poretka. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". studenog. I4!W I. Depeša br. 22. 155 mm. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. usprkos još jednom potpisanom primirju. "DevaMrano primirje. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. toga dana ona je bila povremena. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. "Kako je poginuo general Bratić". ako u vjetru neki zvuk Vas budi. Narodna armija. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno".

525-122-162/91 od 8.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. naime.1492 O stanju u Vukovaru 8.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. Narodna armija. 1492 S." j Buha". Buhe. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. 1991. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca".1495 U Vukovaru je JNA 9. Str.1991. 11. 1991. Dnevno izvješće.. Depeša br. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 11. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. ali ne znači da neće.14 .-¦.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. prečnika blizu 300 metara".1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. Kovačića". OZ Osijek od 8.1500 TANJUG je 10. 511-15-10/3-4326/91 od 8. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi.Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa.1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . "Korak do slobode". dopuna naše depeše. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. Mitnicu...1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh.. ' .' '¦ *"'* •'¦*•. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. br. 511-15-10/3-4327/91 od 9. br. 525-122-126/91 od 6.. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ. Str.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1.. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih.11. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. 9. Drvena pijaca i ulicom I. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru".1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9.. 8. 1991. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. svibanj'. Poginuo je jedan branitelj. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. JOVANOVIĆ. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. 11. dopuna naše depeše.000 života pasti u ruke neprijatelju. zauzela je Bogdanovce. 11. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. . ¦ ''P'BJJJ'VH*.. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. G. A rf*. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm". a 28 je osoba ranjeno. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. svibanj". Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. Nastojale su Page 182 . Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. u 10. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje". jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. 1991. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. OŠ MUP RH. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. te će 13-15. 11..

1991. 1991. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. dopuna naše depeše. br.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. 1991. Str. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 525-122-1046/91 od 10. Depeša br. POPOVIĆ. Osobno je dao tri prijedloga. a napose vatrom iz zraka. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11.. pov. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. 1502 M. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. 11. mehanizirane brigade. Izvješće. Depeša br. tukući ga vatrom svih vrsta. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 11. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji.. napisano je u izvješću. 1991. br.. Dnevno izvješće. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . 1991. 14. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 511-15-10/3-4330/91 od 11. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". Vinkovaca Đakova. br. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51.. 11.Vukovar 13. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove".Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. 11. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". mehaniziranim bataljunom 36.. 1991. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. 11. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba. studenoga završio je debaklom. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. 11. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. Str. 511-15-10/3-4329/91 od 10. u idućih 10 sati. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. pov. pov.1512 Kasno navečer 14. 11. Generalu zbora Antunu Tusu.. dopuna naše depeše. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. 525-123-154/91 od 10. Izvješće. 1991. 1991. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-173 od 9. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. 11. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". Dnevno izvješće. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke.... Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci .. koji je 13.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka. Našica i Valpova. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". Iako to nije jasno rečeno. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara".1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. Str.. br. 525-123-153 od 10. 1991. novembra. PANTELIĆ. R... Str. pov. Slavonskog Broda.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. 11.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. Narodna armija 16.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. "Obruć sveden na prsten". Generalu zbora Antunu Tusu. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211.

1515 SVA MORH-ZOGV: Ml.. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ.". 272. u ime 15.. br. 11. Ako se probijemo nastat će pokolj civila.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. "Ko je 'pucao' u tenkiste".-1992.. br. Operativno dežurstvo od 15. 25. Molim hitno odgovorite na ovu poruku.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra. 1991. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. Teks dopisa kod F. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. bez panike. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1991. 11. Bez bombi. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. a to je" da "vlada RH..1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. 19. Dnevnik događaja. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. jer rade na jedini mogući način. 11. 11. težišno na Vukovaru.. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. Tekst brzojavke u F. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. pov. Vinkovci.. Gospodinu Vrbancu. u prvim satima 17. kao i predstavnike Evropske misije". Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. tromblona i protivoklopnih sredstava.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga.11. 1512 Milidar BAKARIĆ. "Jedinica bez izdajica". Ako nas napadnu više ne možemo izdržati.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.. gdje se nalazi bolnica. D. Page 184 . da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone.1517 U zoru 17. br. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.m Risto KOSTEV. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. hitno se traži. 525-122-245 od 17. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. 1991. 1991.. 1510 B. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. Str. Narodna armija. Operativni štab ministarstva od 14. u 00. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. Narodna armija. Ml. 1991. S prvim minutama 17.pokolj. studenoga. 6. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Narodna armija.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. J. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. 2196-01-091-1 od 12. GREGURIĆ. J (Mladi Jastreb).-1992. "I na silosu jugoslovenska zastava". studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. 16. 4. 4. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. . 259-260. 1992.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. Način izlaska ljudi iz Vukovara. 7. Granata za MB i topove nemamo već dugo. Dnevno izvješće. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. na osnovi čega je zaključeno da 16. 1991. GREGUPJĆ. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . Ur. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. Vukovar od 17.30.) snaga na tom dijelu. 16. KL 814-01/91-01/01. studenoga prestala s vatrom. 26. 1992. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". po gosp. Bez odlaganja i svim snagama. 525-122-208/91 od 14. Dnevni operativni bilten. pov. u kojem je obrana bila na kraju snaga. 11.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. 12. Ona se prijepodne sastala na sjednici. 37. 1991. Str. Vojska. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. 1991. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka.

Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". general-potpukovnika Andrije Rašete. KL 800-01/91-04/27. 11. Izvješće.. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa.. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Poruka je bila dovoljno jasna. brigada HV..Vinkovci. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar .11. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". Oko podne sjednica je privremeno prekinuta.. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju.. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad. 282. oboleli i ostali dio stanovništva. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. br.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. studenog 1991. br. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen. 50302-91-2 od 17.-1992. 280. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". 1520 F.-1992. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Vladi Republike Hrvatske. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. 1991. 11. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. GREGURIĆ. 280-281. Str. Tekst pisma kod F. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. On je odmah nakon Page 185 . Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991. Str. Ur. 11. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. GREGURIĆ. br. 1991. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. nego kao dio njega.Osijek. 272-280. GREGURIĆ. kao i u drugim mjestima. 525-123-177 od 17. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". Vukovar .1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. što se pokušavalo zaustaviti.1991. GREGURIĆ. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". kojeg se nije moglo naći. Vukovar Šid. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. održane 17. pov. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.. Vukovar . Tekst pisma kod F. 272. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1519 Zapisnik sa 53..Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. pov.-1992. odgovor je opunomoćenika Armije. U tom cilju predlažemo da se povređeni. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija.-1992. 105. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. 255 'Vukovar nije osvojen grad. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". 1991.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. 11. Tekst brzojavke u F.1523 1521 ISTI. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. 525-122-245 od 17. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu.

1991. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. 1991.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. 1991. br. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101.. Predaja nije dolazila u obzir. 11. 11. 11. donekle su opravdavale takve pokušaje.. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. 11. br. 525-122-246/91 od 17. studenoga.46. Kl. koje je stiglo 19. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. nije koristilo jer je bilo za top. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. Str. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Ona je 17.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. Vinkovci. 1991. a za što nisam pronašao potvrdu. pov. 5120-25/22-91-1 od 17. pov. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. brigade HV iz Zagreba u toku dana. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. iako se nije znalo tko ih vodi. KL 803-05/91-03/303 Str. a još manje "tzv. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". Vinkovci. 11. 525-123-177 od 17. Kl.1534 Operativna je grupa 17. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV.. Vinkovci. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. Županja od 14. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. Ur. br. br. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. br. gdje ga je namjeravala prihvatiti. Ur.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. br. Str.. Ur. KL 8/91-01/272. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. pov. br. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. 1991.. 803-05/91-03/283.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . 1991. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta. Dnevno Izvješće. studenog 1991. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. 11. br. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. KL 803-05/91-03/290. Str.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. Ur. 5120-01/22-91-1 od 17. 5120-25-91-1 od 15.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. br. Zapovijed.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. ni JNA. 11. 1991. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. 8/91-01/269.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. 1991. Ur. 5120-01/22-91-1 od 17.. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. KL 8/91-01/91-268. radi remonta". studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. a do 16 sati 19. Vinkovci. 1991. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. s minimalno 150 projektila. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. u 14. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 5120-26-91-1. 11. br. nije poštivala.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 525-122-247/91 od 17. 5120-21-91-1 od 18. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. 11.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. studenoga. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. Izvješće o stanju municije. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. pov. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. 525-122-254/91 od 18. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. Ur. Pov. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije".

Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". i 20. Izvješće.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301.1540 U toku noći 17/18. Ur. 5120-25/22-91-1 od 17. br. 1991. 11. 525-123-177 od 17.. 1991.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". a ranjena četiri pripadnika. zapovjednika 1. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. 1991. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. SVAMORH-GSHV: GSHV. potvrđujući humanost. 1991. 11.. 11. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. 1991.) na izvojevanoj pobedi".. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". te da 'Vukovar nije osvojen grad. Ur. 11. Pov. vojnika i dobrovoljaca.. 11. 11. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. 525-123-184 od 19. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ.1547 Tjedan dana kasnije. kao i tijekom dana. 11.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu.. Županja podržao. studenoga u Beogradu general Kadijević. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19.. Kl. Iz 51. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. vojne oblasti. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". 1991. 1991. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". a 20. br. od kojih je oko 400 bilo naoružanih.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. No i 19.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. br. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi.Bitka za Vukovar 17. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. 5120-25/22-91-1 od 17. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. Vinkovci. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. 11. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. U dijelu Borova Naselja. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. studenoga poginula su dva pripadnika. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. Županja i Vukovara 17. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. 525-123-177 od 17. ispoljavajući hrabrost"1549. pov.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. 1991. pov./18.. br. 525-122-257/91 od 19. osvajali su kuću po kuću. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. Str. br.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. Pov. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. br.. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. br. upornost. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. br. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . Vinkovci. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. studenog. 525-123-178/91 od 18. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. koji im je osobno "čestitao (. Županja. dogovorena je u Dalju 19. Predaja 2000 ljudi. 11. studenoga. 1991. Vinkovci. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. lovački avijacijski puk 1. br. Izvješće. 525-122-249/91 od 17. 1991. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. kapetan Borković. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. Ur. 803-05/91-03/302. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. KL 804-01/91-03/151. 5120-03-91-121 od 17. pov.

525-122-256/91 od 19.1991. 1991. br. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. 11.. 259 Page 188 . 3..Marinci . motorizirana brigada iz Kragujevca.. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. 1555 R. 23-24. 7.1991... a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. br. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. Pov. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. 1552 S. "Udahnuti život gradu". 1515 M. 292. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". 8. 20. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. br. 11.Vukovar. 11.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. Od 8 sati 20. 1553 D.1991. 24-25. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. 1991. Narodna armija. 11.-1992.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 12. Dnevno Izvješće. GREGURIĆ. 12. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija. 6. pov. Izbora nije bilo". 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Naredba br. Izvješće. 1991. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. Ur. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". 1553 Milorad GONČLN. 1991.. "Vukovar je ostao u meni". M. br. studenoga. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . 11. O situaciji u Borovom naselju. 525-122-186/91 od 20. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. 1991. pov. PANTELIĆ..11. 1991. kada je Vukovar oslobođen.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. 804-01/91-03/159. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. 1991. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". 11. "Nekima. 1991. Narodna armija. 1023-2 od 21. Narodna armija.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". Dnevno izvješće. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". Str. 525-122-259/91 od 19.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. a koji se sada ispituju".1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. 11. Narodna armija 23.. 12. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. 525-122-254/91 od 18. SPASOJEVTC. 5120-03-91-1 od 18. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 1991. 20.. MARJANOVIĆ. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 55-56. br. Narodna armija. 1551 Ivan MATOVIĆ. 1549 VSA MORH: SSNO. 1549 "Oslobođen Vukovar". 28. "Ko to ne zna ratne ciljeve". Narodna armija. Str. 23. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 258 neofašizma i ustaške ideologije. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. pov. Kabinet Saveznog sekretara Br. O stanju u Vukovaru. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. 1991. 15. 2. Pov. 1991. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. 4. 1991. Dnevno izvješće. 6.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-295/91 od 23. 21. 1547 M. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. RISTIĆ. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 11. 22. 30. 525-122-259/91 od 19. 27. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. 1991. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. 11. Str. BW F.1552 Zauzimanjem Vukovara.1991..1557 Očekivani konvoj nije prošao. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja.1558 Napokon je 22. Narodna armija. 1991. pov. DUiaĆ.. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. U. 5. 5. 20. Narodna armija. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". Vinkovci. 11. Narodna armija. 28. 11. 68-69. 11. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. Kl.. br. "Pokloni za prijetelje". a očekuje ih se još oko 5000. ni danas. br. Od 440 ranjenika došlo ih je 68.. 11. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom.

PETROVIĆ..12. navodno na Merčepovo inzistiranje. br. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. 5120-01-91-1 od 17. bataljuna 109.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. Izvješće. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. br. Po dubini iza njih. Apševci. KL 8/91-01/267. br HV: Zap. br. Zapovjed.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. Narodna armija 4. bataljun 105. br. br. 23. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. a 2. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. 11. Izvješće. bataljuna 105. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. 11.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. Ur. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. studenog 3. 1991.. pov. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. 109. Str. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. Prvoj. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. brigade HV. POPOVIĆ. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. 11. a 131.. Podgrađe i Nijemci. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. 1991. 1991.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". a napose na pravcu Podravske magistrale. 1564 SVA MORH-109. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. U. 525-122-250/91 od 18. Za dovođenje u red sustava date su. Pov. 24.. br HV. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. bataljuna 109. br. pov. Zapovjed. 11. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". brigade HV. Vinkovci. 1991. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18.1991. Postrojba je do 24. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. 525-123-175 od 17. i 109. R. br. Br. M. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. Vinkovci Županja pojačana je 17. 109. pov. Pojas obrane 2. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Narodna armija. pov. Izvješće. 525-123-175 od 17. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 11. 1991. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". 525-122-37/91 od 17. 1991. 556-1 od 17. 11. upitno legitimne. u području Vrbanje. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. HV.. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. brigada prema Jameni i Strošincima. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. Str.. 1991. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. 16. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. a 131. 109. 11.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1570 Page 189 . Zbog toga je ujutro 17.1561 U toku 17. "Na izazove je uzvraćeno". studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. 04-337/91-26 od 17. 109. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. u području Otoka.1567 Od pokušaja se odustalo.

br. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. br.: ZOZ Osijek Str.. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. 1991. br. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom." SVA MORH-GS HV. 261 tenka 105. 525-122-38/91 od 18. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. pov. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . Županja. brigade HV.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Dnevni operativni bilten. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. Od obećanog bataljuna 105. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. jer cijela još nije stigla . a potom spajanje sa snagama 12.Privlaka. 1991. 11. 525-122-254/91 od 18. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. 1991. Podgrađa.11. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. ali sa slabom motivacijom. Sjećanje vojnika 387. 1991. Dnevno Izvješće. oslabljenu 105. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". M. 29. pov. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. studenoga. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. Vinkovci. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. br. 525-123-178/91 od 18.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. Borbena zapovjeđ Op. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-178/91 od 18. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. Str. 11. 1 to za pravac Vinkovci . zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. 319. Izvješće Glavnog inspektora HV. Dopuna izvješća broj 3. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. pov. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. bataljun 109. Zapovjedništvo Page 190 . Donjeg Novog Sela. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. br. 525-123-180/91 od 18. Tekst izvješća kod M. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. 1991. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. 11. njihova odlučnost. brigade ZNG-a.Županja. ŠPEGELJ. 1991. studeni 1991. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. pov. ŠPEGELJ. Sjećanje vojnika. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . br. 91-3440 od 19. 525-122-38/91 od 18. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. Borbena zapovjeđ Op. pov.1991. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca.1991. br. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. 11. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. trpljenje 1 strpljenje. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. U. 29. 1991. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. Vinkovci.Vukovar. br. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. spremnost za žrtvovanje. brigade HV. pov. 11.. br. 11. Odjel za operativne poslove od 18. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane..1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. a ne Vinkovci . od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. 11. Županja i Vukovara 17. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. Str. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. Ur.

br HV: Zap. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). br. 11. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. 11.. 1991.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. br. Str. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. brigade i 2. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. studenoga do 3 sata.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . Br. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. 525-122-250/91 od 18.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. pov.1578 Bio je to samo jedan. U.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. studenog. Str. uz oslonac na naseljena mjesta. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. Dio tenkovske čete 105. 525-123-183 od 19. 1991. bataljun 109. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. koji je Imao 80 boraca. pov. br. HV iz Bjelovara. 109-568-004-1/91 od 18. br. za potrebe branilaca Vukovara". 1991. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. kanale.. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. br. Str. 525-122-254/91 od 18. Veći dio vojaka . pov.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. navodno. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci./19. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. Županja 1 Vukovara 17.Otok Privlaka. Pov. 525-122-258/91 od 19.. tako da su se pripadnici HV.. br. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. 1991. 525-122-250/91 od 18. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. 1991. 11. Obavještajni izvještaj. 11. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 1991. 11. 525-123-178/91 od 18. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. Tomici. br HV. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. SVA MORH-GSHV: Procjena. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. 1991. pov. 11. 1991. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. 11. Nijemce i Podgrađe..1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. Dnevno izvješće. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . Dopuna Borbene zapovijedi Op. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". Pov. šume i usjeke. br.Mirkovci. 6. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. 109. br.. Izvješće. Vinkovci Županja.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola.

brigade HV. To se željelo postići povratkom Lipovca. 1991. br. Dnevno izvješće. 525-122-276/91 od 21. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. 525-122-270/91 od 20.Stari Jankovci. 1991. Kl. Ur.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . 11. brigada HV ojačana 2. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). O situaciji u Borovom naselju. pov. brigada HV. br. 1991.347 osoba svih nacionalnosti.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". Str. 109. Str. Str. 525-122-265/91 od 20. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid .Đakovo kao pomoćnom pravcu. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. HV Br. 109-568-029-1/91 od 22./21.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga. 109. pa je Zapovjedništvu 109. 109-568-013-1/91 od 20. Napad je odbijen bez gubitaka. Str. 11. br.1590 Operativna grupa Vukovar. bez sela Gradište i Apševci. Otoku. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . br HV. Pov.. Županja iz 23. 1991. 11. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ...1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. br. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. PrivlaM i Komletincima. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. pov. u Vinkovcima je živjelo 35. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 11. branila je 131. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105.. br. Izvješće. bataljuna. 11. Str. U drugom postroju bila je 3. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. 1991. Nuštru. brigada ZNG-a bez 3. 8/91-01/291. 1991. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.Jamena. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. pov. 11. brigade HV. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. brigade ZNG-a. Page 192 . Zidine (kota 101). 1991. Str. Obavještajni Izvještaj. br. HV: Zap. Pojas Brčko .000 stanovnika. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV u šumi Dobrnja. 5120-01/22-91-1 od 22. br.Nuštar . pov. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. Izvješće. 525-124-218/91 od 20. 525-122-295/91 od 23.. br. SVA MORH-109. 1587 SVA MORH-109. pov. br HV: Zap. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. Br.Otok . Borbeno naređenje Op. 11.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. 525-122-273/91 od 21.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. 1991. Vinkovci. 11. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. Jarmini. 1991. 1.Strošinci.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-122-260/91 od 20. pov. Str. Str. br.. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . Ivankovu. bataljunom 109. 525-122-264/91 od 20. 11. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . 196-197. sjeveroistočno od sela Strošinci.1587 Noć 20. ojačana s 3. 1991. 525-123-191/91 od 22.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. Str. pov. 525-122-270/91 od 20. pov.. 1991. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. 109. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . br. Jarmina i Rokovci branila je 109. Vinkovci. br. br. brigada HV bez 2.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar.1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. brigade ZNG-a. 11. bataljuna i mehanizirane čete. br. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 1991. 11. ožujka 1991. bataljunom i mehaniziranom četom 3. 11.

br. 122. r 525-124-227 od 23. 11. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. 1991. Str.1596 Postrojba HOS-a. br. brigadi HV. 11.1595 Snage 105. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. . 525-122-286/91 od 22.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. br. studenoga.. 525-122-287/91 od 22. brigada ZNG-a i dijelovi 105. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Jarrmne i Borinaca. 11. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. Str.11. Županja. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca. studenog sve snage na području Vinkovci . Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša.. Str. kroz noć. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. i 124. br. pov. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. 7. 525-122-289/91 od 22. 1991. 11. 11. brigada HV. Borbena zapovjed Op. 525-124-227 od 23./21.11. U sastav skupine ušle su: 109. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. 525-123-189 od 22. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. 525-122-767/91 od 21. studenoga. Čepinu. 1991.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. a privremeno 3.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. br. br. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. 1991. Zapovjed.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. Zap. U sastav Sektora određene su 131. pov. Pov. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 3. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". 525-122-43 od 21. Str. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. pov. br. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-288/91 od 22. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. 1991. 1991. studenog kao Page 193 . 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. 11. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. 1991. br. 11. Laslovu. br.Ostrovo. br HV. 250 ljudi. brigade HV. brigada HV. S-. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije". Intervencijom hrvatski snaga iz 130. 1991. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. brigade HV. i 131. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. 11. 109. 525-122-282/91 od 22.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac .Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo .1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22. 11. 105. pov.. bataljuna 105. pov. studenog nisu se ispmiile. br.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. pov. Vinkovci. Razbila je glavninu 130. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 7.11. Pov. pov. br. i 108. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju./22. 525-122-283/91 od 22. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Zapovjed. br. Izvješće. i 106. 1991. br. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . bataljuna 109.1593 U noći 21.. Ernestinovu. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. OG "Spačva".1991. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVAMORH-ZOGV: Zap. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. Pov. pov. br. Ujutro 21.Lastovo.Bitka za Vukovar 151. Privlaka . U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. 139. U ime njezina Zapovjedništva..159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20.1991.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. 5 25-122-767/91 od 21. 109. brigade i protuoklopnom skupinom 101.

11. Izvješće. pov. Borbeni moral 130. . Izvješće. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu.Vladislavci. Stari Orlovnjak Stari Seleš. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122.Grabik .1610 Noć 23/24. 1991. 525-122-45/91 od 21. 1991. br. 525-122-44 od 21. 525-123-187 od 21. br. 1991. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen".Rudine . 11. 525-123-188/81 od 21. Izvješće. studen. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. Ivanovcu i Hrastinu.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša.1607 Pomak nije učinjen.Nova Tenja.. br. pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. Borbena zapovijed Op. br. 1991. Bih su to 2. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. pov... 11.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. brigdiir HV. Predviđeni plan ispunila je samo 101.1609 No. 11. Izvješće.. 525-123-187 od 21.. samostalni bataljun 106. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe.. 34.1603 Hrvatske snage 21. 11. brigade HV iz Orahovice. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. br. 1991. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . brigadu HV 23. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. 525-123-186/91 od 20. brigade ZNG-a prema Ernestinovu. i: 1991.. 11. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. Blokiranje Ada. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 32. 525-123-192 od 23. bilo je okruženo Laslovo. 1991. 1991. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. Izvješće. Na pravac Briješće . 11. brigade ZNG-a.Bobotski kanal (tt 86. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. 11. Str. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . pov. 5. a jutro 23. brigade HV. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. Borbena zapovijed Op. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. br. 1991. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. br. Str. 19c: Borbena zapovijed Op. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. pov.Korođ Grad . Ernestinovo. brigade da pojača obranu Laslova. pov. 11. brigade HV iz Đaku-. Izvješće. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. Page 194 . Izvješće.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. 11. 525-123-189 od 22.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. 1991. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. 11. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. težišno s bataljunom 3.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja..Široko Polje Tenjsta Antunovac . 525-124-224 od 21. 33. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. 525-123-185 od 20.. br. pov. Armija je poboljšala operativni postav.. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. pov. Hrvatske snage natjerane su na obranu. 1991. 525-123-191/91 od 22. bataljun 130.. Str. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. djelatna četa 132.Ernestinovo .-122-41 od 21.Novi Seleš . zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu.Bricin Bunar . brigade HV. br. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . br. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin .Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< .Jurjevac Punitovački. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. br. Izvješće.Briješće .

Br. nedostaju pisani izvori. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 267 Okruženi grad Za sliku grada. U. 11.. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra.6 MHz: glasom protiv topova. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. br. pov. 1991. 09/75-1111 od 18. pov. 1021-1 od 18. sada u neprirodnoj. 1991. 268 dana nisu Imali kruha. kad prestanu kanonade. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. Borbena zapovijed Op. Kabinet SSNO. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. Naređenje. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. 278. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991.možeš ući. od konzerve do spavanja. 1991. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 91. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. Str. lb je danima funkcioniralo". ali ne i izaći ih <* pak obratno. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. 525-123-193/91 od 23. 91. SSNO. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 91. br.1991. male su bebe toliko bile bez mlijeka. Izvješće. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. Ur. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad."1618 Na. pisala je Alenka Mirković. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja.11. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". Sva srpska sela postavila su barikade.1613 U drugoj polovici 1990. 1612 VSA MORH: Komanda 5. 1018 A MIRKOVIĆ. 11. od jednih radiovijesti do drugih.1622 U jesen 1991. 2001. Izvješće.6 MHz: glasom protiv topova. u tišini. Str. Str. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. VO. 7-8. Ništa lažno. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. 525-122-46 od 23.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. 91. u stalnom iščekivanju". br. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. pucnji odjednom začujete cvrčka. Ne može da ne ubija". a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. Zagreb. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . pov. 1991..1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. Istodobno. br. i prvim mjesecima 1991. 11. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". br.6 MHz: glasom protiv topova. 67. 23-24. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. Ništa osim njega..1621 Zbog toga. kako ja pamtim".1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. 525-123-195 od 24. 1619 ISTA 142. Bilo je tragikomično. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine... 5120-49-91-1 od 3. 35. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja. 46. Obveza 122. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. grobnoj tišini čujete samo cvrčka . 1616 A MIRKOVIĆ. pov.6 MHz: glasom protiv topova. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. 11. Zamislite: u industrijskom gradu. Vukovar je Page 195 . 1991. br. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. u mraku. Vlastita naklada. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. bez struje.to naprosto ubija.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". 1615 Predrag MATIĆ Fred. "Doista.1619 Petar Bošnjaković.

1025 Mladen PAVKOVIĆ. RUNTIĆ. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca.. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ.. studenog 1991. Zagreb. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. 39.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. br.. Bitka za Vukovar. 1991. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. 1991. 8. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. bilo je nesporazuma. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. Za razliku od Dedakovića. DEDAICVIĆ^ASTREB.. Glas Slavonije. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb.. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. 8/9. po mjesnim zajednicama. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. 4. 10. 19. "Narod nije genocidan". ili 19. te da se to pokazalo dobrim. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. najjednostavniji način organiziranja obrane. 25. 14-15. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. A MIRKOVIĆ-NAĐ. tako nije bilo s Borkovićem. naoružani narod koji brani svoj dom. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. 1991.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. a ne možemo ih dobiti ni na revers. "Glasnogovornik medijske gerile". 1623 Davor ŠPIŠIĆ. daleko od bojišta. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. 8. 29. "Nekoliko centimetara od smrti". a odbih su ih posuditi". Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. Danas. Zap. 10. ZNG RH. 1(122 M. Danas. U jednom intervjuu iz studenog 1991. "Vukovarskl Napoleon".1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. 7. aktivni kapetan JNA jedan ovako. 16.. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". 1621 Isto. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. Uz taj. D.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. prilično neorganizovan čovjek. Str. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. Za dom. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". ah ovdje su ljudi stekli dojam. sumnjičav preko svake mjere. 1-1 od 31. Redovno dnevno izvješće. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. 8.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. 10. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. niti su tada prestali. pov. Danas. llpanj-srpanj 1994. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. koju su zabilježili novinari Danasa. 1991. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. 1991. 11. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. 18.. Borković je opisan kao "kapetan.

D. A MIRKOVIĆ-NAD.iJ0 Isto.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. 10. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28.. Ništa lažno. 1991. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. "Kako se brani Vukovar". 1. Većeslav KOCLIAN. 12.. TOPIĆ. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. RUNTIĆ. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. Br. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". kolovoza. 113. Jelena LOVRIĆ. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. Bitka za Vukovar.. Od rujna se Vinkovcima. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. 1993. Vjesnik. 1. Danas."11 Od rujna takve poruke. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. 3-1 od 4.. već je zapovijedao uz zemljopisne karte. bataljun 3. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. brigade HV. opis je. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. 4. 4. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 150-151. ali neflesklbilnog neprijatelja".1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. ŠPIŠIĆ. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. svibanj". koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. D. 71. 85. a i Mile Dedakovića. MATIĆ FRED. 6. 91.. Danas. brigade ZNG-a.1640 'C37 Zap. 1930 A MIRKOVIĆ. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. Većeslav KOCIJAN. MATIĆ FRED. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. 10. 7. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. 8. "Što je to primirje". "Lužac". Sačuvan u prijepisu. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. Ništa lažno. Vjesnik 15. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". 204. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. 9. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. 1991. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. 10. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci.6 MHz: glasom protiv topova. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. ah uglavnom dođoši. 1. 10. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. Veliki dio starosjedilaca je otišao. Faksimil imenovanja kod M. 270 i HV-a.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". 262-265. "Narod nije genocidan". te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. 15. P. Milena RADOVIĆ.10. 3. Većeslav KOCIJAN. Tako smo branili Vukovar. Imenovanje. U gradu se Page 197 . ne zamjeram im. 1. 1991. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". a kasnije i Zagrebu. "Što je to primirje". "Vukovar Stari" i "Sajmište".. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. 16. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 1639 Isto. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. U bataljun je uključen i 4. Novosti. Danas. 1991. "i3J D. 1992. posebno je isticao tjednik Danas.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. 12.. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. No. 45. 1991. u 21. 1991. br. 1632 D. 11. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 13.24. Slavonska krv. Danas. RUNTIĆ. nije obilazio teren. 1993.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". 11-12.

1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. koji je 11. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. papir je jeftin". no ni to nije urodilo vidnim pomakom. br.. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. streljivo za topove i minobacače. Pov. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. listopada u 19. u stanju ste bar odgovoriti na iste. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. Ilaču i Svmjarevce. RCOb Zagreb. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. listopada 1991.. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana.. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. 1944 Dražen RAJKOVIĆ. Primljeno telefaksom 10.. 1991.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce.šaljite sve što imate". 8. Imenovanje. 10. da se razumjemo". a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. Josip Husar) od 10. hstopada 1991. silno topništvo. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. u 01. 1-24 od 23. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". 525-126-1 od 29.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. Slobodni tjednik. Vukovara i Županje. 'Vukovar . 1991. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima.19. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . tvrdnji da je Vukovar prodan. listopada u rasponu je od prijetnji. nesuradnju nesposobnost i kriminal. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. poruke su postajale oštrije. crkvenih i vojnih mstitucija. 1991. aroganciju. u 1. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. vinkovački tenkovski bataljun. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. ako niste u stanju udovoljiti istima. 31. ah i šire. Jednom je to bio Blago Zadro. pa da to "nisu Vinkovci. 1991. ukazuje na to da svi politički. listopada 1991. Osijeku. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". 1991.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore.1991. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. Glavnog stožera Hrvatske vojske. predsjedniku Republike Hrvatske od 24. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. a pred kraj opsade potpuno neumjesne.Vinkovci iznimno porasla. 9.1651 Koliko službenim putovima..1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. 9. 10.07. 10.. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. Srpska vojska napada sela Tovamik.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. kapetana Borkovića. Redovno dnevno Izvješće.20 šifrirana poruka.

dapače odbijao je daljnju suradnju. a još bolji dio u Vinkovcima". Vinkovci i Županja. 8-9. 10. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. hstopada. sa 100 % oštećenim cijevima. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). mi nismo skloni takovim osobinama". mogu 1651 N. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. 1991. VUKADLNOVIĆ. 1991. 10. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. predan bez borbe. s obzirom na značaj vukovarske fronte. U Borkovićevu pismu. dobar dio u Osijeku. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. Svi su iseljeni ili poklani. ministar u Vladi od 12. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. te su bile neupotrebljive". dio na putu. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. 10. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Dedaković Mile. 1991. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. a nije poduzeo ništa u tom pravcu.. 9. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . gospodine Predsjedniče. pali su Martnci. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. Page 199 . 1655 Isto. Dražen Budiša. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. "Vukovar se pobijediti ne da".1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. 1991. bez oružja i opreme. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Glas Slavonije. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. 23. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. saborski zastupnik gospodin Fres. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. na čelu sa dop. lm Isto.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar.

1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. zaklanih i poniženih". Br. prljavih. a pogotovo iz Vinkovaca. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. 3. Zapovjedništvo 122. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. br. Str. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. D. 1991. 11.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. 1661 M. 525-123-121 od 1. BORKOVIĆ. pov.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". 26.1991. Rušitelj ustavnog poretka. BORKOVIĆ. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. bila su opravdana. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. br. Siavonska krv.1657 Za razliku od Dedakovića. 1660 B. D. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. 1662 B. 2-6 od 3. 26. 1991. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. već preko 122.1992. Odgovor nisam pronašao. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. listopada. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. u 21. prečesto neosnovano. D. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. brigade Đakovo". Cijela Hrvatska u 1991. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske.1661 Doista je samo četa 36.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. 11. 1992. 26. 16. 1663 B. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. TOPIĆ. 19. 4. 15. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. 229/91 od 26. 262-265. ŠPIŠIĆ. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. Dopis. 10.1667 Oni su si vrlo rano. br. a naročito inferiornost u PZO i POB". ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. listopada. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". 1991. ali nikad kao Borković. ali važnu selekciju.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". Narodna armija. 19. ili 19. "Preživjeli pakao". "Jedinica bez izdajica". koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. 1666 SVAMORH-122. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. 10. 122.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. žednih. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". D. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike.24. ocjena iz izvješća koje je 11.. studenog 1991. susjede i nadređene. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. Borković i ne spominje u pismu". IVrjLOVANOVIĆ. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. HV: Zap. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. Rušitelj ustavnog poretka. SINANOVIĆ. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. Narodna armija.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom.

a što je dio poruka iz Vukovara i bio. 11179 Roman MAJETIĆ. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. a ne samo Vukovar. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. a na nj. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. osobito u listopadu i studenome. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. hstopada u Glavnom stožeru HV. "Ljudi ima". 810-03-91-01/01. koji je u srcu Hrvatske. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. 277 vojsci. tko je krivac za postojeće stanje. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. br. 1991. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!".1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. Bar na način okružnice. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. Slobodni tjednik. Komisija povjerenja. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja.Zagreb. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. 1.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. što nam on toliko znači". 1991. 1992. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . Dubrovnik i Slunj. studenoga Sabor Republike Hrvatske. Slobodni tjednik.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. 1991.108 Isto. 2196-01-91-1 od 22. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. što je redovno činila Armija. 8. odnosno 25 posto negativno.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. bila je već uvelike raširena. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. 11.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. kojim se često razmetao. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. a 40 posto. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. 11-13. Kl. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. Globus. trebala je utvrditi "pripremljenost. 10. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991.1672 U relaciji Vukovar . 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. 1. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. Ur. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina.11. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. 1. 4. 8. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. u usporedbi s Vukovarom.

62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. a u skladištima ih je bilo 400. 19. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. 4500 mina 120 mm . Ur. gotovo nerazumljivim. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. Vojska je nastajala iz ničega. 119-01/91-01/13. Njegov pad . Metaka 7. 17. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa. br. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm.. Slobodni tjednik. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. "Što je načelo Vukovar". identitet.. VUKOVAR '91: značenje./19. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. U Zagrebu je tvrđeno da. 1991. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. 'Vukovar kao simbol".Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. a ostvarivalo je oko 1800 komada. 13. Za haubicu 122 mm M-38.dnevna potreba 600. haubicu 122 mm D-30. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. odnosno mine. KL 021-03/91-05/07. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). S tim se herojskim gradom. listopada. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.dnevna potreba 180. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo. Informacija o razgovoru sa građanima. što je u iznosilo samo 14 posto. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. 11. Zagreb. 11. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. haubice kahbra 122. prečesto bez ikakvih pisanih tragova. Zbog toga je 27. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva. 6701-91-20 od 9. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Danas.značio bi.dnevna potreba 4580. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima.155 i 203 mm. 10.. konkretno za minobacač 120 mm. Ur.. Koliko su to bile male količine. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. br. bila je ključna dilema. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 11. Vinkovci. 5120-02-91-1 od 25. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . čini se. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva.dnevna potreba 6500.dnevna potreba 180.000 komada streljiva. "Ako padne Vukovar. vrednote. 1673 Vlado ŠAKIĆ. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . 1991. samo pitanje sati . 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . 1500 metaka 105 mm . članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. bit će građanskog rata!". 3000 metaka 90 mm za samohodni top .1676 1672 Mirko KUVAČIĆ.koji je u trenutku dok ovo pišemo. a ostvarivalo Page 202 . 22. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. odnosno 700 za top 100 mm. 1991. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. odnosno 2000 (za top T-12). Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba". dnevne potrebe iznosile su 90 metaka.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. koji se brani nevjerojatnim. top-haubicu 152 mm. 2000. 7. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". 1C7li Većeslav KOCIJAN.dnevna potreba 405. 1991.

minobacač 120 mm. Vinkovci. Županja. 25. studenoga. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. pet lansera za raketu "Osa".1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. 10. 1991. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.1991. 5120-01-91-1 od 29.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. 6664 metaka 12. 24 rakete "Strijela 2M". Pregled odobrenih i preuzeti:. 81 ručni bacač raketa "Zolja". Ur. Naređenje po artiljeriji. 2530 metaka 10i ¦ mm. 600 metaka kalibra 0. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. 11. do 9. a postizalo se 2100. 5120-37-91 od 19.56 mm. 2350 metaka 9 mm. jedan Page 203 . 50 metaka 105 mm. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. šest minobacača 82 mm. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm.223. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 5120-37-91-1 od 31. 782 mine 82 mm. 348 mina 60 mm. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 972 metka 23 mm. 1991. 150 metaka 26 mm. 803-05/91-03/211..62 mm.7 mm. 1020 tromblonskih trenutnih mina. Osiguranje municije za nastavak b/d. 576 tromblonskih kumulativnih mina. 73. 17.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo.. tri protuoklopna topa 100 mm.890 metaka 7.775 metaka 7.120.62 mm s teškim zrnom. 579 raketa "Osa".62 mm za pištolj. 392 metka 122 mm. 7200 metaka 4.Bitka za Vukovar se 20 posto. 300 metaka 8x57. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna.. 10. Ur. količina municije. Ur. 820 metaka 130 mm. 650 metaka 6. hstopada 1991. 5120-03-91-1 od 6. Ur. 10 puškostrojmca 7. kao i 240 metaka 155 mm. 1991. 1991.. 300 metaka 30-06. KL 803-05/91-03/245. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva.000 metaka kalibra 5. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. 9900 komada sačme. 8/91-01/228. 803-05/91-03/163. 11. 17. 1816 mina 120 mm. 1420 metaka 76 mm. 204 protugradne rakete. 30 poluautomatskih pušaka. i 7. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. Upućivanje topa 130 mir.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. 2672 protutenkovske mine. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG..1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. br. 97 strojopuški 9. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV.2 tone eksploziva. 102 metka 100 mm.. 803-05/91-03/108.502 metka 20 mm. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. 212. 1991. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv. 1248 metaka 90 mm. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar.380 metaka 7. 5120-25/22-91-1 od 8.62 mm. 45 ručna bacača. br. Vinkovci. 10.660 metaka 5. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. šest minobacača 60 mm.9 mm.5 mm. U. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. Municija za top 130 mm.9 mm. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7. Ur. ali s tendencijom opadanja. 308 raketa 128 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". tri strojnice 12. signalni pištolj. 1991. 50 metaka 90 mm. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31.900 metaka 7.120 metaka 7. Kl. 24. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. br. srpnja do 28.43 mm. 91 raketa "Zolja". 1620 automatskih pušaka.45 mm. 7713 ručnih bombi. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. sedam netrzajnih topova. U. raketa i ručnih bombi. 5120-25-91 od 27. 2039 metaka 105 mm. Vinkovci. 4610 mina 82 mm. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 280 mm.10. Prva postrojba koja je u toku 6. 427. Kl. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm. Vinkovci. Kl. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Županja. 1991.. br. brigada HV iz Vinkovaca od 18. 71: metaka 152 mm. 360 metaka 11. 5120-25/22-91-7 od 9. 803-05/91-04/155.243. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".65 mm. 11. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. 570 metaka 155 mm." metaka 38 spec. 8/91-01/167. što je bilo 36 posto. 3. br. 1991.7 mm. br. br. 132.6 mm.1685 Nekoliko dana kasnije. 3060 protupješačkih mina. 2400 metaka kahbra 45. Ur.11. Ur. 500 metaka kalibra 0. 3296 mina 60 mm.

502 metka 20 mm.000 art. 9900 komada sačme. signalni pištolj.62 mm za pištolj. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim.580 metaka 7. 10 busola. U sadašnjoj situaciji.7 mm. 43 ručna bacača. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova. 320 metaka 125 mm.56 mm. jedan gorski top 76 mm. šest minobacača 60 mm. 826 tromblonskih kumulativnih mina.223. 803-05/91-03/236. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 823 metaka 155 mm. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . tri protuoklopna topa 100 mm. i drugog streljiva (oko 10. tri strojnice 12. 10 "Maljtka". a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena.288 metaka 12. 150 metaka 26 mm. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4. 360 metaka 11. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. osam motornih vozila. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. studenoga.62 mm s teškim zrnom. 34. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". Županja prikupljeni do 17.000 metaka kalibra 5. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. šest minobacača 82 mm.7 mm. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl.62 mm. 3. 214. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 300 metaka 30-06. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. 5320 metaka 30 mm. 300 metaka 8x57. 5120-37/22-1 od 11. minobacač 120 mm.43 mm.Vukovar . 281 novcem. 10 kurvimetara.45 mm. 2400 metaka kalibra 45.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art.11.800 metaka 14.9 mm. čime je znatno umanjena sposobnost art. 3220 mina 120 mm. 1484 metka 122 mm. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. pet lansera za raketu "Osa".2 tone eksploziva.Vukovar . 650 metaka 6. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. 10 busola. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca".5 mm. 3796 mina 60 mm. 132..350 metaka 9 mm. 972 metka 23 mm.660 metaka 5.1991. 30 poluautomatskih pušaka. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . 500 zaštitnih maski. municije ni za pola dana rata. 500 zaštitnih maski. 7200 metaka 4. 12.900 metaka 7. 97 strojopuški 9.9 mm.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. studenoga.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm.775 metaka 7.5 mm. 9122 protutenkovskih mina.br. 1179 raketa "Osa".243. 1560 metaka 130 mm. 1129 mina za ručni bacač. 175 metaka 38 spec.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. 10 puškostrojmca 7. 1408 metaka 90 mm. osam motornih vozila. 1190 tromblonskih trenutnih mina. bile bi izvedene u 15 sati. 480 metaka 40 (mm.Vinkovci -Županja". Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja.62 mm. 438. pet haubica 155 mm. 1074 metka 152 mm.Županja. 8681 ručne bombe. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 24. 901 raketa "Zolja".Županja. 13. 600 metaka kalibra 0. 73. 7160 protupješačkih mina. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima. 25. projektila svih kalibara).890 metaka 7. 10. prema procijeni. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. pet haubica 155 mm.6 mm. 24 rakete "Strijela 2M".704. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar .920 metaka 7. 10 kurvimetara. 500 metaka kalibra 0. 3243 metka 105 mm. 1700 automatskih pušaka. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. Ur. sedam netrzajnih topova. pa i na policijsku upravu. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. 405 metaka 57 mm. 5050 mina 82 mm.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.65 mm. Vinkovci.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine,