Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. brigade ZNG-a iz 1991. brigade HV tek je nešto bolje. ah i HV. kao vojska u nastajanju. Orsat Miljenić. a što je normalno. jesu li oni. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. Stanje s arhivskim fondovima 3. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. Mislim da se ne može primjeniti. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. i ovdje je dobio doličan prostor. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. što mi je. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. operativne i taktičke. uglavnom vojnih. jer radilo se o njegovim predrasudama.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Branko Mihaljević. brigade ZNG-a i 109. Vinkovci. Županja. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. General Špegelj. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. Obični puk nazovimo ga tako. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. Prvo je. već je izratit primjer intelektualne izdaje. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. To su arhivski fondovi različite potpunosti. godine. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. Ante Damjanović. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. Branko Turić. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. Fond 3. brigade prvog sastava ne postoji. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. godine. rabili su ga i oni. Građa vukovarske 124. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. Dio tiska na temu Vukovara. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. 0 razlozima možemo raspravljati. i to ne samo 1991. Sendi Radić. Page 5 . Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Svima njima veliko hvala. Vinkovci. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. brigade HV. koji je imala JNA. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Štoviše. ustupio mi je Vladimir Brnardić. držim. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Županja. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio.. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. Šimun Penava. brigade HV. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. U fondovima nadređenih zapovjedništava. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe.

odnosno njihovih preslika. pretežito memoarskih knjiga. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. pontonirskog bataljuna. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. kao i 2. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. a ne 72. gardijska mehanizirana brigada i 2. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske.Vukovar od 11. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. Davora Runtića. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. imala 54 topa. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. što više nije ni postojao (2. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. izgrađuju svoju vojnu strukturu. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. mehanizirana brigada ista je postrojba. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. prikupio sam iz privatnog posjeda. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. godine 158. listopada 1991. i danas osjetljivom problematikom. gardijska mehanizirana brigada i 1. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. godine.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. čega sam se ovlaš dotaknuo. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. Alenke Mirković-Nađ. Manju količinu dokumenata. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. mehanizirana brigada). godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. autora Mile Dedakovića. motorizirana brigada). oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". dok minobacača uopće nije imala. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. mješovita artiljerijska brigada). Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. I danas. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. više od desetljeća nakon bitke. Do rujna 1991. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. Mješovita artiljerijska brigada je npr.

rujna 1991. "Ponovno sam zapovjednik 204. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. 1991. 2002. 4 Davor RUNTIĆ. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. kako je to napisala jedna novinarka. brigada stvarno je potaknuta tek 12. 162-163. Vukovarska 204. "Bitka za Vukovar 1991. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. 1995. najvećim dijelom bez broja postrojbe. progon i sud. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. br. ih. 1999. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. kako bi narod rekao. Vukovar .Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. siječnja 2000. Naklada Zoro. 1994. kao i Glavnog stožera HV. godine". kad je nastala njegova knjižica. zanijekavši osobnu patnju. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991.175-177. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. vukovarskoj brigadi. Vinkovci. uhićenik i lopov. 3 Josip JURČEVIĆ. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada.. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. Feletar". kakav je bio dok nije 26."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige.. veljače 1992. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. godine. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. dezerter. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996.. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. 2 Davor MARIJAN. rujna 1996. Koprivnica. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". 204. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. 2. autori su dali sterilan prikaz bitke. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. Zagreb. Drugi Jastreb. tako i sada desetak godina nakon nje. Od 18.. Scrinia Slavonica. Vukovar su branih borci iz Vukovara. Slavonski Brod.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. Tako smo branili Vukovar. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. Nastala 25.Vinkovci. 2002. Vinkovci. Za ratnu Hrvatsku 1991. rujna 1991. Branko Borković. godine 204. Vinkovačke jeseni. otpadnik. Knjigom je Dedaković. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Nakon 3. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. brigada HV nije postojala. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. 10 Dedakovića. ISTI. Zagreb. 18-19. a ako je korištena numeracija. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije.. ostao je dosljedniji ratnom. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. Neobična naklada. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204.". 414-435. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. 56-60. U nekoliko mjeseci 1991. Nakladna kuća "Dr. Vukovar . 367-402. bila je to isključivo 124. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. Smrt oklopne brigade. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. brigada HV. vukovarskom Jastrebu. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige.

12 Rada MILČANOVIĆ.13 teško da se može što dodati.9 A 204. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. I na kraju. Potpuno je utemeljena. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". Dokument Političke uprave.6 MHz: glasom protiv topova. vukovarske novinarke Alenke Mirković. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1999. doduše neosnovano. 1997. Bitka za Vukovar. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. one koja je napadala Vukovar. 3. 2002. 1992. Beograd. Globus. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad... 5120-13-92-39 od 16. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda.. kao i o njemu. dobio sam čin i odličja. 2001. general Anton Tus.. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. 6. 19. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima".. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. 15-17. 10. 44. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. Stajer Graf. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama... odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. 81. Nacional. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara.. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. Vinkovci. br. S druge strane. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. kojem dužnost načelnika stožera 124. 79-86. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. 7 Grozdana CVTIAN. Zagreb. Neobična naklada.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". Davor RUNTIĆ. brigade HV očito nije bila dovoljna. Nacional. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. drug i starješina". 8 Vlado VURUŠIĆ. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". Ur. ne može dozvoliti. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. Zagreb. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. brigadu iz 1991. samo je jedan u nizu o njoj. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. 48. dao uhititi".. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. 1996. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. sazidao sam farmu za 1000 svinja. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. KL 8/92-01/17. za koji snosi ne mali dio odgovornosti. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. 11. Personalna uprava.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. 20 002. 52-53. važno mjesto dobio je i Vukovar. Od čizama do petka. 7.. 2001. Naklada Jesenski i Turk. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. 4. odgovorio na neka pitanja. održanog u rujnu 1998. i još više ih ostavio da Page 8 . 12 reći za JNA kao "čovjek. 1991. vrhunskim profesionalcem. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. Prvo izdanje objavljeno je 1997. godine.

sa 165. Poverljivo.14 S općinama koje ga okružuju.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. U gradu je živjelo 21. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. 1992. 13 Bojno polje. 1994. 326-327. Zagreb. 14 općina. u općini Vukovar.bilo ih je 33.415 stanovnika. kolovoza . Republički zavod za statistiku.026 stanovnika.813 stanovnika. kao što to tvrdi I. Osim drva. 6.910 stanovnika imah su Hrvati. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. koja se sastoji od zapadnog Srijema.. 15 SFRJ. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. 196-197.146. kao i u ostalim spominjanim općinama. Feletar" Koprivnica. kopnena granica općine. imala je 98. Vukovarsko je područje ravnica.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. Karaman. ah i obrnuto. 306-307.. 316.445. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. Zagreb. a Srba je bilo 31. 318. 1940.17 Susjedna općina. 19 Isto. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. " Nakon 1945. 214-215. Zagreb. Regionalna vojna geografija. s čije je druge strane Bačka Palanka. relativnu većinu s 36. a drugi po broju bili su Srbi s 13. 1994. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. prikaz CH. a i jugoistočna. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo".16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. Vukovar . Županjom i Osijekom. bili su Srbi . Privremeni materijal. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu.15 Od 84. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. 63-64. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav.170 stanovnika. 36. ali i Hrvatske. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. Nakladna kuća "Dr. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. s nalazištem u području sela Page 9 . "Zločinački Harry Potter". Vinkovcima. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. Zagreb.18 Županja je imala 49. Save na jugu.. u kojoj su Hrvati s 110.425 Srba. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. Najniži dio općine.253 stanovnika. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata. Osijeka i Đakova. Vojna tajna. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca.1940. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke.26. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. 59. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. Po popisu stanovništva iz 1931. 1987. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. 2001. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". 13 Petar LUKOVIĆ. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. Županji i Vrbanji.934 žitelja bili najbrojniji. Zagreb. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. 10.065 Hrvata i 14. 206-209..960 stanovnika. Feral Tribune. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu. 1992. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. a drugi po broju. napose na području Vinkovaca. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. prikaz XC.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati. Vinkovci.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač.19 Općina Osijek. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. prikaz XCVni. u Iloku postoji most. Igor KARAMAN. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. usp.

1980. I uprava D. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. br. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. Neobična naklada. Korpusu je pored 11. a u korpusnom središtu Tuzli 92. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. 146-147. "JEDINSTVO' . i 38. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. I. 23 Koncepcija. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine.Beograd. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. Poiemos. kao i ostale istočnohrvatske općine. fond Komande 5.: SSNO. motorizirana brigada.. godine. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. GŠ JNA. 21 SVA MORH. 15. Južno od Save u Derventi bile su 327. 12. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. 24 SVA MORH. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. a 670. Page 10 . što prenosi Davor RUNTIĆ. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Beograd. 854-25 od 29. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak.. što znači dobro poznat teritorij.. U Brčkom je bila 395. 2. napose prema varijanti "Sutjeska-2". edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. GŠ OS SFRJ. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. granični bataljun u Belom Manastiru. br. koje se počelo iskorištavati 1984.Bitka za Vukovar Deletovci. uprava SP. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. 5-3 od 9.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. vojnu oblast. 1999. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. VINC. vojne oblasti: SSNO. 2003. armija. U 1. 3. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. bio u području nadležnosti 7. spojena je 1. 532-1 od 14. a u 5. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. do kraja 1988. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. kao dio nove 12. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. 1980. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu.. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. g. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. motorizirana brigada. knjiga 1.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158..27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. 338-339. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava.Vinkovci.) korpusa. armija.21 U vinkovačku vojarnu.Beograd. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. fond Komande V armije JNA DT br. i 7. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta.. motorizirane divizije smješten je 12.posljednji ustroj JNA'. Vinkovci.24 20 Isto. motorizirana i 454. 11-12. koji su zamijenili dotadašnje divizije. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. Zagreb . 1989.T. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. do tada intendantske službe. odnosno vojišta. Vojna tajna. Interno. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. 3. Vukovar . 12. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. Na najvažniju željezničku prometnicu. mješoviti artiljerijski puk i 17. doktrina i sistem opštenarodne odbrane.1989. 1991.. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . Zagreb.26 Slavonija. Somboru.23 Preustrojem JNA iz 1988. vojne oblasti iz Beograda. prikaz LXH. Najbrojnija postrojba u korpusu. i 9. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama.

odnosno divizijun. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. 16 bile su R klasifikacije. U Vojvodini.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. uprava. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. u Subotici i 453. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". piše Anić.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. 1989.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. 1991. Ostale snage 25 SVA MORH. No. 1989. komandovanje. u Sremskoj Mitrovici. deset vojnika. 10. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. 3. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. DT br. 20 Vlada Republike Hrvatske.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". baterija. četa. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu.1989..36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. GŠ OS SFRJ. jedinica za podršku. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. 2-2 od 23. 1988. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. inženjerijski i slično. 1988. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. armije. 11. I. VO: SSNO. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. pješački. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. Komanda 5. prvenstveno brigadu i bataljun. nedugo nakon svršenog rata. i pozadinsko obezbeđenje". Br. 532-1 od 14. 17-3 od 15. SVA MORH. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). DT Br. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. I uprava. U odnosu na brigadu. a ne samo s pješaštvom i topništvom. DT Br.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. JNA a od 1968. 2. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). U građanstvu. koji je koliko poznat i jasan. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. vezu. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije.: SSNO. 1487-42 od 13. Odjel kriminalističke policije. VO: SSNO. 27 SVA MORH. Policijska uprava Virovitičko-podravska. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. riječ je o pojmu. DT br. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. godine. SP.. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. a od 1990. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. GŠ OS SFRJ. 11. br. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. 4. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670.. Dopuna Naređenja SSNO.. GŠ OS SFRJ. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. 12. 374-184/87 od 10. K-da 5. K-đa 5. B klasifikaciju imala je 158. a vod se sastoji obično od tri desetine. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. vod i desetina. bataljona ili diviziona". proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. Koncem 1989. Službena zabilješka. granični bataljun. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. Krajem 1980-ih.

1987.. Formacija broj 311.101.. KLAIĆ. 32 Vladimir ANIĆ. SVA MORH . četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). Nakladni zavod Matice hrvatske.1 nekoliko puta dopunjavana. Postignuta razina. inženjerijskog bataljuna. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. bila je rezultat dugog razvoja. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. 12 netrzajnih topova 82 mm. DT br. 1991. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. minobacačke baterije 120 mm. šest minobacača 120 mm. VO: SSNO. čete veze. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. Rječnik hrvatskog jezika 79. 500 "Zolja". haubičkog artiljerijskog divizijuna. Pregled sastava KoV-a "A'. desetine veze. rujna 1987. netrzajnim i protuavionskim topovima). Beograd. Prilog 2. Komanda 5. D. Zagreb. GŠ OS SFPJ. 1967. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. 153 strojnice. Zagreb. 38. 24 minobacača 82 mm. Novi Liber. 18 haubica 105 mm. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. čete vojne policije. komande stana. oko 580 raznih pištolja. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. čak i ako je bila u sastavu divizije. 33 B. minobacačkog voda 82 mm. 161 puškostrojnicu. 195. Rječnik stranih reči. 50. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". 34 V ANIĆ. 10. 350 automatskih pušaka.. 18 haubica. Smrt oklopne brigade. GŠ OS SFRJ. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. 152. GŠ OS SFRJ. kao prevladavajuća formacija. 146-148. 29 puškostrojnica.1990. 11-1 od 17. 152. što znači približna brojna stanja. Motorizovana brigada "B".37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. 123 snajperske puške. DT Br. 1985. 1989. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". izvidničke čete. 30 ISTI.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. 24 "Ose".. Rječnik stranih reči. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". oko 2000 ručnih bacača "Zolja". šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. 811.K-da 5. 35 B. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. I uprava. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. KLAIĆ. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka.. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. Rječnik stranih reči 313. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . Rječnik hrvatskog jezika. zapovjedno-izvidničke baterije. tri puškostrojnice. desetine "Strijela-2M". zapovjednog voda. Riječ je o 140. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta.260. Ukupno je to bilo 220 ljudi. šest minobacača 82 mm. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. protuoklopne čete. motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. 24 minobacača 120 mm. 96 ručnih bacača "Osa". godine. 4. 31 Bratoljub KLAIĆ. 33 strojnice. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. Sastojao se od: komande bataljuna. 48 netrzajnih topova 82 mm. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. 35 ručnih bacača. iako ne i željena. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. MARIJAN. 1487-42 od 13. VO: SSNO.

Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. Formacija broj 311. Beograd... Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. određenu tradiciju i. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". znači pričuvna . U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. 11 ručnih bacača. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. Motorizovana brigada "B".. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. mtbr IRJ 4527). a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. što je u ratu važno. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. od sigurnosnih i protokolarnih. Vojna tajna Interno. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221.ratna brigada. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku.. godine u Osijeku. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija.260. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. 352-353. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. Formacija broj 311. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. 1987. 1987. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). ih više susjednih općina.. a ne motorizirane brigade. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. proleterske gardijske mehanizirane divizije. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. GŠ OS SFPJ. (od 1988.41 U 1990. naoružanje i opremu za tu skupinu. s naglaskom na pješačkoj komponenti. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. 18 pušaka. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. 1990. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. 351.. knjiga 3/H. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male.462. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. koja je imala svoje ime. Motorizovana brigada "R".42 Page 13 . tri strojnice. ovisno o rodu. Novosadski korpus). pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. \TNC.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. kao prve operativne postrojbe tog ranga. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". S obzirom na njezin opseg zadaća. dvije puškostrojnice. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. 19 im rastom mehaniziranog postroja. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. a koja je bila sastavni dio 1. 38 Kao primjer može se navesti 73. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. VSA MORH: SSNO. GŠ OS SFRJ. O njoj se u javnosti malo zna.

) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". Novi glasnik godina II. 41 D. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. većinom oklopne i mehanizirane. četiri su ugašene 1990. Smrt oklopne brigade. 12 minobacača 120 mm. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. Isti je omjer. VO: SSNO. bio u mehaniziranom bataljunu. 1990. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima.4. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. Mehanizovana brigada A SVA MORH. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". 1987. 45 VSA MORH: SSNO. DT Br. pet tenkova za izvlačenje. 12 SVA MORH-K-da 5. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta.213.1990. U ljeto 1990. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. 11-1 od 17. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. septembar-decembar 1994. Za razliku od strukture. četiri tenka nosača mostova. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). br. 45 ručnih bacača. laki samohodni raketni divizijun PZO.. 21 strojnicu. I uprava. 11-1 od 17. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. sve sa 13 tenkova.43 Do 1990. 43 "Smatralo se da će. 9. većina ih je preustrojena u korpuse. Ostala je samo 1. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom.. VO: SSNO. 5-6. postrojbe A klasifikacije. 41. godine. 1487-171/89 od 15. Br. "Za savremenije organizovanje OMJ". odnosno borbenih oklopnih vozila. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. Formacija broj 314. MARIJAN. 1990. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. četa vojne policije i vod ABKO. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. D. I uprava. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. od čega 11 pješačkih. o. 12 samohodnih topova 90 mm. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. tri izvidnička oklopna vozila. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. GŠ OS SFRJ. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. četa veze. ah u korist borbenih vozila pješaštva. kapetan I klase. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. DT Br. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. GŠ OS SFRJ od 17. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". 70 poluautomatskih pušaka. VO: SSNO.. Pregled sastava KoV-a "A". bio je to kraj divizijske strukture. oko 900 raznih pištolja. I uprava. GŠ OS SFRJ. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. pozadinski bataljun. prevedena je iz B u A klasifikaciju. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. Kada je 1987.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. 149-151. 5. a od pet preostalih. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. 44 SVAMORH-Komanda 5. Prilog 2. GŠ OS SFRJ. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. devet snajperskih pušaka.K-da 5.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske.. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna.45 Od sredine 1990. 4. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. Dragan VUKDVIĆ. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. 142-143. M. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. inženjerijski bataljun. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. Tijekom 1987. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. S njom ne treba Page 14 . 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. a. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Osim njih. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l".. 209 strojopuški. Naređenje.

divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. Brigada se sastojala od Komande. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. voda veze i voda vojne policije. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. siječnja 1991. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. voda veze. GS OSFRJ. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". a sličan im je bio i ustroj. Zbor narodne garde.Bitka za Vukovar miješati lake. a u Požarevcu 3. 20 automatskih pištolja. HI uprava. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi. mehaniziranog bataljuna. Brojni pregledi . 24. januar 1991. izvidničkog voda. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. mješovitog artiljerijskog puka. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. izvidničke čete. tri bataljuna. oklopna brigada iz Kraljeva. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. 1393 Page 15 . T-72 ili M-84).47 U veljači 1991. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. 36 haubica 122 mm. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. tri izvidnička oklopna vozila. šest minobacača 120 mm. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. inženjerijskog voda. a 399 neborbenih vozila.Severozapadno vojište. mlađih oficira i vojnika. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. VSA MORH: SSNO. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. tri izvidnička tenka PT-76. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. VSA MORH: SSNO. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. protuzračnogvoda. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. 12 samohodnih haubica 122 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara".. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter.49 Brojčano.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. tri oklopna bataljuna. ureda zapovjedništva. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. 36 protuzračnih topova raznog tipa. 26. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. šest zapovjednih topničkih vozila. inženjerijskog bataljuna. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. Komande stana. U Valjevu je bila 2.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. 552 pištolja. Brojni pregledi 398. vojna oblast. mješovitog artiljerijskog drazijuna. Januar 1991. četiri tenka nosača mostova. JU uprava.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije.5. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. pozadinskog bataljuna. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. proleterska gardijska mehanizirana brigada. GŠ OSFRJ. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva.. 1. pet tenkova za izvlačenje. kao i u slučaju 3. U Kragujevcu je bio 1. voda ABKO. Pored divizije pridodana je i 252. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. 1.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj.000 oficira. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. 21 20 i 30 mm. odnosno borbeno vozilo pješaštva. 1. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. sedam oklopnih zapovjednih vozila. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . odnosno 3838 po ratnom ustroju. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55.397.

tri bataljuna TO. Za razliku od njih. 2. GŠ OSFPU. 1991. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. 84 snajperske puške. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra.. 49 ručna bacača "Osa". 17. LAZAREVIĆ. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. "Moćni i odlučni". tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. 81 snajpersku pušku. bila samo zamisao. MARIJAN. 12/34-650 od 17. 52 D. četiri minobacača 60 ih 82 mm. šest minobacača 120 mm. GLIŠIĆ. korpusa. 27 snajperskih pušaka. izvidničkog voda. 10. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. 45 ručnih bacača. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. tri partizanske čete.. 515 automatskih pušaka. izvidničkog voda. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana.. SSNO. 1991. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. bile su lakopješačke postrojbe. januar 1991. a ne realno stanje. Partizanska brigada "R". 186-187. SVA MORH-K-da 5. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. 320 raznih Page 16 . IH uprava. bilješka od 17. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica .200. 137 ručnih bacača. 7. i 1. 84 snajperske puške. 18 minobacača 60 mm. 240 raznih pištolja. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. 50 poluautomatskih pušaka. 917 automatskih pušaka. 162 poluautomatske puške.1991. 18 netrzajnih topova 82 mm. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO.. 8. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. 18 minobacača 82 mm. 340 poluautomatskih pušaka. protuoklopnog voda. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. šest minobacača 60 mm. Izvešće. 36 protuoklopnih ručnih bombi. 579 poluautomatskih pušaka. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 2. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. Formacija broj 311. 17. 12 minobacača 60-82 mm. Brojni pregledi 398. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". 372 automatske puške. 1991. 27 strojnica. 15 ručnih bacača "Osa". 100. D. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 48 SVA MORH-K-da 5. što se ne smije zaboraviti. "Nema mira u Mirkovcima". 22 topa 20 mm. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. bilješka od 17.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". pov. 254 automatske puške. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. četiri automatska pištolja. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje.534. 51 D. 1991. 50 SVA MORH-K-da 5. voda vojne policije. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. 108 protuoklopnih ručnih bombi. voda veze. tri strojnice. GŠ OS SFRJ. br. devet strojnica. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. Smrt oklopne brigade. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 54 poluautomatske puške.Bitka za Vukovar automatske puške. 28-30. Brojčano: oko 420 ljudi. 100 puškostrojnica. 60 raznih pištolja. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja".Severozapadno vojište. Narodna armija. voda veze. 12 lakih raketa bacača 128 mm.. :" Isto. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze. Narodna armija. 1991. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 1991. naoružanih sa 154 pištolja. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. 96 puškostrojnica. 32 puškostrojnice. slabo i nerazmjerno. Str. 11. 27 snajperskih pušaka. VSA MORH: Komanda 10. 2. a ne tri bataljuna. mješovite protuoklopne baterije. bilješka od 16. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. koje je. 19.

desetine veze. LDIJ. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. POPOVIĆ. odnosno baterije. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. 20. Do masakra u Borovu Selu. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. 43 ručna bacača "Osa". mehanizirane brigade iz Subotice. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). 22. uglavnom u vodove i čete. 13 ručnih bacača "Osa". koje se također usitnjava. Veternlk. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. "Ratnici iz senke". partizanskom divizijom bez jedne brigade.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. tri ćete TO. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. motoriziranom brigadom. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. proleterske gardijske mehanizirane divizije. mješoviti artiljerijski i 17. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". JOVANOVIĆ. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. ei Mladen MAPJANOVIĆ. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. odnosno divizijune. 21. Narodna armija. laki artiljerijski protuzračni. veći dio 1. brdska. 29. 252. 1984. proleterske gardijske mehanizirane brigade. sastavom. mješovitim artiljerijskim pukom. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. Ti divni ljudi. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46. mehanizirana brigada iz Pančeva. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 12. Narodna armija 5. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. motorizovana. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa.. Narodna armija. 248-249. Ratna formacija broj T-411. mehaniziranom brigadom. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. Republički štab Teritorijalne obrane. 16. 1988. 13. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm. (pešadijska. oklopnom brigadom. 57 Pravilo: Brigada. Nasuprot Erduta dovedena je 51. 00 Petar BOŠKOVIĆ. 82 ručna bacača "Zolja".. Vojna tajna Interno. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. GŠ JNA Uprava pešadije.371. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje..Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. 59 M. "Premošćene sve reke". 125 automatskih pušaka. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. "Užičani osvetlall obraz". 25. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. bataljune. 15. Poraz . 453..000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. SRH. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda.1992. Narodna armija. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. 18 minobacača 60 mm. 1991. 3. Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. 12. 130. 2001. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza..58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. R. "Jug" i Page 17 . 1991. mornaričke pešadije i laka).. 11. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. mladi ratnici (2)". SSNO. Sredinom rujna 1991. 1991. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. PANTELIĆ. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). 7. 148 poluautomatskih pušaka. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. planinska. zbile su se nove promjene. pontonirskog bataljuna iz Šapca. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka".61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S.koreni poraza. 12.

partizanske divizije.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. m D. U okolici Vukovara. 1993. 261. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. R. "Sačuvali srpsku zemlju". PETROVIĆ.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. 121.. 2. 11. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. Iz Niskog Page 18 . 1991. "Udahnuti život gradu". 1991. 20. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.. 1991. jul 1987.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453.koreni poraza. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred". A S. jurišnog odreda.. Bad Vilbel.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. "Predanost obuci".1992. "Promašaja nije bilo"... za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 58. mehanizirana brigada.. "Svanuće jutro slobode". 9.. 72 M. 22. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. ali 54. Narodna armija. Sremske Mitrovice i Kragujevca. 16. 15. 11. 27. 234-235... Narodna armija 9. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. 13. u sastavu 1. Borovo Naselje. Rume. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. Narodna armija 19. Poraz . Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. Narodna armija. 70 M. 1992. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Smedereva. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. PETROVIĆ.. 64 M. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. partizanskoj diviziji. 14. Milisav SEKULIĆ. 23. mješoviti artiljerijski puk iz Rume. 11. 26. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara.66 Iz Beograda. 27. R.10. Vojska. 16. 25 Sada. 12. 63 M.. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. mehanizirana brigada iz Subotice. 18. 14. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna".1991. Novog Sada.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. SEKULIĆ. 6. 1991. 10. 21. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. 7. prema svemu sudeći. 68 Milorad GONČIN. 21. Sombora. Narodna armija. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. 1991. "Svanuće jutro slobode". Narodna armija. 11. 1991. Petar ŠTULOVIĆ. 12. Narodna armija 7. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada.. što vjerojatno nije točno. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. 18. 67 Milorad GONČIN. Narodna armija. PANTELIĆ...69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. Narodna armija. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole.. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. 1993. motoriziranom brigadom iz Kragujevca.Bitka za Vukovar "Sjever". 12. 12. motorizirane brigade iz Šabca. 250. dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. manji dijelovi 544. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama". OSTOJIĆ. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. 28. dobrovoljačkoj četi. Narodna armija. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. 17. 65 N. RISTIĆ. 261. i djelatnu obranu prema Osijeku. 1.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta.67 U 2. 23. NIDDA Verlag GmbH. 7. 1. 11. Narodna armija. "Srušen mit o Mitnici". 23. 1991. Bilten Generalštaba JNA br. 11. Milidar BAKARIĆ. Srpska vojska. POPOVIĆ.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. 3. GLIŠIĆ. 1997. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". JOVANOVIĆ.. 12.1991. 71 S.

Markušica -Tordinci. Službena zabilješka. 257-259. Momčilo PETROVIĆ.80 Od topništva 1. Glavni štab Srpske vojske. "Za život dostojan čoveka". žive na prostorima gde se sada ratuje". 18. 1991. 511-15-03/1-3729-91 od 15. NEDELJKOVIĆ. M. 11. 15. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 28. inače. u Borovo Selu. koja je od ljeta 1991. 11. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 761./92. 9. JOVANOVIĆ. Poraz. 1992. oklopna brigada iz Niša. Pov. 511-02-41. 5. inženjerijskog puka. "Devalvirano primirje. 263. 83 N. VRH-USMSP: MUP RH. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". PU Bjelovar. 1991. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. 12. 53. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. 1991. tvrđeno je. "Osluškivanje pretnji otadžbini". Narodna armija. 1. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. Vojska. 525-130/7 od 9. "Tinja izvesna nada". 9. bila na području Slavonije. br. oklopna brigada Page 19 . proleterska mehanizirana brigada 211. NEDELJKOVIĆ. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". SIS. 77 Zapovjednik 1. 1991. 24. 1080-183/1-1994 od 10. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". OSTOJIĆ. 1994. VRH-USMSP: MUP RH. 45/3-9 od 11. br. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici.. Narodna armija 30. Depeša br. 7./ M. 1991. Službena zabilješka. Službena bilješka o informativnom razgovoru. zabilježeno je još u svibnju 1991. Ispostava Slavonski Brod od 15. 82 POA Republika Srpska Krajina. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. 25.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. Odjel Sinj. A od 20. SEKULIĆ. 1992. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. M. PU Slsačko-moslavaćka od 20. Br. Narodna armija. 11.1992.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. 2000. 239. V. "Pobedili i nebo i blato". 2. 11.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. GLIŠIĆ. 74 D. pov. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 1. MARKOVIĆ. 3. majora. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona".Gaboš Ostrovo . mehanizirana brigada 12. M. čak i Itahjani i Grci. 85 S. ljudi koji. 24. "Borovo Naselje pred konačnim padom". vojne oblasti angažirana je 152.76 U odredu su pored Srba. Intervju. 1991. 235. Policijska stanica Grubišno Polje. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. 1991. 6. 22. Br. Narodna armija. Intervju. 16. SEKULIĆ. 6-8. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). 9. s avionima "Orao". 11.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. Narodna armija.75 U priopćenju od 6. Z. Str. 1992. PANTELIĆ. 1993. 24. s avionima "Supergaleb" i 242. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. korem poraza 250. 9. 84 MUP. 1992.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. bili i "Mađari.84 Pored njega bio je angažiran i 204. 1991. 9. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. 12. 26. 2. Obavještajno izvješće. Narodna armija. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1. Narodna armija 30. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. Intervju. 9. 6-7. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. S. Simo ŽIVKOVIĆ. Slovaci. revalvirana smrt". Služba za zaštitu ustavnog poretka.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. A S. 1. "Lovci na jelene". 1993. 9-10. Rusini. Risto KOSTOV. "Između dva miga". 20. 80 Momčilo PETROVIĆ.78 Djelovanje četničkog 1. 1992. 78 VSA MORH: MORH. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo .

proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane.Bitka za Vukovar 18. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. Prihvatljiva je brojka od 30. oklopna brigada «1. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. bataljun vojne policije ->51. 20 ručnih bacača. 1991. 980 oruđa zemaljskog topništva.92 Bez oruđa za potporu. 7. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. od kojih 10 višekratne namjene. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. Na području Osijeka 106. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. brigada ZNG-a.89 Skupina 1.000 vojnika stalnog sastava. koja se otpuštala nakon 45 dana. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. prol. partizanska brigada «divizijun haubica 1. motorizirana brigada 453. oklopne brigade. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109.. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. sve angažirane snage bile su iz sastava 1.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. laki artiljerijski puk PZO 12.86 Pričuva JNA. brigada ZNG-a imala je 29.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. proleterska motorizirana brigada 505. vojne oblasti JNA. Vukovara i Županje. bila je potpuno lakopješačka postrojba. mješovita artiljerijska brigada 310. 11. 8. a za protuoklopnu 86 L. srednji samohodni raketni puk PZO 1. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. partizanska divizija 130. Page 20 . Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. mješoviti artiljerijski puk 12. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. Osim Osijeka. NIKOLIĆ. Narodna armija. kao što su minobacači i topovi. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. lipnja 1991. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. brigada ZNG. 20 poluautomatskih pušaka. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. "Odjekuje neka druga pesma". proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. motorizirana brigada 16. na području kojega je bila 106.

haubica i vlšecijevnih lansera raketa. lipnja 1991. aktivnostima 1 popunjenosti 109. .. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. brigada HV 123.. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991..pobjeda Hrvatske". br. 2185-04-01-91-21 od 29.. KL 814-05/91-01/01. 6. 87 A S. lipnja 1991. 1992. Velebit 18. 92 SVA MORH-109. Velebit. Izvještaj.91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108.6. br ZNG. brigada ZNG. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. br. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. Našica. 106. brigada HV 109. 6. Ur. brigade ZNG-a. brigada HV 108. 1991. Poraz . kao i u ostahm dijelovima Slavonije. Izvješće. brigada HV 3. SUČIĆ.. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. 29. 6.. SVA MORH-GS HV: Zap. Vinkovačke jeseni. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. 89 S. 1991. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. 29.koreni poraza. brigada HV Operativna grug a Vukovar.. Izvještaj o popunjenosti 107.. 1995. br NG. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. brigada HV 124. lipnja 484 pripadnika. 14. Davor RUNTIĆ. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". Stjepan SUČIĆ. 452..Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ.96 U srpnju je počeo ustroj 4. 1999. brigade ZNG. 5. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. Str.. 1-41/91 od 29.93 Na području Đakova. 2000. pov. Str. Bataljun u Đakovu imao je 29. brigade ZNG. brigada HV 107. U drugoj knjizi.. br. 11. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. brigade ZNG-a. 18. lipnja 1991. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. Narodna armija. Ur. Jedini dokument koji sam uspio naći. 1991. "Poraz Vukovara . brigada HV «101. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 5. 6. JOVANOVIĆ. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. Zagreb. Vinkovci i 2 Aipanja 121. pov. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". 107. Izvješće. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. "Zadaci se sustižu". 1999. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. Tiskara Impress.. 6. Narodna armija. 76. JOVANOVTĆ. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. Vinkovci. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. br„ Stanje u jedinici. Page 21 . brigada HV 132. brigade ZNG. od kojih je oko 70 bilo naoružano. 175. br. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. brigade sa MTS. 6. Izvješće o stanju. Drugo izdanje. 2185-04-01-91-22 od 29. 107. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. Ostajemo u Iloku. brigada HV 131. 28. 1991. kolovoza narastao do 7894 pripadnika. Tako smo branili Vukovar. 11. 1991. brigada HV 122. 11. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda.. "Poraz Vukovara . 90 Marko MALOVIĆ. brigada HV 105. bez minobacača 60 i 82 mm". Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. od čega 400 nenaoružanih.. A S. 178.pobjeda Hrvatske". KL 814-05/91-01/01. 04-8/1-91 od 29. brigada HV 130. Rat Srba i Hrvata 1991. bataljuna 3.

korpus. ustrojem 131. brigade HV u šire područje sela Nijemci. 512-06-02-91-34 od 26. DT 801-02/91-01/01. brigade. koja je uz to branila teritorij dviju općina.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. bataljun 109. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. bataljun 109. Zapovijed. 01/91 od 29. 98 ISTI 175. i 3. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. 97 M. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. Vinkovci. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. iako nema naznaka da je doista postojao. 8. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. SEKULIĆ. Može U se brigadom držati skupina ljudi. A MIRKOVIĆ-NAD. Slavonska regija na dan 20. br. Dobila je broj 131. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. po potrebi. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. Ur. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. Županja. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . samostalni zagrebački bataljun HV. brigade HV uopće ne postoji. rujna dodjelilo za ustroj 124. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. a osobito na stožernim zemljovidima. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 293-300. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav).97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. 258. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. Od njih je kasnije ustrojen 83. spomenuti 4. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske." M. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti.. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. Županja na oko 5000 ljudi. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. Vinkovci. brigade ZNG. godine imati 14. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Stoga je 131. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4.000 domobrana. 29 principu. operativne zone. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. HOS-ovaca. 9. Bitka za Vukovar. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). potpukovnika Mile Dedakovića .. Dobar je primjer 4..98 Postupnim dopremanjem oružja. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. bataljun 109. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. 1991. naoružana ispod ustrojbene razine. Izvješće. D. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. brigadi HV. 6. Vinkovaca i Županje. bataljun 109. 1991. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava.Jastreba. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. DEDAKDVIĆ-JASTREB. bataljuna 109. br. 1991. Županja. RUNTIĆ.

kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. Vinkovci. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. 11. 525-123-32/91 od 9. KL DTbr. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. Ur.1991. 10. 525-124/88 od 20. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. 1991. Str. Zagreb-Sarajevo. listopada 109. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. godine. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. Zapovijed. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. 512-06-02-91-213 od 27. Ur. br. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. Vinkovci. Tb su uostalom i radile. 512-06-02-91-192 od 19. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. pov. iako je potpuno neodrživo. SVA MORH-GSHV: MORH. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. pov.. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. Operativna grupa Vukovar. br. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore.. br. KL 210-02791-01/1.Bitka za Vukovar u Županju. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-178/91 od 18. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. 1991. 801-02/91-01/01. a potom 123. DT br. potvrda je prevladavajućeg stanja. a to je bilo brojno stanje. pov. brigada HV. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. brigada HV najveće uspjehe u 1991. 1991. br. Naklada Jesenski i Turk: Dani. 5120-34-91-1 od 18. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. 60-63. brigade HV iz Bjelovara. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 1991..104 Stanje 105. 1991. Ur. Str. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. Njihovo se stajalište prihvaća.. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. 10. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. Kl.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. 2212-01-01-91-1 od 14. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. proleterske Page 23 . listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. 1991. Ne treba zaboraviti da je 123. 801-02/91-01/01. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. m A TUS. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. 1991. brigada ZNG-a. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). Martin ŠPEGELJ. Zahtjev za formiranje novih jedinica. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm... 10.. 10. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Izvješće. Županja i Vukovara 17. br. br. naoružanje. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1.. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. Zapovijed. Ur. br.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. a ne u sukobima s JNA Uostalom. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 77. 10. SVA MORH-GSHV: MORH. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. 1999. 10. 11. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108.

oko 30 posto po ustroju. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). "Koje 'pucao' u tenkiste". brigade ZNG. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. 36. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. 1. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). 27 minobacača. Beograd. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. proleterske. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. šest netrzajnih topova 82 mm. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". i 1988). očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. ĐUKIĆ."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. kao npr. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga".14 tenkova M-84. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. Milan MIHAJLOVIĆ. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. a u 108. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). Najviše oklopa bilo je u 3. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. i 1987. listopada imala je 27 tenkova T-55. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. i 51. Narodna armija. Interno. i 109. Krajem studenoga 1991. i 252. 2001.14 borbenih vozila pješaštva M-80. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1.13 oklopnih transportera M-60. mehanizirana (1977. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. 4. 1992. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. Miroslav HADŽIĆ. 108 M. Sudbina partijske vojske. 36. 1992. brigadi HV bile su tenkovske čete. 9. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). minobacačima 120 mm. Page 24 . malim raketnim lanserima 128 mm. Za razliku od morala. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. brigadi ZNG. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. Vojska. 211. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm.) i 211. oklopna brigada (1976. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. dovukle u grad velike količine municije. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). 26. 6.. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. to je i dalje ogromna brojka. tri protuoklopna topa 76 mm. Nuštra (Vinkovci). M. četiri haubice 105 mm. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. 74. četiri protuoklopna topa 100 mm. PETROVIĆ. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. Samizdat B92.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. proleterska gardijska mehanizirana divizija. jedan laki tenk PT-76. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. 1W Strategija oružane borbe. 23.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. odnosno ojačani oklopni bataljun. Bogdanovaca i s. 1983. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". 51. 180. Do tada ga je bilo malo. Vojna tajna. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put.

112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. Vinkovačka je brigada 21. Glavni stožer HV 4. brigadi HV u Osijeku. i dva u 109. 04-264/1-91 od 7. SVA MORH-109. Izvješće. brigadi. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). Izvješće. br ZNG. jedno u 136. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. 11 ručnih bacača. 1991. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. brigade ZNG.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. rujna 1991. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". jedan u 136. Br. 9. šest u 109. 9. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće. brigadi. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". 1991. 10. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. br. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. 1991. šest netrzajnih topova 82 mm. 3. Str. 2121-06-91-02 od 27. SVA MORH-122. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. što je ukupno 18 oruđa. 04-241/1-91 od 3. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. jedan u 136. Operativna zona Osijek je 11. 76 minobacača 82 mm. 2-5 od 29. brigadi. Županja. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 109. br. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. dva u 108. br HV: Zap. brigadi ZNG-a. 1991. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. Vinkovci. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. brigadi HV. pov.. a dostavljen je telefaksom 25. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). Br.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. osam u 109. Br.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. ZNG RH br. na upit Zap. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. 10. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. Znatan dio oruđa (95 topova.. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. 36 minobacača 60 mm. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3.. jedan u 107. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). br ZNG.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. brigadi. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa.. SVAMORH-ZOZO: Zap. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. Zapovjedništvu ZNG RH. tri protuoklopna topa 76 mm. br. Ostalo je bio kalibar 76 mm. 5120-02-91-1 od 23. 1. dva u 123. brigadi. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). Br. dva laka lansera raketa 128 mm. 109. četiri haubice 105 mm. dva u 123. brigadi. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. zatim pet gorskih topova 76 mm. brigadi. brigadi. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih).1991. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo.116 Iz sastava Operativne Page 25 . jedan trocijevni top 20 mm. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. 525-123-117 od 31.10. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108..114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. 22 protuoklopna topa 100 mm. šest samohodnih topova 90 mm. pet u 106. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. ZNG Vinkovci od 24.. rujna u 1 sat. 1991. top 130 mm s dotrajalom cijevi. 9. brigadi. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. jedan protuzračni top 40 mm. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". brigade HV. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih).

a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. pov. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. Br. 109. pet protuoklopnih topova 100 mm. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". 1991. br. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. pov. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. br HV: Zap. koja je relativno rano došla do njega. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Stanje art. 11.11. Izvješće. izvješće. baterije samohodnih topova 90 mm. pov. br HV. a iz 122. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. Zapovijed. Ur. 8/91-01/207. Str.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. oruđa i municije. 10. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. pet gorskih topova 76 mm. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". 10.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. Telefaksirano u Zagreb 21. brigada HV iz Šibenika. 04-358-01/91 od 23.35. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 525-123-41 od 11.1991. 2-5 od 29. sredstava.. Ni jedan nije bio kompletan. br. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 5120-25-91 od 2. baterije protuoklopnih topova 100 mm. 10.. U posjedu 124. 1991.. br. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". brigade ZNG. br. sredstava izvješće. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade.1991. pet samohodnih haubica 122 mm. Str. 15 minobacača 120 mm. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 1991.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. Stanje art. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. u 20. 109-375-02/91 od 26. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. 213-01/91-01/78. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. Str.10. Kl.. Ur. pet minobacača 120 mm. 1991. devet minobacača 120 mm. Ur.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Stanje art. br. 8/91-01/201. od kojih je svaka imala 54 takva topa. br HV: Zap. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. tri protuoklopna topa 76 mm... Prema jednom pregledu od 3. 11. jedna haubica 155 mm.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. šest gorskih topova 76 mm. 1991. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. 118 SVA MORH-109. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Raspored art. Kl. br HV. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. 1991. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. br. Bile su četiri a ne dvije.35. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. jedinica u obrani Vukovara 12. SVA MORH-109. 109. 525/145-9 od 5. pov. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. 11.. Načelnik artiljerije od 23.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. 5120-25-91 od 4. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. 1991.124 Na koncu 1991. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. 10. jedan Ispravan gorski top 76 mm.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. 1991. što znači Izvan korpusa. 1991. u 20. Str. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. 525-123-41 od U. br. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. Po podacima od 26. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. pov. 512-08-91-2 Page 26 . Str. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. br. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka. pov. 9. Str. 10. 10. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". br. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. Usp. 1991. 525-145-3 od 3.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato.

131 U odnosu na stanje od 19. br.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar.. 11. OZ Split. 512-01-01-91-13 od 27. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). 525-122-223/91 od 15. br. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 1991. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. 04-358-01/91 od 23. br. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.. Ur. 525-122-162/91 od 8. Ur. 1991. Vinkovci. 525-123-77 od 19. br. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Dnevno izvješće. 1991. br. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. a tohko su imala i minobacačka oruđa. pov. Stanje art. pov. a posade poslane na odmor". topništvo je 23. Informacija 123 SVA MORH. oruđa 130 mm M-46. listopada bilo u boljem položaju. 5120-02/22-91-1 od 3. Načelno je stajalište. a posebno u napadu. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. Str. 10. kao ni za četiri haubice 122 mm. br HV Str. 1991.. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. br HV: Zap. brigade imala je 118 metaka. 1991. 525-123-99 od 28.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. listopada. OGVVŽ. Str. 132 SVA MORH-109. 12. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 1991. 1991. br. Županja. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. Pov. br.11. Sisak i Vinkovce. KL 803-05/91-03/186. 10.. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Ur. Bitka za Vukovar. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. Page 27 . Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. 250 mina za pet minobacača 82 mm. 1991. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. br. Referiranje o stanju art. 11. od čega samo pet s jakim punjenjem. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. 1991. 105 metaka za dva topa 130 mm. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. 189. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. 10. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. pov. 150 metaka 100 mm bez upaljača. 11. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. RUNTIĆ. 1991.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci .132 Kada je 8.. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. Baterija haubica 122 mm 109. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. pov. A MIRKOVIĆ-NAD. br. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. 10. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. 525-123-41 od 11. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. Str. 10.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. KL Str. D. KL 803-05/91-03/147. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 109. Str.. 1991.10.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm.. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. Ur. 5120-25/22-91-1 od 3. kao i 80 metaka 155 mm. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. sredstava izvješće. br. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). 11.. 5120-25/22-91-1 od 28. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet..1991. 803-05/91-01/01. pov... Izvješće. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. Raspored art. pov. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. U..Bitka za Vukovar od 10. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188.

i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga.1. I uprava.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. dva netrzajna topa 62 mm. studenoga 1991. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. jedan 20/1 mm. dva 82 mm. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. od čega 12 kalibra 60 mm. SSNO. pet 120 mm. naoružanjem i drugom vojnom opremom. Pov. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . od pričuvnih dijelova.5. 131. Vinkovci. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. godine.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. pa 0. listopada 1991. 1990. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23. sedam topova 76 mm. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. 19 minobacača. do hrane i streljiva.1 imao je top 130 mm M-46. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. divizijun haubica 122 mm M-38. Mjesečni planovi potreba hrane. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. jednu haubicu 105 mm. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. 1989. Teorija i ratna praksa. HV.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". godine 109. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. također u obliku informacije. br. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. Pješački. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. Tek 26. 9-16/91 od 23. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. pet 82 mm. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. se mijenjao. Interno.. Do kraja kolovoza 1991. 1991. februar 1988. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. 86. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. godine 2146 vojnika.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. 11. br. GŠ OS SEFU. 1. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. Za razliku od Armije. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". 0. 17.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. Vinkovci. a na vrhu s 0. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. Na kraju. 93-95. 0. što se provodilo putem logističkih baza.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. br. 71-80. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA.5 za minobacački divizijun 120 mm..130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. Pregled stanja Jedinice. Vojna tajna strogo poverljivo. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. tri protuavionska topa 20/3 mm. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). do 1 za haubice 152 mm D-30. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. Vojna tajna Poverljivo. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. Županja. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0..

139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. pov. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". Izvješće. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta.. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". počele nicati prve nekomunističke stranke. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . Pozadinsko izvješće za 15..1991. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. najprije kao grafiti na zidovima.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. 8. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji.-1991. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. Izvješće o stanju jedinica 109. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom.10. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Zapovijed za logističku podršku. kako u Vukovaru. Osim pisanih parola. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. tako i na Vinkovcima. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. umro predsjednik SFRJ. brigade ZNG. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. godine Nakon što je u svibnju 1980. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci.. 1991. 1991. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. 38 Politička podloga 1990. posuda za vodu. koja su također posebno opskrbljivana. mjesne zajednice skladišta.142 138 SVAMORH-109. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. Ur. Bobota. 1991. 1991.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. 10. u kojoj su 1989. 04-111/1-91 od 27. brigade ZNG. Nedjeljna Dalmacija 26. unitarnu ili konfederalnu. 13. br. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice.. "Kako sam ratovao i platio". Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. Srbija i Slovenija. 525-123-59 od 15. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". Br. 10. pov. 10-141/1. 1991.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. 8/91-03/139. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. br. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. 140 Ines SABALIĆ. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. 12..146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. 5120-37-91 od 17.25 bojnog kompleta. pribora za jelo. od 27. Srpska akademija nauka i umjetnosti.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. od nedostatka zimske opreme. Str. 1991. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. br HV: Zapovjedništvo 109.. Treću razinu činila su četiri velika skladišta.. br. Str. 10. "Bog čuva Srbe".

Na glasovanju sa 23 glasa za. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza..151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. FLEGO. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. Beograd. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. Borba. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 10. Samlzdat B92. Večernji list.. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. 1990.. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. Preko kosovskog problema. 60-88. 2. 1995. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. 17 protiv i 7 uzdržanih. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. 1999.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. veljače. Republika.. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. Zagreb. "Jugoslavija kao zabluda". a njih je 23. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". D. Page 30 . Hrvatska modema povijest. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. Borba. 17. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". (T). postupno je stvoren supstrat zajednice. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja. 1990. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. 130. 3. 1990. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. "Stravične parole". Beograd. 149 Josip ŽUPANOV. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. Nakladni zavod Globus. 1. U Hrvatskoj je 1989. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. 143 M. 749-764 i 0. MTLOSAVLJFA'IĆ. kako to naznačuje sociolog Josip Županov..153 147 R STEVIĆ.. 2. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. Večernji list. "Odobrenja (zasada) nema". nema ozbiljnijih poremećaja". na tezi o asimilaciji i ugroženosti". bar za sada.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju".148 No. Golden marketing. R SUBOTIĆ. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. i 1990. "Za miting u svakom slučaju". Srpska strana rata." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. Poslije potopa. 150 Dušan PAVLOVIĆ.. 2001. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. Zagreb. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". a da je "osobito (.149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. 1990. 2. 39. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj.. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. 39 Kosovu. "Jugoslavija kao zabluda". 13. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. 10. 1996. USTIĆ. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". 62-65. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". njen napredak i još uspješniji razvoj. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa.. Danas. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. pa i u samom gradu. u svako kritično vrijeme. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. 18. travnja 1991. Trpinja. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje".. Odjel za operativne poslove JS od 5. MUP. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu". travnja 1991.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. Osim kod Vukovara. "Hronika Srpske krajine". 4. ožujka 1991. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. 37. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. 4. Izvješće. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju.Bitka za Vukovar Berka i Bobote. da se u ovo vrijeme. Mirkovci. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. 418. odnosno jedinica". iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. 9. OCIĆ. Usprkos srpskim obećanjima.190 U travnju 1991. Zagreb. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)".193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. barikade nisu uklonjene. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. 193 M. "Uprkos imunitetu. u selima Bobota. Kovanje rata. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. 46-47. 37. PU Vinkovci. 195 Kronologija rata.. maj 1994. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. 188 Mitinzi su. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. 1991. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. a i prije. Politika 25.Građanska inicijativa za slobodu javne reći.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. 1991. priveden sudija Slavoljub Sremac". te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. 1991. 190 Isto. Novine Srpske radikalne stranke. 1991. 'Veći sam nego ikada". Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. 70. ožujka 1991. 191 "Veći sam nego ikada". 3. maj 1994.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. Borovo Selo i drugima. neizvjesnost i strah.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. 12. STANIfflVIĆ. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. Velika Srbija. travnja 1991. Hrvatski helsinški odbor . 192 Mark THOMPSON. osim navedenih.. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. Za napomenuti je. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. 5. ožujka 1991. Poslije noćašnjeg Page 35 . a u kuće se uvlači strepnja. MUP-u RH. Istočna 187 VRH-USMSP: RH. "Ići ćemo i na Knin". Velika Srbija. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. godine. 189 Č. 194 Jelena LOVRIĆ. 1995.

jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. "Osim toga".207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. VUUK. na 14. kako je rekao. ali jasno mi je ko puca". a ne obrnuto."202 Podjela je produbljena 12. Dolazak Josipa Boljkovca. nakon čega je sjednica prekinuta. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. Danas. 20-22. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. kao što je to radila policija. 1991. Ovo nisu Phtvice. 4. travnja. "Bećarac s pucanjem". čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. 9. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. Vjesnik 11.1991. Zagreb. ministra. Vjesnik 11. 1991. svaka ograda biti barikada". Odžaci i Sombor. izjavio je vlasnik kuće. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. 200 Isto. banditima i slično". jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. "Rafali po Perinoj kući".201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. 4.. 1991. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". D. Vukašin Šoškoćanin. 201 Ista. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". travnja 1991. "Dokmanović priziva JNA'. između predstavnika političkih stranaka. Page 36 . što je krajnje opasno. travnja 1991. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. 1998.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. niti sam se kome zamjerio. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. 12. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Gradski muzej Vukovar. "Dokmanović priziva JNA'. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. 111. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. ovdje je narod spreman ginuti.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". 19S Krunoslava BANICI. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. Domaćin. "Nisam ni aktivista SDS-a. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. Oslobođenje.4. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. Milan Paroški. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. Bogdanovci. 202 Krunoslava BANIĆ. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. 4. travnja 1991. naglasio je Merčep.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a..

svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. 1991.. 2. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. završen je ubojstvom jednoga od njih. Raširena je. Vjesnik 13. Borba. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. "Samo dva sporna pitanja". Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. 17. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. Večernji list 16. 4.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. a ostala sela ne. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. svibnja 1991. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. 16. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. Politika. U Savulji. Obavijest. "Smirivanje napetosti". 4. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". Srbina i Hrvata. Večernji list 13. 206 [D. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. B. svibnja 1991. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". B. ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. iako nedokazana. "Korak k miru". 1991. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. međusobne netrpeljivosti. 207 B. dao je oficiru sigurnosti 350. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . 4. 1991.1991. VESELČIĆ]. 4. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. i tvrdnja Page 37 . U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1.214 u prvim satima 2. Noću 9. 4. 19. 4.1991 2°'J D. 4. 1991.Bobota. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar.212 2118 D.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. 4. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. VKH-USMSP: PU Osijek.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju.2" a noću 20.2 VRH-USMSP: PS Vukovar... Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. "Uskoro novi izbori". 4. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10.. 15.. Pucanje na policijsku patrolu. VESELČIĆ. "Mogući i novi izbori?".. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 1991. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. noć je pojačala napetost. 1. 1991... 1991. "Postupno smirivanje". 4.213 Umjesto da smanji. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. po nacionalnosti Srbina. 4. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . Večernji list. Borba. BERTOK. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. na 10. travnja 1991. VESELČIĆ. V. hitno ili ćemo ih poubijati". Večernji list. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. 1991. DRAGIČEVIĆ. "Pregovorima do smirivanja".Osijek i sela Vera . 4. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. 4. "Pucnji na Srbe ne prestaju". 210 D. 1991.. 13. 204 Isto. 206 D.

MUP RH. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. 17-18. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. 5. 511-15-10/1-2572/91 od 3. koja je ubrzo stigla. bataljuna veze 5. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. 5. 5. D. Depeša br. 1991. 5. svibnja 1991. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 1991. 1991. Globus. TOPIĆ...00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. 1991. svibnja 1991. 511-07-01-995/91 od 3.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. 5. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 5.1991. Durieux. 1991. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. Zagreb. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 6-369 od 14. Lnić Stevan. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. D. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". Zagreb. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2.. Depeša br. svibnja (kratka kronologija). Paolo RUMLZ. 1991. 3. 1991. Operativnom štabu MUP-a RH. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. Slobodnom procenom Mitrovića. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. Boris DEŽULOVIĆ. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. 6-369 od 14.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. 5.. 2001. ubojstvo. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. 5. svibnja (kratka kronologija). Br. 17-18. korpusa RV i PVO. 1991. 5.. 511-07-01-995/91 od 3. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". 1991. TOPIĆ. od 1. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. Depeša br. 5. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. ŠPIŠIĆ. 5. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje.. OTŽ: PS Vukovar. Organ bezbednosti. 18. Zagreb.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška.. Zagreb. Playboy.. Oko podne na njih je "otvorena . 6. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. Organ bezbednosti SP.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć.. 1991. 3. 3. 97. 214 VSA MORH: Komanda 5. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. i Vice Vukojevića. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 5. Depeša br. svibanj 2000. K I. SR Br. 216 VSA MORH: Komanda 5. 5. korpusa RV i PVO. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja..219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. g. 36-37. Depeša br. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 1991. izradila hrvatska policija. 2. otišla je u Borovo Selo. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. 511-07-01-995/91 od 3...224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. 5. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja 1991. 511-15-12/4-2560/91.1991.. Maske za masakr. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 217 Usp...221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. ŠPIŠIĆ.1991. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . D. nakon koje su se napadači razbježah. "Deset godina poslije". svibnja (kratka kronologija). Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Ispostava Vinkovci od 1. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Đurđica KLANCnt.. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. 5. svibnja 1991. 2000. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. D. 104. 1991. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. 5. Slavonska krv. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. Slavonska krv. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca.

Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir".231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba. 9. 6. 5. mještani tog sela. mještani su ogradili barikadama". S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. "sukobljene" strane. 12-13. 226 VSA MORH: Komanda 5. 20-524 od 24. 5. Prema njegovim tvrdnjama. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. STEVANOVIĆ.Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. "Barikade u selima". Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. 6. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. 230 1. Organ bezbednosti.Lužac . Velika Srbija. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. što Page 39 . korpusa RV i PVO.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. 6. Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". 25/295-36 od 4. 1991. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". vojne oblasti. razdvojivši. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. 5. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu.. SR Br. 1991.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe.Vukovar. 10. svibnja 1991. 1991. 1991.. 37-38. Pov. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". svibnja 1991. Već 2. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. maj 1994. Oklopništvo 12.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 5. 9. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. ne ponovilo se". VESELČIĆ. "Bilo. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". Večernji list. N. Slobodni tjednik. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. vojne oblasti. sva sela "hrvatska i srpska. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. 1991.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci..230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. Navodno. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". Dalja i Osijeka. 9. 31. 1991. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 228 VSA MORH: Komanda 5. br. 5. 5. korpusa RV 1 PVO. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. svibnja 1991. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. "Veći sam nego ikada". sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. "Policija upala u izrežiranu klopku!". 1991. 5. 6-16 od 3. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". SR Br. 1991. br. Narodna armija 9. 112. u cijeloj Hrvatskoj. Narodna armija. Narodna armija. 227 D.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. 1991. 5. 1991. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. 10. Organ bezbednosti. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. 20-524 od 24.

236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. Bespravno uzapćenje broda. svibnja 1991. 1991. i 3/4. Vozač i suvozač teže su ranjeni.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. 5. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5.. COb RH. čuo se poneki pucanj. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17.246 Prometna Page 40 . 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. godine". Obavijest. godine do 18. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. u 18. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. opis je stanja od predsjednika općine..11. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. Večernji list. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 01-2/2-1992 od 27. svibnja 1991. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. Kl. Zagreb. 5. iskapčanja struje 1 vode. maja 1991. 5. biti nazvana Republika Srpska Krajina. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. koja je 4. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. svibnja 1991. 511-15-08/2-3549-91 od 4. 1991.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. Bršadin. svibnja nije bilo mira. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. "Barikade u selima". normaliziran. RCo. 08-478/1-91 od 2. 5. 1991. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. Na području Vinkovaca u noći 273.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti.38. Markušlca. KL 08-495/1-91 od 2. eksplozijama i uznemirujućim. Operativnom štabu MUP RH. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima.. KL 08-501/1-91 od 2.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 5. Br. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 1991. 7.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.1992.. od 4. 1991. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. 240 D. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. no prethodno je i opljačkan. potpunu nesigurnost. Izvješće o stanju općine Vinkovci. svibnja 1991. naoružani su. Bobota)".241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. okupljaju u selima.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. Područje je ulazilo u ratno življenje. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. svibnja 1991. a dio Srba iselio se u Srbiju. 1991. U središtu Mirkovaea 4. U pojedinim srpskim selima. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. 125/6.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". 6. Poziv. svibnja 1991. Štab TO Orolik Br.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. svibnja 1991. maja 1992. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. kao u Mirkovcima. a po sadržaju da je nastao 5. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. osnovani su ratni štabovi. VESELČIĆ.. Depeša br. odnosno Vojvodinu. 5. CO. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. 1991.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra". CO. 3. 23.243 U Mirkovcima je 5. 5. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj. svibnja (kratka kronologija).1991.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran.

Depeša br.28. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. Odjel za operativne poslove JS. Politika. "U srpskim selima i dalje barikade". po ko zna koji put. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6.266 Armija s dovedenim rezervistima. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". 511-15-12/2588/91 od 4. 5. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. Obavijest o eksploziji. što je vodilo otvorenom sukobu. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. svibnja 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. gotovo izbio sukob. izvijestio je novinar Politike. 5. Dopuna obavijesti. 511-15-09/2-3555-91/91. Dopuna obavijesti. Odjele za operativne poslove JS. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. 129/6 od 7. poput susreta u mjesnim gostionicama. egzodus žena. 1991. 5. 5. Pokušaj ubojstva Obavijest.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . Nacionalnost ranjenika nije navedena. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. Obavijest.. Depeša br. STANKOVlC.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije.T. Depeša br. Bršadina.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. RCO Zagreb. 5. svibnja 1991. kao što se 6.250 "Predstavnici Borova Sela. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. H. Depeša br. Br. od 5. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. 1991. Ranjavanje vatrenim oružjem.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. 511-15-10/2587/91 od 4. 1991. nego su inzistirali da to učini Armija. vreća s pijeskom i balvana. pa i u samom gradu". Obavijest. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". svibnja 1991. Politika. u 12. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. VRH-USMSP: PS Vukovar. Oružam sukob. 1991.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. 24il M. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. 5. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-15-10/2586/91 od 4. br. 1991.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. 5. 1991.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo.34. 251 M. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6.1991. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. RCO Zagreb. 5. svibnja 1991. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja 1991.. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. 8.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. "U srpskim selima i dalje barikade". niti je ko isti ometao". Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. 5. Obavijest. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. 1991. i što je bilo dovoljno za incident.. Depeša br. 511-15-03/1-3554-91 od 4. 5. laka tjelesna povreda. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". dogodilo u Mohovu. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio.. svibnja 1991. kako kažu. u 8. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. Obavjest. 127/4. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. 1991. STANKOVIĆ. a obavljen je čamcima i motornom skelom.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. Postavljanje barikada. Jurišić Dragan. 1991. Preko nje su 7. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. Telefaksirano 4. Oružam sukob. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. 8. 1991. Sigurnosna saznanja. 5.

1991.. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. 56 milicije.263 a 2. Vojnoizdavaćki zavod. 5. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. "U srpskim selima i dalje barikade". 37.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. 253 Mirko STANKOVIĆ. 5. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 1991. Beograd. godine. 25-45 od 9. 9.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. Vojska. u 21. 4. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. Obavijest. D.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 1990. 5. 23. TOPIĆ.. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. 1991. svibnja 1991.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. "Noć protekla bez pucanja".. Politika. Br.. Narodna armija. svibnja 1991. 274-276. MUP RH. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". Otpust vojnika partije maj 1990. 5. 2. 1993. "Opstajavaju vojnički mostovi". 1991. RCO Zagreb. MUP-u RH. "zaštitu granica Jugoslavije.30. OTŽ: PU Osijek. svibnja 1991. 1991. 511-15-10/1-2615/91 od 8. Vinkovaca i Baranje". Politika. 22. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. Br. Rat Srba i Hrvata 1991. 7. 16.264 Manja borbena skupina iz 36. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. Narodna armija 20. Aleksandar S. 5. 1991. prekinut je 7. 1991. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. br. 1994. a posebno u Republici Hrvatskoj. D. RCO Zagreb. 68-69. JOVANOVIĆ. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 7.. Narodna armija. 511-15-10/2600/91 od 6. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6.. 5. 129/6 od 7. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. D. 2002. Politika. 5.. Sigurnosna saznanja. STANKOVIĆ. 8. Depeša br. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. Depeša br. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". korpusa Str. Politika. 5. mehanizirane brigade 6. 7. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". 5. Depeša br. 1991. 260 POA Komanda 32. ŠPIŠIĆ. Obavijest. mehanizirani bataljun 36. koje je 8.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. Evakuacija žena i djece. 129/5 od 7..12 A TUS. 19. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. Mirko STANICOVIĆ. 20. Nikola OSTOJIĆ. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. 1992. 1991. 1991. "Jedinica bez izdajica". mehanizirani bataljun 453. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. 511-07-01-1457/90 od 11. uveden je na područje Vukovara 1. Depeša br. Pov. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. 1991. 204 B. 12. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. 255 M. 9.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990.. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 5. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. Beograd. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji. 5. 1991. svibnja ih 9. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. Page 42 . 5. 4.

273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. 277. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. 1991. 270 Davor MARIJAN. Martin ŠPEGELJ.271 Bilo je to logičan potez Armije. Bosanski pogledi.. oklopne brigade.. Za dom. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". 154-156. 15. Zagreb. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. Imati dvije vrste formacija. 1990. 2lili M.. 1993. 23-24. institut za strategijska istraživanja. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji.. i 5. bila vrlo uspješna. 8/9. Moje viđenje raspada. lipanj-srpanj 1994. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". 2.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. Ostajemo u Iloku. br. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. predsjednika Srbije. 2001. 34.Bitka za Vukovar Slavonska krv. Uz Slobodana Miloševića. N. Sjećanje vojnika Znanje. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. i 1989. Politika. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. 317. a u Prijedor oklopni bataljun 51. 7. MALOVIĆ. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. odnosno tijelima legalne javne uprave. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. 58 te <4i Zemljovid br. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. 269 D. 4. "Tenkovi u Prijedorskom polju". Smrt oklopne brigade. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. 372. 82-83. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. 18. Mladen PAVKOVIĆ. Razmještajem snaga 5.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. 127. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu".269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. Zagreb. 27. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. travnja 1991. 271 B. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. MARIJAN. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika".. Beograd. ĆURAK. 191. mehanizirane brigade iz Pančeva. Poslednji dani SFRJ. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. tako da mogu brzo intervenisati. 272 ISTI. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. vojne i Vojnopomorske oblasti. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. JOVIĆ. ČSP. br. Sarajevo. Zagreb 2002. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. Beograd.

može biti i do brigade (oklopne. mehanizirane brigade. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. od 95 do 105 posto. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. 95-96. motorizovane). vojne oblasti od 13.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. uz postojeće snage 12. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. lakog artiljerijskog puka PZO i 2.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. Našicama i Vukovaru.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. vojnoj oblasti. svibnja. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. Taktikom razdvajanja 2. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. mehanizirani bataljun 453. godine. Strogo poverljivo.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". mehaniziranog bataljuna 36. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". Vojna tajna. mehanizirani bataljun 36. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. mehanizovane. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti.Bitka za Vukovar L~i7 17. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke. mehanizirani bataljun 453.. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. svibnja 1991. 12. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. GŠ OS SFRJ. 1988. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom.283 Page 44 . jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. oklopna brigada. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja.. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. Kompletan pričuvni sastav 1. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. mehanizirana brigada. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. S druge strane.. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. mehaniziranog bataljuna 36. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. SSNO. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti".280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". Novouvedeni mehanizirani bataljuni. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti .2™ a u Nišu 211. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. mehanizirane brigade. i 3. 27« poručnik za rad komandi.j prfmčnjk za rad komandi.

[Tanjug]. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. [Tanjug]. br. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. 283 B. 7. 282 HIC: Komanda 17. POPOVIĆ. 2003. 1991. 6.1991. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". MARIJAN. 10. 5. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. POPOVIĆ. Ur. 1992. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. "Iskustvo i praksa". 10. 264-266. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. 19.18. ali i negodovanje srpskog pučanstva. Jutarnji list.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN.285 Manolićevo stajalište. Narodna armija.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. svibnja 1991.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. 5030113-91-1 od 14.1991.287 Barikade su uklonjene. 11/1-93 od 14. 36. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. 16. 4. 131/6. juli-avgust 1993. Vlada Republike Hrvatske 14. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić.1991. Vojska.. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. br. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. mladi ratnici". 280 Milan M1HAJLOVIĆ.. Smrt oklopne brigade. svibnja 1991. 71. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". 1991. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 .289 Iz Srbije su se pak 13. Br. 4. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Politika.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina./3. Politika. 22. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". svibnja 1991. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci". svibnja 1991. svibnja 1991. 5. 10. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. 279 B. MRKIĆ. svibnja 1991. osim kod Negoslavaca i Trpinje. "Spriječiti dalje krvoproliće". 5. Narodna armija. 1991. V. 1992. svibnja 1991. 15. 10. 4.. Prijepis kod D. "Ti divni ljudi. Novi glasnik Beograd. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. "Ko je 'pucao' u tenkiste".7. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. "Jedinica bez izdajica". u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". 10. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.38. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". Narodna armija.43. koji nakon 2. u 16. korpusa. 5. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. Br. KL 021-03/91-06/08. "Pregršt lepih iskustava".290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. 1991. U gradu je 9. 1991. 131/3. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. Naređenje. 5. Đ. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. 278 B. Narodna armija. 4.22. Vlada Republike Hrvatske. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. Oslobođenje.292 No najveću pažnju. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. u 12.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine.12. DT. 20.

STANKOVIĆ. "Čistke uz blagoslov HDZ". Đakova. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 14. 6. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. "Čistke uz blagoslov HDZ". 1992. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. Politika.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. 6.. 8. VESELČIĆ. Nova Gradiška i Slavonska Požega. 1991. Valpovo i Donji Miholjac. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. 1991. 6.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. 15. za područja općina Osijek Beli Manastir. Orahovice i Podravske Slatine.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. Oslobođenje. Imala je oružje za 600 ljudi.294 293 M. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. 289 M. (od 23. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. Vinkovcima. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. "Smirivanje s podozrenjem". svibnja čitan na Radio Vukovaru. 1991. 5.06. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. ili 2. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. br. 2* Ratni album 109.303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. Borba. Bogdanovcima i Otoku. 12. 5. Depeša br. traži se. svibnja 1991. 1991. 5. postupanje. Županji. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. brigade ZNG. za području Našica. 10. 29J M. 5. M. Politika. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. U privitku je proglas koji je 2.). brigada s bataljunima u Vinkovcima. MRKIĆ. 6. Politika. 15. 1991. 11. 11. 11. 11. i 9. 1991. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. bataljuna 10.-12. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. "Čelnik HDZ sekretar odbrane".299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. brigade HV Vinkovci. Večernji Ost 15. "Izbeglice se polako vraćaju". Politika. 1991. a s bataljunima u Osijeku. 5. 15. 4.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. STANKDVIĆ. Skupina je zadržana do 13. a 26. kao i s naoružavanjem ljudi. 5. Erdutu i Podvinju. 291 D. brigade Narodne grade na području Vukovara. koja je smještena na Opatovcu. 1991. 23. 6. Odluka -. 5. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. Privlačica.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa".. Nuštru. 1991. M. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26.Ministar unutarnjih poslova od 6.1991. svibnja 1991. 1991. Page 46 . 1991. Narodne novine. 6. Ratni album 109. "Noć donosi neizvjesnost". Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. lipnja postao središte policijske uprave. 1991. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". u 1. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama.300 U hpnju 1991. STANIfflVIĆ. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. 12. 4.301 Pet dana kasnije. 5. Politika. 5. U Principovac iznad Boka 10. 5. Napadači su do jutra uhićeni. 290 M. "Ponovo mrtvi i ranjeni". 1991. svibnja 1991. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. 1991. srpnja. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde.29. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. STANKOVIĆ.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. Vukovar je 19. brigade HV Vinkovci.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. Stanje u jedinici. V. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". Vinkovci. BERTOK. osnovan je Zbor narodne garde. 288 B. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore.. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . Zaposjedanje Radio stanice Vukovar.

Upit. Armija je 10. MALOVIĆ. lipnja Stjepan SUČIĆ. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S.pobjeda Hrvatske". Narodne novine. 200-01/91-02/05. 21. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. D. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. ur.310 U odnosu na ostale aktere.25. zabranu promatranja vojnih objekata.1999. Kl. 511-15-10/1-2640/91 od 10. svibnja 1991. 301 Vlada Republike Hrvatske. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". Obavijest. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. razbojstva. Operativna informacija.. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. Sućića 3.pobjeda Hrvatske".308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. zapovjednika 12. 1991. Pov. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. 27 od 10. 298-299. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. 302 S. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. dnevna i noćna puškaranja. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. A MffiKOVIĆ-NAĐ. 5. između Iloka i Bačke Palanke. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. SUČIĆ. 511-15-13-2642/91 od 10. 1991.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. 29. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. Srbi i ostati. Bitka za Vukovar. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. 6. Davor RUNTIĆ. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. Vinkovci. Policijska uprava Vinkovci 14. 18. 1991. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. 5030115-91-2 od 19. Centru za obavještavanje Zagreb. (CD-ROM izdanje 1999. Vojni ultimatum. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama".. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. 5. 6. prekidi prometa. Do sada smo imali dobre odnose. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. Bilo je mirno dok nije došla Armija. DEDAKDVIĆ-JASTREB. u 21. Naglašeno je da 31. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. bilo od policije ili građana. poduzela na granici Hrvatske i Srbije.4 M. Depeša br. Vlnkovaćke jeseni. 5. lakog artiljerijskog puka PZO. Velebit. Depeša br. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. 'Poraz Vukovara . uklanjanje barikada. 76. sprječavanje djelovanja protiv Armije. Br. lipnja 1991. 1991. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". 6.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima.11. 1995. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu.. Tako smo branili Vukovar. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. 1999.Bitka za Vukovar M. 11. Telefaksirano 24. 5. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. niti Bačkoj Palanci. RUNTIĆ. svibnja postavila nekoliko zahtjeva. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica. "Poraz Vukovara . Slovaci. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. Velebit 18. Ostajemo u Iloku. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . 1991. bataljun 1. br.

08-644/1-91 od 12. 25. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. 1991. CO Vukovar. 511-15-12-2920/91 od 26. 145-1991 od 24. Obavijest. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. 5. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. STANKOVIĆ. Dvije skupine ljudi. svibnja podignute su barikade. 1991. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. Zagreb.. koja je nastala miješanjem jednih i drugih.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). Načelniku GSHV.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 146/5. 2196-01-91-1 od 24. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. 5. KL 021-05/91-01/30. 1991. Predsjednik Skupštine općine. i 31..2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. 5. Telefaksirano 25. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. Taj je proces. 5. M. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. 5.. Obavijest. RCO Zagreb. djelatnika Policijske stanice Vukovar. U Borovu Selu 25. 5. 5. Politika. u Page 48 . sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. Sremac Slavoljub. a promet je nadziran. 27. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. 1991. RCO Zagreb. svibnja do 26. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 1991. 136/2 od 14. 5.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. 5. priveden sudija Slavoljub Sremac". i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. Politika. 511-15-11/1-2876/91 od 24.. prema svemu sudeći. Operativna informacija. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. Ur. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. 1991. SNO. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. godine. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Eksplozija u kiosku "Drave". 511-15-10/1-2678/91 od 13. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. Br.. Br. Srpsko nacionalno vijeće 10. 3.311 U ljeto 1991. 1991. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. 1991..313 Srpska reakcija bila je brza. lipnja 1991. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. Depeša br. Nakladni zavod Globus. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. CO. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 30. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Obavijest. studenog 1991. Lišenje slobode. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. Depeša br. 5. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. 1991. podijeljene prema naciji i vjeri. 1991. postali su obiteljsko prokletstvo. 5. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. 1991. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. 1991. Traži se objašnjenje. Depeša br. Ur. malobrojna.315 Zadnje dane svibnja. 05. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". Povratka natrag više nije bilo. br. "Uprkos imunitetu. 12. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. Br. 5. obilježili su brojni incidenti. pod optužbom daje 2. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Miješani brakovi. morala izjasniti za jednog od roditelja. Izvješće.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. Informacija. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. protekli su u sličnom tonu. postali su međusobni neprijatelji. svibnja 1991. 1991. Uhićen je 24.319 U noći 3. svibnja 1991. i koja se.317 I prvi dani hpnja 1991. 1995. br. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25.. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici.. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. ISTI. U Čakovcima je 1. Br. Postajala je i nekakva nacionalna sredina.

323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19.. MALOVIĆ. Obavjest. Stefanović Jovan. Dnevni operativni bilten. hpnja 1991. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. Depeša br. 0. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. 511-15-12-3107/91 od 3. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. razbojništvo. 1991.". Zaprimljene obavijesti.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 5. 1991. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Br. 171/2 od 19. Obavijest. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 1991. lipnja 1991. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. 1991. 511-15-13-3393/91 od 21. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. zapovjednik 3. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. 27-28. 1991. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Skupina gardista 26. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Pucanje u privatne kuće. 6. 1991. 151/2 od 30. decembar 1991. nadopuna. CO. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. 1991.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. 511-15-10/1-3087/91 od 1. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 170/3 od 18. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 1991. zapovjednik 109. obavijest. Depeša br. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". 6. Page 49 .327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 6. 511-15-12-3341/91 od 18. 1991. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. Operativno dežurstvo od 24.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. Kl. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. Operativnom štabu MUP RH. 2 7. RCO Zagreb. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". 321 Č. OCIĆ. Depeša br.Bitka za Vukovar 12. Obavijest. 1991. Ostajemo u Iloku. 1991. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. 153/3 od 1. Depeša br. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. Obavijest. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". 21. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. Baranja i Zapadni Srem. 66 PIivan petrinović. 6.325 Dva dana kasnije.1991. 1991. Br. obavjest. 1991.330 Do 25. 511-15-11/1-3044/91 od 31. CO. hpnja 1991. 21. 5. 6. 6. 2. 6. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. 1991. Narodne novine. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 12. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. Pucanje u privatne kuće. 1991. Operativno dežurstvo od 24. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. Dnevni operativni bilten. Vlada Republike Hrvatske.br. 1991. Depeša br.328 Noću 23724. RCO Zagreb. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". hpnja. 6. lipnja 1991. 6. 5030115-91-2 od 19. februar 1989-19. RCO Zagreb. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 5. Ur. Obavijest. 511-15-12-3355/91 od 19. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. Barošević Dubravko i dr. Br. Pucanje iz vatrenog oružja. RCO Zagreb. 155/1 od 3. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. 5. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Br. RCO Zagreb. Napadi vojnih zrakoplova. 19. 200-01/91-02/05. 6. 6.332 Dva dana kasnije. poduzete mjere. PS Ilok Depeša br.28. 28. 6. 5. "Hronika Srpske krajine. Br. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 3. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 6. 1991. 1991. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. M. Operativno dežurstvo od 22. 1991.323 Noć kasnije. 419.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3.

kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. Pripremno naređenje br. 1991. hpnja 1991. 6. 1991. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. 1991. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. brigade ZNG. 1991. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". Incident je prevladan oko ponoći. Str. došli su u završnu fazu. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. 6. 1991. Orolik. 2. br HV: Zap. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. odnosu snaga i sudionclma. Slakovci i Tordinci. 68 Page 50 . 1991..340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. Zapovijed. i Hrvatska se našla na pragu rata.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. br NG. kao prvi zapovjednik brigade. 7. ZNG od 28. 6. Izvješće o stanju. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. ZNG od 28. 6. 6. Centar za obavješćivanje. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. rušenje. 5. 1991.1991.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28.. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. 6. ZNG od 28. pov..1991. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. bila je brojnija i bolje naoružana. Zbog nacionalno miješanog područja. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. SVA MORH-GSHV: Zap. Na Banovini je napadnuta policijska postaja.1991. RM od 13. aktivnostima i popunjenosti 109. Kronologija rata. 107. Zapovijed. ZNG od 28. Samo je 1. br. Ratni album 109. 6. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. Oružana pobuna u Bršadinu. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. i 108.. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. 6. ZNG od 28. lipnja 1991. 337 SVA MORH-109. Br. 04-14/1-91 od 30. Str. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu"..1991. 6. Zapovijed. 6. 511-02-07/9. 181/1 od 28. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir.. miniranje. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. plavljenje i si. SVA MORH-GSHV: Zap. 109. SVA MORH-GSHV: Zap.336 U pojasu nadležnosti 109. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. na 28. 335 Priopćenje sa 11.. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. brigade HV Vinkovci. br NG.. Depeša br. SVA MORH-GSHV: Zap.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. br ZNG od 28. br HV: K-da 109. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. Zapovijed./91. 511-15-12/7-3438/91 od 26. 04-8/1-91 od 29.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. Antin.333 Inače je 27. pov. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. 71. br HV: Zapovjedništvo 109. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. u s naseljima Korođ. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. Zapovijed. 333 SVA MORH-109. br. 1991.. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne.Bitka za Vukovar 6. fortifikacijskih prepreka. Depeša br.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. neke su od mjera pri zaprečivanju. SVA MORH-109.. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. Izvještaj.. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. 338 Ivan Petrinović.

350 SVA MORH-109.. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. naseljeno uglavnom Mađarima. lipnja na 1.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. 6.1991. a jedan je cMl ranjen. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. Puškaralo se do prvih sati 3. S1ANKOVIĆ. 109.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. 1991. brigade ZNG-a. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru.. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. Općina Vinkovci. br HV: Zap.obavjest. 1991.. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala.1991. 7. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29.Borovo Selo. Kl. Zapovijed. Naređenje. ZNG RH od 29.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. brigade NG. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika.115.13. br NG. brigade ZNG. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. postao je povod Page 51 . br HV: Zap. 04-11/1-91 od 29. brigada ZNG 2. SNO Vukovar. 08-1268/1-91 od 1.Vukovar i Bač . srpnja 1991. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. Str. pov. 04-14/1-91 od 30. Izvještaj. 1991. Politika. hpnja dogodio se u Sotinu. 6. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. Težište zaprečivanja stavljeno je. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. 04-18/1-91 od 1. 349 M. Izvještaj. Str. SVA MORH-109. 511-15-12-3541/91 od 2. u 15. prikupljanje obavještajnih podataka. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. Prvi srpnja bio je mirniji.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. br NG. Depeša br.1991. 109. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. br. kamo su išli na pregovore.. 69 smrtno stradala. lipnja Zapovjedništvo 109. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija.. pov. 6. 343 SVA MORH-109.1991. Oružana pobuna. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. br. Str. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. Str.00. ih 29. između ostalih. pov. brigade ZNG od 29. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. "Granate iznad grada".1991. lipnja 1991. u kojem je 3. CO. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. br. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi.. Obavijest. 511-15-12-3495/91 od 30.. 30. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. pov. Izvješće. srpnja. br HV: K-da 109. lipnja 1991. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima.Najvažniji događaj 2. 7. 109. 347 SVA MORH-109. lipnja na 1. obojica pripadnici ZNG . i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . br HV: Zap.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. 1991. pojačano promatranje teritorija. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti.348 U noći. Izvještaj. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. 04-18/1-91 od 1. 7. SNO.. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. Depeša br. kao noću 30.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. 7. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. 1991. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". 6. 6. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. 109. 346 SVA MORH-109. od kojih jedan teže. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. 6. 7. br. 1991. br HV: Zap.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. bili aktivni na širem području Vukovara". Mještani Lipovca potvrdili su 29.350 U Vukovaru je 2. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. 3. pa je već 1. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. Izvještaj.

Dnevno izvješće. br. 7. pov. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. pov. Dnevno Izvješće. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. Str. koja ih je 10. br.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. zabilježena je 2. 7. 6. br HV: Zap. Predsjednik općine zahtjev je odbio. SVA MORH-GS HV: Zap. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. Njihov dio kasno poslijepodne 2. 04-20/1-91 od 2. 1991. 3.1991. RVA MORH-GSHV: Zap. B. Str. I_^\ZTJKIĆ.. lipnja 1991. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. 40-47. 3. 7. ™ SVA MORH-109. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3.. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 7. 1991. 1991. 7. 1991. 3. 13. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. D. 1991.. 292-293. Sofija ZECEVIĆ.. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. prouzroćivši na taj način veliku štetu. 3. srpnja/559 U jutro 3. 04-20/1-91 od 2. 797 od 2. br od 3. br NG.1991. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. br. 106. Str. 7. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. 7. Sir. Zapovjednik 109. srpnja 1991. godine. Izvješće. 7. 357 SVA MORH-109... pov. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. 10. CO.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. Jedna od takvih dojava. mehanizirana brigada iz Pančeva.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. 7. Izvješće. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. br. 109. ŠPIŠIĆ. 7. 7. 109. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". 1991. br. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. D. Borba. 1991. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. 1991. SNO. ZNG od 4. Obavijest. 1991. 1991. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. 808 od 2. ZNG. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. Br. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30.. 1991.3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24.. 04-20/1-91 od 2. "Razoran učinak suverenosti"..305 Page 52 . koji je ojačan dijelom 12. mehanizirane brigade. 7. 1991. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". člana Štaba Vrhovne komande ud 29. 7. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. br. 1991. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". br HV: Zap. 1991. SNO. pov.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. srpnja i ranim jutarnjim satima 3.7. Izvješće. 01-25/1-91 od 3. pa su :i:. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. Borba. br HV: Zap. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje.. Sla\vnska krv. 3. održani su pregovori u Mirkovcima. Borba. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 7.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. Br. u prostorijama PU Bjelovar. Izvješće.. Dio pričuve JNA 1. 7. SVA MORH-GSHV: Zap. 109. TOPIĆ. korpusu iz Kragujevca.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. "Vatru s krova bobiice". br NG. Izvješće. mehanizirane brigade iz Subotice. br ZNG.. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. m SVA MORH-109.. CO.

koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. Panćevo. mladi ratnici". 12-13. 12.. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. 18. 367 L. 1991. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. Doveden je kompletan. 31. Narutlna armija. M. lovaćko-bombarderske eskadrile. "Prvo ratno iskustvo". lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. i koje je glavnina očekivana u toku 3. B. Mladen MARJANOVIĆ. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada.. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". "Opstajavaju vojnički mostovi". Narodna armija. Ti divni ljudi. 308 Milorad PANTEUĆ. djelatna brigada ZNG iz Zagreba.. PETROVIĆ. godine 172. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. R POPOVIĆ. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. D. Od svibnja 1991.. 7. 7. "koja je u toku 2/3. 13. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. M. 7. 16.. Službena zabilješka od 10. o. Narodna armija. 12-13. Nikola OSTOJIĆ. Puk se sastojao od 239. Narodna armija. 15. 1991. 20-21. 23... 16. lovačko-bombarderske eskadrile. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. 1991.. 363 R POPOVIĆ. više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica.. Narodna armija. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. 1991. M„ "Odbijen treći napad". 7. 28. 22. "Zadaci se sustižu". 1992. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 7. kako je pisala Narodna armija.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. 19. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. Vojska. "Trijumf sa malo gorčine". Narodna armija. U. Vojna pošta 2875 Panćevo. 1991. 1998. 29. Narodna armija. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. 11. Narodna armija. 7. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". sa 22 aviona tipa "Orao". NIKOLIĆ. 11. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". dio Riječne ratne flotile je. "Jedinica bez izdajica". Petar BOŠKOVIC.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. 20. m M. Narodna armija... 1991.. 7... Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". 7. koji su ostali neispravni u Titogradu. m Milan ĐTJTGĆ. mehanizirane brigade u Baranju. osim tri aviona tipa "Orao". 1991. 8. srpnja 1991. 1992.4. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". PETROV1Ć. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. 1991. "Odjekuje neka druga pesma". u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara. 13. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike".370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. MUP RH-OTŽ. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. "Čuvari vojničke etike". pa je predlagao da se u Baranju uputi 1.1991. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". 13. oružane su snage SFRJ. 17. Narodna armija. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu.1991. 7. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. 31. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili.3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. 20. 7. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka".

a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman. usprkos dogovoru sa Slovenijom. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. Narodna armija 13. kolovoza bila je u Titogradu. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. srpnja 1991. 7. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. "Izdaja nam otvorila oći". Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata. pm'. 8. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. "Izdaja nam otvorila oči". Zapovjedništvo 106. 1992. 1991. Zajedno s 12. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. Obavještajna informacija broj 3. srpnja 1991. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. 7.1991. 1991. Eskadrlla "Orlova" od 11. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. Da jest. No. iako smo raspolagali moćnim oružjem". 7. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. Narodna armija. "Brigada je 3. Predsjedniku Republike Hrvatske. 7. ZNG. 22. za i protiv Jugoslavije.. Ur. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". 20. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. do 22. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. Ispostava Slavonski Brod od 15. listopada 1991. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. brigade ZNG-a od 3.. Sjećanje vojnika. MUP. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. ostale su u srpnju 1991. brigade od 3.. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. i zapovjednik 1. 191.. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. srpnja 1991. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. Page 54 . fi. 1991. br. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. Narodna armija. mladi ratnici". 1991.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4.. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji.. brigade ZNG Franjo Cebić.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 20. m Petar BOŠKOVIĆ. do 29. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. M. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. Narodnu armija. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. :.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . 12. ŠPEGELJ. rujna. Baranji. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. 20. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. 1991. nije intervenirala. a Hrvatska. 7.. 5120-30-91-1 od 29. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. 376 Petar BOŠKOVIĆ. godine. 833-05/91-03/03. Armija je tada kraju privodila dvojbu. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić).1991. br. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. 13. KL Str.

Izvješće. ZNG. Dnevno izvješće.1 SVA MORH-109. br ZNG. 35. 08-1275/1-91 od 3. br HV: Zap. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. tako da protivnik bude razbijen i uništen".381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1.. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. iako to nije bilo. 207-243. 08-1237/1-91 od 3. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Podgorica. Zap. 7. u 16 sati. 109. Godinama iza rata. 210.38. 217-223. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. br. Sjećanje ivjnika 227-239. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. Page 55 . br.. m SVA MORH-109.Vukovar . br.. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku".380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. pov.. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. Str. bojeći se sukoba. 1991... kao što je učinio zapovjednik 109. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. pov. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. ŠPEGELJ.Šid. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". MARIJAN. M. 04-21/1-91 od 3. 7 1991. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. Branjevine i Gibarac. Ur. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991.. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". br HV: Zap. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. Samo je 3. 215. 74 pripadnika brigade. br. Str. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. CID. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. br. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd .3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. Ispravka. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. brigade ZNG. 04-22/1-91 od 3. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. slabo popunjen oružjem i municijom". 1991. 7. Smrt oklojme brigade. pov. Slučaj Jugoslavija. koji je 3. zaposjedala Armija. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". rješavana sudbina Hrvatske.1991. br HV: Zap. 109. Glavnina. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. Kukujevci. prema svemu sudečl. 1991.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". Ur.sft U drugom izvješću od 3. 7. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. Str. Izvješće. 08-1236/1-91 od 3. Branko MAIVIULA. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. brigade.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. srpanj 1991. srpnja 1991... koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. 109. bila je šumi pored sela Adaševci. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. 7. srpnja 1991. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. br ZNG. 1991. to jest danas Špegelj nema dvojbe. CO. vojne oblasti. 7. bataljuna 3. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. 2000..Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. 04-25/1-91 od 3. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. 3. br. od travnja 1991. Ur. CO. br NG.

Pov. brigade ZNG R 2. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima".388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. kod Milan BK'ANIC. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. Srijem krvavu krilo Hrvatske. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG.31*0 U toku 3. 76 Zemljovid br. 2002.. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. 3. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. srpnja 1991. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. Zagreb. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. Udruga Sv. Hrvatska 1 veliko ratište. 2.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Srijemu i Baranji. Zapovjednik 106. brigode ZNG R ^X>* četa 106. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. srpnja 1991. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. 54-56. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. Mladost. korpusa. M] 1. bih su u nezavidnom položaju. 4 1 108. CO. br. 385 HIC: Komanda 17. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. 1994. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . U okolici Osijeka. bataljun 3. 1085-18 od 5. Ur. u Baranji. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. 3S0 Kronologiju rata.. a. Page 56 . samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. Zagreb. Jurja. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. 08-1279/1-91 od 3. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. brigade ZNG 4. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. brigada ZNG R 3[^]io9 3. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. 3 X ^!51 51. 7. a ne samo pobunjeni Srbi. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. D. 1991. brigada i dio 3. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. br. 71. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. brigade dana 3. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. mehaniziranog bataljuna 26. što je malo. Naređenje. U istom izvješću. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. 7 1991.prostorna struktura. bataljun 109. 91. 7. brigade ZNG A 109.

srpnja 1991.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje..].. brigade ZNG-a iz Iloka. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. 7. brigade određen je i dio 3. Poginuo je jedan civil. Dijelovi 109. 1991. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. brigade ZNG-a.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. 1-11/91 od 4. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. 29. pored 109. Cerić i Privlaka. 3. četa 2.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. u kojem je sudjelovala i 1.1991. br.br ZNG. bataljuna 3.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. 1991. 08-1401/1-91 od 4. br. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci".. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 1991. Rukovodi« [od 6. postrojbe ZNG u zoru 5.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu.1991.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca. a koje 109. 7. ViTJ. brigade ZNG. U. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. 1991."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. 511-15-12/3576/91 od 5. Izvješće. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". Podrum VUPIK. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". obavijest. 106. brigade. Ur. i VHI. što je u zapovijedi posebno naglašeno. 1991. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. M SVA MORH-GS HV: Zap.56. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. i X. 77 100 četnika". Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . pov. 7.1991. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. 3. Ostajemo u Iloku. 7. bataljun. 7. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. 7.. od kojih osam gardista. a deset je osoba ranjeno.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. na koje se nije smjela otvarati vatra.. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. Depeša br. Dnevno izvješće. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. srpnja. Str.7. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. br. Pronalazak oružja. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. Prva H. M. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. Za provedbu akcije. brigade ZNG-a. MALOVIĆ. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. ZNG od 5. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen.. Priopćenje.. 7. municije i opreme. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. Napad je počeo pred ponoć 4/5. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4. SVA MORH-GS HV: Zap.. mjesne zajednice Vinkovci. opisao je u izvješću zapovjednik 3.

ZNG od 6. napisana je stvarno dan ranije 4. 7.. 7. br. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. 04-24/1-91. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . 78 zapovjednik brigade susretao. br. Izvješće o stanju općine Vinkovci. Str. 1991. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. srpnja 1991. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. 7. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. 1/91. brigade ZNG. lb se vidi iz Izvješća 109. 7. 07. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. brigade ZNG. 1991. 04-24/1-91. 7.. m SVA MORH-109. Depeša br.. Borbena zapovijest br. ZNG od 5. 1991. 1-18/91 od 10. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. ZNG. br HV: Zapovjedništvo 109.. br ZNG na dan 04. 1991. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. br ZNG od 4. Izvješće. brigade za 4. 1991. br ZNG. brigade ZNG-a ujutro 7. 1991. bataljuna 106. srpnja 1991. 7. br HV: Zap. ZNG od 8. 3a8 SVA MORH-109. srpnja. pov. bataljun 108. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". 7. m SVA MORH-GSHV: Zap. br ZNG. 7. br.. Izvješće o stanju. brigade ZNG-a. 3. Izvješće o stanju i aktivnostima 109.. 1991.. 1991. br. Zapovjedniku 3. 3. Usprkos teškom stanju i okruženju. u najvećoj tajnosti. pov. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 1991. srpnja 1991. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. Str.1991. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. 511-15-08/1-4804/91 od 6. SVA MORH-GSHV: Zap. br ZNG. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. Zapovjest. 7. 7. Izvješće. 3. srpnja.. 7. pov.. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. 1-14/91 od 7. Zap. br. br HV: Zap. 106. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. 1991. Izvješće o Izvršenoj akciji.. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. 1991. pov.: SVA MORH-GS HV: Zap. Str. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3.. br. 106. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu.. 109. br ZNG na dan 04. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. 109. 7. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. 91. 7. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. Str. gurnuo je Ćelije u drugi plan. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. Izvješće o izvršenoj akciji. a oko 300 je osiguravalo napad. ZNG od 5. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 106.. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. ZNG. 1991. TVrdi da u "petak nanoć 28. 91. brigade ZNG od 5. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. i 107. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. Interesantno. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. juna. br. 1991. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". br.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. SVA MORH-109.. 07. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje.

1991. CO. 7. 7. brigade ZNG [Komandant 1... Str. 1-18/91 od 10. br ZNG. 1991. Vanredno Izvješće.1991. brigadi ZNG. 7. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. 1991. Izvješće. 7. br.08. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. 7. br. 1991. ZNG od 8.45. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. pov. Ur. 7. 1991. Izvješće. A S. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. bataljona]. ZNG od 8. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. JOVANOVIĆ. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. KL 814-05/91-01/01.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa. Izvješće. br ZNG. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. 7.1991. 2185-04-01-91-82 od 7. a posebno u istočnoj Slavoniji. 5120-01-91 od 7. Str. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće. br. 1991. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8.411 Agonija Ćelija završena je 9. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja.. Izvješće. 7.. SVA MORH-GS HV: Zap. Str..Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno.. 1991. pov. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. Selo je branilo 120 gardista 106. 7. Ur. 1991.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. 106. 106. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. 7. 1991. 1991. 7. pov.. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8.. Hrvate niko nije ugrožavao. 1991. br.. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. branitelji sela tijekom noći 7. Kl 81/91-01. 7. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. Ur. Dnevno izvješće. pov. br.. m SVA MORH-GS HV: Zap. Poraz koreni poraza. 08-1378/1-91 od 8. 7.. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 1-14/91 od 7.. 107. 7. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. 11. 3. SVA MORH-GSHV: Zap. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. 1991. Izvješće. br ZNG. u 18. Page 59 .7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. br ZNG./8. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. 106. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. br ZNG. Izvješće broj 9.. br ZNG od 7. brig..1991.. 894 od 9. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. 1991. Str. SNO. u 18. 7. SVA MORH-GS HV: Zap.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. 1-14/91 od 7 7. ZNG RH.. 7. 7. 106. bat/108. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. 1991. CO. 7. w SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". SVA MORH-GS HV: Zap. 7. 1991. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. 106. 1991. br. srpnja u 04. a dijelom i proturjećni.. 1-14/91 od 7.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga. br ZNG od 7.. br ZNG od 7. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. 7. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. Zap. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. 43. 106. ZNG od 7. SVA MORH-GS HV: Zap. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. br. Izvješće. 106. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene".1991. pa tako i sam čin povlačenja. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi. Br. 7.. ZNG. 1991. Zapovjedniku ZNG RH. br. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8.45.

srpnja ubijen gardist. br. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". 7. "Kupola Je odletjela". mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9.I. 1991. 91. Priopćenje za javnost.. Slobodna Dalmacija 8. 7. M MALOVIĆ. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8.. Daljnje širenje sukoba. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. pov. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. Ur. a od Vukovara Borovo Selo. 1991.421 SVA MORH-GSHV: Zap.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. SVA MORH-109. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. 5120-01-91 od 7. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. 7 1991. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. Marko MARKOVIĆ. srpnja. Str. 7. bataljuna 3. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1.. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55.4. Zapovijed. Baranju i Zapadni Srijem. brigade ZNG od 11. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. ZNG na dan 11. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju.. 31. kao 1 dnevnog izvješća 3. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". Kl. 4. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste.br. 8-01/91-01/01. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 512-03-91-2 od 11. KL 8-01/91-01/01. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi.V. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. Dnevno izvješće. ZNG od 11. 15. SVA MORH-GS HV: Zap. S vojvođanske strane bila je 51.00.. 1991. brigade ZNG-a u Erđutu. g. 11. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. 7. Ostajemo u Iloku.. 4. 512-03-91-1 od 8. 7. 1991.. 7. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. 7. 7.1991. 03-31-1-91 od 11. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. koja je. ZNG. Priopćenje je 9. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. PETROVIĆ. 511-15-12/7-3598/91. brigade ZNG-a od istog dana. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 1993.. br. 1991. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. 1991. 3. Ur. br. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. 7. KL 81/91-01. Narodna armija 13. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 .br. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu.. Depeša br. Isti se upućuju u rezervni sastav". br NG."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. 512-03-91-1 od 7. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. br. 1991. brigade ZNG. brigade ZNG-a. R POPO\1Ć. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. Ur. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). 07. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. Zapovijed. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. od 9. Ur. 109. do 20. br HV: Zap.

Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. Str. dobrim dijelom utemeljeno. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. 7. što će vrijeme brzo pokazati. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. 1-18/91 od 10. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 .J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. Vukovar i Vinkovce. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. br ZNG. 7. 424 Isto. CO. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. ni materijalno ni moralno. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. 1991. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. srpnja uputila tri časnika iz 3. koje su 11. pov. 191/1 od 9. brigade ZNG. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. Br. kojih već ima naoružanih između 200-300. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". brigade ZNG o sudbini čete 3. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije.. br. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". srpnja Osijeku. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. 1991.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. a Dunavom se također ne može doći. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. 106. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". Izvješće. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek.'-0 Pismo upozorenja.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. i 109. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. "Nakon istupa dr. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb.

7 1991. 7. br. Krunoslava BANlO. a 18. Od 30.:" SVA MORH-GSHV: Zap. 7. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. Zapovijed. 1991. "Tuđman u obilasku ratišta". Klasa 8-01/91-01/03. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. Klasa: 8-01/91-01/03.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. 512-01-91-1 od 18. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". 1991. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. br.. 22. rujna 1991. srpnja 1991. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. Borovo . 112-01/91-01/02. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava.. Za zapovjednika 3. Page 62 . a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. Ur. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. rujna 1991. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. Mirko SAJLER. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. i 18. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. 7 1991. Zapovjedništvo ZNG.. pov. 7. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu.Nuštar..43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati.1991. . Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. operativne zone. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. srpnja. Str. Područje od Borova Sela. 1991. Zapovjedništvo ZNG. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. Zapovjedništvo 10G. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. 7. Ur.Tenje. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. kao i zapovjedništvo 3. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. Ur. brigade od 3.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. br.. Ministarstvo obrane. Martinu Spegelju. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH.132 On je do 30. Izvješće. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama.. Kl. 83 vrsti angažiranog ljudstva. br. 1-17/91 od 9. br ZNG. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. Zapovijed je napisana 16. 1991. 7. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. 1. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. Vjesnik. Ministarstvo obrane. 512-01-91-1 od 18. 106. 11. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. srpnja zapovijed je izmijenjena. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. 512-01-91-1 od 18. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. za što je 17. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš .

Izvješće o stanju i aktivnostima. pov. Vukovaru. 7. 3. Našicama i Slavonskom Brodu. Klasa: 8-01/91-01/03. Vinkovcima. Ministarstvo obrane. 7. br.J H1C: Komanda 17. jačini. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. 7. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću. ZNG. Sjećanja vojnika 243. m SVA MORH-GS HV: GS HV. 7. brigada. ZNG. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj. nadzor mostova na Dunavu. tako i djelatna 3.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus.Gaboš. 11-1/91 od 16. 1991... brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. Praćeno je i stanje u Osijeku. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. 1991. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku.. 7. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. Zapovjedništvo ZNG.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. Dana 16.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. 7... navodno. Imala je samo 955 ljudi. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti".. osobno zabranio.Markušica . 4 od 21. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. Zrakoplovi su 12. Tiiko smo branili Vukovar. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. 10. a koju je Tuđman. Tekst zapovijedi.. Str. 1991. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. Vinkovci .Borovo Selo .Borovo . Osijek . ŠPEGELJ. Ur. br.Bitka za Vukovar Zapovijed. 7.1991. Ustroj bataljuna nije jasan. 1991. pov. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova. Sjećanje vojnika. njegov je zapovjednik 23. SVA MORH-GSHV: Zap. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. Osijek . br HV: Zap. Osijek . pov. Borovo . Str. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". bataljuna na području Policijske uprave Vukovar.. ŠPEGELJ. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača.Silaš. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. 18/101-148 od 12. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. 7. 512-01-91-3 od 25. srpnja 3. D.Dalj. br. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini. 5120-33-91-2 od 2.Trpinja . O njihovu radu 15.Mirkovci . p.Erdut. 109. Belom Manastiru. Ur. korpusa. od kojih je 180 bilo nenaoružano. Izvješće. M.Vukovar. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. 191. Ini br. S druge strane. kako pričuvne. br. RUNTIĆ. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. m SVA MORH-GS HV: Zap. Str. 04-41-1-91 od 18. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. 1991. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti.Tenja . a. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. Ur. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga.1991.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . br. Borovu. KL 1119-01/91-01/10. br. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna.. a time i vojne strategije. br. bile su preslabe za postavljenu zadaću. br ZNG. KL 8-01/91-01/03. bio u njezinim rukama. 165. m SVA MORH-109. a poduzimala je mjere za ustroj 4. 1991. ZNG od 19. 1991. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. sastavu.Laslovo . Zapovijed. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. 512-01-91-2 od 17. Page 63 .Stari Jankovci. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Snage ZNG-a.

Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. Oficir iz Beograda (. 1991. 1991. KL 08-1464/1-91 od 12.. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. Vrhovništvu Republike Hrvatske. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. 1991.. Dnevno izvješće. 7. br. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. 7.4r. pov.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. kao i na osiguranju žetve. koji tih dana nisu bili rijetki.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku..442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije.. 444 SVA MORH-109.. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. koji je narušen 13. ako je uopće iste bilo. br HV: Zap..44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje... republičkom centru MO. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 7. Ona je 13. br. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. ZNG od 11. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. SVA MORH-109. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. Komandi 158. br ZNG. br ZNG. Silos Bršadin.05. 7. Str. 04-33-1-91 od 13.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". srpnja 1991. 1085-48 od 23.. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. Page 64 . 7. 1991. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. 1991.1991. br.."."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. 1991.14a Na zaštiti od požara.. Informacija o žetvi. m SVA MORH-GS HV: Zap. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. 3. CO. što su pripadnici 1. 7.1991. 04-39-1-91 od 16. pov. Izvješće. 7. CO. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". 982/2-91 od 18. br HV: Zap. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". mpoabr. 109. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. 109. 1991. br. Br. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice... 18. 7.u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. 7. Str. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela . osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. 141 HIC: Komanda 17. srpnja 1991. SNO. Napadi vojnih zrakoplova obavijest.. 1991. korpusa Str. brigade ZNG. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita. pov. 7.

. 988/2-91 od 18/19. bataljun 3. br. pov. 109. 7. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. br.. 1991. 1991. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". SVA MORH-109. brigada a 109. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. KL 08-1805/1-91 od 5. Sir. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. CO. Početak napada bio je u zoru 22. SVA MORH-GS HV: Zap. brigade. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. Ranjeno je sedam gardista. br ZNG. br ZNG. br ZNG na dan 19.1991. brigade ZNG-a. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. ZNG od 22. 19. 04-50/1-91 od 26. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji.. br HV: Zap. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. a 109. Poginulo je 14 gardista 3.. do 20. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. brZNG. Novi Jankovci i L. 7. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . 7. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. br. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1.. Str. 8. 4.ZNGod 19. Str.. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. Str. 88 dana kasnije. Izvješće o aktivnostima 109.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. 1992. pov. Vanredno Izvješće. pov. Osim njih. 1991. Zapovjedniku ZNG RH. 7. 07. "(drugi je na opravci)". pov. 1991. četu 2.1991. 3. 453 Izvješće 3. bataljuna 3. 109. srpnja 1991.. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. 1991. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. Izvješće. Cerić. od čega 350 gardista 3. br. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". 7. bataljun 3. brigade. SVAMORH-GS HV: Zap. 111 SVA MORH-109.. 1991. Izvješće.457 Par 452 SVA MORH-109. 109. 04-63/1-91 od 2. br ZNG. 04-45/1-91 od 21. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.00. 7. bataljuna 36. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. 91. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. 04-40-1-91 od 17. pov.. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. br HV: Zap. zauzme zapadni dio sela. 3. D. brHVZap. 511-15-SLUZBENO-91. Zapovjedniku ZNG RH. 27.Bitka za Vukovar Izvješće.. br ZNG. 04-42/1-91. 87 Napad na Mirkovce 22. 330 iz 109. 3-91. E ^ i VLTi. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". br. 7. Dnevno izvješće.. 109. 1991. Br. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 8. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. i 109. 1991. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. br HV: Zap.7.45. SNO. Str. "Jedinica bez izdajica".. 1991. Zapovjedniku ZNG RH. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. 7. Otok. što su bila sva raspoloživa sredstva. brHVZap. 1991. br. od 26. B. Br. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. 7. 109. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. SVA MORH-109. brigade. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci. Borbena zapuvjest br. SVA MORH-109. SNO. Izvješće. br.454 U napadu je angažiran 2. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. a iz 109. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3.. CO. brigade ZNG za napad. 16. Narodna armija. Nuštar. srpnja.

10. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. Br.Dobro.. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce.. 42-1 od 26. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. Obavijest.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. 7. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad.467 Desetak gardista iz 3. ostalo Je teško dokazivo.4"1 i.465 Razdvajanje snaga od 22. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 1991. Svejedno. Vukovaru. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. Ur. Franjo Tuđman je 22. 18-19. srpnja. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. ŠPEGELJ.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. od 26. srpnja 1991. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. srpnja 1991. Depeša br. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. M.459 Konačna bilanca 22. Pov. Depeša br. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. srpnja.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. 1991. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda.. selo na ulazu u grad. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. dobro prekini taj napad! . a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića.. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. 245-246.1991. 511-15-10/3-3738/91 od 22. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu.1991. 7. Duž ulica iskopah su rovove. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". ali i kasnije. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. a u koje je provaljeno 22. 511-15-10/3-3753/91 od 23. 21. 1991. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. zapravo predgrađe.. br. 7. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. Zapovjedništvo ZNG. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. 1991. Osijeku i Sidu. Obavestenje. ministru obrane i Page 66 . kao i samovoljno napuštanje postrojbi. br. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". s većinskim srpskim stanovništvom. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. 511-15-SLUŽBENO-9I. 31. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. nadnevak. 7. Sjećanje vojnika. od kojih četvorica teže. On je napad datirao u 26. CO. Đakovu. osam ih je ranjeno. srpnja.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. Komandi Garnizona Vinkovci. Slobodni tjednik. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. srpnja.. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000.462 Prvenstveno. 7. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. Obavijest m JOŠKO DADIC. . Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". 08-1599/1-91 od 22. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". srpanj 1991. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.

7. ZNG. prebacivanja odgovornosti na druge. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba.. br. Prosvjed protiv površnosti. 7.Tbvarnik .468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21..472 Beogradski tisak 28. voluntarizma i diletantizma. prosvjed je bio tužan i provokatorski. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. 511-15-09/3-5036/1991. zbog čega je iza ponoći 22723. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. na što se četa 3. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. 464 M. iznad njih". zapovjednika ZNG-a. 7. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. 1991. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. 1991.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". 227-239. ŠPEGELJ. Provale u stanove vojnih starješina. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. 79. 7.. U Šidskim Banovcima 22. Ur.. ZNO RH od 23. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". 512-03-91-2 od 11. Telefaksirano u Zagreb 23. 1992.. 463 Stipe MESIĆ. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 1991. KL 8-01/91-01/01. Globus. Vjesnik. 1991. Sjećanje vojnika. brigade ZNG povukla u Laslovo. 7. SNO Vinkovci. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. brigade ZNG-a.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. pa opet u Osijek. 129-131. pismo je bilo odraz lokalizma.. Obavijest. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 . 1991. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. 402 Mirko SAJLER. 1991. 7. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. 1991. od 23. 1991... zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. srpnja 1991. Zagreb. br.. Zapovijed. Za generala Špegelja. 22. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Kako smo srušili Jugoslaviju.Šid. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. Prema dijelu sela. "Tuđman u obilasku ratišta". s orijentiranim zadacima ZNG. 7. Kronologija rata. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. Zahtev. Krunoslava BANIĆ. m Isto. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. 7. 1. Za pukovnika Tomislava Mesića. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". Izvješće o stanju 1 aktivnostima. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25.br. Dnevno izvješće. s nejasnim potpisima. 7. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. 1991. 40-1 od 23. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. Usprkos takva stajališta. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje.

480 Napad se nije dogodio... srpnja zabilježeno je puškaranje. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. od kojih jedan gardist.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. Izvješće o stanju i aktivnostima. 08-1599/1-91 od 22. 7. 7. Ž. Telefaksirano u Zagreb 23.. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. 1991. Depeša br. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. probleme i različita gledišta u gradu. Obavjest. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. a šest je gardista ranjeno. a 18. 1991.. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. 1991. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. 511-15-09/2-5094/91 od 25. 7. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. 25. U sukobu su poginule tri osobe. Hasel Ibmislav i dr.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde.. 144. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. a slutnje bliskih okršaja u kojima. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. SNO Vinkovci. 7. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. Od dolaska pripadnika 51. jedan je ranjen. SVA MORH-GS Page 68 .473 Od 22. Ur. 7. srpnja. pripadnici ZNG i RZNG.. 1991. Večernje novosti. br. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. THOMPSON. Već 14. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. "Noć pucnjave i eksplozija".. 473 S. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. 7. M. Izvanredno izvješće.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. CO.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan".482 U prvim satima 25. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem.. 1991. ovih su dana pojačani. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. 7. maja. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. Borba. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . bataljuna 3. COb-RH. 1991. 7. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. 1991. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. 5.. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1..476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. "Predstoji odlućna bitka". srpnja.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji. Kovanje rata..479 Sve je to 25. B. naročito oni koji graniče sa srpskim selima.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. 1991. 28.

1991. 8. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. srpnja 1991. 7. D. SNO. Br. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. SVA MORH-GS HV: Zapov. 481 SVA MORH-GS HV. Izviješće.. "Kraj žetve početak rata". Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". 511-15-10/3-3780/91 od 25.. a u potpisu je RCO. 1991..-1992. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. br.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu.. Operativni štab Ministarstva od 25. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". Izvješće. br. 7. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. 1991. 50301-91-1 od 25. srpnja 1991. usprkos postignutom primirju. MESIĆ. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Navečer 26. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. 1991. 7. 8. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. br. Izvješće. KOVAČEVIĆ. Franjo GREGURIĆ. 7... 1991. Narodna armija 3.. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. 7. 7... Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. maj". CO. Vanredno Izvješće. 7. 21. G. i to isključivo po vojnim ciljevima. 1991. Zagreb 1998. Naklada Zadro. Vladi Republike Srbije. Republičkom centru MO.486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3.. 7. na 24.. GLIŠIĆ. JOVANOVIĆ. 1991. KL 08-1643/1-91 od 26. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima.. Vanredno izvješće. 1991. Narodna armija 31. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". 7. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. "Armija nikada ne puca prva". Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. 1991. Izvješće. ZNG od 25. 1991. 7.. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. 08-1609/1-91 od 23. 487 S. 982/2-91 od 18. "Žestoko uzvratila vatru". zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". 7. 7. Ur. 1991. Br. Osim incidenta u Iloku. 1991. Ž. Kl. Izvješće o stanju i aktivnostima. 7. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. SNO. POPOVIĆ. Izviješće. Vanredno izvješće. Informacija je pisana rukom. Depeša br.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka.. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 1991.1991. Zbornik dokumenata iz Page 69 . CO. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. 1991. Narodna armija. CO. ZNG od 25. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. 988/2-91 od 18. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. Općina Osijek... 1991. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. da otvara vatru u samoobrani.. Br.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. jer terorizam. Ur. m R. Obavjest. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. SNO. 26. održane 24.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. ZNG od 25. 990/91 od 19. a bez dogovorene najave./19. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov.. otvorila je vatru po Doku. 7. 135-136. 7. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1991. MUP RH-OTŽ. Sotinu i Principovcu kod Iloka. 3. Cob-RH. PU Vukovar. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. 800-01/91-04/02. CO. CO.. 22.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. 7. 480 Zapisnik sa 96. Kako smo srušili Jugoslaviju.

498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. Ujutro je napad ponovljen. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. kolovoza 1991. 13. SVA MORH-GS HV: MUP.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". oklopnog transportera. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. srpnja na cesti Negoslavci . 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. 1991. Aljmaša i Dalja. 7. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ.58. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. 511-15-13-3828/91 od 27. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. 490 SVA MORH-GS HV: MUP.. Priopćenje za javnost. 3. "Marija Mandić M-l". MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. Izvješće. Izvješće. Baranju i Zapadni Srijem.. MALOVIĆ. 1991. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza u 8.. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. 30. Vanredno izvješće. međutim. Telefaksirano u Zagreb 2. 336-337. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. 10-11. Ostajemo u Iloku. 8. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. 7. Izvješće. m Slobodan LANG.. Općinski SNO (pečat) od 27. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. Telefaksirano u Zagreb 1. PU Vukovar od 30... Saslušanje okrivljenog I. verovatno. 3. 7. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja..496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. 1991. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 1991. Općinski sno (pečat) od 29.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 7. "Na napad je prema naređenju. Priopćenje za javnost. "Žestoki noćni vatrometi". 1991. ZNG od 1. u 9:06. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. kolike su bile žrtve.15. br. 511-15-13-3829/91 od 27. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. 8. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. 33-34. KLR-36 '92 od 6. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. Obavijest. kolovoza u 14. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". "Skrivaju se iza mržnje". brigade ZNG u Erdutu. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš.10 do 22. Tako smo branili Vi±ovar. 29. 7. 1991.30. 1991. 1992. 78. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". ZNG od 3. 41. D. 1991. u 18. 8. 3.. Tek navečer 4. Izvješće.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. Telefaksirano u Zagreb 5.05. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. B. 1991. Izvješće. 3. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Borbena skupina 51.. 13. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju.. 1991. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije..500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. Zoran DASKALOVIĆ. 4. što je najvažnije. Danas. 7. kolovoza u 10. "Gdje su preživjeli". br. RUNTTĆ. Danas. ZNG od 10. 94 Dva dana kasnije. Izvješće. 7. 1991. 404 B. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. 1991. M. Telefaksirano u Zagreb 1. Izvješće.. 7.00. Borba. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . br. 7. 8. 8. 8. Policijska uprava Vukovar od 27. 1991. Vatra je trajala od 20. 1991.. godine. 12-13. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. Izvješće.

kolovoza. 19. 10. Priopćenje. s. 0 takvom. a što je srpsko.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. 1991. 8. 501 M. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. što je vrijeme brzo pokazalo.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. 1991. Narodna armija.000-15. 810-03/91-01/01. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. trebalo je po grupama. 1991. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj.00 započela (. 24.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. Dalj. Ovo je mjesto za pitanje.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. PANTELIĆ. 10.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. "Razoružanje Hi rat". a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. 22. medijski je napadnut. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. "Rat-surova škola taktike". 96 je njegov postupak. 3. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Narodna armija 19. br. 8. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. 1991.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. 1992. 8.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je.. Bršadina i Pačetinske šume". ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. 16-18. 1991. kolovoza". 1991. 8. 8. Općina Vukovar. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. mehanizirani bataljun. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku .Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. 502 Nikola OSTOJIĆ.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. 8. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. 13. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. "Od danas 10. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". Izvješće. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". Srđan ŠPANOVIG. Igor ČUMANDRA. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. Kl. 4. a i znatno šire. 1991.508 Djeca. s. 8. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. Danas. "Narod nije genocidan". bio u korist obrane grada. u bočice za čuvanje. Ur.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. s. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice.. 8. 2196-01-91-01 od 1. Jelena LOVRIĆ. Narodna armija 3. općinskog sekretara za narodnu obranu. 1991. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. 8. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. Bijelo Brdo. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. 1991. Izvješće.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". Erdut). Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka".509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Predlagao je evakuiranje 10. "Vukovarski Napoleon". Danas. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453.

kolovoza 1991. Br. Odjel Sinj. VSA MORH: Ministarstvo obrane. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. na području Principovca zamjećena 3. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. 513 Nikola OSTOJIĆ. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. kolovoza 1991. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš.. Nije bilo ozkjeđenih.6 MHz: glasom protiv topova. kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. 8. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. 1991. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. 1991. 511 D. 8. Vojska 22.. 77. 8. 1991.1991. Izvješće. 8. 8. 1991. ZNG od 4.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2.519 Noću 3.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. vojne oblasti. Dnevni operativni bilten. "Izbjeglice na stupu srama". 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. 1991. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.]. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. "Poraz Vukovara . 519 Stjepan SUČIĆ. 60-287-1 od 4. 4. 1993. 10. 10. 1080-183/1-1994 od 10.525 Početkom kolovoza.. pov.. korpusa. 7. do 18. 11. 8.. 8. Algoritam. Depeša br.. br.. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2.. Izveštaj. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. Alenka MffiKOVIĆ.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. Mijo DMŠIĆ. Str. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. bataljuna 3. 1999. 8. Izvješće. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3.. Priopćenje..515 MS Viktor IVANČIĆ. Page 72 . 19.. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. 9. kolovoza.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. 109-118. Operativno dežurstvo od 3. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. Naređenje. 20. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju.523 Usprkos napadima. Izvješće. 1991. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. 3. po podacima Policijske uprave Vukovar. br. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. 91. što je vjerojatno vrijeme nastanka. VSA MORH: Komanda 1. SVA MORH-ZOZO: Zap. Glas Slavonije. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". 1991. 11/1566-2 od 4. 8. br. ZNG od 3. 6. 11.. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 3.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. 18. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. Zagreb. bat ZNG od 2. Rat Vinkovci-Vukovar. Slobodna Dalmacija.. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. Sigurnosno-informativna služba. kolovoza. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. 511 HIC: Komanda 17. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Izvješće. 1991. br. 1991. 1994. 1997.. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. Velebit. "S agresorom nema dogovaranja!". pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. 8. Izvješće... 1991. pov. 3. 8. Armija je. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. Str. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. 1991. 8.pobjeda Hrvatske". Izvješće. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". RUNTIĆ. 1991.

Aljmaš i Erdut. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima.. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. Zbog veoma složene situacije. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. 22. 4/39 od 15. "Posle oslobađanja Dalja". 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. 1991. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. Armija je most kod Bogojeva. zaseoka i važnijih komunikacija". 1991. 8. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. Korištenje aerodroma također je Page 73 . i to uz Borovo Selo. Narodna armija 22. Bijelo Brdo. 8. koje je 6. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kao najkraći mogući put.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ.. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Robna kuća Dalj. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. Telefaksirano u Osijek u 13:58. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine.. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. 1991. 1991. Tenju. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. Zapovjedništvu ZNG. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. Na sjednici održanoj 7.. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu..600 ha obradive zemlje. Palaču. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. Silaš. U većim gradovima.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". 8. Autoput Zagreb . hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Obavijest. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. četiri stočarske farme.Valpovo -Donji Miholjac. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 1991.Čepin . Tenje. "Hleb sa ukusom baruta". Zapovjedništvu ZNG. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". Isti postupak planiran je za pravce Osijek . 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 8. 525 F. 1991. 8. GREGURIĆ. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. 1991. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. 8. Vera. 1991. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. Borovo Selo.. 31. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. Veru.. Silaš. Skupštini opstane Osijek. Palača ćelije. 39. 8. 1991. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6..600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru.528 Direktor LPK Osijek potom se 12.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. Br. 39. Ada i Šodolovci. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. Obavijest. 1991. Aktuelne informacije. Narodna armija. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. 511-15-10/3-3898/91 od 4. Telefaksirano u Zagreb u 14:44.Našice Orahovica i Osijek . 8. Depeša br.-1992. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. 8. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje.Beograd trebao je ostati nezapriječen. 1991.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. 8. te više trgovina itd. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. "Hleb sa ukusom baruta". Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. sela. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske.

Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". 8. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. Zadržano je pet putnika. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG. ZNG. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. ZNG. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23.Vinkovci postala je nesigurna. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva.543 Osim u Vukovaru. ZNG od 17. Izvješće.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. br. organa uprave i stvorilo konfuziju".537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. uz činjenicu da je bila razoružana.539 Do 12. 3. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima..531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. 00. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. 1991.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . Izvješće. tada se. vojske i pohcije. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. kao u Vukovaru. 1991.Brčko. totalnom blokadom rada pohcije. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. osobito ako su. Br. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". Br. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. bataljunu bilo pojava nediscipline.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. Izvješće. jer je Teritorijalna obrana. 15. razgraničene su nadležnosti između politike. br. kolovoza 1991. Mostove na Savi. 1991. 7. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti.].532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . 8. No. 1991. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". 08-2008/1-91 od 15. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. 8. SI. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. 04-87/1-91 od 18. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. koja je ponovno blokirala rad. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. Osobito je u 2. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. 8. Zaključak.. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba".Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. i 8. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika".535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. Nosilac kontrole MUF'. 100 Tb nije bio lak proces.533 1 pruga Osijek . Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. 1991. 109. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. ali kao takva i jedina moguća. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane.. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje.

"Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. 8. 53a U siječnju 2002. u suvremenom tisku.547 Osnovni problem u regiji.". o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. 5. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. Ur. 8. 2003. Danas. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. 1991. 7.. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". 2002. Izvješće. Gregurić pred haškim istražiteljima". te da se "događaji. NLP "Prva srpska riječ". brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. "Kako se brani Vukovar".17. KL 814-01/91-01/01.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. 9.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. 1991. Narodne novine. 542 Jelena LOVRIĆ. 2002. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. "Narod nije genocidan". 10. brigade ZNG iz Zagreba. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. a 3. Srđan ŠPANOVIĆ. 1993.. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. 1991. 541 Igor ČUMANDRA. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. "Što je skrivio Merčep". "Merčep ide u Haag. 1991.1991. bio je nedostatak oružja i opreme. 1991. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 7. Danas. 16. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. 101 uspješan rad. pa i kasnije.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. W "Megilot". 1991. "Vukovarski Napoleon". Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". JVovj list 22. kao i prije. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. Obavijest. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. 7. 23. Danas. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. a odvedene tisuće Hrvata".18-19. Danas.. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. 53S Općina Vukovar. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". 3. 8. 16-17. Mladen PLEŠE. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. 12-13. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. Novi Sad. 24. bataljuna 3.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. Nacional. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". 1991. molimo da nas izvjestite". br. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. 8. Većeslav KOCIJAN. B. 8.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. 1. Srpska novinska agencija "SRNA". 10. ubijene su stotine. Dio izvješća je objavljen 1991. dogodio sredinom 1991. Depeša br. Novi list. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. 10. Ni stanje u 109. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. brigade ZNG-a. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. 1991. NIP "Polet-pres". pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. 24.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. 11. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". 1. 147-148.. 2196-01-95-5 od 18. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. 1991. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. 3. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . Narodne novine. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Pa. 7. 511-15-10/3-3987/91 od 12.545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. kako tvrde. Boris PAVELIĆ.

1991. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 8. 8.. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm.zapovjednik desetine). SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. 1991.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira.556 Sredinom kolovoza. SVA MORH-GS HV: Zap. 8. SVA MORH-ZOZO: Zap.. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. Br. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. br. 1991. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. 5120-33-91/1 od 16.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". br. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. brigade ZNG-a iz sredine srpnja. 8.. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju.. 8.. 1991. 1991. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. 109. br. br. Str. 8. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. Br.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. Zapovijed. Zapovjedništvo I brigade od 12. Zapovijed. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja.Bitka za Vukovar 3. Borova Naselja. Izvješće. Imenovanje. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. 1991. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. 1991. Zapovjedništvo od 21. SVA MORH-GSHV: 3. 119-01/91-01/05. 7. ZNG. 1991. 04-78/1-91 od 12. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. 1991. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. 1991. Zapovijed.. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom..553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. Ur.. Kl.1991. 8. 8. 8. 147-148. 11-1/91 od 16. Općina Vukovar. 8.. SI.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. koja je prisluškivala veze MUP-a.1991. br. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. 814-01/91-01/01. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. bataljuna 3. SI. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. 1991.Sarvaš. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. Tbvarnika. 2196-01-95-5 od 18.1991. Izvješće. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. Kriznom štabu.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". Zločin je zločin prećutati.. MUP Hrvatske. a koja se nosila na desnoj ruci. ZNG. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. 109.561 Armija je 1988. 8.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. brigade ZNG. Ur. Vinkovaca i Đakova.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. četa 2 bataljuna ZNG od 13. točnije od 13. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. 8. Kl. 04-74/1-91 od 10. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Izvješće. Zapovjednik 4. 8. 3. br.. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. pov.

562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. CO.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. 103 umirovljenih oficira. 1991. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8. Depeša br. 1220/91 od 12. 8. Obavijest. RUOTIĆ. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 1991. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 .566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. 1991. 511-15-10/3-3946/91 od 7. SL 04-77/1-91 od 12. Str. Mere mob. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. Izmena plana uputa u septembru. D. 1991. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. 8. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. 109. RIv. 1991. što je neutemeljeno objašnjenje. 8. 8. br.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. Str. 8. brigade ZNG-a. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile.564 Osim Armije. 8.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. Noću 6.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. 1991. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. SSNO. 7. Br. CO Osijek. 9. Vanredno izvješće. m uprava. a stradali su uglavnom stambeni objekti.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. 8. Krizni štab od 13. pov. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. Pov. 8. R. Republičkom centru za obavještavanje. 1991. na 7. 1991.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. SNO. ZNG. CO. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Bitka za Vukovar. kolovoza. 12/73-85 od 15. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. 2353-260/90 od 15. 8.. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. gotovosti Naređenje. Ranjena su petorica gardista i tri civila. 8. 1991. 1991. Trpinje. 1991. Izvješće. 298-300. Br. 1991. Izvješće. 08-1932/1-91 od 12.. 8. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. korpusa. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. preusmeravanje. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. pov.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. SNO. vojne oblasti. pov. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. ZNG od 7. 3. 8. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. godine. GŠ OS SFPJ. 5GJ HIC: Komanda 17. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek.. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. br. koje je tučeno iz minobacača. 2-7/91 od 9. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 1991. br. osim iz Stare Tenje. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. Str. DEDAKOVIĆ-JASTKEB.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. Požega. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 563 POA. br. br.. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. pov. br. 1991. br. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 1263-3 od 26. 8.Bitka za Vukovar kod M. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. 204-1 od 23. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 356 POA: 32. 8.

. Izvješće. br. kao u slučaju 109. 8. Izvješće. ZNG od 14. 8.1991. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica.1991. Komanda 17. 04-80/1-91 od 14. Izvješće. 8. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Obavijest. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. 08-1962/1-91 od 14. br.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. br HV: Zap. 8. 1991. 109. 8. br. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43.. Zap. 91. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. Operativno dežurstvo od 7. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. br HV: Zap. 04-101/1-91 od 23. SI. 1991. 8. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. CO. 1991.1991. 1085-1/9 od 2. 8. Br. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8.. Naselje. SI.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. 08. br. pov. Depeša br. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. korpusa. 3. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. brigade ZNG-a. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. Br. 04-76/1-91 od 11.1991.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. br. Iz rejona B. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. 1991. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Br. 04-98/1-91 od 23. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Optužila je snage MUP-a. Ur. 109. 1991. 1991. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. ZNG. 8. br. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 8. Depeša br. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 109. Selo. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. ZNG. 8. 1991. 3. CO. 571 SVA MORH-109. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. Depeša br. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek".. ZNG. ZNG za istočnu Slavoniju od 23.575 Izmjenu vatre 13. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 109.. Ur. pov. SVA MORH-109. Izvješće na dan 13/14. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. 8. br.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. br HV: Zap. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. 1991. 08-1913/1-91 od 11. Izvješće. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. CO. putnih prelaza.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. Dnevni operativni bilten. što je hrvatska strana marljivo bilježila. ZNG. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. brigade predane 3. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 8.. 1991. proleterske mehanizirane brigade.. 8. 1991. br.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. 1991. 9. Izvješće. izvješće 3. 1991. Izvješće. SI.. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. obavijest. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 08. 08-1846/1-91 od 8. sa područja općine Vukovar. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. 511-15-10/3-3890/91 od 13. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. 8.. 570 HIC. 1991. 104 neupotrebljiva. 577 SVA MORH-109. Str. 8. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". 1991. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. SNO.. br ZNG. Page 78 . ZNG od 14. mostova". Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. prvo nije dozvolio predsjednik Općine.. Br. 8. br. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. 1991. 1991. 1991. 8. 8. Obavijest. Izvješće od noći 07/08.

službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. Izvješće.581 s U Vukovaru. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. 8. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. ZNG od 22/23. što im je u iduća dva dana i uspjelo. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. 1991. Izvješće. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. do 18. br. 1991. u naselju Petrova Gora navečer 17. što je vjerojatno vrijeme nastanka. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. a drugi je teško ranjen. Komanda korpusa 31. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22.. KL 810-03/91-01/01. Vukovaru i Nuštru. gdje im je organiziran prihvat. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. odnosno intervenciju prema Baranji. Isključivanje električne energije Borovu Selu. Izvješće. 8. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. za 20 dana. u 01:08. privoditi kraju zauzimanje Baranje. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. kolovoza 1991. Vanredno izvješće. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. 2196-01-91-3 od 15.583 Armija i pobunjeni Srbi 20.. 1991. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. kolovoza 1991. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. Izvješće. Izvješće.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. 1991. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. Izvješće. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja... 8.Bitka za Vukovar '. 1991. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 8. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. kolovoza većina gradova u regiji.. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . Telefaksirano u Zagreb u 10:04.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. 1991. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar. 1991. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". 8. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. kolovoza od Komande 1. 1991. SI. 8. br. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. 8. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. 109. stavljena pod kontrolu". Jedan član obitelji ubijen je u napadu. Izvješće. 8. Telefaksirano 18.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. Br.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. Ur. 04-88/1-91 od 19. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. ZNG.. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 1991. 8. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. Izvješće. 8.

Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. kolovoza stigla u Bršadin. 591 VSA MORU: Komanda 17. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. Izbijanjem 51. pov. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. br. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. brigade imao je samo 131 gardistu. brigada.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. 8. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . 8. te nagazio na protutenkovsku minu". 1085-115 od 31. od kojih je jedan pao kod Bršadina. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. koja je 23.599 Noć je prošla mirno. Slavonska regija na dan 20. brigadi i najviše. Str. 1085-104 od 24. brigadi ZNG. 8. Upozorenje. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). Str.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. br. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. a pilot je spašen.8 HIC: Komanda 17.. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. grad je gotovo okružen. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. 1991. korpusa.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. korpusa. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. imajući sveukupno 7894 pripadnika. što je provedeno 27. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. :m HIC: Komanda 17. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. od čega: 1145 u 106. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. ZNG se 20. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje.584 Na tom području već je bila glavnina 51. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. 1991. 8. kolovoza. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. a drugi negdje iznad Vojvodine. Str.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. Str. bataljun 1. br. korpusa. pov. zahvatio travnata bankinu. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. brigadi.593 5. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. 1742 u 107. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. 18/101-179 od 26. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. 1711-2 od 28. kolovoza. 1991. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. 8. za razliku od prijepodneva 25. brigadi. korpusa. Pričuva je brojala 6206 gardista. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. 8. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. pov. 1479 u 108. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. br. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti.595 Ujutro 24. na drugom mjestu bio je 63. pov. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. 1991. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. proleterske gardijske mehanizirane brigade. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. Naređenje. 1840 gardista u 109. 1991. 1991. mehaniziranog bataljuna 36. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. gdje su zauzeli ključne pozicije.

12. 38. 8. 22. SIS. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. mladi ratnici". Pripadnici HV. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. kada je nastupilo primirje. Narodna armija. 1. ranjeno je 30 civila. obavijest. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. Izvještaj. 1991. 20.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. u 21:22. Izvješće. 8. Izvješće. 8.602 Sukob je trajao čitavo prije podne. 1991. m Page 81 . 511-15-10/3-4177/91 od 25. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu.. 8. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 19917. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvještaj. Obavijest. 604 VRH-USMSP: MORH. 6. 11. Depeša br.. Oko 17.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. "Kako smo shvatili". SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 1991. 1991. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". Depeša br. 24. 1991. 511-15-10/3-4177/91 od 25. Narodna armija. II odjel. kolovoza 1991. Narodna armija. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja.. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 595 Žtvan J. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena"... 1991.. obavijest. "Napadi u oblandi laži". m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. u 12:15. 1991.30 sati. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. obavijest. Ur. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. "Ti divni ljudi. 6. 8. 8. u 10:15.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. 8. sve do 13. sudjelovanje u agresiji na RH. MARKOVIĆ. 1991. 20. mladi ratnici". 1991. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 605 L MARKOVIĆ. Depeša br.. Depeša br.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. "Napadi u oblandi laži". ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila.. 1991.606 U borbama 25. Izvješće o događajima u Vukovaru. 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 511-15-10/3-4175/91 od 24.601 594 Ti divni ljudi. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 11. GRUJIČIĆ. kolovoza 1991. oklopni bataljun 1. Izvještaj. po hrvatskim tvrdnjama. 8. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. br. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 8. 1991. a JNA je.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". Narodna armija 28. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu.. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 8. 22. 511-15-10/3-4179/91 od 25. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". Izvješće je netoćno datirano. 5991. Upravi SIS. Izvješće. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. po jedan policajac i jedan civil. Srpska reč. 8. 1991. 8. 28. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. kolovoza. 12. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

608 Noć 25. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. 8. Izvješće. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. kolovoza 1991. 10. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. 8. 1991. 61. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26.. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. Prema izvješću zapovjedništva brigade. 4. Ispostava Slavonski Brod od 15. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. 109. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. 1991. 1991. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". 8. ZNG. a koja je sudjelovala u napadu. 1991. U napadu je poginulo pet osoba. 25. 613 Isto. SI. kada su potpuno odbijeni. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti".Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 1991.011 Viđenje 26. ispalivši nekoliko stotina mina. Br. Izvješće. u 21:00. Operativni štab od 26. Po unapred određenim elementima. 8. 8. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. Pored zrakoplova 172. 04-108/1-91 od 26..00 sati. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'.. 6. Izvješće. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. 8. br HV: Zap. kolovoza 1991. a zatim prešli u protivnapad. na 26. u 12:47. ZNG. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. 31. SVA MORH-GSHV: MUP. br. MUP RH-OTŽ: MUP. 8. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 8. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. napadači su.00 do 17. 8.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. u 9:00. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". godine u vremenu od 07.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. 109. 6. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". 1991. Operativni štab od 26. SVA MORH-109. MUP. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira.2 Radovan POPOVIĆ. 109 Osim u Vukovaru..7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 8. "Širi se miris baruta".609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 1991. Izvješće. 8. Operativni štab Ministarstva od 26. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. Snage 109. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom.00 sati. 1991. 1991. 1992.610 Prema procjeni branitelja. oštetili veliki broj kuća i automobila. a ranjeno je oko trideset osoba. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem".. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Izvješće. 1991. 8. 04-108/1-91 od 26. Narodna armija. 1991.615 Stajalište da je Page 82 . izvor svega zla. Borba 27. 1991. Operativni štab Ministarstva od 25. 1991. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. godine u vremenu od 07. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. 8.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. Bobote i Trpinje. Br. br. Izvješće. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. br HV: Zap. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. 609 SVA MORH-109. Dnevnik događaja. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.00 do 17.

Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. 1991. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. dopuna depeše.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. 1991. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. Br. 1328/91 od 27. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. 9. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. 22. mladi ratnici". br HV: Zap. Narodna armija. 12. 1991. Ur. Izvješće. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 20. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. SNO. ustvrđeno je da je Armija do 27.. 1. kolovoza bio je i Goran Hadžić.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. i 109. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. m VRH-USMSP: MORH. kolovoza. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar.. Zapovjedništvo 3. br. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. CO. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. "JNA sprečava krvoproliće". Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". 04-112/1-91 od 28. 12. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. 4.619 Noću 27. 8.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. 111 Antunovca. Kirurgija. Politika.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. 8. 1991. mladi ratnici". Koliko je mogao. oklopni bataljun 1. 20. m "Očekujemo predaju ustaša". od 27. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. 1991.. br. SVAMORH-109. H* odjel. Jedna je osoba ranjena. 1991.1991. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. Narodna armija 22. Nedelja 1.625 Preko 109.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. 30. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. branitelj je odgovarao.600 metaka 7. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. pa je zatražena pomoć i popuna. 8. naselje.. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. 8. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. 9.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. 380 automatskih pušaka i 45. br. Selo je napao 1. SIS. "Gardisti blokirani u Vukovaru". Politika 1. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava.62 mm. 1991. 8. 618 "Ti divni ljudi. 1997. Izvanredno izvješće. 8. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. brigadi ZNG-a. 1991. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. Prema riječima zapovjednika 1. ZNG. što je podijeljeno 3. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. brigade ZNG-a u toku 29. i 30. predaja ustaša u Vukovaru". kolovoza. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. 1991. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. 109. 8. "Ti divni ljudi.

8. Armija je negirala na utemeljen način. Cilj dogradnje besprimemih laži. mehanizirane brigade kojoj je 28. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. 8. Izvješće. oklopnog bataljuna 1. hrvatskih oružanih snaga.. Branitelji su imali osam poginulih.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. N. 8. 1991. Narodna armija. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. nakon čega se smatra da je uništen. u 23:40. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG.Bitka za Vukovar tenk. . Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'.. 1991. 109. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. mladi ratnici"..632 Novosadski korpus. Izvješće. 1991. CO. "I dezerteri se vračaju".. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju.635 Napad je odbijen. "U prošlom broju našeg lista. Ur. Kl. 8. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. 1991. Narodna armijo. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. A iskustva govore da je potrebno 1. 8. PEŠIĆ. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Borislav ĐURĐEVIĆ. 1991. 1991. 5120-03-91-1 od 30. 25. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka.. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . od čega pet u borbama. 1991. 8. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. a prenosili mediji. br. br. u 8:45. 525/03-1-91 od 30..30 sati. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Br. 12. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. br.. Raspored sredstava za PZB. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15.Mitnica i Sajmište.. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. 31.. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. 9. Izvješće. 8. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. br HV: Zap. 12 oklopnih transportera. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. 1991. 08-2382 od 28.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. 15. 12. pozivajući se na statističke pokazatelje. 1991. br.631 Bio je to napad dijelova 453. pojačan je 27. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. Izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. gdje je ostao do kraja listopada. očigledno.. 1991.. 04-112/1-91 od 28. mehaniziranim bataljunom 1. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci .]. 1991. 8. 8. 635 Mladen MARJANOVIĆ. SVA MORH-109. 9. 109.. 8.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. br HV: Zap. u 09. 8. jeste podizanje morala tzv. 1991. 1991. mladi ratnici". br. "Ti divni ljudi.. u 09:03. 6. Izvješće. Pov. 20.. 112 vinkovci. 525-07-1/91 od 30. 8.. Pov. kolovoza s 2. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. Tim povodom. Primljeno telefaksom 28.633 Ujutro 28. 1991. 9. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). "Industrija opakih neistina". Narodna armija 22. 19. Izvješće. mehaniziranog bataljuna 453. 8. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. KOSTOV. Narodna armija 22. sedam samohodnih protuzračnih topova. 8. Narodna armija. br. 1991. 8. SNO.a. 1991. Ur. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. "Hrvatska blokira istinu". 11. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. 1991. 04-140/1-91 od 4. vojne oblasti 28. ZNG. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. u tekstu slične sadržine. 1991. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. br. 20. "U vrtlogu ratnog plamena". u 10:00. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 8. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". 31. ZNG. 525-19/1-91 od 2. Br. Ur. Izvješće. "" "Ti divni ljudi. 1991. 028 SVA MORH-109. Narodna armija 13. 801-01/91-01/09.

nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. br. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. Veze sa Vukovarom su u prekidu. 5120-03-91-1 od 30. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. KL 08-2329/1-91 od 30. 1991. Sarvašu. Belišću. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. Izvješće. ZNG. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. Zap. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Armija je izgubila oklopni transporter..1991. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. br HV: Zap. 114 gradsko] vojarni određen je 1. br. 1993. 8. pov. u 01:00 sati. 525-08/1-91 od 31. prema hrvatskoj procjeni. 20. 1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Vojska. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. 1991.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Str. 1991. SNO. Izvješće. br. Izvješće. 1991. Br./31. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 22. pov. Str.. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Pov. ZNG. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. Izvješće. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. a predvečer po predgrađima Osijeka.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. 8. Izvješće. Grad je dobio struju. br. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. Izvješće. br.. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. CO. pri čemu je poginula jedna osoba. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. policajac i civil. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. 525-13/1-91 od 1. 9. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. 8. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. 8. KL 801-01/91-01/07. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 8. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". 8. Str. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. 644 Nikola OSTOJIĆ. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. također iz Negoslavaca. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . 525-17/1-91 od 1.. 8.. 1991. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. Izvješće o vanrednim aMvnostima. 4. 1991. a 4 su oštećena".642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. 9. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. 525-11/1-91 od 31. Nemetinu. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice.. Uz potporu topničke baterije. 8. Nuštru. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. SVA MORH-109.. 8. protuoklopnim sredstvima. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. Izvješće. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. Ur. 1991. 04-119/1-91 od 29. br. municiji. pov.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste.638 Nakon trodnevnih borbi 29. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. oklopni bataljun 1. 109.641 U noći 30.

. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. Ur. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. KL 810-03-91-01/01. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". br. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. 1991. 1991. 2196-01-91-1 od 5. 19917. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. Kl. 1991. 56. Preslika ovlaštenja u: M. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. 1991. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Ovlašćenje.. 1991. H odJeL Ur. 1991. mladi ratnici". 2000. VKH-USMSP: MORH. brigada ZNG-a. 8. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". ' počelo je raditi 31."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . br.. Izvješće. Ustrojen je -^!infBprJHk. D. 115 mile dedaković .jastreb. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije.1991. 22. sudjelovanje u agresiji na RH. Pov.1.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. 8. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. C4T Od 25. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. ZNG. 8. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. 801-01/91-01/03. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Narodna armiju.. Zapovjed. Pripadnici HV.651 Treća 645 "TI divni ljudi. 20-21. br.. Bitka za Vukovar. Ur. 12. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova.. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar. Zapovjed. potpukovnika Dedakovića .. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. kolovoza. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. Izvješće. postrojbe "bukvalno. rujna.Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . RUNTIĆ. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade.i4S SVA MORH-GSHV: Zap..648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. 9. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 9. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. 525-18/1-91 od 2.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. Pov. 5120-03-91-1 od 31. 1991. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". SIS. br. br. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 525-17/1-91 od 1. A MIRKOVIĆ-NAD. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. 9. 8. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade".

Str. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. koje se spašavalo bijegom. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. Str. a devet ih je ranjeno. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. pov. Pov. br. Zapovjed. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. 1991. Redovno dnevno izvješće. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. Izvješće. 9.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. Str. 8.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. 116 napadu koji je potom izveden. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. pov. 525-14/1-91 od 1. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. uz "četničke snage". rujna ubijene četiri osobe. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. 1-2 od 1. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. pov. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". br. br. Armija je navodno ostala bez tri tenka. 1991. br. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. rujna 1991.. brigade ZNG-a. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje.656 Primirje od 30.664 or. SVA MORH-109. 1991. 8.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. pov. 04-129/1-91 od 28. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. Vatra nije uzvraćena. da se jedinice JNA povuku u kasarne. 04-133/1-91 od 3. br. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. kolovoza narušeno je 2.660 U Berku su 2. 109.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. 9. 9. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. 1991. br HV: Zap. 8. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. Rokovce i Andrijaševce. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 1991. Zapovijed. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br NG. CO. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7.. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. Str. 9. 8. koji su se zavađeni ganjah.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. U drugom izvješću koje je 1. Kl. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 1991.662 U selu je uveden policijski sat. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. 109. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". Redovno dnevno Izvješće. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. Vinkovaca i Zagreba. 1991. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991. br HV: Zap.Orolik radi njezinog osiguranja. rujna poslao u Zagreb. 1-1 od 31. topništvom za potporu. SNO. 655 SVA MORH-109. Zapovijed. 08-2384/1-91 od 3. Izvješće. COb Osijek Page 87 . U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. br ZNG.

109. komandant odbrane istočne Slavonije. Naređenje. 9. 9. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. Opštlna Mirkovci. 1992. br. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. 04-2/1-1992 od 10. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". 04-133/1-91 od 3. 7. Depeša br. Izvješće. br. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. Str.666 Povremeno granatiranje. 04-133/1-91 od 3. Tordincima. Narodna armija. br. 9. Borba. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. Redovno dnevno izvješće. 1993. m Milorad GONČIN. br HV: Zap. Napad na Berak.. 525-23/1-91 od 2. "Kasarne neće pasti". SVA MORH-109. 1-4 od 3.16. kad je počela intenzivna izmjena vatre. Br. Str. br HV: Zap. br. Br. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera.1991. 109. 9. Narodna armija. 1991.1991. 04-131/1-91 od 2. 1991. Pov. br.. 1-4 od 3. 1991. ZNG. obavijest. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. Baranje i zapadnog Srema. 511-15-10/3-4226/91 od 13. pod geslom deblokade gradske vojarne.Vukovar. Str. a pritisak s juga postao je stalan.. 9. ZNG. 1991. br. Jedan je mještanin poginuo.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". 9. 1991. pov. rujna. KL 8/91-01/17. u Ićićima. br. 04-133/1-91 od 3. br. Br. 525-25/1-91 od 3. 109. 9.667 Po Vukovaru je 3.. 9. 7. 3. Izvješće. To su. Mjesna zajednica Orolik Br. 7. 9. ZNG. Izvješće. napale Bršadin i Negoslavce. br. Nemetinu. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Br. Redovno dnevno izvješće. Redovno dnevno izvješće. 1991. 1991. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". 9. ZNG. "Muk pred gromoglasje".. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. Jozo NIKOLIĆ. 9. Po Osijeku. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. izvedeno je 3.. 8-1.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4.istinom protiv zločina. 1991. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. SVA MORH-109. 109. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Page 88 .1991.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. SVA MORH-109. Bilju. 23. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". 9. a dva su ranjena. 1991. 31. 5120-03-92-1 od 3. 9. Pov. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. pov. Izvješće. 1991.. SVA MORH-GSHV: Zap. Više o Berku u Marko LANDEKA. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. br HV: Zap. u čemu ih je podržala i Armija. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. Izvješće.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. kaže Kojić. pov. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. ZNG. br HV: Zap. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. ali bez pokreta snaga. br. 1-3 od 2. Izvješće. koje su prema tom viđenju. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". 9. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. SVA MORH-109.. 9. Berak . Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. 1991. 14. Ur. 666 R POPOVIĆ. Za razliku od područja Osijeka. 1999. oko Vinkovaca je dan protekao mirno.

proleterske mehanizirane. 525-26/1-91 od 3. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. GREGURIĆ. 525-33/1-91 od 4. mehanizirane brigade. 20-21. SSNO. 1.. 1991. Pov. 1983. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. Lušca i Vukovara.. 1995. 12.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. 9. 1991.. Bio je to školski primjer napada na grad. mehanizirane brigade. razmještenom na području između Bogdanovaca. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. "I dezerteri se vraćaju". rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. Narodna armija. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. mehaniziranog bataljuna 453. mehanizirane i dijelovi 12. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. 96. Izvješće (vanredno). rujna. Pov. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. 11. KL 814-01/91-01/01. PEŠIĆ. kao i kamionima. br. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 2196-01/91-6 od 5. Potvrđuje je izjava D. br. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. 9. do njega vjerojatno glavnina 51. Odjel kriminalističke policije. 525-35/1-91 od 5.Novska i Page 89 . mehanizirana brigada ojačana s 1. VRH-USMSP: MUP RH. 9. Pov. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". 525-31/1-91 od 4. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. 4.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. br. 9. 1-5 od 4. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. PU Virovitičko-podravska. pov. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. Vojna tajna. 19. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". 1991. 13. 22. 1991. Izvješće. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. mehanizirani bataljun 1. 1991. 118 Gore. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Povjerenik Vlade RH. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom.-1992. osvajanje teritorija. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. 8. br. 1991. Mješovitom četom 1. oklopnim bataljunom 1. 9. br. 1991. br. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. Nikola OSTOJIĆ. 9. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu.676 Poginula su dva civila. F. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. 1991. rujna. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. 20. Izvješće. 1991. S obzirom da je glavnina 12. Narodna armija. Ur. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Š. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. Interno.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1991. 22. Redovno dnevno izvješće. 25. "U vrtlogu ratnog plamena". Izvješće. Pov. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. Mladen MARJANOVIĆ. 8. Službena zabilješka 675 N. a ranjeno je 14 osoba. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. 9. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. 511-16-04/1-7 od 26. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. br. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Str. Napad je počeo 5. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. Vojska. 269. Narodna armija. 1993. koji je 1990.

Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3.680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. djelatna 3.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija.Vinkovci i drugo u širem području Osijeka.. br. Razmještaj i identifikacija 1. 12. spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. 107. uz masovno zaprečavanje. Našicama i Vukovara. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. bataljun 106. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . 679 Isto. točno su procijenjene. 158.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada.Vinkovci i Šid . Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. na kojem je bila 453. Neimenovane snage korpusa. kao regionalnom centru Slavonije. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom.Podravska Slatina i Valpovo . 1.Novska . Gradiška . s težištem obrane na prometnicama Šid .Vinkovci. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. brigade. mehanizirane brigade iz Pančeva. sastava: 1. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Vukovar". Namjere 51.centar grada i Tenja centar grada. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. stvarno 36.Nova Gradiška.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. br.Đakovo. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. br. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . glavnina 109. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka. i 109. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu.Đakovo -Donji Miholjac. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". 9. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". na pravcu Batina . protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave.Đakovo. naseljenih mjesta i gradova". respektivne snage". 108.Virovitica. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . Page 90 . brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka .Semeljci". U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. brigade. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". 120 Zadaća Zbora narodne garde. čime bi Slavonija bila presječena.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. Zapovjest Op. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi.. Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. 1. mehanizirana brigada. odnosno velikosrpske vlasti". glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. proleterska mehanizirana brigada u Osijeku. brigade. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca.Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. a 109.Vukovar i Negoslavci . jedno na području općina Vukovar .Vinkovci i Županja Vinkovci. 1991. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. a pravac Šid . bataljun 106....Vinkovci . Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku.Vukovar. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . bataljun 3. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.

održavanjem javnog reda. 14. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. 683 F. Narodna armija 31. 8. KL DT-801-03/91-01/01. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. čija su sela oko Osijeka. poglavito Vukovar i Osijek. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. imala je 109. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . Izvješće. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. 15. Pov.1991. MESIĆ. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. u Podravskoj Slatini). što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. br. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. 682 Borislav DURDEVIĆ. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. 237-238. 106. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. od Teritorijalne obrane. kao uostalom i Osijek. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. 9. 404-408. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. 1991. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. "Hrvatska blokira Istinu".686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. 100 posto. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'.. u tome je najbolje stajala 108. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. 1991.jer nije napadnut. i tešku obranu činile još težom. 084 S. GREGURIĆ.. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". rujna.. 6. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. 525-50-1/91 od 7. 1991.-1992. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. Narodna armija. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom.. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. 9. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. nije pao iz samo jednog razloga . u svojevrsnu pat-poziciju. gotovo pa uzaludnoj zadaći. štoviše. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. br. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. što je bila velika potreba.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. Zapovijed. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. 512-06-02-91-1 od 12. lokalne Interese". rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. 9. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. 9. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. koja je pojedina područja Hrvatske. i drugog. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. Kako smo srušili Jugoslaviju.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. 1991. Ur.

04-156/1-91 od 10. 525-52-1/91 od 9. 9. br.. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9.Zadar. 1991. Nuštar.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. Str. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Pov. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. 1991. br. 1-10 od 7. Br. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. br. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. Zapovijed.. Nova zamjena ljudstva 109.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. br. 1991. 4. 109. Bitka za Vukovar. Grubu skicu operacije iznio je 1993. mješoviti artiljerijski puk B 2. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. brigade ZNG A. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . SVA MORH-ZOZO: Zap. m.Karlovac Zagreb. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. 04-152/1-91 od 10. 1991.. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. Slavonska krv. RCo Zagreb. li8S V. 145-146. Redovno dnevno izvješće. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. određena je za istočnu Slavoniju. CO. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. mehanizirani bataljun 1. brigade ZNG A.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. ŠPIŠIĆ. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. Pravo na obranu.691 Vukovar i Vinkovci. rujna. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . Dnevno izvješće.. D. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu".. 9. 9... M. Str. 1991. 1991. 9. 1-12 od 9. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". SVA MORH-109. Redovno dnevno izvješće. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. Izvješće.688 Zatišje nakon 5.Virovitica..690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. oklopni bataljun 1. Mostar . RTJNTIĆ. 1401/91 od 8. Knin . pov. 1991. 9. 73-74. br NG. D.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. pov. Pov. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. 687 D. bataljun 3. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. bataljun 3. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. pov. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". Izvješće. 525-42-1/91 od 7. 4 ]i6 16. A MIRKOVIĆ-NAD. br ZNG. br HV: Zap.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta".Split. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. br HV: Zap. KADLJEVIĆ. DEDAKOVTĆ JASTREB. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. Str. general Veljko Kadljević. 60 gardista bila je 10. 089 SVA MORH-109. rujna 109.Bitka za Vukovar Zemljovid br. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. brigade. Naredba. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. Moje viđenje raspada 135-137. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. Bihać . 511-01-54-41/1-91 od 9. 109.. TOPIC. 9. br. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. br. 1991. Str. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". Str. Marince i nešto sjevernije Tordince. 9. 109. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. rujna. pov. 04-147/1-91 od 6. br NG. Napad je odbijen. Zapovijed. 1991. 9. pov.

698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. Izvješće. pov.. br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 109.1991. 9. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. Članovima Zapovjedništva 3. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. pov. čete 2. Zap. Br. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. Str. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. 1991. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. a njihova mjesta popuniti novim ljudima.. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Dio Zapovjedništva 3. koji su završavali na katastarskim granicama općine. 700 SVA MORH-109. ZNG. Pov. SVA MORH-109. 109. 04-164/91 od 12. i 2. 511-15-10/3-4220/91 od 12. svibanj". ZNG. br. 1991. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina.. bez Page 93 . br. 1991. Dnevno Izvješće. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. brigade ZNG-a. U Vukovar je stigao 51 gardist. 2188-01-91-1 od 10. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. vojska će "po prvi put. KL 8/91-01/26. Depeša br. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. 525-55/1-91 od 10. bataljuna. 9. 04-161/91 od U. 9. 109. 9. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109.699 Čak i ta mala pomoć. 696 SVAMORH-109.. 1991. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. ZNG. br HV: Zap. pov.. Ur.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. 9. 5120-03-91-1 od 10. 1991. prijetio je zapovjednik korpusa. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu.. rujna i 109. Izvješće.. Angažiranje snaga 109. Izvješće. br. br HV: Zap. 3. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. 525-52-1/91 od 9. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. 1-14 od 12. ZNG. 124 dva pripadnika 3.700 1 angažman 2. 9. 1-12 od 9. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila.9. 109. Depeša br. br. 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. dopuna naše depeše. 1991.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. 9. br HV: Zap. Br. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. ZNG. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. Dnevno Izvješće. br. Izvješće. 109. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. Izvještaj. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". br. 9. dopuna naše depeše.1991. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. brigada ZNG-a. br.. rujna. br HV: Zap. ZNG.. ZNG. 9. Redovno dnevno izvješće. Redovno dnevno Izvješće. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. 3. brigade ZNG-a. br. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. 1991.697 U toku 12. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. od 12. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar.. br. 1991. 1991. 04-172/1-91 od 14. 9. 702 SVA MORH-GSHV: Zap.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". 511-15-10/3-4217/91 od 12. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. 04-163/1-91 od 12. br ZNG u Vukovaru. U protivnom. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. bataljuna 3. 04-167/1-91 od 13. br. Ur... gdje je ranjena jedna osoba. br. Izvješće. br. Str.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". SVA MORH-ZOZO: Zap. SVAMORH-109. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije.695 Susjedni Vinkovci 11. deblokadu putova oko vojarni. KL 804-01/91-01/01. 9. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. br. 1991. 1991. Br. Str. general Janković. 9. Pov..

Sajmište.. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. Slavonska.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. 1-15 od 13. ZNG od 14. Redovno dnevno izvješće. 525-64-1/91 od 14. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. Vanredno izvješće.Bilje. Izvanredno izvješće. od čega šest žena i jedno dijete. poligonu "C" i Tenju. SVA MORH-ZOZO: 3. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu.. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni.. 9. 9.. s druge strane. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar.. rujna. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. Poslano telefaksom 13. Redovno dnevno izvješće. naoružanih 'hadezeovaca'.. "vojničkom logikom cijenjeno. čak i Borovo i Borovo Naselje". i da to neće učiniti jer " . Str. Ranjeno je oko 30 osoba. pov. 1991.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru".Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". br.. brzo osvojiti. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. dobro osmišljenim i žešćim udarom. koji je. 9. 9. proleterske mehanizirane brigade.712 Tvrdnja nije bila točna. 9. 14. Izvanredno izvješće. 1991. br. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. s manjim prekidima. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". i od nje je u Borovu stradalo osam civila. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. pov. 9.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. rujna 1991. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. Trpinjska cesta. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. 706 Nikola OSTOJIĆ. što je prouzročilo nekohko požara. Poslano telefaksom 13.. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. Vojska. 4. 1993.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama.713 Page 94 . SVA. Vanredno izvješće. 20. 22. Str. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. 'zengeovaca'. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. Redovno dnevno izvješće. Izvanredno izvješće. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. 1991.. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice.. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. rujna 1991. br. 1991... Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. 1991. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. Nju je 13. 1991. mogao .703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. nastavljen i tijekom 14.

4. "Kobna greška pilota". Depeša br.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 1991. "Kada je saznao šta je uradio. 32. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Br. 6. Izvješće. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. "Kasarna neće pasti". 1991. 14. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. Prema izvješću 3. 718 D. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 26. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. pilot JRV. dopuna naše depeše. 1991. 1993. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. 1997. Narodna armija. Narodna armija 9. 1991. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. 1992. Da 11 bi taj isti pilot. 23. 9. 9. Narodna armija 7. Izvješće izvanredno. 18. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 20. RUNTIG. 1991. dopuna naše zadnje depeše. SIS. 1991.. Borova Naselja ili Iloka?". 1991.. 9. Tako smo branili Vukovar. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". Ispostava Slavonski Brod od 15. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 9. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". "Svanuće jutro slobode". 20. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Redovno Izvješće. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. 1991. RUNTTĆ. "Pogrešno ubistvo". Tako smo branili Vukovar. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade.. 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 04-172/1-91 od 14. 1.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 9. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 6. Ur. Depeša br.Srpkinje u Baču. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453.716 707 Milorad GONČTN. Vojska 22. 22. ZNG. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. Milorad GONČTN. 11. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. Kabinet predsjednika od 14. "Svanuće jutro slobode". sudjelovanje u agresiji na RH. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 6. Vreme.719 Ujutro 15. 109. Pripadnici HV. 1991. 11. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. NEDELIKOVIĆ. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. H odjel..1991. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". rujna u 13. 16.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. na ulicama Vukovara. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. Str. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. 719 Ivan MARKOVIĆ. 709 D. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. zamjenik zapovjednika 5. 1991. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. oklopni bataljun 1.1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 9. 1991. Narodna armija. Robert ČOBAN. dopuna naše zadnje depeše. br HV: Zap. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". br. na tlu Srbije. mehanizirane brigade. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 708 Ivan MARKOVIĆ. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. 714 Nikola OSTOJIĆ. dvadesetak kilometara dalje. 511-15-10/3-4227/91 od 14. Mlhdar BAKARIĆ. Narodna armija 18. 9. Milorad GONČTN. 14. 715 VRH-USMSP: MORH.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. MUP. br. 12.. 18. br. Depeša br. 12. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. Narodna armija 9. 9. 511-15-10/3-4227/91 od 14. u. 525-65-1/91 od 14.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". pov. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. Narodna armija 14. 1991. 711 SVA MORH-109. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. 9. 1991.

Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 15 kamiona. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba.Ciglana kod Nemetina . dopuna naše depeše. 15. 1991.-1992. 9. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. 128 zrakoplovstvo. br. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. 72. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. br. 11. Izvješće. gdje je trebao pojačati 2. brigade ZNG-a. 9. Narodna armija 18. šest policajaca i 15 civila. od čega 16 gardista. Pov. 1991.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. U garnizonu Osijek dio 12. 3. 9.trigonometrijska točka 93 . uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 19 oklopnih borbenih vozila. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. Br. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. SNO. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . 9. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . Izvješće. 1991. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. 3. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. Manja uporišta Armije. Za razliku od izvješća ZNG-a. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. 1991. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. ZNG od 16. 9. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. br. 1991. oklopnog bataljuna 1. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 1991. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". napadajući kasetnim bombama cijeli grad. GREGURIĆ. CO. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 525-65/1-91 od 15. 9. Narodna armija. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. proleterske gardijske mehanizirane brigade.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. mehanizirani bataljun. vraćeni su. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo .Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. "Mještani Borova Sela smatraju da će. ne navodeći alibi okružene vojarne.gubicima nemamo". od kojih su tri vukla topove. Tijekom 16.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". 724 M.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". brzo su položile oružje. 22. koji je 16. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. ZNG od 16.Brezova Međa . Izvanredno dnevno izvješće. Ranjeno je 37 osoba. 129 Trokut Osijek . "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja".Tenja. Izvješće. ah tako nije bilo s vojarnama.721 Prema izvješću 3.. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. Izvanredno dnevno izvješće. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.Vukovar . 1-17 od 16. rujna Armija se Page 96 . Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. 21. brigade ZNG-a poginula su tri civila. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. br. 1991. a snage 3. 12. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. 08-2602/1-91 od 16. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. 1 dalje pod kišom granata". 3. GLIŠIĆ. 9. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. 1991. zapisano je u dnevnom izvješću 3. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. kolovoza u Trpinju doveden 2.Dalj. ZNG od 16. Br. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. 115. Redovno dnevno izvješće. 9. za koji se bije odsudna bitka". F. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. D. Depeša br. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. MARJANOVIĆ. 20 terenskih vozila.

Nemetin i Sarvaš . Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. bataljuna 3. i 109. 1991. nego i Vinkovaca. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. rujan 1991. "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. 9.735 Tijekom 17.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. Da bi se to spriječilo. 9. do 19. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.Marinci .Jankovci. Đakovo. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. a primopredaja je izvršena 25. rujna 1991. Na širem području Sida 17. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika.. rujna zapovijedilo je 109. a od 16.Nemetin . Slavonska Požega.. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. 1991.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. rujna.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru.Otok i Jankovci Vinkovci . SVA MORH-GSHV. ZOSISB od 25. ostale brigade dobile su općinska obilježja. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. Str. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. 130 i stupnju ugroze. Ur. 512-03-91-1 od 11. 9. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". brigade ZNG-a.Vinkovci . U postojećim brigadama ZNG-a.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci .Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". 1991. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci . U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. ZNG RH od 15/16.Mikanovci.Komletinci . Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama.73. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa .. 525-68/1-91 od 16. Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . br. pov.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. 108. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. Str. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka.Đakovo. Narodne zaštite i MUP-a. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. 9. pov. Sarvaš . nedostatak naoružanja. 9. rujna. Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . br. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje .. 525-71-1/91 od 17. 1991. Prema ustrojbenom planu. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti.Osijek Donji grad. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. 1991.Orolik . kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti". br. Podravska Slatina. Izvješće. Odluka.. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a.Ciglana .Nuštar.. pukovnika Karla Gorinšeka. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja.Bistrinci. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. Izvješće. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". počelo je dovođenje dijela 2. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu.

prenapregnutost i iznurenost ljudstva. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. Pov. 1991. SINANOVIĆ.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s.. 3. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. br. 1991.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. 9. Borbe i dalje traju.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. Bogdanovci.. br. MATKOVIĆ-LASTA. ZNG od 17. Vojarna je držana u okruženju. 1.. 1991. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. Str. br. U dnevnom izvješću od 21. 1.. 1991. 1994.736 Pred napadom 2. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana..740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17." 131 "1. 9.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. 525-68/1-91 od 16. 1991. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 08-2618/1-91 od 17. 13 je ranjeno. rujna predala Page 98 . 525-73-1/91 od 17. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. 1991. a za 19 gardista 3. naoružanju i municiji. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki... Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. 525-88-1/91 od 20. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. listopada 1991. SNO. 1991. br..Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 9.. Izvješće. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci ..739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. 9. Pov. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. oklopnog i 2. 4. 9. pov. Borbena zapovjed br.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. Pov. Narodna armija 9. 1991. Odjel Sinj.. 9. 9. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. br. mehaniziranog bataljuna 51.. Br. 9. mehanizirane brigade JNA četa 3.. CO. 9-10. Narodna armija. SIS. 9. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. 21. 525-91-1/91 od 21. 19. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. napad odbijen. U Đakovu se 18. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. 525-88-1/91 od 20. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. Br. "Pomoć je došla s poligona C". Borbena zapovjed br. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. 525-73-1/91 od 17. br.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. 9.Vinkovci". Izvješće o stanju. Pov. prepuna uništenih tenkova. 730 M.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. Zapovijed. Dnevno izvješće. br. 525-94-1/91 od 21. brigade nije se znala sudbina. 741 I. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. "Bogdanovci u domovinskom ratu". Nikola OSTOJIĆ. 1080-183/1-1994 od 10. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". Dnevno izvješće. Dnevno izvješće. Službena bilješka o informativnom razgovoru. br. koje je.. 5. 2. 9. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. 118. 1991. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. poginula su tri. "Artiljerijski dvoboj". rujna. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada.. mrtvih četnika i pučista. 737 VSA MORH: MORH. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. 10.. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. 1991. kada je napadnut. Pov. 1991. 3. proleterske mehanizirane brigade. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Izvješće. Pov.

749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. 3. br. 1991. I taj dio počela je otpuštati 12.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. Dnevno izvješće. br. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. ZNG od 18. br. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5.. brigade ZNG-a o tome piše: "14. i to ljudstva koje je već prije pozivano. Dnevno Izvješće. Naredba o prekidu vatre. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. 1991. 1-18 od 17. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. SVA MORH-ZOZO: Zap... br ZNG od 22. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. 9.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. SVA MORH-Zap. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. Br.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. Ur. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 9... proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. 9. 9. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". 109. Predsjednik. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. osigurati uvođenje 2. Redovno dnevno izvješće. 1991. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca.754 Sredinom kolovoza 1. 9. Odlukom o uvođenju glavnine 1. 525-94-1/91 od 21. Izvješće. 109. 9. Zapovjed. 744 SVAMORH: ZZNGISB. rujna kao posljednja u Slavoniji. 525-89-1/91 od 20. 9. oklopni bataljun.. br. 1002/91 od 18. 743 U dnevnom izvješću 3. oklopnom brigadom iz Kraljeva. Izvješće. 525-75-2/91 od 18. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2.Bitka za Vukovar 158.744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete".755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru.Našice. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. br HV: Zap.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. Pov.. Br. 1991. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 9. 1991. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. Pov. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". što nije naišlo na njegovo oduševljenje. koji je 16. gradu koji je 18. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. i 453. 1991.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. 1991. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. 9. 1991.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. 512-06-91od 17.. Pov. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. U svezi s tim zapovjednik p.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. Dnevno Izvješće.752 Divizija je u veljači 1991. jedan oklopni i jedan mehanizirani. KL 801-03/91-01/01. ZZNG RH. Npr. brigada ZNG-a.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. 132 početku poštivao. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. Stoga je provedena treća mobilizacija.

702 Pokušaj prodora u toku 19.1991. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.. Narodna armija 22. Danas. brigade ZNG. 1991. 10. 208. 19. Glavnina 109. 1. 11. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. bilješka od 16. Nikola OSTOJIĆ.. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota ..766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18.. Dnevno izvješće. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i.. 1991. 760 SVA MORH-108. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (.Bogdanovci . rujna deblokirati prometnicu Nuštar . 1003 od 19. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju..761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. "Što je to primirje". Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći.Ostrovo. Pov. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". 20-21. 22. 9.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci . oklopna brigada iz Kraljeva. Prema Sidu se kretala glavnina 1. rujna. 9.1991. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu.764 Brigada je mobilizirana 16.Našice. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. 11. Bojna priprava. Dnevno izvješće. 12.Bršadin. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. Posade tenkova činili su dragovoljci. "I dezerteri se vraćaju". 1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. rujna. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109.Vukovar Orolik". rujna pokrenuta prema Sidu.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. 100 topova. rujna nije uspio. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. 2. br od 18. brigade HV: Zapovjedništvo 108. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'.7 mm 360 metaka za cijeli vod. 9. bilješka od 17.) grupacija sastava 70 tenkova. brigade od 19. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. 1991. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. 525-73-1/91 od 17. Većeslav KOCIJAN.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252.Marinci . Narodna armija 13. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . 1993. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. Narodna armija 22. Izvješće. br. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP"... Vojska. "TI divni ljudi."Vrapčana".1991. 9. 75J Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. SEKULIĆ. i 18. Zapovjednik 108. 1991. br HV: ZNG 108. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". a na njezinu čelu je bila 2. 9. brigadi ZNG-a. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo .1991. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo . proleterske gardijske mehanizirane divizije.2.Vukovar. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. 12.. 752 M. 9. mladi ratnici". 9. brigade ZNG-a. 1991. bataljuna 3. 1991.62 mm. brigade ZNG. brigade ZNG na pravcu Petrovci . Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. odakle je 19. brigadu ZNG-a.. rujna dan nalog da 2. 759 SVA MORH-fond 108. 4. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21.763 Informacija je bila točna. 1991..Ivankovo . 21. a za protuzračne strojnice 12. SVA MORH-K-da 5.

veljače 1999. 77. 01-2677/1-91 od 20.15 sati. vojne opreme i hrane. Bataljun je pravcem Negoslavci . 763 Milisav SEKULIĆ. 1991. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Tragedije namenjene zaboravu. koji je bio u Negoslavcima.767 U dnevnom izvješću 109. Borbena zapovijed.Jankovci. br. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca..776 U 767 TI divni ljudi. proleterske gardijske mehanizirane brigade. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. rujna probio kroz Slakovce. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. mladi ratnici (2)". Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Pov. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. 1991. što nije istina. i 20. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1.. Op. u 03:00. Snimak razgovora s dr. Zapovijed. 1991..SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. koje je dva puta napalo Nuštar. nije prošao bez gubitaka. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. 12.. 109.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . 771 M. 134 Uvođenje u borbu 2. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. PETROVIĆ. 525-89-1/91 od 20.. br ZNG od 21. 52 5-78-1/91. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991.. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića. Br. što. 9.Vukovar. Narodna armija 16.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. Dnevno izvješće. 1991. 24.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. Jozom Meterom od 18. rujna 1991. 525-80-1/91 od 19. br. 1992. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. Taj jedinstveni pothvat. oklopni bataljun 1. D. oklopni je bataljun 20. Zapovijed je poslana 19. 9. Bad Vilbel/Beograd. 1991. a koju je predvodio doktor Josip Husar. 9. Narodna armija 16. 9.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . 525-89-1/91. RUNTIĆ..Bogdanovci . Izvješće o stanju. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". M Mladen MARJANOVIĆ. Snimak razgovora sa Page 101 . kao i napad zrakoplovstva. Dnevno izvješće. 20-21. 1991. Izvješće o aktivnostima. 1991. 1.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. 1991. ~. Br. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. Bitka za \\ikovar. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad. POPOVIĆ. br. Narodna aimija. 794 "Ti divni ljudi. M. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava.Slakovci . rujna zauzeo Jankovce. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. a iz 3.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. 3. siječnja 1999. 1991. bat. Nidda Verlag. 12. 203.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. među kojima i pripadnik 108. 12. 9. Pov. CO. ZNG od 20. 21. 1991. "Između zatišja i opreza".768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. 11.. brigade. 31. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3.Bitka za Vukovar Zap. "Najteži je bio prvi okršaj". 796 R POPOVIĆ. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. u 03. R. 9. Pov. br. Narodna armija. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu. DEDAKDVIĆ-JASTREB. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. Bataljun se nakon borbi 19.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. 20.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu.. mladi ratnici". A MIRKOVIĆ-NAD. 17. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. br. Dnevno izvješće. 525-87-1/91 od 19. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Br. 1. Jozom Meterom od 18. 1991. 1991. 25. 2002. 9. Izvješće. 9. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. 1991. dakako nije bilo točno. Izvješće. rujna stradalo je oko 13 osoba. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2.. Narodna armija 22. Treća je 18. ZNG od 20.Marinci . 12.. Snimak razgovora s dr. 4. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci .Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. 9. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. siječnja 1999.

za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. 1991. Bitka za Vukovar. 9. Kl. prvenstveno MUP.783 777 M. bataljuna 109. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. 1991.Mladi Jastreb. 9. 1-22 od 20. 109. RUNTIĆ. 205. obrane općine Vukovar.. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Ur. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109.Vukovar. 04-197/1-91 od 20. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. br. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.Nemetin. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. proleterske mehanizirane brigade. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. Pov. brigade ZNG-a. Klisa . Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.1991. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. ™ Branko BORKOVIĆ . 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 5120-01-91-1 od 26. 14. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. 1995.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. 9. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54.. pov. D. Str. br. Redovno dnevno Izvješće.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci .Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. Meditor. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Dnevno izvješće.Vera. koje je do tada nosilo teret sukoba. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. A MffiKOVrĆ-NAĐ. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . Zagreb. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. samo produžava agoniju branioca Vukovara. Rušitelj ustavnog poretka. Glavnina 12. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Str. Br.1991. a ne samo u Vukovaru. 9. 1991. br ZNG.777 Borković spominje pothvat. rujna 1991. Dva voda 1. br ZNG. štoviše da". bataljuna 3.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. pov. veljače 1999. br. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske".Vukovar i Trpinja.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Zahtjev. br. 1991. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju.. koje su polagale pravo na oružje i opremu. (nečitko) od 20. 9.Sarvaš .Nemetin i Sarvaš . 781 SVA MORH-GSHV: Zap. 114-04/91-01712. 525-94-1/91 od 21.Čepin.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. obrane općine Vukovar. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. 9. odnosno Borovo Selo . upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26.

80. br ZNG.Nuštar.Markušica . koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav.Cerić . počelo je uvođenje 1.Svinjarevci. odnosno između Tbvarnika i Ilače. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109.Srijemske Laze . Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. a 3. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. brigade ZNG. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu.. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. 525-89-1/91 od 20. pa se dignu i Muslimani i Šiptari".Vinkovci. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. 23. pov. rujna. kako je glasilo službeno priopćenje. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. stavlja u vrijeme od 20. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. 28. napuštanje jedinica. do 22. 137 Brigada se već 19. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima.784 Za obranu Vukovara. bombardiran je dio 2. 1992..793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. proleterska gardijska mehanizirana brigada.Ernestinovo . proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka. 1991. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109.788 Borbe za Tovarnik. POPOVE. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. Glavnina 109. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. ah je to srpski narod. 9. brigade ZNG-a. je da se drugi ohrabre. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. 1991. 9.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana.789 koja se potom raspala. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. "Artiljerija miruje". obrana 109. nastavljene su 21. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Narodna armija. br ZNG.Bitka za Vukovar Erduta. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. odnosno sudbonosna. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. jer bi onda Srbija bila agresor. Pov. 1. 109. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. br. major Josip Matić.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. rujna nastaviti napada na Vinkovce. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. rujna. bila je važna. iz Page 103 . predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo. 04-197/1-91 od 20. R.N.. Jer.Mirkovci -Ostrovo . Predviđano je da će Armija 21. Dnevno izvješće. br.Čepin". Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . čije se zauzimanje prema podacima JNA. Str. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom.

1992. 9. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. 26. D. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. 1-22 od 20.797 Odraz rasula dijelova 1. 9. što je donekle iskorišteno za obranu. 1991.iz kabineta ministra vojnog. 156/255 od 9. 3. oko naselja Petrova Gora. 1. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'.9. vojne oblasti. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21.1991. 26. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. pov. 28. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. "Između zatišja i opreza". prema izvješću Kriznog štaba. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'.802 Primirje je Armija odmah prekršila. general-pukovnik Blagoje Adžić. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. 2. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu. Narodna armija. dobile su nekoliko dana. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. BOŠKOVIĆ. 1991. 17. CO. 10. "Da se general izvini". 6. rujna 252. 132-134. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 243.. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. POPOVIĆ. Dragan TODOROVIĆ. obrane općine Vukovar. A MIRKOVIĆ-NAD. 3 794 M. 788 M. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". 1992. 9. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. 795 D. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. br. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". 13-15. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. 790 R.6-7. To je laž!.fond Južnog vojišta: MUP.795 Oko saniranja stanja. 25. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". 10. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom".799 U toku 22. Borba. 1991. Čačak 1992. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. 2. 1991. 9. rujna.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. RUNTTĆ. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. Narodna armija. Iz Vukovara je 21. Centar Spht. Izvješće. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". Marica i Tomo Spasojević. iz Smederevske Palanke. pošto je Page 104 . 16. 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. R. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. rujna priključena je na telefonsku mrežu. Narodna armija. KOSTOV P. Srpska vojska . Br. SVA MORH. 793 Dragan TODOROVIĆ. 01-2677/1-91 od 20. tadašnji načelnik štaba 1. No. a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. "Primer odanosti i hrabrosti". Str. 1991. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. 259. Ispostava Dubrovnik Br. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. Narodna armija. Borba. "Da se general izvini".1991. SPASOJEVIĆ. Bitka za \vkovar. hranom. Narodna armija. SZUP. 13. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru.801 Vojarna u Vinkovcima 23. Redovno dnevno Izvješće. "Svi začini valjevske kaše".798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". oklopna brigada iz Kraljeva. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". 9. 11. SEKULIĆ. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ.1991.

rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. Major Đorđevtć u rujnu 1991. 26. KL 800-01/91-01/19. mehanizirane brigade. CO.. 1991.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ.. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. 1991. 525-97-1/91 od 22.. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". Krizni štab. 1992. Pov. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . 9. Br.810 Pregovori su počeli 25.809 Koridor Vinkovci . 1-23 od 21. 21. 1991. GLIŠIĆ. 1991.Vinkovci. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. koreni poraza. 8. Vanredno Izvješće. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. JOVANOVIĆ. 808 Mladen MARJANOVIĆ. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". septembar-decembar 1993. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. Br. 9. 9. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Redovno dnevno izvješće. uz vojarnu JNA u Vinkovcima. koreni poraza. 11.. 1-26 od 24. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. 9. Dnevno Izvješće. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. 9. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 807 A S. Redovno dnevno izvješće.. 9. Uz pomoć dijelova 2.. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. br. 1-24 od 23. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. U analizi obrane priznao je da Page 105 . m SVA MORH-GSHV: ZOOV.. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. 218. Načelniku GS HV.. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. Poraz. Narodna armija.. 253. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". 04-204/1-91 od 23. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. Narodna armija. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. 1991. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 1991. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka.. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. 1991.. JOVANOVIĆ. "Da se general Izvini". 9.. D. 19. rujna. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. Pored toga. koje je 24. 10.807 Tvrdnja nije bila točna. Krizni štab od 23. Njih je od 20.. 804 SVA MORH-109. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva.Vukovar. br HV: Zap. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. 83-87. br ZNG. 9. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". Naredba. 1991. Napad je odbijen. "Najteži je bio prvi okršaj". 1991. 17. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. Odluka. major. 01-2677/1-91 od 20. "Nema mira u Mirkovcima". 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. 3. 9. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. Izvješće.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. 1991. 9. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. Br.Jankovci. 109. mješovitog artiljerijskog puka. 16. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. Redovno dnevno izvješće. bez obzira na postignuto primirje. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . Pov. Borba. br. Br.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. 50302-91-2 od 22. 525-110-1/91 od 24. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . Ur. Novi glasnik. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. 4-5. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. 9. 1991.. Poraz.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. br. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. Dnevno izvješće. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar.

brigade i 2.. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. koreni poraza. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. 9. 43/96-322 od 26. vojne oblasti. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. od kojih je pola bilo bez oružja. Zapovjest za angažiranje snaga. Br. br. Pov. Pov. Br. br ZNG. pored dijela 3. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". br HV (2/107). br. 1991.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. rujna pridodan 109. brigade". 9. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 208-219. Zap. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. 01-2797/1-91 od 27. Pov. Pripremna borbena zapovijed.. 9. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. 9. 04-207/1-91 od 25. brigade HV iz Đakova. 1991. Izvješće. 9. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. pov. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". bataljunom 107. 1991. 30 kamiona-tegljača. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109.. pov. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. 109. br. Poraz. 1991.. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. Izvješće.. br. 1991. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. 9. JOVANOVIĆ.815 Bataljun je 26. rujna ipak stiglo 100 ljudi. 202. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. 3. Ono je 28. 1991. Dnevno izvješće.818 pa je 109. 1991. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . brigade ZNG-a. br ZNG. prirodne objekte i rijeku Vuku.. 04-213/1-91 od 27. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 3.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. 9. 525-123-1 od 26.. "R" Str. br. 1991.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio.1991.818 Pored bataljuna 3. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. 525-122-2 od 27. 525-122-1 od 26. bataljuna. Br. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26.. bivšim 2. 9. 9. br. 109. brigade ZNG-a. rujna 3. br. bataljun određen je da od 14 sati 25. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. brigada ZNG za obranu prometnice. 9. po dubini Nuštar. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. ostala na dvije čete iz svog 1. brigade ZNG-a. 1991. br ZNG. 525-107-1 od 24. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. 1991. ZNG od 24. 109. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. brigadi ZNG-a Njezin 2. Zapovjedništvo 109. 04-208/1-91 od 26. Borbena zapovjed Op. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO.Vukovar.Tordinci.820 U Vukovar je 28. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. 9. Izvješće.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara..811 U toku 26. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. i 27. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. Br.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. bataljuna 3. br. Pačetin. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. Trebala ga je ojačati topništvom. brigadi ZNG-a.. pridodati i bataljun 122.

Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. 823 Konvoj je doveo dr. brigade i 4. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Slavonski Brod.Vukovar. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. operativnu zonu.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". 5 15^3 3. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Br. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. Br. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. 1991. Dr. KL 8/91-01/62. Ur. 1-29 od 28. br. Prema prvoj varijanti. Slavonska Požega i Orahovica. 5120-01-91-1 od 29. Izvješće. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. 9. Dnevno Izvješće. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. prema Srbiji".828 Page 107 . I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . na najugroženijem graničnom pojasu. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. 1991. rujna u 10:23.822 U Vukovar je 25. Našice.. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Mate Granić. Mari Granicu. Predložene su dvije varijante brigade. 9. 9. Primljeno telefaksom u GS HV 25. 9. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Vukovar. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. Vinkovci. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci .825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Josip Husar.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". 824 SVA MORH-GSHV: Dr. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. PU Vinkovci. Josip Husar koji je 29.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. bataljuna 3. On je 25. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. 5120-02-91-42 od 29. odnosno Hrvatsku vojsku. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". počeo je ustroj novih brigada HV. oklopna brigada A • i . Županja.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. SVA MORH-GSHV: GSHV.. 9. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. Zapovijed. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. Valpovo. Đakovo. Donji Miholjac. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. brigade HV R x_ ]X]124 124. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". brigada bi se sastojala od 4. 1991.1991. Konkretan prijedlog upućen je 2. Tovarniku. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. br. Podravska Slatina. KL 080-09/91-01/21. 142 Zemljovid br. 511-01-35-31151/1-91 od 28. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. oklopni bataljun 1. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. bataljuna 109.1991. Ovlašćenje.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. Ur.. kao prema prvoj varijanti.

Ur. pov.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. 113-1 od 25. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. listopada 1991.1991. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. od koji je jedan trebao biti 4. 4. 8. brigadu Hrvatske vojske. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. brigada HV. brigade. Ur. 1991. 1991. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. Str. također su dobile brojeve od 121. 801-01/91-01/07. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske.. Zapovijed. i 4. br. br.. bataljun 108. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. bataljuna 107. koja je dan-dva vođena kao 202. "R" brigade HV u Vukovaru. 9. Zapovijed. 9. 10. 512-06-05-91-26 od 26. Klasa: Str. brigadu Nova Gradiška. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. bataljuna.833 Istovremeno je 109. Zap. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. brigadu Đakovo. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. brigade na području općine Slavonska Požega. br.. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. brigade. 5120-34-91-2 od 25. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. br HV (2/107). 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". 9. Dnevno Izvješće. br. 512-06-02-91-35 od 26. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. a za njezinu je osnovu određen 3. Str. pov. 9. generala Antona Tusa. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. Str. Klasa: Str. Pov. br. Ur. 513-03-1/91 od 2.. brigade ZNG-a. 1991.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. Ostale postrojbe od broja 201. brigade. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 525-119-l/9l' od 25. te 3. brigade. Zapovijed.1991.. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. i 5. 26.. 1991. br. br. navodi se da je u toku ustroj 124. 1991. bataljuna 108. 204.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. 9. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Zapovijed. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122.. 9. br. Četvrti bataljun 108. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. 5120-33-91-2 od 2. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. 9. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. pov. rujna 1991. 525-123-8 od 1. brigade ZNG-a i 63. Vinkovci. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. bataljuna 107. za grad i njezine branitelje i 124. Pov. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. DT 801-02/91-01/01. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. Slavonska Požega i 124. 1991. 1991. DT 801-02/91-01/01. brigade. 1991. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. brigadu. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.831 Zapovijed je dan kasnije. 4. Zahtjev za formiranje. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. pov.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. do 203. Page 108 . Ur. bataljun 109. s izuzetkom postrojbi 3. brigade iz Đakova. 801-01/91-01/07.. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. bataljuna 106.1991.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Pripremna borbena zapovijed. 123.829 Osim u buduća zapovjedništva. lokalne krizne štabove. br. 9. 512-06-05-91-26 od 26. Organizacijsko-formacijska zapovijed. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. Narodne novine. 10.. br.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Ur. 525-122-2 od 27. br. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. brigadu Vukovar. 10. br. 512-06-02-91-34 od 26. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. s početnom jezgrom od 2. 1119-01/91-01/10. brigade i MUP-a. 9.. Ur. Skupštini općine Vukovar. br. brigade ZNG-a. no rijedak slučaj. do 123. što je tada u HV prije bilo pravilo. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. 202. službeno potpisana od ministra obrane. 122. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH.

Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. Zimska oprema dobivena je 26. 144 Osim pješaštva. pov. 8JI SVAMORH-fond 122. od čega 26 časnika. 10.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce.. Br. SVA MORH-GSHV: MORH. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. 1991.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 41 dočasnika i 341 vojnika.10. 525-125-1 od 27. Borbena zapovjed. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Podjela naoružanja i municije. 1991..841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. svaka sa šest oruđa. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. 23. pov. Dopuna borbene zapovijedi. 1991. 1991. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. 525-123/6 od 29. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. dva laka lansera raketa 128 mm. br. Str. također sa šest oruđa. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. 1991. 1991. četiri ručna bacača tipa RPG. 11.1991. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. četiri haubice 105 mm. 2121-06-91-02 od 27. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. tri protuoklopna topa 76 mm. pov. i 108.. 10. 10. Str. br. 1991. Str. Zapovijed. 9.891 Brojno stanje 109. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama.887 Taj raznovrsni.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. 525-123-38 od 11. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. br. OZ Osijek Pov. br. 1991. 1991. od kojih je jedan također bio neispravan. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. brigade dao je 29. Kao i u prethodnom razdoblju. Izvješće. rujna i raspoređena dijelu gardista. 525-124/202 od 16. Brojno stanje njezinog 4. br. 9.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije. 512-06-02-91-59 od 29. pov.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka".890 Treća brigada ZNG u svom 2. Zapovijed. 1991. jedan protuzračm' top 40 mm. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. pov.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. Op. Ur. o. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. MJ. br. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". rujna četiri haubice 122 mm.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. Dnevno izvješće. br. 1991.. 8J" SVAMORH. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj.. 525-104/91 od 17. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. Izvješće. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. 11.840 Na području Đakova do 27. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. svaka sa šest oruđa... rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. 9.885 Do 27. DT 801-02/91-01/01. Op. Pov. u 20. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21.. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu.35. Ur. pov. 9. 525-122-28/91 od 5.838 Tražene čete postrojene su 28.. 11. Zapovjed. 1. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. br. 1991. 512-06-02-91-60 od 29. br. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. D. 23/6.. pet gorskih topova 76 mm. 525-127/14 od 14. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. 525-123-84 od 22. 145 30 mm "Praga". imala je stopostotnu popunu. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. br. a. SVA MORH-ZOGV: Zap. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. 9. OZ. 525-124-227 od 23. br. jedan trocijevni top 20 mm. Izvješće.™ Dragi bataljun 3. 10. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Zapovjed. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVAMORH-ZOZO: Zap. DT 801-02/91-01/01. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina.. Str. od čega devet kalibra 120 mm. pov.SVAMORH-GSHV: MORH. br.

885 SVA MORH-GSHV: Zap. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. rujna nastavljen je i 1. br. 1991.894 odnosno 2. 2121-06-91-02 od 27. Dostava podataka o osobnoj popuni. ZNG. Page 110 . Pov. Odsijecanje grada moralo se spriječiti. SVA MORH-109. 1991. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . br.9. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. RUNTIĆ.Bogdanovci. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Izvješće.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. 1991. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". bataljun 3... Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru.Nuštar. 109. 10. 9. Dnevno izvješće.. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.Vukovar. 890 B.Marinci Bogdanovci . Br. Br. 2-5 od 29. listopada. Svoju 2. ZNG. 10. probili su našu obranu u rejonu s.. a snage JNA odbaciti prema istoku. Izvješće. 886 SVAMORH-122. 04-208/1-91 od 26. br. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . četu 1. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. D. Br. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja.Marinci . rujna.. Bitka za Vukovar.1991. M. Cerić. 14. 525-123-1 od 26.. br.Osijek a 2. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci .3. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar.. BORKOVIĆ. 9. 9.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. 04-264/1-91 od 7. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. 9. 5120-02-91-1 od 23. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. Haubice je s jednim od konvoja dr. Izvješće. br. 3. 10. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. br HV: Zap. ZNG RH br. ZNG Vinkovci od 24.. 9. 525-50-1/91 od 7. 1991. 891 SVA MORH. ZNG od 30. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. Žankovac . a dostavljen je telefaksom 25. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Br.. br ZNG. Valpova i Našica. br ZNG. 109. Izvješće. 1991. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. rujna u 1 sat. Br. Br. Nuštar i Marince. 1991. 3. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. br HV: Zap. 9. SVA MORH-109.Vukovar. Pov.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera. 109.. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. Izvješće. Snage 109. 1991. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . 04-241/1-91 od 3. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. Marinci. Rušitelj ustavnog poretka. br ZNG. posebno Bogdanovce. Zapovjedništvu obrane Vukovara. Zap. 3. Zapovjedništvu ZNG RH. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9.Cerić. 109. Krizni štab od 30. 166. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. br. 109. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac.1991.Nuštar . Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. Otok Tordinci. brigada HV 30. 1991. 154 "Neprijateljske OMJ . 1991. "Tučena su sela Đeletovci. Tus i Stipetić. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci .. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. 04-264/1-91 od 7. 1991. ZNG: Zap. na upit Zap. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. rujna 1991. 9. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. br.

898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. 899 SVA MORH-109. 9. Ur. Iza oklopnog bataljuna. 109. Usp. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić.Ermenta određen je 3. oklopni bataljun. 4. SVA MORH-ZOZO: Zap. Za pomoćni pravac Orolik . "Kao nekad. 04-227/1-91 od 30. 5120-51-91-1 od 30. br. Narodna armija 23. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna.Negar. pod razvijenom ratnom zastavom".902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. Zapovijed. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . br. oklopni bataljun. 9.Vukovar. br ZNG.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ.. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar .Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca.900 Iza 3. 11. okbr od 29. br. "Ime koje se pamti po slobodi". 901VSA MORH: Komanda 252. Ujevokrilni susjed 252. 11.Bitka za Vukovar Slakovci. Dnevno izvješće.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. Kl. Glavnu zadaću brigade dobio je 2. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. Slična. Mladen MARJANOVIĆ. Zapovest za napad. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.Negoslavci . 1991. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . 13. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105.5. br HV: Zapovjedništvo 109. proleterske gardijske mehanizirane brigade.. br ZNG.Vukovar.. rujna. Narodna armija 2. Komandi inžb.1991. 1. 3. pov.. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . Narodna armija 28. shodno situaciji".sjeverni dio sela Petrovci . listopada. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. Orolik i Berak 252... Str. 04-223/1-91 od 30.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. 1991. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. oklopni bataljun. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac"..Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . 9. 895 M. PETROVIĆ. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Pov. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . 155 Napad je određen za poslijepodne 1. 9. lijevokrilne 3.1991. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. 9. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . Tu činjenicu. 525-123-7/91 od 30. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. br.Marinci. 1991. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. 5. oklopni bataljun. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. listopada. Str. Izvješće. oklopne brigade. 26.Vinkovci. 1992. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. Operativnoj zoni Osijek. 1991. 8/91-01. pov. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". U zapovijedi se ne spominje 1. 1991. oklopna brigada. 9. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. kao i puta Vukovar .

listopada potpuno je uspio. bataljuna 3. mladi ratnici". Neprijatelj je uništen iz pokreta". Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju.. 525-123-11/91 od 1. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. Izvješće.. 6. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. Tek podatak. br ZNG.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. t'edomir POPOVIĆ. Br. Naređenje. 1991.. 10. Br. brigade ZNG-a: 2. 25.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . PU Bjelovar. Narodna armija 22. V. Policijska stanica Grubišno Polje. Pored stanovnika. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. 10. Dnevno operativno izvješće.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. brigade HV od 1. 275-277.908 Prikaz napada 211. 04-229/1-91 od 1. 21.Marinci . ojačan četom 3. br. br ZNG. te ušli u selo.10. 109. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. sudeći prema hrvatskim izvješćima. 11. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela./ MA od 20. gdje im se suprostavljaju naše snage".. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. 4. nije imala 'tri čiste' da to učini. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. Vojska. pgmd./92.30 sati 02. 04-229/1-91 od 1. bataljuna 3. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. <mrt oklopne brigade. prošao gotovo nezamijećen. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.Marinci . 1991. MARIJAN. ". Angažovan je.Pačetin. Usp. 109. ali pridata pešadija. 'Vera u ljude i tehniku". 156 Napad 252. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s.Vukovar. To je razvidno iz zapovijedi 1. prošh čitavu dubinu od 2. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. listopada. 1991. 511-02-41. Izvješće. zapis je iz dnevnog izvješća 109.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . 1991. u selu su ostala i dva voda 2. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. Smrt oklopne brigade. deblokira pravac Nuštar . 9. • SVA MORH-3.. 1992. 851-18 od 4. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. 166-167. pov.. 1992. Str. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. VRH-USMSP: MUP RH. 10. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3.Bršadin. Zapovjedio je 109. Cerić i s.Vukovar 1. Službena zabilješka. Prijepis kod D. istina. 37. 12. 10. D.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. samo deo jedinice. 199-200. MARIJAN. Str. 1991. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB.901 Loš dan za 109. Br.906 Jak napad 211.1991. U članku o ratnom putu 3. br. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. 1991.Z.Vidaševac i Lipovača .. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". brigade ZNG-a. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace.. Marinci i s.903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . Pov. 1991. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . 11. " SVA MORH-ZOZO: Zap. 902 "Ti divni ljudi. godine". Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109.5 km.Bogdanovci .907 Selo je ostalo u okruženju. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. iz pravca sela Petrovci. napred na selo Bogdanovce. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. oklopno-mehaniziranom četom. Tordinci. Marinci. ah se njegova obrana uspijela održati. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. bataljunom. pad Petrovaca je. Narodna armija 9. oklopnog bataljuna 252. hstopada.

525-124/19-91 [od 1. Upućivanje borbene tehnike. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. 81/91-02/2. 5120-26-91-02 od 1.]. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. 10.919 U reportaži o 3. pov. na uskim prolazima. 158 nuštar. Obavijest. proleterske gardijske mehanizirane brigade. SVA MORH-ZOZO: GSHV.920 Jak napad izvela je i 252. 10. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. 1991. no prodor u selo nije joj uspio. 10. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap.10. 525-123-7/91 od 30. 10. 81/91-02/02. 6. br. 1991. hstopada. pov.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. oklopna brigada JNA 2. u 00:22. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. 525-122-4/91 od 1. Br. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zahtjev za popunu sredstvima. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1.. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. 1991. Prihvat borbene tehnike. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama.. brigade HV i organizirala njegovu obranu. 10. SVA MORH-ZOZO: GS HV. 525-122-7/91 od i. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-13 od 2. 1991. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV. 525-6-122 od 1. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna.. Dnevno izvješće. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. brigada HV. 5120-26-91-2 od 2. Vinkovce i Cerić napala je 3.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. br.10. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav.. Str. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. 10.915 Izvršavajući zapovijed 109. br. br. Ur. Str. 525-6-122 od 1. br. 9. Str. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopnim bataljunom 1. Str.1991. 04-233/1-91 od 2. Borbena zapovijed. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. a potom ovladaju selima Tordinci. br. Str. Mlaka Antinska i Antin. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. šumama i područjima razmještaja Armije. 1991. Pov.. osobito na području oko naseljenih mjesta. pov. Upućivanje borbene tehnike. Ono je 30. 109. koji su u jutro 2. Str. pov. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar . br ZNG. Nakon povlačenja dijelova 109. 7. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". br. Kl.. 10. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. 7. br. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. Dnevno Page 113 . 1991. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. Ur.914 Pored napadnih zadaća. Borbena zapovijed br. 525-123-9 od 1. 1991. br. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. 1991. Kl. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. Prihvat oklopništva organizirala je 109.. br.. 8. br. Op.. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. pov. pov. Borbena zapovijed. 10. 1991. pov. Str. hstopada na Nuštar. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. Str. pov. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. 10. Op.918 U toku 3. br. Borbena zapovijed br. 1991.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina.

pov. br ZNG. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. pov. Br. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. 525-124-25/91 od 2. 525-123-13 od 2. 10.. koje je. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. 04-233/1-91 od 2. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. 1991.1991. br. u rajonu Osijek i Baranja. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. Snage 109. brigada ZNG). 920 D. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 04-240/1-91 od 3. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. br. podstožernim i logističkim dijelovima. Dnevno Izvješće. 10.10. pov. 21. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. Dnevno operativno izvješće. brigada. Str. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. 1991. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 8. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar .10. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. listopada. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. pov. kao što je to bio slučaj sa 108. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 1991. 1991. M. Izvješće. 525-123-13 od 2. Isto je. brigade ZNG-a.Vukovar. 1991. 10. 109. Izvješće. 10. 04-233/1-91 od 2. 109. 12. Izvješće. hstopada. br. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. pov. brigade ZNG iz Karadžićeva. pov. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV. br. Bitka za Vukovar. Str. pov. 10. stizalo. Narodna armija 19. Br. Prihvat oklopnih sredstava i posada. Armija je potpuno ovladala Cerićem. Izvješće. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati.10. SVAMORH-ZOZO: Zap.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. Izvješće.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVAMORH-109.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. 1991. Zapovijed. brigade HV. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu.. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. kao što je to bila 109. Str.1991. tvrđeno i za selo Korođ. iako s zakašnjenjem.Bitka za Vukovar izvješće. pov. S četom je stigao samo jedan časnik. Dnevno operativno Izvješće. 04-246/1-91 od 4. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. Izvješće. bataljuna 3. "Nema mira u Mirkovcima". ili vrstom postrojbe (djelatna 3. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. br ZNG. 04-240/1-91 od 3.Bogdanovci . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Zapovjedništvo 109.Vukovar". br. 1991. Br. br. 525-124-27 od 2. RUNTIĆ. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. Page 114 . D. 10. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . 1991.. koje su bile na osobito važnim pravcima. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. Narodna armija. 22. 10. Dnevno operativno izvješće. DEDAKOVIĆ-JASTREB. mladi ratnici". Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. Str. 142-143. 1991. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. br ZNG. 525-123-16 od 3. Zaduženo je za prihvat.. 10. 10. Četa 3. 160 Četa 3.. 3. Pored obrane. 525-123-16/91 od 3. Str.. Str.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. GLIŠIĆ. br ZNG. 109. Ti drvni ljudi.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. Glavnina 63. bat ZNG od 6. 109. 1991. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". 10. 525-123-16 od 3. također netočno. 1991. brigadi ZNG-a. 10. br. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". br HV: Zapovjedništvo 109. br ZNG. br. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. 1991.

1991. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. br. Izvješće. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. brigade HV je 4. Str. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. Podatke o artiljeriji traži. Str. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29.931 Zapovjedništvo 109.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte.. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. 04/338 od 3. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Henrikovci. listopada izbila u područje Vidovac . preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. Page 115 . brigade HV i 2.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. 525-123-16 od 3. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca. Dnevno operativno izvješće. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. 525-123-16 od 3. od čega četvorica pohcajaca. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. br. 525-123-16 od 3. pov. br. Presjek situacije.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. 10. 10. 1991. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. Dnevno operativno izvješće. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. bataljuna 3. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. 932 SVAMORH-109. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. Armija se nije ograničila samo na obranu. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". br. No. Svi su bili bez topovskih zatvarača.. pov.934 Na izmaku 3. 1991. 525-124-34 od 6.. Str. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. 1991.. 1991. Pov. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. 10. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. listopada. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. Ona je u jutro 4. 10. 161 da se četa 109../4. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. pov. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje.. 10. nego je i napadala. Str. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV: Zapovjedništvo 109. Negoslavaca i Mirkovaca.933 S kakvim se na izgled banalnim. 10. hstopada bili su još u gorem stanju. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". 1991. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca. Str.936 U noći 3. bataljuna 3. koje bi taj problem napokon riješilo. br.937 Tijekom dana. pov.938 Oklopno-mehanizirana četa 109. brigade ZNG-a u Nuštru.. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. Dnevno operativno izvješće. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata.929 Zapovjednik čete. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. a u Jarmim su poginule tri osobe. br. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. pov.. 4. Vukovar i Županju. br ZNG. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. 04-246/1-91 od 4. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom.

osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. pov. 10. bilo oko 11 posto. Izvanredni izvještaj. a 1..939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. pov. u kojem je imala oklopni bataljun. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca.. pov. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. proboj koridora. Njezina Velika Narodna Skupština 9.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela.. odnosno apsolutno podcjenjivanje. Br. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. Presljek situacije. Dnevno operativno izvješće. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. Str. Str. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 525-123-18 od 4. 525-123-17 od 4. 525-123-17 od 4. br.Orolik. 162 Divizijsko topništvo. Izvješće. 10. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. Dnevno operativno izvješće. MORH-ZOZO: ZOSISB. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. osigurati bok na pravcu Vinkovci . a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. br. br ZNG. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. no nisu se uklapala u napore Armije. 1991. dobio je u zadaću odred "Lepenica".940 U toku dana zapovjednik 1. Br.. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. Str. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. 1991. 109. Obranu Mirkovaca.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. pov. Nadzor drugoga dijela prometnice. 10. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. br ZNG. 04-252/1-91 od 4. Izvanredni izvještaj. za potporu i protuoklopnu borbu. 109. Str. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca.. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . S desnim susjedom. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. Baranju i Zapadni Srem. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. 252. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. pov. 10. 04-252/1-91 od 4. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. oklopnu brigadu. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". 10.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. ah je u toku dana i izbačena iz njega. br. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . Izvješće. Str. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . Vukovar i Županju. br.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . 04/338 od 3. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. 10. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. 1991.Vukovar. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. i pomoćnu. 1991. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. 1991. br. 1991. 525-123-18 od 4.

glavninom treće i tri puka potpore. 04-255/1-91 od 5. 1991. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh.. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. napustila". listopada.. Bogdanovci". Nuštar". uništile 5 tenkova. U dnevnom izvješću 109. 109. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem.950 Zahtjev Zapovjedništva 109.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. treba imati i ratne sreće. listopada.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. Henrikovci . Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 'Tako je to u ratu. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. br ZNG. pov. samostalnog bataljuna i 3.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. Str. 1 OT. pov. Str. Marinci i spajanja s našim snagama u s. br.947 Neuspjeh 252. Izvješće. 5. br ZNG.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. 2.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". 1991.. 10. nije bilo. listopada počeo napad "agresora na s. Str.. koja ih je u jednom trenutku.. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . Nuštar. brigade ZNG-a.Vukovar . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB..1991. brigade HV. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. 525-123-21 od 5.. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. 1991.1991.s. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV .. Snage po dubini pravca Vinkovci . 12. br. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109.. Dnevno izvješće.Vukovar. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109. 851-18 od 4. 04-253/1-91 od 5. 19. 1991. Nuštra". 1991. čime su "oslabili obranu snaga 109.Šid. 1991. 10. osvajanja s. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". 1991. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. vodova Cerić i Marinci. brigade HV. Br. 525-123-21 od 5. 109. OZ HV za borbu br. izvješće. ojačan tenkovskom četom i pješadijom.. br ZNG. 10. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". 109. SVA MORH-ZOZO: Zap. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. Gaboš i Ostrovo. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. pored znanja i hrabrosti. pri napadu na Nuštar. 10. brigadi važan problem nastao je 5. 10. Izvješće. Br. Prijavila je uništenje pet tenkova. 109. Cerić s. bataljuna iz Županje. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. Naređenje. naglašeno je u izvješću. 1991. 20-21. 10. Dnevno izvješće. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9.. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. Br. 525-123-20 od 5.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. Zapovjedništvu ZNG. brigade HV. samostalnog bataljuna. struje.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. Page 117 . 04-260/1-91 od 6. br. u rejonu Vinkovci . 10. iako to nije izričito rečeno.s. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . ojačanog voda Nuštar. 525-122-11 od 5. uspjela je odbiti napad. oklopne brigade JNA na Nuštar. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. Za daljnje borbe. Pov. bataljuna 3. 10. br. 10. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. Str.. pov. Str. Naređenje artiljeriji 1. br. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. 10. pgmd. 1991. bataljuna 3.. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. 109. bez vode. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar ./5. br. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. upozoravajući da su u blokadi. kao ni u toku dana.

. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95.. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. 10. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere .Bitka za Vukovar 948 R. brigadi.. 184.. 109. Zapovjedniku 63. Dario HEĆIMOVIĆ.. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. 16. ZOSISB. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. Narodna armija. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. 165 na različite načine. br.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. 1991. pov. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 3. bataljon. pov. "Između zatišja i opreza". U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 1992. Kl. br ZNG. 10... Bataljun je 3. Str. pov. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka". hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. 63. 04-255/1-91 od 5. br. 525-124-33 od 5. pov. 1991. Str. 1991.. Vinkovci/Osijek 1992. br. 525-123-21 od 5. br. pov. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". br. Naređenje artiljeriji 1. 525-123-23 od 6. Str. 10. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. 10. 815-01-91-01/58.. Str. Br. posebno u borbi.952 Zapovjednik 3. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov.. pov. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". Dnevno izvješće. 1991. Mladen KEVO.Vukovar status kvo". Izvješće. 525-123-23 od 6.958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj. bataljuna 3. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. 1991. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". 17.. listopada u 11:15. 1991. Izvješće. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi.Vukovar". Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. 2. 949 U središtu Nuštra. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.956 Skupina je podređena 109. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. 525-122-11 od 5. 525-123-22 od 6. br. bat ZNG od 6. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 1. Str. 10. br.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. ZOSISB. POPOVIĆ. 1991. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja.954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. 10.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. s.. bataljuna 3. Str. Ur. 1991. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. na putu".957 U toku noći 576. 10. 525-123-25 od 6.. Str. OZ HV za borbu br. Izvješće je primljeno telefaksom 6. Izvješće. Krizni štab. 10. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 2212-01-01-91-1 od 4. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap.. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. a njihovo je stajalište Page 118 .. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. br. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. 10. 10.

Prijepis telefaksa primljenog 7.. 04-260/1-91 od 6. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. Br. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. 10. Str... Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. 1991.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. 1991. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211.. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. 10. brZNG. bataljuna 3.963 Sa svoje strane. Izvješće. Pogođena je i pekara. listopada u 10:05. oklopna brigada. 10. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. Str. Bricina Bunara i Kudeljare.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. Vanredno izvješće. pov. prema hrvatskoj procjeni. pošta i DIK Spačva. ranivši pri tome osam osoba. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. Izvješće. 10. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. br. br. Str. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. br. 525-123-25 od 6. 525-123-26 od 7. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. laki artiljerijski puk PVO _J. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. 114-04/91-02/01. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. pov. 1991. 10. 1991. 10. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama".966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. Str. 109. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1991. 10. br. br. 1. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. 1991. 1991. 10. pov. 14. br. 10. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti".. dvije jurišne skupine. 5120-01/22-91-1 od 7. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. pov. Izvješće. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. bilo osam tenkova M-84. brigade ZNG-a. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. 6 18 18. Borbena zapovjed Op. br. 1991. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. Izvješće.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. partizanska brigada R divizijun 1. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. HV od 7. Kl. Ur. pov. pov. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. Str. na koje se čvrsto ukopala 252. br. 525-124-14/91 od 7. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 525-123-23 od 6. 525-123-27 od 7.. Str. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

Izvješće je primljeno 8. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. doduše netočno. 16. "". Jedan od njih. brigade HV i 2. 10. 525-123-28/91 od 8.Bogdanovci . bataljun dobivao je novu obvezu. 2/3. listopada nije napravljen. brigade HV. HV. Str. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke. Str. 1991. 525-122-16 od 8. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. brigade I da krenu. pov. Nakon izvršene zadaće 3. HV od 8. od koje se mnogo očekivalo. 1991. 10. zapovjednik 109. Zapovjedništvu OZ Osijek. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. Očekivano pojačanje 3. protekla je kao potpuni fijasko. 10. Vukovar i Županju.. nisam mogao da ih uvjerim". opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. Izvješće. o čemu nije vođeno računa. 10. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. br.. 04/338 od 3.. Str. br. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. Borbena zapovijed Op.Marinci . Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika.SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-122-16 od 8. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. br. br.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma .971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. kojeg se u jutro 9.zahvat Page 120 . listopada napasti pravcem Nuštar . 1991.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo.35 sati. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". koji je bio spreman da krene. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. pov. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. to je trebalo značiti da put Marinci . morao sam odustati od akcije".Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. bataljun 109.. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". brigade HV R ^X]iQ9 1. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". To je bila zadaća 4. osiguranje probijenog puta.970 Noć 7/8. pov. bataljuna. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3. a potom u jutro 8. 109.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. br. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. listopada. br. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Njih se trebalo i sudski goniti. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". bataljuna (bez čete) 107.. listopada u 00:57. Bršadin i šume Dergaj. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. bataljun. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1.se7 Navečer 7. 167 Pomak koji je očekivan 8. br. 3. brigade.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. br. 10. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin .Bogdanovci . Borbena zapovijed Op. U odnosu na zadatak i broj ljudi. Stoga je u "toku noći .969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. hstopada. Izvješće. 1991. Presjek situacije. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. 1991. bataljuna 3. Str. spremno da krene. 16. brigade HV.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put.

nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. odnosno veliku mobilizaciju. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 446-448. Izvješće. pov. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. Tuđmana i Miloševića.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 970 B. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. a glavni kočničar bila je Armija. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 10. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. kao i stavljanje u funkciju PTT veza.982 Page 121 . 10. 1991. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. Beograd.1991. Str. 1991. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. 17. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima.. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. rujna 1991.981 Sastanak od 8. 432-434. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. 451-452. brigade HV ojačan s dva tenka. Bataljun je do 5. i izvan vojnih objekata. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. Str. Lici i području Dubrovnika. hstopada. 1991.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. 391-392. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". 525-122-17/91 od 8. 2002. JOVIĆ. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. kao i generala Kadijevića. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. Vojnoizdavaćki zavod. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. sati ujutro 9. br. Zbog toga je bataljun 107. 977 ISTI. 10.10.. hstopada 1991.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. 9. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. Punomoć. Borbena zapovijed Op. 168 10. strujom i plinom. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom.. 1991. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine... trebalo je biti potpuno slobodno. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. 394. 525-123-29/91 od 8. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. pov. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8.Vukovar. brigade HV. Bilo je više razloga za to. o embargu na oružje SFRJ. br. hstopada 1991. listopada dogovorili prekid vatre. Kretanje oficira. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. Poslednji dani SFRJ. br. a za veće pothvate.

brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. brigade. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. bataljuna 3. Noć 8. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". brigade. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". br. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. Njezin 2./9. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. osim u dijelu zapadne Slavonije. Str. uključujući i prostor" oko Iloka. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . listopada 1991.. 9. bataljuna 107. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru.Vukovar. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca.30 sati". 112 je bilo na bolovanju. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. odnosno 67 gardista što ga. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. Zapovijed je dostavljena i 124. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. 20. pov.00. Kl. 10. 8. 18. br.. br.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Uz pristiglu skupinu 3. Narodne no\ine. brigade HV. "Zakon o obrani". listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek.987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. Sabor Republike Hrvatske. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. 1991.Bršadin . 10. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". listopada. Ur. 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. to jest za razdoblje od 19. Izvješće. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. br. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. Vukovar nije deblokiran ni 9. 10. 10. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. 525-122-18 od 9. 800-01/91-04/22 od 8. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. 1991. Za podršku 109. Str. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. 5120-01/20-91-1 od 9. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju .. 1991. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. Zapovijed. brigade ZNG-a nije bilo bolje. Borbena zapovijed Op. Dotadašnji zapovjednik 109. 512-03-91-1 od 8.988 Pospremanje Zapovjedništva 109.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. 1991. popune i osposobljenosti". SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. 7.989 Ni stanje u dijelovima 3. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. pov. brigade ZNG-a. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. 109. 1991. listopada. 525-123-31 od 9. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. 468.985 Usprkos velikim očekivanjima. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja.željeznička postaja .Vukovar. kako su nazivane snage pobunjenih Srba.00 do 7. brigada HV..područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". jer je pravac Nuštar . listopada.. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. 1991. 1991. br. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. Ur. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja.

postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. Str. OZ Osijek od 9. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. Izvješće o stanju. uz sva ojačanja ne raspolažu". o. 23-24. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. Izvješće. "R" brigade Hrvatske vojske. br. OZ Osijek od 10. Zidine i Henrikovci. Prema njegovoj ocjeni.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. hstopada stigla je iz Zagreba. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. odbila je krenuti za Đakovo. Od 30 vojnika i jednog časnika. mehanizirane brigade. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. Nakon dolaska druge čete. 1991./10. listopada kad je povučena u \ araždin. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. pov. br. U Nuštru je bila do 16.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. a. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja".. 3. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje.. od 9. 104. brigade ZNG-a bih su javni. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. mehanizirane brigade. Str. mehanizirane brigade Varaždin. SVA MORH-ZOZO: ZNG. Zap. 1991. 10. 1991. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. 10. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. s kojom. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. D. 10. br. oklopne brigade.). Izvješće. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. brigada ZNG. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. listopada u organizaciji 1. 1991.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. obrazloženje je odbijanja. kao ni odlazak. 525-123-32/91 od 9. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. 1991. 525-123-32/91 od 9. Zapovjedništvo 104. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. 10. gdje su sinovi faiikcionera". 10. 1991. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. pa je za Đakovo u 21. stanje se poboljšalo. 10. br. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 21 vojnik. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. od 9. 525-126/8 zapovjednika 1. br. U tome je prednjačila četa iz Županje. Zapovjednik brigade 9.Bitka za Vukovar koriste bespravno". prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. Dnevno izvješće. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. 3. 525-126/9 zapovjednika 1. brig. brigada Hrvatske vojske. bat. ZNG od 9. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. Izvješće. "Branićemo samo Varaždin. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. 1991. 3. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. 3. Varaždin. jer se jedna pokvarila.990 Objašnjenje zapovjednika 3. HV od 9. 3. Dva uzvišenja pred selom.992 Ostalo ljudstvo. brigade HV koja je 6. a dolazak se očekivao u noći 9. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: Zap. većina.. 1994.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. M. 10. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. listopada stigla u Nuštar.

Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. Iz njega je Operativnoj zoni 10. i Belišća. 525-123-32/91 od 9. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. br. mbr. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . Ur. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. 5120-01-91 [od 10.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. 10. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. KL 804-01/91-03/30. što je bila zadaća prvog reda. pov.. SVA MORH-ZOZO: GS HV.Bogdanovci . 1. mbr. 01-52/8-1991 od 9. 1991. 10.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". god. Str. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru.Vukovar. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. br. Kl. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala.. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. 172 11.. 10. Izvješće. koje je Hrvatska vojska poštivala.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. No nju je tek trebalo postrojiti. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9.10. municije i drugih borbenih materijala. br. 1991. pomoćnik ministra rada. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. 1991.. 10. 1991. brigade HV. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. Preraspodjele borbene tehnike. 1991.1003 Zapovjedništvo 109. 10. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . Obveza 109. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. brigada očekivala u toku dana. br. 10. 5120-01-91-1 od 10. Zapovijed. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. SVA MORH-GSHV: 1. Izvješće. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". Zapovjed.1000 Konvoj je prijepodne 10.. OZ od 9. Str. 01-52/9-1991 od 10. Pov.Marinci . Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". Pov. 8/91-01/94. socijalne skrbi i obitelji. listopada. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". Zapovjed. listopada. 5120-01-91-1 od 10.]. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. KL 804-01/91-03/23. Ur.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. Ur. 5120-02-91-1 od 9. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. 1991. br. 1991.1991. br. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru... Izvješće. br. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. Zapovjedništvo. 10. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. 1991. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. 10.. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. 1991. br. "prvenstveno Vukovaru". savladati otporne točke JA i četnika".10. 1991. na ostalom području slavonske bojišnice 10.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA./11. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. Ur. 525-123-32/91 od 9. pov.

Izvješće.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm.1009 Zapovjedništvo 109. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. pov. i četi 3. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. m SVA MORH-ZOZO: Zap. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. 10. po dubini Marinci. Zapovjedništvo 109. M. o. 1991.. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. četiri haubice 122 mm. 10. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109.)../11. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. bataljuna 3.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. 1991. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. 525-123-36 od 10. 10. brigade ZNG-a da krene u napad. Do 4 sata 11. brHV. Page 125 . 1991. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. 525-123-36 od 10. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. Kao i u 109. 525-122-19/91 od 10. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. 10. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine .1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. br. 525-123-36 od 10. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi. listopada odredilo je ojačanu četu 122.. 10. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. Izvješće. brigadi HV.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109.Marinci . listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. 1991. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci.1013 U noći 10711. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što je ujedno bila i posljednja pričuva. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. Str. a. Br. 109. brigade HV trebala je osigurati 3. m. brigadi.1012 Osim nje. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . 525-123-36 od 10. bataljuna 3.. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. Str.. pov. Borbena zapovijed Op. Pačetin i Bršadin. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. Izvješće. Pov. Str. 525-123-36 od 10. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. brigade HV planiralo je dopodne 11. 10..Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB./11.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. Izvješće. bataljun 3. samostalnu četu 109. 1991. 1991. 525-123-34/91 od 10. Str. br. 04-284/1-91 od 10./11. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka. listopada. Zapovjednik 109. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . 1991. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedniku 109. Oko ponoći 10. br. Str. br. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". 10. br. D. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. br. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh. Zapovjednik 109. pov. 1991.rijeka Vuka .. a crtu Ekonomija Henrikovci .. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Bogdanovcl. 525-124-50 od 10. brigade ZNG-a. Str. listopada Zapovjednik 109. Izvješće. br. brigade HV.Zidine . 19.Nuštar . pov.. Nepotpuni 3.Vidovac jedna tenkovska četa. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. 10.Lug. bataljun 3. br ZNG. pov. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. pov. 10. br. bataljuna 3. Izvješće. četu svog 3. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. 173 Napad 109.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade od 40 ljudi. 1991. pov. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3.10. 1991. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. bataljuna 3. brigada ZNG-a. 10. br. Četa se ujutro 11.

1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. pov. 10.. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. 1991.1018 Istog dana u Zagrebu su. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. 10. br ZNG od 11. Izvješće. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. Br. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. 525-123-38 od 11. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje.1017 Glavni stožer HV 10... brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti. listopada 1991.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11. Zapovjednik 109. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-36 od 10. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . 04-284/1-91 od 10.. Zbog toga je i 108. "što je narušilo borbeni poredak. Izvješće. pov. 10. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. Str. Str. 20. 525-122-20 od 10. 1991. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost..1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. 1991.. 1013 SVA MORH-109. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . OZ Osijek. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. br. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. 1991. 525-123-38 od 11. listopada poslati u Vinkovce... Nakon odbijanja Page 126 . Str.. ustrojene. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat. pov. i 11. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. br HV: Zap. 1991. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. zato neopozivo podnosim ostavku. 04-281/1-91 od 10. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. br. 10.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske. br ZNG od 11. Borbena zapovijed Op. Br.. listopada. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". br.Novska . listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. Izvješće. Marinci.10. Izvješće. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". Zapovjed. pov. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. 1991.Đakovo . Zap. 1991. 1991.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. brigade HV. gdje mu je bilo pripremno područje. 10. br. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a težišno na području Vukovara. bataljuna iste brigade.Jasenovac . 10./11. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. Str. 109. br ZNG. 109. 10. br ZNG. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca .1014 Zapovjednik 3. 174 nadomjestiti dijelovima 3. 10.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti".. br.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina.Sisak . koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.1022 Vukovar je topnički granatiran.

.. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete".Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". Str. br. 109. 10. br. Izvještaj Evropske promatračke misije. 10. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". poput duha pojavljuje u Vinkovcima". 10. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom.. Ur. br. Borbena zapovijed Op. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . br. listopada dočekao u Vinkovcima.. br. Ur. brigade HV: Zap. Str. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. 21. 1991. 1991.. 1020 SVA MORH-109. 525-123-38 od 11. Zapovjed. 8/91-01/102.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. 2121-06-91-80 od 11. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. Obavještajna informacija. listopad 1991. 10.. Ur. 10. 5120-30-91-27 od 10. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska.. 10. 1991. KL 833-05/91-03. br. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. 2196-01-91-1 od 10. 1991. br. 176 nuštarskiTANKISTA .1025 Četa 3. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. br HV od U. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. 10. 1991. pov. br ZNG. Zapovjed. Izvješće. br HV: Zap. 525-123/40-91 od 11. koji se pri okretanju zaglavio u blato. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. Zabllješka o Javljanju dr.. 10.. Borbeno djelovanje.. brigade HV.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. bataljuna 109. 122. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. 1991.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju.1991.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. 5120-01-91-1 od 10. 10. listopada Dedaković . listopada. 1991. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. br. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. 10. Br.14 Glavni stožer. a u 18. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. Zapovjedništvo 109. 11. 10. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. pov. neupućeni ili nedobronamjerni.. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. 109. KL 8/91-01/101. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. br. 1991. "Mnogi su. 1991. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava. 10. Izvješće. Dnevno izvješće. br. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1038 Page 127 . listopada 1991.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1025 SVA MORH-fond 122. Josipa Husara iz Vinkovaca 11.. Br. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. Ur.55.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. 810-03-91-01/01. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. br. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". listopada u 13. 1991. brigade ZNG-a.10.. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". RCO.. pov. 5120-01-91-2 od 11. 5120-01-91-1 od 10. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . Ur. Ur. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. 04-281/1-91 od 10. 5120-52-91-1.. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Kl. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. Zapovjedništvo predao Borkoviću. 1991. 525-122-21 od 11. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Str. 11. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. 1991.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. Iza njega je ostao jedan šleper. no nisu znali ni kada ni kako"..

U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". 1991. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. Bitka za Vukovar. A MIRKOVIĆ-NAD.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. D. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 185. Zapovijed. listopada. od 08. 186. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . D.40 Iz grada. 1997. za razliku od prethodnih dana. i 124. 12. CO. koji ni 12. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. Br. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13.33 M.15 sati/". specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. 1031 A TUS. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. 1991. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. 10. 200 dragovoljaca iz Zagreba.1040 Noć 11. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". 08-2935/1-91. Izvješće za dan 11. 12-13. Vjesnik 6. od 08. 8. listopada protekla je u Vinkovcima mirno. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12./13. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. brigadi ZNG. brigade ZNG-a. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. do 18 sati. RUNTIĆ. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Zapovijed je dostavljena i 1. 1991. 10. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. 11. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . Do 16. i 11. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. Nacional 5. 1991. Izvješće za dan 11. 1035 Dražen RAJKCMĆ.1991. te da dobro znaju "trgovce Vukovara"./12. Ur.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. do 18 sati. DEDAKOVIĆ-JASTREB. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". CO. 11. RUNTIĆ.1037 Plan proboja. i ništa manje dramatična. 16. Konstatirajući da se tijekom 10. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. godine". to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. 10. 52. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 5120-01-91-1 od 11. 222. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. kao i MUP-u RH.30 Page 128 . br. 10. Vinkovci.1042 Na prijelazu 12. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. Slobodni tjednik 31. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". 1030 M.Vinkovci. Bitka za Vukovar. koliko i nerazumljiva. 08-2935/1-91. 188. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. 81. 109. Br. listopada nije prošao do Vukovara. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. prijetnja: "Sijena' više nema. brigadi HV.Vukovar.

brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. OZ.1052 Dolaskom još jedne čete 3. br. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. i 3. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba.Mirkovci u područje Kamenica. br. Osijeka. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. Snage Iz dva bataljuna 3. listopada u 22. br. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. Str. Str. br.. 1991. bataljun 3. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. pov. HV.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 525-123-101/91 od 13. pov. 5120-03-91 od 12.. Str. Str. 1991. Str.27.. Str. listopada u 22. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. Od Zapovjedništva 3. br. 109. 804-01/91-03/39. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. pov. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. postrojba PU Slavonski Brod 70. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. 04-297/1-91 od 12. Izvješće. 122. 525-123-45 od 12. Izvješće. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. 1. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. 2. pov. 1991. Br. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. pov. Primljeno kao telefaks 10. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13.. Str. Zapovjedništvu OZ Osijek. br. br. 10. i 124.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. br HV. 10. brigade HV u Vinkovcima. 10. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. pov. Dopisano ispod izvješća od 19. 10. Page 129 . brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. Zap. 1991. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. Ojačana četa 3.. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 10. Primljeno u Osijeku u 10. 10. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. Dnevno borbeno izvješće. u 19. bataljuna 3. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. Dnevno borbeno izvješće. 525-123-42 od 12. 3. 179 Kod Vinkovaca je 12. SVA MORH-ZOZO: Zap. PO. bataljuna sa sredstvima potpore. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. brigade HV. Đakova i Zagreba. 10. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17.. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba.21. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3.59. 525-123-101/91 od 13. pov. Izvješće.41. 525-123-42 od 12. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. 1991. 1. 1991. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. brigade ZNG-a. Izvješće.. Izvješće. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-01-91-1 od 12. Klasa 8/91-01/101.30. Str.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat.1051 Osim za 3. 525-123-46 od 12. po jedna četa 106. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapov. bataljuna 3. oklopno-mehanizirana četa 109. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. razgovor od 12.. hstopada.. Pregled situacije. 1991. 525-123-45 od 12. 525-13/91 od 12. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . Ur. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca.00 sati. 1991. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. 1991. pov. 1991. br. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. br. 525-123-42 od 12. smještaj i davanje zadaća 109. 10. br. 10.1991. OZ.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. 10 tenkova. brigade HV. 1991.. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila.1991. one to nisu bile. bataljun 3.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991.. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11.10. brigade ZNG-a. Izvješće. br. 10.. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Ur. SVA MORH-ZOZO: Zap.

1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. OZ. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s.1053 Bataljun. 1991. pov. Pravac djelovanja bio je Cerić . 1991.11. Str. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. 1. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. SVA MORH-fond 108. 10. Dopuna borbene zapovjedi Op. br..Rastovački atar . br. 180 zapovijedi. 10. Marinci i Cerić. Naši tenkovi došli su do Nuštra. Antiteroristička jedinica od 13. br. 1991. Str. 1. pov.. br. br.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. 525-123-218 od 29. 525-123-102/91 od 14. U Izvješću 109. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. 1991. 1991. OZ. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-16/91 od 13. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. 23/1. br. Ostatak je došao 14.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. Izvješće. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. br HV: Zap. 525-123-54 od 14. br. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 10. Dopuna borbene zapovjedi Op. godine. 23/1.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. 1991. 525-107/91 od 15..Zlatara -Grabovo. br. . br. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci ..Balintovac . pov. 1. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. 10. Br. 10. Str.. 525-123-101/91 od 13. 1991. a dva su se tenka povukla dublje u selo. Str.. Dnevno borbeno izvješće. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. Županja i Vukovar. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. br. Str. 525-14/91 od 12. 1. pov. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. 109. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. 10.30 sati 13. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. OZ. 1. pov. br. 1. OZ. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. 108. Napad je počeo u 5. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap.. pov. listopada. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. U idućoj etapi zadaće. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . hstopada. odužio. 1. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". Dnevno borbeno izvješće. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. zbog čega su se teže palila. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra. 525-1/91 od 13. 10. 525-123-101/91 od 13.1991. 1991.. 1991. br. 10. 10. 1. 23/2. 04-300/1-91 od 12.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . 1991. 525-123-101/91 od 13. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP.. OZ. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. pov. br. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. Dnevno borbeno izvješće. Dnevno borbeno izvješće. Marince. 10. Str. 10. bez jedne čete. 10.. pov.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. pov. Str. te su posade dva tenka pobjegle. pov. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s.. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću.. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 1991.Ermenta . 1991. 58-10/91 od 12. br. OZ.. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. 1991. br. Podaci o oklopnim m/v.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. br HV Br. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5.Ivanovački atar .... OZ. Izvješće. bataljunom 1. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. 525-14/91 od 12. OZ. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap.. hstopada. Str. Dopuna borbene zapovjedi Op. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. Ocjena stanja na području Vinkovci. 10. brigade ZNG-a.

oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. Antiteroristićka jedinica od 13. i 109. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. 1991. lm Isto. 10. pov. Str. HV. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. 1. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-302/1-91 od 13. 2. 525-123-101/91 od 13.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. poslao je ATJ Lučko.. 109. bataljunom 1. Dnevno borbeno izvješće. br ZNG. a ne u zajednički napad". Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. br. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. 1. 1992.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. 13. "Između zatišja i opreza". Izvješće. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. 17. 525-123-101/91 od 13. Str. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". brigade HV {Žuti mravi). nisu imale naputke gdje. 106. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. br. Isti je slučaj i sa 5. poginula su joj tri pripadnika. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. pov. brigade HV.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. iz Osijeka.1991. odnosno HV-a. 1991. SPASOJEVIĆ.1991. 10. U potpisu Michel Legrain. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. 122. 11. bez spomena ikakvih problema.. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. dragovoljci iz Zagreba.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. br. 1991. MUP je dao sve od sebe. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu.1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". Str. Narodna armija. godine. brigade. 10. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. br. 1. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. 182 klin. 10. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. br. 1991. kako i kada da djeluju. najbolje što je imao. 10. Dnevno borbeno izvješće. i 70 pripadnika Page 131 . a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima...1063 Za razliku od ZNG-a. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. 10.10. OZ.. iz stroja je izbačeno pet tenkova. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. res sva MORH-GSHV: MUP. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). iako je redovno obavještavan o problemima s njima. 1991. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. koje su se kretale u prvom postroju. Narodna armija. "Primer odanosti i hrabrosti". koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. Benkt Kullgard. 1991. Izvješće. Do siječnja 1992. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. od čega su dva potpuno uništena. OZ. 525-123/52-91 od 13. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. postrojbe su napuštale postav.1060 U borbi za Marince 252. Opis proboja krajnje je herojski. br. Pojačanja. 1061 D. 16.

Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. 1996. oklopne brigade JNA u Marince. iako zna da je brigada od 1. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. listopada piše da Page 132 . m Hido BIŠČEVIĆ. 10. 1997. 5.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. pov. 1071 Toni GABRIĆ.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. 12. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". 17. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 1991. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. U uvodnom dijelu to i priznaje. 31.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara.. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. 1996. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. red partije". za prekid optužuje predsjednika Republike. Feral Tribune. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. 183 o napad zaustavljen. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". 10. mi Anton TUS. D. 3.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". i«* a_ rpus. [HINA]. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. Nacional 19. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. 28. Vjesnik 19. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. 19. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". Jutarnji list. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. 221-231. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. JVovJ TJsf. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. "Ponos i stid zbog Vukovara". izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. "Red vojske. 5. 22. A MLRKOVIĆ-NAĐ. 11. 1997. 11. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". 1998. Globus. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. RUNTIĆ. 80-81. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. 27. Nedjeljni Vjesnik 1. pgrnd. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. 851-18 od 4. listopada 1991. 1070 Igor ALBORGHETTI. 2003. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?".15 M.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. hstopada u tom selu. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. br. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska".1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. gdje se vodi boj. 12. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. U prosincu 1991. Bitka za Vukovar. Naređenje. 1991. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. Andrea LATINOVIĆ. 3. 30. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. 5. Kad napad napokon počne. 1072 Nela VALERJEV. 11. kao i Ministarstvu obrane. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. Str. Vjesnik 17. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. 2003. 9.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. 16.

Bogdanovci. bila je aktualna.. no i ona nije odgovarala stvarnosti. OZ. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera.1991. pov.. listopada u širem području Nuštra. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. U izvješću od 29. br. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. brigade HV. No. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). bataljuna 3. nasuprot znatno jačem protivniku. Izvješće.. 10.Bogdanovci". Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . Temeljem "provjerenih podataka". ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. pov. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. hstopada prepadi.. 525-123-45 od 12. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. borbena djelovanja".00 .00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar .1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. br.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13.Marinci. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. Grabik i Ermenta. br. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. brigade HV R "Stanje.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. 500 "četnika".. Henrikovci. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. Od 15. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-218 od 29. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. Str. u 12. bataljun 3. pov. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. Izvješće. hstopada 1991.Vukovar Armija je bila znatno jača. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. pov. Str. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine.1079 Iako stara deset dana. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. uz helikoptere. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. 525-113-45 od 12.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. 1991. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. 17 topničkih oruđa raznih kahbara. 525-123-101/91 od 13. nego i događanja 14. 1991. Marinci. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Dnevno borbeno izvješće. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. br. a dijelom orijentirana prema njoj.. 1.11. brigade HV R i XI122 četa 122. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. s kojima su otišle i četiri Page 133 .1991. 10. brigade ZNGA u 31X13 3.Vukovar. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje. Str. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. bataljun 1./15. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3.

Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. Iz 5. Zap.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17.10.SVA MORH-ZOGV: Zap. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".. Centar za obavještavanje od 16. br. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. 1991. Dnevno izvješće. u 09:20. pov. br.. 10. pgmd. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. listopada zapovjednik 109.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. pa je predstavnik Posmatračke misije. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Str. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. 10. pov. br. KL 8/91-01/130.. OZ Osijek. 1991. 1991.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. br. 1991.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. Naređenje. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. 10.... u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek.1080 U izvješću koje je 17.. listopada 1991. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača. 10. 1. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. nad kojim navodno nemaju kontrolu". Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. 851-18 od 4.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. 1. Br. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". Str. 1991. što je i obavljeno. Ur. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. 525-123/53 od 14. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. Izvješće. 122. pov. Dnevno borbeno izvješće. 525-123-102/91 od 14. br. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. Str.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića. Naredba je 14. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. 10. 525-123-101/91 od 13.. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. 2121-06-91-92 od 13. Dnevno izvješće. br. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. 5120-01/22-91-1 od 16. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. Str. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Str.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . 1991.. SVA MORH-122. br. Dnevno borbeno Izvješće. HV: Zap. 1991. brigade ZNG-a. br HV nije u našem sastavu". pov. OZ. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". Str. 1991. bataljuna 1. 10. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta. bataljuna 1. 525-18/91 od 13. Str. pov. 1. pov. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. OZ. listopada 3. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". OZ.. OZ. 10. pov. 525-123-103/91 od 14. 10. 10. br. 185 RH". kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". br. 525-123-54 od 14. a u dogovoru sa puk. br. Page 134 . 1.. 1991. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. 1991..

1991. te na kraju odustao zbog miniranog puta. 10. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. gubitkom kontrole nad situacijom.. pov. 5120-02-91 od 15. 3. gospodarska aktivnost svedena je na minimum.. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. 525-127/14 od 14. 91g".. Kabinet predsjednika. listopada. SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada. 14. Pozadinsko izvješće. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice.1090 U toku 13. 2 MB-120. 10. pov. a Vukovara 75% svih kategorija). listopada 1991. Ur. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. 525-123-59 od 15. samo u toku 9. 1991. 1991. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. Izvješće. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". i 14.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. 3-5 tenkova. 1991. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". br. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap.. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. KL 8/91-01/117 Str. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. Naprotiv. pov. i 10. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. 10. a veći dio podijeljen je 109. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva.. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. Obavijest.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. br.. hranom i odjećom". br. Idućeg dana. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. 1991.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla.. Str. 525-123-54 od 14. 186 više mogućnosti. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. br. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . rad političkih stranaka na Page 135 . 10. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. To je bilo viđenje Armije. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. 10. 1991. od 17. Vukovar i Županja je krajnje kritično. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. Str. brigadu HV Vukovar". 10.. 10. uz nečitak paraf. Prema podacima vukovarske bolnice. 1991. GS HV. ah i funkciomranje komunalnih službi. OZ Osijek Pov. uključujući i konvoj". Bosut (1.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. od čega 29 pripadnika HV. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. br. 10. prema tvrdnjama Armije. i na kraju brodom preko Dunava. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. 10. Izvješće. Podjela naoružanja i municije. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16.

Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade. br HV)". oklopnog bataljuna 1. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara.Vukovar . Ocjena stanja na području Vinkovci.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. proleterska gardijska mehanizirana brigada.Srijemske Laze uvedena je 453. 1094 Isto. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. odnosno Borovu Naselju.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. 0 vrlo jakom pojačanju.rijeka Dunav. koja je navečer 17.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . državnoj upravu i si. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . te na kraju.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. 1991. br. pov. jačine mješovite topničke brigade. Županja i Vukovar.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.Jankovci . osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. mehanizirana). pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. 1-2 protuoklopna divizijuna. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". OZ. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO.nema ni formaciju) samo otežava posao. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. Oko 20. popunjene i sa borbenim iskustvom". mehanizirana brigada iz Pančeva. borbene tehnike bez posada. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . osim na simboličnoj razini. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. hstopada 252. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. inžinjerijski bataljun. u prvom redu 211. (stvarna 51. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. oklopnu brigadu smijenila je 2. 525-107/91 od 15. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. a na "prostoru Vinkovci . što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". veća količina topničkog streljiva. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. zbog nefunkcioniranja postojećeg. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. 10.. mjesne zajednice ih kućnog praga. 1-2 protuzračna divizijuna. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. mehanizirana brigada. 1. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4.". Zapovjedništvo Page 136 .Vukovar. bez operativne pričuve za manevar. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. prepoznata je samo mehanizirana divizija.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim.1096 Razlika je bila u lociranju 2. obvezom Kriznih štabova na logističku. proleterske gardijske mehanizirane divizije.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. Str.

Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. OZ.. pov. pov. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Dr. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta.11. 1991. Narodna armija. 1991. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". 1991. 9. 10.Vinkovci. KL 810-03/91-01/01. 1095 Nikola OSTOJIĆ.. br. 1108 M. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.hitno se traži. MALOVIC. 1991. Mladen MAPuIANOVIĆ. 1993. Narodna armija. ur. Ocjena stanja na području Vinkovci. br. 13. Narodna armija 22. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. u Sidu. 525-122-29/1 od 17. 1. "I dezerteri se vraćaju". a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije.. Mate Granić. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. 10. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. 851-18 od 4. ugasio je tu nadu.1102 <m Isto. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. br. 20.1107 Ultimatum od 7. građani i intelektualci grada Iloka od 6. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. Bapska. 1991. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. m. "™ "Ti divni ljudi. Tbvarnika. 1103 Republika Hrvatska. 20. listopada zauzela je Lovaš. 10. listopada njezin oklopni bataljun.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". 9. u kojem je stradalo 25 civila. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. "nl R POPOVIĆ. Str. 10.10 Mladen MARJANOVIĆ. hstopada. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid .. Ostajemo u Boku. Narodna armija. 1992. Naređenje.000. glavnina 1.Vukovar uveden je 20.. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. "I dezerteri se vraćaju". ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. 2196-01-91-1 od 28. 17. 21. Županja i Vukovar. 1991. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Usluge Evropske promatračke misije . Page 137 . 521-0313-91-1654 od 27. 1991. 1.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. U toku 10. Šarengrada. 11. 22. Ur. \bjska. 1991. listopada.. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. "Između zatišja i opreza". 2. 12. gdje sada vlada primirje. U protivnom. pov.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. 2196-01-91-1 od 13. generalom Aranđelovićem. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". 1099 Na pravac Petrovci . "Postali su zatočenici bez hrane. OZ. Zaključci. 9. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. br. br. Opatovca. Meštani sela Bapske.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. 1. Str. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.SVA MORH-ZOGV: Zap. 16. 1. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. rujna.. 52-56.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. 13. Ur. 1991. Str. Masakr u Lovašu 10. 4. KL 810-03/91-01/01.. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. napisao je 13. 10. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. pgmd. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi.1991. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. mladi ratnici". Provodeći divizijsku zapovijed od 4. 525-107/91 od 15.

Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. listopada 1991. 1991. Narodna armija. listopada. 1991. br. 1112 Mladen MARJANOVIĆ.. pitanje je koje novinari Narodne armije. Dr.. 10. 800-01/91-01/08. 10 ručnih bacača. 1991..1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. pisah su Armijini novinari. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . "Kao nekad. 20. 9. 1116 Nikola OSTOJIĆ. Ur. nisu željeh postaviti. mehanizirana brigada. 10. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije.. Narodna armija. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. "Ubijaju ljude dobre volje". 21. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije.1991.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. 12. pod razvijenom ratnom zastavom". u 15. "" Vlada Republike Hrvatske. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2.1993. 1115 Mladen MARJANOVIĆ.1115 Provedbu je osiguravala 453. 10. 1991. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". pet puškostrojnica. "Egzodus 'proteranih". 13.Bitka za Vukovar 19. POPOVIĆ. 10-11. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. 19. 22. javio je Tanjug 14. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 11. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. 4.ljudima dobre volje". 11. 1991. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . a manje u Đakovu. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. kao novo ojačanje 1.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. 190 današnjeg prepodneva. 22.. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. mladi ratnici".. Kl. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". Narodna armija od 2. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. Ti divni ljudi mladi ratnici". "Iločku operaciju". OSTOJIĆ. provela je 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". pod razvijenom ratnom zastavom"..... "Zanimljivo je napomenuti". Vlada Republike Hrvatske. 10. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1991. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. 21.05. Mate Granlć. 10. Narodna armija 22. 19. 1991. Narodna armija. 4. 13. jedan minobacač 82 mm. R. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Mladen MARJANOVIĆ. proleterske gardijske mehanizirane divizije. "I dezerteri se vraćaju". Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta.. Krizni štab. Narodna armija. "Ti divni ljudi.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. "Kao nekad. 12. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava".. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. dvije protuzračne strojnice. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. Njene mogućnosti su bile verbalne. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. 4. listopada 1991. Narodna armija 2.10. 1991. POPOVIĆ. Vojska. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. 5030101-91-43 od 17. 1991.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu".

1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. te o posjetu okupiranom Iloku. Dražen Budiša. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. 1121 N. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. 13. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. Otočca i Gospića. U direktivi od 15. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. Potpukovnik Mile Page 139 . Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. 1120 Isto-. Lipikom i Novom Gradiškom. vode itd". Ostao je samo Vukovar.Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. Pakracem. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. Tomislav Pavao Duka. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. 1991. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. Promatračkoj misiji Europske zajednice. listopada stigla u Ilok. 10. a Šibenik je obranjen. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. "Egzodus 'proteranih". stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. Gradove na prvoj crti. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". što im je JNA sa žaljenjem omogućila. 1991. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. 19. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 10. MUP-a. R POPOVIĆ. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". Vinkovci i Županja. među kojima i Vukovar. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". Narodna armija. Županja i Đakovo". 10. vojne oblasti i Hrvatske vojske. OSTOJIĆ.10. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. Vinkovci. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. Vladimir Jonke od 21.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. 1991. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. gdje je od zapovjednika Iloka. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene".

Zapovijed. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. br. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10. br.. br. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . Ur. Faksimil kod B. 10.1126 1122 D. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. Zapovijed. MARIJAN. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". Ur. No. KL 8/91-01/128. listopada 1991. Zapovijed.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. 1991.. 1991. 8/91-01/129.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. 10-289/91 od 16. 5120-01-91. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu.Slavonski Brod.Zagreb. 10. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. Zapovijed nema nadnevka.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. 1991. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. U dnevnom izvješću od 17. 1991. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. 39. OZ Osijek od 17. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. pov. hstopada 1991. Zapovijed. Zapovijed. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. Br. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. Ur. 5120-01/22-91-1 od 16. GS HV (načelniku artiljerije). 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. Smrt oklopne brigade. br.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. 10. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. 1991. 10. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. 5120-25-91-2 od 16. 5120-33-91-2 od 16. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. kao i direktiva prethodnog dana.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. BORKOVIĆ. 10. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. br. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. Kl. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. Rušitel] ustavnog poretka. 1991. br. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja . 10-313/91 od 17. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . 5120-01 22-91-1 od 16. 1991. 10. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. 20-23.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. Br. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. 61-62. KL 8/91-01/128... 10.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. Upotreba art. godine. 5120-01/22-91-1 od 16. Ur. Ur. 10. GSHV. 10. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". Osim inženjerijskih mjera.Našice . Ur. 8/91-01/118. 1. 1991. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. Izvješće za dan 16/17. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati.Podravska Slatina i Vinkovci . U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora". a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

1167 Treći bataljun 109. top-haubicu 152 mm. Izvješće. 82 mm i jedna haubica 105 mm.. stanje od 19.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. 27. brigade HV.Nuštar . M. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati". D. Str. HV Str. Branjena je od 109. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. Gradišta. 10. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. br HV. koliko ih je ukupno imao. br. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. br.1170 Pored postojećeg topništva.Jarmlna . br. pov. Ivanić Grad. 109. Iz izvješća 109. Slavonska Požega"7'. 04-358-01/91 od 23. Kl. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. SVA MORH-ZOGV: GS HV. 5120-25-91 od 27. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Dnevno Izvješće.. Traženo je i oružje od puške do topa. 1991. Bjelovar. 131. br.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. pov. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. Bujama Page 145 . i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. brigade iz Županje predat je 131. 10. 189.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . 10. odnosno mine. 10 minobacač. HV."68 U odnosu r. 10.. 1170 SVA MORH-109. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar... listopada. Daruvar. kojima je vlasnik bio "nepoznat". Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. Vrbanje i Drenovaca. haubice kalibra 122. 1991. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. 525-122-34/91 od 23. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-122-36/91 od 24.155 i 203 mm. te rakete 128 mm. Str. 525-123-84 od 22. 200 neobičan. bataljunu 109. 525-122-22/91 od 21. Načelnik topništva 109. 15 minobacača 120 mm. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. 1991.Mrzović . br. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. bilo u boljem položaju. listopada. 1991. koliko ih je bilo na Borongaju.Ivankovo . brigu. Konkretno.Nijemci Lipovac. RUNTIĆ. bataljuna brigade ZNG-a. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 10. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. Kutina1175. br. 10. šest gorskih topova 76 mm. ako je suditi prema izvješću 109. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. 9-1/91 od 23. Str. Našice. Virovitica. Vukovar i Borovo naselje brani 124.Vinkovci . KL 8/91-01/167. 10. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru.Privlaka . Pov. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. odakle Ih se nije moglo izvući. pov.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što je bilo znatno ojačanje 2. brigade HV i dijelova 2. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. 1991. br. Naređenje po artiljeriji. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". br. Bošnjaka.Otok ."71 Nekoliko dana kasnije. br HV: Zap. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. 1991. listopada. Valpovo"74. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. pov. bilo neispravno i bez streljiva. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. 803-05/91-01/135. Podravska Slatina. Samohodne haubice koje su tražene. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. 10. 5120-25-91-1 od 25. brigadi HV. 1991. Buzetu. Str.Komletinci . Vinkovci. Donji Miholjac. "Bogdanovce. Ur. A MIRKOVIĆ-NAD. Štitara. Ur. br. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. od 300. bile su u borbama u području Novske. Vinkovci i Županja. br. Bitka za Vukovar. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. Mah Lošinj. pov. koja se ubrzano ustrojavala. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. Dnevno izvješće.. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. Str. br.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). topništvo je 23.

Črnomercu. 1991. Str. studenog u sličnom broju.. Vinkovci i Županja. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. 10. Zadarskog sektora. n"'J Zapovjedništvo 126. Đakovu.. oklopne brigade. Potvrda o prijemu robe. Ur. Ur. pov. pov od 29. rez. 24/91-2 od 30. Zapovjedništvu OO Vukovar. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara.. ZOGVVŽ. Vinkovcima. 1991. Osijeku. Rovinju. 104/91 od 27. Zapovjedniku obrane Vukovara. Vrbovskom. 50 mina 60 mm. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. Zap. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. sve iz sastava 1. SVA MORH-ZOGV: Zap. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu".. 1991. 60 mina 82 mm. 10. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. OGVVŽ. 1991. Br. Ponuda-MTS. 10. konačnoj pobjedi nad okupatorom. br. 525-122-50/91 od 28. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. br. 525-122-45/91 od 27. Križevcima. SVA MORH-ZOGV: Zap.Orolik . KL S. 10. br HV. Zagrebu. Labinu. Dubravi. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. OGVVŽ. br. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. 1991. Đurđevcu"77 i Orahovici. Pazinu. 2106-02-03-91-2 od 29. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. Medvešćaku. Maksimiru.. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. brigadi HV u Slavonskom Brodu.. Kriznim štabovima. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. Il7:' Zapovjedništvo 56. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 50 granata za haubicu 122 mm. 10. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . Krizni štab. Lošinju. Page 146 . 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. Izvršno vijeće. 1991.1180 Dio općina. 117. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. Str. Sesvetama Krapini. 512-04-91-1 od 29. Susedgradu. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. Pov. 20 raketa za VBR 128 mm. 8/91-01/07. bolesnike. 126.. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Novom Zagrebu. Zap. 1991. br. MTS je stigao 5. bataljuna ZNG Kutina Br. Poreču. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. Zap. 10.1183 U odnosu na stvarno stanje. 525-122-112/91 od 5.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. 10.Marinci .1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. Zaprešiću. Splitu. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55.Petrovci . 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Trnju. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV u Županji. 1991. 10. pov. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. Šibeniku. Klanjcu.. Ur. Pešćenici. 107. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). 109. 2128-02-91-2 str. Zapovjedništvu OG Vukovar. Krizni štab. 1991. mehaniziranu brigadu i 4. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. Općini Centar u Zagrebu. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. kao i jedan protuoklopni top 76 mm.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. 60 mina 120 mm. 10. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. KL 815-01/09-01/54. Puli. listopada 1991. 11. Senju. Trešnjevci. 120 granata 76 mm. ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. rj. 1991. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. 321-2/91 od 27... protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55.. 1991. KL 8/91-1/06. mina za netrzajni top 82 mm.Bitka za Vukovar Koprivnici. br. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. SVA MORH-ZOGV: Zap. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. O. Napad je očekivan u noći 22723. br ZNG. 190 mina za minobacač 82 mm. 10. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. OGVVŽ. br. samost. 56. br. pov. Str.

pov. vod VI.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. pov. 1991.10. br HV'. 1991. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć".ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema.. 1. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. a napad je nastavljen i tijekom 24. 10. Zapovjedništvo 109.Liješće . snage 109. 525-122-38/91 od 25. 1991. Osim topništvom. Str. Izvješće. Str. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. ali i one su se povukle oko 04.. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan. 525-123-84 od 22. 10. 525-124-96 od 22. pov. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. 1991. listopada. te time privukao na sebe neprijat. Str. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm...1991. i 131. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. br. br. 525-123-87 od 24. Angažirano je 100 ljudi iz 1. 1991. 1991. 10. Ostale jedinice su oko 21. mjesne zajednice. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. br. 525-122-28/91 od 23."92 U napadu je poginulo sedam. bataljuna. 1991. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre". Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro ."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. Str. 10. Nuštru i Vinkovcima. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". 10. U pričuvi je bio vod V. brigade HV ujutro 23. br. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. listopada. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-34/91 od 23. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. listopada iz okolnih sela Velike Make. Str."89 "U 18. Dnevno izvješće. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. Skupina iz samostalne čete 109.Bitka za Vukovar listopada.00 sati. Vinkovci. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-37/91 od 24. 525-123-86 od 23. pov. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-84 od 22. Izvješće. brigade HV. Dnevno Izvješće. Vinkovci. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca.Rajići. pov."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. Izvješće. Str.. 10. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo.1991.. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. br. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. Dnevno Page 147 . 525-122-25/91 od 22. pov.. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. 10. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. br.10. a ranjeno 11 vojnika. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije.30 sati". Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. br. pov.. 23. Zapovjedništvo 109. čete i 40 iz 2. Str. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". pov.. Zapovjedništvu 109. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba .1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. Županja.00 sati došle do zadane linije. br.1184 Budući da napad nije izveden. brigade HV. Zapovjed. br. 10. Str. Str. čete 1. pov. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. br. brigade HV. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar..86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. Izvješće. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga.

7. posebno na području Nuštra. O aktivnostima jedinice spec.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. brigade HV u Županji. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. Str. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?".. brigade HV i zapovjednika 3. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. tek kada u njih uđu Vinkovčani". 525-122-39/91 od 26 10. 10. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. brigada. 10. odnosno Vojvodine. 1991. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". U protivnom prijetilo se uporabom sile. 1991. Šabana"..Vinkovci. br. namjene PU.Bitka za Vukovar Izvješće. Br. 1991. br HV. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . 10. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". pov. . m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće.. Str. 109. br. 10. Vanredno izvješće.. Vanredno Izvješće. 525-122-53/91 od 28. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. pov. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV: 106. Izvješće. br. br. 04-337/91-06 od 26. Str. 10. Br.20° SVA MORH-106. SVA MORH-ZOGV: Zap. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. br HV. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 1991. kao i području općine Brčko. 1196 Joško DADIĆ. Vanredno Izvješće. 109. 109. 10. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci.. br. br HV..... br. 10. 1991. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap..1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109.. HL bataljun od 24. 10. 04-337/91-06 od 26. 10. 1991. brigade HV. Str. 1991.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. Str. 22-23. brigade ZNG-a. pov. bataljuna 3. Str. 109. pov. br HV. 11. pov.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. 525-122-43/91 od 26. Dnevno izvješće. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. br. Vinkovci. 1991. Slobodni tjednik. pov. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'.. pov. 1991. 1991.. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . 04-337/91-06 od 26. 1991. Br. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. 04-337/91-05 od 25.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". 525-122-39/91 od 26 10. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-41/91 od 26. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. 525-122-39/91 od 26 10.1991. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26.. 1991. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. Pokratanje krivične odgovornosti.. Br. Izvješće. Izvješće. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. Vanredno izvješće. 525-122-39/91 od 26.

Str. iako kratkotrajan. U jutro 27. dan kasnije postala je stvarnost.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu.. 16-3/91 od 26. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. br. HV. Dnevno Izvješće.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. odnosno Operativne grupe Vukovar. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici.. 205 sankcionirati. pa je Glavni stožer HV 26. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . SVA MORH-ZOZO: Zap. br.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". brigade iz sela Strošinci. 15/1-91 od 25. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. pov. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. Str.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Županja 30. pov. 8/91-01/165. br. listopada zapovijedilo je 131. Ur. Vinkovci i Županja. brigade. Vladi Republike Hrvatske. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. br. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. brigade HV iz Nijemaca. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. Kl.Vrbanja . protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 10. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. . 5120-01-91-72 od 26.. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja.. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. bataljuna 109. 1991. Napad nije izveden zbog slabe organizacije. pov.. Str. 1991. s vanjskom crtom obrane Podgajci .1211 Pored čisto obrambenih mjera.. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. čete 2.Otok. Napad na Lipovac. Vinkovci i Županja.. 525-123-89/91 od 25. br. 10. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . brigade HV. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet.. Dijelovi 131.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. Zapovijed. 1991. Županja je dobila status objekta prvog stupnja.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. 10. inače iz Jamene. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. Lipovac". ZOGVVŽ. br. 525-122-38/91 od 25. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. Str.1214 Ta je zapovijed Page 149 . Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane.Vrbanja . 10. 131. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". 1991. 10. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. 1991. hstopada u selu Jamena. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. Vinkovci. HV. 131. br.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje".203 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Krizni štab od 26. U protivnom je prijetio tenkovima. listopada. Izvješće.. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima. pov.

brigade HV planiralo dignuti razinu vode. 10.1991. 525-123-93 od 26. pov. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 525-123-94 od 27. s težištem upravo kod sela Jamena. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. SVA MORH-ZOGV: [N. br.10. br. 1991. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Save. br. 35-1/91 od 29. 525-124/116 od 27. pov. br. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. 1991. Pov. 10.1216 Glavni je stožer 1. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. Str. Izvješće. 1991. Izvješće. br.. Dnevno izvješće. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. SVA MORH-ZOGV: Zap.10. Dnevno izvješće. 10. 122. Rušenje mosta na Savi. 32-1/91 od 28. 1991. 131. bataljuna 109. 131. Dnevno izvješće... To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek.. br. Zapovijed. br. 10. posebno u graničnim područjima.. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. brigadi HV. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. u 8. Izvješće.. 1991. 1991. 525-123-115 od 31.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu".41. Korane. 1991. DodjelaNVO 131. 525-122-47/91 od 27. 525-122-61/91 od 30. pov. Dunava. pov. Izvješće.. Page 150 . Str. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1991. 525-123-109 od 28. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. br. 12. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. 10. HV: Zap. pov. Br. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. Str. 10. SVAMORH-122. 131. br. 131. bataljuna 131. bataljuna 131.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. Izvješće. Str. 10. brigadi. 525-122-47/91 od 27. 525-122-103/91 od 1. br. pov. Kronologija. pov. 1991. 11.. br HV. 10.1991. pov. br„ Zap. Str.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 109.. brigade HV na području Nijemaca. 32-2/91 od 29. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". 525-124-112 od 27. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. SVA MORH-ZOZO: Zap. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. OGVVŽ.Apševci i 2. Br. HV Str. HV Str. brigade HV na području Lipovac .. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. HV. br. listopada 1991. navedeni akt mi nije poznat". br. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". listopada.1991. Izvješće. br. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone..10. pov.1218 Zapovjedniku 131. Str. Izvještaj 1 odobrenje. 12. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. 10. pov. br. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Prvo je zapovjednik 131. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. 10.1219 Mjere su bile preventivne. ZOGVVŽ] od 29. 10. 1991. 262/91 od 29. SVAMORH-ZOZO: Zap. HV. što je stalno očekivano. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. Str. studenog piše da jedna četa 2.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. 04-337/91-07 od 27. "Gospodo. 1991. 525-123/102 od 28. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. br.. Str.. a oružje preda 131. pov.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. Kupe.Š. 10. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. br. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. 46-2/91 od 30. 1991. studenog prijedlog odbio. Telefaksirano 27.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1.. odnosno predsjedniku Republike". 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. Str. 10. pov. 10. br. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. 131. Str.

10.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. studenog tražio je od 108. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku".1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći. 1991. 525-122-32 od 7.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. 1991. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. br. pored Lipovca u županjskoj općini. U Vinkovcima je pogođena vojarna. br. što znači da ih brigada do tada nije predala. br.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. 525-123-164 od 8. pov. Str. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. Vinkovci. Henrikovci". 10. pov. 11.. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". 1991. Izvješće. a nije imala oruđa za njih. 525-123-109 od 28.Nuštar.. Zapovijed za inž.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. pov. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. Pov. pov. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. 1991. Vinkovci. pov. Ur. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. Page 151 . SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991. 1991. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. br. 11. pov. 128. br. br. Izvješće. Str. 11. koje je brigada navodno imala./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". Uništeno je skladište municije u blizini s. Str. 1991.. ali da ih ne želi dati. 525-127/46 od 29. Str. 11. OZ Osijek.. Str. Urgentni zahtjev za projektile. Izvješće. hstopada protekla je relativno mirno. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. 525-122-137/91 od 7. U. br. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 1991. 525-127-127/49 od 2. Str. 1991. 525-122-147/91 od 7. Negoslavci. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. noć 28729.. 1991. 525-127/46 od 28. pretežno na prometnicu Vinkovci . brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. pov. iz Mirkovaca.1991. 10. br. Izdavanje municije. pov. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-110 od 29. 10. 1991. 525-122-33 od 7. 11. br. br. koja se zapahla. 10. 10. br. 11.10. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. 1991. pov. HV Br. Borbena zapovjed br 26. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". Bršadin i 1 tenk u s. br. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". Na ostalom dijelu bojišnice. pov. 525-122-78/91 od 1. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. 11.Bitka za Vukovar i:.. br. Županja težišno su bili na području Vukovara. bez pokreta snaga. Str. Od Zapovjedništva 108. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. pov.. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Privlaki i Vinkovcima.. Dnevno Izvješće. Vinkovci. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 131. KL 8/91-01/193.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. U. Str. 1991. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. 10. Ur. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. brigade HV isporuku granata. 152 i 155 mm. Str. Str. 5120-25-91 od 30. br. pov. Str. 11. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 803-05/91-03/168. Jarmim. Str. br. Izvješće. Županja 1. Str. Urgentni zahtjev za projektile. 1991.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-130/5 od 7. Vinkovci.. Zbog straha od protuzračne obrane. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. 5120-03-91-1 od 1. osiguranje. 79-2/91 od 7. 525-122-47/91 od 27. 1991. 525-122-51/91 od 28. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava.

525-123-111 od 29. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. Topničkim djelovanjem iz s. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . pov. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. 11. br. br HV. 10. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. br HV Br. Str.. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. 525-123-113/91 od 30. 10.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. 1991. Str. Borbena zapovjed Op. 1991. 04-337/91-08 od 29. pov.. 109. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Županja 30. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. br.. br. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . 10. 109. a i tada samo uz potvrdu. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. Zapovjed. br.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja.Apševci i Morović . 10. Dnevno Izvješće. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. zaključeno je u zapovijedi. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap.Nijemci. pov. 1991.1231 U borbenom rasporedu 109.Vinkovci . 1991.Jarmina. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. Izvješće. u s. 34/2-1991 od 8. opis je 30. pov. Za napad.. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". JJinci . br. bataljuna 130. pov. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. 1991.. 130. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. i 122.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. Dnevno izvješće. Str. brigade HV iz Osijeka. 10. U rajonu kote 107. 10. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. Str. Izvješće. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. Izvješće. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. 525-122-62/91 od 30. Petrovaca i Vukovara. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . traženo je poštivanje reda. 1991. Snage 109.. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". 525-122-64/91 od 30. 1991. Str. 525-122-65/91 od 30.. iako ne izričito. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog 1991. Osim od Glavnog stožera HV. 1991.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3.Lipovac. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. Izvješće. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. 10. 525-122-55/91 od 29. Dnevno Izvješće.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. br. 10. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. Br. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. Str. br HV. br. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . 04-337/91-09 od 30.Vinkovci.1237 i nije izveden. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. Vinkovci. 1. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. 1991. Pov.

Za napad je angažirana 1. bataljuna 3. 10. KL Str. br. Drenovci.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana.. bataljuna 3.Lipovac . 04-337/91-10 od 31.. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. čete za specijalno djelovanje. Podgajci. Prijedlog za imenovanje. Samac . studenog 1991. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja". Str. bataljuna uključena je i 2. potpukovnik Ivan Basarac. Kl. 525-122-112/91 od 4. čete 2. 3.Morovič . Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109..1240 koji je to odobrio.Babina Greda. Bosut i da blokira Vinkovce s juga".Županja i Bos. Prijavile su uništenje pet tenkova. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. te da je "obmanjivao .. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. osim 1. 10.Laslovo. 10. Ur. MTJP-u RH.. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. GS HV. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . Nuštar. br.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu.Babina Greda. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . 10. br. Vinkovci i Županja.Našice". zagrebačka dobrovoljačka četa. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . br. 1991. Str. 5120-33-91-2 od 26. 1991. artiljerija i danas tuče naše položaje u s. 525-122-69/91 od 31. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. 1991. brigade HV 1 minobacački vod 2.. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. no svakako je stigla prije 6. 525-122-68/91 od 31. 1991. Br. 1991. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. "Nep.. Pos. U sustav obrane pored novopostrojenog 3. pov. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. koje je trajao do 15. Vod 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. i Vinkovcima. s. o čemu se prije kontaktiralo.. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . brigade HV u dnevnom izvješću. brigade ZNG-a. Ur. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. br. OZ Osijek. dotadašnji zapovjednik 1.. brigade ZNG-a. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. 112-01/91-01/144.. Zap.. Pripremno naređenje Op. 5120-01-91-1 od 26. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. a da je zapovjednik 2. te komunikaciju Vinkovci .. ovlada . 1242 SVA MORH-GSHV. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. Str. Vrbanja Brčko. 109. te imenovanje. 11. mehanizirane brigade HV. cjelokupnim prostorom južno od r. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe. bilješka je zapovjednika 109. Vukovar i Page 153 . a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. Orašje . Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. 5120-01-91-1 od 31. Bošnjaci.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić.1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3.Nuštar". Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar.1246 Ujutro 2.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. pov. br. 1991. pov. pov.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha. HV. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. "ah nije vršio dobru korekturu vatre". Izvješće. br. br. 10. 8/91-01/185. Ur. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. KL 119-01/91-02/03. 1991. Jarmina. Jamena. SVA MORH-GSHV GS HV. 10.

Str.1991. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. 'Te. pov. Županja u dnevnom izvješću za 2. mah su. pov. 525-122-98/91 od 3. Br. 525-122-90/91 od 2. 525-122-90/91 od 2. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 11. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. 11.. br. kaže Dedaković i nastavlja. te piloti su uplašen: te ovo.. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2.. Županja.m SVA MORH-ZOGV: Zap. Str.1248 . 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića .1252 Zahtjevu nije udovoljeno.. 1991. Izvješće. te ono. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. OGVVŽ. Dnevno izvješće.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. Ste pov. 5120-01-91-1 od 7. br. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. br.. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima. pov. Str. pov. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ... Vjesnik 6. Zaključci analize o provedenoj akciji.40. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. 833-05/91-03/11. studenog u 4. Izvješće. 11. 525-123-123 od 1. MUP-u RH. studenog poletio. Županja u prvim je satima 3. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. br. 11. pov. 1991. 11. Mate RAŠIĆ. Vinkovci. Usprkos nadnevku od 3. Borbena zapovjed Op. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". 2.. Kl. 13. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV.nije dozvolio". Vinkovci. Generalu Tušu. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. 11. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. Kl. pov. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". Dnevno izvješće. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. srednjeg samohodnog Page 154 . 12. 12. 1991. br. HV. 8. Izvješće o udesu helikoptera HT-40.. to jednostavno nije izvedivo. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram. studenoga naglasio je da u ". Ur. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. te nose samo 300 do 400 kilograma. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 803-05/91-03/221. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. 109. studenoga.11. koji je također zatražen. Str. 11.1991.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu.. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. br. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara.:' Slobodni tjednik 30. 1991. 1991. 5120-51-91-1 od 5. br. brjj|120-51/22-91-l od 7. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". 1991. 1991.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. studenog nedvojbeno je riječ o 1. br.. studenom 1991. Str. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 11. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. 525-122-94/91 od 3.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. 1991. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. Ur. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. Ur.. 04-337/91-11 od 1.. Alenka MIRKOVIĆ. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom.. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap.

Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. 525-122-90/91 od 2. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. . Županja od 2. br. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila... OSTOJIĆ. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. Vinkovci. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Dnevno Izvješće. br.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. studenoga. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. brigadi HV u Osijeku. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. Koncentracija snaga u smjeru Šid . studenog poslano u Glavni stožer HV.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . Županja situacija je izuzetno teška. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. Vinkovci. pov. Županja. pov. studenog. 1991. 1991. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. Prijepodne 3. 1991. 525-123-129 od 3. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 16-17. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. Navečer 3. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. Vinkovci. "Pobedili i net:» blato". Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela..1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. 11. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". Pregled borbenih dejstava samostalr. N. koje je u jutro 3. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Županja. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. Županja. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar. 11. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar.1991.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. 213 "Stalno govore da šalju. koja se munjevito proširila. 1991. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika.Županja očekujemo novu frontu. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac.. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Vinkovci. OZ Osijek od 8. Str. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. bataljunu 3. Izvješće. Vinkovci.. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. br. 525-122-90/91 od 2. studenog počele su pripreme za novi pothvat. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. Str. studenoga prebaci u Ivankovo. br. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. 11. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog.11.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. 525-123-128 od 3. Str. Na pravcu Lipovac . Izvješće.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. te šest radio-uređaja. Poslana su četiri tenka T-55. Str. Vinkovci.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. Da se to ne Page 155 . 11. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. Dnevno izvješće.. studenog. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. Narodna armija 9. pov.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar.

neka opreme korpuse oružjem i municijom.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. Sve dosadašnje borbe. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. 215 naredio bih istragu o tome. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. br.. Ako Vukovar padne. u 15:30 iz Đakova u Osijek. 525/145-9 od 5. trebaju nove snage i nova sredstva. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. Vlnkovaćke jeseni. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. Globus. 1268 Roman MAJETIĆ. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. 803-05/91-03/188. Vinkovci. i koji su dah "mig za isto . a mi ih pitamo gdje je to. Ako spasimo Vukovar.Bitka za Vukovar bi dogodilo. 1991. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. 1991. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". 1265 Isto. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. Vinkovci. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". KL Str.m Mladen KEVO. 12011 Davor RUNTIĆ. 5. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. Bila je to očito javna poruka onima. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 1991.. 1991. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. pov. ah to nitko nije vidio". Rat Vinkovci-Vukovar. Glas Slaivnije. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. a zatim u boj za konačnu slobodu. 6. br. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika.. 184. Str. 11. Stalno govore da šalju. 1991.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. 11. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". pov. pov. 24. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. 11.. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. Druge nema". Zapovijed. Ur. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 11. Ur. Poslije deblokade. 5120-02/22-91-1 od 3..1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. br. a Vukovar je Hrvatska. Str. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS".. ah da toga nema.. a posebno Vukovarom.000 civila. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . 1991. 1991. br. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. 1267 Mladen KEVO. . 8. 11.000 djece u Vukovaru. da sam ministar policije. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. 1995. granata i topova..11. 5..1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . 11. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. 525-122-29 od 3. "Bez Vukovara nema Hrvatske". 16-17. br. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. da spasimo 2.. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. 11. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Glas Slavonije. 1991. 5120-25-91 od 2. 4.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. Borbena zapovijed Op.

U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. pov. koja je pridodana 130.. Str. Depeša br. br. Do 19 sati 6. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. 11. 5. br. brigadi HV iz Valpova. 5.Josipin Dvor. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. Za obranu su zadužene osječke brigade. 1991.. br.. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. Op. Valpovu i Našicama. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. 11. Zagreb. 11. 11. studenog 3. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Služba sigurnosti Zap. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. Str.. pov. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 525-122-30/91 od 4. Prihvat 104. 1991. 1991. pov. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio. 1.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. Page 157 . 5120-01-91 od 5. Navedeno prema Darko IiUDELIST. a u noći 677. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. 11. Novinari pod šljemom.1271 Koncentracija tih snaga. 8/91-01/212.. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. 525-123-130 od 4. 1991. Ur. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. oko Valpova.. Ono je 4. i 130. Planirao je u noći 576. 1274 SVA MORH-ZOZO. i2» "Vukovar nije zaboravljen". 6. 1991. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. br. 11. 25. Retkovci. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. Borbena zapovjed. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". pov. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. 357/1-91 od 4. kao i 122. 7. 1991. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. kao i o stacioniranju 63. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. studenoga biti na novom području prikupljanja.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. OZ od 4. Slobodni tjednik.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. Službena zabilješka. brigada HV iz Đakova. 525-122-31 od 7. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava.. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. Zapovijed.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara.. 11. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. Str. Str. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. 11. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. Večernji iist. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". 1991. 1289 Marinko BOŽIĆ. 1991. 106. br. Globus. 1992. 11. 55. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. Prkovci i Šiškovci. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. brigadi HV. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara.Tenjski Antunovac . 1991. Večernji list 6.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo .

. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci. 1991.. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad.Durgutovica .Županja". bataljuna 3. 11. 525-122-109/91 od 4. br. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . pov. studeni do 18 sati. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. Vinkovci i Županja (Jarmina.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. Njezinim dolaskom glavnina 108. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. studenog. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". Str. 5120-01/22-91-1 od 1.kanal Jošava tt 83 . načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Nuštar. U. a minobacačka potpora obveza 109. Dnevno izvješće.kanal Jošava . Dnevno Izvješće. brigadom HV iz Slavonskog Broda. 525-122-112/91 od 4. s. Zadaća 109. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo . brigada branila je crtu: isključno Gaboš . pov.1281 U toku 4. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. pov. Vinkovci . Vinkovci. pov. br. Lipovac.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani . brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6.Mikanovci: zadaća 124. br.Privlaka . Ur. Kl 8/91-01/215. br. 8/91-01/336. 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. 11. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. 1991. br. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Vinkovci. 1991. Op... Nijemci. br. br. 11. 11. bataljun 3.isključno Šiškovci .Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. 1991. 1991. 218 H.Retkovci i Nuštar Jarmina . br. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog. ur. Vinkovci. 2. pov.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi. 5120-21/22-91-1 od 6. brigade HV1283 Pored 3.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. 525-122-108/91 od 4. Pripremno naređenje Op. Županja intervenirati sa 108.. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji.uključno Otok .. pov.isključno Podgrađe.. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca.. 3.Šiškovci . 11. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. Str. 11. 109. Pripremno naređenje Op.Županja borbena zapovijed dana je 5. 525-122-109/91 od 4. Str. brigade ZNG. br. 1. 525-122-28/91 od 5. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. Zapovijed. brigadi za područje Podgrađe . 12. Str. Pripremno naređenje Op... Spačva. Županja)".Komletinci .1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin.Vinkovci. br.isključno Otok . 23. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . Str. 1991. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. Komletinci. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. Str. Borbena zapovjed. 525-122-112/91 od 4. 1991. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. br. Str. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. pov.Andrijaševci . Page 158 .1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

Županja poletjelo je i prema Sidu. pa je 7. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. Vinkovci. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. i topničkog napada na Dubrovnik. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. 11. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. 152.. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. odnosno jednom topu 130 mm. 155 mm. 1991.1290 Topnički napad na Šid. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin. 11. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. Narodna armija. MARKOVIĆ. 525-122-118/91 od 6. jer će ih u protivnom on sam učiniti. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. Str. studenog. Izvješće. 1290 1.. 525-122-119/91 od 5. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. pov. 1991..1289 Nekoliko 12.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. br.. Vinkovci. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Dnevno izvješće. Vinkovci. Str. br. br. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. hrvatske snage nisu odgovarale."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". pov. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Županja. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. ah zapisano je i da su "naše snage (. ne koristi Hrvatskoj". kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. 11. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". br. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. 525-123-137/91 od 5. Str. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. usprkos još jednom potpisanom primirju. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. a njegov je predsjednik 6. revaMrana smrt".1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. iskustvo nas je naučilo. grada-heroja". studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". Vinkovci. "DevaMrano primirje. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. Dnevno Izvješće.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar.1297 Noću 5/6. 525-122-119/91 od 5. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". pov. 1991. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Streljivo za njega bilo je na izmaku. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. pov. Page 159 . studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima.. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". Vinkovci.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. jer to. osim u borbama za Vukovar. 11. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. stambenih i drugih objekata. 1991. Str. 130. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1291 Granatiranje Sida.

1991. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. br. 11. 11. Dnevno izvješće. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. 525-122-147/91 od 7. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. Kako saznajemo. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. revalvirana smrt". što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. RUNTIĆ.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. 11. 1991. oko 200 metaka 130 mm. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. br. U području "Mala Bosna". 1991. Gospodinu Predsjedniku. Str. 1991. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. pov. 9.6. 9. 525-122-126/91 od 6.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 11. 1991. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. RuSitelj ustavnog poretka. pov. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. u kojima je bila velika količina streljiva. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. Str. 1991. 11. 1991. MARKOVIĆ. 1991. br. pov. br. 1991. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. 1991. Izvješće. 1991.1308 U toku 6.1991. Županja. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. pov. Vinkovci. 525-122-161/91 od 8. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. Narodna armija. 525-122-130/91 od 6. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. koji je stigao. Brojno stanje i imena ljudi 4. 1291 "Stradalo 125 objekata". 525-122-132/91 od 6. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". 21. Str. 11. Str. Str. 1991. br. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. 9-10. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. 11. 11. 1991.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. br. br. Str. 6. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. Page 160 .Bitka za Vukovar 9. 11. 1292 1. Str.1305 Treći bataljun 3. brigadi HV da do 9.. 9. BORKOVIĆ. bio je kratkog dometa. 1293 D. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje".11. Dnevno izvješće. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. pov. 5.. 11. pov. 525-123-142 od 6. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. dijelu VIII. Vinkovci. Vukovar ..Vinkovci. Velika slova u izvornom dokumentu. studenog. Ur. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. "Nećemo vas poslušati". pov. 525-122-130/91 od 6.1301 Dio pošiljke. Str. Narodna armija. 11. 11. Izvješće.. zaposjedne i utvrdi za obranu. Informacija iz GS HV o MES-u. Županja zapovjedio je 6. 525-123-141 od 6. Str. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. 11. 1991. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. br. 525-123-138 od 6. U. studenoga 109. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 11. Novi zapovjednik. 400/249-16/91 od 6. te da se pri tom ne štede sredstva. br. br. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. 1991. 187. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela".1303 Pored stalnih problema oko Vukovara.. studenog zauzmu Henrikovce. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. Borba. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "DevaMrano primirje. Redovno dnevno Izvješće. pov. pov.

Dnevno izvješće. a 11 je gardista ranjeno. HV. te za topove 76 mm.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. 525-122-151/91 od 8." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. pov. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. SVA MORH-ZOZO. 525-122-147/91 od 7. 1991. 1991. 11. br. U toku dana 3. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci .11. br HV: Zap. 525-122-147/91 od 7. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 11. 04-337/91-15 od 6. 109. brigade.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. br HV Pov.1991. pov.Đakovo. Dnevno izvješće. Zapovjed. Br. 1991. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. pov.. brigade govore o dvije čete 122. br. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. 122. 11. br. a ostala je jedna. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1991.1317 1309 SVA MORIM. br.. 3. 525-124-160 od 7. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. br. 525-122. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. 11. pov. HV: Zap. br. 130. Str. 1991. Br. Str. brigade vidi se da su dvije čete povučene. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. 11. br. Br. br.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. Cerne i Spačve. 525-122-125/91 od 6.. 1991. 13. Str.1991. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. Str. Vinkovci. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. 324/91 od 5.11. br. 109. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". br. 11. Pov. 109-472-1/91 od 9. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 221 potpuna nepozanica. 122. pov. br . HV Br. 335/91 od 6. 11. br. 11. Str. 1991. 11. Str.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. a posade poslane na odmor". 11. određuje. Br.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ.HV. 04-337/91-17 od 8. Mikanovaca.. Ivankova. Nijemce i Jarminu.11. određuje. 1308 SVA MORH-109. HV.. 1991. Operativna grupa Vukovar. Zapovjednika obrane s. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. 4. Jarmina. br. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. pov.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. HV. Istovremeno borbeni dokumenti 109. Str. pov.. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Banov dol. br. od 6. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-162/91 od 8. Dnevno izvješće. 11. HV. br. ZNG: Zap. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. 1991. Dva su člana posade poginula. 1991. 1991. brigade HV. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. ZOSISB. Županja a osobito u području Nuštra. 1991. br. br. Cerić i Vinkovaca). Izvješće. Komletince. 3. Izvješće. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar.1310 Iz područja Vinkovaca. br. Page 161 . 34/2-1991 od 8. bataljuna 122.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. 01-93/91 od 6. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. Izvješće. bataljuna 3./91 od 6. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. SVA MORH-ZOGV: Zap.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. SVAMORH-ZOGV: Zap. brigade HV u Đakovo. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. te dva tenka u području Marinaca. Jarmina. 11. Vinkovci. br.. Pridodana je 109. Borbena zapovjed Op. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ... Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. Izvješće. pov. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. U dnevnim izvješćima 122. Lipovac. 1312 SVAMORH-122. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. 13. Dnevno izvješće. brigade ZNG-a. Zapovjed. 525-122-130/91 od 6. Vinkovaca. 109. prostor između s. Dnevno izvješće.1991. br. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar.

razaranja i povremenih gubitaka . 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 525-122-165/91 od 8. Str. br. Narodna armija 16. 11. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13.. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. 1991. Dnevno izvješće. br. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. M. Izvješće. br. Županja od 9.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Županja 8.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 1991. 11. 5. pov. 238. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. 11. studenoga. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. Str.. Postrojba je imala šest mrtvih. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. Vinkovci. Str. 1991.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. . SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. pov. 1991. 11. 11. 1991. br.1319 Napad je počeo 9. 525-122 /91 od 10. Borbena zapovjed Op.. 525-122-173 od 9.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. 1991. Vinkovci. usprkos svih poteškoća. osim u dnevnom izvješću. Osim nje. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. Str. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. i 08. Županja od 10. i 10. br. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1328 U jutro 10. studenog pogoršalo. brigade HV iz Ivankova. MARKOVIĆ. bataljuna 106.. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. 525-122-1046/91 od 10. 1991. 525-122-173 od 9. 6. a četi 106.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. 11. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. br. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. 1991. Dnevno izvješće. U Narodno] armiji od 16. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. Dnevno izvješće. bataljuna 3.Bitka za Vukovar Vinkovci. A MIRKOVIĆ-NAD. 525-122-165/91 od 8. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. 1991. pov. 525-122-173 od 9. br. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. Županja od 9.. DEDAKOVIĆ-JASTREB. a 106. U Vukovaru se stanje 9. 1.. Bitka za Vukovar. za to su bile potrebne jače snaga. U. Vinkovci. brigade ZNG-a. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. brigade HV nema ni spomena. br. bataljona. brigade ZNG-a. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". i 7. pov. Borbena zapovjed Op. 525-122-162/91 od 8. 1991. 11. Četa 106. U pričuvi je bila četa 5. Izvješće. 1991. Dnevno Izvješće. Pov. pov.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. pov. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. Dnevno izvješće.. 11.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. br. brigade ZNG-a. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. "Je li 13 srećan broj". koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. 11. Str. 20 ranjenih. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. 1991. I. bataljuna 109. 5. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. 11. Izvješće po pripremnom naređenju Op. br. 3. 11. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. pov. Str. studenog 1991.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. D. Dnevno izvješće. 525-122-1046/91 od 10. pov. 11.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. brigade HV. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. Str. pov. brigade HV nigdje se ne spominje. U. studenoga. bataljuna 3. RUNTIĆ. brigada HV ne spominje se. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3..povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . br. br.. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Dnevno Izvješće. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7. 1991. 525-122-173 od 9.

HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. Izvješće. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. Depeša br. 525-122-1046/91 od 10. pov. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. br. ministrima obrane i unutarnjih poslova. D. 1991. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. pov. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. RUNTIĆ. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti".1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". 511-15-10/3-4329/91 od 10. pov. hrabro i pošteno raditi. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. 11. br. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". s njim i RH. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. 11. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. 240. Budite makar toliko Page 163 . Bitka za Vukovar. Navečer 10.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". 1991. studenoga. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". Str. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-1046/91 od 10. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. Vinkovci.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu.. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. 11..otŽ: PU Vukovar. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. 1991. 525-123-154/91 od 10. 525-123-153 od 10. pov. 11. Dnevno izvješće.. 11. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. Str. 511-15-10/3-4327/91 od 9. 1991. Na tome ćemo uporno. te jedna četa iz 106. br. Str.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. To je za mene apsolutno marginalno. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Vinkovci. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. Izvješće. pov. 1991. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). a to su konkretno krizni štabovi. 11. br. 1991. Depeša br.. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Dnevno izvješće. DEDAKOVIĆ-JASTREB.. 1326 jvrrjp rjj. vjerujem i Istrajatl. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar.. Županja. Str. 525-123-154/91 od 10. Vinkovci. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. Izvješće. dopuna naše depeše. br. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. dopuna naše depeše. Do sada je stiglo 490 boraca. Str. br. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. bez obzira na ljudske žrtve. 11.

Sabor.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. Page 164 . 81 ručni bacač raketa "Zolja". Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva. nego da. a ne zamisliti. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice".da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. i 1. prema njezinim pouzdanim izvorima. bataljun 122. studenoga. Najviša politička tijela Republike.1991. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09.1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci. Vjesnik. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar . "Ljiljana Toth. 8. Prijepis telefaksa primljenog 10. kao i nadnevak kada je pisano. tajnica u štabu Dedakovića.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. 11. 133S Jamin KRPAN. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". bataljun 132. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. "da osigura stvoreni koridor.05. 1. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". brigade HV. 10. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. 1991. 12. 11. Vinkovci. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu.45. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt.Bogdanovci . mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. 1991. 2946 . ona je. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . kaže se u izvješću. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. Optužnica.".11. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". 11. 1991.1991.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6. vod haubica 155 mm. Izvješće. 11. 12.Marinci . studenoga primila je 610 metaka 152 mm. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. 1991. u 18. Telefaks s nadnevkom 10.. brigadu ZNG-a. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". 225 mina za minobacače 60-120 mm. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. 30. brigade HV. 1991.Vukovar .Vukovar. 12. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. u 19. od 9. "Jastreb pretučen do krvi". studenoga u 13. a drugo govore. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 1991. poslana 9.48. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike".1991. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. 11. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. Vjesnik 6. što se vidi iz zaglavlja.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. 226 "U večernjim satima 12. 105. godine. studenoga.1 8. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca.. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. Saboru RH. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom".m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. Znatna kolićina stigla je i 9. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara.. studenog.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. A tada. Slobodni tjednik 4. Tri točke u originalu su izvješća. 8. brigadu HV. Samo 7.

obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109.Cerić . Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122.. Vinkovci i Varaždin.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. Operativne grupe Vukovar. Page 165 . pov. bataljuna te tenkovska četa 109. pov. studenoga.1343 Kao i prethodne procjene. 227 Intenzivirao je izviđačko . SVA MORH-GSHV: ZOSISB.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. 108. KL Str. Str. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. Br. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. U. br od 9.Vukovar. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. SVA MORH-ZOZO: GSHV. 11. 1. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. u što je moguće kraćem vremenu. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . pov. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv.Pačetin . ur. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap.11. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. 2.Marinci . sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. 8/91-01/336. brigade HV. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. četa 3. 5120-01/22-91-1 od 1.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. brigade HV iz Bjelovara.Ostrovo . Bosut Mirkovci . jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. Vinkovci. Đakovo. Predpočlnjavanje dijela jedinica. 1991. 1991. U bojni raspored na tom pravcu. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru.1349 S obzirom na predviđenu zadaću. bataljun i mehanizirana četa 3. Za prvi postroj određen je dio 3. br. 28. tako ni 9. bataljun. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. Str.. Na pravcu s. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. brigade ZNG-a. i 3. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. brigade HV.Bogdanovci .. Nuštar . bataljuna 3. 11. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. 5120-25-91-6 od 9. i nova je procjena bila manjkava. osim 105. njezin 1. Ur. br. studenog 1991. 1991. 1991.Marinci . proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. 525-130/8 od 9. Borbena zapovjed. Mikanovci. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće za 9. studenoga. br.1991. a na nekim mjestima i u međuprostorima.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. 525-122-36 od 11. KL 803-05/91-03/244.. brigade ZNG-a. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. brigade ZNG-a. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. U drugom postroju bio je 5. SVA MORH-GSHV: GSHV. 11. te u šumama. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. četa 3. 1991. 12. br. 4.Gaboš . snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. Županja. velike Srbije. brigade HV iz Nuštra. što je bila zadaća 3. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. Op. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. Prednji kraj ima na r. bataljun 122.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine.

u s. Cerića. Po ovlađivanju pojedinim objektima.. brigada HV Inženjerijska četa 37. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke.Bogdanovci . Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. Narodna armija. Negoslavci. 2.Vukovar i Nuštar . potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju.1352 Page 166 .9. koji je 1991. 1991. Borbena zapovjed Op. s. br. Napadu snaga I ešalona. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". i 3. 1991. a u toku noći 12. Vidoševac. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . 11. Bogdanovci". no iskustvo sa 104. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. 6. HV. 17. Petrovaca. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. Drugi postroj sastavljen od 5. Petrovci. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. Mirkovci. Henrikovci. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. 1. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava.Bogdanovci.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. 1992. bataljuna 3. na glavnom pravcu. Županja bilo poznato da se 105. Bršadin.. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . HV od 10. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. 11. studenog trebale ovladati područjem Zidina. GSHV. br. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. Inženjerijska četa 37. Marinci. obećana. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. 27. 1347 R. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. "Između zatišja i opreza".. "Četiri meseca bez gubitaka". br. Pačetin i Bršadin. Marinci i s. Petrovci. 45/3-9 od 11. Narodna armija. studenog. na 13. Bila je. Petrovačka dubrava. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. nije bila na bojišnici. POPOVIĆ. bataljuna i mehanizirane čete 3. br. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. bio načelnik štaba 152. Vinkovci. Orijentiram početak napada bio je 5. br.1993. Cerić. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. Pačetin. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona.Vukovar. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. 1992.. ekonomijom Henrikovci.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. Za obranu. službovao kao poručnik u toj brigadi. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . 525-122-188 od 11. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. Pov. brigade HV.Bogdanovci .Marinci. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. 1991. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. Mirkovci. brigadom HV. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. 22. 1. 16. pov. 29. Pričuva. "Ratnici Iz senke". područje Vidovca Marinaca i Lipica. Marinci i Bogdanovci. doduše.30 sati 13. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. 12. studenoga. bataljun 132. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. Str. pov.Marinci . Narodna armija. brigade. 122. šuma Lug. 1991. 11. 28-29. 525-130/7 od 9. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. br. studenogtrebale su biti spremne za napad.Henrikovci . ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". bataljun 132. Bršadina i Pačetina. šumom Lug. brigade HV. Obavještajno Izvješće. Cerić. koja je također bila obećana.. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. Str.

. Mate BAŠIĆ. Njezin 5. pov. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. 11.Marinci Henrikovci . prvo topništvom. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. 11. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). 11. br. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji.. 230 znatno sporije. dok na osnovnom pravcu. 906-1 od 6.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 .. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. studenoga. Snage 1.Henrikovci . Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. pov.11. niti se domaći prvih kuća s. a potom i pješačkim napadom. Dnevno izvješće.r. koji je odbijen. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. brigada ZNG-a. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". Vinkovce i Vođince. 11. Jarmini i Borincima. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". Napadnuto je 11. ali su oko 06. 525-122-199 od 12. Vinkovci. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama".00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru.. što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. 525-122-188 od 11.12. brigade HV Op. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić. 1991. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. br. 525-123-157/91 od 11. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju".Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci.1356 "U večernjim satima 12. Samostalna četa 109.Petrovci . pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . Županja. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci. Proces priprema i prikupljanja 1. 11. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. 1991. Str. Sličan podbačaj napravila i 3. br. Izvješće. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". Dnevno izvješće. pov. 525-122-199 od 12.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. 6. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. Str. Str.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. br. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. 1991.10. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. 25 od 31. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. 11. 1351 Isto. br.1991. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.10.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. Marinci.. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. r. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. studenog.1991. br. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". Str. Slobodni tjednik. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. Borbena zapovjed Op. 1991.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz.Marinci . Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. 1991. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1991. br.. 1991. Op. Vuka . 30.Marinci.

general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. No to nije kraj njegovih domišljanja. Dnevno Izvješće. odnosno kao paralelna vojska". 135!l A TUS. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. opis drugog pokušaja proboja korektniji. ipak ni on nije održiv. najkasnije do 21 sata. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. da je bila na samoj granici uporabe. misho je zapovjednik Operativne grupe. zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. pokolebanu. 1991. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1358 isto. vrhovnog zapovjednika. Izvukla se zbog gubitaka.Vinkovaca i Županje". studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. dr. Jedna njegova bojna . gdje su neophodno potrebni". tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana.11.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. No. studenoga. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . br.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. Franje Tuđmana. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. pov. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. 152 mm i minobacački 120 mm. 84-85. Str. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. 15.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. kao i zapovjednika OZ. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. brigada HV se nije pojavila. OG i brigada Hrvatske Page 168 . postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. Vinkovci. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. 525-122-201/91 od 13. a ljudski gubici su. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu".135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". General Tus prešućuje da 105. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici.1365 Dva dana kasnije. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca.

11. Vjesnik. Županja. što je najavljivalo nove napade Armije. brigada ZNG A '32 1. 11. 1991.1367 Na pravcu Vinkovci . 1991. 12.Vukovar. ili njegov zamjenik. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca.1371 Dugo očekivana 105. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 11. 1991.1991. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca. brigade ZNG. 525-122-208/91 od 14. br. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. 1364 Isto. Dnevno izvješće. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. Str. 8 505 505. Javni poziv na mobilizaciju. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. pa je njihov broj narastao na šest. Vinkovci i x_ ]X]9 3. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. Str.1991..Bogdanovci . ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. bataljun 132.Marinci .1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca.Bitka za Vukovar vojske". motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. 1991.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. 11.Županja.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. 8/91-01/256. 11. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. odnosno prometnica prema Pačetinu.. br. Ljesk-'ov Zemljovid br.. brigadu HV.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. Ur. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 232 ti i--Markušicš. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. pov. 5120-01-91-1 od 14. odmah poshje pristizanja". 525-122-195/91 od 14. Vinkovci. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. počinivši veliku materijalnu štetu. Stari Perkovci. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . 6. 1991. 525-122-222/91 od 15. br.15. i_ X1130 četa 130. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. 11. morale su se odbiti. Budrovci i Piškorevci. osim navedenih. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. studenoga. 1991. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. 525-122-200/91 od 13. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. Krizni štab od 12. HSP Zagreb. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Zahtjev je poslan navečer u 22. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. Br. 11. Vrpolje. 11. Naredba. 8. Granatiralo je Vinkovce i Županju. 1991. Čajkovci. Str. U potpisu Je zapovjednik 1. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. Zapovjednik brigade. Naredba. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109.Šid. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. pov. br.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". studenoga. Page 169 .

pov. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. pov. 24. Županja i Vukovara 17.1378 Ujutro 15. Narodna armija. 11. 16.Vrbik -Petrova Slatina . HV. R.Osijek i pravcu Bobota . 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja govorile su. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline"... Narodna armija. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . 525-123-165 od 14. br ZNG trebala u toku 15. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. prema procjeni oko 30 posto naselja. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. 1991. 11. Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-178/91 od 18. 17. Izvješće. "Ti divni ljudi. br. pov. 11. 5 2 5-123-170 od 16. Page 170 . 12. 1379 R POPOVIĆ. 1991. Str. Str. b78 M PETROVIĆ. 1991. 1991.. i 122.Klisa .Šodolovci". 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zbog toga je dana bojna priprava 106. 4. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek.1991. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. 1991.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. Str. Narodna armija. br. 525-122-208/91 od 14. upad u županjsku općinu dobila je 252. pov.. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. 12. pov. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15.1991. 11. Izvješće. 21. Izvješće.. pov. br.. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. br. br. 16. 525-122-244/91 od 16. 11. br. 525-124-192/91 od 15.. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1992. 1991. studenoga 252. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1381 Rasulo 1. oklopna brigada. pov. Str. pov.. 17. 11. 11. "Između zatišja i opreza". R. br. br. 1991. ih 16. Južno od njih. 1991. brigadi napad na Nijemce. Apševce i Podgrađe. Zapovjed.Ćelije .. 11. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. br. Dnevno izvješće. U. a 1. 04-337/91-23 od 14. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. br. biti predana 109. 130. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. 525-123-166 od 15. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. POPOVIĆ. 1991.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. mladi ratnici". br.. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str. 1991. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. br. Razmještaj brigade. u toku 15. 525-123-167 od 15. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. 11.. br. 11. 11. Dnevno izvješće. 1992. brigade HV o napadu 252. POPOVTC.11. Izvješće. Str. doduše netočno. bataljuna 131.1376 Za razliku od noći. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. 1. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1379 Prve dojave 131. Str. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. 525-123-200 od 25. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3.1991. Izvješće. HV Br. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije".. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-165 od 14. 109. 1991. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci.11. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Str. Izvješće. 1991. 525-123-167 od 15. 11. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. 1. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. pov. br. 525-201/91 od 14. i na ostalom području Operativne grupe. Izvješće. pov. Narodna armija. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. 1991. 22. U Apševce je uspjela ući.1380 Tek je poslijepodne 16. brigade. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. pov. "Između zatišja i opreza". "Beskrajna vera u komandanta Antonića".

1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. br. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala.. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 04-337/91-25 od 16. Vinkovci.1390 Bataljun.. 525-123-178/91 od 18. Zapovjednik 109.1389 Ugrožavanjem Nijemaca. brigade HV. 131. Nakon napada 252. Prekid napada 131. br. bataljuna 109. 525-123-173/91 od 16.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. Izvješće. brigade HV u Nijemcima. studenoga uputi jedan bataljun 105. HV. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . pov.Jaz. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. br. 1991. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. pov. pov. 525-123-171 od 16. 11. Županja 1 Vukovara 17. Očito je čekala ishod napada 3.. Izvješće. Izvješće. Selo je 16. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131.Slakovci. Vinkovci. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci .Jasinje . br. 11. 1991. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. brigade HV tek se poslijepodne 16. 1991. a njezin je zapovjednik 2. 47/18-91 od 16. Apševca. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. 11. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. 1991. 525-124-198 od 16. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-24 od 15. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. brigade HV. 1991.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str. pov. 1991. bataljuna. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap.. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991.Podgrađe". oklopne brigade dijelovi 3."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar.Apševci . 100-3/91 od 16. 1991. 11.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. Topnička potpora napada bila je obveza 109. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. brigade HV. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. Izvješće.Plandište.1384 Dio 105. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2.Panjik (kota 80). . Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . br. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. pov. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. 109. HV. 11./16.. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. br. bataljuna 105. po dubini motel Spačva .1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. Komletinaca i Privlake. ojačan tenkovskom četom. 11. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. HV Str. 11. 11. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. 109. Br. pov. Bataljun 105. Br. U toku toga dana 252. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. 131. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. br. oklopna brigada JNA zaustavila se. br. Izvješće.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. br. bataljuna 109. br. 1991. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105.. 11.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . Str.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. 525-123-170 od 16. a "dio ljudi se utopio u r. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine.. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. pov. HV. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". zahtijevajući da u toku noći 15. . 11. Županja.

. Str. Dnevno izvješće. 525-124-198 od 16. pov. 5 25-123-178/91 od 18. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice... 1991. planirao je 108. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. 109. do 13. i 5. 525-124-191 od 15. Str. 525-124-198 od 16.Bitka za Vukovar sustav obrane. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11.. 1991. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. bataljunom. 525-124-192/91 od 15. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. na pravcu Lipovac . 237 Plan s "Merčepom i tzv.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. Komletince.1397 Bataljun 105. br. pov. bataljuna i s nepotpunim 1. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. 11. 525-122-231/91 od 16. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. 3. prema Vinkovcima ih Županji. i 105. Otok Privlaku..Apševci. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga bilo Je vrlo teško. 1991. 11. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. 11. 11. br. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Naseljena mjesta: Nijemce. br. Dogovorio je spajanje 2. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. 6. pov. Str. pov. pov. br. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. brigade koji nije uopće stigao. Gradiški). 1991. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. i 2. brigade od 23. do 24 sata 17.. Županja i Vukovara 17. 2. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. br. Str. HV. 525-122-243/91 od 16. 04-337/91-25 od 16. 11. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. br HV: Zapovjedništvo 108. Borbena zapovijed Op.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. Pripremno naređenje Op. Vinkovci.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. Županja. 11.. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. studenoga. br. Izvješće. brigade i predloži mjere za rješavanje". pov. Br. br. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. i 16. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1391 U 105. 1991.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. 11.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. br. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. pa i borbe u okruženju. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi. 11. br. Zapovjed. S pripadnicima Page 172 . 11. 11. Pripremno naređenje Op. 1991. 525-123-169 od 15. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. 1991. Izvješće. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. brigade HV. Str. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". pov. br. 11. 11. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Županja. pov. bataljuna u novi 2. pov. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. gardista iz 3. Vinkovci. Str. br."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 1991. Vukovar. Predviđajući dugotrajne borbe.1393 Zapovjednik 108. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. brigadu HV iz Slavonskog Broda. Str. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba.. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. 1991. 1991. 1394 SVA MORH-108. br. 1991. 525-122-244 od 16.. bataljuna. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. 1991. Županja. Ne znajući još da je 105. br. 525-122-233/91 od 16. pov.

. 11. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-122-244 od 16. i 132. 1991. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. te "poduzeti potrebne mjere"..1403 U toku 16. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. Ur. Zapovjed. M. br. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Dedakovića i g. 11. 525-124-201 od 16.. Dnevni operativni bilten za dan 15. studenog. Za njega je Operativna grupa 15. 525-126/36 od 15. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. sjećanje vojnika. 525-124-200 od 16. br. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. br. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. 1991. Str..1991. bitke oko centra grada. 11. HV". Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. br. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenog. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . 1991.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. odnosno oko 100 metaka. br.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. 525-123-177 od 17. i 105. Županja. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. pov. 1991. 11. Rok za ustroj bio je 20. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. Operativno dežurstvo od 15. što se očito odnosilo na 109. studenoga. pov. Str. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade.. Vinkovci. pov. brigadu HV. 1991. 1991.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. br. Vinkovci. Vinkovci. br. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. Za okruženi grad više nije bilo nade. studeni. 11. od 06. 1991. 11.1991. 11. 1991. br. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. br. pov.. br. 525-122-238 od 16. Str. pov. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. br. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. te da su "nesuglasice između zap.11.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. 525-143-172 od 16.00 do 12. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. studenoga "vođene . 5120-34/22-91-1 od 16. 525-124/187 od 15. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". pov. 11. 122.. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1991. U. br. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. Str.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu.. 11.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. 5120-33-91-2 od 15. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11.1401 Pridodane snage iz 107. 238 dužnosti". g. 525-122-223/91 od 15. pov. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Dnevno izvješće. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.. Vinkovci.. Glavni inspektor Hrvatske vojske. 384-386. pov. Ur. 11. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. 1991.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. Str. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. studenog. ŠPEGELJ. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. 1991. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV.00. 1991. koju nisam pronašao.

.00 do 18. Narodna armija. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . dopuna naše depeše. Dnevni operativni bilten za dan 15. 1991. br. kukavice i veleizdajnici. Operativno dežurstvo od 15. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". Ur. 10. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV.00 sati Vukovar. 10.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. 1991.. 11. Zapovjed. 14. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. br. 240 Gardijske motorizirane brigade. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . 7. 525-124-198 od 16. 22.00.Bitka za Vukovar Vinkovci. 1991. pov. Kl. da je hrana i streljivo na izmaku. 1991..1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. od 12. 1991. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. 525-124/202 od 16. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave.. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. 12.1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. "Vukovar je ostao u meni". 10. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. 5120-01-91-1 od 16.. ah bez pomaka na bojnoj crti. Narodna armija 9. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. Za teško stanje u Vukovaru. Str. Na području Mjesne zajednice "1. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci.. 11. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. listopada. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. "Svanuće jutro slobode".1419 Armija je i 3.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara". Str. 1991.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". PANTELIĆ. pov. br. pričuve minimalne a što se "negativno . 11. 1991. Pomoć.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković .Marinci . 10. Depeša br. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. a "agresor vraćen na početne položaje". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 11. g. Obavjest. 1991. M. 1418 Milorad GONČIN. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. Narodna armija 19. Ur. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda.. 27. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. KL 810-03/91-01/01. 'Vukovar oslobađaju hrabri". 1991. 2/96-01-91-1 od 2. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava..1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. odražava na naše borce". Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 11..Bršadin. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 1991.. 1991. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara. br. 10. 11.. 8/91-01/265. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. 511-15-10/3-4262/91 od 1. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. 1991.

dopuna naše depeše.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara.1423 Noć 374. Str. pov. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. 525-123-17 od 4. život se odvija (. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. 10. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. br. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10. bez vode. nemamo prijevoznih sredstava. dopuna naše depeše. pučanstvo je u šoku. "U potpuno razrušenom gradu. 10.1991. Dnevno operativno izvješće. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. 511-15-10/3-4269/91 od 4. dopuna naše depeše.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. 525-123-16 od 3. dopuna naše depeše. koji su 1. br. Str. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. da nam telefonske linije ne rade. Izvješće.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. 1991.1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Br. 511-15-10/3-4267/91 od 3. hstopada poginuli u Bogdanovcima. 511-15-10/3-4267/91 od 3... 1991. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. 525-123-18 od 4. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". struje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.10. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. Vukovar je postao sablasni grad.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Depeša br. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. Str. pov.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. prijete zarazne bolesti. br. što su branitelji s uspjehom odbili. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. a ranjeno je najmanje 16 osoba. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 .10.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara.1991.. 1991. da nemamo vode. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. struje. Depeša br. Depeša br. 511-15-10/3-4265/91 od 2. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. koji je bio u potpunom okruženju. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. pov. 10. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske.. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Depeša br. Napad Armije nije gubio na jačini. 10. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Kao i prethodnih dana. . 2-6 od 3. Dnevno operativno izvješće. 10. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

. Predsjedniku Republike Hrvatske. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 242 tehnika koju ste nam obećah?". Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. neznanja.1991. 1991. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. i u mene. listopada počeo mirno. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac.1435 0 stanju u Vukovaru 7. Zap. u broju od 10. 1991.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. 1432 Dražen RAJKOVIĆ.m MUP rh-otž: PU Vukovar. Ni Bejrut. Izvješće. 10. 04-267/1-91 od 7. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. listopada. dopuna naše depeše. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti.00 do 06. Vojska. Dnevni operativni bilten za 05/06. 1991. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. hstopada u 9:13. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. nesposobnosti. Br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. Depeša br. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć.10. Operativno dežurstvo od 6. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. I da će Vukovar izginuti. 4-5.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7..1991. ZNG. MUp rh-otž: PU Vukovar.1433 a ni 6. Slobodni tjednik 10. 1991. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. 10. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 10.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 511-15-10/3-4271/91 od 5. Operativno dežurstvo od 6. Prijepis telefaksa primljenog 5. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. Bršadina i Borova Sela. dopuna naše depeše. s crte Vučedol Petrova Gora . listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". Page 176 . 10. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.00 sati. Izvješće.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. 1991. što je obrana uspjela odbiti. "Zbog lažnih obećanja. 1991. naše depeše.Beogradska kosa.1991. Depeša br. . 1993. dopuni-. Vukovar će izginuti!". jer vi ste lice i obraz Hrvatske. 1991. 10. Dnevni operativni bilten. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. Borovo naselje. usporedbom s porukom 4. 10. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 511-15-10/3-4270/91 od 4. što će reći pohvala. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore..1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. od čega šest pripadnika HV. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. 20. od 18. Depeša br. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar. dopuna naše depeše. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar.10. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. 1991.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. br. Dovezena su tijela šest osoba. 22. Trpinje.1437 Tog je dana iz borbi za grad. Depeša br. 511-15-10/3-4272/91 od 6. 1435 Nikola OSTOJIĆ. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. 10. 10. 10. ZNG. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. dopuna naše depeše. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje". Ali ni tada neće pasti". »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 .1991. uži. 1991. 10. Ovo više nije ni Berlin. 10. Depeša br. jasno mi je da smo rat izgubili. 1991.1431 Pet dana kasnije. 4. 10.

U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. hstopada. dopuna naše depeše. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. 1991. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". 08-2935/1-91. 10. 1991. Bogdanovcl . . hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . te da dobro znaju "trgovce Vukovara".. 10.. što je odmah demonstrirao. Zaključci iVarođne novine. od 08.. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. Nema više sijena (municije). hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. 10.. HV. 10. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". dopuna naše depeše.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. uspiješno brani svim snagama. Str. R. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. Njegov nastup prema Zagrebu. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. hstopada "kao nikad dosad". dosta nam je Page 177 . 1991.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. pov.. 525-123-38 od 11. 1991. Kl. pov. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste".Bitka za Vukovar 1439 N. U 19 sati 11. Br. 1991. 511-15-10/3-4275/91 od 9. još uvijek. Str. do 18 sati. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. br.. Narodna armija. 8. 10. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. Izvješće. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. s ciljem da se Vukovar obrani. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. 19.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.12. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. Depeša br.. 1991. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. dopuna naše depeše. 10. Izvješće za dan 11. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske.. Približavaju se tenkovi. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. 021-03/91-05/07 od 8. 525-123/40-91 od 11.1442 Armija je oko Vukovara 10. 10. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. br. CO. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. 10. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci.10. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". 511-15-10/3-4274/91 od 8. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. koji je potrajao cijeli dan. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.1447 U 19. OSTOJIĆ. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11.1441 Relativno zatišje od 8. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. Depeša br. zabilježeno je da se "124. Izvješće.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje".

'•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. br.1459 Nositelj napada.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. među kojima je mile mrkšić. mehanizirane brigade. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. 245 bila i glavnina 2. u 23. HV: Zapovjedništvo 122. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. 1991.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. nM Glavni stožer HV. Ur. 1991. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. HV: Zapovjedništvo 122. trudnica i novorođenčadi. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. 1991. br.21. Vukovar je odgovorio potvrdno.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. br.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11.. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. Depeša br. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. branitelj je zaustavio prodor. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. 1991. 2121-06-91-90 od 13.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". namjeravajući s tenkovima ući u grad. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. KL 804-01/91-03/48. kao i da se može dati i u "novine". brigade HV iz Đakova. Dopisano ispod izvješća od 19. 1991. dopuna naše depeše. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. 511-15-10/3-4284/91 od 15. br. br.. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. a ranjene su 43 osobe. Dnevni gubici 16./14. U toku 16. južnom dijelu naselja Lužac. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . 10. Pregled situacije. 10. i 17. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. U toku 15. 10. !U" Isto. BORKOVTĆ. brigade. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. u 19. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. "Probijanjem ovih obrambenih položaja".1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. razgovor od 12. 10.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. '» SVA MORH-122. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. mehaniziranog bataljuna 51.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. Evropskoj misiji.59. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. B. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. Dan kasnije poginula su dva.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. 1451 SVA MORH-122. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". 1991. 2121-06-91-90 od 13. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. 10. Nakon što ga je 13. 51.40 sati.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. brigade. 5120-03-91 od 13. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje.1461 Ujutro 19.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". koje mu to trenutno onemogućuju". zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. Rušitel] ustavnog poretka 19-29. hstopada 1991.00 sati. 10. Sajmištu i Trplnjskoj cesti.

na što su hrvatske snage odgovorile. br. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. "Vukovar oslobađaju hrabri". 3-8 od 16.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. I.1471 Idući dan. 1462 RH. D. a sedam ih je ranjeno. I. a za 11. 1991. bio težak dan.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 1991. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 78-79. Depeša br. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 204. 9. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. Uspjeh su ući u selo. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. D. hstopada je za branitelje Vukovara. Br. usprkos potpisanom primirju. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. 27. 511-15-10/3-4288/91. 10. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. 1991.08. 7.1470 Od 26.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. hstopada. mmzione otopine. svibanj".147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . dopuna naše depeše. KIR-36/92 od 6. Odjel Sinj. Izvješće. 42-47. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. 525-123-78 od 20. pov. Saslušanje okrivljenog I.. Ništa lažno. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. Grad Vukovar je pun ljudi. Obavijest. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. 23.10. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. 10. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. Imenovanje. 511-15-10/3-4286/91. 1992. ĐUKIĆ. Lijekovi. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. od 16. od 17.1468 Do 30. 10. 20-22. 1991. 10. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis)..1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. Depeša br. Ministarstvo zdravstva od 22. Page 179 . Str. SIS. Službena bilješka o informativnom razgovoru. 3. godine): Zap. 10.10. Izvješće. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. Br. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992.. zauzeli 10 kuća. VSA MORH: MORU. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". 10. 1994.1991. 1991. 19. 525-123-68 od 17.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. 1460 M. svibanj". Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. brigade. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola".1991. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. a crta se obrane nije pomaknula. Napadi su odbijeni. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". MATIĆ ERED. br. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. Str.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove". K. 1080-183/1-1994 od 10. hstopada. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB..1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. 1991. Narodna armija.45.

7. Dnevno izvješće. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. pov. "Hladnokrvnost pre svega". studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj .1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". S. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. 2. Dnevno Page 180 . a ranjeno je 12 osoba. 10.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. Depeša br. Str. 525-122-1071/91 od 31. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". 10. 10. "Usljed žestine napada. dojmna naše depeše. 1991.Trpinjska cesta i Erovac. pružena je 3. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". 525-122-37/91 od 24. dopuna naše depeše. U. Str. br. dopuna naše depeše. 24. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. 10.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. mehaniziranog bataljuna 51. Str. 1991. 525-122-34/91 od 23. 10. Str. 511-15-10/3-4311/91 od 30. 525-122-90/91 od 2. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". Izvješće. 10. 511-15-10/3-4306/91 od 27. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. dopuna naše dejseše.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. Depeša br. 525-123-82 od 21. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. br. Pov. pov. Depeša br. 1991. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. proleterske gardijske mehanizirane divizije. studenoga. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. Vinkovci. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. pov. Dnevno izvješće. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. pov. Vinkovci i Županja. br. 1991. 12.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. težišno na područje Mitnice. Depeša br.. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. j>ov. 1991. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. Izvješće. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. Depeša br. Izvješće. 511-15-10/3-4308/91 od 28. 525-123-109 od 28. 1991. br. 10. Str. Str. kao i Sajmišta. 1991. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. 1991.46). br. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Poginule su dvije osobe. dopuna naše depeše. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. br. 1991. DOKIĆ. Dnevno izvješće. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. Narodna armija. 10. 1991.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. 525-123-86 od 23. 10. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. 5. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 525-122-22/91 od 21. 1991. pov. 10. 1991. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. Granatirano je i područje Vučedola. pov. br.. 10. kao i prethodnih dana. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. 511-15-10/3-4304/91 od 26. Znatna pomoć. 6. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Dnevno izvješće. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 1991. Narodna armija. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 1991. Str. pov. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 525-122-55/91 od 29.10. listopada. koje su uočile "velike snage . 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. 1991. br. u 18. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi".

248 major Mladen Bratić. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. I4!W I. i 3.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. 6. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". pov.. 511-15-10/3-4323/91 od 5. Str. 9. u pjesmi. 9. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. 11.. Depeša br. br. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. mehanizirane brigade JNA na Lužac. S obzirom 1484 "In memorlam. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. 511-15-10/3-4325/91 od 6. OZ Osijek od 8. Izvješće. toga dana ona je bila povremena. 155 mm. Županja upućena prijepodne 6.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. dopuna naše depeše. Odjel Sinj. što je bila bilanca zadnja dva dana. 2. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. Vinkovci. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. 11. "Kako je poginuo general Bratić".1991..Bitka za Vukovar izvješće. 1991. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. studenog. 1994. 11. ako u vjetru neki zvuk Vas budi. U. Tekst izvješća kod B. 1991. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. Operativno dežurstvo od 3. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju.. na koje se sručila kiša topničkih projektila. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "DevaMrano primirje.. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. Vladimira Kočiša Zeca. us« VSA MORH: MORH.11. sve lovce stigne zaslužena kazna".m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 .. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. studenog na strani branitelja grada. 1991. 525-123-129 od 3. Br. 8. 5. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Narodna armija 9. "Korak do slobode". Rušitel] ustavnog poretka.11. Službena bilješka o informativnom razgovoru. 122 "GVOZDIK". odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. 1991. pov. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 11. tvrdi Borković. 1482 S. pridaje". Depeša br. 1080-183/1-1994 od 10.1991. i 5.1991. Dnevni operativni bilten. ISU 20.1488 Noću 5/6. MARKOVIĆ. a ranjeno je 25 osoba. Mjesna zajednica "1. 1991. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. to kuca srce hrabrih ljudi. 11. 1991. svibanj". u 16 sati.. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1486 Vukovar je u 5. usprkos još jednom potpisanom primirju. Narodna armija..1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 1991. dopuna naše depeše. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. Str. BORJSMĆ. te čvrsto. 11. SIS. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". 525-122-109/91 od 4. JOVANOVIĆ. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 152 mm "NORA". General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. br. revalvirana smrt". 11. 1991. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. Narodna armija. 7. 1991. studenoga. Dnevno izvješće. Narodna armija 9. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. Mladen Bratić". . Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. MUP-u.1489 Komanda Novosadskog korpusa. 11. Do 18 sati 3. 8.11. 22. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Obavijest.

j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. pov. 1991.11.. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. u 10. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi. pov. Drvena pijaca i ulicom I. te će 13-15. naime. 9. Kovačića". OZ Osijek od 8. 511-15-10/3-4327/91 od 9. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo".1501 Milovo Brdo zauzeo je 1. prečnika blizu 300 metara".1492 O stanju u Vukovaru 8. ' .. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm".1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. 1991.Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika. svibanj". 11. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih.1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. 525-122-126/91 od 6.. dopuna naše depeše. 1991.. Dnevno izvješće. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. svibanj'. JOVANOVIĆ.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ..1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada." j Buha". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. 511-15-10/3-4326/91 od 8.1991. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. A rf*. Poginuo je jedan branitelj. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka.1500 TANJUG je 10. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.14 . Str. Str. OŠ MUP RH. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. ali ne znači da neće. 11. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. 11. a 28 je osoba ranjeno..1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. Depeša br. 11.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru.-¦.. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija. 8. "Korak do slobode". naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje". Mitnicu.1495 U Vukovaru je JNA 9. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara.. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". G. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije. 1492 S. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. 11. Depeša br. Buhe.000 života pasti u ruke neprijatelju.' '¦ *"'* •'¦*•. ¦ ''P'BJJJ'VH*. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. . studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. zauzela je Bogdanovce. 525-122-162/91 od 8. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. dopuna naše depeše. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Nastojale su Page 182 . 1991.. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1.. br. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. br. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru".

1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. dopuna naše depeše. 11. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. "Obruć sveden na prsten".Vukovar 13. studenoga završio je debaklom. 14. 1991.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. Dnevno izvješće. tukući ga vatrom svih vrsta.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". pov.Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. 1502 M. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. Narodna armija 16. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju.. R. pov.. Osobno je dao tri prijedloga.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. Vinkovaca Đakova. novembra. Slavonskog Broda. Iako to nije jasno rečeno. Str. a napose vatrom iz zraka. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara".. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju.. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti.. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. 525-122-1046/91 od 10. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. napisano je u izvješću... Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". Str. br. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. Depeša br... Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. Generalu zbora Antunu Tusu. Generalu zbora Antunu Tusu. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. Depeša br. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". u idućih 10 sati. PANTELIĆ. Našica i Valpova. mehanizirane brigade. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 525-122-173 od 9. 1991. 525-123-154/91 od 10. Str. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. br. 11. 11. 1991. mehaniziranim bataljunom 36. 11.1512 Kasno navečer 14. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS.. 525-123-153 od 10. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. 1991. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. POPOVIĆ. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke. Izvješće. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . 1991. 511-15-10/3-4330/91 od 11. 11. 11. 11. 1991. br.. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji. koji je 13. 1991. 11. br.. 1991. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. Str. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Izvješće. 1991. dopuna naše depeše.. 11.

J (Mladi Jastreb). 25. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. Dnevni operativni bilten.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. . 1991. 1510 B. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. Vojska. 11. 1992.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. bez panike. "Jedinica bez izdajica".. Narodna armija. S prvim minutama 17. Str. Teks dopisa kod F. Gospodinu Vrbancu. Vukovar od 17. 525-122-208/91 od 14. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti .Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. u prvim satima 17. a to je" da "vlada RH.-1992.. 1991.1515 Ubrzo nakon poslane poruke.11. GREGURIĆ.". br. 26. Ona se prijepodne sastala na sjednici. Ml. studenoga prestala s vatrom.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. 19. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. Bez bombi. jer rade na jedini mogući način. studenoga. u ime 15. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". u 00. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. Operativno dežurstvo od 15. Način izlaska ljudi iz Vukovara. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". na osnovi čega je zaključeno da 16. J. po gosp. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba.1517 U zoru 17. težišno na Vukovaru. 1991. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. 1991. Dnevno izvješće. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. 525-122-245 od 17. 11. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml.. 7. 1992. kao i predstavnike Evropske misije".pokolj. 1991. pov. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1991. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara.. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. Page 184 . 16.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. 16. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. 6. 4.. 37. 11. pov. 11. 1512 Milidar BAKARIĆ. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.30. 272. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 11. Str. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. D. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. Dnevnik događaja. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. hitno se traži. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. tromblona i protivoklopnih sredstava. "I na silosu jugoslovenska zastava". br. 11. 259-260. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Bez odlaganja i svim snagama. gdje se nalazi bolnica. Tekst brzojavke u F.-1992. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. GREGUPJĆ. Granata za MB i topove nemamo već dugo.. Vinkovci. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ. u kojem je obrana bila na kraju snaga. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. "Ko je 'pucao' u tenkiste". 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. KL 814-01/91-01/01. 2196-01-091-1 od 12. Narodna armija. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage".1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka.. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991.) snaga na tom dijelu. Narodna armija.m Risto KOSTEV. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. br. 1991. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra.. 12. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. 4. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Ako se probijemo nastat će pokolj civila. Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. Operativni štab ministarstva od 14.

Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. pov. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. br. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". 11.. Izvješće. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. GREGURIĆ. On je odmah nakon Page 185 . Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. GREGURIĆ. kojeg se nije moglo naći. 1991. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1991...1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. 525-122-245 od 17..1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. 255 'Vukovar nije osvojen grad. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava.-1992.11. GREGURIĆ. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. 11.-1992. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. GREGURIĆ. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi.. Tekst pisma kod F.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. Vukovar . Vladi Republike Hrvatske. oboleli i ostali dio stanovništva. 272. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. br. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. održane 17. 272-280. Vukovar Šid. pov. 11. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen.1523 1521 ISTI.-1992.1991. Poruka je bila dovoljno jasna. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad.Osijek. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Tekst pisma kod F. U tom cilju predlažemo da se povređeni. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. KL 800-01/91-04/27. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". odgovor je opunomoćenika Armije.Vinkovci. 1520 F. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. studenog 1991. 1991. kao i u drugim mjestima. 1519 Zapisnik sa 53. 280-281. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. nego kao dio njega.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. br. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta.-1992. 282. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. Ur. 525-123-177 od 17. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. Str. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". 11. 280. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. 50302-91-2 od 17. što se pokušavalo zaustaviti. 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Str. Vukovar . Tekst brzojavke u F. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991... 105. brigada HV. general-potpukovnika Andrije Rašete. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija.

525-122-254/91 od 18. Ur. 1991. 525-122-246/91 od 17. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenoga.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. KL 8/91-01/91-268. a još manje "tzv. 5120-26-91-1. Ur. 5120-25-91-1 od 15.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . Str. Izvješće o stanju municije.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. 11.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. 11... a do 16 sati 19. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. 5120-25/22-91-1 od 17. Kl. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. br.. br. Vinkovci. br. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. 1991. 803-05/91-03/283. 11. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. pov.1534 Operativna je grupa 17. 11. Str. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. br. br. Zapovijed.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. KL 803-05/91-03/290. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. a za što nisam pronašao potvrdu. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. 525-122-247/91 od 17. pov. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. 11. Ur. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta. br. studenog 1991. radi remonta". 1991.. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. 11. Vinkovci. donekle su opravdavale takve pokušaje. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. Predaja nije dolazila u obzir. 1991. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. Str. u 14. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. br. studenoga. ni JNA. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. 8/91-01/269. 1991.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm.46. 11. br. koje je stiglo 19. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". KL 803-05/91-03/303 Str. pov. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 5120-21-91-1 od 18. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. br. Vinkovci. 1991. s minimalno 150 projektila. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. a ne haubice koje je imala Operativna grupa..1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. KL 8/91-01/272. gdje ga je namjeravala prihvatiti. br. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. 5120-01/22-91-1 od 17. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. iako se nije znalo tko ih vodi. 11. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. Vinkovci. Županja od 14. brigade HV iz Zagreba u toku dana.. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. pov.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. Ur. 1991.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. 525-123-177 od 17. Ur. nije koristilo jer je bilo za top. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. Ona je 17. 5120-01/22-91-1 od 17. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". 1991. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. Ur. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. Kl. Pov. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. 1991. Dnevno Izvješće. nije poštivala.

kao i tijekom dana. br. 11. 11./18. studenoga poginula su dva pripadnika.1547 Tjedan dana kasnije.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. 1991. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. 1991. pov. a ranjena četiri pripadnika.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. br. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. br.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". 11.) na izvojevanoj pobedi". 525-123-177 od 17. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika.. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". KL 804-01/91-03/151. Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. Županja. 1991. 525-123-178/91 od 18. br. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. pov. 1991. Vinkovci. Izvješće. Županja i Vukovara 17.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. zapovjednika 1. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. br. 1991.. br. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. potvrđujući humanost. Vinkovci. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Iz 51. koji im je osobno "čestitao (. Županja podržao.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. studenoga. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. Predaja 2000 ljudi. br. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. studenog. vojne oblasti. Str. Pov. Kl.. 11. 11. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. Ur.. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin.. osvajali su kuću po kuću. Str. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. 11.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. a 20. 525-122-249/91 od 17. Izvješće. i 20. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. dogovorena je u Dalju 19. Ur. Pov.Bitka za Vukovar 17. upornost. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15.. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991. 5120-03-91-121 od 17. 525-123-184 od 19. 11. lovački avijacijski puk 1. br. ispoljavajući hrabrost"1549. 525-123-177 od 17. 11. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". 11. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. pov. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. te da 'Vukovar nije osvojen grad. pov. 1991. studenoga u Beogradu general Kadijević. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. U dijelu Borova Naselja. SVAMORH-GSHV: GSHV. No i 19. 5120-25/22-91-1 od 17. od kojih je oko 400 bilo naoružanih. br. kapetan Borković. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. 1991. 525-122-257/91 od 19. vojnika i dobrovoljaca. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara".1540 U toku noći 17/18. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. 5120-25/22-91-1 od 17. Ur. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. 803-05/91-03/302. 11. 1991. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str... 1991. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima.

1991. Narodna armija. 1991. br. Narodna armija.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. RISTIĆ. 1551 Ivan MATOVIĆ. 2.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. 1991... Str. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 11. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. 1991. Narodna armija. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. 12.Marinci . 1553 D. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 525-122-186/91 od 20. 1549 VSA MORH: SSNO. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. br. 1555 R. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 1023-2 od 21. 20.1991. 1991. 1547 M. 11. Narodna armija. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. Narodna armija. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". 1991. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Str. br.1558 Napokon je 22. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. br.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. Naredba br. "Udahnuti život gradu". O stanju u Vukovaru. 20. BW F. 292.. SPASOJEVTC. 258 neofašizma i ustaške ideologije.. 525-122-295/91 od 23.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma"... motorizirana brigada iz Kragujevca. 11. 27. ni danas. 11. 12. 11. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. 6. 55-56. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. 1552 S. Narodna armija. Županja. 8. Pov. 5. 7. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 23-24. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. 30. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. "Nekima. 12. studenoga. 15. Vinkovci. pov. 11. 1991.1991. 28. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". Str. Dnevno izvješće. a očekuje ih se još oko 5000. 1515 M. MARJANOVIĆ..Vukovar. Dnevno Izvješće. Ur. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana".. 525-122-254/91 od 18. 28.1557 Očekivani konvoj nije prošao. 259 Page 188 . 20. Pov. 24-25. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. pov.-1992. br.. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije".1991. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". 68-69. U. Izbora nije bilo". Narodna armija 23. "Vukovar je ostao u meni".. 4. 525-122-259/91 od 19.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. M. 22. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar .. 11. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a koji se sada ispituju". DUiaĆ. 5120-03-91-1 od 18. "Ko to ne zna ratne ciljeve". 1991. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. 23. Od 8 sati 20. Narodna armija. kada je Vukovar oslobođen.. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. 3. Narodna armija. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 1991. 525-122-259/91 od 19. Dnevno izvješće. 804-01/91-03/159. 1991. 1991. Kabinet Saveznog sekretara Br. 11.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Pokloni za prijetelje". nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. 6. 1991. 11.1552 Zauzimanjem Vukovara. 5. 1549 "Oslobođen Vukovar". a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. GREGURIĆ.11.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. 1991. Narodna armija. 11. 525-122-256/91 od 19.1991. 1553 Milorad GONČLN. 11. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. O situaciji u Borovom naselju. br.. 21. PANTELIĆ. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1991. pov. pov. 11. Kl. Izvješće.

brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. "Na izazove je uzvraćeno". br. br. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. Za dovođenje u red sustava date su. 1991. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.. 109. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. 23. br HV. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone".1991. br HV: Zap. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. brigade HV. pov. pov.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. Zbog toga je ujutro 17. Str. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. Izvješće. 5120-01-91-1 od 17. a 131. 109. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. brigada prema Jameni i Strošincima. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. Apševci. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. Pov. M. 1991. Narodna armija. Str. 11. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. Po dubini iza njih. Izvješće. Pojas obrane 2.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV.12.. Ur. a 2. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. bataljuna 105. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Postrojba je do 24. 11. 11. 1991.1570 Page 189 . br. 109. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. bataljun 105. Zapovjed. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone.. pov. navodno na Merčepovo inzistiranje. 24. u području Vrbanje. pov. br. Narodna armija 4. 11. 11. a 131. Podgrađe i Nijemci. 1564 SVA MORH-109. 11. bataljuna 109.. Vinkovci.. 1991. 525-123-175 od 17. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. 525-122-37/91 od 17. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. studenog 3. R. i 109. br. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. Izvješće. PETROVIĆ. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. upitno legitimne. bataljuna 109. br. brigade HV. 525-122-250/91 od 18. U..1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. 109. 04-337/91-26 od 17.1561 U toku 17. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. 556-1 od 17. Prvoj. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-175 od 17. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. Vinkovci Županja pojačana je 17. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar.. 1991. KL 8/91-01/267. Zapovjed. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. POPOVIĆ. 11. br. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. HV. Br. 16.1567 Od pokušaja se odustalo. 1991.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. u području Otoka. 1991. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". a napose na pravcu Podravske magistrale.

1991.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut." SVA MORH-GS HV. Str. brigade HV. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. studenoga. 525-122-38/91 od 18... U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. 319. oslabljenu 105. 11. 11. Donjeg Novog Sela. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. pov. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. br. 29. brigade HV. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga.Vukovar. 525-122-38/91 od 18. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. ŠPEGELJ. 1991. br. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. br.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. 525-123-178/91 od 18. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Dopuna izvješća broj 3. Zapovjedništvo Page 190 . Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. br. pov.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. a potom spajanje sa snagama 12. trpljenje 1 strpljenje. br. spremnost za žrtvovanje. 11. Sjećanje vojnika 387. 1991.Županja. br. 11. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. Izvješće Glavnog inspektora HV. pov. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. Str. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. 261 tenka 105. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. 11. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. Sjećanje vojnika. Tekst izvješća kod M. 29. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". ali sa slabom motivacijom. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Podgrađa.Privlaka. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. U. brigade ZNG-a. 525-123-180/91 od 18. ŠPEGELJ. 1 to za pravac Vinkovci . Dnevni operativni bilten. Vinkovci. M. Vinkovci. Ur. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". bataljun 109. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. 1991. 11. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. br. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. br. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Odjel za operativne poslove od 18.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. studeni 1991. pov. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. a ne Vinkovci . Borbena zapovjeđ Op.11. 11. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. jer cijela još nije stigla . pov. 1991. 91-3440 od 19. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Dnevno Izvješće.1991. pov. 525-122-254/91 od 18. 11. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. njihova odlučnost. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. br.1991.: ZOZ Osijek Str. 525-123-178/91 od 18. Od obećanog bataljuna 105. 1991. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. Županja. Županja i Vukovara 17. Borbena zapovjeđ Op.

11. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 525-122-250/91 od 18. 11. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. Nijemce i Podgrađe. Vinkovci Županja. pov. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci.. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. Str. br. studenoga do 3 sata. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. uz oslonac na naseljena mjesta. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. 1991.Mirkovci. tako da su se pripadnici HV. bataljun 109.. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. 525-122-258/91 od 19. br. Tomici. 1991. 1991. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. 109-568-004-1/91 od 18. 1991.Otok Privlaka. Dnevno izvješće. 1991. Br. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. Dopuna Borbene zapovijedi Op. koji je Imao 80 boraca. br. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. 525-122-254/91 od 18.. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". Pov. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. br HV: Zap. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. 525-123-183 od 19. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. br. br. studenog. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. 109. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". 11.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. navodno. pov. 11. 11.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pov. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. br. br. Veći dio vojaka . brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . br. kanale. 525-123-178/91 od 18. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. U. Izvješće. pov. br HV. 1991. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. 1991. 525-122-250/91 od 18. šume i usjeke. br. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. Str.. Obavještajni izvještaj.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . za potrebe branilaca Vukovara"../19. brigade i 2. 1991.. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. 11. Županja 1 Vukovara 17. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. HV iz Bjelovara. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. 6. Dio tenkovske čete 105. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-GSHV: Procjena.1578 Bio je to samo jedan.

1991. 11.. PrivlaM i Komletincima. br. 525-122-260/91 od 20. Obavještajni Izvještaj. pov.Jamena...1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131.Đakovo kao pomoćnom pravcu. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. sjeveroistočno od sela Strošinci. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . pov. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske... 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. 1991.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. SVA MORH-109. Jarmini. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. Pov. 1991. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. O situaciji u Borovom naselju. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid . 109-568-029-1/91 od 22. 196-197.. br. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo./21. 1. Str. Izvješće. pov. pov. 525-122-270/91 od 20. pov. Ur. br. 525-123-191/91 od 22.1587 Noć 20. Borbeno naređenje Op. ojačana s 3. 1991. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 1991. br. pov. 525-122-276/91 od 21. bez sela Gradište i Apševci. u Vinkovcima je živjelo 35. brigade HV. 1991. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Stari Jankovci. Kl. 1991. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. Str. Str.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. ožujka 1991.347 osoba svih nacionalnosti.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-124-218/91 od 20. 525-122-270/91 od 20. brigada HV bez 2. 525-122-295/91 od 23. brigada HV ojačana 2. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci .1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. pov. 1991. 11. Br. HV: Zap. 11. branila je 131. br. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO. bataljuna. brigade HV u šumi Dobrnja. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. bataljuna i mehanizirane čete. 11. Str. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. 11. pov. Str. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci .Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . 525-122-264/91 od 20. 1991. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. br.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. 1587 SVA MORH-109. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. Ivankovu. bataljunom 109. pov. Jarmina i Rokovci branila je 109. 1991. br. br.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. 109-568-013-1/91 od 20. brigada HV.. Pojas Brčko . 5120-01/22-91-1 od 22. 525-122-265/91 od 20. 1991.1590 Operativna grupa Vukovar. Otoku. bataljunom i mehaniziranom četom 3. br. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. Napad je odbijen bez gubitaka.Nuštar . br HV: Zap.Strošinci. 11. 11. Page 192 . 109. Vinkovci. 11. Županja iz 23. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. 11. pa je Zapovjedništvu 109. Vinkovci.. Zidine (kota 101). Str. Str. To se željelo postići povratkom Lipovca. Dnevno izvješće.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". 109. br HV. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 525-122-273/91 od 21. br. br. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. U drugom postroju bila je 3. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. 11. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . Nuštru.Otok . a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 109. brigade ZNG-a. brigade ZNG-a. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. 8/91-01/291. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). Str. brigada ZNG-a bez 3. br. Dnevno izvješće. 11. br. Izvješće. 11. br.000 stanovnika. HV Br. brigade HV.

11. 11.1593 U noći 21. r 525-124-227 od 23.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. Zapovjed.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana".1991.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . 11. Pov. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. Pov. 5 25-122-767/91 od 21. 1991. br.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. Pov..11. 7. 1991.. Županja. brigade i protuoklopnom skupinom 101. i 131. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zap. 1991. br. 109. 525-122-287/91 od 22. 11.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. pov. Jarrmne i Borinaca.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. Zapovjed. 525-122-282/91 od 22. brigade HV. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op.. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. 525-122-767/91 od 21. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 105.Bitka za Vukovar 151. br. Borbena zapovjed Op. U sastav Sektora određene su 131. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. S-. i 108. 1991. Vinkovci. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. pov. 7. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. br.Lastovo. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. brigada HV. brigada ZNG-a i dijelovi 105. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U ime njezina Zapovjedništva. bataljuna 109. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. 11.. 109. Str. 1991./21. pov. 525-123-189 od 22.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. Str. 525-122-43 od 21. br. 1991. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. br. studenoga. SVAMORH-ZOGV: Zap. brigadi HV.1596 Postrojba HOS-a. br. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. bataljuna 105. studenog nisu se ispmiile. br. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. Razbila je glavninu 130. kroz noć. 525-122-289/91 od 22. Čepinu. a privremeno 3. 139. 525-122-283/91 od 22. pov. br. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Privlaka . Ernestinovu.1595 Snage 105. 11.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije". studenog kao Page 193 . br. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. Laslovu. i 106. pov. br. 122. 1991. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. Ujutro 21. 1991. brigada HV. pov. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. Str.Ostrovo./22.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. 1991. pov.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. studenog sve snage na području Vinkovci . Str. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. i 3. 250 ljudi. OG "Spačva". 11. . brigade HV. br HV. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . br.11. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. Izvješće. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. 525-122-286/91 od 22. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. U sastav skupine ušle su: 109. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. br. 525-122-288/91 od 22. pov. 11.11. 11..1602 Ernestinos': je Armija u noći 20.. i 124. 525-124-227 od 23.

wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 33. 11. brigade ZNG-a. pov. 1991. 266 dočekano je bez djelatne čete 132.-122-41 od 21. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. brigade HV iz Orahovice. pov. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. pov. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130.Ernestinovo .Vladislavci. 11. studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak .1603 Hrvatske snage 21. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. pov. 11. br.1607 Pomak nije učinjen. 32.. Ivanovcu i Hrastinu. 525-123-191/91 od 22. . studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. brigade HV. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. br. pov. 525-123-187 od 21. i: 1991. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. 1991. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. 1991.. 525-122-44 od 21. Str.Široko Polje Tenjsta Antunovac . osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . pov. samostalni bataljun 106.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. djelatna četa 132. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Borbena zapovijed Op. Page 194 .Grabik . br.Korođ Grad . Izvješće. Borbeni moral 130. 525-124-224 od 21.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne.Bobotski kanal (tt 86.Bricin Bunar ... 11. 11. 1991. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Na pravac Briješće .1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. 1991. pov. br. brigade HV iz Đaku-. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 525-122-45/91 od 21.. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 525-123-188/81 od 21.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. težišno s bataljunom 3. Blokiranje Ada. 1991. 5. bataljun 130. 525-123-185 od 20. 1991. Hrvatske snage natjerane su na obranu. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . bilo je okruženo Laslovo. 525-123-187 od 21..Nova Tenja. a jutro 23. br. Izvješće.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. brigdiir HV. Izvješće.Briješće .1610 Noć 23/24. Predviđeni plan ispunila je samo 101. brigade ZNG-a prema Ernestinovu. Izvješće. studen.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. Izvješće. 1991. br. 11. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . pov. Armija je poboljšala operativni postav. Izvješće. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. 11.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov.. Bih su to 2.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. brigadu HV 23. brigade HV.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. 525-123-186/91 od 20. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. 525-123-189 od 22. 11. br. br. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. br. Str. Str. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. br... 19c: Borbena zapovijed Op. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132.Rudine . 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu.Jurjevac Punitovački. Izvješće. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 34.Novi Seleš . br. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen". zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. Borbena zapovijed Op. 525-123-192 od 23. 11. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin .1609 No. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. 1991. 1991. Ernestinovo. Stari Orlovnjak Stari Seleš.. brigade da pojača obranu Laslova. Izvješće.

1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. Str. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. Ur. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. 09/75-1111 od 18. Vlastita naklada."1618 Na. Izvješće. 91. Zamislite: u industrijskom gradu. Vukovar je Page 195 . Str. bez struje. sada u neprirodnoj. Br. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. i prvim mjesecima 1991. Ništa lažno. 1021-1 od 18. Kabinet SSNO. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. 1615 Predrag MATIĆ Fred. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. 11. 1619 ISTA 142. u tišini. Istodobno. od jednih radiovijesti do drugih. 91. od konzerve do spavanja. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pucnji odjednom začujete cvrčka.6 MHz: glasom protiv topova.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.. 525-122-46 od 23. 1991. 278. 2001. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja. kako ja pamtim". ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920.11.1622 U jesen 1991. 1991. u stalnom iščekivanju". 11. lb je danima funkcioniralo". Naređenje.možeš ući. Obveza 122. 1991. Sva srpska sela postavila su barikade. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. 67. 11. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". grobnoj tišini čujete samo cvrčka .1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. Str.1619 Petar Bošnjaković. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. br. VO.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. 91. 1018 A MIRKOVIĆ. Borbena zapovijed Op. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . 5120-49-91-1 od 3. pov. male su bebe toliko bile bez mlijeka. Ništa osim njega.to naprosto ubija. 46. nedostaju pisani izvori. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni. 525-123-193/91 od 23.6 MHz: glasom protiv topova. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. br. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. Bilo je tragikomično. Zagreb. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. 91. 525-123-195 od 24. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra.. br. "Doista. 1991.1613 U drugoj polovici 1990.1621 Zbog toga. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". kad prestanu kanonade. Ne može da ne ubija". U. pov.6 MHz: glasom protiv topova. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. 1616 A MIRKOVIĆ. br.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". pov. SSNO. Izvješće.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. pisala je Alenka Mirković. br. pov. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. 1612 VSA MORH: Komanda 5.. br.6 MHz: glasom protiv topova. 23-24.1991. ali ne i izaći ih <* pak obratno. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. 7-8. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. 1991. 267 Okruženi grad Za sliku grada... 268 dana nisu Imali kruha. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. u mraku. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 35. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05.

162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. 1991. Danas.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. Za razliku od Dedakovića. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. te da se to pokazalo dobrim. 4. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. ah ovdje su ljudi stekli dojam. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. Zap.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. aktivni kapetan JNA jedan ovako. Str. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. a odbih su ih posuditi". a ne možemo ih dobiti ni na revers. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". naoružani narod koji brani svoj dom.. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". 1991. RUNTIĆ. 1(122 M. 1-1 od 31. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 8. 1991. 18. tako nije bilo s Borkovićem. 39. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. 8/9. bilo je nesporazuma. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. 7. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. 29. Bitka za Vukovar. 16. najjednostavniji način organiziranja obrane.. "Vukovarskl Napoleon". Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. "Glasnogovornik medijske gerile". 1025 Mladen PAVKOVIĆ. 14-15. br. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. Uz taj. Danas. 11. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce.. Redovno dnevno izvješće. U jednom intervjuu iz studenog 1991. "Narod nije genocidan". daleko od bojišta. koju su zabilježili novinari Danasa. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. niti su tada prestali. 19. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. 1991. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. ili 19. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. 8. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. 1623 Davor ŠPIŠIĆ. ZNG RH. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro".1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je.. sumnjičav preko svake mjere. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. DEDAICVIĆ^ASTREB.. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. prilično neorganizovan čovjek. Danas. studenog 1991. 25. D. llpanj-srpanj 1994. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. pov. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. 10. Za dom. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. 1991.. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . "Nekoliko centimetara od smrti". Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. 10. po mjesnim zajednicama. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. Zagreb. 1621 Isto.. Borković je opisan kao "kapetan. Glas Slavonije. 10. 8.

a i Mile Dedakovića. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. 12. DEDAKOVIĆ-JASTREB. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. 11. brigade ZNG-a. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". 7. već je zapovijedao uz zemljopisne karte.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb".24. 15. "i3J D. No. 45. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara."11 Od rujna takve poruke.. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. Ništa lažno. 1993. 262-265. Danas. 85. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. 10.iJ0 Isto. 6.1640 'C37 Zap. brigade HV. 1991. 8. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. MATIĆ FRED. svibanj". D. "Narod nije genocidan". "Što je to primirje". 3-1 od 4.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa.6 MHz: glasom protiv topova. Danas. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 1. MATIĆ FRED. posebno je isticao tjednik Danas. Većeslav KOCIJAN. Zagrebu se predbacuje za napuštanje.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. Faksimil imenovanja kod M. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. RUNTIĆ. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". bataljun 3. 9. 11-12. Ništa lažno. Većeslav KOCLIAN. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. 1991. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. Br. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". 13. 1991. 204. 10. Jelena LOVRIĆ. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA... ali neflesklbilnog neprijatelja". 91. 1. D. 3. br. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. 10. Veliki dio starosjedilaca je otišao. ŠPIŠIĆ. "Što je to primirje". Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. 150-151. Od rujna se Vinkovcima. 4. 1993. u 21. Milena RADOVIĆ.10. 71. 1632 D. 113. Vjesnik. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. Bitka za Vukovar.. 4. Drugi bataljun bio je na području Mitnice.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. kolovoza. RUNTIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. P. Većeslav KOCIJAN. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. 16.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 1639 Isto. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". Slavonska krv. Danas. Novosti. 1991. Sačuvan u prijepisu. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. 1992. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". 1. a kasnije i Zagrebu. Danas. 1991.. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. U bataljun je uključen i 4. TOPIĆ. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 270 i HV-a. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". ah uglavnom dođoši. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. nije obilazio teren. 1930 A MIRKOVIĆ. opis je. "Vukovar Stari" i "Sajmište". "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". 10. Vjesnik 15. 1. Tako smo branili Vukovar. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. "Lužac". uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ.. 12. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. "Kako se brani Vukovar". te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. ne zamjeram im. Imenovanje. 1991.. U gradu se Page 197 .

u stanju ste bar odgovoriti na iste. Primljeno telefaksom 10.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. Srpska vojska napada sela Tovamik. tvrdnji da je Vukovar prodan. Slobodni tjednik. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. listopada 1991. kapetana Borkovića. 1991.. streljivo za topove i minobacače. predsjedniku Republike Hrvatske od 24. 10.1651 Koliko službenim putovima. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana. vinkovački tenkovski bataljun. Glavnog stožera Hrvatske vojske. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. Josip Husar) od 10. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. u 01.Vinkovci iznimno porasla. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br.. 9. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. 10. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. br. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Vukovara i Županje. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. aroganciju.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. silno topništvo. listopada u rasponu je od prijetnji. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. no ni to nije urodilo vidnim pomakom. hstopada 1991. 10. koji je 11.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. Osijeku. ako niste u stanju udovoljiti istima. 1991.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. 9. 1991. 1944 Dražen RAJKOVIĆ. 1991. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. ah i šire. Pov. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . pa da to "nisu Vinkovci. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. Redovno dnevno Izvješće. RCOb Zagreb. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. listopada 1991. crkvenih i vojnih mstitucija. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. 'Vukovar . u 1. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. ukazuje na to da svi politički. 8.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". Naši zahtjevi bezrezervno stoje. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. 1-24 od 23. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. Ilaču i Svmjarevce. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. papir je jeftin". 31..07. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. nesuradnju nesposobnost i kriminal.. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. poruke su postajale oštrije. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima.šaljite sve što imate". toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. 1991.19. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru.. da se razumjemo". Jednom je to bio Blago Zadro. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". Imenovanje. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. listopada u 19. 525-126-1 od 29..1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih.1991.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati.20 šifrirana poruka.

a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. 1991. VUKADLNOVIĆ. 1655 Isto. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. Dražen Budiša. predan bez borbe. ministar u Vladi od 12. "Vukovar se pobijediti ne da". dapače odbijao je daljnju suradnju. s obzirom na značaj vukovarske fronte. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. 10. Page 199 . mi nismo skloni takovim osobinama". Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. 10. 1991. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. 23. Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. na čelu sa dop. saborski zastupnik gospodin Fres. mogu 1651 N. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. 1991. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. Glas Slavonije. dio na putu. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. a još bolji dio u Vinkovcima". te su bile neupotrebljive".. lm Isto. Vinkovci i Županja. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. 1991. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. 9. gospodine Predsjedniče. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. U Borkovićevu pismu. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". a rijetki preživjeli im služe kao robovi. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. bez oružja i opreme. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. 10.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. sa 100 % oštećenim cijevima. Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. 8-9. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. Dedaković Mile. Svi su iseljeni ili poklani. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. dobar dio u Osijeku. pali su Martnci. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. hstopada.

Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. "Preživjeli pakao". Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. Odgovor nisam pronašao. ŠPIŠIĆ. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske.1667 Oni su si vrlo rano. Narodna armija. D. prljavih.1661 Doista je samo četa 36. prečesto neosnovano. susjede i nadređene. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. 262-265. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. Zapovjedništvo 122.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. 26.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". SINANOVIĆ. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. ili 19. 122. br. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. 1991. D.1657 Za razliku od Dedakovića. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. 1991.. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. a naročito inferiornost u PZO i POB". 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. 19. br. brigade Đakovo". studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. Rušitelj ustavnog poretka. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. ali nikad kao Borković. 2-6 od 3. "Jedinica bez izdajica". Cijela Hrvatska u 1991. studenog 1991. Siavonska krv. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. ali važnu selekciju. a pogotovo iz Vinkovaca.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. 15. BORKOVIĆ. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. 1661 M. 11. 3. Narodna armija. Str. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". 1662 B.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". listopada. 26. ocjena iz izvješća koje je 11. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. Borković i ne spominje u pismu". bila su opravdana.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. BORKOVIĆ. Rušitelj ustavnog poretka. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . žednih.1992. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. br. TOPIĆ. D.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.24. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. 10. 26. 10.1991.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. IVrjLOVANOVIĆ. 1663 B. HV: Zap. već preko 122. 1660 B. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. Dopis. u 21. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. 11. 4. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. pov. 1991. Br. 1992. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. 1666 SVAMORH-122. zaklanih i poniženih". Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. 525-123-121 od 1. 19. D. listopada. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. 16. 229/91 od 26.

br.108 Isto. a na nj. odnosno 25 posto negativno. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. Slobodni tjednik. a 40 posto. 1. 8. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. 810-03-91-01/01. u usporedbi s Vukovarom. Bar na način okružnice. 11. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. Slobodni tjednik. 1991.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . studenoga Sabor Republike Hrvatske. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. kojim se često razmetao. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. koji je u srcu Hrvatske. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. 1991. a ne samo Vukovar.1672 U relaciji Vukovar . "Ja sam stvorio obranu Vukovara". rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. 11-13. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. što je redovno činila Armija.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. tko je krivac za postojeće stanje. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. 277 vojsci. hstopada u Glavnom stožeru HV. 2196-01-91-1 od 22. 10. trebala je utvrditi "pripremljenost. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. Hrvatska je stala na stranu Vukovara.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. Komisija povjerenja. 1991. "Ljudi ima". no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. Ur.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 11179 Roman MAJETIĆ. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad".1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119.11. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu".1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. 1992. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. Globus. 1. 1. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. 8. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". što nam on toliko znači". Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara.Zagreb. 4. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". bila je već uvelike raširena. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. osobito u listopadu i studenome. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. Dubrovnik i Slunj. Kl. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11.

U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19.000 komada streljiva. top-haubicu 152 mm. 22. odnosno mine. Vinkovci.dnevna potreba 405. br. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. Ur. 19. Zbog toga je 27.koji je u trenutku dok ovo pišemo.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. 1673 Vlado ŠAKIĆ. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. Ur. 1500 metaka 105 mm . hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. Slobodni tjednik. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. odnosno 2000 (za top T-12). a ostvarivalo Page 202 . Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. Zagreb. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. Informacija o razgovoru sa građanima.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. 7. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba".dnevna potreba 4580. 17. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. Danas. 2000. Metaka 7.. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva.dnevna potreba 180. prečesto bez ikakvih pisanih tragova. čini se.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. 11. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. Vojska je nastajala iz ničega. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. U Zagrebu je tvrđeno da. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva. Koliko su to bile male količine.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. odnosno 700 za top 100 mm. 3000 metaka 90 mm za samohodni top .dnevna potreba 600. 4500 mina 120 mm . Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo.dnevna potreba 180.. 5120-02-91-1 od 25. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. 11. 1991. konkretno za minobacač 120 mm./19. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa.155 i 203 mm. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. 1991. identitet. 6701-91-20 od 9. a ostvarivalo je oko 1800 komada. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima. 1991. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad.. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . koji se brani nevjerojatnim. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". a u skladištima ih je bilo 400. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. 1991.značio bi. samo pitanje sati . vrednote. S tim se herojskim gradom. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm.dnevna potreba 6500. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. VUKOVAR '91: značenje. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). 13. Njegov pad . da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 1C7li Većeslav KOCIJAN. bit će građanskog rata!". Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. "Što je načelo Vukovar". 10. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. gotovo nerazumljivim. KL 021-03/91-05/07. 11. br. bila je ključna dilema. haubice kahbra 122. što je u iznosilo samo 14 posto. 119-01/91-01/13. 'Vukovar kao simbol". "Ako padne Vukovar. Za haubicu 122 mm M-38..1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. listopada. haubicu 122 mm D-30. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13.

. 3296 mina 60 mm. 308 raketa 128 mm.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. 25.62 mm s teškim zrnom. Ur.62 mm za pištolj. br. 1991. 8/91-01/228. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 24.900 metaka 7. 5120-03-91-1 od 6.43 mm. šest minobacača 60 mm. studenoga. 280 mm. do 9.62 mm. br. Kl.2 tone eksploziva. br. 5120-37-91 od 19. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. 91 raketa "Zolja". 570 metaka 155 mm. 11.. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 71: metaka 152 mm. Upućivanje topa 130 mir. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4." metaka 38 spec. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani.56 mm. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG.380 metaka 7. 17. 2400 metaka kahbra 45. 1991. 30 poluautomatskih pušaka. 8/91-01/167. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV.7 mm. tri protuoklopna topa 100 mm. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 5120-25-91 od 27. 579 raketa "Osa". 1620 automatskih pušaka. Prva postrojba koja je u toku 6. Vinkovci. sedam netrzajnih topova. 5120-25/22-91-7 od 9. br. Vinkovci. 972 metka 23 mm. 212. 7713 ručnih bombi.62 mm. Ur.9 mm. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. 1991. minobacač 120 mm. srpnja do 28. 2039 metaka 105 mm. 45 ručna bacača. Ur. 11. 7200 metaka 4. 5120-25/22-91-1 od 8. tri strojnice 12. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. pet lansera za raketu "Osa". Ur. 73. 132. jedan Page 203 . 3. i 7. 204 protugradne rakete. Naređenje po artiljeriji. Pregled odobrenih i preuzeti:.223. 650 metaka 6. 1816 mina 120 mm. Osiguranje municije za nastavak b/d. 782 mine 82 mm.5 mm. šest minobacača 82 mm. hstopada 1991.1991.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. 97 strojopuški 9. 600 metaka kalibra 0. 1020 tromblonskih trenutnih mina. 2530 metaka 10i ¦ mm. 50 metaka 105 mm. 300 metaka 8x57.120 metaka 7.6 mm. Ur. 1991. 803-05/91-03/108. 2350 metaka 9 mm. 1991. 10 puškostrojmca 7. 6664 metaka 12.000 metaka kalibra 5. U.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. kao i 240 metaka 155 mm. 1420 metaka 76 mm. 1991. 803-05/91-03/163. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe.660 metaka 5. ali s tendencijom opadanja.7 mm. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7.45 mm. 348 mina 60 mm.9 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. br.120. 5120-01-91-1 od 29. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. 803-05/91-04/155. 820 metaka 130 mm. 9900 komada sačme. Ur. 1991. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7. 1248 metaka 90 mm. 10. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. količina municije.. Ur. 2672 protutenkovske mine.Bitka za Vukovar se 20 posto. 81 ručni bacač raketa "Zolja". 11. Municija za top 130 mm. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. brigada HV iz Vinkovaca od 18. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. KL 803-05/91-03/245.243. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa.1685 Nekoliko dana kasnije. Kl. a postizalo se 2100. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm.10. 4610 mina 82 mm. Vinkovci.11. 803-05/91-03/211.. Vinkovci. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.. signalni pištolj. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. 102 metka 100 mm. 150 metaka 26 mm. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. U. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar..1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".. Županja.890 metaka 7. 5120-37-91-1 od 31. 576 tromblonskih kumulativnih mina. 300 metaka 30-06. 3060 protupješačkih mina. 10. Županja. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. što je bilo 36 posto. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. br.502 metka 20 mm.65 mm. 427. 10. 24 rakete "Strijela 2M". 50 metaka 90 mm. 500 metaka kalibra 0. Kl. 360 metaka 11. 1991. raketa i ručnih bombi. 17.775 metaka 7. 392 metka 122 mm. br.

pet lansera za raketu "Osa". muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim.Županja. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl. 25. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4. 10 kurvimetara. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 175 metaka 38 spec.5 mm. 24. Vinkovci. 972 metka 23 mm. 901 raketa "Zolja".2 tone eksploziva.000 art. 132. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta.45 mm. 10 busola. 3796 mina 60 mm. 97 strojopuški 9. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. osam motornih vozila. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova.775 metaka 7. 12.br. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. jedan gorski top 76 mm.288 metaka 12. pet haubica 155 mm. šest minobacača 60 mm. šest minobacača 82 mm. 7160 protupješačkih mina. 500 zaštitnih maski.Vinkovci -Županja". 300 metaka 8x57. 8681 ručne bombe. 5120-37/22-1 od 11. Ur. 10 "Maljtka". 1484 metka 122 mm. 10 puškostrojmca 7. prema procijeni. 320 metaka 125 mm.890 metaka 7.502 metka 20 mm.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. 3220 mina 120 mm. osam motornih vozila.920 metaka 7. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. minobacač 120 mm. 300 metaka 30-06. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42)..800 metaka 14. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar .223. Županja prikupljeni do 17.6 mm. 826 tromblonskih kumulativnih mina. 1700 automatskih pušaka. 1190 tromblonskih trenutnih mina. 1074 metka 152 mm. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. 73. 1560 metaka 130 mm. 214. čime je znatno umanjena sposobnost art. 5320 metaka 30 mm. 500 metaka kalibra 0. pa i na policijsku upravu. bile bi izvedene u 15 sati. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. studenoga.9 mm. 10 busola.243.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci .Vukovar .Vukovar . municije ni za pola dana rata.7 mm.Županja. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". tri protuoklopna topa 100 mm. pet haubica 155 mm. 5050 mina 82 mm. 600 metaka kalibra 0. 1408 metaka 90 mm. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV".62 mm za pištolj. 3. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55).660 metaka 5. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate".000 metaka kalibra 5. 3243 metka 105 mm.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. 480 metaka 40 (mm.62 mm s teškim zrnom.580 metaka 7.62 mm. 7200 metaka 4. 9900 komada sačme. sedam netrzajnih topova. 34.7 mm. i drugog streljiva (oko 10. studenoga. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete.11. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. 281 novcem. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima.56 mm. U sadašnjoj situaciji. 43 ručna bacača. tri strojnice 12. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci .43 mm. 10 kurvimetara. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. 30 poluautomatskih pušaka. 438. 500 zaštitnih maski.9 mm.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm. 24 rakete "Strijela 2M". 13.900 metaka 7. 1179 raketa "Osa". u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. 650 metaka 6.704. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 .1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.62 mm. 9122 protutenkovskih mina. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 405 metaka 57 mm. 823 metaka 155 mm. signalni pištolj.1991.65 mm. 10. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. projektila svih kalibara). 1129 mina za ručni bacač.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.5 mm. 360 metaka 11.350 metaka 9 mm. 150 metaka 26 mm. 803-05/91-03/236. 2400 metaka kalibra 45.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobo