Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

ustupio mi je Vladimir Brnardić. Orsat Miljenić. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. Dio tiska na temu Vukovara. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. Županja. 0 razlozima možemo raspravljati. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. godine. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. već je izratit primjer intelektualne izdaje. i ovdje je dobio doličan prostor. Fond 3. brigade prvog sastava ne postoji. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. brigade HV tek je nešto bolje. Page 5 . brigade HV. Sendi Radić. godine. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. Ante Damjanović. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. brigade HV. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. kao vojska u nastajanju. Županja. To su arhivski fondovi različite potpunosti. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. što mi je. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Branko Turić. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. Građa vukovarske 124. jesu li oni. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Stanje s arhivskim fondovima 3. uglavnom vojnih. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. ah i HV.. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. rabili su ga i oni. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. U fondovima nadređenih zapovjedništava. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Vinkovci. jer radilo se o njegovim predrasudama. Svima njima veliko hvala. Štoviše. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. Obični puk nazovimo ga tako. Vinkovci. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. Branko Mihaljević. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. operativne i taktičke. Šimun Penava. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. General Špegelj. brigade ZNG-a i 109. Prvo je. brigade ZNG-a iz 1991.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. i to ne samo 1991. koji je imala JNA. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. Mislim da se ne može primjeniti. držim. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. a što je normalno.

a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. Mješovita artiljerijska brigada je npr. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. motorizirana brigada). autora Mile Dedakovića. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. izgrađuju svoju vojnu strukturu. i danas osjetljivom problematikom. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. Manju količinu dokumenata. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije. što više nije ni postojao (2. više od desetljeća nakon bitke. Davora Runtića. dok minobacača uopće nije imala. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. mješovita artiljerijska brigada). Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. I danas. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. godine 158. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. gardijska mehanizirana brigada i 1. imala 54 topa. pontonirskog bataljuna. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. kao i 2. mehanizirana brigada). čega sam se ovlaš dotaknuo. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. prikupio sam iz privatnog posjeda. Do rujna 1991. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. mehanizirana brigada ista je postrojba. gardijska mehanizirana brigada i 2. odnosno njihovih preslika. Alenke Mirković-Nađ. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. pretežito memoarskih knjiga. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju.Vukovar od 11. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. listopada 1991. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. a ne 72. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. godine. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci .

414-435. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. 56-60. brigada HV. 10 Dedakovića. Scrinia Slavonica. Vinkovačke jeseni. dezerter. Vukovar su branih borci iz Vukovara. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. zanijekavši osobnu patnju. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. Zagreb. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). godine. kako je to napisala jedna novinarka. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. Koprivnica. Neobična naklada. Nakon 3. kao i Glavnog stožera HV. "Ponovno sam zapovjednik 204. "Bitka za Vukovar 1991.. kako bi narod rekao. Za ratnu Hrvatsku 1991. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara.Vinkovci. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. 1995. 3 Josip JURČEVIĆ. 1999. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. progon i sud. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. Naklada Zoro. kakav je bio dok nije 26. ostao je dosljedniji ratnom. 162-163. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991.175-177. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . 1994. uhićenik i lopov. Slavonski Brod. najvećim dijelom bez broja postrojbe. bila je to isključivo 124."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. vukovarskom Jastrebu.". odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". tako i sada desetak godina nakon nje. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. 2002. veljače 1992. siječnja 2000. brigada stvarno je potaknuta tek 12.. 2. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. ISTI. autori su dali sterilan prikaz bitke. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. Zagreb. Knjigom je Dedaković. ih.. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. godine". Vukovar . rujna 1991. Vinkovci. "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. 2002. Smrt oklopne brigade. Vinkovci. 18-19. U nekoliko mjeseci 1991. 204. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. Branko Borković. 2 Davor MARIJAN. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. brigada HV nije postojala. Drugi Jastreb. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj.. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. Nastala 25. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara.. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. rujna 1991. 367-402. Nakladna kuća "Dr. Tako smo branili Vukovar. Vukovarska 204. otpadnik. Od 18. Feletar". 4 Davor RUNTIĆ. vukovarskoj brigadi. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. godine 204. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. kad je nastala njegova knjižica. br.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. 1991. a ako je korištena numeracija. rujna 1996. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. Vukovar .

79-86. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani.. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima.. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. Beograd. I na kraju. KL 8/92-01/17. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. 2001. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 4. 20 002. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. 12 Rada MILČANOVIĆ. samo je jedan u nizu o njoj.. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru.6 MHz: glasom protiv topova. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. Globus. Vinkovci... c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. brigadu iz 1991. Davor RUNTIĆ. 7. 12 reći za JNA kao "čovjek. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. 7 Grozdana CVTIAN. za koji snosi ne mali dio odgovornosti. Bitka za Vukovar..10 Analiza sa skupa u Budimpešti. 81. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. Naklada Jesenski i Turk. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. 1999. 1996. Nacional.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva".. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". Dokument Političke uprave. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. Zagreb. Potpuno je utemeljena. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. one koja je napadala Vukovar. 3. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. drug i starješina". i još više ih ostavio da Page 8 . Zagreb. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. general Anton Tus. 15-17. 2002. održanog u rujnu 1998. 19. 52-53. doduše neosnovano. 1997. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. važno mjesto dobio je i Vukovar. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. Personalna uprava. ne može dozvoliti. godine. dao uhititi". vrhunskim profesionalcem. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. kojem dužnost načelnika stožera 124. 5120-13-92-39 od 16. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba.. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. 1992. 8 Vlado VURUŠIĆ.13 teško da se može što dodati. Prvo izdanje objavljeno je 1997. odgovorio na neka pitanja. S druge strane. Nacional. 1991. kao i o njemu. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. Ur. 48. dobio sam čin i odličja.. br. vukovarske novinarke Alenke Mirković. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. brigade HV očito nije bila dovoljna. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda.9 A 204. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada.. 6. 44. sazidao sam farmu za 1000 svinja. 10. Stajer Graf. Od čizama do petka. 2001. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". Neobična naklada. 11.

196-197. imala je 98. prikaz XC. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. usp. Nakladna kuća "Dr. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. kopnena granica općine.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. Igor KARAMAN.. Vukovarsko je područje ravnica. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. Osim drva. Feral Tribune. s nalazištem u području sela Page 9 . 6.. 1994.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. u Iloku postoji most. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. koja se sastoji od zapadnog Srijema. Županjom i Osijekom. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78.. a i jugoistočna. 318.170 stanovnika.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline.14 S općinama koje ga okružuju.253 stanovnika. Zagreb. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine. 306-307.813 stanovnika. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. 15 SFRJ. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. 316. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima.026 stanovnika. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina.bilo ih je 33.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. sa 165. Feletar" Koprivnica.26. u općini Vukovar. a Srba je bilo 31. Zagreb. 59. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. bili su Srbi . 206-209. Vojna tajna. a drugi po broju.910 stanovnika imah su Hrvati. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. kao i u ostalim spominjanim općinama. Vinkovcima. 10. 63-64. 1994.445. 14 općina. 326-327. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. Županji i Vrbanji. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu. 1940. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. 1987. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva.15 Od 84. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija.18 Županja je imala 49. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske.425 Srba. Privremeni materijal. a drugi po broju bili su Srbi s 13. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. 214-215. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina.960 stanovnika. 19 Isto. 1992. relativnu većinu s 36. 1992. ah i obrnuto.19 Općina Osijek. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo". 13 Petar LUKOVIĆ. Regionalna vojna geografija. Osijeka i Đakova.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati. Zagreb. Republički zavod za statistiku. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990.934 žitelja bili najbrojniji. Save na jugu. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. " Nakon 1945. prikaz XCVni. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. prikaz CH. Zagreb.415 stanovnika. Po popisu stanovništva iz 1931. Karaman. 2001. u kojoj su Hrvati s 110. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. s čije je druge strane Bačka Palanka.1940. 36. 13 Bojno polje. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. napose na području Vinkovaca. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. "Zločinački Harry Potter". Vinkovci. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara.. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. Poverljivo. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. Vukovar . kao što to tvrdi I. Zagreb. Najniži dio općine.065 Hrvata i 14. ali i Hrvatske.17 Susjedna općina. U gradu je živjelo 21. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar.146. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. kolovoza .

motorizirana i 454. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. Zagreb.T. fond Komande 5. i 7. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. GŠ OS SFRJ. napose prema varijanti "Sutjeska-2". motorizirane divizije smješten je 12. 11-12. Južno od Save u Derventi bile su 327. 1999. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. motorizirana brigada.. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . što prenosi Davor RUNTIĆ. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom.) korpusa. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. 23 Koncepcija. a u 5.Beograd. Page 10 . a u korpusnom središtu Tuzli 92. armija. 1989.: SSNO... Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je.21 U vinkovačku vojarnu. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. 5-3 od 9. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. koji su zamijenili dotadašnje divizije. 3. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. granični bataljun u Belom Manastiru. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. 2. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava.. Korpusu je pored 11.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. 338-339. 1980.26 Slavonija. prikaz LXH. kao i ostale istočnohrvatske općine. "JEDINSTVO' . fond Komande V armije JNA DT br. uprava SP. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. VINC. 146-147. godine.. Vukovar . međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. Na najvažniju željezničku prometnicu. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. 1980. 15. vojne oblasti iz Beograda. vojne oblasti: SSNO. koje se počelo iskorištavati 1984.23 Preustrojem JNA iz 1988.posljednji ustroj JNA'. Zagreb . kao dio nove 12. 21 SVA MORH. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak.24 20 Isto..1989. I uprava D. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN.Beograd. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. 24 SVA MORH. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. armija. br. i 38. br. 2003. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. U Brčkom je bila 395. 854-25 od 29.Bitka za Vukovar Deletovci. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. 1991. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. 532-1 od 14.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. g. Vojna tajna. do kraja 1988. 3. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. i 9.. Poiemos. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. Interno. 12. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. bio u području nadležnosti 7. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. odnosno vojišta. Vinkovci. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. Beograd. Neobična naklada. Somboru. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. I. Najbrojnija postrojba u korpusu. motorizirana brigada. što znači dobro poznat teritorij. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. vojnu oblast. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. knjiga 1. GŠ JNA. mješoviti artiljerijski puk i 17. spojena je 1. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. 12. a 670.Vinkovci. U 1. do tada intendantske službe. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985.

DT br. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. 374-184/87 od 10. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. 2-2 od 23. vezu. Odjel kriminalističke policije. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. bataljona ili diviziona". DT Br. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. 2. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. vod i desetina. armije. 3. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. U odnosu na brigadu. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. DT br. 532-1 od 14. komandovanje. Službena zabilješka. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu. B klasifikaciju imala je 158. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. SP.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr.. u Subotici i 453. nedugo nakon svršenog rata.. GŠ OS SFRJ. 17-3 od 15. riječ je o pojmu. deset vojnika. 11.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. 1989. 1989. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. U građanstvu. No. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. a od 1990. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. četa. K-da 5.. SVA MORH. Policijska uprava Virovitičko-podravska. i pozadinsko obezbeđenje". baterija. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. 11.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. 12. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. uprava. godine. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. GŠ OS SFRJ. I. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. 10. Br. br. Dopuna Naređenja SSNO. 16 bile su R klasifikacije.1989. Krajem 1980-ih. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). I uprava. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). U Vojvodini. granični bataljun. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. 1988. u Sremskoj Mitrovici. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. GŠ OS SFRJ. 4. Komanda 5. VO: SSNO. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. K-đa 5.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. 20 Vlada Republike Hrvatske. 27 SVA MORH. jedinica za podršku.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. Koncem 1989. Ostale snage 25 SVA MORH. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama.. prvenstveno brigadu i bataljun.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. odnosno divizijun. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. JNA a od 1968. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. 1487-42 od 13. inženjerijski i slično. piše Anić. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. a ne samo s pješaštvom i topništvom. pješački. VO: SSNO.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". koji je koliko poznat i jasan. DT Br.: SSNO.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". 1991. a vod se sastoji obično od tri desetine. 1988.

48 netrzajnih topova 82 mm. 350 automatskih pušaka. VO: SSNO.260. 123 snajperske puške. 152. rujna 1987. 31 Bratoljub KLAIĆ. Komanda 5.K-da 5.1990. zapovjedno-izvidničke baterije. 1487-42 od 13. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. GŠ OS SFRJ. Riječ je o 140. Nakladni zavod Matice hrvatske. Rječnik hrvatskog jezika. Postignuta razina. 96 ručnih bacača "Osa". desetine veze. Rječnik stranih reči.1 nekoliko puta dopunjavana. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. 11-1 od 17. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. 4. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990.. 500 "Zolja". komande stana. DT br. 1989.. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem.. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). Rječnik stranih reči. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. čak i ako je bila u sastavu divizije. 1991. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". 35 B. desetine "Strijela-2M". minobacačkog voda 82 mm. Beograd. Pregled sastava KoV-a "A'. KLAIĆ. inženjerijskog bataljuna. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. GŠ OS SFRJ.101. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 38. šest minobacača 82 mm. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 .Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. 1985. 50. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. 152.. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. Rječnik hrvatskog jezika 79. D. 146-148. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). Prilog 2. 32 Vladimir ANIĆ. Zagreb. 33 B. 10. Ukupno je to bilo 220 ljudi. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. iako ne i željena. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". šest minobacača 120 mm. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. tri puškostrojnice.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. 1967. 29 puškostrojnica. KLAIĆ. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. što znači približna brojna stanja. 33 strojnice. čete veze. Formacija broj 311. Novi Liber. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. kao prevladavajuća formacija. 24 "Ose". SVA MORH . haubičkog artiljerijskog divizijuna. MARIJAN. godine. oko 580 raznih pištolja.. 34 V ANIĆ. DT Br. 35 ručnih bacača.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. GŠ OS SFPJ. minobacačke baterije 120 mm. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. 153 strojnice. 18 haubica 105 mm. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. Sastojao se od: komande bataljuna. 811. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. 12 netrzajnih topova 82 mm. 30 ISTI. izvidničke čete. 24 minobacača 120 mm. Zagreb. bila je rezultat dugog razvoja. 161 puškostrojnicu. netrzajnim i protuavionskim topovima). 24 minobacača 82 mm. I uprava. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. Smrt oklopne brigade. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. 1987. VO: SSNO. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. protuoklopne čete. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. čete vojne policije. 18 haubica. zapovjednog voda. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". 195. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. Motorizovana brigada "B". Rječnik stranih reči 313. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka".

što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. Motorizovana brigada "R". Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. GŠ OS SFPJ. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. što je u ratu važno. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice .462. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. 1987. naoružanje i opremu za tu skupinu. 38 Kao primjer može se navesti 73. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Novosadski korpus). Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968.. 1990. Formacija broj 311. S obzirom na njezin opseg zadaća.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm.. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. 352-353. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije.260. 351. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. kao prve operativne postrojbe tog ranga. a ne motorizirane brigade. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. a koja je bila sastavni dio 1. Formacija broj 311.41 U 1990. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1.ratna brigada. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. ih više susjednih općina. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". Beograd. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. dvije puškostrojnice. ovisno o rodu. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna..42 Page 13 .. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. godine u Osijeku. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato. tri strojnice. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije.. 11 ručnih bacača. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. (od 1988. od sigurnosnih i protokolarnih. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. 1987. VSA MORH: SSNO. s naglaskom na pješačkoj komponenti. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. \TNC.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". određenu tradiciju i. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). 10 Kopnena vojska JNA 3/n. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. znači pričuvna . u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. Vojna tajna Interno. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske. mtbr IRJ 4527). koja je imala svoje ime. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. Motorizovana brigada "B". Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. GŠ OS SFRJ. O njoj se u javnosti malo zna.. 19 im rastom mehaniziranog postroja. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 18 pušaka. knjiga 3/H. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male.

jedan mješoviti artiljerijski divizijun. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. D. prevedena je iz B u A klasifikaciju. Tijekom 1987.. Isti je omjer. S njom ne treba Page 14 . Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. 45 VSA MORH: SSNO.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". ah u korist borbenih vozila pješaštva. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. 11-1 od 17. septembar-decembar 1994. Osim njih. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. četiri su ugašene 1990. četa veze. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. bio u mehaniziranom bataljunu. a. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. 12 minobacača 120 mm.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. br.. Prilog 2. Br. 142-143. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. I uprava. oko 900 raznih pištolja. 12 SVA MORH-K-da 5. postrojbe A klasifikacije. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. I uprava. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". U ljeto 1990. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". 4. 1487-171/89 od 15. GŠ OS SFRJ. VO: SSNO. kapetan I klase. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. bio je to kraj divizijske strukture. VO: SSNO. četiri tenka nosača mostova. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm.213. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije.K-da 5. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. 1990. laki samohodni raketni divizijun PZO. većinom oklopne i mehanizirane. 1987. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. DT Br. Dragan VUKDVIĆ. 9. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. 43 "Smatralo se da će. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. o. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta.4. od čega 11 pješačkih. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. 21 strojnicu. četa vojne policije i vod ABKO.45 Od sredine 1990. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. 41 D. I uprava. odnosno borbenih oklopnih vozila.1990. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. 11-1 od 17..Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. Ostala je samo 1. 41. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. Novi glasnik godina II. M. pozadinski bataljun. 149-151. "Za savremenije organizovanje OMJ". Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. Kada je 1987. 5-6. GŠ OS SFRJ od 17. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). Za razliku od strukture. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Smrt oklopne brigade. devet snajperskih pušaka. 12 samohodnih topova 90 mm. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". MARIJAN. Pregled sastava KoV-a "A". 45 ručnih bacača. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. VO: SSNO. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. Mehanizovana brigada A SVA MORH. 209 strojopuški. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. Naređenje. pet tenkova za izvlačenje. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. GŠ OS SFRJ. 44 SVAMORH-Komanda 5. Formacija broj 314. GŠ OS SFRJ. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. većina ih je preustrojena u korpuse. tri izvidnička oklopna vozila. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. godine.43 Do 1990. a od pet preostalih. 70 poluautomatskih pušaka. sve sa 13 tenkova. 5. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. inženjerijski bataljun. DT Br.. 1990..

U Valjevu je bila 2. 1393 Page 15 . HI uprava. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara".51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. protuzračnogvoda. pozadinskog bataljuna. četiri tenka nosača mostova. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. šest minobacača 120 mm.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. sedam oklopnih zapovjednih vozila. a sličan im je bio i ustroj. T-72 ili M-84). četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. vojna oblast.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. 36 haubica 122 mm. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991.Bitka za Vukovar miješati lake. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete.47 U veljači 1991. inženjerijskog bataljuna. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140.. mehaniziranog bataljuna. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. tri bataljuna. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". voda veze i voda vojne policije. izvidničkog voda. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. 24. pet tenkova za izvlačenje. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. šest zapovjednih topničkih vozila. a 399 neborbenih vozila. Komande stana. mlađih oficira i vojnika. 1. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. Zbor narodne garde. januar 1991. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. izvidničke čete. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. 20 automatskih pištolja. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. tri izvidnička oklopna vozila. 36 protuzračnih topova raznog tipa. odnosno 3838 po ratnom ustroju. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . GS OSFRJ. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. tri izvidnička tenka PT-76. inženjerijskog voda.. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". voda veze. mješovitog artiljerijskog puka. 552 pištolja. 1. mješovitog artiljerijskog drazijuna. 21 20 i 30 mm. Brojni pregledi 398. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. 12 samohodnih haubica 122 mm. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. a u Požarevcu 3. ureda zapovjedništva. VSA MORH: SSNO. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. VSA MORH: SSNO. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane.Severozapadno vojište.000 oficira. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1.5. tri oklopna bataljuna. GŠ OSFRJ.49 Brojčano. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. Januar 1991. JU uprava.397. voda ABKO. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. U Kragujevcu je bio 1. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. 1. Pored divizije pridodana je i 252. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. kao i u slučaju 3. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. Brojni pregledi . Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. oklopna brigada iz Kraljeva. siječnja 1991. 26. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Brigada se sastojala od Komande. odnosno borbeno vozilo pješaštva. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi.

zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. 27 snajperskih pušaka. bile su lakopješačke postrojbe. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. Narodna armija. Partizanska brigada "R". Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. :" Isto.Severozapadno vojište. IH uprava. LAZAREVIĆ. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica .57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. 60 raznih pištolja. 28-30. 49 ručna bacača "Osa". 1991. 1991. 2. pov. 8. 100 puškostrojnica. 11. januar 1991. 162 poluautomatske puške. slabo i nerazmjerno. 51 D. 108 protuoklopnih ručnih bombi. 372 automatske puške. 15 ručnih bacača "Osa". 52 D. VSA MORH: Komanda 10. voda veze. Za razliku od njih. 12 lakih raketa bacača 128 mm. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja".Bitka za Vukovar automatske puške. 2. 100. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. bilješka od 17. mješovite protuoklopne baterije. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". 1991. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. GŠ OS SFRJ. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. četiri minobacača 60 ih 82 mm. korpusa. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. Narodna armija. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje.1991. 18 minobacača 82 mm. 84 snajperske puške. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 579 poluautomatskih pušaka. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. 84 snajperske puške. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. voda veze. koje je. 18 netrzajnih topova 82 mm. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. 340 poluautomatskih pušaka. izvidničkog voda..534. tri partizanske čete. šest minobacača 60 mm. D. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. 2. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. četiri automatska pištolja. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. 54 poluautomatske puške. bila samo zamisao. 22 topa 20 mm. Smrt oklopne brigade. Izvešće. 1991. 36 protuoklopnih ručnih bombi. voda vojne policije. 240 raznih pištolja. tri bataljuna TO. 19.. 12/34-650 od 17. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". a ne realno stanje.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. 96 puškostrojnica. SSNO. 27 snajperskih pušaka. br. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. Brojni pregledi 398. 17. protuoklopnog voda. bilješka od 16. bilješka od 17. 137 ručnih bacača. šest minobacača 120 mm. "Nema mira u Mirkovcima". 50 SVA MORH-K-da 5. 917 automatskih pušaka. 45 ručnih bacača. 7. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. 48 SVA MORH-K-da 5. Str. GLIŠIĆ. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete.. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. devet strojnica. i 1. GŠ OSFPU. 186-187. 81 snajpersku pušku. što se ne smije zaboraviti. tri strojnice. Formacija broj 311. 10. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. 18 minobacača 60 mm. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. "Moćni i odlučni". četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 27 strojnica. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. 515 automatskih pušaka. 1991. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. 17. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 12 minobacača 60-82 mm. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze.. izvidničkog voda. 50 poluautomatskih pušaka. 32 puškostrojnice.200. naoružanih sa 154 pištolja. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. 320 raznih Page 16 .. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". MARIJAN. 1991. a ne tri bataljuna. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". Brojčano: oko 420 ljudi. 254 automatske puške. SVA MORH-K-da 5.

S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. 59 M. 13. 82 ručna bacača "Zolja". iako nema dokaza da su bih združeni na taj način.1992. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. 20. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. uglavnom u vodove i čete. koje se također usitnjava. partizanskom divizijom bez jedne brigade. Sredinom rujna 1991. PANTELIĆ. 12. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. Ratna formacija broj T-411. mješovitim artiljerijskim pukom. Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. Vojna tajna Interno. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. 453. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. laki artiljerijski protuzračni. motorizovana.. mehaniziranom brigadom. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. 1991... U Vinkovcima su bila dva topnička puka. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. bataljune.. 3. brdska. SSNO. 2001.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. Ti divni ljudi. mješoviti artiljerijski i 17. 21. 1991. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). Narodna armija 5. sastavom. ei Mladen MAPJANOVIĆ. 29. 12. Do masakra u Borovu Selu. proleterske gardijske mehanizirane brigade. "Ratnici iz senke". Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. 18 minobacača 60 mm. odnosno divizijune. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. "Premošćene sve reke". 248-249. 7. 16. Republički štab Teritorijalne obrane. GŠ JNA Uprava pešadije. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". 1988.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. desetine veze. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm. Narodna armija. 125 automatskih pušaka. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. odnosno baterije.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. planinska. "Jug" i Page 17 . mehanizirana brigada iz Pančeva. 57 Pravilo: Brigada. pontonirskog bataljuna iz Šapca. JOVANOVIĆ. 22. SRH. R. 15. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453.koreni poraza. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. Narodna armija. 13 ručnih bacača "Osa". Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. 252. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. 00 Petar BOŠKOVIĆ. "Užičani osvetlall obraz". 130. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. mehanizirane brigade iz Subotice. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa.. Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. 1991. Veternlk. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. 12. oklopnom brigadom. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. Narodna armija. mornaričke pešadije i laka). Nasuprot Erduta dovedena je 51. Poraz . 148 poluautomatskih pušaka. POPOVIĆ.. motoriziranom brigadom. mladi ratnici (2)". proleterske gardijske mehanizirane divizije. zbile su se nove promjene. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm.000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. LDIJ. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. 11. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika.371. proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 1984. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". veći dio 1. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. 43 ručna bacača "Osa". Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). tri ćete TO. (pešadijska. 25.

1991. 234-235. OSTOJIĆ. R. mehanizirana brigada iz Subotice. Narodna armija 9. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa.. Narodna armija. mehanizirana brigada. 23. Narodna armija.67 U 2. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. Narodna armija.. 68 Milorad GONČIN. 27. "Srušen mit o Mitnici". Novog Sada.Bitka za Vukovar "Sjever". što vjerojatno nije točno. "Svanuće jutro slobode". Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne.. 1992. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 2. 67 Milorad GONČIN. Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. JOVANOVIĆ. Narodna armija. 23. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane.koreni poraza.. Vojska. POPOVIĆ. 3. 12. 10. 21.. 121. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1993. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. 16. 70 M. 11. 1991. partizanske divizije. 261. 14. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada..66 Iz Beograda. 6. 1. 26.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. 21. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe.. Sombora. jul 1987. m D. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. 1997. 15.. 1. Petar ŠTULOVIĆ.. Bilten Generalštaba JNA br. Poraz .1992. 63 M. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Narodna armija 19. "Predanost obuci".10. 12. PETROVIĆ. 22. i djelatnu obranu prema Osijeku. Borovo Naselje. 27.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". 12. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 261. 12. jurišnog odreda. "Sačuvali srpsku zemlju". Srpska vojska. 16.. manji dijelovi 544. GLIŠIĆ. 11. 25 Sada. Iz Niskog Page 18 . Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 11. 65 N. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. 12. 7. 58.1991. dobrovoljačkoj četi. Milidar BAKARIĆ. Milisav SEKULIĆ. "Udahnuti život gradu". RISTIĆ.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. ali 54. 11. 11. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. 64 M. Bad Vilbel. NIDDA Verlag GmbH. 72 M. Smedereva. 17. U okolici Vukovara. "Promašaja nije bilo". dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. 7. "Svanuće jutro slobode". 14. R. 23. 71 S. 9. 18. 250. 1991. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. motorizirane brigade iz Šabca. SEKULIĆ.. Narodna armija. 13. motoriziranom brigadom iz Kragujevca.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti.1991. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 1993.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. Narodna armija 7. Narodna armija. 28. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. Narodna armija. prema svemu sudeći. partizanskoj diviziji. 1991. 18. 20. 1991. PETROVIĆ... Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama". KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". mješoviti artiljerijski puk iz Rume. Narodna armija. u sastavu 1. Sremske Mitrovice i Kragujevca. A S.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. 11. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. 1991.. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred". Rume... PANTELIĆ. 1991.

77 Zapovjednik 1. Slovaci. 7. tvrđeno je. 235. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. 22. 1992. JOVANOVIĆ. NEDELJKOVIĆ. 83 N. 24..82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. 1992. Vojska. SIS. u Borovo Selu. Z. 82 POA Republika Srpska Krajina. 20. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". 263. 1992. Simo ŽIVKOVIĆ.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. "Osluškivanje pretnji otadžbini". "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. Narodna armija. OSTOJIĆ./92. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. 5.80 Od topništva 1. "Lovci na jelene". 26. 1994. 9. 2000. žive na prostorima gde se sada ratuje". 1992.78 Djelovanje četničkog 1. 9. 11. Narodna armija 30. 239. Intervju. 25. inače. 84 MUP. VRH-USMSP: MUP RH.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. 761. 1. Narodna armija 30. Ispostava Slavonski Brod od 15. GLIŠIĆ. Narodna armija. "Devalvirano primirje. 24. 28. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. Intervju. 1992. Odjel Sinj. 11. "Borovo Naselje pred konačnim padom".Markušica -Tordinci. S. 525-130/7 od 9. 6-7. 1991. inženjerijskog puka. Obavještajno izvješće. zabilježeno je još u svibnju 1991. Pov. Narodna armija. Br.Gaboš Ostrovo . 2. br. Glavni štab Srpske vojske. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Poraz. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1991. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. 74 D. 80 Momčilo PETROVIĆ. 3. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 45/3-9 od 11. M. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. 511-15-03/1-3729-91 od 15. Službena zabilješka. 11. SEKULIĆ. M. 1080-183/1-1994 od 10. Str. oklopna brigada Page 19 . vojne oblasti angažirana je 152. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci./ M. Narodna armija. PU Slsačko-moslavaćka od 20. Momčilo PETROVIĆ. Narodna armija. korem poraza 250.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. "Tinja izvesna nada". studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". 9. Rusini. 1991. 18. 9. 78 VSA MORH: MORH. V. s avionima "Orao". PANTELIĆ. 6-8. br. Intervju. 1993. 15. Služba za zaštitu ustavnog poretka. SEKULIĆ. 257-259. 16. 9. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. "Pobedili i nebo i blato". 53. PU Bjelovar. 11. oklopna brigada iz Niša. čak i Itahjani i Grci. 1991. pov. 9. 12. 1991. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. revalvirana smrt". Službena zabilješka. Službena bilješka o informativnom razgovoru. "Između dva miga". M.75 U priopćenju od 6. 1. ljudi koji. A S. MARKOVIĆ. Depeša br.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. 9-10. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu.1992.76 U odredu su pored Srba. koja je od ljeta 1991. 2. Br. 1993. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. 12. majora. proleterska mehanizirana brigada 211. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. NEDELJKOVIĆ. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). bila na području Slavonije. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.84 Pored njega bio je angažiran i 204. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. VRH-USMSP: MUP RH. 1. 511-02-41.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. 1991. bili i "Mađari. 11. 85 S. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". mehanizirana brigada 12. A od 20. 1. 24.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. 1991. 6. Policijska stanica Grubišno Polje. Risto KOSTOV. "Za život dostojan čoveka". s avionima "Supergaleb" i 242. 1991.

mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. Na području Osijeka 106. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. laki artiljerijski puk PZO 12. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika.86 Pričuva JNA. sve angažirane snage bile su iz sastava 1.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. vojne oblasti JNA. koja se otpuštala nakon 45 dana. 20 poluautomatskih pušaka. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. brigada ZNG-a imala je 29. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252.. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. 11.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. oklopna brigada «1. a za protuoklopnu 86 L. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. 8. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. proleterska motorizirana brigada 505. kao što su minobacači i topovi. na području kojega je bila 106. "Odjekuje neka druga pesma". Page 20 . Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. bila je potpuno lakopješačka postrojba. 7. motorizirana brigada 16. oklopne brigade. Osim Osijeka. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. partizanska divizija 130. brigada ZNG-a. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala.Bitka za Vukovar 18. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. NIKOLIĆ. lipnja 1991. brigada ZNG. mješovita artiljerijska brigada 310. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. partizanska brigada «divizijun haubica 1. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". srednji samohodni raketni puk PZO 1. mješoviti artiljerijski puk 12. od kojih 10 višekratne namjene. 980 oruđa zemaljskog topništva. Prihvatljiva je brojka od 30.92 Bez oruđa za potporu. prol. bataljun vojne policije ->51. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi.89 Skupina 1.000 vojnika stalnog sastava. 1991. Vukovara i Županje. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. 20 ručnih bacača. Narodna armija. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. motorizirana brigada 453. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine.

od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. 28. 1995. brigada HV 109. JOVANOVIĆ. 1991. 94 SVA MORH-GSHV: Zap.. brigade ZNG. Izvještaj o popunjenosti 107. Stjepan SUČIĆ.96 U srpnju je počeo ustroj 4. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. aktivnostima 1 popunjenosti 109. 11. brigada HV 131. br ZNG.. 29. Str. 5. U drugoj knjizi.. 1999. Tiskara Impress. 89 S. Izvještaj.. Drugo izdanje. brigade sa MTS. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". 04-8/1-91 od 29. lipnja 484 pripadnika. 1992. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. brigada HV 132. 6. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. Narodna armija. 18. 11. Tako smo branili Vukovar. br NG. 90 Marko MALOVIĆ. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. 452. brigada HV 122. br„ Stanje u jedinici. 2000. 87 A S. Davor RUNTIĆ. "Zadaci se sustižu". br.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. 106. Bataljun u Đakovu imao je 29. "Poraz Vukovara . kolovoza narastao do 7894 pripadnika. bataljuna 3.. A S. 1991. 6. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. lipnja 1991. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. brigada HV 123. "Poraz Vukovara . koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. Vinkovci i 2 Aipanja 121. 11. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107.. 14. br. Velebit. Vinkovačke jeseni. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". Narodna armija. brigada HV «101. 1991. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. 5. od čega 400 nenaoružanih... Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. pov. SUČIĆ.93 Na području Đakova. Zagreb. KL 814-05/91-01/01. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. lipnja 1991. brigada HV 3. br. Ur. Jedini dokument koji sam uspio naći. Velebit 18.6. 107. od kojih je oko 70 bilo naoružano. 92 SVA MORH-109. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi.pobjeda Hrvatske".. Ostajemo u Iloku. Ur. SVA MORH-GS HV: Zap. brigada HV 108. Rat Srba i Hrvata 1991..pobjeda Hrvatske". 175. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. 1999. brigade ZNG. brigada ZNG. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. 2185-04-01-91-21 od 29.. 1-41/91 od 29. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 107. brigade ZNG. brigada HV 105. brigada HV Operativna grug a Vukovar. pov. Vinkovci. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. 6. Našica. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. 1991. br HV: Zapovjedništvo 109. 6. brigada HV 124. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova.koreni poraza. Page 21 . brigade ZNG-a. br. Poraz . SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. Str..91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. KL 814-05/91-01/01. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23.. Izvješće. Izvješće. 6. brigada HV 107. 178. . 76. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29. 29. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. JOVANOVTĆ. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. 1991. brigade ZNG-a. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. 6. Izvješće o stanju. brigada HV 130.. 1991. 2185-04-01-91-22 od 29. bez minobacača 60 i 82 mm". lipnja 1991.

293-300. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. naoružana ispod ustrojbene razine. a osobito na stožernim zemljovidima. spomenuti 4. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. Vinkovci. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. Vinkovci. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. potpukovnika Mile Dedakovića .000 domobrana. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. brigade HV u šire područje sela Nijemci. ustrojem 131. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade.Jastreba. Dobar je primjer 4. 258. bataljuna 109. 1991. Dobila je broj 131. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. operativne zone.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar.98 Postupnim dopremanjem oružja. SEKULIĆ. D. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . rujna dodjelilo za ustroj 124. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. HOS-ovaca.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. i 3.. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. samostalni zagrebački bataljun HV. Od njih je kasnije ustrojen 83. brigade. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. koja je uz to branila teritorij dviju općina. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. 29 principu. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. bataljun 109. 8. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. Slavonska regija na dan 20. 01/91 od 29. bataljun 109. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. Vinkovci. 6. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. DT 801-02/91-01/01.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. br. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. 1991. bataljun 109. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Bitka za Vukovar.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. Županja. bataljun 109. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. br.. brigadi HV. Vinkovaca i Županje. brigade ZNG. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No." M. A MIRKOVIĆ-NAD. 9. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. 98 ISTI 175. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). 1991. Ur. RUNTIĆ. godine imati 14. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. iako nema naznaka da je doista postojao. Stoga je 131. 97 M. Županja. Županja na oko 5000 ljudi. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. korpus. Zapovijed. 512-06-02-91-34 od 26. brigade HV uopće ne postoji. po potrebi. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. Može U se brigadom držati skupina ljudi.. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. Izvješće. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane.

br.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zahtjev za formiranje novih jedinica.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. brigade HV iz Bjelovara. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3.. Izvješće. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. 10. 10.. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 5120-34-91-1 od 18. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. 10.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. 11. 801-02/91-01/01. 1991. 525-123-178/91 od 18.. Ur.Bitka za Vukovar u Županju. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. Zapovijed. 525-124/88 od 20. Županja i Vukovara 17. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. Zagreb-Sarajevo. Ne treba zaboraviti da je 123. godine. naoružanje. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. 10. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite".1991. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. pov. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. a to je bilo brojno stanje. Ur. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja.. iako je potpuno neodrživo. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću. brigada HV najveće uspjehe u 1991. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. pov. Str. 801-02/91-01/01. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava.. pov. SVA MORH-GSHV: MORH. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. 10. DT br. Zapovijed. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. br.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. 1991. br. KL DTbr. Ur. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. brigada ZNG-a. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. potvrda je prevladavajućeg stanja. 1991. 1991. m A TUS. 10. Martin ŠPEGELJ. listopada 109. 2212-01-01-91-1 od 14. Njihovo se stajalište prihvaća.. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. KL 210-02791-01/1. 1999. a potom 123. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. 11. a ne u sukobima s JNA Uostalom. 512-06-02-91-192 od 19. 512-06-02-91-213 od 27. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". Vinkovci. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. brigada HV. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). Tb su uostalom i radile. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. 60-63. br.. br. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. Str. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja". Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa.. SVA MORH-GSHV: MORH. br. Ur. Operativna grupa Vukovar. proleterske Page 23 . Vinkovci. 77. 1991. 525-123-32/91 od 9. Kl.104 Stanje 105. 1991. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. 1991. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. Naklada Jesenski i Turk: Dani. br.

kao npr. mehanizirana (1977. i 1987. 1992.) i 211. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. a u 108. 23. Najviše oklopa bilo je u 3. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. četiri protuoklopna topa 100 mm. jedan laki tenk PT-76. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". 211. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. brigadi HV bile su tenkovske čete. Miroslav HADŽIĆ. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". Narodna armija. Do tada ga je bilo malo. oklopna brigada (1976. Beograd. 4. Sudbina partijske vojske.14 borbenih vozila pješaštva M-80. 9. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. oko 30 posto po ustroju. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. odnosno ojačani oklopni bataljun. Nuštra (Vinkovci)."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. brigade ZNG. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. listopada imala je 27 tenkova T-55. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. M. proleterske. Krajem studenoga 1991. i 1988). Bogdanovaca i s. 27 minobacača. 108 M. tri protuoklopna topa 76 mm. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. 6. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. "Koje 'pucao' u tenkiste". Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. to je i dalje ogromna brojka. i 109. 1983. 36. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. Interno. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. minobacačima 120 mm. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 1W Strategija oružane borbe. Samizdat B92. proleterska gardijska mehanizirana divizija. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. ĐUKIĆ. Vojna tajna. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna).110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. PETROVIĆ. Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. brigadi ZNG. Milan MIHAJLOVIĆ. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm.. i 252. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. Vojska. malim raketnim lanserima 128 mm. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 36. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. Page 24 . 74. 51. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. 2001.13 oklopnih transportera M-60. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. i 51. 1992. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a. dovukle u grad velike količine municije. Za razliku od morala. šest netrzajnih topova 82 mm.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije.14 tenkova M-84. 180. 1. 26. četiri haubice 105 mm.

HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. rujna 1991.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. Vinkovačka je brigada 21. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. SVAMORH-ZOZO: Zap.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Br. 04-264/1-91 od 7. Br. brigadi. br. 3. dva laka lansera raketa 128 mm. pet u 106.. 1991. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. brigadi HV u Osijeku. dva u 123. osam u 109. 11 ručnih bacača. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. brigadi. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". 19 lakih raketnih lansera 128 mm.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. dva u 108. 04-241/1-91 od 3. Ostalo je bio kalibar 76 mm. dva u 123. a dostavljen je telefaksom 25. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1. 5120-02-91-1 od 23. i dva u 109. jedan u 136. SVA MORH-109.. 9. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih).. šest u 109.1991. 1991. pov. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. jedan trocijevni top 20 mm. četiri haubice 105 mm. 1991. 36 minobacača 60 mm. brigadi ZNG-a.. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". 1991. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). ZNG Vinkovci od 24. 10. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. br ZNG. Zapovjedništvu ZNG RH. Operativna zona Osijek je 11. jedan u 107. br HV: Zap. jedan protuzračni top 40 mm. 22 protuoklopna topa 100 mm. jedno u 136.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. Izvješće. Izvješće. br ZNG. 9. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. šest netrzajnih topova 82 mm. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. brigadi. Znatan dio oruđa (95 topova. brigadi. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". brigade HV. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm.. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. Str. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). Vinkovci. brigadi. brigadi HV. tri protuoklopna topa 76 mm. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Br. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. Izvješće. jedan u 136. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. zatim pet gorskih topova 76 mm. brigade ZNG. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). 2-5 od 29. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). ZNG RH br. brigadi. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. SVA MORH-122. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigadi. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. Županja.10. na upit Zap. 2121-06-91-02 od 27. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. top 130 mm s dotrajalom cijevi. 9. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. 76 minobacača 82 mm.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. 109. 1991. br. šest samohodnih topova 90 mm. što je ukupno 18 oruđa. 10. rujna u 1 sat. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm.116 Iz sastava Operativne Page 25 . br. Glavni stožer HV 4. 109. Br.. brigadi.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. 525-123-117 od 31. brigadi. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka.

Str. 15 minobacača 120 mm. 1991. Načelnik artiljerije od 23. 1991. br.124 Na koncu 1991. Ur. 1991. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. 9. 10. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. pet gorskih topova 76 mm. br. 11. pet protuoklopnih topova 100 mm.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. 1991.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. 5120-25-91 od 2. u 20. br.. br. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. pet minobacača 120 mm. Str. izvješće. 525-123-41 od 11. pov. Str. Prema jednom pregledu od 3. SVA MORH-109. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. jedan Ispravan gorski top 76 mm. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti.35.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. 109-375-02/91 od 26. 5120-25-91 od 4. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". 1991.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 10.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. brigada HV iz Šibenika. Br. Stanje art. pov. jedinica u obrani Vukovara 12. Str. br HV. sredstava izvješće. br. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. 1991. 8/91-01/201. 10. što znači Izvan korpusa.1991.1991.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt. Raspored art. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. 1991. brigade ZNG.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. Str. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. br HV. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. Ni jedan nije bio kompletan. tri protuoklopna topa 76 mm. Ur. 512-08-91-2 Page 26 . 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. pov. br. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti.. br HV: Zap. 213-01/91-01/78.. pov. u 20. 10. br HV: Zap. 04-358-01/91 od 23. od kojih je svaka imala 54 takva topa.. 8/91-01/207. oruđa i municije. pov. koja je relativno rano došla do njega. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. 11. jedna haubica 155 mm. Stanje art. br. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. U posjedu 124. 1991. br. baterije samohodnih topova 90 mm. Zapovijed. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Bile su četiri a ne dvije. a iz 122. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. Telefaksirano u Zagreb 21. devet minobacača 120 mm. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat.11. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. Stanje art. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. Kl. 118 SVA MORH-109. 525/145-9 od 5. Po podacima od 26. Str. šest gorskih topova 76 mm. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm.35. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. pov.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. Usp. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm.10. 2-5 od 29. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. Ur. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek.. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 1991. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". 11. 525-145-3 od 3.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 1991. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. 109. Kl.. Izvješće. 525-123-41 od U. pet samohodnih haubica 122 mm.. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. sredstava. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna).Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. baterije protuoklopnih topova 100 mm. 10. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen".. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka.

250 mina za pet minobacača 82 mm. br. br. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. 1991. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm..fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. br.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. 10. 803-05/91-01/01. 150 metaka 100 mm bez upaljača. A MIRKOVIĆ-NAD. KL 803-05/91-03/186. pov. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. Informacija 123 SVA MORH. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. topništvo je 23. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. 1991. br. 04-358-01/91 od 23. a tohko su imala i minobacačka oruđa. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. DEDAKOVIĆ-JASTREB. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). a posade poslane na odmor". 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Bitka za Vukovar. 5120-25/22-91-1 od 28.11. a posebno u napadu. 525-123-77 od 19. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. 1991.. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 525-123-99 od 28. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. Ur. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm... Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. 525-122-162/91 od 8. 11. 12.131 U odnosu na stanje od 19. 1991.. Page 27 . Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 1991. br HV Str. kao ni za četiri haubice 122 mm.. Pov.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . Ur. br. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. br.. Sisak i Vinkovce. 1991.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. 1991. Načelno je stajalište.. 105 metaka za dva topa 130 mm. oruđa 130 mm M-46. Baterija haubica 122 mm 109.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. OGVVŽ. 189. Vinkovci. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Str. 1991. Raspored art. OZ Split. Str. br. 525-123-41 od 11. br.. RUNTIĆ. br. Str. pov. Ur. KL Str. pov. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124..126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. 1991. pov. 1991. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. 512-01-01-91-13 od 27. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. pov. 109. Stanje art. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364.1991. 525-122-223/91 od 15. U. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm.10. od čega samo pet s jakim punjenjem. br HV: Zap. KL 803-05/91-03/147. brigade imala je 118 metaka. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. 10. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga.132 Kada je 8. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. 10. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188.. 11. listopada. 1991. 5120-02/22-91-1 od 3. 11. 10. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. Izvješće. D. Županja. Str. listopada bilo u boljem položaju. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. kao i 80 metaka 155 mm. 5120-25/22-91-1 od 3. 10.. Referiranje o stanju art. br. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. sredstava izvješće. 132 SVA MORH-109. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka.Bitka za Vukovar od 10. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. 1991. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 11. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV. pov.

5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. jednu haubicu 105 mm.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. 0. studenoga 1991. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. jedan 20/1 mm. Pregled stanja Jedinice. pa 0. a na vrhu s 0. 9-16/91 od 23. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23.1. 1991. Mjesečni planovi potreba hrane. Pov. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". do hrane i streljiva. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. 1990.5. Vinkovci. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. od čega 12 kalibra 60 mm. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. Teorija i ratna praksa.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. HV. pet 82 mm. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1. 93-95. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. Vojna tajna Poverljivo. tri protuavionska topa 20/3 mm.. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. se mijenjao. godine. Do kraja kolovoza 1991. sedam topova 76 mm. SSNO. br.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. dva 82 mm. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. 11. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja).5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. 17. do 1 za haubice 152 mm D-30. godine 2146 vojnika. pet 120 mm.5 za minobacački divizijun 120 mm. br. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. 86. od pričuvnih dijelova.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. 71-80. divizijun haubica 122 mm M-38. također u obliku informacije. što se provodilo putem logističkih baza. Na kraju. GŠ OS SEFU. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Interno. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. listopada 1991. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. dva netrzajna topa 62 mm. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. februar 1988. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. 1989. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap.. Vojna tajna strogo poverljivo. 19 minobacača.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. Tek 26. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. br. Za razliku od Armije. Županja.. Pješački. naoružanjem i drugom vojnom opremom. Vinkovci. 131. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. I uprava. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. godine 109.1 imao je top 130 mm M-46. 0.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. 1.

U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala..143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. najprije kao grafiti na zidovima. Osim pisanih parola. Nedjeljna Dalmacija 26. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. u kojoj su 1989.1991. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. Srpska akademija nauka i umjetnosti. Bobota. Str. od nedostatka zimske opreme. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. brigade ZNG. 5120-37-91 od 17. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci..140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. Izvješće o stanju jedinica 109. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. br. Pozadinsko izvješće za 15. 1991. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. "Kako sam ratovao i platio". pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. 140 Ines SABALIĆ.10. Izvješće. od 27. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. br. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. Ur. 525-123-59 od 15. 1991. 1991. 10..142 138 SVAMORH-109. kako u Vukovaru.. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. posuda za vodu. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi.. pov.25 bojnog kompleta. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. počele nicati prve nekomunističke stranke. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. 8/91-03/139. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". Treću razinu činila su četiri velika skladišta. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni.. tako i na Vinkovcima. 1991. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. Srbija i Slovenija. 10. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. 8. umro predsjednik SFRJ. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. 04-111/1-91 od 27. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. 13. 10. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. unitarnu ili konfederalnu. 38 Politička podloga 1990. pov. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Br. brigade ZNG. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". 1991. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta.. Zapovijed za logističku podršku. mjesne zajednice skladišta. koja su također posebno opskrbljivana. Str. 12. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. 1991. 10-141/1. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. "Bog čuva Srbe". To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. br HV: Zapovjedništvo 109.-1991. godine Nakon što je u svibnju 1980. br. pribora za jelo.

Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine".. 17. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. Poslije potopa. Republika. Na glasovanju sa 23 glasa za. 1990. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. a njih je 23. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". nema ozbiljnijih poremećaja". njen napredak i još uspješniji razvoj. 2.. na tezi o asimilaciji i ugroženosti"... 143 M. i 1990. 10. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju. Hrvatska modema povijest. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". "Jugoslavija kao zabluda". Samlzdat B92.153 147 R STEVIĆ. 2.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim. 1990.. FLEGO.149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 149 Josip ŽUPANOV. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem.. Srpska strana rata. 1999. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 1996. (T). Golden marketing. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. Zagreb. a da je "osobito (. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". U Hrvatskoj je 1989. 2001. R SUBOTIĆ. Borba. Večernji list. 39 Kosovu. Večernji list. 1990. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". Nakladni zavod Globus. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. Beograd. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. postupno je stvoren supstrat zajednice. 150 Dušan PAVLOVIĆ.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja. USTIĆ. 2. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. 749-764 i 0. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. 62-65. 1. Preko kosovskog problema. "Odobrenja (zasada) nema". počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. Borba. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. "Stravične parole". 13. 39. "Jugoslavija kao zabluda". kako to naznačuje sociolog Josip Županov. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. 1990. Zagreb. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. Page 30 . 130. "Za miting u svakom slučaju".) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma".Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". veljače. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. 60-88. 17 protiv i 7 uzdržanih.. 10.147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. MTLOSAVLJFA'IĆ. Beograd. bar za sada. D.148 No.. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. 3. 1995.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

MUP. Trpinja. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. 37. travnja 1991. godine. 4.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. 190 Isto. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. odnosno jedinica". Kovanje rata. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". da se u ovo vrijeme. 192 Mark THOMPSON. 193 M. PU Vinkovci.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. travnja 1991.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. u svako kritično vrijeme. MUP-u RH. Odjel za operativne poslove JS od 5. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu".188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. "Uprkos imunitetu. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. 9. u selima Bobota. Danas. maj 1994. barikade nisu uklonjene.190 U travnju 1991.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. Borovo Selo i drugima. 188 Mitinzi su. 12. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. 1991. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. Za napomenuti je. "Hronika Srpske krajine". a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. 46-47. 418. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. 'Veći sam nego ikada".194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad.. Usprkos srpskim obećanjima. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". ožujka 1991.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. "Ići ćemo i na Knin". Mirkovci. Osim kod Vukovara. 5. maj 1994.. Politika 25. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. 18. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". ožujka 1991. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. travnja 1991. a i prije. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. OCIĆ. Izvješće. 4. Velika Srbija. STANIfflVIĆ. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". 191 "Veći sam nego ikada". Istočna 187 VRH-USMSP: RH. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. 194 Jelena LOVRIĆ. Velika Srbija. neizvjesnost i strah.. 1991. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. 189 Č. 1991. 3.Bitka za Vukovar Berka i Bobote. 1991. 70. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. ožujka 1991. Novine Srpske radikalne stranke. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. 195 Kronologija rata. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. 1995. Poslije noćašnjeg Page 35 . priveden sudija Slavoljub Sremac". novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine.. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. Zagreb. a u kuće se uvlači strepnja. pa i u samom gradu. Hrvatski helsinški odbor . 37. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. osim navedenih.

19S Krunoslava BANICI. niti sam se kome zamjerio. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. "Osim toga". Vukašin Šoškoćanin. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. 201 Ista. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. Dolazak Josipa Boljkovca. što je krajnje opasno. 111. 1991. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. Odžaci i Sombor.1991. 20-22.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. "Nisam ni aktivista SDS-a. ovdje je narod spreman ginuti. svaka ograda biti barikada". Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". a ne obrnuto. naglasio je Merčep. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. D. 4. ministra. 4. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". travnja 1991. 1991. Milan Paroški. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. izjavio je vlasnik kuće. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. "Bećarac s pucanjem".. Domaćin. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. 4."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. Danas. 202 Krunoslava BANIĆ. 200 Isto. Oslobođenje. VUUK. 9. banditima i slično". kao što je to radila policija. nakon čega je sjednica prekinuta. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. 12. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. "Dokmanović priziva JNA'. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. Gradski muzej Vukovar. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. travnja 1991. "Dokmanović priziva JNA'. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. 1991."202 Podjela je produbljena 12. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. kako je rekao. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. Vjesnik 11. 1998. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. Page 36 . na 14. Zagreb. Ovo nisu Phtvice. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. travnja 1991. "Rafali po Perinoj kući". 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. Vjesnik 11. ali jasno mi je ko puca". U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. Bogdanovci. travnja. između predstavnika političkih stranaka. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog.4.. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13.

B. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. 4.. dao je oficiru sigurnosti 350. 1991.. hitno ili ćemo ih poubijati". 4. 4.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. Vjesnik 13. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. 1991. a ostala sela ne.1991. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. 4. 1991. 1991. 1991. Pucanje na policijsku patrolu. 1991. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. 1991. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati.. VESELČIĆ]. 17.214 u prvim satima 2. 4. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. 4. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. Obavijest.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu.1991 2°'J D. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. "Samo dva sporna pitanja". Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. 1. ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. 19. svibnja 1991.. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". iako nedokazana. noć je pojačala napetost. Borba. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. Noću 9. U Savulji. Večernji list. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani.. i tvrdnja Page 37 . 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća.. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru. Večernji list 16. VESELČIĆ. Večernji list 13. VESELČIĆ. 206 D. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. 1991. "Postupno smirivanje". a ne zbog različite nacionalne pripadnosti".Bobota. 4. Večernji list.. 2. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar .216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. po nacionalnosti Srbina. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. DRAGIČEVIĆ. travnja 1991. na 10. 15. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. Raširena je. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". 4. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva.2 VRH-USMSP: PS Vukovar. "Korak k miru". 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti.. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. Borba. završen je ubojstvom jednoga od njih. V. "Smirivanje napetosti". Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. 4. međusobne netrpeljivosti. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. 4. Politika. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. 1991. 4. VKH-USMSP: PU Osijek. "Uskoro novi izbori". 207 B.2" a noću 20. "Mogući i novi izbori?". 4. "Pregovorima do smirivanja". Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10. B. 13. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . 204 Isto. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 206 [D.212 2118 D. 16. 210 D. Srbina i Hrvata.. BERTOK.213 Umjesto da smanji. 4.Osijek i sela Vera . svibnja 1991. "Pucnji na Srbe ne prestaju".

5. nakon koje su se napadači razbježah. 511-15-12/4-2560/91. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12.. "Deset godina poslije". 3. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. MUP RH. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. 5. 2.. svibnja 1991. 1991. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. Depeša br. 2001. Boris DEŽULOVIĆ. 1991. Organ bezbednosti.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 5. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. ŠPIŠIĆ. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. 5.221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 17-18. zrakoplovni vodnik JNA iz 711.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. OTŽ: PS Vukovar. korpusa RV i PVO. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. 5. SR Br. svibnja (kratka kronologija). D. Organ bezbednosti SP. Depeša br. TOPIĆ. 18.. korpusa RV i PVO. 36-37... 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. D. Globus. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. 5. 214 VSA MORH: Komanda 5. 17-18. 6-369 od 14. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 5. 1991. 217 Usp. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. Slobodnom procenom Mitrovića. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice.. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 104. bataljuna veze 5. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. Đurđica KLANCnt. 5. 1991. svibanj 2000. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. 6. 5. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. Paolo RUMLZ. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. Slavonska krv. od 1. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca.. 1991. 5. D. svibnja 1991.1991. svibnja (kratka kronologija). TOPIĆ. Slavonska krv... svibnja 1991. otišla je u Borovo Selo. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 5. 2000. Depeša br. 3.218 Ne znajući za njihovu sudbinu. Zagreb. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. 6-369 od 14. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 216 VSA MORH: Komanda 5.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. Playboy.. D.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. Lnić Stevan. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12.1991. K I. 3. 1991. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. 1991.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. g. Durieux. 511-07-01-995/91 od 3. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja (kratka kronologija).. 5. izradila hrvatska policija. 1991. koja je ubrzo stigla. Depeša br. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. Ispostava Vinkovci od 1. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Br. 511-07-01-995/91 od 3. 1991. 511-07-01-995/91 od 3.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . ubojstvo. 5. Maske za masakr.. Zagreb. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. Oko podne na njih je "otvorena . Zagreb. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. Depeša br. Operativnom štabu MUP-a RH.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. 5. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. ŠPIŠIĆ. 1991. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. 1991. 97.. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 5..1991. svibnja 1991. 5. 1991. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. Zagreb... 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. i Vice Vukojevića.

u cijeloj Hrvatskoj..Lužac .. Organ bezbednosti. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". 5. 12-13.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir". korpusa RV i PVO. 6-16 od 3. "Policija upala u izrežiranu klopku!". 6.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. Narodna armija 9. br. Slobodni tjednik. VESELČIĆ. SR Br. SR Br. 228 VSA MORH: Komanda 5. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. 5. 5. sva sela "hrvatska i srpska. "sukobljene" strane. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu".225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. svibnja 1991. mještani su ogradili barikadama". 1991. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. Prema njegovim tvrdnjama. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba.. razdvojivši. 6. što Page 39 . vojne oblasti. vojne oblasti. ne ponovilo se". 53 Sva sela "hrvatska i srpska. "Bilo. Narodna armija. 1991. 5. svibnja 1991. br. 5. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. 9. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. 20-524 od 24. 1991.Vukovar. 112.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 5. 1991. 9. "Barikade u selima". Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. 1991. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. Oklopništvo 12. Narodna armija. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. Organ bezbednosti. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. "Veći sam nego ikada". 5. Pov. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. Dalja i Osijeka. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". mještani tog sela. Velika Srbija. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". 227 D. 20-524 od 24. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. Već 2. N. maj 1994. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 1991. 25/295-36 od 4. Večernji list. 226 VSA MORH: Komanda 5. Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". 37-38.Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. Navodno.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. 1991. 10. 5. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". 31. 1991. 1991. STEVANOVIĆ. 9. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put".227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. 230 1. 6. korpusa RV 1 PVO. svibnja 1991. 1991. 10. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci . Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu.

potpunu nesigurnost. biti nazvana Republika Srpska Krajina.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. Na području Vinkovaca u noći 273.246 Prometna Page 40 . Slijedilo je podizanje barikada na obje strane.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. a po sadržaju da je nastao 5.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran.1992.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra". a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. 3. i 3/4. 125/6. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. normaliziran. KL 08-501/1-91 od 2. svibnja 1991. okupljaju u selima. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. opis je stanja od predsjednika općine. Bespravno uzapćenje broda. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima. Markušlca. koja je 4. svibnja 1991.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4.. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. 23. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. svibnja 1991. 01-2/2-1992 od 27. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. eksplozijama i uznemirujućim. 5. Bršadin. 5. svibnja 1991.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. godine". 5.. svibnja 1991. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. RCo. 1991. naoružani su. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar]. godine do 18.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. Poziv. čuo se poneki pucanj. svibnja nije bilo mira. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj.1991. 1991. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Kl. 240 D. VESELČIĆ. 1991. Obavijest. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Br. 5. iskapčanja struje 1 vode. 1991. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. maja 1991. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut..38. Večernji list. odnosno Vojvodinu. Izvješće o stanju općine Vinkovci. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima.243 U Mirkovcima je 5. CO. 1991. 5. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. Operativnom štabu MUP RH. svibnja 1991. 08-478/1-91 od 2. CO. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. od 4. 1991. Područje je ulazilo u ratno življenje. Vozač i suvozač teže su ranjeni. maja 1992. u 18. no prethodno je i opljačkan. 1991. 6. Zagreb. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. Depeša br. Bobota)". 511-15-08/2-3549-91 od 4. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. 5.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. kao u Mirkovcima.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". ah uglavnom neprovjerenim dojavama..245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci.11. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. a dio Srba iselio se u Srbiju. svibnja 1991. 5. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. 7. KL 08-495/1-91 od 2. "Barikade u selima". Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. Štab TO Orolik Br. COb RH. osnovani su ratni štabovi. svibnja (kratka kronologija). Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. U središtu Mirkovaea 4.. U pojedinim srpskim selima.

Br. Oružam sukob. Obavijest. 127/4. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. Preko nje su 7. 5. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. egzodus žena. Depeša br.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. 129/6 od 7. 5. 511-15-10/2586/91 od 4.. i što je bilo dovoljno za incident. 1991. 1991. 24il M. "U srpskim selima i dalje barikade". Odjel za operativne poslove JS. Ranjavanje vatrenim oružjem. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. 5. 1991. u 12.. Obavjest. 5. 1991. Obavijest o eksploziji.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. vreća s pijeskom i balvana. 1991. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. svibnja 1991. svibnja 1991. RCO Zagreb. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 5. 511-15-09/2-3555-91/91. a obavljen je čamcima i motornom skelom.266 Armija s dovedenim rezervistima. Oružam sukob. Politika. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. 511-15-03/1-3554-91 od 4. u 8. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. Telefaksirano 4. "U srpskim selima i dalje barikade". od 5. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. STANKOVlC. VRH-USMSP: PS Vukovar. Politika. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru.1991. STANKOVIĆ. 1991. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6. 5. 1991. Dopuna obavijesti. H. što je vodilo otvorenom sukobu. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. 5. 511-15-12/2588/91 od 4.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. 5. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. 8. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. laka tjelesna povreda. svibnja 1991. Depeša br. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog. 511-15-10/2587/91 od 4.. 5. svibnja 1991. Depeša br. Postavljanje barikada. kao što se 6.. gotovo izbio sukob. 1991. Bršadina.T. nego su inzistirali da to učini Armija. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. Nacionalnost ranjenika nije navedena. 5.250 "Predstavnici Borova Sela. br. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. 1991. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. Odjele za operativne poslove JS. 1991. Obavijest.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 .249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. dogodilo u Mohovu. Depeša br. 5. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. kako kažu.34. svibnja 1991. izvijestio je novinar Politike. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. 8. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. RCO Zagreb.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. Dopuna obavijesti. niti je ko isti ometao". Depeša br.28. 251 M. Pokušaj ubojstva Obavijest. Sigurnosna saznanja. poput susreta u mjesnim gostionicama. Jurišić Dragan. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. pa i u samom gradu". svibnja 1991. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. Obavijest. po ko zna koji put.

Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 5. Page 42 . a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". 511-15-10/1-2615/91 od 8. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. "Opstajavaju vojnički mostovi".260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji.. 7. 1991.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 5. prekinut je 7. 25-45 od 9. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. 260 POA Komanda 32. 7. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1993. 4. 129/6 od 7. Narodna armija. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. 274-276. 129/5 od 7. D. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. 1990. 1991. 511-15-10/2600/91 od 6. Iz sastava Novosadskog korpusa 4.. Sigurnosna saznanja. 19. 1994. 204 B.. 23. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. RCO Zagreb. uveden je na područje Vukovara 1.. 1991.. Nikola OSTOJIĆ. Br. TOPIĆ. 20. Otpust vojnika partije maj 1990. Depeša br. RCO Zagreb.. Br. 5. 253 Mirko STANKOVIĆ. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. svibnja 1991. 1991. 5. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Obavijest. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". 9. svibnja 1991. Vojnoizdavaćki zavod. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. a posebno u Republici Hrvatskoj. 4. JOVANOVIĆ. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. Narodna armija. svibnja 1991. br. Vojska. 5. Narodna armija 20. Politika. u 21. 56 milicije.267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 1991. OTŽ: PU Osijek.263 a 2.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. D. 5. 1992. godine. 5. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".30. Depeša br. "U srpskim selima i dalje barikade".12 A TUS. 1991.. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. 511-07-01-1457/90 od 11. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 12. ŠPIŠIĆ. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 255 M. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Obavijest. Beograd.264 Manja borbena skupina iz 36. mehanizirani bataljun 453. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 7. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. Depeša br. 5. mehanizirane brigade 6. D. 9. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. 2. Rat Srba i Hrvata 1991. 2002.. 5. 1991. Mirko STANICOVIĆ. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. "Jedinica bez izdajica". 5. MUP RH. Politika. svibnja ih 9. Politika. Vinkovaca i Baranje". 68-69. 5.. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. 37. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. "Noć protekla bez pucanja". 1991. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. Politika. Aleksandar S. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce.1991. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. 16.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. 22. Beograd. 1991. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. Evakuacija žena i djece. Depeša br. 5.. mehanizirani bataljun 36. Pov. STANKOVIĆ. korpusa Str. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". 8. koje je 8. 1991. MUP-u RH. "zaštitu granica Jugoslavije. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. 1991. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6.

Bitka za Vukovar Slavonska krv. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. 1991. Uz Slobodana Miloševića. 1990. 154-156. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. 372. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. oklopne brigade.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji.. 2. Moje viđenje raspada. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. br. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. 82-83. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". Sarajevo. 2001. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. "Tenkovi u Prijedorskom polju"."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. 270 Davor MARIJAN. 34. 23-24.. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu.. institut za strategijska istraživanja. Zagreb 2002. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. 127. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka.. odnosno tijelima legalne javne uprave. ČSP. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. Martin ŠPEGELJ.271 Bilo je to logičan potez Armije.269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. MALOVIĆ. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". Imati dvije vrste formacija. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. MARIJAN. JOVIĆ. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . 1993.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. lipanj-srpanj 1994. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. Poslednji dani SFRJ. travnja 1991. Zagreb. Beograd. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. Sjećanje vojnika Znanje. Za dom. i 5. 58 te <4i Zemljovid br. Politika. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". br. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". 27. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. 277. Razmještajem snaga 5. 271 B. 8/9. 18. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. tako da mogu brzo intervenisati. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. 269 D. 15. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. N. 317. Mladen PAVKOVIĆ. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. vojne i Vojnopomorske oblasti. Beograd.. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. mehanizirane brigade iz Pančeva. 4. predsjednika Srbije. 7. 2lili M. i 1989. 272 ISTI. Zagreb. Bosanski pogledi. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". Ostajemo u Iloku. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. bila vrlo uspješna. 191. a u Prijedor oklopni bataljun 51. ĆURAK. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. Smrt oklopne brigade.

štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. mehanizirane brigade. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. S druge strane. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". Kompletan pričuvni sastav 1. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. GŠ OS SFRJ.. vojnoj oblasti.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. godine. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. Vojna tajna. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke. od 95 do 105 posto.može biti i do brigade (oklopne. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". lakog artiljerijskog puka PZO i 2. mehanizirani bataljun 36. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.2™ a u Nišu 211. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. mehanizirana brigada. 1988. mehaniziranog bataljuna 36. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti .277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". 27« poručnik za rad komandi.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca).278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. oklopna brigada. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988..j prfmčnjk za rad komandi.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. 95-96. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". i 3. mehanizirane brigade. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. SSNO. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Našicama i Vukovaru. motorizovane).275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(.283 Page 44 . Novouvedeni mehanizirani bataljuni. Taktikom razdvajanja 2. vojne oblasti od 13. uz postojeće snage 12.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. mehanizovane. mehanizirani bataljun 453. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi. Strogo poverljivo. svibnja 1991. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun.. 12. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirani bataljun 453. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku.Bitka za Vukovar L~i7 17. svibnja.

71. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". MRKIĆ.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. "Iskustvo i praksa". Vlada Republike Hrvatske 14. 1991. Vlada Republike Hrvatske.22.. "Jedinica bez izdajica".292 No najveću pažnju. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". ali i negodovanje srpskog pučanstva. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi. Br. 282 HIC: Komanda 17. 4. 1991. 4. Br. Vojska.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. svibnja 1991./3.1991. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. POPOVIĆ. 2003. Narodna armija.. 1992. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. 1991. 20. 5. 36. 264-266. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. u 16. svibnja 1991. "Spriječiti dalje krvoproliće". Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje".. osim kod Negoslavaca i Trpinje. 5. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. Politika. V. br. 10. 1991. u 12. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. 281 Zdravko VIĆENTIĆ.18. Đ. 11/1-93 od 14.287 Barikade su uklonjene. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. svibnja 1991. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci". korpusa. 5. Ur. 6. Narodna armija. 131/3. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . mladi ratnici". Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. MARIJAN. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. 1991. svibnja 1991.1991. 5.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. Prijepis kod D. Narodna armija. "Pregršt lepih iskustava". počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. Oslobođenje. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. 279 B. 22. 4. [Tanjug]. KL 021-03/91-06/08. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. 10.1991. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". 283 B. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. svibnja 1991. br. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. 278 B. 5030113-91-1 od 14. 10. 19. U gradu je 9. Smrt oklopne brigade.285 Manolićevo stajalište. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". 4. "Ko je 'pucao' u tenkiste". što će se pokazati nekoliko dana kasnije. koji nakon 2. Naređenje. DT.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. POPOVIĆ. Novi glasnik Beograd.43. svibnja 1991. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. "Ti divni ljudi.289 Iz Srbije su se pak 13. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. 16. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. 10. 5. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. Jutarnji list.12. 7. 15. svibnja 1991.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. [Tanjug]. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske".7. 131/6. 10. 1992. juli-avgust 1993. Narodna armija. Politika.38.

6. Privlačica. 291 D. Napadači su do jutra uhićeni.).304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. 29J M. 1991. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. Politika. Večernji Ost 15. Orahovice i Podravske Slatine. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. M. Politika. i 9. "Čistke uz blagoslov HDZ". 12. 5. Politika. Page 46 .303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. Oslobođenje. ili 2. "Čistke uz blagoslov HDZ". 4.294 293 M. 1991. 10. Vinkovcima. 1991. Županji. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. osnovan je Zbor narodne garde. U privitku je proglas koji je 2. 6. Stanje u jedinici. BERTOK. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. (od 23. svibnja 1991. Imala je oružje za 600 ljudi.. svibnja čitan na Radio Vukovaru.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. Bogdanovcima i Otoku. 1992. 1991. a s bataljunima u Osijeku. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. brigade HV Vinkovci. 6. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem.301 Pet dana kasnije. V. 5. 1991. 12. 8. 5.Ministar unutarnjih poslova od 6. 11. kao i s naoružavanjem ljudi. Vukovar je 19. lipnja postao središte policijske uprave. 5. Politika. 15. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. 6. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. STANKOVIĆ. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. U Principovac iznad Boka 10. "Ponovo mrtvi i ranjeni". "Noć donosi neizvjesnost". Vinkovci. brigade ZNG. 290 M. Nova Gradiška i Slavonska Požega. Odluka -. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. Ratni album 109. 1991. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. br. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. 11. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Valpovo i Donji Miholjac. 2* Ratni album 109.1991. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. Nuštru. M. postupanje. MRKIĆ. bataljuna 10. brigada s bataljunima u Vinkovcima. 6. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. Erdutu i Podvinju.-12. Depeša br. traži se. srpnja. u 1. 289 M. Borba. Skupina je zadržana do 13. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . 5. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. 15. 5. 288 B. VESELČIĆ. 5. 5. 1991. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga..29. za području Našica. a 26. "Smirivanje s podozrenjem". "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". Narodne novine. 1991. Politika. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju.. Đakova.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. "Izbeglice se polako vraćaju". 1991. 1991. 11. STANIfflVIĆ. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". za područja općina Osijek Beli Manastir. svibnja 1991. 23. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. 15. 11. 1991. brigade HV Vinkovci. 4. 5. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. 6. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". koja je smještena na Opatovcu. STANKOVIĆ. STANKDVIĆ. 1991. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave.300 U hpnju 1991. brigade Narodne grade na području Vukovara. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. svibnja 1991. 5. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 14. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 1991.06.

18. svibnja postavila nekoliko zahtjeva. Ostajemo u Iloku. zapovjednika 12. 'Poraz Vukovara . 11. Obavijest. Policijska uprava Vinkovci 14. 1991. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Depeša br. ur. 1991. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . lipnja 1991.310 U odnosu na ostale aktere. 1991. sprječavanje djelovanja protiv Armije. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. niti Bačkoj Palanci. RUNTIĆ. 6. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. Vinkovci. 76.pobjeda Hrvatske". 1999. između Iloka i Bačke Palanke.. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Bitka za Vukovar. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. Vlnkovaćke jeseni. razbojstva. prekidi prometa. (CD-ROM izdanje 1999. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. Velebit 18.Bitka za Vukovar M. lipnja Stjepan SUČIĆ. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji".4 M. u 21. 5030115-91-2 od 19. 5. dnevna i noćna puškaranja. Operativna informacija. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. Telefaksirano 24. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. 5. 301 Vlada Republike Hrvatske. Tako smo branili Vukovar. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. "Poraz Vukovara . U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. bilo od policije ili građana.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. 6. bataljun 1. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Br.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. svibnja 1991.pobjeda Hrvatske". 6. Velebit.. Sućića 3. Naglašeno je da 31. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-15-13-2642/91 od 10. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. Do sada smo imali dobre odnose. Upit.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. Iako to nije bilo izrijekom rečeno. Pov. 27 od 10. Srbi i ostati. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica. zabranu promatranja vojnih objekata. Slovaci. D. 511-15-10/1-2640/91 od 10. lakog artiljerijskog puka PZO. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone".11. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. Centru za obavještavanje Zagreb. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. 5. 1995. Davor RUNTIĆ. Bilo je mirno dok nije došla Armija. 298-299. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. 5.25. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. uklanjanje barikada. Vojni ultimatum. 1991.1999. Kl. Narodne novine. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. 21. Armija je 10. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. MALOVIĆ. 29. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. 200-01/91-02/05.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. 302 S. SUČIĆ.. Depeša br.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. 1991. br. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. A MffiKOVIĆ-NAĐ.

podijeljene prema naciji i vjeri. RCO Zagreb. 5. djelatnika Policijske stanice Vukovar. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 5. 5. 3. 5.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. Depeša br. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. CO Vukovar. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. Zagreb. Politika.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. svibnja do 26. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. Br. br. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. br. 5.. protekli su u sličnom tonu. pod optužbom daje 2. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. 1991. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. 1991. Br.317 I prvi dani hpnja 1991. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. STANKOVIĆ. 145-1991 od 24. 1991. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.. Izvješće. 1991. Informacija. U Borovu Selu 25. 5. U Čakovcima je 1.. CO. 5. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". SNO.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije. Politika. i 31. malobrojna. 05. 1991. Ur. 08-644/1-91 od 12. Taj je proces. 1991. RCO Zagreb. obilježili su brojni incidenti. morala izjasniti za jednog od roditelja. svibnja 1991. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. ISTI. Lišenje slobode.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. 1991. Miješani brakovi. Uhićen je 24. 30. lipnja 1991. postali su međusobni neprijatelji. prema svemu sudeći.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Dvije skupine ljudi. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. godine. M. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice... Obavijest. 1991. Sremac Slavoljub.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. Obavijest. 1995.. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. 1991.311 U ljeto 1991. postali su obiteljsko prokletstvo. Nakladni zavod Globus. Predsjednik Skupštine općine. 25. svibnja 1991.. 1991. studenog 1991. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. 5. Telefaksirano 25. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. 5. 511-15-11/1-2876/91 od 24. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. priveden sudija Slavoljub Sremac". MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. 146/5. Depeša br. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.315 Zadnje dane svibnja. KL 021-05/91-01/30. Obavijest. 5.. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. 136/2 od 14. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 511-15-12-2920/91 od 26. 2196-01-91-1 od 24. 27. 511-15-10/1-2678/91 od 13. Srpsko nacionalno vijeće 10.. 5. 5. Ur. i koja se. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela.313 Srpska reakcija bila je brza. Povratka natrag više nije bilo. Eksplozija u kiosku "Drave". 12. Operativna informacija. koja je nastala miješanjem jednih i drugih. Načelniku GSHV. u Page 48 . MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.319 U noći 3. a promet je nadziran. 1991. Depeša br. Br. 1991. Br.. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. Traži se objašnjenje. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. svibnja podignute su barikade. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. "Uprkos imunitetu.

6. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". 5. 153/3 od 1. zapovjednik 109. 1991.325 Dva dana kasnije. Obavijest. 321 Č. Narodne novine. 6. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 419. lipnja 1991. PS Ilok Depeša br. Depeša br. RCO Zagreb. 5.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. Br. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. 3. Depeša br. Br. 6. 511-15-12-3341/91 od 18. Br. 6. RCO Zagreb. 19. februar 1989-19.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. Operativno dežurstvo od 24. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.330 Do 25. 1991. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. 1991. 6. 200-01/91-02/05. Depeša br. 21. 511-15-13-3393/91 od 21. obavijest. 511-15-12-3107/91 od 3. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest.328 Noću 23724. 171/2 od 19. Zaprimljene obavijesti. 5. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. 2. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest.332 Dva dana kasnije. Baranja i Zapadni Srem. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. 1991.Bitka za Vukovar 12. Br. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". 2 7. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 1991. hpnja. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. CO. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 6. 21. 1991.323 Noć kasnije. Napadi vojnih zrakoplova. Depeša br. 66 PIivan petrinović. 6. OCIĆ. 1991. 6. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. 1991. Pucanje u privatne kuće. RCO Zagreb. 511-15-11/1-3044/91 od 31. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. Kl.". Page 49 . decembar 1991. 0. obavjest. 27-28. zapovjednik 3. 5030115-91-2 od 19. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Obavijest. Skupina gardista 26.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. 1991. Pucanje u privatne kuće. Br.28. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-15-10/1-3087/91 od 1. Ur. 155/1 od 3. RCO Zagreb. Obavijest. 170/3 od 18. Operativno dežurstvo od 22.br.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. 6. 511-15-12-3355/91 od 19. 1991. 6. Operativnom štabu MUP RH.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 1991. 12. RCO Zagreb. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. 28. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Barošević Dubravko i dr. Ostajemo u Iloku. M. 1991. Operativno dežurstvo od 24. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. MALOVIĆ. 1991. Obavjest. Obavijest.1991. 1991. Pucanje iz vatrenog oružja. 151/2 od 30. 6. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. hpnja 1991. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. razbojništvo. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. Depeša br. CO. 1991. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 1991. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 6.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. hpnja 1991. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. 6.. 7. Dnevni operativni bilten. 5. Vlada Republike Hrvatske. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 1991. "Hronika Srpske krajine. nadopuna. lipnja 1991. 5. 1991. Stefanović Jovan. Dnevni operativni bilten. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. poduzete mjere.

1991. 1991.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. Samo je 1. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. aktivnostima i popunjenosti 109. odnosu snaga i sudionclma. br HV: Zapovjedništvo 109. 6. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27..1991. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. 71. Zapovijed. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu".334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. br HV: K-da 109. rušenje. na 28. br HV: Zap. 1991.. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade".1991. SVA MORH-GSHV: Zap. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. 511-02-07/9. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". 511-15-12/7-3438/91 od 26./91. ZNG od 28. lipnja 1991. SVA MORH-109. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne.336 U pojasu nadležnosti 109. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. 335 Priopćenje sa 11. 5. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. Izvještaj. ZNG od 28. Br... 1991. 6. plavljenje i si. kao prvi zapovjednik brigade. br. Izvješće o stanju. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". 6. Zapovijed. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. br.. ZNG od 28. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. 338 Ivan Petrinović. neke su od mjera pri zaprečivanju. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. Zapovijed. Orolik. Antin. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. Pripremno naređenje br. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim.333 Inače je 27. SVA MORH-GSHV: Zap.. 334 VRH-USMSP: PU Osijek.. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. 6. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. 333 SVA MORH-109. 6. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. 1991. brigade ZNG. Oružana pobuna u Bršadinu.. 6. miniranje. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. br NG. Incident je prevladan oko ponoći. Zapovijed. 107. 336 SVA MORH-GSHV: Zap.. 04-14/1-91 od 30.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. ZNG od 28. 337 SVA MORH-109. Str. 109.1991. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. 6. Str. pov. 1991.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. 7. Kronologija rata. Depeša br. ZNG od 28.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. brigade HV Vinkovci. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. bila je brojnija i bolje naoružana. 68 Page 50 . mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. RM od 13. 6. 2. pov. 1991. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. SVA MORH-GSHV: Zap. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. SVA MORH-GSHV: Zap. br ZNG od 28. u s naseljima Korođ. Centar za obavješćivanje.Bitka za Vukovar 6. i Hrvatska se našla na pragu rata. Ratni album 109. 181/1 od 28.1991. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka.. došli su u završnu fazu. Depeša br. Zbog nacionalno miješanog područja.. 6. hpnja 1991. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. 1991. br NG. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. 04-8/1-91 od 29. Zapovijed. i 108. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. fortifikacijskih prepreka. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. 6. Slakovci i Tordinci.

Prednjačila je zajednica u Mirkovcima. lipnja 1991. bili aktivni na širem području Vukovara". srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a.1991. Težište zaprečivanja stavljeno je. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. br HV: Zap. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne.. Politika. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE.1991. Naređenje. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. 04-11/1-91 od 29.. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. 7. Općina Vinkovci. br NG.Najvažniji događaj 2. br HV: Zap. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . pov.. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji.1991.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. prikupljanje obavještajnih podataka.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. SVA MORH-109. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. 04-14/1-91 od 30.. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br HV: Zap. 04-18/1-91 od 1. 69 smrtno stradala. br NG. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. Izvješće.115. 109. 1991. "Granate iznad grada". Str. a jedan je cMl ranjen. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. Str. Izvještaj. lipnja na 1. ZNG RH od 29. Mještani Lipovca potvrdili su 29.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. 6.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. 1991. Puškaralo se do prvih sati 3. 6. Str. Str. hpnja dogodio se u Sotinu. 30. 109.00. kao noću 30. 350 SVA MORH-109. kamo su išli na pregovore. 7. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. 6. brigade ZNG od 29. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. 08-1268/1-91 od 1. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. Depeša br.1991. srpnja. brigada ZNG 2. 3. Izvještaj. lipnja na 1. Kl. Izvještaj. pov.. od kojih jedan teže. 6. brigade NG. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 04-18/1-91 od 1. Izvještaj. a ranio drugog pripadnika ZNG-a.obavjest.. 6. br. CO.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. S1ANKOVIĆ..Borovo Selo.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. Depeša br. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. 1991.. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. br. obojica pripadnici ZNG . srpnja 1991. 511-15-12-3541/91 od 2.13. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. u 15. 1991. SNO. 343 SVA MORH-109. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. brigade ZNG. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. 1991. pojačano promatranje teritorija. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. u kojem je 3. 7. Prvi srpnja bio je mirniji.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. pa je već 1. naseljeno uglavnom Mađarima. 109. br. 6. Oružana pobuna. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. ih 29..348 U noći.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109.1991. 7. br HV: Zap. Zapovijed. 346 SVA MORH-109. br. SNO Vukovar. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". br HV: K-da 109.Vukovar i Bač . lipnja Zapovjedništvo 109. brigade ZNG-a. pov. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. pov. 349 M. 347 SVA MORH-109. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. Obavijest. lipnja 1991. 109. 7. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. 511-15-12-3495/91 od 30. između ostalih.350 U Vukovaru je 2. postao je povod Page 51 .

™ SVA MORH-109. 7. 1991. Borba. 808 od 2. korpusu iz Kragujevca.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. Njihov dio kasno poslijepodne 2. Borba. Predsjednik općine zahtjev je odbio. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. 357 SVA MORH-109. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. Zapovjednik 109. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. 7. 7. B. Borba. 04-20/1-91 od 2. Br. 7. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. 1991. 04-20/1-91 od 2.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. br NG. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. ŠPIŠIĆ. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. Izvješće. pov. br HV: Zap. 1991. pov. održani su pregovori u Mirkovcima. u prostorijama PU Bjelovar. Izvješće. Sofija ZECEVIĆ.. br ZNG. D. srpnja 1991. Sir. Jedna od takvih dojava. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. br. 1991. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera. 7. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. mehanizirana brigada iz Pančeva. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30. br od 3. mehanizirane brigade. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. Dnevno izvješće. zabilježena je 2.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. m SVA MORH-109. Dio pričuve JNA 1. 01-25/1-91 od 3. 6. SVA MORH-GSHV: Zap. "Vatru s krova bobiice"... 109. "Razoran učinak suverenosti". 1991. CO.1991.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. ZNG. pov. 3.. koja ih je 10. 10. 1991. br. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. 7. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. 292-293. 7. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. mehanizirane brigade iz Subotice. D.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. 7. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. SNO. Str. br NG. 109. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. 797 od 2. br HV: Zap.7. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari. 7. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. CO. TOPIĆ. 1991. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. 1991. Dnevno Izvješće. br.. Str. I_^\ZTJKIĆ. Br.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. 1991. godine. prouzroćivši na taj način veliku štetu. 3. srpnja/559 U jutro 3. lipnja 1991. 7. pa su :i:.. 109. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. 3. ZNG od 4. SNO. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 106. Str...305 Page 52 . br. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. 7. 1991. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.1991. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". koji je ojačan dijelom 12. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci".. pov. Sla\vnska krv. 35:t "Ubijen šef osijećke policije"..3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. RVA MORH-GSHV: Zap. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 7. 1991. Izvješće. 7. br. Obavijest. 7. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. 40-47. 04-20/1-91 od 2.. 13.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. 1991. 3. 3. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. 7.. 1991. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Zap. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji. br HV: Zap. Izvješće.. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. br. 1991.

1991. 20. Narodna armija. Narodna armija.1991.. 7.. 12. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. "Odjekuje neka druga pesma". 7. PETROV1Ć. "Prvo ratno iskustvo". kako je pisala Narodna armija.. dio Riječne ratne flotile je. Narutlna armija. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili.. 1991. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. "Zadaci se sustižu". U. 7. 11. Narodna armija. mladi ratnici". više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. 16. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. M. 1991. PETROVIĆ. m M. srpnja 1991. 18. 1992.. 13. "Trijumf sa malo gorčine". 19. lovaćko-bombarderske eskadrile. Mladen MARJANOVIĆ. Vojska. 20-21. Službena zabilješka od 10. Vojna pošta 2875 Panćevo.. 1992. Narodna armija. o.. R POPOVIĆ. 1991. lovačko-bombarderske eskadrile. Od svibnja 1991. 31.. 29. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada". 12-13. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. mehanizirane brigade u Baranju.. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. Ti divni ljudi. "Opstajavaju vojnički mostovi". koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. Narodna armija. oružane su snage SFRJ. 17. "Jedinica bez izdajica". 7. 367 L. 1991. 1998. sa 22 aviona tipa "Orao".3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". 1991. 7. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. 7. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". "koja je u toku 2/3. Narodna armija. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. NIKOLIĆ. 22.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. M„ "Odbijen treći napad". 363 R POPOVIĆ. D.1991. 13. 7.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. 7. 13.. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. 7. koji su ostali neispravni u Titogradu. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". m Milan ĐTJTGĆ. 1991. 1991. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. Puk se sastojao od 239.. Narodna armija. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. "Čuvari vojničke etike". 16. Petar BOŠKOVIC. 15. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". i koje je glavnina očekivana u toku 3. M. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. 20. 23.. 28. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. Narodna armija. Doveden je kompletan. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. Panćevo. Nikola OSTOJIĆ. 308 Milorad PANTEUĆ. 7.4. osim tri aviona tipa "Orao". B. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. 11.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara. Narodna armija. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. MUP RH-OTŽ. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. 8.. djelatna brigada ZNG iz Zagreba. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7.. 12-13. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242.370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. godine 172. 31.

proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. Ispostava Slavonski Brod od 15. Eskadrlla "Orlova" od 11. 7. Predsjedniku Republike Hrvatske. 7. usprkos dogovoru sa Slovenijom. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. Sjećanje vojnika. srpnja 1991. MUP. 1991. br. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata. pm'. i zapovjednik 1. kolovoza bila je u Titogradu. "Izdaja nam otvorila oči". 20. 5120-30-91-1 od 29. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. Narodnu armija. 376 Petar BOŠKOVIĆ. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. 20. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. mladi ratnici". r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. Da jest. Obavještajna informacija broj 3. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. Armija je tada kraju privodila dvojbu. 1991. m Petar BOŠKOVIĆ.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. KL Str.. Narodna armija. fi. za i protiv Jugoslavije. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109.1991. 13. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi.. 1991. 1991.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6.. srpnja 1991. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno.. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. 7. do 29. brigade od 3.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 1992.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. 7. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. ostale su u srpnju 1991. Služba za zaštitu ustavnog poretka. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. iako smo raspolagali moćnim oružjem". ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. Zajedno s 12. do 22. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. M. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. nije intervenirala. ZNG. 22. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". listopada 1991. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. Narodna armija 13.. :. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. godine. 7. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. "Izdaja nam otvorila oći". Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). Ur. brigade ZNG-a od 3. "Brigada je 3. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . Narodna armija. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. br. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. 1991. Baranji. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. brigade ZNG Franjo Cebić.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. No. srpnja 1991.. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. rujna. 191. 20.. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106.1991. a Hrvatska. 12. Zapovjedništvo 106. ŠPEGELJ. 8. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. Page 54 . 833-05/91-03/03. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20.

br HV: Zap. Branjevine i Gibarac. Kukujevci. br. Godinama iza rata. Izvješće. Sjećanje ivjnika 227-239. 04-22/1-91 od 3. 35. 7. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. br HV: Zap. Str. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". br. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije. iako to nije bilo. Zap. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 08-1236/1-91 od 3. vojne oblasti. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. Podgorica. Branko MAIVIULA.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. 1991. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. brigade.. Str. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". 109.. bataljuna 3. 210. 7. 7. od travnja 1991.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. 74 pripadnika brigade.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. Izvješće.1 SVA MORH-109. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća.Vukovar . 04-21/1-91 od 3. 04-25/1-91 od 3. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. pov.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. 2000. kao što je učinio zapovjednik 109. Ur. 08-1275/1-91 od 3.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a.. srpanj 1991.Šid. zaposjedala Armija. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. Smrt oklojme brigade. srpnja 1991. to jest danas Špegelj nema dvojbe. 7. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. M. 215. CO. tako da protivnik bude razbijen i uništen". 7 1991. Ur. br. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. MARIJAN.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . 1991. br NG.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. rješavana sudbina Hrvatske. 3. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. 08-1237/1-91 od 3.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. Page 55 .. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1.38. Glavnina. Ispravka. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta".sft U drugom izvješću od 3. srpnja 1991. ZNG. Str. 109. pov. prema svemu sudečl. br ZNG. 109. koji je 3. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". br.. Samo je 3. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. 217-223. bojeći se sukoba. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. br HV: Zap. CO. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima".1991. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. 207-243.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. br. CID. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. u 16 sati. Ur. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. 7. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. 1991. bila je šumi pored sela Adaševci.. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. m SVA MORH-109. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red.. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. br. Dnevno izvješće. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom.. 1991. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. slabo popunjen oružjem i municijom". Slučaj Jugoslavija. pov. ŠPEGELJ. brigade ZNG.. br ZNG.381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen..

7. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. 1085-18 od 5. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. Naređenje. 7 1991. brigade dana 3. 3 X ^!51 51. CO. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. brigade ZNG A 109. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. bataljun 3. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. D. Mladost. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. brigode ZNG R ^X>* četa 106.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. 7.prostorna struktura. brigade ZNG 4.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. Jurja. 71. Pov. brigada i dio 3. 1991. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. Zapovjednik 106. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. 08-1279/1-91 od 3. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. bih su u nezavidnom položaju. Hrvatska 1 veliko ratište. Zagreb. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. br. M] 1. br. Zagreb. 2. 76 Zemljovid br. Ur. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. 4 1 108... U istom izvješću. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . što je malo. a. Srijem krvavu krilo Hrvatske.31*0 U toku 3. a ne samo pobunjeni Srbi. brigade ZNG R 2. u Baranji. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. bataljun 109. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. 54-56. kod Milan BK'ANIC. Page 56 . 385 HIC: Komanda 17. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. 3. Udruga Sv. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. srpnja 1991. 2002. korpusa. 1994. 91. srpnja 1991. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. 3S0 Kronologiju rata. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. brigada ZNG R 3[^]io9 3. mehaniziranog bataljuna 26.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. U okolici Osijeka. Srijemu i Baranji. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106.

brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. U. Depeša br. MALOVIĆ. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. brigade ZNG-a. Napad je počeo pred ponoć 4/5. 3. Ostajemo u Iloku. 1991. Podrum VUPIK.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu... Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. 1991. 08-1401/1-91 od 4. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. br. Str. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. 7. Ur.1991. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. Za provedbu akcije. brigade ZNG. brigade ZNG-a. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. 1991. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. a koje 109. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. 511-15-12/3576/91 od 5. Dnevno izvješće.br ZNG. ZNG od 5.. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4.1991. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4.. a deset je osoba ranjeno. postrojbe ZNG u zoru 5. 77 100 četnika". Prva H. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. 1-11/91 od 4.]. br. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. i VHI. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. 7. Priopćenje. i X.. brigade. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. 1991.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". M SVA MORH-GS HV: Zap.56. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109.7. 29. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. 7. ViTJ. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. 1991. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. što je u zapovijedi posebno naglašeno. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". pov. brigade ZNG-a iz Iloka. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. mjesne zajednice Vinkovci.. Cerić i Privlaka.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. M. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. Pronalazak oružja. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci".1991. na koje se nije smjela otvarati vatra.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. srpnja. 7. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. četa 2. 3. Izvješće. srpnja 1991. bataljun. 7. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. municije i opreme. 7. pored 109. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3..J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. brigade određen je i dio 3. opisao je u izvješću zapovjednik 3. bataljuna 3. Poginuo je jedan civil. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. od kojih osam gardista. 106. br. Rukovodi« [od 6. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. Dijelovi 109. SVA MORH-GS HV: Zap. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. 7. obavijest. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca.. u kojem je sudjelovala i 1.

Interesantno. br. 04-24/1-91. 1991. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. 106. brigade ZNG-a ujutro 7. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1.. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. br ZNG na dan 04. 1991. srpnja.: SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće o izvršenoj akciji. pov. Izvješće o stanju. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. ZNG od 6. TVrdi da u "petak nanoć 28. 91.. Str. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA.. ZNG. 3a8 SVA MORH-109. Depeša br. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. 7. ZNG od 5. Str. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. 1991. 7. 78 zapovjednik brigade susretao. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. m SVA MORH-GSHV: Zap. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina.. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C.. brigade za 4. 106. 1991. brigade ZNG. br. br. ZNG. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. 91. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. 7. 1991. 07. Usprkos teškom stanju i okruženju. Zapovjest.. 7. u najvećoj tajnosti.1991. br HV: Zapovjedništvo 109. br HV: Zap. 7. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. 04-24/1-91."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. 7. 1-14/91 od 7. Izvješće o stanju općine Vinkovci. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. SVA MORH-GS HV: Zap. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. br ZNG. brigade ZNG. pov. 1991. brigade ZNG od 5. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. brigade ZNG-a. 07. Zapovjedniku 3. SVA MORH-109. 109. 3. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. 1/91. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". 1-18/91 od 10. Izvješće. 1991. i 107. gurnuo je Ćelije u drugi plan. srpnja 1991. Str.. 7. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. lb se vidi iz Izvješća 109. 7. Borbena zapovijest br. 7. Izvješće.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap.. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5.. ZNG od 8. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. 109. 1991. 1991.. br. br. SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. br ZNG od 4. br ZNG na dan 04. srpnja 1991. br ZNG. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8.. 1991. 7. 1991.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. br. 1991. 106. bataljun 108. br. Zap. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. 7. a oko 300 je osiguravalo napad. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. srpnja.. srpnja 1991. juna. ZNG od 5. pov.. Str. 7. m SVA MORH-109. Izvješće o stanju općine Vinkovci. bataljuna 106. napisana je stvarno dan ranije 4. 7. 3.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. br ZNG. br. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. br HV: Zap. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. 7. Izvješće o Izvršenoj akciji. 3. 1991. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". pov.. 511-15-08/1-4804/91 od 6.

7. br.1991. SNO. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. 106. 7. bat/108. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a.1991."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. 1991. 106. brigade ZNG [Komandant 1. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. Str. 1991. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. JOVANOVIĆ. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. ZNG od 8. Zapovjedniku ZNG RH. 08-1378/1-91 od 8. 107. br. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma.. ZNG od 7. 1991. br ZNG. 7.. 1991. a dijelom i proturjećni. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili..415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. 7. m SVA MORH-GS HV: Zap. Zap. 7. br. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. br ZNG. br ZNG od 7. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. Izvješće.. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". 7. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. brig. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. pov. w SVA MORH-GSHV: Zap. 1-14/91 od 7. 7.08. 7. 106.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. a posebno u istočnoj Slavoniji. 7. 1991. CO. 7. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. SVA MORH-GSHV: Zap. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. 1991. 7. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. brigadi ZNG. 7. 106. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. u 18. 106. Str. 43. br ZNG..409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa.. br ZNG od 7. 106. Izvješće. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. 1-18/91 od 10. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. Ur. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. Ur. 1991. br. pov. 7. Izvješće. 894 od 9. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće. 7./8.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi. SVA MORH-GS HV: Zap. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". 1991. CO... 1991.1991. br.45. br ZNG od 7. br.. KL 814-05/91-01/01.. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. 1-14/91 od 7 7. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. 1991. 5120-01-91 od 7. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. pov. bataljona]. Hrvate niko nije ugrožavao. br ZNG.. 2185-04-01-91-82 od 7. 1-14/91 od 7.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. Kl 81/91-01. 1991. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. A S. Str. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca.. u 18. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7.. br. 7. Str. 7. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. Izvješće. 1991. pov. 3. br..Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno.. Ur. ZNG. 7. ZNG od 8.45. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. ZNG RH. 7. Izvješće broj 9. 7. 7. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. 1991. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. Br. srpnja u 04.. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. 1991.. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. Vanredno Izvješće. br ZNG. 11. 1991.. pa tako i sam čin povlačenja. Selo je branilo 120 gardista 106.. Izvješće. 7. branitelji sela tijekom noći 7. Poraz koreni poraza. SVA MORH-GS HV: Zap. Page 59 . 106. Dnevno izvješće.411 Agonija Ćelija završena je 9. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. 1991. 411 SVA MORH-GSHV: Zap.1991.

S vojvođanske strane bila je 51. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 1991. br HV: Zap. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 7. Dnevno izvješće.1991. brigade ZNG-a. br. 5120-01-91 od 7. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). 31. Baranju i Zapadni Srijem. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. KL 81/91-01. Ur. Slobodna Dalmacija 8. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. 512-03-91-1 od 8. 07. 7. Str.br. 8-01/91-01/01. 7 1991. Ur.V.. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. Zapovijed. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. 7. 512-03-91-2 od 11. 1991. brigade ZNG od 11. 7. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. pov. 1991. 15. 7. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. 7.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. Ur. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". Priopćenje za javnost. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. 511-15-12/7-3598/91. kao 1 dnevnog izvješća 3. SVA MORH-109. Kl. ZNG od 11. koja je. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. 512-03-91-1 od 7. M MALOVIĆ. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane.. 109. 1991. PETROVIĆ. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. 91.. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. Narodna armija 13.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju.. do 20. Daljnje širenje sukoba. Ostajemo u Iloku. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. Marko MARKOVIĆ.00. 1993. R POPO\1Ć.. Isti se upućuju u rezervni sastav". "Kupola Je odletjela". KL 8-01/91-01/01. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. Zapovijed. 7. 03-31-1-91 od 11. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. br NG.. Priopćenje je 9. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet.. 1991. ZNG na dan 11. 7. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. srpnja. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. g. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigade ZNG-a od istog dana."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. 11. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut.I. 1991. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. br. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. 1991. br. br. a od Vukovara Borovo Selo. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. 4. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu.421 SVA MORH-GSHV: Zap. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8.. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. 3. srpnja ubijen gardist. bataljuna 3. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. 7. Depeša br. 4. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre.. Ur. SVA MORH-GS HV: Zap. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. brigade ZNG. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1.4. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. od 9. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. ZNG. brigade ZNG-a u Erđutu.br. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M.

Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. koje su 11. kojih već ima naoružanih između 200-300. ni materijalno ni moralno. 106. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. br. CO. Str. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba.. dobrim dijelom utemeljeno. srpnja uputila tri časnika iz 3. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. i 109. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". "Nakon istupa dr. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". a Dunavom se također ne može doći.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. 7. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. 424 Isto. svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. 1-18/91 od 10. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". br ZNG. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. što će vrijeme brzo pokazati. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. brigade ZNG. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. 1991. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". 7.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. brigade ZNG o sudbini čete 3. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. pov. Br. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba.'-0 Pismo upozorenja. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. 191/1 od 9. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. Vukovar i Vinkovce.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". Izvješće. 1991. srpnja Osijeku. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika.

SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. 7 1991. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. Vjesnik. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. 512-01-91-1 od 18. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske".Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat.. 1-17/91 od 9. brigade od 3. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. Page 62 . za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. 7. Od 30.Nuštar. "Tuđman u obilasku ratišta". 7. Izvješće. Zapovijed je napisana 16.. Zapovjedništvo 10G.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. 1991. srpnja 1991. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. 106. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. a 18. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. 7. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. br. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. kao i zapovjedništvo 3. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. 1991. 22. br. Martinu Spegelju. 7.. Zapovjedništvo ZNG. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. 1991. Zapovijed. br. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. Za zapovjednika 3. Krunoslava BANlO. br. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. Zapovjedništvo ZNG. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. srpnja. Str. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. pov. br ZNG. Područje od Borova Sela. 11.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. 1991.:" SVA MORH-GSHV: Zap. 512-01-91-1 od 18. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. rujna 1991.132 On je do 30. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. 112-01/91-01/02. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. Ur. za što je 17. rujna 1991. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. Klasa 8-01/91-01/03. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. 7.Tenje.1991.7 1991. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. operativne zone. Klasa: 8-01/91-01/03. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku.. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš . . Ministarstvo obrane. Ur. 83 vrsti angažiranog ljudstva. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu. i 18. Ur. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. Borovo . Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. 512-01-91-1 od 18. srpnja zapovijed je izmijenjena... Ministarstvo obrane. Kl. 1. Mirko SAJLER.

04-41-1-91 od 18. Ur. tako i djelatna 3. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. Klasa: 8-01/91-01/03. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. 1991. Str.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. Izvješće. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. doduše stavljen u upitan kontekst kod M. jačini.1991. a time i vojne strategije. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. 1991. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. 10. Zapovijed.. Tiiko smo branili Vukovar. ZNG. 11-1/91 od 16. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. 3.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus.Erdut. Borovu. Str. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". Belom Manastiru. sastavu. Ur. p. S druge strane. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. Snage ZNG-a. br. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. 5120-33-91-2 od 2. Str. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". Praćeno je i stanje u Osijeku. br. korpusa. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. 7. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". 191.Gaboš. 4 od 21. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. Osijek .. m SVA MORH-GS HV: Zap. m SVA MORH-109. 7. 7. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. 7. a.Markušica . 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Ini br.Silaš. 1991. SVA MORH-GSHV: Zap. ŠPEGELJ. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. kako pričuvne.437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. Osijek .. 1991. Ustroj bataljuna nije jasan. Vinkovcima.Borovo Selo . br. br. Našicama i Slavonskom Brodu. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. m SVA MORH-GS HV: GS HV. Zapovjedništvo ZNG. 7. Borovo . 7. Osijek . Tekst zapovijedi. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. br HV: Zap.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću. pov. br. a koju je Tuđman.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju.Dalj. njegov je zapovjednik 23. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. Ur. Izvješće o stanju i aktivnostima. a poduzimala je mjere za ustroj 4. pov. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj..Tenja . Sjećanja vojnika 243. 512-01-91-2 od 17. 1991. 1991.Mirkovci . KL 8-01/91-01/03.Vukovar. ZNG. br. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. bile su preslabe za postavljenu zadaću. O njihovu radu 15. M. Page 63 .J H1C: Komanda 17.Bitka za Vukovar Zapovijed. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. 18/101-148 od 12. navodno. Zrakoplovi su 12. 7. Dana 16.. od kojih je 180 bilo nenaoružano.. D. br. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova.Trpinja . osobno zabranio. 1991. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini.. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. br ZNG. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.Borovo . KL 1119-01/91-01/10. Vinkovci .Stari Jankovci. ŠPEGELJ. 512-01-91-3 od 25. Sjećanje vojnika. 109...13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19. bio u njezinim rukama.1991. 165. pov. srpnja 3. brigada. Vukovaru. nadzor mostova na Dunavu. ZNG od 19. RUNTIĆ. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna. Imala je samo 955 ljudi. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. 7. Ministarstvo obrane. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj.Laslovo .

kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. Sav promet kroz selo je inače obustavljen".". srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. 3. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. 1991. korpusa Str. 7. mpoabr. pov. Silos Bršadin. pov. 1991. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7.. Br..447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. Str. 109. 04-33-1-91 od 13. srpnja 1991. Komandi 158. 141 HIC: Komanda 17."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. SVA MORH-109. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. KL 08-1464/1-91 od 12. Str. Vrhovništvu Republike Hrvatske. CO. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13..Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". br ZNG. 1991.4r.u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. Oficir iz Beograda (. Page 64 .413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. 7. Izvješće. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. 109... 1991. 1085-48 od 23. br. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. 7.14a Na zaštiti od požara.. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. br. br HV: Zap. br. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici".. 982/2-91 od 18. SNO. ZNG od 11. 444 SVA MORH-109. CO. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve.. što su pripadnici 1. 7. 7. republičkom centru MO. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. br ZNG. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita.. Informacija o žetvi. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. Ona je 13. 7. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). 7. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. ako je uopće iste bilo.. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti.. brigade ZNG. 1991.. srpnja 1991. kao i na osiguranju žetve. 7. koji tih dana nisu bili rijetki. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 18. 04-39-1-91 od 16. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela .) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. 1991.. pov. 1991. Dnevno izvješće. m SVA MORH-GS HV: Zap.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje.1991.05. br HV: Zap. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos".. 7. 7.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. 1991. br. koji je narušen 13. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24.1991.

brigade ZNG za napad. bataljun 3. Str. 330 iz 109.45. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. br. br ZNG. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. 7. Poginulo je 14 gardista 3. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. a 109. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. E ^ i VLTi. Ranjeno je sedam gardista. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. SNO. pov. 453 Izvješće 3. 109. KL 08-1805/1-91 od 5. pov. 07. do 20. br. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. Br. br. 7. Zapovjedniku ZNG RH. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. Izvješće o aktivnostima 109. 1991. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. pov. 91. br HV: Zap. Otok. Dnevno izvješće.7. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. br. 1991.. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. br. 7. brHVZap.. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. Izvješće. br ZNG. Zapovjedniku ZNG RH. B. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1. 87 Napad na Mirkovce 22. Novi Jankovci i L.1991. "Jedinica bez izdajica". a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci.457 Par 452 SVA MORH-109. brigade. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26.. srpnja 1991. CO. 27. 4. 04-45/1-91 od 21.ZNGod 19.00.. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. 1992. 1991. 04-40-1-91 od 17. 109.. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. brigade. SVAMORH-GS HV: Zap. zauzme zapadni dio sela. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. 7. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". Sir. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. 7. SNO. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 1991. brZNG. Str. br ZNG. 7. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. a iz 109. 1991. Str. SVA MORH-109. 109. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Zap.. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. Cerić. brigade ZNG-a. 3-91. br ZNG. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. SVA MORH-109. 3. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. bataljun 3.. pov. br. SVA MORH-109. "(drugi je na opravci)". 988/2-91 od 18/19. bataljuna 36. bataljuna 3. 109. brigade. CO. Osim njih. 1991.1991. 1991. br ZNG na dan 19. 111 SVA MORH-109. Nuštar. 88 dana kasnije. 8. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. Vanredno Izvješće.. brigada a 109. 1991. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. 109. 511-15-SLUZBENO-91. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. od 26. Zapovjedniku ZNG RH. 04-63/1-91 od 2. br. 3. br HV: Zap. Narodna armija. 1991.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. što su bila sva raspoloživa sredstva. 7.. 19. ZNG od 22. od čega 350 gardista 3. Izvješće.. 04-50/1-91 od 26. br HV: Zap. srpnja. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba.. Početak napada bio je u zoru 22. brHVZap. Br.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. i 109. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. četu 2. 7. 1991. 8. D. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . pov. 04-42/1-91. 7. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama".Bitka za Vukovar Izvješće. 16.. Borbena zapuvjest br..454 U napadu je angažiran 2. Str. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji.

On je napad datirao u 26. srpnja 1991. 1991. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". Depeša br. br. CO.1991.467 Desetak gardista iz 3. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli. Osijeku i Sidu. srpnja.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci.. nadnevak. Sjećanje vojnika. 511-15-10/3-3738/91 od 22. 511-15-10/3-3753/91 od 23. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića.1991. 7. 1991. ostalo Je teško dokazivo. 7. ministru obrane i Page 66 . 511-15-SLUŽBENO-9I. Đakovu. ŠPEGELJ.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio.. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.Dobro. ali i kasnije. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. Zapovjedništvo ZNG. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. srpnja. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. Br.. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. 10. M.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka..466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. Obavijest m JOŠKO DADIC. a u koje je provaljeno 22. . Obavestenje. Duž ulica iskopah su rovove. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. Franjo Tuđman je 22. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". srpnja 1991. Svejedno. 7.465 Razdvajanje snaga od 22. Pov. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci". Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. Slobodni tjednik. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. osam ih je ranjeno. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. zapravo predgrađe. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. 08-1599/1-91 od 22. Ur. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja.4"1 i. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. srpnja. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. Komandi Garnizona Vinkovci. 1991. Vukovaru. 21. 31.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. od kojih četvorica teže. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br.462 Prvenstveno. 7. 42-1 od 26. dobro prekini taj napad! . srpanj 1991. Obavijest.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. 245-246. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. s većinskim srpskim stanovništvom.. 18-19. od 26. srpnja. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG.. 7. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.459 Konačna bilanca 22. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. selo na ulazu u grad. 1991.

468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 129-131. SNO Vinkovci.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine.br. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. 1991. Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. Telefaksirano u Zagreb 23. Kronologija rata. 1992. Globus. 1991. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a.. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. 1991. "Tuđman u obilasku ratišta".... i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. 1991. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. 7.472 Beogradski tisak 28.. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. s nejasnim potpisima. 79. 7. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana.. ZNO RH od 23. Zahtev. ZNG. 227-239. Prema dijelu sela. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. 7. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. Kako smo srušili Jugoslaviju. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. 40-1 od 23. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". 464 M. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. srpnja 1991. prosvjed je bio tužan i provokatorski. Prosvjed protiv površnosti. Dnevno izvješće. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. Sjećanje vojnika.Šid. U Šidskim Banovcima 22. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. 511-15-09/3-5036/1991. voluntarizma i diletantizma. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723.. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. prebacivanja odgovornosti na druge. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . 402 Mirko SAJLER. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. zbog čega je iza ponoći 22723. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. pismo je bilo odraz lokalizma. 7. KL 8-01/91-01/01. od 23. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. Zapovijed. 1. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. 22. pa opet u Osijek. s orijentiranim zadacima ZNG. Za generala Špegelja.Tbvarnik . m Isto. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. Krunoslava BANIĆ. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. 1991. 512-03-91-2 od 11. zapovjednika ZNG-a.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. Zagreb.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". 463 Stipe MESIĆ. 7. 1991. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. 1991. 7. iznad njih". 7. Vjesnik. brigade ZNG-a. brigade ZNG povukla u Laslovo. 1991.. Obavijest. ŠPEGELJ. br. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi".. na što se četa 3. Za pukovnika Tomislava Mesića. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. 7. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 . 465 SVA MORH-GSHV: Zap. Provale u stanove vojnih starješina. 1991. Usprkos takva stajališta. br. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. Ur. 7.

probleme i različita gledišta u gradu.. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. a šest je gardista ranjeno. Obavjest. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. B. M. SVA MORH-GS Page 68 . mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1.479 Sve je to 25. 7. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. a slutnje bliskih okršaja u kojima. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. 1991. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.. 1991. pripadnici ZNG i RZNG. Hasel Ibmislav i dr. THOMPSON. 7.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". 7. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. srpnja. Kovanje rata. jedan je ranjen. 1991. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. Depeša br.. 1991. Telefaksirano u Zagreb 23.473 Od 22. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. 7.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje.. Ur. 1991.. 7..478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. Od dolaska pripadnika 51.. 473 S. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. 7. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. maja. srpnja. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Ž.480 Napad se nije dogodio. 25. ovih su dana pojačani. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. 7. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. CO. 28. 511-15-09/2-5094/91 od 25. srpnja zabilježeno je puškaranje.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan". a 18. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. 1991. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . od kojih jedan gardist. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. SNO Vinkovci. 7. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. "Noć pucnjave i eksplozija".. Večernje novosti. 08-1599/1-91 od 22. Izvješće o stanju i aktivnostima.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. U sukobu su poginule tri osobe. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. Izvanredno izvješće. 5. Već 14. 1991." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. COb-RH.482 U prvim satima 25. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. 1991.. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. 144. Borba. "Predstoji odlućna bitka". br. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. bataljuna 3. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac..483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B.

Br. Ž.. Izviješće. Cob-RH. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". Zbornik dokumenata iz Page 69 . 1991. 487 S. maj". Franjo GREGURIĆ. 1991. "Žestoko uzvratila vatru". Zagreb 1998. 1991. Narodna armija 3. Br. 7. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. Obavjest. Vanredno Izvješće. Vladi Republike Srbije. SVA MORH-GS HV: Zapov. D. 1991.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. 1991. JOVANOVIĆ.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju..) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. 511-15-10/3-3780/91 od 25. jer terorizam. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. Kako smo srušili Jugoslaviju. G. Ur. 1991. 8. ZNG od 25. 7.1991. Informacija je pisana rukom. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske.. ZNG od 25. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. SNO. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. da otvara vatru u samoobrani. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. Općina Osijek. Br.. 7.. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. 7. ZNG od 25. KOVAČEVIĆ. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". 7. SNO.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25.. 3. 7. 1991. Izvješće o stanju i aktivnostima. usprkos postignutom primirju. Naklada Zadro. 08-1609/1-91 od 23. PU Vukovar. 1991. 480 Zapisnik sa 96. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile.. 7. 7. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". 1991. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva. 26.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. br.. KL 08-1643/1-91 od 26. Narodna armija 31. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Republičkom centru MO. Depeša br. SNO. 1991. Izviješće. GLIŠIĆ. a u potpisu je RCO.. 7. 1991.. 990/91 od 19. Navečer 26. 7. Osim incidenta u Iloku. "Kraj žetve početak rata". 7./19. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. Kl. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. Izvješće. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. Operativni štab Ministarstva od 25. 7. Vanredno izvješće. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. CO.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. 1991.-1992. CO. srpnja 1991. održane 24. 800-01/91-04/02. 21. Ur. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. 7. CO. 1991. m R.. 1991. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. Vanredno izvješće. 50301-91-1 od 25. POPOVIĆ.. "Armija nikada ne puca prva". 7. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 135-136.. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. CO. Izvješće. 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. 1991..484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. br.. Izvješće. MUP RH-OTŽ. Sotinu i Principovcu kod Iloka. a bez dogovorene najave. 8.. 22.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. otvorila je vatru po Doku. 988/2-91 od 18. 481 SVA MORH-GS HV. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27... 7. 1991. MESIĆ. i to isključivo po vojnim ciljevima. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. 982/2-91 od 18. br.. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. srpnja 1991. CO. na 24. Narodna armija. 7.

međutim. "Skrivaju se iza mržnje".15. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. godine. KLR-36 '92 od 6.. 1991. Vanredno izvješće. kolike su bile žrtve. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. 13.00. Vatra je trajala od 20. 8. Tako smo branili Vi±ovar. Saslušanje okrivljenog I. 1991. 511-15-13-3829/91 od 27.. Izvješće. 94 Dva dana kasnije. Obavijest. D. 404 B.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. 12-13. 29. Zoran DASKALOVIĆ. Telefaksirano u Zagreb 1. kolovoza u 14. ZNG od 1. 7. 1991. 1991. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela. 8. 7. "Žestoki noćni vatrometi". 1991. B. kolovoza 1991. Telefaksirano u Zagreb 5. SVA MORH-GS HV: MUP. 8. 33-34.10 do 22.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a".. 3. Aljmaša i Dalja. SVA MORH-ZOZO: Zap. 7..498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. 3. 1991. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. Ostajemo u Iloku. ZNG od 10. 78. 7. Izvješće. Policijska uprava Vukovar od 27. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. 1991. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. br. što je najvažnije. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. Izvješće. brigade ZNG u Erdutu.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. kolovoza u 8. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća. 8. 7. Izvješće. 1991.. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. 7. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. 1991. srpnja na cesti Negoslavci .. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. br. 1991. 336-337. Općinski SNO (pečat) od 27.. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. Telefaksirano u Zagreb 1. 7.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. 10-11. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 1991. m Slobodan LANG. 7. M.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. Izvješće. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. Izvješće. Izvješće. 511-15-13-3828/91 od 27. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. 4. Baranju i Zapadni Srijem.. Izvješće.. Danas. Priopćenje za javnost. Općinski sno (pečat) od 29. PU Vukovar od 30. "Marija Mandić M-l". 41. Danas. SVA MORH-ZOZO: Zap. u 9:06. 7. Borbena skupina 51. 1991. 8. 13.. verovatno. 3.. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". Priopćenje za javnost. MALOVIĆ. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. 1991. Borba.05. oklopnog transportera.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 3. Tek navečer 4..494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br.58. "Gdje su preživjeli". "Na napad je prema naređenju. u 18. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9.30. Izvješće. 30. br. Ujutro je napad ponovljen. ZNG od 3. 8. kolovoza u 10. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. Telefaksirano u Zagreb 2. RUNTTĆ. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". Izvješće.. 1992.

Bršadina i Pačetinske šume".501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. 8. "Narod nije genocidan". 96 je njegov postupak. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. Kl. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 1991. 13. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. Općina Vukovar.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. Jelena LOVRIĆ. 8. s. 1991.00 započela (. Izvješće. Priopćenje. 24. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice.. medijski je napadnut. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". 19. 8. PANTELIĆ. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. "Vukovarski Napoleon". Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". kolovoza". 8. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Narodna armija 3. 1992. 1991. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. 10. 1991. Ovo je mjesto za pitanje. mehanizirani bataljun. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. 8.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona.000-15. Srđan ŠPANOVIG. Erdut). 16-18. 8. Danas. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. 10. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. 1991. Dalj.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. Danas.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . bio u korist obrane grada. Narodna armija. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela.508 Djeca. 502 Nikola OSTOJIĆ.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19..510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. "Rat-surova škola taktike". "Od danas 10. s. 1991. "Razoružanje Hi rat". proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. općinskog sekretara za narodnu obranu. kolovoza. 3. trebalo je po grupama. 8. a i znatno šire.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. Bijelo Brdo. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. 8. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". Narodna armija 19. što je vrijeme brzo pokazalo. Ur. Igor ČUMANDRA. 810-03/91-01/01. u bočice za čuvanje. 1991. 501 M.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. a što je srpsko. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. 22. Predlagao je evakuiranje 10. 0 takvom. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. Izvješće. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 .505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. 8. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. 2196-01-91-01 od 1.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. 1991.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. 4. s. br. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. 1991.

1991. do 18. 1991. 1080-183/1-1994 od 10. a lakše je oštećeno nekoliko kuća.1991.525 Početkom kolovoza.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap. vojne oblasti. pov. 11.. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 19. ZNG od 4. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu. 1991. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. Str.. Izveštaj. 11/1566-2 od 4.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. kolovoza 1991. Armija je. pov.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. 60-287-1 od 4. br. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 7. 9.523 Usprkos napadima. Izvješće. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba... 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 513 Nikola OSTOJIĆ. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda. 8.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". po podacima Policijske uprave Vukovar. bataljuna 3. RUNTIĆ.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. 8. 91. kolovoza 1991.. 511 HIC: Komanda 17. Izvješće. 1997. Sigurnosno-informativna služba.. br. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. Izvješće. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. 8. 1991. Alenka MffiKOVIĆ.515 MS Viktor IVANČIĆ.. "S agresorom nema dogovaranja!". kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. Velebit. 10. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza. 511 D. 8. ZNG od 3. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. 8. 1993. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. Nije bilo ozkjeđenih. bat ZNG od 2. 1991. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš.. što je vjerojatno vrijeme nastanka. 8. Slobodna Dalmacija. 519 Stjepan SUČIĆ. 3. 511-15-10/3-3892/91 od 3.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2..519 Noću 3. 1991. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje. Rat Vinkovci-Vukovar. 8. korpusa.. Glas Slavonije. "Izbjeglice na stupu srama". Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. 8. 1991..]. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. 11. 1991. Algoritam. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". VSA MORH: Komanda 1. na području Principovca zamjećena 3. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. Izvješće. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". Dnevni operativni bilten. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. 1991. Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15.6 MHz: glasom protiv topova.. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. 18. 3. 1991. Depeša br. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". 10. Naređenje.. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. 8. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. 1994. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. Br. 8. Vojska 22. Zagreb. kolovoza.. Str.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 8. Izvješće. Page 72 . 20. Mijo DMŠIĆ. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. Odjel Sinj. 4. 6. 8... 109-118. 1991.. Izvješće. 1999. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. 1991. VSA MORH: Ministarstvo obrane. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 77. br. 3. Priopćenje. Operativno dežurstvo od 3.pobjeda Hrvatske". "Poraz Vukovara .

općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice".. te više trgovina itd. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . "Hleb sa ukusom baruta". 31.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. Silaš.. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6. 8. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. 8. 1991. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. Vera. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. 8. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. 1991. "Hleb sa ukusom baruta". Autoput Zagreb . Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. Palača ćelije. koje je 6. Silaš. 8. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Zbog veoma složene situacije. Telefaksirano u Osijek u 13:58.Našice Orahovica i Osijek .530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. 1991.. Tenju. 511-15-10/3-3898/91 od 4. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. 1991.. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske.. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8.528 Direktor LPK Osijek potom se 12. Armija je most kod Bogojeva. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. Obavijest. Zapovjedništvu ZNG. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. 8. GREGURIĆ. Na sjednici održanoj 7. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. 1991. 8. Aljmaš i Erdut. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. Ada i Šodolovci. 22. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. 8. 1991. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. 1991. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. Br. Robna kuća Dalj. 8. "Posle oslobađanja Dalja". otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. 1991. Veru. Narodna armija. Tenje.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije".600 ha obradive zemlje. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. Skupštini opstane Osijek. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Korištenje aerodroma također je Page 73 . hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Palaču. Borovo Selo. Depeša br. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 1991. zaseoka i važnijih komunikacija". i to uz Borovo Selo. 525 F.. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu. Bijelo Brdo.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. 8. Obavijest. U većim gradovima.Valpovo -Donji Miholjac. Narodna armija 22. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.Čepin . a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje.. sela.Beograd trebao je ostati nezapriječen. 1991. Zapovjedništvu ZNG. 1991..-1992. 39. 39. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. 8.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. 8. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. četiri stočarske farme. kao najkraći mogući put. 4/39 od 15. Aktuelne informacije.

Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". Br. organa uprave i stvorilo konfuziju". Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. br. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. 8. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. br. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. Mostove na Savi. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. ali kao takva i jedina moguća. osobito ako su. 8. 15. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . 8. Zaključak. Izvješće. kolovoza 1991. jer je Teritorijalna obrana.543 Osim u Vukovaru. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. 1991. 109. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. 04-87/1-91 od 18.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab.539 Do 12. Izvješće. 1991. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. 3.Brčko. SI. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. i 8. 00.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom.. Nosilac kontrole MUF'.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. kao u Vukovaru. tada se. koja je ponovno blokirala rad.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. ZNG.. No. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira".Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. 1991. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. 7. vojske i pohcije. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. Izvješće. 1991. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. razgraničene su nadležnosti između politike. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. Osobito je u 2.]. ZNG od 17. uz činjenicu da je bila razoružana. bataljunu bilo pojava nediscipline. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. 8. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. Zadržano je pet putnika. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. totalnom blokadom rada pohcije. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. 100 Tb nije bio lak proces.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . 533 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vinkovci postala je nesigurna. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.533 1 pruga Osijek . 1991. Br. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. 08-2008/1-91 od 15. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj.. ZNG. brigade ZNG.

Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. 11. 2002. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. 5. 2003. 53a U siječnju 2002.545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. 7. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. 1991. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". 3. "Merčep ide u Haag. Gregurić pred haškim istražiteljima".18-19. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". Danas. JVovj list 22. bataljuna 3. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. "Kako se brani Vukovar". 1991. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. 10. 511-15-10/3-3987/91 od 12. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. 1991. molimo da nas izvjestite". 12-13. B.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane.. 16. 1991. brigade ZNG iz Zagreba. Danas. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 101 uspješan rad. 7.. NLP "Prva srpska riječ". "Što je skrivio Merčep". Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". 147-148. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. 1. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". 1991. Ur. bio je nedostatak oružja i opreme. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju.. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. Danas. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 8. ubijene su stotine. br. Mladen PLEŠE.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. te da se "događaji. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. kao i prije. 24. 8. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. W "Megilot". a 3. 3. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom. Većeslav KOCIJAN. 24. Ni stanje u 109. kako tvrde. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. 1991. KL 814-01/91-01/01. 7. Novi list. 9. Srđan ŠPANOVIĆ. "Narod nije genocidan". dogodio sredinom 1991. Nacional. 1993. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. pa i kasnije. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. 1991.".550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. "Vukovarski Napoleon". 8. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". 1.547 Osnovni problem u regiji. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. 23. Srpska novinska agencija "SRNA". Izvješće. Boris PAVELIĆ. 1991. u suvremenom tisku.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. 10. 7. NIP "Polet-pres". 7. 8. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. 2002.1991. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. Novi Sad. 53S Općina Vukovar.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. 541 Igor ČUMANDRA. 542 Jelena LOVRIĆ.17. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. Narodne novine. Obavijest. Pa. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". 1991. Danas. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana.. brigade ZNG-a. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. Depeša br. 2196-01-95-5 od 18. a odvedene tisuće Hrvata". Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. Narodne novine. 10. 543 Srđan ŠPANOVIĆ. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. 8. 16-17. Dio izvješća je objavljen 1991.

Imenovanje. 11-1/91 od 16. 5120-33-91/1 od 16.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. 1991. 8. ZNG. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. 1991. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa.1991. 04-78/1-91 od 12.Sarvaš.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. 3. 1991. br. Br. koja je prisluškivala veze MUP-a.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. 7. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . Zapovjednik 4. 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. MUP Hrvatske. 8. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. br. br.556 Sredinom kolovoza. 1991. 8. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. SVA MORH-GSHV: 3. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 1991. br. 2196-01-95-5 od 18. 119-01/91-01/05. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. 1991. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . ZNG. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. SVA MORH-GS HV: Zap. Kriznom štabu. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. 814-01/91-01/01. Kl.1991. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava.. Ur. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja.. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. 1991. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar.. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Izvješće. 1991.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Str. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . 8. 109. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. Br. Ur. Zapovijed. 8. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. Izvješće. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. Zapovjedništvo I brigade od 12. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. Zapovijed. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. Općina Vukovar.. Zločin je zločin prećutati. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. br. br. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14.. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar.. četa 2 bataljuna ZNG od 13. Vinkovaca i Đakova.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije.561 Armija je 1988. 8.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP.Bitka za Vukovar 3. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. 1991. točnije od 13.. Borova Naselja. bataljuna 3. Zapovijed.1991. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. brigade ZNG. SI. 109. Zapovjedništvo od 21. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 147-148. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. 8. 04-74/1-91 od 10. 8. a koja se nosila na desnoj ruci. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. Tbvarnika.. 8. 8. 8. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. Kl. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26.. SI.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. 8.. 8. Izvješće. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. 1991. brigade ZNG-a iz sredine srpnja.zapovjednik desetine).. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin.

8. RUOTIĆ. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. gotovosti Naređenje. br.Bitka za Vukovar kod M. 3. 12/73-85 od 15. br. 1991.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. Br. 1991. 8. 1991. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. Str. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. što je neutemeljeno objašnjenje. 1991. 1991. 109. RIv. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. 1991. koje je tučeno iz minobacača. vojne oblasti. Ranjena su petorica gardista i tri civila. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. 1991.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. na 7. 5GJ HIC: Komanda 17. korpusa. 7. br.564 Osim Armije. SSNO. SL 04-77/1-91 od 12. 08-1932/1-91 od 12. 103 umirovljenih oficira. 1991. 8. 8. 8. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. Bitka za Vukovar. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 9. br. preusmeravanje. CO. 1991. br. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. br. GŠ OS SFPJ. A MIRKOVIĆ-NAD.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. pov. godine. 8. 8. 1991. Pov. pov. 1991. Izvješće. Obavijest. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. D. Krizni štab od 13. CO.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. 8. osim iz Stare Tenje. 8. Str. Mere mob. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. kolovoza. 356 POA: 32. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. brigade ZNG-a. SNO. Trpinje. Izmena plana uputa u septembru. 8. CO Osijek. 1991. R. 2-7/91 od 9. Požega. ZNG.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. a stradali su uglavnom stambeni objekti. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. 298-300. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . br. 511-15-10/3-3946/91 od 7. Br. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. 8. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. Republičkom centru za obavještavanje.. 1991. 1263-3 od 26. 204-1 od 23. 563 POA.. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. 1991.. pov. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. 8. 8. 1220/91 od 12. SNO. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. 1991. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm. ZNG od 7. 2353-260/90 od 15. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Vanredno izvješće. m uprava. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. SVA MORH-ZOZO: Zap. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. 8.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. 8. Depeša br. br. pov. Noću 6. Str. 1991. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991.

1991. pov. 109. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. Br. 109. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. SI. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. Optužila je snage MUP-a. 109. SNO. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. 8. ZNG. br. Dnevni operativni bilten. Izvješće. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. brigade ZNG-a. Obavijest. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. Str. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. ZNG od 14. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. Obavijest. 8. Page 78 .. 1991. 511-15-10/3-3890/91 od 13. 1991. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. br HV: Zap. Izvješće. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. CO. 1991.1991. 1991. 8. Depeša br. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. Izvješće. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. br. 08. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. br HV: Zap.. 1991. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. SI.. 109. sa područja općine Vukovar. 1991. 511-15-10/3-3991/91 od 14. izvješće 3. 511-15-10/3-3991/91 od 14. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. 91. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. 8. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Naselje. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. Operativno dežurstvo od 7. 8. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. 8. 08-1913/1-91 od 11. 04-98/1-91 od 23. Zap. ZNG. 1085-1/9 od 2. 8. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. Izvješće od noći 07/08.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. Str. proleterske mehanizirane brigade. 8. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap.1991. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. Br. Iz rejona B. Ur. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1991. CO. 1991. 1991... Izvješće.. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. kao u slučaju 109. 8.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. SVA MORH-109. 1991. ZNG. ZNG od 14. 3. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. korpusa. CO. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. 8. Izvješće. br ZNG. putnih prelaza. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo... br.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. 3. 1991. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. 8. 08-1846/1-91 od 8.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. 570 HIC.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. Selo. Komanda 17. 08. brigade predane 3. 8. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. Izvješće na dan 13/14. 8. 1991. br HV: Zap. br. 1991. 04-76/1-91 od 11. 1991. Izvješće.575 Izmjenu vatre 13.. što je hrvatska strana marljivo bilježila.1991. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. mostova". Br. br. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". Br. br. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. 8. 08-1962/1-91 od 14. 9. 571 SVA MORH-109. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 104 neupotrebljiva. 1991. Ur. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. 1991. pov. 8. 8. br. ZNG. br. Izvješće. 577 SVA MORH-109. 04-101/1-91 od 23. Depeša br..Bitka za Vukovar Vukovar od 7. 04-80/1-91 od 14. 1991. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. 8. obavijest. Depeša br. SI.

1991. kolovoza većina gradova u regiji. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". za 20 dana. Izvješće. Vanredno izvješće.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. 8. što im je u iduća dva dana i uspjelo. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje.588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. Ur. 1991. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. 109. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu".se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. privoditi kraju zauzimanje Baranje.. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. u naselju Petrova Gora navečer 17. Izvješće. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. odnosno intervenciju prema Baranji. Izvješće. 8. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. 8. što je vjerojatno vrijeme nastanka. kolovoza 1991. Komanda korpusa 31.. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći..583 Armija i pobunjeni Srbi 20. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. Vukovaru i Nuštru. 1991. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan.Bitka za Vukovar '. do 18. Izvješće. 8. 1991.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. br. ZNG. 1991.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. KL 810-03/91-01/01. 1991. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. 8. 8. Br. u 01:08. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. 1991. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. gdje im je organiziran prihvat. 2196-01-91-3 od 15. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. 1991.. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji.. 04-88/1-91 od 19.581 s U Vukovaru. SI. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. 1991. Izvješće. 8. 1991. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. Isključivanje električne energije Borovu Selu. 1991. Izvješće. 8.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. kolovoza od Komande 1. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . Izvješće. Izvješće. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. 8. stavljena pod kontrolu". kolovoza 1991. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. ZNG od 22/23. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16.. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. Telefaksirano 18. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. a drugi je teško ranjen. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Izvješće.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. 8.

Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. Pričuva je brojala 6206 gardista. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca.. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. :m HIC: Komanda 17. kolovoza stigla u Bršadin.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. korpusa. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. a drugi negdje iznad Vojvodine. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 18/101-179 od 26. te nagazio na protutenkovsku minu". br. pov. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. 591 VSA MORU: Komanda 17. a pilot je spašen. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan.584 Na tom području već je bila glavnina 51. 1711-2 od 28. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. od čega: 1145 u 106. Naređenje. brigadi ZNG. 8.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. kolovoza. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. 1479 u 108. Str. 1991. grad je gotovo okružen. ZNG se 20. Slavonska regija na dan 20. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu.8 HIC: Komanda 17. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. 8. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. korpusa. Str. pov. mehaniziranog bataljuna 36. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. 1991. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. zahvatio travnata bankinu. imajući sveukupno 7894 pripadnika. na drugom mjestu bio je 63. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu.599 Noć je prošla mirno. 1991. brigade imao je samo 131 gardistu. bataljun 1. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. za razliku od prijepodneva 25. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. brigada. 8. br. Str. koja je 23. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. gdje su zauzeli ključne pozicije. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. 1742 u 107. korpusa. 1991. brigadi i najviše. što je provedeno 27. br. br. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. pov. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). 1085-115 od 31. 1991. brigadi. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . 1840 gardista u 109. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. brigadi.595 Ujutro 24. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. pov. korpusa. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. kolovoza.593 5. 8. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. 8. 1991. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. 8. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. Str. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. od kojih je jedan pao kod Bršadina. Izbijanjem 51.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. Upozorenje. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. 1085-104 od 24.

1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. kada je nastupilo primirje. 511-15-10/3-4177/91 od 25. ranjeno je 30 civila. 1991. Depeša br. Izvještaj. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. SIS. Depeša br.30 sati. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. po jedan policajac i jedan civil. 1991.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.. Pripadnici HV. u 12:15. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25.. 20. 511-15-10/3-4175/91 od 24. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. m Page 81 . Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. Izvješće o događajima u Vukovaru. 1991.. 8.. 8. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. 8. Oko 17. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". oklopni bataljun 1. Depeša br. 11. po hrvatskim tvrdnjama. 1991. 12. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. "Kako smo shvatili". 604 VRH-USMSP: MORH. 1991. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. mladi ratnici". Izvješće. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". proleterske gardijske mehanizirane brigade. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. Izvještaj. obavijest. Depeša br.601 594 Ti divni ljudi. Narodna armija. 8. 24. kolovoza 1991. Izvješće. 595 Žtvan J.. MARKOVIĆ. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. 8. u 21:22.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. 8. 1991. 19917.. "Napadi u oblandi laži". mladi ratnici". Obavijest. br. 511-15-10/3-4177/91 od 25. 1991. 8. 12. 1991. 1991. 20.. 38. obavijest. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. 8. Izvješće. Upravi SIS. 5991. 8.606 U borbama 25. kolovoza 1991. Narodna armija 28. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena".602 Sukob je trajao čitavo prije podne. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. obavijest. 6. Izvješće je netoćno datirano. 8. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 11. sve do 13.. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu..605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". 6. 8. 8. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. 605 L MARKOVIĆ. kolovoza. Narodna armija. 1991. "Napadi u oblandi laži". 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Izvještaj. 22. 1991. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. GRUJIČIĆ. Ur..30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 22. 511-15-10/3-4179/91 od 25. 1991. u 10:15. 1991. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a JNA je. 1991. sudjelovanje u agresiji na RH. II odjel. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. "Ti divni ljudi. Srpska reč. Narodna armija. 1. 28. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a.

Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela.00 do 17. kolovoza 1991. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 1991. U napadu je poginulo pet osoba. godine u vremenu od 07. Izvješće. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. izvor svega zla.011 Viđenje 26. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 04-108/1-91 od 26.. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. Operativni štab Ministarstva od 25. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. 109 Osim u Vukovaru. SI.Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". Izvješće. 109. 04-108/1-91 od 26.. 1991. 6. 4. br. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. 1991. 1992. br HV: Zap. na 26. 1991. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". Narodna armija. 8. 8. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad".615 Stajalište da je Page 82 . 109. Operativni štab Ministarstva od 26. 1991. 25. 8. Bobote i Trpinje. 1991.00 do 17. br HV: Zap. ZNG. 1991. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. u 9:00. 609 SVA MORH-109. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. a zatim prešli u protivnapad.2 Radovan POPOVIĆ. 1991. Izvješće. 8. 8.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. u 12:47. 8. Pored zrakoplova 172. ZNG. 1991. u 21:00. 1991. Borba 27. 61. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. a ranjeno je oko trideset osoba.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Izvješće.. Br. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. Izvješće. Operativni štab od 26.00 sati. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". Služba za zaštitu ustavnog poretka. br. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe".610 Prema procjeni branitelja. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. 8. "Širi se miris baruta". Izvješće. Po unapred određenim elementima. SVA MORH-GSHV: MUP. godine u vremenu od 07. Snage 109.608 Noć 25. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. 613 Isto. 1991.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. 8. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. 8. ispalivši nekoliko stotina mina. Operativni štab od 26.00 sati. oštetili veliki broj kuća i automobila. 8. MUP. Prema izvješću zapovjedništva brigade.. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". 8. 31. a koja je sudjelovala u napadu. Dnevnik događaja. MUP RH-OTŽ: MUP. 8. 1991. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. kada su potpuno odbijeni. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). kolovoza 1991. 10.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov".609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. 1991. Br. SVA MORH-109. napadači su. Ispostava Slavonski Brod od 15. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. 6. 8.

"JNA sprečava krvoproliće". brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. Narodna armija 22. i 30. što je podijeljeno 3. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. Kirurgija. Prema riječima zapovjednika 1. Br.1991. 111 Antunovca. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. od 27.600 metaka 7.62 mm. 8. 1991. SVAMORH-109. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. 8. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. i 109. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. br. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. Zapovjedništvo 3. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. 1991. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. 1991. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. 20. 30. 4. Politika. H* odjel. 1991. Izvanredno izvješće. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. 9. Izvješće. 1991. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. mladi ratnici". oklopni bataljun 1. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. m "Očekujemo predaju ustaša". m VRH-USMSP: MORH. brigade ZNG-a u toku 29. CO..6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. Jedna je osoba ranjena. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. predaja ustaša u Vukovaru". "Ti divni ljudi. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. 12. Selo je napao 1. ZNG. 1991. 1991. 8. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. Nedelja 1.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. kolovoza bio je i Goran Hadžić.. brigadi ZNG-a. 9. br HV: Zap. br. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. "Gardisti blokirani u Vukovaru". kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. Politika 1. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. branitelj je odgovarao. 22. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. 8.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. 1991. 380 automatskih pušaka i 45. Ur. 20. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. kolovoza. 8. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. Koliko je mogao. Narodna armija.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28. naselje. 618 "Ti divni ljudi. ustvrđeno je da je Armija do 27.. 109.625 Preko 109. kolovoza. 8. dopuna depeše.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. 1328/91 od 27. SNO. 1991.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. SIS.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. mladi ratnici". koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . 04-112/1-91 od 28. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. 1997. Snage obrane pojačane su i dijelovima 109.. br. 12.619 Noću 27. 1. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. pa je zatražena pomoć i popuna. 8. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne.

19.632 Novosadski korpus. 028 SVA MORH-109. 20. 8. od čega pet u borbama. br HV: Zap. 8. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. 11. Narodna armija 22. 1991. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. očigledno. SVA MORH-109. hrvatskih oružanih snaga. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 9.. 25. mladi ratnici". SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 8. Izvješće. 112 vinkovci. br. 31. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. Narodna armija 22. Br. u 8:45.a. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". 8. vojne oblasti 28. 1991. 1991. kolovoza s 2. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. 109. A iskustva govore da je potrebno 1.Mitnica i Sajmište. 20. 6.635 Napad je odbijen.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. 1991. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. jeste podizanje morala tzv. Izvješće. 9.. 15.. Narodna armija.. br HV: Zap.. pojačan je 27.]. 1991. 31. 1991. mehaniziranim bataljunom 1.Borislav ĐURĐEVIĆ. br. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27.. KOSTOV. "Industrija opakih neistina". Narodna armijo.633 Ujutro 28.. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. Izvješće. "" "Ti divni ljudi. Izvješće. sedam samohodnih protuzračnih topova. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. br. 1991. 04-112/1-91 od 28. 1991. Armija je negirala na utemeljen način. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. Br. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen".30 sati. Tim povodom. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (.Bitka za Vukovar tenk. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28.. br. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . PEŠIĆ. 8.. br. 1991. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . 1991.. Izvješće. 1991. br. 1991. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. 8. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. 8. ZNG. "Hrvatska blokira istinu". Izvješće. Narodna armija. 1991. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. ZNG. Pov. oklopnog bataljuna 1.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. Narodna armija 13. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. 8. . 12 oklopnih transportera.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. Ur. 1991. 1991. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. Raspored sredstava za PZB. u 10:00.. Ur. mehanizirane brigade kojoj je 28. Ur. mladi ratnici". 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28.. Branitelji su imali osam poginulih. 8. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. 12. Primljeno telefaksom 28. 1991. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. N. 8. 12. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. 1991. 04-140/1-91 od 4. u tekstu slične sadržine. 635 Mladen MARJANOVIĆ. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. 525-07-1/91 od 30. 525/03-1-91 od 30. 8. Cilj dogradnje besprimemih laži. "U vrtlogu ratnog plamena". koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. Kl. 8.. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. Pov. br. 5120-03-91-1 od 30. 8. "Ti divni ljudi. "I dezerteri se vračaju". 08-2382 od 28. CO. 1991. "U prošlom broju našeg lista. Izvješće. 801-01/91-01/09.. nakon čega se smatra da je uništen. 8. 9. 8. pozivajući se na statističke pokazatelje.631 Bio je to napad dijelova 453. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 525-19/1-91 od 2. u 09:03. mehaniziranog bataljuna 453.. u 23:40. 109. 1991. u 09. SNO. a prenosili mediji. gdje je ostao do kraja listopada. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27.

a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. Izvješće. 114 gradsko] vojarni određen je 1. pri čemu je poginula jedna osoba. Str. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. Izvješće o vanrednim aMvnostima. 22. 1991. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109./31. 8. 1991. br. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći.. 4. municiji. 525-13/1-91 od 1. Ur. u 01:00 sati. Br. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. 1991. Izvješće.. oklopni bataljun 1. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 20. ZNG. Nemetinu. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva.. 1991. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. 9. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. 5120-03-91-1 od 30. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Str. SVA MORH-109. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. Str. br. a predvečer po predgrađima Osijeka. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada..640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. pov. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 8. Pov. 1993. KL 08-2329/1-91 od 30. Veze sa Vukovarom su u prekidu. 8. Sarvašu. 525-08/1-91 od 31. 8.641 U noći 30. a 4 su oštećena". CO. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru.1991. SNO. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 8. Izvješće. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Uz potporu topničke baterije. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. 8. br. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe. Belišću. također iz Negoslavaca. ZNG. KL 801-01/91-01/07. 9. 1991.. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. 109. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. pov. 1991. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. 8. 644 Nikola OSTOJIĆ. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". Grad je dobio struju. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. Izvješće. Nuštru. br. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. 8. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. 8. Vojska.. br HV: Zap. br. Izvješće.638 Nakon trodnevnih borbi 29. 1991. pov.. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. 1991. 525-11/1-91 od 31. kolovoza Vukovaru je donio zatišje. protuoklopnim sredstvima. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. Izvješće. Izvješće. br.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29.. 525-17/1-91 od 1. 04-119/1-91 od 29. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. Armija je izgubila oklopni transporter. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. prema hrvatskoj procjeni.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. 1991.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Zap. policajac i civil.

Izvješće.651 Treća 645 "TI divni ljudi. 1991. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. 801-01/91-01/03. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. C4T Od 25. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. 8. 9. Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću.. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 12..1991. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. postrojbe "bukvalno. ZNG. 1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB... VKH-USMSP: MORH. A MIRKOVIĆ-NAD."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. 9. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. 22.jastreb. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. rujna. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. Zapovjed. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. 525-17/1-91 od 1. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. 1991. 2000. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. Preslika ovlaštenja u: M. Izvješće. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar".i4S SVA MORH-GSHV: Zap. SIS. RUNTIĆ. Ovlašćenje. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. mladi ratnici".653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. br. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. br. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. Pov. Bitka za Vukovar.1. 1991.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. Ur. 525-18/1-91 od 2.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru. KL 810-03-91-01/01. 1991.. potpukovnika Dedakovića . ' počelo je raditi 31. 1991. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 20-21. Kl. Pripadnici HV. 8. Narodna armiju.. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 2196-01-91-1 od 5.Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". 8. 8. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". kolovoza. H odJeL Ur.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . sudjelovanje u agresiji na RH. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. br. 19917. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. 115 mile dedaković . kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. 1991. brigada ZNG-a. Ustrojen je -^!infBprJHk. D. 9.. 5120-03-91-1 od 31. Pov. br. Ur. Zapovjed. 56. br. Izvješće. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike.

8. U drugom izvješću koje je 1. pov. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. 8. rujna 1991. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.660 U Berku su 2. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju.Orolik radi njezinog osiguranja. CO. br. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. Kl.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane.656 Primirje od 30. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. 1991. Zapovijed. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. Pov. kolovoza narušeno je 2. 9. SNO. pov. Izvješće. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. 8. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. 1991. koje se spašavalo bijegom. Zapovjed. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". topništvom za potporu. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). 8.662 U selu je uveden policijski sat. brigade ZNG-a. 1-2 od 1. br. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar".. 1991. a devet ih je ranjeno. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. 08-2384/1-91 od 3. Zapovijed.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. 9. 9. Str.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. Armija je navodno ostala bez tri tenka. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. Redovno dnevno izvješće. Rokovce i Andrijaševce. 116 napadu koji je potom izveden. Vinkovaca i Zagreba. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . COb Osijek Page 87 .664 or.. pov. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. Izvješće. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. SVA MORH-109. 1991. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. da se jedinice JNA povuku u kasarne. 1991. rujna ubijene četiri osobe. br HV: Zap. 1991. 525-14/1-91 od 1. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. 1991. br ZNG. br. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. br NG. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. Vatra nije uzvraćena. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. 655 SVA MORH-109. 04-129/1-91 od 28. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. 9. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. 1-1 od 31. 109. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. Str. Str. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. Str. br. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. 109. rujna poslao u Zagreb. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. br. 1991. pov. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. uz "četničke snage". Redovno dnevno Izvješće. br HV: Zap. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 04-133/1-91 od 3. koji su se zavađeni ganjah.

9. ZNG. Tordincima. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. Page 88 . 9. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo".. Br. komandant odbrane istočne Slavonije. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. Redovno dnevno izvješće. SVA MORH-109. Br. obavijest. br. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. u Ićićima. Jedan je mještanin poginuo. ali bez pokreta snaga. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. SVA MORH-GSHV: Zap. br HV: Zap. br. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Br. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. Pov. 1991.. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. 1991. 3. 7. br. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". Berak . Opštlna Mirkovci. Izvješće. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". Naređenje. rujna. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. 525-23/1-91 od 2. Izvješće. 1991. 7. pov. 1991. 1993. br. Str. 109. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. Za razliku od područja Osijeka. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju. 1991. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 7. pod geslom deblokade gradske vojarne. 1991. Napad na Berak. 1-3 od 2. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. SVA MORH-109. Redovno dnevno izvješće. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Redovno dnevno izvješće. br. br. 1992. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. 04-2/1-1992 od 10. 9. br. a pritisak s juga postao je stalan. 9. kad je počela intenzivna izmjena vatre. To su. br HV: Zap. 04-131/1-91 od 2.1991. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina.Vukovar. 525-25/1-91 od 3. 9. Narodna armija. pov. 9.. SVA MORH-109. 9. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. 1991. 109. 1991. Narodna armija. 04-133/1-91 od 3. Izvješće. 9. Pov. Borba. 9. Baranje i zapadnog Srema. 1991. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 9. 23. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. 511-15-10/3-4226/91 od 13. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". "Kasarne neće pasti"..16. 9. koje su prema tom viđenju. u čemu ih je podržala i Armija. Više o Berku u Marko LANDEKA. 1-4 od 3. br. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. ZNG. Izvješće.. Bilju. "Muk pred gromoglasje". 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. ZNG. 666 R POPOVIĆ.istinom protiv zločina.667 Po Vukovaru je 3. 1991. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. 9. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. 1991. KL 8/91-01/17.. m Milorad GONČIN. Po Osijeku. 5120-03-92-1 od 3.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. Br. a dva su ranjena.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 8-1. napale Bršadin i Negoslavce. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. 109. Depeša br. Izvješće. Nemetinu. br HV: Zap. Mjesna zajednica Orolik Br. ZNG. 9..666 Povremeno granatiranje. 1-4 od 3. 31. SVA MORH-109.. Str. 109. izvedeno je 3. Ur. 1991.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. Jozo NIKOLIĆ. kaže Kojić.1991. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. 04-133/1-91 od 3. pov. 04-133/1-91 od 3. Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". 9. 9.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema".1991. br. Str. 1999. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. br. Izvješće. ZNG. 14.. br HV: Zap.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar.

2196-01/91-6 od 5. 13. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. Pov. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. Narodna armija. Ur. 12. br. Izvješće (vanredno). mehanizirana brigada ojačana s 1. Vojna tajna. F. 1983. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". 1991. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. Š.. Str. Potvrđuje je izjava D. 118 Gore. Izvješće. 1995. koji je 1990. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. 1991.-1991. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. "U vrtlogu ratnog plamena". osvajanje teritorija. 4. br. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. S obzirom da je glavnina 12. Redovno dnevno izvješće. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". br. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva.676 Poginula su dva civila. 1991.-1992. od kojih četiri gardista i jedan policajac. 9. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. 9. Narodna armija. 20. 19. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. mehanizirane i dijelovi 12. br. Mješovitom četom 1. 22. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. GREGURIĆ. 96. 525-33/1-91 od 4. 269. "I dezerteri se vraćaju".675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. 1991. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. KL 814-01/91-01/01. SSNO. 9. PEŠIĆ. kao i kamionima. Pov.. 511-16-04/1-7 od 26. Službena zabilješka 675 N. 25. rujna. do njega vjerojatno glavnina 51. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. 525-26/1-91 od 3. 1991. 1991. Izvješće.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. 525-31/1-91 od 4. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 22. 20-21. 1. 9. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. Odjel kriminalističke policije. br. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Izvješće. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. mehanizirane brigade. 8.Novska i Page 89 . br. 1991. Povjerenik Vlade RH. Bio je to školski primjer napada na grad. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. proleterske mehanizirane. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. Lušca i Vukovara. oklopnim bataljunom 1. mehanizirani bataljun 1. Pov. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. 525-35/1-91 od 5. VRH-USMSP: MUP RH. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . 1993. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Pov. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1-5 od 4. mehaniziranog bataljuna 453. 9. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. U vmkovačkoj općini bilo je mirno.. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. pov. 1991. mehanizirane brigade. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". Interno. Nikola OSTOJIĆ. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. a ranjeno je 14 osoba. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 11. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. razmještenom na području između Bogdanovaca. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. 1991. 9. Narodna armija. Vojska. 9. PU Virovitičko-podravska.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. rujna. 8. Mladen MARJANOVIĆ. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. Napad je počeo 5.

Podravska Slatina i Valpovo . Razmještaj i identifikacija 1. proleterska mehanizirana brigada u Osijeku.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. i 109. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid .Vinkovci i Šid .centar grada i Tenja centar grada.Virovitica. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave. a pravac Šid . brigade. Neimenovane snage korpusa. jedno na području općina Vukovar .Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. s težištem obrane na prometnicama Šid .Vinkovci i drugo u širem području Osijeka. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage.. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. bataljun 106.. 107. uz masovno zaprečavanje.Novska . na kojem je bila 453.Vukovar". Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. 120 Zadaća Zbora narodne garde. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . Page 90 . brigade.Vukovar.Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . naseljenih mjesta i gradova". odnosno velikosrpske vlasti". Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. Našicama i Vukovara. 12. Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . 679 Isto. sastava: 1. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka.Nova Gradiška. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. 158. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi.. djelatna 3. na pravcu Batina .Đakovo.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. br. 108.Vinkovci i Županja Vinkovci. respektivne snage". bataljun 106.Đakovo. 9. mehanizirana brigada.. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom".680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška.Vinkovci . U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. točno su procijenjene. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. mehanizirane brigade iz Pančeva. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. čime bi Slavonija bila presječena.Vukovar i Negoslavci . glavnina 109. br. kao regionalnom centru Slavonije. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. Gradiška . br. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. Zapovjest Op. 1. 1.. Namjere 51.Đakovo -Donji Miholjac. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci . a 109. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin .Vinkovci. 1991. brigade. bataljun 3. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce.678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. stvarno 36. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Semeljci".

1991. 9. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. br. 14. štoviše. 106. i tešku obranu činile još težom. KL DT-801-03/91-01/01. 682 Borislav DURDEVIĆ. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. 100 posto. 404-408. 512-06-02-91-1 od 12. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. 084 S. Pov. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. 1991. kao uostalom i Osijek. Zapovijed. br. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. Ur. i drugog. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. 1991..-1992.1991. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem.. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. Narodna armija.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. u svojevrsnu pat-poziciju. poglavito Vukovar i Osijek. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. što je bila velika potreba. 683 F. u Podravskoj Slatini). Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. rujna. 1991. 8. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. od Teritorijalne obrane..684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. 6. 15. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. 9. održavanjem javnog reda. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. GREGURIĆ. Narodna armija 31.. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. Izvješće. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. "Hrvatska blokira Istinu". Kako smo srušili Jugoslaviju. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. gotovo pa uzaludnoj zadaći. u tome je najbolje stajala 108. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. MESIĆ. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. imala je 109.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. čija su sela oko Osijeka.jer nije napadnut. 9. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. lokalne Interese".681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. 525-50-1/91 od 7. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. 9. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. 237-238. koja je pojedina područja Hrvatske. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. nije pao iz samo jednog razloga . Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike.

m. Izvješće.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". 109. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. 9. 9. 089 SVA MORH-109. br. 525-52-1/91 od 9. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. brigade. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. A MIRKOVIĆ-NAD. br. brigade ZNG A.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. Slavonska krv. Pravo na obranu. Grubu skicu operacije iznio je 1993. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". brigada ZNG-a iskoristila je da 6. 1991. 4. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". br.. Str. rujna. Nova zamjena ljudstva 109. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. 511-01-54-41/1-91 od 9.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. rujna. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. Dnevno izvješće.Split. 04-147/1-91 od 6. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. Pov. RTJNTIĆ. 4 ]i6 16. 1991. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. Str. 1991. brigade ZNG A. M. 1-12 od 9. Moje viđenje raspada 135-137. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br. Naredba. br NG. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. 1401/91 od 8. Mostar . ŠPIŠIĆ. Redovno dnevno izvješće. TOPIC.. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica.687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. pov.. 04-156/1-91 od 10.Virovitica. Knin . Br. Pov. bataljun 3. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". br HV: Zap. oklopni bataljun 1. Napad je odbijen. 109. Zapovijed. br NG. 9. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. 145-146. 1991. D. 1991. Bihać . SVA MORH-109.Karlovac Zagreb.Zadar. pov. Str.. 9. pov.. SVA MORH-ZOZO: Zap. Marince i nešto sjevernije Tordince.. 9.Bitka za Vukovar Zemljovid br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. određena je za istočnu Slavoniju. general Veljko Kadljević.691 Vukovar i Vinkovci. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. 1991. DEDAKOVTĆ JASTREB. Str. 04-152/1-91 od 10. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. 9. 1991. CO. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. KADLJEVIĆ. pov.. rujna 109. Zapovijed. br. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. 9. Redovno dnevno izvješće. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1991. br. 109. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. br. br HV: Zap. 73-74. Nuštar. 60 gardista bila je 10. 687 D. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. D. li8S V. Bitka za Vukovar. mješoviti artiljerijski puk B 2. 1-10 od 7. 1991. 9. Izvješće. bataljun 3.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. pov.688 Zatišje nakon 5. Str. Narodna zaštita i slčno) E><] 2.. mehanizirani bataljun 1. RCo Zagreb. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. 525-42-1/91 od 7. br ZNG..

1991. Izvještaj. Zap. 1991. 04-161/91 od U. br. pov. br. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. general Janković. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. bataljuna. U Vukovar je stigao 51 gardist. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. ZNG. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. 3. SVA MORH-109. i 2. Dnevno Izvješće. bataljuna 3. Depeša br. br HV: Zap. 9. Pov.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. bez Page 93 . Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. Redovno dnevno Izvješće. gdje je ranjena jedna osoba. 124 dva pripadnika 3.. 04-163/1-91 od 12. br. 9. 04-164/91 od 12.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu".698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13.1991. br. 109. U protivnom. Dio Zapovjedništva 3. 525-55/1-91 od 10. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. br. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. 109. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. brigade ZNG-a. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.699 Čak i ta mala pomoć. 3. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. Redovno dnevno izvješće. 1-12 od 9. Izvješće. 511-15-10/3-4220/91 od 12. 109. 9. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. KL 804-01/91-01/01. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. 2188-01-91-1 od 10. 1-14 od 12. 9. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. 109. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. 9. br HV: Zap. 700 SVA MORH-109. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. ZNG. br. 9. Izvješće. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1.695 Susjedni Vinkovci 11. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3.9. 04-167/1-91 od 13. Br. čete 2. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". 9. ZNG. Dnevno Izvješće. ZNG. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. od 12. brigade ZNG-a.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. 9.. 525-52-1/91 od 9. 9. pov.. Ur.. 9. 1991.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. deblokadu putova oko vojarni. 1991. Depeša br. 9. Izvješće. Str.. Pov. 1991. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. br. 511-15-10/3-4217/91 od 12. br HV: Zap. 1991. Izvješće.. dopuna naše depeše. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". ZNG. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. ZNG. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap... 1991. 1991. svibanj". 1991. br HV: Zap. vojska će "po prvi put. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme.. br. Br. 1991. Članovima Zapovjedništva 3. 9. Izvješće. brigada ZNG-a. Str. br. br. 1991. br. br ZNG u Vukovaru.. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. pov. dopuna naše depeše. 696 SVAMORH-109. prijetio je zapovjednik korpusa.697 U toku 12. rujna i 109.1991. Str. ZNG. 1991. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 5120-03-91-1 od 10. Br. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju.. br. 04-172/1-91 od 14. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. br. Ur.700 1 angažman 2. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. SVAMORH-109. 9. rujna. 109. koji su završavali na katastarskim granicama općine. SVA MORH-ZOZO: Zap. Angažiranje snaga 109. br... KL 8/91-01/26.

njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. Poslano telefaksom 13. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. mogao .700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. pov.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". Redovno dnevno izvješće. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. brzo osvojiti. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. Redovno dnevno izvješće. br. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje.. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". 1991. 4.. koji je. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. 9. Sajmište. poligonu "C" i Tenju.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru".703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 9. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. 525-64-1/91 od 14. 1991. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. Vanredno izvješće. 9. Ranjeno je oko 30 osoba. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. 1-15 od 13. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. s druge strane. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". Poslano telefaksom 13. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. i da to neće učiniti jer " . a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. 1993. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. "vojničkom logikom cijenjeno. proleterske mehanizirane brigade.. Nju je 13. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. Vojska. rujna.. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. 706 Nikola OSTOJIĆ. čak i Borovo i Borovo Naselje". Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.. Slavonska. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka".. Vanredno izvješće. SVA MORH-ZOZO: 3.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. Izvanredno izvješće. 14. dobro osmišljenim i žešćim udarom. ZNG od 14. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. Izvanredno izvješće. br. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. što je prouzročilo nekohko požara.Bilje... MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar. Str. rujna 1991. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. od čega šest žena i jedno dijete. Redovno dnevno izvješće. 9.. br. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. 9. 22. Izvanredno izvješće.. rujna 1991. 1991. 20. Trpinjska cesta.712 Tvrdnja nije bila točna.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. SVA. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. 1991. Str. 1991...713 Page 94 . naoružanih 'hadezeovaca'. pov. 'zengeovaca'. 1991. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. nastavljen i tijekom 14. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. 9. s manjim prekidima. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul.

1991. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 .715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". "Pogrešno ubistvo". 20. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste.Srpkinje u Baču. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. 714 Nikola OSTOJIĆ. Vreme. 1991. 11. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. "Kobna greška pilota". Prema izvješću 3. 9. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. 511-15-10/3-4227/91 od 14. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. br HV: Zap. 708 Ivan MARKOVIĆ. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. pov. Milorad GONČTN. RUNTIG. "Kada je saznao šta je uradio. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. 525-65-1/91 od 14. MUP... 6. Redovno Izvješće. RUNTTĆ. 719 Ivan MARKOVIĆ. 6. 9. Robert ČOBAN. oklopni bataljun 1. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Narodna armija 18. 1991. 4. 9.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. Tako smo branili Vukovar. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. dopuna naše depeše. Depeša br. 9. Ur. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". Mlhdar BAKARIĆ. Vojska 22. 18.. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. br. 9. 26. Narodna armija 14. 32. 9. 22. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. 14. Pripadnici HV. Ispostava Slavonski Brod od 15. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 14. Tako smo branili Vukovar. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 1992. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 9.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. "Svanuće jutro slobode". 718 D. 9. Narodna armija 9. 1997. 11. u. H odjel. 511-15-10/3-4228/91 od 15. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. zamjenik zapovjednika 5. 1991. 109.1991. 20. 711 SVA MORH-109. ZNG. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 12. Kabinet predsjednika od 14. 511-15-10/3-4227/91 od 14. Br. 1991.. Narodna armija. 1991. 709 D. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. na ulicama Vukovara. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. 1. Depeša br. Narodna armija 9. Str. Služba za zaštitu ustavnog poretka. br. 1991. SIS.1991. na tlu Srbije. "Kasarna neće pasti". 12. sudjelovanje u agresiji na RH. 1993. dopuna naše zadnje depeše.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. 6. Izvješće. 1991. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. dvadesetak kilometara dalje. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. rujna u 13. 9. 9. 1991. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. Narodna armija 7. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. NEDELIKOVIĆ. br.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuna naše zadnje depeše.716 707 Milorad GONČTN. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. 9. 1991. mehanizirane brigade. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . Narodna armija.719 Ujutro 15. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara..Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. 18. 1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. pilot JRV. Da 11 bi taj isti pilot. Milorad GONČTN. Borova Naselja ili Iloka?". Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. Izvješće izvanredno. 04-172/1-91 od 14. 16. Depeša br. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". "Svanuće jutro slobode". 1991. 23. 715 VRH-USMSP: MORH.

12.721 Prema izvješću 3. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. 22. a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. Izvješće. 724 M. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. vraćeni su. U garnizonu Osijek dio 12. proleterske gardijske mehanizirane brigade. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZNG od 16. rujna Armija se Page 96 .726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2.. 3. 1991. GREGURIĆ. 1991. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ne navodeći alibi okružene vojarne. septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. koji je 16. 1991. 15 kamiona. mehanizirani bataljun. ZNG od 16. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. 9. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. Depeša br.Tenja.Dalj.Ciglana kod Nemetina . 08-2602/1-91 od 16. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. 1991. dopuna naše depeše. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". "Mještani Borova Sela smatraju da će. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim .-1992.Brezova Međa .Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. 9. 9. Za razliku od izvješća ZNG-a.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. 1 dalje pod kišom granata". 9. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. br. br. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. Narodna armija 18. 1991. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. 72. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. šest policajaca i 15 civila.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. Izvješće. brzo su položile oružje. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. brigade ZNG-a poginula su tri civila.Vukovar . rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. Pov. 9. GLIŠIĆ. 11. 19 oklopnih borbenih vozila. br. oklopnog bataljuna 1. ah tako nije bilo s vojarnama. kolovoza u Trpinju doveden 2. 21. 15. a snage 3. ZNG od 16. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. Redovno dnevno izvješće. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". Br. Narodna armija. 9. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . Br. 9. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Tijekom 16. od čega 16 gardista. 115. 128 zrakoplovstvo. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. CO. 1991. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. Manja uporišta Armije. 3. brigade ZNG-a. 1991. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. 1991. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . 9.gubicima nemamo". a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. br. zapisano je u dnevnom izvješću 3. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. od kojih su tri vukla topove. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. 1991. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. 20 terenskih vozila. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. Ranjeno je 37 osoba. Izvanredno dnevno izvješće. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. gdje je trebao pojačati 2. 129 Trokut Osijek . F. 511-15-10/3-4228/91 od 15. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. Izvanredno dnevno izvješće. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. MARJANOVIĆ. D.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. 3. za koji se bije odsudna bitka".trigonometrijska točka 93 . 525-65/1-91 od 15. SNO. 1-17 od 16.

Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a.Ciglana . 108. 1991.Otok i Jankovci Vinkovci . i 109. Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Na širem području Sida 17. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . Đakovo. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. a od 16.. 9. 1991. do 19. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika.Vinkovci .Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. br. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje.Đakovo.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. U postojećim brigadama ZNG-a.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti". Prema ustrojbenom planu. SVA MORH-GSHV.Nemetin i Sarvaš . rujna. Slavonska Požega. Izvješće. 1991. nedostatak naoružanja. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. Odluka. 1991. rujna 1991. Izvješće. Ur. 9. 512-03-91-1 od 11. Narodne zaštite i MUP-a. brigade ZNG-a.Orolik . 1991. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.Mikanovci. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina.735 Tijekom 17. 130 i stupnju ugroze. Izvješće. ZNG RH od 15/16. bataljuna 3.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . Podravska Slatina. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja".730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. nego i Vinkovaca. 9. ZOSISB od 25.Osijek Donji grad. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema.Jankovci.Bistrinci. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja.. pov. br. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. rujan 1991. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost..731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . pukovnika Karla Gorinšeka.Nemetin .73.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". br. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107.. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. ostale brigade dobile su općinska obilježja. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. počelo je dovođenje dijela 2. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića.. rujna. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. Sarvaš .Komletinci .733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci . Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. 9.Nuštar. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. Str. 525-68/1-91 od 16. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. 9. "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". Da bi se to spriječilo.Marinci . Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. a primopredaja je izvršena 25. pov. rujna zapovijedilo je 109. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. 525-71-1/91 od 17. Str..

Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. 730 M. 1991. Br. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. brigade nije se znala sudbina. Vojarna je držana u okruženju. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. Borbena zapovjed br. Borbena zapovjed br. 1991. 4. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki. 13 je ranjeno. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. br. a za 19 gardista 3.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. oklopnog i 2. 3. Pov. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. Pov. SIS. 525-94-1/91 od 21. 1991. Službena bilješka o informativnom razgovoru.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. kada je napadnut. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Pov. mehaniziranog bataljuna 51. 525-68/1-91 od 16. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila... br. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada.. Str. 1080-183/1-1994 od 10. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. listopada 1991. 525-88-1/91 od 20. 1994. brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. 1991. naoružanju i municiji. 9. Odjel Sinj. Izvješće o stanju. 525-73-1/91 od 17. poginula su tri. 9. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. U Đakovu se 18. pov. mrtvih četnika i pučista.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17.. 1991.. 9. 9-10. br. 525-91-1/91 od 21. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. 10. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. proleterske mehanizirane brigade. 08-2618/1-91 od 17. 1991. Dnevno izvješće. Narodna armija 9. 21.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. Bogdanovci. rujna. 9. br. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Br. prepuna uništenih tenkova. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. br.. 2.. 9.. Dnevno izvješće.. 741 I. koje je.. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. 3. 5. 1991. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. napad odbijen. 1991. "Bogdanovci u domovinskom ratu".743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. mehanizirane brigade JNA četa 3. 118. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 9..737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. "Artiljerijski dvoboj".. br. 737 VSA MORH: MORH. Nikola OSTOJIĆ.736 Pred napadom 2. Dnevno izvješće. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. Pov. SNO. SINANOVIĆ. 9. CO. Pov. Borbe i dalje traju. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 9. 525-88-1/91 od 20..738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. U dnevnom izvješću od 21. Izvješće. 1991. 19. Zapovijed. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 1991.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. Narodna armija. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. 1991. 9. ZNG od 17. 1. prenapregnutost i iznurenost ljudstva.. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. "Pomoć je došla s poligona C"." 131 "1. rujna predala Page 98 . 9. 9.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. MATKOVIĆ-LASTA. 1. Pov. br... br.Vinkovci". 525-73-1/91 od 17. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci .Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. Izvješće.

746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. 1991. 9.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. ZZNG RH. 9. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada.. Izvješće. Dnevno izvješće.. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. U svezi s tim zapovjednik p. 1991..744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. br. Redovno dnevno izvješće. ZNG od 18. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". što nije naišlo na njegovo oduševljenje. brigade ZNG-a o tome piše: "14. br ZNG od 22. Odlukom o uvođenju glavnine 1. 9. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 132 početku poštivao. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2".. Br.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. Pov. Naredba o prekidu vatre. SVA MORH-Zap. 525-94-1/91 od 21. br. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. osigurati uvođenje 2. SVA MORH-ZOZO: Zap.. 109.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. 512-06-91od 17. Zapovjed. br. 525-89-1/91 od 20. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. 1002/91 od 18. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo .45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. 109. br HV: Zap. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. koji je 16.Našice. 9. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1. Izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453.754 Sredinom kolovoza 1. brigada ZNG-a. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. 9.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. br. Npr. KL 801-03/91-01/01. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. 743 U dnevnom izvješću 3. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. 3. 1991. oklopnom brigadom iz Kraljeva. 1991. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. jedan oklopni i jedan mehanizirani. 9.. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. Ur. Dnevno Izvješće. Pov.Bitka za Vukovar 158. 1-18 od 17. I taj dio počela je otpuštati 12. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. gradu koji je 18. 9. rujna kao posljednja u Slavoniji.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. 525-75-2/91 od 18. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 9. Dnevno Izvješće. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. oklopni bataljun. Stoga je provedena treća mobilizacija. Predsjednik.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. 9.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. Za tu zadaću bila je ojačana s 252.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro.. i 453. 1991. 1991. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca.752 Divizija je u veljači 1991. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. br. Pov. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. Br. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1991. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna.. 1991. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. 744 SVAMORH: ZZNGISB. i to ljudstva koje je već prije pozivano.

Vukovar Orolik".1991. Dnevno izvješće. mladi ratnici". 1991.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. brigade od 19. 12. 9. 1993.Ivankovo . MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. brigade ZNG na pravcu Petrovci . "I dezerteri se vraćaju". 1. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (.Našice. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". rujna nije uspio. Prema Sidu se kretala glavnina 1. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5.Marinci ..Ostrovo. 12. 21.764 Brigada je mobilizirana 16. "TI divni ljudi. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati".. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. 208.62 mm. brigade ZNG-a. 1991. 1991. Dnevno izvješće.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci . oklopna brigada iz Kraljeva. a za protuzračne strojnice 12. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. brigade ZNG. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . bilješka od 16. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora".1991. 100 topova. 759 SVA MORH-fond 108.. 11. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. 22. brigade ZNG.Vukovar.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. 1003 od 19. 11. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo .2. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . br. SVA MORH-K-da 5. a na njezinu čelu je bila 2. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 10. 20-21. 1991. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. 9. Vojska. 1991. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. brigadu ZNG-a. Narodna armija 22. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP".Bogdanovci . Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. "Što je to primirje". rujna. Bojna priprava. Glavnina 109.."Vrapčana". 9. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. bataljuna 3.702 Pokušaj prodora u toku 19. brigade HV: Zapovjedništvo 108.7 mm 360 metaka za cijeli vod. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108.1991... 19. 4. Narodna armija 13. 9... "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 2. 752 M.1991. 760 SVA MORH-108. 75J Mladen MARJANOVIĆ. Danas. br HV: ZNG 108. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. SEKULIĆ. Narodna armija 22. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. bilješka od 17. br od 18. rujna.) grupacija sastava 70 tenkova. Posade tenkova činili su dragovoljci. Izvješće. 1991. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991.. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. odakle je 19.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. brigadi ZNG-a. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. 9. i 18. Nikola OSTOJIĆ. rujna deblokirati prometnicu Nuštar .761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. Pov. Zapovjednik 108.Bršadin.763 Informacija je bila točna. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. rujna pokrenuta prema Sidu. rujna dan nalog da 2.. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota .. 1991. 9.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. 9. Većeslav KOCIJAN. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 525-73-1/91 od 17.

kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. ZNG od 20. 1991. 2002. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". rujna zauzeo Jankovce. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad. 1991. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. 24. bat.Slakovci .Vukovar. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Jozom Meterom od 18. 4. 9. mladi ratnici (2)". 794 "Ti divni ljudi. vojne opreme i hrane. 9. Jozom Meterom od 18. oklopni bataljun 1. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. među kojima i pripadnik 108. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. CO. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. Op. oklopni je bataljun 20. 12. 11. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. 9. 12. Br. koje je dva puta napalo Nuštar...772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . Br. Dnevno izvješće.Bitka za Vukovar Zap. 1992. 3. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. a iz 3. Zapovijed je poslana 19. što. 1991. RUNTIĆ. 9. 525-89-1/91 od 20. mladi ratnici". br. 525-87-1/91 od 19. br. 763 Milisav SEKULIĆ. Treća je 18. 1. Tragedije namenjene zaboravu. Snimak razgovora s dr. 1991. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 12. 52 5-78-1/91. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. br. ZNG od 20. 17.. 1991. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu.Jankovci.. 1991. Narodna armija 16.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. ~. 1991.776 U 767 TI divni ljudi. veljače 1999. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove.. PETROVIĆ. br ZNG od 21. 771 M. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. D. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. 796 R POPOVIĆ. Snimak razgovora s dr. proleterske gardijske mehanizirane brigade. "Najteži je bio prvi okršaj". brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. 01-2677/1-91 od 20. Snimak razgovora sa Page 101 .767 U dnevnom izvješću 109. 1991. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine.15 sati. 25. 77. Bitka za \\ikovar. 1991.. Narodna aimija. rujna probio kroz Slakovce. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu.. Izvješće. a koju je predvodio doktor Josip Husar. br.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Bataljun se nakon borbi 19. 20-21. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 109. 203..768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. M. M Mladen MARJANOVIĆ. 1991. "Između zatišja i opreza". Borbena zapovijed. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. Izvješće.. kao i napad zrakoplovstva. R. u 03. u 03:00.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. Pov. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. Pov. POPOVIĆ. koji je bio u Negoslavcima. 1991. rujna stradalo je oko 13 osoba. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 21. 525-80-1/91 od 19. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. 1. Pov. Narodna armija 22. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. Narodna armija 16. 525-89-1/91. Bad Vilbel/Beograd. 9.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. siječnja 1999. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. nije prošao bez gubitaka.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid .. Dnevno izvješće. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". 31. Dnevno izvješće. Br. 9. Zapovijed. brigade.Marinci . i 20. 1991. br. Nidda Verlag. 9. Bataljun je pravcem Negoslavci .. dakako nije bilo točno. Narodna armija. 20. rujna 1991.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. 12.Bogdanovci .1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Taj jedinstveni pothvat. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja. 1991. 9. 134 Uvođenje u borbu 2. Izvješće o aktivnostima. što nije istina. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . Izvješće o stanju. A MIRKOVIĆ-NAD. siječnja 1999. 9.

veljače 1999. rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske". A MffiKOVrĆ-NAĐ. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Zagreb. Zahtjev. obrane općine Vukovar. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama.Vukovar. Bitka za Vukovar. 9.Mladi Jastreb. Redovno dnevno Izvješće.1991. proleterske mehanizirane brigade. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. br.1991. D. Glavnina 12.Vera. (nečitko) od 20. 1995. 1991. bataljuna 109. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. štoviše da". kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga.Čepin. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. DEDAKOVIĆ-JASTREB. koje je do tada nosilo teret sukoba. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. 1991. samo produžava agoniju branioca Vukovara. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. Dobivena pomoć držana je nedostatnom.Nemetin i Sarvaš . upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje".Vukovar i Trpinja. Str.783 777 M. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 9. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. br. zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. a ne samo u Vukovaru. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . br ZNG.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. rujna 1991.. Dnevno izvješće. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . 114-04/91-01712.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Pov. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. ™ Branko BORKOVIĆ . Kl. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Rušitelj ustavnog poretka. pov. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. 1991. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. 5120-01-91-1 od 26. 04-197/1-91 od 20. br. 9. Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. 9. Klisa . rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. RUNTIĆ. 525-94-1/91 od 21. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. 14.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. 9. koje su polagale pravo na oružje i opremu. obrane općine Vukovar. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. prvenstveno MUP.Sarvaš . Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. br ZNG.777 Borković spominje pothvat. pov. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. 205. 9. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci .Nemetin. brigade ZNG-a. Str. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo.. 1-22 od 20. bataljuna 3. 1991. Meditor. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. Dva voda 1. Ur. 109. odnosno Borovo Selo .782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. Br.

Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova.Čepin". Jer. br ZNG. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Predviđano je da će Armija 21. POPOVE. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. brigade ZNG-a.784 Za obranu Vukovara. do 22. 9.Markušica . Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. brigade ZNG. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci . 28. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. proleterska gardijska mehanizirana brigada. rujna nastaviti napada na Vinkovce.N. a 3. 1992.789 koja se potom raspala.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. bila je važna. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. odnosno sudbonosna. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". 109. pov. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. obrana 109.. rujna.Svinjarevci. br ZNG. "Artiljerija miruje".. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. br.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. počelo je uvođenje 1. 23. stavlja u vrijeme od 20. 525-89-1/91 od 20. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . 9.Vinkovci.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo .. čije se zauzimanje prema podacima JNA. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. 1.Mirkovci -Ostrovo . major Josip Matić. Glavnina 109. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. ah je to srpski narod.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. 80. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. Dnevno izvješće. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka.788 Borbe za Tovarnik.Ernestinovo .Cerić . nastavljene su 21. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. R. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. napuštanje jedinica. je da se drugi ohrabre. 04-197/1-91 od 20. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. br.Srijemske Laze . brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. iz Page 103 . a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. Str. rujna. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. odnosno između Tbvarnika i Ilače. bombardiran je dio 2. Narodna armija. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. Pov. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske".Nuštar. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja.Bitka za Vukovar Erduta. 137 Brigada se već 19. jer bi onda Srbija bila agresor. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci. kako je glasilo službeno priopćenje. 1991. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina.

DEDAKOVIĆ-JASTREB. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom. R. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu.1991. pov. "Primer odanosti i hrabrosti". 243.iz kabineta ministra vojnog. 9.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. što je donekle iskorišteno za obranu.1991. dobile su nekoliko dana. rujna 252. POPOVIĆ. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". Dragan TODOROVIĆ. RUNTTĆ. "Da se general izvini". 795 D. Bitka za \vkovar. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. 6. 1992. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. SVA MORH. 1-22 od 20.797 Odraz rasula dijelova 1. 9. iz Smederevske Palanke. BOŠKOVIĆ. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. To je laž!. a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. 26.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. Borba. Narodna armija. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. 28.9. "Svi začini valjevske kaše". Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. pošto je Page 104 . oklopna brigada iz Kraljeva. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". 2. Str.802 Primirje je Armija odmah prekršila. 9. 1. Iz Vukovara je 21. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. Br. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. 1991. oko naselja Petrova Gora. general-pukovnik Blagoje Adžić. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. br. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni".6-7.799 U toku 22. 11. 9. Narodna armija. Redovno dnevno Izvješće. 1991. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. Čačak 1992. 793 Dragan TODOROVIĆ. Centar Spht. 17. Marica i Tomo Spasojević. No. 3 794 M.. 1991. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. 156/255 od 9. SZUP. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". 01-2677/1-91 od 20. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 132-134. SPASOJEVIĆ. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. Narodna armija. 1992. KOSTOV P. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo.801 Vojarna u Vinkovcima 23. 26. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". Ispostava Dubrovnik Br. 1991. D. 13. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. SEKULIĆ. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. 788 M. A MIRKOVIĆ-NAD. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. 13-15. 16.fond Južnog vojišta: MUP. 259. 9. Srpska vojska . prema izvješću Kriznog štaba. 10. "Između zatišja i opreza".796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. tadašnji načelnik štaba 1. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. 11.1991. Izvješće. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. "Da se general izvini". Borba. 3. 10. vojne oblasti. Narodna armija.795 Oko saniranja stanja. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". CO. 1991. rujna. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". Narodna armija.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. hranom. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". obrane općine Vukovar. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 790 R. 25. rujna priključena je na telefonsku mrežu. 2.

19.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. Krizni štab. Br. 9.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. 1991. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. koje je 24. septembar-decembar 1993. 1991. 1991. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka.. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata. 4-5.. 1991. 9. Redovno dnevno izvješće... 8. Načelniku GS HV. Ur. Njih je od 20. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu..Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". 16. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. 1991. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca".. Narodna armija. Krizni štab od 23. br. 807 A S. 9. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22.. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1.Jankovci. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. Br. 10. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. Pored toga. 3. 109. bez obzira na postignuto primirje. 26.809 Koridor Vinkovci .. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 11.. major.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. 525-97-1/91 od 22. 9. 804 SVA MORH-109. JOVANOVIĆ. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar .803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. "Najteži je bio prvi okršaj". 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 01-2677/1-91 od 20. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Borba. 1991. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1991. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". proleterske gardijske mehanizirane brigade. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. U analizi obrane priznao je da Page 105 . 1992. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. 17. koreni poraza. Dnevno Izvješće. "Nema mira u Mirkovcima". rujna. uz vojarnu JNA u Vinkovcima.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. Napad je odbijen.. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . 1991. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Poraz. JOVANOVIĆ. 1991. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. 525-110-1/91 od 24. 218. 1991. 9. 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. CO. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. 04-204/1-91 od 23. 253. 1-23 od 21. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Redovno dnevno izvješće. Pov. Redovno dnevno izvješće. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ.. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. Br.Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH.. 50302-91-2 od 22.. 9. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. Pov.810 Pregovori su počeli 25. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. "Da se general Izvini".. 21. 1-26 od 24.Vinkovci. Naredba. koreni poraza.807 Tvrdnja nije bila točna. 1-24 od 23. 9. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. Poraz. GLIŠIĆ. 1991. Narodna armija. br ZNG. Vanredno Izvješće. Uz pomoć dijelova 2. 9. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. Odluka. 83-87. mješovitog artiljerijskog puka. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. br. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika.. Dnevno izvješće. Br. 9. Izvješće. KL 800-01/91-01/19. mehanizirane brigade. 1991. m SVA MORH-GSHV: ZOOV. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. br HV: Zap. D. Novi glasnik. 9.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. br. Major Đorđevtć u rujnu 1991. 9. 808 Mladen MARJANOVIĆ. 9.

1991. bataljunom 107. 9. 3. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga".. 525-122-2 od 27. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. br ZNG. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV iz Đakova. rujna ipak stiglo 100 ljudi. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. brigadi ZNG-a. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. bivšim 2. rujna pridodan 109. "R" Str. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. Borbena zapovjed Op. br. 525-107-1 od 24. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati.818 pa je 109. 9. Pov. ostala na dvije čete iz svog 1. 1991. 9. 1991. 202. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. pov. Br. brigade i 2. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. Br.818 Pored bataljuna 3. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. br. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota. pored dijela 3. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce.. JOVANOVIĆ. br HV (2/107). br ZNG. 01-2797/1-91 od 27. br. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". 9. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. 9. 109. bataljuna 3. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti".811 U toku 26. rujna 3. 9. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. 1991. brigade ZNG-a.815 Bataljun je 26. 1991.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. i 27. Zapovjest za angažiranje snaga.Vukovar. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. pridodati i bataljun 122.. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. 1991.. 9. 9.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. Zap. Dnevno izvješće. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Trebala ga je ojačati topništvom.. pov. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. Izvješće. Pov. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. 43/96-322 od 26. Ono je 28. br. 1991.. 9. br. Izvješće. po dubini Nuštar. br. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. 04-208/1-91 od 26. brigade". brigade ZNG-a. brigadi ZNG-a Njezin 2. koreni poraza. bataljun određen je da od 14 sati 25. br ZNG.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . 1991. 525-122-1 od 26. 525-123-1 od 26. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a. 1991. 04-213/1-91 od 27. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. ZNG od 24. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Pripremna borbena zapovijed. 3. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1.. vojne oblasti. od kojih je pola bilo bez oružja. 208-219.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. Br. Zapovjedništvo 109. Pov. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". 9. 04-207/1-91 od 25. bataljuna. br. Br. Izvješće. Pačetin. brigada ZNG za obranu prometnice. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. prirodne objekte i rijeku Vuku. 109. 30 kamiona-tegljača.. 109. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš.. Poraz. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. 109.Tordinci. Izvješće. 1991. 1991.820 U Vukovar je 28. Str. br.

Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". 9. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. operativnu zonu. 9. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. Primljeno telefaksom u GS HV 25. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Izvješće. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. Tovarniku. 9. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Đakovo. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada.822 U Vukovar je 25. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. 5120-01-91-1 od 29. 1991. Slavonska Požega i Orahovica. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. na najugroženijem graničnom pojasu.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. 142 Zemljovid br. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. Podravska Slatina. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar .828 Page 107 . bataljuna 109. 511-01-35-31151/1-91 od 28. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". brigade HV R x_ ]X]124 124. 5 15^3 3.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. Donji Miholjac.. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". odnosno Hrvatsku vojsku. Našice. Konkretan prijedlog upućen je 2.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. PU Vinkovci. Mari Granicu. Ovlašćenje. oklopni bataljun 1. 9. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. oklopna brigada A • i . On je 25.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Josip Husar koji je 29.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade. Županja. Br. Valpovo. Vinkovci. prema Srbiji". Mate Granić. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . počeo je ustroj novih brigada HV. bataljuna 3.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće".1991. rujna u 10:23.. 5120-02-91-42 od 29. Prema prvoj varijanti. 1991. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. 1-29 od 28. brigade i 4. Predložene su dvije varijante brigade.Vukovar. Br. 823 Konvoj je doveo dr. Vukovar. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. brigada bi se sastojala od 4. br. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. kao prema prvoj varijanti. KL 080-09/91-01/21. Ur. Dnevno Izvješće. Dr. Slavonski Brod..1991. Zapovijed. KL 8/91-01/62. 9. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. 1991. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. Ur. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. SVA MORH-GSHV: GSHV. Josip Husar.

brigadu Hrvatske vojske. bataljuna 107. br. Zapovijed. 10. "R" brigade HV u Vukovaru. 123. Organizacijsko-formacijska zapovijed. 204. pov. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 9. 1991. pov. 1991. brigade iz Đakova.1991. brigade. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. Vinkovci.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 513-03-1/91 od 2. 9. brigade ZNG-a.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. Skupštini općine Vukovar.831 Zapovijed je dan kasnije. 801-01/91-01/07. brigada HV. bataljuna 107. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br. bataljun 108. Pov. br. 9. brigade ZNG-a i 63.. brigade.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. Ur. bataljuna 108. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. 1991.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Dnevno Izvješće. brigade na području općine Slavonska Požega.. 9. Str.. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. Klasa: Str. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. 9. do 123. 9. Ur. 10. brigadu Vukovar. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 26. pov. br. DT 801-02/91-01/01. lokalne krizne štabove. i 5. Zapovijed. 525-123-8 od 1. br. bataljun 109. listopada 1991. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. 1991. 5120-33-91-2 od 2. Pripremna borbena zapovijed. 1991. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. 525-122-2 od 27. Str. DT 801-02/91-01/01. brigadu.829 Osim u buduća zapovjedništva.. rujna 1991. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu. 1991. br.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. 801-01/91-01/07. od koji je jedan trebao biti 4. te 3. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. koja je dan-dva vođena kao 202.833 Istovremeno je 109. Ur. 9. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. 9. br. brigade ZNG-a. 5120-34-91-2 od 25. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 122. generala Antona Tusa. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. 512-06-02-91-35 od 26. Page 108 . brigade.1991. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. do 203. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. Ostale postrojbe od broja 201. br. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. no rijedak slučaj.. s izuzetkom postrojbi 3. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. Str. 4. i 4. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. s početnom jezgrom od 2. 8.1991. 512-06-05-91-26 od 26. Ur. 512-06-05-91-26 od 26. pov. brigade. 113-1 od 25. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. što je tada u HV prije bilo pravilo. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. br. 1991. brigadu Nova Gradiška. Ur. bataljuna 106.. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. Slavonska Požega i 124. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. br. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. 1991.. br HV (2/107). pov. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. Pov. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. Klasa: Str. Četvrti bataljun 108. 525-119-l/9l' od 25. Ur. Zapovijed. službeno potpisana od ministra obrane. br. brigade. navodi se da je u toku ustroj 124. Zapovijed.. 202. 4.. također su dobile brojeve od 121. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. 10. brigadu Đakovo. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. brigade i MUP-a. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. za grad i njezine branitelje i 124. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. bataljuna. br. Zahtjev za formiranje. br. 512-06-02-91-34 od 26. Narodne novine. a za njezinu je osnovu određen 3. Zap. 1119-01/91-01/10. 9. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121.

™ Dragi bataljun 3. Kao i u prethodnom razdoblju. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21.. SVA MORH-GSHV: MORH. 525-123-84 od 22. br. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. Dopuna borbene zapovijedi. 10. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. 9. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. Str. pov. od čega devet kalibra 120 mm. Zapovjed. 10. SVAMORH-ZOZO: Zap. Dnevno izvješće. br. pov. 1991. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. od čega 26 časnika. 1991. br.1991.. 1991. Str. br. Zapovjed... br. 9. 525-127/14 od 14. br. četiri ručna bacača tipa RPG. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike.. 1991. Zimska oprema dobivena je 26. br. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. pov. 145 30 mm "Praga". MJ. Pov. 9. 23. 144 Osim pješaštva. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm.891 Brojno stanje 109. Izvješće. Podjela naoružanja i municije. dva laka lansera raketa 128 mm. tri protuoklopna topa 76 mm. a.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. četiri haubice 105 mm. pov. 512-06-02-91-59 od 29. svaka sa šest oruđa. Str. Op.838 Tražene čete postrojene su 28. Op. 525-122-28/91 od 5.890 Treća brigada ZNG u svom 2. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. u 20. imala je stopostotnu popunu.SVAMORH-GSHV: MORH. 11. pet gorskih topova 76 mm. rujna četiri haubice 122 mm. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. Str.887 Taj raznovrsni. jedan trocijevni top 20 mm.. br.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije.10. pov. jedan protuzračm' top 40 mm. 1991. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. pov. Borbena zapovjed. 525-124/202 od 16. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. Ur. SVA MORH-ZOGV: Zap. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. D. 10. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M".839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača. 1991.. Brojno stanje njezinog 4.. Str. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu.. 1991. 9.885 Do 27.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. 11. pov. OZ Osijek Pov. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. Zapovijed.. 8J" SVAMORH. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. 525-125-1 od 27. br. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm.35. Zapovijed. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. i 108. 525-104/91 od 17. o. brigade dao je 29. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. Ur. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". 1. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. 512-06-02-91-60 od 29. 1991. 525-123/6 od 29. 9. 1991. 23/6.840 Na području Đakova do 27. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. rujna i raspoređena dijelu gardista. 525-123-38 od 11. također sa šest oruđa.. 1991. 11. 8JI SVAMORH-fond 122. DT 801-02/91-01/01. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Izvješće. Br.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. 2121-06-91-02 od 27. od kojih je jedan također bio neispravan. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. br. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. Izvješće. 1991. svaka sa šest oruđa. OZ. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. 525-124-227 od 23. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa".889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. DT 801-02/91-01/01. br. 1991. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 41 dočasnika i 341 vojnika. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm.

rujna 1991. Žankovac . 04-264/1-91 od 7. 2-5 od 29. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . Izvješće.Cerić. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. 1991. ZNG. 04-208/1-91 od 26... 525-50-1/91 od 7. ZNG. SVA MORH-109. Br. Br.Vukovar. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". 9. Br. A MIRKOVIĆ-NAĐ.. br. Dnevno izvješće..1991.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. 9. Svoju 2. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci .894 odnosno 2. br. Izvješće. Tus i Stipetić.. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. Izvješće. br HV: Zap. br ZNG. Bitka za Vukovar. Br. Haubice je s jednim od konvoja dr.Vukovar. 9. 1991. 886 SVAMORH-122.Vukovar. ZNG od 30. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 166. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. BORKOVIĆ. rujna u 1 sat. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. 1991. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1991.Marinci . HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 5120-02-91-1 od 23. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. 1991. rujna. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 3. M. 1991. 10. 109. br ZNG. 2121-06-91-02 od 27. Zapovjedništvu obrane Vukovara. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan.. Marinci. 9. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. ZNG Vinkovci od 24. RUNTIĆ. 525-123-1 od 26. četu 1.. Izvješće. br. Snage 109. br. 109. br. Otok Tordinci. 04-264/1-91 od 7.. 9. 3. br HV: Zap. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost.. Br. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. br. 154 "Neprijateljske OMJ . Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci.. 14. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 1991.Bogdanovci. br ZNG. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. SVA MORH-109. a snage JNA odbaciti prema istoku.3. Pov. 109. Valpova i Našica. Dostava podataka o osobnoj popuni. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. ZNG: Zap. Zap. bataljun 3. Odsijecanje grada moralo se spriječiti. rujna nastavljen je i 1. 891 SVA MORH. Izvješće. 10. 1991. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci .Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci .9. posebno Bogdanovce. 109. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada. Br. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. 9. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac.1991. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. Zapovjedništvu ZNG RH. 109. DEDAKOVIĆ-JASTREB. ZNG RH br. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. a dostavljen je telefaksom 25. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Cerić. 890 B. 04-241/1-91 od 3. 9.Nuštar . listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. Pov.Nuštar. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja.Osijek a 2. br. brigada HV 30. na upit Zap.Marinci Bogdanovci . probili su našu obranu u rejonu s.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. D. 1991. 3.. Page 110 .893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. Rušitelj ustavnog poretka. 1991. br. Nuštar i Marince.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . Krizni štab od 30. "Tučena su sela Đeletovci.

rujna..Negoslavci . 9. oklopne brigade. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453.5. "Kao nekad. 901VSA MORH: Komanda 252. Zapovijed. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar . Mladen MARJANOVIĆ. oklopni bataljun. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo.Bitka za Vukovar Slakovci. Narodna armija 23. oklopna brigada. Izvješće. Narodna armija 2. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. 525-123-7/91 od 30. 1991.. Za pomoćni pravac Orolik . 8/91-01. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. pov. Str. Slična. Glavnu zadaću brigade dobio je 2. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. Kl. 1. 5. br ZNG.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi.sjeverni dio sela Petrovci . proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. U zapovijedi se ne spominje 1. Ur. 1991. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". 11.. 4. Komandi inžb. Iza oklopnog bataljuna. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . br HV: Zapovjedništvo 109. Pov. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. 11. "Ime koje se pamti po slobodi". "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". proleterske gardijske mehanizirane brigade. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara.Ermenta određen je 3. okbr od 29. br. 1991.. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. br ZNG. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. lijevokrilne 3. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. shodno situaciji".Vinkovci. Tu činjenicu. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105. Str. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . Usp. 1991. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. br. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. 1991. Operativnoj zoni Osijek. pov.Marinci. 1992. listopada. pod razvijenom ratnom zastavom". SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. Narodna armija 28. 9.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac".1991. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.900 Iza 3.Vukovar. 109. br. 26. 9. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . 3.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. PETROVIĆ. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom..901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. 1991. Ujevokrilni susjed 252. listopada. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca.. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. 9. br.Negar.1991. Dnevno izvješće. 895 M. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac. 9. Orolik i Berak 252. 04-223/1-91 od 30. oklopni bataljun. 899 SVA MORH-109.Vukovar.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca.. 13. 5120-51-91-1 od 30. Zapovest za napad. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". oklopni bataljun. kao i puta Vukovar . 04-227/1-91 od 30. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211. oklopni bataljun.

.1991. 10. 'Vera u ljude i tehniku".. Neprijatelj je uništen iz pokreta".Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. Angažovan je. Str. U članku o ratnom putu 3. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 .. pad Petrovaca je. Službena zabilješka. sudeći prema hrvatskim izvješćima. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. Smrt oklopne brigade. 166-167. 1991. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci .903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane. 511-02-41. samo deo jedinice. 21. pgmd. 275-277.Vidaševac i Lipovača . Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109.. 1991. Prijepis kod D. Naređenje.Vukovar 1. Br. 199-200. VRH-USMSP: MUP RH.Marinci . Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). iz pravca sela Petrovci. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. V. 109. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. MARIJAN.. Pov.906 Jak napad 211. • SVA MORH-3. hstopada. 1991. Marinci. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". Vojska.. deblokira pravac Nuštar .. ". 1992.Bogdanovci . t'edomir POPOVIĆ. gdje im se suprostavljaju naše snage". Policijska stanica Grubišno Polje. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. Marinci i s. D.Bršadin.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. 25. MARIJAN. 902 "Ti divni ljudi. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela. nije imala 'tri čiste' da to učini. <mrt oklopne brigade. 4. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. zapis je iz dnevnog izvješća 109. te ušli u selo. " SVA MORH-ZOZO: Zap. pov.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci .Marinci . 6. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. Usp. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. prošao gotovo nezamijećen. Cerić i s. bataljuna 3. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem".Vukovar. ah se njegova obrana uspijela održati. 11. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Tek podatak.30 sati 02./ MA od 20. 109. Pored stanovnika. brigade ZNG-a. Narodna armija 22. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. bataljuna 3. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. br ZNG. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. Narodna armija 9. mladi ratnici". godine". Br.Pačetin. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. brigade HV od 1. Tordinci. 851-18 od 4. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. 1991.907 Selo je ostalo u okruženju. 1991.. brigade ZNG-a: 2. napred na selo Bogdanovce. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. listopada potpuno je uspio. Izvješće. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. 37. Dnevno operativno izvješće. Br. prošh čitavu dubinu od 2. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. 12. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. 10.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno.901 Loš dan za 109. 10. 1992. br. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. br. u selu su ostala i dva voda 2. oklopnog bataljuna 252. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s.10. listopada. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda.908 Prikaz napada 211. Str.Z. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3.5 km. To je razvidno iz zapovijedi 1. PU Bjelovar. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". 11. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. oklopno-mehaniziranom četom. ali pridata pešadija. br ZNG. ojačan četom 3. Zapovjedio je 109./92. 156 Napad 252. bataljunom. 04-229/1-91 od 1. 525-123-11/91 od 1. istina. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. 1991. 04-229/1-91 od 1. 9. Izvješće.

Borbena zapovijed br. 1991. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV i organizirala njegovu obranu. 10.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Str. Kl. 6. Borbena zapovijed. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. 1991. 525-6-122 od 1. 10. Ono je 30.10. 525-124/19-91 [od 1. Str. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. br.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. Dnevno izvješće. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 158 nuštar.1991. 1991.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. Ur. 525-122-7/91 od i. Upućivanje borbene tehnike. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. 10. Str. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. 04-233/1-91 od 2. Nakon povlačenja dijelova 109. 5120-26-91-2 od 2. 525-123-9 od 1. oklopnim bataljunom 1. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu..920 Jak napad izvela je i 252.]. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje. 109. proleterske gardijske mehanizirane brigade. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. Str. 10. pov. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. br. Ur. 7. pov. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 7. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". hstopada na Nuštar.915 Izvršavajući zapovijed 109. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-6-122 od 1. Prihvat borbene tehnike.914 Pored napadnih zadaća. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. br.. Kl. no prodor u selo nije joj uspio. Str. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. 1991. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zahtjev za popunu sredstvima.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. Prihvat oklopništva organizirala je 109. br. Op. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. pov. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Obavijest. šumama i područjima razmještaja Armije. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. pov. Dnevno Page 113 . 10. Str.918 U toku 3. Borbena zapovijed.. 525-123-7/91 od 30. 81/91-02/2. 525-122-4/91 od 1. hstopada. Izvješće. br. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. br. Str. br ZNG. Str.. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. 10. pov. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. Br. br. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. pov.. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. br.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". pov. brigada HV. 525-123-13 od 2. 5120-26-91-02 od 1. 1991.919 U reportaži o 3.. Mlaka Antinska i Antin. Vinkovce i Cerić napala je 3. 9. br. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV.10. Pov. 8. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar .. 1991. Upućivanje borbene tehnike.. a potom ovladaju selima Tordinci. 81/91-02/02. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. 10. u 00:22. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. SVA MORH-ZOZO: GS HV. Borbena zapovijed br. 10. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2.. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. 10. Op. pov. 1991. br. koji su u jutro 2. br. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. osobito na području oko naseljenih mjesta. 1991. na uskim prolazima. oklopna brigada JNA 2.

1991. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. Dnevno operativno Izvješće. Izvješće.10. 21. 3. Str. Prihvat oklopnih sredstava i posada.10. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. 1991. br ZNG. Za razliku od ljudstva iz Slavonije.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-16 od 3. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. GLIŠIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. u rajonu Osijek i Baranja. S četom je stigao samo jedan časnik. 1991.Bitka za Vukovar izvješće. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. listopada. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. Armija je potpuno ovladala Cerićem. Isto je. 525-123-16/91 od 3. pov. 1991. 1991. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. također netočno. Str. 10. br. 1991. Dnevno operativno izvješće. pov. 109. 160 Četa 3. brigadi ZNG-a. pov. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 04-240/1-91 od 3. pov. 1991.. 04-246/1-91 od 4. 142-143. mladi ratnici". a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. 1991. Narodna armija. 22. pov. Str. SVAMORH-109. 10. brigade ZNG iz Karadžićeva. kao što je to bila 109. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. 1991. RUNTIĆ. Četa 3. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. br ZNG. 1991. brigada. 525-123-13 od 2. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. Pored obrane. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. 04-240/1-91 od 3. Br. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun.Vukovar". 04-233/1-91 od 2. Zapovjedništvo 109. brigade ZNG-a.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar .Bogdanovci . Str. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. br HV: Zapovjedništvo 109. kao što je to bio slučaj sa 108. 10. 1991. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". podstožernim i logističkim dijelovima. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. brigada ZNG). 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zaduženo je za prihvat. Str. Izvješće. br. koje je. Glavnina 63. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-16 od 3. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. br ZNG. M.. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. Dnevno operativno izvješće. br. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar. bataljuna 3. stizalo. bat ZNG od 6.10. Izvješće. tvrđeno i za selo Korođ. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. 10. 1991. Br. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. iako s zakašnjenjem. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. Izvješće. Str. Ti drvni ljudi. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. Izvješće. 10. DEDAKOVIĆ-JASTREB.. D. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. 8..927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. Br. 109. 109. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada. pov. 920 D. 1991. Izvješće.. Snage 109. Str. pov. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . 525-124-25/91 od 2. brigade HV. br. Zapovijed. 10.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. br ZNG. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. br ZNG. 10. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. Page 114 ... 525-123-13 od 2. pov. 10. koje su bile na osobito važnim pravcima. 109. 04-233/1-91 od 2. 10. 525-124-27 od 2. brigade HV. SVAMORH-ZOZO: Zap. Bitka za Vukovar. Narodna armija 19. br. br. "Nema mira u Mirkovcima". 12. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109. Str. Br. 1991. Dnevno Izvješće. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja.

brigade ZNG-a u Nuštru. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. Str. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. listopada izbila u područje Vidovac . razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca.. Izvješće. Negoslavaca i Mirkovaca.. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. br. a u Jarmim su poginule tri osobe. nego je i napadala. 04-246/1-91 od 4. br. Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. 932 SVAMORH-109. br ZNG.937 Tijekom dana. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd".932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. 525-123-16 od 3. 525-124-34 od 6. Str. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5. Dnevno operativno izvješće. pov. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. pov. Ona je u jutro 4.. bataljuna 3. Str. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. 525-123-16 od 3. brigade HV i 2. pov. br. Podatke o artiljeriji traži. Str. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV.936 U noći 3. 10. Dnevno operativno izvješće. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. 1991. 1991..938 Oklopno-mehanizirana četa 109. Page 115 . koje bi taj problem napokon riješilo. br HV: Zapovjedništvo 109. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. brigade HV je 4. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". pov. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin.. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom.. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. 1991. 4. 10. Str.934 Na izmaku 3. listopada. Dnevno operativno izvješće./4.Henrikovci. br. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ".bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. hstopada bili su još u gorem stanju. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. Presjek situacije. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. 04/338 od 3. br. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. 10. 1991.929 Zapovjednik čete. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. Pov. 1991.933 S kakvim se na izgled banalnim. pov. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. od čega četvorica pohcajaca. 161 da se četa 109. 10. Vukovar i Županju. 10. Svi su bili bez topovskih zatvarača. 525-123-16 od 3. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. 10. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca.. 1991. br. No. bataljuna 3. Armija se nije ograničila samo na obranu. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju.931 Zapovjedništvo 109.. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. 04-252/1-91 od 4. Izvješće.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . 04/338 od 3. 162 Divizijsko topništvo. Njezina Velika Narodna Skupština 9. Nadzor drugoga dijela prometnice. 1991. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. 10. Str.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. Br. 109. ah je u toku dana i izbačena iz njega. 1991. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . Izvanredni izvještaj. 1991. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. Dnevno operativno izvješće. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. 1991. 109. oklopnu brigadu. 525-123-17 od 4. Str. pov. Baranju i Zapadni Srem. Str. za potporu i protuoklopnu borbu. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. 1991. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. Br.Vukovar. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. 10. 04-252/1-91 od 4.Orolik.. Vukovar i Županju. MORH-ZOZO: ZOSISB. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. br. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. Izvanredni izvještaj. Dnevno operativno izvješće. dobio je u zadaću odred "Lepenica". što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. pov. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . Str. a 1. Izvješće. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. 10. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. S desnim susjedom. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. br. 10. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. pov. br.. Obranu Mirkovaca. br ZNG. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar.940 U toku dana zapovjednik 1. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". Str. br ZNG. odnosno apsolutno podcjenjivanje. proboj koridora. u kojem je imala oklopni bataljun. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. 10. bilo oko 11 posto. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala.. 525-123-18 od 4. 525-123-18 od 4.. pov. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 10. 1991. 252. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. i pomoćnu. 10. pov. osigurati bok na pravcu Vinkovci . 525-123-17 od 4. br. no nisu se uklapala u napore Armije.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. 1991. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. Presljek situacije. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . 939 SVA MORH-ZOZO: Zap.

Marinci i spajanja s našim snagama u s. iako to nije izričito rečeno. Naređenje.. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon". pov. 525-123-21 od 5. pored znanja i hrabrosti. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. Pov. ojačan tenkovskom četom i pješadijom. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. 1991. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9.. naglašeno je u izvješću.945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 109. 04-255/1-91 od 5. 1 OT. Br. 1991. 04-253/1-91 od 5. Zapovjedništvu ZNG. 1991. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. Snage po dubini pravca Vinkovci .961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. Cerić s. Nuštra". Izvješće. Str.. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. ojačanog voda Nuštar. Izvješće. treba imati i ratne sreće. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. 851-18 od 4. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. pov. 109.. Dnevno izvješće. oklopne brigade JNA na Nuštar. br ZNG. pgmd. Prijavila je uništenje pet tenkova.Vukovar . s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. OZ HV za borbu br. br ZNG. 10. 10. struje. bez vode. izvješće. 10. samostalnog bataljuna. brigade HV.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". listopada počeo napad "agresora na s.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. 2.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. Str. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . bataljuna 3. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. uništile 5 tenkova. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. 1991.. br. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63..Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. 109.1991. koja ih je u jednom trenutku. Str. 'Tako je to u ratu. brigade ZNG-a. 1991. Dnevno izvješće. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. uspjela je odbiti napad. u rejonu Vinkovci ...948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. br. Henrikovci .944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar . 10. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". brigade HV. pov. 525-123-20 od 5. pri napadu na Nuštar. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. ./5. Naređenje artiljeriji 1.1991. brigadi važan problem nastao je 5. Page 117 . 10.Šid. listopada. br. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu.. 5.Vukovar. 525-122-11 od 5. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Br. 12.. bataljuna iz Županje. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. br ZNG. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem.. Nuštar. listopada. osvajanja s. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". br. Str. Bogdanovci". Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. kao ni u toku dana. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. 10. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. upozoravajući da su u blokadi. 10.s. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. 19. 04-260/1-91 od 6.. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . napustila".s. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. čime su "oslabili obranu snaga 109. 10. 1991. Str. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. Nuštar". s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. bataljuna 3. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 525-123-21 od 5. U dnevnom izvješću 109. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". Gaboš i Ostrovo. samostalnog bataljuna i 3. pov.947 Neuspjeh 252. glavninom treće i tri puka potpore. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. 1991. brigade HV. 109. vodova Cerić i Marinci. br. 20-21. nije bilo. Za daljnje borbe. 1991. 10.

Izvješće je primljeno telefaksom 6. 10. 184. pov. Str. Zapovjedniku 63. Bataljun je 3. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. 815-01-91-01/58.952 Zapovjednik 3. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. ZOSISB. 10. listopada u 11:15. br. pov. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Naređenje artiljeriji 1. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa. 525-123-25 od 6. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka". 10. 525-123-23 od 6. br. pov.Bitka za Vukovar 948 R. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. OZ HV za borbu br. 10. 2.. Mladen KEVO. pov. 10. bataljuna 3. 10. bataljuna 3. Str. 1991.954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 10. 1991. br. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. pov. 1991. Dnevno izvješće. 04-255/1-91 od 5. Dario HEĆIMOVIĆ. pov. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63.957 U toku noći 576.. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere .Vukovar". 1991. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. "Između zatišja i opreza". posebno u borbi. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 949 U središtu Nuštra. 525-123-23 od 6. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji"... na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. 63. Narodna armija. 1991. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. pov. 1992. Vinkovci/Osijek 1992. Str.. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 1991. 1991. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. Krizni štab. br.. na putu". Izvješće. 525-124-33 od 5. POPOVIĆ. Str. Kl.Vukovar status kvo". samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH".. Ur. 1991. br. 10. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu.. Str.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci ... Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. bat ZNG od 6.956 Skupina je podređena 109. br. 1991. Izvješće. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. br ZNG. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. 16. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". bataljon. 525-123-21 od 5.. 1. 10. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. 525-123-22 od 6. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". brigadi. br.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. 2212-01-01-91-1 od 4. 17.. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. Str. s. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. 1991. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". 10. 3.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. a njihovo je stajalište Page 118 . 165 na različite načine.. br. ZOSISB.. 525-122-11 od 5. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama.

Vanredno izvješće. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. br. 10.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. 10. partizanska brigada R divizijun 1. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. 525-124-14/91 od 7. Izvješće. listopada. HV od 7.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. pov. Str. dvije jurišne skupine. Kl. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. Izvješće. 10. bataljuna 3. pošta i DIK Spačva. pov. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. pov. 1991.963 Sa svoje strane. brZNG. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. 10. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . mi SVA MORH-ZOZO: Zap.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. SVA MORH-ZOZO: Zap. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. br. pov. br. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. 10. Str. na koje se čvrsto ukopala 252. 1.. 10. 10. br. 1991. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. brigade ZNG-a. br. Prijepis telefaksa primljenog 7. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. Str. Pogođena je i pekara. pov. 04-260/1-91 od 6. 1991.. 1991. 525-123-25 od 6. Izvješće. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. pov. 10. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba.. 109. 6 18 18. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. oklopna brigada. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Bricina Bunara i Kudeljare. 1991. 114-04/91-02/01. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. Br. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Borbena zapovjed Op. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 525-123-27 od 7. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 1991. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". laki artiljerijski puk PVO _J. 10. prema hrvatskoj procjeni. 1991. br.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1.. bilo osam tenkova M-84. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. Izvješće. Ur. Str. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211.. Str. listopada u 10:05. 525-123-26 od 7. 1991.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". 3. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. 5120-01/22-91-1 od 7. 525-123-23 od 6. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. 14. Str. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br.. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. ranivši pri tome osam osoba. br. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac.

10. koji je bio spreman da krene. 1991.SVA MORH-ZOZO: Zap.se7 Navečer 7. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". bataljun 109.. brigade. br. Njih se trebalo i sudski goniti. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. br. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika.35 sati. kojeg se u jutro 9. 1991.Bogdanovci . morao sam odustati od akcije". i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. pov. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. o čemu nije vođeno računa. 10. br. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedništvu OZ Osijek. br. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 1991. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima.. brigade HV. bataljuna. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. listopada. br.Bogdanovci . Str. Stoga je u "toku noći .. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. br. U odnosu na zadatak i broj ljudi. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. protekla je kao potpuni fijasko. 525-123-28/91 od 8. 10.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. hstopada. Izvješće. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . Vukovar i Županju. br. 1991. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju.970 Noć 7/8. Očekivano pojačanje 3. 10. 167 Pomak koji je očekivan 8. brigade HV i 2. brigade HV. "". Izvješće je primljeno 8. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". Nakon izvršene zadaće 3.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. 2/3. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo .. br. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 10. brigade I da krenu. bataljuna (bez čete) 107. spremno da krene. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. 1991. Str. osiguranje probijenog puta. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. pov.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak".područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . To je bila zadaća 4. to je trebalo značiti da put Marinci . Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. HV od 8. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Jedan od njih. bataljuna 3.zahvat Page 120 . pov.Marinci . Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. a potom u jutro 8.. 525-122-16 od 8. 109. brigade HV R ^X]iQ9 1. listopada napasti pravcem Nuštar . Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". HV. 525-122-16 od 8. Borbena zapovijed Op. 16. Borbena zapovijed Op. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. pov. Bršadin i šume Dergaj. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". 04/338 od 3. listopada nije napravljen. 16. Izvješće. zapovjednik 109. br. Presjek situacije. listopada u 00:57.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. Str. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. bataljun. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. 3. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. nisam mogao da ih uvjerim". bataljun dobivao je novu obvezu. od koje se mnogo očekivalo.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. doduše netočno.

Borbena zapovijed Op. pov. 432-434.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. kao i generala Kadijevića. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. Zbog toga je bataljun 107. hstopada 1991.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru.. 1991. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. pov. 9. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. i izvan vojnih objekata. Vojnoizdavaćki zavod.. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. br. 10. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. 446-448. 451-452. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. o embargu na oružje SFRJ. Punomoć. 1991. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. 525-123-29/91 od 8. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. kao i stavljanje u funkciju PTT veza.982 Page 121 . 391-392. Beograd. br. Str. Tuđmana i Miloševića.. 10. odnosno veliku mobilizaciju. 168 10. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124.. 17. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. trebalo je biti potpuno slobodno. Bataljun je do 5. Poslednji dani SFRJ. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. 525-122-17/91 od 8. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. Bilo je više razloga za to. 1991. rujna 1991. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. Str. 10. strujom i plinom. br.Vukovar. JOVIĆ. a glavni kočničar bila je Armija. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. 970 B.981 Sastanak od 8. Kretanje oficira. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. a za veće pothvate.. Izvješće. 1991. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. brigade HV ojačan s dva tenka. brigade HV.10. hstopada 1991. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. 1991. hstopada. 977 ISTI. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. listopada dogovorili prekid vatre. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. 2002.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. 394. Lici i području Dubrovnika. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. sati ujutro 9. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima.1991.

listopada 1991. bataljuna 3. brigade ZNG-a nije bilo bolje. br.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. 5120-01/20-91-1 od 9. 512-03-91-1 od 8. br. 10.. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. Izvješće. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.. Noć 8. listopada. pov. 1991.. Vukovar nije deblokiran ni 9. to jest za razdoblje od 19. 10. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . 525-123-31 od 9. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. 7. odnosno 67 gardista što ga. Dotadašnji zapovjednik 109. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". brigade. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. 1991. "Zakon o obrani".989 Ni stanje u dijelovima 3.Vukovar. Kl.Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane divizije. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja. 525-122-18 od 9. Zapovijed je dostavljena i 124. Za podršku 109. Narodne no\ine. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. 468. jer je pravac Nuštar . u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. 112 je bilo na bolovanju. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. uključujući i prostor" oko Iloka.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. 10. pov. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . Uz pristiglu skupinu 3. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. osim u dijelu zapadne Slavonije.. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. Sabor Republike Hrvatske.988 Pospremanje Zapovjedništva 109. bataljuna 107. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". 1991. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek.željeznička postaja . Str. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". brigade ZNG-a. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9. br. Zapovijed. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. Borbena zapovijed Op. Ur. popune i osposobljenosti". 1991.Bršadin . br.. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. 1991. br.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109.987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. 10. brigada HV. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. Njezin 2. kako su nazivane snage pobunjenih Srba. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. 8. listopada. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi.00. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. 800-01/91-04/22 od 8.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . listopada. 109. 18. brigade HV. 20. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. 10. brigade.00 do 7.985 Usprkos velikim očekivanjima.30 sati"./9. Str. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. 1991. Ur. 9.. Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca.

Od 30 vojnika i jednog časnika. SVA MORH-ZOZO: ZNG. stanje se poboljšalo.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. 104. a. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. Varaždin. 525-126/9 zapovjednika 1. 525-123-32/91 od 9. 10. od 9. 10. mehanizirane brigade. br. Zidine i Henrikovci./10. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. 3. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. 10. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. 1991. Zapovjednik brigade 9. OZ Osijek od 10. hstopada stigla je iz Zagreba. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. s kojom. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 .. 10. 3. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. Dnevno izvješće. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. mehanizirane brigade. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. Izvješće. 21 vojnik. brigade ZNG-a bih su javni. br. kao ni odlazak. 1991. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". Izvješće. pa je za Đakovo u 21. o. 10. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. listopada kad je povučena u \ araždin. 525-123-32/91 od 9.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. a dolazak se očekivao u noći 9. 1991. 3. 23-24. gdje su sinovi faiikcionera". U tome je prednjačila četa iz Županje. 1991.Bitka za Vukovar koriste bespravno". listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. pov. brigade HV koja je 6. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. br. Str. Zapovjedništvo 104. 10. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. U Nuštru je bila do 16. "Branićemo samo Varaždin. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada stigla u Nuštar. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. 1991. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. HV od 9. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. M. 10. Zap. mehanizirane brigade Varaždin. Str. listopada u organizaciji 1. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dva uzvišenja pred selom. Izvješće. brigada ZNG.994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. Prema njegovoj ocjeni. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. 1994.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1.)..992 Ostalo ljudstvo. Izvješće o stanju.990 Objašnjenje zapovjednika 3. 525-126/8 zapovjednika 1. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. OZ Osijek od 9. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. br. ZNG od 9. oklopne brigade. obrazloženje je odbijanja. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. brigada Hrvatske vojske. bat. 3. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. br. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. odbila je krenuti za Đakovo. 10. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. uz sva ojačanja ne raspolažu".990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. 1991. jer se jedna pokvarila. od 9. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. "R" brigade Hrvatske vojske. brig. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". D. 3. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. većina. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. Nakon dolaska druge čete.. pov.

KL 804-01/91-03/30. i Belišća.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. 5120-01-91 [od 10.. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. brigade HV. br. br. 01-52/9-1991 od 10. brigada očekivala u toku dana. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. Pov. br./11. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 .10. 1991. 1991. 1991.. Obveza 109. listopada. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. Str. Zapovijed. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu".1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. 5120-02-91-1 od 9. savladati otporne točke JA i četnika".Marinci . god. 10. Preraspodjele borbene tehnike. 10. SVA MORH-GSHV: 1. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. koje je Hrvatska vojska poštivala.1991.]. pov. SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zapovjedništvo. 10. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. Iz njega je Operativnoj zoni 10. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. br. 10.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". br. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. 1. 10. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". Zapovjed. Kl. Izvješće. 5120-01-91-1 od 10. mbr. 10. 1991. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember.1000 Konvoj je prijepodne 10. 1991. na ostalom području slavonske bojišnice 10. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. 525-123-32/91 od 9.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV.. 10. Ur. 1991. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. OZ od 9. KL 804-01/91-03/23. 1991. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo.Vukovar.1003 Zapovjedništvo 109. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici".1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA. Pov.. pov. 172 11. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. Zapovjed. "prvenstveno Vukovaru". Ur. 8/91-01/94. što je bila zadaća prvog reda. mbr. Izvješće.10. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . 1991. br. Str. Izvješće. Izvješće. Ur. socijalne skrbi i obitelji. municije i drugih borbenih materijala. 1991. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti".998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima.. br. 01-52/8-1991 od 9. No nju je tek trebalo postrojiti. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru. 1991. pomoćnik ministra rada. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-01-91-1 od 10.. br. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu... 525-123-32/91 od 9. 10. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. listopada. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.Bogdanovci . Ur. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom.

br ZNG. br. brigade ZNG-a. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. listopada Zapovjednik 109.1012 Osim nje. m SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara... a. i četi 3. br. Str. 10. bataljuna 3.. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . bataljuna 3. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. 525-122-19/91 od 10.Vidovac jedna tenkovska četa. brigade HV trebala je osigurati 3.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. 525-123-36 od 10. brigade HV.Nuštar . bataljuna 3. četiri haubice 122 mm. Zapovjednik 109. 10. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a crtu Ekonomija Henrikovci .1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. Str. 10. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. Nepotpuni 3. listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. brigade HV planiralo je dopodne 11. 1991. pov. 10.. 1991. br. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. Zapovjednik 109.rijeka Vuka . 1991. pov. 10. Zapovjedniku 109. pov. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. Izvješće. 10. Izvješće. Kao i u 109. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine .1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. bataljun 3. brigade ZNG-a.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. Str. 525-123-36 od 10. br. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. 1991. br. Izvješće. Izvješće. brigade od 40 ljudi. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. Str. pov. o. Oko ponoći 10. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. 10. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. pov. D.. Pov. Str. Page 125 . bataljun 3. 525-123-36 od 10. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. 525-123-36 od 10. brigade ZNG-a da krene u napad. 04-284/1-91 od 10. 10. br. 173 Napad 109. 1991. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm. br. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. 525-123-34/91 od 10. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. bataljuna 3. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu.Zidine . 1991. m. Borbena zapovijed Op. 10. Izvješće. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3. 1991. 1991.).. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. brigada ZNG-a. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. br. 1991.Marinci . 525-124-50 od 10.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. Do 4 sata 11. Str. 19. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena./11. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka./11.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". brHV. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. 525-123-36 od 10. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2.10.1009 Zapovjedništvo 109. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. Izvješće. po dubini Marinci. Četa se ujutro 11. brigadi. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna./11. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci .Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". M. Pačetin i Bršadin. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1.. pov. samostalnu četu 109.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. 1991..Bogdanovcl. što je ujedno bila i posljednja pričuva.. brigadi HV. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. četu svog 3.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. Str. 10.1013 U noći 10711. br.Lug. Zapovjedništvo 109. listopada odredilo je ojačanu četu 122. pov. Br.

Jasenovac . Str. pov. 10. 1991. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. 10. br.. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-36 od 10.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. br.Sisak . 10. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. 10. 1013 SVA MORH-109. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109.. 1991.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br ZNG od 11. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. listopada. 20. Br. Br. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. br HV: Zap. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". 1991. 109. Zapovjednik 109.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. 10. Zapovjed. 1991. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. 1991. 10. Str. 1991. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. Borbena zapovijed Op.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja.. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. 525-122-20 od 10. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. zato neopozivo podnosim ostavku. br ZNG od 11. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. listopada 1991. 525-123-38 od 11. bataljuna iste brigade. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja.. Izvješće.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. 04-284/1-91 od 10. brigade HV.. Izvješće. koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom..Novska . 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. pov. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zap. Izvješće.. 10. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". 174 nadomjestiti dijelovima 3.1018 Istog dana u Zagrebu su. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. 1991. i 11.Đakovo . listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. ustrojene. br ZNG... Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat.5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109.1022 Vukovar je topnički granatiran.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske.1017 Glavni stožer HV 10. pov. OZ Osijek. "što je narušilo borbeni poredak. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području".1014 Zapovjednik 3. 10. gdje mu je bilo pripremno područje. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10. br. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. 1991.10. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. pov. 525-123-38 od 11. Zbog toga je i 108./11. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar.. Nakon odbijanja Page 126 . ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. Izvješće. Str.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. Marinci. br. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . 109. Str. br. a težišno na području Vukovara. 04-281/1-91 od 10. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . br ZNG. listopada poslati u Vinkovce. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna.

1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. pov. brigade ZNG-a. 109... br. 10. 10. Zapovjed. listopada.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. pov.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. 10... 8/91-01/102. listopada 1991. 04-281/1-91 od 10. 5120-30-91-27 od 10. 525-123/40-91 od 11. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . Iza njega je ostao jedan šleper. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. br HV: Zap. 1991. 2121-06-91-80 od 11. 2196-01-91-1 od 10. 1025 SVA MORH-fond 122. Izvještaj Evropske promatračke misije. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. KL 8/91-01/101. 10. 10.14 Glavni stožer. 1991. br HV od U. 1991.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. neupućeni ili nedobronamjerni. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. Ur. 1991.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković. Zabllješka o Javljanju dr. Zapovjed. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 10.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. 10.1025 Četa 3. 1991. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar.55.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. 1991. 10.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. brigade HV: Zap.1038 Page 127 . Ur. 21.. Br. 10.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. pov. br. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava.1991. 1991. listopada Dedaković . 122. Ur. br. a u 18. listopad 1991. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". 10.. Kl. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. 5120-01-91-1 od 10. Izvješće..pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. 10. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101.. Br. br.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 109.. koji se pri okretanju zaglavio u blato. br ZNG. Ur. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-21 od 11. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje".1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja.. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". br. 11. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br. Borbeno djelovanje. br. Borbena zapovijed Op. Ur.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100.. Izvješće. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109.. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". 1991. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. 810-03-91-01/01. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. listopada u 13. br. 5120-52-91-1. Josipa Husara iz Vinkovaca 11. 11. 1991. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. 1991. 525-123-38 od 11. Ur. 176 nuštarskiTANKISTA . Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . Zapovjedništvo predao Borkoviću.. Str.. listopada dočekao u Vinkovcima. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap. Dnevno izvješće. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. 5120-01-91-1 od 10.. br.1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. poput duha pojavljuje u Vinkovcima". Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . RCO. no nisu znali ni kada ni kako". 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV. 1991. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. 1020 SVA MORH-109. bataljuna 109. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. Obavještajna informacija. Zapovjedništvo 109. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja.. br. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. "Mnogi su. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". Str. 5120-01-91-2 od 11. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106.10. br. 10. KL 833-05/91-03. Str..

gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. kao i MUP-u RH. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. 16. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. Slobodni tjednik 31. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 222. Zapovijed. Konstatirajući da se tijekom 10. 1991. listopada protekla je u Vinkovcima mirno.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. 10. 1997. listopada. od 08. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. 1031 A TUS. brigade ZNG-a. Vjesnik 6. prijetnja: "Sijena' više nema. 11.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime.1991. 81. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. koji ni 12. 1991. RUNTIĆ. 109. CO. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. Bitka za Vukovar. 5120-01-91-1 od 11. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. i 11. 08-2935/1-91. 10. listopada nije prošao do Vukovara.40 Iz grada.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. koliko i nerazumljiva. od 08. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 186.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 8. 12-13. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. godine". Br. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar.33 M. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom". 1991. 188. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. D. 52.Vinkovci.1037 Plan proboja. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". do 18 sati. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. brigadi ZNG. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 10. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa".Vukovar. 08-2935/1-91. 12. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105./13. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. CO. Bitka za Vukovar. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13. D. Do 16. za razliku od prethodnih dana. 10. Izvješće za dan 11. 1035 Dražen RAJKCMĆ. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . 1030 M. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. Br. RUNTIĆ. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. i ništa manje dramatična. 185. Izvješće za dan 11. do 18 sati.15 sati/". a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". A MIRKOVIĆ-NAD. 1991.1040 Noć 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. brigadi HV. Zapovijed je dostavljena i 1. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. br. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Vinkovci. Nacional 5. i 124. 11.1042 Na prijelazu 12.30 Page 128 ./12. Ur.

10. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. Izvješće. OZ.30. brigade ZNG-a. Dopisano ispod izvješća od 19. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. 1991. bataljuna 3. pov. pov. listopada u 22. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Mirkovci u područje Kamenica. br. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila.. Izvješće. 10. 109. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. brigade HV. 525-123-45 od 12. Zapov. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. br.. 122. br. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. 10. 10. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar. 10. 5120-03-91 od 12. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. Str. 525-123-42 od 12.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. br HV. 3.. Str. Ur. br. Zapovjedništvu OZ Osijek. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. brigade ZNG-a. i 124. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod.. i 3. 1.. 04-297/1-91 od 12. one to nisu bile. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13.1991. br..10. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". Str. pov. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. Page 129 . 525-123-46 od 12. Od Zapovjedništva 3. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. Snage Iz dva bataljuna 3. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba.. razgovor od 12. Str.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. 1991. Ur. Izvješće.1991. pov. u 19. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-42 od 12. listopada u 22. 525-123-101/91 od 13. Primljeno u Osijeku u 10. br. 179 Kod Vinkovaca je 12. br. 1991. Ojačana četa 3. 10. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. smještaj i davanje zadaća 109. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. Pregled situacije. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.27. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV.. 525-123-42 od 12. pov. 10.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. Str. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju.1052 Dolaskom još jedne čete 3. postrojba PU Slavonski Brod 70. brigade HV u Vinkovcima.. Izvješće. bataljuna sa sredstvima potpore. 1991. 525-13/91 od 12. pov.59. br. 10.00 sati. 2. PO. 1991. Izvješće. 525-123-101/91 od 13. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. Str. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 804-01/91-03/39. Đakova i Zagreba.1051 Osim za 3. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. hstopada. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. 1991. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. oklopno-mehanizirana četa 109. 10. Str. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić.. pov.21. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. br. 1991. brigade HV. 10. Str. po jedna četa 106. 525-123-45 od 12. Dnevno borbeno izvješće.. Zap. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 5120-01-91-1 od 12. bataljun 3. 1.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. 1991. Br. 10 tenkova. 10. OZ. 1991. HV. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. pov.41. br. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. Primljeno kao telefaks 10. Osijeka. br.. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Klasa 8/91-01/101. bataljun 3. bataljuna 3. br. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. 10. Dnevno borbeno izvješće. 1991.

10. listopada. OZ. 1. 10. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. pov. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. pov. 23/2. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1. 04-300/1-91 od 12. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. U idućoj etapi zadaće. Podaci o oklopnim m/v.. 525-123-218 od 29. hstopada. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra. br. pov. OZ. SVA MORH-ZOZO: Zap. bez jedne čete. Izvješće. 1991.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. Str. br. 1991.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje.. godine. 10. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. br. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. 1.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. br HV Br. br.. br. 10.. 10. 10. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. Ostatak je došao 14. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić.. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna. zbog čega su se teže palila.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV .Ivanovački atar . 180 zapovijedi.. Str. OZ. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. te su posade dva tenka pobjegle. 1991. 525-1/91 od 13. 1. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. OZ. 525-14/91 od 12.1991. br HV: Zap.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 1991. 525-123-101/91 od 13. Dopuna borbene zapovjedi Op. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. 525-123-101/91 od 13. >m SVA MORH-ZOZO: Zap.. 1. br. Izvješće.. Str. . Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . hstopada. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s.. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. 10. OZ. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva.30 sati 13. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra".11.. br. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. 23/1. br. Marince. brigade ZNG-a. 525-16/91 od 13. Br.Ermenta . pov. br. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. pov. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. a dva su se tenka povukla dublje u selo. 525-107/91 od 15. Str. 10. Antiteroristička jedinica od 13. 10. Marinci i Cerić. 10. 1991. 108. 109. pov. 10. pov. br.. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. Dnevno borbeno izvješće. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. br. 1991. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 10.. pov.1053 Bataljun. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. Ocjena stanja na području Vinkovci.. OZ. 1991. 1991. 1991. Naši tenkovi došli su do Nuštra. SVA MORH-ZOZO: Zap. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s.Balintovac .Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". 1.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. Pravac djelovanja bio je Cerić . Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. OZ. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'. 525-123-102/91 od 14. 10. pov. OZ.. br. 10. br. 1991. Str. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. Str. odužio. 1991. br. Str. Dnevno borbeno izvješće. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-54 od 14. 1. Napad je počeo u 5. Dnevno borbeno izvješće.. 525-123-101/91 od 13.. 1. 23/1. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . bataljunom 1. U Izvješću 109. pov. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. 58-10/91 od 12. pov.Zlatara -Grabovo. 1991. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. Županja i Vukovar. Str. Dopuna borbene zapovjedi Op. Str. SVA MORH-fond 108.. 525-14/91 od 12. Dnevno borbeno izvješće.Rastovački atar .

Str. OZ.. HV. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. br. Benkt Kullgard. 10. 1991. brigade HV {Žuti mravi). 10. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). Dnevno borbeno izvješće. postrojbe su napuštale postav. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB..1060 U borbi za Marince 252. 525-123/52-91 od 13.10.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. najbolje što je imao. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. brigade HV. koje su se kretale u prvom postroju. pov. res sva MORH-GSHV: MUP. bez spomena ikakvih problema. 1991.1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". br. Isti je slučaj i sa 5. i 70 pripadnika Page 131 . Str. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". 1991. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. 11. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. pov. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. MUP je dao sve od sebe. U potpisu Michel Legrain. Opis proboja krajnje je herojski. poginula su joj tri pripadnika. 1061 D. i 109. Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. pov. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. 04-302/1-91 od 13. Narodna armija. 122. brigade. 10. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. 182 klin. Antiteroristićka jedinica od 13. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". br.1991. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. 10. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. lm Isto.. nisu imale naputke gdje. Str. 525-123-101/91 od 13. 16. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. br ZNG. a ne u zajednički napad". Izvješće. godine.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja.. odnosno HV-a. 109. kako i kada da djeluju. iz Osijeka. dragovoljci iz Zagreba. 106. 1. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). "Između zatišja i opreza". Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-101/91 od 13. 1992. "Primer odanosti i hrabrosti". i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. 17. SPASOJEVIĆ. Dnevno borbeno izvješće. OZ. br. iz stroja je izbačeno pet tenkova. 10. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. 1991. 1991.. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109. 2.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. Pojačanja. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br. 1991. Izvješće. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. poslao je ATJ Lučko. br. Narodna armija. Do siječnja 1992. od čega su dva potpuno uništena. 1.1063 Za razliku od ZNG-a. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. I gubici tehnike bili su vrlo veliki.1991. br. 1. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. bataljunom 1. 10. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. 13.

1071 Toni GABRIĆ. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. "Red vojske. 3. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 2003. i«* a_ rpus. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom".1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. pov. 10. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. JVovJ TJsf.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. 80-81. 11. 28. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. mi Anton TUS. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. pgrnd. Globus. oklopne brigade JNA u Marince.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. D. listopada 1991.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. 183 o napad zaustavljen. 12. Vjesnik 19. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. 1998. A MLRKOVIĆ-NAĐ. 1997. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. RUNTIĆ. kao i Ministarstvu obrane. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. 1072 Nela VALERJEV. 9.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. br. Naređenje. 17. Nacional 19. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. Nedjeljni Vjesnik 1. iako zna da je brigada od 1. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. 1070 Igor ALBORGHETTI. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. 5. Str. Bitka za Vukovar. za prekid optužuje predsjednika Republike.15 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. 1991. Jutarnji list. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. 19. 221-231. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". 11. 16. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. 5. 1996. Kad napad napokon počne. Vjesnik 17. hstopada u tom selu. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. red partije". 12. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. gdje se vodi boj. m Hido BIŠČEVIĆ. 30. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". U uvodnom dijelu to i priznaje. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. [HINA]. 11. 5..1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. 10. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. 2003.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. U prosincu 1991. 1991. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. Feral Tribune. Andrea LATINOVIĆ. "Ponos i stid zbog Vukovara". 27. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. 1997. 1996.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. 31. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. 851-18 od 4. listopada piše da Page 132 . 3. 22. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara".

. hstopada 1991. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14. No.Vukovar. br. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. 525-113-45 od 12. 525-123-101/91 od 13.. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. Dnevno borbeno izvješće. Str. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena. uz helikoptere. nasuprot znatno jačem protivniku. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci .. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. br. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. U izvješću od 29. brigade HV R i XI122 četa 122. br. listopada u širem području Nuštra. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13. Str. 10. 525-123-45 od 12. 525-123-218 od 29. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar . 17 topničkih oruđa raznih kahbara./15.1991. 500 "četnika". brigade HV R "Stanje.11.Marinci. Izvješće. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. SVA MORH-ZOZO: Zap. hstopada prepadi.Bogdanovci". Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta.1079 Iako stara deset dana. Bogdanovci. s kojima su otišle i četiri Page 133 .1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. pov. Temeljem "provjerenih podataka".Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13.00 . 1991. OZ. bataljun 3. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. pov. Izvješće.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. no i ona nije odgovarala stvarnosti. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. pov. 1. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. brigade HV. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera. Od 15. Grabik i Ermenta. Marinci. br. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". Henrikovci. 10. bataljun 1.. u 12. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. pov.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. borbena djelovanja". zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine.10.. bila je aktualna. brigade ZNGA u 31X13 3. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. bataljuna 3. nego i događanja 14.Vukovar Armija je bila znatno jača. Str. a dijelom orijentirana prema njoj. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu.1991.

opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. što je i obavljeno. 525-123-54 od 14. 1991. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. OZ.. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. brigade ZNG-a. 525-123/53 od 14. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". Str. br. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. 10. 1. Izvješće. OZ. 10. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. Str. 1. a u dogovoru sa puk. 10.. 10. OZ Osijek. br. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. pov.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane .1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. br. 1991.SVA MORH-ZOGV: Zap.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. 10. 1. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. 1. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika".. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. Dnevno izvješće. SVA MORH-GSHV: ZOSISB.. 122. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. 5120-01/22-91-1 od 16. pov. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo.. br HV nije u našem sastavu". 1991. Zap. 1991. SVA MORH-122. 1991. Dnevno izvješće. 525-123-101/91 od 13. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. br. listopada zapovjednik 109. Centar za obavještavanje od 16. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. Dnevno borbeno izvješće. Naredba je 14.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića. Naređenje. u 09:20.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. 525-18/91 od 13. Str. Str. Dnevno borbeno Izvješće. bataljuna 1. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta.. pov. bataljuna 1. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca..10. 10.. 851-18 od 4. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. Iz 5. 525-123-102/91 od 14. Br. nad kojim navodno nemaju kontrolu". 1991. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. 10. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. br. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". 1991. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">.. OZ. pov. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. listopada 3. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.1080 U izvješću koje je 17. Ur. 525-123-103/91 od 14. pov. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. KL 8/91-01/130. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek.. HV: Zap. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. pgmd. br. listopada 1991. Str. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. pov. 1991. pa je predstavnik Posmatračke misije. 2121-06-91-92 od 13. br..Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. 10.. br. pov. Str. 1991.. 185 RH". br. 1991. br. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima". 10. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. Str. OZ. Page 134 .

.. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. 525-127/14 od 14. pov. br. Str. 1991. 1991. gospodarska aktivnost svedena je na minimum.. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. 10. 1991. 2 MB-120. Izvješće. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. Idućeg dana. a veći dio podijeljen je 109. To je bilo viđenje Armije. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. samo u toku 9. 10. KL 8/91-01/117 Str. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. 525-123-54 od 14.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805.1090 U toku 13.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. pov. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. br. rad političkih stranaka na Page 135 . Bosut (1. ah i funkciomranje komunalnih službi. 10. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. prema tvrdnjama Armije.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. 10. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. hranom i odjećom". Ur. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. od čega 29 pripadnika HV. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti.. 1991. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigadu HV Vukovar". a Vukovara 75% svih kategorija). Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8. od 17. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". br. Obavijest. te na kraju odustao zbog miniranog puta. 3. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 1991. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. 91g". 10. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. i 10. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a.. 1991. br. 5120-02-91 od 15. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vukovar i Županja je krajnje kritično... koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. OZ Osijek Pov. 186 više mogućnosti. SVA MORH-ZOZO: Zap. listopada. 525-123-59 od 15. pov. i 14. uz nečitak paraf.. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. Podjela naoružanja i municije.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. 3-5 tenkova. br. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. uključujući i konvoj". doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. Pozadinsko izvješće. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. 10. listopada. 14. listopada 1991. 1991. 1991. Prema podacima vukovarske bolnice. 10. 10. gubitkom kontrole nad situacijom. Izvješće. GS HV. Kabinet predsjednika. 10. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . Str. Naprotiv. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. i na kraju brodom preko Dunava. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima.

povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom.rijeka Dunav. veća količina topničkog streljiva. OZ. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. u prvom redu 211. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". Ocjena stanja na području Vinkovci.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . zbog nefunkcioniranja postojećeg. mehanizirana). 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1. te na kraju. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. pov.Srijemske Laze uvedena je 453.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". mehanizirana brigada. 1-2 protuoklopna divizijuna. jačine mješovite topničke brigade.. Zapovjedništvo Page 136 . oklopnu brigadu smijenila je 2. 1991. a na "prostoru Vinkovci . proleterske gardijske mehanizirane brigade. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila.Jankovci . hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. inžinjerijski bataljun. a što je bilo posebno zabrinjavajuće.1096 Razlika je bila u lociranju 2. (stvarna 51. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić .nema ni formaciju) samo otežava posao. br HV)". mehanizirana brigada iz Pančeva. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. koja je navečer 17. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . 525-107/91 od 15.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim.". pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. Oko 20. oklopnog bataljuna 1. osim na simboličnoj razini. br.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". prepoznata je samo mehanizirana divizija. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. državnoj upravu i si. mjesne zajednice ih kućnog praga. Županja i Vukovar.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. popunjene i sa borbenim iskustvom".Vukovar . 1094 Isto. proleterska gardijska mehanizirana brigada.Vukovar. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. 1-2 protuzračna divizijuna. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 0 vrlo jakom pojačanju. 10. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. 1. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci . bez operativne pričuve za manevar. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. obvezom Kriznih štabova na logističku. borbene tehnike bez posada.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. odnosno Borovu Naselju. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". hstopada 252.

525-122-29/1 od 17. 17.11. 20. 1103 Republika Hrvatska. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. Mladen MAPuIANOVIĆ.1102 <m Isto.. 12. listopada. Županja i Vukovar. m.hitno se traži. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. br. hstopada. Šarengrada. Meštani sela Bapske.Vinkovci. listopada njezin oklopni bataljun. br. 1991. 1991. KL 810-03/91-01/01. 11. Zaključci. ur.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok. br. "I dezerteri se vraćaju".. Bapska. br. Narodna armija. 13. 1099 Na pravac Petrovci . 1991. 525-107/91 od 15. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. "™ "Ti divni ljudi. pov. 9. Provodeći divizijsku zapovijed od 4. Narodna armija 22. 1095 Nikola OSTOJIĆ.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. 1991. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. pgmd.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. Ocjena stanja na području Vinkovci. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. Narodna armija. "Postali su zatočenici bez hrane. 1991. 9. napisao je 13. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. 2196-01-91-1 od 28. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. pov. 851-18 od 4. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima.Vukovar uveden je 20. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina.000. MALOVIC. 1991. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. br. Ur. 1. listopada zauzela je Lovaš. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka.SVA MORH-ZOGV: Zap. Str. pov. građani i intelektualci grada Iloka od 6. 10.1991. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". KL 810-03/91-01/01. 1991. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje".. 10. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1108 M. Naređenje. 1991. Page 137 . Opatovca.. Masakr u Lovašu 10. 21. OZ. 9.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. gdje sada vlada primirje. 1993. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 2196-01-91-1 od 13. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . glavnina 1.10 Mladen MARJANOVIĆ. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. 10. OZ. 52-56.. 1. 1992. U protivnom. Ur. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 2. "Između zatišja i opreza". proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje.. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. "I dezerteri se vraćaju". \bjska. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. Dr. Usluge Evropske promatračke misije . Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Mate Granić. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. "nl R POPOVIĆ. 16. generalom Aranđelovićem. Str. 10. 1. 521-0313-91-1654 od 27. Tbvarnika. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. U toku 10. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. rujna. u kojem je stradalo 25 civila.. 4. 13..1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. 22. 1.1107 Ultimatum od 7.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. u Sidu. mladi ratnici". Str. 10. 20. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. ugasio je tu nadu. Ostajemo u Boku. 1991. 1991. Narodna armija.

1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. 21. 1991. Narodna armija od 2.. OSTOJIĆ.. 12. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. 13. Narodna armija.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19.Bitka za Vukovar 19.. 10. pet puškostrojnica. jedan minobacač 82 mm.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. Krizni štab. pod razvijenom ratnom zastavom". mehanizirana brigada. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2. 1991. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1991. Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. Mladen MARJANOVIĆ.. 13. "Kao nekad. listopada 1991. "Egzodus 'proteranih". Vojska. kao novo ojačanje 1. 10. dvije protuzračne strojnice. Njene mogućnosti su bile verbalne. "Ti divni ljudi. R. 9. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. Narodna armija. 1991. 22. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. Narodna armija. 19. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14.10. nisu željeh postaviti. 10-11. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. 1991.. "I dezerteri se vraćaju".1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. 1991. POPOVIĆ. u 15. 5030101-91-43 od 17. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. "Iločku operaciju". 12. 21. 19.. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 11. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". listopada 1991.. Narodna armija 2.. a manje u Đakovu.. 4. 22. provela je 1. listopada. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. 10.1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". mladi ratnici". 1991. 800-01/91-01/08.. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad.05. "" Vlada Republike Hrvatske. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". 1991. br. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. javio je Tanjug 14. Dr. Vlada Republike Hrvatske.1993. 1116 Nikola OSTOJIĆ..1991. 1991..1115 Provedbu je osiguravala 453. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. 10. Mate Granlć.ljudima dobre volje". proleterske gardijske mehanizirane divizije. POPOVIĆ. Narodna armija 22. 20. 190 današnjeg prepodneva. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". pod razvijenom ratnom zastavom". potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske. "Ubijaju ljude dobre volje". pisah su Armijini novinari. 10 ručnih bacača. 10. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . pitanje je koje novinari Narodne armije. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. 4. "Zanimljivo je napomenuti". 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. "Kao nekad. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. Ur. Ti divni ljudi mladi ratnici". O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. Kl. Narodna armija. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. 4. 11. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije.

"'" Vlada Republike Hrvatske od 19. 19. 1121 N. vode itd". 10. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. Županja i Đakovo". ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom. 1991. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Vinkovci. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". što im je JNA sa žaljenjem omogućila.Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". Lipikom i Novom Gradiškom. Dražen Budiša.10. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. Tomislav Pavao Duka. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". 13. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. OSTOJIĆ. 10. MUP-a. 1991. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. U direktivi od 15. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. 10.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. Pakracem. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. 1991. "Egzodus 'proteranih". trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem".1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. gdje je od zapovjednika Iloka. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. R POPOVIĆ. Promatračkoj misiji Europske zajednice. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. Narodna armija. Otočca i Gospića.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. među kojima i Vukovar. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. 1120 Isto-. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. Vladimir Jonke od 21. a Šibenik je obranjen. Potpukovnik Mile Page 139 . Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. te o posjetu okupiranom Iloku. listopada stigla u Ilok. vojne oblasti i Hrvatske vojske. 1991. Gradove na prvoj crti. Vinkovci i Županja. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. Ostao je samo Vukovar. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka.

1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. br. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. No. 1991.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. 61-62. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora". 10. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja . pov. Ur.Zagreb.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. MARIJAN. KL 8/91-01/128.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. U dnevnom izvješću od 17. 39.. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". 10. u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. KL 8/91-01/128. Zapovijed. Zapovijed. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. 10-289/91 od 16. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. 10. 5120-33-91-2 od 16. br. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. 1991. 1991. Br. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. 10. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar ..Podravska Slatina i Vinkovci . koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe.1126 1122 D. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. 20-23. 8/91-01/118.Našice . Ur. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu.. Ur. GSHV. 5120-01-91. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. 10. Osim inženjerijskih mjera. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. Kl. Faksimil kod B. 1991. br. 10. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. br. 5120-25-91-2 od 16. 10-313/91 od 17. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. Upotreba art. Rušitel] ustavnog poretka. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. GS HV (načelniku artiljerije). 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. Br. 10.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zapovijed nema nadnevka. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. 8/91-01/129. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. 10.Slavonski Brod.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. Ur. kao i direktiva prethodnog dana. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 5120-01/22-91-1 od 16. 1991. Zapovijed. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. 1991. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. 1991. Zapovijed. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Ur. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. 5120-01 22-91-1 od 16. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. listopada 1991. Ur. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. OZ Osijek od 17. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". godine. 10. 10. Zapovijed. 1991. br. br. Smrt oklopne brigade. 5120-01/22-91-1 od 16. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". BORKOVIĆ. hstopada 1991. 1991.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je.. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. 1991. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. Izvješće za dan 16/17.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

131. br HV. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. što je bilo znatno ojačanje 2. Vrbanje i Drenovaca. top-haubicu 152 mm. Kl. odakle Ih se nije moglo izvući. 803-05/91-01/135. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. br. Valpovo"74. 525-123-84 od 22. Podravska Slatina. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. 10..1167 Treći bataljun 109.. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. Samohodne haubice koje su tražene. 525-122-36/91 od 24. Bujama Page 145 . Str. 525-122-22/91 od 21. Iz izvješća 109. Ur. KL 8/91-01/167. Načelnik topništva 109."71 Nekoliko dana kasnije. Bitka za Vukovar. 1991. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati". ako je suditi prema izvješću 109.. HV. HV Str. DEDAKOVIĆ-JASTREB. A MIRKOVIĆ-NAD. Donji Miholjac. 1991. 525-122-34/91 od 23. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. br HV: Zap. br.. te rakete 128 mm. Kutina1175. 200 neobičan. SVA MORH-ZOGV: GS HV. Traženo je i oružje od puške do topa.Jarmlna . br. listopada. bile su u borbama u području Novske. koja se ubrzano ustrojavala. Vukovar i Borovo naselje brani 124.Otok . 5120-25-91-1 od 25. topništvo je 23. 1991. Str. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. br. D. pov. 1170 SVA MORH-109. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 109. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. 1991. 10.. bilo u boljem položaju.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 82 mm i jedna haubica 105 mm. Našice. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. bilo neispravno i bez streljiva. brigade HV. Bjelovar.Vinkovci . br. haubice kalibra 122. Ur. Mah Lošinj. Str.Privlaka . Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.Komletinci . kojima je vlasnik bio "nepoznat". brigade iz Županje predat je 131. šest gorskih topova 76 mm. 1991. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. Daruvar.. 10. 10. 1991. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. bataljunu 109. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih. Dnevno izvješće.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. stanje od 19. Izvješće. koliko ih je ukupno imao. Gradišta. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. 1991. Vinkovci i Županja. 10. listopada. 15 minobacača 120 mm. br. 27. 10. bataljuna brigade ZNG-a. brigade HV i dijelova 2. od 300. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna .Mrzović . br. RUNTIĆ.Nuštar . Ivanić Grad. 10.155 i 203 mm. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. 10 minobacač. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. Buzetu. brigadi HV. Str. Dnevno Izvješće. pov. Branjena je od 109.Ivankovo . Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. pov. odnosno mine. 1991. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84. Pov. pov. 5120-25-91 od 27. 10. Štitara. listopada. Slavonska Požega"7'. br. 189. br. M. brigu. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. Konkretno. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. Str. "Bogdanovce. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. Bošnjaka. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. Vinkovci. 9-1/91 od 23. koliko ih je bilo na Borongaju.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat.1170 Pored postojećeg topništva. Naređenje po artiljeriji. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB."68 U odnosu r. Virovitica. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). pov.Nijemci Lipovac. br. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. 04-358-01/91 od 23. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". br.

u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Dubravi. 50 mina 60 mm. Ur. 56. pov. bolesnike. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. KL S. Kriznim štabovima. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. Vrbovskom. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. 10. 107. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. Zaprešiću. Zap. Križevcima. br. 10. 104/91 od 27. 190 mina za minobacač 82 mm. rez.Bitka za Vukovar Koprivnici. SVA MORH-ZOGV: Zap. Zapovjedništvu OO Vukovar. Poreču. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. 1991.Marinci . Klanjcu. sve iz sastava 1. br. OGVVŽ. 1991. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet.. pov.. Ur. 20 raketa za VBR 128 mm. Susedgradu. Labinu. Senju. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. Il7:' Zapovjedništvo 56. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. Zapovjedništvu OG Vukovar. 321-2/91 od 27. Zagrebu. Rovinju.1183 U odnosu na stvarno stanje. Krizni štab. mina za netrzajni top 82 mm. Str. 11.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. rj. 1991. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. Str. OGVVŽ. Đakovu. Napad je očekivan u noći 22723. br. konačnoj pobjedi nad okupatorom. 10. 1991. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. 2106-02-03-91-2 od 29. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Splitu. 2128-02-91-2 str. Osijeku. Trnju. Pov. Str... br. 8/91-01/07. Vinkovci i Županja. ZOGVVŽ.. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. Šibeniku. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm.. KL 815-01/09-01/54. Sesvetama Krapini. Potvrda o prijemu robe. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV u Županji. pov od 29. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. 525-122-112/91 od 5. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. br ZNG. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. studenog u sličnom broju. Ponuda-MTS. OGVVŽ. 24/91-2 od 30. bataljuna ZNG Kutina Br. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. Đurđevcu"77 i Orahovici. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. 60 mina 120 mm. oklopne brigade. Črnomercu.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.. listopada 1991. O. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. Pešćenici. SVA MORH-ZOGV: Zap. 126. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. Zap. 10.1180 Dio općina.. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. Page 146 . br. 60 mina 82 mm. Br. 1991. 109. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55.Orolik . br HV. Zadarskog sektora. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". br. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. Maksimiru. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. Puli. Vinkovcima.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. Trešnjevci. n"'J Zapovjedništvo 126. Lošinju. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Krizni štab. 10. 1991. ZOGVVŽ. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara. Ur. MTS je stigao 5. 120 granata 76 mm. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. samost. 10. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. 10. br. 10. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom.. 10. 10. Medvešćaku. 1991. 1991. 525-122-45/91 od 27.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. 1991. Zapovjedniku obrane Vukovara. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . 117. mehaniziranu brigadu i 4. KL 8/91-1/06. Pazinu. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. Zap. 1991.. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. SVA MORH-ZOGV: Zap.Petrovci .. brigadi HV u Slavonskom Brodu. Općini Centar u Zagrebu. Izvršno vijeće. 525-122-50/91 od 28. 50 granata za haubicu 122 mm. Novom Zagrebu. 1991. 512-04-91-1 od 29.

10. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. Str. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre".. 525-123-86 od 23. 1991. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). 525-122-28/91 od 23. Zapovjedništvo 109.. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". Dnevno izvješće. 1991. Str. 10. 10. Str. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. 10. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. 10. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . ali i one su se povukle oko 04.. Angažirano je 100 ljudi iz 1. 525-123-84 od 22. 525-122-38/91 od 25.. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. br. brigade HV ujutro 23. listopada. a napad je nastavljen i tijekom 24. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti"."92 U napadu je poginulo sedam. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. Nuštar i Vinkovce i noću 23724.1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV'. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Vinkovci. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. 525-122-37/91 od 24. Skupina iz samostalne čete 109. Zapovjedništvu 109. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. pov.. Str. 10. listopada. br. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. a ranjeno 11 vojnika. pov.."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu.. Osim topništvom. 525-122-25/91 od 22. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. br. U pričuvi je bio vod V."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. Izvješće. Str."89 "U 18. 10. Str. Izvješće. 1991. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. snage 109. bataljuna. Izvješće.00 sati došle do zadane linije. pov. pov. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan.Rajići. Dnevno Page 147 . 1991."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii. Dnevno Izvješće..1991. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba .30 sati".1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. 1. mjesne zajednice. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. br. 525-122-34/91 od 23. brigade HV. Str. pov. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 525-123-84 od 22. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. Županja. pov. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". Str. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. brigade HV. br. Vinkovci. te time privukao na sebe neprijat. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. čete i 40 iz 2.00 sati.. pov. pov. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. br. vod VI. Izvješće. pov. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. br.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.10. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. Nuštru i Vinkovcima. i 131.1184 Budući da napad nije izveden.Bitka za Vukovar listopada. br. pov. čete 1. 1991. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-87 od 24. Str. 1991. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. 23. 1991. br. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Ostale jedinice su oko 21. 1991.. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. listopada iz okolnih sela Velike Make. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. Zapovjed.Liješće .ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. brigade HV. Zapovjedništvo 109. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. 525-124-96 od 22.

Str. br HV. Pokratanje krivične odgovornosti. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni.. 525-122-43/91 od 26. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. Br. 1991. 10. pov.. br HV. 1991.. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109.. pov. bataljuna 3. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom.Vinkovci.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. 109. br HV. 10. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. Str. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. 1991. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1196 Joško DADIĆ. Str. SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. Šabana". 525-122-39/91 od 26 10. 04-337/91-05 od 25. pov. 04-337/91-06 od 26. 10. 1991.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. 10. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. Vanredno Izvješće. Br. Vinkovci. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. 1991.. Br. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'. Vanredno izvješće. br. br. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. 10.Bitka za Vukovar Izvješće.. 10. 10. 109. 22-23. 11. brigade HV u Županji. br. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. 1991. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. pov. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". kao i području općine Brčko. namjene PU. Izvješće. br HV.. Str. 525-122-39/91 od 26.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . 525-122-41/91 od 26. Izvješće. pov. tek kada u njih uđu Vinkovčani".. HL bataljun od 24. 7.1991. Vanredno Izvješće. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. Br. 10. 109. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. 525-122-53/91 od 28. brigada. 1991. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. 525-122-39/91 od 26 10. brigade ZNG-a. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". 04-337/91-06 od 26. brigade HV i zapovjednika 3. Vanredno izvješće. brigade HV. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. pov. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. 04-337/91-06 od 26. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. O aktivnostima jedinice spec. Str. Izvješće. U protivnom prijetilo se uporabom sile. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. 109. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade".20° SVA MORH-106. Izvješće. Dnevno izvješće.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. br... 10. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. br HV: 106. posebno na području Nuštra. 1991.. Slobodni tjednik. Str. 1991. br. . br.. br. 1991.. Str. odnosno Vojvodine. 525-122-39/91 od 26 10.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". pov..

Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. bataljuna 109. br. 5120-01-91-72 od 26. brigade HV.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu..1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. Napad nije izveden zbog slabe organizacije. Kl. 1991. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. pa je Glavni stožer HV 26.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. SVA MORH-ZOZO: Zap. Krizni štab od 26.. . br.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. br. 10. 525-122-38/91 od 25.. 1991. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje.. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. čete 2. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . br. 1991. hstopada u selu Jamena. pov. HV. br. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. brigade iz sela Strošinci. listopada. inače iz Jamene. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 10. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. 10. 1991.. Str.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. dan kasnije postala je stvarnost. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". 131. 10. 525-123-89/91 od 25.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131. iako kratkotrajan.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . Lipovac". Napad na Lipovac. Vladi Republike Hrvatske. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV iz Nijemaca. 10. U jutro 27. 10. Izvješće.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet. 1991. Dnevno Izvješće. odnosno Operativne grupe Vukovar. listopada zapovijedilo je 131. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. 15/1-91 od 25.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. brigade. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 16-3/91 od 26. pov.. br.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122.. U protivnom je prijetio tenkovima. Str..1211 Pored čisto obrambenih mjera. 205 sankcionirati. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. 1991. pov.Otok. Str. Ur. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja.Vrbanja . a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. pov. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. s vanjskom crtom obrane Podgajci . ZOGVVŽ.1214 Ta je zapovijed Page 149 . br. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. Dijelovi 131. Vinkovci.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje". 8/91-01/165. Županja 30.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. Vinkovci i Županja.. Zapovijed. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. Vinkovci i Županja.Vrbanja . HV. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. 131. Str.

zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. DodjelaNVO 131. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa.. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. Dnevno izvješće. listopada. 32-1/91 od 28. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. 35-1/91 od 29. 10.. 1991. 109. Dnevno izvješće. 525-122-47/91 od 27.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. 1991. listopada 1991. 10. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. bataljuna 131. Str. brigade HV na području Lipovac . 11. 525-123-115 od 31. pov. Izvješće. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. Str. ZOGVVŽ] od 29..1219 Mjere su bile preventivne. pov. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. 525-123-109 od 28. 131. Str. 525-124/116 od 27.. Izvješće. pov. brigadi. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. br. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. Str.1218 Zapovjedniku 131. Str. 131. 1991. 10.1991. Str. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. br. 10. br.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. br. pov. OGVVŽ. 1991. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. HV Str. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. brigadi HV. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. studenog piše da jedna četa 2. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". 10. pov. Page 150 . Str.. 1991. studenog prijedlog odbio. bataljuna 131. Prvo je zapovjednik 131. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save.Apševci i 2.. br. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. 1991.10. Dnevno izvješće. 1991. 131. Pov.1991. br.. 10. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. br. 1991.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. 525-124-112 od 27. pov. pov.. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. SVAMORH-122.10. 12.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. Dunava. 131. br. 122. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima".1991. 46-2/91 od 30. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 10. br. SVA MORH-ZOGV: [N.. br. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV planiralo dignuti razinu vode.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. 1991. SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. Str. 525-123/102 od 28. br. br. 1991. Str. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. Kronologija. Korane.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. 1991. 262/91 od 29.10. 525-123-93 od 26. br. pov. HV. bataljuna 109. br HV. 1991. pov. 10. 10. br. pov. Str. 04-337/91-07 od 27. 32-2/91 od 29.. 10. Str. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. posebno u graničnim područjima. 12.. Telefaksirano 27. 10.Š. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Save. HV: Zap. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br„ Zap. 525-123-94 od 27. Kupe. br. Izvješće. Izvještaj 1 odobrenje. 10. br. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". HV Str. odnosno predsjedniku Republike". što je stalno očekivano. Br. u 8. 10. br. 1991. Br. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. 10. s težištem upravo kod sela Jamena. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-103/91 od 1.. "Gospodo.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1.41. Rušenje mosta na Savi. 1991. navedeni akt mi nije poznat".Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov.1216 Glavni je stožer 1.. HV.. 131. br. Izvješće. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. 525-122-61/91 od 30. pov. Zapovijed. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. a oružje preda 131. 525-122-47/91 od 27. br. br. brigade HV na području Nijemaca. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

Od Zapovjedništva 108. pov. br. 1991. 10. br. pored Lipovca u županjskoj općini. br. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. Izvješće. 5120-03-91-1 od 1. pov. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. hstopada protekla je relativno mirno. 11. 525-122-51/91 od 28. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. 525-122-32 od 7. 10.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. br. Urgentni zahtjev za projektile. br. 525-122-147/91 od 7. br.. 11. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. br.1991. Str. osiguranje. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku".. HV Br. 1991. Bršadin i 1 tenk u s. 1991. Vinkovci.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Str. Str. OZ Osijek.10. 10. br. Page 151 . te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". ali da ih ne želi dati. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. Privlaki i Vinkovcima.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. Izdavanje municije.Nuštar. Županja težišno su bili na području Vukovara.. 525-123-110 od 29. 525-127/46 od 28. Izvješće. pov. 128. br.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. 525-123-164 od 8. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. iz Mirkovaca. Vinkovci. Uništeno je skladište municije u blizini s. bez pokreta snaga. br./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. 1991.. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. pov. 525-122-33 od 7.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. Vinkovci. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. U Vinkovcima je pogođena vojarna. Str. koja se zapahla. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. pov. 10.. 5120-25-91 od 30. 1991. Str. Borbena zapovjed br 26. noć 28729. 1991. Vinkovci. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima".. pov. KL 8/91-01/193. U. 1991. 525-130/5 od 7. studenog tražio je od 108. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. Dnevno Izvješće. 525-122-137/91 od 7.. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Dnevno izvješće. a nije imala oruđa za njih. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. br. pretežno na prometnicu Vinkovci . br. 10. pov. 1991. 10. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. br. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 803-05/91-03/168. Ur. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pov. 1991. 10. Na ostalom dijelu bojišnice. Zapovijed za inž. 11. 11. 11. 525-123-109 od 28. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-122-78/91 od 1. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". Henrikovci". Jarmim.. br. 11. 1991. 525-127/46 od 29. 1991. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. U. Str. pov. Str.. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Str. 152 i 155 mm. 1991. Izvješće. brigade HV isporuku granata. pov. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. Negoslavci. što znači da ih brigada do tada nije predala. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava.. Str. 1991. 1991. pov. Urgentni zahtjev za projektile. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. Str. br. 1991. 525-127-127/49 od 2. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 79-2/91 od 7. Pov. 1991. Zbog straha od protuzračne obrane. Str. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 131. pov. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. koje je brigada navodno imala. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. 525-122-47/91 od 27. br. pov. Ur.Bitka za Vukovar i:. Županja 1. 11. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. Str.

traženo je poštivanje reda. Izvješće. a i tada samo uz potvrdu.Vinkovci. JJinci . koje su u toku dana ukopane na vatreni postav.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. Za napad. br. 109. 525-122-65/91 od 30. br. 1991. Vinkovci. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). iako ne izričito. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap.. Str. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Nijemci.. br. pov. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. Dnevno Izvješće. 10. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 10. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. 1991. Str. Županja 30. 130. opis je 30. 1991. studenog 1991.Lipovac. Borbena zapovjed Op. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . zaključeno je u zapovijedi.1231 U borbenom rasporedu 109. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . 525-122-62/91 od 30. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. Str. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. Snage 109. pov. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. Zapovjed.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.Jarmina. brigade HV iz Osijeka. br. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. 04-337/91-08 od 29.. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. br HV Br. Dnevno Izvješće. 1991. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. pov. br. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. Izvješće. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. br. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. Pov. 34/2-1991 od 8. Str. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci .Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. Str. 525-122-55/91 od 29. 11. Izvješće. bataljuna 130. pov. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika.. 525-123-113/91 od 30. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 1991. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". pov. 109. 10. U rajonu kote 107. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. Dnevno izvješće. 10. br. Topničkim djelovanjem iz s.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. 525-122-64/91 od 30. 10. pov. 10. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. 525-123-111 od 29. br HV. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. 10. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. 1991. 1991..Vinkovci . Br. Petrovaca i Vukovara. 10. 1.. br. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1237 i nije izveden. i 122. 1991. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. 04-337/91-09 od 30. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca.Apševci i Morović . Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. Str. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1. br HV. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima.. Osim od Glavnog stožera HV.. Izvješće. u s.. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. 1991.

1991. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. 112-01/91-01/144. Ur. Pos. U sustav obrane pored novopostrojenog 3.. Podgajci. pov. br.Laslovo. brigade HV u dnevnom izvješću.. Kl. bataljuna 3. pov. bilješka je zapovjednika 109.. brigade HV 1 minobacački vod 2. čete 2. Vukovar i Page 153 . 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. br. te da je "obmanjivao . 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. koje je trajao do 15. Str. Br. 1991.Morovič . Vinkovci i Županja. te imenovanje.. br. KL Str. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. čete za specijalno djelovanje. SVA MORH-GSHV GS HV.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . 525-122-112/91 od 4. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . Zap. Jamena. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. "ah nije vršio dobru korekturu vatre".Babina Greda.Našice". kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. brigade ZNG-a.Babina Greda. 5120-01-91-1 od 26. cjelokupnim prostorom južno od r. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci .Lipovac . 04-337/91-10 od 31. s. br. potpukovnik Ivan Basarac. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Bošnjaci.. 1991. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. 1991. 10. brigade ZNG-a. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice.. 5120-01-91-1 od 31. Prijavile su uništenje pet tenkova. Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. artiljerija i danas tuče naše položaje u s.1246 Ujutro 2.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha. br. a da je zapovjednik 2. Izvješće. Orašje . bataljuna uključena je i 2. Str.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ovlada .Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja"..Županja i Bos. br. "Nep. 1991. studenog 1991. br. 5120-33-91-2 od 26. 525-122-68/91 od 31.. Drenovci. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. Str. Pripremno naređenje Op. 525-122-69/91 od 31..1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. KL 119-01/91-02/03. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. 10. Bosut i da blokira Vinkovce s juga". 8/91-01/185. Vrbanja Brčko. 10. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. 109. GS HV. Nuštar. Jarmina. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa.1240 koji je to odobrio. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. 10. Samac . U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. HV.. dotadašnji zapovjednik 1. br. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. o čemu se prije kontaktiralo. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. 3. Prijedlog za imenovanje. Za napad je angažirana 1. 1991. 10. pov. Ur. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. Ur. MTJP-u RH. 10. osim 1.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. mehanizirane brigade HV. Vod 1. no svakako je stigla prije 6. 1242 SVA MORH-GSHV. OZ Osijek. i Vinkovcima.Nuštar". 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap.. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. pov. bataljuna 3. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . 11. 1991. zagrebačka dobrovoljačka četa. te komunikaciju Vinkovci .

1991.nije dozvolio". 525-122-94/91 od 3. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. 1991. pov.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. to jednostavno nije izvedivo. 525-122-98/91 od 3. Izvješće. 11.1248 . što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. 1991. Ur. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. Zaključci analize o provedenoj akciji.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". Pokušavajući pomoći obrani Vukovara. studenog u 4.. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. 'Te. br. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. Borbena zapovjed Op. Str. studenoga naglasio je da u ". 1991. HV.. 1991. 1991. Vinkovci. 1991. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram.1991. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . Br.. Ur. 1991.:' Slobodni tjednik 30. 1991.. Generalu Tušu. Str. MUP-u RH. pov. Kl. studenom 1991.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. br. Dnevno izvješće. OGVVŽ. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. 11. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. 13.. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. te ono. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. 11. Mate RAŠIĆ. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. te nose samo 300 do 400 kilograma. srednjeg samohodnog Page 154 . 109.. 525-122-90/91 od 2. Županja u dnevnom izvješću za 2. br. pov.. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima. brjj|120-51/22-91-l od 7. br.. Na koncu Je Annija dovođenjem 310. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. br.. studenog poletio. te piloti su uplašen: te ovo. Županja u prvim je satima 3. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . Izvješće o udesu helikoptera HT-40.1991.m SVA MORH-ZOGV: Zap. 11. studenoga. 8. pov. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". kaže Dedaković i nastavlja. studenog nedvojbeno je riječ o 1. Vjesnik 6. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova).. Županja. Ste pov. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. 11. 525-123-123 od 1. Str. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. 12. Izvješće. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11..11.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. 11.. Vinkovci. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. Str. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. Dnevno izvješće.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. 833-05/91-03/11. 12. 2. Alenka MIRKOVIĆ. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 11. Kl. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. Str. 04-337/91-11 od 1.. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. koji je također zatražen. 5120-51-91-1 od 5.40. Usprkos nadnevku od 3. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 525-122-90/91 od 2. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". br. Vinkovci. br. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. mah su. Ur. br. 803-05/91-03/221. Str. 5120-01-91-1 od 7. pov. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera..

Poslano je i šest inženjerijskih strojeva.Županja očekujemo novu frontu. 1991. 1991. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. 213 "Stalno govore da šalju. 11. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu.. Str. Poslana su četiri tenka T-55. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . 1991. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. Županja. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. OZ Osijek od 8. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-90/91 od 2. 1991. Županja. 525-123-129 od 3. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. Narodna armija 9. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. Vinkovci. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac.. Vinkovci. Str..Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. Vinkovci. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. pov. 11. Prijepodne 3. Izvješće. Pregled borbenih dejstava samostalr.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. pov. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države".1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. studenoga prebaci u Ivankovo.. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. Da se to ne Page 155 . br.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. Str. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. br. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. 11. studenoga. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. pov. Županja. te šest radio-uređaja. bataljunu 3.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. br. studenog počele su pripreme za novi pothvat. Koncentracija snaga u smjeru Šid . što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. studenog. 1991. Vinkovci. 525-122-90/91 od 2. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. 11. OSTOJIĆ. .Brčko iznimno je velika posljednjih dana. Vinkovci.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. studenog poslano u Glavni stožer HV. N. pov. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi.1991. koja se munjevito proširila. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. "Pobedili i net:» blato". 525-123-128 od 3.. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika.. Navečer 3. brigadi HV u Osijeku. 16-17. Županja situacija je izuzetno teška.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. Vinkovci. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. Dnevno izvješće. br. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. Županja od 2. koje je u jutro 3. studenog.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1.11. 11. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. Izvješće. Na pravcu Lipovac . Dnevno Izvješće.

da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. a mi ih pitamo gdje je to. 11. . 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. Sve dosadašnje borbe. 5. 6. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri..11. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. Glas Slavonije. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". Ako spasimo Vukovar. 803-05/91-03/188. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. Ur. 11.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. Vinkovci. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". 11. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. "Bez Vukovara nema Hrvatske".. Ur. trebaju nove snage i nova sredstva.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. a posebno Vukovarom. 1991. br. da sam ministar policije. Str. 11. Globus. i koji su dah "mig za isto .. Rat Vinkovci-Vukovar.. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. Vlnkovaćke jeseni. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". u 15:30 iz Đakova u Osijek.. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". br. 525-122-29 od 3. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. 525/145-9 od 5.. Druge nema". 184. neka opreme korpuse oružjem i municijom. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. 1991. 1991. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti..) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. granata i topova. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. Glas Slaivnije. 1991. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. 5. 5120-02/22-91-1 od 3. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. 11. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. 215 naredio bih istragu o tome. 1991. 1991. Bila je to očito javna poruka onima. 1991. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". Zapovijed.Bitka za Vukovar bi dogodilo. 8.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. 1995. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe.000 civila. Ako Vukovar padne. 1268 Roman MAJETIĆ. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. 12011 Davor RUNTIĆ. 1265 Isto. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS"... pov. Borbena zapovijed Op. ah da toga nema. pov. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. Stalno govore da šalju. a Vukovar je Hrvatska. da spasimo 2.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. pov. 5120-25-91 od 2.000 djece u Vukovaru. br. 11. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. Vinkovci. 1991. KL Str. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. ah to nitko nije vidio".. 4. 24. br. a zatim u boj za konačnu slobodu. Poslije deblokade. 1267 Mladen KEVO. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". 16-17. 11.m Mladen KEVO. br.

br. Op. Str. koja je pridodana 130. 11. pov. Valpovu i Našicama. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. studenoga biti na novom području prikupljanja. 525-122-30/91 od 4. Depeša br. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. Zapovijed. 1991. 5. Večernji iist. br. Str. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 1991. Slobodni tjednik. Prkovci i Šiškovci. 525-123-130 od 4. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". 1289 Marinko BOŽIĆ. 11. 11. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. 1991. Str. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. Za obranu su zadužene osječke brigade. 357/1-91 od 4. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. kao i o stacioniranju 63. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. brigadi HV iz Valpova. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. 5120-01-91 od 5. Služba sigurnosti Zap.. 11. 11. 1992. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad.. 11. pov. Do 19 sati 6. studenog 3. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. OZ od 4. Page 157 . 1274 SVA MORH-ZOZO. Borbena zapovjed. Retkovci. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. Večernji list 6. 11. 106. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. 6.. i 130. oko Valpova. 55. 1991. i2» "Vukovar nije zaboravljen". Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu.. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. 8/91-01/212. 1991.. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. Navedeno prema Darko IiUDELIST. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". Službena zabilješka. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. 25. Planirao je u noći 576. br. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. 1991. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. 11.Tenjski Antunovac . Novinari pod šljemom. a u noći 677. 1991. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. Ono je 4. Globus. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije.. br. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika.1271 Koncentracija tih snaga. Prihvat 104. 1. 5. Ur. 525-122-31 od 7.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. kao i 122. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. Str. U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. pov. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. 1991. 7.Josipin Dvor. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zagreb. br.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. brigada HV iz Đakova.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske.. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo . 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". 1991. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. pov. brigadi HV.. 11.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB.

Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. Str.. Str.1281 U toku 4. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. s. 525-122-109/91 od 4. pov. 23. br. pov. brigade HV1283 Pored 3. Vinkovci i Županja (Jarmina. br. brigadi za područje Podgrađe .1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. Page 158 . Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. br.Komletinci . Op. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. 525-122-28/91 od 5. Kl 8/91-01/215. 1991. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani .Andrijaševci . Spačva. Lipovac.Privlaka . Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. br. Županja)".isključno Otok . br. 11.isključno Šiškovci . brigada branila je crtu: isključno Gaboš . br.. 2. Vinkovci . br. Vinkovci. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. 5120-01/22-91-1 od 1. Ur. pov. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 109. 11. Str. 1991. 11. 1991. Pripremno naređenje Op.kanal Jošava tt 83 . bataljun 3.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. Str. U. brigade ZNG. Županja intervenirati sa 108.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99.. pov.Vinkovci. 11.uključno Otok . brigadom HV iz Slavonskog Broda. br.. Dnevno Izvješće. Komletinci. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. Vinkovci. 5120-21/22-91-1 od 6. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . Zadaća 109. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. 1991.. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99.Retkovci i Nuštar Jarmina . brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". 12.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji.1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. Pripremno naređenje Op. 525-122-112/91 od 4.Mikanovci: zadaća 124. br. 525-122-112/91 od 4... a minobacačka potpora obveza 109. pov. br. Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. Njezinim dolaskom glavnina 108.Županja borbena zapovijed dana je 5.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 3. 525-122-108/91 od 4. Str. br. 1991. Borbena zapovjed. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo .državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. Vinkovci. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. studeni do 18 sati. pov. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. 11.Županja". 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. ur. studenog.isključno Podgrađe. br. Str. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . 525-122-109/91 od 4. Nijemci. pov. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi. 218 H. bataljuna 3. 8/91-01/336.Durgutovica . Nuštar.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108. 11.Šiškovci . brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu.. Zapovijed. Pripremno naređenje Op. 1. 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109.. 1991. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci.kanal Jošava . brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad..

ah zapisano je i da su "naše snage (. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. Vinkovci. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. Županja poletjelo je i prema Sidu. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. pov.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. stambenih i drugih objekata.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. br. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin.1297 Noću 5/6. 155 mm.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. "DevaMrano primirje. 11.. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. odnosno jednom topu 130 mm. pov. 1290 1. Narodna armija. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara".Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. 1991. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. br. 11. 525-122-118/91 od 6. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. 1991. iskustvo nas je naučilo.1291 Granatiranje Sida. revaMrana smrt".1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. Str. 525-123-137/91 od 5. pa je 7. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. usprkos još jednom potpisanom primirju. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. 525-122-119/91 od 5.1289 Nekoliko 12. jer će ih u protivnom on sam učiniti. br. i topničkog napada na Dubrovnik. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Page 159 . Vinkovci. hrvatske snage nisu odgovarale. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. MARKOVIĆ.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe..1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. Županja. jer to. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".1290 Topnički napad na Šid. 1991. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. ne koristi Hrvatskoj". samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. 1991. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. Vinkovci. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. 130. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". Dnevno izvješće. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-119/91 od 5. Str. 11. Vinkovci."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Streljivo za njega bilo je na izmaku. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. pov. osim u borbama za Vukovar. pov..1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Str. 152.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. grada-heroja". 11. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". studenog. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad".. a njegov je predsjednik 6. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". Izvješće. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. Str.. Dnevno Izvješće.

koji je stigao.1301 Dio pošiljke. 1991. dijelu VIII. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". pov. 11. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. 525-122-130/91 od 6. Izvješće. 9. Novi zapovjednik.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. Str. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. studenoga 109. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. 525-122-130/91 od 6. Vinkovci. 1991. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". Županja. 11. Str. pov.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 5. 9.6. pov. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. "DevaMrano primirje. bio je kratkog dometa. te da se pri tom ne štede sredstva. Str. 1991. 11. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. 11. BORKOVIĆ. br. U području "Mala Bosna". MARKOVIĆ. 1991. pov. 1991. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. Str. studenog. br. 9-10. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca.11. 6.1305 Treći bataljun 3.Bitka za Vukovar 9. 11. 11. zaposjedne i utvrdi za obranu. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. br. 9. oko 200 metaka 130 mm. Page 160 . Narodna armija. 525-123-142 od 6. studenog zauzmu Henrikovce. br. RuSitelj ustavnog poretka. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. 11. brigadi HV da do 9. pov. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 11. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava.. 1991. u kojima je bila velika količina streljiva. Velika slova u izvornom dokumentu. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. 525-123-138 od 6. 1991. Vinkovci. br. Str. Str. 1291 "Stradalo 125 objekata". 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. 11. Brojno stanje i imena ljudi 4. 1991. pov. 1991. Županja zapovjedio je 6. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. 525-122-126/91 od 6. Kako saznajemo. 1991. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. 187. pov. 11. revalvirana smrt". Dnevno izvješće. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Str. 525-122-147/91 od 7. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. 1991. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. pov. Izvješće. 11. Informacija iz GS HV o MES-u. U.. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 525-122-132/91 od 6.. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. Narodna armija. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Borba. 21. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje".. br. 11. Str. br.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva..'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. 400/249-16/91 od 6. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. Redovno dnevno Izvješće. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. 11.1308 U toku 6. 525-123-141 od 6. Str. pov. 1991. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. Dnevno izvješće. 525-122-161/91 od 8. br. "Nećemo vas poslušati".. Vukovar . Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7. 1292 1.Vinkovci.1991. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. br. 1293 D. br.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 1991. 1991. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. RUNTIĆ. Gospodinu Predsjedniku.

109. pov.11. 1991.11.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. ZNG: Zap. br.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. Br. te za topove 76 mm. Operativna grupa Vukovar.. 109.. Str. br. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. te dva tenka u području Marinaca. HV Br.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. Istovremeno borbeni dokumenti 109. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovaca. bataljuna 122. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. 11. Str.. 1308 SVA MORH-109. 525-122-151/91 od 8. 1312 SVAMORH-122. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 525-122. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. prostor između s.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. 324/91 od 5. 1991. 1991. 3. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. 11. 4. br. U dnevnim izvješćima 122. Jarmina. pov. 1991. br. Cerić i Vinkovaca). 11. 109. 1991. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a 11 je gardista ranjeno. 122. 1991.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV.1310 Iz područja Vinkovaca.1991. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. 1991. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. ZOSISB. Pridodana je 109. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. br. br. 109-472-1/91 od 9. br HV: Zap. Str. Borbena zapovjed Op. br.. a posade poslane na odmor".Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. 130. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 1991. pov. od 6." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. Županja a osobito u području Nuštra. Str. Str. pov.. Str. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. Izvješće. Mikanovaca. SVA MORH-ZOZO: Zap. br . Cerne i Spačve. U toku dana 3./91 od 6.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Br. SVA MORH-ZOZO. brigade govore o dvije čete 122. 1991. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. 11. br. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen.1991.11. Nijemce i Jarminu. Dnevno izvješće. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. 11. Zapovjed. Page 161 . 11.. HV. Pov. br. 34/2-1991 od 8. bataljuna 3. Br. Vinkovci. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova.. 525-122-125/91 od 6. Vinkovci. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. 525-124-160 od 7. određuje. br. brigade HV u Đakovo. Banov dol. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. Zapovjednika obrane s. 525-122-147/91 od 7. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled.. br. 335/91 od 6. HV. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. HV. studenoga. SVAMORH-ZOGV: Zap. 13. br. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce.1991. 525-122-162/91 od 8. određuje. br. Dnevno izvješće. 01-93/91 od 6. 11. br. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. 13. brigade HV. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. Izvješće. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". Izvješće. brigade. Jarmina. 122. 1991. Dva su člana posade poginula. br. br. HV: Zap. 04-337/91-17 od 8. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. 11. 11. 04-337/91-15 od 6. Izvješće. Zapovjed. SVA MORH-ZOGV: Zap. Ivankova. 525-122-130/91 od 6. Str. a ostala je jedna. br. 11.HV. 11. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . br HV Pov. Br.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. Komletince. 1991. brigade vidi se da su dvije čete povučene.1991. brigade ZNG-a. Dnevno izvješće. Lipovac. 11. Dnevno izvješće. HV. 525-122-147/91 od 7. 221 potpuna nepozanica.. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. 3. pov. pov. 11. pov.1317 1309 SVA MORIM. br.Đakovo.

brigade ZNG-a. 1991. br. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1.. Osim nje. pov. "Je li 13 srećan broj". U Narodno] armiji od 16.. I.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. 1991. U. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. 238. studenoga. 11. MARKOVIĆ. 525-122-165/91 od 8. pov. pov. razaranja i povremenih gubitaka . 525-122-1046/91 od 10. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. a četi 106.Bitka za Vukovar Vinkovci.. brigade HV nigdje se ne spominje. 11.1328 U jutro 10. U. Str. Str. Izvješće po pripremnom naređenju Op. 11. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. brigade ZNG-a.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. br. pov.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. pov. brigada HV ne spominje se. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. 6. 3.. i 10. 11. 11.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. studenog 1991.. Županja od 9. 525-122-173 od 9. Str. 1991. bataljuna 109. bataljuna 106.. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. 1991. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . Dnevno Izvješće.1319 Napad je počeo 9.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-162/91 od 8. br. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. 1. Županja od 9. 1991. Str. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. br. U Vukovaru se stanje 9. 11. Bitka za Vukovar. studenoga. Izvješće. br. M. 525-122-165/91 od 8. 525-122-173 od 9. Dnevno izvješće. 11. Dnevno izvješće. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. 11. Str. i 08. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. Pov.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Postrojba je imala šest mrtvih. Borbena zapovjed Op. 525-122-173 od 9. Str.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka.. 1991. za to su bile potrebne jače snaga. 11. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 20 ranjenih. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. brigade HV iz Ivankova. RUNTIĆ. usprkos svih poteškoća. pov. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. Dnevno Izvješće. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1991. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. 525-122 /91 od 10. br. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika".1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. br. br. 525-122-173 od 9. bataljona. Izvješće. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. br. 11. U pričuvi je bila četa 5. 11. br. 525-122-1046/91 od 10. Dnevno izvješće. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. . Vinkovci. pov. DEDAKOVIĆ-JASTREB. osim u dnevnom izvješću. D. pov. Dnevno izvješće. i 7. pov. brigade HV nema ni spomena. 1991. 1991. Četa 106. 5. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Borbena zapovjed Op. studenog pogoršalo. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. br.1991. Dnevno izvješće. 5. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. brigade HV. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. 1991. bataljuna 3. 1991. 11. Str. Str. Narodna armija 16. bataljuna 3.. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. 1991. Županja 8. brigade ZNG-a. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. Županja od 10. Str.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. Vinkovci. Vinkovci. a 106. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD.. br.

Dnevno izvješće. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. 525-123-154/91 od 10. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. Vinkovci. br.. 11. D. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. s njim i RH. 11. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. To je za mene apsolutno marginalno. dopuna naše depeše. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 525-123-153 od 10. 1991. 1991. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. br. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. 11. br. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. vjerujem i Istrajatl.. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. 240. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). 11. dopuna naše depeše. hrabro i pošteno raditi. Str. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. Bitka za Vukovar. pov. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. Izvješće. Navečer 10. Do sada je stiglo 490 boraca. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe.. br. Depeša br. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Depeša br. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. 1991. ministrima obrane i unutarnjih poslova. Izvješće. Str. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. 511-15-10/3-4327/91 od 9. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Izvješće. 1991. Str. Vinkovci.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. 525-122-1046/91 od 10. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. a to su konkretno krizni štabovi. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. 11. pov.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. 525-123-154/91 od 10. studenoga. 1991.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". 11. pov.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. 1326 jvrrjp rjj. Budite makar toliko Page 163 . ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. Dnevno izvješće. pov. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. br. Na tome ćemo uporno. Županja. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar .otŽ: PU Vukovar. 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". Str. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". 1991. 525-122-1046/91 od 10. Str. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja.. DEDAKOVIĆ-JASTREB.Vinkovci. RUNTIĆ. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". 11. br. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete.. A MIRKOVIĆ-NAĐ. te jedna četa iz 106. pov. bez obzira na ljudske žrtve.

50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. 2946 . vod haubica 155 mm. "da osigura stvoreni koridor.Marinci . što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci. 1991. tajnica u štabu Dedakovića. Izvješće. 1991. 12. 11.Vukovar . 1. Slobodni tjednik 4.. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. Samo 7.". 12. Najviša politička tijela Republike. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. studenog. 10. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. "Jastreb pretučen do krvi". 11.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". a ne zamisliti. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. Vjesnik 6. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva. 133S Jamin KRPAN.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. Prijepis telefaksa primljenog 10. u 19. 8.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. kaže se u izvješću. 1991. od 9. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci.48. "Ljiljana Toth. kao i nadnevak kada je pisano. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. brigadu ZNG-a.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića".. 1991. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. i 1.1 8. brigade HV. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . godine. 1991. studenoga u 13.11. Optužnica. Saboru RH. 8. brigadu HV. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. 105. zapovjedniku je servirala 'informaciju'. bataljun 132. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar.Vukovar.. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. A tada. 6. 11. 30.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3.45. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". Telefaks s nadnevkom 10. 226 "U večernjim satima 12. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". poslana 9. studenoga. Tri točke u originalu su izvješća. Page 164 . Znatna kolićina stigla je i 9. 81 ručni bacač raketa "Zolja". brigade HV. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih".1991. 225 mina za minobacače 60-120 mm. u 18. prema njezinim pouzdanim izvorima. Vinkovci. studenoga. Vjesnik. 12. 1991. 11.Bogdanovci . nego da.1991.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. 11. bataljun 122.05. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. ona je. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar .1991. a drugo govore.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Sabor.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. što se vidi iz zaglavlja.

Bogdanovci . četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV.Marinci . Mikanovci. Borbena zapovjed. i 3.. br. pov. br. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. Za prvi postroj određen je dio 3. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. Prednji kraj ima na r. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. KL Str.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine.. KL 803-05/91-03/244. Ur. brigade HV. 5120-01/22-91-1 od 1. 11. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. Nuštar . studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Page 165 . 28.Cerić . U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. četa 3. te u šumama. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. 2. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10.1346 Pravac prema Županji dobila je 252..Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. Vinkovci i Varaždin. Operativne grupe Vukovar. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. tako ni 9. brigade HV. 1. pov. u što je moguće kraćem vremenu. 5120-25-91-6 od 9. četa 3. bataljun i mehanizirana četa 3. Op. 227 Intenzivirao je izviđačko . brigade HV iz Bjelovara. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. 11. velike Srbije. 525-122-36 od 11.1343 Kao i prethodne procjene. osim 105. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja. Bosut Mirkovci . 1991. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap.Marinci . 108.. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. Izvješće za 9. U drugom postroju bio je 5.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. SVA MORH-GSHV: GSHV. br. 12. a na nekim mjestima i u međuprostorima. Predpočlnjavanje dijela jedinica. Županja. 4. studenog 1991. brigade HV iz Nuštra. bataljuna 3. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. brigade ZNG-a. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. ur. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". bataljun 122. 1991.11. bataljun. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. što je bila zadaća 3. Vinkovci.Vukovar. bataljuna te tenkovska četa 109.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe.1991.Gaboš .1349 S obzirom na predviđenu zadaću. studenoga. br od 9. 525-130/8 od 9. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . SVA MORH-GSHV: ZOSISB. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. U.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. studenoga. 1991. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. 1991. SVA MORH-ZOZO: GSHV. brigade ZNG-a. pov. i nova je procjena bila manjkava. Na pravcu s. brigade ZNG-a. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. Đakovo. Br. njezin 1. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. 8/91-01/336. br. Str.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna. U bojni raspored na tom pravcu.Pačetin .1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika.Ostrovo . Str. 11.

U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. Marinci. Cerić. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana.1352 Page 166 . HV od 10. 22. šumom Lug. u s. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. koji je 1991. brigade HV. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. brigade. 27. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. bataljuna i mehanizirane čete 3. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. 525-130/7 od 9. br. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105.Bogdanovci .1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. na glavnom pravcu. Henrikovci. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. bataljun 132. službovao kao poručnik u toj brigadi. Petrovačka dubrava. br. Str. bio načelnik štaba 152. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. 29. Vinkovci. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. Marinci i Bogdanovci. Pričuva. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 1991. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. 17. Narodna armija. 1345 Petar BOŠKOVIĆ. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. studenog. studenoga. Petrovaca. 1991. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. s. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. ekonomijom Henrikovci. Inženjerijska četa 37.Vukovar.9. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. 45/3-9 od 11. Mirkovci. bataljun 132. područje Vidovca Marinaca i Lipica. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". 1. 28-29.. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. 1992. Drugi postroj sastavljen od 5. Petrovci. nije bila na bojišnici. "Ratnici Iz senke". Njima je priprava tekla od 19 sati 12. koja je također bila obećana. 525-122-188 od 11. Županja bilo poznato da se 105. 11. Vidoševac.1993.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. 1991. Bršadina i Pačetina. Mirkovci. HV. Pačetin i Bršadin. Pačetin. Marinci i s. br. 6. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. Petrovci. 11. obećana.. Borbena zapovjed Op.. doduše. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . 1347 R. no iskustvo sa 104. Pov. "Četiri meseca bez gubitaka". Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. Bršadin..Marinci.Bogdanovci. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. a u toku noći 12. šuma Lug. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. GSHV. 1991. 1.Bogdanovci . Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. na 13. Cerić. POPOVIĆ. pov. Bogdanovci". studenog trebale ovladati područjem Zidina. bataljuna 3. Orijentiram početak napada bio je 5.Marinci . pov.30 sati 13. brigadom HV. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. Za obranu. 1992.Henrikovci . 2. Str. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. 12. br. 11. br. Cerića. Narodna armija. Narodna armija. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". 122. Napadu snaga I ešalona. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. Negoslavci. Bila je. "Između zatišja i opreza". i 3.. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". brigade HV. Obavještajno Izvješće. 16. studenogtrebale su biti spremne za napad. brigada HV Inženjerijska četa 37. Po ovlađivanju pojedinim objektima.Vukovar i Nuštar . brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. br.

brigade HV Op. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci. Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". pov. Sličan podbačaj napravila i 3. 525-123-157/91 od 11. 525-122-188 od 11. Vinkovce i Vođince. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti.Marinci. 525-122-199 od 12. ali su oko 06. 1351 Isto. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. 1991. Str. 11. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Samostalna četa 109. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. 11.10. Županja. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin .10. a potom i pješačkim napadom. br. 6.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. 25 od 31.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. Vinkovci... br. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj. 11. 1991. r. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". Proces priprema i prikupljanja 1. 1991. br. Mate BAŠIĆ. pov. 230 znatno sporije. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. brigada ZNG-a. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". br.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. koji je odbijen. Jarmini i Borincima. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . 30. Borbena zapovjed Op. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". studenoga. pov. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. studenog. pov. Dnevno izvješće. Izvješće. Str. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. niti se domaći prvih kuća s."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić. Vuka . Str. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. 11.. Snage 1. Marinci. Op. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . br. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. 1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji.. br.Henrikovci .r.Petrovci . 11.Marinci Henrikovci .Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Njezin 5. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. 11. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. Str.12. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991.Marinci . a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Dnevno izvješće. prvo topništvom. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s.1356 "U večernjim satima 12.1991. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". 525-122-199 od 12.1991. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju... 906-1 od 6.1991. 1991.11. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. 1991. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. dok na osnovnom pravcu. Slobodni tjednik. br. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". Napadnuto je 11. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci.

vrhovnog zapovjednika.11. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". General Tus prešućuje da 105. Izvukla se zbog gubitaka. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu..1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. opis drugog pokušaja proboja korektniji. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. pov. gdje su neophodno potrebni".1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. da je bila na samoj granici uporabe. 1358 isto. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. br. pokolebanu.1365 Dva dana kasnije.Vinkovaca i Županje". Str. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val. Dnevno Izvješće. studenoga. najkasnije do 21 sata. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. misho je zapovjednik Operativne grupe. OG i brigada Hrvatske Page 168 . Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca .1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. No to nije kraj njegovih domišljanja. 152 mm i minobacački 120 mm. Franje Tuđmana. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. dr. 15.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. Jedna njegova bojna . Vinkovci. što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. No. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". 135!l A TUS.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. a ljudski gubici su. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. brigada HV se nije pojavila. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. 1991. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". ipak ni on nije održiv. odnosno kao paralelna vojska". Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. 525-122-201/91 od 13. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. kao i zapovjednika OZ.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. 84-85. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105.

Dnevno izvješće. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. brigada ZNG A '32 1.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm.Bogdanovci . ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. Vjesnik. 12. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. Page 169 . Naredba. Granatiralo je Vinkovce i Županju. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. 1991.1991.1371 Dugo očekivana 105. 525-122-200/91 od 13. 11. 11. brigadu HV. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". 1991.1991. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca.Bitka za Vukovar vojske". s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14. Str.11. studenoga. Str. Vrpolje. 8/91-01/256. i_ X1130 četa 130. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. HSP Zagreb. Čajkovci. 11. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. 6.Šid. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. pa je njihov broj narastao na šest. što je najavljivalo nove napade Armije. 11. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. br.Županja. 8 505 505. morale su se odbiti.15.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. Zahtjev je poslan navečer u 22. 1991. bataljun 132. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109... s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. Naredba. br. Zapovjednik brigade. 1991. U potpisu Je zapovjednik 1. Županja. Vinkovci. ili njegov zamjenik. osim navedenih. pov. 5120-01-91-1 od 14.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . Krizni štab od 12. 8. Stari Perkovci. počinivši veliku materijalnu štetu. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. studenoga. pov. 11.. 525-122-195/91 od 14.1367 Na pravcu Vinkovci . pov. Ljesk-'ov Zemljovid br.Vukovar. 1991. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. Javni poziv na mobilizaciju.Marinci . 525-122-208/91 od 14. 11. Budrovci i Piškorevci. br. odmah poshje pristizanja". 1991. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . Str.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . 1991. Vinkovci i x_ ]X]9 3.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122. 11. br. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. odnosno prometnica prema Pačetinu. Br. Ur. 1364 Isto. 525-122-222/91 od 15. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. brigade ZNG. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. 232 ti i--Markušicš.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14.

525-122-208/91 od 14. 21. HV Br. Izvješće. Zapovjed. 11. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". U. Dnevno izvješće. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. 17.. 1992. br ZNG trebala u toku 15. pov. br. Izvješće.1991.Šodolovci". SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-166 od 15. oklopna brigada. biti predana 109. br.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. 1991. 525-123-167 od 15. pov. Razmještaj brigade. Županja govorile su. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. "Između zatišja i opreza". oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac.1378 Ujutro 15. 11. 17. 12. 5 2 5-123-170 od 16. "Ti divni ljudi. Izvješće. pov. 1991. Narodna armija. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce.1991. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108.11. Narodna armija.1991. 4. R. b78 M PETROVIĆ. Izvješće. 1991. brigade. 525-123-165 od 14.. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati.1381 Rasulo 1. 1991. Županja i Vukovara 17. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. Zbog toga je dana bojna priprava 106. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljuna 131. br. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 04-337/91-23 od 14. POPOVTC. 1. 525-123-167 od 15. 11. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. 525-122-244/91 od 16. HV. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. i 122. Izvješće. Vinkovci.Osijek i pravcu Bobota . br. mladi ratnici". br.. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. Južno od njih. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. pov.. Dnevno izvješće. br. 16. brigadi napad na Nijemce. a 1. br. Str.1379 Prve dojave 131. upad u županjsku općinu dobila je 252. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. pov. 1991. 11. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". Narodna armija. 11. 525-201/91 od 14.. Str. 11. br.. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. studenoga 252. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 16. pov. u toku 15. 1991. 11. 1991. Str. 11. 1991. 1992. Page 170 . Str. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. br. 11. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. ih 16.1380 Tek je poslijepodne 16. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. 1379 R POPOVIĆ. pov.. 130. pov.. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 525-123-178/91 od 18.11. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1376 Za razliku od noći. Izvješće. br. Narodna armija.Vrbik -Petrova Slatina . br. prema procjeni oko 30 posto naselja. 1991. Izvješće. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122.. br. 11. 525-123-165 od 14. Apševce i Podgrađe. R. pov. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. U Apševce je uspjela ući. Str. pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. br. 11. doduše netočno. Str. 525-124-192/91 od 15. brigade HV o napadu 252. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. 22. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. i na ostalom području Operativne grupe. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. 525-123-200 od 25. 11. 109. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . Str.. "Između zatišja i opreza". pov. 1991.Klisa . POPOVIĆ.Ćelije . 1991.. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. Str. 1991. 12. 24. 1. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone.

Jasinje . zahtijevajući da u toku noći 15. 1991. 525-123-178/91 od 18. br. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. Selo je 16. 1991. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . Županja. SVA MORH-ZOGV: Zap. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih./16.1390 Bataljun. br. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. brigade HV. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. 04-337/91-25 od 16. 11. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. HV Str. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. 11. 131. 11.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". Izvješće. HV. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta.. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . br. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str..1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed.1384 Dio 105. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . bataljuna određen za zapovjednika pothvata. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . 1991.Slakovci. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. pov. Vinkovci. a njezin je zapovjednik 2. Prekid napada 131. br. 525-124-198 od 16. bataljuna 109. oklopne brigade dijelovi 3. 525-123-173/91 od 16. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. br.Apševci . HV. po dubini motel Spačva . bataljuna. pov. bataljuna 105. 11. bataljuna 109. 04-337/91-24 od 15. 1991."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. Str. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. Izvješće. 47/18-91 od 16. br. 525-123-170 od 16. brigade HV. 100-3/91 od 16. 109. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. br. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. 131. Izvješće. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". 1991. brigade HV.Panjik (kota 80). 11. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . a "dio ljudi se utopio u r. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. br. SVA MORH-ZOGV: Zap. Izvješće.. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. Str. br. 11. Apševca. pov.1389 Ugrožavanjem Nijemaca. 109. .Plandište. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala... oklopna brigada JNA zaustavila se. pov. U toku toga dana 252. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Nakon napada 252. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2.. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. Vinkovci.Jaz. Br. HV. br. Komletinaca i Privlake. Bataljun 105. 11. pov.Podgrađe". Županja 1 Vukovara 17. Izvješće. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. studenoga uputi jedan bataljun 105. ojačan tenkovskom četom.. br. 1991. . Br. 525-123-171 od 16. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. 1991. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. Očito je čekala ishod napada 3. 11. 1991. pov.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. 11. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. brigade HV u Nijemcima.. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. Topnička potpora napada bila je obveza 109. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapovjednik 109. brigade HV tek se poslijepodne 16.

1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. pov. br. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. pov. 3. HV. Županja i Vukovara 17. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. Str. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. 11. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. 109. 525-124-198 od 16. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. 525-122-243/91 od 16. 11. Br. br. br. Dnevno izvješće. 525-122-233/91 od 16. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. Predviđajući dugotrajne borbe. 11. gardista iz 3. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. Str. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. 1991. 1991. Pripremno naređenje Op. pov.1397 Bataljun 105. Borbena zapovijed Op. bataljunom.. Izvješće. i 5. bataljuna i s nepotpunim 1. 1991. S pripadnicima Page 172 . 11. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi. br. 1991. Str. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. 2. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. br. brigade od 23. 1991. Vinkovci. Ne znajući još da je 105. 11. 1991. do 13. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. Županja. Županja.Bitka za Vukovar sustav obrane.1391 U 105. Vukovar. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. pov. br. i 16. br. i 105. brigade i predloži mjere za rješavanje".. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pa i borbe u okruženju.1393 Zapovjednik 108. pov. brigade HV. Županja. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. 6.. do 24 sata 17. 1991. planirao je 108. 5 25-123-178/91 od 18. Otok Privlaku. br. studenoga. 11. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. 237 Plan s "Merčepom i tzv. 1991. pov. 1991.. 525-123-169 od 15. na pravcu Lipovac . br. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova. Str. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. 11. brigadu HV iz Slavonskog Broda. 11. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 525-122-244 od 16.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. 11. Dogovorio je spajanje 2.. pov. Str. bataljuna. 525-122-231/91 od 16. Naseljena mjesta: Nijemce. bataljuna u novi 2. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. 1991.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. 1991. Zapovjed. pov. Pripremno naređenje Op. 11. 525-124-191 od 15. 525-124-198 od 16.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. studenoga bilo Je vrlo teško.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. Str. pov. Izvješće. br HV: Zapovjedništvo 108. Vinkovci. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. 1991. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. br. 04-337/91-25 od 16. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. br. Komletince. prema Vinkovcima ih Županji.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". 11.. i 2.. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Gradiški). 1991. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice.. 1394 SVA MORH-108.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. Str. pov."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed.. 11.Apševci. br. br. brigade koji nije uopće stigao. 525-124-192/91 od 15. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba.

5120-34/22-91-1 od 16. pov. Ur. Str. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. Dedakovića i g. Str. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. 11. 1991. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. 5120-33-91-2 od 15. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. Str. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. 525-122-238 od 16. 11. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć". i 132. 11. Rok za ustroj bio je 20.. br. bitke oko centra grada. br.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. 525-122-244 od 16. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. Dnevno izvješće. 1991. Županja.00. 1991.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. br. g. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. 525-124/187 od 15. studenog. 384-386. studeni. Dnevni operativni bilten za dan 15. pov. odnosno oko 100 metaka.00 do 12. Operativno dežurstvo od 15. te da su "nesuglasice između zap. pov.1403 U toku 16. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. 525-126/36 od 15. 11. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. studenoga "vođene . 11. Ur. br. br. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. 1991. M. Vinkovci. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. 1991. pov. pov. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. Zapovjed.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. ŠPEGELJ. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. što se očito odnosilo na 109. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". 1991..1991.. studenog. 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. 1991. 525-122-223/91 od 15.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. Vinkovci. 1991. HV".1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16.. br.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima.11.. 525-143-172 od 16. pov. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. 11. br. Str. i 105. Za okruženi grad više nije bilo nade. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. brigadu HV. pov. studenog. 525-124-201 od 16.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. Str. koju nisam pronašao. 525-124-200 od 16. Vinkovci.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu. br..1991.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. 1991. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. sjećanje vojnika. 11. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati". 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. 11. 1991. od 06. 1991. Za njega je Operativna grupa 15. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. te "poduzeti potrebne mjere". 525-123-177 od 17. 11.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. U. pov. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . 11. br. Glavni inspektor Hrvatske vojske. 122.. studenoga.. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva. br. 1991. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1401 Pridodane snage iz 107. br. 11. br. 11. 238 dužnosti".

1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara". 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. 1991. Depeša br. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. 10. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV.Bitka za Vukovar Vinkovci.. ah bez pomaka na bojnoj crti. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. "Vukovar je ostao u meni". "Svanuće jutro slobode". koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara.1419 Armija je i 3. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. 7. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1.. M.. 1991. br. g. 1418 Milorad GONČIN. Str. da je hrana i streljivo na izmaku. 11.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. 11. 525-124-198 od 16. 11.. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1.. kukavice i veleizdajnici.. Narodna armija. 2/96-01-91-1 od 2. Ur.. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . 1991. 27. 'Vukovar oslobađaju hrabri"..1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru".. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. br. 1991.00 do 18. Kl. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. od 12. 1991. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. 10. Operativno dežurstvo od 15.. KL 810-03/91-01/01. 1991. 10. 511-15-10/3-4262/91 od 1. 1991. 10. 11. 525-124/202 od 16.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. Zapovjed. pov. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. pov. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. dopuna naše depeše. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Obavjest. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . listopada nastavila napade sličnog intenziteta. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 11. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. Pomoć..00. 1991. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. 10. Dnevni operativni bilten za dan 15.00 sati Vukovar. Ur. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci. Str. br. 12.1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. a "agresor vraćen na početne položaje". 8/91-01/265. 1991.Marinci .. 5120-01-91-1 od 16.Bršadin. Narodna armija 19. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". 1991. 1991. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. listopada. Za teško stanje u Vukovaru. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. br. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. Narodna armija 9. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. Na području Mjesne zajednice "1. PANTELIĆ.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. 14. pričuve minimalne a što se "negativno . odražava na naše borce". 240 Gardijske motorizirane brigade. 11. 22. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra.

1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. Br. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". pov.1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. Depeša br. 10. 511-15-10/3-4269/91 od 4. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. Depeša br. br.. 511-15-10/3-4267/91 od 3. 1991. Dnevno operativno izvješće.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora.1991. 10. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. struje. br. 511-15-10/3-4265/91 od 2. 2-6 od 3. pov.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. pučanstvo je u šoku. . U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. a ranjeno je najmanje 16 osoba. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. 511-15-10/3-4267/91 od 3.10. dopuna naše depeše.1423 Noć 374. "U potpuno razrušenom gradu. bez vode. pov.. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". koji su 1. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. koji je bio u potpunom okruženju. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi.1991. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991.. Dnevno operativno izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 10. 525-123-18 od 4. nemamo prijevoznih sredstava.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. dopuna naše depeše. što su branitelji s uspjehom odbili. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. dopuna naše depeše. 525-123-17 od 4. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. da nam telefonske linije ne rade. Depeša br. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". Izvješće. Str. Depeša br.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. Str. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Kao i prethodnih dana. 1991. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Str. 10. Vukovar je postao sablasni grad. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. prijete zarazne bolesti. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". hstopada poginuli u Bogdanovcima. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. 1991. struje. život se odvija (. da nemamo vode. Napad Armije nije gubio na jačini.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. 10. 525-123-16 od 3. dopuna naše depeše. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice.10. 1991.

4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. listopada.Beogradska kosa. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. 1991. 1991. I da će Vukovar izginuti. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 1991. 10. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. Br. Slobodni tjednik 10. MUp rh-otž: PU Vukovar. Operativno dežurstvo od 6. Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. 1991. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".1991. 4. 511-15-10/3-4269/91 od 4.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6.1433 a ni 6. ZNG. Bršadina i Borova Sela. 511-15-10/3-4269/91 od 4.m MUP rh-otž: PU Vukovar.1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Prijepis telefaksa primljenog 5. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. jasno mi je da smo rat izgubili. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe.1991. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. Dnevni operativni bilten za 05/06. 22. 511-15-10/3-4270/91 od 4. 4-5.00 do 06. 1993. 109. dopuna naše depeše. Ovo više nije ni Berlin. usporedbom s porukom 4. Vojska. Izvješće.. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. 511-15-10/3-4272/91 od 6. s crte Vučedol Petrova Gora . dopuna naše depeše. Predsjedniku Republike Hrvatske.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. Ali ni tada neće pasti". Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. 1991. 10. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. dopuna naše depeše. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. uži. br. 1991.10. 10. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Page 176 . na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453.1435 0 stanju u Vukovaru 7. Operativno dežurstvo od 6. Dnevni operativni bilten. Depeša br. dopuna naše depeše.1431 Pet dana kasnije.00 sati. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". Ni Bejrut. 1991. 1991. Dovezena su tijela šest osoba. 1991. 1991. Depeša br. neznanja. hstopada u 9:13. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. 20. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. . Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. od čega šest pripadnika HV. 10. Trpinje. 10. Borovo naselje. 1435 Nikola OSTOJIĆ. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. Depeša br.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. 10. 10. Zap. od 18.. naše depeše. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara.1437 Tog je dana iz borbi za grad. listopada počeo mirno.1991.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. 04-267/1-91 od 7. ZNG. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. dopuni-.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada.. i u mene. 242 tehnika koju ste nam obećah?". 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vukovar će izginuti!". 10. 10. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje". nesposobnosti. u broju od 10. 10.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave. Depeša br. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. što je obrana uspjela odbiti. Depeša br. Izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10. 10. "Zbog lažnih obećanja. što će reći pohvala.10. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". 511-15-10/3-4271/91 od 5.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7.

Str. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". hstopada. 1991. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. još uvijek.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. 1991. 8. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. 1991. 511-15-10/3-42 76/91 od 10.. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. OSTOJIĆ. Približavaju se tenkovi. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. 10. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim. 021-03/91-05/07 od 8. Izvješće. Kl. 525-123-38 od 11..1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 511-15-10/3-4275/91 od 9. br. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". Bogdanovcl .1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. koji je potrajao cijeli dan. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. Br. 10. 525-123/40-91 od 11. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. Depeša br. .. 19. 10. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. dopuna naše depeše. pov. do 18 sati.10. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema.. 08-2935/1-91. 10. dopuna naše depeše. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. zabilježeno je da se "124. dopuna naše depeše. hstopada "kao nikad dosad".. Zaključci iVarođne novine. Narodna armija. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. 1991. 10. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. pov. CO. 511-15-10/3-4274/91 od 8. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Nema više sijena (municije).44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. br. R. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. uspiješno brani svim snagama. dosta nam je Page 177 . U 19 sati 11.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu.1447 U 19. 10. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. 10. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. 1991. s ciljem da se Vukovar obrani. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje.Bitka za Vukovar 1439 N.1441 Relativno zatišje od 8. što je odmah demonstrirao. Depeša br. br. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju..1442 Armija je oko Vukovara 10. Izvješće za dan 11. Izvješće.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. HV. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Njegov nastup prema Zagrebu. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković.12. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. 1991. 1991. od 08. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". Str..1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. 1991. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. 10.

1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. u 23. u 19. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . Nakon što ga je 13. br. Pregled situacije. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. 10./14. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". namjeravajući s tenkovima ući u grad.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. 51. i 17. HV: Zapovjedništvo 122. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. 10. 5120-03-91 od 13. Depeša br. Rušitel] ustavnog poretka 19-29.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". !U" Isto. br. kao i da se može dati i u "novine". 1991. br. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. 1991.. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. među kojima je mile mrkšić. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. a ranjene su 43 osobe. koje mu to trenutno onemogućuju". 1991. razgovor od 12. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice.21. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. br. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. brigade. 245 bila i glavnina 2. dopuna naše depeše. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. nM Glavni stožer HV. Evropskoj misiji.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu.40 sati. 1991. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. U toku 16. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb.1459 Nositelj napada. Dopisano ispod izvješća od 19. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. brigade HV iz Đakova.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. 2121-06-91-90 od 13. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. 511-15-10/3-4284/91 od 15.1461 Ujutro 19. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. 2121-06-91-90 od 13. Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. mehanizirane brigade. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. 10. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". Ur. HV: Zapovjedništvo 122. branitelj je zaustavio prodor. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. 10.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". 1451 SVA MORH-122. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. '» SVA MORH-122. U toku 15. hstopada 1991.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. 10.59. brigade. B. Dan kasnije poginula su dva. trudnica i novorođenčadi. KL 804-01/91-03/48.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. br. Vukovar je odgovorio potvrdno. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. 1991. južnom dijelu naselja Lužac. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa".1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. 10. Dnevni gubici 16.00 sati. 1991. BORKOVTĆ. mehaniziranog bataljuna 51. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje..

1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. 1991. I. 525-123-68 od 17... ĐUKIĆ. Ministarstvo zdravstva od 22. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani".1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. Lijekovi. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". 1080-183/1-1994 od 10. Grad Vukovar je pun ljudi. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. hstopada je za branitelje Vukovara. a sedam ih je ranjeno. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra.45. 1462 RH. K. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. hstopada.1468 Do 30. 7. 23. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Uspjeh su ući u selo. 20-22. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju.. 1991. brigade. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. pov.1991. 78-79. zauzeli 10 kuća. D. 204. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. 3. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. Napadi su odbijeni. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. od 17. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. MATIĆ ERED. pov.1471 Idući dan. Str. a crta se obrane nije pomaknula. Obavijest.1991.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. Page 179 . Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. 525-123-78 od 20. godine): Zap. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". Str. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. bio težak dan. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). svibanj". 3-8 od 16. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. 10. 511-15-10/3-4288/91. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. 1992.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. hstopada. Br. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. 10. 1991. 10. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. Narodna armija. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove". odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. Izvješće. 10. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. D. 1991. usprkos potpisanom primirju. 9. Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1994. VSA MORH: MORU. br. Br. 511-15-10/3-4286/91. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. Odjel Sinj. 1991.08. I. Ništa lažno. "Vukovar oslobađaju hrabri". Depeša br. Imenovanje. 27.10. SIS. br.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. Depeša br.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. 1460 M. KIR-36/92 od 6. 19.. na što su hrvatske snage odgovorile. Saslušanje okrivljenog I. 42-47. svibanj". Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. mmzione otopine. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. 10. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. dopuna naše depeše. Izvješće. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom.1470 Od 26. 1991. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a za 11.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. 10. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. od 16.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni.

10. Str. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-1071/91 od 31. br. 1991. koje su uočile "velike snage . br. Depeša br. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. br. dopuna naše dejseše.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. dopuna naše depeše. kao i Sajmišta. 10. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. 2. Znatna pomoć. 525-123-82 od 21.Trpinjska cesta i Erovac. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Narodna armija. Dnevno izvješće. Str. 24. DOKIĆ. 1991. Izvješće. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. listopada. 525-123-86 od 23. 1991. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 10. mehaniziranog bataljuna 51. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. a ranjeno je 12 osoba. pov. 525-122-34/91 od 23.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. 11.10. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". pružena je 3.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima".Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 511-15-10/3-4304/91 od 26. Str. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Dnevno izvješće. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 525-123-109 od 28. studenoga. Str. Dnevno izvješće. 1991. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi".1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. 1991. 10. Poginule su dvije osobe.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. br. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar.. Depeša br. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. Str. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-55/91 od 29. S. 525-122-22/91 od 21. 1991. Izvješće. 1991. 511-15-10/3-4308/91 od 28. pov. br. 1991. br.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. Str. Depeša br. Izvješće. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. 1991. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. kao i prethodnih dana. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Depeša br. Str. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. 1991. 1991. 1991. 525-122-37/91 od 24. 511-15-10/3-4311/91 od 30. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad.. 10. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. br. 1991. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. 6. Dnevno izvješće. pov. pov. Pov. "Hladnokrvnost pre svega". 10. Narodna armija. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. 1991. u 18. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. 5. j>ov. 10. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. 12. 511-15-10/3-4306/91 od 27. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. 1991. Vinkovci. dopuna naše depeše. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 10. Vinkovci i Županja. 10. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. Granatirano je i područje Vučedola. 10. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. težišno na područje Mitnice. Dnevno Page 180 . proleterske gardijske mehanizirane divizije. "Usljed žestine napada. Dnevno izvješće. br. 10. br. 525-122-90/91 od 2.46). 10. dojmna naše depeše. U. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. dopuna naše depeše. 7. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". Str. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. studenog na strani branitelja grada. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. 9. nisu prestajali napadi Armije na Vukovar.11. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. ako u vjetru neki zvuk Vas budi. MARKOVIĆ. 248 major Mladen Bratić. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. 511-15-10/3-4325/91 od 6.Bitka za Vukovar izvješće.. 1991. usprkos još jednom potpisanom primirju. Depeša br. 1080-183/1-1994 od 10. svibanj". 1991. 11. 22. Dnevno izvješće. 11. Mladen Bratić". 9. Narodna armija. 152 mm "NORA". BORJSMĆ. a ranjeno je 25 osoba. ISU 20.1991. Dnevni operativni bilten. 8. 2.11.1991. dopuna naše depeše. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. S obzirom 1484 "In memorlam. Narodna armija 9.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 1991. 11. što je bila bilanca zadnja dva dana. 525-123-129 od 3. 1991.1991. JOVANOVIĆ. Mjesna zajednica "1. Odjel Sinj. pridaje". 11.. Vinkovci. "Korak do slobode".. Operativno dežurstvo od 3. SIS.. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. Rušitel] ustavnog poretka. studenoga. pov. 1482 S. Str. 525-122-109/91 od 4. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. Br. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm.. toga dana ona je bila povremena. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. to kuca srce hrabrih ljudi. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Izvješće. 11. "DevaMrano primirje. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". u 16 sati. te čvrsto. 7. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br.11. 5. dopuna naše depeše.1488 Noću 5/6. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Narodna armija. . Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. revalvirana smrt". "Kako je poginuo general Bratić". Do 18 sati 3. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. tvrdi Borković. I4!W I. Narodna armija 9. 11. 155 mm. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. OZ Osijek od 8. Tekst izvješća kod B. pov. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 1991. 1991. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. Obavijest. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. 8. Službena bilješka o informativnom razgovoru. mehanizirane brigade JNA na Lužac. sve lovce stigne zaslužena kazna". "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. 6. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. i 5. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. 122 "GVOZDIK". na koje se sručila kiša topničkih projektila. Str.1489 Komanda Novosadskog korpusa. 1994. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. U. i 3. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili".. 11. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". br.1486 Vukovar je u 5. 511-15-10/3-4323/91 od 5. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . Županja upućena prijepodne 6. us« VSA MORH: MORH.. Vladimira Kočiša Zeca. 1991. studenog. u pjesmi. Depeša br. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. 1991.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. 11. MUP-u.

1500 TANJUG je 10.. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru".. 8. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm". 1991. JOVANOVIĆ..1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. 1991. 511-15-10/3-4326/91 od 8. ali ne znači da neće.1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. 11. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada.1495 U Vukovaru je JNA 9. a 28 je osoba ranjeno. br. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. Depeša br..11. Buhe. Poginuo je jedan branitelj.000 života pasti u ruke neprijatelju. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. 9. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 525-122-162/91 od 8. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1.1492 O stanju u Vukovaru 8. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca".14 . 511-15-10/3-4327/91 od 9. 1991. dopuna naše depeše. br.. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje".Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa. u 10.1991. Mitnicu. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. 11. ' . Drvena pijaca i ulicom I.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1." j Buha". 11. Kovačića".1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ. svibanj'. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. ¦ ''P'BJJJ'VH*. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika.. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda.. Nastojale su Page 182 . Str. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1.' '¦ *"'* •'¦*•. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. OŠ MUP RH. 11. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije.. 1991. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. "Korak do slobode". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. prečnika blizu 300 metara".1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1492 S. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. A rf*. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. OZ Osijek od 8.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . G. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. Narodna armija. 525-122-126/91 od 6. Depeša br.. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. pov. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica.1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. pov. te će 13-15. dopuna naše depeše. Dnevno izvješće. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. . zauzela je Bogdanovce. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi. Str. naime.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. svibanj". "Cvjetnom Naselju" i Lušcu. 11. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.-¦.. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. 1991.

. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke. 1991.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Str.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . Slavonskog Broda. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. 525-122-173 od 9. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. a napose vatrom iz zraka.. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. 11. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. pov.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad.. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela.. pov. 511-15-10/3-4329/91 od 10. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 1991.. Dnevno izvješće. novembra.. Str. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". 1991. 14.1512 Kasno navečer 14. Depeša br.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. Našica i Valpova. 11.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. 11. Iako to nije jasno rečeno. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". pov. Generalu zbora Antunu Tusu. Generalu zbora Antunu Tusu. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka. dopuna naše depeše. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar. br. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. 11.. Str.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka.. 1502 M.. br. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". koji je 13. 11. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. pov. 11. 525-123-154/91 od 10. 1991. u idućih 10 sati. Depeša br. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. Izvješće. mehanizirane brigade. Osobno je dao tri prijedloga. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. POPOVIĆ. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 11. br. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. napisano je u izvješću.. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". Str. studenoga završio je debaklom. 1991. br. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba.Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. 1991. 525-122-1046/91 od 10. mehaniziranim bataljunom 36. Narodna armija 16. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju. 11. 1991. 511-15-10/3-4330/91 od 11. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . PANTELIĆ...Vukovar 13. R. 525-123-153 od 10. Vinkovaca Đakova. dopuna naše depeše. tukući ga vatrom svih vrsta. Izvješće. "Obruć sveden na prsten". 1991. 11.

"Ko je 'pucao' u tenkiste". Str.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati. 4. 6. S prvim minutama 17. u prvim satima 17. na osnovi čega je zaključeno da 16. Ml. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. 1991. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16.. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . D. bez panike. KL 814-01/91-01/01. 37.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1991. Operativno dežurstvo od 15. Vukovar od 17. 25. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ... "I na silosu jugoslovenska zastava". studenoga. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. 2196-01-091-1 od 12. 7. Operativni štab ministarstva od 14. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. br. 11. br. po gosp. 12. 11.-1992. Gospodinu Vrbancu. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. "Jedinica bez izdajica". br. u kojem je obrana bila na kraju snaga.-1992. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". pov. 525-122-208/91 od 14.. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. . da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. 1991. Dnevnik događaja. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra.". Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. jer rade na jedini mogući način. 1510 B. 26. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 259-260. 11. Ona se prijepodne sastala na sjednici. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". GREGURIĆ.. Narodna armija.1517 U zoru 17. 16. 1991. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. tromblona i protivoklopnih sredstava.) snaga na tom dijelu. Str. 16. 1991.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 272. Vojska.. Dnevni operativni bilten. Page 184 . 1992. gdje se nalazi bolnica. studenoga prestala s vatrom. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (.m Risto KOSTEV. Narodna armija. 19. 1512 Milidar BAKARIĆ. Ur. 1991. pov. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV. Način izlaska ljudi iz Vukovara.30. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. Tekst brzojavke u F. 4. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. Narodna armija. Bez bombi. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Granata za MB i topove nemamo već dugo. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. Teks dopisa kod F. GREGUPJĆ. Dnevno izvješće. 11.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. a to je" da "vlada RH. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara.pokolj. 1991. u ime 15. 11. kao i predstavnike Evropske misije". 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.11.. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. težišno na Vukovaru. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. Vinkovci. 1992. hitno se traži. Bez odlaganja i svim snagama. 11. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. 1991. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. u 00. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". J. 525-122-245 od 17.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. J (Mladi Jastreb).. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.

On je odmah nakon Page 185 . 11. 1991. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. 11.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara.1523 1521 ISTI. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. pov. brigada HV. 525-122-245 od 17. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja".. 1991. Ur. Izvješće. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava... ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. Vukovar .1991. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. pov. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. Poruka je bila dovoljno jasna. 280-281. general-potpukovnika Andrije Rašete. br. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. Vukovar Šid.. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Str. GREGURIĆ. 282. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva".. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. U tom cilju predlažemo da se povređeni. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad. Vukovar . 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. Tekst pisma kod F.Vinkovci.Osijek. Tekst pisma kod F. Tekst brzojavke u F. 1991.. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. Str. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. 280. 11.-1992. GREGURIĆ. 105.. kojeg se nije moglo naći. 50302-91-2 od 17. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. GREGURIĆ. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991. kao i u drugim mjestima. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. 272. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH.11. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". što se pokušavalo zaustaviti. 1520 F. KL 800-01/91-04/27.-1992.-1992. nego kao dio njega. odgovor je opunomoćenika Armije. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu.-1992. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". 525-123-177 od 17. studenog 1991. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. 272-280.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. GREGURIĆ. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. 1519 Zapisnik sa 53. br. 11. Vladi Republike Hrvatske. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. 1991. 255 'Vukovar nije osvojen grad. br. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. održane 17. oboleli i ostali dio stanovništva.

pov. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. Ur. 5120-21-91-1 od 18. Županja od 14. br. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. 1991. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. 11. br. pov. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. 5120-01/22-91-1 od 17. br. 5120-25-91-1 od 15. 525-123-177 od 17. Ur. br. pov. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. br.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. 5120-26-91-1.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar.46. studenoga. Vinkovci. br. 1991. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. nije poštivala. s minimalno 150 projektila. KL 803-05/91-03/290. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. br. 11. Ur. ni JNA. brigade HV iz Zagreba u toku dana.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. 11. KL 8/91-01/272. Kl.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. Ona je 17. u 14. 5120-01/22-91-1 od 17. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta. 11. 525-122-254/91 od 18. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. Vinkovci. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. br. studenoga.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. 1991. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". KL 803-05/91-03/303 Str. 1991. 11. koje je stiglo 19. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-246/91 od 17. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. Zapovijed. Str. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. 8/91-01/269. pov.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. a do 16 sati 19.. Pov.. donekle su opravdavale takve pokušaje. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. Str. a još manje "tzv. 11. Dnevno Izvješće. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. 1991. iako se nije znalo tko ih vodi. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. Vinkovci. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1991. 11.. 525-122-247/91 od 17. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. Izvješće o stanju municije.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. Ur. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". gdje ga je namjeravala prihvatiti. a za što nisam pronašao potvrdu.1534 Operativna je grupa 17. studenog 1991. nije koristilo jer je bilo za top. 5120-25/22-91-1 od 17.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. Ur. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. 1991.. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. br. 1991. Kl.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. Predaja nije dolazila u obzir. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. KL 8/91-01/91-268. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. 11. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. radi remonta". 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.. 803-05/91-03/283. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. Ur. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. br. 11.. Vinkovci. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji.

1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. 1991. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Županja i Vukovara 17. 525-123-178/91 od 18.) na izvojevanoj pobedi". 11. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19.. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. 5120-25/22-91-1 od 17. br.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. 803-05/91-03/302. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. 5120-25/22-91-1 od 17. 525-123-177 od 17. No i 19.. 1991. 11. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. U dijelu Borova Naselja.1540 U toku noći 17/18. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. Vinkovci. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. Iz 51. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. dogovorena je u Dalju 19. 1991. 1991. zapovjednika 1. Ur.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. Predaja 2000 ljudi. te da 'Vukovar nije osvojen grad. 11. br. kao i tijekom dana.. br. od kojih je oko 400 bilo naoružanih. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". br. 11. 11. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. 1991.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . 1991. upornost. 11. 1991. pov. Kl.. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. 1991. 11. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. studenoga u Beogradu general Kadijević. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba".. lovački avijacijski puk 1. pov. 1991. Vinkovci. kapetan Borković. Vinkovci. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. KL 804-01/91-03/151. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. Izvješće. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". Ur. br. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204.1547 Tjedan dana kasnije. studenoga. Županja podržao. a ranjena četiri pripadnika. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. studenog. 525-123-184 od 19. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. Str. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara".. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Izvješće. br. pov. studenoga poginula su dva pripadnika. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. Ur. 1991. br. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. ispoljavajući hrabrost"1549. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. pov. potvrđujući humanost. a 20. 525-122-257/91 od 19. vojnika i dobrovoljaca.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. SVAMORH-GSHV: GSHV. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. vojne oblasti.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. 11. i 20. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. 5120-03-91-121 od 17. 525-122-249/91 od 17. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane.Bitka za Vukovar 17. Pov. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. Županja. Str... br. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. 525-123-177 od 17. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. br. osvajali su kuću po kuću./18.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. Pov. koji im je osobno "čestitao (.

Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. 27. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. 1553 Milorad GONČLN. 11. 1991. br. 5. 20. Dnevno Izvješće. pov. Ur.. Kabinet Saveznog sekretara Br. 11. 1991. 30. 6.1557 Očekivani konvoj nije prošao.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 22.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. 1549 "Oslobođen Vukovar". 28. GREGURIĆ. 1991. 3. Str. Izbora nije bilo".Vukovar. br. Pov. 11. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. SPASOJEVTC. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. Narodna armija. Dnevno izvješće.11. 1991. Dnevno izvješće..1558 Napokon je 22. 11. 11. RISTIĆ. 2. 1515 M. 1549 VSA MORH: SSNO. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . Vinkovci. 15. pov.. 68-69. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. 1991. Str. br. 7. 1552 S. 6. 1991. "Udahnuti život gradu". a očekuje ih se još oko 5000. O situaciji u Borovom naselju.. br. Narodna armija 23. "Pokloni za prijetelje". 8. 292. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 1991. 12.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. U.1991. 1991. Narodna armija. 28. 11. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe. 525-122-259/91 od 19. "Nekima. a koji se sada ispituju". 24-25.1991. 20. 1547 M. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". Naredba br. 5. 23.. 1991. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 4. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana".-1992. 11.1991. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. PANTELIĆ. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". 12. 1991. Izvješće. 259 Page 188 . 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 21. Narodna armija. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. 1991. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. studenoga.. Kl. BW F.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 23-24. 525-122-186/91 od 20. Narodna armija. "Ko to ne zna ratne ciljeve".1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. Županja. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. 525-122-259/91 od 19. 11. kada je Vukovar oslobođen. 1553 D. 258 neofašizma i ustaške ideologije. O stanju u Vukovaru. br. 1551 Ivan MATOVIĆ. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara.. pov. 12. Narodna armija. 5120-03-91-1 od 18.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. Od 8 sati 20. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. pov. 11. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji".. 525-122-295/91 od 23.Marinci . 525-122-254/91 od 18.. br. 11. 1991. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. Narodna armija. 11.1552 Zauzimanjem Vukovara. Pov. 525-122-256/91 od 19.. 11. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 1991. 1555 R. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. motorizirana brigada iz Kragujevca. Narodna armija. 1991.1991. 20. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". "Vukovar je ostao u meni". Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. M. DUiaĆ. Str. MARJANOVIĆ. 1991. Narodna armija. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad.. 804-01/91-03/159. br. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. ni danas. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 55-56. Narodna armija. 1023-2 od 21.

br. 16. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap.. brigade HV. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. M. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. upitno legitimne. Podgrađe i Nijemci. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN.1567 Od pokušaja se odustalo. 23.1991. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika. Str.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. u području Vrbanje. 5120-01-91-1 od 17. KL 8/91-01/267.. Pojas obrane 2. a 131. pov. Izvješće. bataljuna 109. 11. Zbog toga je ujutro 17. 11. 1991. Izvješće. 109. br. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. br. "Na izazove je uzvraćeno". Apševci. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". Str. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. Br.1561 U toku 17..1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. bataljuna 109. a napose na pravcu Podravske magistrale. 109. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. Narodna armija. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. 1564 SVA MORH-109. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. Vinkovci Županja pojačana je 17.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. 109.. 1991. Zapovjed. navodno na Merčepovo inzistiranje. br. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16.1570 Page 189 . Narodna armija 4. pov. bataljun 105. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.. 1991. 1991. Zapovjed. pov. HV.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. br. 109. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. PETROVIĆ. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". 525-122-37/91 od 17. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. Postrojba je do 24. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca.12. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. 11. 04-337/91-26 od 17. Izvješće. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. a 131. POPOVIĆ. brigade HV. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bataljuna 105. 525-123-175 od 17. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. pov.. 525-122-250/91 od 18. U. Po dubini iza njih. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. 525-123-175 od 17. 11. i 109. 556-1 od 17. u području Otoka. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. br.. Za dovođenje u red sustava date su. br HV: Zap. a 2. Ur. 11. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. studenog 3. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. 1991. 1991. br. Pov. Vinkovci. 1991. br HV. 1991. Prvoj. 11. 11. R. 24. brigada prema Jameni i Strošincima.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske.

brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". Odjel za operativne poslove od 18. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. a potom spajanje sa snagama 12. 525-123-178/91 od 18.. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. brigade HV. 1 to za pravac Vinkovci . 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. 525-122-38/91 od 18. br. bataljun 109. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. Vinkovci. a ne Vinkovci . Dnevni operativni bilten. 11. 1991. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. trpljenje 1 strpljenje. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. studenoga. 1991. brigade ZNG-a.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. ŠPEGELJ. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. Borbena zapovjeđ Op. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. 11. ŠPEGELJ. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna.Vukovar.1991. 29. jer cijela još nije stigla . koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. 11. br. 525-123-180/91 od 18. Županja i Vukovara 17. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. spremnost za žrtvovanje. oslabljenu 105. Donjeg Novog Sela. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.1991. 11. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. pov." SVA MORH-GS HV.Županja. 11. 11. 319. pov. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 11. njihova odlučnost. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području. pov. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada. Zapovjedništvo Page 190 . br. 261 tenka 105. 525-122-254/91 od 18. br. br. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. br. Dopuna izvješća broj 3. 11. 1991. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.: ZOZ Osijek Str. pov. 525-123-178/91 od 18. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. 29. 1991..11. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109.. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. Str. 1991. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. 525-122-38/91 od 18.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Tekst izvješća kod M. studeni 1991. pov. Od obećanog bataljuna 105. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. ali sa slabom motivacijom. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. brigade HV. Borbena zapovjeđ Op. M. Vinkovci. Sjećanje vojnika. U. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca.Privlaka.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. Podgrađa. Dnevno Izvješće. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Izvješće Glavnog inspektora HV. Sjećanje vojnika 387. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". 91-3440 od 19. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. Županja. 1991. pov. br. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. br. Ur. Str. br.

brigade i 2. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. bataljun 109. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br HV. Izvješće. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. Dopuna Borbene zapovijedi Op. 1991. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano".. Pov. pov. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS).. HV iz Bjelovara. Vinkovci Županja. 1991. 11. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 109. pov. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . U. br. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. Nijemce i Podgrađe. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva.. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago.1578 Bio je to samo jedan. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. 11. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. 1991. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. SVA MORH-GSHV: Procjena. br. Tomici. Dio tenkovske čete 105../19. uz oslonac na naseljena mjesta. Str.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. Dnevno izvješće.. 525-122-250/91 od 18.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. Str. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. pov. br. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. Pov. kanale. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 525-122-254/91 od 18. br. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19.Otok Privlaka. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109.. studenog. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. br. br. 525-123-183 od 19. Županja 1 Vukovara 17. br. pov. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. koji je Imao 80 boraca. za potrebe branilaca Vukovara". navodno. 1991. 525-122-258/91 od 19. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. studenoga do 3 sata. br. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. br. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . br HV: Zap. 6. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. tako da su se pripadnici HV. 11. Br. 1991. Veći dio vojaka . 525-122-250/91 od 18. Str. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. 11. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?".1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih.Mirkovci. 11. 1991. Obavještajni izvještaj. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. 109-568-004-1/91 od 18. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. 1991. 1991. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. 525-123-178/91 od 18. šume i usjeke.

brigade ZNG-a. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. 1991. 1991. brigada ZNG-a bez 3. pov. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. Br. O situaciji u Borovom naselju. Str. 1991.Nuštar . br. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. Str.. bataljuna. Obavještajni Izvještaj. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid . Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. 1991. 11. ožujka 1991. Jarmina i Rokovci branila je 109. Vinkovci. pov. 11. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. br.. 109. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. 109. u Vinkovcima je živjelo 35.. SVA MORH-109. br. Str. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. 11. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 1. 109-568-013-1/91 od 20. Str.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . br. 525-122-264/91 od 20. 5120-01/22-91-1 od 22.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. Page 192 . br. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo .1587 Noć 20. To se željelo postići povratkom Lipovca. 11. brigade ZNG-a.Strošinci. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). 525-124-218/91 od 20. 11. 525-122-273/91 od 21. pa je Zapovjedništvu 109. 11..Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna .1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31.1590 Operativna grupa Vukovar. Ur./21. br. PrivlaM i Komletincima. pov. 109. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. bez sela Gradište i Apševci. 1991.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. Jarmini..000 stanovnika. pov. Županja iz 23. brigada HV. Str. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . 525-122-276/91 od 21. sjeveroistočno od sela Strošinci. brigada HV ojačana 2. br. 1991. Ivankovu. Borbeno naređenje Op. br. br HV. 196-197. br..Đakovo kao pomoćnom pravcu. br. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljunom 109. bataljunom i mehaniziranom četom 3. pov. Nuštru. 8/91-01/291. HV Br. br.Otok . branila je 131. pov. 1991.. 525-122-265/91 od 20. Str. br. Dnevno izvješće. pov. brigade HV. 11. Str. 525-123-191/91 od 22. br HV: Zap. Izvješće. 11. brigade HV u šumi Dobrnja.Jamena. pov. 525-122-270/91 od 20. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. 11. 11. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga.347 osoba svih nacionalnosti. 525-122-270/91 od 20. 1587 SVA MORH-109. Pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. br. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. Dnevno izvješće. Otoku. Zidine (kota 101). Pojas Brčko . 11. Izvješće. ojačana s 3. brigade HV. 11. 1991. 11. U drugom postroju bila je 3. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131.Stari Jankovci. 525-122-260/91 od 20. br.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Napad je odbijen bez gubitaka. HV: Zap. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 1991. 1991.. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. 1991. Str. bataljuna i mehanizirane čete. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO. Vinkovci. 525-122-295/91 od 23. brigada HV bez 2. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . 1991.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. Str. 109-568-029-1/91 od 22. Kl.

U sastav skupine ušle su: 109. 1991. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije".1595 Snage 105.. 11. 1991. br. br. i 3. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. 109. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". bataljuna 105. 11. Str. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.. br. br. Privlaka .1991. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Jarrmne i Borinaca. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša.Bitka za Vukovar 151. pov./21. br. i 124. 109. Razbila je glavninu 130. Str. 525-122-289/91 od 22. 525-124-227 od 23. 11. br. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac.. pov.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. 525-122-767/91 od 21. brigade HV. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5 25-122-767/91 od 21. pov. studenog sve snage na području Vinkovci . Borbena zapovjed Op. br HV. Pov. Ernestinovu.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. 11. kroz noć.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. 525-122-286/91 od 22. a privremeno 3. br.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga. brigada ZNG-a i dijelovi 105. 1991. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Laslovu. 525-122-282/91 od 22. 122. br. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. 1991. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku. 525-122-287/91 od 22. i 108./22. i 131. 1991. OG "Spačva". studenog nisu se ispmiile. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. pov. 139. 525-123-189 od 22. Str. Županja. Pov. brigada HV. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Ujutro 21.Lastovo. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1593 U noći 21. Zapovjed. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. brigade HV. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. 105. Zap. 7. i 106. pov. 11. 525-122-288/91 od 22. 1991. bataljuna 109.. Pov. 7. U ime njezina Zapovjedništva.Ostrovo. br.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . pov.. br.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. 11. 1991.1991. . brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 525-122-43 od 21. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. br. 1991. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. 1991. Zapovjed. 525-122-283/91 od 22. Vinkovci. br.11. 250 ljudi. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. 11. Čepinu. brigade i protuoklopnom skupinom 101.11. brigadi HV.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu.11. pov.1596 Postrojba HOS-a. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. studenoga. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca. SVAMORH-ZOGV: Zap.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. Str.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. 1991.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. U sastav Sektora određene su 131. br. studenog kao Page 193 . 11. brigada HV. 11. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. S-. Str. r 525-124-227 od 23. Izvješće.

koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. Izvješće.. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br.Bricin Bunar . Izvješće. Page 194 . studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . studen. 33. br. Borbena zapovijed Op. pov. 1991. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. Ernestinovo. 525-122-44 od 21. 11. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. djelatna četa 132. br.. 1991. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. pov. Hrvatske snage natjerane su na obranu. Na pravac Briješće . br. Predviđeni plan ispunila je samo 101. br..Nova Tenja. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. br. 525-123-187 od 21. pov. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132.-122-41 od 21.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka.Rudine . 11. br. i: 1991. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. 5. br.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . 525-123-185 od 20.. pov. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. težišno s bataljunom 3. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. 11. 525-122-45/91 od 21. br. 11. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih. brigade HV.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. br. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-192 od 23. brigade ZNG-a prema Ernestinovu. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . 1991. brigade ZNG-a.1607 Pomak nije učinjen. Izvješće. brigadu HV 23. pov.1609 No. . Izvješće. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101.Široko Polje Tenjsta Antunovac .1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-188/81 od 21.Jurjevac Punitovački. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. Izvješće. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen".. Stari Orlovnjak Stari Seleš. Str.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . 11.Briješće . Bih su to 2.. 19c: Borbena zapovijed Op. 525-123-191/91 od 22.Grabik . brigdiir HV..Korođ Grad . Izvješće.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 1991. 11. 525-123-189 od 22. Borbeni moral 130. 1991. pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. 11. Str. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. Blokiranje Ada. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. 11. brigade HV iz Orahovice. 1991.Ernestinovo . brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. brigade HV iz Đaku-. br. 1991.Bobotski kanal (tt 86. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 32. brigade HV. br. samostalni bataljun 106. br.. 11.. 525-123-187 od 21. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. a jutro 23. 11. Armija je poboljšala operativni postav. pov. 1991.Novi Seleš .Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. Ivanovcu i Hrastinu. bilo je okruženo Laslovo.Vladislavci.. 1991.1610 Noć 23/24. Str. bataljun 130. Borbena zapovijed Op. 525-124-224 od 21. pov. Izvješće.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1603 Hrvatske snage 21. Izvješće. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. 525-123-186/91 od 20.. 34. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. 11. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad. brigade da pojača obranu Laslova. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br.

u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. Br. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. kad prestanu kanonade. Vlastita naklada.. Zagreb. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita.6 MHz: glasom protiv topova. SSNO. 91. 91. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom.. 1021-1 od 18. br. pov. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. 278. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. Ne može da ne ubija".možeš ući.. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. Obveza 122. i prvim mjesecima 1991. 67. 91. od jednih radiovijesti do drugih. 525-123-193/91 od 23. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami.1621 Zbog toga. br. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 09/75-1111 od 18. nedostaju pisani izvori. Sva srpska sela postavila su barikade. Naređenje. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni.6 MHz: glasom protiv topova. Borbena zapovijed Op. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. 267 Okruženi grad Za sliku grada.. Ur. 1615 Predrag MATIĆ Fred. "Doista. 1991. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". 11. bez struje.11. lb je danima funkcioniralo".1991. grobnoj tišini čujete samo cvrčka .1613 U drugoj polovici 1990. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. 5120-49-91-1 od 3.1622 U jesen 1991. Ništa lažno. VO. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. Zamislite: u industrijskom gradu. kako ja pamtim". br. Ništa osim njega.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 7-8. Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. br.to naprosto ubija. Vukovar je Page 195 . U. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. 23-24.6 MHz: glasom protiv topova. Str. br. ali ne i izaći ih <* pak obratno.6 MHz: glasom protiv topova. 11. sada u neprirodnoj. Izvješće. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 2001. 1991. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. pucnji odjednom začujete cvrčka. u mraku. 1018 A MIRKOVIĆ. male su bebe toliko bile bez mlijeka. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija".1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. pov. 1616 A MIRKOVIĆ. 525-123-195 od 24. 1991. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". od konzerve do spavanja. u tišini."1618 Na.1619 Petar Bošnjaković. Istodobno. Kabinet SSNO. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. Bilo je tragikomično.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva. 46. 1612 VSA MORH: Komanda 5. 1619 ISTA 142. 268 dana nisu Imali kruha. 1991. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. Str. 525-122-46 od 23. 91. 11. 35. Str. "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. Izvješće. pisala je Alenka Mirković. 11. 1991. u stalnom iščekivanju".. pov. br.

1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. "Nekoliko centimetara od smrti".1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . br. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. 1-1 od 31. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. 14-15. 10.. a ne možemo ih dobiti ni na revers. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada.. prilično neorganizovan čovjek. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. daleko od bojišta. 1991. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. 18. 16. 1991. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". sumnjičav preko svake mjere.. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. naoružani narod koji brani svoj dom. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. 1(122 M. 1991. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. Zagreb. Za dom.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. "Vukovarskl Napoleon". a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. tako nije bilo s Borkovićem. Danas. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. te da se to pokazalo dobrim. Borković je opisan kao "kapetan. 1623 Davor ŠPIŠIĆ.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. 8. 1991. 8.. U jednom intervjuu iz studenog 1991. 1621 Isto. Za razliku od Dedakovića. Redovno dnevno izvješće. 8. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". 8/9.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. 10. 1991. 39. 29. koju su zabilježili novinari Danasa. llpanj-srpanj 1994. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. 10. ZNG RH. D. po mjesnim zajednicama. bilo je nesporazuma. pov. najjednostavniji način organiziranja obrane. aktivni kapetan JNA jedan ovako. DEDAICVIĆ^ASTREB. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 25. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. 11. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. ili 19. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. Bitka za Vukovar. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. Danas. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". A MIRKOVIĆ-NAĐ. RUNTIĆ. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro".. Uz taj.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. ah ovdje su ljudi stekli dojam. Danas. 19. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. niti su tada prestali. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. Str. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. "Glasnogovornik medijske gerile". U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. Zap. studenog 1991.. 7. "Narod nije genocidan". a odbih su ih posuditi".1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. Glas Slavonije.. 4. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18.

ŠPIŠIĆ. Milena RADOVIĆ. 7. "Narod nije genocidan".1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. 11. 1632 D. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". Većeslav KOCLIAN. 113. 3. ah uglavnom dođoši. Tako smo branili Vukovar. opis je. 6. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". Ništa lažno.. Imenovanje. 1. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 91. U bataljun je uključen i 4. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. u 21. U gradu se Page 197 . Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. brigade ZNG-a. "Stjepan Radić" i Bogdanovci.. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. 1991.6 MHz: glasom protiv topova. 12. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine.1640 'C37 Zap. posebno je isticao tjednik Danas. br. 16. Ništa lažno. No. 1. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju.10. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". Slavonska krv. a kasnije i Zagrebu. 45. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. ne zamjeram im. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. RUNTIĆ.24. 150-151. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". 8. Bitka za Vukovar. 10.. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. 270 i HV-a. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. 1. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. 10. 15. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 9. 10. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". Danas. A MIRKOVIĆ-NAD. 262-265. "Lužac". D. MATIĆ FRED. Danas. "Vukovar Stari" i "Sajmište". Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. 10. kolovoza. Sačuvan u prijepisu.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. brigade HV. 12. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. Zagrebu se predbacuje za napuštanje.. P. Br. Većeslav KOCIJAN. nije obilazio teren. 1993. 1993. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. Faksimil imenovanja kod M. Vjesnik 15. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. Novosti.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". 4. 4.. "Kako se brani Vukovar". 1991. 1991. 1992."11 Od rujna takve poruke. D. 1930 A MIRKOVIĆ. Danas. Vjesnik. a i Mile Dedakovića. 71. 1991. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a.iJ0 Isto. već je zapovijedao uz zemljopisne karte. Jelena LOVRIĆ. Većeslav KOCIJAN. Od rujna se Vinkovcima. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale".1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. 85. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. 11-12. "Što je to primirje".1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. "i3J D. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. 13. MATIĆ FRED. 204. "Što je to primirje". U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. ali neflesklbilnog neprijatelja". bataljun 3. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". TOPIĆ. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac".. Danas.. Veliki dio starosjedilaca je otišao.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. svibanj". uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. 1991. 3-1 od 4. 1. RUNTIĆ. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. 1991. 1639 Isto.

optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. 9.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje.1991. 525-126-1 od 29.19. 'Vukovar . 31. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. pa da to "nisu Vinkovci. 1991. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana.. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice. tvrdnji da je Vukovar prodan. papir je jeftin". ukazuje na to da svi politički. Primljeno telefaksom 10. listopada 1991. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. br. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. 8.. silno topništvo. koji je 11. Pov. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. 10.Vinkovci iznimno porasla.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. Srpska vojska napada sela Tovamik. aroganciju. Josip Husar) od 10.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. no ni to nije urodilo vidnim pomakom. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". 10. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. hstopada 1991. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. Osijeku. Redovno dnevno Izvješće. Imenovanje. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju".šaljite sve što imate". 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. Ilaču i Svmjarevce. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Jednom je to bio Blago Zadro. Vukovara i Županje. streljivo za topove i minobacače. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. u 01. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . kapetana Borkovića.07. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. RCOb Zagreb. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana.1651 Koliko službenim putovima.. poruke su postajale oštrije.. ah i šire. Glavnog stožera Hrvatske vojske. 1944 Dražen RAJKOVIĆ. 1991. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar. crkvenih i vojnih mstitucija. da se razumjemo". listopada u 19. 10. 1991. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. ako niste u stanju udovoljiti istima. 9. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. u 1. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć.20 šifrirana poruka. vinkovački tenkovski bataljun. u stanju ste bar odgovoriti na iste.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. 1991. listopada u rasponu je od prijetnji. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. predsjedniku Republike Hrvatske od 24.1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. Slobodni tjednik. listopada 1991. 1991. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. nesuradnju nesposobnost i kriminal. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru.. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . 1-24 od 23. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni.

Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. sa 100 % oštećenim cijevima. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . ministar u Vladi od 12. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. 1991. 1991. 8-9. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. Svi su iseljeni ili poklani. bez oružja i opreme. pali su Martnci.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. 10. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. dio na putu. hstopada. U Borkovićevu pismu. te su bile neupotrebljive". Dedaković Mile. lm Isto. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. 1991. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca..Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. na čelu sa dop. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. predan bez borbe. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. 9. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. "Vukovar se pobijediti ne da". Dražen Budiša. 1991."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. mi nismo skloni takovim osobinama". a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. 23. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. mogu 1651 N. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. gospodine Predsjedniče. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. 1655 Isto. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). saborski zastupnik gospodin Fres. Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. VUKADLNOVIĆ. a još bolji dio u Vinkovcima". Glas Slavonije. s obzirom na značaj vukovarske fronte. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. dapače odbijao je daljnju suradnju. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. 10. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. Vinkovci i Županja. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. dobar dio u Osijeku. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. 10. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. Page 199 . a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce.

1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. 262-265. 1663 B. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. listopada. 1661 M. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. brigade Đakovo". zaklanih i poniženih". uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. 19. 1992. 3. D. Odgovor nisam pronašao. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. 26. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. IVrjLOVANOVIĆ.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. D. 15. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. BORKOVIĆ. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca.24. D. 19. 1660 B. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane. već preko 122. HV: Zap. Dopis. u 21. 2-6 od 3.1667 Oni su si vrlo rano. 26.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. Zapovjedništvo 122. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. a pogotovo iz Vinkovaca.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. bila su opravdana. 10. ili 19. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. br. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. ŠPIŠIĆ. 16. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. pov. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. 525-123-121 od 1. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. Rušitelj ustavnog poretka. ali važnu selekciju. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. listopada. 26. "Preživjeli pakao". 1991. 1662 B. Narodna armija. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih.1991. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih.. 1991. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život".1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. BORKOVIĆ. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. ocjena iz izvješća koje je 11.1657 Za razliku od Dedakovića.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. 4. TOPIĆ. "Jedinica bez izdajica". susjede i nadređene. Borković i ne spominje u pismu". 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. 229/91 od 26.1992. žednih. Str. Rušitelj ustavnog poretka. br. Siavonska krv. 10. a naročito inferiornost u PZO i POB". 11. 122. 1666 SVAMORH-122. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske.1661 Doista je samo četa 36. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. br. studenog 1991.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje".1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. 11. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. prečesto neosnovano.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. Br. ali nikad kao Borković. 1991. prljavih. Narodna armija. D. SINANOVIĆ. Cijela Hrvatska u 1991.

što nam on toliko znači". Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. Slobodni tjednik. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". studenoga Sabor Republike Hrvatske. 277 vojsci. Kl. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. 11. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju.11. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". a što je dio poruka iz Vukovara i bio. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. 1. 8. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac.108 Isto. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar. 1991. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. tko je krivac za postojeće stanje. br. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru.1672 U relaciji Vukovar . 2196-01-91-1 od 22. koji je u srcu Hrvatske. Slobodni tjednik. 11-13. u usporedbi s Vukovarom. 4.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. 1. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. što je redovno činila Armija.Zagreb. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. 11179 Roman MAJETIĆ. trebala je utvrditi "pripremljenost. Ur. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. a ne samo Vukovar. 8. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. 1991. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. Dubrovnik i Slunj. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. Globus. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. 10. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. 1992. a na nj. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. bila je već uvelike raširena. hstopada u Glavnom stožeru HV. odnosno 25 posto negativno. "Ljudi ima". 1991.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". Komisija povjerenja.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 810-03-91-01/01. osobito u listopadu i studenome. Bar na način okružnice. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. kojim se često razmetao. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. 1. a 40 posto. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11.

Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske./19. Njegov pad . odnosno 700 za top 100 mm. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima. što je u iznosilo samo 14 posto. haubicu 122 mm D-30. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. gotovo nerazumljivim. 22. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. a ostvarivalo je oko 1800 komada.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. bit će građanskog rata!". vrednote. 5120-02-91-1 od 25. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. Vojska je nastajala iz ničega. Koliko su to bile male količine. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . a u Vukovaru i Vinkovcima ne. listopada. S tim se herojskim gradom. 11.. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. Zagreb. odnosno 2000 (za top T-12). haubice kahbra 122. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13.dnevna potreba 600. 119-01/91-01/13. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm.dnevna potreba 6500. odnosno mine. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva. 2000. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. 1C7li Većeslav KOCIJAN. Metaka 7. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. 7. čini se.dnevna potreba 4580. Zbog toga je 27. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba". VUKOVAR '91: značenje. br. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa..značio bi.. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk. top-haubicu 152 mm. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. samo pitanje sati .1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29.dnevna potreba 405. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. 17. 1991. 6701-91-20 od 9. 1991. 13.155 i 203 mm. Informacija o razgovoru sa građanima. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . konkretno za minobacač 120 mm.dnevna potreba 180. Ur. Slobodni tjednik. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar. koji se brani nevjerojatnim. "Ako padne Vukovar. br. 4500 mina 120 mm . 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. 19. 'Vukovar kao simbol". a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. identitet.koji je u trenutku dok ovo pišemo.dnevna potreba 180. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. a ostvarivalo Page 202 . U Zagrebu je tvrđeno da. bila je ključna dilema. 1991. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. a u skladištima ih je bilo 400. 11. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55).1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . "Što je načelo Vukovar". Za haubicu 122 mm M-38. KL 021-03/91-05/07. 1673 Vlado ŠAKIĆ. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. prečesto bez ikakvih pisanih tragova. 1991. Vinkovci. Danas. 1500 metaka 105 mm . Ur. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor.000 komada streljiva..1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. 10. 11.

3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl.5 mm. 570 metaka 155 mm. Upućivanje topa 130 mir. 71: metaka 152 mm. 1991. 7200 metaka 4. hstopada 1991. Pregled odobrenih i preuzeti:. 300 metaka 8x57. Prva postrojba koja je u toku 6. 7713 ručnih bombi. Kl. 3296 mina 60 mm. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. Municija za top 130 mm. br. 2530 metaka 10i ¦ mm.243. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. 24. 650 metaka 6. Kl.9 mm.62 mm. 1248 metaka 90 mm. Županja. 2672 protutenkovske mine. 10 puškostrojmca 7.56 mm. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm.. količina municije. kao i 240 metaka 155 mm. Ur. ali s tendencijom opadanja. 10. do 9. 427.890 metaka 7. Ur. 212.9 mm. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 45 ručna bacača. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. 1991. tri strojnice 12. br. Osiguranje municije za nastavak b/d. 4610 mina 82 mm.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. 8/91-01/228.120 metaka 7. 5120-25/22-91-1 od 8.62 mm s teškim zrnom. 600 metaka kalibra 0.7 mm. 204 protugradne rakete.10. 5120-25/22-91-7 od 9. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV.2 tone eksploziva.1685 Nekoliko dana kasnije.45 mm. 2350 metaka 9 mm.7 mm. Ur. 1020 tromblonskih trenutnih mina. a postizalo se 2100. brigada HV iz Vinkovaca od 18. 803-05/91-03/163. 102 metka 100 mm. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe.62 mm. 73. br. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm. 50 metaka 105 mm. 1991. 803-05/91-04/155.62 mm za pištolj.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 2039 metaka 105 mm. Vinkovci. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. i 7. 1991. 300 metaka 30-06. jedan Page 203 .660 metaka 5. 579 raketa "Osa".502 metka 20 mm. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". KL 803-05/91-03/245. raketa i ručnih bombi. sedam netrzajnih topova. 972 metka 23 mm. što je bilo 36 posto. 1991. Ur. 5120-37-91-1 od 31. 50 metaka 90 mm. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7.380 metaka 7.900 metaka 7. Vinkovci. 11. Ur.000 metaka kalibra 5. 803-05/91-03/211. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. Kl.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. 10. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar.1991. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. pet lansera za raketu "Osa". 782 mine 82 mm. 360 metaka 11. 97 strojopuški 9. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv. 1991. 3. 1816 mina 120 mm. 500 metaka kalibra 0. Županja. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. Vinkovci. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. 132. Vinkovci. Ur. 308 raketa 128 mm. 392 metka 122 mm. 24 rakete "Strijela 2M". Ur. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. 576 tromblonskih kumulativnih mina. 820 metaka 130 mm. 5120-03-91-1 od 6. tri protuoklopna topa 100 mm. 1420 metaka 76 mm. 1991. 5120-01-91-1 od 29. br.120.775 metaka 7.. 2400 metaka kahbra 45.65 mm. U. 17.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. 280 mm. šest minobacača 60 mm.. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". 91 raketa "Zolja". minobacač 120 mm. br. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. 150 metaka 26 mm. studenoga.. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. br. 8/91-01/167. br. 803-05/91-03/108. 1991.. 10. 25. 11. šest minobacača 82 mm. U. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna.Bitka za Vukovar se 20 posto. 81 ručni bacač raketa "Zolja".11. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. 11. 9900 komada sačme. 3060 protupješačkih mina. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. srpnja do 28.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. 6664 metaka 12. 348 mina 60 mm. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. Naređenje po artiljeriji." metaka 38 spec. signalni pištolj.223. 5120-37-91 od 19.6 mm. 17.. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm.. 5120-25-91 od 27.43 mm. 1620 automatskih pušaka. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. 30 poluautomatskih pušaka.

kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art.Županja.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar.920 metaka 7.800 metaka 14. 132. 150 metaka 26 mm. 1179 raketa "Osa". Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta.6 mm. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 175 metaka 38 spec.43 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte.62 mm. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. pet haubica 155 mm. minobacač 120 mm.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.000 art.5 mm. 826 tromblonskih kumulativnih mina. studenoga.62 mm za pištolj.9 mm. 1074 metka 152 mm. 2400 metaka kalibra 45. 1700 automatskih pušaka. 8681 ručne bombe.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. 300 metaka 8x57.Vinkovci -Županja". koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. 972 metka 23 mm. čime je znatno umanjena sposobnost art. i drugog streljiva (oko 10. osam motornih vozila. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 9900 komada sačme.Županja. prema procijeni.890 metaka 7. 214. 24. pa i na policijsku upravu.7 mm. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV".704. 438. 500 metaka kalibra 0. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). signalni pištolj. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . 320 metaka 125 mm. U sadašnjoj situaciji. projektila svih kalibara).1991.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. 43 ručna bacača.7 mm. Ur. 650 metaka 6.5 mm. 7160 protupješačkih mina. šest minobacača 60 mm.11.288 metaka 12.9 mm. 10 "Maljtka". pet lansera za raketu "Osa". Vinkovci. 97 strojopuški 9. 24 rakete "Strijela 2M". 3243 metka 105 mm.775 metaka 7. Županja prikupljeni do 17.000 metaka kalibra 5. 823 metaka 155 mm. 500 zaštitnih maski. 360 metaka 11. 5050 mina 82 mm. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . 300 metaka 30-06.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". 1408 metaka 90 mm.660 metaka 5. 901 raketa "Zolja". muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim. 9122 protutenkovskih mina. 3796 mina 60 mm.56 mm. 3220 mina 120 mm. 73.Vukovar . 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 10 puškostrojmca 7.243. sedam netrzajnih topova. šest minobacača 82 mm. 1190 tromblonskih trenutnih mina. osam motornih vozila.580 metaka 7. studenoga. 480 metaka 40 (mm. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima. jedan gorski top 76 mm. 5120-37/22-1 od 11.2 tone eksploziva. 1484 metka 122 mm. 30 poluautomatskih pušaka. 25.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. 7200 metaka 4. 5320 metaka 30 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. 1560 metaka 130 mm. 10 busola. 803-05/91-03/236. 405 metaka 57 mm. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 34. 10 busola. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. 10. 3. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11.502 metka 20 mm.223. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4.45 mm. 10 kurvimetara. tri strojnice 12. 12. 500 zaštitnih maski. 600 metaka kalibra 0.65 mm.62 mm s teškim zrnom. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. 10 kurvimetara. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. pet haubica 155 mm.62 mm. 281 novcem. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . 13.br..Vukovar . Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". municije ni za pola dana rata. 1129 mina za ručni bacač. tri protuoklopna topa 100 mm.900 metaka 7. bile bi izvedene u 15 sati. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova.350 metaka 9 mm.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sate kada je na prijedlog Vrhovnog državnog vijeća, predsjednik Republike i vrhovni za