P. 1
Davor Marijan - Bitka za Vukovar

Davor Marijan - Bitka za Vukovar

|Views: 2,566|Likes:
Published by Kristina Kristina L

More info:

Published by: Kristina Kristina L on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. brigade ZNG-a iz 1991. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti. Vinkovci. Obični puk nazovimo ga tako. jesu li oni. rabili su ga i oni. sačuvana je poveća količina dokumenata 109. i to ne samo 1991. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. brigade HV tek je nešto bolje. Mislim da se ne može primjeniti. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske.. Prvo je. Županja. Štoviše. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. što mi je. jer radilo se o njegovim predrasudama. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. Fond 3. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. brigade ZNG-a i 109. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. uglavnom vojnih. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. brigade HV. 0 razlozima možemo raspravljati. Šimun Penava. godine. Građa vukovarske 124. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. Dio tiska na temu Vukovara. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. Ante Damjanović. operativne i taktičke. brigade HV. Županja. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. već je izratit primjer intelektualne izdaje. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. držim. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. koji je imala JNA. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Sendi Radić. Vinkovci. ah i HV. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. Branko Turić. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. U fondovima nadređenih zapovjedništava. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. godine. i ovdje je dobio doličan prostor. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. ustupio mi je Vladimir Brnardić. Page 5 . Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. brigade prvog sastava ne postoji. a što je normalno. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. Svima njima veliko hvala. Stanje s arhivskim fondovima 3. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. Orsat Miljenić. General Špegelj. Branko Mihaljević. kao vojska u nastajanju. To su arhivski fondovi različite potpunosti. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati.

a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. više od desetljeća nakon bitke. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. što više nije ni postojao (2. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije.4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. prikupio sam iz privatnog posjeda. a ne 72. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. godine. godine 158. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. pretežito memoarskih knjiga. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . kao i 2.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. dok minobacača uopće nije imala. Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. i danas osjetljivom problematikom. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. mješovita artiljerijska brigada). zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. gardijska mehanizirana brigada i 1. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. mehanizirana brigada ista je postrojba. autora Mile Dedakovića. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. imala 54 topa. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 . gardijska mehanizirana brigada i 2. Mješovita artiljerijska brigada je npr. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. mehanizirana brigada). kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. odnosno njihovih preslika. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. pontonirskog bataljuna. listopada 1991. Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. čega sam se ovlaš dotaknuo. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske.Vukovar od 11. Manju količinu dokumenata. Do rujna 1991. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. Davora Runtića. Alenke Mirković-Nađ. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. I danas. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. motorizirana brigada). Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. izgrađuju svoju vojnu strukturu.

Naklada Zoro.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. ostao je dosljedniji ratnom. Vukovar . Tako smo branili Vukovar. Scrinia Slavonica.. 1999. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. 1991. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. 2002. godine". progon i sud. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske.. otpadnik. Knjigom je Dedaković. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. brigada stvarno je potaknuta tek 12. 18-19. rujna 1991. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje. godine 204. "Bitka za Vukovar 1991. kakav je bio dok nije 26. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj. godine. 2002. najvećim dijelom bez broja postrojbe.. brigada HV. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". dezerter. kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996. 367-402. Drugi Jastreb. Zagreb. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. br. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar.. Nakladna kuća "Dr. Nastala 25. 204. kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. Koprivnica. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. 414-435. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. brigada HV nije postojala.Vinkovci. Slavonski Brod. U nekoliko mjeseci 1991.. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. a ako je korištena numeracija. 3 Josip JURČEVIĆ. uhićenik i lopov. rujna 1996. Feletar". Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. veljače 1992. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige. Vinkovci.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. ISTI. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. kao i Glavnog stožera HV. Branko Borković. 56-60. Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. kako bi narod rekao. ih.175-177. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Od 18.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. Vinkovci. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. Smrt oklopne brigade. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige. 162-163. Vukovarska 204. autori su dali sterilan prikaz bitke. tako i sada desetak godina nakon nje. rujna 1991. 2.". "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. Zagreb. 4 Davor RUNTIĆ. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. Vukovar su branih borci iz Vukovara. zanijekavši osobnu patnju. vukovarskoj brigadi. Vinkovačke jeseni. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. Vukovar . 1994. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. vukovarskom Jastrebu. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. Za ratnu Hrvatsku 1991. 2 Davor MARIJAN. "Ponovno sam zapovjednik 204. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. Neobična naklada. 10 Dedakovića. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. Nakon 3. siječnja 2000. kad je nastala njegova knjižica. kako je to napisala jedna novinarka. bila je to isključivo 124. 1995. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome.

.. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. 4. vukovarske novinarke Alenke Mirković. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. Naklada Jesenski i Turk. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. 52-53. 48. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi.. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. KL 8/92-01/17. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. kojem dužnost načelnika stožera 124. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS.. odgovorio na neka pitanja. Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani. Zagreb. 20 002.13 teško da se može što dodati. general Anton Tus. brigadu iz 1991. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. 12 reći za JNA kao "čovjek. Nacional. Prvo izdanje objavljeno je 1997. Od čizama do petka.. ne može dozvoliti. Dokument Političke uprave. br. 12 Rada MILČANOVIĆ. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. Neobična naklada. kao i o njemu. doduše neosnovano. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. godine. 44. 1999.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. Personalna uprava.. dao uhititi". 1991. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. Davor RUNTIĆ. Vinkovci. 8 Vlado VURUŠIĆ. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. Zagreb. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. dobio sam čin i odličja. 79-86. sazidao sam farmu za 1000 svinja. 11. Beograd. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. one koja je napadala Vukovar. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba.. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. za koji snosi ne mali dio odgovornosti. Stajer Graf. Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. 2002.. važno mjesto dobio je i Vukovar. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. I na kraju. 1992.. 7 Grozdana CVTIAN. 10. Bitka za Vukovar. 1996. vrhunskim profesionalcem. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. 5120-13-92-39 od 16.Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara". 1997. i još više ih ostavio da Page 8 . Nacional. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB.9 A 204. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. 7. Ur. 6. drug i starješina". održanog u rujnu 1998. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva". dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". samo je jedan u nizu o njoj. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. Globus. S druge strane. 81. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta.6 MHz: glasom protiv topova. Potpuno je utemeljena. 2001. brigade HV očito nije bila dovoljna. 15-17. 19.. 2001. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". 3. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio.

a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. 1987. Zagreb. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. 316.170 stanovnika. 13 Petar LUKOVIĆ. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine.14 S općinama koje ga okružuju.19 Općina Osijek. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. a Srba je bilo 31. 1992. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR.065 Hrvata i 14. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. Republički zavod za statistiku. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. 14 općina. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. Vukovar . Igor KARAMAN. 1940. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. a i jugoistočna. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu.17 Susjedna općina. Zagreb. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. Zagreb.960 stanovnika.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati.253 stanovnika. Poverljivo.. kopnena granica općine. U gradu je živjelo 21. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. Osim drva. Županji i Vrbanji. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. Najniži dio općine. a drugi po broju bili su Srbi s 13. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata. s čije je druge strane Bačka Palanka. a drugi po broju. Osijeka i Đakova. "Zločinački Harry Potter". koja se sastoji od zapadnog Srijema. 196-197. 1994. napose na području Vinkovaca. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. Karaman. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. imala je 98. Županjom i Osijekom. 326-327.934 žitelja bili najbrojniji. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". Nakladna kuća "Dr.26.425 Srba. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991.. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. usp. 318. prikaz XCVni. 6. 306-307. 59.445. Feletar" Koprivnica. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara. 2001. 1994. Zagreb.415 stanovnika.1940. 206-209. u kojoj su Hrvati s 110. s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. 36. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. Vinkovci. Feral Tribune. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. prikaz XC. 214-215.15 Od 84. ah i obrnuto. ali i Hrvatske.026 stanovnika. kolovoza . 1992. kao i u ostalim spominjanim općinama. u općini Vukovar. Vojna tajna. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke.. 15 SFRJ. Regionalna vojna geografija.813 stanovnika. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo". Zagreb. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. s nalazištem u području sela Page 9 . Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 .20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. u Iloku postoji most. Save na jugu. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". Vukovarsko je područje ravnica.. relativnu većinu s 36. sa 165. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. " Nakon 1945. Privremeni materijal.910 stanovnika imah su Hrvati. Vinkovcima.bilo ih je 33. bili su Srbi . 10. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. 19 Isto. Po popisu stanovništva iz 1931.18 Županja je imala 49. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. kao što to tvrdi I. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. 63-64. 13 Bojno polje. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba.146. prikaz CH.

armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. g. vojne oblasti: SSNO. mješoviti artiljerijski puk i 17. 12. 11-12. 15. uprava SP. do tada intendantske službe.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. Interno. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. fond Komande V armije JNA DT br.) korpusa. što znači dobro poznat teritorij. VINC. vojnu oblast. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. motorizirana brigada. motorizirana brigada.Beograd. napose prema varijanti "Sutjeska-2". edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. 2. 2003. do kraja 1988. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. 3. Najbrojnija postrojba u korpusu. Vinkovci. spojena je 1. vojne oblasti iz Beograda. 5-3 od 9. U Brčkom je bila 395. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. 146-147. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. 24 SVA MORH. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti. i 9. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. 532-1 od 14. Poiemos.23 Preustrojem JNA iz 1988.Vinkovci.1989. što prenosi Davor RUNTIĆ. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj. koje se počelo iskorištavati 1984. armija. a u 5. prikaz LXH.. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12. 338-339.. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. 3. 1980. i 38. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. br. Page 10 . godine. kao i ostale istočnohrvatske općine. odnosno vojišta. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988.21 U vinkovačku vojarnu. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. 12. Somboru. 854-25 od 29. a u korpusnom središtu Tuzli 92. "JEDINSTVO' . 23 Koncepcija.Beograd..T. 1989. a 670. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. Vukovar . Zagreb . armija. Južno od Save u Derventi bile su 327. knjiga 1. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke.posljednji ustroj JNA'. I uprava D. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. GŠ OS SFRJ. GŠ JNA. 1999. koji su zamijenili dotadašnje divizije. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. Na najvažniju željezničku prometnicu. br. Zagreb. granični bataljun u Belom Manastiru..26 Slavonija.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi.. bio u području nadležnosti 7. Korpusu je pored 11. 1991.Bitka za Vukovar Deletovci. Vojna tajna. Beograd. Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama.. kao dio nove 12.. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. motorizirana i 454. I. 1980. 21 SVA MORH. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. motorizirane divizije smješten je 12. i 7. U 1. doktrina i sistem opštenarodne odbrane. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. Neobična naklada.24 20 Isto. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1. fond Komande 5.: SSNO.

1988. Policijska uprava Virovitičko-podravska. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. U odnosu na brigadu. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. a ne samo s pješaštvom i topništvom. prvenstveno brigadu i bataljun. 1988. K-da 5. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. U građanstvu.: SSNO. SVA MORH. I uprava.34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji".35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova. godine. 1487-42 od 13. VO: SSNO. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). DT Br. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. koji je koliko poznat i jasan. 1989. komandovanje. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu.1989..30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. granični bataljun. vezu. deset vojnika. DT br. 4. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. DT Br. 10. Krajem 1980-ih. I. bataljona ili diviziona". s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. nedugo nakon svršenog rata. inženjerijski i slično. četa.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. DT br. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena. u Sremskoj Mitrovici.. uprava. Komanda 5. Službena zabilješka. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije. GŠ OS SFRJ. VO: SSNO. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. armije. Koncem 1989. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. riječ je o pojmu. K-đa 5. GŠ OS SFRJ. 27 SVA MORH. Ostale snage 25 SVA MORH.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. odnosno divizijun.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". piše Anić. 2-2 od 23. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). 12. 374-184/87 od 10. Odjel kriminalističke policije. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova. 17-3 od 15.. 1991. pješački. 2. baterija. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. 3. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 . i pozadinsko obezbeđenje".Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. Dopuna Naređenja SSNO.. 16 bile su R klasifikacije. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. SP. JNA a od 1968. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. vod i desetina. brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. 532-1 od 14. 11. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. br. Br. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. No. GŠ OS SFRJ. a vod se sastoji obično od tri desetine. jedinica za podršku. U Vojvodini. 1989. u Subotici i 453. 11.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. B klasifikaciju imala je 158. a od 1990. 20 Vlada Republike Hrvatske. sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju.

Brigada je pak pretendirala na samostalnost. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. bila je rezultat dugog razvoja. GŠ OS SFPJ. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. GŠ OS SFRJ. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. zapovjednog voda. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. 18 haubica 105 mm. 33 B.. 350 automatskih pušaka. inženjerijskog bataljuna. 18 haubica. 811. 11-1 od 17. Komanda 5. što znači približna brojna stanja. minobacačke baterije 120 mm. Novi Liber.260. 33 strojnice. godine. 50. Zagreb. Zagreb. Formacija broj 311.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima. 30 ISTI. Rječnik stranih reči.101. izvidničke čete. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. Postignuta razina. a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja. protuoklopne čete. haubičkog artiljerijskog divizijuna. Riječ je o 140. Motorizovana brigada "B".. 500 "Zolja". čak i ako je bila u sastavu divizije. 10. D. 1987. 31 Bratoljub KLAIĆ. MARIJAN. 1985. Rječnik hrvatskog jezika.K-da 5. 96 ručnih bacača "Osa". I uprava. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. Nakladni zavod Matice hrvatske. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. 123 snajperske puške. rujna 1987. 34 V ANIĆ.. 1989. komande stana. tri puškostrojnice. 4. 146-148. 48 netrzajnih topova 82 mm. Ukupno je to bilo 220 ljudi. Prilog 2. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande.. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. Rječnik hrvatskog jezika 79. VO: SSNO. Smrt oklopne brigade. 1487-42 od 13. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda. 1991. 195. 152. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M".37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. Sastojao se od: komande bataljuna. DT Br. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. 24 minobacača 120 mm. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). 35 B. 24 minobacača 82 mm. 32 Vladimir ANIĆ. 153 strojnice. desetine veze. 38. iako ne i željena. SVA MORH . 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. KLAIĆ. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. kao prevladavajuća formacija. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . 12 netrzajnih topova 82 mm. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. šest minobacača 120 mm. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. KLAIĆ.. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". šest minobacača 82 mm. Pregled sastava KoV-a "A'. oko 580 raznih pištolja. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. zapovjedno-izvidničke baterije. netrzajnim i protuavionskim topovima). 35 ručnih bacača. Rječnik stranih reči 313. 24 "Ose". 152. čete veze. Beograd. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. minobacačkog voda 82 mm. 161 puškostrojnicu.1 nekoliko puta dopunjavana.Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. VO: SSNO. DT br. Rječnik stranih reči. desetine "Strijela-2M".1990. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. 29 puškostrojnica. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. čete vojne policije. 1967. GŠ OS SFRJ.

ratna brigada. Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. od sigurnosnih i protokolarnih. GŠ OS SFRJ. S obzirom na njezin opseg zadaća.. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. Novosadski korpus).39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada.260. 1990. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. 38 Kao primjer može se navesti 73. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. tri strojnice. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. a koja je bila sastavni dio 1. kao prve operativne postrojbe tog ranga. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". a ne motorizirane brigade.. to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. što je u ratu važno. 351. Formacija broj 311. 1987. ih više susjednih općina. 18 pušaka. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. GŠ OS SFPJ. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske.462. Formacija broj 311. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. s naglaskom na pješačkoj komponenti. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. mtbr IRJ 4527).Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima". VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. (od 1988. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva.. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj".42 Page 13 . znači pričuvna . 19 im rastom mehaniziranog postroja. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. određenu tradiciju i. Motorizovana brigada "B". No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1987. Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. VSA MORH: SSNO. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. ovisno o rodu. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA. Motorizovana brigada "R". 11 ručnih bacača. što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. knjiga 3/H.. Vojna tajna Interno. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. 352-353. koja je imala svoje ime. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato.41 U 1990. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje.. dvije puškostrojnice. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. naoružanje i opremu za tu skupinu. O njoj se u javnosti malo zna. godine u Osijeku. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. \TNC.. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm. Beograd.

21 strojnicu. a od pet preostalih. 70 poluautomatskih pušaka. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. Pregled sastava KoV-a "A". 5-6. GŠ OS SFRJ. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo".Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. 149-151. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. DT Br. septembar-decembar 1994. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka.. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. Za razliku od strukture. Ostala je samo 1. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. Kada je 1987. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. 9. MARIJAN. 12 SVA MORH-K-da 5. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. pozadinski bataljun. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna. šest motoriziranih i dvije mehanizirane. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. četiri su ugašene 1990. 1990. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. četa veze. o. 1987. 11-1 od 17. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Isti je omjer. 45 VSA MORH: SSNO. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. bio je to kraj divizijske strukture. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. Tijekom 1987.45 Od sredine 1990. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. 41 D. M. GŠ OS SFRJ od 17. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. ah u korist borbenih vozila pješaštva. 43 "Smatralo se da će. devet snajperskih pušaka. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. Formacija broj 314. kapetan I klase. VO: SSNO. godine.. "Za savremenije organizovanje OMJ". Br. Dragan VUKDVIĆ. 44 SVAMORH-Komanda 5. D. većinom oklopne i mehanizirane. 1487-171/89 od 15.. I uprava. inženjerijski bataljun. VO: SSNO. GŠ OS SFRJ. bio u mehaniziranom bataljunu. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. 1990. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". oko 900 raznih pištolja. Mehanizovana brigada A SVA MORH. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. br.K-da 5.213. a. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). Osim njih.4. od čega 11 pješačkih. pet tenkova za izvlačenje. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. 41. prevedena je iz B u A klasifikaciju. 142-143. S njom ne treba Page 14 . Prilog 2. I uprava. koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". Novi glasnik godina II. 4. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. 209 strojopuški. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". većina ih je preustrojena u korpuse. postrojbe A klasifikacije. tri izvidnička oklopna vozila. četa vojne policije i vod ABKO. 5. VO: SSNO. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom.. laki samohodni raketni divizijun PZO. 12 minobacača 120 mm. I uprava. sve sa 13 tenkova. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. Smrt oklopne brigade. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. DT Br. 45 ručnih bacača. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. četiri tenka nosača mostova. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 11-1 od 17. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada..44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. odnosno borbenih oklopnih vozila. GŠ OS SFRJ. U ljeto 1990. 12 samohodnih topova 90 mm. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama.1990.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. Naređenje.43 Do 1990.

GŠ OSFRJ. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm.397. tri bataljuna. Komande stana. odnosno borbeno vozilo pješaštva.. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm. tri oklopna bataljuna. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara".000 oficira. izvidničkog voda. vojna oblast. mješovitog artiljerijskog puka. Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. HI uprava. U Valjevu je bila 2.49 Brojčano. mješovitog artiljerijskog drazijuna. a 399 neborbenih vozila. 552 pištolja.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. siječnja 1991. VSA MORH: SSNO. VSA MORH: SSNO. T-72 ili M-84). a u Požarevcu 3. tri izvidnička tenka PT-76.5. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. mlađih oficira i vojnika. kao i u slučaju 3. 24.. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Januar 1991. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. 36 haubica 122 mm. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. tri izvidnička oklopna vozila.47 U veljači 1991. također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. 1. U Kragujevcu je bio 1.Bitka za Vukovar miješati lake. 21 20 i 30 mm. a sličan im je bio i ustroj. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. ureda zapovjedništva. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. 1.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. izvidničke čete. inženjerijskog bataljuna. inženjerijskog voda. šest zapovjednih topničkih vozila. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. Pored divizije pridodana je i 252. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj".Severozapadno vojište. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". GS OSFRJ.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. 1. protuzračnogvoda. pet tenkova za izvlačenje. Brojni pregledi . 12 samohodnih haubica 122 mm. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". pozadinskog bataljuna. lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. odnosno 3838 po ratnom ustroju. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. voda ABKO. šest minobacača 120 mm. 36 protuzračnih topova raznog tipa. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. 20 automatskih pištolja. januar 1991. Zbor narodne garde. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi. Brojni pregledi 398. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. 26. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. voda veze i voda vojne policije. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. proleterska gardijska mehanizirana brigada. voda veze. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. 1393 Page 15 . oklopna brigada iz Kraljeva. Brigada se sastojala od Komande. JU uprava. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . proleterska gardijska mehanizirana brigada. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. četiri tenka nosača mostova. sedam oklopnih zapovjednih vozila.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. mehaniziranog bataljuna.

17. "Moćni i odlučni". voda veze. 54 poluautomatske puške. 18 minobacača 82 mm. 48 SVA MORH-K-da 5. mješovite protuoklopne baterije. MARIJAN. Brojčano: oko 420 ljudi. 27 snajperskih pušaka. 22 topa 20 mm. GŠ OS SFRJ.. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. 45 ručnih bacača. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. bilješka od 16. slabo i nerazmjerno. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. GŠ OSFPU. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. 15 ručnih bacača "Osa". pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. SVA MORH-K-da 5.. korpusa. tri strojnice. 51 D. 18 netrzajnih topova 82 mm. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. bilješka od 17. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. Partizanska brigada "R".1991.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. :" Isto. 108 protuoklopnih ručnih bombi. 579 poluautomatskih pušaka. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. tri partizanske čete. 50 poluautomatskih pušaka. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. voda veze. Izvešće. bilješka od 17. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. izvidničkog voda. 18 minobacača 60 mm. 52 D. protuoklopnog voda. što se ne smije zaboraviti. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". šest minobacača 120 mm. bile su lakopješačke postrojbe. četiri automatska pištolja. tri bataljuna TO. 32 puškostrojnice. Brojni pregledi 398. 81 snajpersku pušku. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. a ne tri bataljuna. 12 lakih raketa bacača 128 mm. a ne realno stanje. Narodna armija.53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . VSA MORH: Komanda 10. LAZAREVIĆ. bila samo zamisao. 240 raznih pištolja. 2. 28-30. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". 515 automatskih pušaka. januar 1991.534. 2.Severozapadno vojište. koje je. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. 320 raznih Page 16 . 27 strojnica. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 12/34-650 od 17. devet strojnica. 19. voda vojne policije. 1991.. i 1. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. pov. četiri minobacača 60 ih 82 mm. 50 SVA MORH-K-da 5. 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". izvidničkog voda. 1991. 96 puškostrojnica.. Narodna armija. "Nema mira u Mirkovcima". D. 36 protuoklopnih ručnih bombi. 17. 100. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. 10. 84 snajperske puške. 372 automatske puške. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje. naoružanih sa 154 pištolja. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". šest minobacača 60 mm. Str. 27 snajperskih pušaka. 1991. 1991. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 340 poluautomatskih pušaka. 254 automatske puške.. IH uprava. 49 ručna bacača "Osa".Bitka za Vukovar automatske puške.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56. 162 poluautomatske puške. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. 1991. Za razliku od njih. 8. Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. 1991. 2. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. 7. 11. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 186-187. Formacija broj 311. GLIŠIĆ. br. Smrt oklopne brigade. SSNO. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze.200. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. 137 ručnih bacača. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M". 60 raznih pištolja. 917 automatskih pušaka. 12 minobacača 60-82 mm. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). 100 puškostrojnica. 84 snajperske puške.

Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. GŠ JNA Uprava pešadije.. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm.371. s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. 00 Petar BOŠKOVIĆ. odnosno divizijune. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. proleterske gardijske mehanizirane brigade. planinska. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". 43 ručna bacača "Osa". proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi.. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. proleterske gardijske mehanizirane divizije. POPOVIĆ. desetine veze. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. "Jug" i Page 17 . lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. JOVANOVIĆ. Sredinom rujna 1991. 1984. 13 ručnih bacača "Osa". Ratna formacija broj T-411.. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. 7. 25. 59 M. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. pontonirskog bataljuna iz Šapca. 125 automatskih pušaka. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. 12. brdska. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. mehanizirana brigada iz Pančeva. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. ei Mladen MAPJANOVIĆ. oklopnom brigadom. motoriziranom brigadom. "Užičani osvetlall obraz". Republički štab Teritorijalne obrane. mornaričke pešadije i laka). mehanizirane brigade iz Subotice. Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. "Ratnici iz senke". 15. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. Narodna armija. Narodna armija. bataljune. 1991. 13. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36. zbile su se nove promjene.. 148 poluautomatskih pušaka. mladi ratnici (2)". minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. 18 minobacača 60 mm. SRH. Vojna tajna Interno. "Premošćene sve reke". tri ćete TO. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. 12. mješovitim artiljerijskim pukom. 1988. veći dio 1. 82 ručna bacača "Zolja". Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. 3. Narodna armija. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. 57 Pravilo: Brigada. sastavom. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. 1991.. R.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. Poraz ..000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. 12. Narodna armija 5. mješoviti artiljerijski i 17. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". LDIJ. 130. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. motorizovana. 20. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). 16. Ti divni ljudi. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. (pešadijska. Nasuprot Erduta dovedena je 51. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 11. Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12. 252. 2001. PANTELIĆ. SSNO. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. odnosno baterije. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja".1992. Veternlk. 248-249. U Vinkovcima su bila dva topnička puka. 21. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. Do masakra u Borovu Selu.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. mehaniziranom brigadom. koje se također usitnjava. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. 29.koreni poraza. uglavnom u vodove i čete. partizanskom divizijom bez jedne brigade. 453. 1991.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. laki artiljerijski protuzračni. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm. 22.

jurišnog odreda. 63 M. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. 1993.. Milidar BAKARIĆ. partizanske divizije. 11. 261..65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20. 11.67 U 2.. mehanizirana brigada iz Subotice. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti".. 64 M.. motorizirane brigade iz Šabca. 23. Bilten Generalštaba JNA br. 21. 1991. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. Narodna armija 19. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. Novog Sada. Milisav SEKULIĆ. 1992. 1991. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne.. R.. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. Narodna armija. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". prema svemu sudeći. 3. POPOVIĆ. 6. 23. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama". 9.. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 2. 1993. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 1997. 11. dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. i djelatnu obranu prema Osijeku... Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture. Narodna armija. što vjerojatno nije točno. 17.1992. mješoviti artiljerijski puk iz Rume.. 11. 18.. RISTIĆ. jul 1987. 14. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. 234-235. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. 27. "Svanuće jutro slobode". mehanizirana brigada. "Promašaja nije bilo". Narodna armija. 12. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. Narodna armija. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred".64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. 15. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade. 10. 1991. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. PETROVIĆ. PANTELIĆ. 25 Sada. 1. Vojska. Narodna armija. 58. Rume.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. 65 N. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. 26. partizanskoj diviziji. 1991.10. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. 16. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. 11. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice.. R. 1991. "Predanost obuci".70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. 250.. 261. 68 Milorad GONČIN. 21. m D. Iz Niskog Page 18 . Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. SEKULIĆ.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. 14. Poraz .koreni poraza. Sombora. Borovo Naselje. u sastavu 1. Narodna armija.. 16. GLIŠIĆ. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije. 1. Narodna armija 9. Narodna armija 7. 12. 1991. 12. 11. Bad Vilbel. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". 22. Srpska vojska.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. 67 Milorad GONČIN. 72 M.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. 7.1991. manji dijelovi 544. 23. 7. "Svanuće jutro slobode". "Udahnuti život gradu". 12.66 Iz Beograda. Petar ŠTULOVIĆ. "Srušen mit o Mitnici".71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. 28. Narodna armija. Narodna armija.Bitka za Vukovar "Sjever". partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane. Sremske Mitrovice i Kragujevca. OSTOJIĆ. NIDDA Verlag GmbH.1991. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235. proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. 20. Smedereva. 121. U okolici Vukovara. dobrovoljačkoj četi. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". A S. "Sačuvali srpsku zemlju". JOVANOVIĆ. 70 M. 1991. PETROVIĆ. 12.. 71 S. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 13. ali 54. 18. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 27.

1992. oklopna brigada iz Niša. 1. 525-130/7 od 9. 1991. 24. 9. 11. 11. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. "Devalvirano primirje. Obavještajno izvješće. 74 D. Br. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. br. NEDELJKOVIĆ. proleterska mehanizirana brigada 211. 1991./ M. Narodna armija. 761. 1992. NEDELJKOVIĆ. revalvirana smrt". 1080-183/1-1994 od 10. 511-15-03/1-3729-91 od 15. br. 2000. A S. S. tvrđeno je.Markušica -Tordinci. 1991.1992. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. Policijska stanica Grubišno Polje.80 Od topništva 1. 28. s avionima "Supergaleb" i 242.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. 1. 26. 1991. bila na području Slavonije. 1992. 9. 1992.78 Djelovanje četničkog 1. M. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 1991. 1993. Narodna armija. vojne oblasti angažirana je 152. 24. čak i Itahjani i Grci. 25. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. koja je od ljeta 1991. žive na prostorima gde se sada ratuje". dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. 45/3-9 od 11. M. Glavni štab Srpske vojske. 239. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". zabilježeno je još u svibnju 1991. Intervju. Intervju. 11. mehanizirana brigada 12. 11. Poraz. Vojska. inače. 15. 511-02-41. 263. Narodna armija. s avionima "Orao". pov. PU Slsačko-moslavaćka od 20. 1991. "Osluškivanje pretnji otadžbini". bili i "Mađari. 53. 9./92.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. 85 S. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. 83 N. Službena bilješka o informativnom razgovoru. 3. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 11. 9. 235. 1991. majora. GLIŠIĆ. 80 Momčilo PETROVIĆ. 9.. Službena zabilješka. 1. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. PANTELIĆ. 6-8. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". SEKULIĆ. VRH-USMSP: MUP RH. MARKOVIĆ. 1991. SIS. u Borovo Selu. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . 9-10. Narodna armija 30. 7. 6-7. Risto KOSTOV. A od 20. 82 POA Republika Srpska Krajina. V.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. 78 VSA MORH: MORH. 22. Depeša br. Narodna armija. 1993. Pov. 1994. M. "Tinja izvesna nada". inženjerijskog puka. "Pobedili i nebo i blato". 257-259. 5. Rusini. 1. OSTOJIĆ. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. 12. korem poraza 250. Narodna armija. Z. "Lovci na jelene". ljudi koji. "Između dva miga". 1992. oklopna brigada Page 19 . a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. 84 MUP. PU Bjelovar. Slovaci. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. JOVANOVIĆ. 9. Narodna armija 30. "Za život dostojan čoveka".75 U priopćenju od 6. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 77 Zapovjednik 1.76 U odredu su pored Srba. 16. Ispostava Slavonski Brod od 15. 24. 6. Momčilo PETROVIĆ. Simo ŽIVKOVIĆ. "Borovo Naselje pred konačnim padom".85 Izravnu 73 VRH-USMSP. Službena zabilješka. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni".83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić).73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. Br. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca. 12. SEKULIĆ. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Služba za zaštitu ustavnog poretka. 2. 20. Str.84 Pored njega bio je angažiran i 204.Gaboš Ostrovo . Intervju. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. 18. Odjel Sinj. VRH-USMSP: MUP RH. 2.

NIKOLIĆ. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. kao što su minobacači i topovi. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene.000 vojnika stalnog sastava. 1991. bila je potpuno lakopješačka postrojba. partizanska brigada «divizijun haubica 1. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi.89 Skupina 1. srednji samohodni raketni puk PZO 1. laki artiljerijski puk PZO 12. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. Osim Osijeka. 7. Prihvatljiva je brojka od 30. koja se otpuštala nakon 45 dana. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. na području kojega je bila 106. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske.Bitka za Vukovar 18. sve angažirane snage bile su iz sastava 1. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. brigada ZNG. 980 oruđa zemaljskog topništva. proleterska gardijska mehanizirana brigada 3. Page 20 . a za protuoklopnu 86 L. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. 8. od kojih 10 višekratne namjene. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". oklopne brigade. lipnja 1991. "Odjekuje neka druga pesma". gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. oklopna brigada «1. brigada ZNG-a. proleterska motorizirana brigada 505. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. brigada ZNG-a imala je 29. prol.92 Bez oruđa za potporu. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. Vukovara i Županje. Na području Osijeka 106. 20 poluautomatskih pušaka. vojne oblasti JNA. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. bataljun vojne policije ->51. Narodna armija. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. mješoviti artiljerijski puk 12. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje.. 20 ručnih bacača. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. partizanska divizija 130. 11. motorizirana brigada 16. mješovita artiljerijska brigada 310.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi. motorizirana brigada 453. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine.86 Pričuva JNA. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2.

107. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. 5. 106. brigade ZNG-a. 29. 1992. Rat Srba i Hrvata 1991. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem". Izvješće o stanju. 90 Marko MALOVIĆ. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 6. U drugoj knjizi. bataljuna 3. Izvješće. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. Ostajemo u Iloku. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan.. 452. 14. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. 1991. 1999.. Str. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20.Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. brigada HV 107. pov. 1991. lipnja 484 pripadnika.pobjeda Hrvatske". brigade ZNG. bez minobacača 60 i 82 mm". br. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova.6. 175. Velebit. 1991. brigada ZNG. 04-8/1-91 od 29. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. "Poraz Vukovara . SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. 1991. brigade ZNG. 6.koreni poraza.. 6. 6. brigada HV 130. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. SUČIĆ. Narodna armija. brigade ZNG. 2185-04-01-91-21 od 29. Našica. brigada HV «101. Izvještaj. Poraz . 18. Page 21 . br ZNG.. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. 92 SVA MORH-109. 1-41/91 od 29. 6. Zagreb. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi.. aktivnostima 1 popunjenosti 109. Bataljun u Đakovu imao je 29. a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja.. lipnja 1991. 1991. br. Tako smo branili Vukovar. od kojih je oko 70 bilo naoružano. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. 2000. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124. Tiskara Impress. KL 814-05/91-01/01. brigada HV 132. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23... "Poraz Vukovara . brigada HV 105. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. Drugo izdanje. Ur. SVA MORH-GS HV: Zap. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". "Zadaci se sustižu".91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. 1991. Velebit 18. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra.. 29. Vinkovačke jeseni. br NG.pobjeda Hrvatske". brigada HV 3. lipnja 1991. pov.. br. brigada HV 123. JOVANOVTĆ. 107. . brigada HV 122. brigada HV 109. brigade sa MTS. lipnja 1991. brigade ZNG-a. 11. brigada HV 131. 1999. KL 814-05/91-01/01. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. brigada HV 124.. 87 A S. brigada HV 108. Stjepan SUČIĆ. Davor RUNTIĆ. br. brigada HV Operativna grug a Vukovar. Narodna armija. kolovoza narastao do 7894 pripadnika. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. br HV: Zapovjedništvo 109. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. A S. 89 S.96 U srpnju je počeo ustroj 4. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. 11. 5. Ur. Izvještaj o popunjenosti 107. br„ Stanje u jedinici. Str. 6. 76... 2185-04-01-91-22 od 29. 11. 1995. 28.. Vinkovci. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. Jedini dokument koji sam uspio naći. 178. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. od čega 400 nenaoružanih. JOVANOVIĆ. Vinkovci i 2 Aipanja 121. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29.93 Na području Đakova. Izvješće. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap.

brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. Dobila je broj 131. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1." M. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. spomenuti 4. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar. 1991. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. 512-06-02-91-34 od 26. 98 ISTI 175. 1991. Bitka za Vukovar. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. bataljun 109. br. Vinkovci. 258. 1991. potpukovnika Mile Dedakovića . godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. D. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. 9. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. Županja na oko 5000 ljudi. naoružana ispod ustrojbene razine. koja je uz to branila teritorij dviju općina. Vinkovci. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. Ur. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. HOS-ovaca. 293-300. Dobar je primjer 4.000 domobrana. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Slavonska regija na dan 20. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. bataljun 109. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. rujna dodjelilo za ustroj 124. bataljuna 109. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. Od njih je kasnije ustrojen 83. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a).98 Postupnim dopremanjem oružja. br. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. DT 801-02/91-01/01. godine imati 14. korpus. Županja. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). 01/91 od 29. Vinkovci.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. 29 principu. iako nema naznaka da je doista postojao. Može U se brigadom držati skupina ljudi. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. brigade HV uopće ne postoji. Vinkovaca i Županje. SEKULIĆ.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26.. samostalni zagrebački bataljun HV. 6. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. brigade ZNG. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. Županja. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. bataljun 109. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. brigadi HV. Izvješće. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991.Jastreba. A MIRKOVIĆ-NAD. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. brigade HV u šire područje sela Nijemci.. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. Stoga je 131. po potrebi. ustrojem 131. operativne zone. RUNTIĆ. 97 M. 8. Zapovijed.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. a osobito na stožernim zemljovidima. brigade. i 3. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. bataljun 109..

brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". a to je bilo brojno stanje. 1991. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. 5120-34-91-1 od 18. godine. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. 1991. Str. m A TUS. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. pov.. brigada HV najveće uspjehe u 1991.. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. proleterske Page 23 . 512-06-02-91-213 od 27. br. KL DTbr. 1991. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. brigada HV. 10. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. 10.. Str. Kl. 10. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike. 77.. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Zahtjev za formiranje novih jedinica. Naklada Jesenski i Turk: Dani.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. Zapovijed. teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991.. Ur. Martin ŠPEGELJ. br. Izvješće. a potom 123. br. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 801-02/91-01/01.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. Operativna grupa Vukovar. br. Vinkovci. SVA MORH-GSHV: MORH. 2212-01-01-91-1 od 14. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. 11. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. 525-124/88 od 20. 10. 1999. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-178/91 od 18. 801-02/91-01/01. br. Ur. brigade HV iz Bjelovara. SVA MORH-GSHV: MORH. iako je potpuno neodrživo. 11.Bitka za Vukovar u Županju. br. naoružanje. br. 60-63. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore.. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. 1991.1991. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja. potvrda je prevladavajućeg stanja. 10. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. Tb su uostalom i radile. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3.. Županja i Vukovara 17. Ne treba zaboraviti da je 123. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. a ne u sukobima s JNA Uostalom. 512-06-02-91-192 od 19. 1991. 10.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. Zapovijed. KL 210-02791-01/1. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. Njihovo se stajalište prihvaća. DT br. Vinkovci.104 Stanje 105. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). 525-123-32/91 od 9. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja".102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. listopada 109. 1991. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. Ur. 1991. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. pov.. Ur. brigada ZNG-a. pov. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. Zagreb-Sarajevo. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću.

Vojska. šest netrzajnih topova 82 mm. Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. oklopna brigada (1976. brigadi ZNG. 1992. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. 1W Strategija oružane borbe. četiri protuoklopna topa 100 mm. Vojna tajna. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". minobacačima 120 mm. listopada imala je 27 tenkova T-55. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". kao npr. malim raketnim lanserima 128 mm. Sudbina partijske vojske. Nuštra (Vinkovci). Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno.) i 211. dovukle u grad velike količine municije. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. Interno. Najviše oklopa bilo je u 3. to je i dalje ogromna brojka. 4. Milan MIHAJLOVIĆ. i 109. i 1988). proleterska gardijska mehanizirana divizija. Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. PETROVIĆ. a u 108. 1.. 74.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm. jedan laki tenk PT-76. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske.13 oklopnih transportera M-60.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete.14 tenkova M-84. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). odnosno ojačani oklopni bataljun.14 borbenih vozila pješaštva M-80. mehanizirana (1977. "Koje 'pucao' u tenkiste".Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. Page 24 . Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). brigade ZNG. Narodna armija. i 252. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. M. Beograd. jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". i 51. Bogdanovaca i s. brigadi HV bile su tenkovske čete. Samizdat B92. tri protuoklopna topa 76 mm. proleterske. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. 23. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. 180. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. ĐUKIĆ. i 1987. 36. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. 2001. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. oko 30 posto po ustroju. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). Za razliku od morala. 1992. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. 26."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. 9. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. 6. 27 minobacača. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 211. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. Miroslav HADŽIĆ. Krajem studenoga 1991. 108 M. 51. četiri haubice 105 mm. 36. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. Do tada ga je bilo malo. 1983. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a.

22 protuoklopna topa 100 mm. brigadi HV u Osijeku. 9. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. 9. 11 ručnih bacača. dva u 123.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. brigadi. ZNG RH br. br. brigadi. 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. Ostalo je bio kalibar 76 mm. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. SVA MORH-109. brigade HV. brigadi. tri protuoklopna topa 76 mm. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. jedan u 136. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). a dostavljen je telefaksom 25. četiri haubice 105 mm. top 130 mm s dotrajalom cijevi. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. brigadi. 1991. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. 2121-06-91-02 od 27. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom. šest u 109. 1991. pov. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. brigadi ZNG-a. dva laka lansera raketa 128 mm. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. 1991. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. brigadi. 10. 04-241/1-91 od 3. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". 1. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". 525-123-117 od 31. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Izvješće. Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. 19 lakih raketnih lansera 128 mm. 1991. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. i dva u 109. Str. rujna 1991. brigadi. 5120-02-91-1 od 23.. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih).111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. 10. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka.. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". Glavni stožer HV 4.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. Vinkovačka je brigada 21. jedan u 136. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. 1991. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. rujna u 1 sat. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. 04-264/1-91 od 7. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. 3. ZNG Vinkovci od 24. br ZNG. SVA MORH-122.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. Br. 2-5 od 29. 9. Br. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. Izvješće. brigade ZNG. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108. pet u 106. jedan trocijevni top 20 mm. brigadi HV. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. Vinkovci. brigadi. SVAMORH-ZOZO: Zap. dva u 108. br. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). Znatan dio oruđa (95 topova. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. Operativna zona Osijek je 11. brigadi. šest netrzajnih topova 82 mm.. osam u 109.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. 76 minobacača 82 mm. br. na upit Zap. 109.10. Županja. studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. šest samohodnih topova 90 mm. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne).1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. što je ukupno 18 oruđa. Izvješće. br HV: Zap. jedan protuzračni top 40 mm. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135. brigadi. Br. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedništvu ZNG RH. 109. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. Br.. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih).1991.. dva u 123.116 Iz sastava Operativne Page 25 . 36 minobacača 60 mm. jedan u 107.. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. zatim pet gorskih topova 76 mm. jedno u 136. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. br ZNG.

br HV. Str. Stanje art. 8/91-01/207. Kl. jedan Ispravan gorski top 76 mm. 10. Ur. 109.35. što znači Izvan korpusa. 11.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt.. SVA MORH-109. brigade ZNG. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. tri protuoklopna topa 76 mm.. koja je relativno rano došla do njega. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. 10. 5120-25-91 od 4. Kl. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.1991. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pet protuoklopnih topova 100 mm. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. pov.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije. 525/145-9 od 5. br. šest gorskih topova 76 mm. Stanje art. Str. pet samohodnih haubica 122 mm.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. 525-145-3 od 3. 2-5 od 29. br. Str.. 1991. Izvješće. oruđa i municije. 1991. pov. 525-123-41 od 11. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. Po podacima od 26. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. 1991. Str. 1991. br.. 109. 1991. 512-08-91-2 Page 26 . 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top.. 10. br. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. Usp. Str. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. pet gorskih topova 76 mm. jedinica u obrani Vukovara 12. 118 SVA MORH-109. 1991. baterije protuoklopnih topova 100 mm. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. Raspored art. Telefaksirano u Zagreb 21. Prema jednom pregledu od 3. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". Ni jedan nije bio kompletan. pov. 1991. Ur.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. pet minobacača 120 mm. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". jedna haubica 155 mm.119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. pov. 5120-25-91 od 2. 9.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. pov. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. od kojih je svaka imala 54 takva topa.124 Na koncu 1991. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. 11. Načelnik artiljerije od 23. Zapovijed. br. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. Str. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. devet minobacača 120 mm. br HV.. 8/91-01/201. pov. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. 10. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna".10. Br. Stanje art.35. brigada HV iz Šibenika. u 20. U posjedu 124. Bile su četiri a ne dvije. Ur. br. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. u 20. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. sredstava.117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca. 1991.. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". 10. 11. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". 213-01/91-01/78. 525-123-41 od U.11. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm.. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. br HV: Zap. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. br HV: Zap. 10. izvješće. 109-375-02/91 od 26. 04-358-01/91 od 23. br. 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. a iz 122. 1991. 15 minobacača 120 mm. br.1991. baterije samohodnih topova 90 mm. 1991. sredstava izvješće. br.

Stanje art. br. br. 5120-25/22-91-1 od 28. Izvješće. br. 10. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom... 512-01-01-91-13 od 27. pov. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. br HV: Zap. 04-358-01/91 od 23.131 U odnosu na stanje od 19. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. Načelno je stajalište. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. 1991.. 250 mina za pet minobacača 82 mm. Str. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. 525-123-41 od 11. Ur.1991. Ur. br. 189.. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. 1991. 11.11. Ur. Str.. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. 132 SVA MORH-109. 5120-02/22-91-1 od 3.. pov. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. br. 11. 1991. topništvo je 23. jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 12. a posebno u napadu. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. br HV Str.. 525-122-223/91 od 15. kao i 80 metaka 155 mm. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. 11. Raspored art. RUNTIĆ.. D. KL Str. 10. 1991. Bitka za Vukovar. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. Dnevno izvješće. od čega samo pet s jakim punjenjem. br.10. pov. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 1991. 150 metaka 100 mm bez upaljača. pov. 11. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. sredstava izvješće. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. OGVVŽ. 1991. U. 1991. 525-122-162/91 od 8. 10. 525-123-77 od 19. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. Referiranje o stanju art. a tohko su imala i minobacačka oruđa. kao ni za četiri haubice 122 mm. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. 5120-25/22-91-1 od 3. 525-123-99 od 28. 10. Županja. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. brigade imala je 118 metaka. OZ Split.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. Str. listopada. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. Page 27 . Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1991. pov. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. 10. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15.Bitka za Vukovar od 10. pov. Vinkovci. oruđa 130 mm M-46. A MIRKOVIĆ-NAD. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . a posade poslane na odmor". 1991.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. KL 803-05/91-03/147. 1991. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). 105 metaka za dva topa 130 mm. Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. br. Ur. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. KL 803-05/91-03/186.. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama. Pov.. br. Informacija 123 SVA MORH. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122.132 Kada je 8. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. 1991. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. br. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). br.. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 109. 803-05/91-01/01. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str..127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. listopada bilo u boljem položaju. Baterija haubica 122 mm 109. 1991. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Sisak i Vinkovce.

glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. br. Pješački. jednu haubicu 105 mm. februar 1988. Županja. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika".. dva netrzajna topa 62 mm.137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)". od čega 12 kalibra 60 mm.. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. pa 0. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja).5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. 0. br. 9-16/91 od 23. Tek 26.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. 19 minobacača. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. Vojna tajna strogo poverljivo. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar.. 93-95. što se provodilo putem logističkih baza. SSNO. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. divizijun haubica 122 mm M-38. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. također u obliku informacije. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. HV. Vinkovci. a na vrhu s 0. Pregled stanja Jedinice. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. Pov. pet 82 mm. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu. 1.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. Vojna tajna Poverljivo. od pričuvnih dijelova. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0.5 za minobacački divizijun 120 mm. listopada 1991. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". tri protuavionska topa 20/3 mm. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu. pet 120 mm. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. Interno. 131. Do kraja kolovoza 1991. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. 11. I uprava. Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. 1990. 1989. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. Teorija i ratna praksa. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. 71-80. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja.1 imao je top 130 mm M-46. godine. naoružanjem i drugom vojnom opremom. se mijenjao. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. Mjesečni planovi potreba hrane.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. dva 82 mm. do hrane i streljiva.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. Na kraju. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. do 1 za haubice 152 mm D-30. Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991.7 za divizijun haubica 122 mm D-30.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. godine 2146 vojnika. Vinkovci. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. Za razliku od Armije.1. godine 109. br. 1991. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. 17. jedan 20/1 mm. GŠ OS SEFU. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. 86. 0. sedam topova 76 mm.5. studenoga 1991. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1.

139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan. 13. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci. 1991. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U. počele nicati prve nekomunističke stranke. Zapovijed za logističku podršku. pribora za jelo. tako i na Vinkovcima...144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. Osim pisanih parola. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja. Pozadinsko izvješće za 15. 10. pov. 525-123-59 od 15. mjesne zajednice skladišta. 1991.-1991. Srpska akademija nauka i umjetnosti. 8. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. Nedjeljna Dalmacija 26. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. 12.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske". pov. Ur.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. posuda za vodu. u kojoj su 1989. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar.. Br. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce.. Izvješće. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja". koja su također posebno opskrbljivana. 8/91-03/139. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. Str. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. Str.. 10. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku... U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". brigade ZNG. kako u Vukovaru. 1991. br. Izvješće o stanju jedinica 109. a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. najprije kao grafiti na zidovima.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". unitarnu ili konfederalnu. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. 140 Ines SABALIĆ. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. br HV: Zapovjedništvo 109. Bobota. br. 10-141/1. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. 04-111/1-91 od 27. 1991. godine Nakon što je u svibnju 1980. br. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. 5120-37-91 od 17. 1991. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990. "Bog čuva Srbe". a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . 10.142 138 SVAMORH-109. brigade ZNG. od 27. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. "Kako sam ratovao i platio". U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca.1991. Srbija i Slovenija. 38 Politička podloga 1990. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. od nedostatka zimske opreme.25 bojnog kompleta. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi.10. umro predsjednik SFRJ. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. 1991. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca.

1990. 3. Page 30 . a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. "Za miting u svakom slučaju". ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. 13. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". "Odobrenja (zasada) nema". Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. 62-65. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. 150 Dušan PAVLOVIĆ. Borba. "Jugoslavija kao zabluda".147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. Golden marketing. Večernji list. 17 protiv i 7 uzdržanih. 17. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. 130. 1.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju". njen napredak i još uspješniji razvoj. 749-764 i 0. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. Samlzdat B92. "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". Borba. veljače. Na glasovanju sa 23 glasa za.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". D.. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. Beograd. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. 1990. Beograd.. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka".152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. Srpska strana rata.150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. 2. 149 Josip ŽUPANOV.. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". 10. Preko kosovskog problema.. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim.. 2. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. "Stravične parole". a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja.." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. bar za sada. 39 Kosovu. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. 60-88. 143 M. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". i 1990.148 No. USTIĆ. Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. Republika. 1995. U Hrvatskoj je 1989. 2001. a da je "osobito (. FLEGO. na tezi o asimilaciji i ugroženosti". 2. 1996.. "Jugoslavija kao zabluda". 1990. MTLOSAVLJFA'IĆ. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. Zagreb. a njih je 23. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju.149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. 1990. Zagreb. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti. Poslije potopa. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid. 1999. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. Večernji list. Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". 10. 39. Hrvatska modema povijest. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. nema ozbiljnijih poremećaja". R SUBOTIĆ. postupno je stvoren supstrat zajednice.. (T).153 147 R STEVIĆ. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. Nakladni zavod Globus. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu".. Hrvatski helsinški odbor . travnja 1991. Osim kod Vukovara. 192 Mark THOMPSON.'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. 12. Kovanje rata. MUP-u RH. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. 4. da se u ovo vrijeme. Novine Srpske radikalne stranke. "Uprkos imunitetu. godine. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. 1991. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. neizvjesnost i strah. pa i u samom gradu. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje". Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. travnja 1991. "Hronika Srpske krajine". 1995. 9. Usprkos srpskim obećanjima.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade.187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke.198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11.. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. 188 Mitinzi su. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. Istočna 187 VRH-USMSP: RH. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. Velika Srbija. Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji. Izvješće. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". ožujka 1991. 3. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. 189 Č. maj 1994. 190 Isto.Građanska inicijativa za slobodu javne reći. u svako kritično vrijeme.Bitka za Vukovar Berka i Bobote. OCIĆ. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. Zagreb. barikade nisu uklonjene.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. Odjel za operativne poslove JS od 5.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. 193 M. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. 4. Poslije noćašnjeg Page 35 . Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. a u kuće se uvlači strepnja. 1991.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". 70. Za napomenuti je. odnosno jedinica". maj 1994. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. 195 Kronologija rata. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. MUP. iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru. 18. Danas. 'Veći sam nego ikada". Trpinja. 418. Politika 25. 37.. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. 5.192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. 1991. Velika Srbija. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. STANIfflVIĆ. ožujka 1991. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu". a i prije. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. Borovo Selo i drugima.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. "Ići ćemo i na Knin". 46-47. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5. priveden sudija Slavoljub Sremac". Mirkovci. ožujka 1991. 191 "Veći sam nego ikada". travnja 1991.190 U travnju 1991. 194 Jelena LOVRIĆ. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe. osim navedenih. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. u selima Bobota.. PU Vinkovci. 1991. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. 37.

"Dokmanović priziva JNA'.4. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. što je krajnje opasno. Danas.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. Oslobođenje. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. Vjesnik 11. Milan Paroški. 201 Ista. 202 Krunoslava BANIĆ. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. travnja 1991. "Nisam ni aktivista SDS-a. nakon čega je sjednica prekinuta. "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. kao što je to radila policija. 1991. 19S Krunoslava BANICI. ovdje je narod spreman ginuti. banditima i slično". "Osim toga". između predstavnika političkih stranaka. U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. 1998. Vjesnik 11. Odžaci i Sombor. 4. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ.. 20-22. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". ministra. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća.207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. izjavio je vlasnik kuće. Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. na 14. 1991.1991. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. 1991. VUUK."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade."202 Podjela je produbljena 12. 4. a ne obrnuto. 9. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. naglasio je Merčep.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. travnja 1991. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". Vukašin Šoškoćanin. "Bećarac s pucanjem". 111. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. kako je rekao. travnja. "Dokmanović priziva JNA'. Dolazak Josipa Boljkovca. Zagreb. Ovo nisu Phtvice.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. 200 Isto. 12. travnja 1991. Gradski muzej Vukovar. ali jasno mi je ko puca". "Rafali po Perinoj kući". "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". D. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine.. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. 4. odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. Page 36 . svaka ograda biti barikada". niti sam se kome zamjerio. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. Domaćin. Bogdanovci.

214 u prvim satima 2. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. 19.2 VRH-USMSP: PS Vukovar. 210 D. 206 D. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". Noću 9. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. BERTOK. "Pucnji na Srbe ne prestaju". Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. svibnja 1991. Srbina i Hrvata. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 4. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. 4. a ostala sela ne. Pucanje na policijsku patrolu. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. dao je oficiru sigurnosti 350.. 4. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. VESELČIĆ]. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. 1991. i tvrdnja Page 37 . noć je pojačala napetost. DRAGIČEVIĆ. VKH-USMSP: PU Osijek. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . 206 [D. "Postupno smirivanje". da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama". u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. 4. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti". 4. Vjesnik 13. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. 16. Večernji list 13. Borba. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar .Osijek i sela Vera . Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. U Savulji. "Korak k miru". zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. po nacionalnosti Srbina. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. 1991. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. svibnja 1991. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. V.. 4. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". 4. 13. 1. na 10. 4. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj.. 1991. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21.. političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. B. 1991. 1991.1991 2°'J D. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. "Samo dva sporna pitanja".2" a noću 20. 207 B. 15. "Mogući i novi izbori?". Večernji list. 204 Isto. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . 1991. travnja 1991. VESELČIĆ. iako nedokazana. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ. 2. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. 17. 4.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti. B.1991. završen je ubojstvom jednoga od njih. 1991. "Smirivanje napetosti".212 2118 D.Bobota. 4. 1991. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani.. Večernji list 16. "Uskoro novi izbori". 4. Borba..213 Umjesto da smanji.. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. Večernji list. "Pregovorima do smirivanja". Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10..215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. hitno ili ćemo ih poubijati". i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. 4.. međusobne netrpeljivosti. 1991. Politika. VESELČIĆ. Obavijest. Raširena je. 4.

218 Ne znajući za njihovu sudbinu. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. 216 VSA MORH: Komanda 5. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. 214 VSA MORH: Komanda 5. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. ŠPIŠIĆ.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške. otišla je u Borovo Selo. Lnić Stevan. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. 5. Depeša br. Depeša br. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka.. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 511-07-01-995/91 od 3. 6-369 od 14. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu".. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH. svibnja 1991. 51 u Borovo Selo je ušla JNA. Organ bezbednosti.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. Đurđica KLANCnt. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. ubojstvo. D. 511-07-01-995/91 od 3. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci.. 3. 1991. 511-15-10/1-2570/91 od 2. 5... bataljuna veze 5. 1991.1991. Operativnom štabu MUP-a RH. Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića.. 511-07-01-995/91 od 3. 511-15-10/1-2572/91 od 3. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. 104. 18. svibnja 1991.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. 5.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest. 1991. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. svibnja (kratka kronologija). bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. 5.. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. 5.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 1991. 1991.. svibnja 1991. Depeša br.. Organ bezbednosti SP. 1991. OTŽ: PS Vukovar.1991. Ispostava Vinkovci od 1. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. Zagreb. 1991. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 5. 2000. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. Zagreb. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 6-369 od 14. 97. svibnja (kratka kronologija). MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac. nakon koje su se napadači razbježah. g. 6. svibnja 1991. svibanj 2000. od 1. korpusa RV i PVO. korpusa RV i PVO. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. 5. 1991. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar.. 2001. Maske za masakr. Depeša br. Paolo RUMLZ. 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . Boris DEŽULOVIĆ. Slavonska krv. ŠPIŠIĆ. Slavonska krv. 5. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. svibnja (kratka kronologija). Playboy. 5. po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. 1991. 5. TOPIĆ. Br. SR Br.1991. D. D. 3. MUP RH. 1991. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". 5. 3. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. K I.. 511-15-12/4-2560/91. 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 5.. pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Zagreb. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. 5. Oko podne na njih je "otvorena . 36-37. 5... 217 Usp. izradila hrvatska policija. D. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. Slobodnom procenom Mitrovića. "Deset godina poslije"...221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 17-18. Durieux. Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. i Vice Vukojevića. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 5. 1991. 5. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. 1991. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3. Zagreb. TOPIĆ. 17-18. Depeša br. 2. Globus. koja je ubrzo stigla.222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2.

IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". "Veći sam nego ikada".231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". Narodna armija. 6. Slobodni tjednik. 5. municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu".. "sukobljene" strane. N. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir". 226 VSA MORH: Komanda 5.Vukovar. svibnja 1991. SR Br. ne ponovilo se". br. vojne oblasti. Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. "Barikade u selima".225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. Pov. maj 1994. 9. 20-524 od 24. 6. 25/295-36 od 4. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. mještani su ogradili barikadama". 1991. "Bilo. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". 112. 1991. 5. 10. 5. Organ bezbednosti.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. 5. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske.. 6-16 od 3. Narodna armija. Večernji list. 5. Oklopništvo 12. razdvojivši. Već 2. 9. 1991. korpusa RV i PVO. svibnja 1991. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. 228 VSA MORH: Komanda 5. Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18. 5. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre".Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. 37-38. svibnja 1991. vojne oblasti. 1991. 5. Organ bezbednosti. 6.. 9. sva sela "hrvatska i srpska. 230 1. te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. mještani tog sela. brada je bila lažna da bi se sakrio identitet".227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. Narodna armija 9. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. SR Br. 5. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. 1991. Dalja i Osijeka. sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 1991.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. 31. Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane".232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. Velika Srbija. STEVANOVIĆ. "Policija upala u izrežiranu klopku!". 227 D. 1991. br. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 1991. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci .226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. 12-13.Lužac . što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. 20-524 od 24. prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. Navodno. 1991. što Page 39 . Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju. VESELČIĆ. u cijeloj Hrvatskoj. 1991. 10. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom. Prema njegovim tvrdnjama. korpusa RV 1 PVO. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba.

511-15-08/2-3549-91 od 4. od 4. koja je 4. Kl.11.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. 1991. a dio Srba iselio se u Srbiju.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra".241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. KL 08-501/1-91 od 2. naoružani su. Bršadin. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. 01-2/2-1992 od 27. RCo. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. 5.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. svibnja nije bilo mira. 1991. 5. no prethodno je i opljačkan.246 Prometna Page 40 . svibnja 1991. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. odnosno Vojvodinu. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. potpunu nesigurnost.243 U Mirkovcima je 5. 5.1991. Depeša br.. 08-478/1-91 od 2. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. svibnja 1991. svibnja 1991. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. svibnja 1991. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. Br. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci.239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom. Operativnom štabu MUP RH. normaliziran.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. godine do 18. "Barikade u selima". biti nazvana Republika Srpska Krajina.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. COb RH. 1991. 125/6. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. Zagreb. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. CO. 240 D. iskapčanja struje 1 vode. Poziv. eksplozijama i uznemirujućim. osnovani su ratni štabovi. Vozač i suvozač teže su ranjeni.1992.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". okupljaju u selima.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. a po sadržaju da je nastao 5. Područje je ulazilo u ratno življenje. godine". 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. čuo se poneki pucanj. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. Bobota)". 5. 1991. Štab TO Orolik Br. CO. VESELČIĆ.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO. maja 1992..38. Bespravno uzapćenje broda. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. Na području Vinkovaca u noći 273. maja 1991. Izvješće o stanju općine Vinkovci. 5. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar].. svibnja 1991. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. 1991. kao u Mirkovcima. opis je stanja od predsjednika općine. 23. U pojedinim srpskim selima. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. i 3/4. U središtu Mirkovaea 4.. 1991. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. KL 08-495/1-91 od 2. 3. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo. u 18. 1991. svibnja (kratka kronologija). svibnja 1991. Obavijest. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. 7. Markušlca..245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. 6. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. 5.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. Večernji list. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani. svibnja 1991. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. 5.

5. VRH-USMSP: PS Vukovar. 1991. Obavijest o eksploziji. Depeša br. 1991. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. 5. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. svibnja 1991. 24il M. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. i što je bilo dovoljno za incident. svibnja 1991. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. dogodilo u Mohovu. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. "U srpskim selima i dalje barikade".251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 5. 1991.28. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. laka tjelesna povreda. Dopuna obavijesti. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". vreća s pijeskom i balvana. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. 129/6 od 7.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. Postavljanje barikada. Obavijest.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio. "U srpskim selima i dalje barikade". Depeša br. RCO Zagreb.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . H. pa i u samom gradu". 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. Sigurnosna saznanja. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala. kao što se 6. 127/4. izvijestio je novinar Politike. 1991. 5. 1991. 5. svibnja 1991. Politika. gotovo izbio sukob. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. kako kažu. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar.. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. 511-15-10/2586/91 od 4.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. Oružam sukob.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6. 8. Nacionalnost ranjenika nije navedena. 511-15-09/2-3555-91/91.250 "Predstavnici Borova Sela. Pokušaj ubojstva Obavijest.T. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca. 1991. Jurišić Dragan. Odjel za operativne poslove JS. egzodus žena. Br. 5. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. u 8. 5. 1991. u 12. po ko zna koji put. Oružam sukob. STANKOVIĆ. 5. 1991.255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. svibnja 1991.. STANKOVlC. Depeša br. Politika. Telefaksirano 4. 251 M. br.. Preko nje su 7. Obavjest. 511-15-03/1-3554-91 od 4. a obavljen je čamcima i motornom skelom. RCO Zagreb. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". svibnja 1991. Depeša br. što je vodilo otvorenom sukobu. 5.266 Armija s dovedenim rezervistima. nego su inzistirali da to učini Armija. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. Obavijest. 511-15-12/2588/91 od 4.34. svibnja 1991.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. Depeša br. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 5. od 5. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. 1991. 511-15-10/2587/91 od 4. 8. 5. poput susreta u mjesnim gostionicama. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. Ranjavanje vatrenim oružjem.. Bršadina. niti je ko isti ometao".1991. 1991. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. Odjele za operativne poslove JS. Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. Dopuna obavijesti. Obavijest. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6.

260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. 25-45 od 9. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. Politika. Otpust vojnika partije maj 1990. Politika. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1990. "zaštitu granica Jugoslavije. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije. 511-07-01-1457/90 od 11. 204 B. Mirko STANICOVIĆ. 9. korpusa Str. 1991. 1991. 5. TOPIĆ. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. Rat Srba i Hrvata 1991. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. Br. ŠPIŠIĆ. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". koje je 8.. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. D. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. "Noć protekla bez pucanja". 1991. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije.. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. mehanizirane brigade 6.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 19.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6. Pov. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. mehanizirani bataljun 36. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana.30. 511-15-10/2600/91 od 6.. 1994. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. Depeša br. 5. u 21. 5. 253 Mirko STANKOVIĆ. godine. svibnja 1991. 2. 1991. Narodna armija 20.. 1991. 7. 2002. 5. 255 M. D.264 Manja borbena skupina iz 36. "U srpskim selima i dalje barikade".1991. 1991. 129/5 od 7. Vojska. 5. "Opstajavaju vojnički mostovi".267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. 511-15-10/1-2615/91 od 8. Page 42 . 1991. JOVANOVIĆ. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Sigurnosna saznanja. Narodna armija. 5. 56 milicije. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.. 5. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. 274-276. prekinut je 7. Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. Depeša br. Vinkovaca i Baranje". 16. 129/6 od 7. 1991. 8. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. 511-15-10/1-2614/91 od 8. 5. 5. 5.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. Beograd. 5.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. MUP-u RH. 4. 22. D. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. 1992. 4. 5. OTŽ: PU Osijek. Evakuacija žena i djece. Aleksandar S. 7. RCO Zagreb. a posebno u Republici Hrvatskoj. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. 260 POA Komanda 32. 1991. Depeša br. STANKOVIĆ.. "Jedinica bez izdajica".. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja 1991. Depeša br. 1991. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. 68-69. Politika. 23. svibnja ih 9. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 7. Nikola OSTOJIĆ. 9. Br.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. br..263 a 2. mehanizirani bataljun 453. MUP RH. RCO Zagreb. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". 12. 1993. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. svibnja 1991. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. uveden je na područje Vukovara 1.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. Narodna armija. Vojnoizdavaćki zavod. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". 1991. Obavijest. Obavijest. Politika.. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. 20. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. Beograd.12 A TUS. 37.. "Odjekuju eksplozije pale se objekti".

bila vrlo uspješna. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba. Sarajevo. 2001. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. a u Prijedor oklopni bataljun 51. 2. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. vojne i Vojnopomorske oblasti. Politika. 372. 271 B. Imati dvije vrste formacija.. Poslednji dani SFRJ. Beograd. tako da mogu brzo intervenisati. ČSP. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. N.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih..269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. Zagreb 2002. 15. 58 te <4i Zemljovid br. 34. JOVIĆ. 1990. lipanj-srpanj 1994. 270 Davor MARIJAN. Zagreb. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. Bosanski pogledi. 1993. 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. 317."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. br. Uz Slobodana Miloševića. odnosno tijelima legalne javne uprave. institut za strategijska istraživanja. 23-24. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. Beograd.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. 27.. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. ĆURAK. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata.. MALOVIĆ. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. 269 D. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. 1991.270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji. 4. Zagreb. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. i 1989.Bitka za Vukovar Slavonska krv. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". mehanizirane brigade iz Pančeva. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981. 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. 127. Moje viđenje raspada. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. 18. predsjednika Srbije. 7. "Tenkovi u Prijedorskom polju". 8/9. 272 ISTI. 277. 273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Smrt oklopne brigade. 191.. Sjećanje vojnika Znanje. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. Razmještajem snaga 5. 154-156. kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. MARIJAN. oklopne brigade. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". Ostajemo u Iloku. 2lili M. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. 82-83. br. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". Martin ŠPEGELJ. i 5. travnja 1991.271 Bilo je to logičan potez Armije. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. Mladen PAVKOVIĆ. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. Za dom.

mehanizirane brigade. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka. Kompletan pričuvni sastav 1. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. uz postojeće snage 12. vojnoj oblasti. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12. oklopna brigada. SSNO. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1. GŠ OS SFRJ. Strogo poverljivo. mehanizirani bataljun 453. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". od 95 do 105 posto. a zavisno od konkretne situacije i masovnosti .j prfmčnjk za rad komandi. svibnja. svibnja 1991. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12.. 95-96. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine". 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. mehanizovane. Vojna tajna. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu.. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". Taktikom razdvajanja 2.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". 12. motorizovane). mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.može biti i do brigade (oklopne. S druge strane.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(.2™ a u Nišu 211. i 3.) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu". mehanizirane brigade. mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12. 1988. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. vojne oblasti od 13. 27« poručnik za rad komandi. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak".276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. mehanizirana brigada.Bitka za Vukovar L~i7 17.283 Page 44 .282 Minobacačka baterija 120 mm 2. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. mehaniziranog bataljuna 36. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom. mehanizirani bataljun 453. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. Našicama i Vukovaru.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. godine. mehanizirani bataljun 36. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju..

131/6. 15. POPOVIĆ. svibnja 1991. Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. svibnja 1991. br./3. 131/3. 10. 1991. svibnja 1991.292 No najveću pažnju. 282 HIC: Komanda 17. 4.290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. Politika. 10. 6. 1991. 1991. 7. Br. 10. Narodna armija. "Ko je 'pucao' u tenkiste". Ur. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića. 4. 16.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke. 20.38.. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa. POPOVIĆ. u 12. Narodna armija. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. 19. Jutarnji list. Naređenje. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". 1992. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer". "Pregršt lepih iskustava". 4. [Tanjug]. V. 10. 283 B. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. svibnja 1991..7. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". u 16. br. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 .18. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 5030113-91-1 od 14. MARIJAN. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. koji nakon 2. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.22. 22. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti.43. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković..285 Manolićevo stajalište. Vlada Republike Hrvatske. korpusa. "Ti divni ljudi. 2003. 5. ali i negodovanje srpskog pučanstva. 36. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. "Iskustvo i praksa".1991. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje".286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. 11/1-93 od 14. Vlada Republike Hrvatske 14.287 Barikade su uklonjene. juli-avgust 1993. 278 B. 1992. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi.12. KL 021-03/91-06/08. Oslobođenje. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. [Tanjug]. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin.1991. U gradu je 9. 5. 1991. svibnja 1991. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. "Jedinica bez izdajica". Br. svibnja 1991. MRKIĆ. svibnja 1991. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. mladi ratnici". izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. Vojska. Prijepis kod D. 4. osim kod Negoslavaca i Trpinje. 1991. Smrt oklopne brigade.289 Iz Srbije su se pak 13. Novi glasnik Beograd. 71. 264-266. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". DT. 279 B. 5. "Spriječiti dalje krvoproliće". 281 Zdravko VIĆENTIĆ. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. Narodna armija. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci".1991. 5. 5. Đ. Politika. Narodna armija. 10.

4. 6.29. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. ili 2.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj.. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. 5. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. BERTOK. 23. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. Depeša br. 4. 6. (od 23. 15. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 29J M. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine".. 1991. 6. Imala je oružje za 600 ljudi. 15. svibnja 1991.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. 1991. "Smirivanje s podozrenjem". postupanje. 1991. 14. STANKOVIĆ. STANKDVIĆ. traži se. 1991. 5. bataljuna 10. Napadači su do jutra uhićeni.300 U hpnju 1991. 6. 11. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. Nova Gradiška i Slavonska Požega. 5. 289 M. Politika. 5. "Čistke uz blagoslov HDZ". lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". 1991.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. Nuštru.Ministar unutarnjih poslova od 6.06. 1991. 1991. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1992. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1. br. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. 11. M.J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. 11. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. 6. "Noć donosi neizvjesnost".-12. 12. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima".i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. Vinkovci.303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. kao i s naoružavanjem ljudi. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. u 1. 1991. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. 1991.294 293 M.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4. Narodne novine. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. Privlačica. Skupina je zadržana do 13. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. "Čelnik HDZ sekretar odbrane".. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa".293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". 1991. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. Odluka -. 5. Borba. 1991. brigade ZNG. 1991. Županji. brigada s bataljunima u Vinkovcima. 5. "Izbeglice se polako vraćaju". za područja općina Osijek Beli Manastir. brigade HV Vinkovci. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. MRKIĆ. 5. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. Politika. 288 B. za području Našica. Đakova. Page 46 . 5.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. U privitku je proglas koji je 2. 5. Bogdanovcima i Otoku. a s bataljunima u Osijeku. 6. koja je smještena na Opatovcu. VESELČIĆ. Večernji Ost 15. brigade Narodne grade na području Vukovara. 12. Ratni album 109. Vukovar je 19. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. Politika. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. 2* Ratni album 109. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. Valpovo i Donji Miholjac. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. Stanje u jedinici. svibnja 1991. 10. i 9. 5. Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. Erdutu i Podvinju. brigade HV Vinkovci. osnovan je Zbor narodne garde. Vinkovcima. V. 8. 1991. 11. srpnja. STANKOVIĆ. Politika. 15. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave. a 26. "Čistke uz blagoslov HDZ". brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. STANIfflVIĆ. Oslobođenje. svibnja čitan na Radio Vukovaru. M. Politika. lipnja postao središte policijske uprave. U Principovac iznad Boka 10. svibnja 1991. 291 D.1991. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. "Ponovo mrtvi i ranjeni". Orahovice i Podravske Slatine.301 Pet dana kasnije.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar.). Zaposjedanje Radio stanice Vukovar. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. 1991. Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. 290 M.

razbojstva. Kl. 5030115-91-2 od 19. Bitka za Vukovar. u 21.Bitka za Vukovar M. 1999. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. dnevna i noćna puškaranja. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. Do sada smo imali dobre odnose. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. 6. Policijska uprava Vinkovci 14. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. bilo od policije ili građana.25. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte.. Depeša br. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. 6. SUČIĆ. koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. "Poraz Vukovara .306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. Operativna informacija. 298-299. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. Obavijest. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. Armija je 10. ur. Telefaksirano 24. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. D. svibnja 1991. zabranu promatranja vojnih objekata. DEDAKDVIĆ-JASTREB. Br. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. uklanjanje barikada. lakog artiljerijskog puka PZO. 1991. (CD-ROM izdanje 1999. konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. bataljun 1. Velebit. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja. 511-15-13-2642/91 od 10.. Davor RUNTIĆ.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. 5. 76.11. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. 200-01/91-02/05. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. Ostajemo u Iloku. 1991. Tako smo branili Vukovar.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. Upit.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. 5. 302 S. a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 .pobjeda Hrvatske". Depeša br. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu.1999. 1991. 'Poraz Vukovara .pobjeda Hrvatske". 18. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica.. RUNTIĆ. svibnja postavila nekoliko zahtjeva.4 M. 5. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar. 27 od 10. lipnja Stjepan SUČIĆ. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". 1991. 1991. 11. 21. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". prekidi prometa. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. niti Bačkoj Palanci. Vlnkovaćke jeseni. 511-15-10/1-2640/91 od 10. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. Velebit 18. 29. 1995. Slovaci. 6. br. A MffiKOVIĆ-NAĐ. između Iloka i Bačke Palanke. Vinkovci. zapovjednika 12. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". 5. Srbi i ostati. 301 Vlada Republike Hrvatske. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. Centru za obavještavanje Zagreb. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. MALOVIĆ.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. Naglašeno je da 31. Bilo je mirno dok nije došla Armija. Pov. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. sprječavanje djelovanja protiv Armije. Narodne novine. Iako to nije bilo izrijekom rečeno.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. lipnja 1991. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama. Vojni ultimatum. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4.310 U odnosu na ostale aktere. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". Sućića 3.

321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije.. 12. prema svemu sudeći. malobrojna. Eksplozija u kiosku "Drave". 1991.. Traži se objašnjenje. 1991.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. 5. djelatnika Policijske stanice Vukovar. morala izjasniti za jednog od roditelja. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991.317 I prvi dani hpnja 1991. 511-15-10/1-2678/91 od 13. Depeša br. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. koja je nastala miješanjem jednih i drugih. RCO Zagreb. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. u Page 48 . Zagreb. svibnja do 26.319 U noći 3. protekli su u sličnom tonu. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti.. 08-644/1-91 od 12. Taj je proces. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. 1991. svibnja podignute su barikade. Lišenje slobode. Depeša br. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. 1991. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Br. 1991. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. 5. br. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar. Br. 5. 1991.. priveden sudija Slavoljub Sremac". svibnja 1991. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti. Telefaksirano 25. Ur. Izvješće. "Uprkos imunitetu. 1991.. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 1995. 30.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. 1991. godine. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici. 1991. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. svibnja 1991. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. pod optužbom daje 2. 1991.. 5. 2196-01-91-1 od 24. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. 5. 5. Depeša br. Načelniku GSHV. Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. 1991. studenog 1991.. Informacija. Uhićen je 24. Politika. 511-15-11/1-2876/91 od 24. 145-1991 od 24. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. 27. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. "Sudiji Sremcu produžen pritvor".Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. 5. 146/5. Obavijest. Dvije skupine ljudi. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. 136/2 od 14. U Borovu Selu 25. 5. KL 021-05/91-01/30. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. 25. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. obilježili su brojni incidenti. Politika.313 Srpska reakcija bila je brza. Obavijest. postali su obiteljsko prokletstvo. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni. Obavijest. CO Vukovar. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. lipnja 1991. CO. Operativna informacija. 5.315 Zadnje dane svibnja.311 U ljeto 1991. podijeljene prema naciji i vjeri. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. 3. Miješani brakovi. 05. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. postali su međusobni neprijatelji.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. ISTI. Povratka natrag više nije bilo. i 31.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana. Nakladni zavod Globus. a promet je nadziran.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. Br. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. RCO Zagreb. U Čakovcima je 1. Predsjednik Skupštine općine. 5. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. SNO. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. br. 5. i koja se. Srpsko nacionalno vijeće 10. M. Br... Ur. 511-15-12-2920/91 od 26. STANKOVIĆ. 5. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. Sremac Slavoljub..316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima.

1991.Bitka za Vukovar 12. Dnevni operativni bilten. 66 PIivan petrinović. februar 1989-19. 1991. Obavijest. 5. Depeša br. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. RCO Zagreb. Operativno dežurstvo od 24. Narodne novine. 1991. 1991. 2 7. 1991. 200-01/91-02/05.330 Do 25.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 1991. zapovjednik 109. Kl. Page 49 .329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a.. CO. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Pucanje u privatne kuće. u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. 7. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. 1991. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. M. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 511-15-11/1-3044/91 od 31. Obavijest. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 6. Vlada Republike Hrvatske. lipnja 1991. Baranja i Zapadni Srem. RCO Zagreb. Ur. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 21. 1991. 155/1 od 3. Stefanović Jovan. 511-15-13-3393/91 od 21. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci.28. OCIĆ. 5. 21. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije.332 Dva dana kasnije. 6. 2. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. 1991. 6. PS Ilok Depeša br. Skupina gardista 26. decembar 1991. 1991. razbojništvo. Ostajemo u Iloku.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. 1991. Obavijest. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. Depeša br. 511-15-12-3107/91 od 3. Br. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". Br. 27-28. CO. Napadi vojnih zrakoplova. 5030115-91-2 od 19. Br. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 6. 19. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. Operativnom štabu MUP RH. zapovjednik 3. 6. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. obavijest. Br. 511-15-12-3355/91 od 19. Operativno dežurstvo od 24. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 170/3 od 18.328 Noću 23724. Br. RCO Zagreb. 12.1991.br. 1991. 6. 6. Operativno dežurstvo od 22. 6.325 Dva dana kasnije.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 6. 1991. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Obavijest.323 Noć kasnije. RCO Zagreb. MALOVIĆ. 1991. Pucanje u privatne kuće. 1991. hpnja 1991. 1991. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 6. 327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Obavjest. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Pucanje iz vatrenog oružja. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 419. Dnevni operativni bilten. 28. obavjest. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". 5. hpnja 1991. "Hronika Srpske krajine. hpnja. 1991. 151/2 od 30. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 0. 3. 153/3 od 1. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. 5. Depeša br. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. RCO Zagreb. nadopuna. 1991. Barošević Dubravko i dr. Zaprimljene obavijesti. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. Depeša br. 6.". koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja. poduzete mjere. 171/2 od 19. 6. 321 Č.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. 5. 1991. 511-15-10/1-3087/91 od 1. lipnja 1991. Depeša br. 511-15-12-3341/91 od 18.

Zapovijed. Ratni album 109. br. 1991. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade".336 U pojasu nadležnosti 109. u s naseljima Korođ. SVA MORH-GSHV: Zap.. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja.1991.. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. 1991. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. 6. 2. br HV: K-da 109. Depeša br.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106. 6. Br. br.1991. 335 Priopćenje sa 11. RM od 13. Incident je prevladan oko ponoći. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. lipnja 1991. plavljenje i si. ZNG od 28.. hpnja 1991. 1991. Depeša br. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. 68 Page 50 . zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". Na Banovini je napadnuta policijska postaja. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima. Str. ZNG od 28. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje. 1991. rušenje. 6. SVA MORH-GSHV: Zap. 6.. Samo je 1.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991.. 6. 6. brigade HV Vinkovci. na 28. aktivnostima i popunjenosti 109. 338 Ivan Petrinović. Str. Oružana pobuna u Bršadinu. ZNG od 28. i Hrvatska se našla na pragu rata. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. br ZNG od 28. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama.1991. br NG. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. Slakovci i Tordinci. 109. 1991. ZNG od 28.Bitka za Vukovar 6. 511-02-07/9. Antin. 5. 337 SVA MORH-109. a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju.1991. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika.. Zbog nacionalno miješanog područja. br HV: Zapovjedništvo 109. br NG.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. neke su od mjera pri zaprečivanju. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu.. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. bila je brojnija i bolje naoružana. Izvještaj.. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. Zapovijed.. pov. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27. Zapovijed.. 107. SVA MORH-GSHV: Zap.333 Inače je 27. Zapovijed. 71. Zapovijed.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. Centar za obavješćivanje. 6. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir. brigade ZNG. fortifikacijskih prepreka. došli su u završnu fazu. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Izvješće o stanju. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. odnosu snaga i sudionclma. 336 SVA MORH-GSHV: Zap.. 6. ZNG od 28. br HV: Zap./91. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne. Kronologija rata. 04-14/1-91 od 30. SVA MORH-109. SVA MORH-GSHV: Zap. 6. 1991. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. 181/1 od 28. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. Orolik. 333 SVA MORH-109. 511-15-12/7-3438/91 od 26. Pripremno naređenje br. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. i 108. 7. kao prvi zapovjednik brigade. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. pov. 1991. 1991. miniranje. 04-8/1-91 od 29. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka.

Prvi srpnja bio je mirniji. Izvještaj. 30. između ostalih. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra.obavjest.Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. 1991. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. br. kamo su išli na pregovore.. a jedan je cMl ranjen.13. lipnja na 1. 7. Kl. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima.00. 109. 349 M. u 15. brigade ZNG. pa je već 1. brigade ZNG od 29.. SNO Vukovar. hpnja dogodio se u Sotinu. srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. Zapovijed. 350 SVA MORH-109.1991. Naređenje. brigada ZNG 2. br NG. lipnja 1991. 1991. 3. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. 1991. od kojih jedan teže. Općina Vinkovci. Politika. 04-18/1-91 od 1. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. 7. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 346 SVA MORH-109. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. u kojem je 3. srpnja iz Bršadina prema Nuštru.1991. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. 344 SVA MORH-GSHV: Zap.115. br. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. obojica pripadnici ZNG . izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. brigade ZNG-a.348 U noći. srpnja 1991. SNO. 7.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo. 6. a ranio drugog pripadnika ZNG-a.. br. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga. 347 SVA MORH-109. Str.350 U Vukovaru je 2. 04-14/1-91 od 30. 511-15-12-3495/91 od 30. br HV: Zap..Najvažniji događaj 2. 69 smrtno stradala. 109. Težište zaprečivanja stavljeno je.312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. Izvještaj. Puškaralo se do prvih sati 3. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. "Granate iznad grada". a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi. lipnja na 1. kao noću 30. 7. ZNG RH od 29. pov. Str. Mještani Lipovca potvrdili su 29.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. 1991. 1991.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. Izvještaj.1991. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. lipnja Zapovjedništvo 109. pov. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba.Borovo Selo. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima.1991. CO.1991. 08-1268/1-91 od 1. 109.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi. 6. br. br HV: Zap. Obavijest. S1ANKOVIĆ. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . 511-15-12-3541/91 od 2. Str. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". pov. Oružana pobuna.. Depeša br. br HV: Zap. 04-18/1-91 od 1. 1991. br NG.. 04-11/1-91 od 29. pojačano promatranje teritorija. ih 29. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. pov. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji. postao je povod Page 51 . srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30. br HV: Zap.. 109. Izvješće.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote. Str.Vukovar i Bač . Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. br HV: K-da 109. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. 6. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. srpnja. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. 6.. 6. Depeša br.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. prikupljanje obavještajnih podataka. naseljeno uglavnom Mađarima. 343 SVA MORH-109. 6. brigade NG. Izvještaj.. lipnja 1991. bili aktivni na širem području Vukovara". SVA MORH-109. 7.

SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. korpusu iz Kragujevca.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. Borba. srpnja/559 U jutro 3. CO. 1991. 292-293. 808 od 2.. SVA MORH-GS HV: Zap. srpnja 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. Izvješće. 7. Zapovjednik 109. 1991. 7. 7. Predsjednik općine zahtjev je odbio. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". br. TOPIĆ. 40-47. B. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2. SNO. prouzroćivši na taj način veliku štetu. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci". koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. Jedna od takvih dojava.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. m SVA MORH-109. 109.. Str. RVA MORH-GSHV: Zap.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. br. 7. pov. D. Br. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari..s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. 109. ™ SVA MORH-109. "Vatru s krova bobiice". godine. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca. 3. Str. Obavijest. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. br HV: Zap. pa su :i:.1991. SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. 7. ŠPIŠIĆ. Izvješće.. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 04-20/1-91 od 2. Sofija ZECEVIĆ. 10. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. 1991. Izvješće. I_^\ZTJKIĆ. Dio pričuve JNA 1. 04-20/1-91 od 2.3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. 01-25/1-91 od 3.. 1991. 7.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. mehanizirana brigada iz Pančeva. 13. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". 04-20/1-91 od 2.. br.. koji je ojačan dijelom 12. Str. mehanizirane brigade. Dnevno izvješće. pov. ZNG od 4. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109.350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. br. 1991. 7. br. 1991. 7. 7. zabilježena je 2. 7. 109. Br. Njihov dio kasno poslijepodne 2. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. br ZNG. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2.. 7. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. 1991. 797 od 2. 3. Izvješće. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. 1991.7.. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. u prostorijama PU Bjelovar. 7. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. 6. 1991. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. pov.Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera.305 Page 52 . 7. pov. 3. br NG. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. Izvješće. Borba. Sir. 1991. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30.. 1991. 3.1991.. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. br HV: Zap.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. ZNG. CO. a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. koja ih je 10. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji.. 1991. br NG. br HV: Zap. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. mehanizirane brigade iz Subotice. D. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima. br. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. Borba. 1991. Sla\vnska krv. 106. 7. 7. Dnevno Izvješće. "Razoran učinak suverenosti". 3. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. SNO. br od 3.. održani su pregovori u Mirkovcima. lipnja 1991. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. 357 SVA MORH-109.

Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". 17. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. Narodna armija. PETROV1Ć. Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'. Nikola OSTOJIĆ.. 31.4. Vojska.. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom.. mehanizirane brigade u Baranju. 1991. 7. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. "Jedinica bez izdajica". "Čuvari vojničke etike". Mladen MARJANOVIĆ. 16. "Prvo ratno iskustvo".3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. Narodna armija. 1991. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji". ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". M. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. kako je pisala Narodna armija. Službena zabilješka od 10. 13. 7. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. 1991. a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. 31. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991. 7. 1991. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. 7. 1998..1991. "koja je u toku 2/3. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7. 12-13. godine 172. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". 23. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. D. 19. 12-13. 308 Milorad PANTEUĆ. "Opstajavaju vojnički mostovi".. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. 20. 16. m M. lovačko-bombarderske eskadrile. 18. Od svibnja 1991. R POPOVIĆ. osim tri aviona tipa "Orao". kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja. 8. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. 367 L. 7. MUP RH-OTŽ. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". "Odjekuje neka druga pesma". Puk se sastojao od 239. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. m Milan ĐTJTGĆ. 1992. "Trijumf sa malo gorčine".3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. Narutlna armija. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. Narodna armija. 11. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. Doveden je kompletan. 12...367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara.. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada".. Panćevo. Vojna pošta 2875 Panćevo. 20-21. NIKOLIĆ. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. djelatna brigada ZNG iz Zagreba. "Zadaci se sustižu"..370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. Ti divni ljudi. srpnja 1991. 7. o.. 28. 1991.. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine.1991. oružane su snage SFRJ. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. 7. Narodna armija. 1991.. Narodna armija. U. Narodna armija. Narodna armija. 15. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 1991. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. 363 R POPOVIĆ. dio Riječne ratne flotile je. 7. 7. 11. 1991. B.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. M„ "Odbijen treći napad". Petar BOŠKOVIC. 20. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". M. 22. 29..371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . 1992.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. 13. mladi ratnici". koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. 13. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. PETROVIĆ. sa 22 aviona tipa "Orao". Narodna armija. Narodna armija. koji su ostali neispravni u Titogradu. lovaćko-bombarderske eskadrile. i koje je glavnina očekivana u toku 3. 7.

Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. pm'. 7. a Hrvatska. iako smo raspolagali moćnim oružjem". u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. 1991. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. 7. godine. Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. 20. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao. KL Str.. Zapovjedništvo 106. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. Ispostava Slavonski Brod od 15. 7. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. brigade od 3. ostale su u srpnju 1991. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. 1991. brigade ZNG Franjo Cebić. 5120-30-91-1 od 29.. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. do 29. Ur. Armija je tada kraju privodila dvojbu. fi. 12. Baranji. No. Predsjedniku Republike Hrvatske.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". kolovoza bila je u Titogradu. srpnja 1991. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. srpnja 1991. 8. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa.. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. Sjećanje vojnika. Obavještajna informacija broj 3.. Narodna armija. "Izdaja nam otvorila oći". hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. MUP. Narodna armija 13. 20. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 22. usprkos dogovoru sa Slovenijom. 13. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. listopada 1991.. do 22. Narodnu armija. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. ŠPEGELJ. 7. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. za i protiv Jugoslavije. 191. nije intervenirala. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). ZNG.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. Zajedno s 12. 376 Petar BOŠKOVIĆ. Da jest. m Petar BOŠKOVIĆ. srpnja 1991. "Izdaja nam otvorila oči". već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. Eskadrlla "Orlova" od 11. M. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. 20. 1991. 1991. rujna. brigade ZNG-a od 3. 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. 1992. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka.*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. Page 54 .1991. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. 833-05/91-03/03. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije".. i zapovjednik 1.1991. :. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske.. br. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. 7. mladi ratnici". "Brigada je 3. Narodna armija.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. 1991. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. br.

Šid..381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. 7. Ur. 1991. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br ZNG. 109. slabo popunjen oružjem i municijom". mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. br HV: Zap. koji je 3. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. Smrt oklojme brigade. br NG.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . br. 207-243. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. 04-22/1-91 od 3.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. MARIJAN.1 SVA MORH-109. Branjevine i Gibarac. Sjećanje ivjnika 227-239. 2000. Page 55 . br. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". iako to nije bilo. br HV: Zap. Glavnina. bila je šumi pored sela Adaševci. 215. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. bojeći se sukoba. ZNG. CID. br HV: Zap. Ur. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". Str. srpnja 1991. ŠPEGELJ.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. Ur. M. br ZNG. prema svemu sudečl. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. 7. zaposjedala Armija.. Izvješće.38. Dnevno izvješće.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. br.1991. 08-1236/1-91 od 3. 7. 3.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991. 08-1237/1-91 od 3. 109. brigade. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. Izvješće. u 16 sati. 74 pripadnika brigade. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1. vojne oblasti. 7. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu.. Podgorica. Str.. Kukujevci. Zap. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku.. 1991. srpanj 1991. brigade ZNG. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D. Str. Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima". 04-21/1-91 od 3. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije.. 217-223. Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem. CO. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . pov. Samo je 3. 210. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. 1991.sft U drugom izvješću od 3. m SVA MORH-109. srpnja 1991. Branko MAIVIULA. 1991. Slučaj Jugoslavija. pov. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. br. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". CO. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. bataljuna 3. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom. 04-25/1-91 od 3. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.Vukovar . od travnja 1991. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. 08-1275/1-91 od 3. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. tako da protivnik bude razbijen i uništen". 7 1991. 7. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. Godinama iza rata. 35.Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. Ispravka. to jest danas Špegelj nema dvojbe. kao što je učinio zapovjednik 109.. rješavana sudbina Hrvatske. pov. br. br. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja.. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red.. 109.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1..

D. bataljun 109. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. a. 1085-18 od 5. Hrvatska 1 veliko ratište. 54-56. 2. Srijem krvavu krilo Hrvatske. 385 HIC: Komanda 17.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. brigada ZNG R 3[^]io9 3. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. U istom izvješću. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva. mehaniziranog bataljuna 26. CO.. 7. srpnja 1991. Zapovjednik 106. M] 1. brigade ZNG A 109. 7 1991. Srijemu i Baranji. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. 3 X ^!51 51. U okolici Osijeka. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. 2002.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. 91. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje.. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. 7. bataljun 3. 1991. a ne samo pobunjeni Srbi. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. Jurja. 08-1279/1-91 od 3. 4 1 108. što je malo. 71. Udruga Sv.31*0 U toku 3. Naređenje. u Baranji. 3S0 Kronologiju rata. brigade dana 3. Page 56 . proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. kod Milan BK'ANIC. brigade ZNG R 2. bih su u nezavidnom položaju. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4. Ur. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG.prostorna struktura. brigade ZNG 4.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991. Zagreb. Zagreb. srpnja 1991. Mladost. brigode ZNG R ^X>* četa 106. br. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. 3. 1994. 76 Zemljovid br. brigada i dio 3. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. Pov.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. br. korpusa.

brigade ZNG-a kao i dio snaga 1. 1991. 1-11/91 od 4. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. Za provedbu akcije. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. i VHI.. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. M. 7. M SVA MORH-GS HV: Zap. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika.7. 511-15-12/3576/91 od 5. 29.1991. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. Prva H.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. Izvješće. 7. ZNG od 5. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. U. Ur. mjesne zajednice Vinkovci. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. 1991. brigade ZNG-a iz Iloka. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. od kojih osam gardista. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci". 3. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. br. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. Rukovodi« [od 6. bataljuna 3. br. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. Dijelovi 109. Depeša br. 7. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce. 1991. ViTJ. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci. 77 100 četnika". 1991. pov.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci .3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca.. MALOVIĆ.Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. a koje 109. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. Napad je počeo pred ponoć 4/5. a deset je osoba ranjeno. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv. i X.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. 7. u kojem je sudjelovala i 1. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce.. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. Ostajemo u Iloku. 7. na koje se nije smjela otvarati vatra. 08-1401/1-91 od 4. brigade. pored 109. Pronalazak oružja.1991.. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18.56. Str. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". opisao je u izvješću zapovjednik 3. 3.. brigade ZNG-a. a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo.. Priopćenje. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4.br ZNG. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3. 1991. Dnevno izvješće. brigade ZNG. br. srpnja 1991. Poginuo je jedan civil. 7. postrojbe ZNG u zoru 5. brigade određen je i dio 3.].. obavijest. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. brigade ZNG-a. municije i opreme. SVA MORH-GS HV: Zap.. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu".1991. 7. Podrum VUPIK. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. što je u zapovijedi posebno naglašeno. 106. Cerić i Privlaka. bataljun. srpnja. četa 2. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO.

gurnuo je Ćelije u drugi plan. 7. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. 7. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci.. srpnja 1991. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. 3. 1991. br ZNG na dan 04. SVA MORH-GS HV: Zap. 1/91. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5. br ZNG. 7. 1991. 7. juna. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". u najvećoj tajnosti. br ZNG. 04-24/1-91. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. brigade ZNG. 1991. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. br ZNG na dan 04. Izvješće. br HV: Zap. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. bataljuna 106.. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. br. 109. 7. Borbena zapovijest br. 1-14/91 od 7. m SVA MORH-GSHV: Zap. napisana je stvarno dan ranije 4. 7. SVA MORH-GSHV: Zap.. br.. pov.: SVA MORH-GS HV: Zap. Izvješće o stanju općine Vinkovci. lb se vidi iz Izvješća 109. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". br HV: Zapovjedništvo 109. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo.. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . i 107. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. brigade ZNG od 5. 7. 1991. Izvješće o stanju. 511-15-08/1-4804/91 od 6.. 109. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. Depeša br. br HV: Zap. TVrdi da u "petak nanoć 28. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 106. pov. Str. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. srpnja 1991. Usprkos teškom stanju i okruženju. br. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. brigade ZNG-a. 1991. 7.. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. Str. Zapovjest. 1991. 7. 106. 1991.1991. Str. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. srpnja. 7. 3. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. 91. 91. srpnja 1991. br. pov. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. ZNG od 6. Zapovjedniku 3."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. ZNG od 8.. Zap. Izvješće o Izvršenoj akciji. 7. br ZNG od 4. 1991. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. Izvješće o izvršenoj akciji.. ZNG. br. ZNG od 5. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1.. a oko 300 je osiguravalo napad. br. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. 106. SVA MORH-109. 7. ZNG od 5. 07. brigade ZNG-a ujutro 7. Izvješće. 7. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. 04-24/1-91. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. 07. brigade ZNG. br. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. 1991. 1991.. 3. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. 1991. brigade za 4. srpnja. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika.. 1991. 78 zapovjednik brigade susretao. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. bataljun 108. 1991. Izvješće o stanju općine Vinkovci. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. ZNG.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. 3a8 SVA MORH-109. 1-18/91 od 10... Str. br ZNG. m SVA MORH-109.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. Interesantno. br. 7. pov.

Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. 1991. 1991. Str. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. br. Dnevno izvješće. CO. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. 1991. JOVANOVIĆ. ZNG od 8. SVA MORH-GSHV: Zap. branitelji sela tijekom noći 7. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br ZNG. Vanredno Izvješće. br ZNG od 7. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7. 1991. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene". 7. Zapovjedniku ZNG RH. 106. br. 7. 2185-04-01-91-82 od 7./8. ZNG od 7. Str. pa tako i sam čin povlačenja. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 1-18/91 od 10. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7.. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. SVA MORH-GS HV: Zap. brigade ZNG [Komandant 1. ZNG RH. br. ZNG. Izvješće. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek.1991. 7. 1991. pov. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu.. Kl 81/91-01. 107. SVA MORH-GS HV: Zap. brig. br ZNG.45. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. 7. 1991. 7. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 106. pov. 7... 1-14/91 od 7. 7.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". 1991. A S. KL 814-05/91-01/01. 1991.. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. 1991. Selo je branilo 120 gardista 106. 7. 43. m SVA MORH-GS HV: Zap.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa.1991. 106. brigadi ZNG. 106. Br. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. 1991. 1-14/91 od 7.45. 7. Ur.411 Agonija Ćelija završena je 9. 1991. 1991. 11.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga.. Izvješće. 7. 1991. 1991. Zap. 1-14/91 od 7 7.. 1991. 08-1378/1-91 od 8. Izvješće. 7. SVA MORH-GS HV: Zap.. SVA MORH-GS HV: Komanda 108.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. u 18... Str. bataljona]. Izvješće. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Ur. SNO. SVA MORH-GS HV: Zap. pov. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. br ZNG. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. SVA MORH-GS HV: Komanda 1. br ZNG. 7. br. Page 59 . a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. ZNG od 8. bat/108. br ZNG od 7. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. 1991. 1991. a dijelom i proturjećni. 7. Hrvate niko nije ugrožavao. Izvješće. 7. br ZNG. Ur. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. 7. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. 1991. 7.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata... br ZNG od 7. 1991. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. 3. 7. Izvješće. 7.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno.. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. br. Izvješće.7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". pov.. br. 7. 106.. 5120-01-91 od 7. 894 od 9. w SVA MORH-GSHV: Zap. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8.1991.. srpnja u 04. a posebno u istočnoj Slavoniji. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. br.415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. Izvješće broj 9. 7. u 18. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi.. 106. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane. Str.1991.. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. br.. 106. Poraz koreni poraza. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. CO.08. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. 7.

do 20. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109.. 1991. 07. Str. M MALOVIĆ.. ZNG. KL 8-01/91-01/01. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 31. br HV: Zap. SVA MORH-109. koja je. g. Ur. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. ZNG od 11. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1991. brigade ZNG-a u Erđutu. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće.br. Baranju i Zapadni Srijem.. 7. 91. 1991. 15.. ZNG na dan 11.. 7. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1.V. 7. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. 3. Priopćenje za javnost. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. srpnja. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. bataljuna 3.4. srpnja ubijen gardist. 03-31-1-91 od 11. 1991. a od Vukovara Borovo Selo. 1991. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Zapovijed. 7. 7. S vojvođanske strane bila je 51. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. Ur. 512-03-91-1 od 8. Ur. Priopćenje je 9. 4. Slobodna Dalmacija 8. Narodna armija 13. br.1991. Kl. 4. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti.br. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. 7 1991. SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. kao 1 dnevnog izvješća 3.. 7. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. R POPO\1Ć. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage. 5120-01-91 od 7. 7. Daljnje širenje sukoba.. PETROVIĆ. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju.. SVA MORH-GS HV: Zap. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. Dnevno izvješće. 512-03-91-2 od 11. Marko MARKOVIĆ.00. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. 7. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. Ostajemo u Iloku. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. 1991.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. Ur. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. pov. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". 1991. 109. "Kupola Je odletjela". Zapovijed.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. 1991. 7. brigade ZNG od 11. brigade ZNG-a od istog dana. Isti se upućuju u rezervni sastav". 512-03-91-1 od 7. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". 8-01/91-01/01. brigade ZNG."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . 511-15-12/7-3598/91.I. Depeša br. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. br. brigade ZNG-a. br. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. 11. od 9. br NG. br. KL 81/91-01. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje.. 1993. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru.421 SVA MORH-GSHV: Zap.

jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima.. Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. Str. pov. srpnja Osijeku. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo.'-0 Pismo upozorenja. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . CO. 7. Br. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. Izvješće. i 109. jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. koje su 11.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". br ZNG. srpnja uputila tri časnika iz 3. a Dunavom se također ne može doći. br. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. 1991. "Nakon istupa dr. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske".4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba.'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. brigade ZNG o sudbini čete 3. 106. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. što će vrijeme brzo pokazati. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. kojih već ima naoružanih između 200-300. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. 1991. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti. ni materijalno ni moralno. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. dobrim dijelom utemeljeno. svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. 424 Isto. 7. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. brigade ZNG. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. 1-18/91 od 10. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. 191/1 od 9. Vukovar i Vinkovce. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju". a da prethodno nisu izveli značajniju akciju".

. Ur. srpnja. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. srpnja 1991. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. Za zapovjednika 3. 11. Izvješće. Ministarstvo obrane. br. 512-01-91-1 od 18. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće.1991. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". br ZNG.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. br. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. 7. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. Područje od Borova Sela. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb.. rujna 1991. 1-17/91 od 9. 7. 512-01-91-1 od 18.. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. Str. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. Martinu Spegelju.7 1991. 112-01/91-01/02. 7. Vjesnik. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. "Tuđman u obilasku ratišta". 512-01-91-1 od 18. kao i zapovjedništvo 3. Mirko SAJLER. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. rujna 1991. a 18. za što je 17. 22. Krunoslava BANlO. 83 vrsti angažiranog ljudstva.Nuštar. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom.. i 18. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. brigade od 3. 1991.132 On je do 30. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje.. . Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. 1991. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. Ur. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. 1991. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. Borovo . Zapovijed. 1991. Zapovijed je napisana 16. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. 7 1991. Ministarstvo obrane. Zapovjedništvo ZNG. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš . Zapovjedništvo 10G. 7. srpnja zapovijed je izmijenjena. Zapovjedništvo ZNG.Tenje. pov. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava. Klasa 8-01/91-01/03.. a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju.:" SVA MORH-GSHV: Zap. Ur. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. br. Page 62 . 7. Klasa: 8-01/91-01/03. 106. Od 30.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. operativne zone. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. Kl. br. 1.

Osijek . br. br. Izvješće.. 191. 7. korpusa. nadzor mostova na Dunavu. sastavu. 7. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. 109.. ZNG.Gaboš. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. pov. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna. m SVA MORH-GS HV: GS HV. 1991. 10. m SVA MORH-109. Vinkovci . srpnja 3.1991. Tiiko smo branili Vukovar. 4 od 21.J H1C: Komanda 17. KL 1119-01/91-01/10. Vinkovcima.Bitka za Vukovar Zapovijed. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu.Laslovo . br. br ZNG. Ur. p. RUNTIĆ. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. a time i vojne strategije. pov. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar. m SVA MORH-GS HV: Zap. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. a koju je Tuđman. 1991. Zapovjedništvo ZNG.. Ministarstvo obrane. 1991. O njihovu radu 15. njegov je zapovjednik 23. br.Markušica . Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. D. Imala je samo 955 ljudi. M.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. 1991. 5120-33-91-2 od 2. 7. Str. br HV: Zap. 512-01-91-3 od 25. SVA MORH-GSHV: Zap. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje. br. srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. S druge strane. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. ZNG od 19. Borovo . 1991.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12. od kojih je 180 bilo nenaoružano. 7. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. 7. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj. 7. br.Silaš. 165. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj.. Vukovaru.. osobno zabranio. ZNG. doduše stavljen u upitan kontekst kod M.. 1991. Izvješće o stanju i aktivnostima. Ur. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. brigada. pov. Zrakoplovi su 12.Erdut. 04-41-1-91 od 18.Mirkovci . a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji.Stari Jankovci. KL 8-01/91-01/03. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova. Dana 16.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću. tako i djelatna 3. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje". navodno. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti".Dalj. Praćeno je i stanje u Osijeku. ŠPEGELJ. 3. 7.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. bile su preslabe za postavljenu zadaću. Belom Manastiru. Našicama i Slavonskom Brodu. a poduzimala je mjere za ustroj 4. jačini. Osijek .13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19. Zapovijed. Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini.Borovo Selo .1991. Str. 18/101-148 od 12. 7. Str. Page 63 . br. 1991. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. a. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski".437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. ŠPEGELJ. Ur. Tekst zapovijedi. Borovu.. 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. Ini br. Snage ZNG-a. 512-01-91-2 od 17. Sjećanje vojnika. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda.. Klasa: 8-01/91-01/03. Osijek . Sjećanja vojnika 243. kako pričuvne.Borovo .Tenja .Trpinja . Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. 11-1/91 od 16. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile.Vukovar.. bio u njezinim rukama. Ustroj bataljuna nije jasan.

14a Na zaštiti od požara. 1991. 1991. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela . m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. 1991. Br. br ZNG. 1991. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika.. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti.4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru. 7. brigade ZNG.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". ZNG od 11. 7. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'. koji tih dana nisu bili rijetki.. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. koji je narušen 13. br HV: Zap. pov. 7... kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". br. Silos Bršadin. 444 SVA MORH-109... korpusa Str. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Informacija o žetvi.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo. br. 7. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a.. br HV: Zap. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. Page 64 . 1991..u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. Vrhovništvu Republike Hrvatske.. Str. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 1991. ako je uopće iste bilo.". srpnja 1991. 1991. 7. SNO.Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika". 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. 1085-48 od 23. br.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. br. srpnja 1991. mpoabr. 141 HIC: Komanda 17. 109.4r. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima). 7. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. 3.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. CO. pov. republičkom centru MO. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". br ZNG.1991. 7... Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita. 982/2-91 od 18. 7. kao i na osiguranju žetve. pov. SVA MORH-109. Komandi 158. 04-39-1-91 od 16. KL 08-1464/1-91 od 12. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13. 04-33-1-91 od 13.1991.. Oficir iz Beograda (. Ona je 13. uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. Str. CO. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si.. Dnevno izvješće. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. 109. 7. 1991. što su pripadnici 1.05. m SVA MORH-GS HV: Zap. 18. 7. Izvješće..

7. brigade. br HV: Zap.. brigade ZNG-a. CO. E ^ i VLTi. br. 7. 88 dana kasnije. brigade. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.. četu 2. 1991. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. brigada a 109.1991. 7. Narodna armija.Bitka za Vukovar Izvješće. 3. SVAMORH-GS HV: Zap. Zapovjedniku ZNG RH.. Str.45. 04-42/1-91. br. a 109. 7. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci. br. 109. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun.. br. br ZNG. brHVZap. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci. Novi Jankovci i L. Zapovjedniku ZNG RH. "Jedinica bez izdajica".7. Str. Ranjeno je sedam gardista. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. SNO. bataljuna 3. 91. br. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. od 26. 7. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. br. Izvješće. 3. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". 109. 4. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. D. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista.ZNGod 19. 330 iz 109. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. 109. 1991. Zapovjedniku ZNG RH. 7. 7. 7.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1.. 8.. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. br ZNG. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca.. bataljun 3. 16. 1991. 1991.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. Izvješće. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. br ZNG. 04-63/1-91 od 2. brigade ZNG za napad. Poginulo je 14 gardista 3. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. 988/2-91 od 18/19. pov. Izvješće o aktivnostima 109. SVA MORH-GS HV: Zap. što su bila sva raspoloživa sredstva. pov. od čega 350 gardista 3. do 20. Početak napada bio je u zoru 22. 1991. ZNG od 22.00. 7.454 U napadu je angažiran 2. pov.1991. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. brigade. 111 SVA MORH-109. br ZNG. Br. a iz 109. KL 08-1805/1-91 od 5. srpnja 1991.. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1. brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. Osim njih. Cerić. 511-15-SLUZBENO-91. bataljun 3. 27. SVA MORH-109. Sir. CO. 1991. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. brHVZap. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. SNO. 07. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. brZNG. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. Str. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji.. 19. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba.. SVA MORH-109. bataljuna 36. Vanredno Izvješće. 87 Napad na Mirkovce 22. i 109. 1991. 04-50/1-91 od 26. Borbena zapuvjest br. Dnevno izvješće.457 Par 452 SVA MORH-109. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". Izvješće. "(drugi je na opravci)". 109. 1991. br. B. Str. br HV: Zap.. srpnja. pov. Br. 04-45/1-91 od 21. 1992.. pov. 109. 453 Izvješće 3. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 .. zauzme zapadni dio sela. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. 8. Otok. 04-40-1-91 od 17. 3-91. br ZNG na dan 19. SVA MORH-109. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 1991. 1991. Nuštar. br HV: Zap.

a u koje je provaljeno 22.. Osijeku i Sidu. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. 511-15-SLUŽBENO-9I. 7. Obavijest m JOŠKO DADIC. 10. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. selo na ulazu u grad. Duž ulica iskopah su rovove. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli. 08-1599/1-91 od 22. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". 511-15-10/3-3753/91 od 23. 7. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. 42-1 od 26. 21. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. 245-246.459 Konačna bilanca 22. od kojih četvorica teže. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. Zapovjedništvo ZNG. 7. osam ih je ranjeno. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". 31. br.465 Razdvajanje snaga od 22. ministru obrane i Page 66 . srpnja. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. Obavijest.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. Obavestenje. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio..463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. Franjo Tuđman je 22. ostalo Je teško dokazivo.. 1991. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista..4"1 i.462 Prvenstveno. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. 1991.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji. 511-15-10/3-3738/91 od 22. 1991. Vukovaru. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. zapravo predgrađe.Dobro. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. srpnja. ali i kasnije. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. On je napad datirao u 26. srpanj 1991. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. br.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 18-19. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. Slobodni tjednik. s većinskim srpskim stanovništvom. dobro prekini taj napad! . 7. M. Depeša br. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci".1991. . Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen. Br.1991. od 26. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.. Ur. Svejedno. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG.467 Desetak gardista iz 3. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. nadnevak. CO. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. 7. ŠPEGELJ. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!". a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. srpnja 1991. srpnja 1991. Komandi Garnizona Vinkovci. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. kao i samovoljno napuštanje postrojbi. Sjećanje vojnika.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. Depeša br. Đakovu. srpnja. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. Pov. srpnja.. 1991.

ZNO RH od 23. 511-15-09/3-5036/1991. pismo je bilo odraz lokalizma. 1991. ŠPEGELJ. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. 7. br. Dnevno izvješće.Tbvarnik . vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 1991. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. 1991.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. 464 M. 40-1 od 23. s nejasnim potpisima. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 . Izvješće o stanju 1 aktivnostima. U Šidskim Banovcima 22.br. Kako smo srušili Jugoslaviju. pa opet u Osijek. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. Globus.. Krunoslava BANIĆ. 1991. 1991. brigade ZNG-a. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. Telefaksirano u Zagreb 23. Zagreb... 7. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku. m Isto. srpnja 1991. 466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. iznad njih".. KL 8-01/91-01/01. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka.. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". 1. Obavijest. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. Za pukovnika Tomislava Mesića. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21. Zahtev. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. Ur.. 1992. što je bio znak nepovjerenja "prema svim. 129-131. 463 Stipe MESIĆ. Prema dijelu sela. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH.468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. 402 Mirko SAJLER. s orijentiranim zadacima ZNG. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". brigade ZNG povukla u Laslovo. 1991. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. ZNG. zapovjednika ZNG-a. 1991. 7. prosvjed je bio tužan i provokatorski. 7. Kronologija rata. 79. 7. Zapovijed. 7. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. Sjećanje vojnika.472 Beogradski tisak 28. "Tuđman u obilasku ratišta". Provale u stanove vojnih starješina. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. 512-03-91-2 od 11. na što se četa 3. 465 SVA MORH-GSHV: Zap. voluntarizma i diletantizma. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. Vjesnik. 7.. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. br.. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce. od 23. zbog čega je iza ponoći 22723. 1991. Usprkos takva stajališta.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". SNO Vinkovci. prebacivanja odgovornosti na druge.Šid. 1991. Prosvjed protiv površnosti. 227-239. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. 7. 22. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21.. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". 7. Za generala Špegelja.

472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. 1991. SNO Vinkovci. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno. probleme i različita gledišta u gradu. 7.482 U prvim satima 25. "Noć pucnjave i eksplozija". srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. 7. Kovanje rata. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. a slutnje bliskih okršaja u kojima. Obavjest. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela.. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. B. bataljuna 3. 1991. srpnja. 7. Od dolaska pripadnika 51. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. srpnja zabilježeno je puškaranje. 144. 5. CO.. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1. Večernje novosti. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje. 1991.. THOMPSON. Depeša br. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. jedan je ranjen. Borba. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.480 Napad se nije dogodio. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. Hasel Ibmislav i dr. 473 S. ovih su dana pojačani.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a. 28. SVA MORH-GS Page 68 . maja. 25. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. 1991.. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. 7. a šest je gardista ranjeno. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. Izvješće o stanju i aktivnostima. Ž. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24..483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. srpnja. Telefaksirano u Zagreb 23. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista.473 Od 22.Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde. Ur. 7. Izvanredno izvješće. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. br.479 Sve je to 25.. 1991. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 7. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci... od kojih jedan gardist. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano. jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. "Predstoji odlućna bitka". 1991.478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. COb-RH. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. 7. 511-15-09/2-5094/91 od 25.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan"." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija.. 08-1599/1-91 od 22. 1991.. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. pripadnici ZNG i RZNG. 1991. U sukobu su poginule tri osobe. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom.. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. a 18. Već 14. M. 7.

484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. Narodna armija. 3. MUP RH-OTŽ. 50301-91-1 od 25. 1991. srpnja 1991. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. br.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. a bez dogovorene najave. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije. PU Vukovar. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. 08-1609/1-91 od 23. 1991. CO. Ur. 1991. Sotinu i Principovcu kod Iloka. KOVAČEVIĆ. Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. POPOVIĆ. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem. 1991.-1992. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. br.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo". 22. SNO. "Žestoko uzvratila vatru". 1991. JOVANOVIĆ. 1991. SNO. CO. 1991. Naklada Zadro. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika. 1991. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara".488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. i to isključivo po vojnim ciljevima. MESIĆ. Kako smo srušili Jugoslaviju. 7. 1991. da otvara vatru u samoobrani. Ur. 8. 487 S. 988/2-91 od 18. CO.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni... Cob-RH. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km".. 7. GLIŠIĆ. 1991. 480 Zapisnik sa 96. Informacija je pisana rukom. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. Vladi Republike Srbije. Izvješće. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. Osim incidenta u Iloku. 7.. 7. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci..486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. 511-15-10/3-3780/91 od 25. 7. 7. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28. 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. Ž. Br.. Depeša br.. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. maj". Franjo GREGURIĆ. Izvješće o stanju i aktivnostima../19. Kl. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. Narodna armija 31. CO. 481 SVA MORH-GS HV. D. Narodna armija 3.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. 1991... Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. SNO. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva.. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. Općina Osijek. Izviješće. 982/2-91 od 18.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. 1991. br. Vanredno izvješće. 7. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica.. 1991. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan. ZNG od 25. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. KL 08-1643/1-91 od 26. Operativni štab Ministarstva od 25. 7.. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. 800-01/91-04/02. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava". srpnja 1991. 7. SVA MORH-GS HV: Zapov. 7. Br. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 26. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. CO. održane 24. 7. a u potpisu je RCO. usprkos postignutom primirju. m R. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. Zagreb 1998. 135-136. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. ZNG od 25. 1991. otvorila je vatru po Doku. 7. 21.. "Kraj žetve početak rata". 7. 7. 990/91 od 19. Republičkom centru MO.1991. Obavjest. Izviješće. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. 1991. Izvješće.. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. "Armija nikada ne puca prva". 1991. jer terorizam. Zbornik dokumenata iz Page 69 . SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. na 24. Br. Navečer 26. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. G. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. 7. Izvješće..491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23. 8. 7. 1991.. Vanredno izvješće. Vanredno Izvješće.. ZNG od 25..

u 18.499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. KLR-36 '92 od 6. Priopćenje za javnost. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. 1991. Telefaksirano u Zagreb 1. 404 B. Obavijest..00. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća.30. 1991.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. 1991. Priopćenje za javnost. Izvješće. 8. 1991. kolovoza u 14. "Na napad je prema naređenju. godine. 1991. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. SVA MORH-ZOZO: Zap. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Izvješće. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". 1991. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. međutim.. 7.. 7. 41. Danas. 8. br.. SVA MORH-GS HV: MUP. Aljmaša i Dalja. Izvješće. verovatno. 7. kolovoza 1991. Zoran DASKALOVIĆ. Danas. brigade ZNG u Erdutu. 7. 1991. 12-13. 94 Dva dana kasnije. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja.15. Borbena skupina 51. Ujutro je napad ponovljen.. 1991. 8. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela".496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje.. 3. Vatra je trajala od 20. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. 7. RUNTTĆ. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. Izvješće. oklopnog transportera. SVA MORH-ZOZO: Zap. "Skrivaju se iza mržnje". 7.05. srpnja na cesti Negoslavci . 1991. 1992. 7.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". "Gdje su preživjeli".7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 7. Borba.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. D. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. Vanredno izvješće. 1991. 29. 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. 13.. 30. "Marija Mandić M-l". 13. 1991. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. Izvješće. 511-15-13-3829/91 od 27. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. 33-34. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Izvješće.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu. 8. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. 511-15-13-3828/91 od 27. Općinski sno (pečat) od 29. 10-11. Tako smo branili Vi±ovar. Telefaksirano u Zagreb 5. ZNG od 3.10 do 22. Izvješće. 3. B. 3.. kolike su bile žrtve.. MALOVIĆ. Ostajemo u Iloku. 8. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde. u 9:06. Baranju i Zapadni Srijem. Izvješće. 336-337. ZNG od 1.. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela.. PU Vukovar od 30. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. Izvješće. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. 1991. kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. kolovoza u 10.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1.58. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. 1991. Saslušanje okrivljenog I. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. Policijska uprava Vukovar od 27. Telefaksirano u Zagreb 2. Tek navečer 4. 1991. Izvješće. br. što je najvažnije. ZNG od 10. 8. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. 7. Općinski SNO (pečat) od 27. br. m Slobodan LANG. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar.498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog.. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća.. M. 3. Telefaksirano u Zagreb 1. "Žestoki noćni vatrometi". 4. 78. kolovoza u 8.

505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. 1991. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom. u bočice za čuvanje. 8.00 započela (.. "Razoružanje Hi rat". Jelena LOVRIĆ. Narodna armija 19.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. br. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. "Narod nije genocidan". 13. Općina Vukovar. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. 2196-01-91-01 od 1. a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. 1991.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. Ur. "Rat-surova škola taktike". kolovoza". Kl. bio u korist obrane grada.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. Bijelo Brdo. mehanizirani bataljun. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2. Priopćenje.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je. Predlagao je evakuiranje 10. 1991. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. s.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. 8. 1992. 1991. 24. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2. 1991. 1991.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. s. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. 502 Nikola OSTOJIĆ. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. 19. 810-03/91-01/01. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 .509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. Ovo je mjesto za pitanje. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . "Od danas 10. 16-18. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. 1991. mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. Izvješće. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. 96 je njegov postupak.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. općinskog sekretara za narodnu obranu. 10. s. a što je srpsko. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. 501 M. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. Danas. Erdut).511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". 1991. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. Narodna armija 3.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. a i znatno šire. 10. Izvješće. 1991. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1.. a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome. Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". trebalo je po grupama. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. 8. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Narodna armija. 8. 8. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. kolovoza. 8.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. 0 takvom.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. PANTELIĆ. 3. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. Srđan ŠPANOVIG. Bršadina i Pačetinske šume".508 Djeca. 22. Igor ČUMANDRA. Danas.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. "Vukovarski Napoleon". mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice. medijski je napadnut.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar.) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. 8.000-15. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. 8. 4. Dalj. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj. 8. što je vrijeme brzo pokazalo.

18. kolovoza 1991.. Nije bilo ozkjeđenih. kolovoza. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina.. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. pov. 1991. 1991. bataljuna 3. Str.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". 1993.519 Noću 3. 8. Zagreb. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. Priopćenje. br. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. Armija je. "Poraz Vukovara . Page 72 .517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. do 18.. 8. kolovoza 1991. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 77. Izvješće. br.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. 8. Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 1991. u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina"... 1991.. 519 Stjepan SUČIĆ. 1991. Izveštaj. ZNG od 4. 3.523 Usprkos napadima..521 Novi val napada krenuo je navečer 5. Dnevni operativni bilten. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. bat ZNG od 2. Alenka MffiKOVIĆ. 3. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 8.. Operativno dežurstvo od 3. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. Izvješće. po podacima Policijske uprave Vukovar. korpusa..1991.. Vojska 22.. Slobodna Dalmacija. Sigurnosno-informativna služba. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu.. Algoritam. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. Br. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda.. 10. Str. SVA MORH-ZOZO: Zap. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. 8. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a. 1997. RUNTIĆ.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2.. 1991. 1991. na području Principovca zamjećena 3. 11/1566-2 od 4. 1080-183/1-1994 od 10. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. 8. 8. Velebit. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. Mijo DMŠIĆ. 11. Rat Vinkovci-Vukovar. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela.. VSA MORH: Ministarstvo obrane. 1991. br. 9. vojne oblasti. 1991. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš. "S agresorom nema dogovaranja!". 8. 511 D.]. 60-287-1 od 4.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima. 1994. Naređenje. 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar.6 MHz: glasom protiv topova. 91.. Depeša br. 8. 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3. 511 HIC: Komanda 17. pov. 1991.525 Početkom kolovoza. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova. "Izbjeglice na stupu srama". Izvješće. 7. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 20.pobjeda Hrvatske". kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. 8. 8. VSA MORH: Komanda 1. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. 10. 1991. ZNG od 3. Izvješće.. 3. 513 Nikola OSTOJIĆ. 19. 8. 1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. Glas Slavonije. br. 109-118.515 MS Viktor IVANČIĆ. Izvješće. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. 4. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. Izvješće. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". 11. 1999. kolovoza. što je vjerojatno vrijeme nastanka. Odjel Sinj. 6.

524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. kao najkraći mogući put. 1991. 8. 1991. sela.Valpovo -Donji Miholjac. Narodna armija.Našice Orahovica i Osijek . koje je 6. 8. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. zaseoka i važnijih komunikacija". 1991. Palaču. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. 1991. Aktuelne informacije. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. Telefaksirano u Osijek u 13:58. Tenju. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. 1991. "Hleb sa ukusom baruta". 39.. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. Obavijest. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. Vera. U većim gradovima. 1991. 8. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine.. Palača ćelije.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. 1991. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 511-15-10/3-3898/91 od 4.Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. 4/39 od 15. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru. 525 F. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske.. Obavijest. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. Silaš. Zapovjedništvu ZNG. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine. 1991.. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 8. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. Robna kuća Dalj. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja.-1992. 8. Br. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. 8. 8. Zapovjedništvu ZNG. Aljmaš i Erdut. Armija je most kod Bogojeva. Veru. te više trgovina itd. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje.. Na sjednici održanoj 7. 1991. Korištenje aerodroma također je Page 73 . 8. "Posle oslobađanja Dalja". a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu.. Silaš.Beograd trebao je ostati nezapriječen. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.600 ha obradive zemlje. GREGURIĆ. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene.528 Direktor LPK Osijek potom se 12. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. Skupštini opstane Osijek. 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Autoput Zagreb . Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Tenje. koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. 8. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Bijelo Brdo. 8. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. 22. 8. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. i to uz Borovo Selo.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. Ada i Šodolovci. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. četiri stočarske farme. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. "Hleb sa ukusom baruta". Zbog veoma složene situacije. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 39. 31. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. Narodna armija 22. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. 1991.. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. Depeša br. 1991. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu.Čepin .. Borovo Selo.

. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. ali kao takva i jedina moguća.Brčko. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. uz činjenicu da je bila razoružana. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. koja je ponovno blokirala rad. U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. bataljunu bilo pojava nediscipline.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem. brigade ZNG. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. SI. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. 3. 8. Osobito je u 2.543 Osim u Vukovaru.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. Zaključak.533 1 pruga Osijek .]. 7. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje. ZNG. vojske i pohcije. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. Znatan problem bila je i podjela Page 74 . osobito ako su. ZNG. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. Nosilac kontrole MUF'.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. kao u Vukovaru. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane. 1991.836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. 100 Tb nije bio lak proces.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci . br. Mostove na Savi. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane... a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. razgraničene su nadležnosti između politike. 04-87/1-91 od 18. Br. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. kolovoza 1991. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. 15. i 8. Zadržano je pet putnika. jer je Teritorijalna obrana.539 Do 12. Izvješće.Vinkovci postala je nesigurna. 00.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. No. br. totalnom blokadom rada pohcije. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. 8. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. tada se. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". 08-2008/1-91 od 15. 109. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. 8. ZNG od 17. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. 1991. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". 1991. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. Izvješće. Br.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". organa uprave i stvorilo konfuziju". 1991. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. 1991. Izvješće. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva.

549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. 1993. kako tvrde. 147-148. Narodne novine.". 1991. 2002. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. B. a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. te da se "događaji. postalo je jasno da to nije bio dobar potez. 1. 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. 10.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". br. pa i kasnije. Pa.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. brigade ZNG iz Zagreba. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. 1991. dogodio sredinom 1991.1991. Danas. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. 5. 511-15-10/3-3987/91 od 12.. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. 3.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. 1991. 8. 8. Narodne novine. a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". 53a U siječnju 2002. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. Novi Sad. 53S Općina Vukovar. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. 1. 7. Danas. Mladen PLEŠE. bataljuna 3. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23. 10. Obavijest. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . 8. što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. 2002. 12-13. Novi list. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. Danas. 2003. 24.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. JVovj list 22.18-19.547 Osnovni problem u regiji. pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. "Vukovarski Napoleon". Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. Dio izvješća je objavljen 1991. 16-17. Gregurić pred haškim istražiteljima". brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. Nacional. NIP "Polet-pres". NLP "Prva srpska riječ". 24. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". "Kako se brani Vukovar". brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini.17.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. Izvješće. brigade ZNG-a.. 11. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. a 3. 1991. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. Srđan ŠPANOVIĆ. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom. Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". 542 Jelena LOVRIĆ. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". "Merčep ide u Haag. 7. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. "Što je skrivio Merčep". 9.. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 541 Igor ČUMANDRA. ubijene su stotine. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. Većeslav KOCIJAN. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa"..545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. Boris PAVELIĆ. W "Megilot". Danas. bio je nedostatak oružja i opreme. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. 1991. "Narod nije genocidan". 7. 1991. a odvedene tisuće Hrvata". 2196-01-95-5 od 18. 8. Depeša br. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. Ni stanje u 109. 16. kao i prije. 7. 7. u suvremenom tisku. KL 814-01/91-01/01. Ur. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 10. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". 543 Srđan ŠPANOVIĆ. 1991. 1991. Srpska novinska agencija "SRNA". 8. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. molimo da nas izvjestite". zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. 3. 101 uspješan rad. 23.

.Sarvaš.1991. 109. Vinkovaca i Đakova. brigade ZNG-a zapovjedio je 21. SVA MORH-GS HV: Zap. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. Imenovanje. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 8.. SVA MORH-GSHV: 3. 04-74/1-91 od 10. br. 1991. 1991. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. Zapovijed. 8.. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". 8. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14.561 Armija je 1988. Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. Izvješće. Zločin je zločin prećutati. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. Izvješće. Str. 7. br.. Općina Vukovar. 8. MUP Hrvatske. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik . 11-1/91 od 16. 1991. bataljuna 3.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije.. Izvješće. 1991. Br. Kl. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. 3..zapovjednik desetine). Zapovjedništvo od 21. ZNG. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. 8. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . SI. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. 8. 814-01/91-01/01. 5120-33-91/1 od 16. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna.1991. Zapovijed. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka. pov. brigade ZNG-a iz sredine srpnja. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 147-148. a koja se nosila na desnoj ruci. Zapovjedništvo I brigade od 12.560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. 8..1991.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. Tbvarnika. 04-78/1-91 od 12.556 Sredinom kolovoza. br. br. 8. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. 8. br. br. SI. 1991. 1991.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. Ur. 1991. Kl. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke. četa 2 bataljuna ZNG od 13. 109. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. Borova Naselja. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu.. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. 1991. Zapovjednik 4. no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage. 2196-01-95-5 od 18. brigade ZNG. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 8.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. točnije od 13. koja je prisluškivala veze MUP-a. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. ZNG.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26.. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina. Ur. 8. Zapovijed.. Kriznom štabu. Br. 1991.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. 119-01/91-01/05.Bitka za Vukovar 3. 8. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. 1991. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom..

1991. SL 04-77/1-91 od 12.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. 103 umirovljenih oficira. 1991. br. 1991. SNO. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. 8. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. 1991. 2-7/91 od 9. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. ZNG. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. na 7. m uprava. 1991. Požega. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. vojne oblasti. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. kolovoza. Str. 1263-3 od 26. Trpinje. ZNG od 7. 08-1932/1-91 od 12. 1991. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. 8.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. 5GJ HIC: Komanda 17.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. Izvješće. 8. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. RIv. Republičkom centru za obavještavanje.Bitka za Vukovar kod M. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru..566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 1991. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. Mere mob. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm.. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. Izvješće. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . 1991. SSNO. koje je tučeno iz minobacača. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. 8. 204-1 od 23. 511-15-10/3-3946/91 od 7. 1991. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. 8. Bitka za Vukovar. 1991. SNO. 8. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. br. 8. 7. Str. RUOTIĆ. 9. Pov. 8. godine. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. pov. Krizni štab od 13. SVA MORH-ZOZO: Zap. Obavijest. br. Ranjena su petorica gardista i tri civila. GŠ OS SFPJ.. 8. CO. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci. br. 109. 8. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. preusmeravanje. 1220/91 od 12. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. 8. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. br. Depeša br. 2353-260/90 od 15. br. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. Str. 3. 12/73-85 od 15. br. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. 8. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 356 POA: 32. 1991. CO Osijek. Br. što je neutemeljeno objašnjenje.564 Osim Armije. R.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. Vanredno izvješće. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 8. Br. D.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. gotovosti Naređenje. 8. pov. br. 1991. korpusa.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar. osim iz Stare Tenje. Izvješće. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. CO. 1991. pov. Izmena plana uputa u septembru. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste.. 1991. 563 POA. 298-300. a stradali su uglavnom stambeni objekti. pov. 1991. 1991. brigade ZNG-a. Noću 6. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. 8. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom.

1991. 1085-1/9 od 2.. 08. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 8. CO.. brigade ZNG-a. 08-1913/1-91 od 11. Iz rejona B.1991. Selo. Depeša br. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. Obavijest. Page 78 . br ZNG.. obavijest. 104 neupotrebljiva. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. 8..574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. CO. 1991. br. 04-101/1-91 od 23. 91. ZNG. Depeša br. kao u slučaju 109.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. Komanda 17. putnih prelaza. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. 1991. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". pov. 1991. br.Bitka za Vukovar Vukovar od 7. br. Izvješće.. SI. 8. Br. 109. 8. br HV: Zap. Br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće. 9. brigade predane 3. 1991. br. 570 HIC. Izvješće. 511-15-10/3-3991/91 od 14. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. Zap. Br. 8. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. ZNG. 1991. 577 SVA MORH-109. br. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. 109. 8. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". CO. 1991. 08-1962/1-91 od 14. 1991. 8. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. 3. 1991. br. Ur. br. SNO. 8. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. 08. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Depeša br. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. 04-98/1-91 od 23.575 Izmjenu vatre 13. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. ZNG od 14. 8. Br. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. 571 SVA MORH-109. Naselje. izvješće 3. 8. Obavijest. 8. što je hrvatska strana marljivo bilježila.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila... mostova". Izvješće na dan 13/14. Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje.. Str.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. 8. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete. SVA MORH-109. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. Optužila je snage MUP-a. 1991.. korpusa.. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. br. 04-80/1-91 od 14. ZNG. Izvješće. 8. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. 1991. Izvješće. 8. 1991. pov. Dnevni operativni bilten. SI. proleterske mehanizirane brigade. 8. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 8. Izvješće od noći 07/08. 1991. 8. 08-1846/1-91 od 8. ZNG od 14. 1991. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. 1991. 109. 511-15-10/3-3890/91 od 13. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14. Ur. SI. br HV: Zap. 8. Operativno dežurstvo od 7. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22.1991. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica.1991. 8. Str.1991. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 511-15-10/3-3991/91 od 14. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. 109. br HV: Zap.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. 3. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. Izvješće. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. br.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. 1991. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ZNG. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. sa područja općine Vukovar. 04-76/1-91 od 11. ZNG za istočnu Slavoniju od 23.

587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. 8.Bitka za Vukovar '. Vukovaru i Nuštru. 1991. 8. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. kolovoza 1991. službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. 1991. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. Izvješće. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. u 01:08. stavljena pod kontrolu".588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje.586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. Izvješće.. 109. br. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. kolovoza 1991. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. 1991.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. što je vjerojatno vrijeme nastanka.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. 1991. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama. odnosno intervenciju prema Baranji. do 18. Izvješće.. Telefaksirano u Zagreb u 19:21. KL 810-03/91-01/01. Ur. Telefaksirano 18. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. za 20 dana. br.. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. 1991. 1991.583 Armija i pobunjeni Srbi 20.. 8.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. kolovoza većina gradova u regiji. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. 04-88/1-91 od 19. 8. 1991. privoditi kraju zauzimanje Baranje. SI. 1991. 8. kolovoza od Komande 1. Izvješće. u naselju Petrova Gora navečer 17. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. 2196-01-91-3 od 15. 8. što im je u iduća dva dana i uspjelo. Izvješće. 8. 8. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. Vanredno izvješće.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. 8. Izvješće. Izvješće. Izvješće. 1991. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu".581 s U Vukovaru. 1991. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. ZNG. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. Br. a drugi je teško ranjen. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. 1991. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar.. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990. 8. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. Komanda korpusa 31. 8.. ZNG od 22/23. gdje im je organiziran prihvat. Isključivanje električne energije Borovu Selu.

Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. 1991. kolovoza. kolovoza. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. 8. brigada. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24. 1479 u 108. a drugi negdje iznad Vojvodine.8 HIC: Komanda 17. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. brigadi ZNG. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. Str. br. Str. 1991. brigade imao je samo 131 gardistu. korpusa. za razliku od prijepodneva 25. 8. 1991. 1085-115 od 31. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. kolovoza stigla u Bršadin. imajući sveukupno 7894 pripadnika. Pričuva je brojala 6206 gardista. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. od čega: 1145 u 106. pov. 591 VSA MORU: Komanda 17. ZNG se 20. 8. Naređenje. korpusa. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. 1840 gardista u 109. brigadi i najviše. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. br.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. 18/101-179 od 26. 1742 u 107. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. korpusa. pov. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. 1991. zahvatio travnata bankinu. što je provedeno 27. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. Slavonska regija na dan 20.599 Noć je prošla mirno. br. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave.595 Ujutro 24. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. 8. 8. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. Četa je podređena Zapovjedništvu 158. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. Str. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. a pilot je spašen. mehaniziranog bataljuna 36. br. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani.. Str. brigadi. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). na drugom mjestu bio je 63. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. korpusa. pov. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. gdje su zauzeli ključne pozicije. od kojih je jedan pao kod Bršadina. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. brigadi. 8. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar. 1991. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. te nagazio na protutenkovsku minu". bataljun 1. :m HIC: Komanda 17.584 Na tom području već je bila glavnina 51. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. Izbijanjem 51.593 5. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. 1991. 1711-2 od 28. 1085-104 od 24. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. pov. koja je 23. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 . "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. grad je gotovo okružen.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. Upozorenje. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj.

30 sati. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25.. Oko 17. 1991. 8. 604 VRH-USMSP: MORH. obavijest. Izvješće je netoćno datirano. 511-15-10/3-4179/91 od 25.. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. 28. Izvješće. 1991. 8. 24. mladi ratnici". "Napadi u oblandi laži".602 Sukob je trajao čitavo prije podne. II odjel. Ur. GRUJIČIĆ. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. obavijest. 605 L MARKOVIĆ. što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. 1991. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". 1991. 1991. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". proleterske gardijske mehanizirane brigade. Depeša br. Depeša br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. Srpska reč. sudjelovanje u agresiji na RH. 8. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. 1991.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. 38. br. Depeša br.601 594 Ti divni ljudi. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. Narodna armija.606 U borbama 25. Izvješće. "Kako smo shvatili". 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 1991. po hrvatskim tvrdnjama. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu. sve do 13. mladi ratnici". 8. 511-15-10/3-4177/91 od 25. 20. a JNA je.604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. Izvješće o događajima u Vukovaru. Izvješće.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4175/91 od 24. 1991. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. 20.15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. 22. 1991. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 1991. "Ti divni ljudi. 8. 8. 11. 511-15-10/3-4177/91 od 25. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". u 12:15. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Izvještaj.. 19917.. 1991.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". 8. MARKOVIĆ. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac. 22. 12. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. po jedan policajac i jedan civil. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. 8. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. SIS. u 21:22. Obavijest. 8. 6.. Narodna armija.. 8. kolovoza. Narodna armija 28. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. 6. kolovoza 1991. 1. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. Narodna armija. obavijest. 11. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. 8. "Napadi u oblandi laži". Pripadnici HV. 5991. ranjeno je 30 civila. 1991.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. m Page 81 . Upravi SIS. 12. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a.. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. 8. Izvještaj.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. 595 Žtvan J. Izvještaj. oklopni bataljun 1. 1991. 1991. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. kolovoza 1991. u 10:15. kada je nastupilo primirje.

25. 1991.610 Prema procjeni branitelja. Pored zrakoplova 172. 8. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. u 9:00. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". 8. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. Prema izvješću zapovjedništva brigade.. izvor svega zla. 1991. Operativni štab od 26.. Bobote i Trpinje. Borba 27. 109. 8. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. 8. Ispostava Slavonski Brod od 15. kolovoza 1991..00 do 17. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. 6. 109. "Širi se miris baruta". SVA MORH-109. na 26. 8. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 8. Operativni štab od 26. 1991. 8.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". br. godine u vremenu od 07. 1992.00 sati.Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču". kada su potpuno odbijeni. 609 SVA MORH-109. ZNG. 31. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. 10. 6. 8. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. 1991. Snage 109. br HV: Zap. u 12:47. br. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava.2 Radovan POPOVIĆ.. u 21:00. ispalivši nekoliko stotina mina. 61. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion.612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. Narodna armija. 1991. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". napadači su. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". Br. kolovoza 1991. 1991. 1991. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. Izvješće. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje.615 Stajalište da je Page 82 . br HV: Zap. 1991. 04-108/1-91 od 26.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". lovačko-bombarderskog avijacijskog puka. MUP RH-OTŽ: MUP. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. 1991. 8. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". 4.. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca. godine u vremenu od 07. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. SI. Izvješće. 8. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. Operativni štab Ministarstva od 25. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. oštetili veliki broj kuća i automobila. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. Po unapred određenim elementima. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. 1991. 1991.608 Noć 25. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. Izvješće. Izvješće. Dnevnik događaja. Izvješće.00 do 17. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. a koja je sudjelovala u napadu. 1991. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". Br. MUP. U napadu je poginulo pet osoba. Operativni štab Ministarstva od 26. Izvješće. 613 Isto. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima. SVA MORH-GSHV: MUP. 8. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. 1991. a zatim prešli u protivnapad. a ranjeno je oko trideset osoba. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. ZNG. 8. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima.00 sati.011 Viđenje 26. 109 Osim u Vukovaru. 8. 04-108/1-91 od 26.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Služba za zaštitu ustavnog poretka.

Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. 109. 1991. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. brigadi ZNG-a. Izvanredno izvješće. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. 4. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. kolovoza bio je i Goran Hadžić. i 30. 30. 12. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. 1991. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. naselje. 9. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. Br. 12. 8.. oklopni bataljun 1. i 109. "Gardisti blokirani u Vukovaru". Prema riječima zapovjednika 1. 1991. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje . gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. pa je zatražena pomoć i popuna.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. 1991. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva. Ur.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar. Kirurgija. Izvješće. br HV: Zap.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. ustvrđeno je da je Armija do 27. mladi ratnici". procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. 1991. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. 22. 8. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. 20.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin.625 Preko 109.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109. 111 Antunovca. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. predaja ustaša u Vukovaru". 1328/91 od 27. 618 "Ti divni ljudi. Politika 1. "JNA sprečava krvoproliće". Snage obrane pojačane su i dijelovima 109. Jedna je osoba ranjena.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27. posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. Koliko je mogao. m VRH-USMSP: MORH. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. što je podijeljeno 3. SNO. 1. m "Očekujemo predaju ustaša". 380 automatskih pušaka i 45. 9.62 mm. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. Selo je napao 1. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar.619 Noću 27. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". SIS.. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. 20. 04-112/1-91 od 28. Narodna armija 22. 1991. dopuna depeše. CO. Politika. 8. Narodna armija. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. 8. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne. "Ti divni ljudi. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. ZNG. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. H* odjel. Nedelja 1. 1991. 8. kolovoza.600 metaka 7. 1991. Zapovjedništvo 3. 8. br. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera.622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. 1991.. od 27.1991. SVAMORH-109. 1991. 8. branitelj je odgovarao.. mladi ratnici". br. kolovoza. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. brigade ZNG-a u toku 29. 1997. br. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 .

20.. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. nakon čega se smatra da je uništen. Tim povodom.. 1991. br. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. 19. "Hrvatska blokira istinu". 20. 8.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. br. Narodna armija. Br.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5.. mehaniziranog bataljuna 453. A iskustva govore da je potrebno 1. 9. Izvješće. 9. Narodna armija 22. Narodna armija 13. Br. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. Ti se tenkovi kasnije ne spominju. 8. Izvješće. Izvješće. 801-01/91-01/09. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . u tekstu slične sadržine. CO. kolovoza s 2. 5120-03-91-1 od 30. Raspored sredstava za PZB. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. 15. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. sedam samohodnih protuzračnih topova.. 8.Borislav ĐURĐEVIĆ. "I dezerteri se vračaju". 8. 04-140/1-91 od 4. 8. 1991. Izvješće. 25. 1991. 8. 12 oklopnih transportera. 8. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. br HV: Zap. 9. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar.. "U prošlom broju našeg lista. br. . proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 525-19/1-91 od 2. Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. 31. u 09.. u 23:40.30 sati. 8. br. br.. mladi ratnici". naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. Ur.. Izvješće.633 Ujutro 28. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. Narodna armija 22. SVA MORH-109. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . "U vrtlogu ratnog plamena". Izvješće. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. 028 SVA MORH-109. 8. 11. 8. 12. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). 8.. jeste podizanje morala tzv. 12. 109.632 Novosadski korpus. od čega pet u borbama. Pov. br HV: Zap. br. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika.. 1991. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". Cilj dogradnje besprimemih laži. u 10:00. mehanizirane brigade kojoj je 28.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. 525/03-1-91 od 30. 8. 525-07-1/91 od 30. mehaniziranim bataljunom 1. 1991. 8.. 1991. 8. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. Ur. očigledno.Bitka za Vukovar tenk. N. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. 1991.000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. 1991. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15.635 Napad je odbijen. 1991. u 09:03. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. 04-112/1-91 od 28. Branitelji su imali osam poginulih. a prenosili mediji. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk..]. 31.631 Bio je to napad dijelova 453. 8. 1991. Kl. SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. gdje je ostao do kraja listopada. ZNG. 1991. 1991. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 109.a. 1991.. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. KOSTOV. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. "Ti divni ljudi. mladi ratnici". jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci..Mitnica i Sajmište. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". 1991.. PEŠIĆ. 8. Armija je negirala na utemeljen način. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. 1991. 08-2382 od 28. pojačan je 27. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. hrvatskih oružanih snaga. Narodna armijo.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. "" "Ti divni ljudi. "Industrija opakih neistina". 1991. Narodna armija. pozivajući se na statističke pokazatelje. 635 Mladen MARJANOVIĆ. Pov. SNO. 1991. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. oklopnog bataljuna 1. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 112 vinkovci. vojne oblasti 28. 1991. Primljeno telefaksom 28. ZNG. u 8:45. Izvješće. br. 6. Ur.

. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. 109. 9.. 1991. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . 644 Nikola OSTOJIĆ./31. pov. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a.. Izvješće. Na strani naših jedinica nema gubitaka. SNO. 1991.. Nuštru.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. 1991. pri čemu je poginula jedna osoba. br. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici.641 U noći 30. policajac i civil.. 8. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. ZNG RH i terorista i JA U okršaju". 525-17/1-91 od 1. 22. Belišću. kolovoza Vukovaru je donio zatišje.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Izvješće. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. ZNG. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. prema hrvatskoj procjeni. a predvečer po predgrađima Osijeka.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". br HV: Zap. KL 08-2329/1-91 od 30. Izvješće. Zap. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. u 01:00 sati.. 1991. 8. 525-08/1-91 od 31. također iz Negoslavaca. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. 8. Br. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. KL 801-01/91-01/07.638 Nakon trodnevnih borbi 29. Nemetinu. 20.. a 4 su oštećena". U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109. CO. Sarvašu.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. br. 8.1991. Str. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. protuoklopnim sredstvima. 8. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. pov. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. 9. 525-11/1-91 od 31. 8. Ur.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. br. oklopni bataljun 1. 1991. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći.. 114 gradsko] vojarni određen je 1. Grad je dobio struju. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje. 1991. 8. 1991. Armija je izgubila oklopni transporter. 525-13/1-91 od 1. SVA MORH-109. 8. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. municiji. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada. Str. 1993. pov. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 8. 04-119/1-91 od 29. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. Str. 1991. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. Izvješće. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. Izvješće. br. 1991. Veze sa Vukovarom su u prekidu. Vojska. Izvješće o vanrednim aMvnostima. ZNG. 5120-03-91-1 od 30. 1991. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. Izvješće. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 4. Uz potporu topničke baterije. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. Izvješće. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. br. Pov. br. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.

. 8. 2196-01-91-1 od 5. Pov. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. Izvješće. 8. Ustrojen je -^!infBprJHk. Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. 19917. D.. br. 525-18/1-91 od 2. Ur. Izvješće. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D.651 Treća 645 "TI divni ljudi. Zapovjed. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". SIS. mladi ratnici". (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. postrojbe "bukvalno. Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. 525-17/1-91 od 1. 2000. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 115 mile dedaković . djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti.. 20-21. potpukovnika Dedakovića . Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. Pripadnici HV. Ovlašćenje. sudjelovanje u agresiji na RH. 1991. 9. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. C4T Od 25.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković.. 12. br. 5120-03-91-1 od 31. Izvješće. 56. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. 8. 9. ' počelo je raditi 31. Zapovjed. KL 810-03-91-01/01.Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". rujna.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . H odJeL Ur..650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice.. 22.jastreb. Ur. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 1991. 801-01/91-01/03. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. Narodna armiju. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. 8. RUNTIĆ. Preslika ovlaštenja u: M. 1991. To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. br. kolovoza. ZNG.. 1991. brigada ZNG-a. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. 9. 1991. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. Pov."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. Kl. br. br. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera".1.. 1991. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. VKH-USMSP: MORH. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". Bitka za Vukovar. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju.. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1991. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. A MIRKOVIĆ-NAD. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu.1991.

pov.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara.662 U selu je uveden policijski sat. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. 1991. 04-133/1-91 od 3. 1991. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. 116 napadu koji je potom izveden. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. U drugom izvješću koje je 1. Vatra nije uzvraćena.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. rujna 1991. 9. koji su se zavađeni ganjah. 8. Izvješće.656 Primirje od 30. 8. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. koje se spašavalo bijegom. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. br HV: Zap. 525-14/1-91 od 1. 1991. pov. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. pov. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). Str. rujna poslao u Zagreb. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.660 U Berku su 2. rujna ubijene četiri osobe. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1-2 od 1. 8. Vinkovaca i Zagreba. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. 109. a devet ih je ranjeno. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. CO. 8. br. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. SNO. Rokovce i Andrijaševce.. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . Redovno dnevno Izvješće. Pov. Zapovijed. 1991. br NG.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. Izvješće. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". Str. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. 1991. 9. 109. COb Osijek Page 87 . U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.664 or. Zapovjed. Zapovijed. Str. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. 9. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. Redovno dnevno izvješće. 1991. 08-2384/1-91 od 3. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. br HV: Zap. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. br. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. topništvom za potporu. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. 655 SVA MORH-109. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr".659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. br ZNG. Armija je navodno ostala bez tri tenka. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. da se jedinice JNA povuku u kasarne. Str. 1991. 1991. 04-129/1-91 od 28.Orolik radi njezinog osiguranja. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. 1-1 od 31. Kl. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. SVA MORH-109. 9. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. br. br. pov. brigade ZNG-a. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. kolovoza narušeno je 2. br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. uz "četničke snage".

1991. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. 1991. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Mjesna zajednica Orolik Br. Izvješće.1991. Više o Berku u Marko LANDEKA. 068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1-4 od 3. Izvješće.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. "Muk pred gromoglasje". Jedan je mještanin poginuo. a pritisak s juga postao je stalan. 9. ZNG. kaže Kojić. 109. 04-131/1-91 od 2. 8-1. Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. izvedeno je 3. SVA MORH-109. Br. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. Berak . 1999. Br.. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. 04-133/1-91 od 3. koje su prema tom viđenju. pov. Bilju. 9. 1993. 23. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . Pov. Depeša br. Str. 9. 9. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. SVA MORH-109. 1992. br.. pov. 9. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. SVA MORH-109. Br. 3. 1991. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu.. ZNG. 04-133/1-91 od 3. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo". 1991. u čemu ih je podržala i Armija. 1991. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. Borba. 1991. 9. 1991. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. 9. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. Br. Za razliku od područja Osijeka. 9. m Milorad GONČIN. napale Bršadin i Negoslavce. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". Baranje i zapadnog Srema. a dva su ranjena. br. Redovno dnevno izvješće. a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. 9. kad je počela intenzivna izmjena vatre.. 1991. br HV: Zap.1991. pov. 04-133/1-91 od 3. ZNG. Jozo NIKOLIĆ. 1991. br. Izvješće. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". Izvješće.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". Napad na Berak. Narodna armija. Pov. 04-2/1-1992 od 10. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. ZNG. 31. Narodna armija. br HV: Zap.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 14. 109. Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna".16. Page 88 . 525-25/1-91 od 3.. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju.. 9. Ur. 7. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. u Ićićima. 109. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. 9. Izvješće. Nemetinu.1991.istinom protiv zločina. rujna. br HV: Zap. Izvješće. Redovno dnevno izvješće. KL 8/91-01/17.. ali bez pokreta snaga.Vukovar. Naređenje. Po Osijeku. 109. 1-3 od 2. br. ZNG. br. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. br. br. To su. 1-4 od 3. br HV: Zap. 5120-03-92-1 od 3. 1991. 7. komandant odbrane istočne Slavonije. 9.667 Po Vukovaru je 3.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 525-23/1-91 od 2. Str. obavijest. Redovno dnevno izvješće. pod geslom deblokade gradske vojarne. 1991.666 Povremeno granatiranje. br. "Kasarne neće pasti". 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. 9. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. SVA MORH-109. 7.. Str. SVA MORH-GSHV: Zap.. 9. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. br. Opštlna Mirkovci. 511-15-10/3-4226/91 od 13. 9. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. Tordincima.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4. 666 R POPOVIĆ. br.

Novska i Page 89 . br. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. koji je 1990. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". razmještenom na području između Bogdanovaca. a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". 1991. rujna. Narodna armija. mehanizirane i dijelovi 12. mehanizirana brigada ojačana s 1.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 525-35/1-91 od 5. 1991. GREGURIĆ. F. 12. 9. Povjerenik Vlade RH. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira.. 9. 525-31/1-91 od 4. br. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. Bio je to školski primjer napada na grad. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. Vojska. Narodna armija. 525-26/1-91 od 3. 269. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 22. br. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2.-1991. 4.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade. Izvješće. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. 511-16-04/1-7 od 26. "U vrtlogu ratnog plamena". 20-21. 1991.676 Poginula su dva civila. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. mehanizirane brigade. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. Vojna tajna. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. pov. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. 9. 20. PEŠIĆ. Službena zabilješka 675 N. 9. 8. 1983. 8. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. 96. 22. 525-33/1-91 od 4. 1991. "I dezerteri se vraćaju". 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Mladen MARJANOVIĆ. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. Odjel kriminalističke policije.. Lušca i Vukovara. Napad je počeo 5. mehanizirane brigade. od kojih četiri gardista i jedan policajac. mehaniziranog bataljuna 453. u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. Nikola OSTOJIĆ.. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar.-1992. Pov. S obzirom da je glavnina 12. 9. 9. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. a ranjeno je 14 osoba. 1991. Izvješće. rujna. oklopnim bataljunom 1. br. VRH-USMSP: MUP RH. SSNO. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Redovno dnevno izvješće. 1-5 od 4. br. 1991. 1. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. Izvješće. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. 1993. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . 19. 2196-01/91-6 od 5. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Potvrđuje je izjava D. Narodna armija. Str. br. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. Š. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. 13. Pov. 1991. 9. 11. Izvješće (vanredno). KL 814-01/91-01/01. do njega vjerojatno glavnina 51. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. 25. Pov. 1995. 1991. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. Interno. osvajanje teritorija.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. 118 Gore. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ur. kao i kamionima. PU Virovitičko-podravska. Pov. Mješovitom četom 1. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. proleterske mehanizirane. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. mehanizirani bataljun 1. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe.

mehanizirane brigade iz Pančeva.Đakovo. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto.. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Virovitica.Vukovar. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. 679 Isto.centar grada i Tenja centar grada. kao regionalnom centru Slavonije. uz masovno zaprečavanje. Gradiška . bataljun 106.. a pravac Šid . 107.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne.Vukovar". mehanizirana brigada. 1. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce. respektivne snage".Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid .678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". br. U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. čime bi Slavonija bila presječena. 1991.Vinkovci . Page 90 .Podravska Slatina i Valpovo . policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. naseljenih mjesta i gradova". s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo . brigade. usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". bataljun 3. 9. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . proleterska mehanizirana brigada u Osijeku.680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . 12..Semeljci". br. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . Zapovjest Op.Vinkovci i Šid .Vukovar i Negoslavci . i 109. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . 108. br. brigade.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. Neimenovane snage korpusa. 1. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . bataljun 106. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada. kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci .Vinkovci i drugo u širem području Osijeka. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo . a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12. upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara.. točno su procijenjene. djelatna 3. jedno na području općina Vukovar .. koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. Zapovjedništvo obrane grada Osijeka. Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. Našicama i Vukovara. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. na pravcu Batina . 158. brigade. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. glavnina 109. spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti.Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . na kojem je bila 453.Vinkovci. s težištem obrane na prometnicama Šid .Vinkovci i Županja Vinkovci. Namjere 51. Razmještaj i identifikacija 1. stvarno 36.Đakovo.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2. 120 Zadaća Zbora narodne garde. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. sastava: 1.Đakovo -Donji Miholjac. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave.Nova Gradiška. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini. odnosno velikosrpske vlasti". Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja .Novska . osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. a 109.

održavanjem javnog reda. br. 1991. i drugog.685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. 404-408. 525-50-1/91 od 7. 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama". protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. od Teritorijalne obrane. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. u tome je najbolje stajala 108. Pov. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. 1991.. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. čija su sela oko Osijeka. što je bila velika potreba. 8. 1991. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. Narodna armija 31. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. Narodna armija. kao uostalom i Osijek.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . Izvješće.. 9. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. 084 S. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. 14.. Ur. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". u svojevrsnu pat-poziciju. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. 682 Borislav DURDEVIĆ. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 237-238. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. poglavito Vukovar i Osijek. br. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. imala je 109. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990.. 106. 100 posto. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. u Podravskoj Slatini). Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. "Hrvatska blokira Istinu". Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja.1991.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj. 6. KL DT-801-03/91-01/01.jer nije napadnut. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. i tešku obranu činile još težom. štoviše. rujna. 9. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. nije pao iz samo jednog razloga .682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. koja je pojedina područja Hrvatske. 9. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. GREGURIĆ. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto. 122 [^7 ~NJ ¦ Si. Kako smo srušili Jugoslaviju. gotovo pa uzaludnoj zadaći. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. 9. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. 683 F. lokalne Interese". 15. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. 512-06-02-91-1 od 12. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. Zapovijed. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. MESIĆ. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. 1991.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju.-1992. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto.

690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. 9. Nuštar. Str. 04-152/1-91 od 10. oklopni bataljun 1. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. pov. Marince i nešto sjevernije Tordince. 1-10 od 7. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. pov. Narodna zaštita i slčno) E><] 2.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. RCo Zagreb. rujna. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. br ZNG.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. KADLJEVIĆ.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1. 1401/91 od 8. 60 gardista bila je 10. 525-42-1/91 od 7. 9. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. 109. SVA MORH-ZOZO: Zap. 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 9. Str. br HV: Zap. 089 SVA MORH-109. br. brigade.Bitka za Vukovar Zemljovid br. mješoviti artiljerijski puk B 2. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SVA MORH-109. brigade ZNG A. brigade ZNG A. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji.. brigada ZNG-a iskoristila je da 6..687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske.691 Vukovar i Vinkovci. Zapovijed. 511-01-54-41/1-91 od 9. 4.Split. Napad je odbijen. Slavonska krv. 525-52-1/91 od 9. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. A MIRKOVIĆ-NAD. 1991. m. 687 D. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. Moje viđenje raspada 135-137. Mostar . 73-74. 145-146. 1991. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. bataljun 3. ŠPIŠIĆ. pov. mehanizirani bataljun 1. br HV: Zap. li8S V. To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. Dnevno izvješće. bataljun 3. Pov.Karlovac Zagreb. 4 ]i6 16. određena je za istočnu Slavoniju. br NG.. D.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 . Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. Pov. Str. br. Zapovijed. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. TOPIC. 9. 9. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac. rujna. br. 9. RTJNTIĆ. rujna 109. Redovno dnevno izvješće. Bitka za Vukovar.. 04-156/1-91 od 10. Str.688 Zatišje nakon 5. general Veljko Kadljević. 109. DEDAKOVTĆ JASTREB. Izvješće.. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. br. 1991. Redovno dnevno izvješće. Izvješće.Virovitica. Pravo na obranu. br. Knin . 1991..Zadar. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske.. 1991. CO. Naredba. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. pov. Grubu skicu operacije iznio je 1993. 1991. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. 109. 9. 1-12 od 9. br. 1991. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi". Bihać . To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . 04-147/1-91 od 6. Br. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". pov. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". D. Str. M. 1991. br NG. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba.. 1991. 9.. 9. Nova zamjena ljudstva 109.

koji su završavali na katastarskim granicama općine.1991. SVA MORH-109. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. Br. Angažiranje snaga 109. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. pov. Ur. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. 9. br.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Redovno dnevno izvješće. Depeša br. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. bez Page 93 . br. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 109..694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti. br HV: Zap.. prijetio je zapovjednik korpusa. Izvješće. U Vukovar je stigao 51 gardist. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. br. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac.. Izvješće. pov. a njihova mjesta popuniti novim ljudima.9. Izvješće. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. Članovima Zapovjedništva 3. 3. 1991.1991. SVAMORH-109. 1991. ZNG. SVA MORH-ZOZO: Zap. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. 5120-03-91-1 od 10. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. svibanj". bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. 9. br. Izvještaj. pov. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Str.699 Čak i ta mala pomoć. 1991. 1-14 od 12. br. čete 2. Br. 1991. deblokadu putova oko vojarni. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". 04-161/91 od U.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. 1991. 1-12 od 9.. 9. Izvješće. vojska će "po prvi put. br. 9. Ur.695 Susjedni Vinkovci 11. Pov. br. 9. 1991.697 U toku 12. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. Br. br HV: Zap. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br.. 04-164/91 od 12. ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva.. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. ZNG.700 1 angažman 2.. br. 1991. 511-15-10/3-4217/91 od 12. 04-163/1-91 od 12. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. dopuna naše depeše. br. Izvješće.. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". 9. brigada ZNG-a. KL 804-01/91-01/01. 9. 1991. 3. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. Str. rujna. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. i 2. 696 SVAMORH-109. 1991. 9.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. 700 SVA MORH-109. bataljuna.. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. rujna i 109. general Janković. ZNG. 124 dva pripadnika 3. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". U protivnom. 9. 04-172/1-91 od 14. 109. ZNG. 9. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. br ZNG u Vukovaru. br. br. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. dopuna naše depeše. Zap. 9.. ZNG. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. br. ZNG. 9. 1991. od 12. 525-52-1/91 od 9. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. Str. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. 2188-01-91-1 od 10. br. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. 9. Dnevno Izvješće. KL 8/91-01/26. bataljuna 3. 109. Dio Zapovjedništva 3.. br. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. 109. gdje je ranjena jedna osoba. 1991. br HV: Zap.. br HV: Zap. 525-55/1-91 od 10.. Dnevno Izvješće. ZNG. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. brigade ZNG-a.. Pov. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. Redovno dnevno Izvješće. brigade ZNG-a. 04-167/1-91 od 13. 109. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. 511-15-10/3-4220/91 od 12.

Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. 9. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. rujna 1991. Vanredno izvješće. Sajmište.713 Page 94 . pov.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad. 9. 1993. 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. "vojničkom logikom cijenjeno. Vojska. od čega šest žena i jedno dijete. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. 9. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom.Bilje. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. dobro osmišljenim i žešćim udarom. Str. 525-64-1/91 od 14. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. brzo osvojiti. 1991. Redovno dnevno izvješće..705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. 1991. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". i od nje je u Borovu stradalo osam civila. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. 1991.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci. SVA. nastavljen i tijekom 14. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima.. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. 1991. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. br. 'zengeovaca'. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". 1991. 9. Nju je 13. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara. Izvanredno izvješće. br. Vanredno izvješće. Poslano telefaksom 13. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. Str. i da to neće učiniti jer " . koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". 1-15 od 13. 20. što je prouzročilo nekohko požara.. Redovno dnevno izvješće.. 706 Nikola OSTOJIĆ.703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. 9. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. Izvanredno izvješće. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. proleterske mehanizirane brigade. 22. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama.. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni. mogao . Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". Izvanredno izvješće. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". koji je.. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul.. 9. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. 14. Poslano telefaksom 13. Ranjeno je oko 30 osoba. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. s druge strane.. rujna 1991. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. rujna. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. Trpinjska cesta. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar...712 Tvrdnja nije bila točna. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. s manjim prekidima. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. 1991. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. poligonu "C" i Tenju. 4. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. Slavonska. naoružanih 'hadezeovaca'. SVA MORH-ZOZO: 3. čak i Borovo i Borovo Naselje"..704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. pov. ZNG od 14. Redovno dnevno izvješće. U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar.

rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". dopuna naše zadnje depeše. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. 1991. "Svanuće jutro slobode". 511-15-10/3-4228/91 od 15. 511-15-10/3-4227/91 od 14.719 Ujutro 15. Vojska 22. 1991. 18. 1991.716 707 Milorad GONČTN. u. 32. 6.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Borova Naselja ili Iloka?".. 708 Ivan MARKOVIĆ. od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . pov. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške. Izvješće izvanredno. "Kasarna neće pasti". SIS.. 709 D. 1. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15. na ulicama Vukovara. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Kabinet predsjednika od 14. 511-15-10/3-4227/91 od 14. "Kada je saznao šta je uradio. Izvješće. 12. 11. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. MUP. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. rujna u 13. Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. 4. 26. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo". 1991. 9. Vreme. Narodna armija 9.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. Milorad GONČTN. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". 23. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. Narodna armija 7. 9. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). 1991. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. Milorad GONČTN. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. dvadesetak kilometara dalje. zamjenik zapovjednika 5.Srpkinje u Baču. 20. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. Pripadnici HV. ZNG. H odjel.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. 714 Nikola OSTOJIĆ. Da 11 bi taj isti pilot. Str.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 1992. na tlu Srbije. RUNTTĆ. 715 VRH-USMSP: MORH. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti. RUNTIG. 1991.1991. pilot JRV. Tako smo branili Vukovar. Tako smo branili Vukovar. Mlhdar BAKARIĆ. br. mehanizirane brigade. 14. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 9. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. 12. oklopni bataljun 1. Narodna armija 9. Služba za zaštitu ustavnog poretka. dopuna naše depeše. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. 711 SVA MORH-109. 22. Depeša br. 14. "Kobna greška pilota". Narodna armija. 1991. br. 9. Br. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. 109. Narodna armija 18. 719 Ivan MARKOVIĆ. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. br HV: Zap. 1991. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . NEDELIKOVIĆ. Prema izvješću 3. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. br. 9. "Svanuće jutro slobode". 1991. dopuna naše zadnje depeše. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. 1993. Narodna armija.. "Pogrešno ubistvo".1991. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Narodna armija 14. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. 16. 6. 1997. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 9. Depeša br. 18. 04-172/1-91 od 14. 9. bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. 1991. 9. Ispostava Slavonski Brod od 15. 9. 1991. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. sudjelovanje u agresiji na RH. 1991. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. 718 D. 525-65-1/91 od 14. 9. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Robert ČOBAN. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". Redovno Izvješće. Depeša br.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 20.. 11. Ur. 1991. 9.

Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. br. od čega 16 gardista. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. 1991. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila.trigonometrijska točka 93 . 1991. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro. 9. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. GLIŠIĆ. 20 terenskih vozila. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. dopuna naše depeše. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. 1991. 128 zrakoplovstvo. MARJANOVIĆ. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . 3. Depeša br. 9. Br. F. 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. Br.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. 1991. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. 1991. Redovno dnevno izvješće. 115. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci. Izvješće. 1991. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. SNO. gdje je trebao pojačati 2. Izvanredno dnevno izvješće. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. ZNG od 16.Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. br. br. ne navodeći alibi okružene vojarne. Pov. Izvješće. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. vraćeni su. ZNG od 16. 21.Ciglana kod Nemetina . 9.Vukovar .-1992. od kojih su tri vukla topove. a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. 1-17 od 16. 525-65/1-91 od 15. 08-2602/1-91 od 16. 724 M. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. 15. a snage 3. 129 Trokut Osijek . septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. 72. šest policajaca i 15 civila. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. mehanizirani bataljun. D. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. br. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . ZNG od 16. brigade ZNG-a. Narodna armija. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. 15 kamiona. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. Manja uporišta Armije. ah tako nije bilo s vojarnama. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. 9. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. GREGURIĆ. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. kolovoza u Trpinju doveden 2. 11.. 3.721 Prema izvješću 3. 1 dalje pod kišom granata". 9. 511-15-10/3-4228/91 od 15. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. rujna Armija se Page 96 . Narodna armija 18. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". 12. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. brigade ZNG-a poginula su tri civila.Tenja. Za razliku od izvješća ZNG-a. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. U garnizonu Osijek dio 12.Dalj. 3. 22. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. "Mještani Borova Sela smatraju da će. Tijekom 16. Izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade. zapisano je u dnevnom izvješću 3. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce. 9. koji je 16. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. brzo su položile oružje.Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. oklopnog bataljuna 1. CO. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. Izvanredno dnevno izvješće. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. Ranjeno je 37 osoba. 1991. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju.Brezova Međa . Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. za koji se bije odsudna bitka".gubicima nemamo". 19 oklopnih borbenih vozila. 1991.

brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci . pov. 130 i stupnju ugroze.735 Tijekom 17. 525-68/1-91 od 16. rujna. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska. brigade ZNG-a. i 109.Marinci . Str. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. 512-03-91-1 od 11.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove. Odluka. rujna 1991. 9. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja". a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. a primopredaja je izvršena 25. Sarvaš . Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. 9. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. SVA MORH-GSHV. Prema ustrojbenom planu. ZOSISB od 25.Jankovci. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 .Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića.Komletinci . MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. U postojećim brigadama ZNG-a. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici.. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . 1991. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. počelo je dovođenje dijela 2. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap. Izvješće. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. Ur. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja. Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik .Orolik . Da bi se to spriječilo. ZNG RH od 15/16. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca. Slavonska Požega. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi.Đakovo. 1991.. rujna. 9... nedostatak naoružanja. Dvojnost zapovijedanja prestala je 20.Bistrinci. Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. ostale brigade dobile su općinska obilježja. 1991. a od 16. 9. 108. rujna zapovijedilo je 109. Na širem području Sida 17. 525-71-1/91 od 17. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. 1991. Izvješće. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . Narodne zaštite i MUP-a.Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . Đakovo. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje.. pov. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde.Ciglana . pukovnika Karla Gorinšeka.Nemetin i Sarvaš . nego i Vinkovaca.Otok i Jankovci Vinkovci . Str..Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti". što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. 9. Izvješće. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara.Nemetin . Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. br. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. bataljuna 3.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". do 19.Mikanovci. br. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora.Nuštar. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. br. Podravska Slatina. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid .Osijek Donji grad.73. 1991. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika.Vinkovci . rujan 1991.

1991. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. 1080-183/1-1994 od 10. 9.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. CO.. SIS. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. 9. Izvješće. 1991. Vojarna je držana u okruženju. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci... 1991. 21. ZNG od 17. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo.. prenapregnutost i iznurenost ljudstva.. br.. 3. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. Pov. "Pomoć je došla s poligona C". brigade nije se znala sudbina... Borbena zapovjed br. U dnevnom izvješću od 21. SNO. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki. U Đakovu se 18. 13 je ranjeno. kada je napadnut. Pov. 2. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". Izvješće.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. 525-73-1/91 od 17. 1994.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. 19. "Artiljerijski dvoboj". 739 SVA MORH-ZOZO: Zap.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. Dnevno izvješće. 1991. 525-91-1/91 od 21. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci .. 9. Pov. 525-88-1/91 od 20. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana.Vinkovci". brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 3. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. 525-73-1/91 od 17. 1991. 1991. 737 VSA MORH: MORH. poginula su tri. 1. a za 19 gardista 3. Bogdanovci. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B.. 08-2618/1-91 od 17. napad odbijen. 741 I.. listopada 1991. mehanizirane brigade JNA četa 3. br. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. Zapovijed. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 525-94-1/91 od 21. rujna. Pov. 525-88-1/91 od 20. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. Dnevno izvješće. 10.. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. Narodna armija. Dnevno izvješće.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. proleterske mehanizirane brigade. Pov. 9. Br. 9. 9.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. 1991. Narodna armija 9. 1991. 525-68/1-91 od 16. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. 9. Br. br. 9. Nikola OSTOJIĆ.. 1991.." 131 "1. br.. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. koje je. 9. naoružanju i municiji. 118.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela. Odjel Sinj. MATKOVIĆ-LASTA. Borbena zapovjed br. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada. slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. mrtvih četnika i pučista. prepuna uništenih tenkova. "Bogdanovci u domovinskom ratu".736 Pred napadom 2. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. 730 M. pov. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. br. oklopnog i 2. 9.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. br. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. SINANOVIĆ. 9.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. br. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj.. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada. br. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. rujna predala Page 98 . U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. 1. 9-10. 5. Pov. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. mehaniziranog bataljuna 51. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991. Borbe i dalje traju. 4. Str. Službena bilješka o informativnom razgovoru. Izvješće o stanju. 1991.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika.

. 9. 1991. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1.756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. 743 U dnevnom izvješću 3. 9. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 525-94-1/91 od 21. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. Odlukom o uvođenju glavnine 1. KL 801-03/91-01/01. koji je 16. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2". rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. br. Pov. 744 SVAMORH: ZZNGISB. Pov.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. brigada ZNG-a. Redovno dnevno izvješće. oklopni bataljun. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. Za tu zadaću bila je ojačana s 252.. 3.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. 9. 109. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu.. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru. ZZNG RH. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". 9.. 1991. Br. što nije naišlo na njegovo oduševljenje. Izvješće. 1991. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. 132 početku poštivao. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. 1002/91 od 18.Bitka za Vukovar 158. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Predsjednik. Br. Izvješće. angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51.. 1991. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1.754 Sredinom kolovoza 1. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. i 453. I taj dio počela je otpuštati 12. 9. Dnevno Izvješće. 9. Dnevno Izvješće. Pov.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. 1-18 od 17.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar..744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. br. 1991. da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. 9. osigurati uvođenje 2. SVA MORH-Zap. 1991. Naredba o prekidu vatre. SVA MORH-ZOZO: Zap. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. 9. Stoga je provedena treća mobilizacija. 1991. Ur. Npr. Dnevno izvješće. jedan oklopni i jedan mehanizirani. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. 525-89-1/91 od 20. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada.752 Divizija je u veljači 1991. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. 525-75-2/91 od 18. Zapovjed. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. br.. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. br. ZNG od 18. 512-06-91od 17..748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17. br.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. U svezi s tim zapovjednik p.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". Krajem kolovoza dva njezina bataljuna. br HV: Zap. 109.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. gradu koji je 18. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.Našice. rujna kao posljednja u Slavoniji. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". i to ljudstva koje je već prije pozivano. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije. oklopnom brigadom iz Kraljeva. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce. brigade ZNG-a o tome piše: "14.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. 1991. 1991. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . br ZNG od 22. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2.

jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. "TI divni ljudi. Zapovjednik 108...1991. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. 11. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". br HV: ZNG 108. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". 4. bilješka od 17. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. Posade tenkova činili su dragovoljci.7 mm 360 metaka za cijeli vod. brigade ZNG.Marinci . i 18. rujna pokrenuta prema Sidu. 1991. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". 1991. SVA MORH-ZOZO: Page 100 . a na njezinu čelu je bila 2.. "Što je to primirje". SEKULIĆ. Pov.. brigadu ZNG-a.761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107.Našice. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".Bršadin. Narodna armija 13.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3. 12. rujna. br.Bogdanovci . Dnevno izvješće. 1991. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". 9. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.. 10. rujna dan nalog da 2. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 1991.702 Pokušaj prodora u toku 19."Vrapčana". 1991. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo . 9. 525-73-1/91 od 17. 759 SVA MORH-fond 108.Ostrovo.764 Brigada je mobilizirana 16. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. 2. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva.763 Informacija je bila točna. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području. rujna. 760 SVA MORH-108. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. Glavnina 109. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i. SVA MORH-K-da 5.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci .) grupacija sastava 70 tenkova. 1993.759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. brigadi ZNG-a. 208. bilješka od 16. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. a za protuzračne strojnice 12. 1991. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. 9.. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19.1991. odakle je 19.1991.Ivankovo . 75J Mladen MARJANOVIĆ. "I dezerteri se vraćaju". Narodna armija 22. 21. brigade ZNG. brigade od 19. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17.. 1991. 22. Danas. 9. mladi ratnici". Većeslav KOCIJAN. oklopna brigada iz Kraljeva. bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo .. brigade ZNG-a.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18. Prema Sidu se kretala glavnina 1.. 1. Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota . Vojska. 9. rujna deblokirati prometnicu Nuštar . 20-21. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 1991. bataljuna 3. br od 18. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 1991.Vukovar Orolik".. brigade ZNG na pravcu Petrovci . brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći.760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109.765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252. 100 topova. Izvješće. rujna nije uspio. Narodna armija 22. Dnevno izvješće. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'. 9.Vukovar. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. 12.2. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice.1991. Nikola OSTOJIĆ.62 mm. Bojna priprava. 9. 1003 od 19. 11. 752 M. brigade HV: Zapovjedništvo 108. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. 19. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj..

a koju je predvodio doktor Josip Husar. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad.774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. među kojima i pripadnik 108. Snimak razgovora s dr. R. rujna 1991. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu.. Izvješće. 9. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. M Mladen MARJANOVIĆ. A MIRKOVIĆ-NAD. Snimak razgovora s dr. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića.. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata. Narodna armija. 52 5-78-1/91. Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991. 794 "Ti divni ljudi. 109.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva.. 9. Bataljun je pravcem Negoslavci . ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. mladi ratnici (2)". rujna zauzeo Jankovce. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. Dnevno izvješće. 9.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu. Dnevno izvješće. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. proleterske gardijske mehanizirane brigade. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2. Bataljun se nakon borbi 19.. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. 1991. Narodna armija 16. 3.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. bat. Bad Vilbel/Beograd. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". siječnja 1999. kao i napad zrakoplovstva. vojne opreme i hrane. ~. koje je dva puta napalo Nuštar. 1991.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Dnevno izvješće.Bogdanovci . kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući. 20-21. dakako nije bilo točno. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. Jozom Meterom od 18. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . 771 M.770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid . Bitka za \\ikovar.Slakovci . 1991. 203. 525-80-1/91 od 19. 1991. Zapovijed je poslana 19. 1991. br. 796 R POPOVIĆ.. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 1991. 12. Borbena zapovijed. 9. br. Pov. 77. 1991. Snimak razgovora sa Page 101 . veljače 1999. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". Br. u 03. 12.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. oklopni je bataljun 20. 2002. 9. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja.. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. br.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. br. RUNTIĆ. mladi ratnici".Marinci . 31. a iz 3. i 20.. Taj jedinstveni pothvat. rujna stradalo je oko 13 osoba. Jozom Meterom od 18. 20. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. CO. Pov. siječnja 1999. 9. 4. br ZNG od 21. 12. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. 1991. 1. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. rujna probio kroz Slakovce. 24.Vukovar. 9.15 sati. 12. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. Br.767 U dnevnom izvješću 109. Izvješće o aktivnostima. a iz grada je izvučena skupina ranjenika. br. Narodna armija 22. nije prošao bez gubitaka.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar. a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. Br. Izvješće.776 U 767 TI divni ljudi. Nidda Verlag. D. Narodna aimija. 11... 134 Uvođenje u borbu 2. 1991. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. 9... proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. ZNG od 20. Pov. "Između zatišja i opreza". Tragedije namenjene zaboravu. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. u 03:00. što. ZNG od 20. M. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. koji je bio u Negoslavcima. 17. brigade. Izvješće o stanju. 1991. 1991.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . 525-89-1/91 od 20. 525-87-1/91 od 19. "Najteži je bio prvi okršaj". 1991. 01-2677/1-91 od 20. 25. 525-89-1/91.768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. što nije istina. Treća je 18. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. oklopni bataljun 1. Narodna armija 16. 1992. Op. 1. 763 Milisav SEKULIĆ. 1991.Bitka za Vukovar Zap. Zapovijed. PETROVIĆ. POPOVIĆ.Jankovci. 21.

1991. Glavnina 12. brigade ZNG-a. a ne samo u Vukovaru. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. obrane općine Vukovar. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". 14. obrane općine Vukovar.779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture. 9. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51. Br. koje je do tada nosilo teret sukoba.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara. štoviše da". Kl.Mladi Jastreb. 779 SVA MORH-ZOZO: Zap. koje su polagale pravo na oružje i opremu. 1-22 od 20.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. 9. RUNTIĆ. br ZNG.Vukovar. pov. A MffiKOVrĆ-NAĐ.783 777 M. Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . 04-197/1-91 od 20. 1991. Dva voda 1. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV.Nemetin i Sarvaš . uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. bataljuna 3. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17.777 Borković spominje pothvat. ™ Branko BORKOVIĆ .Sarvaš . Str. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. Bitka za Vukovar. pov.. br. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa. 9. Zahtjev. Meditor. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . br. 5120-01-91-1 od 26. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. proleterske mehanizirane brigade.. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. rujna 1991. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. odnosno Borovo Selo .778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci . Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. 781 SVA MORH-GSHV: Zap. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. 525-94-1/91 od 21. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. D. (nečitko) od 20. Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1995. Zagreb. 109. Dnevno izvješće. bataljuna 109. Pov. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest .1991.Vukovar i Trpinja.Nemetin. 9. 205. 1991. 9. br. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara. veljače 1999. 114-04/91-01712. prvenstveno MUP. Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi. Redovno dnevno Izvješće. 1991. samo produžava agoniju branioca Vukovara.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. br ZNG. Klisa . zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. Ur. 9. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske".Vera. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji.1991.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Rušitelj ustavnog poretka. Str.. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru.Čepin.

uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj".. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. počelo je uvođenje 1. rujna nastaviti napada na Vinkovce.Cerić . zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". bila je važna. obrana 109. 23. a 3. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. Narodna armija. čije se zauzimanje prema podacima JNA. pov. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid .. 1991.Svinjarevci. "Artiljerija miruje". je da se drugi ohrabre. koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. proleterska gardijska mehanizirana brigada. napuštanje jedinica. brigade ZNG-a. do 22. 137 Brigada se već 19. Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. 04-197/1-91 od 20. rujna. iz Page 103 . Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. odnosno između Tbvarnika i Ilače. proleterske gardijske mehanizirane brigade. stavlja u vrijeme od 20. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom.Srijemske Laze .Čepin". R.791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. Str. Jer. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci .Nuštar. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo . br. 525-89-1/91 od 20. br ZNG. 9. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. Pov. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. ah je to srpski narod.Mirkovci -Ostrovo .Bitka za Vukovar Erduta. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja.Ernestinovo . proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ.N. major Josip Matić.. Dnevno izvješće. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. 1. 80. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci.789 koja se potom raspala. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. 9. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom.788 Borbe za Tovarnik. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. Glavnina 109. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.784 Za obranu Vukovara. bombardiran je dio 2.Markušica . rujna. 28.Vinkovci. 109. brigade ZNG. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". 1991. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. POPOVE. jer bi onda Srbija bila agresor. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. 1992. odnosno sudbonosna. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage. a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. nastavljene su 21. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. br ZNG. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji. Predviđano je da će Armija 21. br. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. kako je glasilo službeno priopćenje.

9. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske". koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. Narodna armija. Br. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. 26.fond Južnog vojišta: MUP.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. 6. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. SZUP. 795 D. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 2. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. 1-22 od 20. R. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. dobile su nekoliko dana. CO. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. vojne oblasti. Centar Spht. Borba. Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". general-pukovnik Blagoje Adžić. "Da se general izvini". 26. Marica i Tomo Spasojević. rujna. obrane općine Vukovar. Str. što je donekle iskorišteno za obranu. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri". pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. 13. "Da se general izvini". 9. 3 794 M. 11. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. rujna priključena je na telefonsku mrežu.801 Vojarna u Vinkovcima 23. Redovno dnevno Izvješće. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. 9. u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". 1991. 01-2677/1-91 od 20. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. SEKULIĆ. 132-134. Izvješće. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21. 1992. D. 13-15. oklopna brigada iz Kraljeva. BOŠKOVIĆ. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. 793 Dragan TODOROVIĆ. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. POPOVIĆ. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu.Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. Narodna armija. tadašnji načelnik štaba 1. "Primer odanosti i hrabrosti". SVA MORH. Narodna armija. rujna 252. 28. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. 10. Narodna armija. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni". Dragan TODOROVIĆ. 3. pov.. To je laž!. 11. 1991. 788 M. oko naselja Petrova Gora. 156/255 od 9.797 Odraz rasula dijelova 1. pošto je Page 104 . a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. Bitka za \vkovar. "Između zatišja i opreza".802 Primirje je Armija odmah prekršila. KOSTOV P. hranom.1991. Narodna armija. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije.1991. Iz Vukovara je 21. Borba. "Svi začini valjevske kaše". Ispostava Dubrovnik Br. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". 1992. br. Srpska vojska .798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. 259. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 2.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. 16. 1. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". 1991. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. A MIRKOVIĆ-NAD.6-7. 9. RUNTTĆ. 1991.799 U toku 22.1991. 9. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. 790 R. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". No. iz Smederevske Palanke. prema izvješću Kriznog štaba. SPASOJEVIĆ.9. 243.iz kabineta ministra vojnog. pitanje je na koje se ne može odgovoriti. 1991. 17.800 Od 15 sati naredba je striktno provođena. 25.795 Oko saniranja stanja. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". 10. Čačak 1992. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom.

Br. Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. Ur. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Uz pomoć dijelova 2. Pov. "Da se general Izvini".. Br. 9. Major Đorđevtć u rujnu 1991. Borba. Redovno dnevno izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. D.. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . mješovitog artiljerijskog puka.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. Naredba. mehanizirane brigade. 01-2677/1-91 od 20.809 Koridor Vinkovci . Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage"..Vinkovci. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. 525-110-1/91 od 24. 16. 83-87. U analizi obrane priznao je da Page 105 . Br. 9. KL 800-01/91-01/19. Dnevno Izvješće. 9... 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. Narodna armija. 1-23 od 21. 1991. br. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. 525-97-1/91 od 22. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 1991. 1-24 od 23. Poraz. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka. 1991. 04-204/1-91 od 23. br. 26. 50302-91-2 od 22. 218. 253. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu.Vukovar. Vanredno Izvješće. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 1991. 9.808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. 109. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. 1991. CO. Redovno dnevno izvješće. koreni poraza. 804 SVA MORH-109. 9. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". Dnevno izvješće. proleterske gardijske mehanizirane brigade. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. 9. br. 9. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj".810 Pregovori su počeli 25. Pov. 9. JOVANOVIĆ.Jankovci. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture.. 1991. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. br HV: Zap. 10.... hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. Br. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH. 8. septembar-decembar 1993. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. Poraz.804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. 1991.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ. 4-5. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 17. 3. 9. "Nema mira u Mirkovcima". 9. Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. 19. Redovno dnevno izvješće. 11.. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima"... Pored toga. 1991. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. major. Krizni štab. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23.807 Tvrdnja nije bila točna. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca.. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. rujna. bez obzira na postignuto primirje. 1991. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. 807 A S.. 1991. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. uz vojarnu JNA u Vinkovcima.. 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Krizni štab od 23. 808 Mladen MARJANOVIĆ. JOVANOVIĆ. 1991. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. koreni poraza. Odluka.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. 1991. 9. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. br ZNG. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. 9. "Najteži je bio prvi okršaj". rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar . rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. Narodna armija. Načelniku GS HV. Novi glasnik. m SVA MORH-GSHV: ZOOV. koje je 24. rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . GLIŠIĆ. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. 1-26 od 24. 21. 1992. Napad je odbijen. Njih je od 20. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata.

9. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. Izvješće. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci. 9. Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. Izvješće. bataljuna. brigade i 2. od kojih je pola bilo bez oružja. prirodne objekte i rijeku Vuku. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga". br HV (2/107). br ZNG. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 1991. 525-123-1 od 26. 1991. pov. Borbena zapovjed Op. Str. Poraz. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. 43/96-322 od 26. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . br.. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. 109. "R" Str.. ZNG od 24. Dnevno izvješće. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". Pov. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109. Zapovjest za angažiranje snaga. 04-208/1-91 od 26. 01-2797/1-91 od 27. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. 9. 9. 109. 1991.818 pa je 109. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. pored dijela 3. pov. 1991. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. 525-122-2 od 27. 9.811 U toku 26. 1991. 525-122-1 od 26.Vukovar. 9. 30 kamiona-tegljača. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. 04-207/1-91 od 25. br. Pačetin. bataljun određen je da od 14 sati 25.Tordinci. Zap. 1991. Ono je 28. brigade ZNG-a. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . br ZNG. Pov. 9. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". Izvješće. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. po dubini Nuštar. ostala na dvije čete iz svog 1. br. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 3. 1991. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota.1991.. 9. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. bataljunom 107. Br. Pov. bataljuna 3. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. 525-107-1 od 24. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. 1991. 109. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO. rujna pridodan 109.. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". vojne oblasti.815 Bataljun je 26. rujna ipak stiglo 100 ljudi. koreni poraza. 9. 1991. rujna 3. Zapovjedništvo 109. Trebala ga je ojačati topništvom.. brigadi ZNG-a Njezin 2. 208-219. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26.. JOVANOVIĆ. br.818 Pored bataljuna 3. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. 9... Br. bivšim 2. brigade ZNG-a.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne.. brigada ZNG za obranu prometnice. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci ..814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. Izvješće. br. brigade HV iz Đakova. br ZNG. brigadi ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. brigade ZNG-a. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. br. 9. Br. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. i 27.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. brigade".820 U Vukovar je 28. 202.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. pridodati i bataljun 122. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991.817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. 3. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. br. Pripremna borbena zapovijed. 04-213/1-91 od 27. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap. Br.

Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. brigade HV R x_ ]X]124 124. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. 1991. Br. Vukovar. 5120-01-91-1 od 29. Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26.. 9. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Donji Miholjac. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. Mari Granicu. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. PU Vinkovci. bataljuna 109. 1-29 od 28.828 Page 107 . djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. Našice. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. 5120-02-91-42 od 29. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade.1991. Predložene su dvije varijante brigade. Dr. rujna u 10:23.827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir.822 U Vukovar je 25. Josip Husar. 5 15^3 3.Vukovar. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. Prema prvoj varijanti. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". na najugroženijem graničnom pojasu. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Vinkovci. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Ur. Slavonska Požega i Orahovica. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. kao prema prvoj varijanti. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. 9. Izvješće. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. Đakovo. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar . proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. 9. 1991. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. SVA MORH-GSHV: GSHV. Ur. KL 8/91-01/62. KL 080-09/91-01/21.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. počeo je ustroj novih brigada HV.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. 823 Konvoj je doveo dr. Dnevno Izvješće.. Zapovijed. 1991. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. 9.. Valpovo. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. prema Srbiji". brigada bi se sastojala od 4. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva. Županja. Primljeno telefaksom u GS HV 25. Ovlašćenje. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. On je 25. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". bataljuna 3. 9. 142 Zemljovid br. Br. Tovarniku. Mate Granić.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. br. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. Podravska Slatina. brigade i 4.1991. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. br. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. oklopni bataljun 1.824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. Konkretan prijedlog upućen je 2. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. Slavonski Brod. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . 511-01-35-31151/1-91 od 28. oklopna brigada A • i .Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". operativnu zonu. Josip Husar koji je 29. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. odnosno Hrvatsku vojsku.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone.

brigadu Nova Gradiška.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV.831 Zapovijed je dan kasnije. Klasa: Str. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. Zap. Zapovijed. brigade. pov. Str. te 3. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. s izuzetkom postrojbi 3. br. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru. Zapovijed.829 Osim u buduća zapovjedništva. Page 108 . brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1.. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. brigadu Hrvatske vojske. također su dobile brojeve od 121. Ur. brigade ZNG-a.. 123. br.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. brigadu Vukovar.. 1991. Ur. 10. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. do 203. Zapovijed. Četvrti bataljun 108. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". koja je dan-dva vođena kao 202. Vinkovci. 204. lokalne krizne štabove. 801-01/91-01/07. Str. listopada 1991. 26. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 512-06-05-91-26 od 26.. bataljuna 108. Pov. 5120-34-91-2 od 25. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. pov. brigade. 4. 525-122-2 od 27. Ur. br.. Zapovijed. 513-03-1/91 od 2. pov. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. 9. Slavonska Požega i 124. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3. Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. br. 1991. Organizacijsko-formacijska zapovijed. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. Dnevno Izvješće. 122. Ur. 9. 9. 202. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. službeno potpisana od ministra obrane. 10. br. 512-06-02-91-34 od 26. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. 113-1 od 25. 5120-33-91-2 od 2. Pov. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. bataljun 109. rujna 1991. brigade. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. br. 9. 1991. 9. brigade i MUP-a. bataljuna. br. brigade na području općine Slavonska Požega. 1991. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. od koji je jedan trebao biti 4. 1991.1991. Ur. DT 801-02/91-01/01. 1119-01/91-01/10. 10. pov. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. 1991. 9. Zahtjev za formiranje. pov. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202. a za njezinu je osnovu određen 3. 1991. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124. Str. brigada HV.833 Istovremeno je 109. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. bataljuna 107. za grad i njezine branitelje i 124. bataljuna 107. brigadu Đakovo. bataljuna 106. brigade iz Đakova. Klasa: Str. "R" brigade HV u Vukovaru. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane. br. DT 801-02/91-01/01. br.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Skupštini općine Vukovar. 512-06-02-91-35 od 26. Ostale postrojbe od broja 201. 9. 4.. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. 801-01/91-01/07. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. 525-119-l/9l' od 25. s početnom jezgrom od 2. br. Ur. br HV (2/107). 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. brigade..1991. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. generala Antona Tusa. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. 525-123-8 od 1. brigade ZNG-a i 63. brigade ZNG-a. no rijedak slučaj. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. bataljun 108. brigade. što je tada u HV prije bilo pravilo. navodi se da je u toku ustroj 124. br. do 123.. 8.1991. i 5.. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu.. 512-06-05-91-26 od 26. br. br. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. i 4. 1991. 1991. 9. 9. Narodne novine. Pripremna borbena zapovijed. brigadu.

Zapovjed.. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. 525-125-1 od 27. pov. Ur. 23/6. 525-123-84 od 22. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". pov.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. Dopuna borbene zapovijedi. 23. Str. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja.887 Taj raznovrsni. 525-123-38 od 11. Podjela naoružanja i municije. br. od kojih je jedan također bio neispravan. 525-123/6 od 29. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. a. također sa šest oruđa. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. svaka sa šest oruđa. Zapovijed. 1991. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi. SVAMORH-ZOZO: Zap. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi.. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike. 525-122-28/91 od 5. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova.840 Na području Đakova do 27. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm.891 Brojno stanje 109. DT 801-02/91-01/01. 525-104/91 od 17. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. DT 801-02/91-01/01. 11. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. o.841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjed. 9. pov. 145 30 mm "Praga". dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. 8J" SVAMORH. br. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. Ur.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće.. 9. 11.. Izvješće.890 Treća brigada ZNG u svom 2. Br.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. u 20. od čega 26 časnika. br. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. 525-124/202 od 16. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. pov. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27.838 Tražene čete postrojene su 28. br. jedan protuzračm' top 40 mm. 144 Osim pješaštva. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. Str. imala je stopostotnu popunu. br. 1991. 1991.35. Zimska oprema dobivena je 26..886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača.. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. od čega devet kalibra 120 mm. pet gorskih topova 76 mm. i 108. Str. 2121-06-91-02 od 27. br. Str. 8JI SVAMORH-fond 122. 9. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. br. Op. Kao i u prethodnom razdoblju.. rujna i raspoređena dijelu gardista. 10. br. Op. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova.839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. br. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. OZ. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M".892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 .. br. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. 1991.™ Dragi bataljun 3. 10. pov. 10. Zapovijed. Pov. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. 525-124-227 od 23. rujna četiri haubice 122 mm. svaka sa šest oruđa. brigade dao je 29. Brojno stanje njezinog 4. 1. 9. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. 1991.1991. jedan trocijevni top 20 mm. SVA MORH-ZOGV: Zap.. 512-06-02-91-60 od 29. 525-127/14 od 14. Str. br. D. tri protuoklopna topa 76 mm. 41 dočasnika i 341 vojnika. 9.885 Do 27. pov. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. dva laka lansera raketa 128 mm.888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije. br.. SVA MORH-GSHV: MORH.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. MJ. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. OZ Osijek Pov. 1991.SVAMORH-GSHV: MORH. četiri ručna bacača tipa RPG. 512-06-02-91-59 od 29. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29. Izvješće. 1991. br. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. 1991. četiri haubice 105 mm. 11. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57. 1991. 10.10. Borbena zapovjed. 1991.

a snage JNA odbaciti prema istoku. 9. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. 1991. Izvješće. br. Bitka za Vukovar. Zap.Nuštar . probili su našu obranu u rejonu s. ZNG. br ZNG. M. 1991. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. Haubice je s jednim od konvoja dr. Br.Vukovar. RUNTIĆ. Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. Br. 9. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . 1991. 1991. rujna nastavljen je i 1.Marinci Bogdanovci .Bogdanovci. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 2121-06-91-02 od 27. br. Br. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . ZNG. 10. Dnevno izvješće. Tus i Stipetić. Br. a dostavljen je telefaksom 25. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. br HV: Zap. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. br. 10. 891 SVA MORH.Vukovar. 14. Valpova i Našica.. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna u 1 sat. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. ZNG: Zap.Marinci . Izvješće. "Tučena su sela Đeletovci.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 109. br. Pov. Izvješće.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV.. SVA MORH-109. četu 1.1991. na upit Zap. Cerić.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera.. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci .1991.. 525-123-1 od 26. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. bataljun 3. br ZNG. Nuštar i Marince. 109. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone.. 04-241/1-91 od 3. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. ZNG Vinkovci od 24. 1991.. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. 886 SVAMORH-122. D. 1991. 2-5 od 29.Vukovar. 04-264/1-91 od 7. br.Cerić. 166. Dostava podataka o osobnoj popuni.. 04-264/1-91 od 7. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap... Žankovac . 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9.. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. 525-50-1/91 od 7.. br ZNG. 5120-02-91-1 od 23. br.894 odnosno 2. Br. Snage 109. A MIRKOVIĆ-NAĐ. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. 109. 1991. 9. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. 109. rujna 1991. Izvješće. br. 3.3. BORKOVIĆ. 9. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci . Otok Tordinci. 04-208/1-91 od 26. 1991. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe. 10. 3. 1991. 3. listopada. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. rujna. Marinci. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. Br. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. 109. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić. 1991. 9. br HV: Zap. Odsijecanje grada moralo se spriječiti. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar.Nuštar. 890 B.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.Osijek a 2. ZNG RH br. Krizni štab od 30. Page 110 . HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. Zapovjedništvu ZNG RH. Rušitelj ustavnog poretka. listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. SVA MORH-109. Pov. ZNG od 30. Josipa Husara dovezao pripadnik 1. Svoju 2. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar .9. brigada HV 30. 154 "Neprijateljske OMJ . 9. posebno Bogdanovce. Izvješće. Zapovjedništvu obrane Vukovara. 9. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje".

Ermenta određen je 3. oklopni bataljun. Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca. Operativnoj zoni Osijek. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . Str.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". Komandi inžb. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV. 525-123-7/91 od 30. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 .Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. 901VSA MORH: Komanda 252.Marinci. oklopni bataljun.. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara. 8/91-01. lijevokrilne 3. 1991. listopada.Negar. 899 SVA MORH-109.. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. br. Iza oklopnog bataljuna. 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30.1991. 109. br ZNG. br.Vukovar. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. U zapovijedi se ne spominje 1. Dnevno izvješće. 9. 04-227/1-91 od 30. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. 9. Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi.Vukovar. Kl. Ur. Zapovijed. oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. 1991. 11. Slična. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna.Negoslavci . pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom..Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . pov. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. Pov. 1991. 4. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10. 9. Narodna armija 23. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. 1991. oklopna brigada. Tu činjenicu. mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci .. Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". Orolik i Berak 252.4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ. Usp. br. 5.1991. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. br ZNG.. oklopne brigade. PETROVIĆ. Za pomoćni pravac Orolik .Vinkovci. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar .900 Iza 3. 895 M. Narodna armija 28. 1.. 1992.Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca. 1991. Zapovest za napad. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. 9.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1. Mladen MARJANOVIĆ. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. Ujevokrilni susjed 252. 9. Narodna armija 2. rujna. oklopni bataljun. listopada. pov. Izvješće. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. 26. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . br HV: Zapovjedništvo 109. pod razvijenom ratnom zastavom". 04-223/1-91 od 30. shodno situaciji". "Kao nekad. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105. a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . 9. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm.sjeverni dio sela Petrovci . rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. Str. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka .Bitka za Vukovar Slakovci. Glavnu zadaću brigade dobio je 2.. "Ime koje se pamti po slobodi". kao i puta Vukovar . 11. oklopni bataljun. 1991. okbr od 29. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac.5. 13. 5120-51-91-1 od 30.

napred na selo Bogdanovce./ MA od 20. 1991. Zapovjedio je 109. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela. Str. D. samo deo jedinice. Br. br ZNG. 902 "Ti divni ljudi. 10. brigade HV od 1. Marinci i s. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. 04-229/1-91 od 1. 10. pov. dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s.. 166-167. Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109./92. 11.906 Jak napad 211. 1991. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. V. Angažovan je. 275-277. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije. istina. pgmd. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. 1991. 1991.10. Dnevno operativno izvješće. br.. iz pravca sela Petrovci.30 sati 02. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. Marinci. godine". Cerić i s. VRH-USMSP: MUP RH.Marinci .5 km.Z. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. brigade ZNG-a: 2. br. MARIJAN. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Prijepis kod D. bataljuna 3. Petrovci probili su našu obranu u rejonu s. Narodna armija 22. 37. bataljuna 3.Bršadin. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno.Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta.908 Prikaz napada 211. gdje im se suprostavljaju naše snage". oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu.. MARIJAN. Vojska. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. deblokira pravac Nuštar . 1991. prošh čitavu dubinu od 2. Pored stanovnika. t'edomir POPOVIĆ. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac .903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane.Pačetin. 109. 1991. Br. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05. oklopno-mehaniziranom četom. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. prošao gotovo nezamijećen. 12. 04-229/1-91 od 1. 10.. Smrt oklopne brigade. Izvješće. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. 'Vera u ljude i tehniku". 1992. Neprijatelj je uništen iz pokreta". Str. nije imala 'tri čiste' da to učini.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. ali pridata pešadija. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci .. " SVA MORH-ZOZO: Zap. hstopada. 525-123-11/91 od 1. listopada.. Službena zabilješka. 851-18 od 4. Naređenje. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3. • SVA MORH-3. 511-02-41.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . u selu su ostala i dva voda 2.Vukovar. ojačan četom 3. <mrt oklopne brigade. Tek podatak.Marinci . pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). 25. 4. Policijska stanica Grubišno Polje. 156 Napad 252.Vukovar 1. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. 10. Usp.Vidaševac i Lipovača . te ušli u selo. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . 6. Narodna armija 9. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". pad Petrovaca je. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica. Pov.. 109. br ZNG. 1992. To je razvidno iz zapovijedi 1. PU Bjelovar. 9. listopada potpuno je uspio. U članku o ratnom putu 3.901 Loš dan za 109. bataljunom. sudeći prema hrvatskim izvješćima. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste".1991. zapovjednik Operativne zone Osijek 1. Tordinci. 21. Izvješće. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. ah se njegova obrana uspijela održati. 11. brigade ZNG-a.907 Selo je ostalo u okruženju. Br. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. oklopnog bataljuna 252. 1991.Bogdanovci ..Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. 199-200. mladi ratnici". ". zapis je iz dnevnog izvješća 109.

10. 525-122-7/91 od i.. Ono je 30. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. oklopnim bataljunom 1. 6. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo.914 Pored napadnih zadaća. na uskim prolazima. br ZNG. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. pov. 10. koji su u jutro 2. 10. 04-233/1-91 od 2. hstopada na Nuštar. pov..919 U reportaži o 3. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. br.10. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. 1991. Str.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu.915 Izvršavajući zapovijed 109.. Obavijest. Str. Borbena zapovijed br. 1991. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV.. Prihvat oklopništva organizirala je 109. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. br. 1991. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki.918 U toku 3. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. pov. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. 525-123-9 od 1. osobito na području oko naseljenih mjesta. 10. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kl. 81/91-02/02. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 10. 1991. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: GS HV. 525-122-4/91 od 1. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. br. 10. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima. pov. no prodor u selo nije joj uspio. br. 1991. 8. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. Str. Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama. 525-6-122 od 1. Mlaka Antinska i Antin. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav.. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 7. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. 9. 525-124/19-91 [od 1. Str.. 109. br. pov. Br. Str.. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. br.920 Jak napad izvela je i 252. 7. Prihvat borbene tehnike. u 00:22.]. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Zahtjev za popunu sredstvima. Dnevno Page 113 . 158 nuštar. Borbena zapovijed. Op. 525-123-7/91 od 30. 1991. pov. Borbena zapovijed. brigade HV i organizirala njegovu obranu.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". Nakon povlačenja dijelova 109. 10. 1991. 5120-26-91-2 od 2. Pov. a potom ovladaju selima Tordinci. Str. 10. br. Borbena zapovijed br. Upućivanje borbene tehnike. 1991.. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109. 1991. oklopna brigada JNA 2. 81/91-02/2. Str. brigada HV. 525-6-122 od 1. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. hstopada. Ur. 5120-26-91-02 od 1. br. SVA MORH-ZOZO: GSHV. šumama i područjima razmještaja Armije. pov. pov. br. br. Op.10. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB..1991. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar . listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. br. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. Str. 525-123-13 od 2. 1991. Kl. Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. Vinkovce i Cerić napala je 3. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Upućivanje borbene tehnike.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo..

922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada.1991. mladi ratnici". 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . br.. Izvješće. Narodna armija 19. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. 04-240/1-91 od 3. 3.. u rajonu Osijek i Baranja. koje su bile na osobito važnim pravcima. 04-246/1-91 od 4.10.Vukovar". pov. br. 525-124-27 od 2. 1991. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. Izvješće. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. M. pov. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigadi ZNG-a. 109.Bogdanovci . DEDAKOVIĆ-JASTREB.. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. 1991.1991. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 109. Zapovijed.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja. Str. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu. 10.10. uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. 1991. br. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. također netočno. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. 525-123-16 od 3. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bat ZNG od 6. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. Narodna armija. brigade HV. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. Zapovjedništvo 109. 10. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. Ti drvni ljudi. 10. 1991. brigade HV. 10. 1991. br HV: Zapovjedništvo 109. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. pov. pov. br. listopada. 1991. Izvješće. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. podstožernim i logističkim dijelovima. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". 1991. 21. Page 114 . 1991. 1991. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Nema mira u Mirkovcima". 525-123-13 od 2. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". 160 Četa 3. GLIŠIĆ. Str.Bitka za Vukovar izvješće. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. br.. brigada. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109. Armija je potpuno ovladala Cerićem. 142-143. pov. Str. 10. Dnevno operativno Izvješće. Dnevno operativno izvješće..10. s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. 04-240/1-91 od 3. Dnevno operativno izvješće. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. pov. D.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. Pored obrane. br ZNG. kao što je to bila 109. 04-233/1-91 od 2. 1991. Str. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. A MIRKOVIĆ-NAD. bataljuna 3. 10.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. brigade ZNG-a. br.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 04-233/1-91 od 2. 920 D. stizalo. 22. iako s zakašnjenjem. Str. Snage 109.Vukovar. Br. hstopada. 10. Dnevno Izvješće. Bitka za Vukovar. Br. Izvješće. 10. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. Str. 8. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . S četom je stigao samo jedan časnik. RUNTIĆ. kao što je to bio slučaj sa 108. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. Izvješće. brigade ZNG iz Karadžićeva. Glavnina 63. 10. pov. br ZNG. SVAMORH-109. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. Str. Izvješće.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3. Prihvat oklopnih sredstava i posada. tvrđeno i za selo Korođ. br. Četa 3. Br. 10. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati. 1991. Isto je. Zaduženo je za prihvat. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. SVAMORH-ZOZO: Zap. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. 10. 525-123-13 od 2. 525-123-16/91 od 3. 525-123-16 od 3. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. Br. 12. brigada ZNG).927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. br ZNG. Za razliku od ljudstva iz Slavonije. koje je. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. br ZNG.. br ZNG.. 525-124-25/91 od 2. br. pov. 1991. Str. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109.

br. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991. 1991. Ona je u jutro 4. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. Dnevno operativno izvješće. brigade HV je 4.. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. brigade ZNG-a u Nuštru.. Svi su bili bez topovskih zatvarača.. nego je i napadala. Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. br.Henrikovci.931 Zapovjedništvo 109. Dnevno operativno izvješće. 525-123-16 od 3. Presjek situacije. 10. 525-123-16 od 3. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. pov.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. br. Str. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. pov.933 S kakvim se na izgled banalnim. Str. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba..929 Zapovjednik čete. 1991. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Page 115 . Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-16 od 3... a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi".935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109. 1991. 04/338 od 3. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade. 932 SVAMORH-109. a u Jarmim su poginule tri osobe. br ZNG. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca.. 525-124-34 od 6. listopada. pov. Negoslavaca i Mirkovaca. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. koje bi taj problem napokon riješilo. Vukovar i Županju. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. br. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. 10. No. br. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca.934 Na izmaku 3. od čega četvorica pohcajaca. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29./4. Dnevno operativno izvješće. 161 da se četa 109. pov. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom. 04-246/1-91 od 4. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti. Armija se nije ograničila samo na obranu. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd".937 Tijekom dana. brigade HV i 2. br.938 Oklopno-mehanizirana četa 109.bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze.. 10. listopada izbila u područje Vidovac . Pov. 10. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. Izvješće. 4. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. 1991. Str. 1991. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ". Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. bataljuna 3. 10.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. Str. hstopada bili su još u gorem stanju.936 U noći 3. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. pov. Str. Podatke o artiljeriji traži. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. 10. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5.

br ZNG. Br. S desnim susjedom. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopnu brigadu. 10.Vukovar. ah je u toku dana i izbačena iz njega. Izvješće. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. 04-252/1-91 od 4. i pomoćnu. 10. uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 109.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 .. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. 1991. 10.. br. osigurati bok na pravcu Vinkovci .Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. Str. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. 1991. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252. 10. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca. pov. 10. 525-123-18 od 4. dobio je u zadaću odred "Lepenica". bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. 1991. Presljek situacije. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno operativno izvješće. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. no nisu se uklapala u napore Armije. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. Izvješće. br. 1991. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću.. 04-252/1-91 od 4. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. pov. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. 1991. Nadzor drugoga dijela prometnice. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. 252. 1991. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. pov. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući. bilo oko 11 posto. 10. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija".Orolik. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. 525-123-17 od 4. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. Str.. 109. Br. a 1. pov.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci .940 U toku dana zapovjednik 1. br. U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. Baranju i Zapadni Srem. 525-123-17 od 4. 10. Str. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'.. br. odnosno apsolutno podcjenjivanje.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. Dnevno operativno izvješće. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. u kojem je imala oklopni bataljun. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. MORH-ZOZO: ZOSISB. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. Obranu Mirkovaca. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. br. 04/338 od 3. br ZNG. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. Izvanredni izvještaj. Str. Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. 525-123-18 od 4. pov. 162 Divizijsko topništvo. proboj koridora. Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. Vukovar i Županju. za potporu i protuoklopnu borbu. Str. 1991. Njezina Velika Narodna Skupština 9. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela. Izvanredni izvještaj.

pgmd. upozoravajući da su u blokadi. ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. listopada počeo napad "agresora na s. Br. 2. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu. 10. br ZNG.947 Neuspjeh 252. naglašeno je u izvješću.. 19. samostalnog bataljuna. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. koja ih je u jednom trenutku. 525-122-11 od 5.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici.Vukovar. 525-123-21 od 5. Izvješće. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9. 1991.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora. 1991.s. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija.. čime su "oslabili obranu snaga 109. Nuštar. br ZNG. u rejonu Vinkovci .961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe.. 10.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. ojačanog voda Nuštar. 1991. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem. Str. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". bataljuna 3. vodova Cerić i Marinci. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. 10. br. Naređenje. Za daljnje borbe.. pov. 12. . jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109.Vukovar . pov. samostalnog bataljuna i 3. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5. uništile 5 tenkova.. 10. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. brigade HV. SVA MORH-ZOZO: Zap. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3. Dnevno izvješće..Šid. 109. Str. brigade ZNG-a.1991. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. Dnevno izvješće. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. 1991. izvješće.. bataljuna 3. Henrikovci . Cerić s. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao ni u toku dana. bataljuna iz Županje. iako to nije izričito rečeno. listopada. ojačan tenkovskom četom i pješadijom. pov. Br./5. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. Marinci i spajanja s našim snagama u s.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. 10.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4.1991. uspjela je odbiti napad. br. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane. 525-123-20 od 5. Bogdanovci". Zapovjedništvu ZNG. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. Gaboš i Ostrovo. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopne brigade JNA na Nuštar. bez vode. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. br ZNG. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109. brigade HV. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. glavninom treće i tri puka potpore..948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. brigade HV. OZ HV za borbu br. 109. 04-260/1-91 od 6. 20-21.. 'Tako je to u ratu. 109. Page 117 . koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. Nuštra". SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 10. 10. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. 1 OT. Prijavila je uništenje pet tenkova. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. U dnevnom izvješću 109. Nuštar". a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. napustila". 1991. pri napadu na Nuštar.. 5. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica". Br. Str. 04-255/1-91 od 5. 10. pored znanja i hrabrosti. treba imati i ratne sreće. struje. 1991. listopada. 1991. nije bilo. 1991. 109.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju.. br. 851-18 od 4. brigadi važan problem nastao je 5. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63. Str. br. brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. br. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon"..945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Snage po dubini pravca Vinkovci . Izvješće. br. 10. pov. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. osvajanja s. 04-253/1-91 od 5.949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. Str. 109.. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . Pov. 525-123-21 od 5. 10.s. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". Naređenje artiljeriji 1. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar .

bat ZNG od 6. Naređenje artiljeriji 1. Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. pov. 10. 10. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. 109. Str.. Br.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". 525-123-23 od 6. 10. 04-255/1-91 od 5. 1991. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos. 1991. pov. 10. 1991. 1991. 10. 165 na različite načine. Str. bataljon. pov. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. 1991. pov. 959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Bataljun je 3. Str. 2212-01-01-91-1 od 4. Krizni štab.. 815-01-91-01/58. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6. 1991. br. 2. brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". Dario HEĆIMOVIĆ. br ZNG. br.956 Skupina je podređena 109. POPOVIĆ.. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa.. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. ZOSISB. Ur. 63.Vukovar".954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. 525-123-25 od 6. 1..953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63. bataljuna 3. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. bataljuna 3. br.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 10. Str. 525-123-21 od 5. na putu"... 525-122-11 od 5. br. Izvješće. br. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja. pov. Vinkovci/Osijek 1992. 17. brigadi. 1991.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 1991. br. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao. Izvješće. 10. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. 3. Mladen KEVO. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad.. 1991. pov. a njihovo je stajalište Page 118 . br. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa..957 U toku noći 576. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". 10. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. 1991. Izvješće. 525-123-23 od 6. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. s. 184. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci . 16. 10..958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj.. Dnevno izvješće. OZ HV za borbu br. Narodna armija. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kl. 525-124-33 od 5. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. 10.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima. 949 U središtu Nuštra.Vukovar status kvo". pov. 1992.. "Između zatišja i opreza".. listopada u 11:15. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . Str.952 Zapovjednik 3. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. ZOSISB. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka".Bitka za Vukovar 948 R. 525-123-22 od 6. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. posebno u borbi. Zapovjedniku 63. Izvješće je primljeno telefaksom 6.

u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 1991. 114-04/91-02/01. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama"..966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. Str. br. bilo osam tenkova M-84. br. Br. pov. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. 1991. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. 10. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. Prijepis telefaksa primljenog 7. Bricina Bunara i Kudeljare. oklopna brigada. partizanska brigada R divizijun 1. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.. na koje se čvrsto ukopala 252. HV od 7. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 5120-01/22-91-1 od 7. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. Str. 10.. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima. 04-260/1-91 od 6. 14. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17. Vanredno izvješće. Str. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2. 525-123-23 od 6. 1991. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. prema hrvatskoj procjeni.963 Sa svoje strane. 525-123-27 od 7. Borbena zapovjed Op..Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". brigade ZNG-a i Pohcijske uprave. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. pov. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. 10. listopada. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. pov. 1991. Izvješće. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice. 525-124-14/91 od 7. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. brZNG. 525-123-26 od 7. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. Kl. Ur. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. bataljuna 3. 109. Izvješće. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. 1.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-25 od 6. ranivši pri tome osam osoba. br. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. pov.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo. br. 6 18 18. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. 10. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . laki artiljerijski puk PVO _J. br. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. 3. pošta i DIK Spačva. Izvješće. 10. brigade ZNG-a. 1991. 10. br. Str. 1991. pov. pov. 1991. 10.. 1991. Str. Izvješće. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi.. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. dvije jurišne skupine. listopada u 10:05. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. Pogođena je i pekara. Str. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. 10. br. br.

br. br. Izvješće. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna. pov. U odnosu na zadatak i broj ljudi. Nakon izvršene zadaće 3. brigade HV. dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak".. 1991.. brigade I da krenu. bataljuna (bez čete) 107. Zapovjedništvu OZ Osijek. HV. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. 109.zahvat Page 120 . od koje se mnogo očekivalo. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP. brigade HV R ^X]iQ9 1.. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. 525-122-16 od 8. nisam mogao da ih uvjerim". Stoga je u "toku noći . hstopada.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. a potom u jutro 8. to je trebalo značiti da put Marinci . Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma .Bogdanovci . koji je bio spreman da krene. HV od 8. Str. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Njih se trebalo i sudski goniti. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke.Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci. br. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 3. br. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. br.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. 1991. br. 525-123-28/91 od 8.973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. spremno da krene. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. bataljun. listopada nije napravljen. brigade HV i 2. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". Izvješće.. bataljun 109.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. 16. Očekivano pojačanje 3. 525-122-16 od 8. br. br. br. brigade HV. 1991. Izvješće je primljeno 8. brigade. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". Str. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima. pov. listopada. 10. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. To je bila zadaća 4. listopada u 00:57. 16. Presjek situacije.se7 Navečer 7. Vukovar i Županju. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". Borbena zapovijed Op. 10. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124.35 sati. protekla je kao potpuni fijasko. morao sam odustati od akcije". izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s.970 Noć 7/8.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. Jedan od njih. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. 04/338 od 3. Bršadin i šume Dergaj. Str. pov. 2/3. 1991.. osiguranje probijenog puta. "". HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete.SVA MORH-ZOZO: Zap. proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1. 1991. listopada napasti pravcem Nuštar . Str. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3.Marinci . o čemu nije vođeno računa. zapovjednik 109. bataljuna. kojeg se u jutro 9. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . 167 Pomak koji je očekivan 8. doduše netočno. pov. o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. bataljuna 3. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. Borbena zapovijed Op.Bogdanovci . bataljun dobivao je novu obvezu. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3.

1991.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. Bilo je više razloga za to. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. br. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. Beograd. 1991. trebalo je biti potpuno slobodno. rujna 1991. brigade HV. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". 1991. pov. 10. 1991.10. 10. 1991.1991. br. 446-448.981 Sastanak od 8. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. strujom i plinom. Kretanje oficira. brigade HV ojačan s dva tenka. Punomoć. Izvješće. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. Poslednji dani SFRJ. listopada dogovorili prekid vatre. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. kao i generala Kadijevića. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. 9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. br. 17. Str. a glavni kočničar bila je Armija. 432-434.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. a za veće pothvate. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji.976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. Zbog toga je bataljun 107. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu.. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. 10. 2002. 451-452. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. 9.. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. 970 B. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. pov. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25.. hstopada 1991. i izvan vojnih objekata. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. 525-123-29/91 od 8. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije.Vukovar.982 Page 121 .. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. 394. sati ujutro 9. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. Tuđmana i Miloševića. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm. Lici i području Dubrovnika. 977 ISTI. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice. 391-392. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Bataljun je do 5. odnosno veliku mobilizaciju. Borbena zapovijed Op. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . JOVIĆ. Vojnoizdavaćki zavod. Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom.. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. hstopada 1991. 168 10. 525-122-17/91 od 8. hstopada. o embargu na oružje SFRJ.

987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. brigade ZNG-a nije bilo bolje. 1991. kako su nazivane snage pobunjenih Srba. odnosno 67 gardista što ga. Izvješće. brigade HV. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . 18. osim u dijelu zapadne Slavonije. Narodne no\ine. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. Njezin 2.. brigada HV. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi. 468. br. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. 20. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. Ur. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. 5120-01/20-91-1 od 9. Ur.988 Pospremanje Zapovjedništva 109..30 sati". 1991. brigade. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16. Vukovar nije deblokiran ni 9.00.00 do 7. br.željeznička postaja . bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. uključujući i prostor" oko Iloka. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV.Vukovar. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika".Vukovar. 800-01/91-04/22 od 8. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br./9. listopada. br. 9. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". jer je pravac Nuštar . Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. 1991.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. "Zakon o obrani". SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". 1991. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca. 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. Za podršku 109. listopada 1991. Kl. 1991. Zapovijed. 512-03-91-1 od 8. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. 10. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu. listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca. 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. Str. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 . Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4.989 Ni stanje u dijelovima 3. 112 je bilo na bolovanju. listopada. 10. popune i osposobljenosti". 1991. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. brigade. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Str. 10. brigade ZNG-a. 10. 525-123-31 od 9. Dotadašnji zapovjednik 109..984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109. Borbena zapovijed Op. bataljuna 3. listopada. 10.. 1991. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". to jest za razdoblje od 19. 525-122-18 od 9..Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. pov. brigadi HV 986 Pretvaranje 109.Bršadin . Uz pristiglu skupinu 3. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. Noć 8.985 Usprkos velikim očekivanjima. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru. 7. pov. Zapovijed je dostavljena i 124. Sabor Republike Hrvatske. potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja. bataljuna 107. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH. 8. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. 109. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9.

Dva uzvišenja pred selom. br.. 10.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. SVA MORH-ZOZO: ZNG. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Izvješće. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. 1991. 3. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. HV od 9. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. Zap. brig. 1994. brigada ZNG. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće o stanju. pov. brigade HV koja je 6. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. ZNG od 9. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. pov. gdje su sinovi faiikcionera". M. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. stanje se poboljšalo. bat.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja. listopada kad je povučena u \ araždin. Izvješće. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. 1991. 3. Od 30 vojnika i jednog časnika. U tome je prednjačila četa iz Županje. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. s kojom. 21 vojnik. Varaždin. 525-123-32/91 od 9. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. mehanizirane brigade. jer se jedna pokvarila./10. br. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-32/91 od 9. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. Zapovjednik brigade 9. Zidine i Henrikovci.).994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. listopada stigla u Nuštar. od 9. 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. 10. Prema njegovoj ocjeni. 3. 23-24. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. Str. većina. 10. pa je za Đakovo u 21. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. brigada Hrvatske vojske. 1991. OZ Osijek od 9. 10. mehanizirane brigade Varaždin. obrazloženje je odbijanja. Izvješće. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. brigade ZNG-a bih su javni. a dolazak se očekivao u noći 9. o. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. 3. 525-126/8 zapovjednika 1. od 9. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. Str. mehanizirane brigade. 3. D. kao ni odlazak. 104. br. br.990 Objašnjenje zapovjednika 3. 10. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. 1991. OZ Osijek od 10. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. a. Dnevno izvješće.992 Ostalo ljudstvo. hstopada stigla je iz Zagreba. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. uz sva ojačanja ne raspolažu". 1991. Nakon dolaska druge čete. 10. 10.. listopada u organizaciji 1. 525-126/9 zapovjednika 1. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja"..995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. "R" brigade Hrvatske vojske. odbila je krenuti za Đakovo. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap.Bitka za Vukovar koriste bespravno". dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela". U Nuštru je bila do 16. oklopne brigade. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. br. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. 10. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. Zapovjedništvo 104. "Branićemo samo Varaždin.

1991. 5120-01-91-1 od 10. 10. municije i drugih borbenih materijala. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. br. na ostalom području slavonske bojišnice 10. 10. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. br. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. 5120-01-91 [od 10. SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109. 01-52/9-1991 od 10. Izvješće. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. 10. 01-52/8-1991 od 9. Str. listopada. br.. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu. SVA MORH-GSHV: 1. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. Zapovjedništvo. SVA MORH-ZOZO: Zap... Ur. 1991. Zapovjed. 5120-01-91-1 od 10. br. Obveza 109. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja. pov. br. 10. brigada očekivala u toku dana.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. Preraspodjele borbene tehnike. KL 804-01/91-03/30. Izvješće.Bogdanovci .1991. 10.. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. Izvješće.Marinci . Zapovijed. br. Pov. 1991. 1. br.10. Ur. Zapovjed. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru.. mbr. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. pomoćnik ministra rada. 10. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka.. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. No nju je tek trebalo postrojiti. pov.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske. 525-123-32/91 od 9. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". Izvješće.1003 Zapovjedništvo 109. 10. 525-123-32/91 od 9. br. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. Iz njega je Operativnoj zoni 10. 1991. 1991./11. 1991. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. 1991.1000 Konvoj je prijepodne 10.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. 10.. mbr. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje. god. 172 11. 8/91-01/94. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. 1991. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. OZ od 9. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . Ur. Str. što je bila zadaća prvog reda. "prvenstveno Vukovaru".10.. Ur.]. Pov. Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109.Vukovar. koje je Hrvatska vojska poštivala.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. socijalne skrbi i obitelji. 5120-02-91-1 od 9. Kl. 10. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. i Belišća. KL 804-01/91-03/23. brigade HV. 1991. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. 1991. savladati otporne točke JA i četnika".

Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. 1991. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". 10.. 10. Nepotpuni 3. o. Str. brigade ZNG-a.rijeka Vuka . 525-123-36 od 10. 1991.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109.. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. 525-123-36 od 10.. Izvješće. pov.Zidine . 1991. D. Do 4 sata 11. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka..Nuštar . Str. Str.1013 U noći 10711. 525-123-36 od 10. 109. bataljuna 3. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. četiri haubice 122 mm. Zapovjednik 109. Borbena zapovijed Op. m SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. listopada odredilo je ojačanu četu 122. br. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh.Marinci . listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. 1991. Str.Bogdanovcl. pov. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. 10. listopada. br ZNG. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . M.1012 Osim nje. U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". 1991. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. 173 Napad 109. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. 10. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. br. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. pov. 10. Izvješće. 10. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. Str. brigade od 40 ljudi. Zapovjedništvo 109. Izvješće. Izvješće. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. Str. 04-284/1-91 od 10. Pačetin i Bršadin. 525-122-19/91 od 10. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. 10.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada Zapovjednik 109. 1991. bataljuna 3. Zapovjedniku 109. 1991. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3./11. brHV. 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. brigade ZNG-a.. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. bataljun 3. brigade ZNG-a da krene u napad.). samostalnu četu 109. br. Izvješće. 525-123-36 od 10. 525-124-50 od 10. Oko ponoći 10. 525-123-36 od 10. Pov./11. po dubini Marinci. 1991. 10. 525-123-34/91 od 10.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. četu svog 3. br. br.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. a..1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. br. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. pov. brigadi HV.Vidovac jedna tenkovska četa. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. bataljun 3.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigada ZNG-a. Zapovjednik 109. brigade HV planiralo je dopodne 11. 19./11. što je ujedno bila i posljednja pričuva. Četa se ujutro 11. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi. br. brigadi. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. brigade HV. Izvješće.. m. 1991. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci .10.1009 Zapovjedništvo 109.1008 Za pokušaj proboja u noći 10. a crtu Ekonomija Henrikovci . Page 125 . Br. pov. i četi 3.. brigade HV trebala je osigurati 3. bataljuna 3. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. 1991. br. Str.. bataljuna 3. 10. Načelniku Policijske uprave Vinkovci. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. pov. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Kao i u 109. 10.Lug.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

Nakon odbijanja Page 126 . 1013 SVA MORH-109.1022 Vukovar je topnički granatiran... 10.. Br. ustrojene. Izvješće. a težišno na području Vukovara.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra.. bataljuna iste brigade. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. pov. listopada poslati u Vinkovce.Đakovo .. OZ Osijek. Zapovjednik 109.Jasenovac . Borbena zapovijed Op.1018 Istog dana u Zagrebu su. br.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.Novska . 04-284/1-91 od 10. 10. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed".5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109.. br ZNG od 11. 10. br HV: Zap.. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. br ZNG. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske./11. 1991. Zapovjed.. gdje mu je bilo pripremno područje. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. 525-123-38 od 11.Sisak . U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. 1991. Str. Zap. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje. 109. 1991. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.. 10. listopada 1991. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. 1991. Str. Zbog toga je i 108.1014 Zapovjednik 3.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. 525-122-20 od 10. pov. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. i 11. 109. 10. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. Izvješće.. br. pov. 525-123-38 od 11.. br ZNG od 11. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat. brigade HV.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. 174 nadomjestiti dijelovima 3.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. 10. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . 10. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. 1991. Izvješće. 04-281/1-91 od 10. brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". listopada. 10.. "što je narušilo borbeni poredak. 1991. pov. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11. br. br. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. 20. 525-123-36 od 10. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. Br. br ZNG. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja.1017 Glavni stožer HV 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja. br. Marinci. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. Izvješće. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. zato neopozivo podnosim ostavku. Str. 1991.

10.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. 10.Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100.. 5120-01-91-2 od 11. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. Borbeno djelovanje. koji se pri okretanju zaglavio u blato. Str. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07. br. Str. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava. Str. Br. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. Zapovjed. 11. 1991. 5120-30-91-27 od 10.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. Ur. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. Ur. 176 nuštarskiTANKISTA . 1991.. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara". kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo. Zapovjed. napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. 1991.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru .. br. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje". tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". poput duha pojavljuje u Vinkovcima". 2121-06-91-80 od 11. Zabllješka o Javljanju dr. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. 1991.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. Obavještajna informacija. 1025 SVA MORH-fond 122.. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" . 10. 1991. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. 10. 10. Dnevno izvješće. 5120-01-91-1 od 10. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom.. br. br HV: Zap. listopada. KL 833-05/91-03.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. listopada dočekao u Vinkovcima.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. 10. 5120-52-91-1.14 Glavni stožer. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar. 2196-01-91-1 od 10. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. KL 8/91-01/101. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara. Iza njega je ostao jedan šleper. neupućeni ili nedobronamjerni.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. br HV od U. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. br. pov. 04-281/1-91 od 10. br. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. pov. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a.. br. listopada Dedaković .1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. 1991. brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. Ur.. RCO. br. 10. bataljuna 109.. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete".. 21. Izvješće. brigade ZNG-a... Zapovjedništvo predao Borkoviću. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl.10.. a u 18. Zapovjedništvo 109. Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali .1038 Page 127 . Izvješće. 10.. 1991.55. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 10. br. br. 1020 SVA MORH-109. 810-03-91-01/01. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. 8/91-01/102. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. br ZNG. 525-123/40-91 od 11. Ur. 1991. 109. no nisu znali ni kada ni kako". Josipa Husara iz Vinkovaca 11. 10. 11. br. 109. br. Kl. Ur. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. Ur. 1991.. 10.. 10. 1991.1991. "Mnogi su. brigade HV.. 1991.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković.. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". 525-122-21 od 11. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. pov. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. listopad 1991.10311 Slobodni tjednik u broju od 31. Borbena zapovijed Op. listopada u 13.1025 Četa 3. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. listopada 1991. Izvještaj Evropske promatračke misije. 525-123-38 od 11. 5120-01-91-1 od 10. brigade HV: Zap. Br. 122.

Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni". smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. 1031 A TUS. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. listopada nije prošao do Vukovara. brigadi HV. 12-13. Bitka za Vukovar. Slobodni tjednik 31. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. 1991.1991. 188. Izvješće za dan 11. Konstatirajući da se tijekom 10. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. 5120-01-91-1 od 11. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". do 18 sati. Zapovijed je dostavljena i 1. Vjesnik 6. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci . 185. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce. godine". 8.1042 Na prijelazu 12. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". listopada protekla je u Vinkovcima mirno.15 sati/". te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 52. koliko i nerazumljiva. koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. CO. Do 16. A MIRKOVIĆ-NAD. i ništa manje dramatična. CO. Vinkovci.1040 Noć 11. 1030 M. RUNTIĆ.30 Page 128 . DEDAKOVIĆ-JASTREB. 11. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. 08-2935/1-91. D. br. 109. Zapovijed./13.33 M. kao i MUP-u RH. koji ni 12. listopada. brigade ZNG-a. 1991. 81. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. i 11. 16. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". Ur. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. Br.Vukovar. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. 10. od 08. Bitka za Vukovar. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. 200 dragovoljaca iz Zagreba. 10.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom".40 Iz grada. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". od 08.1037 Plan proboja. 08-2935/1-91./12. 10. RUNTIĆ. brigadi ZNG. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105. 186. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. 222. 12. do 18 sati. 1035 Dražen RAJKCMĆ. i 124. 11. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. 1997. prijetnja: "Sijena' više nema. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. 10.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13.Vinkovci. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. 1991. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. Nacional 5. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . Izvješće za dan 11. DEDAKOVIĆ-JASTREB. D. za razliku od prethodnih dana. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. 1991. Br. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom".

pov. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. pov. brigade HV.30. smještaj i davanje zadaća 109. 10. Ur. brigade HV. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. 1991. Primljeno u Osijeku u 10. brigade HV u Vinkovcima. 525-13/91 od 12. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10 tenkova. 1991. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. Zap. i 124. 525-123-42 od 12. 3. Str. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. 1991.. br. br. 1991..1991.. 525-123-45 od 12. brigade ZNG-a. listopada u 22. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. 10.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. Str. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. Ojačana četa 3.1052 Dolaskom još jedne čete 3. br. 10...1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. brigade ZNG-a. br. 5120-01-91-1 od 12. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. Klasa 8/91-01/101. 04-297/1-91 od 12. br. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3.Mirkovci u područje Kamenica. 525-123-101/91 od 13. 122. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. Osijeka. 10. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. bataljuna sa sredstvima potpore. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru. PO. 1. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. 2. Str. 10. 1991. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 1991. Primljeno kao telefaks 10. OZ. Đakova i Zagreba. br HV. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. br. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. br.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. 1. Dopisano ispod izvješća od 19. 525-123-46 od 12. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . 10. Zapovjedništvu OZ Osijek. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. br. Br. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar.41. br. Izvješće. br. Dnevno borbeno izvješće. Dnevno borbeno izvješće. pov. razgovor od 12. 179 Kod Vinkovaca je 12. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. Snage Iz dva bataljuna 3. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi. br. 10.. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 525-123-42 od 12. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna.27. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11..21. pov. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. pov. 5120-03-91 od 12. 10. Izvješće.. Pregled situacije. 1991. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. pov. listopada u 22. pov. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. Izvješće. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. bataljun 3.1046 Plan proboja dorađivan je i 12. Str. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. 525-123-45 od 12. Ur. u 19.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage. oklopno-mehanizirana četa 109. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. postrojba PU Slavonski Brod 70.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". Izvješće. one to nisu bile. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Od Zapovjedništva 3. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. po jedna četa 106. hstopada. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna 3. OZ. 1991. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. pov. 10. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić.59. Str. 10. bataljuna 3. i 3. 525-123-42 od 12. 109.. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. 1991. Izvješće..00 sati. Str. 1991.1991. 804-01/91-03/39. 1991. 10. 1991.10. Izvješće. 525-123-101/91 od 13. bataljun 3. Page 129 .1051 Osim za 3.. Str. Zapov.. HV.

br. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. br. OZ. br. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. brigade ZNG-a. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. Dopuna borbene zapovjedi Op. 1. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. 23/1. 525-1/91 od 13. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. br. pov. Str. pov.. pov. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. 1991. Marince. 1991. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. Str. Dnevno borbeno izvješće. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. br. Dnevno borbeno izvješće. 1.. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5. 10. Str. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. 1991.. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. Izvješće. 525-123-218 od 29.1053 Bataljun. a dva su se tenka povukla dublje u selo. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra. 58-10/91 od 12. OZ. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljunom 1. Izvješće. 10. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna.30 sati 13. Dnevno borbeno izvješće. 180 zapovijedi. te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. 109.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. SVA MORH-ZOZO: Zap. Županja i Vukovar. 1.. br. 23/2. 1991. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. godine. zbog čega su se teže palila. 525-123-101/91 od 13. 1. 1991. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. Pravac djelovanja bio je Cerić . Dnevno borbeno izvješće. te su posade dva tenka pobjegle. 10. Antiteroristička jedinica od 13. Br. br. 10. 10. br. 1. 10. pov.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . Naši tenkovi došli su do Nuštra. 1991.051 SVA MORH-ZOGV: Zap. Ostatak je došao 14. hstopada.. Podaci o oklopnim m/v. pov. br. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. listopada... 10.. br. pov. 1. . U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. br HV: Zap.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. 525-123-101/91 od 13. 1991.. OZ. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". OZ. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. Dopuna borbene zapovjedi Op. Marinci i Cerić. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-123-54 od 14.. pov. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. br. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. 1991.. ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. pov. 1991. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. 525-14/91 od 12. odužio. br HV Br.Balintovac . tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri. 10. pov.. 04-300/1-91 od 12. U Izvješću 109.. Dopuna borbene zapovjedi Op. hstopada. 1. 1991.Rastovački atar . koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. 10. Napad je počeo u 5.Ermenta . br. Ocjena stanja na području Vinkovci. 108. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-123-101/91 od 13. 1. pov. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-123-102/91 od 14.. Str.Ivanovački atar . U idućoj etapi zadaće. Str. 525-16/91 od 13. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . Str. br. Str. 23/1. OZ. 10. 525-14/91 od 12. 1991.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 1991. Str. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci . bez jedne čete.. OZ. 10. pov. 525-107/91 od 15.Zlatara -Grabovo.1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. OZ. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. SVA MORH-fond 108. br. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s.11.. 10. OZ. 1991. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s.1991. SVA MORH-ZOZO: Zap.. 10. 10. br. Str.

181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. 1061 D. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ.. 11. 525-123-101/91 od 13. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. 16. poslao je ATJ Lučko. br. 525-123/52-91 od 13. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. 10. 1991. Do siječnja 1992. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima.10. "Primer odanosti i hrabrosti". iz Osijeka. br. pov.. OZ. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. res sva MORH-GSHV: MUP. 182 klin. 2. br. 122. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. brigade HV {Žuti mravi). Izvješće. 109. iz stroja je izbačeno pet tenkova. postrojbe su napuštale postav. Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. "Između zatišja i opreza". 1..1060 U borbi za Marince 252. 1991. 1991. 10. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. Narodna armija. i 70 pripadnika Page 131 . Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. kako i kada da djeluju. SPASOJEVIĆ.1063 Za razliku od ZNG-a. 10. MUP je dao sve od sebe. br.. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. Str. HV.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. 1991. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. Narodna armija.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. Benkt Kullgard. U potpisu Michel Legrain. Br. najbolje što je imao. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109.. brigade. dragovoljci iz Zagreba. od čega su dva potpuno uništena. bez spomena ikakvih problema. 10. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. 10. 1. i 109. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. bataljunom 1. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap.1991. Str. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. OZ. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. Pojačanja. a ne u zajednički napad". koje su se kretale u prvom postroju. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Opis proboja krajnje je herojski. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada. Isti je slučaj i sa 5. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. Dnevno borbeno izvješće. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice. pov. 1991. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. br. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba). godine. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". nisu imale naputke gdje. Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. 1992.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. 17. 10. br ZNG. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. Str. pov.1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". br. poginula su joj tri pripadnika. 13. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3. odnosno HV-a. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. Antiteroristićka jedinica od 13. Izvješće.1991. Dnevno borbeno izvješće. 1991. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. lm Isto. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. 04-302/1-91 od 13. 106. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". brigade HV. 525-123-101/91 od 13. 1. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV).

1996. 28. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. "Ponos i stid zbog Vukovara". "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". RUNTIĆ. gdje se vodi boj.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. oklopne brigade JNA u Marince. iako zna da je brigada od 1. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. za prekid optužuje predsjednika Republike. 27. Nedjeljni Vjesnik 1. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. 3. 5. 12. 1991. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. 2003. 1072 Nela VALERJEV. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". [HINA]. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?". Vjesnik 19. 11. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara".1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. 22. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. hstopada u tom selu. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1996. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. A MLRKOVIĆ-NAĐ. Bitka za Vukovar. 16.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. JVovJ TJsf. 11. Globus. m Hido BIŠČEVIĆ. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. Kad napad napokon počne. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". Jutarnji list. 11.1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. 183 o napad zaustavljen. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. U uvodnom dijelu to i priznaje. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. 1997.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. 851-18 od 4. i«* a_ rpus. D. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. Str.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. 9. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. Feral Tribune. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan.15 M. kao i Ministarstvu obrane. 17. 5.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. 80-81. listopada 1991. pov. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja".1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. "Red vojske. 5. 10. Naređenje. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. mi Anton TUS. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. Nacional 19. 1991. 30. 1070 Igor ALBORGHETTI. U prosincu 1991.. Vjesnik 17. Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. red partije". 221-231. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. 10.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. 19.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. 31. Andrea LATINOVIĆ. 3. 1071 Toni GABRIĆ. pgrnd. 1998. 2003. br. listopada piše da Page 132 . 12. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. 1997.

Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. uz helikoptere. Od 15. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena.Vukovar. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . a dijelom orijentirana prema njoj.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. 1991.00 . 1991. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja. Str. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova. brigade HV R "Stanje. No. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi).. borbena djelovanja". ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje. bataljuna 3. hstopada prepadi. 10.Bogdanovci". 525-123-101/91 od 13. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13.Marinci. pov. pov.1991. 10. br. hstopada 1991.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. 525-123-218 od 29. br. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. Henrikovci. Str.1079 Iako stara deset dana. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122.. bataljun 3. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. brigade HV. 17 topničkih oruđa raznih kahbara.10. U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. SVA MORH-ZOZO: Zap. 525-113-45 od 12. 500 "četnika". nasuprot znatno jačem protivniku. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar ./15. br. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. pov.Vukovar Armija je bila znatno jača. Izvješće. Temeljem "provjerenih podataka". nego i događanja 14. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. br. Marinci. Str.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. U izvješću od 29. Dnevno borbeno izvješće. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". OZ.11. bataljun 1. 1. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. brigade ZNGA u 31X13 3. bila je aktualna. Grabik i Ermenta. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB.. pov. brigade HV R i XI122 četa 122. no i ona nije odgovarala stvarnosti. 525-123-45 od 12. listopada u širem području Nuštra.. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar .1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. u 12.. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14.1991. Izvješće. Bogdanovci. s kojima su otišle i četiri Page 133 . proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4.. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123.

listopada 3. listopada 1991. listopada zapovjednik 109. pov. br.. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. Ur.) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">. pov. 10. pgmd. Page 134 .. pov. SVA MORH-122. 525-123-101/91 od 13. 10. 1. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača. Iz 5. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. 1991. 1. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (. 1991.. Dnevno borbeno izvješće. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. 525-123-103/91 od 14. 10. 1991. Str. pov. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. Dnevno izvješće. OZ. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta. Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. 1. OZ Osijek. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. brigade ZNG-a. što je i obavljeno. 525-123-54 od 14. 525-123-102/91 od 14. 10. Str. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. 1.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. br. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.. 1991. OZ. pa je predstavnik Posmatračke misije.1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. 2121-06-91-92 od 13. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince.. OZ. 1991. a u dogovoru sa puk. br. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran. 5120-01/22-91-1 od 16. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. u 09:20. Str.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . br. br HV nije u našem sastavu"... SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Str.1080 U izvješću koje je 17. 10.. bataljuna 1.. 10. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1.. Dnevno borbeno Izvješće. Naredba je 14. 1991. 10. 1991. br. pov.1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. OZ. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 525-123/53 od 14. 525-18/91 od 13.. 851-18 od 4. br. Str.SVA MORH-ZOGV: Zap. br. br.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. pov. bataljuna 1. Br. 10. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". br.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. KL 8/91-01/130.. 1991. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce.. Centar za obavještavanje od 16. nad kojim navodno nemaju kontrolu". 185 RH". Str. 1991.1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića. br. HV: Zap. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". Dnevno izvješće. Izvješće. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. Str. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag.10. Zap. Naređenje. 1991. 122. pov. 10.

1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. pov. br. i 14. 186 više mogućnosti. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. SVA MORH-ZOZO: Zap.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV. Izvješće. 525-123-59 od 15. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. 1991..1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. OZ Osijek Pov. 5120-02-91 od 15. a Vukovara 75% svih kategorija). Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8.. br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. gubitkom kontrole nad situacijom. od 17. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. listopada. 3-5 tenkova. br. brigadu HV Vukovar". 10. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a. Prema podacima vukovarske bolnice. Pozadinsko izvješće. Vukovar i Županja je krajnje kritično. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". 91g". i 10. 10. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. prema tvrdnjama Armije.. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. br. Str. 10. 10. 525-127/14 od 14. listopada 1991. GS HV. 10. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14.1090 U toku 13. Str. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. 10... hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. rad političkih stranaka na Page 135 . Obavijest. a veći dio podijeljen je 109. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. Idućeg dana. 1991. 1991. 10. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8.. Ur. samo u toku 9. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. pov. listopada ranjene su 62 osobe u gradu. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima. To je bilo viđenje Armije. 3. los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . hranom i odjećom". br. te na kraju odustao zbog miniranog puta. 1991. i na kraju brodom preko Dunava. 10. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. Naprotiv. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. 14.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. uz nečitak paraf. 1991. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca. KL 8/91-01/117 Str. pov. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Podjela naoružanja i municije. uključujući i konvoj". 10. ah i funkciomranje komunalnih službi. Kabinet predsjednika. Bosut (1. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. 1991. o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. od čega 29 pripadnika HV. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. 525-123-54 od 14. 2 MB-120.. listopada. 1991. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Izvješće. 1991.

obvezom Kriznih štabova na logističku.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. osim na simboličnoj razini. Zapovjedništvo Page 136 . što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. mehanizirana brigada. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Ocjena stanja na području Vinkovci. oklopnu brigadu smijenila je 2.1096 Razlika je bila u lociranju 2.Vukovar . te na kraju.Srijemske Laze uvedena je 453. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. mjesne zajednice ih kućnog praga. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila. mehanizirana brigada iz Pančeva. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. veća količina topničkog streljiva. mehanizirana). 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. 10. jačine mješovite topničke brigade. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . Oko 20. 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. a na "prostoru Vinkovci .Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. 1. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. Str. br HV)". 1991. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom.. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". borbene tehnike bez posada. 525-107/91 od 15. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. zbog nefunkcioniranja postojećeg. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1.nema ni formaciju) samo otežava posao. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar". proleterske gardijske mehanizirane divizije. te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. prepoznata je samo mehanizirana divizija. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. odnosno Borovu Naselju.rijeka Dunav. u prvom redu 211. oklopnog bataljuna 1.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. 1-2 protuzračna divizijuna. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. hstopada 252. proleterska gardijska mehanizirana brigada. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga".". Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. OZ. inžinjerijski bataljun. bez operativne pričuve za manevar. pov. a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)". mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. Županja i Vukovar. 1-2 protuoklopna divizijuna. br. državnoj upravu i si. popunjene i sa borbenim iskustvom". javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove. prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3.Vukovar. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu.1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci .Jankovci . koja je navečer 17. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . 1094 Isto. 0 vrlo jakom pojačanju. (stvarna 51.

525-122-29/1 od 17. Mate Granić. 2196-01-91-1 od 13.hitno se traži. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. "Postali su zatočenici bez hrane. 12. Šarengrada.. 1. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". 4. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad.. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. gdje sada vlada primirje. Str. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". "I dezerteri se vraćaju". listopada zauzela je Lovaš. 1. br. građani i intelektualci grada Iloka od 6. "Između zatišja i opreza". Meštani sela Bapske. 10. ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". 21. listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. br. 10.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok.1991. 1993.10 Mladen MARJANOVIĆ. 521-0313-91-1654 od 27. Page 137 . pov. br. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. KL 810-03/91-01/01. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8.Vukovar uveden je 20. MALOVIC.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. glavnina 1. 1108 M. Naređenje. ur.Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 10. br. Usluge Evropske promatračke misije . 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. 1991. OZ. 16. 9. 20. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Ur. 13. Str. br. 52-56. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". 13. Ocjena stanja na području Vinkovci. 1095 Nikola OSTOJIĆ. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28. 2196-01-91-1 od 28. Narodna armija..1107 Ultimatum od 7.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. Dr.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. 1991. 1099 Na pravac Petrovci . rujna. pgmd.000..11. 525-107/91 od 15. 1103 Republika Hrvatska. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. mladi ratnici".Vinkovci.SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. pov. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. generalom Aranđelovićem. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi.1102 <m Isto. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. 1991. Provodeći divizijsku zapovijed od 4. pov. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. 20. m. Mladen MAPuIANOVIĆ. ugasio je tu nadu. OZ.1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela. 1991. 1.. 1991.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. \bjska. 9. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". Narodna armija 22. "I dezerteri se vraćaju". "™ "Ti divni ljudi. Županja i Vukovar. 1.1105 Shčan zahtjev uputio je 28. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . 11. Opatovca. 1991. Masakr u Lovašu 10. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Ostajemo u Boku. "nl R POPOVIĆ. 1991. napisao je 13. Bapska. u Sidu. 10. KL 810-03/91-01/01. Zaključci.. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. 17. listopada. listopada njezin oklopni bataljun. hstopada. 1992. 2. U protivnom. 1991. Ur. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. br. 9.. Narodna armija. U toku 10. u kojem je stradalo 25 civila. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. Str. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka.. Narodna armija. 10. 851-18 od 4. 22. Tbvarnika. 1991.

upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. "Ti divni ljudi. javio je Tanjug 14. Vlada Republike Hrvatske. Narodna armija. 12. listopada 1991. 21. listopada. R. 22. Mladen MARJANOVIĆ. 1991.. 20. 1991. 10..ljudima dobre volje". Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . proleterske gardijske mehanizirane brigade.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. 800-01/91-01/08. Krizni štab. 1991. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. Narodna armija. Mate Granlć. 5030101-91-43 od 17. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N. 1991. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. 4.. 10. POPOVIĆ. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. 10.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14. koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske".. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 1112 Mladen MARJANOVIĆ. 1991. 11.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. pod razvijenom ratnom zastavom". a manje u Đakovu. 190 današnjeg prepodneva. pod razvijenom ratnom zastavom".11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1. mehanizirana brigada. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. "Kao nekad. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. 13. 9. Kl. POPOVIĆ. jedan minobacač 82 mm. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti". Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". Njene mogućnosti su bile verbalne. "" Vlada Republike Hrvatske. 1991. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. Narodna armija. Narodna armija. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. 1991. 12. "Ubijaju ljude dobre volje". Ur.. pet puškostrojnica. 19. 1991. 10. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. 22.1991. proleterske gardijske mehanizirane divizije.. 11. Narodna armija 2. Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad. Narodna armija 22. kao novo ojačanje 1. 13. mladi ratnici". "Kao nekad. listopada 1991. 21. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude.. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2..1993. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske. a ne raseljavanje lokalnog stanovništva.. Dr. 19. 10. 4. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima .1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. nisu željeh postaviti.. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. 10-11. Narodna armija od 2. Vojska.10.1115 Provedbu je osiguravala 453. OSTOJIĆ. Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14. 1116 Nikola OSTOJIĆ.05. 4. 1991. u 15..1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu". 1115 Mladen MARJANOVIĆ. pisah su Armijini novinari. "I dezerteri se vraćaju".Bitka za Vukovar 19. 10 ručnih bacača. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14. dvije protuzračne strojnice. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R.. br. pitanje je koje novinari Narodne armije. "Iločku operaciju". kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. "Egzodus 'proteranih". Ti divni ljudi mladi ratnici". provela je 1. "Zanimljivo je napomenuti".

Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini". U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. među kojima i Vukovar. Vinkovci i Županja. R POPOVIĆ. 1991. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Lipikom i Novom Gradiškom. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu. Otočca i Gospića. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. vojne oblasti i Hrvatske vojske. a Šibenik je obranjen. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja.Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. Dražen Budiša. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. 10. Ostao je samo Vukovar. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. 1121 N. OSTOJIĆ. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. vode itd". Promatračkoj misiji Europske zajednice. 19. MUP-a. listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". Potpukovnik Mile Page 139 .1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja. te o posjetu okupiranom Iloku. Vinkovci. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. gdje je od zapovjednika Iloka. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. Vladimir Jonke od 21. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15.10.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. Tomislav Pavao Duka. Narodna armija. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. Pakracem. 10. U direktivi od 15. 1991. 1991. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. 1120 Isto-. Gradove na prvoj crti. listopada stigla u Ilok. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. 10. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar.1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. "Egzodus 'proteranih". "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. 1991. 13. Županja i Đakovo".

Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala.. koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja . u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. 1991. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10-289/91 od 16. 5120-01 22-91-1 od 16. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. br. br. 5120-25-91-2 od 16. br. 1991.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca.Zagreb. 1991. 10. BORKOVIĆ. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. Ur.Slavonski Brod.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora". Ur. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe.1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju.Našice . 1991. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. 1. 10. 39. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu.1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . 10. 8/91-01/118. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". KL 8/91-01/128. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. Smrt oklopne brigade.1126 1122 D. br. Zapovijed. Zapovijed. No. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar . pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara. Br. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". Oruđa su imala vrlo malo streljiva. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage. Zapovijed. 10. godine. 5120-01/22-91-1 od 16. 10-313/91 od 17. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. Zapovijed. OZ Osijek od 17. 8/91-01/129. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. 1991. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. Kl. 20-23. Ur. U dnevnom izvješću od 17. Upotreba art. 10. 1991. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. Ur. 1991. listopada 1991. br. Faksimil kod B. Zapovijed. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. 5120-33-91-2 od 16.Podravska Slatina i Vinkovci . 10.. Osim inženjerijskih mjera. br. Ur. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. 5120-01/22-91-1 od 16. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV... 1991. 61-62. kao i direktiva prethodnog dana. 1991. Izvješće za dan 16/17. GS HV (načelniku artiljerije). Br. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. 5120-01-91. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. 10. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. hstopada 1991. 1991.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. Rušitel] ustavnog poretka. KL 8/91-01/128.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. 10. pov. Ur. Zapovijed nema nadnevka. GSHV.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". 10. 10. MARIJAN.

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

bataljuna brigade ZNG-a. br. Bujama Page 145 . Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. brigade iz Županje predat je 131. D.."68 U odnosu r. Str.Komletinci . brigadi HV. 1991. brigu. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. 10. Vukovar i Borovo naselje brani 124. KL 8/91-01/167."71 Nekoliko dana kasnije.Nijemci Lipovac.1170 Pored postojećeg topništva. Bošnjaka. M. Bjelovar. HV.Mrzović . Dnevno Izvješće. 10. bilo u boljem položaju. Daruvar. 525-122-22/91 od 21. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. 10. Gradišta. br. Vrbanje i Drenovaca. Izvješće. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. 1991.. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. DEDAKOVIĆ-JASTREB.Nuštar . a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. HV Str. Pov.. bilo neispravno i bez streljiva. br.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. Kutina1175. stanje od 19. 803-05/91-01/135. brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih.Otok . 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Iz izvješća 109. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. br. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. A MIRKOVIĆ-NAD. pov.. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. brigade HV. Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. 15 minobacača 120 mm. bile su u borbama u području Novske. od 300. 10. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati". Kl. 1991. Vinkovci. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. br. Dnevno izvješće. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. odnosno mine. Podravska Slatina. odakle Ih se nije moglo izvući. koja se ubrzano ustrojavala. 10. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. te rakete 128 mm. šest gorskih topova 76 mm. Traženo je i oružje od puške do topa. 1991.Vinkovci . 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Jarmlna . listopada. listopada. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne. br HV: Zap.155 i 203 mm. Mah Lošinj. br HV. 9-1/91 od 23. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. Ur. 10 minobacač.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog. Samohodne haubice koje su tražene. 525-122-36/91 od 24. topništvo je 23. pov. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. 82 mm i jedna haubica 105 mm. br.1167 Treći bataljun 109. br. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 525-123-84 od 22. Našice. koliko ih je bilo na Borongaju. Donji Miholjac. 10. RUNTIĆ. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. Buzetu. 10. Ur. "Bogdanovce. što je bilo znatno ojačanje 2. Str. pov. Str. Vinkovci i Županja. 5120-25-91 od 27. bataljunu 109. 1991. 1991. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. Valpovo"74.Privlaka . 1170 SVA MORH-109. Slavonska Požega"7'. 10. kojima je vlasnik bio "nepoznat". "ra O tome se nešto govori i u knjizi. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. 5120-25-91-1 od 25. pov. br. top-haubicu 152 mm. SVA MORH-ZOGV: GS HV. 1991. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. 1991. br. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. 189. br. 04-358-01/91 od 23.. Virovitica. Bitka za Vukovar. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu. koliko ih je ukupno imao..Ivankovo . ako je suditi prema izvješću 109. 109. Str.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). 200 neobičan. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. Štitara. listopada. Konkretno. brigade HV i dijelova 2. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. 525-122-34/91 od 23. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. haubice kalibra 122. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Ivanić Grad. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". 27. Načelnik topništva 109. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. Naređenje po artiljeriji. 131. pov. Branjena je od 109. Str.

djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". 104/91 od 27. Zap. 120 granata 76 mm. Page 146 . Križevcima. n"'J Zapovjedništvo 126. 117. pov.. pov. konačnoj pobjedi nad okupatorom.1183 U odnosu na stvarno stanje. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. Klanjcu. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. br. br HV. 525-122-50/91 od 28. br. 8/91-01/07. Krizni štab. Novom Zagrebu. Zapovjedništvu OO Vukovar. 10. Lošinju. Vinkovci i Županja. pov.. 50 granata za haubicu 122 mm. br.. Ur. studenog u sličnom broju..1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. Ur. Medvešćaku.. Zaprešiću. Puli. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. 1991. Napad je očekivan u noći 22723.Bitka za Vukovar Koprivnici. OGVVŽ. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. 10. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara. ""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. 60 mina 82 mm. sve iz sastava 1. 1991. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik . OGVVŽ. 109. Str. 525-122-112/91 od 5. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. Đurđevcu"77 i Orahovici. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. 10. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. rez. Poreču. Potvrda o prijemu robe. br ZNG. oklopne brigade.. 56. O. 107. 10. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. Labinu. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. Str. 1991.. KL 8/91-1/06. OGVVŽ. 10.. 1991. Zapovjedništvu OG Vukovar. Trnju.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. Sesvetama Krapini. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. Pazinu.Orolik . samost. 2128-02-91-2 str. 10. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. Br. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. 126. 24/91-2 od 30. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. SVA MORH-ZOGV: Zap. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. 10. 1991. Vrbovskom. Senju. 50 mina 60 mm. br. br. Zap. Pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV u Županji. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike. ZOGVVŽ. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. Zagrebu. Kriznim štabovima. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. 10. 525-122-45/91 od 27.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjedniku obrane Vukovara. KL S. Zadarskog sektora. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm.. bataljuna ZNG Kutina Br.. Dubravi. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. 512-04-91-1 od 29. mehaniziranu brigadu i 4. poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar). Izvršno vijeće. SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi. Ur. 1991. pov od 29. Šibeniku. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. KL 815-01/09-01/54. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. 10. Općini Centar u Zagrebu. 1991. Osijeku. br. Krizni štab. rj. Maksimiru. Vinkovcima. br. Str. 190 mina za minobacač 82 mm. 60 mina 120 mm. 11. listopada 1991.Marinci . 20 raketa za VBR 128 mm. 321-2/91 od 27. 1991. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. Đakovu. Splitu.1180 Dio općina. 2106-02-03-91-2 od 29. Susedgradu. 1991. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. 10. MTS je stigao 5. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio.. 1991. 1991. Trešnjevci. SVA MORH-ZOGV: Zap. Il7:' Zapovjedništvo 56. Ponuda-MTS. Rovinju. Črnomercu. SVA MORH-ZOGV: Zap.Petrovci . SVA MORH-ZOGV: Zap. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. Zap. bolesnike. mina za netrzajni top 82 mm. brigadi HV u Slavonskom Brodu. Pešćenici. ZOGVVŽ.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra.

525-122-34/91 od 23.Rajići. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. pov. 525-123-86 od 23. 1. a napad je nastavljen i tijekom 24.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". 1991.. te time privukao na sebe neprijat. 1991. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". 1991.. Str.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. čete i 40 iz 2. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". Dnevno Izvješće. Vinkovci. br. Str. 1991. bataljuna. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. Str. a ranjeno 11 vojnika. br. br HV'. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-84 od 22. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. Str. brigade HV. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Skupina iz samostalne čete 109. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. Županja. i 131. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. 525-123-84 od 22. Zapovjedništvu 109. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima.. br. Str.. 10. snage 109. Nuštru i Vinkovcima. brigade HV ujutro 23. brigade HV. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba. 525-122-28/91 od 23. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.30 sati". 10. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. čete 1. pov. pov. 23. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. Zapovjed. Str. 1991. 10. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. Vinkovci. 10.10. pov.1184 Budući da napad nije izveden. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću."89 "U 18. brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". pov. Izvješće. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. 10. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. listopada. Ostale jedinice su oko 21. Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. pov. brigade HV. listopada. 525-122-25/91 od 22. Dnevno izvješće. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba .00 sati. 525-122-38/91 od 25. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar.1991. pov. pov. Dnevno Page 147 . br. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja. Osim topništvom."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. Izvješće. 525-122-37/91 od 24. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. vod VI. Str. Izvješće.Bitka za Vukovar listopada.. Angažirano je 100 ljudi iz 1. pov. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. mjesne zajednice. Str. 525-124-96 od 22. 1991. Str. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre". Vinkovci. br. Zapovjedništvo 109. pov. 1991. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10.00 sati došle do zadane linije. Str. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10.10."92 U napadu je poginulo sedam. U pričuvi je bio vod V. 1991. br. br. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm.. br. br. Izvješće. u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". SVAMORH-ZOZO: ZOSISB."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122.. a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. Zapovjedništvo 109. ali i one su se povukle oko 04."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii.. listopada iz okolnih sela Velike Make.Liješće . brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. 525-123-87 od 24.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar.1991. 10... povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo.

Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . SVA MORH-ZOGV: Zap. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131.. Br. 1991. 1991. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . 1991. brigade HV i zapovjednika 3.. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. br HV: 106. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. 1991. Br. Br. 1991. 109. Str. Vanredno Izvješće. 1991. 10.. 525-122-39/91 od 26. Slobodni tjednik. 04-337/91-06 od 26.20° SVA MORH-106. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. brigada. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. Vanredno Izvješće. Dnevno izvješće. 1991. 1991. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. pov.Vinkovci. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. 10. tek kada u njih uđu Vinkovčani".. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". kao i području općine Brčko. br HV. 1991. namjene PU.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'. Izvješće. Str. pov. 109. HL bataljun od 24. 10. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991.. Str.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra. 10. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . odnosno Vojvodine. pov. Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca.. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. pov.Bitka za Vukovar Izvješće. br HV.. Pokratanje krivične odgovornosti.. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme. br HV. 10. bataljuna 3. Izvješće. 109. br. pov.1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26.. Izvješće.. . To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar". Vanredno izvješće. br. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-41/91 od 26.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. br. 525-122-53/91 od 28. 04-337/91-05 od 25. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?".1991. Br. 10. Izvješće. Vinkovci. 11.. Str. Str. 1196 Joško DADIĆ.. Str. 10. br. 7. pov. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. brigade ZNG-a. posebno na području Nuštra. 525-122-39/91 od 26 10. 22-23. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. 1991. 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. pov. 525-122-39/91 od 26 10.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. brigade HV u Županji. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 04-337/91-06 od 26. 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. br. Str. 10. 1991. Šabana". br. 525-122-39/91 od 26 10. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. brigade HV.. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap.. Vanredno izvješće.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini. 525-122-43/91 od 26. 04-337/91-06 od 26. U protivnom prijetilo se uporabom sile. br HV. 109. O aktivnostima jedinice spec.

1991.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. 15/1-91 od 25. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja.Vrbanja . te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. pov.. 1991. Str. inače iz Jamene. 1991. Županja 30. s vanjskom crtom obrane Podgajci . označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. Str. HV. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. Str. 131. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. 1991. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. odnosno Operativne grupe Vukovar. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. Krizni štab od 26. protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju . Kl. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske.. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-122-38/91 od 25. dan kasnije postala je stvarnost. Na daljnje pregovon stavio je zabranu.. 1991.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima. br. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. Zapovijed. SVA MORH-ZOZO: Zap. br.. br.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26. hstopada u selu Jamena. brigade iz sela Strošinci. iako kratkotrajan.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima.. Napad na Lipovac. pov. HV.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini". brigade. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. 8/91-01/165. ZOGVVŽ. bataljuna 109. 10.203 SVA MORH-ZOZO: GSHV.1214 Ta je zapovijed Page 149 .1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . 16-3/91 od 26. 205 sankcionirati. 10. Dnevno Izvješće.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1.1211 Pored čisto obrambenih mjera. Vinkovci i Županja. listopada..1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. U jutro 27. Napad nije izveden zbog slabe organizacije.Vrbanja . Vinkovci i Županja.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje". a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. br. 131. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. br. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. U protivnom je prijetio tenkovima. . pa je Glavni stožer HV 26.. 525-123-89/91 od 25. pov. brigade HV.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet. brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom. listopada zapovijedilo je 131. Vinkovci. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. 10. 10. Ur. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. čete 2. 1991. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. pov. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. Dijelovi 131. Vladi Republike Hrvatske. da bi poboljšalo operativni položaj Županje. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 5120-01-91-72 od 26..1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. Str. Lipovac". brigade HV iz Nijemaca.Otok.. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . 10. 10. Izvješće.

pov. Izvješće. brigadi. Page 150 . odnosno predsjedniku Republike". naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 525-124/116 od 27. HV Str. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10.Š. ZOGVVŽ] od 29. brigade HV na području Nijemaca. Save.1219 Mjere su bile preventivne. 131. br. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve. pov. Dnevno izvješće... 1991. 262/91 od 29. Str. pov. 1991. 131. 10. Izvješće. u 8. pov.. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. 10. Dnevno izvješće. bataljuna 131. Str. br. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. Br. Prvo je zapovjednik 131. Zapovijed. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 10. pov. 1991. "Gospodo. listopada 1991. 11. Str. 1991. 12. Rušenje mosta na Savi. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVAMORH-ZOZO: Zap. 10. 10. neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. a oružje preda 131. br. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SVA MORH-ZOGV: Zap. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1. 525-123-109 od 28.1991. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". 525-122-47/91 od 27. 525-123-93 od 26. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17.1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991. studenog prijedlog odbio. br. Str. 46-2/91 od 30.. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. Izvješće. Dnevno izvješće. br. Str. Telefaksirano 27. 10. 131. Str. Str. 1991. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1991. 525-122-61/91 od 30. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. DodjelaNVO 131.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. 12. pov. s težištem upravo kod sela Jamena. pov. pov. br. 32-2/91 od 29. pov. listopada. Izvješće. što je stalno očekivano.1216 Glavni je stožer 1. 10. HV. 1991. pov. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save.10. 1991. Kupe. SVAMORH-122. br. Br. 10. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode.41. Str. 1991. br. HV. HV: Zap. br. 1991. br HV. navedeni akt mi nije poznat".. br. br. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni. Izvještaj 1 odobrenje. br. Str. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu"... 525-124-112 od 27.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. 10. br. 10. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. 525-122-103/91 od 1. Str. Korane. studenog piše da jedna četa 2. Str. OGVVŽ. 35-1/91 od 29. posebno u graničnim područjima. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću.1991.Apševci i 2. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela.10. br. bataljuna 109.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. br. 131. brigade HV na području Lipovac . br. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske... 1991. 10. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". 109. 525-122-47/91 od 27. Pov. br. Izvješće. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-115 od 31. 32-1/91 od 28. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. 1991.. 10. Izvješće. 1991.1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. 1991. brigade HV planiralo dignuti razinu vode.1218 Zapovjedniku 131. bataljuna 131. br.. pov. 1991. 04-337/91-07 od 27. SVA MORH-ZOZO: Zap. HV Str. 525-123/102 od 28. 10. br. br... Kronologija. SVA MORH-ZOGV: [N.. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. pov. br„ Zap. brigadi HV. Dunava.10. 122. Str. 525-123-94 od 27. Je li most srušen nisam uspio utvrditi.

5120-03-91-1 od 1. pov. Pov.. br. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. 1991. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti.. 10.1991. 11. 1991. Bršadin i 1 tenk u s. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. 11. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovijed za inž. pretežno na prometnicu Vinkovci .10. U. Str. Negoslavci. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 525-122-147/91 od 7. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Zbog straha od protuzračne obrane. br. 10. 1991. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Page 151 . Str. Izvješće. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane". brigade HV isporuku granata. Urgentni zahtjev za projektile. Od Zapovjedništva 108. Vinkovci.. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. pov. SVA MORH-GSHV: ZOSISB.. pored Lipovca u županjskoj općini. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 128. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. Izvješće. 525-127/46 od 28. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar i:. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. 131. pov. br. br. br. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. br. pov. a nije imala oruđa za njih.. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. 1991. br. Henrikovci". Vinkovci. Vinkovci. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. Urgentni zahtjev za projektile. ali da ih ne želi dati. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. pov. 1991. 10. 1991. 1991. 11. 5120-25-91 od 30. 10.. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima". 1991. 11. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. 10.. Str. pov. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. br. noć 28729. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. 1991. Izvješće. Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. Na ostalom dijelu bojišnice. Izvješće. koje je brigada navodno imala. pov. hstopada protekla je relativno mirno. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". U. br. Županja težišno su bili na području Vukovara. Privlaki i Vinkovcima. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. HV Br. 11. 525-127/46 od 29. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". Županja preda 200 metaka za top 130 mm.Nuštar. pov. 803-05/91-03/168. 10. br. 525-123-164 od 8. 525-130/5 od 7.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći. koja se zapahla. 525-122-137/91 od 7. 1991. br. 525-122-47/91 od 27. 1991. OZ Osijek. iz Mirkovaca. bez pokreta snaga. Vinkovci.. što znači da ih brigada do tada nije predala. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-33 od 7. 1991. KL 8/91-01/193. 1991. br. 525-122-51/91 od 28. br. pov.. 79-2/91 od 7. br.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Str. br. studenog tražio je od 108.. Borbena zapovjed br 26. Str. Ur. Dnevno izvješće. 1991. Str.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. 11. br. Str. Str. Str. 1991. osiguranje. 1991. Dnevno Izvješće. Str. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm. 525-122-78/91 od 1. Ur. Str. 525-127-127/49 od 2. pov. Str. Uništeno je skladište municije u blizini s. Jarmim.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Str. 152 i 155 mm. Županja 1. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. br. 11. pov. 525-123-109 od 28. 11. Izdavanje municije. 525-122-32 od 7. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.T SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-123-110 od 29. U Vinkovcima je pogođena vojarna. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s. pov.

Borbena zapovjed Op. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. 1991. 10. br HV.. iako ne izričito. 10. bataljuna 130. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. br. u s.. Dnevno Izvješće. Str. a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. br. Br. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-122-64/91 od 30. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. br HV. br. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. pov. br. U rajonu kote 107. br.. Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. Osim od Glavnog stožera HV. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. 525-123-111 od 29. 10. 1991.1231 U borbenom rasporedu 109. brigade HV iz Osijeka. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. Dnevno izvješće. JJinci .Vinkovci . 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. 525-122-62/91 od 30. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. pov.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. br. 1991. 1991. Zapovjed. 10. listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar . 10. br. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . 109. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci .Jarmina. Str. Str. Izvješće. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest). 1991. Dnevno Izvješće. Za napad. Str. br.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. br HV Br. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Str.Nijemci. s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi".1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Topničkim djelovanjem iz s.Apševci i Morović . 1991.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. studenog 1991. 10. 11.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. i 122. 1991.1237 i nije izveden. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. 04-337/91-08 od 29.Lipovac. 130. Izvješće. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane.. 10.. a i tada samo uz potvrdu. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 109. Županja 30. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap.. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. Pov. 525-123-113/91 od 30. Vinkovci. zaključeno je u zapovijedi. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. 04-337/91-09 od 30. 1. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. 525-122-65/91 od 30. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu. traženo je poštivanje reda.. 1991. Str.Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja.. pov. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. opis je 30. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 34/2-1991 od 8. Snage 109.Vinkovci. Traženo je slanje opremljene i Page 152 . Izvješće. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 10. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. pov. pov. Izvješće. 525-122-55/91 od 29. Petrovaca i Vukovara.

Vod 1.Lipovac . te imenovanje. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . osim 1. no svakako je stigla prije 6. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao. 1991. GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. MTJP-u RH. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. brigade HV 1 minobacački vod 2. Jamena. 5120-33-91-2 od 26. 1991. br. i Vinkovcima. 10.. bataljuna uključena je i 2. Str. br. 109. Vukovar i Page 153 .. brigade ZNG-a. 10. OZ Osijek.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana. četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. Podgajci.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. GS HV.Županja i Bos. Bošnjaci. 525-122-68/91 od 31.1246 Ujutro 2. a da je zapovjednik 2. 525-122-69/91 od 31. Bosut i da blokira Vinkovce s juga". iako nije napadalo ciljeve na zemlji. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. čete 2. Ur. SVA MORH-GSHV GS HV. čete za specijalno djelovanje. 3. Drenovci. 1242 SVA MORH-GSHV... Prijavile su uništenje pet tenkova. Zap. Samac . Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca. Pos.Našice". Br.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin.Babina Greda. Izvješće. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka. Kl. bataljuna 3. Pripremno naređenje Op. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci .1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3. 1991.Morovič . mehanizirane brigade HV. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. potpukovnik Ivan Basarac. te komunikaciju Vinkovci . br. "ah nije vršio dobru korekturu vatre". br. 8/91-01/185. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. studenog 1991. te da je "obmanjivao . 10. pov. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. Vrbanja Brčko.. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. 1991. koje je trajao do 15. br. 5120-01-91-1 od 26.1240 koji je to odobrio. 10. HV. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Ur. pov. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. br. zagrebačka dobrovoljačka četa. cjelokupnim prostorom južno od r. 04-337/91-10 od 31. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109... brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca. br. Nuštar. U sustav obrane pored novopostrojenog 3.. artiljerija i danas tuče naše položaje u s.Laslovo.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. pov. 1991. bilješka je zapovjednika 109. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe. 11. 112-01/91-01/144. Vinkovci i Županja. KL Str. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. 1991. Str. 10. s. Za napad je angažirana 1... pov. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. 10. Orašje . brigade HV u dnevnom izvješću.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. bataljuna 3. 525-122-112/91 od 4.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena . Str. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. br. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja".. o čemu se prije kontaktiralo.Nuštar". baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera. Ur..30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha. KL 119-01/91-02/03. Jarmina. Prijedlog za imenovanje. 5120-01-91-1 od 31. ovlada . iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav. dotadašnji zapovjednik 1.Babina Greda. brigade ZNG-a. "Nep.

Dnevno izvješće. studenog poletio.. Izvješće o udesu helikoptera HT-40. 525-122-98/91 od 3.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. Str.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar.. 109. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. 12. te ono. 11. pov.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. srednjeg samohodnog Page 154 . studenom 1991. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. studenoga.. 11. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). Ste pov. Vinkovci. pov. 803-05/91-03/221. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Županja u dnevnom izvješću za 2. 11.1248 . Zaključci analize o provedenoj akciji. studenog u 4. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram. Str. Str. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. br. br. koji je također zatražen. 1991..1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. 1991. Str. MUP-u RH. 1991. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. 5120-51-91-1 od 5. 1991.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. pov. Borbena zapovjed Op. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1991. br. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . Ur. Kl. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. kaže Dedaković i nastavlja. Ur. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 04-337/91-11 od 1.nije dozvolio".. Usprkos nadnevku od 3. 525-123-123 od 1.m SVA MORH-ZOGV: Zap.. 11. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati. br. Str. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. 525-122-90/91 od 2. Br. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". 13. 5120-01-91-1 od 7. to jednostavno nije izvedivo. 1991. studenog nedvojbeno je riječ o 1. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. 11. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara.. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. 'Te. Mate RAŠIĆ. te nose samo 300 do 400 kilograma. Županja. 833-05/91-03/11. mah su. OGVVŽ.. br.1991. 525-122-94/91 od 3. Izvješće. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. 1991.. br. brjj|120-51/22-91-l od 7. br. 525-122-90/91 od 2. 11. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara. Kl.1991. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. Vinkovci. Vjesnik 6. te piloti su uplašen: te ovo. zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. pov.:' Slobodni tjednik 30. Dnevno izvješće. Županja u prvim je satima 3..11. 1991. 11. Str. 12. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. Na koncu Je Annija dovođenjem 310.40. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. 8. 11. Izvješće. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara.. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 2. Vinkovci. pov.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. Generalu Tušu. 1991. pov. studenoga naglasio je da u ". br. Alenka MIRKOVIĆ. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima.. Ur. HV.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića ..

Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. Str. Županja od 2. 11. Vinkovci. 525-122-90/91 od 2. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar. Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara. . Pregled borbenih dejstava samostalr. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. Izvješće. "Pobedili i net:» blato". te šest radio-uređaja. Str. Vinkovci. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. 213 "Stalno govore da šalju.1991. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. 1991. studenoga prebaci u Ivankovo. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. Vinkovci.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove.. studenog. Županja. koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. 11.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . studenog počele su pripreme za novi pothvat. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. Vinkovci.. a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. Izvješće. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. Vinkovci.. br. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. koje je u jutro 3.. 1991. Poslana su četiri tenka T-55. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. N. studenoga. studenog poslano u Glavni stožer HV. 11. OZ Osijek od 8. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar. 1991. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 16-17. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. studenog. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. Vinkovci.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo. Str.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. OSTOJIĆ. Da se to ne Page 155 . 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države".1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. Županja. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. Županja situacija je izuzetno teška. Županja. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. 11. 525-123-128 od 3.Županja očekujemo novu frontu.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. bataljunu 3. Narodna armija 9. Koncentracija snaga u smjeru Šid . 1991. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. 525-123-129 od 3.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. Dnevno Izvješće. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca. pov.11. koja se munjevito proširila. Dnevno izvješće. br. pov. 11.. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. pov.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3. br. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Navečer 3. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar. Na pravcu Lipovac . 525-122-90/91 od 2. brigadi HV u Osijeku. pov. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. Prijepodne 3. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao.. br.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. 1991.

Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. 5. 11. koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. br. neka opreme korpuse oružjem i municijom. ah to nitko nije vidio". 16-17. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 525-122-29 od 3.Bitka za Vukovar bi dogodilo. 6. Str. br. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj. 1991. 1991. br. Druge nema". protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". 525/145-9 od 5.000 djece u Vukovaru.. Poslije deblokade. i koji su dah "mig za isto . pov. 11. da spasimo 2. Borbena zapovijed Op.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima. 12011 Davor RUNTIĆ. 11. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. Ur. 4. 11. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. Str. Glas Slaivnije. 803-05/91-03/188. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. 1268 Roman MAJETIĆ.. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo... pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. pov. Rat Vinkovci-Vukovar.. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.m Mladen KEVO. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. Ako Vukovar padne. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 8. Stalno govore da šalju. 1991. 1991. 11. 1991.1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. br. Bila je to očito javna poruka onima. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. preko njega spasit ćemo i Hrvatsku..11. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. 5120-02/22-91-1 od 3. 1991. a Vukovar je Hrvatska. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. Glas Slavonije. 184.. Ur. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV. "Tko trguje istočnom Slavonijom?". Globus. Zapovijed. KL Str. a posebno Vukovarom.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. 5. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. granata i topova. pov. 11.1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. Vinkovci. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne.. Ako spasimo Vukovar. 1991. Sve dosadašnje borbe. Vlnkovaćke jeseni. . 1995. Vinkovci. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države.. a mi ih pitamo gdje je to. trebaju nove snage i nova sredstva. 215 naredio bih istragu o tome. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar.. u 15:30 iz Đakova u Osijek. 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 11. 1991. a zatim u boj za konačnu slobodu. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. ah da toga nema.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. br. 5120-25-91 od 2. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201.000 civila. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa. "Bez Vukovara nema Hrvatske". 1265 Isto. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 . 24. da sam ministar policije. 1267 Mladen KEVO.

Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. brigadi HV. 11. pov. 11. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. 1991. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. 25. Zagreb. Depeša br. Večernji iist. koja je pridodana 130. 11. br. 1991. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. studenog 3. Novinari pod šljemom. Služba sigurnosti Zap. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. Zapovijed. 11. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Prkovci i Šiškovci. Op. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. 106. Ur. 1991. Borbena zapovjed.. 5. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7. pov. 5120-01-91 od 5. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio..1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad.Josipin Dvor. Slobodni tjednik. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. pov. i2» "Vukovar nije zaboravljen"..Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske. Page 157 . U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5.. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. 8/91-01/212. 1991. Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. 5. 525-122-31 od 7. 55. 1991.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. 11. pov. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske.1271 Koncentracija tih snaga. Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. 525-122-30/91 od 4. Za obranu su zadužene osječke brigade. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. 7. brigadi HV iz Valpova. 11. Str. oko Valpova.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. 1991. Prihvat 104. 11.. br. Planirao je u noći 576. 11. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. Str. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. 11. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". 357/1-91 od 4. 1289 Marinko BOŽIĆ. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". 1274 SVA MORH-ZOZO.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. Str. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. br. Do 19 sati 6. Službena zabilješka. brigada HV iz Đakova. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. Retkovci.Tenjski Antunovac . 1992. 6. OZ od 4. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. i 130.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara. studenoga biti na novom području prikupljanja. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade... brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. kao i 122. Večernji list 6. 1. 1991. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. kao i o stacioniranju 63. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. Valpovu i Našicama. 1991. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". Str.. br. Ono je 4. Navedeno prema Darko IiUDELIST. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. a u noći 677. 1991. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. br. Globus.1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 525-123-130 od 4.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo .

Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. Nijemci. br. pov. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. 11. 11. Nuštar. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. Str. ur. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci . Kl 8/91-01/215. 218 H. pov.1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108.uključno Otok .1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991.Šiškovci . 1991.Vinkovci. Str. Zapovijed. Spačva. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.. 525-122-28/91 od 5. br.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H.Županja".Retkovci i Nuštar Jarmina . 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. br. a minobacačka potpora obveza 109. Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. br. s. Str. 11. 1991..Komletinci . Pripremno naređenje Op. 525-122-109/91 od 4. 12.Županja borbena zapovijed dana je 5. studenog. Str.isključno Podgrađe. Lipovac. br. Vinkovci.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar. Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131. Op. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani . brigadi za područje Podgrađe .1281 U toku 4. 1991. brigade ZNG. bataljuna 3.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina. 11. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". 525-122-108/91 od 4. brigada branila je crtu: isključno Gaboš . 1991. pov. 5120-01/22-91-1 od 1. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. Komletinci.Andrijaševci . Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci. 11. 1991. 8/91-01/336. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pripremno naređenje Op. Str..1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. pov. 525-122-109/91 od 4. br. br. 525-122-112/91 od 4.. 1. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji. br. brigadom HV iz Slavonskog Broda.Mikanovci: zadaća 124. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. Str.. pov. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. br. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. br. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo . 11. brigade HV1283 Pored 3. Vinkovci .isključno Šiškovci .. 3. Zadaća 109. br. Str. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109.. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. pov. nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad.kanal Jošava tt 83 . br. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. Page 158 .. Županja)".. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . Vinkovci i Županja (Jarmina.Durgutovica . Vinkovci.Privlaka . 1991. Županja intervenirati sa 108. 2. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. Borbena zapovjed. Ur. 109. studenog.isključno Otok ..kanal Jošava . brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi. 525-122-112/91 od 4. bataljun 3. 23. 5120-21/22-91-1 od 6. Dnevno izvješće. Dnevno Izvješće. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. studeni do 18 sati.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone. Pripremno naređenje Op.. pov. Vinkovci. Njezinim dolaskom glavnina 108. 1991. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6.

stambenih i drugih objekata. 11. 11. Županja poletjelo je i prema Sidu. jer će ih u protivnom on sam učiniti... 525-122-118/91 od 6. pov. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". MARKOVIĆ. Vinkovci.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. pa je 7.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj"."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br. Izvješće. Streljivo za njega bilo je na izmaku.. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske. Str. Vinkovci. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. Str. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore. a njegov je predsjednik 6. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5. Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122. 152. 11. nisu prestajah napadi Armije na Vukovar. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. 525-122-119/91 od 5. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. Dnevno Izvješće.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja. 1991.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Vinkovci. ne koristi Hrvatskoj". "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". hrvatske snage nisu odgovarale. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre. revaMrana smrt". odnosno jednom topu 130 mm. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". pov.. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Narodna armija.1289 Nekoliko 12. ah zapisano je i da su "naše snage (. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". Page 159 . gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba. Županja.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin. osim u borbama za Vukovar. 1290 1. iskustvo nas je naučilo. 155 mm. 525-123-137/91 od 5. br. studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. 11.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. Vinkovci.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. i topničkog napada na Dubrovnik. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar.. br. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. 1991. usprkos još jednom potpisanom primirju. 1991. "DevaMrano primirje. pov. Dnevno izvješće. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". Vinkovci. studenog. '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 130. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". Str.1291 Granatiranje Sida. Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada.1297 Noću 5/6. pov. jer to.1290 Topnički napad na Šid. br. i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. grada-heroja". 1991. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 525-122-119/91 od 5.

1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. 11. Brojno stanje i imena ljudi 4. Vukovar . 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara.. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 11. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. studenoga 109.. 11. 11. 9. Županja zapovjedio je 6. 11. 11. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. "DevaMrano primirje. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Str. Str. Dnevno izvješće. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". 9-10. Velika slova u izvornom dokumentu. 525-122-126/91 od 6. 5. 525-122-147/91 od 7. pov. 525-122-130/91 od 6. 11. 525-123-141 od 6. Gospodinu Predsjedniku. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". 1991. 1991. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B. 11.. 1991. 9. 187. 1991. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. pov. 525-123-138 od 6. revalvirana smrt". od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. 1991. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. 1292 1. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7.1991. te da se pri tom ne štede sredstva. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". br. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. U. br.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada.. br. 6.. br. RuSitelj ustavnog poretka. U području "Mala Bosna". 525-122-132/91 od 6. 1991. Izvješće. 1991. 525-122-161/91 od 8. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. studenog. Borba. Informacija iz GS HV o MES-u. Vinkovci. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. dijelu VIII. Novi zapovjednik. Izvješće. 11. brigadi HV da do 9.1301 Dio pošiljke. Str.Bitka za Vukovar 9. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. Kako saznajemo. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3.1305 Treći bataljun 3. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 21. br. 9. 11. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama. Str. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. 1291 "Stradalo 125 objekata". Str. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. koji je stigao. "Nećemo vas poslušati". ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. 1991. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka. Ur. pov. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara. 11. 1991. 400/249-16/91 od 6. BORKOVIĆ. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. pov. bio je kratkog dometa. zaposjedne i utvrdi za obranu. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. 1991. pov. 11. studenog zauzmu Henrikovce. Page 160 . u kojima je bila velika količina streljiva. br. br.1308 U toku 6. 1991. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. MARKOVIĆ. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Vinkovci. Str. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. br. 525-123-142 od 6. Dnevno izvješće. oko 200 metaka 130 mm. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. br.11. Vinkovci. pov. 1991. Redovno dnevno Izvješće. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5.. potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. 1991.6. br. pov.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. 1991. Str. 525-122-130/91 od 6. Narodna armija. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Str. Narodna armija. 1991. pov. 1293 D. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. 11. RUNTIĆ.

. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. Izvješće. od 6. te za topove 76 mm. br.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. br. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar.. 1991. 11. Istovremeno borbeni dokumenti 109. U toku dana 3. 11. 11. SVA MORH-ZOZO. ZNG: Zap. 3./91 od 6. 3. studenoga.. 335/91 od 6. Vinkovci. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. br. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. a posade poslane na odmor". Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna.11.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. HV Br. pov.. Br. 1991. 1991. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. 525-124-160 od 7. Dnevno izvješće. 109-472-1/91 od 9. brigade. 11. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. HV. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. 1991. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. SVAMORH-ZOGV: Zap. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. br. Cerne i Spačve.Đakovo. 11.. 221 potpuna nepozanica. 109. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru. Str. 1991. a 11 je gardista ranjeno. pov. 525-122-125/91 od 6. 1991. 13. 04-337/91-17 od 8. 11. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". br. Str. Operativna grupa Vukovar. Str. te dva tenka u području Marinaca. HV. Page 161 .1317 1309 SVA MORIM.. ZOSISB. 11. određuje. 1991. br HV Pov.1991. prostor između s. Str. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 34/2-1991 od 8. Lipovac. 525-122-147/91 od 7. određuje. Cerić i Vinkovaca).11. br. Br. 11. br. 1991. brigade HV u Đakovo. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovaca. Dnevno izvješće.1991. 1991. 1991.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. 1991. Dnevno izvješće. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1308 SVA MORH-109. Str. HV: Zap. HV. HV. bataljuna 122. br HV: Zap. 01-93/91 od 6. Mikanovaca. pov. 1312 SVAMORH-122. 525-122-147/91 od 7. Komletince. 4. br.. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. Dnevno izvješće. 04-337/91-15 od 6. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. 122. 109. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. 525-122-130/91 od 6. brigade HV. Dnevno izvješće.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. Str. Dva su člana posade poginula. br. bataljuna 3. Nijemce i Jarminu.1991. Izvješće. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. 525-122-162/91 od 8. Br. Ivankova. Jarmina. 324/91 od 5.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. pov. Borbena zapovjed Op. U dnevnim izvješćima 122. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. Vinkovci. br . 122.HV. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. Izvješće. brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. pov. 130. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. brigade govore o dvije čete 122.1310 Iz područja Vinkovaca. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. Izvješće. br.1991. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. 11. Zapovjed. Zapovjed. br. pov. Pridodana je 109. 11. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 11. 525-122.. brigade vidi se da su dvije čete povučene. br. pov.11. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . br. Str. Županja a osobito u području Nuštra. 109. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 13. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. a ostala je jedna. Jarmina. 11. 1991. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Br. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. br. Pov. Banov dol. Zapovjednika obrane s. 11. br.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. brigade ZNG-a. 525-122-151/91 od 8.. pov. br.

U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. br.. 525-122-1046/91 od 10. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Dnevno izvješće. za to su bile potrebne jače snaga. 525-122-1046/91 od 10. Borbena zapovjed Op. 11. 1991. Izvješće. 11. 11. 525-122-173 od 9. brigade ZNG-a. 1991. I. 525-122-165/91 od 8. Četa 106. Osim nje. Bitka za Vukovar. 11. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1991. 1991. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. U pričuvi je bila četa 5. studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. U Narodno] armiji od 16.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu.. Dnevno izvješće. pov. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. Dnevno izvješće.. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. a 106. a četi 106. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. 1991. brigada HV ne spominje se. 1991.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad. Str.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Izvješće po pripremnom naređenju Op. 11. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. MARKOVIĆ. brigade HV.1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka. Županja od 10. brigade HV nema ni spomena. bataljuna 3. 3. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca.. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. 1991. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. Vinkovci. 525-122-162/91 od 8.1328 U jutro 10. studenog pogoršalo. Dnevno Izvješće. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. 1991. br. 525-122-173 od 9. usprkos svih poteškoća. Izvješće o rezultatima akcije dana 07.1991. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. razaranja i povremenih gubitaka . Dnevno Izvješće. pov. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. 1991. studenoga. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa. 525-122-165/91 od 8. 11. RUNTIĆ. studenoga. bataljuna 106. i 08.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . br. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. brigade HV iz Ivankova.. br. Narodna armija 16. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. brigade ZNG-a. 1991.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. "Je li 13 srećan broj". studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. 1. Borbena zapovjed Op. pov. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. M. pov. 1991. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. br.. brigade HV nigdje se ne spominje. Str. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. 11. osim u dnevnom izvješću.. bataljuna 109. pov. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. Županja 8. br. Pov. Str. Str. bataljona. Postrojba je imala šest mrtvih.Bitka za Vukovar Vinkovci. Vinkovci. Županja od 9. bataljuna 3. Dnevno izvješće. br. Str. i 7. 20 ranjenih. br. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. pov. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. br. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. . pov. brigade ZNG-a. 6. br. D. 1991. Vinkovci. 5. 11. 525-122-173 od 9. 11.. br. pov. 525-122-173 od 9. Str. 238. pov. br. Izvješće. 525-122 /91 od 10. i 10. Županja od 9. U Vukovaru se stanje 9. Str. U. 11. Dnevno izvješće. 5. studenog 1991. Str. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar.1319 Napad je počeo 9.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. U.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara.

224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini.otŽ: PU Vukovar. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. br. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Vinkovci. Depeša br. 11. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. br. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. vjerujem i Istrajatl. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 1991. br. 11. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". te jedna četa iz 106. Dnevno izvješće. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. 1991. 1326 jvrrjp rjj. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina.. pov. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. 525-123-154/91 od 10. 1991. 11. dopuna naše depeše. bez obzira na ljudske žrtve. dopuna naše depeše. 525-122-1046/91 od 10.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu. Na tome ćemo uporno. Izvješće. 1991. Str.Vinkovci. Izvješće. A MIRKOVIĆ-NAĐ. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. 11. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. br.Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". možda bi time spasili 1000 ljudskih života. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. To je za mene apsolutno marginalno. 11. Do sada je stiglo 490 boraca. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. RUNTIĆ. a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. studenoga. 525-123-153 od 10. Str. Budite makar toliko Page 163 . izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. Depeša br. 11. Str. 240. br. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. hrabro i pošteno raditi. 1991. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar . 511-15-10/3-4327/91 od 9. pov. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika. Vinkovci. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. 1991. Str. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar. Navečer 10. s njim i RH. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". 1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. DEDAKOVIĆ-JASTREB. pov. 511-15-10/3-4329/91 od 10. ministrima obrane i unutarnjih poslova... a to su konkretno krizni štabovi. Dnevno izvješće... Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. br. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. pov. Str.. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". Izvješće. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. 525-123-154/91 od 10. Županja. 525-122-1046/91 od 10.. D.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu. 11. Bitka za Vukovar. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek).

1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. "Jastreb pretučen do krvi". koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. 30. Samo 7. studenoga u 13. i 1. 6. što se vidi iz zaglavlja. a ne zamisliti. u 18. 10.Marinci .1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 81 ručni bacač raketa "Zolja". Saboru RH. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar.45.1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". Vinkovci. 11. ona je.1 8. Sabor. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". 2946 . koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. vod haubica 155 mm.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. Slobodni tjednik 4. Telefaks s nadnevkom 10. kao i nadnevak kada je pisano.".1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci. Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar . kaže se u izvješću. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". 11.. a drugo govore. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. prema njezinim pouzdanim izvorima. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. Najviša politička tijela Republike. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. Page 164 . 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. Izvješće. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate.Vukovar . "da osigura stvoreni koridor. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih". 1991.Bogdanovci . Vjesnik 6. 11. 1991.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju.48. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". 133S Jamin KRPAN. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". brigade HV. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci . 1991. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva. bataljun 132. 105. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108. 8.. studenoga.. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci.1991. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. A tada. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. 226 "U večernjim satima 12. Vjesnik. Prijepis telefaksa primljenog 10.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". 12. 11. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara. 11. nego da. 1991. studenoga.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. brigadu ZNG-a. Optužnica. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. godine.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike". poslana 9. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. 1. 1991.1991. 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. 225 mina za minobacače 60-120 mm. 12. 8. bataljun 122.11.Vukovar. od 9. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. Znatna kolićina stigla je i 9. zapovjedniku je servirala 'informaciju'.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. brigade HV. studenog.1991. "Ljiljana Toth. 12. 1991. Tri točke u originalu su izvješća.05. tajnica u štabu Dedakovića. u 19.1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. brigadu HV. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10.

2. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke. Na pravcu s. bataljuna 3.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale.1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. 12.Ostrovo . i nova je procjena bila manjkava.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. br. bataljun i mehanizirana četa 3. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja.Gaboš . Predpočlnjavanje dijela jedinica. Page 165 . U bojni raspored na tom pravcu. Bosut Mirkovci . sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. velike Srbije. 525-130/8 od 9. Operativne grupe Vukovar. Županja. 8/91-01/336.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. Prednji kraj ima na r. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika. br od 9. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. 1991. Vinkovci. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. 227 Intenzivirao je izviđačko . brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Br. Borbena zapovjed. četa 3. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna.Pačetin .11. njezin 1. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. osim 105. bataljuna te tenkovska četa 109. studenoga. studenoga. Nuštar . Vinkovci i Varaždin.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". 28. pov.. i 3. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. 1991. Mikanovci.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce.Vukovar. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. 4. 11. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. ur. SVA MORH-ZOZO: GSHV. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. pov.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe. četa 3. Za prvi postroj određen je dio 3. brigade ZNG-a. 1991. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. br.Cerić .1343 Kao i prethodne procjene. 108. 5120-25-91-6 od 9. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. 5120-01/22-91-1 od 1. brigade ZNG-a.. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv..Marinci . a na nekim mjestima i u međuprostorima. bataljun.1991. Str. Str. Ur. KL Str. Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. brigade HV. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. KL 803-05/91-03/244. brigade ZNG-a. studenog 1991. mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane.. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad. Izvješće za 9.1346 Pravac prema Županji dobila je 252. tako ni 9. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. Đakovo. bataljun 122. brigade HV iz Bjelovara. 11.Marinci .Bogdanovci . br. U. brigade HV.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. brigade HV iz Nuštra. 1991. što je bila zadaća 3. 11. Op. 525-122-36 od 11. SVA MORH-GSHV: GSHV. U drugom postroju bio je 5. br. 1. pov. u što je moguće kraćem vremenu.1349 S obzirom na predviđenu zadaću. te u šumama. 1991.

Negoslavci. 1991. Napadu snaga I ešalona. na glavnom pravcu. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . obećana.Bogdanovci . potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. 16.30 sati 13. 6. Drugi postroj sastavljen od 5. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. bataljun 132.9. 17.Marinci . Po ovlađivanju pojedinim objektima. studenog. Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". Marinci i s. područje Vidovca Marinaca i Lipica.. Henrikovci. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. 29. 11.. Orijentiram početak napada bio je 5. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. br. brigadom HV. Cerić. brigade HV. Bršadin. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina. prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. na 13. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. Petrovačka dubrava. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. 2. "Ratnici Iz senke". 1. br. 525-130/7 od 9. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. 11. GSHV. Petrovci. br.. ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". Cerića.1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. Vidoševac. studenoga. 1992. 28-29. koja je također bila obećana. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. br. brigada HV Inženjerijska četa 37. Petrovci.Henrikovci . 122.Bogdanovci . Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. Pričuva. 45/3-9 od 11. studenog trebale ovladati područjem Zidina. Bogdanovci". Pov. br.Vukovar i Nuštar . no iskustvo sa 104. Narodna armija. "Četiri meseca bez gubitaka". s. šumom Lug. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. Pačetin. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. pov. Bršadina i Pačetina. 1992. Marinci. brigade HV. Županja bilo poznato da se 105. bataljun 132. POPOVIĆ. a u toku noći 12.1993. Inženjerijska četa 37. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 1991. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. Narodna armija.. nije bila na bojišnici. 12. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . Mirkovci. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1347 R. 525-122-188 od 11.1352 Page 166 . šuma Lug. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. Marinci i Bogdanovci. "Između zatišja i opreza". 1991. Pačetin i Bršadin. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 1. ekonomijom Henrikovci. Mirkovci. službovao kao poručnik u toj brigadi. 22. Str.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. br. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo. HV. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. i 3. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci.Marinci. Za obranu. koji je 1991. Vinkovci.. HV od 10. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. studenogtrebale su biti spremne za napad. u s. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. Narodna armija. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju.Bogdanovci. Obavještajno Izvješće. 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. doduše.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. brigade. 1991. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". Bila je. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. Borbena zapovjed Op. Str. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. 27. Petrovaca.Vukovar. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. 11. Cerić. bataljuna i mehanizirane čete 3. bataljuna 3. pov. bio načelnik štaba 152. 1345 Petar BOŠKOVIĆ.

SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13.. 1991. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. Str. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. 1991. 525-123-157/91 od 11. prvo topništvom.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. 11.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva.. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. 11..Marinci . Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci. Napadnuto je 11. Vuka . niti se domaći prvih kuća s. br. 30.1991.12. 525-122-199 od 12. Vinkovce i Vođince.. Op. Županja. Str. Slobodni tjednik. studenog. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku". Njezin 5.Petrovci . brigade HV Op. Izvješće. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. Samostalna četa 109. Jarmini i Borincima. Borbena zapovjed Op. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. br. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci.10. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . pov. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj.11. a potom i pješačkim napadom. 6. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. pov.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru.1991. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Marinci. 525-122-199 od 12.Henrikovci . 1991. Vinkovci. Dnevno izvješće. koji je odbijen.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)"."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić.. Str. studenoga. 525-122-188 od 11. 1991. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. Proces priprema i prikupljanja 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić .Marinci Henrikovci . Sličan podbačaj napravila i 3. pov. 11. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. 1991. 11. 11. Mate BAŠIĆ. Str. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". a njezino je ponašanje djelovalo i na njih. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. 25 od 31. brigada ZNG-a. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra.r. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama".1356 "U večernjim satima 12. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. Snage 1.Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1351 Isto. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. Marinci. 230 znatno sporije. pov. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. br. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. 1991. r. br. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. 906-1 od 6. 11. br. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar".1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. br.1991.. br. dok na osnovnom pravcu. ali su oko 06. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. Dnevno izvješće.

1991. gdje su neophodno potrebni". studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu. studenoga. br. najkasnije do 21 sata. brigada HV se nije pojavila. General Tus prešućuje da 105. No. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon".1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. a ljudski gubici su.Vinkovaca i Županje".1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". vrhovnog zapovjednika. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj. ipak ni on nije održiv. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone. Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. 1358 isto. 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. OG i brigada Hrvatske Page 168 . 135!l A TUS.1365 Dva dana kasnije. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali..boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". pokolebanu. dr. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava.11. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara . Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. Str. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. Vinkovci. Franje Tuđmana. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . 525-122-201/91 od 13. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. Izvukla se zbog gubitaka.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. 84-85.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14. odnosno kao paralelna vojska". Dnevno Izvješće.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. 152 mm i minobacački 120 mm. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. misho je zapovjednik Operativne grupe. kao i zapovjednika OZ. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13. da je bila na samoj granici uporabe. Jedna njegova bojna . No to nije kraj njegovih domišljanja. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju.1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. opis drugog pokušaja proboja korektniji. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. 15. što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. pov.

Vukovar. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. brigade ZNG. Page 169 . Budrovci i Piškorevci. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. 1991. pov. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . studenoga. 11. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca. Vinkovci i x_ ]X]9 3. 525-122-222/91 od 15. 1991.Šid. br. 11. 8/91-01/256. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. Vjesnik. 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". 11. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata.1367 Na pravcu Vinkovci . 525-122-195/91 od 14.15. Zapovjednik brigade. Ur. br.11. 12. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. Naredba.. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama.1371 Dugo očekivana 105. Br. 11. što je najavljivalo nove napade Armije. brigada ZNG A '32 1.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna". 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. Vinkovci. 6.Bitka za Vukovar vojske".Bogdanovci . 8 505 505. 1991. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109. 5120-01-91-1 od 14. Str. 8. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. osim navedenih. morale su se odbiti. pov. brigadu HV. Granatiralo je Vinkovce i Županju. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa. Javni poziv na mobilizaciju. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. br. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. počinivši veliku materijalnu štetu. bataljun 132. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. 525-122-208/91 od 14. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14.1991. 1991. Vrpolje. odnosno prometnica prema Pačetinu. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. br. 232 ti i--Markušicš. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. HSP Zagreb. Zahtjev je poslan navečer u 22. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. odmah poshje pristizanja". Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. ili njegov zamjenik.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm.. Ljesk-'ov Zemljovid br.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. Županja. Str. 1991. 11. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . Stari Perkovci. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm.Županja. 525-122-200/91 od 13. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. U potpisu Je zapovjednik 1. 1991. 1364 Isto. pa je njihov broj narastao na šest. studenoga. Str.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. i_ X1130 četa 130. pov.Marinci . 11.. Dnevno izvješće.Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Krizni štab od 12. 11. Naredba. Čajkovci.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122.

biti predana 109. pov. br. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. 1991. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. brigade HV o napadu 252. Narodna armija. 11. 11. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. prema procjeni oko 30 posto naselja..Osijek i pravcu Bobota . Str. "Između zatišja i opreza". 11.. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. Izvješće. "Ti divni ljudi. Izvješće. Str. Županja i Vukovara 17. 109. 11. 11. pov.. 525-123-166 od 15. u toku 15. 525-122-244/91 od 16. 4. 11. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. 525-123-167 od 15. a 1. br. 525-123-178/91 od 18. Izvješće. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. br. Str.11.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 17.. 11. Dnevno izvješće.Klisa . br. pov.Vrbik -Petrova Slatina . br. Apševce i Podgrađe. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. pov. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata. br. 525-123-165 od 14. br ZNG trebala u toku 15. 1991.1376 Za razliku od noći.1991. 1991.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". pov. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Šodolovci"... HV Br. 525-123-165 od 14. pov. br. br. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. 1991. upad u županjsku općinu dobila je 252. 525-123-200 od 25.. 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 21. 12. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce. doduše netočno. pov. 11. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan.. Izvješće.1380 Tek je poslijepodne 16. 1. 1991. Izvješće. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". pov. oklopna brigada. i na ostalom području Operativne grupe.. 1991. U Apševce je uspjela ući. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. 525-122-208/91 od 14. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. brigadi napad na Nijemce. 1992. Izvješće. Str. br. br. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. "Između zatišja i opreza". 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 122. Južno od njih. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131. Narodna armija. Str. 11. Razmještaj brigade. Str.11. 24. POPOVTC.1379 Prve dojave 131. R. brigade. 130. 12. 525-124-192/91 od 15. 16. POPOVIĆ. b78 M PETROVIĆ.1381 Rasulo 1. Zbog toga je dana bojna priprava 106.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. 1991. bataljuna 131. koje je brzo razminirala njezina inženjerija.1378 Ujutro 15. Page 170 . 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 525-201/91 od 14. br. 11.. pov. 1991. Str. br. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. 5 2 5-123-170 od 16.Ćelije . 17. 11. U. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu. Vinkovci. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1992. mladi ratnici". 1991. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. br. 1. br. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. pov. studenoga 252. Županja govorile su. 1991. 22. Zapovjed. Izvješće. 1379 R POPOVIĆ.1991. 1991. 1991.1991. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". HV. 11. Str. R.. Narodna armija. 04-337/91-23 od 14. Dnevno izvješće. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. 16. 525-123-167 od 15. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. ih 16. Narodna armija. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara.

1991. br. bataljuna 109. Izvješće. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. 04-337/91-25 od 16./16. bataljuna 109. bataljuna 105. po dubini motel Spačva . 1991. Selo je 16. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu.. pov. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. 11. pov. bataljuna. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. 11. a "dio ljudi se utopio u r. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. Br. 11.. 11. 131. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu.. Izvješće. pov. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. a osobito Podgrađa i mosta u njemu. pov. 525-123-173/91 od 16. Topnička potpora napada bila je obveza 109. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. Bataljun 105. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. 525-124-198 od 16. pov. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. HV.. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. Nakon napada 252. 1991. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. S dezerterima je trebalo oštro postupiti. br. 11. oklopne brigade dijelovi 3. zahtijevajući da u toku noći 15. 100-3/91 od 16. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu.Apševci . a njezin je zapovjednik 2. br. brigade HV. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131.Jasinje . izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . 525-123-178/91 od 18. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. 109. 1991. br. Prekid napada 131.Podgrađe".1390 Bataljun. br.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. Komletinaca i Privlake. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2. Izvješće. 1991. br. 11. HV. 11. Županja. brigade HV u Nijemcima.Panjik (kota 80). 109... 1991. Županja 1 Vukovara 17. 1991. br. pov. Apševca. U toku toga dana 252.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. ojačan tenkovskom četom. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. Vinkovci. studenoga uputi jedan bataljun 105. br."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str..1384 Dio 105. 11. Str. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. Izvješće. brigade HV. 525-123-170 od 16. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca". dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . HV Str. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Str.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. br.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. br. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap.Plandište. 47/18-91 od 16. Očito je čekala ishod napada 3. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine. 11. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. Izvješće.Jaz. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. . 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. 525-123-171 od 16. Br. 1991. .. 11. a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". br.1389 Ugrožavanjem Nijemaca.Slakovci. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. brigade HV tek se poslijepodne 16. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Zapovjednik 109. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV. HV. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed. Vinkovci. oklopna brigada JNA zaustavila se. 04-337/91-24 od 15. pov. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika .

Apševci. 525-124-198 od 16. Izvješće. brigade koji nije uopće stigao. Vinkovci. br.. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. 2. 6. pov. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. 11. Br. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Borbena zapovijed Op. pov. Dnevno izvješće. 11. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. pov. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". i 5. 525-122-233/91 od 16. 11. 1991. Izvješće. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. HV. 525-123-169 od 15. Pripremno naređenje Op. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. br. Zapovjed. Vinkovci. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. Str. 11. br. Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina..1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. brigadu HV iz Slavonskog Broda..1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1991. Str. 525-122-244 od 16. br. pa i borbe u okruženju. 11. Naseljena mjesta: Nijemce.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. 109. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 1991.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. a prema planu je trebao biti u širem području Đakova.. pov. Županja i Vukovara 17. br.. Županja. 11. Županja. 1991. Dogovorio je spajanje 2. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. Str. do 13. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. 3. 11. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. br. 11. Predviđajući dugotrajne borbe. Str. Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi. brigade HV. Pripremno naređenje Op. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. 1991. Str. 1991. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3. pov. do 24 sata 17. br. brigade i predloži mjere za rješavanje". pov.1397 Bataljun 105. brigade od 23.. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. br. studenoga. 1991. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. br.1391 U 105. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. 11. 04-337/91-25 od 16. br. Komletince. S pripadnicima Page 172 . 237 Plan s "Merčepom i tzv. 11. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. i 105. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. bataljunom. bataljuna i s nepotpunim 1. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima.. prema Vinkovcima ih Županji. 1991. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. studenoga bilo Je vrlo teško. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. pov. Županja..Bitka za Vukovar sustav obrane. 525-124-198 od 16.. 11. planirao je 108. pov. pov. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. i 2. 11. 525-124-191 od 15. 1991. Str. gardista iz 3. br. bataljuna. 1394 SVA MORH-108. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-243/91 od 16. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. br. Ne znajući još da je 105. 5 25-123-178/91 od 18.. br HV: Zapovjedništvo 108. 1991. i 16. 1991. 525-122-231/91 od 16.1393 Zapovjednik 108. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3. Gradiški).1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Otok Privlaku. 1991. pov. bataljuna u novi 2. 1991. 525-124-192/91 od 15. Vukovar. na pravcu Lipovac .

. pov. 1991. Dnevni operativni bilten za dan 15. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć".1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. 525-124-200 od 16. Vinkovci. Vinkovci. 525-124-201 od 16. br. 11.. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja. g. br. Ur. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. pov. Str. 11. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". 1991. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva.. 1991.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. i 132. Operativno dežurstvo od 15. 11. Str. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv.. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15.00.1991. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika".. 11. U. 11. 11. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 238 dužnosti". 525-123-177 od 17. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 . 1991. studenog. te da su "nesuglasice između zap. 122. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm. pov.1991.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu.. Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. brigadu HV.1403 U toku 16. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14. 11.'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. 384-386. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. 1991.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. studenog. bitke oko centra grada. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. Str... br. pov. pov. studeni. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Za njega je Operativna grupa 15. Dnevno izvješće. pov. studenog. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15. Glavni inspektor Hrvatske vojske. Za okruženi grad više nije bilo nade. 11. 525-122-238 od 16. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu. studenoga "vođene .Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. sjećanje vojnika. 1991. 5120-33-91-2 od 15. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 11. br. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. br. 1991. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. odnosno oko 100 metaka. 525-122-244 od 16. 525-122-223/91 od 15. 1991.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. Županja. 1991. što se očito odnosilo na 109. br. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Rok za ustroj bio je 20. ŠPEGELJ. 525-126/36 od 15. 11.1401 Pridodane snage iz 107. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. Ur. 11. br. koju nisam pronašao. 5120-34/22-91-1 od 16. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. od 06.11. Dedakovića i g. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati".. 11. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". te "poduzeti potrebne mjere".1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. br. br. br. br. 525-124/187 od 15. 1991. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. i 105.. pov. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. Str. Str. M. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru.00 do 12. 1991. Zapovjed. Vinkovci. studenoga. Vinkovci. 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-143-172 od 16. HV". studenoga imala tri borbena kompleta streljiva.

Depeša br.. 1991. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. od 12. 1991. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce. 11.. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. 12.00 sati Vukovar.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. Pomoć. 11. pov.. 1991. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1.. 525-124/202 od 16. Za teško stanje u Vukovaru.Marinci . 1991. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . 10.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković . 14. 240 Gardijske motorizirane brigade. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci.1419 Armija je i 3. 1991. br. pov. 22. 1991. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. 'Vukovar oslobađaju hrabri". pričuve minimalne a što se "negativno . 10. PANTELIĆ. Str. da je hrana i streljivo na izmaku. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. Zapovjed. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. "Vukovar je ostao u meni". 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao. 1991. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Obavjest. 10.. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. 1991. Narodna armija 9. 1991. 525-124-198 od 16.00.Bitka za Vukovar Vinkovci. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. Dnevni operativni bilten za dan 15. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. 8/91-01/265. 7... svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave..1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje. odražava na naše borce". Operativno dežurstvo od 15.1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru". Narodna armija 19. 1418 Milorad GONČIN. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara..1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara". Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. KL 810-03/91-01/01. 1991. Ur. 1991. br. 11. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru". a "agresor vraćen na početne položaje".00 do 18. Str. 11.1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1991.. br. listopada. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. "Svanuće jutro slobode". na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. ah bez pomaka na bojnoj crti. 10. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar. br. 5120-01-91-1 od 16. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske". 27. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Narodna armija. 11. 10.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. dopuna naše depeše. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe. Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. g..Bršadin. Na području Mjesne zajednice "1. 2/96-01-91-1 od 2. 11. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 511-15-10/3-4262/91 od 1. kukavice i veleizdajnici. Kl. M.. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . Ur..

Str. koji su 1.1423 Noć 374. pov. hstopada poginuli u Bogdanovcima..1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. 1991. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika.. dopuna naše depeše. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. dopuna naše depeše. koji je bio u potpunom okruženju. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . Depeša br. život se odvija (. 1991. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". Dnevno operativno izvješće. 1991. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa. dopuna naše depeše.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. Izvješće. struje.10. 10. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. .1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. što su branitelji s uspjehom odbili. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte.1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. pov. da nemamo vode. Depeša br. pučanstvo je u šoku. br. 10. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske.1991. 511-15-10/3-4267/91 od 3. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad. Napad Armije nije gubio na jačini.. Str. Vukovar je postao sablasni grad. prijete zarazne bolesti. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje. 10. Dnevno operativno izvješće. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. struje.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". 511-15-10/3-4269/91 od 4. Str. 10. 525-123-17 od 4. 10. a ranjeno je najmanje 16 osoba. Kao i prethodnih dana. br.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. 1991.. i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". "U potpuno razrušenom gradu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. 525-123-16 od 3. bez vode. Br. 511-15-10/3-4265/91 od 2. 1991. pov. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. da nam telefonske linije ne rade. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada".) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. Depeša br. 2-6 od 3. dopuna naše depeše. 511-15-10/3-4267/91 od 3.. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu.1991. 525-123-18 od 4. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada.10. nemamo prijevoznih sredstava. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara. 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.

Beogradska kosa. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. u broju od 10.. nesposobnosti. Predsjedniku Republike Hrvatske.1433 a ni 6.. I da će Vukovar izginuti. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453. br. što je obrana uspjela odbiti.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici. Borovo naselje. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.00 sati. Vojska. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. neznanja. Izvješće.. Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje".m MUP rh-otž: PU Vukovar. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. 10. 1991. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Depeša br. 1991. od čega šest pripadnika HV. Br. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. Zap. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. Depeša br. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. 511-15-10/3-4271/91 od 5. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. Operativno dežurstvo od 6. uži. i u mene. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. 4. 1991. 10.1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. dopuna naše depeše. "Zbog lažnih obećanja. 1991. 242 tehnika koju ste nam obećah?".10. 1991. Ovo više nije ni Berlin. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. Ni Bejrut.10. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. naše depeše. jasno mi je da smo rat izgubili. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Slobodni tjednik 10.1437 Tog je dana iz borbi za grad. 22. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. 1993. uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore.1431 Pet dana kasnije. 1991. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti. 4-5. 10. listopada počeo mirno. Operativno dežurstvo od 6. Trpinje. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću". 1991. jer vi ste lice i obraz Hrvatske. od 18.1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 511-15-10/3-4269/91 od 4. dopuni-. hstopada u 9:13. 109. dopuna naše depeše. s crte Vučedol Petrova Gora . mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Dnevni operativni bilten. Dnevni operativni bilten za 05/06. Depeša br. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'. 10. 10. Ali ni tada neće pasti". listopada. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Prijepis telefaksa primljenog 5. 10.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Izvješće. dopuna naše depeše. MUp rh-otž: PU Vukovar. Dovezena su tijela šest osoba. ZNG.1991. 20. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . .1435 0 stanju u Vukovaru 7.1991. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. Depeša br. Depeša br. 10. ZNG. dopuna naše depeše. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik.Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. usporedbom s porukom 4. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave.00 do 06.1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 511-15-10/3-4270/91 od 4. Vukovar će izginuti!". Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. što će reći pohvala. Bršadina i Borova Sela. 10. 04-267/1-91 od 7.1991. koje su u bolnici podlegle od starijih rana.1991. Page 176 . 1991. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. 511-15-10/3-4272/91 od 6. 1435 Nikola OSTOJIĆ. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. 10.

10.10. Depeša br. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". pov.. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 10. uspiješno brani svim snagama.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. U 19 sati 11. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . 1991. . 10. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. 10. do 18 sati. s ciljem da se Vukovar obrani. 1991. Str. 1991. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. br. Depeša br. još uvijek. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. od 08. Kl. 10. R. 1991. 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. zabilježeno je da se "124. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage. 19.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. dopuna naše depeše. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu.1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 1991. 10. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. dopuna naše depeše. Bogdanovcl .Bitka za Vukovar 1439 N. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. 511-15-10/3-4274/91 od 8.. pov.. 10.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. 525-123/40-91 od 11. 1991.. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom. Približavaju se tenkovi. hstopada "kao nikad dosad". 08-2935/1-91. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 511-15-10/3-4275/91 od 9.12.1447 U 19. koji je potrajao cijeli dan. br.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. što je odmah demonstrirao. CO. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. 525-123-38 od 11. br. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske. Njegov nastup prema Zagrebu. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. OSTOJIĆ. Depeša br. dopuna naše depeše. Narodna armija. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. 1991.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje.. Str. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1441 Relativno zatišje od 8. HV. 10. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. Nema više sijena (municije). Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. hstopada. Br. 1991. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji. Izvješće. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". Izvješće za dan 11. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. 8. Izvješće. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Zaključci iVarođne novine.. 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.1442 Armija je oko Vukovara 10. dosta nam je Page 177 .. 511-15-10/3-42 76/91 od 10. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. 021-03/91-05/07 od 8.

10. br. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje. među kojima je mile mrkšić. u 23. 2121-06-91-90 od 13. 1991. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. '» SVA MORH-122. Depeša br.40 sati. brigade.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. a ranjene su 43 osobe. U toku 16.1461 Ujutro 19.59. 10. i 17. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. br. HV: Zapovjedništvo 122. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. 10.1459 Nositelj napada. trudnica i novorođenčadi. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. mehaniziranog bataljuna 51. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. 1991. Dan kasnije poginula su dva. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice.. 5120-03-91 od 13. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. namjeravajući s tenkovima ući u grad. Pregled situacije.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. B. 1991. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice". Nakon što ga je 13. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. 511-15-10/3-4284/91 od 15./14. mehanizirane brigade. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. 10. koje mu to trenutno onemogućuju".00 sati.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. 10. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. HV: Zapovjedništvo 122. Vukovar je odgovorio potvrdno. 1451 SVA MORH-122. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. 51. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. Rušitel] ustavnog poretka 19-29. kao i da se može dati i u "novine". brigade HV iz Đakova. 245 bila i glavnina 2. brigade. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". 1991. 1991.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". br. dopuna naše depeše. br.21. BORKOVTĆ. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". Dnevni gubici 16. Evropskoj misiji. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske. !U" Isto. U toku 15. Dopisano ispod izvješća od 19. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. KL 804-01/91-03/48. Ur. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći. razgovor od 12. branitelj je zaustavio prodor. 1991. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva.1455 Bih su to do tada najžešći napadi.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. južnom dijelu naselja Lužac. 2121-06-91-90 od 13. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. nM Glavni stožer HV.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. br. 10. hstopada 1991. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. u 19.

1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Depeša br. I. ĐUKIĆ. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. 525-123-78 od 20. SIS.45. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". Narodna armija.1468 Do 30. pov. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. Imenovanje. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. 42-47. Napadi su odbijeni. Grad Vukovar je pun ljudi. 7. 511-15-10/3-4286/91. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi. na što su hrvatske snage odgovorile. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11. 1462 RH. I. Odjel Sinj. Lijekovi. Str. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. br. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20.. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. 1992. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. usprkos potpisanom primirju. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. svibanj". Ništa lažno. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. D. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. VSA MORH: MORU. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. 1994.1991. 27. Saslušanje okrivljenog I. 1991.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a sedam ih je ranjeno.1991. Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Str. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca. 20-22. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. 10.. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice.10. 204.08. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar. KIR-36/92 od 6. dopuna naše depeše. godine): Zap. od 16. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". 10. 3.1471 Idući dan. hstopada je za branitelje Vukovara.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. 23. Uspjeh su ući u selo. 10. Ministarstvo zdravstva od 22. Page 179 . 1460 M.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom.. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. brigade. 78-79. Br. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice. 511-15-10/3-4288/91.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . pov. 1991. 3-8 od 16. bio težak dan. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. Izvješće. br. 10. a crta se obrane nije pomaknula. 10. zauzeli 10 kuća. Izvješće. 9. Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. od 17. K. 1991. Depeša br. hstopada.1470 Od 26. a za 11. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. Br. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Obavijest.10. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". 10. 1991. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. D. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. mmzione otopine. MATIĆ ERED.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. 19. 1991. "Vukovar oslobađaju hrabri". 1080-183/1-1994 od 10. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. 1991. 525-123-68 od 17. bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". hstopada. svibanj". žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove".. Službena bilješka o informativnom razgovoru.

U. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. 1991. 1991. 511-15-10/3-4304/91 od 26. Pov. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 1991.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. br. Izvješće. br. pružena je 3. 525-122-1071/91 od 31. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Depeša br. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. studenoga. 10. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. Str. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.46). 1991. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". dopuna naše depeše. Depeša br. 10. Str. Str.. pov. 1991.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. dopuna naše depeše. 10. 10. Dnevno izvješće. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. kao i Sajmišta. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. Dnevno izvješće. Str. u 18. 1991. 1991. pov. Depeša br. 10. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. Granatirano je i područje Vučedola. 12. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. 10. 525-123-82 od 21. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 525-122-55/91 od 29. 10. Izvješće. br.Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a ranjeno je 12 osoba. 525-122-34/91 od 23. 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Dnevno Page 180 . Obrana Bogdanovaca napad je odbila. 1991. 10. dojmna naše depeše. 511-15-10/3-4311/91 od 30. 1991. Depeša br. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 525-122-22/91 od 21. pov. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 5. 1991. 10. 1991. kao i prethodnih dana. Str. "Usljed žestine napada. Dnevno izvješće. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. 511-15-10/3-4308/91 od 28. 1991. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. mehaniziranog bataljuna 51. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. dopuna naše dejseše. 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.10. Str. Dnevno izvješće. "Hladnokrvnost pre svega". br. listopada. 525-122-37/91 od 24. 1991. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-109 od 28. dopuna naše depeše. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. br. 1991. 1991. 11. Vinkovci. 525-122-90/91 od 2. Znatna pomoć. Poginule su dvije osobe. 10. 1991.. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. Narodna armija. 2. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. Dnevno izvješće. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". pov. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". Depeša br. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama.Trpinjska cesta i Erovac. 10. Vinkovci i Županja. br. 1991. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-123-86 od 23. koje su uočile "velike snage . pov.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". 7. Izvješće. Narodna armija. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. pov. branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". br. j>ov. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. DOKIĆ. 511-15-10/3-4306/91 od 27. Str. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. 24. S. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. težišno na područje Mitnice.

pov. mehanizirane brigade JNA na Lužac. Vladimira Kočiša Zeca. Str. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. MUP-u. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 511-15-10/3-4325/91 od 6. 1991. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. U. 1991.1486 Vukovar je u 5. što je bila bilanca zadnja dva dana. dopuna naše depeše. 2. u 16 sati. Mladen Bratić". Narodna armija. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. br. i 5. te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . pov. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. 5. usprkos još jednom potpisanom primirju. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa.1488 Noću 5/6. ako u vjetru neki zvuk Vas budi. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 525-123-129 od 3. Str.Bitka za Vukovar izvješće.11. Odjel Sinj. 1991. 22. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. 1991. Depeša br.11. 9. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 248 major Mladen Bratić. us« VSA MORH: MORH. U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. Narodna armija 9. Narodna armija 9. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju.. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. 511-15-10/3-4323/91 od 5. Rušitel] ustavnog poretka. "Kako je poginuo general Bratić". Br. br. 1991. Do 18 sati 3. Operativno dežurstvo od 3. te čvrsto. 1994. 11. Dnevni operativni bilten. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". a ranjeno je 25 osoba. 1991.1991. MARKOVIĆ. 155 mm. Obavijest. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". .. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. revalvirana smrt". 152 mm "NORA". I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. toga dana ona je bila povremena. 11. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2. Na hrvatskoj strani poginulo je pet.1991. I4!W I. Mjesna zajednica "1.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. studenog. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti.. 1991. 11. to kuca srce hrabrih ljudi.. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 8. Službena bilješka o informativnom razgovoru.11. 8. 122 "GVOZDIK".1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 1482 S..1991. 1080-183/1-1994 od 10. "DevaMrano primirje. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. svibanj". sve lovce stigne zaslužena kazna". Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale.1489 Komanda Novosadskog korpusa. Narodna armija. 9. 11. 7. 11. Tekst izvješća kod B. na koje se sručila kiša topničkih projektila. 1991. 1991. ISU 20. studenog na strani branitelja grada.. tvrdi Borković. Županja upućena prijepodne 6. dopuna naše depeše. OZ Osijek od 8. S obzirom 1484 "In memorlam. 11. 525-122-109/91 od 4. 11. Depeša br. BORJSMĆ. SIS. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. 6. studenoga. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma.. 11. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. Vinkovci. pridaje". JOVANOVIĆ. Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. Izvješće. Dnevno izvješće.. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. u pjesmi. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. "Korak do slobode". nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. i 3.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4.

Kovačića". Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm". Nastojale su Page 182 .1500 TANJUG je 10. OZ Osijek od 8..Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru". naime.1991.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. svibanj'. svibanj". 11.1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo"..1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ.1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh. 1991.1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9.1492 O stanju u Vukovaru 8. prečnika blizu 300 metara". 511-15-10/3-4327/91 od 9. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. dopuna naše depeše. 9. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti.. Depeša br. 1991. Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. "Korak do slobode". Buhe.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1. 525-122-162/91 od 8.11. JOVANOVIĆ. pov. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada.. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih. OŠ MUP RH. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. G.. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Dnevno izvješće. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. . Poginuo je jedan branitelj.. dopuna naše depeše. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. br. 1991. zauzela je Bogdanovce. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi.-¦. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. Drvena pijaca i ulicom I. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. Mitnicu. Depeša br. 11. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade. dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka. 511-15-10/3-4326/91 od 8. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste.. ali ne znači da neće.000 života pasti u ruke neprijatelju. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika. te će 13-15. 11. a 28 je osoba ranjeno. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara. 11. 1492 S. Str. 525-122-126/91 od 6.1495 U Vukovaru je JNA 9. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica. 1991. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1. ¦ ''P'BJJJ'VH*. Str. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca".1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. 11. 1991. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije.. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana.' '¦ *"'* •'¦*•. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje".1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . 8. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. pov.. br. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. A rf*. Narodna armija. u 10.14 ." j Buha".. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. ' .

Iako to nije jasno rečeno. a napose vatrom iz zraka. u idućih 10 sati. 11. studenoga završio je debaklom. 1991.. 11. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". Našica i Valpova. 1991.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci .. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. pov. tukući ga vatrom svih vrsta. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.Vukovar 13. br. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba. 1991. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 1991. "Obruć sveden na prsten". dopuna naše depeše.. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". 525-122-1046/91 od 10. br. Slavonskog Broda. Str.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka. Dnevno izvješće. 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji.. POPOVIĆ.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka.Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. Str. 11. Depeša br. 525-122-173 od 9. 1991. napisano je u izvješću. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. Depeša br.. Generalu zbora Antunu Tusu. 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Osobno je dao tri prijedloga.. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. koji je 13. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. 525-123-154/91 od 10. 1991. 11.. 14. Vinkovaca Đakova. Str. dopuna naše depeše. br. 11. Generalu zbora Antunu Tusu. PANTELIĆ. R. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije".. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj.. 11. Dnevno izvješće. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. pov.. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske.1512 Kasno navečer 14. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. mehanizirane brigade.. Str. 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10. 511-15-10/3-4329/91 od 10. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. 1991. 11. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. Izvješće.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl. 11. pov. 11. 1502 M. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 .. novembra.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. 511-15-10/3-4330/91 od 11. Narodna armija 16. br. pov. mehaniziranim bataljunom 36. 1991. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. 1991. Izvješće. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". 525-123-153 od 10.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.

studenoga. kao i predstavnike Evropske misije".pokolj. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. 11. 4. 1991. GREGURIĆ. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. br.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Gospodinu Vrbancu. 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml. Dnevno izvješće.-1992.1517 U zoru 17. 11. br. 11. J (Mladi Jastreb). 1992. 1991. 525-122-245 od 17.". 11. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. jer rade na jedini mogući način. gdje se nalazi bolnica. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara.. VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. Vojska.. 25. Dnevni operativni bilten. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage". Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ.-1992. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. J. Način izlaska ljudi iz Vukovara. Granata za MB i topove nemamo već dugo. 19. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah. 272.1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. na osnovi čega je zaključeno da 16. 16. težišno na Vukovaru. D. Vinkovci. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. Operativno dežurstvo od 15. 2196-01-091-1 od 12. Str. Bez odlaganja i svim snagama.. br. 11. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Ur.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. Narodna armija. 37. u 00. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. Ml. Narodna armija. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 1512 Milidar BAKARIĆ. 1991. 11.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati.1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. 1991.1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. pov. Tekst brzojavke u F. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV.. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti .. bez panike. 1991. 1991.. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. KL 814-01/91-01/01. 6. "Jedinica bez izdajica". u prvim satima 17. Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. 1991. u kojem je obrana bila na kraju snaga. Vukovar od 17. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje. . 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. 26. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra.) snaga na tom dijelu. hitno se traži. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. 7. Ona se prijepodne sastala na sjednici. Teks dopisa kod F. Str. GREGUPJĆ. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. tromblona i protivoklopnih sredstava. Bez bombi. 1510 B. "Ko je 'pucao' u tenkiste". studenoga prestala s vatrom. a to je" da "vlada RH. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio. pov. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". Dnevnik događaja.. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. Narodna armija. Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. 12. 1991.m Risto KOSTEV.30. 525-122-208/91 od 14. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". 1992.11. 259-260. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih.1515 Ubrzo nakon poslane poruke. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati".000 života pogne glavu i pristane da na za danas. Page 184 . po gosp. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. "I na silosu jugoslovenska zastava". studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije. S prvim minutama 17. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. u ime 15. Operativni štab ministarstva od 14. 4.. 16.

GREGURIĆ.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Tekst brzojavke u F. br. odgovor je opunomoćenika Armije. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. 272-280. 280-281. Izvješće. 525-123-177 od 17. 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". KL 800-01/91-04/27. studenog 1991. Vukovar . održane 17. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen. GREGURIĆ. Oko podne sjednica je privremeno prekinuta. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad.-1992. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . 11. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. Poruka je bila dovoljno jasna.-1992. 1519 Zapisnik sa 53. On je odmah nakon Page 185 . uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu.-1992. Str. pov. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. GREGURIĆ. br. što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. Ur. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici. Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". što se pokušavalo zaustaviti. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost. 255 'Vukovar nije osvojen grad. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu. Tekst pisma kod F. Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore.1523 1521 ISTI. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. br. GREGURIĆ. Vladi Republike Hrvatske.. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". U tom cilju predlažemo da se povređeni. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić. brigada HV.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991...-1992. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. Vukovar Šid. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva".11.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. kao i u drugim mjestima.1991. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen. 50302-91-2 od 17. Vukovar . To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske.. 1520 F. Str. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. 1991.. oboleli i ostali dio stanovništva. 525-122-245 od 17. 11. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ.. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. Tekst pisma kod F. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. 280. nego kao dio njega. 1991.. 272. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. 282.Vinkovci. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". 11.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. general-potpukovnika Andrije Rašete. kojeg se nije moglo naći. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. 1991. 11. pov.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara.Osijek. 105. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991.

Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. KL 803-05/91-03/303 Str. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta. KL 8/91-01/91-268. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. Pov.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe.. 11. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. studenoga. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. a ne haubice koje je imala Operativna grupa. ni JNA. 11. br. Županja od 14. Str. 5120-25/22-91-1 od 17. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. br. 1991.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Ur.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. br. Izvješće o stanju municije. 525-123-177 od 17. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. 11. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. Kl. pov. 11. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". 803-05/91-03/283. a još manje "tzv. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 5120-01/22-91-1 od 17. pov. iako se nije znalo tko ih vodi. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane. 1991. 1991. 1991. 525-122-254/91 od 18. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. br.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. a za što nisam pronašao potvrdu..1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. koje je stiglo 19. Vinkovci. donekle su opravdavale takve pokušaje.. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. s minimalno 150 projektila. 11. pov. nije poštivala. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. nije koristilo jer je bilo za top. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. Zapovijed. Predaja nije dolazila u obzir. 525-122-246/91 od 17. 1991. 5120-21-91-1 od 18. Ur. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. br.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . 1991. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. Dnevno Izvješće.46. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. Vinkovci. br. 5120-26-91-1. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. a do 16 sati 19. Str. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. KL 803-05/91-03/290. br.1534 Operativna je grupa 17. studenog 1991. Vinkovci. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. brigade HV iz Zagreba u toku dana. 5120-01/22-91-1 od 17. Vinkovci. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. 8/91-01/269. 11. 11. Ur. br.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. 1991. Ona je 17. br. pov. studenoga. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. 5120-25-91-1 od 15.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva. Ur. gdje ga je namjeravala prihvatiti. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. Ur. Ur. 11. Kl. br.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. Str. 1991.. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 525-122-247/91 od 17. KL 8/91-01/272. 11.. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. radi remonta".. 1991. u 14. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište.

koji im je osobno "čestitao (. Pov. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . Ur.) na izvojevanoj pobedi". No i 19. Vinkovci. Predaja 2000 ljudi.Bitka za Vukovar 17. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. br. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar.. br. studenoga poginula su dva pripadnika. 11. pov. 525-123-184 od 19. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. br. 11. ispoljavajući hrabrost"1549. 11. 525-123-177 od 17. Županja i Vukovara 17. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin. 525-122-257/91 od 19. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. Izvješće. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. 1991. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. 1991. a 20. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str.1547 Tjedan dana kasnije. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. br.. 803-05/91-03/302. zapovjednika 1. 11. 1991. pov. Str. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. pov. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. 11.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima. 11. studenog. 1991. KL 804-01/91-03/151./18. br... 525-123-178/91 od 18. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. Ur. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. Izvješće. te da 'Vukovar nije osvojen grad. kao i tijekom dana. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. Županja. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. a ranjena četiri pripadnika. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. br. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. 11. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. 1991. Županja podržao. 11. 1991. 5120-25/22-91-1 od 17. Ur. Vinkovci.1540 U toku noći 17/18. SVAMORH-GSHV: GSHV. 11. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br. br. 1991.. i 20.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18. 1991. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. Kl.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. Pov. Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-249/91 od 17. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". 525-123-177 od 17. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. vojnika i dobrovoljaca. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. upornost. 5120-03-91-121 od 17. dogovorena je u Dalju 19. Vinkovci.. 11. osvajali su kuću po kuću. potvrđujući humanost. br. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj.. studenoga u Beogradu general Kadijević.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina. U dijelu Borova Naselja. 5120-25/22-91-1 od 17. studenoga. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. pov..1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. lovački avijacijski puk 1. vojne oblasti. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Iz 51. 1991. kapetan Borković. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. od kojih je oko 400 bilo naoružanih.

1549 VSA MORH: SSNO. "Ko to ne zna ratne ciljeve". Narodna armija. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'.. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. 1991. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad. br. 1991. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. 20. 1991. Izbora nije bilo".. 525-122-254/91 od 18. 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja". Narodna armija. 1515 M. 11. 1991. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. 11.1991. Dnevno izvješće.. 11. Narodna armija. studenoga. RISTIĆ. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. Narodna armija. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. Kabinet Saveznog sekretara Br.. pov. Dnevno izvješće. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. "Vukovar je ostao u meni". 1552 S. 1991. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-259/91 od 19. Od 8 sati 20.1558 Napokon je 22. 1991.Marinci . 21. Kl. 11. 11. "Pokloni za prijetelje". U.Vukovar. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 4. 11. PANTELIĆ. 22. motorizirana brigada iz Kragujevca. 11. 7. 3. 23. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. a koji se sada ispituju". 12. 1991. 525-122-186/91 od 20. Od 440 ranjenika došlo ih je 68. 20. 1991. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar . 1553 D.. br. 2.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda. 525-122-259/91 od 19.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana". "Nekima. 1991.1991. 1991. 20. 11. DUiaĆ.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". Naredba br. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji".1552 Zauzimanjem Vukovara. 28. O stanju u Vukovaru. 55-56. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". M. 1023-2 od 21. MARJANOVIĆ. 8. prenebregavajući činjenicu da je taj grad... 1991. Narodna armija 23. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. Narodna armija. 259 Page 188 .. 1991. Narodna armija. br. 1547 M. 292. po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim.-1992. 11.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega. 5. Izvješće.. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe.1991. Ur. 525-122-295/91 od 23.. stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara.11.. 24-25. 12. br. 5. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. 6. Str. BW F. Županja. Dnevno Izvješće. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". 804-01/91-03/159. pov. 1991. 15. Pov. 68-69. 11. 5120-03-91-1 od 18. Str. "Udahnuti život gradu". pov. 11. 525-122-256/91 od 19. 23-24. Narodna armija. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 12. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. 11. Pov. GREGURIĆ.1991. Vinkovci. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 258 neofašizma i ustaške ideologije. 30. br. kada je Vukovar oslobođen. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. SPASOJEVTC.. Narodna armija.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 6.1557 Očekivani konvoj nije prošao. 1553 Milorad GONČLN. 28. a očekuje ih se još oko 5000. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. ni danas. 1551 Ivan MATOVIĆ.. O situaciji u Borovom naselju. Narodna armija. Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. pov. Str. 1555 R. 1549 "Oslobođen Vukovar". 27. br. 11.

brigade HV. U. PETROVIĆ. i 109.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. pov. Br. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. upitno legitimne. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. HV. br. "Na izazove je uzvraćeno". Pojas obrane 2..1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. POPOVIĆ. 525-123-175 od 17. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. 525-123-175 od 17. 109. br. Prvoj. Narodna armija 4. 1991. brigada prema Jameni i Strošincima. 11. navodno na Merčepovo inzistiranje. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1570 Page 189 . 11. br. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". bataljun 105. Vinkovci. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. 1564 SVA MORH-109.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. 5120-01-91-1 od 17. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. 1991. pov. Izvješće.1991. 11. 109. pov. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. Izvješće. bataljuna 109. 1991. br.. br. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. 11.. Za dovođenje u red sustava date su. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. Po dubini iza njih. u području Otoka. Izvješće. Pov. 109. a napose na pravcu Podravske magistrale. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. Zapovjed. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. bataljuna 105. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap.. 11. studenog 3. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. Postrojba je do 24. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. Apševci.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 11. a 131.. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. a 131. br HV. 1991. Zbog toga je ujutro 17. Vinkovci Županja pojačana je 17.12. a 2. br. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje. brigade HV. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. 1991. KL 8/91-01/267. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. Podgrađe i Nijemci. Zapovjed. 525-122-37/91 od 17. 1991. Ur. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. u području Vrbanje. 1991. 525-122-250/91 od 18.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 04-337/91-26 od 17. a ispred Otoka obranu je organizirao 1. Narodna armija.1567 Od pokušaja se odustalo. 16. Str. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. R. br HV: Zap. Str.1561 U toku 17. brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. br.. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". 23. 556-1 od 17. studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. 11. 109.. bataljuna 109. 24. M. pov. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika.

Izvješće Glavnog inspektora HV. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. pov. a potom spajanje sa snagama 12. U.1991. 1991. 11. Donjeg Novog Sela. bataljun 109. pov.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?.: ZOZ Osijek Str. brigade ZNG-a. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. Odjel za operativne poslove od 18. br. br. Ur. 1991. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. Podgrađa. ŠPEGELJ. Sjećanje vojnika. 1991. Zapovjedništvo Page 190 . br. br. a ne Vinkovci . Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. pov. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. pov. br. studeni 1991. 261 tenka 105. br. Str. jer cijela još nije stigla . Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. Vinkovci. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu.11. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". 11. br. 1991. brigade HV. Str. Vinkovci. 1991. 1991. studenoga. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. br. 11. 11. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". 11. pov. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada." SVA MORH-GS HV. 525-122-38/91 od 18. M. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. oslabljenu 105. 29. Od obećanog bataljuna 105. Županja i Vukovara 17. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane.. Borbena zapovjeđ Op. Dnevno Izvješće.1991.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. 91-3440 od 19. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. br. 29.. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. 11. 525-122-254/91 od 18.Županja. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. trpljenje 1 strpljenje. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić . Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. 319. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez.Privlaka. 525-122-38/91 od 18. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10.. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Dopuna izvješća broj 3. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. ali sa slabom motivacijom. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-178/91 od 18. ŠPEGELJ. 1991. njihova odlučnost. brigade HV. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. Borbena zapovjeđ Op. 11. Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. Tekst izvješća kod M. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. 1991. Sjećanje vojnika 387.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109.Vukovar. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. Dnevni operativni bilten. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1 to za pravac Vinkovci . spremnost za žrtvovanje. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2. 11. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. 525-123-180/91 od 18. Županja. 525-123-178/91 od 18.

pov. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). Dopuna Borbene zapovijedi Op. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 6. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. br. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . Nijemce i Podgrađe. za potrebe branilaca Vukovara".milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. 1991. Str.. brigade i 2.1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20. 525-122-250/91 od 18. Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?".. 1991. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. SVA MORH-GSHV: Procjena. 1991. Tomici. 525-123-178/91 od 18. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci.. br. 525-122-258/91 od 19. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. 525-123-183 od 19. Izvješće. navodno. br HV. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja 1 Vukovara 17. Vinkovci Županja. pov. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci .1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. 525-122-250/91 od 18. 1991. br. br. 11. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. tako da su se pripadnici HV.. uz oslonac na naseljena mjesta. 11.. HV iz Bjelovara. Obavještajni izvještaj. 1991. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. br HV: Zap. studenog. U. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. Br. studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. kanale.1578 Bio je to samo jedan. br.Otok Privlaka. Dnevno izvješće. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . br. bataljun 109. 1991. 11.Mirkovci. 1991. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. koji je Imao 80 boraca. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. Str.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. 525-122-254/91 od 18. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. Str. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. br. 11. 109. 11. 11. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". Rok provedbe zapovijedi bio je 20. Dio tenkovske čete 105. br. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. šume i usjeke.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. 109-568-004-1/91 od 18. Pov. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. studenoga do 3 sata.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. Pov. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. pov. 1991. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. Veći dio vojaka . Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ./19. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci.. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu.

Jarmini. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. 525-122-276/91 od 21. 1991. pov. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br HV: Zap. Str. br. 525-124-218/91 od 20. 525-123-191/91 od 22. ožujka 1991. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih. u Vinkovcima je živjelo 35. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. br. brigada HV bez 2. 11. 11. br. br HV. brigade HV u šumi Dobrnja. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1. 1991.Đakovo kao pomoćnom pravcu. pov. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 525-122-264/91 od 20.. 5120-01/22-91-1 od 22. 1991. HV Br. bataljuna. 1991. bataljunom 109. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti. 1991. 11.Stari Jankovci. pa je Zapovjedništvu 109. To se željelo postići povratkom Lipovca. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 11. br. 11. brigade ZNG-a. br. pov. Str. br. bataljunom i mehaniziranom četom 3. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ojačana s 3. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. br. Str. 1991. 1991. Pojas Brčko .. 1991. 109-568-029-1/91 od 22. 109-568-013-1/91 od 20.. 11./21. 525-122-260/91 od 20. HV: Zap. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 11.. Pov. Ur. Borbeno naređenje Op. brigada ZNG-a bez 3. brigada HV ojačana 2. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske.1587 Noć 20.Jamena. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. br. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. Napad je odbijen bez gubitaka. pov. brigade HV. Jarmina i Rokovci branila je 109. Županja iz 23. bez sela Gradište i Apševci. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. pov. pov. br. br.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. 11. br. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . Nuštru.1590 Operativna grupa Vukovar. Str. PrivlaM i Komletincima. 11. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-122-270/91 od 20. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. 109. Izvješće. Str. 1991. 525-122-295/91 od 23.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Obavještajni Izvještaj.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. br. brigade ZNG-a.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. 1991. br. SVA MORH-109. Page 192 .Otok . branila je 131. O situaciji u Borovom naselju.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. bataljuna i mehanizirane čete. Dnevno izvješće. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. 1991. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . brigada HV.000 stanovnika. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid .Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". Zidine (kota 101). brigade HV. 196-197. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10.1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila. 11. Str. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. Otoku.. 1587 SVA MORH-109. pov. U drugom postroju bila je 3. br. 11..Nuštar . 109. 525-122-273/91 od 21. Dnevno izvješće.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci .1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. Vinkovci. To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. pov. Ivankovu.Strošinci. 11. 11. 525-122-265/91 od 20.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. 1991. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). 525-122-270/91 od 20. Br. Str. 8/91-01/291. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo.347 osoba svih nacionalnosti. Izvješće.. 1991. pov. Kl.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . 109. Str. sjeveroistočno od sela Strošinci.

studenoga. br.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. 109.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. studenog kao Page 193 . 264 bila obrane pojasa Andrijaševci . brigade HV. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Zapovjed. 139. br.159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. Izvješće. Borbena zapovjed Op. 11. Str. 7. 1991. 11. bataljuna 105. Čepinu.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . 1991. brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. 122. pov.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23. U ime njezina Zapovjedništva. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ./21.1595 Snage 105.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105.11. 11. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. pov. . br. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca. brigade HV. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. br. 525-122-767/91 od 21. br. i 124.. 1991. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. r 525-124-227 od 23. i 3.. i 106. Zapovjed. 5 25-122-767/91 od 21. 11. Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. studenoga. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. Str. pov. brigada HV. br. br HV. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. Razbila je glavninu 130. 1991.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. 105. Str. studenog nisu se ispmiile. Ernestinovu. br. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. 7. 525-123-189 od 22. 525-122-287/91 od 22. 1991.1593 U noći 21.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. 525-124-227 od 23. i 131. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije".. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. 11. pov.1596 Postrojba HOS-a. br. Pov. kroz noć. brigada ZNG-a i dijelovi 105. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. 1991. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. 525-122-288/91 od 22..Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. Jarrmne i Borinaca. Str. a privremeno 3.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. br. OG "Spačva". brigada HV. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. br.. • sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Pov. br. pov. i 108. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. 11. Pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov.11. bataljuna 109. Ujutro 21. 525-122-282/91 od 22. brigadi HV. 525-122-286/91 od 22. Privlaka . br. studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". 1991.Ostrovo. studenog sve snage na području Vinkovci .-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1991. 525-122-283/91 od 22. 1991. U sastav Sektora određene su 131. 1991. Zap. 11. S-.11. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op.Lastovo. Laslovu. SVAMORH-ZOGV: Zap. pov./22. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. 525-122-289/91 od 22. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. 250 ljudi. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku.1991. Županja.Bitka za Vukovar 151. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.. 109. 11. 525-122-43 od 21. • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. brigade i protuoklopnom skupinom 101. br. U sastav skupine ušle su: 109.

Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. brigade ZNG-a prema Ernestinovu. Izvješće. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-191/91 od 22. 525-123-188/81 od 21. 11.Jurjevac Punitovački.Bricin Bunar . Str. br. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130. Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. br.. Izvješće.1603 Hrvatske snage 21. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. brigade HV. brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad.. 1991.Široko Polje Tenjsta Antunovac . Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . Izvješće. 33. Izvješće. Ernestinovo. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima. 1991. 11.1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. 11. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka. 1991. br. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. 11. 525-123-192 od 23. 32. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen".. pov. Str.. Predviđeni plan ispunila je samo 101. bataljun 130. samostalni bataljun 106.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. Blokiranje Ada. Izvješće. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . br.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja.Briješće . 11. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin .Nova Tenja. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. Stari Orlovnjak Stari Seleš. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. Str. 525-123-185 od 20. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. 19c: Borbena zapovijed Op. br. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov.. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. brigade HV iz Đaku-.Korođ Grad . 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-187 od 21. 11. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . 11.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. Borbeni moral 130. brigade HV. br.1609 No. pov. . brigdiir HV. U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.. br. brigadu HV 23. pov. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. pov. 11. br.. težišno s bataljunom 3. 525-123-189 od 22. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br.1610 Noć 23/24. Bih su to 2. studen. 5. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. Borbena zapovijed Op. Page 194 . i: 1991. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. br. Na pravac Briješće . a jutro 23. brigade da pojača obranu Laslova.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. pov. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-44 od 21. 1991.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . 11. brigade HV iz Orahovice. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. 11. br. Izvješće. 1991. Ivanovcu i Hrastinu. Hrvatske snage natjerane su na obranu. br. pov.Grabik . brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih.-122-41 od 21. djelatna četa 132. Borbena zapovijed Op. Izvješće. 1991.Vladislavci. pov...Rudine .. 1991. 525-124-224 od 21. 1991.Novi Seleš .. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101.1607 Pomak nije učinjen. Armija je poboljšala operativni postav. 11. 525-123-187 od 21. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Bobotski kanal (tt 86. 525-123-186/91 od 20. brigade ZNG-a. 525-122-45/91 od 21. pov. bilo je okruženo Laslovo. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. 1991.Ernestinovo . 34. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. Izvješće.

"nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. pov. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. Ur. ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. 278. Izvješće. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. 525-122-46 od 23. br. Vukovar je Page 195 . Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. bez struje. SSNO.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. 91. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 1619 ISTA 142. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja.. Izvješće. 1021-1 od 18. 91. 35. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. br. 1018 A MIRKOVIĆ. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. 91.6 MHz: glasom protiv topova. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. br. 11. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. Naređenje."1618 Na. kad prestanu kanonade. Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. br.6 MHz: glasom protiv topova. 11. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. Sva srpska sela postavila su barikade. Obveza 122. 1991. 2001. 7-8. od konzerve do spavanja. ali ne i izaći ih <* pak obratno. Str. Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. "Doista.1991. 1612 VSA MORH: Komanda 5. nedostaju pisani izvori. pov. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 268 dana nisu Imali kruha.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. 525-123-193/91 od 23. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo".. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . Zamislite: u industrijskom gradu. br. 1616 A MIRKOVIĆ.11. u tišini.1613 U drugoj polovici 1990.1619 Petar Bošnjaković. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.možeš ući. pov. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". 11.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. lb je danima funkcioniralo". male su bebe toliko bile bez mlijeka. br. Ništa osim njega. u stalnom iščekivanju". Borbena zapovijed Op. grobnoj tišini čujete samo cvrčka . Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto.1621 Zbog toga. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama.6 MHz: glasom protiv topova. Ništa lažno. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. U. Vlastita naklada. od jednih radiovijesti do drugih. kako ja pamtim". Zagreb.. 267 Okruženi grad Za sliku grada.1622 U jesen 1991. Bilo je tragikomično. 11. 46. 23-24. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. VO. 1991. 1991. Istodobno. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. 09/75-1111 od 18.to naprosto ubija. i prvim mjesecima 1991. pucnji odjednom začujete cvrčka. Str. sada u neprirodnoj. Str. 67. 91. Br. u mraku. pisala je Alenka Mirković.6 MHz: glasom protiv topova. Ne može da ne ubija". 525-123-195 od 24. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. Kabinet SSNO. 1615 Predrag MATIĆ Fred. 5120-49-91-1 od 3.. 1991. 1991. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. pov.

koju su zabilježili novinari Danasa. bilo je nesporazuma. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. 8/9.. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. Bitka za Vukovar. Glas Slavonije. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja. 1621 Isto. "Narod nije genocidan". Za dom. 1991. studenog 1991. 14-15. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. 19. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. ah ovdje su ljudi stekli dojam. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom.. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 1991. RUNTIĆ. br. D. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. sumnjičav preko svake mjere.1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". Uz taj. Za razliku od Dedakovića.. pov. prilično neorganizovan čovjek. daleko od bojišta. DEDAICVIĆ^ASTREB. "Glasnogovornik medijske gerile". pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18.. 7. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. 1991.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala. 16. Borković je opisan kao "kapetan. naoružani narod koji brani svoj dom. Redovno dnevno izvješće. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena". niti su tada prestali.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. 1991. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. te da se to pokazalo dobrim. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca.1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. 1025 Mladen PAVKOVIĆ. Danas. 1623 Davor ŠPIŠIĆ. 18.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića. 29. Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti. a ne možemo ih dobiti ni na revers. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . 8. "Nekoliko centimetara od smrti". po mjesnim zajednicama. a odbih su ih posuditi". koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. 1-1 od 31. 4. 10. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. Zap. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". 8. 10. ili 19.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. 8. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. 39. 25.. 11. A MIRKOVIĆ-NAĐ.. najjednostavniji način organiziranja obrane.1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. Danas. Danas. aktivni kapetan JNA jedan ovako. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. 1(122 M. U jednom intervjuu iz studenog 1991. Zagreb. llpanj-srpanj 1994. Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. tako nije bilo s Borkovićem. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. ZNG RH. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Str. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro".1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. 1991. 10.. "Vukovarskl Napoleon".

u 21. Slavonska krv. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". No..1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. 10.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. Danas. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. Br. ŠPIŠIĆ. Danas. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. 7. 4. Milena RADOVIĆ. 270 i HV-a. opis je. 3-1 od 4. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica". posebno je isticao tjednik Danas. a i Mile Dedakovića. Vjesnik.6 MHz: glasom protiv topova.24. 3. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju.10. Faksimil imenovanja kod M. 11. 204. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". Od rujna se Vinkovcima. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. RUNTIĆ. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. Većeslav KOCIJAN. 1993. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". "i3J D. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 13. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. MATIĆ FRED. 150-151. Većeslav KOCIJAN. "Što je to primirje". Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". 91.. U gradu se Page 197 . Veliki dio starosjedilaca je otišao. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. 15. A MIRKOVIĆ-NAD.iJ0 Isto. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. RUNTIĆ. brigade ZNG-a.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. 262-265. 1991. Imenovanje. već je zapovijedao uz zemljopisne karte. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". 45. Danas. 1991. "Što je to primirje". br. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". brigade HV.1640 'C37 Zap. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. nije obilazio teren. 1632 D. 1991. kolovoza. s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. a kasnije i Zagrebu.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". Bitka za Vukovar. D. Ništa lažno. P. ah uglavnom dođoši. "Lužac". Jelena LOVRIĆ. 1991. 1991. 1930 A MIRKOVIĆ. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. MATIĆ FRED. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". 6. 1. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". 10. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1. 12. 71. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. bataljun 3. 8. Ništa lažno.. 1993. 1. 1991."11 Od rujna takve poruke. Tako smo branili Vukovar. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao.1638 'Vukovar brane Vukovarčani. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. "Kako se brani Vukovar". svibanj". Vjesnik 15. 10. "Vukovar Stari" i "Sajmište". 1. "Narod nije genocidan". 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. TOPIĆ. U bataljun je uključen i 4.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara.. 11-12. D. "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 1992. 1639 Isto... 85. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. Većeslav KOCLIAN. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav". 10. 4. Novosti. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. 9. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu.. Sačuvan u prijepisu. ali neflesklbilnog neprijatelja". 113. Danas. ne zamjeram im. 16. 12.

pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". vinkovački tenkovski bataljun. 1991. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". ukazuje na to da svi politički. predsjedniku Republike Hrvatske od 24.1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. listopada u rasponu je od prijetnji.. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. ako niste u stanju udovoljiti istima. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. ah i šire. 'Vukovar . 525-126-1 od 29. silno topništvo.Vinkovci iznimno porasla.07.. listopada 1991. pa da to "nisu Vinkovci. Redovno dnevno Izvješće.19. 10.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". 1991. 8.1651 Koliko službenim putovima. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. aroganciju. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. Imenovanje. da se razumjemo". 10. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 9. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca. nesuradnju nesposobnost i kriminal. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. 1944 Dražen RAJKOVIĆ. kapetana Borkovića. koji je 11. 1-24 od 23. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". u stanju ste bar odgovoriti na iste.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. Josip Husar) od 10. u 01. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar.. RCOb Zagreb. Naši zahtjevi bezrezervno stoje. Jednom je to bio Blago Zadro. Vukovara i Županje. Osijeku. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9.. 1991. Ilaču i Svmjarevce. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. poruke su postajale oštrije. Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi.. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. papir je jeftin". "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. Slobodni tjednik. Primljeno telefaksom 10. Glavnog stožera Hrvatske vojske.20 šifrirana poruka. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana. streljivo za topove i minobacače. listopada u 19.. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. Srpska vojska napada sela Tovamik. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. u 1. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. 31. 10. Pov. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. 9. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. 1991. listopada 1991. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 . Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. Pokušaj povezivanja napravljen je 29. br. hstopada 1991. 1991. no ni to nije urodilo vidnim pomakom. tvrdnji da je Vukovar prodan. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice.1991.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara.šaljite sve što imate". rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. crkvenih i vojnih mstitucija.

Svi su iseljeni ili poklani. saborski zastupnik gospodin Fres.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". 9. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima). a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. na čelu sa dop. mogu 1651 N.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. 10. bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. hstopada. mi nismo skloni takovim osobinama". "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. te su bile neupotrebljive". Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. 1991. 10. Page 199 . jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu. bez oružja i opreme. Vinkovci i Županja. a još bolji dio u Vinkovcima". a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. dio na putu. 1655 Isto. temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. 23.1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. pali su Martnci. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. dapače odbijao je daljnju suradnju. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. U Borkovićevu pismu. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". sa 100 % oštećenim cijevima. Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. ministar u Vladi od 12. 1991.. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. 1991. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. 10. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. predan bez borbe. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. Dražen Budiša. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. 1991. gospodine Predsjedniče. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. s obzirom na značaj vukovarske fronte. zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. VUKADLNOVIĆ. Dedaković Mile. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. dobar dio u Osijeku. "Vukovar se pobijediti ne da". Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. 8-9. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. Glas Slavonije. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. lm Isto. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije.

br. Narodna armija. ili 19. prečesto neosnovano. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. zaklanih i poniženih". D.1657 Za razliku od Dedakovića. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. 11. već preko 122. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. 19. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. Rušitelj ustavnog poretka.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara.1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. "Jedinica bez izdajica". BORKOVIĆ.1667 Oni su si vrlo rano. 525-123-121 od 1. Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". 1662 B. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. 1666 SVAMORH-122. 11. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. 1661 M. 26. a naročito inferiornost u PZO i POB".Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. a pogotovo iz Vinkovaca. 16. TOPIĆ.1991. Br. 15. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane.24. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. 3. ŠPIŠIĆ.1992.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bila su opravdana. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br.1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. 10. Odgovor nisam pronašao. BORKOVIĆ. žednih. 1992. brigade Đakovo". odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. prljavih. Dopis. Borković i ne spominje u pismu". "Preživjeli pakao". Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. Zapovjedništvo 122. Str. 26. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 10. 4. 19. 1991. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara. HV: Zap. D. pov. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici". 1663 B.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. ali važnu selekciju. D. 26. br. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. Cijela Hrvatska u 1991. Siavonska krv. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih. SINANOVIĆ. 229/91 od 26. 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18.1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. IVrjLOVANOVIĆ.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. listopada. studenog 1991. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci.. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. ali nikad kao Borković. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. 1991. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. Rušitelj ustavnog poretka. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. u 21. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih. 122. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. br.1661 Doista je samo četa 36. 2-6 od 3. susjede i nadređene. listopada. 1660 B. Narodna armija. ocjena iz izvješća koje je 11. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. D. 262-265. 1991.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna.

108 Isto.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. br. S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. Ur. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. 11179 Roman MAJETIĆ. 8. Komisija povjerenja. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. što je redovno činila Armija. bila je već uvelike raširena.1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 277 vojsci. 1. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. Kl. 1991. 1992. 8.1672 U relaciji Vukovar . Hrvatska je stala na stranu Vukovara. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu". Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. Slobodni tjednik. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. Globus. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. trebala je utvrditi "pripremljenost. 4.11. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". Bar na način okružnice.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile. osobito u listopadu i studenome. Slobodni tjednik. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. a 40 posto. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". 1991. Dubrovnik i Slunj.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. hstopada u Glavnom stožeru HV. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. 2196-01-91-1 od 22. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti". u usporedbi s Vukovarom. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. tko je krivac za postojeće stanje. kojim se često razmetao. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. studenoga Sabor Republike Hrvatske.167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. odnosno 25 posto negativno. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". 810-03-91-01/01. 1. "Ljudi ima". Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar.Zagreb.1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. 1. 11-13. što nam on toliko znači". 1991. a na nj. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . koji je u srcu Hrvatske. 10. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. 11. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. a ne samo Vukovar.

hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen. konkretno za minobacač 120 mm. Njegov pad . 11. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . 11. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. Metaka 7./19. Ur. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. 1991. prečesto bez ikakvih pisanih tragova.koji je u trenutku dok ovo pišemo. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski.. KL 021-03/91-05/07.značio bi..dnevna potreba 180. odnosno 2000 (za top T-12). Zagreb. Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . a ostvarivalo Page 202 . Vinkovci. Ur. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. 1C7li Većeslav KOCIJAN. Koliko su to bile male količine. bila je ključna dilema. Za haubicu 122 mm M-38. identitet.. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. a ostvarivalo je oko 1800 komada. vrednote. Informacija o razgovoru sa građanima. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. "Što je načelo Vukovar". Danas. 17. Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar.dnevna potreba 600. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). 11. 1500 metaka 105 mm . 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . 7. haubicu 122 mm D-30. 19. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. čini se. što je u iznosilo samo 14 posto.dnevna potreba 180. S tim se herojskim gradom. a u skladištima ih je bilo 400. br. haubice kahbra 122. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. 1673 Vlado ŠAKIĆ. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba". a u Vukovaru i Vinkovcima ne. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. Vojska je nastajala iz ničega. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. listopada. "Ako padne Vukovar. odnosno mine. bit će građanskog rata!". čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. 10.155 i 203 mm. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva.1676 1672 Mirko KUVAČIĆ. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. koji se brani nevjerojatnim. 1991. 2000. Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. VUKOVAR '91: značenje. samo pitanje sati . 13. 'Vukovar kao simbol". Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". gotovo nerazumljivim. 1991. da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka.62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata. Slobodni tjednik.dnevna potreba 405. Zbog toga je 27. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk.000 komada streljiva. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu. U Zagrebu je tvrđeno da. 119-01/91-01/13.dnevna potreba 6500. 1991. br. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . 6701-91-20 od 9. U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. 5120-02-91-1 od 25. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. top-haubicu 152 mm. odnosno 700 za top 100 mm.dnevna potreba 4580.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. 22. 4500 mina 120 mm . Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa.

br. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi". tri strojnice 12.10.65 mm. 8/91-01/167. Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. 45 ručna bacača.223. šest minobacača 60 mm. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. 81 ručni bacač raketa "Zolja". tri protuoklopna topa 100 mm. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 308 raketa 128 mm. 600 metaka kalibra 0. 73. količina municije. Vinkovci. raketa i ručnih bombi. 97 strojopuški 9. što je bilo 36 posto. 1991. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar. 204 protugradne rakete. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. 24. Vinkovci.2 tone eksploziva. 10. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". minobacač 120 mm. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv.45 mm.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. a postizalo se 2100. srpnja do 28. hstopada 1991. Prva postrojba koja je u toku 6. 1991. Pregled odobrenih i preuzeti:.Bitka za Vukovar se 20 posto. 50 metaka 90 mm. do 9. 972 metka 23 mm.120 metaka 7. 579 raketa "Osa". studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar. 576 tromblonskih kumulativnih mina. Municija za top 130 mm. Vinkovci.7 mm. 10. Upućivanje topa 130 mir. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 1991. 1991. 2039 metaka 105 mm. 11.. 5120-03-91-1 od 6. pet lansera za raketu "Osa".5 mm.890 metaka 7. 650 metaka 6..1685 Nekoliko dana kasnije. šest minobacača 82 mm. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 1991. 360 metaka 11.900 metaka 7. 17. 348 mina 60 mm. 803-05/91-03/163. br.6 mm. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. 10 puškostrojmca 7." metaka 38 spec. 132. br. 7713 ručnih bombi. Naređenje po artiljeriji. 1248 metaka 90 mm. 150 metaka 26 mm. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl. 7200 metaka 4.62 mm s teškim zrnom. 3060 protupješačkih mina. 803-05/91-03/211.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo. 2400 metaka kahbra 45.56 mm. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. 5120-25/22-91-1 od 8. 5120-37-91 od 19. Županja. br.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6.1991. br.380 metaka 7. 300 metaka 8x57.120. 5120-37-91-1 od 31. 2672 protutenkovske mine. 427. 803-05/91-03/108. 102 metka 100 mm. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 2530 metaka 10i ¦ mm. i 7. Kl. Ur.502 metka 20 mm. 6664 metaka 12.660 metaka 5.. KL 803-05/91-03/245.. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. 30 poluautomatskih pušaka. signalni pištolj.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. Županja.62 mm. studenoga. Ur. Ur. Ur. br.62 mm za pištolj. 4610 mina 82 mm.9 mm. 1991.000 metaka kalibra 5.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. 212. 91 raketa "Zolja". U. sedam netrzajnih topova. 803-05/91-04/155. 2350 metaka 9 mm. 10. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. Ur. Ur.775 metaka 7. Kl. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. ali s tendencijom opadanja. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 820 metaka 130 mm. jedan Page 203 . Vinkovci. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. 280 mm. Ur.9 mm.. 570 metaka 155 mm.62 mm. 1020 tromblonskih trenutnih mina. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7.. 5120-01-91-1 od 29. Osiguranje municije za nastavak b/d. 392 metka 122 mm. 50 metaka 105 mm. 11. 1620 automatskih pušaka. 1991. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa. 24 rakete "Strijela 2M".. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. kao i 240 metaka 155 mm. 500 metaka kalibra 0. 8/91-01/228. 1991. 1816 mina 120 mm.7 mm. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. brigada HV iz Vinkovaca od 18. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. 71: metaka 152 mm. 9900 komada sačme. 17. Kl. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva.11. 782 mine 82 mm. 1420 metaka 76 mm. 25. U. 5120-25/22-91-7 od 9.43 mm. 300 metaka 30-06. 3.243. 11. br. 5120-25-91 od 27. 3296 mina 60 mm.

24.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. 175 metaka 38 spec.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art. 1408 metaka 90 mm.62 mm za pištolj.243. Vinkovci. 34. 5120-37/22-1 od 11.Županja. studenoga. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55). 823 metaka 155 mm. Županja prikupljeni do 17.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo. 803-05/91-03/236. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova.br. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. U sadašnjoj situaciji. pet haubica 155 mm. 826 tromblonskih kumulativnih mina. jedan gorski top 76 mm. 24 rakete "Strijela 2M". Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 360 metaka 11. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim.660 metaka 5. 500 zaštitnih maski. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 3243 metka 105 mm. minobacač 120 mm.1991.9 mm. 1190 tromblonskih trenutnih mina.580 metaka 7. 10 "Maljtka".1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza. osam motornih vozila. signalni pištolj. projektila svih kalibara). 1484 metka 122 mm. bile bi izvedene u 15 sati.900 metaka 7. Ur. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11.6 mm. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar. 300 metaka 8x57. 300 metaka 30-06. 5320 metaka 30 mm.775 metaka 7. 7200 metaka 4. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. sedam netrzajnih topova.62 mm.2 tone eksploziva. 480 metaka 40 (mm.7 mm. Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl. 8681 ručne bombe.62 mm s teškim zrnom. u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci .704. tri protuoklopna topa 100 mm. pet haubica 155 mm. 30 poluautomatskih pušaka.502 metka 20 mm. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. 2400 metaka kalibra 45.45 mm. 10 puškostrojmca 7. 132. 10 busola.000 art. 3. čime je znatno umanjena sposobnost art. 97 strojopuški 9. 1560 metaka 130 mm. šest minobacača 82 mm. 650 metaka 6.890 metaka 7. 320 metaka 125 mm. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije". 438. osam motornih vozila.920 metaka 7. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". 10 kurvimetara.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar. 600 metaka kalibra 0. 9122 protutenkovskih mina. 5050 mina 82 mm. 9900 komada sačme. 12. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm.223. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima.11. šest minobacača 60 mm. i drugog streljiva (oko 10.5 mm. pa i na policijsku upravu. 150 metaka 26 mm.Vinkovci -Županja". 1700 automatskih pušaka.62 mm. 13.000 metaka kalibra 5.350 metaka 9 mm. 25. municije ni za pola dana rata. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja.288 metaka 12.Županja. prema procijeni. 1179 raketa "Osa".56 mm. 10. tri strojnice 12. 3220 mina 120 mm.800 metaka 14..Vukovar . studenoga. 500 zaštitnih maski.43 mm. 281 novcem. 405 metaka 57 mm. Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. 10 busola. 1074 metka 152 mm.5 mm. 901 raketa "Zolja". a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte.65 mm. 1129 mina za ručni bacač.Vukovar . posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". pet lansera za raketu "Osa". 43 ručna bacača. 972 metka 23 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 500 metaka kalibra 0. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4.9 mm.7 mm. 10 kurvimetara. 7160 protupješačkih mina. 73. 3796 mina 60 mm. 214.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima