P. 1
TAČKA-POKRIĆA-SEMINARSKI

TAČKA-POKRIĆA-SEMINARSKI

|Views: 251|Likes:
Published by Stijacic Milan

More info:

Published by: Stijacic Milan on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme.Tačka pokrića 1. „Tačka pokrića“. 1 Mr. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. nekim njenim osnovnim karakteristikama. Ekonomski fakultet u Sarajevu. novembar 2008. Univerzitet u Sarajevu. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. za seminarski rad. Sarajevo. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. doktorska disertacija. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. 2 . efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. sc. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. nego i šire društveno okruženje. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). Danijela Martinović. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja.

premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti.Tačka pokrića 2.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). Zbog toga se govori o nultoj tački. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. Sarajevo 2005. 3 . U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. slika 1.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. Raznoteža prihoda i troškova tj. Ekonomski fakultet Sarajevo. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića.1. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). kao ekonomskim principom. Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha.

Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole. HKD Napredak. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. Jozo. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. dakle određenu ekstremnu veličinu. 4 . Njena uloga se. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja.Tačka pokrića 2. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. tj.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. više mogućih tačaka pokrića. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. 2003. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. glavni cilj. Sarajevo. „Mikroekonomija“. sadržane u glavnom cilju. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti.2. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. Dominantni. pri tome. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja.

stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. ako se želi pozitivno poslovati. Također. grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda.Tačka pokrića 3. stepena iskorištenosti kapaciteta. 5 . a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. Dakle. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti.

1. Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. 1. troškova i obima proizvodnje.1. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli. Sl. 6 . Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima). a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove.Tačka pokrića 3.

Slika 1. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. u uvijetima savršene konkurencije. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. prosječnim troškovima.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. jediničnih prihoda i troškova. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok.2. 7 . te je zato predstavljena pravom linijom.

Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. prizvoda. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). prodaji 500-te jedinice proizvoda. Otp = 500 kom.3. Naime. raspon sigurnosti. doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Slika 1.2.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti. ako pretpostavimo da je npr. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. 8 . Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. proizvoda da bi se pokrili troškovi.

Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. u količini učinaka 2. prodane robe. provizije za prodaju itd. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. varijabilni dio plate. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. fiksni dio plate. u visini prihoda 3. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. a ne kontinuiranom povećavanju. uredski matrijal. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. amortizaciju i sl. kamate.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje.

TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova.2.Tačka pokrića 3.1. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. 2. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. Dakle. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. a to se upravo i traži.2. 10 . poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća. preduzeće posluje s dobitkom   3. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova.

3. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. 3. Božidar Stavrić (2000).“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma). a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. ako proizvodi više vrsta učinaka.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1. zove se još i kontribucijska marža. dpf = 1 – 2. “Ekonomika preduzeća. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2.3. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno.Tačka pokrića 3. Šefkija Berberović. Međutim.2. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 . Sarajevo.

“6 5 Batarelo Željko. pa i davno uočeni. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. travanj/svibanj 2000. Poslovna analiza i upravljanje.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji .. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem.. donošenja odluka o javnom sektoru.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. primjerice. 1995. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom.Tačka pokrića 4. 3. Zagreb 6 Belak dr. 2. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. Zagreb. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. 4. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. Vinko.. rješavaju se (u biti. 12 . problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. elilimiraju) i drugi. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića).. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. procjene o iskorištenosti nekretnina 6. „Menadžersko računovodstvo RRIF. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti.

Vinko. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. Zagreb.praktikum”. Mr. Mira Šunjić-Beus. “Ekonomika preduzeća . Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća.hr/ 6.yu/ http://wmd. Danijela Martinović. LITERATURA 1. Ekonomski fakultet Sarajevo. „Menadžersko računovodstvo RRIF. http://www.limun.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. Sarajevo. “Ekonomika preduzeća.Tačka pokrića 5. Šefkija Berberović.co. Mira Šunjić-Beus (1998). Sarajevo. Božidar Stavrić (2000). Univerzitet u Sarajevu. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Svjetlost 4.ekonomist. 1995. Belak dr. Bićo Ćar Mirha.hr/ http://www. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. PRILOZI 13 . Sarajevo 2005. 2. sc. II izradnje. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. 5. novembar 2008. doktorska disertacija. Sarajevo.

Analiza poslovanja „PEKO“ D. 1-8 2005.Tačka pokrića . 14 .D. Sarajevo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->