P. 1
TAČKA-POKRIĆA-SEMINARSKI

TAČKA-POKRIĆA-SEMINARSKI

|Views: 252|Likes:
Published by Stijacic Milan

More info:

Published by: Stijacic Milan on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. Sarajevo. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. sc. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. Univerzitet u Sarajevu. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. Danijela Martinović. nego i šire društveno okruženje. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama.Tačka pokrića 1. „Tačka pokrića“. novembar 2008. 2 . za seminarski rad. Ekonomski fakultet u Sarajevu. doktorska disertacija. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. 1 Mr. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). nekim njenim osnovnim karakteristikama.

Ekonomski fakultet Sarajevo. kao ekonomskim principom. 3 . Zbog toga se govori o nultoj tački. Raznoteža prihoda i troškova tj. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli.Tačka pokrića 2.1. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. Sarajevo 2005. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. slika 1. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića.

4 . „Mikroekonomija“. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. više mogućih tačaka pokrića. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. tj. glavni cilj. dakle određenu ekstremnu veličinu. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. Sarajevo. pri tome. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. sadržane u glavnom cilju. Njena uloga se. 2003.Tačka pokrića 2. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. HKD Napredak. Dominantni. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja.2.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. Jozo. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići.

a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. Također. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. stepena iskorištenosti kapaciteta. grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda.Tačka pokrića 3. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. 5 . Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. ako se želi pozitivno poslovati. Dakle.

1. 6 . Sl. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.Tačka pokrića 3. troškova i obima proizvodnje. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima).1. Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove.1.

Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. 7 . Slika 1.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. jediničnih prihoda i troškova. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. prosječnim troškovima. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. u uvijetima savršene konkurencije. te je zato predstavljena pravom linijom. Vrijednost proizvodnje na grafikonu.2. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok.

ako pretpostavimo da je npr.2. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. 8 . proizvoda da bi se pokrili troškovi. Slika 1. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti.3. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. prizvoda. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Otp = 500 kom. prodaji 500-te jedinice proizvoda. raspon sigurnosti. Naime.

u količini učinaka 2. fiksni dio plate. u visini prihoda 3. provizije za prodaju itd. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. amortizaciju i sl. varijabilni dio plate. uredski matrijal. kamate. prodane robe. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. a ne kontinuiranom povećavanju. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje.

2.2. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća.1. 10 . Dakle. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. a to se upravo i traži.Tačka pokrića 3. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. preduzeće posluje s dobitkom   3.2. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina.

DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. Šefkija Berberović. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno.3.3. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. 3. “Ekonomika preduzeća. dpf = 1 – 2. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 .2.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma). Sarajevo. Međutim. Božidar Stavrić (2000).Tačka pokrića 3. zove se još i kontribucijska marža. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. ako proizvodi više vrsta učinaka. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”.

ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. 3. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. primjerice. Zagreb.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića. pa i davno uočeni.. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. „Menadžersko računovodstvo RRIF. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . Zagreb 6 Belak dr. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. travanj/svibanj 2000. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. 4. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. 1995. 12 . jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. rješavaju se (u biti. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića). Vinko. procjene o iskorištenosti nekretnina 6. donošenja odluka o javnom sektoru.. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana... strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. elilimiraju) i drugi. Poslovna analiza i upravljanje. 2. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem.Tačka pokrića 4.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim.“6 5 Batarelo Željko. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7.

hr/ 6. Svjetlost 4.limun.co. http://www.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. sc. Mira Šunjić-Beus (1998). Belak dr. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. 2. Mr. Danijela Martinović. Univerzitet u Sarajevu. Vinko.hr/ http://www. Šefkija Berberović. Sarajevo 2005. Sarajevo. “Ekonomika preduzeća. Sarajevo. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3.praktikum”. PRILOZI 13 . treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. Božidar Stavrić (2000). II izradnje.ekonomist. doktorska disertacija. Bićo Ćar Mirha. 1995. Zagreb. LITERATURA 1. Sarajevo. „Menadžersko računovodstvo RRIF. novembar 2008. Mira Šunjić-Beus.yu/ http://wmd. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 5. “Ekonomika preduzeća .Tačka pokrića 5. Ekonomski fakultet Sarajevo. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća.

Sarajevo. 14 .D.Tačka pokrića . 1-8 2005.Analiza poslovanja „PEKO“ D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->