P. 1
Kontrolne karte i novi alati za upravljanje kvaliteto

Kontrolne karte i novi alati za upravljanje kvaliteto

|Views: 1,630|Likes:
Published by Samir Poljic

More info:

Published by: Samir Poljic on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

J.U.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT I PODUZETNISTVO UPRAVLJANJE KVALITETOM

TEMA: KONTROLNE KARTE I NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Profesor: Dr.sc.Senad Fazlović, vanr.prof. Tuzla, Januar 2011.

Student: Hrnčić Jasmin I-1183/05

1

.....................................................3 1.......2 1...................3 Stratifikacija...........................................................................................................................................................6 2.....8 2............................................................................................. Literatura......................................................................................................6 Sustavno stablo................................................................................7 Programirane karte za proces odlučivanja......... Zaključak....................................... Novi alati za upravljanje kvalitetom......................5 Dijagram u obliku strijele........12 3....13 4.............11 2...................................................................................................7 2.................................................................................7 2.......1 Kontrolne karte za atributivne karakteristike...............11 2..............................................................4 Matični dijagram...9 2..............................................................................................................2 Dijagram međuodnosa .............9 2........................................................................1 Dijagram afiniteta... Kontrolne karte..........14 Prilog (Primjer i Prezentacija) Uvod: 2 ......................................Sadržaj: Uvod................................................

i za kraj detaljno ćemo obajsniti podjelu kontrolnih karti prema njenom sadržaju.gdje se koristi i kakav je način njegove izrade.zatim usredočiti se na korake pri korištenju samih kontrolnih karti.i za kraj alata za upravljanje kvalitetom obraditi ćemo programirane karte za proces odlučivanje.zatim sustavni dijagram gdje se koristi.U ovom seminarskom radu pokušat ću pojasniti kontrolne karte i koji su to novi alati za upravljanjem kvalitetom. loša posljedica 3 .koje su njene osnovne funkcije . U okviru kontrolnih karti više ćemo se baviti pitanjima šta su to uopšte kontrolne karte. Na koncu ćemo imati i primjer iz prakse o upotrebi kontrolnih karti.i procedura korištenja modela stratifikacije.a u okviru ovog modela imat ćemo i primjer za jedan hotel i njegove usluge. koja je njihova namjena. Druga oblast koju ćemo obaraditi u ovom seminarskom su tkz. U okviru ovih alata imamo dijagram afiniteta gdje ćemo se baviti pojmom dijagrama afiniteta i samog postupka izarde dijagarama.zatim ćemo objasniti pojam matričnog dijagrama kada ga koristimo. Međutim.12.i koja je njegova namjena. Tu je takođe i dijagram oblika strijele. kako su nastale.stratifikacija:šta je to stratfikacija. Kontrolne karte Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage.zatim dijagram međuodnosa sta je to dijagaram međuodnosa.gdje je sam fokus na njegovoj proceduri izrade.proceduru izarade gdje imamo i najviše korak tj.novi alati za upravljanjem kvalitetom.u okviru kojeg ćemo objasniti njegovu uprabu.

dodjeljivog.blage promjene u strojevima.dodjeljivi uzroci” ima posebno značenje i bitno je razumijevanje tog značenja radi razumijevanja koncepcije kontrolnih karti. kao sredstvo detekcije. Prenosivi uzroci Sastoji se samo od jednog ili samo nekoliko pojedinačnih uzroka. to se obično skraćuje pod kontrolom”.. Tabela 24. Varijacija unutar kontrolnih granica znači da su samo slučajni uzroci prisutni. tj.blage varijacije strojeva. Primjeri su: ljudske varijacije u postavljanju brojčanika instrumenata za kontrolu.. Primjeri su: loše postupanje operatera pogrešno postavljanje ii serija sirovine s nedostatkom.u stanju statističke kontrole”. Kad stvarna varijacija prođe kontrolnu granicu. s1učajnog. Idealno uzimajući. Izraz . One se izračunavaju iz zakona vjerojatnosti na taj način da se za visokonevjerojatne slučajne varijacije pretpostavlja da nisu nastale zbog slučajnih uzroka. Činjenica da je razlika između mjerenja i cilja statističkih značajna ne znači da te se poduzeti popravno djelovanje.. javljaju se kontrolne karte. Razlikovanje slučajnih i prenosivih uzroka varijacije Slučajni uzroci Sastoje se od mnogo pojedinačnih uzroka.1 Kontrolna se karta razlikuje u slučajnim i prenosivim uzrocima varijacije kroz izbor kontrolnih granica.2 Kontrolne karte imaju dvije osnovne funkcije: 4 . Procesne su varijacije dokazane s dvije vrste uzroka: 1. samo bi slučajni (također nazivani . U situacijama gdje je nesuklađenost velika.. već također upozorava na probleme koji bi mogli imati veliko ekonomsko značenje. već zbog prenosivih uzroka. Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu. Kontrolna karta ne samo da vrednuje statističko značenje. Podaci o ispunjavanju funkcije procesa obično se sastoje od grupa mjerenja (.masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način. Svaki prenosivi uzrok može rezultirati velikim brojem varijacija.. često u obliku nesuklađnosti. to je znak da su prenosivi uzroci ušli u proces i proces se treba istražiti. U nekim su tvrtkama razlike.obični”) uzroci trebali biti prisutni u procesu. toliko brojne da je potrebno ustanoviti prioritete za djelovanje na osnovi ekonomskog značenja i s tim povezanih parametara.kontrolnim granicama” povučenima kao granine crte u karti. Primarna je upotreba kontrolne karte otkrivanje “dodjeljivih/prenosivih” uzroka varijacije u procesu. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga. čija se posijedica dodjeljuje jasno definiranom uzroku. Kontrolna karta je grafička usporedba podataka o ispunjavanju funkcije procesa prema izračunatim . tj.racionalne podgrupe”) odabranih u uobičajenoj sekvenciji proizvodnje. Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije. isključivo radi slučajnosti i 2. Svaki pojedinačnii uzrok rezultira neznatnom količinom varijacije. Za proces koji radi bez prenosivih uzroka varijacije kaže se da je . uobičajeno je dokumentirati slučajeve i stvoriti mehanizam za donošenje odluka.

varijabla koja se promatra mjeri se i zapisuje. teina. Primjerice. onda ni mjerenje temperature ne smijemo vršiti u kraćem vremenskom razdoblju. Predstavlja najjednostavniji oblik kontrolne karte to joj je ujedno i najveća prednost jer omogućava brži uvid u stanje i dovoljno precizan prikaz za donošenje zaključaka. • Ako su uočeni podaci koji se nalaze izvan granica potrebno je istražiti uzroke. Kontrolne karte za praćenje atributivnih karakteristika: atributivne karakteristike je najlakše poistovjetiti sa svojstvima koja iii postoje iii ne postoje (npr. Na kontrolnu kartu se zapisuje uzrok problema kao i način na koji je otklonjen. Ove karte međutim ne nude odgovor na pitanje zašto je do odstupanja uopće došlo ali je vremensko trajanje izrade ovakve karte kao i njihova jednostavnost dovoljan razlog za njihovu uporabu. odluka. Najteži dio korištenja kontrolnih karata za atributivne podatke jest razvoj jasnih kriterija koji će proizvode podijeliti na one koji su konformni i one koji to nisu. Kontrolne karte za mjerljive karakteristike Kontrolne karte za rnjerljive karakteristike prate one karakteristike koje je moguće izrnjeriti. potrebno je odmah nakon to se prikupi dovoijan broj podataka iz perioda kad je proces pod kontrolom izračunati nove kontrolne granice.1. visina. itd. x. x . sklop radi iii ne radi. Poželjno je izbjeći problem autokorelacije do kojeg dolazi kad se mjerenja vrše prečesto. Prema sadržaju koji prate. promjer.a kontrolna karta Ad 1. Kad se neki proizvod nadzire. koliko smo imali pošiljki isporučenih na vrijeme.X-kartamjera 2.R kontrolna karta 4. • Ukoliko se započinje s konstrukcijom kontrolnih karata za proces koji je izvan kontrole. Služe kao sredstvo za rješavanje problema: temeljem podataka s kontrolnih karata donose se odluke o implementaciji određenih rješenja jer nas upućuju na način funkcioniranja procesa kao i potencijalna problematična mjesta. temperatura itd). • Određivanje vremenskog perioda za prikupljanje podataka. 5 . uredaj je ispravan iii neispravan. kontrolne karte dijele se na:3 1. materijal provodi struju iii ne. te provjera nalaze ii se u dozvoljenim granicama. tj. Postupak korištenja kontrolnih karata sastoji se od sljedećih koraka: • Odabir odgovarajuće kontrolne karte ovisno o vrsti podataka koji se prikupljaju.R kontrolna karta 3. iii se pak 7 uzastopnih točaka diže iii pada. 2. Najčešće korištene kontrolne karte za mjerljive karakteristike su: 1. x. Kontrolne karte za praćenje mjerljivih4 karakteristika: mjerljive karakteristike su svi oni podaci do kojih se dolazi preciznim mjerenjima (npr.) Ovakva svojstva je također moguće prebrojati. itd. širina. • Nastavak skiciranja podataka kako ih prikupljate. X — karta: Grafiči prikazuje rnjerne podatke iz tablica u kojima se evidentiraju rezultati mjerenja karakteristika. smatra slučaj kad više od 7 točaka leži s jedne strane centralne crte.Služe kao sreclstvo za donošenje odluka: pružaju nam ekonomsku osnovu za donošenje odluke o traženju uzroka problema jer je pomoću njih proizvode koji su gotovi moguće usporediti sa zadanim specifikacijama. Prvi jetaj da pojedine točke probijaju kontrolne granice. Abnormalnim se primjerice. ako mjerimo temperaturu tekućine koja se u potpunosti zamjenjuje novom svaka tri sata. itd. dok je drugi oblik da točke unutar kontrolnih granica mogu zauzimati neki određeni oblilk. teina. To su: visina. primjerice koliki je broj zadovoljnih kupaca. Abnormalnosti u procesu koji se promatra mogu se pojavit iu dva osnovna oblika. • Obavijanje procedure vezane za konstrukciju kontrolne karte i analizu podataka. volumen. Njen je najveći nedostatak u tome to je previše gruba da bismo iz nje mogli dobiti učinkovite informacije za upravijanje procesom.

a ovise prije svega o broju podataka u analiziranirn uzorcima. Izračun standardne devijacije. Ovu kontrolnu kartu prirnjenjujemo za praćenje proizvodnih procesa kad je pogodno iii potrebno raditi s većim brojem komada u uzorku.x – R kontrolna karta: Ova kontrolna karta puno je jednostavnija za praktičnu uporabu. x-a kontrolna karta: S ovom kontrolnom kartom možemo pratiti proizvodni proces pomoću srednje vrijednosti mjerenih velčina i njegove standardne devijacije. Medijan je vrijednost od koje ima isti broj većih i isti broj manjih vrijednosti. a k = 25. koji se zajedno ucrtavaju na x -R kontrolnu kartu. a zatirn vrijednosti donje i gornje kontrolne linije. odnosno toleranciji T. jer prvi daje uvid u centriranost proizvodnog procesa. čak uz pomoć računskih pomagala. Za izračun gornjih i donjih vrijednosti X-bar dijagrama koristirno sljedeće formule: GKG=x+A2 R DKG =x-A2 R R=∑R/k Faktori A2. Njom se registriraju dva važana pokazatelja procesa: • kretanje aritmetičkih sredina uzorka Xi • kretanje raspona uzoraka R. poznata pod nazivom X-bar i R-bar. Izračun osnovnih podataka potrebnih za konstrukciju R-bara.Težnja je da se ova veličina to manje mijenja. te su tako troškovi kontrole znatno smanjeni. Centralna linija(CL) =R GKG=D4R DKG=D3R Ad 3. također je jako slčian. 6 . Ad 4. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona. vrlo je kompliciran. Da bi to napravili moramo izračunati aritmetičku sredinu svakog pojedinanog uzorka. redovito više od 25. postoje naravno donja i gornja granica tolerancije I redovito su šire od kontrolnih granica. To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina. sarno umjesto gibanja aritmetičih sredina uzorka prati gibanje medijana pojedniih uzoraka. pa se iz tih razioga ova karta koristi samo kada je to izuzetno neophodno. Kako bi izradii X-bar dijagram potrebno je najprije izračunati srednju vrijednost. D3 i D4 zadani su u statističkim tablicarna. i na temelju njih odrediti zbirnu srednju vrijednost (aritmetička sredina aritmetičih sredina).Ad2. a svaki put smo mjerili 5 proizvoda onda je n = 5. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. Kontrolne karte imaju svoj smisao ako se nakon izračuna kontrolnih granica i konstrukcije dijagrama izvri ši sljedeća analiza: Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. ako smo uzorke uzimali 25 puta. Vrijednost aritmetičke sredine i raspona su dva vrlo vana podatka. Potrebno je najprije izračunati vrijednost centralne linije i. Primjerice. Ustvari je ista kao i x. x-R kontrolna karta: Daje uvid u kretanje proizvodnog procesa na osnovu statistićke teorije i vjerojatnosti.R. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv . Proces je pod kontrolorn ako je točno centriran i ako je njegovo prirodno rasipanje jednako zadanorn rasipanju. Tolerancija se može definirati kao granična vrijednost pojedinanog mjerenja. Za analizu kretanja aritmetičkih sredina i raspona uzoraka koriste se dva odvojena grafikona. Ova karta nalazi svoju prirmjenu kod serijske i velikoserijske komadne proizvodnje gdje se kontrola svodi na rnjerenje malih uzoraka. dok drugi govori o njegovom rasipanju.

Definiranje veličine uzorka. 6. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje. broj trulih jabuka broj primijenih žalbi kupaca itd. 7. to može biti broj proizvoda koji ne funkcioniraju. Jedna od razlikau odnosu na mjerljive kontrolne karte je i u tome što je kod atributivnih karata potrebno prikupiti više podataka to znači da veličina uzorka mora biti znatno veća.crnih čestica u gramu proizvoda 7 . defekata po predmetu Br. Utvrđivanje intervala kontrole (npr. Također. Izračunati statističke parametre uzorka. 9. ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica. Odlučiti se za daljnje radnje. 2. Uzimanje barem 20 uzoraka. postupak njihove izrade odvija se u sljedećim koracima:5 1. Atributivna svojstva svode se na jednostavnu da ne odluku.ispravnih faktura po danu Br.neispravnih guma u uzorku Broj izmjena nacrta svakog tjedna Br. defekata po predmetu Br. Četiri naječešće korištene vrste atributivnih kontrolnih karata predstavljiaju p. Kontrolne karte za atributivne karakteristike Kontrolne karte za atributivnle karakteristike koriste se za one karakteristike kvalitete koje je lakše prebrojati nego izmjeriti. Kad sumiramo sve ono što smo dosad iznijeli o izradi kontronih karata. zračunatj kontrolne granice. 4. svaki sat 5 komada). Konstruirati kontrolnu kartu i upisati parametre uzorka. Provjeriti točke izvan kontrolnih granica koje ukazuju na pojavu značajnih uzroka u procesu. 10. Primjerice. np i u kontrolne karte koje su prikazane u Tablici6 Tip karte Veličina uzorka Kako se broje defekti primjer P Np U C Može varirati Konstantna Može varirati Konstantna Predmet dobar il loš Predmet dobar ili loš Br. 8. 5. to je opće pravilo za primjenu kontrolnih karata. Osiguranje proizvoda do njihove kontrole/mjerenja. Odabir karakteristike kvalitete iii procesa koja će se pratiti kontrolnorn kartom. Važno je napomenuti da se kod izrade ovih karata kao baza uzima broj škartova dijelova ili broj pogrešaka. 3. c. pojava ukazuje na posebne uzroke.Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da.

P-karte: Koriste se za mjerenje proporcjle jedinica u uzorku koje su defektivne. Grupiranje ideja u srodne skupine. obično na jednom proizvodu iii uzorku. tj. 2. Svaki pojedinac samostalno smišlja ideje i zapisuje ih na papir. Formiranje tima zaduženog za rješavanje problema. 4. Potrebno je započeti s jasno definiranim problemom iii ciljem koji se želi ostvariti. zato su i jednostavnije. njihovo izlaganje pred cijelom grupom i zapisivanje na ploču. broj bakterija u mililitri vode. Opis problema koji se istražuje. Primjer su broj vraćenih jela u restoranu u razdoblju od tjedan dana. itd. Njegova primjena omogućuje dvije osnovne koristi. 6. Kreiranje skupnog naslova pojedine grupe ideja iii sažimanje svih ideja pojedine grupe u jednu ideju.7 Postupak izrade dijagrama afiniteta odvija se u sljedećim koracima: 1. Menadzment postaje odgovoran za izobrazbu zaposlenika ne samo u korištenju fizičkih već i intelektualnih alata. Uobičajeno se koristi za pretvaranje rezultata provedenog brainstorminga u logički i smisleno povezane grupe ideja s kojima se može lakše baratati. gdje su z = zadana normalna varijabilnost p=postotak neispravnih proizvoda a = standardna devijacija postotka neispravnih proizvoda Standardna devijacija računa se po sljedećoj formuli: q=√p(1-p)/n Np-kontrolnekarte: Prikazuju broj pronađenih nesuklađenih proizvoda u uzorku. 3.Centralna linija raučna se kao prosječean broj neispravnih proizvoda u uzorku. Sredinju liniju u ovom slučaju predstavlja prosječan broj promatranih pojava u zadanom uzorku. U-kontrolne karte: Koriste se za mjerenje stvarnog broja defekata. Dijagram afiniteta Dijagram afiniteta predstavlja jednostavan. I u ovom slučaju velična isporuke mora biti konstantna. P karte koriste se onda kad je moguće prebrojati ibroj neispravnih proizvoda kao i veličinu uzoroka. Provođenjem brainstorminga prikupljaju se ideje vezane za rješavanje prethodno definiranih problema. C-kontrolne karte: Ova kontrolna karta prikazuje prosječan broj pogrešaka (ne loših komada) pronađenih u jednoj isporuci i to na jedinici proizvoda. 8 . 5. ali moćan alat za grupiranje i razumijevanje prikupljenih informacija koji može poslužiti kao osnova za kreativan timski rad na teškim problemima unutar poduzeća. NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Uloga suvremenog menadzmenta u poduzećima sve se više mijenja i ide u smjeru prebacivanja naglaska s vođenja i upravijanja zaposlenicima na olakšavanje iznošenja i omogućavanje primjene ideja koje zaposlenici imaju u vezi s poboljšanjem poslovnih procesa. a to su već spomenuto grupiranje informacija ali i razvijanje novih naična razmišljanja unutar grupe. Idealan broj osoba utomu je do šest osoba koje imaju zajedničke ciljeve i interese. računamo je po sljedećoj formuli: CL=broj neispravnih proizvoda/br ispitanih proizvoda Za izračun donje i gornje kontrolne granice koriste se sljedeće formule: GKG =p+ zq DKG = p-zq. Prikupljanje kartica s idejama od svih sudionika. odnos između broja pojava i broja uzoraka. Imaju potpuno istu namjenu kao i P-karta s ograničenjem da su upotrebijive samo kod uzoraka iste veličine.

ispod tog unose se u istom rangu skupni nazivi pojedinih grupa ideja. Izrada dijagrama afiniteta. Za razliku od Ishikawa dijagrama kod kojeg se svakom uzroku pripisuje utjecaj na samo jedan element. Prililkom crtanja dijagrama potrebno se pridržavati određenih pravila. Zapisivanje problema. kako bi potpunije ispitali odnose među idejama. Uzročni dijagram.7. Dijagram međuodnosa Dijagram međuodnosa izrađuje se sa svrhom identifikacije uzročno posljedi čnih iii metodociljnih odnosa podataka unutar sustava. u slučaju kad su veze među njima složene i isprepletene. 9 . kod uzročnog dijagrama moguće je da jedna pojava utječe na dva iii vie elemenata. za razliku od dijagrama afiniteta koji samo prikazuje logično grupiranje. 2. Na sam vrh dijagrama unosi se problem ili cilj s kojim smo započeli postupak. Može se koristiti za identifikaciju uzroka problema ili za pogled unatrag od outputa procesa prema elementima potrebnim za njegovo nastajanje. Nakon toga su ispod svakog naslova grupe ideja unose same ideje do kojih smo došli provođenjem brainstorminga. Postupak izrade dijagrama međuodnosa:8 1. prikazan je izrađeni dijagram afiniteta za problem implementacije sustava konstantnog unapređivanja. Dijagram međuodnosa često se koristi nakon izrade dijagrama afiniteta. pomaže prikazati Iogične međuodnose među promatranim pojavama. Definiranje promatranog problema ili procesa. Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. na ploču iii neko drugo jasno vidijivo mjesto. Na Slici 33.

Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. dijagramom raspršenja. Moguće je ponoviti postupak s drugim formatom matrice iii drugim setom simbola kako bi otkrili više o vezi među podacima. U isto vrijeme može nam reći i nešto više o vezi.. Koristimo ga u sljedećim prilikama: 1. Matrični dijagram Matrini dijagram koristi se za identifikaciju i analizu prisutnosti i snaga veza između dva. tj. Kad se podaci iz različitih izvora iii kategorija izmiješaju njihovo pravo značenje teško je vidjeti. itd. i njihovo slaganje prema uzročno-posljedičnim vezama. Ova tehnika omogućava odjeijivanje podataka tako da je moguće uočititi njihovu strukturu. Procedura korištenja je sljedeća: 1. 3. dobavljača. Analizirajte matricu. on nam omogućava utvrđivanje povezanosti između odabranih kriterija i liste zahtjeva. 8. Završite matricu korištenjem legende za simbole. Odlučite koje će informacije predstavljati simboli iz matrice. Na mjesto gdje se sijeku dvije grupe podataka unesite odgovarajući simbol. 6. Kod utvrđivanja koji problemi utječu na koje proizvode iii koje dijelove opreme. 4. dana u tjednu. Odaberite simbole. Potrebno je pojedine grupe podataka iz različitih izvora odvojeno analizirati. 3. te na taj način određivanje prioritetnih zahtjeva potrebnih za rješavanje problema. 2. podatak po podatak. Koristi se: Zajedno s ispitnim listovima. Odabir ispravnog formata matrice. Kad želimo alocirati odgovornosti unutar grupe ljudi. Odabir grupa podataka koji će se uspoređivati. Redanje podataka iz svake skupine oko osi matrice. koliko je ona jaka iii koju ulogu različiti pojedinci igraju. 5. Idealan broj prikupljenih ideja je između 15 i 50. 3.3. uzevši u obzir varijacije za različite formate. Generiranje ideja putem brainstorminga iii korištenjem podataka iz već postojećih dijagrama afiniteta. 2. Primjer 10. primjerice iz više smjena. Kad podaci dolaze iz više izvora. Pri prikupijanju podataka potrebno ih je diferencirati prema izvoru iz kojeg pristižu. Stratifikacija Stratifikacijaje tehnika koja se koristi u kombinaciji s drugim alatima za analizu podataka. Kad želimo povezati zahtjeve kupaca s elementima procesa. kontrolnim kartama i ostalim alatima za prikupijanje i analizu podataka. Usporedite grupe. Crtanje linija koje čine rešetku matrice. Primjer izrade matričnog dijagrarna10 10 . Ideje iz kojih iziazi većina strelica su osnovni uzroci. tri ili četiri seta informacija. Ideje se iznose pred cijelu grupu i postavija se pitanje . 2. Procedura izrade matričnog dijagrama je sljedeća:9 1. 5. 1. Crtanje isključivo jednosmjernih strelica kao indikatora odnosa uzrok-posljedica među elementima dijagrama.Je ii ova ideja u vezi s drugima?”. Pri grafičkom prikazu potrebno je koristiti različite grafičke oznake iii boje kako bi razgraniili podatke iz razIičitih izvora. 7. Drugim riječima. Prije prikupijanja podataka potrebno je razmotriti koje informacije o izvorima podataka mogu utjecati na rezultate. Za podatke koji su ovako prikazani kažemo da su stratificirani. a one koje strelice upućuju glavni efekti. Identifikacija kIjučnih pitanja prema broju strelica koje iz njih proizlaze. 4.

kao što je vidijivo u navedenom primjeru. pod čim podrazumijevamo 11 . Radi se o sljedećim procesima. Za svaki zahtjev. Zahtjev kupca proces Posluživanje za stolom Kupovina namernica Održavanje restorana Pripremanje hrane = + Pristojna Bogat posluga (1) meni (2) + + + Brza usluga (3) + Čista i Broj organizirana bodova okolina(4) = 15 6 10 10 Rang 1. Zatim je bilo potrebno utvrditi najvažnije procese potrebne za izvršenje usluge. prikaz potencijalnih problema vezanih za raspored i resurse kao i mogućih rješenja nastalih problema. U zagradi se kod svakog zahtjeva nalazi brojčana ocjena njegove važnosti prema mišIjenju kupaca. Nakon što nacrtamo matrični dijagram i odredimo važnost pojedinih zahtijeva za ispunjavanje kriterija. moći ćemo izvući najvažniji kriterij čijim ćemo poboljšanjem najviše utjecati na kvalitetu usluge. Rezultati pokazuju da je ključan proces potreban za poboIjšanje kvalitete usluge restorana posIuživanje za stolom. odnosno kriterijima: • PosIuživanje za stolom • Kupovina namirnica • Odražvanje restorana • Priprema hrane. Dijagram oblika strijele Dijagram oblika strijele grafiči je opis pojedinanih koraka koji se odvijaju prilikom završavanja nekog projekta. veza s kriterijem identificirana je na sIjedeći način: • (-+-) jaka veza -tri boda • (=) umjerena veza -dva boda • (-) slaba veza -jedan bod. Pomćou dijagrama oblika strijele moguće je odrediti kritični put projekta. Zahtjevi su sljedeći: • Pristojna posluga • Bogat meni • Brza usluga • Čista i organizirana okolina. pa se stoga i naziva L-oblikovani matrični dijagram. određivanje najboljeg rasporeda čitavog projekta. 2. 3. Najčešće korišteni matrični dijagram je onaj koji uspoređuje dva seta podataka i ima oblik slova L. 2. Anketiranjem gostiju došlo se do popisa zahtjeva koji se postavijaju vezano za kvalitetu usluge. Koristi se za: planiranje i prikaz potrebnog slijeda koraka u projektu iii procesu.U ovom pojednostavijenom primjeru radi se o matričnom dijagramu za restoran koji žeIi podići kvalitetu svojih usluga na višu razinu.

ali ujedno i koraka kod kojih bi ulaganje dodatnih resursa ubrzalo cijeli projekt. Počinjemo od prvog zadatka i idemo unaprijed. Izvlačenje svih zadaća nužnih za odvijanje projekta iii procesa.prividne strelice” koje se crtaju istočkano. događaj predstavlja početak iii kraj. označavaju se svi zadaci po redu s brojevima u krugu. vremenski slijed ide od lijeva na desno.prikaz odvijanja najvažnijih koraka procesa čije bi odgađanje odgodilo čitav projekt..okvirnih vremena” za svaki korak i cijeli projekt. Okvirno vrijeme za cijeli projekt je vrijeme za koje se posao može odgoditi bez utjecaja na pomicanje planiranog vremenskog rasporeda. Prikazivanje zadaća u obliku dijagrama. Odredivanje slijeda aktivnosti pomoću sljedeća tri pitanja: • Koja se aktivnost mora dogoditi kako bi ova počela? • Koja se aktivnost može odvijati istovremeno s ovom? • Koja se aktivnost može odvijati odmah iza ove? 3. ili se jedan ne može odvijati ukoliko predhodni nije započet. Određivanje . Vrijeme se upisuje na strelice među zadacima. Alat je posebno koristan prilikom dizajniranja novih proizvoda i usluga ili prilikom implementacije plana za uklanjanje identificiranih problema u procesu. Između svaka dva zadatka crtaju se krugovi za događaje.vrijeme zadatka 11. a zatim se progresivno identificiraju aktivnosti potrebne za ostvarenje cilja (grane). osigurava i tijek aktivnosti logičnim putem od identificiranih ciljeva kao i potpuno razumijevanje složenosti određenog projekta. koristimo . Izračun najkraćeg mogućeg početka i kraja zadatka. Ukoliko postoje određeni problemi poput dva zadatka koje počinju u isto vrijeme. 9. Određivanje vremena trajanje svakog zadatka. 12.11 U postupku izrade stablo dijagrama najprije se postavlja opći cilj (deblo). Kad je dijagram završen. 5.. Izračun . 7. • Najkasniji kraj = krajnji redovni rok koji je zadan • Najkasniji start = najkasniji kraj . 8. Procedura izrade dijagrama oblika strijele sastoji se od sljedećih koraka: 1. Stablo dijagram osigurava vidijivo I jasno povezivanje planova i ciljeva. Počinjemo od krajnjeg roka koji je zadan za izvršenje projekta i krećemo unazad. Prividne strelice ne predstavljaju prave zadatke. Koristimo ga i u sljedećim slučajevima: • Prilikom razvoja logičnih koraka za ostvarenje cilja • Prilikom razvoja aktivnosti potrebnih za implementaciju rješenja • Kad je cilj širok i nejasan • Kad je zadatak složen 12 . koji nema utjecaj na vremenski raspored cijelog projekta. a istovremene zadaće prikazuju se okomito jedna iznad druge. Zapisivanje sva četiri prethodno izračunata vremena uz strelicu koja označava zadatak.kritičnog puta projekta”. Kritični put je najdžui put od početka do kraja projekta. tj. • Najraniji start = najraniji kraj zadataka koji su prethodili ovom • Najraniji kraj = najkraći start + vrijeme obavljanja zadatka 10. Izračun najdžueg mogućeg trajanja zadatka. Svaka strelica predstavlja jedan zadatak koji se i piše na strelicu. oni su čvorovi koji odvajaju zadatke.. Obilježavanje kritičnog puta na grafu (drugom bojom iii podebljano) i izračun njegova trajanja. Sustavni (stablo) dijagrarn -Systematic (tree) diagram Ovaj se alat koristi za grafički prikaz puta koji vodi do cilja u slijedu aktivnosti koje moraju iii bi trebale biti realizirane kako bi se ostvarila ciljna veličina. 4. 6. 2.

Identifikacija ciljne izjave: radi se o jasnoj izjavi s kojom se slaže cijeli tim. Koristeći PDCP možemo. Zaključak: U okviru ovog seminarskog rada pokušao sam pojasniti pojam kontrolne karte i novih alata za upravljanje kvalitetom. Prikaz proturnjera kao pete razine. 13 . 4. Pribaviti ili izraditi stablo dijagram promatranog plana. Označivanje nepraktičnih mjera-sa X i praktičnih sa O. a na dijagramu se upisuju desno od ciljne izjave. Podjela glavne izjave u sekundarne kategorije: radi se o aktivnostima iii događajima koji su neophodni za postizanje krajnjeg cilja. Do spomenute izjave možemo doći analizom uzroka korijena problema iii korištenjem naslova postojećeg dijagrama afiniteta. Gdje smo vidjeli da je kontrolna karta nastala pojavom masovne proizvodnje. kako bi razumjeli implementacijska pitanja svakog rješenja • Nakon to dijagram afiniteta iii dijagram međuodnosa otkriju ključna pitanja • Kao komunikacijsko sredstvo. lakoća implementacije itd. Preispitivanje dijagrama s obzirom na logiku i dovršenost: potrebno je osigurati da svaki podnaslov ima dIrektnu uzročno-. Procedura izrade PDPC dijagrama:12 . Programirane karte za proces odlučivanja PDCP dijagram sistematično identificira što bi moglo poći krivo u planu koji se izrađuje. Podjelu je potrebno zaustaviti kad se dođe do podjeljivih pojedinačnih zadaća. Mora se raditi dijagram visoke razine razlučivosti koji prikazuje: osnovne ciljeve. Posljednja provjera dijagrama u potrazi za idejama koje su možda suvišne za ostvarenje krajnjeg cilja. Pregled svih prikupljenih uzroka i eliminacija onih koji su malo vjerojatni ili su im posijedice beznačajne. kad je mnogo aktivnosti potrebno objasniti drugima. 3. te razvija protumjere kako bi spriječili te probleme. 5. 2.i to kako bi se obuzadale varijacije u samom procesu proizvodnje. 2. Podjela sekundarnih kategorija na sitnije detalje: to se na dijagramu odmičemo viže prema desnoj strani. 5.Kad akcijski plan mora biti detaljan • Prilikom evaluacije potencijalnih rješenja. Koristi se prije implementacije složenog plana. Za svaki mogući uzrok brainstorming-om se dolazi do protumjera. 4. Za svaku aktivnost na trećoj razini brainstorming-om se istražuje što bi moglo poći krivo.posljedičnu vezu s prethodnim. kad se plan mora završiti prema rasporedu te kad je cijena neuspjeha velika. Razlučivanje pojedinih protumjera s obzirom na učinkovitost koristeći kriterije kao što su: novac. a zapisujemo je krajnje lijevo na dijagramu. 3.1.vrijeme. Dodavanje uzroka kao aktivnosti na četvrtoj razini. Koraci u izradi stablo dijagrama: 1. aktivnosti na drugoj razini te zadaće na trećoj razini potrebne za ostvarivanje glavnih aktivnosti. zadaci postaju sve uži i specifičniji. ili revidirati plan kako bi izbjegli probleme ili pripremiti pravo rješenje za trenutak nastanka problema.

Međutim. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona. Ovakvo stanje označava se terminom”izvan statističke kontrole” i ukazuje da pojedine mlaznice na kojim dolazi do otklona treba podesiti ili zamijeniti.odnosno njihove se vrijednosti nalaze izvan kontrolnih granica. Lazibat T. loša posljedica masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga. 2009. 2. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. Upravljanje kvalitetom. To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina. Tako npr.Zatim smo u okviru novih alata za upravljanje detaljno obajsnili svaki pojedinačno sa naglaskom na njihovu upotrebu i sam proces izrade. Iz svega ovog možemo zaključiti da analiziranju svake pojedine kontrolne karte treba pristupiti vrlo ozbiljno i studiozno.smanjiti troškove proizvodnje a samim time i povećati dobit. Na osnovu kontrolne karte moguće je:unaprijediti proizvodni proces. Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da. Literatura: 1.27 i 28 imaju manju protočnost. Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije.. Znanstvena knjiga. Također.Težnja je da se ova veličina to manje mijenja. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje.Može te li nam reći kako su nastale kontrolne katre i koji su bili razlozi za njene nastanak? (Amel Karavdić) Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage.pa može te li nam nešto reći o svakoj fazi? (Poljić Samir) Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. 2. Zagreb. javljaju se kontrolne karte.ukloniti neželjene uzroke varijacija. Pitanja: 1.a mlaznice 34 i 35 veću protočnost.mlaznice 9. Takođe smo u modelu matričnog dijagrama imali primjer iz opšte prakse za jedan hotel. Internet 14 . pojava ukazuje na posebne uzroke. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv . ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica.gdje smo vidjeli da je ključan proces potreban za poboljšanje kvaliteta usluge u restoranu u kvalitetu posluživanja za stolom.Rekli ste da kontrolna karta imao smisao samo ako izvršimo određene faze analize. Iz kontrolne karte vidljivo je da protok tekućine kroz mlaznice nije ujednačen te da kod pojedinih mlaznica dolazi do otklona u odnosu na kontrolne granice. Na kraju smo obradili primjer iz prakse gdje smo uzeli prskalice Rau Spridomat.gdje smo vidjeli da na koji način se računaju podaci za kontrolnu kartu i na koji način se izrađuje a to smo i potvrdili samom slikom kontrolne karte. Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu. kao sredstvo detekcije.

cit.ca/Quality/tools/treediagram.tin. Ž.uk/tools-techniques/links-to-other-tt//hidden/matrix-diagram http://web2.op.org/fileas/affinity..str.cit.N:R:op.str.pdf 6 7 8 9 10 11 12 http://www. F. op.(2005).pdf http//www...cit.175 Tauge.html .str.. J.Ž. str. str.105.asq. 109/110.R. http://www..1 Juran.cit.. 5 Kondić.html Tauge.concordia.109.(2005).M.com/qiwizard/relation.org/learn-about-quality/new-management-planning-tools/overview/processdecision-program-chart.cit.str. Gryna.balancdscorecard.nhs.qimacros.op.N. 2 3 4 Razlika između mjerljivih i atributivnih svojstava već je definirana prilikom objašnjenja procedure izrade histograma.185 http://www..op. Ibid.M. Kondić.155.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->