P. 1
Kontrolne karte i novi alati za upravljanje kvaliteto

Kontrolne karte i novi alati za upravljanje kvaliteto

|Views: 1,630|Likes:
Published by Samir Poljic

More info:

Published by: Samir Poljic on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

J.U.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT I PODUZETNISTVO UPRAVLJANJE KVALITETOM

TEMA: KONTROLNE KARTE I NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Profesor: Dr.sc.Senad Fazlović, vanr.prof. Tuzla, Januar 2011.

Student: Hrnčić Jasmin I-1183/05

1

.3 Stratifikacija.............................................................11 2..6 2.........................................................................3 1.................................11 2............................................................................................................2 1............................................. Kontrolne karte...2 Dijagram međuodnosa ......................................................9 2............................................................................................................. Zaključak...............6 Sustavno stablo.........................................13 4......................................12 3......................1 Kontrolne karte za atributivne karakteristike............................................................................................................................................7 Programirane karte za proces odlučivanja..9 2..........4 Matični dijagram.......................1 Dijagram afiniteta...................................... Literatura....................................................................................................Sadržaj: Uvod....................................................................................7 2..........................................................14 Prilog (Primjer i Prezentacija) Uvod: 2 .............8 2...............7 2.......... Novi alati za upravljanje kvalitetom..............................5 Dijagram u obliku strijele..........................................

zatim ćemo objasniti pojam matričnog dijagrama kada ga koristimo.stratifikacija:šta je to stratfikacija. loša posljedica 3 . Na koncu ćemo imati i primjer iz prakse o upotrebi kontrolnih karti.zatim usredočiti se na korake pri korištenju samih kontrolnih karti. Tu je takođe i dijagram oblika strijele.gdje je sam fokus na njegovoj proceduri izrade.12. U okviru kontrolnih karti više ćemo se baviti pitanjima šta su to uopšte kontrolne karte.U ovom seminarskom radu pokušat ću pojasniti kontrolne karte i koji su to novi alati za upravljanjem kvalitetom. kako su nastale.i koja je njegova namjena.i za kraj alata za upravljanje kvalitetom obraditi ćemo programirane karte za proces odlučivanje. Međutim. koja je njihova namjena.a u okviru ovog modela imat ćemo i primjer za jedan hotel i njegove usluge.novi alati za upravljanjem kvalitetom.gdje se koristi i kakav je način njegove izrade.koje su njene osnovne funkcije . Druga oblast koju ćemo obaraditi u ovom seminarskom su tkz.i procedura korištenja modela stratifikacije.u okviru kojeg ćemo objasniti njegovu uprabu. Kontrolne karte Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage. U okviru ovih alata imamo dijagram afiniteta gdje ćemo se baviti pojmom dijagrama afiniteta i samog postupka izarde dijagarama.i za kraj detaljno ćemo obajsniti podjelu kontrolnih karti prema njenom sadržaju.zatim sustavni dijagram gdje se koristi.proceduru izarade gdje imamo i najviše korak tj.zatim dijagram međuodnosa sta je to dijagaram međuodnosa.

. dodjeljivog. One se izračunavaju iz zakona vjerojatnosti na taj način da se za visokonevjerojatne slučajne varijacije pretpostavlja da nisu nastale zbog slučajnih uzroka.blage promjene u strojevima.obični”) uzroci trebali biti prisutni u procesu. kao sredstvo detekcije.blage varijacije strojeva.masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način. Za proces koji radi bez prenosivih uzroka varijacije kaže se da je . tj. Podaci o ispunjavanju funkcije procesa obično se sastoje od grupa mjerenja (. često u obliku nesuklađnosti.u stanju statističke kontrole”. Primarna je upotreba kontrolne karte otkrivanje “dodjeljivih/prenosivih” uzroka varijacije u procesu..1 Kontrolna se karta razlikuje u slučajnim i prenosivim uzrocima varijacije kroz izbor kontrolnih granica.2 Kontrolne karte imaju dvije osnovne funkcije: 4 . Kontrolna karta ne samo da vrednuje statističko značenje.. Izraz . s1učajnog. Prenosivi uzroci Sastoji se samo od jednog ili samo nekoliko pojedinačnih uzroka. Svaki pojedinačnii uzrok rezultira neznatnom količinom varijacije. Tabela 24. Razlikovanje slučajnih i prenosivih uzroka varijacije Slučajni uzroci Sastoje se od mnogo pojedinačnih uzroka. Svaki prenosivi uzrok može rezultirati velikim brojem varijacija. čija se posijedica dodjeljuje jasno definiranom uzroku. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga. Činjenica da je razlika između mjerenja i cilja statističkih značajna ne znači da te se poduzeti popravno djelovanje. već također upozorava na probleme koji bi mogli imati veliko ekonomsko značenje. samo bi slučajni (također nazivani . Procesne su varijacije dokazane s dvije vrste uzroka: 1.. Idealno uzimajući. U situacijama gdje je nesuklađenost velika. Primjeri su: loše postupanje operatera pogrešno postavljanje ii serija sirovine s nedostatkom. Kontrolna karta je grafička usporedba podataka o ispunjavanju funkcije procesa prema izračunatim . Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije. već zbog prenosivih uzroka. Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu.. to je znak da su prenosivi uzroci ušli u proces i proces se treba istražiti. toliko brojne da je potrebno ustanoviti prioritete za djelovanje na osnovi ekonomskog značenja i s tim povezanih parametara.kontrolnim granicama” povučenima kao granine crte u karti. tj. javljaju se kontrolne karte. Primjeri su: ljudske varijacije u postavljanju brojčanika instrumenata za kontrolu.dodjeljivi uzroci” ima posebno značenje i bitno je razumijevanje tog značenja radi razumijevanja koncepcije kontrolnih karti. U nekim su tvrtkama razlike. uobičajeno je dokumentirati slučajeve i stvoriti mehanizam za donošenje odluka. Varijacija unutar kontrolnih granica znači da su samo slučajni uzroci prisutni.racionalne podgrupe”) odabranih u uobičajenoj sekvenciji proizvodnje. isključivo radi slučajnosti i 2. to se obično skraćuje pod kontrolom”. Kad stvarna varijacija prođe kontrolnu granicu.

potrebno je odmah nakon to se prikupi dovoijan broj podataka iz perioda kad je proces pod kontrolom izračunati nove kontrolne granice. temperatura itd). varijabla koja se promatra mjeri se i zapisuje. Abnormalnosti u procesu koji se promatra mogu se pojavit iu dva osnovna oblika. Njen je najveći nedostatak u tome to je previše gruba da bismo iz nje mogli dobiti učinkovite informacije za upravijanje procesom. te provjera nalaze ii se u dozvoljenim granicama. • Određivanje vremenskog perioda za prikupljanje podataka. širina. • Ako su uočeni podaci koji se nalaze izvan granica potrebno je istražiti uzroke.a kontrolna karta Ad 1. x . smatra slučaj kad više od 7 točaka leži s jedne strane centralne crte. X — karta: Grafiči prikazuje rnjerne podatke iz tablica u kojima se evidentiraju rezultati mjerenja karakteristika. x. itd. • Ukoliko se započinje s konstrukcijom kontrolnih karata za proces koji je izvan kontrole.Služe kao sreclstvo za donošenje odluka: pružaju nam ekonomsku osnovu za donošenje odluke o traženju uzroka problema jer je pomoću njih proizvode koji su gotovi moguće usporediti sa zadanim specifikacijama.R kontrolna karta 3. • Obavijanje procedure vezane za konstrukciju kontrolne karte i analizu podataka. Najteži dio korištenja kontrolnih karata za atributivne podatke jest razvoj jasnih kriterija koji će proizvode podijeliti na one koji su konformni i one koji to nisu. volumen. 2. teina. itd. Na kontrolnu kartu se zapisuje uzrok problema kao i način na koji je otklonjen. dok je drugi oblik da točke unutar kontrolnih granica mogu zauzimati neki određeni oblilk. Prvi jetaj da pojedine točke probijaju kontrolne granice. Postupak korištenja kontrolnih karata sastoji se od sljedećih koraka: • Odabir odgovarajuće kontrolne karte ovisno o vrsti podataka koji se prikupljaju. To su: visina. kontrolne karte dijele se na:3 1. 5 . Primjerice. promjer. teina. Kad se neki proizvod nadzire. koliko smo imali pošiljki isporučenih na vrijeme. Kontrolne karte za praćenje atributivnih karakteristika: atributivne karakteristike je najlakše poistovjetiti sa svojstvima koja iii postoje iii ne postoje (npr. Predstavlja najjednostavniji oblik kontrolne karte to joj je ujedno i najveća prednost jer omogućava brži uvid u stanje i dovoljno precizan prikaz za donošenje zaključaka. Kontrolne karte za mjerljive karakteristike Kontrolne karte za rnjerljive karakteristike prate one karakteristike koje je moguće izrnjeriti. onda ni mjerenje temperature ne smijemo vršiti u kraćem vremenskom razdoblju. tj. visina. x. odluka. sklop radi iii ne radi. Ove karte međutim ne nude odgovor na pitanje zašto je do odstupanja uopće došlo ali je vremensko trajanje izrade ovakve karte kao i njihova jednostavnost dovoljan razlog za njihovu uporabu. Služe kao sredstvo za rješavanje problema: temeljem podataka s kontrolnih karata donose se odluke o implementaciji određenih rješenja jer nas upućuju na način funkcioniranja procesa kao i potencijalna problematična mjesta.R kontrolna karta 4.1.) Ovakva svojstva je također moguće prebrojati. materijal provodi struju iii ne.X-kartamjera 2. uredaj je ispravan iii neispravan. Abnormalnim se primjerice. Kontrolne karte za praćenje mjerljivih4 karakteristika: mjerljive karakteristike su svi oni podaci do kojih se dolazi preciznim mjerenjima (npr. • Nastavak skiciranja podataka kako ih prikupljate. Prema sadržaju koji prate. itd. primjerice koliki je broj zadovoljnih kupaca. Najčešće korištene kontrolne karte za mjerljive karakteristike su: 1. iii se pak 7 uzastopnih točaka diže iii pada. Poželjno je izbjeći problem autokorelacije do kojeg dolazi kad se mjerenja vrše prečesto. ako mjerimo temperaturu tekućine koja se u potpunosti zamjenjuje novom svaka tri sata.

Izračun osnovnih podataka potrebnih za konstrukciju R-bara. Za izračun gornjih i donjih vrijednosti X-bar dijagrama koristirno sljedeće formule: GKG=x+A2 R DKG =x-A2 R R=∑R/k Faktori A2. pa se iz tih razioga ova karta koristi samo kada je to izuzetno neophodno. To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina. Primjerice. sarno umjesto gibanja aritmetičih sredina uzorka prati gibanje medijana pojedniih uzoraka. D3 i D4 zadani su u statističkim tablicarna. x-R kontrolna karta: Daje uvid u kretanje proizvodnog procesa na osnovu statistićke teorije i vjerojatnosti. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. 6 .Težnja je da se ova veličina to manje mijenja. a svaki put smo mjerili 5 proizvoda onda je n = 5. Potrebno je najprije izračunati vrijednost centralne linije i. čak uz pomoć računskih pomagala. a zatirn vrijednosti donje i gornje kontrolne linije. Ustvari je ista kao i x. te su tako troškovi kontrole znatno smanjeni. a ovise prije svega o broju podataka u analiziranirn uzorcima. Medijan je vrijednost od koje ima isti broj većih i isti broj manjih vrijednosti. Tolerancija se može definirati kao granična vrijednost pojedinanog mjerenja. i na temelju njih odrediti zbirnu srednju vrijednost (aritmetička sredina aritmetičih sredina). Centralna linija(CL) =R GKG=D4R DKG=D3R Ad 3. jer prvi daje uvid u centriranost proizvodnog procesa. ako smo uzorke uzimali 25 puta. Ad 4. Kontrolne karte imaju svoj smisao ako se nakon izračuna kontrolnih granica i konstrukcije dijagrama izvri ši sljedeća analiza: Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. Ovu kontrolnu kartu prirnjenjujemo za praćenje proizvodnih procesa kad je pogodno iii potrebno raditi s većim brojem komada u uzorku. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv . redovito više od 25. odnosno toleranciji T. a k = 25. Vrijednost aritmetičke sredine i raspona su dva vrlo vana podatka. vrlo je kompliciran. Njom se registriraju dva važana pokazatelja procesa: • kretanje aritmetičkih sredina uzorka Xi • kretanje raspona uzoraka R. koji se zajedno ucrtavaju na x -R kontrolnu kartu. također je jako slčian. Izračun standardne devijacije. Da bi to napravili moramo izračunati aritmetičku sredinu svakog pojedinanog uzorka. dok drugi govori o njegovom rasipanju. x-a kontrolna karta: S ovom kontrolnom kartom možemo pratiti proizvodni proces pomoću srednje vrijednosti mjerenih velčina i njegove standardne devijacije.R. poznata pod nazivom X-bar i R-bar. Za analizu kretanja aritmetičkih sredina i raspona uzoraka koriste se dva odvojena grafikona. Kako bi izradii X-bar dijagram potrebno je najprije izračunati srednju vrijednost. Ova karta nalazi svoju prirmjenu kod serijske i velikoserijske komadne proizvodnje gdje se kontrola svodi na rnjerenje malih uzoraka. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona. Proces je pod kontrolorn ako je točno centriran i ako je njegovo prirodno rasipanje jednako zadanorn rasipanju.Ad2.x – R kontrolna karta: Ova kontrolna karta puno je jednostavnija za praktičnu uporabu. postoje naravno donja i gornja granica tolerancije I redovito su šire od kontrolnih granica.

Atributivna svojstva svode se na jednostavnu da ne odluku. c. Izračunati statističke parametre uzorka. Provjeriti točke izvan kontrolnih granica koje ukazuju na pojavu značajnih uzroka u procesu. to može biti broj proizvoda koji ne funkcioniraju. Definiranje veličine uzorka. 5. pojava ukazuje na posebne uzroke. Kontrolne karte za atributivne karakteristike Kontrolne karte za atributivnle karakteristike koriste se za one karakteristike kvalitete koje je lakše prebrojati nego izmjeriti. Odabir karakteristike kvalitete iii procesa koja će se pratiti kontrolnorn kartom. zračunatj kontrolne granice. Uzimanje barem 20 uzoraka. 2. Odlučiti se za daljnje radnje. 9.ispravnih faktura po danu Br. svaki sat 5 komada).neispravnih guma u uzorku Broj izmjena nacrta svakog tjedna Br. Važno je napomenuti da se kod izrade ovih karata kao baza uzima broj škartova dijelova ili broj pogrešaka. ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica. Jedna od razlikau odnosu na mjerljive kontrolne karte je i u tome što je kod atributivnih karata potrebno prikupiti više podataka to znači da veličina uzorka mora biti znatno veća. 7. 8. defekata po predmetu Br. broj trulih jabuka broj primijenih žalbi kupaca itd. to je opće pravilo za primjenu kontrolnih karata. Konstruirati kontrolnu kartu i upisati parametre uzorka. Četiri naječešće korištene vrste atributivnih kontrolnih karata predstavljiaju p. Osiguranje proizvoda do njihove kontrole/mjerenja. Također. Kad sumiramo sve ono što smo dosad iznijeli o izradi kontronih karata. 3. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje. postupak njihove izrade odvija se u sljedećim koracima:5 1. defekata po predmetu Br. np i u kontrolne karte koje su prikazane u Tablici6 Tip karte Veličina uzorka Kako se broje defekti primjer P Np U C Može varirati Konstantna Može varirati Konstantna Predmet dobar il loš Predmet dobar ili loš Br. 10.crnih čestica u gramu proizvoda 7 . 4. 6. Utvrđivanje intervala kontrole (npr.Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da. Primjerice.

I u ovom slučaju velična isporuke mora biti konstantna. gdje su z = zadana normalna varijabilnost p=postotak neispravnih proizvoda a = standardna devijacija postotka neispravnih proizvoda Standardna devijacija računa se po sljedećoj formuli: q=√p(1-p)/n Np-kontrolnekarte: Prikazuju broj pronađenih nesuklađenih proizvoda u uzorku. 6. Opis problema koji se istražuje. NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Uloga suvremenog menadzmenta u poduzećima sve se više mijenja i ide u smjeru prebacivanja naglaska s vođenja i upravijanja zaposlenicima na olakšavanje iznošenja i omogućavanje primjene ideja koje zaposlenici imaju u vezi s poboljšanjem poslovnih procesa. 4. obično na jednom proizvodu iii uzorku. odnos između broja pojava i broja uzoraka. 5. U-kontrolne karte: Koriste se za mjerenje stvarnog broja defekata. broj bakterija u mililitri vode. Primjer su broj vraćenih jela u restoranu u razdoblju od tjedan dana. zato su i jednostavnije. Njegova primjena omogućuje dvije osnovne koristi. a to su već spomenuto grupiranje informacija ali i razvijanje novih naična razmišljanja unutar grupe. Kreiranje skupnog naslova pojedine grupe ideja iii sažimanje svih ideja pojedine grupe u jednu ideju. računamo je po sljedećoj formuli: CL=broj neispravnih proizvoda/br ispitanih proizvoda Za izračun donje i gornje kontrolne granice koriste se sljedeće formule: GKG =p+ zq DKG = p-zq. Idealan broj osoba utomu je do šest osoba koje imaju zajedničke ciljeve i interese.7 Postupak izrade dijagrama afiniteta odvija se u sljedećim koracima: 1. Prikupljanje kartica s idejama od svih sudionika. Potrebno je započeti s jasno definiranim problemom iii ciljem koji se želi ostvariti. Imaju potpuno istu namjenu kao i P-karta s ograničenjem da su upotrebijive samo kod uzoraka iste veličine. Uobičajeno se koristi za pretvaranje rezultata provedenog brainstorminga u logički i smisleno povezane grupe ideja s kojima se može lakše baratati. Sredinju liniju u ovom slučaju predstavlja prosječan broj promatranih pojava u zadanom uzorku. Dijagram afiniteta Dijagram afiniteta predstavlja jednostavan. itd. njihovo izlaganje pred cijelom grupom i zapisivanje na ploču. 3. Formiranje tima zaduženog za rješavanje problema. 2. Svaki pojedinac samostalno smišlja ideje i zapisuje ih na papir. tj. ali moćan alat za grupiranje i razumijevanje prikupljenih informacija koji može poslužiti kao osnova za kreativan timski rad na teškim problemima unutar poduzeća. P karte koriste se onda kad je moguće prebrojati ibroj neispravnih proizvoda kao i veličinu uzoroka.Centralna linija raučna se kao prosječean broj neispravnih proizvoda u uzorku. 8 . Grupiranje ideja u srodne skupine. Provođenjem brainstorminga prikupljaju se ideje vezane za rješavanje prethodno definiranih problema. C-kontrolne karte: Ova kontrolna karta prikazuje prosječan broj pogrešaka (ne loših komada) pronađenih u jednoj isporuci i to na jedinici proizvoda. Menadzment postaje odgovoran za izobrazbu zaposlenika ne samo u korištenju fizičkih već i intelektualnih alata.P-karte: Koriste se za mjerenje proporcjle jedinica u uzorku koje su defektivne.

Dijagram međuodnosa Dijagram međuodnosa izrađuje se sa svrhom identifikacije uzročno posljedi čnih iii metodociljnih odnosa podataka unutar sustava. Na sam vrh dijagrama unosi se problem ili cilj s kojim smo započeli postupak.7. prikazan je izrađeni dijagram afiniteta za problem implementacije sustava konstantnog unapređivanja. na ploču iii neko drugo jasno vidijivo mjesto. za razliku od dijagrama afiniteta koji samo prikazuje logično grupiranje. Za razliku od Ishikawa dijagrama kod kojeg se svakom uzroku pripisuje utjecaj na samo jedan element. Postupak izrade dijagrama međuodnosa:8 1. 9 . Dijagram međuodnosa često se koristi nakon izrade dijagrama afiniteta. Zapisivanje problema. Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. Izrada dijagrama afiniteta. 2. Prililkom crtanja dijagrama potrebno se pridržavati određenih pravila. Može se koristiti za identifikaciju uzroka problema ili za pogled unatrag od outputa procesa prema elementima potrebnim za njegovo nastajanje. kako bi potpunije ispitali odnose među idejama. kod uzročnog dijagrama moguće je da jedna pojava utječe na dva iii vie elemenata. Uzročni dijagram. u slučaju kad su veze među njima složene i isprepletene. Na Slici 33. Nakon toga su ispod svakog naslova grupe ideja unose same ideje do kojih smo došli provođenjem brainstorminga. Definiranje promatranog problema ili procesa. pomaže prikazati Iogične međuodnose među promatranim pojavama. ispod tog unose se u istom rangu skupni nazivi pojedinih grupa ideja.

2. Moguće je ponoviti postupak s drugim formatom matrice iii drugim setom simbola kako bi otkrili više o vezi među podacima. dobavljača. Drugim riječima. Analizirajte matricu. Koristimo ga u sljedećim prilikama: 1. podatak po podatak. Primjer izrade matričnog dijagrarna10 10 . 4. Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. 2. Kad želimo alocirati odgovornosti unutar grupe ljudi. Odabir ispravnog formata matrice. a one koje strelice upućuju glavni efekti. Crtanje linija koje čine rešetku matrice. Prije prikupijanja podataka potrebno je razmotriti koje informacije o izvorima podataka mogu utjecati na rezultate. Idealan broj prikupljenih ideja je između 15 i 50. te na taj način određivanje prioritetnih zahtjeva potrebnih za rješavanje problema. tri ili četiri seta informacija. Generiranje ideja putem brainstorminga iii korištenjem podataka iz već postojećih dijagrama afiniteta. Ova tehnika omogućava odjeijivanje podataka tako da je moguće uočititi njihovu strukturu. on nam omogućava utvrđivanje povezanosti između odabranih kriterija i liste zahtjeva. Završite matricu korištenjem legende za simbole.. tj. Procedura korištenja je sljedeća: 1. kontrolnim kartama i ostalim alatima za prikupijanje i analizu podataka. Kad podaci dolaze iz više izvora. Usporedite grupe. Pri grafičkom prikazu potrebno je koristiti različite grafičke oznake iii boje kako bi razgraniili podatke iz razIičitih izvora. Odaberite simbole. Redanje podataka iz svake skupine oko osi matrice. dana u tjednu. Stratifikacija Stratifikacijaje tehnika koja se koristi u kombinaciji s drugim alatima za analizu podataka. 3. Crtanje isključivo jednosmjernih strelica kao indikatora odnosa uzrok-posljedica među elementima dijagrama. 4. i njihovo slaganje prema uzročno-posljedičnim vezama. 8. Koristi se: Zajedno s ispitnim listovima. Pri prikupijanju podataka potrebno ih je diferencirati prema izvoru iz kojeg pristižu. Ideje iz kojih iziazi većina strelica su osnovni uzroci. Kad želimo povezati zahtjeve kupaca s elementima procesa. koliko je ona jaka iii koju ulogu različiti pojedinci igraju.Je ii ova ideja u vezi s drugima?”. Primjer 10. Na mjesto gdje se sijeku dvije grupe podataka unesite odgovarajući simbol. Identifikacija kIjučnih pitanja prema broju strelica koje iz njih proizlaze.3. 6. 5. 7. 3. dijagramom raspršenja. U isto vrijeme može nam reći i nešto više o vezi. 2. 3. Matrični dijagram Matrini dijagram koristi se za identifikaciju i analizu prisutnosti i snaga veza između dva. Kod utvrđivanja koji problemi utječu na koje proizvode iii koje dijelove opreme. Procedura izrade matričnog dijagrama je sljedeća:9 1. Za podatke koji su ovako prikazani kažemo da su stratificirani. Kad se podaci iz različitih izvora iii kategorija izmiješaju njihovo pravo značenje teško je vidjeti. itd. Ideje se iznose pred cijelu grupu i postavija se pitanje . Odabir grupa podataka koji će se uspoređivati. uzevši u obzir varijacije za različite formate. Odlučite koje će informacije predstavljati simboli iz matrice. 5. primjerice iz više smjena. 1. Potrebno je pojedine grupe podataka iz različitih izvora odvojeno analizirati.

prikaz potencijalnih problema vezanih za raspored i resurse kao i mogućih rješenja nastalih problema. 2. 2. U zagradi se kod svakog zahtjeva nalazi brojčana ocjena njegove važnosti prema mišIjenju kupaca. Dijagram oblika strijele Dijagram oblika strijele grafiči je opis pojedinanih koraka koji se odvijaju prilikom završavanja nekog projekta. Rezultati pokazuju da je ključan proces potreban za poboIjšanje kvalitete usluge restorana posIuživanje za stolom. Zahtjevi su sljedeći: • Pristojna posluga • Bogat meni • Brza usluga • Čista i organizirana okolina. 3. Zahtjev kupca proces Posluživanje za stolom Kupovina namernica Održavanje restorana Pripremanje hrane = + Pristojna Bogat posluga (1) meni (2) + + + Brza usluga (3) + Čista i Broj organizirana bodova okolina(4) = 15 6 10 10 Rang 1. veza s kriterijem identificirana je na sIjedeći način: • (-+-) jaka veza -tri boda • (=) umjerena veza -dva boda • (-) slaba veza -jedan bod. odnosno kriterijima: • PosIuživanje za stolom • Kupovina namirnica • Odražvanje restorana • Priprema hrane. Za svaki zahtjev. Pomćou dijagrama oblika strijele moguće je odrediti kritični put projekta. kao što je vidijivo u navedenom primjeru. Anketiranjem gostiju došlo se do popisa zahtjeva koji se postavijaju vezano za kvalitetu usluge. Koristi se za: planiranje i prikaz potrebnog slijeda koraka u projektu iii procesu. Radi se o sljedećim procesima. pod čim podrazumijevamo 11 .U ovom pojednostavijenom primjeru radi se o matričnom dijagramu za restoran koji žeIi podići kvalitetu svojih usluga na višu razinu. moći ćemo izvući najvažniji kriterij čijim ćemo poboljšanjem najviše utjecati na kvalitetu usluge. Zatim je bilo potrebno utvrditi najvažnije procese potrebne za izvršenje usluge. pa se stoga i naziva L-oblikovani matrični dijagram. Najčešće korišteni matrični dijagram je onaj koji uspoređuje dva seta podataka i ima oblik slova L. Nakon što nacrtamo matrični dijagram i odredimo važnost pojedinih zahtijeva za ispunjavanje kriterija. određivanje najboljeg rasporeda čitavog projekta.

događaj predstavlja početak iii kraj. Počinjemo od krajnjeg roka koji je zadan za izvršenje projekta i krećemo unazad. Izvlačenje svih zadaća nužnih za odvijanje projekta iii procesa.prikaz odvijanja najvažnijih koraka procesa čije bi odgađanje odgodilo čitav projekt. • Najkasniji kraj = krajnji redovni rok koji je zadan • Najkasniji start = najkasniji kraj . Okvirno vrijeme za cijeli projekt je vrijeme za koje se posao može odgoditi bez utjecaja na pomicanje planiranog vremenskog rasporeda.vrijeme zadatka 11. ili se jedan ne može odvijati ukoliko predhodni nije započet.. vremenski slijed ide od lijeva na desno. Koristimo ga i u sljedećim slučajevima: • Prilikom razvoja logičnih koraka za ostvarenje cilja • Prilikom razvoja aktivnosti potrebnih za implementaciju rješenja • Kad je cilj širok i nejasan • Kad je zadatak složen 12 . 7. Obilježavanje kritičnog puta na grafu (drugom bojom iii podebljano) i izračun njegova trajanja.11 U postupku izrade stablo dijagrama najprije se postavlja opći cilj (deblo). Stablo dijagram osigurava vidijivo I jasno povezivanje planova i ciljeva.kritičnog puta projekta”. Izračun najkraćeg mogućeg početka i kraja zadatka. Izračun . Izračun najdžueg mogućeg trajanja zadatka.. označavaju se svi zadaci po redu s brojevima u krugu. ali ujedno i koraka kod kojih bi ulaganje dodatnih resursa ubrzalo cijeli projekt. tj.okvirnih vremena” za svaki korak i cijeli projekt. 4. 6. 9. Određivanje vremena trajanje svakog zadatka. a zatim se progresivno identificiraju aktivnosti potrebne za ostvarenje cilja (grane). koji nema utjecaj na vremenski raspored cijelog projekta. Svaka strelica predstavlja jedan zadatak koji se i piše na strelicu. Vrijeme se upisuje na strelice među zadacima. 2. Između svaka dva zadatka crtaju se krugovi za događaje. 8. Određivanje . 5. Alat je posebno koristan prilikom dizajniranja novih proizvoda i usluga ili prilikom implementacije plana za uklanjanje identificiranih problema u procesu.prividne strelice” koje se crtaju istočkano. 12. Zapisivanje sva četiri prethodno izračunata vremena uz strelicu koja označava zadatak. Sustavni (stablo) dijagrarn -Systematic (tree) diagram Ovaj se alat koristi za grafički prikaz puta koji vodi do cilja u slijedu aktivnosti koje moraju iii bi trebale biti realizirane kako bi se ostvarila ciljna veličina. oni su čvorovi koji odvajaju zadatke. Prividne strelice ne predstavljaju prave zadatke. Prikazivanje zadaća u obliku dijagrama. a istovremene zadaće prikazuju se okomito jedna iznad druge. Kad je dijagram završen. Procedura izrade dijagrama oblika strijele sastoji se od sljedećih koraka: 1. Počinjemo od prvog zadatka i idemo unaprijed. Kritični put je najdžui put od početka do kraja projekta.. Ukoliko postoje određeni problemi poput dva zadatka koje počinju u isto vrijeme. osigurava i tijek aktivnosti logičnim putem od identificiranih ciljeva kao i potpuno razumijevanje složenosti određenog projekta. Odredivanje slijeda aktivnosti pomoću sljedeća tri pitanja: • Koja se aktivnost mora dogoditi kako bi ova počela? • Koja se aktivnost može odvijati istovremeno s ovom? • Koja se aktivnost može odvijati odmah iza ove? 3. • Najraniji start = najraniji kraj zadataka koji su prethodili ovom • Najraniji kraj = najkraći start + vrijeme obavljanja zadatka 10. koristimo .

vrijeme. Identifikacija ciljne izjave: radi se o jasnoj izjavi s kojom se slaže cijeli tim. aktivnosti na drugoj razini te zadaće na trećoj razini potrebne za ostvarivanje glavnih aktivnosti. 3. a na dijagramu se upisuju desno od ciljne izjave.Kad akcijski plan mora biti detaljan • Prilikom evaluacije potencijalnih rješenja.i to kako bi se obuzadale varijacije u samom procesu proizvodnje. Podjela sekundarnih kategorija na sitnije detalje: to se na dijagramu odmičemo viže prema desnoj strani. ili revidirati plan kako bi izbjegli probleme ili pripremiti pravo rješenje za trenutak nastanka problema. zadaci postaju sve uži i specifičniji. Razlučivanje pojedinih protumjera s obzirom na učinkovitost koristeći kriterije kao što su: novac. Koristeći PDCP možemo. 4. Označivanje nepraktičnih mjera-sa X i praktičnih sa O. 2. kako bi razumjeli implementacijska pitanja svakog rješenja • Nakon to dijagram afiniteta iii dijagram međuodnosa otkriju ključna pitanja • Kao komunikacijsko sredstvo. kad je mnogo aktivnosti potrebno objasniti drugima. 13 . Koristi se prije implementacije složenog plana. Do spomenute izjave možemo doći analizom uzroka korijena problema iii korištenjem naslova postojećeg dijagrama afiniteta.posljedičnu vezu s prethodnim. Za svaku aktivnost na trećoj razini brainstorming-om se istražuje što bi moglo poći krivo. te razvija protumjere kako bi spriječili te probleme. lakoća implementacije itd. 2. Programirane karte za proces odlučivanja PDCP dijagram sistematično identificira što bi moglo poći krivo u planu koji se izrađuje. Podjela glavne izjave u sekundarne kategorije: radi se o aktivnostima iii događajima koji su neophodni za postizanje krajnjeg cilja. Prikaz proturnjera kao pete razine. a zapisujemo je krajnje lijevo na dijagramu. kad se plan mora završiti prema rasporedu te kad je cijena neuspjeha velika. Procedura izrade PDPC dijagrama:12 . Podjelu je potrebno zaustaviti kad se dođe do podjeljivih pojedinačnih zadaća. Posljednja provjera dijagrama u potrazi za idejama koje su možda suvišne za ostvarenje krajnjeg cilja. 3. Pribaviti ili izraditi stablo dijagram promatranog plana. Zaključak: U okviru ovog seminarskog rada pokušao sam pojasniti pojam kontrolne karte i novih alata za upravljanje kvalitetom. 5. Gdje smo vidjeli da je kontrolna karta nastala pojavom masovne proizvodnje. Mora se raditi dijagram visoke razine razlučivosti koji prikazuje: osnovne ciljeve. 4. Preispitivanje dijagrama s obzirom na logiku i dovršenost: potrebno je osigurati da svaki podnaslov ima dIrektnu uzročno-.1. Za svaki mogući uzrok brainstorming-om se dolazi do protumjera. Pregled svih prikupljenih uzroka i eliminacija onih koji su malo vjerojatni ili su im posijedice beznačajne. Dodavanje uzroka kao aktivnosti na četvrtoj razini. 5. Koraci u izradi stablo dijagrama: 1.

To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina.odnosno njihove se vrijednosti nalaze izvan kontrolnih granica.27 i 28 imaju manju protočnost. 2. Upravljanje kvalitetom. Zagreb. Iz svega ovog možemo zaključiti da analiziranju svake pojedine kontrolne karte treba pristupiti vrlo ozbiljno i studiozno. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje.gdje smo vidjeli da je ključan proces potreban za poboljšanje kvaliteta usluge u restoranu u kvalitetu posluživanja za stolom. Lazibat T. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv .smanjiti troškove proizvodnje a samim time i povećati dobit. kao sredstvo detekcije. 2009. javljaju se kontrolne karte. Na kraju smo obradili primjer iz prakse gdje smo uzeli prskalice Rau Spridomat. Takođe smo u modelu matričnog dijagrama imali primjer iz opšte prakse za jedan hotel. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona. Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije.Rekli ste da kontrolna karta imao smisao samo ako izvršimo određene faze analize.ukloniti neželjene uzroke varijacija.pa može te li nam nešto reći o svakoj fazi? (Poljić Samir) Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. pojava ukazuje na posebne uzroke. Također. Na osnovu kontrolne karte moguće je:unaprijediti proizvodni proces.a mlaznice 34 i 35 veću protočnost. 2. Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu. ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga. Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da.mlaznice 9.Zatim smo u okviru novih alata za upravljanje detaljno obajsnili svaki pojedinačno sa naglaskom na njihovu upotrebu i sam proces izrade.gdje smo vidjeli da na koji način se računaju podaci za kontrolnu kartu i na koji način se izrađuje a to smo i potvrdili samom slikom kontrolne karte. Tako npr. Pitanja: 1. Ovakvo stanje označava se terminom”izvan statističke kontrole” i ukazuje da pojedine mlaznice na kojim dolazi do otklona treba podesiti ili zamijeniti. Literatura: 1. loša posljedica masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način.Težnja je da se ova veličina to manje mijenja.Može te li nam reći kako su nastale kontrolne katre i koji su bili razlozi za njene nastanak? (Amel Karavdić) Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage. Internet 14 .. Iz kontrolne karte vidljivo je da protok tekućine kroz mlaznice nije ujednačen te da kod pojedinih mlaznica dolazi do otklona u odnosu na kontrolne granice. Međutim. Znanstvena knjiga.

html Tauge.tin. op..ca/Quality/tools/treediagram. J.(2005).com/qiwizard/relation. Gryna. Ž.105.cit..op..nhs.str.cit.M.str.balancdscorecard.N:R:op.org/learn-about-quality/new-management-planning-tools/overview/processdecision-program-chart.M.R.pdf 6 7 8 9 10 11 12 http://www.html .qimacros.. 109/110.concordia.185 http://www.... 5 Kondić.Ž.op.(2005). Ibid.pdf http//www.cit. 2 3 4 Razlika između mjerljivih i atributivnih svojstava već je definirana prilikom objašnjenja procedure izrade histograma.109. str.155.uk/tools-techniques/links-to-other-tt//hidden/matrix-diagram http://web2.cit.str.175 Tauge. str.str.op.asq. Kondić. F.1 Juran.N. http://www.org/fileas/affinity.cit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->