P. 1
Strategija razvoja turizma u gornjem Podrinju

Strategija razvoja turizma u gornjem Podrinju

|Views: 1,638|Likes:
Published by Nebojša Golić

More info:

Published by: Nebojša Golić on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2. PRISTUP, CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE
 • 2.1. CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA
 • 2.2. METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA
 • 3. ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU
 • 4. ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U
 • 4.1. DANAŠNJI BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI PROIZVOD
 • 4.2. TURISTIČKA TRAŽNJA
 • 4.2.1. OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE
 • 4.2.1.1. Karakteristike turističke tražnje
 • 4.2.1.2. Karakteristike turističke ponude
 • 5.1. RAZVOJ TURIZMA SARAJEVSKE EKONOMSKE MAKROREGIJE
 • 5.2. ZAKLJUČAK
 • 6. SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM I EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU
 • 6.1 POSTAVKE RAZVOJA SAVREMENIH TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA
 • 6.2. SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE
 • 6.3. PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU
 • 6.4 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA
 • 7. PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED
 • 7.1. GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE
 • 7.2. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM
 • 7.3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ
 • 7.4. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA
 • 7.4.2.1. Kraški reljef
 • 7.4.2.2. Fluvijalni i fluviokrški reljef
 • 7.4.2.3. Fluviodenudacijski reljef
 • 7.4.2.4. Padinski reljef
 • 7.4.2.5. Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef
 • 7.4.3. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE
 • 7.4.4. TLA / ZEMLJIŠTA
 • 7.4.5. VEGETACIJA, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET
 • 7.5. KLIMA
 • 7.5.1. PLANINSKA KLIMA
 • 7.5.2. PRETPLANINSKA KLIMA
 • 7.5.3. ALPSKA KLIMA
 • 7.6. STANOVNIŠTVO
 • 7.7. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 • 7.9. KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI GORNJEG PODRINJA
 • 8. TURIZAM GORNJEG PODRINJA
 • 8.1. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA
 • 8.2.1. OPŠTINA VIŠEGRAD
 • 8.2.2. OPŠTINA FOČA
 • 8.2.3. OPĆINA GORAŽDE
 • 8.2.4. OPŠTINA NOVO GORAŽDE
 • 8.2.5. OPĆINA USTIKOLINA
 • 8.2.6. OPĆINA PRAČA / PALE
 • 8.2.7. OPŠTINA RUDO
 • 8.2.8. OPŠTINA ROGATICA
 • 8.2.9. OPŠTINA KALINOVIK
 • 8.2.10. OPŠTINA ČAJNIČE
 • 8.3. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE
 • 8.3.1.1. Planinski turizam
 • 8.3.1.2. Riječni turizam
 • 8.3.1.3. Jezerski turizam
 • 8.3.1.4. Zdravstveno-lječilišni turizam
 • 8.3.1.5. Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet)
 • 8.3.1.6. Seoski turizam i organska hrana
 • 8.3.1.7. Lovni turizam
 • 8.3.1.8. Tranzitni turizam
 • 8.5. INFORMISANJE
 • 8.6. MARKETING
 • 8.6.1. RAZVOJ PROIZVODA
 • 8.6.2. PROMOCIJA I PRODAJA
 • 8.6.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO)
 • 8.6.4. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED
 • 8.6.5. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA
 • 9. SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA
 • 9.1. UVODNE NAPOMENE
 • 9.2. INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ
 • 9.3. TURISTIČKI PROIZVOD
 • 9.4. LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA
 • 9.5. ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA
 • 9.6. SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA
 • 9.7. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA
 • 10. STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI
 • 10.1. STRATEŠKE PREDNOSTI
 • 10.2. STRATEŠKI NEDOSTACI
 • 10.3. ZAKLJUČAK
 • 11. VIZIJA
 • 11.1. OBUHVAT VIZIJE
 • 11.2. PRINCIPI
 • 11.3. OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI
 • 11.4. VRIJEDNOSTI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA PREDSTAVI
 • 12. STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA
 • 13. ZAKLJUČAK

Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka

Naučno istraživački Institut

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U GORNJEM PODRINJU
*Završna verzija

Juli, 2007. godine

SADRŽAJ:
1. 2. UVOD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 PRISTUP, CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE------------------------------------------------ 6 2.1. 2.2. 3. 4. CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA ------------------------------------------- 7 METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA --------------------------------------------------------- 8

ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU ----------------------------- 10 ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U BIH ------------------------------------ 13 4.1. DANAŠNJI BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI PROIZVOD ------------------------ 16 4.2. TURISTIČKA TRAŽNJA -------------------------------------------------------------------------------- 16 4.2.1. OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE ------------------------------------------------ 18
4.2.1.1. 4.2.1.2. Karakteristike turističke tražnje ---------------------------------------------------------------------------- 18 Karakteristike turističke ponude---------------------------------------------------------------------------- 20

5.

ZNAČAJ TURIZMA U LOKALNOM I REGIONALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU SA OSVRTOM NA SARAJEVSKU EKONOMSKU MAKROREGIJU (SMR) ------------------------ 22 5.1. 5.2. RAZVOJ TURIZMA SARAJEVSKE EKONOMSKE MAKROREGIJE -------------------------- 26 ZAKLJUČAK ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29

6.

SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM I EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU- 30 6.1 6.2. 6.3. 6.4 6.5. POSTAVKE RAZVOJA SAVREMENIH TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA --------------- 32 SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE ------------ 33 PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU ------------------------------- 37 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA 39 MOGUĆI UTJECAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU, NA TURIZAM B I H---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 6.5.1. UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA NIVOU TURISTIČKE DESTINACIJE KAO ODGOVOR NA UTICAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU --------- 48 PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED ----------------------------------- 50 7.1. GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE --------------------------------------------------- 50 7.2. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM ---------------------------------------------------------- 51 7.3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ-------------------------------------------------------------------------------- 51 7.4. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA ------------------------------------------------------- 52 7.4.1. GEOLOŠKA STRUKTURA, LITOLOŠKI SASTAV, RUDNO - MINERALNA LEŽIŠTA, MINERALNE, TERMALNE I TERMOMINERALNE VODE---------------------------------- 52 7.4.2. RELJEF -------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
7.4.2.1. 7.4.2.2. 7.4.2.3. 7.4.2.4. 7.4.2.5. Kraški reljef -------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 Fluvijalni i fluviokrški reljef -------------------------------------------------------------------------------- 55 Fluviodenudacijski reljef ------------------------------------------------------------------------------------ 56 Padinski reljef------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef ------------------------------------------------------------------ 57

7.

7.4.3. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE ----------------------------------------------------------7.4.4. TLA / ZEMLJIŠTA -----------------------------------------------------------------------------------7.4.5. VEGETACIJA, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET------------------------------------------------7.5. KLIMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.1. PLANINSKA KLIMA --------------------------------------------------------------------------------7.5.2. PRETPLANINSKA KLIMA-------------------------------------------------------------------------7.5.3. ALPSKA KLIMA -------------------------------------------------------------------------------------7.6. STANOVNIŠTVO ----------------------------------------------------------------------------------------7.7. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE ---------------------------------------------------------------------7.8. PRIVREDA ------------------------------------------------------------------------------------------------7.9. KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI GORNJEG PODRINJA --------------------------

58 60 61 64 64 65 65 66 66 67 67

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. TURIZAM GORNJEG PODRINJA ------------------------------------------------------------------------- 72 8.1. 8.2. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA------ 72 TURISTIČKA PONUDA GORNJEG PODRINJA (PROIZVODI, SMJEŠTAJ, TURISTIČKA TRAŽNJA)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 8.2.1. OPŠTINA VIŠEGRAD -------------------------------------------------------------------------------- 73 8.2.2. OPŠTINA FOČA --------------------------------------------------------------------------------------- 80 8.2.3. OPĆINA GORAŽDE --------------------------------------------------------------------------------- 100 8.2.4. OPŠTINA NOVO GORAŽDE ---------------------------------------------------------------------- 115 8.2.5. OPĆINA USTIKOLINA ----------------------------------------------------------------------------- 117 8.2.6. OPĆINA PRAČA / PALE ---------------------------------------------------------------------------- 119 8.2.7. OPŠTINA RUDO-------------------------------------------------------------------------------------- 123 8.2.8. OPŠTINA ROGATICA------------------------------------------------------------------------------- 127 8.2.9. OPŠTINA KALINOVIK ----------------------------------------------------------------------------- 136 8.2.10. OPŠTINA ČAJNIČE---------------------------------------------------------------------------------- 140 8.3. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE --------------------------------------------------------------- 144 8.3.1. VIDOVI TURIZMA I PONUDE TURISTIČKOG PROIZVODA, KOJE JE MOGUĆE RAZVIJATI NA OSNOVU PRIRODNIH PREDISPOZICIJA U GORNJEM PODRINJU 144
8.3.1.1. 8.3.1.2. 8.3.1.3. 8.3.1.4. 8.3.1.5. 8.3.1.6. 8.3.1.7. 8.3.1.8. Planinski turizam --------------------------------------------------------------------------------------------144 Riječni turizam-----------------------------------------------------------------------------------------------147 Jezerski turizam----------------------------------------------------------------------------------------------150 Zdravstveno-lječilišni turizam -----------------------------------------------------------------------------150 Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet)------------------------------------------------------150 Seoski turizam i organska hrana---------------------------------------------------------------------------151 Lovni turizam -----------------------------------------------------------------------------------------------152 Tranzitni turizam --------------------------------------------------------------------------------------------153

8.4. BUDŽET --------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 8.5. INFORMISANJE ----------------------------------------------------------------------------------------- 156 8.6. MARKETING --------------------------------------------------------------------------------------------- 157 8.6.1. RAZVOJ PROIZVODA ------------------------------------------------------------------------------ 162 8.6.2. PROMOCIJA I PRODAJA--------------------------------------------------------------------------- 162 8.6.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO) --------------------------------------------------------------- 162 8.6.4. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED ------------------------- 163 8.6.5. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA ----------------------------- 164 9. SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA ------------------------------------------------ 166 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 13. UVODNE NAPOMENE --------------------------------------------------------------------------------- 166 INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ----------------------------------------------------------------- 167 TURISTIČKI PROIZVOD------------------------------------------------------------------------------- 168 LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA --------------------------------------------------------------- 171 ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA --------- 173 SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA ------------------------------------- 175 ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA ----------------- 177 STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI ---------------------------------------- 180 STRATEŠKE PREDNOSTI ----------------------------------------------------------------------------- 180 STRATEŠKI NEDOSTACI ----------------------------------------------------------------------------- 181 ZAKLJUČAK --------------------------------------------------------------------------------------------- 182 VIZIJA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 OBUHVAT VIZIJE --------------------------------------------------------------------------------------- 183 PRINCIPI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI---------------------------------------------------------- 184 VRIJEDNOSTI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA PREDSTAVI ---------------------------- 184 STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA ------------------------------------------------ 186 ZAKLJUČAK------------------------------------------------------------------------------------------------ 190

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

3

dipl.inž.com 4 . Nebojša Knežević.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju NARUČILAC: SARAJEVSKA RAZVOJNA AGENCIJA „SERDA“ d.inž.inž. dipl.hidrograđ. dipl. Prof dr Milorad Milićević.tehnol. dr.oec.inž.geoznan.o. dipl. Angelina Ivanović.inž.o. Zdravko Milovanović. dipl. Nenad Gaćeša.o. dr Zdravko Milovanović. UNUTRAŠNJA KONTROLA Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.inž.maš.o SARAJEVO PROJEKAT: STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U GORNJEM PODRINJU Završna verzija IZVRŠILAC: Institut za građevinarstvo „IG“ d. Slobodan Berić.geolog.inž. dipl. Saša Dunović.tehnol.institutig.inž. dipl.inž.inž.maš. Generalni direktor Prof.net izg@teol. Dr Zoran Govedar.građ.inž.arh. Banja Luka www. Maida Vuković. spec.net BROJ: VRIJEME IZRADE: RADNI TIM: SU-IGBL-IN-EK-1383/07 Juli 2007. dipl. Prof.šum. dipl. dipl. Vanja Jerinić.tehnol. godine Dr Alen Lepirica.građ.inž.com izg@blic. dipl. dipl. Ratko Radišić.arh.turizma. dipl.ecc Čedomir Pogarčić. Prof dr Milenko Stanković. dipl.institutig.inž.

posebno prema očiglednom trendu njihovog povećanja. te inicijativu. realizuje Projekat izrade studije . Gornje podrinje.com 5 . Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja je obuhvatila vremenski interval do 2015. prvenstveno vezano za riječni turizam mi smo u ovoj Studiji dali poseban naglasak razvoju ekoturizma ali takođe i drugih komplementarnih vidova turizma kao što su seoski. Općina Goražde.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 1. Turistički proizvod je koncipiran u skladu sa ''starim. ima ograničen pristup regionu. zbog loše prvenstveno drumske infrastrukture. Ugovorom broj: 0139-I-/06 zaključenim između Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA u saradnji sa Partnerima: Opštine Rogatica. nepostojanja savremenih smještajnih kapaciteta. gastro i restoraterske struke. Općina Pale Prača. tradicionalnim'' tražnjama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Zbog raznovrsne i većim djelom netaknute prirode. Takođe ne postoji adekvatna saradnja između relevantnih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja. podsticaj i podršku od strane deset opština/općina Gornjeg podrinja. treba favorizovati u svakom slučaju razvoj ekoturizma. iako strateški pozicionirano. UVOD Sarajevska regionalna razvojna agencija . Opština Foča Ustikolina. razvoj ruralnih naselja i poboljšanje usluga kao i ostalih djelatnosti što direktnim što indirektnim putem. a smještajni kapaciteti su skromni (oko 2000 kreveta) sa niskom kategorijom.SERDA je odlučila da na osnovu Regionalne strategije ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju. Na kraju Studije su date strateške smjernice prema kojima bi se trebalo ravnati u procesu planiranja. Prema porastu interesa turista za ekoturizam u ovoj regiji. regija Gornjeg podrinja koje obuhvata područje deset opština/općina ne koristi ih zbog nedostatka je vizije razvoja Opština regiona. religijski i lovni. regiona Gornjeg podrinja.institutig.o. posebno pojedinim turistički interesantnim dijelovima. Opština Kalinovik. prvenstveno domaćih turista. organizovanja i realizacije razvoja turizma u cilju ekonomskog razvoja regije koji bi se u prvom redu očitovao kroz povećanje stope zaposlenosti. Opština Novo Goražde i Opština Čajniče (Naručilac) i Instituta za građevinarstvo „IG” d. godine. a naročito između javnog i privatnog sektora. Iako raspolaže sa značajnim turističkim razvojnim potencijalom. Opština Višegrad. Opština Foča. Opština Rudo.o. sadašnje teške ekonomske situacije. Banja Luka (Izvršilac) naručena je izrada studije – Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja.Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja. Posebno pitanje je nedostatak educiranih turističkih menadžera raznih profila kao i hotelijerske.

te rast zaposlenosti putem turizma su realni ciljevi koji se nadovezuju i proističu jedan iz drugog. Organizacija i podsticanje razvoja turizma. rast domaćeg turističkog prometa. Odnosi i umrežavanje s drugim privrednim i javnim subjektima. (Brkić. Jedan od prioritetnih ciljeva je i da se turizam kao grana postavi na principe samoodrživosti. u tom kontekstu svakoj se zemlji.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2. potencijalne spoljne mogućnosti (opportunities). potencijalne spoljnje prijetnje (threats) područja Gornjeg podrinja i to segmente: Infrastruktura i saobraćaj. Sistem regionalnog turističkog marketinga. treba da se postigne povećanje konkurentnosti turističke privrede (kroz klasterski pristup). Uz ove osnovne privredne ciljeve. Da je Strategija sa postavljenim ciljevima ostvarljiva. Cilj je takođe zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva uz pomoć turizma. turističkih radnika i lokalne zajednice. te da se obezbijedi zaštita turističkih potrošača saglasno današnjoj evropskoj praksi i Zakonu o zaštiti potrošača BiH.com 6 . Principi strateškog menadžmenta mogu transformisati turističku privredu jer: Strateški menadžment podstiče nove ideje ukoliko su strateški orjentisane. menadžmenta. pripisuje određeni imidž''. jer ''razmatranja imidža su posebno važna za proces internacionalizacije poslovanja. N. kao izvoru proizvoda i usluga. mora postati svakodnevna praksa. Procesom strateškog menadžmenta preduzeće.institutig. zna u kojem smislu da aktivira svoje napore u narednom vremenskom periodu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. očekivanja su deset opština Gornjeg podrinja da se ovim projektom inicira i razvoj pozitivnog imidža na domaćem i svjetskom tržištu. Procesom strateškog menadžmenta preduzeće identifikuje i razvija svoje konkurentske prednosti. Povećanje deviznog priliva od turizma. prije svega. jer razvoj turizma apsorbuje radnu snagu. CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE Područje Gornjeg podrinja treba da dobije Strategiju razvoja kojom. potencijalne unutrašnje slabosti (weaknesses). Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa u funkciji turizma. PRISTUP. Za povećanje domaćeg turističkog prometa nužno je povećati broj zaposlenih. (metodološki) pokazaće SWOT analiza koja će se u narednim poglavljima tematski prezentirati: potencijalne unutrašnje snage (strengths). obzirom da se svi procesi rada ne mogu automatizirati i zamijeniti mašinama. Ljudski resursi i tržište rada. Promjena imidža BiH u funkciji razvoja turizma). Turistički proizvod.

Šematski prikaz ciljeva projekta je dat u nastavku: CILJEVI PROJEKTA PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA GORNJEG PODRINJA Povećanje deviznog priliva od turizma Rast domaćeg turističkog prometa RAZVOJ POZITIVNOG IMIDŽA Rast zaposlenosti DUGOROČNA ZAŠTITA RESURSA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA ZAŠTITA TURISTIČKIH POTROŠAČA Princip odozdo na gore je u najvećoj mogućoj mjeri primjenjeni princip u realizaciji ovog projekta a čija je primjena potvrdila na terenu okvire i prostor za promjene. Provedenim sistemom nismo samo podstaknuli aktivno uključivanje svih relevantnih aktera u turističkom procesu Gornjeg podrinja i time identifikovali interese i očekivanja već i dobili brojne ideje i prijedloge objektivno izvodljivih programa i aktivnosti čiji se primjeri nalaze i u nastavku Strategije.1. autori izrade ovog projekta su svjesni da se primarni fokus mora staviti na cjelovitu izgradnju tržišno orjentisanih turističkih proizvoda s izgledima plasmana i održivosti na domaćem i međunarodnom tržištu. CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA Prihvatajući ovako složene ciljeve i interese deset Opština Gornjeg podrinja u oblasti turizma. Vidljivo je da se institucionalni sistem Bosne i Hercegovine ubrzano modernizuje i da se odgovornost za razvoj i rast privrede. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. uključujući i turizam sve više decentralizuje.institutig. Kapacitet za promjene i inovacije na lokalnom i regionalnom nivou sve se više očituje.com 7 . U tom smislu ovaj projekt postavlja temelje za izgradnju internacionalno konkurentne turističke industrije ovog dijela Bosne i Hercegovine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2.

imajući na umu vremensku dimenziju i potrebne resurse. METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA Polazeći od navedenih bazičnih principa izvođenja ovog projekta kao i definisanih elemenata iz tenderske dokumentacije. a imajući u vidu prije svega rast inostranog turističkog prometa.2. to jest s ugradnjom vlastitog identiteta. istraživanjem i komuniciranjem s interesnim subjektima. posebno sa stanovišta izgradnje internacionalne konkurentnosti u prioritetnim sektorima/proizvodima. takođe. Na tako odabranom portfoliju proizvoda.institutig. Uključivanje javnosti je. Konkurentske prednosti se grade na način da se proizvodi i usluge oblikuju po uzoru na konkurente. Zato će biti nužno pojedine dijelove ovog projekta verifikovati posredstvom javnih prezentacija i medija. ali i mogućnost da razvije potpuno nove sektore s obzirom na promjene na svetskom turističkom tržištu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ocjenjivanjem različitih mogućnosti izgradnje konkurentnosti u regionu Gornjeg podrinja. ili još bolje. modeli rasta. treba da osigura sistem zanimljivih turističkih iskustava na svojoj cjelokupnoj teritoriji. definiše se nov i cjelovit upravljački mehanizam turizma i obezbjeđuje se efikasan plan implementacije strategije upravljanja turizmom u Gornjem podrinju. planovi investicija i planovi razvoja konkurentnosti. metodološke osnove ovog projekta oblikovane su: • primjenom principa odozdo na gore. naprotiv.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Princip od pojedinačnog ka opštem Gornje podrinje ima nekoliko tradicionalnih poslovnih sektora u turizmu sa šansama za globalnu konkurentnost. za potrebe ovog projekta sproveden je niz istraživanja i obavljeni konsultantski postupci koji su uobičajeni u internacionalnoj praksi sličnih projekata. Naime. definišu se razvojna vizija i strategija. na način potpuno različit od konkurencije. izvodi se puna objektivizacija stanja i pretpostavki razvoja turizma Gornjeg podrinja. 2. princip bez čije primjene nije moguće očekivati visok domet ovog projekta.com 8 . predlaže se ukupna razvojna politika u turizmu Gornjeg podrinja. stvaranje imidža turističke destinacije nije moguće bez spremnosti uključivanja javnosti u različite projekte podizanja standarda turističkih usluga na cjelokupnoj teritoriji Gornjeg podrinja koje ne može i ne smije da računa na turizam u izolovanim oazama za strane goste nego. odnosno konkurentnih turističkih sektora. • • Da bi se došlo do pouzdanih rezultata i operativnih rješenja koje je postavio Naručilac u konkursnoj dokumentaciji. Dali smo prioritet onim sektorima u kojima Gornje podrinje ima najjaču atraktivnost i gdje može najbrže da izgradi vlastite konkurentske prednosti.

opštinskim referentima te mještanima regije Izvršioci su pristupili izradi Strategije razvoja turizma Gornjeg podrinja. koji su povezani s potrebom prikupljanja informacija i dodatne argumentacije za različita problemska područja te s provjerom primjerenosti predloženih rješenja. a za potrebe ovog projekta urađena su i dodatna anketna istraživanja te intervjui. konsultacija sa stručnjacima ministarstva trgovine i turizma RS i turističke zajednice FBiH. da se utvrdi cjelovita tržišno-finansijska poslovna slika hotela koji posluju u regionu. Istražene su i aktuelne poslovne performanse hotelske ponude Gornjeg podrinja u cilju otkrivanja bitnih tržišnih obilježja tražnje za hotelima. Za analizu regionalnog i međunarodnog okruženja i turističkih tokova koristili smo sve relevantne turističke statistike. kao i predsjednika opština na području Gornjeg podrinja u pogledu mogućih razvojnih usmjerenja i potencijala rasta turizma u regiji. Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju je zasnovana i usaglašena i sa razvojnim Strategijama pojedinih opština.com 9 . su rađeni u cilju utvrđivanja stavova direktora turističkih organizacija. Intervjui s direktorima lokalnih turističkih organizacija. kao i predsjednicima opština ili njihovim referentima. U sklopu istraživanja stavova stanovništva Gornjeg podrinja istraženi su interesi kao i stavovi prema turizmu da se utvrde stavovi lokalnog stanovništva o zadovoljstvu postojećim stanjem i željenom pravcu turističkog razvoja na području Gornjeg podrinja. Nakon provedenih terenskih istraživanja.institutig. kao što su Foča i Goražde. (koje su imale izgrađenu Strategiju razvoja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Provedena su standardna desk i field istraživanja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji su i najveći urbanistički centri ovog regiona). (tu smo naišli na dosta problema zbog veoma malog broja ili uopšte nepostojanja zvaničnih statističkih izvora podataka za analizu regionalnih turističkih tokova).

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Posmatrano segmentirano. Turizam ima izražen neposredan. Evropa je i dalje najinteresantniji turistički region sa učešćem od oko 55% u ukupnim turističkim posjetama. ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU Danas se smatra da turizam sa svojim odlikama ulazi u sve pore društvenog i privrednog razvoja mnogih zemalja. posredan i multiplikovan efekat na razvoj privrede.com 10 . 2004. 2).institutig.1). godini 760 miliona dolazaka. godine Izvor: prema statističkoj dokumentaciji WTO-a ostvarilo je u 2004. Njeno učešće u svjetskom turističkom prometu još je i veće i iznosi oko 58%.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. Svjetsko turističko tržište. Posljednjih decenija turizam dobija masovni karakter bilo da su u pitanju međunarodna ili domaća turistička kretanja. Svjetsko turističko tržište. evropsko turističko tržište izgleda (Grafikon br. (Grafikon br. To je razlog da se posljednjih godina turizmu poklanja velika pažnja posebno sa aspekta njegovog doprinosa ukupnom privrednom razvoju zemalja i regija.

od čega je u Evropi ostvareno 250 milijardi EUR.com 11 . Prosječna svjetska potrošnja turista po putovanju u 2003. godine Izvor: prema statističkoj dokumentaciji WTO-a Najveće učešće u evropskom turističkom prometu ostvareno je u području Mediterana (37%). Mediteran) 152 miliona dolazaka (37%). Španija. Zapadna Evropa 139 miliona dolazaka (34%). Kina i Italija. Južna Evropa (tj. U 2003. SAD. dok je učešće Srednje i Istočne Evrope iznosilo tek 17%. Aziji i Pacifiku 78 milijardi EUR. godini je iznosila 660 EUR. Prosjek potrošnje po turističkom putovanju u Evropi iznosi 632 EUR. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a Srednja i Istočna Evropa 73 miliona dolazaka (17%). Severnoj i Južnoj Americi 102 milijarde EUR. koje zajedno obuhvataju 33% ukupnog svjetskog turističkog prometa. Distribucija turističkog prometa u Evropi prema karakterističnim regijama bila je kako slijedi: Sjeverna Evropa je registrovala 51 milion dolazaka (12%). te Zapadne Evrope (34%). godini je u svijetu realizovano oko 455 milijardi EUR prihoda od turizma. odnosno u Africi i Srednjem Istoku 25 milijardi EUR.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evropsko turističko tržište 2004. Turistički promet u Evropi za rezultat je imao ukupan prihod od 252 milijarde EUR. Najznačajnije turističke zemlje u svijetu su Francuska.institutig.

Turizam spada među prvu djelatnost koja je poprimila globalne dimenzije. globalnog nivoa. Turizam je industrija koja bilježi najbrži rast u cijelom svijetu i to je jedna od tri najveće privredne grane na svijetu sa preko 750 milijardi eura prihoda i 808 miliona putnika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najznačajnije pojedinačne receptivne zemlje u Evropi su Francuska. (globalnim) tržišnim promjenama. a do 2020. Italija. počevši od mikro ( destinacije).com 12 . svjetskog. Prema navedenom. jer u svijetu ne postoji zemlja koja ne razvija na bilo koji način domaći ili ino turizam. Austrija i Nemačka koje zajedno obuhvataju oko 60% ukupnog turističkog prometa Evrope. zavisiće od tendencija kretanja turizma na međunarodnom tržištu i stepena strategijskog prilagođavanja turističke privrede. pa do makro. Gornjeg podrinja (domaćeg tržišta). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. uz godišnju stopu rasta od oko 4% jasno je da turizam predstavlja sve značajniju poslovnu djelatnost. Španija.institutig. godine trebalo narasti na milijardu.6 milijardi. Za kratko vrijeme ova djelatnost će stati uz bok naftne i automobilske industrije. regionalnog (Gornje podrinjskog). Procjene ukazuju da potrošnja domaćih i inostranih turista učestvuje sa oko 12% u ukupnom svjetskom društvenom proizvodu. Dosadašnjih 808 miliona međunarodnih putovanja bi do 2010. godine na 1. Globalno sagledavanje značaja turizma u ukupnom ekonomskom razvoju.

Sarajevo. isti podržavaju makroekonomsku stabilizaciju BiH: inflacija je pod kontrolom. bi mogla da pokrije više od pola trenutnog deficita bilansa plaćanja BiH-a.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4. turizam u BiH je doživio pozitivan trend u poslednjih pet godina. TU BiH) na sajmovima i stručnim skupovima. jer je postojeća statistička metodologija zastarjela i neefikasna. Učešće turizma u ukupnom BDP BIH (2000. umjesto statističkih koji su po pojedinim opštinama/općinama nedostajali.institutig.com 13 . FIPA. Međunarodni dolasci i odlasci turista su se povećali i prihod ostvaren od turizma je oko 650 miliona američkih dolara. (Satelitski turizam i elaboracija satelitskog računa turizma./2004.. Zbog toga je sa USAID-om sačinjen Projekt procjene i praćenja te razvoja u statistici turizma BiH i . godine). bazični) izvori. Povećani prihodi su između ostalog rezultat i aktivnijeg međunarodnog marketinga koji su promovisali državni organi (MIP. Ovo je bitno istaći jer su prilikom izrade ove Studije korišteni drugi (npr. nego u posljednjim godinama. Statističke informacije ukazuju da potrošnja u okviru ulaznog turizma.3.da se izrade preporuke kako bi se modernizovala statistička istraživanja turizma u skladu sa međunarodnim standardima i metodologijom satelitskog računa turizma“. a stopa rasta stvarnog bruto domaćeg proizvoda je veća (oko 5%).g. koja bi se morala redefinisati i tek takva uvesti u praksu.) Izvor: Statistika Centralne banke BiH Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. februar 2006. ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U BIH Prema podacima Centralne banke BIH. USAID. Grafikon br. Prema podaci Centralne banke BiH. što je dosta diskutabilno obzirom na stanje statistike u turizmu.

299 7./2004. 1 Dolasci turista u RS-u 2004. Grafikon br. 36. Tabela 1.3 Index 2004.3 Izvor: Republički zavod RS-a. 95.5 101.institutig.3 88.0 52. 4 koji slijedi prati ulazni i izlazni turizam u BiH Ulazni i izlazni turizam u BiH/BDP (2000. 34.862 Učešće u ukupnim dolascima 23. godini Turistička destinacija Banjsko mjesto Planinsko mjesto Ostala turistička mjesta Ostala mjesta 2004.0 19./2005.) Izvor: Statistika Centralne banke BiH U posljednjih 20-tak godina Bosna i Hercegovina je kao turistička destinacija bila uglavnom izvan međunarodne konkurencije i značajnih turističkih kretanja. Banja Luka 2005.com 14 . Ilustrativni su podaci o dolasku turista u 2004.8 105. o čemu svjedoče današnji skromni rezultati turističke industrije.685 28.7 5.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rast turizma prati trend globalne ekonomije.680 79.777 Učešće u ukupnim dolascima 24 18 52 6 2005. godina u RS. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.062 79.056 8. Tabela br.g.385 27./2005./2003.

2 Prosječno zadržavanje turista 2004. mjeseci 40. godini.): Tabela 2. Osim toga./2005.64 dana Domaći 2. INDEX 2005./05./2004.7 U isto vrijeme dogodile su se velike promjene na svjetskom turističkom tržištu koje su takođe zaobišle Bosnu i Hercegovinu. Tabela 3. strategijama rizicima restrukturisanja i repozicioniranja naslijeđene ponude.com 15 . bez kojeg bi deficit tekućeg računa bio mnogo veći. BiH ima veliki suficit u platnom bilansu u turizmu. Ipak. g./2004.7 dana 2. prema Svjetskom savjetu za turizam i putovanja (WTTC) koji prati i prognozira industriju turizma širom svijeta. PROMET U 2004. odnosno 5% ukupne radne snage u BiH.000 Izvor: Republički zavod RS-a. 97.3 86.7 dana (domaći i strani turisti 2004. Banja Luka 2005.989.76 2.7 Ostvareni promet u ugostiteljstvu u tom periodu je iznosio. zbog ratnih događanja i neprilagođenosti turističke ponude svjetskim trendovima. Unapređenje konkurentnosti ponude može se brže ostvariti na onim lokalnim područjima gdje postoje bazični proizvodi i gdje je moguće da se brzo postigne saglasnost javnog i privatnog sektora o modelima. 90. Tabela br.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Prosječno zadržavanje turista je bilo prosječno 2.22 Izvor: Republički zavod RS-a.771. 2005.88 Strani 2. ukupan direktni i indirektni uticaj turizma na ekonomiju BiH dostiže skoro 1 milijardu KM u 2005. a u skladu sa željenim pozicioniranjem na turističkom tržištu.institutig. godina PROSJEČNO 2004. Stoga je u Bosni i Hercegovini nužno hitno poboljšanje konkurentnosti turističke ponude. Po rezultatima ankete koju je nedavno sproveo USAID čak 76% ispitanika smatra da vrijedi investirati u turizam s ciljem poboljšanja BH ekonomije i kreiranja novih radnih mjesta. odnosno više od 7% ukupnog BDP. 36. 2005. ZADRŽAVANJE UKUPNO 2.56 2. UGOSTITELJSTVU Za IX. Tabela br. te najbržeg privrednog razvoja i poboljšanja spoljnotrgovinskog deficita.000 INDEX 2005.7 104. Banja Luka 2005. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 3 Promet u ugostiteljstvu 2004. Broj zaposlenih u turizmu procjenjuje se na preko 50 000 radnih mjesta.

odnosno krovnoj organizaciji.1.Turističkom udruženju u BiH. u okviru svih ključnih turističkih atrakcija oblikovane su inicijalne ponude i turistički proizvodi prije 20-tak i više godina. kao i nedoslednosti provođenja Zakona/Uredbe o boravišnoj taksi u RS-u. U poslijednje vrijeme u Bosni i Hercegovini se postepeno razvija i proizvod ruralnog turizma koji u različitim dijelovima dobija različite forme ponude. nego. zbog zaostajanja u razvoju komunikativnog i receptivnog faktora. ne postoje relevantni podaci o broju noćenja zbog neuređenosti turističkog tržišta.2. opštinskim. Naslijeđena turistička struktura i ponuda je uglavnom stvorena za potrebe domaćeg turističkog tržišta. rijeke i administrativni centri. kantonalnim i entitetskim (TORS. a naročito socijalnog.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4. odnosno FBiH. planine. omladinskog i dječjeg turizma. TURISTIČKA TRAŽNJA Na području Bosne i Hercegovine. Naime. te tako stvoriti jaču bazu za marketinške aktivnosti. prije svega. i u isto vrijeme izbjegava plaćenje boravišne takse koja se usmjerava Turističkim organizacijama /zajednicama . U tom kontekstu. TZ FBiH). a time i bez veće pregovaračke snage prema kupcima. Analiza iskorišćenja smještajnih kapaciteta po vrstama smještaja ukazuje na činjenicu da su najbolje popunjeni smještajni kapaciteti u banjskim i/ili klimatskim lječilištima. koja te sredstva koristi za zajedničke nastupe i propagandno-promotivne aktivnosti (na ino i domaćem tržištu). Iste su zbog odsustva Bosne i Hercegovine s međunarodnog turističkog tržišta ostale nemodernizovane. gradskim. DANAŠNJI PROIZVOD BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI Iako Bosna i Hercegovina posjeduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda. Sasvim je izvesno da rehabilitacija naslijeđene strukture ima prioritet ne samo zbog ekonomski efikasnijih solucija za povratak na međunarodno tržište. 4. Bosna i Hercegovina je s jedne strane suočena s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene strukture turizma. najvažnije je pitanje kako efikasno aktivirati naslijeđenu smeštajnu ponudu Bosne i Hercegovine.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. zbog činjenice da je u i oko naslijeđenih destinacija moguće na najlakši način podići kapacitete ponude i nivo konkurentnosti.com 16 . neorganizovanosti turističkih organizacija i nesavjesnog poslovanja hotelijera koji ne prijavljuju turiste. a s druge strane s inteligentnim korišćenjem brojnih netaknutih atrakcija i oblikovanjem novih proizvoda. Na ulasku u novu eru razvoja turizma. Ovakvo stanje je nepovoljno jer se na taj način prikriva ukupan prihod i ne plaćaju obaveze po osnovu PDV-a. Glavni današnji proizvodi Bosne i Hercegovine su banje s klimatskim lečilištima. Ovo se objašnjava činjenicom što je u vrijeme bivše Jugoslavije glavni fokus turističkog razvoja bio na jadranskom turizmu.

Iako u Bosni i Hercegovini postoji određeni nivo sezonalnosti turističkog prometa. povećaju prosječnu potrošnju po danu boravka i osiguraju poslovanje u produženoj sezoni. • • • • Konačno. ona je bitno manje izražena nego u slučaju većine mediteranskih turističkih zemalja. aktiviraju turistički potencijal cijele zemlje.com 17 . te koji može da ima vrlo negativne implikacije ne samo na cjelokupni budući razvoj turizma Bosne i Hercegovine. hitno započne s ulaganjima u podizanje njihovog kvaliteta. nezadovoljavajuća i zastarjela struktura ukupnih smještajnih kapaciteta. osnovnih karakteristika i relevantnih trendova u sferi ponude i tražnje za Bosnom i Hercegovinom kao turističkom destinacijom u proteklom periodu. iskorišćenost hotelskih objekata u je relativno skromna. a koji. nedostatak raznovrsnih turističkih proizvoda koji bi mogli da privuku inostranu tražnju. što je i razumljivo s obzirom na bitno drugačiju strukturu tražnje. posebno valja naglasiti sljedeće bitne nedostatke: • • • • • nedefinisani tržišni položaj Bosne i Hercegovine kao makrodestinacije (nedostatak bilo kakvog strateškog pozicioniranja) i njena opšta neprepoznatljivost na turističkoj mapi sveta. i neusklađenost cijena i kvaliteta u dijelu ponude. odnosno nepostojanje klasičnog proizvoda "sunce i more". naime. u dijelu hotela i drugih smještajnih objekata. može se zaključiti da je turizam na teritoriji Bosne i Hercegovine proteklu deceniju proveo u stanju opšte letargije. jedan od aktuelnih problema povezanih sa turizmom Bosne i Hercegovine. nezadovoljavajuća komunalna infrastruktura koja na nekim područjima nije pratila povećanu izgradnju komercijalnih i drugih turističkih kapaciteta.institutig. tržišna neprilagođenost dijela hotelskih i drugih smještajnih kapaciteta zahtjevima savremene tražnje i propulzivnih tržišnih segmenata (radnička i omladinska odmarališta. u velikoj mjeri. najviše na nivou turističke ponude. nezadovoljavajuća dostupnost mnogih dijelova Bosne i Hercegovine bogate prirodnim i/ili od čovjeka stvorenim atrakcijama.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju S druge strane. Evidentno je. Polazeći od prethodno navedenih konstatacija. da se danas turistički promet ostvaren na tlu Bosne i Hercegovine. banje i sl. uslijed čega ga trenutno karakterišu brojni i ozbiljni nedostaci. uspavanosti i stagnacije. nizak kvalitet usluga (dobrim dijelom povezano s današnjim nivoom kategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata u privatnom i javnom sektoru). dok je popunjenost radničkih i omladinskih odmarališta u kontinuiranom opadanju. nezavršen proces privatizacije (kao i slučajevi loše sprovedene privatizacije) onemogućava da se. umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi zemlje. s izuzetno visokim učešćem zastarjelih hotelskih objekata niske kategorije. dobrim dijelom. već i na budžetske prihode države. ne registruje od strane službene državne statistike. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.). Pri tome. povezan je sa statističkim praćenjem turizma na tlu Bosne i Hercegovine koji je veoma ne efikasan ili uopšte ne postoji. što svedoči o sve manjem interesu za ovu vrstu ponude.

ali i sa određenim specifičnostima (Senečić..Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4. tražnja kraćih a češćih putovanja. po broju i vrstama usluga (proizvoda). OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE Tržište se prema uopštenoj definiciji može definisati kao sveukupnost odnosa ponude i tražnje.2. povećanje sigurnosti putovanja i boravka.. onoga što treba doživjeti..1. karakteriše promjene u traženju: zahtjev turističkih potrošača za povećanjem ekološkog kvaliteta i zdravstveno-rekreativne funkcionalnosti prostora.kao i programi za manje grupe turista. u međunarodnom turističkom prometu dolazi do izražaja specifičan vid izuzetno važnog izvoza . sa aspekta tržišne tehnike i institucija. turistička tražnja je neravnomjerno raspoređena i pri tome je različitog intenziteta. Zagreb. za razliku od ostalih tržišta. turističke usluge vezane su za dato područje (destinaciju) i njegova privredna. Karakteristike turističke tražnje Turistička tražnja je u stalnom traženju novog. velika je elastičnost turističke tražnje u odnosu na nivo (i promjene) prihoda. povećanje tražnje generacije. Turističko tržište je dio opšteg tržišta i ima svoju turističku tražnju i ponudu.. neprenosiva obilježja. godine): turistička ponuda je vrlo heterogena. Istraživanje turističkih tržišta.Mikrorad”. korisnici usluga (turisti) od ponuđača traže niz međusobno povezanih (paket) usluga. interesantnih kulturno-istorijskih spomenika. ugodne klime. širenje zahtjeva za povećanje nivoa kvaliteta usluga. novog i nepoznatog. J. zanimljivog. mada on ne prelazi granicu zemlje”. Milione ljudi pokreće motivacija da se uključe u turistička kretanja: odmora i relaksacije. tako i po ponuđačima (subjektima.2. ambijentalna i dr. . sporta punog adrenalina. 4.. nosiocima ponude). objekte razmjene (proizvod. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. usluge u turizmu ”proizvode” se tek po narudžbi kupca i uslovljene su tražnjom prisutnog kupca turiste.nepoznatog. i sl.trećeg doba”.com 18 . nosilaca turističkih potreba. veliki je uticaj neekonomskih faktora (političke prilike.institutig. 1999.1. lijepih i interesantnih turističkih motiva.uslugu) i cijenu. s naglašenim značenjem posrednika.1. to je tržište na kojem se isprepliće posredna i neposredna prodaja (prodajni kanali).. vremenske prilike. bolesti. adrenalinski sportovi i pojedinačni kreativni programi. na nivo i usmjeravanje turističke tražnje.na mjestu događaja” jer plasman turističkih usluga se vrši deviznim novčanim prometom. Sadašnje analize i prognoze turističke tražnje.

moda. S. Tražnja u padu . i usmjeravanje tražnje na Faktori turističke tražnje se mogu različito grupisati npr: subjektivni faktori tražnje.. i Z. npr. Nema tražnje. zbog specifičnog turističkog proizvoda koji se nudi. Postojeće tržište je malo u pogledu potencijala. Marketing u turizmu treba da predvidi na vrijeme ponašanje potrošača. Bgd. (Unković.institutig.. Suviše jaka tržišna konkurencija. (Marković. . na njega reaguje. Latentna tražnja .uz povećanje korišćenja informatike. podstiče se transformacija prestrukturiranje turističke ponude. koje čine lične potrebe nosioca tražnje (odmor. Savremena administracija.. društveni sistem. turistički proizvod. vjerski stavovi i ubjeđenja).(pojačati istu stalnim promotivnim aktivnostima). uslovi rada. udobniji i sigurniji transport. u razvoju turističke ponude izaći na tržište i zemlje u tranziciji koje imaju povoljne uslove za razvoj turizma i mogućnost da se na ovaj način ravnopravnije uključe u međunarodnu podjelu rada s razvijenim zemljama. privredne razvijenosti. Alternativa je da se ide na nova tržišta. socijalna politika i sl.(preoblikovati ponudu.) Očekivati je da će pored turistički afirmisanih zemalja. kanale prodaje. Ekonomika turizma. porodične veze.. rekreacija.com 19 . jer upravljanje marketingom je upravljanje i tražnjom. traže se .(izvršiti segmentaciju tržišta).. Ovakvom tražnjom. Objektivni faktori tražnje. Osnovi turizma. cijenu. Specifične (određeni i usmjereni pravci tražnje za uslugama datog područja. Sve faktore koji utiču na promjenu turističke tražnje mogu se grupisati u dvije skupine: Opšte (društveno – ekonomski sistem zemlje. demografske karakteristike stanovništva . Zagreb: Školska knjiga).(izvršiti marketing analizu uzroka pada tražnje)..). Izlazak na specifično tržište . gdje su moguće razne situacije tražnje: Negativni (opadajući) nivo tražnje . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rafting na Drini). rehabilitacija.prirodni ambijent.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju povećanje tražnje kroz brži.unikatne destinacije” sa ekološkim vrijednostima zdrave sredine i organske hrane.). kao što su nivoi zakonodavstva. Tada su moguće sljedeće tržišne situacije: Slaba pozicija na tržištu.. S.

.(Bakić.. nova destinacija. Turistička ponuda u užem smislu. izvršiti dopunu djelatnosti). podrazumjeva se kao ponuda količine dobara i usluga koji se turistima stavlja na raspolaganje. Puna tražnja – ( zadatak marketinga da održi tržište i tražnju). obuhvaćena je ponuda prirodnih dobara i kulturnoistorijskog nasleđa. jer se uvijek može posjetiti novo turističko tržište. Pod pojmom primarne turističke ponude. 2.”.1. O.institutig. Slična je podjela turističke ponude na primarnu i sekundarnu. Skupa transportna sredstva. Visoka ulaganja u kapacitete i njihovo sezonsko korišćenje.). Sekundarnom turističkom ponudom smatra se cjelokupna turistička nadgradnja (objekti za smještaj i ishranu turista. Posmatrajući sa stanovišta regiju Gornjeg podrinja. Najčešće se turistička ponuda posmatra sa aspekta njenih nosilaca. 4.2. inventivnost i kreativnost.com 20 . Da je turističko tržište turbulentno i nepredvidivo.). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. relativno teško dostižu tačku saturacije (potpunog zadovoljenja). saobraćaj i veze. trgovina i sl.(zbog sezonalnosti. Beograd: Ekonomski fakultet. turističkog tržišta. Karakteristike turističke ponude Turističku ponudu čine sve usluge koje se nude na određenom turističkom tržištu. a u širem smislu su to i turistički privredni subjekti i ostale privredne i neprivredne djelatnosti. 1993. Visok udio ličnog rada u pružanju turističkih usluga. Ključni faktori koji utiču na turističku ponudu su: 1. prilagođavanje. atraktivnost. onda ta regija ima izuzetno primarnu turističku ponudu. tj u institucionalnom smislu. isti primoravaju turističku ponudu na brže reakcije. koristiti novi oblik smještaja ili drugi vid prevoza i sl. Specifična obilježja turističke ponude su njene sledeće karakteristike: Velika neelastičnost.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju - Neujednačena tražnja .2.mora se imati u vidu i činjenica o tome da turističke potrebe. Marketing u turizmu. komunikativnost i 3. receptivni faktori.koji postaju sve kompleksniji i zahtjevniji. Zbog brzog mijenjanja potreba i zahtjeva turista.

bitno je uvažavanje turističkog tržišta. Zagreb. fokusiranje želja i zahtjeva potrošača.). kao i za one koji kreiraju i koordiniraju turističku politiku. zemlja). usluži i zadovolji kupac” (Kotler. Informator. na mikro (hotelsko preduzeće.. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. turističke ponude i tražnje. .. jer je u centru pažnje tražnja. koji nastoje da ostvare što veći profit.com 21 . njihovo zadovoljavanje i na toj osnovi ostvarivanja cilja poslovanja.Sve poslovne funkcije i poslovne aktivnosti orijentišu se na kupca i zajednički djeluju da se shvati. te davalaca (turističkih usluga). kao planske odluke. turistička organizacija. Za bilo kojeg subjekta. putem kojih se komunicira sa sredinom. 1989. Turistička preduzeća moraju shvatiti ulogu i mjesto marketinške strategije.institutig..) ili makro nivou (turističko mjesto region. F. potrošača koji traže da ostvare odgovarajuće koristi i zadovolje svoje potrebe i želje. a ne ponuda. se stavlja u poziciju umanjivanja konfliktnih tenzija između. marketing u turizmu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Uzimajući činjenice navedene u predhodnom poglavlju vezane za specifičnosti turističkog tržišta. Upravljanje marketingom. Marketing koncepcija predstavlja u našim uslovima veliki zaokret u odnosima preduzeća prema potencijalnim kupcima.kroz operacionalizaciju iste.

Regionalna Strategija ekonomskog razvoja koja je urađena za Sarajevsku ekonomsku makroregiju je značajna obzirom da tretira i Gornje podrinje koje pripada Sarajevskom ekonomskom makroregionu. Povećala bi se stopa zaposlenosti.. Razvile bi se i ostale prateće djelatnosti. Strategija SMR-a čine četiri važna segmenta: Makroregiju Sarajevo čine četiri kantona F BiH i trinaest opština/općina iz RS-a. zaustavila devastacija ruralnih naselja.. Usvajanjem koncepta održivog turizma. smanjile bi se potencijalne mogućnosti sporog razvoja i osigurala ravnomjernost u privređivanju. prema shemi u prilogu: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. saobraćaj.com 22 . trgovina.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa na ovom području. poboljšala bi ukupni kvalitet života stanovništva Gornjeg podrinja. zanatstvo. promocije i razvoja cijele regije. Povećao bi se devizni priliv i rast domaćeg prometa. ZNAČAJ TURIZMA U LOKALNOM I REGIONALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU SA OSVRTOM NA SARAJEVSKU EKONOMSKU MAKROREGIJU (SMR) Razvojem turizma u Gornjem podrinju došlo bi do ukupnog ekonomskog razvoja regije. Došlo bi također to privlačenja domaćih i inostranih investicija na ovo područje.

2001.068 194.9 157.3 Ukupno za RS 154.com 23 .06 Ukupno za SMR 837. Ukupno za FBiH 682.552 701. Tabela br. 4 Broj stanovnika i gustina naseljenosti Sarajevske makroregije Administrativne Broj stanovnika St/km2 jedinice 1991.834 551.9 29. 2001.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na području regije nastanjeno je 837.274 96. Tabela br.61 stanovnik po kvadratnom kilometru. 4.27 80. 1991.834 150.61 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.206 29.552 stanovnika sa prosječnom gustinom 80.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sarajevska makroregija je značajna i po površini koju pokrivaju njene opštine: Garfikon br 5. ojačani su kapaciteti i interesi partnerskih interesnih grupa kao i njihova spremnost a i odgovornost za provođenje ovih dokumenata.com 24 .institutig. U poređenju sa evropskim makroregionima Sarajevska makroregija spada u regije srednje veličine. Ovo je potrebno istaći i komparirati. 5 je vidljiv odnos površina opština/općina na području Sarajevske ekonomske makroregije. /gdje po kriteriju površina/. sa svojim opštinama. Prepreke proistekle iz nejasnih (trenutnih) političkih stavova kao takve će pasti pred neumoljivim ekonomskim zakonima razvoja. Regionalna strategija ekonomskog razvoja koja je urađena za Sarajevsku ekonomsku makroregiju je značajna jer. zauzima značajno mjesto i to opština Foča i Kalinovik iz Gornje podrinjskog regiona.jer na području deset opština/općina Gornje podrinjske regije su ogromni prirodni i kulturno-istorijski potencijal kao komparativna prednost za razvoj turizma regije. Iz navedenog Grafikona br. Do sada su najvažniji rezultati procesa izgradnje strategija ostvareni: regionalno i lokalno vlasništvo nad sadržajem strateških dokumenata. evropski standardi i Strategije u regionalnom i lokalnom planiranju i ovdje će doći do izražaja i primjenjivaće se kao takve i u razvoju i planiranju turizma subregije Gornjeg podrinja. Gornje podrinje. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

koji je ujedno i glavni grad BiH... Novembra 2004. (Sarajevo.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju SWOT analiza Regionalne strategije ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ovo govori da nema ukupnog privrednog razvoja uključujući i razvoj turizma bez. 5 Komparativni socioekonomski pokazatelji SMR-a SMR Sarajevska ekonomska makroregija Lokalne zajednice imaju takođe velika ovlaštenja po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi. sve prijetnje se mogu držati pod kontrolom. ali zahtjevaju značajan angažman od strane vlasti na lokalnom..institutig. pokazala je da : .com 25 . te bi u saradnji sa javnim i privatnim sektorom moglo da dođe do izuzetno kvalitetnih prije svega investicionih rješenja za ulaganja u turizam i valorizaciju ogromnih potencijala s kojim raspolaže SMR -Gornje podrinje. Osnovni komparativni socioekonomski pokazatelji SMR su prikazani u Tabeli br.). sa Kantonom Sarajevo i Gradom Sarajevo.. lokalnom ekonomskom nivou. entitetskom i državnom nivou''. 5 koja slijedi: Tabela br. kantonalnom..regija može ostvariti rast i razvoj samo u slučaju da se preduzme sveobuhvatan pristup i da se posveti pažnja svim identifikovanim problemima uz istovremeni porast upoznatosti i strategiju za bolju iskorišćenost prirodnih resursa. know-how i tradiciju regije. prvenstveno razvoja na regionalnom odnosno.

Fojnica) i nalaze se kao takva u branši zdravstva preživljavajući od danas do sutra. 6 slijedi: Tabela br. S. sa oko 20 velikih skiliftova.. kao i dvije velike skakaonice. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.klubova. Jahorina.restorana. urađeno je dosta na izgradnji infrastrukture i zimskih sportskih centara i smještajnih kapaciteta (Bjelašnica. a u blizini je i međunarodni aerodrom. Sunce. vidi smještajne kapacitete u Tabeli br. Razlozi za razvoj turizma ove regioje su veliki: Postojanje tradicije za ovakav oblik turizma. Moteli i drugi kapaciteti za smještaj turista SMR 2002. kao i prateći ugostiteljski ili su van važećih standarda. teren za biatlon i skijaško trčanje. Postojanje geografskih. RAZVOJ TURIZMA MAKROREGIJE SARAJEVSKE EKONOMSKE Za vrijeme pripreme olimpijskih igara u Sarajevu (1984.Državni sektor Sarajevska ekonomska makroregija ima kompatibilne strateške programe razvoja turizma sa Gornjopodrinjskim regionom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. Meridijan. 6 Hoteli. P – privatni sektor. Zimski turizam i zimski sportovi su vodeći turistički potencijali sarajevske makroregije sa većim i manjim ski sadržajima raznih skijaških disciplina. bob staza. što ukazuje na lošu legislativu i tržišnu orjentaciju ili se ista ne provodi. Sve to ukazuje na velike potrebe prije svega za investiranjem u turizam. T – Termalna i ljekovita voda sa smještajnim kapacitetima. te značaj turizma za razvoj sarajevske makro-regije. Izgrađeni su novi hoteli Saraj. Grand. a negdje je i proces privatizacije izostao. Smještajni kapaciteti su ograničeni. Vila Orijent. Grad Sarajevo kao veliki kulturni i administrativni centar nalazi se u blizini ovih turističkih destinacija.1. klimatskih i kulturno-istorijskih uslova. godine). turistička preduzeća imaju status Javnih ustanova (Banja Višegrad.institutig. godine Administrativna HP HS TP TS jedinica Ukupno FBiH 50 5 2 1 Ukupno iz RS 12 15 1 Ukupno u SMR 62 20 2 1 Legenda: H – hoteli i moteli.diskoteka. Na mnogim potencijalnim mjestima za razvoj turizma i ovdje je infrastruktura i turistički objekti potpuno ili djelimično uništena. Trebević i Igman) Na tim planinama nalazi se 10 velikih hotela. ne mogu se koristiti ili ih jednostavno nema.com 26 . Hollywood. obzirom na turističke (izgrađene) potencijale sa kojima raspolaže. sinergetskog dejstva.

Razvoj regionalnog turističkog sektora (Uključujući i Gornje podrinje) Poboljšanje nivoa obrazovanja u regiji: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. Brojni vjerski objekti . koji treba da implementira cjelovitu marketinšku strategiju i politiku kroz određene projektu periodu od tri godine. lovnog i ribolovnog. koncesijama. Izgradnju klastera u različitim granama turističkih aktivnosti. Zaštita i promocija autentičnog kulturno-istorijskog nasleđa. je pogodna za razvoj zdravstvenog i wellnes turizma Raznolikost potencijala za razvoj turizma u Sarajevskoj makroregiji (uključujući i Gornje podrinje)... Postoji mogućnost za razvoj zdravstvenog turizma u dva BTC-a centra Fojnica i BTC Višegrad Šume ..baščaršija“ su mjesto stalnog obilaska brojnih turista i grupa.. Razvoj turističkih potencijala i turističkih proizvoda. Ilidža sa smještajnim kapacitetima i tremomineralnim izvorima i mostom iz rimskog perioda.. rijeke i jezera sa bogatom florom i faunom su predispozicija za lovni i ribolovni turizam. partnerstvom javnog i privatnog sektora. Razvoj novih proizvoda prepoznatljivih na domaćem i ino tržištu. Jačanje efikasnosti sistema stručne kvalifikacije. Edukacija turističkih radnika i menadžmenta u novim vješinama i menadžmentu.. pored zimskog omogućava razvoj i gradskog turizma. Razvoj turizma uključuje i provođenje sledećih prioritetnih ciljeva i mjera Prioritetni ciljevi: Mjere Razvoj turističkog marketinga. vjerskog turizma . arhitektonskih građevina.prirodnih Kompleksa i olimpijskog imidža regije.. vodenog turizma. sa starim trgovačkim centrom . vjera. Program razvoja turizma Sarajevske makroregije preferira : Promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja /sa FIPOM. Rekonstrukciju i modernizaciju postojećih kapaciteta./..com 27 ..Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sarajevo je mjesto razmeđa kultura.

7. 5. Dodatno obrazovanje stručnjaka i radnika u turizmu. 8. 2. realizira sledeće marketinške projekte: 1. Izrada marketinške strategije razvoja turizma u regionu. 5. 2.com 28 . Studija izvodljivosti rekonstrukcije i modernizacije kapaciteta zimskog turizma Revitalizacija Nacionalnog parka Tjentište. 3. Promocija zdravstvenog i seoskog turizma 4. 6. Izrada promotivnih materijala uključujući i turističke vodiče. Izgradnja izletišta skakavac. signalizacije Prioritet je kada je u pitanju turizam kao privredna grana zajedničko i za Sarajevsku ekonomsku makroregiju i (za subregiju) Gornjeg podrinja: Razvoj regionalnog turističkog sektora Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 9. Razvoj turističkih kapaciteta i proizvoda: 1. Projektovanje izrada i stavljanje u funkciju turističke makroregije. Studija mogućnost razvoja ekoturizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Programi Promocija turizma.institutig. Izgradnja arheološkog parka Debelo brdo. Izrada i postavljanje regionalne turističke web stranice. 3. Vidikovci grada Sarajeva. Izgradnja izletišta biambare. 4. Studija razvoja urbanog turizma.

Lobiranjem na nivou regionalnih. te bi do razvoja koristi.2. entitetskih. podrinja) i do privlačenje domaćih i inostranih ulaganja u razvoj regije. širok asortiman turističkih proizvoda.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5.. Sarajevo. Nadalje. razvoj turističke ponude. godine/. razvoj komplementarnog sektora'' /Regionalna strategija ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju. entitetskih i državnih struktura.. te obezbjeđivanje dokumentacione osnove za buduće učešće (pristup) u mehanizme strukturnih fondova EU-a. ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju i konstitutivne subregije su .).. Strategije (regionalne. Osigurati strateški okvir za uravnotežen ekonomski i društveni razvoj regije SMR-a i subregije Gornjeg podrinja. novembra 2004. subregionalne i lokalne) služe za planiranje budućih fondova (EU. Kao dokumenti... Usvajanje pristupa regionalne politike implicira subregionalnih i lokalnih strategija. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. . stranih investicionih. kao i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništava SMR. subregionalnog i lokalnog razvoja turizma kao grane sa jakim kooparativnim prednostima treba kontinuirano pozicionirati i razvijati.razvoj turizma kao vodećeg regionalnog sektora.). poljoprivredu i tradicionalne grane industrije povećao broj zaposlenih. (priliv Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa na ovom području bi bila obezbjeđena održivim razvojem turizma. SERDA. lokalnih.odnosno Gornjeg podrinja.com 29 . promocije i razvoja cijele regije (SMR-a i G. upravljačkih turizma. Očekivani rezultati. Strateški regionalni razvoj makroregije Sarajevo i Gornjeg podrinja je usmjeren prvenstveno na resurse i njihovo aktiviranje i korišćenje kroz određene investicione programe tržišno orjentisane. radi dobijanja političke želje i podrške razvoju uspostavljanjem održivog razvoja turizma u ovom regionu došlo pozitivnog imidža regiona što bi za posljedicu imalo višestruke inostranih investicija i u druge sektore privrede u regionu. koje trebaju: pripremu Regionalnih. investicionih.institutig. gdje bi se kroz ulaganje u turizam. došlo bi do deviznog priliva i rasta domaćeg prometa. ZAKLJUČAK Procese regionalnog.

6 1960 . a najviše region Istočne Azije 14 miliona turista više nego u 1999.6 12. godini). Twentieth Edition. posmatrajući ga na međunarodnom nivou. godini.8 9. SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU I Od 1970. Evropa je u 2000.1960 10.1970 9.2. Prema podacima Svjetske turističke organizacije. Turistički promet je u neprestanom porastu i po obimu i po dinamici.6 7.1 1970 . godine.4%.com 30 . godine je 690 miliona ili 50 miliona letova više nego u 1999.5% u odnosu na 1999. a to je 14%. sa sledećim karakteristikama (World Tourisam Organization .institutig.%. porast turizma nivou je iznosio u 2000. Prema ovim podacima.4 Izvor :WTO. Turistička privreda postaje jedna od vodećih turističkih grana u svjetskoj privredi.4 8. WTO.): Porast globalne ekonomije i specijalnih događanja omogućio je porast svjetskog turizma za 7. što je povećanje od 4. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.7 1990 . godine do danas svjetski turistički promet povećao se gotovo pet puta. godine imala 25 miliona dolazaka više nego u 1999. na globalnom Tabela br.2000 5. godini što predstavlja porast od 6. vidljiv je dinamičan razvoj međunarodnog turizma i turističkog prometa.4 1980 – 1990 4. Broj internacionalnih avio letova u 2000. Compendium of Tourism Statistic. Ukupan ostvareni prihod je iznosio 478 milijardi dolara.1980 5. godinu. Tourisam Higlights 2001.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6. 8. Procjena je da je 698 miliona turista napuštalo svoju domovinu i odlazilo u neke druge destinacije. poslije Drugog svjetskog rata.7 19. godinu. Madrid 2000. Tabela br. godini (destinacije Španije i SAD-a). Svi regioni su zabilježili porast broja turista u 2000. godini 7. 7 Rast turizma u svijetu (prosječna godišnja stopa rasta u %) Period Dolazci Prihodi 1950 .0 1996 .4% u odnosu na 1999. na 47% u 2004. dok je deset vodećih turističkih destinacija bitno smanjilo svoje učešće (sa 65 % u 1970.1996 4.1 10.

godini posjetilo 403.9 10. Francuska 73.8 5.Tourism Higlights.1 18. 9.4 6.9 -1. integracije.Tabela br.3 Amerika 130.0 20.4 4.5 4. Tabela br. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Kanada 19. godini od 6.2%. promocija i komercijalizacija.6 7.3 Evropa 403. godini ( u milionima turista) Zemlja 1999 2000 % promjene Tržišno 00/99 učešće 1.9 9.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Tabela br.3 miliona turista. Italija 36.institutig.9 2. Rusija 18.0 Vidljivo je da je Evropu u 2000.9 3.0 31.0 5. kvalitet i javno i privatno partnerstvo. godini Region Milioni Svijet 698.0 Južna Azija 6.2 12.5 3.5 2. I u narednim godinama može se očekivati trend smanjenja učešća tradicionalnih turističkih zemalja i usmjeravanje turista ka novim turističkim destinacijama.7 Afrika 28.0 10.5 52. razvoj svih vrsta transporta.2 Istočna Azija 111.4 24.2 6.5 14. V.5 2.7 6. institucionalni i pravni okvir.7 7.9 4.5 Izvor : WTO.9 Bliski istok 20.0 2. investicije.com 31 . 9 Glavne turističke destinacije u 2000. Njemačka 17.3 Izvor: WTO. strana 3 Svjetska turistička organizacija (WTO) definisala je osam ključnih faktora koji treba da se ispune za ulazak nove turističke destinacije na svjetsku turističku mapu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) politička želja i podrška razvoju turizma. SAD 48.9 8.2 9.5 9. Španija 46.5 10. pri čemu je ostvaren porast u 2000.5 20.0 74.2 15. 2001.7 10. 2000/1999 7. Kina 27. Meksiko 19. Broj novih turističkih destinacija u svijetu raste iz godine u godinu. Britanija 25.5 1.9 5. 8 Turistički promet po regionima u 2000.7 2.5 41.5 6.7 8. Tourism Higlights 2001.8 48.

umjetnički. Avanturistički turizam. aromatični. komercijalizacije i distribucije. osobnim sklonostima potrebama i životnim prilikama U savremenim analizama spominje se nekoliko tipova turizma: ekoturizam. kombinovana putovanja. Internet olakšava uporedivost destinacija i cijena. 2.1 POSTAVKE RAZVOJA RAZVOJU TURIZMA SAVREMENIH TRENDOVI U Savremeni trendovi razvoja turizma se baziraju na nekoliko osnovih postavki i to: Razvoj tehnologija donosi promjene u strukturi tržišta i primjeni marketinga. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 5. Education) Po pokazateljima Svjetske turističke organizacije (World Tourism Organization). Tematski parkovi. Dolazi do standardizacije hotela (all inclusive. wellness.itd. najveće stope rasta turističkog prometa u dolazećem periodu treba očekivati u sljedećim proizvodnim segmentima: 1. za bebe. Brodska krstarenja ("Cruises"). 10.) Brzina prenošenja informacija i sve veća moć promocije od usta do usta.com 32 . klupski. 7. Skraćuje vrijeme za prikupljanje informacija. tematski turizam. 4. Excitment. kulturni turizam. golf.. za naturiste. 9. dovodi do koncentracije subjekata ponude. 6. Tržište se sve više raščlanjuje na podskupine koje su definirane životnim stilom. kao i prema ponašanju današnjih turista. Raste potražnja za ekološki čistim područjima. Sportski turizam – zimski i letnji. 8. prevladavajućim načinima promocije. kružna putovanja – omogućavaju da se u što kraćem roku puno toga vidi. za samce. jahanje. avanturistički turizam.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na bazi analize skorijih trendova u kretanju svetskog turističkog prometa. Kulturni turizam. Turizam u prirodi. 3. Sastanci i konferencije i 11. njihovim navikama. kružna putovanja i nautički turizam Tematski turizam se uglavnom bazira na 3E principu (Entertainment. potrebama i željama. za tenis. gurmanski. Time se omogućava konkurentnost sa cijenom i kvalitetom. Urbani turizam. 6. Zdravstveni turizam. Ruralni turizam.institutig. do horizontalne i vertikalne integracije. Sunce i more – interkontinentalna putovanja.

Turizam i održivost: • • • • 2. Upravo je turizam takav sektor. regionalnoj. Perspektivno orijentirana istraživanja novih odnosno promjenljivih vještina potrebnih na tržištu rada zahtijevaju analize na različitim razinama: makroekonomskoj.institutig. Međunarodni su stručnjaci tom prilikom identificirali opšte trendove i potrebe za specifičnim obrazovanjem turističkih radnika koje je u skladu s tim trendovima.com 3. Oni su također turisti pa već s komercijalne tačke gledišta ove potrošače ne treba zanemariti.2. nova društvena svijest odnosno interes za autentičnim. Stoga je Ured za službene publikacije Evropskih zajednica izdao zbornik s istoimene radionice u kojem se analiziraju turistički trendovi i nove vještine te daju smjernice mogućeg razvoja u ovom području. lokalnoj. novi turist (koji jede u lokalnim restoranima. razini zapošljavanja i preduzetništva. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 33 . godini u Halle-u. Danas se sve više govori o evropskim istraživanjima za ranu identifikaciju potrebnih vještina ali takva su istraživanja prilično ograničena i uglavnom se fokusiraju na specifične sektore. SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE U 2005. 'uradi-sam' putnici (zahtjevniji. Turizam i ruralna te kulturna baština: • 4. www. sektoralnoj. Turizam i dostupnost: gotovo 40 miliona ljudi u Evropi su osobe s posebnim potrebama. Kada govorimo o trendovima ili općim/opštim društvenim promjenama. a ujedno i odgovorniji). u potrazi za istinitom pričom 'iza' destinacije). trgovinu i poslove koje karakterizira internacionalizacija te gdje je mobilnost ljudi. u Njemačkoj je održana međunarodna radionica na temu Trendova i potrebnih vještina u turističkom sektoru.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6. a ujedno su predstavili i situaciju u pojedinim evropskim zemljama. stvaranja opšteg dobra i prijateljstva. • izuzetno povećana svijest o uticaju masovnog turizma na okoliš. poslova i usluga velika. Turizam i mir: uz turizam se vežu pojmovi tolerancije. malim i lokalnim iskustvima godišnjeg odmora. kulturne razmjene. ističe se značajni uticaj novih turističkih oblika ili tema koji su relevantni za budući razvoj sektora: 1. • postoji jasno rastuće tržište za netradicionalne turističke destinacije. koristi se lokalnim vodičima. upoznavanja s drugim.

poslovođe (šefovi). upravljanje destinacijom. stoga turistički menadžeri često imaju obrazovanje u području računovodstva. poslovno i strateško planiranje. turističke firme blisko će sarađivati s medicinskim stručnjacima. Npr. marketinške i prodajne vještine (EC 2001 : 26). higijene. Na razini menadžmenta. inovacije. Turizam i zdravlje: zdrav život i promocija zdrave ishrane među potrošačima postaće prioritet za turističke firme. projektni menadžment. mobilni telefoni postaće privatna sredstva organizacije putovanja. Postoje i specifične potrebe za vještinama koje definira ova kategorija rada. Što se poslovođa (šefova) tiče. knjigovodstva. upravljanje promjenama. stoga zahtijeva i specifična znanja. oni moraju imati osnovna znanja rada na kompjuteru. Tu su. metodike prenošenja znanja. ekonomije. vještine upravljanja uticajima globalizacije. upravljanje ljudskim resursima. virtualni godišnji odmor postaće stvarnost (Jonckers. marketinga. kontrole hrane. • • • • Turizam i sport: to je brzo rastući segment individualnog i skupnog turizma koji ide dalje od olimpijskih igara. • 6. putnici će biti bolje obrazovani o zdravstvenim rizicima na putovanju. itd. koncept koji je još nejasno definiran. Ipak. međutim. upravljačke vještine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. razvoj proizvoda. prava. Turizam je još uvijek specifičan sektor pa.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Turizam i tehnologija: širokopojasni Internet revolucionariziraće komunikacijsku kulturu i potaknuti elektroničku kulturu. dok je za kvalifikovane turističke radnike bitno da osim vlastite radne vještine poznaju i rad na kompjuteru te da se snalaze u rješavanju mogućih problema. direktno će uticati na način (samo)organizacije godišnjeg odmora. od njih se očekuju i slijedeće vještine i kompetencije: kompjuterske vještine. menadžment koji koristi vizije i vrijednosti. strateška udruživanja.com 34 . to su prilično transverzalne vještine. sve se aktivnije uključuje u obrazovanje. nepoznavanje stranih jezika nedavno su nacionalne turističke zajednice nekih evropskih zemalja prepoznale kao stalan problem pa čak i kao kompetitivni nedostatak. nadgledanja. menadžment sigurnosti. računovodstvo. radnoj snazi su potrebna još uvijek i opšta i osnovna znanja i vještine. • • • 7. upravljanja ljudskim resursima. a predavači razvijaju taj pojam i razmišljaju o uvođenju koncepta čak već i na obaveznim obrazovnim razinama. kvalifikovani i polu-kvalifikovani turistički radnici. agenti umjetne inteligencije u našim kompjuterima imaće ulogu osobnih tour-operatora. Poduzetništvo. Piet 2005 : 8-9). naravno i ostale radne kategorije kao npr.

kanadsko istraživanje (Joppe 2005) pokazuje ozbiljan nedostatak znanja u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Strietska-Ilina i Zukersteinova 2005. 'Multiskilling' je najčešće odlika malih preduzeća. iako poslovna putovanja nisu turizam u uskom smislu riječi. Mnogi istraživački pokušaji (Abicht. usluga prema korisniku. čišćenje. visokopotencijalno tržište su i ljudi s privremenim ili stalnim posebnim potrebama. sposobnost učenja i neovisnog obavljanja posla. Marhuenda. s malo prostora za kreativnost (npr. Naime. financijskog upravljanja i kontrole troškova te projektnog menadžmenta. lanci brze prehrane). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. no raste i broj skupnih putovanja.com 35 . Poznavanje stranih jezika i specifičnih znanja te vještina koje su vezane uz tehnološke inovacije te penetracija informacijske tehnologije u turistički sektor često su na listi nedovoljnih. individualna putovanja čine treću skupinu. Te nove vještine odnosno obrazovanje u turizmu prvenstveno odlikuje interdisciplinarnost. zabilježen je i potpuno suprotan trend. osobnim i društvenim vještinama i to u svim zemljama. komunikacijsko-prezentacijskih vještina. trend je često baš suprotan. Tzv. Tako npr. No. Ti trendovi odnose se na promjene u načinu provođenja slobodnog vremena. Freikamp i Preuss 2002. Nadalje. Bilježe se i promjene u ciljnom tržištu: sve više starije populacije upućuje se na putovanja. zdravstveni odnosno wellness turizam rezultat je sve veće svijesti o zdravom životu. Tako se bilježe i promjene u turizmu: sve su popularnija 'short-break' putovanja uz koja se onda veže procvat kulturnog. rad u baru). Sve to utiče i na promjene u vrstama aranžmana koji se nude u turizmu odnosno dizajn samog odmora.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Posebni se zahtjevi postavljaju i za polukvalifikovanu radnu snagu u smislu kako osobnih vještina tako i specifičnih tehničkih znanja (npr.Ipak. Takve industrije ne traže uvijek izvedbu kompleksnih zadataka. oni traže standardizirane vještine. U stvari. ona su izuzetno važan segment koji ne treba zaboraviti i od kojeg se može kapitalizirati. povećanu individualizaciju.institutig. Joppe 2005) za identifikacijom vještina i kvalifikacija u turizmu pokazali su kako određeni društveni trendovi oblikuju razvoj ovog uslužnog sektora. 'multiskilling' i nova hibridna zanimanja odgovor su na potrebe za novim tipom turističkih proizvoda i usluga (kompleksnijih i sofisticiranijih) te povećane zahtjeve za funkcionalnom fleksibilnošću radne snage. a posljedično i na vrstu operatera odnosno djelatnika koji svoje obrazovanje moraju uskladiti s trendovima. pismenosti. proces spajanja i akvizicije preduzeća često vodi do stvaranja lanaca hotela i ugostiteljskih preduzeća. event i gradskog turizma. važnost dobivaju vještine kao što su npr. posluživanje. rješavanja problema i kritičke analize. demografske promjene i povećanu svijest o zdravlju. danas sve više čujemo o zahtjevima za specifičnim vještinama.

2. Luksuzne destinacije kao što su toplice npr. Možda i najteže. Stephan 2005 : 86). kako tretmana tako i prevencije. isplate plata.institutig. kao dio marketinga. u isto vrijeme traži se i tradicionalno znanje iz područja ugostiteljstva i kulture. plastično-estetska kirurgija na meniju tretmana). online putnički agent i event dizajner za rezervaciju i dizajn godišnjeg odmora.com 36 . a osnovna nedoumica danas je da li se posvetiti holističkom ili specifičnom pristupu (npr. Agencijski konzultant za podršku putničkim agentima. Otkrivanje novih zanimanja i kombinacija vještina proučavajući društvene trendove i trenutni razvoj sektora zasigurno je korisno. Povećana svijest javnosti o zdravom životu te svijest o specifičnim individualnim potrebama klijenata vodi do potpuno nove situacije u pružanju wellness usluga u turizmu. Elaboracija novih profila zanimanja i uključivanje zahtjeva za njima u obrazovne programe je posebno i izuzetno zahtjevno područje. 3. animator. usluga korisnicima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Osoblje koje je zaduženo za jelo i piće mora posjedovati znanja o pravilnoj odnosno dijetalnoj ishrani. Uz to. visoko interdisciplinarna i kompleksna zanimanja za koja je obrazovanje još uvijek prilično rijetko i iskustveno (Ritter. itd. u ovom je obliku turizma izuzetno bitno poznavati poslovnu etiku. 4. sporta i brige o zdravlju. zahtijevaju brojne kvalifikacije. Oni koji rade u ovom turističkom sektoru moraju izuzetno dobro poznavati materiju brige o zdravlju. sugerirajući kvalitativno nova. No. Alternativna medicina i tretmani podmlađivanja postaju izuzetno popularni za što se očekuju specijalističke usluge. ali ne i dovoljno. Menadžer poslovnih putovanja. ali nešto bez čega se ne može ukoliko se želi kvalitetno opstati na turističkoj karti. Turistički vodič za ljude ograničene pokretljivosti. Ta su znanja dostupna na raznim tečajevima no izuzetno je bitno da se ti tečajevi ne odvajaju od drugih tečajeva jer je najvažnije da se ICT uče u kontekstu njihove primjene. Wellness više nije turistička marketinška naljepnica već ga se posmatra kao snažnu vezu između turizma. Dizajner putovanja.. Nabrojani su najvažniji trendovi i spomenuti novi profili odnosno zahtjevi koji se nameću zaposlenima u turističkom sektoru. Tako je projekt identificirao slijedeće pakete vještina potrebnih u turističkom sektoru: 1. 2002) pokušalo je odrediti kvalifikacije trendova pri 'trendsetting' tvrtkama. Nadalje. predstavnik za odnose s gostima te za putničke usluge.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Njemačko istraživanje (Abicht et al. penetracija informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u turistički sektor podrazumijeva važnost posjedovanja ICT vještina na svim razinama zaposlenja.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. provodeći edukaciju iz :zdravstvenog turizma. turističkom radniku na svim nivoima rada.5 3. što po pojedinim regionima izgleda različito.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pozitivni primjeri prakse primjene rezultata istraživanja u praksu u drugim zemljama zasigurno su poticaj za reformu i u našoj. regija. na osnovu dosadašnjih razvojnih tendencija i trendova daje predviđana za međunarodni turizam: da će broj turista u međunarodnom turizmu u svijetu rasti po stopi od 3.1 Dalji pregled prethodne tabele ukazuje na prosječnu godišnju stopu rasta od 4. Ovaj dio savremenih trendova i vještina potrebnih u turizmu je izuzetno važan i imaće presudan uticaj na razvoj turizma. koje su u tranzicij izdvajaju značajna sredstva za te namjene. prosječno godišnje do 2020.5% do 3. ali WTO pri tome nije dao predviđanja očekivane turističke potrošnje.8 6.1 % do 2020. prije svega . prosječno godišnje.561 3.seoskog turizma. poznate međunarodne konsultantske kuće za turizam.. 6..2%.2 4.5 6.8%.1 6.7 5. Da je tako govore podaci iz okruženja. angažujući vrhunske stručnjake sa domicilnih fakulteta. godine. Tabela br. Tako je Srbija ove godine preko resornog ministarstva trgovine turizma i usluga za edukaciju menadžmenta izdvojila oko 2 miliona eura. eksperte za pojedine oblasti iz inostranstva te. subregija i lokalni nivoa. odnosno turistički destinacija. menadžmenta i upravljanja turističkim destinacijama. do 2010.3. obzirom da se govori o čovjeku. 10 Vizija razvoja međunarodnog turizma u svijetu do 2020. godine (u milionima turista) Prosječna godišnja Region 2000 2010 2020 stopa(%) rasta1995 -2020 Evropa Istočna Azija Amerika Srednji Istok Afrika Južna Azija Svijet 403 112 130 20 27 6 698 527 195 190 36 47 11 1. godine.Tabela br.com 37 . godine iznosila je 4. PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU Svjetska turistička organizacija (WTO). BiH.institutig. koji je kreativac i nosilac razvoja destinacijskog turizma. 10.gdje zemlje iz bližeg okruženja.006 717 397 282 69 77 19 1. Pored predviđenih razlika u intenzitetu rasta po regionima Evropa bi i dalje zadržala apsolutno dominantno mjesto u svjetskom turizmu.

institutig. U svijetu se 2020. Statistički podaci WTO-a Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 38 . promjene u sastavu porodice. pri čemu će putovanja biti sve kraća i brojnija. Prema Grafikonu br. Povećan broj individualnih putovanja (samostalno organizovanih). Španija. Svjetsko turističko tržište bi i dalje bilo sa dominantnim udjelom Evrope do 2020. Nova tržišta (nove zemlje EU) imaju veliki potencijal rasta prvenstveno zbog toga što se percipiraju kao potpuno nove i neiskvarene destinacije te. promene u načinu rezervisanja odmora. godine. Upotreba vikend kuća („2nd homes”) u komercijalne svrhe. 6 Izvor. Italija) imaju umjeren potencijal za rast. godine očekuje 1. Tradicionalna tržišta (Francuska. Na osnovu ovih budućih pretpostavljenih trendova u svjetskom turizmu mogu se i očekivati sljedeće promjene u svjetskom turizmu: • • • • • smanjenje troškova putovanja. Povećana diversifikacija destinacija i proizvoda. smanjenje dužine boravka. Značajne demografske promjene (starija populacija. uz istovremeni dalji rast učešća Istočne Azije i Pacifika (26% ukupnih svetskih turističkih dolazaka). novi proizvodi i načini promocije. povećana migracija stanovništva). (Internet).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Budući trendovi u turizmu su: • • • • • • • • • Kontinuirani rast ponude i tražnje. Nove prilike za budući turizam u „low cost” avio kompanijama i Internetu (fleksibilnost i transparentnost). kao takve. promene u glavnim motivima putovanja. predstavljaju alternativu tradicionalnim tržištima. pri čemu se očekuje smanjenje tržišnog učešća Evrope (46%).56 milijardi međunarodnih dolazaka.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 39 . turističkih ležajeva. što se vidi iz sljedećeg Grafikona br.5%).8 ukupnog broja noćenja. Grafikon br.Češka (8. Broj dolazaka turista 1995-2004 u stalnom opadanju. Njemačka (6.5%). Na osnovu broja ostvarenih noćenja .najznačajnija emitivna tržišta za Srbiju u 2004.4%) i Turska (3.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6.1%). su BiH (11.4 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA SRBIJA. Italija (5. Broj smještajnih kapaciteta je 85.5%). Norveška (6. 8.867. 7.institutig. koji su smješteni u 695 poslovna objekta.

Srbija ima velikih problema sa sezonalnošću u radu turističkih kapaciteta. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a od događaja (. Novi Sad i Niš.com 40 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najviše ostvarenih noćenja i dolazaka su imale Jugozapadna i Kopaonička regija. Grafikon br. Najpopularnije destinacije su gradovi: Beograd. 11. 10. Ovakvo stanje produkuje i sezonalnost u ostvarenom turističkom prometu. a Grafikon br.. zatim banjska mjesta Vrnjačka Banja.). Kanjiža.institutig. 9 pokazuje prosječnu dužinu boravka turista u Srbiji (1995-2004. Grafikon br. Soko Banja.odnosno Beograd i njegova okolina.events”) Exit i Guča. zbog neizgrađenosti isti sa prateći sadržajima.

Hrvatska Tendencija povećanja fizičkog obima turističkog prometa je stalno prisutna. 11 Dolasci turista u 2005. godinu.184 8.921 1. te Dubrovačko-neretvanska županija (13% više turista i14% više noćenja). godini DOLASCI TURISTA UKUPNO DOMAĆI STRANI 2005. Tabela br. dok je u ostali županijama zabilježen blagi rast turističkog prometa. što je 2.726.7% više u odnosu za period iz prethodne godine.384. Tabela br 11 pokazuje povećani broj dolazaka kako domaćih tako i stranih. i 2006.466. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 10. što je za 4% više u odnosu na 2004.070 1.045 8. prometa i razvitka. organizirani turistički promet je imao rast kako u predsezoni tako i u glavnoj sezoni./ 2005.876 2006. 104 113 102 Promatrano po županijama. wellness I fitness centara.658. Povećanje prometa donijelo je i povećanje broja zaposlenih u djelatnosti hoteli I restorani(87.turizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Glavni motivi putovanja: posjeta glavnom gradu.6 hiljada radnika. Hrvatska raspolaže sa ukupno 909 hiljada kreveta u svim vrstama smještaja.876 Index 2006. Uz veliki broj obnovljenih hotela.com 41 .995. a time I ukupnih finansijskih efekata.institutig. banje i planine. došlo je do produženja sezone.528. najveće rezultate postiže Šibensko-kninska (14% više turista I 23% više noćenja. Zahvaljujući subvencijama Ministarstva mora. 9.

8%).8 dana u 2004. Najpopularnije destinacije Nijemaca u 2004. kada je zabilježeno 44. Prosječna dužina boravka njemačkih turista na odmoru je iznosila 12. pješačenje (6.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ostvarena noćenja i devizni priliv od turizma pokazuju stalni rast od 1999.com 42 . U 1995. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja su ostvarili turisti iz Italije. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Najviše noćenja ostvareno je u Primorsko-goranskoj županiji. 12. godine dostigao nivo od 88%.9%). godine ostvaren je devizni prihod od turizma u iznosu od 6. Njemačka.7 miliona). gradu Zagrebu te Istarskoj županiji. godini je ukupno putovalo 43.institutig.9 % više u odnosu na prethodnu godinu. turing (2. da bi 2002.6%). što je 4.9 miliona) i Turska (2. skijanje (3. studijska putovanja (3.7 miliona). od kojih je 64% provelo svoj odmor izvan Njemačke.7 miliona noćenja. strani turisti sudjelovali su sa 66%. relaksacija (18.0%).8%). godini u strukturi noćenja. godini. Austrija (2.9%). godine. krstarenja (2. kamping (4. Italija (3. U 2006. Slovenije.3 milijardi eura. wellness (4.7 miliona Nijemaca.Udio se kroz godine povećavao.4%). Domaći turisti su ostvarili više noćenja od stranih. putovanja ka gradovima (6. i BiH. godine.2%). što je za 119.7 miliona). Grafikon br.3%).3% veće u odnosu na 1994. Glavni motivi za putovanja Nijemaca su: kupanje i sunčanje (39.1%) i klupska putovanja (2%). U 2004. godini su Španija (4.

institutig. godini je ukupno u inostranstvo putovalo 20 miliona Rusa. skijanje. godini je u inostranstvo ukupno putovalo oko 25 miliona Francuza. Najpopularnije destinacije Francuza u 2004. Najpopularnije destinacije Rusa u 2004. wellness (0. Velika Britanija. Velika Britanija (12.9 miliona putovanja. Najpopularnije destinacije Britanaca u 2004. godini su bile Španija (21. jezera I planine. godini bile su Španija (31. sport (16%) i avanture (14%). Francuska (17.3%).2%). ali od toga je samo 5.2%) Glavni motivi za putovanja Austrijanaca su odmor uz more. godini su bile Italija (24. Najpopularnije destinacije Italijana u 2004. Rusija.19 miliona).7 miliona pravih turističkih putovanja. Austrija.9%). Grčka (12. odmor na selu (5. upoznavanje zemlje (13%).6%). sportske aktivnosti. kultura. jezera (1.35 miliona) i Španija (0. U 2004.2 miliona Austrijanaca.5%).4%).1%).2%).5% provelo svoj odmor izvan zemlje. godini Britanci su ukupno realizovali 136.4 miliona putovanja Italijana. kultura (34%).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Italija. Njemačka (12. priroda (23%). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.5%). sport i rekreacija (12%). Italija (12.2%).4%) i Belgija (3. U 2004.8%). više destinacija / ture.6%) i Hrvatska (11.1% u inostranstvu. Finska (0. Kanarska ostrva (6. Najpopularnije destinacije Austrijanaca u 2004. U 2004. izletničke mogućnosti (7%) i ostalo (6%). istorija. autobuske ture. godini je ukupno ostvareno 66.1%).5%). gradski odmor (city break). Glavni motivi putovanja Rusa su: odmor I relaksacija (62%). Glavni motivi putovanja Francuza su: more i sunce (24%).2%). Glavni motivi za putovanja Italijana su: kupanje i sunčanje (49. od kojih je oko 30% provelo svoj odmor izvan Italije. Hrvatska (8.5 miliona).5 miliona). ostalo (0. godini je ukupno putovalo 13. od kojih je 51. godini su bile Španija (18.com 43 . gastronomija.8%). Francuska.1%). planine (6%). od čega ih se više od pola odlučilo za mediteranske destinacije. U 2003. U 2004. istorijski gradovi (37%). golf itd. Glavni motivi putovanja Britanaca su letnji odmor uz more. godini su bile Turska (1. od čega 31. arheologija (0. Francuska (18.1%) i Grčka (6. krstarenja.7%) i SAD (6%). Egipat (0.

Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 4.7% u noćenjima u odnosu na 2000. godini su Srbija i Crna Gora (14. a zaduženo je za sprovođenje zakona i koordinaciju internih odnosa u turizmu – u skladu s tim se nadležnosti prenose i na niže nivoe (regije i opštine).2% u noćenjima u odnosu na 2000.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bugarska. Sofija i Borovec (skijaški centar). Na nacionalnom nivou turizam je pokriven u okviru rada Ministarstva ekonomije koje ima Upravu za turizam. godini iznosili 97. godinu. Najpopularnije destinacije u Bugarskoj su Varna (rivijera). godinu. godinu. Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 2. Smeštajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. godini su Nemačka (28.8% u odnosu na 2000.). Velika Britanija (8. Za sprovođenje turističke politike i promociju i komercijalizaciju je zadužena Nacionalna turistička organizacija koja se sastoji i od organizacija na nižem (regionalnom i opštinskom) nivou. Češka.8% u dolascima i 48.7% u odnosu na 2000.8 miliona turista sa 12 miliona noćenja što je povećanje od 35. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. 2003.9 miliona turista sa 23. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. godini iznosili 143. Glavna tri emitivna tržišta u 2003.1%) i Poljska (5.com 44 . koja ima ulogu da kontroliše sprovođenje svih zakonskih i podzakonskih akata u turizmu uključujući i operacionalizaciju prikupljanja taksa.5% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005. Makedonija (14.institutig. Kao posebna organizacija je osnovana Bugarska turistička komora (u sastavu privredne komore). kao neprofitna institucija koja ima za cilj da savjetuje sve hotelijere. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 2.4% ukupnog broja inostranih gostiju). je iznosila 750 miliona USD na boravak i 315 miliona USD na prevoz. Smeštajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003.7%) i avion (22. Posebnu ulogu ima Komisija za trgovinu i zaštitu potrošača.).6%).7%).6% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.960 ležaja što predstavlja povećanje od 19.5 miliona noćenja što je povećanje od 13. 2003. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 7.2%) i Grčka (10. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. Najomiljeniji način dolaska u Bugarsku je automobil i autobus (72.282 soba sa 225.288 ležaja što predstavlja isti broj soba ali manji broj kreveta za 4.1% u dolascima i smanjenje od 6. restoratere i turistička preduzeća ukoliko imaju probleme i neka pitanja.2% ukupnog broja inostranih gostiju).3%). godinu.

Češka asocijacija cestovnih i putničkih agencija (ACCKA).3%) i Italija (6. Promocijom i razvojem turističkih proizvoda se bavi Mađarska nacionalna turistička organizacija (HNTO). Karlove Vari i Liberec. Odjeljenje za koncepciju i međunarodnu saradnju.3%).5%). Na državnom nivou za turizam je zaduženo Ministarstvo Regionalnog razvoja koje u Sektoru za turizam ima sljedeća odjeljenja: Odjeljenje za pravne i supervizorske poslove.8 miliona noćenja što je povećanje od 5% u dolascima i 2. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. Najomiljeniji način dolaska u Češku je automobilom i autobusom (94%).634 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba kao i u broju ležaja od 10% u odnosu na 2000. a u zemlji ima regionalne turističke biroe i informativne centre. Postoje i nacionalna strukovna udruženja poput Češke nacionalne federacije hotela i restorana.9 miliona turista sa 13. Češka asocijacija turističkih vodiča. dok je na nižim nivoima podjela na Regionalne turističke komisije i Regionalne marketing direktorate. Na nacionalnom nivou. Češko moravska unija vinograda i vinara. Češki turistički klub. Češko moravska lovačka unija. Odjeljenje za razvojne programe.55 milijardi USD na boravak i 0.5 milijardi USD na prevoz.4 milijarde USD na boravak i 58 miliona USD na prevoz. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Najomiljenije sredstvo dolaska u Mađarsku su automobil i autobus (90%). Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 4. Austrija (8. Unija čeških zoo-vrtova. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 4. Češka asocijacija banjskih lokaliteta (CASL). Potrošnja inostranih gostiju u 2003. godini iznosili 64.4% ukupnog broja inostranih gostiju). Za promociju turizma je zadužena Czech Tourism Authority (Češka turistička organizacija) koja ima 21 predstavništvo u inostranstvu.2% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.091 soba sa 158.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najpopularnije destinacije u Češkoj su Prag. turizam je svrstan pod Ministarstvo ekonomije i transporta. Češka asocijacija barova. Balaton i Eger Tokaj regija.institutig. a potom avionom (3%) i vozom (3%). Specijalna udruženja i asocijacije su: Češka unija lečilišnih banja (CUCS).4% u noćenjima u odnosu na 2000. gdje ima svoju Upravu za turizam. godinu. železnica (5%) i avion (4. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. Najpopularnije destinacije u Mađarskoj su Budimpešta. je iznosila 3. 2003. godini su Njemačka (25. sportske asocijacije.). je iznosila 3. Mađarska. godinu. Češka uprava za očuvanje prirode.com 45 .

Najomiljeniji način dolaska u Slovačku je automobilom i autobusom (99. je iznosila 449 miliona USD na boravak i 74 miliona USD na prevoz.3% u odnosu na 2000. Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 1.4%).320 soba sa 201. Za promociju turizma je nadležna Rumunska nacionalna turistička organizacija koja ima razvijen sistem regionalnih i lokalnih turističkih informativnih centara u zemlji. Potrošnja inostranih gostiju u 2003.5% u dolascima i 27.636 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba za 2% kao i povećanje ležaja za 1% u odnosu na 2000. je iznosila 865 miliona USD na boravak i 11 miliona USD na prevoz.5% ukupnog broja inostranih gostiju).6 miliona turista sa 16. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.8% u dolascima i noćenjima u odnosu na 2000.). Najomiljeniji način dolaska u Bugarsku je automobilom i autobusom (78%). Glavna javna institucija u turizmu je Ministarstvo ekonomije koje u svom sastavu ima Upravu za turizam pa se na tom nivou donose zakonski i ostali akti koji se tiču turizma. godinu. daleko manje železnicom (0. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. Poljska (15.7%). Njemačka (14 %) i Francuska (8.773 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba za 26.2%). Visoke Tatre i Banska Bistrica. 2003.3% kao i povećanje ležaja za 24.institutig.9% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.7 miliona turista sa 8. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 2. kao i predstavništva u inostranstvu.4%) i avionom (0.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rumunija. Konstanca i Targu Mores. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. Na nacionalnom nivou turizam je svrstan u Ministarstvo transporta. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. godini iznosili 35. godinu. godinu. Najpopularnije destinacije u Rumuniji su Bukurešt. godini iznosili 97. Najpopularnije destinacije u Slovačkoj su Bratislava.4%).5 miliona noćenja što je povećanje od 3. Slovačka.1% u noćenjima u odnosu na 2000. godini su Češka (33.3% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.com 46 . građevinarstva i turizma koje sprovodi zakonske i ostale akte u turizmu. godini su Italija (14.).8 miliona noćenja što je povećanje od 18.8% ukupnog broja inostranih gostiju). Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 1.5%) i Njemačka (12. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 4. 2003.853 soba sa 90. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. avionom (14%) i železnicom (8%). godinu.

Suština nije samo da se uspostavi jedinstveno turističko tržište. PRSP strategijom usvojenom na nivou BiH je turizam kao grana samu uzgred pomenut. od državnog nivoa. Harmonizacija u domenu razvoja materijalne baze turizma – investicija. . nameće niz zadataka iz sfere institucionalnog organizovanja ove grane privređivanja. . kao i razmišljanje o formiranju jedinstvenog Ministarstva za turizam i ekologiju. regija. MOGUĆI UTJECAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. se obezbijeđuje u okviru postojećih institucija za izgradnju turistučkih objekata. odnosno regijama BiH. Svjetska turistička organizacija je uvela 8 (prethodno pomenutih) ključnih tačaka koje treba ispuniti da bi neka destinacija ušla na turističko tržište. Institucionalni i pravni okvir (WTO-a). Misli se konkretno na fondove: 1.zakonskoj proceduri”.ali i širih društvenih.institutig. kako u oblasti turističke tražnje tako i u oblasti turističke ponude. preko entiteta . U tom smislu će se morati ispuniti određeni i formalni zahtjevi prije svega prema EU – a i WTO-u. Marketing menadžment u turizmu BiH. Turistički prostor BiH je nedjeljiv i u tom smislu treba raditi na izradi jedinstvene strategije razvoja turizma BiH. kako bi se približili i ušli u svjetsko turističko tržište.finansijskoj podsticajnoj politici”. tendencije i trendove.5. odnosno.kao i standardizacija u ovoj djelatnosti (ISO. subregija i turističkih destinacija. već da turizam kao najpogodniji homogenizirajući faktor preuzme aktivnu ulogu u ostvarivanju ekonomskih. što se obuhvata zajedničkim pojmom harmonizacije..ugovornoj proceduri” i . iz koga se finansiraju investicijski programi.. kao i harmoniziranih pratećih zakona iz ove oblasti. voditi ključne upravljačke poteze prilagođavanja savremenim svjetskim trendovima.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Promotivne aktivnosti i razvoj turističkih proizvoda vrši Slovačka nacionalna turistička organizacija (SACR) koja pod sobom ima mrežu regionalnih i lokalnih informacionih centara kao i inostrana predstavništva. mora preuzeti lidersku ulogu. Evropski fond za regionalni razvoj.. 6. NA TURIZAM B i H Savremeni svjetski trendovi u turizmu imaće značajan uticaj na razvoj turizma u BiH. Nužna je harmonizacija instrumenata turističke politike sa EU-om. Radi se o tzv. ekonomskih regija do nivoa lokalne zajednice.EMAS). kao što je: politička želja i podrška razvoju turizma. što ukazuje na sporu političku podršku turizmu i nameće izradu Strategije razvoja turizma na državnom nivou.com 47 . Ona mora postojati. ukazivati na brojne i različite promjene u turizmu. političkih i drugih ciljeva u BiH.

Čile. turističke tokove. je izuzetno bitna u turizmu jer bez razvijenog saobraćaja. Učešće turizma u bilansu plaćanja . koje budu svjesni potrebe zaštite i unaprijeđenja prirodnog. Nužno je između ostalog i usvajanje Opšteg etičkog kodeksa u turizmu.. Harmonizacija u domenu klasifikacije i kategorizacije ponude i unifikacija statistike. ishranu. te neke vrste tzv.Bakić. 6.broj turista i broj noćenja u raznim vrstama smještaja. Evropski socijalni fond. društvenim. razonodu i rekreaciju. te razvoj određenih vidova turizma kao što je seoski turizam.institutig. 3.10. društvenog i kulturnoistorijskog okruženja i koje postignu skladan razvoj u ekonomskom. Harmonizacija u domenu komunikativnog faktora. Upravljanje marketingom u poslovnoj i turističkoj politici). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. antropogenim. Harmonizacija u ostalim domenima se mora provesti.Pod turističkom destinacijom podrazumjeva se manje ili više zaokružena geografska cjelina koja raspolaže sa atraktivnim. saobraćajnim i pretpostavkama za smještaj. drumski saobraćaj. kulturnio – istorijskim.. pa je razrađen čitav niz direktiva za razvoj kvalitetnijeg turizma. Evropski fond za unapređenje poljoprivrede vidova turizma namjenjen za razvoj seoskog turizma. psihološkom i drugom pogledu. željeznički saobraćaj. zabavu.1999. Takvoj destinaciji teži i područje Gornjeg podrinja. za unapređenje kadrovske strukture u turizmu. sociološkom. UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA NIVOU TURISTIČKE DESTINACIJE KAO ODGOVOR NA UTICAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU Kada je riječ o turističkim destinacijama.devizni priliv i potrošnja u inostranstvu. Bitna područja harmonizacije su i zaštita okruženja.5. u tom kontekstu izvršena je odgovarajuća klasifikacija hotelijerskih. koji ima jake rezidue i u BiH. uspjeh će imati one.com 48 . restoraterskih i drugih turističkih objekata. nema napretka u turizmu i to: vazdušni saobraćaj.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2. svim onim prirodnim. Također se posvećuje i posebna pažnja desezoniranju turističkog prometa. godine ako želimo da postanemo ravnopravna članica i uključimo se u svjetske (evropske). . zbog toga je bitno dati i jednu od definicija turističke destinacije: .” (O. koje je usvojila Generalna skupština svjetske turističke organizacije (WTO) u Santjagu. komunikativnim i receptivnim faktorima tj. Statistički podaci na nivou EU-a moraju da budu ujednačeni u prikazivanja dva osnovna podatka: Obim turističkog prometa .socijalnog” turizma.1. 01.

npr. Formulisanje misije . Konceptualni okvir marketing menadžmenta turističke destinacije obuhvata sljedeće elemente: 1. 3. ..Osnovno polazište turističke destinacije u razvoju treba da bude u domenu ostvarivanja potreba i želja potrošača. demografskom smislu. Situacionu analizu. 4. Formulisanje odgovarajućih globalnih strategija. državnih praznika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Savremeni svjetski trendovi u turizmu imaće snažan uticaj na turizam BiH. tehnološkom. povećava diskrecioni dohodak ili rast fonda slobodnog vremena (kao zbir godišnjih odmora. Svaka faza upravljanja marketingom na nivou turističke destinacije (konceptualni model) mora biti pod stalnom kontrolom. ciljeva i smjernica. na nivou mjesta. kao odgovor na uticaj savremenih svjetskih trendova u turizmu. promjena visine najamnine (ličnih primanja). Novi trendovi u turizmu. socio-kulturnom.1994.).institutig. 5. Kontrolu aktivnosti. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. su brojne promjene trendova i tendencija u ekonomskom. političkom. Definisanje strategijskih i taktičkih poteza za instrumente Marketing mix-a. kojima se mora prilagođavati. u smislu blagovremenog reagovanja i otklanjanja eventualnih propusta uključujući i reviziju marketing aktivnosti turističke destinacije. konceptualni okvir marketing menadžmenta turističke destinacije.. Odstupanje od ovoga (devijacije) daje osnova za izmjenu u nekom ili svim domenima marketing aktivnosti” (Milisavljević. određenu sistematičnost u redu poteza. Upravljački aspekt marketinga u turizmu (marketing menadžment) treba dati odgovor kako organizovati i preduprediti brojne marketing aktivnosti u turizmu.com 49 . godine).. U makrookruženju. promjene u okruženju mijenjaju turističku tražnju. odnosno regije Gornjeg podrinja. 2. To znači da se u fokus treba staviti veći broj faktora. Dizajniranje organizovanosti. vikenda. regije ili šire geografske cjeline (Gornjeg podrinja). i 6. kroz tzv. sa ciljem da se kroz određenu marketing strategiju i taktiku ostvare postavljeni marketing ciljevi.

com 50 . GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE Gornjedrinski region obuhvata područje od oko 2500 km2. kao što su Nacionalni park „Sutjeska”. Slika br. PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED 7. Zbog svoje ljepote stavljen je pod zaštitu UNESCO-a. posljednja prašuma u Evropi.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Metaljka (Čajniče – Pljevlja). Kotroman (Višegrad – Mokra gora) i Hum (Foča/Srbinje – Šćepan polje) biće od strateškog značaja u tendenciji razvoja turizma i ekonomskih veza sa susjednim državama. a broj stanovnika ovog područja je oko 100 000. koji predstavljaju pravi raj za ljubitelje prirode. 1 Geografski položaj regiona Gornjeg podrinja Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji prolazi kroz region. kao i 2 značajna međunarodna pravca Sarajevo – Beograd i Sarajevo – Podgorica. Upravo iz ovih razloga turizam bi trebao imati vodeću ulogu u razvoju gornjedrinskog regiona. zbog glavnog putnog pravca u Istočnoj RS. najstariji NP u BiH ili prašuma „Perućica”. Četiri granična prelaza Uvac (RudoPriboj). Geografski položaj regiona je izuzetno povoljan. Uz rijeke Drinu i Taru region obiluje i drugim prirodnim ljepotama.institutig.1. Ljubitelji ekstremnih sportova mogu uživati u raftingu na donjem toku rijeke Tare čiji je kanjon dubok 1300 m i odmah je po dubini iza čuvenog Grand kanjona u Koloradu.

Novo Goražde i Čajniče. Višegrad. Najjaču privlačnu moć pokazuju urbana središta Goražde.institutig. istoku i zapadu te visokogorskim planinskim okvirom (višim od 1. Goražde. Novo Goražde. Višegrad. Pale-Prača se nalaze u Okviru jednog Entiteta Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH i to u sklopu Bosansko-Podrinjskog kantona Federacije BiH. Srednjogorskim masivima (visina od 1. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM Područje Gornjeg podrinja čini teritorija deset opština/općina: Foča.3. Višegrad.700 m) na jugu Gornje podrinje je orografski izdvojeno od susjednih regija. to su područja općina/opština: Rogatica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Zbog toga sa regionalno-saobraćajnog aspekta prostor Gornjeg podrinja je tranzitnog karaktera. Goražde.500 m. dok opštine Foča. Foča. Foča/Ustikolina. Pale-Prača.000 – 1. Rudo.2.) na sjeveru. Posmatrana regija je planinska oblast sa dolinama. Novo Goražde. Foča i Višegrad u središnjem dijelu regije. GEOGRAFSKI POLOŽAJ Gornje podrinje u regionalno-prostornom smislu predstavlja jugoistočni dio Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će prethodno navedena odrednica značajno uticati na razvojne procese u ovoj regiji a time direktno i na razvoj turizma. U demografskom pogledu najveći dio pomenute regije. Kalinovik.n. Preciznije. u hidrografskom smislu. 7. kotlinama i zavalama koje reljefno izražavaju najniže visinske položaje. Temeljno obilježje ovoga područja je kontaktan položaj između evropskog hinterlanda – panonske makroregije i sredozemlja – jadranskog mora i priobalja. Rudo. Općine Foča/Ustikolina. Rudo.com 51 . područja gornjih poriječja Drine i njenih pritoka te dijela gornjeg toka Neretve jer je u ovoj studiji zbog specifičnosti projektnog zadatka cjelovito obuhvaćena opština Kalinovik. Goražde. Kalinovik.m. Pale-Prača. Kalinovik. Nešto izraženija gustina naseljenosti obilježava dolinsko-kotlinska proširenja uz riječne tokove Drine i njenih pritoka gdje su koncentrisana urbana središta koji danas predstavljaju lokalne centre razvoja. Uvažavajući princip nodalno-funkcionalne regionalizacije prostora ovdje se može izdvojiti više gravitacijskih centara (nodusa – čvorišta) koji su uglavnom lokalnog karaktera. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Čajniče i Rogatica. posebno njen planinsko-brdski pojas je rijetko naseljen prostor. To su. Sa prirodno-geografskog stanovišta promatrani prostor najvećim dijelom pripada regiji Gornjeg podrinja a svojim manjim dijelom teritorijalno ulazi u makroregiju Visokog krša (opština Kalinovik). Rogatica i Čajniče se nalaze u sklopu drugog Entiteta Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Foča-Ustikolina.

Klastični sedimenti jursko – krednog fliša se pojavljuju u uskim i izduženim zonama južno od Sarajeva (Durmitorski fliš) u Borču. Zelengora. Crvanj. Manjim dijelom ulazi u makrotektonsku jedinicu Spoljnih Dinarida. Posebno su značajni neotektonski pokreti izdizanja tokom kvartarne periode koji su uticali na sadašnje morfološke karakteristike reljefa i geološku strukturu ovog područja. proluvijum. Hrčavke.4. U tektonskom smislu navedeno područje svojim najvećim dijelom pripada Unutrašnjim i Središnjim Dinaridima.1. Žepe. deluvijum) ispunjavaju dna dolina. antiklinala i sinklinorija.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7.MINERALNA LEŽIŠTA. Tercijarni jezerski sedimenti gline. Treskavice i sjevernih padine Zelengore te na Glasinačkoj i Zagorskoj visoravni koje su nastale i oblikovane u kršu. Prače. Ćehotine. Geološki mlađe kvartarne naslage nalazimo na višim položajima visokih planina regije (Maglić. Kolunske rijeke ispod jugoistočnih padina Jahorine i doline Janjine. Pojavu litofacijalnih kompleksa iz paleozoika ovdje vezujemo za doline Drine s obje strane između Goražda i Foče. »Velike mase srednjetrijaskih magmatita nalaze se u širem području Sutjeske i na padinama Zelengore. zatim u najnižim tokovima Pive i Tare oko Šćepan Polja.com 52 . Ljubišnja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.4. Mezozojski krečnjaci i dolomiti prostorno zahvataju najveći dio ove regije. Sutjeske. klipa. Drine i Neretve nizvodno od Uloga. Lima. Prače. Treskavica) u obliku pleistocenih nanosa ili na kontaktu izrazito strmih padina sa položenijim terenima u obliku koluvijalnih . tektonskih prozora itd. Posmatrani prostor sa ovoga stanovišta obilježava izrazita tektonska složenost kroz pojave navlaka. na Treskavici i Zelengori. Lelije. Stijene mezozoika – uglavnom trijaske starosti litološki predstavljaju otvorene profile duboko usječenih klisura i kanjona Bjelave.siparišnih zastora. Bistrice. lapori. Pamić. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA 7. Dominantno su zastupljeni na širim područjima planina: Romanije. Lelija. te u užoj i široj okolici Čajniča » ( J. magmatskih i metamorfnih stijena nastalih kroz dugu geološku istoriju stvaranja Zemljine kore. LITOLOŠKI SASTAV. rasjednih zona i reversnih rasjeda. takozvanu navlaku visokog krša što se teritorijalno odnosi na jugozapadni dio regije. Neretve i njihovih pritoka. Morfogenetski najmlađe holocene naslage izražene akumulacijskim formama nanosa (aluvijum. Bokšanice. kotlina i zavala Drine.institutig.). TERMALNE I TERMOMINERALNE VODE Analizirano područje jugoistočnog dijela Bosne u geološkom smislu obilježava pojava raznovrsnih sedimentnih. MINERALNE. 1978. GEOLOŠKA STRUKTURA. RUDNO . u području Čelebića. pješčenjaci prekrivaju zavale i kotline na nižim hipsometrijskim položajima.

1 l/s.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pojave ruda i minerala su jedna od prirodnih datosti Gornjeg podrinja. Ćehotine. Lima. Raznolikost litološkog sastava. Varde. Najdublje usječene kanjonske i klisuraste doline su: kanjoni Drine nizvodno i uzvodno od Višegrada (dubina i preko 700 metara). Pored navedenih bitno je i spomenuti kiseljak u općini Pale-Prača.2 stepena celzijusa. 10. HCO3 tipa Izvor Kiseljak u Bogušiću – temperature 15. heterogeni litološki sastav. Lima..2 stepena celzijusa. kanjoni Hrčavke. izdašnost 0. geografski položaj područja i djelovanje spoljnih egzogeomorfoloških sila su uticali na izraženu polimorfnost i naglašen geodiverzitet reljefa spomenute regije. morfološke karakteristike. RELJEF Neotektonski procesi. HCO3 tipa.000 .com 53 . Vučevice i Kovača te visokogorski greben Jahorine koji su međusobno raščlanjeni i odvojeni dolinskim morfoskulpturama Drine i njezinih pritoka. Bistrice.4. Glasinac). mineralnih i termomineralnih izvora na ovome području može da inicira razvoj naučno-istraživačkog i zdravstveno-lječilišnog turizma. To su gvožđevite vode sa slobodnim CO2 Kiseljak u Mravinjcu – temperature 13. To su : Čudojevići – temp. Bitno je spomenuti rudni bazen Miljevinu sa mrkim ugljem i nalazišta kvarcita kod Čajniča u istočnom dijelu regije.500 m n/v): Devetaka i Javora na sjeverozapadu te Zvijezde na sjeveroistoku. U neposrednoj blizini korita potoka Banja kod Višegradske banje javlja se niz termalnih blago radioaktivnih izvora temperature 34 stepena celzijusa.55. Prače.2 stepeni celzijusa. Danas su u funkciji dva eksploataciona bunara zbirnog kapaciteta 25-30 l/s koja se koriste za potrebe banje. Viši položaji (iznad 750 metara) reljefno su predstavljeni padinama gorskih masiva. U njezinom centralnom dijelu to su planinska uzvišenja srednjih visina: Bokšanice.1 l/s.institutig. izdašnost 0. pH 7. izdašnost 0.1 l/s.7.35 . HCO3-Ca tipa.1. probojnička dolina Sutjeske ''Prosječenica'' (dubina i preko 1. geološke strukture uz pojave termalnih. Prače obilježene smjenom dolinskih proširenja (zavale i kotline) sa kanjonsko-klisurastim suženjima.200 metara). U opštini Goražde se nalazi nekoliko mineralnih izvora. Prostrane dijelove makroregije predstavljaju sredogorski masivi (visina od 1. pH 8 . izdašnosti 0. pH 6. pH 6. 7. predgorskim stepenicama i zaravnima oblikovanim u kršu (Zagorje.2. Najniže hipsometrijske položaje reljefno izražavaju kompozitne doline Drine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. gornje Neretve itd.1 l/s. Kod sela Luke i Zaborak u opštini Čajniče registrovane su niskotermalne vode temperature 15 stepeni celzijusovih.

Javora. Padavinske vode i ponornički tokovi u krškim terenima podzemno cirkulišu kroz pukotinske sisteme te na topografsku površinu izbijaju kao krška vrela. fluviodenudacijski. Žepe. fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef.032 m n/v) i Treskavice (2. potkapina i jama su česta na ovom prostoru. uvale. Reljefni tip pokrivenog krša je morfogenetsko obilježje šumovitih planina Bokšanice. u Gvoznom polju. Izravno s njima u hidrološkoj vezi su ponorske zone. Lelije i Zelengore kao i u drugim dijelovima regije sa otkrivenom karbonatnom podlogom.242 m n/v) sa visokogorskim hrptovima i grebenima jasno reljefno obilježavaju granicu regije na jugoistoku. su važna hidrogeološka značajka makroregije posebno sa aspekta vodosnabdjevanja. Lelije (2. Položenije terene reljefno izražavaju planinske zaravni.2. Pomenute kraške oblike nalazimo u širokom visinskom rasponu od fluviokrških riječnih korita pritoka gornje Drine preko zaravni nastalih i razvijenih u kršu (Gvozno. U egzokrške oblike spadaju: kamenice. Zelengore. Mnoge od njih nisu dosad istražene primjerenim speleomorfološkim metodama. Glasinac itd.) do visokoplaninskih zaravni Treskavice. Kraški reljef Krški reljef je prostorno najzastupljeniji u središnjem. Endokrška reljefna udubljenja pećina.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najviše planine BiH: Maglić (2. Rogatica.015 m n/v). U geomorfološkom smislu. zaravni i polja oblikovana u kršu. pećinu Dugovještice u kanjonu Prače. Foča. 7. Zvijezde. Morfološki je izražen egzokrškim i endokrškim oblicima. Naglašene vrijednosti vertikalne raščlanjenosti koja nerijetko premašuje 500 m/km2.086 m n/v) na jugozapadu prirodno odjeljuju Gornje podrinje od susjednih područja. fluvijalni i fluviokrški. padinski. Boginjavi i ljuti krš koga karakteriše učestala pojava vrtača i škrapa je dominantno zastupljen na višim položajima planine Vučevo te dijelovima Treskavice.. Navesti ćemo samo neke kao što su : ponori na Glasincu. Zagorje.institutig. itd. Volujak (2.com 54 . Snažna kraška vrela: Bistrice. prostora Žepe itd. Dugovještice u kanjonu Prače. Nastanak i razvoj reljefnih mikrooblika ponora i jama je preduvjetovan prslinama i pukotinama kojima je tektonski ispucala krečnjačko-dolomitna podloga. jugozapadnom i sjevernom dijelu promatranog prostora. škrape. Kovača. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. možemo izdvojiti sljedeće morfogenetske tipove reljefa: krški. južnom. je jedna od osnovnih morfoloških značajki ovoga prostora.. predgorske stepenice i dolinska proširenja. Krupca u kanjonu Neretve.4. Jahorine.297 m n/v) i Ljubišnja (2. kod Jelašca . To se posebno odnosi na područja opština Kalinovik. Visokoplaninski okvir Zelengore (2.386 m n/v). Devetaka.1.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Skakavce kod Tođevca. Neretvi . Svojim položajem u samom središtu Peručice i divljom ljepotom vodopad Skakavac visok 75 m plijeni pažnju posjetilaca. Na aluvijanim ravnima i niskim riječnim terasama se nalaze naseljena mjesta. Reljefno je izražen klisurama i kanjonima (dubina čak i preko 300 metara) rijeke Drine. gornjeg toka Neretve i njihovih pritoka. Ovi oblici su mahom koncentrisani na najnižim hipsometrijskim položajima u kotlinama i dolinama.prirodni tuneli na Dobropoljskoj rijeci i Čehotini zatim evorzijski lonci na Bistrici.2. To su najgušće naseljena područja Gornjodrinske regije i na njima su nastali i razvijeni svi značajniji centri promatranog područja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Nelegalnim i nestručnim odlaganjem otpada te ispuštanjem otpadnih voda u pomenuta endokrška udubljenja može da dođe do neželjenih posljedica zato što mnoga vrela služe za vodosnabdijevanje naseljenih mjesta u Gornjem podrinju. Hrčavki.. Tare. Treba spomenuti slapove i vodopade Jabušnice.com 55 . Fluvijalni i fluviokrški reljef Fluvijalne oblike reljefno izražavaju riječna korita vodotoka. Bistrice.institutig. 2 Krška vrela „Skakavci” 7. Slika br. Posebnu prirodnu atrakciju predstavljaju kameni svodovi . Fluviokrški reljef predstavljaju riječna korita oblikovana fluvijalnom erozijom u mezozojskim karbonatima.2. Sutjeske.4.. naplavne ravni i niske riječne terase. Lima. Pršin potoka itd.

7. Fluviodenudacijski reljef Fluviodenudacijski reljef je zastupljen u područjima koje litološki grade vododržive stijene.2. Padinski reljef Padinske lepeze sredogorskih i visokogorskih masiva te brdovitih uzvišenja regije obilježavaju raznovrsne erozijske i akumulacijske reljefne forme. Posebno su značajni destrukcijski procesi kliženja koji negativno utiču na objekte.4. Slika br. Najčešće su zastupljeni u flišnim kompleksima sa dominantnim učešćem laporovitih slojeva i glina. Prače.institutig. Hrčavke. Najznačajniji fluviodenudacijski oblici u užem smislu ovdje su predstavljeni fluidalnim procesima spiranja. jaruženja. Žepe.3.4. Negativni procesi spiranja i jaruženja su se posebno intenzivirali u novijem razdoblju uslijed prekomjerne eksploatacije šuma na većem broju lokaliteta promatranog područja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Takođe važnu kariku sa aspekta turističke ponude u lancu prirodnih ljepota Gornjeg podrinja predstavljaju duboko usječeni kanjoni: ''Prosječenica'' u Sutjesci. 3 Fluviokrški oblici. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.2. tečenja i kliženja.com 56 . puženja. Lima. Bjelave kao i mnogi drugi u regiji .erozijski lonci 7. Uglavnom ih vezujemo za padine planinskih masiva i brdovitih uzvišenja analiziranog područja. Neretve. prometnu i drugu infrastrukturu Bistrice i gornje Drine gdje se nalaze važne saobraćajnice.4.

Ovi reljefni oblici su sveprisutna pojava u promatranom području..institutig. Na njihovim tjemenima se razvio grad Foča. eliptičnih brežuljaka. Oblici nastali hemijskim i mehaničkim trošenjem stijena su česta pojava u obliku ostenjaka. Te mikrolokacije spadaju u jedne od najprivlačnijih i najljepših ne samo u promatranom prostoru nego i šire te predstavljaju potencijalne turističke destinacije. Magliću i Volujku nalazimo ostatke glacijalnog reljefa u vidu komčića. Zelengori. 7. Osnovan je 1962. slobodno penjanje.com 57 . Zelengori. . Posebnu notu atraktivnosti regije daju pješčane piramide u molasnim sedimentima kod Miljevine kao prirodni geomorfološki spomenik koji treba turistički valorizirati. Navedeni oblici danas su uveliko zamaskirani savremenim egzogeomorfološkim fluviodenudacijskim. godine. To bi moglo da predstavlja značajnu pogodnost za razvoj različitih vidova turizma od ekstremnih sportova (alpinizam. . Zubova 1790 m i Oblika 1877 m na Treskavici. kamene igle vrhova Prsti 2158 m u Volujku. Na Leliji. Prozorci “Petera Vrata” iznad kanjona Drine su reprezentativan primjer selektivne erozije kao i prozorac u Vrataru u kanjonu Sutjeske. sipari. Na osnovu navedenog možemo zaključiti da područje regije Gornjeg podrinja obilježava bogatstvo odnosno izražena polimorfnost reljefnih oblika što je uticalo na raznolikost pejsaža. krškim i ostalim erozijsko .. Ardova 1858 m i Treskavca 1803 na Zelengori. 250 ha najvećim dijelom obilježava nadasve raznolik pitoresktan pejsaž i divlja iskonska priroda sa očuvanim biljnim zajednicama i životinjskim vrstama od kojih su mnoge endemične. morena . Unutar parka se nalaze strogo zaštićene zone od kojih je najčuvenija zona prašumskog rezervata ''Perućica''. kajakaštvo. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.destrukcijskim procesima ili prekriveni šumskom vegetacijom.4. fluviodenudacijska udubljenja jaruga i vododerina dok akumulacijske oblike izražavaju urušne kupe. Nacionalni park ''Sutjeska'' teritorijalno obuhvata krajnji južni dio promatranog prostora. škola u prirodi). fosilnih cirkova.5. Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef Pleistocenom glacijacijom su bile zahvaćene naše visoke planine.2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Erozijske oblike predstavljaju točila.). valova. masovnog – rekreativnog turizma (kratke šetnje i rekreacija) do naučno – istraživačkog (hidrogeologija krša. To su sa turističkog ali i estetskog stanovišta vrlo privlačni dijelovi reljefa kao vrh Maglić 2386 m. Krajolik njegovog zaštićenog okoliša površine 17. U reljefnim ulegnućima nekadašnjih cirkova i ledničkih dolina nastala su brojna planinska jezera na Treskavici. proluvijalni i deluvijalni nanosi koji se nalaze na kontaktu padina sa uravnjenijim terenima. Treskavici. Ljubišnji. Fluvioglacijalne konglomeratske terase su ovdje najbolje očuvane uz gornji tok Drine gdje se pružaju na dužini od preko 20 km na potezu Šćepan polje – Foča. Trijeske 1803 m na Jahorini te brojnih stjenovitih kukova širom brdsko-planinskog pojasa. Magliću i Volujku . kamenih zubova i igli te prozoraca koji su oblikovani u karbonatima.

reljefu. Lim i Sutjeska pripadaju nivalno-pluvijalnom režimu koga odlikuju dva maksimuma proticaja u proljeće i u jesen i dva minimuma u ljeto i u zimu. Ove rijeke obilježava prva klasa kvaliteta. tipu tla i vegetaciji. zapadne Srbije i sjeverne Albanije. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ostale rijeke su manjih srednjegodišnjih proticaja od 20 m3/sec. Jugoistočnu granicu regije kao riječnu državnu granicu (na dužini većoj od 20 km) predstavlja tok Tare. Prača i Žepa sa lijeve. Bistrica (uzvodno od Miljevine) te njihove pritoke estetikom svojih obala.3. Izuzetak predstavljaju meandrirajući tokovi Drine u kotlinama i zavalama gdje dominira bočna fluvijalna erozija i akumulacija šljunkovito-pjeskovitog nanosa sa pojavama ada. Bistrice. Prače. geološkoj građi. Ovaj planinski vodotok drenira široke planinske prostore istočne i jugoistočne Bosne. sjeverne i istočne Crne gore. Njihova korita su ispunjena krupnim vučenim nanosom sa pojavama brojnih brzaka i vodopada. U hidrografskom smislu desne pritoke dijela gornjeg toka Neretve u opštini Kalinovik su Krupac i Jezerica odnosno Jezernica s lijeve strane. Značajnije pritoke gornjeg toka Drine su Sutjeska. i pejzažnoambijentalnim skladom njihovih kompozitnih dolina imaju predispozicije za razvoj riječnog turizma. Sutjeske itd. Lim je najveća pritoka Drine u koju se uliva 12 km uzvodno od Višegrada. Treba istaći da uz Taru. odnosno Ćehotina. sa prosječnim proticajem od 90 m3/sec. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE Prostor Gornjepodrinjske regije sa hidrografskog aspekta skoro u cijelosti teritoritorijalno zahvata gornje poriječje Drine u Bosni i Hercegovini te pripada Crnomorskom slivu. Bistrica. Kolunska rijeka. Ćehotine. padavinama. Gornji tok Neretve i njene pritoke pripadaju pluvio-nivalnom režimu sa najvišim vodostajima u aprilu i maju (prvi maksimum proticaja) te novembru i decembru a najnižim u avgustu i septembru. Drugi po količini vode u regiji.planinske rijeke duge 197 km.4.com 58 . je tok Lima . Količina protoka nezagađenog toka Tare od 77 m3/sec (kod Šćepan polja) sa vodama prve klase kvaliteta predstavlja itekako značajan vodni resurs regije. To je najveća desna pritoka Save i nastaje u Šćepan polju sutokom Pive i Tare. bistrog planinskog vodotoka od posebnog su značaja njegove čiste oligosaprobne vode koje danas igraju važnu ulogu u razvoju riječnog turizma. Pored ljepote ovoga snažnog. Izvire ispod Prokletija i teče složenom kompozitnom dolinom koju obilježava smjena kotlina i dolinskih proširenja sa uskim klisurama i kanjonima. Bilans i režim voda tekućica prvenstveno ovisi o geografskom položaju. rijeka Drina (uzvodno od Broda). Lim i Rzav sa desne strane. što se odnosi na gornje tokove Neretve kod Uloga. izrazita providnost i zelenomodra boja vode što može da privuče i strane turiste. Ova studija obuhvata područje opštine Kalinovik koja svojim dijelom gravitira Podrinju tako da se njome tretira i dio gornjeg poriječja Neretve odnosno manji dio Jadranskog sliva. Drina.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Sve navedene tokove u ovom području obilježavaju mehanizmi tekućica gornjih tokova zbog izrazitih nagiba uzdužnih profila.institutig. Sutjeska. Rijeka Drina je količinski najveći tok sa prosječnim godišnjim proticajem (kod Višegrada) 302 m3/sec.

uslijed dotoka golemih količina vode i zapunjavanja nanosom. Na tim mjestima brzina vode često premašuje 1m/sec. Bistrice. Gornji tok Neretve i njene pritoke pripadaju pluvio-nivalnom režimu sa najvišim vodostajima u aprilu i maju (prvi maksimum proticaja) te novembru i decembru a najnižim u u avgustu i septembru. Ove vode se na topografskoj površini ponovo pojavljuju u obliku pomenutih snažnih kraških vrela. Oteše pa Govze i Dobropoljke u slivu Bistrice te gornje tokove Prače. Pri visokim vodama. Na ovim rijekama je posebno u maju izražena pojava snježne retenzije odnosno retardacijskih voda zbog topljenja snijega u Durmitoru. Ilešiču pripadaju nivalno-pluvijalnom režimu koga obilježavaju proljetni (najviši u maju zatim aprilu i martu) i kasnojesenji maksimum proticaja (novembarski približno jednak decembarskom) te dva minimuma u ljeto i zimu. Vrlo važnu hidrološku značajku također predstavljaju pojave brojnih i čestih stalnih manjih planinskih rijeka i potoka sa čistim i pitkim vodama u kojima egzistira potočna pastrmka. Komovima. Rakitnice. U porječju gornjeg toka Drine sa ovoga aspekta treba pomenuti čiste tokove njezinih lijevih pritoka: Sutjeske. Površinska .. Drine. često periodični. Bjelave. To je posebno izraženo u duboko usječenim kanjonsko-klisurastim dolinama Prače. ponornički tokovi.institutig. Na područjima planinskih zaravni oblikovanih u kršu teku manji. Drina. Tare. Sutjeske. Tara. Prokletijama. Koline i Osanice te Žepe. Izuzetak predstavlja tok Drine u dolinskim proširenjima Gornjeg podrinja koje tu zbog smanjenog nagiba talože svoj finiji šljunkovito-pjeskoviti nanos uslijed pojačane bočne fluvijalne erozije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jedna od najvažnijih datosti područja je bogatstvo čiste prirodne vode koja uz autohtonu eko hranu može da obogati turističku ponudu Gornjeg podrinja. Sve pritoke Drine i Neretve su bujičarskog karaktera jer dotiču iz planinskih područja. Često uslijed izrazitih nagiba uzdužnih profila riječna korita većine tokova su ispunjena krupnim vučenim nanosom sa pojavama brzaka i vodopada... Obilježavaju ih dosta neuravnoteženi godišnji i mjesečni hodovi vodostaja na što je prvenstveno uticao raspored padavina i izrazita vertikalna raščlanjenost reljefa. Rijeke teku kroz kompozitne doline koje karakterizira česta smjena kotlinskozavalskih proširenja sa kanjonima i sutjeskama. pukotinama i kanalima) i prenešena duboko u krško podzemlje. Obilježavaju ih neusaglašeni uzdužni profili. Lim i Sutjeska dreniraju najviše masive Dinarida čije apsolutne visine premašuju preko 2300 m te po S. Nakon dugotrajnih i obilnih kiša je evidentna pojava kraške retenzije odnosno zakašnjelih retardacijskih voda na tokovima koji dotječu iz planinskih krških terena kao i na vrelima sa relativno plitko zalijegajućom izdani. Bioču i Magliću. Hrčavke.com 59 .orohidrografska razvođa su jasna u predjelima regije sa vododrživim stijenama dok je u krškim terenima površinska hidrografska mreža dezorganizovana sistemima ponora (predstavljenim prslinama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ponori se nerijetko začepe pa se na površini formiraju manje akumulacije. Hrčavke.

Da bi se razvio sloj od svega nekoliko cm tla potrebno je u prosjeku oko 500 godina.institutig. U poredbi s prethodno spomenutim vodne akumulacije prirodnih planinskih jezera su zanemarive što se takođe odnosi i na manje vještačke akumulacije HE Bogatići na Željeznici i HE Mesići na Prači. Prema pedološkoj karti Bosne i Hercegovine (R 1: 500 000) na širokim prostorima središnjeg dijela Gornjeg podrinja. Zemljište je opšte dobro koje ima primarnu ulogu u proizvodnji hrane i kao prirodni resurs nema neiscrpne rezerve. Ono se stvara i obnavlja veoma sporo zato ga treba strogo zaštiti te provesti racionalne agrotehničke mjere pri njegovom iskorištavanju. Rogatica te u jugoistočnom i jugozapadnom dijelu opštine Foča. 7. Lelije. U cilju razvoja riječnog turizma potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti u cilju sprečavanja ovakvih pojava kroz ekološku edukaciju stanovništva i primjenu zakonskih mjera. Najniže hipsometrijske položaje u dolinama rijeka pedološki izražavaju fluvisoli. Potrebno je naglasiti da navedeni vodotoci predstavljaju recipijente otpadnih voda. Ovaj tip zemljišta najviše je zastupljen u opštinama Kalinovik. koje geološki tvore paleozojske kisele silikatne stijene. Njihove obale i korito nerijetko predstavljaju divlje deponije u koje domicilno stanovništvo odlaže otpad. pedološki supstrat je predstavljen distričnim kambisolom – kiselosmeđim tlima. Ova aluvijalna dolinska tla koja se nalaze u dolinskim ravnima uz tokove Drine i pritoka na potezu od Foče do Goražda. Pogodna su za uzgoj mnogih kultura a navodnjavanjem daju visoke prinose. Više terene odnosno srednjogorski i gorski pojas pedološki izražavaju kalkokambisoli i kalkomelanosoli razvijeni na krečnjaku.4. reljef. Po svojim vodnim zapreminama vještačke akumulacije HE Višegrad i Perućačko jezero su značajni limnološki objekti regije u smislu razvoja jezerskog turizma. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Zbog izrazite prirodne raznolikosti navedeno područje obilježava više tipova tala. No po svojoj ljepoti prirodna planinska jezera na Zelengori. U gornjem porječju Neretve to su bistre i čiste planinske riječice koje dotiču sa Zelengore.4. Treskavici. antropogene aktivnosti i vrijeme. Lima kod Rudog i donjeg toka Rzava kod Višegrada su najplodnija u regiji. Janjine i padina desne dolinske strane nizvodno od Višegrada. Treskavice.Crni i Bijeli Rzav kao i Radonja lijeva pritoka Lima. To se odnosi na padine i planinske zaravni planina Devetaka. Ćehotine. To su područja istočnih padina Jahorine i doline Kolunske rijeke. pod Volujakom i Crvanj planinom su nezaobilazna u turističkoj ponudi Gornjeg podrinja. Zelengore i Ljubišnje. organski sastav. doline Sutjeske. Treskavice i Crvnja. TLA / ZEMLJIŠTA Osnovni faktori koji utiču na nastanak i razvoj tla su litološki supstrat.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju U ovu grupu se mogu svrstati i sastavnice desne pritoke Drine Rzava . klima.com 60 .

Lima. Nerazvijena plitkozalijegajuća zemljišta litosola. posebno na kontaktu pomenutih bjelogoričnih šuma i livada postoje prirodne mogućnosti za razvoj pčelarstva te proizvodnju meda kao domaćeg eko proizvoda. Ova tla su pogodna za razvoj šuma. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Zatim uzgoj oraha. Treskavice i Lelije kao i na strmim kanjonskim stranama Bistrice. Rendzine su najzastupljenije na potezu planina Zvijezda ( vrh Stolac ) .institutig. kitnjaka i cera. rakija.) pogodne su za uzgoj domaćeg krompira koji se i danas vrši bez primjene hemijskih preparata. kruške i šljive čiji bi proizvodi (džem. koja se pojavljuju na krečnjačkodolomitnoj podlozi.com 61 . Burlica i dr. zaklonjenim od hladnih vjetrova..4.) ova regija teritorijalno ulazi u gornjedrinsko i jugoistočno bosansko područje a dijelom i u područje istočnobosanske visoravni. Maglića. nalazimo na najvišim grebenima i liticama Volujaka. Razvoj voćarstva u dolinama i kotlinama Gornjeg podrinja ima dugu tradiciju. Najniži položaji u dolinama i kotlinama rijeka predstavljeni su vegetacijom vlažnih staništa higrofilnih vrsta vrba i topola. BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET Po karti ekološko-vegetacijskih rejona SR Bosne i Hercegovine (Beus. raži. Mravinca i Osanice. 7. ječma i zobi odnosno domaćeg hljeba kao eko-gastronomske ponude. VEGETACIJA.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pogodna su za uzgoj krompira. na prisojnim položajima. egzistiraju hrastove šume sladuna. Česte su pojave mozaika kompleksa kambisola i rankera u opštinama Rudo i Višegrad.5.. prirodni sokovi) igrali ključnu ulogu u ekoturističkoj ponudi zdrave hrane kao jednog od specifikuma regije. Drine i Žepe. Zemljišta planinskih zaravni (opštine Kalinovik. Tare. Tu se posebno misli na uzgoj kvalitetnih autohtonih jabuka koje vezujemo za područja oko Goražda. 1983. Na tim područjima. Rogatica.Vardište u opštini Višegrad. Na nižim padinama Gornjeg podrinja.

Gorski vegetacijski pojas iznad 1. smrče i jele zastupljene na visoravnima istočne Bosne. javora Vegetacijske zone (pojasevi) su lako prepoznatljive uslijed izraženih visinskih razlika. jele i bukve. na visinama iznad 1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br.com 62 . Brdsku vegetacijsku zonu prekrivaju šume bukve. Na tom strogo zaštićenom području možemo naći jele i smrče.234 ha koji se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska.000 m n/v obilježen je gustim sastojinama smrče. Zato treba poduzeti neophodne mjere u cilju zaštite i revitalizacije ovog regulatora prirodnih procesa koji je vrlo bitan sa aspekta razvoja planinskog i zdravstveno – lječilišnog turizma. koje površinski zapremaju najveći dio ovoga prostora. bukve. Posebno treba pomenuti endemičnu vrstu Pančićeve omorike na planinama sjeverno od Višegrada i na pojedinim mikrolokacijama Gornjeg podrinja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Na mikrolokacijama mrazišta prisutne su mrazišne šume smrče. U poslijeratnom tranzicijskom razdoblju neracionalna divlja sječa doprinosi ubrzanom nestanku šuma promatranog područja regije.. mlijeko.institutig. Šume crnog bora uglavnom nastanjuju litice kanjona ovoga područja dok su mješovite sastojine bijelog bora. u vegetacijskom smislu su uz planinske pašnjake predstavljeni vegetacijom sipara i bora krivulja. 4 Šume hrasta.).5 m. te zone rezervisati prostornim planom u tzv. Najviši položaji ovog prostora.700 m. Sa stanovišta specifičnog naučno-istraživačkog vida turizma je posebno značajan zaštićeni prašumski rezervat Perućica sa površinom od 1. javora i johe.. čije visine dostižu i preko 50 metara sa prsnim promjerom od 1. Ekoturističke zaštitne zone. Vegetacija ekološki čiste sredine planinskih pašnjaka značajna je za razvoj stočarstva a time i proizvodnju zdrave hrane (sir. kajmak. starosti i preko 300 godina.

Veliki je broj jestivih. sokola. tetrijeba gluhana. sovu ušaru. U planinskom pojasu Gornjeg podrinja egzistira brojna vrste visoke divljači od kojih su najbitniji: mrki medvjed. visoki planinski grebeni. Jedna od osnovnih značajki faune je visok procenat endemičnih – rijetkih vrsta. divlju svinju. vuk. jarebicu kamenjarku itd. puževi. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a od ptica surog orla. Proplanci. balkanska divokoza kao rijetke ugrožene evropske vrste koje su u zemljama Evrope prava rijetkost i stoga strogo zaštićene. potoci i jezera su prirodna staništa osebujnog životinjskog svijeta (žabe. Karakterizira ga izuzetno bogatstvo biljnih vrsta i visok procenat endemskih vrsta cvjetnica posebno na karbonatnoj podlozi. ptice i visoka divljač). Guste šume. livade. zmije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Floristički sastav područja je raznolik. vitaminoznih i ljekovitih vrsta a naročito među makrofitskim gljivama što je bitna značajka u proizvodnji i ponudi zdrave hrane. ribe. čiste planinske rijeke.institutig. Nerijetke su pojave stenoendemičnosti kao i postojanje starih – reliktnih vrsta. stjenoviti dolomitno – krečnjački odsjeci ovog većim dijelom nezagrađenog i rijetko naseljenog područja obiluju raznim vrstama ljekovitog bilja. Sa aspekta turizma trebalo bi promovisati srndaća. planinski pašnjaci. izvori i vrela.com 63 . Za vegetacijskog razdoblja ono svojom pojavom ne samo da uljepšava prirodni pejsaž nego može da se iskoristi i za prehrambene i farmaceutske potrebe. divlju mačku. lisicu. brojni proplanci.

Zelengore. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. sova.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br. slične pojave nalazimo u reljefnim udubljenjima – uvalama i vrtačama planina Lelije. 7. vodenih mahovina kao indikatora čistih nezagađenih voda. Takva su mjesta poznata kao mrazišta među kojim je čuveno Mrazište na Igmanu. Nerijetka je i pojava sada već ugrožene evropske vrste – vidre. riječnih rakova. tvrdokrilci itd. njihove osnovne karakteristike i prostorno rasprostranjenje.5. Ljubišnje itd.1. Ovom prilikom ćemo samo navesti glavne klimatske tipove. vodenih insekata (vodeni cvijet. Uvažavajući navedene osebujne i specifične prirodne karakteristike ove regije posebnu pažnju treba pokloniti razvoju turizma u prvom redu ekoturizma u cilju turističke valorizacije Gornjeg podrinja. PLANINSKA KLIMA Planinska klima je značajno zastupljena u regiji. lipljen. Na uskim lokalitetima javljaju se izrazite temperaturne inverzije koje remete normalan raspored vegetacije. 7. ptice koje obitavaju na ovom prostoru Planinski vodotoci su životna staništa salmonida (potočna pastrmka. Klimatski obilježava navedene planinske masive i terene čije visine premašuju 1000 m.institutig. Također. mladica). Vučeva. suri orao. 5 Sokol.5. Odlikuje se svježim ljetima i hladnim dugim zimama s obiljem snježnih padavina.com 64 . jarebica kamenjarka. Devetaka.) . dijatomeja.5 oC. obalčari. gdje je zabilježena dosad najniža izmjerena temperatura u bivšoj Jugoslaviji od –43. KLIMA Promatrani prostor je u klimatskom pogledu izvanredno interesantna oblast jer predstavlja prelazno područje u kojem se sudaraju i prepliću mediteranski i kontinentalni uticaji pa se ovdje na relativno malom prostoru može naći više klimatskih tipova.

Ljubišnja. 7. turnog skijanja i cross-countrija na nešto položenijim terenima planinskih visoravni. PRETPLANINSKA KLIMA Predjeli sa pretplaninskom klimom obuhvataju područja u rasponu od 350 do 750 m n/v. To bi bila samo jedna karika u lancu turističke ponude Gornjeg podrinja. Zelengore. Maglića. vjetrovi su česti a nerijetko dostižu orkansku jačinu (brzina preko 200 km/h).5. orah. Treskavice.3.com 65 . Snježni pokrivač se održi do ljetnih mjeseci.) koje spadaju u masovniji vid turizma.700 m n/v. Sjeverne padine ovih masiva umjerenijih nagiba pogodne su za alpske skijaške discipline (slalom. 7. Prosječna godišnja temperatura je niža od 10 oC. spust itd. prisojnim padinskim kosama iznad tokova Drine i njihovih pritoka te pedološke karakteristike zemljišta pogoduju razvoju voćarstva i autohtonih vrsta (jabuka. Padavine su ravnomjerno raspoređene i njihov godišnji nivo iznosi u prosjeku od 750 do 1.5. jesen je toplija od proljeća. crosscountry). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. šljiva) odnosno proizvodnji zdrave hrane kao domaćeg proizvoda.000 mm. Česte su zimske pojave radijacionih magli.lječilišnog turizma. Mikroklimatski uticaji župne klima koji su prisutni na nižim. turno skijanje.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Dugotrajan snježni omotač koji se zadrži na osojnim padinama planina Gornjeg podrinja traje i preko četiri mjeseca što je jedna od značajnih prirodnih datosti za razvoj zimskih sportova i zimskog turizma (alpsko skijanje. Ljeta su umjereno topla dok su zime hladne sa snježnim pokrivačem koji se održi od 1 do 2 mjeseca u prosjeku.institutig.2. Područja dolina i kotlina uz gornje tokove Drine i Bosne gdje je dominantan uticaj pomenutog klimatskog tipa su najgušće naseljeni prostori regije. Zvijezda. Navedeni klimat je zastupljen na najvišim grebenima Lelije. Pomenute klimatske i morfološke karakteristike spomenutih visokih planina pogoduju razvoju ekstremnih avanturističkih sportova – alpinizma (zimskog i u suhoj stijeni). Zime su vrlo duge i oštre. planinska područja sa crnogoričnim šumama kao Devetak. Zbog čistog zraka i tišine. kruška. Kovač su pogodna za razvoj zdravstveno . Volujka i Ljubišnje planine. ALPSKA KLIMA Alpska klima vlada na najvišim planinskim terenima visokih Dinarida na visinama iznad 1. Zbog morfologije terena dolinska proširenja oko Goražda. sa negativnim temperaturnim vrijednostima i traju preko 6 mjeseci. Višegrada i Foče obilježava podtip blage župne klime koju karakterizira odsustvo snažnih i hladnih vjetrova.

208 stanovnika. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 1991. godine. godine. 7.Podgorica. STANOVNIŠTVO U demografskom pogledu najveći dio Gornjeg podrinja.com 66 . Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. Kotroman (Višegrad .927. u Čajniču je živjelo ukupno 8.9 %. Nešto izraženija gustina naseljenosti obilježava dolinsko-kotlinska proširenja uz riječne tokove Drine i njenih pritoka gdje su koncentrisana urbana središta koji danas predstavljaju lokalne centre razvoja. Čajniče je zabilježilo značajan pad stanovništva u periodu 1981. odnosno oko 24.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7.Pljevlja).978 stanovnika.571 stanovnika. Naselja su razbijenog tipa sa velikim brojem zaselaka. Zauzima površinu od 820 km2.2 stanovnika na km2. posebno njegov planinskobrdski pojas je rijetko naseljen prostor. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Po pitanju saobraćaja i komunikacija region ima veoma povoljan geografski položaj zbog glavnog putnog pravca u Istočnoj RS. a opštinu Rudo po posljednjem službenom popisu stanovništva 11. Broj stanovnika koji nastanjuju opštinu Višegrad je 15. opština Kalinovik imala je 4. koji prolazi kroz region. godine živjelo 10.Beograd i Sarajevo . za 12.000 stanovnika. Na teritoriji opštine Foča trenutno živi 27. U gradu Foči trenutno živi 12.Šćepan polje). Opština Novo Goražde se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4000 stanovnika.Mokra gora) i Hum (Foča/Srbinje . Metaljka (Čajniče .919 stanovnika. raspoređenih u 73 naselja. općina Rogatica imala je 21. Četiri granična prelaza Uvac (Rudo-Priboj).000 stanovnika u 21 mjesnoj zajednici.7.institutig. Ustikolina i Prača.667 stanovnika.6.000. – 1991. a broj stanovnika koji žive u ove tri općine je 40. raspoređenih u 89 naselja. jer je u Čajniču 1981. Bosansko-podrinjski kanton se sastoji od 3 općine: Goražde. kao i 2 značajna međunarodna pravca Sarajevo . godine. raspoređenih u 119 naselja. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991.

8. Privatni sektor se postepeno širi. Postoje 3 velike hidroelektrane na rijeci Drini. KULTURNO-ISTORIJSKE PODRINJA ZNAMENITOSTI GORNJEG Cijelo područje Gornjeg podrinja je bogato ostacima duhovne i materijalne kulture od najstarijih vremena do danas. tekstilnoj i prehrambenoj industriji. uz mogućnosti za razvoj poljoprivrede (zdrava hrana). ali značajan dio hidroenergetskog potencijala još uvijek nije iskorišćen. koji osigurava priliv novih ideja.com 67 . hemijskoj. PRIVREDA U prošlosti se ekonomija gornjedrinskog regiona bazirala na metalnoj. vojno-namjenskoj. posebno arheologije i istorije. Značajan porast broja malih i srednjih preduzeća u ovim granama privrede govori o preduzetničkom duhu ljudi ovog regiona. turizma.). To je vrlo značajna i nezaobilazna komponenta turističke ponude regije posebno sa stanovišta razvoja religioznog ali i naučno-istraživačkog turizma. električne energije. drvnoprerađivačka i tekstilna industrija su zapošljavale oko 80% od ukupnog broja zaposlenih u industrijskom sektoru. gljive. ali mali broj preduzeća uspješno plasira svoje proizvode na inostrano tržište. Rijeke takođe. Energetski sektor ovog regiona poznat je po svojoj visokoj produktivnosti. dok je broj zaposlenih u uslužnom sektoru značajno porastao i to na polju trgovine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. imaju veliki potencijal za uzgoj ribe. Broj zaposlenih u državnim preduzećima je prepolovljen. prerade drveta i metalne industrije. treba pomenuti čistu. 7. Povratak raseljenih lica i izbjeglica je još jedan važan izvor. ljekovito bilje itd. znanja i vještina.institutig. ali gubljenje tržišta. U drvno-prerađivačkoj industriji danas su privatne pilane one koje ostvaruju dobitak. Kapaciteti u tekstilnoj industriji nisu u potpunosti iskorišćeni. Poljoprivreda je bila i ostala vodeća privredna grana u ekonomiji ovog regiona sa veoma povoljnim preduslovima za proizvodnju zdrave hrane (jagodičasto voće.9. tehnološka zaostalost i niska produktivnost doveli su do smanjenja ekonomskih aktivnosti u ovim sektorima. Metalna. proizvodnje tekstila. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Takodje. planinsku vodu koja se može izvoziti na inostrano tržište. Nedavno urađene studije rijeke Drine i njenih pritoka pokazuju da hidroenergetski potencijal postoji na ukupno 45 mogućih lokacija za proizvodnju električne energije. drvnoprerađivačkoj.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.628 stećaka.2005. Peć. Lokaliteti rimskog doba U regiji su evidentirani Cvilin kod Ustikoline i neistraženo rimsko naselje kod Rogatice.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Uvažavajući Prostorni Plan Bosne i Hercegovine faza «B» . Na području regije to su gradine na području opštine Kalinovik kao što su gradine: kod Vlahovlja. Kao specifično srednjevjekovno kulturno-istorijsko nasljeđe BiH oni predstavljaju prvorazrednu atrakciju za strane turiste. Metalno (brozano i željezno doba) Ovo razdoblje je predstavljeno ostacima utvrđenih naselja i svetilišta starih Ilira a datiraju u posljednja dva milenija stare ere. Brojne nekropole stećaka se mogu naći u širokom visinskom rasponu u regiji od dolina Drine i njenih pritoka pa do visokoplaninskih zaravni Kalinovika. Jeleč. vijeka. Samobor. Nominiran je za upis u svjetsku kulturno-historijsku baštinu UNESCO-a. Osmanski period Most Mehmed paše Sokolovića sa jedanaest vitkih lukova preko Drine datira iz 16. Gradine na Glasincu se vežu za nekropole tumula sa kojima čine historijsku i arhitektonsku cjelinu.) Mušići kod Višegrada naseobina iz (VI-VII v. Boženove Glave i Jasena kod Kuta. kao pedološkim slojem. Gradca na Gvoznu.). kompeks grada Borač) što traži dodatne radove da bi se uključili u funkciju turizma. itd. dograđivale za vlastitu odbranu. nalazi se u blizini naselja Žepa. Lokaliteti ranoslavenskog doba (VII – XII v. godine. Stjepan grad. Državna komisija BiH za očuvanje nacionalnih spomenika ga je proglasila nacionalnim spomenikom 31. Višegrad. vijeka. Ovo su samo glavni lokaliteti srednjevjekovnih burgova koje su Osmanlije kasnije. Brodar. Most na Žepi datira iz druge polovine 16. Kođa Mimar Sinana. Sjeverskog-Ilijak itd.Valorizacija PRIRODNE I KULTURNO-HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI u ovoj studiji ćemo navesti najvažnije kulturno-historijske spomenike i cjeline Gornjeg podrinja.institutig. Tođevac. Na području opštine Rogatica su evidentirana čak 53 lokaliteta sa ukupno 2. Grajselića i Kalinovika. To je višegodišnji rad svjetskog arhitekte toga vremena. u pravilu. (npr. Treba ih štititi i konzervirati. Nakon njegove dislokacije 1966. Vratar. Obalj. godine. Na njima nisu rađeni konzervatorskorestauratorski radovi a mnogi od njih su danas zamaskirani vegetacijom. U opštini Rogatica ima više gradina kao npr. To je jedna od najvažnijih turističkih destinacija Gornjeg podrinja. Pavlovac. Predstavlja remek djelo osmanske arhitekture. Taj vitki kameni luk predstavlja remek dijelo osmanske arhitekture. Značajna su za detaljnija arheološka istraživanja.01.com 68 . kod Osova-Veliki Gradac. Srednji vijek Srednjevjekovne utvrde – burgovi na ovom području su: Borač.

Žepi. i tako dalje.. Zatim. Vjerovatno bi mogle biti u funkciji religijskog turizma sa čijeg stanovišta su posebno interesantna dvorišta. Redžep pašina kula u Žepi. Navedene aktivnosti bi trebalo organizirati zajedno sa IVZ. Jeleč predstavlja jasnu strukturu stare kasabe iz ovog perioda. Rogatici. Džamije Najveći broj sakralnih islamskih objekata. a neke su već u funkciji. kao što je to Musluk džamija u Foči. u prvom redu džamija. hamami. Sve one su bile neponovljiva kulturno-historijska vrijednost. a pored nje Careva džamija.. Od važnih kulturno-historijskih spomenika iz ovog perioda u Gornjem podrinju spomenućemo sljedeće: Sahat kula u Foči. 6 Aladža Džamija Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bitno je spomenuti i stare mostove na Bistrici.com 69 . u Ustikolini. Kožetini kod Ustikoline.institutig. ostaci gradske strukture u Goraždu. koje možemo vidjeti u okviru današnje Višegradske banje. je uništen tokom proteklog rata u BiH na području Gornjeg podrinja. Također. Sinan begova džamija u Čajniču. Slika br. Aladža džamija. džamije u Dobrunu su uništene. Na žalost. Danas se ponovo grade džamije u ovom području. Važno je spomenuti i stara turbeta uz ove džamije. Turhan-eminova džamija u Ustikolini. džamija Mehmed paše Kukavice. Istu sudbinu je doživjela jedna od najstarijih džamija u ovom dijelu Evrope. Ostatke stare gradske strukture predstavljaju ostaci fočanske čaršije. kao jedna od najljepših i najboljih arhitektonskih ostvarenja na području Balkana (stilovi Hataj i Rumi).

vijeka i lijepi primjerci domaćeg ikonopisa 18-19. nedaleko od srednjovjekovnog utvrđenog grada sa istim imenom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pravoslavne crkve i manastiri Dobrun. datirane u 1343. vijeka sa duboreznim okvirom. vijeka. nad kanjonom Neretve su ostaci starog grada Oblja.institutig. 7 Manastir Dobrun Kalinovik. Srednjovjekovna grobnica. vijeka župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar. koja potiče iz seoske crkve u Čelebićima. u Ratajima kod Miljevine nalazi srednjovjekovna grobnica koju su stariji istraživači datirali u 15-16.com 70 . U blizini pravoslavne crkve nalazi se stara škola iz treće decenije i parohijska kuća iz druge polovine 19. se Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Foči sagrađena je 1857. sjeverno od sredokraće puta Srbinje–Tjentište. u selu Obalj kod Kalinovika. godine. na kojem su prikazani kralj Dušan. podignuta je ili obnovljena 1834. godine. Kalinovik. grad se pominje u izvorima iz 1444. Rataji. u zbirci crkve u Foči je i ikona Hristos na prijestolu iz 1688/1689. godine. Višegrad. Foča. crkva posjeduje carske dveri iz 17-18. vijek. vijeka. Dobrun je najstariji pravoslavni manastir na području Republike Srpske. vijeka. godine na lokalitetu Varoš. godine. Dobrunske freske su na osnovu vladarskog portreta. Bogorodičinu ikonu. godinu. crkva u selu Popi. Obalj. kraljica Jelena i njihov mali sin Uroš. godine. na kultnom mjestu sa praistorijskom gromilom i nekropolom sa stećcima. rad Georgija Mitrofanovića iz 1616. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Osnovali su ga početkom 14. Crkva Uspenja Bogorodice. Smješten je istočno od Višegrada. Popi. kritski rad iz 17-18. i 1454. Slika br. crkva Vaznesenja Hristovog. crkva obnovljena 1869. tu je i nekoliko kritskih ikona iz 16-17. u crkvi se nalazi ikona Svete Trojice. na Rzavu.

Od tradicionalnih kulturnih manifestacija najznačajniji je Petrovdanski sabor koji se održava svake godine – 12. Čajniče.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Čelebići. datuje se u prvu polovinu 19. Manja crkva Vaznesenja Hristovog. četiri kilometra sjeverno od Goražda. u porti Uspenjske crkve u Čajniču. Navedeni pravoslavni hramovi kao i vjerski skupovi . spomen-kompleks. Novo Goražde. ili je u to vrijeme obnovljen stariji hram na ovom mjestu. Ovaj spomen obelisk vezan za Drugi svjetski rat. opština Foča. Štrpci. Rudo. godine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Đorđa u Donjoj Sopotnici. sagrađena je 1857-1863. godine. na seoskom groblju se nalazi crkva brvnara posvećena svetom Iliji podignuta nakon ustanka 1875. Spomenici NOB . crkva u groblju zaseoka Rijeka u selu Čelebićima. Crkva Uspenja Bogorodičinog i crkva Vaznesenja Hristovog. u crkvi se nalazila zbirka vrijednih ikona . godine. godine. U Sopotnici je između 1519. godine.com 71 . obnovljena je 1893. vijeka. tridesetak kilometara istočno od Srbinja. i 1526. vajar iz Beograda.institutig.radova srpskih slikara Georgija Mitrofanovića i majstora Jovana i Andrije Raičevića – iz 17. vijeka. Od objekata vezanih za NOB. godine radila štamparija Božidara Goraždanina. Autor je Miodrag Živanović.sabori mogu da posluže za razvoj vjerskog turizma što traži zajedničku saradnju u kreiranju programa i aktivnosti između SPC i turističkih organizacija.e Tjentište. jula kod crkve Sv. crkvu je podigao herceg Stefana Vukčić Kosača 1454. je nezaobilazan u turističkoj ponudi Gornjeg podrinja. Autor spomen-muzeja je arhitekta Ranko Radović iz Beograda. crkva Svetog Georgija. važno je spomenuti spomen muzej Prve proleterske brigade u Rudom kao i brojna partizanska groblja i spomenike u regiji. Crkva Svetog Ilije. Novo Goražde. spomen obilježje Bitke na Sutjesci nastalo je 1973. crkva Svetog Nikole – Šklopotnica. Sopotnica. u Uspenjskoj crkvi u Čajniču čuva se bogata zbirka ikona i rukopisnih i starih štampanih knjiga. smještena u crkvenom muzeju.

zbog činjenice da je u i oko naslijeđenih destinacija moguće na najlakši način podići kapacitete ponude i nivo konkurentnosti. Višegradu i Turistički ured BosanskoPodrinjskog kantona. Naime. a s druge strane s inteligentnim korišćenjem brojnih netaknutih atrakcija i oblikovanjem novih proizvoda. Na ovom području. Analizu kretanja broja turista.institutig. a time i bez veće pregovaračke snage prema kupcima. Glavni današnji proizvodi Gornjepodrinjskog regiona su rijeke sa ponudama raftinga. ne postoje relevantni podaci o broju noćenja zbog neuređenosti turističkog tržišta.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8.com 72 . Gornjepodrinjski region je s jedne strane suočen s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene strukture turizma. Rogatici. neorganizovanosti turističkih organizacija i nesavjesnog poslovanja ugostitelja koji ne prijavljuju turiste. nego. Na području regiona. postoje samo tri Turističke organizacije i to u Foči. (deset opština/općina). Sasvim je izvesno da rehabilitacija naslijeđene strukture ima prioritet ne samo zbog ekonomski efikasnijih solucija za izlazak na domaće i međunarodno tržište. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda.1. Nasljeđena turistička struktura je uglavnom stvorena za potrebe domaćeg turističkog tržišta. U cijeloj regiji smještajni kapaciteti su vrlo skromni (manje od 2000 kreveta). kretanja broja noćenja nismo mogli ni izvesti zbog nepostojanja precizne evidencije kojom bi mogli odrediti trend turističkih kretanja u Gornjem podrinju. u okviru svih ključnih turističkih atrakcija oblikovane su inicijalne ponude prije 20-tak i više godina. Iste su zbog odsustva Bosne i Hercegovine s međunarodnog turističkog tržišta ostale nemodernizovane. planine i Nacionalni Park „Sutjeska”. splavarenja. Iskorišćenost hotelskih objekata je relativno skromna. U poslednje vreme u regionu Gonjeg podrinja se postepeno razvija i proizvod ruralnog turizma koji u različitim dijelovima dobija različite forme ponude. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA Iako region Gonjeg podrinja posjeduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu. TURIZAM GORNJEG PODRINJA 8. prije svega. Na ulasku u novu eru razvoja turizma. Uvidom u situaciju na terenu je ocijenjeno da većina sadašnjih turističkih objekata prvenstveno hotela i motela ima zastarjelu prateću infrastrukturu i ne može da zadovolji potrebe i zahtjeve savremenog turizma a posebno stranih gostiju. od ove godine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

stvaraju mogućnost za razvoj raznih oblika turizma. povezan je sa statističkim praćenjem turizma na tlu regiona koji je veoma ne efikasan ili uopšte ne postoji.Dubrovnik. Opština Višegrad raspolaže značajnim kulturnim i prirodnim. te koji može da ima vrlo negativne implikacije ne samo na cjelokupni budući razvoj turizma. površina je 448 km². Suva gora. može se zaključiti da turizam na teritoriji ovog regiona trenutno karakterišu brojni i ozbiljni nedostaci. Sa juga graniči sa opštinom Rudo. bogatstvo flore i faune. klima. Priroda je na ovom prostoru formirala takav mozaik da cjelokupna teritorija opštine čini jedinstven i kompleksan turistički motiv.com 73 . Gornja i Donja Lijeska i Babina gora. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. čini je interesantnom za razvoj svih vrsta turizma. a u skladu sa željenim pozicioniranjem na turističkom tržištu.institutig. umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi regiona. Stoga je u Bosni i Hercegovini nužno dramatično poboljšanje konkurentnosti turističke ponude. OPŠTINA VIŠEGRAD Strategijom razvoja Opštine Višegrad 2006-2010 turizam je definisan kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva. TURISTIČKA PONUDA GORNJEG PODRINJA (PROIZVODI. a sa zapada i sjeverozapada sa opštinama Rogatica i Srebrenica. bogatstvom kao podlogom za razvoj turizma. Lisičije stijene.nalazi se Višegrad na srednjoj nadmorskoj visini od 324 metara. Sam geografski položaj opštine Višegrad i činjenica da se nalazi na pola puta na pravcu Beograd .u gornjem slivu rijeke Drine.1. 8. TURISTIČKA TRAŽNJA) 8. a na ušću Rzava u Drinu. već i na budžetske prihode. odnosno opštinama Bajina Bašta. Sjemeć. smještena je u jugoistočnom dijelu Republike Srpske.2. Uzamičke planine. Konačno.2. zatim 120 km udaljenosti od olimpijske planine Jahorina. u velikoj mjeri. Panos. Opština Višegrad. 70 km od čuvenog Zlatibora i isto toliko od Tare. Istočna granica opštine ujedno je i državna granica sa Srbijom i Crnom Gorom. Postojeći uslovi kao što su: geografski položaj.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Polazeći od prethodno navedenih pokazatelja i kvantifikacija osnovnih karakteristika i relevantnih trendova u sferi ponude i tražnje za regionom Gornjeg podrinja kao turističkom destinacijom u proteklom periodu. U kotlini koju ograđuju planine Dikava. najviše na nivou turističke ponude. Užice i Čajetina. a koji.sačuvana ekološka ravnoteža. SMJEŠTAJ. jedan od aktuelnih problema povezanih sa turizmom regiona Gornjeg podrinja.

Zaštićene biljne i životinjske vrste. Gradska galerija Višegrad. dvorski arhitekata i graditelj u tadašnjoj Turskoj.40 metara i širine kolovoza 6 metara. Splav na Drini.institutig. Tradicionalni ribolov na Drini. Splavaranje. Spomen kuća „Ive Andrića“.ukupne dužine 179.visine nad normalnim vodostajem rijeke 15.paše Sokolovića i građen je od 1571. Skijanje na vodi. Lov. Zadužbina je Mehmed.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Višegrad Turistička ponuda opštine Višegrad se može posmatrati kroz sljedeću ponudu: Most Mehmed -paše Sokolovića.com 74 . Vožnja brodićem „Zelenika“ i vožnja kajakom. Most Mehmed paše Sokolovića . Turistička uskotračna pruga Vardište –Višegrad. Projektovao ga je i sagradio Kodža Mimar Sinan. Manastir Dobrun. Rijeka Drina sa vještačkim jezerima. • Susreti bibliotekara. • Likovno saborovanje i • Sokolski dani. Kulturne manifestacije: • Višegradska staza. Hotel „Višegrad“. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prelijepa građevina sa 11 lukova. U toku je izrada menadžment plana za nominaciju mosta na listu kulturne baštine UNESC-a. Restorani i kafe barovi.Na Drini ćuprija Most Mehmed-paše Sokolovića proglašen je nacionalnim spomenikom BiH od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. RC „Vilina vlas“. do 1577. Sportski objekti. Spomen biblioteka „Ivo Andrić“.44 metara. Spomen obilježja. godine.

vijeku. u Prvom svjetskom ratu. u istoimenom selu. nalazi se manastir Dobrun. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rušen i obnovljen je više puta – u 15. Manastir je gradio župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar polovinom 14.com 75 . godine. Slika br. vijeka. desetak kilometara istočno od Višegrada. 16.institutig. 9 Izgled lokomotive i željezničke stanične zgrade u Mokroj Gori Manastir Dobrun Na zaravnini iznad rijeke Rzav.Na Drini ćuprija Turistička uskotračna pruga Vardište –Višegrad Turistički projekat obnove uskotračne pruge Vardište-Višegrad implementira vlada Republike Srpske i Opština Višegrad i njegov završetak očekuje se do kraja 2006. 8 Most Mehmed paše Sokolovića . godine srušen je do temelja. Nedaleko od njega nalaze se ostaci srednjevjekovnog utvrđenja grada Dobrun. a 1945. Jedinstvena turistička atrakcija u BiH omogućiće turistima da popularnim „ćirom“ putuju živopisnim kanjonom riječice Rzav od Višegrada do Mokre Gore i čuvene šarganske osmice.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. Poznat je i po imenu Kruševo. i 17.

godine. Temelj je zidan kamenom. To je savremen objekat sa medicinskim i ugostiteljskim dijelom. Raspolaže sa 160 ležaja u jednokrevetnim. Slika br. zajedno sa stručnjacima posebnu pažnju posvetili su živopisu hrama da bi freske. a hram sedrom. Stručnjaci su utvrdili da su termalne vode višegradske banje stare preko 38 hiljada godina i da izbijaju na površinu sa dubine 180 m. Monasi koji su u Dobrun stigli krajem prošlog vijeka. Hram manastira Dobrun sagrađen je kao jednobrodna bazilika bez kupole i jednostavne je arhitekture. Crkva je obnovljena 1884. Privremenu listu nacionalnih spomenika u BiH. a miniranjem 1944. Termalne vode koriste se za prevenciju. 10 Manastir Dobrun sa konakom Rekreativni centar „Vilina vlas“ RC „Vilina vlas“ udaljen je od Višegrad 5 km. U medicinskom dijelu objekta nalazi se zatvoren bazen (18 x 16 m) sa toplom radioaktivnom vodom. biblioteku. Temperatura vode je 38 stepeni celzijusa.institutig. liječenje i rehabilitaciju svih starosnih grupacija i raznih vrsta bolesti. godine skoro sasvim razorena. Dobrunskim freskama istoričari umjetnosti daju visoku cijenu. salon za društvene igre. Manastir ima veliki konak. doveli u pristojno stanje.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Dva i po vijeka bio je bez monaha i služio kao parohijski hram. Posle rata je opet obnovljena i dovedena na izgled iz 19 vijeka. stare preko 650 godina. Manastir Dobrun uvršten je na tzv.com 76 . Gostima su na usluzi dva restorana sa 370 sjedišta. aperitiv bar. tertana i prostor za medicinsku terapiju sa najmodernijim uređajima za liječenje i rehabilitaciju. a u njenoj unutrašnjosti sačuvan je dio fresaka. riznicu i ostale prateće objekte i otvara mogućnost za razvoj vjerskog turizma. dvokrevetnim sobama i apartmanima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Osnovne karakteristike termalne vode su radioaktivnost čiji je nosilac rodon koji je terapijski optimalan.

stvara uslove za izgradnju ribogojilišta i ribarskih staza za sve vrste ribarskog takmičenja. 11 Banjsko-rekreacioni centar „Vilina Vlas“ Tradicionalni ribolov na Drini Postojanje dva jezera na Drini bogata ribom. Prebrojavanjem divljači ustanovljeno je sljedeće stanje u oba lovišta: Tabela br.institutig.842 ha.com 77 .650 ha i • posebno lovište „Kamenica“ lovne površine 3. Lov Na području opštine Višegrad egzistiraju dva lovišta: • lovište „Panos“ lovne površine 38.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br.170 280 800 358 35 Kamenica 101 5 33 88 196 77 45 3 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 12 Brojno stanje divljači u lovištima Višegrada Lovište Trajno zaštićena divljač Orlovi(Aquilae) Zaštićena divljač Srna(Capreolus Capreolus) Medvjed(Ursus Arctos) Divokoza(Rupicapra Rupicapra) Zec(Lepus europaeus) Lještarke(Tetrastes bonasia) Nezaštićena divljač Divlja svinja(Sus scrofa) Lisica(Vulpes Vulpes) Vuk (Lupus canis) Panos 25 572 38 1.

gradski stadion i sportski centar “Ušće“. rukopisa.institutig. godine da bi se odužili nobelovcu koji je u svom književnom opusu opisao Višegrad. „Višegradska staza“ je kulturna manifestacija posvećena uspomeni na život i djelo Ive Andrića. avgusta. Likovno saborovanje održava se svake godine tradicionalno od 24.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička putovanja sa malom brodicom „Zelenika“ Turistička putovanja sa malom brodicom „Zelenika“ jezerom do Bajne Bašte. Ljubitelji zime mogu da uživaju u vožnji sankama sa zapregom i skijanju na dobro opremljenim ski-stazama sa ski-liftom. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i određen broj prevedenih dijela Ive Andrića koji su dobijeni raznim prigodama. Kulturne manifestacije: Višegradska staza. Likovno saborovanje. Višegrađani su je osnovali 1976. vožnju fijakerom. Sportski objekti Sportski objekti u opštini Višegrad su Sportska dvorana. jahanje konja.000 knjiga. U biblioteci se nalazi prostor predviđen za stalnu postavku Andrićevih djela. povezivanjem sa hotelom Borike. U okviru Višegradske staze održava se manifestacija Susreti bibliotekara koju organizuje Udruženje bibliotekara Republike Srpske. U organizaciji Gradske galerije do sada je održano dvanaest saborovanja na kojim su uzeli učešće umjetnici iz devet zemalja. salonom i lovačkom sobom sa 150 sjedišta upotpunjavaju ovu ponudu.com 78 . U toku 2004. fotodokumenata. Uz bogat sadržaj hotela Borike treba izdvojiti šetnju živopisnim planinskim stazama. -30. godine u galeriji se moglo vidjeti sedam različitih postavki. Susreti bibliotekara. Gradska galerija Višegrad Galerija u svom fondu ima oko 400 vrijednih likovnih djela iz tri tematske cjeline rađenih sa mnogo tehnika. Gradska biblioteka „Ivo Andrić“ Gradska biblioteka „Ivo Andrić“ raspolaže sa fondom oko 40. koji raspolaže sa kapacitetom od 40 ležaja. U toku je održavanje trinaestog likovnog saborovanja.

U sklopu RC „Vilina vlas“ nalaze se i sportski tereni za pripremu sportista. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. juna 1985. gledajući stari most. Narasta u visinu 30 . godine i nalazi se u parku pored mosta Mehmed paše Sokolovića. čineći sa njima jedinstvenu cjelinu. Miris drevnih četinara. Odlikuje se usko-piramidalnim habitusom sa nisko spuštenim granama i prečnikom krošnje pri osnovi 3-5 metara. u prirodnoj veličini na dva krajputaša.sportski centar „Ušće“ zajedno sa RC „Vilina vlas“ pruža sve uslove za pripremu sportista za takmičenja. godine poklonio gradu Višegradu. Kuća se nalazi na lijevoj obali Drine i Andrić je 1953.35 metra sa prečnikom stabla 45-50 cm. Tradicionalno se održava sportski kamp „Vilin volej“. divni zeleni pejzaži upotpunjavaju ovu ponudu. Raste na strmim i kamenitim terenima pretežno sjeverne ekspozicije. Spomen obilježja Spomen-obilježje Ivi Andriću otkriveno je na devetoj po redu „Višegradskoj stazi“ . Spomen-obilježje voždu Đorđu Petroviću Karađorđu u Dobrunu otkriveno je 28.com 79 . škola odbojke. Spomen kuća Ive Andrića Kuća u kojoj je Ivo Andrić proveo djetinstvo i u kojoj je. Spomen obilježje izgrađeno je u obliku dva otvorena lista knjige na kojim je uklesan portret Ive Andrića iz profila. godišnjice Prvog srpskog ustanka. Zaštićene biljne i životinjske vrste Od veoma rjetkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta sa liste koje su prisutne na ovom prostoru ili su svojim stanišnim uslovima vezani za ovo područje izdvajaju se: • Pančićeva omorika Po mišljenju mnogih stručnjaka najljepša evropska četinarska najzastpljenija četinarska vrsta u parkovima Evrope i Amerike. dobio inspiraciju za pisanje svog najpoznatijeg djela „Na Drini ćuprija“. godine prilikom obilježavanja 200.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Novoizgrađena sportska dvorana sa 1200 sjedeći mjesta. vazduh na nadmorskoj visini od 460 m. gradski stadion .2004. vrsta i Reliktni je endem Balkanskog poluostrva i njeno prirodno stanište je na području Velikog Stoca (opština Višegrad) i Mitrovca na Tari (CG).08.

Takođe raste u specifičnom ambijentu u blizini izvora termalne vode u višegradskoj banji. Ime je dobila po vlaknastim i dugim listovima. stjecište bogatih trgovaca i dobronamjernih ljudi sa prepoznatljivom arhitekturom tipičnog bosansko-hercegovačkog šehera u orijentalnom duhu sa 18 mahala od kojih se iz 16 njih sa 17 gradskih islamskih bogomolja. Zbog značaja navedenih pravaca ova opština ima veoma povoljan geosaobraćajni položaj. drvoreda i cvijetnjaka. sa centralnom čaršijom u orijentalnom stilu gdje su se ranije dešavala sva privredna dešavanja u gradu i susreti ljudi sa svih strana svijeta. OPŠTINA FOČA Foča je smještena u jugoistočnom dijelu zemlje na granici prema Crnoj Gori i Sandžaku.2. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. 12 Geografski položaj Foče u regionu Foča je sa okruženjem povezana sa magistralnim putevima M20 (Gacko – FočaUstiprača). Spada u grupu samoloidnih riba. te razmeđu krševite Hercegovine i šumovite Bosne. u blizini Šćepan Polja gdje nastaje rijeka Drina. • Mladica Njeno izvorno i prirodno stanište je rijeka Drina svojim tokom do Ljubovije. Foča je nekadašnja oaza mira. M18 (Sarajevo – Foča – Nikšić) i P457 (Foča – Pljevlja). Slika br.com 80 . parkova.2. 8. Mladica je riba čistih voda čija je temperatura dosta niska i koje su bogate kiseonikom i vrlo je osjetljivlja na zagađenja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • Vilina vlas Jedna vrlo specifična vrsta paprati.

rijeka Sutjeska sa prirodnim rijetkostima. Takođe rijeka Drina i Ćehotina su bogate ribom posebno plemenitom mladicom. U periodu neposredno poslije rata opštinske institucije nisu posvećivale turizmu pažnju koju on realno zaslužuje. nemogućnost direktnog pristupa objektima i sl. koji u cjelini prestavlja prirodnu vrijednost i rezervat. jezera u Gornjim i Donjim Barama. Tok rijeke Drine od Šćepan polja od Foče. bazenom površine 16 000 m2. Splavaranje niz Taru i Drinu je čuvena atrakcija i značajan turistički sadržaj. zelene i slobodne površine uz objekte.com 81 .436 ha gdje se u još uvijek netaknutom rezervatu prirode nalaze najveći evropski uzorci jelke (63 m) i homore (65 m). hotelima. Orlovačko. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. sportskim i rekreativnim terenima. Najznačajnija je prašuma Perućica unutar Nacionalnog parka. označen kao ključni razvojni faktor opštine. pećine. faunističkim i klimatskim karakteristikama predstavljaju u cjelini atraktivnu osnovu za razvoj više različitih vidova turizma na području opštine Foča. površine oko 1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Gradska saobraćajna mreža dobrim je dijelom posljedica vremena kada se motornom saobraćaju nije pridavao veliki značaj. endemi. Prirodni uslovi izraženi reljefističkim florističko – vegetacionim. kao i atraktivnim jezerima bogatim ribom. endemna flora i fauna). Turistička ponuda opštine Foča Na području ove opštine nalaze se najznačajniji prirodni rezervati. Donji tok rijeke Tare u dužini od 24 km. te kapitalni primjerci bukve. te planinama Zelengorom i Maglićem bogatim divljači. pored poljoprivrede. Tek u usvojenom "Strateškom planu razvoja opštine Foča za period 2006-2011" turizam je. Zemljane piramide u okolini Miljevine površine 2 ha. parkovi i slično). (rariteti. Tu je prije svega Nacionalni park „Sutjeska“. Kotlaničko. vrata. Posebni rezervati prirode su i: • • • • • Sastojine Pančićeve omorike „Sokolina“ na planini Radomišlja sa površinom od 30 ha. Uslijed nedostatka parking prostora koriste se pješačke površine. (klisura. zatim glacijalna jezera na Zelengori: Crno. tjesnac. što ukazuje na nemogućnost saobraćajne mreže da odgovori zahtjevima modernog saobraćaja. nepravilnom rasporedu čvornih mjesta. kao i zasigurno najljepši vodopad u BiH Skakavac. Štirinsko. Bijelo. Što za posljedicu ima pojavu zastoja. teškoće pri istovaru i utovaru robe. zagušenosti. Foča raspolaže sa značajnim turističkim sadržajima. sa prašumom Perućica. a što se negativno odražava na ambijent urbanog područja. Tok rijeke Ćehotine.institutig. nedostatku površina za pješake. i rijeka Tara koja teritorijom ove opštine protiče u dužini od 24 km. Uveliko se osjeća nedostatak prostora za parkiranje i garažiranje kako putničkih tako i teretnih vozila. koja se nalazi pod zaštitom. Glavin nedostatak ove mreže ogleda se u nedovoljnoj širini saobraćajnica. pogodnim za lov i ribolov.

Projekat se realizuje u okviru SERDA-e. gustih šumskih kompleksa. Tjentište NP . • Informacija o projektima koji su u fazi implementacije u opštini Foča. te Ljubovija. Bajina Bašta. flore i faune itd. Skupština RS je 17. U tom pravcu direktor TO Foča je član radne grupe za turizam i učestvuje u aktivnostima oko implementacije projekta. avgusta 1996. sa izgradnjom mosta preko Ćehotine. sa realnom mogućnošću uključenja u projekat. akva-parka i terena za mali fudbal.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Kao rezultat tog opredjeljenja opštine. zanatstva i ugostiteljstva. Ponovo je NP „Sutjeska u kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN-a (II kategorija) i član evropske federacije parkova EUROPARK-a. NP „Sutjeska je najraznovrsniji kompleks ekosistema na prostoru BiH i jedan od najraznovrsnijih na prostorima jugoistočne Evrope. Uzice i Priboj iz Srbije implementiraju DVTD projekat (Razvoj turizma u dolini rijeke Drine) čiji je cilj organizovanje ovih opština kroz jedan turistički region i predstavljanje i realizacija nekoliko projekata u razvoju turizma koji se grade na zajedničkim prilikama i potencijalima. Bratunac. Nacionalni park . Opštine Foča i Goražde evidentirane su kao pridruženi članovi. do visokih planinskih masiva. godine. Cijelo područje Parka odlikuje izuzetna ljepota i raznolikost oblika pejzaža .institutig. u februaru 2006 godine osnovana je Turistička organizacija opštine Foča. koji uključuju i izradu projekata ispred opštine Foča. I sama opština počela je sa većim kapitalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu. sa osnovnim ciljem promocije. a direktno su vezani za turizam Partnerske opštine Srebrenica. čije su osnovne programske aktivnosti: Organizovanje edukacije iz oblasti turizma. podizanje ekološke svijesti na realizaciji projekta na zaštiti životne sredine.. unapređenje turističkog i zanatskog imidža na području opštine Foča i regiona.kojim je regulisan rad Nacionalnog parka „Sutjeska“ i utvrđene njegove osnovne djelatnosti.Sutjeska„osnovan je 1962.. Izrada Strategije razvoja turizma u Gornjem podrinju. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.. Uređenje ušća Ćehotine u Drinu. planinskih pašnjaka. identifikacija autentičnih zanatskih i turističkih potencijala i njihova promocija.Sutjeska. godine donijela Zakon o nacionalnim parkovima.od pitomih dolina. Višegrad i Rudo iz BiH. koji će se kandidovati za razne međunarodne i domaće fondove.com 82 . Osnivanje udruženja građana CPTZ (Centar za promociju turizma i zanatstva) "Ornamenti" Foča. propagande i prezentacije turističkih potencijala opštine.

Dubrovnik i Sarajevo . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. te planinskim masivima Bioča. oivičeno rijekama Pivom. prosječno .m.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na Zelengori se nalazi osam glečerskih jezera „gorskih očiju”. Maglića.m. Negativnu temperaturu imaju samo januar (-3. Na području NP „Sutjeska” nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije istorije. od Dubrovnika 143 km. a znatno manje magmatske. U geološkom pogledu. god.6 stepeni celzijusa. 1428 mm godišnje u Suhoj. takođe.n. Zbog stalnog sudara tople.9 na Čemernu. pašnjaci i goleti iznad gornje granice šuma. bistrih planinskih rijeka bogatih potočnom pastrmkom.) strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka. Jedna od posebnosti NP „Sutjeska” je njegov položaj na magistralnom putu Beograd . a apsolutna maksimalna i do +30 stepeni. ove planine izgrađuju pretežno sedimentne stijene. izmelju masiva Maglića. NP „Sutjeska” obuhvata prostrano planinsko područje na tromeđi Bosne.) +6. Smještena je u izrazitoj uvali. Lebršnika i Zelengore. Volujaka. Drinom. udaljeno je od Sarajeva 96 km. Apsolutna minimalna temperatura spušta se i do -22. Najtopliji mjeseci su juli i avgust. Površina parka iznosi 17.com 83 . mediteranske i oštre.sa +18 stepeni u suhoj i +14. nad ovim prostorima su česte i obilne. U klimatskom pogledu.9) na Čemernu. na Čemernu. januar (-4. izvorišnim tokom Neretve. od čega je preko 66% pokriveno šumama. a ostatak čine livade. a od Zelengore je odvojena kanjonom Sutjeske. Veoma je dragocjen i bogat fond divljači i rijetkih biljnih vrsta. Hrčavke i Jabučnice. Park se prostire na otprilike 430 19” sjeverne geografske širine i 180 37” istočne geografske dužine. kroz koje prolazi jedan od najvažnijih putnih pravaca ka moru. ovo područje je pod uticajem modifikovane planinske klime. odnosno 1527 mm godišnje. Vučeva. U užem dijelu Parka je strogi prirodni rezervat Perućica (1391 ha).1) u Suhoj.700 hektara. Pored toga.institutig. Volujaka i Sniježnice.) +8. Podgorice 146. Prašuma Perućica Prašuma Perućica je evropski dragulj iskonske prirode. NP „Sutjeska” upravlja lovištem „Zelengora” koje obuhvata površinu od oko 53.n.5) i februar (-2. a na Čemernu (1305 m. najočuvanija i najveća prašuma u Evropi.250 hektara. ali gotovo ravnomjerno raspoređene padavine u obliku kiše i snijega. odnosno decembar (1. planinske klime.Dubrovnik. a ono što. u kojoj je od osnivanja NP (1962. od kojih su brojne endemske. karakteriše ovo područje su duboki kanjoni Sutjeske. Tjentište. Planine koje okružuju i čine NP “Sutjeska” su dio vijenca Dinarida. Srednja godišnja temperatura iznosi u Suhoj (690 m. Hercegovine i Crne Gore. kao centralni dio Parka.4.

veličini i ljepoti bile neprevaziđene u Dinaridima. Prilikom izrade šumsko-privredne osnove ispod planine Maglić.institutig. otkriva zadivljujuće primjerke jele. godine izdvojila područje Perućice. šumarska komisija koja je radila taj posao. koji se na jednom mjestu stropoštava sa visine od 75 metara. smrča i jela izvanredna panorama prašume koja zaustavlja dah svojom atraktivnošću i ljepotom. Kao rezultat tog otkrića. su po svojoj masi. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. godine. Nepristupačnost velikih dijelova ovog područja bio je razlog što je vrlo malo ljudi moglo da vidi ovo čudesno djelo prirode. 13 Prašuma “Perućica” Šume u kanjonu Perućice. smrče i bukve. niz uvalu u koju je smještena protiče prema Sutjesci Perućki potok. Vlada SR BiH je 1952. 1938. površine 1234 ha.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Kroz samo srce Perućice. od redovnog šumskog iskorišćavanja i proglasila ga prirodnim rezervatom za naučne i obrazovne svrhe. Pogledom sa Dragoš Sedla (Vidikovac) prema Magliću otvara se preko visokih stabala borova. na padinama Maglića. praveći vodopad Skakavac. Slika br. sa preko 1000 metara kubnih drvne mase po hektaru sa pojedinim primjercima visine do 50 metara.com 84 .

a dno i obala obrasle su vodenim biljkama. Orlovča (1965 m) i Stoga (1821 m). a širina oko 120.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. 15 Orlovačko jezero Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 85 . Okolina jezera je krečnjačka sa pješčarskom osnovom raznih boja. najveća dubina je oko 4 m. Dužina jezera je oko 250 m. Slika br. Jezerska obala je blago nagnuta. 14 Potok Perućica Jezera Orlovačko Orlovačko jezero je glacijalno jezero na nadmorskoj visini od 1500 m.između vrhova Ljeljena (1765 m). Kao i većina Zelengorskih jezera izloženo je osunčavanju i ljeti je veoma prijatno za kupanje.

m.5 m. Donje bare Jezero se nalazi u podnožju sjeveroistočne strane Tovarnice sa vrhom Planinica (1722 m). Kotlaničko Nalazi se na nadmorskoj visini od 1514 m.institutig. 16 Kotlaničko jezero Gornje bare Nalazi se na istočnim padinama Uglješina vrha (1858 m). Na sjeveroistočnoj strani jezera nalaze se planinske livade. Voda iz jezera otiče podzemnim kanalima. Dužina jezera je oko 600 m. između visova Klek (1810 m). koju dobija od refleksa biljaka. a najveća dubina je blizu 7 m. na udaljenosti od oko 4 km. sa najvećom dubinom od 2. dugo je 200 m. koje pokrivaju gotovo cijelo jezero. južno od Štirinskog jezera. Leži u karstnoj uvali na nadmorskoj visini od 1677 m. Osredak (1832). (Kleka 1810 m) i Zimovice (1783 m). Prutače (1813 m). u čijim su udubljenima grupisane male bare bogate barskom florom. Planinice (1722 m). a obrasle su širokim pojasom vodene trave u kojoj se legu divlje patke.n. a sa sjeveroistoka Medvjeđim brdom sa vrhovima Mele i Velike Siljevice (1710 i 1720 m). a između ostalog i sa jednog od najvećih izvora koji se nalazi na zapadnoj strani. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ispod sjeveroistočnih ogranaka Dumoške planine. U južnom dijelu jezera ispod stijena kod velikog kamena uvire tekuća voda u karstnu jamu i po pričanju starosjedilaca javlja se u vidu izvora oko 5 km južnije u mjestu Pridvorica. Jezero je na oko 1500 m. a širina od 80 m do 120 m. Slika br. Jezero prima izvorsku vodu sa više strana. planinskog masiva Tovarnice.com 86 . Jezero leži između Dumoša (1879 m). a širina 350 m. Jezero je kruškastog oblika. Obale jezera su blagog nagiba. sa najvećom dubinom preko 4 m. široko 140 m.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Štirinsko Najveće jezero na Zelengori. ali je vrlo plitko. Dužina jezera je oko 300 m. Osim izvorske vode jezero dobija vodu i od topljenja snijega. Voda ima prirodnu zelenkastu boju smaragda. pokrivene žućkastosivim pijeskom i izlizanim kamenjem. između vrhova Dobre (1795 m).

crni humus pokriva ne samo obalu. pa je zbog toga jezero i dobilo ime. Vrste (2301) i Maglić (2386 m). ispod Vrbničkih koliba (1622 m).5 metara. Sa sjeverozapada se spuštaju strane Orlovca obrasle smrčom.90 metara. Carev do (2200 m). a smješteno je na nadmorskoj visini od 1517 metara. Slika br. Obala jezera je močvarna. na nadmorskoj visini od 1417 m. Kotlina jezera je jajolikog oblika. Veći dio jezera je obrastao barskom florom. Na dnu jezera je pločasto bijelo kamenje sa pijeskom.com 87 . sa prečnikom oko 40 m. Bijelo jezero Smješteno je u šumovitom kraju sjeverozapadnih padina Zelengore. a na jugoistočnoj strani je bukova šuma. široko 400 metara. maksimalne dubine 4 m. ali je smješteno uz samu granicu uže zone NP „Sutjeska” u podnožju jugozapadnih padina Maglića. Vlasulje (2337 m).institutig. a dužina je 80 . Jezero je dugo preko 700 metara. već i dno. Crno jezero Nalazi se u pješčarskoj kotlini sjeverozapadnih padina Zelengore. na nadmorskoj visini od 1450 m). a sa jugoistočne strane u jezeru se nalazi izvor. Na sjevernoj strani iz jezera voda otiče jarkom u obliku malog potočića. Volujaka i Bioča. okruženo vrhovima planine Orlovače (1960 m) i masiva Trebave sa visovima. Jezero je okruglog oblika. koja dopire do jezera.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jezero je udaljeno oko 2 km vazdušne linije od Donjih bara i smješteno je na nadmorskoj visini od 1550 m. Trnovačko jezero Jezero teritorijalno pripada Crnoj Gori. 17 Trnovačko jezero i vrh Maglića u pozadini Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Okruženo je visokim planinskim vrhovima: V. sa dubinom od 1 do 1.

ali su ne manje atraktivne sa stanovišta ljepote pejzaža i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta. okružena sa tri strane kanjonima Sutjeske. vjekovno stjecište stočara u ljetnjim mjesecima. Slika br. Za razliku od Maglića i Volujaka. Staze na Zelengori ne odlikuje ekstremna ili vrlo velika težina uspona. kada ožive „katuni”. Veoma je atraktivna za planinare. karakteristike Zelengore su gusti šumski kompleksi. Prostrana planinska visoravan. Drine i Pive. planinski pašnjaci i prelijepa glečerska jezera „gorske oči”.com 88 . livadama i pašnjacima.Maglić je najveći vrh u Bosni i Hercegovini visok 2386 metara. VUČEVO. Posebna atrakcija Zelengore su „katuni” tradicionalna ljetna stočarska naselja.institutig. To je granična planina sa Crnom Gorom. pa su staze na strani koja teritorijalno pripada Bosni i Hercegovini.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Planine MAGLIĆ . Skoro bezvodna. ZELENGORA je planinski plato zapadno od kanjona Sutjeske. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koje su izrazito stjenovite planine. a sa četvrte natkriljena visokim masivom Maglića. ali ipak bogata šumama. 18 Maglić VOLUJAK je planina koja se nadovezuje na Maglić i ima niz vrhova preko 2000 metara.

što dovoljno govori o karakteru ove planinske ljepotice. bosanski velikaši nastoje da drže ovo područje zbog njegove važnosti i položaja na važnom karavanskom putu iz Dubrovnika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. Na tom kratkom putovanju. Perućica i Ždrijelo. u mjestu Pirni Do nalaze se zemljane piramide koje predstavljaju geomorfološke rijetkosti na ovim prostorima i slične su zemljanim piramidama u Americi u Koloradu. koji se skoro strmoglavo obrušavaju sa podnožja Maglića.. a sa istoka Šuški potok. vjerovatno jer se nalazilo na mjestu karavanske stanice. stočarstvo je glavna djelatnost.institutig. Volujaka i Zelengore. dakle ukupan pad iznosi oko 1370 metara. Glavne pritoke Sutjeske sa zapada su Jabušnica. koji govore o prisustvu čovjeka na ovim prostorima od najstarijih vremena i svjedoci su burne prošlosti ovih krajeva.m. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a njeno ušće je na oko 430 m. Hrčavka i Bukovik.com 89 . U srednjem vijeku. gdje su karavani noćevali pod šatorima. Kulturno-istorijsko nasljeđe Posebnu vrijednost NP “Sutjeska” čine spomenici starije i novije istorije. pridružuju joj se brojne riječice i potoci. Samo mjesto Tjentište dobilo je naziv po latinskom tentorijum . Od davnih vremena. 19 Pogled sa vrha Maglića Rijeka Sutjeska Rijeka Sutjeska je glavni sliv NP svoj put dug 22 kilometra počinje na nadmorskoj visini od 1800 metara. Sve ove vode Parka su kristalno bistre i čiste.šator.n. bogate potočnom pastrmkom i drugim oblicima života karakterističnim za te ekosisteme. a uzgoj stoke na planinu i boravak u katunima tokom ljetnih mjeseci tradicija koja se održala do danas. Pješčane piramide Od Foče na zapad.

u većoj ili manjoj mjeri. koja se kretala sa tom partizanskom grupacijom. U spomen na tu veliku bitku. godine na prostorima Crne Gore.italijanskih i kvislinških trupa. Vratar i Veletin. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. po ginulo je preko 7 500 partizanskih boraca Glavne operativne grupe NOVJ-e i veliki broj ranjenika Centralne bolnice. istočne Hercegovine i istočne Bosne. juna 1943. ostaci nadgrobnih spomenika. arhitektonsko remek-djelo. kao i Spomen-kuća Bitke na Sutjesci. Volujak i Zelengora omiljena su odredišta planinara i drugih ljubitelja prirode. a da se nisu opet vraćali. Ranka Radovića. čiji je centralni dio monumentalni spomenik. Drinaljeva i Zagorja. malo je onih koji su se jednom uspeli na neki od planinskih vrhova ovih Dinarskih Alpa. a završne i najkrvavije borbe odigrale su se na području Sutjeske i planinama oko nje. O tom periodu postoje brojni pisani izvori. sa glavnim župskim sjedištima u gradovima Tođevac. odvijala se od 15. i stećaka na nekoliko lokacija u Parku. posebno iz dubrovačkog arhiva.com 90 . Bitka na Sutjesci (V ofanziva-operacija ŠVARC).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Današnje područje Parka nalazi se na prostoru nekadašnjih triju srednjevjekovnih župa: Sutjeske. na ovim prostorima odvijala se jedna od najtežih i najkrvavijih bitaka koje su partizanske snage vodile protiv združenih njemačko . Slika br. 20 Spomenik na Tjentištu Ponuda Nacionalnog parka “Sutjeska” Planinarenje Maglić. a sačuvani su. U toku tih mjesec dana borbi.institutig. tada veoma mladog beogradskog arhitekte. U novijoj istoriji. rad akademskog vajara Miodraga Živkovića. na Tjentištu je izgrađen memorijalni kompleks. maja do 15. tj u II svjetskom ratu. Tradicionalni planinarski pohodi su: Vidovdanski uspon na Maglić (krajem juna) i Jezera Zelengore (avgust).

716m). Orlovačko jezero (1438 m) .000 metara kvadratnih. Jezero Donje bare (1490 m) . ZELENGORA-DONJE BARE 1.Bregoč (2015 m) Javorak . Jezero Donje .Uglješin vrh (1859 m) . kao i otvoreni bazen veličine 16. Vrijeme pješačenja-3.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Neke od planinarskih staza na području NP „Sutjeska” su: MAGLIĆ 1. Vrijeme pješačenja-4 sata Sportske aktivnosti u prirodi Na Tjentištu postoji sportsko rekreativni centar sa terenima za fudbal. košarku. Prijevor (1680 m) .Grab (kanjon Sutjeske). rukomet.Orlovačko jezero. Suha (716 m) Tunjemir (1424 m) – Makaze (1683 m) – Prijevor (1688 m). Predviđeno vrijeme uspona 3 sata 2.Tunjemir (1424 m)-Suha (kanjon Sutjeske . Suha (710 m) . Vrijeme pješačenja-6 sati 2.Maglić (vrh). Dragoš sedlo (1284 m) .Vilinjak (1762 m) Donje bare. 3. uz veoma povoljne klimatske i druge karakteristike. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Orlovačko jezero. Vrijeme pješačenja 6 sati 2.Kuzmanske kolibe (1450 m) Badanj (2243 m ) .com 91 .Maglić 2386 m).Badanj (2243 m) . Vrijeme pješačenja 6 sati.Studenac (2296m) . Predviđeno vrijeme pješačenja 7.5 sati.Repušni do ( 100 m) – Tiholjica (1680 m) . Lokva Dernečište (1620 m-Crvene Prljage 1943 m . Vrijeme uspona 3 sata. VOLUJAK 1.Kozje stijene (2014m) – Orlovac (1965 m) – Ljeljen (1776m) .institutig.Štirinsko jezero (1677 m) – Kotlaničko (1514 m) Borilovačko jezero (1483 m) . pruža idealne uslove za sport i rekreaciju. Vrijeme pješačenja – 6 sati.Studenac (2296 m) – Grab (kanjon Sutjeske).5 sati 2. atletiku. odbojku. Most na Vrataru (746 m) – Slavigora (947 m) .Tovarnica (prevoj Dobra -1640 m) Jezero Donje Bare.Planinica (1620 m) – Siljevica (1722 m) . Orlovačko jezero . Sve ovo. pripreme sportskih ekipa i organizovanje sportskih takmičenja. ZELENGORA 1. Predviđeno vrijeme pješačenja -10 sati 2.Uglješin vrh (1859 m)-jezero Gornje bare (1550 m) jezero Donje bare (1490m) Vrijeme pješačenja 6 sati.Jezero Gornje bare (1550 m) . PERUĆICA 1. Orlovačko jezero .

zeba. Karakteristične ptičje vrste: tetrijeb veliki. Kampovanje u Parku je dozvoljeno na za to određenim mjestima i uz odobrenje Uprave. Postoji uređen kamp na Tjentištu. zimovka. galica planinska. Nastaje ispod Komova od riječica Veruše i Opsanice u Crnoj Gori. Kampovanje Već decenijama. kreja. orao zmijar jastreb kokošar. siva šojka. crna žunja i kukavica. koji ujedno spada u najdublje kanjone na svijetu (1300 m). Rijeke Sutjeska. veliki šareni djetlić. medvjed. a najčešća mjesta za kampovanje su Orlovačko jezero i Suva Gora (Vučevo). vidra. vjetruša klikavka. a ribolov na ovim rijekama i jezerima je istinsko zadovoljstvo za sve ljubitelje ovog sporta. vrana. orao suri. takodje je veoma privlačno za posjetioce. kraljić crvenoglavi. Važniji sisari u Parku su: Divokoza. zec. Kao rijetka i prorijeđena divljač smatra se:divlja mačka. jež. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. ćuk lulavac.com 92 . slavuj veliki. srne i tetrijeba. odmah poslije Kolorada. grlica divlja. godine uvršćena u ekološki rezervat biosfere svijeta. Nacionalni park „Durmitor” je zajedno sa Tarom 1980. konopljarka. golub grivnjaš. puh veliki. galica čolica. lisica.700 hektara i prostire se na jednim od najatraktivnijih predjela BiH. Hrčavka i Jabušnica. lještarka. zaštita i uzgojni odstrel divljači: medvjeda. kamenjarka. Rijeka Tara U okviru projekta “Biosfera i čovjek” rijeka Tara je 1977. kuna bjelica. kao i neka jezera „Zelengore” bogata su ribom posebno potočnom pastrmkom. divokoze. pliska bijela. češljugara. vuk. krtica. divlje svinje. godine upisan u Registar svjetske baštine pri UNESKO. vidrica. soko kraguljić. čime je zaštićena međunarodno usvojenom konvencijom. kobac ptičar. mala lasica. sjenica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lov i ribolov U lovištu “Zelengora” kojim upravlja NP “Sutjeska” vrši se uzgoj. sova buljina. srna. sova šumska. orao krstaš. hermelin. divlja svinja. golub dupljaš. Lovište je veličine 53. kampovanje je za mnoge omiljeni način boravka i odmora u Parku. bilo da se radi o ljubiteljima prirode ili naučnicima i istraživačima iz različitih naučnoistraživačkih disciplina. Poslednjih 25 km rijeke protiče teritorijom opštine Foča. trčka. kuna zlatica. Rijeka Tara je jedna od najljepših i najizazovnijih rijeka u Evropi i svijetu.sa kanjonom dugim 80 km. jazavac. Područje prašume PERUĆICA. ris i slijepo kuče. vjeverica.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Svojim tokom od 158 km prolazi kroz predjele veoma različitog geološkog sastava. lepezasta vrela koja su nazvana Crna ili Mušova vrela. Višegradu i Zvorniku spuštali ljudi koji su se zvali triftari. Ti nazivi su zapravo originalna toponomija Tare. Dosta prostrana zaravan na lijevoj obali. iznad kojih se nalazi prašumski splet bujne vegetacije. koje su različite po dužini i u odnosu na godišnja doba. dolina i proširenja koja prelaze u veće kotline. Na samom kraju toka su proširenja Brijeg i Šćepan Polje gdje se Tara sastaje sa rijekom Pivom (na 433 m. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 93 . Od svog izvorišta Tara ima više pritoka. uokvirena gustom listopadnom šumom. Na Šljivanskom je uređen teren za polazak splavova i čamaca kanjonom Tare. drugi opet po događajima i ličnostima koji su ostavili snažan pečat. Radovan Luka je konačište sa motelom i uređenim prostorom za kampovanje na 44. Neki nazivi su dobijeni na osnovu prirodnih karakteristika.). Danas je spuštanje Tarom moguće drvenim splavom. Nju su niz Taru do pilana u Foči. Kanjon Tare sa strmim. Vrelo izvire u pećini ispod litice pored same Tare. usječena na okolnim. Kvalitet vode spada u rijeke prve kategorije (klase) boniteta. govoreći o neraskidivoj vezi čovjeka i rijeke. kroz koji je svojom erozijom napravila jedan od najljepših kanjona na svijetu. Po obilnosti vode spada u najjače pritoke Tare (u proljeće i do 100 kubnih metara u sekundi) Crna (Mušova) vrela Svega kilometar ispod Levera sa desne strane Tare izbijaju snažna. Decenijama se niz Taru spuštala građa. što je veoma pogodno za dopremanje opreme za splavarenje. Tok joj je dug svega 150 metara.institutig.T u voda u vidu širokog slapa pada u Taru. skoro da nema nijednog dijela kanjona koji nije dobio svoje posebno ime.n. Šljivansko je udaljeno šest km od mosta na Tari prema Mojkovcu i tu se put spušta na svega par metara od Tare. skoro vertikalnim obalama i uz povremena proširenja predstavlja jedinstvenu reljefnu cjelinu. od polazišta sa Šljivanska. sa nizom terasa. veoma promjenljive po izdašnosti vode. šumom obraslim planinama jer bogate šume pokrivaju 38 odsto površine sliva Tare. Kanjon Tare dug je 80 kilometara. neki po legendama.m. Po svojoj specifičnosti i izrazitosti ljepote. koje zajedno grade rijeku Drinu. kome prethode dva buka i pećine Radonjice. sačinjenog uglavnom od krečnjaka i škriljaca. kilometru kanjona i 23. gumenim čamcima i kajakom. Rijeka Ljutica nalazi se oko 3 km uzvodno od mosta na Đurđevića Tari. posebno u njenom gornjem toku. Slijede opisi nekih od brojnih toponima: Šljivansko Tiho i mirno mjesto na ušću Šljivanskog potoka.

pitomija. sa oštrim ivicama dubine 700 metara. Drugi slap je visočije. dok se u njoj ogledaju litice kanjona sa svojim. prema predanju. u vidu grozdova okićenim borovima.com 94 . zapravo ravna luka duga preko 800 metara. sa mlazevima koji se slivaju niz sigu. obale postaju mnogo manje strme. Ovo je jedan od najljepših i najimpresivnijih predjela u cijelom kanjonu Tare. dolina šira. Tu je podignut kamp šatorskog tipa. godina. a zatim u vidu slapa visokog 15-tak metara pada u Taru. Kanjon je obrastao gustom četinarskom i listopadnom šumom. visokog oko 50 metara.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bailovića sige su jedan od najatraktivnijih mjesta u kanjonu Tare. Niže od Brštanovice nalaze se Brštanovački bukovi. Nikovića ili Jovičića sige je veoma lijep predio gdje ispod stijena u strani kanjona izbije jak izvor koji pravi jezerce. U njenom se koritu nalazi Sušičko jezero koje ponekad ljeti zna i da presuši. Ispod Popove lučice u proljeće izbija jak izvor koji pada niz liticu i zove se Skakavac. na Tari koji su pravi izazov za splavare. Strane kanjona su strme. nalazi se lijepo uređen kamp sa drvenim kućicama kolibicama i šatorski kamp. bježali popovi i kaluđeri pred turskim progonom. Tu je i granični prelaz prema RS. odnosno BiH. Na Šćepan Polju nastaje snažna i isto tako lijepa i atraktivna Drina. po mnogima i najljepši. na Grabu nalazi se savremeni i uređeni kamp. Par kilometara niže. Na desnoj strani koja pripada RS. Siga je obrasla purpurnozelenom mahovinom koja vodene mlazove čini još atraktivnijim. sa željeznim mostom na Tari i putem prema Foči i dalje prema Sarajevu. Okolo je gusta listopadna šuma.institutig. Rijeka Sušica je lijeva i najveća pritoka Tare koja dolazi iz srca Durmitora. nataloženu sedru. (Plavi vir). na crnogorskoj strani. u šumi koji nakon protoka kroz malu luku pravi vodopad niz slapove od sige visine 40 m. Na desnoj obali Tare uz pećine sa jezercetom duboko u stijeni (otvora 10 m) izbija veoma jak izvor u vidu vodopada. Gornji i Donji. duga 15 kilometara sa veoma atraktivnim kanjonom. ali i prestaje kanjon. na prostoru između Tare i Pive. bez litica sve do Ustiprače. Tu je i pećina Ćelije u koju su. nalazi se lijepo i za kanjon Tare veliko polje. i obrušavaju u Taru. a široka 400 metara. nekih 70 kilometara nizvodno. Na luci koja se zove Brštenavica nalazi se odmorište za splavare. izuzetnih boja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Donji dio kanjona je suvjer voda ponire da bi se opet javila na oko 730 metara nadmorske visine. Na desnoj obali Tare na vrhu kanjona nalazi se zaravan sa nizom sela pod nazivom Meštrevac. najveći. Šćepan Polje Sa lijeve strane. Bijeli brijeg je mjesto niže Siga i u tom dijelu je Tara mirna i tiha. duboka. Izvor: monografija „Tara u slici i riječi” Autor i priređivač: Miroje Vuković Izdavač: DPU „Znanje” i IP „Komovi” Izdanje: Podgorica 2005.

Iznad glavnog kanala nalazi se suvi kanal dugačak 247 metara. kao što su hotel „Sutjeska“. Tokom istraživanja preronjena su tri sifona.025 metara.com 95 . ali je dalje istraživanje zaustavio sifon na 500. u tunelu kojim prolazi magistralni put Trnovo Foča. za koji je potok koji teče pećinom predstavljao problem. Sam kvalitet ugostiteljskih usluga je na niskom nivou. metru. Do proljeća 1997. Ukupna dužina istraženih kanala pećine Peruc je 299 metara1. godine. koji je trenutno jedina fizička veza sa Glavnim kanalom. Sarajevo 2004. Pećinu su do sada jedino istraživali speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče. Pećina ima dva ulaza. PEĆINA U TUNELU je najduži objekat okoline kanjona rijeke Bistrice.institutig. početnih istraživanja. Slično ostalim speleološkim objektima u blizini kanjona rijeke Bistrice i u ovoj pećini se na nekoliko mjesta nalaze sifoni. Najveća dubina vode u kanalima velikog ponora iznosi 7 metara. Uskim kanalima pećine protiče stalni vodeni tok. Spelomorfološki. Pećina se morfološki sastoji od glavnog kanala ispresijecanog na nekoliko mjesta sifonima. koji nije speleoronilački istraživan. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji je na pojedinim mjestima dubok i do jedan metar. U vrijeme velikih padavina događa se da poplavi i suvi kanal. objekat je morfološki istražen u dužini od 530 metara i dubini 37 metara. Autori: Goran Dujaković direktor i glavni i odgovorni urednik Ranko Batinić. Pećina se završava blatnjavim sifonom. Pećinu su prvi put istraživali 1979. Što se tiče ugostiteljstva u poslijeratnom periodu ova djelatnost postepeno prelazi u privatne ruke. U pećinu je moguć pristup suvim kanalom. godine speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče. Izdavač :Zavod za udžbenike i nastavna sredstva S. Ova pećina je ranije istraživana do sifona na 92. preronjen je sifon na 410. metru. od kojih je vodeni kaptiran. Ulaz u pećinu nalazi se u blizini sela Kuta. a posebno izgradnji i sanaciji smještajnih kapaciteta. poslije čega je ponor povezan sa pećinom u kanjonu rijeke Bistrice. Ne postoje publikovani detaljniji podaci o objektu. Ukupna dužina svih istraženih podzemnih kanala je 1. U pećini se nalazi nekoliko vodopada i tri sifona. motel „Miljevina“ i dr. u blizini starog puta Miljevina . PERUC-Ova pećina se nalazi u selu Izbišine u blizini Miljevine. Problem prestavlja nemogućnost sanacije nekih ugostiteljskih objekata. Pećinu su prvi put istraživali speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče 1979. Spelološka istraživanja velikog ponora pomogla su da se riješi problem odlaganja jalovine Rudnika mrkog uglja Miljevina.Foča. čemu u narednom periodu treba posvetiti veliku pažnju. godina.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Važnije pećine na području opštine Foča VELIKI PONOR nalazi se nedaleko od naselja Miljevina. Tokom ovih. veliki ponor sastoji se od glavnog kanala i nekoliko manjih sporednih kanala. metru (treći sifon). 1 Izvor Monografija “Pećine i jame RS”.

HOTEL „ZELENGORA” 8 jednokrevetnih 47 dvokrevetnih 8 apartmana Ukupno Broj parking mjesta je 25 Kapacitet restorana -150 stolica Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.lovačkih kuća koje se nalaze na lokalitetima Bare. PAVILJONI-TJENTIŠTE A .com 8x1=8 47 x 2 = 94 8 x 2 = 16 118 96 . Na području NP “Sutjeska” postoje dva lokaliteta za kamp.3 dvokrevetne 1 petorokrevetna 8 sedmokrevetnih 3 osmokrevetne Ukupno UKUPNO U PAVILJONIMA 4 x 4 = 16 3x3=9 25 2x2=4 2x3=6 1x5=5 9 x 6 = 54 69 3x2=6 1x5=5 8 x 7 = 56 3 x 8 =24 91 -185 Broj parking mjesta ispred hotela „Mladost” je 50 za automobile i 20 za autobuse Kapacitet planinsko .4 četvorokrevetne 3 trokrevetne Ukupno B . Orlovačko jezero i Bogunovac je 4 ležaja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evidencija smještajnih kapaciteta na području opštine Foča: 1. Objekti imaju salon. NP “Sutjeska” .2 dvokrevetne 2 trokrevetne 1 petorokrevetna 9 šestorokrevetnih Ukupno G .HOTEL „MLADOST” – Tjentište – Dvokrevetnih 35 trokrevetnih Ukupno 6 x 2 = 12 35 x 3 = 106 117 Kapacitet restorana Hotela „Mladost” je 80 mjesta 2. kuhinju i WC Lovačka kuća na lokalitetu Dobre Vode na starom putu prema Kalinoviku raspolaže sa 15 ležajeva u 4 spavaće sobe.institutig. kuhinju i WC. Objekat ima salon.

.200+120 ljetna terasa Broj parking mjesta -100 KPZ-RESTORAN PANSION “DRINA” 13 dvokrevetnih Ukupno KPZ 13 x 2 = 26 32 Broj parking mjesta-100 Kapacitet restorana 160+120 ljetna terasa Na području opštine postoje dva lokaliteta za kamp.6 km. Kategorizacija smještajnih kapaciteta: Još uvijek ne postoji i zato je potrebno poboljšati kvalitet kako smještaja tako i ostalih ugostiteljskih usluga. Što se tiče lokalnih puteva i pristupnih puteva turističkim destinacijama. Ove godine. ali sredstva koja je ona u mogućnosti izdvojiti za ovu namjenu su ograničena. Jedan je Brštenovica na obali Tare. ali ima još prostora za napredovanje i poboljšanje kvaliteta kako bi se došlo do evropskih standarda.). Poseban akcenat u narednom periodu treba staviti na adaptaciju i rekonstrukciju saobraćajnica koje vode prema turističkim destinacijama (prilazni putevi Tari.. kao i obezbijediti sredstva za zaštitu kulturnoistorijskih spomenika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju KPZ-MOTEL „BRIONI” dvije trokrevetne + 2 pomoćna ležaja Ukupno: 8 ležajeva Kapacitet restorana . pored značaja za organizovanje raftinga. Smještaj je obezbjeđen u šatorima i bungalovima. znatno će doprinijeti i turističkoj afirmaciji dijela opštine na čijoj teritoriji je napravljen put i koji svojim živopisnim krajolikom pogoduje razvoju seoskog turizma. stanje nije zadovoljavajuće. Saobraćajna signalizacija je zadovoljavajuća. u cilju apliciranja na sredstva domaćih i međunarodnih fondova. pješčanim piramidama. Treba napomenuti da je kvalitet usluga svake godine sve bolji. tačnije krajem avgusta mjeseca napravljen je put-prilaz rijeci Tari sa teritorije BiH. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Opština dosta čini na rekonstrukciji lokalnih puteva. a drugi Bastasi na obali Drine.com 97 . od Velenića do Brštenovice. Sa turističkog aspekta takođe je važno uložiti i sredstva za uređenje prostora oko pojedinih turističkih destinacija.institutig. Probijanje puta na desnu obalu rijeke u dužini od 3. što nije slučaj sa turističkom. U tom cilju opština je preko TO preduzela i konkretne mjere izrade projekata na datu temu.

a sve vezano za turističku ponudu opštine Foča. te uređenje prostora Ušća gdje ćemo napraviti jedan jedinstven turistički prostor sa akvaparkom. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Turistička organizacija. U „Strateškom planu razvoja opštine Foča za period 2006. – 2011. „Taj novac će biti potrošen za uređenje prilaza rijekama Tari i Drini.06. godina“ ističu se u dijelu „Strateški pravci razvoja opštine Foča“ – „Razvoj turizma“. razvijati turističke potencijale i turističke proizvode.com 98 . u Šantićevoj ulici.'' ''Opština je donijela Odluku o legalizaciji kampova na Bastasima i Brštanovici. vršiti sanaciju postojećih i izgradnju novih turističkih objekata. razvijati turističku infrastrukturu. Nova prostorija u potpunosti odgovara takvim zahtjevima turističkih organizacija. već se vode pregovori sa HE na Drini i JP Šume Srpske”. Istaknuto je da je Turistička organizacija osnovana sa ciljem očuvanja i promocije kako prirodnih tako i kulturno-istorijskih znamenitosti grada. stvarati prepoznatljiv turistički imidž opštine Foča. Turistička organizacija Foče je 21.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička organizacija Foče Nakon zvaničnog osnivanja krajem februara 2006. dobila svoju prostoriju. Prostorija se nalazi u zgradi ''Begove kuće''. obavljene i koje treba realizovati u narednom periodu u cilju promocije i unapređenja turizma na ovim prostorima. kao i regiona. Tom prilikom je istaknuta potreba za radom ovakve jedne organizacije kao i cijeli niz aktivnosti koje su već. razvijati marketing u turizmu. a koja je zaista očaravajuća. Tom prilikom je i načelnik opštine g-din Zdravko Krsmanović istakao da su u pregovorima sa Holandskom vladom obezbjeđena sredstva za opštinu Foča i Goražde od milion KM za razvoj turizma. pored osnovnih aktivnosti u svom radu će oformiti informativni centar koji bi bio na usluzi kako domaćim tako i stranim gostima.2006. a takođe u potpunosti opisuje prirodu kojom ova opština raspolaže. Na području opštine se već uveliko krenulo u jačanje medijske prezentacije turističkih ponuda ove opštine. strateške smjernice i to: • • • • • • zaštititi i na pravilan način eksploatisati prirodne ljepote. godine. osvjetljavanje svih kampova. koji sadrži i ime ovog grada. odštampan je logo koji kaže '' Fočaravajuće''.institutig.

Goražde. takođe. Projekat ima za cilj objedinjavanje turističke ponude sa akcentom na planinski i vjerski turizam. imali bismo jednostavan pregled svih turističkih destinacija. Višegrad sa pograničnim područjem sa Srbijom. Programom bi se stvorila mogućnost informisanja neograničenog broja zainteresovanih i svakako bi doprinijela stvaranju turističkog imidža opštine Foča.com 99 . Izrada propagandnog materijala. zatim objedinile bi se sve potrebne informacije na nivou opštine i bile bi dostupne svim zainteresovanim licima. kao i splavarenje Tarom i Drinom. Rogatica. sa posebnim akcentom na modernizaciju puta od Velenića do Brštenoviće i na elektrifikaciju tog područja. razvoj zanatstva i kućne radinosti. područje Mostara sa Međugorjem i Čitlukom. Ovim projektom će se pojednostaviti pristup turističkim destinacijama. Cilj programa je omogućavanje lakšeg kretanja i ugodnijeg boravka na području naše opštine. ponuda i sadržaja. Program razvoja Regionalnog turizma. Na taj način bi se objedinila turistička ponuda područja koje ima perspektivu za planinski. Čajniče. kompletiranje turističke ponude. Izrada turističke web stranice. Izrada suvenira karakterističnih za opštinu Foča.institutig. Nevesinje i Foča u saradnji sa GRIN VISSIONS iz Sarajeva. Izrada master-plana ili strategije razvoja turizma na razvoj regionalnog turizma u saradnji sa Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA. • • • • • Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. zatim Dubrovnik i Sarajevo sa okolinom. poboljšati razvoj turističke ponude područja lociranih uz pristupne puteve. Cilj programa je promocija Foče kao turističkog centra. vjerski i ljetni turizam.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju RAZVOJNI PROGRAMI: • • • • Izrada studije o turističkim potencijalima opštine Foča. Projekat bi obuhvatio šire područje regije: opština Foča sa NP "Sutjeska" i spajanje sa NP "Durmitor" u Crnoj Gori. Nikšić sa manastirom Ostrog. Rudo. privlačenje investicija i markiranje Foče kao značajnog mjesta na turističkoj karti BiH. Program razvoja eko-turizma koji će obuhvatiti opštine Kalinovik. Uređenje i modernizacija pristupnih puteva prema turističkim odredištima. Izrada putokaza prema turističkim odredištima. Projekat ima za cilj definisanje pravaca turističkog razvoja. Programom bi se bitno uticalo na stvaranje pozitivnog imidža opštine kao turističkog centra.

koja nizvodno od grada.com 100 . Goražde okružuju uzvišenja Misjak na jugozapadu. otprilike oko 1 km.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Općina Goražde zauzima jugoistočni dio BiH. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.2. Općina Goražde ima 31. Sam grad Goražde zahvata površinu od 8 km2. Grad ima veoma dobar geografski i strateški položaj.Ustikolina. Preko teritorije Općine vode važne saobraćajne komunikacije. nizvodno od Foče 30 km. a na sjeveru Pale sa sjedištem u Prači. na zapadu i jugozapadu Foča . a na vangradskom području 42 stanovnika na 1 km2. na istoku Ustiprača. Samari na jugu. jedan od najljepših i najatraktivnijih gradova u ovom dijelu naše države. Grad Goražde je najveće naselje u Općini na koje se nastavlja naselje Vitkovići i zajedno čine najveće povezano naseljeno područje Općine. gubi svoje pravo ime i prelazi u vještačko jezero.588 stanovnika.952 stanovnika gradskog područja. Između ovih lijepih šumskih predjela. Graniči na istoku i na jugu direktno sa RS.3. od toga je 18.8 km2. nalazi se Goražde na objema obalama valovite Drine. Biserna na jugoistoku. Slika br. Gustina naseljenosti u gradskom području je 2369 stanovnika na 1 km2. ili 60 ℅. od zapada prema istoku i sa juga prema sjeveru. OPĆINA GORAŽDE U središnjem gornjem toku rijeke Drine. Susjedne općine su: na jugu Foča. Lokalna mreža puteva je dobro razvijena tako da se automobilom može doći u najveći broj sela u Općini. Ostalih 15 mjesnih zajednica raspoređene su na cijelom području Općine i u njima su naselja seoskog tipa. 21 Goražde Površina Općine iznosi 248. Na ovom prostoru raspoređeno je 5 mjesnih zajednica. a nalazi se na istoku FBiH. protiče ljepotica Drina.

koja ima sve preduslove za snažan razvoj turizma.Brod na Drini) i M20 (Ustiprača . U geomorfološkim svojstvima terena najvažniju ulogu u ovom području imala je rijeka Drina. M18 (Sarajevo . Ostalih 25 ℅ teritorije otpada na zemljište ispod 500 m nadmorske visine. nikada prostornoplanskom dokumentacijom nisu bila određena područja za razvoj turizma. koji zahtjeva strožije kriterije u kategorizaciji ugostiteljskih objekata i bolje kvalitete u pružanju ugostiteljskih usluga.Jabuka . U prijeratnom periodu na području Općine su egzistirala 2.com 101 . hotela i 3.putevi koji povezuju Općinu sa širim područjem (magistralni i regionalni) i putevi koji povezuju općinski centar sa ostalim naseljima u okviru Općine (lokalni putevi). Pored navedenog razloga. a evidentno je da postoje trenutno samo 42 ležaja koji se nalaze u "Staračkom domu". Dijagonala Općine u pravcu zapad-istok iznosi 26 km. duž toka rijeke Drine. Lokalna putna mreža je zastupljena sa 13 važnijih putnih pravaca Turistička ponuda općine Goražde Kako prije rata. Ovo područje karakteriše pretežno srednje-planinsko zemljište. obzirom da je bila razvijena industrija koja je zagađivala životnu sredinu. a posebno rijeku Drinu. Magistralni putni pravci su: M5 (Sarajevo -Višegrad).Goražde . Naime. a to je neadekvatno prostorno planiranja Općine Goražde. sa nadmorskom visinom iznad 500 m. Nadmorska visina u dolini Drine je 345 m. Općinu Goražde određuje dolina rijeke Drine sa graničnim planinskim masivima koji se pružaju u pravcu istok-zapad. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Čajniče) u dužini 24. Kod saobraćajne infrastrukture imamo dva osnovna nivoa . Ovo pokazuje prijeratni stepen razvoja turizma na području Općine. a u pravcu sjever-jug 18 km.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Općina Goražde nalazi se na 43˚40΄ sjeverne geografske širine i na 18˚ 58΄ istočne geografske dužine. Bitno je istaći da je jedan od glavnih faktora slabog razvoja turizma bio struktura industrije. ležaja. koji obezbjeđuju otvorenost ovog područja. ističemo još jedan bitan faktor. državne svojine. uglavnom pokriveno šumom i pašnjacima. Hoteli se ne nalaze u funkciji. koja se sa svojim brzim tokom duboko usjekla u stijenske mase i tako formirala brojne kanjone. Oko 75 % teritorije Općine otpada na ispresijecano planinsko. tako i u poslijeratnom periodu nastavljen je stihijski razvoj turizma i ugostiteljstva na području ove Općine. a na planinskim grebenima do 1400 m. motela sa ukupno 160.Foča). Ovome je u znatnoj mjeri doprinio slab razvoj turizma u proteklom periodu. U poslijeratnom periodu bilježi se skoro u potpunosti zamiranje turizma.institutig.3 km. Regionalna putna mreža je zastupljena putnim pravcem R-44 (Prača . da bi kod amfiteatralnih proširenja terena poprimila miran tok i taložila ogromne količine transportovanog materijala i formirala prostrane aluvijalne zaravni.

Drina privlači brojne kajakaše. po čemu je ova rijeka jedinstvena u Evropi. Kajakaški klub "Buk" sa dugogodišnjom tradicijom organizuje takmičenje i prvenstva u kajaku na divljim vodama. Turistički ured Kantonalne turističke zajednice BPK Goražde organizuje nezaboravan ugođaj: splavarenje rijekom Drinom. posebno seoskog. (Modran. Osnovana je Turistička zajednica Općine.). Sadba. koja je nosilac razvoja turizma na području Općine. Kolina. Razvovrsnost sportskih objekata i pogodnost toka rijeke Drine naročito za razvoj kajakaškog sporta. Pojedina mjesta kao i samo Goražde. Ljepotica Drina privlači kupače. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ova rijeka kao i njene pritoke: Prača. Bogatstvo kojim je priroda obdarila Bosansko-podrinjski kanton Goražde je veliko. Žanj. za sve koji vole odmor u netaknutoj prirodi i kampovanje. a privlačne su i pastrmke i druge vrste riječnih riba. moraće sačekati. a njena voda je kao malo gdje u BiH. Najznačajniji turistički resursi na području Općine Goražde su: • • • • • • Tok rijeke Drine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evidentna je velika potražnja za uslugama u ovoj grani. Goražde obiluje prirodnim ljepotama. za što na rijeci Drini postoje idealni uslovi. U njegovom iskorištavanju leži šansa za prosperitet ovog kantona. Povoljni klimatski uslovi. Odlični su uslovi za razvoj turizma. Zdrava seoska okolina koja se odlikuje brdsko-planinskim reljefom na kojima se proizvodi zdrava hrana. ali malo ili skoro nikako iskorišćeno.. Proplanci na planinskim uzvišenjima su prave vazdušne banje. Čuvena je drinska mladica koja može dostići težinu do 37 kilograma. pa je sportski ribolovni turizam u zamahu. ali i avanturističkog. Lijepa i pitoma sela u podnožjima okolnih brda izuzetno su povoljna za seoski turizam. a prostranstva bogata svim vrstama divljači..institutig. odličan ugođaj za lovce. Mnogo je lijepih plaža i mjesta za kampovanje. još nezagađena. zbog proteklih ratnih zbivanja postala su istorijska mjesta od značaja za istoriju cjelokupne BiH i kao takva već privlače pažnju mnogih turista. međutim zbog stihijskog razvoja u porastu je pružanje turističkih usluga gostima u privatnim domaćinstvima na crno. Brdsko-planinska uzvišenja koja okružuju rijeke obrasla su raznovrsnim listopadnim i zimzelenim drvećem. Kosovska rijeka. nažalost. veslače i ribolovce.com 102 . Lov i ribolov. obiluju bogatim ribljim fondom i pravi su ugođaj za ribolovce. Oni koji vole komfor. jer prijeratni hoteli još nisu u funkciji.

okuplja muzičare i umjetnike iz više evropskih zemalja. • "Motel Azot" .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovište i izletište "Bijele vode" na Krivoj Dragi idealan su ambijent za lovce. kapacitet restorana je pedeset mjesta. c) Restorani. u privatnom smještaju Općina Goražde raspolaže sa 200-300 kreveta. kao i niza lovačkih kuća ili domova u prirodi.com 103 .institutig. Oniprom. ali i turiste koji vole netaknutu prirodu. b) Privatni smještaj. Braća Karović) nalazi se i niz manjih prodavnica.četrdeset ležajeva. Pored velikih prodajnih centara na području općine Goražde (Interex. iz svih dijelova Evrope. e) Turistička zajednica je jedina javna ustanova za informisanje građana i potencijalnih turista o ponudi općine Goražde. • „Kazablanka" 90 mjesta za sjedenje. dvadeset kreveta. u mjesecu avgustu svake godine.Vitkovići . • "Pansion Ambasador" -jedanaest dvokrevetnih soba. • „Amaro" 80 mjesta za sjedenje. Glavni moto ovog festivala je prijateljstvo. u ovom gradu na rijeci Drini. tri bazena. raspoređenih širom općine.Idal"(Kod Apka). Lepenica companv.koji raspolaže sa osam dvokrevetnih soba i restoranom kapaciteta šezdeset mjesta. sala za seminare. posjeduje salu za održavanje seminara i poslovnih sastanaka • "Pansion pri staračkom domu" .. kapacitet restorana je pedeset mjesta.sala za seminare. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. • „Zambak" kapacitet pedeset mjesta. • „Drinska bašta" 100 mjesta za sjedenje.dvadeset dvokrevetnih soba. Goraždanski internacionalni Festival prijateljstva. druženje. • "Pansion . igra i zabava ljudi različitih nacija. Smještajni kapaciteti: a) Pansioni • "Pansion Goring" . • „Goring" kapacitet 60 mjesta za sjedenje. • „Ambasador" 50 mjesta za sjedenje. f) Konferencijski centri. g) Područja za kupovinu. čiji mostovi spajaju ljude. d) bungalova na području općine Goražde trenutno nema ali je općina u fazi izgradnje jednog kompleksa od pet bungalova. Na osnovu službene evidencije.

institutig. košarci i rukometu. Rešetnica. Ambolanta. a osobito se dobro afirmisao sport u karateu. Turistička agencija "Obner". čiji vozni park obezbjeđuje visoko-kvalitetan prijevoz i zadovoljava potrebe turista na ovim prostorima. Berič.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turističke agencije • • Putnička agencija "Centroprevoz". Goražde i rijeka Drina su redovno bili domaćini raznih takmičenja među domaćim i inostranim kajakaškim klubovima. b) Električna energija Općina Goražde ima stabilno napajanje električnom energijom i prostor cijele općine je pokriven navedenim energentom. I. Osanica. e) Autobuska stanica je smještena u užem gradskom jezgru. Prva pomoć Na prostoru općine Goražde postoji Kantonalna Bolnica. Faočići). dok željeznička stanica na području Općine ne postoji Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. c) Voda Vodosnadbijevanje grada pitkom vodom vrši se u vodozahvatnom objektu u naselju Vitkovići gdje se voda uzima iz rijeke Drine i pomoću savremenih filtera u pitkom stanju distribuira potrošačima. Kajakaški Klub BUK je jedan od najstarijh sportskih klubova u Goraždu i postoji vise od 40 godina. Bosni i Hercegovini i šire. Obezbjeđuje splavove za turiste i druge sadržaje koji su neposredno vezani za ovaj proizvod i Turističku ponudu BPK-a Goražde. Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde kao i sama općina Goražde. odbojci. kao i tri ambulante u užem gradskom jezgru i osam područnih ambolanti (Vitkovići. Važno je istaći da su veliki uspjeh u sportu Goraždani postigli u karateu. Organizuje prijevoz turista u ovoj regiji. Infrastruktura a) Putevi Na prostoru općine Goražde putna infrastruktura je na zadovoljavajućem nivou (kako u urbanim tako i u ruralnim dijelovima Općine) ali i dalje se radi na poboljšanju kvaliteta postojećih asfaltnih cesta kao i asfaltiranje cesta prema seoskim naseljima. d) Bolnica. Ovi klubovi osnovani su poslije II svjetskog rata i nemaju dugu tradiciju kao fudbalski klubovi. ali su postigli prilično dobar uspjeh. Bogušići. Osim tih. Obzirom da je izvršena kategorizacija puteva i podjeljene su putne dionice održavanje vrši dijelom Federalna direkcija za ceste. Ilovača. goraždani imaju dugu tradiciju i sportova na Drini. Sport Goražde spada u red gradova u kojima su pojedini sportovi veoma cijenjeni i razvijeni.com 104 . Vranići. Dom Zdravlja.

proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru. a) Spomenici. koje nije sačuvano u gradu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju f) Pristupačnost-sezonska pristupačnost. čekići i važne. Takođe. godine u naselju Zupčići pronađeni su kameni bodeži. Raznovrsnost ribljim fondom. podignut Rašidkadić Mehmedu 1902. Postoji nešto spomenika religioznog karaktera iz bogumilskog vremena i Osmanlijskog carstva. mladica) interesantne ribolovnim sladokuscima. III. ribe) Rijeka Drina je najveći hidropotencijal na području općine Goražde. Iz Osmanlijskog carstva izdvajamo vrijedan religiozni spomenik tj. a negdje i u manjim skupinama kao što su područja oko Ilovače. što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salmonidne vrste riba (pastrmka. te brige o zaštiti ovih vrsta. Spomenici i kulturni objekti U Goraždu postoje tragovi života iz praistorije. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. Jedan od vrijednijih nišana je izveden vanredno lijepo od kristalnog mramora.com 105 . Podhranjen i još neka druga mjesta naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Geografija a) Vodeni slivovi (rijeke. Nešto od toga pohranjeno je u Zemaljski muzej u Sarajevu. Pored rijeke Drine na području Oćine nalazi se i Osanička rijeka. izvori. Pansionima i si. Vrijedi pomenuti i nadgrobne spomenike (nišane) rasprostranjene oko džamija u Goraždu. kamene sjekire. manjih pritoka rijeke Drine. a arheološka iskopavanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. rad Carigradskih majstora uklesan vješto u krupnoj kaligrafiji u dželi pismu. na istom nalazištu pronađeni su i kipovi (idoli) prailirskog stanovništva. godine. godine u haremu Sinan-begove džamije. • • • Iz ranijeg doba srednjeg vijeka su mahom stećci. Interesantno je da u selu Bogušići postoji izvor mineralne vode (kiseljak) kao i na Mravinjcu (koji je malo lošije kvalitete od navedenog u Bogušićima). egzistira Planinarsko društvo «Maglić» Goražde u sastavu kojeg postoji i Gorska služba spašavanja. Podhranjenski potok i niz dr. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. restoranima. Zupčići. Nažalost generacije prije nas iz davne prošlosti nisu sačuvale spomenike. posuđe od glinene opeke. jezera. Svim Javnim ustanovama omogućen je pristup tokom cijele godine kao i većeni turističkih objekata. g) Gorska služba spašavanja Na prostoru općine Goražde. potoci. još uvijek sačuvan od svih zagađivača. lipljan. postavljeni na osami. Džamija u selu Kreča na kojoj postoji natpis iz kojeg se vidi da je podignuta 1553. II. Gornji tok rijeke Drine. 1955.

Građevine iz austrougarskog doba su sadašnja Osnovna škola sagrađena 1878. Gunjačići itd. je udruženje žena koje svojim radom čuvaju tradicija (tkanice. Građevine iz Osmanskog vremena su porodične kuće orijentalnog stila gradnje. • UŽ „Drina" Mravinjac. čilimi. Anu. njeguje tradicionalne načine tkanja isključivo za odijevne predmete od prirodnih materijala. promoviše Bosanske lutke tipa suvenira i igračke: Eminu. odjevni predmeti i si. Spomenici iz proteklog rata su: • Spomen park. vijeka sve četiri konfesije f) Kulturni i tradicionalni događaji Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Maru. c) Muzeji Ne postoje.com 106 . godine. godine (nekada kasarna i bolnica) i sadašnja zgrada Gradske galerije koja je prvobitno bila apoteka. rasprostranjene kako u gradu tako i u okolnim naseljima (u užem dijelu grada Vinarići. U Goraždanskom kraju nalaze se stare džamije: Kreča. Hanu obučene u tradicionalne narodne nošnje iz 19. Posestra. b) Religiozni objekti: Sinan-bega Sijerčića džamija u gradu Goraždu obnovljena 1963.). d) Istorijske građevine. Smještene su u prostorijama Centra za kulturu. Imaju svoju radionicu i prodajni prostor na Trgu branilaca u Goraždu.) te džamija u Krečima. U gradu je sačuvano i niz manjih stambenih i poslovnih objekata koji datiraju iz ova dva vremenska perioda. Hranjen. Ilovača. Most ispod mosta. te spomen ploče na zgradama.Rorovi. Vranići itd. • Udruženje Žena „Goraždanke". Zavodište. e) Rukotvorine • „Motiv". kao i Katoličko groblje sa očuvanim nadgrobnim spomenicima iz 19 vijeka. Oglečeva. a postoji gradska galerija u kojoj se pored umjetničkih dijela vrše i povremene postavke muzejskih eksponata. i spomen česme. serđade.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Spomenici iz II Svijetskog rata su rasprostranjeni po teritoriji općine Goražde i to su: • Potrkuša. Rešetnica. Osječani. Zaimov Do. džamija u naselju Vitko vici.institutig. U Goraždu postoje Katolička i Pravoslavna kapela novijeg doba. Brajlovići.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 107 . Cilj i namjera organizatora je da ova manifestacija Goraždu vrati izgubljeni status u oblasti voćarstva koje je imalo prije stotinu i više godina. avgusta. koji se održava pod sloganom: "prijateljstvo. „Dani Jabuke"Sajam je kulturno-privredna manifestacija koja traje tri dana i po strukturi je promotivnog. januara 1955. mjesto održavanja Cenar za kulturu Goražde . Splavarenje. predstavlja sintezu različitih kulturnih dešavanja iz velikog broja evropskih zemalja. gdje moto ovog festivala dobija puni smisao i postiže željene efekte. U čast jednog od najistaknutijih bh. Jedan dio manifestacije održava se i u Sarajevu. Planinarski memorijalni pohod „Grebak" održava se u junu Drina & Prača-nove turističke destinacije.Sunce nad Drinom" koja traje više dana.manifestacija koja obuhvata pozorišne.Sunce nad Drinom. a tokom sajma organiziraju se i okrugli stolovi pod pokroviteljstvom Poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva. u Goraždu se 18. • Omladinski festival zabavne muzike „TAMO GDJE LJUBAV POČINJE" Centar za kulturu Goražde • Drinske večeri dječije poezije. Ovaj festival. Internacionalni festival dječije pjesme „Šta se pjesmom sanja" održava se u junu. Centar za kulturu. izložbenog i edukativnog karaktera. Mjesto događanja Centar za kulturu Goražde Festival pjesme i sevdaha "Rade Jovanović" Goraždani nisu zaboravili svog pjesnika Rada Jovanovića. godine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • Aprilski Dani kulture. Internacionalni Festival prijateljstva Centralni događaj turističke ljetne sezone je tradicionalni "INTERNACIONALNI FESTIVAL PRIJATELJSTVA". druženje. kulturne manifestacije u izvođenju renomiranih kuća i umjetnika iz Bosne i Hercegovine. filmske.institutig. • Doček Nove Godine. igra i zabava"." • Dani Isaka Samokovlije . trodnevna propagandno turistička manifestacija koja se organizuje u cilju promovišanja turističke ponude i turističkih potencijala BPK-a Goražde sa posebnim naglaskom na najatraktivniji turistički proizvod tj. Održava se početkom jula. Tradicionalno taborovanje izviđača. do 10. u organizaciji općine Goražde i TZ BPK-a Goražde. a obimnim programom predviđeni su brojni sadržaji. Svečano otvaranje i sama izložba proizvoda je u Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić". muzičke i dr. književnika i pripovjedača Isaka Samokovlije početkom Januara održava se tradicionalna manifestacija" Dani Isaka Samokovlije . juna 2005 održao prvi međunarodni festival pjesme i sevdaha „Rade Jovanović Goražde 2005. U znak sjećanja na poznatog goraždanskog pjesnika i kompozitora Rade Jovanovića. oktobar. a sjećanje na dobar provod i festivalski duh živi do narednog festivala. • • • • • • Pored navedenih višednevnih manifestacija u Goraždu se održava i niz jednodnevnih manifestacija kulturno-zabavnog sadržaja. koji traje od 01. organizator TZ BPK-a Goražde. "Internacionalni festival prijateljstva" okuplja brojne prijatelje Goražda iz cijele Evrope. Ovim činom se obilježava godišnjica njegove smrti 15.

com 108 . a) Prošli srodni razvojni projekti. Planinarsko društvo „Maglić" Goražde. b) Sadašnji srodni razvojni projekti.institutig. Nedostatak kadrova se ogleda za sljedeći oblasti turizma: • • V. kao i projekat općine Goražde koji se odnosi na izgradnju mokrog čvora na Sadbi i uređenja plaže.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju IV. Projekat mokrog Čvora i uređenja plaže Sadbajošje u toku realizacije. U saradnji sa općinama u regiji Istočne Bosne uraditi projekat Turističke signalizacije. UZ „Goraždanke f) Speološka. Više puta tokom godine organizuju se akcije čišćenja grada i priobalja rijeke Drine. ne egzistiraju. d) Projekti i aktivnosti očuvanja životne sredine. Sportsko ribolovno društvo „Goražde". Projekat zaštite okoliša i u saradnji sa opštinama izgradnja Regionalne deponije otpada. kompleks naselja „Bijele Vode" na Krivoj Dragi isključivo namijenjen za komercijalni lov sa vodicima i obučenim psima Ribolovni turizam. Projekat koji je aplicirala TZ BPK-a Goražde prema Evropskoj komisiji a koji nosi naziv „Eko turistički itinerer". Turistički vodiči. Rijeka Drina je jedna cjelina i djelimično (parcijalno) se ne može zaštiti već je potrebno uraditi zajednički projekat očuvanja ove zelenooke ljepotice. e) UZ „Motiv. Riblja čorba. Lovni turizam. Razvoj projekata i aktivnosti. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Osobe za vožnju splavova (neophodna edukacija novih splavara) Udruženja/Civilno društvo a) b) c) d) Lovačko društvo „Biserna" Goražde. Ekološka udruženja i sekcije funkcionišu u sastavu Osnovnih i Srednjih škola. Neophodno je povećati edukaciju u Osnovnim školama o značaju očuvanja životne sredine a najbolji način bi bio uvođenje navedenog predmeta u nastavu kao obaveznog. Ljudski resursi Na prostoru općine Goražde postoji uistinu kvalitetan kadar za pojedine oblasti turističke ponude: • • • • • Gastro ponuda (specijaliteti od domaćih proizvoda bez hemikalija. VII. veći broj ribolovnih vodica iz Sportskog ribolovnog društva „Goražde" Tradicionalno poznati ugostitelji Znatan broj profesora Historije koji su kompetentni da prezentuju dešavanja na ovim prostorima kroz Historiju. UZ „Drina". c) Budući ili planirani srodni razvojni projekti. pita ispod sača.

Sarajevo-Pale-Prača-Goražde-Dubrovnik. na području općine PalePrača. Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Cijelo područje je bogato vodom i ne postoje veći kompleksi koji nemaju izvora. Udaljenost lovišta od međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ je 68 km. gdje. a poslužuju se vrhunski kulinarski specijaliteti spravljani od prirodne i zdrave hrane. Idealno mjesto za večernje druženje gostiju i održavanja proslava pruža autentična lovačka soba sa bezbroj trofeja divljači ulovljene u lovištu. a od Goražda ona iznosi 19 km.institutig. Smještaj. po količini i kvalitetu.com 109 . te prizemne flore. naročito divljači koja je ulovljena neposredno prije pripreme. potoka ili rijeka. Za goste koji stižu na sarajevski aerodrom prevoz je obezbjeđen do smještajnog kompleksa. Odvojenost apartmana od restorana i lovačke sobe obezbjeđuje privatnost i mir za svakog gosta. sa jako razvijenim reljefom. Luksuzno opremljeni apartmani obezbjeđuju sav komfor potreban za odmor i uživanje tokom cijelog boravka.8 ºC. Prostire u području umjereno kontinentalne klime sa prosječnom godišnjom temperaturom 9. srednje i istočne Evrope. a u vegetacionom periodu IV-VIII mjesec 18. tako da sve to čini prehranu divljači bogatom i raznovrsnom. hrasta i plemenitih liščara. Pored toga. ono je veoma važna prometna raskrsnica osnovnih putnih pravaca: • • • Beograd-Ustiprača-Sarajevo. u sklopu kompleksa se nalazi još i otvoreni bazen koji pruža ugodne trenutke osvježenja i razonode.70 km²) i pripada kategoriji brdsko-planinskih lovišta otvorenog tipa. Objekti su izgrađeni od prirodnih materijala i njihov dizajn se u potpunosti uklapa u ambijent. U restoranu radi veoma uslužno osoblje. Obuhvata površinu od oko 2370 hektara (23.4º C. raznih vrsta drveća i grmlja. Kompleks se također sastoji od prelijepih staza za šetanje i rekreaciju a prelijepi krajolici često ostavljaju bez daha. Klima je uslovila bujan razvoj. Prevladavaju visoke i niske šume bukve. Nalazi se na osnovnim pravcima turističkog prometa zapadne. obitava pretežan dio raznovrsne divljači.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovište Bijele Vode Lovište “Bijele vode” se nalazi u jugoistočnom dijelu BiH. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Beograd-Ustiprača-Goražde-Dubrovnik. ustvari. Čist zrak i netaknuta priroda te svježa i okrepljujuća voda koja dolazi direktno sa izvora garant su čestom boravku u restoranu kapaciteta 50 sljedećih mjesta koji se nalazi u sklopu kompleksa. tj.

vrijeme lovljenja od 15. gljivama i dr. Velike količine raznovrsne ribe ponudiće poseban užitak strastvenim ribolovcima kojima će sigurno ostati u sjećanju bogat ulov. zec i ptice. Medvjed – Urcus Arctos (L). Divlje svinje – Sus Scrof (L). u periodima mjesečine prve četvrti do punog mjeseca (±2). Lovište je bogato raznovrsnom divljači visokog i niskog lova. a u izuzetnim slučajevima i kao foto-lov. vrijeme lovljenja od 01.institutig. lisica. zatim pticama. u periodima mjesečine prve četvrti do punog mjeseca (±2).02. Srndač – Capreolus Capreolus (L). divlja mačka i jazavac. do 15. do 15.05.04. što će pružiti priliku za uživanje u lijepim pejzažima a povremeno i do povećanja nivoa adrenalina. ljeko-biljem.06.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br.10 do 15.09. Vuk. Pored potpunog ugođaja za strastvene lovce uprava kompleksa nudi raznovrstan program aktivnosti i za one koji to nisu a žele da odmor provedu u nepatvorenoj prirodi i uzbuđenju. kuna zlatica i bjelica. vrijeme lovljenja od 01.com 110 . 22 Lovište „Bijele Vode” Lov U lovištu “BIJELE VODE” lov se provodi kao komercijalna i sportsko-rekreativna djelatnost. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Kao najatraktivnije se ističe cjelodnevno spuštanje (rafting ili splavarenje) niz rijeku Drinu.

Tokom splavarenja često se nude i mogućnosti aranžmana jela sa roštilja. također u zavisnosti od vodostaja rijeke. Doći na splavarenje. općina Goražde je zajedno sa općinom Rudo prema Evropskoj komisiji kandidovala zanimljiv projekat koji je dobio “zeleno svijetlo”. Naime. pružiće Vam nezaboravne trenutke i jedinstven osjećaj tokom splavarenja. Splavarenje svemu tome daje jednu novu dimenziju intimnog druženja sa čistoćom prirode. A prelijepi prizori i pejzaži će biti nadahnuće za svakog slikara. koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i mogućnost smještaja i prevoza u luksuzno opremljenim apartmanima na lovištu Bijele Vode. znači opustiti se. Ovu neobičnu avanturu vode iskusni splavari sa dugogodišnjim iskustvom.institutig. „Vodeni Ćiro“ Goražde kao najljepši grad Gornjeg Podrinja je napravilo veliki iskorak na polju turizma. odmoriti se i zaboraviti na svakodnevnicu. Splav je dug 14 metara i na njega se može smjestiti maksimalno 16 osoba.000 eura. Slika br. Splavarenje Drinom Splavarenje niz Drinu ima veliku tradiciju. nastalo je iz potrebe da se građa transportuje iz šume nizvodno do strugara gdje je prerađivana. Rijeka Drina koja je cijelim svojim tokom pitka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jako raznovrsna flora će zadovoljiti i najzagriženije berače ljekovitog bilja i gljiva.com 111 . 23 Splavarenje Drinom Relacija na kojoj se vrši splavarenje je od Ustikoline do Goražda. duga je 22 km i traje od 5 do 6 sati zavisno od vodostaja rijeke Drine. S vremenom je izraslo u posebnu turističku atrakciju Bosne i Hercegovine. pića. Drina čitavim svojim tokom i pored jakih bujica i brze vode ima svoj prepoznatljiv mir. Riječ je o projektu pod nazivom “Vodeni Ćiro“ za čiju realizaciju je Evropska komisija odobrila 167. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine.

ova turistička ponuda obuhvatila bi tri veoma atraktivna dana. Strgačina i cilj će biti pristanište u dolini rijeke Lima. dok će posljednje biti nizvodno kod streljane Kako bi ponuda bila potpunija u sklopu projekta općina Goražde obezbijediće po pet splavova i rafting čamaca sa kompletnom opremom. Plan je da se turisti niz Drinu spuštaju najmanje tri dana. treći na kupalištu Žanj ili na desnoj obali Drine a jedna od pogodnosti je i što je upravo u toku rekonstrukcija hotela "Drina" pa možda jedno pristanište bude i tu.com 112 . Posebno atraktivan i zanimljiv biće sam parobrod (Vodeni Ćiro) koji će se praviti od odobrenih sredstava kao i sama pristaništa Prvi brod proizveden u BiH raspolagaće turističkim salonom za 35 putnika i kabinom za kapetana. Prema procjenama. U sklopu manifestacije je upriličena i promocija turističkih potencijala ovog dijela BiH te posjeta lovno-turističkom kompleksu "Bijele vode" u općini Pale-Prača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. odnosno pristaništa za splavove i raftinge. Centralni događaj manifestacije tradicionalno je splavarenje Drinom od Ustikoline do Goražda. mokri čvor i tuševi te izgradilo pet bungalova bit će u naselju Sadba na obali rijeke Drine. Kada je riječ o općini Goražde prema projektu je između ostalog planirana izgradnja četiri vidikovca. Tradicionalna manifestacija "Drina i Prača . zatim slijede naselja Međeđa. čime bi rijeka Drina bila u pravom smislu riječi iskorištena u turističke svrhe. On će polaziti sa jezera akumulacije HE Višegrad gdje će se turisti i ukrcavati nakon što se spuste sa splavovima i čamcima.nove turističke destinacije u BiH" Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji čiji je cilj promocija turizma i turističkih potencijala na području Bosanskopodrinjskog kantona. Projekat "Vodeni Ćiro" podrazumjeva niz zanimljivih i ujedno bitnih segmenata kojim će se upotpuniti turistička ponuda na vodotoku rijeke Drine. a s istim ciljem planirana je i izrada web stranice te brošura cijelog projekta. Parobrod će se zaustavljati u općini Ustiprača. a splavarenje neće trajati samo četiri-pet sati kao do sada. Drugi vidikovac na kojem bi se uradila ljetna bašta. Za goste je tokom splavarenja predviđena pauza u naselju Vranići kod ribarske kolibe gdje je priređeno druženje uz tradicionalne bosanske specijalitete ispod sača te riblju čorbu. a prvo je predviđeno u Općini Foča-Ustikolina. Zamisao je da turisti sa splavova prelaze u parobrod.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ovim projektom će se poboljšati turistička ponuda posebno sa aspekta iskorištenja potencijala rijeke Drine u ove svrhe.institutig.

uslužnih djelatnosti i obrta“. poznato kao voćarski kraj u kome se uzgajaju autohtone vrsta jabuka. kao i stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetničke akcije što više građana. • Odabir tipa turističke ponude u skladu sa prirodnim pogodnostima Općine.com 113 . U okviru programa razvoja turizma neophodno je osigurati: • Animiranje i osposobljavanje građana za turističku djelatnost. • Odrediti optimalne mogućnosti pojedinih vrsta obrta i uslužnih djelatnosti. Organizuje se zbog činjenice da je izgradnja hidrocentrale na rijeci Drini izvjesna. U „Strateškom planu razvoja Općine Goražde“ ističe se u dijelu „Strateške smjernice i razvojni programi“ – „Programi razvoja turizma. vrstama proizvoda (plantaža jabuka). da raspoloživi prirodni potencijali daju mogućnosti razvoja turizma. otvaranju malih porodično . podstrek razvoju seoskog turizma. • Napravi bazu podataka o smještajnim i drugim kapacitetima. otvaranje novih hotelsko-ugostiteljskih objekata. te povećati uposlenost građana. podsticaj razvoju sela i stvaranju boljeg imidža Gornjedrinskog kraja.nove turističke destinacije u BiH" je Turistička zajednica BPK Goražde. • Pomoć u povezivanju sa privrednim i društvenim sektorom. • Pomoć u radu obrtničkih udruženja. na koji način će se osigurati prepoznatljivost ovog kraja. Turistička zajednica po tom pitanju treba da uradi sljedeće: • Utvrdi stepen zainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača za učešće u projektu putem ankete.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Efekti manifestacije su pozitivni i s obzirom na BPK Goražde obiluje prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima. „Put jabuke“ Put jabuke je manifestacija i ujedno specifičan način promovisanja turističkopoljoprivredno-kulturno istorijske i gastronomske ponude ovih prostora. Osnovni cilj puta jabuke je razvijanje novih turističkih proizvoda. • Organizuje edukativne radionice zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a njihova promocija na ovakav način trebala bi doprinijeti da Drina i Prača postanu stalne destinacije potencijalnim turistima Organizator manifestacije "Drina i Prača . • Podrške u obuci i prekvalifikaciji radnika. i da će splavarenje kao osnovni turistički proizvod ove Općine biti ugrožen.institutig.prerađivačkih kapaciteta na bazi jabuke. a dijelom i zbog toga što je Goražde osim po splavarenju. gastronomskoj i kulinarskoj ponudi na trasi Puta jabuke.

kroz promociju ne samo proizvoda od jabuke nego i drugi poljoprivredni proizvodi (voće. i ne samo jabuke nego i drugih poljoprivrednih proizvoda. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. i drugi. unikatne etikete koje bi se lijepile na proizvode od jabuke i ne samo jabuke. Ilovača. kvalitetniji i atraktivniji turistički aranžman. povećanje broja gostiju. otkrovljenje. Bilo bi potrebno uložiti određena finansijska sredstva za rekonstrukciju i proširenje puteva. Bogatija turistička ponuda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. restauraciju i revitalizaciju kulturno istorijskih spomenika sa ovoga područja. Organizovaniji pristup proizvodnji i prodaji jabuke i svih proizvoda od jabuke. Neophodno je uraditi i Signalizaciju „Puta jabuke“ postavljanjem panoa. MZ-a koje se nalaze na maršruti Puta jabuke. kantona. otvoriti specijalizovane „Butike jabuka“. Bogušići. a nalaze se u neposrednoj blizini putne komunikacije Sarajevo -Dubrovnik i već su povezana sa Goraždem. razvoj malog biznisa. Sadba i Posestra. zaokružen turistički proizvod. originalnija i bolja turistička ponuda. ali i pružale usluge smještaja domaćim i stranim gostima. povrće. Maršruta Puta jabuke obuhvata bi sela u kojima se proizvodi jabuka tj. Udruženja obrtničke komore BPK-a.com 114 . gigantske plakate. prerađevine od mlijeka i mesa i drugo) Nosilac ovih aktivnosti treba da je Opština Goražde jer raspolaže sopstvenim sredstvima namenjenim za kreditiranje i pokretanje malog biznisa. opštine Goražde. bolju infrastrukturu seoskih područja. Berič. restorane u kojima bi se proizvodi od jabuka na licu mjesta prodavali. nastupati na domaćim i inostranim sajmovima u cilju promocije „Puta jabuke“ kao novog turističkog proizvoda Bosansko-podrinjskog kantona. Udruženja poljoprivrednika. da otvore male proizvodne pogone za preradu jabuke u kojima bi se jabuka prerađivala.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rezultati koji se očekuju od ove manifestacije jesu ti da se da potpunija. Partneri za realizaciju projekta treba da budu Turistička zajednica Bosanskopodrinjskog kantona koja bi predložila team building za realizaciju projekta u čiji sastav bi ušli predstavnici: Vlade Bosansko-podrinjskog kantona-ministarstva za poljoprivredu. Putem poticajnih mjera za razvoj malog biznisa potrebno je omogućiti zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima sa tih područja. putokaza maršrute „Puta jabuke“. RTV BPK-a. Izraditi propagandni materijal. Privredne komore BPK-a. brošure postere. čvršću spregu poljoprivrede i turizma. dobijanje certifikata o kvalitetu proizvoda. a samim tim i povećanje životnog standarda poljoprivrednog stanovništva.institutig. Ovo bi bila idealna prilika da se seoski turizam razvije.

nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. pa sada 5 posluje kao A. Dvije godine kasnije. opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjevjekovno utvrđenje Samobor. a prva na prostorima današnje BiH. naročito u oblasti trgovine i ugostiteljstva. Za postanak. Ovaj izrazito brdsko planinski kraj smješten je na raskršću puteva kojim se vjekovima pohodilo. Danas se ove firme nalaze u post privatizacionom periodu koji karakteriše smanjenje broja zaposlenih (oko 300 trenutno zaposlenih). a kao otvoreni grad 1444. trgovalo. Velike mogućnosti se otvaraju u finansiranju projekata turizma. a šest kao D. godine u njoj je radila ćirilična štamparije. Samostalne privredne djelatnosti su u stalnoj ekspanziji i razvoju. Kao trgovačko središte i gradsko naselje.4. gradi crkvu "Svetog Georgija". vjere i običaji. Čajničom. zasadi jagodičastog voća. Novo Goražde predstavlja malu tačku na geografskoj karti svijeta u kojoj se ukrštaju značajni i važni putevi i rijeke. plastenici i sl. stoke). Rogaticom. pa većina stanovništva koja živi na području opštine Novo Goražde intenzivno se bavi poljoprivredom.O. a verifikovana nakon Dejtonskog Mirovnog Sporazuma 1995. godine na prostoru sadašnje opštine privatni sektor uopšte nije bio razvijen. na što su uticale promjene koje su zadesile industrijski sektor i veoma dobri prirodni uslovi za razvoj poljoprivrede kao što su plodno zemljište i dobri klimatski uslovi. zato što je većina stanovnika bila zaposlena u industrijskim kompleksima UNIS (Tvornica žice i tvornica mašina oko 1000 zaposlenih).O.D. Opština se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4000 stanovnika. farme (puževa. godine Herceg Stefan desetak kilometara uzvodno. OPŠTINA NOVO GORAŽDE Opština Novo Goražde. kula Hercega Stefana Vukčića Kosače. U periodu od 1519. godine. Višegradom i Fočom. sudaraju civilizacije. godine. ekologije. godine. Smještena je u središtu Gorenjedrinske regije a nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 . Privatizacija je izvršena u svim preduzećima.1300 metara. Do 1991. ranije Srpsko Goražde. najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu. 1446. Goražde se pominje 1379. u Donjoj Sopotnici. godine.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. ali i bojevalo. mješaju nacije. do 1521.com 115 .2. druga po starini na Balkanu. Graniči se sa Goraždom. Na prostoru opštine Novo Goražde trenutno je registrovano 64 poslovnih subjekata od čega 53 samostalne privredne djelatnosti i 11 preduzeća.

restoran. dodjeljen je i novoizgrađeni trospratni objekat hotelskog tipa.Eko-turistički kamp Splavarenje. te veliku platformu na dva nivoa.o. Ustiprača. kupatila i sve ostale sadržaje pogodne za ugostiteljsku djelatnost. a druga na Balkanu Srednjevjekovni utvrđeni grad – zamak Samobor Ljetnjikovac Herceg Stefana Vukčića Kosače Jezero na raskrsnici Ustiprača. – 1522. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ribolov.com 116 . splavarenje.Sopotnica / u perodu od 1519. Objekat ima 32 sobe sa erkondišnom.institutig. godine. . klupe i sl.) Izrada strategije razvoja turizma Gornjedrinske regije (SERDA) Učestvovanje u projektu “VODENI ĆIRO“ Renoviranje staze za SAMOBOR-GRAD ZAMAK Spomen štamparija u porti Crkve SVETOG GEORGIJA Smještajni kapaciteti: .Restorani: SAMOBOR d. godine bila je smještena prva ćirilična štmparija u BiH.o. Uz ovaj objekat. EUFOR je u januaru opštini Ustiprača dodijelio na trajno korišćenje objekat bivšeg porušenog RTV repetitora Trovrh. garaže. kuhinju.završetak radova na izgradnji ribarske staze. Konferencijski-info centri: -Omladinski centar “ŠANSA“. označavanje staze.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Novo Goražde • • • • • • • Crkva Svetog Georgija – D. edukacija Organizacija lova sa stručnom i osposobljenim kadrovima Projekti u toku realizacije • • • • • • EKO-TURISTIČKI KAMP-Ustiprača I Faza II Faze ribarske staze . skijanje na vodi Agencija Laguna-ribolov. koga su Francuski pripadnici SFOR-a izgradili 2000.Motel: JAGODIĆ: 40 ležaja lokacija: Ustiprača. na 1300 metara nadmorske visine.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.5. 8. OPĆINA USTIKOLINA Općina Foča-Ustikolina je jedna od tri općine Bosansko-podrinjske županije. Objekat je izvanredan za planinski turizam. 24 RTV Repetitor “Trovrh” Za aktiviranje objekta nedostaje struja. odnosno Palama. a ukoliko se predratni trafo ne osposobi u izgledu je gradnja vjetrenjače u saradnji sa Holandskom ambasadom. Nakon reintegracije ovog dijela općine Foča u Federaciju BiH. uposleno je u organima uprave. Stanovništvo na prostoru općine najviše se bavi zemljoradnjom.2. tim prije što do njega vodi pristojan makadamski put koji ga veže sa asfaltom prema Goraždu. a manji broj.com 117 . njih oko 150. godine reintegrirano u sastav Federacije BiH.institutig. velikim dijelom je izvršena rekonstrukcija stambenih objekata.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. javnih ustanova i infrastrukture. a administrativno sjedište općine je u Ustikolini. Područje općine Foča-Ustikolina sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je 1995. Površina općine iznosi oko 180 km2 i prostire se većim dijelom na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine. Sačinjavaju je tri mjesne zajednice. javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata.

Danas se Turhan Emin-Begova džamija nalazi na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine po odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne I Hercegovine. Obzirom da se prostire na obalama i slivovima nekoliko rijeka i riječica u Ustikolini je od davnina bilo izuzetno razvijeno ribarstvo. Visina munare iznosi negdje oko 65 m. Slike br.com 118 . Danas je na istom mjestu podignuta nova džamija sa najvećom munarom na Balkanu. ispred kojih turisti mogu boraviti na trijemu (verandi) i uživati u prirodi i prelijepom pogledu na rijeku Drinu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Ustikolina Općina Foča-Ustikolina je privredno nerazvijena općina koja svoju perspektivu. Na teritoriji općine nalazi se znatan broj objekata i simbola iz bogatog kulturnohistorijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji čine sastavni dio njene povijesti. Most na Kožetini se danas nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine po odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne I Hercegovine. Oaze zelenila i ljepote u slivovima rijeka omogućavaju idealne uslove za razvoj riječnog turizma na ovim prostorima.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. U Ustikolini je podignuta prva džamija u BiH (među prvima na Balkanu). 25 Most na Kozetini Turističko naselje «Ada» smješteno je na riječnom ostrvu tri kilometra nizvodno od Ustikoline Ugodan prirodni ambijent upotpunjen je drvenim kućicama (kolibama) izgrađenim u modernom stilu opremljene krevetima i kupatilima. Turhan Emin-Begova džamija. koja je tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini srušena do temelja. između ostalog. vidi u privrednom i turističkom razvoju. a možda i u Evropi.

Turistički ponuda općine Prača/Pale Geografski položaj. OPĆINA PRAČA / PALE Prača je smještena na obalama istoimene rijeke u veoma plodnoj dolini. Atraktivna terasa urađena iznad same rijeke Drine. pogodna klima šume bogate raznom divljači i šumskim plodovima davale su ljudima u davna vremena dobre uslove za život tako da se i danas mogu naći ostaci civilizacije iz srednjeg vijeka.com 119 . pružiće najmlađima igru i zabavu tokom cijeloga dana. igrati nogomet na mini stadionu. te vanjski roštilj. prepun divnog mirisnog cvijeća.institutig. opasana planinama Jahorinom. Udaljena je od središta kantona Goražda oko 40 km-a. turisti mogu boravak provesti i u zajedničkom «dnevnom boravku» uz koji im stoji na raspolaganju kuhinja sa pratećom opremom.Ili poći u obilazak «Rimskog mosta» kao i stećaka koji se nalaze nedaleko od «Ade» ! Idealno za odmor sa prijateljima. Na «Adi» turisti mogu uživati u zdravoj i čistoj okolini. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 26 Turističko naselje “Ada” Park. te prelijepim visovima Crnim rajskim vrhom. Pored kućica.2.. i Romanijom. plodno tlo.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. poslovne ručkove kao i sve ostale vrste zabava. omogućava turistima cjelodnevni boravak na otvorenom odakle mogu sići i na plažu i to pješčanu. Klekom i Borovcom. pecati. cvrkutu ptica.6. porodicom. kupati se u Drini.. koja je zaista prava rijetkost na Drini Također organizatori organizuju svadbe. odmarati se. a od glavnog grada Sarajeva 35 km s kojim je povezana modernom asfaltnom saobraćajnicom. 8. koja je visoka oko 1900 m. kolegama u potpuno prirodnom ambijentu. rođendanske proslave.. sa nadmorskom visinom oko 1400 m.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na lokalitetima sela Komrani i Čemernica i drugim mjestima i danas se nalazi veliki broj stećaka. Prača u doba Turske vladavine zauzima značajno mjesto kao zanatsko-trgovački centar. Šume su bogate raznovrsnom divljači. U blizini Prače nalaze se ostaci drevnog grada Pavlovac kojim je vladala neobična vladarka Jerinja. 27 Semiz Pašino Turbe i Stećak Lijepi živopisan kraj. Uz sve to tu je i domaća tradicionalna kuhinja sa zdravom domaćom hranom.com 120 . Prača je bila mjesto hanova i konaka gdje su karavani svraćali na odmor i konačište te vršili nabavke potrebština za daljnji put. što pruža veliki ugođaj ljubiteljima lova i veliki užitak u praćenju pasa u otkrivanju i gonjenju divljih svinja. Najčudnija legenda vezuje ovu neobičnu vladarku sa strašću za ubijanjem mladih odabranih ljubavnika. Mlijeko sa brdskih predjela od seoskih domaćinstava dobivala je u drvenim koritima koja su bila povezana sa tvrđavom u obliku vodovoda.institutig. sela smještena podno planina na obalama rijeke Prače koja je sačuvana u svojoj prirodnoj čistoći i veoma je bogata potočnom pastrmkom. Lovačko društvo "Rogatica" posjeduje prelijepi lovački dom u netaknutoj prirodi koji ima 50 ležaja i gater sa divljim svinjama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Legenda kaže za ovu neobičnu vladarku da je vunom pregrađivala rijeku Praču kako bi uživala u vožnji lađom. Nakon provedene jedne noći bacala bi ih sa gradskih zidina u kanjon rijeke Prače. Na prostoru Prače postoje dva lovačka društva "Rasoha" i "Rogatica". Smještena na karavanskom putu koji je povezivao Dubrovnik sa Bliskim Istokom. Ljubitelji sportskog ribolova mogu na ovoj rijeci provoditi nezaboravne trenutke. Slike br. Brdsko planinski kraj obrastao velikim šumama i livadama sa puno izvorske vode veoma je bogat ljekovitim biljem i mnogim vrstama jestivih gljiva.

Klek i Borovac su idealni za planinarenje. U zimskom periodu ovi predjeli daju izuzetno lijepu sliku.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na izvorištima termalne vode "Toplik" postoje idealni uslovi za kampovanje i provođenje nezaboravnih trenutaka u netaknutoj prirodi. njihova nadmorska visina od oko 1700 m i prelijepi živopisni kraj sa izvorima i potocima i čistim zrakom su idealno mjesto za boravak i odmor.com 121 . Kanjon rijeke Prače sa svojim liticama daje izvanredan ambijent za ljubitelje prirode i onih koji se bave planinarenjem. 28 Izletište Topolik Visovi Crni rajski vrh. Slika br.institutig. U neposrednoj blizini ovih izvorišta nalaze se ostaci drevnog grada "Pavlovca" o kojem se pripovijedaju razne misteriozne legende. Slika br. dobar ugođaj i mogućnost za bavljenje zimskim sportovima. U kanjonu postoji veliki broj pećina i špilja među kojima ima još i onih koje nisu ispitane. 29 Kanjon rijeke Prače Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

Kompletan prostor bi se ogradio čeličnom žicom. sankanja. uređenje izvorišta i napajanje naselja vodom.Put preko Grepka.institutig. Namjena objekta je višestruka sa sadržajima za odmor i rekreaciju. Ovi objekti su smješteni na obali rijeke Prače u blizini fudbalskog terena. streljaštvo itd. godine je izrađen Projektni zadataka za izradu glavnog projekta sportsko rekreacionog centra “RAJSKI VRH” Prača. Dalje bi se izgradilo naselje za smještaj 30 posjetilaca.000 m2. Na ovom lokalitetu postoji izvorište pitke vode koje može zadovoljiti potrebe Sportsko rekreacionog centra. niti manje preduzeće. jahanje na konjima po uređenim stazama. kao i Goražda odnosno Ilovače takođe uređenim makadamskim putem. staza za jahanje. Posebne prirodne pogodnosti posjeduje lokalitet “Rajski vrh” koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.podrinjskog kantona Goražde i Sarajevskog kantona. 4 apartmana sa oko 20 ležaja. ferijalce i izviđače ovo je veoma zanimljivo i vlada veliko interesovanje da bar jedan dio tog puta pređu i osjete ono što su preživjeli stanovnici ovog kraja u toku proteklog rata. Na ovaj lokalitet može se dođi uređenim makadamskim putem iz Prače tokom cijele godine. Urbanističkim rješenjem je određena građevinska parcela građevinskom linijom. Ovaj lokalitet može pružiti rekreaciju i odvijanje sporta tokom cijele godine to podrazumijeva u ljetnjem periodu golf. lova itd. Sama lokacija projekta omogućava veoma brz i siguran dolazak svim posjetiocima bilo da se radi iz Sarajeva ( 60 km. 2000. staja za smještaj konja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju JKP Prača u svom posjedu ima restoran. kao i dovođenje telefona. ) ili iz Goražda ( 35 km. dok u zimskom periodu pruža velike mogućnosti za sve vrste skijanja. S obzirom da će kompletan lokalitet biti ograđen i obezbjeđen svojim osobljem zagarantovana je bezbjednost posjetilaca. streljana. igralište za fudbal i odbojku.462 m. Sportsko rekreacioni centar bi obuhvatao površinu od 270. Za planinare.com 122 . Obzirom da se radi o ispitanom području kada je u pitanju sport i rekreacija zagarantovano je odvijanje sporta kako u ljetnoj tako i u zimskoj sezoni. odnosno Bosansko . ).rekreacioni centar je jedini ovakve vrste u Federaciji na širem području istočne Bosne. planinarenje. Predviđena je izgradnja sportsko rekreacionog centra. mini ski lift. što daje mogućnost raznim sportistima i sportskim ekipama da obavljaju veoma kvalitetne pripreme. Ovaj Sportsko . U širem području Rajskog vrha ne nalazi se ni jedna industrijska zona. Kroz teritoriju ove općine prolazi jedan dio puta koji je u proteklom ratu za goraždanski kanton značio "Put spasa" . dakle radi se o ekološki čistoj i pogodnoj zoni. prostor za golf. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Na ovom lokalitetu bi se instalirala kompletna infrastruktura za ovaj centar što podrazumijeva napajanje električnom energijom 380 V.

Nadmorska visina se kreće od 300-1450 m. dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu. od kojeg je. koji će ujedno biti i baza “Vodenog Ćire”. Novo Goražde. a na južnoj strani planina Tmor sa najvećim vrhom od 1280 metara. stoljeća. na blagim završnim obroncima planine Varda. u živopisnom ambijentu kanjona rijeke Lim. Ova jedinstvena turistička atrakcija afirmiše sjećanje na nekadašnju uskotračnu prugu i popularnog “Ćiru” koji je povezivao ove krajeve sa samim središtem moderne Evrope 19. dovoljan su razlog da se ozbiljnije počne razmišljati o iskorišćavanju prirodnih datosti u svrhu razvoja turizma na ovim prostorima. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju donjeg toka rijeke Lim. koji. Potapanjem završnog dijela kanjona Lima i većeg dijela kanjona Drine. najveći vrh je Goleš ( 1479 m). Prostire se na površini 344m2 Smješteno na 420 metara nad morem. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. nastalo današnje prema prvom urbanističkom planu na ovom dijelu Balkana. nalazi se hotel. Prostire se na površini od 344 km2 i graniči sa opštinama: Višegrad.2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. nudi adekvatan smještaj i mogućnost ishrane. koja sa svojih 1389 metara visine dominira nad ovim područjem. Priboj. nestali su tragovi legendarne pruge. lijevoj obali Lima uspokojilo se Staro Rudo. Rogatica. Brojne mogućnosti koje nudi izdašna priroda i jedinstven geomorfološki položaj i okruženje Rudog. Turistička ponuda opštine Rudo U samom centru. Na suprotnoj. Sam gradić smješten je u pitomini nad rijekom. nakon katastrofalne poplave krajem 19. Rudo predstavlja idealno središte za aktivan odmor i porodični boravak u prirodi. vijeka. OPŠTINA RUDO Opština Rudo smještena je u krajnjem istočnom dijelu Republike Srpske i većim svojim dijelom graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. Na sjevernoj strani je planina Varda sa najvećim vrhom od 1389 m. na glavnom trgu sa spomenikom Prvoj Proleterskoj brigadi Titovih partizana.institutig. na planini Vučevici. uz neka domaćinstva u bližoj okolini. Čajniče. sa selima razbacanim i ispresijecanim planinskim prevojima. na prosječnoj nadmorskoj visini od 400 m. Zemljište je izrazito brdsko-planinsko. Užice i Čajetina. Okruženo je planinskim vrhovima. Vodeni Ćiro Ove mogućnosti značajno će se povećati otvaranjem kampa na području Setihova. koja se nastavlja na Viogor prema opštini Goražde.com 123 .7.

nabavke prirodnog meda. U kombinaciji sa pomenutim biciklističkim potencijalima. bicikl ili terenska vozila. omogućava organizovanje kružne ture uključujući pješačenje. ljekovitog bilja. sa tek jednim domaćinstvom i nekoliko vikendica. kao i mir i spokoj tradicionalnih gazdinstava sa autohtonim stilom života i rada akumulira u svakom posjetiocu pozitivnu energiju i sjećanje na nezaboravne trenutke. nezaboravan je doživljaj i svojevrstan skorak .Međeđa . Strgačinu s pravom možemo svrstati u topdestinacije za razvoj sportskog turizma u BiH. te poligonom za penjanje u stijenama kanjona. Dvostrana komunikacija sa dolinom i centrom u Rudom. od branja gljiva. Komunikacijska linija od Rudog. Veliki izbor domaće hrane i proizvoda vrhunske kvalitete. sa slijetanjem na samu obalu jezera. preko Sokolovića. kao i izuzetno atraktivnim poletištima za paraglajder na obroncima Gradine i Donje Strmice. pruža mogućnost kreiranja odmora i aktivnosti po mjeri.StrgačinaBrodari .com 124 . nudi velike mogućnosti za upražnjavanje ove vrste odmora i rekreacije. domaćih rakija vrhunske kvalitete. Velika mirna površina jezera idealna je za sve sportove na vodi. Ravanci su idealan prostor za organizovano kampovanje i niz pratećih sadržaja. tako i u bogatu istoriju ovog kraja. Uspavani krajolik. Kanjoning i paraglajding Kanjoni ovih rijeka pogodni su za ugodnu vožnju bicikla u posebnom prirodnom ambijentu. Brojne staze beskrajnim livadama i bogatim šumama idealne su za šetnje. Plovidba uključuje i dva zaustavljanja u najljepšem dijelu kanjona Lima. na potezu Setihovo . preko sela Biljezi sve do Ravanaca.Ustiprača. te rekreativnu i aktivnu vožnju planinskog bicikla. pa do organizovanja eko-radionica i škola u prirodi. te na sjever u planinska područja Paštan Brda.institutig.kako u netaknutu prirodu spektakularnog kanjona. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Plovidba “Vodenim Ćirom” linijom pružanja pruge. ___ SEOSKI TURIZAM I EKO TURIZAM Veliki broj dobro organizovanih i atraktivnih domaćinstava stvorili su optimalne uslove za najzdraviji oblik boravka u prirodi kroz eko i seoski turizam. planinarenje. Prvo za obilazak jedne od atraktivnih pećina nad samom vodom Lima. RAVANCI Mir i spokoj ove visoravni garantuju svakom posjetiocu izuzetan odmor i relaksaciju. Voda vještačkog jezera objedinila je i vode dvije manje rijeke koje se u samoj Strgačini ulijevaju u Lim: Radojna sa juga i Sućeska sa zapada. Mrsova.

pa otuda vjerovanje da se voda ne smije mutiti i potkopavati. Legenda kaže da je jedan od davnih predaka današnjih Kiridžića posjekao taj grm. kaskade i bukovi pravi su izazov za kajakaše i raftere. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji je rođen u Sokolovićima. Postojalo je vjerovanje da ovo stablo ne smije biti posječeno. sa stablom kakvog nema u okolini. dakle prije ulaska u mirne vode vještačkog jezera. udaljen 30-tak km od Rudog preko Uvca na sjever. Najstariji manastir u ovom dijelu Balkana! Smješten u mističnom ambijentu tjesnaca rijeke Rzav. Ni vodu. rodna kuća prema predanju…) samo su uvod u impozantnu zaostavštinu ovog velikog državnika i dobrotvora . predstavlja nezaobilaznu stanicu na kružnom putovanju prema Višegradu.institutig. RIJEKA LIM Rijeka Lim je zila kucavica ovog kraja i najupečatljiviji vizualni kontakt posjetiocu. nakon čega su mu se ruke tresle punih dvadeset godina.legendarni most ćuprija na Drini u Višegradu. suvenirnicom i prekrasnim okolišem. ali i turistička atrakcija sa velikim brojem obnovljenih objekata u autentičnom stilu. spomen-česma. Nekoliko spomen obilježja u njegovom rodnom mjestu (džamija. Nastavak pruge prema Višegradu kao krajnjem odredištu. iz atraktivnog etno-sela na Mokroj Gori. • Rafting U “živom” dijelu rijeke. MOKRA GORA I “ŠARGANOVA OSMICA” Neposredno ispred manastira u Dobrunu stajalište je obnovljene dionice turističke uskotračne pruge “Šarganova osmica” koja pristiže iz susjedne Srbije. I danas je aktivno središte pravoslavnih vjernika. koji se kao dječak zvao Radojica. ono što pruža u smislu sportskog turizma vrijedno je izuzetne pažnje. Iz ostataka zida kuće u kojoj se rodio Radojica izrastao je veliki glog. Na potezu od Uvca ili od samog Rudog. brzi dijelovi. ne smije niko da potkopa jer bi mu se moglo desiti isto. PRAVOSLAVNI MANASTIR DOBRUN Malo je znano o kakvom vrhunskom kulturnoistorijskom spomeniku je riječ.com 125 . na ukupnoj dužini od oko 25 km (od Rudog oko 12 km). Iako je Lim vezan sa sve aktivnosti i način života. u neposrednoj blizini Rudog. Predanje kaže da je majka u toj vodi Radojicu kupala.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ Cijeli kraj neizbrisivo je vezan za ime i djelo Mehmed-paše Sokolovića. kreacije poznatog režisera Emira Kusturice. koja sječe kao grom. zaokružio je ovaj atraktivni turistički paket na najbolji mogući način. Na Ravancima još živi legenda o rodnoj kući Mehmed-paše Sokolovića.

Bogata i burna prošlost uzrokovala je obilje istorijskih zaostavština. nudimo neke najzanimljivije kao što su: Prostrane visoravni Ravanci. uključujući i neke skrivene. stvorile su mogućnosti formiranja nekih jedinstvenih geomorfoloskih oblika i skupina.com Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 126 . Pored brojnih mogućnosti planinarenja i obilaska interesantnih područja i vidikovaca. Izražene kraške karakteristike kraja sa bogatim šumama. Ispod Bujaka je poznata pećina “Propastva” u kojoj se nalazi jezerce dužine 20 m i dubine 2 m sa više prostorija i dugim hodnicima malo ispitanih i bogatim pećinskim nakitom. www. gdje se tokom proljeća održavaju brojna ribolovna takmičenja i druženja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju moguće je doživjeti nezaboravnu avanturu “jahanja” na brzacima Lima. Odavde slijedi novi izazov . Avantura završava na području Setihova. Posebnu vrijednost predstavlja ribolovna staza i baza u Setihovu. Revanje i Sjenožeta sa obiljem ljekovitog bilja (oko 50 poznatih vrsta)..po narodnom predanju to je kula koju je sagradio car i u nju zatvorio po kazni „Prokletu Jerinu”! NEKROPOLE STEĆAKA Na području Opštine Rudo su i velike nekropole stećaka: • • • • Crkvina iznad puta Rudo –Obrvena desetak stećaka. Sa lijeve strane Lima je neispitan speleološki objekat .plovidba “Vodenim Ćirom” iz baze u Setihovu. Crkvina ispod puta Rudo-Sokolovići pedesetak stećaka. Brijg u Gaočićima pedesetak. Varda 1389 m. tri su u obliku sanduka a ostalo su ploče.institutig. pa se na nekim atraktivnim lokalitetima nailazi na tragove srednjevjekovne i gradnje otomanskog perioda. Stanovnici Rudog sudbinom su vezani za Lim i jedna od aktivnosti koja to najbolje pokazuje svakako je kvalitetno organizovani sportski ribolov. Vrijedni članovi ribolovnog udruženja stvorili su uslove za jedinstven doživljaj ribolova za veliki broj gostiju koji dolaze iz unutrašnjosti. gdje se neprimjetno uplovi u mirne vode jezera. Ravi gaj iznad Pleme kod Uvca staro groblje. Vihra 1101 m i Bujak 1221 m nadmorske visine. Sa desne strane Lima se uzdižu brda Đurkovac 1145 m.pećina “Vilinska jama” na brdu Orlić iznad Ljutave sa pećinskim stubovima do 10 m visine i velikim brojem prostorija. izuzetno vrijedne pećinske objekte. • Planinarenje i Hiking Okolina Rudog predstavlja jedinstvenu kombinaciju dubokih kanjona i visokih planina. pa sve do moćnih kanjona Lima i Drine u Brodaru. Rjeka Lim prepuna raznovrsne ribe i šume sa okolnim brdima divljači. pružaju ljubiteljima sportskog lova i ribolova potpuno zadovoljstvo. Grivin grad je na nepristupačnoj stijeni.

Sjedište opštine. Crkvište kod Biševića ima jedan stećak u obliku sanduka. prelomljen. 8 su sljemenici a ostalo su sanduci i ploče. a na jugoistoku Crven. 8. Bijelo Brdo nekropola na Crkvenoj Glavici i na lokalitetu Okolišta jedan stećak ostali su uništeni i upotrebljeni za gradnju puta. Mesići. Budimlija –lokalitet Mramorine. grad Rogatica leži na 525 m nadmorske visine. Slika br. Han Pijesak. Kukavice. U gornjem djelu Grivina pod Rudinom je majdan gdje su vađeni vi stećci. prema Višegradu je Sjemeć. Vlasenica. Gučevo. Odžak pored samog uvrđenja „Kule” jedan slomljen stećak. Strgačina. na sjeveru Devetak sa 1417 m nadmorske visine. u kotlini rijeke Rakitnice nalazi se grad Rogatica. Omacina lokalitet Barice veća i značajna nekropola. Kozići.tu je ostao jedan sa tek započetim klesarskim radovima Pazalje. Seljani. Rogatica zauzima oko 650 km2 i ima 17 000 stanovnika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • • • • • • • • • Cikotsko Polje-staro groblje sa više ploča pravljeni od tvrdog kamena gabra. Višegrad i Rudo.2. Sokolac.oko 200 stećaka. sa 1497 m nadmorske visine. 30 Rogatica Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. desetak sljemenika a ostalo su sanduci i ploče. OPŠTINA ROGATICA Na jugoistoku Republike Srpske. Osovo.8. Srebrenica.nekropola na Zlatnoj glavici oko 60 stećaka. Oko nje su brda. nažalost. na zapadu Lunj.com 127 . Grivin lokacija Nogina bara oko 10 –ak stećaka.institutig. Stjenice i Žepa. jedna od najvećih nekropola stećaka u BiH na lokalitetu mramorje. dalje na istok. Milići. Rogatica je podeljena u 11 mesnih zajednica: Berkovići. Graniči se sa opštinama Pale. Rogatica. Borike. na istoku Tmor i Zasada.

moderno opremljena kino-sala. Privatni smještaj .Ne postoje. Nalazi se na udaljenosti oko 20-ak kilometara od grada. a nakon toga osposobljen je restoran. kafana. dok su sobe sa 70 ležajeva još uvijek van funkcije. a sva naseljena mjesta lokalnom putnom mrežom sa sjedištem opštine. Bungalovi ili planinske kućice . 2) Hotel „Park" u Rogatici je devastiran u ratu.com c) Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 128 . Električna energija . kafe-barova i picerija zaokružuju turističko-ugostiteljsku ponudu.Najveći broj radnji je u samom centru grada. godine. Nalazi se u centru grada. restoranom od 100 sjedišta.postoje ali nisu registrovani. Voda .Opština Rogatica je magistralnim putevima povezana sa svim susjednim opštinama u Republici Srpskoj. Posebna atrakcija je ergela sa 70 rasnih konja koja je osnovana 1893.Centar za razvoj biznisa kontakt i Turistička organizacija opštine Rogatica. Nosilac turističke i ugostiteljske djelatnosti je preduzeće „Agrokombinat” u čijem sastavu egzistira i hotel „Borike” sa 36 ležajeva i 100 sjedišta u restoranu.institutig.Snadbjedvenost potrošača električnom energijom na području opštine vrši se putem osnovnog 110 kilovatnog dalekovoda iz pravca Višegrad 35 kilovatnog dalekovoda iz pravca Višegrada i Sokoca koji služe kao rezerva napajanja. u centru grada. druge robe ili usluge) . godine i jedina je te vrste na Balkanu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Strateški plan razvoja Opštine Rogatica prioritet je dao razvoju turizma. Infrastruktura a) b) Putevi . terasa i kuhinja. pitku vodu. salonom i lovačkom sobom sa kaminom i kuhinjom u kojoj se pripremaju specijaliteti ovog kraja. Restorani: U gradu se nalaze restorani: "Ruža” i „Bašta" sa još 30-ak ugostiteljskih objekata tipa restorana. centrima u Bili i šire. suveniri.Područje opštine Rogatica posjeduje kvalitetnu ekološki ne zagađenu. Turistički ponuda opštine Rogatica Hoteli : 1) Hotel "Borike" raspolaže sa 36 ležajeva. Konferencijski centri . Info centri . www. Područja/zone za kupovinu (hrana. Na području opštine na rijeci Prača nalazi se hidroelektrana Mesiči instalisane snage 3 megavata koja se bavi proizvodnjom električne energije od 1950.

Rogatičko područje je poznato po nekoliko raritetnih biljnih vrsta. staze. u kojima živi 14.546 stanovnika.com 129 . prva pomoć .6% stanovnika.) .497 m) i planina Tmor na jugoistoku.Na području opštine Rogatice prostire se 121 naseljeno mjesto (jedno urbano naselje i 120 ruralnih naselja .4 % stanovnika od ukupnog broja stanovnika. Nižim djelovima vlada kontinentalna klima dok u višim djelovima vlada planinska klima sa velikim snjegovima koji se dugo zadržavaju. „Česme" i „Pašić Kula".2005. Benzinske pumpe . Planine su na istočnoj. dok na uzvišenjima i planinama dostiže i do 1. c) Klima (sezonski)-Klimatske karakteristike ovog područja su u neposrednoj vezi sa njegovom nadmorskom visinom. visine 14 m. ponajviše sa visinom između 800 i 1. specijalne karakteristike. dok je 80 % planinsko područje. Autobuska stanica .koja su smještena u 13 Mjesnih zajednica). flora i fauna. i izvorišta.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju d) e) f) g) Bolnica.Most na rijeci Žepi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. b) Planine (aktivnosti. izvor potoka „Toplik". g) Populacija . riba) .U glavnoj ulici grada nalazi se pošta.tel. jugozapadnoj i sjevernoj strani. Oko 20 % ovog područja otpada na visinu od 500 m.01. godine proglasila je Istorijski spomenik . i) Pristupačnost (mogućnost prilaza) —Putevi prema svim kulturnoistorijskim i prirodnim naslijeđima su pristupačni i prohodni za automobile tokom cijele god.institutig. među kojima su: stablo brijesta prečnika 23 m i visine 28 m. e) Endemske vrste i zaštićena flora i fauna . Godišnja količina padavina kreće se od 700800 mm/m2 u Rogatici i bližoj okolini.Rogatičko područje je pretežno srednje planinsko. „Radevići". dok u ruralnim naseljima živi oko 41. izvori. ambulanta.500 mm/m2 d) Zaštićena područja . nadmorska visina. Najznačajnije na taj način identifikovane podzemne vode su: izvori rijeka „Rakitnice" i „Žepe". te rasponom krošnje 12-14 m. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Autobuska stanica se nalazi na ulazu u grad. jezera. do kasno u proljeće. a među njima su najveće na sjeveru Devetak (1. f) Sela .417 m). Pošta .900 m.U glavnoj ulici na ulazu u grad postoje dvije benzinske pumpe Geografske odlike a) Vodeni slivovi (rijeke. potoci.Primarnu zdravstvenu zaštitu vrši Dom zdravlja u čijem sastavu su neophodne službe za ovaj nivo zdravstvene zaštite. Veći dio opštine pokriven je signalom mob.Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 31. Pančićeva omorika stara više od 120 godina čija su stabla visoka 40 metar i dva stabla .U urbanom naselju Rogatica trenutno živi oko 58. na istoku Sjemeč (1.Međeđe" lijeske prečnika 166 era. izvorište „Ziličina" i „Seljani" koja su uređena i koriste se za snadbjevanje gradskog područja vodom.Na području opštine postoji veliki broj identifikovanih podzemnih voda koje prirodnim putem izlaze iz površine zemlje u vidu izvorske vode. a pošta postoji i na Borikama u blizini hotela „Borike”. sa područnom ambulantom na Borikama. nedaleko od hotela „Park" sa savremenom digitalnom telefonskom centralom velikog kapaciteta. itd.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Spomenci i kulturni objekti a) Spomenici • U Rogatici postoji spomen obilježje-kosturnica u kojoj su sahranjeni Srpski i Crnogorski vojnici izginuli 1914. godine na brdu Vitnju i širem području Glasinca. • U parku Doma zdravlja u Rogatici formirana je mala kolonija kamenih spomenika-lapida koji potiču iz antičkog doba. • Desetak kilometara južno od Rogatice nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Borča. Nedaleko od ostataka srednjovjekovnog grada BorČa nalazi se nekropola kamenih nadgrobnih spomenika u kojoj su sahranjivani članovi vlastelinskih porodica Radinović-Pavlović. • Ostaci srednjjovjekovnog grada Vratar nalaze se u Žepi, na čijem području postoji veći broj nadgrobnih spomenika-stećaka. • Objekat Redžep - pašine kule u Žepi, predstavlja ostatke materijalne kulture iz Turskog perioda. • U Rogatici se nalazi i spomenik Kralju Petru I Velikom. b) Religiozni objekti - U Rogatici se nalaze: Pravoslavna crkva Hram Svete Trojice podignut 1886 god., katolička crkva i u izgradnji je džamija koja je u toku rata bila srušena. Na Borikama se nalazi Hram Svetog Apostola Petra i Pavla podignut 1911.god. (udaljen 20 km od Rogatice). c) Istorijske građevine, oblasti - 35 km sjeveroistočno od Rogatice u Žepi se nalazi čuveni kameni most na rijeci Žepi. Udruženja/Civilno društvo, vezana za razvoj turizma a) Lovačka - Među najstarija sportska društva na području Rogatičke opštine ubraja se i Lovačko društvo koje nosi ime svog grada, sa dva lovišta: planinsko lovište „Sjemeć" i brdsko lovište „Mednik-Sočice" b) Ribarska - Ribarsko društvo ''Bereg" c) Planinarska - Planinarsko društvo,,Sjemeć” d) Grupe žena (potencijalni proizvođači suvenira)- Na području opštine Rogatica djeluju tri vrste udruženja žena Razvoj projekata i aktivnosti a) prošli srodni razvojni projekti b) sadašnji srodni razvojni projekti - Projekat „Vodeni Ćiro” c) budući ili planirani srodni razvojni projekti - Proglašenje zaštićenog rezervata biosfere „Drina". d) projekti i aktivnosti očuvanja životne okoline - „Jačanje prekogranične saradnje na polju zaštite životne sredine u bazenu rijeke Drine.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

130

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Žepa Na oko četrdesetak kilometara sjeveroistočno od grada Rogatice u istočnoj Bosni nalazi se mjesto Žepa. Postojeći podaci ukazuju da su na području Žepe postojala ljudska naselja još u praistorijskom periodu o čemu svjedoče lokaliteti Gradina, između sela Vrela i Krnjica uz rijeku, i druga Gradina, jugozapadno od sela Vratara. Ostaci srednjovjekovnog grada Vratar nalazi se u Žepi. Bio je podignut na jednom visokom, vrlo strmom, teško pristupačnom grebenu sjmeštenom na desnoj obali rijeke Žepe. Na gradu su i danas očuvani temelji, zidov, četiri okruglaste kule, ostaci velike sale i sudačka stolica, uklesana u matičnoj, živoj stijeni. Na području današnjeg sela Vratar postoji veći broj nadgrobnih kamenih spomenika - stećaka. Objekat Redžep-pašine kule u Žepi, predstavlja ostatke materijalne kulture iz turskog perioda. Tačno se ne zna iz kog vremena potiče, ali arheolozi i istoričari kažu daje takvih objekata po Bosni bilo u XVII i XVIII vijeku, a i da su se mogle graditi i u prvim godinama XIX vijeka. Na mjestu gdje se Žepa ulijeva u Drinu nekada je stajao drveni most, koga je svaka veća bujica rušila a ljudi ponovo opravljali. Bila je to neprekidna borba čovjeka i prirode, koja je okončana u drugoj polovini XVI vijeka pobijedom čovjeka. Tada je nastao divan kameni most, postavljen tako visoko da voda do njega nikad nije dosegla. Most je sagrađen u seocetu Slapu, desetak metara od ušća Žepe u Drinu, na mjestu gdje putnik dolazeći kanjonom Drine od Višegrada, naglo izbija u relativno pitomu dolinu Žepe. U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst sa tarihom, koji bi mogao dati preciznije podatke o tome. Sa sigurnošću se može tvrditi daje Most na rijeci Žepi jedno od najljepših i najelegantnijih ostvarenja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Dok Most na rijeci Drini u Višegradu imponira svojom veličinom, određenom stilskom i tehničkom dotjeranošću, a mostarski svojim rasponom i elegancijom, most na Žepi, iako manjih dimenzija, predstavlja monumentalni iskaz snage i ljepote. Evo šta naš poznati pisac Ivo Andrić u svojoj poznatoj pripovjetci 'Most na Žepi' kaže o ovom zdanju: 'Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu građevinu u rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak, lebdeći nad ponorom. Ispod luka se videlo, u dnu vidika, parče modre Drine, a duboko nad njim grgoljila zapenjena i ukroćena Žepa. Dugo oči nisu mogle da se naviknu na taj luk smišljenih i tankih linija, koji izgleda kao daje u letu samo zapeo za taj oštri mrki krš, pun kukrikovine i pavite, i da će prvom prilikom nastaviti let i iščeznuti.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

131

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Slike br. 31 Most na Žepi Most na ušću Žepe stajao je decenijama izvan upotrebe. Daleko od naseljenih mjesta i prometnih tokova, on je, zahvaljujući načinu gradnje, odolijevao zubu vremena. Međutim, izgradnja HE Bajina Bašta zapečatila je njegovu sudbinu, kao što je ugrozila i Višegradski most i ostale spomenike graditeljstva. Akumulaciono jezero ove HE podiglo je Razinu vode za 10 m iznad najviše kote Mosta. Zavod za zaštitu spomenika BiH uspostavio je kontakte sa investitorom o njegovoj rekompoziciji i izmještanju na teren koji neće biti poplavljen. U ljeto 1966. godine došlo je do demontaže mosta i izvlačenja materijala na kotu koja ostaje iznad najviše kote jezera. Godine 1967. izvršena je njegova rekonstrukcija, a 1968. je pušten u promet. Njegova sadašnja lokacija je na oko 500 m od naselja Žepa, nedaleko od objekta Redžeb-pašine kule, koja je građena u približno istom periodu. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih Spomenika na sjednici održanoj od 25. do 31.1.2005. godine donijelo je odluku o proglašenju povijesnog spomenika-Most na Žepi nacionalnim spomenikom i s tim u vezi odluke o njegovoj trajnoj zaštiti i očuvanju. Aktivnosti koje bi trebalo poduzetu u Žepi u cilju poboljšanja i unapređenja turističke ponude ovog kraja ogledaju se u: 1. Uređenje plutajuće platforme dužine 10 metara a širine 2 metra, 2. Uređenje pristaništa

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

132

poštu. hotel “B” kategorije no čime se žitelji Borika posebno ponose je ergela na kojoj se uzgajaju rasni arapski i bosansko – brdski konji Prije više od 100 godina austrijski stručnjaci su utvrdili da su na ovim prostorima idealni uslovi za uzgoj konja. Uređenje regulisanog dijela obale što podrazumjeva čišćenje priobalnog korita jezera i nasipanje šljunka u priobalnom pojasu. crkvu. nadaleko čuvenoj Ergeli. Borike imaju svoju osnovnu školu. Svojom ljepotom i veličinom ističe se ”Međeđa lijeska” koja broji oko 450 godova.institutig. Ovde turisti mogu uživati u vožnji fijakerom ali i jahati čistokrvne konje.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Aktivnost koja se treba uraditi su: • Krčenje i uređenje pristupne staze. nabavka i postavka 10 korpa za smeće. u Republici Srpskoj prostire se gradić Rogatica. Borička visoravan Duž planinske rijeke Rakitnice u istočnoj Bosni. najpre su uzgajani samo bosanski konji. proširivanje i ukopavanje staze na dužini oko 2 km. Dužina pješačke staze je 3. nabavka i postavka 10 klupa. obim stabla je 4. godine. sanacija dvije već postojeće vodenice koje nisu u funkciji. Ova aktivnost bi se realizovala angažovanjem povratničke radne snage (5 dana po 10 radnika povratnika) i • Nabavka i postavljanje 6 klupa i 3 stola 3. a visina 8 m. farmi ovaca i oranicama zasijanim ječmom a u poslednje vrijeme i malinom. 4. Borike su ponikle na najlepšim pašnjacima i cvijetnim livadama a poseban ukras su njihove prelepe crnogorične i bjelogorične šume. a kasnije se počelo sa uzgojem plemenitih arapskih rasa.com 133 . Bez preterivanja se može reći da su Borike prirodna fabrika lijekova jer su izuzetno bogate izvorima zdrave prirodne vode i raznovrsnog ljekovitog bilja. ambulantu. Stanovništvo se uglavnom bavi stočarstvom. Borička visoravan poznata je po proizvodnji krompira. Uređenje pješačke staze. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Staze su idealne. čišćenje mosta od mahovine. Primjenom savremenih agrotehničkih mjera i mehanizacije. obim krošnje 12 m. Manji broj ljudi je zaposlen u šumarstvu i drvnoj industriji. a nešto manje je zastupljena zemljoradnja.5m.5 km a širina 1. ukoliko su ljubitelj konjičkog sporta. Uređenje mosta i prostora oko mosta što podrazumjeva krčenje prostora oko mosta. a na 18 km severoistočno od Rogatice na 1000 m nadmorske visine nalazi se pravi raj za ljubitelje netaknute prirode: BORIKE. Ergela je osnovana davne 1893.5 m a neophodno je uraditi krčenje cijele dužine staze. a konji prelepi.

Brdsko-planinski predio. punim divljači. godine kao ergela arapskih konja. blagom klimom u ljetnom i oštrom u zimskom periodu. masivniji konj sa krupnijim vratom i vojsci potrebnim osobinama.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Borike su postale nadaleko poznate po proizvodnji zdrave hrane. na vratima su matični brojevi i podaci o svakom grlu. a ispred štale prostor ograđen visokom. idealno je stanište za uzgoj konja.Borike“ Nedaleko od hotela „Borike" je čuvena Ergela "Borike" osnovana je davne 1893. ima sve preduslove za razvoj turizma. 2. . Smještena je u prelijepom ambijentu Boričke visoravni kod Rogatice. jakom ogradom. Razvoj kućne radinosti Razvoj seoskog turizma kroz izradu studije izvodljivosti rekonstrukcije i modernizacije seoskog turizma. Ergela arapskih konja . Turistički smješteni kapaciteti na području opštine su skromni i svedeni su na ponudu koju pruža hotel „Borike" na Borikama. a pored štale radni konji upregnuti u zaprežna kola natovarena sijenom. restoranom od 100 sjedišta. U pomalo oronulim drvenim štalama smješteni su pastuvi u boksovima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Izuzetni prirodni uslovi za razvoj turizma nisu propraćeni sa adekvatnom infrastrukturom. u krajoliku borovih šuma i čistih planinskih pašnjaka. Prvobitni cilj ergele bio je da se planskim odabirom dobije krupniji. I ne samo to. sa bogatim šumskim predjelima. dovođenjem grla iz ergele "Goražde". formira se i ergela brdskobosanskih konja. gdje konji svakodnevno trče održavajući kondiciju. a kasnije. jedina na Balkanu. Stručni uzgoj vršen je za potrebe austrougarske vojske.. kao i jahanje namjenski obezbijeđenih poni konja za najmlađe goste.com 134 . godine. (mali amaterski već postoji iza vile kod hotela) Rekonstrukcija objekta stare škole u “Školi u prirodi”. Hotel „Borike" raspolaže sa 36 ležajeva. ODP “Agrokombinat”. u čijem sastavu se nalazi ergela. krompira i žitarica. Aktivnosti koje bi trebalo poduzetu na Boračkoj visoravni u cilju poboljšanja i unapređenja turističke ponude ovog kraja ogledaju se u: 1.institutig. 5. Okružen bujnom borovom šumom. uspijeva da održi minimalan broj od oko 65 konja samo zahvaljujući sijenu i zobi koju sami proizvode. Izgradnja velikog Ski –lifta. 4. u prekrasnom planinskom pejsažu ovaj hotel raspolaže trim stazom i ski liftom. Na obližnjem pašnjaku grupa od tridesetak konja. Organizovana je i škola jahanja bosansko .brdskih i arapskih konja. U protekle tri godine Vlada Republike Srpske intervenisala je novčanim sredstvima. Ove godine pomoć je izostala. oko 1920. 3. salonom i lovačkom sobom sa kaminom i kuhinjom u kojoj se pripremaju specijaliteti ovog kraja. Završetku sportskih terena. Borike sa svim svojim prirodnim ljepotama.

33 Hotel “Borike” Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 32 Ergela „Borike HOTEL BORIKE Hotel “Borike” je hotel “B” kategorije i raspolaže sa 40 ležajeva. borički kajmak i krompir. divlje svinje. Mogu jahati konje ili se voziti fijakerom. vukove.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ako im država ne pomogne. boričku jagnjetinu. Za one turiste koji vole lov takođe postoji mogućnost da uživaju u lovu na srndaće. lisice. ovaj hotel vam to nudi na svom meniju kao i ostalu zdravu hranu. Slike br. Ukoliko niste probali cicvaru sa medom. restoran sa 100 sedišta i lovačku sobu sa kaminom i 35 mesta.a pored svega toga mogu uživati u ljepoti netaknute prirode i odmoriti se od gradske gužve i buke. keške.com 135 . Poseduje restoran sa aperitiv barom.institutig. postoji opravdana opasnost da i posljednja ergela domaćih konja u Bosni i Hercegovini bude ugašena. Slike br. Ukoliko su turisti gosti hotela mogu koristiti usluge ergele neograničeno.

D. Vrlo bitan podatak je da se na Kalinovačkoj površini još uvijek najveći dio hrane proizvodi na tradicionalni način bez bilo kakve promjene hemijskih preparata. ponori.institutig. zatim rijetke (jestive gljive. Prema tome na području opštine Kalinovik imamo pretežno kontinentalno-visinsku klimu i malu zonu mediteranske klime. Ječmeni do. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 136 . Suho polje i dr. vrtače. Polje. Na užem području. kao i zatvorena polja Gvozno. ali se po ostacima može zaključiti daje to bilo jedno od najrasprostranjenijih utvrđenja u Bosni tog vremena. Nedaleko od ostataka srednjovjekovnog grada Borca nalazi se nekropola kamenih nadgrobnih spomenika u kojoj su se sahranjivali članovi vlastelinskih porodica Radinović . pa i saobraćajni centar ovog dijela Balkana. duž gornjeg toka Neretve i njezinih pritoka. Turci su Borac zauzeli prije 1466. godine su prenesena u Sarajevo i nalaze se u bašti Zemaljskog muzeja i predstavljaju najkarakterističnije i najreprezentativnije dokumente o običajima. stvarajući prostornu visoravan pod imenom Zagorje. godine i brzo ga razorili i napustili. doline i pećine. kratkim i toplim ljetom. Dva stećka u obliku sarkofaga sa svojim dimenzijama naročito su se isticala i 1914. Impozantna je i nekropola u obližnjem selu Lađevine.2. osjeća se uticaj mediteranske klime sa toplim suvljim ljetom. U raznolikosti reljefa opštine Kalinovik skoncentrisano je ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta od kojih su pojedine vrste endemične.…). sa karakterističnim oblicima reljefa kao što su: uvale. blažom zimom praćenom sa nešto hladnijim vjetrovima.9. Na većem dijelu ovog područja je pretežno kontinuirana klima sa dugom i oštrom zimom. kulturni i privredni. Kladovo polje. Lelije i Zelengore sa gornjim tokom rijeke Neretve i njezinim pritokama.Pavlović. OPŠTINA KALINOVIK Opština Kalinovik zahvata dijelove planinskih masiva Treskavice. 8. Poda. Glavni karakter većem dijelu područja daje Treskavica koja se postepeno spušta sa sjeverozapada na jugoistok. Još u X vijeku ovaj grad sa svojim Varošištima pominje se kao utvrđenje i mnogi istoričari ga nazivaju „SLAVNI GRAD" jer je bio vojnički. Glavni dijelovi njegovih bedema davno su razrušeni. ljekovito bilje i sl.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Borač Desetak kilometara južno od Rogatice nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Borca. pismenosti i umjetničkim težnjama tadašnjih stanovnika ovog kraja.

Crvanjasko i Kladopoljsko jezero. 34 Panorama opštine Kalinovik Turistička ponuda opštine Kalinovik Na području opštine Kalinovik postoji više lokaliteta koji se ističu kao nadprosječne prirodne ljepote koje se mogu izdvojiti iz cjelokupnog planinskog podneblja opštine Kalinovik. publikovane široj javnosti kroz TV serijal "Najljepše pećine Republike Srpske".trgovinski kapaciteti Od smještajnih kapaciteta veći je hotel "Lelija" koji raspolaže sa 70 ležajeva. Štirinsko. a dvije ("Glavičine i Kuk"). Borilovačko i Orlovačko na Zelengori.400 knjiga i salom za čitanje. igralište za mali fudbal. Na području opštine pažnju privlači i veliki broj pećina (oko 200) sa izuzetnim ljepotama stalagmita i stalaktita od kojih je samo manji broj ispitan.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br. • Smještajno ugostiteljski.institutig. Slike br. Gvozno kao i riječni tokovi rijeke Neretve i Bistrice I čuvenih 365 izvora planine Treskavice. a to su prije svega jezera i to: Kotlaničko. igralištem za odbojku. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 137 . fiskulturnom salom i Domom kulture. sa salom za prikazivanje filmova i drugih manifestacija kao i sa bibliotekom koja raspolaže sa 15. 35 Smještajno ugostiteljski kapaciteti opštine Kalinovik • Sportski objekti Od sportskih objekata opština Kalinovik raspolaže sa fudbalskim igralištem. Zatim lovačko planinarski dom koji raspolaže sa 20 ležajeva manji broj u ostalim dijelovima opštine Ulog-Dobro Polje i privatni smještaj sa ukupno 80 ležajeva.

divlje mačke. Planinarsko društvo "Lelija". rekreativni..umjetničkih društava na području opštine Kalinovik egzistiraju slijedeća: Fudbalski klub "Kalinovik". seoski i eko turizam. pomenuto prirodno bogatstvo. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Tu je stanište mrkog medvjeda. divokoza. zimska škola skijanja sa tradicionalnim takmičenjem na kraju škole. ljetnje škole u prirodi. od čega. kune. planinarstvo. srneće divljači. speleologija. divljih svinja. te lisica. KUD "Zagorje" Guslarsko društvo "Zagorje".com 138 . lještarke. tetrijeba. na lovno produktivnu površinu. Oblici turizma koji su zastupljeni na području opštine Kalinovik: sportski. kamp i sl. pružaju izvanredne uslove za obitovanje različitog životinjskog svijeta. zeca. Od sportskih manifestacija su aktuelna takmičenja u fudbalu. otpada 29345 ha sa nadmorskom visinom od 500 do 2032 metara. Sportsko ribolovno društvo "Ulog" Udruženje lovaca "Zagorje" .institutig. Takođe je značajno napomenuti da je u toku opremanje i instalacija radio stanice. vidre oko vodotoka. koja se u cijelosti uklapa u Kalinovačku opštinu. ribolovni.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • Sportska i kulturno-umjetnička društva Od sportskih i kulturno . lovni. vuka. kao i muzički festival "Djeca pjevaju hitove" i tradicionalni Petrovdanski vašar. orlova. Karate klub "Bene". karateu. • Zagorsko lovište Slike br. povremeno šakala i drugih. 36 Zagorsko lovište Ukupna površina Zagorskog lovišta iznosi 39656 ha. gdje stoljetne četinarske i rodne listopadne šume i svo njihovo.

tu se dočekuju i ugošćuju gosti. Izgrađeno je 25 visokih čeka za osmatranje i lov. a bogami i kad se ispraća. dočekuje. na Međunarodnoj izložbi trofeja proglašena Svjetskim prvakom. pruža izvanredne smještajne kapacitete i omogućava ugodan boravak i većeg broja lovaca. prvenstveno za potrebe komercijalnog lova. U tom smislu je obezbijeđena dobro opremljena profesionalna lovočuvarska služba. veliki dnevni boravak. Sadrži kuhinju. prije svega kad se održava tradicionalna Zimska hajka na vuka u suorganizaciji sa nacionalnim parkom . borovnica. jagoda. a i vuk je 1977. malina. god.Sutjeska'' Tjentište. a one tri: u Jablanićima. Tu se redovno popunjavaju mečilišta hranom i održava stalna prisutnost divljači visokog lova. Izgrađeni su brojni lovno uzgojni i lovno tehnički objekti. prokresuju i održavaju lovačke staze i drugo. zova divljine i netaknutosti. osobito lov komercijalnog tipa. vepra. šumskih plodova. sir i jagnjetina su nešto drugo. Ne treba zaboraviti da su zagorske planine iznjedrile i svjetske prvake..com 139 . boravak na ovom području. solila koja se obavezno s proljeća i u jesen popunjavaju solju. planinarenje. smješten u okrilje crnogorice. branje gljiva. divokozu koja je 1966. Prije svega hranilišta koja se redovno popunjavaju sijenom i zrnastom hranom.. susretljivi i gostoprimljivi ljudi. pa se lovac. ako im možeš odoljeti! Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Kajmak.Zagorje'' iz Kalinovika s bogatom i dugogodišnjom tradicijom. odatle se polazi u lov i vraća iz lova. kraj izvora čiste pitke vode. veseli. osobito za otvorenje lova na srndaća i hajke na vukove. ribolov. kad se slavi. osobito u dane vikenda. čijih se 150 članova stara o uzgoju i zaštiti divljači i stvara sve neophodne preduslove za lov. koja okuplja veliki broj učesnika iz svih krajeva BiH i republika bivše Jugoslavije. mladom jagnjetinom. izgrađene po najvećim lovačkih standardima.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovištem gazduje Lovačko udruženje . god. kajmakom i sirom koji su sastavni dio dobrodošlice. Zagorani su srdačni. a sve to u čistoj prirodi koja očarava. kaljužišta.institutig. i kad se teretuje. na Dobrim vodama i Kaćuni su reprezentativne. i kad se ženi. vuka. s malo lovačke sreće može domoći kapitalnog trofeja medvjeda. može biti obuhvaćen i drugim sadržajima kao što su: foto-lov. gdje još uvijek ima beskraja. Krušku nije red odbiti jer je ona neizbježna: i kad se rađa. možeš ih odbiti. onom lovačkom od divurica. kupina. Tu se redovno okupljaju lovci. sobe sa krevetima za spavanje. Novo adaptirani lovački dom na Dobrim vodama. organizuju se velika druženja. Svakom dobronamjernom će otvoriti svoju dušu i punuditi ga ljutom kruškom prepečenicom. Osim lova. kupatilo s toplom vodom. branje ljekovitog bilja. te pojila. u Bukureštu. takođe u Bukureštu proglašen svjetskim prvakom.

Ayverdi napominje da je po Evliji u Čajnicu bilo 10 džamija.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. 37 Čajniče Mikrolokacijski gledano. OPŠTINA ČAJNIČE Čajnice je kapija na ulazu iz Bosne u Crnu Goru. Turistička ponuda opštine Čajniče Prvi pokušaj sintetičkog predstavljanja spomenika kulture osmanskog perioda učinio je Dr Ekrem Hakki Ayverdi. u Čajnicu je živjelo ukupno 8 919 stanovnika. Makrolokacijski izraženo Čajnice je smješteno na 43º 33' 36. Čajnice je smješteno na brijegu. i iz Crne Gore u Bosnu. Čajnice je od uvijek bilo bogato vodom.com 140 . sa površinom od 275 km2. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 1991. Čajnice je zabilježilo značajan pad stanovništva u periodu 1981. jer je u Čajnicu 1981.-1991. međutim od tih petnaest džamija danas se zna za četiri barem po imenu. za 12. ni približan izgled. sa zapadne strane obroncima Orufice (1310 m) i sa istoka nešto udaljenijim obroncima Civci brda (1324 m). visokim šumama i planinskim pašnjacima. na nadmorskoj visini od 816 metara. okruženo sa južne strane planinom Cicelj (1281m).institutig.03" Sjeverne geografske širine i 19° 04' 11. stiješnjeno rijekom Janjinom ( oko 25 km). a ostalim se ne zna ni ime. Slika br. Prema podacima o visokim šumama.9 %.96" Istočne geografske dužine.10. godine živjelo 10 208 stanovnika. u Čajnicu ima 23 884 ha visoke šume.2. godine. ni lokacija. a salname kasnije registruju još pet. Nalazi se na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine.

Doba vladavine sultana Selima II i vezirovanja njegovog zeta Mehmed-paše Sokolovića (druga polovina XVI stoljeća) poklapalo se sa poletnim periodom turske umjetničke renesanse Sinanovog doba (mimar Sinan je bio glavni arhitekta Carstva u periodu 1548. u Hercegovačkoj mitropoliji i na srpskom patrijaršijskom prijestolju smjenjuju članovi njegovog roda: Makarije (1557. Period vezirovanja Mehmed-paše Sokolovića obilježen je neprikosnovenim. godine) i Hercegovačkog (u periodima od februara 1552. a sudeći prema starim natpisima. do februara 1557. Gerasim (1575.-1588. Njihova aktivnost se.). dakle pune tri decenije.Sinan-begova džamija u Čajnicu i Husein-pašina džamija u Pljevljima.).-1587. i od aprila 1574. osnivač i preporoditelj kasabe Taslidža ili današnjih Pljevalja. kao jedno od šestoro djece Bajram-age. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rodonačelnik ove porodice je Bajram-aga. Ova porodica je poznata po gradjenju dviju najpoznatijih džamija u Bosni i Sandžaku .-1571. godine.. pored ostalog.). dok su njegovi sinovi poznati Sinan-beg i Husein-paša Bajramagići. stoljeća.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Iz sela Boljanici u današnjoj Pljevaljskoj opštini iznikla je poznata begovska porodica Bajramagić. ali i kao najveći dobrotvor Čajnica. i 1571. od ljeta 1564. do februara 1580.-1575. ogledala i u velikoj graditeljskoj i slikarskoj djelatnosti. odnosno na tlu Hercegovine Jedan od srodnika Mehmed-paše Sokolovića je bio i Sinan-beg Boljanić. godine) sandžaka. od aprila 1563. dok je njegov brat poznati egipatski i bosanski velija Husein-paša. i najzad Savatije. do marta 1567. Period vezirovanja je obilježen i velikim brojem sagrađenih i obnovljenih spomenika islamske i pravoslavne vjerske zajednice. do ljeta 1564. Zavičajnih zadužbina Sokolovićevih rođaka. Bio je to period najveće graditeljske aktivnosti u balkanskim krajevima za vrijeme Otomanskog carstva..com 141 . najviše je bilo i najgušće koncentrirano u Polimlju i Podrinju. Sinan-beg je bio Sandžakbeg Bosne i Hercegovine i dužnost je obavljao tokom 16. dubrovačkim i turskim arhivskim podacima. koje su podizane u užem rodnom kraju ili širem zavičaju.. godine. Sinan-beg (kasnije Sinan-paša) Boljanić je u istoriji Bosne i Hercegovine upisan kao sandžak-beg Bosanskog (u periodu od jeseni 1562. Antonije (1571. Mehmed-paša Sokolović se zauzeo oko obnavljanja Pećke patrijaršije i omogućio da se od 1557. preuzetoj na neobično velikom broju crkvenih građevina koje se u ovo vrijeme podižu ili pak obnavljaju. do 1587. Rođen je u selu Boljanici. potomaka i daljnjih srodnika.. višedecenijskim upravljanjem članova njegove šire porodice Bosanskim i Hercegovackim sandžakom kao i Hercegovačkom mitropolijom. vrhunac ovog graditeljskog poleta padao je u period između 1568. do jeseni 1563..institutig. od juna do decembra 1569.

vijeka. godine i ukopan je u turbetu kraj svoje džamije u Čajnicu. Sinan-beg Boljanić je umro 1582. Pored činjenice da su svi navedeni objekti zavičajnog karaktera. Crkvu je. i donesena je iz manastira Banja kod Priboja na Limu. koje su podizali ljudi porijeklom sa ovog tla. postojale su u Čajnicu i Mir Muhamedova ili Mustajbegova džamija. karavan-saraj.. U samom centru Čajniča nalazi se crkva Uspenja Presvete Bogorodice građena polovinom 19. U njoj se čuvaju stari rukopisi. dok je nova crkva podignuta 1863 godine. hamam i karavan-saraj u kasabi Cernik u kadiluku Velika u sandžaku Zacasna. ono što odlikuje ove spomenike jeste potpuna jasnoća i stroga pravilnost arhitektonskog rješenja. oko koje se kasnije formirala mahala prozvana po njemu. mesdžid u kasabi Sopotu u Nevesinjskom kadiluku. tekiju sa musafirhanom. koja je srušena 1959. Osim Sinan-begove džamije.Velijudinova ili (Vreoska) džamija. kao i Sabornu Crkvu u Sarajevu gradio Andrija Damjanov.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sinan-beg Boljanić je u Čajnicu podigao džamiju. vijeku i pergamentno Čajnicko Četvorojevanđelje sa kraja 14. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i Oliverovo jevanđelje iz 1513. Crkva je zanimljiva trobodna građevina sa kolonadama prekrivenim sa 14 malih kupola. mostove na Janjini u selu Međurijecji u nahiji Pribud u kadiluku Čajnice. 22 dućana. Zvonik je na malom pročelju. koju je izradio po predanju evangelist Luka. Čudotvorna ikona u crkvi se nalazi preko 400 godina. kao i brižljivo odabrani proporcijski odnosi građevine.institutig. vijeka. U Čajnicu je 1820. mekteb. dvije radionice za štavljenje kože i dva mlina na Janjini u Čajniču. kao i Hadži. štampane knjige i ikone. U Čajnicu je 1492 godine podignuta Srpska pravoslavna crkva. a na južnoj i zapadnoj fasadi su portali.com 142 . Podigao je mekteb u selu Njegošević. Među njima je i čuvena ikona svete Bogorodice. godine izgrađena je i Katolicka crkva. Ona je istovjetna ikonama u Jerusalimu i Svetoj gori. kako u osnovi tako i u elevaciji. godine. Sinan-pašina mahala. godine. godine otvorena Srpska škola. karavan-saraj i most u Priboju na Limu (Bosanski sandžak). slikana u 15. Uz džamiju je podigao mekteb. a 1903. i početkom 15. U crkvenoj zbirci ističe se ikona svetog Đordja.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Tu je i jevanđelje iz Papraćesa zapisom sveštenika Olivera iz 1513. vijeka sa Bogoridcom Odigistrijom na jednoj i likom Svetog Jovana Preteče na drugoj strani. Ova ikona prestavlja jednu od najstarijih i najljepših u Bosni i Hercegovini.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. rad nepoznatog vojvođanskog slikara. godine. vijeka i ikona Svete Trojice. Najveću vrijednost ima dvostruka litijska ikona Čajnička krasnica iz 14. U crkvi se nalazi i ikona Svetog Nikole rad Andrije Raičevića iz 17.com 143 . 38 Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Osim po komplikovanom rješenju gornjih konstrukcija. darovana 1848. Najstarije pisano djelo u čajničkoj crkvi je četvorojevanjđelje iz 14. rad jednog anonimnog slikara iz druge polovine 16. godine. vijeka.institutig. veoma slično Mostarskom Jevanđelju Manojla Grka. crkva je zanimljiva i po bogatoj zbirci ikona i rukopisnih i starih štampanih knjiga. vijeka. u čajničkoj Crkvi se čuva i jedna od najpoznatijih ikona Svetog Georgija sa 12 scena koje ilustruju njegovo žitje. Osim ove.

Volujaka.3. romantična planinska jezera. lovnog. VIDOVI TURIZMA I PONUDE TURISTIČKOG PROIZVODA. KOJE JE MOGUĆE RAZVIJATI NA OSNOVU PRIRODNIH PREDISPOZICIJA U GORNJEM PODRINJU Na osnovu prezentiranih prirodnih datosti kojima je bogato obdarena ova regija možemo zaključiti da postoje prirodne predispozicije za razvoj turističko rekreativnih aktivnosti koje ulaze u sklop: planinskog. postoje izgrađene planinske i lovačke kuće koje su ograničenog kapaciteta (Gornje Bare. itd). TV emisija. Jugovo jezero. Bijele vode itd. Na njima postoje markirane staze koje treba obnavljati. 8. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. itd. zanimanju. Lelije. jezerskog. oštri grebeni. Njihovi goli.3.1. učešćima na međunarodnim i regionalnim turističkim sajmovima.te ostalih oblika koji bi se mogli ponuditi zavisno od svjetski trendova i ponude okruženja. Budući da promatrani prostor većim dijelom obilježava čista prirodna sredina postoje dobre predispozicije za razvoj ekoturizma. promocija turističke ponude se vrši putem: Interneta.1. stjenovite litice sa siparima. domaći ili strani turisti. Važno je istaći da očekivane aktivnosti traže jaku spregu između javnog i privatnog sektora. turizma. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE Turističke ponude i programe treba uskladiti i prilagoditi prema interesu turista.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. kulturno-istorijskog. riječnog. Na osnovu ovog višednevnog regionalnog programa turističke ponude moguće je napraviti različite kombinatorike turističkih ponuda Gornjeg podrinja. što prvenstveno podrazumijeva precizno praćenje turističkih kretanja. u savremenom dobu. 8. Na atraktivnim lokalitetima Zelengore. pašnjaci. Ljubišnje. Jablan do. naučno-istraživačkog i seoskog. hučni potoci te bujne mješovite šume sa usamljenim proplancima predstavljaju bogatstvo raznolikosti koje je skladno ukomponovano u pejsaž gorskog krajolika. Lelije i Treskavice čije apsolutne visine premašuju 2000 m. Posebno atraktivni i privlačni za visokogorsko planinarenje su masivi Maglića.com 144 . Zelengore.institutig.lječilišnog.1. Planinski turizam PLANINARENJE Planinarenje ima svoju dugu tradiciju u Gornjem podrinju jer cijelu regiju opasuju visoke i srednjevisoke planine Dinarskog morfosistema. prospekta i brošura na stranim i domaćim jezicima.) povezane planinarskim stazama i makadamskim putevima. zdravstveno . kao i sastav turista (starosti.3. Danas. kvalitetno obrađenih video zapisa. prema platežnoj moći.

Njihove padine su umjerenijih nagiba od prethodno pomenutih visokogorskih masiva te su pogodne za izletničko planinarenje i rekreativnu šetnju. To bi po našoj viziji bio regionalni park prirodnih ljepota evropskog značaja. Područje Nacionalnog parka «Sutjeska» koje se nalazi na samom jugoistoku Gornjeg podrinja po svojoj prostorno-planerskoj funkciji i bogatim prirodnim sadržajima bi trebao predstavljati nosioca razvoja brojnih vidova planinskog turizma u regiji. No da bi se to postiglo potrebna je šira podrška države. Štirinsko i Kladopoljsko te Gornje i Donje Bare. Bijelo i Crno. Zbog prirodne estetike njihove pojave i samog ambijenta u kojem se nalaze ona predstavljaju potencijalne destinacije planinskog turizma u ovom dijelu regije. U cilju regionalnog razvoja turizma u Visokim Dinaridima ovom prilikom bi predložili da se visokogorsko područje Maglića. Posebnu draž ovome prostoru daju lijepa i atraktivna planinska jezera. Volujaku i Ljubišnji nema planinskih objekata. Sa turističkog stanovišta važno je spomenuti i nedaleko Trnovačko jezero koje se nalazi u susjednoj Crnoj Gori ali u geomorfološkom smislu pripada istom planinskom masivu (Maglić i Volujak). Maglić. Ispod sjeveroistočnih padina Crvnja je Crvanjsko jezero kao i jezero na Gvoznu ispod Treskavice. Svakako najpoznatiji u regiji je vidikovac kod Dragoš sedla sa pogledom na prašumu Peručicu i slap Skakavac visine 75m kojim se divlja rječica Peručica vertikalno ruši preko surih litica dok suri stjenoviti odsjeci Volujaka i Tovarnice u pozadini zatvaruju vidokrug. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. regije i opština na kojoj se nalazi nacionalni park. Kotlaničko. Vidikovci odnosno tačke osmatranja sa izrazitim radijusom vidika su bitne kao turističke destinacije .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Važno je napomenuti da na najvišim planinama Bosne i Hercegovine . Pored rekreativne uloge mnoga od njih su poribljena te se koriste za ribolov. Varda. entiteta. Na Zelengori su to: Orlovačko.com 145 . Jahorinski Borovac i Klek. Jugovo. Nešto sjevernije (u središnjem i sjevernom dijelu regije) se nalaze srednjevisoke planine Pliješ. To su takvi kontrasti i bogati prirodni sadržaji koje treba znalački iskoristiti. Zelengora i Volujak koji se nalaze u okviru NP ''Sutjeska'' kao i prašumski rezervat ''Peručica'' sa slapom Skakavac visine 75m koji se nalazi u srcu ove jedne od posljednjih prašuma Južne Evrope su najposjećeniji od strane planinara i turista tokom ljeta i rane jeseni. Takođe za razvoj navedenih vidova planinskog turizma po svojim prirodnim karakteristikama su interesantna područja planinskih zaravni u okviru svih navedenih planinskih masiva Gornjeg podrinja. Devetak i Veliki Stolac. Do njega planinari i turisti dolaze iz Nacionalnog Parka «Sutjeska» .institutig. Kovač.Magliću. Volujaka i Bioča objedini u jedinstveni transnacionalni park dvaju država BiH i Crne gore jer taj prostor u prirodnom ali i turističkom smislu predstavlja jednu neraskidivu cjelinu.

Postoje i druge visinski niže lokacije sa atraktivnim vidicima kao što su to Poda (pogled na centralni masiv Zelengore). Sa najviših vrhova i grebena spomenutih visokih planina radijus vidika seže i preko 100 km zračne linije. Za iskusnije turne skijaše posebno one koji vole avanturu Maglić i Volujak bi svakako predstavljali izazov. Prvenstveno to se odnosi na terene donjeg kanjona Prače. Tu se u prvom redu misli na snimanje visoke divljači (medvjeda. Ljubišnje i Crvnja. Za zimsko penjanje u ledno kombinovanim strmcima podesni su strmi odsjeci Maglića. područja oko Kalinovika (Gvozno. SKIJANJE Alpsko skijanje kao jedan od masovnih vidova zimskog turizma minorno je zastupljeno na području regije iako postoje dobri prirodni uslovi za njegov razvoj. Vučeva. Stijene Maglića. Sniježnice.danas u savremenom razdoblju. Kozje strane u Zelengori itd. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. sjeverni odsjeci Volujaka. su pogodne za penjanje u suhoj stijeni. Makaza. Lelije. divokoze. Zaista impresivan prizor. divlje svinje) ali takođe tetrijeba gluhana u doba parenja što predstavlja izuzetnu atrakciju. Znači human pristup životinjama što i jeste jedna od osnovnih smjernica ekologije na čijim naučnim pristupima je zasnovan ekoturizam. Sve su to jedne od budućih potencijalnih turističkih destinacija Gornjeg podrinja.Treskavca u Zelengori. Ništa manje atraktivan je i vidik sa Zlatnog Bora u susjedstvu. predstavlja nezaobilazan segment ekoturističke ponude. Gosine planine.com 146 . vuka. Podesne za ovaj vid sportsko-rekreativne aktivnosti su planinske zaravni Borika. Osnovna pretpostavka za Cross country ili skijaško hodanje su tereni blažih nagiba pod snježnim pokrovom. Jelašca. vidikovac kod Nedavića (pogled na kanjon Neretve). srne. planina Bokšanica (pogled na kanjon Drine). Nadgorje kod Bakića i Tjentište (opština Foča) te Bijele Vode (općina Goražde) predstavljaju lokalne zimske ski-centre u cijelom Gornjem podrinju Turno skijanje ili visokogorsko skijanje imalo bi svoju punu primjenu tokom zimskih i ranoproljetnjih mjeseci na visokim planinama regije. Za razvoj sportskog penjanja koje po definiciji podrazumjeva blizinu saobraćajnice i stijene takođe postoje uslovi. Zagorje kod Kalinovika . Velikog Treskača u Treskavici. kanjona Lima. Obalj) kao i drugi teren i brdsko-planinskog pojasa posebno oni koje odlikuje relativno dobra saobraćajna povezanost. Sutjeske itd. Pogodni za ovaj vid individualnog poluekstremnog sporta su masivi Zelengore.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Izvrstan vidikovac je Vranovina sa koje se pruža nesvakidašnji pogled na zasnježene vrhove Durmitora i kanjonski tok Tare što u hipsometrijskom smislu predstavlja visinsku razliku od 2000 metara. Kmur kod Foče itd. Organizovanjem fotosafarija obogatila bi se ekoturistička ponuda regije. u kanjonu Sutjeske itd.institutig. Alpinizam kao ekstremni individualni sport .

8. od stacionarnorekreativnih do ekstremno-sportskih aktivnosti. Prema iskazima organizatora u zadnje vrijeme na rafting turama je evidentno učešče stranih turista posebno onih iz zapadnih zemalja. hotelom u neposrednoj blizini i terenima pogodnim za horseback. vrela i planinskih jezera. atraktivnošću dubokih kanjona i klisura i pitomih dolinskih proširenja uz naglašen stepen biodiverziteta slatkovodnih i kopnnenih vrsta živog svijeta su pogodne za razvoj ekoturizma. brojnim brzacima. potoka. zelenkasto-modrom bojom voda. Navesti ćemo ovom prilikom samo neke kao što su: Jelašca – Poda – Orlovačko jez.1.2. Gvozna.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Mountain bicycling (planinski biciklizam) Na terenima koji su ispresjecani makadamskim putevima a nisu u funkciji savremenog automobilskog saobraćaja postoje dobre mogućnosti za razvoj planinskog biciklizma. Navedena karakteristika je bitna pretpostavka za masovnije turističke posjete. U ljetnim mjesecima. najveća turistička potražnja i interes su usmjereni ovom vidu ekoturizma. Vode su značajan i perspektivan resurs ovog područja sa bogatim prirodnim datostima koje omogućavaju razvoj različitih vidova turizma. U tom razdoblju su zastupljene brojne sportsko – rekreativne aktivnosti. Riječni turizam Pojam rekreacija je nastao od latinske riječi recreare što znači oporaviti se. vodopade. Za taj ekstremni sport potrebno je utvrditi pravce vjetrovnih struja i pogodne lokacije te se konsultovati sa onima koji se njime aktivno bave. Pretpostaviti je da bi letenje – paragliding bilo izvodivo na širokom prostoru regije. Značaj voda Gornjopodrinjske regije se ne ogleda samo u njihovom bogatstvu. Masovnije turističke posjete ovim rijekama su u ljetnom periodu.3. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. dio trase napuštene uskotračne pruge od Ustiprače do Prače itd. rekreativne šetnje i boravak uz rijeke. Tara i Drina su ocijenjeni na većoj dužini svog toka kao rijeke srednje teškoće po međunarodnoj rafting skali. bistrinom. pejzašno – ambijentalnim skladom obala. vrela i termomineralne izvore.institutig. Rafting kao popularna sportsko-rekreativna aktivnost je posebno značajna u posljednje vrijeme u BiH. Horseback ili jahanje konja u prirodnom ambijentu je jedna u lepezi ekoturističkih aktivnosti za koju ovdje tradicionalno vezujemo Borike. Posebno treba istaći ljepotice Taru i Drinu – koje svojim proticajima. pojavnoj i fizičko-hemijskoj raznolikosti nego i po specifičnoj ljepoti i atraktivnosti koja odlikuje većinu bistrih rijeka. tereni Borika. osvježenje.com 147 . Vezano za kopnene vode u ovoj studiji pod rekreacijom se podrazumjeva: kupanje. jezera. Preciznije to je glavni centar za ovu turističko-rekreativnu djelatnost sa ergelom. – Čemerno. stari drum Čajniče Foča. kvaliteti.

Goraždu ali i drugim mjestima regije osnovane privatne firme specijalizirane za riječni turizam.com 148 .izvorne prirode sa turističkog stanovišta predstavljaju prvorazrednu atrakciju. Ustikolini itd. Cijenjene vrste salmonida . To je zadatak interdisciplinarnog tima stručnjaka sa ciljem budućeg održivog razvoja turizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Zbog evidentnog masovnog učešča rafting čamaca i brojnosti posjetilaca važno je utvrditi granice do kojih se mogu koristiti ove rijeke a da se ne naruše prirodni procesi u njihovim tokovima i obalama. To su ljetni kampovi sa improviziranim restoranima. i pratećom infrastrukturom. posebno nešto umireniji dijelovi toka u dolinskim proširenjima kod Foče. Međutim. Zbog toga su. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Svojevrsna turistička atrakcija ovdje su višednevna spuštanja splavom kroz kanjon Tare i dolinu Drine. eng. gustim mješovitim šumama koje natkriljuju hučna korita. Sutjeske. Bistrice. Hrčavke. mladica i lipljen nastanjuju brze planinske rijeke regije. Rijeka Drina.institutig. Oteše. posebno u Foči.potočna pastrmka. Kajakaštvo kao vid ekstremnog sporta ima dobre prirodne predispozicije za razvoj posebno na Tari. Splavarenje se tradicionalno veže za ove dvije rijeke te predstavlja posebnost turističke ponude Gornjeg podrinja. Na obalama gornje Drine su otvoreni turistički punktovi u Ščepan Polju. Sportski ribolov ima dobre predispozicije za razvoj na ovom području. Prači i Drini zato što usljed izrazitih nagiba uzdužnih profila njihova riječna korita obiluju brzacima i vodopadima. atraktivnim drinskim kanjonima su pogodne za razvoj ovog veslačkog sporta. Razvoj kanostike u ovome području nema dužu tradiciju iako za to postoje mogućnosti. Znači s ekološkog aspekta vrlo je važno utvrditi kapacitet prihvata riječnih ekosistema Tare i Drine (caring capacity. veliki problem masovnijem dolasku stranih kajakaša predstavlja čvrsti otpad koji je vidljiv na stranama riječnih korita za vrijeme niskih vodostaja. Bjelave. Kanjonstvo kao ekoturistički vid ekstremnog sporta posebno raširenog u zapadnim zemljama može da ima punu primjenu u brojnim i do 1000 metara duboko usječenim kanjonskim dolinama Gornjepodrinjske regije. Smatramo da bi državni organi trebali izvršiti plansko ulaganje u razvoj raftinga i splavarenja kao perspektivnih vidova riječnog turizma .) što zapravo predstavlja mogućnosti ekosistema da prihvati antropogene pritiske bez trajnog poremećaja njegovog prirodnog balansa. Vještačke akumulacije HE '' Višegrad'' i Peručaćko jezero koje se nalaze u preko 500 m dubokim. To su kanjoni: Neretve ispod Nedavića. Pored čistih tokova poklonici ovog sporta mogu da uživaju u atraktivnim kanjonima. vodopadima i snažnim kraškim vrelima . Bastasima. Čehotine te brojnih manjih pritoka u pomenutim slivovima. Ti skoro nedostupni predjeli divlje . Na tim mjestima brzina vode često premašuje 1m/sec. Goražda i Višegrada su pored spomenutog splavarenja podesni za rekreativnu kanoistiku. Sarajevu.

Mogu se koristiti za osvježenje u julu i avgustu kada temperature zraka premašuju 30 stepeni celzijusovih U pitoresknoj dolini Rzava je ponovo puštena u rad uskotračna pruga na relaciji Dobrun – Vardište kojom je obogaćena turistička ponuda opštine Višegrad. Ljutnice.. Većina rijeka regije su hladni planinski tokovi sa prosječnim ljetnim temperaturama vode 12-16 stepeni celzijusa.institutig. vrela Krupice. Kadino vrelo. vodopadi Jabušnice.. Skakavci u kanjonu Hrčavke. obale tokova Drine. Pršin potoka. Dobropoljke. Impresivni kanjon i dolina Sutjeske u srcu Nacionalnog parka ''Sutjeska'' je tokom ljeta masovnije posjećen. Najmasovnije po broju učesnika su kratke posjete vikend-izletničkog karaktera. Rzava. To je rekreacija na obalama rijeka i vrela u koju su uključene sve starosne grupe stanovništva. To su: dolina Žepe. sadržaji i programi turističke ponude te potpora šire zajednice bi imale važnu ulogu u razvoju ovog tipa riječnog turizma. U njenoj neposrednoj blizini kod Dobruna se nalaze prirodne plaže rijeke Rzav koja je ljeti pogodna za kupanje. Govze.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Mušičarenje ili flyfishing koji je popularan na Zapadu bi mogao imati svoju punu primjenu na ovim bistrim i atraktivnim vodotocima. Ovom prilikom ćemo navesti samo neke od brojnih lokacija koje su pogodne za rekreaciju. Zasada riječne tokove za kupanje i osveženje koristi lokalno stanovništvo. Brijoni kod Čehotine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.. Radoinje. gornjeg toka Prače i Bistrice.. Janjine.. Krupca. 39 Cijenjenije vrste Samonida u rijekama Gornjeg podrinja Prigodne reklame.. Prema nalazima eksperata riblji fond rijeke Drine je ugrožen te stoga treba poduzeti adekvatne mjere i aktivnosti kojim bi se riješio ovaj aktuelni problem ihtiofaune...com 149 . Mladica Pastrmka Lipljen Slika br. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti pasioniranim poklonicima sportskog ribolova iz inostranih zemalja radi pridobijanja buduće stalne turističke klijentele. Brojni slapovi i vodopadi predstavljaju samo jednu kariku u lancu atraktivnih turističkih sadržaja kao što su Skakavac u Peručici.

Šumovita područja. Višegradska banja je jedino balneološko lječilište u Gornjem podrinju u kojoj se liječe reumatična oboljenje. Ovo balneološko lječilište koristi termomineralnu vodu temperature od 34 stepena Celzijusa. Važno je istaći da je izgradnja turističkog broda ''Vodenog Ćire'' (originalna ideja potekla od lokalne nevladine organizacije iz Rudog) u fazi finalizacije. Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet) Naglašen stepen bio i geodiverziteta te preplitanje različitih klimatskih tipova na ovom području su uticali na visok stepen biodiverziteta vrsta . na relaciji Višegrad – Peručac dugoj 54 km.5. Zdravstveno-lječilišni turizam Banjsko-rekreativni turizam u Gornjem podrinju je zastupljen u banji ''Vilinoj Vlasi'' kod Višegrada. Treba napomenuti da su u ovom radu turizam i rekreacija na planinskim jezerima navedena u sklopu podpoglavlja ''Planinski turizam''. kapaciteta 50 putnika je na raspolaganju turistima. Ovom brodicom bi se turistički valorizirala akumulacija HE Višegrad odnosno 35 km ujezerenog toka Drine i 13 km atraktivnog kanjona Lima.1. Turistički brodić ''Zelenika''. Priroda je tako bogato obdarila područje regije brojnim fenomenima tako da razvoj naučno-istraživačkog turizma ima svoju punu opravdanost. platformama na vodi te izgradnjom turističkougostiteljskih objekata itd. U toku je izgradnja nekoliko pristaništa sa pontonima za «Vodenog Ćiru» koja će u bliskoj budućnosti imati funkciju jezerskih luka Gornjeg podrinja. Saobraća akumulacijskim jezerom HE ''Bajina Bašta'' kroz atraktivni kanjon Drine.1. Jezerski turizam Površinski vodeni slojevi vještačkih akumulacija HE '' Višegrad'' i ''Bajina Bašta'' (u opštini Višegrad) imaju znatno više temperature od pomenutih rijeka te su pogodne za kupanje i rekreaciju tokom ljetnjih mjeseci. To je značajna prepreka razvoju jezerskog turizma ovdje koja bi se mogla riješiti pontonima.živog svijeta. neuralgije i dr.3.3. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 8. tihi ambijent i čisti planinski zrak koji su posebno obilježje srednjevisokih planina Kovač. Razvoj ovog vida turizma traži velika ulaganja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. 8.1.4.com 150 .institutig. Nekada na lokaciji Metaljka u graničnom dijelu opštine Čajniče je bio sanatorijum za plućne bolesti. Devetak te visokoplaninskih zaravni pogoduju liječenju nervnih i plućnih bolesti.3. Izrazite dnevne oscilacije jezerskog nivoa uzrokovane radom pomenutih hidroelektrana utiču na zamuljivanje obale i onemogućavaju normalan pristup jezerima.3.

Vrlo je važno napomenuti za sve korisnike ove studije da pri samom procesu kreiranja ekoturističkih programa odnosno ponuda seoski turizam i kulturnoistorijsko nasljeđe ne smiju biti zaobiđeni. geologije. mljevenje žita u starim mlinovima itd. Mnoge od njih su neispitane što predstavlja izazov za speleologe i geologe. kao posenih destinacija. Stoga se u razvoj ove grane ekoturizma mogu uključiti i savremenije. Interesantni su fluviokrški oblici kanjonskih tjesnaca Sutjeske. Pogodne su za održavanje terenskih ekskurzija studenata šumarstva. Pale-Prača.košenje trave. Stari tradicionalni zanati. krških masiva i kanjona opština Foča.6. u Gvoznu polju) i izdašna kraška vrela. Prašumski kompleks Careve Gore u Zelengori bi takođe bio zanimljiv sa ovoga aspekta kao Gostilja i Veliki Stolac vezano za endemičnu Pančićevu omoriku zatim Radomišlje itd. Neretve itd. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.. Zato bi trebalo pokušati djelovati u tom pravcu.3. čiste i uređene seoske kuće. Višegrad . biologije. geografe.. Hrčavke. botaničare. Rogatica.. Bistrice. geologe. Mnoge lokacije navedene u ovoj studiji mogu da posluže kao mjesta – ''škole u prirodi'' za učenike osnovnih i srednjih škola.. narodne nošnje.) kao vid rekreacije.institutig. Kamene svodove na Dobropoljskoj rijeci i na Čehotini bi trebalo zaštiti u formi geomorfološko-hidroloških spomenika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Prašumski rezervat «Perućica» sa površinom od 1291 h je svakako jedan od najznačajnijih za razvoj ovog vida turizma posebno za naučnike iz oblasti šumarstva i biologe. Cijelo područje Nacionalnog Parka «Sutjeska» je iznimno interesantno i privlačno za: geomorfologe. Atraktivne pješčane piramide tercijarno molasnih sedimenata kod Miljevine treba praktično zaštiti i dovesti u turističku funkciju. Seoski turizam i organska hrana Razvoj specifičnog seoskog turizma nema dužu tradiciju iako za njega postoje uslovi na ovom području. Stranoj klijenteli su često najinteresantniji stari objekti građeni u tradicionalnom stilu. 8. Rogatice i Žepe. Navedeno podrazumjeva restauraciju takvih sada često napuštenih seoskih objekata koji su skoro u poluruševnom stanju i formiranje etno sela. organska-zdrava hrana. što bi svakako moglo da inicira razvoj naučno-istraživačkog turizma. Pojave endemične faune vodotoka i jezera čine ovaj prostor vrlo zanimljivim za ihtiologe. dendrologe. poljski radovi (npr. Brojne hidrogeološke zone – pećine zatim jame u okolini Kalinovika. proces proizvodnje zdrave. ekologe i ostale. bez upotrebe pesticida. hidrometeorologe.organske hrane. geografije. Zatim brojni ponori i ponornički tokovi (npr.1. bi trebalo podržati i uvrstiti u turističke programe.com 151 .

kunu zlaticu.zatvorena lovišta”. Divljač je osnovni predmet i motiv lovnog turizma. lovaca.trenutno imaju najbolju lovnoprivrednu osnovu. hranilištima. Podaci o stanju lovne divljači i prometu turista su nekompletni I počivaju na evidenciji lovački društava.. Za primjer ćemo navesti idejni projekat «Put jabuke» poteklu od direktora turističke zajednice Bosansko-Podrinjskog kantona kojim bi se objedinila ponuda zdrave hrane i seoskog turizma u okolini Goražda. divokozu. Pored toga to je i sportsko-rekreativna aktivnost .. Lovni turizam Lovni turizam je jasno diferenciran od ostalih oblika turizma. lisicu. ali u isto vrijeme komplementaran je sa mnogim drugim djelatnostima u turizmu. Takođe postoje mogućnosti usluge lovačkih vodiča iz brojnih lovačkih društava vezano za razgledanje lovišta i pratnju u lovu. koji mogu za cilj da imaju stimulaciju seoskog turizma uvažavajući pri tom realnu ekonomsku situaciju. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao I da u okviru postojećih formiraju takozvana .. ali je u isto vrijeme mjesto zadovoljenja potreba turista. za potrebe lovaca visoke klase.te treba da nađe svoje mjesto u reaktiviranju turističkih lovnih prostora regije Gornjeg podrinja. vuka.1. šumskog zeca. Jedna od prepreka masovnijeg dolaska lovaca iz stranih zemalja predstavlja loš i neadekvatan smještaj lovaca. uređenim lovačkim stazama. Lov je perspektivna grana turizma koga treba ukomponirati u višednevne turističke programe regije zajedno sa ostalim navedenim vidovima turizma. te sadašnja zakonska regulativa po kojoj se trofeji ne mogu iznositi van države. Mnogi lovni reviri ovdje su sa opremljenim lovačkim kućama. otvorenim i zatvorenim čekama. U budućnosti treba razmotriti mogućnost formiranja novih turističkih lovnih područja njihovo uključivanje u turističku ponudu Gornjeg podrinja. pratioca i opremes. stručni kadar I lovočuvarsku službu I mogu da preuzmu veliki broj lovačkih područja na upravljanje I gazdovanje. Šumska gazdinstva.3.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Zato su vrlo važni lokalni idejni projekti i stav lokalne zajednice. koja zadovoljava potrebe i psiho-fizički relaksira. zaštita i odstrel divljači. tetrijeba.com 152 .7. divlju svinju. 8. U prvom redu tu se misli na: mrkog medvjeda. U lovištima opština Gornjeg podrinja tradicionalno se vrši uzgoj. Favoriziranje lovnog turizma je politički značajno jer je veoma zastupljen oblik turizma u međunarodnim relacijama. divlju svinju.institutig. jarebicu kamenjarku.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Bijele vode – Piknik na Cicelju. Tranzitni turizam Obzirom da Region Gornjeg podrinja prestavlja geografsku vezu između sjevera i juga te da kroz region prolazi glavni putni pravc u Istočnoj RS. stećcima i ponoru. nadamo se. Jedan od važnijih koraka u regionalnom turističkom razvoju ovog područja predstavlja objedinjavanje turističkih programa i sadržaja svih opština Gornjeg podrinja. dan. (noćenje). Pored turističke ponude integrisanog i objedinjenog turističkog proizvoda. u bližoj perspektivi rezultiralo saradnjom i ponudom na daleko višem nivou. tj. Ovdje ćemo u okviru predstavljanja oblika turizma navesti jedan integrisani turistički proizvod na regionalnom nivou koji imaju za cilj višednevni turistički boravak u Gornjem podrinju: Jedanaestodnevni program turističke ponude: 1. Ponudu Tranzitnog turizma je potrebno osmisliti tako da se uz predmetnu saobraćajnicu izgradi kvalitetna turistička ponuda koja će privući prolaznike da se zaustave na ovom području i možda tu provedu i duže vrijeme. direktno ili indirektno bi bilo uključeno ugostiteljstvo. Tjentište – Gvozno polje kod Kalinovika (posjeta jezeru. (noćenje) Alternativa: foto safari u lovištu Zelengora ili pecanje u Sutjesci. Tjentište – Gornje Bare – Uglješin vrh – Donje Bare (ručak) – Gusni put – Tjentište. Foča – Goražde (splavarenje i ribolov) – Bijele vode (noćenje). trgovina. što bi. jedana od značajnijih turističkih ponuda regiona može da bude i tranzitni turizam. dan. Dolazak u NP Sutjeska – kanjon Prosječenica – Dragoš sedlo (Vidikovac) – Prijevor (ručak) – Tjentište (posjeta spomeniku). prema južnom jadranskom primorju. branje ljekovitih trava) – Dobre vode (ručak domaći specijaliteti) – Pješćame piramide kod Miljevine – Foča. komunalne službe.com 153 .8. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Foča – vidikovac Vranovina – Brštenovica – rafting Tarom i Drinom do kampova Šćepan polja ili Bastaha. 4. Alternativa: pecanje u Drini nizvodno od Šćepan polja. javna bezbjednost. saobraćaj.1. dan. 3. (noćenje) 5. (noćenje) Alternativa: Dragoš sedlo – Perućica – dolina Suhe – Tjentište (planinarska tura). 2. To bi bila jedinstvena ponuda prema susjednim i drugim turističkim regijama. 6. eko hrana (opština Čajniče) – posjet čajničkoj crkvi – Goražde (noćenje) Alternativa: lov ili foto safari na Kovač planini.3. dan. tj. javne službe (elektroprivreda. dan. dan. zanatstvo.institutig. od sjevera prema jugu. itd).

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

7. dan. Goražde – projekat „Put jabuke“ 8. dan. Goražde – Rudo plovidba brodom vodenim Ćirom kroz kanjon Lima i Drine do Višegrada. 9. dan. Višegrad (obilazak mosta, galerije likovne kolonije i kuće Ive Andrića) – Dobronski manastir – vožnja turističkim vozom na relaciji Dobrun-Vardište – Višegradska banja (moguče korištenje bazena i toplih kupki). 10. dan. Višegradska banja – put preko Sjemeća za Borike (ručak domaći specijaliteti) – Žepa (obilazak mosta i Redžep pašine kule) – Borike (noćenje). Alternativa: planinski biciklizam po visoravni Borike. 11. dan. Borike – Rogatica – posjeta starom gradu Borču – vožnja kroz atraktivni kanjon Prače – ručak u Prači (domaći specijaliteti) – Pale – Sarajevo.

Na osnovu ovog višednevnog regionalnog programa ponude turističkog proizvoda moguće je naraviti različite kombinacije turističkog integriranog proizvoda Gornjeg podrinja.

8.4. BUDŽET
Budžeti koji stoje na raspolaganju turističkim organizacijama opština Gornjeg podrinja su limitirani uslijed činjenice što same organizacije, u postojećim uslovima niske tražnje, mogu u veoma ograničenom obimu da finansiraju vlastite aktivnosti iz sopstvenih izvora sredstava (prodaja suvenira, brošura, iznajmljivanje vodiča). U cilju sticanja budžeta, boljeg načina finansiranja turizma, kada su ograničeni razni izvori finansiranja, dobro bi bilo postaviti i organizaciono-institucionalnu formu organizovanja svih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja (stekholdera). Region može formirati asocijaciju, udruženje/udrugu koja bi okupila sve zainteresovane (stekholdere) za razvoj turizma i na taj način objedinjavati ne samo turističku ponudu nego obezbjeđivati sredstva za realizaciju kvalitetnih programa od interesa za sve članice udruženja /udruge /, a koje one pojedinačno ne mogu izfinansirati. Buduća Gornjodrinska turistička asocijacija bi imala regionalni karakter, strukovno i tržišno profilisana i orjentisana ka budžetiranju i traženju sredstava za profitabilne projekte. To bi u početku bio pristup interesnih grupa da se razbije monotonija i deklarativni (politički) stav podrške razvoju turizma regije. Gro opština/općina, Gornjepodrinjskog regiona, nemaju ni formirane Turističke organizacije TO, kao organizaciono-institucionalni oblik za promociju (marketinške aktivnosti), praćenje i organizaciju turističke djelatnosti na nivou opštine /općine, a to su Kalinovik, Foča-Ustikolina, Pale –Prača, Rudo, Novo Goražde, Čajniče.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

154

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Ovakvo stanje se pravda prvenstveno, nedostatkom sredstava u lokalnom budžetu. Jedan od izlaza u ovakvom stanju je sprega i budžetiranje turizma kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora, što predstavlja realnu i najkraću mogućnost da se dođe do kvalitetnih sredstava za podsticanje i razvoj turizma. Prema sumi ulaganja u turističko – ugostiteljsku djelatnost po stanovniku (u poslijeratnom razdoblju, period 1996. – 2000. godine), Bosansko-Podrinjski kanton je na devetoj, predzadnjoj poziciji Tabela br. 13. Tabela br. 13 Investicije u turističko-ugostiteljsku djelatnost od 1996.-2000. po stanovniku Kumulativ Kumulativno Područje Godišnje Rang
1996.-2000., (hilj.KM) 1996.-2000.

F BiH, Ukupno Kanton Sarajevo Hercegovačkoneretvanski Hercegbosanski Tuzlanski kanton Zeničko-dobojski Unsko-sanski Srednjo-bosanski Posavski Bosanskopodrinjski Zapadnohercegovački
Izvor: Statistički bilten godišta,FZS,Sarajevo

89.241 51.054 13.703 4.901 8.859 5.399 3.523 1.456 209 112 45
Bruto domaći

7,7 25,5 12.5 11,7 3,5 2,7 2,3 1,2 0,9 0,6 0,1
proizvod i investicije

38,5 127,3 62,8 58,4 17,4 13,5 11,4 6,0 4,5 3,1 0,5
FBiH i

─ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantona,razna

To potvrđuje da se na području Gornjeg podrinja veoma malo do sada ulagalo u turističko ugostiteljsku djelatnost, iako ovo područje na kantonalnom nivou FBiH, makro-regionalnoj ekonomskoj organizaciji (SMR-a), zauzima veliki prostor sa bogatim kulturno-istorijskim nasleđem i prirodnim ljepotama. Opštine po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi treba da u svojim budžetima predvide sredstva za podsticanje i razvoj turizma, te osnuju Turističke organizacije. Opštine: Rogatica, Višegrad, Foča, imaju Turističke organizacije, formirane tokom 2006. godine, a općina Goražde ima tzv. Turistički ured u okviru općinskih organa iako je središte kantona i po toj shemi trebala bi da ima formiranu jaku kantonalnu turističku zajednicu koja treba da djeluje u okviru TZ FBiH, prvenstveno na promociji turističkih potencijala Bosansko-podrinjskog kantona. Drugim rečima, turističke organizacije su najvećim dijelom zavisne od opštinskog menadžmenta i sredstava javnog sektora.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

155

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

8.5. INFORMISANJE
Usluge koje pružaju turističke organizacije na ovom prostoru variraju u zavisnosti od karakteristika područja i interesa javnog sektora da na svojoj teritoriji osigura usluge turističkog informisanja. Radno vrijeme turističkih organizacija takođe varira od slučaja do slučaja, pri čemu je najveći broj turističkih organizacija zatvoren tokom vikenda. Usluge koje se pružaju putem telefona često ne odgovaraju međunarodnim standardima kvaliteta, a posebno treba ukazati na činjenicu da ima slučajeva kad se niko ne javlja na telefonske pozive. Turističke organizacije na ovom prostoru danas ne bilježe, a i nemaju ovlašćenja da reaguju na žalbe turista, uslijed čega ne dolazi do pozitivnih primjera i akcija kako bi se pojedini izvori žalbi otklonili. Turističke organizacije na ovom prostoru danas ne pružaju potencijalnim klijentima uslugu bukiranja/rezervisanja određenih turističkih aktivnosti na području svog djelovanja. Kad je riječ o ljudskim potencijalima, treba naglasiti da u ovom sektoru nedostaje obučenih ljudi, različitih vještina (npr. veoma je teško obezbijediti kvalitetne vodiče,..), ili nije dovoljno, adekvatno školovano (trenirano) za potrebe posla koji obavlja, naročito u smislu gostoljubivosti, od gosta očekivanog kvaliteta usluživanja, odnosno poznavanja stranih jezika. Kao rezultat toga, stiče se utisak o neprofesionalnosti turističkih organizacija. Uprkos činjenici da su turističke organizacije započele promovisanje specijalizovanih proizvoda kroz svoje promotivne materijale (kao što su banje, lov i ribolov, planine, jezera i rijeke, kulturne i prirodne atrakcije), još uvijek se ne promovišu specifični proizvodi i usluge namenjene određenim tržišnim segmentima (kao što su lov, ribolov, jezera, seoski turizam i dr.), uslijed čega je najveći dio promotivnih materijala u opticaju opšteg karaktera (nedovoljno fokusiran). Od ukupno deset opština ovog regiona njih samo tri (Foča, Višegrad, Roratica) imaju turističke organizacije (osnovane 2006./07. godine) dok općine Goražde, Foča/Ustikolina i Prača-Pale, koje su u sklopu Bosanko-podrinjskog kantona, imaju jedan Turistički ured. Ni jedna TO nema internet prezentaciju. U nadi da će se neka TO odlučiti za izradu internet prezentacije sugerišemo da ona mora biti zadovoljavajućeg kvaliteta tako da se može uporediti s međunarodnim standardima. To se naročito odnosi kako na dizajn, tako i na sadržinu koja ne smije biti preopširna (i stoga nerelevantna), ili nedovoljno informativna. Mora da sadrži opis ili turističku kartu regije, pomoću koje se lakše mogu locirati atrakcije, gradovi i sl. koji se pominju i promovišu i što je takođe važno aktivna cijelo vrijeme, sa svježim primamljivim informacijama. Neophodno je i da se informacije prezentuju i na engleskom jeziku.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

156

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Generalno, može se reći da je samo na bazi korišćenja interneta trenutno još uvek teško doći do pouzdane, praktične i korisne informacije o kapacitetima turističke ponude i turističkim proizvodima Gornjeg podrinja.

8.6. MARKETING
U turističkim organizacijama na ovom području marketinške aktivnosti još uvijek nisu jasno definisane, ni uspostavljene, tako da trenutno nema praktično nikakvih marketinških strategija, kao ni marketinškog formiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i distribucije. Turističke agencije su dominantno fokusirane na snabdijevanje klijenata promotivnim materijalima, odnosno davanje savjeta i pomaganje putnicima namernicima, kako da ih odvedu van, u druge zemlje na druge turističke destinacije. Prisustvovanje (nastupi) na turističkim sajmovima u zemlji i svijetu predstavljaju glavni promotivni alat za turističku promociju Gornjeg podrinja. U tom kontekstu neophodno je izraditi marketing plan koji bi imao zadatak da na smislen način poveže atrakcije i proizvode i tržištu (domaćem i ino) predstavi Gornje podrinje kao novu (evropsku) turističku destinaciju. Pri tome, ovaj plan bi trebao da vodi računa da se paralelno sa prezentacijom identiteta Gornjeg podrinja kao turističke destinacije na međunarodnom i domaćem tržištu, moraju graditi turistički proizvodi kao i profesionalni marketing sistem regiona. Putem marketing plana svi resursi i atrakcije treba da se slože u funkcionalni sistem koji daje realnu bazu za ostvarenje kratkoročnih ciljeva u vidu stvaranja integralnih procesa promocije i komercijalizacije, kao i dugoročnih ciljeva u vidu osiguranja rasta ukupne ekonomije turizma regiona, ali i kreiranja internacionalno konkurentskih turističkih proizvoda. Ciljevi marketing plana Gornjeg podrinja treba da predstavljaju okvir za buduće odluke unutar marketing sistema. Unutar marketinga ciljevi se definišu kako bi podržali bazična razvojna opredeljenja i globalne smjernice razvoja turizma u regionu Gornjeg podrinja, kvantifikaciju dobijaju u detaljnim, tj. operativnim i posebno definisanim godišnjim planovima. Oni određuju smjer dejstva marketing akcija i njihov kontinuitet vezano za ono što treba postići. Ciljevi se postavljaju dugoročno za narednih deset godina, ali su podložni mijenjanju zavisno od toga koliko će se brzo region turistički razvijati.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

157

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Marketinški se ciljevi definišu na sljedeći način: 1. Pozicionirati Gornje podrinje kao turističku destinaciju na domaćem kao i na inostranom tržištu; 2. Višestruko povećati broj inostranih kao i domaćih gostiju u Gornjem podrinju, maksimalno povećati prodaju na domaćem i inostranim tržištima; 3. Uspostaviti i operacionalizovati sistem marketinga Gornjeg podrinja na domaćem, regionalnom kao i na nivou opština/općina. 1. Pozicionirati Gornje podrinje kao turističku destinaciju na inostranom kao i na domaćem tržištu. Danas Gornje podrinje nema imidž turističke destinacije zato što u prošlosti nije značajno bio prisutan na karti turizma, kao i zbog činjenice da su protekla događanja u regionu onemogućila da se region rehabilituje i dodatno razvije svoju turističku industriju. Da bi se promjenile percepcije o Gornjem podrinju od juče u percepcije o turističkom regionu sutra, i to na domaćem i internacionalnom planu, potrebno je krenuti u snažan i postepen interni i eksterni marketing. U tom smislu se na prvom mjestu postavlja zahtjev za turističkim brendom Gornjeg podrinja koji integriše najbolje turističke vrijednosti koje region ima s korisnicima koji će region birati kao odredište za turistička putovanja. 2. Višestruko povećati broj domaćih kao i inostranih gostiju u regionu, maksimalno povećati prodaju na domaćem i inostranim tržištima. Povećanje broja gostiju se generalno dobiva sa nečim novim i interesantnim. Gornje podrinje ovdje može da se predstavi prije svega kao turistički region koji ima definisane proizvode. Na taj način će ljudi da dolaze da se upoznaju sa prirodnim ljepotama ovog kraja, ali i sa proizvodima. Sljedeći element je opšta promocija Gornjeg podrinja kao turističke destinacije. Prije svega, putem novog, (prvog), turističkog brenda, a onda i strateškim nastupom prema tržištima od interesa (inostranim i domaćim, tržištima sa interesima za određene proizvode) i turističkoj industriji (turoperatori, agencije). Na bazi dosadašnjih razmatranja u sklopu Strategije razvoja turizma Gornjeg podrinja nepobitno je dokazano da Gornje podrinje već danas ima prostora da bitno uveća turistički promet na bazi promišljenih i ciljanih marketinških akcija. 3. Uspostaviti i operacionalizovati sistem marketinga regiona Gornjeg podrinja na domaćem, regionalnom kao i na nivou opština/općina. Sadašnji sistem marketinga regiona je u skladu sa današnjom situacijom turizma regiona, ali i ukupnim finansijskim sredstvima kojima raspolažu Turističke organizacije/uredi Gornjeg podrinja.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

158

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Da bi se ostvarila prethodna dva cilja preduslov je profesionalni pristup upravljanju marketingom turizma Gornjeg podrinja u sistemu turističkih organizacija/ureda regiona. Samo profesionalnim odnosom prema turizmu mogu se postići adekvatni rezultati u vidu povećanja broja gostiju ali i poboljšanja imidža Gornjeg podrinja. Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva potrebno je da se organizuje krovna organizacija regiona Turistička asocijacija Gornjeg podrinja, kantonalna turistička zajednica, Bosansko-podrinjskog kantona i Turističke opštinske organizacije na području RS-a opština. Prije svega, neophodno je definisati zadatke koje će te organizacije obavljati. Ti zadaci bi trebali biti sljedeći: • • • • • Razvoj proizvoda; Istraživanja, promocija i prodaja (na ciljnim tržištima); Turističke informacije i koordinacija svih marketinških aktivnosti na lokalnom nivou; Aktivnosti na međunarodnim tržištima, u prvoj fazi posredstvom lokalnih marketinških jedinica i Marketing menadžment turističke destinacije (mjesta,regije).

U tom smislu buduća Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona bila bi: • • • • Proizvodno orjentisana; Pružala bi usluge opštinama; Pružala bi usluge privatnom sektoru; i Brinula bi o menadžmentu Gornjepodrinjskog turističkog brenda (marke) i o nacionalnoj promociji.

Na nivou opština trebalo bi da se uspostavlja struktura koja bi imala naglasak na aktivnosti razvoja proizvoda i koordinacije opštinskih turističkih organizacija/ureda na područjima opština. Drugim riječima, opštinske turističke organizacije jesu transmisija za promociju i prodaju između krovnog i brojnih destinacijskih turističkih organizacija, dok na polju razvoja proizvoda, odnosa sa gostima i organizovanja sistema informisanja, imaju aktivnu ulogu i odgovornost izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija. Opštinske organizacije tako poprimaju ulogu destinacijskih menadžment organizacija, te ulaze u jaku saradnju s privatnim sektorom na području razvoja proizvoda i stvaranja cjelovitog turističkog lanca vrijednosti i sistema iskustava u opštinama. Opštinske turističke organizacije se u tom kontekstu osim na programe izgradnje konkurentnosti lokalnih destinacija u marketinškom dijelu fokusiraju na Informacione centre.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

159

podrinja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Glavni zadatak ove Asocijacije je razvoj i promocija turističkog proizvoda G. Ovakav konceptualni prilaz rezultat je položaja Gornjeg podrinja koje obuhvata opštine/općine dva entiteta. kako slijedi. a u RS-u na opštinskom. kod koji postoje različiti pristupi kod organizovanja turističkih organizacija/zajednica. U tom smislu cjelovita organizaciona shema marketing sistema (destinacijska marketing organizacija) Turističke asocijacije Gornjeg podrinja trebala bi imati organizacionu shemu.com 160 . Ona asimilira i stekholdere kao interesne grupe i proširuje članice potencijalne Asocijacije. a koja u osnovi pretpostavlja: • • Profesionalnu i čvrstu saradnju u zajedničkom interesu. U FBiH je to na kantonalnom nivou.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Cilj ovakvog modela opšte organizacije je jasna podjela poslovnih misija na oba nivoa organizovanja.institutig. Jasnu podjelu marketinških zadataka zbog racionalnog korišćenja resursa gdje se na regionalnom nivou u prvi plan stavljaju komercijalne i komunikacione aktivnosti koje su na lokalnom nivou povezane s izgradnjom turističkih proizvoda i koje su povezane s informacijama i odnosima s gostima. Krovna organizacija je koncipirana u skladu sa Zakonom o udruženjima / udrugama i fondacijama RS. odnosno nivou gradova. odnosno BiH i daje mogućnost ovakog organizovanja.

Buduća Turistička asocijacija Gornjeg podrinja treba sve više da postaje lider nove ere koji stvara i realizuje turističke promotivne akcije s naglaskom na nove usluge.com i 161 .PODRINJA (Destinacijska marketing organizacija) Razvoj proizvoda Promocija proizvod PR ured Foča TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Višegrad TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Goražde TZ (Kantontonalni destinacijski menađžment) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Rogatica TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Čajniče TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Foča/Ustikolina (Općinski / destinacijski menadžment ured) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Prača / Pale (Općinski / destinacijski menadžment ured) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Novo Goražde TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Rudo TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Kalinovik TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Turistička asocijacija Gornjeg podrinja treba. prije svega.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju TURISTIČKA ASOCIJACIJA G. Turističku asocijaciju Gornjeg podrinja treba uspostaviti kao snažnu profesionalnu organizaciju koja mora zadovoljiti nove zahtjeve vremena. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. da bude kreativni lider marketing menadžmenta Gornjeg podrinja. Budući klijenti Turističke asocijacije Gornjeg podrinja moraju biti i klijenti cjelovite baze koja pokriva potencijalni vrijednosni sistem gornjedrinskog turizma.

1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ključna pozicija Buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja je u stvaranju turističkih proizvoda. koordinacija lokalnih turističkih biroa i podrška podizanju njihovog konkurentskog kapaciteta. pozicioniranja i brenda. Glavni zadaci Odjeljenja za razvoj proizvoda su sljedeći: • • • • • • Praćenje potreba i očekivanja turista.6.com 162 .institutig. i Pokretanje aktivnosti saradnje i kreiranje marketing klubova među ključnim igračima. PROMOCIJA I PRODAJA Na istom nivou kao i Odjeljenje za razvoj proizvoda se kreira Odjeljenje promocije i prodaje koji takođe ima svog menadžera koji koordinira akcije promocije i prodaje. Izbor ciljnih tržišta i odabranih ciljnih segmenata.6. Stvaranje inovativnih i dinamičnih sistema paketa turističkih doživljaja u sklopu predloženih proizvoda. Interna kontrola kvaliteta proizvoda. 8. aktivnosti i usluga. Organizovanje kampanje tržišne marke (brend kampanje). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 8. Strukturiranje i organizacija postojećih grupa proizvoda i svih poslovnih aktivnosti privatnog sektora. organizovanje i strukturisanje novih grupa proizvoda. Ovo odjeljenje će imati sljedeće odgovornosti i zadatke: • • • • • • Osiguravanje jasnog i nedvosmislenog imidža.6. i Stvaranje efikasnog sistema komercijalizacije.2. a sastoji se od rukovodioca i dva pomoćnika koji stvaraju platformu za komuniciranje pozitivnog imidža Gornjeg podrinja kao prepoznatljive turističke destinacije.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO) Prema nacrtu buduće organizacije biro se pozicionira na krovnom nivou. Osmišljavanje i implementacija sistema komunikacija i prodaje. Stvaranje. njihovo objedinjavanje u promotivne i komercijalne aktivnosti na nacionalnom nivou. Kreiranje promotivnih alata kao i štampa promotivnih materijala. RAZVOJ PROIZVODA U organizacionoj strukturi Buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja treba da se kreira Odjeljenje za razvoj proizvoda koji će imati svog menadžera koji koordinira rad proizvodnih menadžera. 8.

Za očekivati je da će u nekim značajnim mikrodestinacijama. Održavanje i kreiranje odnosa sa svim vrstama medija.4. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED Na najnižem nivou organizacione strukture Buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja. Na koji će se način mijenjati interesna struktura turističkih organizacija na opštinskom nivou zavisiće.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Glavne odgovornosti i zadaci PR biroa: • • • • Kreiranje sistema odnosa s javnošću u Gornjem podrinju kao i u kasnijoj fazi u inostranstvu. Na taj način treba da se ostvaruje brža i efikasnija izgradnja konkurentnosti i marketinga lokalnih jedinica.com 163 . uz jaku saradnju s opštinama zavisno od opštinskih dominantnih proizvoda.6.institutig. 8. Isti će biti sve više zainteresovan za konkurentski standard gornjedrinskih turističkih destinacija. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Interni marketing. cross selling ili unakrsna prodaja). treba očekivati veću profesionalizaciju na svim nivoima. Izvjesno je da glavni nosilac treba da bude Buduća Turistička asocijacija Gornjeg podrinja. na srednji rok biće moguće jednostavnije i efikasnije upravljati cijelim sistemom marketinga Gornjeg podrinja. i Lobiranje. Iz izloženog. stavljajući im na raspolaganje ne samo potrebne informacije za svoju destinaciju. Uz dosadašnje odgovornosti i aktivnosti ove organizacije preuzimaju i bliski kontakt i saradnju sa krovnom organizacijom. Prema gore navedenim prijedlozima. doći uskoro do prvih javno-privatnih partnerstva. to jest na lokalnom nivou. od razvojnih projekata i sve većem ulasku privatnog kapitala. kao i jakim programima izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija koje moraju biti inicirane od buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja. Na opštinsko/općinskom nivou profesionalizacija treba da bude rezultat velikih opštinskih investicija u turističku infrastrukturu i suprastrukturu na osnovu javnih i privatnih investicija. već i sve potrebne informacije o cijelom regionu kao i Bosni i Hercegovini kreirajući sinergetski efekt (tzv. Opštinske/općinske turističke organizacije/uredi treba da zauzmu proaktivan stav prema odnosu sa gostima. Za marketinšku funkciju određuju se opštinske/općinske turističke organizacije/uredi koji su u suštini danas glavni sadržaj turističke organizacije opština/općina regiona. uredi se usmeravaju prema cjelovitom destinacijskom menadžmentu. Na regionalnom nivou profesionalizaciju buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja usmjeravaće opšti regionalni interes za razvojem turističkih proizvoda i turističkom promocijom Gornjeg podrinja u svijetu i domaćem tržištu. prije svega.

Akcioni plan predlaže specifične strategije i akcije za svaki od definisanih ciljeva marketing plana da bi se povećala efikasnost marketing akcija turističkog sistema Gornjeg podrinja. kao i postojećim i potencijalnim tržišnim segmentima u gornjedrinskom turističkom sektoru. potrebno je znati koji su najprikladniji marketinški alati.5. Organizovanje grupa proizvoda 4. kako oni funkcionišu kroz promociju i komercijalizaciju.institutig. Uzevši u obzir gore navedene ciljeve marketing plana. dajemo pregled koraka koji su potrebni da bi se ti ciljevi i ostvarili: 1. Inovativno i dinamično stvaranje paketa 7. tako i ovaj mora biti formulisan na način da taktičke aktivnosti po područjima djelovanja budu po vremenu i sredstvima u skladu sa marketinškim strategijama i zadacima. Da bi se razvile izvodljive marketing akcije potrebno je imati osnovne alate pomoću kojih će moći da se privuku potencijalni tržišni segmenti odnosno izvori tražnje. Stoga rasprava o budžetu. Kreiranje brenda i njegovo komuniciranje 3.com 164 .6.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Aktivna prodaja Kao i svaki destinacioni marketinški sistem. Plan treba da definiše pojedinačni marketinški alat za promociju i komercijalizaciju postojećih proizvoda. mora biti vođena uz punu saradnju i učestvovanje ključnih aktera u turističkom procesu. kao i predloženog portfolija proizvoda za svaki tržišni segment. plan treba da precizira potrebnu promociju i komercijalizaciju u cilju povećanja efikasnosti sistema kao i privlačenja definisanih potencijalnih tržišta. One bi trebalo da budu primjerne karakteristikama postojeće turističke ponude. To je i prvi korak u postavljanju marketinškog sistema Gornjeg podrinja. koje su njihove komponente i kako ih prilagoditi marketing akciji u vezi sa predloženim proizvodima turističkog sistema Gornjeg podrinja. Ipak. koji je određen marketinškim ciljevima i realnim potrebama. koji mora imati najmanje četiri glavna područja i to: INTERNI Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Pozicioniranje Gornjeg podrinja i njegovih opština/općina 2. Razvoj proizvoda 6. Organizovanje grupa specijalizovanih proizvoda i aktivnosti 5. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA Akcioni plan marketinga treba da uzme u obzir potrebu za odgovarajućim komunikacionim i promocionim alatima da bi se povećala efikasnost marketing akcija. Kada su strategija portfolija proizvoda i potencijalni tržišni segmenti jednom definisani.

motivacije i zadržavanja najboljih ljudi koji će obavljati svoje poslove na najbolji mogući način. PROGRAMI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE su nužni za tehnološko opsluživanje sistema. jer su do sada bile relativno slabo zastupljene u sistemima komercijalizacije. D. ali i prema opštoj javnosti radi dobivanja podrške u radu i lakšeg sprovođenja ovog marketing plana. B. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA INTERNI MARKETING/ LJUDSKI RESURSI SISTEM PRODAJE I KOMERCIJALIZACIJE SISTEM KOMUNIKACIJE A.com 165 . INTERNI MARKETING / LJUDSKI RESURSI uzima u obzir marketinške napore usmjerene prema zaposlenima sistema buduće turističke organizacije Gornjeg podrinja sa ciljem izbora.institutig. pa je logično računati s njihovim daljim korišćenjem da bi se ostvarili ciljevi marketing plana. SISTEM PRODAJE I KOMERCIJALIZACIJE stavlja naglasak na proaktivan pristup prodaji Gornjeg podrinja kao turističke destinacije kao i pojačanu komercijalizaciju i pojedinih općina/opština. kao i veću efikasnost sistema donošenja odluka. C. SISTEM KOMUNIKACIJE je dosad bio dominirajući.

SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA SWOT analiza je veoma pogodna tehnika za svaku turističku destinaciju. SWOT analiza predstavlja nezaobilazno sredstvo za identifikaciju i sistematizaciju mogućeg poligona ključnih strategija i politika da se postavljeni ciljevi i ostvare. prije svega. a za koja treba utvrditi inicijalne strategije i politike. U tom kontekstu. prilikama ili prijetnjama prema svih šest prethodno navedenih područja. izveden je na osnovi analize tržišta i konkurenata. nezavisno od toga da li je riječ o snagama. turistička struktura i turistička infrastruktura). upravljanje i podsticanje razvoja turizma. treba da da racionalne odgovore na pitanja strukturisanja i rasta turizma ovog područja. odnosno na prioritete u djelovanju.1. koja želi da ima saznanja o svojim slabim i jakim tačkama. i to prema sljedećim područjima: • • • • • • Opšta Infrastruktura i Saobraćaj. 9. izvršeno i njihovo ocjenjivanje na skali od 1 do 10. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a s obzirom na dominantnu važnost sadašnjih i očekivanih procesa u ovoj oblasti za razvoj turizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. odnosno njegovog efikasnog uključivanja na domaću i međunarodnu poslovnu scenu. Sistem turističkog marketinga Organizacija. Odnosi i umrežavanje s drugim javnim i privrednim sektorima. Profil sadašnjih snaga ("strengths") i nedostataka ("weaknesses") turizma ovog područja izveden je na osnovi direktnog uvida na terenu i intervjua s ključnim osobama. Potrebno je takođe naglasiti i činjenicu da je prilikom definisanja svakog pojedinog elementa (kategorije). određenim ispred svake opštine za saradnju sa autorima ove Strategije. s osnovnim ciljem da se ukaže na njihovu relativnu važnost.com 166 .institutig. predstavlja projekat koji. Turistički proizvod u užem smislu (prirodni i kulturni resursi i atrakcije. nedostacima. S druge strane. a najlošija u slučaju nedostataka i prijetnji. profil spoljnih prilika ("opportunities") i prijetnji ("threats"). Ljudski resursi i tržište rada. SWOT analizi je pristupljeno putem strukturisanja ključnih komponenti turističkog sistema Gornjeg podrinja. a zaduženim za oblast turizma na područu tih opština. Pri tome je ocjena 10 najbolja u slučaju snaga i prilika. UVODNE NAPOMENE Kako je definisana projektnim zadatkom Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja.

com 167 . Institucionalna regulacija zaštita životne sredine 6. kontrole i kaznenene politike kod incidenata na području životne sredine (divlja odlagališta otpada. i dr.2. kvalitetnih turoopratora 10. Nedostatak domaćih. Tranzitna pozicija 4.institutig. Nedostatak i devastacija opšte i turističke destinacije 8. Nedostatak dobre regulacije saobraćaja u gradovima i parkinzima 9. Razvijena bazična telekomunikacijska i informatička infrastruktura 2. voda 5. Nedostatak sistema za upravljanje otpadom 6.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Električna energija. Strateški geoprometni položaj Gornjeg podrinja 2. 10 – najlošija) 7 8 8 9 8 7 8 6 5 10 Redni broj 1. Nedostatak bazične infrastrukture unutra postojećih turističkih destinacija 4. Nedostatak i zapuštenost putne i riječne infrastrukture 2. Tehnološka zastarjelost distribucijskih kapaciteta električne energije 7. Zastarjelost voznog parka 3. Uključenost u glavne regionalne cestovne koridore 3. INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ 1. Ne primjenjivanje zakona. Nedostatak i zastarjelost vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda 5. Snage Ocjena (1 – najlošija. Slabosti Ocjena (1 – najbolja. 10 – najbolja) 8 9 7 8 7 5 Redni broj 1.) Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

Izbjegavanja ovog regiona od strane turista zbog negativnog iskustva sa infrastrukturom i signalizacijom uz puteve Gornjeg podrinja 3. Postojanje Nacionalnih parkova zaštićenih područja prirode 5.institutig. hedonizam) 2.com 168 . Velika netaknuta priroda u planinama i brdskim ruralnim predjelima 4. 10 – najbolja) 10 8 10 10 9 Redni broj 1. posebno komunikacijske i informatičke 3. Rastuća ponuda događaja (festivali. Primjena visoko razvijenih evropskih standarda u infrastrukturi i saobraćaju 4. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja.3. 10 – najbolja) 7 7 7 Redni broj 1. Projekti u toku kao i opšti interes organa uprave i međunarodne zajednice za projektima infrastrukture 2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. Opšti tehnološki progres i pad cijena na tržištu infrastrukturne opreme. TURISTIČKI PROIZVOD 1. Nedostatak domaćih izvora za finansiranje infrastrukture i saobraćaja 2. Šansa Ocjena (1 – najlošija. manifestacije) 3. otvorenost. 10 – najlošija) 7 7 7 Redni broj 1. Gubitak potencijalnog tržišta zbog zaostajanja za konkurencijom 9. Visoko vrijedno kulturno-istorijsko nasljeđe Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Snage Ocjena (1 – najlošija. Ljudi Gornjeg podrinja (gostoljubivost.

10 – najlošija) 9 9 7 7 8 10 6 8 Redni broj 1. Nedostatak smeštajnih kapaciteta internacionalnog kvaliteta 7. 8. Neizgrađena prostorno urbanistička regulacija većine sadašnjih i potencijalnih turističkih destinacija 3. Nedostatak cjelovitog lanca vrijednosti kod većine sadašnjih turističkih proizvoda 8 10 8 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 10. Nekontrolisana i divlja izgradnja u i oko atraktivnih sadašnjih i budućih turističkih destinacija 5. Nedostatak uslužnih sadržaja na turistički atraktivnim lokacijama. 9. Identitet i atraktivnost regionalne gastronomije Kultura ugostiteljstva i restoraterstva kao susreta orijentalne i evropske kuhinje Naslijeđeni kapaciteti hotela i drugih smeštajnih objekata koje je razmerno lako moguće rehabilitovati i staviti na tržište Dobra vrijednost za novac u lancu vrijednosti turističke industrije Dobro razumijevanje sadašnje turističke industrije i menadžmenta o vlastitim konkurentskim nedostacima 7 7 6 6 8 2.institutig. Nedostatak profesionalno oblikovanih proizvoda za internacionalnu komercijalizaciju 10. Nedostatak jakih preduzeća u turističkoj industriji koji mogu preuzeti veće projekte 6. 7. Nedostatak renomiranih hotelskih lanaca/brendova 11. i organizovanim događajima 9. Slabosti Ocjena (1 – najbolja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6.com 169 . Nedostatak inicijalne infrastrukture za rast novih turističkih destinacija 4. posebno panoramskim putevima. Nedovoljna zaštita i održavanje glavnih nacionalnih prirodnih i kulturnih resursa i atrakcija 2. Nedostatak novostvorenih turističkih atrakcija (tematski parkovi i sl) 8.

Diversifikacija turističkih proizvoda uslijed tehnoloških promjena i promjena u obrascima življenja 8. Trajna devastacija i mogućnost gubljenja nekih prostora i lokacija za turistički razvoj 2. Tare i drugih atraktivnih rijeka na ovom području 4. Ubrzana privatizacija i stabilizacija poslovanja naslijeđene turističke imovine u Bosni I Hercegovini 4. Izostanak interesa lokalnih i stranih ulagača u turističku industriju Gornjeg podrinja Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. Šansa Ocjena (1 – najlošija. Diversifikacija godišnjih odmora na tri do četiri putovanja tokom godine te jaka vikend turistička aktivnost Evropljana 7. Uobičajena pozitivna reakcija svjetskog tržišta prema novim destinacijama 6. 10 – najlošija) 10 6 6 Redni broj 1. 10 – najbolja) 8 7 10 5 8 7 7 9 Redni broj 1. Primjena novih tehnologija u turističkoj industriji 5. Rekreativni i turistički potencijal Drine. Pozitivna promjena svjetskog institucionalnog javnog mnenja prema Bosni i Hercegovini otvara prostor za turizam 2. Interes za ulaskom internacionalnih hotelskih brendova 3. Ubrzane aktivnosti konkurenata na razvoju turističkih proizvoda i mogućnost slabljenja startne pozicije 3.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja.com 170 .

sezonski rad. Nedovoljna informisanost stanovništva Gornjeg podrinja o turizmu i hotelijerstvu kao izvoru blagostanja i razvoja životnih karijera 2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Neprilagođenost sadržaja stručnih nastavnih programa novim profitnim zahtjevima turističko-hotelskog sektora 5. Nedostatak kadrova u novim turističkim zanimanjima (animacija. Pretežno pozitivan odnos stanovništva Gornjeg podrinja prema turizmu kao industriji 2. tematski parkovi i sl.) 4.4. zabava.com 171 . Urođeni bosanski mentalitet i sklonost kvalitetu usluge 3. Slabosti Ocjena (1 – najbolja.institutig. Snage Ocjena (1 – najlošija. Projekti međunarodnih organizacija na podizanju kapaciteta zaposlenih u javnom i privatnom sektoru turizma 2. Nefleksibilnost sistema zapošljavanja (dvojna zanimanja. Tradicija visokoškolskog obrazovanja u oblasti turizma 5.) 8. Nedovoljna mobilnost radne snage u turizmu Bosne i Hercegovine 7. Ulazak privatnih škola i univerziteta na tržište obrazovanja 7. Nedovršena cjelovita zakonska regulacija sistema zapošljavanja i radnih odnosa u turizmu Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 10 9 10 6 7 8 5 www. 10 – najlošija) 7 Redni broj 1. Nedovoljan broj postojećih škola za bazična zanimanja 6. 10 – najbolja) 8 8 5 5 7 7 8 Redni broj 1. LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA 1. Nedostatak internacionalno kvalifikovanih hotelskih i turističkih menadžera i drugih ključnih zanimanja 3. Diversifikacija stručnog obrazovanja prema strukama 6. fleksibilno radno vrijeme i sl. manifestacije. Kvalitetan nivo i reforme u toku sistema opšteg obrazovanja 4.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

3.

Šansa
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 10 8 6 6 8

Redni broj 1. Dostupnost evropskih fondova usmjerenih razvoju kadrovske baze turizma Bosne i Hercegovine 2. Veliko tržište rada bosanskih iseljenika diljem Evrope 3. Primjena evropskih rješenja i zakonske regulative u oblasti rada i zapošljavanja 4. Interes stranih obrazovnih institucija na polju turizma i hotelijerstva za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom 5. Internet dostup obrazovnim informacijama i intelligence sistemima na polju turizma

4.

Opasnosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 9 10 6

Redni broj 1. Niska kvaliteta usluga i povećani stepen nezadovoljstva klijenata 2. Usporen rast produktivnosti i performanse bosanskog turizma i hotelijerstva u inicijalnoj fazi razvoja 3. Gubljenje startne konkurentske pozicije i preimućstava na području ljudskih resursa Bosne i Hercegovine

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

172

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

9.5. ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA 1. Snage
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 10 6

Redni broj 1. Laka dostupnost zdrave i kvalitetne hrane 2. Velik broj (kulturnih) događaja i manifestacija

2.

Slabosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 7 7 6 9 8 7 8 9 6 7

Redni broj 1. Slaba povezanost hotelskih kuća s lokalnim proizvođačima zdrave hrane 2. Slabo korišćenje mogućnosti tzv. "agroturizma" 3. Nedovoljna institucionalna saradnja 4. Nekoordinisana zaštita kulturnih dobara i nedovoljan nivo ulaganja u zaštitu (održavanje) 5. Slaba uključenost institucija kulture i kulturno-istorijskog naslijeđa u turističku ponudu 6. Nerazvijena trgovinska ponuda namenjena turistima (suveniri i sl.) 7. Nerazvijeni propisi koji regulišu rad trgovina u turističkim destinacijama 8. Nemogućnost uspostave cjelovitog lanca vrijednosti 9. Nedostatak saradnje nadležnih institucija na polju valorizacije i dugoročne zaštite turističkog prostora 10. Nedostatak jačih oblika kooperacije preduzetnika malog i srednjeg biznisa

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

173

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

3.

Šansa
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 8 5 7

Redni broj 1. Pojačani interes seoskih domaćinstava za privređivanjem u turizmu 2. Velik broj preduzetnika u trgovini spreman da upotpuni trgovinsku ponudu u turističkim centrima 3. Velik broj neartikulisanih inicijativa za kreiranje turističkih suvenira, etno ponude i sl

4.

Opasnosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 8 8 10 9

Redni broj 1. Niska kvaliteta cjelovite ponude i povećani stepen nezadovoljstva klijenata 2. Usporen privredni rast u djelatnostima komplementarnim turizmu 3. Zadržavanje niske stope samozapošljavanja 4. Gubljenje startne konkurentske pozicije u odnosu na druge destinacije u razvoju sa bolje uspostavljenim cjelovitim lancem vrijednosti

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

174

seoski turizam. Slabosti Ocjena (1 – najbolja. Nema efikasnog pakovanja cjelovitih destinacijskih/proizvodnih iskustava 6. Još uvek nije uspostavljena jaka interesna veza agencija i touroperatora sa regionom kao destinacijom i drugim destinacijama u Bosni i Hercegovini 7. turistička statistika i tržišna istraživanja turizma Bosne i Hercegovine. SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA 1. Nema jasne definicije ciljnih tržišta i razumijevanja poželjnih iskustava od ciljnih tržišta 4. i dr. 10 – najlošija) 10 Redni broj 1.6.institutig.com 175 . Koordinacijska uloga turističkih organizacija Gornjeg podrinja 4. nema nacionalni turistički brend koji jasno prenosi sliku vlastitog marketinškog pozicioniranja 2. Inicijalna pokrivenost sistemom lokalnih turističkih organizacija 2. Bosna i Hercegovina nije ozbiljno prisutna u globalnim sistemima distribucije u turizmu 5. Bosna i Hercegovina.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Profesionalnost marketinških kadrova unutar sistema turističkih organizacija i poslovnih udruženja 2. Nepostojanje profesionalne internet-web marketinške i prodajne platforme regiona Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 9 9 10 9 8 9 9 10 www. Još uvek nema svijesti o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji na međunarodnom tržištu 3.) 3. a time i region Gornjeg podrinja. 10 – najbolja) 2 2 6 4 Redni broj 1. Nerazvijeni informacijski sistem. Nema izgrađenog sistema za upravljanje iskustvima gostiju u destinacijama 9. Snage Ocjena (1 – najlošija. Inicijalna pokrivenost udruženjima agencijskog poslovanja kao i udruženjima nekolicine proizvoda (banje. 8.

Sve opšta dostupnost marketinških alata. tehnologija i intelligence sistema u svijetu 3. 11. Moguće političke tenzije na području regiona Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja. Interna organizacija i poslovne misije turističkih ureda nisu definisane Izuzetno nizak budžet za turistički marketing regina i njegovih turističkih proizvoda 8 10 3. Ubrzane inovacije u procesima nacionalnog marketinga zemalja u okruženju 2. 10 – najlošija) 6 5 3 Redni broj 1. 4. Ovaj region je na početku razvoja turizma i može koristiti pozitivna iskustva i greške drugih 4. 10 – najbolja) 8 5 6 10 Redni broj 1. Šansa Ocjena (1 – najlošija.institutig. Pozitivan uticaj promjena institucionalnog javnog mnenja na rast interesa turista i posrednika turističkih putovanja za regionom Gornjeg podrinja 2.com 176 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. Globalna konkurencija u ponudi diverzifikovnih turističkih proizvoda 3.u. Promovisanje nacionalnog turističkog brenda je u toku na CNN.

Slabosti Ocjena (1 – najbolja. Nedostatak realnih lokalnih vizija. koncepata i programa za turistički razvoj 3. Postojanje bazične institucionalne osnove za regulaciju turističkog sektora (zakon o turizmu i razni pravilnici) 3. Odluka Opština regiona za formulisanjem turističke vizije i strategije 9 9 9 2. Naslijeđena struktura i pokrivenost institucija. Nedostatak jasnog i na temelju dominantnog iskustva turističkog strukturisanja regiona 4. ORGANIZACIJA. Snage Ocjena (1 – najlošija. Nerazvijeno financijsko tržište za tzv "startup" projekte 7. 10 – najbolja) 4 7 Redni broj 1.com 177 . Nedostatak jake državne pomoći za razvoj konkurentske sposobnosti turizma Gonjeg podrinja. Rastući lideršip Opština regiona u procesima reforme i rehabilitacije turističkog sektora (zna se što se želi) 5. Izraženi politički interes Opština regiona prema turizmu te inicijalne institucionalne i financijske potpore planovima razvoja destinacija i projekata investicija 4.institutig. 10 – najlošija) 10 7 9 Redni broj 1. organizacija i asocijacija turističkog sektora regiona 2. posebno pripreme investicija i akvizicije investitora 5. UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA 1. Nedostatak opšte prihvaćene i dobro artikulisane vizije razvoja turizma regiona 2.7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Neatraktivni uslovi bankarskog financiranja s visokim kamatama i hipotekarnim klauzulama 6. Dugotrajan i skup proces dobivanja potrebnih dozvola 9 9 9 9 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

Mogućnost da se iz centralne pozicije brzo stvori osnova i hijerarhijska struktura upravljanja razvojem turističkih proizvoda i destinacija 3. Orijentisanost privatizacije na cijenu (tko da više) a ne na razvoj (tko šta može i kakve se razvojne sinergije postižu) Nedostatak javno-privatnih partnerskih odnosa u uspostavi vrijednosnog lanca turizma u destinacijama opština regiona Nedostatak opšteg sistema upravljanja kvalitetom u turizmu Nedostatak profesionalnog i atraktivnog sistema poticaja za privlačenje stranih investitora u turizmu Nedostatak realno artikulisanog sistema poticaja za rast malog i srednjeg biznisa u turizmu Nedostatak upotrebljive funkcionalne i financijske statistike turizma 8 8 10 7 7 10 3. Početak pristupnih pregovora s EU 8 9 7 4.institutig. Otežan dogovor o prioritetima zbog sukoba lokalnih i centralnih interesa 3. 10 – najlošija) 7 5 8 Redni broj 1. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja. Negativni efekti eventualno produžene faze divljeg kapitalizma i korupcije Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Još uvijek prisutan nizak nivo osjećaja prema javnom dobru i javnim interesima 2. 10. Interes i podrška internacionalne zajednice projektima i programima razvoja turizma regiona Gornjeg podrinja 2.com 178 . Lako dostupni globalni modeli i iskustva u organizaciji i upravljanju turizmom 4. 13. 12.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Šansa Ocjena (1 – najlošija. 11. 10 – najbolja) 7 Redni broj 1. 9.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Uvažavajući konfiguraciju koja je proizašla iz ove SWOT analize. budući da su ulaganja samo na osnovu unutrašnjih snaga i korišćenja prilika bez otklanjanja slabosti suboptimalna. odnosno one na koje ista teže deluje. Vidljivo je da su slabosti one na koje turistička politika može djelovati. kako bi se olakšao put upravljanju turizmom u pojedinim opštinskim destinacijama. 4. gdje se ipak prioritet daje unutrašnjim slabostima. Važno je na osnovu nalaza ove SWOT analize učiniti dodatni napor za dodatnim političkim marketingom turizma Gornje podrinjskog regiona kao važnom budućom polugom u proizvodnji regionalnog blagostanja. 2. ravnomerno raspoređene. Treba dakle do kraja senzibilizovati interese svih interesnih subjekata i ostvariti dogovor o viziji turizma na nivou regiona.com 179 . Intenzitet nedostataka (515) je više od dva puta od intenziteta snaga (241). Broj prilika iz okruženja je bitno veći od pretnji. što je dobar znak koji znači da stvari iz okruženja za sada idu u korist turizma ovog regiona.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Izvedena SWOT analiza. razvoju turizma Gornje podrinjskog regiona treba pristupiti kao međusobno povezanom poligonu. je ocjena data od strane autora teksta i nedvosmisleno upućuje na sljedeće: 1. a što je i logično s obzirom da je i Bosna i Hercegovina i ovaj region na početku izgradnje profesionalne turističke industrije. 3.

koje su vođene na principima ekonomije iskustva. STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI Strategija u turizmu se vodi. predstavljaju strateške resurse za uspjeh u budućnosti. zanimaju koje su strateške konkurentske prednosti na kojima Gornje podrinjski region može da gradi svoju turističku industriju u narednom periodu. slabosti. urođeno gostoprimstvo i jak pozitivan emotivni odnos koji gost dobija kao rezultat svog boravka u ovom regionu. Nasleđena baština spomenika različitih kultura. www. tehnologije razvoja proizvoda i različitih vrsta turističkih ponuda su svima dostupne. prije svega. Veliki neiskorišćeni potencijal prelijepih rijeka Drine i Tare. pa se lako i brzo kopiraju. Postojanjem velikih i raznolikih kulturoloških i prirodnih potencijala predstavlja za Gornje podrinje.com Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 180 .institutig. Poznato je da se današnja svjetska konkurencija u turizmu više ne rukovodi samo kriterijumima proizvoda i kvaliteta turističke ponude u užem smislu. planinskih masiva Zelengore. ergele „Borike”. na toj osnovi. pješčanih piramida. širok poligon strategija djelovanja i njihove prioritete. 10. veliku prednost za turistički razvoj ili za nove atrakcije u već postojećim turističkim ponudama. šuma. te koji. Nedirnuta prostranstva planina. koje čine jedinstvenu strukturu atrakcija u ovom dijelu Evrope. Geostrateški položaj Gornje podrinjskog regiona na međi nekoliko istorijskih kulturnih krugova i s Nacionalnim parkom „Sutjeska” i prašumom „Perućica” koji predstavlja još uvijek neotkrivenu turističku ponudu jugoistočne Evrope. s velikim brojem očuvanih manastira. STRATEŠKE PREDNOSTI SWOT analiza je pokazala širok sklop snaga. povezivanjem i upravljanje sa njima u skladu sa brojem turista. itd. otvorenost. povezivanjem i upravljanjem prirodnih i ljudskih resursa. agrarnih područja i lovno-ribolovnih zona. uslijed toga. prepoznavanjem potencijala određenje regije. njenim planiranjem. U vrijeme globalnih komunikacija i sveopšteg pristupa informacijama. kako bi se omogućio ekonomski razvoj i sačuvali postojeći resursi.1. Ovde nas.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. U tom smislu se strateški potencijali Gornje podrinjskog regiona za uspjeh u turizmu definišu kao: • • • • • Pozitivan odnos stanovništva Gornje podrinjskog regiona prema turizmu. Maglića. sve su više usmjerene na izgradnju i njegovanje sopstvenih dugoročnih strateških potencijala iza kojih stoje različite ponude i proizvodi koje je znatno teže kopirati. Volujaka. šansi i opasnosti te. čije slike stvaraju prepoznatljivi imidž jedinstvenog i kontrastima bogatog pejzaža. Današnje ozbiljne turističke politike.

ograničen pristup regionu. uslijed činjenice da zemlja još nije formulisala i međunarodno komercijalizovala prepoznatljive turističke proizvode bazirane na sistemu iskustva. manifestacije. kao kombinovana posljedica nedostatka aerodroma. nedostatak vizija razvoja Opština regiona.).institutig. kao i uslijed veoma niskog promotivnog budžeta. kao i niska mobilnost radne snage u Bosni i Hercegovini i nefleksibilnost sistema zapošljavanja (sezonski rad. nedostatka "low-cost" avioprevoznika.com 181 . kao i neprimjenjivanje zakona. nedovoljna zaštita i održavanje glavnih nacionalnih prirodnih i kulturnih resursa/atrakcija. fleksibilno radno vrijeme i sl. nekontrolisana ("divlja") gradnja. uslijed nedovoljne saradnje i koordinacije između Opštinskih vlasti i relevantnih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja. odnosno pojedinim turistički interesantnim dijelove.2. kao i nedostatak turističkog strukturisanja turizma regiona na bazi dominantnog iskustva. STRATEŠKI NEDOSTACI S druge strane. samim tim i regionu Gonjeg podrinja najviše uslijed činjenice da zemlja još uvijek nema nacionalni turistički brend koji jasno prenosi sliku željenog tržišnog pozicioniranja. zabava. interpretacioni centri i sl. nedovoljna svijest i/ili razumijevanje o važnosti sistema turističkih iskustava i uspostavljanja cjelovitog lanca vrijednosti kod većine sadašnjih proizvoda regionalnog turizma. glavni strateški nedostaci koje Gornje podrinjski region mora hitno da riješi ako želi da uspije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu su: • na međunarodnom tržištu još uvijek nema svijesti o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji.). odnosno savremenih autoputeva i opšte zapuštenosti drumske infrastrukture. nedostatak internacionalno kvalifikovanih hotelskih i turističkih menadžera. još uvijek je nedovoljno artikulisana i uspostavljena prostorno-urbanistička regulativa većine sadašnjih i potencijalnih turističkih destinacija i/ili centara. tematski parkovi. kontrole i kaznene politike kod incidenata na području životne sredine (divlje deponije).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. nedostatak opšte prihvaćene vizije turizma Gonjeg podrinja. kadrova u novim turističkim zanimanjima (animacija. • • • • • Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

Može se. dalje. nudeći svijetu različite turističke proizvode koji kombinuju atraktivne prirodne.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10.com 182 .3. tako i identifikovane glavne nedostatke regiona. dakle. mora biti začinjeno i povezano s prepoznatljivim bosanskim životnim stilom koji se najbolje može doživeti u kulturnom okruženju prijateljski nastrojenih ljudi. ZAKLJUČAK Uzimajući u obzir navedene kako strateške potencijale. Gornje podrinje ne bi trebalo da nudi dominantno jednoznačne proizvode. nego veliki broj različitih proizvoda koji izviru iz njegovih strateških dugoročnih potencijala. konstatovati da.institutig. Gornje podrinje sasvim sigurno može da preuzme odgovornost za izgradnju sopstvenih prepoznatljivih kompetencija u turizmu. nudeći brojne razloge za dolazak i boravak. Sve to. Imajući sve to na umu. istorijske i socijalne elemente kojima okruženje obiluje. Gornje podrinje predstavlja najbolji izbor za drugi odmor u godini. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

dalje. S druge strane. Kakve goste/turiste želimo da privučemo. Polazeći od prethodno navedenih razvojnih pitanja. ali i inspirativan proces u kojem moraju da učestvuju svi ključni igrači. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. tako i na međunarodnom planu) i na koji način ćemo ga graditi/komunicirati. Kakav imidž želimo (kako na lokalnom tržištu. posebno valja naglasiti i činjenicu da vizija. jasno je da je priprema vizije izuzetno težak. da "pomiri" tzv. ona predstavlja ne samo osnovno polazište. s obzirom na činjenicu da realizacija vizije zahtjeva ne samo bazično razumijevanje i prihvatanje. odnosno Koje će organizacije i pojedinci preuzeti odgovornost za ostvarenje vizije. a time i odgovornost za osiguranje i alokaciju resursa. vizija treba. već i poistovećivanje s njom od strane svih učesnika. idealnu sliku turizma u nekoj destinaciji u vremenskom periodu za koji se donosi. slijedi i maksimalna posvećenost. sa tzv. kad je reč o viziji turističkog sektora regiona Gornjeg podrinja. tržišno vođenim pristupom. OBUHVAT VIZIJE Vizija turističkog razvoja predstavlja funkcionalnu i inspirativnu. VIZIJA 11.com 183 . Konačno. osim što mora biti tržišno usmjerena. međutim.institutig. Kakve sadržaje podrške moramo da obezbjedimo u cilju ostvarenja vizije (od saobraćajne i druge infrastrukture. U tom kontekstu. odnosno energije. Iz toga. .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 11. jednom kad se vizija usvoji. do obrazovanja). Koliko će da košta ostvarenje vizije i kako da obezbjedimo za to potrebna sredstva. U tom konketstu. Kakve ćemo sadržaje ponude (glavne i sporedne) izgraditi/ponuditi (u smislu cjelovitog lanca vrijednosti). već i najkritičniju komponentu turističke politike neke zemlje ili regije s obzirom da mora da ponudi kvalitetne odgovore na sljedeća bitna pitanja: • • • • • • • Kakva ćemo destinacija biti. zahtjevan. takođe mora da sadrži i bazične vrijednosti/principe koji vjerno odražavaju uvjerenja različitih društvenih grupa lokalne zajednice o tome kako će turizam da služi stanovništvu regiona.1. vrijednosno vođen pristup. dakle. njeno je sprovođenje još zahtjevniji proces.

odabrana turistička vizija treba svijetu da prestavi Gornje podrinje kao: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. (Zelengora. .. PRINCIPI Uvažavajući maksimalno rezultate svih obavljenih terenskih istraživanja. Gornje podrinje će u turizmu igrati na faktor (pozitivnog) iznenađenja jer kreće. Volujak. različitim manifestacijama i događajima. jer se ovaj region nalazi na veoma bitnim saobraćajnim pravcima. Gornje podrinje treba da prihvati turizam kao efikasnu polugu za uključivanje u domaću i međunarodnu tržišnu utakmicu i globalizaciju. šuma i ruralnih područja.com 184 . povoljan geostrateški položaj Gonjeg podrinja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 11. veliki potencijal prelijepih rijeka koje se mogu iskoristiti za razvoj dosta različitih vidova turizma i koji regionu Gornjeg podrinja daju jaku stratešku prednost. kao izvor za kreiranje novih proizvoda i inovacija u turizmu. Nacionalni park „Sutjeska” i zaštićeni dijelovi prirode kao što je prašuma „Perućica” i drugi očuvani potencijali planina.2.). VRIJEDNOSTI PREDSTAVI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA U skladu sa svim prethodnim konstatacijama i odrednicama. OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI Prethodno je definisano da Gornje podrinje na dugi rok svoju konkurentnost u turizmu mora da gradi na svojim sljedećim strateškim prednostima: • • • • ljudi Gornjeg podrinja daju posebno jake argumente ovom regionu da uđe u domaću i internacionalnu turističku industriju. proizašle su sljedeće ključne vrijednosti na kojima treba da se zasniva razvojna vizija turizma regiona u nastupajućem periodu: • • • • • Turizam u Gornjem podrinju mora da bude dobitna kombinacija za svakog. 11. "od nule". uz najmanji transakcioni trošak.3.4. obezbjeđuju Gornjem podrinju razvoj još jednog vida turizma. Gornje podrinje u turizmu želi da se pokaže kao novo. Spomenička baština s naglaskom na vjerske objekte i arhitektonska remek djela iz doba Osmanlijske vladavine koji daju ovom regionu jake argumente za afirmaciju i prezentaciju kao destinacije s istorijom i kulturom. a u cilju maksimalno efikasnog uključivanja regiona u domaću i međunarodnu turističku arenu. Gornje podrinje u turizmu treba da se fokusira najviše na one sadržaje i inicijative koje. inovativno i različito tržište. već i razdvajaju od konkurencije. • • 11. Aktuelno duhovno stvaralaštvo i sklonost festivalima. praktično. Maglić. Gornje podrinje ne samo postavljaju na turističku mapu.

pri čemu s njima uspostavlja prisnost. Goražde ili Višegrad. zanimljivu. s ciljem da u turizmu bude zaposlena tokom cijele godine.turistička destinacija Gornje podrinje je region u gornjem toku rijeke Drine koji u jednakoj mjeri cijeni sve prirodne i kulturne resurse kojima raspolaže. Gornje podrinje otvorenog srca prima turiste iz zemlje i inostranstva. Region koji kroz turizam izražava svoj ponos. odnosno njihovog trensfera svim akterima u turizmu. odnosno lično i profesionalno uvažavanje. intelektualne i političke elite prihvataju turizam i turističku industriju kao važan faktor političke integracije. izvedene iz bogate i relativno ravnomjerno raspoređene resursne osnove i strukture atrakcija. ukazujući istovremeno na svoje bogato nasljeđe. obrazovanja i novih tehnologija. razumevanje. Čini ga deset opština/općina. s gradovima kao što su Foča. Gornje podrinje je područje bogato vodom i šumom.com 185 . Region koji u turizmu "igra" na različite proizvode. Region je posebno posvećen valorizaciji vodnih tokova koji se nalaze na njegovom području. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i gusta mreža puteva nudi jedinstveni uvid u sve ljepote ovog regiona. Područje uz sliv rijeke Drine od velikog je razvojnog i rekreativnog potencijala za region i koje posebno valorizuje obalni prostor za tranzitni i stacionarni turizam.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • • • • • • • Region koji iskreno ("sa srcem") prihvata goste iz cijelog svijeta. te ugostiteljstva baziranog na gastronomskoj baštini i autohtonim kulinarskim iskustvima. srce Istočne Bosne i Hercegovine. Region koji je svjesan da blagostanje kroz turizam nije moguće bez kvalitetne infrastrukture. Region koji cijeni i maksimalno je posvećen očuvanju i zaštiti svih svojih prirodnih i kulturnih blaga. Vizija: Gornje podrinje .institutig. koje su jednako snažno opredjeljene za održivi razvoj turizma. Region koji aktivnom i inovativnom turističkom politikom integralnog i održivog razvoja u narednom periodu višestruko uvećava promet i prihode u turizmu i postaje ozbiljan akter domaće i svjetske turističke industrije. identitet. Region čije stanovništvo. vjerodostojnu i iznad svega čistu turističku destinaciju s prepoznatljivim (unikatnim) identitetom. kao središtima koji s ponosom ističu svoje kulturno-istorijsko nasljeđe. ali i ubrzanom razvoju ruralnog i planinskog turizma. a visok standard opreme zimskih i letnjih zdravstvenih i rekreativnih središta. toleranciju. znanja. Region koji međunarodno tržište prihvata kao sigurnu. odnosno sve svoje kulturno-istorijske vrijednosti i posebnosti. Ovdje se nalaze veoma vrijedni prirodni i istorijski resursi zemlje. privrednog razvoja i dugoročnog ekonomskog prosperiteta. njegovane i zaštićene prirodne resurse i moderno opremljene smeštajne kapacitete. Svojim nenadmašnim položajem na međunarodnim putnim pravcima idealno je mjesto za razvoj turizama.

promocija i prodaja (na ciljnim tržištima). učešćima na međunarodnim i regionalnim turističkim sajmovima. Istraživanja. STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA Neophodno je zaključiti da u Gornjem podrinju postoji čitav niz turistički atraktivnih područja koja treba.com 186 . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. prospekta i brošura na stranim i domaćim jezicima. TV emisija. Pored Turističke asocijacije Gornjeg podrinja potrebno je formirati kantonalnu turističku zajednicu Bosansko-podrinjskog kantona i Turističke opštinske organizacije na području RS-a opština. kvalitetno obrađenih video zapisa. Da bi se to izvelo neophodno je realizirati strateške smjernice kroz sljedeće aktivnosti: Formirati Turističku asocijaciju Gornjeg podrinja koja bi okupila sve zainteresovane (stekholdere) za razvoj turizma i na taj način objediniti ne samo turističku ponudu nego obezbjeđivati i sredstva za realizaciju kvalitetnih programa od interesa za sve članice asocijacije. U organizacionoj strukturi Buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja treba da se kreira Odjeljenje za razvoj proizvoda koji će imati svog menadžera koji koordinira rad proizvodnih menadžera. Vršiti promociju turističke ponude putem: Interneta. Zadaci tih organizacije bi trebali biti sljedeći: Razvoj proizvoda. regije). pripremiti. obzirom da povezuje sve zainteresovane.institutig. Aktivnosti na međunarodnim tržištima. staviti u funkciju te promovisati. Na istom nivou kao i Odjeljenje za razvoj proizvoda treba formirati i Odjeljenje promocije i prodaje koji takođe ima svog menadžera koji koordinira akcije promocije i prodaje. identifikovati. a koje one pojedinačno ne mogu izfinansirati. itd. Turističke informacije i koordinacija svih marketinških aktivnosti na lokalnom nivou. To bi u početku bio pristup interesnih grupa da se razbije monotonija i deklarativni (politički) stav podrške razvoju turizma regije. Buduća Gornjodrinska turistička asocijacija bi imala regionalni karakter. Ovakav organizaciono – institucionalni model povezivanja je najpogodniji za početak i aktiviranje rada. u prvoj fazi posredstvom lokalnih marketinških jedinica i Marketing menadžment turističke destinacije (mjesta.. strukovno i tržišno profilisana i orjentisana ka budžetiranju i traženju sredstava za profitabilne projekte.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 12.

koji se pominju i promovišu i što je takođe važno aktivna cijelo vrijeme. sa svježim primamljivim informacijama. Lobirati na nivou regionalnih. To se naročito odnosi kako na dizajn. Neophodno je i da se informacije prezentuju i na engleskom jeziku. gradovi i sl. Treba izvršiti promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja sa FIPOM. radi dobijanja političke želje i podrške uspostavljanju održivog razvoja turizma u ovom regionu. kao i sastav turista (starosti. tako i na sadržinu koja ne smije biti preopširna (i stoga nerelevantna). (Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) of Bosnia and Herzegovina (BiH)).com 187 . Izraditi marketing plan koji bi imao zadatak da na smislen način poveže atrakcije i proizvode i tržištu (domaćem i ino) predstavi Gornje podrinje kao novu (evropsku) turističku destinaciju. U cilju obezbjeđenja budžeta Turističkoj asocijaciji Gornjeg podrinja. Sugerišemo da ona mora biti zadovoljavajućeg kvaliteta tako da se može uporediti s međunarodnim standardima. Mora da sadrži opis ili turističku kartu regije.. itd). Jedan od načina finansiranja razvoja turizma na ovom području treba da bude i kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora. Turističke ponude i programe treba uskladiti i prilagoditi prema interesu turista. Važno je istaći da očekivane aktivnosti traže jaku spregu između javnog i privatnog sektora i što je najvažnije – uspostaviti funkcionalan sistem za preciznu evidenciju o turističkim kretanjima (kretanja broja turista i kretanje broja noćenja). što predstavlja realnu i najkraću mogućnost da se dođe do kvalitetnih sredstava za podsticanje i razvoj turizma. zanimanju. entitetskih i državnih upravljačkih struktura. kantonalnoj turističkoj zajednici Bosansko-podrinjskog kantona i Turističkim opštinskim organizacijama Opštine po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi treba da u svojim budžetima predvide sredstva za podsticanje i razvoj turizma.institutig. U strateški državni projekat «Postaviti Bosnu i Hercegovinu na turističku mapu Svijeta» kojim se na međunarodnim turističkim sajmovima promoviše BiH uvrstiti turističke destinacije Gornjeg Podrinja koje su dosada izostavljene..Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju U cilju promovisanja i povećavanja nivoa informisanja o turističkoj ponudi Gornjeg podrinja izraditi internet prezentaciju Turističke asocijacije Gornjeg podrinja. što prvenstveno podrazumijeva precizno praćenje turističkih kretanja.. pomoću koje se lakše mogu locirati atrakcije. domaći ili strani turisti. koncesijama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. partnerstvom javnog i privatnog sektora. prema platežnoj moći. kako bi se na osnovu prikupljenih podataka mogli planirati sljedeći razvojni procesi u ovoj oblasti. ili nedovoljno informativna.

(kojih nedostaje u ovom sektoru). odnosno poznavanja stranih jezika. naročito u smislu gostoljubivosti. tako da najveći dio promotivnih materijala u opticaju ne bude samo opšteg karaktera (nedovoljno fokusiran). Uvažavajući navedene osebujne i specifične prirodne karakteristike ove regije. Izgraditi nove i osavremeniti postojeće smještajne kapacitete. proizvodnja zdrave hrane). Aktivirati administraciju Opština u traženju podrške revitalizaciji infrastrukture NP Sutjeska (od strane: države.. rakija. kao i sadašnje stanje turističke infrastrukture. smještajnih kapaciteta. (hotela. kao vida turizma koji privlači turiste kojima nije glavni zahtjev savremeni i luksuzni smještaj i moderna infrastruktura. posebnu pažnju treba pokloniti razvoju seoskog i ekoturizma. kulturne i prirodne atrakcije). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Radno vrijeme turističkih organizacija bi trebalo da je dosta duže nego do sada i trebalo bi da je obavezan rad i tokom prvog dana vikenda..com 188 . Ubrzati proces certifikacije domaćih proizvoda (jabuka.). jezera i rijeke. kajmak. treba naglasiti da treba izvršiti doedukaciju postojećih turističkih radnika. kao i specifični proizvodi i usluge namjenjene određenim tržišnim segmentima (kao što su lov. veoma je teško obezbijediti kvalitetne vodiče.) čime bi se stimulisao razvoj poljoprivrede i obogatila ekoturistička ponuda ovoga područja. u različitim vještinama (npr. apartmana i bungalova). seoski turizam i dr.. pansiona. kao i edukaciju novih turističkih radnika. ribolov. te evropskih asocijacija nacionalnih parkova). itd. motela.). subotom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turističke organizacije trebaju imati za cilj promovisanje specijalizovanih proizvoda kroz svoje promotivne materijale (kao što su banje. staza i prateće infrastrukture. Kao prvi korak za bilo kakav razvoj turizma u Gornjem podrinju treba postaviti izgradnju i uređenje saobraćajnica. lov i ribolov. Kad je riječ o ljudskim potencijalima.institutig. Izvršiti inventarizaciju i klasifikaciju postojećih i potencijalnih turističkih receptiva. jezera. planine. entiteta. Stimulisati razvoj seoskog turizma i obiteljskog poduzetništva (stari zanati.. turističkih objekata.. od gosta očekivanog kvaliteta usluživanja.

Zaštititi kulturno-istorijske spomenike i inicirati i podržati njihovu restauaraciju. Zaštititi prirodne ljepote i rijetkosti korišćenjem na osnovima održivog razvoja. Izvršiti deminiranje zaostalih minskih polja u cjelosti. Ukloniti divlje deponije i očistiti korita rijeka od krutog komunalnog i indutrijskog otpada.com 189 . Pri izradi budućih Prostornih razvojnih planova opština obavezno se ravnati prema navedenim strateškim razvojnim smjernicama turizma. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Objedinjavanjem turističke ponude izvršiti međusobno povezivanje i saradnju na lokalnom i regionalnom nivou sa susjednim regijama. Nastojati ostvariti saradnju sa stranim turističkim firmama koje su specijalizarane za navedene vidove turizma.institutig.

Razvoj novih proizvoda prepoznatljivih na domaćem i ino tržištu. treba kontinuirano razvijati. Turizam Gornjeg podrinja iznad svega treba da postigne povećanje konkurentnosti turističke privrede. 8. U cilju razvora turizma potrebno je implementirati Strateške smjernice razvoja turizma Gornjeg podrinja kroz: Promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja/sa FIPOM(Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) of Bosnia and Herzegovina (BiH)).inž. Nastaviti aktivnosti na daljoj razradi i implementaciji ove Studije: izraditi detaljne planove investicija i marketinga.. Generalni direktor Prof. ove Strategije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 13. Objediniti turističke ponude i izvršiti međusobno povezivanje i saradnju na lokalnom i regionalnom nivou sa susjednim regijama. povećanje deviznog priliva od turizma. rast domaćeg turističkog prometa.3.maš. ZAKLJUČAK Procese regionalnog.com 190 . kao i preporuke iz Poglavlja 8.. Rekonstrukciju i modernizaciju postojećih kapaciteta. kako bi se na osnovu prikupljenih podataka mogli planirati sljedeći razvojni procesi u ovoj oblasti..dr Zdravko Milovanović.. i 8. (Poglavlje 12. subregionalnog i lokalnog razvoja turizma kao grane sa jakim komparativnim prednostima Gornjeg podrinja.. Treba provesti sve aktivnosti iz Strateških smjernica razvoja turizma. te rast zaposlenosti putem turizma.4. dipl. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.5. uz aktivnu saradnju privatnog i javnog sektora u procesu razvoja turizma na regionalnom i lokalnom nivou. koncesijama. 8. Edukacija turističkih radnika i menadžmenta u novim vješinama i menadžmentu.6. partnerstvom javnog i privatnog sektora. Potrebno je uspostaviti funkcionalan sistem za preciznu evidenciju o turističkim kretanjima (kretanja broja turista i kretanje broja noćenja).).institutig.

Sarajevo Dukić .N. Beograd Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Jonckers. H.itb.K. Beograd Beus. Vocational identity. Trends and skills needed in the tourism sector: 'tourism for wellness'. U: Trends and skill needs in tourism.Beograd.institutig. General trends and skill needs in the tourism sector in Europe.O. Freikamp. Halle.htm Ritter. (1983. Preuss.de/projekte/fame/fame.com 191 .): Hidrologija kopna. Marhuenda. Luxembourg.unibremen... Novi Sad. O.(1996). Bakić. D.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju LITERATURA I IZVORI Abicht. 7-11 Joppe. U: Trends and skill needs in tourism..Upravljanje marketingom u poslovnoj i turističkoj politici.. European Commission. Office for Official Publications of the European Communities.Ekonomski fakultet. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg. Bakić. DG Enterprise (2001).): Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine.(1993). M..(2005)Promjena imiđža BiH u funkciji razvoja turizma. Piet (2005). (2005).Ekonomski fakultet. M..): Geologija Jugoslavije. Office for Official Publications of the European Communities.Banjsko klimatska mjesta i mineralne stolne vode BiH. Branchenbericht zum Projekt Trendqualifikationen als Basis zur Früherkennung von Qualifikationsentwicklungen..E.O. Rudarsko-geološki fakultet. Strietska-Ilina. str.Marketing u turizmu. i dr. Poslovanje preduzeća u turizmu. European Commission. flexibility and mobility in the European labour market. Internet adresa: www.Ekonomski fakultet. U: Trends and skill needs in tourism. Šumarski fakultet. A. str. Bakić. Stephan (2005).(2006):Destinacije zdravstvenog turizma. Naučna knjiga. Brkić. (2002). Bećirević. Beograd. (1984. 41-51 Hrabovski. str. O. (2005).Ekonomski fakultet.E. General trends and skill needs in tourism in Canada..Beograd. Zukersteinova.Printcom.. Final report of Working Group B. 79-88 Anđelković. Qualificationsentwicklung in Tourismus.Tuzla. L. Luxembourg.Marketing menađžment turističke destinacije. F.Prometej. (1995). B. (1982.(2005). Brussels. V.Sarajevo Čačić. Improving training in order to upgrade skills in the tourism industry.

Grupa autora (1983. P. (1926. (1968. (1978. (1991): Moguća revitalizacija sociodemografski depresivnih područja Hrvatske. New York Grupa autora. i Z. (1901.): Zur Verbreitung der Trias in Bosnien. A. Prag Katzer.): Enciklopedija Jugoslavije. (1989.): Geologija Bosne i Herzegovine. Zagreb Lepirica. Wissensch. F. I. Zagreb Grupa autora (1987. Institut za arhitekturu. (1970.Mikrorad.): Studija dugoročnog razvoja turizma BiH. Tuzla Marković. Univerzal. Ekonomski fakultet. SNL. (1986.): Mogućnosti razvoja planinskih masiva u SR BiH. Građevinska knjiga. Sarajevo Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Sarajevo Taubman. ): Osnovi turizma. Zagreb Milanović. (1999.):Istraživanje turističkih tržišta. Beograd Senečić.institutig. Zagreb Skupina autora . Sarajevo Skupina autora.): The Encyclopedia of Geomorphology.):Upravljanje marketingom. Sarajevo Katzer.): Vojno-inženjerijski opis reke Drine.): Injženjerska geologija. Reinhold Book Co. N. JLZ .): Veliki geografski atlas Jugoslavije. I. (1980): Rekreacija u Bosni i Hercegovini.): Prirodne i kulturno –historijske vrijednosti BiH. urbanizam i prostorno uređenje. F. Prostorni plan Bosne i hercegovine.W.Sarajevo Grupa autora. Instiut za arhitekturu.(1991):Savremeni tokovi u turizmu. Zagreb Panjukov. Institut za korištenje i zaštitu voda na kršu. Sarajevo Kotler. Kulturni-istorijski spomenici i centri za rekreaciju.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Fairbridge. (1984. urbanizam i prostorno planiranje.. (1979. P. Faza B -Valorizacija. (1960. Urbanistički zavod Bih.) Prašumski rezervat Peručica. S. Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane. Informator. Trebinje Nejašmić. (1978. (1965.J. (1998. 21. Zagreb Grupa autora.( 1980. Institut za migracije i narodnosti sveučilišta u Zagrebu. Beograd Grupa autora. Sutjeska. F. Lj. R. Sarajevo Grupa autora.).Beograd. (1999):Osnove marketinga.): Hidrogeologija karsta i metode istraživanja. Fondeko svijet..com 192 .): Nacionalni park Sutjeska – Prostorni plan posebnog područja. Sarajevo Mihić.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju White. B. New York Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.): Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains.com 193 . W. Oxford University Press.institutig. (1988.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->