P. 1
resenje o GODISNJEM ODMORU

resenje o GODISNJEM ODMORU

|Views: 5,247|Likes:

More info:

Published by: Katarina Lakičević on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

_______________________________________________ Naziv preduzetnika _______________________________________________ Ime vlasnika _______________________________________________ adresa _______________________________________________ PIB

Na osnovu člana 68. do 70. i 75. Zakona o radu ("Službeni Glasnik RS" br:24/2005. i 61/2005.) a u skladu s ugovorom o radu, donosim:

REŠENJE
O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZA 200__ GODINU Zaposlenom__________________________koji obavlja poslove______________ utvrđuje se pravo na godišnji odmor za 200__ godinu, u trajanju od ___ radnih dana. Prema planu korišćenja godišnjih odmora, zaposleni će koristiti godišnji odmor u vremenu od ________ do _______ godine, s tim da se na posao javi_______ godine. Dužina godišnjeg odmora utvrđena je Zakonom o radu i iznosi 20 radnih dana a ovaj zakonski minimum uvećava se po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih ugovorom o radu i to: 1. zakonski minimum: 20 dana 2. složenost poslova: _____ dana 3. radno iskustvo: _____ dana 4. samohrani roditelj sa detetom do ___ godina: ____ dana 5. roditelj sa više od troje dece do ___ godina života: ____ dana 6. uslovi rada: ____ dana 7. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: protiv ovog rešenja zaposleni može pokrenuti spor pred nadležnim opštinskim sudom u roku od 90 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. Dostaviti:  Zaposlenom  Knjigovodstvenoj službi  Arhivi U Beogradu, ________ 2008. godine Poslodavac:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->