P. 1
Sociologija

Sociologija

5.0

|Views: 2,239|Likes:
Published by Robert Černjanski

More info:

Published by: Robert Černjanski on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

2009

[SOCIOLOGIJA]
skripta

Binary factory ®

2

SADRŽAJ
1.Pojam tehničkog saznanja................................................................................................................……….….4 2.Izvor tehničkog saznanja……………………………………………………………………………………...4 3. Stvaraoci tehničkog saznanja………………………………………………………………………………….6 4. Naučno – tehnički potencijal……………………………………………………………………………….....7 5. Širenje znanja…………...…………………………………………………………………………………….7 6. Odnos nauke i tehnike………………………………………………………………………………………...9 7. Tehnika i etika………………………………………………………………………………………………...9 8. Društveni uslovi razvoja tehnike u predkapitalizmu………………………………………………………...10 9. Društveni uslovi razvoja tehnike u kapitalizmu……………………………………………………………..11 10. Industrijsko društvo………………………………………………………………………………………...12 11. Informatičko društvo……………………………………………………………………………………….13 12. Uticaj tehnike na čoveka……………………………………………………………………………………13 13. Pregled istorijskog razvoja komunikacionih sredstava………………………………………………….....15 14. Dimenzije i faktori globalizacije…………………………………………………………………………...15 15. Uzroci globalizacije………………………………………………………………………………………...16 16. Uticaj globalizacije na naše živote (obrasci rada, popularna kultura)……………………………………...16 17. Globalizacija i rizik………………………………………………………………………………………...17 18. Globalizacija i nejednakosti (nejednakosti i globalne podele, kampanja za globalnu pravdu)……………18 19. Faktori promena u modernom društvu……………………………………………………………………..18 20. Tipovi transnacionalnih kompanija………………………………………………………………………...19 21. Tehnologije i moderne organizacije (organizacije kao mreže)……………………………………………20 22. Tejlorizam i fordizam (transformacija rada)……………………………………………………………….20 23. Kriminal belih kragni (sajber kriminal)…………………………………………………………………….21 24. Globalno širenje liberalne demokratije……………………………………………………………………..22 25. Otuđeni rad…………………………………………………………………………………………………22 26. Outđenje belih kragni (otuđenje u dokolici)………………………………………………………………..23 27. Otuđenje i tehnologija……………………………………………………………………………………...23 28. Obrazovanje i nejednakost………………………………………………………………………………....24 29. Inteligencija i nejednakost………………………………………………………………………………….25 30. Emocionalna inteligencija………………………………………………………………………………….26 31. Elektronski univerziteti (učenje tokom celog života)………………………………………………………26 32. Novine i televizija……………………………………………………………………………………….….27 33. Uticaj televizije……………………………………………………………………………………………..27 34. Teorije o medijima………………………………………………………………………………………....28 35. Tehnologije novih komunikacija…………………………………………………………………………...29 36. Internet……………………………………………………………………………………………………...30 37. Globalizacija i mediji………………………………………………………………………………………31 38. Medijski imperijalizam……………………………………………………………………………………..31 39. Uticaj čoveka na prirodni svet (granice rasta, održivi razvoj, potrošnja)…………………………………32 40. Izvori opasnosti…………………………………………………………………………………………….33 41. Istrošenost resursa………………………………………………………………………………………….34 42. Rizik i životna sredina (globalno zagrevanje, genetski modifikovana hrana)……………………………...35

3

4 .

Za Marksa. Tehnika(tehnologija) je sistematično. da na osnovu teorijskih principa. Mora posedovati:  Materijalni oblik-tehničko saznanje je u pravom smislu tehničko tek kada je izraženo u obliku konkretnog materijalnog sredstva  Praktično-instrumentalni karakter-usmerenost tehničkog saznanja na rešavanju određenih praktičnih problema. Logos znači um. samo u početku je biofizička slabost bila jedini izvor tehničkog saznanja. zanat. Reč tehnika potiče od starogrčke reči tehne. ali i nauku i umetnost. strela i koplje su kompenzovali nedostatak čovekove brzine u lovu. Tehničko saznanje mora biti:     Objektivno-da se otkriju realne pojave i da se one adekvatno teorijski izraze Opšte-ispitivanjem osobina pojedinih pojava. uglavnom teorijsko znanje o tehničkim delatnostima. odnosno zadovoljavanje praktičnih društvenih pojava. Neki autori smatraju da je čovek počeo da pravi oruđa da bi kompenzovao biofizičku slabost opstajanja u prirodnim uslovima. Faktori koji su kasnije nastajali su:       PROIZVODNO-PRAKTIČNE POTREBE LJUDI NAUČNO SAZNANJE KONTINUIRANI RAZVOJ TEHNIKE KOMPLEMENTARNOST TEHNIKE TRŽIŠNA KONKURENCIJA PRAKTIČNO-EXPERIMENTALNA RADOZNALOST TEHNIČKIH STVARALACA 5 . 2. saznajemo o zajedničkim osobinama cele klase pojava Precizno-adekvatno izrađava. a sa ciljem stvaranja materijalnog sredstva. razum. Tehnologija-misao(znanje) o mehaničkim veštinama. Tehničko značenje obuhvata ideje. spretnost. ne samo opšte. odnosno znanje o idejnim. Npr. mišljenje. Tehnika se koristi u Severnoj i Istočnoj Evropi. Pojam tehničkog saznanja Za označavanje tehničkog saznanja koriste se termini tehnika i tehnologija.Izvori tehničkog saznanja Čovek je jedino živo biće koje svesno pravi oruđa. Međutim. konstruiše tehnička sredstva koja praktično funkcionišu i zadovoljavaju konkretne potrebe ljudi. po Gelenu. koje koristi kao instrumente u delovanju na prirodu radi zadovoljavanja svojih potreba.1. čovek se može odrediti kao biće koje pravi oruđa. materijalnim i organizacionim oblicima tehničkog stvaralaštva i ostvarenim proizvodima. treba se zadržati na tome da značenje tehnika i tehnologija koristimo za tehnička sredstva i načine obavljanja praktičnih delatnosti na osnovu tih sredstava. koja znači mehaničku veštinu. zbog ove osobine. je kompenzacija čovekovih biofizičkih nedostataka u preživljavanju i ona je svojim razvojem veštački povećavala čovekovu moć i sposobnost u prilagođavanju prirode. Tehničko saznanje ima dve dimenzije: TEORIJSKO-SAZNAJNA-da racionalno iskustvenim putem otkrije objektivne osobine određenih pojava i principe međusobne povezanosti tih pojava. Pošto se jako često pogrešno tumači pojam tehnike i tehnologije. umešnost. a tehnologija u engleskom govornom području. već i osobine najsitnijih delova te pojave Sistematično-povezivanje u logičku celinu MATERIJALNO-PRAKTIČNA-izražava se u nastojanju tehničkog saznanja. stavove i principe koji objašnjavaju način stvaranja i funkcionisanja materijalnih sredstava. Tehnika. materijalna sredstva koja su zasnovana na tim idejama i principima. kao i postupke korišćenja tih sredstava radi ostvarenja određenih praktičnih ciljeva.

u toku istorije bilo je i puno izuma koji su bili ispred svog vremena. Tehničko saznanje zahteva celu i jaku ličnost koja je sposobna da posle razočarenja krene iz početka. i to iz dva razloga. U podsticajne psihološke osobine spadaju:  Kreativnost-posedovanje potrebe i želje da se stalno traga za stvaranje nečeg novog. iako je postojala potreba za njihovim stvaranjem. Ljuske potrebe su dinamične.. kako rešiti stabilnost aviona. osećaj lepote i ličnog zadovoljstva kada se radi na otkrivanju tajni. Kompanije na dva načina koriste tehničko saznanje. Kontinuitet tehnike: Tehnika u svom razvoju poseduje određeni kontinuitet. najznačajniji podsticaj za razvoj tehničkog saznanja predstavlja ekonomski interesi kompanija koje tehničko saznanje koriste kao važan faktor u povećanju produktivnosti rada i sticanju bogatstva. Otvorilo se pitanje koje materijale koristiti. vodenice i vetrenjače da bi ljudi lakše mleli žito.Proizvodno-praktične potrebe: Najveći broj tehničkih pronalazaka ostvaren je zahvaljujući nastojanju darovitih ljudi da reše određene praktične životne probleme.  Posvećenost tehnici i vera u sebe-posedovanje sposobnosti da se u tehničkom stvaralaštvu vidi životni smisao. ideja i iskustvenih sadržaja uspostave veoma različite logičke veze  Maštovitost povezana sa experimentalnom radoznalošću-sposobnost da se misli.. pre ili kasnije. čak i kada se ne nadzire kraj istraživanju ili su rezultati neizvesni. Prvo: predmet proučavanja nije bio racionalno proučavanje konkretne stvarnosti i saznanja do kojih se tim putem dolazilo. One se stalno razvijaju. Oni su se trudili da misaonim udubljivanjem otkriju suštinu sveta. Kompanije se moraju stalno usavršavati i povećavati kvalitet proizvoda uz smanjenje troškova proizvodnje da bi se izborila sa konkurencijom. a kasnije i za mlevenje suvog voća. kako bi ljudima olakšali obavljanje određenih delatnosti radi zadovoljenja proizvodnih i životnih potreba. da bi kasnije našla primenu u pomorskom. između ostalog spadaju avion. Konstrukcija prvog aviona nije rešila probleme vazdušnog saobraćaja.. U te izume. posedovanje sposobnosti da se između različitih činjenica. 6 . Komplementarnost tehnike: Tehničko saznanje poseduje osobinu komplementarnosti. kako konstruisati jače motore. ne toliko o postojećoj. železničkom saobraćaju i mašinskoj industriji. odnosno mogućnost da se tehnički pronalasci. mrvljenje gvozdene rude.  Upornost i strpljivost-sposobnost da se veoma dugo i intenzivno radi na određenom problemu. primene u celini ili sa delimičnim modifikacijama za rešavanje problema u nekoj drugoj oblasti. dalje se razvijao. Tržišna konkurencija: U modernom društvu. mogu imati praktičnu svrhu i mogu biti osnova za konstruisanje sredstavakoja će služiti ljudima u zadovoljavanju određenih praktičnih potreba.Drugo: naučnici i tehnički stvaraoci su bili dva odvojena sveta. već i o mogućoj stvarnosti i težnji da se te misli experimentalno provere. Kao prvo za proizvodnju različitih proizvoda koje prodaju na tržištu. kao i u posedovanju samosvesti o značenju svog rada i sebe kao ličnosti. Svaki prvobitno stvoren tehnički pronalazak. Parna mašina je prvo služila da reši probleme u rudarstvu. Tek kasnije su počeli da se obraćaju jedno drugom za pomoć. Experimentalna radoznalost: Za razvoj tehničkih saznanja veoma je važno i posedovanje određenih individualno psiholoških osobina od strane tehničkih stvaraoca. Npr u početku su mlinovi služili za mlevenje žita. proširuju i menjaju i svojim dinamičkim karakterom predstavljaju stalni podsticaj razvoju tehničkog saznanja. radio. koji su stvoreni za rešavanje praktičnih problema u jednoj oblasti. pojava. a kao drugo prodaju tehničko saznanje u vidu licenci drugim kompanijama. Naučno saznanje: Naučno saznanje predstavlja potencijalni izvor tehničkog saznanja tek u XIX veku. ma koliko god bio originalan i složen. mehanička vršilica. Vaga je nastala da bi ljudi lakše trgovali.  Sistematičnost i metodičnost-precizan cilj i precizan operacioni plan istraživanja.. Pokazalo se da i najsloženija fundamentalna otkrića.

Osoba koja je htela da uči zanat išla bi u porodicu majstora.Stvaraoci tehničkog saznanja Najznačajniji stvaraoci tehničkog saznanja u prošlosti bili su:  Zanatlije  Daroviti pojedinci  Tehnički pronalazači Najveći deo tehničkih pronalazaka u prošlosti su ostvarile zanatlije. Početkom XX veka u SAD su 20% tehničkih pronalazaka stvorile naučne organizacije.zbog religijskog uticaja se stvorio prezir prema konkretnoj stvarnosti. Posebno su se isticali zanatlije višeg ranga koje su imale određeni stepen obrazovanja. Škole za sticanje tehničkog znanja nisu postojale. kulture. Razlike su bile sem u nazivu i u primanjima i pravima. teologije i prava.istorije.3. a ne istraživačke organizacije. jer tada takvo obrazovanje nije ni postojalo. Obrazovanje su stekli proučavanjem pisanih izvora i experimentalno-istraživačkim radom. veliki doprinos su dali samouko obrazovani tehnički pronalazači. jer vladajuća klasa nije bila zainteresovana. U prošlosti. U periodu između 1300 i 1600 godine postojale su tri grupe naučnika i to:  Naučnici na univerzitetima  Humanisti  Umetnici zanatlije Naučnici na univerzitetima i humanisti nisu dali skoro nikakav doprinos razvoju tehničkog saznanja. koje su stekli kao šegrti. koji su otkrivali i stalno i sistematski usavršavali ta tehnička sredstva. Naravno umetnici zanatlije su najviše doprineli. iz pojedinih oblasti kao čto su astronomija i matematika. a 80% pojedinci. i sticali znanja iz filozofije. dok je sada to obrnuto. Posle zanatlija. U ove zanatlije ubrajamo:       Umetnike-inženjere Lekare Graditelje muzičkih instrumenata Graditelje nautičkih i astronomskih instrumenata Geometre Navigatore Zanatlije višeg ranga su unapredili i određena teorijska znanja iz:       Mehanike Akustike Hemije Metalurgije Geometrije Anatomije Škole za sticanje tehničkog odnosno zanatnog znanja nisu postojale. Od XIV veka dolazi do definisanja statusa sluge i kalfe i šegrta. Visoki stepen samoobrazovanja omogućila im je praksa da se teorijska i praktična znanja zapisuju. Postojala je potpuna nezainteresovanost srednjevekovnih univerziteta na Zapadu i visokih škola u Grčkoj za razvoj prirodno-tehničkih nauka. Oni nisu posedovali formalno tehničko obrazovanje. na visokim školama. ljudi su se obučavali za obavljanje samo crkvenih i državnih poslova. 7 . Sve do kraja XIX veka nosioci tehničkog saznanja su u najvećoj meri bili pojedinci. što dokazuje da je istraživački rad postao društveno organizovan. kao predmetu naučnog proučavanja. dok su naučnici u ovom periodu davali mali i ograničen broj saznanja.još u antičkoj grčkoj je bila stvorena oštra vredonosna razlika između mehaničkih i duhovnih delatnosti. Do XIX veka zanatlije su davale najveći doprinos razvoju tehničkog saznanja.

Što je neki rad više citiran. a privatna industrija u primenjena. Istraživanja su vršili iz oblasti astronomije. stvoreni su institucionalni uslovi za školovanje tehničke inteligencije. razvijenu tehnologiju i opremu potrebnu za experimente.Naučno-tehnički potencijal Pod naučno-tehničkim potencijalom podrazumeva se broj naučno-istraživačkog kadra. Često kompanije dugo ne patentiraju svoja otkrića da bi što više na njima zaradili. to znači da je rad u saznajnom pogledu značajniji. 4. Ako posmatramo naučno-tehnički potencijal prema broju otkrića i izuma. jer najveći broj istraživača radi samostalno na projektima. osnovano 1660.ukoliko posmatramo naučno-tehnički potencijal prema broju Nobelovih nagrada i broju patenata. Dolazi do bega mozgova. A od akademija: Akademija nauka u Parizu. Dva najvažnija izvora finansiranja su država i privatna industrija. već i neorganizovan. odnosno primena znanja. dok sa druge strane neke patentiraju kako bi zaštitile svoje izume. jer država ima interes u razvoju visokih tehnologija. koja je bila početni oblik tehničkog fakulteta. stepen osposobljenosti naučno-istraživačkog kadra da relativno brzo usvaja i stvara nova znanja u vidu otkrića i izuma. jer imaju velika novčana sredstva. Važan faktor stvaranja novih znanja je broj naučnika i inženjera kojim neka zemlja raspolaže. Tek u XVII i XVIII veku se stvaraju akademije. a da konkurencija se ne upozna sa njima. Spisak naučnih navoda pokazuje da su radovi iz razvijenih zemalja daleko više citirani od radova iz nerazvijenih zemalja. Važan preduslov za naučno-istraživački rad su materijalna sredstva. 5. koja je tražila praktično-tehnička saznanja. Zato se u Francuskoj 1794. Sa osnivanjem tehničkih fakulteta. fiziku i matematiku. Svi značajniji pronalasci u modernom društvu nastali su kao rezultat organizacionog i sistematskog rada tehničke inteligencije.godine otvara prva politehnička škola. Tehnološki nerazvijene zemlje. Znanja koja su ostvarena na akademijama bila su više teorijskog karaktera i nisu mogla da zadovolje specifične zahteve proizvodnje. Taj kadar je počeo kontinuirano da raste u razvijenim zemljama početkom XX veka.godine. Razvijene zemlje imaju najpovoljnije uslove da tehnički realizuju i najsloženija otkrića iz drugih zemalja. Praktična iskustva su i danas značajna zaposleni su u mogućnosti da uoče i svojim predlozima otklone nedostatke. kao ni između institucija. Berlinska akademija nauka i Petrogradska akademija. naučni kadar ne samo da je malobrojan. Tek u XIX veku se u Nemačkoj izjednačavaju sa ostalim fakultetima. ali su i dalje bili manje značajni. primorani su da ga prodaju razvijenim zemljama. čiji je cilj bio razvijanje naučno-istrašivačkog rada. čak i kada dođu do nekog značajnijeg otkrića. kao i privredu koja je zainteresovana za te pronalaske. kao i obim i brzina praktičnog korišćenja. U ekonomski nerazvijenim zemljama. Najpoznatije naučno društvo je Londonsko kraljevsko društvo. U razvijenim zemljama ima i više inženjera. najveći broj njih je postignut u razvijenim zemljama. I u pogledu brzine i sposobnosti primene naučnog znanja prednjače ekonomski razvijene zemlje.Osnovne nastavne discipline su bile:     Pravo Filozofija Teologija Medicina U XIV i XV veku u Italiji uvode filozofiju prirode. Najviše ih ima u SAD. razvijene zemlje su opet na prvom mestu. Prirodni predmeti imali su sporedan značaj. Index citiranosti je takođe jedan od pokazatelja razvijenosti nauke u jednoj zemlji. Jako često se privatne kompanije potpomažu sredstvima iz državnog budžeta. hemije i biologije. Najznačajniji stvaralac tehničkog saznanja u modernom društvu je tehnička inteligencija. Država najviše ulaže u fundamentalna istraživanja. Najviše matrijalnih sredstava ulažu najrazvijenije zemlje. fizike. a ne čkolovanje kadra.Širenje znanja Stvaranje znanja je složen proces uslovljen mnogim faktorima:  Stepen razvijenosti materijalne proizvodnje i praktičnih mogućnosti primene naučnog saznanja  Postojanje vlastite organizacije naučno-istraživačkog rada  Stepen razvijenosti obrazovnog sistema  Stepen razvijenosti kulture i naučne tradicije 8 . U tim zemljama ne postoji pozezanost između privrede i ovih institucija.

U različitim društvenim zajednicama su različiti uslovi za uspešan razvoj saznanja. Vlast se trudila da suzbije loše ideje koje bi mogle da utiču na državu. Tako je na primer u staroj Grčkoj bila razvine filozofija i umetnost. U početku su knjige bile ručno pisane. Prema društvenim uslovima širenja ideja i znanja razlikujemo sledeće oblike:      Slobodna razmena ideja i znanja Tajno širenje Nametanje pojedinih znanja kao vrednosno najznačajnijih Nasilno nametanje Prodaja. Na početku nije postoja organ koji bi pratio te ideje. Ovo je bio jedini način širenja znanja do pojave pisma. S obzirom da su se do pojave štamparije knjige pisale rukom. razvijena organizacija naučno-istraživačkog rada. potrebna je i opšta pismenost. Oblici sprečavanja širenja znanja: Nova znanja u toku istorije su delovala pozitivno na ubrzani razvoj. sa druge strane zemlje mogu da prihvate i unaprede znanja. Ne smemo zanemariti i inernet. razvijeni obrazovni sistem. zemlje koje nisu došle do svojih saznanja mogu da koriste tuđa. Patentirali bi neki pronalazak tek kada bi bio zastareo. Širenje znanja se najbolje obavlja između zemalja sa približnim stepenom društveno-ekonomskog. da ne bi svaka generacija iznova morala počinjati sakupljati. tv i radio kao načini posrednog prenošenja znanja. interneta. tako da su na primer japanske kopije bolje od originala. Danas neposredni način prenošenja znanja dobija na značaju zbog postojanja naučnih i poslovnih tajni. jer je u Kini način pravljenja papira čuvan kao tajna. od kojih je najpoznatila bila u Aleksandriji. Ranije se dešavalo da se znanja izgube. Međutim. vladari država nisu sputavali širenje znanja jer nije postojala opasnost od toga. ali veoma često su predstavljale i opasnost za vlast. Te loše ideje su počev od kritikovanja vlasti. kulturnog i naučnog razvoja. Npr 1956 godine je u kineskoj grobnici iz 297. odnosno transfer znanja U početku. ali su se najviše prenosila praktično-tehnička saznanja. često su znanja umirala sa njihovim autorima. razvijena kultura. Sem pisma. pa sve do zalaganja za uspostavljanje drugačijeg oblika vladavine. sve do pronalaska štamparije. Bilo je skoro nemoguće ovim putem prenositi teorijska saznanja. U XVI veku u 9 .godine. Društveni oblici širenja saznanja: Moraju biti ispunjeni i tehnički uslovi i društveni uslovi da bi se znanje širilo. Pronalazak štamparije uzrokuje nastajanje biblioteka. a i tada bi nastavili imati dobit putem licence. Ljudi su zbog potrebe za komunikacijom razvili jezik. televizije. Tako na primer su Arapi doznali način pravljenja papira od kineskih zarobljenika. lako je bilo kontrolisati ideje. Putujući misionari su sem verskih učenja prenosili i praktično-tehnička znanja. biblioteke. Nakon pojave štamparije dolazi do raznoraznih vidova cenzura. Internet je nastao u Pentagonu 1969. Do pojave pisma. otvoren i demokratski politički sistem. Pismo je mnogo pouzdaniji oblik prenošenja znanja. Obrazovanje i transfer tehnologije su danas dominantni oblici širenja tehničkog znanja. Postoje tri različite teorije o odnosu stvaralaštva i širenja znanja i ideja:  Difuzionističko-koje potpuno razdvaja proces stvaralaštva od procesa širenja ideja i znanja  Ideja o postojanu nezavisnih otkrića i izuma i autonomni razvoj društva na osnovu tih otkrića  Stvaranje i širenje ideja i znanja su međusobno uslovljeni procesi Tehnički oblici širenja znanja Postoje dva načina širenja znanja:  Neposredno  Posredno Neposredno širenje znanja je usmenim putem. ali ne i tehnika. ovladavanjem novim vojnim tehnologijama dolazi do čuvanja tajni.g pne otkriveni ukrasi od aluminijuma koji je u Evropi pronađen tek u XIX veku. Brzina širenja ideja i znanja je jako značajno. Kao prvo. Posredno širenje znanja počinje prolaskom pisma. broj korisnika interneta neprestano raste. To je omogućilo da se znanja prenose sa generacije na generaciju. radija i ostalih tehničkih uslova.

a tehnika materijalnu dimenziju. pa su se obraćali naučnicima. Dva puta sam čitao Aristotela i nigde se ne pominju sunčeve pege.Odnos nauke i tehnike Nauka i tehnika su međusobno povezani. Barnal. odnosno pojavu da se revolucija u nauci i tehnici odvija nezavisno jedna od druge. nauka i tehnika su se razvijale odvojeno. kvantna teorija i teorija relativiteta bile su oštro kritikovane u SSSR jer su bile nasuprot Staljinizmu. Iako sada smatramo da je nauka roditelj tehnici. s obzirom da se verovalo da je Staljinizam ovladao svim naučnim oblastima. nauka i tehnika su se razvijali paralelno. Pod nastupom fašizma u Nemačkoj. 6. sine. 7. pokazao je dasu osnovni problemi kojima se bavila fizika u XVII veku bili proizvodno-tehnički problemi. gde se stvaraju problemi proizvodno-tehničke prirode. Dve najvažnije teorije dvadesetog veka. znači da ne postoji. Tehnika se razvijala na osnovu praktičnoiskustvenih saznanja ljudi. kada je preuzela experimentalni deo iz tehnike koji su razvili zanatlije. što je nanelo veliku štetu razvijanju znanja SSSR. odnosno inženjerski kadar nisu mogli da reše. Oni su koristili mnoga materijalna sredstva. tehnike i proizvodnje u jedinstven proces.Tehnika i etika Naučna-tehnička saznanja mogu imati dvostruku društvenu funkciju:  Humanističku  Antihumanističku Koju će svrhu imati ne zavisi samo od prirode naučno-tehničkog saznanja. dok tehnika prati naučna ostvarenja i nastoji da ih pretvori u tehniku. Hesen.godine je bilo obrnuto. Nauka predstavlja teorijsku dimenziju saznanja. Međusobna povezanost dovodi do expanzije hemije u XVIII veku. One čine dve dimenzije jednog jedinstvenog saznajnog procesa. odnosno nedostaci tehničkih sredstava koje je fizika nastojala da teorijski reši. jer nije moglo da se prihvati da je nešto neodređeno i slučajno. Nauka. U drugom periodu. Ako grade velike hale-rasipnici. iako nisu sa naučne strane umeli da objasne njihov princip rada. pa su se te oblasti razvijale na nenaučnim pretpostavkama. odnosno zanatlije-pronalazača. a ne naučnika i da će ostvareni tehnički rezultati podsticajno delovati na razvoj prirodnih nauka i u XVIII veku. Dolazi do pojave naučno-tehničke revolucije. Korišćenje saznanja u 10 . rukovodeći se prevashodno saznajnim ciljevima.rimokatoličkoj crkvi dolazi do formiranja indeksa nepoželjnih knjiga. smatra da je industrijska revolucija nastala kao rezultat rada tehničara. koje postojeća tehnika. Zlo napred. ako grade male hale-ne poštuju ljude radničke klase. Pošto su se bojali tehničke inteligencije. do 1500. Takođe dolazi do neprihvatanja teorija o genetici i nasledstvu. Naročito za vreme velikog širenja proizvodnje u kapitalističkom društvu. Ne mogu se razvijati jedno bez drugog. shvativši da je uloga tehničke inteligencije mnogo značajnija. sa sve izraženijom tendencijom da nauka postane osnova tehnici i proizvodnji. U to vreme se nauka bavila Aristotelovim shvatanjem sveta. Sve čvršća povezanost nauke i tehnike smanjuje vreme potrebno da se otkriveni naučni pronalazak upotrebi u procesu proizvodnje. Većina saznanja mogu biti i humanistički i antihumanistički iskorišćena. Smatra se da je moderna nauka nastala zahvaljujući tehnici. Tome svedoči primer kada je Kircher početkom XVII veka jednom jezuitskom profesoru dao da kroz teleskop pogleda sunčeve pege on je rekao:To je beskorisno. Bilo je i obostrane međusobne podsticajnosti. fizičar. već i od potreba i ciljeva društvene zajednice. Ako nešto nije pisalo u Aristotelovim knjigama. Nauka dans istražuje stvarnost . naređeno je da se spale sve knjige koje se protive ovoj ideologiji. pa možemo razlikovati tri perioda i to:  Period do XVII veka  Period od XVII do pred kraja XIX veka  Period od pre kraja XIX veka U prvom periodu. Ta organizacija koja je formirala index nepoželjnih knjiga je tesno sarađivala sa inkvizicijom. ali je ipak tehnika imala više uticaja na nauku. Puno puta je i nauka saznavala nešto novo proušavajući način rešavanja praktičnih tehničkih problema. Tehnika je sve do XVII veka bila razvijenija od nauke. U trećem periodu dolazi do spajanja nauke. zlo nazad. izgradili su otvoren neprijateljski odnos i za sve što nije valjalo su okrivljivali inženjere. Nisu od uvek nauka i tehnika bile povezane. tehnika i proizvodnja danas čine jednu celinu. engleski fizičar. radi zadovoljavanja praktičnih potreba ljudi.

kojima su bili obezbeđeni velika novčana sredstva i koji su imali veliki potencijal. ali i u ratnoj tehnici. Rat je tokom cele istorije bio podsticajan faktor razvoju ratne tehnike. Sa jedne strane stvaraoci ratne tehnike su krivi za masovna stradanja. društvo je angažovalo sve veći broj ljudi i sredstava na unapređivanju ratne tehnike. književnosti i miru.jula 1944. jet do tada nisu postojala moderna oruđa za masovna ubijanja. Počinje zagovaranje naučnika za izradi vodonične bombe. a nakon uključenja države u projekat dobija ime Menhetn-projekat.godine je prvi put oprobana atomska bomba. tako da je želja za dominanciju i moć prouzrokovala razvoj ratne tehnike. 16. Stvaraoci ratne tehnike i moralne dileme Učešće u stvaranju i stvaranje ratne tehnike je kod malog broja pojedinaca dovelo do moralne dileme i pokajanja. Nemačka je prva započela proces stvaranja atomske bombe Uprojektom 1939. hemijska oružja. ne možemo reći da su oni započeli i vodili rat. Oni je i pored mnogih protivljenja upotrebljavaju za kapitulaciju Japana. U početku se projekat zvao S-1. naučnik koji je 1866. Radikalne promene prema ratnoj tehnici nastaju pronalaskom vatrenog oružja.antihumanističke svrhe govori da tehnika ima etičku dimenziju. Openhajmerovo pokajanje nije bilo dovoljan opomen na buduće naučnike da ratna tehnika donosi samo nesreću. Na nivou naučne. Najviše ljudi je stradalo za vreme Drugog vetskog rata. Kapitulacija Nemačke nije sprečila SAD u razvoju nuklearne bombe.000. Imali su za zadatak usavršavanje postojeće ratne tehnike i konstruisanjem novih oruđa. Ista sudbinja je zadesila i Fritjof Kapicu iz SSSR-a. Nijedna druga vrsta to ne čini. svaka sila je imala svoj tim koji se bavio razvijanjem ratne tehnike. tako da se ubijanje pripadnika drugog naroda ili države ne smatra lošim. u SAD počinje izrada atomske bombe. Openhajmer to odbija. nikad se nije postavljalo kao pitanje moralne norme ogromno izdvanje sredstava i ljudskih talenata za razvoj ratne tehnike. Na primer Alfred Nobel.godine. u toku istorije. Posle toga. strelu i ostala oruđa.000. Npr mač ima index 20.godine otkrio dinamit. Jedino ljudi prave sredstva koja imaju za cilj samo uništavanje svoje vrste. Jedni misle da su najznačajniji pronalasci koji se danas koriste u privredi nastali u okviru vojnih istraživanja i za potrebe vojne tehnike. Ratna tehnika i finansijska sredstva U podeljenom svetu. Ali moramo razumeti da pravac društvenog i vojno-tehnološkog razvoja stvara vladajuća elita. bomba. jer se kajao zbog stvaranja nuklearne. Iako u svim poznatim kulturama je prihvaćen etički princip-ne ubij. koje je imalo za zadatak lakše preživljavanje i zadovoljenje materijalnih potreba. ispoljenu na dva nivoa: društvenu i individualnu. Naučnici su stvaranjem atomske bombe ispunili svoj moralni dug prema slobodi i čovečanstvu.Društveni uticaj razvoja tehnike u pretkapitalizmu Tehnićka saznanja su se veoma usporeno i sporadično razvijala u predkapitalističkom sistemu zbog:     Nezainteresovanošću vladajuće klase za usavršavanje materijalne proizvodnje Religiozno tumačenje sveta i vrednosnog sistema Objektivna nemogućnost potlačene klase da stiče i stvara nova znanja Stagnativni karakter poljoprivrednog načina proizvodnje 11 . Na ovaj način se Nobel moralno iskupio. Međutim. a nuklearna bomba od jednog megatona 600. tenkovi.. a sa druge strane. atomska bomba. dok drugi misle obrnuto. Za vreme Drugog svetskog rata. On je svojim zaveštanjem ostavio da se svake godine deo zarade od prodaje dinamita dodeli kao nagrada za najznačajnije rezultate ostvarene u nauci. shvativši razornu moć. Ključni pronalasci koji su ubrzali razvoj ratne tehnike su barut. 8. odnosno inženjerske profesije ne postoji univerzalan kodex kao što lekari imaju Hipokratov. koji je sedam godina proveo u kućnom pritvoru zbog protivljenja na izradi atomske bombe. čak se negde i tumači kao gest patriotizma i državne obaveze. Podeljena su mišljenja o značaju razvoja ratne tehnike za blagostanje društva. Odmah nakon toga biva okarakterisan kao sovjetski špijun. Dolazimo do toga da su ljudi koji su pobili najviše ljudi smatrani herojima. Moralne dileme i stvaranje atomske bombe Otac prve atomske bombe je Openhajmer. naučnici su pokušali da atomsku energiju stave pod civilnu kontrolu. zbog realne prenje Nemačke. brzo su uvideli da mogu to koristiti za pokoravanje i ubijanje drugih ljudi. što im ne uspeva. njega se ne pridržavaju.. koji je našao veliku primenu u industriji. On je relativiziran po potrebi. Društvo i ratna tehnika ljudi su veoma rano počeli da prave luk. Tehnički progres ratne tehnike se meri stepenom njene efikasnosti u uništavanju broja ljudi i materijalnih dobara.

To je prvi put da je klasa koja se bavi privrednom delatnošću. S obzirom da se proizvodilo samo za svoje potrebe. Društveni uticaj razvoja tehnike u kapitalizmu U kapitalizmu se stvaraju povoljni uslovi za razvoj tehničkog saznanja zahvaljujući buržoaziji kao vladajućoj klasi. gde su svoj vladajući položaj dobijali na osnovu svoje ekonomske moći. Samo antički naučnici lišeni predrasuda su se usuđivali da experimentišu i seciraju. Glavni uzrok usporenog tehničkog znanja u srednjevekovnom društvu je nepostojanje proizvodnih potreba. matematika i medicina. Zanimljivo je da su mašine u antici upotrebljavane za ratovanje.Nezainteresovanost vladajuće klase za razvojem tehnike Vladajuće klase nisu bile zainteresovane za usavršavanje materijalne proizvodnje. Robovski rad je bio previše jeftin da bi uvodili mašine. U našim krajevima zanimanje kovač je bilo prezirano. jer su se time bavili Romi. Oruđa su se sporo usavršavala zbog obilja radne snage na selu i specifične psihologije seljaka koji je na svemu štedeo sem na svom zdravlju i snazi. a ne svoje sposobnosti. kao i ubiranjem rente od zemlje. One se nisu direktno bavili proizvodnjom. Čak i oni koji su ostvarili značajnije rezultate su takođe nipodaštavali manuelni rad. Robovi i kmetovi su radili. način na koji se povećavao prinos nije bio vezan za unapređivanje proizvodnje. astronomija. To je najbolji dokaz da su se znanja za kojima je postojala praktična potreba brzo razvijala. Ograničene mogućnosti potlačene klase Potlačena klasa je mogla subjektivno da bude zainteresovana za unapređivanje proivodnje. Poljoprivredni način proizvodnje Karakter tradicionalnog oblika proizvodnje je u velikoj meri uticao na usporeni razvoj tehničkog znanja. poljoprivreda nije podsticala razvoj zanatstva i trgovine kao osnove industrijskog načina proizvodnje. Vrednosni sistem i religiozno tumačenje sveta Nezainteresovanost vladajuće klase za razvoj materijalne proizvodnje. ovim su se bavili ili ljudi koji nemaju svoju zemlju ili ljudi koji od svoje zemlje ne mogu da prežive. To nam svedoče i mnogi građevinski objekti. Radom kojim su se bavile vladajuće klase je bio najćenjeniji. 9. i postaju ugledne ličnosti u selu. Potrebe vladajuće klase su delovale takođe podsticajno na ubrzanom razvoju ove oblasti. zbog malog broja tadašnjih građana. Mašine i nauka se ne mogu razvijati u društvu zasnovanom na robovskom radu. religioznim i političkim delatnostima. Sveštenici su bili još okoreliji od grčke aristokratije. 12 . U ta znanja spadaju graditeljstvo. ali nikad nisu uvedene u proces proizvodnje. Vladajuća klasa se bavila vojnim. Prezir prema proizvodnji i tehničkom znanju se prostire i kroz srednji vek. Građani koji se nisu bavili političkim i javnim delatnostima. a snaga vetra i vode sve do kraja XVIII veka. već povećanjem obradivog zemljišta i radne snage. jer je do III veka ljudska i životinjska snaga bila pogonska. U srednjem veku. trgovine i merenje vremena. Ograničenja u razvoju proizvodnje i tehničkog znanja su dolazila iz religije i religioznog tumačenja sveta. kao obik olakšavanja njihovog rada. Imamo i usporeni razvoj znanja u oblastima pogonske energetike. Prvi počeci matematičkih misli su se javljali zbog potrebe premeravanje polja. za zabavu kao igračke. Zbog postojanja prezira prema zanimanjima trgovca i zanatlije. stekla materijalno bogatstvo i njime osvojila političku vlast i postala vladajuća klasa. u predkapitalističkom društvu vladajući špoložaj je donosio materijalno bogatstvo. Prezir prema fizičkom i zanatlijskom radu srećemo i u rimskom carstvu. Dominantno su upotrebljavane alatke od drveta i delimično od metala. potlačena klasa ih nije mogla realizovati zbog nedostatka društvene moći da menja uslove i način proizvodnje. s obzirom da su znanja koja su bila u interesu klase kontinuirano razvijana. već samo svojim privatnim poslovima su smatrani za idiote. Tako imamo da je u staroj Grčoj smatrano da fizički rad nema smisao i da je čovek koji se bavi samo fizičkim radom radi sticanja bogatstva osuđivan i preziran. ali bi to donelo dobit samo vladajućoj klasi. Tek početkom dvadesetog veka seljaci počinju da se bave ovim poslom. a ne nemogućnost čoveka da na tom stepenu istoriskog razvoja stvara složenija znanja. a nije bilo viška prinosa da bi se razvijala trgovina. doveo je do toga da fizički rad uopšte nije poštovan. Za razliku od kapitalističkog društva. Kovačnice su služile kao malo društveno središte. Iako je posedovala određena praktična znanja. Slobodnog čoveka je nedostojan posao nadničara jer je prodavao svoju snagu. a vladajući položaj se nasleđivao.

jer dovode do radikalnih promena u procesu proizvodnje kao i radikalne promene u nauci i tehnici. Dolazi do pojave automatizacije proizvodnje polovinom XIX veka. dok se u vreme zanatlija prenosilo šegrtovanjem u zanatskim radionicama. Menja se moralno shvatanje celog društva.. logika i ekonomska zavisnost industrijske proizvodnje zahteva prostornu koncentraciju na jednom mestu različito ekonomsko povezanih fabrika što je uslovilo koncentraciju stanovništva. Čak i u neprivrednim delatnostima. znanje je bilo tako slošeno da se nije moglo prenositi na ovakav način. Potrebe materijalne proizvodnje postaju političke potrebe i materijalne potrebe. Razvoj industrije utiče i na strukturu porodica.Kao i ostale vladajuće klase do tada. početak ove revolucije vezujemo za početak upotrebe električne energije. najekonomičnije je bilo da svi članovi porodice žive u jednoj kući. dolazi do specijalizovanja radnika za obavljanje određenih poslova jer je bilo došlo do podele proizvodnje. To je prouzrokovalo nemotivisanost radnika. Zapošljavanjem punoletne mlade radne snage omogućava se mladim parovima da se osamostale. motora sa unutrašnji sagorevanjem. Za vreme razvijene poljoprivredne proizvodnje i zanatstva. i buržoazija je favorizovala delatnost kojima se bavi. pa do parne mašine. Roboti su uvedeni u industriju u nešto većem obimu tek 1946. 13 . Mašine su mogle da rade neprekidno. Kapitalistički način proizvodnje nastaje usavršavanjem zanatskog načina proizvodnje i prolazi dve faze: manufakturnu i industrijsku proizvodnju. Naučno-tehnička revolucija i industrijski sistem Parna mašina je bila prvo primenjena u textilnoj industriji. Naučno-tehnička revolucija radikalno menja dotadašnji način proizvodnje. Ranije se znanje i veštine u oblasti poljoprivrede i spremanje hrane prenosilo na osnovu promatranja praktičnog rada starijih i praktičnog učenja. Dolazi do formiranja egalitarnih i demokratskih odnosa u porodici. Npr u textilnoj industriji je uvedena mehanička predilica. Razvijanjem manuelne proizvodnje. kao nove kategorije zaposlenih. planski i organizovan razvoj naučnog saznanja u preduzećima. i dolazi do uvođenja obaveznog osnovnog obrazovanja. pa su tzv kontrolori morali da ih prevaspitaju da ekonomski troše vreme i odviknu se od zanatskog tempa rada.godine. Razvoj tehnike je doneo mnoge promene u društvu. što doprinosi težnji usavršavanju materijalne proizvodnje jer je svoj položaj obezbedila svojom ekonomskoj moći i bogatstvu. Manuelni rad se nije mogao takmičiti sa industrijskom proizvodnjom. kao i tehnološka primena otkrivenih rezultala sada postaju najznačajniji izvor i metod u daljem povećanju proizvodnosti rada i sticanju profita. U XIX veku nauka počinje da biva glavni činilac tehnološkog razvoja. Svaka mašina se sastoji iz tri dela:motora. U industrijskim preduzećima su zapošljavani radnici koji nisu imali sredstava da imaju sopstvenu proizvodnju. Međutim. i da je to mnogo isplatljivije od povećanja broja radnika. kod industrijske proizvodnje.Industrijsko društvo Industrijska društva se često nazivaju modernim ili razvijenim društvima i tu spadaju ekonomski najrazvijenije države. izazivajući promene u predmetima rada. sredstvima rada. a zatim i u ostalim granama. uglja i nafte. Kao peto:industrijski način proizvodnje i trgovine zahtevali su stvaranje centralizovanih nacionalnih država. Povećavanjem konkurencije. Sistemski. jer je za razliku od poljoprivredne proizvodnje koja je zahtevala prostorno razbijena naselja. Kao drugo: dolazi do stvaranja preduzeća kao novog organizacionog oblika rada zaposlenih i najamnih radnika. i nisu tražile odmor ili povećanje zarade. Pogonski izvori se menjaju od vetra i vode. Parna mašina uzrokuje nastanak industrijskog procesa proizvodnje. proizvođači tragaju za novim načinima proizvodnje kako bi povećali produktivnost. Vladajuće moralne vrednosti su materijalno bogatsvo i uspeh u životu. bez obzira na pol i starost. dok su slošeniji roboti uvedeni sedamdesetih godina pojavom mikroprocesora. a kasnije i srednjeg i visokog obrazovanja. Kapitalisti su uočili da mogu steći veliki profit usavršavanjem mašina. smanjenje nadnice i produžavanja radnih sati. Kao prvo: razvoj tehnike smanjuje značaj poljoprivredne proizvodnje. već su za najam radili. Kao četvrto:dolazi do formiranja obrazovnih sistema. Menja se vredonosni sistem porodice. a kasnije i u svim oblastima industrijske proizvodnje. to jest uvođenje mašina u proizvodnju. Krajem XIX veka dolazi do niza naučno-tehničkih otkrića koji ce usloviti nastanak naučno-tehničke revolucije. radnoj snazi i organizaciji rada. Odvajanjem mesta življenja i rada to se menja. Stvaranje industriskih država je uzrokovano industrijskom revolucijom. 10. prenosa i alatke. A i takav način proizvodnje je bio jako jeftiniji. Kao treće:dolazi do porasta broja stanovnika u gradovima. Prvo su uvedene u tekstilnoj proizvodnji. čelika. a broj zaposlenih u industriji stalno raste. U gradovima se formira urbani način života. Era parne mašine se završava krajem XIX veka.

11. Na primer neki su voleli male automobile. čime se postepeno stvaraju uslovi za koordiniran rad više mašina.Razlišiti nivo industrijskog razvoja uslovio je nastanak migracija u razvijene zemlje. Ljudi su sve do XIX veka se bavili jako teškim poslovima kako bi sebi i porodici obezbedili egzistenciju. smanjeni materijalni tročkovi i brza orijentacija na proizvodnju drugog proizvoda. Tehnika je svojim usavršavanjem ljudima olakšavala poslove. oronuli.srednjoserijsku i pojedinačnu proizvodnju. Ljudi su primorani da šesto menjaju poslove i da se usavršavaju ceo život. Paralelno sa uvođenjem numeričkih mašina. tako da naučno-istraživački timovi postaju samostalne proizvodne organizacije koje proizvode naučno znanje kao robu u vidu patenata. Telekomunikacione tehnologije su omogućile stvaranje „elektronske ekonomije“. pa je trebalo prilagoditi mašine za maloserijsku. Razlog cele ove promene je informatička revolucija. računari. Puno i teško su radili. Umesto plavh kragni. postaje osnovni izvor sticanja viška vrednosti. kojeg omogućavaju računari koji se uvode pored mašina sa programiranim upravljanjem. Ne postoje više poslovi za ceo život. Organizacijama je veoma teško da opstanu na tržištu ako nisu deo neke mreže. Primenjen naučno-istraživački rad ima najveći uticaj na povećanje proizvodnosti rada. Multinacionalne kompanije predstavljaju poslovne mreže velikog broja expozitura matičnih kompanija koje su raspoređene po celom svetu.Uticaj tehnike na čoveka Tehnika i rad U radu je pod uticajem tehnike došlo do velikih promena. Uvođenje ovakvog načina proizvodnje. i jako brzo su propadali. organizaciji i upravljanju kako proizvodnih tako i neproizvodnih delatnosti. upravljanja.Informatičko društvo Primenu informacionih tehnologija u proizvodnji. Ulaganje u ekonomiju znanja u vidu javnog obrazovanja. raste broj belih kragni. Kompanije čiji je proces rada. roboti i sistem računarskog projektovanja čine fleksibilan automatizovan proces proizvodnje. uvode se i roboti. a druga je potreba za novcem radi ostvarivanjem životnih ambicija. Informatička revolucija je uvođenje pametnih mašina u proces proizvodnje. Jednim delom migraciju je uslovila visoka stopa nezavisnosti. Ekonomija znanja Pod ekonomijom znanja podrazumeva se korišćenje naučnog. neki velike. Jedna od naziva za društvo koje je tako nastalo je informatičko društvo. menjaju se i tradicionalni obrasci rada zaposlenih. tehničkog i uopšte stručnog znanja u obavljanju. Globalna ekonomija Multinacionalne ekonomije su danas najznačajniji faktori proizvodnje i trgovine u svetu. Razvoj i primena naučnih rezultata u procesu proizvodnje u savremenim uslovima. Pod uticajem informacione revolucije. a i povećavala efikasnost u stvaranju 14 . Prvi modeli fleksibilne automatizacije su mašine sa programiranim upravljanjem. Proizvodno povezani u jednu celinu. To je najznačajniji faktor u povećanju produktivnosti rada i društvenog razvoja. Proces umrežavanja omogućava uspon informacione tehnologije. licenci itd. da pretvaraju jedan oblik informacije u drugi. ima puno pozitivnih stvari. a koje su poslovno i proizvodno povezane telekomunikacionim tehnologijama. da se međusobno povezuju sa drugim mašinama stvarajući jedinstvenu proizvodnu celinu. od kojih su dve najvažnije. Informatičkoj revoluciji su doprinela četiri pronalazaka:     Pronalazak i usavršavanje performanski kompjutera Digitalizacija podataka Razvoj satelitskih komunikacija Vlaknasta optika Fleksibilni sistem proizvodnje Krajem dvadesetog veka se napušta stari (Fordov) model automatizacije jer je bio statičan i namenjen za visokoserijske proizvodnje. marketinga zasnovan na primeni stručnog znanja postaju najuspešnije. u najrazvijenijim zemljama dolazi do kvalitativnih promena u svim oblastima društva i života ljudi. i da sve to rade bez prisustva čoveka. organizacije. 12. numeričke mašine. međutim kako su potrebe ljudi dinamične.čini danas važan deo budžeta mnogih zemalja. Te mašine su sposobne da primaju informacije. bila je potrebna mogućnost brze transformacije tehnologije da sa jednog proizvoda počne da proizvodi drugi proizvod. ulaganje u razvijanje kompjuterskih paketa i u istraživanje i razvoj.

oni su bili nosioci duhovnosti. Tako se otvara mogućnost da ljudi mogu da se bave i nemanuelnim radom. mada sada tehnika pored uspešnosti postaje i lepa. Tehnika i svest Tehnika je imala podsticajnu ulogu u nastajanju i razvijanju racionalne svesti kod čoveka. Racionalna svest se na globalnom 15 . intelektualnost. Radnici više ne kontrolišu rad mašina.. sem što je sastavni deo materijalne kulture. Razvoj tehnike im je omogućio da se oslobode zavisnosti prirodnih uslova i da prirodu podrede sebi. Za to je kriv srenjevekovni vredonosni sistem. Savremena tehnička sredstva omogućila su ljudima dostupnost kulture i zabave što je stvorilo uslove za intenzivan. povećavali broj ljudi na zemlji i produženje ljudskog života. više se daje značaja duhovnoj kulturi. tako da je čovek sposoban da kontroliše prirodne i društvene uslove. U današnjem društvu malo prirosnih i društvenih pojava koje predstavljaju tajnu. Pod materijalnom podrazumevamo ona dela koja imaju materijalni oblik izražavanja. i svaka tvrdnja da je konstruisano oruđe zasnovano na nerealnim principima i sa nerealnim dejstvom veoma se brzo odbacuje u konkretnom životu.. koje su klimatizovane. književnost. racionalnost. Razlika između tehnike i duhovne kulture je u svrsi ispoljavanja sposobnosti. književnost i nauka. Čovekova svest je bila iracionalna. dok su oni koji su gradili piramide. Razvojem mašina sve više se smanjuje potreba za fizičkim radom. Da nije tehnike. u tehnici je od samog početka dominirao racionalan pristup i princip. jer je prepisivala neke pojave mističnim i višim stvarima. Zato prve civilizacije niču pored reka. Tako da ko su znali delove Biblije napamet. Na primer da ne postoje muzički instrumenti ne bi bilo ni muzike. dakle stvarali realnu životnu lepotu. Ispitivanjem tih bolesti i pronalaskom lekova za njih. Tehnika ne trpi iracionalne principe. a ne samo ona količina koja je potrebna za preživljavanje rednika i njegove porodice. a veoma često se materijalna kultura i ne smatra kulturom. a obavljaju se u tempu koji mašine zahtevaju. različite zarazne bolesti su predstavljale veliku pretnju egzistenciji ljudi. Tehnika. različitost. bolesti. Čovek se širio prema sve nepristupačnijim delovima zemlje. krajevima gde ima dovoljno plodova. Tehnika zahteva iste stvaralačke sposobnosti kao umetnost. U toku istorije. palate. sadržajno bogat. Čovek je živeo u strahu od prirodnih sila i nepogoda. Tehnika i kultura Kultura se deli na materijalnu i duhovnu. gladi. Pretvaraju radnike u mehaničke nastavke. nego mašine kontrolišu rad radnika. Pored fizičkog rada. Osnovni stvaralački princip u tehnici je uspešnost. iako je materijalna kultura značajnija za zadovoljavanje ljudskih potreba. brodove. Ljudi su se naseljavali u krajeve sa blagom klimom tokom cele godine. Tehnika i život Život u najvećem delu istoriskog razvoja. dok se pod duhovnom kulturom podrazumevaju ona dela koja imaju simbolički oblik izražavanja kao što su muzika. sa tendencijom da preuzme i složene intelektualne poslove. koji obavljaju poslove koji još nisu automatizovani. Mogu jesti hranu is svih delova sveta. Uvođenjem tehnike javlja se mogućnost da se stvori višak proizvoda. tobože nisu posedovali duhovnost i duhovne sposobnosti. Omogućila mu je da praktično kontroliše prirodne uslove i da relativno lako sebi obezbedi hranu. To ne znači da u istoriji nisu pripisivana mistična svojstva. koji je tvrdio da se kultura javlja samo u nematerijalnom obliku. odeću i kuću. Ljudi su na primer. to jest ne postoji uzročno-posledična veza između različitih pojava. gradovi i ne bi mogli na postoje na ovakav način. kao i za druge bolesti koje imaju smrtni ishog. ona je i materijalna osnova duhovne kulture. u lov kretali sa racionalnim oruđima. da ne postoje boje i platna ne bi bilo slikarstva. drugih ljudi i kultura. Tehnika i čovek Čovek je u toku cele svoje istorije bio duhovno i praktično podređen prirodnim i društvenim uslovima. Tehnika je praktično oslobodila čoveka zavisnosti od prirodnih i društvenih sila. uzbudljiv i raznovrsan način života. Nose garderobu koja je lepa i prilagođavaju je vremenu i raspoloženju. što pokazuje da između stepena razvijenosti tehnike i stepena racionalne svesti postoji povezanost. kao i mnoge intelektualne rutinske poslove. dok je kod duhovnosti lepota. što objektivno nije povezano. Tehnika je omogućila visoki životni standard i kvalitetan način života.materijalnih dobara i proizvoda. iako su molitvama i ritualima verovali da će postati uspešniji u lovu. tehnika je u savremenom društvu preuzela obavljanje kontrolne funkcije u procesu rada. Život ljudi u razvijenim zemljama se odvija u gradovima. ratova. Ljudi žive u udobnim stanovima i kućama. U njima nastaje urbani način života čije su odlike tolerantnost. Čovek je postao gospodar uslova svog opstanka. Paralelno sa širenjem tehničkih sredstava širila se i racionalna svest. Voće i povrće ne predstavljaju više sezonsku hranu. i osporavali čovekovu duhovnost koju je pokazivao kroz materijalno stvaralaštvo. On je stvorio zbog toga religiju. zavisio je od prirodnih uslova. Za razliku od opštih predstava o svetu i životu.

U ovoj bestežinskoj ekonomiji. da bi nastavilo 1632. Mobilna telefonija i internet su otvorili nove mogućnosti komunikacije među ljudima. Često se pojam globalizacije opisuje kao isključivo ekonomski fenomen. Ovaj ekonomski kontext možemo definisati kao ekonomija znanja. ali smo i mi u svakom trenutku dostupni što stvara mobilnu presiju. obrazovnog sistema.godine. jako puno se koristi reč globalizacija. U početku se zvao ARPA. mediji. tako da pojedinci. proizvodi su zasnovani na informacijama. uzrok globalizacije predstavlja razvoj informacione i komunikacione tehnologije koja je povećala brzinu i obim interakcija među ljudima širom sveta. Pojava ekonomije znanja vezuje se sa razvojem široke baze potrošača koji su tehnološki opismenjeni i spremni sa integrišu nova dostignuća u svoj svakodnevni život. Internet je nastao 1969. Dostupnost naših prijatelja i porodice u svakom trenutku je lepo. sadašnji prekookeanski kablovi mogu da prenesu oko 600000 razgovora. svet postaje veoma integrisan. Dok ostali pažnju usmeravaju na dotad neviđeni obim međunarodne trgovine i širi asortiman roba i usluga. Globalizacija se odnosi na činjenicu da svi sve više đivimo u jednom svetu...Pregled istorijskog razvoja komunikacionih sredstava Novine predstavljaju prvo sredstvo masovnih komunikacija. Drugi ukazuju na elektronsku integraciju globalnih finansijskih tržišta i ogromni obim globalnih tokova kapitala. međusobno su bili povezani. grupe i nacije postaju sve više međusobno povezane. Za razliku od radija. društvenih.godine u Pentagonu.godine. Uticaj štampe slabi pojavom radio-difuzne mreže.godine povezao više od 500 računara. kolegama. Prve novine u današnjem obliku su se pojavile u Kelnu 1580. Jako puno stanovništva svakodnevno provodi sate ispred televizora. S obzirom da su savremena društva mobilna. socijalno-penzijske zaštite. internet). domaćinstva i poslovne kancelarije su opremljene višestrukim linkovima ka spoljnom svetu (telefonska i kablovska linija. Dok su najranije postavljeni transatlanski kablovi mogli da prenesu jedva 100 razgovora. Zahvaljujući internetu. Redovno emitovanje televizijskog programa počelo je u Britaniji 1936. Naziv je predstavljao skraćenicu vojno-istraživačke agencije koja se bavila istraživanjem vojnih problema. i potrebom da država obaveštava građane o svojim odlukama. Globalizacija nastaje spajanjem političkih. Da bi imali efikasniji rad.godine u Bostonu. dok u Americi nije prekidano emitovanje.društvenom planu odražava u racionalnoj organizaciji privrede. i da su zato odgovorne TNK čije se poslovanje proteže preko nacionalnih granica. Sve ovo omogućuje kompresiju prostora i vremena. kulturnih i ekonomskih faktora. tipa kompjuterski softver. Razvoj mobilne telefonije omogućio je korišćenje interneta preko mobilnog telefona. prve novine u Americi su se pojavile 1704. Najznačajniji deo interneta je World Wide Web (WWW).godine. 16 . televizije i novina. 14. sajtova i web sranica. i imamo utisak da ga stalno i svuda koriste. a osobito sa razvojem televizije. Tradicionalni komunikacije preko telefona se zamenjuju integrisanim sistemima koji vrše kompresiju podataka i prenose ih velikom brzinom. U razvijenim i srednje razvijem zemljama. gde god se nalazio i u bilo kom doba dana ili noći. kulture i nauke. utičući na globalne proizvodne procese i međunarodnu podelu rada. U zemljama sa visoko razvijenom telekomunikacionom infrastrukturom. Novine su nastale kao izraz potrebe gradskog stanovništva za informisanjem. u Americi 1939. već njome dominiraju vrednosti koje su bestežinske i nematerijalne. Globalna ekonomija u svojoj osnpvi nije više prvenstveno poljoprivredna ili industrijska. komunikaciju sa bilo kojim delom sveta i transferom podataka. Globalizaciju pojačava i integracija svetske ekonomije. Televizija je najpopularniji vid komunikacije i zabave. Trebamo napomenuti da je pojam globalizacije već pre desetak godina bio relativno nepoznat. Iznad svega. Internet je komunikaciono sredstvo sa najvećim stepenom razvoja. Internet omogućuje da lokalni događaji postaju globalni i obrnuto. pogotovo u zapadnoevropskim zemljama. Internet omogućuje globalnu lokalizaciju i lokalnu globalizaciju. Širenje telekomunikacionih satelita takođe igra bitnu ulogu u razvoju prenosa informacija.godine. 13. Ova mreža je u stvari jedna ogromna multimedijalna biblioteka koja se sastoji iz velikog broja informacija. države i državnih organa. Internet je u Pentagonu do 1980. čije je izdavanje brzo obustavljeno. U Britaniji je tokom Drugog svetskog rata na neko vreme prekidano emitovanje televizije. ne postoji kuća koja nema barem jedan televizijski aparat. Posle Drugog svetskog rata dolazi do expanzije razvoja telekomunikacionih sredstava. internet pruža direktnu komunikaciju sa svetom.godine.Dimenzije i faktori globalizacije Tokom poslednjih par godina. zatim u Engleskoj 1588. prijateljima. mobilna telefonija je nastala iz potrebe čoveka da uvek bude u kontaktu sa porodicom. i u kojoj su radili stručnjaci iz različitih delova zemlje.

Dramatičan razvoj i rast broja korisnika mobilnih telefona i interneta doprinosi da svaki pojedinac aktivno učestvuje u procesu globalizacije. sfera Varšavskog pakta koji je predvodio SSSR i NATO predvođen Amerikom. Japan i Evropa. Kod policentričnih su expoziture samostalne. da se međusobno vide. tehnologije. Političke promene Početkom devedesetih godina dvadesetog veka dolazi do raspada SSSR-a. U svim osamostaljenim državama je počeo proces tranzicije. raspravljaju i vide tuđe reakcije. Tradicionalna komunikacija putem telefona zamenjena je sistemiam koji vrše kompresiju i prenos velikog broja podataka. isto. to postižu otvaranjem pridružnica u skoro svakom delu sveta. to mogu učiniti na dva načina:  Da otvaraju svoje expoziture ili premeste delove kompanije gde je jeftina radna snaga  Da otvaraju expoziture i radne pogone gde su jeftinije sirovine Multinacionalne kompanije teže slobodnom protoku robe. Osnovni cilj kompanija je sticanje profita. radi odbrane svojih interesa. Informacione tehnologije iako su multinacionalne kompanije značajan faktor globalizacije. ljudi. Razvojem kablovske tehnologije. multinacionalne kompanije ne bi ni mogle da funkcionišu. Značajne političke faktore globalizacije predstavljaju i UN. One teže za stvaranjem univerzalnih ekonomskih i političkih sistema izmeću pojedinih zemalja. kapitala između različitih nacionalnih država. Sve veći broj multinacionalnih kompanija prerasta u transnacionalne kompanije. 16. razvoj informacionih tehnologija i političke promene u svetu krajem dvadesetog veka predstavljaju najznačajnije uzroke globalizacije. Kod geocentričnih postoji globalno usklađen sistem upravljanja. Tada je svet bio podeljen na socijalistički i kapitalistički deo i vodio se takozvani hladan rat za očuvanje i proširenje političkog uticaja u svetu.15. Multinacionalne kompanije su počele da se razvijaju posle Drugog svetskog rata. transnacionalne kompanije nemaju jedno sedište i expoziture imaju veću autonomiju. Multinacionalne kompanije su osnov svetske ekonomije. Ukoliko žele da racionalno organizuju proizvodnu delatnost. Prostorna i vremenska udaljenost više nisu predstavljale problem kod ostvarivanja komunikacije. npr stručnjaci mogu da komuniciraju udaljeni po 5000km. Uspon individualizma 17 . Ona utiče na nas preko bezličnih i ličnih izvora. ali expanziju doživljavaju tek sedamdesetih godina. One imaju ogranke po celom svetu i dve trećine svetske trgovine se odvija preko ovih kompanija. a posebno optičkih kablova. jer je njihov krajnji cilj da ceo svet pretvore u polje svog tržišnog delovanja. To se može ostvariti na dva načina. Raspadom Sovjetskog saveza i socijalizma nestale su najznačajnije političke i ideoločke podele i u Evropi i u svetu i pod tim uticajem je Evropa postala veoma integrisana globalna zajednica sa tendencijom da ujedini sve zemlje u Evropi.Uzroci globalizacije Ekonomski interesi multinacionalnih kompanija Ekonomski interesi multinacionalnih kompanija. međunarodne vladine i međunarodne nevladine organizacije. Zatim šezdesetih godina veliku ulogu preuzimaju i komunikacioni sateliti. Multinacionalne kompanije su kompanije koje imaju svoje expoziture i dve ili više zemalja. Najveći broj multinacionalnih kompanija ima SAD. Globalizacija iz korena menja prirodu našeg svakodnevnog života i način na koji razmišljamo o sebi samima i o svom odnosu sa drugim ljudima. Do tada su postojale dve strane. Po drugim autorima postoje tri tipa transnacionalnih kompanija i to etnocentrične. Za razliku od multinacionalnih kompanija koje imaju sedište u matičnij zemlji i iz njega upravljaju expoziturama. povećavaju se tehničke mogućnosti. Da nije njih. Ukoliko kompanije imaju za cilj povećanje prodaje. Kod etnocentričnih korporacija poslovnu politiku i upravljanje odrećuje centrala u zemlji porekla kompanije. popularna kultura) Globalizacija je pojava koja utiče na naš privatni i intimni život. znanja. čak i više značajan faktor su tehnička sredstva-saobraćajna i komunikaciona. kao i ukidanje granica i barijera pojedinih zemalja koje sprečavaju slobodu poslovanja i trgovine. povećanom prodajom ili racionalnom organizacijom proizvodne delatnosti. policentrične i geocentrične.Uticaj globalizacije na naše živote (obrasci rada. Zahvaljujući informacionim tehnologijama.

socijalnih i ekonomskih stavova koji odražavaju specifičan zapadni pogled na svet.. Obrasci rada Rad se nalazi u centru života mnogih ljudi. Imamo i bolest ludih krava. Dok su to ranije bili spoljašnji rizici poput zemljotresa. društvenog sloja. Globalizacija prisiljava ljude da žive na otvoreniji i refleksivniji način. Smanjuje se uticaj tradicije i uspostavljenih vrednosti. Ranije je životni put pojedinca zavisio od roda. Globalizacija je izazvala duboke transformacije u oblasti rada. gladi. što je činjenica koja je u velikoj meri uticala na lični život oba pola. U svakom slučaju pojedinac manje ili više utiče na svoju karijeru. Mnoge promene do kojih dovodi globalizacija stvaraju nove vrste rizika. čak i vraćanje na posao posle porođaja.. Rizici po zdravlje U protekloj deceniji su opasnosti koje proizvedeni rizici predstavljaju po ljudsko zdravlje privukli veliku pažnju. Filmovi i televizijske emisije snimljene na zapadu promovišu skup političkih. kod rizika globalizacije to ne možemo. Često pojedinac u toku života promeni više poslova. Popularna kultura Uticaj koji je globalizacija izvršila na kulturu izazvao je veliku pažnju. Novi obraski međunarodne trgovinei pomeranje ka ekonomiji znanja imali su značajan uticaj na tradicionalne obrasce zaposlenosti. Drugi. religije. 18 . Lični identiteti pojedinaca bili su formirani u kontextu zajednice u kojoj su rođeni. U današnje vreme se slika. nanoseći uništenje životne sredine. Za razliku od tih rizika iz prošlosti kod kojih smo mogli odrediti uzrok i posledicu. ljudi moraju aktino da učestvuju u izgradnji svog života i definisanju sopstvenog identiteta. Mnoge tradicionalne industrije su zastarele ili gube trku na tržištu jer konkurent ima manje troškove rada. Rad predstavlja suštinski deo našeg života. Pogotovo veliki uticaj film je imao u okruženjima sa tradicionalnim vrednostima. Jedna od centralnih tema filma je mogućnost ostvarenja romantične veze uprkos klasnim razlikama i porodičnoj tradiciji. već i mnoštvo drugih filmova koji dolaze sa Zapada. što dovodi do raspodele uloge u odgajanju dece između muškarca i žene. Sada je to drugačije. 17. Zbog velkog stepena emisije štetnih gasova ozonski omotač se smanjuje. Širenje „proizvedenog rizika” Ljudi su se od uvek susretali sa različitim vrstama rizika. Nekada je bilo uobičajeno da ljudi imaju posao za ceo život. roba i stilovi prostiru svetom brže nego ikada. ideje. doprinosi menjanju tih vrednosti. Mnogi aspekti našeg postojanja oblikovani su obrascima rada. I ne samo Titanik. a u nekim delovima nastaju i ozonske rupe. nego što je to ranije bilo. Žene su u velikom broju postale deo radne snage. što često podrazumeva da mora da ima različite veštine i sposobnosti. Ekološki rizici Jednu od najstrašnijih ilustracija čovekovog rizika trenutno predstavlja ugrožavanje čovekove okoline. nove proizvedene rizike je stvorio sam čovek sopstvenim znanjem i tehnologijom koje je primenjivap na svet prirode. Posmatrajmo popularnost filma Titanik. navelo je mnoge žene da kasnije stupaju u brak i rađaju decu. kakvi nisu postojali u prošlosti. Smatra se da je ova pojava nastala postepenim uništavanjem ozonskog omotača koji ima zadatak da nas zaštiti od ultravioletnih zraka.Globalizacija i rizik Globalizacija je nezavršen proces čije posledice ne možemo predvideti i kontrolisati. nove informacijske tehnologije i globalna migracija su doprineli slobodnom protoku kulture izvan nacionalnih granica. Ekološki rizici se jaljaju u nekoliko vidova. U uslovima globalizacije. Sve brži industrijski i tehnički razvoj je doprineo da skoro ne postoji deo prirode kog nije dotakla ljudska ruka. Na primer korišćenje hemijskih pesticida i herbicida u poljoprivredi i mnoge životinje se kljukaju hormonima i antibioticima. a jedan od njih je efekat staklene bašte i globalno zagrejavanje.Doba u kojem živimo. ne samo u svakodnevnom smislu. već i u smislu širih ciljeva života. Mnogi ljudi smatraju da živimo u jedinstvenom informacionom poretku-masovnoj globalnoj mreži gde se informacije razmenjuju brzo i u velikim količinama. On je postao jako popularan jer je oslikavao skup ideja i vrednosti koje su pale na plodno tlo oličeno u publici širom sveta. tako da je uglavnom životni put bio poznat. Proširenje obrazovnih i profesionalnih mogućnosti. Poslednjih godina se izlaganje suncu povezuje sa povećanim faktorom rizika dobijanja raka kože. oluje. pojedinac ima mnogo više mogućnosti da oblikuje svoj život. pak povezuju procese globalizacije sa sve većom diferencijacijom kulturnih tradicija i oblika. Postoji mnogo primera proizvedenih rizika koji su vezani sa hranom. Trgovina.

bolest ludih krava. 18. Pojedinac je prisiljen da samostalno donosi odluke u vezi sa rizicima koje je spreman da prihvati. nemaju svi oni uticaja na politiku STO-a. dok narodi zemalja u razvoju pate od opšteg siromaštva. naročito oni koji se tiču ljudskog zdravlja i živitne sredine. genetski modifikovana hrana i ostali proizvedeni rizici donose pred ljude nove izbore i izazove u njihovim svakodnevnim životima. sve veća nesigurnost radnog mesta. Expanzija nejednakosti u okviru i između društava predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova sa kojim se suočava svet na pragu dvadeset prvog veka. nivo ekonomskog rasta i proizvodnje u toku prethodnog veka nije pratio stopu rasta populacije. velika zamerka je što SAD uglavnom kontroliše rad STO. U najvećem delu sveta u razvoju. Sledeća zamerka za STO je donošenje odluka iza zatvorenih vrata i dovođenje u pitanje i ignorisanje zakona koji im ne odgovaraju. U toku proteklog veka. među najbogatijom četvrtinom svetske populacije. Tako na primer farmaceutske kuće koriste znanje domorodaca za proizvodnju nekih patentiranih lekova. dohodak po glavi stanovnika se višestruko povećao. godine. opadanje uticaja tradicije i običaja na samoidentitet. Rizici „rizičnog društva“ nisu prostorno. Iako STO ima predstavnike iz različitih zemalja. vremenski ili društveno ograničeni. ali ne po uslovima koje postavlja STO. Mnogi oblici proizvedenih rizika. tako i za zemlje u razvoju. Takva neravnoteža ima sasvim vidljive posledice. Takođe se javlja podela i u pogledu zaštite prava o intelektualnoj svojini. 19. prostiru se preko nacionalnih granica. Nejednakosti i globalne podele Ogromna većina svetskog bogatstva koncentrisana je u razvijenim zemljama sveta. kampanja za globalnu pravdu) Jedan od najvažnijih rezultata globalizacije i tehnoločkog napredka je rizik.Faktori promena u modernom društvu Faktori promene u modernom društvu su:  Ekonomski uticaji  Politički uticaji  Kulturni uticaji 19 . Nemački sociolog Ulrih Bek tvrdi da rizično društvo nije samo ograničeno na rizike po zdravlje i životnu sredinu-ono uključuje čitav niz međusobno povezanih promena u savremenom društvenom životu: promena obrasca rada. Slobodna trgovina izvan nacionalnih granica smatra se dobitnom kombinacijom kako za razvijene zemlje. Kampanja za globalnu pravdu Ne slažu se svi da slobodna trgovina predstavlja pravo rešenje za siromaštvo i globalnu nejednakost. Zatim. a ti domorodci ne dobijaju nikakvu novčanu nadoknadu. Mnogi smatraju da slobodna trgovina predstavlja rešenje za ekonomski razvoj i pomoć siromačnima. a da će se samo pojačati već postojeći obrasci siromaštva i zavisnosti u okviru sveta u razvoju. Decembra 1999. neodgovarajućih obrazovnih sistema i sistema zdravstvene zaštite i sve većih inostranih dugova. Protestanti su uspeli da prekinu samit. Demonstranti tvrde da je STO nedemokratska organizacija kojom dominiraju interesi najbogatijih nacija na svetu. Aktivisti antiglobalizma smatraju da je globalna trgovina neophodna i potencijalno korisna po nacionalne ekonomije. tako i za čitava društva koja su prinuđena da se snalaze na nepoznatom terenu.Globalno „rizično društvo“ Globalno zagrevanje. Na primer visokorazvijene zemlje izvoze tehniku u niskorazvijene. Mnogi kritičari tvrde da je slobodna trgovina jednostrano rešenje od koga će imati koristi samo oni koji su već bogati. dok ju je nivo ekonomskog razvoja u industrijalizovanim zemljama daleko premašio. dok je među najsiromašnijom četvrtinom taj porast iznosio manje od trostruko. Protesti u Sijetlu su predstavljali najveću pobedu zagovornika „globalne pravde“ do sada. Novi oblici rizika predstavljaju složene izazove kako za pojedince. Globalizacija ima neujednačenu razvojnu putanju. uništavanje tradicionalnih oblika porodice i demokratizaciju ličnih odnosa. više od 50000 ljudi iz celog sveta je protestvovalo na ulicama Sijetla gde se odigravao samit STO koji su između ostalog diskutovali o liberalizaciji uslova globalne trgovine i investiranje u poljoprivredu i proizvode šumske industrije. Globalna ekonomija raste i integriše se brzim tempom. prekomerne naseljenosti.Globalizacija i nejednakosti (nejednakosti i globalne podele. a visokim standardom brane svoju poljoprivredu i onemogućavaju niskorazvijenim temljama da izvoze. Kritike su najviše usmerene ka politici i aktivnosti STO. čak nisu ni upućeni u zaštitu prava intelektualne svojine.

Kapitalizam se na fundamentalan način razlikuje od prethodnog sistema proizvodnje. naš način života sve više zahvata racionalnu osnovicu. Delovanje nauke i tehnologije na naš način života velikim delom je pod uticajem ekonomskih činilaca. jer podrazumeva stalno širenje proizvodnje i sve veće uvećanje bogatstva. jer ti elektronski mediji poslednjih godina dovode do promena u sferi politike. razvoj nauke i sekularizacija misli doprineli su stvaranju kritičkog i inovativnog karaktera modernog pogleda na svet. Po H. Kulturni uticaji Od kulturnih činilaca koji su delovali na procese društvene promene u moderno vreme. Perlmuteru postoje tri vrste transnacionalnih kompanija:  Etnocentrične korporacije  Policentrične kompanije  Geocentrične kompanije Kod etnocentričnih korporacija.Tipovi transnacionalnih kompanija Za transnacionalne kompanije je karakteristično da nemaju jedno sedište. Politički razvoj je bio u interakciji sa razvitkom ekonomske sfere. slobode. V. Ideali samoizgrađivanja ličnosti. ali se ona prostire i izvan ekonomske sfere. Kapitalizam podstiče na stalan razvoj tehnologije proizvodnje. Osim način na koji mislimo. kao i obrnuto. Vrednost njihovih prodaja prelazi bruto nacionalni dohodak mnogih zemalja. Politički uticaji Drugi važan tip uticaja na promenu u modernom periodu odnosi se na političke događaje. Politička promena u tradicionalnim civilizacijama najčešće je bila ograničena na elite. na primer zamenila drugu na vladajućoj poziciji. Upravljanje u ovom slučaju je globalno usklađeni sistem. jer tu proizvodnju kontrolišu tri ili četiri korporacije koje su dominantne na tržištu. Neke čak imaju i sopstvene telekomunikacije. Nauka i tehnologija utiču na političke i kulturne činioce. to jest raspodeli poslova u svetskim razmerama. nezavisno od sedišta kompanije. Osamdeset od dve stotine transnacionalnih korporacija se nalazi u SAD i obavljaju nešto više od polovine svih prodaja. I kao što privrede pojedinih zemalja postaju sve koncentrisanije. Jedna aristokratska porodica bi. Vojna moć i ratovi su bili takođe značajni. dok se život većine stanovnika nastavlja neizmenjeno. a menadžeri na visokim položajima često. Kultura rada i način 20 . One igraju vašnu ulogu u međunarodnoj podeli rada. Vojan sila zapadnih zemalja od XVII veka pa naovamo omogućila je njihov uticaj u svim krajevima sveta. Šest stotina najvećin TNK obuhvata više od petine industrijske i poljoprivredne proizvodnje u celom svetu. a utiču i na formiranje načih ideja i stavova o svetu uopšte. najdalekosežniji je onaj koji se odnosi na dejstvo industrijskog kapitalizma. izmenila se i sadržina naših ideja. uvečanje bogatstva i vojnog trijumfa nad konkurentima predstavljala je dinamičan faktor promena u poslednja dva ili tri veka. Mnogi sektori svetske proizvodnje su oligopoli. što znači da u njima glavnu reč vodi sve manji broj kompanija. Centrala samo uspostavlja široke smernice u okviru kojih lokalne kompanije posluju. jer u njima aktivnosti političkih lidera i državnih funkcionera utiču na život većine stanovništva. U našem veku transnacionalne kompanije zauzimaju sve značajnije mesto u svetskoj privredi. One se sastoje od expozitura koje imaju veliku autonomiju u svom poslovanju i kojima upravljaju kvalifikovani stručnjaci koji dolaze iz različitih zemalja sveta. Borba između nacija radi proširenja njihove moći. Geocentrične transnacionalne kompanije su međunarodne po strukturi upravljanja. Japanske kompanije su u najvećoj meri etnocentrične. To u savremenim sistemima nije slučaj. Naprotiv. Mi više ne polazimo od toga da su običaji ili navike prihvatljiviji samo zato što imaju težinu duge tradicije. u skladu sa potrebama.Ekonomski uticaji Među ekonomskim uticajima. Expoziture policentričnih kompanija su samostalne. poslovnu politiku i upravljanje određuje centrala koja se nalazi u zemlji porekla kompanije. jednakosti i učešća u demokratskom procesu u glavnom su kreacije prošla dva ili tri veka. Primere nalazimo u razvoju savremenih oblika komunikacije kao što su radio i televizija. bivaju premešteni iz jedne zemlje u drugu. tako i na svetskom planu dominiraju velike transnacionalne kompanije. 20. Širenje transnacionalnih kompanija poslednjih trideset godina ne bi bilo moguće bez napretka u saobraćaju i komunikacijama.

21 . Tako na primer možemo reći da se berza nalazi negde i nigde. Fordizam ili nastavak primene Tejlorovih načela odnosi se na sistem masovne proizvodnje povezan sa obradom masovnih tržišta. 21.Tejlorizam i Fordizam (transformacije rada) Adam Smit je ustanovio prednost podele rada u pogledu povećanja produktivnosti. već im se povremeno obraća u zavisnosti od situacija na tržištu. 22. Fizička mesta i proizvodi ne mogu zauzimati isti prostor. ali se istovremeno i nigde ne nalaze jer ih čine mnogi pojedinci i grupe rade van poslovnih prostorija. on može da proizvede 20 čioda dnevno. On se sastoji od franšiza širom sveta čiji vlasnici nisu zaposleni u samoj kompaniji. isti proces ima uticaj i na posao kojim se organizacije bave. kao i na način koordiniranja njihovih aktivnosti. Došlo se do zaključka da se poslovi obavljaju mnogo efikasnije ako su organizacije povezane u mrežu međusobnih odnosa sa drugim organizacijama i kompanijama. što je doskora bilo nezamislivo. Cela delatnost se zasniva na principu umrežavanja:Benetonova centrala u Italiji sklapa ugovore o proizvodnji odeće sa raznim proizvođačima na osnovu tražnje svojih franšiza širom sveta. Organizacije se sada nalaze pred izazovima i mogućnostima za koje su stare procedure zastarele ili irelevantne. informacionoj tehnologiji. unela je promene u mnoge aspekte našeg života. Ovo se naročito odnosi na poslovne korporacije.Tehnologije i moderne organizacije (organizacije kao mreže) Moderni način organizovanja podrazumeva novu preraspodelu prostora i vremena. Međutim. Tejlor se bavio povećanjem industrijske efikasnosti. ali su deo šireg kompleksa za proizvodnju i prodaju Benetonovih proizvoda. koje su. Procesi globalizacije koji su istovremeno i uzrok i posledica ovakve tehnologije. združenim radom 10 radnika mogu proizvesti 48. Ford je uveo pokretnu traku u fabrike gde je svaki radnik radio po jedan posao. već i sistem proizvodnje stvoren da maximalno poveća učinak u industriji.000 čioda. Čitav spektar osnovnih zadataka se menja zahvaljujući potencijalu novih tehnologija. Ako pojedinac radi sam. konglomerati ogromnih razmera čija je glavna aktivnost finansiranje i opšta podrška trgovini koju obavljaju japanske kompanije. Činjenica da je komplikovane podatke iz kompjutera moguće za delić sekunde prebaciti u bilo koji kraj sveta. Elektronska trgovina i onlajn finansije predstavljaju još jedan primer kako organizacije mogu da budu locirane i svugde i nigde. Organizacije se nalaze u poslovnim centrima. ako se proces proizvodnje čioda podeli na jednostavnije delove operacija. Masovna proizvodnja zahteva i masovna tržišta. Međutim. Jedan od primera koji je naveo je fabrika čioda. Ono što omogućava proces umrežavanja jeste uspon informacionih tehnologija. Tejlorizam (naučni menadžment) je bio ne samo teorijska studija. ali fizička mesta i informacije-niz odraza na kompjuterskom ekranu-mogu. Manuel Kastels smatra da „umreženo preduzeće“ predstavlja oblik organizacije koji najbolje odgovara globalnoj. Beneton nema stalne ugovore sa dobavljačima. Mnoge organizacije više nefunkcionišu nezavisko kao nekada. čiji je broj jednak onima koji rade u fizički ograđenom prostoru. razlikuju se u japanskim kompanijama u odnosu na zapadne kompanije. Jedan od primera umreženih organizacija je Beneton. što je prvi uočio Henri Ford. koje moraju da konkurišu jedna drugoj na globalnom tržištu. Što znači da je jedan pojedinac proizvodio 240 puta više nego da je radio sam! Tu ideju Adama Smita je iskoristio Frederik Tejlor. poznati kao tojotizam. On smatra da je organizacijama teško da opstanu na tržištu ako nisu deo neke mreže. Za uspeh je neophodna brza primena novih tehnologija. Poseban tip japanskih transnacionalnih kompanija su gigantske kompanije sogo soša. Organizacije kao mreže Već smo videli kako se polako brišu fizičke granice organizacija zahvaljujući novoj informacionoj tehnologiji koja omogućava brz prelazak iz države u državu ili iz jedne vremenske zone u drugu. ali nije obraćao posebnu pažnju na rezultate. u stvari. U današnje vreme informaciona tehnologija i elektronska komunikacija omogućuju vršenje potpune kontrole nad prostorom i vremenom. menjaju i sam oblik mnogih organizacija.upravljanja. Benetonova struktura omogućava prilagođavanje narudžbina za svaku pojedinačnu franšizu. pa usled toga nastoje u svim expoziturama da prenesu vlastitu kulturu rada i decentralizovani način upravljanja. Japanske kompanije smatraju da njihova kultura rada i način upravljanja pružaju uslove za uspešnije poslovanje. Pristup koji je Tejlor imao podrazumevao je detaljno proučavanje industrijskih procesa kako bi se oni razložili na jednostavne radne operacije koje bi se mogle tačno vremenski i organizaciono podeliti.

tako da je ovaj sistem rada može da izazove revolt i nezadovoljstvo radnika. kao i uvođenje fleksibilnijih obrazaca rada. Prvi robot kojim upravlja mini-kompjuter stvoren je 1974. kao i materijali koji direktno podstiču na kriminalno ponašanje  Prevare putem telemarketinga. Postfordizam: Uvedena je praksa fleksibilne proizvodnje. Dobar je za masovne proizvodnje. Graboskom i R. a time i veću efikasnost u pripremi i izvršenju kriminalnog dela.Ograničenje Tejlorizma i Fordizma je u krutosti toga sistema. pa nekad čak i sadržinu rada. Postfordizam obuhvata ideje fleksibilne proizvodnje. Pojavio se poseban oblik kriminala. 23. Malverzacije preko interneta bile su najrašireniji oblik kriminala u Britaniji krajem devedesetih godina dvadesetog veka. kao i u izbegavanju kriminalne potrage Sajber kriminal postaje sve raširenija pojava u razvijenim zemljama. zato što je radniku određeno vreme obavljanja neke radnje i način obavljanja iste.N. kriminal u cyber prostoru koji se obavlja korišćenjem informacionih tehnologija. a pri tome ne napuštaju svoju zemlju. Ipak. Sajber kriminalci čine kriminalna dela u različitim zemljama sveta. lažne prodaje  Upad u sisteme elektronske trgovine i elektronskog prenosa novca i mogućnost elektronske pljačke  Elektronsko pranje novaca se postiže tako što se nelegalno stečen novac elektronskim putem prebacuje u druge zemlje kako bi se prikrilo njegovo nelegalno poreklo  Dostupnost najmodernijih telekomunikacionih sistema omogućuje organizovanim kriminalnim grupama šifrovanu komunikaciju. Tejlorizam i Fordizam su bili pogodni za masovnu proizvodnju. Počev od sedamdesetih godina. Širenje sajber kriminala primoralo je vlade nekih zemalja da uvedu posebno obučene policijske snage anti-hakersku policiju (Japan) za borbu protiv ovog kriminala. ali sam određuje tempo. Ono što posebno otežava borbu protiv ovog kriminala je njegov globalni karakter. Automatizacija Roboti su uvedeni u industriju u nešto većem broju 1946. Roboti mogu a obavljaju mnoge poslove i postaju sve savršeniji i jeftiniji. kada je pronađen uređaj koji automatski reguliše mašine u mašinskoj industriji. automobili za brzo napuštanje mesta kriminalne radnje ili za napad na potencijalne žrtve. Tejlorizam i Fordizam se nazivaju i sistemi niskog poverenja.Kriminal belih kragni(cyber kriminal) Tehnička sredstva su se i ranije koristila u kriminalnim radnjama. tehnički napredak krajem dvadesetog veka stvorio je potpuno nove mogućnosti za kriminalnu delatnost. a time i ugrožavanje njihove privatnosti i različite oblike ucena  Elektronski vandalizam koji se ogleda i napadu i uništavanju kompjuterizovanih sistema  Krađa telekomunikacionih usluga koja se postiže nezakonitim korišćenjem telekomunikacionih usluga  Krađa autorskih prava koja se postiže nezakonitim kopiranjem materijala. Nasuprot tome postoje sistemi visokog poverenja gde pojedinac dobije smernice rada. experimentiše se sa alternativama sistemu niskog poverenja.Smitu tehnološki odnosno sajber kriminal se ispoljava u sledećim oblicima:  Ilegalno uključivanje u telekomunikacione sisteme koje omogućuje prisluškivanje ljudi. Kod elastične proizvodnje omogućeno je da se promene u proizvodnji jako brzo učine. ali ne i pojedinačnu. decentralizacije rada u timovima bez hijerarhijske strukture. lažno reklamiranje dobrotvornih akcija. prelazak sa specijalizovanih veština i obučavanja na posedovanje većeg broja veština i neposrednog usavršavanja. ali je teška i skupa preorijentacija na proizvodnju drugog tipa proizvoda. 22 .godine. Elastična proizvodnja Jedna od najvećih promena u svetskim proizvodnim procesima je uvođenje konstruisanja proizvoda uz pomoć kompjutera. filmova i kompakt diskova  Internet prostitucija i pojava velikog broja materijala koji sadrže uvredljive sadržaje za pojedince ili grupe. u Sinsinatiju. Prema P. softvera. oružje za zastrašivanje i ubijanje žrtava. Razni alati su se koristili za obijanje brava i kasa. što uljučuje automatske proizvodne trake i grupnu proizvodnju kod koje grupa ima dosta uticaja na prirodnu radnog zadatka. Postfordizam opisuje eru kapitalističke ekonomske proizvodnje u kojoj dolazi do maximalne fleksibilnosti i inovacija kako bi zadovoljili uslove tržišta različitim proizvodima izrađenim po meri potrošača. što nameće tuđi tempo rada i nemogućnost kreativnosti.

a vlada ne može da utiče na to. Internet i demokratija Internet predstavlja moćno sredstvo demokratizacije. Ankete kažu da se politički stav mladih i sredovečnih Britanaca odlikuje cinizmom. jer što su više ljudi informisani o onom šta se događa u svetu. a sa druge strane. Zato neke zemlje stavljaju cenzuru i ograničenje u korišćenju interneta. čak i na pitanja lokalnog karaktera. Pošto radnik ne proizvodi predmete za sebe. odnos čoveka prema radu bio je destruktivan. kod zemalja sa dugom demokratskom tradicijom. Građani mnogih demokratskih država nemaju poverenja u svoje izabrane predstavnike i smatraju da nacionalna politika nema naročit uticaj na njihov život. naročito televizije i interneta. što dovodi do ogorčenosti biračkog tela. 23 . otuđen je i od drugih ljudi. olakšava prenos ideja po svetu i omogućava sličnim ljudima da se pronađu u carstvu cyber prostora. Paradox demokratije „Paradox demokratije“ deluje zbunjujuće: sa jedne strane. dolazi do nezadovoljenja građana političkim sistemom. One omogućuju širenje slike o događajima u svetu svuda i u svako vreme. Po mišljenju američkog sociologa Danijela Bela. tako da procesi koji su se ranije odvijali daleko od očiju javnošću. Čak i demokratske vlade već dugo upražnjavaju izvesne nedemokratske načine delovanja. tražiće načina kako se tim događajima vlada. da ispolji svoju individualnost i ljudskost. i u načelu se smatra poželjnim oblikom vladavine u mnogim zemljama sveta. sa druge strane vlade su postale „suviše velike da bi se uhvatile u koštac sa malim problemima pojedinih gradova ili oblasti“. poćev od različitog ekononomskog uređenja u odnosu na kapitalistička društva. postaju vidljivi. Drugi razlog je globalizacija. on je otuđen od sebe. Popularnost demokratije zadnjih godina se krije u ekonomskim i društvenim promenama. zatim da omogući da čovek ispolji svoje sposobnosti. Vlade ne mogu da utiču na delovanje gigantskih kompanija. a otvori u drugoj zbog jeftinije radne snage. osim možda na početku ljudske istorije. ali i može da uništi njegove sposobnosti i da dovede do poremećaja njegovih odnosa sa drugim ljudima. Izvor otuđenja se nalazi u privrednom sistemu u kome proizvodi rada postaju „puki predmeti“ na tržištu za prodaju i kupovinu. shvatajući da od tih događaja zavisi njihov svakodnevni život. Pojedine vlade smatraju da to brzo širenje interneta može ugroziti njihovu vlast. Večina smatra da se predstavnici bav politikom zbog ličnih ciljeva i da nisu sposobni da utiču na globalna pitanja. Iz razmene dobara na tržištu nastaje privatno vlasništvo. a kos kapitalizma planiranje i upravljanje ekonomijom. Na primer ako neka kompanija odluči da zatvori pogone u jednoj zemlji. U današnjem dobu je to sve teže izvesti jer se do informacija dolazi brzo i lako. Treći faktor popularizacije demokratije je i uticaj masovnih telekomunikacija. U zajednici u kojoj svako radi da bi zadovoljio svoje individualne potrebe i potrebe drugih. Rad može da obezbedi čoveku materijalna sredstva. Demokratija je popularni način vladavine. zato što se pokazala kao „najbolji“ politički sistem. vlade nacionalnih država su postale „suviše male da bi se izborile sa velikim problemima“ kao što su uticaj globalne konkurencije na svetskom tržištu ili uništenje životne sredine.24. Taj ideal nikad nije ostvaren. i za ljudski duh i za ljudske odnose. a samim tim prenošenje različitih mišljenja i ideja. rad je delatnost koga čoveka može potpuno ispuniti. Sve više ljudi u svetu redovno pristupa internetu i smatra ga važnim delom svog života. Živimo u svetu u kome građani i vlada imaju pristup istim informacijama. demokratija se širi svetom. Rad najpotpunije omogućuje čoveku da ostvari svoje osnovne potrebe. Otuđenje u osnovi nastaje iz procesa razmene roba u tržišnom sistemu. individualno posedovanje sredstava za proizvodnju. Demokratija podriva autoritativne vlade koje su se zasnivale na održavanju moći putem tradicionalnog simbolizma ili bezuslovnoj pokornosti. čiji uticaj prelazi nacionalne i kulturne granice između država. a pošto je rad društvena aktivnost. 25. U toku cele istorije. već za tržište.Otuđeni rad Rad je najvažnija ljudska delatnost. što odmah dovodi do veće demokratije. radnici u prvoj državi će dobiti otkaz. Objašnjenje ovog „paradoxa“ je povezan sa faktorima koji su i doveli do širenja demokratije-uticaj novih tehnologija i globalizacija društvenog života. a ne sredstvo za zadovoljavanje potrebe pojedinaca i zajednice. Otuđenje u radu znači da čovek ne voli rad i da zbog toga nije u mogućnosti da pronađe zadovoljstvo i ispunjenje u obavljanju svog posla ili u proizvodima svog rada. Pošto ne može da izrazi svoju pravu prirodu u radu. prema proizvodu se odnosi kao prema stranom predmetu. jer kod demokratije imamo mnogo efikasniju tržišnu ekonomiju.Globalno širenje liberalne demokratije Demokratija je zastupljena u više od dve trećine država.

ona se delimično zasnivaju na prilično neodređenoj slici o tome šta bi čovek morao i mogao raditi. Rad prestaje da bude sam sebi svrha. Po Markuzeu. One služe kao sredstva za proizvodnju dobara. Drugo. Takav radnikmse ne ostvaruje u svom radu. Radnik je roba kao i njegov proizvod. Marksovo rešenje otuđenog rada je ili kapitalističko ili socijalističko društvo. ona su sklona da zanemare vrednosti koje prihvataju članovi društva. On radi da bi sebi i svojoj porodici osigurao egzistenciju. već veštine sa ljudima“. Ekonomski sistem je osnova društva. Potrebe su lažne ako ne dovode do istinskog samoostvarenja i stvarnog zadovoljstva. on postaje otuđen od samog sebe. Kapitalizam donosi veliki stepen otuđenja. Radnik otuđen od proizvoda rada otuđuje se i od samog rada. Kada je Marks prvi put izneo neke svoje poglede o otuđenom radu-godine 1844. Možemo da zaključimo da su se mogućnosti samoostvarenja u slobodnom vremenu povećale. već se negira. prestaje da bude zadovoljstvo i ispunjenje ljudskih potreba. Pripadnici društva više ne traže zadovoljstvo u sebe samima i u svojim odnosima sa drugima. tako da radnik nije imao nikakve mogućnosti da ostvari svoje potrebe u dokolici. već je fizički iscrpljen i duhovno ponižen. umesto da se problem aktivno rešava. tako on određuje i njihove aktivnosti u dokolici. ne razvija slobodno duhovnu i fizičku energiju.Otuđenje belih kragni (otuđenje u dokolici) U knjizi Bele kragne. a ne za dobrobit zajednice. Blauner definiše otuđenje kao: „opšti sindrom koji se sastoji od različitih objektivnih uslova i subjektivnih osećanja i stanja koja nastaju iz određenih odnosa između radnika i socio-tehničke radne sredine“. 24 . Mils taj sektor naziva „tržištem ličnosti“. Takođe dve bitne karakteristike industrijskog društva doprinose otuđenju radne snage a to su mehanizacija i sve veća specijalizacija podela rada. Gorc i Markuze veoma pesimistički gledaju na prirodu dokolice u industrijskom društvu. nego prepoznaju sebe u svojim predmetima za potrošnju.. Nemanuelni radnici postaju roba prodajući svoje „veštine sa ljudima“ na otvorenom tržištu. Tako je čovek u kapitalističkom društvu otuđen i od rada i od dokolice. Dokolica jednostavno obezbeđuje sredstvo za beg od problema inačin da se živi sa problemima. Sebični interes postaje važniji od brige za društvenu grupu. Nisu imali gotovo nikakvih mogućnosti za samorealizaciju u dokolici. Ličnim osobinama se pripisuje tržišna vrednost.radnici u industriji su radili od dvanaest do šesnaest sati na dan. Priroda rada u društvu se može shvatiti samo ako se analizira u ekonomskim kategorijama. a pošto je rad primarna ljudska delatnost. čak i da su imali vremena. Andre Gorc smatra da otuđenje u radu postiče radnika da samoostvarenje traži u dokolici. Ponašanje se odvija prema uputstvima kapitalističke „agresivne reklame“ i bedna je zamena za kreativnu dokolicu prema vlastitim željama. Sistem stvara pasivnog potrošača koji nalazi zadovoljstva u potrošnji proizvoda industrije robe i industrije zabave. 26. On jednostavno postaje sredstvo za održavanje u životu. Prvo. Ekonomsku osnovu možemo podeliti u dva dela. oseća se jadno umesto dobro. dok dokolica obuhvata „oblike relaksacije koji ublažavaju i produbljuju tu zaglupljenost“. imali su samo vremena za jelo i spavanje. Oni prikazuju „srećnog robota“ koji razmetljivo zadovoljava „lažne potrebe“. Proizvodni odnosi su društveni odnosi i ono su povezani sa proizvodnim snagama. U razvijenom industrijskom društvu je znatno smanjeno radno vreme.Otuđenje i tehnologija Robert Blauner smatra da proizvodna tehnologija predstavlja najbitniji faktor koji uslovljava stepen otuđenosti radnika. 27. S obzirom da se aspekti ličnosti prodaju i kupuju kao i svaka druga roba.Iz otuđenja radnika od proizvoda rada proizilaze drugi oblici otuđenja. pojedinac se otuđuje od svojeg pravog ja. američki sociolog Rajt Mils analizira otuđenje nemanuelnih radnika. Marksistička shvatanja o prirodi rada i dokolice mogu se kritikovati sa više pozicija. neljudsko robovanje“. Proizvodne snage su važnije. Mils tvrdi da je expanzija tercijarnog sektora privrede u razvijenim kapitalističkim društvima dovela da se sve više od zaposlenih traže „ne veštine sa predmetima. sposobnosti za lični razvoj ugušene su u razvijenom industrijskom društvu. koja u krajnjoj liniji oblikuje sve ostale aspekte društvenog života prema svojim potrebama. Ona se zasniva na lažnim potrebama koje usmeravaju i nameću uglavnom masovna sredstva komunikacije pod kontrolom vladajuće strukture. Rad je „iscrpljujuće. Kako kapitalistički sistem određuje njihov radni dan. Od nadnica su zadovoljavali samo najosnovnije potrebe. zaglupljujuće. na proizvodne snage i odnose u proizvodnji. Radnik postaje dodatak mašini. a životni standard stanovništva kao celine stalno raste. Kapitalizam se zasniva na privatnom interesu i pohlepi.

Subjektivna osećanja i stanja odnose se na stavove i osećanje radnika prema njihovom poslu. Budući da rad u industrijama s kontinuiranim procesom uključuje kontrolu. i ona radniku vraća kontrolu. Radnici su vezani za mašinu. oni mogu pratiti i oceniti rezultat svog rada. Radnici na pokretnoj traci su društveno izolovani. Pošto su radnici odgovorni za ceo proces. Povećana odgovornost vraća radu smisao i svrhu. izolacije i samootuđenja. a ne na mašini. Blauner smatra da tehnologija uglavnom određuje količinu saznanja i inicijative koja se od radnika zahteva u radu. ocenjuju ga prema tome koliko pojedincima omogućuje razvoj njihovih sposobnosti i talenata. a druženje nastavlja i van posla. integrisanost i angažovanost. Posao je dosadan. Blauner je analizirao više industrija.Obrazovanje i nejednakost Razvoj obrazovanja oduvek je bio tesno povezan sa idealima najšire demokratije. to jest. razmišljanjem ili inicijativom. Traka mu nameće brzinu posla i ne omogućuje gotovo nikakvu slobodu kretanja. Posao obavlja rukom. Tehnologija pokretne trake ne omogućuje radniku skoro nikakvu kontrolu nad njegovim radom. već su organizovani u ekipe. textilni radnici se osećaju nemoćni. Pošto nije vezan za mašinu on se kreće po radionici i komunicira sa drugim zanatlijama. radnik ima znatnu kontrolu nad proizvodnjom i odgovornost za nju. Proizvodna tehnologija u textilnoj industriji ne pruža gotovo nikakve mogućnosti da se nađe smisao i svrha u radu. dok marksizam kaže ukoliko je zadovoljan da je to znak njegove lažne svesti. besmisla. tako da nije društveno izolovan. Za razliku od zanatskog rada. Priroda štamparske tehnologije omogućuje grafičkom radniku da se identifikuje sa svojim zanatom i sa ostalim zanatlijama. tako što će sposobnim 25 . No.Objektivni uslovi odnose se uglavnom na tehnologiju koja postoji u pojedinim granama industrije. kao i stepen otuđenja koji takva tehnologija izaziva. Sveopšte obrazovanje će. Premda se artikli proizvode automatski. Blauner tvrdi da se odnos prema radu može objasniti stepenom razvijenosti proizvodnih tehnologija. On nasuprot Marksističkoj teoriji izjavljuje da ukoliko je radnik zadovoljan poslom nije otuđen. Na kraju. tempo i ritam im određuje mašina. Radnici ne rade pojedinačno. razne faze prerade obavljaju mašine. a kao posledica toga javlja se osećaj nemoći. Grafički radnik je neotuđen radnik. Blauner smatra da u tehnologiji kontinuiranog procesa „dominantna osobina potrebna na poslu nije više manuelna veština. smisao. a to predstavlja „važan izvor zadovoljstva i postignuća“. Blauner smatra subjektivne stavove radnika o zadovoljstvu poslom objektivnim merilom za stepen njihovog otuđenja. Svaki posao grafičara je drugačiji. a ne kao grupa i gotovo uopšte nemaju mogućnost da se druže sa kolegama s posla. brzina rada i broj proizvoda zavisi od njih samih. a finalni proizvod izlazi „netaknut ljudskom rukom“. Tehnologija pokretne trake uslovljava visok stepen samootuđenja. Blauner smatra da se otuđivanje u svom najextremnijem obliku pojavljuje u proizvodnji na pokretnoj traci u automobilskoj industriji. on teži više samoostvarenju nego samootuđivanju. radnik može da vidi i oceni rezultat svog rada. Blauner deli pojam otuđenja na četiri dimenzije:     Stepen kontrole radnika nad radom Stepen smisla i svrsishodnosti koji nalaze u svom radu Stepen u kojem su društveno integrisani u svom radu Stepen zaokupljenosti svojim radom Otuđeni radnik je radnik koji u sve četiri dimenzije ima osećaj nemoći. u kojoj je bila najrauvijenija proizvodna tehnologija. repetitivan i nekreativan. 28. razmišljanje i inicijativu. Pod domainacijom mašine i strogom kontrolom nadzornika. na obrazovanje se gledalo i kao na sredstvo za uvođenje jednakosti. Nema kontrole odozgo. Reformatori vrednuju obrazovanje samo po sebi. Naftna i hemijska industrija imale su automatizovanu tehnologiju kontinuiranog procesa. Radnik uopšte nema mogućnost odlučivanja i zato se kod njega i ne pojavljuje nikakva potreba za veštinom. Stepen zadovoljstva poslom je bio najveći kod grafičara. smisao i društvenu integraciju. tako da kvalitet rada. u kojoj sirovine ulaze u proizvodni proces. Automatizacija zaustavlja „istorijski trend“ povećanja otuđenja u fabričkoj industriji. Textilna industrija je tipična za ranu industrijalizaciju. pomoći da se smanje razlike u bogatstvu i moći. Počnimo od grafičke industrije. Ona predstavlja preindustrijsku zanatsku tehnologiju. Imaju uslova da se druže. on ima kontrolu nad svojim poslom. Vezani su za mašinu i nemaju nikakvu slobodu kretanja. koje su pod automatskom kontrolom. Blauer je analizirao rad u hemijskoj industriji. Štamparska tehnologija zahteva veštinu. kako se tvrdilo. Radeći na relativno celovitom delu proizvodnje. Oni su vezani za traku kao pojedinci. Radnik na traci nema gotovo nikakve kontrole nad svojim radom. već odgovornost“. Odnos između radnika i uprave je na dogovaranju.

Materijalni element u školama nije znatnije delovao na uspeh učenika i da je odlučujući uticaj vršilo njihovo socijalno poreklo. verovatno. jer su ti testovi na početku bili namenjeni za predviđanje uspeha u školovanju. Bazil Bernnstin smatrao je da deca koja potiču iz različitih društvenih sredina već u ranom detinjstvu razvijaju različite oblike govora koji kasnije utiču na njihov doživljaj škole. Način na koji deca iz srednje klase uče jezik manje su vezani za određene kontekste. Najveći broj testova inteligencije je mešavina pojmovnih i računarskih problema. Šezdesetih godina u Americi je su obavljena istraživanja o uticaju etničkog porekla. S druge strane. tako da oni smatraju da nisu dovoljno pametni da postizanje velikog uspeha u životu. ono može naići na velike probleme u razumevanju pojmovnih razlika koje podrazumevaju uopštavanje i apstrakcije Razlike u uspehu u školovanju (Burundija) proizilaze i iz kulture i sistema vrednosti nižih slojeva. pri čemu svaki od njih sprečava dete da postigne određeni uspeh u obrazovanju:  Dete. sposobnija su da udovolje zahtevima formalnog akademskog obrazovanja.mladim ljudima pružiti znanja i potrebne veštine da sebi nađu mesto u društvu. religije ili nacionalne pripadnosti na postojeću nejednakost u oblasti obrazovanja. To proističe iz tradicionalnog porodičnog i dobrosusedskog okruženja. koji se koristi u nastavi. biti manje obavešteno i manje zainteresovano za svet svoje kuće. kao i da se prilagodi opštim odredbama školske discipline  Veliki deo onoga što nastavnik govori verovatno će detetu biti nerazumljivo jer nastavnik upotrebljava jezik na način na koje ono nije naviknuto. to jest kod. uspešni u tome nekad imaju slabe rezultate iz istorije ili umetnosti. podrazumeva usvajanje razrađenog koda-stila izražavanju kojem se značenje reči individualizuju kako bi se odgovorilo zahtevima određenih situacija. dete možepokušati da savlada ovu poteškoću tako što će prevoditi jezik učionice na jezik koji je njemu poznat-ali tada možda neće uspeti da shvati upravo one principekoje nastavnik želi da prenese  Dok će dete imati malih poteškoća sa mehaničkim učenjem ili učenjem po principu drila.Inteligencija i nejednakost Šta je inteligencija Pojam inteligencije je teško definisati jer on obuhvata raznovrsne i među sobom nepovezane kvalitete. verovatno. 29. Kolmonovo izučavanje nejednakosti u obrazovanju u SAD Proučavanje u velikom broju zemalja pokazuju da na uspešnost u školi bitno utiče društvena i porodična sredina iz koje deca potiču. Kasnija istraživanja u ovim zemljama su ipak pokazala da škola utiče na uspeh u obrazovanju kod dece. Iz Britanije su sugerisali da bi deca iz manjinskih grupa bili bolji đaci ako bi se izmešali sa onima iz imućnijih slojeva društva. Deca koja su usvojila razrađene jezičke kodove. a to se odražava i na nivo prihoda koji se kasnije u životu ostvaruje. jezički razvoj dece koje pripadaju srednjem društvenom sloju. Jer im obrazovanje ne uzima značajno mesto u kulturi. Neodgovarajuća priroda ovog pristupa je u tome što do definice hoćemo doći kroz njihove elemente. nego da takvo stanje menja. Međutim. nego ona deca koja koriste ograničene kodove. Količnik inteligencije i genetički faktori Rezultati testova količnika inteligencije ustvari su tesno povezani sa akademskim uspehom. Istraživanja su pokazala da su većina dece u školama bila razdvojena na crnce i belce. Sledeće karakteristike dovode se u vezu sa ograničenim jezičkim kodovima. pa je tako dete u stanju da mnogo lakše uopštava i izražava apstraktne ideje. da se većina neizgovorenih stvari podrazumeva. Na primer deca iz nižeg staleža imaju takav oblik govora. dobija ograničene odgovore na pitanja koja postavlja svojim roditeljima. nego ona deca koja su ovladala razrađenim kodovima  Detetu je teško da reaguje na apstraktni jezik. 26 . Možemo predpostaviti da je najčistiji oblik inteligencije –sposobnost rešavanja apstraktnih matematičkih problema. pa će. Tako da se inteligencijom jednostavno smatra ono „što u testu pokazuje količnik inteligencije“ (IQ). Učenici belci ili azijski Amerikanci su pokazali u testovima bolje rezultate nego crnci i druge etničke manjine. Međutim istraživanja govore da obrazovanje mnogo jače ispoljava tendenciju da izrazi i potencira postojeće nejednakosti. Rezultati su veoma često povezani sa društvenim. Deca iz tog sloja kasnije imaju problema u školi sa apstraktnim idejama. lišen bilo kakvih osećanja. procesima ili odnosima zbog svog ograničenog koda.

Više nego ikad. Učenje tokom celog života Nove tehnologije i uspon ekonomije znanja smenjuje tradicionalne ideje o poslu i obrazovanju.Emocionalna inteligencija U svojoj knjizi istog naslova. a ljudi sa visokim količnikom inteligencije mogu biti zapanjujuće loši kormilari svog privatnog života“. te međusobno dele akademske resurse. Danijel Goleman dokazuje da je „emocionalna inteligencija“ u najmanju ruku važna koliko i količnik inteligencije u oceni našeg uspeha u životu. Svedočanstva. 30. I struktura i sadržaji onoga što Univerzitet nudi usmerene su na starije stručnjake koji žele da steknu nove veštine i kvalifikacije. kao stres na primer. Na ovom univerzitetu studiraju oni koji su stariji od 23 godine i koji su zaposleni. Ta razlika značajno doprinosi nastajanju društvenih podela u američkom društvu. I tradicionalni se trude da što više budu elektronski. znanje i učenje je svima dostupno. U takvim situacijama veliki broj studenata je razočaran i napušta studije. Psiholog Ričard Herstajn i sociolog Čarls Mjurej su u svojoj knjizi rekli da je dovoljno dokaza da je inteligencija povezana sa genetskim nasleđem. pri čemu je prava geografska lokacija nekog studenta nebitna. Pojam emocionalne inteligencije odnosi se na to kako ljudi koriste svoja osećanja. I sam tempo tehnoloških promena utiče na mnogo češće promene zanimanja nego što je to ranije bio slučaj. studenti za učenje na daljinu su podeljeni u grupama od 10-15 studenata. Ove osobine se uglavnom ne nasleđuju. posedovanje samokontrole. Ne možemo inteligenciju svrstati u jednu opštu kategoriju. 31. i što se deca u tom smislu više vaspitavaju. Ljudi različitih profesija i u srednjim godinama usavršavaju svoje veštine kroz obrazovne programe i kurseve preko interneta. uverenja i diplome mogu se sada dobiti i van fizičkog okruženja učionice i tradicionalnih obrazovnih institucija. to jest. već zapravo vrlo raširena i izuzetno popularna pojava. Nastava se održava u blokovima od po pet do osam nedelja cele godine. Kritičari ovog gledišta poriču da su razlike u količniku inteligencije kod rasnih grupa genetičkog porekla. entuzijazma i istrajnosti.učenje na daljinu zahteva visoke stepene odgovornosti i samomotivacije da bi dalo dobre rezultate. tako da mogu međusobno da razmenjuju ideje ili da pitaju predmetnog nastavnika putem elektronske pošte. studenti nemaju kome da se obrate za pomoć.ekonomskim i etničkim razlikama koje se povezuju sa varijacijama u nivou obrazovnog uspeha. Da bi ublažilo ove probleme. Isto tako treba uzeti u obzir ostale faktore koji ne utuču na inteligenciju. mogućnosti za istraživanje. jer je inteligencija mnogostruka i imamo različite vrste inteligencije. Značajne razlike u inteligenciji između različitih etničkih grupa se mora bar jednim delom objasniti relacijama naslednog faktora. Učenje na daljinu nije nova pojava. Kada se suoče sa nekim problemom. Univerzitet u Fenixu nudi više od deset programa određenih diploma koji se mogu završiti potpuno online. njime se podrazumeva sposobnost sopstvenog motivisanja. One su pre rezultat društvenih i kulturnih razlika. Ovaj Univerzitet za razliku od tradicionalnih posluje na principu ostvarivanja profita. nastavno osoblje i studente. To je jedan razlog što mere za uobičajenu inteligenciju nisu u najboljoj korelaciji sa kasnijim dostignućima u životu. Prelaz sa obrazovanja na učenje 27 . U testovima inteligencije postavljaju se pitanja apstraktnog karaktera na koja su više naviknuti imućniji studenti belci. Kroz učenje uz pomoć interneta i osnivanje elektronskih univerziteta. Proučavanja manje privilegovanih etničkih grupa u drugim zemljama snažno ukazuju da varijacije u količniku inteligencije između amričkih crnaca i američkih belca proizilaze iz društvenih i kulturnih razlika. Iako je visoko obrazovanje uvek imalo međunarodnu dimenziju sada se javljaju radikalno nove mogućnosti za saradnju među studentima. obrazovanje i sticanje diplome sve je dostupnije ljudima. Jedan od najvećih univeerziteta čiji je rad zasnovan na internetu nalazi se u Fenixu u SAD. Prema Golmanu. Pojam obrazovanja-koji predstavlja jasno strukturisani prenos znanja u okviru formalnih institucija-izmiče pred jednim širim konceptom učenja koje se odvija u razlučitim okruženjima. imaju veće šanse da koriste svoje intelektualne sposobnosti. Uočeno je da studenti belci u proseku postužu bolje rezultate nego crnci ili pripadnici drugih manje povlašćenih manjina. na takav način da to produženo školovanje ne dolazi u sukob sa njigovim brojnim privatnim i profesionalnim obavezama. i „najpametniji od nas mogu potonuti u plićaku neobuzdane strasti i nesavladivih nagona.Elektronski univerziteti (učenje tokom celog života) Jedan o rezultata globalizacije i tehnološkog napretka je i stvaranje globalnog tržišta visokog obrazovanja. akademskim osobljem i obrazovnim institucijama širom sveta. Studenti tog univerziteta sastaju se i međusobno komuniciraju uglavnom preko interneta.

što je potpuno prirodno ako se imaju u vidu vreme koje ona provedu pred televizorom i posledice koje to može imati po njihovu socijalizaciju. Vesti su sada dostupne online skoro istovremeno sa odvijanjem događaja i stalno se ažuriraju tokom dana. 28 . koji su analizirali uzorke programa emitovanih u udarno vreme tokom radnih dana i vikenda na svim važnijim američkim televizijama svake godine posle 1967. Učestalost i trajanje reklamnih poruka regulisani su zakonom. razumljivih masovnoj čitalačkoj publici. Pojava jeftinih dnevnih listova dovela je do masovne rasprostranjenosti štampe. Stariji od četiri godine u Velikoj Britaniji gledaju televizor u proseku 24 sata nedeljno. Moć velikih TV mreža je opala sa pojavom satelitske i kablovske televizije. Canal 4 i Canal 5. i priroda televizijskih vesti. Najiscrpnija istraživanja vršili su Gerbner i njegovi saradnici. Po zakonu mogu emitovati 9. Na prelomu između dva veka pojavila su se dva prestižna dnevna lista. 32. Dve najčešće teme istraživanja jesu uticaj televizije na stepen nasilja i kriminala u društvu. Ovakvi dnevni listovi. Televizija i nasilje Učestalost prikazivanja nasilja na televizijskim programima dobro je dokumentovana. CBS i NBC. Njihov uticaj se smanjio sa pojavom radija.Uticaj televizije Vršena su brojna istraživanja u pokušaju da se proceni stepen uticaja televizije na ljude. u rasponu od tekućih događaja do zabave i reklamnih oglasa. novine su bile glavno sredstvo saopštavanja brzih i kratkih informacija. za potrebe istraživanja. Elektronska komunikacija verovatno će još više uticati na tiraž novina. pri čemu njihova maximalna dužina ne sme da iznosi više od šest minuta u jednom satu. Mnoge novine su dostupne besplatno na internetu. Novine su postale „dnevne“ i stekle hziljade i miliona čitalaca tek krajem XIX veka. izuzev spavanja. Skoro više od pola veka. ne oslanjajući se samo na jednu TV stanicu. sve veći uticaj televizije verovatno predstavlja najvažniji događaj u razvoju medija u poslednjih četrdeset godina. Najveći broj takvih studija odnosio se na decu. New York Times i Times. jer gledalac dobija da bira između jako puno kanala i sam pravi satnicu emisija koje bi gledao. Ukoliko se tekući trend gledanja televizije nastavi.Novine i televizija Novine U svom modernom obliku. Kasnije se većina najuticajnijih dnevnih novina u drugim zemljama ugledala na ova dva lista. počele su da izlaze novine koje su se prodavale po ceni od jednog centa. kada napuni osamnaest godina provodiće više vremena pred televizorom nego u bilo kojoj drugoj aktivnosti. Jeftina dnevna štampa se prvi put pojavila u SAD. Nasilje su. i sredstvo i cilj u razvoju celovitog i samoukog obrazovanja u službi samorazvoja i samorazumevanja. već jedan sistem koji se posmatra u kontextu širih ljudskih vrednosti. U SAD tri vodeće TV organizacije jesu komercijalne mreže:ABC. Učenje je. istovremeno. Pri tome su izvršili klasifikaciju broja i učestalosti scena nasilja u različitim vrstama programa. prva kuća koja je emitovala televizijski program. i mora da igra ulogu u prelazu na društvo znanja. koji su osvojili tržište. Učenje tokom celog života trebalo bi. Televizija Pored pojave interneta. Oni koji uče su aktivni. u državnom je vlasništvu. Zakon sprečava ove mreže da u vlasništvu imaju više od pet licenciranih stanica. Učenje ne sme biti obrazovanje u nekom smislu dobro obučene. dok žene u nešto većoj meri prate televizijski program od muškaraca. 33.5 minuta reklama na sat u udarnom vremenu i 16 minuta van udarnog vremena. Situacija je slična i u ostalim zapadnoevropskim zemljama. motivisane radne snage. Danas u Britaniji pored dva BBC kanala ima i tri zemaljska komercijalna kanala ITV. U New York-u i drugim većim američkim gradovima. Danas praktično svako domaćinstvo ima televizor. novine vode poreklo od pamfleta i letaka koji su štampani i deljeni u XVIII veku. postali su vremenom udarna politička snaga i to su ostali i do danas. filma i televizije. U Velikoj Britaniji. Finansira se putem pretplate koju plaća svako domaćinstvo koje poseduje televizor.nije nekosekventan. televizor je prosečno uključen između pet i šest sati dnevno. Novine predstavljaju značajno otkriće u razvoju savremenih medija jer na malom i lako umnoživom formatu pružaju obilje različitih informacija. U većini zemalja država je bila direktno uključena u upravljanje televizijskim kućama. Mreže zavise od sopstvenih prihoda koji realizuju prodajom vremena za oglašavanje. dete koje je danas rođeno . BBC. Stariji ljudi pred televizorom provedu duplo više vremena od dece između četiri i petnaest godina starosti. radoznali društveni delatnici koji stiču uvide iz mnoštvo izvora a ne samo u okviru nekog institucijalnog okruženja. Nekoliko godina BBC je bila jedina organizacija kojoj je bilo dozvoljeno emitovanje programa.

sapunice. prema tvrđenju Mekluana. Elektronski mediji. u velikoj meri su se razlokovale po korišćenim metodama. a 3% tvrdi da nasilje na TV smanjuje sklonost ka agresivnom ponašanju. priroda medija koji postoje u jednom društvu više utiču na njegovu strukturu. 34. Loše vesti njihova prva i najuticajnija knjiga. U skoro tri četvrtine ovih studija tvrdi se da postoji veza između nasilja na televiziji i agresivnog ponašanja dece. Frankfurtska škola obuhvatala je grupu autora koji su inspiraciju nalazili u radovima mMarksa. odnosno kako te dve grupe vrše kategorizaciju programa na .. Po mišljenju Mekluana. Tačnost vesti može i mora biti ispitivana. to jest industrija zabave. i po načinu definisanja „agresivnog ponašanja“. Ovi autori smatrali su da širenje industrije kulture i pojava njenih standardizovanih i ne preterano zahtevnih proizvoda.. Svaki žanr ima svoja pravila i konvencije koje ga obeležavaju i razlikuju od drugih. U svim istraživanjima postoji tendencija da se gledaoci tretiraju kao pasivni posmatrači kojima nije važno šta će gledati. Emisije za decu pokazale su čak veću učestalost scena nasilja. Zbog toga je pojam žanra značajan za unošenje izvesnog smisla u naizgled haotičnu strukturu TV programa. nego poruke ili sadržaji koji se tim medijima prenose. zasniva se na emisijama vesti koje su emitovala sva tri kanala u Velikoj Britaniji u periodu između januara i juna 1975. Drugim rečima..definisali kao pretnju ili upotrebu fizičke sile koja za posledicu ima povredu ili smrt. ali je televizijski program kao takav prava zbrka. koja je objavila niz radova u kojima se kritikuje način prezentacije vesti: Loše vesti. u ovom slučaju vesti o sporovima između radnika i poslodavaca. ali koji su smatrali da je potrebno izvršiti radikalnu reviziju Marksovih gledišta i tako ih osavremeniti. ali ih je razvio na drugačiji način. Cilj istraživanja bila je sistematska i nepristrasna analiza sadržaja vesti i načina njihove prezentacije. Inis je smatrao da priroda medija vrši snažan uticaj na organizaciju društva. recimo. Zaključak Loših vesti bio je da su vesti o sporovima između radnika i poslodavaca prezentovane selektivno i iskrivljeno. Dosta su kritikovani zbog stavova iznetih u ovoj knjizi. bilo govorom ili putem masovnih medija. znatna pažnja je posvećena vestima. Crtani filmovi sadržali su veći broj scena nasilja od bilo koje druge vrste emisija. umanjuje sposobnost pojedinaca da kritički i nezavisno misle. Mnoge događaje su ljudi opisali onako kako je o njima javljano u medijima. U članku „Videti znači verovati“ Fajlou je izneo rezultate istraživanja koje se bavi sećanjima ljudi na prošle događaje. Programi za jedno veče. Žanr se odnosi na to kako producenti i gledaoci tretiraju „ono“ što se prikazuje na televiziji. „medij je poruka“. Mekluan je dalje razvio neke Inisove ideje i primenio ih na medije u modernim. Studije koje je Anderson razmotrio. Među najznačajnijim i najkontroverznijim proučavanjima televizijsksih vesti jesu studije Medijske grupe sa univerziteta u Glazgovu. Televizijska drama pokazala se kao krajnje nasilnička. Pod takvim okolnostima ne bi trebalo potcenjivati uticaj medija. industrijalizovanim društvima. Veliki procenat stanovništva ne čita novine i njihov glavni izvor informacija su vesti. Vest je komplexna tvorevina koja po pravilu utiče na ono o čemu govori. na njih možda veći uticaj vrše glavne moralne poruke takvih emisija. U 20% studija zaključci nisu baš bili najjasniji. Javna sfera je arena u kojoj se odvija javna debata i formiraju mišljenja o 29 . Veliki broj nasilnih scena na televiziji ne mora da proizvodi iste obrasce ponašanja kod gledalaca. Zaista loše vesti i Vesti o ratu i miru. Sociolozi proučavaju TV vesti U sociološkim proučavanjima televizije. Još loših vesti. Jirgen Habermas: javna sfera Nemački sociolog i filozof Jirgen Habermas povezuje se sa frankfurtskom školom sociološke misli. Televizija i žanr Televizija je neprekidan tok. Habermas je neke od tih tema prihvatio. Taođe su ukazale na stav urednika informacionih emisija. na primer.Teorije o medijima Rane teorije Komunikacija-prenos informacije od jednog pojedinca do drugog ili od jedne grupe do druge. prateći pojavu a kasnije i propadanje javne sfere. vesterni. On analizira razvoj medija od ranog osamnaestog veka do današnjih dana. vesti. godine. Frankfurtska škola posebno se bavila onim što su oni nazivali „industrija kulture“. od velikog je značaja za svako društvo. stvaraju globalno selo-ljudi iz celog sveta gledaju događaje prikazane na vestima i u njima zajednički učestvuju. intenzitetu ustanovljene veze između nasilničkog ponašanja i uticaja televizije. Fajlou je zaključio da je veoma teško kritikovati vesti sa dominantnih televizija ako ne postoji pristup alternativnim izvorima informisanja. sadrži niz potpuno različitih emisija koje se emituju jedna za drugom. mada sa nešto ređim prikazivanjem scena ubistava. Vesti nikad nisu samo opis onoga što se zaista desilo u jednom danu ili nedelji.

snabdevaju raznim oblicima informacija koje nam ranije nisu bile dostupne. Suđenje Džej Simpsonu se nije odvijalo samo i sudnici. Mada usvaja neke Habermasove ideje. koja omogućava integraciju kompjutera i telekomunikacionih tehnologija Razvoj satelitskih komunikacija Optička vlakna koja omogućavaju prenošenje velikog broja različitih poruka kroz samo jedan mali kabl U svojoj knjizi „Biti digitalan“ osnivač medijske laboratorije na MIT-u Nikolas Negroponte. tompson ga kritikuje. nije u potpunosti realizovano jer demokratsku debatu u modernim društvima guši razvoj industrijske kulture. a Marksovo kritičkim konceptom ideologijom. 35. Pojam ideologija stvorio je francuski pisac Destit Detrasi krajem XVIII veka. Ideologija se tiče korišćenja simboličke moći-ideje se koriste da bi se prikrili. Ovakvom razdoblju doprinela su četiri tehnološka trenda:     Stalan napredak performansi kompjutera uz smanjenje troškova Digitalizacija podataka. Svet hiperrealnosti je konstruisan od simularkruma. Po njegovom mišljenju. Bodrijar:svet hiperrealnosti Bodrijar smatra da moderni masovni mediji imaju potpuno drugačije i mnogo dublje delovanje od bilo koje druge tehnologije. Tompson Detrasijevo gledište naziva neutralnim. nemaju uporište u „spoljašnjoj realnosti. Nove tehnologije u komunikacijama uzrok su dubokih promena u svetskom monetarnom sistemu i na tržištu akcija. mediji su imali odlučujuću ulogu u razvoju modernih institucija. a pogotovo elektronskih medija poput televizije. a da pri tom ne podrazumevaju da su takve pojave nužno lažne. nego sve više definiše kakav je svet u kome živimo. promenila je samu prirodu naših života. analizira ogroman značaj digitalnih podataka u savremenoj tehnologiji komunikacija. Međutim. Pojava masovnih medija. Tompson je analizirao odnos između medija i razvoja industrijskog društva. Oni nas. Ideologija se odnosi na uticaj ideja na verovanja i ponašanja ljudi. neutralne koncepcije karakterišu pojave kao ideološke. „Realnost“je samo niz slika na TV ekranima širom sveta koje su suđenje definisale kao globalni događaj. Tompsonova teorija o medijima računa na razliku između tri tipa interakcije:  Interakcija licem u lice  Posredovana interakcija  Posredovana kvazi interakcija proučavanje medija stoji u bliskoj vezi sa uticajem ideologije u društvu. iluzorna ili usklađene sa interesima neke posebne grupacije. opravdali ili legitimisali interesi vladajuće grupe u društvenom poretku. Savremeni masovni mediji ne uskraćuju nam mogućnost kritičke misli. podrazumevajući pod njim nauku o idejama. Razmotrimo primer poznatog suđenja. zapravo. Džon Tompson:mediji i moderno društvo Delimično se nadovezujući na radove Habermasa.Tehnologija novih komunikacija Jedan od najvažnijih aspekata medija tiče se same infrastrukture pomoću koje se šalju i razmenjuju informacije. Bodrijar smatra da se u doba u kojem su masovni mediji sveprisutni. kao što kritikuje Frankfurtsku školu i Bodrijara. Televizija ne samo da nam predstavlja svet. stoga. To je bio pravi televizijski spektakl u kojem su učestvovali milioni gledalaca i mnoštvo komentatora u medijima. stvara nova realnost-hiperrealnost u kojoj se prepliću ljudsko ponašanje i medijske slike. Više ne postoji „realnost“(događaji u sudnici) čije nam gledanje omogućava televizija. Digitalizacija i brzina leže u 30 . Prema Tompsonu. odnos Franfurtske škole prema industriji kulture je bio previše negativan. Vrednost gotovine koju imate u džepu zavisi od aktivnosti trgovaca na elektronski povezanim novčanim tržištima. Važna tehnološka dostignuća u drugoj polovini dvadesetog veka potpuno su promenila prirodu telekomunikacija.pitanjima od opšteg značaja. Širenje masovnih medija i masovne zabave čini da javna sfera u velikoj meri postane optička varka. pežorativnom ili kritičkom smislu i sadrže implicitnu kritiku ili osudu. kritičkoj koncepciji treba dati prednost jer povezuje ideologiju sa moći.od slika koje svoje značenje dobijaju isključivo od drugih slika i koje. Samo suđenje je bilo pravi primer onoga što Bodrijar naziva hiperrealnost. Kritička shvatanja ideologije tretiraju taj pojam u negativnom. ono što je rani razvoj javne sfere obećavao.novac je sve više elektronski novac. Marks smatra da je ideologija lažna svest. Od najranijih oblika štampe pa sve do elektronske komunikacije.

31 . Posle druge. Ovo znači da su ljudi neprekidno dostupni. mreže koja nije vlasništvo nijednog pojedinca ili kompanije. oko 88% korisnika interneta je živelo u najrazvijenijim zemljama. Širenje interneta po celoj planeti donosi pred sociologe mnoga pitanja. kako bi bolje sarađivali i ekonomičnije koristili skupu opremu. mobilni telefon ima i loše strane. Da bi kasnije trend interneta zahvatio celu planetu. Mišljenje o uticaju interneta na interakciju među ljudima mogu se svrstati u dve kategorije. a pred ljude se postavljaju sve veći zahtevi.godine 500 kompjutera. ukidajući čovekovo pravo na privatan život. Ali. Ona ima mogućnost bežičnog interneta. Početkom XXI veka preko sto miliona ljudi je imalo pristup internetu. roditelji su u neprestanoj vezi sa svojom decom. česta poslovna putovanja i dani prepuni radnih obaveza. pogodniji za korišćenje i privlačnijeg su dizajna. godine. Iako pruža uzbudljiva nova iskustva u istraživanju sveta. godine i u početku se zvala ARPA mreža (Advanced Research Projects Agency). Zbog toga trpe lični odnosi. čime se briše granica između ličnog i profesionalnog života. U doba kada je radno vreme sve duže. Korisnici se kreću mrežom pomoću browser-a. internet istovremeno preti da iz korena promeni ljudske odnose. mobilni telefoni samo ubrzavaju ionako silovit tempo života. Nasuprot tome. mobilni telefoni su značajna prednost u doba koje karakteriše stalni pokret. . Internet menja konture našeg svakodnevnog života.Internet Do ranih devedesetih godina prošlog veka. Ta mreža predstavlja globalnu multimedijalnu biblioteku. Naknadno je ustanovljeno da je mrežu moguće koristiti i za slanje poruka. Takozvana prva generacija mobilnih telefona koja je koristila analognu tehnologiju. Sa mreže je moguće skinuti razna dokumenta i programe. na red je došla treća generacija mobilnih telefona. Brzina kompjutera udvostručuje se svakih osamnaest meseci. Godine 1988. a društveni život se svodi na najmanju moguću meru. tradicionalni oblici zabave poput pozorišta i knjige. vreme provedeno u prevozu ili van domašaja fixnog telefona može se iskoristiti za obavljanje ličnih i poslovnih obaveza. S jedne strane su oni koji svet interneta posmatraju kao mogućnost rađanja novih oblika elektronskih odnosa koji. Arpa je služila za povezivanje naučnika koji su radili pod ugovorom za vojsku u različitim krajevima Amerike. Devedesete godine prošlog veka bile su godine razvoja značajnog novog fenomena u oblasti telekomunikacije:sve veće popularnosti mobilnih telefona. rađaju se novi kanali komunikacije i interakcije. Internet briše razlike između privatnog i poslovnog. mnogi stručnjaci iz oblasti industrije kompjutera i tehnologije smatrali su da je period vladavine PC-a završen. Korisnici interneta žive u cyber prostoru. Digitalizacija dovodi i do razvoja interaktivnih medija. sve više obaveza je moguće završiti preko interneta.000 kompjutera povezano. Da bi posle sedam godina bilo 28. Mreža takođe služi kao posrednik u elektronskoj trgovini. U početku su internet imali samo univerziteti i istraživačke laboratorije. Polako im je postajalo jasno da budućnost ne leži u pojedinačnim kompjuterima. drugi tabor misli da provođenje sve više vremena u komunikaciji preko interneta smanjuje vreme provedeno u komunikaciji sa drugim ljudima u fizičkom svetu. ili pojačavaju ili dopunjuju postojeće interakcije licem u lice. Ovaj izraz podrazumeva prostor interakcija stvoren putem globalne mreže kompjutera koja sačinjava internet. PC je ubrzo postao mesto sa kojeg se moglo pristupiti dešavanjima u celom svetu preko mreže koja se prostire širom planete. danas može da se kombinuje na jednom mediju.-brišu se granice između globalnog i lokalnog.osnovi razvoja multimedija:ono što su nekad bili različiti mediji koji su zahtevali različite tehnologije. manji. Poreklo interneta Mreža je začeta u Pentagonu 1969. putovanje na posao. Kasnije dolazi do rasta korisnika interneta jer internet ulazi u domaćinstva i počinje da pruža veliki broj usluga. Internet u Pentagonu povezivao je do početka 1980. Poslovi se efikasnije obavljaju. pokazala je mogućnost kombinovanja komunikacija i mobilnosti. Najpoznatiji deo interneta je WWW. Mobilna telefonija je po popularnosti daleko iznad fixne telefonije. Dejstvo interneta Mnogi u internetu vide primer novog globalnog poretka koji se rađa na prelomu dva veka. Iako mnogi korisnici kompjutera tada toga nisu bili svesni. Cilj mreže bio je ograničen. Izumeo ju je švajcarac 1992. koji omogućavaju aktivno učešće i kreiranje onoga što će se gledati ili slušati. 36.tako je nastao e-mail. Digitalna tehnologija je proizvela drugu generaciju mobilnih telefona koji su brži. nego u globalnom sistemu međusobno povezanih kompjutera-INTERNETU.

EMI i Bertelsmann. mnoga „zatvorena“ društva postaju svesna da mediji mogu postati moćni saveznik u 32 . Razlog tome je činjenica da muzika lakše premošćuje ograničenja usmene i pisane reči u dopiranju do masovne publike. Globalni mediji i demokratija U svom radu o globalnim medijima. S jedne strane. državne krize ili ratovi. Najviše izvozi SAD. koju vrše najvažnije agencije sa Zapada. Film Postoji nekoliko različitih pristupa fenomenu globalizacije filmske industrije. i da se plasira do publike širom sveta. a nove tehnologije fuzionisale su medije koji su do tada delovali nezavisno. Nije reč samo o raznim oblicima zabave. sve sofisticiranije načine globalne distribucije muzike. Putem elektronskih medija. Sony. Čak i tamo gde vlade zabranjuju prikazivanje komercijalnog programa na domaćim televizijama. Globalna muzička industrija.. Za razliku od tradicionalnih medijskih formi u kojima se komunikacija odvijala „vertikalno“. produkuje i distribuira muzički talenat nebrojenih umetnika. Dejvid Held je ukazao na postojanje pet glavnih razloga za uspostavljanje novog medijskog poretka:      Povećana koncentracija vlasništva Prelazak sa državne na privatnu svojinu Transnacionalna struktura korporacija Diversifikacija različitih medijskih proizvoda Sve veći broj menadžera u medijskim kućama Globalizacija medija iznela je u prvi plan „horizontalne“ oblike komunikacije. 38.Medijski imperijalizam Dominantna pozicija industrijski najrazvijenijih zemalja u proizvodnji i distribuciji medija. propagiraju komercijalizovanu kulturu koja podriva lokalne oblike kulturnog izražavanja. Razvoj tehnologije omogućava nove. Globalizacija muzike postala je na taj način jedan od glavnih faktora širenja američkih i britanskij muzičkih stilova i žanrova u svetu. predstavlja primer dominacije „zemalja Prvog sveta“. uspostavljena je kulturna imperija. Prema tim kriterijumima nesumnjivo postoji proces globalizacije filmske industrije. Nacionalna tržišta pretopila su se u jedno globalno fluidno tržište. U poslednje tri decenije desile su se duboke promene unutar industrije medija.. a većina ih je u SAD. Pet najvećih kompanija u svetu su: Universal. unutar granica nacionalnih država. Jedan od njih jeste pokušaj da se razmotre mesta nastanka filmova i izvori njihovog finansiranja. globalizacija vodi ka horizontalnoj integraciji komunikacija. Video-kasete sa američkim filmovima uobičajena su pojava u islamskoj republici Iranu. i novi informacioni poredak razvija se neravnomerno i tako odražava podele između razvijenih i manje razvijenih zemalja sveta. mogu se pratiti radio i TV stanice iz okolnih zemalja. zajedno sa reklamnim materijalom. Globalizacija menja opseg i dejstvo i drugih vrsta medija.određuje granice nacionalnog diskursa“. one su „preuzele dobar deo sveta“. pre svega SAD. U vestima se o zemljama u razvoju govori samo kada se dese prirodne katastrofe. širenje globalnih medija može uticati na autoritarne države da smanjuju kontrolu nad televizijom. Globalna muzička industrija predstavlja jednu od najkoncentrisanijih industrija. Kao i ostali aspekti globalnog društva. počiva na sposobnosti da se pronađe. navela je mnoge teoretičare da govore o medijskom imperijalizmu. Prema tom gledištu. Time Warner. Do porasta globalne muzičke industrije došlo je do najviše zahvaljujući uspehu popularne muzike i širenje kulture i potkulture mladih koji se sa njom indentifikuju. Pošro su američke korporacije dominantne na globalnom nivou.Globalizacija i mediji Internet pruža glavni doprinos tekućim procesima globalizacije. Program koji izvoze američke TV stanice. tako da „američka kulturna dominacija. kulturni proizvodi sa zapada rasprostranjeni su po celom svetu. Pošto je sve teže zadržati medijske proizvode u okvirima nacionalnih granica. kojom dominira nekoliko multinacionalnih korporacija. Drugi način da se pristupi pitanju globalizacije filma jeste nastojanje da se razmotri u kojoj meri se nacionalni filmovi izvoze u inostranstvo. Muzika Held tvrdi da je muzička forma podložnija globalizaciji od ostalih formi. baš kao i audio kasete sa američkom popularnom muzikom koje se prodaju na crnom tržištu.37. Sedišta dvadest najvećih medijskih konglomerata na svetu nalaze se u industrijalizovanim zemljama. Smatra se da je kontrola nad vestima iz sveta. Edvard Herman i Robert Mekčesni istražuju efekte međunarodnih medija na funkcionisanje demokratskih država.

Ekološka pitanja ne odnose se samo na to kako da na najbolji način tretiramo i sprečimo ugrožavanje životne sredine nego i na sam način života u industrijalizovanim društvima. potrošnja) Još od samih početaka obrade zemlje. 39. Prema Mohamadiju. to jest od onoga što je takvo okruženje obezbeđivalo. Ipak. pre razvoja moderne industrije. Ako se mora napustiti cilj neprestanog ekonomskog rasta. Granice rasta Mnogi su zabrinuti zbog štetnog uticaja ljudskih bića na životnu sredinu. Čak i u višepartijskim sistemima. privrednih savetnika i civilnih aktivista u glavnom gradu Italije. Religija. Lokalni propisi i domaće medijske institucije takođe mogu odigrati važnu ulogu u smanjenju uticaja globalnih medija. smatraju za shodno da prihvate izvesne modifikacije svoje kulture kako bi sačuvale sopstveni kulturni identitet. Sa pojavom zemljoradnje. tradicija i običaji predstavljaju jaku kočnicu globalizacije medija. Taj oblik autocenzure medija slabi učešće građanstva u javnim aktivnostima i umanjuje njihovo razumevanje pitanja od javnog značaja. održivi razvoj. Rimski klub je formirala grupa industrijalaca. kreće se u rasponu od blage kritike do proklinjanja zapadnih satelita. tržišne sile mogu delovati tako da ograniče prekomernu exploataciju resursa. lljudska bića ostavila su svoj pečat ma prirodu. u svim zemljama postoje snage koje mogu da uspore prodor medija i oblikuju karakter medijskih proizvoda u pravcu boljeg održavanja lokalne tradicije i kulture. iako su burno reagovale na prodor zapadnih medija pokušajem da ih zabrane ili im nađu alternativu. smatra se pretnjom kulturnom identitetu i nacionalnim interesima mnogih islamskih država. Reakcija na globalizaciju medija i mere koje se sprovode u pojedinim zemljama. Reakcija u javnosti u vezi sa životnom sredinom dovele su do stvaranja „zelenih“ pokreta i partija kao što su Prijatelji Zemlje i Grinpis koji organizuju kampanje koje se tiču zaštite čovekove sredine. pa su zato vrlo malo pokušavali da promene svet oko sebe. Osnovna ideja izveštaja Granice rasta bila je da postoje i društveni i prirodni uticaji koji ogranočavaju mogućnost planete Zemlje da 33 . Kako su postali izrazito koncentrisani/centralizovani i komercijalizovani. U svojoj analizi reagovanja na globalizaciju medija. Čak i primitivne metode obrade zemlje mogu izazvati eroziju tla. Zajednička nit ovih organizacija jeste zaštita životne sredine.Uticaj čoveka na prirodni svet (granice rasta. Islamske države. Uspon međunarodnih elektronskih imperija koje deluju van nacionalnih granica. Rezultat toga biće trijumf zabave na uštrb kontroverznih pitanja i debate. situacija se promenila. očuvanje pre nego iscrpljivanje resursa i zaštita preostalih životinjskih vrsta. u velikoj meri odražavaju njihov ukupni stav prema nasleđu zapadnog kolonijalizma. Na to su se istraživači branili komentarom da nisu hteli da predvide budućnost. Ali Mohamadi se bavio istraživanjem reagovanja islamskih zemalja na sile globalizacije medija. Globalni mediji stvorili su uslove za širenje ideje individualizma.jačanju demokratije. jer izveštaj nije u dovoljnoj meri uzeo u obzir sposobnost ljudskog bića da odgovore na ekološke izazove kroz tehnološki napredak ili putem političkih sredstava. priroda je u mnogo većoj meri dominirala čovekovim životom nego što je on uticao na nju. recimo u Indiji. Koreni nastanka pokreta zelenih mogu se naći u čuvenom izveštaju koji je prvi put objavljen početkom sedamdesetih godina pod naslovom Granice rasta koji je štampao Rimski klub. komercijalizacija televizije omogućila je češće nastupe opozicionih političara. Prihod komercijalizovanih medija zavisi od reklamnih poruka pa su primorani da daju prednost sadržajima koji obezbeđuju veću gledanost i prodaju. poseći useve i ukloniti korov. mohamadi vrši podelu država na tri kategorije: modernističke. Otpor i alternativa globalnim medijima Mada su moć i širina globalnih medija nepobitni. globalni mediji prete da ugroze važnu „javnu sferu“. već mogućnosti koje nas čekaju ako stvari ostanu nepromenjene. kao i upozorenja o opasnostima daljeg zagađivanja životne sredine. Problem sa kojim se svi danas suočavamo u vezi je sa ekologijom odnosno zaštitom životne sredine. Za gajenje useva bilo je potrebno rasčistiti zemljište. Ljudi su tada postali svesni štetnih posledica koje mogu imati indistrijski i tehnološki razvoj. pre više hiljada godina. Tehnološki napredak je nepredvidiv. Jako su puno dobili kritika na to. otpor oblicima medija koji dolaze iz inostranstva. najverovatnije će doći do stvaranja novih državnih institucija. te zahteva za poštovanjem ljudskih prava i prava manjina. Herman i Mekčesni ističu opasnost od globalnog medijskog poretka i pretnju koju on predstavlja po zdravo funkcionisanje demokratije. da se može reći da gotovo oi nema prirodnih procesa na koje čovekove aktivnosti ne utiču. Štaviše. kombinovane i tradicionalne. Glavni zaključak izveštaja Rimskog kluba bio je da su stope industrijskog rasta nespojive sa ograničenom količinom svetskih resursa i sposobnošću planete da izdrži priraštaj stanovništva i apsorbuje zagađenje. Oni su kompjuterskim simulacijama hteli da pokažu posledice kontinuiranog ekonomskog rasta. Danas je čovekova agresija na prirodno okruženje tako intenzivna . Lovačka i sakupljačka društva uglavnom su živela od prirode.

Održivi razvoj Umesto da zagovaraju zauzdavanje privrednog rasta.3% godišnje. automobila i tako dalje. Do sredine 34 . to jest jedino im ostaje da maximiziraju resurse koji su im dostupni. godine pod nazivom Naša zajednička budućnost. Sagorevanje fosilnih goriva se upetostručilo. prosečno afričko domaćinstvo troši danas 20% manje. kao i obaveza održavanja čistog vazduha. zbog velokog broja fabrika i motornih vozila. dok kod 20% najsiromašnijih taj procenat je samo 1. Kao posledica toga. godine do današnjih dana. Potrošnja je povezana sa privrednim razvojem – kako dolazi do povećanja životnog standarda. Nasuprot tome. One se mogu grubo podeliti u dve osnovne vrste:  Zagađivanje i stvaranje otpadnih materija koje se izbacuju u životnu sredinu  Prekomerno trošenje prirodnih resursa koji se ne mogu obnoviti ZAGAĐENjE I OTPAD Zagađenje vazduha Tvrdi se da zagađenje vazduha. Ljudi sa malo resursa imaju i malo izbora. Najbogatijih 10% stanovništva. slobodnog vremena. Postoje dve vrste zagađivanja vazduha:  Spoljašnja zagađenja  Unutrašnja zagađenja Tradicionalno. To je fenomen koji ima svoje pozitivne i negativne strane. Poslednjih godina dosta ima zagađenja i u zemljama u razvoju jer većinom koriste drvo i đubrivo. Potrošnja sveže vode se udvostručila od 1960. troši 58% ukupne energije. Potrošnja Veliki deo rasprava u vezi sa životnom sredinom i privrednim razvojem zavisi od obrazaca potrošnje.3. Potrošnja se odnosi na dobra. odeće. odnosi više od 2. ako na bilo koji način ograničavaju sopstveni industrijski rast.apsorbuje dalji ekonomski razvoj i rast stanovništva. Prema ovim kritičarima. a da siromašnima ostave da trpe štetne posledice. Bogati su u boljoj poziciji da uživaju u mnogim blagodetima potrošnje i ne moraju da se suočavaju s njenim negativnim posledicama. odmora. smanjena baza resursa trpi sve više pritisaka jer se povećava broj stanovništva. U industrijalizovanim zemljama. koje nije čisto kao moderna goriva poput kerozina i propana. Kritičari smatraju da je pojam održivog razvoja isuviše neodređen i da zanemaruje specigične potrebe siromašnijih zemalja. potrošnja po glavi stanovnika rasla je po stopi od 2. dok je u Istočnoj Aziji taj rast bio 6% godišnje. rastući nivoi potrošnje u svetu znače da ljudi danas žive u boljim uslovima nego ranije. a ne uzima u obzir načine na koje se visoki nivoi potrošnje u bogatijim zemljama zadovoljavaju na račun drugih ljudi. ljudi su u stanju da priušte sebi više hrane. usluge. ideja o održivom razvoju se usresređuje samo na potrebe bogatih zemalja. S druge strane ipak potrošnja može imati i negativnih uticaja. a ne njihovo iscrpljivanje. nosioci novijih tendencija okreću se ideji održivog razvoja. ekološka šteta koju prouzrokuje sve veća potrošnja ima najteži uticaj na siromašne. da bi se unapredio privredni rast. zaštita životinjskih vrsta i raznovrsnost živih bića. koje nastaje ispuštanjem otrovnih materija u atmosferu. S jedne strane. 40. Siromaštvo samo pojačava ove ekološke pretnje.Izvori opasnosti Postoji mnogo različitih vrsta globalnih opasnosti sa kojima se današnji svet suočava. Održivi razvoj definisan je kao upotreba resursa koji ser mogu reciklirati. Kod 20% najbogatijeg svetskog stanovništva 86% čine izdaci za ličnu potrošnju. institucije i društva. uz minimalno zagađivanje okoline. vode i zemljišta. nego što je to bio slučaj pre 25 godina. energiju i resurse koje koriste ljudi. 45% ukupnih količina mesa i ribe i oni su vlasnici 87% svih motornih vozila. Potrošnja drveta je za 40% viša nego pre 25 godina. zagađivanje vazduha tretirano je kao problem koji najviše pogađa industrijalizovane zemlje. stvari za lučnu upotrebu. jer obrasci potrošnje mogu da oštete bazu resursa životne sredine i povećaju nejednakosti. Manje razvijene zemlje ne mogu nikada da sustignu bogatije. iz 1987. bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“. Nejednakost u potrošnji između bogatih i siromašnih su znatne. Iako su bogate zemlje najveći svetski potrošači. Izraz „održivi razvoj“ prvi put je upotrebljen u izveštaju Ujedinjenih nacija. Održivi razvoj znači da bi idealno bilo ako bi se rast oslanjao na reciklažu fizičkih resursa. bogate grupe mogu sebi da priušte da se isele sa onih područja u kojima ima problema. Na lokalnom nivou. Komisija pod vođstvom Brantlendove smatrala je da je održiv razvoj „zadovoljavanje sadašnjih potreba. 84% ukupne količine papira.7 miliona života godišnje.

vazduh u Britaniji je bio jako zagađen zbog velike količine korišćenja uglja. Postoje izvesni dokazi da može doći do ovakvog procesa. poput voza ili autobusa. Iako je voda jedan od najdragocenijih i najosnovnijih prirodnih resursa. U nekim slučajevima sklopljeni su bilateralni ili regionalni sporazumi u cilju smanjenja štetnog uticaja kiselih kiša. ako se naruši ravnoteža u potrošnji tih resursa. ali je sve teže osloboditi se ogromnih količina otpada. Može se pretpostaviti da se podzemne vode neće tako brzo obnavljati kao pre. Jedna od štetnih posledica zagađenja vazduha je i nastajanje kiselih kiša.zagađenej vazduha može da izazove različite zdravstvene probleme kao što su bolesti pluća ili rak pluća. Međutim. Pogoršanje stanja u kojem se nalaze obnovljivi resursi zadaje veliku brigu mnogim ekolozima. na zagađenje prouzrokovano toksičnim hemikalijama i mineralima. problem stvaraju nerazvijene strukture komunalnih organa. ono je veliko i u zemljama u razvoju. Godinama. Zagađenje vode Ljudi oduvek zavise od vode koja im služi za piće. Iako spoljno zagađenje vezujemo za industrijalizovane zemlje. Ono predstavlja najveću pretnju ljudima u zemljama u razvoju. Od šezdesetih godina dvadesetog veka glavni izvori zagađenja vazduha su ispuštanja gasova iz motornih vozila a pogotovo je opasno što oni ostaju u nižim slojevima atmosfere za razliku od gasova iz dimnjaka.Istrošenost resursa Ljudska društva zavise od mnogih resursa iz prirodnog sveta – kao što su voda. prelazi se sve više sa organskog na neorganski otpad koji se raspada jako dugo. Kisele kiše su štetne po šume. U vvećini zemalja industrijalizovanog sveta. koja često koriste i stari benzin koji sadrži olovo. 41. široko gledano. verovatno biti koncentrisan u onim oblastima koje već imaju problem sa nestašicom pijaće vode. Često se događa da gasovi koji dovode do stvaranja kiselih kiša se proizvedu u jednoj zemlji. biće potrebno sve više vode za piće i navodnjavanja. izuzetno su razvijene komunalne službe za uklanjanje smeća. Neadekvatno rešavanje kanalizacionih problema može dovesti ljude u izloženost bakterijama koje prouzrokiju : dijareju. A razvojem društava. jer je količina predmeta koji se bacaju ogromna.dvadesetog veka. godine donet Zakon o čistom vazduhu. pesticidima ili neadekvatnim rešenjima sistema kanalizacije. velika potražnja za vodom. otpadne materije – organskog ili neorganskog porekla – bacane su direktno u reke i mora. dolazi do zajedničkih napora mnogih zemalja da se očuva kvalitet vode i da se zaštiti životinjski svet. useve i životinjski svet. Oni se često nazivaju resursima koji se mogu obnoviti. tako da se otpad gomila na ulicama što može dovesti do širenja različitih zaraznih bolesti. Razaranje i pustošenje tla Prema Izveštaju UNDP. U nekim gusto naseljenim područjima. trećina svetskog stanovništva izdržava se. šume. kuvanje. Zagađenje vode odnosi se. Otpad u čvrstom stanju Jedan od najjasnijih pokazatelja čovekove potrošnje jeste velika količina otpada onoga što se svakodnevno odlaže u kante za smeće u domaćinstvima širom sveta. Voda Za ljude u mnogim delovima sveta obezbeđivanje konstantnih rezervi vode predstavlja hronično ozbiljan problem. U 35 . dizenteriju i hepatitis. direktno od zemlje. jer industrija ispušta veliku količinu gasova. Zato pojedine zemlje pokušavaju smanjiti emitovanje štetnih gasova primenom alternativnih metoda prevoza koji manje zagađuju vazduh. U svim zemljama sveta dolazi do povećanja. manje i više. jer u očuvanom ekosistemu vremenom sami sebe automatski zamenjuju. Ova tendencija sigurno će postati izraženija u predstojećim godinama. Ta je populacija. pranje. Globalno zagrevanje takođe ima potencijalan uticaj na potrošnju zaliha vode. Tek u drugoj polovini dvadesetog veka. tako i u količini otpada po osobi. bez imalo razmišlanja o posledicama. a i dolazi do povećanja broja motornih vozila. Zato je 1956. ribolov i mnoge druge potrebe. naročito osetljiva na promene koje utiču na njihovu sposobnost da žive od zemlje. nek ezemlje recikliraju otpad. navodnjavanje. čovek je u velikoj meri pogrešno koristi. te da se obezbedi čista voda za ljudsku upotrebu. Postoje nekoliko razloga zbog čega je to tako. U industrijalizovanim zemljama. kojim je bilo regulisano ispuštanje štetnih gasova iz dimnjaka. slučajevi zagađenja vode često su prouzrokovani preteranom upotrebom veštačkih đubriva u poljoprivrednim područjima. jednostavno ne može da se zadovolji raspoloživim resursima vode. Kako dolazi do povećanja temperature na zemlji. a do kiše dođe u nekoj drugoj. Ali se ne može celokupni otpad reciklirati. javlja se opasnost od njihovog potpunog iscrpljivanja. U nerazvijenim zemljama.da bi se smanjila količina otpada. s toga. kako u apsolutnoj količini proizvedenog otpada. životinjski i biljni svet. Industrijalizovana društva ponekad se nazivaju „društvima otpadaka“. Prvi je da će veliki deo prognoziranog priraštaja stanovništva u svetu u toku sledećih desetak godina. Klimatski faktor takođe ima uticaja menjanjem obrazaca padavina i nemogućnošću predviđanja promena. Zagađenje vazduha utiče na ceo ekosistem.

Neplansko krčenje šuma Šume su osnovni element ekosistema: one pomažu u regulisanju rezervi vode. hrane. Industrijalizovane zemlje su se složile da smanje emisiju štetnih gasova za 20% do 40%. Moguće posledice globalnog zagrevanja su:      Podizanje nivoa mora Pretvaranje plodnog tla u pustinjsko Širenje zaraznih bolesti Loše žetve Promene klimatskih obrazaca Reakcije na rizike od globalnog zagrevanja Već dugo se raspravlja o temi globalnog zagrevanja. a ne rezultat čovekove intervencije. Globalno zagrevanje odnosi se na postepeno povećanje prosečne temperature zemlje usled promena hemijskog sastava atmosfere. Industrijske zemlje proizvode daleko više gasova koji izazivaju efekat staklene bašte nego zemlje u razvoju. Zbog nedostatka stočne hrane teško je ili čak nemoguće uzgajati stoku. Iako su mnoge vrste šuma ugrožene neplanskim krčenjem. Ako su mnoge naučne pretpostavke tačne. Na svetskom samitu posvećenom ekologiji. jer su gasovi koji se gomilaju i menjaju zemljinu atmosferu u velikoj meri posledica čovekovih aktivnosti. kojima predhodne generacije nisu bile izložene. danas su se naučnici ipak složili da je uzrok globalnog zagrevanja efekat staklene bašte. smatra da su mnogi rizici sa kojima se čovek suočava po svom obimu globalni. održanom 1997. godine u Kjotou. jer se ta pitanja javljaju kao posledica širenja nauke i tehnologije. S druge strane.mnogim oblastima Azije i Afrike. sve veće mešanje nauke i tehnologije u naš život dovodi do velikih problema i neizvesnosti. postignut je sporazum da se do 2010. 42. suše ili neadekvatnog načina đubrenja. boje i lekova. u kojim postoji brz priraštaj stanovništva. širenje poljoprivrednih delatnosti. a često ostavljajući pustinje. drvne građe. Većina naučnika se slaže da se veliko povećanje ugljen-dioksida u atmosferi može pripisati sagorevanju fosilnih goriva i drugim ljudskim aktivnostima. usko je povezan sa rizikom. oslobađaju kiseonik u atmosferu i sprečavaju eroziju tla. Proces globalnog zagrevanja u tesnij je vezi sa efektom staklene bašte. sociolog koji je prvi došao na ovu ideju. kao što su industrijska proizvodnja. a sam proces teško da može da se zaustavi. stvaranje deponija i ispuštanje štetnih gasova iz motornih vozila. obično sečom šuma u komercijalne svrhe. Dugoročni efekti razaranja tla ostavljaju ozbiljne posledice. sudbina tropskih šuma privlači najveću pažnju. bogatstva ili društvenog porekla – oni su potencijalna pretnja svim ljudskim društvima. Neki naučnici izražavaju sumnju u to da su efekti za koje se tvrdi da postoje realni. U mnogim slučajevima ljudi migriraju tražeći plodnu zemlju. kao goriva. genetski modifikovana hrana) Veći broj pitanja. uključujući i ekološke rizike. Uprkos njihovom značaju više od trećine prvobitnih šuma na zemlji je nestalo. Neplansko krčenje šuma je kao uništavanje pošumljenih oblasti. bilo bi nedovoljo ili 36 . dok su druga mišljenja da promene svetske klime mogu biti posledica prirodnih kretanja. Međutim. problem razaranja tla preti da osiromaši milione ljudi. Smatra se da gllobalno zagrevanje. Rizik i životna sredina (globalno zagrevanje. uglavnom. iskopavanja ruda. Ovi rizici ne prave razliku na osnovu nacionalnosti. u Japanu. godine znatno smanji ispuštanje gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Tropske šume pokrivaju otprilike 7% zemljine površine i predstavljaju stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta koje doprinose raznovrsnosti živih bića na zemlji. izazivaju ljudi. Urlih Bek. ova pojava ima moć da nepovratno promeni funkcionisanje klime na Zemlji i proizvede čitav niz razornih posledica po životnu sredinu u čitavom svetu. neplansko krčenje šuma. Danas živimo u jednom globalnom poretku u kojem se suočavamo sa rizicima po našu bezbednost. Tropske šume nestaju po stopi od otprilike 1% godišnje i mogle bi sasvim nestati do kraja XX veka ako se sadašnja tendencija krčenja šuma nastavi. Čak i kada bi se to ispoštovalo. a njeni dragoceni prirodni sastojci sve više nestaju zbog prekomerne „upotrebe“. dolazi do opadanja poljoprivredne produktivnosti i sve manje raspoložive plodne zemlje po glavi stanovnika. One su takođe stanište mnogih biljaka od kojih se dobijaju ulja za izradu lekova. Naučna otkrića donela su mnoge koristi. Razaranje tla jeste proces u kojem dolazi do pogoršavanja kvaliteta zemlje. Najviše ugljen-dioksida u atmosferu ispušta SAD. One su takođe značajne za svakodnevni život ljudi. U onim područjima u kojima je tlo lošeg kvaliteta. Globalno zagrevanje Globalno zagrevanje mnogi ljudi smatraju najozbiljnijim ekološkim izazovom našeg vremena. koji je u vezi sa zaštitom čovekove okoline.

Kada se jednom nađu u prirodnoj sredini. biljke koje se proizvode na takav način nazivaju se genetski modifikovani organizmi (GMO). Ovaj postupak je poznat kao genetska modifikacija. Niko ne može reći sa sigurnošću da je proizvodnja genetski modifikovanih useva bezbedna. Monsanto je pokrenuo ogromnu reklamnu kampanju. Prehrambeni proizvodi koji se ili prave od genetski modifikovanih organizama. Sa povećanjem svetskog stanovništva u predstojećim godinama. ili biljku otpornu na poljoprivredne herbicide. GMO mogu pokrenuti niz lančanih efekata. U skladu sa ovom dilemom. Genetski modifikovani organizmi proizvode se putem tehnike ukrštanja gena. Kampanja je bila usmerena na poljoprivredne proizvođače i potrošače. bolje je držati se postojeće prakse nego je menjati. Na čelu sa izvršnim direktorom Robertom Šapiroom. kada su neke vodeće hemijske i poljoprivredne firme procenile da novo stečeno znanje u vezi sa funkcionisanjem gena može da promeni svetsku ponudu hrane. i usmerio svoju delatnost na plasiranje novih useva na tržištu. Evaluacija rizika genetski modifikovane hrane Zabrinutost protivnika genetski modifikovane hrane je stvarna. niko ne može biti siguran kakve će efekte proizvesti kada se upotrebi u životnij sredini. Kontroverze oko genetski modifikovane hrane Priča o genetski modifikovanoj hrani počela je pre nekoliko godina. koje je teško pratiti i kontrolisati. Genetski kod je veoma složen – dodavanjem novih gena biljkama ili organizmima može prouzrokovati nepredvidljive bolesti ili druge štetne posledice. mnogi ekologisti se zalažu za princip predostrožnosti. kao što je pirinač. Posle toga dolazi do raspada kompanije Monsanto i protivljenje stanovništva i država oko uzgajanja genetski modifikovanih useva. potrebno je oko sto godina da ugljen-dioksid prirodnim putem nestane iz gornjih slojeva atmosfere. Utičući na genetski sastav osnovnih useva. Američka firma Monsanto bila je vodeća u razvijanju velikog dela nove tehnologije. Genetska modifikacija može se vršiti u različite svrhe – ne samo da poveća prinos useva. Iako genetska modifikacija može imati ogromne potencijalne koristi. moguće je povećati stepen fotosinteze koju vrši biljka i proizvesti veće količine useva. 37 . poznati su kao genetski modifikovana (GM) hrana. u kojoj su isticane prednosti genetski modifikovanih useva. rizici koji su sa tim povezani nepredvidljivi su i nemerljivi. prodao svoje odeljenje za hemijska istraživanja. ili sadrži neke sastojke takvih organizama. Genetski modifikovana hrana Glad i neuhranjenost trenutno pogađa više od 800 000 000 ljudi. Doktor Arpada Puštaija je otkrio da genetski modifikovan krompir dovodi do znatnih oštećenja imunološkog sistema i usporenog rasta organizma. Pošto su genetski modifikovani usevi sasvim nova sorta. Monsanto je okupio kompanije za proizvodnju semena. I kad bi se smanjilo emitovanje štetnih gasova. Neki ljudi smatraju da rešenje potencijalne krize hrane možda leži u najnovijim otkrićima u nauci i biotehnologiji. Na primer mogu stvoriti biljku sa povećanim sadržajem vitamina. Jako su bili postali popularni genetski modifikovani usevi.prekasno jer bi trebalo da se smanji za 70%-80% da bi imalo pozitivan uticaj na klimatske faktore. Ovaj princip sugeriše da gde god postoji ozbiljna sumnja u vezi sa primenom novih postupaka. javlja se strah da će doći do još veće nestašice hrane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->