hakovao sam im kompjuter, ovi grafici ce da dodju.

ali ne sirite dalje GRAFICI Grupa C maksimizacija zadovoljstva potrosaca efekt stampeda putanja ekspanzije izlomljena kriva traznje minimalne cijene kod savrsene konkurencije dugorocna ponuda konstantnih troskova Grupa A ekonomija i disekonomija obima uticaj promjene cijene na b.l. kratkorocna max profita konkurenc.preduz regulacija cijena monopola monopolska moc sindikata na trz. rada efekat dohotka i supstitucije kod normalnih dobara Grupa B ucinci promjene cijene na cijen. potrosnju nefleksibilnost kratkorocne proizvodnje ucinci promjene dohotka na b.l. promjena proiz.viska izazvana kontrolom cijena kupac monopsonista D, bili su mi grafici 1.diskriminacija 2. stepena 2.maksimiziranje profita kod monopola 3.efekat dohodka i supstitucije kod inferiornog dobra 4.proizvodnja sa 2 varijabilna faktora 5.dominantno preduzece i jos jednog ne mogu da se sjetim, bilo je nesto kao sa 4 budzetske linije, skrivene preferencije, nesto tako E grupa: Grafici: 1.Promjena 1 varijabilnog faktora 2.Efekat dohotka, efekat supstitucije kod Giffenovog dobra 3.MRS-granicna stopa supstitucije 4.Kriva traznje na konkurentskom (ili monopolskom) trzistu 5. Plafonske cijene na konkurentskom trzistu

Supstitucija faktora proizvodnje kod promjene cijene tih faktora 2.ucinak promjene cijena na cijenovno-potrosnu krivu 6. Ucinak promjene dohotka na dohodno-potrosnu krivu 4. Dugorocni trosak i konstantni prinos na obim 3.analiza odnosa dugorocnih prosjecnih i granicnih troskova 2.efekat snoba 5. Medjuvremenska cjenovna diskriminacija H grupa Grafici: 1. Regulisanje cijene kod prirodnog monopola 5. Kratkorocna kriva ponude konkurentnog preduzeca GRUPA F 1.stepena . Inferiorno dobro 3. Odredjivanje cijene maksimalnog opterecenja 6. Model dominantnog preduzeca 6. Granicni optimum 2.monopolisticko preduzece u dugom i kratkom roku 4. Efekat dohotka i efekat supstitucije kod povecanja plate 5. Konstantni i rastuci prinosi na obim 4.G grupa Grafici: 1.cjenovna diskriminacija 3.gubitak kod konkurentskog preduzeca 3.