hakovao sam im kompjuter, ovi grafici ce da dodju.

ali ne sirite dalje GRAFICI Grupa C maksimizacija zadovoljstva potrosaca efekt stampeda putanja ekspanzije izlomljena kriva traznje minimalne cijene kod savrsene konkurencije dugorocna ponuda konstantnih troskova Grupa A ekonomija i disekonomija obima uticaj promjene cijene na b.l. kratkorocna max profita konkurenc.preduz regulacija cijena monopola monopolska moc sindikata na trz. rada efekat dohotka i supstitucije kod normalnih dobara Grupa B ucinci promjene cijene na cijen. potrosnju nefleksibilnost kratkorocne proizvodnje ucinci promjene dohotka na b.l. promjena proiz.viska izazvana kontrolom cijena kupac monopsonista D, bili su mi grafici 1.diskriminacija 2. stepena 2.maksimiziranje profita kod monopola 3.efekat dohodka i supstitucije kod inferiornog dobra 4.proizvodnja sa 2 varijabilna faktora 5.dominantno preduzece i jos jednog ne mogu da se sjetim, bilo je nesto kao sa 4 budzetske linije, skrivene preferencije, nesto tako E grupa: Grafici: 1.Promjena 1 varijabilnog faktora 2.Efekat dohotka, efekat supstitucije kod Giffenovog dobra 3.MRS-granicna stopa supstitucije 4.Kriva traznje na konkurentskom (ili monopolskom) trzistu 5. Plafonske cijene na konkurentskom trzistu

G grupa Grafici: 1. Konstantni i rastuci prinosi na obim 4. Supstitucija faktora proizvodnje kod promjene cijene tih faktora 2. Dugorocni trosak i konstantni prinos na obim 3.efekat snoba 5. Ucinak promjene dohotka na dohodno-potrosnu krivu 4.stepena . Inferiorno dobro 3.cjenovna diskriminacija 3.ucinak promjene cijena na cijenovno-potrosnu krivu 6. Regulisanje cijene kod prirodnog monopola 5. Medjuvremenska cjenovna diskriminacija H grupa Grafici: 1. Granicni optimum 2.monopolisticko preduzece u dugom i kratkom roku 4. Odredjivanje cijene maksimalnog opterecenja 6. Efekat dohotka i efekat supstitucije kod povecanja plate 5.analiza odnosa dugorocnih prosjecnih i granicnih troskova 2.gubitak kod konkurentskog preduzeca 3. Model dominantnog preduzeca 6. Kratkorocna kriva ponude konkurentnog preduzeca GRUPA F 1.