hakovao sam im kompjuter, ovi grafici ce da dodju.

ali ne sirite dalje GRAFICI Grupa C maksimizacija zadovoljstva potrosaca efekt stampeda putanja ekspanzije izlomljena kriva traznje minimalne cijene kod savrsene konkurencije dugorocna ponuda konstantnih troskova Grupa A ekonomija i disekonomija obima uticaj promjene cijene na b.l. kratkorocna max profita konkurenc.preduz regulacija cijena monopola monopolska moc sindikata na trz. rada efekat dohotka i supstitucije kod normalnih dobara Grupa B ucinci promjene cijene na cijen. potrosnju nefleksibilnost kratkorocne proizvodnje ucinci promjene dohotka na b.l. promjena proiz.viska izazvana kontrolom cijena kupac monopsonista D, bili su mi grafici 1.diskriminacija 2. stepena 2.maksimiziranje profita kod monopola 3.efekat dohodka i supstitucije kod inferiornog dobra 4.proizvodnja sa 2 varijabilna faktora 5.dominantno preduzece i jos jednog ne mogu da se sjetim, bilo je nesto kao sa 4 budzetske linije, skrivene preferencije, nesto tako E grupa: Grafici: 1.Promjena 1 varijabilnog faktora 2.Efekat dohotka, efekat supstitucije kod Giffenovog dobra 3.MRS-granicna stopa supstitucije 4.Kriva traznje na konkurentskom (ili monopolskom) trzistu 5. Plafonske cijene na konkurentskom trzistu

Medjuvremenska cjenovna diskriminacija H grupa Grafici: 1.gubitak kod konkurentskog preduzeca 3.ucinak promjene cijena na cijenovno-potrosnu krivu 6.stepena . Ucinak promjene dohotka na dohodno-potrosnu krivu 4.cjenovna diskriminacija 3. Odredjivanje cijene maksimalnog opterecenja 6. Supstitucija faktora proizvodnje kod promjene cijene tih faktora 2.monopolisticko preduzece u dugom i kratkom roku 4. Regulisanje cijene kod prirodnog monopola 5.efekat snoba 5. Model dominantnog preduzeca 6. Granicni optimum 2. Kratkorocna kriva ponude konkurentnog preduzeca GRUPA F 1. Dugorocni trosak i konstantni prinos na obim 3. Inferiorno dobro 3.analiza odnosa dugorocnih prosjecnih i granicnih troskova 2.G grupa Grafici: 1. Efekat dohotka i efekat supstitucije kod povecanja plate 5. Konstantni i rastuci prinosi na obim 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful