TUMORI KOD DECE TUMORI KOD DECE

TUMORI KOD DECE TUMORI KOD DECE
Ucestalost 130 novih malignoma na 1.000.000 dece godisnje Ucestalost 130 novih malignoma na 1.000.000 dece godisnje
Verovatnoca pojave malignih oboljenja u dece izmedu 1 Verovatnoca pojave malignih oboljenja u dece izmedu 1- -14 godine 14 godine
iznosi 1.8% iznosi 1.8%
Visoka stopa mortaliteta Visoka stopa mortaliteta
Na drugom mestu na lestvici uzroka smrti u dece izmedu 2 Na drugom mestu na lestvici uzroka smrti u dece izmedu 2- -14 14
godine zivota godine zivota
Uzrok je neograniceno bujanje malignih Uzrok je neograniceno bujanje malignih- -tumoskih celija tumoskih celija
Danas poznati brojni lokusi humanog genoma, koji su odgovorni za Danas poznati brojni lokusi humanog genoma, koji su odgovorni za
malignu transformaciju i nekontrolisanu proliferaciju malignih celija malignu transformaciju i nekontrolisanu proliferaciju malignih celija
Transformaciju proonkogena mogu da uzrokuju urodene ili stecene Transformaciju proonkogena mogu da uzrokuju urodene ili stecene
aberacije hromosoma, molekularne mutacije, umnozavanje aberacije hromosoma, molekularne mutacije, umnozavanje
proonkogena , ugradivanje virusne DNK u humani genom proonkogena , ugradivanje virusne DNK u humani genom
Aktivacija onkogena u genomu, omogucuje kongenilani ili steceni Aktivacija onkogena u genomu, omogucuje kongenilani ili steceni
deficit imuniteta deficit imuniteta
TUMORI KOD DECE TUMORI KOD DECE
Najcesci tumori u dece je leukemija, Najcesci tumori u dece je leukemija,
maligni limfomi, primarni tumori mozga, maligni limfomi, primarni tumori mozga,
neuroblastom, sarkomi neuroblastom, sarkomi
Danas se izleci preko 50% svih malignih Danas se izleci preko 50% svih malignih
oboljenja u dece oboljenja u dece
EUROBLASTOM EUROBLASTOM
je je najcesci tumor decijeg doba najcesci tumor decijeg doba
od svih malignih tumora nalazi se na 3. mestu. od svih malignih tumora nalazi se na 3. mestu.
dijagnostikuje se izmedu prve i cetvrte godine zivota. dijagnostikuje se izmedu prve i cetvrte godine zivota.
Klinicka slika Klinicka slika
Najcesca je abdominalna lokalizacija(50% adrenalna Najcesca je abdominalna lokalizacija(50% adrenalna
zlezda), dok 30% zapocinje u toraksu (medijastinalne i zlezda), dok 30% zapocinje u toraksu (medijastinalne i
paraspinalne ganglije), na vratu i retko intrakranijalno. paraspinalne ganglije), na vratu i retko intrakranijalno.
Prve manifestacije oko 70% cine udaljene metastaze Prve manifestacije oko 70% cine udaljene metastaze
uglavnom u kostima, kostnu srz i limfne zlezde. uglavnom u kostima, kostnu srz i limfne zlezde.
Abdominalna lokalizacija izaziva anoreksiju, bledilo, Abdominalna lokalizacija izaziva anoreksiju, bledilo,
povracanje, bolove u trbuhu, dijareja, smetnje u stolici, povracanje, bolove u trbuhu, dijareja, smetnje u stolici,
mokrenju. mokrenju.
Opsti simptomi temperatura, uvecane limfni cvorovi, Opsti simptomi temperatura, uvecane limfni cvorovi,
Usled izlucivanja kateholamina Usled izlucivanja kateholamina ÷ ÷hipertonija, zojenje, hipertonija, zojenje,
crvenilo, uzrujanost, vodene stolice, atonija creva crvenilo, uzrujanost, vodene stolice, atonija creva
Klinicka slika Klinicka slika
Pareza, neuralgije, ptoza kapaka Pareza, neuralgije, ptoza kapaka
Ìnfantilna mioklonicna encefalopatija Ìnfantilna mioklonicna encefalopatija
Demencija Demencija
Neuralgicni bolovi, smetnje senzibiliteta Neuralgicni bolovi, smetnje senzibiliteta
Metastaze: jetra, limfni cvorovi, kosti, Metastaze: jetra, limfni cvorovi, kosti,
pluca pluca
iIsonov tumor iIsonov tumor
je najcesca neopIazma bubrega u decijem je najcesca neopIazma bubrega u decijem
uzrastu. Sarkom uzrastu. Sarkom clear clear- -cell i cell i rabdoidni rabdoidni tumor tumor su su
ranije bili ukljuceni u spektar Wilm ranije bili ukljuceni u spektar Wilm' 'sovog tumora sovog tumora, ,
no sad se no sad se smatra da je rec o posebnim smatra da je rec o posebnim
entitetima.S izuzetkom sarkoma clear entitetima.S izuzetkom sarkoma clear- -cell, koji je cell, koji je
cesci u decaka, oba pola su jednako cesci u decaka, oba pola su jednako
zastupljena. zastupljena. Slucajevi su najcesce sporadicni, Slucajevi su najcesce sporadicni,
iako se neki javljaju u predisponirajucim iako se neki javljaju u predisponirajucim
sindromomima, a neki su povezani sa aniridija, sindromomima, a neki su povezani sa aniridija,
hemihipertrofija, kriptorhizmom hemihipertrofija, kriptorhizmom i i hipospadija kao hipospadija kao
izolovanim anomalijama izolovanim anomalijama. .
Tumori CNS Tumori CNS
20% svih malignih tumora u dece 20% svih malignih tumora u dece
Posle leukemija najcesci tumori Posle leukemija najcesci tumori
Ucestalost izmedu 5 Ucestalost izmedu 5- -10 godina 10 godina
Javljaju se sporadicno Javljaju se sporadicno
Etiologija nepoznata Etiologija nepoznata
Cesto usled kongenitalnih malformacija Cesto usled kongenitalnih malformacija
Patoloska anatomija Patoloska anatomija
SupratentorijaIno SupratentorijaIno
a) a) Tumori hemisfera: astrocitom, meningeom, epindimon Tumori hemisfera: astrocitom, meningeom, epindimon
b) b) Centralno lokalizovani tumori: kraniofaringeom, gliomi Centralno lokalizovani tumori: kraniofaringeom, gliomi
optikusa, ependimom, pinealom optikusa, ependimom, pinealom
IntratentorijaIni tumori IntratentorijaIni tumori: meduloblastom, astrocitom, : meduloblastom, astrocitom,
ependimom ependimom
Tumori kicmene mozdine Tumori kicmene mozdine: ependimom, astrocitom : ependimom, astrocitom
GeneraIizovani tuberomi GeneraIizovani tuberomi: sklerosis tuberosa, : sklerosis tuberosa,
neurofibromatoza neurofibromatoza
Klinicka slika Klinicka slika
Glavobolja Glavobolja
Povracanje Povracanje
Promena karaktera, poremecaj ponasanja, Promena karaktera, poremecaj ponasanja,
agresivnost, iritabilnost, apatija, letargija agresivnost, iritabilnost, apatija, letargija
Napeta fontanela Napeta fontanela
Edematozne papile Edematozne papile
Eklampticki grcevi, opistotonus, disajne smetnje, Eklampticki grcevi, opistotonus, disajne smetnje,
hipertonija, poremecaj elektrolita hipertonija, poremecaj elektrolita
Endokrini poremecaji Endokrini poremecaji
DÌJAGNOZA DÌJAGNOZA
Anamneza Anamneza
Fizikalni pregled Fizikalni pregled
Neuroloski pregled Neuroloski pregled
Oftalmoloski pregled Oftalmoloski pregled
Radioloski pregled Radioloski pregled
Ultrasonografski pregled Ultrasonografski pregled
CT CT
MR MR
scintigrafija scintigrafija
Tok i prognoza Tok i prognoza
Petogodisnje prezivljavanje kod Petogodisnje prezivljavanje kod
meduloblastoma iznosi 30 meduloblastoma iznosi 30- -33% 33%
Astrocitoma cerebeluma 50 Astrocitoma cerebeluma 50- -70% 70%
Ependioma 30 Ependioma 30- -40% 40%
Glioma 20 Glioma 20- -25% 25%
Kasne nuspojave: poremecaj rasta, Kasne nuspojave: poremecaj rasta,
poremecaj kongnitivnih funkcija, smanjen poremecaj kongnitivnih funkcija, smanjen
ÌQ, endokrini poremecaji ÌQ, endokrini poremecaji
Rabdomiosarkom Rabdomiosarkom
Najcesci tumor kod dece Najcesci tumor kod dece
Potice iz embrionalnih mezenhimskih Potice iz embrionalnih mezenhimskih
celija i sadrzi celije poprecno prugastih celija i sadrzi celije poprecno prugastih
misica misica
Etiologija nerazjasnjena Etiologija nerazjasnjena
Klinicka slika Klinicka slika
Zavisi od lokalizacije tumora Zavisi od lokalizacije tumora
Nazofaringealna: edem lica, egzoftalmus, Nazofaringealna: edem lica, egzoftalmus,
strabizam, neuroloski ispadi strabizam, neuroloski ispadi
Mokracna besika: smetnje u mokrenju, Mokracna besika: smetnje u mokrenju,
hematurija hematurija
Retroperitonealna: gastrointestinalne tegobe Retroperitonealna: gastrointestinalne tegobe
Paratestikularna Paratestikularna
CNS: neuroloski ispadi, meningealni simptomi, CNS: neuroloski ispadi, meningealni simptomi,
paraliza disanja paraliza disanja
Maligni tumori kostiju Maligni tumori kostiju
Retki u detinjstvu Retki u detinjstvu
2% malignih bolesti u dece 2% malignih bolesti u dece
Pretezno lokalozivan na donjim Pretezno lokalozivan na donjim
ekstremitetima ekstremitetima
Visok stepen maligniteta Visok stepen maligniteta
Javljaju se u drugoj dekadi zivota Javljaju se u drugoj dekadi zivota
Osteosarkom Osteosarkom
Dve trecine malignih tumora Dve trecine malignih tumora
Muski pol cesce, familijarno Muski pol cesce, familijarno
Osteogeni sarkom raste iz kostiju i karakterise se Osteogeni sarkom raste iz kostiju i karakterise se
produkcijom malignog osteoida produkcijom malignog osteoida
Lokalizacija: metafizarni distalni deo femura, proksimalni Lokalizacija: metafizarni distalni deo femura, proksimalni
deo fibule i humerusa deo fibule i humerusa
Metastazira hematogeno u pluca, jetru, mozak i limfne Metastazira hematogeno u pluca, jetru, mozak i limfne
cvorove cvorove
Klinicka slika: bol, otok, crvenilo, ogranicena pokretljivost Klinicka slika: bol, otok, crvenilo, ogranicena pokretljivost
Petogodisnje prezivljavanje iznosi 55 Petogodisnje prezivljavanje iznosi 55- -85% 85%
Tumori germinativnog epitela Tumori germinativnog epitela
Primarno lokalizovani u gonadama Primarno lokalizovani u gonadama
Pojava u detinjstvu retka Pojava u detinjstvu retka
Najcesca lokalizacija ovarijum preko 80% Najcesca lokalizacija ovarijum preko 80%
Mogu de se nalaze u retroperitoneumu, Mogu de se nalaze u retroperitoneumu,
medijastinumu, sakrokokcigeumu i u CNS medijastinumu, sakrokokcigeumu i u CNS- -u u
Tumori ovarijuma Tumori ovarijuma
Retko se javljaju pre 5 Retko se javljaju pre 5- -7 godine, incidenca 7 godine, incidenca
raste sa pubertetom raste sa pubertetom
Simptomatologija oskudna, rast tumora se Simptomatologija oskudna, rast tumora se
manifestuje kompresijom na organe male manifestuje kompresijom na organe male
karlice ili se komlikuje torkvacijom ili karlice ili se komlikuje torkvacijom ili
inflamatornim procesima u maloj karlici. inflamatornim procesima u maloj karlici.
Bol u trbuhu, prosirenje trbuha, mucnina, Bol u trbuhu, prosirenje trbuha, mucnina,
dijareja, prerani pubertet, vanciklicno dijareja, prerani pubertet, vanciklicno
krvarenje, infekcija urinarnih puteva krvarenje, infekcija urinarnih puteva
Choriokarcinom Choriokarcinom
Sastavljen iz gonadalne i ekstragonadalne Sastavljen iz gonadalne i ekstragonadalne
komponente. komponente.
Nastaje posle puberteta u testisu, a pre i Nastaje posle puberteta u testisu, a pre i
posle puberteta u jajniku posle puberteta u jajniku
Neretko dovodi do hormonskih Neretko dovodi do hormonskih
poremecaja (pseudopubertas prekoks, poremecaja (pseudopubertas prekoks,
vaginalna krvarenja, hirzutizam) vaginalna krvarenja, hirzutizam)
Povecani alfafetoprotein i humoralni Povecani alfafetoprotein i humoralni
gonadotropini gonadotropini
Tumori testisa Tumori testisa
Ìz klicinih celija moze da nastane embrionalni Ìz klicinih celija moze da nastane embrionalni
adenokarcinom, koji je slican endodermalnom adenokarcinom, koji je slican endodermalnom
sinus sinus - - tumoru kod ovarijuma. tumoru kod ovarijuma.
U celijama se moze dokazati PAS U celijama se moze dokazati PAS- -pozitivnost pozitivnost
Sadrze alfa Sadrze alfa- -fetoprotein fetoprotein
Relativno retko metastazira i to u Relativno retko metastazira i to u
retroperitonealne limfne cvorove i pluca retroperitonealne limfne cvorove i pluca
Teratomi se javljaju pre 2 godine zivota, po Teratomi se javljaju pre 2 godine zivota, po
pravilu su benignog toka, posle puberteta pravilu su benignog toka, posle puberteta
pojavljuju se nezreli maligni elementi u teratomu pojavljuju se nezreli maligni elementi u teratomu
Lecenje Lecenje
Stabilizacija opsteg stanja Stabilizacija opsteg stanja
Hirusko lecenje Hirusko lecenje
Hemioterapija Hemioterapija
Radioterapija Radioterapija
Ìmunoterapija Ìmunoterapija
Dopunsko lecenje Dopunsko lecenje
Transplatacija kostne srzi Transplatacija kostne srzi

%& # 
& 089,489 34;2,342,3, /0.04/ 30 '074;,934 ,54,;02,34-403,:/0.020 : 
4/30 :
348 '84,8945,2479,909, ,/7:422089:3,089;.:74,8279:/0.020 : 
:
4/30 ;49, &7403047,3 034-:,302,3
9:248 0, 034-:,302,3
,3,8543,9-7434:8:2,340342, 48:4/4;473, 2,3:97,381472,.:30439748,3:574107,.:2,3 0, %7,381472,.:57443403,24:/,:74:::74 030890 030 ,-07,.07424842, 240:,7302:9,.0 :234 ,;,30 57443403, :7, ;,30;7:830::2,30342 9;,.,43403,:0342: 424: :04303,3890 03 /01.92:3909,

742 .2. 30:74-.3.000:02. 0 9:247:/0.739:24724.8800 5704 8. 2.%& # .0 .8942 8.3 4-403.32142 572.:/0.

0 09.2.39:247. .49. 4/8. 03. 2089: /.3489:08020 :57..&# $% 03. 0 9:247/0 0/4-.7904/30 .3.803.

3. .23.. . 820930:894.30 5. 0 .....044 30:/.0 :.3 .70.0:97-:: /.31089.02.89.30213 .34708: -0/4 54.3.474.70..9:7094397.30. 507943.34 !7..0./703.7.4.3.8.7.30 -44.7. :...853.0 ...-/423.7..3489 ..9:7.. 24703: 5 9825942902507. 4030 .943. 4893:87 2130 0/0 -/423. &80/: .030209.3..904. .4. /4 .4/030894.034 :7:.342:4892.7.3. 0/.8: 20/.893..54 30:947.0 . .30 3..

. 30:7. 0203.5. 09.3 .45. !.393.89.70.01..9. 31. 489 5: .0097. 3-44.03. .8. 213 . 0:7. 820930803-909.0 594..2443 3.474.

2..0.38. $:09428.07.342.8434.89:503.0 40 0 :/0 .742.89: $.0.9:247 03.32.7 .070 348..070 45480-32 0399092./8082. 348.48030./.89: $.30-:: 03:8509.342.0.8:3.-/4/3 9:2478: :7. 5485. 4-./ 3 . 0 .742.../.97.72 84.7 0399092. 44./.97.7 .. 0 08547./.4 025079741.8:0/3..-:-70.:/0 02 :7.2. $: ..4 44.-/4/3 9:2478: 7.7 .0.54.37/.3045.07.308:54.2..32. $:09428../8082. 75947242 5485..: 2 83/742422.0..742.4 . ..::570/85437.742. .49:247.0.

%:247$ 8.3.48920 : 4/3.:808547.0 !4800:02.2....1472.30543.9..39:247. : . 0 94:80/43039./ 34 944. . 0 9:247 & 089.32.:/0.

94.942 0503/242 %:247 203024 /300503/242 ..942 2033042 053/243 0397.8942 397.. .39:24720/:4-.903947. 30:741-742.3.903947.39:-07428074889:-0748.8942 .8974..942.944 . .39:2477.39:-07428074889:-0748. - $:57.4. 0503/242 530. 0307.344..4.8974.4.!.39:24720/:4-.903947.341.34 %:247028107.42 397.942 /300503/242 0307.73042 42 459:8.8974..

3 .5.50 .9.30820930 507943.. 45894943:8 /8.009749.7. !4.543.4-4.1439.8.509. . 3/473547020 ..30.907.7. 547020 .-3489 .30 !74203. .7. /02. .94305. . . . 547020 .3.708.3489 79. 09.259 7 0.

1. . .397.84347.185700/ % # 8./44 5700/ &97.244 5700/ #. 3.230.35700/ 0:744 5700/ 19.

4339....%457434. 547020 .8303:854.942.7.304/ 20/:4-. 42.0547020 .31:3.. .8942.  42.8942.942.  503/42. 503/42.89.303 " 03/473547020 .348 20/:4-. !0944/ 30570 .070-0:2. 82..348 8974. 8974.070-0:2.. ..

742 .307. .-/4248./7 0054570 3457:.#.. 303. 0 9:2474//0.3200328 0. 944.8.0 !49 002-743.89 2 .

/ 47.73.820930:24703: 02.0/02.-..2:8 897. 3. . .7.7.30904-0 !. #09745079430.9089:.84/4.3../ 20330./8. $30:744 85.. .3..3825942 5.09:247.8974390893. 0419.-0 .2 30:744 85.3.9:7.3 .730.8..41..

. '848905032.39:247489: #09:/09389. .3-4089:/0.3909... .: 2.49.33.:80:/7:4/0./432 0897029092..4./ .0 !7090 344.

489 !0944/ 30570 ..2130 ..734 8904038..94034:5: . : 54 0 0 1.8..3448904/.3 /041-:0:207:8..54709.39:247.3 03.3/04102:7.7427..0 3 .0970 302..474.7. 09.1.742 .30348 . 57482.7.-4 494 .890489:.30348 . 097: 24.209.2.907 080 574/:.02.89048.422. 4..7..034 47.89.73/89.

.0:709745079430:2: 20/.4..4.4..744.3:43.2.340590.9.0:2::$ ./.0:2::$ : 8. !72..744. !4.:709. 0 .7344.%:2470723..7:25704 4:/0803.893:2: 8..:/09389.. ..

.082.31089:0425708423.:570 #09480... 34 7. 7..42 31.94732574..08042:0947.7030 310.7:2.7. 7.48:/3.:570 4/30 3.. #09480.7..%:2474.4. /.70. 4:97-:: 574 703097-:./03..0 .302..944. 2: 33.47.:73.35:-07909 .899:247.. 5707..80 2..2.3..8908.5:-0790942 $25942.735:90.:2.

7.0343.857048 .89.:90898: ..342 $.1094574903:247..474. 7:9.3.43../.2 !4.1./497453 .703.054805:-07909.89..300897.0 .3: 07094/4.7.30 425430390 .570 54805:-07909.3.3 43.4//4472438 547020 .3./.:. 580:/45:-079.

.24 0/.302130 .89. .%:24790898..94: 709745079430...1.7. 1094574903 0. 54.342 408 ./7 0.05: .3 .474.9!$ 549.94280.9!$ $. #0.::8030702.7:2.3. 54 57. 54805:-07909.8024 0/4..3489 0/4.3 0.:8:-033494.3002039:907.7.1. & 0.342 83:8 83:8 9:247:4/4..347094209.9.303/4/072. %07.49.3002-743./034.89.:5704/30 .942: ..2.

5.45 9089..5.3.9. 7: 40 030 024907. 45:3840 030 %7.. 2:34907.0 030 $9.5. #../4907.4893087 .385..-.