P. 1
BAROK

BAROK

|Views: 1,787|Likes:
Published by Miloš Vojinović

More info:

Published by: Miloš Vojinović on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

BAROK

Sam naziv " barok " izveden je od portugalske, odnosno španske riječi barroco ili barruco koja oznacava biser nepravilnog oblika i manje vrijednosti. U istoriji umjetnosti postoje dva pristupa baroku. Jedni ga smatraju logičnim produžetkom renesansnih tradicija, tj zavrsnom fazom renesanse. Drugi su skloni da u baroku vide antipod humanističkim težnjama – " barokno " je ono sto je ne uravnoteženo, izvještačeno, bizarno, suprotno estetskim kanonima renesanse. Za neke barok označava povratak privitivnim izvorima čovječanstva, jer se, napustajući intelektualni klasicizam , okreće vitalnosti i instinktu kao pokretačima umjetničkog čina. Termin barok, kao oznaka epohe izmedju renesanse i klasike koja obuhvata oko 150 burnih godina, tek početkom 20-tih godina XIX vijeka prihvaćen je u umjetnosti muzike. Razlikovanje ranog ( 1600-1630), zrelog (1630-1680), i poznog(1680-1750) baroka donekle pomaže da se ipak pojedine dosta heterogene pojave u muzici ovog doba. Barok kao pravac donio je nova izražajna sredstva, nova shvatanja o mjestu duhovne muzikei nagli uspon instrumentalne polifonije, koja će dostići u Bahovim djelima. Pojedinac kao umjetnicki subjekt izbija u prvi plan a svjetovna muzika doživljava veličanstven uspon. Izgradjuje se nauka o harmoniji ( nauka o akordima i njihovom povezivanju). U prvoj polovini XVIII vijeka francuski kompozitor i teoreticar Žan Filip Ramo objavljuje svoje značajne teorijske radove iz oblasti harmonije. U njima su data teorijska resenja razvojnih procesa koji su se odigrali u muzičkoj praksi onog doba i istovremeno postavljene teorijske osnove modernog shvatanja harmonije. Iz vremena baroka imamo moderne tonske rodove dur i moll, u današnjem smislu riječi. Barok donosi nove oblike – imstrumentalne i vokalnoinstrumentalne muzike. Žan Filip Ramo

Međutim njij se danas isključivo pridaje istorijski značaj jer se ni po obliku ni po sadrzaju ne moze porediti sa onim sto danas nazivamo operom. ali se javljaju ansambli – dueti i terceti. Pra izvedena opera bila je " Dafne " od Jakopa Perija. Grupa umjetnika. Vrlo inventivno koristi orkestar.RANI BAROK Rani barok ( 1600-1630) vezuje se za rađanje prve opere. kao i madrigalski horovi. Kod njega. rečitativ je blizak firentinskom. " Arijadna i Orfej ". oni odbacuju polifoniju i stvaraju novu tragediju u monodijskom stilu. . Kao njegove najpoznatije opere treba izdvojiti : " Krunisanje Popeje " . Njegove se opere i smatraju kao prvim pravim predstavnicima ovog žanra. željela je da obnovi grčku tragediju. Pod pred postavkom da gu Grci tragediju izvodili kao neku vrstu deklamacije – govor kroz muziku. poznata pod nazivom " Firentinaska kamerata " . koji u to vrijeme i nije bio tako bogat. Kao najznačajniji autor opere istakao se Klaudio Monteverdi. Sa Monteverdijevim dijelom počinje oblikovanje opere sa numerama. Dramska radnja prikazuje se kroz niz zaokruzenih samostalnih djelova.

iz uvodne muzike za operu radja se klasična simfonija. već u izboru i pripremi drveta i naročito u izradi laka. U drugoj polovini XVII i U prvoj polovini XVIII vijeka. Razvoj instrumentarija omogućilo je samostalniji život instrumentalne muzike. Tajna njihove izuzetnosti nije primarno u obliku. Na kraju. recitativ. a takođe izgradnju velikih vokalnoinstrumentalnih formi sa solistima. najznačajniji garditelj bio je Antonio Stradivari. Virtuozitet vokalnih dionica barokne opere inspirise razvoj instrumentalnog virtuoziteta i uticaj na stvaranje koncertnog stila. njeni sastavni djelovi : arija. Početkom XVIII vijeka javljaju se prvi primjerci klavira sa čekićima.ZRELI BAROK U zrelom baroku opera je jedna od vodećih oblika. ansamblima i horovima koje prati orkestar. U zrelom baroku dolazi do usavršavanja inastrumenata sa dirkama i diferenciranje muzike za orgulje i čembalo. Njegovo usavršavanje potrajalo je stotinak godina. U baroku su usavršeni i duvački instrumenti : flauta. čiji instrumenti sve do danas važe za najbolje. Čuveni kremonski graditelj instrumenata Amati i Gvarneri stvorili su primjerke izuzetne vrijednostii ljepote. oboa. . nalaze se na u osnovi baroknih vokalnoinstrumentalnih formi – oratorijuma. Lovački rog se takodje usavršava pa u drugoj polovini XVII vijeka postaje umjetnički instrument. To se posebno odnosi na porodicu violina. ansambli i horovi. fagot. kantate i mise. U XVII vijeku mnogi instrumenti su usavršeni ili su dobili oblik vrlo sličan današnjem.

OBLICI BAROKA Barok je kako period nastanka novih i usavršavanja do tadašnjih vokalnoinstrumentalnih ( opera. invencija. tokata. solistički koncert. tipična barokna motoričnost je ne zaobilazna. oratorijum. barokna misa.KASNI BAROK U kasnom baroku dolazi do sinteze polionije i homofonije. pasija) tako i instrumentalnih oblika( barokna svita. To je vrijeme djelovanja dva najveća barokna majstora Baha i Hendla. končerto groso). VOKALNO-INSTRUMENTALNI OBLICI INSTRUMENTALNI OBLICI -opera -oratorijum -barokna misa -kantata -pasija -barokna svita -sonata -solistički koncert -fuga -tokata -invencija -preludijum -konćerto grosso . preludijum. preovladavaju instrumentalne forme koje su monumentalnog karaktera. sonata. kantata. fuga. dalje se izgradjuje koncertni stil.

Sami su nastojali da u predgovorima za svoja djela protumače bit novog kompozitorskog postupka. koji radnju na sceni muzički podcrtava i tako utpotpunjuje dojam. JAKOPO PERI Suština promjene u odnosu na tadašnju tradiciju odnosi se na sredstva izražavanja. Prva prikazana opera " Dafne " (1597). koje se – kao svako dramskosastoji od činova. libreto. Mogli bi smo reći da je to drama u kojoj glumci svoje uloge ne govore. nije predstavljalo novinu. a ovi od scena. jer pjevni tekst traje znatno duže od govornog. . Kompozitori prvih opera izgrađuju novi tip odnosa muzike i teksta. Nastanak opere priprema i dramski madrigal XVI vijekau kojem se ( u horskom izvodjenju) izdvajaju " uloge " pojedinih lica. za monodiju. Oni. prilagodjeno zahtjevima muzike.prije svega skraćenog. bar u početku. dakle. Prvi kompozitori opera odlučuju se. već ih pjevaju uz pratnju orkestra. moze biti specijalno napisanza operu.OPERA Opera je scensko vokalno-instrumentalno djelo. mada se češće obrađuje postojeće dramsko djelo. baletske prizore. potpuno odbaciju polifoniju jer smatraju da je u njoj nemoguće postići stalnu i punu zazumljivost riječi (iz tih razloga ce 250 godina kasnije Ričard Vagner izostaviti ansamble u svojoj muzičkoj drami! ). Velika popularnost na dvorovima tog doba uživali su uz predstave pastorala. moreske. Korišćenje muzike u scenskim djelima. pa je zato u tumačenju moguće osloniti se na njihove vlastite riječi. U srednjem vijekuizvodjene su liturgijske drame i misterije u kojima je muzika imala značajnu ulogu. Firentinca Jakopa Perija (na tekst Rinučija) u stvari je pastorala. Tekst opere. samo po sebi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->