P. 1
BAROK

BAROK

|Views: 1,814|Likes:
Published by Miloš Vojinović

More info:

Published by: Miloš Vojinović on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

BAROK

Sam naziv " barok " izveden je od portugalske, odnosno španske riječi barroco ili barruco koja oznacava biser nepravilnog oblika i manje vrijednosti. U istoriji umjetnosti postoje dva pristupa baroku. Jedni ga smatraju logičnim produžetkom renesansnih tradicija, tj zavrsnom fazom renesanse. Drugi su skloni da u baroku vide antipod humanističkim težnjama – " barokno " je ono sto je ne uravnoteženo, izvještačeno, bizarno, suprotno estetskim kanonima renesanse. Za neke barok označava povratak privitivnim izvorima čovječanstva, jer se, napustajući intelektualni klasicizam , okreće vitalnosti i instinktu kao pokretačima umjetničkog čina. Termin barok, kao oznaka epohe izmedju renesanse i klasike koja obuhvata oko 150 burnih godina, tek početkom 20-tih godina XIX vijeka prihvaćen je u umjetnosti muzike. Razlikovanje ranog ( 1600-1630), zrelog (1630-1680), i poznog(1680-1750) baroka donekle pomaže da se ipak pojedine dosta heterogene pojave u muzici ovog doba. Barok kao pravac donio je nova izražajna sredstva, nova shvatanja o mjestu duhovne muzikei nagli uspon instrumentalne polifonije, koja će dostići u Bahovim djelima. Pojedinac kao umjetnicki subjekt izbija u prvi plan a svjetovna muzika doživljava veličanstven uspon. Izgradjuje se nauka o harmoniji ( nauka o akordima i njihovom povezivanju). U prvoj polovini XVIII vijeka francuski kompozitor i teoreticar Žan Filip Ramo objavljuje svoje značajne teorijske radove iz oblasti harmonije. U njima su data teorijska resenja razvojnih procesa koji su se odigrali u muzičkoj praksi onog doba i istovremeno postavljene teorijske osnove modernog shvatanja harmonije. Iz vremena baroka imamo moderne tonske rodove dur i moll, u današnjem smislu riječi. Barok donosi nove oblike – imstrumentalne i vokalnoinstrumentalne muzike. Žan Filip Ramo

Pod pred postavkom da gu Grci tragediju izvodili kao neku vrstu deklamacije – govor kroz muziku. Pra izvedena opera bila je " Dafne " od Jakopa Perija. " Arijadna i Orfej ". Dramska radnja prikazuje se kroz niz zaokruzenih samostalnih djelova. rečitativ je blizak firentinskom. . Njegove se opere i smatraju kao prvim pravim predstavnicima ovog žanra. poznata pod nazivom " Firentinaska kamerata " . Sa Monteverdijevim dijelom počinje oblikovanje opere sa numerama. Grupa umjetnika. Vrlo inventivno koristi orkestar. Kao njegove najpoznatije opere treba izdvojiti : " Krunisanje Popeje " .RANI BAROK Rani barok ( 1600-1630) vezuje se za rađanje prve opere. željela je da obnovi grčku tragediju. Kao najznačajniji autor opere istakao se Klaudio Monteverdi. oni odbacuju polifoniju i stvaraju novu tragediju u monodijskom stilu. Kod njega. kao i madrigalski horovi. ali se javljaju ansambli – dueti i terceti. koji u to vrijeme i nije bio tako bogat. Međutim njij se danas isključivo pridaje istorijski značaj jer se ni po obliku ni po sadrzaju ne moze porediti sa onim sto danas nazivamo operom.

U baroku su usavršeni i duvački instrumenti : flauta. najznačajniji garditelj bio je Antonio Stradivari. U XVII vijeku mnogi instrumenti su usavršeni ili su dobili oblik vrlo sličan današnjem. U drugoj polovini XVII i U prvoj polovini XVIII vijeka. Tajna njihove izuzetnosti nije primarno u obliku. fagot.ZRELI BAROK U zrelom baroku opera je jedna od vodećih oblika. Razvoj instrumentarija omogućilo je samostalniji život instrumentalne muzike. a takođe izgradnju velikih vokalnoinstrumentalnih formi sa solistima. U zrelom baroku dolazi do usavršavanja inastrumenata sa dirkama i diferenciranje muzike za orgulje i čembalo. kantate i mise. njeni sastavni djelovi : arija. nalaze se na u osnovi baroknih vokalnoinstrumentalnih formi – oratorijuma. Početkom XVIII vijeka javljaju se prvi primjerci klavira sa čekićima. Virtuozitet vokalnih dionica barokne opere inspirise razvoj instrumentalnog virtuoziteta i uticaj na stvaranje koncertnog stila. Njegovo usavršavanje potrajalo je stotinak godina. ansamblima i horovima koje prati orkestar. recitativ. . Na kraju. To se posebno odnosi na porodicu violina. čiji instrumenti sve do danas važe za najbolje. Čuveni kremonski graditelj instrumenata Amati i Gvarneri stvorili su primjerke izuzetne vrijednostii ljepote. već u izboru i pripremi drveta i naročito u izradi laka. iz uvodne muzike za operu radja se klasična simfonija. Lovački rog se takodje usavršava pa u drugoj polovini XVII vijeka postaje umjetnički instrument. ansambli i horovi. oboa.

sonata. končerto groso). tipična barokna motoričnost je ne zaobilazna. OBLICI BAROKA Barok je kako period nastanka novih i usavršavanja do tadašnjih vokalnoinstrumentalnih ( opera.KASNI BAROK U kasnom baroku dolazi do sinteze polionije i homofonije. To je vrijeme djelovanja dva najveća barokna majstora Baha i Hendla. VOKALNO-INSTRUMENTALNI OBLICI INSTRUMENTALNI OBLICI -opera -oratorijum -barokna misa -kantata -pasija -barokna svita -sonata -solistički koncert -fuga -tokata -invencija -preludijum -konćerto grosso . kantata. fuga. solistički koncert. preovladavaju instrumentalne forme koje su monumentalnog karaktera. invencija. barokna misa. tokata. pasija) tako i instrumentalnih oblika( barokna svita. preludijum. dalje se izgradjuje koncertni stil. oratorijum.

za monodiju. Firentinca Jakopa Perija (na tekst Rinučija) u stvari je pastorala. Prva prikazana opera " Dafne " (1597). prilagodjeno zahtjevima muzike. koji radnju na sceni muzički podcrtava i tako utpotpunjuje dojam. Korišćenje muzike u scenskim djelima. baletske prizore. U srednjem vijekuizvodjene su liturgijske drame i misterije u kojima je muzika imala značajnu ulogu. JAKOPO PERI Suština promjene u odnosu na tadašnju tradiciju odnosi se na sredstva izražavanja.OPERA Opera je scensko vokalno-instrumentalno djelo. potpuno odbaciju polifoniju jer smatraju da je u njoj nemoguće postići stalnu i punu zazumljivost riječi (iz tih razloga ce 250 godina kasnije Ričard Vagner izostaviti ansamble u svojoj muzičkoj drami! ). jer pjevni tekst traje znatno duže od govornog. nije predstavljalo novinu. Velika popularnost na dvorovima tog doba uživali su uz predstave pastorala. koje se – kao svako dramskosastoji od činova. . Tekst opere. pa je zato u tumačenju moguće osloniti se na njihove vlastite riječi. Kompozitori prvih opera izgrađuju novi tip odnosa muzike i teksta. mada se češće obrađuje postojeće dramsko djelo. dakle. moze biti specijalno napisanza operu. Nastanak opere priprema i dramski madrigal XVI vijekau kojem se ( u horskom izvodjenju) izdvajaju " uloge " pojedinih lica.prije svega skraćenog. libreto. samo po sebi. a ovi od scena. Mogli bi smo reći da je to drama u kojoj glumci svoje uloge ne govore. Oni. već ih pjevaju uz pratnju orkestra. bar u početku. Sami su nastojali da u predgovorima za svoja djela protumače bit novog kompozitorskog postupka. moreske. Prvi kompozitori opera odlučuju se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->