TONOVI U CRTOVLJU

Notno crtovlje sastoji se od 5 crta i 4 praznine. Najniža crta je prva crta, a najviša je peta crta. Ista je priča i s prazninama. Ispod i iznad crtovlja se još mogu dodavati i pomoćne crte. Svaka crta i praznina predstavljaju jedan osnovni ton (ton bez povisilica i snizilica) Notni zapis započinje ključem koji nam označuje gdje se nalazi određeni ton. Kod gitare je to uvijek G ključ ili violinski ključ. Zove se G ključ jer nam pokazuje di se nalazi ton G4 (zaokružuje drugu žicu). (G4 = prazna treća žica) Još postoje i C i F ključevi koji za gitaru nisu bitni.

GLAZBENA ABECEDA- je niz glazbenih tonova razvrstanih u oktave, koji se nazivaju prema slovnom označivanju (c, d, e, itd.) SOLMIZACIJA- pjevanje slogovima. Prvi slog dur ljestvice je DO, drugi RE, pa MI, FA, SO, LA, TI, DO. Bez obzira na ljestvicu, prvi slog je uvijek DO. Kod mol ljestvica je to malo drugačije. Prvi slog je LA, drugi TI, pa DO, RE, MI, FA, SO, LA.

označava se ljestvama [#]. Ako se note nalaze direktno jedna ispod druge. Ton se povisuje za jedan stupanj pa ako uz ton C stavimo povisilicu. Npr. 3. ton H postaje Hes. Razrješilica. Dvostruka povisilica. D je ispod prve crte.uklanja povisilicu ili snizilicu sa tona. 5.označava se ili sa dvije ljestvice (##) ili sa iksom [x].označava se malim slovom «b». Da bi se dobili povišeni ili sniženi tonovi. ako smo prethodno u taktu imali C#.Na slici vidimo raspored tonova u crtovlju. Vrste predznaka: 1. ako u jednom taktu ton G povisimo na G#. E je na prvoj crti. ti tonovi se moraju svirati istovremeno. Dakle. Snižava ton za pola stupnja. ako je povisilica uz ton C. Npr. 2. Tonovi koji su iznad treće crte (od C na dalje) se pišu sa crticom s lijeve strane okrenutom prema dolje (zanemarimo gornju sliku). Povisuje ton za pola stupnja. i taj ton . ispred nota se stavljaju predznaci. Dvostruka snizilica. ton C je na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja. Snizilica. dobivamo Cisis. 4. Dakle. razrešilicom taj ton postaje C (u sljedećem odlomku vidi detaljnjije objašnjenje) Važno je napomenuti da predznak traje kroz cijeli takt ukoliko se na tom tonu ne pojavi neki drugi predznak. Npr. Povisilica. dobivamo ton C# (Cis).označava se sa dva slova «b». F je u prvoj praznini itd. Snižava ton za jedan stupanj (H >> Heses).

Ab. E#. C#. Također. Fb . G#. Takav predznak vrijedi kroz cijelu skladbu osim ako se u pojedinom taktu ne pojavi razrješilica. Taj predznak se može poništiti razrješilicom. D#. Cb. u sljedećem taktu više ne vrijedi predznak. A#. Eb. na taj ton ne moramo stavljati povisilicu nego se podrazumijeva da je taj ton povišen. Slika govori 1000 riječi: Povisilice i snizilice se također mogu stavljati i iza violinskog ključa (prije oznake mjere) te nam tako označavaju u kojem je ključu skladba. Primjer: Ti predznaci se uvijek moraju pisati u određenom redosljedu koji je određen kvintnim i kvartnim krugom za povisilice je to: F#. Db.se pojavi još negdje u taktu. Isto vrijedi i za snizilicu. Gb. H# za snizilice: Bb.

sve čije je prva brojka veća od 3 MJEŠOVITE MJERE. ˘ MJERA. Kako određujemo taktove? Ako je na primjer mjera 2/4 onda u taktu imamo dvije dobe. OSNOVNE RITAMSKE FIGURE RITAM. tj.pravilno izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih doba (teze i arze). okomite crte (II).2/4 i 3/4 (dvočetvrtinska i tročetvrtinska) SLOŽENE MJERE. a na kraju skladbe stavimo dvije ravne. JEDNOSTAVNE MJERE. Jedna doba=jedan otkucaj.nastaju zbrajanjem dvodobnih i trodobnih mjera u r a z l i č i t i m kombinacijama Mjera se označuje na početku skladbe iza violinskog ključa i predznaka. Postoje jednostavne. TRAJANJE NOTA. to je odnos u izmjenjivanju tonova prema duljini njihova trajanja i njihovom naglašavanju.RITAM.red u nizanju tonova. Znanost o ritmu zove se ritmika. TEZA.laka doba. DOBA. četiri dobe. okomitu crtu-taktnu crtu koja odvaja taktove (I). oznaka 4/4 nam označava da u jednom taktu ima četiri četvrtinke. Ako .duljina trajanja tona. Nakon što napišemo dvije dobe povučemo ravnu.teška doba (naglasimo je). Da pojasnim. ‾ ARZA. Četvero četvrtinska mjera (4/4) se ponekad označava i sa velikim slovom «C» TAKT-ritamska cjelina određena mjerom. METAR. složene i mješovite mjere.pravilno izmjenjivanje teških i lakih doba. Konkretno.

brzina izvođenja glazbenog djela. ili do mjesta di je takva slična oznaka (II:) PREDTAKT.nepotpuni takt na početku skladbe koji se nadoknađuje na kraju skladbe ili dijela skladbe.Sporo Andante .pjevno. a uzmah manje od jedne dobe.Srednje brzo Allegro . tada daj takt počnemo brojati od četvrte dobe.želimo da se neki dio ili čak cijela skladba ponovi stavimo dvije ravne. okomite crte i dvije točkice (:II) što znači da se od tog mjesta trebamo vratiti na početak.Vrlo sporo Adagio .usporavanje METRONOM-sprava koju je preporučljivo koristiti jer nam pomaže pri sviranju da postignemo pravilni tempo i da točno odsviramo neke ritamske figure. Znači.Umjereno brzo (doslovno bi se moglo prevesti kao "Hodajući") Moderato . a od predtakta se razlikuje po tome što predtakt sadrži jednu dobu.isto je vrsta nepotpunog takta. ako u prvom taktu (uzmimo da je mjera 4/4) imamo samo jednu četvrtinku. UZMAH. a ostale tri dobe se pojavljuju u zadnjem taktu. .tužno Cantabile . tekuće Animato . TEMPO. radosno") Presto .ubrzavanje ritardando .živahno Mesto .Vrlo brzo Vivo .Brzo (doslovno prevedeno "Veselo.uzbuđeno Oznake za promjenu tempa: accelerando . Neke oznake za tempo: Largo .

NOTE PREMA NJIHOVOJ VRIJEDNOSTI I NJIHOVE PAUZE: nota brevis.traje jednu osminu dobe tridesetdruginska pauza.traje osam dobi pauza note brevis.traje jednu dobu osminka.traje četiri dobe pauza cijele note.traje četiri dobe polovinka-traje dvije dobe polovinska pauza.traje osam dobi cijela nota.traje jednu četvrtinu dobe šesnaestinska pauza.traje dvije dobe četvrtinka.traje pola dobe osminska pauza.traje jednu dobu četvrtinska pauza.traje jednu četvrtinu dobe tridesetdruginka.traje pola dobe šesnaestinka.traje jednu osminu dobe .

npr.kucate TA-TE-TI. nemojte zaboraviti ispod triole napisati 3! PUNKTIRANI RITMOVI (zovu se tako jer su to ritmovi s točkom): točka.corona. četvrtina s coronom se i dalje broji kao jedna doba. Dakle. Ali to produljenje se ne računa kao više doba.znak koji označava da svirač može proizvoljno produžiti trajanje tona ili pauze. polovinka s točkom=polovinka (2 dobe)+četvrtinka (1 doba)=tri dobe .označuje da se na vrijednost note uz koju stoji točka dodaje još pola njezine vrijednosti. NEKE RITAMSKE FIGURE KOJE ĆETE SIGURNO SUSRESTI: RITAMSKE FIGURE NA JEDNU DOBU (traju jednu dobu): dvije osminke-kucate TA-TE četiri šesnaestinke-kucate TA-FA-TE-FE osminka i dvije šesnaestinke/dvije šesnaestinke i osminkakucate TA-TE-FE/TA-FA-TE triola.

ritmička figura koja nastaje povezivanjem teške i lake dobe pri kojem dolazi do prelaska naglaska s teške na laku dobu.ova ritamska figura traje jednu dobu.luk koji spaja note istih visina.četvrtinka s točkom i osminka. legato. . Dakle. tako spojene note izvode se kao jedna cjelina bez prekida.ova ritamska figura traje dvije dobe. A kako povezujemo note? Note povezujemo pomoću ligature ili legata.luk koji spaja note različitih visina te označava da se te note sviraju neprekinuto jedna za drugom. ligatura. SINKOPE: sinkopa. kucate četvrtinku+osminku(pola od četvrtinke)+osminku=dvije dobe osminka s točkom i šesnaestinka. kucate osminku+šesnaestinku(pola od osminke)+šesnaestinku=jedna doba Također se može naići na sljedeći primjer: To znači da prvi dvoglas moramo odsvirati pa nakon jedne dobe odsvirati drugi dvoglas ali ne smijemo prekidati gornji ton jer je to polovinka i još treba trajati. Legato se na gitari najčešće postiže tehnikama hammer on i pull off. dvije četvrtinke spojene ligaturom izvode se kao jedna polovinka.

samo što S NA 1 traje jednu dobu Još neke oznake na koje se može naići Oznake za dinamiku: Dinamika je glasnoća kojom se izvodi djelo.mezzo-piano (srednje tiho) mf.fortissimo (najglasnije) To su najupotrebljavanije oznake.sinkopa na dvije dobe ili S NA 2-traje dvije dobe. pp. ili pppppp (Tschaikovski je to iskoristil :D).pianissimo (najtiše) p. tipa fp (forte piano). Postoje još razne varijacije. možemo pisati na prvi ili na drugi način. kod kucanja je najbitnije naglasiti tešku dobu sinkopa na jednu dobu ili S NA 1-princip je isti kao i kod S NA 2. al to nije tolko bitno.mezzo-forte (srednje glasno) f. označava se sa znakom > . Od znakova dinamike tu je još i naglasak ili akcent.piano (tiho) mp. Tu također postoje crescendo (postupno poglašavanje) i decrescendo ili diminuendo (postupno stišavanje) oznake: Crescendo se ponekad označava i sa cresc.forte (glasno) ff.

mali prst Rimski broj označava na kojem polju treba odsvirati određeni ton. Lijep pozdrav.Također se mogu javiti i oznake koje su tipične samo za gitaru (i neke druge žićane instrumente) za desnu ruku p. Paola i nuka-kola .prstenjak 4.srednji prst 3.srednjim prstom a.kažiprst 2.kažiprstom m.ton se svira palcem i. Zaokruženi broj označava na kojoj žici treba odsvirati ton.prstenjakom Za lijevu ruku se koriste arapski brojevi koji označavaju kojim prstom treba pritisnuti polje: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful