TONOVI U CRTOVLJU

Notno crtovlje sastoji se od 5 crta i 4 praznine. Najniža crta je prva crta, a najviša je peta crta. Ista je priča i s prazninama. Ispod i iznad crtovlja se još mogu dodavati i pomoćne crte. Svaka crta i praznina predstavljaju jedan osnovni ton (ton bez povisilica i snizilica) Notni zapis započinje ključem koji nam označuje gdje se nalazi određeni ton. Kod gitare je to uvijek G ključ ili violinski ključ. Zove se G ključ jer nam pokazuje di se nalazi ton G4 (zaokružuje drugu žicu). (G4 = prazna treća žica) Još postoje i C i F ključevi koji za gitaru nisu bitni.

GLAZBENA ABECEDA- je niz glazbenih tonova razvrstanih u oktave, koji se nazivaju prema slovnom označivanju (c, d, e, itd.) SOLMIZACIJA- pjevanje slogovima. Prvi slog dur ljestvice je DO, drugi RE, pa MI, FA, SO, LA, TI, DO. Bez obzira na ljestvicu, prvi slog je uvijek DO. Kod mol ljestvica je to malo drugačije. Prvi slog je LA, drugi TI, pa DO, RE, MI, FA, SO, LA.

Dvostruka snizilica. ako je povisilica uz ton C. D je ispod prve crte. 2. dobivamo ton C# (Cis).označava se ili sa dvije ljestvice (##) ili sa iksom [x].označava se malim slovom «b». ton H postaje Hes. 5. ako smo prethodno u taktu imali C#. Vrste predznaka: 1. 4.uklanja povisilicu ili snizilicu sa tona. Povisilica. Snizilica.označava se ljestvama [#]. Dvostruka povisilica. Ako se note nalaze direktno jedna ispod druge. Dakle.označava se sa dva slova «b». E je na prvoj crti. Npr. Npr. ako u jednom taktu ton G povisimo na G#. F je u prvoj praznini itd.Na slici vidimo raspored tonova u crtovlju. ispred nota se stavljaju predznaci. Ton se povisuje za jedan stupanj pa ako uz ton C stavimo povisilicu. ton C je na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja. Povisuje ton za pola stupnja. Npr. Razrješilica. Tonovi koji su iznad treće crte (od C na dalje) se pišu sa crticom s lijeve strane okrenutom prema dolje (zanemarimo gornju sliku). Snižava ton za jedan stupanj (H >> Heses). Da bi se dobili povišeni ili sniženi tonovi. razrešilicom taj ton postaje C (u sljedećem odlomku vidi detaljnjije objašnjenje) Važno je napomenuti da predznak traje kroz cijeli takt ukoliko se na tom tonu ne pojavi neki drugi predznak. Snižava ton za pola stupnja. dobivamo Cisis. 3. ti tonovi se moraju svirati istovremeno. Dakle. i taj ton .

Također. Takav predznak vrijedi kroz cijelu skladbu osim ako se u pojedinom taktu ne pojavi razrješilica. Eb.se pojavi još negdje u taktu. Ab. Fb . u sljedećem taktu više ne vrijedi predznak. G#. Isto vrijedi i za snizilicu. Primjer: Ti predznaci se uvijek moraju pisati u određenom redosljedu koji je određen kvintnim i kvartnim krugom za povisilice je to: F#. C#. A#. Cb. Db. Slika govori 1000 riječi: Povisilice i snizilice se također mogu stavljati i iza violinskog ključa (prije oznake mjere) te nam tako označavaju u kojem je ključu skladba. Gb. na taj ton ne moramo stavljati povisilicu nego se podrazumijeva da je taj ton povišen. D#. E#. H# za snizilice: Bb. Taj predznak se može poništiti razrješilicom.

sve čije je prva brojka veća od 3 MJEŠOVITE MJERE. okomite crte (II). TEZA. Jedna doba=jedan otkucaj.nastaju zbrajanjem dvodobnih i trodobnih mjera u r a z l i č i t i m kombinacijama Mjera se označuje na početku skladbe iza violinskog ključa i predznaka. Postoje jednostavne.pravilno izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih doba (teze i arze). Konkretno.teška doba (naglasimo je). OSNOVNE RITAMSKE FIGURE RITAM. Da pojasnim.laka doba. Ako . tj. oznaka 4/4 nam označava da u jednom taktu ima četiri četvrtinke. DOBA. okomitu crtu-taktnu crtu koja odvaja taktove (I). četiri dobe. METAR. složene i mješovite mjere. Četvero četvrtinska mjera (4/4) se ponekad označava i sa velikim slovom «C» TAKT-ritamska cjelina određena mjerom.pravilno izmjenjivanje teških i lakih doba. TRAJANJE NOTA. JEDNOSTAVNE MJERE.red u nizanju tonova.duljina trajanja tona. to je odnos u izmjenjivanju tonova prema duljini njihova trajanja i njihovom naglašavanju. Znanost o ritmu zove se ritmika. ˘ MJERA. a na kraju skladbe stavimo dvije ravne. ‾ ARZA.2/4 i 3/4 (dvočetvrtinska i tročetvrtinska) SLOŽENE MJERE. Kako određujemo taktove? Ako je na primjer mjera 2/4 onda u taktu imamo dvije dobe.RITAM. Nakon što napišemo dvije dobe povučemo ravnu.

Sporo Andante .Vrlo brzo Vivo . a od predtakta se razlikuje po tome što predtakt sadrži jednu dobu.pjevno. .usporavanje METRONOM-sprava koju je preporučljivo koristiti jer nam pomaže pri sviranju da postignemo pravilni tempo i da točno odsviramo neke ritamske figure. UZMAH. tekuće Animato . a uzmah manje od jedne dobe.Brzo (doslovno prevedeno "Veselo.tužno Cantabile . radosno") Presto .brzina izvođenja glazbenog djela.isto je vrsta nepotpunog takta.ubrzavanje ritardando . Znači.želimo da se neki dio ili čak cijela skladba ponovi stavimo dvije ravne. tada daj takt počnemo brojati od četvrte dobe. Neke oznake za tempo: Largo . TEMPO.uzbuđeno Oznake za promjenu tempa: accelerando .Umjereno brzo (doslovno bi se moglo prevesti kao "Hodajući") Moderato .živahno Mesto .Srednje brzo Allegro . ili do mjesta di je takva slična oznaka (II:) PREDTAKT.nepotpuni takt na početku skladbe koji se nadoknađuje na kraju skladbe ili dijela skladbe. ako u prvom taktu (uzmimo da je mjera 4/4) imamo samo jednu četvrtinku.Vrlo sporo Adagio . okomite crte i dvije točkice (:II) što znači da se od tog mjesta trebamo vratiti na početak. a ostale tri dobe se pojavljuju u zadnjem taktu.

traje jednu osminu dobe .traje jednu osminu dobe tridesetdruginska pauza.traje osam dobi cijela nota.traje četiri dobe polovinka-traje dvije dobe polovinska pauza.traje jednu dobu osminka.traje pola dobe šesnaestinka.traje četiri dobe pauza cijele note.traje jednu četvrtinu dobe šesnaestinska pauza.traje osam dobi pauza note brevis.traje jednu dobu četvrtinska pauza.NOTE PREMA NJIHOVOJ VRIJEDNOSTI I NJIHOVE PAUZE: nota brevis.traje pola dobe osminska pauza.traje jednu četvrtinu dobe tridesetdruginka.traje dvije dobe četvrtinka.

označuje da se na vrijednost note uz koju stoji točka dodaje još pola njezine vrijednosti. nemojte zaboraviti ispod triole napisati 3! PUNKTIRANI RITMOVI (zovu se tako jer su to ritmovi s točkom): točka. Ali to produljenje se ne računa kao više doba. polovinka s točkom=polovinka (2 dobe)+četvrtinka (1 doba)=tri dobe . NEKE RITAMSKE FIGURE KOJE ĆETE SIGURNO SUSRESTI: RITAMSKE FIGURE NA JEDNU DOBU (traju jednu dobu): dvije osminke-kucate TA-TE četiri šesnaestinke-kucate TA-FA-TE-FE osminka i dvije šesnaestinke/dvije šesnaestinke i osminkakucate TA-TE-FE/TA-FA-TE triola.kucate TA-TE-TI. npr. četvrtina s coronom se i dalje broji kao jedna doba.corona.znak koji označava da svirač može proizvoljno produžiti trajanje tona ili pauze. Dakle.

Legato se na gitari najčešće postiže tehnikama hammer on i pull off.četvrtinka s točkom i osminka. dvije četvrtinke spojene ligaturom izvode se kao jedna polovinka. tako spojene note izvode se kao jedna cjelina bez prekida. kucate četvrtinku+osminku(pola od četvrtinke)+osminku=dvije dobe osminka s točkom i šesnaestinka.ritmička figura koja nastaje povezivanjem teške i lake dobe pri kojem dolazi do prelaska naglaska s teške na laku dobu.luk koji spaja note različitih visina te označava da se te note sviraju neprekinuto jedna za drugom.ova ritamska figura traje dvije dobe.luk koji spaja note istih visina. . Dakle. ligatura. A kako povezujemo note? Note povezujemo pomoću ligature ili legata. SINKOPE: sinkopa.ova ritamska figura traje jednu dobu. legato. kucate osminku+šesnaestinku(pola od osminke)+šesnaestinku=jedna doba Također se može naići na sljedeći primjer: To znači da prvi dvoglas moramo odsvirati pa nakon jedne dobe odsvirati drugi dvoglas ali ne smijemo prekidati gornji ton jer je to polovinka i još treba trajati.

samo što S NA 1 traje jednu dobu Još neke oznake na koje se može naići Oznake za dinamiku: Dinamika je glasnoća kojom se izvodi djelo.pianissimo (najtiše) p. al to nije tolko bitno. ili pppppp (Tschaikovski je to iskoristil :D).fortissimo (najglasnije) To su najupotrebljavanije oznake. pp. označava se sa znakom > .forte (glasno) ff. Postoje još razne varijacije.piano (tiho) mp. možemo pisati na prvi ili na drugi način. kod kucanja je najbitnije naglasiti tešku dobu sinkopa na jednu dobu ili S NA 1-princip je isti kao i kod S NA 2. tipa fp (forte piano). Tu također postoje crescendo (postupno poglašavanje) i decrescendo ili diminuendo (postupno stišavanje) oznake: Crescendo se ponekad označava i sa cresc.sinkopa na dvije dobe ili S NA 2-traje dvije dobe.mezzo-piano (srednje tiho) mf.mezzo-forte (srednje glasno) f. Od znakova dinamike tu je još i naglasak ili akcent.

Zaokruženi broj označava na kojoj žici treba odsvirati ton. Lijep pozdrav.ton se svira palcem i.prstenjakom Za lijevu ruku se koriste arapski brojevi koji označavaju kojim prstom treba pritisnuti polje: 1.srednji prst 3.prstenjak 4.Također se mogu javiti i oznake koje su tipične samo za gitaru (i neke druge žićane instrumente) za desnu ruku p. Paola i nuka-kola .kažiprst 2.srednjim prstom a.kažiprstom m.mali prst Rimski broj označava na kojem polju treba odsvirati određeni ton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful