TONOVI U CRTOVLJU

Notno crtovlje sastoji se od 5 crta i 4 praznine. Najniža crta je prva crta, a najviša je peta crta. Ista je priča i s prazninama. Ispod i iznad crtovlja se još mogu dodavati i pomoćne crte. Svaka crta i praznina predstavljaju jedan osnovni ton (ton bez povisilica i snizilica) Notni zapis započinje ključem koji nam označuje gdje se nalazi određeni ton. Kod gitare je to uvijek G ključ ili violinski ključ. Zove se G ključ jer nam pokazuje di se nalazi ton G4 (zaokružuje drugu žicu). (G4 = prazna treća žica) Još postoje i C i F ključevi koji za gitaru nisu bitni.

GLAZBENA ABECEDA- je niz glazbenih tonova razvrstanih u oktave, koji se nazivaju prema slovnom označivanju (c, d, e, itd.) SOLMIZACIJA- pjevanje slogovima. Prvi slog dur ljestvice je DO, drugi RE, pa MI, FA, SO, LA, TI, DO. Bez obzira na ljestvicu, prvi slog je uvijek DO. Kod mol ljestvica je to malo drugačije. Prvi slog je LA, drugi TI, pa DO, RE, MI, FA, SO, LA.

ako je povisilica uz ton C. razrešilicom taj ton postaje C (u sljedećem odlomku vidi detaljnjije objašnjenje) Važno je napomenuti da predznak traje kroz cijeli takt ukoliko se na tom tonu ne pojavi neki drugi predznak. Npr.označava se malim slovom «b». Vrste predznaka: 1. Povisilica. ako u jednom taktu ton G povisimo na G#. Da bi se dobili povišeni ili sniženi tonovi. ako smo prethodno u taktu imali C#. i taj ton . D je ispod prve crte. Dakle. Npr. 5. ton C je na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja. Razrješilica.označava se sa dva slova «b». Ton se povisuje za jedan stupanj pa ako uz ton C stavimo povisilicu. Tonovi koji su iznad treće crte (od C na dalje) se pišu sa crticom s lijeve strane okrenutom prema dolje (zanemarimo gornju sliku).označava se ili sa dvije ljestvice (##) ili sa iksom [x].Na slici vidimo raspored tonova u crtovlju. dobivamo Cisis. Dvostruka snizilica. Povisuje ton za pola stupnja. Dvostruka povisilica. dobivamo ton C# (Cis). 2.označava se ljestvama [#]. 3. E je na prvoj crti. 4.uklanja povisilicu ili snizilicu sa tona. ispred nota se stavljaju predznaci. Npr. Snižava ton za pola stupnja. Snizilica. Ako se note nalaze direktno jedna ispod druge. Snižava ton za jedan stupanj (H >> Heses). ti tonovi se moraju svirati istovremeno. F je u prvoj praznini itd. Dakle. ton H postaje Hes.

Eb. D#. Slika govori 1000 riječi: Povisilice i snizilice se također mogu stavljati i iza violinskog ključa (prije oznake mjere) te nam tako označavaju u kojem je ključu skladba. Isto vrijedi i za snizilicu. Fb . E#.se pojavi još negdje u taktu. Taj predznak se može poništiti razrješilicom. Takav predznak vrijedi kroz cijelu skladbu osim ako se u pojedinom taktu ne pojavi razrješilica. Gb. na taj ton ne moramo stavljati povisilicu nego se podrazumijeva da je taj ton povišen. Primjer: Ti predznaci se uvijek moraju pisati u određenom redosljedu koji je određen kvintnim i kvartnim krugom za povisilice je to: F#. A#. Db. C#. Također. H# za snizilice: Bb. G#. u sljedećem taktu više ne vrijedi predznak. Ab. Cb.

Četvero četvrtinska mjera (4/4) se ponekad označava i sa velikim slovom «C» TAKT-ritamska cjelina određena mjerom. TRAJANJE NOTA. okomitu crtu-taktnu crtu koja odvaja taktove (I). Znanost o ritmu zove se ritmika.pravilno izmjenjivanje teških i lakih doba.2/4 i 3/4 (dvočetvrtinska i tročetvrtinska) SLOŽENE MJERE. oznaka 4/4 nam označava da u jednom taktu ima četiri četvrtinke.duljina trajanja tona. Postoje jednostavne. to je odnos u izmjenjivanju tonova prema duljini njihova trajanja i njihovom naglašavanju. složene i mješovite mjere. OSNOVNE RITAMSKE FIGURE RITAM. Jedna doba=jedan otkucaj. Konkretno. tj. ‾ ARZA. DOBA. Nakon što napišemo dvije dobe povučemo ravnu. Da pojasnim. ˘ MJERA. četiri dobe.sve čije je prva brojka veća od 3 MJEŠOVITE MJERE. METAR. Ako .pravilno izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih doba (teze i arze). a na kraju skladbe stavimo dvije ravne.red u nizanju tonova. TEZA. okomite crte (II).teška doba (naglasimo je).RITAM.nastaju zbrajanjem dvodobnih i trodobnih mjera u r a z l i č i t i m kombinacijama Mjera se označuje na početku skladbe iza violinskog ključa i predznaka.laka doba. Kako određujemo taktove? Ako je na primjer mjera 2/4 onda u taktu imamo dvije dobe. JEDNOSTAVNE MJERE.

TEMPO. ili do mjesta di je takva slična oznaka (II:) PREDTAKT.usporavanje METRONOM-sprava koju je preporučljivo koristiti jer nam pomaže pri sviranju da postignemo pravilni tempo i da točno odsviramo neke ritamske figure.isto je vrsta nepotpunog takta.nepotpuni takt na početku skladbe koji se nadoknađuje na kraju skladbe ili dijela skladbe. Neke oznake za tempo: Largo .Brzo (doslovno prevedeno "Veselo.Vrlo sporo Adagio .Vrlo brzo Vivo . a od predtakta se razlikuje po tome što predtakt sadrži jednu dobu.Srednje brzo Allegro .tužno Cantabile . tada daj takt počnemo brojati od četvrte dobe. a uzmah manje od jedne dobe. a ostale tri dobe se pojavljuju u zadnjem taktu. Znači. okomite crte i dvije točkice (:II) što znači da se od tog mjesta trebamo vratiti na početak.želimo da se neki dio ili čak cijela skladba ponovi stavimo dvije ravne. tekuće Animato .uzbuđeno Oznake za promjenu tempa: accelerando .brzina izvođenja glazbenog djela.pjevno.ubrzavanje ritardando .Umjereno brzo (doslovno bi se moglo prevesti kao "Hodajući") Moderato . . UZMAH.Sporo Andante . ako u prvom taktu (uzmimo da je mjera 4/4) imamo samo jednu četvrtinku. radosno") Presto .živahno Mesto .

traje osam dobi cijela nota.traje jednu osminu dobe tridesetdruginska pauza.NOTE PREMA NJIHOVOJ VRIJEDNOSTI I NJIHOVE PAUZE: nota brevis.traje jednu dobu osminka.traje pola dobe šesnaestinka.traje četiri dobe pauza cijele note.traje osam dobi pauza note brevis.traje četiri dobe polovinka-traje dvije dobe polovinska pauza.traje pola dobe osminska pauza.traje jednu četvrtinu dobe tridesetdruginka.traje dvije dobe četvrtinka.traje jednu osminu dobe .traje jednu četvrtinu dobe šesnaestinska pauza.traje jednu dobu četvrtinska pauza.

označuje da se na vrijednost note uz koju stoji točka dodaje još pola njezine vrijednosti. NEKE RITAMSKE FIGURE KOJE ĆETE SIGURNO SUSRESTI: RITAMSKE FIGURE NA JEDNU DOBU (traju jednu dobu): dvije osminke-kucate TA-TE četiri šesnaestinke-kucate TA-FA-TE-FE osminka i dvije šesnaestinke/dvije šesnaestinke i osminkakucate TA-TE-FE/TA-FA-TE triola. Ali to produljenje se ne računa kao više doba.znak koji označava da svirač može proizvoljno produžiti trajanje tona ili pauze. nemojte zaboraviti ispod triole napisati 3! PUNKTIRANI RITMOVI (zovu se tako jer su to ritmovi s točkom): točka. polovinka s točkom=polovinka (2 dobe)+četvrtinka (1 doba)=tri dobe . Dakle. npr.kucate TA-TE-TI. četvrtina s coronom se i dalje broji kao jedna doba.corona.

SINKOPE: sinkopa. .ova ritamska figura traje jednu dobu. kucate osminku+šesnaestinku(pola od osminke)+šesnaestinku=jedna doba Također se može naići na sljedeći primjer: To znači da prvi dvoglas moramo odsvirati pa nakon jedne dobe odsvirati drugi dvoglas ali ne smijemo prekidati gornji ton jer je to polovinka i još treba trajati.luk koji spaja note istih visina. ligatura. legato. Legato se na gitari najčešće postiže tehnikama hammer on i pull off. kucate četvrtinku+osminku(pola od četvrtinke)+osminku=dvije dobe osminka s točkom i šesnaestinka. dvije četvrtinke spojene ligaturom izvode se kao jedna polovinka. A kako povezujemo note? Note povezujemo pomoću ligature ili legata.ritmička figura koja nastaje povezivanjem teške i lake dobe pri kojem dolazi do prelaska naglaska s teške na laku dobu.ova ritamska figura traje dvije dobe.luk koji spaja note različitih visina te označava da se te note sviraju neprekinuto jedna za drugom. tako spojene note izvode se kao jedna cjelina bez prekida.četvrtinka s točkom i osminka. Dakle.

mezzo-piano (srednje tiho) mf. Tu također postoje crescendo (postupno poglašavanje) i decrescendo ili diminuendo (postupno stišavanje) oznake: Crescendo se ponekad označava i sa cresc.fortissimo (najglasnije) To su najupotrebljavanije oznake. Od znakova dinamike tu je još i naglasak ili akcent. al to nije tolko bitno.pianissimo (najtiše) p.piano (tiho) mp. pp. kod kucanja je najbitnije naglasiti tešku dobu sinkopa na jednu dobu ili S NA 1-princip je isti kao i kod S NA 2.mezzo-forte (srednje glasno) f. Postoje još razne varijacije.forte (glasno) ff.sinkopa na dvije dobe ili S NA 2-traje dvije dobe. tipa fp (forte piano). ili pppppp (Tschaikovski je to iskoristil :D). možemo pisati na prvi ili na drugi način. označava se sa znakom > . samo što S NA 1 traje jednu dobu Još neke oznake na koje se može naići Oznake za dinamiku: Dinamika je glasnoća kojom se izvodi djelo.

ton se svira palcem i.srednji prst 3.Također se mogu javiti i oznake koje su tipične samo za gitaru (i neke druge žićane instrumente) za desnu ruku p. Paola i nuka-kola .prstenjakom Za lijevu ruku se koriste arapski brojevi koji označavaju kojim prstom treba pritisnuti polje: 1. Zaokruženi broj označava na kojoj žici treba odsvirati ton.kažiprstom m. Lijep pozdrav.srednjim prstom a.mali prst Rimski broj označava na kojem polju treba odsvirati određeni ton.kažiprst 2.prstenjak 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful