TONOVI U CRTOVLJU

Notno crtovlje sastoji se od 5 crta i 4 praznine. Najniža crta je prva crta, a najviša je peta crta. Ista je priča i s prazninama. Ispod i iznad crtovlja se još mogu dodavati i pomoćne crte. Svaka crta i praznina predstavljaju jedan osnovni ton (ton bez povisilica i snizilica) Notni zapis započinje ključem koji nam označuje gdje se nalazi određeni ton. Kod gitare je to uvijek G ključ ili violinski ključ. Zove se G ključ jer nam pokazuje di se nalazi ton G4 (zaokružuje drugu žicu). (G4 = prazna treća žica) Još postoje i C i F ključevi koji za gitaru nisu bitni.

GLAZBENA ABECEDA- je niz glazbenih tonova razvrstanih u oktave, koji se nazivaju prema slovnom označivanju (c, d, e, itd.) SOLMIZACIJA- pjevanje slogovima. Prvi slog dur ljestvice je DO, drugi RE, pa MI, FA, SO, LA, TI, DO. Bez obzira na ljestvicu, prvi slog je uvijek DO. Kod mol ljestvica je to malo drugačije. Prvi slog je LA, drugi TI, pa DO, RE, MI, FA, SO, LA.

označava se sa dva slova «b».označava se ili sa dvije ljestvice (##) ili sa iksom [x]. Da bi se dobili povišeni ili sniženi tonovi. Npr. Dvostruka povisilica. Ton se povisuje za jedan stupanj pa ako uz ton C stavimo povisilicu. Ako se note nalaze direktno jedna ispod druge. dobivamo Cisis. ti tonovi se moraju svirati istovremeno. 4. ton C je na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja. ako u jednom taktu ton G povisimo na G#. Povisilica. Snižava ton za jedan stupanj (H >> Heses). Snizilica. Razrješilica. ton H postaje Hes. Vrste predznaka: 1. Dakle. ako je povisilica uz ton C. Dakle. Povisuje ton za pola stupnja.uklanja povisilicu ili snizilicu sa tona. ako smo prethodno u taktu imali C#. 5. Snižava ton za pola stupnja. E je na prvoj crti.označava se ljestvama [#]. 2. F je u prvoj praznini itd. Tonovi koji su iznad treće crte (od C na dalje) se pišu sa crticom s lijeve strane okrenutom prema dolje (zanemarimo gornju sliku).Na slici vidimo raspored tonova u crtovlju. Npr.označava se malim slovom «b». Npr. dobivamo ton C# (Cis). 3. i taj ton . Dvostruka snizilica. ispred nota se stavljaju predznaci. D je ispod prve crte. razrešilicom taj ton postaje C (u sljedećem odlomku vidi detaljnjije objašnjenje) Važno je napomenuti da predznak traje kroz cijeli takt ukoliko se na tom tonu ne pojavi neki drugi predznak.

Gb. Takav predznak vrijedi kroz cijelu skladbu osim ako se u pojedinom taktu ne pojavi razrješilica. Slika govori 1000 riječi: Povisilice i snizilice se također mogu stavljati i iza violinskog ključa (prije oznake mjere) te nam tako označavaju u kojem je ključu skladba. u sljedećem taktu više ne vrijedi predznak. Također. E#. D#. H# za snizilice: Bb. A#. Cb. Primjer: Ti predznaci se uvijek moraju pisati u određenom redosljedu koji je određen kvintnim i kvartnim krugom za povisilice je to: F#. Taj predznak se može poništiti razrješilicom. na taj ton ne moramo stavljati povisilicu nego se podrazumijeva da je taj ton povišen. Fb .se pojavi još negdje u taktu. G#. Isto vrijedi i za snizilicu. C#. Ab. Db. Eb.

Da pojasnim. DOBA. Četvero četvrtinska mjera (4/4) se ponekad označava i sa velikim slovom «C» TAKT-ritamska cjelina određena mjerom. ‾ ARZA. okomite crte (II).teška doba (naglasimo je). Kako određujemo taktove? Ako je na primjer mjera 2/4 onda u taktu imamo dvije dobe. ˘ MJERA. složene i mješovite mjere. Znanost o ritmu zove se ritmika. četiri dobe. Konkretno. TEZA. a na kraju skladbe stavimo dvije ravne. Nakon što napišemo dvije dobe povučemo ravnu.pravilno izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih doba (teze i arze).sve čije je prva brojka veća od 3 MJEŠOVITE MJERE. oznaka 4/4 nam označava da u jednom taktu ima četiri četvrtinke. okomitu crtu-taktnu crtu koja odvaja taktove (I).pravilno izmjenjivanje teških i lakih doba.RITAM. Postoje jednostavne. TRAJANJE NOTA. Jedna doba=jedan otkucaj. Ako .laka doba.nastaju zbrajanjem dvodobnih i trodobnih mjera u r a z l i č i t i m kombinacijama Mjera se označuje na početku skladbe iza violinskog ključa i predznaka.duljina trajanja tona. tj. METAR. OSNOVNE RITAMSKE FIGURE RITAM.2/4 i 3/4 (dvočetvrtinska i tročetvrtinska) SLOŽENE MJERE. to je odnos u izmjenjivanju tonova prema duljini njihova trajanja i njihovom naglašavanju. JEDNOSTAVNE MJERE.red u nizanju tonova.

a uzmah manje od jedne dobe.Sporo Andante .želimo da se neki dio ili čak cijela skladba ponovi stavimo dvije ravne. ako u prvom taktu (uzmimo da je mjera 4/4) imamo samo jednu četvrtinku.ubrzavanje ritardando .Srednje brzo Allegro . . Neke oznake za tempo: Largo . a ostale tri dobe se pojavljuju u zadnjem taktu. tada daj takt počnemo brojati od četvrte dobe. okomite crte i dvije točkice (:II) što znači da se od tog mjesta trebamo vratiti na početak.živahno Mesto . UZMAH.pjevno. Znači. TEMPO. ili do mjesta di je takva slična oznaka (II:) PREDTAKT.Umjereno brzo (doslovno bi se moglo prevesti kao "Hodajući") Moderato .uzbuđeno Oznake za promjenu tempa: accelerando .nepotpuni takt na početku skladbe koji se nadoknađuje na kraju skladbe ili dijela skladbe.Brzo (doslovno prevedeno "Veselo.usporavanje METRONOM-sprava koju je preporučljivo koristiti jer nam pomaže pri sviranju da postignemo pravilni tempo i da točno odsviramo neke ritamske figure.brzina izvođenja glazbenog djela.tužno Cantabile .Vrlo sporo Adagio . tekuće Animato . radosno") Presto .isto je vrsta nepotpunog takta. a od predtakta se razlikuje po tome što predtakt sadrži jednu dobu.Vrlo brzo Vivo .

traje jednu dobu osminka.traje jednu dobu četvrtinska pauza.traje jednu osminu dobe tridesetdruginska pauza.traje jednu četvrtinu dobe tridesetdruginka.traje osam dobi cijela nota.traje pola dobe šesnaestinka.traje četiri dobe polovinka-traje dvije dobe polovinska pauza.traje jednu četvrtinu dobe šesnaestinska pauza.traje dvije dobe četvrtinka.traje osam dobi pauza note brevis.traje pola dobe osminska pauza.traje jednu osminu dobe .NOTE PREMA NJIHOVOJ VRIJEDNOSTI I NJIHOVE PAUZE: nota brevis.traje četiri dobe pauza cijele note.

Ali to produljenje se ne računa kao više doba.kucate TA-TE-TI. npr. NEKE RITAMSKE FIGURE KOJE ĆETE SIGURNO SUSRESTI: RITAMSKE FIGURE NA JEDNU DOBU (traju jednu dobu): dvije osminke-kucate TA-TE četiri šesnaestinke-kucate TA-FA-TE-FE osminka i dvije šesnaestinke/dvije šesnaestinke i osminkakucate TA-TE-FE/TA-FA-TE triola. četvrtina s coronom se i dalje broji kao jedna doba.znak koji označava da svirač može proizvoljno produžiti trajanje tona ili pauze. nemojte zaboraviti ispod triole napisati 3! PUNKTIRANI RITMOVI (zovu se tako jer su to ritmovi s točkom): točka.corona. polovinka s točkom=polovinka (2 dobe)+četvrtinka (1 doba)=tri dobe .označuje da se na vrijednost note uz koju stoji točka dodaje još pola njezine vrijednosti. Dakle.

Legato se na gitari najčešće postiže tehnikama hammer on i pull off. kucate četvrtinku+osminku(pola od četvrtinke)+osminku=dvije dobe osminka s točkom i šesnaestinka.luk koji spaja note istih visina. tako spojene note izvode se kao jedna cjelina bez prekida.četvrtinka s točkom i osminka.ova ritamska figura traje jednu dobu. . A kako povezujemo note? Note povezujemo pomoću ligature ili legata.ritmička figura koja nastaje povezivanjem teške i lake dobe pri kojem dolazi do prelaska naglaska s teške na laku dobu. dvije četvrtinke spojene ligaturom izvode se kao jedna polovinka. Dakle. ligatura.ova ritamska figura traje dvije dobe. kucate osminku+šesnaestinku(pola od osminke)+šesnaestinku=jedna doba Također se može naići na sljedeći primjer: To znači da prvi dvoglas moramo odsvirati pa nakon jedne dobe odsvirati drugi dvoglas ali ne smijemo prekidati gornji ton jer je to polovinka i još treba trajati.luk koji spaja note različitih visina te označava da se te note sviraju neprekinuto jedna za drugom. SINKOPE: sinkopa. legato.

samo što S NA 1 traje jednu dobu Još neke oznake na koje se može naići Oznake za dinamiku: Dinamika je glasnoća kojom se izvodi djelo. al to nije tolko bitno. Tu također postoje crescendo (postupno poglašavanje) i decrescendo ili diminuendo (postupno stišavanje) oznake: Crescendo se ponekad označava i sa cresc. označava se sa znakom > . Od znakova dinamike tu je još i naglasak ili akcent. tipa fp (forte piano). ili pppppp (Tschaikovski je to iskoristil :D).fortissimo (najglasnije) To su najupotrebljavanije oznake.pianissimo (najtiše) p.sinkopa na dvije dobe ili S NA 2-traje dvije dobe.piano (tiho) mp. možemo pisati na prvi ili na drugi način. Postoje još razne varijacije. pp.mezzo-forte (srednje glasno) f. kod kucanja je najbitnije naglasiti tešku dobu sinkopa na jednu dobu ili S NA 1-princip je isti kao i kod S NA 2.mezzo-piano (srednje tiho) mf.forte (glasno) ff.

srednji prst 3. Lijep pozdrav.kažiprst 2.srednjim prstom a.prstenjakom Za lijevu ruku se koriste arapski brojevi koji označavaju kojim prstom treba pritisnuti polje: 1.Također se mogu javiti i oznake koje su tipične samo za gitaru (i neke druge žićane instrumente) za desnu ruku p.prstenjak 4.kažiprstom m. Zaokruženi broj označava na kojoj žici treba odsvirati ton.ton se svira palcem i. Paola i nuka-kola .mali prst Rimski broj označava na kojem polju treba odsvirati određeni ton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful