P. 1
Osnove korespondencije

Osnove korespondencije

|Views: 22,624|Likes:
Published by intracom_z

More info:

Published by: intracom_z on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. vojnih. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. obrazovanja. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. isporuke.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. kozularnih. diplomatskih.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. kulture.. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. datum. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. Putem korespondencije organizacije. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. nabavke. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke.

a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. žalbe i dr. odlukom nadležnog organa. odluku ili drugi akt. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. prilagođen predmetu poslovanja. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije.  Načelo brzine. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. Sadržaje je uvek nov. čuvanja. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. zabeleške. koje je jedna firma šalje drugoj. a neka čak i trajno. arhaizama i lokalizama. jasno nedvosmisleno precizno napisani. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. drugačiji za svaki novi slučaj. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. zaključci. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku. bez precrtanih delova.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. bez nepotrebnih stranih reči. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. ugovori i ostali poslovna dokumenta.  Načelo tačnosti i obazrivosti. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. računi. odluke.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. molbu. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. fakture ili drugih dokumenata. jasne. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. „vojna tajna“ i sl.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. da su uredni. „strogo poverljivo“. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. razumljive za lice koem se upućuje. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. molbe. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. ekspeditivnosti ili ažurnosti.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu.

Manje važni. fakture. (primeri jedna naša faktura. dodatak pismu... oslovljavanje. ulica i broj poštanskog faha. Koji od ovih podataka će . Glavni delovi su: zaglavlje. formular koji popunjavaju polaznici. računi.. oznaka priloga. To su: pozivni znaci. zdravstvena knjižica. adrese prodavnica i skladišta. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove... Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. nalozi i dr. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. brojevi telefona i faksa. Primeri fakultetska diploma. opšta uplatnica. njena poslovna delatnost. raspored kopija. dostavnice. oznaka načina otpreme.. mesto. ali nisu obavezni. anketa koju popunjavaju polaznici. U poslovne obrasce spadaju: ugovori.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. broj tekućeg računa. zaključnice. poreska prijava. kratak sadržaj predmeta.samo unose novi podaci.. školsko svedočanstvo. ustanova. lekarsko uverenje. sadržaj i potpis. mesto i datum pisanja. godina osnivanja. adresa primaoca. ali svakako korisni. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama.. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa.

Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano.2004. mesec i godina. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. Iza mesta se uvek stavlja zarez. njenu poslovnu . zbog promena pravnih propisa. tipom ili veličinom slova. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. 28. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. Beograd. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. juni 2004. a iza rednih brojeva tačka. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma.6. desnoj ili u sredini. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. koverte račune i dr. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte.

Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www. YUNET International Dubrovačka 35. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.yu e-mail: office@EUnet.EUnet. poštanski broj i mesto. 11000 Belgrade. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. 116 11000 Zemnun . Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. ulicu i broj.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi.delatnost.

Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu.  biti zadovoljni našim uslugama.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu. jezgro i završni deo.. Potpis označava verodostojnost pisma.  Mnogo uspeha u radu... propagandnih materijala.  Verujući da ćete nam izaći u susuret.  Pismom od 15. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja... najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto... izvinjava se zbog kašnjenja. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem. prijateljski Vas pozdravljamo.  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . ostavi se prostor za potpis. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe.  Prijateljski Vas pozdravljamo. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.  isporučiti robu na kredit. potpisuje se ispod štambilja ili pečata.. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo. Jezgro mora biti kratko. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu.  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6.. juna ove godine. srdačno Vas pozdravljamo..  Očekujući uspešnu saradnju.. oglasa.  S osobitim poštovanjem.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj.. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog..  Uz osobito uvažavanje.  U skladu sa našim dogovorom od 8.. potpuno i precizno. maja ove godine šaljemo Vam .... na prethodnu saradnju. a ispod se kuca . prijateljski Vas pozdravljamo.

prospekti.. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. U priloge obično spadaju katalozi. oglasi. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. sa leve strane. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije.. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. Poštovani gospodine direktore. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. fotosi. Poštovani gospodine Petroviću. cenovnici.ime i prezime lica koje potpisuje.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. Poštovani Milane. Uvaženi saradnici. Cenjeni saradnici. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Primer: Preporučeno . uzorci.

u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Primer: Dostavljeno Imenovanom. nemetala.2004. Primer: P. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. Arhivi. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. u skladu sa vašim zahtevom od 19.S. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. Dodatak se dopisuje na kraju pisma. pravnoj službi. 8.1. EUnet i S-Soft. Dodatak (P. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. Postovani gospodine Ognjanović.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. jun 2004. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. ispod potpisa i uvek parafira. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji.

svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. Očekujući uspešnu saradnju. Upit .klijentima kompanija EUnet i S-Soft. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži. prijateljski Vas pozdravljamo.Spisak kurseva .com . U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. Svaki dobar komercijalista.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. zanimanja i godišta.eunetcollege. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. na optimalan način prenese. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu.

Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor .DK 7031. prospekte.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu.02. 07. cenovnike. ceni. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.r. upitom koji može biti opšti ili poseban. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda. To je praktično zahtev za ponudu. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani.2000. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu.

3. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. .2004.2004. 18. dekan Beograd.3. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet.

Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. cenovnici. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. kada se pojavinovi proizvod. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. obavezne i do opoziva.pod kojim uslovima i u kojim terminima. posebne i specijalne. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. promena cena i dr. . Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Ako rok nije naznačen u ponudi. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Ponude mogu biti neobavezne.

Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. .Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Na raspolaganju Vam je učionica A2.

00 dinara dnevno. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. količina. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega.00 dinara.4. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova.. kom). način i mesto isporuke. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. 2.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. rok. rok i način plaćanja. U njoj se kupac poziva na . cena. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Rabat je popust koji se daje kupcu.2004. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. rok. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. rok isporuke. kg. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. cenu. način i mesto plaćanja. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. Beograd 30. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. Cena upotrebe prostora je xxxx. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. maja do 11. vrsta i kvalitet robe. transport. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Rabat se predviđa ugovorom. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren.. kupcima na veliko. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. Narudžbenica. kvalitet robe. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. vrstu i količinu robe. način i mesto isporuke. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice.

Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. isplati nadoknadu.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. na način predviđen u sledećim članovima. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. original se daje kupcu. Piše se u najmanje dva primerka. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. Plan i program utvrđuje Savet škole. . 3. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. a kopija prodavcu. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu.

Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. uz obaveštenje Polazniku. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. Pored toga. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. Član 11 Promena Opštih uslova . Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. Prijava važi dva radna dana. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. građanski. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje.

Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. biće nadležan sud u Beogradu. količinu. Prigovor se može uputiti na vrstu. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci.11. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. a u slučajevima kada to nije moguće. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica.…. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. kvalitet.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. vojska.2004. mesto i rok isporuke. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava.01. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. . pošto je Polaznik o izmeni obavešten. cenu. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. godine i traje do izmene od strane Škole. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. juni 1995. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno.

datum izdavanja računa. mesto. maja 1995. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Svaki račun mora da ima zaglavlje . Primer računa: . naziv dokumenta i broj. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. a neke koriste paragon blogkove. adresu kupca. O tome smo vas obavestili telefonom. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. godine. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Račun može sadržati i druge podatke. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. a drugi ostaje prodavcu. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune.

Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Konukurs se objavljuje putem medija. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. . stručnog usavršavanja. radnog iskustva i prethodnih rezultata.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Radno mesto se otvara na određeno vreme. na neodređeno vreme ili na probni rad. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor.

Beograd. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. Postoje javne i privatne isprave. Primer reversa: Revers . mesto i datum izdavanja reversa. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. do kada će predmet biti vraćen. o plaćenom porezu. 30. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. radnom stažu i dr. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. Izdaju ga i pravna i fizička lica. od koga je predmet pozajmljen. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. potpis primaoca. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. o zdravstenom stanju. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. Primer potvrde: Beograd. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. podaci i adresa i pečat. Svetogorska 33 . MB 1301880710096 sa adresom u ul. juni 2004. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. agencija ili neko drugo pravno lice. ustanova. preduzeće.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava.

Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. J 605090. br.k. Beograd. Beograd. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu.o. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. Pere Segedinca 21. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. prvi ide kupcu. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. l. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. Avalska 16 . da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. ________________________________ Miladin Tanasijević.o. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. Priznanice se obično pišu u tri primerka. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. da može da otvori račun firme Nešto d. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun.

odsustvo. pozdravljamo vas . godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10.k 217651. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. maja 2001.Molbom se može tražiti poslovna informacija. donošenje rešenja. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. 31. l. Primer molbe: Beograd. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. MUP Beograd Direktor Nešto doo. maj 2001.br. Prote Mateje 36 Beograd. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. naknada troškova za stručno usavršavanje. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. Očekujući vašu uplatu. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________.

Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. komunalna. skupština opština. poverljivi i strogo poverljivi. Akti mogu biti obični. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. delovodnik. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. socijalna. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. Zaključa se saopštava usmeno. a u preduzećima upravni odbori. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. organizacijama ili fizičkim licima. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. finansijska. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. vaš i naš broj. savezna i republička skupština.Prilog: 1 Prepooručeno M. kulturna. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. kratak sadržaj akta. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. Donosi ga organ uprave. način otpreme i napomena o dostavi. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. prilozi. broj akta.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. adresu primaoca. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. . Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima.

Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. prijava. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. čitanje i razvrstavanje pošte. zahtev. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. pritužba i žalba. otvaranje. koje se reči pišu odvojeno. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. . Na original pisma se stavlja pun potpis. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Prijem. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. tužba. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. obrada. Podnesak je: predlog. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->